Items where Author is " Révész Béla"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 68.

Révész Béla: A dombrádi "telepesekről" - Sipos Józsefnek. In: Sipos József-emlékkötet. pp. 179-190. (2023)

Révész Béla: "Önöknek az a szabad ember, akinek bilincs van a kezén" : egy ismeretlen szamizdat lap a forradalom utáni megtorlás éveiből. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (13) 1. pp. 211-227. (2023)

Révész Béla: A titkosszolgálatok magyarországi oktatásának kérdései a civil felsőoktatásban : [absztrakt].

Révész Béla: Political persuasion in the first period of "Cold War". In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (12) 2. pp. 75-120. (2022)

Révész Béla: Anomáliák a hálózati személyek nyilvántartása körül. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 349-355. (2021)

Révész Béla: Egy pályaív korai időszaka - Kovács István pályakezdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 79-140. (2021)

Révész Béla: István Bibó : 1911-1979. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 23-40. (2021)

Révész Béla: A titkosszolgálati hírigények meghatározásának diszfunkcióihoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 4. pp. 233-255. (2021)

Révész Béla: Bibó István : 1911-1979. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 1. pp. 47-76. (2020)

Révész Béla: Bibó István utóéletének első tíz éve. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 4. pp. 151-175. (2020)

Révész Béla: For the intelligibility of the language of the secret services. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 3. pp. 99-114. (2020)

Révész Béla: Szandtner Pál : 1884-1963. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (10) 1. pp. 687-704. (2020)

Révész Béla: Az architektúrától az ellenállástörténetig : az ellenzék, az embermentés és az ellenállás hálózatai. In: Aetas, (34) 2. pp. 190-196. (2019)

Révész Béla: A Fekete Doboz és a rendszerváltás filmes dokumentációja.

Révész Béla: A modern államiság képe az 1989-es politikai egyeztető tárgyalásokon. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 139-171. (2019)

Révész Béla: Az igazságszolgáltatás átalakításának vitái a rendszerváltás időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 323-367. (2018)

Révész Béla: Egy ismeretlen pártállami testületnek a jogalkotásban és a jogalkalmazásban betöltött titkos szerepéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (82). pp. 295-308. (2018)

Révész Béla: Jogtudósok titkai : történetek a titkosszolgálatok és a jogtudományok neves művelőinek 20. századi kapcsolataiból. ISBN 978-615-5411-71-7, (2018)

Révész Béla: Political sciences and the teaching of security services. In: Az első 25 év : a szegedi Politológia Tanszék jubileumi tanulmánykötete, (75). p. 313. (2018)

Révész Béla: Állam, politika és tudomány a "cigánybűnözés" problematikájáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (81). pp. 843-858. (2018)

Révész Béla: A szocialista igazságszolgáltatás pártirányításának történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 255-281. (2018)

Révész Béla: A titkosszolgálati témakörök politikatudományi oktatásának lehetőségeiről. In: Az első 25 év : a szegedi Politológia Tanszék jubileumi tanulmánykötete, (75). pp. 213-226. (2018)

Révész Béla: Adalékok Horváth Barna : Nemzetközi jog (1949) c. töredékes jegyzetének történetéhez. In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv, (67). pp. 281-285. (2017)

Révész Béla: "Agrárszabotőr kulákok" : Csongrád megyei gazdák és az Államvédelmi Hatóség. In: Honori et virtuti : ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, (64). pp. 381-396. (2017)

Révész Béla: Előszó. In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv, (67). p. 7. (2017)

Révész Béla: Ketten a "szegedi iskolából" : Horváth Barna és Szabó József kapcsolata. In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv, (67). pp. 221-233. (2017)

Révész Béla: Pozsgay Imre Lakitelken 1987-ben. In: Lege duce, comite familia: ünnepi tanulmányok Tóthné Fábián Eszter tiszteletére, jogászi pályafutásának 60. évfordulójára, (68). pp. 427-439. (2017)

Révész Béla: Pszichológiai elemek a titkosszolgálati munkában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 199-220. (2017)

Révész Béla: Szeged, Csongrád megye 1989 - állambiztonsági jelentések és MTI-hírek : válogatás. In: Szeged hosszú tavasza 1989-ben és '56 : előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. pp. 311-418. (2017)

Géczi József Alajos and Laczkó Sándor and Révész Béla and Sipos József: Szerkesztői előszó. In: Szeged hosszú tavasza 1989-ben és '56 : előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. pp. 7-8. (2017)

Révész Béla: A forradalom rendszerváltás-kori képe a Csongrád megyei állambiztonsági jelentésekben. In: Szeged hosszú tavasza 1989-ben és '56 : előadások, tanulmányok, visszaemlékezések, dokumentumok. pp. 185-236. (2017)

Révész Béla: Az igazságszolgáltatás "pártosodása" a második világháború után : kutatási vázlat. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 543-550. (2016)

Révész Béla: Egy többször újrakezdett élet : Vladár Gábor. In: Jogalkotás és kodifikátorok : Vladár Gábor emlékülés 15. pp. 61-68. (2016)

Révész Béla: Előszó. In: Jogalkotás és kodifikátorok : Vladár Gábor emlékülés 15. p. 7. (2016)

Révész Béla: A rendszerváltás első független, vizuális tájékoztatóműhelye. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (78). pp. 225-245. (2015)

Révész Béla: Titkosszolgálati és diplomáciai információk Bukarestből Budapestre 1989 végén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (77). pp. 445-455. (2014)

Révész Béla: Állambiztonsági célcsoport 1989-ben : az Ellenzéki Kerekasztal. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (4) 1. pp. 169-229. (2014)

Révész Béla: A pártállami időszak ismeretlen hatalmi testülete : a Koordinációs Bizottság : 1957-1988. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 387-399. (2014)

Révész Béla: Alkotmányozás és állambiztonság : Alkotmányossá válási törekvések az állambiztonsági reformkoncepciókban, 1989-1990. In: Aetas, (28) 4. pp. 63-100. (2013)

Révész Béla: NATO and securitate files on the situation of Transylvania in the 70s-80s. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (3) 2. pp. 197-269. (2013)

Révész Béla: A titkosszolgálatok parlamenti ellenőrzése az 1990-es választások előtt és után. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (2) 2. pp. 169-211. (2012)

Révész Béla: A stigmatizáció szerepe a titkosszolgálatok ellenségkép-képzésében : kutatási vázlat. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 128-154. (2011)

Révész Béla: A magyar-román kapcsolatok migrációs konfliktusai 198[!1987]-1989 : adalékok a magyar-román kapcsolatok migrációs konfliktusainak történetéhez. In: '89 rendszerváltozások Kelet-Európában : konferenciakötet, (5). pp. 95-105. (2010)

Révész Béla: A törvényesség és az alkotmány kategóriái az állambiztonság fogalomkörében : 1989. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 751-781. (2010)

Révész Béla: A magyar-román viszony problématörténetéből az 1980-as években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 463-522. (2009)

Révész Béla: A titkosszolgálatok a politikában és a politológiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 13. pp. 1-235. (2007)

Révész Béla: A "Duna-gate" ügy jelentősége a rendszerváltás történelmében : politológiai értelmezési lehetőségek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (68) 19. pp. 1-131. (2006)

Révész Béla: Documents on the dictatorship and the cold war in the Hungarian archives : the case of RFE. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (67) 17. pp. 1-96. (2005)

Révész Béla: Az állambiztonsági szervek politológiai kutatásainak kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (66) 17. pp. 1-136. (2004)

Révész Béla: Az állambiztonságtól a nemzetvédelemig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (63) 17. pp. 1-92. (2003)

Révész Béla: A proletárdiktatúra államvédelmi funkcióinak változásai az első Nagy Imre-kormány idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (62) 16. pp. 1-91. (2002)

Révész Béla: Az államiság értékeinek újrafogalmazása a rendszerváltás vitáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 15. pp. 3-55. (2001)

Révész Béla: Az osztályharc fogalmának politikai és jogi aspektusai az '50-es években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 15. pp. 1-127. (1998)

Révész Béla: A proletárdiktatúra ideológiai funkciójának kriminalizálása : ideológia - politika - jog Magyarországon az ötvenes években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 8. pp. 1-143. (1997)

Révész Béla: Manipulációs technikák a hidegháború korai időszakában : Magyarország és a Szabad Európa Rádió 1950-1956. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 10. pp. 1-88. (1996)

Révész Béla: A jogállamiság értékeinek alkotmánybírósági paraméterei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 3. pp. 1-33. (1995)

Révész Béla: Az ellenőrzés különböző módjai a biológiatanításban. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 119-123. (1982)

Révész Béla: A döntés fogalmi meghatározásának néhány problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (28) 4. pp. 1-28. (1981)

Bereczki Sándor and Kovács István and Révész Béla and Szepes Lajos and Veszprémi László and Reginina Kira Vasil'evna and Turina Galina Pavlovna and Širokova Lûksena Ivanovna and Megay László and Rékassy Csaba and Frenyó Vilmos: Szemle. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 253-256. (1977)

Révész Béla: A magnetofon és a diavetítő együttes felhasználása. In: Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 325-331. (1973)

Veszprémi László and Körtvélyessy Lászlóné and Miskolczi Józsefné and Szántó Lajos and Révész Béla: A grafoszkóp (írásvetítő) didaktikai szerepe. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 166-181. (1971)

Révész Béla: A szemléltetőfilm felhasználása az élővilág oktatásában. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 224-228. (1971)

Révész Béla: Olvasóvá nevelés élővilág szakkör foglalkozásain. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 273-275. (1969)

Révész Béla: A csoportmunka az élővilág órán. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 82-93. (1969)

Révész Béla and Mészáros István and Márkus István and Kántor Zsuzsa and Riesz Béla and Rozsnyai Istvánné and Révész Béla and Kovács István and Függ Tiborné and Kériné Sós Júlia and Fónay Tibor and Durkó Mátyás and Waldmann József and Tóth József and Erdei Mihály and Bihari J. and Tyihonov A. N. and Hajzer Lajos and Zimin V. I. and Muszty László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 334-340. (1968)

Révész Béla: Az Élővilág munkafüzetek felhasználása. In: Módszertani közlemények, (6) 4. pp. 69-72. (1966)

Révész Béla: Az élővilág 8. osztályos tanmenetének tervezése. In: Módszertani közlemények, (5) 4. pp. 305-308. (1965)

Hamar Tiborné and Révész Béla: Tanulókísérletek alkalmazása új anyag feldolgozásánál. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 120-124. (1964)

This list was generated on 2024. július 23. 01:49:06 CEST.