Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2002
Number of items: 22.

2002

Köszöntjük a 70 éves Dr. Soós Katalint. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (114). pp. 3-7. (2002)

Balogh László: Árpád "pajzsra emelésének" keleti párhuzamai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (112). pp. 37-47. (2002)

Deák Ágnes: Útkeresés és hagyományőrzés : vita a nemzeti eszméről az 1850-es évek második felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (114). pp. 37-57. (2002)

Dobrovits Mihály: Buyruq : egy ótörök tisztségnév anatómiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (112). pp. 49-62. (2002)

Felföldi Szabolcs: A heftalita birodalom bukásának kronológiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (112). pp. 63-87. (2002)

Giczi Zsolt and Kőnig Kelemen: Kőnig Kelemen és Az Egység Útja című folyóirat indulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (114). pp. 99-114. (2002)

Gálffy László: Egy ispotály működésének kezdetei a 12-13. század fordulóján Angers-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (112). pp. 3-17. (2002)

Hunyadi Zsolt: Adalékok a Johannita magyar-szlavón (vránai) perjelségre kirótt rendi adók kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (116). pp. 31-47. (2002)

Kordé Zoltán: Vajda és ispán : a székely ispáni méltóság a Zsigmond halála utáni években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (116). pp. 49-58. (2002)

Kristó Gyula and császár Bíborbanszületett Konstantin: Városok és folyók a Dai-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (116). pp. 3-8. (2002)

Marečková Marie: Sozialstruktur der Selbsständigen Frauen in den Ostslowakischen Städten an der Schwelle zur neuzeit am Beispiel Bardejov (Bartfeld). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (116). pp. 71-76. (2002)

Marjanucz László: Löw Immánuel tragikus sorsa a háború végén : (adalékok a zsidó törvények szegedi végrehajtásához). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (114). pp. 115-124. (2002)

Papp Sándor: Magyar rendi mozgalmak és az Oszmán Birodalom a 17-18. század fordulóján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (116). pp. 59-70. (2002)

Pelyach István and Szemere Bertalan: Szemere Bertalan Politikai jellemrajzai-nak történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (114). pp. 15-36. (2002)

Petrovics István: A Temes megyei tisztikar legkorábbi kiadványai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (116). pp. 21-29. (2002)

Sinkovics Balázs and Vámbéry Ármin: Vámbéry és a magyar-török rokonság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (112). pp. 89-98. (2002)

Sipos József: 80 éve történet: az egységes párt megalakításának történeti problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (114). pp. 83-98. (2002)

Soós Katalin: Soós Katalin műveinek bibliográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (114). pp. 8-14. (2002)

Szabó Pál Csaba: Országgyűlési választókerületek a dualizmuskori Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (114). pp. 59-82. (2002)

Szántó Richárd: A középkor végi angliai és magyarországi birtokostársadalom összehasonlítása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (112). pp. 19-35. (2002)

Tóth Sándor László: Vajk-István születésének kronológiai problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (116). pp. 9-19. (2002)

Zimonyi István: Az eurázsiai steppe nomádjai és a Közel-Kelet beduinjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (112). pp. 99-109. (2002)

This list was generated on 2023. szeptember 30. 21:05:25 CEST.