Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2021
Number of items: 96.

2021

Tabula gratulatoria. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 493-494. (2021)

Antal Tamás: Polgári alkotmányosság - szocialista alkotmányosság - alaptörvényesség : alkotmánytörténeti ívek Kovács István munkássága nyomán. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 9-23. (2021)

Bakos-Kovács Kitti: A magánjogról - történetiségében és a modern jogfejlődés tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 13-24. (2021)

Balogh Elemér: György Bónis : 1914-1985. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 41-61. (2021)

Balogh Elemér: A középkori kánoni per. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 25-30. (2021)

Barta Judit: A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv szakvéleményére alapított per és a szakvéleményekkel kapcsolatos gyakorlati kérdések. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 31-38. (2021)

Berki Gabriella: Mi fán terem a telemedicina? - a távorvoslás fogalma és kialakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 39-46. (2021)

Blutman László: Az előzetes döntéshozatal kezdeményezésének elutasítása : az igényérvényesítés lehetőségei. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 47-53. (2021)

Blutman László: The language and logic of inquiry : some basic problems. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 5-21. (2021)

Blutman László and Kertészné Váradi Szilvia: László Buza : 1885-1969. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 63-78. (2021)

Bobvos Pál: A földre vonatkozó vételi jog a közjog fogságában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 55-61. (2021)

Boóc Ádám: A Kkt. és a Bt. régi - új öröksége : észrevételek az egyszemélyessé váló kkt-k és bt-k ipso iure megszűnésének szabályaihoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 63-70. (2021)

Czifra János: Professzor a barátom : egy kis emlék Kalocsáról, Szegedről. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 487-488. (2021)

Dúl János: Töredékek a vagyonkezelői jog szabályozásának változásaiból. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 71-77. (2021)

Fantoly Zsanett: A hatékony védelemhez való jog az Amerikai Egyesült Államok büntető igazságszolgáltatásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 79-86. (2021)

Farkas Csaba: Gondolatok a saját üzletrészről. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 87-91. (2021)

Farkas Csamangó Erika: Gondolatok az idegenhonos és inváziós halfajok terjedésének kezeléséről természetjogi aspektusból. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 93-100. (2021)

Fábián György: Alkotmány - választás - választási rendszer. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 25-39. (2021)

Gombos Katalin: A többrétegű szabályok és a koherencia-elv érvényesülése határon átnyúló eljárások során. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 109-114. (2021)

Gyémánt Richárd: A Holland Kelet-indiai Társaság vázlatos gazdaságtörténete, 1602-1799. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 121-129. (2021)

Gyémánt Richárd: Tivadar Surányi-Unger : 1898-1973. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 239-251. (2021)

Gál Andor and Szomora Zsolt: A drónnal történő megfigyelés kriminalizálása mint a büntetőjogi magánszféravédelem kiterjesztése. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 101-108. (2021)

Géczi József Alajos: Szabó Imrét köszöntöm... : Czifra Jánoshoz csatlakozva. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. p. 489. (2021)

Görög Márta: A Bécsi Vételi Egyezmény 39. Cikkében foglalt "észszerű idő" megítélése a nemzetközi jogalkalmazási gyakorlatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 115-120. (2021)

Görög Márta: Béni Grosschmid : 1851-1938. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 95-110. (2021)

Görög Márta: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 11-12. (2021)

Hajdú József: Occupational health and safety in a robot blended workplace. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 23-39. (2021)

Hajdú József: A transznacionális munkavégzés szabályozásának lehetősége a BRI rendszerében, különös tekintettel a GATS Egyezmény 4. módozatára. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 131-136. (2021)

Harkai István and Mezei Péter: Szerzői jogi flexibilitások végfelhasználó szerződések fényében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 137-145. (2021)

Harmathy Attila: A polgári jog szemléleti kérdéseiről történelmi alapon. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 147-154. (2021)

Harsági Viktória: Gondolattöredékek a társult perek új rendszeréhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 155-160. (2021)

Homoki-Nagy Mária: Gáspár Menyhárth : 1868-1940. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 145-165. (2021)

Horváth E. Írisz: A kis értékű követelések európai eljárásának története. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 161-167. (2021)

Jakab Éva: Elemér Pólay : 1915-1988. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 185-201. (2021)

Jakab Éva: Róma és a tartományok : igazságszolgáltatás és politika. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 169-175. (2021)

Juhász Zsuzsanna: Telemedicina és büntetés-végrehajtás. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 177-182. (2021)

Juhász Zsuzsanna: A fogvatartottak éhségsztrájkhoz való joga. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 41-56. (2021)

Kaprinay Zsófia: Gyakorlatban felmerülő újabb probléma termőföldek adásvételével összefüggésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 183-188. (2021)

Karsai Krisztina: A mesterséges intelligencia szabályozásának európai tervezete, avagy algoritmusok térnyerésének előjelei a (büntető) igazságszolgáltatásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 189-196. (2021)

Katona Tamás and Katonáné Pehr Erika: Az örökbefogadás társadalompolitikai és jogi összefüggései. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 197-209. (2021)

Kecskés László: Some ethical problems of arbitration. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 211-217. (2021)

Kisfaludi András: Érvénytelenségi kifogás az engedményessel szemben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 219-225. (2021)

Kiss Barnabás: Reform-törekvések Kovács István munkásságában az alapvető jogok alkotmányi szabályozása kérdésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 41-54. (2021)

Kiss Barnabás: Csak a változás állandó : a különleges jogrend alkotmányi-alaptörvényi szabályozásának alakulása Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 227-236. (2021)

Kiss Barnabás: Ödön Polner : 1865-1961. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 203-222. (2021)

Köblös Adél: Mikor szükséges tárgyalást tartani polgári ügyekben? : pár gondolat az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 237-242. (2021)

Lukács Adrienn: Az elfeledtetéshez való jog a munkajogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 57-69. (2021)

Lukács Adrienn: Karantén office : az otthoni munkavégzés és magánélethez való jog a Covid19 pandémia idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 249-254. (2021)

Löffler Tibor: Miről "szól" a népszavazás? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 243-248. (2021)

Mezei Péter: Bódog Somló : 1873-1920. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 223-237. (2021)

Mezey Barna: Cella, kamra, zárka : jogtörténeti töredékek a börtönrezsim szóhasználatához az 1843. évi börtönügyi javaslat kidolgozása során. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 263-270. (2021)

Molnár Judit: A fizetési meghagyással szemben előterjesztett ellentmondás nem akadálya a bírósági meghagyás kibocsátásának. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 271-278. (2021)

Márki Dávid: Nyilvánosság az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjogában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 255-261. (2021)

Nagy Zsolt: Visszatérő problémák a magyar jogászképzésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 55-69. (2021)

Nagy Adrienn: Az I. Pp. Novella hatása a polgári perbeli bizonyítás szabályaira. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 279-285. (2021)

Nagy Csongor István: Kartellkár mint joghatósági ok. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 287-291. (2021)

Nochta Tibor: Sérelemdíj és kártérítés a személyiségi jogok szerződésszegéssel történő megsértéséért. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 293-301. (2021)

Nyilas Anna: A mesterséges intelligencia hatása a bírói döntéshozatalra. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 303-312. (2021)

Németh György Attila: Erik Heller : 1880-1958. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 111-130. (2021)

Papp Zsuzsanna: Gondolatok a kifogások jelentőségéről egy polgári eljárásjogász szemszögéből. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 313-329. (2021)

Pongó Tamás: Hogyan oktassunk közjogot? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 71-77. (2021)

Pozsonyi Norbert: Adalékok az in iure eljárási szak előkészítésének gyakorlatához a praetori perben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 71-92. (2021)

Pozsonyi Norbert: A vadimonium alapvonalai a formuláris eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 331-338. (2021)

Pribula László: A peres felek személyében bekövetkező változások gyakorlati problémái - a formális és az érdemi vizsgálat határán. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 339-347. (2021)

Pétervári Máté: István Ereky : 1876-1943. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 79-94. (2021)

Révész Béla: Egy pályaív korai időszaka - Kovács István pályakezdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 79-140. (2021)

Révész Béla: Anomáliák a hálózati személyek nyilvántartása körül. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 349-355. (2021)

Révész Béla: István Bibó : 1911-1979. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 23-40. (2021)

Rúzs Molnár Krisztina: Mekkora a hasadék és hogyan lehet betölteni? - gondolatok a jogvitákról, az érdekvitákról és a hozzájuk kapcsolódó képzettségről. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 357-362. (2021)

Schadl György: Gondolatok a végrehajtási jogok harmonizálásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 369-376. (2021)

Schiffner Imola: A Rottmann-ügy öröksége, avagy az uniós polgárság elvesztésének új kérdései a JY v. Wiener Landesregierung ügy alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 93-111. (2021)

Schultz Márton: Elemér Balás P. : 1883-1947. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 7-21. (2021)

Siket Judit: Lehet-e "hintázni" a köz- és magánjogi jogviszonyok között? : a helyi közhatalom gyakorlója tulajdonosi szerepben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 377-384. (2021)

Soós Edit: Az európai területi együttműködési csoportosulások (EGTC) az EU határrégióiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 385-393. (2021)

Suri Noémi: Gondolatok az ideiglenes számlazárolást elrendelő európai végzésről, a követelésbehajtás legújabb alternatív eszközéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 395-400. (2021)

Szabadfalvi József: Jogállamiság - jogérvényesítés - jogvédelem - közjogi bíráskodás összefüggései a dualizmus kori magyar jog- és államtudományi irodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 113-130. (2021)

Szakács Ildikó Réka: Politikusok két kampány között - különös tekintettel a női szerepekre. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 401-408. (2021)

Szakály Zsuzsa: Az igazságügyi szakértő a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 409-415. (2021)

Szalai Péter: Tűnődés az osztott perszerkezetről szerzett tapasztalatokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 417-426. (2021)

Sziebig Orsolya Johanna: A nemzetközi környezetvédelmi jog és a nukleáris jog metszéspontjai - új fejlemények és tendenciák. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 131-143. (2021)

Szivós Kristóf: Sándor Plósz : 1846-1925. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 167-184. (2021)

Szivós Kristóf: A felek eljárástámogatási kötelezettsége a jogösszehasonlítás szemszögéből. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 427-432. (2021)

Sándor István: Az alapítvány egyes common law jogrendszerű országokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 363-368. (2021)

Takács Albert: Politikai eszmék és az alkotmány : az alkotmány eszmetörténeti előzményei Kovács István munkásságában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 141-149. (2021)

Takács Albert: Alkotmány és antropológia. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 433-440. (2021)

Tamási Anna Éva: Érvek és ellenérvek a polgári házasságról, külföldi minták hatása a magyar törvényhozásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 145-162. (2021)

Trócsányi László: Szabó Imre köszöntése. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 491-492. (2021)

Tóth Judit: A tudomány pártos szabadságától a szabadságot pártoló tudományig. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 151-174. (2021)

Tőkey Balázs: Váratlan (?) fordulat a kollektív defamációs ügyek kúriai gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 441-449. (2021)

Udvary Sándor: A mesterséges intelligencia, mint potenciális adatvédelmi jogsértő. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 451-456. (2021)

Varga Imre: Kollektív igényérvényesítési eljárások Hollandiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 457-461. (2021)

Varga Norbert: Ödön Kuncz : 1884-1965. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 2. pp. 131-144. (2021)

Visontai-Szabó Katalin: A gyermek kapcsolattartáshoz való jogának érvényesülése világjárvány idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 469-476. (2021)

Váradi Szilvia: "Hozzájárult. Vagy mégsem?" : a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás érvényességének szempontjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 1. pp. 163-179. (2021)

Vékás Lajos: Újabb mozaikok az elővásárlási jog gyakorlásával létrejövő szerződés kérdéseihez. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 463-468. (2021)

Wopera Zsuzsa: A dogmatika vagy a gyakorlat elsőbbsége? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 3. pp. 477-485. (2021)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 22:03:55 CEST.