Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2007
Number of items: 98.

2007

Az iskolai eredményességet befolyásoló affektív és környezeti tényezők. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 36. (2007)

Esélyegyenlőség az általános iskolában : fejlesztő programok hátrányos helyzetű tanulóknak. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). pp. 80-81. (2007)

Hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). pp. 119-120. (2007)

IKT-eszközök a közoktatásban és a felnőttképzésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 87. (2007)

Innovatív eszközök és módszerek alkalmazásának lehetőségei a programozás oktatásában, a felsőoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). pp. 30-31. (2007)

Kognitív képességek longitudinális vizsgálati eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). pp. 53-54. (2007)

Képességek vizsgálata, fejlesztése a matematikában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 47. (2007)

Online oktatás, internetes tartalmak. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 59. (2007)

Pedagógusok értékelése és tanulói kompetenciák mérése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 111. (2007)

Részletes program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). pp. 13-25. (2007)

Tanulási eredmények és a tanulást befolyásoló tényezők. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 99. (2007)

A jövő szakiskolája avagy módszertani és mérési váltás a szakiskolákban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). pp. 41-42. (2007)

A konferencián prezentáló résztvevők ; Névmutató. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). pp. 131-137. (2007)

A kutatásalapú tanárképzés és tanártovábbképzés magyarországi megvalósításának lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). pp. 67-68. (2007)

A képességfejlesztés lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 93. (2007)

A pedagógiai értékelés módszerei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 73. (2007)

A pedagógiai értékelés speciális területei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 125. (2007)

A szociális kompetencia kutatási és fejlesztési lehetőségei gyermek- és felnőttkorban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). pp. 105-106. (2007)

B. Németh, Mária: A kognitív és affektív folyamatok kölcsönhatása : a 13 és 17 éves tanulók viszonya a tanuláshoz. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 37. (2007)

B. Németh, Mária: A természettudományos tudás életszerű helyzetekben való alkalmazhatóságának változása 1999 és 2006 között. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 57. (2007)

Balogh, Terézia: Az értékelés lehetőségei a tanulói tevékenységre alapozott tanítás során. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 85. (2007)

Balogh, Terézia: A kutatásalapú tanártovábbképzés hatása a gyakorló tanár munkájára. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 71. (2007)

Balázsi, Ildikó: A 2006. évi Országos kompetenciamérés jellemzői és visszajelzése az iskoláknak és fenntartóiknak. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 115. (2007)

Benda, Klára and Gerő, Márton and Micsinai, István: Az online oktatásban keletkezett adatok felhasználásának lehetőségei az oktatás hatékonyságának értékelésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 60. (2007)

Benedek, György: Gyermekek agyának és képességeinek fejlődése : van-e "kritikus időszak"? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 118. (2007)

Bozsó, Beáta and Szombathelyi, Nóra and Kinyó, László: A gyermekek számára káros internetes adattartalmak kezelésének nemzetközi tendenciái és magyarországi kihívásai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 63. (2007)

Buda, András: Az IKT és a debreceni pedagógusok. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 89. (2007)

Csaplár, Péterné: Az SNI gyermekek idegrendszer-fejlesztő mozgásterápiájának (AT) nyomon követése, eredménye a motoros és kognitív funkciókra. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 128. (2007)

Csapó, Benő: A kutatásalapú tanártovábbképzés elemei az SZTE pedagógiai értékelési szakértő szakos képzésében : esettanulmány. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 69. (2007)

Csapó, Benő: A matematikai gondolkodás fejlettsége a 3. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 56. (2007)

Cseh, Györgyi: A pedagógusok kompetenciáinak mérése és fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 112. (2007)

Cseh, Ágnes Gabriella: A szöveges feladatok megoldóképességének vizsgálata aritmetikai és geometriai tartalmakon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 50. (2007)

Csordásné Anda, Éva: A matematikai alapkompetencia fejlesztése a MATANDA korongos abakusszal. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 48. (2007)

Csíkos, Csaba and Steklács, János: Az olvasásra vonatkozó meggyőződések és az olvasási teljesítmény kapcsolatának empirikus vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 77. (2007)

Dancsó, Tünde: Az informatika tantárgy eredményességét befolyásoló tanulási módszerek. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 101. (2007)

Dancsó, Tünde: A PISA 2003-mérés eredményeinek hazai vonatkozású elemzése az IKT eszközök használatáról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 88. (2007)

Dorner, Helga: A pedagógiai célú interakciók szerepe online kollaboratív tanulási környezetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 61. (2007)

Duró, Zsuzsanna: A sakkoktatás hatása a képességek fejlődésére. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 95. (2007)

Farkas, Károly: Programozás tanulása könnyedén - szintonicitás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 33. (2007)

Fejes, József Balázs and Józsa, Krisztián: Kulturális eltérések az iskolai eredményességben és a tanulási motivációban : roma és többségi tanulók összehasonlítása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 40. (2007)

Gál, Ferenc: Mérési, értékelési eszközökkel a módszerváltásért a szakiskolákban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 43. (2007)

Gálosné Szűcs, Emília: A módszertani megújulás szükségessége és egyik lehetősége a szakiskolákban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 45. (2007)

Habók, Anita: Fogalmi térképek alkalmazása a magyar nyelvtan tanulásában 4. és 7. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 86. (2007)

Hamarné Helmeczi, Katalin: A kutatásalapú tanártovábbképzés alkalmazása a projektmódszer továbbfejlesztésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 72. (2007)

Hamarné Helmeczi, Katalin: A tanulási hatékonyság fejlesztése projektmódszerrel a 8. évfolyamos kémiaórákon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 83. (2007)

Hercz, Mária: A pedagógusmunka értékelési rendszerének problémavilága. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 113. (2007)

Hornyák, Zoltán and Borosán, Lívia: A 7. évfolyamos tanulók szociális kompetenciájának vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 117. (2007)

Jámbori, Szilvia: Az iskoláskori és serdülőkori átmenetek jelentősége a szocializáció folyamán. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 107. (2007)

Józsa, Krisztián: Az elemi alapkészségek szerepe az olvasási képesség fejlődésében : egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 55. (2007)

Józsa, Krisztián and Kelemen, Rita: A százalékszámítási készség alkalmazása különféle tantárgyi tartalmakon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 49. (2007)

Józsa, Krisztián and Zentai, Gabriella: A sikeres iskolakezdés segítése : egy készségfejlesztő kísérlet eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 121. (2007)

Kapcsáné Németi, Júlia: Fejlesztő feladatok a szakiskolában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 46. (2007)

Kasik, László: A szociális kompetencia néhány összetevőjének fejlettsége és az iskolai eredményesség kapcsolata különböző típusú iskolában tanuló serdülők körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 109. (2007)

Kelemen, Rita: A gyermek megjelenése a hazai online sajtóban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 64. (2007)

Kertesi, Gábor: Pedagógiai értékelés : közgazdász szemmel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 65. (2007)

Kiss, Róbert: Modellrobotok használata a programozás oktatásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 34. (2007)

Kiss, Róbert and Varga, József and Kovács, Béla: Kecskemét város kilencedik évfolyamos tanulóinak matematikatudásszint-vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 100. (2007)

Koreczné Kazinczi, Ilona: Az IKT hatása az alsó tagozatos képességfejlesztésre. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 94. (2007)

Korom, Erzsébet: Köszöntő. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 5. (2007)

Kovács, Katalin: Kooperatív testnevelési játékok hatása alacsony és magas alkati szorongású serdülő leányok szociometriai helyzetére. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 98. (2007)

Kovácsné Duró, Andrea: Értékelési helyzetek a középiskolás tanulók narratíváiban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 79. (2007)

Kristóf, Péter: A felnőttkori szociális kompetencia fejlesztése az üzleti életben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 110. (2007)

Káity, Károlyné: Projektmódszer a 7. évfolyamos fizikatanításban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 84. (2007)

Lakatosné Török, Erika: Főiskolai oktatók és az információs társadalom eszközrendszere. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 91. (2007)

Makó, Józsefné: Tanulás - mozgás - tudás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 97. (2007)

Molnár, Gyöngyvér: Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 122. (2007)

Molnár, Gyöngyvér: Az ismeretek alkalmazhatóságának korlátai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 58. (2007)

Molnár, Gyöngyvér: A valószínűségi tesztelmélet adta eszközök az ideális mérés megvalósításához. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 76. (2007)

Molnár, Éva: Az IKT-val segített oktatás hatása hátrányos helyzetű tanulók önszabályozó tanulására. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 124. (2007)

Mészáros, Attila: A nem iskolarendszerű képzések speciális pedagógiai értékelési formái. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 130. (2007)

Nagy, Dóra: Valószínűségi és statisztikus gondolkodást vizsgáló empirikus kutatások külföldön és hazánkban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 52. (2007)

Nagy, Judit: A mindennapos testnevelés megvalósítása és mérési folyamata Hódmezővásárhelyen. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 126. (2007)

Nagy, Lászlóné: A természettudományos megismerési kompetencia fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 116. (2007)

Niemivirta, Markku: A PISA árnyékában : a motiváció és a személyes jól-lét a finn tanulási eredmények értékelésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 29. (2007)

Ollé, János: A családi háttér, az iskolával és a tantárgyakkal kapcsolatos attitűd összefüggése a tanulók tanulási stratégiáival. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 38. (2007)

Pap-Szigeti, Róbert: Hátrányos helyzetű tanulók tanulási képességeinek fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 123. (2007)

Pethő, Balázs: Online tanulói környezetek használata a tanártovábbképzésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 92. (2007)

Prisztóka, Gyöngyvér and Tóvári, Ferenc and Telek, István and Vass, Miklós: Az iskolai testnevelés értékelésének lehetőségei : tanítói vélemények alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 127. (2007)

Pásztor, Attila: Programozható robotok használata a hallgatók problémamegoldó képességének fejlesztésére MSc és BSc szinten. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 35. (2007)

Péterné Czakó, Edit and Simon, Dávid: Az online feladatok eredményessége az önálló tanulás és a tanulók értékelése terén a vegyes rendszerű középiskolai felnőttoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 90. (2007)

Ranschburg, Ágnes: Kompetenciamérés a fejlesztési programhoz tartozó szakiskolákban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 44. (2007)

Scheidl, Róbert: Egy sajátos, a gyakorlatban már alkalmazott megközelítési módszer a pedagógusértékeléshez. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 114. (2007)

Surányi, Éva and Kézdi, Gábor: Iskolaösszevonás, énkép, tanulói eredményesség és társas kapcsolatok. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 39. (2007)

Szatmáryné Mészáros, Ibolya: A matematikai szöveges feladatok megoldása során elkövetett hibák elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 51. (2007)

Szatmáryné Mészáros, Ibolya and Szabóné Diós, Edit: A tanulók egyenetlen leterheltségének vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 104. (2007)

Szerencsés, György: Oktatási e-portfolió és informatikai kompetencia. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 62. (2007)

Szombathelyiné Nyitrai, Ágnes: Mit tanul(hat)nak iskolás gyermekeink a mesékből? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 96. (2007)

Sáringerné Szilárd, Zsuzsanna: Az általános fizikai teherbíró képesség fejlettsége a Pető Intézet hallgatói között. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 102. (2007)

Terényi, Antalné: Alapvető készségek mérése alsó tagozaton. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 74. (2007)

Tóth, György Ferenc and Johanyák, Zsolt Csaba: A szoftverfejlesztés oktatásának reformja a versenyszféra visszajelzései alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 32. (2007)

Tóth, Jánosné and Vári, Lászlóné: Az utca matematikája : egy preventív fejlesztő kísérlet nagymintás kipróbálása 2-3. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 82. (2007)

Tóth, Zoltán and Ludányi, Lajos: Új lehetőség a tudás szerveződésének vizsgálatában: a fenomenografikus elemzéssel kombinált tudástér-elmélet. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 75. (2007)

Vargáné Balogh, Orsolya: Értékelés a cserkészetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 103. (2007)

Veress, Erzsébet: A középiskolások szerhasználatának háttértényezői : a temperamentum- és karakterjellemzők prediktív hatása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 129. (2007)

Vári, Lászlóné: A kutatói készségek szerepe az oktató-nevelő munka fejlesztésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 70. (2007)

Vígh, Tibor: A kommunikatív tesztelés az idegen nyelvi mérés és értékelés rendszerében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 78. (2007)

Zsolnai, Anikó: A szociális készségek és képességek mérési lehetőségei gyermek- és serdülőkorban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 66. (2007)

Zsolnai, Anikó: A szociális és az érzelmi kompetencia fejlettsége óvodáskorban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (5). p. 108. (2007)

This list was generated on 2020. március 31. 21:50:24 CEST.