Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2012
Number of items: 130.

2012

Assessing complex problem solving. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 40. (2012)

Assessing students’ development. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 69. (2012)

Az Erasmus-program keretében külföldön szerzett tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusbefogadás helyzete Magyarországon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 117-118. (2012)

Az olvasási, matematikai és természettudományi teljesítmények vizsgálata diagnosztikus feladatbank használatával. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 149-150. (2012)

Development and measurement across affective and cognitive domains. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 74. (2012)

Helyzetkép az erdélyi anyanyelvoktatásról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 56. (2012)

High-tech assessment and novel low-cost opportunities in education. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 50-51. (2012)

Idegen nyelvi és nemzetközi felmérések. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 129. (2012)

Innovatív módszerek, tehetséggondozás a felsőoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 155. (2012)

Innovatív értékelési módszerek a felsőoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 112. (2012)

Ismeret- és értékközvetítés a társadalomismereti és zenei nevelésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 99. (2012)

Képzési programok, oktatási módszerek értékelése a pedagógusképzésben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 166. (2012)

Készség- és képességfejlesztő kísérletek óvodás- és kisiskoláskorban - módszerek és eredmények. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 138-139. (2012)

Mathematical development. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 90. (2012)

Oktatáskutatás, pedagógusképzés, a tanári munka minősége. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 160. (2012)

Olvasáskutatás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 79. (2012)

Poszterszekció. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 133. (2012)

Program in English. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 31-35. (2012)

Rövid program ; Részletes program. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 11-30. (2012)

Test construction and scaling. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 94. (2012)

Társadalmi nemek és eredményesség a felsőoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 105-106. (2012)

Többségi és tanulásban akadályozott gyermekek szociálisprobléma-megoldó gondolkodásának összehasonlító vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 63-64. (2012)

Új irányok a tanulási motiváció hazai kutatásában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 84-85. (2012)

A konferencián prezentáló résztvevők ; névmutató. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 173-181. (2012)

A matematikatudás és a komplex problémamegoldó gondolkodás értékelésének lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 123. (2012)

A tanulás néhány pszichológiai aspektusa. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 45. (2012)

A tanulást befolyásoló affektív tényezők kisgyermekkorban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 144. (2012)

Antal, Judit and Proctor, Thomas P. and Melican, Gerald J.: The impact of anchor test development on equating chains. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 98. (2012)

Apró, Melinda: IKT-továbbképzésben részt vevő és részt nem vevő pedagógusok IKT-használati szokásai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 163. (2012)

B. Németh, Mária and Korom, Erzsébet: A természettudományos teljesítmények hatodik és nyolcadik évfolyamon a diagnosztikus mérés három dimenziójában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 153. (2012)

Balkányi, Péter and Rauf, Bettina and Suhajda, Emese: A kompetenciamérés szövegértési mérésének tartalmi és műveleti felosztása és a résztesztenkénti eredmények vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 81. (2012)

Balázsi, Ildikó: Az OKM- és PISA-mérésben részt vevő tanulók eredményeinek összevetése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 132. (2012)

Banai Bajzáth, Angéla and Lencse, Máté and Lukács, István: Fejlesztő értékelés a felsőoktatásban - tanítás és tanulás összefüggései. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 115. (2012)

Bocsi, Veronika: A genderproblematika olvasata az értékek szemszögéből - különös tekintettel az oktatás és a mobilitás kérdéskörére. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 109. (2012)

Brezovszky, Boglárka and Lehtinen, Ernő: Computer-based game environment for promoting the flexible understanding of the system of natural numbers. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 70. (2012)

Bryant, Peter: Mathematical assessment and mathematical reasoning. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 39. (2012)

Buda, András: Szavazórendszerek az oktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 114. (2012)

Bujdosó, Gyöngyi: A nemek eltérő tanulási affinitásának vizsgálata a felsőoktatásban - az Y-generáció viszonya az informatika tanulásához. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 110. (2012)

Buzás, Zsuzsa: Információs és kommunikációs technológia alkalmazása a zeneoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 104. (2012)

Csizmazia, Ágnes and Dombi, Boglárka and Henn, Zsófia: Az Országos Neveléstudományi Konferenciák tapasztalatai a tízéves jubileum tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 164. (2012)

Csizmazia, Ágnes and Pintér, Petra Orsolya: A hallássérült tanulók idegennyelv-tanulásának lehetőségei az integráció tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 134. (2012)

Csábi, Eszter: Az alvás eltérő hatása különböző implicit tanulási mechanizmusokra alvási apnoéban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 48. (2012)

Csík, Orsolya and Horváth, László: Kompetencia és tanulási eredmények alapú képzési programtervezés eredménye. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 167. (2012)

Csíkos, Csaba: 10 éves tanulók fejben számolási stratégiáinak vizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 126. (2012)

Czitán, Gabriella: The role of evaluation and examination in the schools of reform pedagogy. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 77. (2012)

Czédliné Bárkányi, Éva: A gyakorlati képzés helyzete az SZTE JGYPK TOKI tanító szakán. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 171. (2012)

D. Molnár, Éva: Sajátos nevelési igényű tanulók teljesítménye a diagnosztikus feladatokban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 154. (2012)

Dancs, Katinka and Kinyó, László: Students’ attitudes towards immigrants in various secondary school types of Szeged. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 75. (2012)

Darvay, Sarolta and Vastagné Bauer, Zita: Egészségfejlesztés a pedagógusképző intézményünkben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 135. (2012)

Dudás, András and Tősér, Zoltán: Multiplayer educational games with intelligent tutor : progress report. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 55. (2012)

Ehler, Antje and Fritz-Stratmann, Annemarie and Ricken, Gabi and Balzer, Lars: MARKO-0 and 1. diagnostic tests based on a developmental model. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 92. (2012)

Engler, Ágnes: Társadalmi nemek a felsőoktatás levelező tagozatán. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 108. (2012)

Fazekasné Fenyvesi, Margit and Zentai, Gabriella: Beszédhanghallásra épülő helyesírás-fejlesztés harmadik osztályban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 142. (2012)

Fejes, József Balázs: Az osztálytermi környezet motivációs hatásának feltárása célorientációs elméleten alapuló kérdőívek segítségével. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 89. (2012)

Fejes, József Balázs and Vígh, Tibor: A Tanulói célok kérdőív működésének vizsgálata matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 125. (2012)

Fritz-Stratmann, Annemarie and Ricken, Gabi and Balzer, Lars: A developmental model of arithmetic competencies in age 4-8. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 91. (2012)

Funke, Joachim and Greiff, Samuel: Dynamic systems and their importance in competence assessment of problem solving. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 42. (2012)

Fényes, Hajnalka: A felsőoktatásban tanuló férfiak és nők tényleges mobilitása, státuszinkonzisztencia a nők oktatásbeli és munkaerő-piaci helyzete között. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 107. (2012)

Fűzi, Beatrix: A tanári munka sikerességének mérése és fejlesztése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 162. (2012)

Gergely, Erzsébet Emese: Az erdélyi magyar diákok olvasási-szövegértési eredményeinek társadalmi hátteréről. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 61. (2012)

Greiff, Samuel and Funke, Joachim: Measuring complex problem solving across different class levels : assessment, invariance and construct validity. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 41. (2012)

Gál, Zita: A társas készségek és a tudatelmélet kapcsolata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 145. (2012)

Harangus, Katalin: A vizsgálati minta sajátosságai és az oktatási szintek szerinti eredmények alakulására alkalmazott matematikai modell. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 60. (2012)

Horváth, Zsófia Irén: Személyiségtulajdonságok felismerése adott szöveg értelmezése alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 58. (2012)

Horváth Cz., János: Hallgatói µ-tartalmak mérési lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 113. (2012)

Hricsovinyi, Julianna and Józsa, Krisztián and Szenczi, Beáta: A számítógép és a papír alapú Elsajátítási Motiváció Kérdőívek összehasonlító elemzése. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 86. (2012)

Hódi, Ágnes: Intézményi szabályozások és jó gyakorlatok az Erasmus-program keretében külföldön szerzett kreditek beszámításáról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 119. (2012)

Hódi, Ágnes and B. Németh, Mária: The impact of basic school-readiness skills on 2nd graders’ reading developmental patterns : a Cohort study. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 73. (2012)

Hülber, László: Matematika műveltségterületen különböző típusú itemek viselkedésének összehasonlító elemzése számítógép és papír alapú környezetben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 124. (2012)

Hülber, László and Tóth, Edit: Hallgatók véleménye az Erasmus-ösztöndíj keretében teljesített kurzusok megfeleltetésének és a szerzett kreditek elismerésének folyamatáról. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 122. (2012)

Janurik, Márta: A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány elemi alapkészséggel : egy kilenchónapos zenei fejlesztő kísérlet eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 140. (2012)

Józsa, Krisztián and Csordásné Anda, Éva: A matematikai készségek fejlesztése harmadik osztályos tanulók körében : a MATANDA eszköz alkalmazása. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 143. (2012)

Kasik, László and D. Molnár, Éva: A szövegértési teljesítmények szövegtípus és pszichikus struktúra szerinti különbségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 151. (2012)

Kasik, László and Zsolnai, Anikó: A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás modelljei és mérési-fejlesztési lehetőségei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 65. (2012)

Kata, János: Brainstorming alapú csoportos értékelési módszer alkalmazása a vizsgáztatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 116. (2012)

Kinyó, László and Tóth, Edit: 7. és 11. évfolyamos tanulók társadalomismereti és állampolgári tudása a dél-alföldi régióban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 101. (2012)

Kis, Noémi and Józsa, Krisztián: A szülői nevelési stílus kapcsolata az elsajátítási motivációval. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 88. (2012)

Kizmus, Zoltánné: Nevelés és mérés az óvodában. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 136. (2012)

Koren, Balázs and Papp-Varga, Zsuzsanna and Lavicza, Zsolt: STEM-tanárképzés fejlesztése a GeoGebra-program segítségével. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 157. (2012)

Kovács, Péter: A statisztikai műveltség és a statisztikaoktatás problémái, kihívásai a gazdasági felsőoktatásban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 156. (2012)

Kupiainen, Sirkku and Marjanen, Jukka and Vainikainen, Mari Pauliina and Hautamäki, Jarkko: Finnish ninth graders six years apart : How to explain declining achievement and adverse attitudinal development? Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 71. (2012)

Langhorst, Petra and Ehlert, Antje and Fritz-Stratmann, Annemarie: A math training for early mathematics instruction : Mina and the mole. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 93. (2012)

Lesznyák, Márta: Többségi és tanulásban akadályozott gyermekek szociálisprobléma-megoldó gondolkodásának különbségei : a nagymintás vizsgálat eredményei. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 68. (2012)

Lukácsi, Zoltán: IRT and latent regression for detecting changes in reading ability over time. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 95. (2012)

Lángné Lázi, Márta and Borsa, Judit and Szilágyi, Brigitta: Tehetséggondozás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 137. (2012)

Magyar, Andrea: Comparative studies on computerized adaptive testing. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 97. (2012)

Miksztai-Réthey, Brigitta and Magyar, Tímea: Analysis of facial expressions with special need children : preliminary results. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 54. (2012)

Molitorisz, Anikó: Tizenegyedikes tanulók tankönyvolvasási stratégiái. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 83. (2012)

Molnár, Gyöngyvér: A problémamegoldó gondolkodás és az intelligencia kapcsolata oktatási kontextusban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 127. (2012)

Molnár, Gyöngyvér and Pásztor, Attila: The transition from single testing to complex systems of assessments. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 53. (2012)

Molnár, György: IKT-innováció a felsőoktatásban oktatók módszertani továbbképzésében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 165. (2012)

Molnár, Milán and Papp, Katalin: Természettudományos nevelés kisgyermekkorban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 148. (2012)

Molnár, Pál: Kutatói bloghálózatban dolgozó, hálózatba szerveződő hallgatói kutatóközösség empirikus kohézióvizsgálata. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 170. (2012)

Molnár, Pál and Aoki, Kumiko: Online, kultúraközi, hálózati környezetben együttműködő hallgatói kutatócsoportok online kapcsolati hálózatának változása az együttműködés során. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 169. (2012)

Máténé Homoki, Tünde: Tanulásban akadályozott serdülők társas viselkedésének általános jellemzői. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 66. (2012)

Nagy, Zsuzsanna: Fogalmazásértékelési szempontrendszer működésének vizsgálata két független bíráló ítéletei alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 102. (2012)

Nagy, Zsuzsanna and Tóth, Edit: A tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusmegfeleltetés módszerei Erasmuskoordinátorok körében végzett kérdőíves kutatás eredményei alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 121. (2012)

Nikolov, Marianne and Szabó, Gábor: Diagnosztikus angol tesztfeladatok nehézségi, ismertségi és tetszési indexeinek összefüggései. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 130. (2012)

Ostorics, László and Balázsi, Ildikó: Az olvasói profil, a szövegértési teljesítmény és egyes kiemelt háttérváltozók összefüggései a PISA 2009 magyarországi eredményeiben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 80. (2012)

Pletl, Rita: Az olvasás és szövegértés színvonala az elemitől az érettségiig. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 59. (2012)

Pukánszky, Judit: Szülői hatások a gyermeki testkép vonatkozásaiban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 146. (2012)

Pásztor, Attila: Kredit- és kurzusbeszámítás az Erasmus-program keretében : problémák és jó gyakorlatok azonosítása mélyinterjús kutatás alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 120. (2012)

Ravaszné Mitzki, Erzsébet: A történelmi tájékozódás térben és időben, a történelmi szókincs fejlődése 5-8. osztályban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 100. (2012)

Sebők, Judit and Nagy, Tamás: Webcam based analysis of facial expressions. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 52. (2012)

Sominé Hrebik, Olga: 6. évfolyamos tanulók nyelvérzékének és német nyelvi olvasási készségeinek összefüggései. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 131. (2012)

Stanat, Petra: Monitoring student achievement : potential and challenges of the German approach. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 128. (2012)

Suplicz, Sándor: A tanári minőség indikátorai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 161. (2012)

Szabadi, Magdolna: The development and measurement of the emotional skills under a music therapy training. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 76. (2012)

Szabó, Attila Ferenc: Pedagogical development and measurement of professional canoe athletes during olympic preparation. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 78. (2012)

Szabó-Balogh, Virág: Autisták tanulási, emlékezeti és nyelvi képességeinek vizsgálata a fejlesztés tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 46. (2012)

Szenczi, Beáta: Második osztályos tanulók meggyőződései az olvasástanulás céljáról és saját olvasásteljesítményükről. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 87. (2012)

Szentes, Erzsébet: Pályaválasztás és pályakép vizsgálata a XI. osztályosok körében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 62. (2012)

Szilágyi, Brigitta and Lángné Lázi, Márta and Kádasné V. Nagy, Éva and Tóth, János: A tehetséggondozás egy hagyományostól eltérő módja a BME Matematika Intézetében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 158. (2012)

Takács, István Károly: A hazai általános és középiskolai tankönyvekből kirajzolódó homofóbiakép. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 103. (2012)

Tobinski, David: EcoSphere : a new paradigm for complex problem solving assessment in the adolescence. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 43. (2012)

Tongori, Ágota: ICT skills assessment. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 96. (2012)

Tornyi, Zsuzsa Zsófia: Oktatói pályafutás : a női oktatók önértékelése és önértelmezése a Debreceni Egyetemen - egy empirikus kutatás tapasztalatai alapján. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 111. (2012)

Tánczos, Tímea: 1. és 2. osztályos tanulók munkamemória- és végrehajtó funkcióinak feltérképezése longitudinális vizsgálatban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 49. (2012)

Tánczos, Tímea and Németh, Dezső: Első és második osztályos tanulók kognitív funkcióinak összevetése az iskolai teljesítményükkel. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 147. (2012)

Tánczos, Tímea and Szabó-Balogh, Virág: A verbális fluencia vizsgálata autizmussal élő gyermekeknél. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 47. (2012)

Tóth, Dénes and Csépe, Valéria: Itemszintű válaszidők elemzése képességtesztekben. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 82. (2012)

Tóth, Edit and Csapó, Benő: Dear Colleagues : köszöntő. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 6. (2012)

Tóth, Edit and Csapó, Benő: Köszöntő. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 7. (2012)

Tóth, János and Lángné Lázi, Márta and Szilágyi, Brigitta: Egyéni és csoportos tehetséggondozás. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 159. (2012)

Tóth, Krisztina and Rölke, Heiko and Goldhammer, Frank: Educational process mining - clustering students’ test-taking behaviour in InternetBased simulations. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 44. (2012)

Tóthné Aszalai, Anett: A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás kérdőív kipróbálása tanulásban akadályozott gyermekek körében : a kismintás vizsgálat tanulságai. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 67. (2012)

Vainikainen, Mari Pauliina and Kupiainen, Sirkku and Marjanen, Jukka and Hautamäki, Jarkko: Previous knowledge and task performance as predictors of girls’ and boys’ interest in low-stakes assessment tasks of mathematical thinking skills. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 72. (2012)

Vastagné Bauer, Zita and Darvay, Sarolta: Egészségfejlesztés, drogprevenció az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hallgatóinak körében végzett kutatás tükrében. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 168. (2012)

Vidákovich, Tibor: Néhány deduktív következtetési séma működése különböző matematikai tartalmakkal. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 152. (2012)

Zentai, Gabriella: A rendszerező képesség tantárgyi tartalomba ágyazott fejlesztése harmadik osztályban. Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 141. (2012)

This list was generated on 2020. február 16. 22:43:20 CET.