Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2012
Number of items: 130.

2012

Assessing complex problem solving. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 40. (2012)

Assessing students’ development. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 69. (2012)

Az Erasmus-program keretében külföldön szerzett tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusbefogadás helyzete Magyarországon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 117-118. (2012)

Az olvasási, matematikai és természettudományi teljesítmények vizsgálata diagnosztikus feladatbank használatával. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 149-150. (2012)

Development and measurement across affective and cognitive domains. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 74. (2012)

Helyzetkép az erdélyi anyanyelvoktatásról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 56. (2012)

High-tech assessment and novel low-cost opportunities in education. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 50-51. (2012)

Idegen nyelvi és nemzetközi felmérések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 129. (2012)

Innovatív módszerek, tehetséggondozás a felsőoktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 155. (2012)

Innovatív értékelési módszerek a felsőoktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 112. (2012)

Ismeret- és értékközvetítés a társadalomismereti és zenei nevelésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 99. (2012)

Képzési programok, oktatási módszerek értékelése a pedagógusképzésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 166. (2012)

Készség- és képességfejlesztő kísérletek óvodás- és kisiskoláskorban - módszerek és eredmények. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 138-139. (2012)

Mathematical development. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 90. (2012)

Oktatáskutatás, pedagógusképzés, a tanári munka minősége. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 160. (2012)

Olvasáskutatás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 79. (2012)

Poszterszekció. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 133. (2012)

Program in English. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 31-35. (2012)

Rövid program ; Részletes program. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 11-30. (2012)

Test construction and scaling. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 94. (2012)

Társadalmi nemek és eredményesség a felsőoktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 105-106. (2012)

Többségi és tanulásban akadályozott gyermekek szociálisprobléma-megoldó gondolkodásának összehasonlító vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 63-64. (2012)

Új irányok a tanulási motiváció hazai kutatásában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 84-85. (2012)

A konferencián prezentáló résztvevők ; névmutató. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). pp. 173-181. (2012)

A matematikatudás és a komplex problémamegoldó gondolkodás értékelésének lehetőségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 123. (2012)

A tanulás néhány pszichológiai aspektusa. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 45. (2012)

A tanulást befolyásoló affektív tényezők kisgyermekkorban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 144. (2012)

Antal, Judit and Proctor, Thomas P. and Melican, Gerald J.: The impact of anchor test development on equating chains. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 98. (2012)

Apró, Melinda: IKT-továbbképzésben részt vevő és részt nem vevő pedagógusok IKT-használati szokásai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 163. (2012)

B. Németh, Mária and Korom, Erzsébet: A természettudományos teljesítmények hatodik és nyolcadik évfolyamon a diagnosztikus mérés három dimenziójában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 153. (2012)

Balkányi, Péter and Rauf, Bettina and Suhajda, Emese: A kompetenciamérés szövegértési mérésének tartalmi és műveleti felosztása és a résztesztenkénti eredmények vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 81. (2012)

Balázsi, Ildikó: Az OKM- és PISA-mérésben részt vevő tanulók eredményeinek összevetése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 132. (2012)

Banai Bajzáth, Angéla and Lencse, Máté and Lukács, István: Fejlesztő értékelés a felsőoktatásban - tanítás és tanulás összefüggései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 115. (2012)

Bocsi, Veronika: A genderproblematika olvasata az értékek szemszögéből - különös tekintettel az oktatás és a mobilitás kérdéskörére. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 109. (2012)

Brezovszky, Boglárka and Lehtinen, Ernő: Computer-based game environment for promoting the flexible understanding of the system of natural numbers. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 70. (2012)

Bryant, Peter: Mathematical assessment and mathematical reasoning. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 39. (2012)

Buda, András: Szavazórendszerek az oktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 114. (2012)

Bujdosó, Gyöngyi: A nemek eltérő tanulási affinitásának vizsgálata a felsőoktatásban - az Y-generáció viszonya az informatika tanulásához. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 110. (2012)

Buzás, Zsuzsa: Információs és kommunikációs technológia alkalmazása a zeneoktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 104. (2012)

Csizmazia, Ágnes and Dombi, Boglárka and Henn, Zsófia: Az Országos Neveléstudományi Konferenciák tapasztalatai a tízéves jubileum tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 164. (2012)

Csizmazia, Ágnes and Pintér, Petra Orsolya: A hallássérült tanulók idegennyelv-tanulásának lehetőségei az integráció tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 134. (2012)

Csábi, Eszter: Az alvás eltérő hatása különböző implicit tanulási mechanizmusokra alvási apnoéban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 48. (2012)

Csík, Orsolya and Horváth, László: Kompetencia és tanulási eredmények alapú képzési programtervezés eredménye. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 167. (2012)

Csíkos, Csaba: 10 éves tanulók fejben számolási stratégiáinak vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 126. (2012)

Czitán, Gabriella: The role of evaluation and examination in the schools of reform pedagogy. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 77. (2012)

Czédliné Bárkányi, Éva: A gyakorlati képzés helyzete az SZTE JGYPK TOKI tanító szakán. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 171. (2012)

D. Molnár, Éva: Sajátos nevelési igényű tanulók teljesítménye a diagnosztikus feladatokban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 154. (2012)

Dancs, Katinka and Kinyó, László: Students’ attitudes towards immigrants in various secondary school types of Szeged. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 75. (2012)

Darvay, Sarolta and Vastagné Bauer, Zita: Egészségfejlesztés a pedagógusképző intézményünkben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 135. (2012)

Dudás, András and Tősér, Zoltán: Multiplayer educational games with intelligent tutor : progress report. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 55. (2012)

Ehler, Antje and Fritz-Stratmann, Annemarie and Ricken, Gabi and Balzer, Lars: MARKO-0 and 1. diagnostic tests based on a developmental model. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 92. (2012)

Engler, Ágnes: Társadalmi nemek a felsőoktatás levelező tagozatán. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 108. (2012)

Fazekasné Fenyvesi, Margit and Zentai, Gabriella: Beszédhanghallásra épülő helyesírás-fejlesztés harmadik osztályban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 142. (2012)

Fejes, József Balázs: Az osztálytermi környezet motivációs hatásának feltárása célorientációs elméleten alapuló kérdőívek segítségével. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 89. (2012)

Fejes, József Balázs and Vígh, Tibor: A Tanulói célok kérdőív működésének vizsgálata matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 125. (2012)

Fritz-Stratmann, Annemarie and Ricken, Gabi and Balzer, Lars: A developmental model of arithmetic competencies in age 4-8. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 91. (2012)

Funke, Joachim and Greiff, Samuel: Dynamic systems and their importance in competence assessment of problem solving. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 42. (2012)

Fényes, Hajnalka: A felsőoktatásban tanuló férfiak és nők tényleges mobilitása, státuszinkonzisztencia a nők oktatásbeli és munkaerő-piaci helyzete között. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 107. (2012)

Fűzi, Beatrix: A tanári munka sikerességének mérése és fejlesztése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 162. (2012)

Gergely, Erzsébet Emese: Az erdélyi magyar diákok olvasási-szövegértési eredményeinek társadalmi hátteréről. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 61. (2012)

Greiff, Samuel and Funke, Joachim: Measuring complex problem solving across different class levels : assessment, invariance and construct validity. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 41. (2012)

Gál, Zita: A társas készségek és a tudatelmélet kapcsolata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 145. (2012)

Harangus, Katalin: A vizsgálati minta sajátosságai és az oktatási szintek szerinti eredmények alakulására alkalmazott matematikai modell. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 60. (2012)

Horváth, Zsófia Irén: Személyiségtulajdonságok felismerése adott szöveg értelmezése alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 58. (2012)

Horváth Cz., János: Hallgatói µ-tartalmak mérési lehetőségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 113. (2012)

Hricsovinyi, Julianna and Józsa, Krisztián and Szenczi, Beáta: A számítógép és a papír alapú Elsajátítási Motiváció Kérdőívek összehasonlító elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 86. (2012)

Hódi, Ágnes: Intézményi szabályozások és jó gyakorlatok az Erasmus-program keretében külföldön szerzett kreditek beszámításáról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 119. (2012)

Hódi, Ágnes and B. Németh, Mária: The impact of basic school-readiness skills on 2nd graders’ reading developmental patterns : a Cohort study. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 73. (2012)

Hülber, László: Matematika műveltségterületen különböző típusú itemek viselkedésének összehasonlító elemzése számítógép és papír alapú környezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 124. (2012)

Hülber, László and Tóth, Edit: Hallgatók véleménye az Erasmus-ösztöndíj keretében teljesített kurzusok megfeleltetésének és a szerzett kreditek elismerésének folyamatáról. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 122. (2012)

Janurik, Márta: A zenei képességek fejlődése és összefüggése néhány elemi alapkészséggel : egy kilenchónapos zenei fejlesztő kísérlet eredményei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 140. (2012)

Józsa, Krisztián and Csordásné Anda, Éva: A matematikai készségek fejlesztése harmadik osztályos tanulók körében : a MATANDA eszköz alkalmazása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 143. (2012)

Kasik, László and D. Molnár, Éva: A szövegértési teljesítmények szövegtípus és pszichikus struktúra szerinti különbségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 151. (2012)

Kasik, László and Zsolnai, Anikó: A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás modelljei és mérési-fejlesztési lehetőségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 65. (2012)

Kata, János: Brainstorming alapú csoportos értékelési módszer alkalmazása a vizsgáztatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 116. (2012)

Kinyó, László and Tóth, Edit: 7. és 11. évfolyamos tanulók társadalomismereti és állampolgári tudása a dél-alföldi régióban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 101. (2012)

Kis, Noémi and Józsa, Krisztián: A szülői nevelési stílus kapcsolata az elsajátítási motivációval. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 88. (2012)

Kizmus, Zoltánné: Nevelés és mérés az óvodában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 136. (2012)

Koren, Balázs and Papp-Varga, Zsuzsanna and Lavicza, Zsolt: STEM-tanárképzés fejlesztése a GeoGebra-program segítségével. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 157. (2012)

Kovács, Péter: A statisztikai műveltség és a statisztikaoktatás problémái, kihívásai a gazdasági felsőoktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 156. (2012)

Kupiainen, Sirkku and Marjanen, Jukka and Vainikainen, Mari Pauliina and Hautamäki, Jarkko: Finnish ninth graders six years apart : How to explain declining achievement and adverse attitudinal development? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 71. (2012)

Langhorst, Petra and Ehlert, Antje and Fritz-Stratmann, Annemarie: A math training for early mathematics instruction : Mina and the mole. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 93. (2012)

Lesznyák, Márta: Többségi és tanulásban akadályozott gyermekek szociálisprobléma-megoldó gondolkodásának különbségei : a nagymintás vizsgálat eredményei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 68. (2012)

Lukácsi, Zoltán: IRT and latent regression for detecting changes in reading ability over time. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 95. (2012)

Lángné Lázi, Márta and Borsa, Judit and Szilágyi, Brigitta: Tehetséggondozás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 137. (2012)

Magyar, Andrea: Comparative studies on computerized adaptive testing. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 97. (2012)

Miksztai-Réthey, Brigitta and Magyar, Tímea: Analysis of facial expressions with special need children : preliminary results. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 54. (2012)

Molitorisz, Anikó: Tizenegyedikes tanulók tankönyvolvasási stratégiái. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 83. (2012)

Molnár, Gyöngyvér: A problémamegoldó gondolkodás és az intelligencia kapcsolata oktatási kontextusban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 127. (2012)

Molnár, Gyöngyvér and Pásztor, Attila: The transition from single testing to complex systems of assessments. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 53. (2012)

Molnár, György: IKT-innováció a felsőoktatásban oktatók módszertani továbbképzésében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 165. (2012)

Molnár, Milán and Papp, Katalin: Természettudományos nevelés kisgyermekkorban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 148. (2012)

Molnár, Pál: Kutatói bloghálózatban dolgozó, hálózatba szerveződő hallgatói kutatóközösség empirikus kohézióvizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 170. (2012)

Molnár, Pál and Aoki, Kumiko: Online, kultúraközi, hálózati környezetben együttműködő hallgatói kutatócsoportok online kapcsolati hálózatának változása az együttműködés során. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 169. (2012)

Máténé Homoki, Tünde: Tanulásban akadályozott serdülők társas viselkedésének általános jellemzői. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 66. (2012)

Nagy, Zsuzsanna: Fogalmazásértékelési szempontrendszer működésének vizsgálata két független bíráló ítéletei alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 102. (2012)

Nagy, Zsuzsanna and Tóth, Edit: A tanulmányi kreditek elismerése és a kurzusmegfeleltetés módszerei Erasmuskoordinátorok körében végzett kérdőíves kutatás eredményei alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 121. (2012)

Nikolov, Marianne and Szabó, Gábor: Diagnosztikus angol tesztfeladatok nehézségi, ismertségi és tetszési indexeinek összefüggései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 130. (2012)

Ostorics, László and Balázsi, Ildikó: Az olvasói profil, a szövegértési teljesítmény és egyes kiemelt háttérváltozók összefüggései a PISA 2009 magyarországi eredményeiben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 80. (2012)

Pletl, Rita: Az olvasás és szövegértés színvonala az elemitől az érettségiig. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 59. (2012)

Pukánszky, Judit: Szülői hatások a gyermeki testkép vonatkozásaiban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 146. (2012)

Pásztor, Attila: Kredit- és kurzusbeszámítás az Erasmus-program keretében : problémák és jó gyakorlatok azonosítása mélyinterjús kutatás alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 120. (2012)

Ravaszné Mitzki, Erzsébet: A történelmi tájékozódás térben és időben, a történelmi szókincs fejlődése 5-8. osztályban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 100. (2012)

Sebők, Judit and Nagy, Tamás: Webcam based analysis of facial expressions. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 52. (2012)

Sominé Hrebik, Olga: 6. évfolyamos tanulók nyelvérzékének és német nyelvi olvasási készségeinek összefüggései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 131. (2012)

Stanat, Petra: Monitoring student achievement : potential and challenges of the German approach. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 128. (2012)

Suplicz, Sándor: A tanári minőség indikátorai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 161. (2012)

Szabadi, Magdolna: The development and measurement of the emotional skills under a music therapy training. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 76. (2012)

Szabó, Attila Ferenc: Pedagogical development and measurement of professional canoe athletes during olympic preparation. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 78. (2012)

Szabó-Balogh, Virág: Autisták tanulási, emlékezeti és nyelvi képességeinek vizsgálata a fejlesztés tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 46. (2012)

Szenczi, Beáta: Második osztályos tanulók meggyőződései az olvasástanulás céljáról és saját olvasásteljesítményükről. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 87. (2012)

Szentes, Erzsébet: Pályaválasztás és pályakép vizsgálata a XI. osztályosok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 62. (2012)

Szilágyi, Brigitta and Lángné Lázi, Márta and Kádasné V. Nagy, Éva and Tóth, János: A tehetséggondozás egy hagyományostól eltérő módja a BME Matematika Intézetében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 158. (2012)

Takács, István Károly: A hazai általános és középiskolai tankönyvekből kirajzolódó homofóbiakép. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 103. (2012)

Tobinski, David: EcoSphere : a new paradigm for complex problem solving assessment in the adolescence. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 43. (2012)

Tongori, Ágota: ICT skills assessment. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 96. (2012)

Tornyi, Zsuzsa Zsófia: Oktatói pályafutás : a női oktatók önértékelése és önértelmezése a Debreceni Egyetemen - egy empirikus kutatás tapasztalatai alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 111. (2012)

Tánczos, Tímea: 1. és 2. osztályos tanulók munkamemória- és végrehajtó funkcióinak feltérképezése longitudinális vizsgálatban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 49. (2012)

Tánczos, Tímea and Németh, Dezső: Első és második osztályos tanulók kognitív funkcióinak összevetése az iskolai teljesítményükkel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 147. (2012)

Tánczos, Tímea and Szabó-Balogh, Virág: A verbális fluencia vizsgálata autizmussal élő gyermekeknél. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 47. (2012)

Tóth, Dénes and Csépe, Valéria: Itemszintű válaszidők elemzése képességtesztekben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 82. (2012)

Tóth, Edit and Csapó, Benő: Dear Colleagues : köszöntő. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 6. (2012)

Tóth, Edit and Csapó, Benő: Köszöntő. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 7. (2012)

Tóth, János and Lángné Lázi, Márta and Szilágyi, Brigitta: Egyéni és csoportos tehetséggondozás. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 159. (2012)

Tóth, Krisztina and Rölke, Heiko and Goldhammer, Frank: Educational process mining - clustering students’ test-taking behaviour in InternetBased simulations. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 44. (2012)

Tóthné Aszalai, Anett: A szociálisprobléma-megoldó gondolkodás kérdőív kipróbálása tanulásban akadályozott gyermekek körében : a kismintás vizsgálat tanulságai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 67. (2012)

Vainikainen, Mari Pauliina and Kupiainen, Sirkku and Marjanen, Jukka and Hautamäki, Jarkko: Previous knowledge and task performance as predictors of girls’ and boys’ interest in low-stakes assessment tasks of mathematical thinking skills. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 72. (2012)

Vastagné Bauer, Zita and Darvay, Sarolta: Egészségfejlesztés, drogprevenció az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar hallgatóinak körében végzett kutatás tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 168. (2012)

Vidákovich, Tibor: Néhány deduktív következtetési séma működése különböző matematikai tartalmakkal. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 152. (2012)

Zentai, Gabriella: A rendszerező képesség tantárgyi tartalomba ágyazott fejlesztése harmadik osztályban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (10). p. 141. (2012)

This list was generated on 2020. július 10. 21:56:56 CEST.