Items where Year is 1926

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ø
Number of items: 141.

A

Almai Irén: A nemzetgazdasági rendszerek hatása hazánk történetére : 1690-1848. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 16-18. (1926)

Angyal Dávid: Le comte Étienne Széchenyi (1791-1860) : fondateur de l'Académie Hongroise. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 5-28. (1926)

Arany Dániel: Note sur „Le troisième problème dû jeu". In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 39-42. (1926)

B

Balla Mária: Gr. Bethlen Kata élete. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 72. (1926)

Baló Irma: Thuanus Jakab Ágoston „Historia sui temporis" c. művének a magyarokra vonatkozó részletei. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 72-75. (1926)

Banner : Szegedi szükségpénzek (pótlás). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). p. 224. (1926)

Baranyai Zoltán: In memoriam Robert Gragger : professeur de langue et de littérature hongroise à l'Université de Berlin (1887-1926). In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 182-184. (1926)

Bartók György: Az erkölcsi értékeszme története I. : az erkölcsi értékeszme a görög philosophiában. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (2). pp. 1-171. (1926)

Bauer Mihály: Zur Theorie der algebraischen Körper. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 69-71. (1926)

Berta Orbán: Tinódi Sebestyén "Cronica"-ja hadtörténeti szempontból. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 43-46. (1926)

Berzeviczy Albert: L'émigration hongroise et la campagne d'Italie en 1859. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 112-144. (1926)

Boros Domokos Fortunát: A csíksomlyói harminckét Confrater. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 46-47. (1926)

Boros Jenő: Történeti események visszhangja a kuruc költészetben. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 131. (1926)

Buday : Bronzkori áldozóhelyek. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 222-223. (1926)

Buday : A bronz kincsleletek. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 219-222. (1926)

Bálint Alajos: Makó város települési és emberföldrajzi vázlata. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 131. (1926)

Bálint Sándor: Szilády Áron pályája. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 131. (1926)

Bálint Sándor: Szilády Áron pályája. (1926)

Bátky Zsigmond: Telepek és eloszlásuk Dunántúlon : (Mutatvány.) A település arculata Dunántúlon. In: Föld és ember, (6) 1. pp. 1-13. (1926)

b. á. : Éber László, Művészeti lexikon (ism.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 230-231. (1926)

C

Cs. Sebestyén Károly: Die älfeste Geschichte der Szegeder Festung (Abkürzung). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 154-157. (1926)

Cs. Sebestyén Károly: A szegedi vár legrégibb története. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 144-154. (1926)

Csengery Erzsébet: Horatius természetszeretete. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 47-48. (1926)

Császár Elemér: Les rapports de l'Académie Hongroise des Sciences avec l'Académie Française. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 29-40. (1926)

D

D. A.: L'Institut Hongrois de l'Université de Berlin. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 175-181. (1926)

Devich Mária: Piramus és Thisbe a magyar irodalomban. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 80. (1926)

Diósi Géza: A Halotti Beszéd olvasásának története. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 127. (1926)

Dr. Banner János: Az átokházi éremlelet. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 169-172. (1926)

Dr. Banner János: A Demeter-templomi éremlelet. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 173-174. (1926)

Dr. Banner János: Der Münzenfund in der Demeter-Kirche (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). p. 175. (1926)

Dr. Banner János: Der Münzenfund von Átokháza (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). p. 172. (1926)

Dr. Banner János: Die Funde von Nagykamarás (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). p. 143. (1926)

Dr. Banner János: Fischerei in der Schwarzen Kőrös (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). p. 218. (1926)

Dr. Banner János: Halászat a Fekete-Kőrös torkolatánál. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 210-217. (1926)

Dr. Banner János: Jelentés a Magyarcsanád-bökényi próbaásatásokról. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 72-113. (1926)

Dr. Banner János: Les fouilles de Magyarcsanád et Bökény (Abrégé). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 113-122. (1926)

Dr. Banner János: Nagykamarási leletek. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 136-142. (1926)

Dr. Buday Árpád: Az u. n. thrák lovasisten problémája. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 1-55. (1926)

Dr. Buday Árpád: Das Problem des sog. thrakischen Reiters (Abkürzung). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 56-71. (1926)

Dr. Eperjesy Kálmán: A Kopáncs-pusztai éremlelet. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 158-168. (1926)

Dr. Eperjesy Kálmán: Münzenfund von Kopáncs-puszta (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). p. 168. (1926)

Dr. Roska Márton: Hubert, Schmidt, Vorgeschichte Europas (ism.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 225-230. (1926)

Dávid György: A magyar protestantizmus helyzete III. Károly alatt. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 80. (1926)

Dési Daday Dezső: Adalékok a Tapolcát környező tájnak és Tapolca fejlődésére való befolyásának gazdaságföldrajzi ismertetéséhez. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 75-80. (1926)

Dézsi Irén: Kaffka Margit élete és művei : 1920. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 5. (1926)

E

Eckhardt Sándor: Télémaque en Hongrie. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 166-171. (1926)

Erdélyi József: Az irredentismus és Végvári : 1922. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 18. (1926)

Ernyey József: Régi cseh telepítések hazánkban. In: Föld és ember, (6) 2. pp. 65-86. (1926)

F

Fejér Leopold: Über die Positivität von Summen, die nach trigonometrischen oder Legendreschen Funktionen fortschreiten : Erste Mitteilung. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 75-86. (1926)

Futó Jenő: Az idill eredete, fejlődése, elmélete és magyar irodalma. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 48. (1926)

Fülöp Klára: Horatius hatása újabb irodalmunkra. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 80-81. (1926)

Fülöp Zsuzsanna: Adalékok a Nibelungének esztétikai méltatásához. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 81-84. (1926)

G

G. J.: L'activité de l'Association Hongroise des Sociétés et établissements scientifiques. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 185-186. (1926)

Gergely Jenő: Ober die Variation von Doppelintegralen mit variierender Begrenzungslinie. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 139-146. (1926)

Gerhauser Albert: Szegedi Lőrinc Theophaniája, mint a szegedi nyelvjárás emléke. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 19. (1926)

Gestetner Jenő: A kereskedelmi nyelv magyarsága. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 48. (1926)

Gosztonyi Margit: Goethe és Schiller barátsága. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 100-103. (1926)

Grossmann Marcell: Das vollständige Fokalsystem einer ebenen algebraischen Kurve. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 178-181. (1926)

Grossmann Marcell: Das vollständige Fokalsystem einer ebenen algebraischen Kurve. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 182-192. (1926)

Gyurácz Ferenc: A magyar politikai szónoklat nyelve Kossuth előtt. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 48. (1926)

Györffy István: Hajdúböszörmény települése. In: Föld és ember, (6) 4. pp. 176-210. (1926)

Gárdonyi Albert: Pest város újratelepítése a török hódoltság után. In: Föld és ember, (6) 2. pp. 87-111. (1926)

Gócs Teréz: Tanulmányok Johann von Würzburg „Wilhelm von Österreich"-jéhez. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 5-8. (1926)

H

Haar Alfréd: Über lineare Ungleichungen. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 1-14. (1926)

Haász Imre: A boszorkányhit genezise. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 103. (1926)

Heigl László: Schiller mint történetíró. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 8-10. (1926)

I

Ilyés Endre: Az erkölcsi és természeti világrend összefüggése. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 117-121. (1926)

J

Jachini Anna: A magyar palatális mássalhangzók történetéhez. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 26. (1926)

Jagsich János: A kismartonvidéki német nyelvjárás. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 19-26. (1926)

Jenőfi Sarolta: Tudomány és költészet viszonya Ricarda Huch műveiben. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 84-89. (1926)

Jobbágy Anna: Kecskemét város a török alatt, különös tekintettel a hódoltság viszonyaira : (az író kivonatos ismertetése). In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 125-126. (1926)

Jákob Károly: A főnév neme a verbászi német nyelvjárásban. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 10-14. (1926)

K

Kanszky Márton: Az északsarki kutatások oka és jelentősége. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 129-131. (1926)

Kati Erzsébet: Társadalom és művelődés Werbőczy Hármaskönyvében : 1922. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 49-52. (1926)

Kelényi Béla Ottó: A sopronbánfalvai kolostor története. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 52-54. (1926)

Kemény István: Tolnai Lajos. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 126-127. (1926)

Kerékjártó Béla: Remarques sur des propriétés topologiques. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 157-161. (1926)

Kerékjártó Béla: Sur les familles de surfaces et de courbes : Conditions de régularité pour les familles dé surfaces. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 162-166. (1926)

Kirchknopf Gusztáv: Herder filozófiájának értékelése. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 26. (1926)

Kiss Lajos: Geschichte der Töpferei von Hódmezővásárhely (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). p. 209. (1926)

Kiss Lajos: A hódmezővásárhelyi tálasság története. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 185-208. (1926)

Klug Lipót: Über konjugierte Kegelschnitt-tripel. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 167-177. (1926)

Krecsmárik Endre: Charakteristische Schädel im Szegeder Museum (Abkürzung). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 182-184. (1926)

Krecsmárik Endre: Jellegzetes koponyák a Szeged városi múzeumban. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 176-182. (1926)

Kun Béla: Kant tér és idő elmélete. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 48. (1926)

Kónya Sándor: Az oktató mese története a magyar irodalomban : 1921. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 14-15. (1926)

König Dénes: Sur les rapports topologiques d'un problème d'analyse combinatoire. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 32-38. (1926)

Kőfalusi Győzőné Kövendi Veress Ilona: Mánuel görög császár uralkodása különös tekintettel magyarországi politikájára. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 26. (1926)

Kőműves Géza: Csantavéri nyelvjárás. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 129. (1926)

L

Lengyel János: Társadalom és művelődés I. Ferdinánd törvényeiben. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 104-111. (1926)

Lukinich Imre: L'Académie Hongroise et les sciences historiques en Hongrie. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 78-89. (1926)

Lőrinczy Margit: Vergilius hasonlatai az Aeneisben. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 26-27. (1926)

M

Machovich Viktor: La thèse rousseauiste d'un serbe de Hongrie. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 172-174. (1926)

Magyary Géza: L'Académie Hongroise et la science juridique en Hongrie. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 90-111. (1926)

Mihalovics Ernő: Szvatopluk morva birodalma és a magyarok honfoglalása : (1923. márc.). In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 54-57. (1926)

Málnási Ödön: Közgazdasági és társadalmi állapotok Rómában a köztársaság bukása előtt. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 111-117. (1926)

Mátyás Ernő: Pál Apostol Mystikája. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 26. (1926)

Mészöly Gedeon: A Halotti Beszéd hangtörténeti és alaktani sajátságai. (1926)

Móra Ferenc: Lovassírok Kunágotán. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 123-134. (1926)

Móra Ferenc: Reitergräber aus der Landnahmzeit in Kunágota (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (2). pp. 134-135. (1926)

N

Nagy Gyula: Az erdélyi románság törekvéseinek története a világháborúig. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 96-100. (1926)

Nagy Pál: A konstanzi zsinat különös tekintettel hazánkra. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 89-96. (1926)

Nemes Margit: Thököly Imre a német irodalomban. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 27-31. (1926)

Neumann János: Zur Prüferschen Theorie der idealen Zahlen. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 193-227. (1926)

Négyesy László: Cent ans de littérature hongroise : 1825-1925. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 62-77. (1926)

O

Orbán János: Sámboky János. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 57. (1926)

P

Papp Béla: Társadalom és művelődés II. Ulászló korában. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 57-62. (1926)

Para Imre: Az Olt vízrendszere Háromszék vármegyében. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 57. (1926)

Pólya György: Über eine geometrische Darstellung der Fareyschen Reihe. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 129-133. (1926)

R

Radó Tibor: Bemèrkung über die Differentialgleichungen zweidimensionaler Variationsprobleme. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 147-156. (1926)

Radó Tibor: Geometrische Betrachtungen über zweidimensionale reguläre Variationsprobleme. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 228-253. (1926)

Radó Tibor: Über den Begriff der Riemannschen Fläche. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 101-121. (1926)

Radó Tibor: Über die konformen Abbildungen schlichter Gebiete. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 47-60. (1926)

Riesz Frigyes: Über subharmonische Funktionen und ihre Rolle in der Funktionentheorie und in der Potentialtheorie. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 87-100. (1926)

Riesz Marcell: Über die Summierbarkeit durch typische Mittel. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 18-31. (1926)

Rédei László: Ein néuer Beweis des quadratischen Reziprocitätssatzes. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 134-138. (1926)

Róth Jenő: Konrad von Würzburg „die goldene Schmiede" c. művének kéziratai. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 62. (1926)

Rózsa József: Német-magyar szövetség a csehek ellen : 1272-1278-ig. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 32. (1926)

S

Schatz Ágnes: Tbomas Mann elbeszélő művészete. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 121-125. (1926)

Sidon Simon: Über die Fourier-Koeffizienten einer stetigen Funktion von beschränkter Schwankung : Aus einem Briefe an Herrn F. Riesz. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 43-46. (1926)

Simó Emilia: Goethe „Wilhelm Meister"-ének első alakja. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 32-39. (1926)

Steiger Imre: W. Rein pedagógiai rendszere. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 15. (1926)

Szakáll Zsigmond: Az öntözésről : az öntözés keletkezése és eszközei. In: Föld és ember, (6) 1. pp. 14-56. (1926)

Szakáll Zsigmond: A buza és termelése gazdaságföldrajzi szempontból. In: Föld és ember, (6) 3. pp. 129-157. (1926)

Szakáll Zsigmond: A gazdasági földrajz lényege. In: Föld és ember, (6) 4. pp. 211-223. (1926)

Szalay J. Albert: Libanios görög irodalmi műveltsége levelei alapján. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 129. (1926)

Szinnyei József: L'Académie Hongroise des Sciences et la linguistique hongroise. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 41-61. (1926)

Szívós Donát: Euripides viszonya a képzőművészetben. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 129. (1926)

Szőkefalvi-Nagy Gyula: Über einen v. Staudt-schen Satz. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 65-68. (1926)

T

Theodorovics Julianna: A nemzeti újjáébredés hazafias lírájának német fordításai. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 62-68. (1926)

Thuróczy Emma: Dugonics és a klasszikusok. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 39-40. (1926)

Thót László: Középkori büntető igazságszolgáltatás főbb intézményei : az istenítéletekről, különös tekintettel hazánkra. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 15. (1926)

V

Varga Sándor: A transcendentalis deductio Kantnál. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. p. 100. (1926)

Virányi Elemér: Le travail linguistique en Estonie. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 145-157. (1926)

Várhelyi Gyula: Hazánk földjének és legrégibb lakóinak története. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 40-43. (1926)

W

Wagner Lilla: A hit szerepe a lelki életben. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 127-129. (1926)

Winis Nándor: Gentz Frigyes szerepe a Metternich-érában: különös tekintettel levélváltásaikra. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 68-72. (1926)

Z

Zeyk Adéle: Epiktetos. In: A M. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bölcsészeti Karán az 1920/21.-1925/26. tanévekben elfogadott doktori értekezések kivonatai és jegyzéke. pp. 15-16. (1926)

Zolnai Béla: Sources italiennes d'une ballade hongroise. In: Revue des études hongroises et finno-ougriennes, (4). pp. 158-165. (1926)

Ø

Øystein Ore: Ein Problem von Dedekind. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 15-17. (1926)

Øystein Ore: Verallgemeinerung des vorstehenden Satzes von Herrn Bauer. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (2). pp. 72-74. (1926)

This list was generated on 2023. december 11. 12:34:01 CET.