Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2017
Number of items: 19.

2017

Almási Tibor: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 7-8. (2017)

B. Halász Éva: A körösi várjobbágyok nemzetségei. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 201-217. (2017)

Halmágyi Miklós: "...hogy sokáig élj azon a földön,..." : az időskor megítélésének néhány szempontja a korai magyar történetírásban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 219-235. (2017)

Incze János: A trónra kerülés ára : Zsigmond harca a magyar trónért és Észak-nyugat Magyarország morva uralom alatt. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 11-28. (2017)

Juhász Péter: A 9-10. századi magyarság életmódjáról : írott forrásaink tanúsága. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 237-261. (2017)

Katona-Kiss Attila: Oguz-besenyő háborúk a VIII-IX. században. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 29-50. (2017)

Kopeczny Zsuzsanna: "Zeudi" : egy középkori nemesi rezidencia a Maros-völgyben : esettanulmány. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 263-283. (2017)

Maléth Ágnes: Egy elfeledett pápai adószedő : Bonaiutus de Casentino. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 141-155. (2017)

N. Vida Beáta: A Dunajeci monostor története. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 183-197. (2017)

Nótári Tamás: Jogtörténeti és filológiai adalékok az orvoslás kérdésköréhez a Lex Baiuvariorumban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 157-172. (2017)

Perényi Károly: Vetélkedő Jagellók : újabb szempontok az 1490-1492-es trónháborúkról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 51-73. (2017)

Pintér-Nagy Katalin: A pányva és a parittya szerepe a középkori nomád népek harcmodorában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 75-87. (2017)

Pozsár Dániel: Észrevételek az 1101. évi második reguláris hullám eredményeiről, illetve az anatóliai muszlim megosztottságról. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 89-106. (2017)

Rózsa Márton: Az Anemas-féle összeesküvés és a Dukas család. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 107-121. (2017)

Szabados György: "Szkítia három tartománya". In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 285-301. (2017)

Szanka Brigitta: Utak és biztonság kérdése I. Károly uralkodásának első időszakában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 303-318. (2017)

Szeberényi Gábor: Zala és Somogy megye a Dráván túl : megjegyzések a szlavóniai igazgatástörténet Árpád-kori rekonstrukciójának néhány kérdéséhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 319-335. (2017)

Szolnoki Zoltán: Városok közötti kapcsolat és politikai intrika a Cancellieri-vendetta leírásaiban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 123-138. (2017)

Teiszler Éva: Az astatio falsi termini 14. századi oklevelek alapján. In: Középkortörténeti tanulmányok, (9). pp. 173-181. (2017)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 22:22:28 CEST.