Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2010
Number of items: 46.

2010

Alberti, Gábor and Kilián, Imre: Vonzatkeretlisták helyett polaritásos hatáslánccsaládok : avagy a ReALIS függvénye. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 113-126. (2010)

Babarczy, Anna and Bencze, Ildikó and Fekete, István and Simon, Eszter: A metaforikus nyelvhasználat korpuszalapú elemzése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 145-156. (2010)

Bakró-Nagy, Marianne and Endrédy, István and Fejes, László and Novák, Attila and Oszkó, Beatrix and Prószéky, Gábor and Szeverényi, Sándor and Várnai, Zsuzsa and Wagner-Nagy, Beáta Boglárka: Online morfológiai elemzők és szóalak-generátorok kisebb uráli nyelvekhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 345-348. (2010)

Beke, András and Szaszák, György: Szótagok automatikus osztályozása spontán beszédben spektrális és prozódiai jellemzők alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 236-248. (2010)

Berend, Gábor and Farkas, Richárd: Kulcsszókinyerés magyar nyelvű tudományos publikációkból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 47-55. (2010)

Bárdosi, Vilmos and Kiss, Gábor: A magyar frazeológiai adatbázis létrehozása és az ebből generált szinonim frazémaszótár munkálatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 292-299. (2010)

Bártházi, Eszter and Héder, Mihály: Panaszlevelek szerkezetének gépi felismerése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 3-13. (2010)

Farkas, Richárd and Szeredi, Dániel and Varga, Dániel and Vincze, Veronika: MSD-KR harmonizáció a Szeged Treebank 2.5-ben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 349-353. (2010)

Farkas, Richárd and Vincze, Veronika and Móra, György and Csirik, János and Szarvas, György: Bizonytalanságot jelölő kifejezések és hatókörük azonosítása természetes nyelvi szövegekben : a CoNLL-2010 verseny tapasztalatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 354-357. (2010)

Fejes, László and Novák, Attila: Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 284-291. (2010)

Gosztolya, Gábor and Tóth, László: Kulcsszókeresési kísérletek hangzó híranyagokon beszédhang alapú felismerési technikákkal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 224-235. (2010)

Gyarmati, Ágnes and Jones, Gareth J. F.: Videókhoz kapcsolódó kiegészítő információk többnyelvű keresése a Wikipédia segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 24-25. (2010)

Héder, Mihály: Szemantikus annotációk létrehozása a weben nyelvtechnológiai eszközök támogatásával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 358-359. (2010)

Héja, Enikő and Sass, Bálint: Többszavas kifejezések kezelése a párhuzamos korpuszokra épülő szótárkészítési módszertanban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 80-90. (2010)

Héja, Enikő and Takács, Dávid: Melléknevek szűk szemantikai osztályainak detekciója a Magyar Nemzeti Szövegtárban jelentés-egyértelműsítés céljából. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 360-361. (2010)

Kiss, Márton and Nagy, Ágoston: Egy nyelvészeti UIMA-folyamat a kézi annotálástól az eredmények megjelenítéséig. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 362-364. (2010)

Klausz, Ágnes and Vincze, Veronika and Nagy, Ágoston and Almási, Attila: Vonzatkeretek vizsgálata orvostudományi tárgyú, angol nyelvű szabadalmi szövegeken. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 180-189. (2010)

Kuti, Judit and Fišer, Darja: A Magyar WordNet felhasználhatósága lexikális jelentés-egyértelműsítésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 137-144. (2010)

Kálmán, László and Rung, András: Klaszterek helyett prototípusok. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 325-332. (2010)

Laki, László János and Prószéky, Gábor: Statisztikai és hibrid módszerek párhuzamos korpuszok feldolgozására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 69-79. (2010)

Miháltz, Márton: OpinHu : online szövegek többnyelvű véleményelemzése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 14-23. (2010)

Minkó, Mihály: A MASZEKER felhasználói felületének kialakítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). p. 365. (2010)

Molnár, Gábor József and Kojedzinszky, Tamás and Farkas, Richárd: Bűnügyi névelem-felismerés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 366-370. (2010)

Mozsolics, Tamás and Tarján, Balázs and Mihajlik, Péter and Fegyó, Tibor: Környezetfüggetlen és sztochasztikus nyelvtanok összehasonlítása többnyelvű gépi beszédfelismerési feladatban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 203-215. (2010)

Móra, György and Farkas, Richárd: Szótáralapú névelem-felismerés szóhatárainak javítása gépi tanulási módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 317-324. (2010)

Nagy, T. István and Farkas, Richárd: Személynév-egyértelműsítés a magyar weben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 127-136. (2010)

Nagy, Ágoston: Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmak leírásaiból különböző módszerek segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 375-378. (2010)

Nyilas, Sándor and Németh, Gábor and Almási, Attila: Szótáralapú kémiai NE-felismerő rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 379-383. (2010)

Nádasdi, Péter: Igei igenevek problémája számítógépes nyelvészeti szempontból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 371-374. (2010)

Németh, Bottyán and Vándor, Tamás: DBPedia magyar nyelvű szövegek elemzéséhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 26-34. (2010)

Orosz, György: Egy vertikális keresőrendszer készítése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 190-199. (2010)

Recski, Gábor: Főnévi csoportok azonosítása szabályalapú és hibrid módszerekkel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 333-341. (2010)

Sass, Bálint: Párhuzamos igei szerkezetek közvetlen kinyerése párhuzamos korpuszból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 102-110. (2010)

Solt, Illés and Héder, Mihály and Tikk, Domonkos: Valós idejű szövegosztályozás a Wikipédia szolgálatában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 389-390. (2010)

Solt, Illés and Szidarovszky, Ferenc P. and Tikk, Domonkos: Kontextualizált névelem-felismerés és relációkinyerés kórházi zárójelentésekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 35-46. (2010)

Sztahó, Dávid and Imre, Viktor and Vicsi, Klára: Érzelmek automatikus osztályozása spontán beszédben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 261-272. (2010)

Szőts, Miklós and Csirik, János and Gergely, Tamás and Karvalics, László, Z.: MASZEKER : projekt szemantikus keresőtechnológia kidolgozására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 159-167. (2010)

Sárosi, Gellért and Tobler, Zoltán and Mihajlik, Péter and Fegyó, Tibor: Lényegkiemelő módszerek összehasonlítása közlekedési zajban történő beszédfelismerés céljából. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 384-388. (2010)

Tarján, Balázs and Mihajlik, Péter: Magyar nyelv nagyszótáras beszédfelismerési feladatok adatelégtelenségi problémáinak csökkentése nyelvimodell-interpoláció alkalmazásával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 216-223. (2010)

Tóth, Ágoston: A HG-1 treebank : a nyelvtanírástól az online konkordanciáig. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 391-393. (2010)

Vicsi, Klára and Sztahó, Dávid and Kiss, Gábor and Czira, Anita: Spontán beszédben rejlő nem verbális hangjelenségek - érzelmek, hanggesztusok - vizsgálata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 249-260. (2010)

Vincze, Veronika and Felvégi, Zsuzsanna and R. Tóth, Krisztina: Félig kompozicionális szerkezetek a SzegedParalell angol-magyar párhuzamos korpuszban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 91-101. (2010)

Vincze, Veronika and Nagy, Ágoston and Klausz, Ágnes and Almási, Attila and Kiss, Márton: Nyelvészeti problémák a szabadalmak feldolgozásában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 168-179. (2010)

Váradi, Tamás and Peredy, Márta and Oravecz, Csaba: Nyelvtechnológiai módszerek a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú lexikai és szintaktikai vizsgálatában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 300-313. (2010)

Váradi, Tamás and Pintér, Tibor and Mittelholcz, Iván and Peredy, Márta: Bibliográfiai hivatkozások automatikus kinyerése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 56-65. (2010)

Zsibrita, János and Vincze, Veronika and Farkas, Richárd: Ismeretlen kifejezések és a szófaji egyértelműsítés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 275-283. (2010)

This list was generated on 2021. február 28. 20:09:01 CET.