Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2010
Number of items: 46.

2010

Alberti Gábor and Kilián Imre: Vonzatkeretlisták helyett polaritásos hatáslánccsaládok : avagy a ReALIS függvénye. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 113-126. (2010)

Babarczy Anna and Bencze Ildikó and Fekete István and Simon Eszter: A metaforikus nyelvhasználat korpuszalapú elemzése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 145-156. (2010)

Bakró-Nagy Marianne and Endrédy István and Fejes László and Novák Attila and Oszkó Beatrix and Prószéky Gábor and Szeverényi Sándor and Várnai Zsuzsa and Wagner-Nagy Beáta Boglárka: Online morfológiai elemzők és szóalak-generátorok kisebb uráli nyelvekhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 345-348. (2010)

Beke András and Szaszák György: Szótagok automatikus osztályozása spontán beszédben spektrális és prozódiai jellemzők alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 236-248. (2010)

Berend Gábor and Farkas Richárd: Kulcsszókinyerés magyar nyelvű tudományos publikációkból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 47-55. (2010)

Bárdosi Vilmos and Kiss Gábor: A magyar frazeológiai adatbázis létrehozása és az ebből generált szinonim frazémaszótár munkálatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 292-299. (2010)

Bártházi Eszter and Héder Mihály: Panaszlevelek szerkezetének gépi felismerése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 3-13. (2010)

Farkas Richárd and Szeredi Dániel and Varga Dániel and Vincze Veronika: MSD-KR harmonizáció a Szeged Treebank 2.5-ben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 349-353. (2010)

Farkas Richárd and Vincze Veronika and Móra György and Csirik János and Szarvas György: Bizonytalanságot jelölő kifejezések és hatókörük azonosítása természetes nyelvi szövegekben : a CoNLL-2010 verseny tapasztalatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 354-357. (2010)

Fejes László and Novák Attila: Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 284-291. (2010)

Gosztolya Gábor and Tóth László: Kulcsszókeresési kísérletek hangzó híranyagokon beszédhang alapú felismerési technikákkal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 224-235. (2010)

Gyarmati Ágnes and Jones Gareth J. F.: Videókhoz kapcsolódó kiegészítő információk többnyelvű keresése a Wikipédia segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 24-25. (2010)

Héder Mihály: Szemantikus annotációk létrehozása a weben nyelvtechnológiai eszközök támogatásával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 358-359. (2010)

Héja Enikő and Sass Bálint: Többszavas kifejezések kezelése a párhuzamos korpuszokra épülő szótárkészítési módszertanban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 80-90. (2010)

Héja Enikő and Takács Dávid: Melléknevek szűk szemantikai osztályainak detekciója a Magyar Nemzeti Szövegtárban jelentés-egyértelműsítés céljából. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 360-361. (2010)

Kiss Márton and Nagy Ágoston: Egy nyelvészeti UIMA-folyamat a kézi annotálástól az eredmények megjelenítéséig. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 362-364. (2010)

Klausz Ágnes and Vincze Veronika and Nagy Ágoston and Almási Attila: Vonzatkeretek vizsgálata orvostudományi tárgyú, angol nyelvű szabadalmi szövegeken. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 180-189. (2010)

Kuti Judit and Fišer Darja: A Magyar WordNet felhasználhatósága lexikális jelentés-egyértelműsítésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 137-144. (2010)

Kálmán László and Rung András: Klaszterek helyett prototípusok. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 325-332. (2010)

Laki László János and Prószéky Gábor: Statisztikai és hibrid módszerek párhuzamos korpuszok feldolgozására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 69-79. (2010)

Miháltz Márton: OpinHu : online szövegek többnyelvű véleményelemzése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 14-23. (2010)

Minkó Mihály: A MASZEKER felhasználói felületének kialakítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). p. 365. (2010)

Molnár Gábor József and Kojedzinszky Tamás and Farkas Richárd: Bűnügyi névelem-felismerés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 366-370. (2010)

Mozsolics Tamás and Tarján Balázs and Mihajlik Péter and Fegyó Tibor: Környezetfüggetlen és sztochasztikus nyelvtanok összehasonlítása többnyelvű gépi beszédfelismerési feladatban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 203-215. (2010)

Móra György and Farkas Richárd: Szótáralapú névelem-felismerés szóhatárainak javítása gépi tanulási módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 317-324. (2010)

Nagy T. István and Farkas Richárd: Személynév-egyértelműsítés a magyar weben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 127-136. (2010)

Nagy Ágoston: Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmak leírásaiból különböző módszerek segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 375-378. (2010)

Nyilas Sándor and Németh Gábor and Almási Attila: Szótáralapú kémiai NE-felismerő rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 379-383. (2010)

Nádasdi Péter: Igei igenevek problémája számítógépes nyelvészeti szempontból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 371-374. (2010)

Németh Bottyán and Vándor Tamás: DBPedia magyar nyelvű szövegek elemzéséhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 26-34. (2010)

Orosz György: Egy vertikális keresőrendszer készítése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 190-199. (2010)

Recski Gábor: Főnévi csoportok azonosítása szabályalapú és hibrid módszerekkel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 333-341. (2010)

Sass Bálint: Párhuzamos igei szerkezetek közvetlen kinyerése párhuzamos korpuszból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 102-110. (2010)

Solt Illés and Héder Mihály and Tikk Domonkos: Valós idejű szövegosztályozás a Wikipédia szolgálatában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 389-390. (2010)

Solt Illés and Szidarovszky Ferenc P. and Tikk Domonkos: Kontextualizált névelem-felismerés és relációkinyerés kórházi zárójelentésekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 35-46. (2010)

Sztahó Dávid and Imre Viktor and Vicsi Klára: Érzelmek automatikus osztályozása spontán beszédben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 261-272. (2010)

Szőts Miklós and Csirik János and Gergely Tamás and Karvalics László, Z.: MASZEKER : projekt szemantikus keresőtechnológia kidolgozására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 159-167. (2010)

Sárosi Gellért and Tobler Zoltán and Mihajlik Péter and Fegyó Tibor: Lényegkiemelő módszerek összehasonlítása közlekedési zajban történő beszédfelismerés céljából. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 384-388. (2010)

Tarján Balázs and Mihajlik Péter: Magyar nyelv nagyszótáras beszédfelismerési feladatok adatelégtelenségi problémáinak csökkentése nyelvimodell-interpoláció alkalmazásával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 216-223. (2010)

Tóth Ágoston: A HG-1 treebank : a nyelvtanírástól az online konkordanciáig. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 391-393. (2010)

Vicsi Klára and Sztahó Dávid and Kiss Gábor and Czira Anita: Spontán beszédben rejlő nem verbális hangjelenségek - érzelmek, hanggesztusok - vizsgálata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 249-260. (2010)

Vincze Veronika and Felvégi Zsuzsanna and R. Tóth Krisztina: Félig kompozicionális szerkezetek a SzegedParalell angol-magyar párhuzamos korpuszban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 91-101. (2010)

Vincze Veronika and Nagy Ágoston and Klausz Ágnes and Almási Attila and Kiss Márton: Nyelvészeti problémák a szabadalmak feldolgozásában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 168-179. (2010)

Váradi Tamás and Peredy Márta and Oravecz Csaba: Nyelvtechnológiai módszerek a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú lexikai és szintaktikai vizsgálatában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 300-313. (2010)

Váradi Tamás and Pintér Tibor and Mittelholcz Iván and Peredy Márta: Bibliográfiai hivatkozások automatikus kinyerése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 56-65. (2010)

Zsibrita János and Vincze Veronika and Farkas Richárd: Ismeretlen kifejezések és a szófaji egyértelműsítés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (7). pp. 275-283. (2010)

This list was generated on 2022. október 6. 05:56:44 CEST.