Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2012
Number of items: 48.

2012

Balogh, Péter: Adminisztratív különbségből területi egyenlőtlenség – újfent? : EU-s területfejlesztési források a kistérségi hierarchiában. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 36-57. (2012)

Biró, Teofil and Hahner, Péter: Történelmi legendák és tények : Hahner Péter: 100 Történelmi tévhit. Avagy amit biztosan tudsz a történelemről – és mind rosszul tudod… Budapest, 2010, Animus Kiadó. 320 o. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 93-94. (2012)

Bodor-Eranus, Eliza: Kis halak – nagy falatok? : a települések eltérő pályázati gyakorlatai Magyarországon. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 68-78. (2012)

Brúnó, Querfurti and Szabó, Pál: Querfurti Bruno levele II. Henrik német királyhoz. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 137-142. (2012)

Csejoszki, Mihály and Engler, Ágnes: Anyák az egyetemen : a női szerepek változásának tettenérése : Engler Ágnes: Kisgyermekes nők a felsőoktatásban. Gondolat kiadó, Budapest, 2011. 319. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 155-157. (2012)

Cziráki, Zsuzsanna: Két világ határán : Johannes Benkner 17. századi erdélyi szász politikus bécsi és konstantinápolyi diplomáciai tevékenysége. In: Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 17-35. (2012)

Darvai, Tibor: Szakmai és politikai ideológiák a Tanító című neveléstudományi folyóiratban. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 121-131. (2012)

Deczky, Dávid and Kemény, István: A kihívások kora : a magyar társadalomfejlődés szociológiája : Kemény István: Előadások a magyar társadalomfejlődés szociológiájáról. Szeged, 2010, Belvedere Meridonale. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 153-154. (2012)

Feleky, Gábor Attila: Az egyén társadalmi beágyazódottságának egoháló alapú vizsgálata. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 58-67. (2012)

Feleky, Gábor Attila: A spanyol és latin-amerikai kapcsolatháló-elemzés múltjáról és jelenéről. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 125-136. (2012)

Font, Márta: Querfurti Brúnó kijevi útja : kérdések és feltevések a historiográfia tükrében. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 67-75. (2012)

Fábián, Borbála and Knézy, Lehel: „Történelmi feljegyzések” : Knézy Lehel: Baja a forradalom és a szerb megszállás alatt. (1918–1921) Történelmi feljegyzések. Baja, 1940, Corvin-Könyvnyomda és Ujságkiadóüzem. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 91-93. (2012)

Galamb, György: Intézmények, társadalom, elhúzódó vallásváltás : megjegyzések az első ezredforduló térítéseihez. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 76-88. (2012)

Gönczi, Gergő: Gallienus császár kísérletei a III. századi Róma katonai, közigazgatási és pénzügyi válságának orvoslására : 253–268. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 57-67. (2012)

Halmágyi, Miklós: Előszó. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 4-5. (2012)

Halmágyi, Miklós: Querfurti Brúnó : egy hittérítő Közép-Európában. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 6-21. (2012)

Halmágyi, Miklós: Querfurti Brúnó felfogása saját népéről és Európa más népeiről. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 89-116. (2012)

Havas, László: Maróti Egonra emlékezünk : im memoriam Egon Maróti. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 97-99. (2012)

Hoffmann, Zsuzsanna and Nótári, Tamás: Egyben az összes Cicero! : Nótári Tamás műfordítói munkásságáról. In: Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 87-88. (2012)

Horváth, Ágnes, T. and Hofmann, Zsuzsanna: Az antik nevelés summázata : hiánypótló mű bölcsészhallgatóknak. In: Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 89-91. (2012)

Juhász, Krisztina: Bocskai István erdélyi országgyűlései. In: Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 6-16. (2012)

Koszta, László: Querfurti Brúnó és Azo ostiai püspök : két külföldi klerikus és a püspökségi szervezet továbbépítése 1009-ben. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 22-40. (2012)

Kónya, Hanna Edit: Kapcsolati tőke, földrajzi kettősség és a csángó elit. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 79-91. (2012)

Lajkó, Brigitta: Asszimilációkutatás a szabadkai magyar végzős középiskolások körében. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 104-120. (2012)

Letenyei, László and Rácz, Attila and Losonc, Krisztina and Dukasz, Magor: A kérdőíves online adatfelvétel megújítása mentális térképezésből átvett módszertani megfontolások alapján. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 132-137. (2012)

Maléth, Ágnes: Az angol küldöttség a konstanzi zsinaton. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 68-75. (2012)

Marjanucz, László: Nagy István halálára : im memoriam Nagy István. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 145-146. (2012)

Molnár, Imre and Cicero, Marcus Tullius: Retorika és jog : Marcus Tullius Cicero összes perbeszédei. Fordította, jegyzetekkel ellátta és a bevezetést írta: Nótári Tamás. Szeged, 2010, Lectum Kiadó. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 94-97. (2012)

Nagy, Gábor Dániel: Területi szintek, területi identitás és kötődés. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 6-21. (2012)

Nagy, Terézia: Kultúra, diaszpóra, menekültek. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 92-103. (2012)

Németh, István and Bognár, Zalán: Válogatás a történész könyvespolcáról : gyűjtőtáborok népe... In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 143-145. (2012)

Puskely, Mária: Brunonis vita quinque fratrum. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 56-66. (2012)

Pusztai, János: Vendégek a repülés őskorában Szegeden : 1910–1914. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 76-88. (2012)

Pálinkó, Tamás: Erdély, Máramaros és a Partium központi helyei és városai az Anjou-korban. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 117-124. (2012)

Pászka, Imre: Beköszöntő = The Fields in the Society. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 4-5. (2012)

Rittling, László: Reformtörekvések a kuruc hadseregben. In: Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 51-67. (2012)

Rácz, Attila: A valós és mentális társadalmi-térbeli elkülönülést vizsgáló kutatások Szegeden. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 22-35. (2012)

Rácz, Lajos: A pest-budai hajóhíd, az éghajlati változások indikátora és áldozata : 1767–1849. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 4-29. (2012)

Rövid, Irén: A régiók szintjén megjelenő társadalmi és életesélyekben megmutatkozó egyenlőtlenségek számbavétele. In: Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 73-86. (2012)

Sipos, József: Bethlen István 1922-es kampánykörútja a Duna–Tisza közén. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 40-56. (2012)

Szakál, Veronika: „Az éghajlat hatalma nagyobb minden más hatalomnál” : klímaváltozások Magyarországon az 1810-es években. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 30-39. (2012)

Székely, Melinda: Olívaolaj az ókori Rómában. In: Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 68-72. (2012)

Széll, Kata: Az Európai Unió és a fiatalok 2012-ben. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 148-152. (2012)

T. Horváth, Ágnes: Válogatás a történész könyvespolcáról : egy enciklopédia az ókorról: C. Plinius Secundus: Naturalis Historia Természetrajz (XIV–XVIII). Ford.: Hoffmann Zsuzsanna. Szeged, 2009, JATEPress. In: Belvedere Meridionale, (24) 2. pp. 89-91. (2012)

Tóth, Hajnalka: Adalékok Batthyány II. Ádám katonai pályafutásához. In: Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 36-50. (2012)

Tóth, Sándor László: Bocskai Istvántól Rákóczi Ferencig : gondolatok egy tanulmánykötet elé. In: Belvedere Meridionale, (24) 3. pp. 4-5. (2012)

Tóth, Sándor László: Querfurti Brúnó és a fekete magyarok. In: Belvedere Meridionale, (24) 4. pp. 41-55. (2012)

Ömböli, Éva: „Ez a legény úgy járja, feltesszük a Youtube-ra!” : táncházba járó fiatalok értékvilága. In: Belvedere Meridionale, (24) 1. pp. 138-147. (2012)

This list was generated on 2020. szeptember 30. 04:54:10 CEST.