Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2017
Number of items: 40.

2017

Bali Lóránt and Hegedűsné Baranyai Nóra: Az őrvidéki és muravidéki magyarság anyanyelvi kulturális szokásainak összehasonlító vizsgálata egy kérdőíves felmérés alapján = Comparative study of the Hungarian culture's mother tongue's cultural habits based on a questionnaire survey in Muravidék and Őrvidék. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 15-21. (2017)

Balázs-Földi Emese: Nyílt munkaerőpiac vagy védett foglalkoztatás? = Open labour market or sheltered employment? In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 147-155. (2017)

Bareith-Kiss Marianna and Csonka Arnold: A fogyasztók, mint kooperatív partnerek a vállalati értékteremtésben = Consumers, as cooperative partners in the company's valuation. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 251-260. (2017)

Bottyán István: A bajai halfőző fesztivál gazdasági jelentőségének, valamint lehetséges turisztikai akcelerátor szerepének vizsgálata = The Baja fish-soup festival: its economic significance and potential as a tourism accelerator. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 241-249. (2017)

Bréda Gábor and Hajdu Beáta: A társadalom és a védett helyiségek kapcsolata, valamint a védett helyiségek kialakításához kapcsolódó tudományterületek = Relationship between society and protected places and scientific areas related to the design of protected premises. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 89-96. (2017)

Burány Mária Terézia: Terület és gazdaságfejlesztés a Vajdaságban = Territorial and economic development in Vojvodina. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 41-46. (2017)

Béresné Mártha Bernadett: A versenyképességet befolyásoló tényezők alakulása a visegrádi országokban, kiemelve a KKV-k szerepét és lehetőségeit = Competitiveness factors in Visegrad group, focus on the role and possibility of SME-s. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 281-289. (2017)

Csipkés Margit: A lakossági fogyasztók villamos energia átlagárának alakulása az Európai Unióban = The average electricity price of households in the European Union. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 261-270. (2017)

Dajnoki Krisztina and Kőmíves Péter Miklós and Pierog Anita: Migránsok foglalkoztatásának megítélése egyetemi hallgatók körében = The judgement of migrants employment among university students. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 351-361. (2017)

Dömők Csilla: Régiók, regionalizmus, gazdasági kapcsolatok és azok előzményei a mai Európában = Region, regionalism, economic relations in today's Europe. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 23-30. (2017)

Gerdesics Viktória: A horvát országimázs és a gasztronómia = The Croatian country image and gastronomy. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 233-240. (2017)

Gyarmati Gábor: Az ökológiai mezőgazdaság szerepe a vidékfejlesztésben és a regionális gazdaságban = The role of organic farming in rural development and regional economics. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 113-124. (2017)

Görög Georgina: A bizalom szerepe a megosztáson alapuló gazdaságban = The role of trust in sharing economy. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 185-194. (2017)

Gősi Zsuzsanna: Atipikus foglalkoztatási formák sportszervezeteknél = Flexibile employment forms in sport organizations. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 137-145. (2017)

Haffner-Kiss Alexandra: Zenei hatások kutatása a magzati időszaktól az óvodáskorig (0-7 éves kor) = Research on effect of music from foetal period until pre-school age (0-7 years old). In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 343-349. (2017)

Hell Péter: Logisztikai folyamatok támogatása drónokkal = Supporting logistic processes with drones. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 65-71. (2017)

Horváth Csaba Sándor: Egy regionális vasút érdekeltje : Fertővidéki HÉV története és használata 1920-ig = Interested parties of a regional railway : history and use of Fertővidéki local-railway to 1920. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 55-64. (2017)

Horváthné Petrás Viktória: A sertéságazat hazai és nemzetközi értékelése = Evaluation of the national and international pig sector. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 105-112. (2017)

Héder Mária: A tehetségmenedzsment kapcsolata más HR-funkciókkal = The relationship between talent management and other HR functions. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 177-184. (2017)

Katona Ferenc: Családi vállalkozások marketing-controlling tevékenységének összefüggései az eredményességgel = Connections between marketing-controlling activities of family businesses and results. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 215-222. (2017)

Katona-Kis Viktória: Az emberi tényező által generált kockázatok és bizonytalanságok kezelése a felsőoktatásban = Managing the human factor generated risks and uncertainties in higher education. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 325-333. (2017)

Kerezsi Dóra and Fenyves Veronika: A kiegészítő melléklet szerepe a megbízható és valós kép kialakításában az IT cégek példáján keresztül = The role of the notes on the accounts in the formation of reliable and real aspect across it companies. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 317-324. (2017)

Kiss Virág Ágnes: A középiskolások életstílus klaszterei - különös tekintettel a rizikómagatartásra = The lifestyle clusters among secondary school students- focusing on the risk behaviour. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 97-104. (2017)

Kovács István: A foglalkoztatás és az árbevétel kapcsolata a debreceni iparágakban = The relationship between employment and revenues in the industries of Debrecen. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 307-315. (2017)

Lövei-Kalmár Katalin: A fürdők jelentősége az Észak-alföldi régió egészségturizmusának fejlesztésében = The importance of baths in the development of Northern great plain's health tourism. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 205-213. (2017)

Mátyás Judit: Storytelling a marketingben és turizmusban : Storytelling nyelvészeti aspektusban = Storytelling in the marketing and the tourism. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 223-231. (2017)

Pelles Márton: A fiumei autonómiatörekvések gazdasági vetülete a múlt századelőn - az Indeficienter Gőzös hajó- és áruforgalma 1901-1914 között = The economic side of Fiume's ambitions for autonomy in the early years of the last century - the Indeficienter steam ship and its trade between 1901-1914. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 47-53. (2017)

Rácz-Putzer Petra: CSR A Kárpát-medencén innen és túl = CSR in Carpathian basin compared with other parts of the world. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 195-203. (2017)

Samu István: Ipolyhídvég-Drégelypalánk, mint a kettészabdalt Ipoly-mente típustáj két szomszédos településének területi tőke kutatása és összehasonlítása 1920 előtt és közvetlen utána = The research of territorial capital before 1920 an after 1920 of Ipoly's region localization in the Ipolyhídvég-Drégelypalánk microregion as historically unified count. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 31-40. (2017)

Simon Balázs: A regionális fejlesztési ügynökségek története és kilátásai - a jövő versenyképességének gátjai vagy zálogai? = The history and the outlook of the regional development agencies - barriers or keys to future competitiveness? In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 299-305. (2017)

Suba János: A kisantant államok határőrizete : II. rész: Románia és Jugoszlávia = Border protection of the little entente states : part II. : Romania and Yugoslavia. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 363-370. (2017)

Szabóné Berta Olga: Magyar mezőgazdasági vállalkozások informatikai menedzselése: avagy egy agrárgazdasági kutatás eredményei = It management of agricultural enterprises in Hungary: the results of a research in agrarian economy. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 125-135. (2017)

Szekeres-Brányik Éva: A területi kohézió történelmi áttekintése = The evolution of the territorial cohesion. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 5-14. (2017)

Szendrey Orsolya and Karcagi-Kováts Andrea: Természeti erőforrások hatékony felhasználásának vizsgálata kooperatív játékelméleti módszerekkel = Examination of the use of natural resources by cooperative game theory methods. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 271-280. (2017)

Szikora Péter and Máté Csilla: Hallgatói motivációk változása az egyetemi évek alatt = The change of the student motivation through the university years. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 335-341. (2017)

Szondi Réka: Karriertervezés vizsgálata a Debreceni Egyetemen = A study of career planning at the University of Debrecen. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 169-176. (2017)

Sütő Dávid: Humán erőforrás hatékonyságelemzése és összehasonlítása egy Magyarországon működő diszkonthálózatnál és szolgáltató központnál = Human resource efficiency analysis and comparison at food retailer discount store network and service center operating in Hungary. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 157-167. (2017)

Tokody Dániel and Mezei János Imre: Okos, fenntartható és biztonságos városok = Smart sustainable and safe cities. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 73-81. (2017)

Tóth Zsuzsanna: A magyar régiók fejlettségbeli különbségei - konvergencia vagy divergencia = Difference in economic development between regions in Hungary - convergence or divergence. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 291-298. (2017)

Varga Péter János: Az okos otthonok vezeték nélküli alkotóelemeinek biztonsága = Safety of smart home wireless components. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (9) 1-2. pp. 83-87. (2017)

This list was generated on 2023. szeptember 22. 12:53:15 CEST.