Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2020
Number of items: 35.

2020

Szerzői index, névmutató. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). p. 419. (2020)

Beke András and Szaszák György and Sztahó Dávid: FORvoice 120+ : magyar nyelvű utánkövetéses adatbázis kriminalisztikai célú hangösszehasonlításra. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 95-101. (2020)

Berend Gábor: Word sense disambiguation for Hungarian using transformers. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 3-13. (2020)

Bobály Gábor and Horváth Csilla and Vincze Veronika: apPILkáció : egy Android-alkalmazás manysi nyelvtanulás céljára. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 261-271. (2020)

Dömötör Andrea and Yang Zijian Győző and Novák Attila: Nesze semmi, fogd meg jól! : zéró kopulák automatikus felismerése neurális gépi fordítással. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 385-398. (2020)

Gráczi Tekla Etelka and Huszár Anna and Krepsz Valéria and Száraz Bettina and Damásdi Nóra and Markó Alexandra: Longitudinális korpusz magyar felnőtt adatközlőkről. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 103-114. (2020)

Grósz Tamás: Nagyszótáras beszédfelismerés morfémaalapú rekurrens nyelvi modell használatával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 73-82. (2020)

Jenei Attila Zoltán and Kiss Gábor: Depresszió detektálása korrelációs struktúrán alkalmazott konvolúciós hálók segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 59-71. (2020)

Kappel Péter and Modrián-Horváth Bernadett and Nolda Andreas and Vargáné Drewnowska Ewa: Német-magyar nyelvtanulói korpusz : Dulko. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 369-383. (2020)

Kicsi András and Pusztai Péter and Szabó Endre and Vidács László: Szaknyelvi annotációk javításának statisztikai alapú támogatása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 115-127. (2020)

Kicsi András and Szabó Ledenyi Klaudia and Németh Péter and Pusztai Péter and Vidács László and Gyimóthy Tibor: Elírások automatikus detektálása és javítása radiológiai leletek szövegében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 191-204. (2020)

Kicsi András and Szabó Ledenyi Klaudia and Pusztai Péter and Németh Péter and Vidács László: Entitások azonosítása és szemantikai kapcsolatok feltárása radiológiai leletekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 15-27. (2020)

Kovács Viktória: A tagmondati távolságszámítás módjainak hatása a névmási anaforafeloldásra. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 129-139. (2020)

Laki László János and Yang Zijian Győző: Automatikus ékezetvisszaállítás transzformer modellen alapuló neurális gépi fordítással. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 181-190. (2020)

Makrai Márton: Tárgyas szerkezetek elemzése tenzorfelbontással - áttekintő cikk. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 273-287. (2020)

Mészáros Evelin: A természetesnyelv-feldolgozás fizikai és nyelvi határai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 289-301. (2020)

Naszódi Mátyás: Szösszenet az elveszett morfémákért : az alaki analógiák haszna. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 205-216. (2020)

Nemeskey Dávid Márk: Egy emBERT próbáló feladat. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 409-418. (2020)

Novák Attila and Novák Borbála: Bu-Bor-éK : grafikus címkenormalizáló eszköz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 303-312. (2020)

Pašić Azra and Kiss Gábor and Sztahó Dávid: A depresszió hang alapú felismerésének optimalizációja hangfelvétel hossz alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 83-92. (2020)

Pintér Ádám and Tóth László and Gosztolya Gábor: Mély neuronhálós akusztikus modellek súlyinicializálásának vizsgálata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 313-321. (2020)

Péter Róbert and Szántó Zsolt and Seres József and Bilicki Vilmos and Berend Gábor: AVOBMAT : a digital toolkit for analysing and visualizing bibliographic metadata and texts. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 43-55. (2020)

Pólya Tibor: A történetszerkezet automatikus elemzése és összefüggése az elbeszélő személy érzelmi intelligenciájával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 323-332. (2020)

Ring Orsolya and Kmetty Zoltán and Szabó Martina Katalin and Kiss László and Nagy Balázs and Vincze Veronika: Kulcsfogalmak jelentésváltozása a Kádár-korszak politikai diskurzusában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 333-342. (2020)

Sass Bálint: A duplakocka modell és az igei szerkezeteket kinyerő "ugrik és marad" módszer nyelvfüggetlensége, valamint néhány megjegyzés az UD annotáció univerzalitásáról. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 399-407. (2020)

Simon Eszter and Indig Balázs and Kalivoda Ágnes and Mittelholcz Iván and Sass Bálint and Vadász Noémi: Újabb fejlemények az e-magyar háza táján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 29-42. (2020)

Szabó Martina Katalin and Ring Orsolya and Vincze Veronika: 1956 és 1989 között keletkezett propagandaszövegek nyelvi sajátságai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 357-368. (2020)

Trencsényi Réka: A nyelvkontúrkövető algoritmusok és a gépi tanulás összekapcsolhatóságának vizsgálata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 233-244. (2020)

Tündik Máté Ákos and Szaszák György: ASR-hibaterjedés vizsgálata a gépi beszédértés szemszögéből. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 245-257. (2020)

Vadász Noémi: KorKorpusz : kézzel annotált, többrétegű pilotkorpusz építése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 141-154. (2020)

Vetráb Mercedes and Gosztolya Gábor: Az akusztikus szózsák eljárás korpuszfüggetlenségének vizsgálata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 219-231. (2020)

Yang Zijian Győző and Novák Attila and Laki László János: Automatikus tematikuscímke-ajánló rendszer sajtószövegekhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 155-168. (2020)

Yang Zijian Győző and Perlaki Attila and Laki László János: Automatikus összefoglaló generálás magyar nyelvre BERT modellel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 343-353. (2020)

Ács Judit and Berend Gábor and Novák Attila and Simon Eszter and Sztahó Dávid and Vincze Veronika: Előszó. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). p. 3. (2020)

Ács Judit and Kornai András: The role of interpretable patterns in deep learning for morphology. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (16). pp. 171-179. (2020)

This list was generated on 2022. október 6. 07:01:12 CEST.