Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2018
Number of items: 89.

2018

Részletes program = Programme. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). pp. 8-15. (2018)

Résztvevők = Participants. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). pp. 103-107. (2018)

Rövid program = Programme outline. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). pp. 4-7. (2018)

Aknai, Dóra Orsolya and Fehér, Péter: Online pedagógus szakmai közösségek elemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 17. (2018)

Altorjay, Tamás: A comparison of the effect of singing warm-up with traditional and new methods. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 18. (2018)

Arnilla, Arvin Kim: Educational assessment in basic education under the integrative education reforms in the Philippines. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 19. (2018)

Balt, Miriam and Ehlert, Antje: The influence of language comprehension on numeracy learning in first grade. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 21. (2018)

Balázsi, Ildikó and Balkányi, Péter: Tanulói életutak : a TIMSS és PIRLS 2011 tanulók tanulmányi előmenetele. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 20. (2018)

Bank, Éva: The connection of engagement and academic coping. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 22. (2018)

Budis, Imola: A tanulási énkép vizsgálata halmozottan hátrányos helyzetű, nevelőszülőnél élő tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 25. (2018)

Bánfi, Gréta: A kutatás-, a projekt- és a problémaalapú tanulás vizsgálata általános és középiskolai tanárok körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 23. (2018)

Bónus, Lilla and Nagy, Lászlóné: A természettudományos gondolkodás fejlesztése didaktikus játékokkal biológiaórán. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 24. (2018)

Bús, Enikő: A tanórakutatás hatékonyságának nyomon követése trianguláció segítségével. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 26. (2018)

D. Molnár, Éva and Szabó, Éva: Az önszabályozott tanulás kognitív és motivációs stratégiáinak összefüggései a mindsettel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 27. (2018)

Dancs, Katinka: Egy játékosított egyetemi kurzus tapasztalatai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 28. (2018)

Dancs, Katinka: Van-e kapcsolat a nemzeti azonosulás erőssége és a nemzeti szimbólumok ismerete között? : 1-6. osztályos tanulók nemzeti identitásának vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 29. (2018)

Fehér, Péter and Aknai, Dóra Orsolya: Computational thinking in problem-solving : a theoretical overview. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 30. (2018)

Fejes, József Balázs and Jámbori, Szilvia and Kasik, László and Gál, Zita: Célok, tervek és tanulási stratégiák vizsgálata serdülők és fiatal felnőttek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 31. (2018)

Fejes, József Balázs and Szűcs, Norbert: Az oktatási integráció ügye a 2010-es években Magyarországon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 32. (2018)

Fritz-Stratmann, Annemarie: Impact of research on mathematical learning difficulties on teaching and learning : a bridge too far? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 33. (2018)

Fritz-Stratmann, Annemarie: Non-cognitive and cognitive predictors of math achievement. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 34. (2018)

Fűz, Nóra: Az oktatási célú iskolán kívüli programok megítélését és szervezését befolyásoló tényezők, online mérés alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 35. (2018)

Gulyás, Enikő: A fejlesztő e-biblioterápiás foglalkozásokon részt vevő 6. osztályos diákok önértékelésének változása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 38. (2018)

Gál-Szabó, Zsófia and Korom, Erzsébet: Combinatorial reasoning in 4th and 6th grade pupils : preliminary results of a large-scale study. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 37. (2018)

Gál-Szabó, Zsófia and Korom, Erzsébet: A teljesítmények és a feladatmegoldásról alkotott tanulói vélemények összefüggése a kombinatív gondolkodás mérése kapcsán 4. és 6. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 36. (2018)

Hegedűs, Szilvia: Óvodás korú gyermekek distresszre adott válaszai a szülők és a pedagógusok véleménye alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 39. (2018)

Herzog, Moritz and Fritz-Stratmann, Annemarie: Digital screening for at-risk learners in math at the beginning of primary school. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 40. (2018)

Herzog, Moritz and Hartmann, Julia and Fritz-Stratmann, Annemarie: The influence of linguistic factors on different measures of math achievement in first graders. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 41. (2018)

Huszka, Noémi: A tanító és a tanuló kapcsolatának mérési lehetőségei : a student-teacher relationship scale (STRS) mérőeszköz adaptációs folyamata és kipróbálása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 42. (2018)

Jagodics, Balázs and Szabó, Éva: Teacher burnout and job demands across different school types. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 43. (2018)

Jámbori, Szilvia: Pozitív egészségpszichológiai védőfaktorok mint a sikeres tanulás meghatározói és előrejelzői. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 44. (2018)

Kambeyo, Linus: The assessment of English reading comprehension and its predictive power on inductive reasoning. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 45. (2018)

Kambeyo, Linus: The assessment of scientific reasoning, inductive reasoning and scientific inquiry using paper and pencil in Namibia. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 46. (2018)

Karimova, Konul and Csapó, Benő: Language self-concept of Azeri native speakers in Russian as a second language and in English as a foreign language. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 47. (2018)

Kasik, László and Gál, Zita and Csibri, Péter: A negatív problémaorientáció mérése EEG-vel : elméleti és módszertani háttér. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 48. (2018)

Kasik, László and Gál, Zita and Jámbori, Szilvia and Fejes, József Balázs: Középiskolások és egyetemisták problémamegoldása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 49. (2018)

Katona, Zsolt: Egyetemi hallgatók ismeretei és attitűdje a laikus elsősegélynyújtással kapcsolatban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 50. (2018)

Kiss, Hedvig and Pikó, Bettina: A problémás okostelefon-használat faktorszerkezete az életkor és a nem tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 51. (2018)

Kiss, Renáta and Mokri, Dóra: Óvodapedagógus hallgatók vélekedése az anyanyelvi nevelés, a matematika és a külső világ tevékeny megismerésének óvodai szerepéről. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 52. (2018)

Kong, Yunjun: Comparing teachers' and trainees' feedback on student writing by an English learner. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 53. (2018)

Kong, Yunjun: Development of TEFL teachers' skills in assessing student writing through pre- to in-service. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 54. (2018)

Korom, Erzsébet: Gondolkodásfejlesztés és a természettudományok tanulása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 55. (2018)

Kovács, Renáta: Elméleti alapok a reflektív gondolkodás írásbeliséghez kötődő tevékenységekhez kapcsolt vizsgálatára. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 56. (2018)

Kovács, Renáta: Tanárjelöltek tanítási epizódjának reflektív feldolgozása szóban és írásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 57. (2018)

Krausz, Anita: Fogyatékosággal kapcsolatos attitűd mérése tipikusan fejlődő gyermekek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 60. (2018)

Kupiainen, Sirkku and Hotulainen, Risto: The role of time-on-task in explaining students' performance in inductive reasoning : follow-up from grade 4 to grade 5, and from grade 7 to grade 8. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 61. (2018)

Kupiainen, Sirkku and Hotulainen, Risto and Pásztor, Attila: The role of time on task in a test on inductive reasoning : a follow-up from grade 1 to grade 2. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 62. (2018)

Kósa, Maja: The adaptation of a questionnaire on epistemological beliefs concerning history. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 58. (2018)

Köpeczi-Bócz, Tamás: Adaptív mérőrendszerek lehetőségei a kognitív pedagógiai célok elérésében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 59. (2018)

Lakatos, Ágnes and Erdős, Attila: Olvasási szokások a PIRLS-eredmények tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 63. (2018)

Magyar, Andrea and Habók, Anita: A nyelvtanulási stratégiák tanításának lehetőségei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 64. (2018)

Molnár, Adrienn: A matematikai szorongás és teljesítmény a célorientációs elmélet tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 65. (2018)

Molnár, Gyöngyvér: Applying computer-based assessment in kindergarten and at the beginning of schooling : an international overview. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 66. (2018)

Molnár, Gyöngyvér and Mokri, Dóra: Influential cognitive factors in students' mathematical achievement in grade 6. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 67. (2018)

Molnár, Mónika: A formatív értékelés a Freinet-pedagógiában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 68. (2018)

Molnár, Pál: Társszerzői együttműködések hálózatai a bírálati rendszerű angol nyelvű neveléstudományi szakfolyóiratokban : európai helyzetkép. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 69. (2018)

Molnár, Pál and Tóth, Edit and Pintér, Henriett: Töredezettség és összekapcsoltság a hazai neveléstudományi folyóiratok társszerzői együttműködési hálőzataiban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 70. (2018)

Mousa, Mojahed and Molnár, Gyöngyvér: Introducing computer-based assessment among 2nd to 4th grade students in Palestine. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 71. (2018)

Nagy, Gyula: Citation network analysis of an educational research journal. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 72. (2018)

Nagy, Krisztina: A tanulói jóllét vizsgálata általános iskolás tanulók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 73. (2018)

Nagy, Krisztina and Gál, Zita and Jámbori, Szilvia and Kasik, László and Fejes, József Balázs: A tanulói jóllét és az önértékelés összefüggésének alakulása középiskolások és egyetemisták körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 74. (2018)

Orbach, Lars and Herzog, Moritz and Fritz-Stratmann, Annemarie: State and trait math anxieties : performance-inhibiting predictors of math achievement? In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 75. (2018)

Phongphanit, Thongsay: A possibility study of using a self-constructed questionnaire in teacher management in Laos. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 78. (2018)

Pléh, Csaba: Relationships of educational assessment and psychological measurements. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 79. (2018)

Prievara, Dóra Katalin: Cyberchallenge : how to stand up against online bullying. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 80. (2018)

Pásztor, Attila and Rausch, Attila: Inductive reasoning and early numeracy in kindergarten : relation and development. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 76. (2018)

Pásztor-Kovács, Anita and Pásztor, Attila and Molnár, Gyöngyvér: Innovative restricted communicational options for automated coding in an online human-human collaborative problem solving instrument. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 77. (2018)

Ragchaa, Jargaltuya: The factors affecting the test performance of English receptive skills : a Mongolian case study. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 81. (2018)

Rausch, Attila: Vocational and technical school teachers' use of digital technology. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 82. (2018)

Rónay, Zoltán: A tanulók értékelésének pedagógiai fogalma a köznevelési törvény tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 83. (2018)

Salamon, Anikó and Varga, Zoltán Balázs: A szakképzési centrum mint pedagógiai műhely. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 84. (2018)

Schiller, Emese: Szenior nyelvtanulókat tanító nyelvtanárok tanításról alkotott felfogásának és alkalmazott módszereinek feltárása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 85. (2018)

Sebestyén, Edmond and D. Molnár, Éva: Az időgazdálkodás és az önszabályozott tanulás kapcsolatának feltárása magyar felsőoktatási hallgatók bevonásával. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 86. (2018)

Shaakumeni, Simson N. and Csapó, Benő: Exploring the possibility of assessing students motivation to learn science in Namibia. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 87. (2018)

Stockné Bereczki, Ildikó and Salamon, Anikó: Az alsó tagozatos matematikatanítás értékelése iskolai szinten egy 4. évfolyamos tudás- és képességvizsgálat eredményeinek tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 88. (2018)

Szabó, Dóra Fanni: A reziliencia kialakulásának hátterében álló tényezők vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 89. (2018)

Szabó, Katalin and Pikó, Bettina: Étkezési motivációk mérése és nemi különbségei serdülők körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 91. (2018)

Szabó Hangya, Lilla and Jámbori, Szilvia and Gál, Zita: Az identitásalakítás hasonlóságai és különbségei serdülők és fiatal felnőttek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 90. (2018)

Szenczi, Beáta and Kis, Noémi and Józsa, Krisztián: The relationship of LD students' academic self-concepts with some background variables. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 93. (2018)

Szverle, Szandra: A korai iskolaelhagyás rizikófaktorai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 94. (2018)

Szántó, Anita Piroska and Nagy, Lászlóné: Eszközök a valószínűségi gondolkodás mérésére. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 92. (2018)

Takács, Nikolett: Looking back and forward into teacher training : through the eyes of grade school teachers. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 95. (2018)

Tary, Blanka and Molnár, Edit Katalin: Teachers' strategy use in mother tongue and foreign language reading. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 96. (2018)

Tánczikné Varga, Szilvia and Steklács, János: The relationship between morphological awareness and reading comprehension : a pilot study. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 97. (2018)

Tóth, Alisa: A színpercepció és színértelmezés teszten elért eredmények és a háttérváltozók közötti összefüggések vizsgálata 6. és 7. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 98. (2018)

Vargáné Molnár, Márta and Győri, Miklós and Stefanik, Krisztina: Autizmussal élő gyermekek intézményes ellátását és szüleik életminőségét befolyásoló tényezők : első eredmények egy nagymintás kvantitatív vizsgálatból. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 99. (2018)

Veres, Gábor: Jelenségalapú komplex természettudományos témakörök a köznevelésben : foglalkozások és formatív értékelési módszerek tervezése, kipróbálása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 100. (2018)

Wu, Hao and Molnár, Gyöngyvér: The role of inductive reasoning and combinatorial reasoning in complex problem solving : a comparison study between China and Hungary. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 101. (2018)

Wu, Hao and Saleh, Andi Rahmat and Molnár, Gyöngyvér: Comparing Chinese and Indonesian students' level of thinking skills : a pilot study. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (16). p. 102. (2018)

This list was generated on 2020. július 10. 21:46:44 CEST.