Items where Year is 1993

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ú | Š
Number of items: 647.

A

Abdel-Karim Abdel-Aal Mohamed: Petrology and geochemistry of late Precambrian mafic dyke swarms in Southwestern Sinai, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (34). pp. 61-69. (1993)

Abdi Nourredine: Le processus de désétatisation en Algérie et en Tunisie. In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 25-39. (1993)

Abels Norbert: Individuum und Revolte zu Manés Sperbers Romantrilogie "Wie eine Träne im Ozean". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 95-111. (1993)

Albert Dávid: Az Állami Levéltár Hargita megyei fiókja, Csíkszereda. In: Aetas, (8) 3. pp. 201-207. (1993)

Albert Sándor: Filozófiai szövegek fordítási kérdései. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 145-156. (1993)

Anderle Ádám: Felfedezés vagy holocaust? : megjegyzések Amerika felfedezésének 500. évfordulójáról. In: Aetas, (8) 4. pp. 218-222. (1993)

Ando Tsuyoshi: Parameterization of minimal points of some convex sets of matrices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 3-10. (1993)

Arveson William: Improper filtrations for C*-algebras : spectra of unilateral tridiagonal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 11-24. (1993)

Aspetsberger Friedbert and Winkler Josef: Subversion und "Archäologie der Bedeutungen" zu Josef Winklers Versuch, der "Heimat" zu entgehen und in Sodom den Menschen zu schaffen. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 133-158. (1993)

Atkinson Frederick Valentine and Langer Heinz and Mennicken Reinhard: Sturm-liouville problems with coefficients which depend analytically on the eigenvalue parameter. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 25-44. (1993)

Atzmon Aharon: Unicellular and non-unicellular dissipative operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 45-54. (1993)

Auckenthaler Karlheinz F.: Briefliche Vor-Bemerkung. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 1-4. (1993)

Auckenthaler Karlheinz F.: "Es blieb nichts übrig als ein Dichter zu werden." : der jüdische Schriftsteller Albert Drach. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 59-71. (1993)

B

Badó Attila: Bevezetés az angol jogrendszerbe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 1. pp. 1-41. (1993)

Bagi István: Phytosociological methodology and methodics in works by Lajos Timár. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 125-136. (1993)

Bajory Pál: Házassági vagyonjogi kérdések a Legfelsőbb Bíróság gyakorlatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 7-18. (1993)

Bajpai Shri Dhar and Mishra Sadhana: Jacobi-Bessel partial differential equation and Fox's H-function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 169-174. (1993)

Bakai Nicolette: A szegedi Árpád-páholy helye és szerepe a magyar szabadkőműves mozgalomban. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 22-24. (1993)

Balog Iván: Kirekesztők - befogadók : kígyótojás vagy kakukktojás? : Kirekesztők : antiszemita írások : 1881-1992 : vál., bev. tan. Karsai László. In: Aetas, (8) 3. pp. 256-260. (1993)

Balog Iván: A normális - mint kivételes jelenség? : Befogadók : írások az antiszemitizmus ellen 1882-1993 : vál., bev. tanulmányt írta Karsai László. In: Aetas, (8) 3. pp. 260-262. (1993)

Balogh Elemér: Die Verdachtsstrafe als Erscheinungsform der Schuldvermutung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 2. pp. 1-206. (1993)

Balogh József: Az eszkimóforgás és oktatása a kajakozásban. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 170-174. (1993)

Balázs József: A házasságkötések alakulása Magyarországon a II. világháború után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 19-37. (1993)

Balázs Sándor and Rókusfalvy Pál and Kovács Zoltán: Rókusfalvi Pál - Kovács Zoltán : Egészségre nevelés. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 102-103. (1993)

Bankó Béla: Az év végi vizsga tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 19-23. (1993)

Baranyai Zsolt: Kalauz a versértelmezéshez. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 265-268. (1993)

Baranyi Attila: Overview of our TEMPUS-JEP program. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 147-148. (1993)

Baron Simson: On complementary spaces and multipliers for Walsh series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 289-303. (1993)

Bartens Daniela: Vom "bioadapter" zu "Puterweck" Anmerkungen zu Oswald Wieners zweitem Roman "Nicht schon wieder... !". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 187-197. (1993)

Barthes Roland: Garbo arca. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 10-11. (1993)

Barthes Roland and Gyimesi Tímea: Lecke. In: Pompeji 1-2. pp. 143-163. (1993)

Bataille Georges: Az erotikus nevetéstől a tilalomig. In: Gondolat-jel 3-4. p. 16. (1993)

Bataille Georges: Sade-ot csodálni annyi, mint gondolkodásának élét csorbítani. In: Gondolat-jel 3-4. p. 5. (1993)

Bataille Georges: A börtön magánya. In: Gondolat-jel 3-4. pp. 25-27. (1993)

Baudrillard Jean: Gépies sznobizmus. In: Gondolat-jel 3-4. pp. 75-84. (1993)

Baudrillard Jean and Kupovits Attila: A halál Szamarkandban. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 3-8. (1993)

Bekic Tomislav: Exilerfahrung und Exilverarbeitung bei Franz Theodor Csokor. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 29-40. (1993)

Bellus Ibolya and Boronkai Iván: Pii II pontificis maximi De bello Turconico liber imperfectus : egy humanista műhelyéből. In: Aetas, (8) 1. pp. 106-127. (1993)

Bende Sándor sr. and Bende Sándor jr.: The ultrastructural damage and consequences of pancreatic exocrine endventricles in experimental endotoxin shock. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 3-22. (1993)

Benhida Chafiq: Espaces duaux et propriétés (Am,n ). In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 431-441. (1993)

Benkes Zsuzsa and Petőfi Sándor János: Kratív-produktív megközelítés és intertextualitás. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 107-144. (1993)

Benkő Elek: A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai. In: Aetas, (8) 3. pp. 5-20. (1993)

Bercovici Hari: Commuting power-bounded operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 55-64. (1993)

Bereczki Sándor: Greguss Pál. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 186-188. (1993)

Berghammer Rudolf: On the characterization of the integers : the hidden function problem revisited. In: Acta cybernetica, (11) 1-2. pp. 85-96. (1993)

Bergyajev Nyikolaj and Bohár András: Töprengések az Erószról. In: Pompeji 1-2. pp. 276-285. (1993)

Berkes Tímea: A tragikus titok : Raffay Ernő : Trianon titkai : avagy, hogyan bántak el országunkkal. In: Aetas, (8) 3. pp. 250-252. (1993)

Berta Péter: Egy halottkém feljegyzései. In: Pompeji 3-4. pp. 156-160. (1993)

Bertók Éva: "A költő mint próféta" gondolat kialakulúsa és kezdetei. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 81-90. (1993)

Besenyei Lajos: A Ptk. szabályainak alkalmazhatósága a társasági jogban : egy eseti döntés margójára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 63-72. (1993)

Biacs Péter and Erdész Sándor: Minőségi Hét Magyarországon. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 1. pp. 59-60. (1993)

Biacs Péter and Tóth Árpád: Paprikaőrlemények szártartalom mérése fotoakusztikai spektroszkópiával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 1. pp. 39-44. (1993)

Biró M. and Danyi Pál and Gelléri P.: Market oriented integration of MS-Windows-based tools for distributed decision support. In: Acta cybernetica, (11) 1-2. pp. 111-119. (1993)

Blanchot Maurice: A bűn szelleme. In: Gondolat-jel 3-4. pp. 28-29. (1993)

Blumenberg Hans and Hárs Endre and Kozári Hilda: Farkas és bárány, és több mint a vége. In: Pompeji 1-2. pp. 64-74. (1993)

Bodlaender H. L.: A tourist guide through treewidth. In: Acta cybernetica, (11) 1-2. pp. 1-21. (1993)

Bodnár László: A nemzetközi szerződések érvénytelenségének néhány dogmatikai kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 73-82. (1993)

Bognár Ferenc and Pintér Tibor: Bognár Ferenc hozzászólása ; Gondolatok Fejér Ádám Mítosz és kultúrtörténet című értekezéséhez. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 99-101. (1993)

Bokor Zsuzsanna: Soil fauna studies in a beech forest II. Comparative studies on soil invertebrates in a forest, forest margin and a clear-cut area in Hungary. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 77-91. (1993)

Boronkai Iván and Szovák Kornél: Pótlások a magyarországi középkori latinság szótárához : I. közlemény. In: Aetas, (8) 1. pp. 187-218. (1993)

Bouali Said and Charles J.: Extension de la notion d'opérateur D-symétrique. I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 517-525. (1993)

Branković D.: Preliminary data on the phytoplankton community and saprobiological characteristics of river Stari Begej. In: Tiscia 27. pp. 57-60. (1993)

Brasche Johannes-Friedemann and Neidhardt Hagen: Has every symmetric operator a closed symmetric restriction whose square has a trivial domain? In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 425-430. (1993)

Buda György: Igneous petrology of the Bulfat area (North-East Iraqi Zagros thrust zone). In: Acta mineralogica-petrographica, (34). pp. 21-39. (1993)

Budakov Ljiljana: Characteristics of feeding and growth of pike perch and pike in the protected part of river Begej. In: Tiscia 27. pp. 53-56. (1993)

Budásné Kis Edit: Személyiségfejlesztés szakkörben. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 82-84. (1993)

Butzer Paul Leo and Schöttler Gabriele: Sampling expansions for Jacobi Functions and their applications. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 305-327. (1993)

Bácskai Vera and Dénes Iván Zoltán and Engel Pál and Erdmann Gyula and Faragó Tamás and Gerő András and Gyáni Gábor and Gyimesi Sándor and Hiller István and Jakó Zsigmond and Kövér György and Kristó Gyula and Kubinyi András and Makk Ferenc and Pach Zsigmond Pál and Niederhauser Emil and Várdy Béla: Aetas-körkérdés : a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről. In: Aetas, (8) 4. pp. 165-212. (1993)

Bálintné Szendrei Mária: On embeddability into a semidirect product of an orthodox semigroup by a group. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 601-612. (1993)

Bánréti Zoltán: A mellérendelés néhány szemantikai problémája a magyarban. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 9-23. (1993)

Bánrévy Gábor: A szerződő felek jogválasztása a mai gyakorlatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 39-56. (1993)

Bárdi Nándor: Impériumváltás Székelyudvarhelyen 1918-1920. In: Aetas, (8) 3. pp. 76-120. (1993)

Békési Imre: Mondatgrammatika és szöveggrammatika. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 280-282. (1993)

Bérci Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 5-6. (1993)

Bérczi Imre: A műszaki szellemi alkotások jogvédelmének korszerűsítése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 57-62. (1993)

Bérczi Szaniszló: Double-layered equation of motion : Platonic-Archimedean spherical cellular automata in the solution of the indirect Con-Neumann problem on sphere for transformations of regular tessellations. In: Acta mineralogica-petrographica, (34). pp. 99-117. (1993)

Bérczi Szaniszló: Preparations for the measurements of gas-hydrate crystal clouds in the outer solar system. In: Acta climatologica, (27). pp. 5-16. (1993)

Bóra Ferenc: Az osztályfőnök környezet megóvására nevelése az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 162-166. (1993)

Bóra Ferenc: Viccstruktúra és a viccmesélés pedagógiai kérdései. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 107-113. (1993)

Bóra Ferenc: A haza nevelő hatása. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 63-68. (1993)

Böhme Gernot and V. Horváth Károly: A szerelemről. In: Pompeji 1-2. pp. 261-275. (1993)

Böjti Gábor: Troglodita-szonettek. In: Hétvilág 7. pp. 32-34. (1993)

Bődi Szabolcs: A Magyar Kultúra Napja egy drámapedagógiai osztály előadásában. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 130-133. (1993)

C

Campbell-Wright Randall Keith: Similar compact composition operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 473-495. (1993)

Cioran Emile Michel and Milbacher Róbert: A tudás díszlete. In: Hétvilág 7. pp. 35-39. (1993)

Crowley Aleister and Moirain Réna and Haddo Oliver: Az alchímia művészete. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 60-65. (1993)

Cs. Jónás Erzsébet: Kecskés András: Versek tükre : Az iskolai versértelmezés lehetőségei. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 233-235. (1993)

Cs. Jónás Erzsébet: A fordítás tudománya : válogatás a fordításelmélet irodalmából. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 235-238. (1993)

Cs. Jónás Erzsébet: A nyelvi érzelemkifejezés eszközei és mődjai. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 268-272. (1993)

Csapó János and Einarsson Stefan: Élelmiszerek és takarmányok D-aminosav tartalma I. : az aminosav enantiomerek szétválasztása és meghatározása az 1-/9-fluorenil/etil-kloroformáttal történő származékképzés után fordított fázisú folyadékkromatográfiával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 4. pp. 290-302. (1993)

Cseh Mária: József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében : 1993. (1993)

Cserjés Katalin: Kommentárok a Tragédia űr-színéhez : 1993. (1993)

Cserné Adermann Gizella: Gondolatok a szakmódszertani oktatás helyéről a tanárképzésben. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 72-75. (1993)

Csoknya Mária and Lengvári István and Hiripi László and Elekes Károly and Vincze János and Szelier Márta and Hámori József: Serotonin content during the regeneration of nervous system in earthworm (Lumbricus lerrestris L Oligochaeta). In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 39-49. (1993)

Csongor Győző: In memóriam Lajos Timár (1918-1956). In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 137-139. (1993)

Csontos Szabolcs: Erkölcsi jó, interperszonalitás és erkölcsi érzelem Hume filozófiájában. In: Különbség, (1) 2. pp. 13-25. (1993)

Császár Ákos: D-completions of Pervin-type quasi-uniformities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 329-335. (1993)

Cséka Ervin: Felülvizsgálati eljárás büntetőügyekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 83-96. (1993)

Csörgő Sándor: A rate of convergence for coupon collectors. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 337-351. (1993)

Cui Bao Tong: Oscillation theorems for nonlinear hyperbolic equations with deviating arguments. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 159-168. (1993)

Curto Raúl E. and Vasilescu Florian-Horia: Automorphism invariance of the operator-valued Poisson transform. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 65-78. (1993)

Czilczer Olga: Az erdőnek hitt kalitka. In: Pompeji 1-2. p. 60. (1993)

Czilczer Olga: Innen. In: Pompeji 1-2. pp. 62-63. (1993)

Czilczer Olga: Lányom, a kis gépírónő. In: Pompeji 1-2. p. 59. (1993)

Czilczer Olga: Reggelig hangok. In: Pompeji 1-2. p. 61. (1993)

Czoch Gábor and Szabó Gábor and Zsinka László: Változások a magyar város- és településrendszerben : 1784 és 1910 között : egy adatbázis első tanulságai. In: Aetas, (8) 4. pp. 113-133. (1993)

Czóbel Minka: Önéletrajz. In: Hétvilág 7. pp. 5-26. (1993)

Câmpeanu Remus: Az erdélyi román felvilágosodás : Kosáry Domokos : Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. In: Aetas, (8) 3. pp. 244-245. (1993)

Cúcz Ottó: A veszélyközösségi modell és a versengő biztosítók tömeges biztosításai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 97-106. (1993)

D

Daniel Arnaut and Kötél Emőke: Levelet, virágot lát szemem : [vers]. In: Pompeji 1-2. pp. 199-200. (1993)

Demetrovics János and Thi Vu Duc: Some computational problems related to the functional dependency in the relational datamodel. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 627-638. (1993)

Demetrovics János and Thi Vu Duc: Some problems concerning Armstrong relations of dual schemes and relation schemes in the relational datamodel. In: Acta cybernetica, (11) 1-2. pp. 35-47. (1993)

Demény Lajos: A Székely Oklevéltár új sorozata. In: Aetas, (8) 3. pp. 151-162. (1993)

Denecke Klaus Dieter and Lüders Otfried: Category equivalences and dualities of varieties and prevarieties generated by single preprimal algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 75-92. (1993)

Deréky Pál: Németh Andor és Kassák Lajos irodalomeszménye a húszas években : 1993. (1993)

Des Périers Bonaventure and Újfalusi Németh Jenő: Cymbalum mundi : avagy a nagy csinnadratta : 2. rész. In: Pompeji 1-2. pp. 164-183. (1993)

Deák Botond: A költő és az anya : terméketlen fügefa. In: Hétvilág 7. pp. 89-96. (1993)

Deák Ágnes: Kit illett ismerni nagyjaink közül Angliában 1861-ben? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (97). pp. 21-33. (1993)

Deák Ágnes: Történetírás Nagy-Britanniában : beszélgetés R. J. W. Evansszel, az English Historical Review társszerkesztőjével. In: Aetas, (8) 4. pp. 213-217. (1993)

Deé Nagy Anikó: Teleki-Téka, Marosvásárhely. In: Aetas, (8) 3. pp. 230-240. (1993)

Djukić Nada and Maletin Stevan and Miljanovic B.: Oligochaeta community as indicator of eutrophication in lower stream of river Tisza. In: Tiscia 27. pp. 49-52. (1993)

Dobcsányi Ferenc: Babits Mihály pedagógiai nézetei néhány vallomása tükrében. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 143-145. (1993)

Dobcsányi Ferenc: Hogyan tovább? In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 1-2. (1993)

Dobcsányi Ferenc: A tankönyvszerző jogán. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 175-177. (1993)

Domonkos János and Batthyány Zsigmond: Gróf Batthyány Zsigmond : Őseim : Budapest, Batthyány Társaság, 1992. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 195-196. (1993)

Domonkos János and Moore Patrick and Nicolson Iain: Patrick Moore - Ian Nicolson : A világűr titkai : Budapest, Helikon, [1992]. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 151-152. (1993)

Domonkos János and Éger György: Éger György : A burgenlandi magyarság rövid története : Budapest, Anonymus, 1993. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 152-153. (1993)

Donhauser Michael and Szijj Ferenc: Jenins. Március. In: Pompeji 1-2. pp. 36-38. (1993)

Douglas Ronald George and Foiaş Ciprian: Uniqueness of multi-variate canonical models. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 79-81. (1993)

Dániel Ágnes: A személyközi kapcsolatok jellegének meghatározása : Hét kormányprogram szembesítő vizsgálatának tapasztalatai. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 157-175. (1993)

E

Eco Umberto and Omaszta Gyula: Egyetem és tömegkommunikáció. In: Pompeji 1-2. pp. 116-125. (1993)

Egyedi Zoltánné: Mi is megjelentünk. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. p. 199. (1993)

Eiler Ferenc: Elfeled(tet)ett múlt : Die Deutschen in der UdSSR in Geschichte und Gegenwart : ein internationaler Beitrag zur deutsch-sowjetischen Verständigung : hrsg. Ingeborg Fleischhauer, Hugo Jedig. In: Aetas, (8) 2. pp. 195-210. (1993)

El-Mahallawi M. M. and Árva-Sós Erzsébet: Petrography, geochemistry and K-Ar dating of some metagabbros from the Central Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (34). pp. 71-78. (1993)

Erdei Zs. and Tóthmérész Béla: MULTI-PATTERN 1.00. Program package to analyze and simulate community-wide patterns. In: Tiscia 27. pp. 45-48. (1993)

Escallier Robert: Villes et urbanisation du Maroc, au début du 20e siècle. In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 41-58. (1993)

Eschmeier Jörg and Putinar Mihai: Spectra of analytic Toeplitz tuples on Bergman spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 83-100. (1993)

Esslin Martin: Wolfgang Bauers Weg nach Innen. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 125-132. (1993)

Eördögh Endre: Félszáz elaboratio kistükre az 1992-es magyar irodalmi főiskolai felvételi tesztek alapján. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 55-58. (1993)

F

Faludi Szilárd: Montessori-pedagógia. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 116-119. (1993)

Faragó Péter: Egy videofilmes óra forgatókönyve. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 139-142. (1993)

Faragó M. Judit: Zehery Lajos élete és munkássága (1893-1968). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 3. pp. 1-17. (1993)

Farkas Edit: Hungarológiai Közlemények : 19. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 238-242. (1993)

Farkas Edit: Rövid beszámoló a Multimediális Textológiai Műhely második konferenciájáról : Farkas Edit. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 339-340. (1993)

Farkas Ferenc and Győri Gyula: Ariadné fonala. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 194-195. (1993)

Farkas Gyula L.: 40 Jahre Szegeder Sektion der Ungarischen Biologischen Gesellschaft. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 141-146. (1993)

Farkas Gyula L.: Die körperliche Entwicklung von Kindern aus der Gemeinde Szegvár (Süd-Ungarn). In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 93-100. (1993)

Farkas István: Anekdotakincs. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 53-54. (1993)

Farkas István: Vendégségben a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban : "néhány korszak csak Békés megyében kutatható...". In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 7-8. (1993)

Farkas Olga: Új viselkedési formák tanulása AVP csoportokban. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 160-162. (1993)

Farkas Olga and Oláh János: Könyv egy "hivatásos pedagógus"-ról. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 104-105. (1993)

Federmair Leopold: Peripherien des Erzählens zu Peter Handke. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 253-260. (1993)

Fejér Ádám: Egy szellemi eltévelyedés analízise : Sigmund Freud Rossz közérzet a kultúrában című esszéjéről. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 102-113. (1993)

Fejér Ádám: Hogyan lehetséges az irodalomtudomány? : Friedrich Schlegel esztétikai nézeteinek értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 121-131. (1993)

Fejér Ádám: Mítosz és kultúrtörténet : Mircea Eliade A szent és a profán című könyvének értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 87-98. (1993)

Fejér Ádám: Sém és Hám : értelmiségi hivatástudat meg polgári tisztesség egykor és napjainkban avagy hogyan lehet köze a szociológiának az egzegézishez. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 30-41. (1993)

Fejér Ádám: A nyelvfilozófia abszurditása és a nyelv értelemközvetítő képessége : Wittgenstein Filozófiai vizsgálódások című művének értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 61-71. (1993)

Fejér Ádám: A nyelvi lényeg magánvalósága és a nyelvi jelek átláthatósága : Heidegger: Aus einem Gespräch von der Sprache - Útban a nyelv felé című írásának értelmezése. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 72-86. (1993)

Fejér Ádám: A relativitás elmélete és az elmélet relativitása : egy új természetfilozófia igénye és lehetősége. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 24-39. (1993)

Fejér Ádám and Szalma Natália: Tudomány és hagyomány : bevezetés. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 5-7. (1993)

Feleky Gáborné: A napközis nevelő helyzetéről. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 180-183. (1993)

Ficino Marsilio: Commentarium. In: Pompeji 1-2. pp. 221-245. (1993)

Ficino Marsilio and Imregh Mónika: Commentarium : folytatás. In: Pompeji 3-4. pp. 93-109. (1993)

Fischback Paul E.: On nicely placed subsets of the real line. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 389-395. (1993)

Foiaş Ciprian and Gu Caixing and Tannenbaum Allen Robert: Intertwining dilations, intertwining extensions and causality. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 101-123. (1993)

Fong Che Kao and Wu Pei Yuan: Diagonal operators : dilation, sum and product. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 125-138. (1993)

Forró Lajos: A halálba menetelők : avagy mindenki bűnös, aki magyar? In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 17-18. (1993)

Fountain John and Gould Victoria: Left idempotent bounded C-semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 43-65. (1993)

Frick Mária and Klossy Irén: Egy népfőiskolán, Dániában. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 146-148. (1993)

Fried István: Márai Sándor intézeti regénytöredéke. (1993)

Frisnyák Tünde: Örök utak, örök források. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 192-193. (1993)

Furuta Takayuki: Some norm inequalities and operator inequalities via the Furuta inequality. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 139-145. (1993)

Fábricz Károly: A humán kommunikáció szemiotikai elmélete felé. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 272-275. (1993)

Földes Csaba and Lengyel Zsolt: Lengyel Zsolt : Nyelvelsajátítási és nyelvtanulási formák : Veszprém, [Nice Presse Invest], 1993. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 190-192. (1993)

G

Gajzágó Ildikó and Balázsy Andrea: Összehasonlító vizsgálatok a LECO FP-428 gyors fehérje meghatározóval és Kjeldahl módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 4. pp. 303-308. (1993)

Galambos Gábor and Kellerer Hans and Woeginger Gerhard J.: A lower bound for on-line vector-packing algorithms. In: Acta cybernetica, (11) 1-2. pp. 23-34. (1993)

Gamper Herbert: Die Wörter und das Schweigen zum Werk Gert Jonkes. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 159-172. (1993)

García-Cuerva Jose and Kazarian Kazaros Sogomonovich and Kazarian S. S.: On Men'shov's C-strong property. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 253-260. (1993)

Gaál Sándor: A felszámolási eljárás mint sajátos nem peres eljárás : néhány gondolat gyakorlati tapasztalatok alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 107-119. (1993)

Gedon László: A közlekedésre nevelni kell. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 68-72. (1993)

Ghoneim Mohamed Ahmed F. and Aly S. M. and El Baraga M. H.: Age of Betain Gneiss; implication for Late Precambrian crustal evolution in Souteastem Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (34). pp. 41-50. (1993)

Giang Dăng Vũ: Approximation on real line by Fourier transform. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 197-209. (1993)

Giang Dăng Vũ and Móricz Ferenc: Lebesgue integrability of double Fourier transforms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 299-328. (1993)

Giang Dăng Vũ and Móricz Ferenc: Multipliers of double Fourier transforms and Fourier series on L1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 329-348. (1993)

Gombos József: Nyugati típusú fejlődés az orosz birodalom határain belül : Finnország. In: Aetas, (8) 2. pp. 37-87. (1993)

Gombos József: Sztolipin és az orosz modernizáció kérdése : Sztolipin P. A. : Nam nuzsna Velikaja Rosszija... : Poln. szobr. recsej v Goszudarsztvennoj dume i Goszudarsztvennoj szovete : 1906-1911. In: Aetas, (8) 2. pp. 189-194. (1993)

Gottl Elza: List of publication of M. Kedves I. In: Plant cell biology and development, (4). pp. 81-88. (1993)

Gottl Elza: The thermal alterations of the pollen grains of Viscum album L. (Loranthaceae, s. str. Viscaceae). In: Plant cell biology and development, (4). pp. 74-77. (1993)

Greber P. and Heppler Ch. and Hodel Ch. and Lang H. R. and Mauser R. and Reust J. B. and Seltner H. D.: Módszerek nyomelemek meghatározásához. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 3. pp. 187-201. (1993)

Grillet Pierre Antoine: Some congruences on free commutative semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 3-23. (1993)

Grätzer George A. and Schmidt Eligius Tamás: Another construction of complete-simple distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 115-126. (1993)

Gulkai Márta: Beköszöntő. In: Különbség, (1) 1. p. 1. (1993)

Gulyás László: I. Előszó : néhány megjegyzés E. Beneš második világháború alatti tevékenységéről. In: Az 1943 decemberi Benes-Sztálin-Molotov megbeszélések dokumentumai 11. pp. 5-7. (1993)

Gyimesi Tímea and McCagg Louise: Szövegelünk. In: Pompeji 3-4. pp. 188-203. (1993)

Gyires Béla: On permanent identities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 503-514. (1993)

Gyuricza Róbert: Az 1789-es rendi gyűlés előkészítése. In: 1789 Franciaországa a panaszok tükrében : dokumentumok a Rendi Gyűlést előkészítő időszakból 14. pp. 10-18. (1993)

Gyuricza Róbert: Bevezetés ; Időrendi mutató ; Rövidítések. In: 1789 Franciaországa a panaszok tükrében : dokumentumok a Rendi Gyűlést előkészítő időszakból 14. pp. 3-9. (1993)

Gyuricza Róbert: A három rend panasza. In: 1789 Franciaországa a panaszok tükrében : dokumentumok a Rendi Gyűlést előkészítő időszakból 14. pp. 33-38. (1993)

Gyuricza Róbert: Általános panaszok. In: 1789 Franciaországa a panaszok tükrében : dokumentumok a Rendi Gyűlést előkészítő időszakból 14. pp. 19-32. (1993)

Gyökeres Csilla: Gondolatok a szülői felügyeleti jogról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 127-137. (1993)

Győry Kálmán: On the number of pairs of polynomials with given resultant or given semi-resultant. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 515-529. (1993)

Gángó Gábor: Továbbra sincs alapmű : Magyar liberalizmus : válogatta Tőkéczki László. In: Aetas, (8) 4. pp. 232-235. (1993)

Gáspárdy László: Három év a magyar polgári eljárásjog történetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 121-126. (1993)

Gécseg Ferenc and Imreh Balázs: On finite isomorphically complete systems of tree automata. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 497-502. (1993)

Górzeńska Maria and Leśniewicz Mateusz and Rempulska Lucyna: Strong approximation of functions in Hölder spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 233-241. (1993)

Gönczy Árpád: Élelmiszervizsgálati közlemények - A magyarországi hatósági élelmiszerellenőrzés kialakulása és rövid története és arcképek a magyar hatósági élelmiszer-ellenőrzés történetéből, 1970-1993 : Különszám. (1993)

Gönczy Árpád: A magyar hatósági élelmiszerellenőrzés kialakulása és rövid története IV. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 1. pp. 45-54. (1993)

Gönczy Árpád: A magyarországi hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és rövid története V. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 2. pp. 133-142. (1993)

Gőcze Gábor: Pákozd. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 178-180. (1993)

H

H. Tóth István: Hogyan fejleszthetjük az olvasásszokást? In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 36-38. (1993)

H. Tóth István: Olvasásfejlesztő irodalomkönyv 6. osztályosoknak. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 123-128. (1993)

H. Tóth István: A húsvéti népszokások megőrzéséért. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 84-86. (1993)

Hajdú József: Az Egyesült Államok szociális biztonsági rendszerének néhány biztosítási típusú ellátása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 4. pp. 1-47. (1993)

Hajós Gyöngyi: Elektroforézis és alkalmazása az élelmiszerfehérjék elválasztásában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 1. pp. 6-25. (1993)

Halász Gábor: On projections into the space of trigonometric polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 353-366. (1993)

Handke Peter and Kálmán Judit: Haszontalan halálnemek. In: Hétvilág 7. pp. 29-31. (1993)

Hankovszky Tamás: A feszültség izzásában élő ember. In: Hétvilág 7. pp. 100-107. (1993)

Hankó Györgyné: Ismerkedtünk a Bibliával. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 80-81. (1993)

Harding Sandra: Episztemológiai kérdések. In: Aetas, (8) 4. pp. 154-164. (1993)

Harkay Tamásné and Csomárné Bognár Kerka: Tájékoztató a CEN/TC 275 "Élelmiszervizsgálatok horizontális vonatkozásai" Műszaki Bizottság tevékenységéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 3. pp. 225-226. (1993)

Harmathy Attila: A hitelbiztosítékok jogának változásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 139-144. (1993)

Hatvani Lajos: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 527-542. (1993)

Hatvani László: On the stability of the zero solution of nonlinear second order differential equations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 367-371. (1993)

Hegedűs Katalin: Szóbeli előkészítő szakasz kisiskolásoknak az angol nyelv oktatásához. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 29-35. (1993)

Hegyi Csaba: Redukció és/vagy mindent bele? In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 45-47. (1993)

Heidegger Martin and Krémer Sándor: "Már csak egy Isten menthet meg bennünket" : SPIEGEL-interjú Martin Heideggerrel1966. szeptember 23-án. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 44-59. (1993)

Heka László: Magyarok a Drávaszögben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 5. pp. 1-24. (1993)

Herczegh Béla: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme a mai Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 145-154. (1993)

Hermann Gusztáv Mihály: Rendiség és nemzetiségi identitástudat a székelyeknél. In: Aetas, (8) 3. pp. 40-56. (1993)

Hevesi István: Egy szélhámos a cári trónon. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 37-41. (1993)

Horváth Róbert: Megemlékezés Schneller Károly professzor - az ember és a tudós születésének 100. évfordulójáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 6. pp. 3-15. (1993)

Horváth Emőke: A nyugati gót történetírás emlékei : Isidorus Hispalensis és Johannes Biclarensis történeti művei. In: Aetas, (8) 1. pp. 14-27. (1993)

Horváth G. and Oláh Sándor: Incidence of cranial non-metric traits in the Bronze Age sample of Tápé-Széntéglaégető. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 101-107. (1993)

Horváth Géza: Az oroszországi zsidó programok. In: Aetas, (8) 2. pp. 107-138. (1993)

Horváth Mária: Peter Handkes "Versuche". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 229-239. (1993)

Horváthné Szélpál Mária: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 351-354. (1993)

Horváthné Szélpál Mária: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 343-349. (1993)

Husty Manfred L. and Nagy Péter Tibor: Parallelismus auf Liegruppen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 531-542. (1993)

Huszka László: In memoriam Erzsike néni halálára. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 69-6. (1993)

Hárs Endre: Das letzte Buch über Peter Handkes "Noch einmal für Thukydides". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 219-227. (1993)

Hárs Endre and Zsubori Ervin: Három az egyhez. In: Pompeji 1-2. pp. 126-130. (1993)

Hárs György Péter: Amilyen volt. A hűvösre tett szerelem poétikája. In: Pompeji 1-2. pp. 286-298. (1993)

I

Ihringer Thomas and Pöschel Reinhard: Collapsing clones. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 99-113. (1993)

Imre András: A társasági szerződések sui generis érvénytelensége? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 155-163. (1993)

Indlekofer Karl-Heinz and Kátai Imre and Racskó Péter: Some remarks on generalized number systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 543-553. (1993)

Isidro José María and Stachó László Lajos: On weakly and weakly* continuous elements in Jordan triples. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 555-567. (1993)

Ivacs Ágnes and Kurdy Fehér János and Tölgyes László: "Bábeli" könyvtár : interjú Botonddal. In: Gondolat-jel 3-4. pp. 64-74. (1993)

J

Jakab Éva: Az aediliszi stipulátiók. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 85-114. (1993)

Jakab Éva: Bevezetés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 5-8. (1993)

Jakab Éva: In iure eljárás az Aediliszek előtt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 115-156. (1993)

Jakab Éva: Irodalomjegyzék. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 201-215. (1993)

Jakab Éva: Kereskedési szokások a régi Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 9-31. (1993)

Jakab Éva: Piacfelügyelet Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 33-65. (1993)

Jakab Éva: Rabszolgavételek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 67-84. (1993)

Jakab Éva: Zusammenfassung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 7. pp. 157-200. (1993)

Jakó Klára: Egyetemi és Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár. In: Aetas, (8) 3. pp. 207-211. (1993)

Jancsák Csaba: Bács-Bodrog. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 15-16. (1993)

Jancsák Csaba: Gavrilo Princip járomsága ; Don Quijote ápolt : [vers]. In: Hétvilág 7. pp. 97-99. (1993)

Jancsák Csaba: "Oly engedelmesek, mint a bot, és némák, mint a hulla". In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 42-43. (1993)

Jancsák Csaba and Böszörményi Ede: Böszörményi Ede: Az öngyilkosság múltja és jelene. (Történeti vázlat, Magánkiadás, Bp., 1991.). In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. p. 49. (1993)

Jankovits László and Szegi Amondó Zoltán: Változatok egy versre. In: Pompeji 1-2. pp. 246-250. (1993)

Janowszky Sándor: Pedagógiai szemléletünk kialakításának néhány aktuális feladata : gondolatok a VI. Nevelésügyi Kongresszus után. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 157-160. (1993)

Jenei Teréz: Hoffmann Ottó: Mondatszerkesztés, szövegalkotás : gyakorlatok a kifejezőképesség fejlesztésére az általános iskola felső tagozatában. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 224-226. (1993)

Joensuuhun Kone: A fekete. In: Hétvilág 7. pp. 49-52. (1993)

Joó István: On the pointwise controllability of circular membranes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 373-399. (1993)

Juhászné Zvolenszki Anikó: A felülvizsgálati eljárás újraszületésének története. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 165-180. (1993)

Járdán Cs. and Gallé László and Margóczi Katalin: Ant assemblage composition in a successional Hungarian sand dune area. In: Tiscia 27. pp. 9-15. (1993)

Józsa Zoltán: A helyi önkormányzatok lakásgazdálkodása Angliában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 8. pp. 1-30. (1993)

K

Kafafy Aziz Mahfouz and Abdeldayem Abdelaziz Lotfy Abdelaziz: Paleomagnetism of some Syrian Arcs in North Sinai and Eastern Desert, Egypt ; Tectonic implications. In: Acta mineralogica-petrographica, (34). pp. 79-98. (1993)

Kahane Jean-Pierre: A Riccati equation and ground states of some unidimensional Schrödinger operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 147-174. (1993)

Kajtár Mária: Peter Esterházys "Hilfsverben des Herzens" und Peter Handkes "Wunschloses Unglück" : ein komparatistischer Versuch. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 211-217. (1993)

Kaltenbach Jenő: Közigazgatási mérlegelés és közigazgatási bíráskodás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 181-188. (1993)

Kanetti Norbert: A rangadó : emlékmás. In: Hétvilág 7. pp. 53-71. (1993)

Karsai László: Holocaust Romániában és Szlovákiában : Sas Andor, szerk. Csanda Gábor : A szlovákiai zsidók üldözése 1939-1945 ; Carp Matatias, ford. Takács Ferenc : Holocaust Romániában 1940-1944. In: Aetas, (8) 4. pp. 236-242. (1993)

Kastberger Klaus: Friederike Mayröckers unablässiges Schreiben, die wiedersetzliche Benennung der Welt. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 297-308. (1993)

Katan Yvette: L'école, instrument de la modernisation sous le protectorat français au Maroc? In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 99-119. (1993)

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség : 1922-1942 : repertórium : törzsanyag : [A Magyar Kisebbség történetéhez, Technikai bevezető - előszó]. In: Magyar Kisebbség 1922-1942 : Repertórium : törzsanyag. pp. 9-16. (1993)

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség : 1922-1942 : repertórium : törzsanyag : [Felhasznált művek]. In: Magyar Kisebbség 1922-1942 : Repertórium : törzsanyag. pp. 17-421. (1993)

Kazai Magdolna: Magyar kisebbség : 1922-1942 : repertórium : törzsanyag : [Rovatok címmutatója]. In: Magyar Kisebbség 1922-1942 : Repertórium : törzsanyag. p. 422. (1993)

Kecskés László: Az EGK jogharmonizációról - már magyar szemmel is. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 189-198. (1993)

Kedves Miklós: Plant microfossils from the Jurassic manganese ore layers of Úrkút, Hungary. In: Plant cell biology and development, (4). pp. 11-21. (1993)

Kedves Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (4). p. 5. (1993)

Kedves Miklós and Alvarez Ramis Concepción and Fernández Marrón Maria Teresa: Sobre pólenes Breviaxones procedentes del Cretácico superior del Borde Sur de la Sierra de Guadarrama (Provincia de Madrid, España). In: Plant cell biology and development, (4). pp. 22-25. (1993)

Kedves Miklós and Kincsek Irén: Biopolymer organization of the wall of the fossil spores and pollen grains. In: Plant cell biology and development, (4). pp. 26-33. (1993)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád: Negative quasi-crystálloid biopolymer network from the exospore of Equisetum arvense L. In: Plant cell biology and development, (4). pp. 78-80. (1993)

Kedves Miklós and Rojik Imre: Biopolymer organization of the exine of Juniperus virginiana L., and Taxus baccata L. In: Plant cell biology and development, (4). pp. 49-63. (1993)

Kedves Miklós and Tóth Anita: High temperature effect on the spores of Ustilago mayáis (DE CANDOLLE) CORDA. In: Plant cell biology and development, (4). pp. 34-48. (1993)

Kedves Miklós and Tóth Anita and Mészáros Katalin and Borbola Andrea and Ailer Piroska: Recent modelling of the major evolutionary degrees of early angiosperm pollen types. In: Plant cell biology and development, (4). pp. 64-73. (1993)

Kelemen Zoltán: Irokéz ; Esti dal ; Bordal : [versek]. In: Hétvilág 7. pp. 45-48. (1993)

Kelly-Gadol Joan: A nemek társadalmi viszonyai : a nők történelmének módszertani jelentősége. In: Aetas, (8) 4. pp. 139-153. (1993)

Kemenes Béla: Kemenes Béla tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 543-550. (1993)

Kemenes István: Polgári jog és ítélkezés - a piacgazdaság kihívásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 199-214. (1993)

Kenner Hugh and Novák György and Haász Ágnes: Brooklyni szerelem. In: Pompeji 1-2. pp. 299-311. (1993)

Kesztyűsné Dobos Katalin: A háztartásökonómia oktatásának előkészítése főiskolánkon. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 75-79. (1993)

Kesztyűsné Dobos Katalin and Pitrik József: Nyári időtöltés hasznosan. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 105-106. (1993)

Kiss Andrea: Deme László: Közéletiség, beszédmód, nyelvi műveltség. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 218-224. (1993)

Kiss Andrea: Elkallódni megkerülni : versek kreatív megközelítése szövegtani keretben. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 278-280. (1993)

Kiss Andrea: Előszó. In: Edward Balliol skóciai hadjárata, 1332-1334 : részletek a lanercosti krónikából és a bridlingtoni kanonok gestájából 10. pp. 3-4. (1993)

Kiss András: A kolozsvári levéltárak. In: Aetas, (8) 3. pp. 176-189. (1993)

Kiss János and Jánosi Melinda: Mg-minerals of recent hydrothermal formations of the Cu-porphyric mineralisation at Recsk, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (34). pp. 7-19. (1993)

Kiss Mária Rita: A bolsevik-eszer koalíció története : J. G. Felstinszkij : Bolseviki i levije eszeri oktjabr 1917-ijul 1918 : Na putyi k odnopartyijnoj diktature. In: Aetas, (8) 2. pp. 175-178. (1993)

Klein Sándor and Kiss Julianna: Játsszunk matematikát! In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 11-19. (1993)

Klukovits Lajos: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 639-650. (1993)

Klukovitsné Paróczy Katalin and Rácz Béláné and Iványi Szabó Éva and Monok István: Dézsi Lajos szakirodalmi munkássága : bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (12) 3. 0-55. (1993)

Knafl Arnulf: Die wunderbare Erzahlung zur narrativen Ordnung in Leo Perutz' Roman "Nachts unter der steinernen Brücke". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 113-122. (1993)

Kocsis Mihály: Mitől friss egy tudományos munka? : I. P. Kripjakevics : Isztorija Ukrajini ; Zsukovszkij A., Szubtelnij, O. : Narisz isztoriji Ukrajini. In: Aetas, (8) 2. pp. 185-188. (1993)

Kolozsi László and Bohus Károly: Aktok szürkületben ; Zoltai Zoltán festőművész vallomása nőkről gyerekkoráról katolikusságáról : melléklet az Aktok szürkületben című novellához. In: Pompeji 3-4. pp. 82-92. (1993)

Komlósi Sándor: On pseudoconvex functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 569-586. (1993)

Komáromi István: Videofilmek felhasználási lehetőségei egy földrajzóra különböző mozzanataiban. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 91-94. (1993)

Koppány György: Various types of changes in climatic series of Budapest and Szeged : comparison with remote climatic stations. In: Acta climatologica, (27). pp. 17-25. (1993)

Koppány György and Unger János: The tendencies of the mediterranean climatic character in Hungary. In: Acta climatologica, (27). pp. 27-31. (1993)

Kordé Zoltán: A székely eredetkérdés az újabb kutatások tükrében. In: Aetas, (8) 3. pp. 21-39. (1993)

Korányi Ádám: Spectral properties of the Cartan matrices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 587-592. (1993)

Koszta László: Az 1306-os pécsi püspökválasztás : megjegyzések a pécsi püspökség 14. század eleji archontológiájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (98). pp. 37-51. (1993)

Koszta László: Középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben : 1948-1988. In: Aetas, (8) 1. pp. 64-105. (1993)

Koulakssis Ahmed: La question scolaire dans l'Algérie coloniale : école promise - école revendiquée (les années vingt). In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 121-131. (1993)

Kovács Erzsébet: Emulgeátorok sikérszerkezet módosító hatásának vizsgálata valorigráfos módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 1. pp. 26-30. (1993)

Kovács Erzsébet: Főtt tészták állományi pontszámának meghatározása műszeres méréssel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 2. pp. 115-121. (1993)

Kovács András Ferenc: András evangéliuma : [vers]. In: Pompeji 3-4. p. 15. (1993)

Kovács Kristóf András: Az analitikus Babits-vers. (1993)

Kovács Kálmán: Ein Fall für zwei Antropologische Konzepte in Jakob Wassermanns Caspar Hauser und in Peter Handkes Kaspar. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 261-275. (1993)

Kovács Sándor: Egy irodalom-rendszer ideológiája, avagy „kómirelű kőtyual". In: Pompeji 3-4. pp. 177-187. (1993)

Kovács Sándor and Bodrossy M.: A kritika nyelv-e? In: Pompeji 1-2. pp. 131-142. (1993)

Kovács Zoltán: A befejezetlen randevú ; de Luxe ; az őszike : [versek]. In: Hétvilág 7. pp. 80-84. (1993)

Kratz Werner and Trautner Rolf: The central limit theorem for subsequences and rearrangements of random variables. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 175-189. (1993)

Kristó Gyula: Anonymus - latinul és németül : Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars : Die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte : Hrsg. v. Gabriel Silagi ; Mitarb. László Veszprémy. In: Aetas, (8) 1. pp. 173-176. (1993)

Kristó Gyula: Keán, Szent István király ellenfele. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (98). pp. 15-28. (1993)

Krékits József: Az orosz performatív megnyilatkozások szemantikai és pragmatikai aspektusai. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 25-33. (1993)

Kuba Attila and Volčič Aljoša: The structure of the class of non-uniquely reconstructible sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 363-388. (1993)

Kukovecz György: Voies de modernisation: la Méditerranée après la première guerre mondiale. In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 85-91. (1993)

Kumar Romesh and Sharma Deepali S.: Inner functions and substitution operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 509-516. (1993)

Kurdy Fehér János: Exereitationes commoratae : [vers]. In: Gondolat-jel 1-2. p. 91. (1993)

Kurdy Fehér János and Drenko Dénes: Oleskeluharjoituksia : [vers]. In: Gondolat-jel 1-2. p. 22. (1993)

Kurdy Fehér János and Kovács Anikó and Csomor Krisztina: Exercices de se tenir ; Ejercicios de estancia : [versek]. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 42-43. (1993)

Kurdy Fehér János and Kovács Krisztián: Verblijfsoefeningen : [vers]. In: Gondolat-jel 1-2. p. 9. (1993)

Kurdy Fehér János and Oláh Csaba: Residential Exercises : [vers]. In: Gondolat-jel 1-2. p. 98. (1993)

Kurdy Fehér János and Tencz Beáta: Aufenthaltsübungen : [vers]. In: Gondolat-jel 1-2. p. 66. (1993)

Kurusa Árpád: The Radon transform on half sphere. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 143-158. (1993)

Kérchy László: On the reducing essential spectra of contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 175-198. (1993)

Kókai Károly: Az igazság keresésének módszere. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 67-79. (1993)

Kónyáné Simics Zsuzsa: A polgári jogi személyiségvédelem fejlődésének rövid áttekintése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 215-240. (1993)

Körösi Zoltán and Szegi Amondó Zoltán: „Az ártatlanság vélelme". In: Pompeji 3-4. pp. 204-216. (1993)

Kövér Lajos: La Hongrie de l'ère des réformes (1825-1848) dans les relations de voyage françaises contemporaines. In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 157-164. (1993)

L

L. Bozai Zsuzsanna: Női hang : Histoire des Femmes en Occident : Sous la direction G. Duby et M. Perrot ; 3. XVIe-XVIIe siécles : Sous la direction Natalie Zemon Davis et Ariette Farge. In: Aetas, (8) 4. pp. 223-226. (1993)

Lagny Michèle: Chahine et Zemmouri entre Godard et Dallas : l'ambiguïté des effets audiovisuels. In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 133-143. (1993)

Lantos Edit: Bújócska. In: Hétvilág 7. pp. 72-76. (1993)

Latzkovits Miklós: A bátorság dicsérete : részlet. In: Pompeji 3-4. pp. 16-31. (1993)

Leindler László: Generalizations of some theorems of Mulholland concerning Dirichlet series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 401-418. (1993)

Leindler László: On the converses of inequalities of Hardy and Littlewood. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 191-196. (1993)

Leindler László: Some inequalities pertaining to Bennett's results. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 261-279. (1993)

Leindler László: Some results on strong approximation by orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 127-141. (1993)

Leindler László and Tandori Károly: Improvements of some theorems of Mulholland concerning Dirichlet series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 281-297. (1993)

Leitch Vincent B. and Vástyán Rita: Az alapok aláásása : Ádám kiűzetése avagy a nyomkövetés. In: Hétvilág 7. pp. 108-124. (1993)

Lele József: Erdély és a török haditervek 1593-94-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (98). pp. 53-64. (1993)

Lewis C. S. and Reuss Gabriella and Schlachtovszky Csaba and Bohus Károly: A szerelem allegóriája : tanulmány a középkori hagyományról. In: Pompeji 3-4. pp. 114-155. (1993)

Li Ronglu and Swartz Charles: A nonlinear Schur theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 497-508. (1993)

Losoncz Alpár: A könyv metaforájától a szimulációig : a világ kérdése. In: Gondolat-jel 3-4. pp. 85-99. (1993)

Lubinsky Doron Shaul and Totik Vilmos: How to discretize a logarithmic potential? In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 419-428. (1993)

Luh Wolfgang and Stadtmüller Karin: The zero distribution of Nörlund-transforms of power series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 243-251. (1993)

Lyotard Jean-François and Kutor Tünde: Levél az egyetemes történelemről. In: Pompeji 3-4. pp. 217-230. (1993)

Lábady Tamás: Az eszmei kártérítés új dimenziói a magyar jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 241-248. (1993)

Láng Zsolt: A jó angyala. In: Pompeji 1-2. pp. 56-58. (1993)

Lányi Dániel: Ich und Du in Ingeborg Bachmanns Manna. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 41-46. (1993)

Lászlóffy Csaba: Álmatlanság - fúga : [versek]. In: Pompeji 1-2. pp. 24-26. (1993)

Lásztity Radomir: A minőségellenőrzés és analitika fejlődési trendjei a fermentációs úton előállított élelmiszerekről : az EURO-FOOD-CHEM VII. konferencia tapasztalatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 4. pp. 273-277. (1993)

Längle Ulrike: Verspäteter Paradigmenwechsel am Beispiel einer Region : Vorarlberg. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 199-210. (1993)

M

Magassy László and Adamikné Jászó Anna: A magyar nyelv könyve. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 189-190. (1993)

Majoros István: Oroszország és a nemzetközi kapcsolatok rendszere : 1917-1922. In: Aetas, (8) 2. pp. 5-36. (1993)

Majzik Andrea: Csillag, amely nem esti ragyogást jelent. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 25-27. (1993)

Makai János: Egy rendkívüli utazás krónikája : Kolumbusszal Amerikába, 1492 : Paolo Emilio Taviani ; ford. Tóth Éva. In: Aetas, (8) 1. pp. 185-186. (1993)

Makk Ferenc: Adalék a II. Géza-kori aranypecsét használatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (98). pp. 29-35. (1993)

Maklakov Vasilij Alekseevič: A II. Állami Duma : a terror elítélésének kérdése. In: Aetas, (8) 2. pp. 139-159. (1993)

Margóczi Katalin: Comparative analysis of successional stages of sandy vegetation - a case study. In: Tiscia 27. pp. 3-8. (1993)

Marton Mária: A mitológiai szimbolika forrásai és struktúravesztő ereje Németh Gyászában. (1993)

Martín Muñoz Gema: Changement politique et social au Maghreb, considerations sur la transition à la democratie dans le monde arabe. In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 9-24. (1993)

Marza Iacob: Batthyaneum Könyvtár, Gyulafehérvár. In: Aetas, (8) 3. pp. 227-229. (1993)

Maróti Egon: Virtuóz költői játék Hádész kapujában : hexameterek Devecseri prózájában. (1993)

Mastroianni Giuseppe and Vértesi Péter: Mean convergence of Lagrange interpolation on arbitrary system of nodes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 429-441. (1993)

Matache Valentin: Notes on hypercyclic operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 401-410. (1993)

Menyhárt Lajos: Az orosz politikai liberalizmus a századelőn. In: Aetas, (8) 2. pp. 133-138. (1993)

Merényi Kálmán: Az emberi életet sértő bűncselekmények kódex szintű szabályozása Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 257-267. (1993)

Meynier Gilbert: Le livre de Hocine Aït Ahmed : mémoires d'un combattant. In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 145-155. (1993)

Mező Györgyi: Gondolatalakzatok, szövegszerkezet, gondolkodási formák. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 248-251. (1993)

Mihály A. V. and Komendar V. I.: The state of population of Crocus banaticus J. Gay in the Transcarpathian region of the Tisza valley. In: Tiscia 27. pp. 61-63. (1993)

Mirnics Károly: A mozaik egy színe : Kocsis Károly : Egy felrobbant etnikai mozaik esete. In: Aetas, (8) 3. pp. 253-255. (1993)

Mogyoródi Árpád: Korróziós jelenségek vizsgálata a 7. osztályos technika tantárgyban. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 133-135. (1993)

Molnár Jeannette and Sárdy Miklós: Az oxidált LDL mérési módszereinek összehasonlító vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 1. pp. 31-38. (1993)

Molnár Pál: Az EOQ VI. Nemzetközi Élelmiszer Minőségügyi Konferenciája. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 4. pp. 314-331. (1993)

Molnár Pál: Beszámoló a Codex Alimentarius Analitikai és Mintavételi Módszerek Bizottság XVIII. üléséről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 1. pp. 55-58. (1993)

Molnár Pál: Beszámoló a FECS Élelmiszerkémiai Munkacsoport Közép-Európai Kapcsolatok Albizottságának 1993. évi tevékenységéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 3. pp. 227-228. (1993)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXXVIII. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 1. pp. 3-5. (1993)

Molnár Pál: Dr. Gasztonyi Kálmán - Dr. Lásztity Radomír: Élelmiszer-kémia 1. - Mezőgazda Kiadó, Budapest, 1992. : [könyvismertetés]. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 2. pp. 178-179. (1993)

Molnár Pál: A hatósági élelmiszerfelügyelet és -szabályozás külföldön IV. : élelmiszerek előállításának és forgalmazásának szabályozása az Egyesült Királyságban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 3. pp. 220-224. (1993)

Molnár Pál and Pallóné Kísérdi Imola: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése V. : a fogyasztói preferencia és averzió dinamikája. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 4. pp. 278-289. (1993)

Molnár Edit Katalin: Feminizmus és történetírás : beszélgetés Susan Árpáddal. In: Aetas, (8) 4. pp. 134-138. (1993)

Molnár Imre: A római magánjog rendszere és annak hatása a modern európai magánjogok rendszereire. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 269-286. (1993)

Molnár Lajos: p-classes of an H*-algebra and their representations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 411-423. (1993)

Molnár Péterné and Bella István: Irodalmi műsor március 15-re : "Üdvez légy születésed napján, Magyar Szabadság". In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 45-47. (1993)

Mádl Ferenc: Az európai integráció sodrásában : a Visegrádi Négyek közép-európai szabadkereskedelmi övezete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 249-256. (1993)

Máté Jakab: A szövegnyelvészeti kutatás történetéhez. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 177-204. (1993)

Mândruţ Stelian: Vélemények egy új "Források és tanulmányok" sorozatról. In: Aetas, (8) 3. pp. 246-249. (1993)

Méhes Károly: Személyleírás. In: Pompeji 1-2. pp. 32-35. (1993)

Méhes Károly: A tél viszontagságairól. In: Pompeji 1-2. pp. 28-31. (1993)

Móczár László: Supplement to the revision of the Genus Ceropales LATREILLE. III. (Hymenoptera, Ceropalidae). In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 71-75. (1993)

Móricz Ferenc: Integrability theorems for trigonometric series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 443-452. (1993)

Mújdricza Péter: 4 lap böjt. In: Pompeji 3-4. pp. 110-113. (1993)

Mújdricza Péter and Szenes Zsuzsa and Erdély Dániel: √-1, mint ANTIBÁLVÁNY, avagy a mélypont ünnepélye : beszélgetés Erdély Miklós műtermében. In: Pompeji 1-2. pp. 79-115. (1993)

Müller Vladimír: On the joint essential spectrum of commuting operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 199-205. (1993)

N

Nagy Enikő and Jobst Kázmér: Italaink alumínium tartalmáról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 3. pp. 202-205. (1993)

Nagy Erzsébet and Gosztonyi Etelka: Benzoesav és szorbinsav egymás melletti meghatározása nagynyomású folyadékkromatográffal. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 3. pp. 206-213. (1993)

Nagy Andor: Egy új rovat indulása elé. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 48-49. (1993)

Nagy Andor: Pedagógiai jövőkép és a média. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 184-185. (1993)

Nagy Andor: A Zizi Magazinról pedagógusoknak. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 153-0. (1993)

Nagy Andor and Comenius Johannes Amos: Comenius : Didactica Magna : Seneca Kiadó, 1992. In: Módszertani közlemények, (33) 1. p. 54. (1993)

Nagy Andrea: [Versek]. In: Hétvilág 7. pp. 27-28. (1993)

Nagy Atilla Kristóf: Fragmenta. In: Pompeji 1-2. pp. 251-260. (1993)

Nagy Béla: On Stone's theorem in Banach space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 207-213. (1993)

Nagy Edit: Idő nélkül és időben : Időben élni : történeti-szociológiai tanulmányok : válogatta: Gellériné Lázár Márta. In: Aetas, (8) 4. pp. 227-231. (1993)

Nagy Ferenc: A bűncselekmény áldozatának állami kártalanításáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 287-298. (1993)

Nagy Gábor: Lélekvándorlás : [vers]. In: Pompeji 3-4. p. 69. (1993)

Nagy Krisztián and Szegi Amondó Zoltán: Kővers. In: Pompeji 1-2. pp. 212-220. (1993)

Nagy Károly: Néhány megjegyzés az önrendelkezési jogról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 299-322. (1993)

Nagy Lajos: A földpiac jellemzői a piacgazdaságokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 323-336. (1993)

Nagy László: A baleset és foglalkozási megbetegedés miatti munkáltatói felelősség néhány elméleti kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 337-345. (1993)

Nagy Tamás: Az ún. metternichi rendszer és alkonya : a "régi épület": 220 éve született Európa "kőművese", Clemens von Metternich. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 31-36. (1993)

Nagy Tamás: Eperjessy Kálmán és Benda Kálmán. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 9-14. (1993)

Nagy Tamás and Roberts Martin: Martin Roberts: Európa története (1789-1914). Az ipari forradalom és a liberalizmus kora. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. p. 50. (1993)

Nagy Éva: Szövegforma, szövegértelmezés, szövegmondás. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 275-278. (1993)

Nagy Éva: A létezés perspektívái Mészöly Miklós Wimbledoni jácint című kötetének három elbeszélésében. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 128-130. (1993)

Nakazi Takahiko: Toeplitz operators and weighted norm inequalities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 443-452. (1993)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A 10-14 éves tanulók munkához való viszonya és a családi értékvilág összefüggései. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 3-9. (1993)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A 4 H gondolat Magyarországon. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 103-104. (1993)

Nay Uwe and Dohányné Hauser Mária and Ruppert Edit: Összefüggés az intelligencia és a mindennapos kémiai gondolkodás között. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 167-170. (1993)

Nekrič Aleksandr Moiseevič: A szovjet múlt tisztázásához : részletek a Harvard Egyetem Orosz Kutatóközpontjában 1992. február 12-én elhangzott előadásból. In: Aetas, (8) 2. pp. 160-174. (1993)

Nemcsók János: Research into the biochemical effects of xenobiotics on fish. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 113-118. (1993)

Neményi Zsolt: A zöld agyhegedű ; Erdei szonett : [versek]. In: Hétvilág 7. pp. 85-88. (1993)

Nickel Erwin H.: Standardisation of poly type suffixes. In: Acta mineralogica-petrographica, (34). pp. 5-6. (1993)

Nikics Anita: "Lauter Einzelfälle" : Christoph Ransmayrs Romane. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 337-349. (1993)

Novotni Zoltán: La privatizzazione: un problema giuridico dell'Est europeo. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 371-383. (1993)

Nägler Doina: A Brukenthal Könyvtár, Nagyszeben. In: Aetas, (8) 3. pp. 224-227. (1993)

Németh Gábor and Recagg Louise: Úgy mondta: „mintha élne". In: Pompeji 3-4. pp. 7-14. (1993)

Németh János: Certains problèmes des litiges internationaux en Hongrie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 347-369. (1993)

Németh József: Strong approximation and classes of functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 453-461. (1993)

Németh Zoltán and Bukor Howald and Bukor Ruth: Howald és Ruth Bukor: Springer-Hungarica Atlasz - világtörténelem. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. p. 48. (1993)

O

Odorics Ferenc: deKONstrukt-orálás. In: Pompeji 3-4. pp. 168-176. (1993)

Oláh János: Don Bosco pedagógiai nézetei. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 95-98. (1993)

Oláh János: Mester János a munkaiskola formális fokozatairól. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 50-53. (1993)

Oláh János and Mészáros István: Mészáros István : ...Kimaradt tananyag... : Budapest, Márton Áron, [1993]. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 150-151. (1993)

Oláh Kálmán: Ha megdobnak kővel... In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 20-21. (1993)

Oláh Mihályné and Takács Gáborné and Takács Gábor: Egy alternatív tankönyvről. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 58-60. (1993)

Ormándi János and Gácser József: Gondolatok a nevelésről. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 198-199. (1993)

Ossberger Ingrid: Unsichtbare Wände : zu den Romanen von Marlen Haushofer. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 279-287. (1993)

P

Paczolay Péter: Törvényesség és alkotmányosság : a törvényességi óvás az Alkotmánybíróság előtt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 385-396. (1993)

Palm Reinhard and Rigó Judit: Tudatában lenni sokféle alaknak. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 17-21. (1993)

Paládi Zsolt: Demokrácia és liberalizmus. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 18-19. (1993)

Panta Iustin and Makfalvi Ildikó and Szegi Amondó Zoltán: Szabadság és irodalom, avagy: a sör, a tej, és a méz. In: Pompeji 3-4. pp. 45-53. (1993)

Papp János and Ungvári Jánosné: Ungvári Jánosné : Kölcsönhatások a természetben. In: Módszertani közlemények, (33) 2. p. 103. (1993)

Paraschivescu D.: Ecological studies on ants and their commensal insects. In: Tiscia 27. pp. 29-31. (1993)

Patkós Éva: Szemtanúként a történelemről : Sesztov. In: Aetas, (8) 2. p. 88. (1993)

Pató Attila: Bevezető. In: Különbség, (1) 2. pp. 3-8. (1993)

Pavlovits Tamás: "Mint aki elfelejti, hová visz az útja" /Hérakleitosz B 71./ : Kísérlet a Szókratész előtti gondolkodás megközelítésére. In: Különbség, (1) 1. pp. 2-8. (1993)

Peer Krisztián: [Versek]. In: Pompeji 1-2. pp. 189-192. (1993)

Pehotnij Sztyepan: Sztyepan Pehotnij versesfiizetébol : Álmatlanság : [vers]. In: Pompeji 1-2. pp. 7-8. (1993)

Pelyach István: Damjanich János zászlóaljparancsnoki kinevezése és szervező tevékenysége 1848 nyarán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (97). pp. 3-20. (1993)

Pelyach István: (Magyar) kultuszok és mítoszok. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 4-6. (1993)

Petrov I. Z.: Some remarks on the foraging strategy in Cataglyphis aenescens Nyl. (Hymenoptera, Formicidae). In: Tiscia 27. pp. 23-28. (1993)

Petrovics István: Középkori törvényeink angolul : The laws of the medieval kingdom of Hungary, Vol. I., 1000-1301 : transl., ed. by János M. Bak, György Bónis, James Ross Sweeney, Peter I. Hidas. In: Aetas, (8) 1. pp. 177-181. (1993)

Petz Dénes: Application of a lemma of Riesz and Sz.-Nagy. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 215-222. (1993)

Pető Ildikó: Tanítóképzős hallgatók attitűdje fogyatékosokkal szemben. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 113-115. (1993)

Petőfi Sándor János: Alla ricerca della parole nascosta = Az elrejtett szó nyomában. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 293-296. (1993)

Petőfi Sándor János: Hans Gatti: Schüller machen Gedichte : Ein Praxisbericht mit vielen Anregungen und Beispielen. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 286-293. (1993)

Petőfi Sándor János: Utam a szemiotikai szövegtanhoz : 2. 1967-1969 : A nyelvi műalkotások egy nyelvészeti megalapozottságú strukturális interpretációelméletének körvonalazása felé. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 205-218. (1993)

Petőfi Sándor János and Békési Imre and Vass László: Előszó. In: Szemiotikai szövegtan 6. p. 7. (1993)

Petőfi Sándor János and Vass László: Az argumentatív értelmező interpretáció néhány aspektusa : Nagy László. veseim verse. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 81-108. (1993)

Piti Ferenc: A XV. század várépítészete : Várak a későközépkorban : Die Burgen im Spätmittelalter : hrsg. Juan Cabello. In: Aetas, (8) 1. pp. 182-184. (1993)

Plugor Magor: Ialesz története. In: Hétvilág 7. pp. 77-79. (1993)

Podmaniczky Szilárd: A nagyágyú. In: Pompeji 1-2. pp. 39-48. (1993)

Pokol Béla: A jog gazdasági elmélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 397-403. (1993)

Pototschnig Christine: Der Erzähler Erich Hackl. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 351-358. (1993)

Poós Zoltán: Klíma : [vers]. In: Pompeji 1-2. p. 27. (1993)

Pulvirenti Grazia: "... bis der Schein die Wirklichkeit and die Kunst die Natur überwindet." : zur Utopie in der spaten Lyrik Erich Frieds. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 47-56. (1993)

Puskás Albert and Bonifert Domonkos: Bonifert Domonkos : Néhány tipikus problémaszituáció matematikából : [Szeged], Mozaik, 1992. In: Módszertani közlemények, (33) 1. p. 55. (1993)

Putnam Calvin Richard: Pure subnormality and spectral stability. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 223-232. (1993)

Pál Judit: Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy. In: Aetas, (8) 3. pp. 212-219. (1993)

Pál-Antal Sándor: Állami Levéltár, Marosvásárhely. In: Aetas, (8) 3. pp. 191-201. (1993)

Pálfi György: Maladies, Activités et Environnements des populations anciennes en Europe Centrale et Occidentale: approche de paleopathologie comparee : Thèse de Doctorat Nouveau Régime soutenue à l'Université de Provence. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 119-124. (1993)

Pálfi Norbert: Apáin Magyarországon ; Apám, Versei, Miket Magyarországon Keresztül Utaztában írt : [versek]. In: Hétvilág 7. pp. 41-44. (1993)

Pálfi Norbert: Lírai dal : [vers]. In: Pompeji 1-2. p. 195. (1993)

Pálfy Miklós: A jungi anima és animus hermeneutikája. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 114-120. (1993)

Pászka Imre: De l'imitation d'un modèle à la création d'un modèle : le problème de la "voie troisième" dans l'Europe de l'Est et Centrale. In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 59-83. (1993)

Päts Konstantin: Päts elnök rádióbeszéde : 1939. szeptember 29. In: A birodalom és Észtország : a szovjet-észt szerződések megszületése : 1939. szeptember 9. pp. 48-49. (1993)

Péter Etelka: Megjelentünk! In: Módszertani közlemények, (33) 3. p. 154. (1993)

Péter László: A magyarok istene. (1993)

Péter Mihály: Sző-szöveg szer-szervez : A szöveg szerveződésének vizsgálata. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 245-248. (1993)

Pócsik Ilona: A bűnelkövetők rehabilitációjáról : gondolatok a szankciók hatásossága körüli viták újabb angolszász irodalmából. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (44) 9. pp. 1-26. (1993)

R

Rapi Nina: Bújócska : a leszbikus színház esztétikája nyomában. In: Gondolat-jel 3-4. pp. 34-48. (1993)

Rasztik Tibor: Kovácsmunka a késő középkori ónodi várban. In: Aetas, (8) 1. pp. 49-63. (1993)

Reilly Norman Raymund: Large varieties generated by small inverse semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 25-41. (1993)

Rojik Imre and Huszta Sándor and Fehér Ottó: Neuragin as an immediate early gene product. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 51-58. (1993)

Roubaud Jacques and Szigeti Csaba: A megfordított virág : előszó. In: Pompeji 1-2. pp. 201-211. (1993)

Rozsnyai Bálint: Van-e irodalomtörténet? In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 132-143. (1993)

Rozsnyai Jenő: Élet és ábránd : a portugálok emlékezete : 1993. (1993)

Rusu Adrian Andrei: Boldog Várad : szerk. Bálint István János. In: Aetas, (8) 3. pp. 241-243. (1993)

Ruszoly József: Önkormányzat és rendőrség : adalékok a szegedi rendészeti szervezet dualizmus kori történetéhez (1872-1918). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 405-418. (1993)

Ruthner Clemens: Wort-Magie glossen zum "phantastischen" erzählen in Österreich nach 1945 : H.C.Artmann, Th. Bernhard. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 175-185. (1993)

Rábai Valéria: Gondolatok a mezőgyáni általános iskolában folyó kísérletekről. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 24-28. (1993)

Ráfi Dénes: Az "együgyű" Jakob Böhme és szóalkímiája. In: Különbség, (1) 1. pp. 9-25. (1993)

Révész Pál: A homogeneity property of the Z2 random walk. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 477-484. (1993)

Róth András Lajos: Tudományos Könyvtár, Székelyudvarhely. In: Aetas, (8) 3. pp. 220-223. (1993)

S

S. Horváth Jenő: Új utakon a magyar szovjetológia : gondolatok egy tanulmánysorozat kapcsán : Szovjet füzetek. In: Aetas, (8) 2. pp. 179-184. (1993)

Salamon Aurél and Katona László: Az élelmiszerek minőségalakulása 1992-ben a hatósági minőségellenőrzés megállapításai alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 2. pp. 93-114. (1993)

Saliga Irén: A Kalotaszeg c. folyóirat repertóriuma. (1993)

Sato Enji: Spectra of Lp - Lq multipliers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 397-399. (1993)

Scheibert Ferenc and Fest Attila: Debreceniek és szarvasiak együtt a környezeti nevelésért. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 100-102. (1993)

Scheichl Sigurd Paul: "Calais ... das ist dort, wo man übern Kanal fahrt und speibt" : das Werk von Fritz Hochwälder zwischen Konvention und Erneuerung - am Beispiel des "Himbeerpflückers". In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 73-94. (1993)

Schewe Klaus-Dieter and Thalheim Bernhard: Fundamental concepts of object oriented databases. In: Acta cybernetica, (11) 1-2. pp. 49-83. (1993)

Sebestyén Róbert: A környezeti radioaktív szennyezettség alakulása Győr-Moson-Sopron megyében 1981-1990 között. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 2. pp. 122-132. (1993)

Sebestyén Zoltán: Operator extensions on Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 233-248. (1993)

Sebők Ferenc: A Jagelló-kori rendiség kutatása a két világháború között. In: Aetas, (8) 4. pp. 27-43. (1993)

Seresné Hartai Éva: Miocene pyroclastics in the Pazsag-valley, Bükk mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (34). pp. 51-59. (1993)

Serfőző József: Necrotic effects of the xenobiotics' accumulation in the central nervous system of a crayfish (Astacus leplodactylus ESCHZ. ). In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 23-38. (1993)

Serfőző Zoltán: Exportation de capitaux française aux pays balkaniques entre 1880-1914. In: Mediterrán tanulmányok, (5). pp. 93-97. (1993)

Simon Adrienn: [Simon Adrienn versei]. In: Gondolat-jel 1-2. p. 80. (1993)

Simon Balázs: Lucretia meggyalázása ; A siratóasszony ; A gyászotok : [versek]. In: Pompeji 1-2. pp. 49-55. (1993)

Simó Márton: Valami mindig kimarad : [vers]. In: Hétvilág 7. p. 40. (1993)

Singh Raj Kishor and Manhas Jasbir Singh: Composition operators on weighted spaces of vector-valued continuous functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 453-472. (1993)

Sipos Gábor: Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. In: Aetas, (8) 3. pp. 189-191. (1993)

Sipos Miklós: A kis-és nagyüzemek költségelőnyeinek differenciálódása a magyar mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 427-435. (1993)

Solymosi Bálint: Az orvos. In: Pompeji 1-2. pp. 9-23. (1993)

Sontag Susan and Ivacs Ágnes: A tragédia halála. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 23-29. (1993)

Soós Gábor: Előszó. In: A birodalom és Észtország : a szovjet-észt szerződések megszületése : 1939. szeptember 9. pp. 5-10. (1993)

Soós István: Kísérlet a magyar nyelvű diplomatika megteremtésére : Horvát István és Schwartner Márton. In: Aetas, (8) 4. pp. 44-91. (1993)

Soós Katalin: 1956 és Ausztria. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (97). pp. 47-59. (1993)

Sroka Stanisław: Egy recept a középkorból : a fejfájás csillapítására. In: Aetas, (8) 1. pp. 43-48. (1993)

Strauss Botho and Joó Vera: Jeannie : párbeszédrészlet a Parkból. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 12-16. (1993)

Strauss Botho and V. Horváth Károly: Viszontagságok. In: Pompeji 1-2. pp. 321-324. (1993)

Sweeney James Ross: III. Ince és az esztergomi érsekválasztási vita : a Bone Memorie II. dekretális történeti háttere. In: Aetas, (8) 1. pp. 147-169. (1993)

Szabados József: Optimal order of convergence of Hermite-Fejér interpolation for general systems of nodes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 463-470. (1993)

Szabó S. András: Aktivációs analízis az élelmiszer-analitikában X. : gamma-aktivációs analízis. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 4. pp. 309-313. (1993)

Szabó Erzsébet: Versuch über die Müdigkeit. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 241-252. (1993)

Szabó Ferenc: A nyelvi alkotóerő próbái : Hernádi Sándor munkásságáról. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 284-285. (1993)

Szabó Imre: A származásmegállapítási perek egyes kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 437-449. (1993)

Szabó Pál Csaba: Megértés és megengedés : beszélgetés a századeleji Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (97). pp. 35-46. (1993)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Albert Szent-Györgyi and Szeged. ISBN 963 7179 542, (1993)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Albert Szent-Györgyi and Szeged. ISBN 963 7179 542, (1993)

Szabó G. Mária and Sebőkné Józsa Mária: Egy rendhagyó szülői fórum folytatása. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 135-138. (1993)

Szafranieć Franciszek Hugon: The Sz.-Nagy "théorème principal" extended. Application to subnormality. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 249-262. (1993)

Szalay István: The characterization of bounded linear functional on the space of almost everywhere lIl λ (λ > 1) convergent trigonometric series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 471-476. (1993)

Szalma Natália: Nem békességet, hanem kardot : a metafizikai igazság forrása Lev Sesztov filozófiájában. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 8-23. (1993)

Szalontai György: Meditáció az óvodából az iskolába való átmenet problémáiról. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 119-121. (1993)

Szalóky Béláné: A napközi a biztonságos közlekedésért. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 86-90. (1993)

Szczur Stanislaw: Az 1335. évi visegrádi királyi találkozó. In: Aetas, (8) 1. pp. 28-42. (1993)

Szebenyi Nándor: A dublini Martello-torony. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. p. 44. (1993)

Szederkényi Tibor: To the memory of Prof. Dr. GY. Grasselly. In: Plant cell biology and development, (4). pp. 6-10. (1993)

Szegfű László and Nagy Tamás: A Belvedere Meridionale (1989-1993) repertóriuma. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 55-68. (1993)

Szekfű Gyula: Mi a magyar? : szerkesztette Szekfű Gyula : [Budapest], Helikon, 1992. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 196-198. (1993)

Szeléndi Gábor: Erkölcsi nevelés a mai iskolában és családban. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 155-157. (1993)

Szeléndi Gábor: A globális fejlődés és a XXI. századra nevelés. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 148-150. (1993)

Szendi Zoltán: Konfrontation mit der Vergangenheit : zu dem Geschichtsbild des Romans "Allemann" von Alfred Kolleritsch. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 329-335. (1993)

Szendrei Ágnes: Nonfinitely based finite groupoids generating minimal varieties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 593-600. (1993)

Szentpéteri István: Legitimitás, jog és alkotmány viszonya Bibó István nézetrendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 451-458. (1993)

Szikoráné Kovács Eszter: Kecskés András: A magyar vers hangzásszerkezete. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 230-232. (1993)

Szikoráné Kovács Eszter: Török Gábor: A pecsétek feltörése : mai líránkat olvasva. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 226-230. (1993)

Szilbereky Jenő: Felülvizsgálati perorvoslat polgári eljárásjogunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 459-467. (1993)

Szász Géza: A történész életei : Alain Boureau : Histoires d'un historien. In: Aetas, (8) 4. pp. 243-254. (1993)

Szécsi Gábor: A történelmi megismerés alapjai. In: Aetas, (8) 4. pp. 5-26. (1993)

Széles Klára: Vajda János verseinek minőségi fokozatai : természeti-filozófiai lírája. (1993)

Szénási Miklós: Szörnyek karácsony idején ; A disznó halála : [versek]. In: Pompeji 1-2. pp. 185-188. (1993)

Szőnyi György Endre: A hermetizmus kultúrtörténeti szerepe Heinrich Cornelius Agrippa bölcseletében. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 40-60. (1993)

Sárközy Tamás: Privatizáció - reklám - jog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 419-425. (1993)

Süskind Patrick and Bombitz Attila and Kozári Hilda: Sommer úr : részlet. In: Pompeji 3-4. pp. 54-66. (1993)

T

T. Kiss Tamás and Karácsony Sándor: Karácsony Sándor pedagógiai nézeteiről néhány idézet tükrében. In: Módszertani közlemények, (33) 2. pp. 99-100. (1993)

T. Somogyi Magda: Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Budapesti Műszaki Egyetemen. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 242-245. (1993)

Takahashi Katsutoshi: Injection of unilateral shifts into contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 263-276. (1993)

Takács Gáborné: Kerületi szervezésű feladatmegoldó versenyek matematikából. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 39-45. (1993)

Takács Judit: Táp község története 1881-ig. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 28-30. (1993)

Takács Lajos: The asymptotic distribution of the total heights of random rooted trees. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 613-625. (1993)

Tamás András: Fejlődik-e a jog? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 469-481. (1993)

Tamás Lajos: A bizományosi szerződés elméleti kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 483-499. (1993)

Tandori Károly: Bemerkungen zur Konvergenztheorie der mehrfachen Reihen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 485-493. (1993)

Tanács Lajos and Gerő László and Kovács Krisztina: Műtrágyázás hatása őszi búzafajták terméshozamára, sütőipari és egyes beltartalmi tulajdonságaira. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 3. pp. 214-219. (1993)

Tari Irma: Correlation between the salt-extractable, cell wall-bound peroxidase activities and the ethylene production in the pulvini and petioles of paclobutrazol-treated bean primary leaves. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 109-111. (1993)

Tencz Beáta: A filozófia az érdeklődés középpontjában : interjú Umberto Ecoval. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 92-97. (1993)

Tomka Béla: A totalitarizmuselméletektől az "új társadalomtörténet"-ig : változó hangsúlyok a Harmadik Birodalom értelmezésében. In: Aetas, (8) 4. pp. 92-112. (1993)

Totik Vilmos: On Hölder's theorem that Γ(x) does not satisfy algebraic differential equation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 495-496. (1993)

Térey János: Ezúttal büntetek ; Az ádventi düh : [versek]. In: Pompeji 1-2. pp. 193-194. (1993)

Tóth Lajos: Földhaszonélvezeti jog a termőföldeken. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 501-510. (1993)

Tóth Mónika: Bemutatkozik a MOZAIK OKTATÁSI STÚDIÓ. In: Módszertani közlemények, (33) 4-5. pp. 199-201. (1993)

Tóth Sándor: Az új Bécsi tudósítások. In: Új bécsi tudósítások a tatai, veszprémi és palotai erődök és más helyek elfoglalásáról a kiváló Schwarzenberg gróf által, a szigeti erőd összeomlásáról és a Törökországban napról-napra erősödő hanyatlásról (1599) 13. pp. 3-5. (1993)

Tóth Sándor: Weöres Sándor és Ungvárnémeti Tóth László : egy költői létértelmezés megítéléséhez. (1993)

Tóth Sándor and Grigely József and McCagg Louise: Grigely József latin nyelvű poétikatankönyve 1807-ből : részlet egy nagyobb tanulmányból. In: Pompeji 3-4. pp. 70-81. (1993)

Tóth Sándor László: A magyarok "etelközi honfoglalása". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (98). pp. 3-14. (1993)

Tóthmérész Вéla: DivOrd 1.50: A program for diversity ordering. In: Tiscia 27. pp. 33-44. (1993)

Tóthné Fábián Eszter: Az örökbefogadási jogviszony tartalmának változása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 511-518. (1993)

Tůma Jiří: On simultaneous representations of distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 67-74. (1993)

U

Ugresic Dubravka and Rajsli Emese: A próza fekvése. In: Pompeji 3-4. pp. 36-44. (1993)

Unger János: The urban influence on the diurnal and annual patterns of absolute humidity in Szeged, Hungary. In: Acta climatologica, (27). pp. 33-39. (1993)

Utasi Csilla: Esti Kornél. In: Pompeji 1-2. pp. 75-78. (1993)

V

Vaiciunaité Judita: Régi kovácsoltvas-dísszé változtatlak ; : [versek]. In: Pompeji 3-4. pp. 32-35. (1993)

Vajda Mihály: A szerelem mint epizód. In: Pompeji 1-2. pp. 312-320. (1993)

Vajk Ilona: Móricz Zsigmond és Kós Károly találkozása : 1993. (1993)

Van Do Long and Nguyen Huong Lam and Huy Phan Trung: On codes concerning bi-infinite words. In: Acta cybernetica, (11) 1-2. pp. 97-109. (1993)

Varczába Anna: Meddig tart a tanítható történelem. In: Módszertani közlemények, (33) 3. pp. 121-122. (1993)

Varczába Anna: A magyarságkép egyes elemei a német nyelvű történelemtankönyvben. In: Módszertani közlemények, (33) 1. pp. 9-11. (1993)

Vass László: Bibliográfiák, repertőriumok. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 297-311. (1993)

Vass László: Discourse an argumentation studies at the University of Amsterdam. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 340-341. (1993)

Vass László: A Világirodalmi Lexikon tizennegyedik kötetének 'szöveg'-szócikkeihez. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 282-283. (1993)

Vass László: A szóbeli befolyásolás alapjai. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 251-265. (1993)

Veres József: Egy lehetséges agrárjogi koncepció vázlata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 519-527. (1993)

Veres Péter: Az identitás jelképei. In: Aetas, (8) 3. pp. 163-177. (1993)

Verhóczki László: Principal curvatures of special hypersurfaces in symmetric spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 349-361. (1993)

Veszprémy László: Középkori novellák : Középkori históriák oklevelekben 1002-1410 : válogatta Kristó Gyula. In: Aetas, (8) 1. pp. 170-176. (1993)

Viharos László: Asymptotic distributions of linear combinations of extreme valutes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 211-231. (1993)

Vincze András: Véres história : Frank Chalk, Kurt Jonassohn : The history and sociology of genocide. In: Aetas, (8) 3. pp. 263-264. (1993)

Vincze Gábor: Székely autonómia a XX. században : illúzió vagy realitás? In: Aetas, (8) 3. pp. 130-150. (1993)

Vincze Gábor: Székely autonómia terv : 1946. In: Aetas, (8) 3. pp. 139-150. (1993)

Voiculescu Dan: A note on the augmentation ideal of certain rings associated with free groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (57) 1-4. pp. 277-287. (1993)

Vojtkó András: The spore morphology of Hepaticae species. In: Acta biologica, (39) 1-4. pp. 59-69. (1993)

Várkonyi Gábor: Beszámoló az EOQ MNB Élelmiszer Szakbizottság márciusi rendezvényeiről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (39) 2. pp. 143-147. (1993)

Vígh Éva: Egy 15. századi ismeretlen spanyol szerző királytükre : fejedelmi útmutató. In: Aetas, (8) 1. pp. 128-130. (1993)

Vörös István: Kockán ; A tapasztalásról : [versek]. In: Pompeji 3-4. pp. 67-68. (1993)

W

Wacha Imre: Az irodalmi mű szövegszerkezetének és a szöveg hangzásbeli jellemzőinek összefüggéseiről, a szöveg fonetikai szemléletéről a prózai (elbeszélő) irodalmi mű és megszólaltatása : Áprily Lajos: A hiúz. In: Szemiotikai szövegtan 6. pp. 35-79. (1993)

White Edmund: Palace Days : részletek. In: Gondolat-jel 3-4. pp. 49-63. (1993)

Wieser Margot: Waltraud Anna Mitgutsch: Phänomenologie des Fremdseins. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 289-296. (1993)

Wittgenstein Ludwig and Jónás Csaba: Cetlik. In: Pompeji 3-4. pp. 161-167. (1993)

Wittgenstein Ludwig and Oláh Csaba: A barna könyv : részlet. In: Gondolat-jel 1-2. pp. 99-103. (1993)

Wittulski Eckhard: Günther Anders - unerkannt in Wien. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 321-327. (1993)

Woyciechowski M.: Ants (Hymenoptera, Formicidae) of the glades in the Tatra Mts (the Carpathians). In: Tiscia 27. pp. 17-22. (1993)

Z

Zanon Christoph: Die Geschichte als ein Verhältnis zum Tod. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). p. 123. (1993)

Zanon Christoph: Die Kunst der Fuge. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 359-360. (1993)

Zanon Christoph: Die Zeit und die Schrift : eine literarische Skizze. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). p. 27. (1993)

Zanon Christoph: Ein paar Bemerkungen zu "Der Prozeß" von Franz Kafka. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). p. 173. (1993)

Zanon Christoph: Peter Handke: Noch einmal für Thukydides und Akira Kurosawa: Träume. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 277-278. (1993)

Zanon Christoph: Was ist Sehnsucht? In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). p. 319. (1993)

Zanon Christoph: Was ist Zeit? In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 57-58. (1993)

Zepeczaner Jenő: Kelemen Lajos levele Bányai Jánoshoz. In: Aetas, (8) 3. pp. 121-129. (1993)

Zepeczaner Jenő: Orbán Balázs temetései. In: Aetas, (8) 3. pp. 57-75. (1993)

Zeyringer Klaus: "Kein schöner Land" und "Keinem bleibt seine Gestalt" : tendenzen österreichischer Literatur der 80er Jahre. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 5-26. (1993)

Zoltán Ödön: Fogyasztóvédelem és fogyasztói magatartás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (43) 1-4. pp. 529-542. (1993)

Zorman Gerald: Jelineks Kalvierspielerin: Genaue Einsätze. In: Die Zeit und die Schrift : österreichische Literatur nach 1945, (4). pp. 309-317. (1993)

Zsoldos Attila: Adalékok a magyar koronázási palást eszmetörténeti hátteréhez. In: Aetas, (8) 1. pp. 5-13. (1993)

Zweifel Stefan and Pfister Michael: SADE : a politika forradalmi erotikájának útján. In: Gondolat-jel 3-4. pp. 6-15. (1993)

Zweifel Stefan and Pfister Michael: A nő Sade-nál : írás mint vérfertőzés. In: Gondolat-jel 3-4. pp. 17-24. (1993)

Zékány Károly Ödön: Tárlat az OSZK Térképtárában. In: Belvedere Meridionale, (5) 1-2. pp. 51-52. (1993)

Ú

Újlaki Tibor: Körülírás. In: Különbség, (1) 2. pp. 9-12. (1993)

Š

Šestov Lev Isaakovič: Mi az orosz bolsevizmus? In: Aetas, (8) 2. pp. 89-106. (1993)

Šlapal Josef: A cartesian closed category of universal algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (58) 1-4. pp. 93-97. (1993)

This list was generated on 2023. december 10. 11:33:51 CET.