Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2013
Number of items: 52.

2013

Abdallah, Abdel-Ati: A magyar futball és Egyiptom. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 75-78. (2013)

Balogh, Péter: "A racionálistól a részvételiig" : redisztribúció, területi gazdálkodás, területfejlesztési politika átalakulóban Magyarországon. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 51-67. (2013)

Baracs, Róbert István and Farkas, Anikó: A Nílus ajándékai és a szocialista Magyarország : Farkas Anikó : A szadati Egyiptom magyar szemmel : magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-1980; Szeged, 2012. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 81-84. (2013)

Bedő, Valér and Keszeg, Vilmos and Szalma, Anna-Mária: Narratív reprezentációk vizsgálatának aspektusai : Keszeg Vilmos, Szalma Anna-Mária [szerk.] : A 20. század (biografikus) történetei. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, 19. kötet; Kolozsvár, 2011. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 87-92. (2013)

Béki, Orsolya: A serdűlőkori [!serdülőkori] gyermekvállalás lehetséges okai egy cigánytelepen. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 117-129. (2013)

Császár, Balázs: A részvétel fogalom társadalomelméleti összefüggései. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 15-30. (2013)

Dana, Richard Henry: Két év matrózélet. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 120-129. (2013)

Darvai, Tibor and Utasi, Ágnes: Bizalom és közösségi-közéleti aktivitás a mai magyar társadalomban : Utasi Ágnes: Kötelékben: szolidaritás hálók és közélet : Belvedere Meridionale, 2013, 259. oldal. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 174-176. (2013)

Fekete, Mariann and Sarlós, Gábor: Identitás és elutasítás - előítéletesség az európai országokban. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 32-44. (2013)

Feleky, Gábor Attila: Ki tervez külföldre menni? : anyagi és kapcsolati tényezők szerepe a migrációs tervek létrejöttében. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 68-85. (2013)

Ferencz, Gábor: Morális cselekvés és az identitás felépítése. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 5-14. (2013)

Ferwagner, Péter Ákos: Tunéziai kérdőjelek a "jázminos forradalom" után. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 23-33. (2013)

Földvári, Sándor: Para-vallási jelenségek antropológiai vizsgálata Szegeden - egy ígéretes kezdeményezés margójára. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 148-153. (2013)

Garamvölgyi, Bence: A közép-kelet-európai radikális jobboldali pártok támogatottsága az etnikai és nemzeti kisebbségek függvényében. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 63-87. (2013)

Gatti, Beáta: Bevezetés. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. p. 5. (2013)

Gatti, Beáta: "Egy őnéletrajzot [!önéletrajzot] írok életem sorsával..." : egy bukovinai székely irattár kontextusainak vizsgálata. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 34-43. (2013)

Gyenge, András: Vándorcigányok az államszocializmusban. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 17-31. (2013)

Halmágyi, Miklós and Szögi, László and Varga, Júlia: A Szegedi Tudományegyetem elődei Erdélyben : Szögi László - Varga Júlia: A Szegedi Tudományegyetem és elődei története : I. rész. A Báthory-egyetemtől a Kolozsvári Tudományegyetemig (1581-1872), Szeged, 2011. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 136-138. (2013)

Hauptman, Gyöngyi: Élettörténet a múzeumi emlékezet terében. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 22-33. (2013)

J. Nagy, László: A francia uralom kialakulása a Maghreb országokban. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 46-53. (2013)

Jancsák, Csaba and Kátai, Gábor: Youth services participation of youth - youth policy in Hungary : 2006-2012. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 88-100. (2013)

Jeney, László: Bevezetés Észak-Afrika társadalomföldrajzába. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 7-22. (2013)

Jónás, Krisztina and Almásy, László Ede: A "Homok Atyja" és Rommel : Almásy László : Rommel seregénél Líbiában; első kiadás: Budapest, Stádium, 1943; Új kiadás : Budapest, Dénes Natur Műhely, 1999. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 80-81. (2013)

Kiss, István Márton: Az antiszemitizmus definiálhatósága körüli kérdések, és a zsidósággal szembeni társadalmi távolságtartás a szegedi társadalomban. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 45-62. (2013)

Kovács, Attila: Bemutakozik [!Bemutatkozik] a Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 154-159. (2013)

Kovács, Attila: Előszó. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. p. 5. (2013)

Kovács, Attila: A Kazár Kaganátus egy népe : a burtászok. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 6-16. (2013)

Kovács, Dániel: Az észak-marokkói spanyol protektorátus függetlensége a hispán sajtóban. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 54-64. (2013)

Kovács, Dániel and J. Nagy, László: Rabszolgafelkeléstől a függetlenségig : J. Nagy László: Forradalom az Antillákon: Haiti 1789-1804 : Szeged, 2012, Universitas Szeged Kiadó, 144. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 130-135. (2013)

Krajcsovszki, Mónika: Marokkó útja a függetlenségtől a francia protektorátusig : 1840-1912. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 34-45. (2013)

Legeza, Borbála: Egy sikeres élettörténet a szocializmus időszakában : a társadalmi mobilitás, kapcsolatháló és a szerencse jelentősége egy életút alakulásában. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 54-63. (2013)

Marton, Szabolcs: Géza és Adelhaid. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 108-119. (2013)

Maródi, Ágnes: A tankönyvi illusztrációk és képek szerepe az oktatásban. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 101-107. (2013)

Molnár, Gábor: The Camphill Movement through social work experiencies : a discribing [!describing] essay of a home for people with special need. In: Belvedere Meridionale, (25) 4. pp. 139-147. (2013)

Molnár, Gábor: A Líbiai-sivatag magyar óriása : Almásy László Ede élete és munkássága. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 65-72. (2013)

Nagy, Georgina and Komár, Krisztián: Bécstől Kairóig... : Komár Krisztián : Az Osztrák-Magyar Monarchia és Egyiptom kapcsolatai 1882-1914; Szeged, SZTE Bölcsészettudományi Kar, 2012. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 79-80. (2013)

Nagy, Terézia: A kapcsolatok szerepe egy menekült történetében. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 64-71. (2013)

Nagy, Zsolt: A mítosz mint reprezentáció és a mitizálás mint elbeszélői stratégia : egy 19. századi marosszéki pomológus életpályájának narratív megjelenése. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 6-21. (2013)

Nagy, Zsolt and Ozsváth, Imola: A nemzet napszámosai : tanítói életpályák és élettörténetek tudományos elemzések homlokterében. Egy kötet elő- és utóélete : Ozsváth Imola [szerk.] : Néptanítók : életpályák és élettörténetek; Kolozsvár, Scientia K., 2008. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 92-94. (2013)

Németh, Krisztina: "Koszos lóra bársony nyereg nem illik" : cselédek és urak - egykor és most. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 31-50. (2013)

Rostoványi, Zsolt: Előszó. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. p. 4. (2013)

Rostoványi, Zsolt: Foreword. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. p. 5. (2013)

Rövid, Irén: Életkörülmények és vallásosság a roma népesség körében. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 86-96. (2013)

Szőnyi, Vivien and Gábor, Felicia: Útkeresés az identitások erdejében : Gábor Felicia : Csángó vagyok, 3. bővített kiadás ; Budapest, Pannónia-Print. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 83-87. (2013)

Takács, Anikó: Caius C. Maecenas politikai tevékenysége. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 72-82. (2013)

Terendi, Viktória: A történelem sodrában : a makro-történelmi folyamatok egyéni életútra gyakorolt hatásának vizuális antropológiai vizsgálata - egy családi fotógyűjtemény értelmezése. In: Belvedere Meridionale, (25) 2. pp. 44-53. (2013)

Torres Arteaga, Lyda María: Béke és haladás lehetősége Kolumbiában. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 162-172. (2013)

Tóth, Tamás: A Magreb-országokban nyugvó jeles magyarjaink. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 73-74. (2013)

Vida, Anikó: Egy hátrányos helyzetű kistérség segélyezési és közfoglalkoztatási gyakorlata. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 130-161. (2013)

Vincze, Anikó: Generációk az információs társadalomban : általános iskolások, középiskolások, egyetemisták és a felnőtt lakosság IKT-használatának jellemzői Szegeden. In: Belvedere Meridionale, (25) 3. pp. 97-116. (2013)

Zimonyi, István: Magarabok és Qaszr Ibrim : egy magyar közösség Núbiában. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 86-90. (2013)

Zimonyi, István and Kovács, Attila: Egyiptomi-magyar kulturális kapcsolatok : 2007-2011. In: Belvedere Meridionale, (25) 1. pp. 91-96. (2013)

This list was generated on 2020. október 30. 18:26:27 CET.