Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2004
Number of items: 69.

2004

Alberti Gábor and Kleiber Judit and Viszket Anita: GeLexi project : machine translation based on total lexicalism. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 341. (2004)

Alberti Gábor and Kleiber Judit and Viszket Anita: GeLexi projekt : gépi fordítás totálisan lexikalista alapokon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 73-80. (2004)

Alexin Zoltán and Gyimóthy Tibor and Csirik János: Programcsomag információkinyerési kutatások támogatására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 41-48. (2004)

Alexin Zoltán and Gyimóthy Tibor and Csirik János: Software package for supporting information extraction research. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 338. (2004)

Barta Csongor and Dormeyer Ricarda and Fischer Ingrid: Word order and discontinuities in a dependency grammar for Hungarian. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 19-26. (2004)

Bárdi Tamás: Beszéd alapfrekvencia követés hatékony zöngésség detektálással. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 285-292. (2004)

Bárdosi Vilmos and Kiss Gábor and Kiss Márton and Rapcsák Tamás: Kísérlet magyar szavak jelentéshasonlóságának meghatározására a Magyar szókincstár segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 27-37. (2004)

Bódis Zoltán and Kleiber Judit and Szilágyi Éva and Viszket Anita: LiLe project : database as ‘dynamic corpus’. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 337. (2004)

Bódis Zoltán and Kleiber Judit and Szilágyi Éva and Viszket Anita: LiLe projekt : adatbázis mint "dinamikus korpusz". In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 11-18. (2004)

Csernoch Mária: A szavak véletlenszerű megjelenésén alapuló modellek és az irodalmi művek közötti eltérések magyarázata. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 211-218. (2004)

Czap László: Audiovizuális beszédfelismerés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 293-300. (2004)

Czap László: Speechreading. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 357. (2004)

Ehmann Bea: LAS VERTICUM : ’time’ module. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 354. (2004)

Ehmann Bea: A LAS VERTICUM időmodulja. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 257-260. (2004)

Farkas Richárd and Konczer Kinga and Szarvas György: Semantic frame matching, and the automatic evaluation of an information extraction system. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 339. (2004)

Farkas Richárd and Konczer Kinga and Szarvas György: Szemantikuskeret-illesztés és az IE rendszer automatikus kiértékelése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 49-53. (2004)

Farkas Richárd and Szarvas György: Statistical named entity recognition for Hungarian. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 346. (2004)

Farkas Richárd and Szarvas György: Statisztikai alapú tulajdonnév-felismerő magyar nyelvre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 136-140. (2004)

Fék Márk and Németh Géza and Olaszy Gábor and Gordos Géza: Megértést segítő részletező gépi névfelolvasás magyar nyelvre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 301-306. (2004)

Grőbler Tamás: Egyértelműsítés és "mozaikfordítás" a MetaMorpho rendszerben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 88-91. (2004)

Gábor Katalin and Héja Enikő and Mészáros Ágnes: Információkinyerés igeneves szerkezetekből. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 54-62. (2004)

Halácsy Péter and Kornai András and Németh László and Rung András: Hunglish : nyílt statisztikai magyar-angol gépi nyersfordító. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 81-84. (2004)

Halácsy Péter and Kornai András and Németh László and Rung András and Szakadát István and Trón Viktor and Varga Dániel: Hunglish : a statistical Hungarian-English machine translation system. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 342. (2004)

Hargitai Rita: A LAS Verticum tagadás és self-referenda modulja. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 261-264. (2004)

Hodász Gábor: Nyelvi hasonlóságon alapuló intelligens keresés fordítómemóriában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 108-116. (2004)

Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina: Multilingual database of proverbs. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 352. (2004)

Hrisztova-Gotthardt Hrisztalina: Többnyelvű közmondás-adatbázis. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 230-235. (2004)

Huszár Zsuzsanna and Sramó András: Az iskolai idő értékelése nyolcadik osztályosok érvelő fogalmazásainak tartalomelemzése alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 227-229. (2004)

Huszár Zsuzsanna and Sramó András: Evaluation of school time by content analysis of arguing compositions of 8th grade students. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 351. (2004)

Hócza András: Learning and recognizing full syntax of sentence. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 345. (2004)

Hócza András: Teljes mondatszintaxis tanulása és felismerése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 127-135. (2004)

Kis Balázs and Kis Ádám and Pohl Gábor: A számítógépes termmológiakivonatolás új megközelítése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 63-70. (2004)

Kis Ádám and Kis Balázs: The hyper-morpheme language technology and text. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 353. (2004)

Kis Ádám and Kis Balázs: A szupermorféma : nyelvtechnológia és szöveg. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 246-253. (2004)

Kis Ádám and Kis Balázs and Pohl Gábor: A new approach to automatic term extraction. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 340. (2004)

Kornai András and Rebrus Péter and Vajda Péter and Halácsy Péter and Rung András and Trón Viktor: A formalism for encoding morphological annotation in HunTools. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 348. (2004)

Kornai András and Rebrus Péter and Vajda Péter and Halácsy Péter and Rung András and Trón Viktor: Általános célú morfológiai elemző kimeneti formalizmusa. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 172-176. (2004)

Lengyel István and Kis Balázs and Ugray Gábor: MemoQ : a new approach to computer-assisted translation. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 343-344. (2004)

Lengyel István and Ugray Gábor and Kis Balázs: MemoQ - új megközelítés a fordítástámogatásban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 100-107. (2004)

Miháltz Márton: Angol-magyar gépi fordítórendszer támogatása jelentés-egyértelműsítő modullal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 92-99. (2004)

Nagy L. János and Alexin Zoltán: Weöres Sándor költői nyelvének számítógépes feldolgozása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 219-226. (2004)

Naszódi Mátyás: Szófaji beosztás névszói csoportok elemzéséhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 191-194. (2004)

Novák Attila: Az első nganaszan szóalaktani elemző. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 195-202. (2004)

Novák Attila: The first morphological analyzer for Nganasan. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 350. (2004)

Németh László and Halácsy Péter and Kornai András and Trón Viktor: Nyílt forráskódú morfológiai elemző. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 163-171. (2004)

Németh László and Halácsy Péter and Kornai András and Trón Viktor: Open source morphological analyzer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 347. (2004)

Oravecz Csaba and Varasdi Károly and Nagy Viktor: Többszavas kifejezések számítógépes kezelése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 141-154. (2004)

Papp Orsolya: Narratív koherencia-elemző program helye a pszichológiai kutatásban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 269-273. (2004)

Pohl Gábor: Iteratív bekezdés- és mondatszinkronizáció. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 117-123. (2004)

Pohl Gábor and Ugray Gábor: Angol címek felismerése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 155-160. (2004)

Pohárnok Melinda: Kapcsolati mozgások számítógépes nyelvészeti vizsgálata élettörténeti narratívumokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 274-277. (2004)

Péley Bernadette: LAS VERTICUM : ’characters and functions’ module. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 355. (2004)

Péley Bernadette: A LAS VERTICUM ’szereplő-funkció’ modulja. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 265-268. (2004)

Pólya Tibor: Autobiographical narrative perspective and emotion regulation. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 356. (2004)

Pólya Tibor: Élettörténeti narratív perspektíva és érzelemszabályozás. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 278-281. (2004)

Sass Bálint: Javaslat az etimológiai minősítés egységesítésére. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 203-208. (2004)

Szaszkó Sándor and Kóczy T. László and Gedeon Tamás: Népi hiedelem gyűjtemény analízise Fuzzy Pseudo-tezaurusszal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 237-245. (2004)

Tihanyi László: A MetaMorpho projekt 2004-ben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 85-87. (2004)

Trón Viktor: HunLex : a framework for morphological dictionaries. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 349. (2004)

Trón Viktor: Hunlex - morfológiai szótárkezelő rendszer. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 177-182. (2004)

Vajda Péter and Nagy Viktor and Dancsecs Erzsébet: A Ragozási szótártól a NooJ morfológiai moduljáig. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 183-190. (2004)

Velkei Szabolcs and Vicsi Klára: Beszédfelismerő modellépítési kísérletek akusztikai, fonetikai szinten, kórházi leletező beszédfelismerő kifejlesztése céljából. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 307-314. (2004)

Velkei Szabolcs and Vicsi Klára: Speech recognizer model-building experiments at the level of acoustics and phonetics, on behalf of developing a speech recognizer for medical reporting. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 358. (2004)

Vicsi Klára and Kocsor András and Teleki Csaba and Tóth László: Beszédadatbázis irodai számítógép-felhasználói környezetben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 315-318. (2004)

Vicsi Klára and Kocsor András and Teleki Csaba and Tóth László: Hungarian speech database for computer-using environment in offices. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 359. (2004)

Vicsi Klára and Szaszák György and Borostyán Gábor: Automatic segmentation of continuous speech at word and phrase level by using suprasegmental parameters. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). p. 360. (2004)

Vicsi Klára and Szaszák György and Borostyán Gábor: Folyamatos beszéd szó- és frázisszintű automatikus szegmentálása szupraszegmentális jegyek alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 319-326. (2004)

Váradi Tamás and Gábor Katalin: A magyar INTEX fejlesztéséről. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 3-10. (2004)

Zsigri Gyula and Tóth László and Kocsor András and Sejtes Györgyi: Az automata és kézi szegmentálás ejtésvariációk okozta problémái. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (2). pp. 327-334. (2004)

This list was generated on 2022. október 6. 07:18:06 CEST.