Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2005
Number of items: 52.

2005

Babarczy Anna and Gábor Bálint and Hamp Gábor and Kárpáti András and Rung András and Szakadát István: Hunpars : mondattani elemző alkalmazás. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 20-28. (2005)

Bottyán Gergely and Sass Bálint: Személyragos főnévi igeneves bővítményt megengedő predikátumok kinyerése a Magyar Nemzeti Szövegtárból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 265-266. (2005)

Bánhalmi András and Kocsor András and Paczolay Dénes: Magyar nyelvű diktáló rendszer támogatása újszerű nyelvi modellek segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 337-347. (2005)

Bíró Tamás: A sz.ot.ag : optimalitáselmélet szimulált hőkezeléssel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 30-40. (2005)

Csendes Dóra and Alexin Zoltán and Csirik János and Kocsor András: A Szeged Korpusz és Treebank verzióinak története. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 409-412. (2005)

Ehmann Bea: Élettörténeti traumákról szóló rövid beszámolók idői szerveződésének vizsgálata az INTEX tartalomelemző szoftverrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 299-307. (2005)

Földes András: "tök jó, de nincsenek benne csúnya mondatok" : egy WAP-alapú szótári rendszer üzemeltetésének tapasztalatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 155-166. (2005)

Füleki Bettina and László János: A külső-belső kontroll nyelvi markerei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 327-334. (2005)

Gábor Katalin and Héja Enikő: Vonzatok és szabad határozók szabályalapú kezelése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 245-256. (2005)

Halácsy Péter and Kornai András and Németh László and Sass Bálint and Varga Dániel and Váradi Tamás and Vonyó Attila: A Hunglish korpusz és szótár. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 134-142. (2005)

Halácsy Péter and Kornai András and Varga Dániel: Morfológiai egyértelmsítés maximum entrópia módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 180-189. (2005)

Hodász Gábor: Fordítómemóriák és minta alapú fordítórendszerek kiértékelésének módszerei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 116-124. (2005)

Huszár Zsuzsanna: Kézzel annotált adatbázis számítógépes feldolgozása a szövegnyelvészet, a szociolingvisztika és a neveléstudomány határterületén. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 287-298. (2005)

Hócza András and Kovács Kornél and Kocsor András: Szintaktikai elemzők eredményeinek összehasonlítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 277-284. (2005)

Kardkovács Zsolt Tivadar and Tikk Domonkos: Szintaktikailag elemzett birtokos kifejezések algoritmizált fordítása adott formális nyelvre. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 267-276. (2005)

Kis Balázs and Pohl Gábor: Az automatikus terminológiakivonatolás módszerei és eredményei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 221-229. (2005)

Kiss Géza and Németh Géza: Skálázható szöveg-alapú nyelvazonosító módszer beszédszintézis céljára. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 413-417. (2005)

Kuti Judit and Vajda Péter and Varasdi Károly: Javaslat a magyar igei WordNet kialakítására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 79-87. (2005)

Lendvai Piroska: Taxonómia felismerése dokumentumszerkezetből. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 88-95. (2005)

Magyar Viktor and Sikné Lányi Cecília and Váry Ágnes: "Szemfüles" : hallási megkülönböztető képesség fejlesztő szoftver hallássérült gyerekek részére. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 445-449. (2005)

Merényi Csaba: A MetaMorpho magyar-angol gépi fordító rendszer igei vonzatkereteit működtető nyelvtan. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 108-115. (2005)

Miháltz Márton: Magyar EuroWordNet projekt : bemutatás és helyzetjelentés. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 68-78. (2005)

Miháltz Márton and Pohl Gábor: Javaslat szemantikailag annotált többnyelv tanítókorpuszok automatikus előállítására jelentésegyértelműsítéshez párhuzamos korpuszokból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 418-419. (2005)

Novák Attila and Endrédy István: Automatikus zárt ë-jelölő program. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 453-454. (2005)

Novák Attila and Wenszky Nóra: Tundrai nyenyec morfológiai elemző és generátor. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 200-208. (2005)

Németh András and Balázs László: A magyar nyelv sajátságaihoz illeszkedő módszerek szövegek automatikus osztályozására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 209-220. (2005)

Németh László: Az OpenOffice.org irodai program nyelvi eszközei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 450-452. (2005)

Oravecz Csaba and Varasdi Károly and Nagy Viktor: Morfológiai idioszinkrázia többszavas kifejezésekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 420-422. (2005)

Papp Orsolya and Mészáros Ágnes: Oksági viszonyok azonosítása önéletrajzi narratívumokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 318-326. (2005)

Pohl Gábor: Angol-magyar szótáralapú főnévicsoport-szinkronizáció és fordításalapú főnévicsoport-meghatározás. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 125-133. (2005)

Prószéky Gábor: A világháló nyelvi vizsgálata : néhány tanulság a gépi feldolgozás számára. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 3-12. (2005)

Pólya Tibor: Az élettörténeti narratív perspektíva modul angol nyelv változatának fejlesztése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 308-317. (2005)

Ruttkay Zsófia: Beszéd a szavakon túl. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 394-405. (2005)

Sass Bálint: Vonzatkeretek a Magyar Nemzeti Szövegtárban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 257-264. (2005)

Szakadát István: Réteges struktúra, alaprelációk. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 43-55. (2005)

Szarvas György and Csendes Dóra and Kocsor András: WordNet relációk szerepének vizsgálata a jelentésegyértelműsítésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 423-426. (2005)

Szaszák György and Vicsi Klára: Folyamatos beszéd szószint automatikus szegmentálása szupraszegmentális jegyek alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 360-370. (2005)

Szepesvári Csaba and Kálmán László and Lukács Ágnes and Rebrus Péter: Mondatrész-felfedezés önszervező tanulással. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 13-19. (2005)

Szeredi Dániel: Beás nyelv morfológiai elemző problémái a hunlex-hunmorph rendszerben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 427-429. (2005)

Szőts Miklós and Lévay Ákos: Szerepfogalmak az ontológiákban : az OntoClean metodológia továbbfejlesztése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 56-67. (2005)

Tamm Anne and Olaszy Gábor: Kísérlet automatizált szövegelemzési módszerek kialakítására a szóhangsúlyok meghatározásához. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 383-393. (2005)

Tihanyi László: A MetaMorpho fordítóprogram projekt 2005-ben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). 099-107. (2005)

Tikk Domonkos and Szidarovszky Ferenc P. and Kardkovács Zsolt Tivadar and Magyar Gábor: Ismert névelemek felismerése és morfológiai annotálása szabad szövegben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 190-199. (2005)

Tikk Domonkos and Szidarovszky Ferenc P. and Kardkovács Zsolt Tivadar and Magyar Gábor: Magyar nyelvű kérdő mondat elemző szoftver. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 455-459. (2005)

Tikk Domonkos and Törcsvári Attila and Biró György and Bánsághi Zoltán: Szótövező eljárások hatása magyar szövegek automatikus kategorizálásánál. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 430-434. (2005)

Trón Viktor and Halácsy Péter and Rebrus Péter and Rung András and Simon Eszter and Vajda Péter: morphdb.hu : magyar morfológiai nyelvtan és szótári adatbázis. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 169-179. (2005)

Tüske Zoltán and Mihajlik Péter and Tobler Zoltán: Új, zajbecsléssel kombinált, entrópia-alapú beszéddetektálási eljárás a beszédfelismerési hatásfok javítására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 371-382. (2005)

Vicsi Klára and Kocsor András and Tóth László and Velkei Szabolcs and Szaszák György and Teleki Csaba and Bánhalmi András and Paczolay Dénes: A Magyar Referencia Beszédadatbázis és alkalmazása orvosi diktálórendszerek kifejlesztéséhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 435-438. (2005)

Vicsi Klára and Velkei Szabolcs and Szaszák György and Borostyán Gábor and Teleki Csaba and Tóth Szabolcs Levente and Gordos Géza: Középszótáras folyamatos beszédfelismerőrendszer fejlesztési tapasztalatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 348-359. (2005)

Váradi Tamás: Többszavas kifejezések kezelése MT szótárban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 233-244. (2005)

Vöröss Ferenc and Trepák Mónika: A MoBiMouse Plus szótárak készítése közben szerzett tapasztalatokról : egy szótárfeldolgozó programcsomag elvi lehetőségei, emberi segítséggel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 143-154. (2005)

Zsigri Gyula and Paczolay Dénes and Sejtes Györgyi and Kocsor András: Akusztikus fonetikai adatbázis-kezelő nyelvészeknek és nyelvészhallgatóknak. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (3). pp. 439-442. (2005)

This list was generated on 2022. október 6. 05:31:14 CEST.