Items where Subject is "05.08. Media and communications"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á
Number of items at this level: 78.

A

Al-Zoubi Munif Mohammed: The growth of influencer marketing : a comparison of TikTok and Instagram.

Annus Szabolcs: Clickbait : the authenticity of online news : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 278. (2019)

Annus Szabolcs: Kattintásvadászat : a hitelesség kérdése az online hírek kapcsán. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 9-48. (2019)

B

Bakos Eszter: Ensuring the protection needed for children to appropriate intellectual, spiritual, moral and physical development in the field of audiovisual media services. In: Az új alaptörvény és a jogélet reformja, (2). pp. 21-33. (2013)

Bognár Rita: Elektronikus információszolgáltatások az Európai Unióról. In: Szolgáltatások világa. pp. 384-397. (2009)

Brachinger Tamás: "A hazugság művészete : a nagyobb a jobb" : [absztrakt].

Buell Susan and Langdon Peter E. and Pounds Gabrina and Bunning Karen: Nyílt, randomizált, kontrollált vizsgálat a nyelvi egyszerűsítésnek és a közvetítésnek az értelmileg akadályozott személyek könnyen érthető szövegek megértésére gyakorolt hatásáról. In: Válogatás a könnyen érthető nyelv nemzetközi szakirodalmából, (1). pp. 139-165. (2021)

Bátorfy Attila: Amiket Eco nem mutat meg : a listák ábrázolásának rövid története és egy lehetséges taxonómia = What Eco does not show : the brief history of the graphic presentations of lists and a proposed taxonomy. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 19-32. (2022)

C

Callus Anne-Marie and Cauchi Dorianne: Érdemi hozzáférés biztosítása információkhoz a könnyen érthető kommunikáció módszerével - esettanulmány. In: Válogatás a könnyen érthető nyelv nemzetközi szakirodalmából, (1). pp. 121-138. (2021)

Chinn Deborah: Az egészségügyi konzultációk során értelmi sérült pácienseknek nyújtott könnyen érthető információ felhasználásának empirikus vizsgálata. In: Válogatás a könnyen érthető nyelv nemzetközi szakirodalmából, (1). pp. 166-200. (2021)

Chinn Deborah and Homeyard Claire: Könnyen érthető és hozzáférhető információ értelmi sérült személyek számára: megéri? : metanarratív szakirodalmi áttekintés. In: Válogatás a könnyen érthető nyelv nemzetközi szakirodalmából, (1). pp. 70-95. (2021)

Csikós József: A tömegkommunikáció szerepe az értékrend és az életmód alakitásában [!alakításában]. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 222-242. (1980)

D

Dani Erzsébet and Szabó Dóra: Könyvtári téráthelyeződés, és ami ebből a pandémia után következik. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 41-52. (2022)

Dergez-Rippl Dóra: A digitális élettér kultúraértelmezési lehetőségei : [absztrakt].

F

Fodor István: Média és ideológia az "ISIS" propagandájában.

Futala Tibor: A könyvtár és a közmüvelődés [!közművelődés] : a könyvtárosi tevékenység módszertani kérdései. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 238-259. (1978)

Fóris Ágota and Faludi Andrea: A terminológia mint a fordítóknak nyújtott információ- és tudásmenedzsment : történeti szempontok. In: Aetas, (35) 2. pp. 37-48. (2020)

G

Glässer Norbert: Lojalitásmegnyilvánítások és -hierarchiák az izraelita felekezeti sajtóban.

Gyarmatiné Bányai Edit and Kajos Attila: Az interaktív televízió marketing aspektusai. In: Szolgáltatások világa. pp. 344-361. (2009)

Gál Anikó: Generációk-médiapedagógia : gondolatok a tudatos médiahasználatról. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 22-33. (2022)

Gönczi Pál and Vári Beáta and Molnár Andor H.: E-sport? Sport! : egy e-sport bemutatása a mediatizált közeg által létrehozott kompetitív lehetőségeken keresztül. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 44-45. (2018)

H

Hajzer Gergő: Tetszik, nem tetszik : a Magyar Országgyűlés pártjainak lájkhálózata. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (9). pp. 5-21. (2019)

Hetesi Erzsébet and Juhász Zoltán: Hitelesség vagy bizonytalanság a kommunikációban? : [absztrakt].

Hetesi Erzsébet and Juhász Zoltán: Hitelesség és bizonytalanság a kommunikációban a COVID-19 idején. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 146-159. (2021)

Hevesi Andrea: Régi könyvek, új olvasók - A Somogyi-könyvtár szabadegyeteme : [absztrakt].

Hevesi Andrea: Régi könyvek, új olvasók - a Somogyi-könyvtár szabadegyeteme és a gyűjteménymenedzsment lehetőségei : vázlatos helyzetjelentés. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 219-230. (2021)

Hoffmann Pál and Kecse-Nagy Sándor: Innováció a sportban, a sportolanemzet.hu küldetése. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 119-121. (2014)

Holczer Szilvia: Innováció, inspiráció és jó gyakorlatok könyvtárosoknak. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 174-176. (2022)

Horváthné Hanny Erzsébet: Rendszerek és felhasználók : adalékok a lista-készítés hasznosságához = Systems and users : examples to the usefulness of the list-making. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 107-112. (2022)

J

Juhász Erika: Közművelődés koronavírus idején : [absztrakt].

Juhász Jenő: Közgyüjtemények [!közgyűjtemények] és politikai müveltség [!műveltség]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 190-205. (1983)

K

Kokas Károly: Az elveszett webtér, avagy ki menti át a szegedikumot? : [absztrakt].

Kokas Károly: Az emlékezet digitális katedrálisa. In: Az emlékezet, (15). pp. 369-376. (2017)

Kokas Károly: Emlékezet, eruditio és digitális bölcsészet : ...avagy az emlékezet digitális katedrálisa. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 6-14. (2017)

Koncz János: A közmüvelődés [!közművelődés] didaktikai és metodikai kérdéseiről : megnyitó előadás. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 5-15. (1978)

Kormos Sándor: A közmüvelődés [!közművelődés]-tervezés irányitásának [!irányításának] szervezési-metodikai kérdései. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 187-207. (1978)

Kovács Tamás: Vizuális tartalom társadalom befolyásoló hatása. In: Geopolitikai szemle, (2) 1. pp. 221-233. (2020)

Kovács Kármen: Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai : kihívások és lehetőségek. In: Szolgáltatások világa. pp. 186-200. (2009)

Kurucz Imre: Közmüvelődés [!közművelődés], érdekek, ismeretterjesztés... In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 79-95. (1978)

Köpeczi Béla: A korszerü [!korszerű] szocialista müveltség [!műveltség] tartalma és a közmüvelődés [!közművelődés]. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 260-270. (1978)

L

Labancz Andrea: A technológiai innováció hatása az e-kereskedelemre. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (9). pp. 37-52. (2019)

Lengyelné Molnár Tünde: Könyvtárakkal szemben támasztott elvárások : [absztrakt].

Lukács Adrienn: Információs és kommunikációs technológiák és a munkajog : a munka és magánélet határainak elmosódása, különös tekintettel az online közösségi oldalakra. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : publicationes doctorandorum juridicorum, (9). pp. 53-68. (2019)

Lénárt T. András: A spanyol változat : fordítók és tolmácsok a Franco-diktatúrában. In: Aetas, (35) 2. pp. 26-36. (2020)

M

Major Stella: Euro-atlanti törésvonal a politikusok email használatában.

Megyeri Károly: A TV szerepe a politikai müveltség [!műveltség] fejlesztésében. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 238-267. (1983)

Mikos Ákos: Vallási rádiók és rádiózás Magyarországon. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 129-171. (2017)

Málovics Éva and Kincsesné Vajda Beáta: The effect of changing information technology on doctor-patient communication.

N

Novotny Ádám: Tudásalapú Európa-elérhető? In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 34-49. (2005)

O

Orbán Hedvig: "Határainkon innen és túl" : határaink - kompetenciáink - lehetőségeink : [absztrakt].

P

Patonay T. Rebeccah: A digitális nemzedék szociológiai vetülete.

Piri Ildikó: Recycling - Digitális tartalmak kreatív újrahasznosítása a Somogyi-könyvtárban : [absztrakt].

Prievara Dóra Katalin: A családi minta szerepe a médiahasználati szokások alakulásában : szisztematikus áttekintés : [absztrakt].

Prievara Dóra Katalin and Szabó Éva: Melyik én vagyok én? - valódi és virtuális énképek összehasonlítása online írói közösségben. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 139-149. (2013)

Pusztai Virág: Vizuális önkifejezési lehetőségek az újmédiában - uniformizálódik-e a (képi) kommunikáció? In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 136-145. (2021)

Pusztai Virág: A globális trendek néhány vonásának megjelenése a képi önkifejezésben a közösségi oldalakon : [absztrakt].

Pálfy Andrea: Blogok : önkifejezés, kapcsolatépítés az Interneten.

Péter Krisztina: A legyőzhetetlenség listája = List of invincibility. In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 113-135. (2022)

R

Rembeczki Tünde: A Torrentjelenség hatása a magyar egyetemistákra.

S

Sikaláné Sánta Ildikó: Tudástranszfer : kultúra - könyvtár - oktatás : [absztrakt].

Sohajda László: Kultúrafogyasztási szokások pandémia idején : [absztrakt].

Sutherland Rebekah Joy and Isherwood Tom: A könnyen érthető kommunikáció (KÉK) használatának megalapozottsága értelmi sérült személyeknél - rendszerszintű szakirodalmi áttekintés. In: Válogatás a könnyen érthető nyelv nemzetközi szakirodalmából, (1). pp. 96-120. (2021)

Szabó Éva and Béres Tamara and Guba Csenge: A beszélgetőműsorokban megjelenő kézi gesztusok leírásának egy lehetséges módja. In: Jelentés és nyelvhasználat, (7) 1. (2020)

Szirmai Éva: Rémhírek és konteók pandémia idején - ugyanattól félünk-e az egész világon? In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 160-174. (2021)

Szirmai Éva: Rémhírek és konteók pandémia idején : [absztrakt].

Szitás Péter: Paradigm shift in mass media manipulation: instruments and strategies of the post-truth era : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 287. (2019)

Szitás Péter: Paradigmaváltás a tömegmédia manipulációban : a post-truth korszak eszközei és stratégiái. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 249-275. (2019)

Szécsi Gábor: Self, community and language in the network society. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 5-15. (2020)

T

T. Molnár Gizella: A kultúrnemzetek és a globalizáció : [absztrakt].

Tegzes Nóra Valentina: Egyház és média a XX. és XXI. században : [absztrakt].

U

Urbanovics Anna and Guajardo Santana Rodrigo: Estrategias de ciberseguridad en los paises latinoamericanos - un análisis comparativo. In: Acta hispanica 4. pp. 89-104. (2022)

V

Varchetta Jacopo: Herramientas discursivas y comunicacionales del discurso político : el caso de las campañas electorales españolas. In: Acta hispanica, (21). pp. 73-87. (2016)

Varga Tamás Ottó: Hallgatói érdekvédelmi politika a Facebookon. In: Tanulmányok a társadalomról : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék tudományos diákköri munkái, (1). pp. 263-304. (2013)

Vörös András: A sajtóbeli terjedési folyamatok szemléltetése - Olaszliszka.

Z

Z. Karvalics László: A mámoron és az igézeten túl : a listák világának sokszempontú információtörténeti beágyazásához - Beyond Vertigo: how to put the world of lists into information history narratives? In: Belvedere Meridionale, (34) 2. pp. 5-18. (2022)

Z. Karvalics László: Információ- és tudásszolgáltatások : honnan hová? In: Szolgáltatások világa. pp. 143-156. (2009)

Z. Karvalics László: A szakadatlanul újralátogatható fordítástörténelem : az információtörténeti megközelítések értelme és kihívásai. In: Aetas, (35) 2. pp. 5-16. (2020)

Á

Ádám Antal: A tömegközlés alkotmányjogi vonatkozásairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 7-20. (1991)

This list was generated on 2023. január 31. 01:37:43 CET.