Items where Year is 1934

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items: 333.

A

Antos Károly: Adatok Szeged vidéke zuzmóflórájához. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 947-951. (1934)

B

B-y Á-d : Erdélyi Múzeum. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). p. 312. (1934)

Baldensperger Fernand: La "Tragédie de l'homme" et les prévisions positivistes. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 225-228. (1934)

Banner Benedek: Ein Ungarischer Fund aus dem XII. Jabrhundert in Békéscsaba. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 297-298. (1934)

Banner Benedek: XII. századbeli magyar lelet Békéscsabán. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). p. 297. (1934)

Banner János: Ausgrabungen in den Grenzteilen Batida und Gorzsa von Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). p. 271. (1934)

Banner János: Ásatások a hódmezővásárhelyi határ batidai és gorzsai részében. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 251-270. (1934)

Baranyai Erzsébet: A budapesti Uj Iskola és Leányliceum növendék munkáinak kiállítása. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 222-223. (1934)

Baranyai Erzsébet: A kedélyre való hatás a cselekvés iskolájában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 71-77. (1934)

Baranyai Erzsébet and Petrovay Ilona: Kisérlet [!Kísérlet] az osztályozás tárgyiassá tételére : földrajzi ismeretek próbája. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 305-317. (1934)

Barna Katalin: Batthyányné Apraxin Júlia grófnő (Eiluj Nixarpa) élete és művei. In: Études françaises, (12). 0-209. (1934)

Barna Katalin: Études françaises = Francia tanulmányok 12. (1934)

Baróti Dezső: Dugonics András és a barokk regény. (1934)

Bauer Mihály: Elementare Bemerkung über identische Kongruenzen. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 46-48. (1934)

Bauer Mihály: Über die alternierende Gruppe. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 222-223. (1934)

Beke Ödön: Kopaszi kákó. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 147-148. (1934)

Beke Ödön: Kérdések - feleletek. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 229-232. (1934)

Beke Ödön: Sárhotlk. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 195-196. (1934)

Benkő László: A "halott vőlegény" története : Lenore-monda - Die Lenorensage : tipus-tanulmány. (1934)

Berwald Ludwig: Elementare Sätze über die Abgrenzung der Wurzeln einer algebraischen Gleichung. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 209-221. (1934)

Berzeviczy Albert: Alexandre Csoma de Körös. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 229-232. (1934)

Bibó István: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban. (1934)

Bibó István: A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 113-140. (1934)

Bidou Henry: Un cri de détresse : "La tragédie de l'homme". In: Revue des études hongroises, (12). pp. 5-11. (1934)

Bisztray Gyula: Emeric Madách et "La tragédie de l'homme". In: Revue des études hongroises, (12). pp. 12-35. (1934)

Boda István: Bevezető a lélektanba : egy lélektani rendszer vázlata. (1934)

Bálint Alajos: Der Münzfund zu Hódmezővásárhely. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). p. 296. (1934)

Bálint Alajos: A hódmezővásárhelyi éremlelet. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 272-295. (1934)

Bálint Sándor: Régi tervek a szegedi közlegelő hasznosítására. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 218-221. (1934)

Bátky Zsigmond: Alföldi kandallós-istálló és ősi magyar tűzhelyes-ház. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 8-13. (1934)

Bátky Zsigmond: Csicsó és társai. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 190-195. (1934)

Bátky Zsigmond: II. Géza, IV. Béla és a magyar urak székei : válasz Cs. Sebestyén Károlynak. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 141-147. (1934)

Böhm Károly: Adalékok egy filozófiai szótárhoz : Böhm Károly hátrahagyott irataiból. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (5). pp. 137-226. (1934)

C

Cartan Henri Paul: Sur les transformations localement topologiques. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 85-104. (1934)

Costil Pierre: La figure morale d'André Dudith, humaniste hongrois. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 141-147. (1934)

Cs. Sebestyén Károly: II. Géza, IV. Béla és a magyar urak székei. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 14-16. (1934)

Cs. Sebestyén Károly: Milyen kenyeret ettek a honfoglaló magyarok? In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 158-169. (1934)

Cs. Sebestyén Károly: A magyar gémeskút. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 57-68. (1934)

Cs. Sebestyén Károly: Ősmagyarok lóversenyei. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 259-263. (1934)

Csallány Gábor: Avarische und aus den IX-XIII. Jahrhunderten slammende ungarische Funde im Museum zu Szentes. (Tafel LXVII-LXIX.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 242-250. (1934)

Csallány Gábor: Avarkori és XI-XIII. századi magyar leletek a szentesi muzeumban. (LXVII-LXIX. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 221-241. (1934)

Csapó István: Arany János és a polgári iskola. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 193-201. (1934)

Csapó István: Kettős királyválasztás : hazánk a mohácsi vész után : mintatanítás a fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 33-38b. (1934)

Csapó István: Szülőföldismeret és helytörténet. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 397-403. (1934)

Csefkó Gyula: Bakot nyer, bakot lő. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 206-219. (1934)

Csefkó Gyula: Hátra van még a fekete leves. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 73-85. (1934)

Csefkó Gyula: Szamártemetés. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 186-190. (1934)

Csefkó Gyula: Üszögös Szent Péter. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 17-19. (1934)

Csiky János: Az általános jogelvek, mint a nemzetközi jog forrása. (1934)

Czógler Kálmán: Süsswassermuscheln in den archaeologischen Funden von der Gegend Szeged. (Mit 1 Bilde). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 302-303. (1934)

Czógler Kálmán: Édesvízi kagylók szegedvidéki régészeti leletekben. (1 képpel). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 298-302. (1934)

D

Degen Árpád: Contributions à la connaissance de la Flore bryologique des Montagnes de Csík : Transsilvanie. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 965-975. (1934)

Demeter Alice: Tóth Árpád költészete. (1934)

Devich Andor: Társadalom és művelődés Miksa király magyar törvényeiben. (1934)

Dobozy Hajnalka: Királynéink az Árpád- és Anjoukorban. (1934)

Dr. Banner János: Ausgrabung am Kotacpart bei Hódmezővásárhely. (Tafel XI-XIX). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 74-84. (1934)

Dr. Banner János: Dr. Benda László: Békésmegye őskori települése. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 312-313. (1934)

Dr. Banner János: Neolithikus telep a kopáncsi Kiss-tanyában. (I-IX. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 30-40. (1934)

Dr. Banner János: Neolithische Ansedelung in der Kiss-Farm bei Kopáncs. (Tafel I-IX). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 41-43. (1934)

Dr. Banner János: Ásatás a hódmezővásárhelyi Kotacparton (XI-XIX. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 54-73. (1934)

Dr. Buday Árpád: Das Totenmahl darstellende Grabmal aus dem Friedhof von Dipylon. (Mit 6 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 175-182. (1934)

Dr. Buday Árpád: A dipyloni temető halotti lakomás síremléke. (6 képpel). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 166-174. (1934)

Dr. Bálint Alajos: Jazig sírok Mártélyon. (3 képpel). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 183-188. (1934)

Dr. Bálint Alajos: Jazig-Gräber in Mártély. (Mit 3 Bilder). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). p. 189. (1934)

Dr. Bálint Alajos and Dr. Párducz Mihály: Eine neue urzeitliche Ansiedelung bei Ószentiván. (Tafel X. und 1 Bild.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 51-53. (1934)

Dr. Bálint Alajos and Dr. Párducz Mihály: Ujabb őskori telep Ószentiván határában. (X. tábla és 1 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 44-50. (1934)

Dr. Csallány Dezső: Der Grabfund von Szentes-lapistó aus der Völkerwanderungszeit. (Tafel LVIII.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 213-214. (1934)

Dr. Csallány Dezső: A Szentes-lapistói népvándorláskori sírlelet. (LVIII. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 206-212. (1934)

Dr. Fleissig József and Dr. Kormos Tivadar: Die ältesten menschenspuren in Ungarn. (Mit 6 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 24-29. (1934)

Dr. Fleissig József and Dr. Kormos Tivadar: A legrégibb ősembernyomok Magyarországon. (6 képpel.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 16-23. (1934)

Dr. Hollendonner Ferenc: Anthrakotomische Untersuchung der Holzkohlen der Ansiedelung von Kopáncs und Kataepart. (Mit 4 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 305-306. (1934)

Dr. Hollendonner Ferenc: A kopáncsi és kotacparti telepek faszeneinek anthrokolomial vizsgálata. (4 képpel). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 303-305. (1934)

Dr. Kormos Tivadar and Dr. Fleissig József: Die ältesten Menschenspuren in Ungarn. (Mit 6 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 24-29. (1934)

Dr. Kormos Tivadar and Dr. Fleissig József: A legrégibb ősembernyomok Magyarországon. (6 képpel.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 16-23. (1934)

Dr. Márton Lajos: Das Fundinventar der Frühlatene-Gräber. (Tafel XXIII-LVII. und 9 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 128-165. (1934)

Dr. Márton Lajos: A korai La Tène sírok leletanyaga. (XXIII-LVII. tábla és 9 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 93-127. (1934)

Dr. Párducz Mihály and Dr. Bálint Alajos: Eine neue urzeitliche Ansiedelung bei Ószentiván. (Tafel X. und 1 Bild.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 51-53. (1934)

Dr. Párducz Mihály and Dr. Bálint Alajos: Ujabb őskori telep Ószentiván határában. (X. tábla és 1 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 44-50. (1934)

Dr. Zalotay Elemér: Der Friedhof in Szentes-Kistőke aus der Kupferzeit. (Tafel XX-XXII.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 90-92. (1934)

Dr. Zalotay Elemér: A Szentes-kistőkei rézkori temető. (XX-XXII. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 85-89. (1934)

Dr. vitéz Lengyel Endre: Petrographische Untersuchung gebrannter Tongelässe. (Mit 1 Karte.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 309-311. (1934)

Dr. vitéz Lengyel Endre: Égetett cserépedények kőzettani vizsgálata. (Térképpel.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 306-309. (1934)

Droszt Olga: Az első bécsi francia nyomtatványok : 1521-1538. In: Études françaises, (13). 0-175. (1934)

Dér József: Magyar trónöröklés a X—XII. században. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 50-63. (1934)

E

Entz Géza: Phaenologische Aufzeichnungen und einige morphologische Beobachtungen an Chrysomonaden. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 669-741. (1934)

Eperjessy Kálmán: Történelemtudomány és történelemtanítás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 267-277. (1934)

Erdei Ferenc: Egy parasztváros társadalmi szerkezete II. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 167-173. (1934)

Erdei Ferenc: Egy parasztváros társadalmi szerkezete. I. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 89-100. (1934)

Evans Griffith: An Elliptic System Corresponding to Poisson's Equation. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 27-33. (1934)

F

Filarszky Nándor: Charafélék Szeged vidékén : második közlemény. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1055-1067. (1934)

Filarszky Nándor: Enumeratio specierum et formarum characearum in regionibus oppidi Szeged hucusque cognitarum et collectarum diagnosisque formarum novarum : descriptiones vide in vol. I. ephemeridis "Folia Cryptogamica" Num. 4., et Num. 9.) harmadik közlemény. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1307-1315. (1934)

Fischer Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban. (1934)

Fogassy Ödön: Feljegyzésgyűjtő- és lágytojástartó készítése : IV. osztály : [kézimunka]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 149-150. (1934)

Fröhlich Pál: Das Temperaturoptimum phosphoreszierender Farbstofflősungen : mit Tafel I. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (4) 1-2. pp. 1-17. (1934)

Fél Edit: Ruházkodás Hartán. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 80-89. (1934)

Fóriss Ferenc: Lichenes in tractu Taresafürdő (comit. Vas) collecti. : Taresafürdő környékének zuzmói. In: Acta biologica 3. pp. 93-121. (1934)

G

Gallik Oszvald: Una nova species nonnullae varietates et additamenta ad cognitionem Diatomacearum Balatonicarum lectae descriptaeque. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 743-747. (1934)

Gallé László: Flechten aus der Umgebung von Zenta : Com. Bács-Bodrog. In: Acta biologica 3. pp. 265-272. (1934)

Gallé László: Szegedi zuzmóassociatiók. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 933-945. (1934)

Gallé László: Zuzmók Zenta és környékéről : (Additamenta ad floram Lichenum in tractu oppidi Zenta aliisque locis corn. Bács-Bodrog a me collectorum). In: Acta biologica 3. pp. 260-264. (1934)

Gelei József: Herman Ottó az életbuvár. In: Acta biologica 3. pp. 1-16. (1934)

Gelei József: Kisebb közlemények, apró megjegyzések. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 182-189. (1934)

Greguss Pál: A biológia oktatása mostani tanárképzésünkben. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 163-174. (1934)

Grosschmid Lajos: Transformatio formarum quadraticarum Weierstrassiana. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 105-135. (1934)

Gunda Béla: Főldberejtett kincs a békésmegyei nép képzeletében. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 21-23. (1934)

Györffy István: Phytophaenologia Szegedensis anni 1934 : Szeged 1934. évi növényphaenologiája. In: Acta biologica 3. pp. 276-279. (1934)

Györffy István: Pottia-Revision weil. C. Warnstorfs aus der Sammlung des Siebenbürgischen Nationalmuseums in Kolozsvár. In: Acta biologica 3. pp. 255-259. (1934)

Györffy István: A matyók mezőgazdasága II. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 63-71. (1934)

Györffy István: A matyók mezőgazdasága. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 1-8. (1934)

Győrffy István: Dr Gályer Gyula búcsúztatója : Czelldömölki temetésén 1932 jún. 16.-án. In: Acta biologica 3. pp. 87-90. (1934)

Győrffy István: Dr. Gáyer Gyula : nekrologus arcképpel. In: Acta biologica 3. pp. 77-86. (1934)

Győrffy István: Personalia : Szomorító hírek - Fama lugubris. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1047-1053. (1934)

Győrffy István: Petrocallis pyrenaica virágzása a Magas-Tátrában. In: Acta biologica 3. pp. 273-275. (1934)

Győrffy István: Phytophaenologia Szegediensis anni 1933 : Szeged 1933. évi növényphaenologiája : XI. közlemény. In: Acta biologica 3. pp. 125-128. (1934)

Győrffy István: Syntheca controversa von Bryum pallescens aus der Hohen-Tátra. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 977-979. (1934)

Győrffy István: Virágtalanok vonatkozó irodalmát : szemmel tartja. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1021-1045. (1934)

Győrffy István: Általános ismertetések. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1109-1111. (1934)

Győrffy Katinka: Az Oxymitra paleacea bisch. (Tesselina pyramidata dumort.) összehasonlító fejlődéstörténete és phylogeneticai jelentősége. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1117-1232. (1934)

Győrffy Katinka: Über die vergleichende Entwicklungsgeschichte und phylogenetische Bedeutung der Oxymitra paleacea bisch. (Tesselina pyramidata dumort.) : deutscher Auszug. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1233-1252. (1934)

Győrffyné Greisiger Irma: A Magas Tátra Euphrasiái rendellenességei. In: Acta biologica 3. pp. 236-239. (1934)

Gáldi László: À propos des mots d'emprunt français en Hongrois. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 349-351. (1934)

H

Hajós György: Ein neuer Beweis eines Satzes von Minkowski. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 224-225. (1934)

Halmay István: I. Apafi Mihály erdélyi fejedelemsége : 1661-1690. (1934)

Hevesy Gyula: Chronique des revues : questions d'histoire litteraire. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 185-207. (1934)

Hofmann Elise: Ein fossiles Holz aus dem Rhyolith-Tuff des Tokayer-Gebirges. In: Acta biologica 3. pp. 122-124. (1934)

Hollendonner Ferenc: A szegedi botanikuskerti artézi kútfúrás famaradványainak xylotomiai vizsgálata. In: Acta biologica 3. pp. 233-235. (1934)

Holló Domokos: A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban. (1934)

Honti János: Mesekutatás és mesegyüjtés [mesegyűjtés!]. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 151-158. (1934)

Horger Antal: Bámul és családja. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 196-199. (1934)

Horger Antal: Grëgus és Gëgus. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 75-78. (1934)

Horger Antal: Kócipór. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 69-72. (1934)

Horger Antal: Pólya. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 246-250. (1934)

Horger Antal: Trádor. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 19-20. (1934)

Horger Antal: A teremburáját. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 199-200. (1934)

Horger Antal and Mészöly Gedeon and Moór Elemér: Kisebb közlemények, apró megjegyzések. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 103-107. (1934)

Horger Antal and Mészöly Gedeon and Moór Elemér: Megjegyzések a Magyar Etymologiai Szótár XI. (erdő-faristár) füzetéhez. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 250-258. (1934)

Horváth János: Kahlia simplex nov. sp. alkata, élettani megvilágításban. In: Acta biologica 3. pp. 60-75. (1934)

Horváth Péter: Egy új Hymenostomata véglény (Microthorax hungaricus nov. spec.) Szeged környékéről. In: Acta biologica 3. pp. 167-188. (1934)

Horváth Péter: Woodruffia rostrata Kahl, Szeged környékéről. In: Acta biologica 3. pp. 222-225. (1934)

Hruby Johann: Beitrag zur Pilzflora der West-Karpathen. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1073-1105. (1934)

Hubai Imre: Gyula földrajza. (1934)

Hunya Sándor: Endrőd története a gyulai uradalomban. (1934)

I

I. F. and Banner János and Fekete Béla and Zsoldos Andor and Baky Lajos and Benkő István and Nagy Szeder István and Zsák József and Sebők János and Gál Sándor and Garzó Béla and Almási Ferenc and Toldy Jenő and Nyíri Antal and Takács Béla and Rettegi Istvánné and Minay Lajos and Endre László: Kérdések - feleletek. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 47-48. (1934)

Implom József: Trádor. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 148-151. (1934)

Iványi Béla: A középkori Eperjes magyarsága : II. közlemény. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 169-176. (1934)

Iványi Béla: A középkori Eperjes magyarsága : harmadik, befejező közlemény. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 263-274. (1934)

Iványi Béla: A középkori Eperjes magyarsága. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 85-97. (1934)

if. : Hengerbóc. In: Népünk és nyelvünk, (6). p. 20. (1934)

J

Jankovits Miklós: A gyermek f. évi 6-7. száma új szerkesztőt kapott [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). p. 152. (1934)

Jeges Sándor: Kirándulás lombhullató erdőbe. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 44-49. (1934)

Jeges Sándor: A biológia tanításáról : [az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Pedagógiai Bizottságában tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 381-396. (1934)

Jeges Sándor: A fürge gyík. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 27-32. (1934)

Jeges Sándor: A konyhasó : tanítás a fiúiskola IV. o.-ban : az első két vegytani óra. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 341-346. (1934)

Jeges Sándor: A kutya : mintatanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 48-58. (1934)

Jeges Sándor: Összetett és egyszerű anyagok : tanítás a fiúiskola IV. osztályában : [kémia- és ásványtan]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 140-148. (1934)

Jeges Sándor: A szén égési termékei : tanítás a fiúiskola IV. o.-ban (3 óra anyaga) : [vegytan-ásványtan]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 257-265. (1934)

Jessen Borge Christian: Über eine allgemeine Ungleichung zwischen Mittelwerten. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 67-79. (1934)

Jármai Vilmos: Die Weizenkörner werden gesät : tanítás a III. fiúosztályban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 427-433. (1934)

Jármai Vilmos: Ein Spaziergang im Dorfe : mintatanítás a II. fiúosztályban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 27-33. (1934)

Jármai Vilmos: Olvasmánytárgyalás a gabonaneműekről. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 17-24. (1934)

Jármai Vilmos: A szókincs kérdése a polgári iskolai német nyelvtanításban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 230-235. (1934)

Jávorka Sándor: A Magas-Tátra egy érdekes Alnus incana var.nova : Gáyeri Győrffy et Jávorka : a Magas Tátra egy érdekes egerfájáról. In: Acta biologica 3. pp. 91-92. (1934)

K

K. Bedekovich Lajos: Az ország hanyatlása : Imre és II. Endre : tanítás a fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 119-125. (1934)

K. Bedekovich Lajos: A magyar hadügy fejlődése : tanítás a gyak. polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 421-426. (1934)

K. Bedekovich Lajos: A szabadságharc : a nemzetiségek fellázítása: a nemzet önvédelmi harca IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 25-33. (1934)

Kalmár László: Ein Beweis des Ruffini—Abelschen Satzes. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 59-60. (1934)

Kemény Gábor: Gyermektanulmány és értékelés. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 347-351. (1934)

Kendoff Károly: Amerika : bevezetés : tanítás a fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 243-249. (1934)

Kendoff Károly: Az Atlasz hegység vidéke : mintatanítás a fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 38-44b. (1934)

Kendoff Károly: Erdély éghajlata és vízrajza. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 14-20. (1934)

Kendoff Károly: Rajzolás a földrajzoktatásban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 84-95. (1934)

Kendoff Károly: Tájékozódás a szabadban : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 33-38a. (1934)

Kendoff Károly: Éghajlati vonatkozások és kapcsolatok a földrajzoktatásban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 404-414. (1934)

Kerékjártó Béla: Topologische Charakterisierung der linearen Abbildungen. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 235-262. (1934)

Kerékjártó Béla: Über die fixpunktfreien Abbildungen der Ebene. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 226-234. (1934)

Kiss Géza: Az ormánysági nyelvjárásból. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 98-102. (1934)

Kiss Géza: Az ormánysági nyelvjárásból : harmadik, befejező közlemény. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 275-301. (1934)

Kiss Géza: Az ormánysági nyelvjárásból : második közlemény. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 177-182. (1934)

Kiss Lajos: Funde aus der Landnahmezeit im Josa-Museum. (Tafel LIX-LXVI.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). p. 220. (1934)

Kiss Lajos: Honfoglaláskori leletek a Jósa-muzeumban (LIX-LXVI. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 215-219. (1934)

Kiss Lajos: Szellemlátók. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 29-37. (1934)

Kiss Árpád and Bossányi Irén: Über den Mechanismus der Monobromazetat- und Xanthogenationenreaktion. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 99-114. (1934)

Kiss Árpád and Bossányi Irén and Vass P.: Über den Einfluss von Nichtelektrolyten auf die Geschwindigkeit von Ionenreaktionen : nach Untersuchungen von I. Bossányi und P. Vass. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 20-35. (1934)

Kiss Árpád and Geszner Mihály: Über die Ursachen der Farbenänderungen der Kobaltosalze in Neutralsalzlösungen. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (4) 1-2. pp. 124-146. (1934)

Kiss Árpád and Kocsis E. A.: Über die Neutralsalzwirkung bei der Hydrolyse des Essigsäureanhydrids. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 50-65. (1934)

Klamm Rezső: Egyptom [Egyiptom] ősvallása a római uralom utolsó századában : doktori értekezés. (1934)

Kocsis E. A. and Pollák Lili: Beiträge zur Fajans'schen titration. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (4) 1-2. pp. 147-155. (1934)

Kol Erzsébet: Előmunkálatok hazánk Desmidiaceái monographiájához : II. A Magas Tátra alján elterülő tőzegesek Desmidiaceái. 1. Felső tátrafüredi láp nyári vegetációja. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 783-789. (1934)

Kol Erzsébet: Prof. Einar Christian Leonard Naumann : 1891. VIII. 13. — 1934.1X. 22. In: Acta biologica 3. pp. 230-232. (1934)

Kolosváry Gábor: Die Spinnenbiosphare des ungarlandischen Pannonbeckens III. In: Acta biologica 3. pp. 134-142. (1934)

Kolosváry Gábor: Die Spinnenbiosphre des Ungarindischen Pannonbeckens. In: Acta biologica 3. pp. 11-20. (1934)

Kolosváry Gábor: Neue Weberknecht-Studien. In: Acta biologica 3. pp. 1-10. (1934)

Kovács B. Jánosné Ruda Erzsébet: Testgyakorlás tanítása a polgári leányiskolában : [a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájának módszeres értekezletén tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 414-421. (1934)

Kratofil Dezső: Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1933/34. évi első számában [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 265-266. (1934)

Kratofil Dezső: Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 153-154. (1934)

Kratofil Dezső: Bevezető. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-5. (1934)

Kratofil Dezső: Pythagoras tantétele : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában : II. rész: a tétel további taglalása és begyakorlása. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 434-439. (1934)

Kratofil Dezső: Pythagoras tantétele : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában : két egymás után következő óra anyaga : I. rész: tantétel ismertetése ; II. rész: a tétel begyakorlása és további taglalása. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 318-324. (1934)

Kratofil Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában : a tanítás II. egységének menete. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 38-44a. (1934)

Kratofil Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában : három (I-III.) egymás után következő tanórában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 20-27. (1934)

Kratofil Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 44-48. (1934)

Kratofil Dezső: A trapez [!trapéz] ismertetése a polgári fiúiskola III. osztályában : I. rész. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 131-140. (1934)

Kratofil Dezső: A trapez [!trapéz] ismertetése a polgári fiúiskola III. osztályában : II. rész. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 249-257. (1934)

Kümmerle J. Béla: Pteridologiai adatok. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 981-983. (1934)

Kürschák József: Die Jrreduzibilität einer Determinante der analytischen Geometrie. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 21-26. (1934)

Kőnig Dénes: Über trennende Knotenpunkte in Graphen (nebst Anwendungen auf Determinanten und Matrizen). In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 155-179. (1934)

L

Langer Sándor: Adatok az elcsatolt nyugatmagyarországi terület moszatflórájához. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1317-1322. (1934)

Langer Sándor: Az eddig leírt összes spirogyrák betűsosros jegyzéke. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1291-1304. (1934)

Langer Sándor: Monographische Bearbeitung der spirogyren mit besonderer Berücksihtigung der vorkriegsungarischen Verhältnisse : Tab. XXXI-XXXV. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. p. 1305. (1934)

Langer Sándor: Spirogyra hungarica nov. spec. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1069-1071. (1934)

Langer Sándor: A Spirogyra nitida (Dillwyn) Link kúszó mozgásai. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 767-777. (1934)

Langer Sándor: Über das Kriechen der Spirogyra nitida*)-Fiden : Vorläufiger Bericht. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 779-782. (1934)

Langer Sándor: A spirogyrák monografikus feldolgozása, különös tekintettel Nagymagyarországra. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1253-1290. (1934)

Latzkovits László: Alberik világkrónikájának magyar adatai : forrástanulmány. (1934)

Laziczius Gyula: Introduction à la phonologie. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 339-349. (1934)

Lengyel Endre: Die geologischen und petrographischen Verhältnisse der Umgebung von Komlóska : mit. geol. Karte und VII. Tafel. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 126-147. (1934)

Lengyel Endre: Komlóska környékének földtani és kőzettani viszonyai : kivonat - geológiai térképpel és a VII. táblával. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 147-148. (1934)

Lengyel Endre and Finály István and Szelényi Tibor: Adatok a Magas Tátra kőzettanához : II. rész: a Felkai-völgy kőzetei - kivonat. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 47-49. (1934)

Lengyel Endre and Finály István and Szelényi Tibor: Beiträge zur Petrographie der Hohen Tátra : II. Die Gesteine des Felkaer Tales. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 36-47. (1934)

Ligeti Lajos: Les pérégrinations de Csoma de Körös et le pays des yugar. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 233-253. (1934)

Lipka István: Zu den Verallgemeinerungen des Rolleschen Satzes. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 180-183. (1934)

M

Madarassy László and Moór Elemér: Könyvismertetések. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 223-229. (1934)

Makkai Ernő: Az életrajz bölcseleti problemája : történetfilozófiai tanulmány. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (5). pp. 1-24. (1934)

Mallász József: Vorläufiges Bericht über das Solutréen der Nándor (Nadru) Höhle in Siebenbürgen. (Mit 2 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 12-15. (1934)

Mallász József: A solutréen első biztos megállapítása Erdélyben. (2 képpel.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 3-11. (1934)

Manninen Otto: Üdvözlet a fajrokonoknak : [vers]. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 2-3. (1934)

Marix Thérèse: Histoire d'une amitié : Fr. Liszt et H. de Balzac. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 36-68. (1934)

Marix Thérèse: L'histoire d'une amitié : Fr. Liszt et H. de Balzac : Appendice. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 323-329. (1934)

Marjalaki Kiss Lajos and Zsoldos Andor and Kincs Elek and Takács Béla and Nagy Szeder István and Vida József and Makay József and Nyíri Antal and Toldy Jenő and Torma Gyula and Kepets Imre and Ehrlich Vera and Endre László and Révfy Imre and Moller Ágnes and Gál György and Frajka József and Almásy György and Móczó Sándor and Takács Béla and Baky Lajos and Garzó Béla and Zsák József and Moller Ágnes and Halász Béla and Révfy Imre and Jenes Miklós and Kopácsi Béla and Holló János: Kérdések - feleletek. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 111-112. (1934)

Matzkó Gyula: Az elektromos áram nagy hatása : egy óra a tanulókat kísérleteztető fizikatanításból. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 32-39. (1934)

Matzkó Gyula: Elektromos indukció : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 440-446. (1934)

Matzkó Gyula: Miért ne kísérletezzen a tanuló? : az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Paedagogiai Bizottságában f. évi november hó 13-án tartott előadás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 96-110. (1934)

Matzkó Gyula: Súly, fajsúly, sűrűség. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 49-55. (1934)

Matzkó Gyula: A fény törése és az optikai lencsék : három tanítási óra a gyakorló polgári iskola III. osztályából. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 324-341. (1934)

Miskolczy Dezső: Don Santiago Ramón y Cajal. In: Acta biologica 3. pp. 129-133. (1934)

Moesz Gusztáv: Gombák Magyarország északi részéből. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 795-815. (1934)

Moesz Gusztáv: Zwei moosbewohnende Pilze. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. p. 1107. (1934)

Moesz Gusztáv: A magyarországi szikes területek gombái. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 817-821. (1934)

Moór Elemér: Könyvismertetések : helynévkutatás és nyelvészet : megjegyzések egy könyv módszeréhez. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 37-47. (1934)

Mészáros Gyula and Moór Elemér and Hagyó György and Sápy János and Kincs Elek and Winkler György and Turai Kiss István and Bálint Károly and Nagy Szeder István and Moldoványi Imre and Papp József and Vida József and Makay József and Simon Pál and Zsák József and Péter István and Torma Gyula and Révfy Imre and Moller Ágnes and Pesti Miklós and Simon Pál Szilveszter and Simon Béla and Holló János and Csillik Bertalan and Erlich Vera and Szívós Mihály and Zsoldos Andor and Orosz Miklós and Móczó Sándor and Török János and Moller Pál and Tóth János and Diósszilágyi Sámuel and Lakos László and Endre László and Takács Béla and Rettegi Istvánné and Benkő István and Almási Ferenc and Kincs Elek and Baky Lajos and Lukácsi Imre and Bede György and Bóna Péter and Rédei Imre and Papp József: Kérdések - feleletek. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 173-176. (1934)

Mészöly Gedeon: Berzeviczy Albert. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. p. 193. (1934)

Mészöly Gedeon: Móra Ferenc. In: Népünk és nyelvünk, (6). p. 49. (1934)

Mészöly Gedeon: Setälä Emil. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. p. 113. (1934)

Mészöly Gedeon: A síkság és róna szó eredete : harmadik, befejező közlemény. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 220-228. (1934)

Mészöly Gedeon: A síkság és róna szó eredete : második közlemény. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 128-157. (1934)

Mészöly Gedeon: A síkság és róna szó eredete. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 3-42. (1934)

Múth János: Az elégia : mintatanítás a fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 18-27. (1934)

Múth János: Dolgozat-javítás a gyakorló polgári fiúiskola III. osztályban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 5-14. (1934)

Múth János: A népies iskola : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 110-119. (1934)

Múth János: A poetika, retorika és irodalomtörténet anyaga a polgári iskolában : [az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Pedagógiai Bizottságában 1933 október 24-én tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 215-230. (1934)

N

Nemes Irma and Gárdonyi Géza: Eger ostroma : szemelvények Gárdonyi Géza Egri csillagok című művéből. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 235-243. (1934)

Nemes Zoltán: A nyelv szerepe a gyorsíró munkájában. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 228-246. (1934)

Nyíri Antal: Kisebb közlemények, apró megjegyzések. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 301-308. (1934)

Nyíri Antal and Berze Nagy János: Berze Nagy János szólásmagyarázatai. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 200-207. (1934)

Németh Antal: "La tragédie de l'homme" sur les scènes hongroises et étrangeres. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 303-322. (1934)

Németh Gyula: Les inscriptions du trésor de Nagyszentmiklós : Les inscriptions runiques (suite et fin). In: Revue des études hongroises, (12). pp. 126-136. (1934)

O

Olay Ferenc: Les relations de la Hongrie et de Genève. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 352-365. (1934)

Ortutay Gyula: Nyíri, rétközi nóták IV. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 78-80. (1934)

Ortutay Gyula: Tömörkény István. (1934)

Ortutay Gyula: A szerelem Ajak-on a házaséletig. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 159-167. (1934)

Ortutay Gyula: A szerelem Ajak-on a házaséletig. II. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 211-217. (1934)

Ortutay Gyula and Moór Elemér: Könyvismertetések. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 101-111. (1934)

P

Pillias Émile: Études sur François II Rákóczi, prince de Transylvanie pendant son séjour en France : Le jeu à l'hotel de Transylvanie. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 280-302. (1934)

Podpĕra Jozef: Bryi generis supspecies nova. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 1113-1115. (1934)

Preszly Lóránd: A költő Móra Ferenc. (1934)

Pákh Erzsébet: Leptothrix crassa Chol. a Magas Tátrában. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 665-667. (1934)

Párducz Béla: Az örvénylő táplálkozásmód kialakulása a Hymenostomaták csoportjában. In: Acta biologica 3. pp. 190-221. (1934)

Párducz Béla: Egy kevéssé ismert Hymenostomata véglény (Uronema marinum Duj) alkata, különös tekintettel az ezüstvonalrendszerre. In: Acta biologica 3. pp. 21-59. (1934)

R

Radnóczi Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. (1934)

Radnóti Dezsőné: Egy-két szó a fogalmazás tanításáról. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 10-18. (1934)

Radnóti Dezsőné: Olvasmánytárgyalás a leányiskola I. osztályában : Atilla [!Attila] és Leó pápa. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 9-16. (1934)

Radó Tibor: Contributions to the Theory of Minimal Surfaces. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 1-20. (1934)

Riesz Frigyes: Über Sätze von Stone und Bochner. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 184-198. (1934)

Riesz Marcell: Sur les ensembles compacts de fonctions sommables. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 136-142. (1934)

S

Sauvageot Aurélien: Quelques aspects de la pensée hongroise : la poésie, la musique, le théâtre, la littérature, la presse. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 254-279. (1934)

Schaefer Helmut: Inhalte einiger Eulengewölle aus Südungarn. In: Acta biologica 3. pp. 226-229. (1934)

Scheitz Antal: Adatok Szovátafürdő talajvegetációja ismeretéhez. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 791-793. (1934)

Scherffel Aladár: Einige Daten zur Kenntnis der Algen des Balaton-See Plankton : (Aus dem Ungarischen Biologischen Forschungsinstitut zu Tihany). In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 749-765. (1934)

Schneider F.: Bibliographie française de la Hongrie : 1933. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 208-223. (1934)

Solymossy Sándor: Magyarok dicsérete 1000 év előtt. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 114-127. (1934)

Somogyi József: Pauler Ákos emlékezete. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-10. (1934)

Somogyi József: A tehetségvizsgálatok módszeréről. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 59-71. (1934)

Stiller Jolán: Drei neue Peritrichen-Arten aus dem Balaton-See. In: Acta biologica 3. pp. 149-157. (1934)

Stiller Jolán: Peritrichen der Gewässer des Berges Lázhegy in Ungarn. In: Acta biologica 3. pp. 145-148. (1934)

Sz. Győrffy István: A matyók mezőgazdasága. (1934)

Szabó József: Dancig nemzetközi jogi helyzete. (1934)

Szatala Ödön: Lichenes Hungariae : II. Gymnocarpeae (Graphidineae, Cyclocarpineae: Lecanaetidaceae - Peltigeraceae). In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 833-927. (1934)

Szatala Ödön: Lichenum cacuminum Tatraensium I. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 929-931. (1934)

Szatala Ödön and Fóriss Ferenc: Függelék : Enumeratio Lichenum a cl. F. Fóriss i Galicia lectorum. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 985-987. (1934)

Szekeres György and Turán Pál: Über das zweite Hauptproblem der „Factorisatio Numerorum. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 143-154. (1934)

Szemere László: Egy új árkoltpereszker - Schulzeria. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 823-825. (1934)

Szendrey Zsigmond: Apróbb szokások, népszokás-töredékek. I. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 24-28. (1934)

Szenes Adolf: Cselekedtető mennyiségtantanítás [!mennyiségtan tanítás] az I. osztályban : az O. P. T. E. pedagógiai bizottságban tartott előadás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-9. (1934)

Szenes Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : I. számolási hibák gyűjtése. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 174-193. (1934)

Szenes Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : II. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 277-294. (1934)

Szenes Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : befejező közlemény : a hibaelhárítás módja. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 351-365. (1934)

Szentpétery Zsigmond: Petrologische Verhältnisse des Fehérkő-Berges und die detaillierte Physiographie seiner Eruptivgesteine : mit Tafeln II-V. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (4) 1-2. pp. 18-123. (1934)

Szentpétery Zsigmond: Physiographie und Genesis der Diabasarten des Bükker Ortásberges : mit Tafeln III, IV, V. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 66-97. (1934)

Szentpétery Zsigmond: Porphyritserie ober Hámor im Bükkgebirge : mit Tafeln VIII, IX. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 149-181. (1934)

Szepesfalvy János: A Magas Tátra Gymnomitrium fajai. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 953-963. (1934)

Szántó Lőrinc: Aktuális történettanítás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 77-84. (1934)

Szántó Lőrinc: Szemléltetés a közgazdasági és jogi ismeretek tanításában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 201-215. (1934)

Szántó Lőrinc: A történettanítás alapelvei. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 366-381. (1934)

Szögi Endre: A polgári iskolai énektanítás vizsgálata az ismeretszerzés, érzelmi és akarati mozzanatok szemszögéből : [az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájában, az 1934. évi január hó 11. módszeres értekezleten tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 294-304. (1934)

Szőkefalvi-Nagy Gyula: Über die Lage der Nullstellen gewisser Minimal- und Extremalpolynome. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 49-58. (1934)

Sáray Scheffer Gizella: Szeged környéke Vaucheria-iról. In: Acta biologica 3. pp. 240-252. (1934)

Sík Sándor: Arany János stilusművészetéről [!stílusművészetéről]. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 42-57. (1934)

T

Tankó Béla: Hungarian Philosophy : an address delivered at the Summer Holiday Course at the Stephen Tisza University in Debrecen. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (5). pp. 119-136. (1934)

Tarkiainen Viljo: Le centenaire d'un grand écrivain finnois : Alexis Kivi : 1834-1872. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 330-338. (1934)

Tettamanti Béla: A személyiség elve és a neveléstudomány. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 155-163. (1934)

Timkó György: Thelenella pertuariella (Nyl.) Vain. Magyarország zuzmóvegetációjában.* ). In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 827-831. (1934)

Timár Kálmán: A szegedi premontrei apácák magyar nyelvemlékei : a Szegedi Kódex. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 194-205. (1934)

Tolnai Vilmos: A propos de l'expression "Tour d'Ivoire". In: Revue des études hongroises, (12). pp. 137-140. (1934)

Tronchon Henri: Les oeuvres posthumes de Jean Fekete de Galántha : voltairien de Hongrie. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 69-99. (1934)

Turóczi-Trostler József: Les cartésiens hongrois. In: Revue des études hongroises, (12). pp. 100-125. (1934)

Török Gyula: Adatok a magyarországi vandál kérdéshez. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 190-198. (1934)

Török Gyula: Angaben zur ungarländischen Wandalenfrage. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (9-10). pp. 199-205. (1934)

Túri Károly: A fonás és a cifra. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 207-211. (1934)

V

Veress Pál: Über eine Beweismethode in der Theorie der abstrakten Räume. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 34-45. (1934)

Vidacs Aladár: Beiträge zur Petrographie der Kleinen-Fátra. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 15-19. (1934)

Vidacs Aladár: A quarz szerepe a Kis-Fátra K.-i részének kőzeteiben : kivonat. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 124-125. (1934)

Vidacs Aladár: Étude sur le role du quartz dans les roches de la partie orientale de la Petite-Fatra : avec une planche microphotographique. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 115-123. (1934)

ifj. Vidacs Aladár: Adatok a Kis-Fátra kőzettani ismeretéhez : 1 kőzettani térképpel és 1 mikrofotografiai táblával. In: Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 1-15. (1934)

Vikár Béla: Bernát, az orosz kém. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 308-313. (1934)

Viski Károly: Szültü : egy régi magyar hangszernév. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 71-75. (1934)

Viski Károly and Arany János: A képmutogató. In: Népünk és nyelvünk, (6). pp. 177-185. (1934)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (5). pp. 25-118. (1934)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. (1934)

W

Willingné Matiegka Istvánka: A IV. beszédgyakorlat : tanítás a gyakorló polgári leányiskola első osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 125-131. (1934)

Z

Zilahi-Sebess Géza: A cserepessori-mocsarak madárvilága. In: Acta biologica 3. pp. 164-166. (1934)

Zilahi-Sebess Géza: A makói hagyma rovarkártévői. In: Acta biologica 3. pp. 158-163. (1934)

Zygmund Antoni: On continuability of power series. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (6). pp. 80-84. (1934)

É

Éber Zoltán: Diatomák Turóc vármegyéből. In: Folia Cryptogamica, (1) 2. pp. 989-1019. (1934)

This list was generated on 2024. május 26. 05:34:11 CEST.