Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2015
Number of items: 41.

2015

Ajtay-Horváth Viola: Ki viseli a munkáltató kockázatait, avagy a Ptk. felelősségi szabályainak értelmezése a munkajogban. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 25-34. (2015)

Antali Dániel Gábor: Az ügyészség nem büntetőjogi hatáskörei az Európa Tanács ajánlásai és jelentései alapján. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 35-44. (2015)

Bajánházy István: A bona fides és az aequitas a római közjogban. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 45-58. (2015)

Bak Klára: Az agrárszövetkezetek speciális szabályairól nemzetközi kitekintéssel. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 59-68. (2015)

Bencsik András: A jogorvoslathoz való jog érvényesülése a közigazgatáson innen és túl. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 77-90. (2015)

Bársony Tamás: A közvetítés és az egyezségkötés az Alaptörvény és a polgári perrendtartás tükrében - a bíróság és a bíró szerepének, feladatának változása. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 69-76. (2015)

Csoknya Tünde Éva: Kivételek a casum sentit dominus elve alól a commodatumnál. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 103-112. (2015)

Ember Alex: A munkáltató jogos gazdasági érdekének a védelme. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 113-124. (2015)

Ercsey Zsombor: A közteherviselés és a gazdaságban való részvétel összefüggései. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 125-135. (2015)

Farkas Csamangó Erika: Az egészséges környezethez való jog érvényesülése szálló por szennyezettség esetén. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 137-145. (2015)

Fazekas Ágota: A szabadsághoz való jog megítélése a kötelező kórházi gyógykezelés bírósági elrendelése során. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 147-157. (2015)

Felbáb Melinda: Alapjogok védelme csoportos létszámcsökkentés alkalmazásakor. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 159-172. (2015)

Greksza Veronika: Az egészséges környezethez való jog védelmének európai tendenciái napjainkban. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 173-181. (2015)

Guemar Carine: Analyse comparative du système de décentralisation territoriale en France et en Hongrie. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 91-102. (2015)

Hegyes Péter István: Az Európai Unió új erdészeti stratégiájának előzményeiről és rendszeréről. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 183-193. (2015)

Herczeg Ágnes: A közbeszerzések Alaptörvényi vonatkozásai. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 195-203. (2015)

Hubay Fruzsina Dóra: Esetjogi tanulmány a vezetékjogi bejegyzések alkotmányossági kérdéseiről. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 205-216. (2015)

Juhász Zsuzsanna: A fogvatartottak egészségügyi ellátásának joga az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntéseiben. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 217-229. (2015)

Jusztinger János: Circumscriptio és bona fides : a jóhiszeműség és tisztesség elve a vételár meghatározásánál a római jogban. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 231-242. (2015)

Kecskés Tamás: A szolgálati szerződés fogalma a magyar tervezetekben. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 243-252. (2015)

Klein Tamás: A sajtószabadság fogalmának jelentésmódosulásai egykor és ma. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 253-263. (2015)

Lugosi József: Az érdemi perbebocsátkozás a kisértékű és az általános szabályok szerint lefolytatott polgári perben. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 265-275. (2015)

Masa Gabriella: Betegjogok a 19-20. században. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 277-289. (2015)

Mikes Lili: Személyes adatkezelés a művi terhességmegszakítási eljárás során. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 303-314. (2015)

Miklós László: A geotermikus energia szabályozási helyzete. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 315-326. (2015)

Mohay Ágoston: Az Emberi Jogok Európai Egyezménye az EU jogrendjében. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 327-337. (2015)

Mészáros János: A személyes adatok védelméhez való jog ütközése alapvető jogokkal az Európai Unió Bíróságának joggyakorlatában. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 291-302. (2015)

Nagy Krisztina: Szövetkezeti vagyonjogi szabályok a nemzetközi szövetkezeti alapelvek tükrében. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 339-351. (2015)

Nagy Mariann Veronika: Az emberi jogok mérhetősége. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 353-366. (2015)

Nizioł Krystyna: The problem of public debt in the European Union - legal and economic aspects : chosen issues. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 377-386. (2015)

Nánási Gábor: A jogorvoslati jog felmerülő kérdései a panaszjog szabályozásában. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 367-376. (2015)

Papik Orsolya Bernadett: Nemzetközi szövetkezeti alapelvek. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 387-395. (2015)

Peres Zsuzsanna: Szerződési szabadság a 16-18. századi magyar nemesi házassági vagyonjogban. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 397-404. (2015)

Siket Judit: Helyi önkormányzáshoz való jog az Európai Charta tükrében. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 405-418. (2015)

Szabó Ildikó: A feltételes adó-megállapítás, mint a közteherviselési kötelezettség teljesítését elősegítő jogintézmény. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 419-430. (2015)

Szurovecz Zoltán: Szennyező fizet elve a vízminőség-védelemben. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 443-453. (2015)

Székely János: A felek és a bíróság viszonyában érvényesülő egyes alapelvek Románia új Polgári eljárásjogi törvénykönyvében. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 431-440. (2015)

Varga Csilla Erika: A munka és a foglalkozás szabad megválasztásának alapjogi háttere. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 453-459. (2015)

Visontai-Szabó Katalin: Kapcsolattartás : a gyermek emberi joga vagy gyermeki kötelessége? In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 461-473. (2015)

Vizkeleti Edit: A szerződési szabadság elve alkotmányjogi nézőpontból. In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 475-486. (2015)

Ács Vera Judit: Vonzó-e a Kék kártya a magasan képzett harmadik országbeli munkavállaló számára? In: Alapelvek és alapjogok, (5). pp. 13-24. (2015)

This list was generated on 2022. október 5. 17:35:49 CEST.