Items where Year is 1999

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Á | É | Ö | Ú | Đ
Number of items: 799.

A

A. Molnár, Ferenc: A mondatbeli átértékelődés egy esete az ómagyar korban (halottaiból). A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 121-132. (1999)

Abdel-Karim, Abdel-Aal Mohamed and Kubovics, Imre and Molnár, Zs.: Geochemistry, mineral chemistry and tectonic settings of the older granitoids from East of El-Tor, SW-Sinai, Egypt. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 77-96. (1999)

Albiac Blanco, María-Dolores: Una dialéctica de la ficción y de la historia : imagen, reflejo y autobiografía en San Manuel Bueno, mártir. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 112-137. (1999)

Anderle, Ádám: La época de la Celestina. Acta hispanica, (4). pp. 11-16. (1999)

Anderle, Ádám: Spanyol külügyi instrukciók a bécsi követeknek : 1809-1856. Aetas, (14) 1. pp. 166-186. (1999)

Andó, János: Az 1990. évi vásárhelyi vérengzés előzményei. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 34-48. (1999)

Andó, Mihály: Hydrogeographical features of the Upper Tisa river-system. Tiscia monograph series 4. pp. 135-172. (1999)

Andó, Mihály: Hydrogeography of the Szamos/Someş-Kraszna/Crasna river system. Tiscia monograph series 3. pp. 13-61. (1999)

Arany, Erzsébet: A cigány gyermekek pályaképe és életesélyei. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 65-72. (1999)

B

B. Székely, Gábor: Participiumok jelzőként - participiumok állítmányként a finnugor nyelvekben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 153-161. (1999)

Badira, Mezri: Maghreb, Svédország és a nemzetközi kereskedelem. Mediterrán tanulmányok, (9). pp. 17-21. (1999)

Badó, Attila: A francia esküdtszékkel kapcsolatos dilemmák. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 1. pp. 1-26. (1999)

Bagi, István and Kovács, M. Gábor: Distribution of plant nutrients in the seeds and shoots of Chenopodium rubrum L. var. pusillum Hausskn. along an environmental gradient. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 49-61. (1999)

Bagi, Zoltán Péter: Esztergom 1595-ös ostroma. Aetas, (14) 4. pp. 59-65. (1999)

Bagi, Zoltán Péter: Új szintézis a hódoltságról : Hegyi Klára : Török berendezkedés Magyarországon. Aetas, (14) 4. pp. 184-186. (1999)

Bakay, Kornél: A nemzeti királyeszme az Árpád-korban. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 4-8. (1999)

Bakonyi, Géza: Labirintus és textológiai struktúrák. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 9-19. (1999)

Bakró-Nagy, Marianne: A magyar határozott névelő kialakulásának szintaktikai vonatkozásai. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 5-13. (1999)

Balog, Éva: A Belvedere Meridionale és a Belvedere Kiskönyvtár repertóriuma : 1989-1998. Belvedere Meridionale, (Repert). pp. 3-87. (1999)

Balogh, Tibor: Eugen, Drewermann: A lényeg láthatatlan : A kis herceg mélylélektani elemzése. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 365-367. (1999)

Baloghné Bokor, Zsuzsanna and Tóthmérész, Béla: Soil fauna studies in a beech forest I. : comparative study in forest, forest margin and clear-cut area in Hungary. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 63-67. (1999)

Baloghné Nyakas, Antónia: Variation in dicot C4 type leaf anatomy in the Hungarian flora. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 31-40. (1999)

Balser, Werner and Miyake, Masatake: Summability of formal solutions of certain partial differential equations. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 543-551. (1999)

Balázs, József: Gondolatok a bűnözés statisztikai megfigyeléséről. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 7-14. (1999)

Balázs, Péter: Deux ouvrages sur la tolérance au milieu du XVIIIe siécle : Turgot et La Beaumelle. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 17-27. (1999)

Banarescu, Petru M.: The fish fauna of the river Someş/Szamos basin. Tiscia monograph series 3. pp. 249-268. (1999)

Barics, Veronika and Canetti, Elias: Ein Zerrspiegel zwischenmenschlicher Beziehungen in den Dramen Elias Canettis. Acta germanica, (9). pp. 64-70. (1999)

Baricz, Árpád: Bibliotheca antiqua : a főiskola XVI. szazadi könyvallománya. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 157-160. (1999)

Baricz, Árpád: Magyar nyelvű református bibliakiadások a XVII. században. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 128-132. (1999)

Barna, Gábor: Bihari román szokások és hiedelmek egy magyar katolikus pap szemével. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 269-277. (1999)

Baron, Simson and Schipp, Ferenc: Topological properties of complementary spaces for double Walsh series. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 585-595. (1999)

Barthélemy, Dominique: A történeti gondolkodás visszafejlődése : az "ezredik év körüli átalakulás" teóriája. Aetas, (14) 3. pp. 166-173. (1999)

Barát, Erzsébet: "A politizáláshoz autonómia szükséges" : a 'nőkérdés' társadalmi és tudományos aktualitása : Pető Andrea : Nőhistóriák : a politizáló magyar nők történetéből : 1945-1951. Aetas, (14) 1. pp. 322-334. (1999)

Bassola, Péter: Wörterbücher zur Substantivvalenz aus heutiger Sicht. Acta germanica, (8). pp. 31-47. (1999)

Bayrak, Bural and Can, Mehmet: Nonexistence of global solutions of a quasilinear bi-hyperbolic equation with dynamical boundary conditions. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 3. pp. 1-10. (1999)

Beck, Rolf K. and Borger, Harald: Soils and relief of the Aggtelek Karst (Ne. Hungary) : A record of the ecological impact of paleoweathering effects and human activity. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 13-30. (1999)

Bellon, Tibor: Karácsonyi asztal. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 279-287. (1999)

Belényi, Gyula: Az 1945. évi fordulat távlati következményeiről : a kelet-európai történelmi régió társadalomszervezési modelljének behatolása Közép-Európába. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (108). pp. 85-95. (1999)

Bencsik, Edit: Jelzős szintagmák az erza-mordvin nyelvben. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 69-76. (1999)

Bencze, Lóránt: A szöveg mint viszonyok viszonya : a szövegtan mint tudományágak, módszerek, megközelítések viszonyrendszere. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 44-47. (1999)

Benkes, Réka: Névmutató. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 411-414. (1999)

Benkes, Réka: Tárgymutató. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 409-410. (1999)

Benkes, Réka and Debreczeny, Sándorné: A józsefvárosi általános iskolában folyó helyi minőségellenőrzési és minőségbiztosítási programról. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 20-25. (1999)

Benkes, Réka and Vass, László: Galaxisról galaxisra : 4. A Magyar Elektronikus Könyvtár és a Sulinet. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 61-65. (1999)

Benkes, Réka and Vass, László: A hálózat paradigma ; A Magyar Elektronikus Könyvtár és a Sulinet. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 319-323. (1999)

Bernáth, Csilla: Zur Entstehung neuer Phraseologismen - Filmtitel auf dem Weg zum geflügelten Wort. Acta germanica, (8). pp. 169-173. (1999)

Bernáth, Árpád: Über die Metapher. Acta germanica, (8). pp. 99-106. (1999)

Berta, Tibor and Rojas, Fernando de: La Celestina : desde el castellano medieval hacia el español clásico. Acta hispanica, (4). pp. 69-80. (1999)

Berton, Lucie: Les romans du cycle des villes dans le oeuvre de J. M. G ; Le Clézio ibauche d'une réflexion sur l'homme dans la ville : la micromanie. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 117-125. (1999)

Besenyei, Lajos: Az új társasági törvény margójára. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 23-29. (1999)

Besenyei, Lajos: Előszó. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 5-6. (1999)

Besir, Anna: A magyarországi nemzetiségi és idegennyelvi oktatás nyelvpolitikai és didaktikai hátteréről. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 3-10. (1999)

Betancor, Jorge J.: On asymptotic behaviours of Boehmians and Zemanian distributions. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 635-649. (1999)

Beurer, Jochen and Borwein, David and Kratz, Werner: Two Tauberian theorems for Dirichlet series methods of summability. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 139-168. (1999)

Bhatia, Rajendra and Davis, Chandler: Perturbation of extended enumerations of eigenvalues. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 277-286. (1999)

Biswas, Animikh and Foiaş, Ciprian and Frazho, Arthur E.: Weighted commutant lifting. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 657-686. (1999)

Blazovich, László: Az alföldi mezővárosok etnikai képe a. 14-16. században. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 31-41. (1999)

Bobvos, Pál: A szövetkezet vagyoni viszonyainak átalakulása, különös tekintettel a termőföldekre. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 43-52. (1999)

Boda, István Károly and Porkoláb, Judit: Nyelvi megformálások értelmezése számítógépes programmal : A Jelenések könyve néhány részlete alapján. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 295-302. (1999)

Bodnár, Tamás: Az első arany. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 78-80. (1999)

Bodnár, Tamás: Hitler békegalambja, avagy a berlini olimpia. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 107-109. (1999)

Bodnár, Tamás: Volt egyszer egy Hajnal... : az Auróra cirkáló története. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 95-98. (1999)

Bodnár, Tamás: A világ tetején, avagy sok hűhó egy hegyért. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 72-76. (1999)

Bogner, Stephan: Zum Gebrauch von Passivformen im Lateinischen und im Frühneuhochdeutschen. Acta germanica, (8). pp. 175-183. (1999)

Bombitz, Attila and Ransmayr, Christoph: Geschichten aus dem Mazzini-Nachlaß : zum Netzwerk von Christoph Ransmayr. Acta germanica, (9). pp. 135-140. (1999)

Borbola, Andrea and Papp-Nagy, Éva: List of publications of the Laboratory until December 1998. Plant cell biology and development, (10). p. 98. (1999)

Botos, Csaba: An ecologically based, computer assisted, forest rehabilitation project in the Aggtelek National Park, Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 165-170. (1999)

Bradley, Richard C.: On mixing rates for nonisotropic random fields. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 749-765. (1999)

Bródy, János: A sztrájkjog nemzetközi és magyar aspektusai. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 2. pp. 1-21. (1999)

Budai, Júlia: A kritikai gondolkodás tanításáról. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 154-158. (1999)

Burján, Mónika: Cent ans de réflexion théorique sur la traduction en Hongrie : 1787-1883. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 65-72. (1999)

Burlando, Laura: Approximation by semi-Fredholm and semi-α-Fredholm operators in Hilbert spaces of arbitrary dimension. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 217-275. (1999)

Burton, Theodore Allen and Somolinos, Alfredo: Asymptotic stability in differential equations with unbounded delay. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 13. pp. 1-19. (1999)

Bába, Károly and Sárkány-Kiss, Endre: Contribution to the mollusc community of Someşul Cald/Meleg Szamos gorges. Tiscia monograph series 3. pp. 275-278. (1999)

Bába, Károly and Sárkány-Kiss, Endre: Terrestrial snail fauna in the Someş/Szamos river valley from the spring region to the inflow into the river Tisza. Tiscia monograph series 3. pp. 279-296. (1999)

Bán, Mónika and Rojas, Fernando de: La segunda Celestina. Acta hispanica, (4). pp. 55-60. (1999)

Bánki, Éva and Rojas, Fernando de: A folie d'amour e a Celestina. Acta hispanica, (4). pp. 47-54. (1999)

Bánki-Nagy, Endre: Rózsa Sándor. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 21-27. (1999)

Bánki-Nagy, Endre: Szent Benedek és a Benedek-rend korai századai. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 4-6. (1999)

Bárány-Kevei, Ilona: Microclimate of karstic dolines. Acta climatologica, (32-33). pp. 19-27. (1999)

Bárány-Kevei, Ilona: Preface. Acta climatologica, (32-33). p. 1. (1999)

Bárány-Kevei, Ilona and Mezősi, Gábor: The relationship between soil cheistry and the heavy metal content of vegetation on karsts. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 47-53. (1999)

Békési, Imre and Petőfi, Sándor János and Vass, László: Gondolatok a szövegtani kutatás soron következő feladataihoz : a szaknyelvi szövegek szövegtani elemzése felé : bevezetés. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 11-15. (1999)

Bérczi, Imre: Az iparjogvédelem szerepe a gazdaságban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 15-21. (1999)

Bérczi, Szaniszló and Gál-Sólymos, Kamilla and Holba, Ágnes and Lukács, Béla and Martinás, Katalin: On the thermodynamics of meteorites and parent bodies II. : from chondrites through the primitive achondrite verities (stage A and stage B) to the basaltic achondrites. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 175-198. (1999)

Béres, Márta: Data to the vegetation of mushrooms in the Upper-Tisa region. Tiscia monograph series 4. pp. 293-307. (1999)

Bíró, Csaba: Vérengzés Szőregen és Szegeden. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 51-61. (1999)

Bóra, Ferenc: Felkészülés a közoktatás változásaira. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 10-13. (1999)

Büky, László: Velcsov Mártonné hetvenéves. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 5-6. (1999)

Büky, László and Ady, Endre and Füst, Milán: A sors nyelvi ábrázolása Ady Endre Füst Milán lírájában. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 29-36. (1999)

Büky, László and Forgács, Tamás: Bevezető. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 3-4. (1999)

Büky, László and Fried, István and Németh, Miklós and Szabó, József and Tóth, Szilárd: Szemle. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 337-370. (1999)

C

Cerezo-Galán, Pedro: La doble crisis, ideológica e intelectual, del 98. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 15-36. (1999)

Chyan, Chuan Jen and Henderson, Johnny: Eigenvalue characterization for a class of boundary value problems. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 12. pp. 1-13. (1999)

Cialdea, Alberto: The summability of conjugate Laplace series on the sphere. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 93-119. (1999)

Cieger, András: A magyar mikrotörténelem hajnala. Aetas, (14) 4. pp. 163-167. (1999)

Cima, Joseph A. and Siskakis, Aristomenis G.: Cauchy transforms and Cesàro averaging operators. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 505-513. (1999)

Cs. Jónás, Erzsébet: A számítógép felhasználói nyelve : a virtuális dialógusok szerkezete. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 325-337. (1999)

Csaba, Béla: On the partitioning algorithm. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 217-227. (1999)

Csanádi, József and Fenyvessy, József: A tehén-, juh-, kecsketej alkotórészeinek összehasonlító táplálkozásélettani megítélése. Tudományos közlemények, (20). pp. 64-70. (1999)

Csejtei, Dezső: La filosofíja del paisaje en los ensayos de Unamuno. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 52-79. (1999)

Csejtei, Dezső and Unamuno, Miguel de: Don Quijote mint európai paradigma : megjegyzések Unamuno Európa-képéről. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 221-228. (1999)

Csendes, Tibor and Fülöp, Zoltán: Preface. Acta cybernetica, (14) 2. p. 215. (1999)

Csirik, János: Preface. Acta cybernetica, (14) 1. (1999)

Csirik, János: Two simple algorithms for bin covering. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 13-25. (1999)

Csite, András: A "szántói" modell : a helyi gazdaság eltartóképességének növekedése és az ezt kiváltó tényezők Zalaszántón 1790-1850 között. Aetas, (14) 1. pp. 5-29. (1999)

Csonkaréti, Károly: Fejezetek az osztrák-magyar haditengerészet tengeralattjáró flottillájának történetéből : (1. rész). Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 80-91. (1999)

Csuday, Csaba: Abismo y "abismamientos" en (la) Niebla. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 155-161. (1999)

Csák, László: A bizonyosság metafizikájának hipotézise. Különbség 10. pp. 3-7. (1999)

Császár, József: Water quality of Hungarian reach of the river Szamos. Tiscia monograph series 3. pp. 105-131. (1999)

Császár, Zsuzsanna: A magyar nyelv kötelező tanításáról szóló törvény (1879/XVIII. tc.) A Hon című újság tükrében. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 57-86. (1999)

Csécsy, Imre and Szélinger, Balázs: 20. dokumentum : Csécsy Imre: Vesztett ügy védelmében : részletek. Documenta Historica 44. pp. 97-100. (1999)

Cséka, Ervin: A büntető tárgyalási rendszer. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 63-78. (1999)

Csíky, Gábor: Quelques aspects de la religion de Chateaubriand : de l'exotisme américain au perfectionnement de la société. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 85-92. (1999)

Csölle, Anita: A szövegkohézió szerepe a szövegtani kutatásokban. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 136-154. (1999)

Csöndes, Tibor and Dibuz, Sarolta and Kotnyek, Balázs: Test suite reduction in conformance testing. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 229-238. (1999)

Csúcs, Sándor: A birtokos személyragok és funkcióik az őspermiben. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 15-22. (1999)

Cui, Yunan and Hudzik, Henryk: On the Banach-Saks and weak Banach-Saks properties of some Banach sequence spaces. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 179-187. (1999)

Czelakowski, Janusz and Elgueta, Raimon: Local characterization theorems for some classes of structures. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 19-32. (1999)

Czoch, Gábor and Sonkoly, Gábor: A "hosszú időtartam" új értelmezése : beszélgetés Jean-Yves Grenierrel, az Annales folyóirat főszerkesztőjével. Aetas, (14) 1. pp. 306-311. (1999)

Czúcz, Ottó: Gondolatok az önálló mezőgazdasági gazdálkodók szociális védelmének kiterjesztési lehetőségeiről. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 53-61. (1999)

D

Darabos, Gabriella: The role of soil - microorganisms in karst corrosion. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 54-59. (1999)

Darwish, Mohamed Abdalla: Hysteresis in Urysohn-Volterra systems. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 4. pp. 1-8. (1999)

Day, Michael: Short-term decline in soil carbon dioxide concetrations upon burning of secondary vegetation in the karst of Belize. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 63-69. (1999)

Deli, Tamás and Sümegi, Pál: Biogeographical characterisation of Szatmár-Bereg plain based on the mollusc fauna. Tiscia monograph series 4. pp. 471-477. (1999)

Demcsák, Katalin: L'assenza presente nelle commedie di lelio. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 239-254. (1999)

Demetrovics, János and Pethő, Attila and Rónyai, Lajos: On ±l-representations of integers. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 27-36. (1999)

Deák, Ágnes: Együttműködés vagy konkurencia : Az alsó-ausztriai, a csehországi és a magyarországi ellenzék összefogási kísérlete 1847-1848-ban. Aetas, (14) 1. pp. 43-61. (1999)

Dobcsányi, Ferenc: Szegedtől - Szegedig : antológia '98 : I-II. : Szeged, Bába és Társa, 1998. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 99-100. (1999)

Dobos, Erzsébet and Azorín, José Martínez Ruiz and Ortega y Gasset, José: Azorín visto por Ortega y Gasset. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 177-183. (1999)

Dombi, Alice and Oláh, János: Oláh János : Mester János élete és munkássága : Gyula, APC Stúdió, 1998. Módszertani közlemények, (39) 4. p. 189. (1999)

Domokos, Johanna and Tarasti, Eero: Szemiotika nélküli szemiotika : Eero Tarasti: Esimerkkeja, semiotiikan uusia teorioita ja soveluksia, Gaudeamus kiadó, Helsinki, 1996. Szövegek között, (3). pp. 131-137. (1999)

Domonkos, János: Adalékok a Himnusz tanításához. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 28-30. (1999)

Domonkos, János: Előkészületek a Szentévre, a Nagy Jubileumra. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 229-230. (1999)

Domonkos, János: Füzesi Zsuzsa, a meserajzoló. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 102-104. (1999)

Domonkos, János: A Galyatetői nagyszálló megnyitásának 60. évfordulójára : Kodály-emlékek. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 189-190. (1999)

Domonkos, János: Lélek és tenger : Bárdosi Németh János (1902-1981) hátrahagyott költeményei : Pécs, Baranya Megyei Könyvtár, [1994]. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 140-142. (1999)

Domonkos, János: A XXIX. Kajak-Kenu Világbajnokság, Szeged 1998. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 55-56. (1999)

Domé, Györgyné: A szövetkezetek jogi szabályozásának múltja, jelene és jövője. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 79-93. (1999)

Drăgulescu, Constantin: Wetland flora and vegetation of the Upper Tisa river valley. Tiscia monograph series 4. pp. 213-272. (1999)

Drăgulescu, Constantin and Macalik, Kunigunda: The aquatic and paludal flora and vegetation from the river Someş/Szamos valleys. Tiscia monograph series 3. pp. 77-104. (1999)

Dumont, Jean Marie and Grabner, Peter J. and Thomas, Alain: Distribution of the digits in the expansions of rational integers in algebraic bases. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 469-492. (1999)

Dániel, Ágnes: Tocqueville és Marx : Az amerikai demokrácia és a Tőke értelem-szemantikai szembesítésének tapasztalatai. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 155-180. (1999)

Dávid, Géza: Az első szegedi bég, Dervis életpályája. Aetas, (14) 4. pp. 5-18. (1999)

Démuth, Ágnes: Pedagógusok vélekedése tanulási szokásokról, módszerekről : két tanártovábbképzés [!tapasztalatai] tapasztalai. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 48-50. (1999)

Dósa, Márta: Az abszurdtól való elhatárolódás kísérlete : kérdőjelek Mrozek és Örkény drámaírói tevékenységének megítélésében. Szövegek között, (3). pp. 109-129. (1999)

Döbör, András and Knopp, Guido: "Ha elfogulatlanul ki tudjuk mondani, hogy Beethoven és Goethe német volt - de Hitler is, akkor jó úton járunk" : Guido Knopp: Ne féljünk Hitlertől! Bp., 1997, Magyar Könyvklub. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 133-136. (1999)

Dömösi, Pál and Nehaniv, Chrystopher L.: Complete finite automata network graphs with minimal number of edges. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 37-50. (1999)

E

Emecen, Feridun M.: Egy régi imágó újbóli felfedezése : Oguz hagyomány és Közép-Ázsia ismerete az első oszmán krónikákban. Aetas, (14) 4. pp. 19-26. (1999)

Engel, Ulrich: Plädoyer für ein bilinguales Partikellexikon. Acta germanica, (8). pp. 9-19. (1999)

Engelfriet, Joost and Hoogeboom, Hendrik Jan and Van Best, Jan-Pascal: Trips on trees. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 51-64. (1999)

Engi, József: Az autóbuszgyártás ipar- és technikatörténete. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 106-118. (1999)

Engi, József: A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : a kezdetektől a 19. század végéig. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 137-154. (1999)

Engi, József: A szegedi autóbusz-közlekedés története : 1. rész: A kezdetektől 1945-ig. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 128-146. (1999)

Engi, József: A szegedi autóbusz-közlekedés története : 2. rész: 1945-től napjainkig. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 97-121. (1999)

Erdei, László: Prof. Dr. Ferenc Zsoldos is 70 years old. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 127-131. (1999)

F

Fabulya, Andrea: A homoszexualitás mint lehetséges szubkulturális kód Mihail Kuzmin műveiben. Szövegek között, (3). pp. 23-31. (1999)

Faix, Dóra: La desintegración de los géneros literarios en la generación del 98. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 80-87. (1999)

Farkas, Gyula L.: In memoriam Dr. Sándor Oláh : 1960-1998. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 149-151. (1999)

Farkas, Gyula L.: An obituary to Prof. Dr. Ferenc Biczók : 1912-1998. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 133-137. (1999)

Farkas, József: Időszerű gondolatok a leszerelésre nevelésről. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 151-153. (1999)

Farkas, Mária: I silntagmi locativi esprimenti rapporto esterno in ungherese e in italiano. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 191-210. (1999)

Farkas, Márton: Why are ethyloestradiol and d-norgestrel capable of emergency contraception? Acta biologica, (43) 1-4. pp. 85-93. (1999)

Farkas, Márton and Bérczy, Judit and Gyetvai, Gyula: Inhibition of ovulation with dopamin-antagonists. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 95-102. (1999)

Farkas, Zoltán: Kell-a Oroszországnak Európa? : Vlagyimir Szolovjov Oroszország és Európa viszonyáról. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 306-321. (1999)

Fehér, Katalin and Fehér, Katalin and Hakl, József and Janata, Károly and Bognár, Csaba and Nagy, Ferenc and Weidinger, Tamás: Cave-human interactions in two Hungarian caves. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 112-117. (1999)

Fehér, M. István: Európai filozófia — európai integráció : hasonlóságok, különbségek, vonatkozások. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 7-20. (1999)

Fekete, Zoltán: Porfelhok, záporesők, filozófusok : társadalmi- és életközösség Platón Hetedik levelében. Különbség 10. pp. 8-25. (1999)

Fericsán, Kálmán: Tehetséggondozás a "Középipartanodában". Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 182-184. (1999)

Ferkov, Jakab: Téglavetés Radamosban. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 289-295. (1999)

Ferwagner, Péter Ákos: Gyarmatosítók és nacionalisták : az 1948-as parlamenti választások Algériában. Mediterrán tanulmányok, (9). pp. 27-53. (1999)

Fischer, Ferenc: La Guerra hispano-norteamericana a través de los libros de textos de historia alemanes de la época (1900-1918). Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 237-250. (1999)

Fodor, Pál: Az oszmán pénzrendszer 16. századi válságáról : megjegyzések az 1585/89. évi leértékelésről. Aetas, (14) 4. pp. 27-40. (1999)

Fogarasi, Sándor: Infiltration in the Transdanubian Middle Mountains, Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 212-218. (1999)

Font, Márta: A kijevi (nagy) fejedelmi hatalom jellegéről. Aetas, (14) 3. pp. 22-33. (1999)

Forgács, Erzsébet: A reklám mint a lélektani hadviselés eszköze : stratégiák és fegyverek. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 303-318. (1999)

Forgács, Tamás: Adalékok levegő szavunk történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 7-14. (1999)

Forgács, Tamás: Bővítmények grammatikalizálódásának és lexikalizálódásának kérdései az igevalencia szemszögéből. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 23-44. (1999)

Forró, Lajos: Na zidovima naši tragovi. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 63-67. (1999)

Forró, Lajos: Nevolja mi sudjena, nosim je u kostima. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 64-69. (1999)

Forró, Lajos: Ravna ti je Jugoslavija! Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 24-27. (1999)

Forró, Lajos: Sarajevo najmili grade... Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 55-59. (1999)

Fried, István: Előszó. Szövegek között, (3). pp. 1-2. (1999)

Fáyné Dombi, Alice: "A technika tárgy fejlődése és fejlesztése a múlt, jelen és jövő tükrében" : kiállítás és országos konferencia a JGYTF Technika tanszékén. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 149-150. (1999)

Fáyné Dombi, Alice and Szöllősi, Erzsébet: Szöllősi Erzsébet : Környezetvédelem és társadalom : Szeged, Szenna K., 1998. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 227-228. (1999)

Fónai, Mihály and Papik, Péter: A közoktatásfejlesztés kistérségi lehetőségei : helyzetkép egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisrégióban. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 107-117. (1999)

Fórián, Judit: Come comunicare senza parole. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 211-216. (1999)

Füle, Sándor and Nagy, Andor József: Új forrásmunka a médiapedagógiáról. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 220-221. (1999)

Fülöp, Zoltán: On one-pass term rewriting. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 83-98. (1999)

G

Galdean, Nicolae: Some considerations about the rheophilic elements of the benthic fauna (ord. Ephemeroptera, Plecoptera and Trichoptera) of the Upper Tisa region. Tiscia monograph series 4. pp. 413-425. (1999)

Galdean, Nicolae and Staicu, Gabriela and Bacalu, Petru: The assessment of the bioindicator value of some rheophilic elements of the river Someş/Szamos lotic system. Tiscia monograph series 3. pp. 215-222. (1999)

Gallasy, Magdolna: Jelzős szerkezetek és a határozottság közelebbről : a határozottság jelzős szerkezetekben való alakulásának néhány kérdése a magyar nyelv történetében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 45-52. (1999)

Gao, Hongjun and Ma, To Fu: Global solutions for a nonlinear wave equation with the p-Laplacian operator. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 11. pp. 1-13. (1999)

Garaczi, Imre: Records of the tragical awareness of life. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 99-104. (1999)

Garaczi, Imre: The philosophy of history as the play of the historic reason. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 277-285. (1999)

García de Cortázar, Fernando: Un 98 sin llanto. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 8-14. (1999)

Gausz, András: Menjünk vissza Ázsiába! Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 260-265. (1999)

Gaál, Endre: Dr. Gaál Endre műveinek válogatott bibliográfiája. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (108). pp. 10-16. (1999)

Gaál, Endre: A Szegedi Tudományegyetem Acta Historica I-C. számainak története. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (100). pp. 1-59. (1999)

Gaál, Zsuzsanna: Adverbiale im Fokus. Acta germanica, (8). pp. 147-155. (1999)

Gecsei, Edit: "Műveld a csodát, ne magyarázd!" : taneszközcsomag a regionális kultúra és a művelődéstörténet tanításához. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 44-47. (1999)

Gerhardt, Volker: Die politische Wirklichkeit einer Idee : eine Verteidigung Europas gegen die intellektuelle Skepsis. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 95-106. (1999)

Gerse, Mária: Análisis narratológico de la agonía en Niebla y Todo verdor perecerá. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 170-176. (1999)

Ghira, Ioan and Ghile, Paul: The herpetofauna of the river Someş/Szamos basin. Tiscia monograph series 3. pp. 311-317. (1999)

Giczi, Zsolt: Egy eszmecsere és előzményei : vélemények a katolikus-protestáns egység megvalósításának lehetőségéről a Magyar Szemle és a Protestáns Szemle 1937-1938-as évfolyamaiban. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (108). pp. 65-83. (1999)

Gillieson, David and Thurgate, Mia: Landscape classification and karst management at Jenolan caves, New South Wales, Australia. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 134-143. (1999)

Gombin, Dorzs: Effects of carbodiimides coupling agents on the properties of immobilized glucoamylases. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 69-74. (1999)

Granasztói, Olga: L'apparition du terme de libertinage en Hongrie dans la deuxième moitié du XVIIIe siécle. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 41-53. (1999)

Greenblatt, Stephen: A reneszánsz költészet rezonanciája. Aetas, (14) 1. pp. 301-305. (1999)

Grossinho, Maria do Rosário: Existence of stable periodic solutions of a semilinear parabolic problem under Hammerstein-type conditions. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 9. pp. 1-22. (1999)

Gulya, János: Mondatszerkezettan. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 53-58. (1999)

Gulyás, László: A felvételi interjú sajátosságai. Tudományos közlemények, (20). pp. 25-34. (1999)

Gunn, John: Karst cathcment protection : The Cuilcagh Mountain Park initiative, county Fermanagh, Northern Ireland. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 121-133. (1999)

Gurka, Dezső: A lélek halhatatlanságának problematikája a Phaidónban és egy XVIII. századi Platón-interpretációban. Különbség 10. pp. 26-33. (1999)

Gyenge, Zoltán: Trödelmarkt der Ideen. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 229-233. (1999)

Gyeviki, János and Fabulya, Zoltán and Kiss, Róbert: Pneumatikus működtetésű fordított inga fuzzy szabályozással. Tudományos közlemények, (20). pp. 46-53. (1999)

Gyimesi, Tímea: Paradoxes sur la notion de tradition : a propos de l'approche de l'ceuvre de Michel Tournier. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 103-115. (1999)

Gyáfrás, Edit: Fachlexik der Wirtschaft. Acta germanica, (8). pp. 73-84. (1999)

Györe, Károly and Sallai, Zoltán and Csikai, Csaba: Data to the fish fauna of river Tisa and its tributaries in Hungary and Romania. Tiscia monograph series 4. pp. 455-470. (1999)

Gángó, Gábor: Metternich konzervatív Európája és a magyar liberálisok 1848 után : Eötvös József, Trefort Ágoston és Franz Hartig párbeszéde - Palackyról, Palacky ürügyén. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 286-293. (1999)

Gángó, Gábor: Trefort Ágoston tervezete az osztrák birodalom megszervezésére 1850 novemberében. Aetas, (14) 1. pp. 187-207. (1999)

Gángó, Gábor: Értekezés az eszközökről, melyekkel a forradalom befejezhető az osztrák birodalomban és Magyarországon. Aetas, (14) 1. pp. 189-207. (1999)

Gécseg, Ferenc: List of publications by Ferenc Gécseg. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 209-214. (1999)

Géczi, János: A középkori organikus világkép változásai : néhány megjegyzés. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 181-251. (1999)

Gősi, János: A műszaki diagnosztikai eljárások alkalmazásának gazdasági hatásai. Tudományos közlemények, (20). pp. 71-76. (1999)

H

H. Tóth, István: Egy meseértés-kutatás témája és tanulságai. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 13-18. (1999)

H. Tóth, István: Egy tanulói fogalomhasználatot elemző vizsgálat témája és tanulságai. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 73-79. (1999)

H. Tóth, István: Emlékezés a kettős Radnóti-évfordulóra. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 216-219. (1999)

H. Tóth, István: Utak a művek elemzéséhez. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 133-135. (1999)

H. Tóth, István: A névelőről a nyelvhasználat fejlesztéséért. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 171-176. (1999)

H. Tóth, Tibor: Az állítmány-jelző tengelypozícióból kiváló elemtípusok, különös tekintettel a -ható képzőre. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 163-174. (1999)

Haader, Lea: Részrendszerváltozás az összetett mondatokban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 59-66. (1999)

Hailé Szelasszié, I. (Etiópia : császár) and Szélinger, Balázs: 21. dokumentum : Hailé Szelasszié felhívása a nemzetek szövetségéhez : Genf, 1936. június 30. Documenta Historica 44. pp. 101-112. (1999)

Hajdú, József: Az alternatív vitamegoldási rendszerek szerepe a munkahelyi szexuális zaklatásos ügyek megoldásában. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 3. pp. 1-63. (1999)

Hajdú, József: The preliminaries and basic elements of the new Hungarian private pension system. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 95-119. (1999)

Hajdú, Péter: Portré Györke Józsefről. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 77-102. (1999)

Hajnal, Péter: Book reviews. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 397-438. (1999)

Hajnal, Péter: Book reviews. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 767-784. (1999)

Hajnóczi, Gábor: Il carattere aulico della cultura architettonica dell'umanesimo. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 255-262. (1999)

Hajzer, Lajos: Ju. F. Ovszjannyikov : Az orosz beszéd "aranymondásai" : szólások, közmondások, frazeologizmusok, találó kifejezések : Sztavropol, 1998. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 186-187. (1999)

Hajzer, Lajos and Fedosov, Viktor Aleksandrovič: V. A. Fedoszov : Magyar-orosz nyelvi kontaktusok : Nyíregyháza, Bessenyei György K., 1997. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 51-52. (1999)

Hajzer, Lajos and Klimeš, Lumír: Lumír Klimeš : Idegen szavak szótára : Praha, 1998. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 144-145. (1999)

Hajzer, Lajos and Mózes, István Miklós: Magyar közmondások, szólások : szerkesztette: Mózes István Miklós : Budapest, Metropolis K., 1998. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 100-102. (1999)

Hakl, Robert: On some boundary value problems for systems of linear functional differential equations. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 10. pp. 1-16. (1999)

Hakonen, Harri and Raita, Timo: A family of fast constant-space substring search algorithms. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 239-250. (1999)

Hakuni, Ulla: Our cousins in the north : the images of Finland among some members of the finnish club of Szeged. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 297-309. (1999)

Halász, Tibor and Siposné Kedves, Éva and Bonifert, Domonkosné and Vízvári, Albertné and Jámbor, Gyuláné: A természetről tizenéveseknek : egy tankönyvcsalád bemutatása. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 31-43. (1999)

Halászné Fekete, Mária and Záhonyiné Racs, Piroska and Szabó, M.: Fűszerpaprika őrlemény színváltozásának műszeres vizsgálata. Tudományos közlemények, (20). pp. 90-95. (1999)

Hamar, József: Algological data on the upper reach of river Tisa. Tiscia monograph series 4. pp. 355-360. (1999)

Hamilton-Smith, Elery: Management for environmental and social sustain ability at Jenolan caves, New South Wales, Australia. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 144-152. (1999)

Hammer, Erika and Leutenegger, Gertrud: Ariadnes Faden im Labyrinth : einige Überlegungen zum Netzwerk anhand Gertrud Leuteneggers Buch Komm ins Schiff. Acta germanica, (9). pp. 125-134. (1999)

Hanczár, Tímea and Bodrossy, Levente and Kovács, Kornél L.: Hydrogenase activity assays on Metlrylococcus capsulatus (BATH). Acta biologica, (43) 1-4. pp. 75-84. (1999)

Hansel, István: Versuch einer Wiederbelebung ungarndeutscher Forschungen am Institut für Germanistik der JATE Szeged : Ziele, Möglichkeiten und Schwierigkeiten - ein Arbeitsbericht. Acta germanica, (8). pp. 249-254. (1999)

Harka, Ákos and Banarescu, Petru M.: Fish fauna of the Upper Tisa. Tiscia monograph series 4. pp. 439-454. (1999)

Harris, B. J. and Marzano, F.: Eigenvalue approximations for linear periodic differential equations with a singularity. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 7. pp. 1-18. (1999)

Havasi, Ildikó and Parrag, Tibor: The planned landscape protection area in the Western Mecsek Hills, Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 171-173. (1999)

Hegedűs, Attila: Az -ék képző (jel? rag?) és a tágabb külső helyviszony történeti-nyelvjárási összefüggése. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 67-73. (1999)

Hegedűs, Katalin: Tesztsorozat angol nyelvből a 4-8. osztályosok számára. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 80-86. (1999)

Hegyi, Gergely: Az olasz-etióp háború. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 121-129. (1999)

Hegyi, Gergely and Delumeau, Jean: A real renaissance book : Jean Delumeau: Reneszánsz. Budapest, 1997, Osiris könyvkiadó. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 126-127. (1999)

Hegyi, Pál: Ami Austernek nem zsánere. Szövegek között, (3). pp. 69-81. (1999)

Hehle, Christine and Fontane, Theodor: Berlin, Borsig, Bismarck. : zur Konstitution von Räumen in Theodor Fontanes Stine. Acta germanica, (10). pp. 34-46. (1999)

Heller, Ágnes: Európa, Európa... Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 21-32. (1999)

Helmes, Günter and Ehrenstein, Albert: "den gepflegten Stil des Elends als Kunst- und Freudeborn". : über frühe Erzhälungen Albert Ehrensteins. Acta germanica, (10). pp. 110-122. (1999)

Hermann, Róbert: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyar történetírásban. Aetas, (14) 1. pp. 62-85. (1999)

Heves, Csilla and Nagy, Elemér and Nagy, Elemérné: A CAI/CBT felhasználási lehetőségeiről. Tudományos közlemények, (20). pp. 77-83. (1999)

Hevér, Krisztina: Az érzékelést (észlelést) jelentő erza-mordvin igék. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 103-112. (1999)

Hirasawa, Go: Extremal positive selfadjoint extensions of a positive symmetric quotient. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 203-216. (1999)

Hoffmann, Zsuzsanna: Újabb monográfiák a római jog témaköréből : Zlinszky János : Ius privatum : a római magánjog története ; Állam és jog az ősi Rómában. Aetas, (14) 1. pp. 312-314. (1999)

Holló, Csaba: On a merging reduction of the process network synthesis problem. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 251-261. (1999)

Holzner, Johann and Renk, Anton: Die wirre Welt der Kurzgeschichten Anton Renks. Acta germanica, (10). pp. 123-133. (1999)

Homoki-Nagy, Mária: A szabad költözködési jog biztosítása Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 121-131. (1999)

Homonnai, Sarolta: "...eundo in nuncium regis versus regem Hungariae..." : egy diplomáciai utazás és költségei 1346-ban. Aetas, (14) 3. pp. 34-56. (1999)

Homonnai, Sarolta: A magyarországi bencések 14. századi reformtörekvései. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (110). pp. 43-55. (1999)

Honti, László: Az obi-ugor konszonantizmus története. Studia uralo-altaica, (Suppl.). pp. 1-151. (1999)

Horváth, Brigitta: A magyar társadalom élete az oszmán uralom idején : Szakály Ferenc : Magyar intézmények a török hódoltságban. Aetas, (14) 4. pp. 195-198. (1999)

Horváth, Erika: Chronicle : [visiting scientists, international laboratory activities, Hungarian scientific activities, laboratory meetings, teaching program of the laboratory, awards]. Plant cell biology and development, (10). pp. 99-104. (1999)

Horváth, Géza and Hesse, Hermann and Schopenhauer, Arthur: Schizophrenie und Selbstmord oder Zweiheit und Einheit in Hermann Hesses Erzählung Klein und Wagner, mit einem Ausblick auf Schopenhauer. Acta germanica, (10). pp. 145-152. (1999)

Horváth, László: Felderítetlen részletek a szószerkezetek történetében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 75-80. (1999)

Horváth, László and Palotay, Ferencné and Báthory, Zoltán and Falus, Iván: Amit a pedagógiáról tudni érdemes... Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 187-189. (1999)

Horváth, Márta and Canetti, Elias: Abwehrstrategien gegen den Riß im Netz : Raumkonstitution in Elias Canettis Roman Die Blendung. Acta germanica, (9). pp. 58-63. (1999)

Horváth, Márta and Musil, Robert: Der "andere Zustand" in Robert Musils Grigia und Die Vollendung der Liebe. Acta germanica, (10). pp. 153-161. (1999)

Horváth, Sz. and Makra, László and Mika, János: Spatial and temporal variations of the palmer drought severity index in South-East Hungary. Acta climatologica, (32-33). pp. 29-49. (1999)

Horváth, Zsuzsanna: Az Európai Közösség agrárpolitikai reformjának környezetvédelmi aspektusai. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 133-157. (1999)

Horváthné Almássy, Katalin and Bajúszné Kabók, Katalin and Bara-Herczegh, Ottilia: Sűrítő hidrokolloidok vizsgálata modellrendszerekben. Tudományos közlemények, (20). pp. 1-10. (1999)

Hoyk, Edit: Soil and vegetation on karst terrains in the projected protected landscapes of Western Mecsek, Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 31-39. (1999)

Hu, Shouchuan and Papageorgiou, Nikolaos S.: Degree theory for composed multifunctions. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 319-338. (1999)

Huber, Attila: Odonatological survey on the river Someş/Szamos in Romania. Tiscia monograph series 3. pp. 207-213. (1999)

Hunyadi, Zsolt: "Et iugiter famulantibus regi sempiterno..." : megjegyzések a székesfehérvári Johannita konvent egy hamis okleveléhez. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (109). pp. 39-46. (1999)

Hutchinson, George Allen: Varieties of algebras with linear terms. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 33-45. (1999)

I

Ibtehal, Abdel Rahman: Early diagenetic features of the scleractinians, pleistocene coral reef;Dahab (Sinai, Egypt). Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 161-174. (1999)

Ignotus, and Szélinger, Balázs: 17. dokumentum : Ignotus: Négyezer tonna kávé : részletek. Documenta Historica 44. pp. 83-85. (1999)

Ignotus, and Szélinger, Balázs: 19. dokumentum : Ignotus: Sommázat : részletek. Documenta Historica 44. pp. 92-96. (1999)

Imre, Rubenné and Móricz, Zsigmond: Egy regényhős nyelvhasználatának főbb sajátosságai : Móricz Zsigmond : A fáklya. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 162-168. (1999)

Imreh, Balázs and Ito, Masami: A note on the star-product. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 99-104. (1999)

Imreh, Balázs and Steinby, Magnus: Directable nondeterministic automata. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 105-115. (1999)

Iogna-Prat, Dominique: A politikai tér keresztény létrehozása : bibliográfiai vázlat. Aetas, (14) 3. pp. 57-72. (1999)

Ivanics, Mária: Krími tatár követjárások a bécsi udvarban 1598-1682 : vázlat a krími tatár diplomácia 16-17. századi történetéről. Aetas, (14) 4. pp. 41-50. (1999)

J

J. Nagy, László: Köztársaságpárti felkelés terve Spanyol Marokkóban, 1936-ban. Mediterrán tanulmányok, (9). pp. 23-26. (1999)

Jakab, Sámuel: Soils of the flood plain of the river Someş/Szamos. Tiscia monograph series 3. pp. 63-76. (1999)

Jaksa, Helga: Mit mond a kártya? Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 119-123. (1999)

Jancsák, Csaba and Kiss, Gábor Ferenc: "Virágokkal feldíszített kerékpárokon érkeztünk Kolozsvárra..." : az utászlaktanyától a Tisza forrásáig. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 60-64. (1999)

Janković, Dragan: Construction of recursive algorithms for polarity matrices calculation in polynomial logical function representation. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 263-283. (1999)

Jankóné Forgács, Judit and Lendvai, Endre: A vízibaromfi feldolgozása során használt kopasztóviasz vizsgálata. Tudományos közlemények, (20). pp. 84-89. (1999)

Janowski, Maciej: Kecskék és tokhalak : a közép-kelet-európai liberalizmus sajátosságai a francia forradalom és az első világháború között. Aetas, (14) 1. pp. 130-146. (1999)

Jeon, In Ho: On the Taylor-Browder spectrum. II. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 651-655. (1999)

Juhász, Dezső: A történeti nyelvtan néhány kérdése a nyelvföldrajz szemszögéből. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 81-90. (1999)

Juhász, Zsuzsanna: Az 1990-es évek közepének európai börtönnépessége : számok tükrében. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 5. pp. 1-14. (1999)

Jánoska, Antal: A magyar kártya története, ikonográfiája, készítői. Aetas, (14) 1. pp. 147-165. (1999)

Järvi, Jaakko: Object-oriented model for partially separable functions in parameter estimation. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 285-302. (1999)

Jójárt, László: A birtokrendezés múltja és kilátásai Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 159-166. (1999)

Jókai, Rita: Korzika : egy sziget a nagyhatalmi vetélkedés középpontjában. Mediterrán tanulmányok, (9). pp. 71-89. (1999)

Józsa, Zoltán: Regionalizmus és önkormányzatok. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 4. pp. 1-25. (1999)

Józsa, Zoltán: Szervezet és hatékonyság az önkormányzati szférában. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 167-179. (1999)

Jürgensen, Helmut: Syntactic monoids of codes. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 117-133. (1999)

K

K. Horváth, Zsolt: Az eltűnt emlékezet nyomában : Pierre Nora és a történeti emlékezetkutatás francia látképe. Aetas, (14) 3. pp. 132-141. (1999)

Kabesh, Mahmoud Lofty and Atia, M. S. and Dawoud, M.: Typology and microprobe analysis of zircons as an indicator to evolution and genesis of Abu El-Hasan granitoids, Northern-Eastern Desert, Egypt. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 21-44. (1999)

Kakucska, María H. and Vives, Juan Luis and Rojas, Fernando de: Juan Luis Vives y La Celestina : la crítica literaria de Juan Luis Vives a base de la Celestina. Acta hispanica, (4). pp. 87-96. (1999)

Kallós, Gábor: Hausdorff dimension of univoque sets. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 303-314. (1999)

Kalmár, Zoltán: National motifs on a young world citizen's luggage. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 250-259. (1999)

Kalmár, Zoltán: The philosophy of agony : an Accidental Meeting between Unamuno and Ulyanov in the Mausoleum. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 105-111. (1999)

Kantorovitz, Shmuel and Mahadav, Mariel: Analytic families of evolution systems. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 311-318. (1999)

Kaposi, Márton: Az olasz liberálisok Európa szellemi egységéről. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 263-276. (1999)

Kaposi, Márton: The spiritual Europe of the italian liberalism. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 294-305. (1999)

Karamata, Stevan and Knežević, Vera and Cvetković, Vladica and Srecković-Batocanin, Danica and Marčenko, Tatâna: Upper cretaceous trachydacites South of Belgrade - a contribution for the knowledge of the andesitic volcanism in the Northern part of the Vardar zone composite terrane. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 71-76. (1999)

Katona, Eszter: Il rapporto tra il mondo reale e quello speculare nella visione di Massimo Bontempelli. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 20-27. (1999)

Katona, Eszter: Néhány főbb német és magyar pedagógiai törekvés a XIX. században. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 44-56. (1999)

Katona, Eszter: A XIX. századi német oktatás magyar szemmel : (2. rész). Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 81-95. (1999)

Katona, Krisztina: A névutós szerkezet mint igei bővítmény a bécsi kódexben, különös tekintettel az 'ellen' névutóra. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 91-96. (1999)

Katzschmann, Michael: Die samojedischen Konjugationsarten und die Frage eines uralischen Ergativs : Anmerkungen zur sog. Reflexiven Konjugation des Nordsamojedischen. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 113-130. (1999)

Kecskés, Attila: Occurrence of amphibiocorid bugs, water bugs and ground bugs in the catchment area of the river Someş/Szamos. Tiscia monograph series 3. pp. 241-247. (1999)

Kecskés, István: A sikerélmény titka. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 153-154. (1999)

Kecskés, István: A szakmunkástanulók közvetlen környezetének diáknyelvi szavai. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 201-202. (1999)

Kedves, Miklós: Preface. Plant cell biology and development, (10). p. 7. (1999)

Kedves, Miklós: Upper Cretaceous pollen grains from Egypt III. Plant cell biology and development, (10). pp. 14-29. (1999)

Kedves, Miklós: Wood anatomy of Hungarian Tertiary lignites. Plant cell biology and development, (10). pp. 39-50. (1999)

Kedves, Miklós: Études palynologiques des couches du Tertiaire inférieur de la Région Parisienne X. Plant cell biology and development, (10). pp. 30-38. (1999)

Kedves, Miklós and Horváth, Erika and Borbola, Andrea and Tóth, Anita: LM investigations of partially dissolved sporomorphs III. Plant cell biology and development, (10). pp. 75-82. (1999)

Kedves, Miklós and Kedves, Loránd: Computer modelling of the quasi-crystálloid biopolymer structure IV. Plant cell biology and development, (10). pp. 91-97. (1999)

Kedves, Miklós and Károssy, Ágnes: X-ray effect on the LM morphology of some gymnosperm and angiosperm pollen grains. Plant cell biology and development, (10). pp. 62-65. (1999)

Kedves, Miklós and Párdutz, Árpád: Wood anatomy of Hungarian Tertiary lignites I. Plant cell biology and development, (10). pp. 51-61. (1999)

Kedves, Miklós and Párdutz, Árpád and Tóth, Anita: Ultrastructure of partially dissolved pollen grains of Platanus hybrida BROT. Plant cell biology and development, (10). pp. 83-90. (1999)

Kedves, Miklós and Párdutz, Árpád and Tóth, Anita: X-ray effect on the ultrastructure of the pollen grains of Salix alba L. Plant cell biology and development, (10). pp. 66-74. (1999)

Kelemen, János: Az allegória poétikája. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 28-38. (1999)

Kelemen, Zoltán: Az esszé enciklopédistája. Szövegek között, (3). pp. 93-107. (1999)

Keller, László: A hunok társadalmi szerkezete : Tibor Schäfer : Untersuchungen zur Gesellschaft des Hunnenreiches auf kulturanthropologischer Grundlage. Aetas, (14) 3. pp. 174-176. (1999)

Kemenes, Béla: Megjegyzések a Ptk. kötelmi jogi részéhez. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 181-200. (1999)

Kende, Péter and Aron, Raymond: Raymond Aron és az európai integráció. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 60-67. (1999)

Kerekes, Gábor and Roth, Joseph: Austriazismen in Joseph Roths Roman Die Kapuzinergruft. Acta germanica, (9). pp. 71-86. (1999)

Keresztes, László: Az igenevek szerepe a mordvin determinatív igeragozásban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 97-107. (1999)

Kesztyűsné Dobos, Katalin: "A jó nevelés a legjobb nemzeti politika" : tudományos felolvasóülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pedagógiai-Pszichológiai Intézetében. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 146-147. (1999)

Kiguradze, Ivan and Partsvania, Nino: On nonnegative solutions of nonlinear two-point boundary value problems for two-dimensional differential systems with advanced arguments. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 5. pp. 1-22. (1999)

Kirane, Mokhtar and Tatar, Nasser-eddine: A memory type boundary stabilization of a midly damped wave equation. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 6. pp. 1-7. (1999)

Kirillov, Sergej Aleksandrovič: Norm estimates of functions in Lorentz spaces. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 189-201. (1999)

Kirschenhofer, Peter and Pethő, Attila and Tichy, Robert Franz: On analytical and diophantine properties of a family of counting polynomials. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 47-59. (1999)

Király, Edit and Moniková, Libuse: „Böhmische Dörfer" — mit Schloß : Libuse Monikovás Fassade als Schloßparaphrase. Acta germanica, (9). pp. 147-152. (1999)

Kis, Mária: Globalizáció és a magyar élelmiszeripar. Tudományos közlemények, (20). pp. 35-39. (1999)

Kispál, Tamás: Sprichwörter im allgemeinen einsprachigen Wörterbuch. Acta germanica, (8). pp. 85-97. (1999)

Kiss, Andrea: Some weather events in the fourteenth century II. : (angevin period: 1301-87). Acta climatologica, (32-33). pp. 51-64. (1999)

Kiss, Gábor: A természettudományos vizsgálatoktól az etikai problémákig tartó fejlődés ellentmondásai. Különbség 10. pp. 52-55. (1999)

Kiss, Gábor Ferenc: A 33. honvédzászlóalj szervezése és felállítása. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 33-49. (1999)

Kiss, Gábor Ferenc: Mi van a vasfüggöny mögött? Belvedere Meridionale, (11) 1-2. p. 136. (1999)

Kiss, Gábor Ferenc: A magyar vasúti műemlékvédelem Európában bárhol mintának tekithető : beszélgetés Dr. Kubinszky Mihály építész-vasúttörténész professzorral. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 59-62. (1999)

Kiss, Gábor Ferenc and Tomka, Béla: Turistatérkép a nácizmus kutatóinak : Tomka Béla: A Harmadik Birodalom. A kutatás új Szeged, 1999, JATEPress. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 160-161. (1999)

Kiss, Gábor Zoltán: Inspiratív metahistóriai elegy. Aetas, (14) 1. pp. 294-300. (1999)

Kiss, John Z.: Mechanisms of gravity perception and transduction in plants : results of ground and space experiments. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 23-30. (1999)

Kiss, Sándor: Matematikai teszt általános iskolásoknak. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 121-127. (1999)

Kiss, Tamás Zoltán: Azorín y las lecturas de la tradición áurea. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 184-189. (1999)

Kissné Novák, Éva: Veszendő értékeink. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 340-348. (1999)

Kling, József: Le metamorfosi di Orlando : eroi ariosteschi nella scena dell'opera barocca. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 39-51. (1999)

Knöfler, Markus: Netz - Haut - Ablösung. Acta germanica, (9). pp. 111-124. (1999)

Kocsis, Gáborné: Chemical water quality of the upper section of river Tisa (the Ukrainian and NE Hungarian part of the catchment area). Tiscia monograph series 4. pp. 339-348. (1999)

Kocsor, András and Tóth, László and Bálint, Imre: Optimal parameters of a sinusoidal representation of signals. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 315-330. (1999)

Kohári, Nándor: A macedón nemzetté válás és Bulgária : (1944-1992). Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 70-74. (1999)

Kohári, Nándor and Carr, E. H.: Mi a történelem? : gondolatok a történelemről E. H. Carr könyve kapcsán. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 11-14. (1999)

Kollár, Andrea: Nyelvi kisebbségek Olaszországban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 217-230. (1999)

Kollár, Andrea: Nyelvpolitika és nyelvi jogok Olaszországban : kitenkités a német kisebbség helyzetére. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 194-197. (1999)

Konecsny, Károly: Water developments and their impact on runoff in the Upper Tisa catchment. Tiscia monograph series 4. pp. 309-338. (1999)

Kordé, Zoltán: Károly Róbert székely ispánjai : adalékok az I. Károly alatti arisztokrácia történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (109). pp. 21-31. (1999)

Kordé, Zoltán: "Minden egyes nemzedék olyan, mint ugyanannak a könyvnek a lapjai..." : beszélgetés Dominique Barthélemyvel. Aetas, (14) 3. pp. 158-165. (1999)

Korman, Philip: Exact multiplicity of positive solutions for a class of semilinear equations on a ball. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 8. pp. 1-15. (1999)

Kosztolnyik, J. Zoltán: Német politikai fejlemények a magyar történet hátterében a X-kora XI. század folyamán. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (109). pp. 3-12. (1999)

Koteczki, István: Német éjszakai vadászok a második világháborúban. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 87-95. (1999)

Koteczki, István: A katolikus autonómiamozgalom győri vonatkozásai 1848-ban. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 103-109. (1999)

Koteczki, István: A magyar légierő megszervezése és a kárpátaljai hadművelet légi eseményei. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 129-136. (1999)

Kourogenis, Nikolaos C. and Papageorgiou, Nikolaos S.: Periodic solutions for quasilinear differential equations with discontinuous nonlinearities. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 529-542. (1999)

Kovalchuk, Andrey: Free-living ciliates of river Tisa and its tributaries. Tiscia monograph series 4. pp. 361-382. (1999)

Kovalchuk, Natalia: Crustaceans (Ostracoda, Cladocera, Copepoda) from basins of the river Tisa region (Ukraine). Tiscia monograph series 4. pp. 383-391. (1999)

Kovács, Edit and Bernhard, Thomas: Das Kalk-Werk und die Studie : zu Thomas Bernhards Roman. Acta germanica, (9). pp. 105-110. (1999)

Kovács, György Attila: A Tegetthoff-osztályú hadihajók hatása a világ csatahajó-fejlesztésére : (1. rész). Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 77-88. (1999)

Kovács, György Attila: A Tegetthoff-osztályú hadihajók hatása a világ csatahajó-fejlesztésére : (2. rész). Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 65-79. (1999)

Kovács, Gábor and M. Tóth, Tivadar: Zircon typology in granitoid rocks of the Ditró massif, Transylvania, Romania. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 45-53. (1999)

Kovács, Ilona: Casanova mémorialiste, dans le contexte hongrois. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 53-64. (1999)

Kovács, Katalin: Le critère de l'expressivité dans les Salons de Diderot. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 7-15. (1999)

Kovács, Kornél L.: Environmental Biotechnology research in the „Universitas Biotechnology Laboratory". Acta biologica, (43) 1-4. pp. 111-116. (1999)

Kovács Kis, Viktória and Dódony, István: Structural disorder in natural cubic HgS. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 3-9. (1999)

Kováts, Zoltán and Du Nay, André: Román eredettörténet : André du Nay: A román nyelv és nép kialakulása. Sepsiszentgyörgy, Scribse Kádár Könyvkiadó, 1998, 83 p. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 153-154. (1999)

Kozmács, István: Bibliográfia a permi népek nyelvének, történetének és irodalmának ismeretéhez : 1990-1999. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 131-182. (1999)

Kozmács, István: Nemzetségi tulajdonjelek az udmurtoknál : bevezető egy régi kézirathoz. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 183-196. (1999)

Kołodziejczyk, Dariusz: Az oszmán "katonai lemaradás" problémája és a kelet-európai hadszíntér. Aetas, (14) 4. pp. 142-148. (1999)

Kranjc, Andrej: Oil spills in karst : four case studies from Slovenia. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 97-103. (1999)

Kricsfalusy, Vladimir V.: Flora and vegetation of the Ukrainian Upper Tisa basin : aspects of biodiversity conservation. Tiscia monograph series 4. pp. 273-292. (1999)

Kristó, Gyula: Adatok a fiatal Károly Róbert külföldi kapcsolataihoz. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (109). pp. 13-19. (1999)

Kristó, Gyula: Szent István születési ideje. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (110). pp. 3-10. (1999)

Kriveczkyné Molnár, Katalin: A hátrányos helyzet és az iskola. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 57-60. (1999)

Krocskó, Gyula: Vertebrates of the Subcarpathian section of the river Tisa flood area (Ukraine). Tiscia monograph series 4. pp. 489-500. (1999)

Kruzslicz, Ferenc: Improved greedy algorithm for computing approximate median strings. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 331-339. (1999)

Kuich, Werner: Tree transducers and formal tree series. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 135-145. (1999)

Kukovecz, György: La arrebatada '98 en la conciencia nacional cubana. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 251-268. (1999)

Kulin, Katalin: Rol, lugar y camino. Acta hispanica, (4). pp. 17-21. (1999)

Kurdi, Imre: Netz-Werk : vier Thesen zu einer Metapher. Acta germanica, (9). pp. 153-156. (1999)

Kádár, F. and Rékai, G.: Classes of functions and Riemann means of Fourier series. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 577-584. (1999)

Kálmán, Katalin and Medvegy, Anna and Mihalik, Erzsébet: Quantitative characteristics of the Gynoecium In Primula vulgaris HUDS. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 5-14. (1999)

Kérchy, László: Representations with regular norm-behaviour of discrete abelian semigroups. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 701-726. (1999)

Kérchy, László and Müller, Vladimír: Criteria of regularity for norm-sequences. II. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 131-138. (1999)

Kígyóssy, Zsolt and Csanádi, József and Puskás, Zs.: Kisüzemi vertikális sajtprés fejlesztése. Tudományos közlemények, (20). pp. 54-63. (1999)

Köhbach, Markus: Casar vagy imperátor? - a római császárok oszmánok által használt megszólításairól a zsitvatoroki békét követően. Aetas, (14) 4. pp. 177-183. (1999)

Körtvély, Erika: A nganaszan kicsinyítő képzőkről. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 229-236. (1999)

Kövér, György: Elmélet és módszer a legújabb gazdaságtörténet-írásban. Aetas, (14) 1. pp. 285-293. (1999)

Kőszeghy, Miklós: Jaj neked, Asszíria! : Náhum: egy tipikus próféta a kivételesek között. Aetas, (14) 1. pp. 112-122. (1999)

L

Lehtinen, Joonas: Limiting distortion of a wavelet image codec. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 341-356. (1999)

Leindler, László: An attachment to factorization of inequalities. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 85-92. (1999)

Litinov, Maksim Maksimovič and Szélinger, Balázs and Lőkös, István: 16. dokumentum : Makszim Litvinov: A nemzetek szövetsége alapokmányának 10. és 16. cikkelye sikertelen alkalmazásának okai. Documenta Historica 44. pp. 74-82. (1999)

Liu, Ze-Qing: Coincidence theorems for expansion mappings with applications to the solutions of functional equations arising in dynamic programming. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 359-369. (1999)

Liu, Ze-Qing: Compatible mappings and fixed points. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 371-383. (1999)

Llosa Sanz, Álvaro and Rojas, Fernando de: El canon de bellleza femenina en tiempos de la Celestina : a través de textos de la época. Acta hispanica, (4). pp. 23-37. (1999)

Losoncz, Alpár and Husserl, Edmund: Husserl és az európai válságdiskurzus az I. világháború utáni kontextusban. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 68-80. (1999)

Losonczi, Péter and Husserl, Edmund: Európa - eszme és éthosz : Husserl „Válság" előadásának aktualitásáról. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 174-178. (1999)

Ludassy, Mária: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus : a francia felvilágosodás öröksége: multikulturalizmus vagy emberjogi univerzalizmus? Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 40-59. (1999)

László, Ákos: About the norm of some Gramians. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 687-700. (1999)

Légrádi, László: Az erkölcstanítás alternatív tanterve. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 168-170. (1999)

Légrádi, László: Az érzelmi nevelésről. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 191-194. (1999)

Légrádi, László: A jó és rossz közti különbségtétel és a NAT. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 117-120. (1999)

Löffler, Tibor: A jobboldali radikalizmus és az Európához való csatlakozás. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 322-328. (1999)

Lőkös, István: Ben Bádísz sejk és az iszlám reformmozgalom Algériában. Mediterrán tanulmányok, (9). pp. 55-69. (1999)

M

M. Korchmáros, Valéria: A morfológia oktatásának aktuális problémái. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 15-19. (1999)

Maczel, Márta: Palaeoepidemiology of tuberculosis in Hungary : preliminary results. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 103-109. (1999)

Madarász, Klára: Művészet és tudomány Pirandello és Croce vitájában. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 52-80. (1999)

Magyar, Gábor and Johnsson, Mika and Nevalainen, Olli: On the exact solution of the Euclidean Three- Matching Problem. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 357-366. (1999)

Magyar, Sándor: Román nemzetiségű katonák a szabadságharc honvédhadseregében. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 77-85. (1999)

Mainer, José-Carlos: 1898 en la literatura : las huellas españolas del desastre. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 37-51. (1999)

Makk, Ferenc: Etelközi magyarok francia forrásban. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 124-128. (1999)

Makra, László: Pixe analysis of atmosheric aerosol particles in north-western China. Acta climatologica, (32-33). pp. 77-100. (1999)

Makra, László and Makra, László: Analysis of elemental eomposition of atmospheric aerosol in Indonesia. Acta climatologica, (32-33). pp. 65-76. (1999)

Malek, Mazen and Gecse, Roland: Testing Internet applications : terminology and applicability. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 377-387. (1999)

Manojlović, Jelena V.: Oscillation theorems for nonlinear second order differential equations. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 515-527. (1999)

Mari, László and Fehér, Katalin: The impact of land use change on the Budapest hydrothermal-karst : a study of Szemlő-hegy cave. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 104-111. (1999)

Marjanucz, László: Rendszerváltás Szegeden 1848 tavaszán. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 7-17. (1999)

Marjanucz, László: Szeged város hatóságának magatartása a betelepülő zsidósággal szemben a XVIII-XIX. század fordulóján. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (108). pp. 17-41. (1999)

Markó, Bálint: Contribution to the knowledge of the myrmecofauna of the river Someş valley. Tiscia monograph series 3. pp. 297-301. (1999)

Martín, Francisco José and Martínez Ruiz, José: Del medio vital al medio historico : José Martínez Ruiz en el laberinto del 98. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 190-208. (1999)

Martín-Vide, Carlos and Păun, Gheorghe: Duplication grammars. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 151-164. (1999)

Maróti, Egon: Bajnok dinasztiák az ókori sportéletben. Aetas, (14) 1. pp. 123-129. (1999)

Maróti, Egon: Egyház és állam a késő ókorban : Rigobert Günther : Hosianna dem Sohn Davids : kurze Geschichte des frühen Christentums. Aetas, (14) 4. pp. 192-194. (1999)

Maróti, Egon: Marcus Aurelius és a görög versenysport. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 35-36. (1999)

Maróti, Péter: An obituary to László Szalay : 1920-1997. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 141-146. (1999)

Mathé, István and Ruicanescu, Adrian: A study of diving beetles and whirligig beetles in the river Someş (Coleoptera: Dytiscoidea, Gyrinoidea). Tiscia monograph series 3. pp. 229-239. (1999)

Menczel, Gabriella and Unamuno, Miguel de: Desintegración y reconstrucción en La novela de don Sandalio, juqador de ajedrez de Miguel de Unamuno. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 138-143. (1999)

Meriggi, Simone: Un esempio di storia locale come „spia" di quella nazionale: : la prima signoria effreducci nella citta di fermo (sec. XVI°). Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 277-280. (1999)

Mermall, Thomas: Género, retórica y representación en : Cómo se hace una novela. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 162-169. (1999)

Mezei, Balázs: Európai magyar filozófia. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 81-94. (1999)

Mezősi, Erika: El culto a la Virgen : puente de culturas. Acta hispanica, (4). pp. 81-85. (1999)

Micsik, András: A study of portability in the deployment of WWW. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 389-402. (1999)

Miklós, Péter: Egy elfelejtett szent : Magyar Mózes : Ivancsó István : Magyar Mózes : liturgikus tiszteletének tükrében. Aetas, (14) 3. pp. 177-179. (1999)

Mikola, Tibor: A magyar műveltető szerkezet története, finnugor háttere. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 109-119. (1999)

Mikóné Hamvas, Márta and Papp, Mária: Reproductive strategies of Poa bulbosa L. Var. vivipara KOEL. from disturbed grasses of East-Hungary. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 15-22. (1999)

Miru, György: Kísérlet az állam körül : Schvarcz Gyula reformtervei a dualizmuskori alkotmányosság továbbfejlesztésére. Aetas, (14) 1. pp. 86-111. (1999)

Miskolczy, Ambrus: Jules Michelet, a próféta és a tanár. Aetas, (14) 1. pp. 244-284. (1999)

Mitrana, Victor and Rozenberg, Grzegorz: Some properties of duplication grammars. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 165-177. (1999)

Moačanin, Nenad: Kapudánságok a bosnyák határvidéken a 16-18. században. Aetas, (14) 4. pp. 51-58. (1999)

Mokány, Sándor: (Nép)etimológiai egyveleg. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 37-56. (1999)

Molnár, Imre: Tényálladék az ókori Róma büntetőjogában. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 201-207. (1999)

Molnár, Imre: A római jog professzorai a szegedi egyetemen. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 6. pp. 1-16. (1999)

Molnár, Krisztina: Accenni su alcuni usi del congiuntivo Italiano e la traducibilita in ungherese. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 231-236. (1999)

Molnár, Lajos: Multiplicative maps on ideals of operators which are local automorphisms. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 727-736. (1999)

Molnár, Péterné and Mikszáth, Kálmán: Hogyan tanítom Mikszáth Kálmán : A néhai bárány című művét az általános iskolában? Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 88-92. (1999)

Monnet, Pierre: A középkori Patria Németország vonatkozásában, birodalomszervezés és regionális tudatformák között : kritikai és historiográfiai megjegyzések. Aetas, (14) 3. pp. 73-94. (1999)

Mrazović, Pavica: Verzeichnis der Schriften von Pavica Mrazović. Acta germanica, (8). pp. 255-265. (1999)

Munteanu, Dan: Bird fauna of the reservoirs situated on the Someşul Cald valley. Tiscia monograph series 3. pp. 333-342. (1999)

Márton, Ibolya, Sz.: L'intertestualitá in teoria e in prassi. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 146-153. (1999)

Máté, Jakab: Szathmári István (szerk.): Stilisztika és gyakorlat : elmélet után - gyakorlat. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 368-385. (1999)

Ménesi, Gabriella: A középkori Tápé. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 18-23. (1999)

Mészáros, Aliz: ERÓSZ - a Szép iránti szerelem fokozatai : a Lakoma és a Phaidrosz alapján. Különbség 10. pp. 34-51. (1999)

Mészáros, Csaba: Arkhimédész halála. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 134-136. (1999)

Mészáros, Csaba: Timur Lenk : (1336-1405). Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 32-35. (1999)

Mészáros, Csaba: A fasiszta hatalomátvétel Olaszországban. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 110-120. (1999)

Mészáros, Csaba: A harmadik dúlás Magyarországon, avagy politikai vicccsemegék 1945-46-ból. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 157-158. (1999)

Mészáros, Csaba and Fenyvesi, László: Rajtaütés a részeg zsoldosokon a remetei kocsmában : (Fenyvesi László Katonahistóriák Mátyás király korából című műve nyomán). Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 161-162. (1999)

Mészáros, Edit: Az erza-morvin -pulo - moksa-mordvin -pula jelentése és eredete. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 237-248. (1999)

Mészáros, Edit: Slovoobrazovatel'nye suffiksy glagola v èrzanskom âzyke. Studia uralo-altaica, (42). pp. 1-192. (1999)

Mészáros, Edit and Širmankina, Raisa Semenovna.: Erza-mordvin - magyar szótár. Studia uralo-altaica, (Suppl.). pp. 1-360. (1999)

Mód, László and Simon, András: Márton-napi mustkeresztelés a Lendva-vidéken. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 311-325. (1999)

Móga, János: Human activity and conservation in the Gömörtornai karst, Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 160-164. (1999)

Móricz, Ferenc: The harmonic Cesàro and Copson operators on the spaces Lp, 1 ≤ p ≤ ∞, H1, and BMO. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 293-310. (1999)

N

Nagy, Elemér: A szubjektív tényezők szerepe a tanulási folyamatban. Tudományos közlemények, (20). pp. 96-102. (1999)

Nagy, Elemérné: Multimédia szerzői rendszerek szerepe a felsőoktatásban. Tudományos közlemények, (20). pp. 103-111. (1999)

Nagy, Ferenc: A büntetőjogi szankciórendszer továbbfejlesztésének egyes elvi és gyakorlati kérdéseiről. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 209-226. (1999)

Nagy, József: La critica di Vico nei confronti del razionalismo. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 81-98. (1999)

Nagy, Lajos: Az EU agrár-monetáris rendszere és a magyar mezőgazdaság. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 227-237. (1999)

Nagy, László: A munkaerőpiac flexibilitása és a munkát végzők munkajogi védelme. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 239-244. (1999)

Nagy, Tamás: A magyar vasútügy az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc idején. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 87-101. (1999)

Nagy, Tamás and Majdán, János: Vasútépítések a Dunántúlon és Erdélyben : Majdán János: Helyiérdekű vasutak és kiépülésük a Dunántúlon. Vasúthistória Könyvek. Sorozatszerk.: Mezei István. Bp., 1998. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 154-156. (1999)

Nagy-Tóth, Ferenc and Barna, Adriana and Hamar, József: A short account on the algal flora of the river Someş/Szamos (Transylvania). Tiscia monograph series 3. pp. 133-142. (1999)

Naito, Toshiki and Minh, Nguyen Van and Shin, Jong Son: On a spectral criterion for almost periodicity of solutions of periodic evolution equations. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 1. pp. 1-28. (1999)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Iskolakertjeink a nevelés szolgálatában. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 86-87. (1999)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Makarenko hagyatéka és az embernevelés kérdései a 20. század fordulóján. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 147-149. (1999)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Röpke gondolatok az önbizalom jelentőségéről. Módszertani közlemények, (39) 5. p. 209. (1999)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Szerszámosládával az iskolában. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 104-105. (1999)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Tanulóközpontok az osztályteremben. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 18-20. (1999)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Ferenczi, Gyula and Fodor, László: Ferenczi Gyula - Fodor László : A pedagógia tudományelméleti alapjai : Kolozsvár, Stúdium K., 1997. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 224-225. (1999)

Nedzveckaja, Jekatyerina: Magyar-orosz párhuzam az ifjúsági nyelvről. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 203-206. (1999)

Nehring, Wolfgang and Hofmannsthal, Hugo von: Das Unheimliche hinter den schönen Dingen: Zu Hofmannsthals Erzählstrukturen. Acta germanica, (10). pp. 82-93. (1999)

Nieto, Juan J. and Jiang, Yu and Jurang, Yan: Comparison results and monotone iterative technique for impulsive delay differential equations. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 121-130. (1999)

Nora, Pierre: Emlékezet és történelem között : a helyek problematikája. Aetas, (14) 3. pp. 142-157. (1999)

Novák, Veronika: "Párizsban mindenki erről beszélt..." : hírek egy 15. századi Párizsi polgár naplójában. Aetas, (14) 4. pp. 100-122. (1999)

Nyirkos, István: A kontamináció szerepe a mondat fejlődésében. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 133-141. (1999)

Nyomárkay, István and Matoš, Anton: Fremdwörter der Umgangssprache in den Werken von Anton Matoš. Acta germanica, (8). pp. 185-188. (1999)

Nyulassy, Ágnes: Itt van május elseje... : régi szegedi majálisok. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 147-149. (1999)

Nyéki, Tamás: A munkácsi vár 1848-49-ben. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 125-137. (1999)

Nédli, Zsuzsanna and M. Tóth, Tivadar: Mantle xenolith in the mafic dyke at Beremend, Villány Mts., SW Hungary. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 97-103. (1999)

Németh, Miklós: Kései középmagyar kori nyelvváltozatok vizsgálata magánhangzók elemzésével. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 57-68. (1999)

Németh, Tibor and Berényi-Üveges, Judit and Michéli, Erika and Tóth, Mária: Clay mineral in paleosols at Visonta, Hungary. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 11-19. (1999)

Nógrádi, Sára and Uherkovich, Ákos: Caddisflies (Trichoptera) of the Hungarian section of river Tisa. Tiscia monograph series 4. pp. 427-437. (1999)

Nótári, Tamás: Auloedi et citharoedi (Cic. Mur. 29). Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 92-96. (1999)

Nótári, Tamás: Bevezető. Documenta Historica 43. pp. 3-47. (1999)

Nótári, Tamás: Megjegyzések a férji hatalom történetéhez az ókori Rómában. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 37-43. (1999)

Nótári, Tamás: Studiorum atque artium contentio : Cic. Mur. 22-30. Aetas, (14) 1. pp. 224-243. (1999)

Nótári, Tamás: Vallástörténeti megjegyzések az Aeneis XII. 725-727. sorához. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 4-20. (1999)

Nótári, Tamás: A török terjeszkedés állomásai Aeneas Sylvius Piccolomini Európa című művében. Aetas, (14) 4. pp. 149-162. (1999)

Nótári, Tamás and , pápa, II. Pius: Timur Lenk és I. Bajazid Aeneas Sylvius Piccolomini "Európa" című művében. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 89-94. (1999)

Nótári, Tamás and Piccolomini, Aeneas Sylvius: Bevezető. Documenta Historica 42. pp. 3-42. (1999)

O

Oberwagner, Christian: Österreichisches Deutsch und Ungarisch - Gemeinsamkeiten und gegenseitige Einflüsse. Acta germanica, (8). pp. 107-116. (1999)

Okamoto, Toru and Shigeto, Ikeda and Aizawa, Shuhei: Past human activities around the Akka karst, Northeastern Japan. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 84-96. (1999)

Olasz, Lajos: A konföderatív Közép-Európa és az erdélyi kérdés a II. világháború időszakában. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 329-339. (1999)

Oláh, János: Apáczai Csere János Magyar Enciklopédiája. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 136-139. (1999)

Oláh, János: Pál József : Ferences harmadik rend Szegeden : 1919-1944 : Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaköz ; Szeged, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, 1996. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 53-54. (1999)

Oláh, János and Karikó, Sándor: A fenomenológiától a nemzeteszméig : Somogyi József életművéről : Budapest, Gondolat K., 1998. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 142-143. (1999)

Oláh, János and Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Nanszákné Cserfalvi Ilona : Pedagógiai jelenségek vizsgálata : Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 1998. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 185-186. (1999)

Oláh, János and Purves, Libby: Libby Purves : Hogyan ne neveljünk tökéletes gyereket? : [Budapest], Gabo K., 1998. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 222-224. (1999)

Oláh, János and Trencsényi, László: Trencsényi László : Korok, gyerekek, nevelők : [Budapest], OKKER Oktatási Iroda, 1997. Módszertani közlemények, (39) 4. p. 185. (1999)

Orenga, Ana and Gil, Ricardo: Poetas del tiempo perdido : anuncios del modernismo de tono menor en la poesía de Ricardo Gil. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 209-220. (1999)

Orosz, Magdolna and Beer-Hofmann, Richard and Adrian, Leopold: 'Gegenwelten': Richard Beer-Hofmanns und Leopold Andrians Text-Konstrukte und Textkonstruktionen. Acta germanica, (10). pp. 62-81. (1999)

Orosz Kovács, Zsuzsanna and Róka, K. and Surányi, D. and Erdős, Z. and Kaposvári, Ferenc: Surface of intrafloral nectary in 'Besztercei' plum clones. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 41-48. (1999)

Ortigosa, Pilar M. and Balogh, János and García, Inmaculada: A parallelized sequential random search global optimization algorithm. Acta cybernetica, (14) 2. pp. 403-418. (1999)

Osztróvszky, József and Ruszoly, József: Elemi kárbiztosítás Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 7. pp. 1-53. (1999)

P

Paksy, Tünde: Märchen im medialen Netz : Überlegungen zu gattungstheoretischen Fragen. Acta germanica, (9). pp. 141-146. (1999)

Palotay, Ferencné and Pornói, Imre: "A gyermek évszázada" : konferencia a Magyar Tudományos Akadémián. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 52-53. (1999)

Pap, József: 1848-49 német szemmel : 1848 : Aufbruch zur Freiheit. Aetas, (14) 1. pp. 315-318. (1999)

Papp, István Géza: A költői minták használata a perbeszédben. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 245-256. (1999)

Papp, Sándor: II. Murád Szultán és I. Ulászló lengyel és magyar király 1444. évi békekötése. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (109). pp. 47-62. (1999)

Papp, Sándor: Német gyermekek nyaralása 1918-ban Magyarországon. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 7-10. (1999)

Papp, Sándor: Székely Mózes erdélyi fejedelem hatalomra kerülésének diplomáciai tanulságai és egy nagyvezíri előterjesztés keletkezése. Aetas, (14) 4. pp. 71-88. (1999)

Papp, Sándor: "Én azonban azt gondolom, hogy nekünk még hosszú ideig forráskiadásra lesz szükségünk" : beszélgetés Markus Köhbachhal, a Bécsi Egyetem Orientalisztikai Intézetének vezetőjével. Aetas, (14) 4. pp. 168-176. (1999)

Papp, Tekla: Az apport megítélése a Legfelsőbb Bíróság döntéseiben és a Társasági törvény apportálásra vonatkozó szabályainak hatása a joggyakorlatra. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 257-267. (1999)

Papp, Tekla: Die Grundzüge des englischen Gesellschaftsrechts. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 8. pp. 1-8. (1999)

Papp, Tibor: Discourse Dombos : a szélfutás lapjai. Szövegek között, (3). pp. 41-68. (1999)

Papp, Zsuzsanna: Vizsgálati szempontok és eredmények ómagyar kori emlékeink szöveggrammatikájában. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 143-152. (1999)

Parrilla, Carmen and Rojas, Fernando de: El convite de los "locos porfiados". Acta hispanica, (4). pp. 61-67. (1999)

Pataky, Zoltán: Világháború és Rákosi-rendszer : (1. rész). Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 122-127. (1999)

Pataky, Zoltán: Visszaemlékezések : (2. rész). Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 68-71. (1999)

Pató, Attila: Hannah Arendt és a Nyugat alkonya : a kezdet és a szabadság összefüggéseiről. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 186-196. (1999)

Pató, Attila and Aredt, Hannah: Hannah Arendt és a Nyugat alkonya : a kezdet és a szabadság összefüggéseiről. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 186-196. (1999)

Pavlovits, Tamás and Lévinas, Emmanuel and Pascal, Blaise: Az etika megalapozása a végtelenre tekintettel Lévinasnál és Pascalnál. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 179-185. (1999)

Pecher, I. and Stoiko, S. and Kichura, U.: Appeal to the participants of the Second World Congress PRO SILVA, 1996. Tiscia monograph series 4. pp. 205-206. (1999)

Penke, Olga: Le discours historico-philosophique dans les ouvrages en francais d'une bibliothèque hongroise du XVIIIe siècle. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 29-40. (1999)

Perpiñá Robert, D. Fernando: Discurso pronunciado por el embajador de españa, el excmo. sr. D. Fernando Perpiña Robert con ocasión de la inauguración del coloquio internacional sobre el 98. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 5-7. (1999)

Perrine, S. O. and Wade, William R.: Sets of uniqueness for classes of Vilenkin series. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 597-610. (1999)

Petheő, Attila: Az 1849. augusztus 3-i komáromi kitörés története. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 111-123. (1999)

Petrich, Mario and Silva, Pedro V.: On quasi directly infinite rings. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 61-75. (1999)

Petrovics, István: Adalékok a középkori Temesvár kereskedelmi kapcsolataihoz. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (109). pp. 33-38. (1999)

Petőfi, Sándor János: Adalékok a szó- és gondolatalakzatok szemiotikai textológiai keretű általános elméletéhez, különös tekintettel a metaforakutatásra. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 110-135. (1999)

Petőfi, Sándor János: Utam a szemiotikai szövegtanhoz : 7. 1978-1979. Egy integratív formális szövegelmélet körvonalazásának időszaka (I). Szemiotikai szövegtan 12. pp. 339-349. (1999)

Petőfi, Sándor János: A szövegtan társtudományainak egymáshoz és a szemiotikai szövegtanhoz való viszonyáról : gondolatok egy diszkusszió elindításához. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 35-43. (1999)

Petőfi, Sándor János and Békési, Imre and Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 9-10. (1999)

Petőfi, Sándor János and Békési, Imre and Vass, László: Szemiotikai szövegtan. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 417-435. (1999)

Pioró, Konrad: The weak subalgebra lattice of a unary partial algebra of a given finite unary type. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 439-460. (1999)

Piti, Ferenc: Árpád-kori királyi oklevelek említései 1339. évi okiratokban. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (110). pp. 21-27. (1999)

Plener, Peter: Die neuen Bibliotheken von Babel : von Netzwerken und Hirngespinsten. Acta germanica, (9). pp. 157-171. (1999)

Plesa, Corneliu: Some data concerning the biodiversity of stygofauna in the river Someşul Cald/Meleg Szamos basin. Tiscia monograph series 3. pp. 223-228. (1999)

Polverino, Olga and Szőnyi, Tamás and Weiner, Zsuzsa: Blocking sets in Galois planes of square order. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 737-748. (1999)

Potish, Ludvik: Birds of the Ukrainian region of the Upper Tisa. Tiscia monograph series 4. pp. 481-487. (1999)

Prugberger, Tamás: Európai jogharmonizáció és a magyar agrárjog. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 269-286. (1999)

Prókai, Katalin: Untersuchung der Ausklammerung in Zeitungstexten und literarischen Texten. Acta germanica, (8). pp. 157-168. (1999)

Puntscher Riekmann, Sonja: Demokratieprobleme in Europa. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 107-134. (1999)

Pusztai, Bertalan: Versengő múltak, versengő jelenek történelem a diszkurzív térben. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 327-336. (1999)

Pál, József: I canti di Leopardi e il romanticismo ungherese. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 124-132. (1999)

Pál Molnár, Elemér and Kóbor, Balázs: Natural radioactive element content of old granitoid rocks in the Great Hungarian Plain. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 139-156. (1999)

Pál Molnár, Elemér and Vados, István and Gerzson, István and Kóbor, Balázs: Natural radioactive element content of the old crystalline rocks in Southern Transdanubia (SW Hungary). Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 121-137. (1999)

Páles, Zsolt: Strong Hölder and Minkowski inequalities for quasiarithmetic means. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 493-503. (1999)

Páles, Zsolt and Zeidan, Vera: Characterization of closed and open C-convex sets in C ( T, Rr ). Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 339-357. (1999)

R

Radek, Tünde: Interdisziplinärer Charakter der deutschsprachigen Werke in der Historiographie des Mittelalters. Acta germanica, (9). pp. 11-17. (1999)

Rapajkó, Tibor and Rákosi, Mátyás: Ellenkező előjellel : Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések, 1940-1956. Bp., 1997, Napvilág Kiadó. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 134-135. (1999)

Rasiga, Ana and Momeu, Laura and Péterfi, Leontin S.: Composition and structure of algal communities of the river Someş basin. Tiscia monograph series 3. pp. 143-177. (1999)

Román, László: A jogegyenlőség természete és főbb rendellenességeinek sajátos "előfordulása" a munkajogban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 287-306. (1999)

Rosselli, Alessandro: Possipile lettura di un racconto di Corrado Alvaro : le strade fatte a vent'anni. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 133-135. (1999)

Ruszoly, József: Gesetze über die Enteignung in Ungarn (1836-1944). Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 307-332. (1999)

Ruszoly, József: Országgyűlési képviselő-választások Magyarországon 1861-1868 : az 1848. évi pozsonyi V. és kolozsvári II. törvénycikkek gyakorlata kormányhatósági és hazai helyhatósági levéltári források alapján. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (56) 2. pp. 3-554. (1999)

Rácz, Gabriella and Keller, Gottfried and Zweig, Arnold: Gottfried Kellers Sinngedicht und Arnold Zweigs Novellen um Claudia: ein Imitationsverhältnis? Acta germanica, (9). pp. 32-40. (1999)

Ráfi, Dénes and Böhme, Jakob: Netz-Werk : "Bildsprachlichkeit" oder "Sprachbilderei" bei Jakob Böhme. Acta germanica, (9). pp. 18-25. (1999)

Rónyai, László: A kerékpár története. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 122-125. (1999)

Rónyai, László: A tudomány és technika érdekességei. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 154-156. (1999)

Rózsa, Erzsébet and Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: „Berührungen eines Volkes mit Anderen Völkern" : zur Bedeutung der fremden Kulturen in der Geschichte Europas bei Hegel. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 135-158. (1999)

Römer, Claudia: Egy, a 15 éves háborúból származó oszmán sírkő Steyersbergben, Alsó-Ausztriában. Aetas, (14) 4. pp. 66-70. (1999)

S

Salomaa, Arto: Watson-Crick walks and roads on DOL graphs. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 179-192. (1999)

Salomaa, Kai and Yu, Sheng: Generalized fairness and context-free languages. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 193-203. (1999)

Sarïb, Noureddine: Tahar Haddad és a laicitás. Mediterrán tanulmányok, (9). pp. 5-16. (1999)

Sata, Lehel and Hildesheimer, Wolfgang: Im Netz des Absurden : zu Wolfgang Hildesheimers Die Verspätung. Acta germanica, (9). pp. 87-98. (1999)

Schaeder, Burkhard: Mediostrukturprogramm - Überlegungen für ein Wörterbuch der Fachlexikographie. Acta germanica, (8). pp. 21-30. (1999)

Scheffel, Michael and Fontane, Theodor and Schnitzler, Arthur: Der Weg ins Freie - Figuren der Moderne bei Theodor Fontane und Arthur Schnitzler. Acta germanica, (10). pp. 7-18. (1999)

Scheibl, György: Einer für alle - alle für einen. Wie entsteht die distributive Interpretation? Acta germanica, (8). pp. 117-130. (1999)

Schlachtovszky, Csaba: A komikus Don Quiote : nézetek a Búsképű lovagról a magyar irodalomban. Szövegek között, (3). pp. 83-91. (1999)

Schnieders, Guido: Zum Einsatz von Transkriptionen authentischer Diskurse im DaF-Unterricht. Acta germanica, (8). pp. 189-203. (1999)

Scholz, Collin: Die Sätze mit einem Komparativkomplex (SKK) und ihre syntaktische Darstellung. Acta germanica, (8). pp. 131-145. (1999)

Scholz, László and Unamuno, Miguel de and Macedonio, Fernández: El no-existente caballero : Unamuno y Macedonio Fernández. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 144-154. (1999)

Schumacher, Helmut: Wir glaubten die Schifahrer in Gefahr : Probleme bei der Beschreibung von Verben des Glaubens. Acta germanica, (8). pp. 49-59. (1999)

Schäffer, Judit: Drewnowska Vargáné, Ewa: Ein neues textlinguistisches Instrumentarium und seine Anwendung im Aufbau der Schreibkompetenz ungarischer Germanistikstudenten = Egy új szövegnyelvészeti instrumentárium és annak alkalmazása a magyar anyanyelvű német szakos hallgatók írásbeli kompetenciájának kialakításában. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 359-365. (1999)

Seláf, Levente: Nagy Sándor és a trójaiak a burgundi irodalomban. Aetas, (14) 3. pp. 95-122. (1999)

Shi, Ying Guang: A kind of extremal problems of integrations on an arbitrary measure. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 567-575. (1999)

Shiwang, Ma and Zhicheng, Wang: Periodic solutions of semilinear equations at resonance with a 2n-dimensional kernel. Electronic journal of qualitative theory of differential equations 2. pp. 1-13. (1999)

Simon, Ferenc and Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: A fejlett Nyugat eszménye Hegel politikai írásaiban. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 159-173. (1999)

Simon, Éva and Baroja, Pío: El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 221-231. (1999)

Simon, Éva and Rojas, Fernando de and Mena, Juan de: Características de la poesía amorosa de Juan de Mena. Acta hispanica, (4). pp. 97-109. (1999)

Sipos, Miklós: Munka- és termelőszövetkezetek a mezőgazdaságban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 333-341. (1999)

Sojka, Klaus: Das Internationale Recht als Mittel des überregionalen Umweltschutzes. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 343-351. (1999)

Soliman, F. A. and Hassen, Imbarak Sayed: Geochemical typology and origin of the granitoid rocks of Wadi Akhdar, Central-South Sinai. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 105-120. (1999)

Somogyi, Ferenc: Az ír-magyar párhuzamok és sorsközösség. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 94-96. (1999)

Somogyi, Haroldné: A kecskeméti zsidók részvétele az 1848-49-es szabadságharcban. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 4-32. (1999)

Sorokin, P. M.: O. materinstve, kak osnove roda, o rodovyh nazvaniâh i znakah sobstvennosti u votâkov. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 197-227. (1999)

Soós, Judit: Hygienic bacteriological valuation of the Upper Tisa region. Tiscia monograph series 4. pp. 349-353. (1999)

Spalević, Miodrag M.: Bessel's inequality in terms of a basis of Vk. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 169-177. (1999)

Srivastava, Shyam C.: Reconstruction and affiliation of Middle Triassic seeds from India. Plant cell biology and development, (10). pp. 8-13. (1999)

Stadtmüller, Ulrich and Trautner, Rolf: Continuity theorems and ratio-Tauberian theorems for integral transforms. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 611-633. (1999)

Steinle, Robert and Esterházy, Péter and Waterhouse, Peter: Netze werfen - (Fisch) Zitate fangen : zur Frage der Intertextualität bei Peter Esterházy und Peter Waterhouse. Acta germanica, (9). pp. 99-104. (1999)

Stipta, István: Adalékok a pénzügyi közigazgatási bíróság működésének történetéhez (1884-1885). Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 9. pp. 1-22. (1999)

Sujtó, László: Un Parisien solitaire et solidaire. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 93-101. (1999)

Szabados, György: Imre király életidejéről. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (110). pp. 11-19. (1999)

Szabó, Anikó and Fintha, István: The third and most significant record of Chilostoma banaticum (Rossmassler, 1838) (= Helicigona banatica) in Hungary (Tiszabecs, floodplain of river Tisa). Tiscia monograph series 4. pp. 479-480. (1999)

Szabó, Erzsébet and Fontane, Theodor and Goethe, Johann Wolfgang von: In Geschichten verstrickt : zu Fontanes Effi Briest und Goethes Die Wahlverwandtschaften. Acta germanica, (10). pp. 47-61. (1999)

Szabó, Erzsébet and Goethe, Johann Wolfgang von: Himmel und Erde und ihre webenden Kräfte um mich her... : zu Goethes Die Leiden des jungen Werther. Acta germanica, (9). pp. 26-31. (1999)

Szabó, Gábor: Borges on the Border. Szövegek között, (3). pp. 3-14. (1999)

Szabó, József: Gondolatok a Mészöly-iskola módszertani örökségéről. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 21-25. (1999)

Szabó, Levente: The geomorphological value of dolomite surfaces in the Balaton-Upland National Park, Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 174-178. (1999)

Szabó, Pál Csaba: Krassó és Szörény vármegye egyesítése. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (108). pp. 43-63. (1999)

Szabó, Tibor: Dante a XX. századi magyar képzőművészetben. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 281-290. (1999)

Szabó, Tibor: Euroföderalizmus és perszonalista filozófia. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 266-276. (1999)

Szabó, Zoltán: Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv stilisztikája. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 356-359. (1999)

Szabó, Zoltán: A stilisztika mint a szövegtan társtudománya. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 48-62. (1999)

Szalamin, Edit: Németh T. Enikő: A szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolása. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 350-356. (1999)

Szathmári, István: A stilisztika helye a szöveget vizsgáló diszciplínák között. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 63-68. (1999)

Szegfű, László: Gondolatok Szeged címeréről. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 62-63. (1999)

Szegfű, László: Még egyszer Szent Gellért prédikációiról. Aetas, (14) 3. pp. 12-21. (1999)

Szegfű, László: Szép-e valóban "a délszaki kilátás"? Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 75-77. (1999)

Szegfű, László Péter: Kocsik a Bibliában. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 36-54. (1999)

Szendi, Zoltán and Schnitzler, Arthur: Erzählperspektiven in den frühen Novellen Arthur Schnitzlers. Acta germanica, (10). pp. 94-109. (1999)

Szentpéteri, István: A menedzsment-tudomány kialakulása. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 353-364. (1999)

Szenészi, Katalin: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtári Központjának rövid története. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 129-132. (1999)

Szerdahelyi, István: A szövegtan irodalomelméleti társtudományai. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 69-80. (1999)

Szeverényi, Sándor: Még egyszer az enyec gégezárhangokról. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 249-253. (1999)

Szikoráné Kovács, Eszter and Nagy, László: A motívumfejlesztő-látásmód Nagy László : Fehér lovam című költeményében. Módszertani közlemények, (39) 1. pp. 26-28. (1999)

Szilvássy, Orsolya: A rózsa neve és a véletlen. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 136-145. (1999)

Szilágyi, István and Ortega y Gasset, José: Europeismo y modernidad : Ortega y la generación del 98. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 88-98. (1999)

Szilágyi, István and Ortega y Gasset, José: Spanyolország egy európai lehetőség : Ortega politikai filozófiájáról. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 207-220. (1999)

Szilágyi, Sándor: Elmélkedés a földrendező és a földkiadó bizottságokról. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 365-378. (1999)

Szklenár, Judit: Der Einsatz des Internets im DaF-Unterricht: eine Typologie der Web-Übungen. Acta germanica, (8). pp. 205-217. (1999)

Szondi, Ildikó: Lakástakarék-pénztárak Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 10. pp. 1-26. (1999)

Szymczyk, Artur: Significance of karst water outflows to the spontaneous regeneration of biocenosis in the Siemonia Sandpit, Poland. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 78-83. (1999)

Szállassy, Noémi: The occurrence of mayfly (Ephemeroptera) larvae along the river Someş/Szamos. Tiscia monograph series 3. pp. 203-206. (1999)

Szász, Géza: L'utilisation des Voyages au tournant des XVIII-e-XIXe siècles. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 73-78. (1999)

Szávai, Ferenc: Német nemzetiség - magyar hazafiság : Tilkovszky Loránt : Tanulmányok a magyarországi németség történetéből. Aetas, (14) 1. pp. 319-321. (1999)

Szélinger, Balázs: 1. dokumentum : Az Addisz Ababai béke : Addisz Ababa, 1896. október 26. Documenta Historica 44. pp. 10-12. (1999)

Szélinger, Balázs: 10. dokumentum : magyar állásfoglalás az Olaszország ellen tervezett szakciók ügyében : báró Velics László felszólalása : Genf, 1935. október 9. Documenta Historica 44. pp. 50-51. (1999)

Szélinger, Balázs: 11. dokumentum : Herczeg Ferenc: Magyarország Genfben. Documenta Historica 44. pp. 52-53. (1999)

Szélinger, Balázs: 12. dokumentum : gróf Bethlen István Magyarország népszövetségi politikája. Documenta Historica 44. pp. 54-58. (1999)

Szélinger, Balázs: 13. dokumentum : G. B. Shaw: Mi az igazság az olasz-abesszin konfliktusban? : részletek. Documenta Historica 44. pp. 59-61. (1999)

Szélinger, Balázs: 2. dokumentum : Békéltetési, választott bírósági és barátsági szerződés Etiópia és Olaszország között : Addisz Ababa, 1928. augusztus 2. Documenta Historica 44. pp. 13-14. (1999)

Szélinger, Balázs: 4. dokumentum : Az ötös bizottság jelentése : Genf, 1935. szeptember 18. Documenta Historica 44. pp. 19-23. (1999)

Szélinger, Balázs: 5. dokumentum : Olaszország megjegyzései az Ötös bizottság jelentésére : Gef, 1935. szeptember 22. Documenta Historica 44. pp. 24-28. (1999)

Szélinger, Balázs: 9. dokumentum : Vansittart, a brit külügyi államtitkár távirata Drummond római brit nagykövetnek : "Hoare-Laval-tervezet" : London, 1935. december 10. Documenta Historica 44. pp. 46-49. (1999)

Szélinger, Balázs and Bognár, Böbe: 7. dokumentum : Az olasz nézőpont az olasz-abesszín konfliktusban. Documenta Historica 44. pp. 33-41. (1999)

Szélinger, Balázs and Bognár, Böbe: Bevezetés. Documenta Historica 44. pp. 4-9. (1999)

Szélinger, Balázs and Csécsy, Imre: 18. dokumentum : Csécsy Imre: Legyőzöttek és meggyőzöttek : részletek. Documenta Historica 44. pp. 86-91. (1999)

Szélinger, Balázs and Jászi, Oszkár: 15. dokumentum : Jászi Oszkár: A Népszövetség jövője. Documenta Historica 44. pp. 69-73. (1999)

Szélinger, Balázs and Komár, Krisztián: 3. dokumentum : Mussolini memoranduma Badoglio tábprnoknak : Róma, 1934. december 30. Documenta Historica 44. pp. 15-18. (1999)

Szélinger, Balázs and Lőkös, István and Hailé Szelasszié, I. (Etiópia : császár): 22. dokumentum : Hailé Szelasszié tiltakozása az olasz megszállás elismerése ellen : Bath, Anglia, 1936. november 20. Documenta Historica 44. pp. 113-114. (1999)

Szélinger, Balázs and Lőkös, István and Hailé Szelasszié, I. (Etiópia : császár): 23. dokumentum : Hailé Szelasszié beszéde az olasz-etióp diplomáciai kapcsolatok helyreállítása alkalmából : Addisz Ababa, 1951. szeptember 7. Documenta Historica 44. pp. 115-117. (1999)

Szélinger, Balázs and Németh, Mónika: 14. dokumentum : Edvard Beneš: Harc Európa kollektív biztonságáért és az olasz-etióp háború : Prága, 1935. november 5. Documenta Historica 44. pp. 62-68. (1999)

Szélinger, Balázs and Pintácsi, Katalin and Schnell, Zsuzsa and Szomorú, Róbert: 8. dokumentum : Olaszország tiltakozása az ellene megszavazott szankciók miatt : Róma, 1935. november 11. Documenta Historica 44. pp. 42-45. (1999)

Szénási, Éva: Egységes Európa: utópia vagy valóság? : Európa-koncepciók a századelőn. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 242-249. (1999)

Szíjártó, Imre: Másfél óra a mozgóképes szövegtípusokról és műfajokról : óravázlat. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 207-209. (1999)

Szító, András: The Oligochaete and the Chironomid fauna of the Upper Tisa region and its tributaries. Tiscia monograph series 4. pp. 401-407. (1999)

Szító, András and Mózes, Katalin: The Oligochaeta and the chironomida fauna in the river Someş/Szamos system. Tiscia monograph series 3. pp. 179-191. (1999)

Szöllősi, Erzsébet and Dombi, Alice and Oláh, János: Dombi Alice - Oláh János [szerk.] : Emlékezzünk régiekről : tanulmányok a XIX. század nevelési törekvéseiről : Gyula, APC Stúdió, 1998. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 225-227. (1999)

Szörényi, László: La parentela linguistica, storiografia ed epica nella letteratura gesuitica del settecento in Ungheria. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 154-165. (1999)

Szőkefalvi-Nagy, Béla: Publications of Béla Szőkefalvi-Nagy. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 7-18. (1999)

Szőllősi Istvánné Varga, Ilona: In memoriam Prof. Dr. Habil. Béla Matkovics : 1927-1998. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 147-148. (1999)

Sándor, Claudia and Görbe, Tamás: Versuch einer Zusatzausbildung für Übersetzer und Dolmetscher am Institut für Germanistik der JATE. Acta germanica, (8). pp. 219-228. (1999)

Sándorfi, Edina and Fontane, Theodor: Memoria und Ekphrasis - die kryptisch-mythische Poetik der späten narrativen Texte von Fontane. Acta germanica, (10). pp. 19-33. (1999)

Sárkány-Kiss, Endre: The occurrence and significance of moss animals (Bryozoa) in the river Someş/Szamos. Tiscia monograph series 3. pp. 193-195. (1999)

Sárkány-Kiss, Endre: A study of aquatic molluscs in the Upper Tisa. Tiscia monograph series 4. pp. 409-412. (1999)

Sárkány-Kiss, Endre and Hamar, József and Mihailescu, Nicolae: Description of sampling sites along the Upper Tisa. Tiscia monograph series 4. pp. 127-133. (1999)

Sárkány-Kiss, Endre and Macalik, Kunigunda: Bioaccumulation of certain toxic metals by fish and unionidae shells in river Someş/Szamos. Tiscia monograph series 3. pp. 269-273. (1999)

Sárkány-Kiss, Endre and Macalik, Kunigunda: Conclusions of the river Someş/Szamos researches. Tiscia monograph series 3. pp. 343-347. (1999)

Sárkány-Kiss, Endre and Mihailescu, Nicolae and Sirbu, Ioan: Description of the sampling sites along the river Someş/Szamos. Tiscia monograph series 3. pp. 7-12. (1999)

Sárkány-Kiss, Endre and Sirbu, Ioan and Bába, Károly: Freshwater mollusc species from the river Someş/Szamos, related to their ecological conditions. Tiscia monograph series 3. pp. 197-202. (1999)

Sümeghy, Zoltán and Danku, György: Identifying an undescribed Danckerts atlas. Acta climatologica, (32-33). pp. 101-119. (1999)

Sümegi, Pál: Reconstruction of flora, soil and landscape evolution, and human impact on the Bereg plain from late-glacial up to the present, based on palaeoecological analysis. Tiscia monograph series 4. pp. 173-204. (1999)

T

Takács, Judit: Vajda József élete és munkássága. Módszertani közlemények, (39) 2. pp. 93-98. (1999)

Takács, Károly: Néhány észrevétel Györffy György Árpád-kori történeti földrajzának legújabb kötetéhez. Aetas, (14) 3. pp. 123-131. (1999)

Tanács, Lajos and Tanács, Lajos: Peszticides állomány kezelések hatása a búzafajták szemtermésének sikértartalmára, sikérterülésére és esésszámára. Tudományos közlemények, (20). pp. 11-24. (1999)

Tardy, János: A scientific research and action programme for the protection of the hydrothermal caves and springs of the Budapest (Rózsadomb) karst. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 179-182. (1999)

Tarnai, Tamás: New gold ore indication in formations of the deep-level ore mineralisation in Recsk. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 157-160. (1999)

Tekulics, Judit: La figura del gentiluomo nella civil conversazione di Stefano Guazzo e il Cortegiano di Castiglione. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 166-171. (1999)

Telbisz, Tamás and Vigassy, Tamás and Zámbó, László: Variances of karst corrosion on the basis of differences in the solution of Ca- and Mg- carbonates. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 193-200. (1999)

Tolcsvai Nagy, Gábor: Vázlat szövegtan és stilisztika viszonyáról. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 81-89. (1999)

Toldi, József: Prof. Dr. Ottó Fehér is 70 years old. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 123-125. (1999)

Toldi, József: Scientific program of the Meeting held on occasion of 30th anniversary of the Department of Comparative Physiology of J. A. University. Acta biologica, (43) 1-4. p. 121. (1999)

Toldi, József: Thirty years of the Department of Comparative Physiology. Acta biologica, (43) 1-4. pp. 117-120. (1999)

Tompán, Magdolna: Fejezetek a battonyai római katolikus polgári leányiskola történetéből 1935 és 1947 között. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 96-121. (1999)

Trofimova, Elena V.: Karst caves in the Irkutsk Amphitheatre, Russia : ecological condition and problems of conservation. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 153-159. (1999)

Trócsányi, László: A törvénykezdeményezési jog az összehasonlító parlamenti jogban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 413-423. (1999)

Tuba, Márta: A jávorfa, avagy a mesei kevert műfajúság nyelvi mutatói. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 253-294. (1999)

Tuza, Tibor: Cigány népismereti feladatlapok. Módszertani közlemények, (39) 3. pp. 128-132. (1999)

Tuza, Tibor: Cigány népismereti feladatlapok : III. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 210-215. (1999)

Tuza, Tibor: Cigány népismereti feladatlapok II. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 177-181. (1999)

Tyc, Andrzej and Czylok, Andrzej and Rahmonov, Ojmahmad: Human impact and spontaneous regeneration of a karst-aeolian ecosystem in an anthropogenic desert near Olkusz (Silesian Upland, Poland). Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 70-77. (1999)

Tóth, Ferenc: Egy arisztokrata a nagy változások Európájában : Philip Mansel : Le charmeur de l'Europe : Charles-Joseph de Ligne 1735-1814. Aetas, (14) 4. pp. 199-202. (1999)

Tóth, Ildikó: A végrehajtás buktatói : (egy országbírói ítéletlevél 1331-ből). Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (110). pp. 29-41. (1999)

Tóth, István János: Sovereignty and environment protection. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 349-355. (1999)

Tóth, K. József: A magyarországi örmények és az 1848-1849-es események. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 63-75. (1999)

Tóth, Lajos: Az ingatlan-nyilvántartásunk alapelvei. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 379-392. (1999)

Tóth, Sándor László: A 15 éves háború a Vatikán szemszögéből : Marko Jacov : I Balcani tra Impero Ottomano a potenze Europee : (Sec. XVI e XVII) : il ruolo della diplomazia pontifica. Aetas, (14) 4. pp. 203-205. (1999)

Tóth, Sándor László: Kücsük Mehmed magyarországi tevékenységéhez. Aetas, (14) 4. pp. 89-99. (1999)

Tóth, Sándor László: Vilájetek a hódoltságban. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (109). pp. 63-80. (1999)

Tóthné Fábián, Eszter: A házassági vagyonjog egyes elemeinek áttekintése. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 393-412. (1999)

Tóthné Szűcs, Éva: Csukás István meséinek éltető humora. Módszertani közlemények, (39) 5. pp. 198-200. (1999)

Török, Zsolt: Studies on the amphibians of the Someş/Szamos river-valley. Tiscia monograph series 3. pp. 303-309. (1999)

U

Ungváry, Jenő: Rendíthetetlen szavárdok? Aetas, (14) 3. pp. 5-11. (1999)

Urbán, Aladár: Az osztrák kormány jegyzékei és nyilatkozata a magyar-osztrák viszonyról 1848 nyarán : dokumentumok az 1848. május 10-augusztus 8. közötti időszakból. Aetas, (14) 1. pp. 208-223. (1999)

Urushibara-Yoshino, Kazuko and Kashima, Naruhiko and Enomoto, Hiroyuki and Kuramoto, Tadashi and Kina, Hiroyuki and Nakahodo, Tadashi and Higa, Masahiro: Interannual variation of limestone solution rates in Japan. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 201-211. (1999)

V

V. Szabó, László and Hesse, Hermann and Jung, Carl Gustav: Literatur und Psychologie: Hermann Hesse und Carl Gustav Jung. Acta germanica, (9). pp. 41-57. (1999)

Vadkerti, Mária: Egy dunántúli végvár a 15 éves háború forgatagában : Tata a tizenötéves háborúban. Aetas, (14) 4. pp. 206-209. (1999)

Vajda, Mihály: Európa elrablása : kommentárok. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 33-39. (1999)

Vajda, Tamás: Újabb könyv a német lovagrendről : Font Márta : A német lovagrend alkonya. Aetas, (14) 3. pp. 180-183. (1999)

Varga, Anikó: Szemelvények a Közép-Európába tartó járatok menetrendjéből : a szerb irodalomban Danilo Kis prózájából kiinduló, Közép-Európát körüljáró gondolatiság vázlatos áttekintésének kísérlete. Szövegek között, (3). pp. 33-40. (1999)

Varga, Emese: Salome does not Dance : a comparative study. Szövegek között, (3). pp. 15-22. (1999)

Varga, László: Újabb vizsgálatok az abszorpció spektrumanalízis élelmiszeripari alkalmazhatóságáról. Tudományos közlemények, (20). pp. 40-45. (1999)

Varga, Péter: De re militari : (A katonai jogról — forráselemzés). Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (57) 11. pp. 1-23. (1999)

Varga, Tamás: Észak-magyarországi és felvidéki vártúra : megjártuk a hadak útját. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 150-152. (1999)

Vasas, László and Rojas, Fernando de: Los “topoi” en la Celestina. Acta hispanica, (4). pp. 39-45. (1999)

Vasas, László and Valle-Inclán, Ramón María del: La tradición de lo grotesco en la literatura española y los esperpentos de Valle-Inclán. Ész, élet, egzisztencia 7. pp. 232-236. (1999)

Vass, János: Gondolatok a magyar agrárgazdaság értékeléséhez, perspektíváihoz. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 431-438. (1999)

Vass, László: Bibliográfiák. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 387-396. (1999)

Velich, Andrea: Az ünnepségek szerepe VII. Henrik és London kapcsolatában. Aetas, (14) 4. pp. 123-141. (1999)

Veress, Károly: Az európai racionalitás két arca : az európaiság és a racionalitás összefüggése. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 197-206. (1999)

Vernitskiĭ, Alexei S.: Posets and their semigroups of decreasing endomorphisms. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 77-84. (1999)

Vincze, József: Bars. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. pp. 55-57. (1999)

Vincze, József: Bihar. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 15-17. (1999)

Vincze, József: Hont. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 55-58. (1999)

Vizi, Tímea: Prevenciós modell és tapasztalatai egy komplex oktatási intézményben. Módszertani közlemények, (39) 4. pp. 159-161. (1999)

Vígh, Éva: Alberti és a "pictor doctus" : Leon Battista Alberti, ford. Hajnóczi Gábor : A festészetről = Della pittura : 1436. Aetas, (14) 3. pp. 194-202. (1999)

Vígh, Éva: Moralita di corte nell'iconologia di Ripa'. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 172-188. (1999)

Vízvári, Dóra: A pálos rend. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 97-106. (1999)

Völgyesi, Orsolya: Királyi biztosi vizsgálat Békés megyében : 1835. Aetas, (14) 1. pp. 30-42. (1999)

Vörös, Gábor: Egy török végvár a Dunántúlon : Veszprém a török korban : felolvasóülés Veszprém török kori emlékeiről : szerk. Tóth G. Péter. Aetas, (14) 4. pp. 210-218. (1999)

W

Wacha, Balázs: Az Érdy-kódexről és a magyar nyelv szórendjéről. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei, (1). pp. 175-188. (1999)

Wacha, Imre: Gondolatok a retorika, a szövegtan, valamint "segéd- és határtudományaiknak" kapcsolatairól, a retorika kompetenciáiról. Szemiotikai szövegtan 12. pp. 90-109. (1999)

Wagner, Benno and Kafka, Franz: Kampf mit dem Durchschnittsmenschen. : Einführung in Kafkas Welt. Acta germanica, (10). pp. 134-144. (1999)

Wagner-Nagy, Beáta Boglárka: Megjegyzések a tárgy jelöléséhez a nganaszanban. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (40). pp. 255-265. (1999)

Wall, Peter: Optimal bounds on the effective shear moduli for some nonlinear and reiterated problems. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 553-566. (1999)

Watt, Alan: We europeans : sceptics and cynics. Ész, élet, egzisztencia 6. pp. 234-241. (1999)

Weber, Günther: Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europischen Union im Lichte der Rechtsprechung des Europischen Gerichtshofes. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 439-447. (1999)

Weber, Péter and Lőrincz, István: Avifauna of the river Someş/Szamos valley. Tiscia monograph series 3. pp. 319-331. (1999)

Weisz, Boglárka: Történelem a nevekben : Benkő Loránd : Név és történelem : tanulmányok az Árpád-korról. Aetas, (14) 3. pp. 191-193. (1999)

Willard, Ross: Solution to the Chautauqua problem. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 3-4. pp. 461-467. (1999)

Winkler, Claudia: Wortspiele, die spröden Schönen der Übersetzer. Acta germanica, (8). pp. 229-238. (1999)

Wojtilla, Gyula: History of kṛṣiśāstra. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 1-35. (1999)

X

Xiao, Yimin: The Hausdorff dimension of the level sets of stable processes in random scenery. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 385-395. (1999)

Z

Zakar, Péter: Egy törvényesített forradalom polgára : László Elek : Egy gyulafehérvári polgárnak naplója az 1848/9. évi forradalom alatt. Aetas, (14) 4. pp. 187-191. (1999)

Zakar, Péter: Isten, Haza, Szabadság : Szabó Richárd kiskundorozsmai segédlelkész 1848-49-ben. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (12). pp. 19-31. (1999)

Zakar, Péter: "Szigorúan kritikusnak és őszintének kell lennünk önmagunkkal szemben" : interjú Deák Ernő történésszel az ausztriai magyarok helyzetéről. Belvedere Meridionale, (11) 1-2. pp. 99-105. (1999)

Zalán, Péter and Musil, Robert: Zu den Problemen der Erzählwelten Robert Musils anhand der Drei Frauen : statt Idyllen: Geschichten ohne Anfang und Ende. Robert Musil: Tagebücher, Heft 1, etwa 1915-1920. Acta germanica, (10). pp. 162-174. (1999)

Zimonyi, István: Magyar kalandozások a Nyugat szemével : Maximilian Georg Kellner : Die Ungarneinfälle im Bild der Quellen bis 1150 : von der "Gens detestanda" zur "Gens ad fidem Christi conversa". Aetas, (14) 3. pp. 184-190. (1999)

Zorboska, Nina: Closed range essentially normal composition operators are normal. Acta scientiarum mathematicarum, (65) 1-2. pp. 287-292. (1999)

Zrínyi, Andrea: Die Übersetzung der Abtönungspartikel doch ins Ungarische. Acta germanica, (8). pp. 239-247. (1999)

Zseni, Anikó: Soils on karst areas of the Bükk Mountain, Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 40-46. (1999)

Zsohár, András: A mezőgazdasági szövetkezeti jog fejlődésének tendenciái, különös tekintettel a tagok és a szövetkezetek vagyoni kapcsolataira a mezőgazdaságban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 449-463. (1999)

Zsuga, Katalin: Zooplankton investigations in the Upper Tisa region. Tiscia monograph series 4. pp. 393-399. (1999)

Zubeir, M. O. and Qadhi, T. M.: Petrographic and mineralogic studies of the layered intrusions at Jabal El-Ekeim, Saudi Arabia. Acta mineralogica-petrographica, (40). pp. 55-70. (1999)

Zámbó, László and Telbisz, Tamás: The influence of the soil zone on karst corrosion and karren development. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (36). pp. 185-192. (1999)

Zékány, : A XIX. század vasútépítészete hazánkban : tanszékünk vendégelőadója volt Kubinszky Mihály. Belvedere Meridionale, (11) 3-4. p. 152. (1999)

Zékány, Edmund: A Hattyasi Suttyók nyerték a Belvedere-kupát. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 136-138. (1999)

Á

Ács, Tibor: A római katolikus egyház szerepe az 1848-1849-es forradalom és szabadságharcban a kalocsa-bácsi főegyházmegyében. Belvedere Meridionale, (11) 7-8. pp. 9-34. (1999)

Ádám, András: On some cyclic connectivity properties of directed graphs : examples and problems. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 1-12. (1999)

Ádám, Anikó: Espace fini, espace infini : la poétique de la contemplation dans le Génie du christianisme de Chateaubriand. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19. Et). pp. 79-83. (1999)

É

Ésik, Zoltán: Axiomatizing iteration categories. Acta cybernetica, (14) 1. pp. 65-82. (1999)

Ö

Ördög, Andrea: Az általános válság jelei a XVII. századi Európa történetében. Belvedere Meridionale, (11) 5-6. pp. 28-54. (1999)

Ördögh, Éva: Irónia és melankólia Leopardi Rövid erkölcsi írások c. könyvében. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (19). pp. 99-123. (1999)

Ú

Újvári, József: A papagáj klauzula esete a munkaszerződéssel. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (55) 1-34. pp. 425-430. (1999)

Đ

Đorđević, Miloje: Theoretische Grundlagen für ein deutsch-serbokratisches [!serbokroatisches] Valenzlexikon. Acta germanica, (8). pp. 61-72. (1999)

This list was generated on 2019. szeptember 21. 14:04:29 CEST.