Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2007
Number of items: 33.

2007

Abari Kálmán and Olaszy Gábor: Az első magyar nyilvános, internetes beszédadatbázis bemutatása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 261-262. (2007)

Abari Kálmán and Tamm Anne and Gábor Katalin and Olaszy Gábor: Számítógépes összehasonlító szövegelemzés ügyfélszolgálati tájékoztatók legfontosabb prozódiai elemeinek a meghatározására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 24-33. (2007)

Alexin Zoltán: A frázisstrukturált Szeged Treebank átalakítása függőségi fa formátumra. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 263-266. (2007)

Bánhalmi András and Paczolay Dénes and Tóth László: Diktálórendszer pontosságának és hatékonyságának vizsgálata a keresési téren alkalmazott vágási technikák függvényében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 56-68. (2007)

Bőhm Tamás and Németh Géza: Egy egyszerű módszer modális beszéd glottalizálttá alakítására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 267-270. (2007)

Farkas Richárd: Részben felügyelt tanulási módszerek a tulajdonnév felismerésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 166-176. (2007)

Farkas Richárd and Szarvas György: Eljárás radiológiai leletek automatikus BNO kódolására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 149-157. (2007)

Ferenczhalmy Réka and László János: Az intencionalitás modul fejlesztése és alkalmazása történelmi szövegeken. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 207-218. (2007)

Fék Márk and Zainkó Csaba and Németh Géza: Érzelmes beszéd gépi előállítása érzelem specifikus beszédadatbázisok felhasználásával. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 34-43. (2007)

Fülöp Éva and László János: Az érzelmek reprezentációja történelmi regényekben és történelemkönyvekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 219-226. (2007)

Garami Vera and Ehmann Bea: Történelemkönyvek és az idő viszonya : beszámoló a NooJ program segítségével végzett tartalomelemzéses vizsgálatokról. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 227-234. (2007)

Gyarmati Ágnes and Vásárhelyi Dániel: Fonémaosztályok felügyelet nélküli tanulása : absztrakt. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 114-126. (2007)

Gyepesi György and Gábor Bálint and Halácsy Péter and Kertész Zsuzsa: Végesállapotú transzducerek mindenkinek. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 273-277. (2007)

Gyepesi György and Kertész Zsuzsa and Serény András: Fonetikus morfológiai elemző beszédfelismeréshez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 106-113. (2007)

Gyepesi György and Serény András: Magyar nyelvű beszédfelismerő rendszer diszkriminatív tanítása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 271-272. (2007)

Gábor Katalin and Héja Enikő: Igék szemantikai klaszterezése bővítménykereteik alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 129-137. (2007)

Halácsy Péter and Kornai András and Németh Péter and Varga Dániel: Magyar Webkorpusz II. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 278-280. (2007)

Iván Szilárd and Ormándi Róbert and Kocsor András: Magyar mondatok SVM alapú szintaxiselemzése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 281-283. (2007)

Miháltz Márton and Naszódi Mátyás and Vajda Péter and Varasdi Károly: NP-koreferenciák feloldása magyar szövegekben a Magyar WordNet ontológia segítségével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 138-146. (2007)

Németh Bottyán and Mihajlik Péter and Tikk Domonkos and Trón Viktor: Statisztikai és szabály alapú morfológiai elemzők kombinációja beszédfelismerő alkalmazáshoz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 95-105. (2007)

Németh Géza and Zainkó Csaba and Fék Márk and Olaszy Gábor and Bartalis Mátyás: Promptgenerátor : ügyfélszolgálati hangos üzenetek automatikus gépi előállítása egy adott bemondó hangjára. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 3-11. (2007)

Olaszy Gábor: Fonetikai algoritmus a hanghatárok gépi meghatározásának javítására nagyméretű beszédadatbázisokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 12-23. (2007)

Pohl Gábor: Főnévicsoport-azonosító módszerek főnévicsoport-szinkronizációs célokra. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 187-194. (2007)

Pólya Tibor and Vincze Orsolya and Fülöp Éva and Ferenczhalmy Réka: A pszichológiai perspektíva előfordulása történelem tankönyvi szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 235-241. (2007)

Sass Bálint: Élő vagy élettelen? In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 195-203. (2007)

Szalai Katalin and László János: Az aktív és passzív igék gyakorisága a csoportjelenségek tükrében : történelemkönyvek szövegeinek narratív pszichológiai vizsgálata NooJ tartalomelemző programmal. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 242-249. (2007)

Szarvas György and Hatvani Csaba and Szauter Dóra and Almási Attila and Vincze Veronika and Csirik János: Magyar jelentés-egyértelműsített korpusz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 158-165. (2007)

Szilágyi Éva and Kleiber Judit and Alberti Gábor: A lexikalista szintaxis rangjai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 284-287. (2007)

Tihanyi László: A MetaMorpho projekt 2007-ben : a sorozat vége. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 178-186. (2007)

Tüske Zoltán and Mihajlik Péter and Fegyó Tibor: Spontán, nagyszótáras, folyamatos beszéd gépi felismerési pontosságának növelése beszélőadaptációval a MALACH projektben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 47-55. (2007)

Tüske Zoltán and Simon Márta and Mihajlik Péter and Gordos Géza: A beszéd érzelemi töltetének számítógépes felismerése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 81-91. (2007)

Vicsi Klára and Szaszák György and Németh Zsolt: Prozódiai információ használata az automatikus beszédfelismerésben ; mondat modalitás felismerése. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 69-80. (2007)

Vincze Orsolya: Mentális kifejezések jelentősége a perspektívafelvételben a csoportidentitás tükrében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (5). pp. 250-258. (2007)

This list was generated on 2022. október 6. 06:46:00 CEST.