Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2009
Number of items: 44.

2009

Stratégiai Kutatási Terv. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 399-427. (2009)

Almási Attila and Vincze Veronika and Sulyok Márton and Csirik János: Adó- és jövedéki jogi wordnet : TaXWN. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 151-161. (2009)

Babarczy Anna and Serény András and Simon Eszter: Magyar igei vonzatkeretek gépi tanulása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 333-342. (2009)

Bártházi Eszter and Héder Mihály: Panaszlevelek automatikus kategorizálása szerkezeti egységek és jellemző kifejezések figyelembevételével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 59-71. (2009)

Csapó Tamás Gábor and Németh Géza: Mássalhangzó-magánhangzó kapcsolatok automatikus osztályozása szubglottális rezonanciák alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 226-237. (2009)

Csertő István: A személy- és csoportközi értékelés pszichológiai szempontú elemzése elbeszélő szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 272-284. (2009)

Csáki Tibor and Vajda Péter and Vámosi János: PACS : beszédvezérelt POI-kereső szolgáltatás. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 345-347. (2009)

Farkas Richárd: Az origo automatikus címkézési projekt tapasztalatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 84-92. (2009)

Héja Enikő: A szótárkészítés támogatása párhuzamos korpuszokon végzett szóillesztéssel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 117-126. (2009)

Héja Enikő and Kuti Judit and Sass Bálint: Jelentés-egyértelműsítés - egyértelmű jelentésítés? In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 348-352. (2009)

Kiss Márton: Fokozó értelmű szókapcsolatok detektálása magyar szövegkorpuszokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 139-150. (2009)

Kiss Márton and Vincze Veronika and Alexin Zoltán: Jelentések gyakoriságának vizsgálata a Magyar WordNet-ben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 353-355. (2009)

Kovács László: Szemantikai gráf alapú mondatelemző modul kidolgozása IS-NLI értelmezőhöz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 356-359. (2009)

Miháltz Márton and Schönhofen Péter: Információkivonatolás szabad szövegekből szabályalapú és gépi tanulásos módszerekkel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 49-58. (2009)

Mikulás Gábor: Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása vezetői narrációkból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 305-313. (2009)

Molnár Gábor József and Farkas Richárd: Szekvenciajelölés gráfalapú, részben felügyelt tanulási módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 360-363. (2009)

Móra György and Molnár Zsolt and Farkas Richárd: Szintaktikai elemzés szerepe a biológiai eseménykinyerés kulcsszavainak detektálásában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 364-368. (2009)

Nagy István and Farkas Richárd: Kutatók honlapjainak automatikus osztályozása pozitív és jelöletlen tanulás módszerével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 369-372. (2009)

Novák Attila and Prószéky Gábor: Kísérletek statisztikai és hibrid magyar–angol és angol– magyar fordítórendszerek megvalósítására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 25-34. (2009)

Oravecz Csaba and Sass Bálint and Simon Eszter: Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 317-324. (2009)

Papp Gyula: Vektoralapú felügyelet nélküli jelentés-egyéertelműsítés nagyméretű tanuló korpuszok esetében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 325-332. (2009)

Pintér Tibor and Mártonfi Attila and Oravecz Csaba: Online helyesírási szótár és megvalósítási nehézségei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 172-182. (2009)

Prószéky Gábor and Tihanyi László: webforditas.hu : egy internetes nyelvtechnológiai szolgáltatás tanulságai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 35-45. (2009)

Puskás László: "Amikor nagyapa agyonlövette apát" : fordítások minőségvizsgálata statisztikai alapon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 376-377. (2009)

Puskás László: Fordítások statisztikai alapú minőségvizsgálata tartalomelemzéssel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 14-24. (2009)

Pápay Kinga: A spontán beszéd prozódiai frázisszerkezetének modellezése és felhasználása a beszédfelismerésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 373-375. (2009)

Recski Gábor and Varga Dániel and Zséder Attila and Kornai András: Főnévi csoportok azonosítása magyar-angol párhuzamos korpuszban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 3-13. (2009)

Rung András: Szóhasonlóság mérése analógiás megközelítésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 104-113. (2009)

Szabó Eszter: A néma szünetek időtartamának hatása az érzelmi állapot észlelésére. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 378-380. (2009)

Szalai Katalin and Ferenczhalmy Réka and Fülöp Éva and Vincze Orsolya and László János: Történelmi szövegek narratív pszichológiai vizsgálata a nemzeti identitás tükrében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 259-271. (2009)

Szaszkó Sándor and Sebők Péter and Kóczy T. László: Magyar szövegek véleményanalízise. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 72-83. (2009)

Szaszák György and Nagy Katalin and Sztahó Dávid and Vicsi Klára: Automatikus intonációs osztályozó felhasználása hallássérültek beszédterápiájában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 381-385. (2009)

Szauter Dóra and Vincze Veronika and Almási Attila and Alexin Zoltán and Kiss Márton: Morfoszintaktikailag annotált néprajzi korpusz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 386-389. (2009)

Sztahó Dávid and Szaszák György and Vicsi Klára: Zajszűrő eljárások alkalmazása, teljesítményük vizsgálata zajos beszéd automatikus felismerésénél. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 195-205. (2009)

Szőts Miklós and Simonyi András: A jól szerkesztett mérnöki ontológiákról. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 162-171. (2009)

Tarján Balázs and Mihajlik Péter and Tüske Zoltán: Nagyszótáras híranyagok felismerési pontosságának növelése morfémaalapú, folyamatos beszédfelismerővel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 185-194. (2009)

Tóth Bálint and Németh Géza: Rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó adaptációja félig spontán magyar beszéddel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 246-256. (2009)

Tóth László: Beszédfelismerési kísérletek hangoskönyvekkel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 206-216. (2009)

Vicsi Klára and Sztahó Dávid: Ügyfél érzelmi állapotának detektálása telefonos ügyfélszolgálati dialógusban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 217-225. (2009)

Vincze Orsolya and Gábor Katalin and Ehmann Bea and László János: Technológiai fejlesztések a NooJ pszichológiai alkalmazásában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 285-294. (2009)

Vincze Veronika: Félig kompozicionális főnév + ige szerkezetek a Szeged Korpuszban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 390-393. (2009)

Vincze Veronika and Szauter Dóra and Almási Attila and Móra György and Alexin Zoltán and Csirik János: A Szeged Treebank függőségi fa formátumban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 127-138. (2009)

Zainkó Csaba: A magyar nyelv betűstatisztikája beszédfeldolgozási szempontok figyelembevételével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 238-245. (2009)

Zsibrita János and Nagy István and Farkas Richárd: Magyar nyelvi elemző modulok az UIMA keretrendszerhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 394-395. (2009)

This list was generated on 2022. október 6. 05:32:03 CEST.