Items where Year is 1991

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ú
Number of items: 611.

A

A. Sajti Enikő: A jugoszláviai magyar párt megalakulása és részvétele az 1925-ös választásokon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 99-108. (1991)

Adriányi Gábor: A Lefèbvre-féle egyházszakadás. In: Aetas, (6) 2. pp. 69-83. (1991)

Ady Endre: E nagy tivornyán. In: Belvedere Meridionale, (3) 1. p. 3. (1991)

Ady Endre: A téli Magyarország : [vers]. In: Belvedere Meridionale, (3) 6. p. 3. (1991)

Agárdy Sándor: A természetvédelmi szakköri és tábori tevékenységek hatása az iskolai oktató-nevelő munkára. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 50-52. (1991)

Albert Gábor: S a Hókirály nem olvadt el... : Wallenstein és Gusztáv Adolf hadászati forradalma. In: Belvedere Meridionale, (3) 2. pp. 12-13. (1991)

Albert Gábor: S a Hókirály nem olvadt el... : Wallenstein és Gusztáv Adolf hadászati forradalma. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 39-41. (1991)

Albert Sándor: Általános Nyelvészeti Tanulmányok XI. (A szöveg megközelítései) : Szerkesztette: Telegdi Zsigmond és Szépe György. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 380 p. : [Könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 129-134. (1991)

Almási Tibor and Koszta László: Báncsa István bíboros : (1205 k.-1270) : életrajzi vázlat. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 9-18. (1991)

Anderle Ádám: Az 1848/49-es magyar emigráció Latin-Amerikában : új adatok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 65-71. (1991)

Annus Gábor: Petőfi szobra már áll... In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 30-31. (1991)

Arany Ildikó: Az Özönvíz : II. In: Belvedere Meridionale, (3) 6. pp. 18-20. (1991)

Arany Ildikó: Az özönvíz. In: Belvedere Meridionale, (3) 5. pp. 15-17. (1991)

B

B. Kis Attila: pastorale : rap. In: Hétvilág 4. p. 24. (1991)

B. Kiss Attila: pécs - most. In: Hétvilág 4. pp. 88-89. (1991)

Bak János: Koronázástudomány - múlt, jelen és jövő. In: Aetas, (6) 3. pp. 152-166. (1991)

Bakos András: Emléktábla : Múzsa : Ballada az erény, az élet és a szerelem megcsúfolásáról : versek. In: Nyelvelő, (1) 2. p. 58. (1991)

Balog Iván: Az előítéletek nélküli embertől a tulajdonságok nélküli emberig : William McCagg Jr. : A history of Habsburg Jews : 1670-1918. In: Aetas, (6) 1. pp. 208-212. (1991)

Balogh István: Kárpátalja a kőkorban. In: Belvedere Meridionale, (3) 6. pp. 8-10. (1991)

Balogh József and Ottlik Géza: Majd ; A teljes égbolt vigasza. In: Pompeji 4. pp. 7-20. (1991)

Balázs Géza: Voigt Vilmos: A folklór alkotások elemzése : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. 377 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 157-161. (1991)

Balázs Géza: A rendszerváltás a katonai nyelvben. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 31-35. (1991)

Balázs József: Magyarország népességének alakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 21-39. (1991)

Balázs L. Gábor: Problema pričinnosti v âzykovyh izmeneniâh. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 123-136. (1991)

Balázs Mihály: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 36-37. (1991)

Balázsi Zoltánné: Az "olvasásismeret - olvasószolgálat" tantárgy szemináriumi foglalkozásain alkalmazott módszereim. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 179-183. (1991)

Barhudarova Elena Leonovna: Osobennosti pozicionnogo var'irovaniâ russkih soglasnyh fonem na stykah slovoform. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 3-10. (1991)

Barthes Roland and Kovács Sándor: A műtől a szöveg felé. In: Pompeji 3. pp. 90-98. (1991)

Basara Svetislav and Utasi Anikó: Fáma a biciklistákról : Rusnya Károly birodalom története : apokrif. In: Pompeji 4. pp. 68-71. (1991)

Basara Svetislav and Utasi Anikó: A Grál nyomában. In: Pompeji 4. pp. 72-74. (1991)

Bata Imre: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 73-77. (1991)

Bellman Carl Michael and Baka István: No. 64 : Fredman episztolája a legutóbbi bálról Fröman kocsmájában a Hornsgatanon, az útkanyarban. In: Pompeji 2. pp. 70-73. (1991)

Belényi Gyula: Terület- és településfejlesztési politika Magyarországon : 1950-1952. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (93). pp. 27-46. (1991)

Belényi Gyula: A magyar-szlovák lakosságcsere és a német nemzetiségű lakosság kitelepítése az alföldi agrárvárosokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 127-133. (1991)

Bencze Lóránt: Békési Imre: A gondolkodás grammatikája. Szöveg- és mondatszerkezeti elemzések : Tankönyvkiadó, Budapest, 1986. 374 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 189-192. (1991)

Bencze Lóránt: Élő szónak súlyos volta. Putatív szövegvizsgálati modell és alkalmazásának kísérlete. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 13-40. (1991)

Benda Balázs: . . . más divat és más távolságok : részlet. In: Hétvilág 4. pp. 13-23. (1991)

Bene Kálmán and József Attila: A szövegváltozatok szerepe az általános iskolai verselemzésben. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 225-226. (1991)

Bene Kálmán and Kölcsey Ferenc: Útban Kölcsey : Huszt című epigrammájához. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 282-284. (1991)

Beney Zsuzsa and Hervé Rodolf: Sors és végzet között. In: Pompeji 4. pp. 81-99. (1991)

Bereczki Sándor and Németh Mária and Vajthó Erik: Németh Mária - Vajthó Erik : Kísérletező, fejlesztő iskolák : Győr, Megyei Pedagógiai Intézet, Tanterv- és Taneszközfejlesztés Országos Tanácsa, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 304-305. (1991)

Bernáth Árpád: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 42-44. (1991)

Biacs Péter and Váradi Mária: Beszámoló : a Codex Alimentarius Analitikai és Mintavételi Módszerek Bizottság XVII. üléséről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 3. pp. 164-166. (1991)

Bibok Károly and Iomdin L. L.: L. L. Iomdin: Avtomatičeskaâ obrabotka teksta na estestvennom âzyke: model' soglasovaniâ. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 185-194. (1991)

Bibó István: Az egyetem, az akadémia és a tudomány válsága : hozzászólás Szent-Györgyi Albert előadásához. In: Pompeji 3. pp. 103-112. (1991)

Bicskeiné Zsulán Julianna: Szótévesztések 14 évesek élőnyelvi szövegeiben. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 20-23. (1991)

Bicskeiné Zsulán Julianna: Szótévesztések 14 évesek élőnyelvi szövegeiben : folytatás. In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 37-40. (1991)

Blazovich László: Helytörténet európai színvonalon : Baranya : történelmi és honismereti folyóirat : 1988-1990. In: Aetas, (6) 3. pp. 208-218. (1991)

Blazovich László: Ludovicus Crijevic Tubero jogszemlélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 41-52. (1991)

Blutman László: The individual's duties : a case study in international human rights law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 53-69. (1991)

Borbély Eszter: Széchenyi közlekedéspolitikája. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 11-14. (1991)

Bordás Mátyás: Gyászban. In: Nyelvelő, (1) 1. p. 44. (1991)

Bordás Mátyás: Léda. In: Nyelvelő, (1) 1. p. 45. (1991)

Bordás Mátyás: Szólítunk, Hattyú. In: Nyelvelő, (1) 1. p. 46. (1991)

Braun Anna: A házi olvasmányok feldolgozásának segítése. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 42-45. (1991)

Buber Martin and Rácz Péter: Haszid történetek. In: Pompeji 1. pp. 15-34. (1991)

Bunday Brian D.: Analysis of the SCAN service polling model. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 1-13. (1991)

Burns Robert: Szívem a Felföldön... In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 60-61. (1991)

Buttig Ingolf and Eichhorn Jürgen: The heat kernel for p-forms on manifolds of bounded geometry. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 33-51. (1991)

Bálint István János: Erdélyi református templomok és tornyok : Transylvania képeskönyvek. In: Belvedere Meridionale, (3) 2. p. 17. (1991)

Bánni Áron: Percontatio panelica. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 24-25. (1991)

Bárdos László: Zsörtölődés egy sikerületlen telefonhívás után. In: Pompeji 2. pp. 19-20. (1991)

Bárdossy Ildikó: Projektek az oktatásban : osztálykirándulás mint projekttéma. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 75-78. (1991)

Békési Imre: Bánréti Zoltán: A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról. Nyelvtudományi Értekezések 117. : Akadémiai Kiadó, Budapest 1983. 106. p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 179-183. (1991)

Békési Imre: A kettős szillogizmus tipikus 'világai'. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 41-61. (1991)

Békési Imre: A kettős szillogizmus. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 38-54. (1991)

Bíró Ferenc: A titkos bú poétája Dayka Gábor, 1768-1796. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 11-18. (1991)

Bíró Ferenc: A titkos bú poétája Dayka Gábor, 1768-1796. (1991)

Bódás Beáta: Umberto Eco: Két lektori jelentés. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 81-82. (1991)

Bóra Ferenc: Motiváló hatás a beszélgetés módszerében. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 207-211. (1991)

Bóra Ferenc: A megbeszélés módszerének négy típusa. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 78-84. (1991)

Büky László: Balázs János: A szöveg : Gondolat, Budapest, 1985. 371 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 180-182. (1991)

Büky László: Kísértetjárás. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 14-15. (1991)

C

Char René and Józan Ildikó: Bűbájosok ; Fél nap Creuse-ben. In: Hétvilág 3. pp. 12-14. (1991)

Chō Muneo: Hyponormal operators on uniformly convex spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 141-147. (1991)

Coduro Erich: A Német Élelmiszerkönyv jelentősége az Európai Gazdasági Közösség számára. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 3. pp. 135-140. (1991)

Csajka Imre: Adalékok az alsó tagozatos testneveléstanítás ellenőrzéséhez és értékeléséhez. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 264-268. (1991)

Csapó Imréné: A zenei és képzőművészeti alkotások bemutatása és a gyerekek gyűjtőmunkája egy tanítási óra keretében. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 161-165. (1991)

Csatlós János: Egy rokokó gitár tört akkordjai : Carl Michael Bellman : (1740-1795). In: Pompeji 2. pp. 63-69. (1991)

Cseh Éva and Kiss Béla: Megfigyelések különböző minták stroncium izotóp koncentrációjának változásáról a csernobili katasztrófa után. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 4. pp. 226-231. (1991)

Csejtei Dezső: Tűnődések a posztmodern univerzitás lehetőségéről. In: Pompeji 3. pp. 124-131. (1991)

Csejtei Dezső: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 34-35. (1991)

Cselényi István Gábor: Hittanári szak a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 249-253. (1991)

Csikós Zsuzsanna: Magyar szervezetek Argentínában 1945 után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 119-125. (1991)

Csipes Attila: Mezőtúr fazekassága és jellemző edénytípusai. In: Belvedere Meridionale, (3) 5. pp. 11-14. (1991)

Csipes Attila: Mezőtúr fazekassága, jellemző edénytípusai II. In: Belvedere Meridionale, (3) 6. pp. 14-17. (1991)

Csirik János: Heuristics for the 0-1 min-knapsack problem. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 15-20. (1991)

Csizmazia Eszter and Vergilius Maro Publius: Vergilius Aeneise VI. énekének prózai fordításához. In: Hétvilág 3. pp. 34-37. (1991)

Csonka Zoltán: Kiűzetés ; Visszatérés : [vers]. In: Hétvilág 4. p. 11. (1991)

Cséka Ervin: A bizonyítást kizáró szabályok a büntető eljárásban [!büntetőeljárásban]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 71-95. (1991)

Cukor György and Hervé Rodolf: Félprózában kérdez a múzsa. In: Pompeji 4. pp. 44-46. (1991)

Cunaeva A. A. and Dimitrieva M. C.: A kultúra fogalmának és lényegének kérdéséhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 89-97. (1991)

Curtius Ernst Robert and Molnár Andrea: A retorika. In: Pompeji 2. pp. 97-125. (1991)

Czigány Lóránt: A 80 éves Baróti Dezső köszöntése. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 9-10. (1991)

Cúcz Ottó: Garantiertes Grundeinkommen : eine neue Wunderwaffe der Sozialpolitik? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 97-105. (1991)

D

Darvasi László and Haász Ágnes: Kalaf áriája. In: Pompeji 4. pp. 47-61. (1991)

De Pourquery Marie-Madeleine: A plébániák és a városi környezet : plébániatemplomok a XIV. és XV. századi magyar városokban. In: Aetas, (6) 3. pp. 59-93. (1991)

Dem'ânova Elena Mihajlovna: Sootnošenie meždu vremenem skazuemogo i vremenem atributa - pričastiâ s suffiksami- uŝ-, ûŝ-, aŝ-, âŝ- na morfologičeskom urovne. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 11-17. (1991)

Demlová Marie and Koubek Vácłav: Endomorphism monoids in small varieties of bands. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 9-20. (1991)

Demény Attila and Dunkl István: Preliminary zircon fission track results in the Kőszeg Penninic unit, W. Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (32). pp. 43-47. (1991)

Deák Ágnes: Az 1868-as nemzetiségi törvény osztrák szemmel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 73-80. (1991)

Dobcsányi Ferenc: Ajánló sorok egy testvérlapról. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 307-308. (1991)

Dobcsányi Ferenc: Emlékezés a 30 éves Módszertani Közleményekre. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 1-7. (1991)

Domokos Johanna: [kedves kergesd el ...] : [vers]. In: Hétvilág 3. pp. 7-11. (1991)

Domokos Johanna and de Saint-Exupéry Antoine: „Bánt ezekben az emberekben a meggyilkolt Mozart" : Antoine de Saint-Exupéry: Az ember földjén című könyvéről. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 80-81. (1991)

Dávid Kinga: A Jászság nyelvének néhány sajátsága. In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 19-26. (1991)

Dávid Tamás: Erdélyi és hódoltsági Jezsuita missziók, 1609-1625 : beszélgetés Balázs Mihállyal. In: Aetas, (6) 2. pp. 84-87. (1991)

Dávid Tamás: Szentek élete : Jacobus Voragine : Legenda Aurea. In: Aetas, (6) 2. pp. 160-161. (1991)

Déri Zsolt: A rock 'n' roll niggerei : fejezetek a New York-i undergroundból. In: Hétvilág 4. pp. 63-79. (1991)

E

Eco Umberto and Ádám Péter: Levél az eszményi olvasónak. In: Pompeji 3. pp. 68-84. (1991)

El Sokkary A. A.: The Eh-pH environment of deposition of some sedimentary deposits from Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (32). pp. 37-41. (1991)

El Sokkary A. A.: The thermal behaviour of some feldspars from Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (32). pp. 49-57. (1991)

El-Fishawi Nabil M.: Correlation between coastal sediments along Burullus-Damietta stretch, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (32). pp. 77-83. (1991)

El-Fishawi Nabil M. and Badr A. A.: Mineralogical characteristics of the Western Nile delta coast sediments. In: Acta mineralogica-petrographica, (32). pp. 65-75. (1991)

El-Saadawi Wagieh and Kedves Miklós: Palaeobotanical investigations on plant impressions and sporomorphs from Egypt. In: Plant cell biology and development, (2). pp. 8-33. (1991)

F

Fabiny Tibor: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 49-50. (1991)

Faludi Szilárd: A tantervelmélet forrásai : múlt és jövő. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 121-128. (1991)

Farkas József: Könyvismertetés : Dr. Ralph Neumann - Dr. Pál Molnár: Sensorische Lebensmitteluntersuchung - Eine Einführung, 2. völlig neu bearbeitete Auflage Fachbuch verlag Leipzig, 1991. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 2. p. 130. (1991)

Farkas Katalin and Dobsi Attila: Dobsi Attila : Egy intézmény kálváriája : a pedagógiai intézetek és a 80-as évek oktatáspolitikája : Akadémiai K., Budapest, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 115-117. (1991)

Farkas Katalin and Seiwert Lothar J. and Graichen Winfried U.: Lothar J. Seiwert : Az időgazdálkodás ABC-je : Winfried U. Graichen közreműködésével : Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 246-247. (1991)

Farkas Márton and Hernádi László and Bán István: Occurrence of early fetal death before and after the Chernobil catastrophe. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 95-100. (1991)

Farkas Olga and Pukánszky Béla: Az iskola humanizálása és Schneller István pedagógiája. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 297-300. (1991)

Fejes Katalin: Deme László: Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata (magyar szövegek alapján) Nyelvészeti Tanulmányok 15.) : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 406 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 123-128. (1991)

Fejes Katalin: Török Gábor: A líra: logika (József Attila költői nyelve) : Magvető-Tiszatáj, Budapest, 1968. 293 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 148-152. (1991)

Fejér Ádám: Röpirat a humán műveltségről. ISBN 963 481 861 7, (1991)

Fejér Ádám: Röpirat, nem értekezés. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 3-5. (1991)

Fejér Ádám: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 6-33. (1991)

Fejér Ádám: Értés, értelmezés, érthetőség : válasz a megjegyzésekre. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 78-102. (1991)

Fenyvesi István: Nyelv, dal és kultúra. In: Módszertani közlemények, (31) 1. p. 55. (1991)

Foucault Michel and Máté Gyula: Mi egy szerző? In: Pompeji 3. pp. 17-24. (1991)

Fried István: Kétnyelvűség és kulturális kapcsolatok. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 51-60. (1991)

Fried István: Kétnyelvűség és kulturális kapcsolatok. (1991)

Fábricz Károly: Capturing subjective meaning : (a contrastive study of modal particles in Hungarian and Russian). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 83-100. (1991)

Fábricz Károly: Tanulmányok, 15. füzet. Szövegelmélet. Szerkesztette: Penavin Olga, Thomka Beáta és Utasi Csaba: A Magyar nyelv, Irodalom és Hungarológiai kutatások Intézetének kiadványa, Újvidék, 1982. 191 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 164-168. (1991)

Földes Csaba: Nyelvoktatás, nyelvtanárképzés (Nyugat-) Európában : a Tanárok XX. Nyári Akadémiáján, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 1990. június 25-én elhangzott előadás átdolgozott változata. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 60-66. (1991)

Földes Csaba and Nelde Peter Hans: A német mint anyanyelv Magyarországon. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 305-307. (1991)

Förster Karl-Heinz and Nagy Béla: On the local spectral radius of a nonnegative element with respect to an irreducible operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 155-166. (1991)

G

Galambos Gábor: A 1.6 lower-bound for the two-dimensional on-line rectangle bin-packing. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 21-24. (1991)

Galloni Paolo: A bűnök hierarchiája és társadalmi ellenőrzésük : jegyzetek Worms-i Burchard bűnbánati könyvéhez. In: Aetas, (6) 2. pp. 5-18. (1991)

Gausz András: Nietzsche és az idealizmus : egy kísérlet. In: Pompeji 1. pp. 84-99. (1991)

Gausz András: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 35-36. (1991)

Gergely Ágnes: Terézvárosi forgatás : [vers]. In: Pompeji 4. pp. 5-6. (1991)

Ghiu Bogdan and Panek Sándor: [Versek]. In: Pompeji 3. pp. 5-8. (1991)

Giczi Zsolt: Evangélikus teológusok külföldi tanulmányai a két világháború között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 91-97. (1991)

Giczi Zsolt: "Negyven év lemaradását kell bepótolnunk...!" : beszélgetés Adriányi Gáborral. In: Aetas, (6) 2. pp. 59-68. (1991)

Giczi Zsolt: "Szent Gellért köszönti Szent Istvánt" : (a Szent Jobb 1938-as szegedi útja). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (93). pp. 3-17. (1991)

Gombos József: Az 1939-40-es finn-szovjet "téli háború". In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 45-52. (1991)

Gombos József: A cári Oroszország unifikációs törekvései és a finn nagyhercegség (1809-1905). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 33-44. (1991)

Gombos Katalin: From traditional fundamental rights to the modern concept of civil liberties. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 107-118. (1991)

Gončar I. A. and Peskova V.: Sposoby vyraženiâ zritel'nogo vospriâtiâ v hudožestvennoj publicicistike : (na materiale èkologičeskih proizvedenij V. Peskova). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 19-30. (1991)

Grätzer George A. and Lakser Harry and Wolk Barry: On the lattice of complete congruences of a complete lattice : on a result of K. Reuter and R. Wille. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 3-8. (1991)

Gyenge Zoltán: Husserl és a „Lebenswelt". In: Pompeji 1. pp. 127-131. (1991)

Gyenge Zoltán: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 50-54. (1991)

Gyuris György: Baróti Dezső munkássága : válogatott bibliográfia. (1991)

Gyuris György and Baróti Dezső: Baróti Dezső munkássága : válogatott bibliográfia. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 125-162. (1991)

Györke Zoltán and Vöő Gabriella: Vöő Gabriella : Igaz ember igazat szól : közmondások a romániai magyar folklórból : Bucuresti, Kriterion K., 1989. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 302-304. (1991)

Győrei Zsolt: Általános jegyzet a gépírás tanulásához. In: Nyelvelő, (1) 3. p. 70. (1991)

Győrei Zsolt and Schlachtovszky Csaba: Benkő Absolon I. In: Nyelvelő, (1) 3. p. 75. (1991)

Gábor Kálmánné: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei : repertórium 1974-1988. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 125-180. (1991)

Gáspár Karolina: Gyakran éjfélkor csengett a telefon... : Mottó: A nyelvtanulásban csak egy dolog nehéz: amikor meg kell szólalni. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 29-30. (1991)

Géczi János: Az encián előszobája : rétegek. In: Pompeji 3. pp. 85-89. (1991)

H

H. Tóth Imre: Fragment služebnoj minei za mesâc mart : (GBL, muzejnoe sobranie, fond 178, no 1337). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 147-177. (1991)

H. Tóth István: Olvasásfejlesztés - irodalomtanítás - könyvtárhasználat. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 105-107. (1991)

H. Tóth Tibor: Beszélgetés Károly Sándorral 70. születésnapján. In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 44-48. (1991)

H. Tóth Tibor: Beszélgetés Nyíri Antallal. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 64-69. (1991)

H. Tóth Tibor: Fogadtatásunkról. In: Nyelvelő, (1) 2. p. 5. (1991)

H. Tóth Tibor: Fűszersó. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 26-27. (1991)

H. Tóth Tibor: Monográfia a magyar nyelvjárásszigetekről. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 30-31. (1991)

H. Tóth Tibor: Pályázat : Szerkesztői utószó. In: Nyelvelő, (1) 1. p. 52. (1991)

H. Tóth Tibor: Újabb kísértetjárás. In: Nyelvelő, (1) 1. p. 15. (1991)

Hadwin Donald W. and Nordgren Eric A.: Reflexivity and direct sums. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 181-197. (1991)

Hajnóczi Gábor: A XV. századi itáliai építészeti traktátusok a korabeli Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 25-31. (1991)

Halanay Andrei: A model for a general linear bounded operator between two Hilbert spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 119-128. (1991)

Harsányi Iván: Le cours expansionniste nord-africain de l'Espagne dans les premieres années de la 2e Guerre mondiale. In: Mediterrán tanulmányok, (4). pp. 45-56. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : II. rész. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 30-41. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : III. rész. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 92-102. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : IV. rész. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 148-160. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : V. rész. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 212-224. (1991)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : VI., befejező rész. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 269-279. (1991)

Hegyi Pál: Az ismeretlen angolszász epopeia újabb kalandja : Mi a rocker most? In: Hétvilág 4. pp. 57-62. (1991)

Hetesi Erzsébet and Málovics Jánosné: "Miért éppen bennünket...?" : (40 év kényszerű hallgatás után...). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 53-61. (1991)

Hideg J. I.: Intra-cycle dynamics in a Mantis religiosa population. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 57-62. (1991)

Hoche Karl and Hárs Endre: Amikor még volt Frankfurtban könyvvásár : egy 1991-es visszatekintés. In: Pompeji 3. pp. 26-30. (1991)

Holló András: A hatalommegosztás, mint "alkalmazott alapelv" az Alkotmánybíráskodás [!alkotmánybíráskodás] kialakulása tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 119-130. (1991)

Hollósi Zsolt: "Legyünk optimisták?!" : levél Marosvásárhelyről. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 15-16. (1991)

Hoover Thomas B. and Lambert Alan: Essentially normal composition operators on L2. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 403-408. (1991)

Horn Gyula and Niederhauser Emil and Pető Iván and Surján László and Vajda Mihály: Kérdés-e a szovjet kérdés? : az Aetas körkérdése. In: Aetas, (6) 1. pp. 177-186. (1991)

Horvát Elemér: Változat celanra : [vers]. In: Pompeji 3. p. 25. (1991)

Horváth Imréné: Csoportmunka a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 227-231. (1991)

Horváth Lajos: Gyermekszerveződéseink dilemmáiról. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 11-17. (1991)

Horváthné Szélpál Mária: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 261-264. (1991)

Horváthné Szélpál Mária: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 255-259. (1991)

Hárs Endre: Tábori kis géniusz : egy letűnt kézirat -. In: Pompeji 4. pp. 119-124. (1991)

Hártó Gábor: A kosdi nyelvjárás furcsaságairól. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 16-18. (1991)

I

Ilia Mihály and Ötvös Péter and Szilasi László: A Hétvilág és a Szegedi Egyetem irodalmi pályázatának eredményhirdetése. In: Hétvilág 3. pp. 43-46. (1991)

Illyés Gyula: Széchenyi : [vers]. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). p. 2. (1991)

Ivekovic Rada and Pozsvai Györgyi: Buddhista-e J. F. Lyotard? In: Hétvilág 4. pp. 25-34. (1991)

Išutin V. V. and Krizanic Jurij: Izučenie i izdanie proizvedenij Ûriâ Križaniča v obŝestve istorii i drevnostej rossijskih pri Moskovskom Universitete (OIDR) v 19 v. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 113-122. (1991)

J

J. Nagy László: Mouvement national algérien de multipartisme sous la pression de la légalité coloniale. In: Mediterrán tanulmányok, (4). pp. 17-34. (1991)

Jakab Éva: Aediles curules : Róma rendészeti igazgatása és ennek hatása a magánjog fejlődésére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 131-155. (1991)

Joó István: Note on multiplicative functions satisfying a congruence property. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 301-307. (1991)

Jónás Csaba: Napló. In: Pompeji 3. p. 67. (1991)

K

K. Fábián Ilona: Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! : Kossuth Könyvkiadó 1978. 196 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 135-139. (1991)

Kabán Annamária: Szekér Endre: Hagyomány és újítás mai költői nyelvünkben : Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 291 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 197-199. (1991)

Kabán Annamária: Szövegszemiotikai alapkérdések. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 67-72. (1991)

Kabán Annamária: A szövegvizsgálat új útjai (Tanulmányok) Szerkesztette: Szabó Zoltán : Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1982. 238 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 159-163. (1991)

Kacziányi Géza: Kacziányi Géza: Széchenyi meggyilkoltatása. In: Belvedere Meridionale, (3) 6. pp. 11-13. (1991)

Kancsár Attila: Képtelenségek tárháza : avagy mit írtak a nyugat-európai tankönyvek a XX. század elején Magyarországról. In: Belvedere Meridionale, (3) 3. pp. 12-14. (1991)

Kancsár Attila: A numerus clausus Szegeden. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 35-38. (1991)

Kapai Éva: Bethlen Gábor : jelleme és politikusi pályája szépírói és történész szemmel. In: Belvedere Meridionale, (3) 2. pp. 5-7. (1991)

Karalius Vytautas: Vigyázat! Komisz szavak : Aforizmák. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 23-24. (1991)

Karlovitz János: Kiáltvány a gyermekekért : Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 1. p. 53. (1991)

Karlovitz János: Tankönyvelméleti tanácskozások. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 113-115. (1991)

Katona László: Élelmiszerek minőségalakulása 1990-ben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 2. pp. 71-107. (1991)

Kazdaghli Habib: Le Rassemblement populaire du Tunisie : 1936 -1938. In: Mediterrán tanulmányok, (4). pp. 35-44. (1991)

Kedves Miklós: First observations on the biopolymer organization of the intine. In: Plant cell biology and development, (1). pp. 15-27. (1991)

Kedves Miklós: Illustrations of the quasi-crystalloid biopolymer structures from the explosive dangerous coal pulver : short communication. In: Plant cell biology and development, (2). pp. 34-35. (1991)

Kedves Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (1). pp. 5-7. (1991)

Kedves Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (2). pp. 5-7. (1991)

Kedves Miklós: TICOS polyhedra as a model in the pentasporan organization : short communication. In: Plant cell biology and development, (2). pp. 43-48. (1991)

Kedves Miklós: Three dimensional modelling of the biopolymer structure of the plant cell wall I. In: Plant cell biology and development, (2). pp. 63-74. (1991)

Kedves Miklós and Farkas Eszter: Basis of the tertiary rotation and TICOS modelling of the quasi-crystalloid biopolymer skeleton of the plant cell. In: Plant cell biology and development, (2). pp. 36-42. (1991)

Kedves Miklós and Farkas Eszter and Mészáros Katalin and Vér Annamária: Investigations of the basic biopolymer structure of the ectexine of Alnus glutinosa (L.) GAERTN. In: Plant cell biology and development, (2). pp. 49-58. (1991)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád and Farkas Eszter and Vér Annamária: Basic establishments of the biological objects molecular structure containing quasi - crystalloid skeleton : short communication. In: Plant cell biology and development, (1). pp. 35-37. (1991)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád and Vér Annamária: Biopolymer organization of partially degraded exines of saccate gymnosperm pollen grains : short communication. In: Plant cell biology and development, (1). pp. 32-34. (1991)

Kedves Miklós and Rojik Imre: Quasi-crystalloid biopolymer organization from the sclereids oiArmeniaca vulgaris LAM. : short communication. In: Plant cell biology and development, (2). pp. 59-62. (1991)

Kedves Miklós and Rojik Imre and Vér Annamária: Biopolymer organization of the partially degraded oil shale with the fragmentation method. In: Plant cell biology and development, (1). pp. 28-31. (1991)

Kedves Miklós and Tóth Anita and Farkas Eszter: Effect of the high temperature on the morphological characteristic features of the sporomorphs II. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 25-44. (1991)

Kedves Miklós and Tóth Anita and Farkas Eszter: High temperature effect on the spores of Equisetum arvense L. In: Plant cell biology and development, (1). pp. 8-14. (1991)

Kelemen Elemér: Pedagógiai kultúra, könyvtár : a Módszertani Közlemények megjelenésének 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülésen elhangzott előadás alapján. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 57-60. (1991)

Kelemen Zoltán: Gondolatok Wittgenstein misztikájáról. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 53-55. (1991)

Kelemen Zoltán: Mozi : Apokrifek. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 5-7. (1991)

Kelemen Zoltán: Temetés : Levél. In: Nyelvelő, (1) 1. p. 40. (1991)

Kemenes Béla: A fogyasztói érdekvédelmet szolgáló ombudsman intézménye. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 157-165. (1991)

Kersner Ákos: "Felperzselt múlt és bizarr jövő". In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 41-44. (1991)

Kersner Ákos: Magyarok vannak Európában! : gondolatok egy folyóirat ürügyén. In: Belvedere Meridionale, (3) 1. pp. 8-9. (1991)

Keszler Borbála: Nagy Ferenc: Kriminalisztikai szövegnyelvészet : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 171 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 147-150. (1991)

Kis Anita: Egy középkori falu élete : Emmanuel Leroy Ladurie : Montaillou, ein Dorf vor dem Inquisitor (1294-1324). In: Aetas, (6) 2. pp. 164-166. (1991)

Kisgyörgy Réka and Mózes Attila: Jeunesse abandonnée : avagy mit nem veszíthetünk el : [Mózes Attila: Yesterday, Az oroszlán hava]. In: Hétvilág 4. pp. 81-83. (1991)

Kiss Barnabás: A svéd alkotmányfejlődés főbb elemei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 167-177. (1991)

Kiss Julianna: Együtt könnyebb. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 17-21. (1991)

Kiss Sándor: Egy teszt a matematikai tehetségek kiválasztásához. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 45-49. (1991)

Klein Sándor: Logikai játék minden korosztálynak : a "Dienes-jelenség". In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 66-70. (1991)

Klukovitsné Paróczy Katalin and Rácz Béláné and Monok István: Bartucz Lajos szakirodalomi munkássága : bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (11) 3. 0-45. (1991)

Kocsis József and Gáspár László: Rövid tájékoztató iskolakísérleteink helyzetéről. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 56-57. (1991)

Kocsis Mihály: K grafiko-orfografičeskomu analizu cerkovnoslavânskih rukopisej. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 137-146. (1991)

Kocsány Piroska: Murvai Olga: Szöveg és jelentés. A szabad függő beszéd szövegnyelvészeti vizsgálata : Kriterion, Bukarest, 1980. 195 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 170-174. (1991)

Kokas Károly: Az öreg nem szerette a tévét : szabályos (computerized) videó-katalógus távirányítóval. In: Pompeji 3. pp. 9-16. (1991)

Kordé Zoltán: Magyarság és Európa : Acta Historica különszám : III. nemzetközi hungarológiai kongresszus (Szeged, 1991. augusztus 12-16.) tiszteletére. In: Aetas, (6) 3. pp. 204-205. (1991)

Kordé Zoltán: A székelyek a XII. századi elbeszélő forrásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (92). pp. 17-24. (1991)

Koszta László: Interdiszciplinaritás, összehasonlító vizsgálatok, középkorkutatás : beszélgetés Bak János történésszel. In: Aetas, (6) 3. pp. 137-151. (1991)

Koszta László: A pozsegai társaskáptalan tagjai a XIV. század közepéig. In: Aetas, (6) 3. pp. 40-58. (1991)

Kovács Béláné and Pethő Attila: Number systems in integral domains, especially in orders of algebraic number fields. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 287-299. (1991)

Kovács Erzsébet: Széchenyi István vallásossága. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 34-36. (1991)

Kovács Katalin: Görögtűz : Ezüst szavak. In: Nyelvelő, (1) 2. p. 57. (1991)

Kovács Kristóf András: Fónagy Iván: A költői nyelv hangtanából : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1959.; 1989. 2., javított kiadás, 266 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 144-147. (1991)

Kozma József: Loops with and without subloops. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 21-31. (1991)

Krausz Tamás: Kérdés-e a szovjet kérdés? : az Aetas körkérdése. In: Aetas, (6) 2. pp. 172-182. (1991)

Kreutz Attiláné and Tóthné Aranyos Irén: Benzoesav és szorbinsav egymás melletti meghatározása UV-fotometriás módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 4. pp. 219-225. (1991)

Kristó Gyula: Németek és latinok együttes szereplése a magyar krónikákban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 19-24. (1991)

Kristó Gyula: Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján. In: Aetas, (6) 3. pp. 5-13. (1991)

Kristó Gyula: Öt pondust fizetők és várhospesek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (92). pp. 25-35. (1991)

Krohn Leena: Fantom. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 19-20. (1991)

Krékits József: Performativnye vyskazyvaniâ pros'by. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 51-73. (1991)

Kubinyi András: Plébánosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon. In: Aetas, (6) 2. pp. 26-46. (1991)

Kucsera Zsuzsanna and Kis Tamás: Kis Tamás: A magyar katonai szleng szótára (1980-1990). Debrecen, 1991. 178 oldal. In: Nyelvelő, (1) 3. p. 79. (1991)

Kugler Katalin: Ustnyj perevod kak sredstvo intensifikacii raboty na zanâtiâh po razgovornoj praktike. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 101-105. (1991)

Kugler Katalin and Kolesov Vladimir Viktorovič: V. V. Kolesov: Âzyk goroda. M., "Vysšaâ škola", 1991,192 s. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 182-185. (1991)

Kukovecz György: A péterváradi csata potosí krónikájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 51-57. (1991)

Kundera Milán and Illényi Balázs: Nyugat túszul ejtett része : avagy Közép-Európa tragédiája. In: Hétvilág 3. pp. 18-33. (1991)

Kurdi Imre: Anzix I. ; Anzix II. ; Hajnalban, amikor felriadtam : [versek]. In: Pompeji 3. pp. 40-41. (1991)

Kurdi Imre: Két levél Heidelbergből. In: Pompeji 1. pp. 132-134. (1991)

Kuti Ágnes: A "Mihály arkangyal" Légió : Armin Heinen : Die Legion "Erzengel Michael" in Rumanies : Soziale Bewegung und politische Organisation. In: Aetas, (6) 1. pp. 205-207. (1991)

Kátai Imre: Arithmetical functions satisfying some relations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 249-268. (1991)

Kónyáné Simics Zsuzsa: A blankettákkal kapcsolatos problémák rövid elemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 179-192. (1991)

Körmöczi László: Drought-induced changes in a sandy grassland complex in the Great Hungarian Plain. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 63-74. (1991)

Körmöczi László and Légárdi Mária: A new habitat of Dactylorhiza incarnata (L. 1755) Soó 1960 in Hungary. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 109-111. (1991)

Kövér Lajos: Egy francia hadifogoly magyarországi feljegyzései : (1793-1795). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 59-64. (1991)

Kövér Lajos: Érvek, érzelmek, indulatok : a francia forradalom a modern francia történettudományban. In: Aetas, (6) 1. pp. 187-197. (1991)

Künsztler László: Hogy emlékezzünk... In: Belvedere Meridionale, (3) 2. pp. 9-11. (1991)

Kříž Igor and Sgall Jiří: Well-quasiordering depends on the labels. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 59-65. (1991)

L

La Boetie Étienne de: Javaslat a viszályok megbékítésére. In: Aetas, (6) 2. pp. 117-152. (1991)

Laczik Mária and Répási Györgyné and Székely Gábor: Válság vagy minőségi megújulás? : a "Nyelv- és stílusgyakorlatok" c. tantárgy helye és szerepe a főiskolai orosz szakos tanárképzésben. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 243-245. (1991)

Laczó Katalin: A népművelés tanácsi irányításának változásai 1957 után. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 99-109. (1991)

Lagzi István: Néhány adat a magyarországi lengyel kultúra történetéhez : (1939-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 109-117. (1991)

Latzkovits Miklós and Erdély Dániel: Hogyan tanultam meg koptul? In: Pompeji 3. pp. 42-66. (1991)

Leindler László: Embedding results pertaining to strong approximation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 67-73. (1991)

Leindler László: On the strong and very strong summability of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 75-82. (1991)

Leindler László and Meir Amram: General results on strong approximation by orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 317-331. (1991)

Leitch Vincent B.: A chicagói iskola. In: Hétvilág 4. pp. 35-49. (1991)

Lele József: Erdély a tizenöt éves háborúban és a Porta. In: Aetas, (6) 3. pp. 103-136. (1991)

Lele József: Kuruc gazdaság, kuruc háború : Bánkúti Imre : A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái : 1703-1711. In: Aetas, (6) 2. pp. 167-171. (1991)

Lele József: Megjegyzések II. Rákóczi Ferenc 1711 februári Lengyelországba történt távozásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (92). pp. 59-75. (1991)

Lengyel András: Város és egyetem : még egyszer a „szegediség" kérdéséről. In: Pompeji 3. pp. 113-123. (1991)

Lengyel András and Bohár András and Bibó István: Bibó István írásáról. In: Pompeji 3. pp. 99-102. (1991)

Lengyel Zsolt: A nyelvi kreativitás egy aspektusa. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 128-132. (1991)

Lepahin Valerij: A hészükhazmus és az "élő ikon" fogalma. In: Aetas, (6) 2. pp. 47-58. (1991)

Levizov S. V.: On the central limit theorem for series with respect to periodical multiplicative systems I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 333-359. (1991)

Lichtenstein József: Adalékok a bírói szervezet alkotmányos reformjához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 193-207. (1991)

Lieli P. and H. Tóth Imre: Imre Thót: Russkaâ redakciâ drevnebolgarskogo âzyka v konce XI načale XII vv. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 195-198. (1991)

Lippmann Friedrich: Aqueous solubility of magnesian calcites with different endmembers. In: Acta mineralogica-petrographica, (32). pp. 5-19. (1991)

Litovsky Igor: Free submonoids and minimal ω-generators of Rω. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 35-43. (1991)

Láng Zsolt: Hajnal vagy alkony? In: Pompeji 4. pp. 103-105. (1991)

László Attila: Corvinák és háborúk : Dumitru Vitcu : Din istoria bibliotecii "Corvina" : semmificatia politica a unui gest reparator : A "Corvina" könyvtár történetéből : egy jóvátételi gesztus politikai jelentősége. In: Aetas, (6) 3. pp. 206-207. (1991)

Löffler Tibor: Új Babilon épül : bolsevizmus és szociáldemokrácia : adalékok a Szocializmus című folyóirat történetéhez, 1934-1938. In: Aetas, (6) 1. pp. 40-63. (1991)

M

M. Korchmáros Valéria: Dienes Dóra: A szerkesztettségi hiányosság és szövegösszefüggésbeli kiegészülése. Nyelvtudományi Értekezések 98. : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. 91 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 166-170. (1991)

M. Korchmáros Valéria: Fennakadva egy hulltrapézon. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 56-59. (1991)

M. Tóth Tivadar: Origin Hungary of some minerals from the crystalline basement of Szeghalom, East. In: Acta mineralogica-petrographica, (32). pp. 59-63. (1991)

Magassy László: Pedagógiai program készítése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 202-206. (1991)

Magyari Barna: Éjszakai pillanatok szobámból ; Szakállat növeszt a giliszta : [vers]. In: Hétvilág 3. pp. 41-42. (1991)

Makk Ferenc: Néhány megjegyzés a Kálmán-ági királyok külpolitikájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (92). pp. 3-15. (1991)

Makk Ferenc: Szent István és Bulgária. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 3-8. (1991)

Manik Surendra Raghoba and Srivastava Shyam C.: Conifer wood from new sites of Gangapur Formation, India. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 45-55. (1991)

Marjanucz László: Változások Széchenyi liberális programjában. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 22-29. (1991)

Martialis Marcus Valerius and Benséné Bánki H. Klára: Epigrammák : [vers]. In: Hétvilág 3. p. 38. (1991)

Maróti Egon: Tollhegy. In: Nyelvelő, (1) 3. p. 76. (1991)

Marótiné Korchmáros Valéria: Mese a(z izgága) csecsemőről meg a fürdővízről avagy A ló két oldala. In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 42-43. (1991)

Mateescu Alexandru: Special families of matrix languages and decidable problems. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 45-51. (1991)

Matković Slavko and Jáger Attila: A hetvenes évekből való naplóm személyiségei : a 12-es számú személy portréja. In: Hétvilág 3. pp. 5-6. (1991)

McEnnis Brian W.: Models for operators with trivial residual space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 371-398. (1991)

Merényi Kálmán: A rablás bűncselekményének viktimológiai kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 209-224. (1991)

Meszinov Anatol: Annak, akinek. In: Hétvilág 4. p. 12. (1991)

Mihály István: Hullámok : Pompeji : versek. In: Nyelvelő, (1) 2. p. 59. (1991)

Mihály István: A . Rimbaud testéhez : Akt. In: Nyelvelő, (1) 1. p. 36. (1991)

Mihály István: Tükörhang : Augusztusi éj : Pompeji : Idézőjelek. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 13-14. (1991)

Mihály István and Mihály István: Mi van „odaát"? In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 55-56. (1991)

Mikó Sándor: Szabálytalan találkozások. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 42-43. (1991)

Milijković Branko and Csonka Zoltán: Orfikus végrendelet : [vers]. In: Hétvilág 4. p. 10. (1991)

Mokány Sándor: Emlékképek. In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 49-50. (1991)

Molnár Pál: Beszámoló a Codex Alimentarius Főbizottság 19. üléséről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 4. pp. 232-233. (1991)

Molnár Pál: Beszámoló az Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) Élelmiszeripari Bizottságának IV. Konferenciájáról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 1. pp. 32-35. (1991)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXXVI. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 1. pp. 3-4. (1991)

Molnár Pál: Im Memoriam. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 2. pp. 131-132. (1991)

Molnár Pál: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése II. : érzékszervi körvizsgálat. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 3. pp. 141-158. (1991)

Molnár Pál and Tóthné Markus Marianna and Boross Ferenc: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése III. : gyümölcslevek szakértői és fogyasztói minősítése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 4. pp. 208-218. (1991)

Molnár Antal: Beszámoló a gazzadai egyháztörténeti konferenciáról. In: Aetas, (6) 2. pp. 88-91. (1991)

Molnár Imre: Culpa-fogalom a klasszikus római jogban, különös tekintettel a szerződésen kívül és a stricti iuris szerződésekkel keletkezett károk esetére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 225-244. (1991)

Molnár Terézia: Kemenespálfa demográfiai viszonyai : XVIII. század vége, XIX. század eleje. In: Belvedere Meridionale, (3) 2. pp. 14-16. (1991)

Molnár Terézia: Kemenespálfa demográfiai viszonyai : XVIII. század vége, XIX. század eleje. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 32-34. (1991)

Monok István: Régi magyar nyomtatványok 1700-ig : katalógus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (11) 1. 0-188. (1991)

Morrison Jim: Amerikai ima : részlet. In: Nyelvelő, (1) 2. p. 60. (1991)

Mucsányi János: Kiefer Ferenc: Az előfeltevések elmélete : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983. 355 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 169-174. (1991)

Máté Jakab: A külföldi szövegnyelvészeti munkákról Magyarországon idegen és magyar nyelven megjelent szemlecikkek válogatott bibliográfiája. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 250-254. (1991)

Máté Jakab: A magyar szövegtani kutatások mai helyzete (I). In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 73-116. (1991)

Máté Jakab: A magyar szövegtani kutatások mai helyzete (II., befejező rész). In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 105-143. (1991)

Máté Zsuzsanna: Hankiss Elemér: Az irodalmi mű mint komplex modell : Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1985. 693 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 183-188. (1991)

Máté Zsuzsanna: Variációk az autentikus lét realizásálására : a fiatal esztéta Lukács értelmezése az idős Lukács alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 63-87. (1991)

Méhes Károly: Magyarország kolbászai ; Pedig : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 34-35. (1991)

Móricz Ferenc: Strong limit theorems for quasi-orthogonal random fields II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 309-316. (1991)

N

Nagy Edit: Élelmiszeranalitikai vizsgálati szabványok minőségbiztosítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 3. pp. 159-163. (1991)

Nagy András: Német teák, orosz teák. In: Pompeji 3. pp. 31-39. (1991)

Nagy Attila: Boolean-type retractable automata with traps. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 53-64. (1991)

Nagy Beáta: Versfordítások : Tréfa és Tragédia. In: Nyelvelő, (1) 1. p. 41. (1991)

Nagy Ferenc: Alkotmány - szabadságelvonás - büntetésvégrehajtás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 245-262. (1991)

Nagy Ferenc: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 5-6. (1991)

Nagy Gáspár: Szerettem az őszi nőket : [vers]. In: Belvedere Meridionale, (3) 5. p. 3. (1991)

Nagy L. János: Békési Imre: Szövegszerkezeti alapvizsgálatok (Magyar újsághíranyag alapján) Nyelvészeti Tanulmányok 20. : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982. 245 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 155-158. (1991)

Nagy L. János: Ismétlődés a művészetben. OPUS, Irodalomelméleti Tanulmányok 5. : Szerkesztette: Horváth Iván és Veres András, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1980. 356 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 174-179. (1991)

Nagy L. János: A szövegtan a kutatásban és az oktatásban : Szerkesztette: Szathmári István és Várkonyi Imre: A kaposvári Tanítóképző Főiskola Kiadványai 2. - A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 154. Kaposvár-Budapest, 1979. 148 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 140-146. (1991)

Nagy László: Friedrich Nietzsche, a "prefasiszta" próféta? In: Belvedere Meridionale, (3) 5. p. 10. (1991)

Nagy László: A küldetés tudatát vállaló férfi... : gondolatok a "Jézus Krisztus utolsó megkísértése" c. filmről. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 45-46. (1991)

Nagy Mária and Tari Irma and Bubán Tamás: Hormonal regulation of root formation in paclobutrazol treated bean plants. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 11-18. (1991)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Nehéz történelemtanárnak lenni. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 107-108. (1991)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Zákány József, a debreceni iskolakultúra nagy egyénisége. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 176-178. (1991)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A sport és az iskola. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 288-289. (1991)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Micheller Magdolna: Micheller Magdolna (szerk.) : Fejezetek a pedagógusképzés történetéből : Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 55-56. (1991)

Nemcsók Judit: Subject index. In: Essays and scientific papers of Albert Szent-Györgyi, (14). pp. 65-66. (1991)

Nettesheim Agrippa von and Bartók István: Az Isten megismerésének három féle módjáról szóló könyv : (részlet). In: Pompeji 1. pp. 38-57. (1991)

Nguyen Huong Lam and Van Do Long: On strict codes. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 25-34. (1991)

Noll Katalin: Alkalmi szófajváltás a magyarban. In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 27-32. (1991)

Noll Katalin: Vénus(z), avagy az isteni étolaj titokzatos keringéséről. In: Nyelvelő, (1) 3. p. 60. (1991)

Noll Katalin: Állítsuk LE magunkat! In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 42-43. (1991)

Náfrádi Zoltán: Sztálini terror - amerikai szemmel : J. Arch Getty : A nagy tisztogatások eredete. In: Aetas, (6) 1. pp. 198-204. (1991)

Náfrádi Zoltán and Vajda Zoltán: Meg kell-e újítani a szovjetológiát? : a Russian Review című folyóirat vitája a szovjetológiai kutatások új irányzatairól, 1986-87. In: Aetas, (6) 1. pp. 87-105. (1991)

Németh Gábor: A lepecsételt ajtó : Mazzag Istvánnak. In: Pompeji 4. pp. 75-76. (1991)

Németh Jenő: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 45-46. (1991)

Németh József: Note on Fourier series with nonnegative coefficients. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 83-93. (1991)

Németh József: On Fourier series with nonnegative coefficients. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 95-101. (1991)

Németh László: Emelkedő nemzet : Irodalmi Újság. In: Belvedere Meridionale, (3) 5. pp. 7-8. (1991)

Németh Miklós: A politikai napilapok műfajelméletének és nyelvhasználatának vázlata : - Avagy egy retorika végnapjai és feltámadása (1984-89.) -. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 9-14. (1991)

Németh Miklós: A politikai napilapok műfajelméletének és nyelvhasználatának vázlata : - Avagy egy retorika végnapjai és feltámadása (1984-89.) -. In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 9-11. (1991)

Németh Zsolt: Egy kommunikációelméleti kérdés : A Biblia egy szövegrészének értelmezési problémái a fordítások tükrében (Ján. 21:15-17). In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 36-46. (1991)

O

Odorics Ferenc: Csúri Károly: Lehetséges világok. Tanulmányok az irodalmi műértelmezés témaköréből : Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 403 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 192-197. (1991)

Olajos Terézia: Széchenyi István és a Nemzeti Színház. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 5-10. (1991)

Olasz Sándor: Időfelbontás és motívumos szerkesztés a Gyászban. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 107-114. (1991)

Olasz Sándor: Időfelbontás és motívumos szerkesztés a Gyászban. (1991)

Oláh András: Megátkozott nemzedék : ünnepi forgatókönyv. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 199-202. (1991)

Oláh János: Kisparti János, a pedagógus. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 238-242. (1991)

Oláh János and Adamikné Jászó Anna: Adamikné Jászó Anna, szerk. : A magyar olvasástanítás története : Budapest, Tankönyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 300-302. (1991)

Oláh János and Beke György: Beke György : Régi erdélyi skólák : Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 53-55. (1991)

Oláh János and Mészáros István and Fátrai Klára: Mészáros István : A tankönyvkiadás története Magyarországon : Tankönyvkiadó, Budapest, Dabas, 1989. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 117-120. (1991)

Ormándi János: Széchenyi születésének 200. évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 290-291. (1991)

Ormándi János: Tehetséggondozás a szabadsáv és a sávos órák keretei között. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 253-258. (1991)

Osipov B. I. and Baudouin de Courtenay Jan Niecislaw and Dal' Vladimir Ivanovič: Zametki po povodu otraženiâ tabuirovannoj leksiki v boduènovskih izdaniâh "tolkovogo slovarâ živogo velikorusskogo âzyka" V. I. Dalâ. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 31-49. (1991)

Ozsváth Gábor: Fekete fellegek alatt. In: Belvedere Meridionale, (3) 2. p. 8. (1991)

Ozsváth Gábor: Halottaink nyomán. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 17-19. (1991)

Ozsváth Gábor: Háromszék a forradalomban - forradalom a Háromszékben. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 13-14. (1991)

P

P. L.: Baróti Dezső köszöntése. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 5-8. (1991)

Pacsai Imre: Az individuális tanulói tevékenység formálása programozott nyelvi anyaggal. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 165-168. (1991)

Pajor Enikő: Referensz kérdés, vagy csak érdekes téma? : mi így tanuljuk a könyvtári tájékoztatást. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 185-188. (1991)

Panker Csaba: Melyik Zrínyi Miklós kapott uralkodói kegyként pénzverési jogot? In: Belvedere Meridionale, (3) 1. pp. 10-11. (1991)

Papp Ignác: Az általános államtanról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 263-277. (1991)

Papp Sándor: Három török dokumentum Barcsai Ákos erdélyi fejedelem hatalomra kerüléséről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 21-31. (1991)

Papp Tibor: renga : [vers]. In: Hétvilág 3. pp. 39-40. (1991)

Pastijn Francis J. and Petrich Mario: Congruence lattices on a regular semigroup associated with certain operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 229-247. (1991)

Pató Attila: Pakura (és talán purgatórium?) — elbeszélő költemény : (Halottas nővér a hajnali illemhelyen — lírai genezis). In: Hétvilág 3. pp. 15-17. (1991)

Pavlova Rumâna and Černorizec Pet'r: Petr Černorizec v drevnebolgarskoj literature. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 107-111. (1991)

Pekarev È. L.: Zamykanie v operatornoj oblasti. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 361-370. (1991)

Perlné Molnár Ibolya and Morvai Magdolna: Almalevek karbonsav- és szacharid-összetevőinek egy oldatból történő gázkromatográfiás mérése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 1. pp. 23-31. (1991)

Pete István: Upotreblenie glagolov soveršennogo vida v bolgarskih i russkih otricatel'nyh pobuditel'nyh predloženiâh. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 75-82. (1991)

Pete István and Tommola Hannu: Recenzii : Hannu Tommola: Aspektual'nost' v finskom i russkom âzykah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (22). pp. 179-181. (1991)

Petrovics István: Megjegyzések Telegdi Csanád egri püspökké szentelése kapcsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (92). pp. 43-50. (1991)

Pető Ildikó: A "Gyógypedagógia" szakkollégium gyakorlati képzésének szervezése a tapasztalatok alapján. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 183-185. (1991)

Petőfi S. János: Research in Text Theory/Untersuchungen zur Texttheorie : Walter de Gruyter & Co. Berlin-New York Editor: János S. Petőfi, Macerata, Italy : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 214-223. (1991)

Petőfi S. János: A szövegszignifikáció aspektusai és azok szemiotikai textológiai tárgyalása. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 7-37. (1991)

Petőfi S. János and Benkes Zsuzsa: A versorganizáció anticipatorikus megközelítése. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 78-104. (1991)

Pif : Sörrágcsáló. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 25-26. (1991)

Piti Ferenc: Koldus dal : Tünde fények : Séta a Holdon. In: Nyelvelő, (1) 1. p. 35. (1991)

Piti Ferenc: Nomen est omen. In: Nyelvelő, (1) 3. p. 61. (1991)

Piti Ferenc: ...A nyelvészeket lelövik, ugye? : (Bevezető helyett). In: Nyelvelő, (1) 1. p. 5. (1991)

Pound Ezra and Török Attila: XCII. Canto ; Jegyzetek a CXVII. Cantóhoz : [versek]. In: Hétvilág 4. pp. 5-9. (1991)

Pourquery Maire-Madeleine: A laikusok és a középkori egyház : André Vauchez : Les laics au moyen age : pratiques et expériences religieuses. In: Aetas, (6) 2. pp. 153-155. (1991)

Pál József: Via negativa. In: Pompeji 1. pp. 100-126. (1991)

Pálfi György: The osteo-archaeological evidence of vertebral tuberculosis in the 8th century. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 101-105. (1991)

Pándi Lajos: Egy portugáliai magyar száműzött : Horthy Miklós. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 135-142. (1991)

Péter Etelka: Motivációk osztályfőnöki órákon - a család témakörben - Gordon módszereinek és a drámapedagógia eszközeinek felhasználásával. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 231-237. (1991)

Péter László: Radnóti Miklós textológiai nézetei. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 115-124. (1991)

Péter László: Radnóti Miklós textológiai nézetei. (1991)

Păun Gheorghe and Vicolov Sorina: Language representations starting from fully initial languages. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 65-70. (1991)

R

Radnóti Miklós: Száll a tavasz : előhang az eclogákhoz. In: Belvedere Meridionale, (3) 3. p. 3. (1991)

Rapai Ágnes: De képzeld csak el : [vers]. In: Pompeji 4. p. 100. (1991)

Reviczky Gyula: Március tizenötödikén. In: Belvedere Meridionale, (3) 2. p. 3. (1991)

Riquier Guiraut and Belányi György: Be-m degra de chantar tener ; Hozzám nem való az ének : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 86-87. (1991)

Rittersporn Gábor Tamás: Az államilag szervezett terror és a szovjet állam dezorganizációja. In: Aetas, (6) 1. pp. 106-146. (1991)

Rozgonyiné Molnár Emma: Szabó Zoltán: Szövegnyelvészet és stilisztika : Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 342 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 187-192. (1991)

Ruszoly József: A választási bíráskodás korszerű alapvetése : az 1951. március 12-i német szövetségi törvény (Wahlprüfungsgesetz) létrejötte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 279-314. (1991)

Rába György: A kísértő ; Dörömbölnek : [versek]. In: Pompeji 4. pp. 101-102. (1991)

Rácz Lajos: "A regionalizmus a szó széles körű értelmében meg fog erősödni Magyarországon!" : interjú Enyedi Györggyel. In: Aetas, (6) 3. pp. 167-179. (1991)

Rácz Lajos: A tradicionális társadalom és a természeti környezet kapcsolatáról. In: Aetas, (6) 3. pp. 180-194. (1991)

Rácz Péter: A haszidok világa. In: Pompeji 1. pp. 8-14. (1991)

Rásó Katalin: Vasálarc. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 7-13. (1991)

Róna-Tas András: An introduction to turkology. ISBN 963 481 876 5, (1991)

Rózsa Csilla: Látogatás Nagy Bálint bognármesternél. In: Belvedere Meridionale, (3) 1. pp. 15-17. (1991)

S

Saliga Lászlóné and Monok István: Tanyai híradó : 1939-1943 : Repertórium. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (11) 2. 0-132. (1991)

Scheffold Egon: Der Bidual von F-Banachverbandsalgebren. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 167-179. (1991)

Schmidt Horst D.: Der Einfluss von Konsanguintät und Endogamie im Bereich morphologischer Merkmale. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 83-94. (1991)

Schnâdelbach Herbert and Újlaki Tibor: Morbus hermeneuticus : tézisek egy filozófiai betegségről. In: Hétvilág 4. pp. 50-54. (1991)

Sebestyén Róbert and Sudár Emilné and Tarján Sándor: Radiológiai hamuminták káliumtartalmának és 40K-aktivitásának meghatározása : módszerösszehasonlító vizsgálat. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 2. pp. 113-124. (1991)

Sebestyén Zoltán and Stochel Jan: Restrictions of positive self-adjoint operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 149-154. (1991)

Sebestyén Árpád and Bolla Kálmán: Egyetemi Fonetikai Füzetek 1. Szép szóval igazat, 2. Tiszta beszéd. Szerkesztette: Bolla Kálmán : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest : [Folyóiratismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 193-197. (1991)

Sebők András: Beszámoló az "Objektív nyersanyagátvételi módszerek az élelmiszeriparban" tudományos ülésről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 1. pp. 36-42. (1991)

Sebők Ferenc: Angol-magyar kapcsolatok a mohácsi vész időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 33-39. (1991)

Serfőző Lajos: "Megszülettem, elvegyültem, kiváltam..." : (a népi tehetségmentés történetéhez). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (93). pp. 19-25. (1991)

Shvoy Kálmán: Bácska megszállása : Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékiratai alapján. In: Belvedere Meridionale, (3) 3. pp. 8-10. (1991)

Simon Emese: SZOCIO-MÁV szótár. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 47-50. (1991)

Simó Márton: Respublica siculorum? In: Belvedere Meridionale, (3) 6. pp. 5-7. (1991)

Simó Márton: Tavaszi körút Erdélyben : kísérlet az események hátterének ismertetésére. In: Belvedere Meridionale, (3) 3. pp. 5-7. (1991)

Simó Márton: Tavaszi körút Erdélyben : kísérlet az események hátterének ismertetésére. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 20-22. (1991)

Smidéliusz Zsuzsa and Zátonyi Sándor: Koordinációs lehetőségek az általános iskolai fizika és kémia között. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 136-142. (1991)

Solymosi Bálint: A kertész. In: Pompeji 2. pp. 9-18. (1991)

Solymosi László: Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai. In: Aetas, (6) 3. pp. 14-39. (1991)

Soós Katalin: Katonalevelek az olasz frontról : 1915-1917. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 81-89. (1991)

Soós Marianna: Hidegség (Sopron megye) demográfiai viszonyai a XVII. század második felében. In: Belvedere Meridionale, (3) 1. pp. 12-14. (1991)

Soós Mihály: Emlékek a XX. századból. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 11-12. (1991)

Soós Tibor: A herceg hosszú éjszakája. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 37-39. (1991)

Sroka Stanisław: Fehér Ulászló lengyel herceg, a pannonhalmi bencés apátság kormányzója 1377-79-ben. In: Aetas, (6) 3. pp. 94-102. (1991)

Stipta István: Vármegyei reform a törvényhozás előtt : 1844-1848. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 315-331. (1991)

Stoll Béla: Horizontális irányú variánsok. In: Pompeji 2. pp. 138-140. (1991)

Strecker Otto: Élelmiszerminőség és marketing. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 4. pp. 201-207. (1991)

Styer Robert: A problem of Kátai on sums of additive functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 269-286. (1991)

Sulyok Hedvig: La Politica Italiana di Mattia Corvino. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 13-20. (1991)

Suppné Tarnay Györgyi: Új oktatási segédletek az általános iskola 1-4. osztálya számára. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 295-297. (1991)

Szabady Józsefné Békési Magdolna: Szántóné Ladányi Mária, a neves szegedi énekmester. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 291-294. (1991)

Szabó Erzsébet: Az 1990. október 29- i kormány melletti tüntetés a tömegtájékoztatásban. In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 12-18. (1991)

Szabó József: Deme László köszöntése 70. születésnapján. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 63-64. (1991)

Szajbély Mihály: A töredéktől a végleges vázlatig : pillantás Mészöly Miklós írói műhelyébe. In: Pompeji 4. pp. 106-118. (1991)

Szalma Natália: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 46-48. (1991)

Szalóky Béláné: Nyílt nap a napköziben. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 194-198. (1991)

Szamel Lajos: Az állampolgársági jog közjogi (alkotmányjogi és közigazgatási jogi), illetve magánjogi jellegéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 333-343. (1991)

Szathmári István: Nagy Ferenc: Bevezetés a magyar nyelv szövegtanába : Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar. Kézirat. Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 155 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 151-154. (1991)

Szegfű László: Kedves Vendégeink, Kollégák, Hallgatóink! : Hölgyeim és Uraim! In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 3-4. (1991)

Szekér Endre: Fónagy Iván: Füst Milán: Öregség - Dallamfejtés : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1974. 220 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 162-165. (1991)

Szeléndi Gábor: A neveléstörténeti, iskolatörténeti kutatások néhány kérdéséről. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 259-262. (1991)

Szende Katalin: Középkori mindennapok képekben : riport Gerhard Jaritz történésszel a kremsi Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit munkájáról. In: Aetas, (6) 3. pp. 195-200. (1991)

Szende Katalin: A magánélet terei a középkorban : Haus und Familie in der spatmittelalterlichen Stadt : hrsg. von Alfred Haverkamp. In: Aetas, (6) 2. pp. 162-163. (1991)

Szent-Györgyi Andrew G.: Introduction. In: Essays and scientific papers of Albert Szent-Györgyi, (14). p. 9. (1991)

Szentpéteri István: Az alkotmányfejlődés formáció- és modernizáció-elméleti értelmezései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 345-357. (1991)

Szerényi Mária: Latintanítás egy általános iskola 4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 103-106. (1991)

Szigeti Csaba: Testvérem, Guiraut. In: Pompeji 2. pp. 74-85. (1991)

Szigeti Csaba: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 37-41. (1991)

Szigeti Lajos László: "Kék, tünde fénnyel" : József Attila vonzásában. (1991)

Szigeti Lajos Sándor: "Kék, tünde fénnyel" : (József Attila vonzásában). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 79-106. (1991)

Szijj Ferenc: Számok : [vers]. In: Pompeji 2. p. 137. (1991)

Szijj Ferenc: A lépcsőházi vágtázó ; Számok : [versek]. In: Pompeji 1. pp. 82-83. (1991)

Szijj Ferenc and Hervé Rodolf: Egy műhold rajzai. In: Pompeji 4. pp. 77-80. (1991)

Szilárd János: Preface. In: Essays and scientific papers of Albert Szent-Györgyi, (14). p. 7. (1991)

Szincsok György: Exlex : EX-évkönyv 1990/Fórum Könyvkiadó Új vidék, 1990. In: Hétvilág 4. pp. 84-87. (1991)

Szolnoky Kálmán: Missing Link a pedagógiában. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 262-264. (1991)

Szolnoky Kálmán and Szeléndi Gábor: Visszhang. In: Módszertani közlemények, (31) 4. p. 247. (1991)

Szovák Kornél: Bertalan jegyző fiai : adatok a vasvári káptalan történetéhez. In: Aetas, (6) 2. pp. 19-25. (1991)

Sztrik János: Modelling of heterogeneous multiprocessor systems with randomly changing parameters. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 71-84. (1991)

Sztrik János and Lukashuk L. I.: Modelling of a communication system evolving in a random environment. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 85-91. (1991)

Szántó F. István: Crusoe. In: Pompeji 2. pp. 127-132. (1991)

Száz Árpád: Pointwise limits of nets of multilinear maps. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 103-117. (1991)

Szécsi Gábor: Az analitikus nyelvfilozófia történetbölcseletének kérdései : (Egy interdiszciplináris vizsgálat lehetőségei). In: Nyelvelő, (1) 1. p. 19. (1991)

Szécsi Gábor: Múlt és tapasztalat : Az igeidős mondatok verifikálhatóságának kérdése a XX. századi tudományfilozófiák ismeretelméleti rendszereiben. In: Nyelvelő, (1) 2. pp. 33-36. (1991)

Székely É. and Gyöngyös-Radnai Zs. and Székely R.: Grinding of Mecsek coals in presence of additives, II. In: Acta mineralogica-petrographica, (32). pp. 85-90. (1991)

Széles Klára: A vers-minőség fokozatai Vajdánál a Gina-versekben. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 61-78. (1991)

Széles Klára: A vers-minőség fokozatai Vajdánál a Gina-versekben. (1991)

Szénási Sándor: Ezerkilencszáztizenhét : az orosz intelligencia és a forradalom : Szénási Sándor beszélget Szilágyi Ákossal. In: Aetas, (6) 1. pp. 153-176. (1991)

Szörényi László: Dayka Gábor latin versei Tóth László fordításában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 19-32. (1991)

Szörényi László: Dayka Gábor latin versei Tóth László fordításában. (1991)

Szövényi Zsolt: Pedagógusképzés és rendszerváltás. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 7-11. (1991)

Szöőr Gyula and Barta István and Sümegi Pál and Kuti László: Geochemical facies analysis of quaternary pelitic sediments of the North-Eastern parts of the Great Hungarian Plain (Alföld). In: Acta mineralogica-petrographica, (32). pp. 21-36. (1991)

Szőnyi György Endre: Variációk a Mágus mítoszára. In: Pompeji 1. pp. 58-81. (1991)

Szőnyi György Endre: A humán műveltségről. In: Röpirat a humán műveltségről, (1). pp. 55-72. (1991)

Szűcs Csaba: És elkezdődött a jazz... In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 15-18. (1991)

Szűcs Judit: A táplálkozás rendje Szentesen : Szűcs Judit. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 111-124. (1991)

Sándor Claudia: Chile felett a jó Isten : Kleist: A chilei földrengés című elbeszélése nyomán. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 25-27. (1991)

Sütő András: A Belvedere szerkesztőinek és olvasóinak : [levél]. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. p. 5. (1991)

T

T. Horváth Ágnes: Püspökportrék Sidonius Apollinaris leveleiben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a történettudomány, a filozófia és a közművelődés köréből, (1). pp. 5-11. (1991)

Takács Erika: Széchenyi és a nemzetiségi kérdés. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 15-18. (1991)

Takács Gábor: Gondolatok a differenciált matematikatanítás szükségességéről, lehetőségéről. In: Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 189-194. (1991)

Takács Gábor: Gondolatok, példák a differenciált képességfejlesztésről. In: Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 21-29. (1991)

Takács Gábor: Legalább - legfeljebb az alapfokú matematika tanításában. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 284-288. (1991)

Takács Gábor: Tehetséggondozás KöMaL szakkörön. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 168-175. (1991)

Takács Imre: A kisebbségi jogok a nemzetközi szerződésekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 359-382. (1991)

Taleb Abderrahim: Le 1er Novembre 1954 en Algérie. In: Mediterrán tanulmányok, (4). pp. 5-16. (1991)

Tamaskovics István: Számítástechnika-informatika az általános iskola alsó tagozatán. In: Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 280-282. (1991)

Tamás András: Regulation by law and regulation by government in the rule of law and the technical theory of jurisprudence. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 383-396. (1991)

Tamási Áron: Magyar fohász. In: Belvedere Meridionale, (3) 5. p. 9. (1991)

Tanczerné Jakus Emőke: A tanulók olvasási szokásainak vizsgálata az általános iskola 4-5. osztályában. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 85-91. (1991)

Tandori Dezső: Lovak a télből. In: Pompeji 2. pp. 5-8. (1991)

Tandori Dezső and Tenke István: Lovak a nyárban. In: Pompeji 4. pp. 24-28. (1991)

Tandori Dezső and Tenke István: A pályátlan rajtlámpa. In: Pompeji 4. pp. 29-39. (1991)

Tari Irma and Nagy Mária: Paclobutrazol increases wound-induced ethylene production in primary leaves of bean seedlings. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 107-108. (1991)

Tari Irma and Szabó Attila and Nagy Erzsébet: Extracellular ferricyanide reduction in aeroponically and hydroponically grown cucumber roots: effect of excision. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 3-10. (1991)

Tarnay László: Kanyó Zoltán: Szemiotika és irodalomtudomány. Válogatott tanulmányok : JATE Kiadó, Szeged, 1990. 400 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 204-210. (1991)

Thi Vu Duc and Anh N. K.: Weak dependecnies [!dependencies] in the relational datamodel. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 93-100. (1991)

Tindell Ralph: Covering morphisms and unique minimal D-schemes. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 101-112. (1991)

Tolnai Ottó: az azúr talpú krisztus : suzan linke kék szőnyegére. In: Pompeji 1. pp. 5-7. (1991)

Tolnai Ottó: mi lesz kérdezte. In: Pompeji 4. pp. 21-23. (1991)

Tompa Gábor and Visky András: (hány életet kellene...) ; (jönnek, jönnek, játszani...) : [versek]. In: Pompeji 1. pp. 35-36. (1991)

Tutkuviene Janina: Morphofunctional status of Lithuanian children (age dynamics, factor pattern, secular trend from the material of investigation of Vilnius children). In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 113-115. (1991)

Támadi Rita: Beszélgetés BÜKY LÁSZLÓval, a JATE Magyar Nyelvészeti Tanszékének vezetőjével. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 28-29. (1991)

Támadi Rita: Büky László: Képalkotás és képrendszer Füst Milán és Karinthy Frigyes költői nyelvében. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 234 oldal. In: Nyelvelő, (1) 1. pp. 31-32. (1991)

Támadi Rita: Mária evangéliuma. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 80-81. (1991)

Támadi Rita: Élőnyelvi tanulmányok. In: Nyelvelő, (1) 2. p. 51. (1991)

Tóth Ildikó Éva: Széchenyi 1848-ban. In: Széchenyi István : emlékülés születésének 200. évfordulóján, (2). pp. 30-33. (1991)

Tóth Károly: Finnország kormányformájának főbb vonásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 397-412. (1991)

Tóth Lajos: Földjogi viszonyaink rendezésének főbb dilemmái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 413-424. (1991)

Tóth Lajos and Tessedik Sámuel: Oktatkási reformgondolatok Tessedik Sámuel fő művében. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 109-112. (1991)

Tóth Szergej: Az egyház kálváriája Oroszországban : kötetünk képeiről. In: Aetas, (6) 1. pp. 213-230. (1991)

Tóth Szergej: A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája. In: Aetas, (6). pp. 5-39. (1991)

Tóth Sándor: Ungvárnémeti Tóth László poézisének bölcseleti vonatkozásairól. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (27). pp. 33-50. (1991)

Tóth Sándor: Ungvárnémeti Tóth László poézisének bölcseleti vonatkozásairól. (1991)

Tóth Sándor: A világhódító : Steven Béla Várdy : Attila : world leaders : past and present series. In: Aetas, (6) 3. pp. 201-203. (1991)

Tóth Sándor László: Megjegyzések az 1596-os szultáni hadjárat magyarországi útvonalához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (Különs). pp. 41-49. (1991)

Tóth Sándor László: A szulejmáni "ideálkép" formálódása a 15 éves háború időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (92). pp. 51-58. (1991)

Tóth-Soma László T. and Gulyás Sándor: Anatomical connection between intracellular and extracellular secretion in species of Euphorbia genus. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 19-23. (1991)

Török Andrei: AF-algebras with unique trace. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 129-139. (1991)

Török Gábor: Formateremtő elvek a költői alkotásban : Szerkesztette: Hankiss Elemér : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1971. 652. p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 152-157. (1991)

Török Gábor: Fónagy Iván-Magdics Klára: A magyar beszéd dallama : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1967. 317 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 117-122. (1991)

Török Gábor: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerkesztette: Rácz Endre és Szathmári István : Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 364 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 175-179. (1991)

U

Ungvári Jánosné: A környezeti nevelés megújításának szükségessége és lehetőségei az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 142-147. (1991)

Utasi Csilla: Fáma a biciklistákról. In: Pompeji 4. pp. 62-67. (1991)

V

Vadász Géza: Olvasói levél. In: Nyelvelő, (1) 2. p. 66. (1991)

Vajda Zoltán and Hornung Erzsébet: Temporal and spatial pattern of a Diplopod population [Megaphyllum unilineatum (C. L. Koch)] in a sandy grassland. In: Acta biologica, (37) 1-4. pp. 75-81. (1991)

Varga András and Monok István: Régi könyveink és kézirataink katalógusai : a szegedi minoriták könyvtára = Kataloge unserer Altbücher und Handschriften : Die Bibliothek des Minoritenkonvents in Szeged. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (11) 4. 0-64. (1991)

Varga Beáta: Az ezeréves orosz kereszténység. In: Aetas, (6) 2. pp. 156-159. (1991)

Varga Emőke: Műelemzés - műértés. Szerkesztette: Sipos Lajos : Sport Kiadó, Budapest, 1990. 246 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 200-204. (1991)

Varsányi Iván and Bukosza Gábor: A vákuum- és védőgázas csomagolás élelmiszeripari alkalmazásának kutatásában elért főbb eredmények a szakirodalom tükrében. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 1. pp. 5-22. (1991)

Vasadi Péter: Megjön az idő. In: Pompeji 2. pp. 48-62. (1991)

Vass László: Bibliographie Linguistique de l'Année (=BL) 1987. : Text Linguistics - Linguistique du texte. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 215-221. (1991)

Vass László: Bibliographie Linguistique de l'Année. Text linguistics (Discourse analysis) - Linguistique du texte (Analyse du discours) - 1986. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 199-204. (1991)

Vass László: Papiere zur Textlinguistik/Papers in Textlinguistics (=pt) : Text Linguistics - Linguistique du texte. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 222-246. (1991)

Vass László: Petőfi S. János: Szöveg, szövegtan, műelemzés (Textológiai tanulmányok) : Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 1990. 225 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 210-214. (1991)

Vass László: Szupertextus, stíluselemzés és -tipológia. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 69-77. (1991)

Vass László and Nagy László: Szimbolikus kontextualizáció és intertextualitás. Nagy László: Inkarnáció ezüstben. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 55-66. (1991)

Vass László and Van Dijk Teun A.: Text. An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse : Mouton de Gruyter, Berlin - New York Editor: Teun A. Van Dijk, Amsterdam, The Netherlands : [Folyóiratismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 205-214. (1991)

Vecsernyés Ildikó: Bonyolítunk? In: Nyelvelő, (1) 2. p. 41. (1991)

Veres József: A fegyelmi felelősség szabályozása a szövetkezeti jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 425-442. (1991)

Veszprémy László: Függelék : Testamentum magistri Jacobi de Arquade phisici : Buda, 1385. szept. 9. In: Aetas, (6) 2. pp. 101-105. (1991)

Veszprémy László: Magyarországi minoriták Észak-Itáliában 1526-ig : Antonio Sartori : adatgyűjtésének magyar vonatkozásai. In: Aetas, (6) 2. pp. 92-100. (1991)

Vicolov Sorina: A note on fully initial grammars. In: Acta cybernetica, (10) 1-2. pp. 113-118. (1991)

Vidra Klára: Szende Tamás: Megérthetjük-e egymást? Korunk kommunikációs zavarai : Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1987. 302 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 2. pp. 183-186. (1991)

Vidáné Nagy Emese: Gyermekvédelemről a pedagógusok körében végzett vizsgálat nyomán. In: Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 71-75. (1991)

Voigt Vilmos: Szövegszemiotika és/vagy szemiotikai szövegtan. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 7-12. (1991)

Volkov Valerij: Nyelv és ideológia : Lenin publicisztikájának pragmastilisztikai sajátosságai. In: Aetas, (6) 1. pp. 147-152. (1991)

Vuković Branka and Rajsli Emese: Az egyszarvú. In: Pompeji 2. pp. 21-33. (1991)

Vég Gábor: Magyarország királyai és királynői : [könyvajánló]. In: Belvedere Meridionale, (3) 3. p. 17. (1991)

W

Warlimont Richard: On a problem posed by I. Z. Ruzsa. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 1-2. pp. 53-58. (1991)

Wartenburg Paul York von and Katona Tünde: Pompeji útinapló. In: Pompeji 2. pp. 133-136. (1991)

Wittgenstein Ludwig: Barna könyv : I. rész 56. szakasz. In: Nyelvelő, (1) 3. pp. 51-53. (1991)

Wittman János and Reszegi Csaba: Quassin természetes keserítőanyag meghatározása tonik üdítőitalokban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (37) 2. pp. 108-112. (1991)

Wrigley Robert: Egy ló hite ; Appalonea ; A tűz szerelmese : [versek]. In: Pompeji 4. pp. 40-43. (1991)

Z

Zallár Andor and Perczel Zallár Ildikó: Essays and scientific papers of Albert Szent-Györgyi. In: Essays and scientific papers of Albert Szent-Györgyi, (14). pp. 17-61. (1991)

Zalán Tibor: Kopszohiládeszi versek. In: Pompeji 2. pp. 88-90. (1991)

Zelei Miklós: Jaktálás. In: Pompeji 2. pp. 36-47. (1991)

Zentai Mária: Egy rajztagozatos osztály munkájáról : műhelymunkánk a műalkotáselemzés. In: Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 132-136. (1991)

Zilahi Tibor: A szovjet-jugoszláv konfliktus balkáni előzményei. In: Aetas, (6) 1. pp. 64-86. (1991)

Zorboska Nina: Hyponormal composition operators on weighted Hardy spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (55) 3-4. pp. 399-402. (1991)

Zsilka Tibor: A dekonstruált (szöveg)struktúra. In: Szemiotikai szövegtan 3. pp. 62-68. (1991)

Zsótér Rózsa: Megjegyzések IV. László király itineráriumához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (92). pp. 37-41. (1991)

Zubánics László: Kárpátalja a XX. században. In: Belvedere Meridionale, (3) 1. pp. 5-7. (1991)

Zubánics László: Kárpátalja a XX. században. In: Belvedere Meridionale, (3) 4. pp. 23-25. (1991)

Zubánics László: Talán igaz, talán nem.... : magyarok a cári család ki végzői közt? In: Belvedere Meridionale, (3) 3. p. 11. (1991)

Á

Ádám Antal: A tömegközlés alkotmányjogi vonatkozásairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (40) 1-26. pp. 7-20. (1991)

Ö

Örn Einar and Déri Zsolt: Deus. In: Hétvilág 4. pp. 55-56. (1991)

Ötvös Péter and Curtius Ernst Robert: A filológia virtusa : E. R. Curtius könyvéről. In: Pompeji 2. pp. 91-96. (1991)

Ú

Újfalusi Németh Jenő: Étienne de la Boétie : A tolerancia határán. In: Aetas, (6) 2. pp. 106-116. (1991)

This list was generated on 2024. június 21. 20:35:45 CEST.