Items where Year is 1998

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 838.

Article

Addenda a BL 1994. évi kötetének 2.3. szekciójához. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 331-334. (1998)

Az MTA Élelmiszertudományi Komplex Bizottságának állásfoglalása : a szakmai hozzáértés fontosságáról az élelmiszerbiztonsági rendszerek megvalósítása és működtetése során. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 3. pp. 151-153. (1998)

Az Élelmiszertörvény és a Magyar Élelmiszerkönyv értelmezése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 2. pp. 105-117. (1998)

Az Élelmiszertörvény és a Magyar Élelmiszerkönyv értelmezése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 4. pp. 244-250. (1998)

Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 743-781. (1998)

Csáky Móric műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (13) 2. pp. 243-249. (1998)

Donald S. Lutz műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (13) 14. pp. 124-125. (1998)

Egy multimediális szöveg multidiszciplináris megközelítéséséhez. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 19-24. (1998)

Előszó. In: Hungaro-Ruthenica, (1). p. 5. (1998)

Hazai lapszemle. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 2. p. 126. (1998)

Hazai lapszemle. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 3. p. 184. (1998)

Hírek a külföldi élelmiszer-minőségszabályozás eseményeiről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 1. pp. 53-56. (1998)

Hírek a külföldi élelmiszer-minőségszabályozás eseményeiről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 2. pp. 118-124. (1998)

Hírek a külföldi élelmiszer-minőségszabályozás eseményeiről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 3. pp. 173-183. (1998)

Hírek a külföldi élelmiszer-minőségszabályozás eseményeiről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 4. pp. 251-253. (1998)

Külföldi lapszemle. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 1. pp. 57-62. (1998)

Külföldi lapszemle. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 2. p. 127. (1998)

Külföldi lapszemle. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 3. pp. 186-189. (1998)

Külföldi lapszemle. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 4. pp. 254-255. (1998)

Melléklet. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 349-357. (1998)

Piotr Skubiszewski bibliográfiája : 1978-1996. In: Aetas, (13) 1. pp. 168-171. (1998)

Speciális bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 334-341. (1998)

Speciális repertóriumok. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 341-348. (1998)

Számunk szerzői. In: Aetas, (13) 1. p. 204. (1998)

Számunk szerzői. In: Aetas, (13) 2. p. 279. (1998)

Számunk szerzői. In: Aetas, (13) 4. p. 173. (1998)

A kötet munkatársai. In: Szemiotikai szövegtan 11. p. 367. (1998)

A magyar élelmiszerjoggal kapcsolatos érvényes előírások jegyzéke. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 1. pp. 44-52. (1998)

Önkényesen válogatott részletek a Forradalom és megtorlás Vas megyében 1956-1960 című emlékkönyvből. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 94-95. (1998)

A. Sajti Enikő: The economic and cultural situation of the Hungarian minority in Yugoslavia : 1918-1941. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 57-75. (1998)

Aassila Mohammed: Strong asymptotic stability of isotropic elasticity systems with internal damping. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 103-108. (1998)

Adamik Tamás: "Apokalypse" als Gattungsbegriff und die Epik. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 191-197. (1998)

Agliano Paolo: Ternary deduction terms in residuated structures. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 397-429. (1998)

Alâhnovìč Mikalaj: Sistèmnasc' adhosìn sènsavaha zvâna "slova - frazealahìzm" u belaruskaj ì Ukraìnskaj movah. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 59-64. (1998)

Anderle Ádám: El Calismo y la Corte de viena. In: Acta hispanica, (3). pp. 5-11. (1998)

Andrássy Adél: A termelési tényezők helyettesítése és a műszaki fejlődés szétválasztása a neoklasszikusoknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 7-26. (1998)

Apróné Laczó Katalin and Galgóczi Anna: Somogyi József szellemi öröksége. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 215-218. (1998)

Atia M. S. and Kabesh Mahmoud Lofty and Dawoud M.: Geochemistry, Tectonic setting and classification of some granitoids, Gebel Abu El-Hasan, North Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 49-75. (1998)

Bagi Ibolya: Zenei motívumok Leszja Ukrajinka költészetében : "Hét húr". In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 11-19. (1998)

Bagi Ibolya and Bahtin Mihail Mihajlovič: Das Problem der Dialogizität in Bachtins romantheoretischen Werken. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 248-253. (1998)

Bagota Mónika: A supplement to the paper "The maximal Fejér operator of Fourier transforms" by Ferenc Weisz by Ferenc Weisz. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 527-530. (1998)

Bagota Mónika and Móricz Ferenc: The maximal Riemann operator for functions in Hardy spaces on the two-dimensional torus. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 281-291. (1998)

Bakić Damir and Guljaš Boris: Which operators approximately annihilate orthonormal bases? In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 601-607. (1998)

Bakonyi Mihály and Naevdal Geir: On the matrix completion method for multidimensional moment problems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 547-558. (1998)

Balog Ferenc and Kiss Gábor Ferenc: "...kössétek be sebeimet..." : levél a frontról. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. p. 72. (1998)

Balogh Elemér: Ein Beitrag zur Problematik der Verdachtsstrafe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 27-32. (1998)

Balogh László: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag? : mi időszerű a '48-i örökségből? In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 96-97. (1998)

Balázs Péter: Les physiocrates et la ville. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 31-42. (1998)

Balázs Péter: A kommunizmus fekete könyve : Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin : Le livre noir du communisme. In: Aetas, (13) 4. pp. 141-145. (1998)

Banova Savelina: Nâkoi nablûdeniâ v'rhu rodnoezikovata interferenciâ. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 65-72. (1998)

Barna Gábor: Paraszti bor- és gyümölcskereskedelem a XX. század első felében : ökológiai, gazdasági és politikai tényezők a Tiszántúl kereskedelmi és értékesítési kapcsolataiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 5-20. (1998)

Baroja Pío and Kertész Lóránt: Bomlasztó gondolatok. In: Pompeji 1. pp. 252-253. (1998)

Baroja Pío and Kertész Lóránt: Európaiasítás. In: Pompeji 1. pp. 248-251. (1998)

Baroja Pío and Kertész Lóránt: A liberalizmus ellenségei. In: Pompeji 1. pp. 242-247. (1998)

Baroja Pío and Kertész Lóránt: Én- kultusz. In: Pompeji 1. pp. 235-237. (1998)

Baroja Pío and Kertész Lóránt: A spanyol lelki alkat. In: Pompeji 1. pp. 238-241. (1998)

Bartha István: A biblia helye a Nemzeti Alaptantervben. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 95-97. (1998)

Bartha S. and Kertész M.: The importance of neutral-models in detecting interspecific spatial associations from 'trainsect' data. In: Tiscia 31. pp. 85-98. (1998)

Barylko-Pikielna Nina: "SQCCP", az élelmiszeripari minőségfejlesztés új koncepciója. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 1. pp. 28-37. (1998)

Baróti Tibor: Drama Lesi Ukrainki "kamenn'ìj hozâin" i drama Puškina "kamenn'ìj host'". In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 21-34. (1998)

Baróti Tibor and Sajtos Natália: Poednannâ motivu "slìz" ì smìhu" v poezìï Lesì Ukraïnki ta joho literaturna peredìstorìâ. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 35-45. (1998)

Bebesi György: Usztav : Az Orosz Nép Szövetségének alapszabályzata. In: Aetas, (13) 4. pp. 112-118. (1998)

Bellon Tibor: Kompépítés a Tiszán Magyarkanizsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 31-40. (1998)

Benkes Réka: Idegen nyelvű szövegek kreatív-produktív megközelítéséhez : gykorlatok francia nyelvű verbális-ikonografikus szöveggel magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel : Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 83-96. (1998)

Benkes Réka: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 363-365. (1998)

Benkes Réka: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 359-361. (1998)

Benkes Réka and Vass László: Analóg feljegyzések digitalizált kiadványokról. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 316-321. (1998)

Benkes Réka and Vass László: Egy adott verbális-ikonografikus szöveg relátumával kapcsolatos kratív-produktív gyakorlatok : Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 63-82. (1998)

Benkes Réka and Vass László: Galaxisról galaxisra : 2. Oktatástechnika - CD-Romok. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 5-8. (1998)

Benkes Réka and Vass László: Galaxisról galaxisra : 3. "Nemcsak diákoknak". In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 143-146. (1998)

Benkes Zsuzsa: Egy adott szöveg továbbírásával kapcsolatos gyakorlatok. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 215-231. (1998)

Benkes Zsuzsa: Kreatív gyakorlat egy szöveg és illusztrációi egymáshoz rendeléséhez : Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 53-62. (1998)

Bernáth Andrea: Skovoroda v pusskoj i Ukrainskoj literature vosemnadcatoho-devâthadcatoho vekov. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 133-141. (1998)

Berta Tibor: Sincronía, diacronía y enseñanza de idiomas. In: Acta hispanica, (3). pp. 73-81. (1998)

Berton Lucie: L'espace-lieu ; L'homme et la ville dans l'oeuvre romanesque de Jean-Marie Gustave Le Clézio. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 125-138. (1998)

Besenyei Lajos: De lege ferenda gondolatok az öröklési jog köréből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 33-44. (1998)

Besir Anna: Egy magyar nyelvű olvasókönyv a Vajdaságból. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 180-182. (1998)

Besir Anna and Makara György: Antológia a Villámfényben c. különkiadványok publikációiból. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 219-222. (1998)

Bikfalvy Péter: Unamuno, Garády Viktor és Kosztolányi. In: Pompeji 1. pp. 159-182. (1998)

Bilku Roland: A pátriárkák Moszkvája : Lev Lebegyev : Moszkva patriarsaja. In: Aetas, (13) 1. pp. 200-210. (1998)

Blazovich László: Gondolatok az Alföld középkori településhálózatáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 45-56. (1998)

Blazovich László: Mit jelent számomra ma 1848-49 öröksége? In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 98-99. (1998)

Blutman László: Az ártatlanság vélelmének hatóköre az európai alapjogokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 57-76. (1998)

Blutman László: Előzetes döntési eljárás az Európai Bíróságon: mi a bíróság? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 1. pp. 1-26. (1998)

Blázsik Zoltán and Holló Csaba and Imreh Balázs: On decision-mappings related to process network synthesis problem. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 319-328. (1998)

Bobvos Pál: A birtokrendezés szükségessége a gazdaságos és ésszerű mezőgazdasági termelés tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 2. pp. 1-22. (1998)

Bodnár László: Igazságtétel : most már kizárólag a nemzetközi jog alapján? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 77-84. (1998)

Bodnár Tamás: Száműzetésből országalapítás : avagy Grönland felfedezésének története. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 116-119. (1998)

Bogdány Gyula: Szent István domborműve a császárkép helyén : beszámoló a Szent István csatahajó-expedíció újabb fázisáról. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 119-124. (1998)

Bollók János: Die Gesta regis Ladislai. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 223-229. (1998)

Borbola Andrea and Erdődi Ágnes: Chronicle : [visiting scientists, international laboratory activities, Hungarian scientific activities, laboratory meetings, teaching program of the laboratory, awards, personalia]. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 104-109. (1998)

Borwein David and Kratz Werner: A high indices Tauberian theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 143-149. (1998)

Borzsák István and Choirilos : Choirilos und Konsorten. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 92-98. (1998)

Both Ödön: Küzdelem a sajtószabadságért Magyarországon (1790-1795). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 3. pp. 1-17. (1998)

Botos Katalin: Bankfelügyelet az EU-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 85-102. (1998)

Bottoni Paolo and Mauri Giancarlo and Mussio Piero and Păun Gheorghe: Grammars working on layered strings. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 339-358. (1998)

Bruj Igor and Schmieder Gerald: Real trigonometric series of class BMO and (C,l)-means. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 483-488. (1998)

Bruynseels Geneviève: Fogyasztói elvárások és a környezetvédelem különös tekintettel a gyümölcs- és zöldségfélékre. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 2. pp. 93-101. (1998)

Bugya László: Az 1898. évi spanyol-amerikai háború visszhangja a magyar sajtóban. In: Aetas, (13) 4. pp. 78-88. (1998)

Burján Mónika: Les premiers échos du naturalisme français dans le presse hongroise entre 1873 et 1880. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 111-125. (1998)

Bába Károly: The malacofauna of the Tisza Valley: inhabitation and subsequent impoverishment. In: Tiscia 31. pp. 47-54. (1998)

Bánáti Diána: Az élelmiszer-szabályozás aktuális feladatai az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 2. pp. 82-92. (1998)

Bárdos Miklós: Quelques aspects du portrait chez le prince de Ligne et Sainte-Beuve. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 53-61. (1998)

Báti Anikó: Lakodalmi tisztségviselők és feladataik Cserépfaluban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 21-30. (1998)

Békési Imre: Kép - szöveg - mentális kép. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 195-205. (1998)

Békési Imre and Vass László: Szemiotikai szövegtan. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 369-385. (1998)

Bérczi Szaniszló and Lukács Béla and Holba Ágnes and Kiss A. and Papp É.: From FeO reduction to percolation and outflow of iron : thermal evolution of chondrite parent bodies. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 87-105. (1998)

Bíró Csaba: Véres vasárnap Szegeden : az 1848. október 15-i vérengzés és előzményei. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 67-85. (1998)

Bíró Magdolna: Egyház és állam Spanyolországban a Franco-rendszer idején. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 106-110. (1998)

Bíró Zoltán: Ezernyolcszáznegyvennyolc öröksége. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 97-98. (1998)

Bóra Ferenc: 1848. március 15 hiteles tényei. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 20-24. (1998)

Bóra Ferenc: Alapkérdések az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 51-52. (1998)

Bóra Ferenc: Gondolatok a Nemzeti Alaptanterv bevezetéséről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 100-103. (1998)

Bóra Ferenc: Humán értékek a cigányság hátrányainak leküzdésére. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 147-150. (1998)

Bóra Ferenc: Megoldások az iskolai konfliktusok kezelésére. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 187-190. (1998)

Canon Michael A.: Az élelmiszerbiztonság és -minőség nemzetközi perspektívái. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 4. pp. 195-210. (1998)

Carrión Iván Pérez: A tizenhárom amerikai gyarmat függetlensége José Martí szemszögéből. In: Aetas, (13) 4. pp. 69-77. (1998)

Carvajal Rafael Cala: Las lexicalizaciones en -illo. In: Acta hispanica, (3). pp. 59-70. (1998)

Cassier Gilles and Chalendar Isabelle and Chevreau Bernard: New examples of contractions illustrating membership and non-membership in the classes Am,n. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 707-731. (1998)

Chajda Ivan: Locally regular varieties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 431-435. (1998)

Chen Yong-Gao and Ji Chungang: The number of multinomial coefficients not divided by a prime. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 37-48. (1998)

Chojnacki Wojciech and Kisyński Jan: On the Favard classes of semigroups associated with pseudo-resolvents. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 681-696. (1998)

Chō Muneo and Huruya Tadasi and Itoh Masuo: Riemann-Hilbert problem for characteristic functions of p-hyponormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 271-279. (1998)

Cipin Vladislav: Az orosz ortodox egyház története. In: Aetas, (13) 1. pp. 107-126. (1998)

Coduro Erich and Molnár Pál: A Német Élelmiszerkönyv és szerepe az EU tagállamok hatósági élelmiszerellenőrzésében. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 3. pp. 131-141. (1998)

Contreras Izquierdo Narciso M.: La definiciones de sustantivos técnicos en dos diccionarios del siglo XIX. In: Acta hispanica, (3). pp. 39-57. (1998)

Csallner András Erik: Improving storage handling of interval methods for global optimization. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 413-421. (1998)

Csejtei Dezső: A 98-as nemzedék és a spanyol történelem. In: Aetas, (13) 4. pp. 12-29. (1998)

Csejtei Dezső and Unamuno Miguel de: A táj filozófiája Unamuno esszéiben. In: Pompeji 1. pp. 66-100. (1998)

Csernus Sándor: A francia nyelvű történetírás kialakulása és főbb jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 3-29. (1998)

Csikány Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlődése 1848-ban. In: Aetas, (13) 2. pp. 54-73. (1998)

Csikós Zsuzsanna: Juan Carlos Onetti: La casa en la arena : análisis narratológico y semiótico. In: Acta hispanica, (3). pp. 25-38. (1998)

Csima Judit: On extended simple eco-grammar systems. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 359-373. (1998)

Csurka István and Giczy György and Göncz Árpád and István Lajos and Kuncze Gábor and Lezsák Sándor and Orbán Viktor and Raj Tamás: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 68-76. (1998)

Csák László: Európai integráció - európai kérdések : 1998. Szeged. In: Különbség, (5) 9. pp. 28-32. (1998)

Csáky Móric: Pluralitás : Az osztrák történelem egy lehetséges elméleti megközelítése. In: Aetas, (13) 2. pp. 250-260. (1998)

Császár Mátyás: Az Irányelvek közvetlen hatálya. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 4. pp. 1-14. (1998)

Cséka Ervin: Korszerűsödő alapelvek a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 103-120. (1998)

Cséka Ervin: Megjegyzések az új büntető eljárási kódex koncepciójához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 5. pp. 1-13. (1998)

Csíki Júlia: Aprószentekelés. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 83-88. (1998)

Csíky Gábor: La quete de l'identité et la dissolution du moi dans les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 71-81. (1998)

Csörgő Sándor: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 325-349. (1998)

Csörnyei Marianna: Density theorems revisited. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 59-65. (1998)

Czagány Gábor: Az észak-ír válság vallásföldrajzi háttere. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 104-116. (1998)

Danek Georg and Homeros : Mythologische Exempla bei Homer und im südslawischen Heldenlied. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 82-91. (1998)

Demény Lajos: Székely lustrák a fejedelem kori Erdélyben. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 24-32. (1998)

Deák Ágnes: "Európa kicsiben" : beszélgetés Csáky Móriccal. In: Aetas, (13) 2. pp. 238-249. (1998)

Dobcsányi Ferenc: Az emberi harmónia igaz példaképe : emlékezés Áprily Lajosra. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 128-129. (1998)

Dobcsányi Ferenc: T. Kiss Tamás : Állami művelődéspolitika az 1920-as években : Budapest, Magyar Művelődési intézet, Mikszáth K., 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 178-180. (1998)

Dobcsányi Ferenc: Útban a 40. évfolyam felé : szerkesztőbizottsági ülés : Budapest, 1997. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 3-4. (1998)

Dobi Edit: Megjegyzések egy szövegnyelvészeti indíttatású mondattani keret elméleti megalapozásához. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 161-194. (1998)

Dobi Edit: Petőfi S. János: Multimédia : Több mediális összetevővel rendelkező irodalmi szövegek elemzése (szerk.: Benkes Zsuzsa). In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 294-298. (1998)

Domonkos János: A 20. századi nőideálok és példamutatók : Coreth Mária Terézia (1874-1951) : Apor Gizella (1886-1971). In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 80-81. (1998)

Domonkos János: Boldoggá avatási zarándoklat Rómába. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 136-138. (1998)

Domonkos János: Mátyás király - Petőfi - József Attila - emlékek Diósgyőrött és Lillafüreden. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 212-214. (1998)

Domonkos János: Szemle. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 46-49. (1998)

Domonkos János: Történelmi kiegészítés Nagy Lajos királyról és leányáról, Hedvigről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 118-119. (1998)

Domonkos János and Lászlóffy Aladár and Kántor László: A házsongárdi temető. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 184-186. (1998)

Domonkos János and Morlin Imre: Morlin Imre : Templom az erdő szélén : Kecskemét, Korda K., 1996. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 92-93. (1998)

Domonkosi Ágnes: A szemiotika textológia organizációtípus fogalmáról : értelmezési kísérlet egy szonett példáján. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 139-160. (1998)

Duggal Bhagwati Prashad: p-hyponormal operators and invariant subspaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 249-257. (1998)

Duggal Bhagwati Prashad and Chō Muneo and Huruya Tadasi: Corrigendum to "On the spectrum of p-hyponormal operators". In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 741-742. (1998)

Démuth Ágnes: Tanulási szokások, tanulási nehézségek és a "tantárgy-management" : személyes tapasztalatok és a szakirodalom. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 195-201. (1998)

Dér Endre: 1848 értékei. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 99. (1998)

Döbör András: Forradalom és megtorlás Vas megyében : 1956-1960. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 91-92. (1998)

Döbör András: "Semmiféle párthoz nem tartozom" : a hivatás és a közélet viszonya dr. Batthyány László életében. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 12-16. (1998)

Döbör András and Leakey Richard: "Tudomány - közérthetően" : Richard Leakey: Az emberiség eredete. Bp., 1995, Kulturtrade Kiadó. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 153-154. (1998)

Döbör András and Zay Ferenc: Zay Ferenc magyar nyelvű történetírói munkásságának elemzése "Az Landor feyrwar el wezessenek oka E woth Es így essewth" kezdetű emlékirata segítségével. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 24-28. (1998)

Eisner Tímea: The dyadic Cesáro operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 201-214. (1998)

Erdei L. Tamás: Tévelygések a harmadik úton : Parmenidész "nemlétezés" (μη ειυαι) fogalmáról. In: Különbség, (5) 8. pp. 13-16. (1998)

Erdélyi Mónika: Az 1998-as tavaszi portyázás. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 151-152. (1998)

Erdélyi Mónika: A pszichohistória - tanulmányok, kritikák tükrében. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 139-147. (1998)

Ernszt Árpád and Darvas Katalin and Milord Susan and Adorjánné Farkas Magdolna and Wright David and Förster Anita and Kobler Regina: A környezeti nevelés forrásmunkáinak tárháza. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 41-43. (1998)

Eördögh István: A questão dos capuchinos no Brasil no segundo império : (1840-1889). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 37-55. (1998)

Faix Dóra: A 98-as nemzedék szerepe a regény műfaji kereteinek kitágításában. In: Pompeji 1. pp. 204-214. (1998)

Faludi Szilárd: Az "Embernevelés" születésnapi antológiája : Budapest, Kemény Gábor Iskolaszövetség, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 224-225. (1998)

Fantoly Zsanett: A jogi személyek büntetőjogi jogalanyiságának kérdésköre a holland és francia jogban, tekintettel a küszöbön álló magyar szabályozásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 135-147. (1998)

Farkas Gyula L. and Erdélyi Lajos: History of biology teaching and the biological sciences at the József Attila University from 1921 to 1996. In: Acta biologica, (43). pp. 3-42. (1998)

Farkas József: Száz éves a magyar békepedagógia. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 98-99. (1998)

Farkas Olga: Az együttműködés tanulása : dióhéjban egy képzési programról. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 53-57. (1998)

Farkas Olga and Madarász Klára: Hogyan készültünk mi egy március 15-i ünnepre? In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 165-169. (1998)

Fehér János and Kátai Imre and Phong Bui Minh: On multiplicative functions satisfying a special relation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 49-57. (1998)

Fejős Sándor: Habsburg Miksa mexikói kalandjai. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 80-87. (1998)

Fejős Sándor: A kanizsai gyógyfürdő története. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 6-23. (1998)

Fekete Zoltán: „... kitörölhetetlenül..." a parmenidészi fogalom, mint tartalmi- és léthiány. In: Különbség, (5) 8. pp. 6-12. (1998)

Ferenczi Gyula and Szőke-Milinte Enikő: Pedagógiai alapfogalmak tantárgydidaktikai vetületei. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 190-195. (1998)

Ferincz István: Magyar Mózes és Efrém - az ortodox egyház szentjei. In: Aetas, (13) 1. pp. 67-71. (1998)

Ferincz István: Poučenie Vladimira monomaha i poučenie korolâ Ištvana (Stepana) Svâtoho. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 105-116. (1998)

Fischer Ferenc: Az Egyesült Államok, Japán, Németország és Chile hatalmi ambíciói a spanyol-amerikai háború után a Galápagos-szigetek megszerzéséért : 1898-1914. In: Aetas, (13) 4. pp. 30-38. (1998)

Fodor László: Az ismeretek rendszerezéséről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 103-107. (1998)

Fodor László: A nyelvi életképesség pedagógiai vonatkozásai kisebbségi körülmények között. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 57-61. (1998)

Font Márta: Útban az államiság felé : a magyar királyság és a Kijevi Rusz összehasonlító vizsgálatának tanulságai. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 73-93. (1998)

Forgács Erzsébet: Lendvai Endre: Közelkép a verbális humorról : orosz - angol - magyar. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 288-294. (1998)

Forgács Tamás: Cigány, zsidó meg a pap, hogy megcsaljon azon kap.... - avagy : hogyan születik és működik a nyelvi sztereotípia. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 87-105. (1998)

Forró Lajos: "Kada Zagreb izranja iz sna". In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 64-66. (1998)

Forró Lajos: Padaju zvjezde... In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 38-40. (1998)

Forró Lajos: Vidio sam bijes tvrdih momaka... In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 65-67. (1998)

Fried Ervin: Dual discriminator, revisited. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 437-453. (1998)

Fried Ervin and Sichler Jiří: On endomorphisms and automorphisms of monounary algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 13-36. (1998)

Fráter Mariann: A humánusabb egészségügy felé : a házi szakápoló szolgálatokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 6. pp. 1-18. (1998)

Fábián György: A vegyes választási rendszer és reformja. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 121-133. (1998)

Fülöp János and Imreh Balázs and Friedler Ferenc: On the reformulation of some classes of PNS-problems as set covering problems. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 329-337. (1998)

Galamb György: Juan de Torquemada bíboros reprobatióinak datálása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 31-37. (1998)

Gallé László: Structure of ant assemblages in a Middle-European successional sand-dune area. In: Tiscia 31. pp. 19-28. (1998)

Galán Pedro Cerezo: 98 és a századvég válsága. In: Pompeji 1. pp. 7-36. (1998)

Galántai Erzsébet: Fortwirken von antiken dichterischen Formen und Motiven in den Prosawerken der Humanisten. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 230-235. (1998)

Ganivet Ángel and Welhammer Zsolt: Spanyol ideárium : részlet. In: Pompeji 1. pp. 215-234. (1998)

Gaál Ödön and Horacsek Márta and Molnár Pál: Szívre egészséges tápanyag-összetételű élelmiszerek tanúsító védjegyének kritériumrendszere és tápérték jelölése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 4. pp. 211-225. (1998)

Georgijević Dušan R.: Interpolation problems of Loewner type with finitely many nodes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 81-96. (1998)

Gergely András: A forradalmak kihívása Közép-Európában 1848-ban. In: Aetas, (13) 2. pp. 5-23. (1998)

Granasztói Olga: Laclos et le déli de l'écriture. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 43-51. (1998)

Grigorszky István: Data to knowledge of Hungarian Dinophyta species III. Contribution to the Dinophyta taxa of Körös area I. In: Tiscia 31. pp. 99-106. (1998)

Grätzer George A. and Schmidt Eligius Tamás: Representations of join-homomorphisms of distributive lattices with doubly 2-distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 373-387. (1998)

Guesmia Aissa: Observability, controllability and boundary stabilization of some linear elasticity systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 109-119. (1998)

Gulkai Márta: Folyóiratszemle : 1997. március - november. In: Különbség, (5) 8. pp. 24-39. (1998)

Gyulay Endre: 1848-1998. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 100. (1998)

Gángó Gábor: Trefort Ágoston és Lónyay Menyhért Eötvös-emlékbeszéde, 1872. In: Aetas, (13) 2. pp. 203-215. (1998)

Gély Suzanne: Métamorphoses identitaires dans l'épopée gréco-romaine: personnes, peuples, pouvoirs. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 67-81. (1998)

Gönczi Katalin: A városi jog és feljegyzései a középkori Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 7. pp. 1-19. (1998)

H. Tóth Imre: A Dobrilo-evangélium jelentősége az ukrán nyelvtörténet számára. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 155-162. (1998)

H. Tóth István: Barangolás a gyermekjátékok világában. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 115-117. (1998)

H. Tóth István: Egy korosztály irodalomértésének alakulása : egy kutatássorozat hátteréről. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 153-157. (1998)

H. Tóth István: Egy olvasásvizsgálat témája és tanulságai. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 201-205. (1998)

H. Tóth István: A Nemzeti Alaptanterv és a kiejtés tanítása : javaslatok, megjegyzések, tanácsok. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 61-67. (1998)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 28-33. (1998)

Hajagos József: Heves vármegye az átalakulás hónapjaiban : (1848. március - június). In: Aetas, (13) 2. pp. 24-53. (1998)

Hajdú József: The methods of Alternative Dispute Resolution (ADR) in the sphere of labourlaw (ADR) in the sphere of labourlaw (The case of USA, Australia, South Africa and Hungary). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 8. pp. 1-78. (1998)

Hajnóczi Gábor and Alberti Leon Battista: Leon Battista Alberti, a festészetről (1435-36) című traktatusának magyar kiadása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 43-51. (1998)

Hajzer Lajos and Lendvai Endre: Lendvai Endre : Az orosz szó jelentéstana : Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 223-224. (1998)

Hassi Seppo and Kaltenbäck Michael and Snoo Hendrik Simon Victor de: Generalized Kreĭn-von Neumann extensions and associated operator models. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 627-655. (1998)

Hatos Pál: A genfi bortermelő lelkialkata. In: Aetas, (13) 4. pp. 89-98. (1998)

Havas László: L'épitomé comme un représentant du genre narratif. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 169-179. (1998)

Hedêš Anhela: Recepcìâ tvorìv Lesì Ukraïnki v uhorŝinì. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 7-9. (1998)

Hegedűs Katalin: Angolóra a könyvtárban. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 208-211. (1998)

Hegyi Gergely: A Yom Kippur-háború (1.). In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 117-122. (1998)

Hegyi Gergely: A Yom Kippur-háború (2.). In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 88-98. (1998)

Heka László: Az 1868. évi horvát-magyar kiegyezés a sajtó tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 9. pp. 1-39. (1998)

Hermann Róbert: Perczel Mór fegyverszüneti tárgyalásai 1848. október végén. In: Aetas, (13) 2. pp. 74-106. (1998)

Herzog Gerd: A fixed point theorem for quasimonotone increasing mappings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 293-297. (1998)

Hollósi Szonja: Colonisé et colonisateur dans Le Passé Simple de Driss Chraïbi. In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 21-34. (1998)

Homoki-Nagy Mária: A magyar magánjogi kodifikáció első lépései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 149-160. (1998)

Horvatovich Péter and Farkas József: Besugárzás hatására zsírsavakból keletkező 2-alkil-ciklobutanonok kimutatása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 2. pp. 75-81. (1998)

Horváth A.: INFOTHEM program: new possibilities of spatial series analysis based on information theory methods. In: Tiscia 31. pp. 71-84. (1998)

Horváth Andrea: A mursai csata ókeresztény vonatkozásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 3-9. (1998)

Horváth Gy. and Trócsányi B.: Autumn home range size of Apodemus agrarius and small mammal population dynamics in the rodent assemblage of a Querco robori-Carpinetum forest habitat. In: Tiscia 31. pp. 63-69. (1998)

Hrabovszki Erika and Varsányi Irén: Main and trace elements in groundwater from the quaternary sediments in southern Great Plain, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 151-167. (1998)

Hum László: Geochemical investigations of the Dunaszekcső loess-paleosoil sequence, Se Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 139-149. (1998)

Hégel-Smitt : Dialógia : (1812-1998). In: Különbség, (5) 8. p. 17. (1998)

Hőbe Judit: Spanyolország gazdaság- és társadalomszerkezetének átalakulása : (1939-1975) I. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 45-54. (1998)

Imre Rubenné and Móricz Zsigmond: Nyelvjárási jelenségek a móriczi hősök nyelvhasználatában : Móricz : Sárarany című regénye alapján. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 161-165. (1998)

Imre Rubenné and Móricz Zsigmond: Tájnyelvi elemek a móriczi hősök beszédében : Móricz Zsigmond : Sustorgós, ropogós tafotába c. elbeszélése alapján. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 119-122. (1998)

Imrényi Tibor: Az elfelejtett Kelet. In: Aetas, (13) 1. pp. 104-107. (1998)

Imrényi Tibor: A "Moszkva-harmadik Róma" elmélet az ortodox ekkléziológia és kánonjog tükrében. In: Aetas, (13) 1. pp. 35-47. (1998)

Irsevics Krisztián: Tévedések és képzelgések az indiánokról, illetve a valóság. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 111-113. (1998)

Irsevics Krisztián: Észak-Amerika délnyugati indiánjai : a navahók történeleme. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 55-57. (1998)

J. Nagy László: Débuts du communisme en Algérie et en Tunisie. In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 5-9. (1998)

Jaksa Helga: Egy rövid kirándulás Világosra. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 144-146. (1998)

Jenei Teréz and Gion Nándor: Az ifjúsági nyelv mint stíluseszköz Gion Nándor A kárókatonák még nem jöttek vissza című regényében. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 74-77. (1998)

Jevtić Miroljub and Pavlović Miroslav: Coefficient multipliers on spaces of analytic functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 531-545. (1998)

Jiang Chun Lan and Guo Kuen Yu: The strong irreducibility of hyponormal operators and Berezin perturbation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 231-248. (1998)

Joó István and Liflyand Elijah: Approximation in L∞ on the real line. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 171-181. (1998)

Juhász Antal: Adatok egy tanyasorról és közösségi életéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 41-55. (1998)

Juhász Zsuzsanna: A börtönnépesség alakulása egyes közép- és kelet-európai országokban a rendszerváltás után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 161-170. (1998)

Jókai Rita: L'expédition d'Egypte: rêve napoléonien ou étape pondéré de l'extension française dans la Méditerranée? In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 35-55. (1998)

Józsa Judit: Petőfi, János S. - Luciano Vitacolonna (a cura di): Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana : 3. La testologia semíotica e la comunicazione umana multimédiáié (=Quaderni di ricerca e didattica XVII). In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 298-300. (1998)

Józsa Zoltán: Az önkormányzati feladatrendszer és szervezet lehetséges fejlesztési irányai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 10. pp. 1-19. (1998)

Kaltenbach Jenő: Die Rechtsstellung der Minderheiten in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 171-183. (1998)

Karsai György and Akhilleusz : Achilles and the community. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 38-58. (1998)

Karsai Krisztina: A kábítószer-fogyasztás büntetendősége : elvek, elméletek pro és kontra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 11. pp. 1-33. (1998)

Karsai Krisztina: A magyar és a német kábítószer-büntetőjog alapjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 185-208. (1998)

Katzschmann Michael: Anmerkungen zu morphonologischen und syntaktischen Aspekten der Postpositionen des Nganasanischen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 117-136. (1998)

Kecskeméti Vanda and Rontó Gabriella: List of publications of the Laboratory until December 1997. In: Plant cell biology and development, (9). p. 103. (1998)

Kecskés István: Az értelem szerepe az igekötős igék helyesírásában. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 211-212. (1998)

Kedves Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (9). p. 7. (1998)

Kedves Miklós: Upper Cretaceous pollen grains from Egypt II. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 8-27. (1998)

Kedves Miklós: Études palynologiques des couches du Tertiaire inférieur de la Region Parisienne IX. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 28-42. (1998)

Kedves Miklós and Borbola Andrea: Biopolymer structure and symmetry operations in partially dissolved and fragmented sclereids of Armeniaca vulgaris LAM. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 64-75. (1998)

Kedves Miklós and Horváth Erika and Mészáros Erika and Mészáros Regina and Rontó Gabriella and Szlávik Nóra and Gaudényi Szabina and Kalmár Ágnes: LM investigations of partially dissolved sporomorphs II. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 76-87. (1998)

Kedves Miklós and Károssy Ágnes: X-ray effect on the LM morphology of some angiosperm pollen grains II. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 88-92. (1998)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád and Tóth Anita: X-ray effect on the ultrastructure of the pollen grains of Pinus griffithii McCLELL. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 93-102. (1998)

Kedves Miklós and Tripathi Surya Kant Mani and Vér Annamária and Párdutz Árpád and Rojik Imre: Experimental studies on Botryococcus colonies from Hungarian Upper Tertiary oil shale. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 43-63. (1998)

Kemény Gábor: Nagy L. János: Szavak és világok Weöres Sándor verseiben. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 313-316. (1998)

Kertészné Varga Beáta: Ukrajna lengyel fennhatóság alatt : a kozákok felemelkedése. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 95-103. (1998)

Kesztyűsné Dobos Katalin: Dr. Mihály Endre elmékére : 1927-1998. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 93-94. (1998)

Kibédi Varga Áron: Szöveg és illusztráció : A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 207-214. (1998)

Kirillov Sergej Aleksandrovič: Some estimates for orthonormal systems from BMO. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 223-230. (1998)

Kiss Ernő: A három szent szó - Szabadság-Egyenlőség-Testvériség - örökké időszerű marad. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 101. (1998)

Kiss Gábor Ferenc: Interjú Demény Lajos történésszel. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 51-57. (1998)

Kiss Gábor Ferenc: Nagy Alfréd. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 73-78. (1998)

Kiss Gábor Ferenc: Világvége története (1.). In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 98-103. (1998)

Kiss Gábor Ferenc: Válogatás a Rákosi-rendszer anekdotáiból. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 157-158. (1998)

Kiss Gábor Ferenc: A hadseregállítás kezdetei. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 86-96. (1998)

Kiss Gábor Ferenc and Doromby József and Reé László: Bocskorosok hadinépe : A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története. szerk.: Doromby József - Reé László. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 153-155. (1998)

Kláben Gyula: Baranya. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 48-50. (1998)

Kláben Gyula: "Évszázadokban mért siker" : a Dreher Sörgyárak Rt. története. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 61-71. (1998)

Kocsis Mihály: Az 1588. évi ukrán homiliáriumról. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 169-174. (1998)

Kocsisné Sárossy Emőke: Egy 4. osztályos megyei helyesírási felmérés tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 9-20. (1998)

Kogalovskij Sergej R.: On congruence lattices of finitely generated algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 3-11. (1998)

Kohári Nándor: Egy elfelejtett botrány : az 1903. október 6-ai szegedi koszorúügy története. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 29-33. (1998)

Kohári Nándor: Politikai gyilkosság Magyarországon, 1946 : a Lakos-merénylet Szentesen. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 33-37. (1998)

Komlóssy Judit: Le motif du bone émissaire dans La Religieuse de Diderot. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 19-29. (1998)

Komár Krisztián: Egy új szín a magyar történelemoktatás térképén : Fischer Ferenc : A megosztott világ történelmi-politikai atlasza : 1941-1991. In: Aetas, (13) 4. pp. 146-150. (1998)

Koteczki István: TDK-találkozó Egerben. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. p. 89. (1998)

Koteczki István: Volt egyszer egy Berlini Fal. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 133-138. (1998)

Kovács Gyula: Innovációs lehetőségek az új pedagógiai programban. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 139-143. (1998)

Kovács Gábor and Pál Molnár Elemér: Petrographical characteristics of Ditró (Orotva) granites, Eastern Carpathians, Transylvania, Romania : a preliminary description. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 35-48. (1998)

Kovács Katalin: Le modéle dramatique et pictural dans les écrits des théoriciens du dix-septiéme siécle. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 7-18. (1998)

Kovács Zoltán: Fizikushallgatók tanárképzése Kolozsváron. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 169-174. (1998)

Kovács É.: Ecological state assessment in Mártély Landscape-protection Area. In: Tiscia 31. pp. 107-109. (1998)

Kozmács István: Inkluzív személyes névmás a finnugor nyelvekben? Votják mu~acbmeoc. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 137-143. (1998)

Kristó Gyula: A magyar állam kezdeteiről - egyes szám első személyben. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 147-150. (1998)

Kristó Gyula: A szegedi hospeskiváltság keltéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 29-34. (1998)

Kriveczkyné Molnár Katalin: Osztályfőnöki óra NAT-szemmel. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 34-37. (1998)

Kríza Ágnes: Földi gazdagság és lelki szegénység : a Szoloveckij kolostor az oroszországi kolostori vagyonról szóló viták idején. In: Aetas, (13) 1. pp. 79-95. (1998)

Kukovecz György: Iglesia y religión en la historia de Cuba. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 5-14. (1998)

Kuwahara Masahiro Ken: Japanese labour law cases dealing with foreign multinational corporation in Japan. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 12. pp. 1-15. (1998)

Kóbor Balázs and Pál Molnár Elemér: Chalcostibite : a new mineral from Felsőbánya (Baia Sprie), Romania. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 13-19. (1998)

Köves-Zulauf Thomas: Apollo in der Aeneis : epischer "Götterapparat" wozu? In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 108-116. (1998)

Laviana Cuetos María Luisa: '98 emléke Spanyolországban. In: Aetas, (13) 4. pp. 5-11. (1998)

Le Gac Barthélemy and Móricz Ferenc: On the bundle convergence of orthogonal series and SLLN in noncommutative L2-spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 575-599. (1998)

Lepahin Valerij: Ikon'ì i ikonopisc'ì v knevo pečerskom paterike. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 117-132. (1998)

Lepahin Valerij: Sztoglav : fejezetek az 155l-es orosz ortodox egyházi zsinat határozatainak gyűjteményéből. In: Aetas, (13) 1. pp. 158-164. (1998)

Levene Mark: On the information content of semi-structured databases. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 257-275. (1998)

Li Wing Suet and Müller Vladimír: Littlewood-Richardson sequences associated with Co-operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 609-625. (1998)

Liflyand Elijah: On the Lebesgue constants of Cesàro means of spherical harmonic expansions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 215-222. (1998)

Ligetfalvi Gábor: Petroleum and the interest of great powers in Iraq. In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 11-20. (1998)

Lohrey Markus: NP-completeness results concerning the transformation of logic programs into attribute grammars. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 209-224. (1998)

Luh Wolfgang and Martirosian Valeri A. and Müller Jürgen: T-universal functions with lacunary power series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 67-79. (1998)

Lukkassen Dag: Bounds and homogenization of integral functionals. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 121-141. (1998)

Lutz Donald S.: Az alkotmányosság 1945 óta : gyakorlati és elméleti áttekintés. In: Aetas, (13) 4. pp. 126-140. (1998)

Lányi Ernő: A magyar magánvasutak és mozdonyaik (3.) : 2. a Magyar Középponti Vasút és mozdonyai. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 29-34. (1998)

Lányi Ernő: A magyar magánvasutak és mozdonyaik (4.) : 3. A Délkeleti Államvasút és mozdonyai. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 33-43. (1998)

Lányi Ernő: A magyar magánvasutak és mozdonyaik : a Magyar Középponti Vasút és mozdonyai. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 17-24. (1998)

Légrádi László and Kamarás István and Sárkány Klára: Könyvajánlás "az emberismeret" tanításához. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 45-46. (1998)

Lőrinczy György: Gondolatok a bizonyítási eljárás törvényességéről a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 209-234. (1998)

Lőrinszky Ildikó: L'Orient, cet obscur objet du désir... : ambivalence et fatalité dans les notes de voyage de Gustave Flaubert. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 83-98. (1998)

Machado Antonio and Juhász Anikó: Nyári éj ; Őszi hajnal ; A bolond : [versek]. In: Pompeji 1. pp. 134-136. (1998)

Maeztu Ramiro de and Nagy József: A Hispanitás védelme : részletek. In: Pompeji 1. pp. 254-266. (1998)

Makk Ferenc: Gondolatok a megjegyzésekhez. In: Aetas, (13) 2. pp. 227-237. (1998)

Makk Ferenc: Megas Arkhon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 17-28. (1998)

Malkowsky Eberhard and Rakočević Vladimir: The measure of noncompactness of linear operators between certain sequence spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 151-170. (1998)

Marjanucz László: Mit tartok időszerűnek 1848-ból? In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 102. (1998)

Maróth Miklós and Homeros and Proklos : Homer im Urteil des Proklos. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 59-66. (1998)

Maróti Egon: Dopping az antik sportéletben? In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 58-60. (1998)

Medina José Lasaga: Donjuán mítosza a 98-as nemzedékben. In: Pompeji 1. pp. 183-203. (1998)

Meduna Alexander: Descriptional complexity of multi-continuous grammars. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 375-384. (1998)

Meduna Alexander: Economical transformations of phrase-structure grammars to scattered context grammars. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 225-242. (1998)

Medve Anna and Medve Zoltán: Jurij Kacsij Petőfi-fordításai. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 143-153. (1998)

Merényi Kálmán: A prostitúció jelenkori helyzete Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 235-242. (1998)

Mezei Anna: Iskolai ünnepi műsor október 23-ra. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 122-127. (1998)

Mezei Balázs and Gausz András: Szereti-e Isten a becsületes ateistákat? : Vincze Csaba beszámolója. In: Különbség, (5) 9. pp. 24-27. (1998)

Meštrović Romeo and Pavićević Žarko: The logarithmic analogue of Szegő's theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 97-102. (1998)

Mikola Tibor: A nyelvészet oktatása és kutatása a szegedi egyetemen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 145-162. (1998)

Miskolczy Ambrus: Szemere Bertalan napja : 1849. július 28. : a nemzetiségi határozattól a zsidóemancipációs törvényig. In: Aetas, (13) 2. pp. 143-158. (1998)

Mokány Sándor: Lábicska, lábicskál. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 107-110. (1998)

Molnár Pál: Beszámoló a "Kémia és táplálkozás" témájú ankétról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 1. pp. 38-43. (1998)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XLIII. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 1. pp. 3-8. (1998)

Molnár Pál and Komáromy Attiláné: Beszámoló "Az adalékanyagok felhasználásának új szabályai" című szakmai továbbképző rendezvényről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 4. pp. 236-243. (1998)

Molnár Pál and Várkonyi Gábor: Beszámoló "A kiváló minőségű és a hagyományos különleges tulajdonságú élelmiszerek megfelelőségének tanúsítása és az eredet megjelölése" témájú szakmai rendezvényről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 3. pp. 154-172. (1998)

Molnár Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 5-6. (1998)

Molnár Imre: Tanúvallomások (kínvallatás) értékelése a bűnösség megállapításánál az ókori római büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 243-250. (1998)

Molnár Judit and Tóth Szilárd: Erza-mordvin szövegmutatvány a baskíriai Andreevkából. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 163-168. (1998)

Molnár Lajos: The automorphism and isometry groups of l∞(N,B(H)) are topologically reflexive. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 671-680. (1998)

Molnár N. and Györffy Gy.: Indication of habitat quality and isolation by Auchenorrhyncha assemblages. In: Tiscia 31. pp. 13-17. (1998)

Molnár Péter: A célok és követelmények meghatározása a helyi tantervekben. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 25-28. (1998)

Molnár Zsolt: Heves. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 25-26. (1998)

Molnár Zsolt: Heves. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 41-43. (1998)

Márton Alfréd: A katonai kíséret és az ótörök bujruk tisztségnév viszonya a kora-középkori steppén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 39-44. (1998)

Máté Jakab: Reális világ - nyelvi világ - nyelvi világmodell : Gondolatok Szilágyi N. Sándor: „Hogyan teremtsünk világot?" című könyvének olvasása közben. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 304-312. (1998)

Mészáros Csaba and Mészáros Ferenc: A törökszentmiklósi római katolikus egyház története. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 4-11. (1998)

Mészáros Edit and Büky László and Kristóné Fábián Ilona and Szabó József and Mikola Tibor and Tóth Szilárd: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 197-233. (1998)

Mészáros Ágnes and Győri Klára and Nagy Olga: Egy széki mesemondó önéletírása : Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája. Emlékezés. Sajtó alá rendezte, az előszót írta: Nagy Olga. Bukarest, 1975, 206 p. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 152-153. (1998)

N. T.: I. Belvedere labdarugó-torna. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. p. 90. (1998)

Nagy Andor and Bábosik István and Nagy József and Gáspár László and Mezey Gyula: Jelenünk neveléselméletének újabb forrásai. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 131-134. (1998)

Nagy Andor and Illés Lajosné and Balogh László and Kovács Sándor: A komparatív pedagógia forrásai Magyarországon. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 82-84. (1998)

Nagy Erzsébet: Az érett orosz középkor emberideálja. In: Aetas, (13) 1. pp. 96-103. (1998)

Nagy Ferenc: Büntetés-végrehajtás Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 13. pp. 1-23. (1998)

Nagy Ferenc: A büntetőjog legújabb változásairól : nemzetközi és hazai kitekintés alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 251-264. (1998)

Nagy Károly: Le sujet du droit des peuples á disposer d'eux-mémes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 265-283. (1998)

Nagy L. János: A kis herceg francia nyelvű "továbbírásai". In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 233-240. (1998)

Nagy László: The worker's participation in the employer's decision-making in central and eastern Europe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 285-295. (1998)

Nagy Norbert: A gyönyörök útvesztője : recenzió: Gausz András: A gyönyörök útvesztője, Szeged, 1998. In: Különbség, (5) 9. pp. 33-35. (1998)

Nagy Tamás: Balesetek a Kassa-Oderbergi Vasúton. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 43-47. (1998)

Nagy Tamás: Történeti utazás a Kassa-Oderbergi Vasút járatain. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 34-40. (1998)

Nagy Tamás: A VIT-küldöttek búcsúztatása Tatabányán 1973-ban. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 148-151. (1998)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A gyermekközpontú programokról. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 151-153. (1998)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Sass Attila: Pedagógus-továbbképzés főiskolánkon. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 88-92. (1998)

Natkaniec Tomasz and Recław Ireneusz: Universal summands for families of measurable functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 463-471. (1998)

Neelon Tejinder S.: On separate ultradifferentiability of functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 489-494. (1998)

Niederle Josef: Semimodularity and irreducible elements. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 351-356. (1998)

Nikolic V. P. and Simonovic P. D.: Seasonal dynamics of carp infestation by Trichodina nobilis Chen. 1963 (Peritricha, Ciliata) in two fish-ponds in Banat. In: Tiscia 31. pp. 59-61. (1998)

Novák György: "Némelyikük kétségkívül józan politikai elveken alapul, s mindegyiküket rendkívül(i) lelemé(nnyel)nyesen és pontos(sággal)an fogalmazták" : Új magyar szövegek az amerikai forradalomról : Új rend egy új világban : dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez : szerk. Lévai Csaba ; Az amerikai alkotmányozási vita : a föderalisták írásaiból, 1787-1788 : ford., sajtó alá rend. Berkes Tímea ; A föderalista : értekezések az amerikai alkotmányról : Alexander Hamilton, James Madison, John Jay. In: Aetas, (13) 4. pp. 151-158. (1998)

Novák György: "...a sasok is vedlenek" : bemutatjuk Donald S. Lutz amerikai politológust. In: Aetas, (13) 4. pp. 119-125. (1998)

Nyéki Tamás: "18 éves fiatal koromból egyszerre gondolkodó emberré lettem..." : Almai Gyula : Elbeszélése az 1848/9-ik évi honvéd szolgálataim történetének - maradandó emlékül családom és leszármazóim részére -, töredékes jegyzeteim s emlékeim alapján. In: Aetas, (13) 2. pp. 177-202. (1998)

Nyírjesy Attila: Egyedülálló lehetőség Magyarországon! In: Módszertani közlemények, (38) 2. p. 87. (1998)

Németh Lajos: Az 1997. évi zöldség-gyümölcs export minőségellenőrzés főbb eredményei és megállapításai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 3. pp. 142-150. (1998)

Németh Miklós: Nyelvváltozatok keveredése Szeged város tanácsának első jegyzőkönyvében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 111-116. (1998)

Olajos Terézia and Theophylaktos Simokattes: Quelques remarques sur les réminiscences homériques chez Théophylacte Simocatta historien. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 206-210. (1998)

Oláh János: Mester János, a korabeli olasz pedagógia népszerűsítője. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 38-40. (1998)

Oláh János and Benedek István: Dr. Benedek István : Közoktatási szakértők kézikönyve : Budapest, Okker Oktatási Iroda, 1996. In: Módszertani közlemények, (38) 1. p. 44. (1998)

Oláh János and Botte Marie-France and Imre Éva: Marie-France Botte: Egy gyermek ára. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 130-131. (1998)

Oláh János and Dombi Alice and Farkas Olga: Könyvajánlások szegedi szerzők műveiről. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 182-184. (1998)

Oláh János and Laczó Katalin and Galgóczi Anna: Laczó Katalin - Galgóczi Anna : Somogyi József emlékkönyv : Szeged, JGYTF Társadalomelméleti Tanszék, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 225-226. (1998)

Oláh János and Mészáros István: Szemle. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 84-86. (1998)

Oniga Renato: La tecnica drammatica nel sogno di Ilia : Ennio, Annales, vv. 34-50 Skutsch. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 99-107. (1998)

Ormándi János and Farkas Olga: Dr. Farkas Olga : Szemléletformáló : az együttműködés tanulása : Gyula, [!APC Stúdió] APV Stúdió, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 134-136. (1998)

Ozsváth Ferencné and József Attila: Gondolatok József Attila istenes verseiről. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 158-161. (1998)

Pacsai Imre: Areal'n'ìe kontakt'ì, otražûŝie fol'klori'ìj sofz Karpat. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 51-56. (1998)

Paczolay Péter: Az európai uniós tagság politikai feltételei az Európai Bizottság véleményének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 297-304. (1998)

Palláné Szénási Magdolna: "Az ilyen mesék közreadása kötelességünk". In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 72-74. (1998)

Palláné Szénási Magdolna and Andersen Hans Christian: Kísérleti tapasztalataink a mese világáról : Andersen : Borsószem hercegkisasszony. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 107-114. (1998)

Palotay Ferencné: Az erdélyi "Szemfüles". In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 86-87. (1998)

Panko Serhij: Rozrìznennâ značen' naâvnostì ì prisvìjnostì z pohlâdu sposob'v ïhn'oï movnoï realìzacìï. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 57-58. (1998)

Pap József: Egy eltűnt autonómia nyomában, a Jászkun Kerület története : Bánkiné Molnár Erzsébet : A Jászkun kerület igazgatása : 1745-1876. In: Aetas, (13) 2. pp. 261-268. (1998)

Pap József: A Heves és Külső-Szolnok vármegyei politikai elit és a "passzív ellenállás" : Heves és Külső-Szolnok vármegye politikai elitjének története : 1844-1853. In: Aetas, (13) 2. pp. 159-176. (1998)

Papp Gábor: Az inka út (1.) : egy elfelejtett birodalom története. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 77-80. (1998)

Papp Gábor: Egy középkori koncepciós per története. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 4-6. (1998)

Papp L.: "Outlaws": some evolutionary aspects of rarity in insects. In: Tiscia 31. pp. 29-33. (1998)

Papp Sándor: Türkische Dokumente zur Geschichte des Fürstentums Siebenbürgen. In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 57-76. (1998)

Papp Tekla: A koncessziós szerződés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 14. pp. 1-19. (1998)

Petheő Attila: Huszka László : hivatás - vallás - haza. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 27-28. (1998)

Petheő Attila: Komárom. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 44-47. (1998)

Petheő Attila and Marjanucz László: Akinek a hobbiját az állam támogatja : interjú Marjanucz Lászlóval. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 48-49. (1998)

Pethő Gergely: A poliszémia kezelése a kétszintű és a prototípuselméleti szemantikában. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 25-52. (1998)

Petković Tatjana and Ćirić Miroslav and Bogdanović Stojan: Decompositions of automata and transition semigroups. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 385-403. (1998)

Petőfi Sándor János: Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg : két társasjáték. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 241-250. (1998)

Petőfi Sándor János: Egy multimediális szöveg multidiszciplináris megközelítése : bevezetés. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 11-17. (1998)

Petőfi Sándor János: Utam a szemiotika szövegtanhoz : 6. 1976-1977. Egy szövegelmélet komponensét képező lexikon felépítése elemzésének időszaka. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 273-283. (1998)

Petőfi Sándor János and Békési Imre and Vass László: Előszó. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 9-10. (1998)

Pihurik Judit: Magyarország második világháborús szerepvállalása a memoárok tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 63-72. (1998)

Polgár Szabolcs: A Kelet-európai nomádok és szomszédaik védelmi rendszerei a kora középkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 45-54. (1998)

Puskás Zuard and Nagy-Balogh Judit and Kubovics Imre and Nagy Béla and Hoffmann László: Rare alkali elements in the Hungarian geological formations : a comprehensive study. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 77-86. (1998)

Pusztai Bertalan: Egy 19-20. századi vallásos tömegmozgalom, a Jézus szíve kultusz : néprajzi kutatási lehetőségek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 57-71. (1998)

Pócsik Ilona: Büntetőpolitikai irányváltás Angliában az 1990-es években, avagy egy paradigma utóélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 305-324. (1998)

Ratkowitsch Christine: Der Eupolemius : ein Epos zwischen Allegorie und Geschichte. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 211-212. (1998)

Raucsik Béla and Szabó Gyula and Borbély-Kiss Ildikó: Geochemical study on a limestone/marlstone alternation, Bajocian, Mecsek Mountains, Southern Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 107-138. (1998)

Ritoók Zsigmond and Homeros : "Fuerunt ante Homerum poetae". In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 5-16. (1998)

Rosati Gianpiero and Ovidius Naso Publius: Metafora e poetica nelle Metamorfosi di Ovidio. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 142-151. (1998)

Rote Günter and Woeginger Gerhard J.: Minimizing the number of tardy jobs on a single machine with batch setup times. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 423-429. (1998)

Ruiz José Martínez and Sípos Katalin Márta: Az akarat : részlet. In: Pompeji 1. pp. 150-158. (1998)

Ruiz José Martínez and Sípos Katalin Márta: Egy város - egy erkély. In: Pompeji 1. pp. 145-149. (1998)

Ruiz José Martínez and Sípos Katalin Márta: El Tobosóban. In: Pompeji 1. pp. 137-140. (1998)

Ruiz José Martínez and Sípos Katalin Márta: A tragikus Andalúzia. In: Pompeji 1. pp. 141-144. (1998)

Ruszoly József: Az erdélyi választójog történetéhez (1848-1872). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 325-352. (1998)

Ruszoly József and Ady Endre: Költőnk és joga : írások Ady Endre életéhez és korához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 16. pp. 1-64. (1998)

Rácz I. A.: Life form spectra of Orthoptera fauna in alkaline grasslands. In: Tiscia 31. pp. 35-39. (1998)

Rácz I. A.: Tiszabercel biomonitoring pilot project - quantitative orthopterological research. In: Tiscia 31. pp. 41-45. (1998)

Räbiger Frank and Ricker Werner J.: C0-semigroups and cosine families of linear operators in hereditarily indecomposable Banach spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 697-706. (1998)

Rädle Fidel: Alexander in der lateinischen Epik des Mittelalters : die Historia Alexandri Magni des Quilichinus von Spoleto. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 213-222. (1998)

Révész Béla: Az osztályharc fogalmának politikai és jogi aspektusai az '50-es években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 15. pp. 1-127. (1998)

Ríchová Blanka: Az amerikai politikaelmélet alapjai : Donald S. Lutz : A preface to American political theory. In: Aetas, (13) 4. pp. 159-160. (1998)

Róna-Tas András: Folytassuk a vitát : megjegyzések Makk Ferenc könyvbírálatához. In: Aetas, (13) 2. pp. 216-226. (1998)

Salgó András and Lásztity Radomir and Varga János: Vizsgálati módszerek gabonafélék csírázottságának meghatározására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 2. pp. 67-74. (1998)

id. Sali Attila and Sali Attila: Generalized dependencies in relational databases. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 431-438. (1998)

Sangadji and Stroethoff Karel: Compact Toeplitz operators on generalized Fock spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 657-669. (1998)

Sarkady Zsolt: Rendszerre való törekvések az ókori Róma jogában és a modern Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 17. pp. 1-37. (1998)

Sashalmi Endre: Autokrácia, abszolutizmus, isteni jogalap : a 16-17. századi moszkvai hatalmi ideológia fő jellemzői és tipológiája. In: Aetas, (13) 1. pp. 48-66. (1998)

Savolainen Hanneleena: Ethnology, museums and folk culture : views to the present of the work of etnologists in museums. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 73-83. (1998)

Scheer Katalin: A tiltott fa avagy "Mi közünk nekünk, Isten fiainak a morálhoz?". In: Különbség, (5) 9. pp. 16-23. (1998)

Schewe Klaus-Dieter and Thalheim Bernhard: Limitations of rule triggering systems for integrity maintenance in the context of transition specifications. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 277-304. (1998)

Schmidt Gábor: Csanádpalota történetének áttekintése 1870-ig. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 58-64. (1998)

Schmidt Péter: Viszonyok. In: Különbség, (5) 8. pp. 17-23. (1998)

Scholz László: Fortélyok : Unamuno és Borges. In: Pompeji 1. pp. 37-48. (1998)

Schwabl Hans and Hesiodos : Was lehren die Hesiodischen Prooimien über epische Technik? In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 17-37. (1998)

Schäfer Tibor: A germán népek etnogenezise. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 79-87. (1998)

Scorza Barcellona Francesco: Epica e agiografia nella letteratura latina cristiana. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 198-205. (1998)

Sebők Ferenc: Adalékok a Jagelló-kori magyar hadszervezet történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 35-41. (1998)

Seláf Levente: A műtárgy szellemi és művészeti tendenciák találkozási pontja : interjú Piotr Skubiszewski lengyel művészettörténésszel. In: Aetas, (13) 1. pp. 165-171. (1998)

Serfőző Zoltán: Az 1945-46. évi infláció és a nemzetgyűlés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 73-82. (1998)

Sergej Filippov: Az oroszországi egyházszakadás és helye a 17. századi orosz történelemben. In: Aetas, (13) 1. pp. 5-34. (1998)

Sibinger János and Döbör András and Kiss Gábor Ferenc: Katonanapló (1944. október 14. - 1945. december 21.) : "Mikor a Karp. Honvéd Regiment kivonul...". In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 125-143. (1998)

Siket Zoltán: Régi történelmi anekdoták. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 155-157. (1998)

Simai Mihály: "Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag...!". In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 105. (1998)

Simon János: Miként győzzük meg barátunkat saját nemlétéről : egy fiktív beszélgetés kivonata. In: Különbség, (5) 8. pp. 3-5. (1998)

Simon Péter: Hardy spaces and multipliers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 183-200. (1998)

Sipőcz Katalin: A főnévi csoport szórendjéről a finnben és a magyarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 169-178. (1998)

Sisák Gábor: A bizantinizmus és az orosz óhitűség : népiség az egyházban. In: Aetas, (13) 1. pp. 145-157. (1998)

Skubiszewski Piotr: A "Dicsőség királya" titulus. In: Aetas, (13) 1. pp. 172-199. (1998)

Smolak Kurt and Serenus Sammonicus Quintus: Medicina apologetica : das Lehrgedicht des Quintus Serenus. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 180-190. (1998)

Sohár Pálné: Tájékoztató az élelmiszer adalékanyagokról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 2. pp. 102-104. (1998)

Stankovits György: Egy konzervatív alternatíva. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 4-10. (1998)

Stern Manfred: Pentagons and hexagons in semimodular lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 389-395. (1998)

Stipta István: Az 1875. évi osztrák közigazgatási bíróság hatása a magyar közigazgatási jogvédelemre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 353-362. (1998)

Szabados György: Bizantinológiánk jezsuita kezdetei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 53-61. (1998)

Szabó László: On minimal and maximal clones II. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 405-411. (1998)

Szabóki Judit: Apátfalva története, különös tekintettel a trianoni békeszerződés helyi következményeire. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 50-63. (1998)

Szalay István: Mit tartok időszerűnek 1848 örökségéből? In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 103-104. (1998)

Szecskó Károly: Hahn István egri évei. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 175-177. (1998)

Szegfű László: Házunk tája. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 154-156. (1998)

Szegfű László: In memoriam László Gyula. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 158. (1998)

Szegfű László Péter: A késő római kocsijai a Vulgata tükrében. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 10-23. (1998)

Szeléndi Gábor: A családi életre nevelés és a NAT. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 67-71. (1998)

Szepesvári Csaba: Non-Markovian policies in sequential decision problems. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 305-318. (1998)

Szikoráné Kovács Eszter and Nagy László: A befogadás és alkotás művészi folyamata Nagy László : József Attila! című versében. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 206-208. (1998)

Szondi Ildikó: Wohnungen am Rande der Stadt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 18. pp. 1-19. (1998)

Szántó Richárd: Derby grófság birtokszerkezete a 14-15. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 89-112. (1998)

Szász Géza: Az önálló toulouse-i grófság kialakulása : (9-10. század). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 113-127. (1998)

Szász Géza: Nemzet és nacionalizmus : Guy Hermet : Histoire des nations et du nationalisme en Europe. In: Aetas, (13) 2. pp. 269-273. (1998)

Székely Kálmán: A hatósági élelmiszer-minőségellenőrzés 1997. évi tevékenysége. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 1. pp. 9-27. (1998)

Székely Ildikó: Isomorphic representation of nondeterministic nilpotent automata. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 243-256. (1998)

Szélinger Balázs: A francia forradalom - belülről : Edna Hindie Lemay, Alison Patrick : Revolutionaries at work : the constituent assembly, 1789-1791. In: Aetas, (13) 2. pp. 277-286. (1998)

Szíjártó Imre: Másfél óra a montázsról. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 78-79. (1998)

Szíjártó M. István: A vármegye és a jómódú birtokos köznemesség a 18. században. In: Aetas, (13) 2. pp. 107-142. (1998)

Szőnyi György Endre: Traditions of hellenistic romance in the english renaissance. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 236-247. (1998)

Sándor János: 1848 - örökség, időszerűség. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 102-103. (1998)

Sáringer János: Kissinger, a politikus történész : Henry A. Kissinger : Diplomácia. In: Aetas, (13) 4. pp. 161-165. (1998)

Sáringer János: Portugáliai Henrik magyar eredetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 55-78. (1998)

Tamás Ildikó: A lapp jojka kutatásának története - módszertani fejtegetések. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 179-196. (1998)

Tandori Mária: The regency crisis and its constitutional consequences England, 1788-89. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 29-36. (1998)

Tang Tai-Man: The maximal ideal spaces of a class of C*-algebras of pseudodifferential operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 733-740. (1998)

Tarnai Tamás: Mineralogical-petrological study on ore vein penetrated by the key borehole Baksa No. 2. Se Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 21-34. (1998)

Telek Miklós and Pfening András and Fodor Gábor: Analysis of the completion time of Markov reward models and its application. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 439-452. (1998)

Terry Olivi and Petőfi Sándor János: A nyelv materialitásáról : a vizuális költészet mint első lépés a multimedialtás felé. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 97-108. (1998)

Timonen Asko and Valerius Flaccus Caius: Fear and violence in Valerius Flaccus' Argonautica. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 152-168. (1998)

Tolcsvai Nagy Gábor: Petőfi S. János: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 300-303. (1998)

Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegtan kialakulása : tudománytörténeti áttekintés. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 109-137. (1998)

Toókos Péter: Renan et ses oeuvres littéraires. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 99-109. (1998)

Trócsányi László: A központi államszervezet egyes alkotmányjogi kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 363-372. (1998)

Tudomány Attila: A "Jolly Rogers" visszatér. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 78-82. (1998)

Tímár Krisztina: Kant etikai formalizmusának kiindulópontja. In: Különbség, (5) 9. pp. 3-15. (1998)

Tóth László Zsolt: Az Európai Unió és Oroszország közeledése, az esetleges Összeurópai Unió hatása a világhatalmi egyensúlyra. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 123-132. (1998)

Tóth Szergej: Az Orosz Egyház és az orosz állam : beszélgetés Lepahin Valerijjel. In: Aetas, (13) 1. pp. 127-144. (1998)

Tóth Sándor László: Levedi és Árpád személyisége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 11-16. (1998)

Tóth Ágnes: Establecimiento de residentes angloamericanos en Alta California durante la época mexicana : 1821-1848. In: Acta hispanica, (3). pp. 13-23. (1998)

Tóth Árpád: A hadiszolgáltatások jogi szabályozása a dualizmus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 19. pp. 1-41. (1998)

Tůma Jiří: On the existence of simultaneous representations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 357-371. (1998)

Udvari István: A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai 1996-97-ben. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 47-49. (1998)

Ulrych Jaromír and Pivec Edvín and Povondra P. and Buda György: Na-sanidine megacrysts from the Shavarin Caram volcano, Mongolia. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 5-12. (1998)

Unamuno Miguel de and Kertész Lóránt: Monterrey tornya fagyos fényben. In: Pompeji 1. pp. 101-105. (1998)

Unamuno Miguel de and Kertész Lóránt: Naplemente. In: Pompeji 1. pp. 130-133. (1998)

Unamuno Miguel de and Kertész Lóránt: A Peña de Francián. In: Pompeji 1. pp. 126-129. (1998)

Unamuno Miguel de and Kertész Lóránt: Szent Teréz tájai : a táj metafora. In: Pompeji 1. pp. 106-110. (1998)

Unamuno Miguel de and Kertész Lóránt: Valldemosa olajfái : Mallorcai emlék. In: Pompeji 1. pp. 121-125. (1998)

Unamuno Miguel de and Kertész Lóránt: Yuste. In: Pompeji 1. pp. 117-120. (1998)

Unamuno Miguel de and Kertész Lóránt: A hegytető csendje. In: Pompeji 1. pp. 111-116. (1998)

Vajda Zoltán: Republikanizmus az Amerikai Egyesült Államok 18-19. századi történetében. In: Aetas, (13) 4. pp. 39-68. (1998)

Valerij Lepahin: Georgij Ugrin, azaz Magyar György - az alig ismert szent. In: Aetas, (13) 1. pp. 72-78. (1998)

Varga Beáta: Die Kosaken und ihre historische stellung im unabhangigkeitskampf der Ukraine. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 15-28. (1998)

Vass László: Bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 323-330. (1998)

Vincze Csaba and Tamási Zoltán and Fekete Zoltán: Kedves Olvasó! In: Különbség, (5) 8. p. 2. (1998)

Virágh K. and Bartha S.: Interspecific associations in different successional stages of Brachypodium pinnatum grassland after deforestation in Hungary. In: Tiscia 31. pp. 3-12. (1998)

Wacha Imre: Szöveg és forma : szöveg és hangzás a művészi előadásban. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 251-271. (1998)

Weisz Ferenc: The maximal Fejér operator of Fourier transforms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 515-525. (1998)

Wenchang Chu: Partial-fraction expansions and well-poised bilateral series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 495-513. (1998)

Wichard J. C.: A 2081/92. számú Tanácsi Rendelet végrehajtásával kapcsolatos német tapasztalatok. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (44) 4. pp. 226-235. (1998)

Wilhelm A.: Spawning of the European mudminnow (Umbra krameri Walbaum) in the basin of the river Ér. In: Tiscia 31. pp. 55-58. (1998)

Wlosok Antonie and Vergilius Maro Publius: Rezeption und Exegese in illustrierten Vergilhandschriften von der Spätantike bis zur Renaissance. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 117-141. (1998)

Wood Leonardo: Dokumentumok az 1898. évi spanyol-amerikai háború történetéből : Wood ideiglenes alkotmánya. In: Aetas, (13) 4. pp. 99-111. (1998)

Zakar Péter: Az esküjéhez hű katona : Hermann Róbert : Mindig az elsők között : Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. In: Aetas, (13) 2. pp. 274-276. (1998)

Zalai Anita: Franco - a magánember. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 41-45. (1998)

Zalai Anita: Prekolumbián labdajátékok. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 114-116. (1998)

Zeidler Miklós: Egy úri diplomata visszaemlékezései : Barcza György : Diplomataemlékeim. In: Aetas, (13) 4. pp. 166-178. (1998)

Zimonyi István: A besenyők nyugatra vándorlásának okai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 129-144. (1998)

Zimányi Árpád: Benkes Zsuzsa (szerk.): „Nyelvünkben élünk" : útmutató és feladatgyűjtemény a 10-14 éves korú tanulók magyar nyelvi kommunikációs versenyéhez. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 286-287. (1998)

Ziza Oksana Andreevna: On absolute summability of orthogonal series by the generalized method of the summatorial function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 559-573. (1998)

Zoltán András: "Régi" szavak új szótárakban : a keleti szláv nyelvtörténeti szótárak néhány furcsasága. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 163-168. (1998)

Zubizarreta Armando F. and Unamuno Miguel de: A személyiség költői entitása és az önreflektáló regény : Miguel de Unamuno: Hogyan készül a regény. In: Pompeji 1. pp. 49-65. (1998)

Zádori László: Characterizing finite irreducible relational sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 455-462. (1998)

Zékányné Kner Izidora and Gyurgyák János: Egy könyv, melyet minden író embernek olvasnia kell : Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Budapest, 1996, Osiris Kiadó. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 92-93. (1998)

Ádám Anikó: „Un fantôme au bord d'une profonde nuit" le temps et ses métaphores spatiales dans les Mémoires d'outretombe de Chateaubriand. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 63-69. (1998)

Čerin Zvonko: On properties of approximate fibrations. II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 299-323. (1998)

Čizmešija Aleksandra and Pečarić Josip E. and Žubrinić Darko: On Levin's generalization of Carleman's inequalities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 473-481. (1998)

Đorđević Slaviša V. and Đorđević Dragan S.: Weyl's theorems: continuity of the spectrum and quasihyponormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 259-269. (1998)

Book

Beiträge zur Nominalphrasensyntax. ISBN 963 482 263 0, (1998)

Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende. (1998)

Studia Religiosa : tanulmányok András Imre 70. születésnapjára. ISBN 963 9144 26 6, (1998)

A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából. ISBN 963 482 287 8, (1998)

Ausztria határai : Saint-Germain 1919. szeptember 10. (1998)

Az 1904-es szerb-bolgár szerződések. (1998)

A Bayeux-i faliszőnyeg. (1998)

Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. (1998)

Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén : 1996. szeptember 19-20. ISBN 963 04 9768 9, (1998)

Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei. ISBN 963 482 315 7, (1998)

Szultáni fermán a bolgár exarchátus megalapításáról : 1870. február 28. (1998)

Tervezet a kereszténység leendő békéjéről : Podjebrád-béketerv, 1464. (1998)

Törvény Skócia lefegyverzéséről : 1746. (1998)

A fiatal Napóleon írásai Korzikáról. (1998)

Bagi Zoltán Péter: Esztergom 1595-ös visszavétele a napi jelentések tükrében. (1998)

Csepregi Márta: Szurguti osztják chrestomathia. (1998)

Manova Nadežda Dmitrievna: Komi-zürjén nyelvkönyv. ISBN 963 482 329 7, (1998)

Book Section

Albert Sándor: Nagyon szubjektív gondolatok a fordításról, létről, léttapasztalatról és az ontikus kulturtörténetről : megjegyzések F. Á. írásaihoz. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 125-128. (1998)

Barna Gábor: Bálint Sándor "Egy magyar szentember"-e : egyéniségkutatás a magyar vallási néprajzban. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 26-36. (1998)

Barna Gábor: Lectori Salutem! : Köszöntöm az Olvasót! In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 7-9. (1998)

Baróti Tibor: Boccacio és Puskin. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 34-53. (1998)

Bassola Péter and Bernáth Csilla: Realisierung der Valenzstruktur von deutschen und ungarischen deverbalen Substantiven. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 173-196. (1998)

Berta Árpád: A csalán szó török hátteréhez. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 9-15. (1998)

Beszédes Valéria: A doroszlói Rózsafüzér Társulat. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 366-373. (1998)

Bitó Józsefné: Régi imaházak Szeged-Felsőközpont környékén. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 374-379. (1998)

Blazovich László: Megjegyzések három dél-alföldi város középkori alaprajzához. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 17-22. (1998)

Bogensberger Hugo: Wertvermittlung durch die Kirche. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 89-97. (1998)

Borzsák István: Ultimus Thules. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 23-29. (1998)

Bögre Zsuzsanna: Békepapság az üldözött egyházban : kísérlet egy értelmezési keret kialakítására. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 61-71. (1998)

Cserbák András: Népi vallásosság : komplementer vallásosság. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 37-46. (1998)

Csernus Sándor: Konstantinápoly bűvöletében : a IV. keresztes hadjárat és a francia történetírás születése. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 31-43. (1998)

Csókás Ferenc: A népi vallásos élet és vezető személyei Bényben. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 275-280. (1998)

Csúri Károly: Jugendstil als narratives Konstruktionsprinzip : über Hofmannsthals "Das Märchen der 672. Nacht". In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 36-53. (1998)

Deák Ernő: Magyarként Ausztriában : érvek és tények. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 139-146. (1998)

Dobó Márta: Anomáliák egy református gyülekezetben. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 205-210. (1998)

Dér Terézia: A nyelvi kifejezésmód tömörsége egy Horatius-ódában. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 45-49. (1998)

Erich Renata M.: Von Kollegialität zur Freundschaft. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 173-174. (1998)

Faragó Jánosné: Búcsú és búcsúvezetők Jászárokszálláson. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 264-274. (1998)

Farkas Zoltán: Bölcs Leó Taktikája mint bizánci történeti forrás. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 51-55. (1998)

Fejes Ildikó: KALOT mozgalom Székelyföldön. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 147-150. (1998)

Fejér Ádám: Analitikus filozófia és metafizika. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 107-108. (1998)

Fejér Ádám: Korunk hitetlensége és a humanizmus megújítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 7-16. (1998)

Fejér Ádám: Kételkedés vagy rágalmazás? : kritikai gondolkodás a józan ész határain innen és túl. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 109-111. (1998)

Fejér Ádám: Simone Weil és a polgári kultúratisztelet megújítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 17-19. (1998)

Fejér Ádám: Weilről, a tudományról és a vallásról : levél Vasadi Péternek. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 32-33. (1998)

Fejér Ádám: A kultúrtörténet folyamatát fenntartó humanista és a lázadó polgár. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 112-121. (1998)

Fejér Ádám: A lázadó polgár a libertínusok fogságában. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 77-81. (1998)

Fejér Ádám: A metafizika és a lét szerkezetének intellektuális megvilágítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 66-74. (1998)

Fodor István: Nőuralom a steppén? : a szarmata fegyveres női sírokról. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 57-62. (1998)

Fried István: Az ős(?)magyar eposz felé - Jókai Mór és az "avarok". In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 63-67. (1998)

Gereben Ferenc: Vallomások a vallásról : Interjús adalékok a vallásosság szociológiai tipológiájához. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 32-45. (1998)

Gergely Katalin: "A Szentolvasó Társulat Mária Kertje..." : Gyergyószentmiklósi Rózsafüzér társulatok. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 297-333. (1998)

Gunda Béla: Az egyéniség- és személyiségkutatás kibontakozása a néprajztudományban. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 13-25. (1998)

Gál Irma: A Rózsafüzér Társulat szerepe Gyergyóalfalu vallásos népéletében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 334-365. (1998)

H. Bathó Edit: Egy ferences fráter a Jászság vallásos életében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 68-76. (1998)

H. Tóth Imre: "Ugrinok" és Ugrinecek" a Kijevi Oroszországban. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 77-82. (1998)

Havas László: Florus Bizáncban? In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 69-72. (1998)

Hoffmann Zsuzsanna: Nona aetas. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 73-75. (1998)

Horváth Géza: Hermann Hesse: Siddhartha : eine typologische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der strukturbildenden Motive in der Erzählung Siddhartha, mit Ausblick auf das erzählerische Werk Hermann Hesses. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 96-131. (1998)

Horváth Márta: "Die letzte Vermählung" : ein Vergleich der Struktur von Musils Novellen Die Vollendung der Liebe und Die Versuchung der stillen Veronika. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 78-95. (1998)

Jahn Mária: András Imre S. J. életrajza címszavakban. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 203-205. (1998)

Jahn Mária: P. András Imre publikációs tevékenysége. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 185-202. (1998)

Jakubinyi György: Előszó. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). p. 5. (1998)

Jáki Sándor Teodóz: Szempontok az egyházzenei áhítat műsorának kialakításában. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 383-392. (1998)

Jároli József: Paulik István, a gyulai Mária múzeum alapítója. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 217-223. (1998)

Józsa István: A Tarkovszkij-filmek emberképe. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 59-65. (1998)

Józsa László: Kunszentmárton múlt századi szentembere : Ökrös József. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 233-244. (1998)

Kamarás István: Missa Aboniensis : Szilas Imre 1967-es és 1997-es miséinek fogadtatása. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 46-60. (1998)

Kiefer Ferenc: Nominale Komposita und Argumentstruktur. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 45-61. (1998)

Kristó Gyula: Regino és a magyar honfoglalás. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 89-97. (1998)

Kubczak Jacqueline and Costantino Sylvie: Frage [Frage / Frage- / -frage] über ein französisch-deutsches Kooperationsprojekt : syntagmatisches Wörterbuch (Lexique-Grammaire) Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 63-128. (1998)

Kádár Zoltán: Megjegyzések a bánhalmi későavar nagyszíjvég küzdelmi jelenetéhez. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 83-87. (1998)

L. Imre Mária: Szűz Mária dajkája. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 149-159. (1998)

Lele József: Tápéi búcsúvezetők és szentemberek. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 245-263. (1998)

Lengyel Ágnes: Halottlátó Lőrinciben, 1992. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 188-204. (1998)

Limbachner Gábor: "Magyarországnak egy külön védőszentje" : Szurdokpüspökiből. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 160-187. (1998)

Lugossy Ilona: Varga Lajos jászsági búcsúvezető, a Verses Szentírás alkotója, 1855-1909. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 51-67. (1998)

Makk Ferenc: Hat évtized az oktatás és a tudomány szolgálatában. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 3-7. (1998)

Makk Ferenc: Árpád, a nagyfejedelem. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 99-102. (1998)

Maróti Egon: Quasi cursores. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 103-106. (1998)

Molnár Ambrus: Egy református "énekdiktáló" Nagydobronyban. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 117-124. (1998)

Molnár Ágnes: Koldusok a falu társadalmában. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 90-104. (1998)

Morel Gyula: Egyház a kommunikációs társadalomban : a jelentés és a jelentőség krízise. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 80-88. (1998)

Máté-Tóth András: Tanuló egyház. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 72-79. (1998)

Nagy Ferenc: A mai magyar püspökök szentségi genealógiája. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 98-108. (1998)

Németh György: A tyrannos pályakezdése. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 107-114. (1998)

Olajos Terézia: Az antik görög líra visszhangja Theophylaktos Simokatés történeti művében. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 115-121. (1998)

Olajos Terézia: Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 167-180. (1998)

Petánovics Katalin: "Aki megélt az imádságból". In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 77-89. (1998)

Pfeiffer Karl Ludwig: Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert : skizzen zum kulturellen Status einer literarischen Form. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 7-22. (1998)

Polner Zoltán: Népi imádságok a szögedi nemzet ajkán. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 281-294. (1998)

Pusztai Bertalan: Egy kárpátaljai szentképfestő. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 125-148. (1998)

Ritoók Zsigmond: Mimnermos és a timé. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 123-124. (1998)

Révay Edit: Virtuózok? Rabok? Szerzetesek? In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 109-113. (1998)

Sarolta László: Zur Grenze zwischen Grammatik und Lexik im Bereich der Substantivvalenz. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 129-142. (1998)

Szabó Erzsébet: Bedeutungskonstitution in den Ehebruchromanen von Theodor Fontane dargestellt am Beispiel von Fontanes Effi Briest und Unwiederbringlich. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 23-35. (1998)

Szabó Ferenc: Három évtizedes együttműködés P. Andrással. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 114-124. (1998)

Szacsvay Éva: Egyházi és világi szerepek összekapcsolódása a századvég református gyülekezeti életében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 105-116. (1998)

Szajbély Mihály: Elek Gozsdu: Sámson madara (Simsons Vogel) : eine Verwirklichung der klassischen Form der Novelle in der ungarischen Literatur. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 132-146. (1998)

Szalma Natália: Kovács Árpád és a magyar irodalmi russzisztika. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 82-91. (1998)

Szalma Natália: Megjegyzés a megjegyzéshez. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 129-130. (1998)

Szalma Natália: A posztmodern Kelet-Európában, avagy "Apák és fiúk" a Ricsmond-ház és a Marx-ház között : Milan Kundera : Búcsúkeringő. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 92-106. (1998)

Szendi Zoltán: Das Rachemotiv als strukturbildendes Element in den Novellen Thomas Manns. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 54-77. (1998)

Szépfalusi István: Evangélikus szórvány-lelkésznek lenni nyugat-magyar gyülekezet szolgálatában. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 157-163. (1998)

Takáts Ágoston: Kerkai Jenő. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 164-168. (1998)

Tamássyné Bíró Magda: Einige Gedanken zur Valenz der ungarischen Substantive. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 143-172. (1998)

Tar Ibolya: Vergilius álomkapui. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 125-131. (1998)

Tegyey Imre: Homéros és Kréta. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 133-140. (1998)

Tittel Oskar: Emlék. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 169-172. (1998)

Tomka Ferenc: A csoportos beszélgetés művészete : A csoportbeszélgetés mint a közösségépítés eszköze. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 125-138. (1998)

Tomka Miklós: A vallásosság mérése. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 18-31. (1998)

Tóth Sándor László: Az etelközi magyar fejedelemválasztás. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 141-147. (1998)

Ungváry Jenő: Kefalí. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 148-151. (1998)

Valentiny Géza: Az Europäischer Hilfsfonds. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 151-156. (1998)

Varró Ágnes: Horváth György (1908-1991), Székesfehérvár-Felsőváros búcsúvezetője. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 227-232. (1998)

Vasadi Péter: A tökéletesség személytelen : Simone Weilről Fejér Ádám esszéje nyomán. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 20-31. (1998)

Vass : Társadalombölcselet a hit szolgálatában. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 6-17. (1998)

Vater Heinz: Determinantien und Pronomina in der DP. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 11-43. (1998)

Vencser László: A katolikus egyházi oktatás mai helyzete Erdélyben : újrakezdéssel járó gondok, kihívások és esélyek. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 175-184. (1998)

Voigt Vilmos: A vallásos mese mesélője : vázlat. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 211-216. (1998)

Wojtilla Gyula: Georgios Kedrenos egy mondatának indiai háttere. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 153-158. (1998)

Zimonyi István: Constantinus Porphyrogenitus De administrando imperio magyar fejezetének török hátteréről. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 159-166. (1998)

Ördögh Éva: Megjegyzések a világiasság kérdéséhez Boccaccio Dekameron-jában. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 54-58. (1998)

Conference or Workshop Item

The 1st Conference of PhD Students in Computer Science.

A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III.

List of participants.

Preface.

Preliminary program.

Alberti Gábor: Struktúrák a vonzatszerkezetben.

Alföldi Attila and Bak Attila and Gál Richárd and Szabad Tamás: Compression and processing of still images using wavelet transformation : [abstract].

Areik Abdallah Khalil: Rule-based system for conformance testing : [abstract].

Badjonski Mihal: An intelligent cooperative information retrieval system based on multi-agency : [abstract].

Balogh J. and Ortigosa Pilar M. and García I.: Simulation and implementation of the parallel control random search algorithm : [abstract].

Bartha Miklós and Krész Miklós: Elementary decomposition of soliton automata : [abstract].

Benczúr András and Csizmazia Balázs: Using JAVA to provide a reliable distributed WEB : [abstract].

Berzsényi Miklós: A hierarchical algorithm for link-sharing, real-time and priority services : [abstract].

Boda Károly I.: Complex data structures and their role in the organisation of information systems : [abstract].

Bohus Mihály: Uniform test selection method : [abstract].

Békési József and Galambos Gábor and Hajnal Péter: Analysis of permutation routing algorithms : [abstract].

Büky László and Maleczki Márta: Bevezető.

Csaba Béla: On the partitioning algorithm : [abstract].

Csallner András Erik and Markót Mihály Csaba: Improving interval methods for global optimization : [abstract].

Csató Lehel and András Péter: Neural network model for nonlinearity detection : [abstract].

Csima Judit: On extended simple eco-grammar systems : [abstract].

Devedzic Vladan and Radovic Danijela and Jerinic Ljubomir: The components for intelligent Tutoring systems : [abstract].

Dimitrijevic Sasa and Antic Dragan and Stankovic Predrag: Fuzzy spark advance scheduling for internal combustion engine : [abstract].

Dimitrijevic Sasa and Dankovic Bratislav and Antic Dragan: Simulation approach for localizing roots of real coefficients complex equation : [abstract].

Dombi József and Vincze Nándor J.: Universal characterisation of non-transitive preferences : [abstract].

Ekárt Anikó: Machine learning methods in synthesis of four bar linkages : [abstract].

Fazekas Attila and Hajdu András: Analysing the noise sensitivity of skeletonization process : [abstract].

Forgács Tamás: Frazeológiai egységek és valencia.

Fülöp Endre: The n-distinguishable-queens problem, an extension of a classical AI problem : [abstract].

Gyuris Beáta: Temporális kvantorok a magyarban.

Hakonen Harri and Raita Timo: A fast constant-space substring search algorithm : [abstract].

Halmai Csongor and Sorantin E. and Tanács A. and Winkler Péter and Wolf G.: Investigations of tubular structures : [abstract].

Hoffmann Miklós and Kovács Emőd: Training of artificial neural networks by linear mappings : [abstract].

Holló Csaba and Blázsik Zoltán and Imreh Csanád and Kovács Zoltán: On a merging reduction of the process network synthesis problem : [abstract].

Hornung Tamás and Vágvölgyi Sándor: Decomposition of CFT(S) transformations with look-ahead : [abstract].

Hunyadi László: Magyar mondatprozódia és az operátorok relatív hatóköre.

Janković Dragan: Construction of recursive algorithms for polarity matrices calculation in polynomial logical function representation : [abstract].

Jerinic Ljubomir and Devedzic Vladan: The cost-effective and component based intelligent Tutoring Shell - the GET-BITS model : [abstract].

Johtela Tommi and Smed Jouni and Johnsson Mika and Nevalainen Olli: Applying fuzzy multiple criteria optimization to PCB scheduling : [abstract].

Järvi Jaakko: Object oriented model for parameter estimation of partially separable functions : [abstract].

Järvinen Jouni: Difference functions of dependence spaces : [abstract].

Kallós Gábor: The structure of the Univoque set : [abstract].

Kalmár Zsolt and Szepesvári Csaba and Lőrincz András: Module based reinforcement learning for a real robot : [abstract].

Kenesei István: Argumentumszerkezet és VP-fókusz.

Kiefer Ferenc: Aspektuális igeosztályok és az aspektus formális ábrázolása.

Kincses Zoltán: Questions on complex dynamic security : [abstract].

Kocsor András and Tóth László and Bálint Imre: On the optimal parameters of a sinusoidal representation of signals : [abstract].

Krstic Borko and Radovic Ognjen and Marinkovic Srdjan and Dencic Ksenija: Some aspects of financial instruments' price modelling : [abstract].

Krtolica Predrag V.: A new look at reverse Polish notation : [abstract].

Kruzslicz Ferenc: Improved greedy algorithm to look for median strings : [abstract].

Kókai Gabriella: Error diagnosis in prolog programs : a critical view : [abstract].

Laczkó Tibor: Két angol predikátumtípus elemzéséről - magyar megfelelőik viselkedése alapján.

Lakatos Attila and Tőke Pál: On the partial correctness of the alternating bit protocol : [abstract].

Lehtinen Joonas: Limiting distortion of a wavelet image codec : [abstract].

Lipták Anikó: A magyar fókuszemelések : egy minimalista elemzése.

Lomic Marijana: Structural views in object-oriented databases : [abstract].

Magyar Gábor and Johnsson Mika and Nevalainen Olli: On the exact solution of the Euclidean three-matching problem : [abstract].

Maleczki Márta: A határozatlan alanyok különféle értelmezései a magyar semleges mondatokban.

Malek Mazen and Geche Roland: Combination of conformance, performance and interoperability testing for Internet applications : [abstract].

Micsik András: A study of portability in the deployment of www : [abstract].

Milovanovic Slavoljub: Open information systems : Serbian enterprises standing and perspectives : [abstract].

Nagy Antal and Nyúl László G. and Alexin Zoltán: Software development of medical image archiving system : [abstract].

Németh Endre: Built-in scheduling for protocol design : [abstract].

Németh T. Enikő: Implicit argumentumok pragmatikai szempontból.

Olaszi Péter: Syntactical analysis of Hungarian sentences to produce prosodic information for speech synthesis : [abstract].

Ostapenko Viatcheslav V.: Generation of JAVA classes from ASN.1 for BER transfer syntax : [abstract].

Pelyvás Péter: A magyar segédigék és kognitív predikátumok episztemikus lehorgonyzó szerepéről.

Pete István: A magyar igeragozás típusai.

Petković Tatjana: The correspondence between varieties of automata and semigroups : [abstract].

Popovic Aleksandar and Budimac Zoran and Ivanovic Mirjana: On specialized programming language for flexible information systems : [abstract].

Porkoláb Zoltán: Using object oriented techniques at implementing compilers : [abstract].

Pukler Antal: On length of directing words of automata : [abstract].

Putnik Zoran: An analysis of some characteristics of different programming paradigms : [abstract].

Péter András and Csató Lehel: A new approach to neural network design : [abstract].

Rebrus Péter: A ja/ je/ a/ e/ i/ morfémáról.

Rotter Csaba V.: Regular grammar model for protocol testing : [abstract].

Schmideg Ádám: Automatically generated Icons for documents of electronic libraries : [abstract].

Stevanović Dragan: Constructing graphs with given eigenvalues and angles : [abstract].

Szabó Péter Gábor and Casado Leocadio Gonzalez: Packing of equal circles in a square : [abstract].

Szigetvári Péter: Miért nem zöngésedik a [h]?

Szász Péter: A formal approach to design patterns : [abstract].

Szépkúti István: Multidimensional or relational how to organize an on-line analytical processing database? : [abstract].

Tanács Attila and Palágyi Kálmán: Efficient implementation of morphological and local neighbourhood operations : [abstract].

Tchanin Alexandr: Generation MSC and TTCN descriptions for ISUP supplementary devices : [abstract].

Tömösy Gyula: Hybrid modelling and reasoning in measuring systems : [abstract].

Veličković Vesna: A filter to avoid the aliasing problem : [abstract].

Werner Zsolt: Using Java and Erlang in protocol testing : [abstract].

Journal

AUSz: Acta Biologica Tomus XLIII. Suppl. 1. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 1. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 10. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 11. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 12. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 13. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 14. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 15. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 16. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 17. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 18. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 19. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 2. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 3. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 4. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 5. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 6. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 7. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 8. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 9. (1998)

Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis : series linguistica, litteraria et aesthetica 11. (1998)

Acta Antiqua et Archaeologica : Tomus XXVII. (1998)

Acta Cybernetica : Volume 13. Number 3. (1998)

Acta Cybernetica : Volume 13. Number 4. (1998)

Acta Etnographica et Linguistica Tomus XXXIX. (1998)

Acta Hispanica : Tomus III. (1998)

Acta Historica : Tomus CV. (1998)

Acta Historica : Tomus CVI. (1998)

Acta Historica : Tomus CVII. (1998)

Acta Romanica : Tomus XVIII. - Etudes doctorales II. (1998)

Acta Scientiarum Mathematicarum : Volume 64. Numbers 1-2. (1998)

Acta Scientiarum Mathematicarum : Volume 64. Numbers 3-4. (1998)

Acta mineralogica-petrographica : Tomus XXXIX. (1998)

Aetas - 13. évf. (1998) 1. sz. (1998)

Aetas - 13. évf. (1998) 2-3. sz. (1998)

Aetas - 13. évf. (1998) 4. sz. (1998)

Belvedere Meridionale : 10. évf. (1998) 1-2. sz. (1998)

Belvedere Meridionale : 10. évf. (1998) 3-4. sz. (1998)

Belvedere Meridionale : 10. évf. (1998) 5-6. sz. (1998)

Emlékkönyv dr. Szabó András egyetemi tanár 70. születésnapjára. (1998)

Hungaro-Ruthenica 1. ISBN 963 482 374 6, (1998)

Különbség : (1998) 8. sz. (1998)

Különbség : (1998) 9. sz. (1998)

Mediterrán tanulmányok VIII. (1998)

Módszertani Közlemények : tanítók és tanárok számára - XXXVIII. évf. (1998) 1. sz. (1998)

Módszertani Közlemények : tanítók és tanárok számára - XXXVIII. évf. (1998) 2. sz. (1998)

Módszertani Közlemények : tanítók és tanárok számára - XXXVIII. évf. (1998) 3. sz. (1998)

Módszertani Közlemények : tanítók és tanárok számára - XXXVIII. évf. (1998) 4. sz. (1998)

Módszertani Közlemények : tanítók és tanárok számára - XXXVIII. évf. (1998) 5. sz. (1998)

Plant cell biology and development 9. (1998)

Pompeji : (1998) 1. sz. (1998)

Tiscia : Vol. 31. (1998)

Élelmiszervizsgálati közlemények = Journal of food investigation = Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen - 44. évf. (1998) 1. sz. (1998)

Élelmiszervizsgálati közlemények = Journal of food investigation = Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen - 44. évf. (1998) 2. sz. (1998)

Élelmiszervizsgálati közlemények = Journal of food investigation = Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen - 44. évf. (1998) 3. sz. (1998)

Élelmiszervizsgálati közlemények = Journal of food investigation = Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen - 44. évf. (1998) 4. sz. (1998)

Aassila Mohammed: Asymptotic behavior of solutions to a quasilinear hyperbolic equations with nonlinear damping. (1998)

Burton Theodore Allen and Makay Géza: Marachkov type stability results for functional differential equations. (1998)

Cavalcanti M. M. and Cavalcanti V. N. D. and Rocha A. and Soriano J. A.: Exact controllability of a second-order integro-differential equation with a pressure term. (1998)

Fu Xilin and Wu Jianhong: Oscillation in neutral partial functional differential equations and inequalities. (1998)

Hino Yoshiyuki and Murakami Satoru: Almost periodic processes and the existence of almostperiodic solutions. (1998)

Jiang Daqing and Weng Peixuan: Existence of positive solutions for boundary value problems of second-order functional differential equations. (1998)

Knyazhishche L. B. and Shcheglov V. A.: On the sign definiteness of Lyapunov functionals and stability of linear delay equations. (1998)

Makay Géza and Terjéki József: On the asymptotic behavior of the pantograph equations. (1998)

Xu Jianhua and Wang Zhicheng and Zheng Zuxiu: On the existence of almost periodic solutions of neutral functional differential equations. (1998)

This list was generated on 2024. június 15. 09:06:14 CEST.