Items where Year is 1978

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ú
Number of items: 528.

A

A. Sajti Enikő: A kelet-európai történeti komparatisztika néhány módszertani problémája. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 335-351. (1978)

Abonyiné Palotás Jolán: Some new elements of graphical plotting. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 21-27. (1978)

Abonyiné Palotás Jolán: Some questions of the regional development of the Hungarian food industry. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 13-19. (1978)

Abonyiné Palotás Jolán and Moholi Károly: Csongrád megye infrastruktúrája. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 11-23. (1978)

Abraham W. and Csongár Ch. and Kreysig D.: Photochemie substituierter Cycloheptatriene 4. : Fluoreszenzverhalten monoarylsubstituierter Cycloheptatriene. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 465-471. (1978)

Aczél Attila: Benedek László tudományos emlékülés Szegeden. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. p. 211. (1978)

Agyagási Klára: A csuvas nyelvemlékek kiadásának néhány módszertani kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (2). pp. 9-27. (1978)

Albert Sándor: Modeles grammaticaux contrastifs dans l'enseignements des langues. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 170-184. (1978)

Anderle Ádám: Comunistas y apristas en los años treinta en el Perú : (1930-1935). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (63). pp. 43-103. (1978)

Anderle Ádám: El kuraka en la sociedad colonial : hipótesis del trabajo. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (63). pp. 21-28. (1978)

Anderson Joel: C*-algebras and derivation ranges. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 211-227. (1978)

Andor I. A. and Andorné Dreveni Irén: K. voprosy o kinetike i topohimii bezèmul'gatornoj dispersionnoj polimerizacii stirola. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 491-499. (1978)

Andréka Hajnal and Németi István: The generalised completeness of Horn predicate-logic as a programming language. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 3-10. (1978)

Andó Mihály: Natural resources in the economic development of the South Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 119-125. (1978)

Andó Mihály: Physical-geographical characterization of the running waters of the South-East Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 107-118. (1978)

Annus János and Huhn Edit and Zalányi Sámuel: Számítógépes járóbeteg-nyilvántartási rendszer I.

Antal Péter: Az állam ismérveinek sajátos tartalma a Horthy-korszak egyes politikai gondolkodóinak bölceletében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 7-60. (1978)

Arbib Michael Anthony and Manes Ernest Gene: Tree transformations and the semantics of loop-free programs. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 11-17. (1978)

Avasi Béla and Bárdos Lajos: Hangrendszerek és moduszok : Bárdos Lajos rendszerezési elveit alkalmazva : folytatás. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 209-217. (1978)

B

B. Nagy András: Kerekasztal-megbeszélés.

B. Nagy András and Wolf Tamás: Módszer folytonos és bináris változókkal leírt minták osztályozására.

Bagi Ibolya: K voprosu o poètike romana Pil'nâka "Golyj god". In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 65-71. (1978)

Bak Judit and Halász Péter and Kundra Olga and Pál Iván and Rajna Péter and Vargha Márton: Osztályozó algoritmusok programrendszerének alkalmazása alvásfázisok elkülönítésére.

Bakos Antal and Ferenczy Jánosné: Borok cukortartalmának meghatározására szolgáló módszerek összehasonlító vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 133-136. (1978)

Balogh Tibor: Az elméleti lélektan kategorizáció-felfogásának módszertani kérdéseihez. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 353-365. (1978)

Balogh Gábor and Götl Győző and Srajber Benedek: Információelméleti módszeren alapuló lényegkiemelési eljárás adatbázis redukciója : [absztrakt].

Balogh Gábor and Götl Győző and Srajber Benedek: Információelméleti módszeren alapuló lényegkiemelési eljárás és klinikai adatbázis redukciója.

Balogh Tibor: Adalék a pszichikus egyensúlyi séma és a szociális normák közötti reláció természetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (21). pp. 3-16. (1978)

Balás Éltes András and Tiba Marian: Orvosi döntési profilok vizsgálata modellmódszerrel.

Bancsi István: Limnological characteristics of the Tisza stretch at Kisköre dam in 1975. In: Tiscia 13. pp. 83-95. (1978)

Baranyai Zsolt: Csáth Géza: Anyagyilkosság - novellaelemzés. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 123-139. (1978)

Baranyai Zsolt: Krúdy Gyula: Boldogult úrfikoromban : idő- és értékproblémák a regényben. (1978)

Barta Györgyi: Hungary's rural industry. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 29-36. (1978)

Barthomeuf D.: A new approsch of zeolite acidity : Activity coefficients. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 71-75. (1978)

Baróti Tibor: Don Guan i komandor v ocenočnoj sisteme Puškina. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 15-45. (1978)

Becker A. and Stellmach W.: Ethylbenzene cracking on an aging h-mordenitecatalyst. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 77-82. (1978)

Belányi György: Asszonyt gyászoló tél : [vers]. In: Bölcsész. pp. 56-57. (1978)

Belányi György: A "Gazdátlan hajók" elveszett példányára : [vers]. In: Bölcsész. pp. 1-2. (1978)

Benedek Nándor: A főnévképzés a mai olasz és a mai magyar nyelvben. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 1-103. (1978)

Benedek Szabolcs: A hagyományos információáramlás elemzésének módszertana és problémái egy számítógépes beteg-nyilvántartási rendszer létrehozása kapcsán.

Benedek Szabolcs and Nagy Ferenc and Lehoczky András: Felhasználható képtípusok a GIN-S utasításainak felépítésénél.

Berberian Sterling Khazag: Produit de convolution des mesures opératorielles. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 3-8. (1978)

Bereczki Sándor and Lőrincz Pál and Miskolczi József and Tóth Balázs and Szikszai József and Németh G. Béla and Sebéné Madácsy Piroska and Erdélyi István and Sugár Lajos and Zsebeházy György and Veress Miklós: Szemle. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 122-124. (1978)

Berenteiné Ruttkay Judit: A tehetségről, a tehetséges gyerekek személyiségének fejlesztési lehetőségeiről. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 208-211. (1978)

Berkes Tamás: A cseh nemzeti ideológia csúcspontja : T. G. Masaryk gondolatvilága : [tanulmány]. In: Bölcsész. pp. 28-55. (1978)

Bernardelli Ezio: Cinema e letteratura in P.P. Pasolini: il ruolo della sceneggiatura. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 126-137. (1978)

Bernáth Árpád: Narratív szövegek irodalmi magyarázata : a probléma. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 141-153. (1978)

Bernáth József: A permanens nevelés - művelődés az általános iskola funkciórendszerében. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 29-35. (1978)

Bezdán Sándor: A mezővárosi olvasókörök századforduló körüli szervezetéről és típusairól. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-15. (1978)

Bezdán Sándorné: Az orosz nyelvű diáklevelezés mint nevelési forma az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 239-241. (1978)

Bhatia S. and Mathews J. F. and Bakhshi N. N.: Nickel zeolite y catalsts, catalytic activity for the methanation of carbon monoxide using nickel zeolite y catalysts. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 83-88. (1978)

Bielański Adam and Datka J. and Drelinkiewicz A. and Małecka A.: Butene-1 isomerization on-aluminium-deficient NaHY zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 89-92. (1978)

Boda Ilona: A laikus részvétel az igazságszolgáltatásban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 95-137. (1978)

Bodnár László: A nemzetközi jog és az államon belüli jog viszonya - egyes államok alkotmányai alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (25) 1. pp. 1-32. (1978)

Bodrogközy György: From the life of the Tisza-Research Working Committee : Tisza-Research Conference VIII. In: Tiscia 13. pp. 175-190. (1978)

Bodó M. and Tóth János and Pásztor Attiláné and Tomka I. and Pásztor Emil: Az EEG-ből Fourier analízissel nyert adatok további feldolgozása.

Bogdanik Tadeusz and Warmus Mieczyslaw and Geraga Wlodzimierz and Ciechowicz Stanislaw and Zambrzycki Jan: Application of computer techniques to the optimalization of cardiac insufficiency therapy.

Bonifert Domonkosné and Miskolczi Józsefné: Munkáltatás, munkatankönyv a fizika 6. osztályos oktatásában. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 163-169. (1978)

Bonifert Domonkosné and Szántó Lajos: Az energiafogalom kialakítása a 6. osztályos új fizika tankönyvben. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 292-296. (1978)

Boros Sándor: A felnőttoktatás formái és módszerei : az előadástartás (ismeretközlés), a beszélgetés és a vitavezetés, továbbá a helyes tanulás és az egyéni ismeretszerzés metodikája. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 158-186. (1978)

Braun G. and Fetting F. and Haelsig C. P. and Gallei E.: The state of the platinum in zeolytic catalysts. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 93-97. (1978)

Briend Faure M. and Guilleux M. F. and Jeanjean J. and Delafosse D. and Djega Mariadassou G. and Bureau-Tardy M.: Influence of exchangeablecation on Ni2+ reduction and Ni migration in x zeolite. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 99-106. (1978)

Buda József and Csébfalvi György: Rendelőintézeti betegforgalom digitális szimulációja.

Budai Júlia: Szótárhasználat az orosz nyelv oktatásában. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 18-23. (1978)

Bušuk B. A. and Rubinov A. N. and Stupak A. P.: Pikosekundnaâ spekroskopiâ polârnyh rastvorov krasitelej pri antistoksovom vozbuždenii. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 387-390. (1978)

Bácskai Erzsébet: Beszélt és írott nyelvi megnyilatkozások elemzésének, értékelésének lehetősége különböző életkorúak pszicholingvisztikai szempontú vizsgálata alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 143-150. (1978)

Bálint Ferenc: Osztályfőnöki óra a családi életre való felkészítés témaköréből a 8. osztályban. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 249-253. (1978)

Báron Lászlóné: Két csoportos foglalkozásra tervezett óra a 6. osztályos matematikából. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 307-310. (1978)

Békési Imre: A funkcionális szövegtan kezdetei. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 47-53. (1978)

Bíró György: A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a kérdés külgazdasági jelentőségére. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 61-94. (1978)

Bőle István and Mórocz Károly: Moldova : riport : [egy sikeres író a népszerűségről, beszélgetés Moldova Györggyel]. In: Bölcsész. pp. 90-93. (1978)

C

Ceauşescu Zoia and Foiaş Ciprian: On intertwining dilations : V. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 9-32. (1978)

Chopinet M. H. and Fraissard J.: The catalytic decomposition of formic acid on some molecular sieves Na1-xH2Z. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 107-112. (1978)

Coquet Jean: Sur certaines suites pseudo-aléatoires. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 229-235. (1978)

Csanda Endre: Neurológia. (1978)

Csapody Miklós and Sinkó Ervin: Egy etikus és útitársa : Sinkó Ervin: Honfoglalás előtt c. naplójegyzeteiről. In: Bölcsész. pp. 95-101. (1978)

Csapody Miklós and Szilágyi István: A "más idő fészkein" : (Szilágyi István "Kő hull apadó kútba" c. regényének értelmezése). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (1). pp. 61-81. (1978)

Csejtei Dezső: Szempontok az "élet" fogalmának jelentésváltozásaihoz Ortega y Gasset bölcseletében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (21). pp. 17-34. (1978)

Csernay László: Kerekasztal-megbeszélés.

Csernay László: Kerekasztal-megbeszélés.

Csernayné Somogyi Katalin and Benedek Szabolcs and Pasek Béla and Lehoczky András: A GIN-S generálása R-10 számítógépen.

Csikesz Erzsébet: Irodalmi szöveg értelmezése az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 38-42. (1978)

Csillik Éva: De codicibus capitis XII. libri primi miraculorum S. Demetrii. In: Commentationes historico-hagiographicae hungarice scriptae summariis latinis adornatae, (1). pp. 61-71. (1978)

Csizmazia György: A Szegedi Fehér-tó emlősfaunájáról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-105. (1978)

Csizmás József: A centralisták főbb jogi és politikai nézetei a reformkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 139-196. (1978)

Csoknya Mária and Horváth Imre: Preliminary studies on thoracic ganglion-cells of may-fly larva (Palingenia longicauda OLIV,. Ephemeroptera). In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 89-96. (1978)

Csompilla Mária: Gondolatok az orosz nyelvi íráskészség kialakításáról, fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 180-184. (1978)

Csorba Józsefné and Leövey Jenőné and Molnár Sándor: Óravázlat az 1. osztályos testneveléshez. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 310-312. (1978)

Csorba Józsefné and Molnár Sándor and Leövey Jenőné: Tanmenet és óravázlat az 1.osztályos testneveléshez. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 225-233. (1978)

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (16). pp. 17-69. (1978)

Csukás István: Vajda János és a nemzetiségi kérdés. (1978)

Csáki Péter and Kutas Tibor and Lovas Lászlóné and Herodek Sándor: A Balaton ökológiai folyamatainak szimulációja.

Csáki Éva: Középmongol eredetü [! eredetű] jövevényszavak a kazáni tatárban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (2). pp. 29-54. (1978)

Császár József and Balog János and Makáry A.: Ultraviolet, infrared and nmr spectral studies of aromatics schiff rases. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 473-486. (1978)

Császár József and Bizony N. M.: Study of adduct formation of bis(2,4pentanediono)- copper (II) with pyridine bases. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 487-490. (1978)

Csébfalvi György and Szilárd István and Tényi Jenő: Nemparaméteres statisztikai módszerek alkalmazása a kérdőíves cardiovascularis előszűrés adatainak számítógépes értékelésében.

Csúri Károly: Ismétlés, narrativika, interpretáció. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 155-181. (1978)

Czagány László: Az élelmiszeripari vállalatok érdekeltségi rendszerének néhány problémája és azok hatása a mezőgazdasági termékforgalomra. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (15). pp. 53-66. (1978)

D

Da Silva José-Gentil: Pénz és ember : a pénz XVII. századi története apropóján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (64). pp. 3-32. (1978)

Datiev K. M. and Nánai László and Szil Elemér and Török Miklós and Hevesi Imre: O prirode fotoprovodimosti pSi-nV2O5 geterostruktur. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 415-421. (1978)

Davidova N. and Pershev N. and Valcheva M. and Shopov D.: Regulation of the selectivity and stability of zeolite catalysts containig transition metals. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 113-117. (1978)

Deme László: A nyelvészeti kutatómunka szemléleti és módszertani kérdéseiről : tézisek. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 11-28. (1978)

Deutsch Tibor and Irinyi György: A légzés kémiai szabályozásának számítógépes modellezése és szimulációja.

Dickmeis Werner and Nessel Rolf Joachim: Classical approximation processes in connection with Lax equivalence theorems with orders. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 33-48. (1978)

Dobozi Eszter: Sirályok virrasztása : [vers]. In: Bölcsész. pp. 21-26. (1978)

Dobóné Berencsi Margit: Idegen szavak az általános iskolai nyelvhasználatban. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 137-141. (1978)

Duggal Bhagwati Prashad: Near normality of a class of transforms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 237-242. (1978)

Dukkon Ágnes: Recenzii D. E.Maksimov: Poèziâ i proza Al. Bloka. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 259-262. (1978)

Dulić N. and Horváth László: The dielectric behaviour of some polar substances in the region of phase transformation. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 451-456. (1978)

Durkó Mátyás: A felnőttnevelési folyamat alapvető sajátosságai. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 110-134. (1978)

Durkó Mátyás: A tapasztalati és tudományos ismereti réteg szerves összekapcsolásának szükségessége a felnőttoktatásban. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 135-157. (1978)

Dworschák Ernő and Örsi Ferenc: Aminosav-származékok keletkezése az élelmiszerfehérjék lúgos kezelése során. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 104-111. (1978)

Dékány András: A képzet fenomenológiai pszichológiájának gondolata Jean-Paul Sartre L' imagination c. művében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (21). pp. 35-44. (1978)

Dévényi Istvánné: Egy óramodell a 7. osztályos új kémiatantervi anyagból. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 107-113. (1978)

E

El Sokkary A. A. and El Ramly M. F. and Salloum G. M. and Aly Monir M.: Geochemical studies of some granites from the South Western Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (23) 2. pp. 223-237. (1978)

Erdei Sándor: Korrepetálások orosz nyelvből. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 303-307. (1978)

Erdős Pál and Sárközy András: On products of integers II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 243-259. (1978)

Ershov Andrei P.: Mixed computation in the class of recursive program schemata. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 19-23. (1978)

F

F. Szalamin Edit: Két mai orosz szintaktikai koncepcióról és módszerről. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 299-317. (1978)

Farkas Józsefné and Schreiner Ernőné: A patulin előfordulása és hatástalanítása az élelmiszerekben II. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 1-2. pp. 35-40. (1978)

Farkas András: Az állat és az ember viselkedése analóg valószínűségi tanulási helyzetben, számítógéppel levezetett pszichológiai kísérlet.

Farkas József: Az ipari és mezőgazdasági munkáság szakmai szervezkedése és bérharca 1896-1897-ben. In: Tudományos szocializmus, (15). pp. 17-64. (1978)

Farkas Katalin: A motiválás mint „a pedagógiai tevékenység általános elve". In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 279-282. (1978)

Farkas Katalin and Gácser József and Riesz Béla and Varga Sándorné: A közösségi nevelés rendszerszemléletének néhány kérdése és a pedagógusközösség. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 151-159. (1978)

Fehér József: Further results of research concerning the gas-containing artesian wells of the Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 127-130. (1978)

Fehér Ottó: Ten years of the Department of Comparative Physiology. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 13-18. (1978)

Fehérvári Gyula: A müvelődési [!művelődési] anyag kiválasztásának és telepitésének [!telepítésének] helyzete és tapasztalatai az IKARUS székesfehérvári gyárában. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 232-237. (1978)

Fejes Pál and Hannus István and Kiricsi Imre and Varga Károly: Investigation of the skeletal isomerization of cyclopropane on Na y modified by elementary Na. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 119-130. (1978)

Fejér Ádám: Roman L. N. Tolstogo "Anna Karenina" i kritika čistogo čuvstva. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 3-6. (1978)

Fenyvesi István: M. Gorkij művei a magyarországi sajtóban (1899—1919 VIII. 1.) : bibliográfia. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 69-84. (1978)

Ferincz István: Iz gimnografičeskogo naslediâ Kirilla Turovskogo. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 165-180. (1978)

Fischer Ferenc: Dél-Amerika poroszai : a német katonai befolyás egyes kérdései Chilében 1885-1914. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (1). pp. 39-58. (1978)

Fodorné Csorba Katalin and Kőmíves Tamás and Márton Attila Ferenc and Dutka Ferenc: Tiokarbamát herbicidmaradványok meghatározása növényi eredetű élelmiszerekben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 205-209. (1978)

Francz Vilmos: Az üzemek és a müvelődési [!művelődési] otthonok együttmüködésének [!együttműködésének] lehetőségei. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 208-231. (1978)

Fried Erich: A note on congruence extension property. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 261-263. (1978)

Fried Erich and Grätzer George A.: On automorphisms of the subalgebra lattice induced by automorphisms of the algebra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 49-52. (1978)

Fried Erich and Sichler Jiří: On automorphism groups of subalgebras of a universal algebra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 265-270. (1978)

Furuta Takayuki: Convexoid operators and generalized growth conditions associated with unitary ϱ-dilations of Sz.-Nagy and Foiaş. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 53-61. (1978)

Futala Tibor: A könyvtár és a közmüvelődés [!közművelődés] : a könyvtárosi tevékenység módszertani kérdései. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 238-259. (1978)

Fábián Zsuzsanna: Alcune osservazioni sulla reggenza dei verbi italiani. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 104-125. (1978)

Förster Horst and Seelemann R.: Infrared study of elementarysteps of n-butene isomerization on zeolites a coctalyzed by sulphur dioxide. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 131-134. (1978)

Füzi László: Harmónia-teremtő : Német László homályból homályba : [tanulmány]. In: Bölcsész. pp. 3-19. (1978)

Füzi László and Németh László: A gondolkodó alkata : (Németh László "Szörnyeteg" c. drámájáról). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (1). pp. 39-60. (1978)

G

Gallé László, jr.: Data on the ecological energetics of Formica pratensis RETZ. (Hymenoptera: Formicidae) in the psammophile ecosystems of the Southern Hungarian Plain. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 97-104. (1978)

Gallé László, jr.: Dispersion of the nests of an ant species (Hymenoptera: Formicidae). In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 105-109. (1978)

Gallé László, jr.: Respiration as one of the manifestations of the group effect in ants. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 111-114. (1978)

Gavrilov M. A.: Certain operations with the sets of discrete states. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 25-35. (1978)

Gaál Endre: Acta Historica : Tomus LX. - A szegedi szociáldemokrata pártmozgalom az 1890-es évek elejétől 1904 végéig. (1978)

Gaál Endre: A szegedi szociáldemokrata pártmozgalom az 1890-es évek elejétől 1904 végéig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (60). pp. 1-54. (1978)

Gentry S. J. and Hurst N. W. and Jones A.: A study of the redox behaviour of copper ions in zeolites x and by temperature programmed reduction. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 135-140. (1978)

Gergely Anna and Lindnerné Szotyori Katalin: Csecsemő- és kisgyermek-táplálékok ólom- és kadmiumtartalma. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 1-2. pp. 41-46. (1978)

Gergely Tamás and Szőts Miklós: On the incompleteness of proving partial correctness. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 45-57. (1978)

Geréb György and Benkő Katalin: Figyelemzavarban szenvedő gyermekek szomatopszichológiai vizsgálata kazuisztikai anyagunk tükrében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-176. (1978)

Ghyczy Kálmán: Beteg - adat megbízhatóság, érvényesség, szelekció.

Ghyczy Kálmán and B. Nagy András: Betegek osztályozása cluster analízissel, személyiség-kérdőív alapján.

Grabowski R. and Haber J. and Komorek J. and Ptaszyński J. and Romotowski T. and Słoczyński J.: Ammoxidation of propylene on ZnNay zeolite. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 141-146. (1978)

Gulyás András and Arguedas José María: "Modelos" de Peruanidad en "Todas las sangres" de José María Arguedas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (63). pp. 29-41. (1978)

Gyimesi Sándor: A történetkutatás új módszereiről. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 29-62. (1978)

Györke Zoltán: Nekotorye osobennosti sintaksičeskoj struktury russkih poslovici i pogovorok, predstavlâûŝih soboj prostoe dvusostavnoe predloženie. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 55-67. (1978)

Győri István: A beteg-adat nyilvántartó rendszerek kiépítésének integrációs problémái.

Gábor Miklósné: Sajt fehérjetartalmának spektrofotometriás meghatározása az ultraibolya tartományban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 122-127. (1978)

Gácser József: A pedagógiai hatás jelentősége a személyiségfejlesztésben. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 204-207. (1978)

Gécseg Ferenc and Steinby Magnus: Minimal ascending tree automata. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 37-44. (1978)

Géczi János: Apokrif : [képvers]. In: Bölcsész. p. 20. (1978)

Géczi János: Bomlás és telítődés : [képvers]. In: Bölcsész. p. 94. (1978)

Géczi János: Csoportkép holddal - szoorok idején : [részlet]. In: Bölcsész. pp. 67-71. (1978)

Géczi János: Magna o. In: Bölcsész. p. 113. (1978)

Géczi János: Víz : [képvers]. In: Bölcsész. p. 108. (1978)

Géczi János: y. In: Bölcsész. p. 81. (1978)

Géczi János and Appolinaire Guillaume: Guillaume Appolinaire : [talált szöveg : képvers]. In: Bölcsész. p. 27. (1978)

Gömöri Mária and Ajar Émile: Hiányállapot : Émile Ajar: Előttem az élet. In: Bölcsész. pp. 102-107. (1978)

H

H. Tóth Imre and Horgosi E. and Horváth Géza: Turovskie listki. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 181-258. (1978)

Hajnal Miklós and Pályi István and Székely György: Daganatsejtek kromoszómáinak számítógépes osztályozása.

Harmat Márta: Različnye formy i funkcii izobraženiâ prirody v russkoj literature XVIII veka. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 47-63. (1978)

Hass E. C. and Plath P. J.: Transmission spectra of single crystal zeolites containing Ni2+ -ions. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 147-152. (1978)

Hatvani László: Attractivity theorems for non-autonomous systems of differential equations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 271-283. (1978)

Herbszt Zoltán: Verseim, ziháló farkasok : [vers]. In: Bölcsész. p. 66. (1978)

Herman Gábor T. and Liu H. K.: A simple shading for computer displayed surfaces. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 59-64. (1978)

Herzfeld Rozália and Nagy Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff bázisok fémkomplexeinél, VII. : bisz(szalicilidén-iminató-N-fenil)-Cu(II) és etilén-diamin reakciója. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 145-151. (1978)

Hetényi Magdolna and Sirokmán Klára: Structural informations on kerogen of the Hungarian oil shale. In: Acta mineralogica-petrographica, (23) 2. pp. 211-222. (1978)

Hilbert Margit and Német Béla: Effect on solvent reorientation relaxation on the luminescence properties of dyes in rigid matrices. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 365-370. (1978)

Hille Einar: Second order Briot-Bouquet differential equations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 63-72. (1978)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : a közlő-kifejező képesség fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 176-180. (1978)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : a közlő-kifejező képesség fejlesztéséről : folytatás. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 234-239. (1978)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : a közlő-kifejezőképesség fejlesztéséről : folytatás. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 297-301. (1978)

Horogh Emília: Egy gyűrűelméleti reprezentációs tétel általánosításáról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 163-165. (1978)

Horváth Judit: Az etimológiai kutatások néhány új szempontja. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 279-287. (1978)

Horváth Róbert A.: Essays in the history of political arithmetics and smithianism. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (25) 2. pp. 1-79. (1978)

Hotz Günter: Normal-form transformations of context-free grammars. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 65-84. (1978)

Hudetz Antal and Monos Emil: Az érfal nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak modellezése.

Huhn Edit and Almási József and Tordai Margit and Annus János: Számítógépes járóbeteg-nyilvántartási rendszer II.

I

Il'âš M. I.: O âzyke i stile rasskazov Šukšina. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 73-85. (1978)

Ilia Mihály: Juhász Gyula kiadatlan följegyzései Adyról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (16). pp. 103-120. (1978)

Ilia Mihály: Juhász Gyula kiadatlan följegyzései Adyról. (1978)

Imre Ottó: A központi tervszerű irányítás (terv) és piaci szabályozás (piac) szintézisének gazdaságelméleti háttere. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (15). pp. 13-27. (1978)

Ione K. G. and Kuznetsov P. N. and Anufriev D. M. and Romannikov V. N.: Some peculiarities of hydrocracking of paraffins on metal-zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 153-159. (1978)

Ivanyos Lajos: Bioelektromos jelsorozatok számítógépes modellezése.

Iványi Antal M. and Kátai Imre: Processing of random sequences with priority. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 85-101. (1978)

J

Jafarian Ali A. and Radjavi Heydar: Compact operator ranges and reductive algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 73-79. (1978)

Jakucs László: Physical-geographical and geological aspects of the exploration of the hydrocarbon reserves of the South Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 91-105. (1978)

Jávor András and Leposa Dezső and Kuszenda Sándor: A gépi úton előállított kórházi zárójelentés.

Jürgensen Helmut: Über das Rechnen mit den Elementen abstrakt präsentierter Halbgruppen. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 103-115. (1978)

K

Kamarás Gábor: Adatok a nagygombák hő- és csapadékigényére, a gombaprogzónis lehetőségére Szeged környékén. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 107-111. (1978)

Kanyó Zoltán: A "materiális" és "filozófiai" esztétikáról. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 183-198. (1978)

Karge H. G. and Ladebeck J.: Reaction of ethylene over hydrogen mordenite, beryllium modernite, and lanthanum modernite. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 161-167. (1978)

Karsai László: A nemzetiségelméleti és nemzetiségszociológiai kutatások néhány módszertani problémája. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 319-334. (1978)

Kecskés Istvánné: Párbeszédes lekérdező rendszer alkalmazása az egészségügyi adatszolgáltatási rendszerben.

Kedves Miklós: Palynological investigations into sediments of the lower palaeogene period in Bulgaria. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 23-30. (1978)

Kedves Miklós: Ultrastructure investigations into fossil Salviniaceae spores. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 19-22. (1978)

Kelendi Gyuláné: Napközi otthonaink korszerűsítése. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 211-213. (1978)

Kelendi Gyuláné: Útban a nevelőiskola felé... In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 36-38. (1978)

Kemenes István: A polgári jogi felelősség néhány elvi kérdése, különös tekintettel a szerződésen kívüli kártérítési felelősségre. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 197-236. (1978)

Keményné Gyimes Erzsébet: A személyközi kapcsolatok és az értékorientáció középiskoláskorban. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 367-388. (1978)

Keresztes Árpádné: A nyelvtani gyakorlatok és az életkori sajátosság. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 114-116. (1978)

Kerr G. T. and Chester A. W. and Olson D. H.: The preparation of ultra-high silicon faujasites by controlled-rate aluminium removal. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 169-174. (1978)

Kerékgyártó Imre: Közvélemény és nevelés. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 197-204. (1978)

Kerékgyártó Imre: Unalom, közöny, cinizmus. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 257-263. (1978)

Kerékgyártó Imre: A gyerekekkel való helyes bánás. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 1-7. (1978)

Kerékgyártó Imre: A nevelés eszköze és eredménye : a fegyelem. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 57-63. (1978)

Kerékgyártó Imre: A viselkedés megváltoztatása. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 125-132. (1978)

Keserű János and Sváb János and Eőry Ajándok: Egy matematikai modell és a vonatkozó algoritmus sertéspopulációi állományszerkezetének optimalizálására.

Keszthelyi György and Bereczki Sándor and Zrinszky László and Krékits József and Békésiné Fejes Katalin and Pósa Lajos and Lőrincz András and Varajti Károly and Feustel Günther and Simai Mihály and Ignácz Rózsa: Szemle. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 313-320. (1978)

Khalid S. M. and Rees L. V. C.: Szilard-Chalmers recoil studies in synthetic faujasites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 175-182. (1978)

Kim Ki Hang and Roush Fred William: Counting additive spaces of sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 81-87. (1978)

Kim Ki Hang and Roush Fred William: Quasi-varieties of binary relations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 89-91. (1978)

Kishore Nawal and Adhikary D. N.: Dependence of associativity conditions for ternary operations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 285-290. (1978)

Kismarton Károly: Az élelmiszerek minőségének alakulása 1977-ben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 1-2. pp. 3-14. (1978)

Kismarton Károly: Gépesíthető és műszeresíthető, gyors, objektív eljárások kidolgozása élelmiszerek (nyersanyagok, félkész- és késztermékek) minősítésére. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 137-145. (1978)

Kiss Erzsébet and Prajda Vencelné: Laboratóriumi alacsonyabbfokú rendszer szervezésének számítógépes rendszerterve.

Kiss István: Algological investigations in the Dead-Tisza at Lakitelek-Tőserdő. In: Tiscia 13. pp. 27-47. (1978)

Kiss István: Occurrance of Synura uvella Ehr. var. tiszaensis n. var. the dead arm of the river Tisza near Lakitelek. In: Tiscia 13. pp. 49-54. (1978)

Kiss István: A szabadszállási szikes tavak algaflórájának és egyes taxonok ozmotikus károsodásának vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-80. (1978)

Kiss István and Marián Miklós and Horváth I.: Effect of the anthropogeneous pollution on the Tisza and its tributaries. In: Tiscia 13. pp. 163-168. (1978)

Klyachko A. L. and Brueva T. R. and Mishin L. V. and Kapustin G. I. and Rubinstein A. M.: Calorimetric study of zeolite acidity. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 183-188. (1978)

Kocsis Mihály: Egy ismeretlen 11. századi orosz nyelvemlék. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (1). pp. 9-28. (1978)

Kocsondi András: A modellmódszer társadalomtudományi alkalmazásának néhány kérdése. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 107-121. (1978)

Koczkás Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pszichológiai vizsgálatához II. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 177-185. (1978)

Kollár János: Automorphism groups of subalgebras; a concrete characterization. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 291-295. (1978)

Komlósi László: A beszédaktus-elmélet és irodalomelméleti alkalmazhatósága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (1). pp. 29-46. (1978)

Koncz János: A közmüvelődés [!közművelődés] didaktikai és metodikai kérdéseiről : megnyitó előadás. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 5-15. (1978)

Konecsni István: Dr. Benedek László emlékezetére. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 1-2. pp. 1-2. (1978)

Kormos Sándor: A közmüvelődés [!közművelődés]-tervezés irányitásának [!irányításának] szervezési-metodikai kérdései. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 187-207. (1978)

Korčic Mihail A.: Iz nablûdenij nad ošibkami studentov pri upotreblenii soûznogo slova kotoryj. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 97-107. (1978)

Kottász József: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1977. évi XXIII. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 1-2. pp. 15-16. (1978)

Kottász József: A Budapesti Fővárosi Állategészségügyi Állomás Élelmiszerhigiéniai Felügyelőségének 50 éves jubileuma. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 211-212. (1978)

Kovács Sándor: Newer calcareous sponges from the Wetterstein Reef Limestone of Alsóhegy Karstplateau (Silica nappe, Western Carpathians, North Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (23) 2. pp. 299-317. (1978)

Kováts Zoltán: A fogamzások idényhullámzása a XVII—XIX. században Magyarországon és Franciaországban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 17-25. (1978)

Krajkó András: A Magyar fa sorsa 1927-ben : Viták Makkai Sándor Ady-könyvéről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (16). pp. 81-101. (1978)

Krajkó András: A Magyar fa sorsa 1927-ben : viták Makkai Sándor Ady-könyvéről. (1978)

Krajkó Gyula: Main tendencies in development of Szeged. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 3-12. (1978)

Krajkó Gyula and Abonyiné Palotás Jolán: Тaksonomičeskoe postroenie èkonomičeskih rajonov i ih svâz' s regional'nym planirovaniem. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 47-55. (1978)

Krishna Rao J. S. R. and Naidu B. Venkata: Framboidal manganese ores of Adilabad, A. P., India. In: Acta mineralogica-petrographica, (23) 2. pp. 239-243. (1978)

Krotov V. G. and Leindler László: On the strong summability of Fourier series and the classes Hω. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 93-98. (1978)

Krékits József: Sootnošenie treh osnovnyh semantičeskih komponentov glagolov soveršennogo vida v značenii tak nazyvaemyh finitivnyh glagolov s pristavkoj ot-. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 113-130. (1978)

Krékits József: A delimitatív és a deminutív-iteratív akcióminőségű orosz igék morfológiai és szemantikai összefüggése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 85-95. (1978)

Kuba Attila and Csernay László and Kovács Anna: Transzmissziós computeres tomográfia szimulációjával szerzett tapasztalatok.

Kubelková L. and Nováková J. and Bošáček V. and Patzelová V. and Tvarůžková Z.: To the nature of the catalytic actvity of decationized and stabilized forms of y-zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 189-193. (1978)

Kunoss Judit: Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 82-91. (1978)

Kurucz Imre: Közmüvelődés [!közművelődés], érdekek, ismeretterjesztés... In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 79-95. (1978)

Kállay Mária: Megjegyzések a Csongrád megyei bronz kardok kronológiai-tipológiai kérdéseihez, különös tekintettel a Boiu tipusu [! típusú] kardra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (1). pp. 73-92. (1978)

Károlyi Zsigmond: The history of water management in the Central Tisza Region. In: Tiscia 13. pp. 7-25. (1978)

Károssy Csaba: A hőmérséklet periodikus és aperiodikus napi ingásának mértéke Magyarországon. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-49. (1978)

Károssy Csaba and Soós Gábor: Adatok a felszín alatti légrétegek hőmérsékleti viszonyainak vizsgálatához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-37. (1978)

Kämmerer Wilhelm: Zur Synthese von DOL-Systemen. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 117-121. (1978)

Kóbor Jenő: A 8-amino-metil és amino-etil-teofillin szintázise : [vizsgálatok az izokinolin sorban]. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 133-136. (1978)

Könyves-Tóth Lilla: A Kincskereső mint az általános iskolai tanulók könyv- és könyvtárhasználatra nevelésének motivációs bázisa. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 73-82. (1978)

Köpeczi Béla: A korszerü [!korszerű] szocialista müveltség [!műveltség] tartalma és a közmüvelődés [!közművelődés]. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 260-270. (1978)

Kőmíves Tamás and Márton Attila Ferenc and Dutka Ferenc: Organofoszfát peszticidmaradványok meghatározása természetes szinezékanyagokban gazdag élelmiszerekben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 201-204. (1978)

L

Laczó Katalin: Gaál Gábor művelődéselméleti gondolatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 27-36. (1978)

Lajos Sándor: Characterizations of completely regular elements in semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 297-300. (1978)

Lakatos Pál: Acta Antiqua et Archaeologica : Tomus XXI. (1978)

Lakatos Pál and Szádeczky-Kardoss Samu: Quellenbuch zur Geschichte der Heruler : mit einem Vorwort von Samuel Szádeczky-Kardoss. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (21). pp. 1-122. (1978)

Lapidus A. L. and Mal'tsev V. V. and Maganya M. I. and Garanin V. I. and Minachev Kh. M.: Catalytic properties of Pd-zeolites in ethylene oligomerization. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 195-199. (1978)

Lechert H. and Wittern K. P. and Schweitzer W.: Nmr-studies of the mobility of aromatics in faujasites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 201-206. (1978)

Legány András: Data on the bird stock of the flood-plain at Tiszafüred. In: Tiscia 13. pp. 157-161. (1978)

Lehoczky András and Benedek Szabolcs and Nagy Ferenc: Szöveges leletek előállítása a GIN-S-ben.

Lengyel Tamás: A kanonikus korrelációanalízis alkalmazása szívkoszorúér megbetegedések előrejelzésére.

Lepahin Valerij: L. Tolsztoj: Az érzelem és a gondolat a műalkotásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 109-117. (1978)

Leposa Dezső and Jávor András and Sülyi József: Ápolási-gyógyítási folyamat számítógépes nyomonkövetésének kérdései.

Lieberman Arthur: Entropy of states of a gage space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 99-105. (1978)

Lindnerné Szotyori Katalin and Gergely Anna: A magyar lakosság néhány fontosabb nyomelem-ellátottságáról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 179-187. (1978)

Lopez G. and Perot G. and Gueguen C. and Guisnet M.: Isomerization and cracking of saturated hydrocarbons on hydrogen-mordenite and platinum hydrogen-mordenite catalysts. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 207-213. (1978)

Losert Viktor: Uniformly distributed sequences on compact, separable, non metrizable groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 107-110. (1978)

Lénárt Eszter: A tatár mássalhangzórendszer történetéhez a tatár nyelvjárások orosz jövevényszavai alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (2). pp. 55-75. (1978)

Lévai Judit and Gálffy Zoltán and Bouquet Dezső: Mérgező gombafajok kimutatásának kérdései különböző vizsgálati anyagokból. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 1-2. pp. 53-61. (1978)

Lóczy István: Lukács fiatalkori etikája : [tanulmány]. In: Bölcsész. pp. 72-80. (1978)

Lőrinczné Szabó Margit: Néma olvasás - ismeretszerzés. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 301-303. (1978)

M

M. Korchmáros Valéria: Funkcionális szempontok a latinoktatásban. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 259-278. (1978)

Maderné Kiss Márta: Fachlitherarsche Publikationen der Lehrkräfte am Pädagogischen Lehrstuhl der Universität József Attila, 1958-1978 : Bibliographie. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 401-475. (1978)

Maderné Kiss Márta: A József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszéke oktatóinak szakirodalmi publikációi 1958-1978 : Bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 7-82. (1978)

Maderné Kiss Márta: Naučnye publikacii prepodavatelej Kafedry Pedagogiki Universiteta im. Attily Jožefa, 1958-1978 gg. : bibliografiâ. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 129-224. (1978)

Maderné Kiss Márta: Publications written by the Faculty of the Pedagogical Department of Attila József University, 1958-1978 : bibliography. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 277-358. (1978)

Magyar Pál: Adatok egyes hazai ehető gombák fehérje tartalmára és radioaktív szennyezettségére. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 128-132. (1978)

Magyar Gábor and Kanyár Béla: Közönséges differenciálegyenletekkel leírható modellek paramétereinek becslése.

Makk Ferenc: Acta Historica : Tomus LXII. - Megjegyzések II. Géza történetéhez. (1978)

Makk Ferenc: Megjegyzések II. Géza történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (62). pp. 3-23. (1978)

Marcsik Antónia: Comparative evaluation of pathological Avar findings from excavations between the Danube and Tisza rivers. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 143-150. (1978)

Marián Miklós: On the activity of the Tisza-Research Working Committee in 1977 = [A Tiszakutató Munkacsoport 1977. évi tevékenységéről]. In: Tiscia 13. pp. 169-174. (1978)

Marián Miklós: Some ecological characteristics of the bird stock of Tőserdő. In: Tiscia 13. pp. 141-149. (1978)

Martonyi Éva: Une contribution à l'étude du vocabulaire politique du XIXe siècle: l'usage du terme "égalité des conditions" par Alexis de Tocqueville. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 235-249. (1978)

Marx J. and Schiller K.: Absiorptions und Fluoreszenzverhalten kationischer Farbstoffe in festen Schichten aus Polyvinylalkohol. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 457-463. (1978)

Masát András: A strindbergi kamaradarab néhány kompozíciós jegye Strindberg : Oväder című drámája alapján. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 199-211. (1978)

Matievics Istvánné and Felkai Béla: Operált szívbetegek ambuláns kontroll rendszere R-10-es számítógépen.

Maxwell I. E. and Downing R. S. and Van Langen S. A. J.: Stability and regenerability of Copper-exchanged zeolite catalysts for the cyclodimerization of butadiene. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 215-219. (1978)

Mayer László: Magyarország fejlődő országokkal való külgazdasági kapcsolatainak néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (15). pp. 29-40. (1978)

Megyesi László: Postroenie polugruppovoj amal'gamy, nezavisimo vložimoj v polugruppy. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 111-120. (1978)

Mezősi Gábor and Bárány Ilona and Tóth I.: Karstmorphometrische Untersuchungen im Gebirge Aggtelek (Nordungarn). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 131-140. (1978)

Meŝerskij Nikita Aleksandrovič: Izdanie teksta drevnerusskogo perevoda "Knigi Esfir'". In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 131-164. (1978)

Michel D. and Meiler W. and Pfeifer H. and Rauscher H. J.: Carbon-13 nmr szudy of n-butene isomerization in CaNaY type zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 221-226. (1978)

Migliorini Franco and Szép Jenő: On a special decomposition of regular semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 121-128. (1978)

Mihály Endre and Csorba Sándor: A cukorrépa hozamának vizsgálata különböző trágyák hatása alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 113-131. (1978)

Miklósvári Sándor: Az általános iskola feladatai az 1978-79-es tanévtől kezdődően. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 193-196. (1978)

Minahev Khabib Minachevič: Reactions of isomerization, hydrogenation and dehydrogenation over zeolites containing no transition metals. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 5-21. (1978)

Miskolczi Józsefné and Szántó Lajos: Diasorozat és írásvetítő transzparensek alkalmazása a 6. osztályos fizika tanításában. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 217-225. (1978)

Misra C. K. and Saxena M. C.: Dipole relaxation and solid rotator phase investigations in some polar liquids in dilute solution. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 357-364. (1978)

Mitsch Heinz: Derivations and translations on l-semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 301-307. (1978)

Moholi Károly and Abonyiné Palotás Jolán: Csongrád megye könnyűiparának néhány jellemzője. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-9. (1978)

Molnár Béla and Krolopp Endre: Latest Pleistocene geohistory of the Bácska loess area. In: Acta mineralogica-petrographica, (23) 2. pp. 245-265. (1978)

Molnár János: Komplex esztétikai nevelés irodalomórán. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 47-51. (1978)

Molnár Ádám: A honfoglaló magyarság ekéjének altáji háttere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (2). pp. 76-93. (1978)

Monos Emil and Hudetz Antal and Cox Robert H.: Artériák inkrementális rugalmassági tulajdonságainak változása simaizom aktiválás hatására.

Moór Arthur: Otsukische Übertragung mit rekurrentem Maßtensor. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 129-142. (1978)

Mucsi József: Quelques aspects de la transitivité par rapport aux syntagmes nominaux construits avec la préposition 'de'. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 185-217. (1978)

Mysior Adam: A remark on Gehér's theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 315-316. (1978)

Mányi Géza: Az Egészségügyi Minisztérium Központi Számítástechnikai Intézetének szerepe az irányítási információrendszer részeként működő egységes, országos betegnyilvántartási rendszerek kidolgozásában.

Márton Attila Ferenc and Kőmíves Tamás and Draskovics Imelda and Dutka Ferenc: Klórozott szénhidrogén peszticidmaradványok meghatározási eljárásainak izotópos ellenőrzése II. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 193-200. (1978)

Mészáros Rezső and Rudl József: Popytka na ocenku nekotoryh prirodnyh uslovij s točki zreniâ èkonomičeskoj geografii po primeru mezorajona Dèl-Al"felda. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 57-70. (1978)

Móczár László: New species and some remarks on the genus Ceropales Latreille (Hymenoptera: Ceropalidae). In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 115-137. (1978)

Móczár László: Two new species of Mesitinae from Egypt (Hymenoptera: Bethylidae). In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 139-142. (1978)

Móricz Ferenc: Multiparameter strong laws of large numbers I. : second order moment restrictions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 143-156. (1978)

Müller Vladimír: On Jordan models of C0-contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 309-313. (1978)

Müller Winfried B.: Differentiations-Kompositionsringe. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 157-161. (1978)

N

Naccaché Claude and Ben Taarit Younès: Spectroscopy applied to zeolíte catalysis. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 23-38. (1978)

Nacsády József: A "hallgató" Arany és az "Őszikék". In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (16). pp. 3-16. (1978)

Nacsády József: A "hallgató" Arany és az "Őszikék". (1978)

Nagy Ferenc: Áttekintés az egyes európai államok szociálterápiai jellegű intézményeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (25) 3. pp. 1-26. (1978)

Nagy Ferenc and Benedek Szabolcs: A GIN-S betegfelvételi és elbocsátási alrendszerének megoldásáról.

Nagy Géza: Jean-Paul Sartre: la lutte de l'artiste avec l'expression : la crétation littéraire et la langue. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 323-348. (1978)

Nagy József: Kvantitativ [!kvantitatív] pedagógiai értékelés. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 103-123. (1978)

Nagy József: Kvantitativnaâ pedagogičeskaâ ocenka. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 249-271. (1978)

Nagy József: Quantitative pedagogical estimation. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 379-396. (1978)

Nagy József: Quantitive padagogische Wertung. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 499-520. (1978)

Nagy Júlia and Sülyi József: Kórházgazdasági alrendszer bér-létszámgazdálkodási modulja.

Nagy Károly: Az egyének és jogi személyek sérelmére elkövetett nemzetközi jogsértések. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (25) 4. pp. 1-66. (1978)

Nagy László: A nemzeti felszabadító mozgalom problémái Algériában : 1942-47. In: Tudományos szocializmus, (15). pp. 3-16. (1978)

Nagy Pálné: A síkgeometria tanításáról az új tantervű 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 173-175. (1978)

Nagyné Krajkó Erzsébet: A kémiai mozgásforma anyagi hordozóinak rendszerezése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (21). pp. 45-54. (1978)

Naszlady Attila: A számítástechnika klinikai alkalmazásának körvonalai hazánkban.

Naszlady Attila and Hajnal Miklós and Téby Attila and Loványi István and Vajta László: Számítógépes videodenzitometria alkalmazása a mellkasi diagnosztikában.

Nitta M. and Ogawa K. and Aomura K.: A theoretical study oh the site selectivity of the cations in zeolite a. for anticipation cation sites and catalytic activity. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 227-231. (1978)

Nánai László and Szil Elemér and Hevesi Imre: O poroge razrušeniâ lazernym lučem monokristallov pâtiokisi vanadiâ. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 405-406. (1978)

Nékám Krisztina and Böll Heinrich: H. Böll "Die verlorene Ehre der Katharina Blum" c. elbeszélésének elemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (1). pp. 83-97. (1978)

Német Béla and Sánta I. and Kozma László and Rácz Béla: Investigation of uv tea N2 lasers, based on ceramic capacitors. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 445-449. (1978)

Németh Ferenc: Pritâženie rabočej sily k centram mikrorajona Kiškungalaša. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 71-89. (1978)

Németh József: Necessary and sufficient conditions for imbedding of classes of functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 317-326. (1978)

O

Olajos Teréz: Theophylaktos Simokattés Szent Golinduchról szóló elbeszélésének forrása. In: Commentationes historico-hagiographicae hungarice scriptae summariis latinis adornatae, (1). pp. 7-38. (1978)

Ono Y. and Mori T. and Hatada K.: Ring transformation of tetrahydrofuran into tetrahydrophiopene over alkali metal cation exchanged zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 233-237. (1978)

Osztovits Szabolcs and Krúdy Gyula: Krudy Gyula: Szindbád útja a halálnál : elemzés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (1). pp. 25-38. (1978)

Otsuka K. and Nakata K. and Morikawa A.: SO2-induced isomerization of n-butenes overx- andy-type zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 239-243. (1978)

P

Paetow H. and Riekert L.: The catalytic activity of copper(II)-ions in zeolites as compared to copper(III)-oxid and copper-aluminium-spinel. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 245-250. (1978)

Pagliano Jean-Paul: Rabelais: le médecin, le malade et la mort. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 286-300. (1978)

Papp György and Gyémánt Iván Károly: Binding energies of transition metal impurities in aluminium. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 353-356. (1978)

Papp Ignác: Lenin o gosudarstve, ob otnošenii gosudarstvennyh organov i obŝestvennyh organizacij. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (25) 5. pp. 1-45. (1978)

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében II. : motívumvizsgálat. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (16). pp. 71-80. (1978)

Papp István: Az Edgar Poe-i életérzés Ady Endre költészetében II. : motívumvizsgálat. (1978)

Papp J. and Miklósy É. and Czárán E.: Isomerization of xylenes on h-mordenite and h-clinoptilolite of natural origin. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 251-256. (1978)

Papp K. and Nánai László and Szil Elemér and Hevesi Imre: Ob optičeskoj pročnosti nekotoryh ŝeločno-galiodnyh kristallov. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 407-413. (1978)

Pasek Béla and Lehoczky András and Benedek Szabolcs: A GIN-S alaprendszere.

Pataky Szerén and Horváth Imre: The effect of covering with a transparent plastic sheet, on the tissue structure of the leaves bean plants. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 31-38. (1978)

Patzelová V. and Bošáček V. and Tvarůžková Z.: Stabilized x-type zeolites with high contect of Na cations. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 257-262. (1978)

Penchev V. and Mavrodinova V.: Effect of aluminium content on the acidity and catalytic properties of dealuminated zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 263-266. (1978)

Penke Olga: Le role de la littérature française dans l'oeuvre de Gyula Illyés entre 1930 et 1944. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 301-322. (1978)

Pesl N. and Noller H.: Active sites in zeolites, dealkylation and dehydration on alkaline earth-y zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 267-272. (1978)

Pete István: Semantičeskie tipy i sposoby vyraženiâ sostoâniâ v russkom âzyke v sopostavlenii s vengerskom. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 87-112. (1978)

Pete István: Zborník katedry ruského jazyka a literatúry filozofickej fakulty Univerzity Komenského k 30. v výročiu vzniku katedry, Bratislava, 1977. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 263-267. (1978)

Pethő Imre and Sülyi József: A kórház gazdasági alrendszerének raktári anyag-eszköz nyilvántartási és gazdálkodási modulja.

Petrovics István: Nemzetségi monostoraink problematikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (1). pp. 9-24. (1978)

Pintér Ferenc and Gáti László and Vize László and Klebniczki József: Investigations on degree of polarization of laser radiation of organic solutions. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 381-385. (1978)

Pleskó András: Felkészülés az osztályfőnöki órákra. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 150-156. (1978)

Pleskó András: Rajprogram tervezése. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 91-99. (1978)

Poncelet G. and Dubru M. L. and Somme G. and Lerot L. and Jacobs P. A. and Tielen M. and Uytterhoeven Jan-Baptist: Decomposition of alcohols over different forms of germanium substituted faujasite and phillipsite. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 273-280. (1978)

Popova Âdviga Nikolaevna: Nenecko-russkij slovar' : lesnoe narečie. (1978)

Pour-El Marian B. and Richards Ian: Differentiability properties of computable functions : a summary. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 123-125. (1978)

Puskás Albert: Csoportkódok előállítása a WANG-2200/C számítógépen. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 153-162. (1978)

Pusztai József: Észrevételek a szaktermi oktatás fáradtságot befolyásoló hatásáról egy vizsgálat alapján. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 132-137. (1978)

Pál József: A halál motívuma néhány neoklasszikus alkotásban : A. Canova, U. Foscolo és Kazinczy F. művei alapján. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 213-229. (1978)

Pálfi Gábor and Németh János and Pintér László and Kádár Katalin and Bölke W.: Rapid determination of drought-resistance of new rye, maize and lupine varieties with the live-wilting proline test. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 39-51. (1978)

Pálfy Miklós: A francia "általános névmás" kategóriája : adalék a transzformációs és kontrasztív elemzés kapcsolatához. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 289-297. (1978)

Pálfy Miklós: Le syntagme prépositionnel complément de verbe: essay d'analyse contrastive. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 218-234. (1978)

Pálosiné Szánthó Vilma and Petróné Turza Márta and Jakabné Haraszti Márta: Káliumszorbát meghatározása sütőipari készítményekben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 112-121. (1978)

Q

Quinkert R.: Über Schreiersche Gruppenerweiterungen und ihre Kommutatorgruppen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 327-345. (1978)

R

Rabo J. A. and Bezman R. D. and Poutsma M. L.: Zeolites in industrial catalysis. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 39-52. (1978)

Rakonczás Pál: A szinkronitás kiépítése a főiskolai orosz szakos tanárképzés feltételei között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 119-126. (1978)

Ratkó István: Egy számítástechnikai eszköz bonyolult logikai kifejezések leírására orvosstatisztikai alkalmazásokban.

Ratkó István and Csukás Andrásné and Jánosi András and Gyárfás Iván: Az Infarctus Regiszter működése számítógépes rendszerrel.

Regenye Judit: A Csóka-Kremenyák neolitikus telep időrendjéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (1). pp. 59-72. (1978)

Richmond Barry J. and Szekeres György: The Taylor coefficients of certain infinite products. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 347-369. (1978)

Romankovics András and Romankovics Andrásné: Az első osztályos tankönyvcsalád szerkezete : az egyes dokumentumok funkciója. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 283-291. (1978)

Rozgonyiné Molnár Emma: A szólások grammatikájához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 127-133. (1978)

Rubinov A. N. and Bušuk B. A. and Stupak A. P.: Izmerenie vozbuždennogo singlet-singletnogo pogloŝeniâ rastvorov složnyh molekul metodom pikosekundnogo fotoliza. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 391-394. (1978)

Rubinov A. N. and Bušuk B. A. and Stupak A. P.: Kinetika obrazovaniâ mežmolekulârnoj vodorodnoj svâzi v rastvorah merocianinovyh krasiteéej. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 433-436. (1978)

Ruda Mihály: Egy általános információs rendszer kórházi morbiditási adatok feldolgozására.

Rudham R. and Stockwell A.: Dehydration of propan-2-ol on y zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 281-286. (1978)

Rákos István: Gazdaság és társadalom tagozódása Szegeden : (1720-1777). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (62). pp. 25-60. (1978)

Rékasiné Szombati Éva and Presa Caballero Orlando and Mihályiné Kengyel Vilma and Körmendy László: Triptofántartalom meghatározása hús és húskészítményekben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 1-2. pp. 17-26. (1978)

Répássy Csaba: A bűnkapcsolatok egyes kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 237-266. (1978)

Róna-Tas András: Bevezető. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (2). pp. 3-5. (1978)

Rósa Lászlóné: Tapasztalatok, eredmények a tantervkísérleti matematikaoktatásban. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 63-73. (1978)

S

Salgó András and Örsi Ferenc and Sümeghy Zoltán: Amilázok meghatározása "CONTIFLO" automatikus elemzőben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 173-178. (1978)

Salomaa Arto: Equality sets for homomorphisms of free monoids. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 127-139. (1978)

Schmidt F. and Naumann K. and Gunsser W.: Esr- and subsceptibility measurements on palladium particles supported on y-zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 287-291. (1978)

Schwarcz Klára: Szeged Árpád-kori történetének néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (1). pp. 25-38. (1978)

Schöllner R. and Nötzel P. and Herden H. and Körner G.: Examination of the mobility of monovalent cations in a-, x- and y-zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 293-298. (1978)

Schütte Kurt: Ein Ansatz zum Entscheidungsverfahren für eine Formelklasse der Prädikatenlogik mit Identität. In: Acta cybernetica, (4) 1. pp. 141-148. (1978)

Sebestyén Zoltán: On extendibility of *-representations from *-ideals. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 169-174. (1978)

Shakin Vsevolod V. and Görög Veronika and Hajdú Katalin: Az epikardium kvantitatív leírása.

Shields Allen Lowell: On Möbius bounded operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 371-374. (1978)

Simon Ferenc: A forradalom dialektikájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (21). pp. 55-70. (1978)

Sipos Miklós: A mezőgazdaság pénzügyi támogatásának forrása és funkciói a szocialista gazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (15). pp. 41-52. (1978)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata IV. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 137-144. (1978)

Skornâkov Lev Anatol'evič: Unary algebras with regular endomorphism monoids. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 375-381. (1978)

Soler A. A. and Agudo A. L.: A study of catalytic cracking of n-heptane over chromium-exchanged zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 299-306. (1978)

Somfai Lászlóné: Tevékenység és gondolkodás koordinálása a rajzórán. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 241-245. (1978)

Somogyvári Ágnes: Egy korabronzkori edény kulturába [! kultúrába] sorolásának problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (1). pp. 93-102. (1978)

Sorem Ronald K.: IAGOD Commission on Manganese and IGCP Project No. III: Genesis of Manganese Ore Deposits : notes and news. In: Acta mineralogica-petrographica, (23) 2. pp. 333-337. (1978)

Spencer M. S. and Whittam T. V.: Reactions of methanol over highly sliceous zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 307-311. (1978)

Sterbetz István: Circulation in materials, induced by the colony of the rooks (Corvus frugilegus L. 1758) at Sasér, in the period of reproduction. In: Tiscia 13. pp. 151-155. (1978)

Szabó András and Bolyky János: Orvosbiológiai mérésadatgyűjtő és feldolgozó eszközök a TPA/i kisszámítógép és a CAMAC rendszer környezetében.

Szabó Imre: A know-how és a know-how szerződés. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 267-309. (1978)

Szabó Klára: Az O'Neill-i tragédiafelfogás elemeinek megjelenése korai műveiben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 135-142. (1978)

Szabó László: Concrete representation of related structures of universal algebras I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 175-184. (1978)

Szakál Sándor: A IV. Breuer-Semsey Napokról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 210-211. (1978)

Szalay András: Korszerűsítések a geometriai számítások tanításában. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 11-18. (1978)

Szalma Natália: K voprosu o lirike Iv. Bunina i francuzskom postsimbolizme. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 7-14. (1978)

Szalontai Judit: A csuvas yumsa 'varázsló' szó etimológiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (2). pp. 95-107. (1978)

Szarvas M.: Akty russkogo gosudarstva 1505-1526. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 273-276. (1978)

Szegfű László: I. László alakja a középkori forrásokban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 37-46. (1978)

Szeléndi Gábor: A családi életre nevelés megalapozásáról és az alsó tagozatos feladatokról : 1. [rész] A családi életre nevelés aktuális problémái. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 156-162. (1978)

Szendrei János: Új matematika az összevont osztályú tanulócsoportoknál. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 169-172. (1978)

Szendrei János: Új matematika az összevont osztályú tanulócsoportoknál. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 214-217. (1978)

Szendrei János: Új matematika az összevont osztályú tanulócsoportoknál. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 169-172. (1978)

Szendrei János and Pelle Béla and Békésiné Fejes Katalin and Sárosy Józsefné and Szabó Balázsné and Aksënov Vasilij Pavlovic and Csukás István and Nekrasov Andrej Sergeevic: Szemle. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 254-256. (1978)

Szentgyörgyi Károly: The Sarmatian formations in the Tiszántúl area (East Hungary) and their stratigraphie position. In: Acta mineralogica-petrographica, (23) 2. pp. 279-297. (1978)

Szentgáli Gyula: Milyen átszervezések szükségesek egy megyei kórházban - az eddigi tapasztalatok alapján - a számítógépes betegnyilvántartás komplex bevezetésével.

Szigeti Lajos: József Attila apa-versei és "felismerés"-versei. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 231-258. (1978)

Szigeti Csaba: A semmi ágán : [egy magyar költészettörténeti reminiszcencia József Attila költészetében : tanulmány]. In: Bölcsész. pp. 58-65. (1978)

Szigeti Csaba and Petőfi Sándor: A halállal átitatott szerelem látomása : kísérlet Petőfi "A szerelem országa" c. versének értelmezésére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (1). pp. 7-24. (1978)

Szigeti Lajos: A "szabad-ötletek jegyzéke" és a kései versek : József Attila költészetének néhány motívumához. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (16). pp. 139-179. (1978)

Szigeti Lajos: A "szabad-ötletek jegyzéke" és a kései versek : József Attila költészetének néhány motívumához. (1978)

Szirmay Endre: Kreativitás az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 274-278. (1978)

Szádeczky-Kardoss Samu: Kiadatlan prológus a Konstantinápolyt az avar-perzsa ostromtól megszabadító Mária csodájának az elbeszéléséhez. In: Commentationes historico-hagiographicae hungarice scriptae summariis latinis adornatae, (1). pp. 39-60. (1978)

Szántó Imre: A falusi kisiskolai oktatás helyzete Magyarországon : (1790-1848). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (62). pp. 61-76. (1978)

Székely Gábor: Szintaktikai szabályszerüségek [! szabályszerűségek] a vogul népköltészetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (1). pp. 63-82. (1978)

Szépe György and Zsolnai József and Bereczki Sándor and Jáki László and Kiss Dénes and Prišvin Mihail Mihajlovič and Tasnádi Kubacska András: Szemle. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 52-56. (1978)

Szító András: Benthos investigations in the Tisza stretch between Tiszafüred-Kisköre. In: Tiscia 13. pp. 97-98. (1978)

Szögi Olga: A. A. Zaliznâk: Grammatičeskij slovar' russkogo âzyka. In: Dissertationes slavicae, (13). pp. 268-271. (1978)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Foiaş Ciprian: On injections, intertwining operators of class C0. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 163-167. (1978)

Szűcs K. and Rácz Béla and Német Béla and Kozma László and Sánta I. and Hilbert Margit: Measurement of fluorescence decay by tea uv nitrogen laser excitation. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 437-443. (1978)

Sánta István and Rácz Béla and Kozma László and Német Béla: Investigations of uv tea N2 lasers. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 395-403. (1978)

Sőrés Anna: A francia nyelv igéinek csoportositása [! csoportosítása] bővitményeik [! bővítményeik] és jelentésük alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (1). pp. 47-62. (1978)

T

T. Kovács Gábor: Palaeozoic and Precambrian formations of the area of Algyő, Ferencszállás and Kiskundorozsma, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (23) 2. pp. 267-278. (1978)

T. Rockenbauer Ágnes and Lombai György and Szakál Sándor: Néhány hidegkonyhai készítmény mikrobiológiai minősítése indikátor mikroflórájuk alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 1-2. pp. 27-34. (1978)

Tafel Werner and Voigt Jürgen and Weidmann Joachim: The singular sequence problem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 383-388. (1978)

Tanács István: Táborok. In: Bölcsész. pp. 82-89. (1978)

Tardy Lajos: Beyond the Ottoman empire : 14th-16th century Hungarian diplomacy in the east. (1978)

Tari Irma and Köves Erzsébet and Sirokmán Ferenc: Effect of butachlor (2-chloro-2', 6 '-diethyl-N-) butoxymethyl-(acetanilide) on the basipetal transport of exogenous indole-3-acetic acid in maize seedlings. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 53-57. (1978)

Teodorescu Radu I.: Factorisations régulières et sous-espaces hyperinvariants. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 3-4. pp. 389-396. (1978)

Tsitsihvili G. V. and Sidamonidze Sh. I. and Tsintskaladze Z. P.: Influence of zeolite structures on their dehydration catalytic properties. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 313-317. (1978)

Tungler A. and Petró J. and Máthé T. and Besenyei G.: Magnetic study of zeolite-supported nickel katalysts. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 319-325. (1978)

Tánczos József and Tánczos Józsefné: Az epehólyag működésének neurohystológiai alapjai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 81-91. (1978)

Tímár Erzsébet: Motivi sociali e culturali dell' Illuminismo lombardo. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 138-169. (1978)

Tóth Árpád and Balogh Jánosné: A diazinon, a metilparation és a diklórfosz 4,4'-nitro-benzil-piridines reakciójának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 188-192. (1978)

Tóth József and Rakonczai János: The necessity and duty of the co-ordinated utilization of environmental resources in the region of Békéscsaba—Gyula—Békés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 37-46. (1978)

Tóth Károlyné: Napközis csoportom kulturális nevelése. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 43-47. (1978)

Törley Dezső and Vámosné Vigyázó Lilly: Az enzimes analízis helye és perspektívái a korszerű élelmiszeranalitikában I. : az enzimes analízis elméleti alapjai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 157-166. (1978)

Török Attila and Eller József: Fázis- és állapotsík módszer alkalmazása az idegi akciós potenciál dinamikájának és membránáram komponenseinek meghatározására.

Török Iván: A motiváltság, az aktivitás és a tanulási eredményesség összefüggései a felnőttoktatásban. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 96-109. (1978)

U

Uherkovich Gábor: Beiträge zur Kenntnis über das Vorkommen der Scenedesmus-Arten in Ungarn III. : Daten aus Südungarn. In: Tiscia 13. pp. 55-70. (1978)

Uytterhoeven Jan-Baptist: Metallic clusters in zeolites. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 53-69. (1978)

V

Vajda György Mihály: Irodalomtudományi törekvések 1977. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 63-106. (1978)

Vajda Ödön and Ravasz László: A hatósági élelmiszerellenőrzés fejlesztése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 65-72. (1978)

Van Minh Pham and Kádas Lajos: Tej előkészítése poliakrilamid-gél elektroforézises vizsgálatokhoz. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 73-77. (1978)

Van Minh Pham and Lindner Károly: A pillanat sterilezett tej fehérjéinek változása tárolás során. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 146-156. (1978)

Van Minh Pham and Lindner Károly and Kádas Lajos: A hőkezelés hatása a tej fehérjéire. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 78-84. (1978)

Varga Ilona: Az államháztartás új vonásai a XVII. századi Oroszországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (64). pp. 33-60. (1978)

Varga Sándorné: Az önismeret néhány kérdése a szakirodalom és egy longitudinális vizsgálat tükrében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 187-196. (1978)

Varga Éva and Kozma László and Deákné Farkas Éva and Molnár Miklós: O mehanizme vycyetaniâ molekul krasitelâ rodamina 6ž. In: Acta physica et chemica, (24) 3. pp. 371-379. (1978)

Varga Éva and Kozma László and Farkas Elek and Molnár Miklós: Issledovanie fotohimičeskih processov rodamina 6Ž hromatografičeskim metodom. In: Acta physica et chemica, (24) 4. pp. 423-431. (1978)

Varsányi Irén and Boros Judit and Bertalan Margit: Relations between the clay mineral and organic matter contents in the sediments of the South Great Plain, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (23) 2. pp. 319-331. (1978)

Vastag Györgyi: Az egyszerü [! egyszerű] és összetett mondatok gyakoriságának és szerkesztettségének nemzedékek szerinti vizsgálata Röszke nyelvjárásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (1). pp. 83-98. (1978)

Vastag Pal: Važnejšie svojstva formy gosudarstvennoj organizacii v Vengrii v pervye gody posle osvoboždeniâ. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (25) 6. pp. 1-16. (1978)

Veidner János: A standardizált fizika témazáró tesztekkel végzett teljesítménymérésekből levonható következtetések. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 23-29. (1978)

Veszprémi László: Az értékelés, osztályozás korszerűsítésének kérdései. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 197-208. (1978)

Vicze István and Sülyi József: Egységes betegdokumentációs rendszer (EBDR) alapelvei és a kísérleti időszak tapasztalatai.

Vidéki Mátyás: A környezet- és természetvédelmi oktatást-nevelést segítő általános iskolai biológiaszakkör munkaterve. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 245-248. (1978)

Villalpando R. Abelardo: Fundación, grandeza y desventura de la Villa Imperial de Potosí. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (63). pp. 11-19. (1978)

Vonsik Gyula: A kulturális politika néhány időszerü [!időszerű] kérdése. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 50-78. (1978)

Vonsik Gyula: A müveltségtartalom [!műveltségtartalom] kiválasztását és a müvelődési [!művelődési] cél megvalósulásának hogyanját meghatározó főbb tényezők. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 16-49. (1978)

Vámosné Vigyázó Lilly and Törley Dezső: Az enzimes analízis helye és perspektívái a korszerű élelmiszeranalitikában II. : állati eredetű élelmiszerek analitikája. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 5-6. pp. 167-172. (1978)

Váncsa A. L.: Results of the algological investigation of the Sajó bed stretch below Miskolc in 1976. In: Tiscia 13. pp. 71-81. (1978)

Vörös László: A Babits-líra egyik kulcsmotívumáról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (16). pp. 121-137. (1978)

Vörös László: A Babits-líra egyik kulcsmotívumáról. (1978)

W

Wagner Attila and Horváth Lóránd and Kiss Tibor and Gyetvai Judit: A tej lúgos foszfatáz próbáinak összehasonlítása a színmérés tükrében II. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 1-2. pp. 47-52. (1978)

Weitkamp J. and Farag H.: Isomerization of the methylnonanes and 2-methyloctane on a bifunctional zeolyte catalyst. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 327-333. (1978)

Wendlandt Klaus-Peter and Bremer Heinrich and Becker K. and Steinberg K.-H.: Catalytic properties of modifded mordenites in the cracking of n-octane and iso-octane. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 335-346. (1978)

Williams Lawrence R.: A quasimilarity model for algebraic operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 185-188. (1978)

Wu Pei Yuan: Jordan model for weak contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (40) 1-2. pp. 189-196. (1978)

Z

Zakar András: A serdülő tanulók pályaismeretét alakító pszichológiai tényezők. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 389-402. (1978)

Zatorski W. and Krzyzanowski S.: Conversion of methanol to hydrocarbons over natural mordenite. In: Acta physica et chemica, (24) 1-2. pp. 347-352. (1978)

Zetelakiné Horváth Kornélia: Gravimetriás maceráz-aktivitás mérés. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 85-93. (1978)

Zetelakiné Horváth Kornélia: Műszeres módszer maceráz-aktivitás mérésére. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (24) 3-4. pp. 94-103. (1978)

Zimonyi István and Tardy Lajos: [Rabok, kalmárok, követek az Oszmán Birodalomról]. In: Bölcsész. pp. 109-112. (1978)

Zsiga Attila László: A Hortobágy vízföldrajzának és kialakulásának vizsgálata térképészeti módszerekkel. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 51-62. (1978)

Zsolnai József: Beszédművelés - beszédfejlesztés kisiskoláskorban : 2. kommunikációs figyelmet és fegyelmet fejlesztő gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 7-11. (1978)

Zsolnai Józsefné: Szeretet - kapcsolatról gyerekszemmel. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 119-121. (1978)

Zukovits Imre: Az iskolai oktató-nevelő tevékenység vezetésének, irányításának pedagógiai és pszichológiai kérdései. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 99-106. (1978)

Zukovits Imre: A feladatlapok kérdéseinek, feladatainak variációi a természettudományos tárgyak oktatásában. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 141-150. (1978)

Zukovits Imre: A feladatlapok szerkezeti változatai, didaktikai és metodikai kapcsolatai. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 264-274. (1978)

Á

Ábrahám Ambrus Andor: Commemoration of József Gelei, on the occasion of the Twenty-Fifth anniversary of his death. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 3-12. (1978)

Ábrahám Ambrus Andor: Light-and electron-microscopic investigation into the ceroma of ducks with particular regard to the Herbst corpuscles. In: Acta biologica, (24) 1-4. pp. 59-88. (1978)

Ádámosi Margit and Végvári Péter and B. Tóth Mária and Hamar József and Bancsi István and Ferencz Magdolna: Limnological investigations in the longitudinal section of the river Tisza. In: Tiscia 13. pp. 99-140. (1978)

Ágoston György: Experimental plan for the transformation of grammar school and vocational secondary school training into differentiated branches of a unified secondary school education. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 359-378. (1978)

Ágoston György: Kísérleti terv a gimnáziumi és szakközépiskolai képzés átalakítására egységes középiskolai képzés differenciált ágazataivá. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 83-102. (1978)

Ágoston György: Versuchplan für die Umanderung des Gymnasial- und Fachmittelschulunterrichts zu differenzierten zweigen eines Einheitlichen Mittelschulunterrichts. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 477-498. (1978)

Ágoston György: Èksperimental'nyj plan reformy srednego i special'nogo obrazovaniâ v otrasli edinogo differencirovannogo srednego obrazovaniâ. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (20). pp. 225-247. (1978)

É

Égető Emese: Papírpénz-e a hitelpénz? In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (15). pp. 3-12. (1978)

Ö

Ördögh Győzőné: Természetismereti kísérletezés a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 117-119. (1978)

Ú

Újfalusi Németh Jenő: Les sources françaises de l'Essay on Man hongrois. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (5). pp. 250-285. (1978)

This list was generated on 2024. június 18. 05:16:04 CEST.