Items where Year is 1979

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ü | Ő
Number of items: 577.

A

Abonyiné Palotás Jolán: Regional systems of infrastructure. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (19). pp. 35-40. (1979)

Agócs Pál Mihály and Motika G. and Szabó J. A. and Zoltai A. I.: Liquid crystals 1. : Synthesis and investigation of cholesteryl fluorbenzoates. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 173-178. (1979)

Ajtai Miklós: A változó feltételek a gazdasági épitésben [!építésben] és a müszaki [!műszaki] értelmiség feladatai. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 43-52. (1979)

Aksliničev I. T. and Ketkovič A. A.: Lazernyj zond diâ issledovaniâ optičeskih harakteristik biologičeskih sred.

Akszentievics György: A fővárosi és a vidéki értelmiség társadalmi helyzetének összehasonlítása. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 144-159. (1979)

Albert Sándor: Vers une théorie linguistique de la traduction de textes. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (6). pp. 3-16. (1979)

Almási L. and Csernay László and Csirik János and Nemessányi Zoltán: Új képkijelzési lehetőségek a SEGAMS-ban.

Andó Mihály and Vágás István: Hydrological factors of the flood at Szeged in 1879. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (19). pp. 95-103. (1979)

Angyal István and Hofhauser Béla and Kiss Péter: Az SPSS statisztikai programcsomag használatának tapasztalatai.

Antalffy György: Ansprache. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 6-16. (1979)

Antalffy György: Megnyitó beszéd. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 5-11. (1979)

Antalffy György: Vstupitel’naâ reč’. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 6-15. (1979)

Avasi Béla and Bárdos Lajos: Hangrendszerek és moduszok : Bárdos Lajos rendszerezési elveit alkalmazva : II. (folytatás). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-218. (1979)

B

B. Fejes Katalin: Néhány mondatszerkezeti sajátság összefüggése iskolai fogalmazásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 123-137. (1979)

B. Fejes Katalin and Horgas Béla and Lázár Ervin and Kósa Csaba and Zsolnai József: Tanítványainknak ajánlhatjuk. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 71-72. (1979)

B. Nagy András: Szűrési célokra szolgáló számítógépes kikérdezés munkahelyi környezetben.

Baker Irvine Noel and Liverpool Lennox S. O.: The value distribution of entire functions of order at most one. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 3-14. (1979)

Bali Katalin and Michailovits Lehel and Hevesi Imre: Preparation of amorphous V2O5 thin films by chemical vapour deposition method. In: Acta physica et chemica, (25) 1-2. pp. 43-45. (1979)

Balogh Kálmán: Book review - Bárdossy Gy.: Karsztbauxitok : bauxittelepek karbonátos kőzeteken. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 187-188. (1979)

Balogh Tibor: Egy sajátos konceptualizálás: a "kompetitivitás" és "kooperativitás" metapszichológiai értelmezése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (23). pp. 3-14. (1979)

Baltási Judit: Milyen szintet értek el negyedikeseim a kiemelt esztétikai nevelés eredményeként? In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 121-127. (1979)

Baláspiri Lajos and Papp György and Tóth M. and Sirokmán Ferenc and Kovács Kálmán: Synthesis of bradykinin analogues containing optically-active pipecolic acid. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 179-185. (1979)

Bank Klára and Rudl József: Process urbanizacii v Vengrii v 1950-75 gg. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (19). pp. 61-77. (1979)

Bartos Attila and Karácsony István: A rendszerelmélet alkalmazása rákos betegek mortalitási vizsgálatához.

Barótiné Gaál Márta and Platonov Andrej Platonovič: A metamorfózis szerepe A. Platanov „Szemétfúvó szél" c. elbeszélésében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-56. (1979)

Belányi György: Átértékelések : [vers]. In: Bölcsész. pp. 49-50. (1979)

Bencze József and Grastyán Endre and Héjjas István and Czopf József and Hegedűs Csongor: Agyi kiváltott potenciál elemzése objektív perimetriához.

Bendig J. and Henkel B. and Kreysig D.: Deactivation behaviour of arenes and heteroarenes 16. : Fluorescence quenching of anthracene-like compounds by exciemer formation. In: Acta physica et chemica, (25) 1-2. pp. 57-67. (1979)

Benedek György and Török Rozália and Nagy Elemérné and Obál Ferenc: Az alvás-ébrenlét ciklus ritmicitásának vizsgálata : feltételes valószínűségek.

Benedek Nándor: Formazione delle parole mediante prefissi. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (6). pp. 81-125. (1979)

Benkő András: Das produktionsgenossenschaftliche Rechtsstatut, Mittel der staatlichen Führung. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 155-170. (1979)

Benkő András: Primernyi ustav proizvodstvennyh kooperativov, kak orudie gosudarstvennogo upravleniâ. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 128-139. (1979)

Benkő András: A termelőszövetkezeti alapszabály, mint az állami irányítás eszköze. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 120-130. (1979)

Bercovici Hari: C0-Fredholm operators I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 15-27. (1979)

Bercovici Hari: Compléments à l'étude des opérateurs de classe C0 IV. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 29-31. (1979)

Bereczki Sándor: A tantervelméleti kérdések jelentkezése a felsőoktatás pedagógiájában a felszabadulás előtt és után. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 121-129. (1979)

Bereczki Sándor and Danilov Mihail Aleksandrovič and Boldirev Nikolaj Ivanovič: M. A. Danyilov-N. I. Boldirev: Pedagógiai metodológia és kutatásmódszertan. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 256-258. (1979)

Bereczki Sándor and Kozma Tamás: Kozma Tamás: A nevelésszociológia alapjai. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 186-187. (1979)

Bereczki Sándor and Petrikás Árpád: Petrikás Árpád szerk.: A tanulói önkormányzat fejlesztése. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 193-195. (1979)

Bernardelli Ezio: Per uno studio sul cronologico in alcuni momenti della cinematografia ungherese. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (6). pp. 127-143. (1979)

Biczók Ferenc: Importance of Protozoa in the Dynamic Changes of the Rhizosphere. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 121-132. (1979)

Boda Krisztina and Eller József and Kata Mihály and Győri István: Gyógyszertartalmú porok keveredését leíró egyenlet kiválasztása statisztikai módszerekkel.

Bodrogközy György: From the life of the Tisza-Research Working Committee Tisza-Research Conference X : 1979. In: Tiscia 14. pp. 229-248. (1979)

Bodrogközy György: Professor dr. Imre Horváth : 1926-1979. In: Tiscia 14. pp. 3-5. (1979)

Bodrogközy György and Horváth Imre: Effect of lasting floods on the species composition and organic-matter production of the marshy meadow-lands in the floodplains of the Tisza. In: Tiscia 14. pp. 81-88. (1979)

Bolla Marianna and Czeizel Endre and Telegdi László and Tusnády Gábor: Többszörös veleszületett rendellenességek statisztikai vizsgálata.

Bolyky János and Kozmann György and Szlávik Ferenc and Wolf Tamás and Antalóczy Zoltán and Regős László and Bukosza István and Bíró Sándor: A KFKI-OTKI kisszámítógépes EKG diagnosztikai rendszer fejlesztés tapasztalatainak áttekintése.

Bonifert Domonkosné and Szántó Lajos: Fogalmak különböző szintű bevezetésének jelentősége a 6. osztályos fizikaoktatásban. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 40-42. (1979)

Borkowski Janusz: Die Rechtsregelung der Lage der Landwirtschaftlichen Genossenschaften in der Volksrepublik Polen. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 44-57. (1979)

Borkowski Janusz: Pravovoe regulirovanie položeniâ sel’skohozâjstvennyh kooperativov v Pol’skoj Narodnoj Respublike. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 38-48. (1979)

Borkowski Janusz: A mezőgazdasági szövetkezetek helyzetének jogi szabályozása a Lengyel Népköztársaságban. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 32-43. (1979)

Bosnyák Sándor and Kovács Ferencné: Az egészségügyi gép- és műszernyilvántartás számítógépes rendszere.

Bouldin Richard: Essential spectrum for a Banach space operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 33-37. (1979)

Bratinka József: Adalékok a fegyver jelentéstörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 71-83. (1979)

Bruckner Győző: Tibor Széki : A tribute on the occasion of the 100th anniversary of his birthday. In: Acta physica et chemica, (25) 1-2. pp. 5-8. (1979)

Burgess John Patton: On a set-mapping problem of Hajnal and Máté. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 283-288. (1979)

Bába Károly: Magyarországon védendő puhatestű fajok. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 25-30. (1979)

Bácskai Erzsébet: Írott és beszélt nyelvi megnyilatkozások elemzése pszicholingvisztikai szempontból. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 131-140. (1979)

Bán Miklós István and Bálint I. and Révész Márta: Simulated semiempirical molecular orbital calculations 1. : Transferability of Fock matrix elements. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 113-127. (1979)

Bánlaky Pál: Közmüvelődés [!közművelődés] és értelmiség. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 83-94. (1979)

Báron Lászlóné: Az alapműveletek és a lineáris függvény kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 304-308. (1979)

Bárány Ilona and Mezősi Gábor: Further data concerning the morphogenetical evaluation of karst dolines in Bükk. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (19). pp. 105-115. (1979)

Békési Sándor: Új, szuboptimális lényegkiemelési eljárás surface mapping szívvizsgálatoknál.

Békésiné Fejes Katalin: „Játsszunk a hangunkkal!": néhány megjegyzés a 2. osztályos Anyanyelvünk egyik fejezetéhez. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 223-225. (1979)

Békéssy András: Estimation of average length of search on random zero-one matrices. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 241-245. (1979)

Bóra Ferenc: Az azonosulás és ellenérzés hatása a 4. osztályos tanulók színházi élményeiben. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 8-12. (1979)

Bóra Ferenc: A harmadik és negyedik osztályos általános iskolai tanulók színházi élménye fogalmazványaik tükrében. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 164-168. (1979)

Büky László: Metaforikus hasonlatok : Füst Milán költői nyelvében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 139-147. (1979)

C

Ceauşescu Zoia and Foiaş Ciprian: On intertwining dilations V. : letter to the Editor. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 457-459. (1979)

Chirkov M. K.: On some types of incompletely specified automata. In: Acta cybernetica, (4) 2. pp. 151-165. (1979)

Chung Lung Ock and Luh Jiang: Scalar central elements in an algebra over a principal ideal domain. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 289-293. (1979)

Copf János and Csáki Péter: "EEG Metria" számítógépes programcsomag spontán és kiváltott agyi bioelektromos jelek elemzésére.

Csanády Miklós and Bom Antony H. and Wletter Wim and Ligtvoet Cees and Zwieten Gerard van and Vogel Jan: Az echocardiogrammok számítógépes analízise.

Csapó Benő: A kombinatív képesség és értékelésének feltételei. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 1-125. (1979)

Csejtei Dezső: Az inka birodalom vallásának sajátosságai a marxi formációelmélet tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (23). pp. 15-32. (1979)

Csirikné Czachesz Erzsébet: Az alsó tagozatos tankönyvek szókincse. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 1-201. (1979)

Csizmazia György: Mammológiai vizsgálatok a homokbuckás Ásotthalmi ,,Emlékerdő"-ben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 15-23. (1979)

Csorba Győzőné and Leövey Jenőné and Molnár Sándor: A torna oktatási anyagának módszeres felépítése az általános iskola 2. osztályában. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 290-295. (1979)

Csorba Józsefné and Leövey Jenőné and Molnár Sándor: Módszertani ajánlás az 1. osztályos testneveléshez. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 61-67. (1979)

Csukás M. and Gyárfás Iván and Kamarás I. and Török E. and Ruda Mihály: A juvenilis hypertonia komplex vizsgálatának szervezése és két alrendszerének számítógépes megvalósítása.

Császár József: Ligand substitution and complex structure 15. : Magnetic and spectral studies of Ni[Hsal-pX.Ph]2 type complexes. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 141-145. (1979)

Császár József: Spectra of schiff bases of the type x, y-benzilidene-4-z-aniline. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 137-139. (1979)

Császár József: Spectral studies of schiff bases derived from aromatic aldehydes and alophatic amines. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 129-135. (1979)

Csébfalvi György and Szilárd István and Tényi Jenő: Becslési módszer cardiovascularis kérdőíves előszűrési adatok számítógépes értékelésének megbízhatósági paramétereire.

Czabay Ilona: Az értékelemzésről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-9. (1979)

Czédli Gábor: On the lattice of congruence varieties of locally equational classes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 39-45. (1979)

Czúcz Ottó: Öregségi nyugdíjrendszerek az európai szocialista országokban : az alapellátások típusai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (26) 1. pp. 1-38. (1979)

Czúth Béla: Geiserich és vandáljai Rómában, 455. jún. 2-16. : a Nyugat-Római Birodalom politikai felbomlásának történetéhez. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 25-32. (1979)

D

Datiev K. M.: Matematičeskoe modelirovanie na èvm harakteristik impatt-geheratorov. In: Acta physica et chemica, (25) 1-2. pp. 23-28. (1979)

Deme László: Értelmiség és beszédkultura [!beszédkultúra]. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 95-105. (1979)

Demetrovics János: On the equivalence of candidate keys with Sperner systems. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 247-252. (1979)

Demetrovics János and Hannák László: The cardinality of closed sets in pre-complete classes in k-valued logics. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 273-277. (1979)

Deák György: A 7. osztályos kémiai ellenőrző feladatlapok ismertetése. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 238-243. (1979)

Deák György: Az általános iskola 7. osztálya számára készült kémiai ellenőrző füzet ismertetése. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 114-118. (1979)

Deák György: Az általános iskola 7. osztálya számára készült kémiai ellenőrző füzet ismertetése. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 159-163. (1979)

Deák Györgyné Simon Mária: A nyelvi tényezők a kémia tanításában. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 309-310. (1979)

Dobcsányi Ferenc: Irodalomtanításunk tantárgypedagógiai alapelvei. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 295-303. (1979)

Dombi Alice: Serdülőkorú tanulók erkölcsi ítéletei és magatartása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 141-147. (1979)

Dombos Kálmán and Galgóczy Gábor and Galambos Éva and Mándi András and Hunya Péter and Hantos Zoltán: Komplex légzésfunkciós laboratórium vizsgálati eredményeinek számítógépes összehasonlítása egyszerű szűrővizsgálati adatokkal.

Domé Mária: Die Auswirkung des Doppelcharakters der Genossenschaft auf die Funktionen der Leitung. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 171-178. (1979)

Domé Mária: Vliânie dvojstvennogo haraktera kooperativov na funkcii rukovodstva. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 140-144. (1979)

Domé Mária: A szövetkezet kettős jellegének hatása a vezetési funkcióra. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 131-135. (1979)

Dragán Iván: Einige Zusammenhänge zwischen dem Mitgliedschaftsrechtsverhältnis und den Interessenverhältnissen. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 342-350. (1979)

Dragán Iván: Nekotorye vzaimozavisimosti členskih pravootnošenii i sootnošenij interesov. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 271-275. (1979)

Dragán Iván: A tagsági jogviszony és érdekviszonyok néhány összefüggése. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 259-264. (1979)

Durdiak Michal: A Csehszlovákiai Szövetkezeti Földművesek Szövetségének jogi helyzete. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 248-258. (1979)

Durdiak Michal: Pravovoe položenie Čehoslovackoj federacii kooperativnyh zemledel’cev. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 258-268. (1979)

Durdiak Michal: Rechtliche Situation des Verbandes der slowakischen Genossenschaftslandwirte. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 327-341. (1979)

Duró Lajos: A személyközi viszonyok fejlődése a gimnázium első osztályában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (21). pp. 3-32. (1979)

Dékány András: A lét misztériuma mint Gabriel Marcel vallásos egzisztencialista ontológiájának központi kategóriája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (23). pp. 33-46. (1979)

Džamirzaev A. A.: O svojstve peremešivaniâ v smysle A. Ren'i dlâ čisla položitel'nyh summ. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 47-53. (1979)

E

Eller József and Győri István: Linearizáló transzformáció segítségével kapott paraméterbecslések jóságának vizsgálata szimulációval.

Erdei M.: Nutrition-biological investigation into the red fox population living in the flood plain of the Tisza-Maros. In: Tiscia 14. pp. 217-224. (1979)

Erdei Sándor: Rendhagyó oroszórák az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 252-255. (1979)

Erdős Pál and Kátai Imre: On the concentration of distribution of additive functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 295-305. (1979)

F

Farkas Ferenc and Wacha Imre: Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 187-188. (1979)

Farkas Gyula: Die körperliche Entwicklung der Kinder von Békés. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 143-153. (1979)

Fenyvesi István: M. Gorkij művei a magyarországi sajtóban (1899—1919) az egyes művek közléstörténete és fordítástextológiája. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 71-82. (1979)

Fenyő István and Sima Dezső and Siminszky Márió: Egy diagnosztikus célt szolgáló tanulóprogram.

Ferencz Béláné: A Hold mozgása és fényváltozásai. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 52-58. (1979)

Ferenczi Imre: Jugoszláviai magyar hiedelmek, népmondák a törökökről és tatárokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 181-224. (1979)

Finnegan Michael and Marcsik Antónia: A non-metric examination of the relationships between osteological remains from Hungary representing populations of avar period. In: Acta biologica, (25) 1-2. pp. 97-118. (1979)

Fintha István: Revision of the home distribution of Wolffia arrhiza (L.). In: Tiscia 14. pp. 71-79. (1979)

Fischer Ferenc: A chilei hadsereg és a német katonai befolyás : 1885-1914. In: Tudományos szocializmus, (16). pp. 3-83. (1979)

Fong Che Kao: Extensions of Lomonosov's invariant subspace theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 55-62. (1979)

Fong Che Kao: On the essential maximal numerical range. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 307-315. (1979)

Fournel Paul and Sőrés Anna: Paul Fournel novellái. In: Bölcsész. pp. 103-118. (1979)

Frank András: Covering branchings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 77-81. (1979)

Frank András: Kernel systems of directed graphs. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 63-76. (1979)

Fried Erich and Pixley Alden F.: The dual discriminator function in universal algebra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 83-100. (1979)

Fábry Valér: Pravovye akty proizvodstvennyh kooperativov. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 145-149. (1979)

Fábry Valér: Rechtsakte in den Produktionsgenossenschaften. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 179-195. (1979)

Fábry Valér: Termelőszövetkezeti jogi aktusok. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 136-140. (1979)

Fülöp Ferenc and Bernáth Gábor and Hermecz István and Mészáros Zoltán: Saturated heterocycles 21. : Synthesis of 2,3-trimethylene- and tetramethylene4-oxo-pyrido[1,2-a] pyrimidine-7, 8-and 9-carboxylic acid derivatives with potentian pharmacological activity. In: Acta physica et chemica, (25) 1-2. pp. 79-84. (1979)

G

Galambos Lajosné and Ruda Mihály: A SIS77 számítógépes rendszer alkalmazásának tapasztalatai az országos kórházi morbiditási vizsgálatokban.

Galgóczi László: Betegségneveink történetéből: A köszvény 'Gicht, Podagra' szavunk eredete. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 57-61. (1979)

Galibej V. I. and Tolpygina T. A. and Andor I. A.: Issledovanie iniciruûŝej aktivnosti funkcional'no-zameŝennyh mono- i diperkisej pri polimerizacii stirola v masse i èmul'sii. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 195-200. (1979)

Gallé László: Wirkung der Luftverunreinigung auf die Verarmung der Flechtenvegetation der Stadt Szeged und ihre Umgebung. In: Acta biologica, (25) 1-2. pp. 3-15. (1979)

Garádi János: Kórházi morbiditási adatok terminálos lekérdezése.

Gergely Jenő: A tantárgycsoport választásának értékorientációs tényezői a gimnáziumi fakultativ [!fakultatív] képzési kisérletben [!kísérletben]. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (21). pp. 33-55. (1979)

Geréb György: Pszichológiai vizsgálatok az „éberségi szint" tanulmányozására és a figyelem jelenségének újabb megvilágítására. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 17-20. (1979)

Geréb György and Benkő Katalin: Figyelemzavarban szenvedő gyermekek dominánsan pszichés eredetű zavarainak vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 159-172. (1979)

Ghoneim Mohamed Ahmed F. and Szederkényi Tibor: Petrological review of the Ófalu serpentinite, Mecsek Mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 5-18. (1979)

Ghyczy Kálmán and B. Nagy András and Wolf Tamás: Multifaktoriális vizsgálatok cluster analízissel a zsírvérűség kórismézésében.

Gidófalvi Zoltán: A new statistical solution for the deadlock problem in resource management systems. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 253-258. (1979)

Gomola György: Új hatáskörök a megyei (fővárosi) élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézeteknél. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 99-100. (1979)

Gomola György: A megyei (fővárosi) élelmiszerellenőrző és vegyvizsgáló intézetek Szervezeti és Működési Szabályzata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 97-98. (1979)

Graguss Pál: Polyphyletic Origin of Angiosperms in the Light of Xylotomy. In: Acta biologica, (25) 1-2. pp. 17-31. (1979)

Gregorowicz Jan and Nagyné Krajkó Erzsébet: A logika Lengyelországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (22). pp. 5-11. (1979)

Gronau Hans-Dietrich O. F.: On Sperner families in which no 3 sets have an empty intersection. In: Acta cybernetica, (4) 2. pp. 213-220. (1979)

Gronau Hans-Dietrich O. F.: Recognition of monotone functions. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 279-281. (1979)

Guttmann Miklós: A magyartanárok továbbképzéséről. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 180-183. (1979)

Gvozdeckij Nikolaj Andreevič: Оsobennosti cirkulâcii karstovyh vod v izvestnâkovyh gorah Kryma i Bol'šogo Kavkaza. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (19). pp. 79-82. (1979)

Györke Zoltán: A szólások és közmondások frazeológiához tartozásának kérdései. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 63-70. (1979)

Győri Imre: A müszaki [!műszaki] értelmiség a közmüvelődésben [!közművelődésben]. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 35-42. (1979)

Gábor Miklósné: Túróféleségek fehérjetartalmának meghatározása spektrofotometriásan az ultraibolya tartományban. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 13-18. (1979)

Gácser József and Farkas Katalin and Riesz Béla and Varga Sándorné: A tanulás és a közösség kapcsolatának néhány kérdése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-158. (1979)

H

H. Tóth Erika and Loginova Valentina Georgievna: V. G. Loginova: Nacsinajem govority po-russzki. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 192-193. (1979)

Hajzer Lajos and Bondarko Liâ Vasil'evna: L. V. Bondarko: Zvukovoj sztroj szovremennovo russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 190-191. (1979)

Hamar József: Some new zooflagellates from Hungary. In: Tiscia 14. pp. 147-162. (1979)

Hamar József: Zooflagellates from the water storage area of Kisköre (Hungary). In: Tiscia 14. pp. 139-145. (1979)

Hantos Péter and Tuchányi Gyula: On-line interaktív betegnyilvántartó rendszer továbbfejlesztési kérdései.

Hantos Zoltán and Klebniczki József and Daróczy Bálint and Dombos Kálmán and Rabloczky György and Galgóczy Gábor: A légzésmechanika vizsgálata a kényszerített oszcilláció módszerével.

Hegedűs Mária and Kiss Piroska and Berényi L.: Salmonellae in the surface waters of Csongrád county. In: Tiscia 14. pp. 25-39. (1979)

Herbszt Zoltán: Az erdő csodái : [vers]. In: Bölcsész. p. 46. (1979)

Herbszt Zoltán: Háromkirályok : [vers]. In: Bölcsész. p. 45. (1979)

Herbszt Zoltán: Ringmusoló : [vers]. In: Bölcsész. p. 47. (1979)

Herbszt Zoltán: Záporod alá fehéret : [vers]. In: Bölcsész. p. 48. (1979)

Herrero Domingo Antonio: Quasisimilar operators with different spectra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 101-118. (1979)

Herrmann Christian: Affine algebras in congruence modular varieties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 119-125. (1979)

Hetényi Magdolna: Thermal degradation of the oil shale kerogen of Pula (Hungary) at 473 and 573 K. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 99-111. (1979)

Hilmy Mohamed Ezzeldin and Abdel Wahab Hafez S. and El Sokkary A. A.: Petrography and chemistry of the granitic rocks and the overlying Nubian sandstones in Bir Um Hibal area, southeast of Aswan, Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 41-62. (1979)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 310-317. (1979)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben: a közlő-kifejezőképesség fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 168-173. (1979)

Hoffmann Zsuzsanna: A Dirae mint carmen magicum. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 17-23. (1979)

Honffy Pál: Bepillantás a tankönyvkészítés műhelyébe. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 68-71. (1979)

Horbaczewski Zbysław and Kocsondi András: Az operacionalizmus helye a mai polgári tudományfilozófiában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (22). pp. 12-22. (1979)

Hortobágyi Tibor: New Chlorococcales species in the Danube Hybrid algae? In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 7-12. (1979)

Horváth Dénes: Az 1. osztályos rajz tantárgy lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 103-113. (1979)

Horváth Dénes: Gondolatok az 1. osztályos rajz tantárgyhoz. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 31-39. (1979)

Horváth Imre: Professor Pál Greguss is ninety years old. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 3-6. (1979)

Horváth Imre and Margóczi Katalin: Region reconstruction of the Tisza dead-arm at Lakitelek on the basis of the ecological investigations performed in Tőserdő. In: Tiscia 14. pp. 89-104. (1979)

Horváth Imre and Stammer Aranka: Electron-microscopical structure of gill lamellae of the ide (Leuciscus idus), with particular regard to the chloride cells and H,S pollution. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 133-142. (1979)

Horváth Imre and Takács Edit and Mihalik Erzsébet: Effect of the intensity of illumination on the dry-matter production and tissue structure of the Capsium species. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 71-84. (1979)

Horváth Lajos and Szilágyi János: Programozható integrált áramkörös, állásos automatikák tervezése READ ONLY memóriákkal. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 95-101. (1979)

Horváth Lajos and Vincze Ferenc: Élelmiszeripari üzemek berendezéseinek programozható gépi mosása. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 79-85. (1979)

Horváth Lajosné and Sebők Tibor: A gabona légzésintenzitás mérésének jelentősége, meghatározási módszere. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 73-77. (1979)

Horváth László and Szörényi Tamás: Low temperature electron paramagnetic studies in vanadium phosphate glasses. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 89-96. (1979)

Horváth Márton: A pedagógusok társadalmi helyzete és szerepük a változó iskolában. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 182-202. (1979)

Horváth Rudolf and Berecz Árpád: A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai. (1979)

Horváthné Mészáros Mária and Kemenesné Fügedi Klára: Water investigations of the Triple-Körös. In: Tiscia 14. pp. 19-23. (1979)

Huszka Tibor: Hústechnológiai műveletek mikroszkópos vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 45-52. (1979)

Huszka Tibor and Bajúszné Kabók Katalin: Húspép reológiai tulajdonságainak vizsgálata „Soluprát" adagolás függvényében. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 33-43. (1979)

Huszár Tibor: Az értelmiségelméletek kritikai áttekintése. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 53-66. (1979)

Huszár Tibor: A magyar értelmiség szerkezetváltozása és funkciói. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 67-82. (1979)

Hámori I. and Deákné Farkas Éva and Kozma László: Izučenie vnutrimolekulârnyh perehodov v rastvorah organičeskih krasitelej. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 97-102. (1979)

Hähnert Richard: Probleme der rechtlichen Regelung der Mitgliedschaft im LPG-Recht der DDR. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 259-263. (1979)

Hähnert Richard: Problemy pravovogo regulirovaniâ kooperativnogo členstva v zakonodatel’stve o sel’skohozâjstvennyh kooperativah GDR. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 206-210. (1979)

Hähnert Richard: A szövetkezeti tagság jogi szabályozásának problémái az NDK mezőgazdasági szövetkezeti jogában. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 195-199. (1979)

Héderné Kozák Róza: A szocialista politikai tudat kialakulásának néhány problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (23). pp. 47-58. (1979)

Héjjas István and Bencze József and Hegedűs Csongor and Téglási Endre: Orvosi célú kapacitív érzékelőrendszer villamos terének számítógépes vizsgálata.

Hévizi Ottó: Békétlen ikon : [vers]. In: Bölcsész. p. 4. (1979)

Hévizi Ottó: Irgalmatlan : [vers]. In: Bölcsész. p. 5. (1979)

Hévizi Ottó: A folyó : disszonett 16 éves fényképein hátára. In: Bölcsész. p. 3. (1979)

Hévizi Ottó: A zuhanás : [vers]. In: Bölcsész. p. 6. (1979)

I

Imre Ottó: A munka szerinti elosztás társadalmi érvényességének kritériumrendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (16). pp. 3-15. (1979)

Ivanovics Magdolna: Az élelmiszerek előállításának élelmezésegészségügyi szabályzata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 199-200. (1979)

J

Jakucs László: Detection of astroblemes with the aid of satellite photographs. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (19). pp. 83-94. (1979)

Janurik Tamás: A szölkup névutók, igekötők és valódi határozószók morfológiai típusainak áttekintése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 149-159. (1979)

Janurik Tamás and M. Korchmáros Valéria and Lerch Ágnes and Mikola Tibor and Rainio Markku: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 235-260. (1979)

Jeszenszky Gézáné and Szentgáliné Csórián Erzsébet: Fertőzőbeteg nyilvántartási rendszer.

Juhász Károly: Tanítók XIV. Nyári Akadémiája. In: Módszertani közlemények, (19) 3. p. 184. (1979)

Juhász Miklós: Dispersed Matoniaceae spores from the Hungarian Lower and Middle Cretaceous sediments. In: Acta biologica, (25) 1-2. pp. 33-47. (1979)

Juhász Miklós: Investigation of some genera from the Lower and Middie Cretaceous in Transdanubia. In: Acta biologica, (25) 1-2. pp. 49-64. (1979)

Jékely Zoltán and Nemes Nagy Ágnes and Kormos István and Lear Edward and Mészáros Emőke and Kiss Anna: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 195-196. (1979)

Jólesz Ferenc and Szilágyi M.: A possible new model of neurons and neural processes based on the quantum-mechanical theory of measurement. In: Acta cybernetica, (4) 2. pp. 221-239. (1979)

K

Kabesh Mahmoud Lofty and Aly Monir M. and Attawiya Mohamed Y.: Petrochemistry and petrogenesis of some post-trap alkaline granite of Gabal Hufash, Surdud area, Yemen Arab Republic. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 29-40. (1979)

Kacskovics Miklós: Az Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézetek III. Tudományos Konferenciája : Győr, 1979. október 10-11. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 193-198. (1979)

Kacsukné Bruckner Lívia: On the Garden-of-Eden problem for one-dimensional cellular automata. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 259-262. (1979)

Kallós Gábor: Az élet céljának és értelmének néhány kérdése a világra nyitottság tükrében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 11-18. (1979)

Kan Charn-Huen: On Fong and Sucheston's mixing property of operators in a Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 317-325. (1979)

Kanyár Béla and Bozóky L. and Harnos Zsoltné and József Gábor: Az országos besugárzástervezési hálózat számítógépes rendszere.

Katona Endre: Linear parallel maps of tessellation automata. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 263-268. (1979)

Kazai Magdolna: Az "iter brundisinum" célzatának kérdéséhez. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 9-17. (1979)

Keczer Tamás: Középiskolások személyközi kapcsolatainak vizsgálata a fakultatív tantárgycsoportos oktatási kísérletben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 173-184. (1979)

Kedves Miklós: Intraspecific morphological variations at recent Angiospermatophyta pollen grains : Short communication. In: Acta biologica, (25) 1-2. pp. 65-68. (1979)

Kedves Miklós: Palynological investigations on sediments of the Lower Danian (Fish Clay) I. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 167-186. (1979)

Kedves Miklós: Scanning electron-microscopical investigations into the sporomorphes of the coal layers in the Dorog basin. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 35-44. (1979)

Kelendi Gyuláné: A beszélgetés művészete. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 244-246. (1979)

Kelendi Gyuláné: A gyermek és a munka. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 119-121. (1979)

Kemenes Béla: A jogászok feladatai a jogtudat formálásában. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 229-244. (1979)

Kemenesné Fügedi Klára and Horváthné Mészáros Mária: Investigation into the water quality of the Tisza from Csongrád till Tiszasziget. In: Tiscia 14. pp. 7-17. (1979)

Kerékgyártó Imre: Hatalom és nevelés. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 208-214. (1979)

Kerékgyártó Imre: Ingerözön, válaszadás, reagálás és nevelés. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 139-145. (1979)

Kerékgyártó Imre: Pénz és nevelés. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 261-267. (1979)

Kerékgyártó Imre: A családi nevelés és az iskola. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 96-102. (1979)

Kerékgyártó Imre: A film szerepe a tanulók nevelésében. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 1-7. (1979)

Khazal Reyadh R.: Multiplicative periodicity in rings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 133-136. (1979)

Kilárné Petróczki Ágnes and Vargha Márton and Keleti Júlia and Révész Tamás: Gyermekkori leukémia therapiás kísérletek számítógépes nyilvántartása és értékelése.

Kim K. H. and Roush Fred William: Schützenberger's monoids. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 269-272. (1979)

Kirschner Józsefné: Pályaválasztási munka a napköziben. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 127-130. (1979)

Kismarton Károly: Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete Élelmiszer Szabványosítási Program : Mintavételi és Vizsgálati Módszerek kódexbizottsági ülése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 95-96. (1979)

Kiss István: Algological and hydrological investigations into alkali soils, with particular regard to the problems of water uprushes and "variety of colours". In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 13-28. (1979)

Kiss István: Algological investigations in the dead arms of the river Tisza at Tiszaalpár and Tiszaug. In: Tiscia 14. pp. 41-61. (1979)

Kiss István: Seltene Strombomonas - Arten aus den toten Armen der Tisza (Theiss) am mittleren und oberen Flusslauf. In: Tiscia 14. pp. 63-70. (1979)

Kiss István: Szikes algatömegprodukciótól az „időérzékenység" rejtélyének újabb megközelítése felé. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 31-46. (1979)

Kiss Sándor: A kombinatorika tanításának néhány problémája alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 225-231. (1979)

Koczkás Imre: Adatok egy kollégiumi közösség erkölcsi szintjének pedagógiai vizsgálatához III. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 185-194. (1979)

Kolesar Juraj: Arbeitsverhältnisse der Mitglieder der Einheitlichen landwirtschaftlichen Genossenschaften. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 264-280. (1979)

Kolesar Juraj: Az egységes mezőgazdasági szövetkezetek tagjainak munkaviszonyai. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 200-211. (1979)

Kolesar Juraj: Trydovye otnošeniâ členov edinyh sel’skohozâjstvennyh kooperativov. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 211-221. (1979)

Komlósi Sándor: Mean ergodicity in G-semifinite von Neumann algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 327-334. (1979)

Koncz István: Examination of factors effecting the results of high temperature pyrolysis studies used to characterize non-soluble organic material of sedimentary rocks : critical evaluation of Gransch and Eisma's method. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 125-136. (1979)

Koncz János: Csongrád megye értelmisége. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 160-181. (1979)

Koncz János: Pedagógusok a Tanácsköztársaságban. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 73-78. (1979)

Kordik Zdeno: Arbeitverhaltnisse in der Kooperation der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 281-289. (1979)

Kordik Zdeno: Munkavégzés a szövetkezetek gazdasági társulásában. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 212-218. (1979)

Kordik Zdeno: Trud v zkonomičeskih ob’edineniâh kooperativov. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 222-227. (1979)

Korányi Mátyás: Konzervipari mosóvizek visszaforgatása, és másodlagos felhasználása. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 65-71. (1979)

Korčic Mihail A.: Sintakcičeskie sredstva kommentirovaniâ rečego processa v romane L. N. Tolstogo "Anna Karenina". In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 93-102. (1979)

Kottász József: 75 éves Balló Mátyás szabályrendelet-tervezete : a Codex Alimentarius Hungaricus csírája. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 137-179. (1979)

Kottász József: Az Élelmiszervizsgálati Közlemények huszonöt éve. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 113-119. (1979)

Kottász József: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1978. évi XXIV. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 1-2. pp. 7-8. (1979)

Kottász József: III. Országos Igazságügyi Szakértői Értekezlet : Budapest 1979. október 11-13. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. p. 200. (1979)

Koubek Vácłav: Sublattices of a distributive lattice. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 137-150. (1979)

Kovács Bernadette: Termisztoros hőmérő alkalmazása hűtőipari termékek maghőmérsékletének a mérésénél. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 91-94. (1979)

Kovács Józsefné and Kereszty Zsuzsa: Kereszty Zsuzsa szerk.: Bevezetés a napközi otthoni nevelőmunkába. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 191-192. (1979)

Kovács Kristóf András and Balogh László: Balogh László: Mag hó alatt. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 188-189. (1979)

Kovács L. and Deutsch Tibor and Schulz Miklós and Kardos J.: Egér L 1210 leukémia kezelése 1-D-arabinofuranczilcytozinnel - matematikai modell és számítógépes szimuláció.

Kozma Alajos and Tölgyesi György: Plant associacions of flood plains along the middle Tisza and their agricultural utilization. In: Tiscia 14. pp. 105-122. (1979)

Kozür M. I.: Pravovoe regulirovanie vnutrikolhoznyh otnošenij v SSSR i problemy ego dal’nejšego soveršenstvovaniâ. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 58-74. (1979)

Kozür M. I.: Rechtsregelung der Verhaltnisse innerhalb des Kolchos in der Sowjetunion und weitere Perfektionsprobleme der Regelung. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 69-91. (1979)

Kozür M. I.: A kolhozon belüli viszonyok jogi szabályozása a Szovjetunióban és a szabályozás további tökéletesítésének problémái. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 52-69. (1979)

Krajkó Gyula and Abonyiné Palotás Jolán: Rol' infrastruktury v territorial'nom razvitii. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (19). pp. 51-59. (1979)

Krajkó Gyula and Mészáros Rezső: Effects of industrialization on the economic and social changes in village areas on the South Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (19). pp. 3-33. (1979)

Kraus Erich: Fragen der rechtlichen Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse der Genossenschaftsbauern in den LPG der DDR. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 290-295. (1979)

Kraus Erich: Voprosy pravovogo regulirovaniâ trudovyh otnošenij kooperativnogo krest’ânstva v sel’skohozâjstvennyh proizvodstvennyh kooperativah GDR. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 228-233. (1979)

Kraus Erich: A szövetkezeti parasztok munkaviszonyának jogi kialakításával kapcsolatos kérdések az NDK mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 219-224. (1979)

Krishna Rao J. S. R. and Venkata Naidu B. and Visweswara Rao K.: Ore microscopic, X-ray and trace elemental data on manganese ores from Sandur, Karnataka, India. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 91-97. (1979)

Kristó Gyula and Anonymus : Szempontok Anonymus Gestájának megítéléséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (66). pp. 45-59. (1979)

Krotov V. G.: Note on the convergence of Fourier series in the spaces ΛPω. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 335-338. (1979)

Krékits József: Lexikai és grammatikai jelentésváltozások a delimitatív történésminőségű orosz igékben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-92. (1979)

Krékits József and Suara Róbert: Suara Róbert: Kevés szóval oroszul. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 189-190. (1979)

Kuba Attila and Csernay László: Transzmissziós számítógépes tomográfia szimulációjával szerzett tapasztalatok, II.

Kurucz Imre: Értelmiségünk közéleti és közmüvelődési [!közművelődési] tevékenysége. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 5-24. (1979)

Kutas Tibor and Csáki Péter and Herodek Sándor: A Balaton eutrofizálódási folyamatainak leírását célzó matematikai modellek.

Kádas Lajos and Lindner Károly: A banán gyümölcs cukortartalmának, víz állapotának és szabad aminósav tartalmának változása az érés során. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 1-2. pp. 20-25. (1979)

Kántor Dezső and Perecsényi Erzsébet: Dohányipari termékek mikrobiológiai minőségi jellemzői I. : hazai és import dohánygyártmányok mikrobiológiai jellemzői. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 65-73. (1979)

Kántor Dezső and Tóth János and Perecsényi Erzsébet: Dohányipari termékek mikrobiológiai minőségi jellemzői II. : cigarettákból identifikált reprezentatív penésztörzsek és jelentőségük. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 75-80. (1979)

Károly Sándor: A nyelvi produktivitás jelentősége. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 5-22. (1979)

Károssy Csaba and Gyarmati Zoltán: Horizontkorlátozási vizsgálatok Szeged belvárosát övező körút útkereszteződési pontjain. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 111-123. (1979)

Kárpáti Andrea: „A képzőművészet nyelve": művészeti foglalkozások az alsó tagozatos napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 280-284. (1979)

Kászonyi László: A characterisation of binary geometries of types K(3) and K(4). In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 127-132. (1979)

Köpeczi Béla: Az értelmiség helye és szerepe társadalmunkban. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 25-34. (1979)

Köte Sándor: Forradalmi közneveléspolitika. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 78-83. (1979)

Kövesdi Pál: Az energiáról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-84. (1979)

Kövesdi Pál and Molnár Györgyné: Egyensúly folyadékokban és gázokban. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 287-290. (1979)

Kümmerer Burkhard and Nagel Rainer: Mean ergodic semigroups on W*-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 151-159. (1979)

L

Laborczi Zoltán: A note on deadlocks. In: Acta cybernetica, (4) 2. pp. 179-184. (1979)

Laczó Katalin: Gaál Gábor művelődéspolitikai gondolatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 19-29. (1979)

Laczó Katalin and Durkó Mátyás and Tóth Béla and Keresztesné Várhelyi Ilona and Boros Sándor and Soós Pál and Sz. Szabó László and Rubovszky Kálmán and Soós Pál: Nevelés, művelődés. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 258-260. (1979)

Lehoczky András and Benedek Szabolcs and Csernayné Somogyi Katalin and Nagy Ferenc: A GIN-S on-line párbeszédeinek tervezése.

Lindner Károly: Fehérje fogyasztásunk és annak táplálkozási értékelése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 180-190. (1979)

Lukács Tiborné and Kerényi Mária: Megyei donornyilvántartás számítógépes információ-rendszere.

Lupán Ernest: Regelung der internen Vermögensverhältnisse in den landwirtschaftlichen Produkionsgenossenschaften der Sozialistischen Republik Rumänien. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 92-108. (1979)

Lupán Ernest: Regulirovanie imuŝestvennyh otnošenij vnutri sel’skohozâjstvennyh proizvodstvennyh kooperativov v Rumynskoj socialističeskoj respublike. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 75-90. (1979)

Lupán Ernest: A mezőgazdasági termelőszövetkezeteken belüli vagyoni viszonyok szabályozása Románia Szocialista Köztársaságban. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 70-82. (1979)

Lásztity Radomir: Az élelmiszeranalitika helyzete és fejlődési irányai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 129-136. (1979)

Lázár Ervin and Heves Ferenc and Szepes Mária and Végh György and Heves Ferenc and Csukás István: Tanítványainknak ajánljuk! In: Módszertani közlemények, (19) 4. p. 261. (1979)

Lénárd Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 83-88. (1979)

Lénárd Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 153-158. (1979)

Lénárd Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 218-222. (1979)

Lövei Gábor: The autumn migration of the balckcap (Silvia atricapilla L.) in the Danube-bend. In: Tiscia 14. pp. 197-207. (1979)

Lőrinczné Szabó Margit: Teljesítménymérés az olvasástanulás kezdetén. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 247-252. (1979)

M

Magyar Árpád: Előszó. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 3-4. (1979)

Magyar Árpád: Predislovie. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 4-5. (1979)

Magyar Árpád: Vorwort. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 3-5. (1979)

Makk Ferenc: Megjegyzések III. István történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (66). pp. 29-43. (1979)

Malinowska-Adamska C.: Intermolecular potential functions for nonpolar molecules. In: Acta physica et chemica, (25) 1-2. pp. 9-21. (1979)

Marián Miklós: Work-conference on evaluating the work on the area of the Kisköre reservoir and its environment = [Munkaértekezlet a kiskörei víztároló területén és környékén folyó munka értékelésére]. In: Tiscia 14. pp. 225-228. (1979)

Marosi József: Minőségügyi konferencia Budapesten : Budapest, 1979. szeptember 4-7. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. p. 123. (1979)

Marszalek Antoni: A szomszédos országok közötti integráció mint a KGST-országok sokoldalú gazdasági integráció-kifejlesztésének egyik formája. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (16). pp. 26-40. (1979)

Martonyi János: A bírói ítéletek indokolása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (26) 2. pp. 1-27. (1979)

Martonyi Éva: Balzac et la peinture : le Chef-d'oeuvre inconnu, Sarrasine et La Peau de chagrin. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (6). pp. 17-53. (1979)

Maróti Egon: Columella kora-középkori továbbéléséhez. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 33-41. (1979)

Maróti Imre: The conservation of baryon charge and the manifestation of Pauli's principle in the living world. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 105-119. (1979)

Mayer Gyula: Megjegyzések a társadalmi lét és a társadalmi tudat dialektikájának kérdéséhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 31-40. (1979)

Mayer László: A fejlődő országoknak nyújtott segítség néhány elvi kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (16). pp. 16-25. (1979)

McEnnis Brian W.: Purely contractive analytic functions and characteristic functions of non-contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 161-172. (1979)

Mihály Endre and Nagy Éva: Különböző trágyákkal kezelt cukorrépa levélszövetsejtjeinek összehasonlító vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 47-64. (1979)

Miklósvári Sándor: „A második tanév". In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 197-200. (1979)

Miskolczi Józsefné and Szántó Lajos: Tapasztalatok az elektromosságtan 7. osztályban történő tanításáról. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 231-238. (1979)

Mitra Sachinath: Mineralogical study of the kaersutite in the volcanic nodule at Eifel, W. Germany. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 19-27. (1979)

Moholi Károly: Mélyföldek hasznosítása Hollandiában (Ijssel-tó). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 85-98. (1979)

Moholi Károly and Abonyiné Palotás Jolán: Strukturális változások és a társadalmi-gazdasági fejlődés kapcsolatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 99-110. (1979)

Mokány Sándor: Szófejtések. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 85-89. (1979)

Molnár Béla: Erosion surfaces and facies changes in the Danube tectonic trench. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 149-165. (1979)

Molnár Imre: Grundfragen der Genossenschaftsleitung : Einleitung Vortrag zur Diskussion. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 133-154. (1979)

Molnár Imre: Osnovnye voprosy kooperativnogo rukovodstva : vstupitel’nyj doklad. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 112-127. (1979)

Molnár Imre: A szerződés megszűnésének okai és a felmondási jog kérdése a locatio conductionál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (26) 3. pp. 1-13. (1979)

Molnár Imre: A szövetkezeti vezetés alapkérdései : vitaindító előadás. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 105-119. (1979)

Molnár László and Széphalmi Géza and Bácsfalviné Tóth Erika: A komplex országos morbiditási vizsgálat (KOMOV) számítástechnikai vetülete.

Molnár Árpád and Bartók Mihály: Chemistry of diols and cyclic ethers 45. : Sterically-hindered hydrogen-transfer reactions in the transformation of 2-substituted 1,3-propanediols on a copper-catalyst. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 161-165. (1979)

Moór Arthur: Über die Veränderung der Länge der Vektoren in Weyl-Otsukischen Räumen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 173-185. (1979)

Mányi Géza and Galambos Lajosné: A kórházi morbiditás adatainak számítógépes feldolgozása során szerzett tapasztalatok.

Mányi Géza and Talyigás Judit: Egészségügyi ágazati információs rendszer fejlesztési elképzelései.

Móczár László: Some Dryinids from Malaysia (Hymenoptera). In: Acta biologica, (25) 1-2. pp. 77-83. (1979)

Móra Ferenc and Jarunková Klára and Pákolitz István and Brasnyó István and Horváth Imre and Dala László and Teknős Péter: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (19) 5. p. 324. (1979)

Móricz Ferenc: Multiparameter strong laws of large numbers II. : higher order moment restrictions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 339-349. (1979)

Móricz Ferenc and Varga A. and Ecsedi-Tóth Péter: A method for minimizing partially defined Boolean functions. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 283-290. (1979)

Müller Gerhard: A kisparaszti, családi gazdálkodásról szóló tanok lényege és funkciója az imperialista agrárapologetika rendszerében, s ennek jelenlegi változásai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (16). pp. 41-57. (1979)

N

Nagy Edit: Benzinnel extrahált fehérjetakarmányok benzol-és toluolszennyezettségének vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 81-84. (1979)

Nagy Elemérné and Lenkehegyi Ibolya and Török Rozália and Obál Ferenc: Kiváltott potenciálok analízise interaktív opcióval.

Nagy Eszter: Palynological Evaluation of the Holostratotype of the Egerian. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 45-54. (1979)

Nagy Imre: I /mono/ dráma. In: Bölcsész. pp. 24-28. (1979)

Nagy Imre: Viviszekció : I. In: Bölcsész. p. 21. (1979)

Nagy Imre: Viviszekció : II. In: Bölcsész. pp. 22-23. (1979)

Nagy Imre: X X X. In: Bölcsész. pp. 12-20. (1979)

Nagy Károly: Haftung für die mit einer erhöhten Gefahr verbundene Tätigkeit im Völkerrecht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (26) 4. pp. 1-72. (1979)

Nagy László: Az öntudatra ébredés kezdete : antikolonialista politikai erők Algériában az 1920-as években. In: Tudományos szocializmus, (16). pp. 85-111. (1979)

Nagy László: Interessenschutz der Mitglieder in Produktionsgenossenschaften : Diskussionseröffnendes Referat. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 301-326. (1979)

Nagy László: Zašita interesov slenov kooperativov v kooperativah proizvodstvennogo tipa : vvodnyj doklad. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 239-257. (1979)

Nagy László: A szövetkezeti tagok érdekvédelme a termelő típusú szövetkezetekben : vitaindító előadás. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 230-247. (1979)

Nagy Pál and Herzfeld Rozália: Szubsztituenshatás a Schiff-bázisok amincseréjénél, III. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 125-129. (1979)

Nagy Péter Tibor: On the indicatrix of orbits of 1-parameter subgroups in a homogeneous space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 351-356. (1979)

Nagyné Szabó Klára: Az abszurd dráma műfajiságának kérdéséhez Ionesco „Székek" c. darabja alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 103-110. (1979)

Naszlady Attila and Hajnal Miklós and K. Tihanyi Katalin and Loványi István and Vajta László: EKG görbék osztályozása a nehezen detektálható görbeszakaszok mint képek számítógépes feldolgozása alapján.

Naszlady Attila and Németh József and Korom Gyula: Szívkamra funkció kisszámítógépes meghatározása.

Neményi Kázmér: Il fanciullino di Giovanni Pascoli : un documento caratteristico del decadentismo italiano. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (6). pp. 145-171. (1979)

Novák János and Gyeney Mária and Maros István: Balesetek súlyosságának és egyes therápiatípusok eredményességének vizsgálata.

Novák Mihály and Visy Csaba: Hysteresis and inhibition effect in the anodic oxidation of n-propanol. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 157-160. (1979)

Nyíri Antal: A magyar tőrendszer történetéből. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 23-46. (1979)

Nánai László and Ûšin Û. K. and Szil Elemér and Hevesi Imre: O kinetiki fotoprovodimosti monokristallov V2O5 pod vliâniem léazernogo izlučeniâ. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 109-112. (1979)

Német Béla and Szűcs K. and Hilbert Margit and Kozma László: Measurement of fluorescence decay of rhodamine 6G solutions by tea UV N2 laser excitation. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 103-108. (1979)

Németh József: A müszaki [!műszaki] értelmiség szociológiai jellemzői. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 270-299. (1979)

O

Obradović Melanija and Budak Vera: Research into flora of the Southern part of the Tisa basin. In: Tiscia 14. pp. 123-130. (1979)

Olajos Teréz: Theophylaktos Simokattés és történetíró elődje, Menandros Protéktór. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (66). pp. 3-17. (1979)

Oltyán Béla: A Füst Milán-i modellregény. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 111-119. (1979)

Oláh Emőd: Az óvodai és az általános iskolai ének-zene nevelés célja és feladatai közötti összefüggés az új óvodai program és az új tanterv alapján. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 21-24. (1979)

Orbán Sándor: Nekotorye vzaimozavisomosti demokratii v proizvodstvennyh kooperativah s sootnošeniâmi sobstvennosti i rukovodstva. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 150-156. (1979)

Orbán Sándor: A termelőszövetkezeti demokrácia néhány összefüggése a tulajdoni, vezetési viszonyokkal. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 141-147. (1979)

P

Pagliano Jean-Paul: Essai sur Villon, son époque et la mort. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (6). pp. 55-64. (1979)

Pallagi Attiláné: Húskészítmények izomfehérje tartalmának vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 7-11. (1979)

Panasiuk Ryszard and Horuczi László: A francia-német-szláv szellemi szövetség eszméje a lengyel filozófiában a XIX. század első felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (22). pp. 23-29. (1979)

Papp Margit and Kémery Tibor: Tartósított élelmiszerek összes sav- és konyhasó tartalmának meghatározása közös oldatban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 1-2. pp. 35-38. (1979)

Papp Ignác: Közigazgatás, társadalom, hatékonyság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (26) 5. pp. 1-54. (1979)

Papp János: Boncolási lehetőségek „Az ember szervezete" című témakör tanításában. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 173-179. (1979)

Petrovics István: Oklevelek Szeged középkori történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (66). pp. 61-65. (1979)

Petrusán Györgyné: Egy kulturális foglalkozás leírása „A képzőművészet nyelve" című művészeti programból. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 284-286. (1979)

Piatokowski Wieslaw: André Philip a gazdasági tervezésről megjegyzés a mai francia szocialisták nézeteinek karakterisztikájáról. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (16). pp. 58-71. (1979)

Piórczynski Józef and Katona Péter: Adorno társadalomfelfogásának néhány aspektusa. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (22). pp. 30-39. (1979)

Platonov B. È. and Baran A. A. and Polischuk T. A.: Adsorption of poly(vinyl alcohol) and its effect on the electrosurface characteristics of some oxides. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 201-207. (1979)

Poljak Svatopluk and Turzík Daniel: Some equivalent formulations of the intersection problem of finitely generated classes of graphs. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 357-364. (1979)

Pollák Lászlóné: Lóránt Béla : 1913-1979. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 41-42. (1979)

Polák Aranka: Húsipari termékek kloridtartalmának meghatározása ionszelektív elektróddal. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 19-24. (1979)

Potapov B. I. and Beznošeno G. B. and Orlova N. V.: Mašinnyj metod sinteza tablic dla diagnostiki i prognozirovaniâ tečeniâ bolezni.

Priležaeva Mariâ Pavlovna and Zalka Miklós: Tanítványainknak ajánljuk. In: Módszertani közlemények, (19) 2. p. 133. (1979)

Prugberger Tamás: Ein Diskussionbeitrag zum Vortrag von Herrn Imre Molnár unter dem Titel "Grundfragen der Genossenschaftsführung". In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 196-205. (1979)

Prugberger Tamás: Hozzászólás Molnár Imre "A szövetkezeti vezetés alapkérdései" c. előadásához. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 148-154. (1979)

Prugberger Tamás: Vystuplenie po povodu doklada Imre Molnara „Osnovnye voprosy kooperativnogo ruskovodstva”. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 157-164. (1979)

Préda István and Bukosza István and Kozmann György and Antalóczy Zoltán: Felületi térképezés módszerének (surface mapping) diagnosztikus alkalmazása ischaemiás szívbetegségekben.

Pujin Vlasta and Stanojević Mila: Hydrobiologische Untersuchungen des unteren Theisslaufs. In: Tiscia 14. pp. 131-138. (1979)

Pusztai József: Szocialista brigádtagok iskolát patronáló munkájának tapasztalatairól. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 12-17. (1979)

Pál Iván and Bak Judit and Halász Péter and Kundra Olga and Rajna Péter and Simon Gábor and Vargha Márton: Az alvásfolyamat dinamikájának vizsgálata osztályozó algoritmusokkal.

Pálfy Miklós: Contributions à la chronologie relative des changements phonétiques en ancien français : analyse en vue de l'enseignement. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (6). pp. 65-77. (1979)

Pápay László: Some features of the oil shale and oil shale kerogen bitumens of Pula (Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 113-124. (1979)

Párkányné Gyárfás Anna and Vámosné Vigyázó Lilly: A búza amiláz-aktivitásának mérése színezett keményítő származékkal. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 1-2. pp. 26-34. (1979)

Pólay Elemér: Privatrechtliche Denkweise der römischen Juristen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (26) 6. pp. 1-143. (1979)

R

R. Csorba Józsefné and Leövey Jenőné and Molnár Sándor: Módszertani ajánlás az 5. osztályos testnevelési tanmenet elkészítéséhez. In: Módszertani közlemények, (19) 3. p. 158. (1979)

Ratkó István: Spondylitis ankylopoetika a genetikai tanácsadásban.

Ratkó István and Soltész János: Az 1974 óta végzett kórházi morbiditásvizsgálat által felvetett statisztikai kérdések.

Rendes Béláné: A családrajzoltatás pedagógiai jelentősége az első osztályban. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 43-51. (1979)

Riesz Béla: A közösségi magatartás értékelésének módszertani kérdései. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 267-274. (1979)

Rohde Günther: Specializaciâ sel’skohozâjstvennogo proizvodstva i osuŝestvlenie prava zemel’nogo pol’zovaniâ. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 91-98. (1979)

Rohde Günther: Spezialisierung der landwirtschaftlichen Produktion und Verwirklichung des genossenschaftlichen Bodennutzungsrechts. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 109-115. (1979)

Rohde Günther: A mezőgazdasági termelés szakosítása és a szövetkezeti földhasználati jog megvalósítása. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 83-90. (1979)

Romankovics András and Romankovics Andrásné: Az első osztályos tankönyvcsalád szerkezete. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 25-31. (1979)

Rosenthal Erik J.: A Jordan form for certain infinite-dimensional operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 365-374. (1979)

Ruda Mihály: A hospitalizált morbiditás számítógépes statisztikai vizsgálatának néhány módszertani kérdése.

Ruszoly József: A választási bíráskodás szabályozásának története hazánkban a reformkortól az 1945. évi VIII. tc. megalkotásáig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (26) 7. pp. 1-111. (1979)

Rákos István: A legelőelkülönözési törvény végrehajtása Hódmezővásárhelyen : (1836-1847). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (65). pp. 51-69. (1979)

S

Sas Elemér: A természettudományi ismeretek világkép formáló szerepe. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 111-128. (1979)

Saxena S. K. and Misra C. K. and Shukla J. P. and Saxena M. C.: Dielectric absorption studies in some α-substituted benzyl clyanides in dilute solution. In: Acta physica et chemica, (25) 1-2. pp. 47-55. (1979)

Schmidt Eligius Tamás: Remarks on finitely projected modular lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 187-190. (1979)

Seres Imre: Osnovnye pravovye voprosy vnutrennih otnošenij proizvodstvennyh kooperativov : vvodnyj doklad. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 17-37. (1979)

Seres Imre: Wesentliche Rechtsfragen der Beziehungen innerhalb der Produktionsgenossenschaften : Einleitender Vortrag zur Diskussion. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 18-43. (1979)

Seres Imre: A termelőszövetkezeten belüli viszonyok főbb jogi kérdései : vitaindító előadás. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 14-31. (1979)

Siegert Erich: Aktual’nye pravovye voprosy formirovaniâ kooperativnogo ruskovodstva i predstavitel’stva v usloviâh perehoda sel’skogo hozâistva k proizvodstvu promyšlennogo tipa. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 165-174. (1979)

Siegert Erich: Aktuelle rechtliche Fragen der Gestaltung der genossenschaftlichen Leitung und der Vertretung im Rechtsverkehr unter den Bedingungen des Üvergangs [!Übergangs] zu industriemässiger Produktion in der Landwirtschaft. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 206-214. (1979)

Siegert Erich: Aktuális jogi kérdések a szövetkezeti vezetés és képviseletének kialakításában a mezőgazdaság iparszerű termelési viszonyaira való átmenet feltételei között. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 155-163. (1979)

Sifakis J.: Use of Petri nets for performance evaluation. In: Acta cybernetica, (4) 2. pp. 185-202. (1979)

Simon Ferenc: Lehetséges-e kultúra? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (23). pp. 59-76. (1979)

Simon Pál and Németh Károly and Gyenei Mária: Az egészségügyi szolgálat irányítását segítő számítógépes információs rendszer.

Simoncsics Pál and Széles Margit: Azolla and Salvinia from the Pleistocene of Vésztő (Great Hungarian Plain). In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 55-69. (1979)

Simonffy Zsuzsa and Nádas Péter: Az emlékezési mechanizmus, mint alkotási folyamat szinkron és diakron vetületben : Nádas Péter: Egy családregény vége című művének elemzése. In: Bölcsész. pp. 52-72. (1979)

Sin'kov M. V. and Zakidal'skij A. I. and Mojbenko A. A. and Orlova N. N. and Kravcov V. L.: Avtomatizirovannaâ ocenka pokazatelej sokratimosti miokarda v éksperimente i klinike s pomoš'û specializirovannogo vyčislitel'noyo ustrojstva "indeks".

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata V. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 131-142. (1979)

Sipos Sándor and Siposné Kedves Éva: Infrared spectroscopic examination of humic acids 1. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 187-193. (1979)

Siposné Kedves Éva: Tanárok IX. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 131-132. (1979)

Soltné Simon Éva and Mányi Géza: A lakosság egészségi állapotát nyilvántartó, követő és elemző összefoglaló információs rendszer.

Soltész János: Egy általánosan használható kódolási eljárás és alkalmazása a hospitalizált morbiditási vizsgálatokban.

Solymosi Zsuzsa: A magyar orvosok társadalmi helyzete, szociológiai jellemzői. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 214-228. (1979)

Sourour Ahmed Ramzy: A note on integral operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 375-379. (1979)

Stachó László Lajos: On curvature measures. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 191-207. (1979)

Stachó László Lajos: A short proof of the fact that biholomorphic automorphisms of the unit ball in certain Lp spaces are linear. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 381-383. (1979)

Stammer Aranka: Special mitochondrial transformation in the inner segment of visual cells. In: Acta biologica, (25) 1-2. pp. 85-95. (1979)

Stefanovic Milan: Aspekte der Entwicklung der Genossenschaftsdemokratie. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 215-223. (1979)

Stefanovic Milan: Aspekty razvitiâ kolhoznoj demokratii. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 175-181. (1979)

Stefanovic Milan: A szövetkezeti demokrácia fejlődésének aspektusai. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 164-171. (1979)

Stefanska Krystyna: Pravovoj pežim sobstvennosti sel’skohozâjstvennyh kooperativov v PNR. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 99-110. (1979)

Stefanska Krystyna: Rechtssystem des landwirtschaftlichen Genossenschaftseigentums in der Volksrebublik Polen. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 116-131. (1979)

Stefanska Krystyna: A mezőgazdasági szövetkezetek tulajdonának jogrendszere az LNK-ban. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 91-103. (1979)

Stratton Andrew E. and Webb M. C.: Type sets and nilpotent multiplications. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 209-213. (1979)

Stroth Gernot: A characterization of .3. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 215-219. (1979)

Strătilă Şerban: On the tensor product of weights on W*-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 385-390. (1979)

Sullivan Robert Patrick: Partial translations of semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 221-225. (1979)

Sylvester András: Társadalomtudományok és tömegkommunikáció. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 106-110. (1979)

Szabó András and Bogáncs János and Mihályi Éva: Aktivációs analízis az élelmiszer-analitikában II. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 61-64. (1979)

Szabó S. András: Hozzászólás Magyar Pál "Adatok egyes hazai ehető gombák fehérje tartalmára és radioaktív szennyezettségére" c. cikkéhez. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 191-192. (1979)

Szabó Gábor: Viszko-elasztikus anyagok ütköztetéses aprításelméletének vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 87-94. (1979)

Szabó J. A. and Zoltai A. I. and Motika G. and Agócs Pál Mihály and Miklós F.: Synthesis and melting properties of choéesteryl esters of ortho n-alkoxybenzoic acids. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 167-171. (1979)

Szabó József: Az aratás szakszókincse Nagykónyiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 91-122. (1979)

Szabó Lajos: Fragen der Genossenschaftlichen Leitung in der Praxis der Konsumgenossenschaften. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 224-230. (1979)

Szabó Lajos: Voprosy kooperativnogo rukovodstva v praktike potrebitel’skih kooperativov. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 182-186. (1979)

Szabó Lajos: A szövetkezeti vezetés kérdései a fogyasztási szövetkezetek gyakorlatában. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 172-176. (1979)

Szabó László and Szendrei Ágnes: Almost all algebras with triply transitive automorphism groups are functionally complete. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 391-402. (1979)

Szabó Margit and Köves Erzsébet and Frank József and Nagy M.: Hormone content and hormone metabolism studies in male-sterile sunflower. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 85-91. (1979)

Szabó Tibor: Young Gramsci and the philosophy of praxis. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (23). pp. 77-84. (1979)

Szabó G. Mária: Egy napközi otthoni kísérlet tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 279-280. (1979)

Szakál Sándor: Dr. Takács János : 1921-1979. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 203-204. (1979)

Szalacsek Margit: A határozottság kifejezése az északi osztjákban : I. A szórend szerepe. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 161-180. (1979)

Szebenyi Péter: Társadalomtudományi taxonómiák és tantervek az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában I. rész. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 319-323. (1979)

Szegfű László: Gellért püspök halála. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (66). pp. 19-28. (1979)

Szegfű László: Néhány XI. századi „liber portabilis" nyomában : Gellért püspök kézikönyvei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (8) 1. pp. 1-60. (1979)

Szendrei János: Megjegyzések a félgyűrűk bővítéseihez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 143-148. (1979)

Szigeti Csaba and Nádas Péter: Nádas Péter : Leírás. In: Bölcsész. pp. 92-96. (1979)

Szilasi Anna and Hofhauser Béla and Kiss Péter: Pécs város Komplex Szűrőállomásán végzett lakosságszűrés adatainak számítógépes kiértékelése.

Szilágyi László: A szegedi közgazdasági értelmiség szerepe és helyzete. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 245-256. (1979)

Szilárd István and Csébfalvi György and Tényi Jenő: A számítógépes kiértékeléssel egybekötött keringésrendszeri kérdőíves előszűrés kialakítása során nyert tapasztalataink.

Szirovicza Lajos: Kinetics of thermal decomposition of azoisopropane. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 147-155. (1979)

Szitta Tamás: Data on the small-mammalia fauna of Tiszakarád and its environs. In: Tiscia 14. pp. 209-216. (1979)

Sztabinski Grzegorz and Szabó Tibor: Esztétika és szemiotika M. Wallis felfogásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (22). pp. 40-49. (1979)

Szántó Imre: A katolikus falusi kisiskolai oktatás helyzete Magyarországon a XIX. század első felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (65). pp. 3-50. (1979)

Székely Istvánné: A társadalmilag hasznos munka szerepe a gyermek személyiségének fejlődésében. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 274-279. (1979)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Foiaş Ciprian: The function model of a contraction and the space L1|H10. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 403-410. (1979)

Szőnyi Etelka: Egy hosszu˙[hosszú!] mondat, melyben szó szót követ ... In: Bölcsész. pp. 36-39. (1979)

Szőnyi Etelka and Nádas Péter: Egy közösség hagyományrendszerének struktúraszervező funkciója Nádas Péter regényében : Egy családregény vége. In: Bölcsész. pp. 73-91. (1979)

Sárosi Herbert and Papp Gézáné: Unifilm-típusú rotációs fllmbepárló alkalmazási lehetőségének. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 57-64. (1979)

Süli Árpád and Michailovits Lehel and Hevesi Imre: Determination of the thickness and the refractive index of V2O5 thin films from reflectance interference spectra. In: Acta physica et chemica, (25) 1-2. pp. 29-41. (1979)

Sütő Kálmán: A minőségfejlesztés aktuális feladatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 120-123. (1979)

T

Takáts Károlyné: Erdélyi Lajos nyelvészeti munkássága : bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 225-234. (1979)

Takó Éva: Az élelmiszer minőségellenőrzés fejlesztésének irányai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 109-112. (1979)

Takó Éva: Az élelmiszerek minőségének 1978. évi alakulása és az ellenőrzések tapasztalatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 1-2. pp. 1-6. (1979)

Tamás Pál: A szellemi potenciál területi egyenlőtlenségei Magyarországon : értelmezési keret és alkalmazási lehetőségek. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 129-143. (1979)

Tanács Lajos: Protected areas of the flood plain of the lower-Tisza region, their Apoidea insect population and the connections of these with nutritive plants. In: Tiscia 14. pp. 187-196. (1979)

Tanács Lajos: Regeneration of the Apoidea insect fauna in the flood area, as a function of the ecological conditions. In: Tiscia 14. pp. 175-185. (1979)

Tar Ibolya: Catullus C. 2A - fragmentum? In: Római történeti és irodalmi tanulmányok, (2). pp. 5-8. (1979)

Tarnay László: Excentrikus körök. In: Bölcsész. pp. 29-35. (1979)

Tekes Lajosné and Farkas Józsefné: Diabetikus készítmények szénhidráttartalmának vizsgálata vékonyréteg kromatográfiás-spektrofotometriás módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 55-60. (1979)

Thurber James and Polyák Ildikó: Preble úr megszabadul a feleségétől. In: Bölcsész. pp. 98-102. (1979)

Tischer Jürgen: A note on the Radon-Nikodym theorem of Pedersen and Takesaki. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 411-418. (1979)

Totik Vilmos: On structural properties of functions arising from strong approximation of Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 227-251. (1979)

Totik Vilmos: On the very strong and mixed approximations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 419-428. (1979)

Trautmann Rosemarie: Einigs Gedanken zur Annäherung der Mitgliedschaftsverhaltnisse der Genossenschaftsbauern und der Arbeitsrechtsverhältnisse der Arbeiter in den LPG der DDR. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 296-299. (1979)

Trautmann Rosemarie: Nekotorye mycli v svâzi s členskimi otnošeniâmi kooperativnogo krest’ânstva i trudovymi pravootnošeniâmi rabičih v sel’skohozâjstvennyh proizvodstvennyh kooperativah GDR. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 234-237. (1979)

Trautmann Rosemarie: Néhány gondolat a szövetkezeti parasztság tagsági viszonyaival és a munkások munkajogi viszonyaival kapcsolatban, az NDK mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 225-228. (1979)

Tráser László: Müvészértelmiségünk [!művészértelmiségünk] néhány jellemzője. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 257-269. (1979)

Tuza Tibor: Foglalkozási terv egy „irodalmi színpad" jellegű magyar szakkör munkájához. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 58-61. (1979)

Tánczos József and Magyar Levente and Metzger Roland: A szegedi „Juhász Gyula" Tanárképző Főiskola és a potsdami „Kari Liebknecht" Pedagógiai Főiskola közötti biológiai csere-terepgyakorlatok eredményei és tapasztalatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 65-74. (1979)

Tánczos József and Tánczos Józsefné: Fény-, és elektronmikroszkópos vizsgálatok a Helix pomatia bélcsatorna falában levő idegvégződésekről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-13. (1979)

Tímár Erzsébet: I motivi dell' Illuminismo nel carteggio dei fratelli Verri. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (6). pp. 173-206. (1979)

Tóth Ferencné: A Magyar Kommunista Párt politikájának főbb vonásai az egyházi iskoláknak az államosítása idején Dél-Alföldön. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-50. (1979)

Tóth János and Illyés Sándor: A motoros egység potenciál jelalakjának változásai az elvezetési mód és az elektróda paramétereinek függvényében.

Tóth József and Mosolygó László: Connection between urbanization and the change in land-utilization in towns in the Hungarian Plain in the period of capitalism. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (19). pp. 41-50. (1979)

Tóth K.: Modal logics with function symbols. In: Acta cybernetica, (4) 3. pp. 291-302. (1979)

Tóth Lajos: Pravovoe otraženie sootnošeniâ interesov členov sel’skohozâjstvennyh proizvodstvennyh kooperativov. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 276-284. (1979)

Tóth Lajos: Über die juridische Wiederspiegelung der Interessenverhaltnisse der Mitglieder in landwirtschaftlichen Produktiongenossenschaften. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 351-360. (1979)

Tóth Lajos: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekviszonyainak jogi tükröződéséről. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 265-272. (1979)

Tóth László: Az ipar és a mezőgazdaság közötti munkamegosztás kezdeteinek technikai-gazdasági és társadalmi-gazdasági vetületei. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (16). pp. 70-82. (1979)

Tóth Sándor: Preliminary investigation into the Syrphidae fauna of the Tisza-valley. In: Tiscia 14. pp. 163-174. (1979)

Tóth Zoltán and Péterfia Tamás: Kórház-rendelőintézeti terhesgondozás számítógépes információs rendszerének egy modellje.

Török Rozália and Kasza Ferenc: Kérdőívek feldolgozására szolgáló általános programcsomag (FREGOLI) az orvosi alkalmazások tükrében.

U

Uchiyama Mitsuru: Quasi-similarity of restricted C0 contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 429-433. (1979)

Uherkovich Gábor: Data on the periphyton of the Balaton. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 29-34. (1979)

V

Varentsov Igor M. and Bakova N. V. and Dikov Û. P. and Gendler T. S. and Giovanoli R.: Synthesis of Mn, Fe, Ni, Co oxide-hydroxide phases on manganese oxides : on a model for transition metal ore formation in recent basins. In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 63-90. (1979)

Varga K. and Kiricsi Imre and Argay Gy.: Röntgendiffaktrometrische Untersuchungen des Einbaus von Silberionen in Zeolithe des Y-Typs. In: Acta physica et chemica, (25) 1-2. pp. 69-77. (1979)

Varga Magdolna and Stumpf I.: Hastening germination of crop seeds and seedling growth with gibberellic acid. In: Acta biologica, (25) 3-4. pp. 93-103. (1979)

Varga Sándorné: A didaktikai ismeretek évközi ellenőrzése és értékelése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 195-203. (1979)

Varga Zsuzsanna and Gyémánt Iván Károly and Benedict Mihály: Electron scattering cross section of CH4; : A multiple scattering calculation. In: Acta physica et chemica, (25) 3-4. pp. 85-88. (1979)

Vas Károly: A magyar élelmiszerkutatás középtávú kutatási és fejlesztési tervjavaslata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 5-6. pp. 124-128. (1979)

Vecsernyés Imre: Mint én hozzád : [vers]. In: Bölcsész. p. 8. (1979)

Vecsernyés Imre: Miért? : [vers]. In: Bölcsész. p. 9. (1979)

Vecsernyés Imre: Portré ; Leltár : [vers]. In: Bölcsész. p. 7. (1979)

Vecsernyés Imre: Én : [vers]. In: Bölcsész. p. 10. (1979)

Veczkó József: Serdülőkoru [!serdülőkorú] tanulók tantárgykedveltségének pedagógiai pszichológiai vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (21). pp. 57-101. (1979)

Veidner János: A Tanácsköztársaság Iskolai Reformbizottságának tervezete az alapfokú természettudományi tárgyak tanítására. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 133-138. (1979)

Velcsov Mártonné: Heltai Gáspár német anyanyelvének nyomai magyar nyelvű műveiben : az elbeszélő múlt vallomása. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (22-23). pp. 47-70. (1979)

Veres József: Neue Züge im Mitgliedschafts-Rechtsverhältnis der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften : einleitender Vortrag. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 232-258. (1979)

Veres József: Novye čerty členskih pravootnošenij v sel’skohozâjstvennyh proizvodstvennyh kooperativah : vvodnyj doklad. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 188-205. (1979)

Veres József: A tagsági jogviszony új vonásai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben : vitaindító előadás. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 178-194. (1979)

Veszprémi László: Jubiláló gyakorlóiskolánk köszöntése: fél évszázados a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolája. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 201-207. (1979)

Veszprémi László and Lénárd Ferenc: Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 184-186. (1979)

Vesztergombi Katalin: Some remarks on the chromatic number of the strong product of graphs. In: Acta cybernetica, (4) 2. pp. 207-212. (1979)

Vittay Pál and Németh Zsuzsa and Nagykálnai Endre: A röntgen-munkastatisztika feldolgozásának elvei a betegellátás rendszerszemléleti kezelésének keretében.

Vámos Károlyné: Összehasonlító mérések L-aszkorbinsav mennyiségi meghatározására. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 25-31. (1979)

Vámosné Vigyázó Lilly and Törley Dezső: Az enzimes analízis helye és perspektívái a korszerű élelmiszeranalitikában III. : növényi eredetű élelmiszerek analitikája. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 1-2. pp. 9-19. (1979)

Völgyi László: Geothermal inhomogeneity in the Hungarian Great Plain (Pannonian Basin). In: Acta mineralogica-petrographica, (24) 1. pp. 137-147. (1979)

Vörös Gábor: Mérőszámok szcintigrammok szubjektív értékelésének segítése.

W

Warne R. J.: On the structure of standard regular semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 435-443. (1979)

Webb M. C.: Nilpotent torsion-free rings and triangles of types. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 253-257. (1979)

Weinert Hanns Joachim: A concept of characteristic for semigroups and semirings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 3-4. pp. 445-456. (1979)

Wittmann Imre and Telegdi László and Hoffmann György and Bolla Marianna and Bogárdi István: A balatoni vízgyűjtő és üledék eutrofizációs hatásának modellezése.

Wolf Tamás and Bolyky János and B. Nagy András: EKG morfológiai változásainak vizsgálata cluster eljárással.

Wu Pei Yuan: Hyperinvariant subspaces of weak contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (41) 1-2. pp. 259-266. (1979)

Z

Zachar Z.: The solvability of the equivalence problem for deterministic frontier-to-root tree transducers. In: Acta cybernetica, (4) 2. pp. 167-177. (1979)

Zakar András: Az első osztályos középiskolai tanulók pályaválasztási szándékainak értékorientációs tényezői. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (21). pp. 103-124. (1979)

Zalányi Sámuel: Orvosok közéleti tevékenysége a magyar egészségügy tükrében. In: Értelmiség és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi VIII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (8). pp. 203-213. (1979)

Zana János: Kétfázisú áramlások típusai szilárd szemcsés anyagok szállításánál. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 103-109. (1979)

Zelinka B.: Strongly connected digraphs in which each edge is contained in exactly two cycles. In: Acta cybernetica, (4) 2. pp. 203-205. (1979)

Zsigó István and Gyöngyösi József: Tolltalanítás ütésszám meghatározása. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 53-56. (1979)

Zsohár András: Az érdekviszonyok, érdekképviselet, érdekegyeztetés a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 273-280. (1979)

Zsohár András: Interessenverhaltnisse, Interessenvertretung, Interessenvergleich in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 361-371. (1979)

Zsohár András: Interesy, predstavitel’stvo interersov i soglasovanie interesov v sel’skokozâjstvennyh proizvodstvennyh kooperativah. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 285-293. (1979)

Zsoldos Ferenc and Gulyás Sándor: Changes induced by chilling in the ion uptake, growth and anatomical structure of rice roots. In: Acta biologica, (25) 1-2. pp. 69-76. (1979)

Zukovits Imre: Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának figyelembevétele a feladatlapok összeállításában, tervezésében. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 146-153. (1979)

Zukovits Imre: A gyakorlati problémák felhasználása a feladatlapok készítésekor. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 88-95. (1979)

Zátonyi Sándor: Szóban vagy írásban? In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 215-218. (1979)

Á

Árpás Károly: [Ha rejtezel ...] : [vers]. In: Bölcsész. p. 44. (1979)

Árpás Károly: In memoriam : [vers]. In: Bölcsész. p. 43. (1979)

É

Égető Emese: Veranderungen der genossenschaftlichen Wirtschaft und die Unternehmensform. In: Rechtliche Regelung und Fortentwicklung der internen Verhältnisse in den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, (5). pp. 58-68. (1979)

Égető Emese: Vidy kooperativnogo hozâjstvovaniâ i forma predpriâtiâ. In: Pravovoe regulirovanie i usoveršenstvovanie vnutrennyh otnošenij sel'skohozâstvennyh proizvodstvennyh kooperativov : meždunarodnaâ naučnaâ konferenciâ, (6). pp. 49-57. (1979)

Égető Emese: A szövetkezeti gazdálkodás változásai és a gazdálkodási forma. In: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső viszonyainak jogi szabályozása és annak továbbfejlesztése : nemzetközi tudományos konferencia : Szeged, 1979. november 29-30., (4). pp. 44-51. (1979)

Ö

Örsi Ferenc and Rékasi Tibor and Csók János: Ömlesztett sajtok szabad és kötött víztartalmának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 43-53. (1979)

Ü

Ürmös Ferenc: A szocialista bírósági igazgatás kialakulása és típusai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (26) 8. pp. 1-52. (1979)

Ő

Ősz Józsefné: A takarmányok furazolidon és nitrofurazon tartalmának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (25) 3-4. pp. 85-89. (1979)

Őze József: Automata csomagológép táplálására szolgáló rezgőtartályos szállító-rendező berendezés (RSZRB) vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 121-128. (1979)

Őze József: Hengeres dobozok gurításos rendezésének elméleti és gyakorlati vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (7). pp. 111-120. (1979)

This list was generated on 2023. november 30. 21:19:36 CET.