Items where Year is 1957

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 181.

A

A. Nagy Miklós: Szeged földrajzi energiái és a város hatásterülete. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 137-170. (1957)

Alexits György: Sur la convergence et la sommabilité des séries orthogonales lacunaires. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 179-188. (1957)

Alexits György and Králik Dezső: Über die Bedeutung der strukturellen Eigenschaften einer Funktion für die Konvergenz ihrer Orthogonalentwicklungen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 131-139. (1957)

Antalffy György: Platon és Aristoteles a "tökéletes" állami és társadalmi szervezeti formákról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (3) 3. pp. 1-38. (1957)

Arató Ádám: Az általános iskolai tanárképzés néhány kérdése. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 217-227. (1957)

B

B. Kovács Erzsébet: A karcagi üveggyár története : 1940-1956. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (2). pp. 31-57. (1957)

Balla G.: Beiträge zur Bildung der Korrasionstäler. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (3). pp. 3-13. (1957)

Bartucz Lajos and Farkas Gyula: Adorjáner Gräberfelder der Awärenzeit aus anthropologischem Gesichtspunkte Betrachtet. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 315-353. (1957)

Beck Mihály Tibor: On the colorimetric determination of boron. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 89-90. (1957)

Benedek Nándor: Ítélet és mondat. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 125-135. (1957)

Benkő László: Juhász Gyula költői nyelvének szótári feldolgozása : I. tervezet. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 5-26. (1957)

Bereczki Sándor: A külföldi utazások pedagógiai jelentősége nagy pedagógusok munkáiban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 229-244. (1957)

Beretzk Péter and Csongor Győző and Horváth Anna and Kolosváry Gábor and Szabados Margit and Székely M. and Kárpáti A.: Das Leben der Tisza : I. Über die Tierwelt der Tisza und ihrer Inundaitonsgebiete. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 81-108. (1957)

Berkes Jenő: Háromszögszerkesztési problémák. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 251-256. (1957)

Bernáth Gábor and Kovács Ödön: Use of cerium (IV) salts in organic oxidation processes. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 129-136. (1957)

Biczók Ferenc: Physiology of the cystment xamined on the Colpoda fastigata. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 109-122. (1957)

Bodnár Ferenc: A funkcionális mondattani szemlélet kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 27-31. (1957)

Bodrogközy György: Die Vegetation der Weisspappel-Haine in dem Reservat »Emlékerdő« bei Szeged—Ásotthalom. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 127-140. (1957)

Buday Lajos: A magyar rajzoktatás 100 éve : 1800-1900-ig. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 245-264. (1957)

Budó Ágoston and Dombi József and Horvai Rezső: Beiträge zur Frage der Spektralen Wirkung der Sekundärfluoreszenz. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 3-15. (1957)

Buza László: A törvényesség és az igazságosság elve a nemzetközi jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (3) 1. pp. 1-55. (1957)

Bálint Sándor: A szegedi paprika. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 7-26. (1957)

Bán Miklós I.: Absorption spectra of some aromatic compounds calculated by means of the electron gas method. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 49-55. (1957)

Bánkuti Imre: Az Alföld népének harca a török hódítók ellen a mohácsi csata után, 1526-1527. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (2). pp. 3-30. (1957)

Báthory Pál: Enterokokkusz okozta ételmérgezés. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 92-94. (1957)

Bérces Tibor and Huhn Péter: On the extension of the concept of the four stage mechanism : II. Application in the analysis of an experimental kinetic curve. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 100-111. (1957)

C

Cseh István and Balog János and Kiss László: Über die Auflösung des Elektrolytzinks in Verdünnter Überchlorsäure. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 64-68. (1957)

D

Dienes Erzsébet: Az Érdy-kódex kétbetűs magánhangzói és Suhajda Lajos tanulmánya. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 111-124. (1957)

E

Eperjessy Kálmán: Találkozásom Móra Ferenccel, a régésszel. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 27-40. (1957)

Erdélyi János and Koblencz Vera and Tolnay Vera: Einige neue Mineralvorkommen aus der Erzschürfung von Nagybörzsöny (Deutschpilsen). In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 3-13. (1957)

Erdős Pál and Fodor György: Some remarks on set theory : VI. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 243-260. (1957)

F

Fehér László and Major József and Szabó Imre J.: Pektinbontás vizsgálata penészekből előállított enzimkészítményekkel és azok keverékeivel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 5-6. pp. 255-259. (1957)

Ferenczy Lajos: Examinations on germination- arid growthinhibiting effect of some seed-extracts. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 7-10. (1957)

Ferenczy Lajos: Further investigations on antibiotics of seeds. I. Antibacterial agents in Umbelliferae seeds. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 141-143. (1957)

Ferenczy Lajos and Graza L. and Szalai István: Studies on the selective germination inhibiting effect of 2-methy 1—1, 4-naphtochinon. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 3-5. (1957)

Foiaş Ciprian: Sur certains théorèmes de J. von Neumann concernant les ensembles spectraux. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 15-20. (1957)

Forgách Géza: Az atomenergia földrajzi vonatkozásai. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 171-180. (1957)

Forgách Géza: A sóképződés szemléltetése csapadékos eljárással. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 265-266. (1957)

Fuchs László: On quasi nil groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 33-43. (1957)

Fuchs László: Über das Tensorprodukt von Torsionsgruppen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 29-32. (1957)

Fábri Ilona and Vas Károly: Howard-vizsgálatra alkalmas, állandósított paradicsompüré-készítmények előállítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 66-72. (1957)

G

G. Soós Katalin: A munkásság helyzete és sztrájkharca Szegeden az 1920-as években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (1). pp. 25-55. (1957)

Gaál Endre: Adatok Szeged felszabadulásának történetéhez : 1944-1945. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (1). pp. 3-24. (1957)

Geréb György: Comenius Ianus-arca és a feltörő polgárság művelődési igénye. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (3). pp. 17-28. (1957)

Geréb György: Comenius didaktikájának pszichológiai alapjai : 1. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 41-52. (1957)

Geréb György: Fáradtságvizsgálatra szerkesztett pszichológiai készülékeink és kísérleteink. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 267-274. (1957)

Gilde Ferenc J. and Bán Miklós I.: Electronic structure of Cr (III) hexacyanide complex ion by the LCAO method. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 42-48. (1957)

Gracza Lajos: On the auxin-sensitivity of the coleoptiles of different Avena varieties. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 11-14. (1957)

Gracza Lajos: Vergleichende Untersuchungen über die Auxin-Empfindlichkeit der Koleoptyle verschiedener Getreide-Sorten. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 145-149. (1957)

Grasselly Gyula: Electrographic examinations of pulverized ore samples and ore concentrates. In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 25-32. (1957)

Grasselly Gyula: Laboratory equipment for electrographic examinations. In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 19-23. (1957)

Grasselly Gyula and Klivényi Éva: Method for the determination of the mineral composition of sedimentary manganese oxide ores on the basis of their thermal properties. In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 33-46. (1957)

Greguss Pál: Marginal ray parenchyma in Araucariaceae and in Podocarpaceae. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 15-17. (1957)

Greguss Pál: The leaf-epidermis of the Cycadales. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 151-164. (1957)

Greguss Pál and Matuszka J.: Die Untersuchung der Anlässlich der Bohrungen bei Tiszalök zutagegeförderten Holzreste. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 165-178. (1957)

Grätzer George A. and Schmidt Eligius Tamás: On the Jordan—-Dedekind Chain Condition. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 52-56. (1957)

Gulya Károly: Kommunisták és baloldali szocialisták tevékenysége Szegeden (1933-1939). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (1). pp. 56-72. (1957)

Gál Ilona Emma: Klórtartalmú növényvédőszerek kimutatása élelmiszerekben Beilstein-próbával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 103-105. (1957)

Gánti Tibor: Pisolites and pisolitelike formations. In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 15-18. (1957)

Görög Sándor and Beck Mihály Tibor: On the determination of triethylenetetramine. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 91-94. (1957)

H

Halász Előd: Germán eredetű magyar személynevek a könyvnyomtatás koráig II. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 33-71. (1957)

Horváth János I. and Gyulai József: Ergänzung zu unserer Arbeit "Über die Erhaltungssätze des elektromagnetischen Feldes in bewegten Dielektriken". In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 33-34. (1957)

Horváth Róbert: Fényes Elek, a haladó magyar statisztikus és reformer : 1807-1876. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (3) 5. pp. 1-27. (1957)

Huhn Péter and Bérces Tibor: On the extension of the concept of the four stage mechanism : I. General considerations. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 95-97. (1957)

I

Inczefi Géza: A szegedi táj földrajzi neveiből. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 53-67. (1957)

J

Jósa Zoltán: A táblavázlat mint a fogalomalkotás rögzítésének eszköze. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 275-292. (1957)

K

Kaffehr Béla: Gyors módszer tejek fekális szennyeződésének megközelítő pontosságú kémiai meghatározására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 49-54. (1957)

Kajdacsi Ferenc: A gombák festőanyagai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 95-102. (1957)

Karakasevich Károly: A földimogyoró magyarországi termesztésének földrajzi alapjai. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 181-189. (1957)

Karakasevich Károly: A komló termesztése és gazdaságföldrajzi jelentősége. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 191-213. (1957)

Kardos Alajos: Testnevelés és sport a kultúra tükrében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 293-309. (1957)

Kertész Andor: Systems of equations over modules : To Profettor Alexander Kurosh on hit 50th birthday. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 207-234. (1957)

Ketskeméty István and Gargya L. and Salkovits Endre: Über eine neue Photoelektrische Messeinrichtung zur Untersuchung der Fluoreszenzpolarization. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 16-20. (1957)

Kieselbach Gyula: Az avas szalonna elbírálása és vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 5-6. pp. 266-267. (1957)

Kieselbach Gyula: Zsírok propilgalláttartalma mint jelzőanyag és az alkilgallátok néhány egyszerű kimutatási eljárása zsírokban és olajokban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 86-91. (1957)

Király József: A színes hallás és a feltételes reflex. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (2). pp. 3-20. (1957)

Kiss István: A Spirulina platensis planococcus-halmazairól és microcystis-jellegű állapota kérdéséről. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 35-65. (1957)

Kiss István: A faj biológiai realitása és változékonyságe néhány növényi mikroszervezet körében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-34. (1957)

Klebniczki József: A csongrádi Tiszavölgy öntözéses gazdálkodásának természeti földrajzi alapjai. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 215-223. (1957)

Koch Sándor: Data on some rare sulphosalts. In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 51-58. (1957)

Koch Sándor: Hydrothermal turmaline from Nagybörzsöny. In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 47-50. (1957)

Kolosváry Gábor: Mitteilung über die Aufarbeitung eines neueren Anteiles des ungarischen Madreporarien-Materials der geologischen Anstalt. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 309-314. (1957)

Kolosváry Gábor: Über die Fossilen Madreporarien in dem System der Lebenserscheinungen. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 123-126. (1957)

Korpáczy István: Formaldehid mennyiségi koloriméteres meghatározása egyes fenolhomológokkal savas közegben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 5-6. pp. 227-233. (1957)

Korpáczy István: Új koloriméteres módszer a szerves nitrogéntartalom mennyiségi meghatározására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 3-4. pp. 184-190. (1957)

Korpáczy István: Új módszer ammónia koloriméteres mennyiségi meghatározására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 55-65. (1957)

Kottász József: Sörök pasztőrözött voltának kimutatása Carrez-féle derítéssel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 3-4. pp. 215-217. (1957)

Kottász József: A méz összetétele és vizsgálata I. rész. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 106-114. (1957)

Kovács Ödön and Halmos Miklós and Bernáth Gábor: Resolution of DL-prolin and DL-hydroxy-prolin. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 118-121. (1957)

Kovács Ödön and Vincze István: Modified synthesis of DL-ornithine. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 122-124. (1957)

Krajkó J.: Einzelne Fragen der Dichte des Wegnetzes im Komitat Csongrád. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (3). pp. 29-49. (1957)

Kóbor Jenő and Pénzes Pál: Vizsgálatok az undecylensav-methyester előállítására : gőzfázisú folyamatosüzemű kísérletek. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 245-249. (1957)

Körmendy László and Gantner Gyula: A hús pH értéke és pácolhatósága közötti összefüggésekről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 3-4. pp. 191-198. (1957)

Köves Erzsébet: Papierchromatographische Untersuchungen der Ather-Löslichen Keimungs- und Wachstumshemmenden Stoffe der Haferspelze. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 179-187. (1957)

L

Lerner Károly: Az egyenesen és a ponton levő involúció. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 257-264. (1957)

Lerner Károly: Bevezető. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 3-4. (1957)

Lerner Károly: A kúpszeletek elmélete és szerkesztése projektív geometriai megvilágításban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 265-274. (1957)

Lindner Elek: Száraz borok szesz- és extrakttartalmának meghatározása kézi refraktométerrel és areométerrel helyszíni vizsgálatoknál. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 27-36. (1957)

Lindner Károly: Aminosav papiroskromatogrammok mennyiségi értékelése polarográffal I-IV. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 3-4. pp. 145-183. (1957)

Lutter Béla and Szentjóbi Ottó and Bartha Lászlóné: Adatok az ipari keményítőszörpök és cukrok összetételéről, különös tekintettel a dextrin-maltoz-glükoz arányra II. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 19-26. (1957)

Láng J.: Die Eigenschaften von PbSe-Schichten mit Ag-Zusatz in der Luftatmosphäre. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 27-32. (1957)

Lásztity Radomir: Hamumeghatározás lisztekben és nátriumklorid-tartalmú lisztből készült termékekben alkoholos Mg-acetátos módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 73-79. (1957)

M

M. Tóth Erzsébet: Adalékok három Csanád megyei nagyközség nemzeti bizottságának történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (1). pp. 73-108. (1957)

Madácsy László and Pósa Lajos and Móra Ferenc: Pósa Lajos ismeretlen levelei Móra Ferenchez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 69-80. (1957)

Martonyi János: A lakosságadóztatási eljárás szabályozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (3) 2. pp. 1-27. (1957)

Megyeri János: Planktonvizsgálatok a Felső-Tiszán. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 67-84. (1957)

Mezősi József: Clay minerals from Asztagkő of Gyöngyössolymos. In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 59-66. (1957)

Mezősi József: Data on the dickite occurrence of Mád (Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 67-75. (1957)

Mihály Endre: A Pediastrum zoospóra sejtjeinek nagymérvű fragmentálódása. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 85-100. (1957)

Mikolás Miklós: A simple proof of the functional equation for the Riemann zeta-function and a formula of Hurwitz. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 261-263. (1957)

Moldvai Rezső: Tomek János emlékezete, 1879-1956. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. p. 1. (1957)

Mucsi Józsefné: Tömörkény István írói nyelvének néhány mondattani sajátsága. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 81-87. (1957)

Muhy Jánosné and Pálfi György: Adatok a zsombói láp faunájához. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 101-109. (1957)

Muhy Jánosné and Pálfi György: Újabb adatok Szeged környéke faunájához. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 111-114. (1957)

N

Nyíri Antal: Szófejtések. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 73-85. (1957)

P

Palásti László: A franciák magyarságszemléletének alakulása a XIX. században. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 89-114. (1957)

Pap László: A termik keletkezése és adatok a termikus feláramlásokhoz. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 225-244. (1957)

Pete István: Az orosz közmondások költői sajátosságai. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 137-152. (1957)

Prékopa András: On the compound Poisson distribution. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 23-28. (1957)

Pénzes István: The water requirements of red pepper (paprika) especially as related to the irrigation of the red pepper grown in the Szeged district. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (3). pp. 14-32. (1957)

Pólay Elemér: A római jogrendszer tagozódásának kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (3) 4. pp. 1-31. (1957)

R

Rapcsák András: Metrische Charakterisierung der Finslerschen Räume mit verschwindender projektiver Krümmung. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 192-204. (1957)

Rácz Endre: A személybeli egyeztetés a vonatkozó mellékmondatokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 87-103. (1957)

Rényi Alfréd: A remark on the theorem of Simmons. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 21-22. (1957)

S

Sarudi Imre: A cukortartalom meghatározásához célszerű munkamenet gyümölcsízekben, szörpökben, likőrökben és egyéb édesített készítményekben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 80-85. (1957)

Simoncsics Pál and Kedves Miklós: Eine neue Sequoia-Reste aus dem Pannon der Baiaton-See-Gegend. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 19-23. (1957)

Solymosi Frigyes: Direct determination of selenite by means of potassium ferricyanide. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 112-117. (1957)

Spanyár Pál: Élelmiszerbarnulásokat okozó vegyületek keletkezése és kémiai szerkezete. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 3-4. pp. 133-144. (1957)

Steinfeld Ottó: Über die Quasiideale von Halbgruppen mit eigentlichem Suschkewitsch-Kern. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 235-242. (1957)

Sz. Dénes Anna and Cieleszky Vilmos: Parationtartalmú növényvédőszerszennyezések (permetmaradékok) meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 5-6. pp. 245-254. (1957)

Szabados M.: Das Leben der Tisza. II. Beiträge zur Kenntnis der Algen der oberen Tisza. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 189-206. (1957)

Szabó Kálmán and Rezső Rózsa: Célszerű mosogatási eljárás üzemek, közétkeztetési vállalatok stb. részére. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 5-6. pp. 262-265. (1957)

Szabó Zoltán Gábor and Ördögh Mária: On the kinetics of the decomposition of ammonia on quartz surface. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 69-77. (1957)

Szalai István: Change of bonded and free tryptophan content in tubers of germinating potatoes. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 51-54. (1957)

Szalai István: Die Verteilung der freien Aminosäuren in Kartoffelknollen und ihre Beeinflussung durch »Jarowisation« : II. Papierchromatographische Untersuchungen der freien Aminosäuren des Kartoffelsaftes. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 41-49. (1957)

Szalai István: Die Verteilung der freien Aminosäuren in Kartoffelknollen und ihre Beeinflussung durch »Jarowisation«. : I. Photometrische Bestimmung des Gesamtaminosäurenspiegels im Kartoffelsaft mittels der Ninhydrinreaktion. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 33-40. (1957)

Szalai István and Dévay M.: Die Wirkung der »Rindite-Dämpfe« auf den N-Stoffwechsel der Kartoffelknollen in den eizelnem Keimungsphasen : Physiologische Studien über die Kartoffelpflanze VII. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 25-31. (1957)

Szeghy Endre: A muzikalitás vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 311-343. (1957)

Szentpéteri István: A tanácsok megalakulása és jogi szabályozása a Tanácsköztársaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (3) 6. pp. 1-38. (1957)

Szeredy Ida: A hús szöveti összetétele és minősége közötti összefüggések II. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 5-6. pp. 234-244. (1957)

Szeredy Ida and Koltai Ákosné: A hús szöveti összetétele és minősége közötti összefüggések I. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 37-48. (1957)

Sziklay László: Brósz Jónathán. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 133-153. (1957)

Szántó Lőrinc: Középiskolai magyar nyelvtanírásunk kezdetéről. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 115-131. (1957)

Szász Gábor: On relatively complemented lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 48-51. (1957)

Szász Gábor and Szendrei János: Über die Translationen der Halbverbände. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 44-47. (1957)

Szőkefalvi-Nagy Béla: Note on sums of almost orthogonal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 189-191. (1957)

Szőkefalvi-Nagy Béla: Sur les contractions de l'espace de Hilbert : II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 1-14. (1957)

Sándi Emil and Pintér Margit and L. Huszár Veronika: Élelmiszerek természetes ólomtartalmának és ólomszennyezettségének meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 3-4. pp. 199-214. (1957)

T

Tandori Károly: Über die orthogonalen Funktionen : I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 1-2. pp. 57-130. (1957)

Tandori Károly: Über die orthogonalen Funktionen : II. Summation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 149-168. (1957)

Tandori Károly: Über die orthogonalen Funktionen : III. Lebesguesche Funktionen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 169-178. (1957)

Telegdy-Kováts László: Manometriás módszerek jelentősége az élelmiszeranalitikában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 3-4. pp. 121-132. (1957)

Telegdy-Kováts László: A pH-érték meghatározása és gyakorlati jelentősége az élelmiszeriparban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 1-2. pp. 3-18. (1957)

Tettamanti Béla: Comenius világnézete és ismeretelméleti állásfoglalása. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (3). pp. 3-15. (1957)

Tombácz Erzsébet: Über die ph-Abhängigkeit der Lichtabsorption von Chinoxalinen. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 56-63. (1957)

Tompos Albert: A zsír propilgalláttartalmának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 3-4. pp. 218-219. (1957)

Tóth J. and Janzsó G.: Data on the reduction of dimethyl isonitroso-malonate (dimethyl mesoxalic oxime). In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 125-128. (1957)

Tömösközi István and Uresch Ferenc: Studies on the convenient preparation of pure Δ2-cholestene. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 137-146. (1957)

U

Uherkovich Gábor: Das Leben der Tisza. III. Thorea ramosissima Bory (Rhodophyta) aus der Tisza : Vorläufige Mitteilung. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 207-212. (1957)

V

Vajda László: Móra Ferenc : 1879-1934. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 155-198. (1957)

Varga István: Keményítőtartalom meghatározás hamisított paprikában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (3) 5-6. pp. 260-261. (1957)

Varga Magdolna: Examination of growth-inhibiting substances separated by paper chromatigraphy in fleshy fruist. III. Change in concentration of growth-inhibiting substances as a function of the ripening. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 225-232. (1957)

Varga Magdolna: Examination of growth-inhibiting substances separated by paper chromatography in fleshy fruits. II Identifiication of the substances of growth-inhibiting zones on the chromatograms. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 213-223. (1957)

Varga Magdolna: Examination of growth-inhibiting substances separated by paper chromatography in fleshy fruits. IV. Paper chromatographic analysis of lemon juice containing germinated seeds. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 233-237. (1957)

Vasvári Béla: Eine klassische Wechselwirkung zwischen den Gitterschwingungen von Kristallen und den kollektiven Schwingungen von Elektronengases. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 35-41. (1957)

Velcsov Mártonné: Az -n igei személyrag eredetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (1). pp. 105-110. (1957)

Vidacs Aladár: Structure and mineral association of the veins of the mine of Gyöngyösoroszi. In: Acta mineralogica-petrographica, (10). pp. 77-85. (1957)

Vincze W.: The selective hydrolysis of ± 3α, 6β-diacetoxy-tropane. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 147-150. (1957)

Vinkler László and Buday Lajos and Major Jenő and Kopasz Márta and Kováts Margit: Reprodukciók a rajztanszék tanárainak művészi munkáiból. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 207-215. (1957)

Vámos Rezső: Nutrition conditions of rice at the time of the appearance of the blast (»bruzone«). In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 239-245. (1957)

Végh Joachim: Az 1828. évi országos összeírás Szegeden. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 199-205. (1957)

Véghné Varga Izabella: Adatok a kopáncsi rizstelep mikrovegetációjához. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 115-123. (1957)

W

Wellesz Teréz: Az ultraviola sugarak hatásának vizsgálata a paradicsom-termés ascorbinsav tartalmánek alakulása szempontjából. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 125-136. (1957)

Z

Zsámbéki László: A temperamentum (idegrendszer-típus) néhány alapvető vonásának kísérleti-lélektani vizsgálata általános iskolai tanulóknál. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 345-370. (1957)

Zöllei Mihály: Über eine chemische Sensibilisierungsmethode der mit Sintern Hergestellten CdS-Schichten. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 21-26. (1957)

Á

Ábrahám Ambrus Andor and Biczók Ferenc and Megyeri János: Hydrobiologische Untersuchungen am östlichen Teile des Bükk-Gebirges. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 55-79. (1957)

Ábrahám Ambrus Andor and Erdélyi Lajos: Über die Struktur und die Innervation des Reizleitungssystems im Herzen der Säugetiere. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 275-308. (1957)

Ábrahám Ambrus Andor and Stammer Aranka: Die mikroskopische Innervation des Vogelherzens. In: Acta biologica, (3) 1-4. pp. 247-273. (1957)

Ádám András: A theorem on algebraic operators in the most general sense. In: Acta scientiarum mathematicarum, (18) 3-4. pp. 205-206. (1957)

Ö

Ördögh Mária and Szabó Zoltán Gábor: On the non-catalytic oxidation of ammonia. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 78-88. (1957)

Ötvös László and Borbás András: Eine spontane partielle Desacetylisierung bei Glucosamin-Derivaten. In: Acta physica et chemica, (3) 1-4. pp. 151-157. (1957)

This list was generated on 2023. december 10. 22:05:29 CET.