Items where Year is 1995

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ć | Ł | Š
Number of items: 716.

A

A. Sajti Enikő: Hungarian-Croatian interstate relations : (1941-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 27-36. (1995)

Abdi Nourredine: Cultiver le Maghreb. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 5-10. (1995)

Achs Ágnes and Kiss Attila: Fuzzy extension of datalog. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 153-166. (1995)

Adams Michael E. and Gould Matthew: Endomorphism monoids of pseudocomplemented semilattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 3-21. (1995)

Adilkno : A datadandy. In: Gondolat-jel 5. pp. 5-7. (1995)

Albert Sándor: Szükségképpen prófétává kell válnia az ontikus kultúrtörténésznek? : szubjektív reflexiók Fejér Ádám "Ki miért fél az ontikus kultúrtörténettől? című írásáról. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 103-106. (1995)

Albert Sándor and Filippi Jean-Michel: Conditions d'une activité théorique sur la traduction. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 57-66. (1995)

Almási Tibor: Az 1328. évi országbíróváltás okleveles adatai. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 19-37. (1995)

Almási Tibor: Megjegyzések Gölnicbánya Kun László királytól elnyert privilégiumához és megerősítéseihez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 43-49. (1995)

Alvarez Ramis Concepción and Almendros Gonzalo: Characterization of different forms of organic matter in Upper Cretaceous levels from Cerro de La Mesa (Madrid, Spain). In: Plant cell biology and development, (6). pp. 33-43. (1995)

Amicus Verus: Morbus Schnädelbachus. In: Különbség, (3) 6. pp. 4-5. (1995)

Anderle Ádám: Alfonso V, el Magnánimo and the Hungarian throne. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 17-28. (1995)

Andó Mihály: The geography of the river Maros (Mureş) and its river system. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 7-23. (1995)

Aulaskari Rauno and Csordas George: Besov spaces and the Q q, 0 classes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 31-48. (1995)

Azoff Edward A. and Ptak Marek: Jointly quasinormal families are reflexive. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 545-547. (1995)

B

B. Szabó János: Vázlat egy ellenségkép történetéről I. : a tatárok emlékezete Erdélyben, 1241-1621. In: Aetas, (10) 1. pp. 5-23. (1995)

Babcsányi István and Nagy Attila: Right group-type automata. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 131-136. (1995)

Bagi Ibolya and Lepahin Valerij and Puškin Aleksandr Sergeevič and Szabó Lőrinc: Molitva i katarsis : stihotvorenie "Otcy pustynniki..." Puškina iego perevod Lërincem Sabo. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 277-297. (1995)

Bajnóczi Beatrix: Čuma kak metafora. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 135-149. (1995)

Bak János: A Korai magyar történeti lexikonról II. : Korai magyar történeti lexikon : 9-14. sz. : főszerk. Kristó Gyula. In: Aetas, (10) 1. pp. 267-269. (1995)

Balog József and Sejben Lajos: „Áthúzta valami szürke színnel" : napló / interjú : Domonkos Istvánnal. In: Pompeji 1. pp. 21-30. (1995)

Balogh Elemér: Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831 : sajtó alá rend. Molnár András. In: Aetas, (10) 4. pp. 177-178. (1995)

Baloghné Zsoldos Julianna: Néhány szó a tankönyvi illusztrációról. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 118-119. (1995)

Band Ferenc: Tam-tam dob és hipercivilizáció. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 48-49. (1995)

Bara-Herczegh Ottilia and Fenyvessy József and Csanádi József: Method for characterizing the extent of cheese ripening. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 118-124. (1995)

Barabás Béla: Tapasztalatok búza nedvesség- és fehérjetartalmának NIR módszerrel történő mérésénél. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 4. pp. 281-288. (1995)

Barna Gábor: Hősök és hőstípusok a magyar történeti mondákban : konferencia, Szeged, 1994. május 7. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 5-6. (1995)

Barna Gábor: Zádor és Ágota : költészet és valóság a nagykunsági történeti hagyományokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 73-83. (1995)

Baron Simson and Liflyand Elijah: Complementary spaces and multipliers for Fourier transforms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 49-57. (1995)

Bartalos István and Dudás Tibor and Imreh Balázs: On a tour construction heuristic for the asymmetric TSP. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 209-216. (1995)

Bartha Miklós and Gombás Éva: On graphs with perfect internal matchings. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 111-124. (1995)

Bartis Attila and Kemény István: A félszent : tragédia három felvonásban. In: Pompeji 4. pp. 67-147. (1995)

Baróti Tibor and Mozart Wolfgang Amadeus and Salieri Antonio: Mocart i Sal'eri. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 15-56. (1995)

Basa István: A Barcaság lovagjai : a Német Lovagrend. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 16-17. (1995)

Basa István: A babiloni zsidó központ története : (K.u. III. sz-1040). In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 26-34. (1995)

Basa István: A babiloni zsidó központ története II. : zsidók és arabok korai kapcsolatai. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 80-82. (1995)

Basa István: A siratófal története. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 82-83. (1995)

Bassola Péter: Schwierigkeiten bei der Erstellung eines Lernerwörterbuches "Substantivvalenz Deutsch-Ungarisch". In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 101-116. (1995)

Beckhoff Ferdinand: Approximate identities and the Arens product. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 383-398. (1995)

Bencsik Péter: Köztes-Európa : 1763-1993. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 128-133. (1995)

Bencsik Péter and Rónai András: Közép-Európa - akkor és most : Rónai András (szerk.): Középeurópa-atlasz. Budapest-Balatonfüred, Államtudományi Intézet, 1945. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 134-138. (1995)

Bencze Lóránt: 2.3. Segédtételek Petőfi S. János szövegszemiotikai rendszeréhez. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 201-205. (1995)

Bencze Lóránt: Emlékezés, szövegalkotás, szövegtípus. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 9-34. (1995)

Benda Kálmán: Eperjessy Kálmán - művei tükrében. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 8-10. (1995)

Benedek Gábor: Ciszlajtániai tisztviselők a neoabszolutizmuskori Magyarországon. In: Aetas, (10) 4. pp. 60-70. (1995)

Beneš Edvard: Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése és a Habsburgok bukása. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 29-30. (1995)

Beneš Edvard: Felhívás az antant hatalmakhoz. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 47-49. (1995)

Beneš Edvard: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása. (1995)

Beneš Edvard: A cseh-szlovák nemzeti szellem és Franciaország. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 40-43. (1995)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok : történelmük értelme. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 7-8. (1995)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok harca a németek ellen. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 9-10. (1995)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok és a Habsburgok. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 11-28. (1995)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok és a magyarok : egy legenda, amit szét kell rombolnunk. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 31-34. (1995)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok és az 1914-es háború. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 35-39. (1995)

Beneš Edvard: A múlt szenvedései és a jövő reményei. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 44-46. (1995)

Benkes Réka: Az irodalmi szöveg mint nyelvi jelenség. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 291-299. (1995)

Benkes Zsuzsa and Petőfi Sándor János: 2.10. Válaszok, megjegyzések a kreatív-produktív gyakorlatokkal kapcsolatos kérdésekre, megállapításokra. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 227-233. (1995)

Benkő Loránd: Anonymus kunjairól. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 39-67. (1995)

Bereczki Sándor: Kelemen László élő öröksége. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 38-41. (1995)

Bereczki Sándor and Bábosik István and Mezei Gyula: Bábosik István - Mezei Gyula : Neveléstan : Budapest, Telosz K., 1994. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 229-231. (1995)

Bereczki Sándor and Bényei Miklós: Bényei Miklós : Oktatáspolitikai törekvések a reformkori Magyarországon : Debrecen, Csokonai K.,1994. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 180-182. (1995)

Bereczki Sándor and Karikó Sándor: Karikó Sándor : A társadalmi-politikai megalkuvás : Budapest, Gondolat, 1995. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 134-136. (1995)

Bereczky Magdolna Cs.: The protozoan plankton and their saprobity relations in the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 165-174. (1995)

Bereczky Magdolna Cs. and Foissner W. and Berger H. and Kohman F.: Book review : Foissner, W., Berger, H. and Kohmann, F. (1994): Taxonomische und Ökologische revision der ciliaten des saprobiensystems III.: hymenostomata, protostomatida, nassulida. - informationsberichte des Bayer. Landesamtes für wasserwirtschaft 1/94, pp. 548. In: Tiscia 29. p. 67. (1995)

Berntzen Rainer: Spectral approximation of normal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 493-510. (1995)

Bernát Andrea and Puškin Aleksandr Sergeevič and Baratynskij Evgenij Abramovič: Puškin i Baratynskij. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 127-133. (1995)

Bernáth Csilla: Aktuelle deutsche Wörter - Konzeption eines deutsch-ungarischen Wörterbuchs. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 117-122. (1995)

Berszán István: 2.5. Megjegyzések a (szemiotikai textológiában használt) jelfogalomhoz. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 207-209. (1995)

Berta Péter: Egy halottkém feljegyzései : 22. a tanulóévek gyötrelmeiből II. : vers. In: Pompeji 3. p. 55. (1995)

Bertényi Iván: A pecsétek mint a magyar rendek Szent Korona őrzésében birtokolt jogai előtörténetének forrásai. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 69-75. (1995)

Bezdán Sándor: Kossuth egyesületi kapcsolatai a reformkorban. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 6-9. (1995)

Blazovich László: Megjegyzések Szeged középkori jogi helyzetéhez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 77-94. (1995)

Blutman László: A szabadságmegvonás bírói felülvizsgálatának lehetőségei az európai alapjogokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 1. pp. 1-57. (1995)

Boba Imre: Vlachs in the history of Central Europe : a "Problemstellung". In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 95-102. (1995)

Bogdán László and Sejben Lajos: A világítótorony őre avagy kulcsok nemlétező lakathoz. In: Pompeji 1. pp. 82-89. (1995)

Bogdány Gyula: Az első magyar Szent István csatahajó expedíció. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 4-9. (1995)

Bognár Ferenc and Puškin Aleksandr Sergeevič: Sootnošenie estestvennogo i normativnogo v malen'koj tragedii Puškina "Skupoj r'ŝar'. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 57-67. (1995)

Bognár János: Signature of the orthogonal companion in Kreĭn spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 367-371. (1995)

Bolla Éva: Brasnyó István (1943) : "...mindig szerettem volna, hogy az írás ne legyen olyan fontos nekem...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 121-126. (1995)

Bolla Éva: Gajdos Tibor (1917) : "Minden vajdasági író bizonyos módon vidéki..." - levélinterjú. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 15-17. (1995)

Bolla Éva: Kopeczky László (1928) : "A humornak itt nem nagyon voltak gyökerei". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 34-37. (1995)

Borvendég Béla: Gáz : [vita Csákány Bélával]. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 128-133. (1995)

Butorac B.: Review of aquatic vegetation of the regional park "Stari Begej". In: Tiscia 29. pp. 27-32. (1995)

Butzer Paul Leo and Stens Rudolf L.: An extension of Kramer's sampling theorem for not necessary "bandlimited" signals - the aliasing error. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 59-69. (1995)

Bába Károly: The antecedents of the Tisza research. In: Tiscia 29. pp. 59-65. (1995)

Bába Károly and Kondorossy P.: Snail assemblages of gallery forests between Lippa (Lipova) and Makó. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 203-223. (1995)

Bálint István: Lili. In: Pompeji 2. pp. 31-35. (1995)

Bánréti Zoltán: Modulok a mondatfeldolgozásban : Broca-afáziás beszélők szintaktikai tesztelése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 109-127. (1995)

Bárdi Nándor: Csorba Béla (1950) : "...belehajítanak az előttem levő hamutartóba egy forintot...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 161-167. (1995)

Bárdi Nándor: Dudás Károly (1947) : "Duhaj reménytelenség". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 146-158. (1995)

Bárdi Nándor: Várady Tibor (1939) : "...egy-egy tematikus szám közös roham volt saját korlátáink ellen...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 74-83. (1995)

Bárány Attila: "Angliáért és Szent Györgyért!" : Andrew Ayton : Knights and warhorses : military service and the English aristocracy under Edward III. In: Aetas, (10) 4. pp. 169-176. (1995)

Bárány Ilona and Mezősi Gábor: Ecological characteristics of doline types in Aggtelek hills, North-Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 135-146. (1995)

Bárány-Kevei Ilona: Factors ofthe environmental system of karst. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 155-161. (1995)

Békési Imre: 1. 3. Válaszok : Békési Imre. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 181-183. (1995)

Békési Imre: 1.4. A kettős szillogizmus módszertani tanulságaiból : A megszorító ('elvárástörlő') ellentét két alapformája. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 183-189. (1995)

Békési Imre: A szemiotikai textológia felépítésének és alkalmazásának néhány aspektusa. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 189-190. (1995)

Bérczi Szaniszló and Holba Ágnes and Lukács Béla: Evolution of chondritic parent bodies I. : correlation among ferrous components. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 143-152. (1995)

Bérczi Szaniszló and Lukács Béla: Solvent liquids on planets. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 5-22. (1995)

Bódy Zsombor: Francia uralomtörténet : Christophe Charle : Histoire sociale de la France au XIX. siècle. In: Aetas, (10) 1. pp. 293-299. (1995)

Bódy Zsombor and Czoch Gábor and Sonkoly Gábor: Paradigmaváltás a francia társadalomtörténet-írásban. In: Aetas, (10) 4. pp. 131-141. (1995)

Bókay Antal: 2.9. Válaszok és megjegyzések a szemiotikai textológia felépítését érintő kérdésekre, megállapításokra. In: Szemiotikai szövegtan 8. p. 212. (1995)

Bór Józsefné: Gondolatok a helyi tantervek készítéséről. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 9-11. (1995)

Bóra Ferenc: Nézetek, ellentmondások a közösségről. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 194-200. (1995)

Bóra Ferenc: A jellemtípusok szerepe a vitákban. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 139-143. (1995)

Bóra Ferenc: A problémamegoldó beszélgetés szerepe napjaink iskolai gyakorlatában. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 51-55. (1995)

Bóra Ferenc: A vita cselekvéslélektani kérdései. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 104-109. (1995)

Büky László: Egy szövegmondat háttere. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 129-145. (1995)

Büky László and Domokos Johanna and Forgács Tamás and Fried István: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 317-344. (1995)

C

Canterbury Anzelm: De Veritate : Az igazságról. In: Különbség, (3) 5. pp. 9-19. (1995)

Carbery Anthony and Seeger Andreas: Multiparameter Calderón-Zygmund theory and interpolation of analytic families. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 71-97. (1995)

Chajda Ivan and Czédli Gábor and Rosenberg Ivo G.: On lattices whose ideals are all tolerance kernels. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 23-32. (1995)

Ciesielski Zbigniew and Kamont Anna: Lévy's fractional Brownian random field and function spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 99-118. (1995)

Corrádi Keresztély: On the direct product of cyclic subsets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 119-129. (1995)

Crary Jonathan and Szabó Ottó: Az érzékelés modernizálása. In: Gondolat-jel 5. pp. 10-27. (1995)

Criscuolo Giuliana and Mastroianni Giuseppe: Fourier and Lagrange operators in some weighted Sobolev-type space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 131-148. (1995)

Cs. Jónás Erzsébet: Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata : angol/német/francia/orosz fordítástechnikai példatárral. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 310-314. (1995)

Cs. Jónás Erzsébet: Voigt Vilmos, Szépe György, Szerdahelyi István (szerk.): Jel és közösség : szemiotikai tanulmánygyűjtemény. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 267-272. (1995)

Csapodi Zoltán: A Thököly-felkelés visszhangja a Német-római Birodalom területén. In: Aetas, (10) 1. pp. 140-170. (1995)

Csapó Imréné: Játékos fonémahallás-fejlesztés az első osztályban : olvasásgyakorlási mód ismertetése. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 20-26. (1995)

Csatári Bálint: Az Alföld Kutatási Program dokumentumai és azok bibliográfiája. In: "Ezer írás az Alföldről" : válogatott bibliográfia, (4). pp. 89-96. (1995)

Csatári Bálint: Az Alföld Kutatási Program hozadékai. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 69-87. (1995)

Csatári Bálint: Az Alföld kutatási program előzményei és elvégzett feladatai. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 9-13. (1995)

Csatári Bálint: Az Alföld kutatások rövid története. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 7-8. (1995)

Csatári Bálint: Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Alföldi földrajzi információs rendszere. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 97-98. (1995)

Csatári Bálint: Előszó. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 5-6. (1995)

Csatári Bálint: Előszó. In: "Ezer írás az Alföldről" : válogatott bibliográfia, (5). pp. 3-4. (1995)

Csatári Bálint: Tartós és új regionális folyamatok az Alföldön. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 15-50. (1995)

Csatári Bálint: Tájak és kistérségek. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 51-67. (1995)

Csatári Bálint: Utószó. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). p. 99. (1995)

Csernus Sándor: Francia források Zsigmond párizsi tartózkodásáról - 1416 március. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 103-140. (1995)

Csernus Sándor: Történelem és fikció : Magyarországi Károly úr regénye. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 5-29. (1995)

Csicselyné Korbely Zsuzsanna: Emlékező műsor a 2. világháború befejezése alkalmából. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 129-131. (1995)

Csicselyné Korbely Zsuzsanna: Forgatókönyv iskolai ünnepséghez. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 34-37. (1995)

Csiga Andrea: Kecskemét zsidósága a XVIII. századtól napjainkig. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 90-94. (1995)

Csorba László: Kossuth egy újabb szabadságharc feltételeiről az 1860-as évek első felében. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 52-57. (1995)

Csáki Endre and Csörgő Miklós and Shao Qi-Man: Moduli of continuity for lp-valued Gaussian processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 149-175. (1995)

Csákány Béla: Önvédelem. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 133-135. (1995)

Csépai Ferenc: Data on the estimation of the hygienic bacteriological condition of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 143-148. (1995)

Csörgő Sándor and Mielniczuk Jan: Close short-range dependent sums and regression estimation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 177-196. (1995)

Csősz László: A dokumentumok diplomáciatörténeti háttere. In: A lengyel emigráns kormány és a Szovjetunió kapcsolatfelvételének dokumentumai, 1941 21. pp. 3-16. (1995)

Czédli Gábor and Pollák György: When do coalitions form a lattice? In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 197-206. (1995)

Czédli Gábor and Szabó László: Quasiorders of lattices versus pairs of congruences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 207-211. (1995)

D

D. Takács Rózsa: Tóth Szergej-Vass László: Pápuáktól a Pioneerig. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 316-321. (1995)

Dany Hans-Christian: Multiplex személyiségek. In: Gondolat-jel 5. pp. 8-10. (1995)

Darvasi László and Kosztolányi Dezső: Juda ben Semuél Halevi. In: Pompeji 3. pp. 9-16. (1995)

Davidson Michelle and Grätzer George A.: A note on coalitions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 33-34. (1995)

Demeter Attila: Kutyákról, macskákról, krokodilusokról és egynémely filozófusokról. In: Különbség, (3) 6. pp. 13-20. (1995)

Demetrovics János and Katona Gyula O. H. and Sali Attila: Minimal representations of branching dependencies. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 213-223. (1995)

Demetrovics János and Thi Vu Duc: Some remarks on generating Armstron and inferring functional dependencies relation. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 167-180. (1995)

Descartes René and Dékány András and Darázs József: A szerző levele a könyv fordítójához : amely itt előszóként szolgálhat. In: Pompeji 2. pp. 92-106. (1995)

Deák Botond: Repülő ember : [vers]. In: Pompeji 3. pp. 71-75. (1995)

Deák Ágnes: Az emberiségnek szembe kell néznie saját embertelenségével : beszélgetés Deák Istvánnal. In: Aetas, (10) 4. pp. 159-164. (1995)

Deák Ágnes: Társadalmi ellenállási stratégiák Magyarországon az abszolutista kormányzat ellen 185l-l852-ben. In: Aetas, (10) 4. pp. 27-59. (1995)

Dinya László: Szervezeti viselkedés vállalati válság- menedzselésnél. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 1-8. (1995)

Ditzian Zeev: Multidimensional Jacobi-type Bernstein-Durrmeyer operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 225-243. (1995)

Dobcsányi Ferenc: Időszerű gondolatok az irodalomtanár személyiségéről. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 91-94. (1995)

Dobcsányi Ferenc and Domokos Mátyás: Hasznos forrásmunka az irodalomtanítás számára. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 82-83. (1995)

Dobó Gabriella and Magocsi Paul Robert and Matthews Geoffrey J.: Közép-Európa - Amerikából nézve : Paul Robert Magocsi: Kelet-Közép-Európa történelmi atlasza. (Historical atlas of east central Europe.) Cartographic desing by Geoffrey J. Matthews. Toronto. University of Toronto Press. 1993. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 141-144. (1995)

Doinaș Ștefan Augustin: Az ezüstagyarú vadkan : [vers]. In: Pompeji 3. pp. 17-19. (1995)

Domonkos János: Egy dal, amely meghódította a világot. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 233-234. (1995)

Domonkos János: Egy kiállítás a sághegyi emlékkereszt alatt. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 48-49. (1995)

Domonkos János: Karácsonykor ünneplőbe öltözik a lélek Csíksomlyón. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 231-232. (1995)

Domonkos János: Szent László (1046-1095) halálának 900. évfordulója. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 214-216. (1995)

Domonkos János and Boros Fortunát and Juhász László: Művelődéstörténet két könyvben. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 86-90. (1995)

Domonkos János and Bíró Ferenc and Szilágyi András: Szemle. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 182-185. (1995)

Domonkos János and Hoppál Mihály and Pomogáts Béla: Híradás történelmi múltról, jelenünk sorskérdéseiről. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 44-46. (1995)

Domonkos János and Kovács Károly: Kovács Károly : Helytörténeti dolgozatok Poroszló község néprajzi hagyományaiból : Poroszló Község Önkormányzata, 1994. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 137-138. (1995)

Domonkos János and Tomka Ferenc: Az élemű egészében gondolkodó irodalomtanításért. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 75-76. (1995)

Dragomir Sever Silvestru and Pearce Charles E. M. and Pečarić Josip E.: On Jessen's and related inequalities for isotonic sublinear functional. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 373-382. (1995)

Driver Kathy and Stahl Herbert: Simultaneous rational approximants to Nikishin Systems. II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 261-284. (1995)

Driver Kathy and Stahl Herbert: Simultaneous rational approximants to Nikishin-systems. I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 245-263. (1995)

Drăgulescu Constantin: The flora and vegetation of the Mureş (Maros) valley. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 47-111. (1995)

Dunn John: A politikaelmélet története. In: Aetas, (10) 1. pp. 210-232. (1995)

Dániel Ágnes: A szerző azonosítása a szöveg konstitúciójának, tartalmi-logikai-és szemantikai-kommuikatív összefüggéseinek elmzése útján. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 35-79. (1995)

E

Ek Camille and Mucsi László: Redissoluted forms on stalagmites in Belgian caves. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 147-153. (1995)

El-Nashar El-Said Ramadan and Kabesh Mahmoud Lofty: Chemistry of biotite as a guide to the nature of magmas, Hajja granitoid complex. Yemen Republic. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 35-54. (1995)

Elbert Árpád: On-off damping of linear oscillators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 209-224. (1995)

Eliade Mircea and Lőrinczi Laura: A kapitány lánya. In: Pompeji 3. pp. 20-39. (1995)

Ember Lili: (Szópárbaj) ; TAO te PA CSI : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 62-63. (1995)

Engel Pál: A magyarországi birtokszerkezet átalakulása a Zsigmond-korban : öt északkeleti megye példája. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 141-159. (1995)

Eperjessy Géza: Köszöntő a Történettudományi Tanszék diákköre megalakulásának huszadik évfordulóján. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 23-25. (1995)

Eperjessy Kálmán: A Csanádvármegyei Könyvtár megalakulása és működése : 1926-1947. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 33-37. (1995)

Erdélyi Eszter: Fenyvesi Ottó (1954) : "Kemény időket élünk...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 183-191. (1995)

Erdélyi Eszter: Gion Nándor (1941) : "...egyfajta realista prózát írok" : levélinterjú. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 111-114. (1995)

Erdélyi Eszter: Sziveri János (1954-1990) : "...mi nem a hetvenes, hanem a hatvanas évek Sympóját szerettük volna folytatni". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 172-180. (1995)

Erdész Sándor: Báthori Gábor a történeti mondákban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 23-38. (1995)

Erdősi Péter: Báthory Zsigmond ünnepi arcmása : a fejedelem és a ceremóniák. In: Aetas, (10) 1. pp. 24-66. (1995)

Evans Robert J. W.: Linda White és Gál Polixéna : egy barátság, 1857-63. In: Aetas, (10) 4. pp. 71-100. (1995)

Ewans Robert John Weston: Magyarország a Habsburg-monarchiában 1840 és 1867 között : a politika és a másokról alkotott kép. In: Aetas, (10) 4. pp. 5-26. (1995)

Eördögh István and Jačov Marco: Reflections on Marko Jačov's source-book. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 5-10. (1995)

F

Faludi Szilárd: A semleges iskola kérdéséhez : hozzászólás a Módszertani Közlemények 1995. 2. számában megjelent cikkhez. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 179-180. (1995)

Farkas Csilla: Történelemoktatás a kolozsvári tudományegyetemen. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 121-126. (1995)

Farkas Edit: Horváth Iván: A vers : három megközelítés. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 289-291. (1995)

Farkas Ildikó: Tu accouches de ton article? : ou traitement de la transitivité dans le nouveau dictionnaire français-hongrois. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 13-23. (1995)

Farkas Zoltán: Az igazságszolgáltatás és a jogalkalmazás kapcsolata a kultúrával : ahogyan ezt a jogalkotó látja... In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 112-117. (1995)

Fearnley Anne: A strongly rigid binary relation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 35-41. (1995)

Fehér László and Molnár József and Földeák Sándor: Biológiai aktivitás és a kémiai szerkezet összefüggése fungicid vegyületeknél. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 70-74. (1995)

Fejér Ádám: Az értelmiségi hagyományképviselet és az értelmiségi szerep megújítása : Németh László Négy próféta című drámáról. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 47-57. (1995)

Fejér Ádám: Eljutni ahhoz a ponthoz, amelyben minden értelemmé válik : beszélgetés Csákány Béla matematikussal. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 118-127. (1995)

Fejér Ádám: Ki miért fél az ontikus kultúrtörténettől : egy szellemi irányzat elismertetésének nehézségei és a polgárosodás. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 95-102. (1995)

Fejér Ádám: Kiáltás a kultúráért és a kultúra kiáltása : beszélgetés Zatykó László ferences szerzetessel. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 35-44. (1995)

Fejér Ádám: Miből táplálkozik korunknak az a téveszméje, hogy Káin váltja meg a világot? : Jurij Olesa Meggymag című elbeszélésének értelmezése. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 137-148. (1995)

Fejér Ádám: A polgárlét ontikus alapjai és a polgárosodás korszerű modellje. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 9-19. (1995)

Fejér Ádám: A posztmodern totális lázadása és a polgárosodás posztpolgári koncepciója - Venyegyikt Jerofejev: Moszkva-Petuski és Anthony Bufgess: Gépnarancs. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 66-74. (1995)

Fejér Ádám: A túlvilági boldogságról és a kulturális közösségről, avagy miképpen teremthetjük meg értelmiségi és polgári szempont összhangját? In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 24-34. (1995)

Fejér Ádám and Puškin Aleksandr Sergeevič: Puškin i duhovnaâ aktual'nost' russkoj klassiki. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 1-13. (1995)

Feleky Gáborné: Ahogy én látom korunk ifjúságát. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 208-210. (1995)

Feleky Gáborné and Bagdy Emőke and Telkes József: A személyiségfejlesztés kézikönyve. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 46-47. (1995)

Fenyvesi István and Puškin Aleksandr Sergeevič and Bulgakov Mihail Afanas'evič and Németh László: V adskoj voronke "Aleksandr Puškin" M. Bulgakova i "Csapda" Laslo Nemeta: tipologičeskie nablûdeniâ. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 241-261. (1995)

Fenyvessy József and Csanádi József: Tejtermékek tápértékének, emészthetőségének javítása. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 27-34. (1995)

Ferencz Sándor: "Hátha mások is kedvet kapnak...". In: Különbség, (3) 5. p. 3. (1995)

Ferge Anna and Séllei László: Study on organic micropollutants of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 135-141. (1995)

Ferincz István and Puškin Aleksandr Sergeevič: Oleg Letopisn'ij i Puškinskij. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 95-105. (1995)

Ficino Marsilio and Imregh Mónika: Commentarium III. : folytatás. In: Pompeji 1. pp. 100-120. (1995)

Ficino Marsilio and Imregh Mónika and Darázs József: Commentarium IV. : folytatás. In: Pompeji 2. pp. 71-91. (1995)

Ficino Marsilio and Imregh Mónika and Sándor Edit: Commentarium V. : folytatás. In: Pompeji 3. pp. 82-104. (1995)

Filippov Sergej: "Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol" : történelembölcseleti elképzelések a 15-17. századi Oroszországban. In: Aetas, (10) 3. pp. 5-31. (1995)

Filippov Sergej and Sisák Gábor: Filofej szerzetes : Levél a rossz napokról és órákról. In: Aetas, (10) 3. pp. 127-136. (1995)

Fischer Karin: Kirakós fejtörőjátékok. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 172-176. (1995)

Foiaş Ciprian and Frazho Arthur E.: Constructing the schur contraction in the commutant lifting theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 425-442. (1995)

Fomičev Sergej: O zam'isle "Evgeniâ Oneginâ". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 77-85. (1995)

Fong Yuen and Kaarli Kalle: Unary polynomials on a class of groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 139-154. (1995)

Font Márta: Felvidéki kisnemesek királyi szolgálatban : adalékok 13-14. századi társadalomtörténetünkhöz. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 169-185. (1995)

Font Márta: Magyar-orosz politikai kapcsolatok a 12. században (1118-1199). In: Aetas, (10) 3. pp. 53-75. (1995)

Forgács Endre and Szabó Gábor: Kísérleti aero-vibrofluidizációs granuláló berendezés működtető egységeinek fejlesztése. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 99-112. (1995)

Formanek Zoltán: Besugárzott sertészsírminták oxidatív stabilitásának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 2. pp. 124-133. (1995)

Forró Lajos: Jelöletlen tömegsírok a Délvidéken. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 65-70. (1995)

Fridli Sándor and Schipp Ferenc: Strong summability and Sidon type inequalities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 277-289. (1995)

Földháziné Ráth Gertrúd: HPLC módszer alkalmazása mézek cukorösszetételének vizsgálatára. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 1. pp. 41-48. (1995)

Förster Karl-Heinz and Nagy Béla: Local spectra and the Riemann localization principle. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 265-276. (1995)

Fülöp Zoltán: Correction - Mealy-automata in which the output-equivalence is a congruence : I. Babcsányi, A. Nagy. In: Acta cybernetica, (12) 1. p. 107. (1995)

Fülöp Zoltán: Correction - Invariance groups of threshold functions : E. K. Horváth. In: Acta cybernetica, (12) 1. p. 109. (1995)

G

G. Etényi Nóra: A 17. századi közvéleményformálás és propaganda Érsekújvár 1663-as ostromának tükrében. In: Aetas, (10) 1. pp. 95-139. (1995)

Galamb György and Ginzburg Carlo: A molnár, az inkvizítor és a történész : (megjegyzések Carlo Ginzburg népi kultúrával kapcsolatos műveihez). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 31-39. (1995)

Galgóczi László: Káromkodó eleink (3). In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 47-48. (1995)

Gallina Zsolt: Gepidák a Kárpát-medencében. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 9-15. (1995)

Gallé László: River valleys: Are they ecological corridors? In: Tiscia 29. pp. 53-58. (1995)

Gasper George and Trebels Walter: Ultraspherical multipliers revisited. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 291-309. (1995)

Gausz András: Száz év ráhagyatkozás, avagy J. V. és R. R. esete a „Gelassenheit"-tel. In: Pompeji 3. pp. 122-131. (1995)

Gavallér Andrea: Tanár-diák kapcsolat értékszempontú vizsgálata tanárjelöltek körében. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 200-208. (1995)

Gaál György: A székely történet kutatása nem jelent elkülönülést : beszélgetés Imreh Istvánnal. In: Aetas, (10) 1. pp. 233-242. (1995)

Gerics József: De Hungaria, hereditate Beatae Mariae Virginis. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 187-189. (1995)

Ghazal Alaeddin: De la vie d'Abd Al-Rahman Al Dakhel. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 11-15. (1995)

Giang Dăng Vũ and Móricz Ferenc: The Cesàro operator is bounded on the Hardy space H1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 535-544. (1995)

Giang Dăng Vũ and Móricz Ferenc: Lebesgue integrability of Fourier transforms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 329-343. (1995)

Giang Dăng Vũ and Móricz Ferenc: On the L1 theory of Fourier transforms and multipliers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 293-304. (1995)

Ginés Angel: Deforestation and karren development in Majorca, Spain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 25-32. (1995)

Glajsman Gabi: Élet, literatúra : Gabi Glajsman beszélgetése Danilo Kišsel. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 217-227. (1995)

Goldie Helen S.: Major protected sites of limestone pavement in Great Britain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 61-92. (1995)

Gombay Edit and Horváth Lajos: An application of U-statistics to change-point analysis. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 345-357. (1995)

Grant John and Subrahmanian V. S.: The optimistic and cautious semantics for inconsistent knowledge bases. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 37-55. (1995)

Grillet Pierre Antoine: Partially free commutative semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 155-169. (1995)

Grzesik Rysard: Adelhaid, az állítólagos lengyel hercegnő a magyar trónon. In: Aetas, (10) 3. pp. 114-126. (1995)

Grzesik Rysard: Európa keleti fele a középkor alkonyán : Jerzy Kloczowski : Europa slowianska w XIV-XV. wieku. In: Aetas, (10) 3. pp. 186-198. (1995)

Gróf József: Linear combinations of Szász-Mirakjan type operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 359-369. (1995)

Gulkai Márta: Folyóiratszemle : 1994. november - 1995. március. In: Különbség, (3) 5. pp. 28-37. (1995)

Gulkai Márta: Folyóratszemle : 1995. április-szeptember. In: Különbség, (3) 6. pp. 33-45. (1995)

Gulkai Márta: Szerkesztői jegyzet : búcsúbeszéd, e számunkról. In: Különbség, (3) 6. p. 3. (1995)

Gulyás László: Előszó : néhány megjegyzés E. Beneš első világháború alatti tevékenységéről és a "csehszlovák" emigrációról. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 3-4. (1995)

Gulyás Zsuzsanna: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 395-399. (1995)

Gulyás Zsuzsanna: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 381-394. (1995)

Gunda Béla: Emlékezés Ferenczi Imrére. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 7-16. (1995)

Gurevič Aron Âkovlevič: Boszorkányok a faluban és a vádlottak padján : a mágia értelmezésének népi és intellektuális hagyományai. In: Aetas, (10) 3. pp. 145-171. (1995)

Gutman Iván and Jankovics Hajnalka and Lubeck Henk von: Hány atom van körülöttünk? In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 69-71. (1995)

Gyárfás Edit: Lexikalische Fehler im Lemmabestand des ungarisch-deutschen Wörterbuchs von Előd Halász und im Lösungsschlüssel der Übersetzung der Aufnahmeprüfung. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 91-100. (1995)

Győrei Zsolt and Schlachtovszky Csaba: Bolygó király. In: Pompeji 4. pp. 148-176. (1995)

Gángó Gábor: Pennsylvaniából Márianosztrára : Mezey Barna : A magyar polgári börtönügy kezdetei. In: Aetas, (10) 1. pp. 274-276. (1995)

Gáspár István: Chronicle : [visiting scientists, international laboratory activities, Hungarian scientific activities, laboratory meetings, teaching program of the laboratory, personalia]. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 78-79. (1995)

Gát György: Pointwise convergence of Fejér means on compact totally disconnected groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 311-319. (1995)

Gécseg Ferenc and Imreh Balázs: On the cube-product of nondeterministic automata. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 321-327. (1995)

Gécseg Zsuzsanna: Coréférence et relation de commande : le problème de la logophoricité. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 41-55. (1995)

Gősi János: Élelmiszergazdaságunk pozícióit és az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenységet befolyásoló néhány körülményről. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 113-117. (1995)

H

H. Tóth Imre: Metód találkozása az "ugor királlyal". In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 191-196. (1995)

H. Tóth István: Megújul-e a kiejtéstanításunk? In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 216-221. (1995)

H. Tóth István: Népköltészet és olvasástanítás. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 122-129. (1995)

H. Tóth István: Szóhasználat, kifejezésmód a tanulói műismertetésekben. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 58-62. (1995)

H. Tóth István: Értékek nyomában : szövegtípusok az irodalomkönyvekben. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 12-17. (1995)

H. Tóth Tibor: Linguistic consequences of migration. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 285-294. (1995)

Habic Peter: On the development of the classical Dinaric karst in Slovenia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 93-106. (1995)

Hably Lilla: The biography and paleobotanical activity of Prof. Gábor Andreánszky : commemoration of the 100th anniversary of his birth. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 9-11. (1995)

Hajdu Zoltán: Data on the chemical composition of the Mureş (Maros) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 113-117. (1995)

Hajdú László: Az időskorúak szociális védelmének eszközrendszere Kanadában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 2. pp. 1-66. (1995)

Hajnal Péter: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 561-586. (1995)

Hajnóczi Gábor: Filippo Brunelleschinek szóló ajánlás Leon Battista Alberti festészetről írt traktátusában. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 197-210. (1995)

Hajzer Lajos and Klimeš Lumír: Nyugat-csehországi honismeret : Nyelv. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 84-85. (1995)

Hamar József: Algological studies of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 149-163. (1995)

Hassanen Mohamed A. and Saad Nadi Adeeb and Khalefa O. M.: Geochemical aspects and origin of tin-bearing granites in the Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 55-72. (1995)

Hatvani László and Krisztin Tibor: Asymptotic stability for a differential-difference equation containing terms with and wihout a delay. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 371-384. (1995)

Havas László: A középkorvégi Magyarországról : Ludovicus Tubero : Kortörténeti feljegyzések : Magyarország. In: Aetas, (10) 3. pp. 172-173. (1995)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvlecke harmadik osztályosoknak : I. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 211-214. (1995)

Herczeg Zsolt: Az iskolai drogfelvilágosítás időszerűségéről. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 158-160. (1995)

Hermann Róbert: Kossuth és tábornokai. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 17-36. (1995)

Hevesi István: Erkölcs és szexualitás a Monarchiában. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 109-110. (1995)

Hevesi István: Greksza Attila. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 19-20. (1995)

Hevesi István: Rendőrkapitány a prostitúció élén : Thaisz Elek (1820-1892) életútja. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 40-42. (1995)

Hevesi István and Dajeh Omar: Mindegy, hogy fekete vagy fehér? In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 63-64. (1995)

Horkay Hörcher Ferenc: Előszó John Dunn tanulmányához. In: Aetas, (10) 1. p. 209. (1995)

Horkheimer Max and Krémer Sándor: A schopenhaueri gondolkodás viszonya a tudományhoz és a valláshoz. In: Pompeji 2. pp. 135-146. (1995)

Horkheimer Max and Krémer Sándor: A társadalomfilozófia jelenlegi helyzete és egy társadalomkutató intézet feladatai. In: Pompeji 2. pp. 120-134. (1995)

Horváth Miklós: Eigenfunction expansions for one-dimensional Dirac operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 225-240. (1995)

Horváth Zoltán: Parallel asynchronous computation of the values of an associative function. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 83-94. (1995)

Horváthné Almássy Katalin: Herstellung und Untersuchung ballaststoff Transformaten aus einigen Getreideprodukten. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 125-131. (1995)

Horváthné Tóth Erzsébet: Ép testben ép lélek! In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 76-78. (1995)

Hudi József: Elmulasztott lehetőségek : Tóth Ágnes : Telepítések Magyarországon 1945-1948 között : a németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. In: Aetas, (10) 1. pp. 277-284. (1995)

Hum László and Fényes József: The geochemical characteristics of loesses and paleosols in the South-Eastern Transdanube (Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 89-100. (1995)

Hunyadi László: A fonetikai forma szemantika szerepe. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 147-163. (1995)

Hunyadi László: A fonetikai forma szemantikai szerepe.

Huszka László: Szeretett professzorunk. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 15-22. (1995)

Hász Róbert and Sejben Lajos: A gileádi csoda : vagy ami még az apokrifekből is kimaradt. In: Pompeji 1. pp. 31-53. (1995)

I

Imaoka Teruo: Representations of generalized inverse *-semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 171-180. (1995)

Imhof Lorens and Nessel Rolf Joachim: On the sharpness almost everywhere of equivalence assertions for positive linear operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 385-409. (1995)

Imreh Balázs: On isomorphic representation of nondeterministic tree automata. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 11-21. (1995)

Imreh Balázs and Steinby Magnus: Some remarks on directable automata. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 23-35. (1995)

Imreh István: Alsó-Fehér megyei falusbírák számadásai, 1796-1806. In: Aetas, (10) 1. pp. 243-262. (1995)

Indlekofer Karl-Heinz and Járai Antal and Kátai Imre: On some properties of attractors generated by iterated function systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 411-427. (1995)

Indlekofer Karl-Heinz and Manstavičius Eugenijus: Translates of additive and multiplicative functions defined on arithmetical semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 105-122. (1995)

Ivacs Ágnes and Kurdy Fehér János: Egy csomag vasdrót, néhány vessző, farostlemez, egy pici gipsz és néhány cukorkás doboz : riport Sugár Jánossal. In: Gondolat-jel 5. pp. 48-59. (1995)

J

J. Nagy László: Hongrie, Turquie et Méditerranée dans les XVI-XVII siècles : les hongrois en la Méditerranée. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 29-33. (1995)

J. Nagy László: Laudatio. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. p. 17. (1995)

J. Nagy László: The moroccan national movement forming around the Sultan : (1946-1952). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 51-60. (1995)

Jakab Mária: Még egyszer Kossuth és Széchenyi vitájáról. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 65-68. (1995)

Jakab Mária: Még egyszer Kossuth és Széchenyi vitájáról. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 65-68. (1995)

Jakab Sámuel: Soils of the flood plain of the Mureş (Maros) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 25-46. (1995)

Jancsák Csaba: Fejezetek a Grál-legenda történetéből. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 37-39. (1995)

Jancsák Csaba: Miért éppen Alaszka?... In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 43-44. (1995)

Jancsák Csaba: Zsidó anekdotakincs. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 104-105. (1995)

Jancsák Csaba: Zsidó mentés és ellenállás a magyarországi Holocaust alatt. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 95-101. (1995)

Jancsák Csaba: A magyar ugar - A kiegyezéstől a II. világháborúig. T-Twins kiadó. 1991. 391 o., 350 Ft. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. p. 62. (1995)

Jankó Imréné: Vágott baromfi objektív minősítése. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 64-69. (1995)

Jančar Drago and Gállos Orsolya: Incidens a réten. In: Pompeji 2. pp. 24-29. (1995)

Jaspers Karl and Juhász Anikó and Csejtei Dezső: A filozófia a jövőben. In: Pompeji 1. pp. 134-152. (1995)

Jenei Teréz: Petőfi S. János-Bácsi János-Benkes Zsuzsa-Vass László: Szövegtan és verselemzés : Petőfi S. János-Bácsi János-Benkes Zsuzsa-Vass László:. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 305-310. (1995)

Jerofejev Viktor and Szőke Katalin and Sejben Lajos: Anna teste avagy az orosz avantgárd vége. In: Pompeji 1. pp. 94-99. (1995)

Joó Etelka: Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit (szerk.): A magyar vers : az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai : 1981. augusztus 10-14. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 276-278. (1995)

Joó István and Szabó V. E. Sándor: A generalization of Pal interpolation process. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 429-438. (1995)

Juhász Erzsébet: A múlt és jelen feltárásának fontossága. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 87-94. (1995)

Jánosi Mónika: Bírósági döntvények és szokásjogi feljegyzések "Nota"-k a Gregoriánczi-kódexben. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 211-220. (1995)

K

Kaczúr Ágnes: El nacimiento de la dictadura de Primo de Rivera. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 43-55. (1995)

Kapodistrias Iōannēs Antōnios: Kapiodisztriasz gróf kritikája. In: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz 20. pp. 10-27. (1995)

Kapodistrias Iōannēs Antōnios: Kapodisztriasz gróf levelezéséből. In: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz 20. pp. 27-30. (1995)

Kari Lila and Rozenberg Grzegorz and Salomaa Arto: Generalized DOL trees. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 1-9. (1995)

Karsai László: Jewish deportations in Carpatho-Ruthenia in 1944. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 37-49. (1995)

Katzschmann Michael: Morphosyntaktische Betrachtungen zur Nganasanischen Negation. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 237-249. (1995)

Kearnes Keith A.: Minimal clones with abelian representations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 59-76. (1995)

Kedves Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 7-8. (1995)

Kedves Miklós and Bagi István: Études palynologiques et pédologiques sur les sédiments holocènes de la piscine du monastère du Mont Jakab. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 60-67. (1995)

Kedves Miklós and Kedves Loránd: Computer modelling of the quasi-crystalloid biopolymer structures I. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 68-77. (1995)

Kedves Miklós and Tóth Anita and Vér Annamária: Radial fivefold rotation: A new method in the study of the biopolymer organization of the sporoderm. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 44-59. (1995)

Kerekes László: Búzalisztek Fusarium F-2 és T-2 toxin szennyeződésének gyors meghatározása automatizált enzimimmunanalitikai mérőrendszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 3. pp. 215-224. (1995)

Kerekes László: Búzalisztek gliadin (glutén)-tartalmának gyors meghatározása automatizált enzimimmunanalitikai eljárással. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 1. pp. 49-55. (1995)

Kiefer Ferenc: Az alaktani kutatások újabb lehetőségei. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 165-174. (1995)

Király Tibor and Marton Károly: A testnevelés helye és szerepe a tanítójelöltek képzésében. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 115-117. (1995)

Kispéter József: Élelmiszeripari termékek vizsgálata reológiai, színmérési és termolumineszcencia módszerekkel. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 19-26. (1995)

Kiss Attila and Szabari Antónia: Papers in English and American studies : Tomus V. - The semiotics of revenge : subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy ; Demand, desire and the drive in Sidney's texts and their contexts. (1995)

Koczó Renáta: A honti cigányper kétszáztíz év távlatából. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 71-73. (1995)

Kohl Stefan and Szombath Zoltán and Kónya István and Lőrincz István and Libus András and Szombath István: The birds of the Mureş (Maros) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 235-244. (1995)

Kolozsi László: Hajnali séta : [vers]. In: Pompeji 2. p. 30. (1995)

Koltay Tibor: A hipertext szövegségéről. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 115-126. (1995)

Komornik Vilmos: Well-posedness and decay estimates for a Petrovsky system by a semigroup approach. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 451-466. (1995)

Kondász Katalin: Végel László (1941) : a homogenitás eszményének agóniája. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 98-108. (1995)

Konâgin Sergej Vladimirovič: On divergence of trigonometric Fourier series over cubes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 305-329. (1995)

Kopasz Filoméla Gertrúd: A magyarországi leánynevelés kezdeteiről a kettős évforduló jegyében. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 132-133. (1995)

Koppány György: Microclimate investigations in and near the forest of Ásotthalom. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 47-52. (1995)

Koppány György and Makra László: Persistence probability of the drought index made by Pálfai for five regions of the Hungarian Great Plain. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 53-61. (1995)

Kordé Zoltán: Székelyek, őrök és lövők. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 221-232. (1995)

Koszta László: Püspöki székhely és városfejlődés : Pécs központi funkciói és vonzáskörzete a 14. század közepéig. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 233-271. (1995)

Kosztolnyik Zoltán József: Remarks on Andrew III of Hungary. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 273-290. (1995)

Kovács András Ferenc: Kys maghyar nyelw : emleec : [vers]. In: Pompeji 3. p. 40. (1995)

Kovács Andrásné and Sulyok Gizella: Javaslat Sulyok Gizella : Pilletánc II. című könyvének tanításához. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 161-166. (1995)

Kovács Erzsébet: Hüvelyes bázisú száraztészta antinutritiv anyagainak vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 57-63. (1995)

Kovács Imre Attila: Szilánkok a bárkához. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 20-23. (1995)

Kovács Imre Attila: A nudista telepen nincs zsebtolvajlás : beszélgetés jogról, politikáról, kultúráról Nagy Károly nemzetközi jogásszal. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 107-111. (1995)

Kovács László: Előkelő rusz vitéz egy székesfehérvári sírban : a rádiótelepi honfoglalás kori A. sír és kardja - Kalmár János (1899-1977) emlékének. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 291-308. (1995)

Kozma Lászlóné: A "Kincskereső iskolában" jártam. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 47-48. (1995)

Krausz K. and Pápai J. and Gallé László: Composition of Orthoptera assemblages in grassland habitats at Lower-Tisza flood plain. In: Tiscia 29. pp. 47-52. (1995)

Krepler Erzsébet and Puškin Aleksandr Sergeevič: Obraz pugačeva v "kapitanskoj dočke" Puškina. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 69-76. (1995)

Kristó Gyula: Mikor lett fejedelem Géza? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 11-23. (1995)

Kriveczkyné Molnár Katalin: Az iskola demokratikus vezetésének értelmezése. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 187-193. (1995)

Kroó András and Szabados József: Approximation by lacunary Bernstein and self-reciprocal polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 467-486. (1995)

Krémer Sándor: „Isten nélkül hiábavaló megmenteni a feltétlen értelmet" : Max Horkheimer késői filozófiája, avagy gondolkodói alternatívák a XX. század végén. In: Pompeji 2. pp. 107-119. (1995)

Kríza Ildikó: Narratívtípusok a Mátyás-hagyományban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 39-52. (1995)

Kuba Attila: Reconstruction of unique binary matrices with prescribed elements. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 57-70. (1995)

Kubinyi András: A királyi udvar élete a Jagelló-korban. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 309-335. (1995)

Kubovics Imre and Abdel-Karim Abdel-Aal Mohamed: Crystallization of amphiboles in the Kid volcanic complex, Southern Sinai, Egypt : implications for magma evolution. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 17-33. (1995)

Kukovecz György: The "Turks" of Latin America : remarks on the problems of Syrian-Lebanese emigration. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 57-68. (1995)

Kulčenko Vladimir and Puškin Aleksandr Sergeevič: Isklûčitel'no i neotstupno A. S. Puškin v žizni i tvorčestve M. A. Vološkia. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 219-239. (1995)

Kurecskó Mihály: A lengyel katolicizmus megértéséhez : Jerzy Kloczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek : A katolikus egyház Lengyelországban. In: Aetas, (10) 3. pp. 174-176. (1995)

Kurusa Árpád: Romanov's theorem in higher dimensions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 487-493. (1995)

Kádár Ferenc: "Őrállóvá tettelek téged..." : gondolatok a prófétaságról és közéletről. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 58-65. (1995)

Kádár Judit: Előszó Michael Joseph Quin útleírásához. In: Aetas, (10) 1. pp. 194-195. (1995)

Kámán Erzsébet and Puškin Aleksandr Sergeevič and Bulgakov Mihail Afanas'evič: Puškinskaâ paradigma istorii i problema tradicij v romane M. Bulgakova "belaâ gvardiâ". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 263-276. (1995)

Kánnai Zoltán and Tallos Péter: Stability of solution sets of differential inclusions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 197-207. (1995)

Kékes Szabó Mihály: Emlékezés Felméri Lajosra : 1840-1894. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 79-81. (1995)

Kérchy László: Injection of unilateral shifts into contractions with non-vanishing unitary asymptotes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 443-476. (1995)

Kérchy László: On roots of normal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 439-449. (1995)

Kósa Kinga: Ahová a király is gyalog jár(t) : betekintés az ókori emberek "mindennapi dolgaiba". In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 50-52. (1995)

Körösi Zoltán and Sándor Edit: Resztelt máj. In: Pompeji 3. pp. 41-54. (1995)

Küllős Imola: A betyárok a folklórban és a valóságban : betyármondáink nemzetközi és nemzeti vonásai, főbb motivikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 53-71. (1995)

Kürtösi Katalin: Újrafelhasználás drámában és színpadon : Shakespeare - Stoppard - A Hold színháza. In: Pompeji, (6) 4. pp. 177-188. (1995)

L

Lachata István: Kommunikációs problémák az iskolában. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 3-6. (1995)

Laczkó Tibor: A magyar befejezett melléknévi igenevek és a lexikai-funkcionális grammatika. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 175-198. (1995)

Lagzi István: The number of poles having escaped to the territory of Hungary during the second world war : facts and data. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 11-25. (1995)

Lasser Rupert and Obermaier Josef: On the convergence of weighted Fourier expansions with respect to orthogonal polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 345-355. (1995)

Lauwaars Margreet: AOAC International. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 3. pp. 173-193. (1995)

Lazari Andrej and Puškin Aleksandr Sergeevič and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič: Zametki o Puškine Apollona Grigor'eva i Fedora Dostoevskogo. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 177-184. (1995)

Leindler László: On equivalence of coefficient conditions with applications. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 495-514. (1995)

Lele József: Szempontok Szulejmán szultán 1541. évi magyarországi döntéseihez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 337-349. (1995)

Lepahin Valerij: Kosmičeskaâ liturgia v lirike esenina. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 301-336. (1995)

Lepahin Valerij and Puškin Aleksandr Sergeevič: Dve variacii na odnu temu : "Demon" Puškina i "Moj Demon" Lermontova. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 151-176. (1995)

Lepetit Bernard: Építészet, földrajz, történelem : a lépték használatai. In: Aetas, (10) 4. pp. 142-158. (1995)

Levene Mark: A lattice view of functional dependencies in incomplete relations. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 181-207. (1995)

Liiceanu Gabriel and Pató Attila: A tragikum pszichológiája: a <pleasure in pain> jelensége. In: Pompeji 4. pp. 7-18. (1995)

Liiceanu Gabriel and Pató Attila: A tragédia elve a preszókratikus filozófiában. In: Különbség, (3) 6. pp. 21-23. (1995)

Losoncz Alpár: A határok digitalizálódása. In: Gondolat-jel 5. pp. 71-80. (1995)

Lotringer Sylvére and Ivacs Ágnes: A harmadik hullám : az elmélet mint árucikk a művészetben. In: Gondolat-jel 5. pp. 60-70. (1995)

Lovas Ildikó and Darázs József: Egy megtalált történet. In: Pompeji 2. pp. 57-61. (1995)

Lowe David J. and Gunn John: The role of strong acid in speleo-inception and subsequent cavern development. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 33-60. (1995)

Lubinsky Doron Shaul: Converse quadrature sum inequalities for polynomials with Freud weights. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 527-557. (1995)

Lukács Zs. Tibor: Propaganda és közvélemény kutathatósága a történettudományban. In: Aetas, (10) 1. pp. 171-195. (1995)

Lukács Zs. Tibor: A korabeli propaganda és II. Rákóczi György megítélése. In: Aetas, (10) 1. pp. 68-94. (1995)

Láng Zsolt and Darázs József: Bestiárium Transylvaniae : az ugató gyurgyalag. In: Pompeji 2. pp. 7-18. (1995)

Láng Zsolt and Sejben Lajos: Házi feladat : egy kelet-középeurópai napom. In: Pompeji 1. pp. 75-81. (1995)

Lászlóffy Csaba and Sándor Edit: Ókori fondorlatok I. In: Pompeji 3. pp. 76-81. (1995)

Lásztity Radomir: Az élelmiszeranalitika helyzete és várható fejlődési trendjei az EURO FOOD CHEM VIII. konferencia tükrében. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 4. pp. 273-280. (1995)

Lázáry René Sándor and Sejben Lajos: De mundi miseria : Jehan d'Amiens panaszdala : [vers]. In: Pompeji 1. pp. 90-93. (1995)

Lévay Botond and Gaszner Ferencné: Legyen segédkönyv! : a Jó ősök, égi királyok című mondagyűjteményről. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 136-137. (1995)

M

M. Korchmáros Valéria: Az -ék: többesjel! In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 295-308. (1995)

M. Tóth Tivadar: Retrograded eclogite in the crystalline basement of Tisza Unit, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 117-128. (1995)

Magyarits Katalin: Német anekdotakincs. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 53-54. (1995)

Majzik Andrea: "Möglépött mint Dugonics!". In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 45-46. (1995)

Majzik Andrea: Szeged Széchenyije. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 106-108. (1995)

Makai János: A Szuzdali Fejedelemség külpolitikája a 12. század 30-50-es éveiben. In: Aetas, (10) 3. pp. 76-95. (1995)

Makk Ferenc: Csaba és Alpár. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 351-365. (1995)

Makk Ferenc: Külföldi források és a korai magyar történelem : (X-XII. század). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 25-41. (1995)

Maleczki Márta: A magyar főnevek és determinánsok interpretációja strukturált tartományú szemantikai modellekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 199-234. (1995)

Maleczki Márta: A magyar főnevek és determinánsok interpretációja strukturált tartományú szemantikai modellekben.

Maleczki Márta and Büky László: Bevezető.

Malkowsky Eberhard: The continuous duals of the spaces c0(Λ) and c(Λ) for exponentially bounded sequences Λ. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 241-250. (1995)

Malkowsky Eberhard: A study of the α-duals for w∞(p) and w0(p). In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 559-570. (1995)

Mandić Miroslav and Utasi Anikó and Utasi Csilla: A kóborlás rózsája : részletek. In: Pompeji 1. pp. 60-71. (1995)

Margóczi Katalin: Interspecific associations in different successional stages of the vegetation in a Hungarian sandy area. In: Tiscia 29. pp. 19-26. (1995)

Marjanucz László: Az Eperjessy Kálmán Tudományos Diákkör megalakulása, célkitűzései. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 25-27. (1995)

Marjanucz László: Kossuth emigrációs alkotmánytervei. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 86-91. (1995)

Marjanucz László: Kossuth emigrációs alkotmánytervei. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 86-91. (1995)

Marjanucz László: Kossuth municipializmusa. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 10-16. (1995)

Marosi Ernő: Van-e értelme és létjogosultsága a középkori művészet történetének Kelet-Közép-Európában? In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 367-379. (1995)

Matsumoto Toshiko: Compact weighted composition operators on the domain of a closed *-derivation in C(K). In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 511-521. (1995)

Mayer János: Bevezetés. In: Németország két megosztási terve : Morgenthau-terv, Frankfurti Dokumentumok 22. pp. 3-7. (1995)

Mikola Gyöngyi: Herceg János (1909-1995) : "Nem lehet átlépni korokat és geográfiai messzeségeket". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 5-14. (1995)

Mikola Gyöngyi: Kalapáti Ferenc (1959) : "...az olajkutat könnyebb megfúrni, mint az olajkitörést eldugaszolni...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 203-209. (1995)

Mikola Gyöngyi: Ladik Katalin (1942) : "...ötven év múlva tán el is felejtenek magyarul írni az emberek ...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 115-118. (1995)

Mikola Gyöngyi: Megállítja a zuhanást : Tolnai Ottó legújabb könyvéről. In: Pompeji 1. pp. 14-20. (1995)

Mikola Tibor: Kausative Konstruktionen in den uralischen Sprachen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 251-265. (1995)

Mikola Tibor: Morphologisches Wörterbuch des Enzischen. ISBN 963 481 881 1, (1995)

Mirchev Ivan and Yurukov Borislav: Some properties of H-functions. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 137-143. (1995)

Mogyoródi Árpád: Feladatlap a vízben, vizes oldatokban történő áramvezetés vizsgálatához. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 30-33. (1995)

Molnár Ingrid: Német Hivatalos Élelmiszeranalitikai Módszergyűjtemény I. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 2. pp. 134-152. (1995)

Molnár Ingrid: Német Hivatalos Élelmiszeranalitikai Módszergyűjtemény II. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 3. pp. 237-257. (1995)

Molnár Jeannette and Dixon James and Dunsmuir James: Élelmiszerek szeléntartalmának meghatározása és szintfelmérése I. : szelénkoncentráció meghatározása hidridgenerátoros atomabszorpciós spektrometriával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 1. pp. 34-40. (1995)

Molnár Jeannette and MacPherson Allan: Élelmiszerek szeléntartalmának meghatározása és szintfelmérése II. : gyors étkeztetésben kínált készételek szeléntartalma Skóciában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 2. pp. 115-123. (1995)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XL. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 1. pp. 3-6. (1995)

Molnár Pál: A IX. IUFoST Világkongresszus. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 3. pp. 231-233. (1995)

Molnár Pál: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése VI. : a profilanalízis és a higításos profilanalízis módszertana. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 3. pp. 194-214. (1995)

Molnár Pál and Várkonyi Gábor: "Az Európai Unió élelmiszerszabályozása" kamarakiállítás. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 4. pp. 306-324. (1995)

Molnár Béla and Hum László and Fényes József: Investigation of modern geological processes in holocene lacustrine carbonates in the Danube-Tisza intefluve (Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 73-87. (1995)

Molnár Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. ISBN 963 8364 40 8, (1995)

Molnár Lajos and Zalar Borut: On automatic surjectivity of Jordan homomorphisms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 413-424. (1995)

Moreiras Alberto: Az ugrás és a lapsus : Birtokháborítással szerzett saját hely a cybertérben. In: Gondolat-jel 5. pp. 28-40. (1995)

Máté Jakab: 2.1. A szemiotikai textológia néhány kérdése a viták tükrében. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 190-196. (1995)

Máté Jakab: Nyelvészet (szövegtan) az oktatás folyamatában : egy kiadványsorozat margójára. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 248-265. (1995)

Méhes Károly: Eleven eltűnés ; Az tépelődésrűl ; Átszitál : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 36-39. (1995)

Möller Holger: Scriftliche Fassung des Vortrags anlässlich des Symposiums in Szeged am l2.Februar 1996. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 145-150. (1995)

N

Nagy Edit: Gyorsvizsgálati rendszerek ("test-kit"-ek) hitelesítése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 1. pp. 56-59. (1995)

Nagy Andor and Várnagy Elemér: Cigány-pedagógia. In: Módszertani közlemények, (35) 1. p. 42. (1995)

Nagy Beáta Boglárka: A nganaszan igék aspektusáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 267-284. (1995)

Nagy Gábor: Chopoki képeslap ; Késő-nyári éjszaka ; Akropolisz : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 64-66. (1995)

Nagy Imre: A síksági indiánokról... In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 59-62. (1995)

Nagy István: Eperjessy Kálmán életútja. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 11-14. (1995)

Nagy István: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 44-47. (1995)

Nagy L. János: Tovább a nyelvészet (és a logika?) útján. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 174-175. (1995)

Nagy Tamás: Aetas 1994/1. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 59-61. (1995)

Nagy Tamás: A Déli Vasút rövid története. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 18-26. (1995)

Nagy Tamás: Hátizsákkal a Mecsekben. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 54-58. (1995)

Nagy Tamás: Kossuth és a védegyleti mozgalom. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 72-76. (1995)

Nagy Tamás: Kossuth és a védegyleti mozgalom. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 72-76. (1995)

Nagy Tamás: Soprony. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 21-25. (1995)

Nagy Tamás: Tolna. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 49-53. (1995)

Nagy Tamás and Sümegi József: Sümegi József : "a hely, ahol születtem, gyermekkoromtól meghatározta az érdeklődésemet. ". In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 30-32. (1995)

Nalbant Teodor T.: Fish of the Mures (Maros) river : systematics and ecology. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 225-234. (1995)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Egymást erősítő indítékok és ösztönzők rendszere a munkában. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 6-9. (1995)

Neuberger John W.: Prevalence of chaotic differences for unpredictable functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 181-196. (1995)

Nikol'skij Sergej Mihajlovič: Bernstein inequality for algebraic polynomials on manifolds described by trigonometric polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 581-588. (1995)

Nyéky-Gaizler Judit and Fóthi Ákos and Konczné-Nagy Márta and Harangozó Éva: Demonstration of a problem-solving method. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 71-82. (1995)

Németh József: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 805-821. (1995)

Németh József: A further note concerning Hardy-Littlewood classical inequalities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 571-579. (1995)

Nǎdǎban Traían and Puškin Aleksandr Sergeevič: Rol' pejzaža v ûzi'ih poèmah Puškina. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 87-92. (1995)

O

Obedbak Sámat and Kabdebó Tamás and Sándor Edit: Szalamander. In: Pompeji 3. pp. 56-64. (1995)

Olajos Terézia: A magyarországi bizantinológia a XX. században. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 381-399. (1995)

Olivi Terry and Petőfi Sándor János: Duchesne, Alain-Thierry Leugay: Petite fabrique de littérature. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 321-328. (1995)

Oláh János: Pázmány Péter a nőnevelésről. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 224-228. (1995)

Oláh János and Czeizel Endre: Czeizel Endre : Az érték még mindig bennünk van : Budapest, Akadémiai K., 1994. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 185-186. (1995)

Oláh János and Káldy Antalné and Pusztainé Szabó Margit: Az orosházi József Attila Általános Iskola múltja és jelene. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 85-86. (1995)

Oláh János and Söveges Dávid: Szent Benedek regulája : Pannonhalma, Bencés K., 1992. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 43-44. (1995)

Orbán Józsefné: Kooperatív kiscsoportos tanulásszervezés tapasztalatai egy pécsi iskolában. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 94-104. (1995)

P

P. Nagy Éva and Mészöly Miklós: Az elbeszélő és az elbeszélői nézőpont tér- és időbelisége Mészöly Miklós Pontos történetek útközben című regényében. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 167-171. (1995)

Paler Octavian and Demény Péter: A korlátozott örökkévalóság. In: Pompeji 2. pp. 67-70. (1995)

Palotásné Nagy Éva: 2.7. A kreatív-produktív gyakorlatok gyakorlóiskolai alkalmazásának tapasztalatairól. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 209-211. (1995)

Papp Kitti F.: Lebesgue integrability theorems for double trigonometric series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 331-344. (1995)

Papp Zsuzsanna: List of publication of the laboratory until December 1994. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 78-79. (1995)

Pappné Nagy Éva: Szili József (szerk.): A strukturalizmus után : érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 299-302. (1995)

Pelyach István: Útban az emigráció felé. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 41-51. (1995)

Pelyvás Adrienne: Ünnepi műsor szerkesztése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 222-223. (1995)

Penksza K.: Relationship between vegetation and soil on the northeastern slope of the Fehérszirt (White cliff) of Kesztölc. In: Tiscia 29. pp. 3-10. (1995)

Perák József Zoltán: Gravitációs lencsék : távcsövek a végtelenbe (?). In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 111-114. (1995)

Pethő Bertalan and Schwarzkogler Rudolf: A szépség utódlásáról. In: Gondolat-jel 5. pp. 41-47. (1995)

Petkov Kiril: A Korona elleni lázadóktól a fideli nostri Bulgariig : az ortodox balkáni népekről alkotott kép Kelet-Közép-Európában (1354-1572). In: Aetas, (10) 3. pp. 32-52. (1995)

Petrovics István: Temesvár és Nagyszeben : megjegyzések egy oklevéltöredék kapcsán. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 401-412. (1995)

Petőfi Sándor János: 2.9. Válaszok és megjegyzések a szemiotikai textológia felépítését érintő kérdésekre, megállapításokra. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 212-226. (1995)

Petőfi Sándor János: Petőfi, János S.-Sergio Cicconi (a cura di): Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana 2. La filosofia del linguaggio e la comunicazione umana multimédiáié (= Quaderni di ricerca e didattica XIV) : Petőfi, János S.-Sergio Cicconi (a cura di): Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana 2. La filosofia del linguaggio e la comunicazione umana multimédiáié (= Quaderni di ricerca e didattica XIV. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 328-329. (1995)

Petőfi Sándor János: Utam a szemiotikai szövegtanhoz : 3. 1970-1971. Egy nyelvészeti alapozású kotextuális szövegelmélet globális koncepciójának felvázolása. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 237-248. (1995)

Petőfi Sándor János: A hipertextuális irodalom a perszonál komputer elterjedt alkalmazásának korszakában. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 153-172. (1995)

Petőfi Sándor János and Békési Imre and Vass László: Előszó. In: Szemiotikai szövegtan 8. p. 7. (1995)

Petőfi Sándor János and Vass László: 2.11. Válaszok, megjegyzések az analitikus szemiotika textológiai szövegmegközelítéssel kapcsolatos megállapításokra, kérdésekre. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 233-236. (1995)

Pfeffer Karl-Heinz: Karstresearch - a traditional science involving recent applied tasks : Homage to Prof. Jakucs the famous hungarian karst scientist who introduced applied karst research in his department. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 7-24. (1995)

Pihurik Judit: Szubjektív források : a Horthy-korszakra vonatkozó memoárirodalom vizsgálatának néhány tanulsága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 69-78. (1995)

Piti Ferenc: Constantinus császár adománylevele. In: A Constantinus-i adománylevél : Donatio Constantini - VIII. sz. 19. pp. 18-28. (1995)

Piti Ferenc: Előszó. In: A Constantinus-i adománylevél : Donatio Constantini - VIII. sz. 19. pp. 3-17. (1995)

Pluhár András: Remarks on the interval number of graphs. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 125-129. (1995)

Podmaniczky Szilárd: Egy puszi hatása : odaadó előadás. In: Pompeji 2. pp. 51-56. (1995)

Podmaniczky Szilárd and Solymosi Bálint: A Szégyen : 3 antifasiszta burleszk. In: Pompeji 4. pp. 43-66. (1995)

Popper Karl and Jónás Csaba and Sándor Edit: A művészetről : kétfajta zene. In: Pompeji 3. pp. 105-121. (1995)

Pozsik László: Aleksandar Tišma (1924) : "... a fő táncosnőt úgy hívták, hogy Diana Clayton". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 21-33. (1995)

Pozsik László: Balázs Attila (1955) : "...az egész világ hagyománya jelent számomra valamit...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 192-200. (1995)

Pozsik László: Judita Šalgo (1941) : "...alkotókedvvel átitatott egymás iránti érdeklődés...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 87-97. (1995)

Pozsik László: Jung Károly (1944) : "...iszonyú mennyiségű feladatunk van csak 25 esztendőre visszamenőleg...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 127-138. (1995)

Pozsik László: Slavko Matković (1950-1994) : "... a bosch+bosch csoport tagja voltam...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 168-171. (1995)

Pozsik László: Tolnai Ottó (1940) : rózsaszín flastrom. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 61-73. (1995)

Pádár Zsolt and Sellier André and Sellier Jean: Franciaországi változások : André Sellier- Jean Sellier: Közép- Európa népeinek atlasza. (Atlas des peuples d'Europe Centrale.) Cartographie Anne Le Fur. Paris. La Découverte. 1991. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 138-141. (1995)

Pál Molnár Elemér and Árva-Sós Erzsébet: K/Ar radiometric dating on rocks from the northern part of the Ditró syenite massif and its petrogenetic implications. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 101-116. (1995)

Pálffy E.: Temperature inversion in the Csík Basin. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 41-45. (1995)

Pálfy Miklós: Annexe : Le fichier DEV-DIM : Le nouveau dictionnaire français-hongrois. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 67-84. (1995)

Pálfy Miklós: Begriff und Bedeutung in der Artikelstruktur eines neuen Wörterbuches (Französisch-Ungarisch). In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 123-127. (1995)

Pálfy Miklós: Dénotation et fonction : une approche épistérnologique : présentation des articles à, de, dans et en. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 25-34. (1995)

Pálfy Miklós: Où en sont les travaux du nouveau dictionnaire français-hongrois ? : état des travaux et documentation. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 5-12. (1995)

Pósán László: A "porosz" népnév tartalmi változásai a középkorban. In: Aetas, (10) 3. pp. 96-108. (1995)

Q

Quin Michael Joseph: Gőzhajóutazás a Dunán : találkozás Széchenyi Istvánnal. In: Aetas, (10) 1. pp. 196-208. (1995)

R

Radha Ramakrishnan: Multipliers for the pair (L1(G, A), Lp(G, A)). In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 357-365. (1995)

Raisz Rózsa: 2.6. Kérdések a kreatív-produktív módszerrel kapcsolatban. In: Szemiotikai szövegtan 8. p. 209. (1995)

Rajkó Róbert: Szójabab tripszininhibitor aktivitásának csökkentésa mikrohullámú kezeléssel. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 45-56. (1995)

Rajkó Róbert and Szabó Gábor: Linearizált függvénykapcsolatok kiértékelése az aprítás és szűrés müveletekre vonatkozóan. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 9-18. (1995)

Reizner János: Tisztújítások Szegeden a 18. század első felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 4. pp. 1-33. (1995)

Ribizsár Zoltán and Gyeviki János: EPROM emulátor megvalósítása FPGA áramkörrel. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 93-98. (1995)

Ritter Joachim and Nádori Lídia: A táj : az esztétikum funkciója a modern társadalomban. In: Pompeji 3. pp. 132-148. (1995)

Rokay Péter: A 110. krónikafejezet szerkezetének kérdéséhez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 413-415. (1995)

Rystsov I. K.: Quasioptimal bound for the length of reset words for regular automata. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 145-152. (1995)

Rácz Endre: A magyar élelmiszerkönyv múltja - jelene - jövője. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 1. pp. 7-33. (1995)

Révész Béla: A jogállamiság értékeinek alkotmánybírósági paraméterei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 3. pp. 1-33. (1995)

Révész Szilárd György: Minimization of maxima of nonnegative and positive definite cosine polynomials with prescribed first coefficients. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 589-608. (1995)

Róna-Tas András: Hogyan hívták Árpád dédunokáját. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 417-430. (1995)

S

Salamon Aurél and Katona László: Az élelmiszerek minőségalakulása 1994-ben a hatósági minőségellenőrzés megállapításai alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 2. pp. 85-114. (1995)

Sauro Ugo: Highlights of doline evolution. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 107-121. (1995)

Schaeder Burkhard: Notizen zur zweisprachigen Lexikographie Német-Magyar/Magyar-Német, Deutsch-Ungarisch/Ungarisch-Deutsch, unter besonderer Berücksichtigung des Großwörterbuchs von Előd Halász. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 9-82. (1995)

Schimonyi Johann: Schriftliche Fassung des Vortrages anlässlich des Symposiums in Szeged am 12. Februar 1996. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 151-159. (1995)

Schleusener Heinz and Nagy Elemérné: Korszerű gyártástechnológia számítógépes szemléltetése. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 75-82. (1995)

Schmidt Péter: Metafizikai beállítódás. In: Különbség, (3) 6. pp. 24-32. (1995)

Schweitzer Ferenc and Scheuer Gyula: Hungarian travertines. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 163-186. (1995)

Schwinn Hans: On strong approximation of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 609-618. (1995)

Sebők Ferenc: Fraknói Vilmos jelentősége a Jagelló-kor kutatásában. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 431-443. (1995)

Sebők Ferenc: A királyi tanács és az országgyűlés II. Lajos uralkodásának első felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 51-57. (1995)

Sejben Lajos and Pászka Imre: Platón-kommentárok : a nagyobbik Hippiász : a szépről. In: Pompeji 1. pp. 121-133. (1995)

Seláf Levente: Eretnekség és írásbeliség kapcsolata : definíció és akcidenciák : Heresy and literacy : ed. Peter Biller, Anne Hudson. In: Aetas, (10) 3. pp. 177-185. (1995)

Serfőző Zoltán: La naissance de l'Etat Albanais et la création de l'économie nationale. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 35-41. (1995)

Serfőző Zoltán: A szövetségközi katonai ellenőrző bizottság és az 1921-22-es magyar honvédelmi törvények. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 59-68. (1995)

Serfőzőné Gémes Magda: Ferenczi Imre tudományos munkássága : Bellon Tibor bibliográfiáját (1989 -1990, Néprajz és Nyelvtudomány 55, 110-112) kiegészítette és összeállította. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 17-21. (1995)

Shi Ying Guang: On problem 26 of P. Túrán. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 285-292. (1995)

Shi Ying Guang: Some extremal problems concerning polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 251-259. (1995)

Siegl-Farkas Árpád and Kedves Miklós: First occurrence of Vancampopollenites triangulus Kedves and Pittau 1979 in Hungarian Upper Cretaceous sediments. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 26-32. (1995)

Sierpawska Anna: Elzártság és modernség : interjú Aron Jakovlevics Gureviccsel. In: Aetas, (10) 3. pp. 137-144. (1995)

Simon Balázs: Egy újabb szál ; A táska ; Sabina : (Kaddis az élőért) : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 19-23. (1995)

Simon Ildikó: Mint fészkéből kizavart madár... : adalékok a szlovák-magyar lakosságcsere történetéhez. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 74-78. (1995)

Skripetz Sándor: Erinnerungen und Erfahrungen. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 83-89. (1995)

Soós Gábor: A modern várostörténet-írás dilemmái : A modern város történeti dilemmái : szerk. Gyáni Gábor. In: Aetas, (10) 4. pp. 184-202. (1995)

Srivastava Shyam C.: Compressed Triassic fructifications from India and their usefulness in Gondwanas. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 12-25. (1995)

Stachó László Lajos: On the structure of inner derivations in partial Jordan-triple algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 619-636. (1995)

Staruch Bożena and Staruch Bogdan: Spectral algebras for strong equational classes of partial algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 43-58. (1995)

Stipta István: A vármegyei szervezet átalakítása Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 5. pp. 1-64. (1995)

Sulyok Hedvig: Kis (II.) Károly latin vitézeiről. In: Aetas, (10) 3. pp. 109-113. (1995)

Sulyok Hedvig: Szentek és bűnösök : Filippo Tamburini : Santi e peccatori : Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria dell'Archivio Segreto Vaticano, 1451-1586. In: Aetas, (10) 1. pp. 285-288. (1995)

Sz. Bozóki Margit: Fejős Zoltán: Hiedelemrendszer, szöveg, közösség : esettanulmány Karancskeszi példáján. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 272-276. (1995)

Szabados Cs.: Petrographical study of subvolcanic rocks surrounding of Mórágy and Ófalu (SE-Transdanube, Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 129-142. (1995)

Szabady Józsefné Békési Magdolna: A gregorián énekről és tanításának jelentőségéről. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 119-122. (1995)

Szabó Gábor and Forgács Endre and Koltai Attila: Ipari üzemek sűrített levegő hálózatának energetikai mérése. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 132-144. (1995)

Szabó József: Einige Theoretisch - methodologische Fragen der Untersuchung ungarischer Dialektinseln. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 309-315. (1995)

Szabó Pál Csaba: Mielőtt Tisza István beszélni kezd. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 4-14. (1995)

Szabó Zoltán: 2.2. Szemiotikai textológia és stilisztika. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 196-201. (1995)

Szabó Zoltán: Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegek világa. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 314-316. (1995)

Szabó Zoltán: A stilisztikai elemzés egy szövegelméleti modellje. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 145-152. (1995)

Szajbély Mihály: Az interjúk kiadásának körülményeiről. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. p. 247. (1995)

Szajbély Mihály: Modern annales - Csorba Béla-Vékás János: A kultúrtanti visszavág : a Symposion-mozgalom krónikája, 1954-1993. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 241-245. (1995)

Szajbély Mihály: Utószó. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 228-234. (1995)

Szakáll Sándor and Kovács Árpád: Silver minerals from Rudabánya (N-Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 5-15. (1995)

Szakály Ferenc: Szeged török uralom alá kerülésének történetéhez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 451-469. (1995)

Szalay István and Tanović-Miller Naza: The duals of Ap and Sp the spaces of absolutely and strongly convergent Fourier series of index p>1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 637-657. (1995)

Szalma Natália: Káin, a törvényszegő és Mózes a törvényalkotó : Szondi Lipót sorsanalíziséről. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 149-157. (1995)

Szalma Natália and Puškin Aleksandr Sergeevič and Čehov Anton Pavlovič: Puškinski motivy, reminiscencii, allûzii i ih funkcii i rasskaze A. n. Čehova "po delam sluzby". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 185-203. (1995)

Szalontai György: A semleges iskola - más nézőpontból : reflexiók Dr. Légrádi László cikkére. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 56-58. (1995)

Szathmári István and Sejben Lajos: Erősen benne a nyárban. In: Pompeji 1. pp. 54-59. (1995)

Szegfű László: Dr. Karácsonyi Béla : "Iam te premet nox, fabulaeque Manes". In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. p. 28. (1995)

Szegfű László: Gondolatok a helytörténészek képzéséről. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 28-30. (1995)

Szende Katalin: A női munka a középkori gazdaságban. In: Aetas, (10) 1. pp. 179-193. (1995)

Szendrei Ágnes: Expansions of minimal varieties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 659-679. (1995)

Szerdahelyi Emőke and Hajós Gyöngyi and Molnár Pál: Tehéntej meghatározása hazai sajtokban izoelektromos fókuszálással. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 3. pp. 225-230. (1995)

Szergejev Zsuzsanna: Bozsik Péter (1963) : "Két hátizsák könyvvel jövünk haza". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 210-216. (1995)

Szergejev Zsuzsanna: Juhász Erzsébet (1947) : "Eléggé műkedvelők vagyunk mi a mai napig is". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 141-145. (1995)

Szergejev Zsuzsanna: Koncz István (1937) : "... a magabiztosságot az Új Symposion generációja hozta magával...". In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 53-57. (1995)

Szergejev Zsuzsanna: Varga Zoltán (1936) : "...fejreállásunkra óhatatlanul rányomja bélyegét, hogy hol állunk fejre" : levélinterjú. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 41-52. (1995)

Szigeti Miklós: Chel 'Ha Avir : az izraeli légierő kezdetei. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 102-103. (1995)

Szikoráné Kovács Eszter: Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése : különös tekintettel az aktuális mondattagolásra. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 287-288. (1995)

Szikoráné Kovács Eszter and József Attila: Az ok-okozatiság gondolattükröző összefüggései József Attila Tiszta szívvel című versében. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 71-74. (1995)

Szikoráné Kovács Eszter and Nagy László: A "visszaköszönő" grammatikai figura mint az érzelemkifejezés eszköze. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 27-30. (1995)

Szádeczky-Kardoss Samu: Adalék a Marcus Aurelius korabeli Pannónia társadalomtörténetéhez : szökés a provinciából a Barbaricumba. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 445-450. (1995)

Szántó Richárd: Beda Venerabílis földrajzi szemléletének néhány eleme. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 41-51. (1995)

Szász Erzsébet: [Előszó]. In: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz 20. pp. 3-5. (1995)

Székely László A.: Brouwer's fixed point theorem implies Gallai's theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 681-684. (1995)

Szító András: Macrozoobenthos in the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 185-192. (1995)

Sárkány-Kiss Endre and Kohl Stefan and Szombath Zoltán: Muskrats (Ondatra Zibethica L. 1766) in the Mureş (Maros) river valley. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 245-250. (1995)

Sárkány-Kiss Endre: Malacological survey on the Mureş (Maros) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 193-201. (1995)

Sárospataki M. and Fazekas J. P.: Ecological characteristics of bee communities on a sandy grassland. In: Tiscia 29. pp. 41-46. (1995)

Sárospataki M. and Györffy Gy.: Spatial and temporal variation of the lea/hopper (Cicadina) assemblages associated with Hieracium pilosella in Hungary. In: Tiscia 29. pp. 37-40. (1995)

Sümegi József: Fejezetek Bátaszék középkori történetéből. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 33-48. (1995)

Sőrés Anna: Verbes hongrois et locutions verbales françaises. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 35-39. (1995)

T

T. Horváth Ágnes: Dr. Palásti László : "...aere perennius". In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. p. 27. (1995)

Takács Judit: Kossuth és az érdekegyesítés. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 68-72. (1995)

Takács Judit: Kossuth és az érdekegyesítés. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 68-72. (1995)

Tandori Dezső: Vér és virághab : hangjáték. In: Pompeji 4. pp. 19-42. (1995)

Tandori Dezső and Darázs József: Az ír Mari Néni : Hyde-környéke napló. In: Pompeji 2. pp. 40-50. (1995)

Tandori Mária: Az ambíció módszere? : Jeremy Black : A system of ambition? : British foreign policy : 1660-1793. In: Aetas, (10) 1. pp. 289-292. (1995)

Tanács Lajos: Környezeti tényezők hatása a vadméh fajok viráglátogatási aktivitására. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 35-44. (1995)

Tarafdar Enayet U. and Yuan Xian-Zhi: A random variational inequality and its applications to random best approximation and fixed point theorems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 549-560. (1995)

Tateoka Jun and Wade William R.: On the strong approximation and summability by Cesàro means on the Besov spaces over the 2-series field. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 685-703. (1995)

Terjéki József: Representation of the solutions to linear pantograph equations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 705-713. (1995)

Tillmann J. A. and Sándor Edit: Lángban álló szigettenger : feltárás. In: Pompeji 3. pp. 65-70. (1995)

Timotin Dan: On some perturbations of completely non-unitary contractions of multiplicity two. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 477-491. (1995)

Toczki János: Toward computer aided development of parallel compilers running on transputer architecture. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 95-106. (1995)

Tolcsvai Nagy Gábor: Békési Imre : 1.2. és. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 176-181. (1995)

Tolnai Ottó and Sejben Lajos: Süllyedő hajót babám nevével oldalán : feljegyzések A vég tónusához. In: Pompeji 1. pp. 7-13. (1995)

Tomiuk Bohdan J.: Biduals of Banach algebras which are dense subalgebras of Arens regular Banach algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 399-411. (1995)

Totik Vilmos: MarkofT constants for Cantor sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 715-734. (1995)

Totik Vilmos: A tribute to Károly Tandori and László Leindler. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 7-30. (1995)

Trogmayer Ottó: Egy francia a középkori Szeren. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 487-489. (1995)

Tuba Z.: Overview of the flora and vegetation of the Hungarian Bodrogköz. In: Tiscia 29. pp. 11-17. (1995)

Térey János: Fészekrakó, szőke asszony ; Minden sodrás lelke : [versek]. In: Pompeji 3. pp. 7-8. (1995)

Tóth Tiborné and Molnár Pál and Komáromy Attiláné and Boross Ferenc: A "Helyes Gyártási Gyakorlat" európai rendszerének adaptálása a gyümölcs- és zöldséglevek előállításánál. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 4. pp. 289-301. (1995)

Tóth Andrea: "Bukott eszmék" : Zichy Antal naplótöredéke 1862-ből. In: Aetas, (10) 4. pp. 101-107. (1995)

Tóth Andrea: Elmélkedés Gül Babáról. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 34-36. (1995)

Tóth Andrea: Lectori salutem : Palásti László. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 15-19. (1995)

Tóth Andrea and Molnár Ágnes: A wayanákról... In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. p. 62. (1995)

Tóth Andrea and Zalai Anita: Zalai Anita : "a tanszék benjáminja vagyok". In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 29-30. (1995)

Tóth Erika: A kábítószerek története. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 115-120. (1995)

Tóth Szergej and Vass László: Idegen nyelvű szövegek kreatív-produktív megközelítése : gyakorlatok orosz nyelvű szövegekkel, magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 127-143. (1995)

Tóth Sándor: Román zsebkönyv, magyaroknak : Miskolczy Ambrus : Eszmék és téveszmék : kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló könyvekről. In: Aetas, (10) 4. pp. 179-183. (1995)

Tóth Sándor László: Az etelközi magyar törzsek szállásterületei. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 471-485. (1995)

Tóth Sándor László: A honfoglalás időpontja. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 3-10. (1995)

Tóth Sándor László: A pusztítás művészei? : Ivanics Mária : A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. In: Aetas, (10) 1. pp. 270-273. (1995)

Tóth Árpád: Mi a történelemelmélet? : E. H. Carr : Mi a történelem? In: Aetas, (10) 1. pp. 300-318. (1995)

Tóthmérész Béla and Erdei Zs.: New Features of MULTI-PATTERN 1.10: Robust Nonlinear Smoothing. In: Tiscia 29. pp. 33-36. (1995)

Tóthné Szűcs Éva: Deme László (szerk.): Szónokok, előadók kézikönyve. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 265-267. (1995)

Török Gábor: A kérdésszerű nyelvi információ igazsága. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 81-88. (1995)

U

Unger János and Ondok J.: Some features of urban influence on temperature extremities. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 63-76. (1995)

Urdea P. and Sarbovan C.: Some considerations concerning morphoclimatic conditions of the Romanian Carpathians. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 23-40. (1995)

Urushibara-Yoshino Kazuko: Regionality of karst and the human activity in Gunung Sewu, Java Island. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 123-134. (1995)

V

Vacuro Vadim: Tri Kleopatry. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 207-217. (1995)

Valuch Tibor: Abszurditások kora : Erdmann Gyula : Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon : 1945-1956. In: Aetas, (10) 1. pp. 280-284. (1995)

Van der Poorten Alfred Jacobus and Shparlinski Igor E.: On sequences of polynomials defined by certain recurrence relations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 77-103. (1995)

Varga Zoltán: Földcsuszamlás : függelék egy elfelejtett interjúhoz. In: Rózsaszín flastrom : beszélgetések vajdasági írókkal. pp. 237-240. (1995)

Varga Beáta: I. Péter adminisztratív reformjai a közép- és felsőfokú igazgatásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 53-64. (1995)

Varga Gábor: Kállay István, a debreceni tanítóképzés jelentős személyisége. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 177-178. (1995)

Varma Arun Kumar: Some inequalities of trigonometric polynomials having all zeros inside [0,27r). In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 735-746. (1995)

Vass László: 1.2. Speciális bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 352-357. (1995)

Vass László: Bibliográfiák, repertóriumok. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 331-352. (1995)

Vass László: Békési Imre: Jelentésszerkezetek interpretációs megközelítése : . egy modell az argumentatív szövegtípus tanulmányozásához. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 302-305. (1995)

Veidner János: Zsákutca és átjárhatóság a XX. század magyar iskolarendszereiben. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 144-150. (1995)

Vidra Klára: Grétsy László (szerk.): Nyelvészet és tömegkommunikáció I-II. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 279-287. (1995)

Vigyikán Attila: Az emancipációtól a cionizmusig. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 84-90. (1995)

Viharos László: Limit theorems for linear combinations of extreme values with applications to inference about the tail of distribution. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 761-777. (1995)

Vizkelety András: A Korai magyar történeti lexikonról I. : Korai magyar történeti lexikon : 9-14. sz. : főszerk. Kristó Gyula. In: Aetas, (10) 1. pp. 263-266. (1995)

Váczi Gyula: Agyagműves önképzőkör főiskolánkon. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 63-68. (1995)

Váczi Gyula: Agyagműves önképzőkör főiskolánkon : II. rész. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 109-114. (1995)

Véha Antal: Energotechnológiai vizsgálatok gabonaeredetű szemcsés halmazok aprítása esetén. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 83-92. (1995)

Vértesi Péter: Convergence order for p-normal matrices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 747-760. (1995)

W

Wacha Imre: 2.4. Kérdések Petőfi S. Jánoshoz : Kérdések Petőfi S. Jánoshoz. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 206-207. (1995)

Waijandt János: Physical and chemical characteristics of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 119-134. (1995)

Walter Thomas: Üveges termékek előállítása hideg eljárással. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (41) 4. pp. 302-305. (1995)

Weisz Ferenc: Strong summability of two-dimensional Walsh-Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 779-803. (1995)

Wirth Lajos: Egy kis tudománytörténet : "már a régi görögök is tudták...". In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 17-19. (1995)

Z

Zabó Zoltán: Nyelvhasználat a tanítóképzésben, a tanítóképzőben. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 151-155. (1995)

Zakar Péter: Kossuth Lajos és a katolikus egyház 1848/49-ben. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 77-86. (1995)

Zakar Péter: Kossuth Lajos és a katolikus egyház 1848/49-ben. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 77-86. (1995)

Zakar Péter: Kossuth Lajos és az önálló magyar tábori püspökség felállításának terve 1848-ban. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 37-40. (1995)

Zakar Péter and Kosáry Domokos: Egy koholt vád nyomában : Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története I-II. k. Bp., 1994. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 55-59. (1995)

Zavarin Andrej and Lepahin Valerij and Puškin Aleksandr Sergeevič: Puškin otvečaet Čaadaevu. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 107-125. (1995)

Zichy Antal: Naplótöredék 1862-ből. In: Aetas, (10) 4. pp. 108-130. (1995)

Zimonyi István: Az eurázsiai steppe nomádjai és szomszédai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 65-75. (1995)

Zsigmond Győző: A népi történelemszemléletről : felsőboldogfalvi történeti néphagyomány ma és Orbán Balázs idejében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 85-103. (1995)

Zsoldos Attila: A rokonsági jogok érvényesülése a várjobbágyi birtoklásban. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 491-504. (1995)

Zsuga Katalin: Zooplankton investigations in a longitudinal section of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 175-183. (1995)

Zsélyi Ferenc: A szöveg személyisége/személyessége. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 75-86. (1995)

Zámbó László: Measurement of karstic infiltration in the Aggtelek Karst. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 187-196. (1995)

Zékány Károly Ödön: Nepotista Diákköri Konferencia. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. p. 127. (1995)

Zétényi Imréné: Tehetség kerestetik. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 155-158. (1995)

Á

Árpás Károly: Egy verskompozíciós elvről : kísérlet a verskompozíciós verstípusok rendszerezésére. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 89-114. (1995)

É

Érszegi Géza: Exsecutio maiorum - exsecutio filiorum. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 161-168. (1995)

Ć

Ćirić Miroslav and Bogdanović Stojan and Petković Tatjana: Rings satisfying some semigroup identities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 123-137. (1995)

Ł

Łenski Włodzimierz: On the generalization of strong summability of double Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 515-526. (1995)

Š

Šemrl Peter: Linear maps that preserve the nilpotent operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 523-534. (1995)

This list was generated on 2023. december 10. 12:40:18 CET.