Items where Subject is "06.04. Arts (arts, history of arts, performing arts, music)"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É | Ó | Ú | Č
Number of items at this level: 596.

A

Adorjáni Panna: Úton a közös nyelv felé : módszertani megjegyzések a kollektív alkotásról a 99,6% című előadás kapcsán.

Ale Ildikó: Fénylő kékség : vizuális asszociációk és egyéni jövőképalkotás Berény Róbert Csellózó nő c. festménye alapján : részlet A Zene és én c. társművészeti gyermekrajz-projektből. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 21-26. (2024)

Ale Ildikó: A zene mint inspirációs forrás a vizuális absztrahálás lehetőségéhez. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 7-10. (2020)

Altorjay Tamás: Kadosa Pál hét Petőfi dala. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 12-20. (2024)

Altorjay Tamás: A "Kékszakáll" mesefigura operai feldolgozásai. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 5-12. (2021)

Altorjay Tamás: Reinitz Béla, Horusitzky Zoltán, Nicolae Bretan, Farkas Ferenc megzenésített Ady versei. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 11-19. (2020)

Altorjay Tamás: A bibliai Sámson alakjának és történetének zenei feldolgozásai. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 96-107. (2022)

Altorjay Tamás and Perényi Ádám and Ádám Gábor and Haramza Klára: Terhesség, szoptatás, éneklés hogyan? In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 159-169. (2018)

Ancsel Éva: A müvészi [!művészi] értékek birtokbavétele. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 140-153. (1980)

Asztalos Bence: Hanns Eisler-filmzenék. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 21-23. (2019)

Asztalos Bence: Kreativitás és vállalkozókészségfejlesztés zenével, performansszal, kulturális együttműködéssel (Musik kreativ+). In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 166-168. (2016)

Asztalos Bence: Kurt Weill: Aki igent mond. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 83-84. (2015)

Asztalos Bence: Robert Schumann: Frauenliebe und Leben. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 7-8. (2011)

Asztalos Bence: "Beethoven und seine Zeit" : a Pädagogische Hochschule Freiburg 2019-es Beethoven projektje. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 31-34. (2020)

Asztalos Bence: Richard Strauss Intermezzo című operájának önéletrajzi háttere. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 97-104. (2014)

Asztalos Bence: Richard Strauss: Arabella - egy közép-európai mű magyar fogadtatása : a magyar királyi operaház 1934. december 28-i bemutatója. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 135-138. (2018)

Asztalos Bence: Schools@Concerts nemzetközi kutatási együttműködés 2017-2020. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 19-21. (2021)

Avasi Béla: Avasi Béla válogatott zeneművei. (2023)

B

B. Székely Dorottya Piroska: A művészettörténész nyomoz. In: Aetas, (34) 2. pp. 173-176. (2019)

Bacsa Eszter: 1944 és 1948 filmhíradói : [absztrakt].

Bacsa Gábor: "Mind összetettebb, mind egyszerűbb" : Benes József életművéről. In: Komparatisztika, irodalom- és kultúratudomány, (12). pp. 103-122. (2008)

Badicsné Szikszai Zsuzsa: A keresztfához megyek... : Kiszombor szakrális emlékei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 233-265. (2008)

Baert Barbara: Kairos and the annunciation : incarnation and the critical moment. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 81-99. (2022)

Baglyosi Leona: Federico García Lorca: música y poesía : la problemática del cante jondo. In: Acta hispanica, (14). pp. 45-53. (2009)

Balog Zsolt Patrik: A "buta szöszi" sztereotípia mozgóképes cáfolata a noir filmekben.

Balog József: Jeles Andrással és Perovics Zoltánnal Balog József beszélget : részletek a József és testvérei - Jelenetek egy parasztbibliából c. film vetítését követő beszélgetésből. In: Fosszília. pp. 87-90. (2005)

Balássy Fanni: "Cinematografia da quattro soldi" - velencei filmgyártás a Salói Köztársaság alatt, avagy a Cinevillaggio születésének és bukásának története : [absztrakt].

Bara Júlia: The artistic values of the Csongrád Saint Roch Church. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 74-88. (2016)

Bara Júlia: A csongrádi Szent Rókus-templom művészeti értékei. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 61-73. (2016)

Bara Júlia and Béres Mária and Gyöngyössy Orsolya and Kelemen Éva: Belsőváros ékköve : Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád. ISBN 978-963-88570-2-6, (2016)

Barna Gábor: Előszó. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 9-10. (2003)

Barna Gábor: Kulissen des theatrum sacrum : Provisorische Kleinbauten im Dienst der Liturgie (Krippen, Heiliggräber, Fronleichnamszelte). In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 137-161. (2014)

Barna Gábor: "Maria hat geholfen" : Zeugen alltäglicher Notlagen: gemalte Votivbilder. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 302-332. (2014)

Barna Gábor: A kiskunsági Mária-szobrok eredetéről. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 138-146. (2015)

Barna Gábor: A "magyaros" Szent Erzsébet. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 147-160. (2015)

Barrowman Kyle: Járatlan úton : a harcművészeti mozi poétikája felé. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-32. (2018)

Bartha-Kovács Katalin: Art, machine, animal : réflexions à propos de La Serinette de Chardin et de l’imitation artistique. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (32). pp. 149-160. (2021)

Bartha-Kovács Katalin: Az ecsetkezelés könnyedsége és a tünékenység esztétikája. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 142-165. (2020)

Bartha-Kovács Katalin: „Vanitatum vanitas”: a festészet és az érzékek. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 17-22. (2010)

Bencze Gyula: Egy kiállítás megnyitására. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 215-217. (1962)

Benyik György: Liszt Ferenc vallásossága és viszonya az egyházzenéhez. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 82-96. (2012)

Bereczkiné Gyovai Ágnes: Cigányzenei hatások Liszt Ferenc művészetében. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 24-27. (2012)

Bereczkiné Gyovai Ágnes: Pillanatképek Robert Schumann életéből a Kinderszenen tükrében. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 9-11. (2011)

Bernáth Árpád: Széljegyzetek a természettudományos és a művészi megismerés sajátosságaihoz. In: Bölcsészettudományok 6. pp. 9-16. (2014)

Bilorustseva T.: Heorhìj Ìvanovič Narbut - osnovopoložnik novoï školi Ukraïns'koï kinžkovoï hrafìki. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 35-42. (2021)

Biró Botond: A montázs politikai-esztétikai relevanciája Radu Jude: Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban című filmjében : [absztrakt].

Blaho Attila: A pentaton skálák szerepe a jazz-improvizációban. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 44-46. (2024)

Blaho Attila: Akkord és skálarelációk a jazz tekintetében. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 126-129. (2022)

Blaho Attila: A jazz harmóniák evolúciója. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 22-23. (2021)

Bogdán László: A bécsi diptychon kérdésköre. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 31-40. (2001)

Bognár Katalin: Az első világháború és a harmadik dimenzió : a német Neue Photographische Gesellschaft világháborús sztereofénykép-sorozatainak magyar vonatkozásai : [absztrakt].

Bogáti-Bokor Ákos: Szépség és tragédia balkézre, avagy egy elveszett szvit története. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 121-129. (2018)

Bongiovanni Roberto: Purcell opera workshop in Krems. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 203-205. (2017)

Boros-Konrád Erzsébet: Az Erkel-operák időszerűsége és előadásainak változatai rendezők - karmesterek felfogásának tükrében. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 150-156. (2015)

Boros-Konrád Erzsébet: Bartók Béla zenei nyelvezete és A Kékszakállú herceg vára szereplőinek ábrázolása. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 6-24. (2016)

Boros-Konrád Erzsébet: Nagyszalonta népzenéjének jelenléte Arany János és Kodály Zoltán munkásságában. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 25-37. (2019)

Boros-Konrád Erzsébet: Farkas Ödön énekpedagógiai rendszerének aktualitása Az énekhang : a hangfejlesztés és hangérlelés új rendszere című kötetének tükrében. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 105-113. (2014)

Boros-Konrád Erzsébet: Kodály Zoltán és a Kállai kettős. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 6-13. (2018)

Boros-Konrád Erzsébet: Ludwig van Beethoven : Fidelio. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 24-29. (2021)

Boros-Konrád Erzsébet: Max (Miksa, Mihály) Eisikovits jelentősége Románia zenei életében. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 45-57. (2019)

Boros-Konrád Erzsébet: Újító zeneszerzői törekvések Liszt Ferenc két kevéssé ismert dalában. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 41-64. (2017)

Boros-Konrád Erzsébet: A zene határok nélkül - Eisikovits Miksa. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 58-62. (2019)

Borovi Dániel: Egy emlékműállítás anatómiája - Debreczeni-Droppán Béla: A múzeumkerti Arany-szobor. In: Aetas, (38) 4. pp. 192-197. (2023)

Bowman Paul: Bruce Lee teoretizálása : a tudomány fenséges tárgya : részlet. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-20. (2018)

Bremer Thomas: Ein Sonderfall der Theatergeschichte das immigrantentheater in Argentinien, 1880-1910. In: Szövegek között 23., (23). pp. 137-146. (2021)

Brugós Anikó: Magyar népköltési gyűjtemények, mint inspirációs források Bartók Béla egynemű karaihoz. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 25-47. (2016)

Brugós Anikó: Szilágyi Erzsébet levelét megírta... In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 49-58. (2019)

Brugós Anikó: Bárdos Lajos-Balássy László: Jeremiás próféta könyörgése (1956). In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 99-115. (2017)

Brugós Anikó: Egy élet templom és iskola között : a 90 éves Birtalan József egyházi vonatkozású művei. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 70-83. (2018)

Buday Lajos and Vinkler László and Major Jenő: Reprodukciók a rajztanszék tanárainak művészi munkáiból. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 347-351. (1958)

Bács Zoltán: Desde Jasenovac hasta Buenos Aires : un destino de dos hermanos. In: Acta hispanica 23. pp. 315-323. (2018)

Bálint Zsófia: "Én táncolni fogok nyolcvanévesen is" : a táncoló test és a báb kapcsolata Ladányi Andrea előadásaiban.

Bálint Zsófia: A táncoló test és a báb kapcsolata Ladányi Andrea előadásaiban : [absztrakt].

Bálint Zsófia: A táncoló test és a báb kapcsolata Ladányi Andrea előadásaiban.

Bárdos Judit: Pavese, a film és Antonioni.

Bäcklund Jan: Entomopolis, contemporary art, and John Dee : erratic speculations on the art contagion and its vectors spurred by a reading of Robert Smithson's 'Incidents of mirror-travel in the Yucatan'. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 63-79. (2022)

Béres István: (Fény)képkultusz : a szakrális megjelenése (vagy annak lehetetlensége) fényképeken. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 282-293. (2006)

C

Carlson Marvin: A színpadtól a színpadig : válogatás a Marvin Carlson színházi írásaiból. ISBN 978-615-5423-06-2, (2014)

Cekanskaja Kira V.: Traditional veneration of icons in the Russian Orthodox church. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 37-54. (2007)

Cinelli Noemi: Intercambios artísticos decimonónicos entre el Mar Mediterráneo al Océano Pacífico: los pintores italianos Alessandro Ciccarelli y Giovanni Mochi en Chile : [abstract].

Coca Gabriela: Antonín Dvorak: Szerelmi dalok, op. 83. : formai, tonális és harmóniai jellegzetességek. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 27-46. (2015)

Coca Gabriela: Chopin balladáinak formai rugalmassága és tömör harmóniai megoldásai. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 12-21. (2011)

Coca Gabriela: Liszt Ferenc - Buch der Lieder I-II. szóló zongorára A- (S 531, 535-540): "Die Lorelei" (S 531/1) - műelemzés. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 28-44. (2012)

Coca Gabriela: Terényi Ede 80 éves : egy élet a művészet, a pedagógia és a zenetudomány szolgálatában. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 83-91. (2016)

Coca Gabriela: Terényi Ede kórusművészete. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 83-87. (2010)

Coca Gabriela: A szín és zene kapcsolata Terényi Ede zeneszerző művészetében. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 47-55. (2024)

Coca Gabriela: Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) zenei felkészültsége és tevékenysége. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 75-81. (2013)

Coca Gabriela: Játékdalok gyermekkarra és ütőhangszerekre - Terényi Ede : Kis szvit - kompozíciós technika. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 63-81. (2019)

Coca Gabriela: L. van Beethoven: An die ferne Geliebte dalciklusának formai és tonális logikája. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 30-41. (2021)

Coca Gabriela: Robert Schumann Frauenliebe und Leben (Asszonyszerelem, asszonysors), op. 42 - formai, tonális és harmóniai logikája. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 33-40. (2017)

Coca Gabriela: Tonális logika Franz Schubert impromptuiben (d 899). In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 42-50. (2018)

Coca Gabriela: A vallási üzenet zenei ábrázolása Gárdonyi Zoltán : Három nagyheti kép című művében. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 130-138. (2022)

Coca Gabriela: A vezérmotívumok harmóniai, tonális és hangszerelési metamorfózisa, a drámai cselekmény hatására, Richard Wagner "Lohengrin" című operájában. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 46-57. (2014)

Coelsch-Foisner Sabine: The Raft of the Medusa - one of Europe's greatest humanitarian catastrophes through a transmedial lens. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 155-176. (2022)

Cristian Réka M.: Distinct American destinies in Guillermo Verdecchia's Fronteras Americanas and Ian Ross' The third color : [abstract].

Cristian Réka M.: Negotiated films : Alberto A. Isaac's Mujeres Insumisas and Julie Taymor’s Frida. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 197-206. (2022)

Cristian Réka M.: Cultural vistas and sites of identity : essays on literature, film and American studies. ISBN 978-963-08-1574-1, (2011)

Cristian Réka M.: Transnational encounters, deep maps and The Sixto Rodriguez phenomena. In: Acta hispanica. pp. 663-671. (2020)

Cristian Réka M. and Dragon Zoltán: Papers in English and American studies : Tomus XIV. - Encounters of the filmic kind : guidebook to film theories. ISBN 978-963-482-858-7, (2008)

Csapó Áron Sebestyén: Város a szimulációban - helyszínábrázolások az ezredforduló közeli valóságot megkérdőjelező filmekben : [absztrakt].

Csatári Bence: Rendszerváltás a hazai könnyűzenei életben : [absztrakt].

Csehi Ágota: Erkel Ferenc és a 19. századi Pozsony. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 99-102. (2011)

Csehi Ágota: A Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának tevékenysége - Liszt, Bartók, Kodály, Kadosa szellemében. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 142-156. (2012)

Csehi Ágota: Kiváló zenepedagógusok, zeneművészek, zenei személyiségek a magyar-szlovák kötődések tükrében és aktuális évfordulóik. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 50-64. (2022)

Csehi Ágota: A zenepedagógiai üzenet Cziczka Angela alkotómunkásságában. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 35-44. (2020)

Cseicsner Otília M.: Látvány vagy látomás? : a Magyar Rádió Shakespeare: A vihar-adaptációi. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 207-229. (2022)

Cserjés Katalin: Néhány sajátos kérdés Csontváry önéletrajzában : az elhívás-élmény vizsgálata. (1992)

Csondor Soma: Férfikezek a női intimszférában : [absztrakt].

Császi Lajos: A Mónika talkshow gyártásának szociológiája.

Czabala Zsófia: Szövegalkotás a társadalmi felelősségvállalás jegyében a k2 Színházban.

Czank Gábor: Képek : Bánsági szentegyházak - Czank Gábor fényképei. In: Bánsági áhitat 9. pp. 87-137. (2014)

D

D'Arcy David: Elmondom, mit is gondolok : David D'Arcy beszélget John Lydonnal. In: Fosszília 1. pp. 140-144. (2006)

D'Arcy David: Elmondom, mit is gondolok : David D'Arcy beszélget John Lydonnal: 2006. július 4. In: Fosszília 4. pp. 96-109. (2006)

Dalos Anna: A zeneélet vitáiról : a Magyar Zeneművészeti Társaság megalakulása : [absztrakt].

Deevoy Adrian: Egy srác és a The Fall : IM & RW, 1983. május. In: Fosszília 4. pp. 148-152. (2006)

Demcsák Katalin: Emlék / mű nyomok a Metanoiáról. In: Fosszília, (6). pp. 25-39. (2005)

Dohány Gabriella: A Kodály-koncepció hatásvizsgálata az empirikus kutatásokban. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 122-129. (2013)

Dombi Józsefné: 200 éve született Mosonyi Mihály. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 122-125. (2016)

Dombi Józsefné: Contemporary piano pieces in "Juhász Gyula" Faculty of Education Department of Music : [abstract].

Dombi Józsefné: Haydn leveleinek zenetörténeti jelentősége. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 23-26. (2010)

Dombi Józsefné: Liszt Ferenc szellemi öröksége Szegeden. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 68-73. (2012)

Dombi Józsefné: Smetana, Dvořák, Janáček és a kortárs cseh zeneszerzők művei az Ének-zene Tanszék történetében. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 47-53. (2015)

Dombi Józsefné: Vántus István művészetének holisztikus megközelítése. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 24-29. (2011)

Dombi Józsefné: Összefoglaló visszatekintés dr. Szeghy Endre művészetére születésének 125. évfordulóján. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 56-62. (2024)

Dombi Józsefné: A zongoradarabok szerepe Kodály Zoltán és Ránki György művészetében. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 59-67. (2019)

Dombi Józsefné: 90 éve született Kurtág György és Szendrei Imre. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 139-146. (2017)

Dombi Józsefné: 95 éve született Sebők György zongoraművész. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 84-99. (2018)

Dombi Józsefné: Az etűdök és technikai gyakorlatok szerepe Liszt, Bartók életművében. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 40-47. (2022)

Dombi Józsefné: Beethoven művek Szegeden : variációk, magyar vonatkozások. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 42-46. (2021)

Dombi Józsefné: Durkó Zsolt alkotómunkásságának hazai és nemzetközi elismerése. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 116-121. (2013)

Dombi Józsefné: Frank Oszkár zenepedagógiai öröksége. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 45-48. (2020)

Dombi Józsefné: Verdi tanuló évei és korai kompozíciói. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 20-25. (2014)

Dombi Józsefné and Maczelka Noémi and Szabady Józsefné Békési Magdolna and Varjasi Gyula: Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék története. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 188-247. (2018)

Dombiné Kemény Erzsébet: Dante hatása a 19. századi zenében.

Domokos Tamás: Pol Pot megyétől a Rainbow Gatheringig : Domokos Tamás beszélgetése a CPg együttes tagjaival, Hökkentő, 1999. december. In: Fosszília 4. pp. 247-258. (2006)

Domokos Tamás: Üvegtörők a zártosztályon : Domokos Tamás beszélgetése Gallai Ferenccel /CPg, Nagyfröccs, Zártosztály, Boy And The Boy/, Hökkentő, 2000. január. In: Fosszília 4. pp. 294-297. (2006)

Dragon Zoltán: Tennessee Williams Hollywoodba megy : avagy a dráma és a film dialógusa. ISBN 978-963-08-0807-1, (2011)

Draskóczy Eszter: "Evasioni dalla realtà" : temi danteschi nell'arte e negli scritti di Gulácsy. In: “Il diritto di vivere non si paga con un lavoro finito, ma con un’infinita attività” : studi in omaggio alla carriera accademica e alle ricerche scientifiche di József Pál. pp. 187-201. (2024)

Dudás Róbert: Via Mezei : Mezei Kinga újvidéki önkereső rendezéseinek kritikai fogadtatása.

Duguid Brian: Az indusztriális zene őstörténete. In: Fosszília 4. pp. 227-242. (2006)

Duvnjak Neven: Marko Perković Thompson : national hero or Croatia’s troublemaker? In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 186-198. (2014)

Dávid Áron: Jászszentandrási keresztek, szobrok. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 99-120. (2008)

Dömötör János: A tradicionális népi értékrend változása és tükröződése a vásárhelyi művészetben. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 99-114. (1986)

E

Erdélyi Violetta: Filmajánló rendszer : [absztrakt].

Erős Istvánné: Gustav Mahler Bécsben. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 30-35. (2011)

Erős Istvánné: Haydn vonósnégyesei. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 18-22. (2010)

Erős Istvánné: Mahler, a klasszikus hagyományok örököse. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 110-114. (2012)

Erős Istvánné: A szimfónia apoteózisa - Gustav Mahler. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 7-11. (2013)

F

Fajcsák Györgyi: Modern kínai festészet - hagyományos témák a 20. században : vázlat Xu Beihong és Li Keran egy-egy témájának bemutatásához. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 117-126. (2007)

Farkas Róbert: Software as a basic - music platform. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 120-128. (2014)

Fejős Sándor: Háborús narratíva, társadalmi dráma : traumatikus események ábrázolása a kortárs délszláv filmalkotásokban : [absztrakt].

Fejős Sándor: Identitáskérdések megjelenítése a kortárs szerb filmalkotásokban : [absztrakt].

Fekete Miklós: Erdély és Párizs között : Lajtha László művészi világnézetének sajátosságai. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 63-77. (2024)

Fekete Miklós: Mefisztó zenei portréi a liszti életműben. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 45-60. (2012)

Fekete Miklós: Pierre Villette a cappella kórusművei. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 71-82. (2015)

Fekete Miklós: Rimszkij-Korszakov impresszionizmust előrevetítő stílusjegyei az Antar című alkotás tükrében. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 88-100. (2010)

Fekete Miklós: A fény keresésének és a feloldódás harmóniájának zenei visszacsengése César Franck kompozícióiban. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 140-153. (2016)

Fekete Miklós: A 19. századi hangszerfejlődés és az átalakuló zenekari hangzás hatása Wagner és Verdi műveinek hangszerelésére. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 58-77. (2014)

Fekete Miklós: Angyali muzsika fókuszban : Hans Memling Nájerai oltárképének hangszereiről. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 139-155. (2022)

Fekete Miklós: Bal kézre a zongorán. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 94-114. (2019)

Fekete Miklós: Beethoven korának zenekari hangszerei. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 47-58. (2021)

Fekete Miklós: II. Frigyes király - a 300 éve született komponista és fuvolaművész. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 89-100. (2013)

Fekete Miklós: Szkrjabin misztériumzenéje. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 30-41. (2018)

Fekete Miklós: A régi magyar dallamkincs, az olaszos neoklasszicizmus, a pentatónia és a dodekafónia stiláris összebékítése Farkas Ferenc kolozsvári alkotásaiban. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 49-64. (2020)

Fekete Miklós: A természetellenes hangvarázs - a kasztráltak helye és szerepe a 16-18. századok zenéjében. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 147-170. (2017)

Fenyvesi Ottó: Ex Yu rock moment. In: Fosszília 4. pp. 46-48. (2006)

Fenyvesi Ottó: A Rock and Roll évtizedei : a bakelit korszak. In: Fosszília 2. pp. 5-6. (2006)

Ferencz Hedvig: A nappali szótlansága : tér és kommunikáció összefüggése Hajdu Szabolcs munkáiban.

Folyi Bence: Élő vásznak - Pierre Huyghe képzőművészetének poszthumanista olvasatai : [absztrakt].

Foster Susan Leigh: Teremtő hatalom, avagy a spicc-cipős balerina. In: Fosszília 3. pp. 99-122. (2004)

Francheski Branko: Zlatko Kopljar művészetéről. In: Fosszília 4. pp. 137-139. (2004)

Francia Dóra: A turisztikai attrakció alternatív formájaként megjelenő utcai művészet : [absztrakt].

Frank Oszkár: Kodály énekkari művei. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 36-43. (2011)

Freer Patrick K.: Self-reported musical perceptions and experiences of Austrian males in school choral music : [abstract].

Fritz Gergely: Színpad-e a képernyő? : definíciós kísérletek az online színházról. In: Szövegek között 23., (23). pp. 186-192. (2021)

Földváry Kinga: Királyok és koronák : hatalmi ikonok a Koronák harca BBC-sorozatban. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 343-353. (2022)

Fülemile Ágnes: A belső nézőpont - táncház és amatőr együttesi táncmozgalom az 1970-es, 1980-as években, mint szubkultúrás generációs élmény : [absztrakt].

Fürgut Markus: "Ebből a lelkületből marad valami" : Markus Fürgut beszélget Nivek Ogrével, a Skinny Puppy zenekar énekesével. In: Fosszília 1. pp. 145-149. (2006)

Fürth Eszter: Sorozatok és irodalom - a tévéregények komparatisztikai megközelíthetősége. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 39-51. (2009)

G

G. Szabó Erzsébet and Grynaeus Tamás: Kápolnák, keresztek, képoszlopok. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 7-21. (2008)

Garnett Robert: Túl alantas, hogy alantas legyen : az art pop és a Sex Pistols. In: Fosszília 4. pp. 7-14. (2006)

Gedelics Miklós: Machinima : a játék-film. ISBN 978-963-306-130-5, (2012)

Gelencsér Gábor: Az elbizonytalanodás kora : világképek és formamegoldások az 1989 körüli magyar filmben : [absztrakt].

Gerencsér Szekrényessy Péter: A mámor esztétikája - Hermann Nitsch: Hatnapos játék. In: Fosszília, (4) 1-2. pp. 122-144. (2003)

German Kinga: Formenwanderungen in der Kleinarchitektur der Spätgotik und der Frührenaissance in Ungarn. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 461-485. (2014)

Gesztelyi Tamás: A tiszteleti szobrok állításának kezdetei Rómában. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 196-205. (2010)

Gijón Pablo Rubio: Deshonra (Daniel Tinayre, 1952) : propaganda, lesbianismo, dicotomías y metáforas. In: Acta hispanica, (22). pp. 113-120. (2017)

Gleszer Norbert: Az igazak sátrainál : a magyarországi "csodarabbi" sírok, mint megszentelt helyek és "szakrális kisépítmények". In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 339-365. (2008)

Gleszer Norbert: Óbecse szakrális kisépítményei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 266-314. (2008)

Gyertyán Ervin: Film és politikum. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 223-237. (1983)

Gyuris István Viktor: A magánszférák szakrális tárgyainak használata és funkciói napjainkban Csíkszentdomokoson.

Gyémánt Csilla: Simándy József Szegeden. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 124-131. (2017)

Gyöngyi Pál: Le devenir-littérature de la photographie. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (33). pp. 139-150. (2022)

H

Hajdú Péter: Mérgező környezet A szolgálólány meséjében, filmes adaptációiban és folytatásaiban. In: Az irodalom klímapolitikái 6. pp. 94-105. (2021)

Hajdú Richárd: "I look up, I look down" : vertigo in Alfred Hitchcock’s Rebecca. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2015. pp. 63-79. (2013)

Hajnáczky Tamás: Magyar Czigányzenészek Lapja, 1908-1910 : cigányzenész önszerveződés, érdekképviselet és közélet a századfordulón. In: Aetas, (35) 1. pp. 40-54. (2020)

Hegyi Brigitta Fanni and Tari-Keresztes Noémi: Élsportolók és szabadidő sportolók tetoválásainak motivációs háttere. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 57-58. (2018)

Heidecker Martin: "The 3 musketeers" - a musical production at the Freiburg University of Education. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 78-82. (2024)

Heidecker Martin: Richard Wagner in historisch informierter Aufführungspraxis? : Chancen, Risiken und Nebenwirkungen. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 41-45. (2014)

Hertlik Balázs: A hongkongi tömegfilm és a belső ellenzék: Wong Kar Wai. In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 143-158. (2007)

Horsch Cecília: Társadalomkép és társadalomkritika Cseh Tamás dalaiban : az 1976-os és az 1994-es Levél nővéremnek és a Levél nővéremnek 2. albumok összehasonlítása. In: Tanulmányok a társadalomról : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék tudományos diákköri munkái, (1). pp. 102-128. (2013)

Horti Gábor: Gondolatok és felvetések a római és görög építészet kapcsolatáról.

Horváth Andor: It's all me to me : [abstract].

Horváth Mihály: A détournement alakulástörténete : [absztrakt].

Horváth Mihály: Üvöltések a vetítőteremben - a filmszabotázs műfaja : [absztrakt].

Horváth Nóra: Az átjárhatóság fogalmának jelentésrétegei Frenák Pál művészetében. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 117-124. (2021)

Horváth Nóra: Az átjárhatóság pozitívumai - a Frenák-koreográfiák filozófiai dimenziója : [absztrakt].

Horváth Barnabás: Egy újrafelfedezésre méltó életmű nyomában : 100 éve született Sugár Rezső zeneszerző. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 65-69. (2020)

Horváth Barnabás: Emlékezés a száz esztendeje született Szőllősy Andrásra. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 65-68. (2022)

Hrotkó Larissza: Pirké Imahot : kézimunka a feminizmus és a vallás szolgálatában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 423-430. (2014)

Huth Júliusz: Szalonviták és előzményeik - a Műcsarnok és a művészszövetségek a rendszerváltás folyamatában.

I

Iancu Laura: Út menti keresztek, szobrok a moldvai Magyarfaluban. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 325-338. (2008)

Ignácz Ádám: Beatles-feldolgozások az államszocialista Magyarországon. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 192-201. (2021)

Ignácz Ádám: Feldolgozások az ötvenes-hatvanas évek magyar populáris zenéjében : [absztrakt].

Ignácz Ádám: A kelet-európai zenetudomány nyugati kapcsolatai a hetvenes-nyolcvanas években : a magyar példa.

Illés Mária: Henry Purcell hatása Vántus István művészetére. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 31-38. (2010)

Illés Mária: A hit zenei szimbólumai - Liszt: Christus és Brahms: Német requiem című művében. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 101-112. (2009)

Ivácsony Nóra: Kálvária Triptychon : művészettörténeti elemzés. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 27-30. (2001)

J

Jaritz Gerhard: Constructing good and bad "Others" in context-bound late medieval visual culture. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 431-442. (2022)

Jároli József: Az érzékek szerepe a gyulai esperesi kerület katolikus templomainak kialakításában és liturgikus gyakorlatában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 43-50. (2009)

Jároli József: Egy régi kegykép újjászületése : a gyulai Nádi Boldogasszony. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 193-199. (2006)

Jászay Tamás: Független maraton : kerekasztal-beszélgetés a független színház és tánc történetéről és jelenéről.

Jászay Tamás: A hosszútávfutó magányossága : a THEALTER térben és időben.

Józsa István: A Tarkovszkij-filmek emberképe. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 59-65. (1998)

Józsa László: Idő és emlékezet : az emberi élet rögzített pillanatai. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 101-105. (2005)

Józsa László: "Isten hajléka az emberek között" : a kunszentmártoni római katolikus nagytemplom. ISBN 978 963 482 979 9, (2009)

Józsa László: A Szentháromság tisztelete Kunszentmártonban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 165-174. (2003)

K

Kaiser Csilla: Antagonistából antihős: a trickster Loki filmes útja a Marvel-moziverzumban : [absztrakt].

Kanczler Balázs: Médiaháború Magyarországon, 1989-1996.

Kanizsai Ágnes: Test, küzdelem és átadás a Korra legendájában. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-31. (2018)

Karácsonyi Judit: Moziirodalom : amerikai filmek kortárs francia novelizációja. ISBN 978-615-5423-67-3, (2020)

Katona Eszter: Antología sobre el Teatro breve actual. In: Acta hispanica, (20). pp. 131-135. (2015)

Katona Eszter: Bodas de sangre de Federico García Lorca en las tablas húngaras : algunas representaciones memorables entre 1957-2014. In: Acta hispanica, (19). pp. 79-100. (2014)

Katona Eszter: Las interpretaciones de La casa de Bernarda Alba en los teatros húngaros en el siglo XXI. In: Acta hispanica, (18). pp. 105-129. (2013)

Kepéné Bihar Mária and Lendvai Kepe Zoltán: A vendvidéki útmenti keresztek "kálváriája". In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 22-35. (2008)

Keresztény Csenge: Az első magyar néptáncfilmek 1926-1947 : [absztrakt].

Keresztény Csenge: Az első magyar néptáncfilmek : 1926-1947. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 10., (10). pp. 167-181. (2022)

Kerny Terézia: Adorációs kép, dedikációs-kép, fogadalmi kép, supplikációs-kép : kísérlet egy középkori ikonográfiái csoport műfaji szétválasztására. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 22-38. (2006)

Kertész Ádám: Roma nőreprezentáció a kortárs színházban : [absztrakt].

Kertész Péter: A fehérvárcsurgói vaskereszt. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 54-60. (2008)

King Mike: Számítógépek és a modern művészet : a Digital Art Museum. In: Fosszília, (5) 1. pp. 107-121. (2004)

Kipnis Laura: Pornográfia. In: Fosszília, (5) 3. pp. 152-158. (2004)

Király Erzsébet: "Lélekcsere és mássá levés" : Dante-álarcok nyomában. In: Dante-emlékkönyv 2021 : tanulmányok Dante halálának 700. évfordulója alkalmából. pp. 315-327. (2022)

Kiss Gabriella: "Festival of fools” : izgága gondolatok egy "off" program kritikusságáról.

Kiss Ernő: In memoriam Monoki Lajos : 1934-2017. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 261-263. (2018)

Kiss Norbert Péter: A San Miniato al Monte templom Firenzében. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 41-43. (2001)

Klamár Sára: Maradék(i) keresztek : egy szerémségi falu szakrális köztéri kisépítményei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 315-324. (2008)

Klapcsik László: Klapcsik László írása. In: Fosszília. pp. 55-58. (2005)

Kobl Gabriella Adrienn: A Netflix dokumentumfilmjei mint új tudománykommunikációs eszközök attitűdváltoztató szerepének vizsgálalta fiatalok körében : [absztrakt].

Koch Klaus-Peter: Musiker-Migration und Musik-Migration : bemerkungen zu den deutsch-südosteuropäischen musikkulturellen Wechselbeziehungen bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 486-501. (2014)

Kocsis Ferenc: Is there a Doctor in the House? : the examination of an idiosyncratic interpretative approach. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2018. pp. 111-133. (2013)

Kopicl Vladimir: Fernando Arabal: Tábori piknik, a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház előadása, Urbán András rendezésében. In: Fosszília 3. p. 94. (2004)

Kovač Boris: Minimalizmus a zenében : minimális eszközök vagy minimális eredmények. In: Fosszília 1. pp. 110-112. (2000)

Kovač Boris: A technológia mint új mitológia (a művészetben). In: Fosszília 2. pp. 117-121. (2000)

Kovács Gábor: Bartók Béla "szlovák" kórusműveiről. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 90-94. (2015)

Kovács Gábor: Prozódiai kérdések kezeléséről a karvezetés oktatásában. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 218-221. (2016)

Kovács Katalin: A szenvedélyek kifejezése és a műfaji hierarchia a francia festészetelméleti gondolkodásban. In: Bölcsészműhely, 2006. pp. 65-74. (2007)

Kovács Ágnes: A Dóm téri látványvilág formálói : Varga Mátyás, Csikós Attila. In: Szövegek között 23., (23). pp. 199-210. (2021)

Kovács András Bálint: Miért nem volt korszakhatár 1989 a magyar filmben?

Kovács Anita Anna: Megáll az idő ... In: Fosszília. pp. 50-54. (2005)

Kovács Flóra: Az "erőszak és mézesmadzag" együttes megjelenése : közösség és felügyelet problematikája Cãtãlin Mitulescu Hogyan éltem túl a világvégét című filmjében. In: Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok, (15). pp. 26-40. (2010)

Kovács Flóra: Az egyensúlytalanság (déséquilibre), továbbá a pluralitás jegye a québeci drámában és színházban. In: Ismét a komparatív megértésről, (11). pp. 71-82. (2007)

Kovács Imre Attila: Színésznovella : interjú Bubik Istvánnal. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 171-177. (2000)

Kočišová Renáta: Moyzes Miklós pedagógiai és zeneművészeti tevékenysége az egykori Magyarország területén. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 203-212. (2016)

Krizsán Laura: Zárt ajtók mögött, a szőnyeg alá söpörve : erkölcsi kérdések és tabutémák Pintér Béla drámáiban.

Kulik Melinda: Szakrális kisemlékek Endrődön és határában. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 191-232. (2008)

Kurdi Mária: Metadrámai stratégiák és effektusok a 20. századi ír színházban. In: Szövegek között 23., (23). pp. 147-162. (2021)

Kusz Veronika: Dohnányi Ernő rehabilitációja.

Kučerova Judita: Polka in the work of the Czech composer Bedřich Smetana : [abstract].

Kučerova Judita: Zu Manchen Folkloren-Vorlagen im Musikwerk von Leoš Janáček, Vítězslav Novák und Bohuslav Martinů. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 101-107. (2010)

Kučerova Judita: Die Oper Jenufa von Leoš Janáček : Historische und schöpferische Kontexte. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 90-96. (2014)

Kučerova Judita: Folklore-Quellen im Vokalschaffen von Bohuslav Martinů : 1890-1959. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 71-76. (2020)

Kučerova Judita: Sechs Variationen über ein schweizer Lied (WOO 64) von L. v. Beethoven und eine Volksmelodie aus Mähren. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 59-63. (2021)

Kádár Zoltán: Megjegyzések a bánhalmi későavar nagyszíjvég küzdelmi jelenetéhez. In: Studia varia : tanulmányok Szádeczky-Kardoss Samu nyolcvanadik születésnapjára. pp. 83-87. (1998)

Kálmán László: Molnár György, a realista színjátszás előfutára. (1958)

Kámán Erzsébet: Ótestamentumi motívumok az orosz vallásos népénekekben és a népi metszeteken. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 141-145. (2006)

Kémenes Anikó: Bozay Attila Az öt utolsó szín című operájának kritikai fogadtatása. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 177-195. (2015)

Képíró Ágnes: Művészeti nyilvánosság a '80-as években - egy vidéki galéria működésének tükrében.

Kérchy Anna: A nonszensz ikonotext poétikája és politikája a Carroll-Tenniel kooperáció tükrében. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 443-460. (2022)

Kérchy Vera: Gyergye Krisztián, a médium.

Kérchy Vera: Előszó. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-5. (2018)

Kérchy Vera: A harcművészet és a posztmodern. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-8. (2018)

Kérchy Vera: A taiji és a marionett : ütések és hárítások a szövegműködésben. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-31. (2018)

Kóti Regina: Az állati érzékelés és állatok érzékelése a kortárs filmben : [absztrakt].

Köpeczi-Kirkósa Júlia: Giuseppe Verdi szerepe a zene-dráma létrejöttében. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 32-40. (2014)

L

L. Imre Mária: Szentháromság ábrázolások ikonográfiája a Dél-Dunántúlon. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 139-156. (2003)

L. Imre Mária: Szűz Mária dajkája. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 149-159. (1998)

Laczi Júlia: Bedřich Smetana: Az eladott menyasszony. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 21-26. (2015)

Laczi Júlia: Csajkovszkij hercegei. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 44-47. (2011)

Laczi Júlia: Goldmark Károly : 1830-1915. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 126-131. (2016)

Laczi Júlia: Szórakoztató műfajok - iskolán kívül szerzett zenei élmények felhasználása a tanítás során. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 51-59. (2010)

Laczi Júlia: Erich Wolfgang Korngold : 1897-1957. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 29-34. (2013)

Laczi Júlia: Verdi : Giovanna D’Arco. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 26-31. (2014)

Laczi Júlia: A varázsfuvola és a három ifjú. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 26-32. (2017)

Lencsés Gyula: "Csak úgy szőrmentén" : a kérdőív mint színházi kellék a Metanoia Artopédia Jég-doktrínák című előadásában.

Lengyel Emese: Nőkarakterek és nőkép a 20. századi magyar operettekben : A Lili bárónő : [absztrakt].

Lengyel Emese: A matyó lakodalom elemei a Boci-boci tarka (1953) című TSZ-operettben : [absztrakt].

Lengyel Emese: A víg özvegy (1905) Vilja-dalblokkjának tartalmi- és funkcióváltozása a filmadaptációkban : [absztrakt].

Lengyel Emese and Lengyel Zsanett: A modern operett tánctrendjei a 19. század második felében: Offenbach, Párizs és a kánkán : [absztrakt].

Lengyel Zsanett: A színház és test kérdése: mentális reprezentáció : [absztrakt].

Lengyel Zsanett: A test és a szellem határai a kortárs izlandi képzőművészetben: Anna Rún Tryggaydóttir alkotásain keresztül : [absztrakt].

Lengyel Emese: A matyó lakodalom elemei a Boci-boci tarka című operettben. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 8., (8). pp. 235-243. (2020)

Lengyel Zoltán: A hangról : a Swans zenekar (1982-1997) emlékére. In: Irodalomtörténet és -elmélet, komparatisztikai tanulmányok, (15). pp. 42-54. (2010)

Lengyel Ágnes: A 19. század második felében megjelent vallásos ponyvanyomtatványok illusztrációiról. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 211-218. (2006)

Limbacher Gábor: Kép, képmás és kultusz a Palócföldön. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 219-231. (2006)

Limbacher Gábor: A Szentháromság kultusza Nógrádban különös tekintettel a szabadtéri ábrázolásokra. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 101-138. (2003)

Longhi Ludovico: Juana la Loca (Vicente Aranda, 2001) : elogio de una visionaria : [abstract].

Lángi József: Az abai Szentháromság tiszteletére szentelt plébániatemplom. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 81-100. (2003)

Lángi József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai a lónyai református templomban feltárt freskó ürügyén. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 50-64. (2006)

Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképeken. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 80-97. (2001)

László Zsuzsa: A fogalmak áramlása - kontextuális kísérletek a konceptualizmus és a realizmus integrálására és historizációjára.

Lázár Eszter and Székely Katalin: Rebels - művészeti akadémiák és a rendszerváltás Kelet-és Közép-Európában.

Lénárt András: A diktátor és a film : bevezetés a XX. század történelmét meghatározó diktátorok filmpolitikájába. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 91-100. (2009)

Lénárt András: América Latina según Whitney y Disney : el cine interamericano de la Política de Buena Vecindad en los años 1930 y 40. In: Acta hispanica 23. pp. 55-67. (2018)

Lénárt András: Cine de crítica social contra el franquismo con intervención (austro)húngara : Surcosy jBienvendio, Mister Marshall! In: Acta hispanica, (18). pp. 83-93. (2013)

Lénárt András: Cine en la transición, transición en el cine : los marcos de la formación de una política cinematográfica democrática en España. In: Acta hispanica. pp. 67-82. (2018)

Lénárt András: En busca del concepto de cine nacional Español. In: Acta hispanica, (17). pp. 103-113. (2012)

Lénárt András: La imagen de Hungría en el cine franquista. In: Acta hispanica, (19). pp. 101-111. (2014)

Lénárt András: Las películas que vio Franco. In: Acta hispanica, (24). pp. 157-160. (2019)

Lénárt András: Teoría y práctica del cine "nacional" en la guerra civil española. In: Acta hispanica, (16). pp. 123-132. (2011)

Lénárt T. András: Vérrapszódia : a spanyol filmművészet a magyar barikádokon : [absztrakt].

Lück Heiner: Verfassungs- und rechtshistorische Anmerkungen zur Operette "Der Zigeunerbaron" von Johann Strauβ. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (73) 1-64. pp. 473-488. (2010)

M

Maczelka Noémi: Bartók Béla instruktív kiadványai. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 48-53. (2016)

Maczelka Noémi: Chopin és Liszt. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 48-51. (2011)

Maczelka Noémi: George Gershwin : 1898-1937. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 9-11. (2024)

Maczelka Noémi: Liszt származása. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 6-10. (2012)

Maczelka Noémi: A Mendelssohn-család. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 27-30. (2010)

Maczelka Noémi: Zongoraművészet, zongoratanítás. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 81-87. (2019)

Maczelka Noémi: 140 éve született Alexander Nyikolajevics Szkrjabin : 1872-1915. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 12-17. (2013)

Maczelka Noémi: 150 éve született Moór Emánuel zongoraművész és zeneszerző. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 84-89. (2014)

Maczelka Noémi: 80 éve született Szűcs Loránt zongoraművész, egyetemi tanár. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 77-79. (2020)

Maczelka Noémi: 80 évvel ezelőtt született Bódás Péter zongoraművész, főiskolai tanár. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 132-138. (2017)

Maczelka Noémi: Beethoven zongoraszonátái. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 63-68. (2021)

Maczelka Noémi: In memoriam Kreuter Vilmosné. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 206-207. (2017)

Maczelka Noémi: Liszt Ferenc opera-parafrázisai. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 20-33. (2022)

Magyar Nóra: Szakrális kisemlékek Szegváron. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 153-171. (2008)

Major Ervin: A népies magyar műzene és a népzene kapcsolatai. (1930)

Major Jenő: Az absztrakt festészet kialakulása és helyzete korunkban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 237-251. (1961)

Major Jenő: A Rajztanszék művészi reprodukciói. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 253-266. (1961)

Major Jenő: Reprodukciók a Rajztanszék tanárainak művészi munkáiból. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 219-231. (1962)

Majsai Réka: Vezetőségváltás - a Magyar Képzőművészeti Főiskola és a rendszerváltás.

Maksa Gyula: Lokalitások a kortárs grafikus regények globális terében : [absztrakt].

Marosvári Borbála: Filmek képtelítettségének automatizált meghatározása. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 160-165. (2016)

Marosvári Dorottya: Fritz Brun (1878-1959) svájci zeneszerző. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 6-8. (2024)

Marosvári Dorottya: Magyar zenészek Svájcban. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 69-74. (2013)

Marosvári Dorottya: Volkmar Andreae svájci zeneszerző (1879-1962). In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 92-95. (2022)

Martini János: Tárgyfotók / Photos. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 162-263. (2016)

Marton Árpád: Keletről jön a világosság : 80 éves Arvo Pärt. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 92-100. (2016)

Marušin Vladimír: Szimbólumok a színpadi néptáncművészetben. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 81-84. (2020)

Mavridis Spyridon: Atavismos escénicos y construcciones laberínticas en el teatro hispanoamericano contemporáneo : la reactivación del mito del minotauro en los textos de Emilio Carballido, León Febres-Cordero y Carlos Rehermann. In: Acta hispanica. pp. 527-536. (2020)

Medňanská Irena: Az Eperjesi (Presov) Egyetem Zene- és Képzőművészeti Intézet Zenei Tanszékének művészeti együttesei. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 191-202. (2016)

Medňanská Irena: Az egykori felsőmagyarországi zeneszerző Kéler Béla életútja és újbóli besorolása az európai zenei öröksége. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 35-44. (2013)

Medňanská Irena: Cooperation of the Visegrad group in music pedagogy. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 91-106. (2020)

Medňanská Irena: Szlovák zeneszerzők gyermekek számára írt kórusművei a 20. század 60-as éveitől. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 107-120. (2018)

Medňanská Irena: Táncművészet a szlovákiai művészeti oktatás rendszerében. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 79-84. (2021)

Medňanský Karol: Georg Philipp Telemann viola da gambára és basso continuora írt szonátái az "Essercizii musici" c. gyűjteményből és használatuk napjaink hangszeres oktatási gyakorlatában. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 169-190. (2016)

Medňanský Karol: Hudba na území Slovenska od najstarších čias po veľkú Moravu. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 66-71. (2011)

Medňanský Karol: Vývoj slovenskej hudby po roku 1945. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 157-170. (2012)

Medňanský Karol: A viola da gamba a francia barokk zenében. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 118-133. (2015)

Medňanský Karol: Georg Philipp Telemann (1681-1767) "singe-, spiel-, und generalbass-übungen" (TWV 25:39-85) című műve pedagógiai munkásságának tükrében : halálának 250. évfordulója tiszteletére. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 51-60. (2018)

Medňanský Karol: Hudobné traktáty a ich význam pre poznanie hudobnej histórie. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 107-112. (2020)

Medňanský Karol: Johann Sebastian Bach Három szonátája viola da gambára és csembalóra a kései barokk zene fejlődésének kontextusában. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 85-94. (2021)

Medňanský Karol: Juraj Hatrík (01.05.1941-21.05.2021) a viola da gamba : venované pamiatke skladatel'a. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 80-91. (2022)

Medňanský Karol: Legány Dénes és a viola da gamba. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 45-59. (2013)

Mena-Brito Sánchez Llamil Hassan: La crítica cinematográfica en México en la década de los cuarenta : notas para una historia de la crítica de la época de oro del cine mexicano. In: Acta hispanica. pp. 711-720. (2020)

Mete Mehmet Erman: Franz Liszt in Istanbul. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 65-66. (2017)

Mihály Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor és egy kegykép történetéhez. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 76-90. (2006)

Mikola Gyöngyi: A pétervári független színházi mozgalom.

Milián Orsolya: "We are watching the photograph": Péter Farkas's Ekphrasis of James Nachtwey's iconic press photograph. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 671-686. (2022)

Mislovics Andrea: Szentképek a hajdúdorogi görög katolikus családoknál. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 200-210. (2006)

Mitchell Matthew: Improvisation : [abstract].

Mitchell W. J. T.: The biocybernetic forest : Max de Esteban, AI, and the iconology of thinking. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 687-696. (2022)

Mohai Aletta: Ellentétek harmóniája - Ivo Dimcsev.

Molnár Dávid: A bakfarki furor: Bakfark Bálint 1565-ös krakkói lantkönyvének platonikus előszava. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 697-708. (2022)

Mroz Daniel: A hő emlékezet : a tradíció innováció. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-17. (2018)

Musil Ondrej: Film music analysis for educational practice. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 109-123. (2024)

Máday Norbert: A Wing Tsun kungfu születése és "virágzása". In: Hová vezet a selyemút? : konferenciakötet, (4). pp. 127-130. (2007)

Márton Árpád: Szimbolicitás mint a Transzcendencia lakhelye - egyetemes létséma Chopin op. 48. no. 1. C-moll noktürnjében. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 52-65. (2011)

Márton Árpád: "Önmagáért megcsendülő lélek" - Meditáció a zenében avagy Hegel elmélete Liszt gyakorlatában. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 97-109. (2012)

Máté Zsuzsanna: On the musical impact of Madách’s The Tragedy of Man. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 7-20. (2015)

Máté Zsuzsanna: The meaning-constituting process of inter-artistry in 20th century Hungarian Bluebeard stories : Béla Balázs - Béla Bartók - János Kass - Péter Esterházy. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 54-82. (2016)

Máté Zsuzsanna: A művészi kreativitás konstruktív és destruktív jellegéről a modernitásban. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 89-98. (2019)

Máté Zsuzsanna: Összefoglalóan Madách Imre "Az ember tragédiája" drámai költeményének operafeldolgozásairól. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 94-108. (2024)

Máté Zsuzsanna: János Kass’s literary and musical illustrations. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 25-29. (2018)

Máté Zsuzsanna: Liszt alakja a klasszikus és a kortárs magyar képzőművészetben. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 6-19. (2022)

Máté Zsuzsanna: Mozart, Madách, Jankovich - The Tragedy of Man and the animated film. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 15-25. (2017)

Máté Zsuzsanna: A harmónia (művészet) filozófiai jelentése. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 85-90. (2020)

Mészáros Flóra: Trianon köztéri szobrászata 1989 után.

N

N. Szabó Magdolna: Az átszerkesztett emlékezet. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 83-100. (2005)

N. Szabó Magdolna: Kőrispataki Szalmakalap Múzeum : falusi turizmus vagy rituális tér születése? : egy székelyföldi magángyűjtemény avató ünnepe. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 215-231. (2004)

Nagy Enikő: Profizmus és zenei hitvallás - Leonard Bernstein. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 108-112. (2016)

Nagy Márta: Örmény szent megjelenítései katolikus és ortodox közegben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 269-280. (2014)

Nagy Szabina: Liszt Ferenc Dante-szimfóniája.

Nagy Szabina: Liszt Ferenc és a Commedia. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 190-202. (2017)

Nátyi Róbert: A szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony templom barokk sekrestyeszekrényének ikonográfiája. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 70-75. (2006)

Németh Anikó: Papers in English and American studies : Tomus IX. - "Art, the embodied expression of man" : making and creating art and beauty in the Victorian Age. ISBN 963 482 695 4, (2004)

Németh Tibor: Új kistáj a hazai szakrális kisemlékkutatás térképén : az Északi-Bakonyalja. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 36-53. (2008)

Németh Zsófia: Ahogy mi, egyetemisták látjuk Dante Paradicsomát és/vagy a jövőnket : az "Égi paradicsom" - "Földi paradicsom" c. kiállítás 28 alkotása.

Nógrádi-Kerekes Margit: A magnificent journey around a building type : review - Brunner, Attila (2023): Town Halls in Hungary. Budapest, Holnap Kiadó. 300 pages. In: Belvedere Meridionale, (35) 4. pp. 156-161. (2023)

O

Ocsovai Dóra: Csápok és uszonyok: alkotói fantázia a vízi állatvilág ikonográfiájában. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 153-168. (2022)

Ogre Nivek: "Ebből a lelkületből marad valami" : Markus Fürguttal beszélget Nivek Ogre, Zillo magazin, 2000. augusztus. In: Fosszília 4. pp. 158-161. (2006)

Olasz Sándor: A kálvini művészetfölfogásról és magyarországi kisugárzásáról. (1973)

Oláh Tamás: "Minden ember szakadék" - Nagy József : Woyzeck, avagy a szédület karcolata : JEL Színház - CCN Orléans, 1994.

Orcsik Roland: "Ettől a pillanattól kezdve külön érzem magam." : levélinterjú Douglas Pierce-szel, a Death In June zenekar vezető egyéniségével. In: Fosszília 3. pp. 93-108. (2006)

Orcsik Roland: A hang tükre : [interjú]. In: Fosszília 1-2. pp. 83-89. (2001)

Orosz Judit: Kép és írás intermediális viszonya Peter Greenaway Párnakönyv című filmjében. In: Irodalomtörténeti és -elméleti tanulmányok Szegedről, (4). pp. 109-125. (2000)

P

P. Szabó Dénes: Szabó István és Bacsó Péter rendszerváltásra adott filmes reflexiói.

Pajor Enikő: La influencia del Papado de Aviñón sobre la música medieval española : la aparición del estilo ars subtilior. In: Acta hispanica, (17). pp. 115-128. (2012)

Paksa Katalin: Anhang - Weihnachten, Ostern, Pfingsten in der musikalischen Volkstradition. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 607-656. (2014)

Palkovska Jana: Carl Philipp Emanuel Bach as the 300th anniversary of his birth approaches. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 101-105. (2013)

Papes-Valach Fanni: A 75 éve született Huszár Lajos zeneszerző alkotásai. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 124-133. (2024)

Papp Éva: A Széchényi-család és a zene megtartó ereje. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 95-98. (2021)

Paredes Padilla Ana Galina Giselle: La danza como construcción de nuevos hogares y nuevas fronteras. In: Acta hispanica 23. pp. 349-360. (2018)

Paszternák Csenge: Családi tér tervezése a Ludwig Múzeum részére : [absztrakt].

Patkós Bence Gergő: Cine e historia en América Latina : el siglo XX reflejado por la historia del cine. In: Acta hispanica, (26). pp. 157-160. (2021)

Petercsák Tivadar: Első világháborús propaganda képeslapok. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 337-348. (2016)

Petrescu Olivia Narcisa: Significados la muerte e inmigración en la película Biutiful. In: Acta hispanica, (20). pp. 91-104. (2015)

Petró Annamária: El kell(-e) választani a művészetet a vallástól? : disznóvér, mint öncélú kifejezési eszköz vagy spirituális tartalom? : [absztrakt].

Pilinger Erzsébet: A kortárs galéria, mint fórum, a rendszerváltástól az intézményrendszer teljesátalakulásának időszakáig.

Pintér Tünde Kornélia: Évfordulós zeneszerzők: Vivaldi, Schubert, Verdi és Wagner. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 142-151. (2024)

Polohová Marta: Bartolomej Urbanec szlovák komponista dalszerzői tevékenysége. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 134-139. (2015)

Polohová Marta: Vokális pedagógia Szlovákiában. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 60-68. (2013)

Poszler György: A müvészi [!művészi] hatás és a személyiség. In: Művelődés és szocializmus : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (1). pp. 140-162. (1972)

Povedák Kinga: African and Afro-American influences on contemporary Christian popular music. In: Religion, culture, society, (4). pp. 151-166. (2017)

Povedák Kinga: Az "éneklő rabbitól" a haszid reggae királyáig : gondolatok a kortárs zsidó vallásos zene kapcsán. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 318-332. (2014)

Povedák Kinga: Az egyházi könnyűzene fogadtatása és megítélése a szocialista Magyarországon. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 111-122. (2014)

Povedák Kinga: "Did you bring new songs?" : the role of contemporary catholic music in Hungary. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 115-125. (2011)

Povedák Kinga: From the singing rabbi to the king of Hasidic reggae. In: Religion, culture, society, (2). pp. 87-99. (2015)

Povedák Kinga: "Na, hoztál új dalt?" : a katolikus könnyűzene szerepe Magyarországon. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 27-36. (2011)

Pozsonyi Zoltán: Árpádkor és kelet : vázlatos művelődéstörténeti előkészítés árpádkori művészetünk keleti hatásainak vizsgálatához. (1935)

Prim Billy: Bodybility : [abstract].

Prohászka Erzsébet: Az embert ábrázoló kis műfajok megítélése a 18. századi Franciaországban. In: Szövegek között 19., (19). pp. 89-110. (2015)

Prokopp Mária: A dantei Paradicsom hatása Vitéz János esztergomi Studiolójának freskódíszére. In: Dante-emlékkönyv 2021 : tanulmányok Dante halálának 700. évfordulója alkalmából. pp. 305-314. (2022)

Prokopp Mária: Az Irgalmasság hét cselekedete és a hét főbűn párhuzamba állítása a lőcsei plébániatemplom 14. századi falképén. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 219-225. (2009)

Prokopp Mária: Szent László a középkori magyar falképeken. In: Aetas, (9) 1. pp. 232-233. (1994)

Pukánszky Béla: Az első koncertező gordonkaművésznő fogadtatása és karrierje: Lisa Cristiani (1827-1853). In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 109-121. (2021)

Puskás Bernadett: Az ikon a görög katolikusok liturgikus gyakorlatában : a sátoraljaújhelyi ikonosztázion. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 239-255. (2009)

Puskás Bernadett: Görög katolikus vértanúk ábrázolásainak ikonográfiája. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 129-142. (2012)

Pusztai Bertalan: Egy kárpátaljai szentképfestő. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 125-148. (1998)

Pál Gyöngyi: L'homme photographique et ses répercussions littéraires. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (32). pp. 89-98. (2021)

Párducz Árpád: Az abszolút hallás. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 115-120. (2012)

Párducz Árpád: Kivételes tehetségű nők a klasszikus zenében. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 154-159. (2016)

Péter Éva: 100 éve született Márkos Albert. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 66-70. (2015)

Péter Éva: 150 éve született Max Reger. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 134-141. (2024)

Péter Éva: Maróthi György (1715-1744) egyházzenei tevékenysége. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 132-139. (2016)

Péter Éva: Musical writing, music composition at an elementary level : [abstract].

Péter Éva: Református gyülekezeti énekek az erdélyi néphagyományban. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 130-141. (2012)

Péter László: Radu Urlățianu : Kodály Zoltán román barátja. In: Tejtestvéreink : négy férfi. pp. 49-56. (2016)

Péter Éva: 85 éve született Szabó Csaba zenetudós, zeneszerző, pedagógus. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 69-79. (2022)

Péter Éva: Ady versek Halmos László életművében. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 113-121. (2020)

Péter Éva: Genfi zsoltárok (1562) a magyar kórusirodalomban. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 82-88. (2013)

Péter Éva: Gárdonyi Zoltán (1906-1986) életútja és egyházzenei hagyatéka. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 83-98. (2017)

Péter Éva: Jagamas János szerepe az erdélyi magyar zeneoktatásban. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 99-104. (2021)

Péter Éva: Luther énekek az 500 éves református zenei anyagban. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 61-69. (2018)

Péter Éva: Seprődi János zenei hagyatéka. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 120-128. (2019)

Péteri Lóránt: Adalékok a Budapesti Fesztiválzenekar megalakulásának történetéhez.

Pócs Nándor: Összedől ez magától?! : a magyar punk harca az örök 1979. november 11. ellen.

R

Radnai Dániel Szabolcs: "Soha ennyi esélyünk nem volt még" : nemzeti narratívák a Beatrice, az Edda és az Omega együttes albumain 1990 után. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 9., (9). pp. 53-70. (2021)

Rapp Maria: Individual profiling in practice - MA in Music Pedagogy ZHdK. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 114-119. (2014)

Reynolds Simon: Befejezetlen forradalom. In: Fosszília 4. pp. 185-193. (2006)

Reynolds Simon and Press Joy: Dühöngő ifjak : a rock mint lázadási forma előfutárai és prototípusai. In: Fosszília 2. pp. 15-25. (2006)

Reynolds Simon and Press Joy: Szexuális forradalmak : flörtölés az űrrel: abjectio a rockban. In: Fosszília 4. pp. 25-33. (2006)

Rešicki Delimir: Üzenetek a haldokló csillagokról. In: Fosszília 2. pp. 38-42. (2006)

Rihay-Kovács Zita: Alternatív-e a független színház?

Ring Orsolya: Szikora János pécsi és győri rendezései a kortárs politikai diskurzusban.

Rodríguez-Becerra Salvador: Andalúziai fogadalmi képek (ex-voto): az ember és a természetfölötti kapcsolatának távlatai. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 91-97. (2006)

Rolandi Francesca: Between West and East : the case study of Đorđe Marjanović - the rising cult of celebrities in Yugoslav music system. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 172-185. (2014)

Rosselli Alessandro: La guerra d'Algeria (1954-1962) al cinema in 14 film (1961-2011). In: Mediterrán tanulmányok, (32). pp. 179-187. (2022)

Rosselli Alessandro: Pavese és Vittorini a filmvásznon.

Rossi Simona: Towards a modern culture of antiquity in a multidisciplinary perspective : architect Antonio Niccolini (1772-1850) and the temple of Serapis in Pozzuoli, Italy. In: Sapiens ubique civis, (2). pp. 197-215. (2021)

Ruzsa György: Sur les rapports artistiques dans l'histoire des recherches dé la peinture russe ancienne. In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 161-163. (1994)

Rácz Attila: Közös dramatizálás a Hólyagcirkuszban.

Rákai Zsuzsanna: Hagyomány és műalkotás. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 60-66. (2010)

S

Salamon Gáspár: Bernáth Aurél : Halász Gábor arcképe : Halász Gábor szvetterben.

Sarfson Gleizer Susana and Madrid Gómez Rodrigo: Americanidad en la música barroca andina (Bolivia, Ecuador, Perú) : sincretismo e identidades. In: Acta hispanica 23. pp. 341-347. (2018)

Savage Jon: Az idő elhamvadt árnyai. In: Fosszília 2. pp. 45-53. (2006)

Savage Jon: Joy Division : valaki elragadja az álmokat. In: Fosszília 4. pp. 34-45. (2006)

Schmidt E. R.: Szeged építőkövei. (1931)

Schuller Gabriella: Halász Péter rendszerváltó rendezései.

Sedlacek Marek: Educational activities of Vitezslav Novak in the light of memories of his pupils and colleagues. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 116-123. (2010)

Simon András: Rítusok és szokások filmezése. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 233-250. (2004)

Simor Kamilla: Bipoláris terek és eltérő jelentésmezők Claire Denis filmjeiben : [absztrakt].

Sipos Balázs: Pécs, Megyeri-Kertváros építéstörténete, 1972-1977. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 2., (2). pp. 255-266. (2015)

Sipos János: Similar musical structures in Turkish, Mongolian, Tungus and Hungarian folk music. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 305-316. (1997)

Smiljanić Mihailo: Renaissance of Orthodox church chanting and ethnomusic in Belgrade from 1990 until today. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 302-314. (2014)

Smith Mark E.: Amit Sven igazán megtanulhatna tőlem. In: Fosszília 4. p. 167. (2006)

Sohajda László: Kultúraközvetítés világjárvány idején. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 231-239. (2021)

Somogyi Gyula: Adaptációelméleti apóriák Süskind és Tykwer Parfümjének tükrében. In: A szinguláris: irodalmi, művészeti és bölcseleti perspektívák 4. pp. 1-12. (2016)

Stachó László: Bevezetés a kognitív zenetudományba. In: Lélekjelenlét, (1) 2-3. pp. 13-23. (2000)

Stefanova Ana: The phenomenon of the Metal Mayor. In: Heroes and celebrities in Central and Eastern Europe 5. pp. 199-206. (2014)

Strickland-Pajtók Ágnes: Populáris kultúra és kulturális állampolgárság : A szolgálólány meséje című sorozat közönségvizsgálata Magyarországon. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (12) 1. pp. 41-59. (2022)

Stringer Daniel: Hogyan folytatódik az avantgárd hagyomány a net.artban? In: Fosszília 3. pp. 119-137. (2006)

Szabó Dorottya: A vlogsorozatok műfaji előzményei : [absztrakt].

Szabó-Reznek Eszter: Az erdélyi hivatásos színjátszás centenáriumi Emlékkönyve : színház és fényképezés a 19. század végi Kolozsváron. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (35-36). pp. 213-225. (2020)

Szacsvay Éva: Program és tanítás a református templomok mennyezetfestésein : a "hasznos vagy tartalmas" dekoráció. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 258-281. (2006)

Szakács Béla Zsolt: Szentháromság-ábrázolások a középkori Magyarországon : kutatási helyzetkép. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 13-36. (2003)

Szalay Henrietta: "Táncából a taijist kitudhatod?" : Goda Gábor Cseppkánon - Hogy vagy Hérakleitosz? című előadása egy taijiquan-gyakorló színész-esztéta perspektívájából. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-23. (2018)

Szalay Olga: Birodalmi, holott nemzeti, mégis nemzetek feletti : Bartók és Kodály korszakjelző katonadal gyűjteménye a Nagy Háború idejéből. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 73-84. (2016)

Szalma Natália: "A világ eltérít minket, olyan ritkán vagyunk magunknál..." : interjú Bodor Zoltán festőművésszel. In: Személyes metafizika és az igazság szabadsága, (10). pp. 178-183. (2000)

Szauter Dóra: Kalocsa belterületének szakrális kisemlékei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 133-152. (2008)

Szentmártoni Szabó Géza: Istvánffy Miklós feljegyzése Mátyás király egykori római lovas képéről. In: MONOKgraphia. pp. 660-667. (2016)

Szigeti Máté: Zene határokkal - regionális jegyek az európai kortárszenében. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 175-191. (2021)

Szigeti Máté Csaba: Zene határokkal: regionális jegyek az európai kortárs zenében : [absztrakt].

Szigeti Lajos Sándor: Turris Eburnea : Juhász Gyula és Gulácsy Lajos öröksége. (1992)

Sziklavári Károly: Dohnányi Ernő humoráról. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 127-132. (2011)

Sziklavári Károly: Joseph Haydn és a magyar zenetörténet : példák. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 5-17. (2010)

Sziklavári Károly: A Les Préludes szerkezetéről. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 11-23. (2012)

Szikszai Mária: Középkori kísértés- és gyógyítástörténetek az archaikus népi imák és oltári táblaképek tükrében. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 112-140. (2006)

Szikszai Szilvia: A kiskunfélegyházi szakrális emlékek. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 121-132. (2008)

Szilárdfy Zoltán: Kozma-Damján napjára született. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 24-29. (2002)

Szilárdfy Zoltán: Uhrwerk des Leidens unseres Herrn Jesus Christus : eine rare Grafik des Bayerischen Rokoko von Gottfried Bernhard Göz Entdeckt. In: Ritualisierung, Zeit, Kommunikation, (11). pp. 97-101. (2003)

Szilárdfy Zoltán: A barokk évszázadok ikonográfiájának sajátos Szentháromság típusai különös tekintettel a hazai emlékekre. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 37-58. (2003)

Szirmai Éva: "...eggya zutunk" : egyes tömegműfajok retorikai és színpadi újraértelmezése - Böröcz - Pálinkás - Szigeti: Éneklő fiatalok : [absztrakt].

Szirmai Éva: A művészet a digitális térbe költözik. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 31-40. (2022)

Szives Márton Gábor: Performansz a magyar kortárszenében : [absztrakt].

Szoboszlai János: Utólagos okoskodás - avagy visszatekintés a képzőművészeti intézményrendszer 30 évvel ezelőtti állapotára és elemeire.

Szombathy Bálint: A Laibach és a Neue Slowenische Kunst : a sztárcsinálás mint nemzeti projekt. In: Fosszília 4. pp. 49-56. (2006)

Szombathy Bálint: A halál láttamoztatói : a személyiségkivetítés kollektivista modelljének néhány párhuzama századunk művészetében. In: Fosszília 4. pp. 57-63. (2006)

Szőke Anna: Az alkotás mint csodálatos "mágia". In: Érzékek és vallás, (22). pp. 256-263. (2009)

Szőke Anna: Írott és képi azonosítók : a képkultusz szerepe a Versec környéki magyarság fennmaradásában. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 146-161. (2006)

Szőnyei Tamás: Falra hányt jelek - provokatív vizuális gesztusok az újhullámos plakátokon.

Sánchez Barba Francesc: Juana la Loca (Vicente Aranda, 2001) : elogio de una visionaria : [abstract].

Sándor János: Az Erkel-család a kőszínház előtti Szegeden. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 88-98. (2011)

Sándor János: Egy katonakarmester Szegeden : 80 éve mutatták be Lehár Ferenc "Szép a világ" című operettjét. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 101-107. (2016)

Sándor János: Levél az operarendezés problémájáról. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 47-50. (2010)

Sándor János: Mester és tanítványa. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 74-81. (2012)

Sándor János: A Szegedi Szabadtéri Játékok megindítása - legendák nélkül. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 99-105. (2019)

Sándor János: Tolnay Klári a vulkán, avagy a prózai színész zeneisége. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 62-65. (2015)

Sándor János: Bartók Béla A fából faragott királyfi-ja és Szeged. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 75-82. (2017)

Sándor János: Egy elfeledett szegedi zeneszerző: Csányi Mátyás. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 106-115. (2013)

Sándor János: Elfeledett operaénekeseink. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 100-106. (2018)

Sándor János: Istenkísértés, avagy Verdi és Wagner bemutatók a Szegedi Városi Színház első ötven évében. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 78-83. (2014)

Săpătaru Mark: Zenei eksztázis és megsemmisülés : [absztrakt].

T

Tamás Dénes: A nemzeti táj megképzése dokumentumfilmen : a Hazajáró sorozat. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 168-176. (2015)

Tamás Ildikó: A lapp jojka kutatásának története - módszertani fejtegetések. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 179-196. (1998)

Tamás Ágnes: A parlamentarizmus válsága karikatúrákon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 138-154. (2020)

Tar Ibolya: Mítoszjelenet a tájban : Ovidius és a Pompeii falfestészet. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 29-38. (1983)

Tarabochia Alessandra: "Children" of the planets : active and contemplative life in 15th century Florence. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 951-958. (2022)

Taskovics Viktória: Akik nekivágtak a világ sötét erdejének : a fikcionalitás alakzatai Patti Smith önéletrajzi prózájában, A kölykökben. In: Szövegek között 22., (22). pp. 241-270. (2020)

Thomázy Gabriella: Lola Botka, la fundadora húngara del Ballet Nacional Chileno. In: Acta hispanica, (25). pp. 53-64. (2020)

Tompos Erzsébet: Anastasis "copies" in the early mediaeval church architecture of the Caucasus? In: Byzance et ses voisins : mélanges à la mémoire de Gyula Moravcsik à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance, (9). pp. 141-156. (1994)

Toronyi Zsuzsanna: A Magyar Zsidó Múzeum kurátori koncepcióváltozásainak tükrében : [absztrakt].

Turai Eszter: Az egzotizmus fogalma és megjelenési formái Paul Gauguin művészetében. In: Szövegek között 22., (22). pp. 63-75. (2020)

Turda Gábor: A magyar honfoglalás a Feszty-körképen - a panoráma történeti kérdései. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 37-45. (2018)

Tóth Károly: A szocialista realista értelmezés "prágai modellje" : [absztrakt].

Tóth Zoltán János: Zsánerportrék : körkép a posztmillenáris műfaji filmről. ISBN 978-963-315-474-8, (2021)

Tóth Ákos: A nem látható és a láthatatlan : gondolatok El Kazovszkij művészetéről. In: Szegedi tanulmányok az irodalomtörténet/elmélet, a néprajz, a képzőművészet és a művelődéstörténet köréből, (9). pp. 219-226. (2005)

Török József: Egyháztörténelem és szentképek IX. Piusz és XIII. Leó pápasága idején, 1846-1903. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 98-103. (2006)

U

Ucar Ventura Pilar: El viaje a través del "océano" : surcos, película epítome para descubrir una nueva tierra : [abstract].

V

Vad Zsolt: The Living Jarboe : beszélgetés Jarboe-val és Nic Le Bannal. In: Fosszília 2. pp. 64-72. (2006)

Varga Anikó: Fazekas Mihály Lúdas Matyija a narratív struktúra és a filmadaptációk tükrében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (37-38). pp. 55-78. (2022)

Varga Balázs: DIY kapitalizmus : autonómia, aktivitás és ágencia a késő nyolcvanas évek magyar filmgyártásában és magyar filmjeiben.

Varga Ildikó Rita Anna: Az izlandi zenéről, Jón Leifsről és a három himnuszról. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 143-153. (2019)

Varjasi Gyula: 100 éve született Sinkó György operaénekes. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 165-167. (2024)

Varjasi Gyula: Bárdos Lajos életének és kórusműveinek pedagógiai jelentősége : megemlékezés születésének 110-ik évfordulójáról. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 67-82. (2010)

Varjasi Gyula: Dr. Dienes Valéria és Bárdos Lajos művészetének közös vonásai. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 133-140. (2011)

Varjasi Gyula: Fricsay Ferenc elveszettnek hitt miséjének története. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 85-89. (2015)

Varjasi Gyula: Liszt Ferenc egyházi kórusművei. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 61-67. (2012)

Varjasi Gyula: Tamás Gergely Alajos karnagyi és zeneszerzői tevékenységének pedagógiatörténeti jelentősége. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 113-121. (2016)

Varjasi József Gyula: Kodály Zoltán gyermekkori neveléstörténete és egyházi kórusművei összefüggéseinek vizsgálata. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 107-114. (2019)

Varjasi Gyula: 150 éves a szegedi kórusmozgalom = 150th anniversary of the choir movement in Szeged : a Szegedi Dóm énekkarának története. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 129-140. (2014)

Varjasi Gyula: 90 éve született Tillai Aurél zeneszerző. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 128-130. (2021)

Varjasi Gyula: Bárdos Lajos karvezetői és zenepedagógiai tevékenysége a Mátyás-templomban. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 116-123. (2017)

Varjasi Gyula: Király László : Mindszenty oratórium számítógépes megjelenítésének problematikája. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 154-163. (2019)

Varjasi Gyula: Liszt Ferenc egyházi kórusművei. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 34-39. (2022)

Varjasi József Gyula: Kodály Zoltán egyházi kórusművei : Kodály gyerekkori neveltetése és kapcsolata az egyházi zenével. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 14-24. (2018)

Veress Ferenc: Templomi bútorzat és felekezetközi kapcsolatok. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 36-49. (2019)

Vicelja-Matijašić Marina: The image of Christ in the second millennium between convention and narcissism. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 1003-1016. (2022)

Vidulin Sabina: Creative educational outcomes through extracurricular musical activities. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 213-217. (2016)

Villarreal Jaime: Mariátegui y Chaplin, vanguardismo cinematográfico e industria cultural. In: Acta hispanica. pp. 747-757. (2020)

Vinkler László and Buday Lajos and Major Jenő: Az Ének-Zenetanszék tanárainak alkotó és előadó művészi munkája. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 237-239. (1959)

Vinkler László and Buday Lajos and Major Jenő and Fischer Ernő: A Rajztanszék tanárainak művészi reprodukciói. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 333-347. (1960)

Vinkler László and Buday Lajos and Major Jenő and Kopasz Márta and Kováts Margit: Reprodukciók a rajztanszék tanárainak művészi munkáiból. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 207-215. (1957)

Voigt Vilmos: A mágyiás ezer plusz egy mester. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 1033-1038. (2022)

Voigt Vilmos: Régi-új kis, nyakban hordott orosz pravoszláv keresztek Magyarországon. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 143-150. (2012)

Vámos Gabriella: Fiatalok Népművészeti Stúdiója : a tárgyalkotó népművészet átalakulása a Kádár-korszakban.

Váraljai Anna: Habsburg-barát neobarokk, hazafias népművészet : egy építészettörténeti vita margójára. In: A vita : Heller Ágnes emlékére, (19). pp. 398-406. (2022)

Vígh Éva: The zoomorphic physiognomy of Giovan Battista Della Porta. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 1017-1032. (2022)

W

Wagner Sára: Egy hibrid műfajban alkotó zenekar legendája 1989 után : a szocialista kultúrpolitika és a műfaji hierarchia szerepe a populáris zenetörténet-írásban.

Watzatka Ágnes: A Pange lingua himnusz és Lenau Éji menetének Liszti értelmezése. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 66-78. (2020)

Wetzler Sixt: A harcművészet-kutatás mint Kulturwissenschaft : egy lehetséges elméleti keret. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-29. (2018)

Windhager Ákos: "Magas Déva várát..." : a kodályi terv. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 235-253. (2018)

Wruss Tomislav: Néhány befejező megjegyzés. In: Fosszília 2. pp. 7-14. (2006)

Wunderlich Claudia: The influence of Nazarene art on the development of Hungarian National art and the crafts : the academic painter Alajos (Alois) Unger (Bap Győr 29 Oct 1814 - Győr 28 Dec 1848). In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 325-351. (2014)

Wylie James: An introduction to modal music in the Mediterranean and Near East : [abstract].

Wymer Rowland: Representing the St Bartholomew's day massacre in literature and film. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 1077-1091. (2022)

Z

Zicari Massimo: Giuseppe Verdi in victorian London. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 18-28. (2013)

Zicari Massimo: Verdi and Wagner in early Victorian London : the viewpoint of The Musical World. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 5-19. (2014)

Zsukovszkij Oleg: Két kis történet. In: Fosszília. pp. 44-46. (2005)

É

Éles Árpád: Ketten a képen (II.) - Paul Klee és Tandori Dezső. In: Szövegek között 18., (18). pp. 2-12. (2013)

Éles Árpád: Ketten a képen : Paul Klee és Tandori Dezső. In: Szövegek között 17., (17). pp. 44-57. (2013)

Ó

Ócsai Éva: Előszó. In: Fosszília 3. p. 98. (2004)

Ú

Újvári Edit: Botticelli Venusai - ikonográfiai és ikonikai konnotációk. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 971-992. (2022)

Újvári Edit: Egy vallási eszme képi reprezentációja : a Verduni oltár tipológiai kompozíciója. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 226-238. (2009)

Újvári Edit: A középkori Mária-ikonográfia kultikus háttere : a Mária megkoronázása-téma komplexitása. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 39-49. (2006)

Č

Čegec Branko: Haldoklik -e a rock 'n' roll? In: Fosszília 2. pp. 35-37. (2006)

This list was generated on 2024. június 25. 20:29:38 CEST.