Items where Year is 1968

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 278.

A

Agócs, Margit: Investigations on the electrode potential of sulfide ores. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 61-72. (1968)

Alexits, György: On the characterization of classes of functions by their best linear approximation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 107-114. (1968)

Anderle, Ádám: Der Spanische Absolutismus in der Ungarischen Geschichtsliteratur des XIX. und XX. Jahrhunderts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (28). pp. 29-36. (1968)

Andó, Mihály and Mucsi, Mihály: Angaben zur Entwicklungsgeschichte der Sedimente des ausklingenden Pleistozäns und Holozänen Alters im Lande südöstlich der Theiss (Ungarn). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 17-38. (1968)

Antalffy, György: Le concept de la souveraineté dans la théorie générale de l'État et du droit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 8. pp. 1-27. (1968)

Apjok, József and Bartók, Mihály and Karahanov, R. A. and Kovács, Kálmán: Himiâ 1,3-bifunkcional'nyh sistem 5. : Issledovanie prevraŝenij dioksana-1,3, 2-metildiosana-1,3 i 2,2-dimetildioksana-1,3na katalizatore Rt/T s primeneniem mikroreaktornoj tehniki. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 99-104. (1968)

Arató, Ferenc: Számvetés a kötelező népoktatás centenáriumán! In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 205-206. (1968)

Avasi, Béla: A hangközök és az anhemiton pentaton rendszerek. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 311-317. (1968)

Avram, Stefania: Contribution a l'étude des opilionides de la zone inondable de la Tisa entre les kilometres fluviaux 698-744. In: Tiscia 4. pp. 111-125. (1968)

B

Baksa, József: Egyéni bánásmód a 2-4. összevont osztályközösségben. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 127-129. (1968)

Baksa, József: A politechnikai képzés a szocialista ember nevelésének eszköze. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 50-53. (1968)

Balaguri, E. A.: Kárpát-Ukrajna késő bronzkori emlékei. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 141-150. (1968)

Ballai, Antalné: Előkészületek az Élővilág tanításához a folyamatosság jegyében. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 241-244. (1968)

Ballai, Antalné and Vargha, László: „Afrika lakossága" az általános iskola 7. osztályában. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 115-119. (1968)

Balázs, József: A bűnügyi statisztika elméletének első felmerülése és kialakulása a statisztikai tudományban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 2. pp. 1-22. (1968)

Barbarious, : Dialógus az vizsgáról : avagy káros panaszkodás amaz indexkőhöz kínlzolt lelkek sanyarú állapotjáról. In: Bölcsész 1. pp. 7-8. (1968)

Bartók, Mihály and Zalotai, Lajos: Investigations in the field of diols and cyclic ethers 28. : Study or Vapour-Phase Transformation of Propanediol-1,3 on Raney-Typ e Catalysts. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 39-45. (1968)

Bencze, Ferenc: A természet világa és az emberi munka : témakör olvasás anyagából év végi összefoglalás : 4. osztály. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 157-159. (1968)

Bene, Kálmán: Könyvszemle : a kentaur nyúlcipőben : gondolatok Updike 2 regényéről. In: Bölcsész 1. p. 14. (1968)

Benkő, László: Az írói szótár elméleti kérdései. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-76. (1968)

Bereczki, Sándor: A tanárképző főiskolák tantervei (1947-1967). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 165-191. (1968)

Berens, Hubert and Westphal, Ursula: A Cauchy problem for a generalized wave equation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 93-106. (1968)

Bernáth, Béláné: A tanulók helyesírási készségének fejlesztése orosz órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 33-36. (1968)

Birtalan, István and Sinka, Antalné: A tanulók önállóságának fokozása az általános iskola 8. osztályában a „Mondatrend" című nyelvtani tanítási egység feldolgozásával. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 307-310. (1968)

Bodnár, Ferenc: A nyelvtani jelentés értelme. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 63-68. (1968)

Bodrogközy, György: Results of investigations of an experiment aiming at the development of biological defence and productivity of grass associations on the Tisza dam, in the environment of Szeged. In: Tiscia 4. pp. 37-52. (1968)

Bognár, János and Krámli, András: Operators of the form C*C in indefinite inner product spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 19-29. (1968)

Borbás, Endréné: Jelentéstan : összefoglalás az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 159-162. (1968)

Borsodi, István: Az írásbeli szorzás ismétlése új összefüggések keresésével. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 263-265. (1968)

Borsodi, István: Az összeadás tanításának egy érdekes problémája. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 124-125. (1968)

Borsodi, István: Az összeadás és szorzás kapcsolata ismétlő-rendszerező órán. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 143-145. (1968)

Borsodi, István: Egy módszertani hiba a mértani alapfogalmak tanításánál. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 126-127. (1968)

Borsodi, István: Gondolkodási hibák megelőzése és javítása az alsó tagozatos számtantanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 98-103. (1968)

Borsodi, István: Mi így dolgozunk egyenlőtlen mennyiségekkel. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 129-130. (1968)

Boty, Endréné: Ady Endre : összefoglalás. 8. osztály. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 168-172. (1968)

Boyd, David W.: The spectrum of the Cesáro operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 31-34. (1968)

Bukatevič, Nazarij Ivanovič: Slavânskoe âzykoznanie v odesskom (b. novorossijskom) universitete. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 3-8. (1968)

Bába, Károly: Két tiszai kősarkanytú állatközössége. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 77-85. (1968)

Bálint, Erzsébet and Hevesi, János: Quenching of photoluminescence of liquid solutions. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 77-84. (1968)

Békési, Imre: A szófajváltoztató képzés lehetőségeinek elméleti vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-49. (1968)

C

Cs. Nagy, István: Az alsó tagozati költeménytárgyalás esztétikai-módszertani problémái. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 207-211. (1968)

Csaba, Károlyné and Tóth, Gáborné: Módszertani megjegyzések „Jugoszlávia éghajlata, növényzete és vízrajza (5. osztály)" című anyag tanításához. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 109-115. (1968)

Csillik, László: A tanév végi ismétlés-rendszerezés problémái az 5. osztály történelemtanításában. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 173-180. (1968)

Csoknya, Mária: Data to the knowledge of innervation of the bird's digestive tract. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 57-63. (1968)

Csoma, Vilmos: A gondolkodás és az önállóság fejlesztése az olvasástanulás kezdetén. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 211-218. (1968)

D

Da Silva, José-Gentil: Le monde hispanique entre la magnifique stabilite et les grands espoirs : histoire, économie, recherche. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (28). pp. 3-13. (1968)

Dauns, John and Hofmann, Karl Heinrich: Nilpotent groups and automorphisms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 225-246. (1968)

Davis, Chandler: The shell of a Hilbert-space operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 69-86. (1968)

Deli, István: Gondolatok olvasás közben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 281-282. (1968)

Dorán, Istvánné: A módszertani közlemények bibliográfiája 1961-1968. (1968)

Dorán, Istvánné: A módszertani közlemények bibliográfiája : 1961-1968. In: Módszertani közlemények. 0-58. (1968)

Douglas, Roy George and Pearcy, Carl: A characterization of thin operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 295-297. (1968)

Drien, Károly: A honvédelmi nevelőmunka elvi és gyakorlati problémái a tanárképző főiskolákon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 193-204. (1968)

Duba, Gyuláné: A levél tanítása az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 221-226. (1968)

Durucz, István and Nyitrai, Józsefné: Az élővilág és a műszaki ismeretek és gyakorlatok tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása a VIII. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 301-306. (1968)

E

Erdélyi, Lászlóné: Munkahelyekről, foglalkozásokról tanultak ismétlése : tanév végi összefoglaló óravázlat 2. osztályos olvasásból. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 150-152. (1968)

Erdős, János: Tanév végi munka a 6. osztályos ének-zene órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 181-187. (1968)

Erhardt, Imre: Javaslatok a hetedik osztályos közelítő számítások tanításához. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 103-108. (1968)

F

Farkas, Gyula and Lipták, Pál: Anthropologische Auswertung des Frühbronzezeitlichen. Gräberfeldes bei Battonya. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (12). pp. 53-64. (1968)

Ferencz, Magdolna: Vorstudium über die vertikale verteilung des zoobenthos der Theiss. In: Tiscia 4. pp. 53-58. (1968)

Ferenczi, Imre: Adatok a Mátyás-mondakörhöz. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 11-27. (1968)

Foguel, Shaul R.: Convergence of random products of Markov transition functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 35-38. (1968)

Forgách, Géza: Cselekvés és gondolkodtatás [!,] tekintettel az alapfokú kémia tanításában alkalmazott munkalapokra. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 227-233. (1968)

Forgách, Géza and Kárpáti, László and Szereday, Éva and Becker, Istvánné and Borszéki, Sándorné: Szemle. In: Módszertani közlemények, (8) 4. p. 268. (1968)

Frank, Oszkár: Debussy-prelűdök elemzése 1. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 319-326. (1968)

Fábián, Zoltán: Az olvasás-gyakorlás tantárgypedagógiai problémáiról. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 95-98. (1968)

Fábián, Zoltán: Az olvasási gyakorlatok megválasztásáról. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 146-149. (1968)

Fábián, Zoltán: A követő olvasás képző hatásairól. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 258-260. (1968)

Függ, Tiborné: Egy fotoszakkör munkaterve és tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 249-250. (1968)

Függ, Tiborné: Pályakezdésem örömei - gondjai. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 318-319. (1968)

Füle, Sándor: Új feladatunk - a honvédelmi nevelés. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 271-274. (1968)

G

Gallé, László: Die quantitativen relationen der epiphyton- und epixyl-flechtenarten and den überschwemmungsgebieten der Theiss. In: Tiscia 4. pp. 21-35. (1968)

Gallé, László and Gausz, János: Data for knowledge th entomology of the Upper-Tisza district : (Orthopteroidea and Formicoidea). In: Tiscia 4. pp. 83-101. (1968)

Gaszner, Istvánné and Várnai, Zseni: Május 1. témáinak feldolgozása az 1-4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 77-84. (1968)

Gazdapusztai, A.: Das bronzezeitliche Gräberfeld von Battonya : tafeln I-VIII. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (12). pp. 5-37. (1968)

Gazdapusztai, Gyula: Einige Probleme des Gräberfeldes bei Battonya und der Bronzezeit in Südostungarn. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (12). pp. 39-51. (1968)

Gazsó, István: Az inverzió programozott oktatása a tanárképző főiskolán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-216. (1968)

Gaál, Endre: Adatok Szeged 1859-1860. évi történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (30). pp. 21-38. (1968)

Gehér, László: On a theorem of L. Takács. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 163-165. (1968)

Geréb, György: Kimerülés, figyelmetlenség és monotónia. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 217-225. (1968)

Geréb, György and Kiss, Ferenc: Tanárjelöltek alkalmassági vizsgálatának néhány pszichológiai kérdése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 227-239. (1968)

Geréb, György and Szabó, Zoltán: Adalékok a boldogságnak mint élményforrásnak fejlődéslélektani vizsgálatához (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 241-260. (1968)

Gombay, Lajos and Kispéter, József and Láng, János: Über die Photoleitfähigkeit von polykristallinem Selen mir Brom-Zusatz. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 21-26. (1968)

Grasselly, Gyula: On the phosphorus-bearing mineral of the manganese oxide deposits of Eplény and Úrkút. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 73-83. (1968)

Grasselly, Gyula and Hetényi, Magdolna: Adsorption properties of some manganese oxides. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 85-98. (1968)

Gulya, Károly: Acta Historica : Tomus XXXI. - A magyarországi rutén kérdés 1910-1914 között. (1968)

Gulya, Károly: A magyarországi rutén kérdés 1910-1914 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (31). pp. 1-21. (1968)

Gulácsy, Éva: Környezetismeret : ipari és mezőgazdasági munka. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 2-3. (1968)

Gáti, László and Szalma, István: Determination of nanosecond radiative lifetimes of fluorescence in solutions with the aid of a phase fluormeter. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 3-12. (1968)

H

H. Tóth, Imre: Fleksiâ - u mestnogo padeža suŝestvitel'nyh mužskogoroda i drevnepskovskih pamâtnikah. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 9-12. (1968)

Hajdú, Péter: Finnugor őstörténet - finnugor régészet. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 5-10. (1968)

Halmos, Paul Richard: Quasitriangular operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 283-293. (1968)

Havasi, Zoltán: Tudománypolitikánk és könyvtárpolitikánk forradalmi öröksége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (7) 1. pp. 1-26. (1968)

Hegedűs, András: Az esztétikai és pszichológiai szemlélet érvényesítése az irodalmi alkotások elemzésében : szempontok a Pál utcai fiúk és az Egri csillagok feldolgozásához az V. és a VI. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 296-300. (1968)

Hegedűs, András: Gyermekkönyvek az iskolában : néhány gondolat a gyermekkönyv szerepéről az iskolai munkában. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 120-124. (1968)

Hegyi, András: Realitások : a KISZ-munka helyzete karunkon. In: Bölcsész 1. p. 6. (1968)

Hoffmann, Ottó: Az ige a beszédben és a fogalmazásban : egy differenciált foglalkozású nyelvtani gyakorló óra az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 324-328. (1968)

Holbrook, John A. R.: On the power-bounded operators of Sz.-Nagy and Foiaş. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 299-310. (1968)

Holý, Ján: Niekol'ko myšlienok o syntaktickej transformácii. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 77-86. (1968)

Horváth, Andor: In memoriam prof. dr. Gabriel Kolosváry. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 3-4. (1968)

Horváth, Dezsőné and Lux, Ibolya: Felkészülés az úttörő életre. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 92-95. (1968)

Horváth, Károly: A magyar felvilágosult klasszicista dráma helye a műfaj kelet-európai fejlődésében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 17-26. (1968)

Horváth, Károly: A magyar felvilágosult klasszicista dráma helye a műfaj kelet-európai fejlődésében. (1968)

Horváth, Mária and Lontai, Imre: Change of pigment content, protein content and that of the ribonuclease enzyme activity in intact plants and isolated barley leaves. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 47-55. (1968)

Horváth, Róbert: Magda Pál (1770-1841) a statisztikus és társadalomtudós. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 3. pp. 1-26. (1968)

Héderné Kozák, Róza: Lenin "Állam és forradalom" című munkájának értelmezése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (9). pp. 3-26. (1968)

I

Ilia, Mihály: Juhász Gyula Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életrajzának kiadástörténete. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 27-36. (1968)

Ilia, Mihály: Juhász Gyula Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életrajzának kiadástörténete. (1968)

Inczefi, Géza: Földrajzi nevek összehasonlító tipológiai vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 87-97. (1968)

Inczefi, Géza: A névsűrűség a települések határában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 99-108. (1968)

Istrǎtescu, Vasile Ion: A remark on a class of power-bounded operators in Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 311-312. (1968)

Ivanics, János: A Tisza hullámterén termesztett kukorica fajták trágyázási kísérleteinek tapasztalatai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 87-92. (1968)

J

Jakucs, László: Offene Fragen der morphogenetischen Deutung nach Plateauniveaus des Karstformschatzes der Nord-Borsoder Karstes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 3-15. (1968)

Jankó, Istvánné: Népköltészet témakörének év végi összefoglaló órája a 3. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 152-156. (1968)

Jozaf, Milan: Niekoľko poznatkov zo striedania róznorodej a jednotvárnej činnosti žiakov a jej vplyvu na ich práceschopnosṫ vo vyučovani : čiastkové výsledky výskumu. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 261-275. (1968)

Juhász, János: The physicogeographycal landscape types of the sand wood Steppe of Csévharaszt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 75-93. (1968)

Juhász, Miklós: A comparative histological examination of the leaf epidermis of some Solanum species. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 5-9. (1968)

Jármai, Éva: A jellemzés tanítása. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 187-192. (1968)

K

K., P.: A szociális segélyek kérdéséhez. In: Bölcsész 1. p. 13. (1968)

Kalmár, Lajosné: A művészi torna oktatásának módszere az általános iskolai testnevelésben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 329-331. (1968)

Karpov, A. S.: Puti razvitiâ stihotvornogo èpoha v sovetskoj poèzii 20-yh godov. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 28-34. (1968)

Karácsonyi, Imre and Marosvári, József: Az úttörő tanulságos és szép élete. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 84-89. (1968)

Kaufman, R.: A problem on lacunary series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 313-316. (1968)

Kedves, Miklós and Endrédi, Lajos: Palynological investigations in the strataof "Buda marl" with plant remains. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 11-18. (1968)

Kedves, Miklós and Király, Emőke: A. propos des régions paléophytogéographiques du Crétacé et du Paléogène, d'après les données palynologiques I. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 19-28. (1968)

Keserű, Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 3-16. (1968)

Keserű, Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. (1968)

Ketskeméty, István and Kozma, László: Further data on the determination of fluorescence decay time on the base of neporent's modified relation. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 75-76. (1968)

Kiseleva, N. P.: K perevodu odnogo stihotvoreniâ Èndre Adi na russkij âzyk. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 37-42. (1968)

Kiss, István: Vízfeltöréses ("forrásos") talajfelületek vizsgálata a Dél-Alföld szikes területein, különös tekintettel a mikrovegetáció tömegprodukciós kialakulására. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-38. (1968)

Kiss, István: A botrydiopsis tömegprodukciós előfordulásai a Dél-Alföldön. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-76. (1968)

Kiss, István: Ősgyep-maradvány az orosházi Nagytatársáncon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-61. (1968)

Kisvárdai, Károly: Russkij âzyk rubežom : új orosz nyelvű metodikai folyóirat orosz nyelvtanárok számára. In: Módszertani közlemények, (8) 3. p. 204. (1968)

Koc, S. and Süli, Árpád: The effect of alcohol vapours on slow changes of surface conductivity of germanium. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 85-88. (1968)

Kolosváry, Gábor: Neueste Angaben über die Balaniden-Fauna des Pontokaspimediterraneums. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 65-74. (1968)

Kolosváry, Gábor: Weitere Konstitutionsstudien an Balanus improvises Darwin aus der Ostsee. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 75-79. (1968)

Kolosváry, Gábor: Über die 16 Jährige geschichte unserer zoologischen inundationsgebietforschungen im Theisstal. In: Tiscia 4. pp. 139-143. (1968)

Kolosváry, Gábor: Über die bryozoen der oberen Theiss vom 716 bis 740. Fluss-Kilometer. In: Tiscia 4. pp. 79-81. (1968)

Koltay-Kastner, Jenő and Vico, Giovanni Battista and Benedek, Nándor: Vico Carafa-életrajza. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta germanica et romanica 3. pp. 3-39. (1968)

Komlóssy, Ákos: Állás, állás, állás.... In: Bölcsész 1. pp. 8-9. (1968)

Kosztjaskin, E. G. and Ogorodnikov, I. T. and Boltjanszkij, V. G. and Fokina, Z: Nemzetközi Szemle : az országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 133-135. (1968)

Kovács, Sándor Iván and Kulcsár, Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei II. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 45-51. (1968)

Kovács, Sándor Iván and Kulcsár, Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei II. (1968)

Kováts, Zoltán: Az első részletes szegedi népszámlálás (1869) és a korösszetételben bekövetkezett változás 1960-ig. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 151-163. (1968)

Krajkó, Gyula: Einige prinzipielle und praktische Fragen der Rayonierung Ungarns. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 39-60. (1968)

Kátai, Imre: On a classification of primes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 207-212. (1968)

Kátai, Imre: On oscillation of the number of primes in an arithmetical progression. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 271-282. (1968)

Kátai, Imre: On the sum : Σdd(f(n)). In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 199-206. (1968)

Körtvélyessy, László and Ferenczy, Istvánné and Wéber, Péter: Szalai István: A biológia és a haladás I. : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 194. oldal ; Szalatnai Rezső: Magyar írók nyomában, Móra Könyvkiadó, 1967. ; Széchy Éva: A közösségi nevelés útjai a középiskolában : [könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 74-76. (1968)

Kühne, Rolf: Minimaxprinzipe für stark gedämpfte Scharen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 39-68. (1968)

L

Labádi, Gizella: Tudod-e. In: Bölcsész 1. pp. 15-16. (1968)

Leeuwen, Leonard C. A. van: Square extensions of finite rings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 247-260. (1968)

Leindler, László: On summability of Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 147-162. (1968)

Litkei, Katalin: A betűelemekkel végezhető manipulációk írásórán. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 260-261. (1968)

Lotterhof, Edit: Anthropological investigation of the skeletal material of a cemetery at Baja-Pető from the XI—XVI centuries. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 81-89. (1968)

László, Ferenc A. and Kovács, Kálmán: Role of pituitary stalk in water metabolism and regulation of acth-adrenocortical system. (1968)

M

Magi, János: A helyesírás gyakorlása orosz órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 70-71. (1968)

Marián, Miklós: Uferschwalbenkolonien (Riparia Riparia L.) bei den mittel- und unterlaufen der Tisza (Die Uferschwalben des Theisstales I.). In: Tiscia 4. pp. 127-138. (1968)

Martonyi, János: La protection du citoyen dans les procédures administratives. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 1. pp. 1-39. (1968)

Matolcsi, János: Untersuchung des Tierknochenmaterials des frühbronzezeitlichen Gräberfeldes bei Battonya. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (12). pp. 65-74. (1968)

Megyesi, László and Pollák, György: Über die Struktur der Hauptidealhalbgruppen : I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 261-270. (1968)

Meleg, József: A tanító szava : nevelési esettanulmány. In: Módszertani közlemények, (8) 4. p. 254. (1968)

Mezősi, József: Potassium metasomatism in the neighbourhood of Mátraszentistván (W-Mátra mountains). In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 99-107. (1968)

Miklósvári, Sándor: Hol tart a mi pedagógiánk? In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 1-2. (1968)

Miklósvári, Sándor and Drews, U. and Lompscher, F. and Thiem, W. and Beswick, N. W. and Bradfield, D. L. and Clark, J. R. and Subin, N. and Dockhorn, M. and Lompscher, J. and Butscher, H. and Imbert, A. and Sacher, W. and Zöchbauer, F. and Salade, D. and Buxton, J.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 251-253. (1968)

Miklósvári, Sándor and Kudrjavcey, T. V. and Zabotin, V. V. and Sztrezikozin, V. and Fulchignomi, E. and Boborükin, A. and Sztepanov, A. and Mcmullen, T. and Drefenstedt, E. and Kaestner, E. and Tost Ruddigkeit, R. and Dorst, W.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 200-202. (1968)

Miklósvári, Sándor and Logvinov, I. I. and Protapopova, A. and Szkatkin, M. N. and Uszpenszkij, V. and Jackson, B. and Berezowski, E. and Goodman, and Dumitrescu, and Sztoljar, A. A. and Rosina, J. and Proprentner, K.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 72-73. (1968)

Miklósvári, Sándor and Newsome, J. and Jean, G. and Zelenkov, V. and Bühler, U. and Danilova, É. and Hollenbach, G. and Pietsch, G. and Mahlah, E. Sz.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 320-323. (1968)

Mikola, Tibor: Kritikai visszapillantás. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 29-37. (1968)

Moeller, J. W.: The inner function in Rota's model. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 87-90. (1968)

Mogyoródi, József: On mixing sequences of σ-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 187-197. (1968)

Moholi, Károly: Az állattenyésztés eredményessége és az árutermelés gazdaságföldrajzi vonatkozásai Csongrád megyében a II. ötéves terv (1961-1965) időszakában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-121. (1968)

Molnár, Béla: Tectonic control of sedimentation in the Upper Pannonian section of a borehole at Macs Great Hungarian Plain, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 109-119. (1968)

Molnár, Erika: On the relationship between the degree of oxidation of manganese oxidehydrate precipitates and the conditions of their precipitation. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 121-126. (1968)

Molnár, Józsefné: [Mezőgazdasági munka] : [a mezőgazdasági dolgozók munkája] : [a gépek szerepe a mezőgazdasági munkában]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 12-18. (1968)

Morvay, József and Nikolašev, Velimir and Karády, Sándor and Szontágh, Ferenc: Spectrophotometric determination of derivatives of thiobarbituric acid. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 55-59. (1968)

Moór, Arthur: Objektentheoretische Untersuchungen über die kovarianten Ableitungen in allgemeinen Linienelementräumen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 177-186. (1968)

Muszty, László: „Motivált" előkészítés a nyelvtan tanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 193-199. (1968)

Muszty, László: A „motivált" előkészítés szerepe az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 56-70. (1968)

Márvány, János: Die unbetonten und nebentonigen Präfixe der deutschen Mundarten im Völgység und Hegyhát : (historische lautgeographie). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta germanica et romanica 3. pp. 41-65. (1968)

Mérei, Gyula: Elszász-Lotharingia Németországhoz csatolása 1870-1871-ben és a magyar közvélemény. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (30). pp. 3-20. (1968)

Mészáros, Ferenc: Az alsó tagozati mozgásos játékokban fellelhető oktatási-nevelési lehetőségek. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 257-258. (1968)

Mészáros, Lajos and Schöbel, György: Anwendung von Quecksilberdampfreaktoren bei katalytischen Oxidationsprozessen : L. Mészáros und Gy. Schöbel. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 61-69. (1968)

Mészáros, Lajos and Schöbel Györgyné Gilde, Anna-Mária: Verwendung von Furfurol 10 : katalytische Verwendung zerstäubter Metallschmelzen. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 117-125. (1968)

Mészáros, Lajos and Schöbel Györgyné Gilde, Anna-Mária: Verwendung von Furfurol 11. : eaktoren zur Herstellung von Furan und Pyrophoren Metallen in der heterogenen Dampfphase. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 127-137. (1968)

Móricz, Ferenc: Inequalities and theorems concerning strongly multiplicative systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 115-136. (1968)

Móricz, Ferenc and Tandori, Károly: On a problem of summability of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 331-351. (1968)

Müller, József: Filozófiai rovatunk. In: Bölcsész 1. p. 16. (1968)

N

Nagy, Antal: A tanárjelöltek és a vallásos világnézet. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-19. (1968)

Nagy, Károly: A kormány elismerése a mai nemzetközi jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 4. pp. 1-91. (1968)

Nagy, László: The employer's liability for damage caused within the scope of employment on the Hungarian labour law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 10. pp. 1-144. (1968)

Nagy, Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, V. : a tapasztalt benzoid-kinoid egyensúly mennyiségi vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 123-130. (1968)

Nagy, Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, VI. : adatok a nezoid-kinoid egyensúly helyzetét befolyásoló sóhatás értelmezéséhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 131-135. (1968)

Nagyné Krajkó, Erzsébet: Kísérlet az anyag kémiai mozgásformájának körülhatárolására. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (9). pp. 27-41. (1968)

Novák, Ervin Károly and Kevei, Ferenc and Oláh, Béla and Zsolt, János: Investigations on theoligosaccharide decomposition by Pichia wickerhamii (van der Walt ) van Rij. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 41-46. (1968)

Nyíri, Antal: A romlik, rongál és rokonaik eredetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 47-52. (1968)

Nyíri, Antal and Mikola, Tibor and Bárczi, Géza and Benkő, Loránd and Berrár, Jolán and Papp, István: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 81-83. (1968)

Németh, István and Takács, Lajosné: Az úttörők tanulságos és szép élete egy úttörőraj foglalkozásán való részvétel tapasztalatai alapján : előkészület a próbákra, táborozásra, sport és játék. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 89-92. (1968)

P

Papp, Ignác: A demokrácia elméleti és gyakorlati kérdései a termelőszervezetekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 5. pp. 1-134. (1968)

Peetre, Jaak: On interpolation functions : II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 91-92. (1968)

Pete, István: Kategoriâ otčuždaemosti i neotčuždaemosti v grammatičeskom stroe russkogo âzyka. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 21-27. (1968)

Pál, László György: On general multiplication of infinite series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 317-330. (1968)

Pálffy, Zoltán: A vizuális nevelés algoritmusairól. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 289-295. (1968)

Pálmai, Katalin: A hivatástudatról. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 141-142. (1968)

Pálmai, Kálmán: Tanárok és tanítványok. In: Módszertani közlemények, (8) 5. p. 269. (1968)

Pásztor, Emil: Hogyan taníthatnánk eredményesebben a hangtant? In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 331-333. (1968)

Pécsiné Donáth, Éva: Some contributions to the knowledge of zeolites. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 127-141. (1968)

R

Rauscher, Ádám and Hackl, Lajos and Horváth, József and Márta, Ferenc: Electrochemical studies on the inhibition of the corrosion of iron and steel in metalhydrogen sulphide-water ternary systems 1. : investigation of the applicability of passivator-type inhibitors. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 89-98. (1968)

Rezk, Malak R. and Horváth, Imre: Studies on the Light Sensitivity of Plantago major L. Seeds III. The Effect of Light Colour and Intensity. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 19-33. (1968)

Riesz, Béla: A tevékenység belső síkjának vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 218-221. (1968)

Ruszoly, József: A választási bíráskodás Magyarországon a két nemzetgyűlés idején : 1920-1926. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 6. pp. 1-47. (1968)

Rácz, János: Üzemi bizottságok harca az infláció ellen a stabilizációért. In: Tudományos szocializmus, (6). pp. 3-47. (1968)

Révész, Béla and Mészáros, István and Márkus, István and Kántor, Zsuzsa and Riesz, Béla and Rozsnyai, Istvánné and Révész, Béla and Kovács, István and Függ, Tiborné and Kériné Sós, Júlia and Fónay, Tibor and Durkó, Mátyás and Waldmann, József and Tóth, József and Erdei, Mihály and Bihari, J. and Tyihonov, A. N. and Hajzer, Lajos and Zimin, V. I. and Muszty, László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 334-340. (1968)

Rózsa, Éva: A pedagógiai szociológia a gyakorló pedagógus munkájában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (12). pp. 21-31. (1968)

S

Saharia, G. S. and Sharma, B. R.: Studies in the cycloheptane series 6 : synthesis of spiro (6.2) nonane-1.2-and spiro (6.3) decane-1.3-dicarboxylic acids. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 109-116. (1968)

Sasvári, Tiborné: A "drága kincs az egészség" című témakör tanév eleji ismétlése. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 261-263. (1968)

Schmidt, Wilhelm: Ist das deutsche Perfekt ein Vergangenhaitstempus. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 109-118. (1968)

Seim, Rolf and Eidam, Jürgen: Über granitische Verdrängungsgänge im Diorit der Brockenmassiv-Ostrandzone (Harz). In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 143-155. (1968)

Sey, O.: Cestodes from birds living along the Tisza. In: Tiscia 4. pp. 69-78. (1968)

Sey, O.: Trematodes from birds living along the Tisza. In: Tiscia 4. pp. 59-68. (1968)

Simonenko, M. K.: A közoktatásügy fejlődése a Szovjetunióban különös tekintettel az Ukrán Szocialista Köztársaságra. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 293-299. (1968)

Sinka, Antalné: A kuruc kor költészete c. tárgykör ismétlése á 7. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 166-168. (1968)

Siposné Kedves, Éva and Sipos, Sándor: Barnaszenek kémiai vizsgálatai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 137-146. (1968)

Somfai, László: Egy tizenegy éves tanulócsoport írásos szókincsének főnevei. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 277-292. (1968)

Sonkoly, Pál: K russkomu narodno-razgovornomu âzyku XVII v. : na materiale častnoj perepiski Bezobrazovyh. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 13-20. (1968)

Sulyok, László: Az Art Kino rehabilitálása. In: Bölcsész 1. p. 11. (1968)

Szabó, József A. and Halmos, Miklós and Winkler, Péter: Steroids 11. : Bromination of some Δ5-unsaturated steroids. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 105-108. (1968)

Szabó, Zoltán and Molnár, József: Gondolatok olvasás közben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 283-288. (1968)

Szalma, Natália: Dve tûtčevskie "Oseni" v perevode L. Sabo. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 43-50. (1968)

Szathmári, István and Sylvester, János: Milyen nyelvtant írt valójában Sylvester János? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 53-61. (1968)

Szederkényi, Antal: A racionális számok effektív megszámlálhatóságáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 147-155. (1968)

Szeléndi, Gábor: Szocialista hazaszeretetre nevelés a 2. osztályos olvasástanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 274-280. (1968)

Szentirmai, László: Die Funktion des Lesens in der Freizeitstruktur der Studenten der Attila-Jozsef-Universität zu Szeged. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (7) 2. pp. 1-42. (1968)

Szentpéteri, István: The development of interpretation of bureaucracy. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 9. pp. 1-36. (1968)

Szepes, Lajos: Filmvetítés osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 244-248. (1968)

Szepes, Lajos: A nevelés fogalma, társadalmi szerepe. In: Módszertani közlemények, (8) 3. p. 203. (1968)

Szántó, Ferenc and Várkonyi, Bernát and Gilde, M. and Balázs, János: Über einige kolloidchemische Eigenschaften von ungarischen Bentoniten 3. : Alkaliäquivalent und Kationenaustauschkapazität von H-Montmorilloniten. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 139-144. (1968)

Szántó, Imre: Acta Historica : Tomus XXIX. - Az 1552. évi szegedi hadjárat. (1968)

Szántó, Imre: Az 1552. évi szegedi hadjárat. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (29). pp. 1-31. (1968)

Szántó, Károly: Pedagógiai szakkifejezések értelmezése : politechnikai oktatás, nevelés vagy képzés? In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 53-55. (1968)

Szász, Kálmán and Horváth, Imre and Barsi, Eszter: Effect of the spectral composition of light on the accumulation of carbohydrates and nitrogen compounds in the leaves of soybean (Glicine soya L.). In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 35-39. (1968)

Székely, Jenő: A matematika tanár világnézeti nevelőmunkája az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 36-42. (1968)

Szörényi, József: Izgalmak egy elégtelen körül. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 131-132. (1968)

Szörényi, József and Török, Lászlóné and Horgosi, Ödön and Muszty, László and Somfai, László: Andrási Béla int. igazgató ; Tanári kézikönyv az Élővilág című tantárgy tanításához az általános iskola 8. osztályában : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 226 oldal ; Ignácz Rózsa: Papírmalom : Móra könyvkiadó, Budapest, 1967. ; Kertész Erzsébet: Harriet regénye, Móra könyvkiadó. Budapest, 1967. ; Dorota Polívková: Játékok a nyelvtanításhoz, Slovenské Pedagogícké Nakladatel'stvo, Bratislava, 1965. 107 I., 1. kiadás ; Hernádi Sándor: Tanári kézikönyv a magyar nyelvtan tanításához az általános iskolák 5. és 6. osztályában : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 178 I. ; Makay Gusztáv: Irodalomtanítás : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 354 lap : [Könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 136-140. (1968)

Szőkefalvi-Nagy, Béla and Foiaş, Ciprian: Commutants de certains opérateurs. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 1-17. (1968)

T

Tamás, Attila: József Attila költészetével rokon sajátosságok Radnóti Miklós lírájában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 37-42. (1968)

Tamás, Attila: József Attila költészetével rokon sajátságok Radnóti Miklós lírájában. (1968)

Tapolcsányi, László: Gazdasági fejlődésünk növekedési és egyensúlyi feltételeiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 21-40. (1968)

Tar, Ibolya: Tudományos diákköreink. In: Bölcsész 1. pp. 11-12. (1968)

Temesi, Ferenc: Mitől véres a lábunk? In: Bölcsész 1. p. 10. (1968)

Tóth, Andrásné: Jövőbe vivő biztos út" c. tárgykör összefoglalása, rendszerezése. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 162-165. (1968)

Tóth, József: Einige Eigenheiten der räumlichen Konzentrierung der Bevölkerung in südlichen Teil der grossen Tiefebene (1960—1967). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 61-74. (1968)

Tóth, József: Szögletes testekből összetett alakzat : emlékmű rekonstruálása adott vetületetek és nézőpont alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 265-267. (1968)

Tölgyesi, M. and Márta, Ferenc: The gamma-ray-induced radiolysis of propionaldehyde in the liquid phase. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 27-38. (1968)

Török, Gábor: József Attila lírájának determinizmusélményéről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 119-129. (1968)

Török, Józsefné and Végvári, István: Az ipari munka című anyag feldolgozása. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 19-32. (1968)

U

Uherkovich, G.: Limnologiche forschungen in den Einzugsgebieten der flüsse Sajó und Bodrog. In: Tiscia 4. pp. 3-10. (1968)

Uherkovich, G.: Über verschiedene typen der algenmassenvermehrung in der Tisza (Theiss). In: Tiscia 4. pp. 11-20. (1968)

Uherkovich, Ákos: Beiträge uir verbreitung der Tagfalter im Tisza-tal. In: Tiscia 4. pp. 103-109. (1968)

V

Vajda, László: Egy kollokvium története : az irodalomelméleti bevezetés c. kollégium kollokváltatásának egyik módszere. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 301-309. (1968)

Vajda, László: A humanizmus fogalmi tartalmának változása korunkban : Trencsényi Waldapfel Imre születésének hatvanadik évfordulójára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 131-140. (1968)

Varma, Arun Kumar: Inequalities for polynomials and their derivatives. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 137-146. (1968)

Varsányi, László: Hogyan növelhetjük az iskolai ünnepélyek nevelő hatását? In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 254-256. (1968)

Veczkó, József: A tanulók iskolához való viszonyát alakító hatások vizsgálata (a tanulmányi tevékenység motívumai alapján). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (12). pp. 33-49. (1968)

Velcsov, Mártonné: Testrésznevekből alakult mértékneveink története : V. Tenyér. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 39-45. (1968)

Veres, József: A termelőszövetkezeti tagok munkaügyi jellegű jogvitái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 7. pp. 1-32. (1968)

Vinkler, László: Dolce stil' nuovo a korabeli olasz művészetben : a dugento és a trecento. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 327-357. (1968)

Vitális, György and Hegyi Istvánné Pakó, Júlia: Examination of cement-industry raw materials from the SW Bükk mountains. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 157-166. (1968)

Vize, László: Rotationsdepolarization der Fluoreszenz im Spiegel der Leerstellentheorie der Flüssigkeiten. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 13-19. (1968)

Várkonyi, Nándor: Kísérleti eszközök készítése gyakorlati órákon : a hengerkerék. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 311-317. (1968)

Végh, József Mihály: A Müncheni Kódex magyar szövegének és a Vulgata latin szövegének összehasonlítása. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 69-80. (1968)

Vértes, Gellértné: [Ipari munka] : [az építkezésen dolgozók munkája, munkaeszközeik]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 3-12. (1968)

W

Wells, Charles: Generators for groups of permutation polynomials over finite fields. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 167-176. (1968)

Wittman, Tibor: A gyarmati Latin-Amerika történeti kutatásának néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (28). pp. 15-28. (1968)

Z

Zalotai, Lajos and Bartók, Mihály: Investigations in the field of diols and cyclic ethers 29. : Study of Vapour-Phase Transformation of Butanediol-1,3 on Raney-Typ e Catalysts. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 47-53. (1968)

Zukovits, Imre: A különböző aktivizálási fajták alkalmazása a gyakorlati foglalkozások tanításában. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 43-50. (1968)

Zukovits, Imre: A tanulókísérletek alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 234-240. (1968)

Á

Ágoston, György and Kunsági, Elemér and Nagyné Varga, Margit and Nagy, János and Rózsa, Éva and Orosz, Sándor: A IV. osztályos gimnáziumi tanulók körében végzett, a hazafias nevelés eredményeit vizsgáló felmérés tapasztalatai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (12). pp. 3-20. (1968)

This list was generated on 2022. január 22. 23:48:27 CET.