Items where Year is 1992

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Š
Number of items: 739.

A

Abdel-Karim Abdel-Aal Mohamed: Fluorite granites from Southwestern Sinai, Egypt with particular reference to the A-type. In: Acta mineralogica-petrographica, (33). pp. 57-65. (1992)

Abels Norbert: Geschichte als Gleichnis : Franz Werfels dramatisches Werk. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 39-68. (1992)

Abujabal Hamza A. S.: On commutativity of left s-unital rings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 51-62. (1992)

Adjahouinou Cyrille and Farkas Józsefné: Diabetikus édesipari termékek szénhidrát összetételének és összes szénhidráttartalmának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 4. pp. 277-281. (1992)

Aghy Attila: [Versek]. In: Pompeji 2. pp. 77-78. (1992)

Albert Sándor: Bevezető Fejér Ádám "Husz János, a cseh kultúra mártírja" c. tanulmányához. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 114-116. (1992)

Albert Sándor: Megjegyzések az ekvivalenciáról egy metafora fordításának ürügyén. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 115-124. (1992)

Albert Sándor: Megjegyzések és kérdések a Heidegger-szöveghez és a kétféle vallásossághoz. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 109-111. (1992)

Albert Sándor: Széljegyzetek egy röpirathoz - Fejér Ádám: Röpirat a humán műveltségről. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 119-123. (1992)

Albertné Herbszt Mária: A társalgás néhány jellemzője és szabálya. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 9-18. (1992)

Allen Woody: A Kugelmass epizód. In: Gondolat-jel 1. pp. 31-41. (1992)

Almási Attila: Sándorfalvi tájszavak. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 59-61. (1992)

Almási B.: A queuing model for a processor-shared multi-terminal system subject to breakdowns. In: Acta cybernetica, (10) 4. pp. 273-282. (1992)

Almási Tibor: Néhány Árpád-kori oklevél emléke 1327. évi okiratokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (96). pp. 39-46. (1992)

Althoen Steven C. and Hansen Kristina D.: Two-dimensional real algebras with zero divisors. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 23-42. (1992)

Alzer Horst: On an integral inequality for concave functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 79-82. (1992)

Aradi Csaba: A Tisza és a természetvédelem. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 55-57. (1992)

Athavale Ameer: Relating the normal extension and the regular unitary dilation of a subnormal tuple of contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 121-124. (1992)

Aubrecht Erzsébet and Tóth Árpád: A búzaliszt gliadin tartalmának vizsgálata ELISA módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 2. pp. 97-102. (1992)

Auckenthaler Karlheinz F.: Jeremias - eine Botschaft an die Nachwelt. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 81-89. (1992)

B

B. Fejes Katalin: Egy szövegtípus szintaxisának statisztikai vizsgálatáról. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 59-75. (1992)

Bagi István and Farkas Gyula: Presence of Orchis timballii in Zsombó territory. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 95-97. (1992)

Bajcsi Cecília: A patak fölötti légfolyosó. In: Pompeji 3. pp. 77-78. (1992)

Bajcsi Cecília: A sasról meg a csipkebogyóról : N.NÁ.-nak és Sz.M.-nak. In: Pompeji 3. p. 76. (1992)

Baka István: Karácsonyi ének : az Apokalipszis szakácskönyvéből - 2. In: Pompeji 1. p. 9. (1992)

Balog Iván: Az "aranyketrec", avagy a magyar zsidóság szegregatív asszimilációja. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 71-78. (1992)

Balog Iván: (Mások által) megélt gondolatok. In: Pompeji 3. pp. 115-124. (1992)

Balog Iván and Fejér Ádám and Szalma Natália and Kovács Imre Attila: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk. ISBN 963 481 935 4, (1992)

Balogh József: Gyakorlati tanácsadás vízitúrázáshoz. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 138-142. (1992)

Balogh Tibor: Pléh Csaba: A történetszerkezet és az emlékezeti sémák : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986. 220 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 147-150. (1992)

Balázs Géza: Szövegvilágok, a szövegalkotó ember : (Vélemény a szövegtani kutatásról). In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 19-25. (1992)

Balázs József: A rablások alakulása és főbb jellemzői az 1967-1989. években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 31-51. (1992)

Banner Géza and Csupor Tibor: Időtlen idők krónikája : Reflexiók egy nemrégiben megjelent kötet kapcsán. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 113-114. (1992)

Barnes Bruce Alan: Linear operators with a normal factorization through Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 125-146. (1992)

Barría José: Strongly dense simultaneous similarity orbits of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 169-174. (1992)

Barthelme Frederick and Jónás Csaba: A medence fényei. In: Hétvilág 5. pp. 44-55. (1992)

Barátossy Gábor: Az erdő üdülési és közjóléti értékei az Alföldön. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 79-82. (1992)

Baróti Dezső: A Tisza költője. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 73-82. (1992)

Baróti Dezső: A Tisza költője. (1992)

Bata Imre: A megértésből kifejlő bírálat példái : a Németh László-recepcióhoz. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 119-128. (1992)

Bata Imre: A megértésből kifejlő bírálat példái : a Németh László-recepcióhoz. (1992)

Beck Knut: Vom Zähmen der Phantasie zu Franz Werfels frühen Erzählungen. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 71-79. (1992)

Bencze Lóránt: Néhány megjegyzés a szövegtani kutatáshoz. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 45-46. (1992)

Benda Balázs: [Itt ülök a gép fölött ...]. In: Hétvilág 6. pp. 78-81. (1992)

Benda Balázs: Kalandok a barna uszályon. In: Hétvilág 5. pp. 5-18. (1992)

Benda Balázs: A Margitszigetek. In: Hétvilág 6. pp. 6-7. (1992)

Benda Balázs and Deák Botond: Riport A miiapunk számára Benda Balázsról. In: Hétvilág 6. pp. 35-38. (1992)

Benda Balázs and Hervé Rodolf: Kalandos történet. In: Pompeji 2. pp. 90-95. (1992)

Bende-Farkas Ágnes and Nedelciu Mircea: „Behátrálok jövömbe" : oldás és kötés Mircea Nedelciu prózájában. In: Hétvilág 5. pp. 33-43. (1992)

Beneš Edvard: Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése és a Habsburgok bukása. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 29-30. (1992)

Beneš Edvard: Felhívás az antant hatalmakhoz. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 47-49. (1992)

Beneš Edvard: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása. (1992)

Beneš Edvard: A cseh-szlovák nemzeti szellem és Franciaország. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 40-43. (1992)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok : történelmük értelme. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 7-8. (1992)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok harca a németek ellen. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 9-10. (1992)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok és a Habsburgok. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 11-28. (1992)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok és a magyarok : egy legenda, amit szét kell rombolnunk. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 31-34. (1992)

Beneš Edvard: A cseh-szlovákok és az 1914-es háború. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 35-39. (1992)

Beneš Edvard: A múlt szenvedései és a jövő reményei. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 44-46. (1992)

Benkes Zsuzsa: Hernádi Sándor: Az olvasás bűvészete : Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1989. 185 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 166-168. (1992)

Benyik György: Hozzászólás Szalma Natália Egzisztencia, kultúra, lét című írásához. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 91-92. (1992)

Berdâev Nikolaj Aleksandrovič: A szubjektum és az objektiváció. In: A ráció és határai 2-3. pp. 213-240. (1992)

Bereczki Gábor: Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte II. (1992)

Bereczki Sándor: Drien Károly : 1910-1992. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 113-114. (1992)

Bereczki Sándor and Holt John: John Holt : Iskolai kudarcok : Budapest, Gondolat, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 169-171. (1992)

Bertók László and Máté Gyula: Kihúzzák és ömlik a kék ; Ezt a mindenki sejti, hogy ; Mint mikor titkon valaki : [versek]. In: Pompeji 1. pp. 5-8. (1992)

Bibok Károly: Szószemantika : egy elmélet vagy több elmélet? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 3-25. (1992)

Binder Hartmut: Werfels jugendliche Umtriebe Der Abituriententag als autobiographischer Roman. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 99-151. (1992)

Blazovich László: Ludovik Crijevič (Tubero) képe Magyarországról és lakóiról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 53-67. (1992)

Blutman László: People's rights as human rights : problematic aspects. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 69-82. (1992)

Bocsor Péter: Aszpik nélkül. In: Hétvilág 6. pp. 11-12. (1992)

Bondor Antal: A globális erdővagyon csökkenése és következményei. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 29-32. (1992)

Borbás Lászlóné: A mesélő der-die-das : avagy játékos módszerű német nyelvi képzés az óvodás- és kisiskoláskorban. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 84-88. (1992)

Borsi-Kálmán Béla: A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl egy nemzedék készülődésének tükrében. In: Aetas, (7) 1. pp. 79-126. (1992)

Brenner Kálmán: A beszédaktus-elmélet alaptézisei. In: Gondolat-jel 2. pp. 29-33. (1992)

Brešar Matej: On the compositions of (α, β)-derivations of rings, and appliactions to von Neumann algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 369-375. (1992)

Brochier Jean-Jacques and Fusco Mario and Ivacs Ágnes: A nyitott műtől a Foucalt ingáig : részlet Jean-Jacques Brochier és Mario Fusco Umberto Ecovel készített interjújából. In: Gondolat-jel 1. pp. 13-23. (1992)

Brook Peter and Jenei János: Így szól a fáma. In: Hétvilág 5. pp. 99-100. (1992)

Buka Adrienne and Pokrócz Ádám: Pokrócz Ádám: MEHETTT! (Budapest, 1886. 63 p.). In: Nyelvelő, (1) 4. p. 116. (1992)

Butor Michel and Szigeti Csaba and Szijj Kamilla: "A játékos". In: Pompeji 3. pp. 163-174. (1992)

Butorac B. and Stojanovic S. and Stojsic V.: Specificities in the vegetation of unprotected band of river Tisza. In: Tiscia 26. pp. 37-41. (1992)

Butorac B. and Stojsic V.: The results of preliminary investigations of aquatic vegetation in the Regional Park "Stari Begej". In: Tiscia 26. pp. 29-36. (1992)

Bácsi János: Ó! Ió! Ció! Áció! Káció! Kommunikáció! In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 98-114. (1992)

Bánréti Zoltán: A visszakereshetőségi elv a grammatikában. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 27-34. (1992)

Bárdi Nándor and Monok István: Paál Árpád kézirathagyatéka : katalógus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (12) 2. 0-108. (1992)

Bárdos László: Téli chanson : után-érzés ; Fohász fóbia utánra : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 64-66. (1992)

Bárth János: A parasztközösségek önszerveződésének néhány formája Kalocsa környékén. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 151-171. (1992)

Bátyai Jenő: A Tisza és Szeged kapcsolatának története. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 21-23. (1992)

Békési Imre: A szövegmondatoktól a szöveg egésze felé. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 35-44. (1992)

Bócz Endre: "Megismerés" és "bizonyítás" a büntető eljárásban [!büntetőeljárásban]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 83-96. (1992)

Bóra Ferenc: Az iskolavezetés új irányvonalai. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 11-16. (1992)

Bóra Ferenc: Az iskolák metamorfózisa : önszerveződés változtatással. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 175-180. (1992)

Büky László: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 221-232. (1992)

Bődi Szabolcs: Drámapedagógiai kirándulás Egerbe. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 223-225. (1992)

C

Chajda Ivan: Algebras and varieties satisfying the congruence extension property. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 19-21. (1992)

Chan Jor-Ting: A note on compact weighted composition operators on Lp(μ). In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 165-168. (1992)

Chō Muneo: On the joint Weyl spectrum III. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 365-367. (1992)

Cioran Emile Michel and Milbacher Róbert: A dekadencia arcai : részlet. In: Hétvilág 5. pp. 71-77. (1992)

Coover Robert and Ivacs Ágnes: Az út vége. In: Gondolat-jel 2. pp. 25-28. (1992)

Cs. Jónás Erzsébet: Gondolatok a dialógus mint szövegtípus vizsgálatai kapcsán. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 129-133. (1992)

Cs. Jónás Erzsébet: Klaudy Kinga: Fordítás és aktuális tagolás. Nyelvtudományi értekezések 123. : Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. 138 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 150-153. (1992)

Cs. Jónás Erzsébet: A hiányos mondatszerkezetek összehasonlító vizsgálata a dialógusok válaszmegszólalásaiban : magyar-német-orosz egybevetés. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 76-83. (1992)

Csejtei Dezső: Bevezető sorok. In: A ráció és határai 2-3. pp. 3-4. (1992)

Cserháti Ágota: Elhatárolási problémák a bírósági gyakorlatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 97-113. (1992)

Cserjés Katalin: Néhány sajátos kérdés Csontváry önéletrajzában : az elhívás-élmény vizsgálata. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 155-162. (1992)

Cserjés Katalin: Néhány sajátos kérdés Csontváry önéletrajzában : az elhívás-élmény vizsgálata. (1992)

Csetri Elek: Teleki Sándor 1848-49-ben. In: Aetas, (7) 1. pp. 194-210. (1992)

Csicsay Alajos: Néhány mondat a szlovákiai magyar iskolákról. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 46-48. (1992)

Csicsó Antal: A moldvai magyarok vázlatos története. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. pp. 24-27. (1992)

Csiszár Tibor: Az illegális kábítószer-kereskedelemből származó jövedelmek befektetési (tisztára mosási) és egyéb felhasználási módozatai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 115-122. (1992)

Csokonai Vitéz Mihály and Kölcsey Ferenc: Kölcsey Ferenc : Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetése című munkájának költői megítéltetése. In: Pompeji 2. pp. 35-44. (1992)

Csordós Albert: Magyarország hadbalépésének háttere és okai, a kassai bombázás. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 34-41. (1992)

Csuhai István and Erdély Dániel: Feleségeim története. In: Pompeji 3. pp. 58-65. (1992)

Cvetajeva Marina and Bajcsi Cecília and Szijj Kamilla: Újévre : [vers]. In: Pompeji 3. pp. 51-57. (1992)

Czagány László: Adalékok a gazdasági fejlődés demográfiai feltételeinek vizsgálatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 1. pp. 1-18. (1992)

Czilczer Olga: Hol állt a fekhely? ; A mutatvány. In: Pompeji 1. pp. 41-42. (1992)

Czine Gusztávné: Tanmenetjavaslat az 5-8. osztályos technika tanításához : "B" változat. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 153-157. (1992)

Czédli Gábor: Some nontrivial implications in congruence varieties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 15-18. (1992)

Czóbel Minka: Virrasztó : [vers]. In: Hétvilág 6. p. 5. (1992)

Căzănescu Virgil Emil and Ceterchi Rodica: Initial and final congruences. In: Acta cybernetica, (10) 3. pp. 199-215. (1992)

D

Dalos Margit: Az intézményben. In: Pompeji 1. pp. 15-20. (1992)

Dalos Margit: A Zéberer. In: Pompeji 1. pp. 10-14. (1992)

Dalos Margit and Jandó Péter: A téglagyár. In: Pompeji 3. pp. 10-12. (1992)

Danyi Magdolna: Szabó G. Zoltán-Szörényí László: Kis magyar retorika : Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 207 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 154-157. (1992)

Darvasi László: Vidám mondatok. In: Pompeji 3. pp. 111-114. (1992)

Dassow Jürgen and Mateescu Alexandru and Paun G. and Salomaa A.: Regularizing context-free languages by AFL operations : concatenation and Kleene closure. In: Acta cybernetica, (10) 4. pp. 243-253. (1992)

Dauner Márton: Alföld-fásítás az erdőtelepítési program keretében. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 83-87. (1992)

Dauns John and Fuchs László: ϰ-products of slender modules. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 205-213. (1992)

Deme László: Válaszok helyett. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 47-49. (1992)

Demetrovics János and Hencsey Gusztáv and Libkin Leonid O. and Muchnik Ilya: Normal form relation schemes : a new characterization. In: Acta cybernetica, (10) 3. pp. 141-153. (1992)

Demetrovics János and Hencsey Gusztáv and Libkin Leonid O. and Muchnik Ilya: On the interaction between closure operations and choice functions with applications to relational databases. In: Acta cybernetica, (10) 3. pp. 129-139. (1992)

Demetrovics János and Rónyai Lajos: A note on intersections of isotone clones. In: Acta cybernetica, (10) 3. pp. 217-220. (1992)

Derrida Jacques and Dékány András: Szétszórás : könyvön kívüli : részlet. In: Pompeji 2. pp. 125-132. (1992)

Derrida Jacques and Kovács Sándor: Egy értekezés ideje : írásjelek. In: Pompeji 1. pp. 100-117. (1992)

Des Périers Bonaventure and Újfalusi Németh Jenő: Cymbalum mundi : avagy a nagy csinnadratta. In: Pompeji 4. pp. 94-109. (1992)

Deák Botond: Die Treppe. In: Hétvilág 5. p. 67. (1992)

Deák Botond: A hidegháború ; Nem vagyunk szépek. In: Hétvilág 5. pp. 88-90. (1992)

Deák Ágnes: "Én magát az államot tartottam mindig a főszereplőnek" : beszélgetés Péter László történésszel. In: Aetas, (7) 4. pp. 115-124. (1992)

Dietmar Gröger Hans: On the randomized complexity of monotone graph properties. In: Acta cybernetica, (10) 3. pp. 119-127. (1992)

Dobcsányi Ferenc and Benda Kálmán and Kosáry Domokos and Angyal János: Híradás a magyarországi iskolaalapítás milleniumi megünneplésének előkészületeiről. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 103-104. (1992)

Dobcsányi Ferenc and Fűzfa Balázs: Megkésett híradás egy újabb szombathelyi kiadványról. In: Módszertani közlemények, (32) 1. p. 53. (1992)

Dombi József and Lencsés Gy.: On the Boolean structure of fuzzy logical systems : a counter example. In: Acta cybernetica, (10) 4. pp. 317-322. (1992)

Drótos András: Egyházak, ökumenizmus és iskola. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 191-192. (1992)

Dudek Józef: On Csákány's problem concerning affine spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 3-13. (1992)

Dávid Kinga and Deme László: Deme László: Nyelveink jövője és jövőink nyelve (Bp. 1990. 124 oldal). In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 115-116. (1992)

Dávid Tamás: Egy szomszédság küzdelmes története : Jászay Magda : Velence és Magyarország. In: Aetas, (7) 3. pp. 177-186. (1992)

Dávid Veronika: A mongolok hitvilága. In: A tatárok kivonulásának 750. évfordulója : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (4). pp. 10-13. (1992)

Dékány András and Erdély Dániel: Válság a megújulásban : Merre tartott a francia filozófia a nyolcvanas években? In: Pompeji 2. pp. 96-111. (1992)

E

Eiler Ferenc: "Are you German? No, I'm Austrian!" : Gerald Stourzh : Vom Reich zur Republik. In: Aetas, (7) 4. pp. 143-145. (1992)

Erdély Miklós and Erdély Miklós: (Az új költészet húsz vezérszava). In: Pompeji 2. pp. 7-13. (1992)

Erdős László: Az erdő mint gazdasági erőforrás az Alföldön. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 73-77. (1992)

Esterle Jean and Zarouf Fouad: Compatibility and incompatibility of Calkin equivalence with the Nagy-Foias calculus. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 359-363. (1992)

Eördögh István: A crise religiosa no Brasil no período 1852-1861 e as tendências de reforma de dom Antônio Joaquim de Mello, bispo de São Paulo. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (94). pp. 3-61. (1992)

F

Fabiny Tibor: Hozzászólás Fejér Ádám "Husz János, a cseh kultúra mártírja" c. írásához. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 117-118. (1992)

Fabulya Andrea: Lehelet. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 15. (1992)

Faragó M. Judit: A kifosztásról : egy új törvényi tényállás megfogalmazása ürügyén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 123-134. (1992)

Farkas Dezső: Köszöntő. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 7-8. (1992)

Farkas Edit: Rövid beszámoló a Multimediális Textológiai Műhely első konferenciájáról. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 219-220. (1992)

Farkas Gyula L.: Bibliographie von Prof. Dr. A. I. Lengyel. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 109-115. (1992)

Farkas Gyula L.: Bibliographie von Prof. Dr. János Megyeri. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 121-126. (1992)

Farkas Gyula L.: Prof, (emer.) Dr . János Megyeri ( 1912-1991). In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 117-119. (1992)

Farkas Gyula L.: Zur Erinnerung an Prof. Dr. Imre András Lengyel. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 105-108. (1992)

Farkas István: Anekdotakincs. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. p. 31. (1992)

Farkas Jánosné Kutasi Márta: Szóbeli időszakasz az alsó tagozatos nyelvoktatásban. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 143-153. (1992)

Fehér Erzsébet: Comenius és a mai iskola. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 226-229. (1992)

Feigelstock Shalom and Muskat Joseph B.: On the additive groups of m-rings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 43-45. (1992)

Fejér Ádám: Az igazság vagy a hit intellektuális és kultúrtörténeti koncepciója. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 9-23. (1992)

Fejér Ádám: Csak egy út van : Németh László társadalomfilozófiai és kultúrtörténeti nézeteiről. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 79-91. (1992)

Fejér Ádám: Egzisztencia és kultúrtörténet : a Názáreti Jézusról és követőiről. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 23-31. (1992)

Fejér Ádám: Husz János, a cseh kultúra mártírja. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 79-90. (1992)

Fejér Ádám: Keresztények és zsidók az európai kultúrában. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 25-37. (1992)

Fejér Ádám: Kétféle vallásosság. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 33-36. (1992)

Fejér Ádám: Mű és dolog : Heidegger művészetfilozófiájának értelmezése. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 55-65. (1992)

Fejér Ádám: Nemzet és kultúra : Joó Tibor és Prohászka Lajos magyarságfölfogásának értelmezése. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 67-77. (1992)

Fejér Ádám: Népiek és urbánusok a huszadik századi magyar gondolkodásban. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 55-70. (1992)

Fejér Ádám: Polgár vagy értelmiségi. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 5-7. (1992)

Fejér Ádám: A tömegember és a csőcselék : Ortega y Gasset kultúrtörténeti diagnózisának érvénye. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 37-53. (1992)

Fejér Ádám and Bulgakov Mihail Afanas'evič and Szőllősy Klára: Az ördög tisztessége és a szeretet teljesítőképessége : Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita. In: Gondolat-jel 2. pp. 67-76. (1992)

Fejér Ádám and Szalma Natália: Egzisztencia és kultúra. ISBN 963 481 894 3, (1992)

Fenyvesi István and Saâhova Lena Galievna and Hasanova Dinara Magarifovna: Lena Szalahova - Dinara Haszanova : Képes szótár - tematikus felépítésben : Illusztrirovannij tematicseszkij szlovar russzkovo jazika : [Moskva], Rusz. jazik, 1989. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 171-172. (1992)

Fernández Marrón Maria Teresa and Kedves Miklós: Sobre el caracter interdisciplinär de los estudios paleobotánicos : Interdisciplinary character of the palaeobotanical studies. In: Plant cell biology and development, (3). pp. 11-13. (1992)

Ficsku Pál: A férfi aki napi huszonöt-harmincezret szenvedett. In: Pompeji 3. pp. 101-110. (1992)

Fodor Istvánné: A tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 257-263. (1992)

Fodor Éva: Egy lehetséges módszer az általános iskolai anyanyelvtanításban. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 219-222. (1992)

Fodor Éva: Lehet-e szeretni a nyelvtant? In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 264-266. (1992)

Forgács Tamás: Valóban szükség van-e a Müncheni Kódex szótárának új kiadására? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 27-38. (1992)

Foucault Michel: A tudás archeológiája : bevezetés. In: Pompeji 4. pp. 144-154. (1992)

Foucault Michel and Tencz Beáta: Oedipusz király : az ember, aki túl sokat tudott. In: Gondolat-jel 2. pp. 3-16. (1992)

Foucault Michel and Ádám Péter and Hervé Rodolf: Bio-politika és bio-hatalom. In: Pompeji 1. pp. 118-129. (1992)

Fried István: Irodalomtörténet, irodalmi értékelés - versben : (megjegyzések Juhász Gyula egy verstípusához). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 63-72. (1992)

Fried István: Irodalomtörténet, irodalmi értékelés - versben : megjegyzések Juhász Gyula egy verstípusához. (1992)

Fried István: Ismeretlen részletek a magyar nyelv szláv jövevényszavai kutatásának történetéből. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 39-48. (1992)

Fábricz Károly: Beszédszöveg és szövegnyelvészet. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 51-58. (1992)

Fónagy Iván: A költői kutatásról. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 77-117. (1992)

Földes Csaba and Nelde Peter Hans and Vandermeeren Sonja and Wölck Wolfgang: P. H. Nelde - S. Vandermeeren - W. Wölck : Interkulturelle Mehrsprachigkeit : eine kontaklinguistische Umfrage in Fünfkirchen : München, Verl. Südostdeutschen Kulturwerk, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 109-110. (1992)

Földvári József: A magyar büntetőjog szankciórendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 135-144. (1992)

Führer Ernő: A klíma szerepe az Alföld-fásítás múltjában és jövőjében. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 33-40. (1992)

G

Gajdos László and Bessenyei László: Szemléltetőeszköz az egyfázisú indukciós motor bemutatására. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 28-30. (1992)

Gajin Slavka: Microbiological indicators of the water quality of Backwater Tisza with special reference to the oligotrofic microflora. In: Tiscia 26. pp. 43-48. (1992)

Garaczi László: Pentakron. In: Pompeji 2. pp. 32-34. (1992)

Gaszner Ferencné: A szöveghatáson alapuló műelemzés elve és gyakorlata. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 193-198. (1992)

Gauchman Hillel: Basic cohomology classes of compact Sasakian manifolds. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 269-285. (1992)

Gausz András: Válasz Fejér Ádámnak Heidegger ügyben. In: Egzisztencia és kultúra, (2). p. 99. (1992)

Gaál Zsuzsanna and Földes Csaba and Kühnert Helmut: Földes Csaba - Kühnert Helmut : Hand- und Übungsbuch zur deutschen Phraseologie : egységes jegyzet a tanárképző főiskolák számára : Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 52-53. (1992)

Gere Zsolt: A modern finn próza : 1945-től napjainkig. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 39-41. (1992)

Gergely Katalin: Becézőnevek, becézőképzők. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 72-79. (1992)

Gergely Ágnes: 1992 : [vers]. In: Pompeji 3. p. 48. (1992)

Glósz József: A megyei betáblázások és a középbirtokos nemesség. In: Aetas, (7) 4. pp. 44-47. (1992)

Gombos Katalin: A szabadságjogok fogalmáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 145-153. (1992)

Grubač Momčilo: A büntetőeljárás ésszerűsítése az eljárási formák egyszerűsítése útján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 175-186. (1992)

Gulyás László: Előszó : néhány megjegyzés E. Beneš első világháború alatti tevékenységéről és a "csehszlovák" emigrációról. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 5. pp. 3-4. (1992)

Guo Zhu-Rui and Zhou Ding-Xuan: Approximation theorems for modified Szász operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 311-321. (1992)

Gyenge Zoltán: Műalkotás és "igazság" a heideggeri koncepció tükrében. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 100-102. (1992)

Gyucha Attila: Egyfajta megérkezés száraz halál előtt : Tranzit-nyomor : Átszállás : Gépzaj közben. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 9-10. (1992)

Gyuris György: Grezsa Ferenc munkássága : válogatott bibliográfia. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 183-209. (1992)

Gyuris György: Grezsa Ferenc munkássága : válogatott bibliográfia. (1992)

Györgydeák György: Születési helye: Magyarország. In: Pompeji 2. p. 31. (1992)

Györke Zoltán and Dubrovin Mark Iszaakovics and Klaudy Kinga: M. I. Bubrovin [!Dubrovin] - Klaudy Kinga : Orosz szólások és közmondások képekben : Budapest, Tankönyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 50-52. (1992)

Györke Zoltán and Földes Csaba: Földes Csaba : Német-magyar nyelvészeti szakkifejezések szótára : Szeged, JGYTF Német Tanszék, 1992. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 291-292. (1992)

Györke Zoltán and Žukov Vlas Platonovič and Žukov Anatolij Vlasovič: V. P. Zhukov - A. V. Zhukov : Shkol'nyj frazeologicheskij slovar' russkogo jazyka : Moskva, Prosveshchenije, 1989. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 111-112. (1992)

Győrei Zsolt: Modern hangvételűnek szánt töprengés arról: miként leszünk mindinkább itthon itt e világban s egyre kevésbé otthon az égben. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 21-22. (1992)

Győrei Zsolt and Schlachtovszky Csaba: Benkő Absolon II. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 107-108. (1992)

Gálffy László: Szerelem és szexualitás Nyugaton. In: Aetas, (7) 3. pp. 166-170. (1992)

Gáspári László: Vígh Árpád: Retorika és történelem : Gondolat, Budapest, 1981. 522 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 128-134. (1992)

Gönczy Árpád: A magyarországi hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és rövid története I. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 2. pp. 113-117. (1992)

Gönczy Árpád: A magyarországi hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és rövid története II. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 3. pp. 217-225. (1992)

Gönczy Árpád: A magyarországi hatósági élelmiszer-ellenőrzés kialakulása és rövid története III. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 4. pp. 293-299. (1992)

Gönczöl Katalin: A bűnös szegények helyzete a századfordulós Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 155-174. (1992)

Gőcze György: Egy játékleírás a demokrácia gyakorlásához : tótágas. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 94-96. (1992)

H

H. Tóth István: Az "olvasásfejlesztő irodalomtanítás"-program a gyakorlatban. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 272-276. (1992)

H. Tóth István: Az olvasásfejlesztő irodalomtanítás követelményrendszere. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 158-159. (1992)

H. Tóth István: Az olvasásfejlesztő irodalomtanításról. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 91-94. (1992)

H. Tóth István: A felső tagozatos olvasók és a művészi nyelv szintjei. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 222-223. (1992)

H. Tóth Tibor: Beszélgetés M. Korchmáros Valériával a Magyar Nyelvészeti Tanszék adjunktusával. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 98-102. (1992)

H. Tóth Tibor: A szenvedő képzős igék néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 111-128. (1992)

Hajdú Mihály: Adatok XVII. századi helységneveink határozórag-használatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 49-76. (1992)

Hajnóczi Gábor: Centrum és periféria : (társadalomkép és városalaprajz a XV-XVI. századi itáliai építészetelméletében). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (96). pp. 55-62. (1992)

Harka Ákos: Changes in the growth of pike perch (Stizostedion hicioperta) in the area of Lake-Tisza. In: Tiscia 26. pp. 9-12. (1992)

Hatvani Csaba: Címzett: Olcsó Áron. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 88. (1992)

Hermann Róbert: Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa. In: Aetas, (7) 1. pp. 5-78. (1992)

Hermann Róbert: Magyarhon angol barátja : Kabdebó Tamás : Blackwell küldetése. In: Aetas, (7) 1. pp. 251-266. (1992)

Hevesi István: Az Istennek felajánlott királyleány : Szent Margit. In: A tatárok kivonulásának 750. évfordulója : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (4). pp. 44-47. (1992)

Hevesi István and Hearder Harry: Harry Hearder: Olaszország rövid története. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. p. 28. (1992)

Hevessy József: A társadalom szerepe az Alföld-fásítási program megvalósításában. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 89-92. (1992)

Hiller István: Az ajándékozás Esterházy Miklós nádor politikai gyakorlatában. In: Aetas, (7) 3. pp. 19-27. (1992)

Holzhauer Heinz: Der gerichtliche Zweikampf. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 201-218. (1992)

Holzhauer Heinz: "Geburt der Strafe". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 2. pp. 1-18. (1992)

Homâkov Aleksej Stepanovič: Levél a szerbekhez - üzenet Moszkvából. In: Aetas, (7) 4. pp. 90-114. (1992)

Honffy Pál: Dániel Ágnes: A fordítói gondolkodás iskolája : Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 292 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 134-138. (1992)

Honffy Pál: Hozzászólás a „Vélemények a szövegtani kutatásról" kérdéssorhoz. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 119-120. (1992)

Honkala Juha: On unambiguous number systems with prime power base. In: Acta cybernetica, (10) 3. pp. 155-163. (1992)

Horn Ildikó: Csáky Anna Franciska és a pozsonyi klarisszák. In: Aetas, (7) 3. pp. 28-43. (1992)

Horváth Ottó and Bozsik Péter: Lakótelepi vasbeton-rózsa ; Észak megörökölt felhője : [versek]. In: Hétvilág 5. pp. 24-25. (1992)

Horváth Róbert: Laky Dezső - az egyetemi tanár. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 3. pp. 1-10. (1992)

Horváth Róbert: A Szegedi Tudományegyetem Statisztikai Tanszékének történetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 219-229. (1992)

Horváth Tibor: A halálbüntetés abolíciója Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 231-245. (1992)

Horváthné Szélpál Mária: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 293-295. (1992)

Horváthné Szélpál Mária: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 285-291. (1992)

Hunyadi László: Szövegtan és számítógépes fordítás. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 121-127. (1992)

Hyršlová Kveta: Franz Werfel und das Phänomen des Mitteleuropäertums : versuch einer Differenzierung. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 9-18. (1992)

Hárs Endre: A posztmagyar mint lehetséges világ : beszéd. In: Pompeji 2. pp. 87-89. (1992)

Hárs Endre and Gilliam Terry: Posztmodern teodicea : Terry Gilliam „A halászkirály legendája" (The Fisher King, 1991.) című filmjéről. In: Hétvilág 5. pp. 104-108. (1992)

Hárs György Péter and Ady Endre and Tenke István and Szijj Kamilla: Adyalogikus anal-izélés. In: Pompeji 3. pp. 142-162. (1992)

Hártó Gábor: Használt szavak újra miközben : [vers]. In: Hétvilág 6. pp. 16-19. (1992)

Hódosy Annamária: A magyar Hamlet-gép. In: Pompeji 4. pp. 61-75. (1992)

I

Id . Bartha Lajos: Ünnepség Hell Miksa emlékezetére. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 94-97. (1992)

Imreh Balázs: On a special composition of tree automata. In: Acta cybernetica, (10) 4. pp. 237-242. (1992)

Indlekofer Karl-Heinz and Kátai Imre: Estimation of generalized moments of additive functions over the set of shifted primes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 229-236. (1992)

Iván Zsuzsanna: Egy természetvédelmi táborról. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 31-33. (1992)

J

J. Nagy László: La Tunisie sous l'occupation allemande : (1942-1943). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (95). pp. 35-41. (1992)

Jagusztinné Újvári Klára: A Lovász-módszer 2. osztályos tankönyvének, az Ablaknyitogatónak anyanyelvfejlesztő feladatrendszere. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 107-108. (1992)

Jakab Éva: Rabszolgavételek Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 247-259. (1992)

Jancsák Csaba: Pozsony vármegye. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. pp. 12-13. (1992)

Jancsák Csaba: Újjászülető levéltárak. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. p. 16. (1992)

Jancsák Csaba and Nagy Tamás: Védnek-e szárnyaid? : nem programozott beszámoló a tatabányai Turul-szobor újjáavatásáról. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. pp. 8-11. (1992)

Jančič Dušan: Törökkanizsa és a Tisza. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 27-29. (1992)

Jaspers Karl: Ész és egzisztencia. In: A ráció és határai 2-3. pp. 343-430. (1992)

Juhász Anikó: Aztán meg ; Kariatida : [versek]. In: Pompeji 4. pp. 29-31. (1992)

Juhász Anikó: Rétegek : [vers]. In: Pompeji 1. p. 37. (1992)

Jurvanen Eija: The Boolean closure of DR-recognizable tree languages. In: Acta cybernetica, (10) 4. pp. 255-272. (1992)

Jánosi Mónika: A Szent László-kori zsinati határozatok keletkezéstörténete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (96). pp. 3-11. (1992)

Járó Zoltán: A talaj szerepe az Alföld-fásítás múltjában és jövőjében. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 41-46. (1992)

Jónás Csaba: [Versek]. In: Hétvilág 5. pp. 22-23. (1992)

Jónás Csaba: (agyrobbanás) : [vers]. In: Pompeji 4. pp. 41-43. (1992)

K

Kaiser Sára: V. Z. In: Hétvilág 6. p. 20. (1992)

Kampler Béla: Hogyan döntsön az egyéni vállalkozó - avagy választási szempontok a személyi jövedelemadó, vagy a vállalkozási nyereségadó szerinti adózás szabályai között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 261-276. (1992)

Kancsár Attila: A passzív ellenállás politikusa? : Takács Péter : Deák Ferenc politikai pályája 1849-1865. In: Aetas, (7) 1. pp. 238-241. (1992)

Kaposi Márton: Heidegger és két kortársa. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 96-98. (1992)

Kaposi Zoltán: Hitelintézmények Magyarországon a XIX. és a XX. században : A falusi hitelélet néhány sajátossága. In: Aetas, (7) 4. pp. 34-43. (1992)

Karacs Zsigmond: Földesiek Ady körül. (1992)

Karacs Zsigmond: Földesiek Ady körül : Ady Endre első újságíró mestere. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 39-54. (1992)

Katona László: A hatósági élelmiszerfelügyelet és -szabályozás külföldön I. : az NSZK élelmiszerellenőrzési intézményrendszere és feladatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 2. pp. 124-126. (1992)

Katona Géza: A nyomozás szabályozása, visszatekintés és perspektíva. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 277-292. (1992)

Kecskés Heiner Aranka: ILO legislation concerning occupational safety and health. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 187-199. (1992)

Kedves Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (3). p. 5. (1992)

Kedves Miklós: Three dimensional modelling of the biopolymer structure of the plant cell wall II. In: Plant cell biology and development, (3). pp. 67-87. (1992)

Kedves Miklós: Études palynologiques des couches du Tertiaire inférieur de la Région Parisienne VII. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 33-46. (1992)

Kedves Miklós and Hegedűs Anikó and Oláh Ibolya: High temperature effect of some bisaccate gymnosperm pollen grains. In: Plant cell biology and development, (3). pp. 14-37. (1992)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád: TEM study of ultrathin sections of the partially degraded wall of the sclereids of Armeniaca vulgaris LAM. In: Plant cell biology and development, (3). pp. 88-92. (1992)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád: Transmission electron microscopy of partially dissolved exines of different bisaccate gymnosperm pollen grains. In: Plant cell biology and development, (3). pp. 38-66. (1992)

Kelemen Zoltán: Ezredvég : [vers]. In: Hétvilág 5. p. 98. (1992)

Kelemen Zoltán: Film II. In: Hétvilág 6. pp. 21-24. (1992)

Kelemen Zoltán: Koyanisquatzi. In: Gondolat-jel, (12) 1. pp. 24-25. (1992)

Kelemen Zoltán: Különböző módok, melyek... : Biblia. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 23-24. (1992)

Kelemen Zoltán: Tükrök. In: Hétvilág 6. pp. 39-53. (1992)

Kemenes Béla: Die neue Wege in der Zivilrechtlichen Haftung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 293-299. (1992)

Kemény István: A felelősség és a felelőtlen ; Beilleszkedés a társadalomba. In: Pompeji 3. pp. 66-68. (1992)

Kerekes László and Bán Szilvia: Direkt potenciometrikus klorid-tartalom meghatározás módszerösszehasonlító vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 4. pp. 282-287. (1992)

Keresztes K. Sándor: A területfejlesztés, a környezetvédelem és az Alföld-fásítás összefüggései. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 19-22. (1992)

Kereszty Béla: A vádelv története és szabályozása az első magyar Bp-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 301-313. (1992)

Kertész András: Textológia és tudományelmélet. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 135-144. (1992)

Kertész Imre: Kép- és hangtechnikai eszközök a büntető eljárásban [!büntetőeljárásban]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 315-324. (1992)

Kiefer Ferenc: A szöveg időszerkezetéről. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 40-55. (1992)

Kierkegaard Søren: Filozófiai töredékek : a halálos betegség. In: A ráció és határai 2-3. pp. 73-98. (1992)

Kirkovits Magdolna Sz.: On equivalence of two variational problems in k-Lagrange spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 73-78. (1992)

Kiss Endre: "...an einem fremden Tisch in einem fremden Land..." : Franz Werfels dreifacher Hiobsroman "Der veruntreute Himmel". In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 153-160. (1992)

Kiss Julianna and Klein Sándor: Modell vagy mások számára! In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 58-63. (1992)

Kiss Tihamér: J. Piaget pszichológiájának használhatósága az oktatás metodikájában. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 1-5. (1992)

Klein Sándor and Kiss Julianna: Demokrácia a matematikaórán. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 235-240. (1992)

Klein Sándor and Kiss Julianna: A képzelet szárnyán. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 130-133. (1992)

Klima Ivan and Paulik Antal and Hervé Rodolf: Jókedvű reggeleim. In: Pompeji 1. pp. 43-58. (1992)

Klukovitsné Paróczy Katalin and Rácz Béláné and Szabó Éva and Monok István: Márki Sándor szakirodalmi munkássága : bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (12) 1. 0-150. (1992)

Kocsány Piroska: Szövegnyelvészet versus szövegelemzés. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 145-152. (1992)

Komáromy Attiláné and Molnár Pál and Pallóné Kísérdi Imola: A biotermelésre vonatkozó külföldi szabályozások és a hazai alkalmazás lehetőségei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 2. pp. 118-123. (1992)

Kondásné Krausz Mária: Feladatlapok a differenciált oktatás szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 24-26. (1992)

Kontra Miklós: Rövid és szelektív válaszok a szerkesztők szövegtannal kapcsolatos kérdéseire. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 153-155. (1992)

Koppány György: Temperature variations in Europe and North America since the beginning of instrumental observations. In: Acta climatologica, (24-26). pp. 23-32. (1992)

Koppány György and Unger János: Mediterranean climatic character in the annual march of precipitation. In: Acta climatologica, (24-26). pp. 59-71. (1992)

Kormány Gyula: A szülőföldismeret és a földrajztanítás. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 115-120. (1992)

Koszta László: A pozsegai káptalan nevében kiállított hamis és gyanús oklevelek 1353 előtt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (96). pp. 31-37. (1992)

Kovács András Ferenc: Torzó - 1992 : [vers]. In: Pompeji 4. pp. 5-6. (1992)

Kovács Imre Attila: Németh László az európai kortársak között. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 93-101. (1992)

Kovács Katalin: Associations libres de la nuit. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 8. (1992)

Kovács Katalin: Félelmeim. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 5. (1992)

Kovács Katalin: Wittgenstein hat vielleicht doch recht. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 6. (1992)

Kovács Katalin: A szobrok nyelvén. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 7. (1992)

Kovács Kristóf András: A szemléletes Ady-vers. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 7-20. (1992)

Kovács Kristóf András: A szemléletes Ady-vers. (1992)

Kovács Sándor and Hervé Rodolf: Mi az, hogy posztmagyar? In: Pompeji 2. pp. 67-76. (1992)

Kovács Zoltán: Daedalus és Ikarus ; igaz ; hajszárító : [versek]. In: Hétvilág 6. pp. 31-34. (1992)

Kovács Zoltán: [Versek]. In: Hétvilág 5. pp. 94-96. (1992)

Kovácsné Szálkay Judit and Miruné Kittler Júlia: Az első osztályosok tanulási szokásainak megerősítése a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 17-21. (1992)

Kováts Zoltán: A forradalom emléke. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 4-12. (1992)

Kozma-Kovács Edit and Halász Anna and Hajós Gyöngyi and Sass Ágnes and Boross Ferenc: Liponsav vizsgálata sörélesztőből réteg- és kapilláris gázkromatográfiás módszerekkel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 1. pp. 18-26. (1992)

Kraus Wolfgang: "Weltuntergang und Erneuerung". In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 3-7. (1992)

Kristeva Júlia and Vástyán Rita: Az azonosítás és a valós. In: Hétvilág 5. pp. 78-87. (1992)

Kristó Gyula: Aba Sámuel és Károly Róbert családi kapcsolatairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (96). pp. 25-30. (1992)

Krupa András: Mindenszentek és halottak napja a magyarországi szlovákoknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 173-193. (1992)

Krutzsch Wilfried: Über vermeintliche Dipterocarpaceen-Pollen im Jungtertiär Eurasiens (ein Beitrag zum "wackersdorfensis"-Pollentyp) : Zusammenfassung. In: Plant cell biology and development, (3). pp. 6-10. (1992)

Kubovics Imre and Abdel-Karim Abdel-Aal Mohamed: Piedmont, Rechnitz and Meliata zone: a petrographic-geochemical comparison of metamorphic ophiolites of the Alpine-Carpathian. In: Acta mineralogica-petrographica, (33). pp. 37-55. (1992)

Kucsera Zsuzsanna and Sz . Bakró-Nagy Marianne and Kontra Miklós: A nyelvészetről egyes szám első személyben : [szerk.: Sz . Bakró-Nagy Marianne—Kontra Miklós] (Az MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1991. 270 oldal.). In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 114-115. (1992)

Kukorelly Endre: TündérVölgy. In: Pompeji 1. pp. 64-71. (1992)

Kukorelly Endre: A beszéd és a szabály. In: Pompeji 2. pp. 57-63. (1992)

Kumar Ashok: On composition operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 335-345. (1992)

Kátai Imre and Rossum-Wijsmuller Marijke van: Additive functions satisfying congruences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 63-72. (1992)

Kékes Szabó Mihály and Nanszákné Cserfalvi Ilona: Nanszákné Cserfalvi Ilona : A munkára való nevelés lehetősége és eredményei 10-14 éves korban : Debrecen, Kinizsi Mg. Szakszövetkezet, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 48-49. (1992)

Késmárki Zita: A tatárjárás demográfiai következményei. In: A tatárok kivonulásának 750. évfordulója : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (4). pp. 38-40. (1992)

Kótai Lászlóné: Osztálygyűlésórák az 1-2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 161-165. (1992)

Körösi Zoltán and Dárdai Zsuzsa: Hónapló : F. K.-nak. In: Pompeji 3. pp. 69-75. (1992)

Kötél Emőke and Kundera Milán: Benyomások Kundéra „elviselhetetlen" könnyűségéről : regény a regényről. In: Hétvilág 6. pp. 54-56. (1992)

Kövér György: A dualizmus-kori tőkeimport-számítások historiográfiai és módszertani kérdései. In: Aetas, (7) 4. pp. 5-18. (1992)

Kövér Lajos: La figure de Jacques Roux dans l'historiographe de la révolution. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (95). pp. 5-12. (1992)

Kőhegyi Mihály and Pajor Márta: Die Zipfelmitz : Kinderlieder, Kreis- und Tanzspiele, für ungarndeutsche : Gesammelt und mit Anleitungen versehen von Pajor Márta : Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 1. p. 53. (1992)

L

L. Bozai Zsuzsanna: Oroszok Bécsben 1698-ban. In: Aetas, (7) 3. pp. 78-93. (1992)

La Matina Marcello: A költői szöveg interpretációja: filológia, strukturalizmus és szemiotika. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 56-82. (1992)

Lagzi István: Les ecoles de l'emigration polonaise (1939-1944) : quelques données de l'histoire des écoles primaires et secondaries polonaises en Hongrie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (95). pp. 13-34. (1992)

Langlais Rolph: Az élelmiszeradalékok EGK-szabályozásának jelenlegi helyzete. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 3. pp. 193-200. (1992)

Lantos Edit: Odüsszeusz Háza ; Kulcs. In: Hétvilág 6. pp. 74-77. (1992)

Laskai Károlyné: Az eredményes személyiségfejlesztésért a természettudományos tantárgyak körében. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 269-272. (1992)

Latzkovits Miklós and Erdély Dániel: Hogyan halt meg a nagymamám? In: Pompeji 3. pp. 13-47. (1992)

Lazarin Michel and Fenyvesi Anna: Heidegger és a dekonstrukció. In: Pompeji 1. pp. 82-99. (1992)

Lehmann István: Bevezető. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 7-8. (1992)

Lehmann István: Utószó. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). p. 117. (1992)

Lehota János: Részlet a szerző „Bánk bán-értelmezés" című tanulmányából. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 25-31. (1992)

Leindler László: On strong approximation by Cesàro means of negative order. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 293-303. (1992)

Leindler László: On the generalized strong de la Vallée Poussin approximation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 83-88. (1992)

Leindler László: A note on the strong de la Vallée Poussin approximation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 287-291. (1992)

Leindler László and Meir Amram: An additional note on strong approximation by orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 89-95. (1992)

Leitch Vincent B. and Kovács Zoltán: Deconstructive Criticism : Prológus: A görög árok. In: Hétvilág 5. pp. 101-103. (1992)

Leitch Vincent B. and Vástyán Rita: A kezdetek: nyelvészet, pszichoanalízis, antropológia : Ádám újabb vétke. In: Hétvilág 6. pp. 57-73. (1992)

Lele József: Magyarország az oszmán politikában : Fodor Pál : Magyarország és a török hódítás. In: Aetas, (7) 4. pp. 138-142. (1992)

Lengyel Gyula: Februári borvirág : [vers]. In: Gondolat-jel 1. pp. 41-43. (1992)

Lengyel Gyula: Jimnek Noconak és Angélának ; Narancsliget ; Gondolat-jel Filozofiai kávéház Gondolat-jel : [versek]. In: Gondolat-jel 1. pp. 11-12. (1992)

Lengyel Zsolt: Szöveglingvisztikai kérdések a pszicholingvisztika tükrében. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 157-160. (1992)

Lepetit Bernard: Javaslatok az interdiszciplinaritás szűkített értelmezéséhez : Propositions pour une pratique restreinte de Pinterdisciplinarité. In: Aetas, (7) 3. pp. 98-105. (1992)

Levizov S. V.: On the central limit theorem for series with respect to periodical multiplicative systems II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 329-334. (1992)

Lickl Eleonore: Korszerű műszeres fémanalitikai eljárások az AAS és az ICP-AES összehasonlítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 4. pp. 261-266. (1992)

Liechtenstein János: Békességkötés. In: A schönbrunni béke : 1809. október 14. 4. pp. 5-11. (1992)

Lippai Pál: Szeged és a Tisza. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 15-19. (1992)

Losonczi Zoltánné: Csongrád és a Tisza. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 11-13. (1992)

Lovászy Csaba: A földhasznosítással kapcsolatos tennivalók. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 13-17. (1992)

Lukács Béla: On Heat Death in past, present or future. In: Acta climatologica, (24-26). pp. 5-22. (1992)

Lustig Valentin and Pató Attila: Verus Amicus : részlet Piramida lui Mulgareanu c. regényből. In: Pompeji 4. pp. 7-26. (1992)

Láng István: Kaán Károly munkássága. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 23-28. (1992)

Lányiné Fogarasi Kornélia: A tiszai vízi turizmus fejlesztésének lehetőségei. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 89-95. (1992)

Lászlóffy Aladár: Tengerészgyalogos ; Látomás : [versek]. In: Pompeji 1. pp. 27-28. (1992)

M

M. Korchmáros Valéria: Grammatica - ancilla stylisticae : egy Nagy László-vers nyelvtani elemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 77-83. (1992)

Madácsy Piroska: Francia szellem a Nyugatban (1925-1935) : az 1920-30-as évek lírai korszakváltásának művelődéstörténeti hátteréhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 163-170. (1992)

Madácsy Piroska: Francia szellem a Nyugatban (1925-1935) : az 1920-30-as évek lírai korszakváltásának művelődéstörténeti hátteréhez. (1992)

Maine de Biran François Pierre Gonthier: Jegyzet a létezés fogalmáról. In: A ráció és határai 2-3. pp. 7-71. (1992)

Major Béláné and Nagy Erzsébet and Révész László: Emlékműsor Széchenyi István születésének 200. évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 276-280. (1992)

Majzik Andrea: Tatár attitűd - tatár mentalitás. In: A tatárok kivonulásának 750. évfordulója : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (4). pp. 28-31. (1992)

Makay Piroska and Fekete Zoltánné: Beszámoló az Élelmiszer-Minőségellenőrzés IX. Tudományos Konferenciájáról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 2. pp. 127-133. (1992)

Makjamroen T.: The self-organizing list and processor problems under randomized policies. In: Acta cybernetica, (10) 4. pp. 283-302. (1992)

Makk Ferenc: Megjegyzések a Szent László korabeli magyar-bizánci kapcsolatok történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (96). pp. 13-24. (1992)

Makra László: Correlation functions of the Global sea-level pressure field. In: Acta climatologica, (24-26). pp. 33-48. (1992)

Maletin Stevan and Djukić Nada and Kostić Desanka: Fecundity of phytophil fish species in "Backwater Tisza" (Biser island). In: Tiscia 26. pp. 13-24. (1992)

Maletin Stevan and Djukić Nada and Miljanovic B.: Heavy metal content in fish from Backwater Tisza (Biser island). In: Tiscia 26. pp. 25-28. (1992)

Marcel Gabriel: Az ontológiai misztérium tételezése és konkrét megközelítései. In: A ráció és határai 2-3. pp. 287-311. (1992)

Margitay Béla: Társadalmi kezdeményezés Görgey Artúr honvéd tábornok budavári lovasszobra újrafelállítására. In: Aetas, (7) 1. pp. 225-227. (1992)

Marjanucz László: Hódmezővásárhelyi pénzintézetek hitelezési gyakorlata a dualizmus korában - különös tekintettel a mezőgazdaságra. In: Aetas, (7) 4. pp. 48-61. (1992)

Marno János: [Versek]. In: Pompeji 3. pp. 79-83. (1992)

Mars-Jones Adam and Oláh Csaba: Strukturális antropológia. In: Gondolat-jel 1. pp. 26-30. (1992)

Marschalek Norbert: 1956 alulnézetben - ahogy egy átlagpolgár átélte. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 21-23. (1992)

Maróti Egon: Az antik pentatlon futószámának és a versenyszámok sorrendjének problémáihoz. In: Tanulmányok az antik pentatlon problémáihoz = Studien zur Problemen des Antiken Pentathlons, (8). pp. 3-24. (1992)

Maróti Egon: Tollhegy. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 109. (1992)

Maróti Egon and Maróti György: A pentatlongyőzelem kérdéséhez. In: Tanulmányok az antik pentatlon problémáihoz = Studien zur Problemen des Antiken Pentathlons, (8). pp. 25-31. (1992)

Matuz József: Egy magyar keletkutató Németországban. In: Aetas, (7) 3. pp. 106-114. (1992)

Matuz József: A Magyarországi török hódoltság néhány főbb sajátosságáról. In: Aetas, (7) 3. pp. 115-137. (1992)

Meduna Alexander: Symbiotic EOL systems. In: Acta cybernetica, (10) 3. pp. 165-172. (1992)

Mersch Dieter and Breuer Ingeborg and Krémer Sándor: Művészet, amely szerint nem lehet igazunk : az interjú először a Süddeutsche Zeitungban jelent meg. In: Gondolat-jel 2. pp. 17-22. (1992)

Merényi Kálmán: A házasság (család) büntetőjogi védelmének történeti fejlődése Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 325-340. (1992)

Meszlényi Attila and Jandó Péter: 582. ; Este : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 79-80. (1992)

Mezei Anna: Gondolatok egy névfelvétel kapcsán : Áprily Lajos Általános Iskola Visegrádon és Parajdon. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 65-70. (1992)

Mihály István: Babics Imre: A Kék Ütem Lovagrend avagy: a műelemzés szabályai. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 32-33. (1992)

Milbacher Róbert: Töredékek a hazatérésről ; Newton-variációk : [versek]. In: Hétvilág 6. pp. 13-15. (1992)

Miletovic Zarko and Hervé Rodolf: A tér mint áru. In: Pompeji 3. pp. 125-141. (1992)

Miskolczy Ambrus: Arról, amit az Erdély történetében írtunk... : mítoszok és modellek között : Erdély 1848-49-ben. In: Aetas, (7) 1. pp. 150-157. (1992)

Miskolczy Ambrus: Egy román Jókai-regényhős viszontagságai 1848-49-ben. In: Aetas, (7) 1. pp. 127-135. (1992)

Mocnik Rastko and Losoncz Alpár: de senectute (posztmodern esszé). In: Pompeji 1. pp. 59-63. (1992)

Mokány Sándor: Sebes 'savanyú'. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 85-88. (1992)

Molnár Pál: Az élelmiszeranalitika hazai helyzete és a nemzetközi fejlődés trendje. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 4. pp. 288-292. (1992)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXXVII. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 1. pp. 3-5. (1992)

Molnár Pál: A hatósági élelmiszerfelügyelet és -szabályozás külföldön II. : az Európai Közös Piac és hatásai az élelmiszerfelügyeletre Németországban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 3. pp. 226-227. (1992)

Molnár Pál: A hatósági élelmiszerfelügyelet és -szabályozás külföldön III. : élelmiszerfelügyelet és a használati eszközök ellenőrzése Hollandiában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 4. pp. 300-301. (1992)

Molnár Pál and Tóthné Markus Marianna and Boross Ferenc: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése IV. : érzékszervi bírálók képességvizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 2. pp. 103-112. (1992)

Molnár Antal: Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon : a kora újkori magyarországi missziók elméleti alapvetésének és tevékenységi formáinak történetéhez. In: Aetas, (7) 3. pp. 44-77. (1992)

Molnár Imre: A culpa kérdése a bonae fidei szerződéseknél a klasszikus római jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 341-354. (1992)

Molnár János: Heller Richárd, az iskolaalapító igazgató. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 281-284. (1992)

Molnár József: A bűnöző életmód feladása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 355-375. (1992)

Murvai Olga: A szöveg szintaktikai és szemantikai dimenziójáról. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 167-170. (1992)

Márton László: Két öreg arc. In: Pompeji 4. pp. 35-40. (1992)

Márton László: A darázs. In: Pompeji 4. pp. 33-34. (1992)

Mátyás Csaba: Az alföldi erdők jövője és a génmegőrzés. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 53-58. (1992)

Méhes Károly: Templom : [vers]. In: Pompeji 4. p. 32. (1992)

Méhes Károly: [Versek]. In: Pompeji 2. pp. 52-56. (1992)

Mészáros Edit: Hallgatók írták : „Csemegék" Uralisztikadolgozatokból. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 47. (1992)

Mészáros Edit: Mordvin nyelvrokonaink múltja és jövője : Beszélgetés Mihail Moszin erza-mordvin nyelvészprofesszorral. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 44-46. (1992)

Müllner András: Apuval a lovak elé megyünk : intelmek és haláltánc. In: Hétvilág 5. p. 97. (1992)

Müllner András: A fény trónfosztása, azaz ... In: Hétvilág 5. pp. 68-70. (1992)

Müllner András: Ás-ás : euritmia. In: Hétvilág 6. pp. 28-30. (1992)

N

N. Horváth Béla: József Attila "népiessége" a kortárs kritika tükrében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 139-142. (1992)

N. Horváth Béla: József Attila "népiessége" a kortárs kritika tükrében. (1992)

Nabokov Vladimir and Oláh Csaba: Jelek és jelképek. In: Gondolat-jel 2. pp. 44-48. (1992)

Nacsa János: Egy komplex művészeti folyamatmodell. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 240-249. (1992)

Nagy Edit: Körvizsgálati adatok újszerű értékelése és annak tanulságai az élelmiszerek legfontosabb paramétereinek meghatározásában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 1. pp. 33-40. (1992)

Nagy Andor: Speciális pszichológiai és pedagógiai kézikönyv : tudnivalók hitoktatóknak : Budapest, Magyar Püspöki Kar Hitoktatási Bizottsága, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 231-232. (1992)

Nagy Andor and Mészáros István: Mészáros István : Kis neveléstan - rendszerváltás idejére : [Budapest], Honi Alapítvány, [s.d.]. In: Módszertani közlemények, (32) 3. p. 171. (1992)

Nagy Atilla Kristóf and Sáfrány Ákos: Émelygés. In: Pompeji 1. pp. 29-36. (1992)

Nagy Ferenc: Az életfogytig tartó szabadságvesztés-büntetésről : európai áttekintés alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 377-400. (1992)

Nagy Ferenc: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 5-29. (1992)

Nagy Katalin: A német szövetségi választási rendszer főbb sajátosságai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 435-446. (1992)

Nagy Károly: Az erőhatalom (vis major) néhány kérdése a nemzetközi jogi felelősségben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 401-433. (1992)

Nagy Károly: Le problème de la légitime défense en droit international. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 4. pp. 1-99. (1992)

Nagy László: Vezérek, diplomaták, érdekszövetségek : a II. világháború diplomáciai előkészítése. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 28-33. (1992)

Nagy László: A koldulórendek megtelepedése hazánkban. In: A tatárok kivonulásának 750. évfordulója : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (4). pp. 25-27. (1992)

Nagy Péter Tibor: Moufang Lie loops and homogeneous spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 259-267. (1992)

Nagy Tamás: Aetas 1992/1-2. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. pp. 29-30. (1992)

Nagy Tamás: Kinga - a másik szent életű királylány. In: A tatárok kivonulásának 750. évfordulója : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (4). pp. 41-43. (1992)

Nagy Tamás: "Nyolcvanhétben közölték velem: sehol sem taníthatok" : beszélgetés dr. Bíró Zoltán főiskolai tanárral, az MDF első elnökével. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. pp. 6-7. (1992)

Nagy Tamás: Történészhallagtók lapja... beköszöntő. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. p. 3. (1992)

Nagy Tamás and Katona Tamás: Egy másik K. und K. : Kossuth-konferenciánk díszvendége volt: Katona Tamás. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. pp. 4-5. (1992)

Nakazi Takahiko: ϱ-dilations and hypo-Dirichlet algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 175-181. (1992)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Karácsony Sándor pedagógiai nézetei. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 166-167. (1992)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A Tanítók Nyári Akadémiája Debrecenben. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 293-294. (1992)

Nay Uwe: Fizikai és kémiai kísérletek gyermekmagyarázatairól. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 121-129. (1992)

Nay Uwe and Dohányné Hauser Mária and Ruppert Edit: A gyerekek környezetvédelmi ismereteiről. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 209-212. (1992)

Nedelciu Mircea and Pató Attila: Tegnap is nap lesz. In: Hétvilág 5. pp. 26-32. (1992)

Nguyễn Xuân Ký: On an imbedding theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 115-120. (1992)

Nickel Erwin H.: Solid solutions in mineral nomenclature. In: Acta mineralogica-petrographica, (33). pp. 7-11. (1992)

Nikics Anita: Diskussionsbeitrag. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 161-163. (1992)

Noll Katalin: Addig jár a k ó r s /h/ o /w/ ... In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 92-93. (1992)

Noll Katalin and Csupor Tibor: Csupor Tibor: Csillag és ősi szó (Móra F. Kiadó, Bp. 1977.). In: Nyelvelő, (1) 4. p. 113. (1992)

Noll Katalin and Zilahi Mariann: Ami a nyelvtanórákat illeti... In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 80-83. (1992)

Nyemcsok Attila: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények. In: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények 1. pp. 5-18. (1992)

Nyemcsok Attila: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények. (1992)

Nyulassy Ágnes: Ifjúság a forradalomban. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 13-16. (1992)

Nyulassy Ágnes: Magyarország és a második világháború. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 24-27. (1992)

Németh Gábor and Ádám József: A Semmi Könyvéből : részlet. In: Pompeji 2. pp. 45-51. (1992)

Németh Miklós: 13—14 . századi megkülönböztető neveink egy rétegéről : Csonkításra vagy más eredetű fogyatékosságra utaló neveink. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 51-58. (1992)

Németh Miklós: A vízügyi ágazatirányítás és az önkormányzatok együttműködése. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 9-10. (1992)

Németh Zoltán: On the generalized absolute summability of double series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 97-114. (1992)

Németh Zoltán: A magyar kérdés és a szuezi válság az ENSZ-ben az '56-os forradalom napjaiban. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 17-20. (1992)

O

Olasz Sándor: In memoriam Grezsa Ferenc. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 5-6. (1992)

Olasz Sándor: Regényfolyam és mítosz : az Utolsó kísérlet a nyugat-európai ösztönzések erőterében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 109-117. (1992)

Olasz Sándor: Regényfolyam és mítosz : az Utolsó kísérlet a nyugat-európai ösztönzések erőterében. (1992)

Olivi Terry: Kenneth Koch: Desideri, sogni, bugie. Un poéta insegna a scrivere poesia ai bambini (Kívánságok, álmok, füllentések. Egy költő versírásra tanítja a gyerekeket) : Milano, Emme Edizioni, 1980. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 168-172. (1992)

Oláh Emőd: Az óvoda és az iskola kapcsolata Bardócz Pál vezérkönyvében. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 287-289. (1992)

Oláh János: Becker Vendel a tanítóképzésről. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 42-45. (1992)

Oláh Kálmán: Magyarság - európaiság a XXI. században. In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. pp. 19-24. (1992)

Ormándi János: Keresztury Dezső kultuszminiszter művelődéspolitikai alapelvei a "mában" : "A jövő az iskolákban készül, s hogy mi lesz a ma demokráciájából, az az iskolákban dől el.". In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 101-102. (1992)

Ormándi János: Konfliktusmegoldás az iskolában. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 292-293. (1992)

Ormándi János: Szabadság csak felelős szabadságként létezhet : beszélgetés Keresztúry Dezső akadémikussal. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 230-231. (1992)

Ormándi János: Tanterv vagy vizsga? : Edukáció könyvkiadó, 1990. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 49-50. (1992)

Orosz László: Jegyzetek az irodalomtörténetírásról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 177-182. (1992)

Orosz László: Jegyzetek az irodalomtörténetírásról. (1992)

Orosz Kovács Zsuzsanna and Gulyás Sándor and Kaposvári Ferenc: Pollination biology of sour cherry varieties of protogyn blossoming. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 47-55. (1992)

Oroszi Sándor: A Kaán Károly féle Alföld-fásítási program tanulságai. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 63-66. (1992)

Ortega y Gasset José: Vázlat a gondolkodásról, isten- és emberteremtő erejéről. In: A ráció és határai 2-3. pp. 313-342. (1992)

P

Paksy Gábor: A Tisza szerepe a térség területi, települési szerkezetének formálódásában. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 101-105. (1992)

Panek Sándor: Román emlékírások 1848-ból : Memorialistica revolutiei de la 1848 in Transilvania. In: Aetas, (7) 1. pp. 228-232. (1992)

Papp István Géza: "Legszebb csikónk..." : Ady ló-lovas motívumának szimbólumértékéről. (1992)

Papp István Géza: „Legszebb csikónk..." : Ady ló—lovas motívumának szimbólumértékéről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 21-38. (1992)

Papp Sándor: Matuz József műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (7) 3. pp. 112-114. (1992)

Papp Sándor: A steppe a XIII. században. In: A tatárok kivonulásának 750. évfordulója : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (4). pp. 4-9. (1992)

Pappné Vőneki Erzsébet: Iskolai könyvtár : cikkbibliográfia. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 233-234. (1992)

Parti Nagy Lajos: Kis őszi rádióvers : Balassa Péternek. In: Pompeji 4. pp. 27-28. (1992)

Patajné Hegedűs Éva: Farsangi összeállítás alsó tagozatos napközis csoportoknak. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 33-38. (1992)

Paul Yash: On rings satisfying (x, y, z) = (y, z, x). In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 47-49. (1992)

Pekarev È. L.: Shorts of operators and some extremal problems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 1-2. pp. 147-163. (1992)

Pelyach István: Az erdélyi magyar történészek sajátos feladatai : beszélgetés Csetri Elekkel. In: Aetas, (7) 1. pp. 179-193. (1992)

Pelyach István: Egy korszakzáró és áruló - mítoszt teremtő fegyverletétel : Duka Tivadar emlékirata a világosi fegyverletételről. In: Aetas, (7) 1. pp. 158-178. (1992)

Perec George and Kiss Anikó: A szopránénekesek (cantatrix sopranica l) paradicsomdinamikai reakcióinak topikus kísérleti demonstrációja. In: Pompeji 4. pp. 76-87. (1992)

Perecsi Ferenc: A vízügy és a társadalom. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 97-100. (1992)

Petőfi S. János: Kaspar H. Spinner: Umgang mit lyrik in der Sekundarstufe I. : Baltmannsweiler, Pádagogischer Verlag, 1984. 142 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 172-176. (1992)

Petőfi S. János: Society for Text and Discourse. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 281-283. (1992)

Petőfi S. János: A költészet grammatikájától a költészet szemiotikai textológiájáig. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 83-97. (1992)

Petőfi S. János and Vass László: A szövegnyelvészet helye és feladata a szemiotikai textológiai kutatásban. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 177-195. (1992)

Petőfi S. János and Vass László: A szövegtani kutatás a 90-es években: a kutatási terület jövője [Text, 10—1/2. (1990.)] ; A szövegösszefüggőség nyelvi hordozói Halliday és Hasan szerint. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 257-270. (1992)

Pečarić Josip E. and Raşa Ioan: On Jessen's inequality. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 305-309. (1992)

Phong Bui Minh: On a theorem of Kátai-Wirsing. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 237-247. (1992)

Phong Bui Minh: On additive functions with values in a compact Abelian group. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 249-258. (1992)

Pihurik Judit and Bethlen István: Politikai tanulmány vagy vádirat? : néhány gondolat Bethlen István 1944-es Emlékiratáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (96). pp. 63-71. (1992)

Pirumowa Medshi: Die Entstehungsgeschichte des Romans "Die 40 Tage des Musa Dagh". In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 91-97. (1992)

Plugor Magor: Farkasok rétjein ; Nézem az őszt ; Szilvahasítás : [versek]. In: Hétvilág 6. pp. 25-27. (1992)

Podmaniczky Szilárd: Tehén az óceán fölött. In: Pompeji 2. pp. 81-86. (1992)

Pogány Ágnes: Az Osztrák-Magyar Bank felszámolása. In: Aetas, (7) 4. pp. 19-33. (1992)

Pogány Ágnes: A Magyar Általános Hitelbank és vállalati érdekköre. In: Aetas, (7) 4. pp. 70-72. (1992)

Polyák Adrienn: Magyarország kiugrási kísérletei a II. világháborúból. In: Emléklapok történetünk utolsó fél századáról : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (3). pp. 42-46. (1992)

Popovic E. and Simic S. and Tallósi Béla: Food analysis of some Rana species in the habitat of Carska Bara (YU). In: Tiscia 26. pp. 1-3. (1992)

Potonyecz Istvánné: Játékos elemek a földrajzi ismeretek bővítésében. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 160-161. (1992)

Pound Ezra and Török Attila: Alba ; Au Jardin : [vers]. In: Hétvilág 5. pp. 19-20. (1992)

Pujin Vlasta: Comparative data on the composition of Zooplankton in the part of the river Danube and the river Tisza in Vojvodina (Yugoslavia). In: Tiscia 26. pp. 49-57. (1992)

Pukánszky Lajos: On the coadjoint orbits of connected Lie groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 347-358. (1992)

Pusztai László: A büntetőeljárási jog önállósodása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 447-456. (1992)

Pál Molnár Elemér: Petrographical characteristics of Ditro (Orotva) hornblendites, Eastern Carpathians, Transylvania (Romania) : a preliminary description. In: Acta mineralogica-petrographica, (33). pp. 67-80. (1992)

Pálfai Imre: A Tisza Csongrád megyei szakaszának védelme és hasznosítása. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 77-87. (1992)

Pálfi György and Dutour Olivier and Bérato Jacques and Pasqualini Michel: Diseases in the Late Antiquity: Paleopathological investigtion of two antropological series from France (3rd to 4 th centuries A. D.). In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 67-79. (1992)

Pálfi György and Lecacheur Pascal: Observations ostéoarchéologiques sur les squelettes d'une sépulture gallo-romaine (Gréoux, France) : Gy. Pálfi, P. Lecacheur. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 89-93. (1992)

Pálfi Norbert: Az „Egy kis ciklus "-ból : [vers]. In: Hétvilág 6. pp. 8-10. (1992)

Pándi Lajos: [Bevezetés]. In: Az 1887-es földközi-tengeri egyezmények 1. p. 3. (1992)

Pándi Lajos: Die stabilisierung des demokratischen Systems in Portugal : (1975-1978) : die Zweite Republik. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (95). pp. 43-64. (1992)

Pécsi József: Továbbkorszerűsített varázskártyák. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 22-24. (1992)

Péter László: Az 1868. XLIV. t.c. "A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában" és a törvényhatóságok hivatalos nyelve. In: Aetas, (7) 4. pp. 127-137. (1992)

Péter László: Babits Mihály textológiai nézetei. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 95-108. (1992)

Péter László: Babits Mihály textológiai nézetei. (1992)

Péter Mihály: A szövegtani kutatásról : (Válasz a kérdésekre). In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 171-176. (1992)

R

R. Molnár Emma: Vélemények a szövegtani kutatásról : (Válaszok a feltett kérdésekre). In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 161-166. (1992)

Rady Amal A. and Nour Abd El Aziz Mousa and Abou-Akkada Abdelkader Rached: Comparative study on fish farming in Egypt. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 25-31. (1992)

Rady Amal A. and Saber Nadia and Kotkat Hossam M. and Matkovics Béla and Nour Abd El Aziz Mousa: Metals effect on fish tissues I. Effects of chronic mercury and selenium treatment on young Tilapia tissue enzymes and lipid peroxidation. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 3-9. (1992)

Rady Amal A. and Taha Nabil and Matkovics Béla: The effect of vitamin E and selenium overload on rats antioxidant enzymes. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 19-23. (1992)

Rakonczai János: A szerkesztő előszava. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). p. 5. (1992)

Rakonczay Zoltán: Az alföldi erdők szerepe a természetvédelemben. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 59-62. (1992)

Rakovszky Zsuzsa: Két történés : Alkonyat ; Szánkázás : [versek]. In: Pompeji 3. pp. 7-9. (1992)

Ramus Petrus and Tóth Tünde and Bartók István: A pronuntiatio : Audomarus Talaeus retorikájának második könyve. In: Pompeji 4. pp. 114-130. (1992)

Ratajac Ružica: The structure and dynamics of Cladocera in the Yugoslavian section of the river Tisza. In: Tiscia 26. pp. 59-61. (1992)

Reffet Michel: Die Stukturierung von Werfels Theater. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 19-37. (1992)

Rentz Mátyás: Egy végtelen történet. In: Pompeji 4. pp. 59-60. (1992)

Rentz Mátyás: Kedves Laci. In: Pompeji 2. pp. 133-135. (1992)

Rickert Heinrich: A megismerés tárgya : bevezetés a transzcendentálfilozófiába. In: A ráció és határai 2-3. pp. 99-153. (1992)

Rilke Rainer Maria: Elégia : Marina Cvetajeva-Efronnak. In: Pompeji 3. pp. 49-51. (1992)

Rosello Lucio Paolo and Mont'Albano Marco: A türelemről avagy párbeszéd az udvari emberek életéről. In: Aetas, (7) 3. pp. 154-162. (1992)

Ruszoly József: Az "örök második" : Szemere Bertalan: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból : Gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos, okmánytár sajtó alá rendezte, a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a mutatókat összeállította Hermann Róbert és Pelyach István. In: Aetas, (7) 1. pp. 242-246. (1992)

Ruszoly József: Képviselet és folytonosság : bevezetés egy összehasonlító választójog-történeti munkálathoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 457-467. (1992)

Rácz Lajos: "A történettudomány tárgya elsősorban a változás, a történeti folyamatok vizsgálata" : interjú Bernard Lepetit-vel. In: Aetas, (7) 3. pp. 94-97. (1992)

Rácz Sándor: Dr. Abonyi Sándor : 1881-1930. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 99-101. (1992)

Rózsa György: Negyvennyolcas karikatúrák. In: Aetas, (7) 1. pp. 211-224. (1992)

Rózsa Lászlóné: Az érzelmi nevelés és a főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének kapcsolatáról : a tanítóképzés műhelyéből. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 105-107. (1992)

S

S. Lauter Éva: Nádori reprezentáció a XVII. században. In: Aetas, (7) 3. pp. 5-18. (1992)

Saad Nazih Aly Hussein and Rózsa Péter: On the pyroxene andesites from the Tokaj Mountains area (NE-Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (33). pp. 81-90. (1992)

Saber Nadia and Rady Amal A. and Matkovics Béla and Nour Abd El Aziz Mousa: Metals effect on fish tissues II. The effect of chronic zinc and cadmium treatment on young Tilapia tissue enzymes and lipid peroxidation. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 11-18. (1992)

Salamon Aurél and Katona László: Az élelmiszerek minőség-alakulása 1991-ben a hatósági minőségellenőrzés megállapításai alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 3. pp. 173-192. (1992)

Salomaa Kai: Alternation bounds for tree automata. In: Acta cybernetica, (10) 3. pp. 173-197. (1992)

Schmidt A.: A second discovery of Scenedesmus grahneisii (Heynig) Fott in Hungary. In: Tiscia 26. pp. 63-65. (1992)

Schneckenburger Manfred and Borbély Ildikó: Anselm Kiefer. In: Hétvilág 5. pp. 57-66. (1992)

Schneider Hans Joachim: Crime, criminological research, and criminal policy in west and east Germany before and after their unification. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 469-479. (1992)

Schwarz Egon: "Ich war also Jude! Ich war ein Anderer!" : Franz Werfels Darstellung del sozio-psychologischen Judenproblematik. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 165-176. (1992)

Sebestyén Róbert and Gólya István and Tarján Sándor: Környezeti minták mérésére szolgáló y-spektrometriás mérőrendszerek összehasonlító vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 3. pp. 209-216. (1992)

Sebők Ferenc: Új törekvések a Jagelló-kori rendiség kutatásában a XX. század elején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (96). pp. 47-53. (1992)

Simic S. and Tallósi Béla and Popovic E.: Seasonal changes in feeding of Rana ridibunda Pallas (Amphibia: Anura) from Backwater Tisza. In: Tiscia 26. pp. 5-7. (1992)

Simmel Georg: Életszemlélet : négy metafizikai értekezés. In: A ráció és határai 2-3. pp. 155-211. (1992)

Simon Balázs: Aeneas és Hekaté. In: Pompeji 1. pp. 72-81. (1992)

Simon Emese: Kis színes. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 87. (1992)

Sipőcz Katalin: A vogul nyelv színnevei. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 89-110. (1992)

Sisák Gábor: "...Oroszország, te méltatlan kiválasztott!..." : bevezető megjegyzések a "Levél a szerbekhez" c. esszéhez. In: Aetas, (7) 4. pp. 83-89. (1992)

Smith Michael L.: The revision of social-democracy, nazism and anti-bolshevism in Western Europe : 1933-1945. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (95). pp. 65-83. (1992)

Sohár Pálné and Soós Katalin and Gergely Anna: Élelmiszerek ólom- és kadmium-tartalmának meghatározására szervezett hazai körvizsgálat tapasztalatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 3. pp. 201-208. (1992)

Solms Jürg: Az élelmiszerkémia fejlődésének irányai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 1. pp. 6-17. (1992)

Soós Gábor: Franciaország válságtörténete : Michel Winock : La fievre hexagonale : les grandes crises politique 1871-1968. In: Aetas, (7) 4. pp. 150-166. (1992)

Soós Tibor: Vale! In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 11-14. (1992)

Stachó Károly: Az esendőség önarcképe : (Örkény rövidprózájának műfaji sajátosságai). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 143-154. (1992)

Stachó Károly: Az esendőség önarcképe : Örkény rövidprózájának műfaji sajátosságai. (1992)

Stern Joseph Peter: Franz Werfels letzte Aufzeichnungen. In: Franz Werfel : neue Aspekte seines Werkes, (2). pp. 177-183. (1992)

Stipta István: Az első polgári kori vármegyetörvény, 1848:XVI. tc. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (42) 5. pp. 1-34. (1992)

Stipta István: Intézménytörténeti adalékok az 1870:XLII. tc. végrehajtásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 481-494. (1992)

Strauss Botho and Joó Vera: Iromány. In: Gondolat-jel 2. pp. 55-65. (1992)

Sulyok Hedvig: Egy szemtanú, Rogerius portréja. In: A tatárok kivonulásának 750. évfordulója : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (4). pp. 32-37. (1992)

Szabady Józsefné Békési Magdolna: A magánénektanítás történeti áttekintése. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 250-254. (1992)

Szabó S. András: Aktivációs analízis az élelmiszer-analitikában IX. : korszerű eljárások az élelmiszervizsgálatokban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 4. pp. 267-276. (1992)

Szabó József: Deme László mint nyelvjáráskutató : köszöntő szavak 70. születésnapja alkalmából. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 215-220. (1992)

Szabó József: Öt nap a turkui Fennicumban. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 42-43. (1992)

Szabó László: Idempotent algebras with transitive automorphism groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 215-222. (1992)

Szabó László: On minimal and maximal clones. In: Acta cybernetica, (10) 4. pp. 323-327. (1992)

Szabó Zoltán: A szöveg történetisége. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 34-39. (1992)

Szabó Zoltán: A szövegszemiotika időszerű kérdései és megoldásra váró kérdései. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 199-210. (1992)

Szabó G. Mária and Sebőkné Józsa Mária: Egy rendhagyó szülői fórum tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 96-98. (1992)

Szabóné Gondos Piroska: A játék szerepe a 6-10 évesek erkölcsi nevelésében. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 188-191. (1992)

Szakáll Sándor: Zeolite minerals from intermediate volcanic rocks of Tokaj Mts., NE-Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (33). pp. 25-36. (1992)

Szalay András: Nyelvi hátrány a matematika tanulásában. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 133-137. (1992)

Szalma Natália: Egzisztencia, kultúra, lét : Sőren Kierkegaard Félelem és rettegés című művének értelmezése. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 9-22. (1992)

Szalma Natália: Miért "írta át" Freud a Bibliát? : Sigmund Freud: Mózes és az egyistenhit. In: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk, (3). pp. 39-54. (1992)

Szathmári István: Török Gábor: Pontok és kérdőjelek az általános stíluselméletben : Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 280 p. : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 160-166. (1992)

Szederkényi Tibor: To the memory of Prof. Dr. Gy. Grasselly. In: Acta mineralogica-petrographica, (33). pp. 5-6. (1992)

Szedlák Richárd: A nyolcosztályos gimnáziumról. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 5-8. (1992)

Szegfű Kinga: Nyelvében él a reklám (is). In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 64-71. (1992)

Szegfű László: Lehetett-e Kolombusz Kristóf magyar? In: Belvedere Meridionale, (4) 1-2. pp. 17-18. (1992)

Szegfű László: A pápaság és Kelet. In: A tatárok kivonulásának 750. évfordulója : emlékülések a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (4). pp. 14-24. (1992)

Szekeres Katalin and Greenaway Peter: Egy film szemiotikája : Greenaway: Prospero Könyvei. In: Gondolat-jel 2. pp. 49-53. (1992)

Szele Barna: Tanítóképességi vizsgálatok a Debreceni Református Tanítóképzőben. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 39-41. (1992)

Szele Barna: A tanítók gyakorlati képzése a debreceni református kollégiumban a múlt század végén. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 284-286. (1992)

Szeléndi Gábor: Eszmecsere a pedagógusról : szakma és hivatás. In: Módszertani közlemények, (32) 3. pp. 168-169. (1992)

Szende Aladár: A tankönyvi szöveg természetéről. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 211-217. (1992)

Szendi Péter: Széchenyi István gróf, az ember : Csorba László : Széchenyi István. In: Aetas, (7) 1. pp. 247-250. (1992)

Szigeti Lajos: Nemzet és kultúra : megjegyzések Fejér Ádám tanulmányához. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 111-113. (1992)

Szigeti Lajos Sándor: Turris Eburnea : Juhász Gyula és Gulácsy Lajos öröksége. (1992)

Szigeti Lajos Sándor: Türris Eburnea : Juhász Gyula és Gulácsy Lajos öröksége. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 83-94. (1992)

Szikoráné Kovács Eszter: Gondolatok a költői szövegről mint a szöveg sajátos válfajáról, valamint annak interpretációelméleti vonatkozásairól. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 219-223. (1992)

Szikoráné Kovács Eszter and Weöres Sándor: Weöres Sándor : Buba éneke című versének elemzése : a meg nem valósulható feltétel feszültségoldó szerepe. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 216-219. (1992)

Szikoráné Kovács Eszter and Weöres Sándor: Weöres Sándor : Olvadás című versének elemzése. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 267-269. (1992)

Szilasi László: Mi a posztmagyar? In: Pompeji 2. pp. 25-30. (1992)

Szodfridt István: Az alföldi erdőgazdálkodás és a vízgazdálkodás kapcsolat. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 47-51. (1992)

Szolnoky Kálmán: Versenyezni, de mindenáron? In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 254-257. (1992)

Szolnoky Kálmán: A kisdedóvás néhány időszerű problémája. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 63-65. (1992)

Szondi Ildikó and Papdi Andrea and Soós Attila: Empirikus vizsgálat a szegedi joghallgatók életmódjáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 495-520. (1992)

Szász Erzsébet: Bevezetés. In: A schönbrunni béke : 1809. október 14. 4. pp. 3-4. (1992)

Szász Erzsébet: A tilsiti béke : 1807. július 7. (1992)

Szécsi Gábor: Az analitikus történelemfilozófia kérdései egy empirikus megközelítésben : Raymond Martin : The past within us : an empirical approach to philosophy of history. In: Aetas, (7) 3. pp. 171-176. (1992)

Szécsi Gábor: Az intencionalitás kauzális összefüggései. In: Gondolat-jel 2. pp. 34-43. (1992)

Széles Klára: Vajda János és Pósa Lajos : egy líratörténeti epizód. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 171-176. (1992)

Széles Klára: Vajda János és Pósa Lajos : egy líratörténeti epizód. (1992)

Szöllősi Márk: Az orrietói bevetés : Hazugság : Két haiku. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 15. (1992)

Szöllősi Márk: Műferdítés : Faludy Györgynek : Interpretationes. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 34. (1992)

Szőnyi György Endre: A konszenzus felé : újabb válasz Fejér Ádámnak. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 92-95. (1992)

Szűcs Judit: A főzés, tárolás helye és eszközei Szentesen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 195-213. (1992)

Sáráné Lukátsy Sarolta: A Nemzeti Alaptanterv és a könyvtárhasználat. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 55-58. (1992)

T

T. Kiss Tamás: Jegyzetek a nevelés és a demokrácia néhány összefüggéséről. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 9-11. (1992)

Tahy Béla: A Tisza hasznosítása a halgazdálkodásban. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 59-60. (1992)

Takács Gábor: Mozgásos feladatok szakköre. In: Módszertani közlemények, (32) 1. pp. 26-27. (1992)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Matematikai kondicionáló általános iskolásoknak. In: Módszertani közlemények, (32) 5. pp. 289-290. (1992)

Takáts Gyula: És hordóinkon apró istenek : [vers]. In: Pompeji 4. pp. 110-113. (1992)

Takáts József: Jelentéskioltás. In: Pompeji 2. pp. 14-22. (1992)

Talleyrand Charles-Maurice: Bevezetés. In: Értekezés annak előnyeiről, hogy a jelen körülmények között új gyarmatokat szerezzünk 3. pp. 3-4. (1992)

Talleyrand Charles-Maurice: Értekezés annak előnyeiről, hogy a jelen körülmények között új gyarmatokat szerezzünk. (1992)

Talleyrand Charles-Maurice: Értekezés annak előnyeiről, hogy jelen körülmények között új gyarmatokat szerzünk : felolvasatott az 5. év messidor 15-i nyilvános ülésen. In: Értekezés annak előnyeiről, hogy a jelen körülmények között új gyarmatokat szerezzünk 3. pp. 5-14. (1992)

Tandori Dezső and Hervé Rodolf: "És a szép mintha csak futna innen" : (Heimito von Doderer). In: Pompeji 3. pp. 84-93. (1992)

Tandori Mária: "Pax Britannica?" : Chamberlain, Muriel E. : "Pax Britannica?" : British foreign policy, 1789-1914. In: Aetas, (7) 4. pp. 146-149. (1992)

Tarnóy András: A Tisza vízgyűjtő területének hidrológiai viszonyai. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 31-53. (1992)

Tatár Sándor: Hogy másról van szó : [vers]. In: Pompeji 2. pp. 23-24. (1992)

Tekes Lajosné and Gergely Anna and Milotay Györgyné: Élelmiszerek egyes rost-frakcióinak vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 1. pp. 27-32. (1992)

Teleki Béla: Az erkölcsi nevelés módszertana. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 185-188. (1992)

Terestyéni Tamás: Szövegelméleti tézisek : (A reprezentáció, a kommunikatív cselekvés és az informativitás szempontjai szövegek vizsgálatában). In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 7-33. (1992)

Thür Gerhard: Performulák a görög jogban? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 521-531. (1992)

Tolnai Ottó and Hervé Rodolf: a naplemente fonákja ; várjam meg míg kivirágzik ; némiképp : [versek]. In: Pompeji 1. pp. 21-26. (1992)

Tomkáné Hóbel Mária: Egészséges mozgásigényre nevelés. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 71-76. (1992)

Tremmel Flórián: Adalékok a közvádmonopólium kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 533-551. (1992)

Trócsányi László: A közigazgatási bíráskodás és az alapjogok védelmének egyes aspektusai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 553-564. (1992)

Tusor Péter: Konyhalatin : a koraújkor /köz/nyelvéről : Peter Bürke: Küchenlatein. In: Aetas, (7) 3. pp. 163-165. (1992)

Tuzáné Tóth Margit: Új tantárgy a természetismeret. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 213-216. (1992)

Tímár Lajos: A Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs jelentései és a városi gazdasági elit a két világháború közötti Magyarországon. In: Aetas, (7) 4. pp. 73-82. (1992)

Tóth Albert: Az Alföld-programról. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 9-11. (1992)

Tóth Béla: A táji erdőművelés időszerű kérdései az Alföldön. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). pp. 67-71. (1992)

Tóth István: Szlovák hitelegyletek a századfordulón. In: Aetas, (7) 4. pp. 62-69. (1992)

Tóthné Szűcs Éva and Lázár Ervin: A kommunikációs tényezők számbavétele Lázár Ervin : A nyúl mint tolmács című meséjében. In: Módszertani közlemények, (32) 2. pp. 89-91. (1992)

Török Gábor: Kritikusan, sok oldalról szembesülni a szöveggel. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 225-236. (1992)

Török Gábor: Megjegyzések a "Mű és dolog" c. tanulmányhoz. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 106-109. (1992)

Török Imre György: A Tisza mint víziút : a települések közötti kapcsolatok lehetőségei a vízi szállítás, a személyforgalom területén. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 61-75. (1992)

U

Unger János: The seasonal system of urban temperature surplas in Szeged. In: Acta climatologica, (24-26). pp. 49-57. (1992)

V

V. Raisz Rózsa: B. Fejes Katalin: Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása (Szövegvizsgálat 3-5. osztályban) : Tankönyvkiadó, Budapest, 1981. 156 p. (A tanítás problémái) : [könyvismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 125-128. (1992)

V. Raisz Rózsa: Válasz a „Vélemények a szövegtani kutatásról" kérdéssorra. In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 197-198. (1992)

V. Raisz Rózsa and Kernya Róza: Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásaiban : Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 235 p. (A tanítás problémái). In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 157-160. (1992)

Vajda Zoltán: Az orosz intervenció Magyarországon 1849-ben : Ian W. Roberts : Nicholas I and the Russian intervention in Hungary. In: Aetas, (7) 1. pp. 233-237. (1992)

Varga Emőke: Helikon - az olasz irodalomtudomány napjainkban 1985. : [Folyóiratismertetés]. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 138-147. (1992)

Vargha László: A kézeredetre vonatkozó szakvélemény megalapozatlansága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 565-581. (1992)

Vass László: Advances in discourse processes. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 205-211. (1992)

Vass László: Bibliográfiák : Bibliográfiák bibliográfiája. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 177-184. (1992)

Vass László: [Bibliográfiák] : Speciális bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 184-186. (1992)

Vass László: Papiere zur Textlinguistik/Papers in Textlinguistiks. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 199-203. (1992)

Vass László: Repertóriumok. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 186-197. (1992)

Vass László: Research in Text Theory Untersuchungen zur Texttheorie. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 204-205. (1992)

Vass László: Text. An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 197-199. (1992)

Vass László: Written Communication Annual. An International Survey of Research and Theory. In: Szemiotikai szövegtan 4. pp. 211-217. (1992)

Vata Vágyi: Egy ember a hegyről. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 16-17. (1992)

Vavró István: A közvádas eljárásban jogerősen elítéltek főbb demográfiai jellemzői 1980-89 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 583-601. (1992)

Vecsernyés Ildikó: „Kerül"-gető. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 89-91. (1992)

Vecsernyés Imre and Hervé Rodolf: Homok ; Kő : [versek]. In: Pompeji 1. pp. 38-40. (1992)

Venclova Tomas and Bakos András: Maradj, maradj. Egy mondat porlad el. In: Hétvilág 5. p. 21. (1992)

Viczián István: Diagenetic neoformations in Middle Triassic evaporitic and carbonate rocks, Mecsek Mts. (S. Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (33). pp. 13-24. (1992)

Vincze Ferenc: Abádszalók és a Tisza. In: A Tisza és az önkormányzatok, (1). pp. 25-26. (1992)

Vytautas Karalius: Aforizmák. In: Nyelvelő, (1) 4. p. 35. (1992)

Várhidi Gyula: „Iskola a határon". In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 62-63. (1992)

Vármonostory Endre: Central pattern functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 223-227. (1992)

Végh Gyula: The question marks of theoretical synthesis : About the relation of theoretical biology and philosophy in Hungary. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 81-87. (1992)

Vígh József: A kriminológiai nézetek változása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 603-613. (1992)

Vígh Éva: Lucio Paolo Rosello, egy XVI. századi nikodemista. In: Aetas, (7) 3. pp. 148-153. (1992)

Vörös László: Át kell-e értékelni Juhász Gyulát? In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (28). pp. 55-62. (1992)

Vörös László: Át kell-e értékelni Juhász Gyulát? (1992)

W

Wacha Imre: Szöveg és (adekvát) interpretáció : (Szövegműfaj, szövegforma, szövegértelmezés, szövegmondás). In: Szemiotikai szövegtan 5. pp. 237-256. (1992)

Waddell Leylah: De essentia Deorum. In: Gondolat-jel 1. pp. 3-10. (1992)

Walicki Jacek: Jewish deputies in the legislative seym of the second Polish Republic 1919-1922. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (95). pp. 85-105. (1992)

Walz Jánosné: Megújítható-e az érettségi vizsga? : egy új érettségi vizsgarendszer a szakterület véleményének tükrében. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 180-184. (1992)

Wiener A. Imre: Kerettényállások és büntetőjogi garanciák. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (41) 1-40. pp. 615-629. (1992)

Wiesenberger Alfred and Molnár Pál: A német Gyümölcslé-gyártók Védegylete (SGF). In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (38) 2. pp. 89-96. (1992)

Wilhelm Mária and Schulz H. and Gábriel Róbert: Behaviour of an alcohol-preferring strain of Wistar rats. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 57-66. (1992)

Woeginger Gerhard J.: Computing maximum valued regions. In: Acta cybernetica, (10) 4. pp. 303-315. (1992)

Z

Zakar Péter: Egy forradalmár pap Görgey táborában. In: Aetas, (7) 1. pp. 136-149. (1992)

Zhou Song Ping: On the divergence phenomena of the differentiated trigonometric projection operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (56) 3-4. pp. 323-328. (1992)

Zlatar Andrea and Pozsvai Gyöngyi and Ádám József: Anima mea in ruinis. In: Pompeji 2. pp. 112-124. (1992)

Zsiborkov Mihail Vaszilijevics: Részlet Mihail Vaszilijevics Zsiborkov Naplójából. In: Hétvilág 5. pp. 91-93. (1992)

Zsulán Julianna: 14 éves gyermekek élő nyelvhasználatának néhány belső összefüggése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (34). pp. 129-149. (1992)

Zsávolya Zoltán: A függélyes nyilvánvaló : [vers]. In: Pompeji 4. pp. 89-93. (1992)

Zsélyi Ferenc: Az irodalom (mint) a kánon kritikája. In: Pompeji 4. pp. 44-58. (1992)

Zátonyi Sándor: Diagnosztikus eredményvizsgálat fizikából : 8. osztály, 1991. In: Módszertani közlemények, (32) 4. pp. 199-209. (1992)

Zöldvári Ildikó: Egy minivizsgálat eredményei. In: Nyelvelő, (1) 4. pp. 84-86. (1992)

Żurawski vel Grajewski Przemysław: Problems of the Ukrainian national minority in Poland in the years : 1919-1923. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (95). pp. 107-119. (1992)

Á

Ábrahám Magdolna: Thermal stability of immobilized enzymes, and some practical applications. In: Acta biologica, (38) 1-4. pp. 99-103. (1992)

Ádám András: A criterion for the simplicity of finite Moore automata. In: Acta cybernetica, (10) 4. pp. 221-236. (1992)

Ö

Ördögh Éva: Fejér Ádám: Mű és dolog : Heidegger művészetfilozófiája című tanulmányának vitájához. In: Egzisztencia és kultúra, (2). pp. 103-105. (1992)

Ötvös Péter: Példázat a gyors halálról : Freyherr Wolff von Unverzagt hirtelen halála : nyersanyag karriertörténetekhez. In: Pompeji 3. pp. 94-100. (1992)

Š

Šestov Lev Isaakovič: A gondolkodás második dimenziójáról. In: A ráció és határai 2-3. pp. 241-286. (1992)

This list was generated on 2024. június 18. 04:31:48 CEST.