Items where Year is 1997

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ú
Number of items: 755.

A

Ablonczy Balázs: Függetlenség - függőség : Anton Czettler : Pál Graf Teleki und die Aussenpolitik Ungarns : 1939-1941. In: Aetas, (12) 1. pp. 191-202. (1997)

Abrams Meyer H. and Hartvig Gabriella: Tetten ért szövegek. In: Pompeji 2-3. pp. 245-271. (1997)

Achs Ágnes: Evaluation strategies of fuzzy Datalog. In: Acta cybernetica, (13) 1. pp. 85-102. (1997)

Acquaviva Monique: Paleoodontologic study of pre-agricultural and agricultural populations. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 11-16. (1997)

Agyagási Klára: The theoretical possibilities of the chronological interpretation of Cheremiss loanwords in Chuvash. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-10. (1997)

Almási László and Szathmáry László and Guba Zsuzsanna: For how long does the hand develop? In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 163-168. (1997)

Alpatov Mihail Vladimirovič: Americanization of Japanese and Japanization of English. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 11-17. (1997)

Anderle Ádám: El nacimiento de las relaciones diplomáticas húngaro-españolas : 1920-1921. In: Acta hispanica, (2). pp. 9-19. (1997)

Anderle Ádám: Húngaros en el Camino de Santiago. In: Acta hispanica, (2). pp. 3-7. (1997)

Andó Mihály: Hydrographie description of the Körös/Criş riversystem. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 15-36. (1997)

Ansari Shamim I. and Bourdon Paul S.: Some properties of cyclic operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 195-207. (1997)

Auinger Karl and Polák Libor: A semidirect product for locally inverse semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 405-435. (1997)

Avramov Katalin and Rudas László: Konziliáriusi tapasztalatok a Belgyógyászati Intenzív Osztály cerebrovascularis beteganyagában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 130-131. (1997)

Avramov Katalin and Sas Katalin and Ungureán Aurélia: A SZOTE Neurológia "Cerebrovascularis Ambulancia" beteganyagának elemzése. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 15-16. (1997)

Aydemir Hakan: Türkçede ilk seslemdeki yuvarlak ünlülerin nitelikleri üzerine. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 19-30. (1997)

B

B. Bodzsár Éva: Body proportions and sexual maturation. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 175-181. (1997)

B. Fejes Katalin: Hangzáskép, íráskép - Juhász Gyula : Anna örök. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 7-13. (1997)

B. Székely Gábor: Adalékok az uráli lokatívuszi *m határozórag felvetéséhez. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 159-161. (1997)

Badó Attila: Bevezetés az USA jogrendszerébe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 1. pp. 1-27. (1997)

Bagi Dániel: Egyetemi jegyzet a keleti szlávokról : Font Márta : Oroszország, Ukrajna, Rusz : fejezetek a keleti szlávok korai történetéből. In: Aetas, (12) 2. pp. 251-252. (1997)

Bagi Gábor: Adalékok a kiskunsági jász puszták népességéhez. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 19-36. (1997)

Balogh Elemér: Az egyházi bíráskodás fejlődése a Mohács előtti Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (51) 1. pp. 621-658. (1997)

Balogh Elemér: Bevezetés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (51) 1. pp. 9-12. (1997)

Balogh Elemér: Der Autor und sein Werk. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (51) 1. pp. 659-662. (1997)

Balogh Éva and Benedek Krisztina: A sclerosis multiplex terápiája : a vegetatív, és izimtónuszavarok kezelése. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 77-79. (1997)

Banarescu Petru M. and Telcean Ilie and Bacalu Petru and Harka Ákos and Wilhelm Sándor: The fish fauna of the Criş/Körös river basin. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 301-325. (1997)

Barabás Anikó and Makszin Imre: Selected physical fitness and physical activity parameters of Hungarian schoolchildren (twelve and fifteen year-old boys and girls). In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 169-173. (1997)

Baricz Árpád: Szent Gellért püspök teológiai nézetei a jövendölésekről és a jósokról. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 129-133. (1997)

Barna Gábor: Maszkos alakoskodások - térképeken : a néprajzi kartográfia alkalmazása népszokások szinkronikus elemzésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 285-318. (1997)

Baron Hans and B. Kis Attila: A korai itáliai reneszánsz válsága : a klasszicizmus és a Trecento-hagyomány című fejezetből. In: Pompeji 1. pp. 114-153. (1997)

Baron Simson and Tietz Hubert: Indexverschiebung bei Potenzreihenverfahren zur Limitierung von Doppelfolgen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 83-97. (1997)

Barsch Achim: Fiktionalität in der Sicht von Rezipienten. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 93-109. (1997)

Bartha A. and Bertalan É.: Determination of the rare earth elements of rock samples by ICP-MS using different sample decomposition methods. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 131-149. (1997)

Bartók Pálné: Művelődési vetélkedő. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 81-84. (1997)

Baráth Tibor: Az egyetemes szabadkőművesség 1871 és 1929 között. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 8-15. (1997)

Baráth Tibor: János király legendája, avagy „rockosított" legitimáció a Kádár-kori Magyarországon. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 195-198. (1997)

Baróti Tibor: Gogolevskaâ interpretaciâ lirizma Puškina v svete Puškinskogo ponimaniâ. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 41-48. (1997)

Baski Imre: Onomasticon Turcicum : L. Rásonyi's collection of Turkic personal names and the method of its publication. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-31. (1997)

Bassarak Armin: Zu einigen Kombinationsbeschränkungen türkischer Verbsuffixe. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 43-56. (1997)

Becser Noémi: A cervicogen fejfájás és anatómiai háttere. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 52-54. (1997)

Beljaev Alexandr Romanovics and Csala Katalin: Könnyű-e ráknak lenni : biológiai fantasztikus elbeszélés. In: Pompeji 2-3. pp. 18-24. (1997)

Bencsik Elvira: Szent Gellért példái a kézművesség köréből. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 153-159. (1997)

Bencsik Krisztina: Neuroborreliosis klinikuma és terápiája. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 63. (1997)

Bencsik Krisztina: A SZOTE Neurológia "Sclerosis Multiplex Ambulanciája" beteganyagának áttekintése. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 80-81. (1997)

Bencsik Krisztina: A kopolimer 1 hatása javuló-rosszabbodó formában zajló sclerosis multiplexben. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 76-77. (1997)

Bencsik Krisztina and Bencsik Krisztina: A sclerosis multiplex prevalenciája Szegeden a SZOTE Neurológia Klinikáján kezelt és gondozott betegek alapján. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 68. (1997)

Bencsik Krisztina and Klivényi Péter and Rajda Cecília and Vécsei László: Megadózisú szteroidterápia alkalmazása a sclerosis multiplex relapsusában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 82-83. (1997)

Bencsik Krisztina and Klivényi Péter and Vécsei László: Béta-interferon kezeléssel nyert tapasztalataink. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 83-84. (1997)

Bencze Lóránt: A szöveg mint ökoszemiózis : Antoine de Saint-Exupéry le petit prince - A kis herceg néhání szövegjelensége. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 99-108. (1997)

Benda Balázs: Dufla halál, meg a harmadik, meg a többi. In: Pompeji 1. pp. 79-88. (1997)

Benedek Krisztina: Devic-szindróma : esetismertetés. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 72. (1997)

Benedek Krisztina: Mitokondriális funkció és glutathionszint-változás neurodegeneratív kórképekben : extrapyramidalis megbetegedések. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 111. (1997)

Benkes Mihály: Mobutu-ellenes vallási énekek. In: Aetas, (12) 1. pp. 84-96. (1997)

Benkes Réka: Egy adott verbális szöveg relátumával kapcsolatos kreatív-produktív gyakorlatok : Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 65-77. (1997)

Benkes Réka: Galaxisról galaxisra. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 62-66. (1997)

Benkes Réka: Idegen nyelvű szövegek kreatív-produktív megközelítéséhez : gyakorlatok francia nyelvű verbális szöveggel magyar nyelvi és szciokulturális háttérrel : Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 79-90. (1997)

Benkes Réka: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 287-288. (1997)

Benkes Réka: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 283-285. (1997)

Benkes Réka and Vass László: Magyar költők CD-ROM-on. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 277-281. (1997)

Benkes Zsuzsa: Kreatív-produktív gyakorlatok Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című műve elemzéseinek előkészítéséhez. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 55-64. (1997)

Benkő Loránd: Tokaj- és kapcsolt nevei. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 29-36. (1997)

Beran Ladislav: A characterization of distributive lattices by meanders. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 353-366. (1997)

Bercovici Hari and Prunaru Bebe: An improved factorization theorem with applications to subnormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 647-655. (1997)

Berend Nóra: Paterna devotio vagy propria professio? : a középkori gyerekfelajánlás történetéhez : Pach Zsigmond Pálnak. In: Aetas, (12) 2. pp. 120-136. (1997)

Berkson Earl and Doust Ian and Gillespie Thomas Alastair: Properties of AC-operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 249-271. (1997)

Bernáth Árpád: Zu den Grundlagen einer Wissenschaft über poetische mögliche Welten. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 9-17. (1997)

Bernátsky László: Regular expression star-freeness is PSPACE-complete. In: Acta cybernetica, (13) 1. pp. 1-21. (1997)

Berszán István: Ki- és vissza -, de honnan hová? In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 207-209. (1997)

Berszán István: A kis herceg mint csönd-toposz. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 197-206. (1997)

Berta Tibor: Problemas de interferencia lingüística en relación con el sistema nominal español en trabajos escritos por alumnos húngaros de bachillerato. In: Acta hispanica, (2). pp. 69-77. (1997)

Berta Árpád: Preface. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). (1997)

Beszédes Valéria: Szabadka magyar lakossága. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 147-158. (1997)

Bezdán Sándor and Petheő Attila: Vásárhely - sakk - egyletek. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 32-34. (1997)

Biacs Péter: A minőség dimenziói az agrárgazdaságban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 2. pp. 89-96. (1997)

Bilku Roland: Povest' o žitii Petra i Fevronii Muromskih : problema sootnošeniâ fol'klornyh i žitijnyh motivov v avtorskom variante proizvedeniâ. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 179-192. (1997)

Bisgaard Torben Maack: Embeddability in Lp-spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 153-180. (1997)

Blazovich László: Az Alföld domborzati képe Szent Gellért korában. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 17-25. (1997)

Blutman László: A kiutasítás és visszaküldés az alapjogok árnyékában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 2. pp. 1-28. (1997)

Boehrn Rudolf: Két nézőpont: Husserl és Nietzsche. In: Pompeji 4. pp. 200-217. (1997)

Bogdány Gyula: Hetvenhét év után újra ember a hajótestben! : a Szent István csatahajó expedíció kutatásának második fázisa. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 100-103. (1997)

Bogár Anikó: A szilva aszalása és a lekvárfőzés. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 184-186. (1997)

Bollobás Enikő: Az amerikai századközép radikális képzelete : Charles Olson és a korai posztmodernizmus. In: Pompeji 4. pp. 149-158. (1997)

Bono Salvatore: Europe et islam en Mediterranée. In: Mediterrán tanulmányok, (7). pp. 13-21. (1997)

Borbola Andrea: High temperature effect on the pollen grains of Larix decidua MILL. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 69-75. (1997)

Bordás Sándor: Emigráns kesergő : szonett-kísértet. In: Pompeji 1. p. 63. (1997)

Bouali Said and Charles J.: Generalized derivation and numerical range. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 563-570. (1997)

Bouali Said and Cherki S.: Approximation by generalized commutators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 273-278. (1997)

Bovdi Adalbert and Patay Zoltán: On the central units of a modular group algebra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 71-82. (1997)

Brook Peter and Cseicsner Otília M.: Az aranyhal. In: Pompeji 4. pp. 78-88. (1997)

Brook Peter and Cseicsner Otília M.: Nincsenek titkok. In: Pompeji 4. pp. 89-102. (1997)

Buday József and Kaposi Ilona: Laterality of children with learning disability. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 183-188. (1997)

Burkard Rainer E. and Zhang Guochuan: Bounded space on-line variable-sized bin packing. In: Acta cybernetica, (13) 1. pp. 63-76. (1997)

Buzan Cristina and Sárkány-Kiss Endre: A study of the plecoptera species in the Criş/Körös rivers. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 263-267. (1997)

Bálint János: Szent Gellért példái az orvostudomány köréből. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 204-212. (1997)

Bárdos Miklós: Le testament littéraire d'un prince hortomane : quelques problémes de la réception du prince de Ligne. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (17). pp. 7-14. (1997)

Békési Imre: Egy kötélverő mester javainak inventáriuma 1817-ben Kalocsán. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 7-28. (1997)

Békési Imre: Szillogisztikus érvelésre épülő inferenciák a kis herceg szövegében. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 125-142. (1997)

Békési Imréné Fejes Katalin: Utazás térben és időben : az intencionalitás kompozíciós szerepe a történetben. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 185-192. (1997)

Bényei Miklós: Szemle. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 181-182. (1997)

Bíró Csaba and Jókai Mór: Szocialista módon dolgozni, tanulni, élni! : részletek a dunaújvárosi Jókai Mór szocialista brigád naplójából. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 204-205. (1997)

Bódy Zsombor: A legintelligensebb magyar falu : Porvár! In: Aetas, (12) 1. pp. 65-83. (1997)

Bónis György: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (51) 1. pp. 7-8. (1997)

Bónis György: Szentszéki regeszták : iratok az egyházi bíráskodás történetéhez a középkori Magyarországon. (1997)

Bór Józsefné: Az oktató-nevelő munka értékelésének problémái. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 95-100. (1997)

Büky László: "...Hallgatag király: rejtélyes elmulás!" : Füst Milán 'halál'-ábrázolása. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 29-38. (1997)

Büky László: Mokány Sándor hatvanöt éves. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 5-6. (1997)

Büky László: Nyíri Antal [kilencvenéves]. In: Nyíri Antal kilencvenéves. p. 3. (1997)

C

Chase Cynthia and Vástyán Rita and Z. Kovács Zoltán: Arcot adni a névnek : De Man figurái. In: Pompeji 2-3. pp. 108-147. (1997)

Choi Han-Woo: Notes on some Altaic shamanistic terms. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 57-63. (1997)

Cioran Emil and Zajzon Ildikó: A párizsi rút, a déli és a balkáni... In: Pompeji 4. pp. 103-105. (1997)

Contreras Izquierdo Narciso M.: El léxico técnico en los diccionarios generales del siglo XIX : los términos de la física en la 11' y 12' edición del Diccionario de la Real Academia Española. In: Acta hispanica, (2). pp. 43-67. (1997)

Csaba Béla and Dányi Gábor: Server problems and regular languages. In: Acta cybernetica, (13) 1. pp. 23-39. (1997)

Csepeli Réka: Eötvös József levelei Charles de Montalembert-hez. In: Aetas, (12) 1. pp. 124-141. (1997)

Cserné Adermann Gizella: A lányok és a matematika. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 143-147. (1997)

Csia Kinga E. and Sárkány-Kiss Endre: The comparative study of ephemeroptera fauna in the Crişul Repede/Sebes-Körös river and in one of the Mureş/Maros section. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 269-274. (1997)

Csiga Andrea: Népoktatás és nemzetnevelés : a Horthy-rendszer oktatáspolitikája a tantervek és vezérkönyvek tükrében. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 85-100. (1997)

Csillik Anita E.: Immunohistochemical localization of the acetylcholine receptor in the mammalian neuromuscular junction. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 189-199. (1997)

Csongrádi Katalin: Ünnepi műsor október 23-án. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 130-135. (1997)

Csákány Béla and Kearnes Keith A.: Algebras whose subalgebras and reducts are trivial. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 379-381. (1997)

Csíky Gábor: L'obsession de la mort dans les Mémoires d'outretombe de Chateaubriand. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (17). pp. 51-61. (1997)

Csúri Károly: Theorie und modell, Erklärung und Textwelt : über Trakls "Ruh und Schweigen". In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 19-39. (1997)

Czékus Géza: Anthropological presentation of skeletons from the Verušic-Na (Vojvodina, Yugoslavia) cemetery from the Sarmatian age (4th—5th centuries). In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 17-24. (1997)

D

Deme László: A magyar dialektológia útja. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 37-49. (1997)

Demir Nurettin: Die Vergangenheitsform auf -(y)ik in anatolischen Dialekten. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 65-79. (1997)

Derrida Jacques and Németh Helga and Fogarasi György: Mnémoszüné. In: Pompeji 2-3. pp. 148-180. (1997)

Devescovi Balázs: „A falu jegyzője" mondatairól (jellemeiről, cselekményeiről, etc.) : középpontosítás : [A falu jegyzője]. In: Pompeji 2-3. pp. 212-244. (1997)

Dezső Gyula: Professor dr. habil. Gyula L. Farkas is 65 years old : curriculum and congratulations. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 7-9. (1997)

Deák Botond: [Versek]. In: Pompeji 4. pp. 7-10. (1997)

Deák Ágnes: Adatok Eötvös József 1850-es évekbeli tevékenységéről. In: Aetas, (12) 1. pp. 142-150. (1997)

Deák Ágnes: A Habsburg Birodalom a nacionalizmus kihívásai között : tervek és koncepciók a birodalom újjáalakítására : 1848-1849. In: Aetas, (12) 4. pp. 5-44. (1997)

Dibó György: Differenciáldiagnosztikai lehetőségek a motorium funkciózavaraiban. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 114. (1997)

Dibó György: Fatális cianokobalamin-deficiencia? : esetismertetés. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 102-103. (1997)

Dibó György: Intenzív ellátást igénylő extrapyramidalis kórképek. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 135-136. (1997)

Dibó György: Komplex dystonia. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 116. (1997)

Dibó György: Neglect-szindróma. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 117-118. (1997)

Dibó György: Opsoclonus-myoclonus szindróma. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 114-115. (1997)

Dibó György: A SZOTE Neurológia "Extrapyramidalis Ambulancia" tevékenysége : diagnosztikai és terápiás elvek. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 119-120. (1997)

Dibó György: A SZOTE Neurológia "Extrapyramidalis Ambulancia" tevékenysége. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 107-108. (1997)

Dibó György: A polyneuropathiák elektrofiziológiai klasszifikációja. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 100. (1997)

Dienes Erzsébet: Az Érdy Kódex Szent István képe. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 51-58. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Az audiovizuális eszközök alkalmazása az irodalomtanításban : Módszertani Közlemények, 1964/5. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 35-37. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Az olvasási készéség továbbfejlesztésének lehetőségei az általános iskola felső tagozatában : Módszertani Közlemények, 1963/3. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 42-47. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Az írói életrajzok a korszerű irodalomtanítás tükrében : Módszertani Közlemények, 1962/1. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 18-23. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Előszó. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 5-6. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Gondolatok műelemzésünk gyakorlatáról I-II. : Módszertani Közlemények 1980/4-5. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 23-34. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Időszerű gondolatok az irodalomtanár személyiségéről : Módszertani Közlemények, 1995/3. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 7-10. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Irodalmi évfordulóinkról : Módszertani Közlemények, 1975/2. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 56-60. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Irodalomtanításunk tantárgypedagógiai alapelvei : Módszertani Közlemények, 1979/5. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 10-18. (1997)

Dobcsányi Ferenc: A Kincskereső irodalomtanárkézben. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 49-53. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Kulturális rendezvényeink közös látogatás és megbeszélése : Módszertani Közlemények, 1970/5. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 54-55. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Nyitottság és komplexitás irodalomtanításunkban : Módszertani Közlemények, 1983/1. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 38-41. (1997)

Dobcsányi Ferenc: Önmagamról, életpályámról. In: Módszertani közlemények, (37) 5. p. 61. (1997)

Dobcsányi Ferenc and Hoffmann Ottó: A kifejezőképesség fejlesztéséről : Módszertani Közlemények, 1984/4. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 47-49. (1997)

Doerfer Gerhard: Čilger's self-criticism and the problem of ethnie cleansing. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 81-88. (1997)

Domokos Johanna and Molnár Judit and Németh T. Enikő and Szabó József: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 333-360. (1997)

Domokos Tamás and Bába Károly and Kovács Gyula: The terrestrial snails of the Hungarian section of the three Körös/Criş and the Berettyó/Barcău rivers and their zoogeographical evaluation. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 335-344. (1997)

Domonkos János: Apor Vilmos példamutató élete. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 174-175. (1997)

Domonkos János: Ezer esztendős a magyar iskola. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 139-141. (1997)

Domonkos János: A galyatetői Kodály-emlékek nyomában. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 27-28. (1997)

Domonkos János: A nagy magyar hercegorvos : Dr. Batthyány-Strattmann László : 1870-1931. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 85-87. (1997)

Domonkos János and Bramwell Martyn: Martyn Bramwell : Az állatok környezete : Budapest, Helikon, 1995. In: Módszertani közlemények, (37) 1. p. 39. (1997)

Domonkos János and Feszty Árpád: A millecentenáriumi év egyik legnagyobb könyvsikere : "A magyarok bejövetele" : Celldömölk, Apáczai K., 1996. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 93-94. (1997)

Domonkos János and Kodolányi János: Kodolányi-művek a Pannónia Könyvek kiadásában. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 178-181. (1997)

Dornbach Mária: El trance ritual en los cultos afroamericanos. In: Acta hispanica, (2). pp. 21-27. (1997)

Drótos András: A kistelepülések művelődési intézménymodellje. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 6-9. (1997)

Drăgulescu Constantin and Macalik Kunigunda: The aquatic and paludal flora and vegetation from the Criş/Körös valleys. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 47-80. (1997)

Dugarov Bajir Sonomovič: Das Epos Abaj Geser : Tradition und Gegenwart. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 95-98. (1997)

Duggal Bhagwati Prashad: On the spectrum of p-hyponormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 623-637. (1997)

Dávid Lóránt and Erdei Gábor: A politikai földrajz középiskolai oktatásának lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 55-62. (1997)

Döbör András: Szökés a recski haláltáborból. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 74-83. (1997)

Döbör András and István Lajos: "Az emberek megbecsülését hoztam hazulról" : beszélgetés Dr. István Lajossal. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 125-135. (1997)

Džambinova Elena Â.: Der weiße Hase im kalmückischen Heldenmärchen. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 89-94. (1997)

E

Ecsedy Ildikó: Links between China and Rome through Byzantium and Persia : the nomadic mediation. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 99-106. (1997)

Egész Tamás: Az egészségnek fen tartására való versek : szemelvények az 1781-ben Budán kiadott "Magyar Grammaticá"-ból. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 127-128. (1997)

Eiben Ottó G.: Nature/nurture in growth studies. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 201-206. (1997)

Endreffy Emőke: Molekuláris genetikai diagnosztikai lehetőségek neurológiai kórképekben. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 94. (1997)

Engelhardt József: Intracranialis térfoglaló folyamatok és fenyegető beékelődés. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 131-132. (1997)

Engelhardt József: Újabb adatok az amyotrophialis lateralsclerosis pathogenesiséhez. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 89-90. (1997)

Engelhardt József: A motoneuron-pusztulás lehetséges okai és pathomechanizmusa amyotrophiás lateralsclerosisban. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 97-99. (1997)

Ercilasun Ahmet B.: Türk dilinde ek-ses ilişkisi. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 107-113. (1997)

Erdődi Ágnes: List of publications of the Laboratory until December 1996. In: Plant cell biology and development, (8). p. 106. (1997)

F

Farkas László and Pertlik Franz: Crystal structure determinations of Felsőbányaite and Basaluminite, Al4(SO4)(OH)10.4H2O. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 5-15. (1997)

Farkas Olga: Ismerkedés a TQM filozófiájával egy pedagógus-továbbképzésen. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 9-14. (1997)

Fathy Ibtehal and Hertelendi Ede and Haas János: Geochemistry and dolomitization of Pleistocene coral reefs, in the Gulf of Aqaba region, South Sinai, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 73-94. (1997)

Fehérné Kiss Anna and Varga Márta: A sclerosis multiplex fizioterápiája. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 79-80. (1997)

Fejér Ádám: Mir pošlosti kak imperiâ zla : otryvok iz analiza romana "Mertvye duši". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 5-25. (1997)

Ferincz István and Pančenko Aleksandr Mihajlovič: K 60-letiû so dnâ roždeniâ akademika Aleksandra Mihajloviča Pančenko. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 160-166. (1997)

Ficsku Pál and Murvai Julianna: Murvai Julianna : Csaba gyerekkora. In: Pompeji 2-3. pp. 25-27. (1997)

Fikker Ferenc: Myoclonus. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 19-20. (1997)

Finnegan Michael and Marcsik Antónia and Pauditz R.: Traumatic injuries in osteoarchaeological samples. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 31-40. (1997)

Fodor Ferenc: Kömpöc benépesedése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 129-146. (1997)

Fodré Zsófia and Lévai Istvánné: Hygienic bacteriological study of the Hungarian section of the Körös river system. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 115-121. (1997)

Fogarasi György: Romantika, retorika, prosopopeia ... : bevezető. In: Pompeji 2-3. pp. 65-67. (1997)

Forgács Erzsébet: Variánsképződés és szövegbe szerkesztés - közmondások Heltai Gáspár műveiben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 39-68. (1997)

Forgács Erzsébet: Deutschstunde hat Gold im Munde... : avagy: elferdített közmondások az idegen nyelvi és anyanyelvi oktatásban. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 113-120. (1997)

Forgács Tamás: Foly(ik)- és fogy - ősmagyar szóhasadás? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 15-25. (1997)

Forgács Tamás: A mondatformák vizsgálatából levonható nyelvtörténeti tanulságok a Müncheni Kódexben. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 59-77. (1997)

Forrásné Török Katalin: Repertórium : 1922-1950, 1955-1996. (1997)

Forró Lajos: Neču da budem Švabo, u dotiranom filmu... In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 63-65. (1997)

Forró Lajos: Prolaze ratovi, padaju vlade... In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 41-43. (1997)

Fried István: Előszó. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 1-2. (1997)

Frisch Sophie: On the minimal distance between group tables. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 341-351. (1997)

Fráter Veronika: Posztstrukturalizmus - dekonstrukció - posztmodern : egy tanulmánykötet margójára. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 153-158. (1997)

Fábri Ilona: FAO/WHO Codex Alimentarius Élelmiszerhigiéniai Bizottság 1997-ben befejezett és folyamatban lévő munkái. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 3. pp. 212-213. (1997)

Fóthi Erzsébet: Anthropological analysis of the Semmelweis Street cemetery at Várpalota. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 41-47. (1997)

Földvári Rudolf: Nagy Imre első miniszterelnökségének majd leváltásának okai, körülményei. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 84-90. (1997)

G

Gablik Suzi and Várady Róbert: Kudarcot vallott-e a modernizmus? In: Pompeji 4. pp. 168-184. (1997)

Gajdics Sándor: Vitairat a magyar közoktatásért. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 43-49. (1997)

Galamb György: Eretnekség, világi hatalom, szakralitás a 11-13. századi Nyugat-Európában. In: Aetas, (12) 2. pp. 51-71. (1997)

Galdean Nicolae and Staicu Gabriela and Bacalu Petru: The assessment of lotic ecosystems from the hydrographical unity Criş/Körös river system, according to the benthic associations. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 243-261. (1997)

Galgóczi László: Szitokszóvá vált betegségneveink történetéből : a rosseb és a tályog. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 79-89. (1997)

Galgóczi László: ...Vezesse wt paradisu(m) nugulmabeli... : adalék a Halotti Beszéd és Könyörgés értelmezéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 69-76. (1997)

Galli Giuseppe: Mulidiszciplináris kollokviumik és tanulsága : 1979-1995. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 15-18. (1997)

Gaudényi Szabina: Chronicle : [visiting scientist, international laboratory activities, Hungarian scientific activities, laboratory meetings, teaching program of the laboratory, awards]. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 107-113. (1997)

Gervers Michael: Középkori angol oklevelek datálása szóelőfordulások alapján. In: Aetas, (12) 2. pp. 189-197. (1997)

Ghira Ioan: Herpetofauna of Crişul Repede/Sebes Körös and Barcău/Berettyó river basins. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 353-360. (1997)

Ghira Ioan and Újvárosi Lujza and Mara Gyöngyvér: Tropical spectrum of Rana ridibunda and its importance in trophical web in the Crişul Repede/Sebes-Körös river ecosystems. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 361-366. (1997)

Giang Dăng Vũ and Móricz Ferenc: The two-dimensional Cesàro operator is bounded on the multi-parameter Hardy space Η1 (R x R). In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 279-288. (1997)

Gilbert Sandra M. and Hódosy Annamária: Irodalmi apaság. In: Pompeji 4. pp. 114-135. (1997)

Gildas : Britannia romlásáról. In: Gildas: Britannia romlásáról 32. pp. 11-90. (1997)

Glant Tibor: Herbert Hoover élete : George H. Nash : The life of Herbert Hoover : Volume I. : The engineer, 1874-1914, Volume II. : The humanitarian, 1914-1917, Volume III. : Master of emergencies, 1917-1918. In: Aetas, (12) 1. pp. 185-190. (1997)

Goda Éva: Rubovszky Kálmán : Az ifjúsági könyv mint művelődési jelenség : Debrecen, Kvalitás K., 1995. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 141-142. (1997)

Grigorszky István and Padisák Judit and Borics Gábor and Vasas Gábor: Data on the knowledge of Peridinium palatinum Lauterborn (Dinophyta) in Körös area (SE, Hungary). In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 123-133. (1997)

Grillet Pierre Antoine: Commutative semigroups with zero cohomology. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 463-469. (1997)

Grivelet Stéphane: The latinization attempt in Mongolia. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 115-120. (1997)

Guba Zsuzsanna and Szathmáry László and Almási László: Treatment of missing data in principal component analysis. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 55-58. (1997)

Gubuznai Ildikó and Gogol' Nikolaj Vasil'evič and Puškin Aleksandr Sergeevič: "Romantičeskij" geroj u Gogolâ i Puškina. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 145-150. (1997)

Gulyás Katalin: A migráció főbb jellegzetességei Tiszafüred környékén a XVIII-XIX. században. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (2). pp. 207-212. (1997)

Gyenis Gyula: Change in body size and body composition of Hungarian university students between 1976 and 1990. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 207-209. (1997)

Gyulay Endre: Két nap Szent Gellérttel. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 5-6. (1997)

Gyáni Gábor: A mindennapi élet mint kutatási probléma. In: Aetas, (12) 1. pp. 151-161. (1997)

Györök Gyöngyi and Vörös Erika: Strukturális képalkotó eljárások az epilepszia diagnosztikájában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 28-29. (1997)

Gárdián Gabriella: Az antiepileptikumok teratogén hatásai. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 38-39. (1997)

Gárdián Gabriella: A postpunkciós fejfájás. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 56-57. (1997)

Gárdián Gabriella and Jakab Katalin: A neuromuscularis megbetegedések genetikája. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 96-97. (1997)

Gárdián Zoltán: Az enigmateremtő : emlékképek Bohumil Hrabalról. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 73-77. (1997)

Géczi Róbert and Loerincz Károly: Model of spatial differentiation of temperature in Kolozsvár (Románia). In: Acta climatologica, (31/a). pp. 27-35. (1997)

Göckenjan Hansgerd: Kelet-Európa népei a 13. századi magyar domonkosok útleírásaiban. In: Aetas, (12) 2. pp. 93-119. (1997)

Göncziné Szabó Terézia and Nyilas Károly: Secular trends in eastern Hungary. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 315-319. (1997)

Güntner Péter: A soproni prostitúció története : 1862-1918. In: Aetas, (12) 1. pp. 49-64. (1997)

Gładykowska-Rzeczycka Judyta: A serious defect of two cervical vertebrae from a medieval cemetery in Poland; Klippel-Feil syndrome? In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 49-43. (1997)

H

H. Tóth Imre: Priloženie : Istočniki : [Tom 4.]. ISBN 963 482 239 8, (1997)

H. Tóth Imre: Statika, dinamika, nyelvtörténet (Ferdinand de Saussure és Jan Baudouin de Courtenay). In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 163-172. (1997)

H. Tóth Imre: Szent Gellért és az orthodoxia. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 26-29. (1997)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása : az artikulációs gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 76-81. (1997)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása : beszédritmus- és időtartam-gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 125-129. (1997)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása : hangsúly- és hanglejtés-gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 164-169. (1997)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 20-26. (1997)

Hajdú József: Néhány gondolat a japán szakszervezeti modellről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 3. pp. 1-112. (1997)

Hajdú Péter: Wiener Wahl : arcképek - tények - állapotok. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 91-108. (1997)

Hajzer Lajos and Lendvai Endre: Lendvai Endre : Közelkép a verbális humorról : Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 176-177. (1997)

Hajzer Lajos and Tiszóczky Csaba: Tiszóczky Csaba : Az orosz lágernyelv : lexikológiai elemzés és szótár : Pécs, 1995. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 90-91. (1997)

Halics Éva and Szólics Miklós: Nem tipizált leukodystrophia esete szimptómás fokális epilepszia hátterében. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 40-42. (1997)

Halmai László: A "head-up tilt" table teszt : új lehetőség a vasoregulációs szédülések diagnosztikájában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 14. (1997)

Halász Péter: Az epilepszia műtéti kezelése. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 34-35. (1997)

Hamar József and Zsuga Katalin and Fodor Alpár and Ponta Michaela: Chemical characteristics of the water and sediment of the Criş/Körös river system. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 103-114. (1997)

Handke Peter: A fáradtságról. In: Pompeji 4. pp. 36-61. (1997)

Harcos Péter: Az ischaemiás stroke másodlagos megelőzése és gyógyszeres kezelése. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 17-18. (1997)

Hazai Attila: Pall Mall. In: Pompeji 2-3. pp. 28-32. (1997)

Heidegger Martin and Heidegger Martin and Ferge Gábor: Két utószó egy filozófiához : Martin Heidegger költeményei magyarul. In: Pompeji 1. pp. 209-225. (1997)

Heka László: Adalékok Horvátország 1526 előtti alkotmánytörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 4. pp. 1-29. (1997)

Helimskij Evgenij Arnol'dovič: Die matorische Sprache : Wörterverzeichnis ; Grundzüge der Grammatik ; Sprachgeschichte. ISBN 963 0481 881 1, (1997)

Heller Ágnes: A nem-tragikus dráma mint az amerikai demokrácia jelenének mítosza. In: Pompeji 4. pp. 185-199. (1997)

Herczegfalvi Ágnes and Karcagi Veronika and Timár László: A spinalis izomatrophia genetikai diagnosztizálásának bevezetése hazánkban. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 101-102. (1997)

Hermann Róbert: "A tábornok úr kézipénztára". In: Aetas, (12) 1. pp. 97-123. (1997)

Hofmannstahl Hugo von and Joó Katalin: Levél. In: Pompeji 4. pp. 11-35. (1997)

Horváth Emőke: A hatalom etikája a kora középkorban : a Cathwulf levél. In: Aetas, (12) 2. pp. 80-92. (1997)

Horváth Gábor: "Őseinket felhozád..." : A honfoglaló magyarság : kiállítási katalógus : szerk. Fodor István. In: Aetas, (12) 2. pp. 245-247. (1997)

Horváth P.: High-pressure metamorphism and P-T path of the metaliasic rocks in the borehole Komjáti-11, Bódva valley area, NE Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 151-163. (1997)

Horváth Viktor: Puzzle : regény-tervlexikon. In: Pompeji 4. pp. 66-77. (1997)

Horváth Bokor Rózsa: On two-step methods for stochastic differential equations. In: Acta cybernetica, (13) 2. pp. 197-207. (1997)

Horányi Özséb: A kommunikációról : szinopszis. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 29-38. (1997)

Howell Richard W.: /r/Z N the hood. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 121-125. (1997)

Husz Sándor: A Lyme-kór bőrgyógyászati vonatkozásai. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 62. (1997)

Hüse Lajos and Szathmáry László: Paleosociological concepts to the investigation of some social phenomena of pagan and christian periods. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 59-65. (1997)

Hőbe Judit: Szent Gellért és a könyvészet. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 147-152. (1997)

I

Imreh Balázs: On αi-products of nondeterministic tree automata. In: Acta cybernetica, (13) 1. pp. 41-54. (1997)

Ivanics Mária: Das neugefundene Altan Debter? : Textkritische Untersuchungen zum Däftär-i Cinggis nämä. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 127-137. (1997)

J

J. Nagy László: Cultiver la Méditerranée. In: Mediterrán tanulmányok, (7). pp. 5-11. (1997)

Jakab Katalin: Gyulladásos idegrendszeri megbetegedések : myastheniás krízis, Guillain-Barré-szindróma. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 136-137. (1997)

Jakab Katalin and Ungureán Aurélia: Mononeuron- és izombetegségek klinikuma, csoportosítása. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 90-92. (1997)

Jakab Sámuel: The geography of the Körös/Criş river system. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 37-45. (1997)

Jaksa Helga and Dobos Ilona: Egy folklórgyűjtő feljegyzései : Dobos Ilona: Egy folklórgyűjtő feljegyzései. Kozmosz könyvek, Budapest, 1984. 216 p. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 115-117. (1997)

Jancsák Csaba: Az Ohlenbusch-távirat : adalékok a varsói gettófelkelés történetéhez. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 136-145. (1997)

Jankauskas Rimantas and Urbanavičius Agnius: Paleodemography and population biology studies relating to the Marvele burial ground : 2nd-7th centuries AD. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 67-73. (1997)

Janáky Mária: A VEP-vizsgálatok klinikai jelentősége a sclerosis multiplex diagnózisában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 69-70. (1997)

Jayaram C. and Johnson E. W.: Dedekind lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 367-378. (1997)

Jelencsik Ilona: Cluster típusú fejfájás a SOTE Neurológia Klinika Fejfájás Ambulancia beteganyagán : Tapasztalatok a sumtriptannal. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 48-49. (1997)

Joubert Kálmán: Some demographic variables and body development indices in relation to child behaviour. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 211-216. (1997)

Jovović Mirjana and MacCluer Barbara D.: Composition operators on Dirichlet spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 229-247. (1997)

Juhász Antal: Einleitung. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). p. 6. (1997)

Juhász Antal: Előszó. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). p. 7. (1997)

Juhász Antal: Tázlár puszta benépesedése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 37-69. (1997)

Juhász Zsuzsanna: Az előzetes letartóztatás büntető eljárási és büntetés-végrehajtási reformjának szükségességéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 6. pp. 1-32. (1997)

Just Zsuzsanna and Finnegan Michael: Phenograms due to different set of non-metric traits. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 81-88. (1997)

Jáger Viktor and Szederkényi Tibor: Native copper occurrence in the Kozár-quarry of W-Mecsek Mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 119-121. (1997)

Jánosi László and Jánosi Mónika: Jánosi Mónika: Törvényalkotás a korai Árpád-korban. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 187-192. (1997)

Járdánházy Tamás: Sürgősségi és életveszélyes állapotok a neurológiában : általános szempontok. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 125-126. (1997)

Jász Attila: [Versek]. In: Pompeji 1. pp. 37-41. (1997)

Jónás Csaba: Feljegyzések. In: Pompeji 2-3. pp. 53-59. (1997)

Józsa László: The antiquity of osteoporosis. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 75-80. (1997)

Józsa Zoltán: A helyi és területi önkormányzatok szervezeti struktúrái és funkciói. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 5. pp. 1-44. (1997)

K

Kaczerowski Brigitte: Welche Rolle spielt Fiktionalität für Leserinnen von Liebesromanen? In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 110-122. (1997)

Kaltenbach Jenő: Legal status of minorities in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 7. pp. 1-39. (1997)

Karátson Endre: Szabad akarat. In: Pompeji 1. pp. 154-166. (1997)

Katzschmann Michael: Anmerkungen zu den Suffixfolgen des nganasanischen Verbs. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 125-147. (1997)

Kazanlár Emil Ámin: A bolygók számmisztikája a Kis Hercegben, a tarot kódjai alapján. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 51-53. (1997)

Kecskés Attila: Occurrence of amphibious bugs, water bugs and ground bugs in the catchment area of the Crişul Alb, Crişul Negru and Crişul Repede rivers. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 275-286. (1997)

Kedves Miklós: Experimental investigations on Hungarian Tertiary lignites I. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 56-63. (1997)

Kedves Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 7-9. (1997)

Kedves Miklós: Upper Cretaceous pollen grains from Egypt I. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 10-33. (1997)

Kedves Miklós: Études palynologiques des couches du Tertiaire inférieur de la Région Parisienne VII. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 34-43. (1997)

Kedves Miklós and Borbola Andrea: LM investigations of partially dissolved sclereids of Armeniaca vulgaris LAM. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 64-68. (1997)

Kedves Miklós and Gaudényi Szabina and Horváth Erika and Kalmár Ágnes and Mészáros Edit and Mészáros Regina and Szlávik Nóra: High temperature effect on the pollen grains of Platanus hybrida BROT. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 81-85. (1997)

Kedves Miklós and Kedves Loránd: Computer modelling of the quasi-crystalloid biopolymer structure III. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 100-105. (1997)

Kedves Miklós and Károssy Ágnes and Borbola Andrea: LM investigations of partially dissolved sporomorphs I. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 44-55. (1997)

Kedves Miklós and Kérossy Ágnes: X-ray effect on the LM morphology of some angiosperm pollen grains I. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 86-90. (1997)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád and Borbola Andrea: X-ray effect on the ultrastructure of the pollen grains of Ginkgo biloba L. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 91-99. (1997)

Kelecsényi Rita: Mythe et symbole : Georges-Olivier Châteaureynaud : Le Château de Verre. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 141-151. (1997)

Kincses Katalin: A soproni fürdők a kora újkorban. In: Aetas, (12) 1. pp. 17-48. (1997)

Kincses-Nagy Éva: Mongolian loanwords in Chagatay. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 139-145. (1997)

Kiss Andrea N. and Tóth Mária and Takács Mónika and Morvai Balázs and Wieszt Zoltán: Effects of copper-adsorption on the line-profile of first basal reflection of montmorillonite. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 25-36. (1997)

Kiss Csaba: Az epilepszia sebészeti kimenetelének értékelése az életminőség mérésének felhasználásával. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 42. (1997)

Kiss Ferenc: Gyermek és természet : a badacsonytördemici környezetvédő kisiskolások körében végzett munkám tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 71-75. (1997)

Kiss Gábor: "Blitzkrieg" az olajfák alatt. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 149-161. (1997)

Kiss Gábor: A három muskétás Egyiptomban. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 91-97. (1997)

Kiss Gábor and Kertész István: Kertész István: Magyar békeillúziók : 1945-1947. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 192-194. (1997)

Kiss Kond László: Száz éves a pedológia. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 100-106. (1997)

Kiyose Gisaburo N.: The collapse of palatal-velar harmony from Jurchen to Manchu. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 147-150. (1997)

Klivényi Péter: Akut paraplégia mint első shubtünet : esettanulmány. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 71-72. (1997)

Klivényi Péter: Az antiepileptikumok és az orális entikocipiensek : egy felmérés tapasztalatai. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 42-43. (1997)

Klivényi Péter: Beszámoló az I. Európai Epleptológiai Kongresszusról. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 29-30. (1997)

Klivényi Péter: Egy mitokondriális myopathiás eset ismertetése. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 105-106. (1997)

Klivényi Péter: Egyes redoxrendszerek a humán agyfolyadékban. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 85-86. (1997)

Klivényi Péter: Szöveti plazminogénaktivátor akut ischaemiás stroke-ban : folyóirat referálás. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 20. (1997)

Klivényi Péter: Újabb adatok a demyelinizáció pathomechanizmusához. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 72-74. (1997)

Klivényi Péter: A polimeráz láncreakció szerepe a Lyme-neuroborreliosis diagnózisában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 65-66. (1997)

Klivényi Péter and Vörös Erika: Wilson-kór : esettanulmány. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 104. (1997)

Kláben Gyula: Nógrád. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 35-37. (1997)

Kláben Gyula: A csehek és a sör. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 78-84. (1997)

Klâštornyj Sergej Grigor'evič: The Polovcian problem : the Central Asian aspect I. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 151-153. (1997)

Knyihár Erzsébet: Szerotonin agonista hatása a cerebralis dura mater CGRP-innervációjára és a caudalis trigeminusmag c-fos expressziójára kísérletes mmigrénmodellben. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 49-50. (1997)

Kochan Anita: HACCP Kézikönyv élelmiszeripari kis- és középvállalkozások számára. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 4. pp. 279-286. (1997)

Kocsis András and Kocsis S. Gábor: The relationship of correct occlusion and attrition in prehistoric and civilized man, on the basis of BEGG's occlusal theory. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 89-93. (1997)

Kocsis Józsefné: Pedagógusok hivatásszeretete és közérzete napjainkban. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 149-154. (1997)

Kocsis Józsefné: A táboroztatásra való felkészítés és annak néhány gyakorlati problémája. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 15-18. (1997)

Kocsis S. Gábor and Kocsis András: Supernumerary occlusal cusps. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 217-223. (1997)

Kohl István: The avifauna of the Criş/Körös rivers. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 367-379. (1997)

Koliha Jerry J. and Poon Pak Wai: On West and Stampfli decomposition of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 181-194. (1997)

Kolozsi László: Ha majd oly csöndes lesz ; Hiába ; Ideje van : [versek]. In: Pompeji 4. pp. 159-162. (1997)

Koltay Tibor: Az e-mail üzenetek pragmatikai jellemzőiről. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 91-97. (1997)

Koltay Tibor: Pinto, Maria, Gálvez, Carmen: Análisis documental de contenido. Procesamiento de információn : dokumentális tartalomelemzés információfeldolgozás ; T. A. van Dijk előszavával. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 230-234. (1997)

Komoly Sámuel: A sclerosis multiplex terápiája II. : béta-interferon. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 75-76. (1997)

Komáromy Attiláné: Beszámoló "Az új Élelmiszertörvény végrehajtásának tapasztalatai, valamint a "szívbarát" élelmiszerek kritérium-rendszere és tápérték-jelölése" témájú rendezvényről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 3. pp. 208-211. (1997)

Koppány György: The carbon cycle in the Earth-atmosphere system and the climate change. In: Acta climatologica, (31/a). pp. 7-15. (1997)

Kordos László: New records of hominoid research at Rudabánya. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 95-98. (1997)

Kordé Zoltán: Az országgyarapító Fülöp : Könyvek II. Fülöp uralkodásáról : John Baldwin : Philippe Auguste et son governement : Les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Âge ; Gérard Sivéry : Philippe Auguste. In: Aetas, (12) 2. pp. 230-232. (1997)

Kordé Zoltán: Gondolatok a székely eredetkérdésről. In: Aetas, (12) 2. pp. 7-31. (1997)

Korkmaz Zeynep: Bati dilleri ve Türk dili grameri üzerindeki etkileri. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 155-161. (1997)

Kosterkina Nadežda T.: Allgemeine Charakteristik der Erzählgattungen der Nganasanischen Folklore. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 149-156. (1997)

Kosterkina Nadežda T. and Nagy Beáta Boglárka and Sobanski Florian: Über die Tiere auf der Erde : ein nganasan ischen Märchen nebst Übersetzung und morphologischem Wörterverzeichnis. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 157-199. (1997)

Kosztolnyik J. Zoltán: Róma és a területi egyház küzdelme a közép Duna-medencében a 9. század folyamán. In: Aetas, (12) 2. pp. 212-221. (1997)

Koteczki István: Tévedések végjátéka : a "Bismarck" elsüllyesztése. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 146-149. (1997)

Koteczki István: A "móvári" sortűz. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 60-63. (1997)

Kovács Ágnes and Simonné Sarkadi Lívia and Mincsovics Emil: Biogén aminok meghatározása túlnyomásos rétegkromatográfiás módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 2. pp. 104-111. (1997)

Kovács György and Bommel Patrick van: Framework for generating object-oriented databases from conceptual specifications. In: Acta cybernetica, (13) 2. pp. 103-140. (1997)

Kovács Katalin: Aetas repertórium : 1985-1995. In: Aetas, (12) 4. pp. 97-190. (1997)

Kovács Katalin: La critique d'art, discours aux frontiéres de l'image et de la parole. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (17). pp. 27-38. (1997)

Kovács Katalin: Nagy Károly levelei Bártfay Lászlóhoz : 1831-1838. In: Aetas, (12) 4. pp. 63-86. (1997)

Kovács László: Hevesy György nyomában Sülysápon. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 159-161. (1997)

Kristó Gyula: A doktori képzésről - szegedi tapasztalatok alapján. In: Aetas, (12) 2. pp. 225-229. (1997)

Kristó Gyula: A magyar középkor oktatásának helyzete és feladatai a hazai felsőoktatási intézményekben. In: Aetas, (12) 2. pp. 222-224. (1997)

Kriveczkyné Molnár Katalin: Fogalmazástanítás művészetórákon. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 162-164. (1997)

Kriván Márta: Nem perifériás eredetű nystagmusok. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 10-11. (1997)

Kromeyer-Hauschild Katrin and Jaeger Uwe: Social factors and physical growth of school children in Jena. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 235-240. (1997)

Krstić Boško and Utasi Csilla: A Beringer-kastély : [részletek]. In: Pompeji 4. pp. 109-113. (1997)

Kubovics Imre and Bérczi Szaniszló and Ditrói-Puskás Zuard and Gál-Sólymos Kamilla and Nagy Béla and Szabó A.: Preliminary report of Kaposfüred a new iron meteorite from Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 111-117. (1997)

Kukorelly Endre: Hab. In: Pompeji 2-3. pp. 13-17. (1997)

Kunstár Csaba: "Mindig a forradalmárok vitték előre a világot, csak nem volt jó egy mártír családjában élni" : ha kérdezték, kivégzett bátyját inkább elhallgatta... In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 72-74. (1997)

Kunszt György and Borbély Béla: A Genealógia helye Nietzsche életművében és életrajzában. In: Pompeji 1. pp. 178-208. (1997)

Kuttler Wilhelm: Climate and air hygiene investigations for urban planning. In: Acta climatologica, (31/a). pp. 3-6. (1997)

Kákay Szabó O.: The main genetic types of spherules occurring in the rocks of Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 105-118. (1997)

Kákonyi Gellért: "Napi kérdésünk: Úgy jönnek, mintha mennének...?" : a szovjet külpolitikai és hadászati tevékenység az 1956-os magyar forradalom idején. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 45-60. (1997)

Kákonyi Gellért: Árva. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 19-20. (1997)

Kása Katalin: Koponyatrauma után fellépő dystonia : folyóirat-referálás. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 112. (1997)

Kása Katalin: Koponyatrauma után fellépő dystonia : folyóirat-referálás. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 112-113. (1997)

Kérchy László: Operators with regular norm-sequences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 571-605. (1997)

Kérchy László and Neerven Jan van: Polynomially bounded operators whose spectrum on the unit circle has measure zero. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 551-562. (1997)

Kóbor Jenő: Terápiarezisztens csecsemő- és gyermekkori epilepsziák. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 33-34. (1997)

Kósa Ferenc: Determination of body length and age of human foetuses and newborns on the basis of weights of limb bones. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 225-234. (1997)

Köble Csilla: Gondolatok Laurie Anderson művészetéről : Töredékes megjegyzések két performance-ról. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 107-112. (1997)

Körtvély Erika and Szeverényi Sándor: Az enyec gégezárhangokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 217-228. (1997)

Körtvély Erika: A mediális mint igei kategória az uráli nyelvekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 201-215. (1997)

Kőhalmi Katalin: Die Sonne und ihre Familie in der Mythologie der tungusischen Völker. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 381-389. (1997)

Kőhegyi Mihály: Ürményi Mihály szemleútja a bácskai német telepes községekben, 1786. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 9-17. (1997)

L

Lampe John R.: Gazdasági integráció vagy a Balkán elszigetelődése : Délkelet-Európa a 20. századot követően. In: Aetas, (12) 1. pp. 170-180. (1997)

Latzkovits Miklós: A Latzkovits történetei. In: Pompeji 2-3. pp. 40-46. (1997)

Leffelholc Eleonóra and B. Bodzsár Éva: Body composition and blood pressure of medical students. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 241-243. (1997)

Leonetti Georges and Dutour Olivier: The angle of Landzert (sphenoidal angle) as a possible new age estimator in forensic anthropology. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 245-249. (1997)

Leopold Christian: Butler groups and Lord groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 397-404. (1997)

Lepahin Valerij: Živopis' i ikonopis' v povesti Gogolâ "Portret" : po redakcii "Arabesok". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 49-84. (1997)

Linh Vu Hoang: Error estimates for the amplitude-phase method in the evaluation of radial wave functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 657-670. (1997)

Lotz Antal: Szent Gellért életének és halálának rövid ismertetése és kérdőjelei. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 9-16. (1997)

Lovas György A. and Dódony István: A structural study on szaibelyte from its type-locality (Rézbánya, Bihar mts., Rumania). In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 89-99. (1997)

Lukács Gábor: A mikroszkópos élelmiszervizsgálatok múltja, jelene, jövője. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 2. pp. 122-128. (1997)

Lukács Gábor: A méz pollenvizsgálatának alkalmazásáról és használhatóságáról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 3. pp. 198-207. (1997)

Lukács Béla and Bérczi Szaniszló: Some notes to the Permo Triassic climate implications from mammogenesis. In: Acta climatologica, (31/a). pp. 37-50. (1997)

Lányi Ernő: A Magyar Középponti Vasút és mozdonyai. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 38-46. (1997)

László Aranka and Endreffy Emőke and Raskó István: Geno- és fenotípus összefüggések elemzése Duchenne-Becker féle progresszív izomdystrophiában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 92. (1997)

Lásztity Radomir: Az EURO FOOD Chem-IX konferencia és a FECS FOOD CHEMISTRY Tagozat ülése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 4. pp. 298-300. (1997)

Lásztity Radomir: Beszámoló az "EURO-RESIDUE III." konferenciáról és a "Minőségbiztosítás az élelmiszervizsgáló laboratóriumokban" témájú nemzetközi szimpóziumról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 2. pp. 141-144. (1997)

Lásztity Radomir: A "Chemical Reactions in Foods III" nemzetközi szimpóziumon : új irányatok az élelmiszerkémiában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 1. pp. 46-51. (1997)

Légrádi László: A Kolhberg-féle just community iskolai alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 154-158. (1997)

Lőrinszky Ildikó: Du roman historique a l'histoire mythique. Salammbô, la transfiguration de l'Histoire. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (17). pp. 69-77. (1997)

M

M. Korchmáros Valéria: Ige vagy segédige? In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 109-123. (1997)

M. Tóth Tivadar: Diffusion controlled double corona reaction rim around kyanite in retrograded eclogite from the Swiss Central Alps. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 135-144. (1997)

M. Tóth Tivadar: Retrograded eclogite from the Kőrös complex (Eastern Hungary) : records of a two-phase metamorphic evolution in the Tisia composite terrane. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 51-64. (1997)

Majorosné Novák Beáta: Nyíri Antal munkássága : 1977-1996. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 5-6. (1997)

Makk Ferenc: Egy őstörténeti kézikönyv margójára. In: Aetas, (12) 2. pp. 161-188. (1997)

Makk Ferenc: Megjegyzések a Kalocsai Érsekség korai történetéhez. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 77-83. (1997)

Malajev Alibek Kažgali uly: Pazyryk : a method of deciphering ornament. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-163. (1997)

Malinowski Mario: La Córdoba de 1492 : una sociedad del tránsito. In: Mediterrán tanulmányok, (7). pp. 23-52. (1997)

Man Paul de and Fogarasi György: Az önéletrajz mint arcrongálás. In: Pompeji 2-3. pp. 93-107. (1997)

Markó Bálint: Contribution to the knowledge of the ant-fauna (Hymenoptera, Formicidae) of the Crişul Repede river valley. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 345-352. (1997)

Marosi György: Az akut cerebrovascularis kórképek intenzív belgyógyászati vonatkozásai. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 126-127. (1997)

Marossy Alfonz: Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 84-96. (1997)

Marrodán María Dolores: Some aspects of the reproductive behaviour of immigrant women in Spain. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 251-257. (1997)

Maróti Egon: Görög versenyek római háttérrel. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 66-67. (1997)

Mateescu Alexandru: CD grammar systems and trajectories. In: Acta cybernetica, (13) 2. pp. 141-157. (1997)

Mayer Péter: Elektrofiziológiai vizsgálatok izom- és motoneuron-betegségekben. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 93. (1997)

Mayer Péter and Dibó György: A SZOTE Neurológia "Neuromuscularis Ambulanciájának" tevékenysége. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 95. (1997)

McGlinchey Noel: A zseletin, a módosított keményítő és a tej zsírmentes szárazanyagainak kölcsönhatása hőkezelt joghurtokban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 2. pp. 134-140. (1997)

Medgyes Tamás: A Tanúság Hermeneutikája. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 73-105. (1997)

Mende Balázs Gusztáv: New data on the Avar Period population of the Vác region. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 99-106. (1997)

Merk Zsuzsa: Bukovinai székelyek a Délvidéken, 1941-1944. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 179-190. (1997)

Meserve Ruth I.: Western medical reports on Central Eurasia. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 179-193. (1997)

Miao Jie: Toeplitz Operators with bounded radial symbols on the harmonic Bergman space of the unit ball. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 639-645. (1997)

Mielniczuk Jan: Long and short-range dependent sums of infinite-order moving averages and regression estimation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 301-316. (1997)

Miklovicz Árpád: Tanulmányi séták a természetismeret órákon. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 49-54. (1997)

Mikola Tibor: Az uráli vokalizmus kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 243-255. (1997)

Mikola Tibor: Szer. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 125-127. (1997)

Millbacher Róbert: A maradék fölötti örvendezés művészete : az interpretatív filológiáról. In: Pompeji 2-3. pp. 181-188. (1997)

Mohapatra B. K. and Nayak B. R.: Tirodite from Gangpur Group of rocks, India. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 17-24. (1997)

Mokány Sándor: Szó- és szólásmagyarázatok. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 129-131. (1997)

Mokány Sándor: Szódarabok. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 77-87. (1997)

Molnár Pál: Az "Európai Minőségügyi Hét Magyarországon, 1997" élelmiszeripari rendezvényről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 4. pp. 257-265. (1997)

Molnár Pál: Az élelmiszerek minőségalakulása 1996-ban a hatósági minőségellenőrzés megállapításai alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 1. pp. 10-34. (1997)

Molnár Pál: Az élelmiszervegyészek tevékenységi területe. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 1. pp. 52-56. (1997)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XLII. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 1. pp. 5-9. (1997)

Molnár G. Attila: "Egész teherautónyi pufajkás jött értem..." : egy katonaorvos emlékei. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 68-71. (1997)

Molnár G. Attila: Szolnok nem kért az avantgard színházból. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 198-201. (1997)

Molnár Judit: A prolatívusz használata az uráli nyelvekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 257-275. (1997)

Molnár Zsolt and Bagi István and Kertész Éva: Vegetation and flora of the Hármas-Körös river (Hungary) with some historical remarks. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 81-101. (1997)

Monok István: A magyar művelődés és kereszténység : IV. Hungarológiai Kongresszus, Róma-Nápoly, 1996. szeptember 9-15 . In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 98-99. (1997)

Myawaki Junko: The Khoyid chief Amursana in the fall of the Dzungars : the importance of the Oyirad family trees discovered in Kazan : Junko Myawaki. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-195. (1997)

Málly Judit: Az adenozin-receptor szerepe Parkinson-kórban. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 110-111. (1997)

Mári Edit and Gogol' Nikolaj Vasil'evič and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič: Religiâ i iskusstvo v tvorčestve Gogolâ i Dostoevskogo. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 151-159. (1997)

Márton Alfréd: Szakralitás és hatalom a türköknél. In: Aetas, (12) 2. pp. 72-79. (1997)

Máté Hortenzia and Gogol' Nikolaj Vasil'evič and Bulgakov Mihail Afanas'evič: K voprosu ob izobraženii zla u Gogolâ i Bulgakova. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 140-144. (1997)

Mäkinen Erkki: On lexicographic enumeration of regular and context-free languages. In: Acta cybernetica, (13) 1. pp. 55-61. (1997)

Mészáros Edit: Az erza-mordvin - či képzős absztrakt főnevek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 229-242. (1997)

Mészáros János: Body composition and peak exercise haematology in adult males. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 259-264. (1997)

Mód László and Simon András: Szüret és szőlőfeldolgozás három avasi faluban. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 176-184. (1997)

Mód László and Simon András: A szőlő és a bor közösségi szerepe az avasi magyaroknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 319-331. (1997)

Móricz Ferenc and Németh Zoltán: A new characterization of regular summability (C, 1,1) of double series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 471-485. (1997)

Müllner András: Causes cancer : a dohányzás káros az egészségre. In: Pompeji 4. pp. 163-167. (1997)

N

Nagy Erzsébet: Borrelia burgdorferi jellemzése, laboratóriumi kimutatása. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 61-62. (1997)

Nagy Erzsébet: Ideal zrelogo russkogo sredneveko'â. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 167-178. (1997)

Nagy L. János: Baranyai Tiborné: Ludamus una. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 228-229. (1997)

Nagy L. János: A kis herceg magyar nyelvű "továbbírásai" : összefoglaló beszámoló három magyar könyvről. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 193-196. (1997)

Nagy László: Egyházszervezés-kori igehirdetés a XI. századi Magyarországon. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 160-168. (1997)

Nagy Tamás: "Vár állott, most kőhalom... " : lebontották a 115 éves bánhidai indóházat. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 47-48. (1997)

Nagy Tamás: A minőségi személyszállítás problémái a magyarországi vasutakon. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 21-33. (1997)

Nagy Tamás and Szaboky Zsolt: A vállalkozói szféra várkalauza : Szaboky Zsolt: A Kárpát-medence várai. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, h.és é. n. [1996]. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. p. 118. (1997)

Nagy Á. and Szólics Miklós: Az epilepsziás betegek gondozásának nehézségei néhány eset kapcsán. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 40. (1997)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A hollandok így csinálják. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 120-121. (1997)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Buer Jürgen van and Venter György: Jürgen [!van Buer!] von Pruer - Venter György : Tanárnak lenni : szerepelvárások, terhelés, coping-stratégiák : empirikus neveléstudományi kutatások német nyelvterületen : [Nyíregyháza, Stúdium, 1996]. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 92-93. (1997)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Micheller Magdolna: Micheller Magdolna : Tehetség és társadalom : Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor Főiskola, 1996. In: Módszertani közlemények, (37) 1. p. 38. (1997)

Novák Veronika: Bevezetés. In: Gildas: Britannia romlásáról 32. pp. 3-9. (1997)

Nugteren Hans: On the classification of the "peripheral" Mongolic languages. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 207-216. (1997)

Nyilas Károly and Göncziné Szabó Terézia: Data on the head sizes of young people in Nógrád County (Hungary). In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 265-269. (1997)

Nyulassy Ágnes: A szentkultusz kezdetei Magyarországon, különös tekintettel Szent Jakab kultuszára. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 97-108. (1997)

Németh Gábor: hátétépé/vévévé/német/hö. In: Pompeji 2-3. pp. 33-39. (1997)

Németh Judit: Bencések a Szent István korabeli Magyarországon. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 169-176. (1997)

Nógrádi Sándor: ATP-biolumineszcencia: egy lehetőség a higiénés gyorsellenőrzés és a HACCP program megvalósításához. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 2. pp. 129-133. (1997)

O

Oberwagner Christian: Überlegungen zu dem Begriff der Fiktionalität aus dem Blick Winkel der (Text)Linguistik. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 53-62. (1997)

Oberwagner Christian and Scholz Collin: Vorwort. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). p. 7. (1997)

Okada Hidehiro: Haslund's "Toregut Rarelro" deciphered. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 217-223. (1997)

Okada Susumu and Ricker Werner J.: Corrections to "Representation of complete Boolean algebras of projections as ranges of spectral measures". In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 689-693. (1997)

Okada Susumu and Ricker Werner J.: Representation of complete Boolean algebras of projections as ranges of spectral measures. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 209-227. (1997)

Oláh János and Pál József: Szemle. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 40-41. (1997)

Oláh János and Szent Ágoston and Vass József: Szent Ágoston vallomásai : Budapest, Szent István Diákkönyvtár, Szent István Társulat. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 177-178. (1997)

Oravecz Ferenc and Petz Dénes: On the eigenvalue distribution of some symmetric random matrices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 383-395. (1997)

Orbán Imre: Miért éppen Margit? : Álmos herceg kolostoralapításairól. In: Aetas, (12) 2. pp. 42-50. (1997)

Ormándi János: Keresztury és Illyés : a Magyar Népi Művelődési Intézet. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 36-37. (1997)

Oryzbaeva Bibijna: Kirghiz-Turkish linguistic contacts. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 225-227. (1997)

Ozsváth Ferencné: Ki mit tud József Attiláról : vetélkedő 7-8. osztályosok számára. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 170-173. (1997)

P

Palotayné Lengváry Judit: Tóth Árpád, a nevelő. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 136-138. (1997)

Pap Ildikó and Susa Éva and Józsa László: Mummies from the 18th-19th century Dominican Church of Vác, Hungary. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 107-112. (1997)

Pap Miklós and Szabó Györgyi and Göncziné Szabó Terézia: Trait variations in children as indicators : preliminary data of a research project. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 271-278. (1997)

Papp András: A láda. In: Pompeji 2-3. pp. 60-64. (1997)

Papp Gábor: On the mineral species first described from the Carpathian region. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 65-75. (1997)

Papp Sándor and Īnalcik Halil: Az oszmán hódítás török szemmel : beszélgetés Halil Īnalcik professzorral. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 164-170. (1997)

Pataki Virág: "Sculpterson propretombeau": trois poèmes commémoratifs de Mallarmé. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 125-140. (1997)

Penke Olga: Le rôle du dialogue philosophique dans la prose d'idées de György Bessenyei. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (17). pp. 15-25. (1997)

Pequeño Francisco Javier Rodríguez: Possible worlds : non mimetic credible fiction. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 41-51. (1997)

Pete István: A jelző mint kötelező mondatrész. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 133-138. (1997)

Petheő Attila and Duray Miklós: "Hogy milyen jövőnk lesz, az tőlünk is függ..." : beszélgetés Duray Miklóssal. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 162-164. (1997)

Petrovics István: In memoriam Boba Imre : Boba Imre : Morávia története új megvilágításban : kísérlet a középkori források újraértelmezésére. In: Aetas, (12) 2. pp. 233-241. (1997)

Petőfi Sándor János: Adalékok a kis herceg pszichológiai megközelítéséhez. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 45-49. (1997)

Petőfi Sándor János: Egy szöveg multidiszciplináris megközelítése : bevezetés. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 11-14. (1997)

Petőfi Sándor János: Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan : 1. Mondattan. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 220-224. (1997)

Petőfi Sándor János: Megjegyzések a szövegtani kutatáshoz és a szövegtan oktatásához. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 119-124. (1997)

Petőfi Sándor János: Szathmári István (szerk.): Hol tart ma a stilisztika : stíluselméleti tanulmányok. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 225-228. (1997)

Petőfi Sándor János: Utam a szemiotikai szövegtanhoz : 5. 1974-1975. A kotextuális szövegelmélet tulajdonságai vizsgálatának időszaka (II). In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 211-220. (1997)

Petőfi Sándor János: A nyelvészetekről. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 169-171. (1997)

Petőfi Sándor János and Békési Imre and Vass László: Szemiotikai szövegtan. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 291-304. (1997)

Petőfi Sándor János and Vass László: A kis herceg koreferenciális és makrokompozicionélis elemzéséhez. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 143-168. (1997)

Pluhár András: Generalized Harary games. In: Acta cybernetica, (13) 1. pp. 77-83. (1997)

Podmaniczky Szilárd: Elvetemült naplók (r.). In: Pompeji 2-3. pp. 47-52. (1997)

Polner Zoltán: Mentsétek meg lelkeinket. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. p. 44. (1997)

Porció Tibor: Preliminary notes on the Uigur and Tibetan versions of the Sitātapatrādhāraṇī. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 229-241. (1997)

Pozsgai István: Adalékok a középkori orthodox szertartáskönyvekhez a 22. számú (4.9.21. jelzet) Finnországi Prológtöredék alapján. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 177-182. (1997)

Prikidánovits Emese and Dibó György: A botulinum toxin alkalmazása az extrapyramidalis rendszer megbetegedéseiben : klinikai tapasztalatok : tanulmányút a Göttinegni Egyetemen. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 109-110. (1997)

Pungor Katalin: Kortikoszteroidok a sclerosis multiplex kezelésében. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 74-75. (1997)

Puskás János and Nowinszky László and Makra László: The joint influence of meteorological events for light-trap collecting of harmful insects. In: Acta climatologica, (31/a). pp. 17-25. (1997)

Pál Molnár Elemér: Composition of pyroxenes in hornblendites from the Northern part of the Ditro syenite massif. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 123-130. (1997)

Páles Zsolt and Zeidan Vera: On the representation of certain bilinear forms on C(T) and L∞(T). In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 497-511. (1997)

Pálfi György and Panuel M. and Molnár Erika: Paleoradiologic study of a 17th century case of treponematosis (Nyárlőrinc, Hungary). In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 113-122. (1997)

Pándi Eszter: A szegedi vasút és Trianon. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 34-40. (1997)

Pápai Júlia: Adolescent growth of trunk measurements in athletic boys. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 279-285. (1997)

Pápay László: Varieties of sulphur in low-rank Hungarian coals. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 65-72. (1997)

Pávics László: A nukleáris medicina vizsgálatainak szerepe az epilepszia diagnosztikájában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 27-28. (1997)

Póda Bernadett: Szent László megjelenítése a középkori szövegekben és dallamokban. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 192-203. (1997)

Pósfai György and Borbély Béla: Friss Cipó-történetek. In: Pompeji 1. pp. 42-54. (1997)

Pöder Elfriede: Die psychoanalytische Herausforderung des Fiktionalitätsprinzips. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 139-150. (1997)

Q

Quanlong Wang: On optimal Lebesgue function type sum. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 487-495. (1997)

R

Ransmayr Christoph and Bombitz Attila: A világ kitalálása. In: Pompeji 4. pp. 62-65. (1997)

Raucsik Béla: Stable isotopic composition of the Komló calcareous marl formation ("Spotted Marl" s. Str.), Mecsek mountains. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 95-109. (1997)

Rimaszombati Károly: Bevezetés. In: Vikingek az Angolszász Krónikában 31. pp. 3-18. (1997)

Roos Martin: Recent developments in Western Yugur. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 255-267. (1997)

Roubaud Jacques and Szigeti Csaba and Borbély Béla: A nagy londoni tűzvész : elbeszélés beszúrásokkal és leágazásokkal : részlet. In: Pompeji 1. pp. 26-36. (1997)

Rozgonyi Tiborné: A matematikai tehetség. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 106-112. (1997)

Rozgonyiné Molnár Emma: Dr. Dobcsányi Ferenc főszerkesztő 70. születésnapjára. In: Módszertani közlemények, (37) 5. pp. 3-4. (1997)

Rozgonyiné Molnár Emma and Virágné Horváth Erzsébet: Virágné Horváth Erzsébet : Stilisztika a gyakorlatban : Békéscsaba, Kőrösi Csoma Sándor Föiskola, 1996. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 88-90. (1997)

Rudisch Tibor: A tenziós fejfájás differenciáldiagnosztikája és pszichoterápiája. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 55. (1997)

Ruicanescu Adrian: Contribution to the diving beetles and whirligig beetles study (Coleoptera: Dytiscoidea, Gyrinoidea). In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 287-293. (1997)

Rusch Gebhard: Fiktionalisierung als Element von Medienhandlungsstrategien. In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 123-138. (1997)

Rybatzki Volker: Die Tonuquq-Inschrift. ISBN 963 0481 881 1, (1997)

Rybatzki Volker: Einige Hilfsmittel zur Identifikation und Datierung mittelmongolischer ziviler Dokumente. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 269-293. (1997)

Rácz Endre: A Magyar Élelmiszerkönyv helye és szerepe a magyar élelmiszerszabályozás új rendszerében. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 3. pp. 173-184. (1997)

Révész Béla: A proletárdiktatúra ideológiai funkciójának kriminalizálása : ideológia - politika - jog Magyarországon az ötvenes években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 8. pp. 1-143. (1997)

Róna-Tas András: The migration of the Hungarians and their settlement in the Carpathian Basin. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 243-253. (1997)

Rónay László: A kis herceg írója és fordítója. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 179-184. (1997)

S

Sadiq Basha S. and Veeramani P.: Best proximity pairs and best approximations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 289-300. (1997)

Saitô Yoshio: Graphic variation in the Mongolian text of Muqaddimat al- Adab : what word-medial final allographs imply. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 295-304. (1997)

Saly Noémi: Az öreg kétfedeles, plusz holdsütés. In: Pompeji 4. pp. 143-146. (1997)

Saly Noémi: Jószágosdi. In: Pompeji 4. pp. 136-142. (1997)

Saly Noémi: Vasárnapi kalauz. In: Pompeji 4. pp. 147-148. (1997)

Sas Katalin: Az akut cerebrovascularis kórképek intenzív neurológiai vonatkozása. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 127-129. (1997)

Schmidt Gábor: Jákob rehabilitációja. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 4-5. (1997)

Schmidt Gábor: Pápai tévedhetetlenség és mariológia. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 4-8. (1997)

Scholz Collin: Erfordern fiktionale Texte eine fiktionale Semantik? In: Literaturwissenschaft als Wissenschaft über Fiktionalität : [az 1996. febr. 15-16-án Szegeden, Kanyó Zoltán emlékére rendezett konferencia szerkesztett anyaga], (10). pp. 63-91. (1997)

Sebők András: HACCP és GMP - élelmiszerbiztonsági menedzsment rendszerek gyakorlati megvalósítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 4. pp. 287-290. (1997)

Sennyey Pongrácz: A Duna-medence korai középkori történelme frank források szemszögéből : Richard Bowlus : Franks, Moravians, and Magyars : the struggle for the Middle Danube, 788-907. In: Aetas, (12) 1. pp. 181-184. (1997)

Seres Erika: Liquorfehérje-analízis sclerosis multiplexben. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 84-85. (1997)

Seres Erika and Bencsik Krisztina and Vécsei László: Liquoranalízis sclerosis multiplexben. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 70-71. (1997)

Shi Ying Guang: On an extremal problem concerning interpolation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 99-106. (1997)

Shi Zhongrui: Denting points and drop properties in Orlicz spaces equipped with Orlicz norm. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 513-532. (1997)

Shin Yamada: The law of the support of the A-bomb survivor. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 12. pp. 1-12. (1997)

Signoli Michel and Leonetti Georges and Dutour Olivier: The great plague of Marseilles (1720-1722) : new anthropological data. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 123-133. (1997)

Siket Zoltán: 1956 októbere Makón. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 64-67. (1997)

Siket Zoltán: A magyarországi nazarénusokról. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 25-31. (1997)

Simon Péter and Weisz Ferenc: Paley type inequalities for Vilenkin-Fourier coefficients. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 107-124. (1997)

Simoncsics Péter: Nyíl, dárda, dob : négy szölkup találós kérdés samanisztikus vonatkozásai. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 139-142. (1997)

Sipos Gáborné: A HACCP módszer oktatásának és alkalmazásának tapasztalatai Magyarországon. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 4. pp. 291-297. (1997)

Sipos János: Similar musical structures in Turkish, Mongolian, Tungus and Hungarian folk music. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 305-316. (1997)

Skhiri Haïkel: Structure of semi-Fredholm operators with fixed nullity. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 607-622. (1997)

Sokolânskij Mark and Gogol' Nikolaj Vasil'evič: Ob istorizme Gogolâ : po povesti "Taras Bul'ba". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 108-122. (1997)

Solymosi Bálint: Disznótorzók: '79/'96 : [versek]. In: Pompeji 2-3. pp. 7-12. (1997)

Sosík Petr: On hybrid connectionist-symbolic models. In: Acta cybernetica, (13) 2. pp. 159-172. (1997)

Stachowski Marek: Bemerkungen zu Zahlwörtern sowie Datums- und Altersangaben im Dolganischen und Jakutischen. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 317-339. (1997)

Stankó György: Nyilasok a parlamentben. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 100-124. (1997)

Stary Giovanni: Eine mandschurische Beschreibung der Ungarn und ihrer Nachbarn aus dem 18. Jahrhundert. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-341. (1997)

Stipta István: A pénzügyi közigazgatási bíráskodás hazai előtörténete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 9. pp. 1-34. (1997)

Sulyok Hedvig: Magyar szentek és mártírok a kijevi kereszténység hajnalán. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 69-76. (1997)

Susanne Charles: Foreword. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 5-6. (1997)

Susanne Charles and Vercauteren Martin: Focus on physical and sexual maturation: the case of Belgium. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 287-297. (1997)

Suskovics Csilla: Data on the biological development of girls in Somogy County : preliminary study. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 299-305. (1997)

Syphone Hongmany: Szent István és az indokínai keresztény misszió. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 187-191. (1997)

Sz. Kőrösi Ilona: Falu a pusztában : Orgovány - Orgovány benépesülése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 71-107. (1997)

Szabados Cs.: Petrogenesis of trachyandesite and trachyte rocks in the Mórágy hill, South Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 37-50. (1997)

Szabados Éva: Otoneutológiai vizsgálatok lehetőségei a szédülés diagnosztikájában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 11-12. (1997)

Szabó Gy. B.: Results of mineral exploration in Kárpátalja (Carpathian Ukraine) region. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 101-104. (1997)

Szabó Ferenc: A kis herceg bölcsessége. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 39-44. (1997)

Szabó Györgyi and Pap Miklós: Physical development and obesity in children in the Bódva valley. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 307-314. (1997)

Szabó Gábor: Egy fiktív személy (f)eltüntetése. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 61-71. (1997)

Szabó József: Nyíri Antal mint tudós és pedagógus. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 143-150. (1997)

Szabó László: Characteristically simple algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 51-70. (1997)

Szabó László: Tájátalakítás és a kultúra egységesülése. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 191-205. (1997)

Szabó Pál Csaba: Vasutasok a századelő Magyarországán. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 49-62. (1997)

Szabó Zoltán: Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg : stilisztikai elemzés szövegtani alapon. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 109-117. (1997)

Szakáll Sándor and Földvári Mária and Papp Gábor and Kovács-Pálffy Péter and Kovács Árpád: Secondary sulphate minerals from Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 7-63. (1997)

Szakáll Sándor: Minerals from Hungary, state of the art in 1996. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 77-88. (1997)

Szalai Gábor and Tóth Ágnes and Lásztity Radomir and Salgó András: DNS meghatározásán alapuló technikák az élelmiszer-minőségellenőrzésben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 2. pp. 97-103. (1997)

Szalai Mónika: Magyarország vidéki egyesületi könyvtárai a századfordulón : a Magyar Minerva mint forrás. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 6-25. (1997)

Szalma Natália: K voprosu o prototipah u Gogolâ : "Ivan Fedorovič Špon'ka i ego tetuška". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 26-40. (1997)

Szathmári István: Ha kérdezed, milyen. In: Pompeji 1. pp. 55-62. (1997)

Szathmári István: A "Sportszombat" nyelvéről és stílusáról. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 151-158. (1997)

Szathmáry László: Interpretation of 10th-11th century populations in the Northern part of the region East of the Tisza on the basis of representative samples. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 135-143. (1997)

Szederkényi Tibor: Sándor Koch 1896-1983. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). p. 5. (1997)

Szegfű László: Szent Gellért világképéről. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 57-68. (1997)

Szeljak György: Curación eidentidad : algunos aspectos de los ritos de los nahuas en la Huasteca Hidalguanse. In: Acta hispanica, (2). pp. 29-41. (1997)

Szeléndi Gábor: Az erkölcsi nevelés és a NAT. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 3-5. (1997)

Szemán Attila: Bányászkapánk becsülete. In: Aetas, (12) 1. pp. 5-16. (1997)

Szerényi Mária: Néhány gondolat a Toldi tanításáról. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 19-20. (1997)

Szigeti Csaba: Lectures : Jacques Roubaud olvassa Szentkuthy Miklóst? In: Pompeji 1. pp. 7-25. (1997)

Szikossy Ildikó and Bernert Zsolt and Pap Ildikó: Anthropological investigation of the 18th-19th century ossuary of the Dominican Church at Vác, Hungary : preliminary report. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 145-150. (1997)

Szilágyi Katalin and Szathmáry László and Guba Zsuzsanna: Correlation system of head mesurements and their indices. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 321-325. (1997)

Szobor Albert: Tolperison a sclerosis multiplex tüneti kezelésében. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 81-82. (1997)

Szok Délia: Az antiepileptikumok és az endokrin rendszer kapcsolata. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 37-38. (1997)

Szok Délia: Funkcionális képalkotó eljárások epilepsziában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 25-27. (1997)

Szondi Ildikó: Wohnungspolitik in Ungarn in den 1990er Jahren. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 10. pp. 1-20. (1997)

Szupera Zoltán: Az antiepileptikumok alkalmazásának stratégiája. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 36-37. (1997)

Szupera Zoltán: Elektrofiziológiai vizsgálómódszerek epilepsziában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 23-25. (1997)

Szupera Zoltán: Sürgősségi ellátás epilepsziás kórképekben. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 132-134. (1997)

Szupera Zoltán: A terápiarezisztens epilepsziák epidemiológiaája és biológiai alapjai. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 32-33. (1997)

Szántó Richárd: A királyi hatalom isteni eredete a nyugati politikai gondolkodásban az 5-8. században : a királyi hatalom legitimációjának főbb teóriái. In: Aetas, (12) 2. pp. 137-160. (1997)

Szántó Richárd: A középkori Skandinávia enciklopédiája : Medieval Scandinavia : an encyclopedia : ed. Phillip Pulsiano. In: Aetas, (12) 4. pp. 87-91. (1997)

Szávai János: Antoine de Saint-Exupéry és A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 173-178. (1997)

Szécsényi P. Tibor: A magyar mondatszerkezet leírása HPSG keretben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 89-116. (1997)

Széni Katalin: Egy fikcionált női szerző : Parti Nagy Lajos : Sárbogárdi Jolán: a test angyala. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 39-60. (1997)

Szíjártó Imre: Másfél óra a videoklipről. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 33-35. (1997)

Szító András: Macrozoobenthos biomass in the back-waters with different water supply. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 221-229. (1997)

Szító András: The crude oil pollution effect on the macrozoobenthos in the river Barcău/Berettyó. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 231-241. (1997)

Szító András and Mózes Katalin: The Oligochaeta and the Chironomid fauna as pollution indicators in the Criş/Körös river system. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 165-194. (1997)

Szűcs Judit: Egy csongrádi mézeskalácsos záloglási és becslési jegyzőkönyve : (forrásközlés és elemzés). In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 104-114. (1997)

Szűcs Judit: "Eleven kis falu..." : Jászszentlászló betelepüléséről, történetéről és társadalmáról. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 109-128. (1997)

Szűcs László: 10th century (Age of the Hungarian Conquest) craniological analogies of the 10th-11th century population of the Ibrány-Esbó Halom cemetery. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 151-156. (1997)

Sárkány-Kiss Endre and Ponta Michaela and Fodor Alpár and Telcean Ilie: Bioaccumulation of certain heavy metals by fish populations in the Criş/Körös rivers. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 327-334. (1997)

Sárkány-Kiss Endre: Structure and aspects of dynamic of the unionid associations of the Crişul Alb/Fehér-Körös river at Ineu. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 203-207. (1997)

Sárkány-Kiss Endre and Bolos Florina and Nagy Eszter: Freshwater molluscs from the Criş/Körös rivers. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 195-202. (1997)

Sárkány-Kiss Endre and Fodor Alpár and Ponta Michaela: Bioaccumulation of certain heavy metals by unionidae molluscs in Criş/Körös rivers. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 209-219. (1997)

Sárkány-Kiss Endre and Galdean Nicolae and Mihailescu Nicolae: Description of the sampling sites along the rivers in the Criş/Körös basin. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 7-14. (1997)

Sárkány-Kiss Endre and Macalik Kunigunda: Ecological condition and the recommended Red List of the Criş/Körös river system. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 381-395. (1997)

Sárközi Réka: Középkori királyavatási ordók. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 183-186. (1997)

T

T. Horváth Ágnes: Adalékok a korai magyar vonatkozású levelezéshez. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 30-48. (1997)

T. Horváth Ágnes: Labdázó püspökök az ókor alkonyán. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 68-72. (1997)

Tajti János: Tüdőcarcinoma agyi metasztázisa clusterszerű fejfájással. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 50-51. (1997)

Tajti János and Szok Délia and Vécsei László: A cluster-fejfájás : pathomechanizmus, klinikai tünetek, terápia. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 47-48. (1997)

Tajti János and Szok Délia and Vécsei László: A tenziós fejfájás pathomechanizmusa és klinikuma. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 51-52. (1997)

Takács Gábor: Fizikai feladatok szakköre. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 30-32. (1997)

Takács Gábor: Folytonos mennyiségek szakaszolásával kapcsolatos matematikai problémák. In: Módszertani közlemények, (37) 3. pp. 122-125. (1997)

Takács Gábor: Számok a mindennapi életben. In: Módszertani közlemények, (37) 2. pp. 67-71. (1997)

Takács Mária: A környezetvédelmi nevelés egy élményszerű módja. In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 28-30. (1997)

Takács Mária: A tanulás tanításának tapasztalatai egy községi általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (37) 4. pp. 147-149. (1997)

Takáts Annamária: Neuroprotektív kezelés lehetőségei Parkinson-kórban. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 120-121. (1997)

Tamás Kinga: Film és irodalom : egy szemiotikai alapú komparatív módszer vázlata. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 3-37. (1997)

Tarnai Tamás: Ore minerals from the key section of the Baksa Complex (W. Baranya Hills, Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 119-133. (1997)

Taube Erika: Warum erzählen Erzähler manchmal nicht? : Vom Erzählen und seiner Beziehung zum Numinosen. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 351-363. (1997)

Temesvári János and Hoschke Ágoston: Glükóztartalom enzimes meghatározása kísérleti mintákban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 1. pp. 35-45. (1997)

Thoroczkay Gábor: Az európai és magyarországi városok korai históriája - intézménytörténeti látószögből : Ladányi Erzsébet : Az önkormányzat intézményei és elméleti alapvetése az európai és hazai városfejlődés korai szakaszában. In: Aetas, (12) 2. pp. 253-265. (1997)

Tingfu Wang and Baoxiang Wang and Liang Zhao: On weakly (weakly*) exposed points of Orlicz sequence spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 533-550. (1997)

Tryjarski Edward: The unity or multiplicity of runic scripts : an account of the attempt to isolate a South Yenisei alphabet. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 365-374. (1997)

Tudomány Attila: Bálnák és vadászaik. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 171-175. (1997)

Tudomány Attila: A Karib-tengeri kalózvilág - az Antillák gyarmatosítása. In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 119-126. (1997)

Tárczy Miklós: Autonóm idegrendszeri zavarok és kezelésük Parkinson-kórban. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 120. (1997)

Tóth Anita: High temperature effect on the pollen grains of Pseudotsuga menziesii (MiRB.) FRANCO. In: Plant cell biology and development, (8). pp. 76-80. (1997)

Tóth Ferenc: Egy udvar története : Philip Mansel : The court of France : 1789-1830. In: Aetas, (12) 4. pp. 92-96. (1997)

Tóth Ferenc: Un hongrois qui a sauvé l'Empire ottoman. In: Mediterrán tanulmányok, (7). pp. 53-68. (1997)

Tóth Gábor and Baranyai Marietta: Study of physique in thyroid patients. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 327-331. (1997)

Tóth Ildikó: "Hol vagy István király?". In: Aetas, (12) 2. pp. 248-250. (1997)

Tóth Sándor László: "Lélekben, szellemileg megmaradtam magyar származású európainak" : beszélgetés Kosztolnyik Zoltán történésszel. In: Aetas, (12) 2. pp. 198-211. (1997)

Türkmen Fikret: Anadolu mizahinda bazi Iran ve Arap kökenli mizah tipleri. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 375-380. (1997)

U

Unger János: Városklimatológia - Szeged városklímája. In: Acta climatologica, (31/b). 0-69. (1997)

Ungureán Aurélia: Huntington-chorea. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 116-117. (1997)

Ungureán Aurélia: A fiatalkori stroke. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 16-17. (1997)

Ungureán Aurélia and Záborszki Annamária and Vécsei László: A Parkinson-kór terápiája. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 108-109. (1997)

Usmanova Emma: Woman's headdress and its semiotic status in ancient Eurasian cultures. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-391. (1997)

Utasi Csilla and Krstić Boško: Kastély, árnyék : Boško Krstić: A Beringer-kastély című regényéről. In: Pompeji 4. pp. 106-108. (1997)

V

Vajda Mihály: A „kívüliség" felé. In: Pompeji 1. pp. 167-177. (1997)

Vajtai István: A Lyme-kór pathológiája. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 64-65. (1997)

Vajtai István and Varga Zsuzsanna: Az izom- és motoneuron betegségek pathológiája. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 93-94. (1997)

Varga Emese: Sur une tradition renouvelée: l'aventure de la réflexivité. In: Irodalomelméleti és történeti tanulmányok Szegedről I., (2). pp. 113-124. (1997)

Varga Magdolna: Szent Gellért a mai magyar irodalomban : a Gellért-regények kompozíciójáról. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 120-128. (1997)

Varga Péter: A praetori jog mint a jog gyors és hatékony fejlesztésének eszköze. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (52) 11. pp. 1-9. (1997)

Vass László: Bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 10. pp. 235-275. (1997)

Vaszil György: Various communications in PC grammar systems. In: Acta cybernetica, (13) 2. pp. 173-196. (1997)

Vecsernyés Ildikó: Van-e az erza-mordvinban -iks melléknéviigenév-képző? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 277-282. (1997)

Velcsov Mártonné: A nam kötőszó latin eredetéről. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 173-177. (1997)

Vernikov Boris M. and Volkov Mikhail V.: Permutability of fully invariant congruences on relatively free semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 437-461. (1997)

Veszprémy László: Egy történeti rejtély nyomában : Kristó Gyula : A székelyek eredete. In: Aetas, (12) 2. pp. 242-244. (1997)

Viczián István and Deé Nagy Anikó: Domokos Teleki, der erste Präsident der Societal für die Gesammte Mineralogie zu Jena. In: Acta mineralogica-petrographica, (38). pp. 165-173. (1997)

Vinogradov Igor' and Gogol' Nikolaj Vasil'evič and Karamzin Nikolaj Mihajlovič: N. V. Gogol' - čitatel' "Istorii gosudarstva Rossijskogo" N. M. Karamzina : k postanovke problemy. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 123-139. (1997)

Virágné Horváth Erzsébet and Nanszákné Cserfalvi Ilona and Micheller Magdolna: Érzékenység és/vagy érzéketlenség? In: Módszertani közlemények, (37) 1. pp. 41-42. (1997)

Voropaev Vladimir and Gogol' Nikolaj Vasil'evič: Gogol' i ego okruženie : materialy i biografii. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (22). pp. 85-107. (1997)

Váradi Péter: Az alacsony molekulatömegű heparinok szerepe az akut ischaemiás stroke kezelésében : folyóirat referálás. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 18-19. (1997)

Váradi Péter: A myasthenia gravis differenciál diagnosztikai problémái egy 41 éves beteg esetének kapcsán. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 103-104. (1997)

Várkuti-Weibel János: Liliom vagy pálmaág? : milyen Szent Gellért tanítványa, Árpád-házi Imre herceg? In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 49-56. (1997)

Vécsei László: Az epilepszia terápiája, 1997. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 35-36. (1997)

Vécsei László: Cluster típusú fejfájás. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 47. (1997)

Vécsei László: Epilepszia 1994. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 23. (1997)

Vécsei László: Extrapyramidalis megbetegedések : 1996. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 113. (1997)

Vécsei László: Extrapyramidalis megbetegedések : 1996. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 118-119. (1997)

Vécsei László: Extrapyramidális megbetegedések : 1995. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 106. (1997)

Vécsei László: Izom és mononeuron betegségek : 1995. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 89. (1997)

Vécsei László: Lyme-kór és idegrendszeri szövődményei : 1994. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 61. (1997)

Vécsei László: Neuromuscularis megbetegedések : 1996. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 95. (1997)

Vécsei László: Sclerosis multiplex : 1996. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 80. (1997)

Vécsei László: Stroke terápia, 1996. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 15. (1997)

Vécsei László: Szédülés, 1995. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 9. (1997)

Vécsei László: Sürgősség és intenzív neurológia : 1995. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 125. (1997)

Vécsei László: Tenziós típusú fejfájás : 1996. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 51. (1997)

Vécsei László: Terápia rezisztens epilepszia: 1995. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 31. (1997)

Vécsei László: A sclerosis multiplex diagnózisa és terápiája : 1995. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 67. (1997)

Völgyesi Orsolya: A kormányzat álláspontja az operátumok napirendre tűzésének kérdéséről : 1830-1832. In: Aetas, (12) 4. pp. 45-62. (1997)

Vörös Erika: Az MR vizsgálat szerepe a cerebralis fehérállományi elváltozások differenciáldiagnosztikájában. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 69. (1997)

Vörös Erika: A neuroborreliosis radiológiai vonatkozásai. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 64. (1997)

W

Walravens Hartmut: New material on the portraits of meritorious officers of the Qianlong campaigns. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 1-401. (1997)

Walter Hubert: Studies on the variability of genetic markers in the Bodrogkoz area, North-east Hungary. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 333-339. (1997)

Wiesenberger Alfred: A gyümölcslé-ipar Európai Minőségellenőrző Rendszere (EQCS). In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 4. pp. 266-278. (1997)

Wojtilla Gyula: Királyság és szakralitás a kora középkori Indiában. In: Aetas, (12) 2. pp. 32-41. (1997)

Woliński Artur: Partial elementary logic. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 3-49. (1997)

Wordsworth William and Fogarasi György: Esszék sírfeliratokról I—III : I. esszé. In: Pompeji 2-3. pp. 68-92. (1997)

Wright David Curtis: The death of Chinggis Khan in Mongolian, Chinese, Persian, and European sources. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 425-433. (1997)

Wójtowicz Ewa and Gładykowska-Rzeczycka Judyta: Environment, pregnancy duration and body mass of newborns. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 341-348. (1997)

Z

Z. Kovács Zoltán and Kemény Zsigmond: Kora romantikus irónia, Kemény Zsigmond, későromantikus allegória : a Férj és nő és az öncsalás románca. In: Pompeji 2-3. pp. 189-211. (1997)

Zalai Anita: Szent Gellért és a korabeli keresztény világ. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 109-119. (1997)

Zalai Anita and Németh Ferenc: Egy szemtanú visszaemlékezései. In: Belvedere Meridionale, (9) 3-6. pp. 201-203. (1997)

Zeke Gyula: Halálfüzér. In: Pompeji 1. pp. 64-78. (1997)

Zentai Zsolt: Szent Gellért a jó lelkipásztor ismérveiről. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 134-138. (1997)

Zhang Li-Xin: A law of the iterated logarithm for geometrically weighted series of B-valued random variables. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 3-4. pp. 671-688. (1997)

Zieme Peter: Alkoholische Getränke bei den alten Türken. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 435-445. (1997)

Zilahi Mariann: Âzykovoe novovvedenie li v tatarskom âzyke? In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 447-457. (1997)

Zilahi Tibor: "Ez a tragédia és következményei sokkoltak bennünket" : beszélgetés John Lampe amerikai történésszel. In: Aetas, (12) 1. pp. 162-169. (1997)

Zimonyi István: The concept of nomadic polity in the Hungarian chapter of Constantine Porphyrogenitus' De administrando imperio. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 459-471. (1997)

Ziza Oksana Andreevna: Estimates of the rate of summability of orthogonal series by methods of the class {(φ,λ)}. In: Acta scientiarum mathematicarum, (63) 1-2. pp. 125-151. (1997)

Zoffmann Zsuzsanna K.: A contribution to the question of the biological continuity of the prehistoric populations in the eastern parts of the Carpathian Basin : penrose analysis of anthropological series from cemeteries of the Maros-Perjámos Culture. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 157-162. (1997)

Zombori István: "A tanárképző főiskola egy kicsit más". In: Belvedere Meridionale, (9) 1-2. pp. 16-18. (1997)

Zsarnóczay Gabriella: Foszfatázaktivitás meghatározás nemzetközi körtesztjének értékelése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 3. pp. 185-197. (1997)

Zsigri Gyula: Orrhangúszabályok. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (38). pp. 117-123. (1997)

Zsigri Gyula: Posztalveoláris összeolvadás. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 179-186. (1997)

Zsolnay László and Borbély Béla: Egy császár titkos önéletrajza. In: Pompeji 1. pp. 89-92. (1997)

Zsuga Katalin: Long-term Zooplankton investigations in the Hungarian section of the Körös catchment area. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 153-164. (1997)

Zsuga Katalin: The ecological condition of the Criş/Körös catchment area on the basis of planktonic fauna. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 135-152. (1997)

Záborszki Annamária: Bizmutmérgezés okozta szubakut progresszív encephalopathia. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). p. 115. (1997)

Záborszki Annamária: Szédüléses betegek a neurológiai gyakorlatban. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 9-10. (1997)

Á

Ábrahám György: Belgyógyászati eredetű szédülések. In: SZOTE Neurológia Továbbképző Programja : 1994-1996, (1). pp. 12-14. (1997)

Ács Tibor: A keresztény erények Szent Gellért szerint. In: Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (11). pp. 139-146. (1997)

Ádám Anikó: Chateaubriand et les genres littéraires. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (17). pp. 39-49. (1997)

Ádám Péter: Chateaubriand arboriculteur. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (17). pp. 63-68. (1997)

É

Éry Kinga: Infant mortality patterns in osteoarcheological samples. In: Acta biologica, (42) 1-4. pp. 25-29. (1997)

Ö

Ö. Kovács József: A zsidóság 19. századi migrációja és társadalmi mobilitása Duna-Tisza közi minták alapján. In: Migráció és település a Duna-Tisza közén = Migration und Besiedlung auf dem Donau-Theiß-Zwischen-Stromland 2., (1). pp. 159-177. (1997)

Örsi Ferenc and Sarudi Imre and Lassú Istvánné: Különböző állatfajok májának megkülönböztetése ásványi összetétel alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (43) 2. pp. 112-121. (1997)

Ú

Újvárosi Lujza: Study on the Trichoptera fauna in the Romanian section of the river Crişul Alb catchment area. In: The Cris/Körös rivers' valleys : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river system and its environment 2. pp. 295-299. (1997)

This list was generated on 2024. június 18. 05:48:15 CEST.