Items where Year is 1968

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 314.

A

Agócs Margit: Investigations on the electrode potential of sulfide ores. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 61-72. (1968)

Alexits György: On the characterization of classes of functions by their best linear approximation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 107-114. (1968)

Anderle Ádám: Der Spanische Absolutismus in der Ungarischen Geschichtsliteratur des XIX. und XX. Jahrhunderts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (28). pp. 29-36. (1968)

Andó Mihály and Mucsi Mihály: Angaben zur Entwicklungsgeschichte der Sedimente des ausklingenden Pleistozäns und Holozänen Alters im Lande südöstlich der Theiss (Ungarn). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 17-38. (1968)

Antalffy György: Le concept de la souveraineté dans la théorie générale de l'État et du droit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 8. pp. 1-27. (1968)

Apjok József and Bartók Mihály and Karahanov R. A. and Kovács Kálmán: Himiâ 1,3-bifunkcional'nyh sistem 5. : Issledovanie prevraŝenij dioksana-1,3, 2-metildiosana-1,3 i 2,2-dimetildioksana-1,3na katalizatore Rt/T s primeneniem mikroreaktornoj tehniki. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 99-104. (1968)

Arató Ferenc: Számvetés a kötelező népoktatás centenáriumán! In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 205-206. (1968)

Avasi Béla: A hangközök és az anhemiton pentaton rendszerek. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 311-317. (1968)

Avram Stefania: Contribution a l'étude des opilionides de la zone inondable de la Tisa entre les kilometres fluviaux 698-744. In: Tiscia 4. pp. 111-125. (1968)

B

Baksa József: Egyéni bánásmód a 2-4. összevont osztályközösségben. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 127-129. (1968)

Baksa József: A politechnikai képzés a szocialista ember nevelésének eszköze. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 50-53. (1968)

Balaguri E. A.: Kárpát-Ukrajna késő bronzkori emlékei. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 141-150. (1968)

Ballai Antalné: Előkészületek az Élővilág tanításához a folyamatosság jegyében. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 241-244. (1968)

Ballai Antalné and Vargha László: „Afrika lakossága" az általános iskola 7. osztályában. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 115-119. (1968)

Balázs József: A bűnügyi statisztika elméletének első felmerülése és kialakulása a statisztikai tudományban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 2. pp. 1-22. (1968)

Barbarious : Dialógus az vizsgáról : avagy káros panaszkodás amaz indexkőhöz kínlzolt lelkek sanyarú állapotjáról. In: Bölcsész 1. pp. 7-8. (1968)

Bartók Mihály and Zalotai Lajos: Investigations in the field of diols and cyclic ethers 28. : Study or Vapour-Phase Transformation of Propanediol-1,3 on Raney-Typ e Catalysts. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 39-45. (1968)

Bencze Ferenc: A természet világa és az emberi munka : témakör olvasás anyagából év végi összefoglalás : 4. osztály. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 157-159. (1968)

Bene Kálmán: Könyvszemle : a kentaur nyúlcipőben : gondolatok Updike 2 regényéről. In: Bölcsész 1. p. 14. (1968)

Benkő László: Az írói szótár elméleti kérdései. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-76. (1968)

Bereczki Sándor: A tanárképző főiskolák tantervei (1947-1967). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 165-191. (1968)

Berens Hubert and Westphal Ursula: A Cauchy problem for a generalized wave equation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 93-106. (1968)

Bernáth Béláné: A tanulók helyesírási készségének fejlesztése orosz órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 33-36. (1968)

Birtalan István and Sinka Antalné: A tanulók önállóságának fokozása az általános iskola 8. osztályában a „Mondatrend" című nyelvtani tanítási egység feldolgozásával. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 307-310. (1968)

Bodnár Ferenc: A nyelvtani jelentés értelme. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 63-68. (1968)

Bodrogközy György: Results of investigations of an experiment aiming at the development of biological defence and productivity of grass associations on the Tisza dam, in the environment of Szeged. In: Tiscia 4. pp. 37-52. (1968)

Bognár János and Krámli András: Operators of the form C*C in indefinite inner product spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 19-29. (1968)

Borbás Endréné: Jelentéstan : összefoglalás az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 159-162. (1968)

Borsodi István: Az írásbeli szorzás ismétlése új összefüggések keresésével. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 263-265. (1968)

Borsodi István: Az összeadás tanításának egy érdekes problémája. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 124-125. (1968)

Borsodi István: Az összeadás és szorzás kapcsolata ismétlő-rendszerező órán. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 143-145. (1968)

Borsodi István: Egy módszertani hiba a mértani alapfogalmak tanításánál. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 126-127. (1968)

Borsodi István: Gondolkodási hibák megelőzése és javítása az alsó tagozatos számtantanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 98-103. (1968)

Borsodi István: Mi így dolgozunk egyenlőtlen mennyiségekkel. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 129-130. (1968)

Boty Endréné: Ady Endre : összefoglalás. 8. osztály. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 168-172. (1968)

Boyd David W.: The spectrum of the Cesáro operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 31-34. (1968)

Bukatevič Nazarij Ivanovič: Slavânskoe âzykoznanie v odesskom (b. novorossijskom) universitete. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 3-8. (1968)

Bába Károly: Két tiszai kősarkanytú állatközössége. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 77-85. (1968)

Bálint Béla: Vizsgálatok a reológiai tulajdonságok és szabad aminosavak meghatározására a kubai sajtgyártásban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 190-198. (1968)

Bálint Erzsébet and Hevesi János: Quenching of photoluminescence of liquid solutions. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 77-84. (1968)

Bátyai Jenő and Nové László: Gyümölcspálinkák cianidtartalmának közvetlen merkurimetriás meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 176-182. (1968)

Békési Imre: A szófajváltoztató képzés lehetőségeinek elméleti vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-49. (1968)

C

Cs. Nagy István: Az alsó tagozati költeménytárgyalás esztétikai-módszertani problémái. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 207-211. (1968)

Csaba Károlyné and Tóth Gáborné: Módszertani megjegyzések „Jugoszlávia éghajlata, növényzete és vízrajza (5. osztály)" című anyag tanításához. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 109-115. (1968)

Cserháti Tibor: Tejtompítás ellenőrzése differenciál spektrofotometria segítségével. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 6. pp. 289-291. (1968)

Csillik László: A tanév végi ismétlés-rendszerezés problémái az 5. osztály történelemtanításában. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 173-180. (1968)

Csoknya Mária: Data to the knowledge of innervation of the bird's digestive tract. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 57-63. (1968)

Csoma Vilmos: A gondolkodás és az önállóság fejlesztése az olvasástanulás kezdetén. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 211-218. (1968)

D

Da Silva José-Gentil: Le monde hispanique entre la magnifique stabilite et les grands espoirs : histoire, économie, recherche. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (28). pp. 3-13. (1968)

Dauns John and Hofmann Karl Heinrich: Nilpotent groups and automorphisms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 225-246. (1968)

Davis Chandler: The shell of a Hilbert-space operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 69-86. (1968)

Deli István: Gondolatok olvasás közben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 281-282. (1968)

Dorán Istvánné: A módszertani közlemények bibliográfiája 1961-1968. (1968)

Dorán Istvánné: A módszertani közlemények bibliográfiája : 1961-1968. In: Módszertani közlemények. 0-58. (1968)

Douglas Roy George and Pearcy Carl: A characterization of thin operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 295-297. (1968)

Drien Károly: A honvédelmi nevelőmunka elvi és gyakorlati problémái a tanárképző főiskolákon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 193-204. (1968)

Duba Gyuláné: A levél tanítása az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 221-226. (1968)

Durucz István and Nyitrai Józsefné: Az élővilág és a műszaki ismeretek és gyakorlatok tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása a VIII. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 301-306. (1968)

Dworschák Ernő and Erdélyi Lajosné: Kísérlet gyümölcslevek és dzsemek hőkezeltségének jellemzésére hidroximetilfunfurol-tartalmuk alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 121-129. (1968)

E

Edelényi Miklós: Élőcsíraszám meghatározása 2, 3, 5-trifenil-tetrazólium-klorid (TTC) redukciója alapján tankpezsgőgyártási folyamatnál. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 6. pp. 292-299. (1968)

Erdélyi Lászlóné: Munkahelyekről, foglalkozásokról tanultak ismétlése : tanév végi összefoglaló óravázlat 2. osztályos olvasásból. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 150-152. (1968)

Erdős János: Tanév végi munka a 6. osztályos ének-zene órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 181-187. (1968)

Erhardt Imre: Javaslatok a hetedik osztályos közelítő számítások tanításához. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 103-108. (1968)

F

Farkas Gyula and Lipták Pál: Anthropologische Auswertung des Frühbronzezeitlichen. Gräberfeldes bei Battonya. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (12). pp. 53-64. (1968)

Ferencz Magdolna: Vorstudium über die vertikale verteilung des zoobenthos der Theiss. In: Tiscia 4. pp. 53-58. (1968)

Ferenczi Imre: Adatok a Mátyás-mondakörhöz. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 11-27. (1968)

Foguel Shaul R.: Convergence of random products of Markov transition functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 35-38. (1968)

Forgách Géza: Cselekvés és gondolkodtatás [!,] tekintettel az alapfokú kémia tanításában alkalmazott munkalapokra. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 227-233. (1968)

Forgách Géza and Kárpáti László and Szereday Éva and Becker Istvánné and Borszéki Sándorné: Szemle. In: Módszertani közlemények, (8) 4. p. 268. (1968)

Frank Oszkár: Debussy-prelűdök elemzése 1. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 319-326. (1968)

Fábián Zoltán: Az olvasás-gyakorlás tantárgypedagógiai problémáiról. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 95-98. (1968)

Fábián Zoltán: Az olvasási gyakorlatok megválasztásáról. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 146-149. (1968)

Fábián Zoltán: A követő olvasás képző hatásairól. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 258-260. (1968)

Függ Tiborné: Egy fotoszakkör munkaterve és tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 249-250. (1968)

Függ Tiborné: Pályakezdésem örömei - gondjai. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 318-319. (1968)

Füle Sándor: Új feladatunk - a honvédelmi nevelés. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 271-274. (1968)

G

Gallé László: Die quantitativen relationen der epiphyton- und epixyl-flechtenarten and den überschwemmungsgebieten der Theiss. In: Tiscia 4. pp. 21-35. (1968)

Gallé László and Gausz János: Data for knowledge th entomology of the Upper-Tisza district : (Orthopteroidea and Formicoidea). In: Tiscia 4. pp. 83-101. (1968)

Gaszner Istvánné and Várnai Zseni: Május 1. témáinak feldolgozása az 1-4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 77-84. (1968)

Gazdapusztai A.: Das bronzezeitliche Gräberfeld von Battonya : tafeln I-VIII. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (12). pp. 5-37. (1968)

Gazdapusztai Gyula: Einige Probleme des Gräberfeldes bei Battonya und der Bronzezeit in Südostungarn. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (12). pp. 39-51. (1968)

Gazsó István: Az inverzió programozott oktatása a tanárképző főiskolán. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 205-216. (1968)

Gaál Endre: Adatok Szeged 1859-1860. évi történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (30). pp. 21-38. (1968)

Gehér László: On a theorem of L. Takács. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 163-165. (1968)

Geréb György: Kimerülés, figyelmetlenség és monotónia. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 217-225. (1968)

Geréb György and Kiss Ferenc: Tanárjelöltek alkalmassági vizsgálatának néhány pszichológiai kérdése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 227-239. (1968)

Geréb György and Szabó Zoltán: Adalékok a boldogságnak mint élményforrásnak fejlődéslélektani vizsgálatához (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 241-260. (1968)

Gombay Lajos and Kispéter József and Láng János: Über die Photoleitfähigkeit von polykristallinem Selen mir Brom-Zusatz. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 21-26. (1968)

Grasselly Gyula: On the phosphorus-bearing mineral of the manganese oxide deposits of Eplény and Úrkút. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 73-83. (1968)

Grasselly Gyula and Hetényi Magdolna: Adsorption properties of some manganese oxides : preliminary report. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 85-98. (1968)

Gulya Károly: Acta Historica : Tomus XXXI. - A magyarországi rutén kérdés 1910-1914 között. (1968)

Gulya Károly: A magyarországi rutén kérdés 1910-1914 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (31). pp. 1-21. (1968)

Gulácsy Éva: Környezetismeret : ipari és mezőgazdasági munka. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 2-3. (1968)

Gyönös Károly: Élelmiszeripari készítmények alakulása a nyersanyag minőségének függvényében. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 37-45. (1968)

Gál Ilona Emma: Biológiailag aktív kapszicidin kimutatása és meghatározása paprikában agardiffúziós módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5. pp. 219-224. (1968)

Gál Ilona Emma and Vajda Ödön: Fitoncidek szerepe élelmiszerek tartósításában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 3-12. (1968)

Gáti László and Szalma István: Determination of nanosecond radiative lifetimes of fluorescence in solutions with the aid of a phase fluormeter. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 3-12. (1968)

H

H. Tóth Imre: Fleksiâ - u mestnogo padeža suŝestvitel'nyh mužskogoroda i drevnepskovskih pamâtnikah. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 9-12. (1968)

Hajdú Péter: Finnugor őstörténet - finnugor régészet. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 5-10. (1968)

Halmos Paul Richard: Quasitriangular operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 283-293. (1968)

Havasi Zoltán: Tudománypolitikánk és könyvtárpolitikánk forradalmi öröksége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (7) 1. pp. 1-26. (1968)

Hegedűs András: Az esztétikai és pszichológiai szemlélet érvényesítése az irodalmi alkotások elemzésében : szempontok a Pál utcai fiúk és az Egri csillagok feldolgozásához az V. és a VI. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 296-300. (1968)

Hegedűs András: Gyermekkönyvek az iskolában : néhány gondolat a gyermekkönyv szerepéről az iskolai munkában. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 120-124. (1968)

Hegyi András: Realitások : a KISZ-munka helyzete karunkon. In: Bölcsész 1. p. 6. (1968)

Hoffmann Ottó: Az ige a beszédben és a fogalmazásban : egy differenciált foglalkozású nyelvtani gyakorló óra az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 324-328. (1968)

Holbrook John A. R.: On the power-bounded operators of Sz.-Nagy and Foiaş. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 299-310. (1968)

Holý Ján: Niekol'ko myšlienok o syntaktickej transformácii. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 77-86. (1968)

Horváth Andor: In memoriam prof. dr. Gabriel Kolosváry. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 3-4. (1968)

Horváth Dezsőné and Lux Ibolya: Felkészülés az úttörő életre. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 92-95. (1968)

Horváth Károly: A magyar felvilágosult klasszicista dráma helye a műfaj kelet-európai fejlődésében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 17-26. (1968)

Horváth Károly: A magyar felvilágosult klasszicista dráma helye a műfaj kelet-európai fejlődésében. (1968)

Horváth Mária and Lontai Imre: Change of pigment content, protein content and that of the ribonuclease enzyme activity in intact plants and isolated barley leaves. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 47-55. (1968)

Horváth Róbert: Magda Pál (1770-1841) a statisztikus és társadalomtudós. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 3. pp. 1-26. (1968)

Héderné Kozák Róza: Lenin "Állam és forradalom" című munkájának értelmezése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (9). pp. 3-26. (1968)

I

Ilia Mihály: Juhász Gyula Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életrajzának kiadástörténete. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 27-36. (1968)

Ilia Mihály: Juhász Gyula Tömörkény-kultusza és Tömörkény-életrajzának kiadástörténete. (1968)

Inczefi Géza: Földrajzi nevek összehasonlító tipológiai vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 87-97. (1968)

Inczefi Géza: A névsűrűség a települések határában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 99-108. (1968)

Istrǎtescu Vasile Ion: A remark on a class of power-bounded operators in Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 311-312. (1968)

Ivanics János: A Tisza hullámterén termesztett kukorica fajták trágyázási kísérleteinek tapasztalatai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 87-92. (1968)

J

Jakucs László: Offene Fragen der morphogenetischen Deutung nach Plateauniveaus des Karstformschatzes der Nord-Borsoder Karstes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 3-15. (1968)

Jankó Istvánné: Népköltészet témakörének év végi összefoglaló órája a 3. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 152-156. (1968)

Jozaf Milan: Niekoľko poznatkov zo striedania róznorodej a jednotvárnej činnosti žiakov a jej vplyvu na ich práceschopnosṫ vo vyučovani : čiastkové výsledky výskumu. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 261-275. (1968)

Juhász János: The physicogeographycal landscape types of the sand wood Steppe of Csévharaszt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 75-93. (1968)

Juhász Miklós: A comparative histological examination of the leaf epidermis of some Solanum species. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 5-9. (1968)

Jármai Éva: A jellemzés tanítása. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 187-192. (1968)

K

K. P.: A szociális segélyek kérdéséhez. In: Bölcsész 1. p. 13. (1968)

Kacskovics Miklós and Schumann Róbert: Kloridion meghatározása különböző élelmiszerek vizsgálatánál potenciometrikus titrálással. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 183-189. (1968)

Kalmár Lajosné: A művészi torna oktatásának módszere az általános iskolai testnevelésben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 329-331. (1968)

Karpov A. S.: Puti razvitiâ stihotvornogo èpoha v sovetskoj poèzii 20-yh godov. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 28-34. (1968)

Karácsonyi Imre and Marosvári József: Az úttörő tanulságos és szép élete. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 84-89. (1968)

Kaufman R.: A problem on lacunary series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 313-316. (1968)

Kedves Miklós and Endrédi Lajos: Palynological investigations in the strataof "Buda marl" with plant remains. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 11-18. (1968)

Kedves Miklós and Király Emőke: A. propos des régions paléophytogéographiques du Crétacé et du Paléogène, d'après les données palynologiques I. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 19-28. (1968)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 3-16. (1968)

Keserű Bálint: Újfalvi Imre és a magyar későreneszánsz. (1968)

Ketskeméty István and Kozma László: Further data on the determination of fluorescence decay time on the base of neporent's modified relation. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 75-76. (1968)

Kiseleva N. P.: K perevodu odnogo stihotvoreniâ Èndre Adi na russkij âzyk. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 37-42. (1968)

Kiss István: Vízfeltöréses ("forrásos") talajfelületek vizsgálata a Dél-Alföld szikes területein, különös tekintettel a mikrovegetáció tömegprodukciós kialakulására. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-38. (1968)

Kiss István: A botrydiopsis tömegprodukciós előfordulásai a Dél-Alföldön. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 63-76. (1968)

Kiss István: Ősgyep-maradvány az orosházi Nagytatársáncon. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-61. (1968)

Kisvárdai Károly: Russkij âzyk rubežom : új orosz nyelvű metodikai folyóirat orosz nyelvtanárok számára. In: Módszertani közlemények, (8) 3. p. 204. (1968)

Koc S. and Süli Árpád: The effect of alcohol vapours on slow changes of surface conductivity of germanium. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 85-88. (1968)

Kolosváry Gábor: Neueste Angaben über die Balaniden-Fauna des Pontokaspimediterraneums. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 65-74. (1968)

Kolosváry Gábor: Weitere Konstitutionsstudien an Balanus improvises Darwin aus der Ostsee. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 75-79. (1968)

Kolosváry Gábor: Über die 16 Jährige geschichte unserer zoologischen inundationsgebietforschungen im Theisstal. In: Tiscia 4. pp. 139-143. (1968)

Kolosváry Gábor: Über die bryozoen der oberen Theiss vom 716 bis 740. Fluss-Kilometer. In: Tiscia 4. pp. 79-81. (1968)

Koltay-Kastner Jenő and Vico Giovanni Battista and Benedek Nándor: Vico Carafa-életrajza. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta germanica et romanica 3. pp. 3-39. (1968)

Komlóssy Ákos: Állás, állás, állás.... In: Bölcsész 1. pp. 8-9. (1968)

Kosztjaskin E. G. and Ogorodnikov I. T. and Boltjanszkij V. G. and Fokina Z: Nemzetközi Szemle : az országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 133-135. (1968)

Kottász József: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1967. évi kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 1-2. (1968)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei II. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 45-51. (1968)

Kovács Sándor Iván and Kulcsár Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei II. (1968)

Kováts Zoltán: Az első részletes szegedi népszámlálás (1869) és a korösszetételben bekövetkezett változás 1960-ig. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 151-163. (1968)

Krajkó Gyula: Einige prinzipielle und praktische Fragen der Rayonierung Ungarns. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 39-60. (1968)

Kátai Imre: On a classification of primes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 207-212. (1968)

Kátai Imre: On oscillation of the number of primes in an arithmetical progression. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 271-282. (1968)

Kátai Imre: On the sum : Σdd(f(n)). In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 199-206. (1968)

Körtvélyessy László and Ferenczy Istvánné and Wéber Péter: Szalai István: A biológia és a haladás I. : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 194. oldal ; Szalatnai Rezső: Magyar írók nyomában, Móra Könyvkiadó, 1967. ; Széchy Éva: A közösségi nevelés útjai a középiskolában : [könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 74-76. (1968)

Kühne Rolf: Minimaxprinzipe für stark gedämpfte Scharen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 39-68. (1968)

L

Labádi Gizella: Tudod-e. In: Bölcsész 1. pp. 15-16. (1968)

Leeuwen Leonard C. A. van: Square extensions of finite rings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 247-260. (1968)

Leindler László: On summability of Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 147-162. (1968)

Lindner Károly and Grau Ana Imperatori: Egyes klórozott szénhidrogének és foszfátészter növényvédőszerek változása paradicsomon, trópusi körülmények között. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 6. pp. 281-288. (1968)

Litkei Katalin: A betűelemekkel végezhető manipulációk írásórán. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 260-261. (1968)

Lotterhof Edit: Anthropological investigation of the skeletal material of a cemetery at Baja-Pető from the XI—XVI centuries. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 81-89. (1968)

László Ferenc A. and Kovács Kálmán: Role of pituitary stalk in water metabolism and regulation of acth-adrenocortical system. (1968)

M

Magi János: A helyesírás gyakorlása orosz órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 70-71. (1968)

Marián Miklós: Uferschwalbenkolonien (Riparia Riparia L.) bei den mittel- und unterlaufen der Tisza (Die Uferschwalben des Theisstales I.). In: Tiscia 4. pp. 127-138. (1968)

Martonyi János: La protection du citoyen dans les procédures administratives. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 1. pp. 1-39. (1968)

Matolcsi János: Untersuchung des Tierknochenmaterials des frühbronzezeitlichen Gräberfeldes bei Battonya. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (12). pp. 65-74. (1968)

Megyesi László and Pollák György: Über die Struktur der Hauptidealhalbgruppen : I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 261-270. (1968)

Meleg József: A tanító szava : nevelési esettanulmány. In: Módszertani közlemények, (8) 4. p. 254. (1968)

Mezősi József: Potassium metasomatism in the neighbourhood of Mátraszentistván (W-Mátra mountains). In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 99-107. (1968)

Miklovicz András: Az élelmiszeripari szabványosítás korszerű elvei és gyakorlata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 29-35. (1968)

Miklósvári Sándor: Hol tart a mi pedagógiánk? In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 1-2. (1968)

Miklósvári Sándor and Drews U. and Lompscher F. and Thiem W. and Beswick N. W. and Bradfield D. L. and Clark J. R. and Subin N. and Dockhorn M. and Lompscher J. and Butscher H. and Imbert A. and Sacher W. and Zöchbauer F. and Salade D. and Buxton J.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 251-253. (1968)

Miklósvári Sándor and Kudrjavcey T. V. and Zabotin V. V. and Sztrezikozin V. and Fulchignomi E. and Boborükin A. and Sztepanov A. and Mcmullen T. and Drefenstedt E. and Kaestner E. and Tost Ruddigkeit R. and Dorst W.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 200-202. (1968)

Miklósvári Sándor and Logvinov I. I. and Protapopova A. and Szkatkin M. N. and Uszpenszkij V. and Jackson B. and Berezowski E. and Goodman and Dumitrescu and Sztoljar A. A. and Rosina J. and Proprentner K.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 72-73. (1968)

Miklósvári Sándor and Newsome J. and Jean G. and Zelenkov V. and Bühler U. and Danilova É. and Hollenbach G. and Pietsch G. and Mahlah E. Sz.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 320-323. (1968)

Mikola Tibor: Kritikai visszapillantás. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 29-37. (1968)

Moeller J. W.: The inner function in Rota's model. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 87-90. (1968)

Mogyoródi József: On mixing sequences of σ-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 187-197. (1968)

Moholi Károly: Az állattenyésztés eredményessége és az árutermelés gazdaságföldrajzi vonatkozásai Csongrád megyében a II. ötéves terv (1961-1965) időszakában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-121. (1968)

Moldvai Rezső: Kumisz és savanyútej készítmények. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5. pp. 266-269. (1968)

Molnár Erzsébet and Szilli Márta: A lisztek amilolites állapotának meghatározása Hagberg-féle készülékkel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 101-111. (1968)

Molnár Pál and Rodler Imre: Tetrametil - tiuram - diszulfid hatóanyagú csávázószerek maradékának szemikvantitatív meghatározása vékonyréteg kromatográfiás módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 133-138. (1968)

Molnár Béla: Tectonic control of sedimentation in the Upper Pannonian section of a borehole at Macs Great Hungarian Plain, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 109-119. (1968)

Molnár Erika: On the relationship between the degree of oxidation of manganese oxidehydrate precipitates and the conditions of their precipitation. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 121-126. (1968)

Molnár Józsefné: [Mezőgazdasági munka] : [a mezőgazdasági dolgozók munkája] : [a gépek szerepe a mezőgazdasági munkában]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 12-18. (1968)

Morvay József and Nikolašev Velimir and Karády Sándor and Szontágh Ferenc: Spectrophotometric determination of derivatives of thiobarbituric acid. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 55-59. (1968)

Moór Arthur: Objektentheoretische Untersuchungen über die kovarianten Ableitungen in allgemeinen Linienelementräumen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 177-186. (1968)

Muszty László: „Motivált" előkészítés a nyelvtan tanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 193-199. (1968)

Muszty László: A „motivált" előkészítés szerepe az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 56-70. (1968)

Márvány János: Die unbetonten und nebentonigen Präfixe der deutschen Mundarten im Völgység und Hegyhát : (historische lautgeographie). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta germanica et romanica 3. pp. 41-65. (1968)

Mérei Gyula: Elszász-Lotharingia Németországhoz csatolása 1870-1871-ben és a magyar közvélemény. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (30). pp. 3-20. (1968)

Mészáros Ferenc: Az alsó tagozati mozgásos játékokban fellelhető oktatási-nevelési lehetőségek. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 257-258. (1968)

Mészáros Lajos and Schöbel György: Anwendung von Quecksilberdampfreaktoren bei katalytischen Oxidationsprozessen : L. Mészáros und Gy. Schöbel. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 61-69. (1968)

Mészáros Lajos and Schöbel Györgyné Gilde Anna-Mária: Verwendung von Furfurol 10 : katalytische Verwendung zerstäubter Metallschmelzen. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 117-125. (1968)

Mészáros Lajos and Schöbel Györgyné Gilde Anna-Mária: Verwendung von Furfurol 11. : eaktoren zur Herstellung von Furan und Pyrophoren Metallen in der heterogenen Dampfphase. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 127-137. (1968)

Móricz Ferenc: Inequalities and theorems concerning strongly multiplicative systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 115-136. (1968)

Móricz Ferenc and Tandori Károly: On a problem of summability of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 331-351. (1968)

Müller József: Filozófiai rovatunk. In: Bölcsész 1. p. 16. (1968)

N

Nagy Antal: A tanárjelöltek és a vallásos világnézet. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-19. (1968)

Nagy Károly: A kormány elismerése a mai nemzetközi jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 4. pp. 1-91. (1968)

Nagy László: The employer's liability for damage caused within the scope of employment on the Hungarian labour law. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 10. pp. 1-144. (1968)

Nagy Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, V. : a tapasztalt benzoid-kinoid egyensúly mennyiségi vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 123-130. (1968)

Nagy Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében fellépő oldószerhatásról, VI. : adatok a nezoid-kinoid egyensúly helyzetét befolyásoló sóhatás értelmezéséhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 131-135. (1968)

Nagyné Krajkó Erzsébet: Kísérlet az anyag kémiai mozgásformájának körülhatárolására. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (9). pp. 27-41. (1968)

Novák Ervin Károly and Kevei Ferenc and Oláh Béla and Zsolt János: Investigations on theoligosaccharide decomposition by Pichia wickerhamii (van der Walt ) van Rij. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 41-46. (1968)

Nyíri Antal and Mikola Tibor: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 81-83. (1968)

Nyíri Antal: A romlik, rongál és rokonaik eredetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 47-52. (1968)

Németh István and Takács Lajosné: Az úttörők tanulságos és szép élete egy úttörőraj foglalkozásán való részvétel tapasztalatai alapján : előkészület a próbákra, táborozásra, sport és játék. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 89-92. (1968)

P

Papp Ignác: A demokrácia elméleti és gyakorlati kérdései a termelőszervezetekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 5. pp. 1-134. (1968)

Pauli Péterné and Horváth György: A Valorigráf, lisztminősítő műszer megbízhatósági vizsgálatairól. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 6. pp. 312-322. (1968)

Peetre Jaak: On interpolation functions : II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 91-92. (1968)

Pete István: Kategoriâ otčuždaemosti i neotčuždaemosti v grammatičeskom stroe russkogo âzyka. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 21-27. (1968)

Petró Ottóné: C-vitamin gyors meghatározása élelmiszerekben rétegkromatográfiás úton I. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5. pp. 234-241. (1968)

Pintér Imre and Krámer Magda and Kleeberg János: Vékonyréteg kromatográfiás eljárás egyes kozmetikai festékek egymás mellett történő kimutatására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 169-175. (1968)

Pál László György: On general multiplication of infinite series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 3-4. pp. 317-330. (1968)

Pálffy Zoltán: A vizuális nevelés algoritmusairól. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 289-295. (1968)

Pálmai Katalin: A hivatástudatról. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 141-142. (1968)

Pálmai Kálmán: Tanárok és tanítványok. In: Módszertani közlemények, (8) 5. p. 269. (1968)

Pásztor Emil: Hogyan taníthatnánk eredményesebben a hangtant? In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 331-333. (1968)

Pécsiné Donáth Éva: Some contributions to the knowledge of zeolites. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 127-141. (1968)

R

Rauscher Ádám and Hackl Lajos and Horváth József and Márta Ferenc: Electrochemical studies on the inhibition of the corrosion of iron and steel in metalhydrogen sulphide-water ternary systems 1. : investigation of the applicability of passivator-type inhibitors. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 89-98. (1968)

Ravasz László: A kitüntető árumegjelölések új formája. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 199-202. (1968)

Rezk Malak R. and Horváth Imre: Studies on the Light Sensitivity of Plantago major L. Seeds III. The Effect of Light Colour and Intensity. In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 19-33. (1968)

Riesz Béla: A tevékenység belső síkjának vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 218-221. (1968)

Ruszoly József: A választási bíráskodás Magyarországon a két nemzetgyűlés idején : 1920-1926. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 6. pp. 1-47. (1968)

Rácz János: Üzemi bizottságok harca az infláció ellen a stabilizációért. In: Tudományos szocializmus, (6). pp. 3-47. (1968)

Révész Béla and Mészáros István and Márkus István and Kántor Zsuzsa and Riesz Béla and Rozsnyai Istvánné and Révész Béla and Kovács István and Függ Tiborné and Kériné Sós Júlia and Fónay Tibor and Durkó Mátyás and Waldmann József and Tóth József and Erdei Mihály and Bihari J. and Tyihonov A. N. and Hajzer Lajos and Zimin V. I. and Muszty László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 334-340. (1968)

Rózsa Éva: A pedagógiai szociológia a gyakorló pedagógus munkájában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (12). pp. 21-31. (1968)

S

Saharia G. S. and Sharma B. R.: Studies in the cycloheptane series 6 : synthesis of spiro (6.2) nonane-1.2-and spiro (6.3) decane-1.3-dicarboxylic acids. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 109-116. (1968)

Sarudi Imre: Ivóvizek nitráttartalmának súlyszerinti meghatározása a nitronmódszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 47-50. (1968)

Sarudi Imre and Siska Elemér: Ivóvizek szulfáttartalmának módosított gravimetriás meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 139-142. (1968)

Sarudi Imre and Siska Elemér: Presszó-kávéitalok tartalmasságának ellenőrzése a fajlagos vezetőképesség mérése alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5. pp. 260-265. (1968)

Sasvári Tiborné: A "drága kincs az egészség" című témakör tanév eleji ismétlése. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 261-263. (1968)

Schmidt Wilhelm: Ist das deutsche Perfekt ein Vergangenhaitstempus. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 109-118. (1968)

Seim Rolf and Eidam Jürgen: Über granitische Verdrängungsgänge im Diorit der Brockenmassiv-Ostrandzone (Harz). In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 143-155. (1968)

Sey O.: Cestodes from birds living along the Tisza. In: Tiscia 4. pp. 69-78. (1968)

Sey O.: Trematodes from birds living along the Tisza. In: Tiscia 4. pp. 59-68. (1968)

Simonenko M. K.: A közoktatásügy fejlődése a Szovjetunióban különös tekintettel az Ukrán Szocialista Köztársaságra. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 293-299. (1968)

Sinka Antalné: A kuruc kor költészete c. tárgykör ismétlése á 7. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 166-168. (1968)

Siposné Kedves Éva and Sipos Sándor: Barnaszenek kémiai vizsgálatai. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 137-146. (1968)

Somfai László: Egy tizenegy éves tanulócsoport írásos szókincsének főnevei. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 277-292. (1968)

Sonkoly Pál: K russkomu narodno-razgovornomu âzyku XVII v. : na materiale častnoj perepiski Bezobrazovyh. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 13-20. (1968)

Spanyár Pál: Az élelmiszerek minősége és minősítése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 13-27. (1968)

Spanyár Pál and Blazovich Márta and Gábor Istvánné: D-vitamin és ergoszterin meghatározása takarmányélesztőben III. : egyes tényezők szerepe a D-vitamin keletkezésénél besugárzás hatására takarmányélesztőtejben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 94-100. (1968)

Spanyár Pál and Petró Ottóné: Egyszerű eljárás aszkorbinsav vegyületek és nitrit sók egymás melletti meghatározására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 130-132. (1968)

Sulyok László: Az Art Kino rehabilitálása. In: Bölcsész 1. p. 11. (1968)

Szabó József A. and Halmos Miklós and Winkler Péter: Steroids 11. : Bromination of some Δ5-unsaturated steroids. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 105-108. (1968)

Szabó Zoltán and Molnár József: Gondolatok olvasás közben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 283-288. (1968)

Szalma Natália: Dve tûtčevskie "Oseni" v perevode L. Sabo. In: Dissertationes slavicae, (6). pp. 43-50. (1968)

Szathmári István: Milyen nyelvtant írt valójában Sylvester János? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 53-61. (1968)

Szederkényi Antal: A racionális számok effektív megszámlálhatóságáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 147-155. (1968)

Szeléndi Gábor: Szocialista hazaszeretetre nevelés a 2. osztályos olvasástanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 274-280. (1968)

Szentirmai László: Die Funktion des Lesens in der Freizeitstruktur der Studenten der Attila-Jozsef-Universität zu Szeged. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (7) 2. pp. 1-42. (1968)

Szentpéteri István: The development of interpretation of bureaucracy. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 9. pp. 1-36. (1968)

Szepes Lajos: Filmvetítés osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 244-248. (1968)

Szepes Lajos: A nevelés fogalma, társadalmi szerepe. In: Módszertani közlemények, (8) 3. p. 203. (1968)

Szántó Ferenc and Várkonyi Bernát and Gilde M. and Balázs János: Über einige kolloidchemische Eigenschaften von ungarischen Bentoniten 3. : Alkaliäquivalent und Kationenaustauschkapazität von H-Montmorilloniten. In: Acta physica et chemica, (14) 3-4. pp. 139-144. (1968)

Szántó Imre: Acta Historica : Tomus XXIX. - Az 1552. évi szegedi hadjárat. (1968)

Szántó Imre: Az 1552. évi szegedi hadjárat. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (29). pp. 1-31. (1968)

Szántó Károly: Pedagógiai szakkifejezések értelmezése : politechnikai oktatás, nevelés vagy képzés? In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 53-55. (1968)

Szász Kálmán and Horváth Imre and Barsi Eszter: Effect of the spectral composition of light on the accumulation of carbohydrates and nitrogen compounds in the leaves of soybean (Glicine soya L.). In: Acta biologica, (14) 1-4. pp. 35-39. (1968)

Székely Jenő: A matematika tanár világnézeti nevelőmunkája az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 36-42. (1968)

Szörényi József: Izgalmak egy elégtelen körül. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 131-132. (1968)

Szörényi József and Török Lászlóné and Horgosi Ödön and Muszty László and Somfai László: Andrási Béla int. igazgató ; Tanári kézikönyv az Élővilág című tantárgy tanításához az általános iskola 8. osztályában : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 226 oldal ; Ignácz Rózsa: Papírmalom : Móra könyvkiadó, Budapest, 1967. ; Kertész Erzsébet: Harriet regénye, Móra könyvkiadó. Budapest, 1967. ; Dorota Polívková: Játékok a nyelvtanításhoz, Slovenské Pedagogícké Nakladatel'stvo, Bratislava, 1965. 107 I., 1. kiadás ; Hernádi Sándor: Tanári kézikönyv a magyar nyelvtan tanításához az általános iskolák 5. és 6. osztályában : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 178 I. ; Makay Gusztáv: Irodalomtanítás : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 354 lap : [Könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 136-140. (1968)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Foiaş Ciprian: Commutants de certains opérateurs. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 1-17. (1968)

T

Tamás Attila: József Attila költészetével rokon sajátosságok Radnóti Miklós lírájában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (8). pp. 37-42. (1968)

Tamás Attila: József Attila költészetével rokon sajátságok Radnóti Miklós lírájában. (1968)

Tapolcsányi László: Gazdasági fejlődésünk növekedési és egyensúlyi feltételeiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 21-40. (1968)

Tar Ibolya: Tudományos diákköreink. In: Bölcsész 1. pp. 11-12. (1968)

Telegdy-Kováts László and Berndorferné Kraszner Éva and Dévai Anna: Vizsgálatok a pangaminsav (B15-vitamin) kimutatására, illetőleg meghatározására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 84-93. (1968)

Temesi Ferenc: Mitől véres a lábunk? In: Bölcsész 1. p. 10. (1968)

Tóth Andrásné: Jövőbe vivő biztos út" c. tárgykör összefoglalása, rendszerezése. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 162-165. (1968)

Tóth József: Einige Eigenheiten der räumlichen Konzentrierung der Bevölkerung in südlichen Teil der grossen Tiefebene (1960—1967). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (8). pp. 61-74. (1968)

Tóth József: Szögletes testekből összetett alakzat : emlékmű rekonstruálása adott vetületetek és nézőpont alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 265-267. (1968)

Tölgyesi M. and Márta Ferenc: The gamma-ray-induced radiolysis of propionaldehyde in the liquid phase. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 27-38. (1968)

Török Piroska: Ivóvíz mikrobiológiai vizsgálatok 1967. évben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5. pp. 247-259. (1968)

Török Gábor: József Attila lírájának determinizmusélményéről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 119-129. (1968)

Török Józsefné and Végvári István: Az ipari munka című anyag feldolgozása. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 19-32. (1968)

U

Uherkovich G.: Limnologiche forschungen in den Einzugsgebieten der flüsse Sajó und Bodrog. In: Tiscia 4. pp. 3-10. (1968)

Uherkovich G.: Über verschiedene typen der algenmassenvermehrung in der Tisza (Theiss). In: Tiscia 4. pp. 11-20. (1968)

Uherkovich Ákos: Beiträge uir verbreitung der Tagfalter im Tisza-tal. In: Tiscia 4. pp. 103-109. (1968)

V

Vajda Ödön: Görgényi Frigyes emlékezetére, 1906-1968. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5. pp. 217-218. (1968)

Vajda Ödön: Élelmiszerek minősége 1967-ben Budapest Főváros Vegyészeti és Élelmiszervizsgáló Intézete vizsgálatai alapján : a hatósági minőségellenőrzés új szempontjai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 73-83. (1968)

Vajda László: Egy kollokvium története : az irodalomelméleti bevezetés c. kollégium kollokváltatásának egyik módszere. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 301-309. (1968)

Vajda László: A humanizmus fogalmi tartalmának változása korunkban : Trencsényi Waldapfel Imre születésének hatvanadik évfordulójára. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 131-140. (1968)

Varga János: Fehérjék és egyéb nitrogéntartalmú anyagok elektroforézises vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5. pp. 225-233. (1968)

Varga János: Új technika búzafehérjefrakciók elválasztására molekulaszűréssel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 153-160. (1968)

Varma Arun Kumar: Inequalities for polynomials and their derivatives. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 137-146. (1968)

Varsányi László: Hogyan növelhetjük az iskolai ünnepélyek nevelő hatását? In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 254-256. (1968)

Veczkó József: A tanulók iskolához való viszonyát alakító hatások vizsgálata (a tanulmányi tevékenység motívumai alapján). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (12). pp. 33-49. (1968)

Velcsov Mártonné: Testrésznevekből alakult mértékneveink története : V. Tenyér. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 39-45. (1968)

Veres József: A termelőszövetkezeti tagok munkaügyi jellegű jogvitái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (15) 7. pp. 1-32. (1968)

Verhás Jenő and Hoffmann Istvánné: Kis mennyiségű alkálifluorid meghatározása cukorkákban és fogkrémekben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 51-55. (1968)

Vidéki László: Mintavétel görögdinnye vizsgálatoknál. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 6. pp. 300-311. (1968)

Vinkler László: Dolce stil' nuovo a korabeli olasz művészetben : a dugento és a trecento. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 327-357. (1968)

Vitális György and Hegyi Istvánné Pakó Júlia: Examination of cement-industry raw materials from the SW Bükk mountains. In: Acta mineralogica-petrographica, (18) 2. pp. 157-166. (1968)

Vize László: Rotationsdepolarization der Fluoreszenz im Spiegel der Leerstellentheorie der Flüssigkeiten. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 13-19. (1968)

Várkonyi Nándor: Kísérleti eszközök készítése gyakorlati órákon : a hengerkerék. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 311-317. (1968)

Végh József Mihály: A Müncheni Kódex magyar szövegének és a Vulgata latin szövegének összehasonlítása. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (12). pp. 69-80. (1968)

Vértes Gellértné: [Ipari munka] : [az építkezésen dolgozók munkája, munkaeszközeik]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 3-12. (1968)

W

W. Jurics Éva: Borostyánkősav meghatározása gyümölcsökben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 112-120. (1968)

Wells Charles: Generators for groups of permutation polynomials over finite fields. In: Acta scientiarum mathematicarum, (29) 1-2. pp. 167-176. (1968)

Wittman Tibor: A gyarmati Latin-Amerika történeti kutatásának néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (28). pp. 15-28. (1968)

Z

Zalotai Lajos and Bartók Mihály: Investigations in the field of diols and cyclic ethers 29. : Study of Vapour-Phase Transformation of Butanediol-1,3 on Raney-Typ e Catalysts. In: Acta physica et chemica, (14) 1-2. pp. 47-53. (1968)

Zukovits Imre: A különböző aktivizálási fajták alkalmazása a gyakorlati foglalkozások tanításában. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 43-50. (1968)

Zukovits Imre: A tanulókísérletek alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 234-240. (1968)

Á

Ágoston György and Kunsági Elemér and Nagyné Varga Margit and Nagy János and Rózsa Éva and Orosz Sándor: A IV. osztályos gimnáziumi tanulók körében végzett, a hazafias nevelés eredményeit vizsgáló felmérés tapasztalatai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (12). pp. 3-20. (1968)

Ö

Örsi Ferenc: Karamellszínanyag frakcionálása gélszűréssel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5. pp. 242-246. (1968)

Örsi Ferenc: Szénhidrátok és egyéb élelmiszerösszetevők elektroforézise. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 161-168. (1968)

This list was generated on 2024. június 16. 14:34:58 CEST.