Items where Year is 1986

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ŝ | Š | Ž | Ǩ
Number of items: 556.

A

A. Sajti Enikő: A Kállay-kormány lépései a szerbek megnyerésére a Délvidéken. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 143-159. (1986)

Abonyiné Palotás Jolán: Formirovanie količestvennyh i kačestvennyh pokazatelej stroimyh kvartir v zavisimosti ot roli dannogo naselennogo punkta v seti poselenij. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 107-117. (1986)

Albert A. and Wollemann Mária: Spectrogram and oscillogram comparative analysis of night heron (Nycticorax nycticorax L.) advertising call. In: Tiscia 21. pp. 123-127. (1986)

Allam Ahmed and Shamah Kamal: Microfacial analysis and environmental development of the Duwi (phosphate) formation, Quseir-Safaga District, Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 11-20. (1986)

Almási Tibor: A beregi egyezmény megkötésének diplomáciai mozzanatai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (83). pp. 31-40. (1986)

Anderle Ádám: Etnikum és nemzet összefüggései Latin-Amerikában. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 249-263. (1986)

Ifj. Andrássy Gyula: Ifj. Andrássy Gyula feljegyzése az 1918-19. évi balratolódás okairól Magyarországon : a forrás. In: Aetas, (2) 1. pp. 95-110. (1986)

Andó Mihály: Еstestvennoe plodorodie počv oblasti Čongrada. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 75-87. (1986)

Angelov Dimit'r: Deloto na Kiril i Metodij v knižovnata tradiciâ. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 13-27. (1986)

Antalffy György: Osnovnye problemy prinâtiâ rešenij v socialističeskom obŝestve s točki zreniâ teorii gosudarstva i prava. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (35) 1-7. pp. 7-17. (1986)

Antalffy György: Über den Entscheidungsmechanismus im sozialistischen Staat. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 7-19. (1986)

Apicius Marcus Gavius: Szemelvények Apicius : De re coqunaira (szakácsművészet) című munkájából. In: Aetas, (2) 3. pp. 12-23. (1986)

Apikian Suren V.: On cell complexes generated by geodesics in the non-Euclidean elliptic plane. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 59-66. (1986)

Aradi László and Vas Lajos: Mikrotiter-tálcák centrifugálásához használt tálcatarto [!tálcatartó]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 10. (1986)

Atzmon Aharon: Characterization of operators of class C0 and a formula for their minimal function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 191-211. (1986)

B

B. Fejes Katalin: A szerkesztettségi mutató környezetstruktúrája a lineáris korrelációs együtthatók tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 37-49. (1986)

Bagi István and Körmöczi László: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities II. : classification and ordination of species. In: Tiscia 21. pp. 13-24. (1986)

Bagi Márta: Porfirij Petrovics és Raszkolnyikov intellektuális párbaja. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 3-26. (1986)

Bagossy László: Doubletta ; mitévő lét esetleg mitévőn levés ; a ,, nocsak nocsak szerelem'' című festmény : [versek]. In: Harmadkor 6. pp. 15-17. (1986)

Balog Edit: Pétervár árnyainak átváltozásai : a széthulló személyiség ábrázolása Andrej Belij "Pétervár" című regényében. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 100-122. (1986)

Balogh Kadosa and Árva-Sós Erzsébet and Pécskay Zoltán and Ravaszné Baranyai Lívia: K/Ar dating of post-Sarmatian alkali basaltic rocks in Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 75-93. (1986)

Balogh Tibor: Az eltérő értékek elfogadása nyomán kialakuló devianciáról. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 71-80. (1986)

Balázs József: Horváth Róbert professzor tudományos munkásságának szintetikus összefoglalása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 21-33. (1986)

Balázs L. Gábor: Ob odnom maloissledovannom pamâtnike srednebolgarskoj pis'mennosi. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 217-224. (1986)

Bara-Herczegh Ottilia: Ribizliben található antociánok kinyerésének kérdései. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 97-102. (1986)

Barta Aladár: Így is lehet újítani... In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 79-84. (1986)

Barta Zsolt: A szovjet diplomácia törekvései a genovai konferencia előtt : 1920-22. In: Aetas, (2). pp. 150-160. (1986)

Becher Jürgen: A gazdasági mechanizmus fogalma, lényege és megjelenési formái a KGST országokban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (23). pp. 3-8. (1986)

Bellavics István: Akinek meg kellett halnia... : Pölöskei Ferenc : Tisza István. In: Aetas, (2) 1. pp. 172-177. (1986)

Belényi Gyula: Lakáspolitika, lakáshelyzet és a modernizáció összefüggései Magyarországon 1948—1956 között. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 209-218. (1986)

Bendek György: Számológépes program a sör legfontosabb jellemzőinek kiszámítására PTK 1096 típusú gépen. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 1. pp. 14-18. (1986)

Benedeczky István and Nemcsók János and Halasy Katalin: Electronmicroscopic analysis of the cytopathological effect of pesticides in the liver, kidney and gill tissues of carp. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 69-91. (1986)

Benn Gottfried and Kurdi Imre: Gottfried Benn versei : Férj és feleség áthalad a rákosok barakkján ; Expressz ; Statikus költemények : [versek]. In: Harmadkor 5. pp. 50-53. (1986)

Bereczki Sándor: Imre Sándor gondolatai a családi nevelésről. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 47-50. (1986)

Bereczki Sándor and Gáspár László and Kocsis József: Gáspár László: A szentlőrinci iskolakísérlet I.; Kocsis József: A szentlőrinci iskolakísérlet II. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 117-119. (1986)

Bereczki Sándor and Kozma Tamás: Kozma Tamás: Tudásgyár? - Az iskola mint társadalmi szervezet. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 194-195. (1986)

Berger Peter: Von der Ehrbegierde zum Eigennutz : über die Verbürgerlichung der kameralistischen Bevölkerungslehre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 35-45. (1986)

Berki Feriz: Contribution bibliographique a l'histoire de Cirille et Méthode. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 113-117. (1986)

Besenyi Sándor: Az értelmiség helyzet- és szerepváltozásának ellentmondásai társadalmunkban. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 81-97. (1986)

Bloom Stephen L.: The alternation number and a dot hierarchy of regular sets. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 355-359. (1986)

Blüthner Viola: "Fogágybetegségek megelőzése" fogorvosi egészégügyi felvilágositás [!felvilágosítás] (tesztelő és oktato [!oktató] plakátsorozat). In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 32. (1986)

Bodrogközy György: From the life of the Tisza-Research Working Committee, which has become international : Tisza-Research Conference XV (1984). In: Tiscia 20. pp. 145-147. (1986)

Bodrogközy György: Hydroecology of the plant communities at the Middle Tisza-valley I. : Agropyro-Rumicion. In: Tiscia 20. pp. 55-97. (1986)

Bognár Antal and Molnár Pál: Élelmiszerek vitamintartalmának meghatározása nagynyomású folyadékkromatográfiával (HPLC). In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 4. pp. 215-223. (1986)

Bognár Ferenc and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič: Duhovnye iskaniâ ivana v romane Dostevskogo "Brat'â Karamazovy". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (18). pp. 149-167. (1986)

Bolla Éva: Az abszurd világértelmezés problémái Harmsz műveiben. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 123-135. (1986)

Borbás Lászlóné: Az olvasóvá nevelés néhány lehetőségéről az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 30-33. (1986)

Borosné Kézy Zsuzsanna: Hogyan készültünk fel Molière: A mizantróp c. darabjának megtekintésére? In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 227-230. (1986)

Bosznay Ádám Péter and Garay Barnabás M.: On norms of projections. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 87-92. (1986)

Bouinot Jean: Le developpement regional face aux disparités spatiales : reflexions sur le cas la France. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 47-58. (1986)

Božičic Branka: Investigation of mosquito fauna (Diptera, Culicidae) in potisje. In: Tiscia 20. pp. 111-116. (1986)

Bratinka József and Szigeti Ferenc: Szeged város törvényszéki jegyzőkönyveiből : 1721-23. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 51-61. (1986)

Brautigan Richard and Fenyvesi Anna: Richard Brautigan kisprózáiból : Kell egy kert ; A pázsit bosszúja ; Az első világháborús Los Angeles-i repülőgép. In: Harmadkor 5. pp. 6-17. (1986)

Buda Béla: A minősítés problémája a devianciakutatásban. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 185-204. (1986)

Bánfalvy Csaba: Az ifjúsági szubkultúrák és társadalmi hátterük változása a fejlett ipari országokban. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 167-184. (1986)

Bárdi Nándor: Beszélgetés a jugoszláviai történészképzésről : riportunkat 1986 októberében készítettük Pál Tiborral, az Újvidéki Egyetem történelem szakos hallgatójával. In: Aetas, (2) 3. pp. 97-101. (1986)

Bárdosi Vilmos and Csink László: Le traitement des locutions idiomatiques par micro-ordinateur. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (11). pp. 10-51. (1986)

Bárány Ilona: Some data about the properties of the dissolving dolines of the Bükk mountains. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 53-62. (1986)

Békési Imre: Az aktuális tagolódás és a tartalmi-logikai kapcsolódás. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 27-35. (1986)

Bérczi Szaniszló and Bérczi János: Rare earth element content in the Szentbékkála series of peridotite inclusions. In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 61-74. (1986)

Bóra Ferenc: A békére nevelés pedagógiai módszerei. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 266-271. (1986)

Bóra Ferenc: A szülők pedagógiai kultúrája a bukott tanulók esetében. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 202-205. (1986)

Bóra Zsolt: Tevékenység-időmérleg-feladatok. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 10-14. (1986)

Bödey József: B"lgarski mestni imena v Panoniâ-Dunántúl. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 195-206. (1986)

Böhm Antal: Az "ingázók társadalma" a 80-as évek közepén. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 259-274. (1986)

Büki Pálné: Forráselemzésről a történelemtanításban. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 230-234. (1986)

Büky László: Borág. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 63-71. (1986)

C

Chropovsky Bohuslav: Velikaâ Moraviâ v svete arheologičeskih issledovanij. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 28-35. (1986)

Cs. Sós Ágnes: Die neueren Ausgrabungen von Mosaburg-Zalavár. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 46-54. (1986)

Cs. Sós Ágnes: Neuere archäologische Angaben zur Frage der Kirchen von Mosaburg-Zalavár des 9. Jahrhunderts. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 79-94. (1986)

Cs. Sós Ágnes and Vékony Gábor: Ábrák = Risunki. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 178-184. (1986)

Csanda Endre: Neurológia. (1986)

Csapó János and Csapóné Kiss Zsuzsanna: Takarmányok és élelmiszerek cisztintartalmának meghatározása cisztein formában : a redukció mint a cisztinmeghatározás hibaforrása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 4. pp. 224-233. (1986)

Csapó János and Csapóné Kiss Zsuzsanna: Takarmányok és élelmiszerek triptofántartalmának meghatározása fotometriásan és ioncserés oszlopkromatográfiával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 3. pp. 150-161. (1986)

Csatári Bálint and Enyedi György: Poâvlenie novyh poselenij v rural'nyh regionah (na primere med'e Bač-Kiškun). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 119-126. (1986)

Csirik János and Máté Eörs: The probabilistic behaviour of the NFD Bin Packing algorithm. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 241-245. (1986)

Csirikné Czachesz Erzsébet: Összetett kijelentések nyelvi-logikai értelmezésének empirikus vizsgálata 10-17 éves tanulóknál. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (28). pp. 93-116. (1986)

Csizmazia György and Magyar Károly and Nádai Magda: Környezetvédelmi kiadványok: Magyar Károly: Környezetvédelmi akciók; Nádai Magda: Számvető könyvecske. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 56-57. (1986)

Csoknya Mária and Benedeczky István: Cell types of the enteric nerve plexuses in the chicken (Callus domesticus L.). In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 93-102. (1986)

Csuhai István: a részletek helyett. In: Harmadkor 5. pp. 25-38. (1986)

Csuhai István and Thomka Beáta: Thomka Beáta: A pillanat formái. In: Harmadkor 6. pp. 115-118. (1986)

Császár József: UV and H nmr sepctra and conformations of substituted n-benzylidensanilides : gépirat. In: Acta physica et chemica, (32) 1-4. pp. 17-32. (1986)

Csáti Sándor: Amiloglukozidáz enzim aktivitásának kvantitativ [!kvantitatív] meghatározása vékonybél biopsziábol [!biopsziából]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 28. (1986)

Csáti Sándor: Rutin mérőmodszer [!mérőmódszer] VMA vizeletből történő meghatározására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 27. (1986)

Cséka Ervin: A büntető jogorvoslatok történeti kialakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 59-80. (1986)

D

Darvasi László: Néma formák II. ; Park : [versek]. In: Harmadkor 5. pp. 1-3. (1986)

Darvasi László: A piramis. In: Harmadkor 6. pp. 119-120. (1986)

Daróczy Zoltán and Járai Antal and Kátai Imre: Intervallfüllende Folgen und volladditive Funktionen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 337-350. (1986)

Davidson Kenneth R.: The distance between unitary orbits of normal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 213-223. (1986)

De Pagter Ben: A note on integral operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 225-230. (1986)

Deme László: Tartalom és forma : három Váci-vers egybevetése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 73-86. (1986)

Deák Ágnes: A szabadság és egyenlőség fogalmának értelmezése : Eötvös József : a XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra című művében. In: Aetas, (2) 1. pp. 65-90. (1986)

Dhompongsa Sompong: Uniform laws of the iterated logarithm for Lipschitz classes of functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 105-124. (1986)

Diószegi István: Andrássy keleti politikájának kezdetei. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 55-68. (1986)

Dobcsányi Ferenc: Búcsú dr. Riesz Bélától, a Módszertani Közlemények felelős kiadójától. In: Módszertani közlemények, (26) 5. (1986)

Dobcsányi Ferenc and Erős Zoltán: Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 51-52. (1986)

Dobranovics Ilona: Alkoholizmus : életmód és kapcsolatkultúra összefüggései. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 241-258. (1986)

Dobóné Berencsi Margit: A tanulók anyanyelvi tudatának erősítéséért. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 14-17. (1986)

Dombi József: Properties of the fuzzy connectives in the light of the general representations theorem. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 313-321. (1986)

Dombi Józsefné: A zenei képességvizsgálatok forrása. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 17-20. (1986)

Dombi László and Dombi Alice: Erkölcsi szituációk osztályfőnöki órákon. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 183-185. (1986)

Domokos Péter: Tennivalók és lehetőségek az uráli irodalmak kutatásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 87-97. (1986)

Dongó Mihályné and Börcsök Sándor: Gennyleszivo [!gennyleszívó] készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 20. (1986)

Douglas Ronald George and Paulsen Vern Ival: Completely bounded maps and hypo-Dirichlet algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 143-157. (1986)

Dudek Józef: Polynomial characterization of some idempotent algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 39-49. (1986)

Dukkon Ágnes and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič and Belinskij Vissarion Grigor'evič: Žizn' i literaturnaâ v "zapiskah iz podpol'â F. M. Dostoevskogo : Dostoevskij i Belinskij. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (18). pp. 185-207. (1986)

Dulgyovai Lászlóné: Az önkormányzat kialakítása a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 44-46. (1986)

Dupâquier Jacques: Histoire d'un concept : l'espérance de vie La contribution de Louis et Christian Huygens, 1669. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 81-89. (1986)

Duró Annamária: Sociogeographical survey of the area of scattered farms (tanya) around Szeged. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 141-152. (1986)

Duró Lajos: A felsőoktatás korszerűsítésének pszichológiai problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (28). pp. 139-158. (1986)

Dános Kornélné: Egy kulturális foglalkozás leírása. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 241-243. (1986)

Dévényi K.: Bibliographie. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 351-354. (1986)

Dózsa Józsefné and Kacsur István: Kacsur István: Ismeretrendszerek és módszerek az ökológia-környezetvédelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (26) 2. p. 121. (1986)

Dömötör Adrienne: A függő idézések a XVI. századi levelekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 99-106. (1986)

Dömötör János: A tradicionális népi értékrend változása és tükröződése a vásárhelyi művészetben. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 99-114. (1986)

Džurova Aksiniâ: Za oformleniego na b"lgarskite r"kopisi. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 63-78. (1986)

E

Egyed Emese: Terra Australis Incognita ; Minnesang : [versek]. In: Harmadkor 5. pp. 44-45. (1986)

Engel Konrad and Gronau Hans-Dietrich O. F.: An Erdős-Ko-Rado type theorem II. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 405-411. (1986)

F

Fabiny Tibor: Le origini dell'unitarismo inglese e transilvano. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (10). pp. 5-38. (1986)

Faluba Kálmán and Morvay Károly: Noticia del diccionario manual catalán-húngaro. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (11). pp. 52-81. (1986)

Farkas Beáta: Adalékok a közgazdaságtudomány és a gazdaságpolitika viszonyáról. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (23). pp. 27-40. (1986)

Farkas Gyula: A testi fejlettség jelentősége a beiskolázásnál és a pályaválasztásnál. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 275-281. (1986)

Farkas Gyula and Marcsik Antónia: Further trephined skulls in Hungary (case-history). In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 199-203. (1986)

Farkas Gyula and Takács Tibor: Changes in the somatic characters of 10-18 years old Hungarian students according to settlement sizes. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 191-197. (1986)

Farkas Gyula and Takács Tibor: Comparison of somatic characters in menstruating and nonmenstruating girls. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 183-189. (1986)

Farkas Imre: Elektronmikroszkop [!elektronmikroszkóp]-zsilip biztonsági rendszerének elektronikai fejlesztése. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 5. (1986)

Farkas Katalin and Klein Sándor: A házirend. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 216-223. (1986)

Farnbauer Gábor: Farnbauer Gábor szövegei : „Don't drink and drive!" ; Mi ez, az, ami az, ami van, ami van? In: Harmadkor 6. pp. 58-65. (1986)

Fehér Ferenc: Pest megyében vizsgált állati eredetű élelmiszerek cink- és kadmiumtartalma. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 1. pp. 32-36. (1986)

Fehér István: Fényképek = Snimki. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 185-197. (1986)

Fejér Ádám and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič: Raskol'nikov kak žertva idei gumanizma : analiz romana F. M. Dostoevskogo "Prestuplenie i nakazanie". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (18). pp. 3-147. (1986)

Fekete Éva: Effect of 6-hydroxy-dopamine on the fluorogenic monoamine containing nerve elements in the fore-gut musculature of Helix pomatia. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 61-68. (1986)

Feleky Gábor and Oláh János: A bérarányok mint "strukturális következmények". In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (23). pp. 41-51. (1986)

Ferenczi Richárd and Nagy Katalin and Asztalos Gézáné: Uj rendszerü [!új rendszerű] körmozgást végző rázogép [!rázógép] szilárd fázisu [!fázisú] peptidszintézishez. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 30. (1986)

Ferincz István: Mesto prologa v kompozicii žitiâ Mefodiâ. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 259-264. (1986)

Fischer Lajos: A jaguáristentől Viracocháig : integráló és legalizáló erők az inka birodalom vallásában : néhány megjegyzés a téma német nyelvű irodalma alapján. In: Aetas, (2). pp. 31-65. (1986)

Florenskij Pavel Aleksandrovič: Termin. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (18). pp. 233-292. (1986)

Fodor S. S. and Janco I. L.: Podsolnečnik desâtilepestnyj Helianthus decapetalus L. v bassejne reki Tisy. In: Tiscia 21. pp. 39-44. (1986)

Forgács Tamás: A Müncheni Kódex jelöletlen tárgyas szószerkezeteiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 115-124. (1986)

Fábián Zsuzsanna: Le raccolte dei modi di dire iteliani pubblicate in Ungheria. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (11). pp. 82-118. (1986)

Fábricz Károly: A denotatív és a pragmatikus jelentés összefüggéséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 107-114. (1986)

Földes József and Sajtos Mihály: Blotting készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 11. (1986)

Földesi Péterné: Alkotó dramaturgia a napközis munkában. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 107-112. (1986)

G

Gajin Slavka: Microbiological examination of the Carska bara swamp water. In: Tiscia 21. pp. 45-53. (1986)

Galamb György: Századköznapok : Fernand Braudel : Anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus, XV-XVIII. század. In: Aetas, (2) 1. pp. 163-171. (1986)

Galamb György: Állam és hatalom : Machiavelli stato-fogalma a 14-16. századi itáliai államfejlődés tükrében. In: Aetas, (2) 3. pp. 24-45. (1986)

Garaczi László: [Versek]. In: Harmadkor 5. pp. 20-24. (1986)

Garovnikov B. and Popovič Ester: Ornithofauna of Carska bara swamp. In: Tiscia 20. pp. 127-133. (1986)

Gaál Attila: A kölcsönhatás fogalmának alakítása a 3. osztály környezetismeret tantárgya keretében. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 182-183. (1986)

Gaál Endre: Adalékok a szegedi nyomdai munkások mozgalmának történetéhez, 1890—1934. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 97-113. (1986)

Gedon László and Balogh József: A technikai nevelésért (alk. szerk. Balogh József). In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 54-56. (1986)

Gerencsér Gábor: bevezetés a széptörténelembe. In: Harmadkor 6. pp. 22-41. (1986)

Gilbert Edit: Merezskovszkij "Péter és Alekszej" című regényének elemzése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 92-99. (1986)

Ginovân Mamikon S.: On the asymptotic estimate of the maximum likelihood of parameters of the spectral density having zeros. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 169-182. (1986)

Goretity József: A közönségesség mítosza : F. Szologub: A kis démon. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 68-91. (1986)

Goretity József and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič and Sologub Fyodor: Parametry pošlosti v romannom mire Dostoevskogo i Sologuba. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (18). pp. 169-183. (1986)

Guirguis Liala A.: Infrared vibrational sulphate band shift correlation in alkaline sulphate minerals. In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 57-60. (1986)

Gulyás Sándor and Pálfi Gábor: Proline-type pollens and their vitality in the Rosaceae and the species of other families. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 9-18. (1986)

Gyémánt Iván Károly and Varga Zsuzsanna: Core level ahifts in A1 clusters of increasing size : gépirat. In: Acta physica et chemica, (32) 1-4. pp. 3-8. (1986)

Györke Zoltán and Višnâkova Ol'ga Viktorovna: O. V. Visnyakova: Szlovar paranyimov russkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 258-260. (1986)

Győrffy György and Kincsek Irén: The Cicadinea fauna of sodic zonations at the Southern lowlands. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 157-174. (1986)

Gábor Miklósné: A zab flavonoid típusú természetes antioxidánsainak zsiradék oxidációt gátló hatása. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 81-87. (1986)

Gácsi Hedvig: A XVII. századi erdélyi főúri peregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól. In: Aetas, (2). pp. 144-149. (1986)

Gál Dániel: Die saisonalen Veränderungen des Zooplanktons im Altwasser der Theiss bei Tiszaalpár während der Jahre 1981-83. In: Tiscia 21. pp. 55-67. (1986)

Gûzelev Vasil Todorov: Das Bild von Westeuropa und Rom in der altbulgarischen Literatur : 9-11. Jh. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 91-101. (1986)

Gőcze György: Bács-Kiskun megyei napok. In: Módszertani közlemények, (26) 4. p. 260. (1986)

H

H. Tóth Erika and Loginova Valentina Georgievna and Dunaeva Elena Vladimirona and Šamšin Leonid Borisovič: V. G. Loginova-J. V. Dunajeva-L . B. Samsin: Znakomimszja SZ SZSZSZR. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 53-54. (1986)

H. Tóth Ilona: Bibliográfia a Cirill-Metód-kérdés kutatásához Magyarországon : 1985-ig = K bibliografii izučeniâ dela Kirilla i Mefodiâ. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 233-257. (1986)

H. Tóth Imre: Egy XII. századi óorosz minea-töredék. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 125-134. (1986)

H. Tóth Imre: Mefodij i ego učebniki v Pannonii. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 102-118. (1986)

H. Tóth Imre: Mefodij v Pannonii. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 119-127. (1986)

Hajdú Károlyné: Vanillin ultraibolya spektrofotometriás meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 3. pp. 130-137. (1986)

Hajzer Lajos and Tihonov Aleksandr Nikolaevič: A. Ny. Tyihonov: Szlovoobrazovatyelnij szlovar russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 322-323. (1986)

Hankó Györgyné: Karácsonyi műsor 3-4. osztály részére. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 311-317. (1986)

Harangozó József: A szakmaközi bizottságok és a területpolitika kérdései. In: Tudományos szocializmus, (21). pp. 181-207. (1986)

Harka Ákos: Ichthyological and piscatorial problems at the Kisköre water basin. In: Tiscia 20. pp. 117-126. (1986)

Hegedüs János and Bánkuti Sándor: Monitorakvárium jelentősége a vízminőség ellenőrzésében. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 2. pp. 110-114. (1986)

Hegedűs Andrásné: A napköziről - a gyakorló nevelő szemével. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 191-194. (1986)

Hegedűs Mária and Kajáry Irén: Water quality of the Tisza river and the Alpár backwater. In: Tiscia 20. pp. 3-12. (1986)

Hegyi András: A Magyarországi Általános Munkáspárt megalakulásának körülményeiről. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 69-75. (1986)

Hermann Attila and Kishalmi Zoltán: Átalakitások [!átalakítások] a Seikosha gép 100 printeren. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 16. (1986)

Hernádi Ferenc: Célkészülék a beültetett pacemaker ingerleadásának ideiglenes felfüggesztésére. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 23. (1986)

Hernádi Ferenc: Medicor ER-31 tipusu [típusú] 3 csatornás EKG készülék alkalmassá tétele számitogépes [!számítógépes] monitorozásra. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 14. (1986)

Hetényi Magdolna and Kedves Miklós: Organic geochemical characterization of brown coals by thermal degradation and modified Rock-Eval method. In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 95-108. (1986)

Hetényi Magdolna and Pápay László: Type and evolution stage of Hungarian oil shale kerogens. In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 109-116. (1986)

Horgosi Ödön: Upominanie o posledovatelâh Sv. Mefodiâ v trude Sv. Gellerta, vengerskogo episkopa-mučenika XI. v. "Deliberatio supra Hymnum Trium puerorum...". In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 119-129. (1986)

Horgosi Ödön: Voprosy izučeniâ leksiki russkoj redakcii drevnebolgarskogo âzyka po materialam pamâtnikov XI-XII vv. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 181-193. (1986)

Hornung Erzsébet: Check list of Collemhola on a sandy grassland (Kiskunság National Park, Hungary). In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 137-139. (1986)

Hornyák Csaba: Kísérlet Kárpátalja birtokbavételére : 1938 november. In: Aetas, (2). pp. 167-175. (1986)

Horpácsy András: Video és t.s. programok feliratozása. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 4. (1986)

Horváth Róbert: Une synthèse des recherches de démographie historique en Hongrie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 103-105. (1986)

Horváthné Almássy Katalin: Különböző értékű szervetlen sók kutatásának vizsgálata a búzaliszt bizonyos paramétereire. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 71-79. (1986)

Hoóz István: Family allowance and recent socialist population policy trends. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 91-101. (1986)

Huruya Tadasi: Decompositions of completely bounded maps. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 183-189. (1986)

Husz Sándor and Lengyel Emőke: Az immunkomplex összetételének vizsgálatára alkalmas modszer [!módszer]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 17. (1986)

Huszka Tibor: Az élelmiszeripari üzemmérnökképzés helyzete, a sütőipari vállalatok és az Élelmiszeripari Főiskola kapcsolata. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 5-8. (1986)

I

Imrényi Tibor: Monašestvo v pravoslavnoj cerkvi : kommentarii k žitiû sv. Mefodiâ. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 165-179. (1986)

Iványi Antal M. and Sotnikov A. N.: On the optimization of library information retrieval systems. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 323-328. (1986)

J

J. Nagy László: A modernizációs kísérlet kudarca és a francia protektorátus kialakulása Tunéziában. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 239-248. (1986)

Jakab Éva: Az utánképzett és a kontrarius aktusok viszonyának kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 107-112. (1986)

Jakucs László: Changes in water level regimes in karst-denudation regions, influenced by mining activity, in the various limestone and dolomite reservoirs. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 27-51. (1986)

Jakucs László: Transformation of the physical environment in the Great Hungarian Plain : 1945-1985. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 3-25. (1986)

Janurik Tamás: "Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok. (1986)

Janurik Tamás and Mészáros Edit: Urálisztika a szegedi egyetemen : 1959-1984. In: Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok, (Suppl.). pp. 2-26. (1986)

Jánosi Mónika: Az első ún. esztergomi zsinati határozatok keletkezésének problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (83). pp. 23-30. (1986)

Jári Ferenc: Üdvözlő beszéd = Begrüssungsrede. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 152-153. (1986)

K

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: Értékek és ifjúság : értéksajátosságok a mai magyar fiatalság körében. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 145-166. (1986)

Katsura Masashi: On complexity of finite Moore automata. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 281-292. (1986)

Kecskeméti Jánosné: Bibliografia delle opere di Eugenio Koltay-Kastner = Koltay-Kastner Jenő személyi bibliográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (10). pp. 195-240. (1986)

Kedves Miklós: Degradation expérimentale des colonies du genre Botryococcus des schistes pétrolifères du Tertiaire supérieur de Hongrie. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 39-48. (1986)

Kedves Miklós: Explosion of pollen grains under the electron beam effect of the scanning electron microscope. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 207-208. (1986)

Kedves Miklós: In vitro destruction of the exine of recent palynomorphs I. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 49-60. (1986)

Kedves Miklós: On the problems of the exine nomenclature. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 205-206. (1986)

Kedves Miklós and Szederkényi Tibor: Investigations on the microscopic plant remnants and the radioactive element contents of some mud samples of the Hungarian Plain. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 209-211. (1986)

Kenderessy Szabó Anna and Hunyadi János and Kőkuti Attila: Citocentrifugát helyettesitő [!helyettesítő] tartozék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 19. (1986)

Keresztes László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus II. : Etymologisches Belegmaterial. (1986)

Kereszti Aladár: L. N. Tolsztoj "Isteni és emberi dolgok" c. elbeszélésének értelmezése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 57-67. (1986)

Kernya Róza: A koherencia vizsgálata 8-10 éves tanulók fogalmazásaiban. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 139-148. (1986)

Kertész Sándorné: A kaposvári komplex anyanyelvi kísérlet összegezése. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 121-123. (1986)

Kertész Sándorné: A szövegalkotás és a helyesírás párhuzamos tanítása az általános iskola alsó tagozatán. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 96-100. (1986)

Keszthelyi András: Leszámolás az utópiával. In: Harmadkor 5. pp. 107-113. (1986)

Keveházi Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig : adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához. ISBN 963 481 594 4, (1986)

Keveházi Katalin and Monok István and Karácsonyi Béla: Régi könyveink és kézirataink katalógusai : XVI. századi könyvek = Kataloge unserer Altbücher und Handschriften : Bücher aus dem XVI. Jahrhundert. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (9) 3. 0-216. (1986)

Khin Erzsébet: L. N. Tolsztoj "Szergij atya" című elbeszélésének elemzése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 44-56. (1986)

Kincses János: Bibliographie. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 481-484. (1986)

Király Péter: K voprosu o proishoždenii suŝestvovaniâ liturgii na slavânskom âzyke. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 138-151. (1986)

Király Péter: Zur Frage der slawischen liturgischen Sprache. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 29-35. (1986)

Kiss István: Légköri helyzetek hatása az iskolai munkára. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 72-79. (1986)

Kiss István: The development of striking algal mass productions at the Alpár-basin region of the Tisza-valley. In: Tiscia 20. pp. 13-28. (1986)

Kiss Mária and Husz Sándor: Sejtmagbol izolálhato [!sejtmagból izolálható] antigének elleni antitestek kimutatására alkalmas modszer [!módszer]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 18. (1986)

Kiss Sándor: A matematikai tehetség egyik jele: a gondolkodás eredetisége. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 39-41. (1986)

Kocsmáros Attiláné: Könyvbarát szakkör az általános iskola 3-4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 301-306. (1986)

Kokas Károly: "...Sokat is fáradtam,..de gyümölcs nélkül..." : Péter Katalin : Esterházy Miklós. In: Aetas, (2) 1. pp. 155-162. (1986)

Komendar V. I. and Szabados V. I.: K izučeniû èkologii i nekotorye biomorfologičeskie harakteristiki Leucojum aestivum L. v pojmennyh dubravah Zakarpat'â. In: Tiscia 21. pp. 31-38. (1986)

Koncz János: Társadalmi struktúra és művelődés. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 275-289. (1986)

Koncz János and Koncz János: Az oktatásügy és a pedagógusképzés Svédországban az 1960-as évek végéig. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (28). pp. 39-70. (1986)

Kopasz Éva: A test és a síkidom fogalma alakulásának vizsgálata 6-10 éves korban. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 282-290. (1986)

Kormos Sándor: A közművelődés feladatai az ifjúság művelődésében. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 115-127. (1986)

Koszta László and Orbán Imre: Beszélgetés Jakó Zsigmond kolozsvári történészprofesszorral. In: Aetas, (2) 3. pp. 58-75. (1986)

Kotsis T.: Penninic ophiolites at the eastern margin of the Eisenberg-group (Felsőcsatár, W-Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 5-9. (1986)

Kovács Angéla and Mészáros Mária: Tisza water, as irrigation water, polluted with various compounds. In: Tiscia 21. pp. 25-29. (1986)

Kovács Erzsébet: Felületaktív anyagok hatása a tészta tulajdonságaira. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 55-69. (1986)

Kovács Erzsébet and Selmeczy Árpádné: Az UV-értékszám alkalmazása a sütőipari minőség vizsgálatára. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 31-38. (1986)

Kovács István: Konstitucionnye osnovy otnošenij gosudarstva i obŝestva. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (35) 1-7. pp. 19-37. (1986)

Kovács Katalin: Seasonal composition, biomass and primary productivity of the phytoplankton in Lakitelek backwater during 1980 and 1983. In: Tiscia 21. pp. 3-12. (1986)

Kovács Lajosné: A film mint szintetikus művészet nevelőmunkánkban. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 176-177. (1986)

Kovács László: A Független Kisgazdapárt tevékenysége Szegeden : 1944-1947. In: Tudományos szocializmus, (21). pp. 3-180. (1986)

Kovács László and Harangozó József: [Rezümék]. In: Tudományos szocializmus, (21). pp. 211-215. (1986)

Kovács Magdolna: A lapp irodalom kutatásának problémái. In: Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok, (Suppl.). pp. 61-75. (1986)

Kovács Sándor Tibor: Data to the knowledge on the lepidoptera fauna at Bodrogzug. In: Tiscia 21. pp. 89-94. (1986)

Kovácsné Lénárt Gizella: Nyomtatott áramköri panel elkészítése a 7. osztályban. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 89-95. (1986)

Kozmács István: Az udmurt vorsud-nevekről. In: Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok, (Suppl.). pp. 76-87. (1986)

Krajkó Gyula: Zavisimosti meždu èkonomičeskimi territorial'nymi strukturami Аlfel'da. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 89-105. (1986)

Krasner Marc: Abstract Galois theory and endotheory I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 253-286. (1986)

Kricsfalusy Vladimir V. and Komendar V. I.: Èkologo-biologičeskie osobennosti, puti ohrany i vosstanovleniâ estestvennogo areala Narcissus angustifolius Curt. v bassejne reki Tisy. In: Tiscia 20. pp. 99-110. (1986)

Kristó Gyula: Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzék és az erdélyi románság létszáma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (83). pp. 41-51. (1986)

Kristó Gyula: O toponimičeskih nazvaniâh Karpatskogo bassejna so vtorym členom -grad (-GRAD -GRÁD). In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 99-112. (1986)

Kristóf János: C*-norms defined by positive linear forms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 427-432. (1986)

Krékits József: A felszólító módú orosz igealakok használatának pragmatikai és szemantikai megközelítése. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 128-139. (1986)

Kubko E. B.: Konstitucionnye aspekty soveršenstvovaniâ programmno-celevyh metodov gosudarstvennogo upravleniâ. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (35) 1-7. pp. 93-102. (1986)

Kuev Kujo: Vopros o načale slavâanskoj pis'mennosti. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 36-45. (1986)

Kujev Kujo: Delo Kirilla i Metodiâ na fone srednevekov'â. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 37-49. (1986)

Kunstár Jánosné: Összefüggés a matematika témakörei között. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 237-241. (1986)

Kurdi Imre: Brutális bukolikák. In: Harmadkor 6. pp. 112-114. (1986)

Kádár Zoltán: Raznovidnosti tipov vizantijskoj podveski form "Pelta" v velikomoravskih nahodkah. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 95-97. (1986)

Károlyi Attila: A Prométheusz könyvekről : Helikon. In: Aetas, (2) 1. pp. 135-145. (1986)

Károlyi Attila: A szabad akarat fogalma Aurelius Augustinusnál. In: Aetas, (2) 1. pp. 24-43. (1986)

Kékes Szabó Mihály: Középiskolai tanulók iskolán kívüli társas kapcsolatainak színterei. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (28). pp. 71-92. (1986)

Kéri László: Zavarok az ifjúság politikai szocializációjában. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 129-144. (1986)

Köpeczi Béla: Műveltség és művelődés a mai magyar társadalomban. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 9-23. (1986)

Körmendi Sándor: Canonical number systems in ℚ(3√2). In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 351-357. (1986)

Kövecs Gyulané: A mundér becsülete kötelez. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 320-321. (1986)

L

Lantos Gábor: Data to the Amphipoda- and Isopoda fauna of Tőserdő and its environs in the Tisza valley I. : Amphipoda, Asellota (Crustacea, Peracarida). In: Tiscia 21. pp. 81-87. (1986)

Lavrov Svâtoslav Sergeevič: Problem solving based on knowledge representation and program synthesis. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 437-441. (1986)

Legány András: Ornithological investigations at the area of the Kisköre water basin (Tisza II). In: Tiscia 21. pp. 105-116. (1986)

Leindler László and Tandori Károly: On absolute summability of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 99-104. (1986)

Lele József: Szántó Imre egyetemi tanár, a történettudományok kandidátusa tudományos munkássága. In: Aetas, (2) 3. pp. 76-86. (1986)

Lele József: Szántó Imre professzort köszöntjük. In: Aetas, (2) 3. pp. 74-75. (1986)

Lengvárszky Zsolt: A note on minimal clones. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 335-336. (1986)

Lengyel Zsolt: Tigrist vettem a vásárba'... : avagy a gyermeki diskurzus kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 135-141. (1986)

Lepahin Valerij: Lik, lico i nekotorye ikonografičeskie osobennosti obrazov Kirilla i Mefodiâ v Bolgarii. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 143-164. (1986)

Lepahin Valerij and Florenskogo P. A.: Stat'â "tepmkn" P. A. Florenskogo. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (18). pp. 227-232. (1986)

Lepahin Valerij and Juhász Anikó and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič: Geir kjetsaa. Dostoevsky and his New Testament, Oslo, 1984. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (18). pp. 293-298. (1986)

Lerch Ágnes and Maleczki Márta and Szabó József and Velcsov Mártonné: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 213-225. (1986)

León Rodríguez Manuel de and Salgado Modesto R.: Diagonal lifts of tensor fields to the frame bundle of second order. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 67-86. (1986)

Lichtenstein József: Újabb adalékok : a szociológia első magyar műhelyének tanulmányozásához : a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár új bibliográfiai sorozatának első két kötetéről. In: Aetas, (2) 3. pp. 114-118. (1986)

Lipták Dorottya: Mérei Gyula műveinek bibliográfiája. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 265-278. (1986)

Lumiste Ülo G.: Bäcklund's theorem and transformation for surfaces V2 in En. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 51-57. (1986)

Láng Jenő: Planáris gamma-akmerás és spect-iás koponya vizsgálatoknál a koponya rögzitésére alkalmazhato párnák előállitása [!rögzítésére alkalmazható párnák előállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 25. (1986)

Láng Jenő: A nagy radioaktivitásu radiofarmakonok injektálásánál alkalmazhato, egyszer használatos fecskendőre huzhato olomvért előállitása [!A nagy radioaktivitású radiofarmakonok injektálásánál alkalmazható, egyszer használatos fecskendőre húzható ólomvért előállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 26. (1986)

Láng Jenő and Juhász Imre: A nagy radiokativitásu [!radioaktivitású] anyagokkal történő munka közben alkalmazhato [!alkalmazható], a fej és a test sugárterhelését csökkentő asztali olom-olomüveg [!ólom-ólomüveg] kombinácioju [!kombinációjú] asztali vért előállitása [!előállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 9. (1986)

Láng Zsolt: Hónovella. In: Harmadkor 6. pp. 1-14. (1986)

Lévai Béla: Rannie slavâne na severe Zatisskogo kraâ Vengrii. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 129-136. (1986)

Löffler Tibor: Létező szocializmus és modernizációs elméletek : avagy lehetséges-e szocialista modernizációs elmélet? In: Aetas, (2). pp. 176-182. (1986)

Löffler Tibor: A bürokrácia mint termelési mód : Pászka Imre : Struktúrák és közösségek. In: Aetas, (2) 1. pp. 146-154. (1986)

M

Magassy László: Belső továbbképzés : beszámoló egy kísérletről. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 123-124. (1986)

Magocsa Lászlóné: Ismeretek feldolgozásának lehetőségei a tanítási órán kívül. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 306-311. (1986)

Maletin Stevan and Budakov Ljiljana: Growth and fecundity of Carassius auratus gibelio Bloch, 1783 in Mrtva Tisza : 1783 in Mrtva Tisza. In: Tiscia 21. pp. 95-103. (1986)

Malinowska Ewa and Orbán Imre: Beszélgetés a lengyel történészképzésről : riportunkat 1985 nyarán készítettük Robert Pietekkel, az Universytet Warszawski IV. éves történelem szakos hallgatójával. In: Aetas, (2) 1. pp. 128-134. (1986)

Malkowsky Eberhard: Toeplitz-Kriterien für Klassen von Matrixabbildungen zwischen Räumen stark limitierbarer Folgen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 125-131. (1986)

Margóczi Katalin and Maróti Imre: Relationship between non-structural carbonhydrate content of the leaf and growth in maizes grown in short and long light-dark periods. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 27-37. (1986)

Marić Vojislav and Skendžić Marija and Takači Arpad: On Stieltjes transform of distributions behaving as regularly varying functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 405-410. (1986)

Markovics Erzsébet: Kenyerek morzsálódásának tanulmányozása. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 47-54. (1986)

Marosi György and Hernádi Ferenc: Több funkcios [!funkciós] stimulátor neuromuszkuláris transzmisszio vizsgálatához. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 12. (1986)

Maztkóné Hollenbach Katharina and Mezey Géza: Ultrahangdiagnosztikai berendezésekhez és EKG készülékek elektrodáihoz kontaktgélek előállitása [!elektródáihoz kontaktgélek előállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 8. (1986)

Medgyesi Gabriella: betelepíteni ; Nézd a macskát : [versek]. In: Harmadkor 5. pp. 4-5. (1986)

Merényi Kálmán: Nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmény miatt elítéltek körében büntetésvégrehajtási intézetben végzett kriminológiai kutatás módszertani kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 113-130. (1986)

Mezősi Gábor: A method of reducing the number of parameters used in environmental research. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 63-74. (1986)

Mečev Konstantin: B"lgariâ prez IX vek i kirilometodievogo delo : k"m postanovkata na voprosa. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 55-65. (1986)

Mihalik Erzsébet and Bernáth Jenő: Histochemical detection of valepotriates in the storage root of the valerian (Valeriana officinalis). In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 213-215. (1986)

Mihalik Erzsébet and Bernáth Jenő: The effect of various nutrient supplies on the leaf morphology and anatomy of the Digitalis lanata. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 19-25. (1986)

Mikes Mihály and Habijan-Mikes Vesna: Coenotic relations of small mammals along the river Tisza. In: Tiscia 20. pp. 135-143. (1986)

Mikes Zdenkóné: A szakkör szerepe a pályaorientációban. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 205-211. (1986)

Miklya János: A sütőipari gyártmányfejlesztés és a fogyasztói igények összhangja. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 19-23. (1986)

Mikola Tibor: Ikerszók és parallelizmusok az obi-ugor nyelvekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 143-149. (1986)

Mitev Bončo: Privetstveno slovo = Üdvözlő beszéd. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 9-12. (1986)

Mitrović Dragiša: Behavior of the extended Cauchy representation of distributions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 397-403. (1986)

Mojzes János: Modell-kísérlet a mól- és atomtömeg tanításához. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 25-29. (1986)

Mokány Sándor: A romlik, ront, rongál és rombol szócsalád áltagja(i). In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 151-154. (1986)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1985. évi XXXI. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 1. pp. 2-3. (1986)

Molnár Pál: Élelmiszerek minőségalakulása 1985-ben a hatósági élelmiszer-minőségellenőrzés megállapításai alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 2. pp. 50-102. (1986)

Molnár Elek: Egyszerü [!egyszerű] eljárás a poliacrylamid gél-lapok száritására [!szárítására]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 29. (1986)

Molnár Gyula: Data to the phenology of starling (Sturnus v. vulgaris L. 1758). In: Tiscia 21. pp. 117-122. (1986)

Molnár Imre: A római jog felelősségi rendje az archaikus korszakban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 131-144. (1986)

Molnár Jánosné: Történelemtanítás az önálló ismeretszerzésre nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 170-175. (1986)

Molnár Péter: Javaslat a 8. osztályos technika tantárgy egy tantervi témájának feldolgozásához. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 161-165. (1986)

Mstislavskiy M. M.: Regularities in the formation of manganese deposits on continents. In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 21-35. (1986)

Musabekov K. B. and Ibraev K. K.: Rheologic properties of polyelectrolytes at liquid/liquid interfaces 1. : The effecis of surface-active substances on polyelectrolytic adsorptive layers : gépirat. In: Acta physica et chemica, (32) 1-4. pp. 70-77. (1986)

Mágoriné Huhn Ágnes and Major Zoltán and Valkovics István: Major Zoltán-Valkovics István: A Basic-feladatok tükrében (Párbeszéd a számítógéppel). In: Módszertani közlemények, (26) 4. p. 257. (1986)

Mátyus Lajosné: A képmagnó alkalmazása a földrajztanításban. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 42-43. (1986)

Mészáros Ottó: hangos képek előtt ; Prológus az őszhöz. In: Harmadkor 5. p. 19. (1986)

Móczár László: Revision of the fulvipes- ruficornis- and variegata-groups of the genus Ceropales Latreille (Hym.. Ceropalidae). In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 121-136. (1986)

Móricz Ferenc: Orthonormal systems of polynomials in the divergence theorems for double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 367-380. (1986)

Müller Robert: Funde aus dem 9-10. Jahrhundert im Gebiet der I. Etappe des Kleinbalatons. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 163-168. (1986)

N

Nagy Ferenc: A svájci büntetőjogi szankciórendszer. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 145-160. (1986)

Nagy János: Aminosav analizis számitogépes kiértékelése [!analízis számítógépes kiértékelésére. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 31. (1986)

Nagy János: "Knauer" fotométer számitógépes [!számítógépes] vezérlése. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 15. (1986)

Nagy Lajosné and Molnár Pál: A sütőipari termékminőség alakulása : az új termékek értékelése. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 25-30. (1986)

Nagy Pál and Herzfeld Rozália: Study of the solvent effect in the amine exchage of schiff bases 5. : Connection between the rate constant and the parameters and of the solvent mixtures aoolied : gépirat. In: Acta physica et chemica, (32) 1-4. pp. 33-44. (1986)

Nagy Zsuzsanna and Mojzes János: Mojzes János: Módszerek és eljárások a kémiatanításban. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 120-121. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Barátkozás a természettel. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 185-186. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Fórum '86 Debrecenben. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 323-324. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Jausz Béla, a debreceni professzor. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 113-114. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Péter András, az iskolaalapító. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 318-319. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A kisiskolások egészséges életmódjának alakításáról. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 246-248. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A korszerű szakköri munka pedagógiai irányítása. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 21-24. (1986)

Nepper Ibolya, M.: Vliânie vizantijskoj kul'tury v zatisskom krae Vengrii i voprosy bolgarskogo posredničestva : novye dannye v svâzi s arheologičeskimi nahodkami X-XIII vekov. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 137-141. (1986)

Neuberger Anna: A halál-felfogás változásai a nyugat-európai közgondolkodásban. In: Aetas, (2) 3. pp. 102-113. (1986)

Nguyễn Văn Lọ'l and Wiegandt Richard: Involution algebras and the Anderson-Divinsky-Suliński property. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 5-14. (1986)

Nikolov Nino: Slovo pri otkrivanego na pametnika na Kiril i Metodij. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 174-177. (1986)

Nyíri Antal: Károly Sándor köszöntése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 5-6. (1986)

Nyíri Antal: A Müncheni Kódex kénesőt szavának mivoltáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 155-157. (1986)

Nádori László: A testi képességek fejlődésének érzékeny időszakai, alapelvek, alapfogalmak. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 61-71. (1986)

Nöbauer Rupert: Rédei-Funktionen und ihre Anwendung in der Kryptographie. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 287-298. (1986)

nd : "Én akkor már egy facér kommunista voltam". In: Gondolat-jel. pp. 14-15. (1986)

O

Odorics Ferenc: A teknősbéka ára 3 lej, az egér ára 3 lej. In: Harmadkor 5. pp. 98-101. (1986)

Olajos Istvánné: Matematikai alapfogalmak kialakításának előkészítése korrekciós osztályban. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 294-300. (1986)

Olajos Terézia: La chronologie de la dynastie avare de Baïan. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (24). pp. 163-172. (1986)

Olajos Terézia: [Megnyitó] : Szlávok-protobolgárok-Bizánc : Metód halálának 1100 éves évfordulója emlékére 1985. október 8-9-én Szegeden tartott tudományos ülés. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 3-4. (1986)

Orbán Imre: Adatok Antiochiai Szent Margit kultuszához. In: Aetas, (2). pp. 117-134. (1986)

Orbán Imre: Adatok Árpád-házi Szent Margit tiszteletéhez. In: Aetas, (2). pp. 7-30. (1986)

Orbán Sándor: A fejlődés újabb szakaszának megalapozása, a mezőgazdaság szocialista átszervezése. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 219-237. (1986)

Orkonyi Ede: Eszközjavaslat földrajzi feladatlapok készítéséhez. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 178-181. (1986)

Orosz Bálintné: A tanulói bukások és a szülők foglalkozásának összefüggése. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 1-5. (1986)

Orzih M. F.: Razvitie sovetskim konstitucionalizmom leninskoj teorii gosudarstvennogo upravleniâ. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (35) 1-7. pp. 39-60. (1986)

Ozsváth Károly: Önimádat és önpusztítás. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 215-239. (1986)

P

Pap Endre: A generalization of a theorem of Dieudonné for k-triangular set functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 159-167. (1986)

Papp György and Boguslawski P. and Baldereschi A.: Electronic energy of hexagonal site self-interstitial impurity in si : gépirat. In: Acta physica et chemica, (32) 1-4. pp. 9-15. (1986)

Papp Ignác: Az államszervezetről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 161-178. (1986)

Papp Ignác: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 5-6. (1986)

Papp Ignác: O roli obŝestvennyh organizacij v političeskoj sisteme Vengerskoj Narodnoj Respubliki. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (35) 1-7. pp. 61-78. (1986)

Pataki Ferenc: A deviáns viselkedés egyes problémái. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 25-51. (1986)

Pató Attila: Bulldogszemmel. In: Gondolat-jel. pp. 18-20. (1986)

Pavlova Rumâna: Petr Černorizec v drevnebolgarskoj literature. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 85-90. (1986)

Pecht J.: On the index of concavity of neighbourhood templates. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 373-376. (1986)

Pete István: Az aspektuális jelentés az igei jelentésfajták rendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 159-172. (1986)

Petkanova Donka: Die polemischen Schriften Konstantin-Kyrills. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 5-18. (1986)

Petkanova Donka: O nekotoryh osobennostâh prostrannogo žitiâ Mefodiâ. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 66-75. (1986)

Petőcz András: Petőcz András repetitív versei : Zárójelvers op. 7. ; Zárójelvers op. 8. : [versek]. In: Harmadkor 6. pp. 52-55. (1986)

Petőcz András: Polyphonix-találkozó Párizsban. In: Harmadkor 6. p. 132. (1986)

Pikó András: Kelet-európai történet. In: Gondolat-jel. pp. 10-12. (1986)

Pikó András: "SZIKHEK". In: Gondolat-jel. pp. 6-10. (1986)

Piszár Ágnes: a művészregény, mint életfilozófia. In: Harmadkor 6. pp. 42-51. (1986)

Podmanczky Szilárd: Csoki ; könyv nélkül : [versek]. In: Harmadkor 6. pp. 56-57. (1986)

Polgárdi József and Németh János: Nyári termelési gyakorlatok szervezése a Nyugat-Pest Megyei Sütőipari Vállalatnál. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 9-12. (1986)

Pollák György: Some sufficient conditions for hereditarily finitely based varieties of semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 299-330. (1986)

Pollák Richárd: A szerb-horvát és az orosz nyelv egymásrahatása az általános iskolai nyelvoktatás kezdő szakaszában. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 211-215. (1986)

Prőhle Péter: Does a given subfield of characteristic zero imply any restriction to the endomorphism monoids of fields? In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 15-38. (1986)

Pujin Vlasta and Ratajac Ružica and Djukić Nada: Ein Beitrag zur limnologischen Untersuchungen der Carska bara. In: Tiscia 21. pp. 69-80. (1986)

Putnam Calvin Richard: A connection between the unitary dilation and the normal extension of a subnormal contraction. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 421-425. (1986)

Pál József: Mors osculi : un motivo sincretico nella Firenze quattrocentesca. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (10). pp. 63-80. (1986)

Pálfy Miklós and Burján Mónika and Réti Attila: Quelques critères supplémentaires pour un dictionnaire scolaire français-hongrois. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (11). pp. 1-9. (1986)

Pálfy Péter Pál: The arity of minimal clones. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 331-333. (1986)

Pólay Elemér: Arcadius Charisius, a posztklasszikus digesztajogász és a Hermogenianus-kérdés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 179-215. (1986)

Pölöskei Ferenc: Elnöki megnyitó : [Metód halálának 1100. évfordulója emlékére rendezett ülés]. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 3-8. (1986)

R

Radev Stoân: Az 1985-ös esztendő - Cirill és Metód éve = 1985 e Kirilo-Metodievska godina. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 154-162. (1986)

Rempulska Lucyna: Remarks on the strong summability of numerical and orthogonal series by some methods of Abel type. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 391-396. (1986)

Rigóné Péter Irén and Dajri N. G. and Korokvin F. P.: N. G. Dajri - F. P. Korovkin: A történelemtanítás módszertana. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 57-58. (1986)

Rottler Ferenc: Megnyitó. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 3-8. (1986)

Ruszoly József: A hazai választási statisztika kezdetei : 1848-1869. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 217-263. (1986)

Rácz Lajos: Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében : 1490-1779 között. In: Aetas, (2). pp. 125-134. (1986)

Róna-Tas András: Language and history : contributions to comparative altaistics. (1986)

Róna-Tas András: A magyar rovásírás és a Mátyás-kori humanizmus. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 173-179. (1986)

S

Sallam Samir M.: Error bounds for certain classes of quintic splines. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 133-142. (1986)

Sarudi Imre and Csapó Jánosné: Takarmánypremixek anorganikus szeléntartalmának spektrofotometriás meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 1. pp. 10-13. (1986)

Sasvári Zoltán: On measurable functions with a finite number of negative squares. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 359-363. (1986)

Schablauer Zoltánné: Gondolatok a nevelői és a tanulói kreativitás összefüggéséről. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 125-128. (1986)

Sebestyén Róbert and Liszonyiné Gacsályi Márta and Kövecses Istvánné: Radiológiai hamuminták kalciumtartalmának meghatározása : módszerösszehasonlító vizsgálat. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 4. pp. 194-203. (1986)

Sebők Ferenc: Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez. In: Aetas, (2) 3. pp. 46-57. (1986)

Sebők Ferenc: Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez. In: Aetas, (2). pp. 135-137. (1986)

Serfőző Lajos: Köszöntő Mérei Gyula 75. születésnapjára. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 5-9. (1986)

Simon E.: A new programming methodology using attribute grammars. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 425-436. (1986)

Simon Gyula: Emlékezés Földes Ferencre. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 187-190. (1986)

Siposné Kedves Éva: Tanárok XVI. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 115-116. (1986)

Solymosi Bálint: a gyümölcsíz : [vers]. In: Harmadkor 6. pp. 19-21. (1986)

Somlyai Magda: Az elsőként felszabadított megyék közigazgatásának sajátosságairól. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 161-181. (1986)

Somogyi Józsefné: A tőszámnevek gyakorlásának néhány formája az oroszórákon. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 234-236. (1986)

Soós Katalin: Wallisch Kálmán és a Republikanischer Schutzbund harcai az újabb történeti irodalom tükrében. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 129-141. (1986)

Sulyok Hedvig: Voprosy deâtel'nosti Kirilla i Mefodiâ v vuzovskih učebnikah dlâ vengerskih studentov. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 225-231. (1986)

Sz. Bozóki Margit and Szabó József: Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban II. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 201-211. (1986)

Szabó S. András and Kiss Béla and Liszonyiné Gacsályi Márta and Török Gábor: Aktivációs analízis az élelmiszer-analitikában V. rész : röntgenfluoreszcenciás elemzés. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 4. pp. 204-214. (1986)

Szabó Bálint: Az MDP politikájának motivációi két kongresszus tükrében: 1948, 1951. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 183-207. (1986)

Szabó Ferenc: A Dél-Alföld sajtótörténetének néhány kérdése az 1920-as években. In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 115-127. (1986)

Szabó Győző: Le idee linguistiche di Baldassare Castiglione. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (10). pp. 81-103. (1986)

Szabó Pál Csaba: Ifj. Andrássy Gyula feljegyzése az 1918-19. évi balratolódás okairól Magyarországon. In: Aetas, (2) 1. pp. 91-94. (1986)

Szabó Pál Csaba: A századelő magyar választási rendszerének néhány problémája. In: Aetas, (2). pp. 66-116. (1986)

Szabó Ágnes: Aurelius Augustinus : A szabad akaratról c. művéről. In: Aetas, (2) 1. pp. 3-23. (1986)

Szabó G. László: Zárszó. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 291-294. (1986)

Szalacsek Margit: Az osztják birtokos szerkezet determináló használatáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 181-185. (1986)

Szalai Ferenc: Occurrence of Thalassemia major on a paleoanthropolgical finding. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 175-182. (1986)

Szalai Katalin: Mihail Bulgakov "A fehér gárda" című regényének értelmezése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 136-144. (1986)

Szalai Lajos: A sütőipari minőség- és gyártmányfejlesztés aktuális problémái. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 13-17. (1986)

Szalay Dénes: Cirill-Metód Emlékmű avató = Einweihungsrede. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 169-173. (1986)

Szalma Elemér and Bodrogközy György: Phytocenology of Wolffietum arrhizae Miyaw. et J. Tx. 60. element content of its species components as well as sediment- and water samples. In: Tiscia 20. pp. 45-53. (1986)

Szalóky Béláné: Úttörőmozgalom-napközi otthon. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 244-246. (1986)

Szarvas Mária: Srednebolgarskij apostol konca XV-načala XVI vv. : o deâtel'nosti Iozefa Dobrovskogo i ego svâzah s vengerskimi ličnostâmi. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 207-216. (1986)

Szederkényi Antal and Fried Ervin: Fried Ervin: Lineáris algebra. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 256-257. (1986)

Szegfű László: Kortörténeti problémák Gellért püspök deliberatiójában és legendáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (83). pp. 11-21. (1986)

Szegfű László: Rák virágkoszorúval. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 321-322. (1986)

Szent Ágoston: A szabad akaratról : részletek. In: Aetas, (2) 1. pp. 44-65. (1986)

Szijj Ferenc: Kezdet. In: Harmadkor 5. p. 117. (1986)

Szikora Lászlóné: A számítógép alkalmazásának lehetőségeiről az anyanyelvi oktatásban. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 166-169. (1986)

Szilasi László: Két szomszédúr a hódoltság idejéből : II. Batthyány Ferenc és Mehemet beglerbég levélváltása 1622-ben. In: Aetas, (2). pp. 138-143. (1986)

Szilasi László and Beckett Samuel: Két darab Beckett darab. In: Gondolat-jel. pp. 15-18. (1986)

Szilágyiné Hodosi Zsuzsanna: Szerep- és szituációs játékok a kisiskolások orosz nyelv oktatásában. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 101-104. (1986)

Szilárd János: Fiatalkori narkománia. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 205-213. (1986)

Szkárosi Endre: "La mano che ubbidische all'intelletto" il sonetto 151 di Michelangelo. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (10). pp. 104-123. (1986)

Szoboszlai Ildikó: A szintaktikai szinonimák jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 187-194. (1986)

Szondi Ildikó: A lakásgazdálkodási koncepciók megvalósulása Szegeden az 1980-85-ös években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 265-278. (1986)

Sztrik János: A probability model for priority processor-shared multiprogrammed computer systems. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 329-340. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu: Acta Antiqua et Archaeologica : Tomus XXIV. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu: Die Hauptzüge der Sozialordnung des Awarenkhaganats im Zeitalter der regesten byzantinisch-awarischen Verbindungen. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (24). pp. 215-226. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu: Die Nachricht des Isidorus Hispalensis und des spanischen Fortsetzers seiner "Historia" über einen Slaweneinfall in Griechenland. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 51-61. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu: Eine unkollationierte Handschrift der Homilie über die persisch-awarische Belagerung von Konstantinopel : Codex Athous Batopedi 84, fol. 63r-68r. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (24). pp. 185-195. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu: Prologus in narrationem de miraculo Mariae liberatricis Constantinopolis ab Avaris et Persis oppugnatae. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (24). pp. 197-202. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu: Über die Wandlungen der Ostgrenze der awarischen Machtsphäre. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (24). pp. 153-162. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu: Über etliche Quellen der awarischen Geschichte des neunten Jahrhunderts. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (24). pp. 141-151. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu and Maurikios : Der awarisch-türkische Einfluss auf die byzantinische Kriegskunst um 600 : Anmerkungen zum Strategikon des Maurikios. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (24). pp. 203-213. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu and Olajos Terézia: Ein Versuch zur Sammlung und chronologischen Anordnung der griechischen Quellen der Awarengeschichte nebst einer Auswahl von anderssprachigen Quellen. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (24). pp. 3-140. (1986)

Szádeczky-Kardoss Samu and Theodoros Synkellos: Zur Textüberlieferung der "Homilia de obsidione Avarica Constantinopolis auctore ut videtur Theodoro Syncello". In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (24). pp. 173-184. (1986)

Szántó István: "s a mondhatatlant mért reméli szám". In: Harmadkor 5. pp. 102-106. (1986)

Szántó István and Szilasi László and Grezsa Ferenc: Az Írószövetség üléséről : beszélgetés Grezsa Ferenccel. In: Gondolat-jel. pp. 2-5. (1986)

Szántó László and Krasznahorkai László: Krasznahorkai László: Kegyelmi viszonyok. In: Harmadkor 6. pp. 121-131. (1986)

Szép András: Iterative method for solving M/G/l//N-type loops with priority queues. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 341-350. (1986)

Szöllősi Erzsébet: A világnézeti nevelés szaktantárgyi vonatkozásai. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 262-266. (1986)

Szörényi László: L'obsidio szigetiana e la tradicione epica europea. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (10). pp. 124-154. (1986)

Szőllősi Erzsébet and Szebenyi Péterné and Nyirkos Tibor: Szebenyi Péterné-Nyirkos Tibor: A személyiségközpontú világnézeti nevelés módszerei. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 253-254. (1986)

Szőnyi G. and Kincsek Irén: Indication of spatial hetcromorphy and community structure of Acridoidea-communities in a sandy grassland. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 141-156. (1986)

Szűcs István: Konstitucionnye osnovy organizacionnoj sistemy gosudarstvennogo upravleniâ v Vengerskoj Narodnoj Respublike. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (35) 1-7. pp. 79-92. (1986)

Szűcs István: Predislovie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (35) 1-7. p. 5. (1986)

Szűcs István: Prinzipielle Fragen der Verwaltungsgerichtsbarkeit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (36) 1-20. pp. 279-284. (1986)

Sárosdy Ivánné: A beszédkészség fejlesztése egy orosz gyermekvers tanítása során. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 33-39. (1986)

Sárvári Péter: Beszámoló az élelmiszer-minőségellenőrzés VI. tudományos konferenciájáról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 2. pp. 115-120. (1986)

szőnyi : A tabló és a pamflet : Wajda : A Vasember. In: Gondolat-jel. pp. 12-14. (1986)

T

T. Kiss Tamás: Klebelsberg Kunó népiskolaépítési programjáról. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 249-252. (1986)

Takács Gábor: Néhány gondolat a tanulás tanulásáról, avagy tudnak-e tanítványaink tanulni? In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 5-10. (1986)

Takács Gábor: Néhány lehetőség a motiváció erősítésére a matematika tanításakor. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 153-161. (1986)

Takács József: Danilo Ǩis elbeszélése. In: Harmadkor 6. pp. 66-67. (1986)

Takács József: Mi a hűség? In: Harmadkor 5. pp. 96-97. (1986)

Takács József: Évad és pillanat. In: Harmadkor 5. pp. 93-95. (1986)

Takáts Károlyné: Károly Sándor munkássága 1947-1985-ig : bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 9-25. (1986)

Talamon Alfonz: Az éjszaka árkádsorai. In: Harmadkor 5. pp. 54-92. (1986)

Tanács Lajos and Gulyás Sándor: The role of the flood area and slopes of dam of the river Tisza in feeding wild bees. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 103-120. (1986)

Temesvári János: Búzafajták, őrlemények és száraztészták polifenoloxidáz-aktivitás vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 1. pp. 23-31. (1986)

Temesvári János: A kukorica peroxidáz aktivitásának vizsgálata a szárítás folyamatában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 3. pp. 138-149. (1986)

Temesváry Beáta: Elidegenedés és devianciák. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 53-70. (1986)

Thi Vu Duc: Minimal keys and-antikeys. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 361-371. (1986)

Tomka Béla: Az 1931-es német bankválság. In: Aetas, (2). pp. 161-166. (1986)

Tompa Gábor: Nemzedékváltás : [vers]. In: Harmadkor 6. p. 18. (1986)

Tompa Gábor: Oda, illúziók nélkül ; Díszszemle : [versek]. In: Harmadkor 5. pp. 42-43. (1986)

Tomschey Ottó: Trace elements in metamorphic and granitoid rocks of the basement in the Central Danube-Tisza Interfluve (Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 47-55. (1986)

Totik Vilmos and Vincze István: On relations of coefficient conditions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 1-2. pp. 93-98. (1986)

Trakl Georg and Kurdi Imre: Georg Trakl versei : [versek]. In: Harmadkor 5. pp. 46-49. (1986)

Tranker Ervinné Antal Gabriella: Hogyan tanítottam a Dráma és színjáték című fejezetet a nyolcadik osztályban? In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 85-89. (1986)

Tyekvicska Árpád: Új utakon : rendiségképünk egy konferencia tükrében. In: Aetas, (2) 3. pp. 87-96. (1986)

Tósaki Árpád and Bor Pál: Készülék "dolgozo szivpreparátum" müködtetésére [!"dolgozó szívpreparátum" ]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 22. (1986)

Tóth István and Bakos Józsefné: Pregnenolon radioimmunoassay emberi szérumbol [!szérumból]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 21. (1986)

Tóth István and Bárkányi Tiborné: Szérum kortizol RIA kidolgozása saját készitésü [!készítésű] antiszérummal. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 13. (1986)

Tóth János and Szabó Tibor: Interu [interjú!] dr. Szabó Tibor docenssel. In: Gondolat-jel. pp. 20-25. (1986)

Tóth József: Some features in the development of towns in the Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (26). pp. 127-139. (1986)

Tóth Rózsa: Az osztályközösség struktúrája és a tanulói kollektivitás összefüggésének vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 197-201. (1986)

Tóth Sándor: A magyar fejedelmi méltóság öröklődése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (83). pp. 3-9. (1986)

Tóth Ágnes: Sinkó Ervin : Egy regény regénye : Moszkvai naplójegyzetek : 1935-37. In: Aetas, (2) 1. pp. 178-185. (1986)

Török Attiláné: A kenyértészta kelesztési folyamatának vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 39-46. (1986)

Török Márta: L. N. Tolsztoj "Az ördög" című elbeszélésének elemzése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 27-43. (1986)

U

Udvary Éva and Végh Ágnes: Farmakologiai vizsgálatok hemodinamikai eredményeinek számitogépes [!számítógépes] adatfeldolgozása. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 24. (1986)

Ul'ânov Vladimir Vasil'evič: Normal approximation for sums of non-identically distributed random variables in Hilbert spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 411-419. (1986)

Uresch Ferenc and Takácsné Dénes K. and Dömsödi Ferenc and Illyés Endréné and Kulcsár Ferenc and Kunischné Szabó Edit: Gyors módszer élelmiszerek nitráttartalmának meghatározására : a módszer interlaboratóriumi kipróbálása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 1. pp. 4-9. (1986)

Uzonyi Györgyné and Tardy Emília: Az MSZ 3726/1-76 "Tejpor (porlasztva szárított) - Minőségi követelmények" szabvány felülvizsgálatának előkészítése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 2. pp. 103-109. (1986)

V

Valentinyi Klára: A termékenység-mítosz jegyei Jevgenyij Zamjatyin "Áradás" című művében. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (2). pp. 145-157. (1986)

Van Do Long: Langages écrits par un code infinitaire : théorème du défaut. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 247-257. (1986)

Varga Antal: Optimization of multivalued logical functions based on evaluation graphs. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 377-403. (1986)

Varga János: Terv és kísérlet a katonatartás feudális rendszerének átalakítására (az 1840. évi országos választmány működése). In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 13-54. (1986)

Varma Arun Kumar: Birkhoff quadrature formulas based on Tchebycheff nodes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 381-390. (1986)

Veimarn A. B. and Rozhnov A. A. and Schibrik V. I.: Iron and manganese ores in the geological history of Central Kazakhstan. In: Acta mineralogica-petrographica, (28). pp. 37-45. (1986)

Velcsov Mártonné: Jelentésváltozás és etimológia : még egyszer a teher szó eredetének kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 195-197. (1986)

Veressné Mező Judit: Matematika életközelben: egy osztálykirándulás emlékei matematikaórán a 3-4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 104-106. (1986)

Veszprémi László and Báthory Zoltán: Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 254-256. (1986)

Veszprémi László and Gácser József: Gácser József: Demokratizmus és általános iskola. In: Módszertani közlemények, (26) 3. p. 196. (1986)

Vida Andrea: Egy kétezer éves szakácskönyv : Apicius : De re coquinaira. In: Aetas, (2) 3. pp. 5-11. (1986)

Vidákovich Tibor: Az íráskészség vizsgálatának néhány mérésmetodikai problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (28). pp. 117-138. (1986)

Viskov Oleg Viktorovič: Predstavlenie polinomov Lagerra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (50) 3-4. pp. 365-366. (1986)

Visky András: élek, élek : [vers]. In: Harmadkor 5. p. 18. (1986)

Voordeckers Edmond: Constantin-Cyrille et methode, temoins de la fin de l'iconoclasme Byzantin. In: Hungaro-Bulgarica, (2). pp. 19-27. (1986)

Vágvölgyi Sándor: On compositions of root-to-frontier tree transformations. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 443-480. (1986)

Válas Györgyné and Tekes Lajosné: Növény eredetű élelmiszerek rostanyagának összetevői. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (32) 1. pp. 19-22. (1986)

Vámos Károlyné and Sárosiné Polák Aranka: Fluorimetriás eljárás rostos gyümölcslevek C-vitamin tartalmának meghatározására. In: Tudományos közlemények, (13). pp. 89-96. (1986)

Várnay Ernő: Magyarország és az európai KGST-országok nemzetközi hitelpiaci megítéléséről 1974-től napjainkig. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (23). pp. 53-67. (1986)

Végh Ágnes and Simon Zsuzsanna and Csiszár Zoltán: Mikroszámitogépes [mikroszámítógépes] ciklushossz elemző berendezés az anti-arrythmiás szerek hatáserősségének és hatásidejének megállapitására [megállapítására] "in situ" kisérletekben [!kísérletekben] és a klinikai gyakorlatban. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 6. (1986)

Vékony Gábor: Die glagolica und osteuropäische Schriften in der späten Völkerwanderungszeit. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 76-84. (1986)

Vígh Éva: L'idea dell'amore platonico nel Cortegiano del Castiglione. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (10). pp. 155-184. (1986)

Vörös Károly: A századelő magyarországi polgári középrétegeinek történetéhez (kísérlet). In: Tanulmányok Mérei Gyula 75. születésnapjára. pp. 77-95. (1986)

W

Wodala Jánosné: Egy kétnyelvű, magyar-angol gyermek olvasás-tanulása. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 148-152. (1986)

Z

Zakar András and Helembai Kornélia: A középiskolai tanulók pályaválasztási elképzeléseinek érzelmi sajátosságai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (28). pp. 159-185. (1986)

Zemplényi Veronika: A magyar és a finn pronominalizáció. In: Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok, (Suppl.). pp. 88-109. (1986)

Zoltán András: K voprosu o slavânskom plaste vengerskoj hristianskoj terminologii. In: Hungaro-Bulgarica, (1). pp. 130-137. (1986)

Zsoldos Ferenc and Bérczi Alajos: Influence of excision and growth solutions on potassium influx into roots of rice and wheat seedlings under acidic stress. In: Acta biologica, (32) 1-4. pp. 3-8. (1986)

Zsolnai Anikó and Fábián Zoltánné: Fábián Zoltánné, dr. Kocsis Lenke-dr. Fábián Zoltán-dr. Gledura Lajos-Tordáné Hajabács Ilona-dr. Tóth Béla: Feladat- és szöveggyűjtemény a nevelési alapismeretek tantárgyhoz : IV. osztály. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 119-120. (1986)

Zsolnai Anikó and Szebenyi Péterné: Szebenyi Péterné: Erkölcs és világnézet a személyiségfejlődésben. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 52-53. (1986)

Zsák Miklósné and Kasztinás Anna and Vas Lajos: Laboratoriumi állványok készitése müanyagbol [!laboratóriumi állványok készítése műanyagból]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (2). p. 7. (1986)

Zétényi Imréné: Arcaink-harcaink. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 272-274. (1986)

Zétényi Imréné: Késleltetett követeléssel a sikerért. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 224-226. (1986)

Á

Ádám András: On the congruences of finite autonomous Moore automata. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 259-279. (1986)

Ágoston György and Ágoston György and Drien Károly: A kisérleti 5 évfolyamu, iskolarendszerű technikusképzés előzményei és tapasztalatai [!kísérleti ] [!évfolyamú]. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (28). pp. 3-38. (1986)

Álvarez Gil R.: Giving mathematical semantics of nondeterministic and parallel programming structures by means of attribute grammars. In: Acta cybernetica, (7) 4. pp. 413-423. (1986)

Árpás Károly: Az észt államiság kérdéséhez. In: Dvinán innen, Dvinán túl" : tanulmányok a Szegedi Finnugor Nyelvtudományi Tanszék újjáalakulásának 25. évfordulója tiszteletére : jubileumi tanulmányok, (Suppl.). pp. 27-60. (1986)

É

Égető Emese: Az árpolitika és mezőgazdaság. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (23). pp. 9-26. (1986)

Ésik Zoltán: Varieties and general products of top-down algebras. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 293-298. (1986)

Ésik Zoltán and Virágh János: On products of automata with identity. In: Acta cybernetica, (7) 3. pp. 299-311. (1986)

Ö

Ördögh Éva: L'umanesimo e il rinascimento nell'interpretacione di Giovanni Gentile. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (10). pp. 39-62. (1986)

Ŝ

Ŝukin Vasilij and Dostoevskij Fëdor Mihajlovič and Belinskij Vissarion Grigor'evič: Dva realista. O shodstve i različii ustanovok praktičeskogo razuma Dostoevskogo i Belinskogo. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (18). pp. 209-226. (1986)

Š

Šiškin V. I.: Konstitucionnoe pravo graždan na sudebnoe obžalovanie dejstvij dolžnostnyh lic v sfere upravleniâ : na materialah SSSR i VNR. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (35) 1-7. pp. 103-113. (1986)

Ž

Žarković Dragoje: Szocializmus és piac. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (23). pp. 69-75. (1986)

Žulin V. M. and Zorin V. V. and Zlotskij S. S. and Rahmankulov D. L. and Bartók Mihály and Molnár Árpád: Liquid-phase radical reaction of acetals and their analogues at high pressure : gépirat. In: Acta physica et chemica, (32) 1-4. pp. 45-69. (1986)

Žuravëva Nelli Alexandrovna and Steinerné Molnár Judit: A motiváció növelésének lehetőségei az orosz számnevek tanulmányozása során. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 291-294. (1986)

Ǩ

Ǩis Danilo and Bojtár B. Endre: Királyok és bolondok könyve. In: Harmadkor 6. pp. 68-111. (1986)

This list was generated on 2024. június 18. 05:56:55 CEST.