Items where Year is 1996

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | Â | É | Ö | Ü | Č | Ş | Ž | Ț
Number of items: 783.

A

Abdel-Karim Abdel-Aal Mohamed and El-Mahallawy M. M. and Finger F.: The ophiolite melange of Wadi Dunquash and Arayis, Eastern desert of Egypt : petrogenesis and tectonic evolution. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 129-141. (1996)

Alberti Gábor: Passzivizálási művelet a magyarban.

Alberti Gábor: Passziválási művelet a magyarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 7-46. (1996)

Anderle Ádám: Constanza de Aragón en la historiografia española. In: Acta hispanica, (1). pp. 5-13. (1996)

Andorka Rudolf: Háztartási rendszerek és az idős emberek élete a 18-19. századi magyarországi falvakban. In: Aetas, (11) 4. pp. 128-156. (1996)

Andrási Dorottya: Az eposz műfaji keretei és lehetőségei a XIV. és XV. század itáliai irodalmában : műfaji és tematikai variációk különös tekintettel Petrarca Africa című eposzára. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 73-82. (1996)

Andrássy Adél: Az endogén növekedéselmélet néhány aspektusa. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 25-43. (1996)

Andrássy Adél: Magyarország földalapja hasznosításának egyes kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 11-22. (1996)

Andrássy Adél: A termelési függvények néhány elméleti kérdése és a mezőgazdaság dinamikus termelési függvénye. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 7-22. (1996)

Angélusz Róbert and Tardos Róbert: A kulturális-interakciós rétegződés szociológiai megközelítéséhez. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 91-108. (1996)

Annus Irén: A mormonok és szabadkőművesek rövid kapcsolata az Egyesült Államokban a 19. század közepén. In: Aetas, (11) 1. pp. 75-86. (1996)

Arató Mátyás: A matematikai statisztikáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 45-51. (1996)

Aupetit Bernard and ifj. Makai Endre and Zemánek Jaroslav: Strict convexity of the singular value sequences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 517-521. (1996)

B

B. Porkoláb Judit and Boda István Károly: Helyzet és válasz Radnóti Miklós Ő fény, ragyogás, napszemű reggel! című versében : egy interaktív számítógépes elemzés eredményei. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 145-155. (1996)

Bacsó Béla and Heidegger Martin: Hermeneutikai kísérlet Heidegger „Platón: Sophistes" értelmezésében. In: Pompeji 3-4. pp. 208-218. (1996)

Badó Attila: Az angolszász típusú esküdtszék kritikai elemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 1. pp. 1-52. (1996)

Bagota Mónika: The maximal Riemann operator is bounded from H1(T) into Ll{T). In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 557-564. (1996)

Bakay Kornél: A magyar őstörténet kérdései - régész szemmel. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 49-62. (1996)

Bakonyi Veronika: La conception de l' amour : la théorie de la "fine amor" dans la poésie des troubadours. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 7-18. (1996)

Balassa Szilvia: Martin Guerre felesége avagy cherchez la femme! Natalie Zemon Davis : The return of Martin Guerre. In: Aetas, (11) 4. pp. 212-216. (1996)

Balogh Elemér: Kemény Zsigmond választójogi nézetei a reformkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 79-91. (1996)

Balogh Elemér: Reformkori büntetőjogunk "bűncselekmény-fogalma". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 23-34. (1996)

Balogh Elemér: A salvus conductus és a magyar peregrináció. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 2. pp. 1-18. (1996)

Balogh Tamás: Radvánszky Olivér utolsó cigarettája. In: Pompeji 3-4. pp. 170-175. (1996)

Balogh Tibor: Adalékok a descartes-i reflex-fogalom színeváltozásaihoz. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 115-121. (1996)

Baloghné Zsoldos Julianna: Alternatívák szilárd elméleti alapon : gondolatok az ábécéskönyvekről. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 5-10. (1996)

Balázs József: Balás Károly érték-, pénz-, és árelmélete : adalék a XX. sz.első felének hazai közgazdasági elmélettörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 23-34. (1996)

Balázs József: Demográfiai tényezők szerepe a bűnözésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 53-77. (1996)

Balázs L. Gábor: Nekotorye voprosy teorii i praktiki diahronnoj morfologii slavânskih suŝestvitel'nyh. In: Studia Paleoslavica, (1). pp. 5-82. (1996)

Balázs Péter: [Bevezetés]. In: Turgot : levelek a toleranciáról 29. pp. 3-14. (1996)

Balázs Péter: Egy másmilyen francia forradalom : Francois Furet : Gondoljuk újra a francia forradalmat. In: Aetas, (11) 2. pp. 278-283. (1996)

Bara-Herczegh Ottilia and Horváthné Almássy Katalin and Fenyvessy József: Pannónia sajt érése során lejátszódó változások követése állományprofíl analízissel. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 1-7. (1996)

Baricz Árpád: Kálvária : a szegedi ferences rendház vázlatos története (1914-1950). In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 72-78. (1996)

Barna Gábor: Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata XIX-XX. századi népi vallásosságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 287-299. (1996)

Baráth András: Baráth András "keleti példabeszédei". In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 102-103. (1996)

Baráth Tibor: A magyar szabadkőművesség 1945 után. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 17-22. (1996)

Baráth Tibor and Glatz Ferenc: Még, még, még, ennyi nem elég! : A magyarok krónikája. Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc. Officina Nova, Bp., 1995. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. p. 144. (1996)

Baróti Tibor: Puskin szellemi aktualitásáról. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 141-150. (1996)

Basa István and Vermes Géza: Ki volt Jézus? : Vermes Géza: A zsidó Jézus - Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa. Bp., Osiris-Századvég Kiadó, 1995. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. p. 100. (1996)

Bataille Georges and László Kinga: Egy halandó lény szerelme. In: Pompeji 2. pp. 55-63. (1996)

Bazsányi Sándor: Amikor egy nő sírva fakad : Avagy mi történt valójában Ottó és Melinda között? : avagy Bánk bán „szerelme féltő nagy szíve": „a képzelt lehetség általöltözése az igazra". In: Pompeji 2. pp. 182-197. (1996)

Beck András: Kiállhatatlan perszóna : Camille Paglia írásai elé. In: Pompeji 1. pp. 207-210. (1996)

Beek Maurice H. ter: Teams in grammar systems : hybridity and weak rewriting. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 427-444. (1996)

Belényi Gyula: Az iparosítási politika néhány társadalmi következménye az 1950-es években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 85-91. (1996)

Benda Kálmán: Eperjessy Kálmán - művei tükrében. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 73-76. (1996)

Bene Sándor: Theatrum gloriae. In: Pompeji 3-4. pp. 312-323. (1996)

Benet Iván: A magyar agrármodell hatékonysága. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 35-54. (1996)

Benkes Réka: Petőfi S. János: Az excplicitség biztosításának feltételei és lehe- tőségei természetes nyelvi szövegek interpretációjában : A szemiotikai textológiai értelmező interpretáció néhány aspektusa. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 307-310. (1996)

Benkes Zsuzsa and Petőfi Sándor János: A szövegelemzéskor felhasznált 'háttérismeretek' feltárásának kreatív módja : tájékoztató. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 169-186. (1996)

Bereczki Sándor: Emlékezés Nagy Sándorra születésének 80. évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 79-83. (1996)

Bereczki Sándor: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola múltjának rövid áttekintése 1. (1873-1928). In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 54-72. (1996)

Bereczki Sándor: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola múltjának rövid áttekintése 2. (1928-1947). In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 17-35. (1996)

Bereczki Sándor: Nemzeti Alaptanterv : Művelődési és Közoktatási Minisztérium : Debrecen, Korona K., 1995. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 133-137. (1996)

Bereczki Sándor: Radnai Béla, a pszichológus. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 167-171. (1996)

Berta Tibor: Factores externos e internos en el desdoblamiento de nombres comunes en cuanto al génaro en español. In: Acta hispanica, (1). pp. 69-77. (1996)

Berta Péter: A körülállók teendői. In: Pompeji 3-4. pp. 324-339. (1996)

Berta Árpád: Magyar törzsek és törzsnevek. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 17-28. (1996)

Besenyei Lajos: Az alkotmány és a polgári jog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 5-18. (1996)

Besenyei Lajos: Polgári jogunk fejlődési irányai, elsősorban a kodifikáció tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 35-48. (1996)

Beyssade Jean-Marie: Dieu et la nécessité des principes physyques chez Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 7-17. (1996)

Beyssade Jean-Marie and Dékány András: Gondolkodom, tehát vagyok. In: Pompeji 2. pp. 228-238. (1996)

Beyssade Michelle: L' infinitude de la volonte humaine selon Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 51-59. (1996)

Bibok Károly and Kacziba Ágnes and Pozsgai István and H. Tóth Imre: Recenzii. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 195-221. (1996)

Blazovich László: Szabadka földesurai a középkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 49-60. (1996)

Blazovich László: Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a középkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 101-109. (1996)

Blazovich László: Szabadka története a tatárjárásig. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 55-72. (1996)

Blumm Aaron and Szegi Amondó Zoltán: Hogyan raboltuk ki a Vajdasági Bankot? : részletek. In: Pompeji 1. pp. 70-76. (1996)

Blázsik Zoltán and Imreh Balázs: A note on connection between PNS and set covering problems. In: Acta cybernetica, (12) 3. pp. 309-312. (1996)

Bobvos Pál: Az aranykorona és a termőföld-érték. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 73-82. (1996)

Bocsor Péter: Meta-stabil történet. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 193-197. (1996)

Bodnár László: A nemzetközi jog magyar jogrendszerbeli helyének alkotmányos szabályozásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 19-36. (1996)

Bodnár László: The relationship of international law and domestic law in our constitution - de lege ferenda. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 111-133. (1996)

Bogdány Gyula: A Szent István csatahajó kutatásának újabb állomása. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 88-90. (1996)

Bognár Ferenc: Olvasni jó...? : Fried István Tíz híres regény című kötetéről. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 128-132. (1996)

Bokor Péter: Egy századelői tanítói életút és mai tanulságai. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 130-132. (1996)

Bokor Zsuzsanna: New occurrence of Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) (Arachnoidea, Opiliones, Phalangiidae) in Hungary (in the valley of river Rakaca - Cserehát). In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 89-91. (1996)

Bordihn Henning and Csuhaj-Varjú Erzsébet: On competence and completeness in CD grammar systems. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 347-360. (1996)

Boros Erika: A 'szülő' kifejezése a nganaszan nyelvben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 184-191. (1996)

Boros Gábor: From Descartes to Spinoza, from analysis to synthesis. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 139-144. (1996)

Boucekkine Moussa and Fong Che Kao: Duality in local spectral theory of operators and Nagy's spectral residuum. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 493-516. (1996)

Bragyova András: Alkotmánybíráskodás és demokrácia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 135-159. (1996)

Brandner Aleš: Tret'e ûžnoslavânskoe vliânie v moskovskoj rusi i stanovlenie novorusskogo literaturnogo âzyka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 49-57. (1996)

Budai Judit and Fükő Judit: Jártassági vizsgálat tapasztalatai a búza minősítésében. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 3. pp. 178-188. (1996)

Burgerné Gimes Anna: A Csongrád megyei birtokviszonyok változása. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 83-92. (1996)

Burkard Rainer E. and Dudás Tibor: Steiner minimum trees for equidistant points on two sides of an angle. In: Acta cybernetica, (12) 3. pp. 313-324. (1996)

Burnap Charles and Hoover Thomas B. and Lambert Alan: Von Neumann algebras associated with composition operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 565-582. (1996)

Bába Károly: Zur Synökologie regionaler Schneckengemeinschaften, tiergeographische Untersuchungen in der Ungarischen Tiefebene und im Bükkgebirge. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 109-118. (1996)

Bába Károly: The occurrence of Craspedacusta sowerbyi Lancester along the river Tisza. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 87-88. (1996)

Bárány Attila: "Amerika befejezetlen forradalma" : Eric Foner : Reconstruction : America's unfinished revolution : 1863-1877. In: Aetas, (11) 1. pp. 160-169. (1996)

Bárány-Kevei Ilona: Ecological condition of Hungarian karsts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 89-99. (1996)

Bárány-Kevei Ilona: Preface. In: Acta climatologica, (30). pp. 3-4. (1996)

Bárány-Kevei Ilona and Barta Károly and Tamási Györgyi: Plant ecological survey of the Kataréti stream cathchment. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 51-64. (1996)

Bárány-Kevei Ilona and Horváth András: Survey of the interaction between soil and vegetation in a karstecological system /at Aggtelek, Hungary/. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 81-87. (1996)

Békési Imre and Vass László: Szemiotikai szövegtan. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 363-365. (1996)

Bényei Tamás: A kígyóbűvölés esztétikája : allegória és mágia Salman Rushdie Az éjfél gyermekei című regényében. In: Pompeji 3-4. pp. 32-66. (1996)

Bérczi Imre: A műszaki szellemi alkotások jelentősége, jogvédelme, jogharmonizációs feladatok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 93-100. (1996)

Bérczi Szaniszló and Lukács Béla: The water-ammonia symmetry of amino acids : constraints on paleoatmospheres. In: Acta climatologica, (30). pp. 5-30. (1996)

Bódy Zsombor: A sajt és a kukacok : Carlo Ginzburg : A sajt és a kukacok : egy XVI. századi molnár világképe. In: Aetas, (11) 4. pp. 201-206. (1996)

Bóka Zita: Mórahalom kialakulása és a mezőgazdasági átszervezési kísérletek gondjai (1950-1994). In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 78-86. (1996)

Bór Józsefné: Rejtett tartalékaink - emberi erőforrások. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 59-62. (1996)

Bór Józsefné: Részletek egy helyi tantervből : a helyi ismeretek beépítésének lehetősége. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 119-124. (1996)

Bóra Ferenc: Kiemelt jelentőségű osztályfőnöki módszerek. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 10-15. (1996)

Bükki Eszter: A tolvajok fejedelme? : J. C. Holt : Robin Hood. In: Aetas, (11) 4. pp. 186-191. (1996)

Bődy Pál: Eötvös József politikai eszméi 1848 után. In: Aetas, (11) 2. pp. 265-277. (1996)

C

Carver Raymond and Hazai Attila: Miért drágám? In: Pompeji 3-4. pp. 149-153. (1996)

Carver Raymond and Rupp Anikó: Hazugság. In: Pompeji 3-4. pp. 139-141. (1996)

Carver Raymond and Vajda Róza: Közel. In: Pompeji 3-4. pp. 142-148. (1996)

Cey-Bert Róbert Gyula: A honfoglalás kori magyar konyha. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 134-143. (1996)

Chen Yong-Gao: On a paper of Schinzel and Szekeres. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 369-379. (1996)

Chen Yong-Gao: On a problem of P. Erdős. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 101-114. (1996)

Christensen Ronald R.: Tájékoztató az élelmiszervizsgálattal foglalkozó Nemzetközi Szervezetek Tanácsának (IAM) Budapesten megtartott XI. üléséről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 3. pp. 212-213. (1996)

Ciobanu Gabriel: The reflexive domain of CPO's ideals. In: Acta cybernetica, (12) 3. pp. 249-260. (1996)

Coduro Erich: A Német Élelmiszerkönyv feladata és jelentősége az Európai Unióban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 1. pp. 37-43. (1996)

Comte-Sponville André and Schmidt Péter: Erkölcsös-e a kapitalizmus? In: Pompeji 2. pp. 98-121. (1996)

Contreras Izquierdo Narciso M.: E léxico técnico en los diccionarios para la enseñanza del español : estudio y propuestas metodológicas. In: Acta hispanica, (1). pp. 41-59. (1996)

Csejtei Dezső: The cartesianism of life. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 168-175. (1996)

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: Schopenhauer a halálról. In: Pompeji 1. pp. 121-137. (1996)

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: A civilizált halál : Reflexiók Norbert Elias esszéje kapcsán. In: Pompeji 3-4. pp. 303-311. (1996)

Csendes Béla: Szövetkezetek az átalakuló mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 111-122. (1996)

Csernus Sándor: "Krisztusért és az ő ellenségei ellen" : a Maigret grófok adománylevele 1687-ből. In: Aetas, (11) 2. pp. 244-255. (1996)

Cserné Adermann Gizella: Vizsgáztatunk? In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 102-105. (1996)

Csiga Andrea and Niederhauser Emil: Ugyanarról sokféleképpen : Niederhauser Emil : A történetírás története Kelet-Európában. Bp., História könyvtár, 1995. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 100-101. (1996)

Csikós Zsuzsanna: J. C. Onetti : La cara de la desgracia. In: Acta hispanica, (1). pp. 33-39. (1996)

Csorba László: "Ködfátyolképek" : betyárillúzió és költészet a kütahyai magyar emigrációban. In: Aetas, (11) 2. pp. 192-201. (1996)

Csuhaj-Varjú Erzsébet: Grammar systems : recent results and perspectives : foreword. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 325-330. (1996)

Csápek Ágnes: Kanizsa környékének boszorkányhiedelmei. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 70-75. (1996)

Cséka Ervin: Az alkotmány és az eljárásjogok, különös tekintettel a büntető eljárásjogra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 37-54. (1996)

Cséka Ervin: Büntető perorvoslati rendszerünk változásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 161-175. (1996)

Cséka Ervin: A büntető tárgyalás vezetéséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 61-72. (1996)

Csóka Gabriella: A simontornyai bőrgyártás története (1780-1948). In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 4-10. (1996)

Curta Florin and Fredegár : Slavs in Fredegar : medieval "gens" or narrative strategy? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 3-20. (1996)

Czagány László: Az abszolút földjáradék modellezése Cobb-Douglas típusú termelési függvénnyel. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 93-109. (1996)

Czédli Gábor: Four-generated large equivalence lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 47-69. (1996)

Czúcz Ottó: A szociális jogok többszintű alkotmányos védelmének lehetőségéről és szükségességéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 177-188. (1996)

Cîrlugea Corina: La logique de l'invention des verites chez Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 60-67. (1996)

D

Dassow Jürgen and Mitrana Victor: Fairness in grammar systems. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 331-345. (1996)

Demetrescu-Buzăn Demetru: Algázy & Brummer. In: Pompeji 3-4. pp. 183-187. (1996)

Demetrovics János: Clones and maximal sets in set logic containing all Boolean functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 345-357. (1996)

Devescovi Balázs: A gyalogfenyőről : újramese. In: Pompeji 2. pp. 198-213. (1996)

Dezső Márta: A képviselői mandátum jellege - a szabad mandátum határai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 189-202. (1996)

Deák Ágnes: Magyar történelemről idegen szemmel : Jörg K. Hoensch : A history of modern Hungary : 1867-1986. In: Aetas, (11) 4. pp. 242-248. (1996)

Deák Ágnes: Modernizációs modellek, nacionalizmus és alkotmányosság Magyarországon a 19. században : beszélgetés Bődy Pállal. In: Aetas, (11) 2. pp. 256-264. (1996)

Dienes Jenő Attila: Könyvek, könyvtárak, a kultúra Tatán. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 134-141. (1996)

Dobcsányi Ferenc: Előszó : a Módszertani Közlemények 36. évfolyama elé. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 3-4. (1996)

Dobcsányi Ferenc and Kertész Károly: Elemzések, tanulmányok Batsányi Jánosról. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 38-39. (1996)

Dobcsányi Ferenc and Lovas Márta: A Magyar Nemzeti Múzeum módszertani kiadványairól : [Budapest], Magyar Nemzeti Múzeum. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 175-177. (1996)

Doerfer Gerhard: Formen der älteren türkischen Lyrik. ISBN 963 0481 881 1, (1996)

Doinaș Ștefan Augustin: Orpheusz és a valóság kísértése. In: Pompeji 2. pp. 27-33. (1996)

Dolovai Dorottya: Műveltető igeképzés az obi-ugor nyelvekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 193-207. (1996)

Domokos Johanna: Röviden a Centrum-periféria szemiózisáról. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 163-169. (1996)

Domonkos János: Vártörténeti kiállítás a honfoglalás 1100. évfordulójára. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 228-230. (1996)

Domonkos János: A nemzeti hagyományt őrző kámiak. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 88-89. (1996)

Domonkos János: A zarándok pápa : II. János Pál. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 223-225. (1996)

Domonkos János and Boros Fortunát: Dr. P. Boros Domokos Fortunát : Csíksomlyó : [Csíkszereda], Pallas-Akadémia, [1994]. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 177-178. (1996)

Domonkos János and Csang Stephen T.: Könyvek az egészség megőrzéséről. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 139-141. (1996)

Domonkos János and Entz Géza and Kovács András: A kolozsvári Farkas utcai templom címerei : [Entz Géza, Kovács András tanulmányaival] : Budapest : Balassi, Kolozsvár : Polis, 1995. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 39-41. (1996)

Domonkos János and Raffay Ernő: Raffay Ernő : Magyar tragédia : Trianon 75 éve : Budapest, Püski K., 1995. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 174-175. (1996)

Dornbach Mária: Númerus mágicos : el simbolismo numérico en el culto de la santería afrocubana. In: Acta hispanica, (1). pp. 15-21. (1996)

Ducsay Tamás and Németh Lajos: Az élelmiszerek minőségalakulása 1995-ben a hatósági minőségellenőrzés megállapításai alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 1. pp. 7-36. (1996)

Dányi Gábor: On domain and range tree languages of superlinear deterministic top-down tree transformations. In: Acta cybernetica, (12) 3. pp. 261-277. (1996)

Dávid Tamás: Kapisztránói János és a bártfai Irgalmasság Anyja confraternitás kapcsolata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 83-89. (1996)

Dékány András: Quelques remarques sur la genèse des jugements de valeur dans la philosophie cartesienne. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 95-99. (1996)

Döbör András: Dr. Batthyány Strattmann László herceg emlékezete. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 12-17. (1996)

Döbör András: A MAORT-per. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 119-125. (1996)

Döbör András: A "bunkó káderektől" a nagypolgár bunkóig : rendszerváltás Magyarországon 1989-ben. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 95-99. (1996)

Dúcz László: Közöttünk élő "Turulmadár". In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 95-107. (1996)

E

Ecsedy Ildikó: Kereskedelem a Selyem-úton : nomád közvetítés az iráni sztyeppén Kína és Róma között. In: Aetas, (11) 4. pp. 57-67. (1996)

Egyházi Dóra: 'Ah Amerikába, csak ott túl a tengeren, ott van az élet". In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 110-114. (1996)

Egyházi Dóra: A városligeti műjégpálya és a Budapesti Korcsolyázó Egylet története, 1869-1905. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 10-12. (1996)

Ehrenfeucht Andrzej and Mateescu Alexandru and Păun Gheorghe and Rozenberg Grzegorz and Salomaa Arto: On representing RE languages by one-sided internal contextual languages. In: Acta cybernetica, (12) 3. pp. 217-233. (1996)

Elias Norbert and Csejtei Dezső: A haldokló magányosságáról korunkban. In: Pompeji 3-4. pp. 254-302. (1996)

Ember Lili: Két haiku: Az éjszaka belülről, Ne bánd a telet ; Fenyőerdő ; Néma haiku : [versek]. In: Pompeji 3-4. pp. 162-163. (1996)

Ember Lili: Zenés film a télre ; Éjféli nap ; 100 éves a MOZI : [versek]. In: Pompeji 1. pp. 66-69. (1996)

Erdei Ilona: Transformacii infinitiva pri perevode hudožestvennoj literatury. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 143-158. (1996)

Erdei Árpád: Haladás és ellenállás avagy a büntető eljárási jog kodifikációjának konflikusai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 73-84. (1996)

Erdei L. Tamás: Arról, hogy hogyan beszélünk arról, hogy hogyan beszélünk.. . : avagy egy hermeneutikai Möbius-szalag gonoszkodásai. In: Pompeji 2. pp. 153-158. (1996)

Erdei L. Tamás: Gondolatok a hume-i okságfölfogásról : avagy hogyan lesz az empirizmusból szubjektivizmus? In: Különbség, (4) 7. pp. 33-34. (1996)

Erdei L. Tamás and Nagy Attila and Pavlovits Tamás: Beköszöntő. In: Különbség, (4) 7. p. 2. (1996)

Erős Vilmos: A Hóman-Mályusz ügy. In: Aetas, (11) 2. pp. 220-243. (1996)

Eördögh István: Az 1848-49-es szabadságharc bukásának diplomáciai háttere a szentszéki iratok fényében. In: Aetas, (11) 2. pp. 174-191. (1996)

F

Fabulya Andrea: "Túlfinomult, természetellenes és haszontalan" : Mihail Kuzmin Kryl'ja (Szárnyak) című regényének elemzése. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 141-162. (1996)

Farkas Beáta: Regionális politika Magyarországon. Tendenciák a rendszerváltás időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 135-144. (1996)

Farkas Ferenc and Molnár István: "Adj, király, katonát!" : népi gyermekjátékok Jászszentandráson : Jászberény, [Jász Múzeum], 1995. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 220-223. (1996)

Farkas Gyula L. and Nyilas Károly: Characteristic parameters of head measurements in Hungarian children aged 3-18 years. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 73-82. (1996)

Farkas Zoltán: Cui prodest... : a posztmodern történetírásról. In: Aetas, (11) 4. pp. 80-88. (1996)

Farley Jonathan David: Priestley powers of lattices and their congruences : a problem of E. T. Schmidt. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 3-45. (1996)

Farsang Andrea: Regional analysis of the heavy metal content of soils on the ne-pediments of the Mátra mts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 65-79. (1996)

Fejér Ádám: Az európai kultúra időszerű kérdései. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 58-68. (1996)

Fejér Ádám: Az intellektuális hatalomgyakorlás módozatai : Fried István Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban című könyvéről. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 73-86. (1996)

Fejér Ádám: Az értelmiségről : levél Csoóri Sándornak. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 51-55. (1996)

Fejér Ádám: Biblia és kultúra. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 27-32. (1996)

Fejér Ádám: Előszó helyett. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 5-7. (1996)

Fejér Ádám: Heidegger ontológiája, Rahner vallásfilozófiája és az ontikus kultúrtörténet. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 7-18. (1996)

Fejér Ádám: A Kárpát-medence kultúrája és népei. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 52-57. (1996)

Fejér Ádám: Közéleti kalandjaimról : levél egykori pártfogómnak és barátomnak. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 28-50. (1996)

Fejér Ádám: Meddig marad a kultúrát nem tisztelő polgáré a szó? In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 69-71. (1996)

Fejér Ádám: Röpirat a közélet megújulásáról. ISBN 963 482 134 0, (1996)

Fejér Ádám: Röpirat a közélet megújulásáról. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 51-55. (1996)

Fejér Ádám: Tudomány és kultúra. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 33-44. (1996)

Fejér Ádám: A kiválasztottságról és az ország eljöveteléről : levél Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspöknek. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 61-68. (1996)

Fejér Ádám: A német klasszika és a bibliai hagyomány, avagy mi az ontikus kultúrtörténet? In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 19-26. (1996)

Fejér Ádám: A tudomány intézményeiről : levél Kosáry Domokosnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének. In: Röpirat a közélet megújulásáról, (7). pp. 56-60. (1996)

Fekete László: Descartes, Saussure, and the problems of integrating voice into a dualistic universe. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 194-199. (1996)

Feleky Gábor: Rendi orientáció és jogi mező : az alkalmazottak szociológiájának németországi nyitánya. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 205-223. (1996)

Felten Michael: A smoothness concept for weighted Lp spaces on [-1,1]. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 217-230. (1996)

Ferincz István: Žitie prepodobnogo Moiseâ Ugrina. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 165-180. (1996)

Fernau Henning and Holzer Markus: Accepting multi-agent systems II. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 361-379. (1996)

Fernández Domingo Blanco: La rectification de l'ontologie cartesienne chez Merleau-Ponty. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 217-227. (1996)

Ferrari Jean: Sur le cogito, derechef. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 73-84. (1996)

Ficino Marsilio and Imregh Mónika: Commentarium VI. : folytatás. In: Pompeji 1. pp. 77-99. (1996)

Filó Réka: Le héros sans peur : remarques sur l'analyse d'un conte. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 19-28. (1996)

Fischer Lajos: "Roma caput mundi" = "Roma cauda mundi" : Monica Kurzel-Runtscheiner : Töchter der Venus : die Kurtisanen Roms im 16. Jahrhundert. In: Aetas, (11) 1. pp. 170-175. (1996)

Forgács Katalin: Foglalkoztatás vagy hatékonyság? : Forgács Katalin. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 145-159. (1996)

Forgács Tamás: Kap rajta... In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 255-260. (1996)

Forgács Tamás: A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései : a Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve. ISBN 963 482 162 6, (1996)

Forgács Tamás and H. Tóth Imre and Nagy Beáta Boglárka and Szabó József and Velcsov Mártonné: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 337-365. (1996)

Forró Lajos: Ispred nas put bez povratka. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 86-87. (1996)

Forró Lajos: "Na strateškim mjestima njihovi ljudi...". In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 69-71. (1996)

Forró Lajos: "Rekoh sebi moj bože koliko demagogije...". In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 92-95. (1996)

Foucault Michel and Kutor Tünde: Előszó az áthágáshoz. In: Pompeji 2. pp. 7-26. (1996)

Freund Rudolf and Freund Franziska: Test tube systems or how to bake a DNA cake. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 445-459. (1996)

Fried István: Előszó. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). p. 1. (1996)

Fábián György: A rendszerváltás politikájának fő jellemzői Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 3. pp. 1-38. (1996)

Földes Csaba: Bartha Magdolna (szerk.): Szövegértés - Szövegfeldolgozás - Szövegkompetencia = [Textverstehen - Textarbeit - Text- kompetenz] : Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetében 1994. május 9-10-én rendezett konferencia előadásai = Beitráge zum Workshop am 9-10. Mai 1994 am Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Universität. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 288-292. (1996)

G

Gadányi Károly: Cultural-historical preliminaries to the formation of the Slovenian national literary language : part I. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 69-85. (1996)

Galgóczi László: Káromkodó utódainkhoz. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 131-133. (1996)

Galgóczi László: Nyelv és nyelvhasználat az Árpád-korban : adalékok a Halotti Beszéd és Könyörgés értelmezéséhez. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 144-160. (1996)

García-Río Eduardo and Vanhecke Lieven and Vázquez-Abal María Elena: Harmonic connections. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 583-607. (1996)

Gausz András: Gewissheit und Selbsttäuschung : über einem Cartesianern. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 244-248. (1996)

Gaál Judit: La théorie minimaliste et la dislocation à gauche dans la phrase française. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 29-40. (1996)

Giang Dăng Vũ and Móricz Ferenc: The Cesàro operator on the Banach algebra of L(R2) multipliers. I (Odd case). In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 433-456. (1996)

Giczi Zsolt: Nehéz esztendők a magyarországi evangélikus egyház történetében : (1948-1950). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 71-84. (1996)

Gil' Michael Iosif: On solvability of nonlinear equations in lattice normed Banach spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 201-215. (1996)

Glant Tibor: Magyarország az amerikai sajtóban az első világháború idején. In: Aetas, (11) 1. pp. 36-52. (1996)

Glickman Vered: The problem of consciousness and the burden of the cartesian heritage. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 183-188. (1996)

Gombin Dorzs and Klamár Gabriella and Szajáni Béla: Factors influencing the immobilization of glucoamylase. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 9-13. (1996)

Grassi Ernesto and Pongrácz Tibor: A metafora mint az eredeti nyelv alapeleme. In: Pompeji 1. pp. 177-185. (1996)

Grillet Pierre Antoine: Finite congruences on free commutative semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 391-405. (1996)

Gruber László and Géczi Róbert: Landscape changes of the Tisza river valley from the 'Turkish rule' to the 20th century. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 11-20. (1996)

Gulkai Márta: Folyóiratszemle : 1995. október - 1996. március. In: Különbség, (4) 7. pp. 35-42. (1996)

Gulyás László: Egy sikeres emigráció anatómiája : Eduárd Benes első világháború alatti emigrációjának néhány momentuma. In: Aetas, (11) 2. pp. 103-138. (1996)

Guti G.: Species composition of juvenile (0+) fish assemblages in the Szigetköz floodplain of the Danube. In: Tiscia 30. pp. 49-54. (1996)

Gyimesi Tímea: Kezdjük a közepén! In: Pompeji 2. pp. 43-44. (1996)

Gyimesi Tímea: "Noli me tangere" : po(i)étika a század végén. In: Pompeji 2. pp. 64-73. (1996)

Györffy György and Abdai Éva: Auchenorrhyncha assemblages of the "Ásotthalmi Látrét" nature conservation area in Hungary I. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 57-65. (1996)

Györgyi Kálmán: Köszöntő. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 7-9. (1996)

Györgyi Kálmán: Tokaji Géza felfogása az okozati összefüggésről és újabb fejlemények az okozatossági tanban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 85-100. (1996)

Győri Attiláné: Tapasztalataim a kisiskolások nyelvtanításáról. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 124-126. (1996)

Gács Anna and Szegi Amondó Zoltán: Levelek Londonból a Pompejibe. In: Pompeji 1. pp. 223-235. (1996)

Géczi Róbert and Dormány G. and Unger János: Some bioclimatic indicators of Kolozsvár (Cluj-Napoca), Romania. In: Acta climatologica, (30). pp. 41-48. (1996)

Géczi Róbert and Gruber László: On the geology and geomorphology of Vigyázó Mountains (Vládeasa). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 45-50. (1996)

Gősi János: Kormányzat, politika és piac a magyar élelmiszergazdaságban. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 8-11. (1996)

H

H. Nagy Péter: A szótár játéktere. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 185-192. (1996)

H. Tóth Imre: Paleografičeskoe opisanie ev. no. 25. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 181-193. (1996)

H. Tóth Imre and Pataki : "Ugriny" i "ugrincy" v istorii drevnerusskoj pis'mennosti. In: Studia Paleoslavica, (1). pp. 169-176. (1996)

H. Tóth István and Arany János: Gondolatok Arany János: Családi kör c. életképéről. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 158-160. (1996)

Hadžić Olga: A theorem on best approximations in paranormed spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 271-278. (1996)

Hajdú József: Some comparative considerations and remarks on the possible implementation of the Japanese type industrial relations system in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 4. pp. 1-76. (1996)

Hajzer Lajos and Svatopluk Pastyřík and Balowski Mieczysław: Svatopluk Pastyřík - Mieczysław Balowski : Cseh-lengyel anyagok egy szláv filológiai szemináriumhoz : Hradec Králové, Gaudeamus K. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 45-46. (1996)

Hajós József: 17-18. századi kolozsvári Descartes-vonatkozások : avagy Descartes első kolozsvári százada. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 277-284. (1996)

Halászné Fekete Mária and Záhonyiné Racs Piroska: Pörkölt kávé színmérése. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 34-39. (1996)

Hardi János: Magyar Schutz-Staffel (SS)- hadosztályok a háborúban. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 27-31. (1996)

Hassen Imbarak Sayed and Buda György: Rare-earth elements of granitoid rocks of St. Katherine area, South Sinai, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 75-82. (1996)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvlecke harmadik osztályosoknak : II. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 26-31. (1996)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvlecke harmadik osztályosoknak : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 67-73. (1996)

Hegedűs Katalin: Kudarchelyzetek felismerése és kiküszöbölése a nyelvtanulásban. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 201-203. (1996)

Hegyi Dóra: Magyarok az amerikai függetlenségi háborúban : "fidelissimus ad mortem". In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 101-105. (1996)

Hegyi Pál: Paul Austeris anti-detect: Quixotic codes in three dialogues of City of Glass. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 170-184. (1996)

Hegymegi Kiss G.: The examination of suevite from the Bosumtwi impact crater (Ghana). In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 41-50. (1996)

Heller Ágnes: Az ész határa vagy a komédia etikai antropológiája. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 34-41. (1996)

Hermann Róbert: Egy tudós pap az emigrációban: (avagy hogyan nem szabad forrást kiadni) : Rónay Jácint, sajtó alá rend. és utószót írta Hölvényi György, előszó Katona Tamás, szerk. Zombori István : Napló : válogatás. In: Aetas, (11) 2. pp. 284-289. (1996)

Hermann Róbert: Előtanulmány egy monográfiához? : Varga János : Románok és magyarok 1848-1849-ben : a Magyar Tudományos Akadémián 1991. október 3-án elhangzott székfoglaló szövege. In: Aetas, (11) 2. pp. 290-294. (1996)

Hermann Róbert: Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció. In: Aetas, (11) 2. pp. 40-66. (1996)

Hevesi István: A magyarság ősi hitvilága. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 34-36. (1996)

Hodúr Cecília and Papp Gézáné and Szabó Gábor: Must besűrítésének vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 40-48. (1996)

Hoffmann Zsuzsanna: Földtulajdon az ókori Rómában : földbirtokviszonyok a korai köztársaság korában. In: Aetas, (11) 4. pp. 89-96. (1996)

Hoffmann Zsuzsanna: Újabb szintézis a római közjogról : Zlinszky János : Ius publicum : Római közjog. In: Aetas, (11) 4. pp. 238-241. (1996)

Homoki-Nagy Mária: Gondolatok a parasztpolgár tulajdon-és birtokviszonyairól a 18-19. században Szentesen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 101-114. (1996)

Homonnai Sarolta and Hunyadi Zsolt: Bevezetés. In: A jeruzsálemi Szent János lovagrend regulája 26. pp. 3-9. (1996)

Hornung Erzsébet: Reproductive strategies and spatio-temporal patterns of terrestrial isopod populations. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 119-122. (1996)

Horváth László: Az athéni diplomácia műhelyéből : Hypereidés Déliakos-a és a zóstéri szentély. In: Aetas, (11) 4. pp. 20-36. (1996)

Horváthné Almássy Katalin and Bara-Herczegh Katalin: Rostdús gabona hidrolizátumok felhasználásának tanulmányozása. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 49-55. (1996)

Hunyadi László: A magyar mondat metrikus prozódiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 67-81. (1996)

Hunyadi Zsolt: Jean-Paul Sartre filozófiai terminusainak vizsgálata az Egy vezér gyermekkora című műve alapján. In: Különbség, (4) 7. pp. 22-27. (1996)

Hárs Endre: Allegória és narráció : Botho Strauß Genet-olvasata, avagy A fiatalember és A cselédek. In: Pompeji 2. pp. 45-54. (1996)

Hász Róbert: Diogenész kertje : részlét. In: Pompeji 1. pp. 186-193. (1996)

Hőbe Judit and Czúth Béláné: Négy évtized a katedrán. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 39-40. (1996)

I

Ilie Lucian and Salomaa Arto: On regular characterizations of languages by grammar systems. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 411-425. (1996)

Illyés György: Balhiedelmek az egri várról az 1984. év két sikerkönyvének a tükrében : Illyés György: Várak dicsérete. Magyarországi királyi várak. Bp., Móra, 1984. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 139-149. (1996)

Imre Rubenné: Rácz Endre: Az egyeztetés a magyar nyelvben. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 280-282. (1996)

Imregh Mónika and Szegi Amondó Zoltán: A fordító utószava a Commentariumhoz ; Függelék : Előszó a Janus Pannoniusnak ajándékba küldött kötethez. In: Pompeji 1. pp. 100-120. (1996)

Iorgovan Antonie: A politikai rendszer változása és az alkotmányos fejlődés Romániában az 1989. decemberi forradalom után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 209-220. (1996)

Irk Ferenc: A morál és büntetőjog helye társadalmunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 115-124. (1996)

Itoh Masuo: Spectral mapping theorems for p-hyponormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 523-535. (1996)

Ittzésné Nagy Beáta and Borsos Mariann: A zeneterápia hatása a sérült gyermekek személyiségére. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 73-75. (1996)

Izuchi Keiji and Takagi Hiroyuki and Watanabe Seiji: Sequential Korovkin type theorems and weighted composition operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 161-174. (1996)

J

Jakab Éva: Prevenció és szankció Platon törvényeiben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 125-136. (1996)

Jakab Éva: Quod neque aceat neque muceat, id dabitur: A hordóban lévő bor eladásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 161-177. (1996)

Jaksa Helga: Nők a honfoglalás korában. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 121-124. (1996)

Jaksa Helga and Tóth Balázsné and B. Kovács István: Baracai balladák : Baracai magyar népköltészet Tóth Balázsné Csák Margit előadásában. Gyűjtötte, a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta: B. Kovács István. [h.n.], 1994, Madách Posonium-Akadémiai Kiadó 640 p. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 142-144. (1996)

Jancsák Csaba: Adalékok a Heydrich-merénylethez. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 4-10. (1996)

Jancsák Csaba: Bánhida Turul-madara. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 120-125. (1996)

Jancsák Csaba: A szegedi köteles - Bakay Nándor : "Ránk nem tűztek érdemkoszorút...". In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 67-70. (1996)

Janowszky Sándor: Az individuálpszichológia és képviselője. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 195-198. (1996)

Jenei Teréz: Róka Jolán: Újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája : Róka Jolán: Újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 273-275. (1996)

Jenei Teréz: A kreatív-produktív versmegközelítés alkalmazása alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 17-21. (1996)

Jerkovidj Jovan: Upotreba glagolskih oblika u naratnvnoj prozi Miloša Crnjanskog. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 39-47. (1996)

Juhász Anikó: Dűlőúton : [vers]. In: Pompeji 3-4. pp. 252-253. (1996)

Juhász Antal: Szeged kisugárzó szerepe és a "szegediség". In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 301-308. (1996)

Juhász József: Nemecko-češsko-vengersko-russkie frazeologičeskie paralleli. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 59-68. (1996)

Jávor István and Rozgonyi Tamás: A munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) törvény alkalmazásának gazdasági, szociológiai és szervezeti hatásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 225-245. (1996)

Józsa Zoltán: Új értékek, nyitott rendszerű közigazgatás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 247-257. (1996)

Józsa Zoltán: A képviselői szerep, a képviselők és a hivatalnokok közötti kapcsolat jellemzői a helyi önkormányzatoknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 5. pp. 1-12. (1996)

K

K. Fábián Ilona: A Váradi Regestrum három helyneve. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 247-253. (1996)

Kaever Katharina and Bombitz Attila: A kövek nyelvét beszélő professzor. In: Pompeji 1. pp. 61-65. (1996)

Kakuszi Béla: Beiträge zur Wirkung von deutscher Literatur auf Márais literarische Gesamtwerk. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 58-66. (1996)

Kakusziné Kiss Gabriella: La laycïcité face aux contraintes socioéconomiques : SDF, église, état et associations caritatives. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 41-57. (1996)

Kaposi Dorottya: La certitude humaine et la volonté divine. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 200-207. (1996)

Karancsi Zoltán: Changing land use around Salgótarján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 101-109. (1996)

Kardos Zoltán: Ráfordítások és a hatékonyság összefüggései a 60-as, 70-es évek magyar mezőgazdaságában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 179-192. (1996)

Karkusné Óvári Enikő: Hogyan használjunk fel egy verset az angolórán? In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 127-129. (1996)

Kartag-Odri Agnes: A történelem és az Alkotmány szoros kapcsolata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 221-229. (1996)

Kassai Lajos: A könnyűlovasság, lovas íjászat alkalmazása. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 114-120. (1996)

Katona Péter Zoltán: Az egyetem válságának értelmezései a modern francia szociológia-elméletben [!szociológiaelméletben]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 259-272. (1996)

Katzschmann Michael: Über den Stimmbandverschlusslaut im Nganasanischen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 209-217. (1996)

Kecskés Aranka: The experiences of collective bargaining and collective agreements in Italy. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 6. pp. 1-28. (1996)

Kedves Miklós: Plant microfossils from the Upper Cretaceous and Lower Tertiary layers of Northern Spain II. In: Plant cell biology and development, (7). pp. 13-36. (1996)

Kedves Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (7). pp. 7-9. (1996)

Kedves Miklós and Gáspár István: New data concerning the solubility of the pollen grains of the genus Quercus L. In: Plant cell biology and development, (7). pp. 56-61. (1996)

Kedves Miklós and Kedves Loránd: Computer modelling of the quasi-crystalloid biopolymer structure II. In: Plant cell biology and development, (7). pp. 82-88. (1996)

Kedves Miklós and Solé De Porta Nuria and Martin-Algarra Augustin: Spores and pollen grains from Eocene layers of Málaga (Spain). In: Plant cell biology and development, (7). pp. 37-55. (1996)

Kedves Miklós and Tóth Anita and Káossy Ágnes and Varga Angelika: Molecular structures of the partially dissolved foot layer and endexine of Pinus griffithii McCLELL pollen grains. In: Plant cell biology and development, (7). pp. 89-97. (1996)

Kedves Miklós and Tóth Anita and Mészáros Katalin and Borbola Andrea and Benn Orsolya and Gubás Timea: High temperature effect on the pollen grains of three varieties of cultivated maize. In: Plant cell biology and development, (7). pp. 62-74. (1996)

Kedves Miklós and Ungvári Erika: X-ray effect to the LM morphology of some gymnosperm and angiosperm • pollen grains KEDVES, M . a n d UNGVÁRI, E. In: Plant cell biology and development, (7). pp. 75-81. (1996)

Kelemen Zoltán: Még egyszer a Parmenidészről : avagy a módszer kiúttalansága. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 67-72. (1996)

Kemenes Béla: A Ptk. szerződési jogának alapelvei történetiségében; a reformmunkálatok egyes kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 193-205. (1996)

Kemenes Béla: A koncessziós szerződések szabályozása napjainkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 273-278. (1996)

Kerekes László and Sitkei András: A méz minősége és minősítése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 3. pp. 204-211. (1996)

Kereszty Béla: Gazdasági bűnözés, feketegazdaság és a pénzmosás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 137-150. (1996)

Kertész András: Konstruktivitás és interdiszciplinaritás : a szemiotikai textológia egy lehetséges tudományelméleti megközelítése. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 27-46. (1996)

Kertész Imre: A legalitás eróziója, az opportunitás inváziója. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 151-158. (1996)

Keserű Bálint: Paulus Michael Rhegenius, az erdélyi unitáriusok és Descartes kései német követői. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 285-296. (1996)

Kesztyűsné Dobos Katalin: A tanszékalapító Szili Török Imre : 1896-1965. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 214-218. (1996)

Kiefer Ferenc: Az ismétlődés fajtái, nyelvi kifejezőeszközei és szemantikai ábrázolása. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 111-120. (1996)

Kieseritzky Ingomar von and Bombitz Attila and Szegi Amondó Zoltán: Szomorúan a trópusokon : 1896. február, Abesszínia II. In: Pompeji 1. pp. 49-60. (1996)

Kim Yong-Cheol and Seeger Andreas: A note on pointwise convergence of quasiradial Riesz means. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 187-199. (1996)

Kis Mária: Egy kistérség problémái marketing szempontból. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 66-70. (1996)

Kiss Andrea: Some weather events from the 14th century. In: Acta climatologica, (30). pp. 61-69. (1996)

Kiss Barnabás: Az emberi - állampolgári jogok alkotmányos szabályozása Közép - és Kelet-Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 55-69. (1996)

Kiss Barnabás: A jogegyenlőség problémája a magyar közjogi irodalomban 1945-ig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 279-287. (1996)

Kiss György and Korchmáros Gábor: An upper bound for the number of chords of a polygon which pass through a given point in a finite plane. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 289-298. (1996)

Kiss Gábor: A Das Boot előzménye. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 11-12. (1996)

Kiss Gábor: Fejezetek Írország XIX. századi történelméből. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 99-105. (1996)

Kiss Gábor: "Légigangszterek" Szeged felett : mennyből a bomba... In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 115-118. (1996)

Kiss László: A jogforrási rendszer és a jogalkotás alkotmányos szabályozásának néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 289-301. (1996)

Kiss Olga and Jean-François Lyotarcl: A tudás posztmodern állapota? In: Pompeji 2. pp. 85-97. (1996)

Kiss Tihamér: A gyermekek matematikai gondolkodásának megalapozásáért. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 23-26. (1996)

Kissné Novák Éva: Philosophische Begründung Bürgerlicher Werte in den Gedanken von Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 266-274. (1996)

Kláben Gyula: Born in Storyville. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 126-130. (1996)

Klíma Karel: Az alkotmányfejlődés és gyakorlati tapasztalatai a Cseh Köztársaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 231-243. (1996)

Koch Noémi: A pantomim és a zene szerepe a nyelvoktatás korai szakaszában. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 31-33. (1996)

Kocsis Mihály: Belorusskoe âzykoznanie v Segede (do 1996 goda). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 159-163. (1996)

Kocsis Mihály: Cerkovnoslavânskie rukopisi v Segede. In: Studia Paleoslavica, (1). pp. 163-167. (1996)

Kolozsi László: Azokhoz, akikről : nyitányfantázia. In: Különbség, (4) 7. pp. 28-29. (1996)

Kolozsi László: A chilei szűz. In: Pompeji 1. pp. 194-196. (1996)

Koltay Tibor: Adalékok a referátumkészítés szövegtani megközelítéséhez. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 77-89. (1996)

Komáromi István: Egy útkereső, új szemléletű kézikönyv : Az egyetlen Föld c. tanári-módszertani-kézikönyv bemutatása : Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1995. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 137-139. (1996)

Koppány György and Kiss A.: The mean daily rainfall in Szeged depending on wind-direction and cloudiness : preliminary investigation. In: Acta climatologica, (30). pp. 71-79. (1996)

Koppány György: Mutual evolution of terrestrial atmosphere and biosphere. In: Acta climatologica, (30). pp. 31-40. (1996)

Kordé Zoltán: Néhány gondolat a Csaba-problémáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 57-65. (1996)

Koszta László: Székeskáptalanok és kanonokjaik Magyarországon a 12. század elejéig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 67-81. (1996)

Koteczki István: Anekdotakincs. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 135-136. (1996)

Kovách Géza: Egy nemes kezdeményezés : Henri H. Stahl : A régi román falu és öröksége. In: Aetas, (11) 4. pp. 255-257. (1996)

Kovács József: Az új Élelmiszertörvény végrehajtásának élelmiszerhigiéniai tapasztalatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 4. pp. 289-297. (1996)

Kovács József: R. Lásztity : The chemistry of cereal proteins ; Euro Food Chem IX : "Konferencia az élelmiszerek eredetazonosságáról és hamisításáról - analitikus megközelítés" 1997. szeptember 24-26., Interlaken, Svájc. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 4. p. 327. (1996)

Kovács Erzsébet and Kovács Erzsébet: Amaránt alkalmazása száraztészta előállítására. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 71-78. (1996)

Kovács Gyula: A középiskola szerepe a pályaválasztásban. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 111-114. (1996)

Kovács György Attila: Korszakalkotó újítás a csatahajóknál : a Szent István csatahajó építésének háttere. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 126-130. (1996)

Kovács Imre Attila: A genezis kialakulásának mitikus modellje. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 133-135. (1996)

Kovács Katalin: La question de la hiérarchie dans la critique d'art de Diderot. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 59-72. (1996)

Kovács László and Lachata István: Hazafiságra nevelés az idegen nyelvi órán. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 185-188. (1996)

Kovács Sándor: Adalékok a szervezeti izomorfia institucionalista értelmezéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 303-313. (1996)

Krasnožen Sergej Anatol'evič: Psihosemiotika. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 123-131. (1996)

Kristó Gyula: Új forráshely a 10. századi hercegségről? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 51-55. (1996)

Kristó Gyula and H. Tóth Imre: Az orosz évkönyvek néhány magyar vonatkozásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 21-29. (1996)

Kristóf János: Spectrality in C*-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 467-483. (1996)

Kriveczkyné Molnár Katalin: Az általános iskola szerepe a pályaválasztásban. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 106-110. (1996)

Kriveczkyné Molnár Katalin: Iskolai demokrácia diák- és szülőszemmel. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 191-195. (1996)

Krémer Sándor: Zur Heideggers Descartes-Kritik in Sein und Zeit. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 255-265. (1996)

Kugler Katalin: Nekotorye leksiko-semantičeskie izmeneniâ v sovremennoj russkoj publicističeskoj reči. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 133-142. (1996)

Kukorelli István: A közvetlen demokrácia "visszafejlesztésének" irányai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 315-325. (1996)

Kulcsár-Szabó Zoltán: Irodalom/történet(i)/kánon(ok). In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 16-38. (1996)

Kulkarni S. H. and Sivakumar Koratti C.: Explicit solutions of a special class of linear programming problems in Banach spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 457-465. (1996)

Kunstár Tünde: A honfoglalás viselete. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 108-113. (1996)

Kurunczi Jenő: A két világháború közötti emigráns orosz kultúra néhány fontosabb területe. In: Aetas, (11) 2. pp. 202-219. (1996)

Kákonyi Gellért: Napóleon, a nyavalyás : a császár betegségei - a betegségek császára. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 91-95. (1996)

Kákonyi Gellért: Szepes. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 41-43. (1996)

Kákonyi Gellért: A "véres húsvét" : Írország, Dublin, 1916. április 24-30. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 105-112. (1996)

Kálmán Katalin and Mihalik Erzsébet: Comparative investigation of some perianth triats in the two morphs of Primula veris and P. vulgaris. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 83-85. (1996)

Kálmán László and Rádai Gábor: Megszakított összetevők a magyarban konstrukciós nyelvtani szempontból. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 83-110. (1996)

Kámán Gyöngyi and Podmaniczky Szilárd: Nem tudjuk levenni a szemünket. In: Pompeji 3-4. pp. 128-138. (1996)

Károly Krisztina: Az angol szövegnyelvészeti kutatások a 90-es években. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 250-263. (1996)

Károssy Csaba and Nowinszky László and Puskás János and Makra László: Light trapping of harmful insects in Péczely’s macrosynoptic weather situations. In: Acta climatologica, (30). pp. 49-60. (1996)

Károssy Ágnes: List of publication of the laboratory until December 1995. In: Plant cell biology and development, (7). p. 98. (1996)

Käferstein Fritz K. and Miyagishima Kazuaki and Miyagawa Shoji and Motarjemi Yasmine and Moy Gerald: Élelmiszereink minősége és biztonsága. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 3. pp. 167-177. (1996)

Kígyóssy Zsolt and Gyöngyösi József and Kisbodri Zs.: Csavarorsós préselő és fóliavágó berendezés. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 56-65. (1996)

Kórász Mária: Az amerikai magyar történetírás kezdetei : Rácz Rónay Károly levelei. In: Aetas, (11) 1. pp. 119-138. (1996)

Kósa Kinga: Az ősi magyar világkép. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 63-67. (1996)

Körmöczi László: 30 years of the ecological journal Tiscia. In: Tiscia 30. pp. 55-64. (1996)

Körmöczi László: Spatio-temporal patterns and pattern transformations in sand grassland communities. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 103-108. (1996)

Körösi Zoltán: Romkert : részlet egy regényből. In: Pompeji 3-4. pp. 70-91. (1996)

L

Laczkó Sándor: A kései magyar Descartes-recepció. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 306-312. (1996)

Laczkó Tibor: A való főnévi csooprtokban való használatáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 121-140. (1996)

Laczkó Tibor: A való főnévi csoportokban való használatáról.

Latzkovits Miklós: A három trón dicsérete. In: Pompeji 1. pp. 197-200. (1996)

Lele József: Erdély esélyei : (Báthori András fejedelemsége, 1599). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 113-121. (1996)

Leoca Serban: Le cogito en tant que synthese onto-épistemologique. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 68-72. (1996)

Lichtenstein József: Abrégé de l'organisation judiciaire hongroise. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 327-340. (1996)

Liu Ze-Qing: Maximal elements, fixed points and completeness. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 319-324. (1996)

Losoncz Alpár: Az ész apóriái Descartes gondolkodásában. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 122-128. (1996)

Losoncz Alpár: A dekonstrukció és a politikum halála. In: Pompeji 2. pp. 122-145. (1996)

Losoncz Alpár and Szegi Amondó Zoltán: A különbség messianizmusa : Adorno a különbségről. In: Pompeji 1. pp. 138-157. (1996)

Losonczi László and Páles Zsolt: Minkowski's inequality for two variable Gini means. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 413-425. (1996)

Losonczi Péter: On Descartes's concept of God : whom is the mask worn by? In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 189-193. (1996)

Loss Sándor and Szabó Gábor: A szokásjog értelme és a hagyomány értéke : komaság és reciprocitás négy őrségi faluban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 8. pp. 1-13. (1996)

Lyotard Jean-François and Filó Réka: Érdekes? In: Pompeji 2. pp. 74-84. (1996)

László Gyula: Részletek a László Gyula vezette szemináriumból. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 47-48. (1996)

Lásztity Radomir: A mikotoxin analitikai jelenlegi helyzete és fejlődési irányai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 2. pp. 83-94. (1996)

Lásztity Radomir and Molnár Pál: Szakmai hírek. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 4. pp. 325-326. (1996)

Lévai L. and Pálfy Péter Pál: On binary minimal clones. In: Acta cybernetica, (12) 3. pp. 279-294. (1996)

Lövéti Lázár László: UNSPECIFIED In: Pompeji 3-4. pp. 204-207. (1996)

Lőrincz Lajos: Közigazgatás: tegnap, ma, holnap. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 341-356. (1996)

Lőrinczy György: Egy jogállami megoldás : a parlament alá rendelt ügyészség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 7. pp. 1-31. (1996)

M

M. Mezei Balázs: Husserlian cartesianism : and its relevance to some contemporary discussions on consciousness. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 152-167. (1996)

Jr. Magill Kenneth D.: The topological nearring on the Euclidean plane which has an identity and is not zero symmetric. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 115-125. (1996)

Magyarics Tamás: Klió és/vagy Kalliopé? : a posztmodern amerikai történetírás néhány kérdése. In: Aetas, (11) 1. pp. 87-97. (1996)

Magyarits Katalin: Derű pirulák a századforduló magyar közéletéből. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 145-146. (1996)

Major Péter: A counter-example in ergodic theory. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 247-258. (1996)

Majzik Andrea: Szent Vencel városában. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 56-59. (1996)

Majzik Andrea: Vihar a Balkánon : az I. és II. balkáni háború a Szegedi Napló hasábjain (1912-13). In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 81-85. (1996)

Maleczki Márta and Büky László: Bevezető.

Margitainé Horváth Ágnes: Kazinczy-nap iskolánkban. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 75-78. (1996)

Margitay Tihamér: Why shouldn't we be afraid of the cartesian demon? : on the roots of skepticism. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 208-213. (1996)

Marion Jean-Luc and Dékány András: Tanulságok. In: Pompeji 2. pp. 239-246. (1996)

Marjanucz László: Az agrárszocialista törekvések társadalmi indítékai Szentesen. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 27-47. (1996)

Marmande Francis and László Kinga: Írás (— és író). In: Pompeji 2. pp. 159-166. (1996)

Martín-Vide Carlos: Natural language understanding : a new challenge for grammar systems. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 461-472. (1996)

Maróti Egon: Aristotelés felfogása a fiatalkori versenysportról a források tükrében. In: Aetas, (11) 4. pp. 5-19. (1996)

Mauss Marcel and Saly Noémi: A közösség sugallta halálgondolat fizikai hatása az egyénre : Ausztrália, Új-Zéland. In: Pompeji 3-4. pp. 340-356. (1996)

Mayer László: Diktatúra - demokrácia Dél-Koreában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 357-370. (1996)

Mayer László: Dél-Korea agrárpolitikájának néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 207-221. (1996)

Mayle Peter and Robins Arthur and Walter Paul: [Peter Mayle - Arthur Robins - Paul Walter] : Hogyan lesz a gyerek? : az élet dolgairól, mellébeszélés nélkül, és jó sok rajzzal : [Budapest], Magvető, [1995]. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 48-49. (1996)

Merényi Kálmán: A gyermekbűnözés jelenkori helyzete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 159-166. (1996)

Mezősi Gábor: Models and their geographical applications. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 1-9. (1996)

Mezősi Gábor and Bárány-Kevei Ilona and Géczi Róbert: The future ecological value of the Hungarian landscape. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 21-44. (1996)

Mihalache Valeria: Parallel communicating grammar systems with separated alphabets. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 397-409. (1996)

Mihalache Valeria and Salomaa Arto: Growth functions and length sets of replicating systems. In: Acta cybernetica, (12) 3. pp. 235-247. (1996)

Mihalik Erzsébet: In memoriam dr. habil. Sándor Gulyás (1933-1996). In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 3-8. (1996)

Mikkelsen Bent Egberg and Lassen Anne and Jensen Ken: Minőségbiztosítás a közétkeztetésben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 2. pp. 127-134. (1996)

Miskolczy Ambrus: Nemzetiség, szabadság, politika : fejezetek a magyar és román emigráció párizsi dialógusának történetéből. In: Aetas, (11) 2. pp. 5-39. (1996)

Molnár Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 5-6. (1996)

Molnár Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 5-7. (1996)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XLI. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 1. pp. 3-6. (1996)

Molnár Pál: A WPFC javaslatai az élelmiszerkémia felsőfokú oktatására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 2. pp. 137-139. (1996)

Molnár Pál: Élelmiszerek érzékszervi vizsgálata és minősítése VII. : élelmiszerek preferenciája és tápértéke közötti kapcsolat. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 3. pp. 189-203. (1996)

Molnár Pál and Várkonyi Gábor: Az új magyar Élelmiszertörvény. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 2. pp. 95-119. (1996)

Molnár Imre: Büntető- és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 167-182. (1996)

Molnár Imre: Die Haftungsordnung des römischen Privatrechts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 371-383. (1996)

Molnár Imre: Gazdasági válság a császárkori Római Birodalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 223-229. (1996)

Molnár Imre: A magánjog fejlődésének útja a köztársasági Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 71-77. (1996)

Molnár Sándor: Geochemical investigations of pyroxenes from Lower Cretaceous volcanics from boreholes of the Great Hungarian Plain. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 83-87. (1996)

Molnár Sándor and Szederkényi Tibor: Subvolcanic basaltic dyke from Beremend, Southeast Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 181-187. (1996)

Molnár Zs.: Vegetation history of the Kardoskút area (SE. Hungary) II. : the lake Fehér-tó in the last 200 years. In: Tiscia 30. pp. 27-34. (1996)

Molnár Zs. and Biró M.: Vegetation history of the Kardoskút area (S.E. Hungary) I. : regional versus local history, ancient versus recent habitats. In: Tiscia 30. pp. 15-25. (1996)

Monok István: Descartes-recepció a Kárpát-medence olvasmánytörténeti forrásainak tükrében : 1660-1740. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 297-305. (1996)

Mucsi László: Urban land use investigation with GIS and RS methods. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 111-119. (1996)

Muránszky Géza: Takarmányok aminosav összetételének meghatározása GC-MS módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 2. pp. 120-126. (1996)

Máté Jakab: A retorika és mögöttes területei : Megjegyzések Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai 1-2 című könyvéről. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 294-301. (1996)

Mészáros Anikó: Redemptio, avagy a Jászkunság megváltása. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 10-12. (1996)

Mészáros Sándor: Egy lélek lenyomatai. In: Pompeji 3-4. pp. 106-127. (1996)

Móricz Ferenc: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 609-641. (1996)

Móricz Ferenc: The maximal Fejér operator for Fourier transforms of functions in Hardy spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 537-555. (1996)

Müllner András: Ágnes asszony leplei : kriptoszemiológia. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 39-48. (1996)

N

Nagwa A. A. Kh. and Koppány György and Makra László: Strong wind occurrences in Egypt during 1994. In: Acta climatologica, (30). pp. 81-88. (1996)

Nagy Andor: Magyar Médiapedagógiai Kutatóintézet. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 84-85. (1996)

Nagy Andor and Zrinszky László: A felnőttképzés tudománya : megjelent Dr. Zrinszky László újabb kötete. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 172-173. (1996)

Nagy Atilla Kristóf: A palota kapujában alkonyodott avagy irodalom és álom. In: Pompeji 3-4. pp. 92-105. (1996)

Nagy Beáta Boglárka: A Sámán-tó legendája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 219-222. (1996)

Nagy Elemér: Önellenőrzési lehetőségek az oktatásban. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 79-87. (1996)

Nagy Ferenc: Az anyagi büntetőjog és az alkotmány. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 79-95. (1996)

Nagy Ferenc: Gondolatok Finkey Ferenc egykori szegedi egyetemi tanárról és anyagi büntetőjogászról. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 231-241. (1996)

Nagy Ferenc: Speciális fogvatartási formákról : az elzárásról és az idegenrendészeti őrizetről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 385-398. (1996)

Nagy Ferenc: A bűnösségen alapuló felelősség elvéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 183-195. (1996)

Nagy Ferencné and Bágyi Péter: Egy már használatos módszertani sorozatról. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 46-48. (1996)

Nagy Károly: A jogalanyok körének bővülése a nemzetközi jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 399-426. (1996)

Nagy Lajos: Az állam és az agrárpiac. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 427-439. (1996)

Nagy László: The changes of the labour policy and labour administration in the Central and Eastern European countries in the course of the political and economical transformation. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 441-445. (1996)

Nagy Pál: A vizuális költészet. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 202-222. (1996)

Nagy Tamás: Borsod. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 45-49. (1996)

Nagy Tamás: A Kassa-Oderbergi Vasút rövid története. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 44-64. (1996)

Nagy Tamás: Kedves Hallgatók! In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 37-38. (1996)

Nagy Tamás: Túra a Szádelői-völgyben és a Bükkben. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 50-55. (1996)

Nagy Tamás: Zala. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 88-91. (1996)

Nagy Tamás: A hosszabbítás után. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 35-37. (1996)

Nagy Tamás: "A szovjethatalom megátalkodott ellenségei" Katyn, Mednoje, Pjatyihatki. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 13-26. (1996)

Nagy Tamás and Horváth Ferenc: Veszélyes üzem : Horváth Ferenc: Hazai és külföldi vasúti balesetek (1846-1975). Vasúthistória Könyvek. Sorozatszerkesztő: Mezei István. KÖZDOK Rt., Bp.,1995.480 0. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 46-53. (1996)

Nagy Tamás and Sellers Charles and May Henry and McMillen Neil R.: Star Spangles Banner : Ch. Sellers - H. May - N. R. McMillen: Az Egyesült Államok története. Maecenas, Bp., 1995. 450 p. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 133-134. (1996)

Nagy Éva: Fabiny Tibor (vál. és szerk.): A tipológiai szimbolizmus Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 276-279. (1996)

Nagyné Szegvári Katalin: A gazdasági jellegű jogintézmények kodifikációja a francia jogban és hatásuk az európai jogalkotásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 565-584. (1996)

Nancy Jean-Luc and Sári Andrea and Albert Sándor: A filozófia elfelejtése. In: Pompeji 2. pp. 214-227. (1996)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Az egészségvédelemre nevelés az iskolában. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 52-54. (1996)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Az élet kertje a 4H programban és a falusi turizmusban. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 212-213. (1996)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Elvi szempontok a szakmai munkaközösségek hatékony működéséhez. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 198-200. (1996)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A tanulás motivációjának néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 15-17. (1996)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Vidáné Nagy Emese and Zeke Lászlóné: Szemle. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 44-45. (1996)

Nedeljkov Marko and Pilipović Stevan: Convergence in new generalized function spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 232-241. (1996)

Neumer Katalin: Nyelv, gondolkodás, relativizmus a késői Wittgenstein filozófiájában. In: Pompeji 1. pp. 158-176. (1996)

Nikolić Pavle: A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és tagállamai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 245-255. (1996)

Noble David William: "Amerika" anglo-protestáns kisajátítása. In: Aetas, (11) 1. pp. 144-159. (1996)

Noble David William: Szabadságot és rabszolgákat! : Russ Castronovo : Fathering the nation : American genealogies of slavery and freedom. In: Aetas, (11) 4. pp. 258-270. (1996)

Novák Veronika: A lovagság tündöklése és nyomorúsága : Georges Duby : Le dimanche de Bouvines ; Barbara W. Tuchman : Távoli tükör : a szerencsétlen XIV. század. In: Aetas, (11) 4. pp. 197-200. (1996)

Nyulassy Ágnes: Honfoglalási emléknapok. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 37-38. (1996)

Nyíri Anett: A Vízöntő gyermekei : a hippikről. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 131-132. (1996)

Németh Lajos and Ducsay Tamás: Friss fogyasztásra szánt zöldség és gyümölcs minősége kötelező vizsgálatának 1994-1995. évi hatósági tapasztalatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 4. pp. 298-307. (1996)

Németh György: Kritias : egy íróból lett politikus és zsarnok szellemi fejlődése. In: Aetas, (11) 4. pp. 37-56. (1996)

Németh Miklós: Csavargók megkülönböztető nevei a XIV. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 261-270. (1996)

Németh Zoltán: Inequalities of Hardy-Littlewood type for double series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 153-159. (1996)

O

Oláh János and pápa, II. János Pál : II. János Pál : Átlépni a remény küszöbén. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 89-90. (1996)

Oláh János and Kelemen Elemér and Bánki M. Csaba: Szemle. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 41-44. (1996)

Oláh János and Mészáros István: Szemle. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 225-228. (1996)

Ormándi János: Keresztury Dezső : 1904-1996. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 219-220. (1996)

P

Paczolay Péter: Machiavelli államfogalma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 447-463. (1996)

Paczolay Péter: Hagyományos elemek Közép- és Kelet-Európa új demokráciáinak alkotmányaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 97-109. (1996)

Paczolay Péter: Machiavelli "új állama". In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 243-255. (1996)

Paglia Camille and Beck András: Óvoda az egyetemen : a bölcsészképzés lezüllesztése az USÁ-ban. In: Pompeji 1. pp. 211-216. (1996)

Paglia Camille and Beck András and Szegi Amondó Zoltán: Nyílt levél a Harvard diákjaihoz. In: Pompeji 1. pp. 217-222. (1996)

Palkó Gábor: Arcok, álarcok - és a felismerhetetlenítés. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 49-57. (1996)

Palotásné Nagy Éva: Benkes Zsuzsa - Nagy L. János - Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp : 1. Antológia. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 304-307. (1996)

Pandit Giridhari Lal: From open society to open universe. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 176-179. (1996)

Paróczi Sarolta: Kiskunhalasi népi öltözködés a múlt században. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 75-81. (1996)

Pasztrnák István: A magyar középkor kutatásának száz éve Szentes határában : visszatekintés két közelgő évforduló kapcsán. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 68-94. (1996)

Patajné Hegedűs Éva and Vighné Arany Ágnes: Miért ajánlom az Egészségtan című munkafüzetet? In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 86-87. (1996)

Pataki Virág: Interférences du discours critique et du discours littéraire dans la poésie française de la seconde moitié du XIXe siècle. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 101-111. (1996)

Pataki Virág: Pour savourer le fruit amer sans danger : strategies d'avertissement au lecteur dans les chants de maldoror. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 73-92. (1996)

Pavlovits Tamás: Az idő és a tett : (az írás egy helyének értelmezése, Kierkegaard és Heidegger időfelfogására tekintettel. In: Különbség, (4) 7. pp. 29-32. (1996)

Pavlovits Tamás: Az ördög hozsannája, avagy a metafizikán túli gondolkodás lehetősége. In: Pompeji 3-4. pp. 219-251. (1996)

Petneházi Zsigmond: A lutheri végrendelet 450 év távlatából. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 9. pp. 1-24. (1996)

Petrov B. and Cvetkovic D. M.: Seasonal dynamics of Triops cancriformis (Bosc, 1801) (Crustacea, Branchiopoda) in the Banat province in Yugoslavia. In: Tiscia 30. pp. 39-43. (1996)

Petrovics István: Egy 14. századi temesvári bíró : Posztós Mihály. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 91-100. (1996)

Petőfi Sándor János: Dante Alighieri: La Divina Commedia : edizione Multimédiáié Interattiva. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 343-346. (1996)

Petőfi Sándor János: Utam a szemiotikai szövegtanhoz : 4. 1972-1973. A kotextuális szövegelmélet tulajdonságai vizsgálatának időszaka (I). In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 265-272. (1996)

Petőfi Sándor János: A magyar nyelvű (verbális) szövegek szemiotikai szövegtana diszciplináris keretének néhány aspektusa : bevezetés. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 11-17. (1996)

Petőfi Sándor János: A modellteoretikus logikai interpretációról. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 135-144. (1996)

Petőfi Sándor János: A multimediális humán kommunikáció elemzése interdiszciplináris keretének aspektusai : bvezetés : Az interdiszciplináris keret diszciplinái. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 19-25. (1996)

Petőfi Sándor János and Békési Imre and Vass László: Előszó. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 9-10. (1996)

Pečarić Josip E. and Perić Ivan and Persson Lars Erik: A multidimensional integral inequality for monotone functions of several variables. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 407-412. (1996)

Podmaniczky Szilárd and Szegi Amondó Zoltán: Kétszersült : tészták egy készülő kenyérből. In: Pompeji 1. pp. 201-206. (1996)

Pombo Dinamérico Pereira: A convolution formula for certain Diophantine equations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 381-390. (1996)

Pop Dana and Bedelean Ioan: Case histories of some Transylvanian glauconies. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 5-33. (1996)

Pozsgai István: Paleografičeskij i lingvističeskij analiz finlândskogo otryvka № 22 (pod signaturoj 4.9.21). In: Studia Paleoslavica, (1). pp. 83-161. (1996)

Pozsgai Péter: "Az eredmények azt mutatják, hogy a születéskorlátozás már 1790 körül megjelent Magyarországon" : beszélgetés Andorka Rudolf szociológussal. In: Aetas, (11) 4. pp. 111-127. (1996)

Pozsgay Imre: Ez nem kellett ...! : egy ünnep - egy dokumentum. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 465-471. (1996)

Praefort Veronika: Acerca del languaje coloquial español. In: Acta hispanica, (1). pp. 61-67. (1996)

Prokaj Vilmos and Sebestyén Zoltán: On Friedrichs extensions of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 243-246. (1996)

Prokaj Vilmos and Sebestyén Zoltán: On extremal positive operator extensions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 485-491. (1996)

Prugberger Tamás: Az érdekegyeztetés mint alkotmányilag szabályozandó közjogi és szakjogágazati problematika. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 473-490. (1996)

Pujin Vlasta: Changes of zoocoenotic structure in lower reach of river Tisza. In: Tiscia 30. pp. 35-38. (1996)

Puskás Julianna: Magyar menekülők, emigránsok - "DP-k" és "56-osok" : 1944-1957. In: Aetas, (11) 2. pp. 67-102. (1996)

Puskás János: A közvetlen élményen alapuló szemléltetés szerepe a földrajztanításban. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 161-162. (1996)

Pusztai László: Bűnmegelőzés : fogalom, cél, dimenziók. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 197-211. (1996)

Pál József: A szimbolikus jelek történeti és szellemi dimenziója. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 47-65. (1996)

Pálovics Béláné: A franciaországi és a hazai mezőgazdasági termelői árak összehasonlítása. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 257-265. (1996)

Pápay László: The distribution of sulphur in upper cretaceous brown coals from Ajka (Central Transdanubia, Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 89-98. (1996)

Păun Gheorghe: Parallel communicating grammar systems : recent results, open problems. In: Acta cybernetica, (12) 4. pp. 381-395. (1996)

R

Rajkó Róbert and Gyimes Ernő and Fenyvessy József: Impakt faktor-citációs index : II. rész. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 22-33. (1996)

Rajkó Róbert and Gyimes Ernő and Szabó Gábor: Impakt faktor-citációs index : I. rész. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 12-21. (1996)

Rajkó Róbert and Szabó Gábor: Mikrohullámú hőkezelésen alapuló gyors nedvesség-meghatározó módszer statisztikai vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 88-94. (1996)

Raucsik Béla: Petrographic study on jurassic profile near Máriakéménd village, Southern Baranya Hilly Country, S-Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 165-180. (1996)

Rebrus Péter: Az analitikus-szintetikus toldalékolás a magyarban és a kormányzási fonológia. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 141-157. (1996)

Revel Jacques: A mikroszintű vizsgálat és a társadalmi jelenségek konstruálása. In: Aetas, (11) 4. pp. 217-237. (1996)

Rossmanith Richard and Smith Jonathan D. H.: Alternative approaches to alternative algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 145-151. (1996)

Rozgonyiné Molnár Emma: Szathmári István: Bárczi Géza. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 302-304. (1996)

Ruiter A.: EuroResidue III. Konferencia "Állatgyógyászati szermaradványok élelmiszerekben". In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 2. pp. 135-136. (1996)

Ruszoly József: Zsedényi Béla politikai pályafutása a "debreceni feltámadásig" : két tanulmány - dokumentumokkal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 11. pp. 1-96. (1996)

Ruszoly József: Alkotmány és hagyomány : historikus észrevételek három alkotmányozási előmunkálatra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 111-130. (1996)

Ruszoly József: Választási bíráskodás és alkotmánybíráskodás : kortörténeti és histográfiai műhelytanulmány az 1945 utáni (nyugat)német fejlődésről - értekezések tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 213-238. (1996)

Ruszoly József: A kisajátítás törvényi szabályozásának története Magyarországon (1881-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 267-286. (1996)

Ruszoly József: "Évenkinti országggyűlést Pesten" : az 1848: IV. tc. létrejötte. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 503-518. (1996)

Rácz Endre and Váradi Mária and Szabó Erzsébet: A magyar élelmiszergazdaság minőségpolitikája. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 4. pp. 251-288. (1996)

Rácz Attila: A jogszabályok kötelező ereje - érvényessé válása, időbeli hatálya és alkalmazhatósága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 491-501. (1996)

Rácz Margit: Puritanizmus és amerikai identitás : a puritán történetírás átértékelése napjainkban. In: Aetas, (11) 1. pp. 5-19. (1996)

Répási Györgyné: Cs. Jónás Erzsébet: A magyar Csehov : Csehov-drámák fordításelemzése. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 292-293. (1996)

Révész Béla: Manipulációs technikák a hidegháború korai időszakában : Magyarország és a Szabad Európa Rádió 1950-1956. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 10. pp. 1-88. (1996)

Rózsa Erzsébet: Versöhnung und Hegels Descartes-Auslegung. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 237-243. (1996)

Rózsa Erzsébet: Versöhnung und Hegels Descartes-Auslegung. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 249-254. (1996)

Röd Wolfgang: Methodischer Zweifel und Moderner Skeptizismus : Humes Zweifelsargumente als Antwort auf Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 18-33. (1996)

S

Saad Nadi Adeeb and El-Bouseily Ahmed M. and Khalil Khalil I.: Alteration patterns in the Umm Rus gold mine area, Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 51-74. (1996)

Sadek Ghabrial Doris and Árkai Péter and Nagy Géza: Alpine polyphase metamorphism of the ophiolitic Szarvaskő complex, Bükk Mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 99-128. (1996)

Sadiq Basha S. and Vetrivel V.: Common fixed point theorems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 279-288. (1996)

Salman Rushdie: Elképzelt szülőföldek. In: Pompeji 3-4. pp. 20-31. (1996)

Samu Mihály: A demokrácia és az alkotmányozás fogalma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 519-533. (1996)

Schmercz István: A tanulók helye az osztályban. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 91-97. (1996)

Schmidt Péter: Alkotmánybíráskodás és hatalommegosztás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 545-564. (1996)

Schmidt Péter: Új aporetika. In: Különbség, (4) 7. pp. 17-21. (1996)

Seláf Levente: Egyház és társadalom, egyház és állam viszonya a francia forradalom alatt : Timothy Tackett : La révolution, l'église, la France : le Serment de 1791. In: Aetas, (11) 2. pp. 295-314. (1996)

Shi Ying Guang: Generalized Gaussian Kronrod-Turán quadrature formulas. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 175-185. (1996)

Siegl-Farkas Ágnes and Wagreich Michael: Age and palaeoenvironment of the spherulite-bearing Polány Marl Formation (Upper Cretaceous, Hungary) on basis palynological and nannoplankton investigation. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 23-36. (1996)

Sigray István: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 325-344. (1996)

Siket Zoltán: Rágógumi, McDonalds, Dallas és ... szcientológia : "a világ leggyorsabban növekvő egyháza". In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 97-100. (1996)

Siket Zoltán: A kiszombori körtemplom. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 96-98. (1996)

Siket Zoltán and Nagy Tamás: Az Arad-Csanádi Vasút rövid története. In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 60-66. (1996)

Simon András: A Nagykanizsa környéki szőlőhegyek szervezete és őrzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 309-322. (1996)

Simon Attila: A jajember : Oidipus-interpretációk. In: Pompeji 2. pp. 167-181. (1996)

Simon Balázs: Az eltagadott műfaj : művészetfilozófiai esszé. In: Pompeji 3-4. pp. 154-161. (1996)

Simon Balázs: Egy száj ; Ellenfelük ; Egy gnosztikus teremtéstörténet : [versek]. In: Pompeji 3-4. pp. 67-69. (1996)

Simonović Predrag D. and Nikolić Vera P.: Cranial osteology of the sand goby Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811) from the River Sava (Serbia, Yugoslavia). In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 45-55. (1996)

Sinyor Suzy: Előretörés a specifikus használatú zsiradék mimetikában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 3. pp. 224-225. (1996)

Sinyor Suzy: A National Starch & Chemical cég új, nagy teljesítményű keményítő termékcsaládja. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 3. pp. 226-227. (1996)

Sipos Viktor: A π értékének közelítő meghatározása. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 165-166. (1996)

Sipőcz Katalin: Az obi-ugor testrésznevek szemantikai vizsgálata I. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 223-246. (1996)

Sipőcz László: Elűzve és kitoloncolva : Emilia Hrabovec : Vertreibung und Abschub : Deutsche in Mähren 1945-1947. In: Aetas, (11) 4. pp. 249-254. (1996)

Sohajda Ferenc: Paranoiás papok, élve eltemetett bikák és egyéb bizarr történetek : David Warren Sabean : Power in the blood. In: Aetas, (11) 4. pp. 207-211. (1996)

Sorocovschi V. and Moldovan F.: Some aspects of the wind in the northern area of the depression of Transylvania. In: Acta climatologica, (30). pp. 89-98. (1996)

Soual Philippe: Emotions interieures et morale chez Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 85-94. (1996)

Soós Katalin: 1956 és az osztrák politikai pártok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 5-23. (1996)

Suppné Tarnay Györgyi: A tanítók olvasási kultúrája a NAT bevezetése előtt. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 143-146. (1996)

Suprun A. E. and Kožinova A. A.: Leksičeskaâ struktura voskresnyh molitv SV. Kirilla Turovskogo. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 1-26. (1996)

Szabados Cs. and Árva-Sós Erzsébet: The age of the so-called "bostonite" rocks of Mórágy Hill, S-Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 161-164. (1996)

Szabó András: Büntetőjog és alkotmánybíráskodás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 239-253. (1996)

Szabó Enéh: Derrida le déconstructeur. In: Pompeji 2. pp. 146-152. (1996)

Szabó Kálmán: A termelőerők és gazdasági viszony formáik [!viszonyformáik] és a rendszerváltás. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 287-299. (1996)

Szabó Magdolna: Egy özvegyasszony fényképgyűjteményéből - avagy a képek "törten" töretlen szentsége. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 323-335. (1996)

Szabó Pál Csaba: Országgyűlési képviselőválasztások Szepes megyében 1910-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 49-69. (1996)

Szabó Pál Csaba: Vasutas illetmények a századeleji Magyarországon. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 65-68. (1996)

Szabó Tibor: L'heritage cartesien dans la philosophie italienne du XXème siècle. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 228-234. (1996)

Szabó Zoltán: Lehető változás magyarázatok a stílustörténetben : egy textológiai stílustörténet-elmélet nagy és nyitott kérdése. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 224-246. (1996)

Szalma Natália: Fried István titkai nyomában : Fried István Márai Sándor titkai nyomában című könyvéről. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 100-107. (1996)

Szalma Natália: Mihail Bahtyin és Vjacseszlav Ivanov kultúrfilozófiájáról : Szilárd Léna könyve kapcsán. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 136-140. (1996)

Szalma Natália: Mélylélektan Jób mérlegén : Carl Gustav Jung Válasz Jób könyvére című munkájának értelmezése. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 87-99. (1996)

Szalma Natália: Nem hang és füst a név... : Franz Rosenzweig kultúrfilozófiájáról. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 45-51. (1996)

Szatmári József: Assessment of wind erosion risk on the agricultural area of Southern part of Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 121-135. (1996)

Szebenyi Nándor: Terror Észak-Írországban. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 112-119. (1996)

Szederkényi Tibor: Metamorphic formations and their correlation in the Hungarian part of Tisia Megaunit (Tisia Megaunit Terrane). In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 143-160. (1996)

Szegfű László: Gondolatok a Kárpát-medence IX-XI. századi kereszténységéről. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 29-46. (1996)

Szegfű László: Hová tűntek az avarok? In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 32-33. (1996)

Szegfű László: Kain rehabilitációja. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 13-16. (1996)

Szegfű László: Ősi szellemi örökségünk I. : gondolatok az ősi magyar hitvilágról. ISBN 963 650 832 1, (1996)

Szeléndi Gábor: Megszületett a nemzeti alaptanterv. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 51-52. (1996)

Szeléndi Gábor: Értékek az iskolai nevelésben. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 98-102. (1996)

Szentpéteri István: Alkotmányfejlődési zavarok szociológiai összefüggései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 131-145. (1996)

Szentpéteri István: Szentpéteri István tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 719-724. (1996)

Szentpéteri István: A közvetlen demokrácia a reformáció és felvilágosodás korában (elméletek és intézmények). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 255-272. (1996)

Szentpéteri István: A munkamegosztás és a koordináció, mint a szervezeti analízis alapja. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 301-314. (1996)

Szigeti Tamás: Minőségbiztosítás a hatósági élelmiszerellenőrzés laboratóriumi gyakorlatában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (42) 4. pp. 308-311. (1996)

Szikoráné Kovács Eszter: Petőfi S. János - Bácsi János - Békési Imre - Benkes Zsuzsa - Vass László : Szövegtan és prózaelemzés : a rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 286-288. (1996)

Szikszainé Nagy Irma: Meditáció az álmondatról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 159-167. (1996)

Szitár Katalin: A történetelbeszéléstől az önkimondó szövegig : az irodalmi forma szemantikai egysége mint a narratív én-kép hiányzó részének kompenzációja Turgenyev Aszja című kisregényében. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 112-140. (1996)

Szoboszlay György: A megszállott Salem : Paul Boyer, Stephen Nissenbaum : Salem possessed : the social origins of witchcraft. In: Aetas, (11) 4. pp. 192-196. (1996)

Szondi Ildikó: Lakások peremhelyzetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 12. pp. 1-17. (1996)

Szántai Lajos: "Sokat gondolkoztam a régi atyákról..." : Koppány vezér és Szent István ábrázolása a Képes Krónikában. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 161-165. (1996)

Szántó Richárd: Spanyolországi források a kalandozó magyarok 942. évi hadjáratáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 43-49. (1996)

Szíjártó Imre: Másfél óra a kísérleti filmről. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 204-207. (1996)

Szíjártó M. István: Mi a mikrotörténelem? In: Aetas, (11) 4. pp. 157-185. (1996)

Szőke Ferencné: Néhány ötlet az olvasási kedv felkeltéséhez. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 22-23. (1996)

Sántha Attila: Kemál és Amál története : szado-mazo versek. In: Pompeji 3-4. pp. 176-182. (1996)

Sántha Attila: A populáris irodalom tudománya (f)elé. In: Pompeji 3-4. pp. 188-203. (1996)

Sári János: Elméleti meggondolások a kormány alkotmányos helyzetének szabályozásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 535-544. (1996)

Sáráné Lukátsy Sarolta: Mit tudnak a tizenévesek Magyrországról? In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 54-59. (1996)

T

T. Horváth Ágnes: Lucullusi gazdagság : Róma ismerős és ismeretlen ízei. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 83-87. (1996)

Takano Kazuhiko and Yamaguchi Seiichi: On a special projective Killing p-form with constant k in a Sasakian manifold. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 299-317. (1996)

Takách Géza: Two lattice identities for projective geometries. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 71-79. (1996)

Takács Albert: Demokrácia és alkotmányosság. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 585-598. (1996)

Takács Gábor: Bűvös négyzetek. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 207-212. (1996)

Takács Gábor: Gondolatok a tanácsadásként funkcionáló szolgáltatásról. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 183-185. (1996)

Takács Gábor: Könnyítések az írásbeli szorzásnál. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 163-164. (1996)

Takács Tímea: Bizonyosságtól a kétkedésig, kétkedéstől a bizonyosságig : matematikatörténet dióhéjban. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 155-157. (1996)

Tamás András: Jogelvek. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 599-605. (1996)

Tamás Gábor: The role of gabaergic interneurons in microcircuits of the cat visual cortex. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 97-102. (1996)

Tanács Lajos: Herbicidkezelt GKI nemesítésű kurrens őszi búzafajták szermaradvány. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 107-120. (1996)

Tari Irma: The role of ethylene in the growth and development of bean seedlings treated with the growth retardant paclobutrazol. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 93-95. (1996)

Thimár Attila: A műfaj: irodalmi vita. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 3-15. (1996)

Thomka Beáta: A látomás alakzattana. In: Pompeji 3-4. pp. 7-19. (1996)

Tokaji Géza: Tokaji Géza tudományos munkáinak jegyzéke. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 279-282. (1996)

Tolcsvai Nagy Gábor: Kognitív szemantika és stilisztika. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 169-180. (1996)

Tomanovic Z.: Seasonal dynamics, parasitization and colour polymorphism of the pea aphid, Acyrthosiphon pisum (Harris) (Aphididae, Homoptera) on alfalfa in the south part of the Pannonian area. In: Tiscia 30. pp. 45-48. (1996)

Trócsányi László: Köszöntő. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 9-10. (1996)

Trócsányi László: Az alkotmányozás elvi kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 167-185. (1996)

id. Trócsányi László: Visszaemlékezések a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény végrehajtására. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 669-674. (1996)

ifj. Trócsányi László: La justice constitutionnelle en Hongrie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 675-696. (1996)

Tudomány Attila: Több mint egy utazás Amerikában. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 105-110. (1996)

Turgot Anne-Robert Jacques: Turgot : levelek a toleranciáról. (1996)

Turgot Anne-Robert Jacques: Turgot-levelek a toleranciáról egy nagyvikáriushoz címezve. In: Turgot : levelek a toleranciáról 29. pp. 15-36. (1996)

Turgot Anne-Robert Jacques: A békítő, avagy egy egyházi ember levelei egy magisztrátushoz az aktuális ügyek témájában. In: Turgot : levelek a toleranciáról 29. pp. 37-65. (1996)

Tuza Tibor: A cigány gyermekek ütközései az iskolával. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 151-154. (1996)

Tóth Ferenc: Návay Lajos alkotmányos küzdelmei 1905-1906-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 607-617. (1996)

Tóth Andrea and Kováts Zoltán: Kováts Zoltán : "Látókört adni a diákoknak". In: Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 40-44. (1996)

Tóth Anita: To the 5th Anniversary of the official recognition of the laboratory. In: Plant cell biology and development, (7). pp. 10-12. (1996)

Tóth Ferenc: Katonai és politikai emigrációk a 18. századi Francia Királyság területén : vázlatok egy történeti integrációs modellhez. In: Aetas, (11) 2. pp. 154-173. (1996)

Tóth Judit: Menedékjogi szabályozás az új kelet-európai alkotmányokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 619-638. (1996)

Tóth János: Karteziánizmus és az ökofilozófia. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 129-135. (1996)

Tóth K. József: A magyar-örmények és az 1892-96. évi országgyűlés. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 4-9. (1996)

Tóth Károly: Kelet-Közép-Európa új alkotmányainak szerkezete és az alkotmányozó hatalom problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 639-653. (1996)

Tóth Károly: A parlament, az államfő és a kormány sajátosságai Közép- és Kelet-Európa új alkotmányaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 147-166. (1996)

Tóth Lajos: A földtulajdon és földhasználat, valamint az agrárgazdasági struktúrák az agrárjogalkotás tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 315-334. (1996)

Tóth Lajos: A magyar agrárjog kialakulásáról és tárgyáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 655-667. (1996)

Tóth László: Integráció és regionalizáció a II. világháború utáni Európban [!Európában]. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 335-350. (1996)

Tóth Sándor: A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút rövid története. In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 23-45. (1996)

Tóth Sándor László: Az első fejedelem : Árpád vagy Álmos? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 31-42. (1996)

Tóth Sándor László: A Porta és a tizenöt éves háború kitörése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 101-112. (1996)

Tóth Sándor László: A honfoglalás szakaszai. In: Honfoglalási emléknapok : tudományos konferencia a Honfoglalás 1100. évfordulója emlékére a JGYTF Történettudományi Tanszékén, (9). pp. 8-16. (1996)

Tóth Ágnes: San Juan Capistrano durante la primera guerra mundial. In: Acta hispanica, (1). pp. 23-31. (1996)

Tóth Árpád: A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon az első világháború előestéjén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 13. pp. 1-99. (1996)

Tóth-Soma László T. and Datta N. M. and Szegletes Zsolt: General connections between latex and nectar secretional systems of Asclepias syriaca L. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 37-44. (1996)

Tóthné Fábián Eszter: Novellierungen des Familiengesetzes : 1974 und 1986. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 273-278. (1996)

Tóthné Szita Klára: Az életciklus vizsgálatok lényege és a kenyér életciklus elemzése. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 95-106. (1996)

Török Dalma: Egy új Karinthy kép felé. In: Pompeji 3-4. pp. 164-169. (1996)

Török Gábor and Karikó Sándor: A Jelenlét filozófiai tanulmányairól. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 178-182. (1996)

U

Uchiyama Mitsuru: Spectral order, real analytic waves and commutativity of selfadjoint operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 259-269. (1996)

Uhrin Béla: New lower bounds for the number of lattice points in a difference set. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 81-99. (1996)

Unger János: The main result of the nearly 30-year-old urban climatological research in Szeged, Hungary. In: Acta climatologica, (30). pp. 99-112. (1996)

Ungvári Erika: Chronicle : [visiting scientists, international laboratory activities, Hungarian scientific activities, laboratory meetings, teaching program of the laboratory, personalia, publications of the laboratory]. In: Plant cell biology and development, (7). pp. 99-102. (1996)

Ungvári Jánosné: A környezeti nevelés gyakorlati, módszertani kérdései. In: Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 63-67. (1996)

V

Vaggione Diego: V with factorable congruences and V = IГа(Vdi) imply V is a discriminator variety. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 359-368. (1996)

Vajda Mihály: Pascal kartezianizmusa. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 42-48. (1996)

Vajda Zoltán: "Az igazság az idő leánya" : Anthony Kemp : The estrangement of the past. In: Aetas, (11) 1. pp. 176-183. (1996)

Vajda Zoltán: "Mi, történészek, mindannyian művészek vagyunk" : interjú David W. Noble professzorral. In: Aetas, (11) 1. pp. 139-143. (1996)

Varga Emese: Apercu sur la symbolique festive de la révolution francaise. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 93-102. (1996)

Varga Emese: Le cygne de Paris. In: Budapesti és szegedi tanulmányok az irodalomelmélet/történet köréből, (1). pp. 83-100. (1996)

Varga Gábor: Országos tanácskozás a református tanítóképző főiskolán. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 141-142. (1996)

Varga István and Tóth Lajos: Dr. Tóth Lajos : Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig : Szabadka, Életjel Könyvek 56, 1994. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 173-174. (1996)

Varga László and Pécsváradi Attila and Heves Csilla: Abszorpciós spektrumok analízisének élelmiszeripari alkalmazhatósága. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 121-126. (1996)

Varró Gabriella: A komikus néger sztereotípia két népszerű változata a 19. század eleji minstrel dalokban. In: Aetas, (11) 1. pp. 20-35. (1996)

Vass László: Bibliográfiák, repertóriumok : 1. bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 311-341. (1996)

Vass László: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 355-360. (1996)

Vass László: Papp Tibor: Múzsával vagy múzsa nélkül? : irodalom számítógépen. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 283-286. (1996)

Vass László: Rendszerváltás és napi publicisztika : 1. Népszabadság és az Új Magyarország külpolitikai rovatának kontrasztív elemzése: 1995 október 5. - 1995. nevember 7. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 109-134. (1996)

Vass László: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 347-354. (1996)

Vass László: A hipermédium néhány retorikai szabályszerűsége. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 157-167. (1996)

Vass László and Zánthó Róbert: Idegen nyelvű szövegek kreatív-produktív megközelítése : 2.1. Gyakorlatok angol nyelvű szövegekkel magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel. In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 187-200. (1996)

Vastagh Pál: Egy modern állam képe az alkotmánykoncepcióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 197-206. (1996)

Vasvári Zoltán: A néprajzi oktatás-nevelés lehetőségei az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 188-190. (1996)

Velich Andrea: Idegenek Londonban a 15-16. század fordulóján. In: Aetas, (11) 1. pp. 53-74. (1996)

Verakša Tamara Vasil'evna: Funkcional'no-kommunikativnyj podhod k opisaniû edinic âzyka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 87-94. (1996)

Veres József: A mezőgazdasági munka jogi szabályozása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 709-718. (1996)

Veress János: A szomatikus nevelés és az iskola. In: Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 147-150. (1996)

Veress Károly: A descartes-i isteneszméről hermeneutikai megközelítésben. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 103-114. (1996)

Viczián István: The possible role of clay mineralogy in the study of microspherules of cosmic origin. In: Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 35-40. (1996)

Vida Enikő: Y-a-t-il de l'art dans la publicité? : analyse du slogan publicitaire. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 103-116. (1996)

Virágh K. and Bartha S.: The effect of current dynamical state of a loess steppe community on its responses to disturbances. In: Tiscia 30. pp. 3-13. (1996)

Voigt Vilmos: Mióta és miként modern a mai magyar parömiológia? In: Szemiotikai szövegtan 9. pp. 67-76. (1996)

Vági Ferenc: Jövedelemrealizáció és újratermelési válság a mezőgazdaság gazdasági szervezetében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 351-359. (1996)

Vámos Károly and Szemere György: Possibilities and importance of human meiotic studies. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 67-71. (1996)

Várnay Ernő: Adalékok alkotmányos pénzügyi jogi kérdésekhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 187-196. (1996)

Véha Antal and Gyimes Ernő: Búzafajták szemkeménységének aprításenergetikai vizsgálatokon alapuló meghatározása. In: Tudományos közlemények, (19). pp. 127-134. (1996)

Vértesi Attila and Bagi K. and Lehoczkiné Simon Mária: Study of the operation of co-immobilized glucose-6-phosphate isomerase and glucose-6-phosphate dehydrogenase in a flow injection system. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 15-22. (1996)

W

W. Salgó Ágnes: A Vörös-tenger körülhajózása Alexandriától Indiáig. In: Aetas, (11) 4. pp. 97-110. (1996)

Watt Alan: The excess of the infinite. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 145-151. (1996)

White Hayden: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában. In: Aetas, (11) 1. pp. 98-118. (1996)

Wojtilla Gyula: Megjegyzések az indoárja migráció egy figyelemre méltó modelljéről. In: Aetas, (11) 4. pp. 68-79. (1996)

Wojtyczek Krysztof: A politikai rendszerváltás és alkotmányozás Lengyelországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 257-276. (1996)

Y

Yourcenar Marguerite and Kállai Gizella: Genghi herceg utolsó szerelme. In: Pompeji 2. pp. 34-42. (1996)

Z

Zakar Péter: Egy szélhámos aposztata viszontagságai az emigrációban. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 93-97. (1996)

Zakar Péter: Jézus amerikai apostolai. In: Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 87-92. (1996)

Zakar Péter and Polányi Imre: Polányi Imre : a Történettudományi Intézet portása el akarta küldeni: "Nem hagy itt senkit?". In: Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 77-82. (1996)

Zalar Borut: Connections between Hilbert triple systems and involutive H*-triples. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 127-143. (1996)

Zalotay Erzsébet: Gondolataim az elfelejtett elemi iskola ürügyén. In: Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 114-118. (1996)

Zeidler Miklós: Egy Trianon-emlékkönyvre : Trianon and East Central Europe antecedents and repercussions : ed. Béla K. Király, Veszprémy László. In: Aetas, (11) 1. pp. 184-206. (1996)

Zsigri Gyula: A zöngésségi hasonulás és a tűnékeny mássalhangzók. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 271-284. (1996)

Zsolnay László and Szegi Amondó Zoltán: Sz. Gy. élete. In: Pompeji 1. pp. 7-48. (1996)

Zsélyi Ferenc: Egyetemes kultúra. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 108-111. (1996)

Zsélyi Ferenc: Kánon és teljesítmény. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 112-127. (1996)

Zubov Mikola Ivanovič: Pozirne slov'âns'ke božestvo radogost : onomastičnij rozglâd psevdoteonima. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 117-122. (1996)

Zétényi Imréné and Tomcsányiné Czukrász Róza: Elfelejtett értékeink. In: Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 34-37. (1996)

Á

Ádám Antal: A közjogtudomány főbb jellemzői az ezredfordulón. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 11-23. (1996)

Â

Âkovleva Ekaterina Sergeevna: K opisaniû russkogo âzyka v aspekte kartiny mira. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 95-116. (1996)

É

É. Kiss Katalin: Többszörös fókusz a magyar mondatszerkezetben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 47-66. (1996)

Égető Emese: Privatizációs stratégia és privatizációs technikák Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 123-133. (1996)

Ö

Ördögh Éva: Szellemi teljesítmény : eszköz vagy cél. In: Szellemi tekintélyek és az ész diktátumai : az ontikus kultúrtörténet és fogadtatása, (8). pp. 71-72. (1996)

Ü

Ürmös Ferenc: Hatalom és társadalom. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 697-708. (1996)

Č

Čoralić Lovorka: Magyarok Velencében a 15-17. században. In: Aetas, (11) 2. pp. 139-153. (1996)

Ş

Şabac M.: On Lebesgue's criterion of Riemann integrability. In: Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 427-432. (1996)

Ž

Žaža Stanislav: Različiâ v strukture sovremennyh blizkorodstvennyh slavânskih âzykov (russkogo i češskogo). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 27-38. (1996)

Ț

Țiplea Ferucio Laurenţiu and Katsura Masashi and Ito Masami: On a normal form of Petri nets. In: Acta cybernetica, (12) 3. pp. 295-308. (1996)

This list was generated on 2024. június 18. 05:58:37 CEST.