Items where Year is 1962

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Journal
Number of items: 285.

Article

Az intézet megalakulása. In: Acta biologica, (8). pp. 3-5. (1962)

Beszámolók : bölcsészdoktori értekezések : 1960-1961. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 87-88. (1962)

Bibliographie. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 176-184. (1962)

Bibliographie. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 292-296. (1962)

Legsürgősebb tennivalók. In: Acta biologica, (8). pp. 43-44. (1962)

Nagyipollis, a new pollen fgen. from the Hungarian Lower Eocene : Palynologic investigations on the Lower Eocene layers in the surrounding country of Iszkaszentgyörgy II. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 83-84. (1962)

Tudomány népszerűsítése és a társadalmi munka. In: Acta biologica, (8). p. 42. (1962)

A szegedi József Attila Tudományegyetem Növényélettani Intézetének 1952-1962 között megjelent közleményei. In: Acta biologica, (8). pp. 45-55. (1962)

A tanszék leltári állománya. In: Acta biologica, (8). pp. 6-7. (1962)

A tanszék oktató munkája. In: Acta biologica, (8). pp. 7-11. (1962)

A tanszéki kutatómunka és a tudományos kapcsolatok. In: Acta biologica, (8). pp. 11-42. (1962)

Antalffy György: Conférences sur l'histoire des doctrines politiques et juridiques. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 5. pp. 1-74. (1962)

Arlett L.: A szekundérlumineszcencia Agranovics-féle elméletével kapcsolatos számitásainkról [! számításainkról]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 33-37. (1962)

Asztalos Ágnes: A szerencsi öböl és környékének természetföldrajzi vázlata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 109-117. (1962)

Balog János: Untersuchung der Fe 3-Komplexe aromatischer Schiff-Basen 3. : O-Vanillin-Reihe. In: Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 111-122. (1962)

Balog János: Untersuchung der Fe 3-Komplexe aromatischer Schiff-Basen II. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 46-61. (1962)

Balogi I. Kornélia: Berzsenyi utolsó verseinek stiluskérdései [! stíluskérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 123-138. (1962)

Barta Judit and Farkas Éva: Energiavándorlási vizsgálatok a koncentrációs depolarizáció alapján fluoreszcein oldatoknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 25-31. (1962)

Bartók Mihály: Investigations in the field of ethers II. : Study on the oxydation-reduction transformation of benzyl alcohol and dibenzyl ether in vapour-phase. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 69-83. (1962)

Bartók Mihály and Apjok József: Investigations in the field of ethers I. : Introduction. Preparation and structure of trimethylene oxide. In: Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 133-142. (1962)

Bartók Mihály and Apjok József and Fényi Szaniszló: Investigations in the field of diols and cyclic ethers II. : The reaction of butane -1,3 diol cyclic sulphate withhydrogen chloride. In: Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 143-150. (1962)

Beck Mihály Tibor: Complex formation and reactivity. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 62-68. (1962)

Bencze Gyula: Egy kiállítás megnyitására. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 215-217. (1962)

Benkő László: Tájszók a szépirodalomban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 3-15. (1962)

Benkő Sándor and Csapó Gábor and Kiss István: Az emberi eosinophil-sejtek számbeli ingadozásának és a növényi mikroszervezetek tömeges felszaporodásának szinoptikus meteorobiológiai vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 45-68. (1962)

Bereczki Sándor: Szocialista közösségi nevelésünk fejlődésének vázlatos áttekintése. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 15-20. (1962)

Bereczki Sándor: A közösségi nevelés fejlődési vonalának vázlatos áttekintése a felszabadulás óta. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 129-151. (1962)

Berkes Miklós: Műhely. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 75-77. (1962)

Bertók Ildikó: A képzőművészeti alkotások elemzése az általános iskolában : a XIX . század magyar történelmi és életképfestészete. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 56-59. (1962)

Bitó Mária: A szegedi parkok fái és cserjéi. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 97-102. (1962)

Bodnár Ferenc: Mondat és szójelentés. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 29-39. (1962)

Bodrogközy György: Das Leben der Tisza XVIII. Die Vegetation des Theiss-Wellen-raumes. I. Zönologische und ökologische Untersuchungen in der Gegend von Tokaj. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 3-44. (1962)

Bodó Károly: A 18. századvégi, 19. század eleji magyar "román" irodalom fejlődésének néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 109-122. (1962)

Boros József: Adatok a pótharaszti erdő mikroklimatológiai vizsgálatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 155-164. (1962)

Bruijn Nicolaas Govert de: On unitary equivalence of unitary dilations of contractions in Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 100-105. (1962)

Bába Károly and Kolosváry Gábor and Sterbetz István and Vásárhelyi István and Zilahi-Sebess Géza: Das Leben der Tisza XVII . Zoologische Ergebnisse der vierten Tiszaexpedition : Fortsetzung. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 203-215. (1962)

Bálint Sándor: A kenyér és a kalács a szegedi néphagyományban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 63-77. (1962)

Bánkfalvi Zsolt and Kalmár Ágota: Gráfok egy osztályának számossága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 11-14. (1962)

Bányai János: Interessante Ablagerung von Chalcedon. In: Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 3-6. (1962)

Bíró Ferenc: A Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) szerkesztőjének nyelv- és irodalomszemléletéhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 3-15. (1962)

Csillag Lászlóné and Vadászy Béláné: Daltanítás hallás után kánonban : Fut a vonat című dal. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 13-18. (1962)

Csillik László: A magyarázó rajzok, szerepe az általános iskolai történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 71-81. (1962)

Csizmazia György: Anhang. Die ökonomische Bedeutung der Karnivoren Vögel der Inundations-Wälder. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 217-219. (1962)

Csákány Béla: Ob èkvivalentnosti nekotoryh klassov algebraičeskih sistem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 46-57. (1962)

Czímer Lászlóné: Hogyan valósítható meg a tanulók aktivitásra nevelése a mértan órákon? In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 57-64. (1962)

Dobcsányi Ferenc: Az írói életrajzok a korszerű irodalomtanítás tükrében. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 28-33. (1962)

Dobcsányi Ferenc: Gyakorlatiasság és világnézeti nevelés nyelvtan óráinkon. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 56-65. (1962)

Duró Lajos: A középiskolai kollégiumi nevelőtanári- képzés néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (6). pp. 19-37. (1962)

Dénes József: On a problem of L. Fuchs. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 237-241. (1962)

Erdei Mihály: A ne előképző (praefixum) szerepe az orosz nyelvben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 17-28. (1962)

Erdős János: Zenei élmény nyújtása az iskolai énekórán. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 65-72. (1962)

Eustice Dan J.: Non-summable partial sums of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 222-226. (1962)

Feldman Jacob: On the functional calculus of an operator measure. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 268-271. (1962)

Foiaş Ciprian and Kovács I.: Une caractérisation nouvelle des algèbres de von Neumann finies. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 274-278. (1962)

Forgách Géza and Siposné Kedves Éva: Ásott kutak vizének kémiai viszgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 195-200. (1962)

Fényi Szaniszló: Átmeneti fém komplexekben előforduló átfedési integrálok vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 65-68. (1962)

Földeák Sándor and Matkovics Béla and Pórszász János: An investigation of the connection between physiological activity and chemical structure of new drugs acting on the central nervous system III. : The Synthesis of N-tertiary aminomethylacidamides. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 88-98. (1962)

Galántai Márta: Adatok Szeged város települési viszonyaihoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 119-126. (1962)

Garamszegi Józsefné and Garamszegi József: Hallás utáni daltanítás a II. osztályban. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 53-60. (1962)

Garamszegi Józsefné and Garamszegi József: Énekóra a II. osztályban. In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 16-22. (1962)

Geréb György: Osztály-szerkezet kohéziójának és megbomlásának pszichológiai vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 153-168. (1962)

Geréb György: Pszichológiai eljárásmód a gyermeki közösség dinamikájának feltárására. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 72-77. (1962)

Geréb György and Szabó Zoltán: Eljárásmód a félelem motívumainak lélektani vizsgálatára különböző korú általános iskolai tanulóknál. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 169-181. (1962)

Geréb György and Tímár Andrásné: Gyermekmegfigyelési feladatok szerepe pszichológiai oktatásunkban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 183-191. (1962)

Gledura Lajos: Az íráskészség fejlesztésének néhány időszerű kérdése. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 1-8. (1962)

Goffman Casper: On the approximate limits of a real function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 76-78. (1962)

Gombay Lajos and Gyulai József and Kispéter József and Láng János: Über die elektrischen Eigenschaften von bromiertem Selen mit Thallium-Zusatz. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 30-45. (1962)

Grasselly Gyula: Analytical methods of manganese ores : I. In: Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 7-18. (1962)

Greguss Pál: Determination of Cycas genera as suggested by leaf epidermis structure. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 59-61. (1962)

Greguss Pál: Some new data on the Ordovician land plants from Poland. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 45-58. (1962)

Gécseg Ferenc: Šrejerovo rasširenie mul'tioperatorhyh grupp. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 58-63. (1962)

Göndös György: Antimikrobiális vegyületek előfordulása hazai disznövényekben [! dísznövényekben]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 81-95. (1962)

H. Tóth Imre: K istorii skloneniâ imen suŝestvitel'nyh v russkom âzyke : na materiale Muzejnogo evangeliâ. In: Dissertationes slavicae, (1). pp. 5-20. (1962)

Hajdu Emőke: A mai nyugatnémet pedagógia és nevelés ideológai-politikai tartalma. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 1-15. (1962)

Hajdú Péter and Nyíri Antal and Mikola Tibor: Szemle : újabb finnugor nyelvészeti kiadványok. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 121-139. (1962)

Halperin Israel: The Product of Projection Operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 96-99. (1962)

Halperin Israel: Sz.-Nagy—Brehmer dilations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 279-289. (1962)

Halperin Israel: Von Neumann's Arithmetics of Continuous Rings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 1-17. (1962)

Harazov D. F.: O spekte vpolne nepreryvnyh operatorov, analitičeski zavisâŝih ot parametra, v linejnyh topologičeskih prostranstvah. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 38-45. (1962)

Havranek László: Life of the river Tisza XX . Mammological investigations in „ Tős"-forest. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 167-171. (1962)

Hevesi János: On the relative yield and the degree of polarization of viscous fluorescent solutions quenched by KJ. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 16-24. (1962)

Hevesi János and Kozma László: On the applicability of Stepanov's relation in the case of viscous, quenched solutions. In: Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 103-110. (1962)

Horváth Andor: Mollusca-periods in the sediments of the Hungarian Pleistocene. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 173-192. (1962)

Horváth Imre: Histologische Untersuchungen an den paravertebralen Ganglien von Rana ridibunda. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 135-142. (1962)

Horváth Róbert: La statistique de la peste de Debrecen 1739-40 et du choléra de Pest 1831 en Hongrie et leurs conséquences sociales. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 4. pp. 1-20. (1962)

Huhn Péter: Četyrehstupenčatnyj mehanizm : Traktovka cepnyh reakcij po Semenovu i po četyrehstupenčatnomy mehanizmu. In: Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 123-132. (1962)

Héder Józsefné: Az SZKP XXII. kongresszusa és a marxista államelmélet néhány kérdése : a marxista államelmélet néhány alapvető tétele. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 25-40. (1962)

Ilia Mihály: Juhász Gyula költészetének motívumairól 1908-1911 között. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 41-53. (1962)

Implom József: Az összetett mondat tanítása az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 64-71. (1962)

Inczefi Géza: Az összetett földrajzi név fogalma. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 29-32. (1962)

Inczefi Géza: Határrészneveink tipizálása a név jelentéstartalma és a jelölt táj viszonya alapján. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 33-36. (1962)

Itô Noboru and Szép Jenő: Über die Quasinormalteiler von endlichen Gruppen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 168-170. (1962)

Iványi Anna: Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 169-190. (1962)

Jakubík Ján: Über Teilbünde der l-Gruppen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 249-254. (1962)

Jakócs Dániel: Učenie G. V. Plehanova o roli ložnyh idej v iskusstve i literature : G. Ibsen, K. Gamsun. In: Dissertationes slavicae, (1). pp. 49-56. (1962)

Janko Zvonimir: Eine Bemerkung über die ϕ-Untergruppe endlicher Gruppen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 247-248. (1962)

Juhász Antal: Thury Zoltán a Szegedi Naplónál. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 25-39. (1962)

Juhász József: Zametki o načinatel'nyh glagolah v sovremennom russkom âzyke. In: Dissertationes slavicae, (1). pp. 35-39. (1962)

Jármai Éva: Az osztályközösségek helyzete a Szegedi Pedagógiai Főiskola Gyakorló Általános Iskola felsőtagozatában. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 70-75. (1962)

Jósa Zoltán: Egy biológiai óra általános elemzése : "a ponty". In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 33-45. (1962)

Jósa Zoltán: A Felső-Tisza Ciliata-faunájának faunisztikai, ökológiai és cönológiai vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 93-114. (1962)

Jósa Zoltán: Fogalom- és fogalomrendszer-képzés egy biológiai óra logikai és oktatáslélektani elemzése tükrében : a cserebogár. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 17-32. (1962)

Kalocsai Dezső: A kommunizmus építőjének erkölcsi kódexe és erkölcsi viszonyainak kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 3-24. (1962)

Kedves Miklós: Noremia, a new microfossil genus from the Hungarian eocene, and systematical and stratigraphical problems about the Crassosphaeridae. In: Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 19-27. (1962)

Kedves Miklós: Palynologic investigation on coals of the Upper Pannonian I. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 77-81. (1962)

Kedves Miklós: Palynologic investigations on the Lower Eocene layers in the surrounding country of Iszkaszentgyörgy 1. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 71-75. (1962)

Kedves Miklós: Palynologic investigations on the freshwater limestone layer of Lábatlan, and an attempt to divide the Hungarian Lower Eocene floras on palynologic basis. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 63-69. (1962)

Kelemen Jánosné and Mosonyi Kálmán: A törtfogalom kialakítása az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 49-56. (1962)

Kiss István: A meteoropathia egy igen feltűnő esetének bioszinoptikus elemzése Maucha Rezső korábbi vizsgálata alapján. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 29-43. (1962)

Kiss István: A polimorfizmus fellépése és a sejtek abnormis kialakulása egy Chlorococcales-tömegprodukcióban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-27. (1962)

Klebniczki József: Adatok a Marosszög népesség- és településföldrajzához. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 157-169. (1962)

Koczka Károly: Tanulmány az 1-cián-6,7-dimetoxi-pi-tetrahidro-izokinolin térkémiájáról. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 207-213. (1962)

Kollányi Teréz: Mire utalhat az ami vonatkozó névmás? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 71-87. (1962)

Kolosváry Gabriel: New data to the Balanida-fauna of the Burdigalien of Karakum. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 199-202. (1962)

Kolosváry Gábor: New micro-balanids from Tongatabu. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 193-197. (1962)

Krajkó András: Piros pecséttel nyílik a titok : megjegyzések Juhász Gyula 1918-1919-es szerepének értékeléseihez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 55-69. (1962)

Kristó Gyula: A tartalom és forma kérdéséhez a történeti források belső kritikájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 211-218. (1962)

Kristó Gyula: A "társadalom" fogalmának magyar nyelvi kifejezései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 89-108. (1962)

Kubinyi Zoltán: Fizikai tanulókísérletes órák a közösségi nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 20-23. (1962)

Kuczik István: A társadalom objektív tényezőinek szerepe a kommunista erkölcs kialakulásában és általánossá válásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 41-54. (1962)

Kurepa Svetozar: A cosine functional equation in Banach algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 255-267. (1962)

Kálmán Jánosné and Süli Dezsőné: Olvasmány tárgyalás a IV. osztályban : a kapzsi Csun. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 8-13. (1962)

Kóbor Jenő and Bernáth Gábor and Koczka Károly: Az n-alkil-papaverinum-jodid és az n-alkil-1,2,3,4-tetrahidro-papaverinum jodid homológok papírkromatográfiás vizsgálata normál primer alkoholok: víz rendszerekben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 201-206. (1962)

Könczöl László: A tanuk [!tanúk] szerepe a dáciai viaszostáblákon. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 125-162. (1962)

Leindler László: Abschätzungen für die Partialsummen und für die (R,λ(n),1)-Mittel allgemeiner Orthogonalreihen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 227-236. (1962)

Leindler László: Über die starke Summierbarkeit der Orthogonalreihen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 82-91. (1962)

Lipták Pál: Anthropological analysis of the Arpadian Age population of Orosháza-Rákóczitelep. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 221-235. (1962)

Major Jenő: Reprodukciók a Rajztanszék tanárainak művészi munkáiból. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 219-231. (1962)

Majzik Sándor and Nagy János: Nyomtatott betűs szöveg másolása írott betűkkel az I. osztályban. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 43-49. (1962)

Majzik Sándor and Nagy János and Süli Dezsőné: A tízes átlépése. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 45-53. (1962)

Majzik Sándor and Szili Antalné: Mese tanítása az általános iskola I. osztályában. In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 6-16. (1962)

Maráz Vilmos: Egy kétmagú komplex tárgyalása az MOLCAO módszerrel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 15-24. (1962)

Maráz Vilmos: Theoretical treatment of binuclear complex compounds. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 3-7. (1962)

Matzkó László: Függelék : Characteristic features of English folk speech ; Az angol népnyelv jellemző vonásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 141-151. (1962)

Maurer I. Gyula: Über im Endomorphismenringe einer abelschen Gruppe definierte unendliche Reihen und Produkte. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 171-175. (1962)

Medzibrodszky Endre: A XVI-XVII. századi török-perzsa háborúk történetének kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (10). pp. 19-35. (1962)

Megyeri János: Adatok a nagybárkányi és a siroki Sphagnum-lápok vízifaunájának ismeretéhez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 115-125. (1962)

Megyeri János: Összehasonlító hidrofaunisztikai vizsgálatok Albániában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 127-150. (1962)

Megyeri János and Takács Ferenc: A kénsavas ammónia alkalmazása a rizs állati kártevői ellen. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 151-156. (1962)

Megyesi László: Néhány csoportelméleti ferdeszorzat tipus [! típus] vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 1-10. (1962)

Mezősi József: Beiträge zur Kenntnis der Metavulkanite von Mátra-Gebirge. In: Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 29-41. (1962)

Mihálka György: Szegedi népi hangszerek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 85-93. (1962)

Mihály Endre: Hogyan mélyíti el a tanulók biológiai szemléletét az önálló gyűjtőmunka? In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 63-68. (1962)

Mihály Endre: A koncentráció megvalósítása az élővilág és a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás tantárgyak között az V. osztályban. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 48-56. (1962)

Mikola Tibor: Egy magyar szócsalád eredetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 41-47. (1962)

Moholi Károly: Csongrád megye művelési ágankénti megoszlásának alakulása a XIX. század közepétől napjainkig. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 171-193. (1962)

Molnár Béla: Sedimentpetrographische Untersuchung in pliozänen und pleistozänen Ablagerungen in Süden des ungarischen Tieflandes. In: Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 43-51. (1962)

Mucsi Mihály: A Duna-Tisza-közi karbonátüledékek puhatestü [! puhatestű] faunája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 135-153. (1962)

Móricz Ferenc: Über die Rieszsche Summation der Orthogonalreihen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 92-95. (1962)

Nacsády József: Jókai "Delejország"-áról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 17-23. (1962)

Nagy János: Néhány megjegyzés az elsődleges bevésésről. In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 23-34. (1962)

Nagy Jánosné and Gazsó István: A számok ismertetése tízig. In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 38-48. (1962)

Nagy Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, 2. : 2-oxi-benzálanilin hidrolizise etanol-víz oldószerelegyben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 215-222. (1962)

Nagy Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, III. : 2-oxibenzál-4'-oxianilin hidrolizise etanol-víz oldószerelegyben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 223-228. (1962)

Neugebauer C. J.: A theorem on derivates. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 79-81. (1962)

Nunke R. J.: Slender Groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 67-73. (1962)

Nyíri Antal: Hangutánzó eredetű térszínforma nevek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 55-62. (1962)

Nyíri Antal and Horváth István Károly: Kisebb közlemények : Rajta hagyta keze szemét? ; Molnoddal: hiba? ; A görög nevek átírásának problémájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 115-119. (1962)

Nánási Miklós: Gondolatok közösségi nevelésünkről. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 2-5. (1962)

Nánási Miklós: A világnézeti nevelés alapelvei. In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 1-6. (1962)

Németh István and Budai Ilona and Zsámbéki László and Kubinyi Zoltán and Dobcsányi Ferenc and Krasznai Lászlóné and Kiss Árpád and Zoltai Dénes and Horváth Lajos and Krupskaâ Nadežda and Darvas and Somogyvári and Veidner János and Weöres Sándor and Lindgren Astrid and Herbert Peter: Szemle. In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 82-88. (1962)

Németh István and Zentai Károly and Jósa Zoltán and Zsámbéki László and Nagy Sándor and Pataki Ferenc and Oláh József and Barna Béla and Juhász Lajos and Edelényi Béla and Fere Nikolaj and Szemere Gyula: Szemle. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 77-80. (1962)

Németh Jenő: A 17. századi kéziratos költészet s a barokk. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 153-168. (1962)

Némethné Bod Ildikó and Hódi Gabriella: Az altonai foglyok, mint a sartrei filozófia megrekedésének dokumentuma. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 37-51. (1962)

Nöbauer Wilfried: Einige Bemerkungen über die Tschirnhaussche Transformation von Polynomidealen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 242-246. (1962)

P. Kovács István: Néhány csontos halunk gázhólyagjának összehasonlitó [! összehasonlító] bonctana és szövettana. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 103-108. (1962)

Palásti László: Franciahegy, Franciavölgy, Franciapuszta. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 52-62. (1962)

Papp Irén: A kisdobos-avatás nevelő hatása. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 68-69. (1962)

Papp János: A dolgozók anyagi érdekeltségének néhány kérdése a szocializmusban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 55-70. (1962)

Papp Zoltán: Vegyes Abel-féle csoportok széthasíthatóságáról. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 239-241. (1962)

Pataj Mihály: Hogyan rajzoljunk a táblára? In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 34-38. (1962)

Pataj Mihály: Hogyan rajzolunk a táblára? In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 72-76. (1962)

Pataj Mihály: Hogyan rajzolunk a táblára? In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 44-47. (1962)

Pete István: Okrašennoe upotreblenie vremennyh form glagola v russkom âzyke. In: Dissertationes slavicae, (1). pp. 21-34. (1962)

Pető István: A szocialista humanizmus a szovjet büntetőjog egyes alapelveinek tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 1-28. (1962)

Porcs Tibor: Indolvázas vegyületek bioszintézisének vizsgálata élesztőkön. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 69-79. (1962)

Pál József: Az 1917-es februári és októberi orosz forradalom hatása Nagykanizsa munkásmozgalmára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 191-209. (1962)

Pálfalvi Etelka: Korán. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 49-54. (1962)

Pálfi Gábor: Die Diffundierung des von Leguminosen fixierten Stickstoffes in Getreide im Falle von Mischsaaten. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 85-91. (1962)

Pálfi Gábor: The NPK content of the exudation sap of rice plants grown in alkaline soils of different types. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 93-101. (1962)

Péter László: Csefkó Gyula munkássága : bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 95-114. (1962)

Pólay Elemér: "Publius Mucius et Brutus... fundaverunt ius civile" : a köztársasági Róma jogtudományának történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 3. pp. 1-52. (1962)

Pósa Lajos: Műhely. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 78-81. (1962)

Ruszoly József: Az Országos Nemzeti Bizottság két tervezetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 43-86. (1962)

Rácz Endre: A következményes mondatok stilisztikai szerepe. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 21-27. (1962)

Rátkai Árpád: A Délkelet Alföld [! Délkelet-Alföld] termálvizgazdálkodása [! termálvíz-gazdálkodása]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 127-133. (1962)

Sipos György: Über die Darzens- Kondensation von Nitrohydroxy-phenacylbromiden 1. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 84-87. (1962)

Sipos György and Dobó I. and Czukor Bálint: Untersuchungen über die Salzsäure katalysierte Chalkonbildung. In: Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 160-163. (1962)

Siposné Kedves Éva and Kedves Miklós: Hazai harmadkori barnakőszenek bitumen és huminsav tartalmának néhány kérdése. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 229-238. (1962)

Sobolewski Jan: József Attila útja a kommunista költészetig. In: Acta historiae litterarum hungaricarum. pp. 1-22. (1962)

Somfai László: Mit várhatunk az általános iskolától a helyesírás terén? In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 60-63. (1962)

Somfai László: Nyelvtani ismeretek és készségek az általános iskola befejezésekor. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 193-213. (1962)

Sonkoly Pál: Dannye k slovackomu âzyku sela Kondoroš. In: Dissertationes slavicae, (1). pp. 41-48. (1962)

Stammer Aranka: Nervenverbindungen in der Tunica vasculosa. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 143-159. (1962)

Sz. Ferencz Madga: Vergleichende Untersuchung der Seitenlinien -Schuppen von Leuciscusrulilus L. und Scardinius erythropbthalmus L. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 161-166. (1962)

Szabolcsi Gábor: József Attila expresszionizmusának kérdéséhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 71-85. (1962)

Szabó József and Török Miklós: Szerves molekulák vizsgálata az LCAO-MO módszerrel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 57-64. (1962)

Szabó László: Tantermi testnevelés az alsótagozatban. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 61-72. (1962)

Szakáts Kálmán: Determinizmus az akaratban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 1-42. (1962)

Szalay László and Sárkány Béla: Zur Frage der Wirkungssphäre in den auf die Konzentrationsdepolarization des fluoreszenzichtles bezüglichen Theorien. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 25-29. (1962)

Szendrei János: Félcsoportok bővítéséről. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 243-248. (1962)

Szentpéteri István: A közvetlen demokratikus formák sorsa a burzsoá állami fejlődésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 1-74. (1962)

Sziklay László: A szlovák irodalom magyar nyelvű története elé. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 63-76. (1962)

Szirovicza Lajos: Asszociáció vizsgálata aromás azometineknél elektrongerjesztési elnyelési szinkép [! színkép] alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 39-56. (1962)

Szántó Ferenc and Veres Sándor: Über die Stabilität und strukturelle Eigenschaften der Organosuspensionen I. : Sedimentation organophiler Bentonitsuspensionen in reinen organischen Flüssigkeiten. In: Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 151-159. (1962)

Szász Ferenc: Bemerkung zu meiner Arbeit „Über Gruppen, deren sämtliche nichttriviale Potenzen zyklische Untergruppen der Gruppe sind. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 64-66. (1962)

Szöllősy László: Über die Fremdlöschung in lumineszierenden Farbstofflösungen. In: Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 8-15. (1962)

Szőke György: Poèziâ mysli : zametki o zreloj lirike Lermontova. In: Dissertationes slavicae, (1). pp. 57-62. (1962)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Foiaş Ciprian: Remark to the preceding paper of J. Feldman. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 272-273. (1962)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Foiaş Ciprian: Sur les contractions de l'espace de Hilbert : V. Translations bilatérales. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 106-129. (1962)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Foiaş Ciprian: Sur les contractions de l'espace de Hilbert : VI. Calcul fonctionnel. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 130-167. (1962)

Süli Dezsőné and Ponicsán Ádám: Kézimunka óra az I. osztályban : agyagmunka: dobókocka és dominó. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 49-55. (1962)

Takács Akácz László: Az 1956-os ellenforradalom ábrázolása regényirodalmunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 139-151. (1962)

Tandori Károly: Über die orthogonalen Funktionen : X. Unbedingte Konvergenz. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 185-221. (1962)

Tellman S. G.: Images of Induced endomorphisms in Ext {H, G). In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 290-291. (1962)

Tóth Miklós: A sokoldalúan fejlett személyiség kérdéséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 71-84. (1962)

Tóth Sarolta: Magyar és lengyel Imre-legendák. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (11). pp. 1-72. (1962)

Uherkovich Gábor: Das Leben der Tisza XIX . Die Planktonalgengemeinschaften der Tisza (Theiss), mit besonderer Rücksicht auf die zönologische Stellung der Scenedesmus-Arten. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 115-121. (1962)

Ungár Tibor: Beiträge zur Kenntnis der Kornverteilung von tonigen Sedimenten. In: Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 53-60. (1962)

Vajda László: Móra Ferenc útja : 1917-1919. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 77-128. (1962)

Varga Miklósné: A tanulók kísérleti óráinak előkészítése és szervezése a kémia órákon. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 24-27. (1962)

Varsányi Péter: Széchenyi István és a magyar közoktatás kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 17-41. (1962)

Velcsov Mártonné: A magyar nyelv alaktanának dialektikus szemlélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 7-20. (1962)

Virágh Pál: A filmmel és rádió-televizió [!rádió-televízió] adásokkal kapcsolatos egyes szerzői jogi kérdések. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 87-123. (1962)

Vitális György: Sedimentological investigations on the NW part of the brown coal basin Salgótarján. In: Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 61-70. (1962)

Vámos Rezső and Zsolt János and Ribiánszky Miklós: Wasserblüte und Fischstcrben. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 103-114. (1962)

Várkonyi Nándor: Javítóműhely vagy politechnika? In: Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 81-82. (1962)

Végh József Mihály: Prózaritmus a népmesékben és Eötvös Károly müveiben [! műveiben]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 43-69. (1962)

Véghné Varga Izabella: Kultúrhatás a szegedi Fehértó ős-szikesének mikrovegetációjában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 69-81. (1962)

Wellesz Teréz: Előzetes közlemény a szegedi alfa olajlen szövettani vizsgálatához. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 83-92. (1962)

Wiegandt Richard: Bemerkung zu einer Arbeit von Herrn Steinfeld. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 74-75. (1962)

Wittman Tibor: Quelques problèmes des luttes d'indépendance de Transylvanie contre les Habsbourg et de leur idéologie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (10). pp. 9-18. (1962)

Wittman Tibor: Un aspect de l'universalisme Coménien. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (10). pp. 3-8. (1962)

Zalai Ernő: A sablon-feloldás néhány lehetősége matematikai és fizikai óráinkon. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 37-43. (1962)

Zentai Károly: Az aktivitás lélektani alapjai. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 33-43. (1962)

Zentai Károly: Az osztályközösség kialakításának lélektani alapjai. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 6-14. (1962)

Zentai Károly: Egy olvasmánytárgyalás eredményének vizsgálata : Móra: Gergő juhász kanala. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 19-30. (1962)

Zentai Károly and Jósa Zoltán and Szili Antalné and Lőrincze Lajos and Geréb György and Csapodi Vera and Descartes René: Szemle. In: Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 77-79. (1962)

Zentai Károly and Németh István and Gaál Géza and Hakani Hysenné and Kovács József and Czimer László and Ferenczy István and Csillik László and Moholi Károly and Geréb György and Kiss Csaba and Kiss Béla and Kiss Jenőné and Perovszkaja Olga and Kindzierszky Emil and Kugler Sándor and Kugler Sándorné and Henke Karl and Knoblich Heinz and Gárdos Miklós and Nagy Zoltán and Papp Imre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 82-86. (1962)

Zsámbéki László: A meghatározáshoz hasonló logikai műveletek szerepe és jelentősége az általános iskola alsó tagozatán alkalmazott szómagyarázatoknál. In: Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 31-36. (1962)

Zsámbéki László: A táblai vázlat szerepe és jelentősége a tanulók fogalomalkotásánál az általános iskola alsó tagozatán. In: Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 1-16. (1962)

Ábrahám Ambrus Andor: Über die Struktur der Ganglien des Säugetierherzens. In: Acta biologica, (8) 1-4. pp. 123-134. (1962)

Ádám András: Über die monotone Superposition der Wahrheitsfunktionen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 18-37. (1962)

Ágoston György: A tudományos kutatómunkára nevelés lehetőségei a magyar felsőoktatási intézményekben. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (6). pp. 3-17. (1962)

Ördög Ferenc: A gyulaji keresztnevek becéző alakjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 79-83. (1962)

Book

A Szegedi Orvostudományi Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos közleményei és előadásai = Annual Report of the Department of Obstetrics and Gynecology, University Medical School of Szeged, Hungary : 1962. (1962)

Bíró Ferenc: A Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) szerkesztőjének nyelv- és irodalomszemléletéhez. (1962)

Ilia Mihály: Juhász Gyula költészetének motívumairól 1908-1911 között. (1962)

Juhász Antal: Thury Zoltán a Szegedi Naplónál. (1962)

Krajkó András: Piros pecséttel nyílik a titok : megjegyzések Juhász Gyula 1918-1919-es szerepének értékeléseihez. (1962)

Nacsády József: Jókai "Delejország"-áról. (1962)

Szabolcsi Gábor: József Attila expresszionizmusának kérdéséhez. (1962)

Varró Vince: Gastric acid deficiency : pathophysiology and clinical experience. (1962)

Journal

AUSz: Acta Biologica Tomus VIII. Fasc. 1-4. (1962)

AUSz: Acta Biologica Tomus VIII. Suppl. (1962)

AUSz: Acta Iuvenum: Sectio Philologica et Historica Tomus II. (1962)

AUSz: Acta Iuvenum: Sectio Scientiarum Naturalium Tomus II. (1962)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus IX. Fasciculus 1. (1962)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus IX. Fasciculus 2. (1962)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus IX. Fasciculus 3. (1962)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus IX. Fasciculus 4. (1962)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus IX. Fasciculus 5. (1962)

Acta Etnographica et Linguistica Tomus V-VI. (1962)

Acta Historiae Litterarum Hungaricarum : Tomus II. (1962)

Acta Historica : Tomus X. (1962)

Acta Paedagogica et Psychologica Tomus VI. (1962)

Acta Philosophica Tomus IV. (1962)

Acta Scientiarum Mathematicarum : Tomus XXIII. Fasc. 1-2. (1962)

Acta Scientiarum Mathematicarum : Tomus XXIII. Fasc. 3-4. (1962)

Acta iuvenum : sectio juridica et politica = Ifjúsági acta : Állam- és Jogtudományi Kar : Tom. 2. (1962)

Acta mineralogica-petrographica : Tomus XV. (1962)

Acta physica et chemica Tomus VIII. Fasciculi 1-2. (1962)

Acta physica et chemica Tomus VIII. Fasciculi 3-4. (1962)

Dissertationes Slavicae I. (1962)

Módszertani közlemények - II. évf. (1962) 1. sz. (1962)

Módszertani közlemények - II. évf. (1962) 2. sz. (1962)

Módszertani közlemények - II. évf. (1962) 3. sz. (1962)

Módszertani közlemények - II. évf. (1962) 4. sz. (1962)

Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikája : 1960 és 1961. évben megjelent tudományos közlemények összefoglalásai. (1962)

A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 1962 1. (1962)

A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 1962 2. (1962)

Acta physica et chemica Tomus VIII. Supplementum 1. (1962)

Siebert Hans-Joachim: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientiarum philologiae germanicae : separatum 1. - Mutter Courage und ihre Kinder : ein Werk epischer Dramatik. (1962)

Sobolewski Jan: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum : Tomus I. Különszám - József Atilla [!Attila] útja a kommunista költészetig. (1962)

Tóth Sarolta: Acta Historica : Tomus XI. - Magyar és lengyel Imre-legendák. (1962)

This list was generated on 2023. március 23. 08:13:52 CET.