Items where Year is 2001

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | Ö | Š
Number of items: 806.

A

A. Sajti Enikő: Changes in the Situation of the Hungarian Minority in Yugoslavia during the Period of Royal Dictatorship 1929-1941. In: Chronica, (1). pp. 128-152. (2001)

Abonyi Henrik: A ciszterci rend az Árpád-kori Magyarországon. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 31-34. (2001)

Adams Michael E. and Gould Matthew: Finite posets whose monoids of order-preserving maps are abundant. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 3-37. (2001)

Aiena Pietro and Monsalve Osmin: The single valued extension property and the generalized Kato decomposition property. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 791-807. (2001)

Aknai Rita: Jellemnevelés és tehetséggondozás a putnoki leányiskolában. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 137-139. (2001)

Alad'ina Оl'ga Ivanovna: Glagoly čuvstva kak sposob tekstovogo voploŝeniâ sub"ektivno-ocenočnogo vospriâtiâ dejstvitel'nosti. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 217-223. (2001)

Albertné Herbszt Mária: Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés, szövegelemzés, szövegalkotás : Szikszainé Nagy Irma: Szövegértés, szövegelemzés, szövegalkotás. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 190-195. (2001)

Albiac Blanco María-Dolores: Citarse con Cervantes : tradición y memoria en Muñoz Molina. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 128-145. (2001)

Albu Mónika and Szabó Tünde: Az interferencia és a központi végrehajtó funkcióinak vizsgálata frontális sérültek és egészséges személyek esetében. In: Lélekjelenlét 1. pp. 5-15. (2001)

Almási Tibor: A Szádeczky-Kardoss család Árpád-kori oklevelei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 63-72. (2001)

Alács Attila: Magyar utazók - Julianus barát. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 112-117. (2001)

Amundsen Arne Bugge: Strategies for rechristianization : political rhetoric of the Norwegian home mission in the 1920s. In: Politics and folk religion, (6). pp. 23-34. (2001)

Andok Mónika: Sükösd Miklós - Csermely Ákos (szerk.): A hír értékei : etika és professzionalizmus a mai magyar médiában. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 214-217. (2001)

Andok Mónika: A sajtóhírek a tudományos diskurzusban. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 109-135. (2001)

András Imre: A Segítő Mária népe vagyunk. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 15-18. (2001)

Angelo Monti and Peron Adriano: Logical definability of Y-tree and trellis systolic ω-languages. In: Acta cybernetica, (15) 1. pp. 75-100. (2001)

Antal József: Énekek Szent Gellértről. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 51-57. (2001)

Antal Tamás: Árnyékország : a Harmadik Birodalom politika- és alkotmánytörténete (1929-1939). In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 104-123. (2001)

Arsenijević Nada: Gramatička kategorija roda u Madjarsko-srpskom dvojezičju. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 197-204. (2001)

B

B. Gergely Piroska: Az általános és határozott igeragozás keveredése a XVI-XIX. századi Erdély beszélt nyelvében.

B. Székely Gábor: A finnugor műveltető mondatszerkezet rekonstrukciójáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 279-283. (2001)

Badó Attila: La réforme de la justice en Hongrie pendant les années 90. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 1. pp. 3-53. (2001)

Bagi Ibolya: Az ukrán kultúra lemeztelenítése : megjegyzések Okszana Zabuzsko Terepvizsgálatok az ukránok szexuális életéről c. regényéhez. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 117-123. (2001)

Bagić Krešimir: Levél, a hallgatás négyzetei ; Ház ; Sötétség a képeskönyvekben ; Neszek, foltok ; Lombkorona : [versek]. In: Fosszília 3-4. pp. 15-21. (2001)

Bakay Kornél: A nemzeti királyeszme az Árpád-korban. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 101-111. (2001)

Bakró-Nagy Marianne: Az obi-ugor alapnyelvi szótagszerkezetéről.

Balogh Emese: Generation and reconstruction of hv-convex 8-connected discrete sets. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 185-200. (2001)

Balogh László: Hungarian Prehistory Series. In: Chronica, (1). pp. 169-179. (2001)

Balogh László: Mikor költözött Kötöny kun fejedelem Magyarországra? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 53-61. (2001)

Balogh László: A mongol támadások a Volga-vidéki népek ellen, 1222-1236.

Balázs L. Gábor: Ispol'zuût li (polnost'û) slavisty vyčislitel'nye mašiny? In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 127-135. (2001)

Balázs Péter: Az egyenlőség szeretete : Jean-Fabien Spitz : L'amour de l'égalité : essai sur la critique de l'égalitarisme républicain en France, 1770-1830. In: Aetas, (16) 3. pp. 324-327. (2001)

Banyó Péter: Válasz Homoki Nagy Mária bírálatára. In: Aetas, (16) 3. pp. 308-310. (2001)

Bara-Herczegh Ottilia and Horváthné Almássy Katalin and Örsi Ferenc: A Trappista sajt minősítésére, érettségi állapotának jellemzése alkalmas másodlagos proteolitikus jellemzők megállapítása többváltozós módszerekkel. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 1-11. (2001)

Barhudarova Elena Leonovna: Palatalizovannost' i palatal'nost' v russkoj i vengerskoj konsonantnyh sistemah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 189-195. (2001)

Barkó-Nagy Marianne: Egy szelkup hangváltozás margójára. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 17-22. (2001)

Barna Gábor: Lectori salutem! : Köszöntöm az Olvasót! In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 9-11. (2001)

Barna Gábor: Politics and folk religion : concepts and problem. In: Politics and folk religion, (6). pp. 9-21. (2001)

Barna Gábor: Politics and folk religion : foreword. In: Politics and folk religion, (6). p. 3. (2001)

Barna Gábor: A szentek tisztelete : bevezető gondolatok a szentkultusszal foglalkozó konferenciához. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 11-16. (2001)

Bartens Hans-Hermann: Quellen zu den Samojeden und ihrer Sprache aus der Mission der Herrnhuter Brüdergemeine. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 23-34. (2001)

Bartens Raija: Einige frühe Aufzeichnungen mordwinischer Folklore. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 35-42. (2001)

Bartkó János: Egy 13. századi francia prédikációgyűjtemény : Hugues de Saint-Cher : Sermones dominicales.

Baróti Tibor: Dve mental'nosti - dva razn'ìh podhoda : I. P. Kotlârevskij i A. S. Hriboedov. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 43-52. (2001)

Baróti Tibor and Sajtos Natália: Biblìjs'kì motivi v tvorčostì Lesì Ukraïnki. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 61-69. (2001)

Baticz Orsolya and Kemény Sándor and Vidács László and Tömösközi Sándor: Kísérlettervezés alkalmazása tej acetontartalom FIA-eljárással történő meghatározásának optimálására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (47) 3-4. pp. 113-126. (2001)

Bató Szilvia: Büntetőjogi eszmék a Pesti Hírlap első évfolyamában : 1841. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 7-48. (2001)

Bató Szilvia: Közvélemény és büntetőjog a reformkori Magyarországon. In: Aetas, (16) 3. pp. 182-216. (2001)

Baán Krisztina: Európaiság és páneurópaiság. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 19-25. (2001)

Belaj Vitomir: Trsat és Loreto. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 58-68. (2001)

Benchohra Mouffak and Henderson Johnny and Ntouyas Sotiris K.: Existence results for first order impulsive semilinear evolutions inclusions. (2001)

Benda Kálmán: Szenczi Molnár Albert magyar zsoltárai. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 155-168. (2001)

Benedek István and Farkas Olga: Háromdimenzió. In: Módszertani közlemények, (41) 5. p. 239. (2001)

Benkes Zsuzsa: Két könyv a (csoda)szarvasról : Jankóvics Marcell: Ének a csodaszarvasról ; Erdélyi Erzsébet-Nobel Iván (szerk.): Szarvasnyomon hét határon át. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 210-212. (2001)

Bereczki Gábor: A cseremis latívuszi -yV/-kV és a komitatívuszi -ye/ -ke ragok kialakulása és kapcsolataik. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 43-45. (2001)

Bereczkiné Gyovai Ágnes and Dombiné Kemény Erzsébet: A két Szendrei emlékkönyve : [Szendrei Imre Alapítvány Kuratóriuma, Szeged, 1999]. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 145-146. (2001)

Berta Tibor: Sátira contra los galicismos en nuestro lenguaje - una crítica del afrancesamiento cultural y lingüistico en la España del siglo XVIII. In: Acta hispanica, (6). pp. 37-44. (2001)

Berta Ádám: Burkok és vagy-hurkok. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 163-171. (2001)

Berta Árpád: Kontaminált őstörök igei bázisok. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 47-61. (2001)

Berta Árpád: Magyar törzsek és törzsnevek. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 15-28. (2001)

Berényi Imre: Sinusitis és sino-otitis kezelése gyermek fül-orr-gégészeti szempontból. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 122-131. (2001)

Beszédes Valéria: A Szűzanya tisztelete Szabadkán. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 350-357. (2001)

Bezdán Anikó: A vadászat néhány kérdéséről a hatályos szabályozás tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 49-66. (2001)

Bilku Roland: Častotnyj slovar' kak dopolnitel'nyj metod literaturovedčeskogo analiza proizvedenij. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 65-80. (2001)

Billhardt Bernd: On λ-semidirect products by locally R-unipotent semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 161-176. (2001)

Bisgaard Torben Maack: On semigroups of moment functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 249-271. (2001)

Bleecker David and Csordas George: Hermite expansions and the distribution of zeros of entire functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 177-196. (2001)

Bodnár László: Az ezredvég kihívásai a nemzetközi jog alapelveivel szemben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 2. pp. 3-17. (2001)

Bogdán László: A bécsi diptychon kérdésköre. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 31-40. (2001)

Borbély János: A város peremén ... In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 4-15. (2001)

Boritt Gabor S.: "És elérkezett a háború"? : Abraham Lincoln és az egyéni felelősség kérdése. In: Aetas, (16) 2. pp. 199-215. (2001)

Borsiné Lódri Eszter: Innovációs törekvések a Károlyi Mihály utcai Óvodában és Óvodaiskolában. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 72-74. (2001)

Bosbach Bruno: Convex chains in lattice monoids and lattice loops. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 57-75. (2001)

Bourdon Paul S. and Retsek Dylan Q.: Reproducing kernels and norms of composition operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 387-394. (2001)

Bowman Marion: The people’s princess : vernacular religion and politics in the mourning for Diana. In: Politics and folk religion, (6). pp. 37-49. (2001)

Brown Gavin and Yin Qinghe: Positivity of a class of cosine sums. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 221-247. (2001)

Brunotte Horst: On trinomial bases of radix representations of algebraic integers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 521-527. (2001)

Budai Dénes and Molnár Zsolt: Novel carbon fiber microeletrodes for extracellular electrophysiology. In: Acta biologica Szegediensis, (45) 1-4. pp. 65-73. (2001)

Bukowski Charles: Jókora másnaposság. In: Fosszília 1-2. pp. 27-30. (2001)

Bukowski Charles: Szívesség Donnak. In: Fosszília 1-2. pp. 31-34. (2001)

Bundschuh Peter and Ji Chungang and Shan Zun: A remarkable class of congruences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 493-500. (2001)

Burton Theodore Allen and Somolinos Alfredo: Addendum to asymptotic stability in differential equations with unbounded delay. (2001)

Bácskai Vera: "Csak saját erőmre és teljesítményemre utalva" : a "self-made man"-ek világa. In: Aetas, (16) 3. pp. 159-181. (2001)

Bákói Aurél: Büntetésvégrehajtási kérdések. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 4-9. (2001)

Bán Ervin: Iskolai kapcsolatok változó világunkban : tekintély és kommunikáció. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 3-5. (2001)

Bán Mónika: Pares e imágenes contrastivos en las Novelas ejemplares. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 63-69. (2001)

Bárány-Kevei Ilona: Heavy metal content of some Hungarian and English karst soils. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 81-92. (2001)

Békési Imre: In memoriam Máté Jakab. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 267-270. (2001)

Békési Imre: Petőfi Sándor: Nem süllyed az emberiség! című költeményének szövegtani-stilisztikai megközelítései : kerekasztal-beszélgetés. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 37-59. (2001)

Bérces Kázmér: Védőbeszéd dekadens világunkért : válasz Tellér úr néhány felvetésére. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 10-11. (2001)

Bérczi Szaniszló and Lukács Béla: Existence, survival and recognition of icy meteorites in Antarctica with respect to palaeotemperatures. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 51-68. (2001)

Bíró Gábor: Az új ingatlan-nyilvántartási törvény egyes alapelveinek gyakorlati kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 67-90. (2001)

Bíró József: Módosított visszatérés ; Faltól falig és / vagy ... : [versek]. In: Fosszília 1-2. pp. 25-26. (2001)

Bódy Zsombor: Egy induló folyóirat első két száma : egy induló folyóirat első két száma : Korall : Társadalomtörténeti folyóirat, 1. és 2. szám, 2000. In: Aetas, (16) 1. pp. 205-206. (2001)

Bóra Ferenc: Sarolt - Géza fejedelem - István király a történelemtudomány tükrében. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 158-161. (2001)

Bóra Ferenc: Változás, nevelés, átalakulás a magyar államalapítás korában. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 88-93. (2001)

Büky László and Forgács Tamás: Bevezető.

C

Chemain Degrange Arlette: Törések és átalakulások: kérdések a frankofon irodalmak jövőjéről : az Észak-Dél tengely. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 27-35. (2001)

Cicero Marcus Tullius: M. T. Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde. In: Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde 51. pp. 17-27. (2001)

Cicero Marcus Tullius: A jóslásról. ISBN 963 00 7390 0, (2001)

Cicero Marcus Tullius and Nótári Tamás: Marcus Tullius Cicero Deiotarus király érdekében mondott beszéde. In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 75-84. (2001)

Cid Sylvain and Szász Géza: A "szociális munkások" szakmai képzése 1950 körül. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 91-95. (2001)

Cinotto Simone: "Vasárnapi ebéd? Ott kell lenned!" : az étkezés társadalmi jelentősége olasz Harlemben 1920 és 1940 között. In: Aetas, (16) 1. pp. 87-103. (2001)

Corach Gustavo and Maestripieri Alejandra and Stojanoff Demetrio: Oblique projections and Schur complements. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 337-356. (2001)

Corrádi Keresztély and Hermann Péter Z. and Szabó Sándor: On factorizations of nonabelian groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 529-533. (2001)

Csanádi József: Tejelő célú juhtenyésztés a Dél-alföldi régióban. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 12-25. (2001)

Csanády Miklós: Gyermekkori serosus otitisek, otitis externa. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 109-112. (2001)

Csapi Attila: "Ne gondold, hogy ez a reklám helye" (Térey). In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 143-162. (2001)

Cselik Ágnes: Estructura narrativa de la novela "La cuidad ausente" de Ricardo Pigla. In: Acta hispanica, (6). pp. 19-28. (2001)

Csendes Anna: Nombres de ave en el español. In: Acta hispanica, (6). pp. 55-65. (2001)

Csendes Tibor and Fülöp Zoltán: Preface. In: Acta cybernetica, (15) 2. p. 119. (2001)

Csepregi Márta: Az osztják 'néz' ige jelentéstanához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 63-68. (2001)

Cserbák András: A keleti templom ikonográfiája és a vizuális kommunikáció. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 32-40. (2001)

Cserháti Éva: Prólogos : Cervantes y Macedonio. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 178-183. (2001)

Csicselyné Korbely Zsuzsanna: Millenium 2000. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 134-136. (2001)

Csige Mónika: Baksa nembeli László birtokai.

Csiki Huba: Orpheus, a látás és a kollektív emlékezet : adalék a látás passiójához. In: Lélekjelenlét 1. pp. 43-48. (2001)

Csikány Tamás: Végzetes győzelem : Lützen, 1632. november 16. In: Aetas, (16) 2. pp. 15-28. (2001)

Csikós Zsuzsanna: Los códigos paraliterarios en Cambio de piel de Carlos Fuentes. In: Acta hispanica, (6). pp. 9-18. (2001)

Csikós Zsuzsanna: La influencia de Cervantes en Cambio de piel de Carlos Fuentes. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 193-199. (2001)

Csillag András: Az amerikai polgárháború magyar származású szakértője : bemutatjuk Gabor S. Boritt történészt, a gettysburgi Polgárháborús Intézet igazgatóját. In: Aetas, (16) 2. pp. 194-198. (2001)

Csonkaréti Károly: A császári-királyi haditengerészet 1786-1914 között. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 235-260. (2001)

Csonkaréti Károly: Őfelsége cirkálója, a Kaiserin Elisabeth. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 58-66. (2001)

Csorba László: Kossuth egy újabb szabadságharcfeltételeiről az 1860-as évekelső felében. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 227-234. (2001)

Csutak Zsolt: Mitikus küldetéstudat az amerikai külpolitikai diskurzusban. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 4-14. (2001)

Csáky Móric: Modernség - Bécs és Közép-Európa 1900 körül : kutatási program (Grazi egyetem). In: Aetas, (16) 3. pp. 217-223. (2001)

Csáky Móric: A közép-európai modernség kritériumai. In: Aetas, (16) 3. pp. 103-114. (2001)

Császár Mátyás: Az Európai Unió normáinak jogforrási hierarchiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 3. pp. 3-18. (2001)

Csörgő Sándor and Valkó Benedek and Wu Wei Biao: Random multisets and bootstrap means. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 843-875. (2001)

Csúcs Sándor: Tárgyas ragozás az uráli nyelvekben.

Csúcs Sándor: A tárgyas ragozás és a zürjén nyelv. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 69-76. (2001)

Csősz Róbert: Robert Musil esszéi : Robert Musil válogatott művei, Esszék Kalligram Könyvkiadó. Pozsony, 2000 válogatta: Földényi F. László. In: Lélekjelenlét 1. pp. 65-70. (2001)

Czigner Jenő: Purulens otitisek : acut és chronicus gennyes középfülgyulladások csecsemő és gyermekkorban. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 103-108. (2001)

D

Dassow Jürgen and Păun Gheorghe: P systems with communication based on concentration. In: Acta cybernetica, (15) 1. pp. 9-23. (2001)

Davey Brian A. and Haviar Miroslav and Priestley Hilary A.: Kleene algebras: a case-study of clones and dualities from endomorphisms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 77-103. (2001)

David Filip: Szörnyek vagyunk? In: Fosszília 1-2. pp. 116-118. (2001)

De Man Paul: Visszatérés a filológiához. In: Fosszília 1-2. pp. 103-107. (2001)

Demény Lajos: Székely lustrák a fejedelem kori Erdélyben. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 137-153. (2001)

Despotov Vojislav: Európa kettő : regényrészlet. In: Fosszília 3-4. pp. 26-41. (2001)

Deák Eszter: A tudományos élet és magyarországi kapcsolatai Cseh-Morvaországban a felvilágosodás korában. In: Aetas, (16) 3. pp. 29-45. (2001)

Deák Ágnes: Az 1867. decemberi ausztriai törvénycikkek a közös ügyekről és azok kezelési módjáról. In: Aetas, (16) 3. pp. 238-243. (2001)

Deák Ágnes: Rendi-konzervatív ellenzékiség az 1840-50-es évek Ausztriájában : Madeleine Rietra : Wirkungsgeschichte als Kulturgeschichte : Viktor von Andrian-Werburgs Rezeption im Vormärz ; eine Dokumentation ; mit Einleitung, Kommentar und einer Neuausgabe von ₆sterreich und dessen Zukunft. In: Aetas, (16) 3. pp. 321-323. (2001)

Deák Ágnes: Volkszählung in Ungarn in den Jahren 1851-1851. In: Chronica, (1). pp. 113-127. (2001)

Deák-Lipovecz Éva: Jobboldaliság és liberalizmus. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 12-18. (2001)

Dienes Erzsébet: Szűz Mária ábrázolása az Érdy-kódexben. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 97-101. (2001)

Djordjević Dragan S.: Unified approach to the reverse order rule for generalized inverses. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 761-776. (2001)

Dobcsányi Ferenc: A Módszertani Közlemények Szerkesztő Bizottságának ülése : Budapest, Tanítóképző Főiskola. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 51-52. (2001)

Dobcsányi Ferenc and Poór Zoltán: Poór Zoltán : Nyelvpedagógiai technológia. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 237-238. (2001)

Dobos Erzsébet: Criterios del nuevo género literario en el Coloquio de los perros. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 55-62. (2001)

Dolinka Igor: Subdirectly irreducible bands with involution. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 535-554. (2001)

Dolovai Dorottya: A többszörös műveltetés az obi-ugor nyelvekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 77-93. (2001)

Dombi József and Zsiros Ákos: Learning decision trees in continuous space. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 213-224. (2001)

Dombi Józsefné: A Bach reneszánsz kezdete. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 29-33. (2001)

Dombi Józsefné: Bevezetés. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. p. 5. (2001)

Domokos Péter: Gyarmathiról - évfordulók ürügyén. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 95-100. (2001)

Domonkos János: Emlékezés Vörösmarty Mihályra, a nemzeti költészet atyjára. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 121-123. (2001)

Domonkos János: Herény régi emlékei egy kiállítás tükrében. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 48-50. (2001)

Domonkos János: Millenniumi olvasókönyv és daloskönyv kisiskolásoknak. In: Módszertani közlemények, (41) 3. p. 146. (2001)

Domonkos János: Szentévi Eucharisztikus Világkongresszus Rómában : június 18-25. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 47-48. (2001)

Domonkos János: Trianon és Sajó Sándor költészete. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 241-242. (2001)

Domonkos János: A millenniumi zászlók. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 192-193. (2001)

Domonkos János and Bárdosi Németh János and Káldi János: Balatonfüred irodalmi, történelmi nevezetességeiről. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 31-32. (2001)

Domonkosi Ágnes: A megszólítás és a nyelvi kapcsolattartás kérdése illelmtankönyveinkben. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 202-206. (2001)

Domonkosi Ágnes: A "verbális érintés" stílusértéke. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 58-64. (2001)

Ducsay Tamás: A hatósági élelmiszer- és borellenőrzés 2000. évi tevékenységéről és megállapításairól. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (47) 1-2. pp. 8-49. (2001)

Dvořáková Hana: Alte und neue Wallfahrtsorte. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 160-165. (2001)

Dánielné Matus Erzsébet: Mária tisztelete az Alsó-Garam és az Ipoly mentén napjainkban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 358-366. (2001)

Dér Dezső: Az északi mozgó hadtest létrejötte : szervezési problémák és katonai kudarcok 1848-1849 fordulóján. In: Aetas, (16) 2. pp. 104-133. (2001)

Döbör András: Batthyány Strattmann László, a szegények orvosa. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 123-147. (2001)

Dömösi Pál and Okawa Satoshi: A Chomsky-Schützenberger-Stanley type characterization of the class of slender context-free languages. In: Acta cybernetica, (15) 1. pp. 25-32. (2001)

E

Edwards Phillip M. and Higgins Peter M. and Kopamu Samuel L.: Remarks concerning Lallement's Lemma and coextensions of eventually regular semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 105-120. (2001)

El Hachimi Abderrahmane and El Ouardi Hamid: Existence and attractors of solutions for nonlinear parabolic systems. (2001)

Elsner Carsten: On simultaneous approximations of continuous functions by solutions of an algebraic differential equation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 697-708. (2001)

Engi József: Ajánlás. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. p. 6. (2001)

Engi József: Irodalom. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. pp. 253-254. (2001)

Engi József: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I. ISBN 963 008 623 9, (2001)

Engi József: A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : IV/3. rész A II. világháborútól az 1970-es évekig : a közúti árufuvarozás szervezése és problémai. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 67-89. (2001)

Engi József: A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : IV/4. rész. A II. világháborútól az 1970-es évekig. A közúti árufuvarozás szervezése es problémai (folytatás). In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 45-60. (2001)

Engi József: A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : a II. világháborútól az 1970-es évekig. A közúti közlekedés szervezése és problémái (folytatás) : IV/5. rész. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 57-93. (2001)

Engi József: A közúti közlekedés szervezési és vezetési vázlata : a kezdetektől a 19. század végéig. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. pp. 7-202. (2001)

Engi József: A szegedi autóbusz-közlekedés története. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. pp. 203-252. (2001)

Eperjessy Ernő: Magyar szentek énekei egy XIX. századi horvát kéziratos énekes könyvben. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 58-79. (2001)

Erdélyi Zsuzsanna: Szent Ferenc és a szent költészet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 207-221. (2001)

Erdélyi Zsuzsanna: Szűz Mária a történeti, későközépkori imádságokban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 102-126. (2001)

Escallier Robert: A marokkói népességvándorlási rendszer. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 5-25. (2001)

Eschmeier Jörg and Vasilescu Florian-Horia: On jointly essentially self-adjoint tuples of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 373-386. (2001)

Eördögh István: Jozef Tiso e la questione ebraica in Slovacchia. In: Chronica, (1). pp. 153-168. (2001)

F

Faix Dóra: Configuración externa e interna de Ritmo Lento de Carmen Martín Gaite. In: Acta hispanica, (6). pp. 29-35. (2001)

Faix Dóra: Procedimiento de intertextualidad en Vida de Don Quijote y Sancho de Miguel Unamuno. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 157-169. (2001)

Farkas Bálint and Matolcsi Máté: Commutation properties of the form sum of positive, symmetric operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 777-790. (2001)

Farkas Csaba: A gazdasági társaságok megszűnése, különös tekintettel a végelszámolásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 4. pp. 3-15. (2001)

Farkas Gyula and Nagy Endre and Kósa Ferenc: Skeleton of a dwarf from excavations. In: Acta biologica Szegediensis, (45) 1-4. pp. 79-82. (2001)

Farkas Olga: A minőségre hangoló képzési program háttere és kipróbálásának néhány tapasztalata. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 64-68. (2001)

Farkas Tamás and Toldi József: Unmasking of latent synaptic connections in the cortex of the rat, elicited by facial nerve transection. In: Acta biologica Szegediensis, (45) 1-4. pp. 51-55. (2001)

Fazekas Csaba: A felekezetalapítás kérdése a két világháború közötti Magyarországon. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 81-105. (2001)

Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan hiteles helyi levéltára a középkorban.

Fehér Katalin: Jean-Philippe Toussaint: A televízió. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 217-219. (2001)

Fehér Katalin: A televízió és a virtualitás. pp. 137-157. (2001)

Fehér Katalin: A virtuális mémek és a virtuális mint mém. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 99-107. (2001)

Fejes Bálint: Trencsén. In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 41-44. (2001)

Fekete-Szabó Gabriella: Gyermekkori halláscsökkenés. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 113-121. (2001)

Felde Katrin vom: Die Grenzen zulässiger Bedingungen in der Testierfreiheit nach der heutigen Rechtslage. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 91-108. (2001)

Fenyvesi István: Sleng v russkoj literature i ego vengerskij perevod (častotno-semantičeskij analiz invariantnyh komponentov). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 91-100. (2001)

Fenyvesi István and Simon Zita and Szurma Henrietta: Recenzii. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 225-238. (2001)

Fenyvessy József: Néhány alapvető élelmiszer gazdasági és táplálkozási megítélése. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 136-146. (2001)

Ferenczi István: Rendszerszemlélet a cigány gyerekek iskolai esélyteremtésében. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 10-13. (2001)

Ferincz István: Izmeneniâ v žanrah Ukrainskoj literatur'ì XVII-XVIII vv., sposobstvovavšie sozdaniû novoj Ukrainskoj literatur'ì. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 23-30. (2001)

Ferincz István: Struktura i stilevye osobennosti prazdničnyh "slov" klimenta ohridskogo. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 37-44. (2001)

Ferić Zoran: Sziget a Kulpán. In: Fosszília 3-4. pp. 77-82. (2001)

Ferić Zoran: Tudós - fogócska. In: Fosszília 3-4. pp. 71-76. (2001)

Fernández Nieto Manuel: La narrativa desde Cervantes. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 6-16. (2001)

Ferwagner Péter Ákos: La naissance du RPF vu par la presse hongroise. In: Mediterrán tanulmányok, (10). pp. 97-122. (2001)

Ferwagner Péter Ákos and Komár Krisztián: La revue Mediterrán Tanulmányok : Etudes sur la région méditerranéenne. In: Chronica, (1). pp. 198-203. (2001)

Fodor László: A modellnyújtás szerepe a segítőképesség iskolai fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 215-219. (2001)

Fogarasi Sándor: Analysis of precipitation in Bakony mountains. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 69-80. (2001)

Forgács Tamás: Pragmatikai maximák mint a morfológiai tagoltság változásainak mozgatórugói.

Frank Oszkár: A Bach-prelúdiumok formálásmódja. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 27-28. (2001)

Fried Ervin: Dual discriminator function for graph algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 475-492. (2001)

Fried István: Bevezetés. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 1-3. (2001)

Fábián Gabriella: Heterotrimeric G-proteins and their role in opioid receptor function. In: Acta biologica Szegediensis, (45) 1-4. pp. 13-21. (2001)

Fáyné Dombi Alice: Comenius és a sárospataki könyvkiadás. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 47-51. (2001)

Fáyné Dombi Alice and Varga István and Oláh János: Varga István - Oláh János : Becker Vendel élete és munkássága : APC-Stúdió, Gyula. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 46-47. (2001)

Fóris Ágota and Kiss Gábor and Pusztai Ferenc: Kiss Gábor - Pusztai Ferenc : Új szavak, új jelentések 1997--től : Tinta K., Budapest, 1999. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 44-45. (2001)

Függ Zsolt and Babos László: Az 1947-48-as pakisztáni-indiai háború. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 35-48. (2001)

Füle Sándor and Ködöböcz József: Ködöböcz József : Lakóhelyünk, Sárospatak és körzete : lakóhelyismereti tanítási segédkönyv : Sárospataki Népfőiskolai Egyesület, 2000. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 189-190. (2001)

Füzesi Kristóf: Húgyúti fejlődési rendellenességek kezelése. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 54-62. (2001)

G

Gadam Sudhasree and Iaia Joseph A.: Exact multiplicity of positive solutions in semipositione problems with concave-convex type nonlinearities. (2001)

Gadányi Károly: Cultural-historical preliminaries to the formation of the Slovenian national literary language : part II. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 169-188. (2001)

Gadányi Károly: Russian lexicon in Croatian. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 137-140. (2001)

Galanopoulos Petros: The Cesàro operator on Dirichlet spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 411-420. (2001)

Garnett Robert: Túl alantas, hogy alantas legyen - az art pop és a Sex Pistols -. In: Fosszília 1-2. pp. 133-142. (2001)

Garzón E. M. and García Inmaculada: Parallel implementation for large and sparse eigenproblems. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 137-149. (2001)

Gasparicsné Kovács Erzsébet: Az írói névadás vizsgálata Móra Ferenc : Kincskereső kisködmön című regényében. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 150-158. (2001)

Gaál Károly: Adatok a kelet-közép-európai Loreto-kultuszhoz : a názáreti ház és a Loreto-kultusz. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 43-57. (2001)

Gebei Sándor: Az orosz-török béketárgyalások Karlócán és Konstantinápolyban, 1699-1700. In: Aetas, (16) 2. pp. 134-154. (2001)

Gedeon Magdolna: A római jog új magyar kézikönyve : Földi András, Hamza Gábor : A római jog története és institúciói. In: Aetas, (16) 3. pp. 311-313. (2001)

Gerasimova Dina Vasil'evna and Rogover E. S.: Recepciâ tvorčestva Puškina v kul'ture vengrii. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 209-215. (2001)

Gergely Ferenc: Egyetem-begyetem, meg a világegyetem... : kusza emlékképek egyetemi éveimről, 1951-55 (1. rész). In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 85-98. (2001)

Gergely Ferenc: Egyetem-begyetem, meg a világegyetem... : kusza emlékképek egyetemi éveimről, 1951-55 : (2. rész). In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 138-146. (2001)

Gerő László and Tanács Lajos and Soós József: Herbicid kezelések hatása őszi búzák sikértartalmának és esésszámának alakulására. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 159-168. (2001)

Ghosh Asok and Carmichael Stephen W. and Mukherjee Monisha: Avian adrenal medulla : cytomorphology and function. In: Acta biologica Szegediensis, (45) 1-4. pp. 1-11. (2001)

Gil' Michael Iosif: Invertibility conditions and bounds for spectra of operator matrices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 299-314. (2001)

Ginelli Mária and Bugonová Klaudia: A Mária-ábrázolások ikonográfiája a Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményében. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 249-258. (2001)

Girasek János: Az elektrodermális aktivitás összefügése a megismerési folyamatokkal. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 199-201. (2001)

Giuriati Paolo: Loreto, Denver és a katolikus egyház főbb hagyományos kegyhelyei. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 76-86. (2001)

González-Linares J. M. and Guil N. and Zapata E. L. and Ortigosa Pilar M. and García I.: Parallelization of an algorithm for the automatic detection of deformable objects. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 151-162. (2001)

Gottsmann Andreas: A Lombard-Velencei Királyság. In: Aetas, (16) 3. pp. 5-28. (2001)

Grigássy Éva: Leszja Ukrajinka egyiptomi költészete. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 71-78. (2001)

Grillet Pierre Antoine: Congruences on free commutative semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 629-672. (2001)

Grillet Pierre Antoine: Errata. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 673-674. (2001)

Grillet Pierre Antoine: Fully invariant congruences on free commutative semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 571-600. (2001)

Grillet Pierre Antoine: Subcomplete commutative semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 601-628. (2001)

Grynaeus Tamás: A két Szent Antal. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 275-286. (2001)

Grätzer George A. and Schmidt Eligius Tamás: Complete congruence representations with 2-distributive modular lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 39-50. (2001)

Guida Francesco and Mazzini Giuseppe: A nemzet eszméje és a nemzetiség kérdése Giuseppe Mazzini gondolkodásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 45-55. (2001)

Gulyás László: Az emberi erőforrás menedzsment (HRM) megújulásának dimenziói a dél-alföldi régióban. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 26-39. (2001)

Gunczer László: Korrózióálló acélöntvény gyártásának technológiai kérdései. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 169-187. (2001)

Gustavsson Anders: Introduction. In: Politics and folk religion, (6). pp. 5-8. (2001)

Gyenesei Attila: A fuzzy approach for mining quantitative association rules. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 305-320. (2001)

Gyeviki János: Fuzzy logika megvalósítása C-nyelven. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 40-45. (2001)

Gyimes Ernő: A búza és minősége. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 46-56. (2001)

Gyuris Gergely: Tamás úr a tévé előtt : vázlat egy szándékában rendhagyó erotikus kisnovellához. In: Fosszília 3-4. pp. 22-25. (2001)

Gyémánt Csilla: Barokk életérzés, barokk dráma- és színházművészet. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 66-73. (2001)

Győry Máté: 2-local isometries of C0(X). In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 735-746. (2001)

Gálffy László: Egy átkelőhely a Loire-on a 13. században : Les Ponts de Cé.

Gáll Ervin: Erdély kora-középkor története és a magyar honfoglalás egy román történész szemszögéből : megjegyzések Pop I.-A. könyvéhez. In: Lélekjelenlét 1. pp. 33-40. (2001)

Gécseg Ferenc and Imreh Balázs: On isomorphic representations of generalized definite automata. In: Acta cybernetica, (15) 1. pp. 33-43. (2001)

Géczi János: A kis herceg rózsája. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 89-97. (2001)

Gévay Gábor: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 877-906. (2001)

Gödde Harald: Die zukünftige Person im bürgerlichen Recht und der Beginn ihrer Rechtsfähigkeit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 109-128. (2001)

Gönczy Árpád: Az irodalom az élelmiszerhamisításról és -ellenőrzésről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (47) 3-4. pp. 134-137. (2001)

Gönczy Mónika: Anotaciones a la historia de la recepción del Quijote en Hungría a fines del siglo XIX. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 213-221. (2001)

Görög Márta: Bevezetés a német konszernjogba. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 129-149. (2001)

Günther Hans-Georg: Die Obliegenheitsordnung im Privatversicherungsrecht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 151-200. (2001)

H

H. Tóth Ilona: Középkori bolgár-magyar kapcsolatok : Hriszto Dimitrov : Bălgaro-ungarski otnošeniâ prez srednovekovieto. In: Aetas, (16) 3. pp. 319-320. (2001)

H. Tóth Imre: Gondolatok a Harkovi Nyelvészeti Iskoláról. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 133-137. (2001)

H. Tóth Imre: Мaloizvestnoe evangelie-Aprakos XII V. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 19-31. (2001)

H. Tóth István: Csokonai-versek olvasása közben : egy szakszómező-kutatás néhány tanulsága : I. rész. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 225-229. (2001)

H. Tóth István: Helyesírástanításunk a kerettantervben. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 173-179. (2001)

H. Tóth István: Irodalompedagógiánk és az archaikus népi imádságok. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 123-129. (2001)

Hadžimuhamedović Fehim: A valóság pörgése és villanásai : a világ beszűrődése önmagamba - magam tágítása a világba. In: Fosszília 3-4. pp. 88-92. (2001)

Hajdú Péter: A szamojéd nyelvek története : avagy jegyzetek Mikola Tibor doktori értekezéséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 101-110. (2001)

Hajdú József: Alternative dispute resolution systems in the sphere of labour law in some EU countries and in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 5. pp. 3-102. (2001)

Hajzer Lajos: Harkány története : Harkány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, Harkány-Pécs, 2001. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 236-237. (2001)

Hall Jonathan I. and Nagy Gábor P.: On Moufang 3-nets and groups with triality. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 675-685. (2001)

Harmati István and Kiss Bálint: Motion planning algorithms for stratified kinematic systems with application to the hexapod robot. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 225-240. (2001)

Hartâni Âroslava: Deâkì aspekti vidannâ al'manahu "Rusalka dnìstrovaâ". In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 53-59. (2001)

Hegedűs Attila: A 3. személyű tárgyas igerag kérdéséhez.

Hegyi Gergely: Közeli Kelet. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 126-128. (2001)

Hegyi Ádám: Földi János szerepe a kiskunhalasi református gimnázium könyvkultúrájában. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 40-46. (2001)

Heka László: A horvát bán Magyarország alkotmánytörténetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 201-238. (2001)

Helo Ari: Thomas Jefferson republikanizmusa és a történelem progresszív felfogása. In: Aetas, (16) 1. pp. 27-39. (2001)

Herceg Ivan: Táncolnék veled ; Vasárnapi csönd ; Szerelemmel tele a szám ; Szereposztás ; Másik neveink : [versek]. In: Fosszília 3-4. pp. 12-14. (2001)

Hermann Róbert: Kossuth és tábornokai. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 181-208. (2001)

Hermann Róbert: Perczel Mór dunántúli hadjárata és a móri ütközet : 1848. december 30. In: Aetas, (16) 2. pp. 80-103. (2001)

Herzog Gerd: On ω-limit sets in codimension two subspaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 197-201. (2001)

Hetény János: Egyházi inkulturáció a szentek népi tiszteletében. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 41-47. (2001)

Hetény János: Népi Mária-tiszteletünk teológus szemmel : egy szellemtörténeti közhely. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 28-40. (2001)

Heves Csilla and Nagy Elemér: Mit kezdhetünk a számítógépes játékprogramokkal? In: Tudományos közlemények, (22). pp. 57-64. (2001)

Hiriyanna Ambalike: Folk religion-political undercurrents : with reference to India. In: Politics and folk religion, (6). pp. 99-104. (2001)

Hofbauer Josef and Simon Péter L.: An existence theorem for parabolic equations on ℝ N with discontinuous nonlinearity. (2001)

Holl Béla: A Havi Boldogasszony hazai liturgikus tiszteletének középkori kezdetei. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 89-96. (2001)

Hollán Miklós: Az emberkereskedelemre vonatkozó magyar büntetőjogi szabályozás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 239-283. (2001)

Homoki-Nagy Mária: Az adományrendszer reformjára tett kísérletek az 1795. és az 1830. évi magánjogi tervezetekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 6. pp. 3-40. (2001)

Homoki-Nagy Mária: Megjegyzések Banyó Péter : Birtoköröklés és leánynegyed : Kísérlet egy középkori jogintézmény értelmezésére című tanulmányára. In: Aetas, (16) 2. pp. 189-193. (2001)

Homonnai Sarolta: Egy bencés főpapi karrier : Szigfrid apát életútja (1300-as évek eleje-1365). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 55-65. (2001)

Homonnai Sarolta: La série « Bibliothèque d'histoire médiévale de Szeged ». In: Chronica, (1). pp. 185-192. (2001)

Honti László: Szamojéd '9' és '10' jelentésű számnevek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 111-119. (2001)

Horváth Alexandra: Théories allemande et américaine pour une extension de la notion d'interprétation en justice constitutionnel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 285-296. (2001)

Horváth László: A felszólító módú igealakok kettőségének történetéhez.

Horváth Mária and Szabó Zoltán: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 419-429. (2001)

Hrabovszki Erika: Effect of the groundwater flow on trace element distribution in the river Danube deposits in the Southern part of the Pannonian Basin (Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (42). pp. 65-74. (2001)

Huba Márk: Ki Varró Dániel verseinek a hőse? : Varró Dániel: Bögre Azúr. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 203-212. (2001)

Hímer Attila: A Máhdi országából. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 118-126. (2001)

I

Imre Rubenné and Móricz Zsigmond: Az egyén nyelvrétegei és kódváltásai Móricz Zsigmond A fáklya című regényében : Dékány Sámuel nyelvhasználata. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 212-215. (2001)

Imreh Csanád: An online scheduling algorithm for a two-layer multiprocessor architecture. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 163-172. (2001)

Ivanics Mária: Hitharc vagy hadivállalkozás : a tatár segédcsapatok alkalmazásának pénzügyi terhei a tizenöt éves háborúban. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 131-136. (2001)

Ivácsony Nóra: Kálvária Triptychon : művészettörténeti elemzés. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 27-30. (2001)

Iványi Béla: A felső húgyúti infectio pathologiája. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 38-39. (2001)

J

J. Nagy László: Preface. In: Chronica, (1). p. 3. (2001)

Jackson Marcel: On the finite basis problem for finite Rees quotients of free monoids. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 121-159. (2001)

Jakab Dénes Barna: Az 1991. évi 69. számú törvény fogalma. In: Lélekjelenlét 1. pp. 19-24. (2001)

Jancsovics Antal: Korálfeldolgozások J. S. Bach műveiben. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 21-26. (2001)

Jancsák Csaba: Eperjessy Kálmán-kiállítás nyílt az Egyetemi Könyvtárban. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. p. 34. (2001)

Jarman Derek: Az árnyék a szín királynője. In: Fosszília 1-2. pp. 90-94. (2001)

Jerković Jovan: O mabarizmima u jednom lokalnom govoru srba i hrvata u Madjarskoj. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 13-18. (2001)

Juhász Dezső: A magyar feltételes mód paradigmáinak történetéhez a nyelvföldrajz szemszögéből.

Juhász Zsuzsanna: A börtönmunka nemzetközi áttekintése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 7. pp. 3-18. (2001)

Jáki Sándor Teodóz: Ave Maria. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 383-387. (2001)

Járai Antal: Continuity implies differentiability for solutions of functional equations — even with few variables. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 719-734. (2001)

Jároli József: A németgyulai Rózsafüzér Társulat története. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 340-349. (2001)

Józsa László: Szent Márton tisztelete egy alföldi kun városban. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 268-274. (2001)

Józsa László: XVIII. századi hímzett Mária-képek a kunszentmártoni Nagytemplomban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 279-287. (2001)

Józsa Marianna: Les débats autour de la Constitution civile du clergé à l'Assemblée nationale. In: Mediterrán tanulmányok, (10). pp. 75-96. (2001)

József István: A drogproblémák megelőzésének és kezelésének formái Luxemburgban. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 110-120. (2001)

K

Kakucska María H.: El estado perfecto y su habitante perfecto : idealismo y realidad en la obra del socorro de los pobres de Vives y en el Don Quijote de Cervantes, o bien, los rasgos renacentistas de las dos obras Juan. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 95-103. (2001)

Kamp Salamon: Johann Sebastian Bach és a kereszt teológiája. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 11-20. (2001)

Kanyó Anna: A Marshall-terv hatása az olasz gazdaságra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 103-119. (2001)

Karikó Sándor: In memoriam dr. Bereczki Sándor : 1927-2000. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 193-194. (2001)

Karlovitz János: Kiadói műhelymunka, nyomdai minőségbiztosítás a tankönyvkiadásban. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 14-21. (2001)

Karsai Krisztina: Drogjog Ausztriában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 8. pp. 3-26. (2001)

Kasza Péter and Simon József: A fordítók előszava. In: Fosszília 3-4. pp. 134-136. (2001)

Katona Márta: Újszülött és fiatal csecsemőkori szívbetegségek diagnózisa és kezelése. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 66-70. (2001)

Katona Tamás: A közigazgatási informatika néhány aktuális kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 9. pp. 3-10. (2001)

Katsányi István: Sets of integers in different number systems and the Chomsky hierarchy. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 121-136. (2001)

Katzschmann Michael: Über "verba conjunctionalia" und andere Eigentümlichkeiten im Nganasanischen - u. a. ein Nachtrag zu den Negation(sverb)en. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 121-128. (2001)

Kedves Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (13). p. 5. (2001)

Kedves Miklós: Upper Cretaceous pollen grains from Egypt VI. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 19-21. (2001)

Kedves Miklós and Borbola Andrea and Priskin Katalin: LM and TEM investigations on the Upper Cretaceous Ajkaite of Hungary II. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 22-31. (2001)

Kedves Miklós and Horváth Andrea and Madarász Magdolna and Sashalmi Judit and Szécsényi Anita and Tombácz Dóra: High temperature effect on recent pollen grains of Tilia cordata MILL, and Tilia platyphyllos SCOP. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 58-61. (2001)

Kedves Miklós and Horváth Anita and Tripathi Surya Kant Mani and Kumar Madhav: Symmetry operations on the quasi-crystalloid biopolymer system of the sporopollenin of Phoenix sylvestris LINN, from India. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 76-86. (2001)

Kedves Miklós and Madarász Magdolna: To the Tenth Anniversary of the Cell Biological and Evolutionary Micropaleontological Laboratory. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 6-10. (2001)

Kedves Miklós and Madarász Miklós: Experimental studies on the pollen grains of Elaeagnus angustifolia L. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 71-75. (2001)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád and Madarász Magdolna: Transmission electron microscopy of the partially degraded pollen grains from the Thanetian layers of Menat (France) II. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 32-39. (2001)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád and Madarász Magdolna and Priskin Katalin and Szécsényi Anita and Sashalmi Judit and Tombácz Dóra: LM and TEM investigations on partially degraded pollen grains of Alnus glutinosa (L.) GAERTN. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 62-70. (2001)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád and Priskin Katalin and Szécsényi Anita and Sashalmi Judit and Tombácz Dóra and Borbola Andrea: LM, SEM and TEM investigations on partially degraded Botryqcoccus braunii Kütz. colonies from Hungarian Upper Tertiary oil-shale II. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 40-52. (2001)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád and Szécsényi Anita and Priskin Katalin and Madarász Magdolna and Tombácz Dóra and Sashalmi Judit and Horváth Andrea: LM and SEM investigations on partially dissolved allergen pollen grains I. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 53-57. (2001)

Kedves Miklós and Párdutz Árpád and Terbe Zsuzsanna and Horváth Eszter: Microscopie électronique a transmission de l'exine partiellement dégradées de grains de pollen de quelques Cycadales. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 87-95. (2001)

Kelarev Andrej V. and Sokratova Olga V.: Languages recognized by a class of finite automata. In: Acta cybernetica, (15) 1. pp. 45-52. (2001)

Keresztes László: Laza morfológiai szerkezetek a mordvinban.

Keresztes László: Nyelvújítási törekvések az új mordvin bibliafordításokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 129-133. (2001)

Kertész Erzsébet: Szívműtétek utáni következmények, maradványtünetek és szövődmények. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 76-79. (2001)

Kertészné Varga Beáta: Spornye voprosy ûridičeskogo položeniâ Ukrainy v sostave Rossii s 1654 goda. In: Chronica, (1). pp. 88-97. (2001)

Kertészné Varga Beáta: Ukrajna mint orosz provincia a XIX. században. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 125-132. (2001)

Kesztyűsné Dobos Katalin: Jubilál a Technikatanárok Országos Egyesülete. In: Módszertani közlemények, (41) 3. p. 143. (2001)

Khukhunashvili Zaur V. and Khukhunashvili Zviad Z.: Algebraic structure of space and field. (2001)

Kis Mária: A rurális térségek fejlesztése a Dél-alföldi Régióban. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 65-72. (2001)

Kisantal Tamás and Szeberényi Gábor: Hayden White "hasznáról és káráról" : narratológiai kihívás a történetírásban. In: Aetas, (16) 1. pp. 116-133. (2001)

Kiss Barnabás: Az egyenlő jogvédelem alkotmányjogi kérdései az Egyesült Államokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 10. pp. 3-23. (2001)

Kiss Gabriella: Tentativa de renovar el género en la literatura húngara a mediados del siglo diecinueve, o Don Toldi. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 222-231. (2001)

Kiss Gábor Ferenc: Az első magyar ejtőernyős alakulat : 1938-1939. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 43-57. (2001)

Kiss Gábor Ferenc: Kis, magyar bankográfia. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 128-129. (2001)

Kiss Gábor Ferenc: Képek az Imperial War Museum anyagából. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 123-125. (2001)

Kiss Gábor Ferenc: Túlélő-show. In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 98-99. (2001)

Kiss Gábor Ferenc: A szerkesztő előszava. In: Négy keréken : közlekedéstörténeti tanulmányok I.. p. 5. (2001)

Kiss László: Ünnep : [elbeszélés]. In: Fosszília 1-2. pp. 15-19. (2001)

Kiss Norbert Péter: A San Miniato al Monte templom Firenzében. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 41-43. (2001)

Kiss Tamás Zoltán: Cervantes en la lista negra : el Quijote y el cambio del horizonte crítico en la Hungría de la transformación estalinista. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 242-249. (2001)

Klaere Helmut: Die deutschen Schwurgerichte nach 1848. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 297-333. (2001)

Koch Gy. and Dombi József: SmallSteps : an adaptive distance-based clustering algorithm. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 241-256. (2001)

Kocsis Mihály: Dopolneniâ k opisaniû segedskih listkov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 165-168. (2001)

Kocsis Mihály: Zošiti seheds'koï mìneï. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 183-189. (2001)

Kocur László: Mintha (túl)élnél. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 173-189. (2001)

Kollár Andrea: Nyelvtanulás, nyelvoktatás az Európai Unióban. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 5-10. (2001)

Koltay Erika: Boldogasszony virágai. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 318-332. (2001)

Koltay Tibor: Adalékok a nyelvi közvetítés szövegtani leírásához. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 19-27. (2001)

Komáromi Zoltán: A bírósági szervezeti reform és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 335-353. (2001)

Korom Frank J.: Liminality and communitas reconsidered : the politics of caste and ritual in Goalpara, West Bengal. In: Politics and folk religion, (6). pp. 105-130. (2001)

Kostyál László: Változatok egy témára : Árpád-házi Szent Erzsébet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 98-108. (2001)

Kosztolnyik J. Zoltán: The Monomachos Crown : Domestic Intrigue and Diplomatic Reality Prevalent at the Hungarian Court during the mid-Eleventh Century. In: Chronica, (1). pp. 30-44. (2001)

Kouachi Said: Uniform boundedness and global existence of solutions for reaction-diffusion systems with a balance law and a full matrix of diffusion coefficients. (2001)

Kourouma Ahmadou: Allah nem tartozik... : regényrészlet. In: Fosszília 1-2. pp. 55-82. (2001)

Koval'čuk-Osinina Oksana and Baróti Tibor: Svoboda ili rabstvo, slovo ili delo? : ob intertekstual'nosti značeniâ "slav'ì" v drame Lesi Ukrainki "Orhiâ". In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 79-96. (2001)

Kovačev Olga and Nagy Abonyi Ágnes: Mária-kultusz Adorjánban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 333-339. (2001)

Kovács Beatrix and Gulya Károly: A color in situ hybridization method with improved sensitivity for the detection of low-abundance mRNAs. In: Acta biologica Szegediensis, (45) 1-4. pp. 75-77. (2001)

Kovács Erzsébet: Modern tudomány eredményeinek megjelenése az élelmiszerkémiában. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 147-158. (2001)

Kovács Magdolna: "A szókincs az nekem nem annyira bő" : az ausztráliai magyarság nyelvének néhány lexikai sajátossága a nyelvfenntartás szempontjából. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 135-147. (2001)

Kozma Petra and Kovács Ilona and Benedek György: Normal and abnormal development of visual functions in children. In: Acta biologica Szegediensis, (45) 1-4. pp. 23-42. (2001)

Kozmács István: Az udmurt igeragozás kérdéseihez : a jelen idő, állító ragozás SG 3 (ule) és PL 3 (ulo) alakok eredetéről.

Kozmács István: Még egyszer az 1806-os udmurt nyelvű Miatyánk-fordításról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 149-154. (2001)

Krasznai Zoltán: Két évszázad identifikációs diskurzusai a román szellemi életben : Antohi Sori : Imaginaire culturel et réalité politique dans la Roumanie moderne : Le stigmate et l'utopie, essais. In: Aetas, (16) 1. pp. 217-226. (2001)

Kreutz Karl-Heinz: Moralische Prinzipien der Außenpolitik. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 355-377. (2001)

Krishna Shankara Narayanan and Rama Raghavan and Krithivasan Kamala: P systems with picture objects. In: Acta cybernetica, (15) 1. pp. 53-74. (2001)

Kristó Gyula: Előszó.

Kristó Gyula: Influences de la direction politique française en Hongrie au début du XIIIe siècle. In: Chronica, (1). pp. 45-51. (2001)

Kristó Gyula: Tartományúri rezidenciák Magyarországon : (1301-1320). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 33-40. (2001)

Kristó Gyula: A magyar állam kezdeteiről - egyes szám első személyben. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 51-59. (2001)

Kristó Gyula and Anonymus : Anonymus a 9. századi Kárpát-medence bolgár fejedelmeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 11-19. (2001)

Kriveczkyné Molnár Katalin: Mit jelent a minőségbiztosítás az iskolában? In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 179-181. (2001)

Krokhin Andrei A. and Schweigert Dietmar: On clones preserving a reflexive binary relation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 461-473. (2001)

Krámli András: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 431-460. (2001)

Krémer Sándor: A vallás autonómiája Schleiermachernél : F. D. E. Schleiermacher: A vallásról - beszédek a vallást megvető művelt közönséghez. In: Lélekjelenlét 1. pp. 55-63. (2001)

Kulakova Lûdmila Vladimirovna: Ispol'zovanie hudožestvennogo teksta v obučenii vidovym formam russkogo glagola. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 81-89. (2001)

Kulin Katalin: Los dos mundos del Quijote. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 49-54. (2001)

Kunoss Judit: Az önálló hallgatói tanítások segítése levelező tagozaton. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 168-172. (2001)

Kádár Krisztina: Echokardiográfiás vizsgálatok indikációi gyermekkorban. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). p. 65. (2001)

Károlyi Béla András: Nemzetközi kitekintés. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 44-52. (2001)

Kóbor Jenő: A syncope neurológiai vonatkozásai. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 89-91. (2001)

Kökény Andrea: Előszó. In: Békeszerződés az Egyesült Államok és Mexikó között : 1848 52. pp. 3-7. (2001)

Körtvély Erika: "Nyomosító elemek" a tundrai nyenyecben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 155-167. (2001)

Körtvély Erika: A tundrai nyenyec determinatív és reflexívmediális igeragozás történeti alapjai.

Kövér György: A bécsi Rothschildok és az 5%-os magyar papírjáradék : 1881-1893. In: Aetas, (16) 3. pp. 140-158. (2001)

Küllős Imola: "We were led by the lord in a special way..." : visions, explications and reality in a twentieth century Calvinist congregation. In: Politics and folk religion, (6). pp. 153-159. (2001)

Kőfalvi Tamás: Fél évezred magyar történelme - új szemmel : Kristó Gyula : A tizenegyedik század története ; Makk Ferenc : A tizenkettedik század története ; Almási Tibor : A tizenharmadik század története ; Bertényi Iván : A tizennegyedik század története ; Draskóczy István : A tizenötödik század története. In: Aetas, (16) 2. pp. 220-223. (2001)

Kőszeghy Miklós: 'Azeqah története. In: Aetas, (16) 1. pp. 104-115. (2001)

L

L. Murai Teréz and Paszternak Borisz: Nekotorye problemy perevoda stihov iz romana pasternaka "Doktor Živago". In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 101-108. (2001)

Lakatos Árpád: A Mayflower átszeli az óceánt, avagy Miért és hogyan keltek át a zarándokok Amerikába? In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 104-111. (2001)

Landgraf Ildikó: Erzsébet, a magyarok királynéja : második Szent Erzsébet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 109-127. (2001)

Lantosné Imre Mária: Szűz Mária kultusz és ikonográfia a pécsi egyházmegyében. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 259-278. (2001)

Laslett Peter: A nyugalomba vonulás társadalomtörténete : a rokonság és a közösség szerepe az öregek támogatásában. In: Aetas, (16) 3. pp. 290-307. (2001)

Le Gac Barthélemy and Móricz Ferenc: Two-parameter SLLN in noncommutative L2-spaces in terms of bundle convergence. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 273-298. (2001)

Lebovics Viktória: Obraz moskalâ v malorossijskoj opere I. Kotlârevskoho "Moskal'-čarodej". In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 31-42. (2001)

Lehoczkiné Simon Mária: A comparative study of the conformational stabilities of trypsin and α-chymotrypsin. In: Acta biologica Szegediensis, (45) 1-4. pp. 43-49. (2001)

Lele József: Boldog Bálint Sándor? In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 287-294. (2001)

Lele József: A vazallusok szövetsége a tizenöt éves háborúban. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 123-130. (2001)

Lendvai Edina: Húskészítményekkel kapcsolatos fogyasztói magatartások vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 81-89. (2001)

Lengyel Ágnes: Szűz Mária alakja a vallásos ponyvairodalomban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 136-151. (2001)

Lepahin Valerij: Eonotopos v kievo-pečers'komu pateriku : deâkì osoblivostì zobražennâ prostoru času ì vìčnostì svt. Simonom Volodimirìvs'kim. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 7-21. (2001)

Lepahin Valerij and Polotsky Simeon: Cvet, svet i kraska v viršah Simeona Polockogo. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 45-63. (2001)

Lewis Katarina: "Obeying God rather than man" (Acts 5:29): Christian faith in confrontation with political correctness in Sweden. In: Politics and folk religion, (6). pp. 61-63. (2001)

Limbacher Gábor: Festum desponsationis B. Mariae Virginis : adatok és összefüggések egy régi ünnep közelmúltbeli palócföldi elterjedéséhez. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 305-317. (2001)

Lipták Dorottya: Polgári kulturális gyakorlat és nemzeti jelleg a közép-európai sajtóban. In: Aetas, (16) 3. pp. 46-83. (2001)

Liu Ze-Qing and Kang Shin Min: Iterative approximation of fixed points for ϕ-hemicontractive operators in arbitrary Banach spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 821-831. (2001)

Llosa Sanz Álvaro: Voz y fantasía - búsqueda de universos imaginarios y la conquista de la ficción en algunas escritoras españolas contemporáneas. In: Acta hispanica, (6). pp. 87-98. (2001)

Lukács Eszter: Tópicos cervantinos en la novela de Géza Gárdonyi titulada Az öreg tekintetes. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 232-241. (2001)

Lángi József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképeken. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 80-97. (2001)

László Aranka: Ritka genetikai kórképek. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 149-158. (2001)

László Zsuzsanna: Vákuum-ultraibolya fotolízis alkalmazhatóságának vizsgálata környezeti szennyezők lebontására. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 73-80. (2001)

Légrádi László: Az egészségmegőrzés etikája. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 164-167. (2001)

Légrádi László: Egészséges életmód. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 195-198. (2001)

Légrádi László: A serdülők érzelmi nevelése. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 22-27. (2001)

Légrádi Zoltán: Önmagunk érzelmi nevelése. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 52-58. (2001)

Lévai Csaba: Az észak-amerikai történelem források tükrében : szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez : 1620-1980 : szerk. Bődy Pál, Urbán Aladár. In: Aetas, (16) 3. pp. 328-342. (2001)

Lévai Csaba: "Reszketek hazámért, ha arra gondolok, hogy Isten igazságos" : Thomas Jefferson és a rabszolgaság problémája. In: Aetas, (16) 1. pp. 5-26. (2001)

M

MacDonald Gordon: Constructing irreducible semigroups of idempotents. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 315-336. (2001)

Maczelka Noémi: Bach kétszólamú invenciói a zongoratanár szemével. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 37-39. (2001)

Maczelka Noémi: Tisztelt Olvasó! In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. p. 3. (2001)

Madácsy László: Az l-es típusú diabetes mellitus pathogenezise és prevenciója. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 12-22. (2001)

Mainer José-Carlos: Cervantes (y sus personajes), vistos desde el exilio. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 104-122. (2001)

Majorossy Judit: Bevezetés. In: Szent Brendan apát tengeri utazása = Navigatio Sancti Brendani abbatis 53. pp. 3-22. (2001)

Makk Ferenc: Etelköz - Mezopotámia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 31-40. (2001)

Makk Ferenc: Etelközi magyarok francia forrásban. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 29-37. (2001)

Makk Ferenc: A Vombre de la menace byzantine : Le choix politico-religieux du prince Géza. In: Chronica, (1). pp. 19-29. (2001)

Makra László and Horváth Sz. and Zempléni A. and Csiszár V. and Fodré Zsófia and Bucsiné Kapocsi I. and Motika G. and Sümeghy Zoltán: Analysis of air quality parameters in Csongrád county. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 23-44. (2001)

Malinowski Mario: Le Sahara Occidental dans la politique internationale 1956-1976. In: Mediterrán tanulmányok, (10). pp. 51-73. (2001)

Marjanucz László: Adalékok a szegedi zsidóság településtörténetéhez. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 169-179. (2001)

Marjanucz László: Beiträge zur Banatpolitik des Staatsrates am Anfang der 1770er Jahre. In: Chronica, (1). pp. 98-112. (2001)

Markovics Erzsébet: Sütőipari szempontú búzaliszt-minőség vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 90-102. (2001)

Marosfői Katalin: Mi a lélekgondozás? In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 53-58. (2001)

Marossy Alfonz: Cluny szerzetesi élete Szent Gellért korában. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 85-99. (2001)

Marsai József: Az Ír Szabad Állam kialakulása. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 96-103. (2001)

Marth Hildegard: Cervantes y Augusto Roa Bastos. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 206-212. (2001)

Maródi László: Primer immunhiányos betegségek manifesztációi. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 165-171. (2001)

Maróti Egon: Görög versenyek római háttérrel. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 9-14. (2001)

Matiscsák Attila: Széljegyzet egy kutatási záró tanulmány megjelenéséhez. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 146-149. (2001)

McGreevy Patrick: A kultúrán túli tereket figyelve : a földrajz és az őrület. In: Aetas, (16) 1. pp. 187-198. (2001)

Medgyes Tamás: Gangsta rap - szövegolvasás. In: Fosszília 1-2. pp. 126-132. (2001)

Medgyes Tamás: Kukorelly Endre szövegeiről. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 53-69. (2001)

Medhurst Andy: Mit is kaptam? : punk, emlékezet és önéletrajz. In: Fosszília 3-4. pp. 141-149. (2001)

Medve Anna and Medve Zoltán: A Kárpátaljai Petőfi- és Ady-fordítások (1939-44) művelődéstörténeti háttere. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 109-116. (2001)

Megyeri Pál: Gyermekkori autoimmun megbetegedések diagnózisa és terápiája. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 176-185. (2001)

Melegh Attila: A múlt hangjai és együttélés a jövőbeli énjeinkkel : interjú Peter Laslett történeti szociológussal. In: Aetas, (16) 3. pp. 279-289. (2001)

Menczel Gabriella: El subtexto en La novela de las dos doncellas de Cervantes y en el cuento Thar de Abelardo Castillo. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 184-192. (2001)

Mesloub Said: On a nonlocal problem for a pluriparabolic equation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 203-219. (2001)

Meszlényi László: A barokk zene historikus előadása. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 34-36. (2001)

Michnay Gyula: Mint Mohamed koporsója : életrajzi írások. ISBN 963 00 7038 3, (2001)

Miklós László: A környezeti hatásvizsgálatok nyilvánossága a hatósági eljárásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 11. pp. 3-17. (2001)

Miklós Péter: Újszentiván 1848/49-es történetéhez. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 99-103. (2001)

Miklós Péter: A kereszténység emberideálja a 3-4. században : A III-IV. század szentjei : a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Vanyó László. In: Aetas, (16) 3. pp. 314-318. (2001)

Miklós Péter: A szeged-rókusi római katolikus plébánia 1848/49-ben. In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 63-69. (2001)

Mindák József: A középkori magyarországi liturgia történetéről röviden. In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 33-40. (2001)

Miskolczy Ambrus: Az 1848-as populizmus a román fejedelemségekben : Andreia Roman : Le populisme quarante-huitard : dans les Principautés Roumaines. In: Aetas, (16) 1. pp. 207-216. (2001)

Misāne Agita: Inter-war right-wing movements in the Baltic states and their religious affiliation. In: Politics and folk religion, (6). pp. 75-87. (2001)

Mitsch Heinz and Petrich Mario: Restricting idempotents in E-inversive semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 555-570. (2001)

Miyajima Shizuo and Saito Isao: ∞-hyponormal operators and their spectral properties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 357-371. (2001)

Mogilka Raphaela: Geldwäschebekämpfung in einigen Ländern Europas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 379-416. (2001)

Mohanty J. K. and Paul A. K. and Sahoo R. K.: Sequence of chromite crystallization at Boula-Nausahi Igneous Complex, Orissa, India. In: Acta mineralogica-petrographica, (42). pp. 45-50. (2001)

Mokány Sándor: (Nép)etimológiai szógyűjtemény. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 373-396. (2001)

Mokány Sándor: Áld és átkoz : etimológia és kinezika. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 185-188. (2001)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XLVI. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (47) 1-2. pp. 3-7. (2001)

Molnár Emese: Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 417-448. (2001)

Molnár Judit: Igekötőszerű kapcsolatok az erza-mordvinban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 195-201. (2001)

Morvay Károly: Apuntes sobre la vitalidad de la fraseología cervantina. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 70-86. (2001)

Moufti Mohammed Rashad H.: Age, geochemistry and origin of peraluminous A-type granitoids of the Ablah-Shuwas pluton, Ablah graben, Arabian Shield. In: Acta mineralogica-petrographica, (42). pp. 5-20. (2001)

Muray Rubió Joan M. and Cala Carvajal Rafael: La enseñanza del español en Cataluña : a propósito de una epístola de Antino Sunyol i Pla a Francesc Flos i Calcat. In: Acta hispanica, (6). pp. 45-53. (2001)

Mátai Mária: Szófaj és szóalkotás.

Méhes Károly: Phenotypus és genotypus. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 135-138. (2001)

Ménes Attila: Sportkarrier : [elbeszélés]. In: Fosszília 1-2. pp. 22-24. (2001)

Mészáros Beáta and Vámos Ágnes: Vámos Ágnes : Magyarország tannyelvi atlasza : Keraban K., Budapest, 1998. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 42-44. (2001)

Mészáros Edit: A mordvin rokonságnevek eredet szerinti vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 169-184. (2001)

Móri Tamás F.: On the distribution of sums of overlapping products. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 833-841. (2001)

Müller Ildikó: A nőoktatás helyzete Ausztriában az Osztrák-Magyar Monarchia idején. In: Aetas, (16) 3. pp. 84-102. (2001)

N

Nagy Andor József and Hegedűs László: Hegedűs László : Média-didaktika. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 45-46. (2001)

Nagy Andor József and Zrinszky László: Iskolaelméletek és iskolai élet : Okker K., Budapest, 2000. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 96-97. (2001)

Nagy Dávid: Modellezett legenda : a Tigirs harckocsi pályafutása. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 49-57. (2001)

Nagy Edit: Média és nevelés. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 81-84. (2001)

Nagy Elemér and Heves Csilla: A svéd oktatási elvek alkalmazásának főbb tapasztalatai a VM képzésben. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 103-110. (2001)

Nagy Elemérné and Hampel György and Fabulya Zoltán: A számítógépek oktatási alkalmazásai. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 205-211. (2001)

Nagy Erzsébet: Húgyúti patogének antibiotikum érzékenysége, a laboratóriumi diagnosztika lehetőségei. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 33-37. (2001)

Nagy Ferenc: A jogellenességet kizáró okok elvi kérdéseiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 12. pp. 3-24. (2001)

Nagy Gábor P.: Burnside problems for Moufang and Bol loops of small exponent. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 687-696. (2001)

Nagy István: Az austerlitzi csata. In: Aetas, (16) 2. pp. 50-79. (2001)

Nagy Katalin: A Nap leánya : nganaszán mese. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 209-213. (2001)

Nagy László: Globalisation et emploi. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 13. pp. 3-7. (2001)

Nagy Miklós: L'influence du républicanisme français dans le mouvement national algérien. In: Mediterrán tanulmányok, (10). pp. 13-22. (2001)

Nagy Tamás: Trianon és a magyar vasút. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 149-166. (2001)

Nagy Zsolt: A kirendelt védelem intézményének jogszociológiai vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 449-469. (2001)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Koncz István and Kovács József: Könyv az önismeret sarkpontjairól. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 141-142. (2001)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Veszprémi László: Egy pedagógiai alapmű. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 97-98. (2001)

Nedeljković Saša: The correlation between religious identity and national identity : the participants of student protest in Belgrade 1996/97. In: Politics and folk religion, (6). pp. 89-98. (2001)

Nicoara Liviu and Dombay István: Hierarchical levels and settlement systems in the hill region from North-Western Romania : the hills of Silvania. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 109-117. (2001)

Nikolʹskaya Ludmila N.: Estimates of inverses and finite section inverses of Toeplitz operators on the Wiener algebra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 395-409. (2001)

Nikolʹskaya Ludmila N.: Estimates of inverses and finite section inverses of Toeplitz operators on the Wiener algebra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 505-519. (2001)

Nyomárkay István: Kleine Sprachen an der Schwelle der EU. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 9-12. (2001)

Nyulassy Ágnes: Adalék a Santiago de Compostelában járt magyarországi zarándokok történetékez.

Nyírfalvi Károly: Text ; Kollázs : [versek]. In: Fosszília 1-2. pp. 20-21. (2001)

Németh László: C-kit positive cellular network in normal human bowel and in motility disorders. In: Acta biologica Szegediensis, (45) 1-4. pp. 57-64. (2001)

Németh Miklós: Az i likvida előtti magánhangzó nyúlásának és az i kiesésének jelölése egy XVIII. századi hivatalos nyelvváltozatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 397-407. (2001)

Németh Renáta: Múlt idejű igerendszerünk a korai középmagyar korban.

Németh Sándorné: Emlékműsor a magyar kultúra alkalmából : "...haza, nemzet és nyelv...". In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 35-38. (2001)

Németh Sándorné: Október 6-i megemlékezés. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 181-186. (2001)

Nótári Tamás: Bevezetés. In: Marcus Tullius Cicero Q. Ligarius érdekében mondott beszéde 51. pp. 3-16. (2001)

Nótári Tamás: Megjegyzések Cicero Pro Murénájának történeti hátteréhez. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 127-137. (2001)

Nótári Tamás: Megjegyzések a Conversio Bagoariorum et Carantanorum avar vonatkozású fejezeteihez.

O

Olajos Teréz: Annales Alamannici a. 863: "gens Hunorum" : etelközi magyarok vagy avarok avagy bolgárok? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 5-10. (2001)

Olajos Teréz: Contributions à l'histoire des Onogours : Installés dans le Bassin des Carpathes. In: Chronica, (1). pp. 4-18. (2001)

Oláh János: István király, a nevelő. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 39-41. (2001)

Oláh János and Fodor László and Szőke-Milinte Enikő: Jegyzetek a román intézményes oktatás reformjáról : szerkesztették : Fodor László és Szőke-Milinte Enikő : Educatio K., Kolozsvár, 2000. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 239-240. (2001)

Oláh János and Frydman Marcel and Fodor László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 94-96. (2001)

Oláh János and Gáspár László and Kelemen Elemér: Gáspár László - Kelemen Elemér : Neveléstörténet problématörténeti alapon : OKKER K., Budapest, 1999. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 191-192. (2001)

Oláh János and Remsberg Bonnie and Saunders Antoinette: Bonnie Remsberg - Antoinette Saunders: Gyermekeink és a stressz : Pont K., Budapest, [2000]. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 140-141. (2001)

Oláh Éva: Az értelmi fogyatékosság genetikai háttere. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 139-148. (2001)

Orcsik Roland: A hang tükre : [interjú]. In: Fosszília 1-2. pp. 83-89. (2001)

Ordasi Péter: Csodafiú-szarvas. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 67-88. (2001)

Ormos Mária: Magyarország és Európa a két világháború között. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 273-288. (2001)

Ormos Mária: Magyarország és Európa a két világháború között. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 17-31. (2001)

Orosz Gábor: Anglia és a római jog. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 497-515. (2001)

Ortigosa E. M. and Romero L. F. and Ramos J. I.: Parallel simulation of spiral waves in reacting and diffusing media. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 173-184. (2001)

Oszkó Beatrix: Az ugor alapnyelv morfológiájáról I. : tövek és képzők.

P

Paic Žarko: Fenségesség a csizma alatt : a művészet mint hatalom, ünnep és játék. In: Fosszília 3-4. pp. 103-133. (2001)

Paic Žarko: Szaturnusz virtuális ragyogása : a művészet mint új technológia. In: Fosszília 1-2. pp. 108-115. (2001)

Paksa Katalin: Mária-énekek a magyar néphagyományban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 218-231. (2001)

Palláné Szénási Magdolna: Környezetbarát mesevilág. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 78-81. (2001)

Palágyi Kálmán: A 3D parallel shrinking algorithm. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 201-211. (2001)

Panajotov Plamen: Istina i Wahrheit : ètimologičeskie izyskaniâ i ih svâz' s metafizikoj. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 33-36. (2001)

Panyor Ágota and Lakner Zoltán: A falusi turizmus fejlesztésének keresleti feltételei. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 188-198. (2001)

Pap Balázs: Tóth-Szabó Béla: Hihetetlen, de cukor nélkül iszom. In: Fosszília 3-4. pp. 42-54. (2001)

Pap József: "A sebesült ellenség megdicsérte őket..." : Csikány Tamás : Honvédtüzérség az 1848-49-es szabadságharcban. In: Aetas, (16) 2. pp. 230-234. (2001)

Papp Sándor: Der ungarisch-türkische Friedensvertrag im Jahre 1444. In: Chronica, (1). pp. 67-78. (2001)

Papp Sándor: A steppe а XIII. században. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 113-121. (2001)

Papp Tekla: Die Grundzüge des englischen Gesellschaftsrechts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 14. pp. 3-23. (2001)

Parlagi Márton: A bácsi káptalan hiteles helyi tevékenysége a 14. század első felében.

Pelyach István: Útban az emigráció felé. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 209-225. (2001)

Petit Jacques-Guy and Howard John: A felvilágosodás árnyékában : John Howard és az európai börtönviszonyok 1780 körül. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 57-71. (2001)

Petitclerc Martin and Szász Géza: Politikatörténet és összehasonlító történettudomány : néhány elméletimódszertani kérdés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 97-101. (2001)

Petkovič Nikola: Kiszámolós ; a nép egyszerű asszonyaihoz ; Hiawatha ; Out of America : a konténerekkel, a delfinekkel és a polderekkel : [versek]. In: Fosszília 1-2. pp. 5-14. (2001)

Pető Bálint: Az egri vár erőddé való átépítése 1552-1596 között. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 4-39. (2001)

Pető Bálint: Fotókalauz a lietavai várhoz. In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 100-104. (2001)

Petőfi Sándor János: Babits Mihály Jónás könyve : leírta és rajzolta Borsos Miklós. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 205-210. (2001)

Petőfi Sándor János: János Sándor Petőfi - Giuliana Pascucci (a cura di): Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana = Jelrendszerek és használatuk a humán kommunikációban : 5. Comunicazione visiva: parole e immagini in comunicati statici = Vizuális kommunikáció: szavak és képek statikus kommunikátumokban. In: Szemiotikai szövegtan 14. p. 213. (2001)

Petőfi Sándor János: Magyar nyelvű művek válogatott bibliográfiája a „Statikus vizuális kommunikátumok" tematikához : Magyar nyelvű művek válogatott bibliográfiája a „Statikus vizuális kommunikátumok" tematikáho. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 256-264. (2001)

Petőfi Sándor János: Megjegyzések a verbális szövegekre vonatkozó szövegtani kutatás jelenlegi állásához. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 11-17. (2001)

Petőfi Sándor János: Utam a szemiotikai szövegtanhoz : 9. 1981-1982. Egy integratív szövegelmélet szemantikai aspektusai elemzésének időszaka. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 159-167. (2001)

Petőfi Sándor János: A verbális és képi összetevőből felépített kommunikátumok tipológiájához. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 61-66. (2001)

Petőfi Sándor János and Békési Imre and Vass László: Előszó. In: Szemiotikai szövegtan 14. p. 9. (2001)

Pieldner Judit: Belső vizeken kalózkodó : megjegyzések Lövétei Lázár László: Távolságtartás című kötetéhez. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 197-201. (2001)

Pinczésné Palásthy Ildikó: Eredményaspektusú hatásvizsgálat drámapedagógiai csoportban. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 229-231. (2001)

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámajátékok hatásvizsgálatai kisiskolások körében. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 106-109. (2001)

Pinczésné Palásthy Ildikó: A lelki egészség sajátosságai kisiskolás korban. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 147-149. (2001)

Pintácsi Katalin: Alcune considerazioni sulla politica estera dell'Italia dopo la seconda guerra mondiale. In: Mediterrán tanulmányok, (10). pp. 33-50. (2001)

Piti Ferenc: "...de adventu regis Hungarie" : (Károly Róbert tervezett dalmáciai hadjáratáról az 1340. évi oklevelek tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 41-53. (2001)

Plaat Jaanus: Religious movements and congregations in West Estonia from the mid-18th to the beginning of the 20th century : their influence on the Estonian and Estonian-Swedish popular culture. In: Politics and folk religion, (6). pp. 161-174. (2001)

Polner Zoltán: A népi imádságok Szűz Máriája a Dél-Alföldön. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 200-217. (2001)

Polner Zoltán: A népi imádságok és a Krisztus-legendák szentjei. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 259-267. (2001)

Pomozi Péter: Gondolatok a történeti összehasonlító mondattanról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 215-231. (2001)

Pomponazzi Pietro: A lélek halhatatlanságáról. In: Fosszília, (2) 3-4. pp. 137-140. (2001)

Pomponi Francis: Összehasonlító elemzés Korzikáról és Szardíniáról a konzulátus idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 37-44. (2001)

Pope Randolph D. and Goytisolo Juan: Cervanteando con Juan Goytisolo. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 123-127. (2001)

Poza Diéguez Mónika: La sugerencia de la trama o la magia narrativa de Espido Freire. In: Acta hispanica, (6). pp. 77-86. (2001)

Pozsgai István: Kornevye reducirovannye glasnye v pervom sloge v sinajskom paterike. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 147-163. (2001)

Pozsgai István: Reducirovann'ìe hlasn'ìe v predlohah v sinajskom paterike. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 161-173. (2001)

Primiano Leonard Norman: What is vernacular catholicism? : the "dignity" example. In: Politics and folk religion, (6). pp. 51-58. (2001)

Prohorov Gelian Mihajlovič: Stihotvornoe načalo pripiski lavrentiâ k "lavrent'evskoj" letopisi? In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 205-208. (2001)

Pukánszky Béla: Gyermekfelfogás a barokk korban. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 52-65. (2001)

Pusztai János: Szeged első légibombázása 1941. április 7. : hatvan éve történt... In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 61-62. (2001)

Pusztai János: Végre lehet repülni! : az algyői repülés főnix korszaka. 1945-1948. In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 94-99. (2001)

Pusztai János: A polgári repülés ízlelgeti Szegedet : (1916-1939). In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 90-95. (2001)

Pusztai József: Az Árpád Fejedelem Általános és Művészeti Iskola tartalmi munkájáról. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 103-105. (2001)

Pál Ágnes: Influencia de Cervantes en la novela Aura de Carlos Fuentes. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 200-205. (2001)

Pál Molnár Elemér: Acta mineralogica-petrographica : a promising revival. In: Acta mineralogica-petrographica, (42). pp. 1-3. (2001)

Pál Molnár Elemér and Kovács Gábor and Batki Anikó: Petrographical characteristics of variscan granitoids of Battonya unit boreholes (Se Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (42). pp. 21-31. (2001)

Pál Molnár Elemér and Kovács Gábor and Batki Anikó: Petrological characteristics of Algyő-Ferencszállás-Makó area granitoids (Se, Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (42). pp. 51-58. (2001)

Péntek János: A kisebbségi oktatás sajátos tankönyvgondjai. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 29-35. (2001)

Pérez-González Fernando and Xiao Jie: Bloch-Hardy pullbacks. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 709-718. (2001)

R

Raj Rozália and Nagy István: Szabadka környéki Mária-kegyhely : ismertető Sándorról. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 367-379. (2001)

Raáb Renáta: Szabadságharcunk és a dán közvélemény. In: Aetas, (16) 2. pp. 155-188. (2001)

Reed Jeremy: Szentség: elégiák Derek Jarmannak - Szentség ; Emberek jönnek-mennek ; Fényesen égve ; Szerelem a halálban ; Paddington alatt ; Jóvátevő angyal ; Helyek ; Gyászszertartás : [vers]. In: Fosszília 1-2. pp. 35-42. (2001)

Rem Goran: A The Smiths zenekar és Morrissey : szentimentális pszichodeliája a szentimentális pszichológia és a szedimentális pszicodelia között. In: Fosszília 1-2. pp. 119-125. (2001)

Rey Hazas Antonio: Novedad y maestría de La Gitanilla. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 17-40. (2001)

Rigó Krisztina and Rigó Krisztina: Mikotoxin vizsgálatok Aspergillus fajokkal. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 111-121. (2001)

Romsics Ignác: A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 5-15. (2001)

Romsics Ignác: A nagyhatalmak és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 261-272. (2001)

Román Ferenc: Diabetes mellitusos gyermekek gondozása. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 23-29. (2001)

Rosselli Alessandro: Léon Blum e la crisi franco-italiana del 1938. In: Mediterrán tanulmányok, (10). pp. 23-32. (2001)

Rowbottom Anne: Subject positions : monarchy, civil religion and folk religion in Britain. In: Politics and folk religion, (6). pp. 137-152. (2001)

Rowlandson Mary: Mary Rowlandson asszony, új-angliai lelkészfeleség fogságának és szabadulásának igaz története, melyben előadatik, milyen gonosz és embertelen bánásmódban volt része tizenegy héten át a pogányok között, valamint tőlük való szabadulása : írta saját kezével, saját használatra s most barátainak határozott kívánságára közzéteszi a szenvedők okulására. In: Mary Rowlandson fogságának és szabadulásának elbeszélése 50. pp. 11-56. (2001)

Rozgonyiné Molnár Emma: Kabán Annamária (szerk.): Funkcionális mondatperspektíva és szövegszerkesztési stratégia : Szövegtani tanulmányok. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 195-198. (2001)

Rudas László: Vasovagalis syncope gyermekkorban. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 92-100. (2001)

Rácz Katalin: Korai posztoperatív teendők szívműtétek után. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 71-75. (2001)

Rákai Zsuzsanna: Széljegyzetek J. S. Bach és a Manière française kapcsolatához. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 74-83. (2001)

Rátkai Árpád and Sümeghy Zoltán: Conditions of ethnic minorities in the South Plain region. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 93-107. (2001)

Rédei Károly: Nyelvi helyzet és az irodalmi nyelv problémái a zürjéneknél. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 233-239. (2001)

Révész Béla: Az államiság értékeinek újrafogalmazása a rendszerváltás vitáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 15. pp. 3-55. (2001)

Réz Lóránt: J. S. Bach : G-moll fantázia BWV : 542 harmónia világa. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 40-41. (2001)

Rónyai László: Edward királs... angol király? In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 70-74. (2001)

Rónyai László: IV. Károly trónfosztása körüli viták Magyarországon. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 46-54. (2001)

Rózsa Lászlóné Szabó Dóra: Egy kreativitásvizsgálat adalékai a zenei tehetség portréjához. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 206-212. (2001)

Rúzs Molnár Krisztina: Summing the difficulties and the results of the public education in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 517-552. (2001)

S

S. Lackovits Emőke: Mária alakja a Veszprém megyei reformátusok vallásgyakorlatában : adatok a XVIII-XX. századból. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 291-301. (2001)

Saarinen Sirkka: Das Finnisch-Wolgaische Ableitungssuffix -kse. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 241-248. (2001)

Saillant John: "Milyen rettenetes kérdéseket tanulunk meg feltenni!" : abolicionizmus, transzcendentalizmus és modernizmus Ralph Waldo Emerson gondolkodásában. In: Aetas, (16) 1. pp. 58-71. (2001)

Sajtos Natália: Pereklad noveli M. Kocûbins'koho "Podarunok na imenini" uhors'koû movoû. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 97-107. (2001)

Sajtos Natália: Recenziók = Recenzìï. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 191-200. (2001)

Sarnyai Csaba Máté: Az autonómiáról - nézetei egy papnak : 1919. március : Páter Zadravecz István, az ellenforradalom "Kapisztránja" a katolikus autonómiáról. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 107-122. (2001)

Scholz László: Borges y el incipit del Quijote. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 170-177. (2001)

Schubert Félix and M. Tóth Tivadar: Structural evolution of mylonitized gneiss zone from the Northern Flank of the Szeghalom Dome (Pannonian Basin, Se Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (42). pp. 59-64. (2001)

Sebők Ferenc: Hadseregek Európában és Magyarországon a kései középkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 73-82. (2001)

Sedakova Irina: Politics and folk religion in the period of transition. In: Politics and folk religion, (6). pp. 131-136. (2001)

Selberg Torunn: Ideas about the past and tradition in the discourse about neo-Shamanism in a Norwegian context. In: Politics and folk religion, (6). pp. 65-74. (2001)

Self Will: A holtak élete : regényrészlet. In: Fosszília 3-4. pp. 55-70. (2001)

Self Will: A holtak észak-londoni könyve : [elbeszélés]. In: Fosszília 1-2. pp. 43-52. (2001)

Serfőző Zoltán: Az 1945-46. évi infláció és a Szociáldemokrata Párt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 83-94. (2001)

Simon Éva: Un rol legendario de Don Quijote : el marqués de Mantua. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 87-94. (2001)

Simoncsics Péter: Kempelen Farkas és a szölkup alapszámsor. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 249-262. (2001)

Simándi Katalin: Szentek a latin nyelvű harangfeliratok tükrében. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 166-181. (2001)

Sipos Mária: Zürjén jövevények vogul mezőkön. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 263-278. (2001)

Sipőcz Katalin: Mikola Tibor : 1936-2000. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 5-7. (2001)

Slapšak Svetlana: Gall kommentárok, latin verzió: Asterix. In: Fosszília 1-2. pp. 95-102. (2001)

Soltész Gyula: Az egyes típusú diabetes epidemiológiája. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 9-11. (2001)

Somogyi Éva: Vezető magyar tisztviselők a Ballhausplatzon : a Monarchia és/vagy a nemzet szolgálatában? In: Aetas, (16) 3. pp. 115-139. (2001)

Soós József: Aminosav optikai izomerek elválasztása. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 199-204. (2001)

Srinivasan P. S.: Best proximity pair theorems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 421-429. (2001)

Srivastava Shyam C. and Banerji Jayasri: Pentoxylon plant: a reconstruction and interpretation. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 11-18. (2001)

Stankovits György: Nemzetiszocialisták a képviselőházban 1935-1939 között. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 59-68. (2001)

Sudár Balázs: Garaczi: Mintha élne. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 117-141. (2001)

Suen Ching-Yun: Wϱ completely bounded maps. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 747-760. (2001)

Szabados György: Egy Imre-kori adomány fennmaradásáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 3-11. (2001)

Szabados György: "Elfeledett" háborúk? : B. Szabó János, Somogyi Győző : Elfeledett háborúk : magyar-bizánci harcok a X-XIII. században. In: Aetas, (16) 2. pp. 216-219. (2001)

Szabó Erika and Szamos Jenő: Genetikailag módosított növények detektálása élelmiszerekben polimeráz láncreakcióval. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (47) 3-4. pp. 127-133. (2001)

Szabó Gábor: Édesapám, a kékülő tinóru. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 43-52. (2001)

Szabó Gábor: A váltakozó rendszerű kombinált szárítás elmélete és gyakorlata. In: Tudományos közlemények, (22). pp. 122-135. (2001)

Szabó Irén: A magyarországi görög katolikusok Szent Miklós tisztelete. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 131-142. (2001)

Szabó István: A keresztény hit és a filozófia viszonya Jusztinosz apológiájában. In: Lélekjelenlét 1. pp. 49-53. (2001)

Szabó Istvánné: Kollégiumunk 10 évének tartalmi munkája. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 29-31. (2001)

Szabó János: Szemléletváltás a praenatalis genetikai ellátásban. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 159-162. (2001)

Szabó József: Búcsú Nyíri Antaltól. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 417-418. (2001)

Szabó László Imre: Some equations concerning the sums of powers of integers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 501-503. (2001)

Szabó Szilvia: Slavâne na territorii transil'vanii vo vremâ obreteniâ vengrami rodiny. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 141-146. (2001)

Szabó Tibor: A barokk kultúrfilozófiája. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 42-46. (2001)

Szabó Zoltán: Büky László: Egy vers szóhasználati háttere : Füst Milán: Szellemek utcája. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 201-204. (2001)

Szabó Zoltán: Carmen Vlad: Textul aisberg : Elemente de teorie și analizá. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 198-201. (2001)

Szacsvay Éva: A paraszti szentkultusz "reprezentációja" 1896-ban : a millenniumi falu enteriőrjeinek szentképei. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 225-246. (2001)

Szajcsán Éva and Garašanin Ilija: Načertanije. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (111). pp. 73-90. (2001)

Szakács Béla Zsolt: "Párhuzamos életrajzok" : a Magyar Anjou Legendárium Márton- és Gellért-ciklusa. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 17-31. (2001)

Szakály Sándor: A magyar királyi honvédség tisztikarának létrejötte és összetétele a két világháború közti Magyarországon. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 33-42. (2001)

Szakály Sándor: A magyar királyi honvédség tiszti­karának létrejötte és összetétele (1919-1944). In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 289-299. (2001)

Szalamin Edit: Elizavete Fen'veši-Konâevoj 70 let. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 1-7. (2001)

Szarka József: Néhány megjegyzés a temetési menetben vezetett egyházra hagyott lovakról.

Szegfű László: Gondolatok a Kárpát-medence IX-XI. századi kereszténységéről. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 61-83. (2001)

Szegfű László: L'eredità spirituale più antica I. : riflessioni sulle antiche credenze ungheresi. ISBN 963 00 5738 7, (2001)

Szekeres András: Mikrotörténészek és az antropológia : egy diszciplínák közötti transzfer mibenléte. In: Aetas, (16) 3. pp. 244-256. (2001)

Szele Barna: A debreceni református nőnevelésről, tekintettel a tanítónőképzésre. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 187-188. (2001)

Szeverényi Sándor: Az enyec 'saj/d'aj nomen possesoris és a -si /d'e, -sede / d'ede fosztóképző. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 285-294. (2001)

Szigeti Tamás János and Várkonyi Gábor: XIII. Élelmiszer Minőségellenőrzési Tudományos Konferencia. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (47) 1-2. pp. 50-61. (2001)

Szigeti Jenő: Protestáns szentek - szent protestánsok. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 199-206. (2001)

Sziklavári Károly: Kelet-Közép-Európa dallamvilágának nyomai Johann Sebastian Bach-kantátákban. In: A barokk kor interdiszciplináris megközelítése a Bach évforduló jegyében : a Szegeden 2000. november 16-án elhangzott előadások szerkesztett változata : tanulmánykötet. pp. 84-93. (2001)

Szilassi Péter: Influence of weather - as changing part of landscape elements - on the touristical potentials of the Káli basin. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 45-49. (2001)

Szilágyi Gyöngyi and Harmath László and Gyimóthy Tibor: The debug slicing of logic programs. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 257-278. (2001)

Szilárdfy Zoltán: A budavári klarisszák egy meditációs oltárképének ikonográfiája. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 235-248. (2001)

Szondi Ildikó: Demográfiai és szociális változások Szeged lakótelepein. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 16. pp. 3-45. (2001)

Szvetlana Motorkina: Motivirovannost' nominacij v govorah čuvašskogo prisur'â. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 203-208. (2001)

Szász Géza: Huszáros integráció : Tóth Ferenc : Ascension sociale et identité nationale : intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siecle : 1692-1815. In: Aetas, (16) 2. pp. 224-229. (2001)

Szász Géza: A történetírás - Voltaire-től a magyar jakobinusokig : Penke Olga : Filozofikus világtörténetek és történetfilozófiák : a francia és a magyar felvilágosodás. In: Aetas, (16) 1. pp. 199-204. (2001)

Szécsényi Anita: Chronicle : [visiting scientist, international laboratory activities, Hungarian scientific activities, laboratory meetings and news, teaching program of the laboratory]. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 98-103. (2001)

Székely Melinda: Calamitas atrocissima : Teutoburgi-erdő, Kr. u. 9. In: Aetas, (16) 2. pp. 5-14. (2001)

Szíjártó Imre: Másfél óra dokumentumról és fikcióról. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 33-35. (2001)

Szívós Erika: A "másik Bécs" : az osztrák századforduló változó képe a Schorske utáni történetírásban. In: Aetas, (16) 3. pp. 224-237. (2001)

Sághy Miklós: A koherencia-elvet megkérdőjelező irodalmi szövegek néhány sajátossága : Marno János: Műugrás. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 71-115. (2001)

Sándorné Tóth Zsuzsanna: Készségfejlesztési gyakorlatok a főiskolai szakmódszertani képzésben. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 69-72. (2001)

Sárközy Bence: Legalább a metaforára törekedni kell. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 3-14. (2001)

Sávai János: A gyergyói officiumos köny : egy XVII. századi kéziratos imakönyv énekeinek Mária alakja. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 152-199. (2001)

T

Takács Gábor: Nevelni példamutatással célszerű. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 99-101. (2001)

Takács Gábor: Szemléltetés bélyegekkel. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 130-133. (2001)

Takács Mária: Millennium és hazafias nevelés a gyakorlatban. In: Módszertani közlemények, (41) 1. pp. 28-29. (2001)

Tamus István and Tamusné Molnár Viktória: Rajzoktatásunk megteremtői és jelenlegi művelői. In: Módszertani közlemények, (41) 4. pp. 162-163. (2001)

Tamás Ildikó: Jojka - Európa legősibb énekes hírmondója. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 295-306. (2001)

Tamás Kinga: Orbán János Dénes két verséről. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 191-196. (2001)

Tanács Attila and Czédli Gábor and Palágyi Kálmán and Kuba Attila: Affine matching of two sets of points in arbitrary dimensions. In: Acta cybernetica, (15) 1. pp. 101-106. (2001)

Tekulics Péter: Gyermekkori szívritmuszavarok és kezelési lehetőségeik. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 83-88. (2001)

Tiszai Tímea Mária and Schádné Zámolyi Judit and Urbán Zoltán and Veres Tibor: Egy - magába záró - élmény : a kábítószer : Printker Plus Rt., Szeged, 2000. In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 144-145. (2001)

Tombácz Dóra: List of publications of the Laboratory until December 2000. In: Plant cell biology and development, (13). pp. 96-97. (2001)

Torre Angelo: Társadalmi antropológia és történeti kutatás. In: Aetas, (16) 3. pp. 257-278. (2001)

Torre Fica Iñaki: "La mujer ventanera" en la poesía de Carmen Martin Gaite. In: Acta hispanica, (6). pp. 67-75. (2001)

Turok Margit: A Szent György kultusz és a magyarság kapcsolata. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 143-153. (2001)

Turunen Rigina: Színnevekből képzett igék mordvinban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 307-217. (2001)

Táboritáné Paulovics Erzsébet: Irodalmi műsor ballagásra. In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 84-87. (2001)

Tánczos Vilmos: A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 247-258. (2001)

Tímár László: Primer immundefektusok terápiája. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 172-175. (2001)

Tóth Ferenc: Le jeu de hasard de la diplomatie secrète : la cas des négociants grecs de Trieste au cours de la guerre russo-turque en 1769. In: Mediterrán tanulmányok, (10). pp. 5-12. (2001)

Tóth Ildikó: Adalékok a Valkó megyei oklevéladás kezdeteihez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 23-31. (2001)

Tóth Ildikó: The Charters of the Angevin Period. In: Chronica, (1). pp. 180-184. (2001)

Tóth Istvánné: Olvasási készség, olvasási képesség : és, vagy, is-is? In: Módszertani közlemények, (41) 2. pp. 75-78. (2001)

Tóth Lajos: Gondolatok a termőföldre vonatkozó jogalkotásról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (59) 17. pp. 3-21. (2001)

Tóth Sándor László: Magyar törzsszövetségi méltóságok 870-950 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 21-29. (2001)

Tóth Sándor László: On the Acta Histórica Series. In: Chronica, (1). pp. 193-197. (2001)

Tóth Sándor László: Ottoman Plans of Expansion in Hungary in the Fifteen Years' War : 1593-1606. In: Chronica, (1). pp. 79-87. (2001)

Tóth Sándor László: A honfoglalás szakaszai. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 39-49. (2001)

Tóth Ágnes: Az álmok Kaliforniája angol-amerikai bevándorlók írásaiban a 19. század első felében. In: Aetas, (16) 1. pp. 40-57. (2001)

Tóth Ákos: Az ismerős és titkos tandarab : emlékezet - felejtés - tört-én-elem a kilencvenes évek Tandori-lírájában. In: Fejezetek a mai magyar irodalomból, (5). pp. 15-42. (2001)

Török József: Mária az Egyház tanításának folyamában. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 19-27. (2001)

Túri Sándor: Előszó. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). p. 5. (2001)

Túri Sándor: A gyermekkori húgyúti infekciók diagnózisa és kezelése. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2000-2001, (2). pp. 40-53. (2001)

U

Udvari István: Szerkesztői megjegyzések a készülő ukrán-magyar szótárhoz : előszó és mutatvány a szótárból. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 139-160. (2001)

Udvari István: Âzykovedčeskaâ deâtel'nost' Giâdora Stripskogo. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (25). pp. 109-125. (2001)

Unger János and Bottyán Z. and Gulyás Á. and Bárány-Kevei Ilona: Urban temperature excess as a function of urban parameters in Szeged : Part 2: statistical model equations. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 15-21. (2001)

Unger János and Sümeghy Zoltán and Mucsi László and Pál V. and Kádár E. and Bárány-Kevei Ilona: Urban temperature excess as a function of urban parameters in Szeged : Part 1 : sesonal patterns. In: Acta climatologica, (34-35). pp. 5-14. (2001)

V

Vajda Tamás: Adatok a Dráva menti középkori fokgazdálkodásról.

Vajda Zoltán: Rasszizmus és a fejlődés eszméje John C. Calhoun politikai gondolkodásában. In: Aetas, (16) 1. pp. 72-86. (2001)

Vajda Zoltán: Természet, táj, kultúra és fejlődés összefüggései az Egyesült Államok újkori történelmében : beszélgetés Patrick McGreevy kulturális geográfussal. In: Aetas, (16) 1. pp. 176-186. (2001)

Varga Erika: Versértelmezési lehetőségek interaktív technikák alkalmazásával. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 220-224. (2001)

Varga István and Oláh János: Becker Vendel a tanítóképzés korszerűsítéséért. In: Módszertani közlemények, (41) 5. pp. 232-235. (2001)

Varga Józsefné: Merjünk-e magyarok lenni? In: Módszertani közlemények, (41) 3. pp. 101-103. (2001)

Varga Róbert: A fordító előszava : Ahmadou Kourouma: Allah nem tartozik ... című regényéhez. In: Fosszília 1-2. pp. 53-54. (2001)

Varga Tibor Róbert: Adatok Szécsényi Tamás vajdai széken kívüli igazságszolgáltató tevékenységéhez.

Vasas László: Tópica y el Quijote. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 41-48. (2001)

Vass László: Bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 229-241. (2001)

Vass László: Don Tapscott: Digitális gyermekkor : Az internetgeneráció felemelkedése. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 219-228. (2001)

Vass László: Kugler Nóra - Tolcsvai Nagy Gábor: Nyelvi fogalmak kisszótára. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 167-170. (2001)

Vass László: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 273-275. (2001)

Vass László: Tolcsvai Nagy Gábor: A magyar nyelv szövegtana. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 170-190. (2001)

Vass László: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 14. pp. 271-272. (2001)

Vera Luján Agustín: La huella de Cervantes en la poética narrativa de Francisco Ayala. In: Cervantes y la narrativa moderna : Coloquio internacional, Debrecen, 19-20 de octubre de 2000 8. pp. 146-156. (2001)

Vida István Kornél: Abraham Lincoln és az emancipáció kérdése. In: Aetas, (16) 1. pp. 165-175. (2001)

Villányi József: A Párizsi Parlement középkori történetéhez : 13-15. század. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 553-580. (2001)

Vincze József: Somogy. In: Belvedere Meridionale, (13) 1-2. pp. 55-57. (2001)

Virginás Andrea: Detektívtörténet : klasszikus modell és szubvertált méretben. In: Lélekjelenlét 1. pp. 25-31. (2001)

Voigt Vilmos: Öt arany betűből áll a Mária neve. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 127-135. (2001)

Várkonyi Gábor: Az ISO 9000:2000-es szabványsorozat újszerűsége és a gyakorlati szempontok. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (47) 3-4. pp. 138-142. (2001)

Várnai Zsuzsa: Még egyszer a nganaszan nyelv orosz jövevényszavairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 319-344. (2001)

Vázsonyi Ottó: Hasonlóságok és különbözőségek a 10-14. századi nyugat-európai és a magyar kivégzési szokások közt.

Vázsonyi Ottó: Koppány, "a lázadó pogány" : (1. rész). In: Belvedere Meridionale, (13) 3-4. pp. 16-32. (2001)

Vázsonyi Ottó: Koppány, "a lázadó pogány" : (2. rész). In: Belvedere Meridionale, (13) 5-8. pp. 14-26. (2001)

Vértes Edit: Uralisztikai hangtani rekonstrukciók problémáiról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 345-349. (2001)

W

Wagner-Nagy Beáta Boglárka: Az északi-szamojéd adverbiumokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 351-360. (2001)

Wagner-Nagy Beáta Boglárka: Die Wortbildung im Nganasanischen. ISBN 963 482 55 32, (2001)

Walendziak Andrzej: A note on strongness in semimodular lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 1-2. pp. 51-55. (2001)

Walkó Ádám: A groteszk esztétikuma. In: Fosszília 3-4. pp. 83-85. (2001)

Weglárzné Gasztonyi Katalin: Salmonella meghatározása ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay) módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (47) 3-4. pp. 103-112. (2001)

Weisz Boglárka: Bars megye vámhelyei az Árpád-korban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (115). pp. 13-22. (2001)

Weisz Boglárka: II. András vámmentesség-adományai világiak számára. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (113). pp. 41-51. (2001)

Weisz Boglárka: A vásár és a vám Árpád-kori törvényeinkben.

Welker Klaus: Martin von Tours : pannonischer Heiliger, Bischof in Gallien und Confessor. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 154-159. (2001)

White Hayden: A történelem poétikája. In: Aetas, (16) 1. pp. 134-164. (2001)

Winterson Jeanette: Mű-tárgyak. In: Fosszília 3-4. pp. 93-102. (2001)

Woeginger Gerhard J. and Sgall Jiří: The complexity of coloring graphs without long induced paths. In: Acta cybernetica, (15) 1. pp. 107-117. (2001)

Y

Yamazaki Takeaki: Parallelisms between Aluthge transformation and powers of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (67) 3-4. pp. 809-820. (2001)

Yin Jingxue and Liu Changchun: Radial symmetric solutions of the Cahn-Hilliard equation with degenerate mobility. (2001)

Z

Zachar Judit and M. Tóth Tivadar: Myrmekite-bearing gneiss from the Szeghalom dome (Pannonian basin, Se Hungary) : part I. : myrmekite formation theories. In: Acta mineralogica-petrographica, (42). pp. 33-37. (2001)

Zachar Judit and M. Tóth Tivadar: Myrmekite-bearing gneiss from the Szeghalom dome (Pannonian basin, Se Hungary) : part II. : origin and spatial relationships. In: Acta mineralogica-petrographica, (42). pp. 39-43. (2001)

Zachar József: Huszárhadak helytállása a Dunai Monarchia szülőföldjén : Kolín, 1757. június 18. In: Aetas, (16) 2. pp. 29-49. (2001)

Zaicz Gábor: A magánhangzók kiesése a mordvinban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 361-369. (2001)

Zakar Péter: Egy patrióta zsidó hitvallása 1850-ből : Einhorn Ignác : A forradalom és a zsidók Magyarországon. In: Aetas, (16) 2. pp. 235-246. (2001)

Zakar Péter: Előszó. In: Professoribus salutem : találkozások neves történészekkel. pp. 7-8. (2001)

Zalai Anita: A Második Köztársaság kikiáltása Spanyolországban a jobboldali magyar sajtó tükrében. In: Magyarország és Európa : 1919-1939, (14). pp. 69-80. (2001)

Zamoda Jagoda: Még nem, de nagyon félek ; Szép idő és kellemes hétvége ; Áttetsző ; Erről nem beszélünk ; Üzemzavar : [versek]. In: Fosszília 3-4. pp. 5-11. (2001)

Zelfel Hans Peter: A burgenlandi Loreto : keletkezés és kultuszdinamika. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 69-75. (2001)

Zimonyi István: Die Aussage eines mongolischen Kriegsgefangenen zur Zeit der Belagerung von Kiev im Jahre 1240. In: Chronica, (1). pp. 52-66. (2001)

Zsigri Gyula: Igazodások és hasonulások. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 409-414. (2001)

Zsámbéky Mónika: A domonkos szentek tiszteletének népszerűsítése a szombathelyi rendházban a XVII-XVIII. században. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 182-198. (2001)

Zubov Mikola Ivanovič: Klûčovì slova âk koncerti do hermenevtiki davn'orus'koho povčal'noho tekstu. In: Hungaro-Ruthenica, (2). pp. 175-181. (2001)

Zvada Szilvia and Gyimóthy Tibor: Using decision trees to infer semantic functions of attribute grammars. In: Acta cybernetica, (15) 2. pp. 279-304. (2001)

Zámbó Ildikó: Előszó. In: Mary Rowlandson fogságának és szabadulásának elbeszélése 50. pp. 3-10. (2001)

Á

Ádám András: On some algebraic properties of automata. In: Acta cybernetica, (15) 1. pp. 1-8. (2001)

Árpás Károly: Érintkezési pontok a magyar és az észt történelemben II. : adalékok az észtek lakta terület egységének kialakulásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (41). pp. 9-15. (2001)

Ö

Örkényi László: Az alkalmazottak által harmadik személynek okozott károkért való felelősség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (1) 1-20. pp. 471-495. (2001)

Š

Šehić Faruk: [Faruk Šehić írása]. In: Fosszília 3-4. pp. 86-87. (2001)

This list was generated on 2024. június 18. 04:57:38 CEST.