Items where Year is 1988

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ú | Š | Ž
Number of items: 592.

A

Abd El Hakim A. A. and Tombácz Endre and Szántó Ferenc: Effect of electrolyte concentration on stability of polymer latex. In: Acta physica et chemica, (34) 1-4. pp. 109-120. (1988)

Abd El Hakim A. A. and Tombácz Endre and Szántó Ferenc: Stability of TiO2 dispersions at difference ph values and in presence of AlCl3 electrolyte. In: Acta physica et chemica, (34) 1-4. pp. 99-108. (1988)

Abdi Nourredine: Islamisme, étatisme et transition au niveau mondial. In: Mediterrán tanulmányok, (2). pp. 101-118. (1988)

Ahmet'ânov Rifkat Gazizânovič: Ob i i ä [v] âzykah drevnego Srednego Povolž'â. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 209-229. (1988)

Albert Sándor: Quelques aspects de traduction philosophique. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 151-168. (1988)

Allen Louis: Zabludivšijsâ tramvaj N. S. Gumileva : (kommentarij k strofam). In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 227-261. (1988)

Almási Tibor: Megjegyzések Rogerius magyarországi méltóságviseléséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (86). pp. 9-14. (1988)

Anderle Ádám: Sublevaciones campesinas en Europa Centro-Oriental en los siglos XV-XVII. : observaciones metodológicas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (87). pp. 49-59. (1988)

Anders Alexandra: Honfoglalás - honfoglalók : Magyar őstörténeti konferencia Szegeden. In: Aetas, (4) 2. pp. 116-120. (1988)

Angelini Maria Teresa: AA.VV: Lingua letteraria e lingua dei media nell'italiano contemporaneo. A cura di Cesare Giulio Cecioni e Gabriella Del Lungo Camiciotti. Firenze, 1987,. Le Monnier. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 317-321. (1988)

Antal Lajos: La frase semplice nell'italiano e nell'ungherese. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 187-207. (1988)

Antal Lajos: Stilistica contrastive nella pratica : corrispondenze ungheresi dei pronomi personali italiani. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 169-186. (1988)

Antal Lajos and Szabó Győző: Miklós Fogarasi : Nuovo manuale di storia della lingua Italian. Budapest, 1987. Tankönyvkiadó. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 211-215. (1988)

Antalffy György: Über die staats- und rechtstheoretischen Zusammenhänge zwischen Recht und Politik. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 7-19. (1988)

Apró Tibor: Az orosz nyelvtanítás néhány kérdése a szakiradalom tükrében : [bibliográfia]. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 122-125. (1988)

Avasi Béla: Tonális válasz-motívumok Palestrina műveiben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 173-185. (1988)

B

B. Fejes Katalin: A mondategységek telítettségi mutatójának környezetstruktúrája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 49-61. (1988)

B. Fejes Katalin: A szintmélységmutató környezetstruktúrája. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 29-35. (1988)

Babucs Imre: Dzsungel : [vers]. In: Harmadkor 9. pp. 25-29. (1988)

Bagdi Sándor and Hajdú Lajos: Hajdú Lajos terv.: Szétszedhető Föld-modell. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 274-275. (1988)

Bagi Ibolya: Mesto povesti "kotlovan" v idejn'h iskaniâh A. Platonova. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 31-56. (1988)

Bagi István: Cenological relations of mud vegetation of a hypertrophic lake in the Tiszaalpár basin. In: Tiscia 23. pp. 3-12. (1988)

Bagi István: The vegetation map of the Szivós-szék UNESCO biosphere reserve core area, Kiskunság National Park, Hungary. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 83-95. (1988)

Baksa József: Mai gyermekarcok a családban és az iskolában. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 145-151. (1988)

Balog Iván and Gothár Péter: Kitántorogni Amerikából is : Gothár Péter: Tiszta Amerika. In: Gondolat-jel 2. pp. 54-55. (1988)

Balog József: Haiti. In: Harmadkor 9. pp. 5-13. (1988)

Balogh Anna: Turgenyev "Füst" című regényének értelmezése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 1-10. (1988)

Balogh Elemér: A pénzhamisítás bűncselekménye a XIX. század első felének néhány német kódexében és a korabeli magyar büntetőtörvénykönyv-tervezetekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 21-36. (1988)

Balogh Jenő: Esztétikai nevelés a diákotthonban és kollégiumban. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 285-291. (1988)

Balázs János and Erős István and Tacsi M. and Péter I.: Drug-containing multiple-phase emulsions. In: Acta physica et chemica, (34) 1-4. pp. 121-134. (1988)

Balázs L. Gábor: Porâdok padežej v slavânskih âzykah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 7-13. (1988)

Bankó Béla: Az osztályfőnökök nevelési stílusa. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 211-220. (1988)

Barta Zsolt: A rapallói szerződés és előzményei. In: Aetas, (4) 2. pp. 5-17. (1988)

Baróti Dezső: Várkonyi, a professzor. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 179-186. (1988)

Bellavics István: "Intézetünk nem emigráns intézmény" : beszélgetés K. Lengyel Zsolttal, a müncheni Ungarisches Institut tudományos munkatársával. In: Aetas, (4) 2. pp. 108-115. (1988)

Bene Kálmán: Tantárgyak közötti kapcsolatok az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 322-325. (1988)

Bene Kálmán: A tanterven kívüli kapcsolatok az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 242-247. (1988)

Benedeczky István: In memorian Dr. Aranka Stammer (1928-1988). In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 5-8. (1988)

Benedeczky István: In memorian Dr. Dániel Gál (1934-1988). In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 9-10. (1988)

Benedek Nándor: Gli aggettivi e gli avverbi composti della lingua italiana contemporanea. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 53-65. (1988)

Berdâev Nikolaj Aleksandrovič: Nyikolaj Bergyajev: Az ember rabságáról és szabadságáról : részletek. In: Aetas, (4) 2. pp. 163-187. (1988)

Bereczki Sándor: Észrevételek Zsolnai József és Zsolnai László válaszára. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 265-267. (1988)

Berend Nóra: Japán és az "ázsiai termelési mód" : válasz Telek János "Feudalizmus vagy ázsiai termelési mód" című cikkére. In: Aetas, (4) 2. pp. 121-123. (1988)

Bereznai Gyula: A nyitott mondatok és szerepük az általános iskolai matematika tanításában. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 253-0. (1988)

Berman D. L.: Ob odnom interpolâcionnom processe Èrmita-Fejera pri ul'trasferičeskih uzlah. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 101-111. (1988)

Berta Árpád: Vorwort. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). p. 1. (1988)

Berta Árpád and Bratinka József and Büky László and Forgács Tamás and Katz Hartmut and M. Korchmáros Valéria and Lerch Ágnes and Szabó József: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 231-280. (1988)

Besenyei Lajos: A lakásbérleti jog nem polgári jogi elemeiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 45-54. (1988)

Besenyi Sándor: Megnyitó. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 3-6. (1988)

Besenyi Sándor: Értékorientáció és érdekérvényesítés. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 56-76. (1988)

Biacs Péter and Váradi Mária: Beszámoló az 1988. évi Vegyészkonferenciáról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 4. pp. 234-240. (1988)

Bihari J.: Nekotorye zamečaniâ k problematike vidov russkih glagolov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 15-31. (1988)

Bihari Mihály: Politika és közösség. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 124-138. (1988)

Bojtár Endre: Beszélgetés Bojtár Endrével a Prágai Tavaszról : 1988. In: Gondolat-jel 2. pp. 26-28. (1988)

Bojtár Endre: Részletek Bojtár Endre •68 júliusában írt prágai beszámolójából : Mi a szocializmus? In: Gondolat-jel 2. pp. 29-35. (1988)

Borzákné Nacsa Mária and Szegfű László: Egy Délkelet-Európát bemutató földrajzi munka a XIV. század elejéről : (Descriptio Europae Orientális). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 13-27. (1988)

Bosbach Bruno: Lattice ordered binary systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 257-289. (1988)

Bosilkov Konstantin: Nâkoi slučai na vokalpa harmoniâ v s'vremenniâ b'lgarski ezik. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 33-38. (1988)

Bosznay Ádám Péter and Garay Barnabás M.: On a geometric problem concerning discs. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 325-329. (1988)

Bratinka József: Anályses pragmatiques comparées à propos de la coordination par mais. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 213-223. (1988)

Bratinka József: De, hanem, hogynem - pragmatikai megközelítésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 21-41. (1988)

Brondino Michele: Le problème de l'independance tunisienne et la question nord-africaine dans la presse italienne de 1954 à 1956. In: Mediterrán tanulmányok, (2). pp. 49-77. (1988)

Budakov Ljiljana: Fecundity of Esox lucius L. in the Tisa river. In: Tiscia 23. pp. 107-114. (1988)

Bunday Brian D. and Khorram Esmaile: The finite source queueing model for multiprogrammed computer systems with different CPU times and different I/O times. In: Acta cybernetica, (8) 4. pp. 353-359. (1988)

Buzási Károly and Kraus T.: Opisanie skreŝennyh gruppovyh algebr nad konečnymi polâmi. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 291-302. (1988)

Bán D. András: Kelet és Nyugat határán : Csécsy Imre levelezéséből. In: Aetas, (4) 1. pp. 51-73. (1988)

Bárány Imre: On the minimal ring containing the boundary of a convex body. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 93-100. (1988)

Békési Imre: Benkő László köszöntése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 5-6. (1988)

Békési Imre: Ein Argumentationstypus in der Rede eines humanistischen Orators. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 15-21. (1988)

Békési Imre: A választó viszony konstrukcionális jelentése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 9-20. (1988)

Bérczi Imre: A feltalálói és újítói tevékenység érdekeltségi rendszerének kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 37-43. (1988)

Bíró Éva: A hazaszeretet szép tettek forrása : osztályfőnöki óra a 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 45-49. (1988)

Böhm Antal: Lakóhelyi közösségformák. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 108-123. (1988)

Büki Pálné: Egy könyv- és könyvtárhasználati felmérés elemzése. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 249-253. (1988)

Büky Béla and Sellei Zoltán: Várkonyi (Hildebrand) Dezső esztétikai és irodalomlélektani munkái. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 209-221. (1988)

C

Caillé Alain: Ki, hogyan írja meg a piac történetét? In: Aetas, (4) 1. pp. 15-28. (1988)

Chajda Ivan: Examples of local uniformity of congruences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 81-84. (1988)

Contu Giuseppe: Considérations a propos de l'historiographie arabe sur le mouvement ouvrier égyptien. In: Mediterrán tanulmányok, (2). pp. 135-187. (1988)

Cseh Béla: Szóbeliség és írásosság a tanulók foglalkoztatásában. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 13-17. (1988)

Cseke Katalin and Pasternak Boris Leonidovič: "Nazyvanie" i "naimenovanie" v "Detstve Lûvers" B. Pasternaka. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 29-38. (1988)

Csendes Tibor: Nonlinear parameter estimation by global optimization - efficiency and reliability. In: Acta cybernetica, (8) 4. pp. 361-370. (1988)

Csepeli György: A közösségépítés új alternatívái Magyarországon. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 36-55. (1988)

Csernus Sándor: "Lanselot, roy de Honguerie et de behaigne" : naissance et épanouissement d'un mythe au milieu du quinzieme siecle. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 93-117. (1988)

Csernus Sándor: Mutation de l'historiographie française et elargissement de son horizon au XVe siecle : un exemple: "les affaires de Hongrie". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (87). pp. 3-18. (1988)

Csetri Lajos: Kazinczy poétikájáról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 57-89. (1988)

Csirik János and Turán György: Bibliographie. In: Acta cybernetica, (8) 4. pp. 371-372. (1988)

Csonka Ferenc: M. Csulyak István ismeretlen levele sógorához, Váczi Gergelyhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 179-181. (1988)

Császár József: Comparison of UV spectra of aromatic schiff bases and their reduction products : Possibility of assignment of n*-n transition of azomethine group. In: Acta physica et chemica, (34) 1-4. pp. 17-28. (1988)

Császár József: Study of the spectral behaviour molecular complexes of picric acid and hexanitrobiphenylalamine with schiff bases formed from salicyladehyde and alkyl-amines polymethylenediamines sulphonamides and aminopyridines. In: Acta physica et chemica, (34) 1-4. pp. 29-50. (1988)

Csécsy Imre: Radikalizmus és demokrácia. ISBN 963 481 651 7, (1988)

Cséka Ervin: Rôle du tribunal suprême dans la juridiction pénale. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 55-70. (1988)

Csépai Ferenc and Waijandt János: Heavy metal content in the branchiae of some Tisza-river fish. In: Tiscia 23. pp. 97-105. (1988)

Cvengros Gustave: Romain Rolland et Paul Fort : (contribution à l'étude de l'itinéraire ideologique de R. Rolland). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 115-127. (1988)

Czakó Gábor: T. Nyulak! In: Gondolat-jel 2. pp. 45-48. (1988)

D

D. Szénási Éva: A munkásmozgalom kezdetei Franciaországban : (adalékok a júliusi monarchia politikai-ideológiai arculatához 1830-1849). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 117-125. (1988)

Daragó József: Egy kicsit a NULLÁ-ról. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 94-97. (1988)

Darvasi László: A Nyugati csúcs : [vers]. In: Harmadkor 9. pp. 23-24. (1988)

Daróczy Zoltán and Kátai Imre: Interval filling sequences and additive functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 337-347. (1988)

Daróczy Zoltán and Varga László: A new approach to defining software complexity measures. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 287-291. (1988)

Dassow Jürgen: Pure languages of regulated rewriting and their codings. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 227-235. (1988)

Demcsák Katalin: Színház. In: Gondolat-jel 1. pp. 43-46. (1988)

Deme László: Nyelv és közösség. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 77-91. (1988)

Demetrovics János and Thi Vu Duc: Relations and minimal keys. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 279-285. (1988)

Demetrovics János and Thi Vu Duc: Some results about functional dependencies. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 273-278. (1988)

Denecke Klaus Dieter: Varieties and quasivarieties, generated by two-element preprimal algebras, and their equivalences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 69-79. (1988)

Dezső László: Approaches to historical typology of morphosyntax past and present. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 39-54. (1988)

Djukić Nada: Eutrophication of the dead Theiss indicated by Oligocheate. In: Tiscia 23. pp. 61-64. (1988)

Dlusztus Imre and Markó Béla: Friss hó a könyvön : [Markó Béla szonettkötete]. In: Harmadkor 9. p. 96. (1988)

Doboss István: Javaslatok az elnéptelenedő általános iskolai diákotthonok pedagógiai célú hasznosítására. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 50-53. (1988)

Dombi Alice: Gyermekközeiben : (pályakezdő tanárok Csongrád megyében). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 3-12. (1988)

Dombi Józsefné: Főiskolai hallgatók zenei képességvizsgálata a Seashore-teszt alkalmazásával. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 13-20. (1988)

Domokos Péter: Kiegészítések, helyesbítések : néhány pótlólagos adat "Barna Ferdinándról, a komplex uralisztika egyik korai művelőjéről" című munkámhoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 43-48. (1988)

Dorner Brigitta: Ippolit alakja Dosztojevszkij "A félkegyelmű" c. regényében. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 11-21. (1988)

Drozda Miroslav and Ivanov Vsevolod Vâčeslavovič: Povestvovatel'naâ struktura "Partizanskih povestej" Vsevoloda Ivanova. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 17-29. (1988)

Duró Lajos and Várkonyi Hildebrand Dezső: Várkonyi (Hildebrand) Dezső fejlődéslélektani munkássága. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 163-170. (1988)

Dáni Sándor: A pénzügyi jogtudomány továbbfejlesztése Meznerics Iván tudományos munkáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 71-81. (1988)

Dános Kornélné: Egy anyanyelvi beszédművelő óra leírása. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 34-39. (1988)

Dávid Tamás: Guzsik Tamás : Szakrális építészeti terek funkcióelemzése. In: Aetas, (4) 2. pp. 151-152. (1988)

Dér Terézia: Gondolatok az apokoinu mondattani-stilisztikai szerepéről az ógörög-latin szövegekben. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 19-28. (1988)

Dömösi Pál and Ésik Zoltán: On homomorphic simulation of automata by α0-products. In: Acta cybernetica, (8) 4. pp. 315-323. (1988)

Dömösi Pál and Ésik Zoltán: On the hierarchy of vi-products of automata. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 253-257. (1988)

Dömötör János: Kultúrális műhely és közösségteremtés. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 172-185. (1988)

Dömötör Ákos: Hondorff-hatások Keresszegi Herman István exemplumaiban. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 15-30. (1988)

E

Egyed Orsolya: Fernando Pessoa : 1888-1935. In: Harmadkor 9. pp. 67-71. (1988)

Einmahl John H. J. and Ruymgaart Frits H. and Wellner Jon A.: A characterization of weak convergence of weighted multivariate empirical processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 191-205. (1988)

Eliade Mircea: Idő nélküli világ. In: Harmadkor 9. mel. pp. 19-29. (1988)

F

Fabiny Tibor: Northrop Frye - magyarul. In: Harmadkor 9. mel. pp. 1-2. (1988)

Fakhruddin Syed M.: On the category of S-posets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 85-92. (1988)

Faludi Szilárd: Néhány szó az integrált oktatásról. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 129-133. (1988)

Farkas Ferenc and Kernya Róza: Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásaiban. In: Módszertani közlemények, (28) 4. p. 276. (1988)

Farkas Gyula: One possible hypothesis of the menarcheal seasonality. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 133-138. (1988)

Farkas Gyula: Thesis of dissertation for academic doctor degree Somatic development and age at menarche of 10—18 year old girls of southern Hungary. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 187-193. (1988)

Farkas Gyula and Nyilas Károly: Head measurement parameters at 23338 3 to 18 years old hungarian children. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 139-153. (1988)

Farkas Ildikó: Zazie Calembouresque. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 225-240. (1988)

Farkas Katalin: Gyermek- és ifjúságvédelemről pedagógusoknak. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 336-338. (1988)

Farkas Katalin and A. Szalay Katalin: A. Szalay Katalin: Hogyan döntene? : esetjátékok a pedagógusok képzésében és továbbképzésében. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 118-119. (1988)

Farkas Katalin and Gutai Márta: Milyen iskolában szeretnének tanítani a jövő tanárai? In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 194-199. (1988)

Farkas Katalin and Klein Sándor: Így is lehet fegyelmezni... In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 201-206. (1988)

Farkas Katalin and Majzik Lászlóné: Majzik Lászlóné (szerk.): A szakköri nevelőmunka kézikönyve. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 271-273. (1988)

Farkas Katalin and Szabó G. Mária: Makarenko nyomában. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 326-330. (1988)

Farkas Mária: Anna Laura Lepschy - Giulio Lepschy: la lingua italiana : Storia, varietá dell'uso, grammatica. Milano,1981. Bompiani. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 247-253. (1988)

Farkas Mária: L'intércambiabilità delle preposizioni locative a ed in nell'uso moderno : Un'analisi contrastive. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 133-167. (1988)

Farkas Zoltán: Afganisztán — egy riporter naplójából. In: Gondolat-jel 1. pp. 20-21. (1988)

Faryno Eži and Hlebnyikov Velemir: "Kusok" Hlebnikova : (opyt interpretacii). In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 125-151. (1988)

Faryno Eži and Pasternak Boris Leonidovič: Grečeskaâ gubka na zelenoj skamejke v "vesne" Pasternaka. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 181-221. (1988)

Faryno Eži and Pasternak Boris Leonidovič: Nekotorye voprosy poètiki Pasternaka : ("Večerelo. Povsûdu retivo..."). In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 135-180. (1988)

Fehérné Patkós Erzsébet and Czakó Mihály: Formában hőkezelt húsipari termékek hőkezelési egyenértékei. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 121-134. (1988)

Fejes A. and Pasternak Boris Leonidovič: Čelovek, istina, universal'nost' : (analiz romana B. Pasternaka "Doktor Živago"). In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 1-28. (1988)

Fejér Ádám and Hlebnyikov Velemir: Kritika idej i interpretaciâ hudožestvennogo proizvedeniâ : (zametki k analizu poèmy Hlebnikova "kusok"). In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 153-167. (1988)

Fejér Ádám and Ivanov Vsevolod Vâčeslavovič: Gumannost' ili unibersal'nost' kak dilemma iskussta XX-go veka : analiz povesteâ i rasskazov Vc. Ivanova. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 3-16. (1988)

Fenyvesi István: Orosz írók magyar szemmel. Az orosz és szovjet irodalom magyarországi fogadtatásának válogatott dokumentumai : 1945-1980. I-II. szerk. Kámán Erzsébet. Tankönyvkiadó, 1987. 683 p. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 271-278. (1988)

Ferenczy Endre: Le statut juridique des grandes enterprises du point de vue du droit comparé. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 83-95. (1988)

Filatov A. A.: Celostnyj harakter upravleniǎ i ego teoretičeskogo issledovaniâ v usloviâh uskorenia social'no-èkonomičeskogo razvitiâ socialističeskogo obŝestva. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 31-42. (1988)

Filatov A. A.: A munkáskollektívák szerepének növelése a szocialista népi önkormányzat elmélyítésében. In: Tudományos szocializmus, (23). p. 190. (1988)

Finet Catherine: Sur un théorème de J. Bourgain. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 171-178. (1988)

Fodor Judit: La teoría política Española del siglo XVI y la legislación de las indias. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (87). pp. 19-33. (1988)

Forgács Tamás: Hétalvó szavunk eredetéről : nyelvészeti - művelődéstörténeti tanulmány. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 63-80. (1988)

Frank Csabáné: Ünnepeink a hazafias nevelés szolgálatában az alsó tagozatos tankönyvek tükrében. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 20-26. (1988)

Frazer James George: Négyesek kialakulása. In: Harmadkor 9. mel. pp. 30-40. (1988)

Fricz Tamás: Ifjúság és civil társadalom. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 198-219. (1988)

Fried Katalin: Rare bases for finite intervals of integers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 303-305. (1988)

Fábián Ernő: Fábián Ernő két tanulmánya : A belső gyarmatosítás ideológiája. In: Aetas, (4) 2. pp. 73-95. (1988)

Fábián Ernő: Fábián Ernő két tanulmánya : Eötvös József a szocialista és kommunista eszmékről. In: Aetas, (4) 2. pp. 96-107. (1988)

Fábián Zsuzsanna: Miklós Fogarasi: Grammatica italiana del Novecento : sistemazione descrittiva. Seconda edizione riveduta e aggiornata. Roma, 1984. Bulzoni Editore. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 235-245. (1988)

Fábián Zsuzsanna: Paolo Zolli: Le parole dialettali. Con i dialetti dalle Alpi al Lilibeo. Milano, 1986. Rizzoli. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 265-270. (1988)

Fábián Zsuzsanna: Tullio de Mauro: L'Italia delle Italie. Roma, 1987. Editori Riuniti. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 271-278. (1988)

Fábián Zsuzsanna: Una nuova moda del linguaggio giornalistico : unità fisse modificate. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 115-129. (1988)

Fábricz Károly: An outline of the SZEHAT Machine Translation System. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 55-67. (1988)

Fórizs Sándor: AZ állami gazdaságok és a halászati termelőszövetkezet fejlődése Szegeden 1949-1975 között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 29-38. (1988)

Földes Csaba: Phraseologie im Lernbereich Deutsch als Fremdsprache. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 37-51. (1988)

Földes Csaba and Csizmadia Károly: Csizmadia Károly: Bibliai eredetű szállóigék, szólásmondások és közmondások. In: Módszertani közlemények, (28) 4. p. 271. (1988)

Földes Csaba and Rozental' Ditmar Èl'âševič and Kohtev Nikolaj Nikolaevič: N. N. Kochtev, D. E. Rozental: Russkaja frazeologija : učebnoe posobie dija inostrancev izučajuščich russkij jazyk. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 199-200. (1988)

Fülöp Zoltán and Vágvölgyi Sándor: On ranges of compositions of deterministic root-to-frontier tree transformations. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 259-266. (1988)

Fűzfa Balázs: A pedagógia bukdácsoló évtizedei. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 331-333. (1988)

G

Gajdos László: Témazáró feladatlapok a 8. osztályos technika tantárgy villamossági témaköreinek tanításához. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 231-241. (1988)

Gajin Slavka: The dominant bacterioflora in the water of the river Tisa and the mrtva Tisa (Yugoslavia). In: Tiscia 23. pp. 37-42. (1988)

Galgóczi Anna: Adalékok az iskolán kívüli népművelés kibontakozásához Szegeden a felszabadulás után : (1945-1946). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 39-50. (1988)

Galgóczi László: Szitokszóvá vált betegségneveink IV. : franc, fránca, francu. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 53-62. (1988)

Gallé László and Szőnyi G.: A check list of ants (Hymenoptera: Formicoidea) of a sandy grassland in Kiskunság National Park (Hungary). In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 167-168. (1988)

Garai Istvánné: A fegyelmező intézkedésekhez vezető úton... In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 3-6. (1988)

Gaál István and Ariunaa Huusaani and Gyuris Mária: Influence of various stress effects on ethylene production in wheat seedlings. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 35-43. (1988)

Genčev Nikolaj and Dojnov Stefan and Kosev Konstantin and Stoân Radev and Nikolova Veska: Rezümék = Rezûmeta : Nikolaj Genčev, Stefan Dojnov, Konstantin Kosev, Radev Stoân, Veska Nikolova. In: Hungaro-Bulgarica, (5a). pp. 119-128. (1988)

Gerendeli György: A népköltészet komplex módon való megközelítése egy rendhagyó órán. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 317-319. (1988)

Gerhát Ágnes: Döbrentei Gábor kiadatlan naplótöredéke. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 201-224. (1988)

Gimesi Mihályné and Bóra Ferenc: A vizuális esztétikai befogadás feladatai az általános iskola alsó tagozatában. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 206-211. (1988)

Gombos József: A Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 51-60. (1988)

Gončar I. A.: О nekotoryh funkciâh nominativnyh predloženij v hudožestvennoj publicistike. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 69-76. (1988)

Gyukity Márk: Lelkiismeretszabadság - 87. In: Gondolat-jel 1. pp. 13-19. (1988)

Györei Péter: Törvénysértés nélkül. In: Gondolat-jel 2. pp. 52-53. (1988)

Györffy György and Kincsek Irén: Homoki gyepcönózisok és Cicadinea közösségeik a Dél- Alföldön. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 3-22. (1988)

Gábor Miklósné: Csicsókalé fehérjetartalmának meghatározása spektrofotometriásan. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 40-47. (1988)

Gácser József: A világnézeti nevelés kérdései a főiskolai oktatásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 21-24. (1988)

Gécseg Zsuzsanna: Les constructions passives dans le français et la grammaire de Montague : la problematique du controle. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 169-184. (1988)

Gömöri György: A fiatal Coccejus magyar barátai és tanítványai. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 189-196. (1988)

Gûzelev Vasil Todorov: Vaszil Gjuzelev: Juhász Péter "Bolgár-törökök és magyarok" című könyvének bemutatása = Predstavâne knigata na Peter Ûhas: "Tûrko-b"lgari i madžari : vliânie na tûrksko-b"lgarskata kul'tura v"rhu madžarite". In: Hungaro-Bulgarica, (4). pp. 43-73. (1988)

H

H. Tóth Erika and Ostapenko Valentina Ivanovna: V. I. Osztapenko: Az orosz grammatika tanítása a kezdő szakaszban külföldieknek. In: Módszertani közlemények, (28) 5. p. 339. (1988)

H. Tóth Imre: K izučeniû sluckoj psaltyri. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 219-227. (1988)

H. Tóth István: Egy témakör tanításának tapasztalatai : Arany János: Toldi. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 88-93. (1988)

H. Tóth István: Feladatváltozatok egy témára. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 167-170. (1988)

H. Végh Emőke: Gabonafélék szeléntartalmának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 1. pp. 23-31. (1988)

Haddock John R. and Krisztin Tibor and Terjéki József: Comparison theorems and convergence properties for functional differential equations with infinite delay. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 399-414. (1988)

Hajzer L.: Vengerskie èkzotizmy v hudožestvennyh proizvedeniâh, perevedennyh na russkij âzyk. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 77-89. (1988)

Halikov Al'fred Hasanovič: Zur Herkunft der Entwicklungsgeschichte und der Verbreitung der Bezeichnung "Tataren" im mittleren Wolgaraum und im Uralgebiet : A. H. Halikov. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 3-59. (1988)

Halász Anna: Immuntechnikák alkalmazása élelmiszerek vizsgálatára. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 3. pp. 130-140. (1988)

Halász Tibor: Köszönet a tanároknak, avagy megjegyzések egy „Kommentár"-hoz. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 267-270. (1988)

Han Anna and Pasternak Boris Leonidovič: Osnovnye predposylki filosofii tvorčestva B. Pasternaka v svete ego rannego èstetičeskogo samoopredeleniâ. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 39-134. (1988)

Haragozó József: Obrazovanie i deâtel'nost' Otečestvennogo narodnogo fronta v oblasti Čongrad : 1954-1956. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 193-194. (1988)

Harangozó József: The forming and activity of the Patriotic People's Front in Csongrád county : 1954-1956. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 191-192. (1988)

Harangozó József: A hazafias népfront megakulása, tevékenysége Csongrád megyében : a hazafias népfrontmozgalom. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 43-74. (1988)

Helembai Kornélia: A pályaidentifikáció szakaszai és tartalmi sajátosságai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 25-30. (1988)

Herczegi Károlyné: A helyesírás intenzív fejlesztése helyesejtés-tanítással* : a helyesírás fejlesztése és a helyesejtés tanítása. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 300-305. (1988)

Herczegné Csizmadia Zsuzsanna: Ajánlások a mindennapos testnevelés foglalkozásainak összeállításához. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 256-259. (1988)

Hetényi Zsuzsa and Babel Isaac: Problema mnogolikogo rasskazčika v "Konarmii" I. Babelâ. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 107-123. (1988)

Hidy Péter: A művelődéskutatás tapasztalatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 101-108. (1988)

Hinze Judit: A szükségletek és az érdekek mint a tudományos-technikai forradalom hajtóerői a szocializmusban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 61-65. (1988)

Hirsch Fred: A liberális piac mint átmeneti eset. In: Aetas, (4) 1. pp. 29-39. (1988)

Hmeljuk R. I.: A. Sz. Makarenko pedagógiai örökségének alkalmazása az együttműködés pedagógiájának fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 1-2. (1988)

Hoffmann Zsuzsanna: A "Nova Flagitia" Plautusnál. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 35-40. (1988)

Hohn Józsefné: Világnézeti nevelésünk problémái és feladatai. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 82-84. (1988)

Horkay Hörcher Ferenc and Burton Robert and Hamvas Béla and Földényi F. László: A melankólia mosolya : töredékek a harmat filozófiájáról Robert Burton, Hamvas Béla és Földényi F. László írásai alapján. In: Harmadkor 9. pp. 57-66. (1988)

Hornung Ernst: Preliminary data to the clutch-size of Trachelipus nodulosus C. L. Koch in different habitats. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 169-171. (1988)

Hornung Ernst and Vajda Zoltán: Age determination of Megaphyllum unilinealum (C. L. Koch) (Diplopoda: Julidae). In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 173-176. (1988)

Hornyák Csaba: A kárpátaljai akció : 1938. In: Aetas, (4) 1. pp. 5-27. (1988)

Horváth Gyuláné and Előd Nóra: Előd Nóra: Körbe-körbe karikába. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 273-274. (1988)

Horváth Iván: József Attila és a párt. In: Gondolat-jel 1. pp. 24-32. (1988)

Horváth Iván: Újabb jegyzetek József Attila párttagságának megszakadásáról. In: Gondolat-jel 2. pp. 68-75. (1988)

Horváth Róbert: La construction et l'interprétation des indicateurs monétaires. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 97-102. (1988)

Horváthné Almássy Katalin: Újabb módszer fehérje PAGE ferogramok ezüst színezésére. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 1. pp. 9-14. (1988)

Horváthné Szélpál Mária: Benkő László munkássága 1934-1986-ig. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 7-14. (1988)

Hsiang Wên Han: Banach-Steinhaus theorems of locally convex spaces based on sequantial equicontinuity and essentially uniform boundedness. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 415-435. (1988)

Hubert Ildikó and Illésházy István: A pápai énekeskönyv-töredék. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 183-187. (1988)

Huhn András P.: On non-modular n-distributive lattices : I. Lattices of convex sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 35-45. (1988)

Hung Dang Van and Knuth Előd: A noninterleaving semantics for communicating sequential processes : a fixed-point approach. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 293-311. (1988)

I

Imreh Balázs: A note on the generalized v1-product. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 247-252. (1988)

Isidro José María: On the group of analytic automorphisms of the unit ball of J*-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 165-170. (1988)

Ispány Józsefné: Kulturális foglalkozás a napköziben. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 107-109. (1988)

J

Jakab Éva: A kommerciális csere állami kontrolljának megnyilvánulása az agoranomosok piacrendészeti tevékenységében az i. e. V-IV. századi Athénban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 103-112. (1988)

Jankó Attila: "Now is the winter of our discontent..." : a Magyar Szociológiai Társaság vándorgyűléséről : 1988 április 5-6. In: Aetas, (4) 1. pp. 126-129. (1988)

Janurik Tamás: A szölkup igeképzés morfonológiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 81-94. (1988)

Jung Carl Gustav: A tudatalatti szimbolikája. In: Harmadkor 9. mel. pp. 10-18. (1988)

Jávor Gy. and Pasternak Boris Leonidovič: Traktovka stihotvoreniâ Borisa Pasternaka "raskovannyj golos" v svete učeniâ Platonovskogo Sokrata ov Èrose. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 241-254. (1988)

Jónás Csaba: agapé. In: Harmadkor 9. pp. 44-45. (1988)

Jónás Csaba: A jóravaló égi ismeretek gyűjteménye : az állatok : részletek. In: Gondolat-jel 2. pp. 60-67. (1988)

K

K. Fábián Ilona: A Váradi Regestrum helyneveinek szókezdő g, gy betűi. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 23-27. (1988)

Kallós Gábor: A teológiai antropológia néhány kérdéséről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 67-77. (1988)

Kaltenbach Jenő: A felügyelet fogalma a jogirodalomban és a jogi szabályozásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 113-133. (1988)

Karafiáth Judit: La qèute et la descente aux enfers : voyages simboliques dans l'oeuvre de Louis-Ferdinand Céline. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 33-43. (1988)

Karagulân G. A.: O podsistemah shodimosti proizvol'nov ortonormirovannoj sistemy. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 373-386. (1988)

Karlovitz János: A tankönyvelméleti kutatás kezdeti eredményei. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 334-336. (1988)

Karsai István: Ecofaunistical investigation of sphecoid fauna on a sandy grassland. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 97-106. (1988)

Karácsonyi János: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek jegyzéke 1400-ig : a Történelmi Tár 1908. évi számában megjelent "Pótlások..."-kal kiegészítve. ISBN 963 481 653 3, (1988)

Katona Judit: Rasskaz "čistyj ponedel'nik" i problema krizisa ličnosti v tvorčestve Iv. Bunina. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 87-106. (1988)

Kecskés I.: Trudnosti vengrov v obučenii kategorii vida. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 91-101. (1988)

Kedves Miklós: About the symmetry of the pentagonal basic biopolymer units of the pollen wall. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 157-159. (1988)

Kedves Miklós: Degradation of the sporoderm under natural and in vitro conditions. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 59-69. (1988)

Kedves Miklós: First observations on the higher organized biopolymer structures of the exine of bisaccate gymnosperm pollen grains. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 161-163. (1988)

Kedves Miklós: Paleophytogeography of the angiosperm pollen grains during the Upper Cretaceous and the Tertiary II. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 45-57. (1988)

Kedves Miklós and Szederkényi Tibor: Transmission electron microscopical investigation of xylem remains transporting radioactive elements in the mud of Lake Vadkert. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 71-81. (1988)

Keller Heinz-Dieter: Large deviations of the empirical characteristic function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 207-214. (1988)

Kelly David and Grätzer George A.: Addendum to "The lattice variety D°D". In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. p. 465. (1988)

Kemenes Béla and Pólay Elemér: Die Pandektistik und die Kodifikation des Zivilgesetzbuches der Ungarischen Volksrepublik. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 135-145. (1988)

Kerekes Gábor: Ein bisschen gutgemeinte Illustration zu Tagesfragen - 25 Jahre „Ankunft in Alltag". In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 129-139. (1988)

Kerekes József: Faunistic studies on epigeic spider community on sandy grassland. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 113-117. (1988)

Keveházi Katalin and Monok István: Egy Sleidanus-kötet története : adalék Lőcse művelődéstörénetéhez és a tizenötéves háború eseményeihez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 151-163. (1988)

Kilgore Theodore A.: A note on optimal interpolation with rational functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 113-116. (1988)

Kis-Baranyi Erika: L. Ny. Tolsztoj "Szergij atya" című elbeszélésének elemzése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 42-58. (1988)

Kispéter József: Poralakú élelmiszerek vizsgálata fizikai módszerek alkalmazásával. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 12-29. (1988)

Kiss Attila and Kovács Sándor: Rend a káoszban : utószó. In: Harmadkor 9. mel. pp. 46-51. (1988)

Kiss György: Várkonyi (Hildebrand) Dezső és a pszichológiai közélet. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 203-208. (1988)

Kiss István: Az Alpári-medence algáinak tanulmányozása a környezetvédelem érdekében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 23-45. (1988)

Kiss István: Kísérleteink a botanikai tantárgyak hatékonyságának fokozására. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 31-43. (1988)

Kiss László: A Piroska, a farkas[ok] és a Cobra. In: Gondolat-jel 2. pp. 56-58. (1988)

Kiss László and Szőcs Géza: Kommentár Szőcs Géza kötetéhez. In: Harmadkor 9. pp. 91-95. (1988)

Kiss Lászlóné: A közpénzügyek alkotmányi szabályozásának néhány lehetőségéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 147-159. (1988)

Klein Sándor and Farkas Katalin: Egy könyv ismertetése „ürügyén" a fókuszolásról. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 60-64. (1988)

Klein Sándor and Farkas Katalin: Mit kaptam a pszichológiától? : (hallgatói szemmel a személyközpontú pszichológia-tanulás kísérletről). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 45-53. (1988)

Kloss Boris B.: On minimal autonomous partitions of directed graphs and some applications to automata theory. In: Acta cybernetica, (8) 4. pp. 325-339. (1988)

Kocsondi Andrea: Jelentésváltozások egy mai magyar irodalmi műben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 95-113. (1988)

Kojčić Ksenija and Pujin Vlasta and Bugarski Radojka: Changes of some physico-chemical and saprobiologic characteristics in the lower course of Theiss in the period 1980-1986. In: Tiscia 23. pp. 21-28. (1988)

Komlóssy Ákos: Az egységes alapú középiskolai kísérletben 1984-ben és 1985-ben végzett technikusok munkahelyi beilleszkedése és beválása. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 49-137. (1988)

Koncz János: Egyén, közösség, nyilvánosság. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 139-147. (1988)

Kondász Katalin and Határ Győző: Beteljesületlen szerelem : [Határ Győző: Anibel]. In: Harmadkor 9. pp. 88-90. (1988)

Konkoly Katalin: A szorongás mint az individuális tökéletesség elérhetetlenségének következménye : Csehov "A szekéren" c. novellájának elemzése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 77-85. (1988)

Kordé Zoltán: Le probléme de l'origine des sicules dans l'historiographie roumaine. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 131-149. (1988)

Kormos Sándor: Válság és váltás a művelődési közösségek életében. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 156-171. (1988)

Kormos Sándor: A közművelődés feladata, különös tekintettel a szakemberképzésre. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 95-99. (1988)

Kormányos András: Formirovanie položeniâ melkih remeslennikov i promyslovyh kooperacij v oblasti Čongrad meždu 1945-1953 gg. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 201-202. (1988)

Kormányos András: A kisiparosság és a kisipari termelőszövetkezetek helyzetének alakulása Csongrád megyében 1945-1953 között. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 139-160. (1988)

Koroncz Ágnes: El nacimiento del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 195-199. (1988)

Koroncz Ágnes: A Sandinista Nemzeti Felszabadítási Front születése. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 75-104. (1988)

Kostić Desanka and Maletin Stevan: Arrangement and number of radial channels on the scales of prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch) : from the Dead Theiss - Biserno Ostrvo. In: Tiscia 23. pp. 115-122. (1988)

Koszta László: Adalékok a székesegyházi alsópapság XIII-XIV. századi történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (86). pp. 15-26. (1988)

Kovačević Ilija: A note on Dp spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 331-336. (1988)

Kovács Erzsébet and Fehér László: Felületaktív anyagok hatása a száraztészták szerkezetére. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 111-120. (1988)

Kovács József: Remarques sur quelques phrases d'une traduction : pilote ou guerre d' Antoine de Saint-Exupéry, traduit par Judit Pór. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 241-260. (1988)

Kozmács István: Tudósítás Hunfalvy Pál kézirati hagyatékáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 115-122. (1988)

Kozmáné Soós Edit: La guerre du Rif et mouvement ouvrier européen. In: Tudományos szocializmus, (23). p. 200. (1988)

Kozmáné Soós Edit: A rif háború és az európai munkásmozgalom. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 105-137. (1988)

Krasner Marc: Abstract Galois theory and endotheory II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 231-255. (1988)

Krekics J.: Permissivnye pobuditel'nye vyskazyvaniâ v russkom âzyke. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 103-111. (1988)

Kristó Gyula: Károly Róbert első felesége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (86). pp. 27-30. (1988)

Kristóf János: Commutative GW*-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 145-155. (1988)

Krékits József: Schnittpunkte in der Bedeutung der russischen finitiven Verben : József Krékits. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 63-69. (1988)

Kun Ágota: Vonatozás ; Ólompecsét : [versek]. In: Harmadkor 9. pp. 39-40. (1988)

Kupčenko V.: Poèt i svâŝennik : (k istorii vzaimootnošenij M. Vološina i P. Florenskogo). In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 263-269. (1988)

Kádas Lajos and Kiss Ferenc: Citrusfélék vizsgálata III. : szállítmányok létartalmának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 1. pp. 44-48. (1988)

Károly Sándor: Nyíri Antal nyolcvan éves. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 5-7. (1988)

Károlyi Csaba and Mészöly Miklós: A végtelen pusztulás szelídsége : [Mészöly Miklós: Sutting ezredes tündöklése]. In: Harmadkor 9. pp. 84-87. (1988)

Kása Csaba: "Reakciós az, aki antikommunista" : Mindszenty József politikai tevékenysége : 1945-1946. In: Aetas, (4) 1. pp. 28-50. (1988)

Kéri László: Szocializációs feszültségek és az ifjúság közösségei. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 186-197. (1988)

Köpeczi Béla: A "gyenge és az "erős" gondolkozás : a társadalomalakítás lehetőségei korunkban. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 7-16. (1988)

L

Laczó Katalin: Lenin gondolatai a kultúráról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 87-95. (1988)

Laczó Katalin: Tízéves a közművelődési szakemberképzés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 87-94. (1988)

Laluska Pál: Adalékok a magyar pénzügyi jog általános részének egyes kérdéseihez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 161-167. (1988)

Latzkovits Miklós: Bornemisza Electrájának chorusa : némaszereplők a magyar reneszánsz drámákban. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 3-13. (1988)

Lavotháné Jáger Katalin and Osipova Irina and Lőrincz Zsuzsa: Lőrincz Zsuzsa-Irina Oszipova: „Fortocska". In: Módszertani közlemények, (28) 4. p. 275. (1988)

Lax Éva: Miklós Fogarasi : Parole e cultura giuridica e filosofica : evoluzione terminologica e neologismi nel campo del diritto e della filosofia durante il Settecento. Memorie dell'isituto Veneto di Scienze, lettere ed arti, classe de scienze morali, lettere ed arti, vol. 38, fasc. 4, Venezia, 1983. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 227-234. (1988)

Lendvai É.: Problema èkvivalentnosti russkih i vengerskih poslovic. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 113-123. (1988)

Lengyel Zsolt: A metanyelv jelentőségéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 71-81. (1988)

Lepahin Valerij and Klûeva Nikolaâ: Ikonnoe, ikonopisnoe i iikoničeskoe v tvorčestve Nikolaâ Klûeva. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 185-211. (1988)

Lepahin Valerij and Pasternak Boris Leonidovič: Ikonopis' i živopis', večnost' i vremâ v "roždestvenskoj zvezde" B. Pasternaka. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 255-278. (1988)

Lerchné Egri Zsuzsa: Irodalomóra a 7. osztályban a hatékonyság és tanári szabadság jegyében. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 39-42. (1988)

Lukácsi Margit and Fábián Zsuzsanna: Bibliografia delle opere di Miklós Fogarasi. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 3-26. (1988)

László Ágnes: Az iskolai könyvtár lehetőségeiről. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 102-106. (1988)

Lázár István Dávid: Kísérlet a Római Collegium Hungaricum megalapítására : 1578-1579. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 135-143. (1988)

Lóczy István: A nemzet Vörösmarty műveiben. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 109-131. (1988)

Löffler Tibor: Egy elméleten kívüli elmélet? : az európai társadalomfejlődés és az ázsiai termelési mód. In: Aetas, (4) 2. pp. 124-130. (1988)

Löffler Tibor: A megszüntetett proletariátus : Balogh István : Szubjektum nélküli történelem? : európai alternatívák. In: Aetas, (4) 1. pp. 144-147. (1988)

M

Madácsy Piroska: Francia filozófiai-társadalomelméleti-politikai eszmék interpretálása és befogadása a reformkori magyar folyóiratokban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 141-151. (1988)

Madácsy Piroska and S. Varga Katalin and Juhász István: Hazai Tudósítások-Tudományos Gyűjtemény. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 119-122. (1988)

Magocsa Lászlóné: A közösség-fogalom néhány definiálásának problématörténeti áttekintése : a tanuló és a tanító helye és szerepe a gyermekkollektívák életében. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 141-145. (1988)

Maimeskulov A. and Pasternak Boris Leonidovič: "Vesna" Pasternaka : (deskriprivnyj uroven'). In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 223-240. (1988)

Makarov Nikolai G.: One-dimensional perturbations of singular unitary operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 459-463. (1988)

Maletin Stevan and Kostić Desanka: The growth of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Val.) in the Dead Theiss. In: Tiscia 23. pp. 123-129. (1988)

Maly Karl: Atomabszorpciós spektroszkópia az élelmiszer-analitikában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 4. pp. 194-202. (1988)

Manzonetto Flora: A gyanú szó etimológiájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 123-130. (1988)

Marcsa Sándor: Rol' logiko-semantičeskih oppozicij v semantizacii nekotoryh pristavočnyh glagolov dviženiâ v russkom i vengerskom âzykah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 137-146. (1988)

Martonyi Éva: Une lecture possible de Lamiel. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 15-32. (1988)

Maróti Egon: Harmadik Parthus hadjárat? In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 41-50. (1988)

Matavulj M.: Phosphatase activity of water as a parameter of the river Tisa water monitoring. In: Tiscia 23. pp. 29-36. (1988)

Meduna Alexander and Horváth Gyula: On state grammars. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 237-245. (1988)

Medve Z.: K voprosu âzyka i kul'tury Podkarpatckih rusinov vo vtoroj polovine XIX veka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 125-136. (1988)

Meldrum John David Philip: Group theoretic results in Clifford semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 3-19. (1988)

Merényi Kálmán: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények viktimológiai kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 169-186. (1988)

Michailovits Lehel and Török Miklós and Hevesi Imre: On the error of the absorption coefficients of weakly absorbing thin layers, determined from transmittance measurements. In: Acta physica et chemica, (34) 1-4. pp. 3-16. (1988)

Mikes Mihály: Tisza-Research Conference XVIII (1987). In: Tiscia 23. pp. 133-139. (1988)

Mikola Gy. and Pasternak Boris Leonidovič: Bytie kak govorâŝij o samom sebe âzyk : (analiz stihotvereniâ Borisa Pasternaka "Leto"). In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 331-342. (1988)

Mikola Gyöngyi: A teremtés nyolcadik napja : Nyikolaj Bergyajev alkotásfilozófiájáról. In: Harmadkor 9. pp. 46-56. (1988)

Minkin A. and D. J.: Csak generációs probléma? : részlet A. Minkin cikkéből. In: Gondolat-jel 2. pp. 18-19. (1988)

Mokány Katalin and Mokány Sándor: Homonímia és gyakoriság. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 149-166. (1988)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1987. évi XXXIII. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 1. pp. 2-3. (1988)

Molnár Pál: Dr. Konecsni István emlékezetére : 1919-1988. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 4. pp. 255-256. (1988)

Molnár Pál: Élelmiszerek minőségalakulása 1987-ben a hatósági élelmiszerminőség-ellenőrzés megállapításai alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 2. pp. 66-107. (1988)

Molnár Pál and Máté Mihály: Beszámoló az Élelmiszer-Minőségellenőrzés VII. Tudományos Konferenciájáról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 1. pp. 49-58. (1988)

Molnár Gusztáv: Molnár Gusztáv négy esszéje : A Rajnától az Uralig... : jegyzetek a német ideológiáról ; Vázlat a marxizmusról ; A posztkritikai elméletről ; Tiéd a nyelv és a hatalom. In: Aetas, (4) 1. pp. 95-121. (1988)

Molnár Imre: A posztklasszikus és a jusztiniánuszi korszak felelősségi rendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 187-200. (1988)

Molnár Katalin: Miskin és Aglaja alakja Dosztojevszkij "A félkegyelmű" c . regényében. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 22-30. (1988)

Molnár Orsolya: Az "Ungarns Geschichtsschreiber" c. sorozat. In: Aetas, (4) 1. p. 139. (1988)

Málovics Jánosné: A marxi elidegenedés-elmélet hatása Erich Fromm munkásságára. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 97-103. (1988)

Márok Tamás: FIDElSZ rám? : Országos Felsőoktatási Parlament Veszprémben. In: Gondolat-jel 2. pp. 16-17. (1988)

Mészáros Edit: Újabb erza-mordvin deverbális igeképzők. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 131-147. (1988)

Mészáros Róbert: A mószertani [módszertani!] segédeszköz. In: Gondolat-jel 1. pp. 39-42. (1988)

Móricz Ferenc and Szalay István: Absolute summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 349-371. (1988)

N

Nagy István and Dudás Tibor: Kapilláris gázkromatográfiás módszer biológiai anyagok szeléntartalmának 4,6-dibróm-piazszelenol formában történő meghatározására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 3. pp. 155-162. (1988)

Nagy Elemérné and Nagy Elemér: Számítógéppel támogatott oktatás az élelmiszeripari üzemmérnökképzésben. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 1-11. (1988)

Nagy Erzsébet: A XIV-XV. századi orosz gondolkodás és irodalom emberképe. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 153-161. (1988)

Nagy Ferenc: A szabadságvesztés-büntetés és végrehajtása a lengyel büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 201-213. (1988)

Nagy L. János: Fogalmazások szintakszisának konfrontatív vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 93-100. (1988)

Nagy Pál and Herzfeld Rozália: Solvent effect in the formation of schiff bases. In: Acta physica et chemica, (34) 1-4. pp. 51-64. (1988)

Nagy Tibor: A jövedelemadó szocialista variánsa - összehasonlító jogi megközelítésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 215-226. (1988)

Nagyné Gál Edit: Takarmánypremixek szaharintartalmának meghatározása nagynyomású folyadékkromatográfiával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 3. pp. 163-168. (1988)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Az úttörőcsapat és az egésznapos nevelés. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 84-87. (1988)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Gönczy Pál. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 263-264. (1988)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Új kezdeményezések Debrecenben. In: Módszertani közlemények, (28) 5. p. 340. (1988)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A munkaerkölcs és a munkafegyelem összefüggései az általános iskolai tanulók termelő és közhasznú munkavégzésében. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 277-280. (1988)

Neale Walter C.: A piac az elméletben és a történelemben. In: Aetas, (4) 1. pp. 6-14. (1988)

Nguyen Hung and Siska Elemér and Molnár Pál: Ion szelektív elektródok alkalmazása az élelmiszer-analitikában I. : Gran-transzformáció. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 4. pp. 212-217. (1988)

Nikolov Nino: Előszó. In: Hungaro-Bulgarica, (5a). pp. 3-4. (1988)

Nikolov Nino: Predislovenie. In: Hungaro-Bulgarica, (5a). pp. 5-6. (1988)

Nikolova Veska: A Bolgár Fejedelemség és Kelet-Rumélia egyesülésének 100. évfordulója : [kerekasztal beszélgetés]. In: Hungaro-Bulgarica, (5a). pp. 87-118. (1988)

Németh Gabriella: Nyugat-Pannónia román stílusú épületei : Ilona Valter : Romanische Sakralbauten Westpannoniens. In: Aetas, (4) 2. pp. 149-150. (1988)

Németh Noémi and Farkas Gábor: "Ki fogja éjjel - nappal siratni rútságomat" : három erdélyi pasquillus Mihály vajda (1600) és a Gubernium (1691) korából. In: Aetas, (4) 2. pp. 46-61. (1988)

Németh S. Katalin: Adalék II. Apafi Mihály házasságához. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 197-199. (1988)

Németh T. Enikő: A kötőszók szerepe a megnyilatkozáshatár vizsgálatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 167-182. (1988)

O

Olajos Istvánné and Dávidné Szabó Éva: A differenciált beiskolázás problémái. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 259-262. (1988)

Olajos Terézia: Szádeczky-Kardoss Samu szakirodalmi munkásságának válogatott bibliográfiája. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 5-18. (1988)

Olajos Terézia: A VII. századi görög irodalmi nyelv Theophylaktos Simokattés történeti művének tükrében. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 51-59. (1988)

Oláh János: Az új hagyományok kialakításának szerepe a felszabadulás utáni évek nevelő és oktató munkájában. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 183-187. (1988)

Oláh János: Szakfelügyelettől a szaktanácsadásig. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 113-117. (1988)

Opiâri V. I. and Čepinoga V. G. and Ârema V. O.: A Szovjetunió társadalmi-gazdasági fejlődésének meggyorsítása: szükségszerű és lényegi feladat. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 105-115. (1988)

Orisenko V. G.: Önkormányzat a makarenkói nevelésben és annak alkalmazásai. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 69-72. (1988)

P

Pacsai Imre: A kérdésszerkesztés fejlesztésének lehetőségei a szóbeli kezdő szakaszban. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 306-312. (1988)

Panek Sándor: Panek Sándor novellái : Pernyejáték. In: Harmadkor 9. pp. 14-17. (1988)

Panek Sándor: [Panek Sándor novellái] : Az É-H-G-D-Á-É -átváltozások. In: Harmadkor 9. pp. 18-22. (1988)

Papp Ignác: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 5-6. (1988)

Papp Ignác: A közigazgatás struktúrájáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 227-240. (1988)

Parabućski Stanija: Vegetation of the lower Tisa river. In: Tiscia 23. pp. 13-19. (1988)

Pató : Volt-e szellemi élet Magyarországon? És mi lesz ezután? In: Gondolat-jel 2. pp. 50-51. (1988)

Pató Attila: Csehszlovákiai magyar diákok : pillanatképek. In: Gondolat-jel 1. pp. 2-4. (1988)

Paulovics Péter and Molnár Zsolt and Körmöczi László: New habitat of Slernbergia colchiciflora W. et K. 1803 in Hungary. In: Acta biologica, (34) 1-4. p. 165. (1988)

Peng Fan: A note on local spectra and multicyclic hyponormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 443-446. (1988)

Penke Olga: Réflexions sur l'Histoire: deux hiestoires universelles des Lumieres françaises et leurs interprétations hongroises. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 77-92. (1988)

Pessoa Fernando and Bakucz Marianne: Az idegenség erdejében. In: Harmadkor 9. pp. 78-83. (1988)

Pessoa Fernando and Hajdú Gábor: Rézsútos eső. In: Harmadkor 9. pp. 72-77. (1988)

Pete István: Pete István publikációi. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 243-251. (1988)

Petrovics István: "Új" források a kunok keresztény hitre térítéséről? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (86). pp. 3-7. (1988)

Pikó András: Analógiák igézetében : Gerő András : Az elsöprő kisebbség. In: Aetas, (4) 2. pp. 144-146. (1988)

Pikó András: Egy rendhagyó életrajz : Romsics Ignác : Gróf Bethlen István politikai pályája : 1901-1921. In: Aetas, (4) 1. pp. 140-143. (1988)

Pikó András: "Helyünk Európában" : beszélgetés dr. Fekete Lászlóval az MTA Közép- és Kelet-Európa Kutatóközpontjáról. In: Aetas, (4) 1. pp. 122-125. (1988)

Pleskonics Lászlóné: Élelmiszeranalitikai körvizsgálatok IV. : tartósított termékek C-vitamin tartalmának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 3. pp. 149-154. (1988)

Podkolzin Aleksandr Sergeevič and Ušćumlić Š. M.: An approach to automata schemes synthesis. In: Acta cybernetica, (8) 4. pp. 341-352. (1988)

Pondělíček Bedřich: Principal tolerance trivial commutative semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 29-33. (1988)

Pongrácz Tibor: A történetfilozófia hírnöke : Robin G. Collingwood : A történelem eszméje. In: Aetas, (4) 2. pp. 141-143. (1988)

Popović Ester and Mikes Mihály: Infestation of tailless amphibians of genus Rana by trematodes in the valley of the Tisa river (Yugoslavia). In: Tiscia 23. pp. 77-85. (1988)

Pordány László: Priorities in language teaching. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 101-106. (1988)

Potonyecz Istvánné: Gyermekvédelem úttörőmunkánkban. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 177-178. (1988)

Preiszner Johanna and Karsai István: Carabid fauna of a sandy grassland. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 107-111. (1988)

Pták Vlastimil and Vrbová Pavla: Operators of Toeplitz and Hankel type. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 117-140. (1988)

Pujin Vlasta: Developments in the composition of biocenosis in the lower Tisa river (Yugoslavia), caused by hydrological changes. In: Tiscia 23. pp. 43-49. (1988)

Pujin Vlasta and Ratajac Ružica: Structure and dynamics of zooplankton in the dead Theiss. In: Tiscia 23. pp. 51-59. (1988)

Pukánszky Béla: Két tanítói kézikönyv a múlt század első feléből. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 55-67. (1988)

Pulmannová Sylvia: Free product of ortholattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 47-52. (1988)

Puskás Melinda: 0. E. Mandelstam "1924 január 1." című versének értelmezése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 150-166. (1988)

Pál Ágnes: Bács-Kiskun megye ipari szerkezetének vizsgálata faktoranalízis segítségével. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 63-78. (1988)

Pálfi Gábor: The prolinee test — a method to the demonstration of the tolerance of waterdeficiency and of frost and to the qualification of pollens. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 11-25. (1988)

Pálfi Gábor and Gulyás Sándor and Rajki Sándor: Correlations of the quality of the pollen grains with the temporal sequence of pollen dispersion in the different parts of the inflorescences. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 27-33. (1988)

Pálfy Miklós: Réflexions théoriques en vue d'un projet de dictionnaire bilingue (français-hongrois). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 201-212. (1988)

Pápa Ágoston and Soós Katalin and Domoki János: Etiléntiourea (ETU) vizsgálata sörben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 1. pp. 15-22. (1988)

Pásztor Attiláné: Fakultációs néprajzi program az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 178-182. (1988)

Pénzes Miklósné: Az erkölcsi nevelés helyzete, feladatai iskolánkban. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 7-13. (1988)

Péter M.: O "ložnyh druz'âh perevodčika" v russkom i vengerskom âzykah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 147-155. (1988)

Pólay Elemér: Rechtsvergleichendes in den Institutionen des Gaius. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 241-253. (1988)

R

Radev Stoân: Előszó. In: Hungaro-Bulgarica, (4). pp. 3-6. (1988)

Radev Stoân: Predislovie. In: Hungaro-Bulgarica, (4). pp. 7-10. (1988)

Rojik Imre: Thesis of dissertation for candidate degree : the glycine labelling and its application in the central nervous system. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 185-186. (1988)

Rozgonyiné Molnár Emma: Tanárok XVIII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 192-193. (1988)

Rozgonyiné Molnár Emma: A cselekmény színhelye Elek Artúr novelláiban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 83-91. (1988)

Rubio Amparo Alvarez: La Guerra de los Banqueros : La Guerra de Marruecos 1909. In: Mediterrán tanulmányok, (2). pp. 1-34. (1988)

Rácz Endre: Az üzemi minőség-ellenőrzés helyzete az élelmiszeriparban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 1. pp. 4-8. (1988)

Rácz Endréné and Csonka Andrea: Sárgarépa nitráttartalmának meghatározása különböző analitikai módszerekkel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 4. pp. 203-211. (1988)

Róka Sándor: Gondolatok a tehetségnevelésről-matematikatörténeti háttérrel. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 79-81. (1988)

Rókusfalvy Pál: Várkonyi (Hildebrand) Dezső életműve. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 151-161. (1988)

Róna-Tas András: In der Hauptstadt der Wolgabolgaren. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 61-88. (1988)

S

Salvatore Bono: Solidarité maghrébine à la résistance anticoloniale en Libye : 1911-1912. In: Mediterrán tanulmányok, (2). pp. 35-48. (1988)

Salvi Giampaolo: K. Lichem - E. Mara.- S. Knaller (Hrsg.): Parallela 2 - Aspetti della sintassi dell'italiano contemporaneo. Tübingen, 1986. Narr. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 305-316. (1988)

Schmidt Horst D.: Selektionsprozesse in rezenten menschlichen Bevölkerungen. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 119-131. (1988)

Scholl H. and Krzyczmonik P.: Electrodic processes of 2,2,4,4-tetramethylpentane derivatives of stationary solid electrodes 2. : Voltammetry of 3,3' dibromo - 2,2,4,4 - tetramethylpentane in dmf. In: Acta physica et chemica, (34) 1-4. pp. 83-98. (1988)

Scholl H. and Krzyczmonik P.: Electrodic processes of derivatives of 2,2,4,4-tetramethylpentane on stationary solid electrodes 1. : Cyclic voltammetry of 3-hydrazones of 2,2,4,4 - tetramethylpentane. In: Acta physica et chemica, (34) 1-4. pp. 65-81. (1988)

Schulze Brigitte: Der Wortparallelismus als ein Stilmittel der /nord-/ostjakischen Volksdichtung. (1988)

Schwarz Štefan: Semigroups with a universally minimal left ideal. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 21-28. (1988)

Schönig Claus: Wortecho und Echowort im Tatarischen. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 89-139. (1988)

Sebestyén Róbert and Sudár Emilné and Torma Tibor: Tejek fémtartalmának lángspektrometriás meghatározása közvetlen beporlasztással, detergensek felhasználásával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 2. pp. 108-118. (1988)

Seleznev O. V. and Thalheim Bernhard: On the numbers of shortest keys in relational databases on nonuniform domains. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 267-271. (1988)

Serfőző Zoltán: Les résolutions du IVe et Ve congrès du Parti Communiste de la Roumanie. In: Tudományos szocializmus, (23). p. 203. (1988)

Serfőző Zoltán: A Romániai Kommunista Párt IV. és V. Kongresszusa az elfogadott határozatok tükrében. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 161-185. (1988)

Sharobeem Samy Fanous and Hidvégi Máté and Lásztity Radomir and Salgó András: Kukorica fehérjék vizsgálata IV. : táplálkozástani minőség. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 1. pp. 33-43. (1988)

Sikó Ágnes: Környezetvédelemre nevelés lehetőségei a 6. osztályos földrajz anyagában. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 291-299. (1988)

Sikó Ágnes: A földrajztanítás és a környezetvédelem. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 72-78. (1988)

Simon László: On perturbations of boundary value problems for nonlinear elliptic equations on unbounded domains. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 179-190. (1988)

Simon László: Preparation of glycolytic enzymes bound to solid supports, studies of their properties and their application. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 177-181. (1988)

Singh Raj Kishor and Dharmadhikari N. S.: Compact and Fredholm composite multiplication operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 437-441. (1988)

Smrkovsky Josef: Ezer szó. In: Gondolat-jel 2. pp. 41-43. (1988)

Solymosi Bálint: Lány hegesztőpisztollyal : [hangjáték]. In: Harmadkor 9. pp. 30-38. (1988)

Solymosi Mária: Modal'nye aspekty sravnitel'nyh soûzov v složnopodčinennyh predloženiâh v sovremennom russkom âzyke. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 157-167. (1988)

Somlai Péter: A család szocializációs és individualizációs szerepe. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 92-107. (1988)

Soós Pál: Politikatudomány és művelődéspolitika-elmélet. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 109-116. (1988)

Stoân Radev: Vaszil Levszki születésének 150. s a 1877/78-as orosz-török háború kezdetének 110. évfordulója = 150 godini ot roždeniego na Vasil Levski i 110 godini ot započvanego na rusko-turskata vojna ot 1877/78 godina. In: Hungaro-Bulgarica, (5a). pp. 7-86. (1988)

Sujtó László: Correspondances dans "correspondances". In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 65-76. (1988)

Sz. Galántai Erzsébet: Ludovicus Tubero és kommentárjainak magyar vonatkozású könyvei. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 29-34. (1988)

Szabics Imre: Doublets et mots savants en francais. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 185-199. (1988)

Szabó S. András and Szasin L. Igor: Aktivációs analízis az élelmiszer-analitikában VI. : aktiválás töltött részecskékkel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 4. pp. 229-233. (1988)

Szabó András: Herczeg Ferenc (+1598) - Szikszai Fabricius Balázs tanítványa Sárospatakon. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 145-149. (1988)

Szabó Győző: I nomi professionali al femminile: vent'anni dopo. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 29-52. (1988)

Szabó Győző: Lorenzo Renzi : (con la collaborazione di Giampaolo Salvi) : Nuova introduzione alla filologia romanza : Bologna, 1985. Il Mulino. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 255-263. (1988)

Szabó Győző: Miklós Fogarasi : Storia di parole - Storia della cultura. Napoli, 1976. Liguori. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 217-225. (1988)

Szabó József: A belső nyelvjárásszigetek vizsgálatának elméleti-módszertani kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 183-188. (1988)

Szabó Klára: On the periodical development of American one-act plays. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 163-171. (1988)

Szabó Máté: Társadalmi mozgalom, mint közösség. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 148-155. (1988)

Szabó Pál Csaba: Eurázsia : két módszertani megjegyzés az "Aetas" feudalizmus vitájához. In: Aetas, (4) 2. pp. 137-140. (1988)

Szabó Tibor: La déconstruction et la reconstruction de la totalité : thèses sur la possibilité de l'homme dans le monde moderne. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 119-130. (1988)

Szabóné Türkössy Anikó: Az értékelemzés előkészítő szakasza, témakiválasztás a kritériumrendszerek viszonylatában. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 94-101. (1988)

Szajbély Mihály: Az anyanyelv helye a 18. századi magyar felvilágosodás haszonelvű világszemléletében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 39-56. (1988)

Szalacsek Margit: Az északi osztják i 'egy' számnév határozatlan és határozott névelőszerű szerepéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 189-194. (1988)

Szalamin Edit: K 60-letnemu ûbileû professora Ištvana Pete. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 3-6. (1988)

Szalamin Edit: K voprosu ob obobŝenno-ličnyh i neopredelenno-ličnyh predloženiâh s modal'noj točki zreniâ. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 169-181. (1988)

Szalma Elemér: A Sulymos-tó hínárvegetációjának synökológiai analízise. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 47-61. (1988)

Szalma Natália and Cvetaevoj M.: "Buzina" M. Cvetaevoj. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 169-184. (1988)

Szederkényi Antalné and Gregus István: Néhány gondolat az 5. osztályos geometria tanításáról. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 152-158. (1988)

Szekeres Ágnes: Csehov "A diák" és "A püspök" című elbeszéléseinek összehasonlító elemzése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 86-93. (1988)

Szendrei János: [1986. április 21-22-én ünnepelte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola a közművelődési szakemberképzés szegedi elindításának tízéves évfordulóját] : előszó. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 85-86. (1988)

Szenes Márta: A pszichodráma alkalmazási lehetősége a főiskolai tanárképzésben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 69-73. (1988)

Szikszai Lajosné and Csizmazia Sándor and Csizmazia Sándorné: Csizmazia Sándor-Csizmazia Sándorné: Nyelvtan-Szöveg-Helyesírás : munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. osztálya számára: kézirat gyanánt. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 125-127. (1988)

Szilasi László: Aron J. Gurevics : A középkori népi kultúra. In: Aetas, (4) 1. pp. 136-138. (1988)

Szilágyi Eszter Anna: Szeléna/1 ; Stázi ó ; k. balázs : [versek]. In: Harmadkor 9. pp. 41-43. (1988)

Szilágyi Rita: A költészet szelleme : A. Blok "Carmen" c. versciklusának elemzése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 133-149. (1988)

Szilágyiné Hodosi Zsuzsanna: Szakirodalmi áttekintés a játék és a játékos elemek felhasználásáról az orosz nyelv oktatásában. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 65-68. (1988)

Szolga Sándor: A felelet-interakció mélyebb kommunikációs szintjei. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 195-209. (1988)

Szolnoky Kálmán: Az önnevelés folyamatának metodikai kérdései. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 280-285. (1988)

Sztrugackij Arkadij Natanovič: Tarkovszkíjról és a Stallkerről. In: Gondolat-jel 1. pp. 34-37. (1988)

Szymanski Edward: La doctrine de la guerre sainte et l'islam moderne. In: Mediterrán tanulmányok, (2). pp. 119-134. (1988)

Szyszkowski Ireneusz: The invariance principle for functionals of sums of martingale differences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 157-163. (1988)

Székely G. and Salga A.: K voprosu o kategorii sostoâniâ. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 183-193. (1988)

Szító András and Botos Margit: Macrozoobenthos in the river Tisza and its influents. In: Tiscia 23. pp. 65-75. (1988)

Szörényi László: Epikus témák a pécsi latinnyelvű bukolikában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 31-38. (1988)

Szörényi László: A legjobb magyar tanítvány. In: Gondolat-jel 1. pp. 47-49. (1988)

Szőke Katalin and Platonov Andrej Platonovič: Analiz povesti A. Platonova "Džan". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 57-72. (1988)

Szűcs József M.: Normalcy is a superfluous condition in the definition of G-finiteness. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 141-144. (1988)

Sárközi Andrea: Csehov és a humanista egyetemesség problémája : "A 6-os számú kórterem" c. novella elemzése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 59-76. (1988)

T

T. Kiss Tamás: A tömegkommunikáció helye és szerepe Klebelsberg Kúnó kultúrpolitikájában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 79-85. (1988)

Takács Gábor: Kis mennyiségek mérése. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 98-101. (1988)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Az időpont meghatározásának, az időtartam kiszámításának tanítása. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 221-230. (1988)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Gondolkodást irányító kérdések a matematika feladatokat tartalmazó munkalapokon. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 42-45. (1988)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Negatív számok, törtszámok az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 312-316. (1988)

Takács Gábor and Takács Gáborné: A valószínűségi gondolkodásmód fejlesztése az alapfokú matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 170-176. (1988)

Tallósi Béla and Sekulić R.: The Carabidae (Coleoptera) fauna on the sodic soils of the Tisa Valley (Yugoslavia). In: Tiscia 23. pp. 87-95. (1988)

Tardy Lajos: Heinrich Brenner über die "Dagestanischen Tataren" und ihren Nachbarn : 1723. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 141-208. (1988)

Tateoka Jun: On some inequalities for Walsh-Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 387-392. (1988)

Tatár B.: K voprosu o frazeologičeski svâzannom značenii slova. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 195-206. (1988)

Tegyey Imre: A knóssosi lineáris B raktártáblák kérdéséhez. In: Studia in honorem Samuelis Szádeczky-Kardoss septuagenarii, (7). pp. 61-68. (1988)

Tegyi E. and Pasternak Boris Leonidovič: "Pis'ma iz Tula" B. Pasternaka : hudožestvennaâ proza i filosofiâ tvorčestva. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 297-318. (1988)

Telek János: "Feudalizmus" vagy "ázsiai termelési mód" : megjegyzések a középkori japán fejlődés értelmezéséhez. In: Aetas, (4) 1. pp. 131-135. (1988)

Telek János: Kategóriák bűvöletében : válasz Berend Nórának és Löffler Tibornak. In: Aetas, (4) 2. pp. 131-136. (1988)

Terhes Edit: Dosztojevszkij "A szelíd teremtés" c. kisregényének értelmezése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 31-41. (1988)

Thakare Nimbakrishna K. and Manjarekar C. S. and Maeda Shûichirô: Abstract spectral theory : II. Minimal characters and minimal spectrums of multiplicative lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 1-2. pp. 53-67. (1988)

Tirts Tamás: A kisebbségvédelem kérdései Középkelet-Európában : 1920-1930. In: Aetas, (4) 2. pp. 18-45. (1988)

Toldi József: The interactions of evoked potential in the polysensory cortex of cat and rat. In: Acta biologica, (34) 1-4. p. 183. (1988)

Toot L.: Zametki o funkcionirovanii vidov v imperative. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 207-218. (1988)

Torma József: Ètimologiâ odnogo brodâčego slova vengerskogo prishoždeniâ v baškirskom âzyke. In: Tatarische etymologische Studien II., (30). pp. 231-283. (1988)

Toynbee Arnold: A történelem alakzatai. In: Harmadkor 9. mel. pp. 3-9. (1988)

Tuza Tibor: Az iskolapszichológus szerepe a módszertani kultúra fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 133-140. (1988)

Tóth Istvánné: Nyelvtani ismeretek szerzésének útjai az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 159-166. (1988)

Tóth Máté András: Vállalás. In: Gondolat-jel 2. pp. 2-3. (1988)

Tóth Szergej: Mi a foglalkozása?-oroszul. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 26-33. (1988)

Tóth Sándor László: Megjegyzések a "Szulejmáni ajánlathoz" : (a török Porta magyarországi politikája, 1526-1529). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (86). pp. 31-39. (1988)

Tóth Sándor László: The "price revolution" in the Ottoman Empire at the end of the sixteenth century. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (87). pp. 35-48. (1988)

Tóth Árpád: A hatósági árszabályozás és az árdrágító visszaélések problémái az első világháború idején Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 255-274. (1988)

Tóthné Héjjas Irén: Feladataink a pályaválasztási tevékenység során az óvodáskortól a kamaszkorig. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 319-322. (1988)

Török Attila and Varró Györgyné: Számítógéppel vezérelt aminosavanalizátor elválasztási paramétereinek optimalizálása. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 30-39. (1988)

U

Ungvári Jánosné: Intenzív-variációs eljárás a biológia oktatásában. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 110-112. (1988)

V

Vajda Zoltán: Hunyadi : Legenda és valóság : Joseph Held : Hunyadi : legend and reality. In: Aetas, (4) 2. pp. 147-148. (1988)

Varga Etelka and Virágh István: Zavaró ionok hatásának kiküszöbölése Balaton-víz Sr-90 tartalmának meghatározásánál. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 4. pp. 225-228. (1988)

Varga Sándorné: Tanulói vélemények a tanulásirányítás módszereiről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 75-84. (1988)

Varga Zs. and Klûeva Nikolaâ: V poiskah "mužickogo spasa" : (analiz stihotvoreniâ N. Klûeva "Vot i â - suslon ovsânyj..."). In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 213-225. (1988)

Vasil'čenko S. M.: Semantičeskaâ struktura i derivacionnye svâzi suŝestvitel'nyh v sostave leksiko-semantičeskoj gruppy s klûčevym slovom sumka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (20). pp. 229-241. (1988)

Vass László: Szófaji frekvenciák és kulcsszók Nagy László lírájában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 107-114. (1988)

Vastagh Pál: A fegyveres erők a szocialista orientációjú országok politikai rendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (38) 1-21. pp. 275-287. (1988)

Veczkó József: A gyermek és környezet Várkonyi (Hildebrand) Dezső neveléslélektani műveiben. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 171-178. (1988)

Velcsov Mártonné: Nyelvemlékeink nám szavának eredete. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 211-217. (1988)

Veres Mária: A hasonmások szerepe A. Blok költészetében. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 113-132. (1988)

Veres Sándor: The asymptotic log likelihood function for a class of stationary processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 447-457. (1988)

Veszprémi László: Várkonyi és "A cselekvés iskolája". In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 195-201. (1988)

Veszprémi László and Horváth Márton: Egy néptanító-miniszter életútjáról-[beszélgetés Horváth Márton neveléstörténésszel] II. rész. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 54-59. (1988)

Vida Zsuzsa: A dialógus problémája Paszternak költészetében. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 167-186. (1988)

Vidáné Poroszlay Borbála and Simonffy Zoltán: Arzén-meghatározás állati eredetű élelmiszerekben spektrofotometriás módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 3. pp. 141-148. (1988)

Vig István: Alberto A. Sobrero - Maria Teresa Romanello: L'italiano come si parla in Salento. Lecce, 1981. Edizioni Milella. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 283-289. (1988)

Vig István: Appunti sulla trascrizione dei nomi propri russi nel linguaggio della stampa italiana. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 67-113. (1988)

Vig István: Manlio Cortelazzo - Paolo Zolli: Dizionario etimologico della lingua. italiana. I-IV—, Bologna, 1979 - Zanichelli. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 279-281. (1988)

Vig István: Nora Galli de' Paratesi: Lingua toscana in bocce, ambrosiana. Tendenze verso l'italiano standard: un'inchiesta sociolinguistica. Bologna, 1984. Il Mulino. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 291-304. (1988)

Vig István: Zsuzsanna Fábián : Filo da torcere. Olasz frazeológiai gyakorlatok. (Esercitazioni di fraseologia italiana) Budapest, 1987. Tankönyvkiadó. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (12). pp. 323-327. (1988)

Virág József: Az élelmiszeripari marketingtevékenység makroszintű feladatai a belföldi piacon. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 72-82. (1988)

Virág József: Egyes csomagolóanyagok helyettesíthetőségének és gazdaságos felhasználásának. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 62-71. (1988)

Virág József and Rózsahegyi Istvánné: Emberi tényezők a termelésben. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 102-110. (1988)

Vukitsevits Éva: Leonyid Andrejev "Júdás" című novellájának elemzése. In: Orosz Irodalmi Diákköri Dolgozatok, (3). pp. 94-112. (1988)

Vágvölgyi Sándor: TAPSOFT '87 Proceedings of the International Joint Conference on Theory and Practice of Software Development Pisa, Italy, March 1987. : [könyvismertetés]. In: Acta cybernetica, (8) 3. pp. 313-314. (1988)

Vámos Károlyné: Különböző eljárások összehasonlító vizsgálata izomfehérje tartalom meghatározásáoa. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 48-61. (1988)

Várhelyi Gézáné: A vállalati tervezés - különösen az értékesítés tervezés néhány kérdése. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 83-93. (1988)

Várkonyi Dezső: Az emberi viselkedések és cselekvések rendellenességei a normalitás körében : parataxisok. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 5-149. (1988)

Vértesi Péter: On the integral of fundamental polynomials of Lagrange interpolation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 393-398. (1988)

W

Wang Guan: A kínai történetírás tradíciója és a mai Kína történetírása elméleti problémái. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 1-16. (1988)

Wells Charles: Wreath product decomposition of categories I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 307-319. (1988)

Wells Charles: Wreath product decomposition of categories II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (52) 3-4. pp. 321-324. (1988)

Witrowa Dorota and Witrowa Dorota: The influence of drying process on carrot and celery rehidration. In: Tudományos közlemények, (15). pp. 135-145. (1988)

Wundrak Richard and Philipp Peter and Stepanek Franz: Nordeuropa - Nordafrika : Bedeutung und aktuelle Entwicklungstendenzen der gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen. In: Mediterrán tanulmányok, (2). pp. 79-100. (1988)

Z

Zavarzin Andrej and Bulgakov Mihail Afanas'evič: Obraz leviâ matveâ v romane M. Bulgakova "Master i Margarita". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (19). pp. 73-86. (1988)

Zemplényi Veronika: Anaforikus névmások a magyar és a finn mondatokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 219-229. (1988)

Zentai Károly: Emlékezés Várkonyi professzorra. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (30). pp. 187-193. (1988)

Zentai Mária: "Érzékeny dalok" vagy "poétai román?" : Csokonai Lilla-ciklusának kötetkompozíciója. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 91-108. (1988)

Zsiga Attila: Szeged beépítettségének városklimatológiai vonatkozásai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 79-97. (1988)

Zsoldos Ferenc and Haunold Ernst: Postcffcct of sulfate stress at varying nitrogen supply on the K+ uptake and growth of cucumber seedlings. In: Acta biologica, (34) 1-4. pp. 155-156. (1988)

Zsolnai József and Zsolnai László: Mivel lehet baj és mi tudománytalan? In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 188-191. (1988)

Zétényi Imréné: Meditáció az egyes érdemjegyről. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 17-19. (1988)

Á

Ágh Attila: Az "átmeneti" társadalom a nyolcvanas évek végén. In: Egyén - közösség : gyűjtemény a TIT Szegedi XVII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (17). pp. 17-35. (1988)

Ágoston György: Középiskolai fejlesztés : koncepciók - kísérletek. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 5-251. (1988)

Ágoston György and Drien Károly: A kísérleti 5 évfolyamú, iskolarendszerű technikusképzés előzményei és tapasztalatai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 5-29. (1988)

Ágoston György and Drien Károly: - : A kísérleti 5 évfolyamú, iskolarendszerű technikusképzés harmadik évének tapasztalatai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 31-48. (1988)

Árva Edit and Czabay Ilona: Főiskolás hallgatók világképének jellemzői. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 3-12. (1988)

Ö

Örsi Ferenc and Székely Mária: Keményítő meghatározása "CONTIFLO" automatikus elemzővel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (34) 4. pp. 218-224. (1988)

Ötvös Péter: Illésházy István följegyzései : Acta bellica Anno 1604 et 1605. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (25). pp. 161-167. (1988)

Ú

Újfalusi Németh Jenő: Le problème des asyimétries structurales dans l'Univers d'Horace de Pierre Corneille. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (13). pp. 45-63. (1988)

Š

Šelest Dmitrij Sergeevič: Povyšenie roli trudovyh kollektivov v uglublenii socialističeskogo samoupravleniâ naroda. In: Tudományos szocializmus, (23). pp. 17-29. (1988)

Šelest Dmitrij Sergeevič: A munkáskollektívák szerepének növelése a szocialista népi önkormányzat elmélyítésében. In: Tudományos szocializmus, (23). p. 189. (1988)

Ž

Žuravëva Nelli Alexandrovna and Steinerné Molnár Judit: A „természetes nyelvi anyag" felhasználása az orosz nyelv oktatásában. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 247-249. (1988)

This list was generated on 2023. december 11. 12:25:37 CET.