Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Á | É | Ö | Ł | Š | Ž
Number of items: 782.

A

A. Sajti, Enikő: A magyar-horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca : (1941-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (81). pp. 3-18. (1985)

Abonyiné Palotás, Jolán: Formirovanie količestvennyh i kačestvennyh pokazatelej stroimyh kvartir v zavisimosti ot roli dannogo naselennogo punkta v seti poselenij. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 25-34. (1985)

Abonyiné Palotás, Jolán and Moholi, Károly: Táplálkozási struktúránk felszabadulás utáni változása különös tekintettel a tej- és tejtermékfogyasztás időbeni és területi alakulására. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 55-67. (1985)

Abou-Kais, A. and Abou-Kais, N. N.: Formation of Lewis acid sites in NaNH4 Y zeolites by γ irradation. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 109-117. (1985)

Abrudbányay, János: A napközis tanulmányi munka tartalma, korszerűsítésnek didaktikai és metodikai lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 209-217. (1985)

Aghdam, Ahad Mehdizadeh: On the strong nilstufe of rank two torsion free groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 53-61. (1985)

Aknai, Tamás: [Aknai Tamás írása]. In: Gondolat-jel 1. pp. 13-17. (1985)

Alapi, Zita: Egy expresszív vélemény a szekularizáció témaköréből : H. Cox könyve alapján. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 29-33. (1985)

Alimov, Shavkat Arifdzhanovich and Joó, István: On the convergence of eigenfunction expansions in Hs-norm. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 5-12. (1985)

Andor, I. A. and Andorné Dreveni, Irén and Berkesi, O.: Voprosy svâzy struktury i kolebatel'nyh spektrov karboksilatov metallov 1. : Obzor obŝih položenij. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 771-783. (1985)

Andrássy, Adél: A termőföld minősége, a ráfordítások és a hatékonyság összefüggéseinek egyes kérdései a magyar mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 3-18. (1985)

Antalffy, György: Cours sur l'État Socialiste. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 5. pp. 1-92. (1985)

Antalffy, György and Tamás, András: The state and law-making. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 9-39. (1985)

Aradi, László: Kisérleti [!kísérleti] egerek oltását megkönnyitő [!megkönnyítő] készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 23. (1985)

Aranyi, László: a költemény ; iszony és mélység ; pszichopátia-szutra : [versek]. In: Harmadkor 4. pp. 7-9. (1985)

Arató, Mátyás: Parameter estimation and Kalman filtering in noisy background. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 13-23. (1985)

Ashton, A. G. and Barri, S. A. I. and Dwyer, J.: The synthesis and properties of theta-1, the first unidimensional medium pore high silica zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 25-34. (1985)

Avasi, Béla: A tonális válasz kialakulása az európai többszólamú műzenében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 139-146. (1985)

B

B. Fejes, Katalin: A szerkesztettségi mutató környezetstruktúrája a lineáris korrelációs együtthatók tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 37-49. (1985)

B. Fejes, Katalin and Subosits, István: Subosits István: Beszédakusztika. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 136-137. (1985)

Bagdi, Sándor and Molnár, Béla: Molnár Béla: A föld és az élet. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 201-202. (1985)

Bagossy, László: Kisfilm ; Az ismeretlen feltérképezése : [versek]. In: Harmadkor 3. p. 33. (1985)

Bajory, Pál: Beweisaufnahme in römischen Recht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 41-56. (1985)

Bajory, Pál: A másodfokú bíróság határozatai a polgári eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 1. pp. 1-34. (1985)

Bakacsiné Gulyás, Mária and Dombi, Alice: Főiskolai hallgatók életvitele a szabadidős tevékenység elemzése alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 3-11. (1985)

Balog, Iván: Rablánc, mint küldökzsinor [köldökzsinór!]. In: Gondolat-jel 2. pp. 2-4. (1985)

Balog, József: December ; A vendégszöveg : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 13-16. (1985)

Balog, József: Jövő és irodalom : empiria. In: Gondolat-jel 1. pp. 11-13. (1985)

Balog, József: más asztaloknál ülsz már 1. ; más asztaloknál ülsz már 3. : [versek]. In: Harmadkor 4. pp. 51-54. (1985)

Balog, József and Domonkos, István: Kővé vált felvonulás : [Domonkos István: Via Itália]. In: Harmadkor 4. pp. 102-103. (1985)

Balog, József and Faludi, György: "A márvány én vagyok " : Faludi György költészetéről. In: Harmadkor 2. pp. 100-104. (1985)

Balog, József and Takács, József: Beszélgetés Zalán Tiborral. In: Harmadkor 2. pp. 2-12. (1985)

Balogh, Károly and Kozur, Heinz: The Silurian and Devonian in the surroundings of Nekézseny (southernmost Uppony Mts, Northern Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 193-205. (1985)

Balogh, Tibor: Az evolució [!evolúció] folyamatának Piaget-i értelmezéséről. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 35-41. (1985)

Balogh, Tibor: Értékelsajátításról és az értékrend strukturálódásáról : (tézisek). In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 117-124. (1985)

Baloghné Zsoldos, Julianna: A helyesírás megalapozásáról. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 98-102. (1985)

Balázs, József: Anfänge der Kriminalstatistik in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 57-69. (1985)

Balázs, Mihály: Készség a toleranciára : beszélgetés Balázs Mihállyal, a bölcsészkari pártszervezet uj [új!] titkárával. In: Gondolat-jel 1. pp. 3-6. (1985)

Baranyai, Zsolt: A novella mint a véletlen és a világtörvényszerűség sorspillanata : a fiatal Lukács György novellaelmélete. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 95-101. (1985)

Bartholy, Judit and Gulyás, O.: Expansion of meteorological fields by macrosynoptic average fields. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 11-23. (1985)

Baróti, Tibor: A "befejezetlen" "töredékes" orosz romatikus elbeszélés értelmezésének kérdéséhez. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 244-257. (1985)

Barótiné Gaál, Márta and Hoffman, Ernst Theodor Amadeus: A romantikus elbeszélés epikai és nem epikai struktúrái : egy Hoffman-mű elemzése alapján. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 151-161. (1985)

Becker, K. and Fabianska, K.: Fluorine modification of zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 63-70. (1985)

Bellavics, István and Hanak, Péter: Circulus vitiosus - avagy magára találhat-e szellem a Duna-tájon? : [Hanak Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa]. In: Harmadkor 4. pp. 111-116. (1985)

Beltrame, P. and Carniti, P. and Forni, L. and Zuretti, G.: Toulene and xylene disproportination over HZSM-5 crystals of different size. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 349-357. (1985)

Ben Taarit, Younès: Hydroconversion of carbon monoxide in zeolitic media : A genuine Fischer-Tropsch reaction? In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 619-637. (1985)

Bene, Kálmán: Szabadon választott Radnóti-vers elemzése. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 325-329. (1985)

Benedek, Ferenc: Ursprung und Funktion der actio Publiciana. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 71-91. (1985)

Benedict, Mihály and Gyémánt, Iván Károly: On the interaction of an ultrashort light pulse with a thin resonant medium 2. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 695-698. (1985)

Benke, József: A marxizmus-leninizmus megjelenése és terjedése az arab világban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 325-335. (1985)

Bercovici, Hari: Factoring compact operator-valued functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 25-36. (1985)

Bereczki, Sándor: Emlékülés a felsőfokú tanító- és óvónőképzés 25 éves évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 60-61. (1985)

Bereczki, Sándor: Lukács György közoktatáspolitikai, pedagógiai tevékenysége. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 131-134. (1985)

Bereczki, Sándor and Imre, Sándor: Imre Sándor gondolatai a tanárokról és a tanárképzésről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 13-21. (1985)

Bereczki, Sándor and Kozma, Tamás: Kozma Tamás: Az oktatás fejlesztése, esélyek és korlátok. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 206-208. (1985)

Bereczki, Sándor and Kósáné Ormai, Vera and Ritoók, Pálné and Porkolábné Balogh, Katalin: Kósáné Ormai Vera-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 339-341. (1985)

Bereczki, Sándor and Nagy, József: Nagy József szerk.: A megtanítás stratégiája. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 281-282. (1985)

Bereczki, Sándor and Nagy, Júlia: Nagy Júlia: A makói tanyai iskolák története. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 204-206. (1985)

Bereczki, Sándor and Péter, Ágnes: Péter Ágnes: Neurológia. Neuropszichológia. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 142-143. (1985)

Berkes, Miklós and Barta, Gábor and Hegyi, Klára and Kertész, István: Barta Gábor-Hegyi Klára-Kertész István: Emberek és századok. In: Módszertani közlemények, (25) 2. p. 140. (1985)

Bernáth, Árpád and Böll, Heinrich: Heinrich Böll: Haus ohne Hüter (Magukra maradtak) c. regényének elemzése. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 162-189. (1985)

Berényi, Viktor and Gál, Balázs: Erdélynek változása : 1931-1940 : kissebbségi társadalompolitika Venczel József értelmezésében. In: Harmadkor 3. pp. 5-26. (1985)

Besenyi, Sándor: Társadalmi létezés és művelődés. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 77-96. (1985)

Besenyi, Sándor: A termelőmunka történeti formáiról. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 43-51. (1985)

Bielanski, Adam and Małecka, A.: Catalytic cymene cracking on H-ZSM-5 type zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 389-396. (1985)

Bihari, Mihály: Politikai értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 133-194. (1985)

Blaho, Peter: Formen und Methoden der Rechtserziehung im archaischen Rom bis zum Zeitalter der drei fundatores. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 93-101. (1985)

Blasszauer, Béla: Szükség van-e orvosi etikára? In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 167-172. (1985)

Bloom, Stephen L.: Frontiers of one-letter languages. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 1-18. (1985)

Bodnár, István: A szocialista fejlődés dialektikájának sajátosságairól. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 53-57. (1985)

Bodolay, Gyula: Az iskolavezetés ellenőrző tevékenységének tervszerűsége. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 2-9. (1985)

Bognár, Imréné: Szaktárgyi vetélkedő matematikából. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 320-321. (1985)

Bokor, Istvánné: Móra-órák a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 103-110. (1985)

Bollobás, Enikő: From traditional prosody to grammetrics. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 7-35. (1985)

Borbás, Zoltánné: Úttörőmozaik napközis életünkből. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 128-130. (1985)

Both, Ödön: Die wichtigeren sozialen, politischen und verfassungsrechtlichen Ansichten des jungen Bertalan Szemere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 103-139. (1985)

Bošáček, V. and Jelínková, J. and Isakov, Â. I. and Isakova, T. A. and Minahev, Khabib Minachevič: Catalytic properties of stabilized zeolites Y in the reactions of dimethyl ether and of the toluene disproportinaion. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 309-318. (1985)

Bratinka, József: „Zászlód alól kitöltem?" : (egy Balassi-hely értelmezéséhez). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 171-175. (1985)

Bratinka, József and Szigeti, Ferenc: Szeged város törvényszéki jegyzőkönyveiből : 1721-23. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 51-61. (1985)

Braun, Ildikó and Szabó, A. Ferenc: Népesedési folyamatok és népesedéspolitika Magyarországon az elmult [!elmúlt] négy évtizedben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 241-250. (1985)

Bremer, Heinrich and Wendlandt, Klaus-Peter and Vogt, F. and Becker, K. and Weber, M.: Racking of hydrocarbons on zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 369-388. (1985)

Brito Figueroa, Federico: La emancipación nacional y la guerra de clases y castas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 49-68. (1985)

Brukner Sándorné Wein, Alice and Góczán, Ferenc and Ikrényi, Károly and Szűcs, I. and Vető, István: Study of organic matter on some Cenozoic samples from the DSDP Walwis Ridge Leg 75 Holes, with emphasis on its origin and petroleum potential. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 175-183. (1985)

Brósz, Róbert: Die Rolle der Gewohnheit (des Gewohnheitsrechtes) im Laufe der Entfaltung und Entwickelung der longi temporis praescriptio(nes). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 141-165. (1985)

Bujalos, István: A polgári társadalom és a politikai állam viszonya Marxnál. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 337-348. (1985)

Buk, Pál: Determinációs struktúrák és irányok a társadalom és a természet viszonyában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 59-71. (1985)

Burattini, E. and Marra, G. and Sforza, Antonio: Network design problem : structure of solutions and dominance relations. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 225-233. (1985)

Butzer, Paul Leo and Schulz, Dietmar: An extension of the Lindeberg-Trotter operator-theoretic approach to limit theorems for dependent random variables : I. General convergence theorems; approximation theorems with o-rates. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 37-54. (1985)

Bányai, János and Szentkuthy, Miklós: A Brevárium-novellák műfaja : Szentkuty. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 234-243. (1985)

Bárdi, Nándor and Bellavics, István: Történelem spanyolcsizmában. In: Aetas, (1) 1. pp. 54-71. (1985)

Bárány, Ferenc: A munkahelyi demokrácia és az egyszemélyi felelős vezetés az egészségügyi intézményekben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 319-324. (1985)

Bárány, Ilona: Ökologische Untersuchung der Karstdolinen unter besonderer Berücksichtigung des Mikroklimas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 109-130. (1985)

Bárányné Szabadkai, Éva: A JATE politikai gazdaságtan oktatóinak szakirodalmi munkássága (1952-1984). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 59-75. (1985)

Békefi, Irén and Sikó, Ágnes: A szaktantárgyi olvasás helyzete és feladatai. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 170-173. (1985)

Békési, Imre: Az aktuális tagolódás és a tartalmi-logikai kapcsolódás. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 27-35. (1985)

Békési, Imre: Die konfrontative Untersuchung eines Typus der Textkonstruktion. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 3-13. (1985)

Békési, István: Video pult. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 41. (1985)

Békési, István and Tiszaközi, Attila: Kongresszusi időjelző ora [!óra]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 42. (1985)

Büky, László: Borág. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 63-71. (1985)

C

Catalano, Pierangelo: Diritto romano attuale, sistemi giuridici e diritto latinoamericano. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 167-188. (1985)

Cecchini, Carlo and Petz, Dénes: Norm convergence of generalized martingales in Lp-spaces over von Neumann algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 55-63. (1985)

Charolles, Michael: Heuristic proceedings in the semantics of narrative texts. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 37-55. (1985)

Choudhary, V. R. and Nayak, V. S.: Titration of active acid sites on H-ZSM-5 by selective poisoningwith pyridine. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 167-172. (1985)

Ciesielski, Zbigniew: Approximation by polynomials and extension of Parseval's identity for Legendre polynomials to the Lp case. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 65-70. (1985)

Collins, D. J. and Openstone, E. D. and Davis, B. H.: Aromatic selectivities for LaY zeolite catalysed disproportination reactions. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 319-327. (1985)

Corrádi, Keresztély and Hermann, Péter Z.: On the product of certain permutable subgroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 71-74. (1985)

Cs. Gyimesi, Éva and Kolozsvári Papp, László: Lét-megértés-irodalom : Ontológiai-hermeneutikai összefüggésrendszer Kolozsvári Papp László Az alkoholista halála című regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 277-289. (1985)

Csanaky, András: A fiatal bányászok életútjának és pályaválasztásának néhány összefüggése. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 251-255. (1985)

Csanda, Erzsébet: A társadalompolitikai célok megvalósulásának esélyei Csongrád megye egészségügyében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 257-264. (1985)

Csapó, Benő: A kombinatív képesség fejlődését befolyásoló tényezők. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 3-20. (1985)

Csapó, Benő and Varsányi, Zoltán: A rajzkészség fejlesztésének vizsgálata középiskolai tanulóknál. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 1-103. (1985)

Cseh, Béla: A nevelői beállítódás vizsgálata veszélyeztetett tanulók esetében. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 217-226. (1985)

Cselényi, Béla: [Versek]. In: Harmadkor 4. pp. 1-6. (1985)

Cserné Adermann, Gizella: Lehetőségek és problémák a pedagógusok értékelésében. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 10-15. (1985)

Cservék, Emil and Gubán, Pál: Cserearányromlás - kontra tartós gazdasági egyensúly. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 183-189. (1985)

Csetri, Lajos: Berzsenyi irodalomszemlélete 1817-ig. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 9-24. (1985)

Csilics, József and Szűcsné Horváth, Anna: Az agyag, az agyagműveltség kezdete. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 318-319. (1985)

Csilics, József and Szűcsné Horváth, Anna: Fonás-szövés, textília rövid történeti áttekintése. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 127-128. (1985)

Csirikné Czachesz, Erzsébet: A logikai műveletek és a kognitív fejlődés kapcsolata napjaink néhány fejlődéslélektani [fejlődés-lélektani] kutatásában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 21-33. (1985)

Csizmazia, György: A szegedi temetőkertek madártani vizsgálata : (I. rész). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 23-40. (1985)

Csuhai, István: Enciklopédia - nyolcvankét oldalon. In: Harmadkor 3. pp. 36-52. (1985)

Csuhai, István: regényavatás : „work ~ in progress". In: Harmadkor 4. pp. 10-13. (1985)

Csuhai, István: A történet fontossága. In: Gondolat-jel 1. pp. 25-26. (1985)

Csuhai, István and Czigány, Lóránt: Czigány Lóránt: The Oxford History of Hungarian Literature. In: Harmadkor 4. pp. 104-110. (1985)

Csuhai, István and Kalapáti, Ferenc: "... csak úgy tesz mintha még nem léteznék ..." : Kalapáti Ferenc: Óriásfelirat. In: Harmadkor 3. pp. 109-112. (1985)

Csuhai, István and Márton, László: Márton László: Nagy-budapesti Rém-üldözés. In: Harmadkor 2. pp. 108-111. (1985)

Cszhai, István: "Réges-rég nem azért idéztük, ha idéztük, hogy nevessünk, hanem az ellenálló, titkos hatalma miatt". In: Harmadkor 2. pp. 80-98. (1985)

Csákány, Béla: Completeness in coalgebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 75-84. (1985)

Császár, József: Study of 5-No2-2-furaldehyde derivatives 4. : Schiff bases with pyridines and nitroanilines. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 723-727. (1985)

Császár, József and Bizony, N. M.: Spectroscopic study of secondary amines and their copper(II) complexes. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 729-734. (1985)

Császár, József and Morvay, József and Herczeg, O.: Study of 5-No2-2-furaldehyde derivatives 2. : Preparation, spectra and antibacterial activities of schiff bases with sulphonamides. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 717-722. (1985)

Csáti, Sándor: Fenolvörös-meghatározás emberi gyomornedvben. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 5. (1985)

Csáti, Sándor: Szérum pszeudo-kolinészteráz (p-CHE) aktivitás kvantitativ [!kvantitatív] meghatározása saját készitésü [!készítésű] (nem gyári) reagensekkel. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 31. (1985)

Cséka, Ervin: Bases de politique juridique et principes de classement des recours de droit pénal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 189-201. (1985)

Cséka, Ervin: A jogorvoslatok helye a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 2. pp. 1-14. (1985)

Csörgő, Miklós and Révész, Pál: On the stability of the local time of a symmetric random walk. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 85-96. (1985)

Csörgő, Sándor: Rates of uniform convergence for the empirical characteristic function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 97-102. (1985)

Csúri, Károly and Hernádi, Gyula: Vázlat az elbeszélés irodalmi magyarázatához : Hernádi Gyula: Deszkakolostor. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 88-133. (1985)

Czibula, Ferenc: A Bethlen Gábor Kör újjászületése. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 275-280. (1985)

Czégény, József: Széljegyzet. In: Gondolat-jel 1. pp. 10-11. (1985)

D

Da Silva, José-Gentil: A propos de la formation du Brésil : les femmes en étaient aussi. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 9-25. (1985)

Daboussi, Hedi and Delange, Hubert: On a class of multiplicative functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 143-149. (1985)

Darvasi, László: "Aki önmaga körüli útra készül". In: Harmadkor 2. pp. 105-107. (1985)

Darvasi, László: Butik ; Territoriális járvány két hímnemű személyre. In: Harmadkor 3. pp. 34-35. (1985)

Darvasi, László: magánkiadás ; be akartam olvasztani ... ; Kicsontozó : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 17-19. (1985)

Datka, J. and Tuznik, E.: The strength of oh groups in NaHZSM-5 zeolites studied by ir spectroscopy. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 173-179. (1985)

Dem'ânova, Elena Mihajlovna: Lingvostranovedčeskij aspekt v prepodavanii russkogo âzyka kak inostrannogo. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 15-20. (1985)

Deme, László and Váci, Mihály: Tartalom és forma : három Váci-vers egybevetése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 73-86. (1985)

Deákné Farkas, Éva and Hilbert, Margit and Ketskeméty, István and Gáti, László: Fluorescence properties of bichromophoric lser dyes. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 711-715. (1985)

Dimitrescu, Radu: Early Caledonian event in the Pre-Alpine metamorphic sequences of the Romanian Carpathians. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 59-70. (1985)

Dimov, P. T.: Povyšenie èffektivnosti professional'no-pedagogičeskoj podgotovki studentov-rusistov v Plovdivskom universitete. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 169-177. (1985)

Ditzian, Zeev: Rate of approximation of linear processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 103-128. (1985)

Dlusztus, Imre and Pilinszky, János: Pilinszky János: A nap születése. In: Harmadkor 3. pp. 105-108. (1985)

Dobcsányi, Ferenc: A Módszertani Közlemények 25. évfolyama elé. In: Módszertani közlemények, (25) 1. p. 1. (1985)

Doboss, István: A 22. paragrafus. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 311-312. (1985)

Dolgih, Irma Aleksandrovna: Osobye usloviâ vhoždeniâ leksičeskih značenij v âzykovuû sistemu : (ograničeniâ v upotreblenii leksičeskih edinic). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 15-21. (1985)

Dombi, Alice and Farkas, Katalin: Az oktató-nevelő munka korszerűsítésének tendenciái a Neveléstudományi Tanszék tízéves munkájában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 23-29. (1985)

Dombi, Józsefné: Standard zenei tesztek világa. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 31-36. (1985)

Domokos, Péter: Tennivalók és lehetőségek az uráli irodalmak kutatásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 87-97. (1985)

Drewinski, M. and Dzwigaj, S. and Haber, J. and Ritter, G.: Studies on the initial stages of transformation of C1-C4 alcohols on ZSM-5 zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 535-544. (1985)

Durszt, Endre: Contractions as restricted shifts. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 129-134. (1985)

Duró, Lajos and Gergely, Jenő: Óvodások és korrekciós osztályba járó gyermekek kognitív fejlődése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 117-139. (1985)

Dwars, Martin and Strecker, Reinhard: On homomorphic images of normal complexes in varieties of semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 89-91. (1985)

Dzubay, Miklós and Juhász, József: On the analysis of salt dinamics above the critical ground water level. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 87-96. (1985)

Dósa, Rudolfné: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez : 1945-1949. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 349-356. (1985)

Dömötör, Adrienne: A függő idézések a XVI. századi levelekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 99-106. (1985)

E

Eco, Umberto and Galamb, György: Utóiratok a rózsa nevéhez. In: Harmadkor 4. pp. 58-94. (1985)

Ecsedi-Tóth, Péter: A partial solution of the finite spectrum problem. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 211-215. (1985)

El Sokkary, A. A. and Salloum, G. M.: Cryptoseudomorphism: a new pseudomorphic type. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 139-144. (1985)

El-Fishawi, Nabil M.: Textural characteristics of the Nile Delta coastal sands: an application in reconstructing the depositional environments. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 71-88. (1985)

El-Fishawi, Nabil M. and Molnár, Béla: Mineralogical relationships between the Nile Delta coastal sands. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 89-100. (1985)

Elter, István and Al-Idrisi, Abu Abdalláh: Magyarország Idrīsī földrajzi művében : (1154). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 53-63. (1985)

Emődi, János: Összehasonlító verselemzés az irodalomórán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 48-50. (1985)

Erdélyi, Lajos: Szocializmuskoncepciók és a szocializmus valósága : merre tart az emberiség? In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 73-84. (1985)

Ernst, S. and Weitkamp, J.: Hydrocracking of C, through C1, naphtenes on Pd/Lay and Pd/HZSM-5 teolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 457-466. (1985)

Eszik, Zoltán: Az iskolaotthon funkcionális tervéhez. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 90-97. (1985)

F

Farkas, Beáta: Gazdaság és értékrend. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 19-30. (1985)

Farkas, Ferenc and Bíró, Ágnes and Tolcsvai Nagy, Gábor: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi divatok. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 341-342. (1985)

Farkas, Gyula: Lajos Bartucz, the outstanding personality of Hungarian anthropology : Commemoration on the centenary of his birth. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 3-8. (1985)

Farkas, Gyula: A leányok serdülését befolyásoló tényezők ismeretének jelentősége a szexuális nevelésben. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 227-235. (1985)

Farkas, Gyula and Hunya, Péter and Szekeres, Erika: Relationship of the menarcheal age of city-girls with socio-economic factors. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 183-190. (1985)

Farkas, Ildikó: Aspects normatifs de l'Encyclopédie française. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (8). pp. 54-68. (1985)

Farkas, Katalin: "Élő pedagógiai problémák" - a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 200-201. (1985)

Fehér, István: Marxizmus és tanárképzés. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 53-58. (1985)

Fehér, János: On multiplicative functions that are q-additive. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 151-155. (1985)

Fejes, Pál and Kiricsi, Imre and Tasi, Gyula and Varga, K.: Isomerization of cyclopropane over Ci(II)-exchanged a-type zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 405-411. (1985)

Fejes, Pál and Schöbel, György and Kiricsi, Imre and Hannus, István: Dealumination of NaX-zeolite with nitrosyl chloride. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 118-127. (1985)

Fejér, Ádám: Zaprosy i vozmožnosti gumanizma : obšeteoretičeskij i istoriko-literaturnyj aspekty analiza probemy. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 3-30. (1985)

Fenyvesi, Anna: "Il miglior fabro". In: Harmadkor 3. pp. 82-88. (1985)

Fenyvesi, István: Stranovedenie - istoriâ kul'tury : opyt podgotovki perevodčikov russkogo âzyka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 269-279. (1985)

Fenyvesi-Konâeva, Erzsébet M.: О nekotoryh trudnostâh v rabote s vengerskimi učaŝimisâ pri izučenii vidov russkogo glagola. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 281-297. (1985)

Ferincz, István: Opisanie Rukopisnogo otdela Biblioteki AN SSSR : tom 7, vyp. 1. Sočineniâ pisatelej-staroobrâdcej XVII veka, sostavitel' N. Û. Bubnov, Leningrad, "Nauka", Leningradskoe otdelenie, 1984, str. 314. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 299-305. (1985)

Finet, Catherine: Espaces de James généralisés et espaces de type E.S.A. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 365-385. (1985)

Fodor, István: Honfoglaláskori temető Sándorfalván : (előzetes közlemény). In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 17-33. (1985)

Fodor, Mária: Problemy, vytekaûŝie iz invariantnosti dimenzionnogo čisla : granicy territorial'nogo vozzreniâ v geografii. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 35-40. (1985)

Fokskroft, N. H.: Očerk pronikoveniâ i posleduûŝego sinteza inostrannyh slov v russkom âzyke v XVII-XVIII vekah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 81-106. (1985)

Forgács, Tamás: A Müncheni Kódex jelöletlen tárgyas szószerkezeteiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 115-124. (1985)

Frazho, Arthur E.: On uniqueness and the Lifting Theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 353-355. (1985)

Freude, D. and Kärger, J. and Pfeifer, H.: Lattice defects and sufface barriers in thermally treated zeoliteCa A. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 89-98. (1985)

Fridli, Sándor and Ivanov, Valerii I. and Simon, Péter: Representation of functions in the space φ (L) by Vilenkin series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 143-154. (1985)

Fridli, Sándor and Schipp, Ferenc: On the everywhere divergence of Vilenkin-Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 155-162. (1985)

Fried, Erich and Pálfy, Péter Pál: On a problem of Baldwin and Berman. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 101-106. (1985)

Fábricz, Károly: Funkcional'naâ èkvivalentnost' kak teoretičeskaâ baza diâ obučeniâ semantike russkih častic. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 259-267. (1985)

Fábricz, Károly: A denotativ és a pragmatikus jelentés összefüggéséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 107-114. (1985)

Földes, József and Sajtos, Mihály: Különleges szürőberendezés nukleinsav hibridizácios vizsgálatokhoz [!különleges szűrőberendezés nukleinsav hibridizációs vizsgálatokhoz]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 21. (1985)

Földes, József and Sajtos, Mihály: Mikrofiltrácios készülék készitése [!mikrofiltrációs készülék készítése]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 20. (1985)

Földes, József and Sajtos, Mihály: Mikrotitrálo lemez-leolvaso készülék [!mikrotitráló lemez-leolvasó]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 19. (1985)

Földes, József and Sajtos, Mihály: Miniatürizált elektroforézis készülék készitése [!készítése]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 26. (1985)

Földesi, Ferenc and Kondor, Béla: ítélet és kísértés - motívumok kondor béla művében. In: Harmadkor 4. pp. 33-41. (1985)

Földházi, István: Fürdőkád ülőke. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 15. (1985)

Förster, Horst and Seebode, J.: Spectroscopic and kinetic studies on the cyclopropane isomerization over modernites of differnet acidity. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 413-422. (1985)

Fülei-Szántó, Endre: Tudományos szöveg és narratívum. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 332-343. (1985)

Füzesi, Zsuzsanna: A fiatalok egészségügyi állapotának néhány jellemző vonása. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 265-270. (1985)

G

G., G.: A Stalkerről. In: Gondolat-jel 4. pp. 9-11. (1985)

Galamb, György: Az utóiratok elé. In: Harmadkor 4. pp. 55-57. (1985)

Galamb, György and Pikó, András: Vázlat a kényszerhelyzetről. In: Gondolat-jel 2. pp. 4-10. (1985)

Galgóczi, László: Szitokszóvá vált betegségneveink III. : Süly. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 21-27. (1985)

Galgóczi, Lászlóné and Balogh, Artúrné: Balogh Artúrné et al.: Útmutató a kisegítő iskola 4. osztályának tankönyveihez. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 138-140. (1985)

Gangler, Zoltán: Marxisták és keresztények dialógusa. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 85-89. (1985)

Garaczi, László: The damned = Az átkozott. In: Harmadkor 3. pp. 27-30. (1985)

Gaál, Endre: A szegedi munkásság 1905-1906. évi harca a politikai jogokért. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (80). pp. 3-24. (1985)

Gereben, Ágnes: Átutalások rendszere az elbeszélésciklus szintaktikájában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 290-307. (1985)

Gerencsér, Gábor: Egy nemzedék helye II. In: Harmadkor 2. pp. 20-44. (1985)

Gergely, Jenő: G. W. Allport - P. E. Vernon - G. Lindzey: értékbeállítódás teszt alkalmazásának tapasztalatai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 141-162. (1985)

Gianetto, G. and Perot, G. and Guisnet, M.: Kinetic study of n-heptane hydrocracking over HZSM-5 and Pt-HZSM-5 catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 467-475. (1985)

Gidai, Erzsébet: Az egészségügy fejlesztésének alterantiv [!alternatív] lehetőségei. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 190-193. (1985)

Gombás, Éva and Bartha, Miklós: Atomic characterizations of uniform multi-pass attribute grammars. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 155-172. (1985)

Gombás, Éva and Bartha, Miklós: A multi-visit characterization of absolutely noncircular attribute grammars. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 19-31. (1985)

Gončar, I. A.: Semantiko-stilističeskie sredstva obraznosti : (na materiale rubriki "okno v pripodu" gazety "komsomol'skaâ pravda"). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 161-167. (1985)

Grezsa, Ferenc: A Németh László-i regény kifejlődése. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 49-59. (1985)

Grobet, P. J. and Leeman, H. E. and Schoonheydt, R. A.: ESR on silver clusters in zeolite A. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 206-212. (1985)

Gulyás, Sándor: Publicationss of Prof. Dr. Pál Greguss 1909-1982. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 207-214. (1985)

Gyires, Béla: The mixture of probability distribution functions by absolutely continuous weight functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 173-186. (1985)

Györke, Zoltán and Földes, Csaba: Issledovanie frazeologii inostrannyh âzykov v Vengrii : (s priloženiem izbrannoj bibliografii s 1950 po 1985 gg.). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 29-43. (1985)

Gál, Éva: XVII—XVIII. századi kerámialelet Hódmezővásárhelyről. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 79-105. (1985)

Gárdai, Miklós: Az ember és a kozmosz : gondolatok J. C. Eccles természetes teológiája kapcsán. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 91-100. (1985)

Gécseg, Ferenc: Metric equivalence of tree automata. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 163-171. (1985)

Gécseg, Ferenc: Metric representations by vi-products. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 203-209. (1985)

Gécseg, Ferenc: On v1-products of commutative automata. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 55-59. (1985)

Géczi, József: Einige Fragen der der Veränderung und der Entwicklung der Sozialismusaffassung im Spiegel der ungarischen Parteidokumente. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 3-22. (1985)

Gömöri, György: Szilágyi-Sylvanus : magyar klasszika-filológus a XVII. századi Angliában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 111-119. (1985)

Gőcze, György: Az orosz nyelv napja. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 32-35. (1985)

H

H. Tóth, Imre: Egy XII. századi óorosz minea-töredék. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 125-134. (1985)

H. Tóth, Imre: [Mineâ Dubrovskogo] : [vvedenie] : [pamâtniki drevnerusskogo âzyka]. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 107-138. (1985)

H. Tóth, István: Könyv- és könyvtárhasználat a történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 260-265. (1985)

Haas, J. and Fetting, F. and Gubicza, László: Investigation of the deactivation of mordenite catalysts by coke deposition and their regeneration. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 658-668. (1985)

Haber, J. and Komorek, J. and Romotowski, T.: Formation of deposit and aromatics on HNaY zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 671-680. (1985)

Hajzer, Lajos: Néhány magyar hely- és intézménynév orosz visszaadásának kérdéséhez. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 22-26. (1985)

Hajzer, Lajos and Pehlivanova, Kira Iordanova and Lebedeva, Marina Nikolaevna: K. I. Pehlivanova-M. N. Lebegyeva: Grammatyika russzkovo jazika v illjusztracijah. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 343-344. (1985)

Hajzer, Lajos and Skvorcov, Lev Ivanovič: Skvorcov Lev Ivanovič összeáll.: Osznovi kulturi recsi. Hresztomatyija. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 203-204. (1985)

Hajzer, Lajos and Žukov, Vlas Platonovič: V. P. Zsukov: Skolnij frazeologicseszkij szlovar russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 143-144. (1985)

Halasy, Katalin and Benedeczky, István: Electron microscopic study on the innervation of the gut-musculature in the carp (Cyprinus carpio). In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 27-42. (1985)

Halay, Tibor: Zárszó. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 441-442. (1985)

Hamza, Gábor: Zur Frage der historischen Entwicklungstypen der gewillkürten Stellvertretung : eine rechtsvergleichende Studie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 203-212. (1985)

Han, Anna: Teoria sloesnosti A. Potebni i nekotorye voprosy filosofii tvorčestva russkogo simbolizma. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 167-196. (1985)

Harmat, Márta: Orosz óda, magyar óda a felvilágosodás korában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 107-112. (1985)

Hartmann, Márton: Az 1947. novemberi ENSZ határozat érvényessége. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 357-364. (1985)

Hatcher, W. J.: Effect on coke on Y zeolite activity for cumene cracking. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 681-690. (1985)

Hatvani, László: On partial asymptotic stability and instability III. : energy-like Ljapunov functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 157-167. (1985)

Hatvani, László and Terjéki, József: Stability properties of the equilibrium under the influence of unbounded damping. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 187-200. (1985)

Hegyi, András: Szeged mezőgazdasága az első világháború utáni években : a Nagyatádi-féle földreform. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (80). pp. 25-41. (1985)

Heikal, Mohamed A.: Major and trace elements in some granitic rocks southeastern At-Taif area, Saudi Arabia - their implications to magma genesis and tectonic setting. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 5-16. (1985)

Heikal, Mohamed A. and Salem, Abdel-Karim Ahmed and El-Sheshtawi, Youssef A.: Zircon in granitoids from Sinai, Egypt and its genetic significance. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 117-130. (1985)

Heinrich, Ingeborg: A tanárjelöltek ateista nevelésének néhány kérdése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 71-73. (1985)

Helembai, Kornélia: A szociális-interperszonális magatartás vizsgálata egészségügyi szakiskolai tanulók körében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 37-43. (1985)

Henriques, C. and Dufresne, P. and Marcilly, C. and Ramõa Riberio, F.: The influence of tin on the activity and selectivity of Sn-Pd/HY zeolites, in the hydrocracking and hydroisomerization of n-heptane. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 477-486. (1985)

Hermann, Attila and Kishalmi, Zoltán: Desztillált viztöltést [!víztöltést] ellenőrző készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 29. (1985)

Hermann, Attila and Kishalmi, Zoltán: Interface a Robotron S 6011 irogéphez [!írógéphez]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 39. (1985)

Hernandez, F. and Ibarra, R. and Fajula, F. and Figureas, F.: Catalytic and physiochemical properties of acid-leached offretities. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 81-88. (1985)

Hernádi, Ferenc: Elektronikus laboratoriumi időzitő [!laboratóriumi időzítő]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 18. (1985)

Hetényi, Magdolna: Organic geochemical features of the maar-type oil shales of Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 145-152. (1985)

Hoek, Leo H. and Maupassant, Guy de: La segmentation de l'amorce argumentative-commentative dans les "Dontes et nouvelles" de Guy de Maupassant : une enquête empirique en pragmatique narrative. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 57-94. (1985)

Horgosi, É.: Prabolgarskaâ leksika v rukopisâh XI-XII vv. russkoj redakcii drevnebolgarskogo âzyka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 67-80. (1985)

Horgosi, Ödön and Misky, György: Misky György szerk.: A korszerűbb orosznyelv-oktatásért IV. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 282-284. (1985)

Horváth, Alpár Szilamér: Egyszerű narratív szövegek világszemantikai elemzése. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 141-158. (1985)

Horváth, Gy.: Bibliographie. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 235-239. (1985)

Horváth, Iván: Adatok romániai könyvtárakból. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 168-170. (1985)

Horváth, Iván and Lusson, Pierre: Kisebb közlemények : Egy általános ritmuselmélet összefoglalása. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 157-166. (1985)

Horváth, Lajos: Empirical kernel transforms of parameter-estimated empirical processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 201-213. (1985)

Horváth, Márton: Az általános iskola évtizedei. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 65-75. (1985)

Horváth, Róbert: Epistemology and methodology in the social sciences: the case of statistical discipline. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 219-229. (1985)

Horányi, Özséb: A "kép" szó használatáról a mai magyar köznyelvben. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 187-229. (1985)

Huhn, András P.: On non-modular n-distributive lattices : the decision problem for identities in finite n-distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 215-219. (1985)

Hunya, Péterné: Interaktív tesztelés feladatrendszerek minimalizálása AID módszerrel. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 35-54. (1985)

Hutás, Imre: A társadalmi közösség szerepe az egészésg megtartásában és helyreállításában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 11-15. (1985)

Háy, János: Hol mikor mit hogyan, avagy a manók helye a világban. In: Harmadkor 3. pp. 78-81. (1985)

Háy, János: A levél című írás elé néhány sor nagy általánosságban ; A levél ; Mucuskám! itt küldöm a verset. Képzeld már mindent kitalálnak, csak, hogy rosszul érezzem magam : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 76-79. (1985)

Härtel, Gottfried: Einige Betrachtungen zur Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii vom 13. 8. 554 und zur am 13. 4. 534 an Belisar erlassenen Sanctio pragmatica. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 213-218. (1985)

Hévizi, Ottó: A fejünkkel játszunk ... In: Harmadkor 3. pp. 1-4. (1985)

Hévizi, Ottó: "És csak parancsod éljen egyedül ..." : Hamlet és a bűn. In: Harmadkor 2. pp. 61-68. (1985)

I

Imre, Ottóné: A kereseti-érdekeltségi viszonyok fejlődési tendenciái az egészségügyben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 195-205. (1985)

Imreh, Balázs: On finite definite automata. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 61-65. (1985)

Irmscher, Johannes: Utopia = Athos? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 231-234. (1985)

Iskander, Awad A.: Varieties of algebras as a lattice with an additional operation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 3-27. (1985)

Isztl, László: Beszélgetés "A katedrálisok korá"-nak fordítójával. In: Gondolat-jel 2. pp. 19-22. (1985)

Ito, Masami and Duske, Jürgen: On involutorial automata and involutorial events. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 67-79. (1985)

Ivančev, S.: Preobraženiâta na slavânskiâ perfekt. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 7-13. (1985)

Izumino, Saichi and Kato, Yoshinobu: The closure of invertible operators on a Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 321-327. (1985)

J

J. Nagy, László: Einige Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung in Algerien. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 23-29. (1985)

Jaeger, N. I. and Nowak, R. and Schulz-Ekloff, G.: Hydrodesulfuritation of tiophene on H- and NiH-faujasites X and Y. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 545-549. (1985)

Jaeger, N. I. and Plath, P. J. and Schulz-Ekloff, G.: Aspects of metal and metal complex containing zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 189-205. (1985)

Jagusztin, László and Pilnyak, Boris: Narrativáció és arumentáció : B. Pilnyak: Meztelen év. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 203-211. (1985)

Jakab, Tibor: A tisztiorvosi intézmény fejlődése a Kiegyezéstől a századfordulóig. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 365-369. (1985)

Jakab, Éva: Liste der Publikationen von Elemér Pólay. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 447-456. (1985)

Jakab, Éva: Vom sequestrum der legis actiones bis zum verbindlichen „Gerichtsdeposit" des Prozeßgegenstandes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 235-243. (1985)

Jakucs, László: Factors responsible for the effectiveness of certain karst caves in respiration therapy. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 61-72. (1985)

Jankovics, József: XVI.-XVII. századi ráolvasások Máriássy János lógyógyászati kéziratában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 55-61. (1985)

Janáky, Tamás: Számitogépes [!számítógépes] program szérum "sex hormone binding globulin" és "corticosteroid binding globuline" meghatározásának értékelésére. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 37. (1985)

Janáky, Tamás: Tesztoszteron és progeszteron radioimmunoassay eredményeinek számitógépes [!számítógépes] értékelése. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 28. (1985)

Jenei, Ilona: Organizáció és történetiség a biológiai kutatásban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 101-106. (1985)

Juhász, Miklós and Góczán, László: Comparative study of Albian monosulcate angiosperm pollen grains. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 147-172. (1985)

Juhász, Miklós and Smirnova, S. B.: Gregussisporites, a new spore genus from Albian sediments. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 217-219. (1985)

Junghänel, Günther: Zur marxistisch-leninistischen Auffassung von Sinn des menschlichen Lebens und der Rolle der Werte im Sozialismus. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 3-7. (1985)

Jámbor, Áron and Wolf, Gy.: Geological importance of some chemical features of coals in Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 185-192. (1985)

Jánosi, Mónika: Gondolatok az Admonti kódexből hiányzó kapitulumokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 37-51. (1985)

Józsa, György: A magyar reviziós igények angliai fogadtatása a két világháború között. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 371-376. (1985)

Józsa, Zoltán: Az albérlet jogi szabályozásának társadalmi vonatkozásai : jogszociológiai elemzés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 3. pp. 1-14. (1985)

K

Kalló, Dénes and Bankós, I. and Papp, J.: Correlations between the acidity and catalytic properties of H, Na-MOR. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 328-337. (1985)

Kallós, Gábor: Az ateista nevelés szerepe a tanárképzésben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 67-69. (1985)

Kallós, Gábor: Rol' politiki v formirovanii socialističeskogo moral'nogo soznaniâ u vengerskih studentov. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 9-13. (1985)

Kanyó, Zoltán: Az egyszerű formák rendszerezéséről. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 7-16. (1985)

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor: Kulturális intézmények (ideológiai) értékközvetítési mechanizmusairól. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 19-36. (1985)

Karge, H. G. and Boldingh, E. P. and Lange, J.-P. and Gutsze, A.: Studies on coke formation on dealuminated modernites by in-situ ir and epr measurements. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 639-648. (1985)

Kars, Henk: L'analyse fonctionnalle du portrait : positions et propositions. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 95-114. (1985)

Katona, Judit: K voprosv o znaečenii pozdnih proizvedenij bunina v kontekste ego tvorčeskogo puti. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 233-248. (1985)

Kedves, Miklós: LM, TEM and SEM investigations on recent inaperturate Gymnospermalophyla pollen grains. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 129-146. (1985)

Kedves, Miklós: The present day state of Upper Cretaceous palaeophytogeography on palynological evidence. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 115-127. (1985)

Kedves, Miklós: Étude palynologique d'un lignite Tertiaire de Blao, Viet-Nam II. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 97-113. (1985)

Kedves, Miklós and Szederkényi, Tibor: The importance of the spore-pollen investigations in the recognition of the radioactive element content of the lake mud. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 215-216. (1985)

Kemenes, Béla: Das fides-Prinzip und sein Zusammenhang mit der fiducia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 245-262. (1985)

Kertész, András: Kognitív anomáliák az egyszerű formában : megjegyzések a logikai konzisztencia problémájához az irodalomelméletben. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 27-48. (1985)

Kertész, András: Zur Grundlegung eines logischen Modells der Ironie. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 115-143. (1985)

Keveházi, Katalin and Monok, István: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 121-128. (1985)

Kincsek, Irén: Magdiszperzió vizsgálata homoki gyepcönozisokban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 41-53. (1985)

Király, Gyula and Kovács, Árpád and Veszelovszkij, Alexandr Nikolajevič and Lotman, Juri: Az orosz és szovjet narratív poétika Veszelovszkíjtól Lotmanig. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 40-87. (1985)

Kis, Ibolya: Könyvtárhasználat: lehetőség a permanens művelődésre. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 123-127. (1985)

Kiss, Albertné: Útkeresés a pedagógus továbbképzésben. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 15-17. (1985)

Kiss, István: Az időérzékenység tükröződése néhány szépirodalmi alkotásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 113-121. (1985)

Kiss, István: A légköri ionizáció szerepe az algatömegprodukciók kialakulásában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 3-22. (1985)

Kiss, László and Petőcz, András: Petőcz András: Betűpiramis. In: Harmadkor 3. pp. 113-115. (1985)

Klami, Hannu Tapani: Nómos and nómisma : comments on inflation in the Roman Empire. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 263-270. (1985)

Klein, Sándor: Mit nyújthat a pszichológia a pedagógusoknak? In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 45-51. (1985)

Kleininger, Ottó: Pszichológiai vizsgálatok,nevelőotthonban élő 3., 4. osztályos általános iskolai cigány tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 84-89. (1985)

Klukovits, Lajos: The independence of the distributivity conditions in groupoids. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 93-100. (1985)

Klûeva, N. V.: Synthesis of olefins from methanol on erionite and mordenite with isomorphous substitution of Si4+ cations by B3+, Ga3+ or Fe3+. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 525-534. (1985)

Knyihár, Erzsébet and Szűcs, Attila: Kronikus [!krónikus] fájdalmak gyogyitása [!gyógyítása] Polyximin-B iontoforézissel. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 13. (1985)

Kocsis, Józsefné: A családi nevelés segítése a szülői értekezletek útján. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 78-84. (1985)

Kocsondi, András: Ob obŝestvenno-istoričeskom haraktere nauki. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 3-10. (1985)

Kocsány, Piroska: Ein Versuch zur Beschreibung der Textsorte "Spruchweisheit". In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 145-174. (1985)

Kocsány, Piroska and Lichtenberg, Georg Christoph: Az aforizma mint szövegtipus és Lichtenberg aforizmái. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 59-73. (1985)

Komatsu, T. and Namba, S. and Yashima, T.: Preparation and characterization of Mo/Y-zeolite and its catalytic activity for propene metathesis. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 251-260. (1985)

Komlóssy, Ákos: A munkára nevelés néhány neveléselméleti kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 77-94. (1985)

Komornik, Vilmos: Local upper estimates for the eigenfunctions of a linear differential operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 243-256. (1985)

Komornik, Vilmos: Singular perturbations of singular systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 345-352. (1985)

Koncz, János: Közgondolkodás és értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 125-132. (1985)

Koncz, János: Művelődéspolitikánk néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 95-115. (1985)

Koncz, Jánosné: Az egészségügyben dolgozó nők helyzete Csongrád megyében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 377-379. (1985)

Kopasz, Éva: A téglalap és négyzet fogalmának szintje 3. és 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 268-270. (1985)

Koppány, György: Climatic research and the weather-forecasts. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 25-29. (1985)

Kormos, Sándor: A közművelődés feladatai a szocialista értékrend fejlesztésében. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 37-47. (1985)

Korčic, Mihail A.: Ob odnoj raznovidnosti deepričastnyh oborotov i ee transformah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 193-209. (1985)

Koseva, G.: Hudožestvennyj tekst na zanâtiâh po russkomu âzyku s bolgarskimi studentami-rusistami. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 211-217. (1985)

Kossok, Manfred: Unidad y diversidad en la historia de la América Española : el caso de la independencia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 69-81. (1985)

Koszta, László: Vita a "tízkötetes" Magyarország története készülő 2. kötetéről. In: Aetas, (1) 1. pp. 72-79. (1985)

Kovács, András Ferenc: francia kapcsolatok : [vers]. In: Harmadkor 4. pp. 23-25. (1985)

Kovács, István and McMillen, William R.: On the unitary representations of compact groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 257-259. (1985)

Kovács, József: Egészségügyi rendszerek - erkölcsi szempontból. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 173-179. (1985)

Kovács, László: Az objektív és szubjektív dialektika összefüggéséről. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 107-111. (1985)

Kovács, Ádám and Svingor, Éva and Szederkényi, Tibor: Rb-Sr dating of basement rocks from the southem foreland of the Mecsek Mountains, Southeastern Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 51-57. (1985)

Kováts, Zoltán: Epidémiák és endémiák Szegeden a XVIII. században és a XIX. század első felében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 25-31. (1985)

Krajkó, Gyula: Zavisimost' meždu èkonomičeskoj territorial'noj strukturoj i administrativnym deleniem. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 3-24. (1985)

Kraushaar, B. and Kompa, H. and Schrobbers, H. and Schulz-Ekloff, G.: Hydrodeoxygenation on furan on H-ZSM-5 and Pt-ZSM-5. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 581-587. (1985)

Krausz, Tivadar: új geometria 2. ; érintés előtt : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 46-47. (1985)

Krekics, J.: K voprosu ob obŝem značenii glagolov soveršennogo vida. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 47-57. (1985)

Kristó, Gyula: Tibor Wittman : el profesor y el colega. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 5-7. (1985)

Kristó, Gyula: A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 11-17. (1985)

Kristóf, János: Ortholattis linéarisables. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 387-395. (1985)

Krékits, József: Potenzielle und aktuelle Bedeutung russischer Verben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 45-52. (1985)

Krémer, Sándor: Ismét a felelősség alapjáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 43-50. (1985)

Kubelková, L. and Nováková, J. and Tupá, M. and Tvarůžková, Z.: Coke formation on ZSM-5 and modified Y zeolites in the reaction of. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 649-657. (1985)

Kugler, Katalin: Opyt lingvostilističeskogo analiza hudožestvennyh proizvedenij v universitetskoj auditorii. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 218-224. (1985)

Kulacsik, Júlia: Dilemma "Razum ili serdce" v naučno-fantastičeskih rasskazah A. Platonova : "Potomki solnca" 1921; "Lunnaâ bomba" 1926; "Èfirnyj trakt" 1928-1930. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 123-130. (1985)

Kurdi, Imre: Töredék egy megíratlan versből ; Megfigyelések reggel hétkor : [versek]. In: Harmadkor 3. p. 77. (1985)

Kurdi, Imre: napéjegyenlőség ; ablakkert ; a dezilluzió parkja : triptichon hieronymus bosch modorában : [versek]. In: Harmadkor 4. pp. 42-44. (1985)

Kurdi Fehér, János: Egy költői kép születése. In: Harmadkor 2. p. 69. (1985)

Kurdi Fehér, János: Lábjegyzet, 1984. március 15. : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 70-72. (1985)

Kurdi Fehér, János: A világ, amelyben élünk : megközelítés. In: Harmadkor 2. pp. 73-75. (1985)

Kuryłowicz, Marek: Leges aleariae und leges sumptuariae im antiken Rom. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 271-279. (1985)

Kántor, Sándorné: A szabályos és az archimédészi félig szabályos testek modelljeiről. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 176-181. (1985)

Kátai, Imre and Kovács, Béláné: Multiplicative functions with nearly integer values. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 221-225. (1985)

Kékes Szabó, Mihály: Közösségi nevelésünk néhány időszerű kérdésének történeti előzményei. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 55-76. (1985)

Kérchy, László: Approximation and quasisimilarity. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 227-242. (1985)

Kószó, Ferenc: Uj [!új] eljárás a széklet-porfitinek meghatározására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 11. (1985)

Köpeczi, Béla: Műveltség és érték. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 11-18. (1985)

Körmöczi, László: Determination of the degree of intraspecific competition in monocultures. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 173-181. (1985)

L

L. Murai, Teréz: A magyar-orosz természetes kétnyelvűség kora gyermekkori kialakulásának néhány pedagógiai-módszertani tanulsága. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 165-169. (1985)

Laczkovits, Miklós: A magyar irodalmi és nyelvészeti képzés szétválasztása körüli vitához. In: Gondolat-jel 2. pp. 10-12. (1985)

Laczó, Katalin: A szabadművelődési korszak művelődésigazgatása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 33-42. (1985)

Lagzi, István: Evakuáció vagy hazatérés? : a politikai harc kezdetei a magyarországi lengyel katonai táborokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (81). pp. 19-33. (1985)

Lampek, Kinga: Fiatal bányászok létfeltételeinek jellemzői. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 271-276. (1985)

Lechert, H. and Wienecke, J. and Basler, W. D.: Relaxation-and self-diffusion measurements of some hydrocarbons and methamol on silicilate and ZSM 5 zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 147-155. (1985)

Legendi, Tamás and Katona, Endre: A solution of the early bird problem in an n-dimensional cellular space. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 81-87. (1985)

Leindler, László: Limit cases in the strong approximation of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 269-284. (1985)

Lengyel, András: A magyar „írói rend" összetétele 1922-ben : kísérlet egy forrástípus irodalomszociológiai értelmezésére. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 81-93. (1985)

Lengyel, Zsolt: Jegyzetek a kétnyelvűség kérdéséhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 53-61. (1985)

Lengyel, Zsolt: Tigrist vettem a vásárba'... : avagy a gyermeki diskurzus kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 135-141. (1985)

Lepahin, Valerij and Vološina, M.: Simbolizm ikony v vospriâtii M. Vološina-poeta i hudožnka. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 249-260. (1985)

Lerch, Ágnes and Maleczki, Márta and Szabó, József and Velcsov, Mártonné: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 213-225. (1985)

Lercher, Johannes A. and Rumplmayr, Gerd and Noller, H.: Modification of ZSM5 type zeolites with H3Po4. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 71-80. (1985)

Linden, Hansjörg: Zur Symmetrisierung gewisser rationaler Eigenwertaufgaben. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 357-364. (1985)

Lišiner, I. and Plakhtonik, V. A. and Levin, D. Z. and Mortikov, E. S.: Polyfunctional zeolite catalysts in the benzine-olefin-hydrogen system. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 358-368. (1985)

Lugowski, Herbert: A valós számok tizedestörtként való bevezetése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 25-30. (1985)

Lukácsy, Sándor: Petőfi szabadságfogalma. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 39-54. (1985)

Láng, Eszter: A tőkekivitel szerepe a tőke és a termelés internacionalizálódásában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 207-211. (1985)

Láng, Jenő: A nagy radioaktivitásu [!radioaktivitású] minták aktivitásmérésekor a személyzetet érő sugárterhelés csökkentésére alkalmas detektorárnyékolo olomvért [!detektorárnyékoló ólomvért] előállitása hulladék alapanyagbol [!előállítása hulladék alapanyagból]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 22. (1985)

László, Ágnes: A szabályozási és finanszirozási rendszer hatása az egészségügy érdekeltségi viszonyaira. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 213-218. (1985)

Lázár, István Dávid and Szántó, István: Szántó (Arator) István kevéssé ismert munkáiról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 177-181. (1985)

Lévay, Edit: Fáy András kiadatlan prózája : (a Darvas-gyűjtemény). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 181-185. (1985)

M

Madácsy, Piroska and Mész, Lászlóné: Mész Lászlóné: Drámaértelmezések. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 137-138. (1985)

Madácsy, Piroska and Szénássy, Zoltán: Szénássy Zoltán: Jókai nyomában. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 202-203. (1985)

Magyaródi, Sándor: A politikai ideológia korrekciójának szükségessége a létező szocialzmus viszonyai között. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 113-121. (1985)

Makk, Ferenc: Kiknek az élén állott Levente? : (egy konsztantinoszi hely értelmezéséhez). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 3-9. (1985)

Makra, László: Supplements to the categories of contemporaneous temperature and precipitation anomalies in Hungary and to their statistic analysis. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 31-41. (1985)

Makra, László and Kiss, Á. and Palotás, Jolán: The spatial and temporal variability of drought in the southern part of the Great Hungarian Plain. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 65-85. (1985)

Maksimov, Dmitrij Evgen'evič and Belogo, Andreâ: O romane-pozme Andreâ Belogo "Peterburg" : k voprosu o katarsise. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 31-166. (1985)

Maleczki, Márta: Kinek az objektív érdeke? : válasz Kiss Erika "Objektív érdekünk" c. írására. In: Gondolat-jel 1. pp. 6-8. (1985)

Malinowska-Adamska, C.: Self-consistent calculations of the isothermal elastic constants of the anharmonic rare-gas crystals. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 699-709. (1985)

Malkowsky, Eberhard: Toeplitz-Kriterien für Matrizenklassen bei Räumen stark limitierbarer Folgen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 297-313. (1985)

Mallick, Khalil Ahmed and Al-Qayem, Basim J.: Sedimentology of Sinjar Limestone Formation, Sulaimanian area, Northeastern Iraq. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 101-116. (1985)

Marcilio, Maria Luiza: Population et force de travail dans une économie agraire en transformation : la province de Sǎo Paulo, à la fin de l'époque coloniale. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 27-35. (1985)

Marcsik, Antónia: Paleopathology of the Avar-age between the Danube and Tisza rivers : Thesis of Dissertation for Candidate Degree. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 191-196. (1985)

Margóczi, Katalin and Maróti, Imre: The spatial distribution of carbohydrates in the leaves of maize grown in various light-dark cycles. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 87-96. (1985)

Marosi, György and Hernádi, Ferenc: Uj [új] eljárás és készülék a felső végtagi regionális (axxilaris) műtéti érzéstelenités effektusának javitására [érzéstelenítés effektusának javítására]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 36. (1985)

Martens, J. A. and Perez-Pariente, J. and Jacobs, P. A.: Isomerization and hydrocracking of N CIO-N C17 alkanes on Pt/H. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 487-495. (1985)

Martonyi, Éva: La construction du texte dans quelques récits des "scẻnes de la vie privée" d'Honoré de Balzac. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (9). 0-138. (1985)

Martonyi, Éva and Balzac, Honoré de: A regény indításának formáiról Balzac Emberi színjátékában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 212-220. (1985)

Maróti, Egon: Zur Regelung der römischen Personennamenführung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 281-282. (1985)

Maróti, Egon: A legrégibb magyar nyelvű hexameterhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). p. 167. (1985)

Marótiné Korchmáros, Valéria: Magánvélemény. In: Gondolat-jel 1. pp. 8-9. (1985)

Mason, David M.: The asymptotic distribution of generalized Rényi statistics. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 315-323. (1985)

Mavrodinova, V. and Minhev, K. and Kozova, L. and Penchev, V.: Conversion of alkylaromatics on high-silica mordenites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 339-348. (1985)

Mayer-Maly, Theo: Thensaurus meus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 283-289. (1985)

Mazhar, Syed Mohammad and Totik, Vilmos: Approximation by modified Szász operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 257-269. (1985)

Merényi, Kálmán: Anfänge der Pönalisierung der Sittlichkeitsverbrechen Formen des staatlichen Eingriffs. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 291-310. (1985)

Mezei, Judit: Tartalom és forma viszonya az épitészetben [!építészetben]. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 123-128. (1985)

Mezősi, Gábor: Relief types and geomorphological surfaces on the interfluve of the Sajó and Bódva rivers. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 73-96. (1985)

Michalski, Jacek: Amalgamated free products of n-groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 63-70. (1985)

Michalski, Jacek: On some special limits of n-groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 71-88. (1985)

Micheller, Magdolna: Die jugendpolitischen Bestrebungen der USAP : 1957—1984. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 31-40. (1985)

Mikola, Tibor: Ikerszók és parallelizmusok az obi-ugor nyelvekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 143-149. (1985)

Minahev, Khabib Minachevič and Karlamov, V. V.: Oxidative acetoxylation of propylene over metal-containing zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 497-514. (1985)

Mirodatos, C. and Barthomeuf, D.: Ni redox equilibrium in modernites at various hydrogen pressures. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 241-250. (1985)

Miron, Radu: Techniques of Finsler geometry in the theory of vector bundles. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 119-129. (1985)

Miruné Kittler, Júlia: A tanítási órák szerkezeti felépítése — tanóramodellek és -jellegek. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 152-157. (1985)

Miskolczi, József: A hiperbolikus paraboloid egy származtatási lehetőségéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 31-35. (1985)

Mokány, Sándor: A romlik, ront, rongál és rombol szócsalád áltagja(i). In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 151-154. (1985)

Molnár, Imre: Alfenus Varus iuris consultus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 311-328. (1985)

Molnár, Judit: From From the Hazel Bough to from the hazel bough. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 175-183. (1985)

Molnár, László: Hazai dilemmák az egészségügy-szociológiával kapcsolatban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 277-285. (1985)

Molnár, Sándor: Petrochemical character of the Lower Cretaceous rocks of the Great Hungarian Plain. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 33-38. (1985)

Molnár, Árpád and Bucsi, Imre and Bartók, Mihály: Dehydration of diols on zeolites of types X and Y. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 571-579. (1985)

Murat, Micahel: L' interprétation des' équivalences formelles. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 185-202. (1985)

Málovics, János: A lakáshiány természetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 31-43. (1985)

Mátyás, Pál and Vogel, Sándor: Társadalom és művelődés a XVII. századi Apácán. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 73-109. (1985)

Mátóné Lőrincz, Ida: Gyermekszemmel a napköziről. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 270-274. (1985)

Mäenpää, Toivo: Geographical action research in Finnish rural villages : reviving villages through activations local residents. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 53-60. (1985)

Mészáros, Imre: Játékos ismeretmegőrzés. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 187-191. (1985)

Mészáros, Józsefné: Helyesírási szint vizsgálatának leírása, elemzése. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 27-30. (1985)

Mészáros, Lászlóné: Önálló tanulásra nevelés az általános iskola felső tagozatában. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 158-165. (1985)

Mészáros, Róbert: Ifjuság [ifjúság!] és társadalom : tudósitás a 14. tokaji irótáborról. In: Gondolat-jel 4. pp. 1-3. (1985)

Móczár, László: Ceropalidae from Sri Lanka (Hymenoptera). In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 43-47. (1985)

Móricz, Ferenc: On the restricted convergence and (C, 1, 1)-summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 221-233. (1985)

Móricz, Ferenc: On the |C, α >1/2, β>1/2|-summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 325-338. (1985)

Mörner, Magnus: La rebelión de Túpac Amaru desde una nueva perspectiva. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 37-48. (1985)

N

Nagy, Antal: Hivatástudat és az etika oktatása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 75-78. (1985)

Nagy, Antal: „Pedagógusi" etika vagy nevelésetika? In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 61-64. (1985)

Nagy, Atilla Kristóf: (uj arcadia) : [vers]. In: Harmadkor 4. p. 50. (1985)

Nagy, Béla: A local spectral theorem for closed operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 339-350. (1985)

Nagy, Emília: A városlakó ember kapcsolata környezetével. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 219-225. (1985)

Nagy, Erzsébet: A XIV-XV. századi orosz irodalom új stílusa, az „ékes szófűzés". In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 131-137. (1985)

Nagy, Imre: Az álomalattjáró. In: Harmadkor 3. pp. 53-72. (1985)

Nagy, Imre: Karnevál : Hamvas Béláról. In: Harmadkor 4. p. 95. (1985)

Nagy, Imre: ha majd 60 éves leszek : dolgozat. In: Harmadkor 4. pp. 45-49. (1985)

Nagy, L. János: Tiltó szólásaink gyakorisági adatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 63-70. (1985)

Nagy, Pál and Herzfeld, Rozália: Determination of Lewis acidity and basicity parameters (Ent and Bkt) in ethanol-cyclohexane and ethanol-benzene mixtures. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 735-742. (1985)

Nagy, Pál and Herzfeld, Rozália: Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél, IV. : N-(2-hidroxi-1-naftiliden)-anilin és n-butil-amin reakciójának aktiválási paraméterei etanol-benzol oldószerelegyben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 15-23. (1985)

Nagy, Péter Tibor: Geodesics of a principal bundle with Kaluza-Klein metric. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 351-359. (1985)

Nagyné Krajkó, Erzsébet: Vzaimosvâz', vzaimovliânie, opredelimost' i opredelennost'. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 11-22. (1985)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Ismerkedés a szocialista országok pedagógiai folyóirataival. In: Módszertani közlemények, (25) 5. p. 337. (1985)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Programjavaslatok a nyári napközis foglalkozásokhoz. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 192-194. (1985)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Papp, János: Papp János: Ökológiai rejtvények. In: Módszertani közlemények, (25) 2. p. 144. (1985)

Nayak, V. S. and Riekert, L.: Factors influencing sorption and diffusion in pentasil zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 157-166. (1985)

Neckermann, Ludwig and Runck, Paul Otto: Über Aprroximationseigenschaften differenzierter Hermitescher Interpolationspolynome mit Jacobischen Abszissen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 361-373. (1985)

Nemcsók, János and Orbán, László and Dobler, Lászlóné and Szépfalussy, J.: Acetylcholinesterase activity measurements as a tool for demonstrating the possible cause of fish decay. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 9-12. (1985)

Nessel, Rolf Joachim and Wickeren, Erich van: On the comparison of multiplier processes in Banach spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 379-394. (1985)

Neugebauer, Wolfgang: Az osztrák nemzeti tudat fejlődéséről : (a Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéke vendégeként 1983. november 28-án tartott előadás). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (80). pp. 43-54. (1985)

Nguyễn, Xuân Ký: A Bohr type inequality on abstract normed linear spaces and its applications for special spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 261-267. (1985)

Nguyễn, Xuân Ký: On approximation by arbitrary systems in L2-spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 211-219. (1985)

Nikišin, Evgenij Mikha'lovič: Ob odnoj ocenke ortogonal'nyh mnogočlenov. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 395-399. (1985)

Nikol'skij, Sergej Mihajlovič and Lizorkin, Peter Ivanovič: Ocenki dlâ pronzvodnyh garmonnčeskih mnogočlenov i sferičeskih polinomov v Lp. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 401-416. (1985)

Nováková, J. and Kubelková, L. and Jíró, P. and Beran, S. and Nedomová, K.: A study of the interaction of some ketones with HZSM-5 zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 561-570. (1985)

Nyilas, Mihály: A svéd jóléti állam válsága. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 381-394. (1985)

Nyíri, Antal: Károly Sándor köszöntése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 5-6. (1985)

Nyíri, Antal: A Müncheni Kódex kénesőt szavának mivoltáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 155-157. (1985)

Németh, Endre: Acceleration-sexuality Certain characteristics of the sexual life and physical maturity of 14-18 years old secondary school children. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 197-205. (1985)

Németh, József: Embedding theorems and strong approximation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 375-378. (1985)

Nörr, Dieter: Savigny liest Goethe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 329-348. (1985)

O

Occelli, Mario L. and Psaras, D. and Suib, S. L.: Oisoning of fluid cracking zeolite catalysts by metals. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 423-430. (1985)

Odorics, Ferenc: Megjegyzések az egyszerű formák paradigmájához. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 129-140. (1985)

Odorics, Ferenc and Németh, László: Egy elbeszéléstipus leírása : Németh László novellái. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 258-276. (1985)

Olazar, M. and Arandes, J. M. and Bilbao, J. and Corella, J. and Bilbao, R.: Contribution to reactor design in a flucid catalyting cracing unit. Computation of the activity distribution function of the zeolite along the riser. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 431-440. (1985)

Olazar, M. and Arandes, J. M. and Bilbao, J. and Romero, A.: Polymerization of benzyl alcohol in gaseous phase on a Y zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 599-608. (1985)

Oláh, János: Kosztolányi korának iskolájáról. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 195-198. (1985)

Oláh, János: Szülői munkaközösségek az 1948/49-es tanévben a Szegedi Tankerületi Főigazgatóságban. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 332-336. (1985)

Orbán, Józsefné: Az alkotóképesség fejlesztése a második osztályos rajzórákon. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 253-260. (1985)

Oross, Gabriella: Izmenenie čislennosti sel'skogo naseleniâ ûžnogo Аlfel'da s 1949 po 1980 gg. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 41-51. (1985)

Orosz, Magdolna and Hoffman, Ernst Theodor Amadeus: E. T. A. Hoffman fantasztikus meséinek szerkezete. In: Az elbeszélés értelmezési stratégiái, (6). pp. 134-150. (1985)

P

P. Szabó, Csaba: Nemzeti őrhelyen : a magyar vasutasság helye a századforduló társadalmában. In: Aetas, (1) 1. pp. 35-53. (1985)

Palotás, Y. and Makra, László: Relationship of the wheat-production to the oecological potential in the Southern Plain, Hungary. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 53-64. (1985)

Pankratiev, Û. D. and Pauštis, E. A. and Turkov, V. M. and Ûrčenko, E. N.: Influence of basicity of nitrogen bases on the heat of their protonation on the surface of HNay zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 54-62. (1985)

Papp, Ignác: Svâz' professional'nyh soûzov s organami gosudarstvennogo upravleniâ. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 6. pp. 1-34. (1985)

Papp, Ignác: To the questions of state, state organization, state activity. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 349-353. (1985)

Papp, István Géza: Ady romantikus jellegű motívumainak változásáról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 60-79. (1985)

Papp, János: Marxizmus-leninizmus oktatók és a szaktárgyak oktatóinak együttműködése az orvos- és gyógyszerészképzésben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 287-291. (1985)

Parchmann, Rainer and Duske, Jürgen and Specht, Johann: Indexed LL(k) grammars. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 33-53. (1985)

Patkós, Győző: A dombortérképek és elkészítésük egyszerű módszere. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 265-267. (1985)

Peeva, K.: Systems of linear equations over a bounded chain. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 195-202. (1985)

Pelle, L.: The information content of the temperature field of the northern hemisphere and the mean monthly temperatures at Szeged. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 43-51. (1985)

Penke, Olga: La fortune de l'Histoire des Deux Indes au XVIIIe siécle en Hongrie : Contribution au portrait de Pál Őz. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (8). pp. 1-34. (1985)

Pete, István: Az aspektuális jelentés az igei jelentésfajták rendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 159-172. (1985)

Pete, István: Semantičeskie tipy ediničnosti predmetov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 23-32. (1985)

Pete, István: Zametki k sopostavitel'nomu izučeniû vengerskogo i russkogo âzykov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 33-45. (1985)

Pethő, László: Családközpontú népművelési gyakorlat. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 235-241. (1985)

Petrovics, István: A "régi" Aetas. In: Aetas, (1) 1. pp. 5-7. (1985)

Petőcz, András: [A hal áll...] ; Feszület ; Zongorára írt darab : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 58-60. (1985)

Pintyéné Hódi, Klára and Gorzó, István: Kétfázisu [!kétfázisú] plakkfestő folyadék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 12. (1985)

Pintér, Ferenc and Seres, Ferenc and Vize, László and Gáti, József: Adalékok a többkomponensű rendszerek kényszerített Raman-szórásának elméletéhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 3-13. (1985)

Pleskó, András: Szülők az osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 43-47. (1985)

Pléh, Csaba: A történetszerkezet és a felidézés kapcsolata. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 171-191. (1985)

Pohlej, P.: Šestidesâtiletne slavânskoj biblioteki v Prage. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 263-271. (1985)

Polgár, József and Hajas, Katalin and Márkus, György: Uj [!új] elven müködő [!működő] fuzios [!fúziós] perimeter. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 14. (1985)

Pollák, Richárd: Tanítók XX. Nyári Akadémiája. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 199-200. (1985)

Pongrácz, Tibor: Költemény egy szóról : kísérlet egy Borges parabola értelmezésére. In: Harmadkor 2. pp. 48-55. (1985)

Popov, M. B.: K voprosu o sud'be slabogo reducirovannogo v drevnerusskih suffiksah -'sk- i -'stv-. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 59-65. (1985)

Pound, Ezra and Bendes, Rita: Ezra Pound verseiből : Bendes Rita fordításai. In: Harmadkor 3. pp. 89-104. (1985)

Pozsgai, Vidáné: Az alsó tagozatos osztályfőnöki órák integráló funkciója. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 298-302. (1985)

Poór, Zsuzsanna: Szimulációs nyelvtanulás általános iskolai tanulócsoportokban. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 241-246. (1985)

Pál, Ágnes: Változások Szolnok megye gazdasági térképén. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 69-82. (1985)

Páles, Zsolt: Ingham-Jessen's inequality for deviation means. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 131-142. (1985)

Pálfi, Gábor and Gulyás, Sándor: Rapid determination of pollen fertility of two insect pollinated plant species by staining with the aid of proline-isatin reaction. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 49-53. (1985)

Pápay, László: Simulated maturation process of the bitumens of the Pula oil shale, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 153-164. (1985)

Pávó, Imre: The analysis of signal flow graph containing sampled-data elements. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 217-223. (1985)

Péczely, György: The global system of water vapour quantity in the atmosphere and its yearly alteration. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 3-9. (1985)

Péter, Katalin: Comenius magyarországi elképzeléseiről : a Sermo secretus és a Gentis felicitas. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 63-72. (1985)

Pólay, Elemér: Rabszolgák „házassága" az ókori Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 4. pp. 1-71. (1985)

Pónyi, Sándor and Nyilasi, Júlia: Orofaciális fejlődési rendellenességek logikai digitális rendszere. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 32. (1985)

R

Radics, Katalin: Typology and historical linguistics : affixed person-marking paradigms. (1985)

Rahmankulov, L. L. and Zlotskij, Semen Solomnovič and Pastušenko, E. V. and Rol'nik, L. Z. and Karahanov, R. A. and Bartók, Mihály and Molnár, Árpád: Gomolitičeskoe galogenirovanie acetalej i ortoèfirov v rastvore. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 743-757. (1985)

Ratnasamy, P. and Borade, R. B. and Sivasanker, S. and Shiralkar, V. P. and Hegde, S. G.: Structure and catalytic properties of ferrisilicate zeolites of the pentasil brop. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 137-146. (1985)

Rencz, Mátyás: a toronyőr álma. In: Harmadkor 4. pp. 29-32. (1985)

Rendes, Béláné: Lehet-e giccs ellen nevelni az iskolában? In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 288-298. (1985)

Riesz, Béla: Értékelmélet és iskolai nevelés. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 76-78. (1985)

Rigó, Jázon: Dialektikus gondolkodásra nevelés tanárjelöltjeink körében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 59-66. (1985)

Roboz, István: Vakbuzgók és lázadók I-II. : Csehszlovákia uralkodó kommunista pártjának története. In: Aetas, (1) 1. pp. 80-83. (1985)

Romanovskij, B. V.: Catalysis by zeolite inclusion compounds. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 213-222. (1985)

Roncz, Béla: The altitude system of rainfall in the Mátra Hills. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 97-108. (1985)

Rosenberg, Ivo G. and Szendrei, Ágnes: Submaximal clones with a prime order automorphism. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 29-48. (1985)

Rozsnyai, Bálint: Narratív stratégiák a XIX. század közepének amerikai regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 190-202. (1985)

Rozsnyai, Jenő: „Az Arany ember" Brazíliában : Jókai és Latin-Amerika. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 111-115. (1985)

Rubovszky, Kálmán: Egy szépirodalmi egyszerű narrativ forma adaptációs ismétléséről. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 159-170. (1985)

Rudakova, I. F.: O nekotoryh tipičnyh leksičeskih ošibkah nemeckih učaŝihsâ : (iz opyta prepodavaniâ russkogo âzyka v nemeckoj auditorii). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 225-236. (1985)

Ruff, Mihály: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 401-407. (1985)

Rácz, Béláné and Szabó, Éva: Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (8) 3. 0-172. (1985)

Rényi, Péter: Demokrácia és értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 49-62. (1985)

Révész, László: Adatok a honfoglaláskori tegez szerkezetéhez. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 35-53. (1985)

Révész, Mihály: A felelősség ontológiai vizsgálatához. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 129-135. (1985)

Róder, László: Politikai rendszerünk önvédelmi szervezetének társadalmi vonásairól. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 395-400. (1985)

Róna-Tas, András: A magyar rovásírás és a Mátyás-kori humanizmus. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 173-179. (1985)

S

Salat, Levente: Lóvásár ; Személytelen példabeszédek : [versek]. In: Harmadkor 3. pp. 73-76. (1985)

Salem, Abdel-Karim Ahmed and Kabesh, Mahmoud Lofty and Ghazaly, M. Kh.: Petrochemistry, petrogenesis and classification of Um Huqab, Garf and El-Mueilha granitic masses, Southeastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 17-31. (1985)

Sauer, J.: Nature and properties of acidic sites in zeolites revelaed by quantum chemical ab initio calculations. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 19-24. (1985)

Savova, P.: Podbor tekstov iz russkoj klassičeskoj i sovetskoj literatury i ih mesto v obučenii russkomu âzyku studentov-nespecnalistov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 237-242. (1985)

Scheiber, Sándor: Mikszáth-levelek. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 141-147. (1985)

Schipani, Sandro: Römisches Recht, Unabhängigkeitsrevolutionen und Rechtskodifizierungen in Lateinamerika. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 355-366. (1985)

Schwinn, Hans: On approximation by Euler means of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 283-294. (1985)

Schwinn, Hans: On the rate of approximation by orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 417-430. (1985)

Sebők, Ferenc: Távoli Tükör : a szerencsétlen 14. század. In: Aetas, (1) 1. pp. 84-88. (1985)

Seeger, Andreas and Trebels, Walter: Some Fourier multiplier criteria for anisotropic Hp(Rn)-spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 431-441. (1985)

Servotte, Y. and Jacobs, J. and Jacobs, P. A.: Selectivity in the conversion of acetic acid over MFI-type zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 609-618. (1985)

Siklaki, István: Kognitív történet-modellek. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 10-39. (1985)

Simon, E.: Language extension in the HLP/SZ system. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 89-97. (1985)

Simon, Gyula: A nevelőmunka egyik fontos műhelyéről. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 51-56. (1985)

Simonffy, Zsuzsa: Implakturák és lánckérdések mint nyelvi játékok. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 97-117. (1985)

Sindely, P.: The homogenious temperature series at Szeged for 110 years : 1871-1980. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 109-124. (1985)

Singh, Raj Kishor and Chandra Kumar, R. David: Compact weighted composition operators on L2(λ). In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 339-344. (1985)

Sipos, Béláné and Antal, Mária and Heller, Anna and Pócs, Ilona: Antal Mária-Heller Anna-Pócs Ilona: Hogy mondjuk oroszul? In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 342-343. (1985)

Sipos, Miklós and Égető, Emese: A mezőgazdasági kistermelés helyzetének néhány aktuális kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 45-57. (1985)

Siposné Kedves, Éva: A 25 éves Módszertani közlemények jubileumi üléséről. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 145-152. (1985)

Siposné Kedves, Éva: Tanárok XV. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 135-136. (1985)

Siroki, Dénes: A lukácsi társadalomontológia hasznositási [!hasznosítási] lehetőségei a történelmi materializmusban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 137-144. (1985)

Sjödin, Tord: A generalization of a theorem of G. Freud on the differentiability of functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 271-281. (1985)

Skutta, Franciska: Point de vue chez Balzac? In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (9). pp. 139-179. (1985)

Skutta, Franciska and Duras, Marguerite: Objektivitás, szubjektivitás és nézőpont Marguerite Duras Moderato cantabile című regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 308-320. (1985)

Solinas, V. and Monaci, R. and Longu, G. and Forni, L.: Alkylation of thiophene with methanol over synthetic zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 291-299. (1985)

Sonkodi, István: Krioterápiás készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 9. (1985)

Spector, G. and Briend, M. and Monque, R. and Delafosse, D.: Behaviour of particles in a modified and stabilized hy zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 223-229. (1985)

Spožakina, A. A. and Damânova, S. I. and Kostova, N. G. and Šopov, D. M.: Catalytic activity of cobalt and molybdenum-containing y-type zeolites in thiophene. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 589-597. (1985)

Steinberg, K.-H. and Becker, K. and Nestler, K.-H.: Hydroisomerization and hydrocracking of n-paraffines on zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 441-455. (1985)

Steinerné Molnár, Judit: A szovjet oktatási rendszer néhány sajátossága. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 57-60. (1985)

Steingaszner, Pál and Szűcs, A. and Dudás, É. L. and Mándy, T.: Effect of some platinum metals on the regeneration behaviour of zeolitic cracking catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 397-404. (1985)

Stute, Winfried: On tightness of random sequences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 397-400. (1985)

Supp, Györgyné: Olvasás és könyvtárhasználat az önművelésre nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 285-288. (1985)

Surányi, Ágnes: Az egyszerű formák és a vicc. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 49-57. (1985)

Sz. Bozóki, Margit and Szabó, József: Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban II. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 201-211. (1985)

Szabados, József and Vértesi, Péter: On the almost everywhere divergence of Lagrange interpolation on infinite interval. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 443-450. (1985)

Szabó, András: „Török" prédikátor Szepsiben. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 175-176. (1985)

Szabó, Botond: Piskárkosi Szilágyi Sámuel peregrinációja : (1738-1742). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 139-156. (1985)

Szabó, Csaba: Xenoliths from Cretaceous lamprophyres of Alcsútdoboz-2 borehole, Transdanubian Central Mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 39-50. (1985)

Szabó, Ferenc: Motiméter. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 30. (1985)

Szabó, Imre: Teoretičeskie i praktičeskie voprosy iz oblasti sudebnyh razbiratel'stv po delam ob ustanovlenii popečitel'stva. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 7. pp. 1-21. (1985)

Szabó, István: Die produktionsgenossenschaftliche Bauernschaft in Ungarn. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 41-48. (1985)

Szabó, János and Zimonyi, György: Mobilizálható CO2 termosztát. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 17. (1985)

Szabó, László: Characterization of clones acting bicentrally and containing a primitive group. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 137-142. (1985)

Szabó, Tibor: Politica e filosofia nei quaderni di Gramsci : I. le polemiche con Bucharin e con Croce. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 23-42. (1985)

Szabó G., László: A XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetem megnyitója. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 5-10. (1985)

Szabó G., Mária and Tokodi, László: Olasz nyelvet tanulnak a napközisek. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 40-42. (1985)

Szabóné Csillik, Éva: Vándorszavak a matematika nemzetközi terminológiájában: a melléknevek. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 71-76. (1985)

Szalacsek, Margit: Az osztják birtokos szerkezet determináló használatáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 181-185. (1985)

Szalay, István: On the generalized absolute Cesàro summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 451-458. (1985)

Szalma, Natália and Ivanova, V.: Krizis gumanizma i "realističsij simbolizm" V. Ivanova. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 197-214. (1985)

Szarvas, Lászlóné: Ifjúságpolitika és ifjúsági mozgalom a szocialista Magyarországon. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 409-414. (1985)

Szatmári, Imre: Későközépkori kályhacsempék Nagymágocsról. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 55-77. (1985)

Szegfű, László: Adalékok Szent Gellért görög műveltségének kutatásához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 43-49. (1985)

Szegfű, László: Szent Gellért prédikációi. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 19-29. (1985)

Szenes, Iván: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez : 1956-1962. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 415-431. (1985)

Szenthe, János: A reduction in case of compact Hamiltonian actions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 107-117. (1985)

Szigeti, Csaba and Hajnóczi, Péter: Hajnóczi Péter találós kérdése: Hol lézetnek a kopt nők? In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 119-127. (1985)

Szigeti, Ferenc: Multivariable composition of Sobol'ev functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 469-476. (1985)

Szigeti, Lajos Sándor: Az expresszinoista elbeszélés. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 221-233. (1985)

Szigeti, Lajos Sándor: A csönd motívuma József Attila költészetében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 3-48. (1985)

Szijj, Ferenc: Tavaszi dal : [vers]. In: Harmadkor 2. p. 1. (1985)

Szijj, Ferenc: cesario : [vers]. In: Harmadkor 4. pp. 27-28. (1985)

Szijj, Ferenc and Kukorelly, Endre: Kukorelly Endre: A valóság édessége. In: Harmadkor 2. pp. 112-117. (1985)

Szilasi, László and Karácsonyi, Béla: Beszélgetés Karácsonyi Bélával, a JATE Központi Könyvtárának igazgatójával. In: Gondolat-jel 1. pp. 26-28. (1985)

Szilbereky, Jenő: Über die umfassende Neuregelung des Zivilverfahrens. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 381-389. (1985)

Szilágyi, László: Innováció az egészségügyben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 227-237. (1985)

Szilágyi, László: A gazdasági érték és a szocialista értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 97-116. (1985)

Szilágyiné Hodosi, Zsuzsanna: Az országismereti szempont érvényesülése a kisiskolások orosznyelv-oktatási rendszerében. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 182-184. (1985)

Szoboszlai, Ildikó: Sinonimika opredelelenij s prostranstvennym značeniem v sovremennom russkom âzyke. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 83-91. (1985)

Szoboszlai, Ildikó: A szintaktikai szinonimák jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 187-194. (1985)

Szokodi, József: Egyetemi hallgatóink helyzete, az értelmiségképzés néhány problémája. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 293-298. (1985)

Szomorú, Miklós: Néhány hagyományos oktatástechnikai eszköz újszerű alkalmazásáról. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 329-331. (1985)

Szomorú, Miklós: A „tudástérkép". In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 35-39. (1985)

Szondi, Ildikó: The rationalization of the registration of housing claims and changes in housing economy in Hungary since 1980. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 367-380. (1985)

Sztrik, János: A queueing model for multiprogrammed computer systems with different I/O times. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 127-135. (1985)

Szántai Kis, Ágnes: Népünk és. Nyelvünk : 1929-1939 : repertórium. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (8) 2. 0-86. (1985)

Szántó, István and Hamvas, Béla: Örvény és megtisztulás : Hamvas Béla Karneváljáról. In: Harmadkor 4. pp. 96-101. (1985)

Szántó, István and Imre, Farkas: "itt állok cédán, levetkőzve! láss!" : Imre Farkas: Lírai kutatások. In: Harmadkor 4. pp. 14-22. (1985)

Székely, Júlia Anna: Egy új szovjet szöveggyűjteményről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 185-186. (1985)

Székely, László A.: Holiday numbers: sequences resembling to the Stirling numbers of second kind. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 459-467. (1985)

Szénási, József: A szocializmus dialektikájának néhány sajátossága. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 145-151. (1985)

Szögi, Olga: Nekotorye metodičeskie voprosy obučeniâ vyrazitel'nomu čteniû na zanâtiâh po rečevoj praktike. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 77-81. (1985)

Szöllősi, Erzsébet: Tanárjelöltek felkészítése a világnézeti nevelőmunkára. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 79-83. (1985)

Szőke, Katalin and Remizova, A.: Problema obezličennosti v povesti A. Remizova "Časy". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 215-231. (1985)

Szűcs, István: Die fortdauernde Geltung zweier Grundsätze des römischen Rechts in ungarischer Verwaltungsrechtsanwendung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 391-404. (1985)

Szűcs, István: The rights of the party in the public administrative procedure. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 8. pp. 1-15. (1985)

Szűcs, József M.: On G-finite W*-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 477-481. (1985)

Szűcs, Péter and Ábrahám, László and Nagy, László: Intézeti orvoshivokészülékek (csipogok) elemellátásának ésszerüsitése [!Intézeti orvoshívókészülékek (csipogók) elemellátásnak ésszerűsítése]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 6. (1985)

Sípos, Márta: A térbeli tájékozódóképesség ellenőrzésének eszköze történelemórán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 30-32. (1985)

Sümegi, József: A középkori búcsúk kérdéséhez. In: Aetas, (1) 1. pp. 8-34. (1985)

T

T. Kiss, Tamás: Tudományos intézményrendszer kiépülése Magyarországon 1922 és 1931 között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 15-23. (1985)

Tahin, Tamás: A fiatalok testi és mentális egészségének társadalmi tényezői. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 299-311. (1985)

Takács, Edit and Maróti, Imre: Adaptation of the membraneous system of bean chloroplasts to identical and alternating light-dark periods. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 71-86. (1985)

Takács, Gábor: Tantárgyon kívüli koncentráció a matematika új szemléletű tanításakor. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 117-123. (1985)

Takács, József: Palotás Dezső: Incidens ; alapművelet - fiatai költők, antológiája. In: Harmadkor 3. pp. 116-120. (1985)

Takács, József and Pikó, András: "Az ügy érdekében" : részletek egy hosszabb beszélgetésből Pikó Andrással az Érdekképviseleti Tanácsról. In: Gondolat-jel 4. pp. 20-26. (1985)

Takáts, Károlyné and Károly, Sándor: Károly Sándor munkássága 1947-1985-ig : bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 9-25. (1985)

Tal'hajm, B.: Zavisimosti v relâcionnyh strukturah dannyh. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 115-125. (1985)

Taliga, Istvánné: Helyes szabad idős szokások kialakítása a napköziben. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 303-306. (1985)

Tandori, Károly: Über die Cesàrosche Summierbarkeit von mehrfachen Orthogonalreihen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 179-210. (1985)

Tarnay, László: Megjegyzések a találós egyszerű formájához. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 75-95. (1985)

Taródi, Sándorné: Fantáziálás a fogalmazástanításról. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 110-117. (1985)

Tatár, Sándor: a legszebb évszakom ; Snitt : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 56-57. (1985)

Tatár, Sándor: a szobortalapzatokra nem került fól (noha...) : [vers]. In: Harmadkor 4. p. 26. (1985)

Telek, János: Az új munkaszervezet, mint az "átmeneti társadalom" meghaladásának lehetősége. In: Gondolat-jel 2. pp. 12-19. (1985)

Terz, Panos: Die Normbildungstheorie : eine völkerrechtsphilosophische, völkerrechtssoziologische und völkerrechtstheoretische Studie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 9. pp. 1-50. (1985)

Textorius, Björn: On generalized resolvents of nondensely defined symmetric contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 329-338. (1985)

Thuan, Ho and Le, Van Bao: Some results about keys of relational schemas. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 99-113. (1985)

Tielen, M. and Geelen, M. and Jacobs, P. A.: Isomorphic substitution in zeolites : Its potential catalytic implications. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 1-18. (1985)

Tiszaközi, Attila: Hangvágás céljára szolgálo specialis asztal hangositott diasorozatok és oktato filmek felvételeinek készitéséhez [!szolgáló speciális asztal hangosított diasorozatok és oktató filmek felvételeinek készítéséehz]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 40. (1985)

Tkačuk, S. G.: Harakterističeskie funkcii raspredelenij pritâgivaûŝihsâ k ustojčivomu zakonu s pokazatelem α = 1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 299-307. (1985)

Tolnai, Gyula: A magyar politikai rendszer fejlődése, különös tekintettel a munkahelyi demokráciára. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 433-440. (1985)

Tomory, Julianna: Észrevételek az új anyanyelvi tankönyv használatáról. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 18-22. (1985)

Tordáné Hajabács, Ilona and Füle, Sándor: Füle Sándor: A szülők és az iskola. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 140-142. (1985)

Totik, Vilmos: Representation of functionals via summability methods I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 483-498. (1985)

Totik, Vilmos: Representation of functionals via summability methods II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 235-256. (1985)

Trinkus, Jürgen: Herausbildung und Reproduktion der Klasse der Gennossenschaftsbauern in der DDR. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 49-54. (1985)

Trogmayer, Ottó: A szegedi nagytáj bronz- és koravaskorának néhány kérdéséről. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 3-16. (1985)

Tráser, László: Szocializmusképek és értékrendek. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 63-75. (1985)

Tráser, László: A szakemberképzés és az értelmiséggé nevelés konfliktusai az egészségügyi felsőoktatásban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 313-316. (1985)

Tímár, Erzsébet: I propugnatori dell' illuminismo francese in Italia. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (8). pp. 35-53. (1985)

Tóth, Ferencné: A magyar munkásmozgalom története oktatásának szerepe a történeti tudat alakításában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 85-89. (1985)

Tóth, Gyula: A posztótábla alkalmazása az idegennyelv-tanításban. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 321-325. (1985)

Tóth, Gyuláné: Az integrált rendszerű, intenzív-kombinált módszerek és eredmények ismertetése. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 313-317. (1985)

Tóth, István: Béta-glukonidáz izolálása kerti csigábol [!csigából] (Helix pomatia) és aktivitásának beállitása [!beállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 10. (1985)

Tóth, István and Bakos, Józsefné: Cyproteron-acetat radioimmunoassay kidolgozása saját készitésü [!készítésű] antiszérummal. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 24. (1985)

Tóth, István and Bakos, Józsefné and Bárkányi, Tiborné: A 4-androszten-3,17-dion mérése emberi szérumból kromatográfiás tisztitás [!tisztítás] nélkül. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 35. (1985)

Tóth, István and Bárkányi, Tiborné: Eljárás a 17α-hidroxiprogeszteron mérésére emberi szérumból. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 16. (1985)

Tóth, Józsefné: Számítógép már az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 185-187. (1985)

Tóth, Sándor: Levente és András. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 31-36. (1985)

Tóth, Árpád: Rechtsstellung der Arbeiter der militarisierten Betriebe in dem ersten Weltkrieg in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 405-419. (1985)

Török, Gábor: Kisded lecke a lírai többértelműségről-meg a tankönyvi szómagyarázatokról. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 173-176. (1985)

U

Udvary, Éva and Csiszár, Zoltán: Programozott ingerlő sziv [!szív] elektrofiziologia paraméterek mérésére "in situ" kisérletekben [!kísérletekben]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 38. (1985)

Ujhelyi, Mária: A rendszerszempont alkalmazása a biológiai evolúció elméletében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 153-158. (1985)

Ujvári, Edit: Eszme és valóság : Kondor Béla és a művészetpolitika. In: Gondolat-jel 1. pp. 18-24. (1985)

Ul'ânov, Petr Lavrent'evič: Ob odnoj algebre funkcij. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 169-178. (1985)

V

Varga, K. and Halász, János and Hernádi, Klára and Fejes, Pál: An investigation of the oxidative dehydrogenation of n-butenes over mixed tin-antimony oxides. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 759-770. (1985)

Varga, Sándorné: A módszertani alapelvekről. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 307-310. (1985)

Varga, Sándorné: A tanuláshoz való viszonyulás vizsgálati tapasztalatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 53-62. (1985)

Varro, M.: Kul'tura voprosov na urokah russkogo âzyka v vos'miletke v vengrii. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 151-160. (1985)

Varsányi, Zoltánné: Humic acids in subsurface waters from the Southern Great Plain, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 165-170. (1985)

Varsányi, Zoltánné and Bertalan Balogh, M.: Humic acid as an indicator of subsurface water movements. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 171-174. (1985)

Varóczi, Zsuzsanna and Maupassant, Guy de: Az ismétlés formaszervező szerepe Maupassant Két jóbarát című novellájában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 321-331. (1985)

Vasileva, E. and Čobanov, I.: O suŝestvitel'nyh s modifiklcionnym značeniem ženskosti v bolgarskom i russkom âzykah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 141-150. (1985)

Vass, László and Nagy, László: Az igeképzők gyakorisági adatai Nagy László költészetében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 93-99. (1985)

Vass, Zoltán: "Klinikák betegforgalma, vonzáskörzete és a kiirtak [!kiírtak] egyes adatai betegségek szerint" cimü [!című] statisztikai rendszer. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 8. (1985)

Veczkó, József: A gyermekvédelem szervezeti és tartalmi reformja. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 163-184. (1985)

Veimarn, A. B. and Varencov, Igor Mihajlovič: Report on the Symposium on the Geology and Geochemistry of Manganese and Associated Metals : 27th International Geological Congress, 1984, Moscow. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 213-218. (1985)

Velcsov, Mártonné: Jelentésváltozás és etimológia : még egyszer a teher szó eredetének kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 195-197. (1985)

Vereczkei, Lajos: Társadalom, tudomány, filozófia napjainkban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 17-25. (1985)

Veres, József: Fortleben römischer Rechtsinstitute im ungarischen Bodenrecht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 421-431. (1985)

Veres, József: Vorwort. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 5-8. (1985)

Vereš, Jozef: A hegedűjáték-tanítás kibernetikus felfogásának néhány jellemzője. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 63-71. (1985)

Vidra, Klára: Az akusztikai tényezők szerepe a szövegszegmentálásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 101-105. (1985)

Vig, É. and Halasy, Katalin and Fekete, Éva and Nemcsók, János and Benedeczky, István: Biochemical , fluorescence microscopic and ultrastructural studies on biogenic monoamines in the gut of Helix pomatia. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 13-25. (1985)

Vitális, György and Hegyiné Pakó, Júlia: Contribution to the genesis of freshwater limestones in the vicinity of Budapest. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 97-107. (1985)

Voigt, Vilmos: Egy nem egyszerű és nem formai kérdés : az egyszerű forma. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 17-26. (1985)

Vármonostory, Endre: A ς-mintafüggvények funkcionális teljessége, ha ς-rendezés. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 37-39. (1985)

Vígh, Árpád: La comparaison exemplare ou la naissance du récit. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 203-226. (1985)

W

Wassef, Samir N. and Hammoud, N. S.: Distribution and properties of placer ilmenite in Damietta-Port Said beach sands, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 131-138. (1985)

Weitkamp, J.: Alkylation of hydrocarbons with zeolite catalysts - commercial applications and mechanistic aspects. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 271-290. (1985)

Weitkamp, J. and Gerhardt, W. and Jacobs, P. A.: Isomerization and hydrocracking of alkanes on Pt/CeY Pt/LaY and Pd/LaY zeolites - bifunctional or metallic catalysis? In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 261-270. (1985)

Wendlandt, Klaus-Peter and Bremer, Heinrich and Jank, M. and Weber, M. and Starke, P. and Müller, D.: On the structure and catalytic properties of silica-alumina. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 35-44. (1985)

Westlake, D. J. and Atkins, M. P. and Gregory, R.: The use of layered clays for the production of petrochemicals. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 301-308. (1985)

Wichterlová, B. and Beran, S. and Nováková, J. and Práśil, Z.: On the caracter and catalytic activity of deffects formed by γ-irradiation of H- and AIH-zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 45-53. (1985)

Wiederhöft, Harri and Weidemann, Jürgen: 35 Jahre DDR : 35 Jahre Erfolge bei der Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 55-61. (1985)

Williams, Lawrence R.: The approximate point spectrum of a pure quasinormal operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 309-320. (1985)

Wundrak, Richard and Stepanek, Franz and Philipp, Peter: Aspekte der Wirtschaftsbeziehungen Schwedens mit den Entwicklungsländern. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 63-73. (1985)

X

Xu, Qinhua and Dong, Jialu and Yan, Aizhen and Jin, Changtai: Synthesis and properties of several aluminophosphate. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 99-108. (1985)

Xu, Qinhua and Zhu, Jianhua: Ethylation of tolulene on HZSM-5 zeolites preparated without organic compounds. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 181-188. (1985)

Y

Yoshida, Reikichi: On E-disjunctive inverse semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 49-52. (1985)

Z

Zachar, Z.: On the equivalence of the frontier-to-root tree transducers I. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 173-182. (1985)

Zachar, Z.: On the equivalence of the frontier-to-root tree transducers II. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 183-193. (1985)

Zaini, S. Zahid Ali and Hasan, Sabir: Integrability of Rees-Stanojević sums. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 295-298. (1985)

Zakar, András: Pedagógus-személyiség, pedagógus-tevékenység, pedagógus-mentálhigiéne. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 337-339. (1985)

Zakar, András: A pályával való azonosulás vizsgálata pedagógusnak készülő gimnáziumi tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 185-195. (1985)

Zakar, András and Helembai, Kornélia: A szakmunkástanulók érdeklődés-strukturájának [!struktúrájának] vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 197-208. (1985)

Zallár, Andor: Infravörös fénysorompoval vezérelt digitalis forgalomszámlálo [!fénysorompóval vezérelt digitális forgalomszámláló]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 25. (1985)

Zarándi, Márta and Tóth, Gábor and Ferenczi, Richárd: Szintetikus peptidhormonok átmeneti védőcsoportjainak gyors eltávolitása ['eltávolítása] hidrogénfluoriddal, saját készitésü [!készítésű] vákuumrendszerben. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 7. (1985)

Zatorski, L. W. and Wierzchowski, P. T. and Cichowlas, A. A.: Conversion of methanol to lower olefins - applicaton studies. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 515-523. (1985)

Zentai, Mária: "Harminc nemes Budára tart..." : vázlat reformkori balladairodalmunkról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 27-37. (1985)

Ziółek, M. and Bresińska, J. and Karge, H. G.: Catalytically active centers of zeolites in the reaction between H2S and CH3OH. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 551-560. (1985)

Zlačeva-Kondraŝova, S.: Upotreblenie polnyh i kratkih form prilagatel'nyh v russkom âzyke bolgarskimi studentami-rusistami. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 179-192. (1985)

Zlinszky, János: Die historische Rechtsschule und die Gestaltung des ungarischen Privatrechts im 19. Jahrhundert. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 433-445. (1985)

Zsemberi, Etelka: Tulajdonképpen ...! ; Kegyelemdöfés : [versek]. In: Harmadkor 2. p. 45. (1985)

Zsiday Galgóczy, Károly and Varsányi, Sándor: Analog jelek on line értékelése számitogéppel [!Analóg jelek on-line értékelése számítógéppel]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 27. (1985)

Zsiday Galgóczy, Károly and Varsányi, Sándor: Többcsatornás jelanalizátor. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). pp. 33-34. (1985)

Zsilka, Tibor: Allusion in literary communication. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 227-245. (1985)

Zsoldos, Ferenc: Effects of environmental factors on ion uptake by plants (Based on an academic doctoral dissertation defended on January 7th, 1983) : [Based on an academic doctoral dissertation defended on January 7th, 1983]. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 55-69. (1985)

Zsoldos, Sándor: Esti és Sárkány : adalékok Kosztolányi Dezső és Somlyó Zoltán barátságához. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 117-140. (1985)

Zátonyi, Sándor: Javaslat Arkhimédész törvényének feldolgozására a fakultatív foglalkozásokon. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 247-252. (1985)

Á

Ádám, György: Az orvosetika és az orvosjog viszonya. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 161-165. (1985)

Árpás, Károly: A regényíró Jókai és olvasói. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 103-109. (1985)

É

Ésik, Zoltán: Homomorphically complete classes of automata with respect to the α2-product. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 135-141. (1985)

Ésik, Zoltán: On the weak equivalence of Elgot's flow-chart schemata. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 146-154. (1985)

Ö

Ötvös, Péter: „Vagdalkozik német mellett Ebergényi" : szövegek a magyar katonák táborozásaiból. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 129-137. (1985)

Ł

Łenski, Włodzimierz: On strong approximation by logarithmic means of Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 285-295. (1985)

Š

Šaharan, M. and Gerov, Nayden: Sposoby peredači realij na russkom âzyke v slovare Najdena Gerova. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 243-246. (1985)

Ševelev, V. M.: Funkcional'naâ mnogoznačnost' desemantizirovannyh glagolov v russkih naučnyh tekstah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 247-257. (1985)

Špiro, E. S. and Bragin, O. V. and Preobraženskij, A. V. and Vasina, T. V. and Antošin, G. V. and Minahev, Khabib Minachevič: The state of metals in high silica zeolites and their catalytic activity in ethane. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 231-240. (1985)

Šujskij, Ûrij Dmitrievič: Processy i skorosti abrazii podvodnogo sklona v beregovoj zone morej. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 131-142. (1985)

Ž

Ždanov, S. P. and Feoktistov, N. N. and Kozlova, N. I. and Bursian, N. E. and Kogan, S. B. and Daragan, V. K. and Aleksandrova, N. V.: Catalytic properties of ZSM-type zeolites formed under different conditions in reactions of conversion of paraffinic and aromatic hydrocarbons. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 128-135. (1985)

This list was generated on 2021. március 3. 07:27:20 CET.