Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Á | É | Ö | Ł | Š | Ž
Number of items: 783.

A

A. Sajti, Enikő: A magyar-horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca : (1941-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (81). pp. 3-18. (1985)

Abonyiné Palotás, Jolán: Formirovanie količestvennyh i kačestvennyh pokazatelej stroimyh kvartir v zavisimosti ot roli dannogo naselennogo punkta v seti poselenij. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 25-34. (1985)

Abonyiné Palotás, Jolán and Moholi, Károly: Táplálkozási struktúránk felszabadulás utáni változása különös tekintettel a tej- és tejtermékfogyasztás időbeni és területi alakulására. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 55-67. (1985)

Abou-Kais, A. and Abou-Kais, N. N.: Formation of Lewis acid sites in NaNH4 Y zeolites by γ irradation. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 109-117. (1985)

Abrudbányay, János: A napközis tanulmányi munka tartalma, korszerűsítésnek didaktikai és metodikai lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 209-217. (1985)

Aghdam, Ahad Mehdizadeh: On the strong nilstufe of rank two torsion free groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 53-61. (1985)

Aknai, Tamás: [Aknai Tamás írása]. In: Gondolat-jel 1. pp. 13-17. (1985)

Alapi, Zita: Egy expresszív vélemény a szekularizáció témaköréből : H. Cox könyve alapján. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 29-33. (1985)

Alimov, Shavkat Arifdzhanovich and Joó, István: On the convergence of eigenfunction expansions in Hs-norm. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 5-12. (1985)

Andor, I. A. and Andorné Dreveni, Irén and Berkesi, O.: Voprosy svâzy struktury i kolebatel'nyh spektrov karboksilatov metallov 1. : Obzor obŝih položenij. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 771-783. (1985)

Andrássy, Adél: A termőföld minősége, a ráfordítások és a hatékonyság összefüggéseinek egyes kérdései a magyar mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 3-18. (1985)

Antalffy, György: Cours sur l'État Socialiste. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 5. pp. 1-92. (1985)

Antalffy, György and Tamás, András: The state and law-making. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 9-39. (1985)

Aradi, László: Kisérleti [!kísérleti] egerek oltását megkönnyitő [!megkönnyítő] készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 23. (1985)

Aranyi, László: a költemény ; iszony és mélység ; pszichopátia-szutra : [versek]. In: Harmadkor 4. pp. 7-9. (1985)

Arató, Mátyás: Parameter estimation and Kalman filtering in noisy background. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 13-23. (1985)

Ashton, A. G. and Barri, S. A. I. and Dwyer, J.: The synthesis and properties of theta-1, the first unidimensional medium pore high silica zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 25-34. (1985)

Avasi, Béla: A tonális válasz kialakulása az európai többszólamú műzenében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 139-146. (1985)

B

B. Fejes, Katalin: A szerkesztettségi mutató környezetstruktúrája a lineáris korrelációs együtthatók tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 37-49. (1985)

B. Fejes, Katalin and Subosits, István: Subosits István: Beszédakusztika. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 136-137. (1985)

Bagdi, Sándor and Molnár, Béla: Molnár Béla: A föld és az élet. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 201-202. (1985)

Bagossy, László: Kisfilm ; Az ismeretlen feltérképezése : [versek]. In: Harmadkor 3. p. 33. (1985)

Bajory, Pál: Beweisaufnahme in römischen Recht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 41-56. (1985)

Bajory, Pál: A másodfokú bíróság határozatai a polgári eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 1. pp. 1-34. (1985)

Bakacsiné Gulyás, Mária and Dombi, Alice: Főiskolai hallgatók életvitele a szabadidős tevékenység elemzése alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 3-11. (1985)

Balog, Iván: Rablánc, mint küldökzsinor [köldökzsinór!]. In: Gondolat-jel 2. pp. 2-4. (1985)

Balog, József: December ; A vendégszöveg : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 13-16. (1985)

Balog, József: Jövő és irodalom : empiria. In: Gondolat-jel 1. pp. 11-13. (1985)

Balog, József: más asztaloknál ülsz már 1. ; más asztaloknál ülsz már 3. : [versek]. In: Harmadkor 4. pp. 51-54. (1985)

Balog, József and Domonkos, István: Kővé vált felvonulás : [Domonkos István: Via Itália]. In: Harmadkor 4. pp. 102-103. (1985)

Balog, József and Faludi, György: "A márvány én vagyok " : Faludi György költészetéről. In: Harmadkor 2. pp. 100-104. (1985)

Balog, József and Takács, József: Beszélgetés Zalán Tiborral. In: Harmadkor 2. pp. 2-12. (1985)

Balogh, Károly and Kozur, Heinz: The Silurian and Devonian in the surroundings of Nekézseny (southernmost Uppony Mts, Northern Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 193-205. (1985)

Balogh, Tibor: Az evolució [!evolúció] folyamatának Piaget-i értelmezéséről. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 35-41. (1985)

Balogh, Tibor: Értékelsajátításról és az értékrend strukturálódásáról : (tézisek). In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 117-124. (1985)

Baloghné Zsoldos, Julianna: A helyesírás megalapozásáról. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 98-102. (1985)

Balázs, József: Anfänge der Kriminalstatistik in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 57-69. (1985)

Balázs, Mihály: Készség a toleranciára : beszélgetés Balázs Mihállyal, a bölcsészkari pártszervezet uj [új!] titkárával. In: Gondolat-jel 1. pp. 3-6. (1985)

Baranyai, Zsolt: A novella mint a véletlen és a világtörvényszerűség sorspillanata : a fiatal Lukács György novellaelmélete. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 95-101. (1985)

Bartholy, Judit and Gulyás, O.: Expansion of meteorological fields by macrosynoptic average fields. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 11-23. (1985)

Baróti, Tibor: A "befejezetlen" "töredékes" orosz romatikus elbeszélés értelmezésének kérdéséhez. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 244-257. (1985)

Barótiné Gaál, Márta: A romantikus elbeszélés epikai és nem epikai struktúrái : egy Hoffman-mű elemzése alapján. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 151-161. (1985)

Becker, K. and Fabianska, K.: Fluorine modification of zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 63-70. (1985)

Bellavics, István and Hanak, Péter: Circulus vitiosus - avagy magára találhat-e szellem a Duna-tájon? : [Hanak Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa]. In: Harmadkor 4. pp. 111-116. (1985)

Beltrame, P. and Carniti, P. and Forni, L. and Zuretti, G.: Toulene and xylene disproportination over HZSM-5 crystals of different size. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 349-357. (1985)

Ben Taarit, Younès: Hydroconversion of carbon monoxide in zeolitic media : A genuine Fischer-Tropsch reaction? In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 619-637. (1985)

Bene, Kálmán: Szabadon választott Radnóti-vers elemzése. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 325-329. (1985)

Benedek, Ferenc: Ursprung und Funktion der actio Publiciana. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 71-91. (1985)

Benedict, Mihály and Gyémánt, Iván Károly: On the interaction of an ultrashort light pulse with a thin resonant medium 2. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 695-698. (1985)

Benke, József: A marxizmus-leninizmus megjelenése és terjedése az arab világban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 325-335. (1985)

Bercovici, Hari: Factoring compact operator-valued functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 25-36. (1985)

Bereczki, Sándor: Emlékülés a felsőfokú tanító- és óvónőképzés 25 éves évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 60-61. (1985)

Bereczki, Sándor: Lukács György közoktatáspolitikai, pedagógiai tevékenysége. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 131-134. (1985)

Bereczki, Sándor and Imre, Sándor: Imre Sándor gondolatai a tanárokról és a tanárképzésről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 13-21. (1985)

Bereczki, Sándor and Kozma, Tamás: Kozma Tamás: Az oktatás fejlesztése, esélyek és korlátok. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 206-208. (1985)

Bereczki, Sándor and Kósáné Ormai, Vera and Ritoók, Pálné and Porkolábné Balogh, Katalin: Kósáné Ormai Vera-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 339-341. (1985)

Bereczki, Sándor and Nagy, József: Nagy József szerk.: A megtanítás stratégiája. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 281-282. (1985)

Bereczki, Sándor and Nagy, Júlia: Nagy Júlia: A makói tanyai iskolák története. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 204-206. (1985)

Bereczki, Sándor and Péter, Ágnes: Péter Ágnes: Neurológia. Neuropszichológia. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 142-143. (1985)

Berkes, Miklós and Barta, Gábor and Hegyi, Klára and Kertész, István: Barta Gábor-Hegyi Klára-Kertész István: Emberek és századok. In: Módszertani közlemények, (25) 2. p. 140. (1985)

Bernáth, Árpád: Heinrich Böll: Haus ohne Hüter (Magukra maradtak) c. regényének elemzése. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 162-189. (1985)

Bernáth, Árpád and Csúri, Károly: Dr. Kanyó Zoltán : 1940-1985. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 7-9. (1985)

Berényi, Viktor and Gál, Balázs: Erdélynek változása : 1931-1940 : kissebbségi társadalompolitika Venczel József értelmezésében. In: Harmadkor 3. pp. 5-26. (1985)

Besenyi, Sándor: Társadalmi létezés és művelődés. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 77-96. (1985)

Besenyi, Sándor: A termelőmunka történeti formáiról. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 43-51. (1985)

Bielanski, Adam and Małecka, A.: Catalytic cymene cracking on H-ZSM-5 type zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 389-396. (1985)

Bihari, Mihály: Politikai értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 133-194. (1985)

Blaho, Peter: Formen und Methoden der Rechtserziehung im archaischen Rom bis zum Zeitalter der drei fundatores. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 93-101. (1985)

Blasszauer, Béla: Szükség van-e orvosi etikára? In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 167-172. (1985)

Bloom, Stephen L.: Frontiers of one-letter languages. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 1-18. (1985)

Bodnár, István: A szocialista fejlődés dialektikájának sajátosságairól. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 53-57. (1985)

Bodolay, Gyula: Az iskolavezetés ellenőrző tevékenységének tervszerűsége. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 2-9. (1985)

Bognár, Imréné: Szaktárgyi vetélkedő matematikából. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 320-321. (1985)

Bokor, Istvánné: Móra-órák a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 103-110. (1985)

Bollobás, Enikő: From traditional prosody to grammetrics. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 7-35. (1985)

Borbás, Zoltánné: Úttörőmozaik napközis életünkből. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 128-130. (1985)

Both, Ödön: Die wichtigeren sozialen, politischen und verfassungsrechtlichen Ansichten des jungen Bertalan Szemere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 103-139. (1985)

Bošáček, V. and Jelínková, J. and Isakov, Â. I. and Isakova, T. A. and Minahev, Khabib Minachevič: Catalytic properties of stabilized zeolites Y in the reactions of dimethyl ether and of the toluene disproportinaion. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 309-318. (1985)

Bratinka, József: „Zászlód alól kitöltem?" : (egy Balassi-hely értelmezéséhez). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 171-175. (1985)

Bratinka, József and Szigeti, Ferenc: Szeged város törvényszéki jegyzőkönyveiből : 1721-23. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 51-61. (1985)

Braun, Ildikó and Szabó, A. Ferenc: Népesedési folyamatok és népesedéspolitika Magyarországon az elmult [!elmúlt] négy évtizedben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 241-250. (1985)

Bremer, Heinrich and Wendlandt, Klaus-Peter and Vogt, F. and Becker, K. and Weber, M.: Racking of hydrocarbons on zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 369-388. (1985)

Brito Figueroa, Federico: La emancipación nacional y la guerra de clases y castas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 49-68. (1985)

Brukner Sándorné Wein, Alice and Góczán, Ferenc and Ikrényi, Károly and Szűcs, I. and Vető, István: Study of organic matter on some Cenozoic samples from the DSDP Walwis Ridge Leg 75 Holes, with emphasis on its origin and petroleum potential. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 175-183. (1985)

Brósz, Róbert: Die Rolle der Gewohnheit (des Gewohnheitsrechtes) im Laufe der Entfaltung und Entwickelung der longi temporis praescriptio(nes). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 141-165. (1985)

Bujalos, István: A polgári társadalom és a politikai állam viszonya Marxnál. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 337-348. (1985)

Buk, Pál: Determinációs struktúrák és irányok a társadalom és a természet viszonyában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 59-71. (1985)

Burattini, E. and Marra, G. and Sforza, Antonio: Network design problem : structure of solutions and dominance relations. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 225-233. (1985)

Butzer, Paul Leo and Schulz, Dietmar: An extension of the Lindeberg-Trotter operator-theoretic approach to limit theorems for dependent random variables : I. General convergence theorems; approximation theorems with o-rates. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 37-54. (1985)

Bányai, János: A Brevárium-novellák műfaja : Szentkuthy. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 234-243. (1985)

Bárdi, Nándor and Bellavics, István: Történelem spanyolcsizmában. In: Aetas, (1) 1. pp. 54-71. (1985)

Bárány, Ferenc: A munkahelyi demokrácia és az egyszemélyi felelős vezetés az egészségügyi intézményekben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 319-324. (1985)

Bárány, Ilona: Ökologische Untersuchung der Karstdolinen unter besonderer Berücksichtigung des Mikroklimas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 109-130. (1985)

Bárányné Szabadkai, Éva: A JATE politikai gazdaságtan oktatóinak szakirodalmi munkássága (1952-1984). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 59-75. (1985)

Békefi, Irén and Sikó, Ágnes: A szaktantárgyi olvasás helyzete és feladatai. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 170-173. (1985)

Békési, Imre: Az aktuális tagolódás és a tartalmi-logikai kapcsolódás. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 27-35. (1985)

Békési, Imre: Die konfrontative Untersuchung eines Typus der Textkonstruktion. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 3-13. (1985)

Békési, István: Video pult. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 41. (1985)

Békési, István and Tiszaközi, Attila: Kongresszusi időjelző ora [!óra]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 42. (1985)

Büky, László: Borág. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 63-71. (1985)

C

Catalano, Pierangelo: Diritto romano attuale, sistemi giuridici e diritto latinoamericano. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 167-188. (1985)

Cecchini, Carlo and Petz, Dénes: Norm convergence of generalized martingales in Lp-spaces over von Neumann algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 55-63. (1985)

Charolles, Michael: Heuristic proceedings in the semantics of narrative texts. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 37-55. (1985)

Choudhary, V. R. and Nayak, V. S.: Titration of active acid sites on H-ZSM-5 by selective poisoningwith pyridine. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 167-172. (1985)

Ciesielski, Zbigniew: Approximation by polynomials and extension of Parseval's identity for Legendre polynomials to the Lp case. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 65-70. (1985)

Collins, D. J. and Openstone, E. D. and Davis, B. H.: Aromatic selectivities for LaY zeolite catalysed disproportination reactions. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 319-327. (1985)

Corrádi, Keresztély and Hermann, Péter Z.: On the product of certain permutable subgroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 71-74. (1985)

Cs. Gyimesi, Éva: Lét-megértés-irodalom : ontológiai-hermeneutikai összefüggésrendszer Kolozsvári Papp László Az alkoholista halála című regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 277-289. (1985)

Csanaky, András: A fiatal bányászok életútjának és pályaválasztásának néhány összefüggése. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 251-255. (1985)

Csanda, Erzsébet: A társadalompolitikai célok megvalósulásának esélyei Csongrád megye egészségügyében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 257-264. (1985)

Csapó, Benő: A kombinatív képesség fejlődését befolyásoló tényezők. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 3-20. (1985)

Csapó, Benő and Varsányi, Zoltán: A rajzkészség fejlesztésének vizsgálata középiskolai tanulóknál. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 1-103. (1985)

Cseh, Béla: A nevelői beállítódás vizsgálata veszélyeztetett tanulók esetében. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 217-226. (1985)

Cselényi, Béla: [Versek]. In: Harmadkor 4. pp. 1-6. (1985)

Cserné Adermann, Gizella: Lehetőségek és problémák a pedagógusok értékelésében. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 10-15. (1985)

Cservék, Emil and Gubán, Pál: Cserearányromlás - kontra tartós gazdasági egyensúly. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 183-189. (1985)

Csetri, Lajos: Berzsenyi irodalomszemlélete 1817-ig. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 9-24. (1985)

Csilics, József and Szűcsné Horváth, Anna: Az agyag, az agyagműveltség kezdete. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 318-319. (1985)

Csilics, József and Szűcsné Horváth, Anna: Fonás-szövés, textília rövid történeti áttekintése. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 127-128. (1985)

Csirikné Czachesz, Erzsébet: A logikai műveletek és a kognitív fejlődés kapcsolata napjaink néhány fejlődéslélektani [fejlődés-lélektani] kutatásában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 21-33. (1985)

Csizmazia, György: A szegedi temetőkertek madártani vizsgálata : (I. rész). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 23-40. (1985)

Csuhai, István: Enciklopédia - nyolcvankét oldalon. In: Harmadkor 3. pp. 36-52. (1985)

Csuhai, István: regényavatás : „work ~ in progress". In: Harmadkor 4. pp. 10-13. (1985)

Csuhai, István: A történet fontossága. In: Gondolat-jel 1. pp. 25-26. (1985)

Csuhai, István and Czigány, Lóránt: Czigány Lóránt: The Oxford History of Hungarian Literature. In: Harmadkor 4. pp. 104-110. (1985)

Csuhai, István and Kalapáti, Ferenc: "... csak úgy tesz mintha még nem léteznék ..." : Kalapáti Ferenc: Óriásfelirat. In: Harmadkor 3. pp. 109-112. (1985)

Csuhai, István and Márton, László: Márton László: Nagy-budapesti Rém-üldözés. In: Harmadkor 2. pp. 108-111. (1985)

Cszhai, István: "Réges-rég nem azért idéztük, ha idéztük, hogy nevessünk, hanem az ellenálló, titkos hatalma miatt". In: Harmadkor 2. pp. 80-98. (1985)

Csákány, Béla: Completeness in coalgebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 75-84. (1985)

Császár, József: Study of 5-No2-2-furaldehyde derivatives 4. : Schiff bases with pyridines and nitroanilines. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 723-727. (1985)

Császár, József and Bizony, N. M.: Spectroscopic study of secondary amines and their copper(II) complexes. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 729-734. (1985)

Császár, József and Morvay, József and Herczeg, O.: Study of 5-No2-2-furaldehyde derivatives 2. : Preparation, spectra and antibacterial activities of schiff bases with sulphonamides. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 717-722. (1985)

Csáti, Sándor: Fenolvörös-meghatározás emberi gyomornedvben. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 5. (1985)

Csáti, Sándor: Szérum pszeudo-kolinészteráz (p-CHE) aktivitás kvantitativ [!kvantitatív] meghatározása saját készitésü [!készítésű] (nem gyári) reagensekkel. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 31. (1985)

Cséka, Ervin: Bases de politique juridique et principes de classement des recours de droit pénal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 189-201. (1985)

Cséka, Ervin: A jogorvoslatok helye a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 2. pp. 1-14. (1985)

Csörgő, Miklós and Révész, Pál: On the stability of the local time of a symmetric random walk. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 85-96. (1985)

Csörgő, Sándor: Rates of uniform convergence for the empirical characteristic function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 97-102. (1985)

Csúri, Károly: Vázlat az elbeszélés irodalmi magyarázatához : Hernádi Gyula: Deszkakolostor. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 88-133. (1985)

Czibula, Ferenc: A Bethlen Gábor Kör újjászületése. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 275-280. (1985)

Czégény, József: Széljegyzet. In: Gondolat-jel 1. pp. 10-11. (1985)

D

Da Silva, José-Gentil: A propos de la formation du Brésil : les femmes en étaient aussi. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 9-25. (1985)

Daboussi, Hedi and Delange, Hubert: On a class of multiplicative functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 143-149. (1985)

Darvasi, László: "Aki önmaga körüli útra készül". In: Harmadkor 2. pp. 105-107. (1985)

Darvasi, László: Butik ; Territoriális járvány két hímnemű személyre. In: Harmadkor 3. pp. 34-35. (1985)

Darvasi, László: magánkiadás ; be akartam olvasztani ... ; Kicsontozó : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 17-19. (1985)

Datka, J. and Tuznik, E.: The strength of oh groups in NaHZSM-5 zeolites studied by ir spectroscopy. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 173-179. (1985)

Dem'ânova, Elena Mihajlovna: Lingvostranovedčeskij aspekt v prepodavanii russkogo âzyka kak inostrannogo. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 15-20. (1985)

Deme, László and Váci, Mihály: Tartalom és forma : három Váci-vers egybevetése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 73-86. (1985)

Deákné Farkas, Éva and Hilbert, Margit and Ketskeméty, István and Gáti, László: Fluorescence properties of bichromophoric lser dyes. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 711-715. (1985)

Dimitrescu, Radu: Early Caledonian event in the Pre-Alpine metamorphic sequences of the Romanian Carpathians. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 59-70. (1985)

Dimov, P. T.: Povyšenie èffektivnosti professional'no-pedagogičeskoj podgotovki studentov-rusistov v Plovdivskom universitete. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 169-177. (1985)

Ditzian, Zeev: Rate of approximation of linear processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 103-128. (1985)

Dlusztus, Imre and Pilinszky, János: Pilinszky János: A nap születése. In: Harmadkor 3. pp. 105-108. (1985)

Dobcsányi, Ferenc: A Módszertani Közlemények 25. évfolyama elé. In: Módszertani közlemények, (25) 1. p. 1. (1985)

Doboss, István: A 22. paragrafus. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 311-312. (1985)

Dolgih, Irma Aleksandrovna: Osobye usloviâ vhoždeniâ leksičeskih značenij v âzykovuû sistemu : (ograničeniâ v upotreblenii leksičeskih edinic). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 15-21. (1985)

Dombi, Alice and Farkas, Katalin: Az oktató-nevelő munka korszerűsítésének tendenciái a Neveléstudományi Tanszék tízéves munkájában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 23-29. (1985)

Dombi, Józsefné: Standard zenei tesztek világa. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 31-36. (1985)

Domokos, Péter: Tennivalók és lehetőségek az uráli irodalmak kutatásában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 87-97. (1985)

Drewinski, M. and Dzwigaj, S. and Haber, J. and Ritter, G.: Studies on the initial stages of transformation of C1-C4 alcohols on ZSM-5 zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 535-544. (1985)

Durszt, Endre: Contractions as restricted shifts. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 129-134. (1985)

Duró, Lajos and Gergely, Jenő: Óvodások és korrekciós osztályba járó gyermekek kognitív fejlődése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 117-139. (1985)

Dwars, Martin and Strecker, Reinhard: On homomorphic images of normal complexes in varieties of semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 89-91. (1985)

Dzubay, Miklós and Juhász, József: On the analysis of salt dinamics above the critical ground water level. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 87-96. (1985)

Dósa, Rudolfné: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez : 1945-1949. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 349-356. (1985)

Dömötör, Adrienne: A függő idézések a XVI. századi levelekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 99-106. (1985)

E

Eco, Umberto and Galamb, György: Utóiratok a rózsa nevéhez. In: Harmadkor 4. pp. 58-94. (1985)

Ecsedi-Tóth, Péter: A partial solution of the finite spectrum problem. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 211-215. (1985)

El Sokkary, A. A. and Salloum, G. M.: Cryptoseudomorphism: a new pseudomorphic type. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 139-144. (1985)

El-Fishawi, Nabil M.: Textural characteristics of the Nile Delta coastal sands: an application in reconstructing the depositional environments. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 71-88. (1985)

El-Fishawi, Nabil M. and Molnár, Béla: Mineralogical relationships between the Nile Delta coastal sands. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 89-100. (1985)

Elter, István and Al-Idrisi, Abu Abdalláh: Magyarország Idrīsī földrajzi művében : (1154). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 53-63. (1985)

Emődi, János: Összehasonlító verselemzés az irodalomórán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 48-50. (1985)

Erdélyi, Lajos: Szocializmuskoncepciók és a szocializmus valósága : merre tart az emberiség? In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 73-84. (1985)

Ernst, S. and Weitkamp, J.: Hydrocracking of C, through C1, naphtenes on Pd/Lay and Pd/HZSM-5 teolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 457-466. (1985)

Eszik, Zoltán: Az iskolaotthon funkcionális tervéhez. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 90-97. (1985)

F

Farkas, Beáta: Gazdaság és értékrend. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 19-30. (1985)

Farkas, Ferenc and Bíró, Ágnes and Tolcsvai Nagy, Gábor: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi divatok. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 341-342. (1985)

Farkas, Gyula: Lajos Bartucz, the outstanding personality of Hungarian anthropology : Commemoration on the centenary of his birth. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 3-8. (1985)

Farkas, Gyula: A leányok serdülését befolyásoló tényezők ismeretének jelentősége a szexuális nevelésben. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 227-235. (1985)

Farkas, Gyula and Hunya, Péter and Szekeres, Erika: Relationship of the menarcheal age of city-girls with socio-economic factors. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 183-190. (1985)

Farkas, Ildikó: Aspects normatifs de l'Encyclopédie française. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (8). pp. 54-68. (1985)

Farkas, Katalin: "Élő pedagógiai problémák" - a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 200-201. (1985)

Fehér, István: Marxizmus és tanárképzés. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 53-58. (1985)

Fehér, János: On multiplicative functions that are q-additive. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 151-155. (1985)

Fejes, Pál and Kiricsi, Imre and Tasi, Gyula and Varga, K.: Isomerization of cyclopropane over Ci(II)-exchanged a-type zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 405-411. (1985)

Fejes, Pál and Schöbel, György and Kiricsi, Imre and Hannus, István: Dealumination of NaX-zeolite with nitrosyl chloride. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 118-127. (1985)

Fejér, Ádám: Zaprosy i vozmožnosti gumanizma : obšeteoretičeskij i istoriko-literaturnyj aspekty analiza probemy. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 3-30. (1985)

Fenyvesi, Anna: "Il miglior fabro". In: Harmadkor 3. pp. 82-88. (1985)

Fenyvesi, István: Stranovedenie - istoriâ kul'tury : opyt podgotovki perevodčikov russkogo âzyka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 269-279. (1985)

Fenyvesi-Konâeva, Erzsébet M.: О nekotoryh trudnostâh v rabote s vengerskimi učaŝimisâ pri izučenii vidov russkogo glagola. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 281-297. (1985)

Ferincz, István: Opisanie Rukopisnogo otdela Biblioteki AN SSSR : tom 7, vyp. 1. Sočineniâ pisatelej-staroobrâdcej XVII veka, sostavitel' N. Û. Bubnov, Leningrad, "Nauka", Leningradskoe otdelenie, 1984, str. 314. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 299-305. (1985)

Finet, Catherine: Espaces de James généralisés et espaces de type E.S.A. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 365-385. (1985)

Fodor, István: Honfoglaláskori temető Sándorfalván : előzetes közlemény. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 17-33. (1985)

Fodor, Mária: Problemy, vytekaûŝie iz invariantnosti dimenzionnogo čisla : granicy territorial'nogo vozzreniâ v geografii. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 35-40. (1985)

Fokskroft, N. H.: Očerk pronikoveniâ i posleduûŝego sinteza inostrannyh slov v russkom âzyke v XVII-XVIII vekah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 81-106. (1985)

Forgács, Tamás: A Müncheni Kódex jelöletlen tárgyas szószerkezeteiről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 115-124. (1985)

Frazho, Arthur E.: On uniqueness and the Lifting Theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 353-355. (1985)

Freude, D. and Kärger, J. and Pfeifer, H.: Lattice defects and sufface barriers in thermally treated zeoliteCa A. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 89-98. (1985)

Fridli, Sándor and Ivanov, Valerii I. and Simon, Péter: Representation of functions in the space φ (L) by Vilenkin series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 143-154. (1985)

Fridli, Sándor and Schipp, Ferenc: On the everywhere divergence of Vilenkin-Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 155-162. (1985)

Fried, Erich and Pálfy, Péter Pál: On a problem of Baldwin and Berman. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 101-106. (1985)

Fábricz, Károly: Funkcional'naâ èkvivalentnost' kak teoretičeskaâ baza diâ obučeniâ semantike russkih častic. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 259-267. (1985)

Fábricz, Károly: A denotativ és a pragmatikus jelentés összefüggéséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 107-114. (1985)

Földes, József and Sajtos, Mihály: Különleges szürőberendezés nukleinsav hibridizácios vizsgálatokhoz [!különleges szűrőberendezés nukleinsav hibridizációs vizsgálatokhoz]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 21. (1985)

Földes, József and Sajtos, Mihály: Mikrofiltrácios készülék készitése [!mikrofiltrációs készülék készítése]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 20. (1985)

Földes, József and Sajtos, Mihály: Mikrotitrálo lemez-leolvaso készülék [!mikrotitráló lemez-leolvasó]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 19. (1985)

Földes, József and Sajtos, Mihály: Miniatürizált elektroforézis készülék készitése [!készítése]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 26. (1985)

Földesi, Ferenc and Kondor, Béla: ítélet és kísértés - motívumok kondor béla művében. In: Harmadkor 4. pp. 33-41. (1985)

Földházi, István: Fürdőkád ülőke. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 15. (1985)

Förster, Horst and Seebode, J.: Spectroscopic and kinetic studies on the cyclopropane isomerization over modernites of differnet acidity. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 413-422. (1985)

Fülei-Szántó, Endre: Tudományos szöveg és narratívum. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 332-343. (1985)

Füzesi, Zsuzsanna: A fiatalok egészségügyi állapotának néhány jellemző vonása. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 265-270. (1985)

G

G., G.: A Stalkerről. In: Gondolat-jel 4. pp. 9-11. (1985)

Galamb, György: Az utóiratok elé. In: Harmadkor 4. pp. 55-57. (1985)

Galamb, György and Pikó, András: Vázlat a kényszerhelyzetről. In: Gondolat-jel 2. pp. 4-10. (1985)

Galgóczi, László: Szitokszóvá vált betegségneveink III. : Süly. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 21-27. (1985)

Galgóczi, Lászlóné and Balogh, Artúrné: Balogh Artúrné et al.: Útmutató a kisegítő iskola 4. osztályának tankönyveihez. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 138-140. (1985)

Gangler, Zoltán: Marxisták és keresztények dialógusa. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 85-89. (1985)

Garaczi, László: The damned = Az átkozott. In: Harmadkor 3. pp. 27-30. (1985)

Gaál, Endre: A szegedi munkásság 1905-1906. évi harca a politikai jogokért. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (80). pp. 3-24. (1985)

Gereben, Ágnes: Átutalások rendszere az elbeszélésciklus szintaktikájában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 290-307. (1985)

Gerencsér, Gábor: Egy nemzedék helye II. In: Harmadkor 2. pp. 20-44. (1985)

Gergely, Jenő: G. W. Allport - P. E. Vernon - G. Lindzey: értékbeállítódás teszt alkalmazásának tapasztalatai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 141-162. (1985)

Gianetto, G. and Perot, G. and Guisnet, M.: Kinetic study of n-heptane hydrocracking over HZSM-5 and Pt-HZSM-5 catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 467-475. (1985)

Gidai, Erzsébet: Az egészségügy fejlesztésének alterantiv [!alternatív] lehetőségei. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 190-193. (1985)

Gombás, Éva and Bartha, Miklós: Atomic characterizations of uniform multi-pass attribute grammars. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 155-172. (1985)

Gombás, Éva and Bartha, Miklós: A multi-visit characterization of absolutely noncircular attribute grammars. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 19-31. (1985)

Gončar, I. A.: Semantiko-stilističeskie sredstva obraznosti : (na materiale rubriki "okno v pripodu" gazety "komsomol'skaâ pravda"). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 161-167. (1985)

Grezsa, Ferenc: A Németh László-i regény kifejlődése. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 49-59. (1985)

Grobet, P. J. and Leeman, H. E. and Schoonheydt, R. A.: ESR on silver clusters in zeolite A. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 206-212. (1985)

Gulyás, Sándor: Publicationss of Prof. Dr. Pál Greguss 1909-1982. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 207-214. (1985)

Gyires, Béla: The mixture of probability distribution functions by absolutely continuous weight functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 173-186. (1985)

Györke, Zoltán and Földes, Csaba: Issledovanie frazeologii inostrannyh âzykov v Vengrii : (s priloženiem izbrannoj bibliografii s 1950 po 1985 gg.). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 29-43. (1985)

Gál, Éva: XVII-XVIII. századi kerámialelet Hódmezővásárhelyről. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 79-105. (1985)

Gárdai, Miklós: Az ember és a kozmosz : gondolatok J. C. Eccles természetes teológiája kapcsán. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 91-100. (1985)

Gécseg, Ferenc: Metric equivalence of tree automata. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 163-171. (1985)

Gécseg, Ferenc: Metric representations by vi-products. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 203-209. (1985)

Gécseg, Ferenc: On v1-products of commutative automata. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 55-59. (1985)

Géczi, József: Einige Fragen der der Veränderung und der Entwicklung der Sozialismusaffassung im Spiegel der ungarischen Parteidokumente. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 3-22. (1985)

Gömöri, György: Szilágyi-Sylvanus : magyar klasszika-filológus a XVII. századi Angliában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 111-119. (1985)

Gőcze, György: Az orosz nyelv napja. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 32-35. (1985)

H

H. Tóth, Imre: Egy XII. századi óorosz minea-töredék. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 125-134. (1985)

H. Tóth, Imre: [Mineâ Dubrovskogo] : [vvedenie] : [pamâtniki drevnerusskogo âzyka]. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 107-138. (1985)

H. Tóth, István: Könyv- és könyvtárhasználat a történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 260-265. (1985)

Haas, J. and Fetting, F. and Gubicza, László: Investigation of the deactivation of mordenite catalysts by coke deposition and their regeneration. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 658-668. (1985)

Haber, J. and Komorek, J. and Romotowski, T.: Formation of deposit and aromatics on HNaY zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 671-680. (1985)

Hajzer, Lajos: Néhány magyar hely- és intézménynév orosz visszaadásának kérdéséhez. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 22-26. (1985)

Hajzer, Lajos and Pehlivanova, Kira Iordanova and Lebedeva, Marina Nikolaevna: K. I. Pehlivanova-M. N. Lebegyeva: Grammatyika russzkovo jazika v illjusztracijah. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 343-344. (1985)

Hajzer, Lajos and Skvorcov, Lev Ivanovič: Skvorcov Lev Ivanovič összeáll.: Osznovi kulturi recsi. Hresztomatyija. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 203-204. (1985)

Hajzer, Lajos and Žukov, Vlas Platonovič: V. P. Zsukov: Skolnij frazeologicseszkij szlovar russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 143-144. (1985)

Halasy, Katalin and Benedeczky, István: Electron microscopic study on the innervation of the gut-musculature in the carp (Cyprinus carpio). In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 27-42. (1985)

Halay, Tibor: Zárszó. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 441-442. (1985)

Hamza, Gábor: Zur Frage der historischen Entwicklungstypen der gewillkürten Stellvertretung : eine rechtsvergleichende Studie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 203-212. (1985)

Han, Anna: Teoria sloesnosti A. Potebni i nekotorye voprosy filosofii tvorčestva russkogo simbolizma. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 167-196. (1985)

Harmat, Márta: Orosz óda, magyar óda a felvilágosodás korában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 107-112. (1985)

Hartmann, Márton: Az 1947. novemberi ENSZ határozat érvényessége. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 357-364. (1985)

Hatcher, W. J.: Effect on coke on Y zeolite activity for cumene cracking. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 681-690. (1985)

Hatvani, László: On partial asymptotic stability and instability III. : energy-like Ljapunov functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 157-167. (1985)

Hatvani, László and Terjéki, József: Stability properties of the equilibrium under the influence of unbounded damping. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 187-200. (1985)

Hegyi, András: Szeged mezőgazdasága az első világháború utáni években : a Nagyatádi-féle földreform. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (80). pp. 25-41. (1985)

Heikal, Mohamed A.: Major and trace elements in some granitic rocks southeastern At-Taif area, Saudi Arabia - their implications to magma genesis and tectonic setting. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 5-16. (1985)

Heikal, Mohamed A. and Salem, Abdel-Karim Ahmed and El-Sheshtawi, Youssef A.: Zircon in granitoids from Sinai, Egypt and its genetic significance. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 117-130. (1985)

Heinrich, Ingeborg: A tanárjelöltek ateista nevelésének néhány kérdése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 71-73. (1985)

Helembai, Kornélia: A szociális-interperszonális magatartás vizsgálata egészségügyi szakiskolai tanulók körében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 37-43. (1985)

Henriques, C. and Dufresne, P. and Marcilly, C. and Ramõa Riberio, F.: The influence of tin on the activity and selectivity of Sn-Pd/HY zeolites, in the hydrocracking and hydroisomerization of n-heptane. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 477-486. (1985)

Hermann, Attila and Kishalmi, Zoltán: Desztillált viztöltést [!víztöltést] ellenőrző készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 29. (1985)

Hermann, Attila and Kishalmi, Zoltán: Interface a Robotron S 6011 irogéphez [!írógéphez]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 39. (1985)

Hernandez, F. and Ibarra, R. and Fajula, F. and Figureas, F.: Catalytic and physiochemical properties of acid-leached offretities. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 81-88. (1985)

Hernádi, Ferenc: Elektronikus laboratoriumi időzitő [!laboratóriumi időzítő]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 18. (1985)

Hetényi, Magdolna: Organic geochemical features of the maar-type oil shales of Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 145-152. (1985)

Hoek, Leo H.: La segmentation de l'amorce argumentative-commentative dans les "Contes et nouvelles" de Guy de Maupassant : une enquête empirique en pragmatique narrative. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 57-94. (1985)

Horgosi, É.: Prabolgarskaâ leksika v rukopisâh XI-XII vv. russkoj redakcii drevnebolgarskogo âzyka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 67-80. (1985)

Horgosi, Ödön and Misky, György: Misky György szerk.: A korszerűbb orosznyelv-oktatásért IV. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 282-284. (1985)

Horváth, Alpár Szilamér: Egyszerű narratív szövegek világszemantikai elemzése. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 141-158. (1985)

Horváth, Gy.: Bibliographie. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 235-239. (1985)

Horváth, Iván: Adatok romániai könyvtárakból. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 168-170. (1985)

Horváth, Iván and Lusson, Pierre: Kisebb közlemények : Egy általános ritmuselmélet összefoglalása. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 157-166. (1985)

Horváth, Lajos: Empirical kernel transforms of parameter-estimated empirical processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 201-213. (1985)

Horváth, Márton: Az általános iskola évtizedei. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 65-75. (1985)

Horváth, Róbert: Epistemology and methodology in the social sciences: the case of statistical discipline. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 219-229. (1985)

Horányi, Özséb: A "kép" szó használatáról a mai magyar köznyelvben. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 187-229. (1985)

Huhn, András P.: On non-modular n-distributive lattices : the decision problem for identities in finite n-distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 215-219. (1985)

Hunya, Péterné: Interaktív tesztelés feladatrendszerek minimalizálása AID módszerrel. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 35-54. (1985)

Hutás, Imre: A társadalmi közösség szerepe az egészésg megtartásában és helyreállításában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 11-15. (1985)

Háy, János: Hol mikor mit hogyan, avagy a manók helye a világban. In: Harmadkor 3. pp. 78-81. (1985)

Háy, János: A levél című írás elé néhány sor nagy általánosságban ; A levél ; Mucuskám! itt küldöm a verset. Képzeld már mindent kitalálnak, csak, hogy rosszul érezzem magam : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 76-79. (1985)

Härtel, Gottfried: Einige Betrachtungen zur Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii vom 13. 8. 554 und zur am 13. 4. 534 an Belisar erlassenen Sanctio pragmatica. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 213-218. (1985)

Hévizi, Ottó: A fejünkkel játszunk ... In: Harmadkor 3. pp. 1-4. (1985)

Hévizi, Ottó: "És csak parancsod éljen egyedül ..." : Hamlet és a bűn. In: Harmadkor 2. pp. 61-68. (1985)

I

Imre, Ottóné: A kereseti-érdekeltségi viszonyok fejlődési tendenciái az egészségügyben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 195-205. (1985)

Imreh, Balázs: On finite definite automata. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 61-65. (1985)

Irmscher, Johannes: Utopia = Athos? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 231-234. (1985)

Iskander, Awad A.: Varieties of algebras as a lattice with an additional operation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 3-27. (1985)

Isztl, László: Beszélgetés "A katedrálisok korá"-nak fordítójával. In: Gondolat-jel 2. pp. 19-22. (1985)

Ito, Masami and Duske, Jürgen: On involutorial automata and involutorial events. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 67-79. (1985)

Ivančev, S.: Preobraženiâta na slavânskiâ perfekt. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 7-13. (1985)

Izumino, Saichi and Kato, Yoshinobu: The closure of invertible operators on a Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 321-327. (1985)

J

J. Nagy, László: Einige Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung in Algerien. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 23-29. (1985)

Jaeger, N. I. and Nowak, R. and Schulz-Ekloff, G.: Hydrodesulfuritation of tiophene on H- and NiH-faujasites X and Y. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 545-549. (1985)

Jaeger, N. I. and Plath, P. J. and Schulz-Ekloff, G.: Aspects of metal and metal complex containing zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 189-205. (1985)

Jagusztin, László: Narrativáció és arumentáció : B. Pilnyak: Meztelen év. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 203-211. (1985)

Jakab, Tibor: A tisztiorvosi intézmény fejlődése a Kiegyezéstől a századfordulóig. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 365-369. (1985)

Jakab, Éva: Liste der Publikationen von Elemér Pólay. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 447-456. (1985)

Jakab, Éva: Vom sequestrum der legis actiones bis zum verbindlichen „Gerichtsdeposit" des Prozeßgegenstandes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 235-243. (1985)

Jakucs, László: Factors responsible for the effectiveness of certain karst caves in respiration therapy. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 61-72. (1985)

Jankovics, József: XVI.-XVII. századi ráolvasások Máriássy János lógyógyászati kéziratában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 55-61. (1985)

Janáky, Tamás: Számitogépes [!számítógépes] program szérum "sex hormone binding globulin" és "corticosteroid binding globuline" meghatározásának értékelésére. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 37. (1985)

Janáky, Tamás: Tesztoszteron és progeszteron radioimmunoassay eredményeinek számitógépes [!számítógépes] értékelése. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 28. (1985)

Jenei, Ilona: Organizáció és történetiség a biológiai kutatásban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 101-106. (1985)

Juhász, Miklós and Góczán, László: Comparative study of Albian monosulcate angiosperm pollen grains. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 147-172. (1985)

Juhász, Miklós and Smirnova, S. B.: Gregussisporites, a new spore genus from Albian sediments. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 217-219. (1985)

Junghänel, Günther: Zur marxistisch-leninistischen Auffassung von Sinn des menschlichen Lebens und der Rolle der Werte im Sozialismus. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 3-7. (1985)

Jámbor, Áron and Wolf, Gy.: Geological importance of some chemical features of coals in Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 185-192. (1985)

Jánosi, Mónika: Gondolatok az Admonti kódexből hiányzó kapitulumokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 37-51. (1985)

Józsa, György: A magyar reviziós igények angliai fogadtatása a két világháború között. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 371-376. (1985)

Józsa, Zoltán: Az albérlet jogi szabályozásának társadalmi vonatkozásai : jogszociológiai elemzés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 3. pp. 1-14. (1985)

K

Kalló, Dénes and Bankós, I. and Papp, J.: Correlations between the acidity and catalytic properties of H, Na-MOR. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 328-337. (1985)

Kallós, Gábor: Az ateista nevelés szerepe a tanárképzésben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 67-69. (1985)

Kallós, Gábor: Rol' politiki v formirovanii socialističeskogo moral'nogo soznaniâ u vengerskih studentov. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 9-13. (1985)

Kanyó, Zoltán: Az egyszerű formák rendszerezéséről. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 7-16. (1985)

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor: Kulturális intézmények (ideológiai) értékközvetítési mechanizmusairól. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 19-36. (1985)

Karge, H. G. and Boldingh, E. P. and Lange, J.-P. and Gutsze, A.: Studies on coke formation on dealuminated modernites by in-situ ir and epr measurements. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 639-648. (1985)

Kars, Henk: L'analyse fonctionnelle du portrait : positions et propositions. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 95-114. (1985)

Katona, Judit: K voprosv o znaečenii pozdnih proizvedenij bunina v kontekste ego tvorčeskogo puti. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 233-248. (1985)

Kedves, Miklós: LM, TEM and SEM investigations on recent inaperturate Gymnospermalophyla pollen grains. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 129-146. (1985)

Kedves, Miklós: The present day state of Upper Cretaceous palaeophytogeography on palynological evidence. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 115-127. (1985)

Kedves, Miklós: Étude palynologique d'un lignite Tertiaire de Blao, Viet-Nam II. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 97-113. (1985)

Kedves, Miklós and Szederkényi, Tibor: The importance of the spore-pollen investigations in the recognition of the radioactive element content of the lake mud. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 215-216. (1985)

Kemenes, Béla: Das fides-Prinzip und sein Zusammenhang mit der fiducia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 245-262. (1985)

Kertész, András: Kognitív anomáliák az egyszerű formában : megjegyzések a logikai konzisztencia problémájához az irodalomelméletben. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 27-48. (1985)

Kertész, András: Zur Grundlegung eines logischen Modells der Ironie. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 115-143. (1985)

Keveházi, Katalin and Monok, István: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 121-128. (1985)

Kincsek, Irén: Magdiszperzió vizsgálata homoki gyepcönozisokban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 41-53. (1985)

Király, Gyula and Kovács, Árpád: Az orosz és szovjet narratív poétika Veszelovszkíjtól Lotmanig. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 40-87. (1985)

Kis, Ibolya: Könyvtárhasználat: lehetőség a permanens művelődésre. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 123-127. (1985)

Kiss, Albertné: Útkeresés a pedagógus továbbképzésben. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 15-17. (1985)

Kiss, István: Az időérzékenység tükröződése néhány szépirodalmi alkotásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 113-121. (1985)

Kiss, István: A légköri ionizáció szerepe az algatömegprodukciók kialakulásában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 3-22. (1985)

Kiss, László and Petőcz, András: Petőcz András: Betűpiramis. In: Harmadkor 3. pp. 113-115. (1985)

Klami, Hannu Tapani: Nómos and nómisma : comments on inflation in the Roman Empire. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 263-270. (1985)

Klein, Sándor: Mit nyújthat a pszichológia a pedagógusoknak? In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 45-51. (1985)

Kleininger, Ottó: Pszichológiai vizsgálatok,nevelőotthonban élő 3., 4. osztályos általános iskolai cigány tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 84-89. (1985)

Klukovits, Lajos: The independence of the distributivity conditions in groupoids. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 93-100. (1985)

Klûeva, N. V.: Synthesis of olefins from methanol on erionite and mordenite with isomorphous substitution of Si4+ cations by B3+, Ga3+ or Fe3+. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 525-534. (1985)

Knyihár, Erzsébet and Szűcs, Attila: Kronikus [!krónikus] fájdalmak gyogyitása [!gyógyítása] Polyximin-B iontoforézissel. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 13. (1985)

Kocsis, Józsefné: A családi nevelés segítése a szülői értekezletek útján. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 78-84. (1985)

Kocsondi, András: Ob obŝestvenno-istoričeskom haraktere nauki. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 3-10. (1985)

Kocsány, Piroska: Az aforizma mint szövegtípus és Lichtenberg aforizmái. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 59-73. (1985)

Kocsány, Piroska: Ein Versuch zur Beschreibung der Textsorte "Spruchweisheit". In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 145-174. (1985)

Komatsu, T. and Namba, S. and Yashima, T.: Preparation and characterization of Mo/Y-zeolite and its catalytic activity for propene metathesis. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 251-260. (1985)

Komlóssy, Ákos: A munkára nevelés néhány neveléselméleti kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 77-94. (1985)

Komornik, Vilmos: Local upper estimates for the eigenfunctions of a linear differential operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 243-256. (1985)

Komornik, Vilmos: Singular perturbations of singular systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 345-352. (1985)

Koncz, János: Közgondolkodás és értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 125-132. (1985)

Koncz, János: Művelődéspolitikánk néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 95-115. (1985)

Koncz, Jánosné: Az egészségügyben dolgozó nők helyzete Csongrád megyében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 377-379. (1985)

Kopasz, Éva: A téglalap és négyzet fogalmának szintje 3. és 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 268-270. (1985)

Koppány, György: Climatic research and the weather-forecasts. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 25-29. (1985)

Kormos, Sándor: A közművelődés feladatai a szocialista értékrend fejlesztésében. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 37-47. (1985)

Korčic, Mihail A.: Ob odnoj raznovidnosti deepričastnyh oborotov i ee transformah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 193-209. (1985)

Koseva, G.: Hudožestvennyj tekst na zanâtiâh po russkomu âzyku s bolgarskimi studentami-rusistami. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 211-217. (1985)

Kossok, Manfred: Unidad y diversidad en la historia de la América Española : el caso de la independencia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 69-81. (1985)

Koszta, László: Vita a "tízkötetes" Magyarország története készülő 2. kötetéről. In: Aetas, (1) 1. pp. 72-79. (1985)

Kovács, András Ferenc: francia kapcsolatok : [vers]. In: Harmadkor 4. pp. 23-25. (1985)

Kovács, István and McMillen, William R.: On the unitary representations of compact groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 257-259. (1985)

Kovács, József: Egészségügyi rendszerek - erkölcsi szempontból. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 173-179. (1985)

Kovács, László: Az objektív és szubjektív dialektika összefüggéséről. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 107-111. (1985)

Kovács, Ádám and Svingor, Éva and Szederkényi, Tibor: Rb-Sr dating of basement rocks from the southem foreland of the Mecsek Mountains, Southeastern Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 51-57. (1985)

Kováts, Zoltán: Epidémiák és endémiák Szegeden a XVIII. században és a XIX. század első felében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 25-31. (1985)

Krajkó, Gyula: Zavisimost' meždu èkonomičeskoj territorial'noj strukturoj i administrativnym deleniem. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 3-24. (1985)

Kraushaar, B. and Kompa, H. and Schrobbers, H. and Schulz-Ekloff, G.: Hydrodeoxygenation on furan on H-ZSM-5 and Pt-ZSM-5. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 581-587. (1985)

Krausz, Tivadar: új geometria 2. ; érintés előtt : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 46-47. (1985)

Krekics, J.: K voprosu ob obŝem značenii glagolov soveršennogo vida. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 47-57. (1985)

Kristó, Gyula: Tibor Wittman : el profesor y el colega. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 5-7. (1985)

Kristó, Gyula: A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 11-17. (1985)

Kristóf, János: Ortholattis linéarisables. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 387-395. (1985)

Krékits, József: Potenzielle und aktuelle Bedeutung russischer Verben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 45-52. (1985)

Krémer, Sándor: Ismét a felelősség alapjáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 43-50. (1985)

Kubelková, L. and Nováková, J. and Tupá, M. and Tvarůžková, Z.: Coke formation on ZSM-5 and modified Y zeolites in the reaction of. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 649-657. (1985)

Kugler, Katalin: Opyt lingvostilističeskogo analiza hudožestvennyh proizvedenij v universitetskoj auditorii. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 218-224. (1985)

Kulacsik, Júlia: Dilemma "Razum ili serdce" v naučno-fantastičeskih rasskazah A. Platonova : "Potomki solnca" 1921; "Lunnaâ bomba" 1926; "Èfirnyj trakt" 1928-1930. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 123-130. (1985)

Kurdi, Imre: Töredék egy megíratlan versből ; Megfigyelések reggel hétkor : [versek]. In: Harmadkor 3. p. 77. (1985)

Kurdi, Imre: napéjegyenlőség ; ablakkert ; a dezilluzió parkja : triptichon hieronymus bosch modorában : [versek]. In: Harmadkor 4. pp. 42-44. (1985)

Kurdi Fehér, János: Egy költői kép születése. In: Harmadkor 2. p. 69. (1985)

Kurdi Fehér, János: Lábjegyzet, 1984. március 15. : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 70-72. (1985)

Kurdi Fehér, János: A világ, amelyben élünk : megközelítés. In: Harmadkor 2. pp. 73-75. (1985)

Kuryłowicz, Marek: Leges aleariae und leges sumptuariae im antiken Rom. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 271-279. (1985)

Kántor, Sándorné: A szabályos és az archimédészi félig szabályos testek modelljeiről. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 176-181. (1985)

Kátai, Imre and Kovács, Béláné: Multiplicative functions with nearly integer values. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 221-225. (1985)

Kékes Szabó, Mihály: Közösségi nevelésünk néhány időszerű kérdésének történeti előzményei. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 55-76. (1985)

Kérchy, László: Approximation and quasisimilarity. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 227-242. (1985)

Kószó, Ferenc: Uj [!új] eljárás a széklet-porfitinek meghatározására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 11. (1985)

Köpeczi, Béla: Műveltség és érték. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 11-18. (1985)

Körmöczi, László: Determination of the degree of intraspecific competition in monocultures. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 173-181. (1985)

L

L. Murai, Teréz: A magyar-orosz természetes kétnyelvűség kora gyermekkori kialakulásának néhány pedagógiai-módszertani tanulsága. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 165-169. (1985)

Laczkovits, Miklós: A magyar irodalmi és nyelvészeti képzés szétválasztása körüli vitához. In: Gondolat-jel 2. pp. 10-12. (1985)

Laczó, Katalin: A szabadművelődési korszak művelődésigazgatása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 33-42. (1985)

Lagzi, István: Evakuáció vagy hazatérés? : a politikai harc kezdetei a magyarországi lengyel katonai táborokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (81). pp. 19-33. (1985)

Lampek, Kinga: Fiatal bányászok létfeltételeinek jellemzői. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 271-276. (1985)

Lechert, H. and Wienecke, J. and Basler, W. D.: Relaxation-and self-diffusion measurements of some hydrocarbons and methamol on silicilate and ZSM 5 zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 147-155. (1985)

Legendi, Tamás and Katona, Endre: A solution of the early bird problem in an n-dimensional cellular space. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 81-87. (1985)

Leindler, László: Limit cases in the strong approximation of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 269-284. (1985)

Lengyel, András: A magyar „írói rend" összetétele 1922-ben : kísérlet egy forrástípus irodalomszociológiai értelmezésére. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 81-93. (1985)

Lengyel, Zsolt: Jegyzetek a kétnyelvűség kérdéséhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 53-61. (1985)

Lengyel, Zsolt: Tigrist vettem a vásárba'... : avagy a gyermeki diskurzus kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 135-141. (1985)

Lepahin, Valerij and Vološina, M.: Simbolizm ikony v vospriâtii M. Vološina-poeta i hudožnka. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 249-260. (1985)

Lerch, Ágnes and Maleczki, Márta and Szabó, József and Velcsov, Mártonné: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 213-225. (1985)

Lercher, Johannes A. and Rumplmayr, Gerd and Noller, H.: Modification of ZSM5 type zeolites with H3Po4. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 71-80. (1985)

Linden, Hansjörg: Zur Symmetrisierung gewisser rationaler Eigenwertaufgaben. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 357-364. (1985)

Lišiner, I. and Plakhtonik, V. A. and Levin, D. Z. and Mortikov, E. S.: Polyfunctional zeolite catalysts in the benzine-olefin-hydrogen system. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 358-368. (1985)

Lugowski, Herbert: A valós számok tizedestörtként való bevezetése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 25-30. (1985)

Lukácsy, Sándor: Petőfi szabadságfogalma. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 39-54. (1985)

Láng, Eszter: A tőkekivitel szerepe a tőke és a termelés internacionalizálódásában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 207-211. (1985)

Láng, Jenő: A nagy radioaktivitásu [!radioaktivitású] minták aktivitásmérésekor a személyzetet érő sugárterhelés csökkentésére alkalmas detektorárnyékolo olomvért [!detektorárnyékoló ólomvért] előállitása hulladék alapanyagbol [!előállítása hulladék alapanyagból]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 22. (1985)

László, Ágnes: A szabályozási és finanszirozási rendszer hatása az egészségügy érdekeltségi viszonyaira. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 213-218. (1985)

Lázár, István Dávid and Szántó, István: Szántó (Arator) István kevéssé ismert munkáiról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 177-181. (1985)

Lévay, Edit: Fáy András kiadatlan prózája : (a Darvas-gyűjtemény). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 181-185. (1985)

M

Madácsy, Piroska and Mész, Lászlóné: Mész Lászlóné: Drámaértelmezések. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 137-138. (1985)

Madácsy, Piroska and Szénássy, Zoltán: Szénássy Zoltán: Jókai nyomában. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 202-203. (1985)

Magyaródi, Sándor: A politikai ideológia korrekciójának szükségessége a létező szocialzmus viszonyai között. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 113-121. (1985)

Makk, Ferenc: Kiknek az élén állott Levente? : (egy konsztantinoszi hely értelmezéséhez). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 3-9. (1985)

Makra, László: Supplements to the categories of contemporaneous temperature and precipitation anomalies in Hungary and to their statistic analysis. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 31-41. (1985)

Makra, László and Kiss, Á. and Palotás, Jolán: The spatial and temporal variability of drought in the southern part of the Great Hungarian Plain. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 65-85. (1985)

Maksimov, Dmitrij Evgen'evič and Belogo, Andreâ: O romane-pozme Andreâ Belogo "Peterburg" : k voprosu o katarsise. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 31-166. (1985)

Maleczki, Márta: Kinek az objektív érdeke? : válasz Kiss Erika "Objektív érdekünk" c. írására. In: Gondolat-jel 1. pp. 6-8. (1985)

Malinowska-Adamska, C.: Self-consistent calculations of the isothermal elastic constants of the anharmonic rare-gas crystals. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 699-709. (1985)

Malkowsky, Eberhard: Toeplitz-Kriterien für Matrizenklassen bei Räumen stark limitierbarer Folgen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 297-313. (1985)

Mallick, Khalil Ahmed and Al-Qayem, Basim J.: Sedimentology of Sinjar Limestone Formation, Sulaimanian area, Northeastern Iraq. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 101-116. (1985)

Marcilio, Maria Luiza: Population et force de travail dans une économie agraire en transformation : la province de Sǎo Paulo, à la fin de l'époque coloniale. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 27-35. (1985)

Marcsik, Antónia: Paleopathology of the Avar-age between the Danube and Tisza rivers : Thesis of Dissertation for Candidate Degree. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 191-196. (1985)

Margóczi, Katalin and Maróti, Imre: The spatial distribution of carbohydrates in the leaves of maize grown in various light-dark cycles. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 87-96. (1985)

Marosi, György and Hernádi, Ferenc: Uj [új] eljárás és készülék a felső végtagi regionális (axxilaris) műtéti érzéstelenités effektusának javitására [érzéstelenítés effektusának javítására]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 36. (1985)

Martens, J. A. and Perez-Pariente, J. and Jacobs, P. A.: Isomerization and hydrocracking of N CIO-N C17 alkanes on Pt/H. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 487-495. (1985)

Martonyi, Éva: La construction du texte dans quelques récits des "scẻnes de la vie privée" d'Honoré de Balzac. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (9). 0-138. (1985)

Martonyi, Éva: A regény indításának formáiról Balzac Emberi színjátékában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 212-220. (1985)

Maróti, Egon: Zur Regelung der römischen Personennamenführung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 281-282. (1985)

Maróti, Egon: A legrégibb magyar nyelvű hexameterhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). p. 167. (1985)

Marótiné Korchmáros, Valéria: Magánvélemény. In: Gondolat-jel 1. pp. 8-9. (1985)

Mason, David M.: The asymptotic distribution of generalized Rényi statistics. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 315-323. (1985)

Mavrodinova, V. and Minhev, K. and Kozova, L. and Penchev, V.: Conversion of alkylaromatics on high-silica mordenites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 339-348. (1985)

Mayer-Maly, Theo: Thensaurus meus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 283-289. (1985)

Mazhar, Syed Mohammad and Totik, Vilmos: Approximation by modified Szász operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 257-269. (1985)

Merényi, Kálmán: Anfänge der Pönalisierung der Sittlichkeitsverbrechen Formen des staatlichen Eingriffs. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 291-310. (1985)

Mezei, Judit: Tartalom és forma viszonya az épitészetben [!építészetben]. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 123-128. (1985)

Mezősi, Gábor: Relief types and geomorphological surfaces on the interfluve of the Sajó and Bódva rivers. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 73-96. (1985)

Michalski, Jacek: Amalgamated free products of n-groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 63-70. (1985)

Michalski, Jacek: On some special limits of n-groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 71-88. (1985)

Micheller, Magdolna: Die jugendpolitischen Bestrebungen der USAP : 1957—1984. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 31-40. (1985)

Mikola, Tibor: Ikerszók és parallelizmusok az obi-ugor nyelvekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 143-149. (1985)

Minahev, Khabib Minachevič and Karlamov, V. V.: Oxidative acetoxylation of propylene over metal-containing zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 497-514. (1985)

Mirodatos, C. and Barthomeuf, D.: Ni redox equilibrium in modernites at various hydrogen pressures. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 241-250. (1985)

Miron, Radu: Techniques of Finsler geometry in the theory of vector bundles. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 119-129. (1985)

Miruné Kittler, Júlia: A tanítási órák szerkezeti felépítése — tanóramodellek és -jellegek. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 152-157. (1985)

Miskolczi, József: A hiperbolikus paraboloid egy származtatási lehetőségéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 31-35. (1985)

Mokány, Sándor: A romlik, ront, rongál és rombol szócsalád áltagja(i). In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 151-154. (1985)

Molnár, Imre: Alfenus Varus iuris consultus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 311-328. (1985)

Molnár, Judit: From from the hazel bough to from the hazel bough. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 175-183. (1985)

Molnár, László: Hazai dilemmák az egészségügy-szociológiával kapcsolatban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 277-285. (1985)

Molnár, Sándor: Petrochemical character of the Lower Cretaceous rocks of the Great Hungarian Plain. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 33-38. (1985)

Molnár, Árpád and Bucsi, Imre and Bartók, Mihály: Dehydration of diols on zeolites of types X and Y. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 571-579. (1985)

Murat, Michel: L' interprétation des' équivalences formelles. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 185-202. (1985)

Málovics, János: A lakáshiány természetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 31-43. (1985)

Mátyás, Pál and Vogel, Sándor: Társadalom és művelődés a XVII. századi Apácán. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 73-109. (1985)

Mátóné Lőrincz, Ida: Gyermekszemmel a napköziről. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 270-274. (1985)

Mäenpää, Toivo: Geographical action research in Finnish rural villages : reviving villages through activations local residents. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 53-60. (1985)

Mészáros, Imre: Játékos ismeretmegőrzés. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 187-191. (1985)

Mészáros, Józsefné: Helyesírási szint vizsgálatának leírása, elemzése. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 27-30. (1985)

Mészáros, Lászlóné: Önálló tanulásra nevelés az általános iskola felső tagozatában. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 158-165. (1985)

Mészáros, Róbert: Ifjuság [ifjúság!] és társadalom : tudósitás a 14. tokaji irótáborról. In: Gondolat-jel 4. pp. 1-3. (1985)

Móczár, László: Ceropalidae from Sri Lanka (Hymenoptera). In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 43-47. (1985)

Móricz, Ferenc: On the restricted convergence and (C, 1, 1)-summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 221-233. (1985)

Móricz, Ferenc: On the |C, α >1/2, β>1/2|-summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 325-338. (1985)

Mörner, Magnus: La rebelión de Túpac Amaru desde una nueva perspectiva. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 37-48. (1985)

N

Nagy, Antal: Hivatástudat és az etika oktatása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 75-78. (1985)

Nagy, Antal: „Pedagógusi" etika vagy nevelésetika? In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 61-64. (1985)

Nagy, Atilla Kristóf: (uj arcadia) : [vers]. In: Harmadkor 4. p. 50. (1985)

Nagy, Béla: A local spectral theorem for closed operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 339-350. (1985)

Nagy, Emília: A városlakó ember kapcsolata környezetével. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 219-225. (1985)

Nagy, Erzsébet: A XIV-XV. századi orosz irodalom új stílusa, az „ékes szófűzés". In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 131-137. (1985)

Nagy, Imre: Az álomalattjáró. In: Harmadkor 3. pp. 53-72. (1985)

Nagy, Imre: Karnevál : Hamvas Béláról. In: Harmadkor 4. p. 95. (1985)

Nagy, Imre: ha majd 60 éves leszek : dolgozat. In: Harmadkor 4. pp. 45-49. (1985)

Nagy, L. János: Tiltó szólásaink gyakorisági adatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 63-70. (1985)

Nagy, Pál and Herzfeld, Rozália: Determination of Lewis acidity and basicity parameters (Ent and Bkt) in ethanol-cyclohexane and ethanol-benzene mixtures. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 735-742. (1985)

Nagy, Pál and Herzfeld, Rozália: Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél, IV. : N-(2-hidroxi-1-naftiliden)-anilin és n-butil-amin reakciójának aktiválási paraméterei etanol-benzol oldószerelegyben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 15-23. (1985)

Nagy, Péter Tibor: Geodesics of a principal bundle with Kaluza-Klein metric. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 351-359. (1985)

Nagyné Krajkó, Erzsébet: Vzaimosvâz', vzaimovliânie, opredelimost' i opredelennost'. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 11-22. (1985)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Ismerkedés a szocialista országok pedagógiai folyóirataival. In: Módszertani közlemények, (25) 5. p. 337. (1985)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Programjavaslatok a nyári napközis foglalkozásokhoz. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 192-194. (1985)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Papp, János: Papp János: Ökológiai rejtvények. In: Módszertani közlemények, (25) 2. p. 144. (1985)

Nayak, V. S. and Riekert, L.: Factors influencing sorption and diffusion in pentasil zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 157-166. (1985)

Neckermann, Ludwig and Runck, Paul Otto: Über Aprroximationseigenschaften differenzierter Hermitescher Interpolationspolynome mit Jacobischen Abszissen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 361-373. (1985)

Nemcsók, János and Orbán, László and Dobler, Lászlóné and Szépfalussy, J.: Acetylcholinesterase activity measurements as a tool for demonstrating the possible cause of fish decay. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 9-12. (1985)

Nessel, Rolf Joachim and Wickeren, Erich van: On the comparison of multiplier processes in Banach spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 379-394. (1985)

Neugebauer, Wolfgang: Az osztrák nemzeti tudat fejlődéséről : (a Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéke vendégeként 1983. november 28-án tartott előadás). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (80). pp. 43-54. (1985)

Nguyễn, Xuân Ký: A Bohr type inequality on abstract normed linear spaces and its applications for special spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 261-267. (1985)

Nguyễn, Xuân Ký: On approximation by arbitrary systems in L2-spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 211-219. (1985)

Nikišin, Evgenij Mikha'lovič: Ob odnoj ocenke ortogonal'nyh mnogočlenov. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 395-399. (1985)

Nikol'skij, Sergej Mihajlovič and Lizorkin, Peter Ivanovič: Ocenki dlâ pronzvodnyh garmonnčeskih mnogočlenov i sferičeskih polinomov v Lp. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 401-416. (1985)

Nováková, J. and Kubelková, L. and Jíró, P. and Beran, S. and Nedomová, K.: A study of the interaction of some ketones with HZSM-5 zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 561-570. (1985)

Nyilas, Mihály: A svéd jóléti állam válsága. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 381-394. (1985)

Nyíri, Antal: Károly Sándor köszöntése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 5-6. (1985)

Nyíri, Antal: A Müncheni Kódex kénesőt szavának mivoltáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 155-157. (1985)

Németh, Endre: Acceleration-sexuality Certain characteristics of the sexual life and physical maturity of 14-18 years old secondary school children. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 197-205. (1985)

Németh, József: Embedding theorems and strong approximation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 375-378. (1985)

Nörr, Dieter: Savigny liest Goethe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 329-348. (1985)

O

Occelli, Mario L. and Psaras, D. and Suib, S. L.: Oisoning of fluid cracking zeolite catalysts by metals. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 423-430. (1985)

Odorics, Ferenc: Egy elbeszéléstipus leírása : Németh László novellái. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 258-276. (1985)

Odorics, Ferenc: Megjegyzések az egyszerű formák paradigmájához. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 129-140. (1985)

Olazar, M. and Arandes, J. M. and Bilbao, J. and Corella, J. and Bilbao, R.: Contribution to reactor design in a flucid catalyting cracing unit. Computation of the activity distribution function of the zeolite along the riser. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 431-440. (1985)

Olazar, M. and Arandes, J. M. and Bilbao, J. and Romero, A.: Polymerization of benzyl alcohol in gaseous phase on a Y zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 599-608. (1985)

Oláh, János: Kosztolányi korának iskolájáról. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 195-198. (1985)

Oláh, János: Szülői munkaközösségek az 1948/49-es tanévben a Szegedi Tankerületi Főigazgatóságban. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 332-336. (1985)

Orbán, Józsefné: Az alkotóképesség fejlesztése a második osztályos rajzórákon. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 253-260. (1985)

Oross, Gabriella: Izmenenie čislennosti sel'skogo naseleniâ ûžnogo Аlfel'da s 1949 po 1980 gg. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 41-51. (1985)

Orosz, Magdolna: E. T. A. Hoffman fantasztikus meséinek szerkezete. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 134-150. (1985)

P

P. Szabó, Csaba: Nemzeti őrhelyen : a magyar vasutasság helye a századforduló társadalmában. In: Aetas, (1) 1. pp. 35-53. (1985)

Palotás, Y. and Makra, László: Relationship of the wheat-production to the oecological potential in the Southern Plain, Hungary. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 53-64. (1985)

Pankratiev, Û. D. and Pauštis, E. A. and Turkov, V. M. and Ûrčenko, E. N.: Influence of basicity of nitrogen bases on the heat of their protonation on the surface of HNay zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 54-62. (1985)

Papp, Ignác: Svâz' professional'nyh soûzov s organami gosudarstvennogo upravleniâ. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 6. pp. 1-34. (1985)

Papp, Ignác: To the questions of state, state organization, state activity. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 349-353. (1985)

Papp, István Géza: Ady romantikus jellegű motívumainak változásáról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 60-79. (1985)

Papp, János: Marxizmus-leninizmus oktatók és a szaktárgyak oktatóinak együttműködése az orvos- és gyógyszerészképzésben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 287-291. (1985)

Parchmann, Rainer and Duske, Jürgen and Specht, Johann: Indexed LL(k) grammars. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 33-53. (1985)

Patkós, Győző: A dombortérképek és elkészítésük egyszerű módszere. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 265-267. (1985)

Peeva, K.: Systems of linear equations over a bounded chain. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 195-202. (1985)

Pelle, L.: The information content of the temperature field of the northern hemisphere and the mean monthly temperatures at Szeged. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 43-51. (1985)

Penke, Olga: La fortune de l'Histoire des Deux Indes au XVIIIe siécle en Hongrie : Contribution au portrait de Pál Őz. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (8). pp. 1-34. (1985)

Pete, István: Az aspektuális jelentés az igei jelentésfajták rendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 159-172. (1985)

Pete, István: Semantičeskie tipy ediničnosti predmetov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 23-32. (1985)

Pete, István: Zametki k sopostavitel'nomu izučeniû vengerskogo i russkogo âzykov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 33-45. (1985)

Pethő, László: Családközpontú népművelési gyakorlat. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 235-241. (1985)

Petrovics, István: A "régi" Aetas. In: Aetas, (1) 1. pp. 5-7. (1985)

Petőcz, András: [A hal áll...] ; Feszület ; Zongorára írt darab : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 58-60. (1985)

Pintyéné Hódi, Klára and Gorzó, István: Kétfázisu [!kétfázisú] plakkfestő folyadék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 12. (1985)

Pintér, Ferenc and Seres, Ferenc and Vize, László and Gáti, József: Adalékok a többkomponensű rendszerek kényszerített Raman-szórásának elméletéhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 3-13. (1985)

Pleskó, András: Szülők az osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 43-47. (1985)

Pléh, Csaba: A történetszerkezet és a felidézés kapcsolata. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 171-191. (1985)

Pohlej, P.: Šestidesâtiletne slavânskoj biblioteki v Prage. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 263-271. (1985)

Polgár, József and Hajas, Katalin and Márkus, György: Uj [!új] elven müködő [!működő] fuzios [!fúziós] perimeter. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 14. (1985)

Pollák, Richárd: Tanítók XX. Nyári Akadémiája. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 199-200. (1985)

Pongrácz, Tibor: Költemény egy szóról : kísérlet egy Borges parabola értelmezésére. In: Harmadkor 2. pp. 48-55. (1985)

Popov, M. B.: K voprosu o sud'be slabogo reducirovannogo v drevnerusskih suffiksah -'sk- i -'stv-. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 59-65. (1985)

Pound, Ezra and Bendes, Rita: Ezra Pound verseiből : Bendes Rita fordításai. In: Harmadkor 3. pp. 89-104. (1985)

Pozsgai, Vidáné: Az alsó tagozatos osztályfőnöki órák integráló funkciója. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 298-302. (1985)

Poór, Zsuzsanna: Szimulációs nyelvtanulás általános iskolai tanulócsoportokban. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 241-246. (1985)

Pál, Ágnes: Változások Szolnok megye gazdasági térképén. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 69-82. (1985)

Páles, Zsolt: Ingham-Jessen's inequality for deviation means. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 131-142. (1985)

Pálfi, Gábor and Gulyás, Sándor: Rapid determination of pollen fertility of two insect pollinated plant species by staining with the aid of proline-isatin reaction. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 49-53. (1985)

Pápay, László: Simulated maturation process of the bitumens of the Pula oil shale, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 153-164. (1985)

Pávó, Imre: The analysis of signal flow graph containing sampled-data elements. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 217-223. (1985)

Péczely, György: The global system of water vapour quantity in the atmosphere and its yearly alteration. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 3-9. (1985)

Péter, Katalin: Comenius magyarországi elképzeléseiről : a Sermo secretus és a Gentis felicitas. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 63-72. (1985)

Pólay, Elemér: Rabszolgák „házassága" az ókori Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 4. pp. 1-71. (1985)

Pónyi, Sándor and Nyilasi, Júlia: Orofaciális fejlődési rendellenességek logikai digitális rendszere. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 32. (1985)

R

Radics, Katalin: Typology and historical linguistics : affixed person-marking paradigms. ISBN 963 481 816 1, (1985)

Rahmankulov, L. L. and Zlotskij, Semen Solomnovič and Pastušenko, E. V. and Rol'nik, L. Z. and Karahanov, R. A. and Bartók, Mihály and Molnár, Árpád: Gomolitičeskoe galogenirovanie acetalej i ortoèfirov v rastvore. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 743-757. (1985)

Ratnasamy, P. and Borade, R. B. and Sivasanker, S. and Shiralkar, V. P. and Hegde, S. G.: Structure and catalytic properties of ferrisilicate zeolites of the pentasil brop. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 137-146. (1985)

Rencz, Mátyás: a toronyőr álma. In: Harmadkor 4. pp. 29-32. (1985)

Rendes, Béláné: Lehet-e giccs ellen nevelni az iskolában? In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 288-298. (1985)

Riesz, Béla: Értékelmélet és iskolai nevelés. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 76-78. (1985)

Rigó, Jázon: Dialektikus gondolkodásra nevelés tanárjelöltjeink körében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 59-66. (1985)

Roboz, István: Vakbuzgók és lázadók I-II. : Csehszlovákia uralkodó kommunista pártjának története. In: Aetas, (1) 1. pp. 80-83. (1985)

Romanovskij, B. V.: Catalysis by zeolite inclusion compounds. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 213-222. (1985)

Roncz, Béla: The altitude system of rainfall in the Mátra Hills. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 97-108. (1985)

Rosenberg, Ivo G. and Szendrei, Ágnes: Submaximal clones with a prime order automorphism. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 29-48. (1985)

Rozsnyai, Bálint: Narratív stratégiák a XIX. század közepének amerikai regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 190-202. (1985)

Rozsnyai, Jenő: „Az Arany ember" Brazíliában : Jókai és Latin-Amerika. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 111-115. (1985)

Rubovszky, Kálmán: Egy szépirodalmi egyszerű narrativ forma adaptációs ismétléséről. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 159-170. (1985)

Rudakova, I. F.: O nekotoryh tipičnyh leksičeskih ošibkah nemeckih učaŝihsâ : (iz opyta prepodavaniâ russkogo âzyka v nemeckoj auditorii). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 225-236. (1985)

Ruff, Mihály: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 401-407. (1985)

Rácz, Béláné and Szabó, Éva: Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (8) 3. 0-172. (1985)

Rényi, Péter: Demokrácia és értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 49-62. (1985)

Révész, László: Adatok a honfoglaláskori tegez szerkezetéhez. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 35-53. (1985)

Révész, Mihály: A felelősség ontológiai vizsgálatához. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 129-135. (1985)

Róder, László: Politikai rendszerünk önvédelmi szervezetének társadalmi vonásairól. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 395-400. (1985)

Róna-Tas, András: A magyar rovásírás és a Mátyás-kori humanizmus. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 173-179. (1985)

S

Salat, Levente: Lóvásár ; Személytelen példabeszédek : [versek]. In: Harmadkor 3. pp. 73-76. (1985)

Salem, Abdel-Karim Ahmed and Kabesh, Mahmoud Lofty and Ghazaly, M. Kh.: Petrochemistry, petrogenesis and classification of Um Huqab, Garf and El-Mueilha granitic masses, Southeastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 17-31. (1985)

Sauer, J.: Nature and properties of acidic sites in zeolites revelaed by quantum chemical ab initio calculations. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 19-24. (1985)

Savova, P.: Podbor tekstov iz russkoj klassičeskoj i sovetskoj literatury i ih mesto v obučenii russkomu âzyku studentov-nespecnalistov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 237-242. (1985)

Scheiber, Sándor: Mikszáth-levelek. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 141-147. (1985)

Schipani, Sandro: Römisches Recht, Unabhängigkeitsrevolutionen und Rechtskodifizierungen in Lateinamerika. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 355-366. (1985)

Schwinn, Hans: On approximation by Euler means of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 283-294. (1985)

Schwinn, Hans: On the rate of approximation by orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 417-430. (1985)

Sebők, Ferenc: Távoli Tükör : a szerencsétlen 14. század. In: Aetas, (1) 1. pp. 84-88. (1985)

Seeger, Andreas and Trebels, Walter: Some Fourier multiplier criteria for anisotropic Hp(Rn)-spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 431-441. (1985)

Servotte, Y. and Jacobs, J. and Jacobs, P. A.: Selectivity in the conversion of acetic acid over MFI-type zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 609-618. (1985)

Siklaki, István: Kognitív történet-modellek. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 10-39. (1985)

Simon, E.: Language extension in the HLP/SZ system. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 89-97. (1985)

Simon, Gyula: A nevelőmunka egyik fontos műhelyéről. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 51-56. (1985)

Simonffy, Zsuzsa: Implakturák és lánckérdések mint nyelvi játékok. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 97-117. (1985)

Sindely, P.: The homogenious temperature series at Szeged for 110 years : 1871-1980. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 109-124. (1985)

Singh, Raj Kishor and Chandra Kumar, R. David: Compact weighted composition operators on L2(λ). In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 339-344. (1985)

Sipos, Béláné and Antal, Mária and Heller, Anna and Pócs, Ilona: Antal Mária-Heller Anna-Pócs Ilona: Hogy mondjuk oroszul? In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 342-343. (1985)

Sipos, Miklós and Égető, Emese: A mezőgazdasági kistermelés helyzetének néhány aktuális kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 45-57. (1985)

Siposné Kedves, Éva: A 25 éves Módszertani közlemények jubileumi üléséről. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 145-152. (1985)

Siposné Kedves, Éva: Tanárok XV. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 135-136. (1985)

Siroki, Dénes: A lukácsi társadalomontológia hasznositási [!hasznosítási] lehetőségei a történelmi materializmusban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 137-144. (1985)

Sjödin, Tord: A generalization of a theorem of G. Freud on the differentiability of functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 271-281. (1985)

Skutta, Franciska: Objektivitás, szubjektivitás és nézőpont Marguerite Duras Moderato cantabile című regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 308-320. (1985)

Skutta, Franciska: Point de vue chez Balzac? In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (9). pp. 139-179. (1985)

Solinas, V. and Monaci, R. and Longu, G. and Forni, L.: Alkylation of thiophene with methanol over synthetic zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 291-299. (1985)

Sonkodi, István: Krioterápiás készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 9. (1985)

Spector, G. and Briend, M. and Monque, R. and Delafosse, D.: Behaviour of particles in a modified and stabilized hy zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 223-229. (1985)

Spožakina, A. A. and Damânova, S. I. and Kostova, N. G. and Šopov, D. M.: Catalytic activity of cobalt and molybdenum-containing y-type zeolites in thiophene. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 589-597. (1985)

Steinberg, K.-H. and Becker, K. and Nestler, K.-H.: Hydroisomerization and hydrocracking of n-paraffines on zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 441-455. (1985)

Steinerné Molnár, Judit: A szovjet oktatási rendszer néhány sajátossága. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 57-60. (1985)

Steingaszner, Pál and Szűcs, A. and Dudás, É. L. and Mándy, T.: Effect of some platinum metals on the regeneration behaviour of zeolitic cracking catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 397-404. (1985)

Stute, Winfried: On tightness of random sequences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 397-400. (1985)

Supp, Györgyné: Olvasás és könyvtárhasználat az önművelésre nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 285-288. (1985)

Surányi, Ágnes: Az egyszerű formák és a vicc. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 49-57. (1985)

Sz. Bozóki, Margit and Szabó, József: Táplálkozási hagyományok Nagykónyiban II. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 201-211. (1985)

Szabados, József and Vértesi, Péter: On the almost everywhere divergence of Lagrange interpolation on infinite interval. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 443-450. (1985)

Szabó, András: „Török" prédikátor Szepsiben. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 175-176. (1985)

Szabó, Botond: Piskárkosi Szilágyi Sámuel peregrinációja : (1738-1742). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 139-156. (1985)

Szabó, Csaba: Xenoliths from Cretaceous lamprophyres of Alcsútdoboz-2 borehole, Transdanubian Central Mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 39-50. (1985)

Szabó, Ferenc: Motiméter. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 30. (1985)

Szabó, Imre: Teoretičeskie i praktičeskie voprosy iz oblasti sudebnyh razbiratel'stv po delam ob ustanovlenii popečitel'stva. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 7. pp. 1-21. (1985)

Szabó, István: Die produktionsgenossenschaftliche Bauernschaft in Ungarn. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 41-48. (1985)

Szabó, János and Zimonyi, György: Mobilizálható CO2 termosztát. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 17. (1985)

Szabó, László: Characterization of clones acting bicentrally and containing a primitive group. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 137-142. (1985)

Szabó, Tibor: Politica e filosofia nei quaderni di Gramsci : I. le polemiche con Bucharin e con Croce. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 23-42. (1985)

Szabó G., László: A XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetem megnyitója. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 5-10. (1985)

Szabó G., Mária and Tokodi, László: Olasz nyelvet tanulnak a napközisek. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 40-42. (1985)

Szabóné Csillik, Éva: Vándorszavak a matematika nemzetközi terminológiájában: a melléknevek. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 71-76. (1985)

Szalacsek, Margit: Az osztják birtokos szerkezet determináló használatáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 181-185. (1985)

Szalay, István: On the generalized absolute Cesàro summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 451-458. (1985)

Szalma, Natália and Ivanova, V.: Krizis gumanizma i "realističsij simbolizm" V. Ivanova. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 197-214. (1985)

Szarvas, Lászlóné: Ifjúságpolitika és ifjúsági mozgalom a szocialista Magyarországon. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 409-414. (1985)

Szatmári, Imre: Későközépkori kályhacsempék Nagymágocsról. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 55-77. (1985)

Szegfű, László: Adalékok Szent Gellért görög műveltségének kutatásához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 43-49. (1985)

Szegfű, László: Szent Gellért prédikációi. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 19-29. (1985)

Szenes, Iván: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez : 1956-1962. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 415-431. (1985)

Szenthe, János: A reduction in case of compact Hamiltonian actions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 107-117. (1985)

Szigeti, Csaba: Hajnóczy Péter találós kérdése: Hol léteznek a kopt nők? In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 119-127. (1985)

Szigeti, Ferenc: Multivariable composition of Sobol'ev functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 469-476. (1985)

Szigeti, Lajos Sándor: Az expresszinoista elbeszélés. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 221-233. (1985)

Szigeti, Lajos Sándor: A csönd motívuma József Attila költészetében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 3-48. (1985)

Szijj, Ferenc: Tavaszi dal : [vers]. In: Harmadkor 2. p. 1. (1985)

Szijj, Ferenc: cesario : [vers]. In: Harmadkor 4. pp. 27-28. (1985)

Szijj, Ferenc and Kukorelly, Endre: Kukorelly Endre: A valóság édessége. In: Harmadkor 2. pp. 112-117. (1985)

Szilasi, László and Karácsonyi, Béla: Beszélgetés Karácsonyi Bélával, a JATE Központi Könyvtárának igazgatójával. In: Gondolat-jel 1. pp. 26-28. (1985)

Szilbereky, Jenő: Über die umfassende Neuregelung des Zivilverfahrens. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 381-389. (1985)

Szilágyi, László: Innováció az egészségügyben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 227-237. (1985)

Szilágyi, László: A gazdasági érték és a szocialista értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 97-116. (1985)

Szilágyiné Hodosi, Zsuzsanna: Az országismereti szempont érvényesülése a kisiskolások orosznyelv-oktatási rendszerében. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 182-184. (1985)

Szoboszlai, Ildikó: Sinonimika opredelelenij s prostranstvennym značeniem v sovremennom russkom âzyke. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 83-91. (1985)

Szoboszlai, Ildikó: A szintaktikai szinonimák jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 187-194. (1985)

Szokodi, József: Egyetemi hallgatóink helyzete, az értelmiségképzés néhány problémája. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 293-298. (1985)

Szomorú, Miklós: Néhány hagyományos oktatástechnikai eszköz újszerű alkalmazásáról. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 329-331. (1985)

Szomorú, Miklós: A „tudástérkép". In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 35-39. (1985)

Szondi, Ildikó: The rationalization of the registration of housing claims and changes in housing economy in Hungary since 1980. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 367-380. (1985)

Sztrik, János: A queueing model for multiprogrammed computer systems with different I/O times. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 127-135. (1985)

Szántai Kis, Ágnes: Népünk és. Nyelvünk : 1929-1939 : repertórium. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (8) 2. 0-86. (1985)

Szántó, István and Hamvas, Béla: Örvény és megtisztulás : Hamvas Béla Karneváljáról. In: Harmadkor 4. pp. 96-101. (1985)

Szántó, István and Imre, Farkas: "itt állok cédán, levetkőzve! láss!" : Imre Farkas: Lírai kutatások. In: Harmadkor 4. pp. 14-22. (1985)

Székely, Júlia Anna: Egy új szovjet szöveggyűjteményről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 185-186. (1985)

Székely, László A.: Holiday numbers: sequences resembling to the Stirling numbers of second kind. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 459-467. (1985)

Szénási, József: A szocializmus dialektikájának néhány sajátossága. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 145-151. (1985)

Szögi, Olga: Nekotorye metodičeskie voprosy obučeniâ vyrazitel'nomu čteniû na zanâtiâh po rečevoj praktike. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 77-81. (1985)

Szöllősi, Erzsébet: Tanárjelöltek felkészítése a világnézeti nevelőmunkára. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 79-83. (1985)

Szőke, Katalin and Remizova, A.: Problema obezličennosti v povesti A. Remizova "Časy". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 215-231. (1985)

Szűcs, István: Die fortdauernde Geltung zweier Grundsätze des römischen Rechts in ungarischer Verwaltungsrechtsanwendung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 391-404. (1985)

Szűcs, István: The rights of the party in the public administrative procedure. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 8. pp. 1-15. (1985)

Szűcs, József M.: On G-finite W*-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 477-481. (1985)

Szűcs, Péter and Ábrahám, László and Nagy, László: Intézeti orvoshivokészülékek (csipogok) elemellátásának ésszerüsitése [!Intézeti orvoshívókészülékek (csipogók) elemellátásnak ésszerűsítése]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 6. (1985)

Sípos, Márta: A térbeli tájékozódóképesség ellenőrzésének eszköze történelemórán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 30-32. (1985)

Sümegi, József: A középkori búcsúk kérdéséhez. In: Aetas, (1) 1. pp. 8-34. (1985)

T

T. Kiss, Tamás: Tudományos intézményrendszer kiépülése Magyarországon 1922 és 1931 között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 15-23. (1985)

Tahin, Tamás: A fiatalok testi és mentális egészségének társadalmi tényezői. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 299-311. (1985)

Takács, Edit and Maróti, Imre: Adaptation of the membraneous system of bean chloroplasts to identical and alternating light-dark periods. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 71-86. (1985)

Takács, Gábor: Tantárgyon kívüli koncentráció a matematika új szemléletű tanításakor. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 117-123. (1985)

Takács, József: Palotás Dezső: Incidens ; alapművelet - fiatai költők, antológiája. In: Harmadkor 3. pp. 116-120. (1985)

Takács, József and Pikó, András: "Az ügy érdekében" : részletek egy hosszabb beszélgetésből Pikó Andrással az Érdekképviseleti Tanácsról. In: Gondolat-jel 4. pp. 20-26. (1985)

Takáts, Károlyné and Károly, Sándor: Károly Sándor munkássága 1947-1985-ig : bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 9-25. (1985)

Tal'hajm, B.: Zavisimosti v relâcionnyh strukturah dannyh. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 115-125. (1985)

Taliga, Istvánné: Helyes szabad idős szokások kialakítása a napköziben. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 303-306. (1985)

Tandori, Károly: Über die Cesàrosche Summierbarkeit von mehrfachen Orthogonalreihen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 179-210. (1985)

Tarnay, László: Megjegyzések a találós egyszerű formájához. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 75-95. (1985)

Taródi, Sándorné: Fantáziálás a fogalmazástanításról. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 110-117. (1985)

Tatár, Sándor: a legszebb évszakom ; Snitt : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 56-57. (1985)

Tatár, Sándor: a szobortalapzatokra nem került fól (noha...) : [vers]. In: Harmadkor 4. p. 26. (1985)

Telek, János: Az új munkaszervezet, mint az "átmeneti társadalom" meghaladásának lehetősége. In: Gondolat-jel 2. pp. 12-19. (1985)

Terz, Panos: Die Normbildungstheorie : eine völkerrechtsphilosophische, völkerrechtssoziologische und völkerrechtstheoretische Studie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 9. pp. 1-50. (1985)

Textorius, Björn: On generalized resolvents of nondensely defined symmetric contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 329-338. (1985)

Thuan, Ho and Le, Van Bao: Some results about keys of relational schemas. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 99-113. (1985)

Tielen, M. and Geelen, M. and Jacobs, P. A.: Isomorphic substitution in zeolites : Its potential catalytic implications. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 1-18. (1985)

Tiszaközi, Attila: Hangvágás céljára szolgálo specialis asztal hangositott diasorozatok és oktato filmek felvételeinek készitéséhez [!szolgáló speciális asztal hangosított diasorozatok és oktató filmek felvételeinek készítéséehz]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 40. (1985)

Tkačuk, S. G.: Harakterističeskie funkcii raspredelenij pritâgivaûŝihsâ k ustojčivomu zakonu s pokazatelem α = 1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 299-307. (1985)

Tolnai, Gyula: A magyar politikai rendszer fejlődése, különös tekintettel a munkahelyi demokráciára. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 433-440. (1985)

Tomory, Julianna: Észrevételek az új anyanyelvi tankönyv használatáról. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 18-22. (1985)

Tordáné Hajabács, Ilona and Füle, Sándor: Füle Sándor: A szülők és az iskola. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 140-142. (1985)

Totik, Vilmos: Representation of functionals via summability methods I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 483-498. (1985)

Totik, Vilmos: Representation of functionals via summability methods II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 235-256. (1985)

Trinkus, Jürgen: Herausbildung und Reproduktion der Klasse der Gennossenschaftsbauern in der DDR. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 49-54. (1985)

Trogmayer, Ottó: A szegedi nagytáj bronz- és koravaskorának néhány kérdéséről. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 3-16. (1985)

Tráser, László: Szocializmusképek és értékrendek. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 63-75. (1985)

Tráser, László: A szakemberképzés és az értelmiséggé nevelés konfliktusai az egészségügyi felsőoktatásban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 313-316. (1985)

Tímár, Erzsébet: I propugnatori dell' illuminismo francese in Italia. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (8). pp. 35-53. (1985)

Tóth, Ferencné: A magyar munkásmozgalom története oktatásának szerepe a történeti tudat alakításában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 85-89. (1985)

Tóth, Gyula: A posztótábla alkalmazása az idegennyelv-tanításban. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 321-325. (1985)

Tóth, Gyuláné: Az integrált rendszerű, intenzív-kombinált módszerek és eredmények ismertetése. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 313-317. (1985)

Tóth, István: Béta-glukonidáz izolálása kerti csigábol [!csigából] (Helix pomatia) és aktivitásának beállitása [!beállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 10. (1985)

Tóth, István and Bakos, Józsefné: Cyproteron-acetat radioimmunoassay kidolgozása saját készitésü [!készítésű] antiszérummal. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 24. (1985)

Tóth, István and Bakos, Józsefné and Bárkányi, Tiborné: A 4-androszten-3,17-dion mérése emberi szérumból kromatográfiás tisztitás [!tisztítás] nélkül. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 35. (1985)

Tóth, István and Bárkányi, Tiborné: Eljárás a 17α-hidroxiprogeszteron mérésére emberi szérumból. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 16. (1985)

Tóth, Józsefné: Számítógép már az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 185-187. (1985)

Tóth, Sándor: Levente és András. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 31-36. (1985)

Tóth, Árpád: Rechtsstellung der Arbeiter der militarisierten Betriebe in dem ersten Weltkrieg in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 405-419. (1985)

Török, Gábor: Kisded lecke a lírai többértelműségről-meg a tankönyvi szómagyarázatokról. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 173-176. (1985)

U

Udvary, Éva and Csiszár, Zoltán: Programozott ingerlő sziv [!szív] elektrofiziologia paraméterek mérésére "in situ" kisérletekben [!kísérletekben]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 38. (1985)

Ujhelyi, Mária: A rendszerszempont alkalmazása a biológiai evolúció elméletében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 153-158. (1985)

Ujvári, Edit: Eszme és valóság : Kondor Béla és a művészetpolitika. In: Gondolat-jel 1. pp. 18-24. (1985)

Ul'ânov, Petr Lavrent'evič: Ob odnoj algebre funkcij. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 169-178. (1985)

V

Varga, K. and Halász, János and Hernádi, Klára and Fejes, Pál: An investigation of the oxidative dehydrogenation of n-butenes over mixed tin-antimony oxides. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 759-770. (1985)

Varga, Sándorné: A módszertani alapelvekről. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 307-310. (1985)

Varga, Sándorné: A tanuláshoz való viszonyulás vizsgálati tapasztalatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 53-62. (1985)

Varro, M.: Kul'tura voprosov na urokah russkogo âzyka v vos'miletke v vengrii. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 151-160. (1985)

Varsányi, Zoltánné: Humic acids in subsurface waters from the Southern Great Plain, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 165-170. (1985)

Varsányi, Zoltánné and Bertalan Balogh, M.: Humic acid as an indicator of subsurface water movements. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 171-174. (1985)

Varóczi, Zsuzsanna: Az ismétlés formaszervező szerepe Maupassant Két jóbarát című novellájában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 321-331. (1985)

Vasileva, E. and Čobanov, I.: O suŝestvitel'nyh s modifiklcionnym značeniem ženskosti v bolgarskom i russkom âzykah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 141-150. (1985)

Vass, László and Nagy, László: Az igeképzők gyakorisági adatai Nagy László költészetében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 93-99. (1985)

Vass, Zoltán: "Klinikák betegforgalma, vonzáskörzete és a kiirtak [!kiírtak] egyes adatai betegségek szerint" cimü [!című] statisztikai rendszer. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 8. (1985)

Veczkó, József: A gyermekvédelem szervezeti és tartalmi reformja. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 163-184. (1985)

Veimarn, A. B. and Varencov, Igor Mihajlovič: Report on the Symposium on the Geology and Geochemistry of Manganese and Associated Metals : 27th International Geological Congress, 1984, Moscow. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 213-218. (1985)

Velcsov, Mártonné: Jelentésváltozás és etimológia : még egyszer a teher szó eredetének kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (29-30). pp. 195-197. (1985)

Vereczkei, Lajos: Társadalom, tudomány, filozófia napjainkban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 17-25. (1985)

Veres, József: Fortleben römischer Rechtsinstitute im ungarischen Bodenrecht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 421-431. (1985)

Veres, József: Vorwort. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 5-8. (1985)

Vereš, Jozef: A hegedűjáték-tanítás kibernetikus felfogásának néhány jellemzője. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 63-71. (1985)

Vidra, Klára: Az akusztikai tényezők szerepe a szövegszegmentálásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 101-105. (1985)

Vig, É. and Halasy, Katalin and Fekete, Éva and Nemcsók, János and Benedeczky, István: Biochemical , fluorescence microscopic and ultrastructural studies on biogenic monoamines in the gut of Helix pomatia. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 13-25. (1985)

Vitális, György and Hegyiné Pakó, Júlia: Contribution to the genesis of freshwater limestones in the vicinity of Budapest. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 97-107. (1985)

Voigt, Vilmos: Egy nem egyszerű és nem formai kérdés : az egyszerű forma. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 17-26. (1985)

Vármonostory, Endre: A ς-mintafüggvények funkcionális teljessége, ha ς-rendezés. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 37-39. (1985)

Vígh, Árpád: La comparaison exemplaire ou la naissance du récit. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 203-226. (1985)

W

Wassef, Samir N. and Hammoud, N. S.: Distribution and properties of placer ilmenite in Damietta-Port Said beach sands, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 131-138. (1985)

Weitkamp, J.: Alkylation of hydrocarbons with zeolite catalysts - commercial applications and mechanistic aspects. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 271-290. (1985)

Weitkamp, J. and Gerhardt, W. and Jacobs, P. A.: Isomerization and hydrocracking of alkanes on Pt/CeY Pt/LaY and Pd/LaY zeolites - bifunctional or metallic catalysis? In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 261-270. (1985)

Wendlandt, Klaus-Peter and Bremer, Heinrich and Jank, M. and Weber, M. and Starke, P. and Müller, D.: On the structure and catalytic properties of silica-alumina. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 35-44. (1985)

Westlake, D. J. and Atkins, M. P. and Gregory, R.: The use of layered clays for the production of petrochemicals. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 301-308. (1985)

Wichterlová, B. and Beran, S. and Nováková, J. and Práśil, Z.: On the caracter and catalytic activity of deffects formed by γ-irradiation of H- and AIH-zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 45-53. (1985)

Wiederhöft, Harri and Weidemann, Jürgen: 35 Jahre DDR : 35 Jahre Erfolge bei der Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 55-61. (1985)

Williams, Lawrence R.: The approximate point spectrum of a pure quasinormal operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 309-320. (1985)

Wundrak, Richard and Stepanek, Franz and Philipp, Peter: Aspekte der Wirtschaftsbeziehungen Schwedens mit den Entwicklungsländern. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 63-73. (1985)

X

Xu, Qinhua and Dong, Jialu and Yan, Aizhen and Jin, Changtai: Synthesis and properties of several aluminophosphate. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 99-108. (1985)

Xu, Qinhua and Zhu, Jianhua: Ethylation of tolulene on HZSM-5 zeolites preparated without organic compounds. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 181-188. (1985)

Y

Yoshida, Reikichi: On E-disjunctive inverse semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 49-52. (1985)

Z

Zachar, Z.: On the equivalence of the frontier-to-root tree transducers I. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 173-182. (1985)

Zachar, Z.: On the equivalence of the frontier-to-root tree transducers II. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 183-193. (1985)

Zaini, S. Zahid Ali and Hasan, Sabir: Integrability of Rees-Stanojević sums. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 295-298. (1985)

Zakar, András: Pedagógus-személyiség, pedagógus-tevékenység, pedagógus-mentálhigiéne. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 337-339. (1985)

Zakar, András: A pályával való azonosulás vizsgálata pedagógusnak készülő gimnáziumi tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 185-195. (1985)

Zakar, András and Helembai, Kornélia: A szakmunkástanulók érdeklődés-strukturájának [!struktúrájának] vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 197-208. (1985)

Zallár, Andor: Infravörös fénysorompoval vezérelt digitalis forgalomszámlálo [!fénysorompóval vezérelt digitális forgalomszámláló]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 25. (1985)

Zarándi, Márta and Tóth, Gábor and Ferenczi, Richárd: Szintetikus peptidhormonok átmeneti védőcsoportjainak gyors eltávolitása ['eltávolítása] hidrogénfluoriddal, saját készitésü [!készítésű] vákuumrendszerben. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 7. (1985)

Zatorski, L. W. and Wierzchowski, P. T. and Cichowlas, A. A.: Conversion of methanol to lower olefins - applicaton studies. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 515-523. (1985)

Zentai, Mária: "Harminc nemes Budára tart..." : vázlat reformkori balladairodalmunkról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 27-37. (1985)

Ziółek, M. and Bresińska, J. and Karge, H. G.: Catalytically active centers of zeolites in the reaction between H2S and CH3OH. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 551-560. (1985)

Zlačeva-Kondraŝova, S.: Upotreblenie polnyh i kratkih form prilagatel'nyh v russkom âzyke bolgarskimi studentami-rusistami. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 179-192. (1985)

Zlinszky, János: Die historische Rechtsschule und die Gestaltung des ungarischen Privatrechts im 19. Jahrhundert. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 433-445. (1985)

Zsemberi, Etelka: Tulajdonképpen ...! ; Kegyelemdöfés : [versek]. In: Harmadkor 2. p. 45. (1985)

Zsiday Galgóczy, Károly and Varsányi, Sándor: Analog jelek on line értékelése számitogéppel [!Analóg jelek on-line értékelése számítógéppel]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 27. (1985)

Zsiday Galgóczy, Károly and Varsányi, Sándor: Többcsatornás jelanalizátor. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). pp. 33-34. (1985)

Zsilka, Tibor: Allusion in literary communication. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 227-245. (1985)

Zsoldos, Ferenc: Effects of environmental factors on ion uptake by plants (Based on an academic doctoral dissertation defended on January 7th, 1983) : [Based on an academic doctoral dissertation defended on January 7th, 1983]. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 55-69. (1985)

Zsoldos, Sándor: Esti és Sárkány : adalékok Kosztolányi Dezső és Somlyó Zoltán barátságához. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 117-140. (1985)

Zátonyi, Sándor: Javaslat Arkhimédész törvényének feldolgozására a fakultatív foglalkozásokon. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 247-252. (1985)

Á

Ádám, György: Az orvosetika és az orvosjog viszonya. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (1). pp. 161-165. (1985)

Árpás, Károly: A regényíró Jókai és olvasói. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 103-109. (1985)

É

Ésik, Zoltán: Homomorphically complete classes of automata with respect to the α2-product. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 135-141. (1985)

Ésik, Zoltán: On the weak equivalence of Elgot's flow-chart schemata. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 146-154. (1985)

Ö

Ötvös, Péter: „Vagdalkozik német mellett Ebergényi" : szövegek a magyar katonák táborozásaiból. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 129-137. (1985)

Ł

Łenski, Włodzimierz: On strong approximation by logarithmic means of Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 285-295. (1985)

Š

Šaharan, M. and Gerov, Nayden: Sposoby peredači realij na russkom âzyke v slovare Najdena Gerova. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 243-246. (1985)

Ševelev, V. M.: Funkcional'naâ mnogoznačnost' desemantizirovannyh glagolov v russkih naučnyh tekstah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 247-257. (1985)

Špiro, E. S. and Bragin, O. V. and Preobraženskij, A. V. and Vasina, T. V. and Antošin, G. V. and Minahev, Khabib Minachevič: The state of metals in high silica zeolites and their catalytic activity in ethane. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 231-240. (1985)

Šujskij, Ûrij Dmitrievič: Processy i skorosti abrazii podvodnogo sklona v beregovoj zone morej. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 131-142. (1985)

Ž

Ždanov, S. P. and Feoktistov, N. N. and Kozlova, N. I. and Bursian, N. E. and Kogan, S. B. and Daragan, V. K. and Aleksandrova, N. V.: Catalytic properties of ZSM-type zeolites formed under different conditions in reactions of conversion of paraffinic and aromatic hydrocarbons. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 128-135. (1985)

This list was generated on 2022. január 22. 23:45:49 CET.