Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Â | É | Ö | Š | Ž
Number of items: 698.

A

A. Sajti, Enikő: Nemzettudat és jugoszlavizmus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 3-10. (1987)

Abonyiné Palotás, Jolán: The main characteristics of the development of the food industry and the change of its regional distribution. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 71-79. (1987)

Aghdam, Ahad Mehdizadeh: Square subgroup of an Abelian group. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 343-348. (1987)

Aleksandrov, Aleksand'r: Admirativ"t - preizkazvane na minala informaciâ s obraten znak. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 129-136. (1987)

Almási, Tibor: Bemutatjuk Bogyay Tamás Münchenben élő magyar történészt. In: Aetas, (3) 1. pp. 68-102. (1987)

Almási, Tibor: Bogyay Tamás munkáinak válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (3) 1. pp. 76-79. (1987)

Almási, Tibor and Rogerius, : A siralmas ének kézirati hagyományának néhány problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 51-57. (1987)

Andrássy, Adél: Kísérlet a földek értékelésére. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 3-13. (1987)

Angelov, Dimit'r: Hilâda i sto godini ot idvaneto na Kirilometodievite učenici v B"lgariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 11-20. (1987)

Angi, János: Oroszország fejlődésének sajátosságai : Trockijról : életrajzi és eszme történeti vázlat. In: Aetas, (3) 2. pp. 119-128. (1987)

Antalffy, György: Machiavel et les sciences politiques. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 7-19. (1987)

Avasi, Béla: Tonális válasz-motívumok Palestrina műveiben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 173-185. (1987)

Avasi, Zoltán: Flood as ecological perturbation of epigeic animal communities II. : the effect of flood on ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae). In: Tiscia 22. pp. 99-107. (1987)

B

B., N.: A felsőoktatási intézményekben folyó történelemoktatás legfontosabb problémáiról... In: Gondolat-jel 2. pp. 1-10. (1987)

B. Fejes, Katalin: A mondategységek telítettségi mutatójának környezetstruktúrája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 49-61. (1987)

B. Fejes, Katalin: A szintmélységmutató környezetstruktúrája. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 29-35. (1987)

B. Fejes, Katalin and Csikesz, Erzsébet: Csikesz Erzsébet: Találd ki a mesémet! In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 327-329. (1987)

B. Tóth, Ágnes: A gepidák települési képe a Tisza-Maros-Körös közén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 3-9. (1987)

Bagdi, Sándor and Butzer, Karl W.: K. W. Butzer: A földfelszín formakincse. In: Módszertani közlemények, (27) 5. p. 330. (1987)

Bagdy, Dániel: Fellows' reminiscences. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 27-31. (1987)

Bagi, István: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities III. : zonation and succession. In: Tiscia 22. pp. 31-45. (1987)

Bagi, István: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities IV. : diversity and succession. In: Tiscia 22. pp. 47-54. (1987)

Bagi, István: The vegetation map of the Kisapaj UNESCO biosphere reserve core area, Kiskunság National Park, Hungary. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 63-74. (1987)

Bajory, Pál: A bírósági egyezség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 21-33. (1987)

Bajúszné Kabók, Katalin and Záhonyi, Istvánné: Kenhető állományú ömlesztett sajtok reológiai vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 51-55. (1987)

Baker, Kirby A. and McNulty, George F. and Werner, Heinrich: The finitely based varieties of graph algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 3-15. (1987)

Bakonyi, Géza and Bakonyiné Ficzkó, Ildikó and Borsos, Márta and Gábor, Kálmánné and Kokas, Károly and Mader, Béla and Monok, István and Nagymiklósi, Erzsébet and Németh, Zsófia and Pándi, Lajos and Szabó, Enéh and Szentirmai, László: Bibliográfiai kalauz 1. : Társadalomtudományok : időszaki kiadványok. ISBN 963 481 622 3, (1987)

Baksa, József: A megfigyelőképesség mint a kreativitás alapja 6-10 éves korban. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 207-214. (1987)

Balkányi, Tamásné and Kaprinyákné Benes, Anna: Zúduló évszak. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 104-109. (1987)

Balog, József: Két este : a XIX. Magyar Játékfilm szemléről. In: Gondolat-jel 3. pp. 17-23. (1987)

Balogh, Elemér: Both Ödön, a szakjogtörténet művelője. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 345-353. (1987)

Balogh, Imre and Kertész, Ádám and Mezősi, Gábor: Possibilities and limits of microcomputer using in geographical examinations. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 57-62. (1987)

Balogh, Jolán: Közös kincsünk: a gyermek. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 269-271. (1987)

Bankó, Béla: A testnevelés tantárgyteszt eredményeit befolyásoló tényezők vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 288-294. (1987)

Barría, José: On asymptotic Toeplitz operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 435-440. (1987)

Bartha, Miklós: A finite axiomatization of flowchart schemes. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 203-217. (1987)

Barótiné Gaál, Márta: Die romantische Ironie in E.T. A. Hoffmanns Kunstmärchen. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 74-91. (1987)

Becsei, Józsefné: A nyelvi-irodalmi-kommunikációs program Békés megyében. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 201-207. (1987)

Bellavics, István: Az áldozatok vétke? : néhány megjegyzés a sztálini terror magyarázatául. In: Aetas, (3) 3. pp. 63-69. (1987)

Belčeva, Diana: Hudožestvenogo nasledstvo na Feliks Kanic, posveteno na B"lgariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 180-186. (1987)

Bene, Kálmán: Első lépések a lírai művek elemzésében. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 43-45. (1987)

Bene, Kálmán: A nyelvi struktúra szerepe egy vers értelmezésében : Ady Endre: Dózsa György unokája. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 182-184. (1987)

Benkő, Zsuzsanna and Tatár, Attila: A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1979-ben és 1981-ben kezdett hallgatóinak szolciológiai vizsgálata. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 247-262. (1987)

Benn, Gottfried and Kurdi, Imre: Gottfried Benn esszéje ; a nihilizmus után. In: Harmadkor 7. pp. 82-91. (1987)

Bereczki, Sándor: A tehetség lélektani és pedagógiai kérdései Nagy László műveiben. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 53-57. (1987)

Bereczki, Sándor and Horányi, Annabella and Kósáné Ormai, Vera: Együttműködés a szocializációs zavarok megelőzéséért szerk. Horányi Annabella és Kósáné Ormai Vera. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 266-268. (1987)

Bereczki, Sándor and Kemény, Gábor: Kemény Gábor: A pedagógia tudat kialakulása Magyarországon. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 62-64. (1987)

Bereczki, Sándor and M. Nádasi, Mária: M. Nádasi Mária: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 198-200. (1987)

Bereczki, Sándor and Zsolnai, József and Zsolnai, László: Zsolnai József-Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával? In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 324-326. (1987)

Berend, Nóra: Földbirtok viszonyok hűbériség a középkori Japánban. In: Aetas, (3) 2. pp. 5-41. (1987)

Berić, Vesna: Zum diachronischen Aspekt der Ausklammerungen. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 280-290. (1987)

Berta, Árpád and Bratinka, József and Büky, László and Forgács, Tamás and Katz, Hartmut and M. Korchmáros, Valéria and Lerch, Ágnes and Szabó, József: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 231-280. (1987)

Besenyei, Lajos: A szerződés érvénytelenségéről — elsősorban a bírói gyakorlat oldaláról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 43-52. (1987)

Besenyi, Sándor: Korszakváltás és megújulás. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 103-116. (1987)

Besenyi, Sándor: Technicizáció és a humánum. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 47-64. (1987)

Bezzegné Zsák, Judit: Játékos tevékenységformák a német nyelvoktatás szóbeli kezdő szakaszában. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 248-252. (1987)

Bibok, Károly: A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 5-23. (1987)

Bihari, Mihály: Politikai rendszer és innováció. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 29-45. (1987)

Björner, Anders and Lovász, László: Pseudomodular lattices and cintinuous matroids. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 295-308. (1987)

Blasszauer, Béla and Hartmann, Márton: Szocialista humanizmus - orvosi etika. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 265-274. (1987)

Blazsó, Gábor and Vass, Imre: Program kétrekeszes gyógyszerkinetikai modellek szimulálására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 16. (1987)

Bloom, Stephen L. and Tindell, Ralph: A note on zero-congruences. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 1-4. (1987)

Bodnár, István: A szocializmus mint sajátos társadalmi formáció. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 99-102. (1987)

Bodrogközy, György: From the life of Tisza-Research Working Committee, which has become international : Tisza-Research Conference XVII (1986). In: Tiscia 22. pp. 129-141. (1987)

Bogyay, Tamás: A Szent Korona mint a magyar történelem forrása és szereplője. In: Aetas, (3) 1. pp. 80-101. (1987)

Bokor, Istvánné: Képességfejlesztő eljárások anyanyelvi órákon és korrepetálásokon. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 31-37. (1987)

Bonifert, Domonkosné: Gondolatok a tehetséggondozás egyik lehetőségéről. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 98-100. (1987)

Borbándi, Gyula: Magyar-magyar kapcsolatok. In: Aetas, (3) 3. pp. 89-107. (1987)

Borzákné Nacsa, Mária and Szegfű, László: Egy Délkelet-Európát bemutató földrajzi munka a XIV. század elejéről : (Descriptio Europae Orientális). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 13-27. (1987)

Bosilkov, Konstantin: Za aglutinaciâta v gramatičnata sistema na s'vremenniâ b'lgarski knižoven ezik. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 85-95. (1987)

Bosilkov, Sergej: Otnovo za tipologiâta na s"vremenniâ b"lgarski ezik. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 145-151. (1987)

Bouldin, Richard: Best approximation of a normal operator in the trace norm. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 467-474. (1987)

Boâdžieva, Vanâ: Nablûdeniâ v"rhu naj-novata b"lgarska i ungarska proza b"lgarski i ungarski koralovi ostrovi. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 78-91. (1987)

Bratinka, József: De, hanem, hogynem - pragmatikai megközelítésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 21-41. (1987)

Braun, Ildikó: A magyar népesség demográfiai jellemzői és a népesedéspolitika összefüggéseiről a nyolcvanas években. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 405-410. (1987)

Buda, G.: Chromite occurrences in Iraqi Zagros. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 69-79. (1987)

Bujalos, István: A folytonosság kérdéséhez. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 347-351. (1987)

Buk, Pál: Szocializmus és ökológiai probléma. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 157-171. (1987)

Buschendorf, Achim and Zarek, Otto: Otto Zarek, ein vergessener Romancier. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 169-198. (1987)

Butzer, Paul Leo and Kirschfink, Heribert J. W. and Schulz, Dietmar: An extension of the Lindeberg-Trotter operator-theoretic approach to limit theorems for dependent random variables : II. Approximation theorems with O-rates, applications to martingale difference arrays. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 423-433. (1987)

Bárdi, Nándor: A példaadás tudatossága I. : Fábián Ernő : A tudatosság fokozatai. In: Aetas, (3) 1. pp. 149-158. (1987)

Bárdi, Nándor: A példaadás tudatossága II. In: Aetas, (3) 2. pp. 147-156. (1987)

Bárdi, Nándor and Valuch, Tibor: Függelék. In: Aetas, (3) 2. pp. 182-188. (1987)

Bárány, Ferenc: Egészségügyi értelmiség. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 175-180. (1987)

Béki, Gabriella: Az elhízás társadalmi összefüggései. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 239-246. (1987)

Békési, Imre: Benkő László köszöntése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 5-6. (1987)

Békési, Imre: Ein Argumentationstypus in der Rede eines humanistischen Orators. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 15-21. (1987)

Békési, Imre: A választó viszony konstrukcionális jelentése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 9-20. (1987)

Bérard, Béatrice: Formal properties of literal shuffle. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 27-39. (1987)

Bérczi, Imre: A műszaki szellemi alkotások gazdasági jelentősége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 35-41. (1987)

Bérczi, Szaniszló and Koch, Antal: Reminiscent of an old book: "Critical review of minerals from Transylvania" by A. Koch, Kolozsvár, 1885 : Proofs for the existence of anorthite-spinel-garnet peridotite series of inclusions in basalts of the Persányi Mountains Transylvania, Roumania. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 139-143. (1987)

Bóra, Ferenc: A beszélgetés (megbeszélés) módszerének időszerű kérdései : a beszélgetés (megbeszélés) fogalma és típusai. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 278-283. (1987)

Bóra, Ferenc: A tanítók intenzív továbbképzéséről. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 159-166. (1987)

Bödey, József: Učenicite na Kiril i Metodij v Ungariâ i rolâta im v oformânego na staroungarskiâ pravopis. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 137-144. (1987)

Börcsök, Sándor: Gyors mintaváltás megoldása spektromom 195 fotométeren, átfolyó küvettával. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 30. (1987)

C

Chmiełewski, Paweł: A népi demokrácia születésének történeti körülményei Európában : (1944-1945). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 47-56. (1987)

Cs., P. and Soós, Zoltán: Soós Zoltán: Hadi Játékok : Hadi Játékok. In: Gondolat-jel 2. p. 19. (1987)

Csajkovszkaja, Olga: A vizsgálat titkai : az olvasó észrevételei egy bűnügy kapcsán. In: Gondolat-jel 5. pp. 29-34. (1987)

Csanda, Erzsébet and Tóth, Péter: Önigazgatás a társadalmi jóléti szférában Jugoszláviában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 213-220. (1987)

Csanda, István: A labdajátékok megalapozásának lehetőségei az általános iskola 3-4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 139-150. (1987)

Csapó, Benő: Kísérlet a műveleti képességek fejleszthetőségének vizsgálatára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 51-65. (1987)

Cservék, Emil: A hazai inflációról. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 53-62. (1987)

Csirik, János and Galambos, Gábor: On the expected behaviour of the NF algorithm for a dual bin-packing problem. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 5-9. (1987)

Csirikné Czachesz, Erzsébet: A kétértékű logikai következtetések struktúrája és fejlődése 10-17 éves korban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 67-93. (1987)

Csuhai, István: „A dolgok azáltal lesznek, hogy nevet adunk nekik" : (név, névadás, megnevezés a Tanár úr kéremben). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 23-29. (1987)

Csákány, Béla: The character of Albert Szent-Györgyi. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 32-34. (1987)

Császár, József: On the spectra of some acceptor-type polynitro derivatives of biphenyl, biphenylmetane and biphenylamine. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 11-21. (1987)

Császár, József: Spectral studies of molecular complexes of aromatic schiff bases with pircic acid. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 23-36. (1987)

Császár, József and Bizony, N. M.: Spectroscopic study of molecular complexes of aromatic schiff bases with polynitro compounds. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 37-51. (1987)

Csáti, Sándor: Dipeptidyl-peptidáz IV: (EC. 3.4.14.5) aktivitás kvantitativ [!kvantitatív] meghatározása szérumból és vizeletből. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 24. (1987)

Csáti, Sándor: Rutin szürővizsgálatra [!szűrővizsgáltra] alkalmas gyors és egyszerü [!egyszerű] acetilátor tipizálási módszer. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 23. (1987)

Cséka, Ervin: A másodfokú bírósági eljárás hatékonyságának kérdései a magyar büntető eljárási jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 53-64. (1987)

Csíkhelyi, Lenke: Po sledite na srednovekovnata b"lgarska aristokraciâ v Ungariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 92-101. (1987)

Curto, Raúl E.: On superalgebras of the polydisc algebra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 413-421. (1987)

Cvengros, Gustave: Romain Rolland et Paul Fort : (contribution à l'étude de l'itinéraire ideologique de R. Rolland). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 115-127. (1987)

Czakó, Mihály and Fehérné Patkós, Erzsébet: Néhány főtt-füstölt bélbetöltött hentesáru hőkezelési egyenértékének meghatározása. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 57-64. (1987)

Czédli, Gábor: Horn sentences in submodule lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 17-33. (1987)

Czédli, Gábor and Hutchinson, George Allen: An irregular Horn sentence in submodule lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 35-38. (1987)

Czúth, Béla: Maiorianus császár törvényhozása : Novellae Maioriani, I-XII. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 15-21. (1987)

D

D. Szénási, Éva: A munkásmozgalom kezdetei Franciaországban : (adalékok a júliusi monarchia politikai-ideológiai arculatához 1830-1849). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 117-125. (1987)

Darvasi, László: Androgün terep ; Androgün terep : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 67-68. (1987)

Darvasi, László and Kukorelly, Endre: A valóság keserűsége : [Kukorelly Endre: Maniere]. In: Harmadkor 7. pp. 97-98. (1987)

Davey, Brian A. and Miles, K. R. and Schumann, V. J.: Quasi-identities, Mal'cev conditions and congruence regularity. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 39-55. (1987)

Day, Alan and Jónsson, Bjarni: Non-Arguesian configurations in a modular lattice. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 309-318. (1987)

Dem'ânova, Elena Mihajlovna: Problema omonimičnosti stradatel'nyh pričastij prošedšego vremeni i otglagol'nyh prilagatel'nyh,- motivirovannyh perehodnymi glagolami soveršennogo vida. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 73-83. (1987)

Dem'ânova, Elena Mihajlovna: О tak nazyvaemoj ad'ektivacii pričastij s suffiksami -uŝ-, -ŝ-, aŝ-, âŝ-. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 63-71. (1987)

Demény, Attila: Determination of ancient erosion by zircon morphology and investigations on zoned tourmaline in Kőszeg-Rechnitz Window (Western Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 13-26. (1987)

Deák, László: Számítástechnika az iskolában. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 330-331. (1987)

Deák, Ágnes: "...Haladásunk csaknem határtalan" : Schlett István : Eötvös József. In: Aetas, (3) 3. pp. 123-136. (1987)

Dobler, Enikő: Seasonal changes of phytoplankton in the backwater Bokrosi. In: Tiscia 22. pp. 3-12. (1987)

Doboss, István: A napközi otthoni nevelés fogyatékosságai és ezek okai. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 80-84. (1987)

Dobrev, Čavdar: Osobennosti na priema na ungarskata literatura v B"lgariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 70-77. (1987)

Dombi, Alice: Gyermekközeiben : (pályakezdő tanárok Csongrád megyében). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 3-12. (1987)

Dombi, Józsefné: Főiskolai hallgatók zenei képességvizsgálata a Seashore-teszt alkalmazásával. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 13-20. (1987)

Domokos, Péter: Kiegészítések, helyesbítések : néhány pótlólagos adat "Barna Ferinándról, a komplex uralisztika egyik korai művelőjéről" című munkámhoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 43-48. (1987)

Drogomarecki, D. A.: A szükséges termék elosztásának néhány metodológiai és elméleti kérdése a szocializmusban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 15-24. (1987)

Duda, Jaromír: Mal'cev conditions for varieties of subregular algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 329-334. (1987)

Duró, Annamária: Az ember és környezete - a komplex kutatás módszerének kialakításáért : az MTA Regionális Kutatások Központjáról és annak folyóiratáról. In: Aetas, (3) 3. pp. 118-122. (1987)

Duró, Lajos: Szakmunkástanulók értékorientációjának irányai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 183-213. (1987)

E

Ecsedi-Tóth, Péter: Structure-filters in equality-free model theory. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 387-402. (1987)

Erdélyi, Lajos: Szocializmus és ideológia. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 137-143. (1987)

Eördögh, Endre: Éljünk-e jogainkkal? : a differenciált továbbhaladás lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 215-217. (1987)

F

Farkas, Anikó: Drámai álmok : Eugene Ionesco A király halódik és a Bérnélküli gyilkos című drámájának értelmezése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 136-155. (1987)

Farkas, Ferenc and Albertné Herbszt, Mária: Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet-anyanyelvi oktatás. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 331-332. (1987)

Farkas, Gyula: Humanbiological comparison of the somatic development of secondary school students and students trained for skilled work. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 131-140. (1987)

Farkas, Gyula: Newer parameters of the somatic development of 3-19 years old hungarian children and teenagers. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 141-149. (1987)

Farkas, Gyula: Prognostic method for the determination of the menarche-age. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 151-156. (1987)

Farkas, József: Kötöttségi elemek a bizonyítékok szabad mérlegelésénél a polgári perben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 65-74. (1987)

Farkas, József: A garat- és szájüreg alak-és térfogatváltozásainak dinamikus radiográfiás, komputeres vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 93-109. (1987)

Farkas, Katalin and Krizsán, Jánosné: A nagyszülőkkel való együttműködés lehetőségéről. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 20-24. (1987)

Farkas, Katalin and Lovai, Ferencné: Milyen iskolába szeretnének járni gyermekeink? In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 65-70. (1987)

Farkas, Katalin and Szabó, Kálmán: Szabó Kálmán: Hol van olyan iskola? In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 326-327. (1987)

Fehér, István: Fényképek. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 187-201. (1987)

Fekete, Éva and Mária, Csoknya: Fluorescence characterization of the nerve plexuses in the small intestine of the chicken. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 97-104. (1987)

Felföldi, Antalné: Témazáró feladatsor-javaslat az 5-6. osztályos technika A és B változatának tanításához. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 252-257. (1987)

Fenyvesi, Anna: japán zen haiku. In: Harmadkor 8. pp. 40-42. (1987)

Ferenczi, Richárd: Uj [!új] eljárás folyamatos üzemü [!üzemű], szilárd fázisu [!fázisú] peptidszintézisre. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 12. (1987)

Ferincz, István: Voprosy very i razuma v pis'mennyh pamâtnikah kievskoj rus. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 225-233. (1987)

Fong, Che Kao and Murphy, Gerard J.: Ideals and Lie ideals of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 441-456. (1987)

Font, Márta: Szempontok III. Béla halicsi hadjáratainak kronológiájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 45-50. (1987)

Forgács, Tamás: Hétalvó szavunk eredetéről : nyelvészeti - művelődéstörténeti tanulmány. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 63-80. (1987)

Freese, Ralph S.: A decomposition theorem for modular lattices containing an n-diamond. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 57-71. (1987)

Fábricz, Károly: Urovni realizacii mašinnogo perevoda. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 191-208. (1987)

Fátrai, Klára: Az intenzív továbbképzés első éve az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 218-220. (1987)

Fátrai, Klára: Tanítók XXII. Nyári Akadémiája az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (27) 3. p. 195. (1987)

Fórizs, Sándor: AZ állami gazdaságok és a halászati termelőszövetkezet fejlődése Szegeden 1949-1975 között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 29-38. (1987)

Földes, Csaba: Phraseologie im Lernbereich Deutsch als Fremdsprache. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 37-51. (1987)

Földyné Asztalos, Adrienn: Esztétikai tudatformálás lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene órákon. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 38-43. (1987)

Fülöp, Zoltán and Vágvölgyi, Sándor: Results on compositions of deterministic root-to-frontier tree transformations. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 49-61. (1987)

Füzesi, Zsuzsanna and Tistyán, László: Az egészségfogalom egy lehetséges értelmezése. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 221-225. (1987)

G

Galgóczi, Anna: Adalékok az iskolán kívüli népművelés kibontakozásához Szegeden a felszabadulás után : (1945-1946). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 39-50. (1987)

Galgóczi, László: Szitokszóvá vált betegségneveink IV. : franc, fránca, francu. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 53-62. (1987)

Gazdik, Gyula: A földmagántulajdon kialakulása Egyiptomban. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 89-118. (1987)

Gaál, Attila: Az olvadás és az oldódás fogalmának előkészítése az általános iskola 3. osztályában. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 300-301. (1987)

Gergely, Jenő and Veczkó, József: Veczkó József: Gyerekek, tanárok, iskolák. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 196-198. (1987)

Gesztelyi, Tamás: Politikai szimbólumok a principátus kialakulása idején. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 23-29. (1987)

Gesztesi, Enikő: A Spartacus-felkelés leveréséről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 31-36. (1987)

Gidai, Erzsébet: Egészségügy és gazdaság. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 63-71. (1987)

Gingl, Zoltán: Terjedő perturbációk vizsgálata a paksi atomrektoron végzett mérések alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 31-42. (1987)

Gombos, József: A Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 51-60. (1987)

Gončar, I. A.: Funkcii vstavnyh konstrukcii v hudožestvennoj publicistike. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 161-170. (1987)

Grassalkovich, Mária: Magyar nyelv és irodalom az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 295-299. (1987)

Greksza, Attila: Beszélgetés a francia történészképzésről : a beszélgetés 1987 márciusában készült dr. Csernus Sándor adjunktussal (JATE BTK) aki öt évig magyar lektor volt Lyonban. In: Aetas, (3) 1. pp. 115-123. (1987)

Grezsa, Ferenc: Németh László Szegeden. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 39-42. (1987)

Grizova, I. A.: Az esztétikai kultúra szerepe a személyiség kialakulásában és fejlődésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 31-38. (1987)

Grätzer, George A. and Kelly, David: The lattice variety D°D. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 73-80. (1987)

Guba, Ferenc: Albert Szent-Györgyi's contribution to a better understanding of the living state. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 19-23. (1987)

Gulâk, A. J. and Stat'i, L. D.: Magyar Internacionalisták részvétele 1917-1919 között a tanácshatalomért folytatott harcokban : Dél-Ukrajna anyagaihoz. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 161-176. (1987)

Gyarmati Szabó, Éva: Folyóiratnézőben. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 127-129. (1987)

Gyenisné Bertók, Rózsa: Az orvosi etika iránti érdeklődés a szemináriumokon. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 323-327. (1987)

Gyeviki, János and Lázár, Sándor: Technológiai folyamatok számítógépes szimulációja. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 65-71. (1987)

Gyimesi, Tímea: A szimbólumok rendszere és működésük Michel Tournier: A Rémkirály című művében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 156-179. (1987)

Gyimóthy, Tibor and Toczki, János: Syntactic pattern recognition in the HLP/PAS system. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 79-88. (1987)

Györe, Istvánné: Orvosi tevékenység és a beteg autonómiája. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 295-299. (1987)

Györffy, György and Kincsek, Irén: Homoki gyepcönózisok és Cicadinea közösségeik a Dél- Alföldön. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 3-22. (1987)

Győrffy, György: Check list of Auchenorrhyncha on a sandy grassland in the Kiskunság National Park (Hungary). In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 125-130. (1987)

Gábor, Miklósné: Flavon származékok mennyiségi meghatározási lehetőségei színes fémkomplex formájában. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 45-49. (1987)

Gábriel, Róbert and Halasy, Katalin and Csoknya, Mária: Cytochemical detection of NADH-diaphorase positive nerve cells in the alimentary canal of frog. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 85-95. (1987)

Gácser, József: A világnézeti nevelés kérdései a főiskolai oktatásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 21-24. (1987)

Gácsi, Hedvig: A XVII. századi erdélyi főúri peregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól. In: Aetas, (3) 1. pp. 5-30. (1987)

Gárdai, Miklós: Az általános etika és a medicina etikájának a kapcsolata. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 275-285. (1987)

Gécseg, Ferenc and Imreh, Balázs: On metric equivalence of vi-products. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 129-134. (1987)

Gécseg, Ferenc and Imreh, Balázs: On αi-product of tree automata. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 135-141. (1987)

Gécseg, Zsuzsanna: Francia nyelvű passzív szerkezetek vizsgálata a Montague-grammatika elméleti keretében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 56-79. (1987)

Gévay, Gábor and Szederkényi, Tibor: Quasiciystals and their spontaneous formation possibilities in the nature. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 5-12. (1987)

Głowacki, Albin: A háború utáni Lengyelország képe a "Nowe Widnokręgi" (Új Látóhatár) hasábjain (1931-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 35-45. (1987)

Gőz, Gabriella: Egyház, vallás és társadalom a latin-amerikai történelemben : 1492-1945 : az AHILA VIII. kongresszusa Szegeden. In: Aetas, (3) 2. pp. 144-146. (1987)

H

H., Z.: Iránytű. In: Gondolat-jel 2. p. 18. (1987)

H., Z.: Memento. In: Gondolat-jel 2. p. 17. (1987)

H. Tóth, Imre: K izučeniû âzyka I-ogo žitiâ nauma. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 107-143. (1987)

H. Tóth, Imre: Maloizvestnaâ sentâbr'skaâ mineâ iz sobraniâ gim. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 145-160. (1987)

H. Tóth, István: Irodalmi barangolás. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 315-317. (1987)

Hafner, Zoltán: Az interpretáció és Pilinszky : [Tüskés Tibor: Pilinszky János]. In: Harmadkor 8. pp. 114-117. (1987)

Hafner, Zoltán: Hamvas Béláné. In: Gondolat-jel 3. pp. 12-13. (1987)

Hafner, Zoltán: "A kép, mit látsz, megtévesztő" : mozi+klip. In: Gondolat-jel 4. pp. 23-24. (1987)

Hafner, Zoltán and Bódy, Gábor: Bódy Gábor. In: Gondolat-jel 3. pp. 14-16. (1987)

Hajduné Sipos, Etelka and Fábián, Páter: Egyszer használatos centrifugacső készitése [!készítése] csecsemő-vér centrifugálásához. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 19. (1987)

Hajnal, Péter: Gráfok partíciói. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 7-21. (1987)

Hajzer, Lajos and Muhanov, Ivan Luk'ânovič: I. L. Muhanov: Intonacja v russzkoj gyialogicseszkoj recsi. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 329-330. (1987)

Halay, Tibor: A szocializmusról, elméletről és gyakorlatról : a tanácskozás összefoglalója. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 417-419. (1987)

Halászné Fekete, Mária and Záhonyiné Racs, Piroska and Hajdú, Erika: Fűszerpaprika őrlemények színének műszeres vizsgálata az őrleménykészítés fázisaiban. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 25-28. (1987)

Harangi, Szabolcs: Redeposited volcanoclastic limestone in the Eastern Mecsek Mts., Southern Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 81-93. (1987)

Havas, László: Az Országos Széchenyi Könyvtár egyik kódexének (Cod. lat. 167=o) helye a Florus-kéziratok hagyományában. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 37-46. (1987)

Haviar, Miroslav and Katriňák, Tibor: Lattices whose congruence lattice is relative Stone. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 81-91. (1987)

Hegyi, Dolores: Anatóliai elemek a kalózkodás görög szókincsében. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 47-49. (1987)

Helembai, Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 215-226. (1987)

Helembai, Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 227-244. (1987)

Helembai, Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 245-263. (1987)

Helembai, Kornélia: A pályaidentifikáció szakaszai és tartalmi sajátosságai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 25-30. (1987)

Hernádi, Ferenc: Reinplantált biotronik diplos 03 tipusu [!típusú] beültethető pacemakerből átalakitott [!átalakított] A-V sequenciális külső pulzusgenerátor. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 28. (1987)

Herrmann, Christian: Frames of permuting equivalences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 93-101. (1987)

Herzfeld, Rozália and Nagy, Pál and Mahler, Hajnalka: Néhány oldószerelegy aciditási és bázicitási paraméterének (E N/T, B KT) változása az elegy összetételéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 19-27. (1987)

Hetényi, Magdolna: Methods for measuring the maturity of organic matter in diagenese stage. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 107-118. (1987)

Hidy, Péter: A művelődéskutatás tapasztalatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 101-108. (1987)

Hinze, Judit: A szükségletek és az érdekek mint a tudományos-technikai forradalom hajtóerői a szocializmusban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 61-65. (1987)

Hoffmann, Zsuzsanna: A senatus Plautusnál. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 51-53. (1987)

Hofszang, József: A kényszerintézkedések a büntető eljárási jog rendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 75-85. (1987)

Homoki-Nagy, Mária: Női különjogok érvényesülése a szentesi úriszék joggyakorlatában : 1836—1846. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 87-95. (1987)

Homoki-Nagy, Mária: A sajtószabadság kérdése Both Ödön munkáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 355-360. (1987)

Horuczi, László: Szellemi kultúra, politika, ideológia : bevezető. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 19-30. (1987)

Horváth, Róbert: The rise of demography as an autonomous science. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 97-120. (1987)

Horváthné Almássy, Katalin: Fajtaazonos búzalisztek kenyérsütési tulajdonságainak változása javító búzaliszt adagolásának hatására. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 11-18. (1987)

Horváthné Szélpál, Mária: Benkő László munkássága 1934-1986-ig. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 7-14. (1987)

Hunya, Péterné: Fuzzy logikai módszerek alkalmazása választási tendenciák meghatározására. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 95-130. (1987)

Huszka, Jenő: Gamma és röntgen spektrumok számítógépes elemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 55-69. (1987)

Hutás, Imre: Az orvosetikáról. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 9-15. (1987)

Háy, János: [Haiku-fordítások]. In: Harmadkor 8. pp. 43-44. (1987)

Háy, János: a tavibéka ; az utazás ; amint : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 33-35. (1987)

Hévizi, Ottó: Ugrás a sötétbe : [Lukács és az Ítélkezés]. In: Harmadkor 7. pp. 46-66. (1987)

Hóbor, Gyuláné: Gurulórendszerű iskolaotthonos oktatás. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 318-320. (1987)

I

Ihlenburg, Karl Heinz: Zur unterschiedlichen Widerspiegelungsfunktion semantischer Merkmale. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 252-279. (1987)

Ilia, Mihály: Szegediek a Holnaposok között. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 43-46. (1987)

Imre, Ottó: Foglalkoztatás és munkaerőmozgás néhány aktuális kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 25-36. (1987)

Ivády, Vilmos: Egyenlőtlenségek az egészségügyi alapellátás igénybevételében. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 181-185. (1987)

Iván, Ágnes: A dialógusok szerepe a nyelvfejlődésben. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 46-52. (1987)

J

J. Nagy, László: Az algériai nemzeti felszabadító hadsereg politikai szerepvállalása az 1960-as években. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 119-131. (1987)

J. Nagy, László: L'évolution idéologique et organisationnelle du mouvement national en Algérie. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 83-92. (1987)

Jagusztinné Újvári, Klára: Hogyan hasznosíthatók egy asszociációs szótár eredményei a nevelésben és az oktatásban. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 58-62. (1987)

Jakabffy, Tamás: Az intelmek hasznáról. In: Harmadkor 7. pp. 92-96. (1987)

Jakucs, László: The effect of acidic atmosphere pollution upon stalagmites in karstic cave-system. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 3-37. (1987)

Jamsheer, Hassan Ali: Az 1952-es .júliusi forradalom Egyiptomban. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 61-88. (1987)

Jankó, Attila: A nyilvánosság (részleges) rehabilitációja : a Művelődéskutató Intézet "Műhelysorozatáról". In: Aetas, (3) 2. pp. 164-173. (1987)

Janurik, Tamás: Funktionssystem der sölkupischen Verbalsuffixe. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 47-61. (1987)

Janurik, Tamás: A szölkup igeképzés morfonológiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 81-94. (1987)

Janáky, Tamás: Számitógépvezérelt [számítógépvezérelt] analitikai és szemipreparativ [!szemipreparatív] magasnyomásu [magasnyomású] folyadékkromatográf rendszerbe szervezése és működtetése. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 10. (1987)

Janáky, Tamás and Kiss, Attila: Radioaktiv [!radioaktív] anyagok ellenőrzésére és tisztitására [!tisztítására] szolgáló kromatográfiás rendszer összeállitása [!összeállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 11. (1987)

Janáky, Tamás and Vecsernyés, Miklós: Radioimmunoassay céljára alkalmas 125I-tel jelzett peptidhormonok tisztitása magasnyomásu [!tisztítása magasnyomású] folyadékkromatográfiával. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 21. (1987)

Jordanova, Ivanka: Po nâkoi v"posi ot metodikata na obučenie po b"lgarsi ezik v universiteta "Lajoš Košut" Debrecen. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 124-128. (1987)

Juhász, Péter: Narodovlastieto : kak narod stava sinonim na naciâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 100-108. (1987)

Juhászné Zvolenszki, Anikó: Az elsőfokú tárgyalás elmulasztásának következményei — a jogalkotás fejlődésének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 123-136. (1987)

Julesz, János and Janáky, Tamás and Vecsernyés, Miklós: α-MSH antiszérum előállitása [!előállítása] radioimmunoassay céljára. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 8. (1987)

Juratovics, Aladár: Les hydrocarbures comme sources d'energie en Algerie et en Hongrie. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 137-152. (1987)

Jávor, Gyula: Szociálpolitika, egészségügy, hatékonyság. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 193-206. (1987)

Jégou, Roland and Nowakowski, Richard J. and Rival, Ivan: The diagram invariant problem for planar lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 103-121. (1987)

Jónsson, Bjarni and Nation, James B.: Representation of 2-distributive modular lattices of finite length. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 123-128. (1987)

Józsáné Pápai, Ilona: Olvasóvá nevelés műelemzéssel a gyengénlátó tanulók körében. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 235-240. (1987)

K

K. Fábián, Ilona: A Váradi Regestrum helyneveinek szókezdő g, gy betűi. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 23-27. (1987)

Kacziba, Ágnes and Pável, Ágoston: Die Grammatik der wendischen (ungarlandischen slovenischen) Sprache von August Pavel. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 235-256. (1987)

Kallós, Gábor: A teológiai antropológia néhány kérdéséről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 67-77. (1987)

Kangasmaa-Minn, Eeva: Functional derivation in Finno-Ugric. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 5-27. (1987)

Kaposi, Márton: A szellemi kultúra általános törvényszerűségei a szocializmus építésének időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 5-10. (1987)

Kapuy, Ede: Albert Szent-Györgyi and the electronic structure of matter. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 24-26. (1987)

Karlovitz, János: A Veszprém megyeiek kitűnő könyvsorozatáról. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 265-266. (1987)

Katona, Tamás and Pálinkó, István: The ZX 81as an integrator. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 131-144. (1987)

Katriňák, Tibor and El-Assar, Sanaa: P-algebras with Stone congruence lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 371-386. (1987)

Katsura, Masashi and Ádám, András: On a problem of Ádám concerning precodes assigned to finite Moore automata. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 143-151. (1987)

Katus, Elvira: Ruskoezikova interferenciâ pri izučavane na b"lgarski ezik ot ungarci. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 152-155. (1987)

Kedves, Miklós: Higher organized sporopollen in biopolymer structures and the explosion of the pollen grains under scanning effect. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 163-165. (1987)

Kedves, Miklós: In vitro destruction of the exine of recent palynomorphs II. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 49-56. (1987)

Kedves, Miklós: Molecular structures from the organic remnants of the carbonate manganese ore layers of the III. shaft of Úrkút, Hungary. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 57-62. (1987)

Kedves, Miklós: Paleophytogeography of the angiosperm pollen grains during the Upper Cretaceous and the Tertiary 1. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 35-47. (1987)

Kemenes, Béla: A polgári jogi felelősség néhány elvi és gyakorlati kérdése a gazdálkodó szervek körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 137-145. (1987)

Kerekes, Gábor: Die geteilte Kritik Der Geteilte Himmel als Werk einer neuen Phase der Literatur der DDR. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 199-232. (1987)

Kerekes, Gábor: Ein bisschen gutgemeinte Illustration zu Tagesfragen - 25 Jahre „Ankunft in Alltag". In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 129-139. (1987)

Keresztes, László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus I. (1987)

Kertész, István: Imperialista stratégia Róma keleti politikájában az i.e. II. sz. folyamán. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 55-60. (1987)

Kertész, Ádám and Mezősi, Gábor: Geographical information system in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 51-55. (1987)

Keszthelyi, András and Tocqueville, Alexis Charles Henri Maurice Clérel de: [Alexis de Tocqueville: ]A demokrácia Amerikában. In: Harmadkor 7. pp. 102-104. (1987)

Keveiné Bárány, Ilona: Vergleichende Karstbodenuntersuchungen im Gebirge Bükk und im Karst von Aggtelek in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 39-50. (1987)

Kiricsi, Imre and Tasi, Gyula and Förster, Horst and Fejes, Pál: Investigations on the acidities of different types of zeolites. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 69-97. (1987)

Király, Péter: K"m v"prosa za "učenicite". In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 21-25. (1987)

Kispéter, József and Vecsernyés, Károly and Vincellér, Károlyné: Ionizáló sugárzás hatása a libamáj néhány tulajdonságára. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 37-43. (1987)

Kiss, Attila: Kis ellenállásokat mérő készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 31. (1987)

Kiss, Attila: A tragikus hős tudatának felbomlása William Shakespeare két tragédiájában : egyezések a Hamlet-ben és a Macbeth-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 79-95. (1987)

Kiss, Attila and Börcsök, Sándor: Printer csatlakoztatása éri denzitométerhez. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 18. (1987)

Kiss, István: Az Alpári-medence algáinak tanulmányozása a környezetvédelem érdekében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 23-45. (1987)

Kiss, István: Kísérleteink a botanikai tantárgyak hatékonyságának fokozására. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 31-43. (1987)

Kiss, Jánosné: A nyílt osztályfőnöki foglalkozásokról. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 190-192. (1987)

Kiss, Lajos and Pintér, Ferenc: A holográfia számítógépi szimulációjának szeizmikus alkalmazása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 3-10. (1987)

Kiss, László: Epilógus ; Haláltusa : [versek]. In: Harmadkor 8. p. 78. (1987)

Kiss, László and Czakó, Gábor: A krónikás : [Czakó Gábor regényeiről]. In: Harmadkor 7. pp. 76-81. (1987)

Kissné Novák, Éva: Az értékek dinamikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 39-44. (1987)

Klein, Sándor and Farkas, Katalin: Mit kaptam a pszichológiától? : (hallgatói szemmel a személyközpontú pszichológia-tanulás kísérletről). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 45-53. (1987)

Kocev, Venelin: Privestvie. In: Hungaro-Bulgarica, (3). p. 9. (1987)

Kocev, Venelin: Üdvözlő. In: Hungaro-Bulgarica, (3). p. 10. (1987)

Kocsondi, Andrea: Jelentésváltozások egy mai magyar irodalmi műben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 95-113. (1987)

Kocsondi, András: Tudomány és kultúra. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 61-70. (1987)

Kolibiar, Milan: Congruence relations and direct decompositions of ordered sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 129-135. (1987)

Kolozsi, Béla: A devianciahullám egyes jellegzetességei, a drog-visszaélés Magyarországon : helyzete és a szenvedélybetegeknek nyújtott segítség. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 231-238. (1987)

Komendar, V. I. and Fodor, S. S.: Opyt vosstanovleniâ verhnej granicy lesa v Karpatah. In: Tiscia 22. pp. 55-60. (1987)

Komlóssy, Ákos: Orosházi gimnazisták az egységes alapú középiskolai képzésről. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 131-145. (1987)

Koncz, Gábor: Innováció és gazdálkodás a közművelődésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 141-156. (1987)

Koncz, János: Innováció az osztrák művelődésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 101-120. (1987)

Koncz, János: A XVIII-XIX. századi német, osztrák és orosz pedagógusokról és képzésükről. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 13-34. (1987)

Kondász, Katalin: ''valami készül hunniában?" : [Béládi Miklós az újabb magyar prózáról]. In: Harmadkor 8. pp. 68-77. (1987)

Kormos, Sándor: Művelődési egyesületek és az innováció. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 169-181. (1987)

Kormos, Sándor: A közművelődés feladata, különös tekintettel a szakemberképzésre. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 95-99. (1987)

Koszta, László: Egyháztörténeti felolvasóülés és kiállítás. In: Aetas, (3) 1. pp. 127-134. (1987)

Koulakssis, Ahmed: L'anticolonialisme des socialistes et des communistes français dans les années 20: étude comparée. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 55-81. (1987)

Kovačev, S.: Drevneindoevropejskij perfekt i slavânskie slovoobrazovatel'nye arhetipy. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 27-61. (1987)

Kovács, Andrea: A dandy arcképéhez : Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 125-135. (1987)

Kovács, András Ferenc: Pekingi pasziansz ; Ellenreneszánsz ; Transzeurópa - tangó : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 5-9. (1987)

Kovács, Imre: Vízpozíciók meghatározása NaY típusú zeolitban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 71-88. (1987)

Kovács, József: Az egészség és a betegség fogalma. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 315-322. (1987)

Kovács, Sándor: "Bátran! míg az Apoll szent tüze fűt, 's hevít" : Ungvárnémeti Tóth László versei 1816. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 5-25. (1987)

Kovácsné Lénárt, Gizella: Az elektronika útja-technikatörténet. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 100-104. (1987)

Kozma, András: Műemlékvédelem-nacionalizmus-antiszemitizmus. In: Gondolat-jel 4. pp. 16-21. (1987)

Kozma, Ferenc: Az innováció és az emberi tényező hazánkban. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 17-27. (1987)

Kozma, Tamás: Innováció és képzés. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 81-99. (1987)

Kozmács, István and Hunfalvy, Pál: Tudósítás Hunfalvy Pál kézirati hagyatékáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 115-122. (1987)

Kr'stev, Pet'r: Otraženie na otnošeniâta meždu m"ža i ženata v b"lgarskite i ungarskite poslovicy i pogovorki. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 171-179. (1987)

Krajkó, Gyula: Research tasks of the border regions of Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 63-70. (1987)

Krekics, J.: Pragmatika i semantika otricatel'nyh form imperativa. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 171-189. (1987)

Kricsfalusy, Vladimir V.: Izučenie reproduktivnoj biologii èfemeroidov bassejna reki Tisy (Zakarpat'e). In: Tiscia 22. pp. 61-73. (1987)

Kristó, Gyula: Árpád fejedelemutódai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 11-21. (1987)

Krékits, József: Schnittpunkte in der Bedeutung der russischen finitiven Verben : József Krékits. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 63-69. (1987)

Kubovics, Imre and Árgyelán, G. B. and Szabó, Cs. and Solymos, K. G.: Geochemical investigation of olivines from alkali basalt and their xenolithes (Nógrád-Gömör region, Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 35-46. (1987)

Kudrâvcev, Valerij B.: On the supplement of sets in functional systems. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 11-26. (1987)

Kugler, Katalin: Nekotorye osobennosti stilizacii ustnoj reči : (na osnove analiza rasskaza V. Šukšina "raskas"). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 209-223. (1987)

Kunráth, Sándorné: Fogadóórák és szülői értekezletek. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 76-78. (1987)

Kurbatova, I. N. and Âblonskaâ, N. V.: K voprosu o variacionnoj teorii F-planarnyh krivyh. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 29-34. (1987)

Kurbatova, I. N. and Âblonskaâ, N. V.: Maksimal'no podvizenie prostranstva otnositel'no preobrazovanij Π 2/2 (ξ, μ). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 35-37. (1987)

Kurdi Fehér, János: Az idomított emlékezet ; Hamisított anyanyelv ; A gondoskodás távlatai : [versek]. In: Harmadkor 8. pp. 8-10. (1987)

Kurdi Fehér, János: Cím ; Előkép : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 36-40. (1987)

Kurdi Fehér, János: tokéi -ihto és a 2. nyelv. In: Harmadkor 8. pp. 11-13. (1987)

Kuti, Ágnes and Pesti, Ágnes: Marcelin Berthelot Gimnázium ; Párizs '86. In: Gondolat-jel 2. pp. 10-14. (1987)

Kálmán, András: A haza fogalmának vizsgálata a tanterv és tankönyveink alapján. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 221-225. (1987)

Károly, Sándor: Nyíri Antal nyolcvan éves. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 5-7. (1987)

Károlyi, Csaba and Dobozi, Eszter: Dobozi Eszter: Az egy. In: Harmadkor 8. pp. 107-110. (1987)

Kékes Szabó, Mihály: Adalékok a Kolozsvári Tudományegyetem alapításához és az egyetem mellett működő Középiskolai Tanárképző Intézet első éveinek történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 35-49. (1987)

Kérchy, László: Contractions weakly similar to unitaries II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 475-489. (1987)

Kókai, Lászlóné: Csoportközi foglalkozások iskolánkban. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 320-323. (1987)

Kós, P. and Kiricsi, Imre and Varga, Károly and Fejes, Pál: On the isomerization of allene to propyne over A-type zeolites. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 109-118. (1987)

Körmöczi, László: Pattern analisys: a review and some properties of a method. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 75-83. (1987)

Kürtösi, Katalin: Kanadai könyvek magyar nyelven. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 55-69. (1987)

L

Laczó, Katalin: Lenin gondolatai a kultúráról. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 87-95. (1987)

Laczó, Katalin: Tízéves a közművelődési szakemberképzés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 87-94. (1987)

Landa, Robert: Deux courants d'anticolonialisme algérien à la charnière de XIX-XX siècles. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 11-25. (1987)

Le Goff, Jacques: Még mindig a politikatörténet a történelem gerince? In: Aetas, (3) 1. pp. 102-114. (1987)

Lengyel, Zsolt: A gyermeknyelvi kutatások és az anyanyelvi nevelés kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 9-13. (1987)

Lengyel, Zsolt: A metanyelv jelentőségéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 71-81. (1987)

Leövey, András: Leövey András rektor megnyitó beszéde. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 7-6. (1987)

Limburger, Józsefné: Az olvasászavar (dyslexia) és írászavar (dysgraphia). In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 97-98. (1987)

Lippold, Adolf: Maximinus Thrax háborúja a germánok ellen : a História Augusta kommentálásának problémái. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 119-129. (1987)

Lukács, György and Szijj, Ferenc: Ítélkezés ; Vázlat. In: Harmadkor 7. pp. 41-45. (1987)

Láng, Jenő: Spect-iás koponyavizsgálatoknál a koponya rögzitésére [!rögzítésére] és pozicionálására alkalmazható párna előállitása [!előállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 29. (1987)

Láng, Zsolt: a kicsi húg ; mária : [kisprózák]. In: Harmadkor 8. pp. 16-34. (1987)

László, Klára and Susánszky, Éva: Gondolatok a veszélyeztetettségről : egy fogalom használatának problémái. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 207-212. (1987)

Lázár, György: Munkaerőstruktúra és a műszaki fejlődés. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 65-80. (1987)

Löffler, Tibor: Az államszocializmus és modernizáció közötti antinómiáról : az ideológiatörténetírás lehetősége és a politológia dilemmái. In: Aetas, (3) 2. pp. 42-71. (1987)

M

M. Korchmáros, Valéria: Maróti Egon irodalmi munkássága. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 3-14. (1987)

M. Korchmáros, Valéria: A határozottság kifejeződése klasszikus latin szövegekben. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 67-74. (1987)

Macher, Ákos: A gazdasági szerkezet és hatékonyság néhány összefüggése a magyar gazdaságban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 41-52. (1987)

Madácsy, Piroska: Francia filozófiai-társadalomelméleti-politikai eszmék interpretálása és befogadása a reformkori magyar folyóiratokban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 141-151. (1987)

Maeda, Shûichirô: On circuits of atoms in atomistic lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 137-144. (1987)

Magassy, László: A látható vers. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 240-245. (1987)

Magocsa, László and Magocsa, Lászlóné: Miért nem csupán a globális módszerrel? In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 245-248. (1987)

Magyaródi, Sándor: A szocializmus fejlődésének aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 17-25. (1987)

Majsa, József: Le statut organique de l'Algérie et le Parti socialiste français (S.F.I.O.). In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 93-104. (1987)

Makk, Ferenc: Borisz, egy XII. századi trónkövetelő. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 61-65. (1987)

Makk, Ferenc: Megjegyzések Salamon és I. Géza történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 31-44. (1987)

Mandel'štam, Osip Èmil'evič and Mikola, Gyöngyi: A szó természetéről. In: Harmadkor 8. pp. 83-102. (1987)

Mandrik, V. Û. and Pavlina, E. I.: Biomorfologičeskie osobennosti Rosa canina L. v nekotoryh populârciâh bassejna reki Tisy. In: Tiscia 22. pp. 75-81. (1987)

Mandrou, Robert: Lucien Febvre : Egy sors - Martin Luther. In: Aetas, (3) 3. pp. 140-144. (1987)

Manzonetto, Flora: A gyanú szó etimológiájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 123-130. (1987)

Marinovich, Sarolta: Bálint György „ismeretlen" novellája a Story-ban. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 47-53. (1987)

Marton, Imre: Urbanisation, marginalisation et secteur informel. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 167-173. (1987)

Marton, Mária: Gondolatok Németh László és Halász Gábor regényelméleti írásairól. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 31-38. (1987)

Maróti, László: Munkahelyi művelődés és az innováció. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 193-210. (1987)

Mathiász, Tivadar: A keresetlevél kézbesítése és a kézbesítési ügygondnok jogállása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 147-153. (1987)

Matkovskaâ, I. Â.: A művészeti-esztétikai tudat szerepe a társadalmi ideálok fejlődésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 11-18. (1987)

Mayer, László: Néhány adalék az USA munkásosztály helyzetének alakulásához az 1980-as években. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 37-49. (1987)

Mazal, Otto: Die Spätantike Literatur im Buchdruck des 15. Jahrhunderts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (9) 4. pp. 1-76. (1987)

Medgyesy, Gabriella: Horger Antal levele Párizsból : [vers]. In: Harmadkor 8. pp. 79-80. (1987)

Meduna, Alexander: Evaluated grammars. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 169-176. (1987)

Medvedko, Léonid: L'évolution d'après-guerre des methodes militaires du néocolonialisme en mediterranee. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 153-166. (1987)

Melasuo, Tuomo: La Mise en place du système coloniale en Algérie entre les années 1850 et 1920. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 1-10. (1987)

Merényi, Kálmán: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények okai és megelőzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 155-167. (1987)

Meszlényi, Mihály and Zsebik, Pál: Fermentáló berendezés. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 6. (1987)

Mesés, Péter: Akik jártak Isonzonál (is). In: Gondolat-jel 3. pp. 24-26. (1987)

Meynier, Gilbert: L'Emir Khaled et le communisme : 1919-1926. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 27-54. (1987)

Mikola, Gyöngyi: Oszip Mandelstam esszéje. In: Harmadkor 8. pp. 81-82. (1987)

Mikola, Gyöngyi and Szántó, István and Kurdi, Imre and Pongrácz, Tibor: Szemle. In: Harmadkor 8. pp. 118-126. (1987)

Mikola, Tibor: Zum Geleit. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). p. 1. (1987)

Miruné Kittler, Júlia: A kérdéskultúra szerepe a korrekciós osztályok tanítási óráin. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 13-17. (1987)

Miskolczi, József: Néhány megjegyzés az euklideszi, az affin és a projektív tér nevezetes leképezéseit biztosító alaptételekhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 39-43. (1987)

Mojzes, János and Nagy, Zsuzsanna: A kémiai kísérletekhez kapcsolódó eljárások mint az értelmi nevelés eszközei. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 283-288. (1987)

Mokány, Katalin and Mokány, Sándor: Homonímia és gyakoriság. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 149-166. (1987)

Molnár, Imre: A preklasszikus jog felelősségi rendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 169-210. (1987)

Molnár, Jánosné: Az enciklopédia tanítása. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 179-182. (1987)

Molnár, László and Géher, Pál: A betegek együttműködési készségét befolyásoló szociológiai tényezők. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 187-192. (1987)

Molnár, Tivadar: Demokrácia - hatékonyság és stabilitás. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 363-371. (1987)

Molčanov, Vladimir A.: Concrete characterization of partial endomorphism semigroups of graphs. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 349-363. (1987)

Mornár, Ferenc: Genetical peculiarities of the mercury indications near Sárospatak (Tokaj Mts., NE-Hungary) on the basis of fluid inclusion studies. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 57-68. (1987)

Málovics, Jánosné: A marxi elidegenedés-elmélet hatása Erich Fromm munkásságára. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 97-103. (1987)

Márki, László and Mlitz, Rainer and Wiegandt, Richard: A note on radical and semisimple classes of topological rings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 145-151. (1987)

Márvány, Attila: Deutsche Hotternamen im Komitat Tolnau. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 305-309. (1987)

Márvány, János: Deklination des Substantivs in der deutschen Mundert von Bonyhád. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 291-304. (1987)

Märle, György: Szocializmus és emberi jogok. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 145-156. (1987)

Mécs, Imre: Innovációs törekvések a dél-alföldi régióban (1984-1987). In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 211-215. (1987)

Mészáros, Edit: Die erza-mordwinischen onomatopoetischen Verbalbildungssuffixe. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 63-96. (1987)

Mészáros, Edit: Újabb erza-mordvin deverbális igeképzők. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 131-147. (1987)

Mészáros, Rezső: Spatial extension of a rural settlement : a case study. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 81-92. (1987)

N

Nagy, and Tari, Irma: IAA distribution and auxin sensitivity in CCC-treated bean hypocotyls. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 9-15. (1987)

Nagy, Elemérné and Kispéter, József: Számítógépes oktatórendszerek tervezése. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 73-79. (1987)

Nagy, Erzsébet: A XIV-XV. századi orosz gondolkodás és irodalom emberképe. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 153-161. (1987)

Nagy, Ferenc and Cserháti, Ágota: A halálbüntetés az USA-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 211-236. (1987)

Nagy, Imre: 25 keretes diakép : [részletek]. In: Harmadkor 7. pp. 18-32. (1987)

Nagy, L. János: Fogalmazások szintakszisának konfrontatív vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 93-100. (1987)

Nagy, László and Kocsis, Judit and Vári, Gábor: Fotofeltét számitógép [!számítógép] monitorának fényképezéséhez. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 5. (1987)

Nagy, Mária: Hormonal regulation of the dormancy and germination of seeds requiring stratification. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 157-162. (1987)

Nagy, Pál and Herzfeld, Rozália: Further data relating to the interpretation of solvent effects obreved in the absorption spectra of schiff bases. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 53-67. (1987)

Nagy, Pál and Herzfeld, Rozália: Schiff-bázisok hidrolízise etanol-víz és metanol-víz oldószerelegyben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 11-18. (1987)

Nagy, Péter Tibor: A Bethlen-csoport francia nyelvű folyóiratainak megalapítása 1932-33-ban : dokumentumok a szerkesztőségi levelezésből. In: Aetas, (3) 2. pp. 72-105. (1987)

Nagy, Zoltánné: Órák a könyvtárban. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 90-93. (1987)

Nagyné Krajkó, Erzsébet: Gondolatok a kultúráról és a művelődésről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 55-60. (1987)

Nagypál, Terézia: Razvitie i s"stoânie na specialnossta b"lgarski ezik i literatura v Budapešenskiâ universitet. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 49-59. (1987)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Felelős nevelőtársak, egyenrangú viszony. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 70-71. (1987)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Hatvani, István: Hatvani István, a magyar Faust. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 193-194. (1987)

Neumüller, Imre: The invertibility of tree transducers. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 63-78. (1987)

Nguyen, Huu Chien: EBE: a language for specifying the expected behavior of programs during debugging. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 177-190. (1987)

Nikolov, Nino: V"zdiška po Debelânov. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 60-62. (1987)

Nimschowski, Helmut: Algéria társadalmi fejlődése a nyolcvanas években és a demokratikus, antiimperialista, hazafias erők egységének a politikája. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 39-60. (1987)

Nimschowski, Helmut: Kolonialherrschaft, nationale Befreiungsrevolution und Wahl des Entwicklungsweges in Algerien. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 105-136. (1987)

Novák, István: A bíró polgári eljárásjogi felelősségé — tárgyaláselőkészítési felelősség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 241-248. (1987)

Nye, Robert and Hruby, József: Robert Nye elbeszélése ; ki világosítsa fel a gyereket? In: Harmadkor 7. pp. 10-17. (1987)

Németh, Béla: Catullus emberközpontúsága és a római közönség. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 75-78. (1987)

Németh, Csaba: Melyik út vezet Magyarország trónjához? : Bethlen Gábor 1628-29-es keleti terve, és annak diplomáciai háttere. In: Aetas, (3) 3. pp. 5-22. (1987)

Németh, János: A res iudicata mint perújítási ok polgári perjogunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 237-240. (1987)

Németh T., Enikő: A hezitációk kiszűrése és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatnál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 24-36. (1987)

Németh T., Enikő: A kötőszók szerepe a megnyilatkozáshatár vizsgálatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 167-182. (1987)

O

Olajos, Teréz: Adalékok a görög földre telepedett szlávság történetéhez. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 79-83. (1987)

Oláh, Emőd: Egy elfelejtett népzenei játékgyűjteményről. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 263-264. (1987)

Oláh, János: Péterfy Jenő a fegyelemre nevelésről. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 120-123. (1987)

Opiâri, V. I. and Čepinoga, V. G. and Ârema, V. O.: A Szovjetunió társadalmi-gazdasági fejlődésének meggyorsítása: szükségszerű és lényegi feladat. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 105-115. (1987)

Orkonyi, Ede: A IV. éves földrajz szakos hallgatók külső iskolai gyakorlatának tapasztalatairól. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 129-132. (1987)

Oross, Gabriella: The formation of demographic situation of a rural settlement concerning its population's migration. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 113-120. (1987)

Orosz, Tamás: Moralitás és morál. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 337-344. (1987)

P

Pajtényi, Dóra: Voltaire Pascal-képe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 109-124. (1987)

Pallagi, Attiláné: A lisztek szemcseméret eloszlásának hatása az SDS szedimentáció értékre. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 19-24. (1987)

Panek, Sándor: Ami volt : [vers]. In: Harmadkor 8. p. 35. (1987)

Pap, Endre: Erratum to "A generalization of a theorem Dieudonné for k-triangular set functions". In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. p. 501. (1987)

Pap, Ilona: Célkészülék oesophaguson keresztüli extrastimuláció elvégzésére. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 13. (1987)

Pap, Ilona and Hernádi, Ferenc: His-köteg EKG fotoregiisztrálási eljárásának felváltása korszerü hőirópapiros[!korszerű hőírópapíros] regisztrálási módra. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 9. (1987)

Papp, Gyula: A citizen of Szeged had the honour of winning the Nobel Prize. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 14-18. (1987)

Papp, György and Boguslawski, P. and Baldereschi, A.: Change caused in charge density gp Si by a hexagonal site. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 3-10. (1987)

Papp, Ignác: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 5-6. (1987)

Papp, Ignác: Jogpolitika, jogalkotás, jogalkalmazás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 249-255. (1987)

Pazderski, Gerhard: A partial ordering for the chief factors of a solvable group. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 163-183. (1987)

Pellei, Ilona: A döntés szükségessége és kockázata az orvosi tevékenységben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 305-308. (1987)

Pesti, Sándor: Havassy Péter : Heves megye középkori tisztségviselői. In: Aetas, (3) 1. pp. 142-144. (1987)

Pikó, András: Népiség és emigráció : beszélgetés Borbándi Gyulával. In: Aetas, (3) 3. pp. 70-107. (1987)

Piszár, Ágnes and Pavic, Milorad: Borges pillangója : [Milorad Pavic: Kazár szótár]. In: Harmadkor 8. pp. 61-67. (1987)

Podmaniczky, Szilárd: [Versek]. In: Harmadkor 8. pp. 36-39. (1987)

Pokas', S. M. and Âblonskaâ, N. V.: O special'nyh počti geodezičeskih otobraženiâh affinno-svâznyh i rimanovyh prostranstv. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 45-50. (1987)

Polgár, József and Hajas, Katalin and Márkus, György: Fuziós [!fúziós] perimeterhez (fény) impulzus generator. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 20. (1987)

Polockij, L. I. and Sapir, Mark V. and Skornâkov, Lev Anatol'evič: Vypukye kombinacii beskonečnyh matric otobraženij. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 185-189. (1987)

Pongrácz, Tibor: szaturnuszi akció : [esszé]. In: Harmadkor 8. pp. 14-15. (1987)

Popivanov, Ivan: Estetičeskite izmereniâ na običta : b"lgarski poeti za Ungariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 63-69. (1987)

Pordány, László: Priorities in language teaching. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 101-106. (1987)

Pribelszki, János: Fehér foltok - eltűnőben. In: Aetas, (3) 1. pp. 124-126. (1987)

Pribelszki, János: A magyarországi forráskiadás hiánypótló vállalkozása : beszélgetés Kristó Gyulával a készülő Anjou-kori oklevéltárról. In: Aetas, (3) 3. pp. 108-117. (1987)

Pujin, Vlasta: Saisonmässige Variationen der Zusammensetzung des Planktons und der Bodenbesiedlung in der Carska bara (Jugoslawien). In: Tiscia 22. pp. 83-91. (1987)

Pujin, Vlasta and Maletin, Stevan: Diet of Prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch) in the Carska bara. In: Tiscia 22. pp. 93-98. (1987)

Pukánszky, Béla: Két tanítói kézikönyv a múlt század első feléből. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 55-67. (1987)

Pusztai, Ferenc: A művelődési házakban folyó tevékenység korszerűsítésének lehetőségei. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 157-167. (1987)

Pál, Ágnes: Bács-Kiskun megye ipari szerkezetének vizsgálata faktoranalízis segítségével. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 63-78. (1987)

Pálfi, Gábor and Gulyás, Sándor and Szöllősi, István: Concentration of proline in pollens: a new taxonomical index. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 25-34. (1987)

Pálfy, Péter Pál: Distributive congruence lattices of finite algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 153-162. (1987)

Pándi, Lajos: Antifasiszta ellenállás és gyarmati kérdés Portugáliában : 1961-1974. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 177-209. (1987)

Pápay, László: Quality reducing properties of Hungarian brown coals. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 131-137. (1987)

Páris, György: Számítástechnika és informatika a képzésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 121-140. (1987)

Pável, Ágoston: Grammatik der wendischen (ungarländischen slovenischen) Sprache (1942) : Auszüge. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 257-284. (1987)

Péter, Mózes: Az orvos-beteg viszony problémái gyakorlatunkban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 301-303. (1987)

Pólay, Elemér: Die römischrechtlichen Wurzeln des zivilrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 257-280. (1987)

Pólay, Elemér: [Előszó]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 333-334. (1987)

Pónyi, Sándor: Alapellátást végző általános orvosok évenkénti továbbképzésének uj [!új], gazdaságos - 1987-től kezdődően bevezetett módszere a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 26. (1987)

Pónyi, Sándor: Konzultációs DP-előadás technika a konferenciás fogorvos továbbképzések korszerüsitésére [!korszerűsítésére]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 17. (1987)

Pölöskei, Ferenc: Megnyitó : [a bolgár szak megalapításának 35. évfordulója]. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 3-5. (1987)

Pölöskei, Ferenc: Slovo pri otkrivane na konferenciâta. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 6-8. (1987)

Płonka, Jerzy: On some generalizations of Boolean algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 335-341. (1987)

R

R., N.: "Büdös fasírt" : reflexió helyett. In: Gondolat-jel 4. p. 22. (1987)

Radev, Ivan: Pogled k"m delogo na Georgi S. Rakovski. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 43-48. (1987)

Radev, Stoân: Botev i Ungriâ : 110 godini ot Aprilskogo v"stanie i podviga na Botev i negovata četa. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 26-42. (1987)

Rady, Adel Ali Ragheb: The effects of maritime law on international fish production and trade. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 105-112. (1987)

Raskolnikov, Fyodor: Fjodor Raszkolnyikov levele Sztálinhoz : 1939. augusztus 17. In: Aetas, (3) 3. pp. 50-62. (1987)

Remák, Géza and Remák, Géza: Gasztrin analógok radioimmun és hisztokémiai meghatározásra alkalmas, különböző szekvenciaspecitásu [!szekvenciaspecifitású] antiszérumok előállitása [!előállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 25. (1987)

Reuter, Klaus and Wille, Rudolf: Complete congruence relations of concept lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 319-327. (1987)

Riedewald, Guenter and Forbig, Peter: Software specification methods and attribute grammars. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 89-114. (1987)

Rigóné Péter, Irén: Fejezetek a hazai nemzetiségi oktatás történetéből a népi demokratikus átalakulás első éveiben : (1944-1946). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 57-69. (1987)

Riha, Karl: Einige Aspekte germanistischer 'Massenliteratur'- Forschung. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 233-251. (1987)

Ritoók, Zsigmond: Megjegyzések az Odysseia erkölcsi értékrendjéről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 85-89. (1987)

Rival, Ivan and Zaguia, Nejib: Effective constructions of cutsets for finite and infinite ordered sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 191-207. (1987)

Román, Irén: A legitimitás néhány problémája a szocializmusban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 353-361. (1987)

Rottler, Ferenc: Megújuló ismeretterjesztés. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 183-191. (1987)

Rozgonyiné Molnár, Emma: A cselekmény színhelye Elek Artúr novelláiban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 83-91. (1987)

Rubovszky, Rita: A fátyol mint motívum jelentése és értelmezése J.-J. Rousseau Vallomások c. művében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 96-108. (1987)

Révész, Ágota: A színház önreflexiója Shakespeare három drámájában : Love's Labour's Lost, A Midsummer Night's Dream, Hamlet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 60-78. (1987)

S

Saarinen, Sirkka: Über Bedeutung und Funktion der modifizierenden Verbalsuffixe im Tscheremissisehen. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 29-45. (1987)

Salem, Abdel-Karim Ahmed and Heikal, Mohamed A. and Kabesh, Mahmoud Lofty and Salem, M. A.: Geochemistry of biotite and its significance as a guide to the origin of the granitoid rocks of El-Imra area, Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 47-56. (1987)

Salyámosy, Miklós: Der Jugendstil im organischen Prozeß der deutschen Literatur. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 92-168. (1987)

Saparev, Ognân: Suŝestvuvane na hudožestvenata tvorba. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 109-123. (1987)

Saroop, Sant and Thaker, Vrinda S. and Vaishnav, Pankaj P. and Singh, Y. D.: Changes in peroxidase activity as affected by gibberellic acid and Cyocel in cucumber seedlings. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 17-24. (1987)

Sassné Kiss, Gabriella: Gondolatok az általános iskolai nevelési és oktatási terv megvalósításáról. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 25-28. (1987)

Schmidt, Eligius Tamás: Homomorphism of distributive lattices as restriction of congruences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 209-215. (1987)

Schoonefeld, C. H. van: A sign-theoretical model of semantic structure in language. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 3-26. (1987)

Schroeder, Michael: Sugárterápiás kezelés reprodukálhatóságát növelő irányfény-rendszer. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 27. (1987)

Serfőző, Zoltán: A világgazdasági válság hatása Romániában : a romániai kommunista párt 1928-1931 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 19-34. (1987)

Simon, Imre: О vzaimootnošeniâh granic med'e i razvitiâ territorii. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 121-126. (1987)

Simon, János: A somozizmus : avagy egy pretoriánus hatalom anatómiája : Nicaragua 1927-1979. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 211-236. (1987)

Singh, Raj Kishor and Veluchamy, Thirumalaisamy: Non-atomic measure spaces and Fredholm composition operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 461-465. (1987)

Sipos, Imre: Density of ant-lion larvae (Neuropiera: Myrmeleontidae) in sandy grasslands. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 115-124. (1987)

Siposné Kedves, Éva: Az 1987/88. tanévtől bevezetésre kerülő 8. osztályos kémia munkatankönyvről. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 85-89. (1987)

Siposné Kedves, Éva: Tanárok XVII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 124-125. (1987)

Siposné Kedves, Éva and Deák, László: Az 1987/88. tanévtől bevezetésre kerülő 8. osztályos kémia munkatankönyvről II. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 167-175. (1987)

Sipőcz, Katalin: A vogul színnevek vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 37-55. (1987)

Siroki, Dénes: A szocializmus elméleti és gyakorlati kérdései a lukácsi ontológiában. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 129-136. (1987)

Smiljković, Radoš: A szocialista önigazgatás politikai rendszerében végbemenő változások fő irányai és a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének a szerepe. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 133-159. (1987)

Sobolev, Vladimir A.: Integral manifolds, stability and decomposition of singularly perturbed systems in Banach space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 491-500. (1987)

Solymosi, Bálint: Képzelt tájkép : [vers]. In: Harmadkor 8. pp. 5-7. (1987)

Somogyi, Józsefné: Orosz nyelvi akadályverseny 4. osztályos tanulók részére. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 302-304. (1987)

Soproni, Sándor: A Classis Flavia Pannonica felirata Kerepesről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 91-97. (1987)

Soós, Edit: Nemzetközi tanácskozás a Mediterráneumról. In: Aetas, (3) 3. pp. 114-117. (1987)

Soós, Pál: Politikatudomány és művelődéspolitika-elmélet. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 109-116. (1987)

Spiewok, Wolfgang: Parodie und Satire im Pfaff Amis des Stricker. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 5-23. (1987)

Stern, Manfred: A characterization of semimodularity in lattices of finite length. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 217-219. (1987)

Stojmenović, Ivan: A classification of the set of linear functions in prime-valued logic. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 403-411. (1987)

Stuber, Ervinné: Társadalompolitikai reformkoncepciók és a szociálpolitika hosszú távú fejlesztési programja. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 83-92. (1987)

Sugár, Jánosné: Képességek fejlesztése a technika szaktanteremben. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 185-189. (1987)

Susányi, Tamás: A tengerszinti légnyomás havi közepes anomáliáinak uralkodó sajátosságai a Földön és az északi-félgömbön. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 113-147. (1987)

Szabó, A. Ferenc: A nemzetiségi és a népesedési folyamatok összefüggései a szocialista világban. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 393-404. (1987)

Szabó, Ferenc: Félautomata forgórud [!forgórúd]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 15. (1987)

Szabó, Gábor and Dörnyei, József and Szilágyi, János: A mikrohullámú energia hatása vérplazma és színtelenített teljes vérpor diszperz szerkezetének alakulására az agglomerálási—szárítási folyamat során. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 81-87. (1987)

Szabó, Imre: Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 281-296. (1987)

Szabó, József: A belső nyelvjárásszigetek vizsgálatának elméleti-módszertani kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 183-188. (1987)

Szabó, József A. and Zoltai, A. I. and Motika, G.: Mesogenic androstane drivatives. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 119-129. (1987)

Szabó, Klára: On the periodical development of American one-act plays. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 163-171. (1987)

Szabó, Kálmán: Történelmi valóság és költői igazság : Kaváfisz első Antonius-verse. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 99-103. (1987)

Szabó, László: Triply transitive algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 221-227. (1987)

Szabó, Tibor and Zallár, Andor: Albert Szent-Györgyi in Szeged : permanent exhibition. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 35-48. (1987)

Szabó G., László: Megnyitó. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 3-6. (1987)

Szalacsek, Margit: Az északi osztják i 'egy' számnév határozatlan és határozott névelőszerű szerepéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 189-194. (1987)

Szalma, Elemér: A Sulymos-tó hínárvegetációjának synökológiai analízise. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 47-61. (1987)

Szalma, Elemér and Lévai, O.: Seasonal dynamics and structural changes in the cenoses belonging to the Phragmitetea association class at lake Sulymos. In: Tiscia 22. pp. 13-29. (1987)

Szarka, Géza: Erkölcs és szociobiológia. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 329-335. (1987)

Szeibel, László: Technikai nevelésünk problémái és feladatai. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 175-178. (1987)

Szeléndi, Gábor: Az eredményes nevelés alapja: a tanulók megismerése. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 1-6. (1987)

Szendrei, János: [1986. április 21-22-én ünnepelte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola a közművelődési szakemberképzés szegedi elindításának tízéves évfordulóját] : előszó. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 85-86. (1987)

Szendrei, Mária B.: A generalization of McAlister's P-theorem for E-unitary regular semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 229-249. (1987)

Szendrei, Ágnes: Idempotent algebras with restrictions on subalgebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 251-268. (1987)

Szenes, Iván: A párt fejlődésének időszerű kérdései : az MSZMP XIII. kongresszusa a pártról. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 383-391. (1987)

Szenes, Márta: A pszichodráma alkalmazási lehetősége a főiskolai tanárképzésben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 69-73. (1987)

Szenesi, Katalin: A veseátültetés egyes aktuális problémái. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 309-314. (1987)

Szerényi, Mária: Az orosz nyelvű olvasástanítás néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 28-30. (1987)

Szigeti, Lajos Sándor: A költő és motívuma. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 3-21. (1987)

Szijj, Ferenc: abszint. In: Harmadkor 7. pp. 71-75. (1987)

Szilasi, László: Hymnus. In: Gondolat-jel 3. pp. 4-5. (1987)

Szilasi, László: Vörösmarty korai töredéke : rege a hajdaniságból 1819. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 26-50. (1987)

Szilasi, László: A császár üzenete. In: Gondolat-jel 3. pp. 6-8. (1987)

Szilasi, László: a párbeszéd kudarcai. In: Harmadkor 8. pp. 45-55. (1987)

Szilágyi, László: Az egészségügy gazdasági eszközei és felhasználásuk hatékonysága. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 73-81. (1987)

Szilárd, János: Remembering Albert Szent-Györgyi. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 9-13. (1987)

Szokodi, József: A gyógyító munka elszemélytelenedésének okairól. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 227-230. (1987)

Szolga, Sándor: A felelet-interakció mélyebb kommunikációs szintjei. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 195-209. (1987)

Szondi, György: Kauzativnost v b"lgarskiâ ezik : v s"postavka s ukrainskiâ ezik. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 156-164. (1987)

Szovák, Kornél: Az Admonti levelekről. In: Aetas, (3) 1. pp. 145-148. (1987)

Sztanó, O. and Bodó, K. and Bartha, A. and Gál-Sólymos, Kamilla: Electron microprobe analysis of tourmaline grains, Mecsek Mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 27-33. (1987)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Megjegyzések a magyarországi népvándorláskor görög-latin kútfőinek feldolgozásához a "Magyarország története" 1984-ben megjelent első kötetének az olvasása kapcsán. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 105-112. (1987)

Szántó, István: Cento : [esszé]. In: Harmadkor 8. pp. 1-4. (1987)

Szántó, István and Bárdos, László: Bárdos László: Feliratok. In: Harmadkor 8. pp. 111-113. (1987)

Székely, Gábor: Motiváció, tevékenység, perspektíva-nyelvoktatás. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 150-159. (1987)

Székely, László A.: The analytic behavior of the holiday numbers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 365-369. (1987)

Székely Istvánné Tóth, Rózsa: A tanulók kollektív beállítódásának vizsgálata tanulmányi feladatok közös megoldása során. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 18-20. (1987)

Szénási, József: Formációelmélet és szocializmus. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 117-127. (1987)

Szörényi, László: Kőszívű emberek fiai : forradalom és apagyilkosság. In: Gondolat-jel 5. pp. 11-18. (1987)

Sándor, Klára: "Kutyafejű tatárok" vagy tengeri küldöttei? : Vásáry István : Az Arany Horda. In: Aetas, (3) 1. pp. 135-141. (1987)

Sárosi, Herbert: Extrudálás az élelmiszeriparban. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 89-93. (1987)

T

T., A.: Hagyomány. In: Gondolat-jel 2. p. 15. (1987)

T., I.: GTI jelenti I. In: Gondolat-jel 2. p. 20. (1987)

T. Kiss, Tamás: Játék az iskolában. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 133-139. (1987)

T. Kiss, Tamás: A tömegkommunikáció helye és szerepe Klebelsberg Kúnó kultúrpolitikájában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 79-85. (1987)

Takács, Gábor and Takács, Gáborné: Néhány feladat a matematika tanításának differenciált szervezéséhez. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 304-315. (1987)

Takács, Gábor and Takács, Gáborné: A mindennapi élettel kapcsolatos feladatok az alapfokú matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 110-119. (1987)

Takács, József: A Délsziget folytatása : filológia és fantázia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 51-59. (1987)

Takács, József: Film eredj, légy osztályharcos! In: Gondolat-jel 3. pp. 9-11. (1987)

Takács, József: Márai Sándor naplója. In: Harmadkor 8. pp. 103-106. (1987)

Takács, József: a nyelvről és a másik életről. In: Harmadkor 8. pp. 56-60. (1987)

Takács, József and Garaczi, László: A hősiesség vége : [Garaczi László: A terület visszafoglalása a madaraktól]. In: Harmadkor 7. pp. 99-101. (1987)

Tamás, András: Modern politics and policies for environmental protection. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 297-307. (1987)

Taner, Irkeç: General geological setting and character of Turkish sepiolite deposits. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 95-106. (1987)

Tanács, Lajos: Biogeographic, ecofaunistic and flight-dynamic composition of the Apoidea fauna at the Tisza-valley. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 105-114. (1987)

Tanács, Lajos: The trend of the composition of the wild-bee population on anthropogenic effects in the biotopes of the Kisköre storage-tank region at the Tisza-valley. In: Tiscia 22. pp. 109-119. (1987)

Tarasenko, T. A.: N. F. Fjodorov orosz filozófus eszméi mint előfeltételek a szellemi kultúra néhány fejlődési sajátosságának. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 45-54. (1987)

Tasi, Gyula and Kiricsi, Imre and Berger, Ferenc: Adsorption of propene in NaA zeolite in Henry's - law region. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 99-107. (1987)

Tatár, Sándor: Galamb ; Tér a magány. A csend? : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 69-70. (1987)

Tegyey, Imre: Terentius Adelphoe-ának befejezése és az új Menandros. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 113-117. (1987)

Ten Venne, Ingmar: Funktion und Erscheinungsform der Komik im deutschen geistlichen Spiel des Mittelalters. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 24-73. (1987)

Tenke, Júlia: Az egészségügyi berendezések exportjának néhány kérdése, gyakorlati megközelítésben. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 93-96. (1987)

Thi, Vu Duc: Strong dependencies and s-semilattices. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 195-202. (1987)

Thuan, Ho: Some remarks on the algorithm of Lucchesi and Osborn. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 191-193. (1987)

Tolnai, Gyula: A szocialista demokrácia intézményei : a munkahelyi demokrácia. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 373-382. (1987)

Tomka, Béla: Az 1931-es német bankválság. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 51-67. (1987)

Toso, Dončev: A magyarországi bolgárok kommunikációs szinterei [színterei!] a századelőtől napjainkig. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 165-170. (1987)

Trefán, György: Új időmérési elv, a zajóra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 43-51. (1987)

Trockij, Lev Davidovič: Oroszország fejlődésének sajátosságai. In: Aetas, (3) 2. pp. 129-143. (1987)

Tráser, László: Társadalmi modernizáció a marxizmusoktató nézőpontjából. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 411-415. (1987)

Técsy, Mariann: A helyzethez kötött mondatok szemantikája a mai francia nyelvben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 80-92. (1987)

Tóth, Andrea: A dolgok állása. In: Gondolat-jel 3. pp. 27-28. (1987)

Tóth, István and Bodó, Jenőné and Bárkányi, Tiborné: Szimultán radioimmunoassay az androgén és a progesztogén szteroidok mérésére emberi szérumból. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 22. (1987)

Tóth, István and Bárkányi, Tiborné and Bakos, Józsefné: Tesztoszteron radioimmunoassay saját antiszérummal. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 7. (1987)

Tóth, István and Farkas, Zoltán and Kristó, Gyula: A Gondolatjel beszélgetése Kristó Gyula dékánnal. In: Gondolat-jel 4. pp. 3-9. (1987)

Tóth, Istvánné: Az érzelmi nevelés helyzete napjainkban. In: Módszertani közlemények, (27) 2. p. 79. (1987)

Tóth, Istvánné: Hazaszeretetre nevelés az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 233-235. (1987)

Tóth, Jánosné: Az általános iskolai fizika munkatankönyvek a kísérletek tükrében. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 226-232. (1987)

Tóth, József: Peculiarities in the process of urbanization on the Great Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 93-103. (1987)

Tóth, László: Műszaki haladásunk világgazdasági feltételei. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 29-39. (1987)

Tóth, P. and Pesti, G.: Characterizing crude oils and soluble disperse organic matters by high pressure liquid chromatography. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 119-130. (1987)

Tóth, Péter: Egy fasiszta politikus - egy politikus fasiszta : Ormos Mária : Mussolini. In: Aetas, (3) 3. pp. 145-152. (1987)

Tóth, Sándor: Kabarok és fekete magyarok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 23-29. (1987)

Tóth, Ágnes: A Magyarországra telepített bukovinai székelyek levele a miniszterelnökhöz : 1946. In: Aetas, (3) 1. pp. 58-67. (1987)

Tóth, Ágnes: Telepítések Csátalja, Gara és Vaskút községekben 1945-1949 között. In: Aetas, (3) 1. pp. 31-57. (1987)

Tóth, Árpád: Szemere Bertalan alakja Both Ödön néhány tanulmányában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 335-343. (1987)

Töltszéki, Gyuláné: Hagyománya van diákotthonunkban a műsoros szülői értekezleteknek. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 71-76. (1987)

Török, Attiláné and Felföldi, Károlyné: A kenyérbélzet objektív minősítésének szerepe a gyártástechnológia optimalizálásában. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 5-9. (1987)

V

V., M.: Levél. In: Gondolat-jel 2. pp. 16-17. (1987)

Vajda, Zoltán: Nagy Lajos, Magyarország és Lengyelország királya. In: Aetas, (3) 3. pp. 137-139. (1987)

Valuch, Tibor: Magyarország leghosszabb évtizede: Szabó Bálint : Az "ötvenes évek". In: Aetas, (3) 2. pp. 157-163. (1987)

Valuch, Tibor: "Nem hagyjuk a TSZ szervezést a véletlenre..." : kollektivizálás Homokmégyen : 1958-1961. In: Aetas, (3) 3. pp. 23-49. (1987)

Varga, László: A fűszerpaprikabőr abszorpciós spektruma és az érettségi fok kapcsolata. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 29-35. (1987)

Varga, Sándorné: Tanulói vélemények a tanulásirányítás módszereiről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 75-84. (1987)

Vasil'čenko, S. M.: Semantičeskaâ struktura i derivacionnye svâzi nekotoryh nazvanij prisposoblennl-vmestiliŝ v sovremennom russkom literaturnom âzyke. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 97-105. (1987)

Vass, Imre and Blazsó, Gábor: Program egyrekeszes gyógyszerkinetikai modellek szimulálására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 4. (1987)

Vass, László: Szófaji frekvenciák és kulcsszók Nagy László lírájában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 107-114. (1987)

Vastagh, Pál: Az állam funkcióiról a szocialista orientáció országaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 309-322. (1987)

Vastagh, Pál: Vooružënnye sily v političeskoj sisteme stran socialističeskoj orientacii. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 1-35. (1987)

Vastagh, Pál: A fegyveres erők a szocialista orientációjú országok politikai rendszerében. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 36-37. (1987)

Vasyunin, Vasily I.: A note on Schmüdgen's classes N1 and Ν∞∞ of pairs generated by Toeplitz operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 457-468. (1987)

Veczkó, József and Farkas, Katalin and Klein, Sándor and Mihály, Ildikó: Farkas Katalin-Klein Sándor-Mihály Ildikó: Figyeljünk rájuk! : gyermek- és ifjúságvédelemről tanárjelölteknek. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 126-127. (1987)

Velcsov, Mártonné: Nyelvemlékeink nám szavának eredete. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 211-217. (1987)

Venclova, Tomas and Bojtár, Endre: Útmutató. In: Gondolat-jel 5. pp. 27-28. (1987)

Veszprémi, László and Horváth, Márton: Egy néptanító-miniszter életútjáról I. : Dr. Veszprémi László szerkesztőnk beszélgetése Horváth Márton neveléstörténésszel, a 75 éve született Ilku Pálról. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 258-262. (1987)

Vidákovich, Tibor: Iskolafokozat-záró diagnosztikus értékelés a 8. osztály végén. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 147-164. (1987)

Visky, András: lilaruhás nő ; Visky András messziről ; egy meisseni gyümölcsöstál délutáni fényben : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 1-4. (1987)

Váczy, Péter: Bemutatjuk Váczy Péter professzort. In: Aetas, (3) 2. pp. 106-107. (1987)

Váczy, Péter: Tudomány és humanizmus a középkorban. In: Aetas, (3) 2. pp. 108-118. (1987)

Vágvölgyi, Sándor and Fülöp, Zoltán: An infinite hierarchy of tree transformations in the class NDR. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 153-168. (1987)

Vármonostory, Endre: AZ általánosított diszkriminátor és a duális diszkriminátor függvény függvényteljességéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 51-56. (1987)

W

Wellinger, Károlyné: Gyors szemikvantitativ [!szemikvantitatív] módszer ellenanyagtiter meghatározására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 14. (1987)

Z

Zajcev, B. A.: A humanista gondolatfejlődés sajátosságai Oroszországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 71-84. (1987)

Zemplényi, Veronika: Anaforikus névmások a magyar és a finn mondatokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 219-229. (1987)

Zsiga, Attila: Szeged beépítettségének városklimatológiai vonatkozásai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 79-97. (1987)

Zsigó, István and Sárosi, Herbert: Energiatakarékos keveréktakarmány-gyártás. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 95-98. (1987)

Zsolnai, Anikó: A gyemekkori kötődések vizsgálatának egy lehetséges eszköze. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 165-182. (1987)

Zádori, László: A Légendre-szimbólum egy megközelítése Cayley reprezentációs tételének segítségével : kvadratikus reciprocitási tétel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 23-27. (1987)

Zétényi, Imréné: A tehetségek kibontakoztatásáért. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 6-9. (1987)

Á

Ádám, György: Orvosetikai bizottságok és orvosetikai kódexek. In: Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 287-294. (1987)

Ágh, Attila: Közművelődés és jövőkép. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 7-16. (1987)

Ágoston, György: Szocializáció, nevelés, intézményes nevelés : részlet egy készülő könyvből. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 3-12. (1987)

Árpás, Károly: Az észt nemzeti megújulási mozgalom korszakolásának kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 11-17. (1987)

Árva, Edit and Czabay, Ilona: Főiskolás hallgatók világképének jellemzői. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 3-12. (1987)

Â

Âkovlev, S. V.: O veroâtnostnyh metodah optimizacii na diskretnyh množestvah. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 219-226. (1987)

É

Ésik, Zoltán: Loop products and loop-free products. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 45-48. (1987)

Ésik, Zoltán: On isomorphic realization of automata with α0-products. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 119-127. (1987)

Ésik, Zoltán and Virágh, János: A note on α*0 -products of aperiodic automata. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 41-43. (1987)

Ö

Ördögh, Győzőné and Zsolnai, Józsefné: A 6-10 éves tanulók megterhelésének vizsgálata az 5 napos tanítási héten. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 271-277. (1987)

Ötvös, Ferenc: 1- és 2-butén gázfázisú oxidatív dehidrogénezése SnO2-Sb2O4 keverékoxid katalizátoron. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 89-109. (1987)

Š

Šimić, Smiljka and Vujić, S.: The syrphid fauna (Diptera) of the Tisa basin in Yugoslavia. In: Tiscia 22. pp. 121-127. (1987)

Ž

Žuravëva, Nelli Alexandrovna and Steinerné Molnár, Judit: Hibák, amelyek valójában kiküszöbölhetők. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 94-97. (1987)

This list was generated on 2022. január 19. 21:20:12 CET.