Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 698.

A

A. Sajti, Enikő: Nemzettudat és jugoszlavizmus. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 3-10. (1987)

Abonyiné Palotás, Jolán: The main characteristics of the development of the food industry and the change of its regional distribution. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 71-79. (1987)

Aghdam, Ahad Mehdizadeh: Square subgroup of an Abelian group. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 343-348. (1987)

Aleksandrov, Aleksand'r: Admirativ"t - preizkazvane na minala informaciâ s obraten znak. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 129-136. (1987)

Almási, Tibor: Bemutatjuk Bogyay Tamás Münchenben élő magyar történészt. Aetas, (3) 1. pp. 68-102. (1987)

Almási, Tibor: Bogyay Tamás munkáinak válogatott bibliográfiája. Aetas, (3) 1. pp. 76-79. (1987)

Almási, Tibor; Rogerius, : A siralmas ének kézirati hagyományának néhány problémája. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 51-57. (1987)

Andrássy, Adél: Kísérlet a földek értékelésére. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 3-13. (1987)

Angelov, Dimit'r: Hilâda i sto godini ot idvaneto na Kirilometodievite učenici v B"lgariâ. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 11-20. (1987)

Angi, János: Oroszország fejlődésének sajátosságai : Trockijról : életrajzi és eszme történeti vázlat. Aetas, (3) 2. pp. 119-128. (1987)

Antalffy, György: Machiavel et les sciences politiques. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 7-19. (1987)

Avasi, Béla: Tonális válasz-motívumok Palestrina műveiben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 173-185. (1987)

Avasi, Zoltán: Flood as ecological perturbation of epigeic animal communities II. : the effect of flood on ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae). Tiscia 22. pp. 99-107. (1987)

B

B., N.: A felsőoktatási intézményekben folyó történelemoktatás legfontosabb problémáiról... Gondolat-jel 2. pp. 1-10. (1987)

B. Fejes, Katalin: A mondategységek telítettségi mutatójának környezetstruktúrája. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 49-61. (1987)

B. Fejes, Katalin: A szintmélységmutató környezetstruktúrája. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 29-35. (1987)

B. Fejes, Katalin; Csikesz, Erzsébet: Csikesz Erzsébet: Találd ki a mesémet! Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 327-329. (1987)

B. Tóth, Ágnes: A gepidák települési képe a Tisza-Maros-Körös közén. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 3-9. (1987)

Bagdi, Sándor; Butzer, Karl W.: K. W. Butzer: A földfelszín formakincse. Módszertani közlemények, (27) 5. p. 330. (1987)

Bagdy, Dániel: Fellows' reminiscences. Studia Medica Szegedinensia, (11). pp. 27-31. (1987)

Bagi, István: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities III. : zonation and succession. Tiscia 22. pp. 31-45. (1987)

Bagi, István: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities IV. : diversity and succession. Tiscia 22. pp. 47-54. (1987)

Bagi, István: The vegetation map of the Kisapaj UNESCO biosphere reserve core area, Kiskunság National Park, Hungary. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 63-74. (1987)

Bajory, Pál: A bírósági egyezség. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 21-33. (1987)

Bajúszné Kabók, Katalin; Záhonyi, Istvánné: Kenhető állományú ömlesztett sajtok reológiai vizsgálata. Tudományos közlemények, (14). pp. 51-55. (1987)

Baker, Kirby A.; McNulty, George F.; Werner, Heinrich: The finitely based varieties of graph algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 3-15. (1987)

Bakonyi, Géza; Bakonyiné Ficzkó, Ildikó; Borsos, Márta; Gábor Kálmánné, ; Kokas, Károly; Mader, Béla; Monok, István; Nagymiklósi, Erzsébet; Németh, Zsófia; Pándi, Lajos; Szabó, Enéh; Szentirmai, László: Bibliográfiai kalauz 1. : Társadalomtudományok : időszaki kiadványok. ISBN 963 481 622 3

Baksa, József: A megfigyelőképesség mint a kreativitás alapja 6-10 éves korban. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 207-214. (1987)

Balkányi, Tamásné; Kaprinyákné Benes, Anna: Zúduló évszak. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 104-109. (1987)

Balog, József: Két este : a XIX. Magyar Játékfilm szemléről. Gondolat-jel 3. pp. 17-23. (1987)

Balogh, Elemér: Both Ödön, a szakjogtörténet művelője. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 345-353. (1987)

Balogh, Imre; Kertész, Ádám; Mezősi, Gábor: Possibilities and limits of microcomputer using in geographical examinations. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 57-62. (1987)

Balogh, Jolán: Közös kincsünk: a gyermek. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 269-271. (1987)

Bankó, Béla: A testnevelés tantárgyteszt eredményeit befolyásoló tényezők vizsgálata. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 288-294. (1987)

Barría, José: On asymptotic Toeplitz operators. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 435-440. (1987)

Bartha, Miklós: A finite axiomatization of flowchart schemes. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 203-217. (1987)

Barótiné Gaál, Márta: Die romantische Ironie in E.T. A. Hoffmanns Kunstmärchen. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 74-91. (1987)

Becsei, Józsefné: A nyelvi-irodalmi-kommunikációs program Békés megyében. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 201-207. (1987)

Bellavics, István: Az áldozatok vétke? : néhány megjegyzés a sztálini terror magyarázatául. Aetas, (3) 3. pp. 63-69. (1987)

Belčeva, Diana: Hudožestvenogo nasledstvo na Feliks Kanic, posveteno na B"lgariâ. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 180-186. (1987)

Bene, Kálmán: Első lépések a lírai művek elemzésében. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 43-45. (1987)

Bene, Kálmán: A nyelvi struktúra szerepe egy vers értelmezésében : Ady Endre: Dózsa György unokája. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 182-184. (1987)

Benkő, Zsuzsanna; Tatár, Attila: A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1979-ben és 1981-ben kezdett hallgatóinak szolciológiai vizsgálata. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 247-262. (1987)

Benn, Gottfried; Kurdi, Imre: Gottfried Benn esszéje ; a nihilizmus után. Harmadkor 7. pp. 82-91. (1987)

Bereczki, Sándor: A tehetség lélektani és pedagógiai kérdései Nagy László műveiben. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 53-57. (1987)

Bereczki, Sándor; Horányi, Annabella; Kósáné Ormai, Vera: Együttműködés a szocializációs zavarok megelőzéséért szerk. Horányi Annabella és Kósáné Ormai Vera. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 266-268. (1987)

Bereczki, Sándor; Kemény, Gábor: Kemény Gábor: A pedagógia tudat kialakulása Magyarországon. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 62-64. (1987)

Bereczki, Sándor; M. Nádasi, Mária: M. Nádasi Mária: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 198-200. (1987)

Bereczki, Sándor; Zsolnai, József; Zsolnai, László: Zsolnai József-Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával? Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 324-326. (1987)

Berend, Nóra: Földbirtok viszonyok hűbériség a középkori Japánban. Aetas, (3) 2. pp. 5-41. (1987)

Berić, Vesna: Zum diachronischen Aspekt der Ausklammerungen. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 280-290. (1987)

Berta, Árpád; Bratinka, József; Büky, László; Forgács, Tamás; Katz, Hartmut; M. Korchmáros, Valéria; Lerch, Ágnes; Szabó, József: Szemle. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 231-280. (1987)

Besenyei, Lajos: A szerződés érvénytelenségéről — elsősorban a bírói gyakorlat oldaláról. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 43-52. (1987)

Besenyi, Sándor: Korszakváltás és megújulás. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 103-116. (1987)

Besenyi, Sándor: Technicizáció és a humánum. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 47-64. (1987)

Bezzegné Zsák, Judit: Játékos tevékenységformák a német nyelvoktatás szóbeli kezdő szakaszában. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 248-252. (1987)

Bibok, Károly: A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 5-23. (1987)

Bihari, Mihály: Politikai rendszer és innováció. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 29-45. (1987)

Björner, Anders; Lovász, László: Pseudomodular lattices and cintinuous matroids. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 295-308. (1987)

Blasszauer, Béla; Hartmann, Márton: Szocialista humanizmus - orvosi etika. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 265-274. (1987)

Blazsó, Gábor; Vass, Imre: Program kétrekeszes gyógyszerkinetikai modellek szimulálására. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 16. (1987)

Bloom, Stephen L.; Tindell, Ralph: A note on zero-congruences. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 1-4. (1987)

Bodnár, István: A szocializmus mint sajátos társadalmi formáció. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 99-102. (1987)

Bodrogközy, György: From the life of Tisza-Research Working Committee, which has become international : Tisza-Research Conference XVII (1986). Tiscia 22. pp. 129-141. (1987)

Bogyay, Tamás: A Szent Korona mint a magyar történelem forrása és szereplője. Aetas, (3) 1. pp. 80-101. (1987)

Bokor, Istvánné: Képességfejlesztő eljárások anyanyelvi órákon és korrepetálásokon. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 31-37. (1987)

Bonifert, Domonkosné: Gondolatok a tehetséggondozás egyik lehetőségéről. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 98-100. (1987)

Borbándi, Gyula: Magyar-magyar kapcsolatok. Aetas, (3) 3. pp. 89-107. (1987)

Borzákné Nacsa, Mária; Szegfű, László: Egy Délkelet-Európát bemutató földrajzi munka a XIV. század elejéről : (Descriptio Europae Orientális). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 13-27. (1987)

Bosilkov, Konstantin: Za aglutinaciâta v gramatičnata sistema na s'vremenniâ b'lgarski knižoven ezik. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 85-95. (1987)

Bosilkov, Sergej: Otnovo za tipologiâta na s"vremenniâ b"lgarski ezik. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 145-151. (1987)

Bouldin, Richard: Best approximation of a normal operator in the trace norm. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 467-474. (1987)

Boâdžieva, Vanâ: Nablûdeniâ v"rhu naj-novata b"lgarska i ungarska proza b"lgarski i ungarski koralovi ostrovi. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 78-91. (1987)

Bratinka, József: De, hanem, hogynem - pragmatikai megközelítésben. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 21-41. (1987)

Braun, Ildikó: A magyar népesség demográfiai jellemzői és a népesedéspolitika összefüggéseiről a nyolcvanas években. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 405-410. (1987)

Buda, G.: Chromite occurrences in Iraqi Zagros. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 69-79. (1987)

Bujalos, István: A folytonosság kérdéséhez. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 347-351. (1987)

Buk, Pál: Szocializmus és ökológiai probléma. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 157-171. (1987)

Buschendorf, Achim; Zarek, Otto: Otto Zarek, ein vergessener Romancier. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 169-198. (1987)

Butzer, Paul Leo; Kirschfink, Heribert J. W.; Schulz, Dietmar: An extension of the Lindeberg-Trotter operator-theoretic approach to limit theorems for dependent random variables : II. Approximation theorems with O-rates, applications to martingale difference arrays. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 423-433. (1987)

Bárdi, Nándor: A példaadás tudatossága I. : Fábián Ernő : A tudatosság fokozatai. Aetas, (3) 1. pp. 149-158. (1987)

Bárdi, Nándor: A példaadás tudatossága II. Aetas, (3) 2. pp. 147-156. (1987)

Bárdi, Nándor; Valuch, Tibor: Függelék. Aetas, (3) 2. pp. 182-188. (1987)

Bárány, Ferenc: Egészségügyi értelmiség. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 175-180. (1987)

Béki, Gabriella: Az elhízás társadalmi összefüggései. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 239-246. (1987)

Békési, Imre: Benkő László köszöntése. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 5-6. (1987)

Békési, Imre: Ein Argumentationstypus in der Rede eines humanistischen Orators. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 15-21. (1987)

Békési, Imre: A választó viszony konstrukcionális jelentése. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 9-20. (1987)

Bérard, Béatrice: Formal properties of literal shuffle. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 27-39. (1987)

Bérczi, Imre: A műszaki szellemi alkotások gazdasági jelentősége. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 35-41. (1987)

Bérczi, Szaniszló; Koch, Antal: Reminiscent of an old book: "Critical review of minerals from Transylvania" by A. Koch, Kolozsvár, 1885 : Proofs for the existence of anorthite-spinel-garnet peridotite series of inclusions in basalts of the Persányi Mountains Transylvania, Roumania. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 139-143. (1987)

Bóra, Ferenc: A beszélgetés (megbeszélés) módszerének időszerű kérdései : a beszélgetés (megbeszélés) fogalma és típusai. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 278-283. (1987)

Bóra, Ferenc: A tanítók intenzív továbbképzéséről. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 159-166. (1987)

Bödey, József: Učenicite na Kiril i Metodij v Ungariâ i rolâta im v oformânego na staroungarskiâ pravopis. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 137-144. (1987)

Börcsök, Sándor: Gyors mintaváltás megoldása spektromom 195 fotométeren, átfolyó küvettával. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 30. (1987)

C

Chmiełewski, Paweł: A népi demokrácia születésének történeti körülményei Európában : (1944-1945). Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 47-56. (1987)

Cs., P.; Soós, Zoltán: Soós Zoltán: Hadi Játékok : Hadi Játékok. Gondolat-jel 2. p. 19. (1987)

Csajkovszkaja, Olga: A vizsgálat titkai : az olvasó észrevételei egy bűnügy kapcsán. Gondolat-jel 5. pp. 29-34. (1987)

Csanda, Erzsébet; Tóth, Péter: Önigazgatás a társadalmi jóléti szférában Jugoszláviában. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 213-220. (1987)

Csanda, István: A labdajátékok megalapozásának lehetőségei az általános iskola 3-4. osztályában. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 139-150. (1987)

Csapó, Benő: Kísérlet a műveleti képességek fejleszthetőségének vizsgálatára. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 51-65. (1987)

Cservék, Emil: A hazai inflációról. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 53-62. (1987)

Csirik, János; Galambos, Gábor: On the expected behaviour of the NF algorithm for a dual bin-packing problem. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 5-9. (1987)

Csirikné Czachesz, Erzsébet: A kétértékű logikai következtetések struktúrája és fejlődése 10-17 éves korban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 67-93. (1987)

Csuhai, István; Karinthy, Frigyes: „A dolgok azáltal lesznek, hogy nevet adunk nekik" : (név, névadás, megnevezés a Tanár úr kéremben). Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 23-29. (1987)

Csákány, Béla: The character of Albert Szent-Györgyi. Studia Medica Szegedinensia, (11). pp. 32-34. (1987)

Császár, József: On the spectra of some acceptor-type polynitro derivatives of biphenyl, biphenylmetane and biphenylamine. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 11-21. (1987)

Császár, József: Spectral studies of molecular complexes of aromatic schiff bases with pircic acid. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 23-36. (1987)

Császár, József; Bizony, N. M.: Spectroscopic study of molecular complexes of aromatic schiff bases with polynitro compounds. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 37-51. (1987)

Csáti, Sándor: Dipeptidyl-peptidáz IV: (EC. 3.4.14.5) aktivitás kvantitativ [!kvantitatív] meghatározása szérumból és vizeletből. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 24. (1987)

Csáti, Sándor: Rutin szürővizsgálatra [!szűrővizsgáltra] alkalmas gyors és egyszerü [!egyszerű] acetilátor tipizálási módszer. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 23. (1987)

Cséka, Ervin: A másodfokú bírósági eljárás hatékonyságának kérdései a magyar büntető eljárási jogban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 53-64. (1987)

Csíkhelyi, Lenke: Po sledite na srednovekovnata b"lgarska aristokraciâ v Ungariâ. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 92-101. (1987)

Curto, Raúl E.: On superalgebras of the polydisc algebra. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 413-421. (1987)

Cvengros, Gustave: Romain Rolland et Paul Fort : (contribution à l'étude de l'itinéraire ideologique de R. Rolland). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 115-127. (1987)

Czakó, Mihály; Fehérné Patkós, Erzsébet: Néhány főtt-füstölt bélbetöltött hentesáru hőkezelési egyenértékének meghatározása. Tudományos közlemények, (14). pp. 57-64. (1987)

Czédli, Gábor: Horn sentences in submodule lattices. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 17-33. (1987)

Czédli, Gábor; Hutchinson, George Allen: An irregular Horn sentence in submodule lattices. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 35-38. (1987)

Czúth, Béla: Maiorianus császár törvényhozása : (Novellae Maioriani, I-XII.). Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 15-21. (1987)

D

D. Szénási, Éva: A munkásmozgalom kezdetei Franciaországban : (adalékok a júliusi monarchia politikai-ideológiai arculatához 1830-1849). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 117-125. (1987)

Darvasi, László: Androgün terep ; Androgün terep : [versek]. Harmadkor 7. pp. 67-68. (1987)

Darvasi, László; Kukorelly, Endre: A valóság keserűsége : [Kukorelly Endre: Maniere]. Harmadkor 7. pp. 97-98. (1987)

Davey, Brian A.; Miles, K. R.; Schumann, V. J.: Quasi-identities, Mal'cev conditions and congruence regularity. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 39-55. (1987)

Day, Alan; Jónsson, Bjarni: Non-Arguesian configurations in a modular lattice. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 309-318. (1987)

Dem'ânova, Elena Mihajlovna: Problema omonimičnosti stradatel'nyh pričastij prošedšego vremeni i otglagol'nyh prilagatel'nyh,- motivirovannyh perehodnymi glagolami soveršennogo vida. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 73-83. (1987)

Dem'ânova, Elena Mihajlovna: О tak nazyvaemoj ad'ektivacii pričastij s suffiksami -uŝ-, -ŝ-, aŝ-, âŝ-. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 63-71. (1987)

Demény, Attila: Determination of ancient erosion by zircon morphology and investigations on zoned tourmaline in Kőszeg-Rechnitz Window (Western Hungary). Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 13-26. (1987)

Deák, László: Számítástechnika az iskolában. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 330-331. (1987)

Deák, Ágnes: "...Haladásunk csaknem határtalan" : Schlett István : Eötvös József. Aetas, (3) 3. pp. 123-136. (1987)

Dobler, Enikő: Seasonal changes of phytoplankton in the backwater Bokrosi. Tiscia 22. pp. 3-12. (1987)

Doboss, István: A napközi otthoni nevelés fogyatékosságai és ezek okai. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 80-84. (1987)

Dobrev, Čavdar: Osobennosti na priema na ungarskata literatura v B"lgariâ. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 70-77. (1987)

Dombi, Alice: Gyermekközeiben : (pályakezdő tanárok Csongrád megyében). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 3-12. (1987)

Dombi, Józsefné: Főiskolai hallgatók zenei képességvizsgálata a Seashore-teszt alkalmazásával. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 13-20. (1987)

Domokos, Péter: Kiegészítések, helyesbítések : néhány pótlólagos adat "Barna Ferinándról, a komplex uralisztika egyik korai művelőjéről" című munkámhoz. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 43-48. (1987)

Drogomarecki, D. A.: A szükséges termék elosztásának néhány metodológiai és elméleti kérdése a szocializmusban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 15-24. (1987)

Duda, Jaromír: Mal'cev conditions for varieties of subregular algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 329-334. (1987)

Duró, Annamária: Az ember és környezete - a komplex kutatás módszerének kialakításáért : az MTA Regionális Kutatások Központjáról és annak folyóiratáról. Aetas, (3) 3. pp. 118-122. (1987)

Duró, Lajos: Szakmunkástanulók értékorientációjának irányai. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 183-213. (1987)

E

Ecsedi-Tóth, Péter: Structure-filters in equality-free model theory. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 387-402. (1987)

Erdélyi, Lajos: Szocializmus és ideológia. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 137-143. (1987)

Eördögh, Endre: Éljünk-e jogainkkal? : a differenciált továbbhaladás lehetőségei. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 215-217. (1987)

F

Farkas, Anikó: Drámai álmok : Eugene Ionesco A király halódik és a Bérnélküli gyilkos című drámájának értelmezése. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 136-155. (1987)

Farkas, Ferenc; Albertné Herbszt, Mária: Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet-anyanyelvi oktatás. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 331-332. (1987)

Farkas, Gyula: Humanbiological comparison of the somatic development of secondary school students and students trained for skilled work. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 131-140. (1987)

Farkas, Gyula: Newer parameters of the somatic development of 3-19 years old hungarian children and teenagers. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 141-149. (1987)

Farkas, Gyula: Prognostic method for the determination of the menarche-age. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 151-156. (1987)

Farkas, József: Kötöttségi elemek a bizonyítékok szabad mérlegelésénél a polgári perben. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 65-74. (1987)

Farkas, József: A garat- és szájüreg alak-és térfogatváltozásainak dinamikus radiográfiás, komputeres vizsgálata. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 93-109. (1987)

Farkas, Katalin; Krizsán, Jánosné: A nagyszülőkkel való együttműködés lehetőségéről. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 20-24. (1987)

Farkas, Katalin; Lovai, Ferencné: Milyen iskolába szeretnének járni gyermekeink? Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 65-70. (1987)

Farkas, Katalin; Szabó, Kálmán: Szabó Kálmán: Hol van olyan iskola? Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 326-327. (1987)

Fehér, István: Fényképek. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 187-201. (1987)

Fekete, Éva; Mária, Csoknya: Fluorescence characterization of the nerve plexuses in the small intestine of the chicken. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 97-104. (1987)

Felföldi, Antalné: Témazáró feladatsor-javaslat az 5-6. osztályos technika A és B változatának tanításához. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 252-257. (1987)

Fenyvesi, Anna: japán zen haiku. Harmadkor 8. pp. 40-42. (1987)

Ferenczi, Richárd: Uj [!új] eljárás folyamatos üzemü [!üzemű], szilárd fázisu [!fázisú] peptidszintézisre. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 12. (1987)

Ferincz, István: Voprosy very i razuma v pis'mennyh pamâtnikah kievskoj rus. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 225-233. (1987)

Fong, Che Kao; Murphy, Gerard J.: Ideals and Lie ideals of operators. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 441-456. (1987)

Font, Márta: Szempontok III. Béla halicsi hadjáratainak kronológiájához. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 45-50. (1987)

Forgács, Tamás: Hétalvó szavunk eredetéről : nyelvészeti - művelődéstörténeti tanulmány. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 63-80. (1987)

Freese, Ralph S.: A decomposition theorem for modular lattices containing an n-diamond. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 57-71. (1987)

Fábricz, Károly: Urovni realizacii mašinnogo perevoda. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 191-208. (1987)

Fátrai, Klára: Az intenzív továbbképzés első éve az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 218-220. (1987)

Fátrai, Klára: Tanítók XXII. Nyári Akadémiája az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (27) 3. p. 195. (1987)

Fórizs, Sándor: AZ állami gazdaságok és a halászati termelőszövetkezet fejlődése Szegeden 1949-1975 között. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 29-38. (1987)

Földes, Csaba: Phraseologie im Lernbereich Deutsch als Fremdsprache. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 37-51. (1987)

Földyné Asztalos, Adrienn: Esztétikai tudatformálás lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene órákon. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 38-43. (1987)

Fülöp, Zoltán; Vágvölgyi, Sándor: Results on compositions of deterministic root-to-frontier tree transformations. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 49-61. (1987)

Füzesi, Zsuzsanna; Tistyán, László: Az egészségfogalom egy lehetséges értelmezése. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 221-225. (1987)

G

Galgóczi, Anna: Adalékok az iskolán kívüli népművelés kibontakozásához Szegeden a felszabadulás után : (1945-1946). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 39-50. (1987)

Galgóczi, László: Szitokszóvá vált betegségneveink IV. : franc, fránca, francu. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 53-62. (1987)

Gazdik, Gyula: A földmagántulajdon kialakulása Egyiptomban. Tudományos szocializmus, (22). pp. 89-118. (1987)

Gaál, Attila: Az olvadás és az oldódás fogalmának előkészítése az általános iskola 3. osztályában. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 300-301. (1987)

Gergely, Jenő; Veczkó, József: Veczkó József: Gyerekek, tanárok, iskolák. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 196-198. (1987)

Gesztelyi, Tamás: Politikai szimbólumok a principátus kialakulása idején. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 23-29. (1987)

Gesztesi, Enikő: A Spartacus-felkelés leveréséről. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 31-36. (1987)

Gidai, Erzsébet: Egészségügy és gazdaság. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 63-71. (1987)

Gingl, Zoltán: Terjedő perturbációk vizsgálata a paksi atomrektoron végzett mérések alapján. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 31-42. (1987)

Gombos, József: A Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 51-60. (1987)

Gončar, I. A.: Funkcii vstavnyh konstrukcii v hudožestvennoj publicistike. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 161-170. (1987)

Grassalkovich, Mária: Magyar nyelv és irodalom az 5. osztályban. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 295-299. (1987)

Greksza, Attila: Beszélgetés a francia történészképzésről : a beszélgetés 1987 márciusában készült dr. Csernus Sándor adjunktussal (JATE BTK) aki öt évig magyar lektor volt Lyonban. Aetas, (3) 1. pp. 115-123. (1987)

Grezsa, Ferenc: Németh László Szegeden. Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 39-42. (1987)

Grizova, I. A.: Az esztétikai kultúra szerepe a személyiség kialakulásában és fejlődésében. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 31-38. (1987)

Grätzer, George A.; Kelly, David: The lattice variety D°D. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 73-80. (1987)

Guba, Ferenc: Albert Szent-Györgyi's contribution to a better understanding of the living state. Studia Medica Szegedinensia, (11). pp. 19-23. (1987)

Gulâk, A. J.; Stat'i, L. D.: Magyar Internacionalisták részvétele 1917-1919 között a tanácshatalomért folytatott harcokban : Dél-Ukrajna anyagaihoz. Tudományos szocializmus, (22). pp. 161-176. (1987)

Gyarmati Szabó, Éva: Folyóiratnézőben. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 127-129. (1987)

Gyenisné Bertók, Rózsa: Az orvosi etika iránti érdeklődés a szemináriumokon. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 323-327. (1987)

Gyeviki, János; Lázár, Sándor: Technológiai folyamatok számítógépes szimulációja. Tudományos közlemények, (14). pp. 65-71. (1987)

Gyimesi, Tímea: A szimbólumok rendszere és működésük Michel Tournier: A Rémkirály című művében. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 156-179. (1987)

Gyimóthy, Tibor; Toczki, János: Syntactic pattern recognition in the HLP/PAS system. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 79-88. (1987)

Györe, Istvánné: Orvosi tevékenység és a beteg autonómiája. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 295-299. (1987)

Györffy, György; Kincsek, Irén: Homoki gyepcönózisok és Cicadinea közösségeik a Dél- Alföldön. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 3-22. (1987)

Győrffy, György: Check list of Auchenorrhyncha on a sandy grassland in the Kiskunság National Park (Hungary). Acta biologica, (33) 1-4. pp. 125-130. (1987)

Gábor, Miklósné: Flavon származékok mennyiségi meghatározási lehetőségei színes fémkomplex formájában. Tudományos közlemények, (14). pp. 45-49. (1987)

Gábriel, Róbert; Halasy, Katalin; Csoknya, Mária: Cytochemical detection of NADH-diaphorase positive nerve cells in the alimentary canal of frog. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 85-95. (1987)

Gácser, József: A világnézeti nevelés kérdései a főiskolai oktatásban. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 21-24. (1987)

Gácsi, Hedvig: A XVII. századi erdélyi főúri peregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól. Aetas, (3) 1. pp. 5-30. (1987)

Gárdai, Miklós: Az általános etika és a medicina etikájának a kapcsolata. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 275-285. (1987)

Gécseg, Ferenc; Imreh, Balázs: On metric equivalence of vi-products. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 129-134. (1987)

Gécseg, Ferenc; Imreh, Balázs: On αi-product of tree automata. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 135-141. (1987)

Gécseg, Zsuzsanna: Francia nyelvű passzív szerkezetek vizsgálata a Montague-grammatika elméleti keretében. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 56-79. (1987)

Gévay, Gábor; Szederkényi, Tibor: Quasiciystals and their spontaneous formation possibilities in the nature. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 5-12. (1987)

Głowacki, Albin: A háború utáni Lengyelország képe a "Nowe Widnokręgi" (Új Látóhatár) hasábjain (1931-1944). Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 35-45. (1987)

Gőz, Gabriella: Egyház, vallás és társadalom a latin-amerikai történelemben : 1492-1945 : az AHILA VIII. kongresszusa Szegeden. Aetas, (3) 2. pp. 144-146. (1987)

H

H., Z.: Iránytű. Gondolat-jel 2. p. 18. (1987)

H., Z.: Memento. Gondolat-jel 2. p. 17. (1987)

H. Tóth, Imre: K izučeniû âzyka I-ogo žitiâ nauma. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 107-143. (1987)

H. Tóth, Imre: Maloizvestnaâ sentâbr'skaâ mineâ iz sobraniâ gim. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 145-160. (1987)

H. Tóth, István: Irodalmi barangolás. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 315-317. (1987)

Hafner, Zoltán: Az interpretáció és Pilinszky : [Tüskés Tibor: Pilinszky János]. Harmadkor 8. pp. 114-117. (1987)

Hafner, Zoltán: Hamvas Béláné. Gondolat-jel 3. pp. 12-13. (1987)

Hafner, Zoltán: "A kép, mit látsz, megtévesztő" : mozi+klip. Gondolat-jel 4. pp. 23-24. (1987)

Hafner, Zoltán; Bódy, Gábor: Bódy Gábor. Gondolat-jel 3. pp. 14-16. (1987)

Hajduné Sipos, Etelka; Fábián, Páter: Egyszer használatos centrifugacső készitése [!készítése] csecsemő-vér centrifugálásához. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 19. (1987)

Hajnal, Péter: Gráfok partíciói. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 7-21. (1987)

Hajzer, Lajos; Muhanov, Ivan Luk'ânovič: I. L. Muhanov: Intonacja v russzkoj gyialogicseszkoj recsi. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 329-330. (1987)

Halay, Tibor: A szocializmusról, elméletről és gyakorlatról : a tanácskozás összefoglalója. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 417-419. (1987)

Halászné Fekete, Mária; Záhonyiné Racs, Piroska; Hajdú, Erika: Fűszerpaprika őrlemények színének műszeres vizsgálata az őrleménykészítés fázisaiban. Tudományos közlemények, (14). pp. 25-28. (1987)

Harangi, Szabolcs: Redeposited volcanoclastic limestone in the Eastern Mecsek Mts., Southern Hungary. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 81-93. (1987)

Havas, László: Az Országos Széchenyi Könyvtár egyik kódexének (Cod. lat. 167=o) helye a Florus-kéziratok hagyományában. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 37-46. (1987)

Haviar, Miroslav; Katriňák, Tibor: Lattices whose congruence lattice is relative Stone. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 81-91. (1987)

Hegyi, Dolores: Anatóliai elemek a kalózkodás görög szókincsében. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 47-49. (1987)

Helembai, Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 215-226. (1987)

Helembai, Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 227-244. (1987)

Helembai, Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 245-263. (1987)

Helembai, Kornélia: A pályaidentifikáció szakaszai és tartalmi sajátosságai. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 25-30. (1987)

Hernádi, Ferenc: Reinplantált biotronik diplos 03 tipusu [!típusú] beültethető pacemakerből átalakitott [!átalakított] A-V sequenciális külső pulzusgenerátor. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 28. (1987)

Herrmann, Christian: Frames of permuting equivalences. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 93-101. (1987)

Herzfeld, Rozália; Nagy, Pál; Mahler, Hajnalka: Néhány oldószerelegy aciditási és bázicitási paraméterének (E N/T, B KT) változása az elegy összetételéről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 19-27. (1987)

Hetényi, Magdolna: Methods for measuring the maturity of organic matter in diagenese stage. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 107-118. (1987)

Hidy, Péter: A művelődéskutatás tapasztalatai. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 101-108. (1987)

Hinze, Judit: A szükségletek és az érdekek mint a tudományos-technikai forradalom hajtóerői a szocializmusban. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 61-65. (1987)

Hoffmann, Zsuzsanna; Plautus, Titus Maccius: A senatus Plautusnál. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 51-53. (1987)

Hofszang, József: A kényszerintézkedések a büntető eljárási jog rendszerében. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 75-85. (1987)

Homoki-Nagy, Mária: Női különjogok érvényesülése a szentesi úriszék joggyakorlatában : 1836—1846. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 87-95. (1987)

Homoki-Nagy, Mária: A sajtószabadság kérdése Both Ödön munkáiban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 355-360. (1987)

Horuczi, László: Szellemi kultúra, politika, ideológia : bevezető. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 19-30. (1987)

Horváth, Róbert: The rise of demography as an autonomous science. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 97-120. (1987)

Horváthné Almássy, Katalin: Fajtaazonos búzalisztek kenyérsütési tulajdonságainak változása javító búzaliszt adagolásának hatására. Tudományos közlemények, (14). pp. 11-18. (1987)

Horváthné Szélpál, Mária: Benkő László munkássága 1934-1986-ig. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 7-14. (1987)

Hunya, Péterné: Fuzzy logikai módszerek alkalmazása választási tendenciák meghatározására. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 95-130. (1987)

Huszka, Jenő: Gamma és röntgen spektrumok számítógépes elemzése. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 55-69. (1987)

Hutás, Imre: Az orvosetikáról. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 9-15. (1987)

Háy, János: [Haiku-fordítások]. Harmadkor 8. pp. 43-44. (1987)

Háy, János: a tavibéka ; az utazás ; amint : [versek]. Harmadkor 7. pp. 33-35. (1987)

Hévizi, Ottó: Ugrás a sötétbe : [Lukács és az Ítélkezés]. Harmadkor 7. pp. 46-66. (1987)

Hóbor, Gyuláné: Gurulórendszerű iskolaotthonos oktatás. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 318-320. (1987)

I

Ihlenburg, Karl Heinz: Zur unterschiedlichen Widerspiegelungsfunktion semantischer Merkmale. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 252-279. (1987)

Ilia, Mihály: Szegediek a Holnaposok között. Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 43-46. (1987)

Imre, Ottó: Foglalkoztatás és munkaerőmozgás néhány aktuális kérdése. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 25-36. (1987)

Ivády, Vilmos: Egyenlőtlenségek az egészségügyi alapellátás igénybevételében. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 181-185. (1987)

Iván, Ágnes: A dialógusok szerepe a nyelvfejlődésben. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 46-52. (1987)

J

J. Nagy, László: Az algériai nemzeti felszabadító hadsereg politikai szerepvállalása az 1960-as években. Tudományos szocializmus, (22). pp. 119-131. (1987)

J. Nagy, László: L'évolution idéologique et organisationnelle du mouvement national en Algérie. Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 83-92. (1987)

Jagusztinné Újvári, Klára: Hogyan hasznosíthatók egy asszociációs szótár eredményei a nevelésben és az oktatásban. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 58-62. (1987)

Jakabffy, Tamás: Az intelmek hasznáról. Harmadkor 7. pp. 92-96. (1987)

Jakucs, László: The effect of acidic atmosphere pollution upon stalagmites in karstic cave-system. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 3-37. (1987)

Jamsheer, Hassan Ali: Az 1952-es .júliusi forradalom Egyiptomban. Tudományos szocializmus, (22). pp. 61-88. (1987)

Jankó, Attila: A nyilvánosság (részleges) rehabilitációja : a Művelődéskutató Intézet "Műhelysorozatáról". Aetas, (3) 2. pp. 164-173. (1987)

Janurik, Tamás: Funktionssystem der sölkupischen Verbalsuffixe. Studia uralo-altaica, (28). pp. 47-61. (1987)

Janurik, Tamás: A szölkup igeképzés morfonológiája. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 81-94. (1987)

Janáky, Tamás: Számitógépvezérelt [számítógépvezérelt] analitikai és szemipreparativ [!szemipreparatív] magasnyomásu [magasnyomású] folyadékkromatográf rendszerbe szervezése és működtetése. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 10. (1987)

Janáky, Tamás; Kiss, Attila: Radioaktiv [!radioaktív] anyagok ellenőrzésére és tisztitására [!tisztítására] szolgáló kromatográfiás rendszer összeállitása [!összeállítása]. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 11. (1987)

Janáky, Tamás; Vecsernyés, Miklós: Radioimmunoassay céljára alkalmas 125I-tel jelzett peptidhormonok tisztitása magasnyomásu [!tisztítása magasnyomású] folyadékkromatográfiával. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 21. (1987)

Jordanova, Ivanka: Po nâkoi v"posi ot metodikata na obučenie po b"lgarsi ezik v universiteta "Lajoš Košut" Debrecen. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 124-128. (1987)

Juhász, Péter: Narodovlastieto : kak narod stava sinonim na naciâ. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 100-108. (1987)

Juhászné Zvolenszki, Anikó: Az elsőfokú tárgyalás elmulasztásának következményei — a jogalkotás fejlődésének tükrében. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 123-136. (1987)

Julesz, János; Janáky, Tamás; Vecsernyés, Miklós: α-MSH antiszérum előállitása [!előállítása] radioimmunoassay céljára. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 8. (1987)

Juratovics, Aladár: Les hydrocarbures comme sources d'energie en Algerie et en Hongrie. Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 137-152. (1987)

Jávor, Gyula: Szociálpolitika, egészségügy, hatékonyság. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 193-206. (1987)

Jégou, Roland; Nowakowski, Richard J.; Rival, Ivan: The diagram invariant problem for planar lattices. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 103-121. (1987)

Jónsson, Bjarni; Nation, James B.: Representation of 2-distributive modular lattices of finite length. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 123-128. (1987)

Józsáné Pápai, Ilona: Olvasóvá nevelés műelemzéssel a gyengénlátó tanulók körében. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 235-240. (1987)

K

K. Fábián, Ilona: A Váradi Regestrum helyneveinek szókezdő g, gy betűi. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 23-27. (1987)

Kacziba, Ágnes; Pável, Ágoston: Die Grammatik der wendischen (ungarlandischen slovenischen) Sprache von August Pavel. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 235-256. (1987)

Kallós, Gábor: A teológiai antropológia néhány kérdéséről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 67-77. (1987)

Kangasmaa-Minn, Eeva: Functional derivation in Finno-Ugric. Studia uralo-altaica, (28). pp. 5-27. (1987)

Kaposi, Márton: A szellemi kultúra általános törvényszerűségei a szocializmus építésének időszakában. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 5-10. (1987)

Kapuy, Ede: Albert Szent-Györgyi and the electronic structure of matter. Studia Medica Szegedinensia, (11). pp. 24-26. (1987)

Karlovitz, János: A Veszprém megyeiek kitűnő könyvsorozatáról. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 265-266. (1987)

Katona, Tamás; Pálinkó, István: The ZX 81as an integrator. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 131-144. (1987)

Katriňák, Tibor; El-Assar, Sanaa: P-algebras with Stone congruence lattices. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 371-386. (1987)

Katsura, Masashi; Ádám, András: On a problem of Ádám concerning precodes assigned to finite Moore automata. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 143-151. (1987)

Katus, Elvira: Ruskoezikova interferenciâ pri izučavane na b"lgarski ezik ot ungarci. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 152-155. (1987)

Kedves, Miklós: Higher organized sporopollen in biopolymer structures and the explosion of the pollen grains under scanning effect. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 163-165. (1987)

Kedves, Miklós: In vitro destruction of the exine of recent palynomorphs II. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 49-56. (1987)

Kedves, Miklós: Molecular structures from the organic remnants of the carbonate manganese ore layers of the III. shaft of Úrkút, Hungary. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 57-62. (1987)

Kedves, Miklós: Paleophytogeography of the angiosperm pollen grains during the Upper Cretaceous and the Tertiary 1. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 35-47. (1987)

Kemenes, Béla: A polgári jogi felelősség néhány elvi és gyakorlati kérdése a gazdálkodó szervek körében. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 137-145. (1987)

Kerekes, Gábor: Die geteilte Kritik Der Geteilte Himmel als Werk einer neuen Phase der Literatur der DDR. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 199-232. (1987)

Kerekes, Gábor: Ein bisschen gutgemeinte Illustration zu Tagesfragen - 25 Jahre „Ankunft in Alltag". A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 129-139. (1987)

Keresztes, László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus I. Studia uralo-altaica, (27). pp. 1-244. (1987)

Kertész, István: Imperialista stratégia Róma keleti politikájában az i.e. II. sz. folyamán. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 55-60. (1987)

Kertész, Ádám; Mezősi, Gábor: Geographical information system in Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 51-55. (1987)

Keszthelyi, András; Tocqueville, Alexis Charles Henri Maurice Clérel de: [Alexis de Tocqueville: ]A demokrácia Amerikában. Harmadkor 7. pp. 102-104. (1987)

Keveiné Bárány, Ilona: Vergleichende Karstbodenuntersuchungen im Gebirge Bükk und im Karst von Aggtelek in Ungarn. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 39-50. (1987)

Kiricsi, Imre; Tasi, Gyula; Förster, Horst; Fejes, Pál: Investigations on the acidities of different types of zeolites. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 69-97. (1987)

Király, Péter: K"m v"prosa za "učenicite". Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 21-25. (1987)

Kispéter, József; Vecsernyés, Károly; Vincellér, Károlyné: Ionizáló sugárzás hatása a libamáj néhány tulajdonságára. Tudományos közlemények, (14). pp. 37-43. (1987)

Kiss, Attila: Kis ellenállásokat mérő készülék. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 31. (1987)

Kiss, Attila: A tragikus hős tudatának felbomlása William Shakespeare két tragédiájában : egyezések a Hamlet-ben és a Macbeth-ben. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 79-95. (1987)

Kiss, Attila; Börcsök, Sándor: Printer csatlakoztatása éri denzitométerhez. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 18. (1987)

Kiss, István: Az Alpári-medence algáinak tanulmányozása a környezetvédelem érdekében. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 23-45. (1987)

Kiss, István: Kísérleteink a botanikai tantárgyak hatékonyságának fokozására. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 31-43. (1987)

Kiss, Jánosné: A nyílt osztályfőnöki foglalkozásokról. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 190-192. (1987)

Kiss, Lajos; Pintér, Ferenc: A holográfia számítógépi szimulációjának szeizmikus alkalmazása. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 3-10. (1987)

Kiss, László: Epilógus ; Haláltusa : [versek]. Harmadkor 8. p. 78. (1987)

Kiss, László; Czakó, Gábor: A krónikás : [Czakó Gábor regényeiről]. Harmadkor 7. pp. 76-81. (1987)

Kissné Novák, Éva: Az értékek dinamikája. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 39-44. (1987)

Klein, Sándor; Farkas, Katalin: Mit kaptam a pszichológiától? : (hallgatói szemmel a személyközpontú pszichológia-tanulás kísérletről). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 45-53. (1987)

Kocev, Venelin: Privestvie. Hungaro-Bulgarica, (3). p. 9. (1987)

Kocev, Venelin: Üdvözlő. Hungaro-Bulgarica, (3). p. 10. (1987)

Kocsondi, Andrea: Jelentésváltozások egy mai magyar irodalmi műben. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 95-113. (1987)

Kocsondi, András: Tudomány és kultúra. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 61-70. (1987)

Kolibiar, Milan: Congruence relations and direct decompositions of ordered sets. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 129-135. (1987)

Kolozsi, Béla: A devianciahullám egyes jellegzetességei, a drog-visszaélés Magyarországon : helyzete és a szenvedélybetegeknek nyújtott segítség. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 231-238. (1987)

Komendar, V. I.; Fodor, S. S.: Opyt vosstanovleniâ verhnej granicy lesa v Karpatah. Tiscia 22. pp. 55-60. (1987)

Komlóssy, Ákos: Orosházi gimnazisták az egységes alapú középiskolai képzésről. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 131-145. (1987)

Koncz, Gábor: Innováció és gazdálkodás a közművelődésben. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 141-156. (1987)

Koncz, János: Innováció az osztrák művelődésben. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 101-120. (1987)

Koncz, János: A XVIII-XIX. századi német, osztrák és orosz pedagógusokról és képzésükről. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 13-34. (1987)

Kondász, Katalin: ''valami készül hunniában?" : [Béládi Miklós az újabb magyar prózáról]. Harmadkor 8. pp. 68-77. (1987)

Kormos, Sándor: Művelődési egyesületek és az innováció. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 169-181. (1987)

Kormos, Sándor: A közművelődés feladata, különös tekintettel a szakemberképzésre. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 95-99. (1987)

Koszta, László: Egyháztörténeti felolvasóülés és kiállítás. Aetas, (3) 1. pp. 127-134. (1987)

Koulakssis, Ahmed: L'anticolonialisme des socialistes et des communistes français dans les années 20: étude comparée. Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 55-81. (1987)

Kovačev, S.: Drevneindoevropejskij perfekt i slavânskie slovoobrazovatel'nye arhetipy. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 27-61. (1987)

Kovács, Andrea: A dandy arcképéhez : Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe alapján. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 125-135. (1987)

Kovács, András Ferenc: Pekingi pasziansz ; Ellenreneszánsz ; Transzeurópa - tangó : [versek]. Harmadkor 7. pp. 5-9. (1987)

Kovács, Imre: Vízpozíciók meghatározása NaY típusú zeolitban. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 71-88. (1987)

Kovács, József: Az egészség és a betegség fogalma. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 315-322. (1987)

Kovács, Sándor: "Bátran! míg az Apoll szent tüze fűt, 's hevít" : Ungvárnémeti Tóth László versei 1816. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 5-25. (1987)

Kovácsné Lénárt, Gizella: Az elektronika útja-technikatörténet. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 100-104. (1987)

Kozma, András: Műemlékvédelem-nacionalizmus-antiszemitizmus. Gondolat-jel 4. pp. 16-21. (1987)

Kozma, Ferenc: Az innováció és az emberi tényező hazánkban. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 17-27. (1987)

Kozma, Tamás: Innováció és képzés. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 81-99. (1987)

Kozmács, István; Hunfalvy, Pál: Tudósítás Hunfalvy Pál kézirati hagyatékáról. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 115-122. (1987)

Kr'stev, Pet'r: Otraženie na otnošeniâta meždu m"ža i ženata v b"lgarskite i ungarskite poslovicy i pogovorki. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 171-179. (1987)

Krajkó, Gyula: Research tasks of the border regions of Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 63-70. (1987)

Krekics, J.: Pragmatika i semantika otricatel'nyh form imperativa. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 171-189. (1987)

Kricsfalusy, Vladimir V.: Izučenie reproduktivnoj biologii èfemeroidov bassejna reki Tisy (Zakarpat'e). Tiscia 22. pp. 61-73. (1987)

Kristó, Gyula: Árpád fejedelemutódai. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 11-21. (1987)

Krékits, József: Schnittpunkte in der Bedeutung der russischen finitiven Verben : József Krékits. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 63-69. (1987)

Kubovics, Imre; Árgyelán, G. B.; Szabó, Cs.; Solymos, K. G.: Geochemical investigation of olivines from alkali basalt and their xenolithes (Nógrád-Gömör region, Hungary). Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 35-46. (1987)

Kudrâvcev, Valerij B.: On the supplement of sets in functional systems. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 11-26. (1987)

Kugler, Katalin: Nekotorye osobennosti stilizacii ustnoj reči : (na osnove analiza rasskaza V. Šukšina "raskas"). Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 209-223. (1987)

Kunráth, Sándorné: Fogadóórák és szülői értekezletek. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 76-78. (1987)

Kurbatova, I. N.; Âblonskaâ, N. V.: K voprosu o variacionnoj teorii F-planarnyh krivyh. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 29-34. (1987)

Kurbatova, I. N.; Âblonskaâ, N. V.: Maksimal'no podvizenie prostranstva otnositel'no preobrazovanij Π 2/2 (ξ, μ). A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 35-37. (1987)

Kurdi Fehér, János: Az idomított emlékezet ; Hamisított anyanyelv ; A gondoskodás távlatai : [versek]. Harmadkor 8. pp. 8-10. (1987)

Kurdi Fehér, János: Cím ; Előkép : [versek]. Harmadkor 7. pp. 36-40. (1987)

Kurdi Fehér, János: tokéi -ihto és a 2. nyelv. Harmadkor 8. pp. 11-13. (1987)

Kuti, Ágnes; Pesti, Ágnes: Marcelin Berthelot Gimnázium ; Párizs '86. Gondolat-jel 2. pp. 10-14. (1987)

Kálmán, András: A haza fogalmának vizsgálata a tanterv és tankönyveink alapján. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 221-225. (1987)

Károly, Sándor: Nyíri Antal nyolcvan éves. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 5-7. (1987)

Károlyi, Csaba; Dobozi, Eszter: Dobozi Eszter: Az egy. Harmadkor 8. pp. 107-110. (1987)

Kékes Szabó, Mihály: Adalékok a Kolozsvári Tudományegyetem alapításához és az egyetem mellett működő Középiskolai Tanárképző Intézet első éveinek történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 35-49. (1987)

Kérchy, László: Contractions weakly similar to unitaries II. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 475-489. (1987)

Kókai, Lászlóné: Csoportközi foglalkozások iskolánkban. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 320-323. (1987)

Kós, P.; Kiricsi, Imre; Varga, Károly; Fejes, Pál: On the isomerization of allene to propyne over A-type zeolites. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 109-118. (1987)

Körmöczi, László: Pattern analisys: a review and some properties of a method. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 75-83. (1987)

Kürtösi, Katalin: Kanadai könyvek magyar nyelven. Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 55-69. (1987)

L

Laczó, Katalin: Lenin gondolatai a kultúráról. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 87-95. (1987)

Laczó, Katalin: Tízéves a közművelődési szakemberképzés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 87-94. (1987)

Landa, Robert: Deux courants d'anticolonialisme algérien à la charnière de XIX-XX siècles. Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 11-25. (1987)

Le Goff, Jacques: Még mindig a politikatörténet a történelem gerince? Aetas, (3) 1. pp. 102-114. (1987)

Lengyel, Zsolt: A gyermeknyelvi kutatások és az anyanyelvi nevelés kapcsolata. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 9-13. (1987)

Lengyel, Zsolt: A metanyelv jelentőségéről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 71-81. (1987)

Leövey, András: Leövey András rektor megnyitó beszéde. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 7-6. (1987)

Limburger, Józsefné: Az olvasászavar (dyslexia) és írászavar (dysgraphia). Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 97-98. (1987)

Lippold, Adolf: Maximinus Thrax háborúja a germánok ellen : a História Augusta kommentálásának problémái. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 119-129. (1987)

Lukács, György; Szijj, Ferenc: Ítélkezés ; Vázlat. Harmadkor 7. pp. 41-45. (1987)

Láng, Jenő: Spect-iás koponyavizsgálatoknál a koponya rögzitésére [!rögzítésére] és pozicionálására alkalmazható párna előállitása [!előállítása]. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 29. (1987)

Láng, Zsolt: a kicsi húg ; mária : [kisprózák]. Harmadkor 8. pp. 16-34. (1987)

László, Klára; Susánszky, Éva: Gondolatok a veszélyeztetettségről : egy fogalom használatának problémái. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 207-212. (1987)

Lázár, György: Munkaerőstruktúra és a műszaki fejlődés. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 65-80. (1987)

Löffler, Tibor: Az államszocializmus és modernizáció közötti antinómiáról : az ideológiatörténetírás lehetősége és a politológia dilemmái. Aetas, (3) 2. pp. 42-71. (1987)

M

M. Korchmáros, Valéria: A határozottság kifejeződése klasszikus latin szövegekben. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 67-74. (1987)

Macher, Ákos: A gazdasági szerkezet és hatékonyság néhány összefüggése a magyar gazdaságban. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 41-52. (1987)

Madácsy, Piroska: Francia filozófiai-társadalomelméleti-politikai eszmék interpretálása és befogadása a reformkori magyar folyóiratokban. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 141-151. (1987)

Maeda, Shûichirô: On circuits of atoms in atomistic lattices. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 137-144. (1987)

Magassy, László: A látható vers. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 240-245. (1987)

Magocsa, László; Magocsa, Lászlóné: Miért nem csupán a globális módszerrel? Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 245-248. (1987)

Magyaródi, Sándor: A szocializmus fejlődésének aktuális elméleti és gyakorlati kérdései. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 17-25. (1987)

Majsa, József: Le statut organique de l'Algérie et le Parti socialiste français (S.F.I.O.). Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 93-104. (1987)

Makk, Ferenc: Borisz, egy XII. századi trónkövetelő. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 61-65. (1987)

Makk, Ferenc: Megjegyzések Salamon és I. Géza történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 31-44. (1987)

Mandel'štam, Osip Èmil'evič; Mikola, Gyöngyi: A szó természetéről. Harmadkor 8. pp. 83-102. (1987)

Mandrik, V. Û.; Pavlina, E. I.: Biomorfologičeskie osobennosti Rosa canina L. v nekotoryh populârciâh bassejna reki Tisy. Tiscia 22. pp. 75-81. (1987)

Mandrou, Robert: Lucien Febvre : Egy sors - Martin Luther. Aetas, (3) 3. pp. 140-144. (1987)

Manzonetto, Flora: A gyanú szó etimológiájához. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 123-130. (1987)

Marinovich, Sarolta; Bálint, György: Bálint György „ismeretlen" novellája a Story-ban. Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 47-53. (1987)

Marton, Imre: Urbanisation, marginalisation et secteur informel. Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 167-173. (1987)

Marton, Mária: Gondolatok Németh László és Halász Gábor regényelméleti írásairól. Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 31-38. (1987)

Maróti, Egon; M. Korchmáros, Valéria: Maróti Egon irodalmi munkássága. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 3-14. (1987)

Maróti, László: Munkahelyi művelődés és az innováció. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 193-210. (1987)

Mathiász, Tivadar: A keresetlevél kézbesítése és a kézbesítési ügygondnok jogállása. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 147-153. (1987)

Matkovskaâ, I. Â.: A művészeti-esztétikai tudat szerepe a társadalmi ideálok fejlődésében. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 11-18. (1987)

Mayer, László: Néhány adalék az USA munkásosztály helyzetének alakulásához az 1980-as években. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 37-49. (1987)

Mazal, Otto: Die Spätantike Literatur im Buchdruck des 15. Jahrhunderts. Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (9) 4. pp. 1-76. (1987)

Medgyesy, Gabriella: Horger Antal levele Párizsból : [vers]. Harmadkor 8. pp. 79-80. (1987)

Meduna, Alexander: Evaluated grammars. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 169-176. (1987)

Medvedko, Léonid: L'évolution d'après-guerre des methodes militaires du néocolonialisme en mediterranee. Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 153-166. (1987)

Melasuo, Tuomo: La Mise en place du système coloniale en Algérie entre les années 1850 et 1920. Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 1-10. (1987)

Merényi, Kálmán: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények okai és megelőzése. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 155-167. (1987)

Meszlényi, Mihály; Zsebik, Pál: Fermentáló berendezés. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 6. (1987)

Mesés, Péter: Akik jártak Isonzonál (is). Gondolat-jel 3. pp. 24-26. (1987)

Meynier, Gilbert: L'Emir Khaled et le communisme : 1919-1926. Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 27-54. (1987)

Mikola, Gyöngyi: Oszip Mandelstam esszéje. Harmadkor 8. pp. 81-82. (1987)

Mikola, Gyöngyi; Szántó, István; Kurdi, Imre; Pongrácz, Tibor: Szemle. Harmadkor 8. pp. 118-126. (1987)

Mikola, Tibor: Zum Geleit. Studia uralo-altaica, (28). p. 1. (1987)

Miruné Kittler, Júlia: A kérdéskultúra szerepe a korrekciós osztályok tanítási óráin. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 13-17. (1987)

Miskolczi, József: Néhány megjegyzés az euklideszi, az affin és a projektív tér nevezetes leképezéseit biztosító alaptételekhez. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 39-43. (1987)

Mojzes, János; Nagy, Zsuzsanna: A kémiai kísérletekhez kapcsolódó eljárások mint az értelmi nevelés eszközei. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 283-288. (1987)

Mokány, Katalin; Mokány, Sándor: Homonímia és gyakoriság. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 149-166. (1987)

Molnár, Imre: A preklasszikus jog felelősségi rendszere. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 169-210. (1987)

Molnár, Jánosné: Az enciklopédia tanítása. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 179-182. (1987)

Molnár, László; Géher, Pál: A betegek együttműködési készségét befolyásoló szociológiai tényezők. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 187-192. (1987)

Molnár, Tivadar: Demokrácia - hatékonyság és stabilitás. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 363-371. (1987)

Molčanov, Vladimir A.: Concrete characterization of partial endomorphism semigroups of graphs. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 349-363. (1987)

Mornár, Ferenc: Genetical peculiarities of the mercury indications near Sárospatak (Tokaj Mts., NE-Hungary) on the basis of fluid inclusion studies. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 57-68. (1987)

Málovics, Jánosné: A marxi elidegenedés-elmélet hatása Erich Fromm munkásságára. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 97-103. (1987)

Márki, László; Mlitz, Rainer; Wiegandt, Richard: A note on radical and semisimple classes of topological rings. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 145-151. (1987)

Márvány, Attila: Deutsche Hotternamen im Komitat Tolnau. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 305-309. (1987)

Márvány, János: Deklination des Substantivs in der deutschen Mundert von Bonyhád. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 291-304. (1987)

Märle, György: Szocializmus és emberi jogok. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 145-156. (1987)

Mécs, Imre: Innovációs törekvések a dél-alföldi régióban (1984-1987). Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 211-215. (1987)

Mészáros, Edit: Die erza-mordwinischen onomatopoetischen Verbalbildungssuffixe. Studia uralo-altaica, (28). pp. 63-96. (1987)

Mészáros, Edit: Újabb erza-mordvin deverbális igeképzők. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 131-147. (1987)

Mészáros, Rezső: Spatial extension of a rural settlement : a case study. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 81-92. (1987)

N

Nagy, ; Tari, Irma: IAA distribution and auxin sensitivity in CCC-treated bean hypocotyls. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 9-15. (1987)

Nagy, Elemérné; Kispéter, József: Számítógépes oktatórendszerek tervezése. Tudományos közlemények, (14). pp. 73-79. (1987)

Nagy, Erzsébet: A XIV-XV. századi orosz gondolkodás és irodalom emberképe. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 153-161. (1987)

Nagy, Ferenc; Cserháti, Ágota: A halálbüntetés az USA-ban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 211-236. (1987)

Nagy, Imre: 25 keretes diakép : [részletek]. Harmadkor 7. pp. 18-32. (1987)

Nagy, L. János: Fogalmazások szintakszisának konfrontatív vizsgálata. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 93-100. (1987)

Nagy, László; Kocsis, Judit; Vári, Gábor: Fotofeltét számitógép [!számítógép] monitorának fényképezéséhez. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 5. (1987)

Nagy, Mária: Hormonal regulation of the dormancy and germination of seeds requiring stratification. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 157-162. (1987)

Nagy, Pál; Herzfeld, Rozália: Further data relating to the interpretation of solvent effects obreved in the absorption spectra of schiff bases. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 53-67. (1987)

Nagy, Pál; Herzfeld, Rozália: Schiff-bázisok hidrolízise etanol-víz és metanol-víz oldószerelegyben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 11-18. (1987)

Nagy, Péter Tibor: A Bethlen-csoport francia nyelvű folyóiratainak megalapítása 1932-33-ban : dokumentumok a szerkesztőségi levelezésből. Aetas, (3) 2. pp. 72-105. (1987)

Nagy, Zoltánné: Órák a könyvtárban. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 90-93. (1987)

Nagyné Krajkó, Erzsébet: Gondolatok a kultúráról és a művelődésről. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 55-60. (1987)

Nagypál, Terézia: Razvitie i s"stoânie na specialnossta b"lgarski ezik i literatura v Budapešenskiâ universitet. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 49-59. (1987)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Felelős nevelőtársak, egyenrangú viszony. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 70-71. (1987)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona; Hatvani, István: Hatvani István, a magyar Faust. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 193-194. (1987)

Neumüller, Imre: The invertibility of tree transducers. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 63-78. (1987)

Nguyen, Huu Chien: EBE: a language for specifying the expected behavior of programs during debugging. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 177-190. (1987)

Nikolov, Nino: V"zdiška po Debelânov. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 60-62. (1987)

Nimschowski, Helmut: Algéria társadalmi fejlődése a nyolcvanas években és a demokratikus, antiimperialista, hazafias erők egységének a politikája. Tudományos szocializmus, (22). pp. 39-60. (1987)

Nimschowski, Helmut: Kolonialherrschaft, nationale Befreiungsrevolution und Wahl des Entwicklungsweges in Algerien. Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 105-136. (1987)

Novák, István: A bíró polgári eljárásjogi felelősségé — tárgyaláselőkészítési felelősség. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 241-248. (1987)

Nye, Robert; Hruby, József: Robert Nye elbeszélése ; ki világosítsa fel a gyereket? Harmadkor 7. pp. 10-17. (1987)

Németh, Béla: Catullus emberközpontúsága és a római közönség. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 75-78. (1987)

Németh, Csaba: Melyik út vezet Magyarország trónjához? : Bethlen Gábor 1628-29-es keleti terve, és annak diplomáciai háttere. Aetas, (3) 3. pp. 5-22. (1987)

Németh, János: A res iudicata mint perújítási ok polgári perjogunkban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 237-240. (1987)

Németh T., Enikő: A hezitációk kiszűrése és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatnál. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 24-36. (1987)

Németh T., Enikő: A kötőszók szerepe a megnyilatkozáshatár vizsgálatában. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 167-182. (1987)

O

Olajos, Teréz: Adalékok a görög földre telepedett szlávság történetéhez. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 79-83. (1987)

Oláh, Emőd: Egy elfelejtett népzenei játékgyűjteményről. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 263-264. (1987)

Oláh, János: Péterfy Jenő a fegyelemre nevelésről. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 120-123. (1987)

Opiâri, V. I.; Čepinoga, V. G.; Ârema, V. O.: A Szovjetunió társadalmi-gazdasági fejlődésének meggyorsítása: szükségszerű és lényegi feladat. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 105-115. (1987)

Orkonyi, Ede: A IV. éves földrajz szakos hallgatók külső iskolai gyakorlatának tapasztalatairól. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 129-132. (1987)

Oross, Gabriella: The formation of demographic situation of a rural settlement concerning its population's migration. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 113-120. (1987)

Orosz, Tamás: Moralitás és morál. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 337-344. (1987)

P

Pajtényi, Dóra: Voltaire Pascal-képe. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 109-124. (1987)

Pallagi, Attiláné: A lisztek szemcseméret eloszlásának hatása az SDS szedimentáció értékre. Tudományos közlemények, (14). pp. 19-24. (1987)

Panek, Sándor: Ami volt : [vers]. Harmadkor 8. p. 35. (1987)

Pap, Endre: Erratum to "A generalization of a theorem Dieudonné for k-triangular set functions". Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. p. 501. (1987)

Pap, Ilona: Célkészülék oesophaguson keresztüli extrastimuláció elvégzésére. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 13. (1987)

Pap, Ilona; Hernádi, Ferenc: His-köteg EKG fotoregiisztrálási eljárásának felváltása korszerü hőirópapiros[!korszerű hőírópapíros] regisztrálási módra. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 9. (1987)

Papp, Gyula: A citizen of Szeged had the honour of winning the Nobel Prize. Studia Medica Szegedinensia, (11). pp. 14-18. (1987)

Papp, György; Boguslawski, P.; Baldereschi, A.: Change caused in charge density gp Si by a hexagonal site. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 3-10. (1987)

Papp, Ignác: Előszó. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 5-6. (1987)

Papp, Ignác: Jogpolitika, jogalkotás, jogalkalmazás. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 249-255. (1987)

Pazderski, Gerhard: A partial ordering for the chief factors of a solvable group. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 163-183. (1987)

Pellei, Ilona: A döntés szükségessége és kockázata az orvosi tevékenységben. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 305-308. (1987)

Pesti, Sándor: Havassy Péter : Heves megye középkori tisztségviselői. Aetas, (3) 1. pp. 142-144. (1987)

Pikó, András: Népiség és emigráció : beszélgetés Borbándi Gyulával. Aetas, (3) 3. pp. 70-107. (1987)

Piszár, Ágnes; Pavic, Milorad: Borges pillangója : [Milorad Pavic: Kazár szótár]. Harmadkor 8. pp. 61-67. (1987)

Podmaniczky, Szilárd: [Versek]. Harmadkor 8. pp. 36-39. (1987)

Pokas', S. M.; Âblonskaâ, N. V.: O special'nyh počti geodezičeskih otobraženiâh affinno-svâznyh i rimanovyh prostranstv. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 45-50. (1987)

Polgár, József; Hajas, Katalin; Márkus, György: Fuziós [!fúziós] perimeterhez (fény) impulzus generator. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 20. (1987)

Polockij, L. I.; Sapir, Mark V.; Skornâkov, Lev Anatol'evič: Vypukye kombinacii beskonečnyh matric otobraženij. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 185-189. (1987)

Pongrácz, Tibor: szaturnuszi akció : [esszé]. Harmadkor 8. pp. 14-15. (1987)

Popivanov, Ivan: Estetičeskite izmereniâ na običta : b"lgarski poeti za Ungariâ. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 63-69. (1987)

Pordány, László: Priorities in language teaching. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 101-106. (1987)

Pribelszki, János: Fehér foltok - eltűnőben. Aetas, (3) 1. pp. 124-126. (1987)

Pribelszki, János: A magyarországi forráskiadás hiánypótló vállalkozása : beszélgetés Kristó Gyulával a készülő Anjou-kori oklevéltárról. Aetas, (3) 3. pp. 108-117. (1987)

Pujin, Vlasta: Saisonmässige Variationen der Zusammensetzung des Planktons und der Bodenbesiedlung in der Carska bara (Jugoslawien). Tiscia 22. pp. 83-91. (1987)

Pujin, Vlasta; Maletin, Stevan: Diet of Prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch) in the Carska bara. Tiscia 22. pp. 93-98. (1987)

Pukánszky, Béla: Két tanítói kézikönyv a múlt század első feléből. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 55-67. (1987)

Pusztai, Ferenc: A művelődési házakban folyó tevékenység korszerűsítésének lehetőségei. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 157-167. (1987)

Pál, Ágnes: Bács-Kiskun megye ipari szerkezetének vizsgálata faktoranalízis segítségével. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 63-78. (1987)

Pálfi, Gábor; Gulyás, Sándor; Szöllősi, István: Concentration of proline in pollens: a new taxonomical index. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 25-34. (1987)

Pálfy, Péter Pál: Distributive congruence lattices of finite algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 153-162. (1987)

Pándi, Lajos: Antifasiszta ellenállás és gyarmati kérdés Portugáliában : 1961-1974. Tudományos szocializmus, (22). pp. 177-209. (1987)

Pápay, László: Quality reducing properties of Hungarian brown coals. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 131-137. (1987)

Páris, György: Számítástechnika és informatika a képzésben. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 121-140. (1987)

Pável, Ágoston: Grammatik der wendischen (ungarländischen slovenischen) Sprache (1942) : Auszüge. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 257-284. (1987)

Péter, Mózes: Az orvos-beteg viszony problémái gyakorlatunkban. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 301-303. (1987)

Pólay, Elemér: Die römischrechtlichen Wurzeln des zivilrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 257-280. (1987)

Pólay, Elemér: [Előszó]. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 333-334. (1987)

Pónyi, Sándor: Alapellátást végző általános orvosok évenkénti továbbképzésének uj [!új], gazdaságos - 1987-től kezdődően bevezetett módszere a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 26. (1987)

Pónyi, Sándor: Konzultációs DP-előadás technika a konferenciás fogorvos továbbképzések korszerüsitésére [!korszerűsítésére]. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 17. (1987)

Pölöskei, Ferenc: Megnyitó : [a bolgár szak megalapításának 35. évfordulója]. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 3-5. (1987)

Pölöskei, Ferenc: Slovo pri otkrivane na konferenciâta. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 6-8. (1987)

Płonka, Jerzy: On some generalizations of Boolean algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 335-341. (1987)

R

R., N.: "Büdös fasírt" : reflexió helyett. Gondolat-jel 4. p. 22. (1987)

Radev, Ivan: Pogled k"m delogo na Georgi S. Rakovski. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 43-48. (1987)

Radev, Stoân: Botev i Ungriâ : 110 godini ot Aprilskogo v"stanie i podviga na Botev i negovata četa. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 26-42. (1987)

Rady, Adel Ali Ragheb: The effects of maritime law on international fish production and trade. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 105-112. (1987)

Raskolnikov, Fyodor: Fjodor Raszkolnyikov levele Sztálinhoz : 1939. augusztus 17. Aetas, (3) 3. pp. 50-62. (1987)

Remák, Géza; Remák, Géza: Gasztrin analógok radioimmun és hisztokémiai meghatározásra alkalmas, különböző szekvenciaspecitásu [!szekvenciaspecifitású] antiszérumok előállitása [!előállítása]. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 25. (1987)

Reuter, Klaus; Wille, Rudolf: Complete congruence relations of concept lattices. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 319-327. (1987)

Riedewald, Guenter; Forbig, Peter: Software specification methods and attribute grammars. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 89-114. (1987)

Rigóné Péter, Irén: Fejezetek a hazai nemzetiségi oktatás történetéből a népi demokratikus átalakulás első éveiben : (1944-1946). Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 57-69. (1987)

Riha, Karl: Einige Aspekte germanistischer 'Massenliteratur'- Forschung. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 233-251. (1987)

Ritoók, Zsigmond: Megjegyzések az Odysseia erkölcsi értékrendjéről. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 85-89. (1987)

Rival, Ivan; Zaguia, Nejib: Effective constructions of cutsets for finite and infinite ordered sets. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 191-207. (1987)

Román, Irén: A legitimitás néhány problémája a szocializmusban. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 353-361. (1987)

Rottler, Ferenc: Megújuló ismeretterjesztés. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 183-191. (1987)

Rozgonyiné Molnár, Emma: A cselekmény színhelye Elek Artúr novelláiban. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 83-91. (1987)

Rubovszky, Rita: A fátyol mint motívum jelentése és értelmezése J.-J. Rousseau Vallomások c. művében. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 96-108. (1987)

Révész, Ágota: A színház önreflexiója Shakespeare három drámájában : Love's Labour's Lost, A Midsummer Night's Dream, Hamlet. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 60-78. (1987)

S

Saarinen, Sirkka: Über Bedeutung und Funktion der modifizierenden Verbalsuffixe im Tscheremissisehen. Studia uralo-altaica, (28). pp. 29-45. (1987)

Salem, Abdel-Karim Ahmed; Heikal, Mohamed A.; Kabesh, Mahmoud Lofty; Salem, M. A.: Geochemistry of biotite and its significance as a guide to the origin of the granitoid rocks of El-Imra area, Eastern Desert, Egypt. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 47-56. (1987)

Salyámosy, Miklós: Der Jugendstil im organischen Prozeß der deutschen Literatur. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 92-168. (1987)

Saparev, Ognân: Suŝestvuvane na hudožestvenata tvorba. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 109-123. (1987)

Saroop, Sant; Thaker, Vrinda S.; Vaishnav, Pankaj P.; Singh, Y. D.: Changes in peroxidase activity as affected by gibberellic acid and Cyocel in cucumber seedlings. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 17-24. (1987)

Sassné Kiss, Gabriella: Gondolatok az általános iskolai nevelési és oktatási terv megvalósításáról. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 25-28. (1987)

Schmidt, Eligius Tamás: Homomorphism of distributive lattices as restriction of congruences. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 209-215. (1987)

Schoonefeld, C. H. van: A sign-theoretical model of semantic structure in language. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 3-26. (1987)

Schroeder, Michael: Sugárterápiás kezelés reprodukálhatóságát növelő irányfény-rendszer. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 27. (1987)

Serfőző, Zoltán: A világgazdasági válság hatása Romániában : a romániai kommunista párt 1928-1931 között. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 19-34. (1987)

Simon, Imre: О vzaimootnošeniâh granic med'e i razvitiâ territorii. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 121-126. (1987)

Simon, János: A somozizmus : avagy egy pretoriánus hatalom anatómiája : Nicaragua 1927-1979. Tudományos szocializmus, (22). pp. 211-236. (1987)

Singh, Raj Kishor; Veluchamy, Thirumalaisamy: Non-atomic measure spaces and Fredholm composition operators. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 461-465. (1987)

Sipos, Imre: Density of ant-lion larvae (Neuropiera: Myrmeleontidae) in sandy grasslands. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 115-124. (1987)

Siposné Kedves, Éva: Az 1987/88. tanévtől bevezetésre kerülő 8. osztályos kémia munkatankönyvről. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 85-89. (1987)

Siposné Kedves, Éva: Tanárok XVII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 124-125. (1987)

Siposné Kedves, Éva; Deák, László: Az 1987/88. tanévtől bevezetésre kerülő 8. osztályos kémia munkatankönyvről II. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 167-175. (1987)

Sipőcz, Katalin: A vogul színnevek vizsgálata. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 37-55. (1987)

Siroki, Dénes: A szocializmus elméleti és gyakorlati kérdései a lukácsi ontológiában. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 129-136. (1987)

Smiljković, Radoš: A szocialista önigazgatás politikai rendszerében végbemenő változások fő irányai és a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének a szerepe. Tudományos szocializmus, (22). pp. 133-159. (1987)

Sobolev, Vladimir A.: Integral manifolds, stability and decomposition of singularly perturbed systems in Banach space. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 491-500. (1987)

Solymosi, Bálint: Képzelt tájkép : [vers]. Harmadkor 8. pp. 5-7. (1987)

Somogyi, Józsefné: Orosz nyelvi akadályverseny 4. osztályos tanulók részére. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 302-304. (1987)

Soproni, Sándor: A Classis Flavia Pannonica felirata Kerepesről. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 91-97. (1987)

Soós, Edit: Nemzetközi tanácskozás a Mediterráneumról. Aetas, (3) 3. pp. 114-117. (1987)

Soós, Pál: Politikatudomány és művelődéspolitika-elmélet. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 109-116. (1987)

Spiewok, Wolfgang: Parodie und Satire im Pfaff Amis des Stricker. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 5-23. (1987)

Stern, Manfred: A characterization of semimodularity in lattices of finite length. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 217-219. (1987)

Stojmenović, Ivan: A classification of the set of linear functions in prime-valued logic. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 403-411. (1987)

Stuber, Ervinné: Társadalompolitikai reformkoncepciók és a szociálpolitika hosszú távú fejlesztési programja. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 83-92. (1987)

Sugár, Jánosné: Képességek fejlesztése a technika szaktanteremben. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 185-189. (1987)

Susányi, Tamás: A tengerszinti légnyomás havi közepes anomáliáinak uralkodó sajátosságai a Földön és az északi-félgömbön. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 113-147. (1987)

Szabó, A. Ferenc: A nemzetiségi és a népesedési folyamatok összefüggései a szocialista világban. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 393-404. (1987)

Szabó, Ferenc: Félautomata forgórud [!forgórúd]. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 15. (1987)

Szabó, Gábor; Dörnyei, József; Szilágyi, János: A mikrohullámú energia hatása vérplazma és színtelenített teljes vérpor diszperz szerkezetének alakulására az agglomerálási—szárítási folyamat során. Tudományos közlemények, (14). pp. 81-87. (1987)

Szabó, Imre: Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 281-296. (1987)

Szabó, József: A belső nyelvjárásszigetek vizsgálatának elméleti-módszertani kérdései. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 183-188. (1987)

Szabó, József A.; Zoltai, A. I.; Motika, G.: Mesogenic androstane drivatives. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 119-129. (1987)

Szabó, Klára: On the periodical development of American one-act plays. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 163-171. (1987)

Szabó, Kálmán; Kaváfisz, : Történelmi valóság és költői igazság : Kaváfisz első Antonius-verse. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 99-103. (1987)

Szabó, László: Triply transitive algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 221-227. (1987)

Szabó, Tibor; Zallár, Andor: Albert Szent-Györgyi in Szeged (Permanent exhibition). Studia Medica Szegedinensia, (11). pp. 35-48. (1987)

Szabó G., László: Megnyitó. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 3-6. (1987)

Szalacsek, Margit: Az északi osztják i 'egy' számnév határozatlan és határozott névelőszerű szerepéről. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 189-194. (1987)

Szalma, Elemér: A Sulymos-tó hínárvegetációjának synökológiai analízise. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 47-61. (1987)

Szalma, Elemér; Lévai, O.: Seasonal dynamics and structural changes in the cenoses belonging to the Phragmitetea association class at lake Sulymos. Tiscia 22. pp. 13-29. (1987)

Szarka, Géza: Erkölcs és szociobiológia. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 329-335. (1987)

Szeibel, László: Technikai nevelésünk problémái és feladatai. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 175-178. (1987)

Szeléndi, Gábor: Az eredményes nevelés alapja: a tanulók megismerése. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 1-6. (1987)

Szendrei, János: [1986. április 21-22-én ünnepelte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola a közművelődési szakemberképzés szegedi elindításának tízéves évfordulóját] : előszó. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 85-86. (1987)

Szendrei, Mária B.: A generalization of McAlister's P-theorem for E-unitary regular semigroups. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 229-249. (1987)

Szendrei, Ágnes: Idempotent algebras with restrictions on subalgebras. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 251-268. (1987)

Szenes, Iván: A párt fejlődésének időszerű kérdései : az MSZMP XIII. kongresszusa a pártról. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 383-391. (1987)

Szenes, Márta: A pszichodráma alkalmazási lehetősége a főiskolai tanárképzésben. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 69-73. (1987)

Szenesi, Katalin: A veseátültetés egyes aktuális problémái. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 309-314. (1987)

Szerényi, Mária: Az orosz nyelvű olvasástanítás néhány problémája. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 28-30. (1987)

Szigeti, Lajos Sándor: A költő és motívuma. Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 3-21. (1987)

Szijj, Ferenc: abszint. Harmadkor 7. pp. 71-75. (1987)

Szilasi, László: Hymnus. Gondolat-jel 3. pp. 4-5. (1987)

Szilasi, László: Vörösmarty korai töredéke : rege a hajdaniságból 1819. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 26-50. (1987)

Szilasi, László: A császár üzenete. Gondolat-jel 3. pp. 6-8. (1987)

Szilasi, László: a párbeszéd kudarcai. Harmadkor 8. pp. 45-55. (1987)

Szilágyi, László: Az egészségügy gazdasági eszközei és felhasználásuk hatékonysága. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 73-81. (1987)

Szilárd, János: Remembering Albert Szent-Györgyi. Studia Medica Szegedinensia, (11). pp. 9-13. (1987)

Szokodi, József: A gyógyító munka elszemélytelenedésének okairól. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 227-230. (1987)

Szolga, Sándor: A felelet-interakció mélyebb kommunikációs szintjei. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 195-209. (1987)

Szondi, György: Kauzativnost v b"lgarskiâ ezik : v s"postavka s ukrainskiâ ezik. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 156-164. (1987)

Szovák, Kornél: Az Admonti levelekről. Aetas, (3) 1. pp. 145-148. (1987)

Sztanó, O.; Bodó, K.; Bartha, A.; Gál-Sólymos, Kamilla: Electron microprobe analysis of tourmaline grains, Mecsek Mountains, Hungary. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 27-33. (1987)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Megjegyzések a magyarországi népvándorláskor görög-latin kútfőinek feldolgozásához a "Magyarország története" 1984-ben megjelent első kötetének az olvasása kapcsán. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 105-112. (1987)

Szántó, István: Cento : [esszé]. Harmadkor 8. pp. 1-4. (1987)

Szántó, István; Bárdos, László: Bárdos László: Feliratok. Harmadkor 8. pp. 111-113. (1987)

Székely, Gábor: Motiváció, tevékenység, perspektíva-nyelvoktatás. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 150-159. (1987)

Székely, László A.: The analytic behavior of the holiday numbers. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 365-369. (1987)

Székely Istvánné Tóth, Rózsa: A tanulók kollektív beállítódásának vizsgálata tanulmányi feladatok közös megoldása során. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 18-20. (1987)

Szénási, József: Formációelmélet és szocializmus. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 117-127. (1987)

Szörényi, László: Kőszívű emberek fiai : forradalom és apagyilkosság. Gondolat-jel 5. pp. 11-18. (1987)

Sándor, Klára: "Kutyafejű tatárok" vagy tengeri küldöttei? : Vásáry István : Az Arany Horda. Aetas, (3) 1. pp. 135-141. (1987)

Sárosi, Herbert: Extrudálás az élelmiszeriparban. Tudományos közlemények, (14). pp. 89-93. (1987)

T

T., A.: Hagyomány. Gondolat-jel 2. p. 15. (1987)

T., I.: GTI jelenti I. Gondolat-jel 2. p. 20. (1987)

T. Kiss, Tamás: Játék az iskolában. Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 133-139. (1987)

T. Kiss, Tamás: A tömegkommunikáció helye és szerepe Klebelsberg Kúnó kultúrpolitikájában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 79-85. (1987)

Takács, Gábor; Takács, Gáborné: Néhány feladat a matematika tanításának differenciált szervezéséhez. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 304-315. (1987)

Takács, Gábor; Takács, Gáborné: A mindennapi élettel kapcsolatos feladatok az alapfokú matematikatanításban. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 110-119. (1987)

Takács, József: A Délsziget folytatása : filológia és fantázia. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 51-59. (1987)

Takács, József: Film eredj, légy osztályharcos! Gondolat-jel 3. pp. 9-11. (1987)

Takács, József: Márai Sándor naplója. Harmadkor 8. pp. 103-106. (1987)

Takács, József: a nyelvről és a másik életről. Harmadkor 8. pp. 56-60. (1987)

Takács, József; Garaczi, László: A hősiesség vége : [Garaczi László: A terület visszafoglalása a madaraktól]. Harmadkor 7. pp. 99-101. (1987)

Tamás, András: Modern politics and policies for environmental protection. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 297-307. (1987)

Taner, Irkeç: General geological setting and character of Turkish sepiolite deposits. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 95-106. (1987)

Tanács, Lajos: Biogeographic, ecofaunistic and flight-dynamic composition of the Apoidea fauna at the Tisza-valley. Acta biologica, (33) 1-4. pp. 105-114. (1987)

Tanács, Lajos: The trend of the composition of the wild-bee population on anthropogenic effects in the biotopes of the Kisköre storage-tank region at the Tisza-valley. Tiscia 22. pp. 109-119. (1987)

Tarasenko, T. A.: N. F. Fjodorov orosz filozófus eszméi mint előfeltételek a szellemi kultúra néhány fejlődési sajátosságának. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 45-54. (1987)

Tasi, Gyula; Kiricsi, Imre; Berger, Ferenc: Adsorption of propene in NaA zeolite in Henry's - law region. Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 99-107. (1987)

Tatár, Sándor: Galamb ; Tér a magány. A csend? : [versek]. Harmadkor 7. pp. 69-70. (1987)

Tegyey, Imre; Terentius, : Terentius Adelphoe-ának befejezése és az új Menandros. Acta antiqua et archaeologica : supplementum, (Supple). pp. 113-117. (1987)

Ten Venne, Ingmar: Funktion und Erscheinungsform der Komik im deutschen geistlichen Spiel des Mittelalters. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 24-73. (1987)

Tenke, Júlia: Az egészségügyi berendezések exportjának néhány kérdése, gyakorlati megközelítésben. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 93-96. (1987)

Thi, Vu Duc: Strong dependencies and s-semilattices. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 195-202. (1987)

Thuan, Ho: Some remarks on the algorithm of Lucchesi and Osborn. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 191-193. (1987)

Tolnai, Gyula: A szocialista demokrácia intézményei : a munkahelyi demokrácia. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 373-382. (1987)

Tomka, Béla: Az 1931-es német bankválság. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 51-67. (1987)

Toso, Dončev: A magyarországi bolgárok kommunikációs szinterei [színterei!] a századelőtől napjainkig. Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 165-170. (1987)

Trefán, György: Új időmérési elv, a zajóra. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 43-51. (1987)

Trockij, Lev Davidovič: Oroszország fejlődésének sajátosságai. Aetas, (3) 2. pp. 129-143. (1987)

Tráser, László: Társadalmi modernizáció a marxizmusoktató nézőpontjából. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 411-415. (1987)

Técsy, Mariann: A helyzethez kötött mondatok szemantikája a mai francia nyelvben. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 80-92. (1987)

Tóth, Andrea: A dolgok állása. Gondolat-jel 3. pp. 27-28. (1987)

Tóth, István; Bodó, Jenőné; Bárkányi, Tiborné: Szimultán radioimmunoassay az androgén és a progesztogén szteroidok mérésére emberi szérumból. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 22. (1987)

Tóth, István; Bárkányi, Tiborné; Bakos, Józsefné: Tesztoszteron radioimmunoassay saját antiszérummal. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 7. (1987)

Tóth, István; Farkas, Zoltán; Kristó, Gyula: A Gondolatjel beszélgetése Kristó Gyula dékánnal. Gondolat-jel 4. pp. 3-9. (1987)

Tóth, Istvánné: Az érzelmi nevelés helyzete napjainkban. Módszertani közlemények, (27) 2. p. 79. (1987)

Tóth, Istvánné: Hazaszeretetre nevelés az 5. osztályban. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 233-235. (1987)

Tóth, Jánosné: Az általános iskolai fizika munkatankönyvek a kísérletek tükrében. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 226-232. (1987)

Tóth, József: Peculiarities in the process of urbanization on the Great Hungarian Plain. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 93-103. (1987)

Tóth, László: Műszaki haladásunk világgazdasági feltételei. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 29-39. (1987)

Tóth, P.; Pesti, G.: Characterizing crude oils and soluble disperse organic matters by high pressure liquid chromatography. Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 119-130. (1987)

Tóth, Péter: Egy fasiszta politikus - egy politikus fasiszta : Ormos Mária : Mussolini. Aetas, (3) 3. pp. 145-152. (1987)

Tóth, Sándor: Kabarok és fekete magyarok. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 23-29. (1987)

Tóth, Ágnes: A Magyarországra telepített bukovinai székelyek levele a miniszterelnökhöz : 1946. Aetas, (3) 1. pp. 58-67. (1987)

Tóth, Ágnes: Telepítések Csátalja, Gara és Vaskút községekben 1945-1949 között. Aetas, (3) 1. pp. 31-57. (1987)

Tóth, Árpád: Szemere Bertalan alakja Both Ödön néhány tanulmányában. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 335-343. (1987)

Töltszéki, Gyuláné: Hagyománya van diákotthonunkban a műsoros szülői értekezleteknek. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 71-76. (1987)

Török, Attiláné; Felföldi, Károlyné: A kenyérbélzet objektív minősítésének szerepe a gyártástechnológia optimalizálásában. Tudományos közlemények, (14). pp. 5-9. (1987)

V

V., M.: Levél. Gondolat-jel 2. pp. 16-17. (1987)

Vajda, Zoltán: Nagy Lajos, Magyarország és Lengyelország királya. Aetas, (3) 3. pp. 137-139. (1987)

Valuch, Tibor: Magyarország leghosszabb évtizede: Szabó Bálint : Az "ötvenes évek". Aetas, (3) 2. pp. 157-163. (1987)

Valuch, Tibor: "Nem hagyjuk a TSZ szervezést a véletlenre..." : kollektivizálás Homokmégyen : 1958-1961. Aetas, (3) 3. pp. 23-49. (1987)

Varga, László: A fűszerpaprikabőr abszorpciós spektruma és az érettségi fok kapcsolata. Tudományos közlemények, (14). pp. 29-35. (1987)

Varga, Sándorné: Tanulói vélemények a tanulásirányítás módszereiről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (3). pp. 75-84. (1987)

Vasil'čenko, S. M.: Semantičeskaâ struktura i derivacionnye svâzi nekotoryh nazvanij prisposoblennl-vmestiliŝ v sovremennom russkom literaturnom âzyke. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 97-105. (1987)

Vass, Imre; Blazsó, Gábor: Program egyrekeszes gyógyszerkinetikai modellek szimulálására. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 4. (1987)

Vass, László: Szófaji frekvenciák és kulcsszók Nagy László lírájában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (3). pp. 107-114. (1987)

Vastagh, Pál: Az állam funkcióiról a szocialista orientáció országaiban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 309-322. (1987)

Vastagh, Pál: Vooružënnye sily v političeskoj sisteme stran socialističeskoj orientacii. Tudományos szocializmus, (22). pp. 1-35. (1987)

Vastagh, Pál: A fegyveres erők a szocialista orientációjú országok politikai rendszerében. Tudományos szocializmus, (22). pp. 36-37. (1987)

Vasyunin, Vasily I.: A note on Schmüdgen's classes N1 and Ν∞∞ of pairs generated by Toeplitz operators. Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 457-468. (1987)

Veczkó, József; Farkas, Katalin; Klein, Sándor; Mihály, Ildikó: Farkas Katalin-Klein Sándor-Mihály Ildikó: Figyeljünk rájuk! : gyermek- és ifjúságvédelemről tanárjelölteknek. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 126-127. (1987)

Velcsov, Mártonné: Nyelvemlékeink nám szavának eredete. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 211-217. (1987)

Venclova, Tomas; Bojtár, Endre: Útmutató. Gondolat-jel 5. pp. 27-28. (1987)

Veszprémi, László; Horváth, Márton: Egy néptanító-miniszter életútjáról I. : Dr. Veszprémi László szerkesztőnk beszélgetése Horváth Márton neveléstörténésszel, a 75 éve született Ilku Pálról. Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 258-262. (1987)

Vidákovich, Tibor: Iskolafokozat-záró diagnosztikus értékelés a 8. osztály végén. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 147-164. (1987)

Visky, András: lilaruhás nő ; Visky András messziről ; egy meisseni gyümölcsöstál délutáni fényben : [versek]. Harmadkor 7. pp. 1-4. (1987)

Váczy, Péter: Bemutatjuk Váczy Péter professzort. Aetas, (3) 2. pp. 106-107. (1987)

Váczy, Péter: Tudomány és humanizmus a középkorban. Aetas, (3) 2. pp. 108-118. (1987)

Vágvölgyi, Sándor; Fülöp, Zoltán: An infinite hierarchy of tree transformations in the class NDR. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 153-168. (1987)

Vármonostory, Endre: AZ általánosított diszkriminátor és a duális diszkriminátor függvény függvényteljességéről. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 51-56. (1987)

W

Wellinger, Károlyné: Gyors szemikvantitativ [!szemikvantitatív] módszer ellenanyagtiter meghatározására. Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 14. (1987)

Z

Zajcev, B. A.: A humanista gondolatfejlődés sajátosságai Oroszországban. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 71-84. (1987)

Zemplényi, Veronika: Anaforikus névmások a magyar és a finn mondatokban. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (31-32). pp. 219-229. (1987)

Zsiga, Attila: Szeged beépítettségének városklimatológiai vonatkozásai. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (3). pp. 79-97. (1987)

Zsigó, István; Sárosi, Herbert: Energiatakarékos keveréktakarmány-gyártás. Tudományos közlemények, (14). pp. 95-98. (1987)

Zsolnai, Anikó: A gyemekkori kötődések vizsgálatának egy lehetséges eszköze. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 165-182. (1987)

Zádori, László: A Légendre-szimbólum egy megközelítése Cayley reprezentációs tételének segítségével : kvadratikus reciprocitási tétel. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 23-27. (1987)

Zétényi, Imréné: A tehetségek kibontakoztatásáért. Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 6-9. (1987)

Á

Ádám, György: Orvosetikai bizottságok és orvosetikai kódexek. Társadalom, tudomány, egészségügy, (3). pp. 287-294. (1987)

Ágh, Attila: Közművelődés és jövőkép. Szegedi Nyári Egyetem : művelődéselmélet, (16). pp. 7-16. (1987)

Ágoston, György: Szocializáció, nevelés, intézményes nevelés : részlet egy készülő könyvből. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 3-12. (1987)

Árpás, Károly: Az észt nemzeti megújulási mozgalom korszakolásának kérdéséhez. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 11-17. (1987)

Árva, Edit; Czabay, Ilona: Főiskolás hallgatók világképének jellemzői. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (3). pp. 3-12. (1987)

Â

Âkovlev, S. V.: O veroâtnostnyh metodah optimizacii na diskretnyh množestvah. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 219-226. (1987)

É

Ésik, Zoltán: Loop products and loop-free products. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 45-48. (1987)

Ésik, Zoltán: On isomorphic realization of automata with α0-products. Acta cybernetica, (8) 2. pp. 119-127. (1987)

Ésik, Zoltán; Virágh, János: A note on α*0 -products of aperiodic automata. Acta cybernetica, (8) 1. pp. 41-43. (1987)

Ö

Ördögh, Győzőné; Zsolnai, Józsefné: A 6-10 éves tanulók megterhelésének vizsgálata az 5 napos tanítási héten. Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 271-277. (1987)

Ötvös, Ferenc: 1- és 2-butén gázfázisú oxidatív dehidrogénezése SnO2-Sb2O4 keverékoxid katalizátoron. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 89-109. (1987)

Š

Šimić, Smiljka; Vujić, S.: The syrphid fauna (Diptera) of the Tisa basin in Yugoslavia. Tiscia 22. pp. 121-127. (1987)

Ž

Žuravëva, Nelli Alexandrovna; Steinerné Molnár, Judit: Hibák, amelyek valójában kiküszöbölhetők. Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 94-97. (1987)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 16. 07:50:44 CET.