Items where Year is 1983

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Â | É | Ö
Number of items: 622.

A

Abonyiné Palotás Jolán: Issledovanie nekotoryh zavisimostej meždu èkonomičeskim rostom i strukturoj na primere oblasti Čongrad. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 53-67. (1983)

Abonyiné Palotás Jolán: Nekotorye osobennosti razvitiâ promyšlennyh proizvoditel'nyh sil Аlfel'da. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 37-51. (1983)

Abrudbányay János: Adalékok a napközis tanulmányi munka korszerűsítéhez. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 145-151. (1983)

Adamkovich István: A kísérletező készség : a tanítás tanulhatóságának egy problémája a kémiaoktatásban. In: Tantárgypedagógiai közlemények, (3). pp. 105-116. (1983)

Adams Michael E. and Sichler Jiří: Disjoint sublattices of lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 77-83. (1983)

Albert Sándor: A fordítás elmélete és gyakorlata Európában a 70-es évek végén - 80-as évek elején. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 143-158. (1983)

Albert Sándorné and Kubatov Jánosné: A szöveggrammatikai ismeretek alkalmazásának lehetőségei az alsó tagozatos anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 23-31. (1983)

Alimov Shavkat Arifdzhanovich and Joó István: On the Riesz summability of eigenfunction expansions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 5-18. (1983)

Anderle Ádám: Államfejlődés és nemzeti kérdés Spanyolországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 31-41. (1983)

Ando Tsuyoshi: An inequality between symmetric function means of positive operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 19-22. (1983)

Andorné Dreveni Irén and Berkesi O. and Andor I. A.: Sintez, struktura i svojstva karboksilatov metallov 2. : Bliânie različnyh faktorov na infrakrasnye spektry bis(2-ètil-geksanoata) kobalta(II). In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 211-217. (1983)

Andrássy Adél: A területi koncentráció és a földterületek minőségének szerepe a mezőgazdasági növekdedésben [!növekedésben]. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (20). pp. 3-16. (1983)

Andó Mihály: Physical geographic conditions of the natron lakes of the "Kiskunsági" National Park. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 159-177. (1983)

Angyal István and Schweiger Ottó: Az 1981. évi pulmonológiai zárójelentések számítógépes értékelése.

Antal István: Dr. Kottász József emlékezetére, 1919-1983. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. p. 121. (1983)

Antalffy György: Cours sur Nicolas Machiavel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (30) 1. pp. 1-66. (1983)

Arany Sándorné and Erdei Györgyi: Szabvány szerinti nedvességmeghatározási módszerek alkalmazhatósága, különös tekintettel a pácolt dohányokra és dohányfóliákra. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 47-57. (1983)

Arató Mátyás: Round-off error propagation in the integration of ordinary differential equations by one-step methods. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 23-31. (1983)

Arató Mátyás: Run length control in simulations and performance evaluation and elementary Gaussian processes. In: Acta cybernetica, (6) 2. pp. 203-212. (1983)

Arov Damir Zyamovich and Krein Mark Grigor'evič: O vyčislenii èntropnijnyh funkcionalov i ih minimumov v neopredelënnyh problemah prodolženiâ. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 33-50. (1983)

Asatiani V. O. and Chanturia Z. A.: The modulus of variation of a function and the Banach indicatrix. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 51-66. (1983)

Aupetit Bernard and Zemánek Jaroslav: On zeros of analytic multivalued functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 311-316. (1983)

Avasi Béla: A dúr és moll akkordok tercfordulatai és a modelldallamok. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 141-157. (1983)

B

Babinszky Pál: Az idegennyelv-tanulás és az életkor kapcsolatáról. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 295-299. (1983)

Bakacsiné Gulyás Mária and Varga István: Tanári magatartásformák néhány jellemzője tanulói és M hallgatói vélemények tükrében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 17-32. (1983)

Baksa Csaba: The genetic framework of the Recsk ore genesis. In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 87-97. (1983)

Balog József: Hosszu [hosszú!] felvonás : utiképek, pillanatok. In: Gondolat-jel 2. pp. 2-8. (1983)

Balog József: Jelentés az irodalom hiányáról : Bölcsész 80' 81' 82' 83'. In: Gondolat-jel 3. pp. 14-15. (1983)

Balog József: Kisértetek [kísértetek!] és csekély remény. In: Gondolat-jel 3. pp. 16-18. (1983)

Baloghné Belicza Éva and Csobán György: Termékenységi arányszámok alakulásának egy matematikai megközelítése.

Balás Éltes András: Algoritmus a legjobb prediktorhalmaz kiválasztására.

Balázs L. Gábor: Adalék az egyjeres nyelvemlékek történetének tanulmányozásához. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 179-196. (1983)

Bandelt Hans-Jürgen: Toleranzrelationen als Galoisverbindungen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 55-58. (1983)

Baran A. A. and Solomenceva I. M.: Zakonomernosti, kinetika i mehanizm flokulâcii dispersnyh sistem vodorastvorimymi polimerami. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 193-210. (1983)

Baranyai Zsolt: Juhász Gyula szépprózája. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (19). pp. 103-113. (1983)

Baranyai Zsolt: Juhász Gyula szépprózája. (1983)

Bartha Miklós: Linear deterministic attributed transformations. In: Acta cybernetica, (6) 2. pp. 125-147. (1983)

Bedő Gyuláné Tóth Éva: Nyelv és zene kapcsolata az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 300-305. (1983)

Bellavics István: Tudósitás [tudósítás!]. In: Gondolat-jel 3. pp. 18-19. (1983)

Bende Gusztáv: Gyermekeink érzelmi nevelése. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 265-266. (1983)

Benedeczky István: Ultrastructural study of the formation of secretory granules in the chromaffin cells of the adrenal gland. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 137-152. (1983)

Benedek Szabolcs and Hollendus József: A DIAMS operációs rendszer és alkalmazásával szerzett tapasztalatok.

Bercovici Hari and Kérchy László: Quasisimilarity and properties of the commutant of C11 contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 67-74. (1983)

Bereczki Sándor: Marx pedagógia gondolatai. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 277-279. (1983)

Bereczki Sándor and Mészáros István: Mészáros István: Mióta van iskola? In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 272-274. (1983)

Berkesi O. and Andor I. A.: Sintez, struktura i svojstva karboksilatov metallov 1. : Vliânie uslovij sinteza bis-(2-ètil-geksagonata) nikelâ(II) na infrakrasnye spektry produkta. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 80-87. (1983)

Berta Árpád: Tatarische etymologische Studien I. : die russischen Lehnwörter in der Mundart der getauften Tataren. (1983)

Bezdán Sándor: A korai bolgár olvasókörökről. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 101-110. (1983)

Biczók Gyula and Békéssy András and Ruda Mihály: Szántóföldi növények tápelemfelvételi dinamikájának számítógépes modellezése.

Biczók Gyula and Tolner László and Békéssy András and Krámli András and Ruda Mihály and Soltész János: A növényi fejlődés néhány modellezési lehetőségének összehasonlító vizsgálata.

Bihari Mihály: A politikai rendszer elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a szocialista demokráciára és a társadalmi reformokra. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 75-92. (1983)

Blazovicz László: Sorsfordulók Dózsa felkelésének idején Békés megyében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 35-41. (1983)

Blum Julius R.: Ergodic sequences of integers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 243-247. (1983)

Bodnár László: Einige Hauptfragen der Anwendung der Normen des Völkerrechts im innerstaatlichen Bereich. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (30) 2. pp. 1-37. (1983)

Bodrogközy György: From the life of Tisza-Research Working Committee Tisza-Research Conference XII (1981). In: Tiscia 18. pp. 135-146. (1983)

Bodrogközy György: The effect of precipitation maximums on the species synthesis of the agrophytocenoses of the sand ridge between the Danube and Tisza. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 101-116. (1983)

Bognár János: A proof of the spectral theorem for J-positive operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 75-80. (1983)

Bojadžiev Hristo Noney: A note on a paper of S. Watanabe. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 303-304. (1983)

Bokányi Dezsőné: Az orosz nyelv tanítása az általános iskola 4. osztályában: elméleti és gyakorlati útmutató. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 132-134. (1983)

Bolla Marianna and Tusnády Gábor: Hipergráfok euklideszi térbe való beágyazása veleszületett rendellenességek clusterezéséhez.

Bor Zsolt and Szatmári S. and Szabó Gábor and Rácz Béla: Distributed feedback dye laser tuning by divergent pumping beams. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 17-25. (1983)

Bordás István and Jávor András and Kovács Sándor: Vonalkódok és felhasználási lehetőségük a kórházi információrendszer területén.

Boros Sándor: Bevezető a XII. szegedi Müvelődéselméleti [!Művelődéselméleti] Nyári Egyetem "Közmüvelődés [!Közművelődés] és politikai müveltség [!műveltség]" cimü [!című] előadássorozatához. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 5-15. (1983)

Borusné Böszörményi Nóra: Körvizsgálati adatok értékelése a PTK-1072 számológép segítségével. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 58-59. (1983)

Borzemski L.: Data structures and storage structures in scientific data base for multistage experiment. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 13-21. (1983)

Borókay Ferenc and Naszlady Attila and Széphalmi Géza and Rodek István: Országos egészségügyi lakosságszűrés számítógépes támogatásának hardware- és softwarebázisa.

Breuer Péter and Fórján Csaba and Riesz Mária and Winkler István: Számítógépes mérő- és feldolgozó rendszer kiváltott potenciálok kezelésére.

Brezsnyánszky László: Módszertani kézikönyv osztályfőnököknek. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 130-132. (1983)

Bruszt Veronika and Bánóczy Jolán and Hadas Éva: CARSYS, Gyermekfogászati szűrési programrendszer.

Buharaev R. G. and Enikeev A. I. and Makarov I. I.: O razrabotke instrumental'nyh sistem, orientirovannyh na rešenie informacionno-logičeskih zadač. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 1-5. (1983)

Butzer Paul Leo and Schulz Dietmar: The random martingale central limit theorem and weak law of large numbers with o-rates. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 81-94. (1983)

Bába Károly: Effect of the regions of the Tisza valley on the malaco-fauna. In: Tiscia 18. pp. 99-104. (1983)

Bába Károly: History of the investigation of the terrestrial snails of the Great Hungarian Plain and its present situation II. In: Tiscia 18. pp. 85-97. (1983)

Bába Károly: A Szatmár-Beregi sík szárazföldi csigái és környezetükre levonható következtetések. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (1). pp. 27-42. (1983)

Bácskai Erzsébet: Különböző életkorúak érzelmeinek, önismeretének kísérletes vizsgálata verbális és nem verbális megnyilvánulásaik alapján II. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 3-15. (1983)

Bárdi István and Bérces Tibor: Thermal decomposition of propane in a recirculation system 3. : Investigation in the presence of olfin-absorber. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 41-54. (1983)

Bárdi Nándor and Galamb György: Javaslat a történész tudományos diákkör 1983/84. évi munkaprogramjára. In: Gondolat-jel 2. pp. 20-22. (1983)

Bársony Tiborné and Kiss Péter and Szilasi Anna and Horváth Rózsa and Lábadi Tamásné and Kádár János and Eke László and Tényi Jenő: A pécsi komplex szűrés számítógépes rendszerterve.

Bárány Ilona: Some data about the composition of flora in karst dolines. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 179-187. (1983)

Bárányné Árva Edit: A Kínai Népköztársaság külpolitikájának néhány vonatkozása 1953—1957 között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (1). pp. 3-11. (1983)

Békési Imre: A "teljesképzet" és a szövegkonstrukció. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 39-45. (1983)

Békéssy András and Krámli András and Soltész János and Csukás Andrásné: A rizikófüggvény logisztikus modellje epidemiológiai vizsgálatokban.

Bérczi Tamás: Extrasystolék on line figyelése, feljegyzése és visszajátszása.

Bóra Ferencné: Játékos módszerek az iskolaelőkészítő foglalkozásokon. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 107-110. (1983)

Bödey József: Bolgár püspök levele a költő és hadvezér Zrínyi Miklóshoz. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 81-100. (1983)

Büky László and Fodor István and Mészáros Edit and Penavin Olga: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 49-66. (1983)

C

Chajda Ivan: Tolerance trivial algebras and varieties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 35-40. (1983)

Ciorănescu Ioanna and Zsidó László: Analytic generators for one-parameter cosine families. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 95-109. (1983)

Csapó Benő: A kombinatív képesség számítógépes vizsgálata. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 79-94. (1983)

Csapó János: Takarmányok és élelmiszerek aminosav összetételének meghatározása különböző fehérje hidrolízis módszerekkel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. pp. 159-170. (1983)

Csapó Benő: A kombinatív képesség bonyolult rendszerként való leírásának stratégiája. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 97-113. (1983)

Csapó Imréné: Differenciált foglalkozások az első osztályos matematika tanítása során. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 305-318. (1983)

Csapó Imréné: Gondolatok az első osztályos környezetismeret tanításáról. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 47-55. (1983)

Csendes Tibor and Hantos Zoltán and Daróczy Bálint: A légzőrendszer mechanikai impedancia-modelljeinek identifikálása.

Csernay László: A számítástechnika szerepe az orvosi képalkotó eljárásokban : Kalmár László-emlékelőadás.

Csernus Sándor: A nemzetközi kapcsolatok rendszerének átalakulása Nyugat-Európában a 15. század elején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (76). pp. 11-23. (1983)

Csetri Lajos: Beszélgetés a tantárgyi reformról Csetri Lajossal. In: Gondolat-jel 2. pp. 18-20. (1983)

Csilics József and Szűcsné Horváth Anna: Történeti adatok a papír, az alumínium és a műanyag tanításához. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 55-59. (1983)

Csizmazia György: A dankasirály (Laurus ridibundus L.) táplálkozási ökológiájának változása és a zoonozisok kapcsolata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (1). pp. 43-52. (1983)

Csobán György: Az egészségügyi ellátás irányítása, mint komplex informatikai funkció.

Csuhai István and Németh László: Az eszményi Németh László-kiadás befejezetlen története. In: Gondolat-jel 2. pp. 10-13. (1983)

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után : 1849-1867. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (19). pp. 3-49. (1983)

Csukás István: Irodalmunk nemzetiségszemlélete a szabadságharc után : 1849-1867. (1983)

Csáki Endre and Révész Pál: A combinatorial proof of a theorem of P. Lévy on the local time. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 119-129. (1983)

Csákány Béla: All minimal clones on the three-element set. In: Acta cybernetica, (6) 3. pp. 227-238. (1983)

Csákány Béla: Three-element groupoids with minimal clones. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 111-117. (1983)

Császár József: Spectra and molecular conformations of aromatic schiff bases. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 133-138. (1983)

Császár József: Spectroscopic study of reduction products of aromatic schiff bases and of their copper complexes. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 139-144. (1983)

Császár József: Transformation of Ni[HSal-N-alkyl]2 complexes in the presence of ammonium salts : Short communication. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 129-131. (1983)

Császár Ákos: Semigroups of continuous functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 131-140. (1983)

Csörgő Sándor and Felkai Béla and Horváth Lajos and Lenkehegyi Ibolya and Pusztai Pál: Konfidenciasávok szerkesztése cenzorált mintákból és alkalmazásuk operált szívbetegek túlélésfüggvényének becslésére.

Csörgő Sándor and Totik Vilmos: On how long interval is the empirical characteristic function uniformly consistent? In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 141-149. (1983)

Csúri József: Kisszámítógépek a középiskolában : egy aritmetika felépítése és néhány alkalmazása/. In: Tantárgypedagógiai közlemények, (3). pp. 117-156. (1983)

Czachesz Erzsébet: A logikai képességek fejlődésének mérési lehetőségeiről. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 95-111. (1983)

Czobor Pál and Vitrai József and Simon Gábor and Ivanyos Gábor and Varga László and Marosfi Sándor: Főkomponensanalízis modellek összehasonlítása kiváltott potenciál adatokon.

Czédli Gábor and Lenkehegyi Attila: On classes of ordered algebras and quasiorder distributivity. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 41-54. (1983)

Czúth Béla: A nép szerepe Orleans ostroma idején, 451. jún. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 211-227. (1983)

Czúth Béla: Die rolle des Volkes zur zeit der belagerung des Orleans durch Attila (Juni d. J. 451) : (Vita s. Aniani, 3, 10,). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (76). pp. 3-10. (1983)

Czúth Béla: Maiorianus hatalomra jutása 456. okt. 17. - 457. dec. 28. : a Nyugat-római birodalom politikai fölbomlásának történetéhez. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 53-60. (1983)

D

Dancs István and Hegedűs Miklós and Medvegyev Péter: A general ordering and fixed-point principle in complete metric space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 381-388. (1983)

Danitz Béla and Kautny Károly: Mikroprocesszoros mérőrendszerek a gyógyszerkutatásban.

Demeter Anna: Gondolatok az érdek általános fogalmához. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (20). pp. 17-25. (1983)

Demeter János: Karakterszelekció jelentősége morfometriai vizsgálatoknál.

Deutsch Tibor and Várkonyi Péter: Számítógépes terápia tervezés.

Deák Ágnes: Egy bizottság története. In: Gondolat-jel 2. pp. 15-16. (1983)

Dixmier Jacques: Série de Poincaré et systèmes de paramètres pour les invariants des formes binaires. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 151-160. (1983)

Dobcsányi Ferenc: Juhász Gyula pedagógiai öröksége: 1883-1983. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 137-140. (1983)

Dobcsányi Ferenc: Kerékgyártó Imre: 1917-1983: a pedagógiai realizmus képviselője. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 73-74. (1983)

Dobcsányi Ferenc: Nyitottság és komplexitás irodalomtanításunkban. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 37-41. (1983)

Dombi Alice: Értékek szerepe a főiskolai hallgatók hivatásra nevelésében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 33-40. (1983)

Dombi József and Vas Z.: Basic theoretical treatment of fuzzy connectives. In: Acta cybernetica, (6) 2. pp. 191-201. (1983)

Duda Jaromír: Mal'cev conditions for regular and weakly regular subalgebras of the square. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 29-34. (1983)

Dukić Nada: Physikalisch-chemische Eigenschaften und die Oligochaetenfauna der Theiss. In: Tiscia 18. pp. 59-63. (1983)

Durszt Endre: On contractive ϱ-dilations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 161-163. (1983)

Duró Lajos: Az értékorientáció kutatásának interdiszciplináris irányai. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 53-68. (1983)

Duró Lajos: Középiskolai tanulók értékorientációjának strukturális és dinamikai jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 163-174. (1983)

Dzubay Miklós and Juhász János: Some basic principles of an experiment of alkali soil amelioration. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 113-118. (1983)

Dömösi Pál: On homomorphically αi-complete systems of automata. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 85-88. (1983)

Dömösi Pál and Imreh Balázs: On vi-products of automata. In: Acta cybernetica, (6) 2. pp. 149-162. (1983)

E

Ecsedi-Tóth Péter: A theory of finite functions, part I. : on finite trees associated to certain finite functions. In: Acta cybernetica, (6) 2. pp. 213-225. (1983)

El-Fishawi Nabil M. and Molnár Béla: Variations of beach sands with seasons, beach slope and shore dynamics on the Nile Delta coast. In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 5-17. (1983)

Elek Éva and Biczók Gyula and Kerékfy Pál: Többváltozós összefüggésvizsgálat, értelmezés és következtetés néhány lehetősége országos méretű növénytáplálkozástani adathalmazokon.

Eller József and Győri István and Zöllei Magdolna and Krizsa Ferenc: A Thrombocyta-képzés szabályozásának matematikai modellezése.

Em. : Jámbor, de szándék. In: Gondolat-jel 1. pp. 1-2. (1983)

Embry-Wardrop Mary R.: Weighted translation semi-groups with operator weights. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 249-260. (1983)

Emődi János: Könyvtárhasználati óra. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 249-250. (1983)

Enkler Zsigmond and Márton Attila Ferenc and Dutka Ferenc: Tiokarbamát-maradványok gáz - folyadék kromatográfiás meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. pp. 171-178. (1983)

Erdélyi Eszter: Magyar irók [írók!] és a közélet. In: Gondolat-jel 3. pp. 19-21. (1983)

Eőry Ajándok and Elek Sándor: A hotelling T2 és a diszkriminancia-analízis alkalmazásának lehetőségei a toxikológiában.

F

Farkas Gyula: Changes in body measurements of adolescent children in Szeged, Hungary, between 1958 and 1981. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 179-188. (1983)

Farkas Gyula and Fazekas András and Szekeres Erzsébet: The fluoride content of drinking water and the menarcheal age. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 159-167. (1983)

Farkas Gyula and Hunya Péter and Herendi István and Szekeres Erzsébet: Studies on the menarcheal age of the girls of county Csongrád (Southern Hungary). In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 169-178. (1983)

Farkas Katalin: Metodikai ajánlások tanulmányok, pályamunkák írásához. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 266-268. (1983)

Fehér József: Gondolatok földrajzoktatásunk mai tantervi és tartalmi problémáiról. In: Tantárgypedagógiai közlemények, (3). pp. 5-46. (1983)

Fehér László and Brwaf M. Saeed: Mikroszkópos szerkezetvizsgálat alkalmazása tésztaipari alapanyagok és késztermékek minősítéséhez : Fehér László. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 45-50. (1983)

Fekete Attila and Baranyai Ferenc and Erdei László: Az őszi búza növénytáplálási folyamatok matematikai modellezése.

Felföldi Antalné: Barátkozás az elektromossággal az 5. osztályos technika B órákon. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 41-46. (1983)

Felián Borbála and Balázs János and Lakatos Imre: Investigation of crude oil-water emulsions. In presence of non-ionic surfactants 1. : Behaviour of emulsions at room temperature and in ion-free systems. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 223-232. (1983)

Ferincz István: Az óbolgár és az óorosz irodalom kapcsolatáról. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 111-124. (1983)

Ferkó Vilmos and Grószmann Mária and Soltész Miklós: Számítógéppel támogatott komplex vizsgálati informatikai modell a munkaegészségügyben.

Fialkow Lawrence A.: Spectral properties of elementary operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 269-282. (1983)

Fischer Thomas: Das Prinzip der maximalen Entropie und seine Anwendung in der Codierungs- und Suchtheorie. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 103-110. (1983)

Fodor Péter: A közmüvelődési [!közművelődési] munka politikai jelentősége. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 172-178. (1983)

Fodor Péter and Kreil Vilmos and Barti Lászlóné and Csik Károly: Megváltozott munkaképességűek társadalmi beilleszkedését monitorozó számítógépes rendszer.

Fodor S. S.: V verhov'âh reka Tisa. In: Tiscia 18. pp. 53-57. (1983)

Foiaş Ciprian and Frazho Arthur E.: A note on unitary dilation theory and state spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 165-175. (1983)

Frazho Arthur E.: Infinite-dimensional Jordan models and Smith McMillan forms II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 317-321. (1983)

Furuta Takayuki: On the polar decomposition of an operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 261-268. (1983)

Fülöp Zoltán: Decomposition results concerning K-visit attributed tree transducers. In: Acta cybernetica, (6) 2. pp. 163-171. (1983)

G

Galamb György: Semmint a reformról ... In: Gondolat-jel 3. pp. 4-7. (1983)

Galambos Lajosné and Ács Teréz and Csányi Attiláné: Egészségügyi munkaerő információs rendszere.

Galgóczi László: Szitokszóvá vált betegségneveink: Kórság. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 3-7. (1983)

Galibej V. I. and Èpimahov Û. K. and Andor I. A.: Polimerizaciâ stirola, iniciirovaniâ sistemoj peroksid benzoila - èpoksidamin. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 219-221. (1983)

Gaál Attila: Az általános iskola harmadik osztálya számára írt „Környezetismeret" munkafüzet használatának néhány tapasztalata. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 104-106. (1983)

Gaál Imre and Köves Erzsébet: The characteristics of aspartate transaminase enzyme in tobacco tissue cultures. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 3-10. (1983)

Gergely Jenő: Középiskolai tanulók életfelfogásának értékorientációs tényezői. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 193-203. (1983)

Gerstmann Horst: n-Distributivgesetze. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 99-113. (1983)

Gilmer Robert and Heinzer William J.: On Jónsson modules over a commutative ring. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 3-15. (1983)

Glózik András: Élelmiszer-ellenőrzésünk korszerűsített szervezete. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 1-3. (1983)

Gohberg Israel Tsudikovich and Rodman Leiba: Analytic operator valued functions with prescribed local data. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 189-199. (1983)

Gombár Csaba: Mentalitás, érték és politikai intézmény : megjegyzések politikai kulturánkról [!kultúránkról]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 93-105. (1983)

Gomola György: Jogszabály figyelő : az 1982. szeptember 30 - 1982. december 31 közötti időben közzétett fontosabb jogszabályok. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 60-62. (1983)

Gomola György: Jogszabály figyelő az 1983. július 1. és december 31. között megjelent fontosabb jogszabályokról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. pp. 191-207. (1983)

Gonczarowski J. and Kleijn H. C. M. and Rozenberg Grzegorz: Grammatical constructions in selective substitution grammars. In: Acta cybernetica, (6) 3. pp. 239-269. (1983)

Gontar Alekszander: Bibliográfiai útmutató : Moszkva "Kniga" Kiadó, 1978. 2. kiadás. 640 old. : kiadványok a forradalom előtti Oroszország történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (76). pp. 39-41. (1983)

Greff Lajos and Horváth Lajos and Fridvalszky Lórándné and Flór Ferenc: A fővárosi kórházak számítógépes gyógyszergazdálkodási rendszere.

Grezsa Ferenc: Az „ellenállás-dráma" kifejlődése Németh László pályáján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 101-109. (1983)

Gronowska J. and Dzielendziak A. and Heldt J.: 9-Acetoxyanthracene derivatives : part 9. : Syntheses an spectral investigations of 9-acetoxy-10-(acetoxyhalogenophenyl) anthracenes. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 145-156. (1983)

Gryczyński I. and Czajkó József and Paszyc S. and Skalski B.: Absorption and fluorescence spectra of y2-base in binary solvents. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 113-116. (1983)

Guirguis Liala A. and Wassef Samir N.: Infrared spectrophotometric study of the Egyptian economic beach minerals as well as their alteration and weathering products. In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 27-32. (1983)

Gupta Dharmendra K. and Komal B. S.: Characterizations and invariant subspaces of composition operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 283-286. (1983)

Gustafson Karl: The RKNG (Rellich, Kato, Sz.-Nagy, Gustafson) perturbation theorem for linear operators in Hilbert and Banach space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 201-211. (1983)

Gyeney Mária and Novák János and Merkel Dagmár and Galamb Gábor: A termikus károsodások információs rendszeréről nyert néhány eredményünk.

Gyertyán Ervin: Film és politikum. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 223-237. (1983)

Gyimóthy Tibor and Simon E. and Makay Árpád: An implementation of the HLP. In: Acta cybernetica, (6) 3. pp. 315-327. (1983)

Györke Zoltán: Shodstva i različiâ v semantike i kul'turnom komponente russkih i vengerskih poslovic i pogovorok. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 9-15. (1983)

Győrffy György and Pollák L.: Habitat specialization of leafhopper community living in a sandy soil grassland. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 153-158. (1983)

Győri István and Eller József: A kompartment-analízis egy új megközelítési módjáról : csöves rekeszmodellek.

Gábor Miklósné and Fülöp Lászlóné and Niklai Ádám: Keveréktakarmányok fehérje- és zsiradéktartalmának együttes meghatározása spektrofotometriásán. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 31-37. (1983)

Gábriel József and Mester Lajos and Radnóczi Ferenc and Szabó Zoltán: Mikroprocesszoros betegőrző rendszer.

Gácser József: A család és az iskola a gyermekért. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 20-22. (1983)

Gácser József and Farkas Katalin: A tanítási órák pedagógiai szempontú elemzésének néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 333-336. (1983)

Gál Katalin and Kalmár Tibor and Széphalmi Géza and Szakács Ferenc: Psychoset interaktív pszichodiagnosztikai programrendszer.

Gécseg Ferenc: On a representation of deterministic frontier-to-root tree transformations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 177-187. (1983)

Gécseg Ferenc: On a representation of deterministic uniform root-to-frontier tree transformations. In: Acta cybernetica, (6) 2. pp. 173-180. (1983)

Gécseg Ferencné: Az alkotórész és egész viszonyának néhány kérdése a kémiai mozgásban. In: Tantárgypedagógiai közlemények, (3). pp. 95-103. (1983)

Gönczy Tiborné and Illés András: Komplex nevelőhatások megvalósulása egy ének-zene óra folyamatában. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 244-248. (1983)

H

H. Szabó Sára: A pozitivizmus Brazíliában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 109-119. (1983)

H. Tóth Imre: A szlavisztika újabb eredményei. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 127-142. (1983)

H. Tóth Erika and Kotelova Nadežda Zaharovna: N. Z. Kotelovoj szerk.: Novoe v russkoj leksike: slovarnye materialy. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 274-275. (1983)

H. Tóth Imre: A magyar nyelv bolgár-szláv elemeiről. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 135-158. (1983)

H. Tóth István: Hogyan használom fel a Kincskereső irodalmi folyóiratot a nyári táborozás során? In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 195-203. (1983)

Hadházy Tibor: Egy természetismereti hatásvizsgálat néhány konklúziója. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 89-94. (1983)

Haerting Johannes: Discriminant analysis with categorical variables in medicine.

Hajzer Lajos and Lûbimova Nina Aleksandrovna and Bratygina Alisa Germanovna and Vostrova Tamara Aleksandrovna: Ny. A. Ljubimova-A. G. Bratigina-T. A. Vosztrova: Russzkoje proiznosenyije zvuki udarenyije ritmika. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 275-276. (1983)

Halperin Israel: Von Neumann's coordinatization theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 213-218. (1983)

Halászné Fekete Mária: Matematikai módszer kakaópor optimális színének kialakításához. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 61-64. (1983)

Halászné Hetesi Erzsébet: A főálláson kívül végzett tevékenységek néhány társadalmi, politikai hatása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (1). pp. 13-24. (1983)

Haralampiev Ivan: Segedskata naučna b"lgaristična konferenciâ. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 197-201. (1983)

Haralampiev Ivan: A bolgár nyelv fejlődése a bolgár állam történelmének tizenhárom évszázada során. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 125-134. (1983)

Hargitai Mária: A fiatalkori magatartás-zavarok, a bűnelkövetések megelőzése a gyakorló pedagógus és a hivatásos pártfogó szemével. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 8-14. (1983)

Harka Ákos: Growth of pike (Esox lucius L.) in the section of the Tisza river at Tiszafüred. In: Tiscia 18. pp. 105-114. (1983)

Hatvani László: On partial asymptotic stability and instability I. : autonomous systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 219-231. (1983)

Hatvani László: On partial asymptotic stability and instability II. : the method of limiting equation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 143-156. (1983)

Havas Ferencné: A fehérkenyér mikrobiológiai minőségét befolyásoló tényezők elemzése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 2. pp. 91-98. (1983)

Hegedűs Mária: Communal hygienic and bacteriological conditions of the river-bank baths aong surface waters in Csongrád county. In: Tiscia 18. pp. 13-21. (1983)

Helembai Kornélia: A munkára való beállítódás pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 41-51. (1983)

Helimskij Evgenij Arnol'dovič: The language of the first Selkup books. (1983)

Hetényi Magdolna: Experimental evolution of oil shales and kerogens isolated from them. In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 73-85. (1983)

Hoffmann Zsuzsanna: Plautus Pietas-koncepciójához. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 5-14. (1983)

Horgosi Ödön and Misky György: Misky György szerk.: A korszerűbb orosznyelv-oktatásáért I. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 205-207. (1983)

Horkay György and Kovács Tibor and Molnár József and Szabó Imre and Szádai János: Szívizom válasz analizátor mikroprocesszoros adatgyűjtő és értékelő rendszere.

Horváth Gyula: A szervezett munkásság és a mexikói forradalom : (a "vörös" zászlóaljak kérdéséhez). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 95-108. (1983)

Horváth Gábor: Mikroprocesszoros spektrumanalizátor biológiai jelek feldolgozására.

Horváth János: The behavior of the Riesz representation theorem with respect to order and topology. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 233-238. (1983)

Horváth Károly and Czakó Mihály and Répási Gizella: A morzsagyártás mikrobiológiai fázisvizsgálata. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 39-43. (1983)

Horváthné Mosonyi Magda: Diétás rost III. : néhány zöldségféle diétás rost tartalmának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 29-34. (1983)

Huhn András P.: On the representation of distributive algebraic lattices I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 239-246. (1983)

Huhn András P.: Schwach distributive Verbände II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 85-98. (1983)

Hunya Péterné: Többváltozós matematikai statisztikai módszerek a pedagógiai kutatásokban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 115-134. (1983)

Huszka Tibor and Kabók Katalin: Szójafehérje, illetve egyéb adalékanyagok hatása a reológiai jellemzőkre. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 51-60. (1983)

Huszka Tibor and Sitkei András and Horváth Zsuzsanna: Fűszerpaprika aromaanyagok gázkromatográfiás vizsgálata „head space" eljárással és főkomponens analízis alkalmazásával . In: Tudományos közlemények, (11). pp. 83-95. (1983)

Huszka Tibor and Véha Antal: Fűszerpaprika őrlemény előállítás során alkalmazott ALPINE ULTRAPLEX berendezés szemcseméret alakító hatásának vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 107-112. (1983)

Härtel Gottfried: Az antik rabszolgaság hanyatlásának kérdései a késő-antik törvényhozásban. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 39-51. (1983)

Hévizi Ottó: Közép-európai anzix. In: Gondolat-jel 2. pp. 2-5. (1983)

I

Ilia Mihály: Juhász Gyula levelei Elefánt Olgához. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (19). pp. 123-130. (1983)

Ilia Mihály: Juhász Gyula levelei Elefánt Olgához. (1983)

Ilia Mihály and Juhász Gyula: Juhász Gyula kiadatlan tanulmánya - Zrínyi védelmében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (19). pp. 131-133. (1983)

Irk Ferenc and Jankó András and Merényi Kálmán: Új távlatok a gondatlan bűncselekmények megelőzésében : konfliktuselemzés a közlekedésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (30) 3. pp. 1-39. (1983)

Ito Masami and Duske Jürgen: On cofinal and definite automata. In: Acta cybernetica, (6) 2. pp. 181-189. (1983)

Izsák János: A haláloki koncentráció életkori változásainak lehetséges magyarázatáról.

J

J. Nagy László: Spanyolország és Észak-Afrika a 16. században : (adalékok a spanyol-török küzdelem történetéhez a Mediterránumban). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 43-54. (1983)

Jakucs László: Geological analysis of the Kis-Alföld based on satellite-photos. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 119-158. (1983)

Jazimiczkyné Tanács Erzsébet: Az orientáció szerepe az egységes alapu [!alapú] középiskolai képzésben. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 41-57. (1983)

Ježek Jaroslav and Kepka Tomáš: Simple semimodules over commutative semirings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 17-27. (1983)

Jobbágy Ákos and Erdényi János: Mikroprocesszor bázisú vérgáz analizátor.

Joó István and Komornik Vilmos: On the equiconvergence of expansions by Riesz bases formed by eigenfunctions of the Schrödinger operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 357-375. (1983)

Joó István and Stachó László Lajos: Two remarks on pointwise periodic topological mappings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 377-379. (1983)

Juhász Jenő: Közgyüjtemények [!közgyűjtemények] és politikai müveltség [!műveltség]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 190-205. (1983)

Juhász János and Dzubay Miklós: The total salt and moisture content of some characteristic soil types of the loess plain of Szolnok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 109-112. (1983)

Juhász Miklós: Spores of Hungarian Middle Cretaceous and its botanical relationship. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 89-99. (1983)

Juhász Róbert: A lakóhelyi müvelődés [!művelődés] és a politikai kultura [!kultúra] fejlesztése. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 280-292. (1983)

Jávor András and Péterbencze László: Osztott intelligencia a kórházi információrendszerekben.

Jávor György: A kirgiz epika folklór elemei és szerepük Cs. Ajtmatov Fehér hajó c. kisregényének jelentés-szerkezetében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 111-119. (1983)

K

K. Fábián Ilona: A határozott névelő használata XVI-XVII. századi úriszéki perszövegekben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 33-43. (1983)

Kacziba Ágnes: A genitivus accusatívusi használata a Száva-könyvben. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 159-170. (1983)

Kahane Jean-Pierre: Sur la structure circulaire des ensembles de points limites des sommes partielles d'une série de Taylor. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 247-251. (1983)

Kalmár Tibor and Cserna Csaba and Margitics Péter and Szabó A. Szilárd and Tóth Károly: Számítógépes klinikai információrendszer software eszközei.

Kanyó Zoltán: Az irodalomtudomány fejlődési tendenciái napjainkban. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 11-19. (1983)

Kapitánffy István: Magyar-bizánzi kapcsolatok Szent László és Kálmán uralkodásának idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 19-28. (1983)

Karahanov R. A. and Skurko M. R. and Ramazanov O. M. and Kantor E. A. and Bartók Mihály and Bucsi Imre: Povedenie acetalej tetragidrofufola v rastvorah superkislot. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 181-185. (1983)

Karlovitz János and Kerékgyártó Imre: Kerékgyártó Imre posztumusz könyvéről. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 336-338. (1983)

Karmos György and Fórján Csaba and Riesz Mária and Winkler István and Molnár Márk and Csépe Valéria: Számítógépes háromdimenziós ábrázolás kiváltott potenciálok térbeli és időbeli változásainak elemzésére.

Karsai László: Tanárok, tanárjelöltek, nehéz feladatok előtt. In: Gondolat-jel 1. pp. 2-7. (1983)

Kazsoki János and Stolmár Ede and Kériné Kenéz Mária and Vadász Imre: Pulmonológiai zárójelentés feldolgozása az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben.

Keczer Tamás: Középiskolai osztályközösségek pszichikus szerkezetének összehasonlító vizsgálata fakultatív rendszerű oktatási kísérlet után. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 205-215. (1983)

Kedves Miklós: Endoinfundibulapollis distinctus R. Tschudy 1975, from the upper cretaceous from the southern part of Hungary. First occurrence of this from-genus from Europe. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 199-200. (1983)

Kedves Miklós and Párducz Árpád: Scanning electron microscopy of some selected recent Amentiflorae pollens II. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 67-76. (1983)

Kedves Miklós and Párducz Árpád: Studies on the pollen grains of recent Castaneoideae II. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 77-88. (1983)

Kelemen Elemérné: Az olvasástanítás előkészítő időszakáról A. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 182-184. (1983)

Kerekes Andor and Szabó Zsuzsa: Atomerőművi kibocsátásokból származó környezeti sugárterhelés becslése.

Kerékfy Pál and Ruda Mihály: Mikrogépek alkalmazása kórházi és rendelőintézeti információs rendszerekben.

Kerékgyártó Imre: Gyermekeink életszemlélete. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 280-287. (1983)

Kerékgyártó Imre: Hazaszeretet, hazafias nevelés. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 75-82. (1983)

Kerékgyártó Imre: Honvédelem, honvédelmi nevelés. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 209-215. (1983)

Kerékgyártó Imre: A tulajdonságok szerepe kapcsolatainkban. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 1-8. (1983)

Keszthelyi György: A történelmi tárgyú olvasmányok tanításának néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 216-219. (1983)

Kiss Albertné: Együttműködés a családi életre nevelésben. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 287-290. (1983)

Kiss István: Microcystis type planococcus state of Anabaena in the transitorily alkalinized Tisza river. In: Tiscia 18. pp. 23-31. (1983)

Kiss István: Szikes vizek, szikes talajok algológiai vizsgálata a Nyírség és a Hajdúság területén. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (1). pp. 3-26. (1983)

Kiss István: The role of seasonal, edaphic and biotic factors in the development of phytoplankton communities in the Cibakháza backwater of the Tisza. In: Tiscia 18. pp. 33-46. (1983)

Kiss Judit and Kemenesné Fügedi Klára and Horváthné Mészáros Mária: Effect of irrigation water polluted with different chemicals on cultivated plants : II. effect of motor-oil and sodium-salt of 2,4-D. In: Tiscia 18. pp. 9-12. (1983)

Kiss Keve Tihamér: Characteristic phytoplankton communities in the dammed up section of the Tisza river and in the Eastern main canal. In: Tiscia 18. pp. 47-52. (1983)

Kiss Lajos: Babits és Illyés költészetének néhány rokonvonása. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (19). pp. 75-85. (1983)

Kiss Lajos: Babits és Illyés költészetének néhány rokonvonása. (1983)

Kiss Tamás: Felnőttnevelés Magyarországon, 1922-1932. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 53-63. (1983)

Klein Sándor: A gondolkodás fejlődése és fejlesztése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 65-70. (1983)

Kleine Büning Hans: The early bird problem is unsolvable in a one-dimensional cellular space with 4 states. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 23-31. (1983)

Kocsis Gábor and Marcsik Antónia: Appearance and incidence of coronary dens invaginatus on the basis of studies on recent and paleoanthropological samples. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 189-197. (1983)

Kocsis Mihály: Az evangéliumi verskezdetek óbolgár nyelvű betűrendes mutatója : a mutató elkészítésének szükségességéről és felépítésének elveiről. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 171-178. (1983)

Kocsondiné Békési Márta and Balázs József: A jelzős szerkezetek néhány kérdése a szakszövegoktatás és -fordítás területén. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 17-26. (1983)

Koczkás Imre: A pszichológia tárgy oktatásában folyó világnézeti nevelés helyzete és problémái. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 71-75. (1983)

Kollarits Rita: Önálló és közös munka a környezetismereti foglalkozáson. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 184-187. (1983)

Kollár István: Mikroprocesszoros EEG jelfeldolgozás lineáris modellillesztéssel.

Komlóssy Ákos: Az iskolakísérlet szerepe a közoktatási rendszer fejlesztésében. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 69-78. (1983)

Komlóssy Ákos: Az egységes alapu [!alapú] középiskola modellje. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 23-39. (1983)

Komornik Vilmos: Upper estimates for the eigenfunctions of higher order of a linear differential operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 261-271. (1983)

Koncz I.: Comparison of the Lopatin methods and their critical evaluation. In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 51-71. (1983)

Koncz I.: The stable carbon isotope composition of the hydrocarbon and carbon dioxide components of Hungarian natural gases. In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 33-49. (1983)

Koncz János: A politika és a tudomány kapcsolata. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 39-55. (1983)

Kormos Sándor: Müvelődési [!Művelődési] otthonok és müvelődési [!művelődési] mozgalmak feladatai a politikai müveltség [!műveltség] fejlesztésében. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 179-189. (1983)

Kostočka Aleksandr Vasil'evič: Odna zadača ob orientirovannyh grafah. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 89-91. (1983)

Kosulina T. P. and Kulnevič V. G. and Apjok József and Bartók Mihály: The chemistry of 1,3-bifunctional systems 28. : A new direct synthesis of 1,3-dioxan-2-ylium salts from 1,3-diols. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 59-63. (1983)

Kottász József: Bachler István emlékezetére, 1897-1983. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 2. p. 114. (1983)

Kottász József: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1982. évi XXVIII. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 4-5. (1983)

Kovács Dezsőné: Szabad időben tervezett kulturális tevékenység kezdeményezése a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 82-89. (1983)

Kovács Erzsébet: Búzalisztek Osborne szerint elválasztott fehérje frakcióinak meghatározása fotometriás módszerrel. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 11-15. (1983)

Kovács István: Dilation theory and one-parameter semigroups of contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 279-280. (1983)

Kovács Kristóf András and Gautier Théophile: Valorisation de l'objet poètique : La nue de Théophile Gautier (analyse). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 121-127. (1983)

Kovács László: A modell-módszer alkalmazása a gimnáziumi első osztályos fizikában. In: Tantárgypedagógiai közlemények, (3). pp. 79-94. (1983)

Kováts Zoltán: A debreceni és szegedi népesedéstörténeti kutatások módszertani tapasztalatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (1). pp. 25-36. (1983)

Krajcsó Judit: Pályakezdőként — az új 2. osztályos olvasókönyvről. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 100-103. (1983)

Krajkó Aladár: Schöpflin Aladár Ady-képének változásai. (1983)

Krajkó András: Schöpflin Aladár Ady-képének változásai. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (19). pp. 51-75. (1983)

Krajkó Gyula: Transportno-geografičeskoe položenie oblasti Čongrad. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 3-36. (1983)

Kreil Vilmos and Gyárfás Iván and Ferkó Vilmos and Fodor Péter: Komplex kardiológiai stratégia kialakításának számítógépes támogatása.

Kristó Gyula: Nyelv és etnikum : a "kettős honfoglalás" elméleti alapjaihoz. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 177-190. (1983)

Kristó Gyula: Az alföldi bolgár uralom kérdéséhez a IX. században. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 27-37. (1983)

Kristó Gyula: Wittman Tibor, a tanár és a kolléga. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 9-11. (1983)

Kristó Gyula: Új adatok és régi vélekedések Csák Mátéról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 29-34. (1983)

Krékits József: Die russischen po-Komposita der determinierten Verben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 27-32. (1983)

Kuba Attila and Csernay László and Vidákovich Tibor: Kísérleti gammakamerás emissziós számítógépes tomográfiai (ECT) software rendszer.

Kukovecz György: Az agrárkérdés a kubai politikai harcokban : (az 1930-1952 közötti korszak néhány vonása). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 121-139. (1983)

Kunoss Judit: A beleképzeléses fogalmazási témák szerepe a szociális tanulásban. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 169-176. (1983)

Kunsági Elemér: 17-18 éves fiatalok eszményképválasztásának forrásai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 147-161. (1983)

Kuramŝin É. M. and Kulak L. G. and Zlotskij Semen Solomnovič and Rahmankulov D. L. and Czombos József and Bartók Mihály: Reakcionnaâ sposobnost' polimetil-1,3-dioksaciklanov v reakcii s ozonom. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 65-71. (1983)

Kutas Tibor and Tóth János: A balatoni ökoszisztéma sztochasztikus és determinisztikus modellje.

Kádas Lajos: A banán gyümölcs keménységének vizsgálata az érlelési folyamat során. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 35-39. (1983)

Kádár János and Müller László and Eke László and Mezei Erika and Szilasi Anna and Horváth Rózsa and Bársony Tiborné and Kiss Péter: A pécsi komplex lakosságszűrési rendszer számítástechnikai vonatkozásai.

Károly Sándor: Gombocz szintakszisa és Klemm mondattana. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 11-18. (1983)

Károly Sándor: Emlékezés Klemm Antalra : zárszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 47-48. (1983)

Kátai Imre: On arithmetic functions with regularity properties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 253-260. (1983)

Kékes Szabó Mihály: Csongrád megyei középiskolák KISZ-munkájának időszerű kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 135-146. (1983)

Kéri László: Politikai szocializácioról [!szocializációról]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 124-136. (1983)

Kériné Kenéz Mária and Ajkay Zoltán and Bársony Tiborné: A tüdőgondozók információ rendszerének megújítása.

Kósa András: On the homotopy type of some spaces occuring in the calculus of variations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 273-277. (1983)

Körmöczi László: Correlations between the zonation of sandy grasslands and the physico-chemical condition of their soil in Bugac. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 117-127. (1983)

Környei Vilmos and Farkas János: A gyermekkori vérnyomás és különböző antropometriai jellemzők összefüggéseiről.

L

Laboda Irma and Dusa László and Cserjés Zsuzsánna and B. Nagy András: A KFKI számítógépes egészségügyi szűrőprogramja futtatásának többéves tapasztalatai.

Laczó Katalin: Művelődéspolitika és művelődésigazgatás II. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (1). pp. 37-45. (1983)

Lajkó Lajos and Lajkó Lajosné: Szociodramatikus játék az alsó tagozatos osztályfőnöki órákon. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 152-157. (1983)

Langer Heinz: On measurable Hermitian indefinite functions with a finite number of negative squares. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 281-292. (1983)

Laszlavik Éva: Az idegen nyelvi képzés helyzete a kísérleti egységes alapú középiskolai képzésben. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 59-77. (1983)

Latypova F. N. and Zorin V. V. and Krasuckij P. A. and Karahanova N. A. and Apjok József and Bartók Mihály: Issledovanie kompleksoobrazovaniâ 1,3-digeteroanalogov cikloalkanov metodem PMR-spektroskpii. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 73-77. (1983)

Lee Anna and Tóth Gábor: On variation spaces of harmonic maps into spheres. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 127-141. (1983)

Legány András: The ornithological investigation on the forests of "Tiszadob flood basin" nature conservation area. In: Tiscia 18. pp. 125-133. (1983)

Leindler László: On the absolute Riesz summability of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 203-209. (1983)

Leindler László and Schwinn Hans: On the strong and extra strong approximation of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 293-304. (1983)

Lendvai Endre and Vereŝagin Evgenij Mihajlovič and Kostomarov Vitalij Grigor'evič: E. M. Vereŝagin, V. G. Kostomarov: Lingvostranovedčeskaâ teoriâ slova. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 134-136. (1983)

Lengyel Zsolt: The correlation of linguistic and pragmatic knowledge in speech-act. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 45-53. (1983)

Lenkehegyi Ibolya and Felkai Béla and Tordai Margit and S. Nagy Erzsébet: Szerzett vitiumos betegek Csongrád megyei regisztere.

Leont'ev Aleksej Fedorovič: Predstavlenie funkcij v vypuklyh oblastâh obobŝennymi pâdami èksponent. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 305-315. (1983)

Leposa Dezső and Pintér Sándor and Turchányi Gyula and Kováts János and Jávor András: STEFI (Standardizált Egészségügyi Fogalmakon alapuló Információrendszer) - programtechnikai megfontolások.

Loska Zoltánné: A napközi és a kisdobos tevékenység összehangolása. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 68-69. (1983)

Lovrity Ernőné: Nyelvi készségeket ellenőrző feladatsor a 4. osztályos orosz nyelv szóbeli kezdőszakaszának összefoglalásakor. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 242-243. (1983)

Lovász László: Self-dual polytopes and the chromatic number of distance graphs on the sphere. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 317-323. (1983)

Lukács Tiborné and Kerényi Mária: Vérkészítmények előállításának és felhasználásának számítógépes követése.

Lásztity Alexandra and Horváth Zsuzsa and Szakács Ottó and Lásztity Radomir and Major József: Egyes diétás élelmiszerek ásványi anyag tartalmának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. pp. 143-150. (1983)

Lásztity Borivoj and Biczók Gyula and Ruda Mihály: Mezőgazdasági táblák tápelemforgalmának egy kettős szubkompartment modellje különböző talaj-növény rendszerek esetén.

Lévay Judit and Törley Dezső: A gyilkos galóca és egyéb citotoxikus hatású gombafajok toxikokémiai tulajdonságai II. : a redős papsapkagomba és fenyő tőkegomba. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 25-28. (1983)

M

Madaras Erika and Legge David and Barber Paul J.: David Legge-Paul J. Barber: Információ és készség. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 338-339. (1983)

Magyar Zoltán: Conditions for hermiticity and for existence of an equivalent C*-norm. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 305-310. (1983)

Magyarfalvi Imréné: A 7. osztály é v s z a k o k témakörével kapcsolatos oktatási és nevelési lehetőségek az oroszórán és az órán kívüli munkában. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 251-254. (1983)

Mahabaleswar B. and Vasant Kumar I. R.: Mineral chemistry of hornblendes from the charnockites of Karnataka, India. In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 115-123. (1983)

Makkai László: Wittman Tibor tudományos életműve. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 13-19. (1983)

Maletin Stevan and Budakov Ljiljana: Growth of some species of fishes in the Tisa river. In: Tiscia 18. pp. 115-119. (1983)

Markovics Erzsébet and Rodek Mária: Tésztaipari darák polifenoloxidáz aktivitásának és a tészták színének vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 17-23. (1983)

Martonyi Éva: Új törekvések a francia irodalmi kritikában : a szociokritika. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 159-173. (1983)

Maróti Egon: Deducere - Deductores. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 15-20. (1983)

Maróti Imre: The dependence o f light-induced violaxanthin transformation on the ratio of stroma lamellae. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 201-202. (1983)

Maróti Imre and Takács Edit: Effect of short periods of light on the organization of the membraneous system of corn mesophyll chloroplasts. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 33-43. (1983)

Marótiné Korchmáros Valéria: Definiteness as semantic content and its realization in grammatical form. (1983)

Megyeri Károly: A TV szerepe a politikai müveltség [!műveltség] fejlesztésében. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 238-267. (1983)

Mester János and Máté Eörs and Pávics László and Horváth Emese and Csernay László: A szív periodikus mozgásának fázis- és amplitudó analízise.

Miklovicz Árpád and Szabó Gézáné: „Helyzet és mozgás": 4. osztályos környezetismereti óraleírás. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 324-328. (1983)

Mogyoródi József and Móri Tamás F.: Necessary and sufficient condition for the maximal inequality of convex Young functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 325-332. (1983)

Moholi Károly: Bács-Kiskun megye községeinek demográfiai és népességmozgalmi helyzete. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (1). pp. 53-66. (1983)

Molnár Pál: Könyvismertetések. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 2. p. 113. (1983)

Molnár Gábor and Komócsi Sándor and Szabó Erzsébet and Glaub Teodóra: Tapasztalataink depressiós betegek adatainak számítógépes feldolgozásában.

Molnár Miklós and Papp Katalin: Elektronikus eszközök a gimnáziumi fizika statisztikus játékaihoz. In: Tantárgypedagógiai közlemények, (3). pp. 63-77. (1983)

Molnár Péter: Szakmai tapasztalatcsere a technika tanításáról. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 204-205. (1983)

Musabekov K. B. and Omarova K. I. and Izimov A. I.: Modification of quartz surface with aqueus solutions of polyelectrolytes and surface-active substances. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 89-100. (1983)

Málovics János: A lakástermelés és -elosztás gazdaságtanáról. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (20). pp. 43-54. (1983)

Máté Eörs and Csernay László: A SUPER-SEGAMS vezérlése FORTRAN programból.

Mészáros Rezső: Geographical types of rural transformation on South Hungarian Plain (South-Alföld). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 69-82. (1983)

Móczár László: New data of Bethylidae from the Priesner's collection (Hymenoptera). In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 203-204. (1983)

Móricz Ferenc: Extension of Banach's principle for multiple sequences of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 333-344. (1983)

N

Nacsa Mária: Bulgária egy XIII-XIV. század fordulóján keletkezett "világpolitikai" elképzelésben. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 69-80. (1983)

Nagy Lászlóné: Serdülők napi étrendjének Fe- Cu- és Zn-tartalmának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. pp. 151-158. (1983)

Nagy Antal: A kultúraközvetítés-ifjúságformálás szemléleti szélsőségei. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 127-130. (1983)

Nagy Imre: Örök irónia : írás. In: Gondolat-jel 1. pp. 8-12. (1983)

Nagy József: A műveleti képességek rendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 79-96. (1983)

Nagy Mária and Tabi Zsuzsa: Changes in the amount of diffusible auxin and the activity of IAA-oxidase fractions on the effect of 2-chloroethyl-trimethyl-ammonium chloride (CCC). In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 19-22. (1983)

Nagy Pál: Oldószerhatás a Schiff-bázisok amincseréjénél III. : a sebességi állandó változása 1,2-diklóretán-benzol oldószerelegyben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (1). pp. 35-42. (1983)

Nagy Péter Tibor: Non-horizontal geodesics of a Riemannian submersion. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 347-355. (1983)

Nagykálnai Endre and Jávor András and Győri István: A decentralizált számítástechnikai bázisra alapozott ágazati információrendszer modellje az egészségügyben.

Nagyné Sulyok Hedvig and Bihari József and H. Tóth Imre: Bihari József-H. Tóth Imre: Bevezetés a russzisztikába. In: Módszertani közlemények, (23) 5. p. 338. (1983)

Nagyné Szabó Klára: Aktual'nye problemy struktury učebnogo materiala i trebovaniâ k obučeniû russkomu âzyku studentov-nefilologov. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 55-61. (1983)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Délutánonként... In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 193-195. (1983)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A tanulást segítő didaktikai játékok a napközi otthonokban. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 263-264. (1983)

Nikodémusz Anna and Ábrahám Erzsébet: A Log-lineáris modell egy alkalmazása pulmonológiai megbetegedések rizikótényezőinek vizsgálatában.

Novák János and Gyeney Mária and Merkel Dagmár: Égési sérültek információs rendszere.

Nyáriné Pandúr Márta: Párhuzamosság keresése a 4. osztályos magyar- és rajztanításban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 111-115. (1983)

Nyíri Antal: Klemm Imre Antal, a nyelvtudós. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 7-10. (1983)

Német Béla and Sánta I. and Kozma László: Fluorescence nonlinerity of water dissolved fluorescein under the action of laser radiation of high power density. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 27-34. (1983)

Német Béla and Varga Éva and Kozma László and Sánta I.: Determination of the raman scattering cross section of water by comparing it with the fluorescence of aqueous dye solutions ; quantitative determination of "traces" by using raman scattering as an internal standard. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 121-128. (1983)

Németh Endre and Szécsi Szilveszter: Fogalomalkotás-meghatározás-összehasonlítás a biológia oktatásában. In: Tantárgypedagógiai közlemények, (3). pp. 47-62. (1983)

O

Obradović Melanija and Boža P. and Budak Vera: Some flora features of the Southern portion of the Tisza river region. In: Tiscia 18. pp. 65-69. (1983)

Olajos Terézia: Megjegyzések a protobolgárok és szlávok helyzetéhez az avar kaganátusban. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 17-25. (1983)

Oltyán Béla and Déry Tibor: Illúzió és valóság Déry X-városában : a G.A. úr X.-ben értelmezéséhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 129-139. (1983)

Olubummọ Adegoke: (0, A)-semigroups on Lp(G) commuting with translations are (C0). In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 323-328. (1983)

Orbán Józsefné: A képzőművészeti nevelést és rajzoktatást segítő alsó tagozatos szakkör munkaterve. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 319-323. (1983)

P

Pallaginé Bánkfalvi Emese: Kísérletek durumőrleményekhez adagolt aestivum őrlemény kimutatására. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 25-29. (1983)

Papp György and Beleznay Ferenc: Changing in the density of states caused by vacancy in Gap and InP. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 3-15. (1983)

Pasztor Ana: Epis of some categories of Z-continuous partial algebras. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 111-123. (1983)

Pataky Márta and Nikitina Afanasiâ: A kereskedelmi utak fejlődése Oroszországban és a Afanaszij Nyikityin útleírása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (76). pp. 25-38. (1983)

Pataky Szerén and Bálint J. and Maróti Imre: Anatomical comparison of the flag and second leaves of two Tricitum aestivum cv. species. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 45-65. (1983)

Pazonyi Ilona and Farzan Ruszlán H.: A populáció belső struktúrája változásainak hatása egy kromoszóma rendellenesség, a Down kór gyakoriságának biometriai elemzésére.

Pecht J.: On the real-time recognition of formal languages in cellular automata. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 33-53. (1983)

Persson Lars Erik: An exact description of Lorentz spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 177-195. (1983)

Petrich Mario and Reilly Norman Raymund: E-unitary covers and varieties of inverse semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 59-72. (1983)

Petrosân A. V. and Vardanân V. A.: O složnosti realizacii bulevyh funkcij s dannym vektorom aktivnostej. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 79-84. (1983)

Petz Dénes: Ergodic theorems in von Neumann algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 329-343. (1983)

Pető Zoltán and Hunya Péter and Eller József: Pszichometriai módszerek alkalmazása a hangulati élet vizsgálatában.

Pintér Ferenc and Vize László and Gáti László and Klebniczki József: Impulzusüzemű festék-lézersugárzás polarizációs tulajdonságainak elméleti és kísérleti vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (1). pp. 3-29. (1983)

Pirityi Sándor: A sajtó és a politikai müveltség [!műveltség]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 206-222. (1983)

Polacsekné Rácz Mária: Egyszerű módszer a glükóz- és szacharóztartalom mérésére rögzített glükózoxidázzal. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. pp. 131-142. (1983)

Pollák Tamás and Deutsch Tibor and Schulz Miklós and Tamás Gyula: Inzulin infúziós pumpák programozása.

Polner Gábor and Csirik János and Dallman Géza and Orosz László: A lambda fág szaporodásának modellezése.

Polák István: Matematikai feladatmegoldó verseny a 4. osztályosok szakköri foglalkozásán. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 328-332. (1983)

Pozsgai Vidáné: Az alsó tagozati osztályfőnöki tevékenység koordináló és szintetizáló szerepe a nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 140-145. (1983)

Pál Ágnes: Adalékok az NDK gazdasági földrajzához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (1). pp. 67-83. (1983)

Pálenik Jozef: Az állampolgári neveléstan szerepe a tanulók magasabb szintű erkölcsi tulajdonságainak eszmei-politikai formálásában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 77-84. (1983)

Pálfi Gábor and Pálfi Zsófia and Pintér László: Enhancement of the degree of drought-resistance in varieties by crossing and selection on the basis of proline-content. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 11-17. (1983)

Pálfy Miklós: Acta Romanica : Supplementum 1. (1983)

Pálfy Miklós: Analyse distributionnelle des substantifs opérateurs et de leurs subordonnées en français contemporain. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (Supple). pp. 1-122. (1983)

Pálinkó István: Hallgatók bevonása a tudományos munkába. In: Gondolat-jel, (3) 3. pp. 9-10. (1983)

Pápay Péter: Programozható zsebszámítógép alkalmazása az alsó tagozatos matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 115-120. (1983)

Pásztor Emil: Arany János nyelvművészetének tanulmányozása a Toldi-szótár segítségével. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 33-37. (1983)

Péchyné Tarr Mária and Eőry Ajándok and Elekes István and Nagy Kornél: A Bateman-modell értékelésének új lehetőségei entherohepatikus körfolyamat figyelembevétele esetén.

Péter László: Móra Ferenc tájszavai. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 19-25. (1983)

Pólay Elemér: A személyiség polgári jogi védelmének történetéhez : iniuria-tényállások a római jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (30) 4. pp. 1-112. (1983)

R

Rahmankulov D. L. and Zorin V. V. and Šapiev O. G. and Zlotskij Semen Solomnovič and Bartók Mihály: Homolytic addition of acetals to carbon-carbon multiple bonds. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 165-179. (1983)

Ratkó István: Egy interaktív programszerkesztési módszer ismertetése.

Ratkó István and Ruda Mihály and Csukás Andrásné and Vaszary Péter: Szívműtétre várakozók számítógépes nyilvántartása.

Rauscher Ádám and Völgyesi László and Sántha L. and Toman L.: Inhibition of corrosion of carbon steel by an amine base polycondensation product in acid solutions. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 157-164. (1983)

Regős László and Wolf Tamás and Antalóczy Zoltán: Időintervallum-változások hatása az automatikus EKG analízisre.

Rochlitz Tibor and Kozmann György and Préda István: Testfelszíni potenciáltérképezés adatainak feldolgozása statisztikai módszerekkel.

Roland Ferenc: Munkahelyi müvelődés [!művelődés] - politikai müveltség [!műveltség]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 268-279. (1983)

Rosenoer Shlomo: Note on operators of class C0(I). In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 287-293. (1983)

Rozgonyiné Molnár Emma: Das Gesicht der Redewendungen und der Sprichnwörter in Sprache und Sprachgebrauch. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 63-71. (1983)

Rubicsek György: On-line alvásosztályozó algoritmus patkányok alvás-ébrenléti aktivitásának értékelésére.

Rácz Lajos: Kórház szervezési struktúra elemzése korrelációszámítással.

Rácz Fodor Benő: Az. információáramlás optimalizálhatóságának néhány elvi kérdése a pszichológiai-didaktikai rendszerben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 85-91. (1983)

Ránki György: Történelmi tudat és politikai müveltség [!műveltség]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 16-38. (1983)

Róna-Tas András: Nyelvtudományi irányzatok és nyelvszemlélet. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 115-126. (1983)

Rónai Béla: Beszédművelés a távoktatásban. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 290-294. (1983)

Rózner Katalin: Az orosz és magyar nyelv kontrasztív összevetésének lehetőségei az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 31-37. (1983)

S

Sagarda V. V. and Keresztény István and Halász Tibor: Az optika jelentősége az oktatott fizikában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (1). pp. 31-34. (1983)

Salyámosy Miklós: A 20. századi német világnézeti regény mint a társadalmi tudat hordozója. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 39-49. (1983)

Sarkadi Ádám and Ambrus András: Megváltás-e a mikrogép?

Schipp Ferenc: On a Paley-type inequality. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 357-364. (1983)

Schmidt Ernst A.: Horatius és a múzsák. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 21-28. (1983)

Sebestyén Róbert and Six László: A környezeti radioaktív szennyeződés alakulása Győr-Sopron megyében 1976-80 között. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. pp. 179-190. (1983)

Sebestyén Zoltán: Moment problem for dilatable semigroups of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 365-376. (1983)

Sebestyén Zoltán: On ranges of adjoint operators in Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 295-298. (1983)

Sebestyén Zoltán: Restrictions of positive operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 299-301. (1983)

Sebők András and Bódi Judit: Csemegekukorica zsengeségének meghatározására szolgáló viszkozimetriás módszer. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 9-24. (1983)

Sebőné Szenes Márta: Adatok a középiskolások baráti kapcsolatainak többszempontú elemzéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 231-249. (1983)

Seres I. and Berkes M. and Ács G.: Èkspress metod dlâ opredeleniâ soderžaniâ izopropanola v suspenziâh kerosino-sul'fonata. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 55-57. (1983)

Sharma Som Datt: Compact and Hilbert-Schmidt composition operators on Hardy spaces of the upper half-plane. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 197-202. (1983)

Sikó Ágnes: Ajánlások a 4. osztályos környezetismeret földrajzi anyagának tanításához. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 165-169. (1983)

Sikó Ágnes: Ajánlások a 4. osztályos környezetismeret földrajzi anyagának tanításához II. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 95-100. (1983)

Sipos Katalin: Tudósitás [tudósítás!] a kari tanácsról. In: Gondolat-jel 2. pp. 16-18. (1983)

Sterbetz István: Wintery alimentation of wintering mallard masses on the reach of Tisza at Szentes-Hódmezővásárhely between 1971-1980. In: Tiscia 18. pp. 121-124. (1983)

Sulyok L. and Kerékfy Pál and Tolner László and Biczók Gyula: Biotesztek és tenyészedény-kísérletek eredményeinek természettudományos igényű biometriai interpretációja.

Superceanu Caius I.: The metallogenic province of Banat and its plate-tectonic position in the Balkan peninsula. In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 99-108. (1983)

Surján Péter and Naszlady Attila: Balkamra röntgenfelvételek kiértékelése képfeldolgozó berendezéssel.

Sz. Galántai Erzsébet: Janus Pannonius két itáliai epigrammájának antik előzménye. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 61-64. (1983)

Szabados József and Varga Richárd S.: On the overconvergence of complex interpolating polynomials II. : domain of geometric convergence to zero. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 377-380. (1983)

Szabó Edit and Csák Alán: A vaj zsírmentes szárazanyag tartalmának meghatározásával kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 2. pp. 99-106. (1983)

Szabó S. András and Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei II. : a sütőipari kutatás és műszaki fejlesztés gyakorlati hasznosításra átadott, illetve átadható eredményei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. pp. 122-126. (1983)

Szabó S. András and Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei III. : növényolajipari kutatások gyakorlati eredményei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 3-4. pp. 127-130. (1983)

Szabó Gábor: Növényi eredetű élelmiszerporok vibrofluid rétegű porlasztásos agglomerálásának elmélete és gyakorlata. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 65-73. (1983)

Szabó Ildikó: A fiatalok politikai kulturájáról [!kultúrájáról]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 137-149. (1983)

Szabó József: Matijevics Lajos : 1940-1983. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 67-68. (1983)

Szabó Lászlóné: A főiskolai hallgatók életmódjának néhány szociológiai problémája. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 93-107. (1983)

Szabó Zsuzsa and Kerekes Andor: Radionuklidok belégzése és lenyelése révén származó szervdózisok számítási modellje és számítógépes programja.

Szabó G. László: Zárszó. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 293-297. (1983)

Szabóné Csillik Éva and Szász Zoltán: Eljárások a szókincs oktatásában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 73-81. (1983)

Szakál Sándor and Bíró Géza: Az állati eredetű élelmiszerek egységes mikrobiológiai követelményrendszerének kialakítására és a vizsgáló módszerek szabványosítására irányuló hazai törekvések (1960-1980) : összefoglaló ismertetés. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 2. pp. 85-90. (1983)

Szalay László: Fourth International Luminescence Conference, Szeged, 24—27 August, 1982. In: Acta biologica, (29) 1-4. p. 207. (1983)

Szalay László: Hungarian-Polish Symposium: Effect of Physical and Chemical Agents on Biomolecules, Szeged, 9—13 June, 1981. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 205-206. (1983)

Szebedy Tas: Előszó az utószóhoz. In: Gondolat-jel 1. pp. 13-15. (1983)

Szegfű László: Kézikönyvek a történelemtanításhoz. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 207-208. (1983)

Szegfű László: Szent Gellért családjáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 11-18. (1983)

Szegfű László: A bogumil eretnekség hatása a XI. századi magyarság ideológiai fejlődésére. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 39-68. (1983)

Szegfű László: A „láthatatlanok" : (adatok mezővárosaink XVI. század eleji lélekszámának kutatásához). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (1). pp. 47-58. (1983)

Szeles Anna: Effect of nitrous oxide on plant cell division: the cytological side-effect of N2O treatment. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 23-32. (1983)

Szelezsán János: Elosztott paraméterekkel vezérelt formális neuronrendszer.

Szenthe János: On symplectic actions of compact Lie groups with isotropy subgroups of maximal rank. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 381-388. (1983)

Szentistványi Gyula and Majzik Lászlóné and Kürti Jarmila and Mihály Endre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 70-72. (1983)

Szentpéteri István: Az állami-politikai alapszervek szervezeti problémái. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 56-74. (1983)

Szentpéteri Mária: Villogás- és jégeső-gyakoriság évi eloszlása Magyarországon az 1968-77-es évek adatai alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (1). pp. 85-94. (1983)

Szerényi László and Treer Tivadar and Lehoczky András and Eller József and Pasek Béla and Asztalos Tibor: Wilks-Gantchew módszer alapján történő számítógépes besugárzástervezés.

Szigeti Lajos Sándor: "Majd emlékezni jó lesz" : József Attila 1980-ban. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 21-38. (1983)

Szilasi Anna and Ajkay Zoltán and Müller László and Horváth Rózsa and Bársony Tiborné and Kiss Péter and Kádár János and Tényi Jenő: A számítógép szerepe a tömeges szűrővizsgálatok lebonyolításában.

Szilassi Lajos: Extremális tulajdonságú toroidok. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (1). pp. 43-56. (1983)

Szilágyi István: A nemzetbiztonság doktrínája és a geopolitika a chilei fasiszta rendszer ideológiájában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 141-151. (1983)

Szirovicza Lajos: Arrhenius parameters for the reaction iso-C2H7+H2-C2H8+H. In: Acta physica et chemica, (29) 1-2. pp. 35-40. (1983)

Szliva László: Mexikó gazdasági és társadalmi struktúrája a porfiriato idején : (1876-1911). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 169-179. (1983)

Szolnoky Jenő and Papp János: Papp János: Környezetvédelem szabadidőben. In: Módszertani közlemények, (23) 5. p. 340. (1983)

Sztipánovits János and Papp Zoltán and Sógor Mihály and Bán Gyula: Mikroprocesszor alapú EMG analizátor.

Sztrik János: Probability model for non-homogeneous multiprogramming computer system. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 93-101. (1983)

Szádeczky-Kardoss Samu: A Kárpát-medence IX. századi történetének néhány forrásáról : megjegyzések az Einhard-féle Nagy Károly-életrajz 15. fejezetéhez. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 191-210. (1983)

Szádeczky-Kardoss Samu: Egy elhanyagolt forráshely a VI. század végének protobolgárairól. In: Dissertationes slavicae, (14) Supple. pp. 3-16. (1983)

Széll Julianna and K. Balogh Ibolya and Horváthné Mészáros Mária: Effect of irrigation water polluted with different chemicals on cultivated plants : I. weed killing effect of chlorbromuron and that of herbicides mixtures on species gramineae. In: Tiscia 18. pp. 3-8. (1983)

Szónokyné Ancsin Gabriella: The model of the economic development of Hungary and its counties. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 83-95. (1983)

Szögi Istvánné: O nekotoryh osobennostâh rečevogo povedeniâ učaŝihsâ obŝeobrazovatel'noj školy-vos'miletki pri vosproizvedenii teksta na russkom âzyke (na materiale odnogo èksperimenta). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 83-89. (1983)

Szűcs Istvánné: A fizikaórák hatékonyságának növelése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 255-257. (1983)

Szűcs Judit: Halászat, vadászat, madarászat Szentesen. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (1). pp. 91-100. (1983)

Szűcs József M.: Some weak-star ergodic theorems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 389-394. (1983)

Sánta I. and Hebling János and Kozma László: Narrow Band N2 laser system with variable wavelength in the vicinity 337.1 nm. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 117-119. (1983)

T

Takács Gábor: Az úttörőmozgalom tevékenységi formáinak felhasználása a pályaválasztási döntés előkészítése érdekében. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 14-19. (1983)

Takács Gábor: Matematikai absztrakciók alapozása manuális tevékenykedtetéssel. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 258-263. (1983)

Takács József: A "Válasz". In: Gondolat-jel 2. pp. 10-15. (1983)

Takács József: A "profán nárcisz". In: Gondolat-jel 3. pp. 12-14. (1983)

Takács Lajos: Random walk on a finite group. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 395-408. (1983)

Takó Éva: Az élelmiszerek minőségének 1982. évi alakulása és az ellenőrzések tapasztalatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 2. pp. 65-83. (1983)

Tandori Károly: Über einen Zusammenhang zwischen der Grössenordnung der Partialsummen der Fourierreihe und der Integrabilitätseigenschaft der Funktionen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 409-413. (1983)

Tar Ibolya: Mítoszjelenet a tájban : Ovidius és a Pompeii falfestészet. In: Római történeti és irodalmi tanulmányok II., (4). pp. 29-38. (1983)

Tarcsay Tamás: A számítástechnika tanítása a technika órákon. In: Tantárgypedagógiai közlemények, (3). pp. 157-184. (1983)

Tardy Lajos: Sklavenhandel in der Tartarei : die Frage der Mandscharen. (1983)

Tatár Albert and Kopp Lászlóné: Csokoládégyári nyersanyagok, félkész- és késztermékek peszticid-maradvány-, nehézfém és mikotoxin tartalmának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 1. pp. 41-46. (1983)

Teleki József: A főző- és sütőpróba módosítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (29) 2. pp. 107-110. (1983)

Terjéki József: On the stability and convergence of solutions of differential equations by Liapunov's direct method. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 157-171. (1983)

Timár Zsuzsanna: Az aztékok misztikus-háborús világképe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 71-85. (1983)

Tolner László and Székely Gábor and Biczók Gyula: Biomatematikai modellezés módszertani problémái talaj biotesztek értelmezésénél.

Tombor Ildikó: A történettudomány Dr. Franciáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 155-167. (1983)

Tomka Béla: Kinyitva a statisztikai zsebkönyvet : a magyar oktatás két mutatója nemzetközi összehasonlitásban. In: Gondolat-jel 3. pp. 8-9. (1983)

Tornóci László and Kanyár Béla: Gyógyszerkinetikai mérések tervezése : a mérési függvény szerepe és modellek diszkriminálása.

Totik Vilmos: Approximation in L1 by Kantorovich polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 211-222. (1983)

Totik Vilmos: On the equiconvergence of different kinds of partial sums of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 223-232. (1983)

Totik Vilmos: Solutions to three problems concerning the overconvergence of complex interpolating polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 415-418. (1983)

Trencsényi László: Hárs László és a gyermekirodalom. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 268-272. (1983)

Trent Tavan T.: Meromorphic functions of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 173-176. (1983)

Turán György: On the complexity of graph grammars. In: Acta cybernetica, (6) 3. pp. 271-280. (1983)

Tímár Péter: Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 43-47. (1983)

Tóth Istvánné: A közművelődési intézmények által kínált lehetőségek felhasználása osztályfőnöki nevelő munkámban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 124-126. (1983)

Tóth József and Dövényi Zoltán: Actual and possible role of small towns in the settlement network of the Great Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (23). pp. 97-107. (1983)

Tóth Józsefné and Kiss Ilona: Az új kórlapfej számítógépes feldolgozásának tapasztalatai.

Tóth M. and Baláspiri Lajos and Balázs Tibor and Kovács Kálmán and László Ferenc A.: Synthesis of desglycinamide-vasopressin analogues. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 187-192. (1983)

Tóth Sándor: A fehér és fekete magyarok kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (75). pp. 3-9. (1983)

Tóth Zoltán and Csobó Dénes and Magyar F. and Reményi J. and Kóbor József: Az alapellátás egységeinek rangsorolása az ellátás eredményességének értékelésére kísérletileg bevezetett számítógépes információs rendszer alapján.

Tóth Ágnes: Viták a Latin-amerikai encomienda és hacienda közötti kapcsolatról, illetve kontinuitásról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 87-93. (1983)

Tóth-György József: Nyílt levél a technika tanításával kapcsolatban. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 176-181. (1983)

Tölgyesi György: Elementary composition of plants on the inundation areas of the river Tisza between Tivadar and Tiszaszalka. In: Tiscia 18. pp. 77-84. (1983)

Tölgyesi György and Kozma Alajos: Taxonomic and ecological comments relating macro- and micro-element concentrations in plant species of inundation area. In: Tiscia 18. pp. 71-75. (1983)

Török Attiláné: Búzafehérjék hőkezelés hatására bekövetkező változásainak vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 5-10. (1983)

Török Miklós: Effect of non-uniform layer thickness on the interference structure of optical transmittance. In: Acta physica et chemica, (29) 3-4. pp. 103-111. (1983)

Török Rozália and Vesztergombi Zsuzsanna and Simon László and Kovács Sándor: A chronikus pancreatitis differenciál-diagnózisa próbaétkezés hatására bekövetkező serum amylase emelkedése alapján.

U

Uchiyama Mitsuru: Contractions and unilateral shifts. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 345-356. (1983)

V

Varga András: Molnár Gergely, Melanchthon magyar tanítványa. (1983)

Varga Ilona: Szibéria a 17. századi orosz gazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 23-30. (1983)

Varga Istvánné: A bűvös négyzetek. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 187-193. (1983)

Varga L.: On the verification of abstract data types. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 7-12. (1983)

Varga László: Számítógépes spektrumanalízis a fűszerpaprika őrlemény szinezéktartalmának meghatározására. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 97-105. (1983)

Varga Sándorné and Szőllősi Erzsébet: Többváltozós biometriai módszerek alkalmazása iskolás gyermekek vitálkapacitásának elemzésére.

Vargáné Beregszászi Irma: A környezetvédelmi nevelés jelentősége és lehetőségei az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 60-63. (1983)

Vassné Szántó Mária and Galambos Lajosné and Finta Csongor and Szabó Mihály: Kórházi morbiditási rendszer számítógépes feldolgozásának előzményei és jövője.

Veczkó József: A tanulók iskolai viszonyának alakulása egy longitudinális vizsgálat tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 175-191. (1983)

Velcsov Mártonné: Tudni mélt és szinonimái a kódexekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (27). pp. 27-31. (1983)

Veress Gábor and Isaszegi-Vass Ilona and Pungor Ernő and Fedina László and Bak Judit: A logikai következtetés problémái az orvosi, orvosbiológiai eredmények értékelésénél, különös tekintettel az alakfelismerés alkalmazásaira.

Veszprémi Anna and Sándor Antal and Szlávi Péter and Zsakó László: Biológiai szimuláció oktatása az ELTE-n.

Veszprémi László: Pedagógiai fogalmak eltérő megfogalmazása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (1). pp. 109-120. (1983)

Virágh János: Deterministic ascending tree automata II. In: Acta cybernetica, (6) 3. pp. 291-301. (1983)

Vitrai József and Czobor Pál and Simon Gábor and Varga László and Marosfi Sándor: A főkomponens analízis helyett : kanonikus komponens elemzés alkalmazása adatredukcióra a kiváltott potenciálok osztályozásában.

Voiculescu Dan: Asymptotically commuting finite rank unitary operators without commuting approximants. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 429-431. (1983)

Volkov Mikhail V.: Separation of the radical in ring varieties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 73-75. (1983)

Vonsik Gyula: Politikai aktivitás - korszerü [!korszerű] müveltség [!műveltség]. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 106-123. (1983)

Vujanović V. and Teofilović M.: Genetical types of the titanium mineralizations in the metamorphic and basic rocks of the Rhodope mass in Serbia (Yugoslavia). In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 109-114. (1983)

Vámosné Kardos Éva and Fülöp Lászlóné: C-vitamínnal dúsított, paradicsom alapú bébiételek vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (11). pp. 75-82. (1983)

Váraljai Tamás and Balás Éltes András: Adatellenőrzés és megbízhatóság a CHRONOS rendszer adaptációiban.

Várnay Ernő: A fejlett tőkés országok közötti működőtőke-mozgások elméleti megközelítései a közgazdaságtanban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (20). pp. 55-69. (1983)

Várszegi Tibor: Egy általános iskola belső hierarchiája : egy mezőhegyesi vizsgálat következtetései. In: Gondolat-jel 3. pp. 2-4. (1983)

Vértesi Péter: One-sided convergence conditions for Lagrange interpolation based on the Jacobi roots. In: Acta scientiarum mathematicarum, (45). pp. 419-428. (1983)

Vörös László: Juhász Gyula bibliai témájú verseiről. (1983)

Vörös László and Juhász Gyula: Juhász Gyula bibliai témájú verseiről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (19). pp. 87-101. (1983)

W

Wachsmuth Ipke: Locally synchronous cellular automata. In: Acta cybernetica, (6) 1. pp. 55-78. (1983)

Wade William R.: L' inequalities for Walsh series, 0<r<1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 233-241. (1983)

Wassef Samir N. and Aly Monir M. and Elmanharawy M. S.: Genesis of beach flaggy marlstone boulders by trace elements and isotopic measurements. In: Acta mineralogica-petrographica, (26) 1. pp. 19-25. (1983)

Z

Zakar András: A pályakép vizsgálata középiskolai tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 217-229. (1983)

Zeke Istvánné: Dinamikus óraindítások a 7. osztályos kémia anyag tanítása során. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 120-123. (1983)

Zentai Mária: Az alkotás mint terápia. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 158-164. (1983)

Zombori István: Központosítás és abszolutizmus a 16. századi Spanyolországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (77). pp. 55-67. (1983)

Zrinszky László: A politikai oktatás problémái. In: Közművelődés és politikai műveltség : összeállítás a TIT Szegedi XII. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (12). pp. 150-171. (1983)

Zsiga Attila: A városmorfológiai típusok és a városi hőmérséklet összefüggései Szegeden. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (1). pp. 95-102. (1983)

Zsoldos Sándor: Somlyó Zoltán és Juhász Gyula kapcsolata. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (19). pp. 115-121. (1983)

Zsoldos Sándor: Somlyó Zoltán és Juhász Gyula kapcsolata. (1983)

Zátonyi Sándor: A reprezentatív eredményvizsgálat feladatlapjai. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 227-241. (1983)

Á

Ábrahám Ambrus Andor: Ultrastructural studies on the gastrointestinal nervous system of Helix pomatia. In: Acta biologica, (29) 1-4. pp. 129-136. (1983)

Ábrahám Eszter: "Lukra nemzet!" : avagy sznobok előnyben : kritika. In: Gondolat-jel 3. pp. 10-12. (1983)

Ágoston György: Az iskolakísérletek egyes kutatásszervezési és és kutatásmódszertani kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (25). pp. 9-22. (1983)

Ágoston György: A József Attila Tudományegyetem Pedagógiai Tanszéke által irányított egységes alapú középiskolai kísérlet dokumentumanyaga : (1978-1983). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-513. (1983)

Â

Âblonskaâ N. V.: Ob odnom klasse počti geodezičeskih otobraženij Π3/2 (μ,e). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (1). pp. 57-61. (1983)

É

Égető Emese: Monopólium és értéktörvény. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (20). pp. 27-42. (1983)

Ésik Zoltán: Deterministic ascending tree automata II. In: Acta cybernetica, (6) 3. pp. 303-314. (1983)

Ésik Zoltán: On identities preserved by general products of algebras. In: Acta cybernetica, (6) 3. pp. 285-289. (1983)

Ésik Zoltán and Gécseg Ferenc: General products and equational classes of automata. In: Acta cybernetica, (6) 3. pp. 281-284. (1983)

Ö

Örkényi Lászlóné: Javaslat az úttörő-vegyész szakkör éves programjának összeállítására. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 64-67. (1983)

Özer Orhan: On lightly compact spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 115-119. (1983)

Özer Orhan: A note on multifunctions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (46). pp. 121-125. (1983)

This list was generated on 2023. november 30. 05:37:58 CET.