Items where Year is 1985

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Á | É | Ö | Ł | Š | Ž
Number of items: 792.

A

A. Sajti Enikő: A magyar-horvát határtárgyalások és lakosságcsere kudarca : (1941-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (81). pp. 3-18. (1985)

Abonyiné Palotás Jolán: Formirovanie količestvennyh i kačestvennyh pokazatelej stroimyh kvartir v zavisimosti ot roli dannogo naselennogo punkta v seti poselenij. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 25-34. (1985)

Abonyiné Palotás Jolán and Moholi Károly: Táplálkozási struktúránk felszabadulás utáni változása különös tekintettel a tej- és tejtermékfogyasztás időbeni és területi alakulására. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 55-67. (1985)

Abou-Kais A. and Abou-Kais N. N.: Formation of Lewis acid sites in NaNH4 Y zeolites by γ irradation. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 109-117. (1985)

Abrudbányay János: A napközis tanulmányi munka tartalma, korszerűsítésnek didaktikai és metodikai lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 209-217. (1985)

Aghdam Ahad Mehdizadeh: On the strong nilstufe of rank two torsion free groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 53-61. (1985)

Aknai Tamás: [Aknai Tamás írása]. In: Gondolat-jel 1. pp. 13-17. (1985)

Alapi Zita: Egy expresszív vélemény a szekularizáció témaköréből : H. Cox könyve alapján.

Alimov Shavkat Arifdzhanovich and Joó István: On the convergence of eigenfunction expansions in Hs-norm. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 5-12. (1985)

Andor I. A. and Andorné Dreveni Irén and Berkesi O.: Voprosy svâzy struktury i kolebatel'nyh spektrov karboksilatov metallov 1. : Obzor obŝih položenij. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 771-783. (1985)

Andrássy Adél: A termőföld minősége, a ráfordítások és a hatékonyság összefüggéseinek egyes kérdései a magyar mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 3-18. (1985)

Antalffy György: Cours sur l'État Socialiste. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 5. pp. 1-92. (1985)

Antalffy György and Tamás András: The state and law-making. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 9-39. (1985)

Aradi László: Kisérleti [!kísérleti] egerek oltását megkönnyitő [!megkönnyítő] készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 23. (1985)

Aranyi László: a költemény ; iszony és mélység ; pszichopátia-szutra : [versek]. In: Harmadkor 4. pp. 7-9. (1985)

Arató Mátyás: Parameter estimation and Kalman filtering in noisy background. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 13-23. (1985)

Ashton A. G. and Barri S. A. I. and Dwyer J.: The synthesis and properties of theta-1, the first unidimensional medium pore high silica zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 25-34. (1985)

Avasi Béla: A tonális válasz kialakulása az európai többszólamú műzenében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 139-146. (1985)

B

B. Fejes Katalin and Subosits István: Subosits István: Beszédakusztika. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 136-137. (1985)

Bagdi Sándor and Molnár Béla: Molnár Béla: A föld és az élet. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 201-202. (1985)

Bagi István: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities I. : characteristic indicator values and classification and ordination of stands. In: Tiscia, (20). pp. 29-44. (1985)

Bagossy László: Kisfilm ; Az ismeretlen feltérképezése : [versek]. In: Harmadkor 3. p. 33. (1985)

Bajory Pál: Beweisaufnahme in römischen Recht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 41-56. (1985)

Bajory Pál: A másodfokú bíróság határozatai a polgári eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 1. pp. 1-34. (1985)

Bakacsiné Gulyás Mária and Dombi Alice: Főiskolai hallgatók életvitele a szabadidős tevékenység elemzése alapján. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 3-11. (1985)

Balog Iván: Rablánc, mint küldökzsinor [köldökzsinór!]. In: Gondolat-jel 2. pp. 2-4. (1985)

Balog József: December ; A vendégszöveg : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 13-16. (1985)

Balog József: Jövő és irodalom : empiria. In: Gondolat-jel 1. pp. 11-13. (1985)

Balog József: más asztaloknál ülsz már 1. ; más asztaloknál ülsz már 3. : [versek]. In: Harmadkor 4. pp. 51-54. (1985)

Balog József and Domonkos István: Kővé vált felvonulás : [Domonkos István: Via Itália]. In: Harmadkor 4. pp. 102-103. (1985)

Balog József and Faludi György: "A márvány én vagyok " : Faludi György költészetéről. In: Harmadkor 2. pp. 100-104. (1985)

Balog József and Takács József: Beszélgetés Zalán Tiborral. In: Harmadkor 2. pp. 2-12. (1985)

Balogh Károly and Kozur Heinz: The Silurian and Devonian in the surroundings of Nekézseny (southernmost Uppony Mts, Northern Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 193-205. (1985)

Balogh Tibor: Az evolució [!evolúció] folyamatának Piaget-i értelmezéséről.

Balogh Tibor: Értékelsajátításról és az értékrend strukturálódásáról : tézisek. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 117-124. (1985)

Baloghné Zsoldos Julianna: A helyesírás megalapozásáról. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 98-102. (1985)

Balázs József: Anfänge der Kriminalstatistik in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 57-69. (1985)

Balázs Mihály: Készség a toleranciára : beszélgetés Balázs Mihállyal, a bölcsészkari pártszervezet uj [új!] titkárával. In: Gondolat-jel 1. pp. 3-6. (1985)

Baranyai Zsolt: A novella mint a véletlen és a világtörvényszerűség sorspillanata : a fiatal Lukács György novellaelmélete. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 95-101. (1985)

Bartholy Judit and Gulyás O.: Expansion of meteorological fields by macrosynoptic average fields. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 11-23. (1985)

Baróti Tibor: A "befejezetlen" "töredékes" orosz romatikus elbeszélés értelmezésének kérdéséhez. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 244-257. (1985)

Barótiné Gaál Márta: A romantikus elbeszélés epikai és nem epikai struktúrái : egy Hoffman-mű elemzése alapján. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 151-161. (1985)

Becker K. and Fabianska K.: Fluorine modification of zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 63-70. (1985)

Bellavics István and Hanak Péter: Circulus vitiosus - avagy magára találhat-e szellem a Duna-tájon? : [Hanak Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa]. In: Harmadkor 4. pp. 111-116. (1985)

Beltrame P. and Carniti P. and Forni L. and Zuretti G.: Toulene and xylene disproportination over HZSM-5 crystals of different size. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 349-357. (1985)

Ben Taarit Younès: Hydroconversion of carbon monoxide in zeolitic media : A genuine Fischer-Tropsch reaction? In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 619-637. (1985)

Bene Kálmán: Szabadon választott Radnóti-vers elemzése. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 325-329. (1985)

Benedek Ferenc: Ursprung und Funktion der actio Publiciana. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 71-91. (1985)

Benedict Mihály and Gyémánt Iván Károly: On the interaction of an ultrashort light pulse with a thin resonant medium 2. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 695-698. (1985)

Benke József: A marxizmus-leninizmus megjelenése és terjedése az arab világban.

Bercovici Hari: Factoring compact operator-valued functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 25-36. (1985)

Bereczki Sándor: Emlékülés a felsőfokú tanító- és óvónőképzés 25 éves évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 60-61. (1985)

Bereczki Sándor: Lukács György közoktatáspolitikai, pedagógiai tevékenysége. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 131-134. (1985)

Bereczki Sándor and Imre Sándor: Imre Sándor gondolatai a tanárokról és a tanárképzésről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 13-21. (1985)

Bereczki Sándor and Kozma Tamás: Kozma Tamás: Az oktatás fejlesztése, esélyek és korlátok. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 206-208. (1985)

Bereczki Sándor and Kósáné Ormai Vera and Ritoók Pálné and Porkolábné Balogh Katalin: Kósáné Ormai Vera-Porkolábné Balogh Katalin-Ritoók Pálné: Neveléslélektani vizsgálatok. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 339-341. (1985)

Bereczki Sándor and Nagy József: Nagy József szerk.: A megtanítás stratégiája. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 281-282. (1985)

Bereczki Sándor and Nagy Júlia: Nagy Júlia: A makói tanyai iskolák története. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 204-206. (1985)

Bereczki Sándor and Péter Ágnes: Péter Ágnes: Neurológia. Neuropszichológia. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 142-143. (1985)

Berkes Miklós and Barta Gábor and Hegyi Klára and Kertész István: Barta Gábor-Hegyi Klára-Kertész István: Emberek és századok. In: Módszertani közlemények, (25) 2. p. 140. (1985)

Bernáth Árpád: Heinrich Böll: Haus ohne Hüter (Magukra maradtak) c. regényének elemzése. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 162-189. (1985)

Bernáth Árpád and Csúri Károly: Dr. Kanyó Zoltán : 1940-1985. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 7-9. (1985)

Berényi Viktor and Gál Balázs: Erdélynek változása : 1931-1940 : kissebbségi társadalompolitika Venczel József értelmezésében. In: Harmadkor 3. pp. 5-26. (1985)

Besenyi Sándor: Társadalmi létezés és művelődés. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 77-96. (1985)

Besenyi Sándor: A termelőmunka történeti formáiról.

Bielanski Adam and Małecka A.: Catalytic cymene cracking on H-ZSM-5 type zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 389-396. (1985)

Bihari Mihály: Politikai értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 133-194. (1985)

Blaho Peter: Formen und Methoden der Rechtserziehung im archaischen Rom bis zum Zeitalter der drei fundatores. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 93-101. (1985)

Blasszauer Béla: Szükség van-e orvosi etikára?

Bloom Stephen L.: Frontiers of one-letter languages. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 1-18. (1985)

Bodnár István: A szocialista fejlődés dialektikájának sajátosságairól.

Bodolay Gyula: Az iskolavezetés ellenőrző tevékenységének tervszerűsége. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 2-9. (1985)

Bognár Imréné: Szaktárgyi vetélkedő matematikából. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 320-321. (1985)

Bokor Istvánné: Móra-órák a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 103-110. (1985)

Bollobás Enikő: From traditional prosody to grammetrics. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 7-35. (1985)

Borbás Zoltánné: Úttörőmozaik napközis életünkből. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 128-130. (1985)

Both Ödön: Die wichtigeren sozialen, politischen und verfassungsrechtlichen Ansichten des jungen Bertalan Szemere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 103-139. (1985)

Bošáček V. and Jelínková J. and Isakov Â. I. and Isakova T. A. and Minahev Khabib Minachevič: Catalytic properties of stabilized zeolites Y in the reactions of dimethyl ether and of the toluene disproportinaion. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 309-318. (1985)

Bratinka József: „Zászlód alól kitöltem?" : (egy Balassi-hely értelmezéséhez). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 171-175. (1985)

Braun Ildikó and Szabó A. Ferenc: Népesedési folyamatok és népesedéspolitika Magyarországon az elmult [!elmúlt] négy évtizedben.

Bremer Heinrich and Wendlandt Klaus-Peter and Vogt F. and Becker K. and Weber M.: Racking of hydrocarbons on zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 369-388. (1985)

Brito Figueroa Federico: La emancipación nacional y la guerra de clases y castas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 49-68. (1985)

Brukner Sándorné Wein Alice and Góczán Ferenc and Ikrényi Károly and Szűcs I. and Vető István: Study of organic matter on some Cenozoic samples from the DSDP Walwis Ridge Leg 75 Holes, with emphasis on its origin and petroleum potential. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 175-183. (1985)

Brósz Róbert: Die Rolle der Gewohnheit (des Gewohnheitsrechtes) im Laufe der Entfaltung und Entwickelung der longi temporis praescriptio(nes). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 141-165. (1985)

Bujalos István: A polgári társadalom és a politikai állam viszonya Marxnál.

Buk Pál: Determinációs struktúrák és irányok a társadalom és a természet viszonyában.

Burattini E. and Marra G. and Sforza Antonio: Network design problem : structure of solutions and dominance relations. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 225-233. (1985)

Butzer Paul Leo and Schulz Dietmar: An extension of the Lindeberg-Trotter operator-theoretic approach to limit theorems for dependent random variables : I. General convergence theorems; approximation theorems with o-rates. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 37-54. (1985)

Bányai János: A Brevárium-novellák műfaja : Szentkuthy. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 234-243. (1985)

Bárdi Nándor and Bellavics István: Történelem spanyolcsizmában. In: Aetas, (1) 1. pp. 54-71. (1985)

Bárány Ferenc: A munkahelyi demokrácia és az egyszemélyi felelős vezetés az egészségügyi intézményekben.

Bárány Ilona: Ökologische Untersuchung der Karstdolinen unter besonderer Berücksichtigung des Mikroklimas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 109-130. (1985)

Bárányné Szabadkai Éva: A JATE politikai gazdaságtan oktatóinak szakirodalmi munkássága (1952-1984). In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 59-75. (1985)

Békefi Irén and Sikó Ágnes: A szaktantárgyi olvasás helyzete és feladatai. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 170-173. (1985)

Békési Imre: Die konfrontative Untersuchung eines Typus der Textkonstruktion. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 3-13. (1985)

Békési István: Video pult. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 41. (1985)

Békési István and Tiszaközi Attila: Kongresszusi időjelző ora [!óra]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 42. (1985)

Büki Istvánné and Tabajdiné Pintér Veronika Hedvig: Izoszörp mikrobiológiai minőségének alakulása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 4. pp. 208-216. (1985)

C

Catalano Pierangelo: Diritto romano attuale, sistemi giuridici e diritto latinoamericano. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 167-188. (1985)

Cecchini Carlo and Petz Dénes: Norm convergence of generalized martingales in Lp-spaces over von Neumann algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 55-63. (1985)

Charolles Michael: Heuristic proceedings in the semantics of narrative texts. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 37-55. (1985)

Choudhary V. R. and Nayak V. S.: Titration of active acid sites on H-ZSM-5 by selective poisoningwith pyridine. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 167-172. (1985)

Ciesielski Zbigniew: Approximation by polynomials and extension of Parseval's identity for Legendre polynomials to the Lp case. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 65-70. (1985)

Collins D. J. and Openstone E. D. and Davis B. H.: Aromatic selectivities for LaY zeolite catalysed disproportination reactions. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 319-327. (1985)

Corrádi Keresztély and Hermann Péter Z.: On the product of certain permutable subgroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 71-74. (1985)

Cs. Gyimesi Éva: Lét-megértés-irodalom : ontológiai-hermeneutikai összefüggésrendszer Kolozsvári Papp László Az alkoholista halála című regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 277-289. (1985)

Csanaky András: A fiatal bányászok életútjának és pályaválasztásának néhány összefüggése.

Csanda Erzsébet: A társadalompolitikai célok megvalósulásának esélyei Csongrád megye egészségügyében.

Csapó Benő: A kombinatív képesség fejlődését befolyásoló tényezők. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 3-20. (1985)

Csapó Benő and Varsányi Zoltán: A rajzkészség fejlesztésének vizsgálata középiskolai tanulóknál. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 1-103. (1985)

Cseh Béla: A nevelői beállítódás vizsgálata veszélyeztetett tanulók esetében. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 217-226. (1985)

Cselényi Béla: [Versek]. In: Harmadkor 4. pp. 1-6. (1985)

Cserné Adermann Gizella: Lehetőségek és problémák a pedagógusok értékelésében. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 10-15. (1985)

Cservék Emil and Gubán Pál: Cserearányromlás - kontra tartós gazdasági egyensúly.

Csetri Lajos: Berzsenyi irodalomszemlélete 1817-ig. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 9-24. (1985)

Csilics József and Szűcsné Horváth Anna: Az agyag, az agyagműveltség kezdete. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 318-319. (1985)

Csilics József and Szűcsné Horváth Anna: Fonás-szövés, textília rövid történeti áttekintése. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 127-128. (1985)

Csirikné Czachesz Erzsébet: A logikai műveletek és a kognitív fejlődés kapcsolata napjaink néhány fejlődéslélektani [fejlődés-lélektani] kutatásában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 21-33. (1985)

Csizmazia György: A szegedi temetőkertek madártani vizsgálata : (I. rész). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 23-40. (1985)

Csuhai István: Enciklopédia - nyolcvankét oldalon. In: Harmadkor 3. pp. 36-52. (1985)

Csuhai István: regényavatás : „work ~ in progress". In: Harmadkor 4. pp. 10-13. (1985)

Csuhai István: A történet fontossága. In: Gondolat-jel 1. pp. 25-26. (1985)

Csuhai István and Czigány Lóránt: Czigány Lóránt: The Oxford History of Hungarian Literature. In: Harmadkor 4. pp. 104-110. (1985)

Csuhai István and Kalapáti Ferenc: "... csak úgy tesz mintha még nem léteznék ..." : Kalapáti Ferenc: Óriásfelirat. In: Harmadkor 3. pp. 109-112. (1985)

Csuhai István and Márton László: Márton László: Nagy-budapesti Rém-üldözés. In: Harmadkor 2. pp. 108-111. (1985)

Cszhai István: "Réges-rég nem azért idéztük, ha idéztük, hogy nevessünk, hanem az ellenálló, titkos hatalma miatt". In: Harmadkor 2. pp. 80-98. (1985)

Csákány Béla: Completeness in coalgebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 75-84. (1985)

Császár József: Study of 5-No2-2-furaldehyde derivatives 4. : Schiff bases with pyridines and nitroanilines. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 723-727. (1985)

Császár József and Bizony N. M.: Spectroscopic study of secondary amines and their copper(II) complexes. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 729-734. (1985)

Császár József and Morvay József and Herczeg O.: Study of 5-No2-2-furaldehyde derivatives 2. : Preparation, spectra and antibacterial activities of schiff bases with sulphonamides. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 717-722. (1985)

Csáti Sándor: Fenolvörös-meghatározás emberi gyomornedvben. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 5. (1985)

Csáti Sándor: Szérum pszeudo-kolinészteráz (p-CHE) aktivitás kvantitativ [!kvantitatív] meghatározása saját készitésü [!készítésű] (nem gyári) reagensekkel. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 31. (1985)

Cséka Ervin: Bases de politique juridique et principes de classement des recours de droit pénal. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 189-201. (1985)

Cséka Ervin: A jogorvoslatok helye a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 2. pp. 1-14. (1985)

Csörgő Miklós and Révész Pál: On the stability of the local time of a symmetric random walk. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 85-96. (1985)

Csörgő Sándor: Rates of uniform convergence for the empirical characteristic function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 97-102. (1985)

Csúri Károly: Vázlat az elbeszélés irodalmi magyarázatához : Hernádi Gyula: Deszkakolostor. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 88-133. (1985)

Czibula Ferenc: A Bethlen Gábor Kör újjászületése. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 275-280. (1985)

Czégény József: Széljegyzet. In: Gondolat-jel 1. pp. 10-11. (1985)

D

Da Silva José-Gentil: A propos de la formation du Brésil : les femmes en étaient aussi. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 9-25. (1985)

Daboussi Hedi and Delange Hubert: On a class of multiplicative functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 143-149. (1985)

Darvasi László: "Aki önmaga körüli útra készül". In: Harmadkor 2. pp. 105-107. (1985)

Darvasi László: Butik ; Territoriális járvány két hímnemű személyre. In: Harmadkor 3. pp. 34-35. (1985)

Darvasi László: magánkiadás ; be akartam olvasztani ... ; Kicsontozó : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 17-19. (1985)

Datka J. and Tuznik E.: The strength of oh groups in NaHZSM-5 zeolites studied by ir spectroscopy. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 173-179. (1985)

Dem'ânova Elena Mihajlovna: Lingvostranovedčeskij aspekt v prepodavanii russkogo âzyka kak inostrannogo. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 15-20. (1985)

Deákné Farkas Éva and Hilbert Margit and Ketskeméty István and Gáti László: Fluorescence properties of bichromophoric lser dyes. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 711-715. (1985)

Dimitrescu Radu: Early Caledonian event in the Pre-Alpine metamorphic sequences of the Romanian Carpathians. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 59-70. (1985)

Dimov P. T.: Povyšenie èffektivnosti professional'no-pedagogičeskoj podgotovki studentov-rusistov v Plovdivskom universitete. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 169-177. (1985)

Ditzian Zeev: Rate of approximation of linear processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 103-128. (1985)

Dlusztus Imre and Pilinszky János: Pilinszky János: A nap születése. In: Harmadkor 3. pp. 105-108. (1985)

Dobcsányi Ferenc: A Módszertani Közlemények 25. évfolyama elé. In: Módszertani közlemények, (25) 1. p. 1. (1985)

Doboss István: A 22. paragrafus. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 311-312. (1985)

Dolgih Irma Aleksandrovna: Osobye usloviâ vhoždeniâ leksičeskih značenij v âzykovuû sistemu : (ograničeniâ v upotreblenii leksičeskih edinic). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 15-21. (1985)

Dombi Alice and Farkas Katalin: Az oktató-nevelő munka korszerűsítésének tendenciái a Neveléstudományi Tanszék tízéves munkájában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 23-29. (1985)

Dombi Józsefné: Standard zenei tesztek világa. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 31-36. (1985)

Drewinski M. and Dzwigaj S. and Haber J. and Ritter G.: Studies on the initial stages of transformation of C1-C4 alcohols on ZSM-5 zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 535-544. (1985)

Durszt Endre: Contractions as restricted shifts. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 129-134. (1985)

Duró Lajos and Gergely Jenő: Óvodások és korrekciós osztályba járó gyermekek kognitív fejlődése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 117-139. (1985)

Dwars Martin and Strecker Reinhard: On homomorphic images of normal complexes in varieties of semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 89-91. (1985)

Dzubay Miklós and Juhász József: On the analysis of salt dinamics above the critical ground water level. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 87-96. (1985)

Dósa Rudolfné: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez : 1945-1949.

E

Eco Umberto and Galamb György: Utóiratok a rózsa nevéhez. In: Harmadkor 4. pp. 58-94. (1985)

Ecsedi-Tóth Péter: A partial solution of the finite spectrum problem. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 211-215. (1985)

El Sokkary A. A. and Salloum G. M.: Cryptoseudomorphism : a new pseudomorphic type. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 139-144. (1985)

El-Fishawi Nabil M.: Textural characteristics of the Nile Delta coastal sands : an application in reconstructing the depositional environments. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 71-88. (1985)

El-Fishawi Nabil M. and Molnár Béla: Mineralogical relationships between the Nile Delta coastal sands. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 89-100. (1985)

Elter István and Al-Idrisi Abu Abdalláh: Magyarország Idrīsī földrajzi művében : (1154). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 53-63. (1985)

Emődi János: Összehasonlító verselemzés az irodalomórán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 48-50. (1985)

Erdélyi Lajos: Szocializmuskoncepciók és a szocializmus valósága : merre tart az emberiség?

Ernst S. and Weitkamp J.: Hydrocracking of C, through C1, naphtenes on Pd/Lay and Pd/HZSM-5 teolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 457-466. (1985)

Eszik Zoltán: Az iskolaotthon funkcionális tervéhez. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 90-97. (1985)

F

Falusi Zsuzsa: Szakmai hírek : beszámoló a III. Nemzetközi Aroma Szimpóziumról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 1. pp. 40-43. (1985)

Farkas Beáta: Gazdaság és értékrend. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 19-30. (1985)

Farkas Ferenc and Bíró Ágnes and Tolcsvai Nagy Gábor: Bíró Ágnes, Tolcsvai Nagy Gábor szerk.: Nyelvi divatok. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 341-342. (1985)

Farkas Gyula: Lajos Bartucz, the outstanding personality of Hungarian anthropology : Commemoration on the centenary of his birth. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 3-8. (1985)

Farkas Gyula: A leányok serdülését befolyásoló tényezők ismeretének jelentősége a szexuális nevelésben. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 227-235. (1985)

Farkas Gyula and Hunya Péter and Szekeres Erika: Relationship of the menarcheal age of city-girls with socio-economic factors. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 183-190. (1985)

Farkas Ildikó: Aspects normatifs de l'Encyclopédie française. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (8). pp. 54-68. (1985)

Farkas Katalin: "Élő pedagógiai problémák" - a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 200-201. (1985)

Fehér István: Marxizmus és tanárképzés. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 53-58. (1985)

Fehér János: On multiplicative functions that are q-additive. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 151-155. (1985)

Fejes Pál and Kiricsi Imre and Tasi Gyula and Varga K.: Isomerization of cyclopropane over Ci(II)-exchanged a-type zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 405-411. (1985)

Fejes Pál and Schöbel György and Kiricsi Imre and Hannus István: Dealumination of NaX-zeolite with nitrosyl chloride. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 118-127. (1985)

Fejér Ádám: Zaprosy i vozmožnosti gumanizma : obšeteoretičeskij i istoriko-literaturnyj aspekty analiza probemy. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 3-30. (1985)

Fenyvesi Anna: "Il miglior fabro". In: Harmadkor 3. pp. 82-88. (1985)

Fenyvesi István: Stranovedenie - istoriâ kul'tury : opyt podgotovki perevodčikov russkogo âzyka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 269-279. (1985)

Fenyvesi-Konâeva Erzsébet M.: О nekotoryh trudnostâh v rabote s vengerskimi učaŝimisâ pri izučenii vidov russkogo glagola. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 281-297. (1985)

Ferincz István: Opisanie Rukopisnogo otdela Biblioteki AN SSSR : tom 7, vyp. 1. Sočineniâ pisatelej-staroobrâdcej XVII veka, sostavitel' N. Û. Bubnov, Leningrad, "Nauka", Leningradskoe otdelenie, 1984, str. 314. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 299-305. (1985)

Finet Catherine: Espaces de James généralisés et espaces de type E.S.A. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 365-385. (1985)

Fodor István: Honfoglaláskori temető Sándorfalván : előzetes közlemény. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 17-33. (1985)

Fodor Mária: Problemy, vytekaûŝie iz invariantnosti dimenzionnogo čisla : granicy territorial'nogo vozzreniâ v geografii. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 35-40. (1985)

Fokskroft N. H.: Očerk pronikoveniâ i posleduûŝego sinteza inostrannyh slov v russkom âzyke v XVII-XVIII vekah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 81-106. (1985)

Frazho Arthur E.: On uniqueness and the Lifting Theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 353-355. (1985)

Freude D. and Kärger J. and Pfeifer H.: Lattice defects and sufface barriers in thermally treated zeoliteCa A. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 89-98. (1985)

Fridli Sándor and Ivanov Valerii I. and Simon Péter: Representation of functions in the space φ (L) by Vilenkin series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 143-154. (1985)

Fridli Sándor and Schipp Ferenc: On the everywhere divergence of Vilenkin-Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 155-162. (1985)

Fried Erich and Pálfy Péter Pál: On a problem of Baldwin and Berman. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 101-106. (1985)

Fábricz Károly: Funkcional'naâ èkvivalentnost' kak teoretičeskaâ baza diâ obučeniâ semantike russkih častic. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 259-267. (1985)

Földes József and Sajtos Mihály: Különleges szürőberendezés nukleinsav hibridizácios vizsgálatokhoz [!különleges szűrőberendezés nukleinsav hibridizációs vizsgálatokhoz]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 21. (1985)

Földes József and Sajtos Mihály: Mikrofiltrácios készülék készitése [!mikrofiltrációs készülék készítése]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 20. (1985)

Földes József and Sajtos Mihály: Mikrotitrálo lemez-leolvaso készülék [!mikrotitráló lemez-leolvasó]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 19. (1985)

Földes József and Sajtos Mihály: Miniatürizált elektroforézis készülék készitése [!készítése]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 26. (1985)

Földesi Ferenc and Kondor Béla: ítélet és kísértés - motívumok kondor béla művében. In: Harmadkor 4. pp. 33-41. (1985)

Földházi István: Fürdőkád ülőke. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 15. (1985)

Förster Horst and Seebode J.: Spectroscopic and kinetic studies on the cyclopropane isomerization over modernites of differnet acidity. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 413-422. (1985)

Fülei-Szántó Endre: Tudományos szöveg és narratívum. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 332-343. (1985)

Füzesi Zsuzsanna: A fiatalok egészségügyi állapotának néhány jellemző vonása.

G

G. G.: A Stalkerről. In: Gondolat-jel 4. pp. 9-11. (1985)

Galamb György: Az utóiratok elé. In: Harmadkor 4. pp. 55-57. (1985)

Galamb György and Pikó András: Vázlat a kényszerhelyzetről. In: Gondolat-jel 2. pp. 4-10. (1985)

Galgóczi László: Szitokszóvá vált betegségneveink III. : Süly. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 21-27. (1985)

Galgóczi Lászlóné and Balogh Artúrné: Balogh Artúrné et al.: Útmutató a kisegítő iskola 4. osztályának tankönyveihez. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 138-140. (1985)

Gangler Zoltán: Marxisták és keresztények dialógusa.

Garaczi László: The damned = Az átkozott. In: Harmadkor 3. pp. 27-30. (1985)

Gasztonyi Kálmán: In memoriam. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 3. pp. 190-192. (1985)

Gaál Endre: A szegedi munkásság 1905-1906. évi harca a politikai jogokért. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (80). pp. 3-24. (1985)

Gereben Ágnes: Átutalások rendszere az elbeszélésciklus szintaktikájában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 290-307. (1985)

Gerencsér Gábor: Egy nemzedék helye II. In: Harmadkor 2. pp. 20-44. (1985)

Gergely Jenő: G. W. Allport - P. E. Vernon - G. Lindzey: értékbeállítódás teszt alkalmazásának tapasztalatai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 141-162. (1985)

Gianetto G. and Perot G. and Guisnet M.: Kinetic study of n-heptane hydrocracking over HZSM-5 and Pt-HZSM-5 catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 467-475. (1985)

Gidai Erzsébet: Az egészségügy fejlesztésének alterantiv [!alternatív] lehetőségei.

Gombás Éva and Bartha Miklós: Atomic characterizations of uniform multi-pass attribute grammars. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 155-172. (1985)

Gombás Éva and Bartha Miklós: A multi-visit characterization of absolutely noncircular attribute grammars. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 19-31. (1985)

Gončar I. A.: Semantiko-stilističeskie sredstva obraznosti : (na materiale rubriki "okno v pripodu" gazety "komsomol'skaâ pravda"). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 161-167. (1985)

Grezsa Ferenc: A Németh László-i regény kifejlődése. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 49-59. (1985)

Grobet P. J. and Leeman H. E. and Schoonheydt R. A.: ESR on silver clusters in zeolite A. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 206-212. (1985)

Gulyás Sándor: Publicationss of Prof. Dr. Pál Greguss 1909-1982. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 207-214. (1985)

Gyires Béla: The mixture of probability distribution functions by absolutely continuous weight functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 173-186. (1985)

Györke Zoltán and Földes Csaba: Issledovanie frazeologii inostrannyh âzykov v Vengrii : (s priloženiem izbrannoj bibliografii s 1950 po 1985 gg.). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 29-43. (1985)

Gál Éva: XVII-XVIII. századi kerámialelet Hódmezővásárhelyről. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 79-105. (1985)

Gárdai Miklós: Az ember és a kozmosz : gondolatok J. C. Eccles természetes teológiája kapcsán.

Gécseg Ferenc: Metric equivalence of tree automata. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 163-171. (1985)

Gécseg Ferenc: Metric representations by vi-products. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 203-209. (1985)

Gécseg Ferenc: On v1-products of commutative automata. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 55-59. (1985)

Géczi József: Einige Fragen der der Veränderung und der Entwicklung der Sozialismusaffassung im Spiegel der ungarischen Parteidokumente. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 3-22. (1985)

Gömöri György: Szilágyi-Sylvanus : magyar klasszika-filológus a XVII. századi Angliában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 111-119. (1985)

Gőcze György: Az orosz nyelv napja. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 32-35. (1985)

H

H. Tóth Imre: [Mineâ Dubrovskogo] : [vvedenie] : [pamâtniki drevnerusskogo âzyka]. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 107-138. (1985)

H. Tóth István: Könyv- és könyvtárhasználat a történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 260-265. (1985)

Haas J. and Fetting F. and Gubicza László: Investigation of the deactivation of mordenite catalysts by coke deposition and their regeneration. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 658-668. (1985)

Haber J. and Komorek J. and Romotowski T.: Formation of deposit and aromatics on HNaY zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 671-680. (1985)

Hajzer Lajos: Néhány magyar hely- és intézménynév orosz visszaadásának kérdéséhez. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 22-26. (1985)

Hajzer Lajos and Pehlivanova Kira Iordanova and Lebedeva Marina Nikolaevna: K. I. Pehlivanova-M. N. Lebegyeva: Grammatyika russzkovo jazika v illjusztracijah. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 343-344. (1985)

Hajzer Lajos and Skvorcov Lev Ivanovič: Skvorcov Lev Ivanovič összeáll.: Osznovi kulturi recsi. Hresztomatyija. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 203-204. (1985)

Hajzer Lajos and Žukov Vlas Platonovič: V. P. Zsukov: Skolnij frazeologicseszkij szlovar russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 143-144. (1985)

Halasy Katalin and Benedeczky István: Electron microscopic study on the innervation of the gut-musculature in the carp (Cyprinus carpio). In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 27-42. (1985)

Halay Tibor: Zárszó.

Hamza Gábor: Zur Frage der historischen Entwicklungstypen der gewillkürten Stellvertretung : eine rechtsvergleichende Studie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 203-212. (1985)

Han Anna: Teoria sloesnosti A. Potebni i nekotorye voprosy filosofii tvorčestva russkogo simbolizma. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 167-196. (1985)

Harmat Márta: Orosz óda, magyar óda a felvilágosodás korában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 107-112. (1985)

Hartmann Márton: Az 1947. novemberi ENSZ határozat érvényessége.

Hatcher W. J.: Effect on coke on Y zeolite activity for cumene cracking. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 681-690. (1985)

Hatvani László: On partial asymptotic stability and instability III. : energy-like Ljapunov functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 157-167. (1985)

Hatvani László and Terjéki József: Stability properties of the equilibrium under the influence of unbounded damping. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 187-200. (1985)

Hegyi András: Szeged mezőgazdasága az első világháború utáni években : a Nagyatádi-féle földreform. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (80). pp. 25-41. (1985)

Heikal Mohamed A.: Major and trace elements in some granitic rocks southeastern At-Taif area, Saudi Arabia - their implications to magma genesis and tectonic setting. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 5-16. (1985)

Heikal Mohamed A. and Salem Abdel-Karim Ahmed and El-Sheshtawi Youssef A.: Zircon in granitoids from Sinai, Egypt and its genetic significance. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 117-130. (1985)

Heinrich Ingeborg: A tanárjelöltek ateista nevelésének néhány kérdése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 71-73. (1985)

Helembai Kornélia: A szociális-interperszonális magatartás vizsgálata egészségügyi szakiskolai tanulók körében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 37-43. (1985)

Henriques C. and Dufresne P. and Marcilly C. and Ramõa Riberio F.: The influence of tin on the activity and selectivity of Sn-Pd/HY zeolites, in the hydrocracking and hydroisomerization of n-heptane. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 477-486. (1985)

Hermann Attila and Kishalmi Zoltán: Desztillált viztöltést [!víztöltést] ellenőrző készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 29. (1985)

Hermann Attila and Kishalmi Zoltán: Interface a Robotron S 6011 irogéphez [!írógéphez]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 39. (1985)

Hernandez F. and Ibarra R. and Fajula F. and Figureas F.: Catalytic and physiochemical properties of acid-leached offretities. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 81-88. (1985)

Hernádi Ferenc: Elektronikus laboratoriumi időzitő [!laboratóriumi időzítő]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 18. (1985)

Hetényi Magdolna: Organic geochemical features of the maar-type oil shales of Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 145-152. (1985)

Hoek Leo H.: La segmentation de l'amorce argumentative-commentative dans les "Contes et nouvelles" de Guy de Maupassant : une enquête empirique en pragmatique narrative. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 57-94. (1985)

Horgosi É.: Prabolgarskaâ leksika v rukopisâh XI-XII vv. russkoj redakcii drevnebolgarskogo âzyka. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 67-80. (1985)

Horgosi Ödön and Misky György: Misky György szerk.: A korszerűbb orosznyelv-oktatásért IV. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 282-284. (1985)

Horváth Alpár Szilamér: Egyszerű narratív szövegek világszemantikai elemzése. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 141-158. (1985)

Horváth Gy.: Bibliographie. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 235-239. (1985)

Horváth Iván: Adatok romániai könyvtárakból. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 168-170. (1985)

Horváth Iván and Lusson Pierre: Kisebb közlemények : Egy általános ritmuselmélet összefoglalása. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 157-166. (1985)

Horváth Lajos: Empirical kernel transforms of parameter-estimated empirical processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 201-213. (1985)

Horváth Márton: Az általános iskola évtizedei. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 65-75. (1985)

Horváth Róbert: Epistemology and methodology in the social sciences : the case of statistical discipline. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 219-229. (1985)

Horváthné Krasznai Erzsébet and Szűcs Imre and Schäffer Béla and Vass Attila and Kovács Árpád: Egyes illékony aromakomponensek mennyiségének változása joghurtban hidegen tárolás során. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 4. pp. 234-242. (1985)

Horányi Özséb: A "kép" szó használatáról a mai magyar köznyelvben. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 187-229. (1985)

Huhn András P.: On non-modular n-distributive lattices : the decision problem for identities in finite n-distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 215-219. (1985)

Hunya Péterné: Interaktív tesztelés feladatrendszerek minimalizálása AID módszerrel. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 35-54. (1985)

Hutás Imre: A társadalmi közösség szerepe az egészésg megtartásában és helyreállításában.

Háy János: Hol mikor mit hogyan, avagy a manók helye a világban. In: Harmadkor 3. pp. 78-81. (1985)

Háy János: A levél című írás elé néhány sor nagy általánosságban ; A levél ; Mucuskám! itt küldöm a verset. Képzeld már mindent kitalálnak, csak, hogy rosszul érezzem magam : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 76-79. (1985)

Härtel Gottfried: Einige Betrachtungen zur Sanctio pragmatica pro petitione Vigilii vom 13. 8. 554 und zur am 13. 4. 534 an Belisar erlassenen Sanctio pragmatica. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 213-218. (1985)

Hévizi Ottó: A fejünkkel játszunk ... In: Harmadkor 3. pp. 1-4. (1985)

Hévizi Ottó: "És csak parancsod éljen egyedül ..." : Hamlet és a bűn. In: Harmadkor 2. pp. 61-68. (1985)

I

Imre Ottóné: A kereseti-érdekeltségi viszonyok fejlődési tendenciái az egészségügyben.

Imreh Balázs: On finite definite automata. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 61-65. (1985)

Irmscher Johannes: Utopia = Athos? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 231-234. (1985)

Iskander Awad A.: Varieties of algebras as a lattice with an additional operation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 3-27. (1985)

Isztl László: Beszélgetés "A katedrálisok korá"-nak fordítójával. In: Gondolat-jel 2. pp. 19-22. (1985)

Ito Masami and Duske Jürgen: On involutorial automata and involutorial events. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 67-79. (1985)

Ivančev S.: Preobraženiâta na slavânskiâ perfekt. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 7-13. (1985)

Izumino Saichi and Kato Yoshinobu: The closure of invertible operators on a Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 321-327. (1985)

J

J. Nagy László: Einige Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung in Algerien. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 23-29. (1985)

Jaeger N. I. and Nowak R. and Schulz-Ekloff G.: Hydrodesulfuritation of tiophene on H- and NiH-faujasites X and Y. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 545-549. (1985)

Jaeger N. I. and Plath P. J. and Schulz-Ekloff G.: Aspects of metal and metal complex containing zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 189-205. (1985)

Jagusztin László: Narrativáció és arumentáció : B. Pilnyak: Meztelen év. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 203-211. (1985)

Jakab Tibor: A tisztiorvosi intézmény fejlődése a Kiegyezéstől a századfordulóig.

Jakab Éva: Liste der Publikationen von Elemér Pólay. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 447-456. (1985)

Jakab Éva: Vom sequestrum der legis actiones bis zum verbindlichen "Gerichtsdeposit" des Prozeßgegenstandes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 235-243. (1985)

Jakucs László: Factors responsible for the effectiveness of certain karst caves in respiration therapy. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 61-72. (1985)

Jankovics József: XVI.-XVII. századi ráolvasások Máriássy János lógyógyászati kéziratában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 55-61. (1985)

Janáky Tamás: Számitogépes [!számítógépes] program szérum "sex hormone binding globulin" és "corticosteroid binding globuline" meghatározásának értékelésére. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 37. (1985)

Janáky Tamás: Tesztoszteron és progeszteron radioimmunoassay eredményeinek számitógépes [!számítógépes] értékelése. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 28. (1985)

Jenei Ilona: Organizáció és történetiség a biológiai kutatásban.

Juhász Miklós and Góczán László: Comparative study of Albian monosulcate angiosperm pollen grains. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 147-172. (1985)

Juhász Miklós and Smirnova S. B.: Gregussisporites, a new spore genus from Albian sediments. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 217-219. (1985)

Junghänel Günther: Zur marxistisch-leninistischen Auffassung von Sinn des menschlichen Lebens und der Rolle der Werte im Sozialismus. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 3-7. (1985)

Jámbor Áron and Wolf Gy.: Geological importance of some chemical features of coals in Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 185-192. (1985)

Jánosi Mónika: Gondolatok az Admonti kódexből hiányzó kapitulumokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 37-51. (1985)

Józsa György: A magyar reviziós igények angliai fogadtatása a két világháború között.

Józsa Zoltán: Az albérlet jogi szabályozásának társadalmi vonatkozásai : jogszociológiai elemzés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 3. pp. 1-14. (1985)

K

Kalló Dénes and Bankós I. and Papp J.: Correlations between the acidity and catalytic properties of H, Na-MOR. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 328-337. (1985)

Kallós Gábor: Az ateista nevelés szerepe a tanárképzésben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 67-69. (1985)

Kallós Gábor: Rol' politiki v formirovanii socialističeskogo moral'nogo soznaniâ u vengerskih studentov. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 9-13. (1985)

Kanyó Zoltán: Az egyszerű formák rendszerezéséről. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 7-16. (1985)

Kapitány Ágnes and Kapitány Gábor: Kulturális intézmények ideológiai értékközvetítési mechanizmusairól. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 19-36. (1985)

Karge H. G. and Boldingh E. P. and Lange J.-P. and Gutsze A.: Studies on coke formation on dealuminated modernites by in-situ ir and epr measurements. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 639-648. (1985)

Kars Henk: L'analyse fonctionnelle du portrait : positions et propositions. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 95-114. (1985)

Katona Judit: K voprosv o znaečenii pozdnih proizvedenij bunina v kontekste ego tvorčeskogo puti. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 233-248. (1985)

Kedves Miklós: LM, TEM and SEM investigations on recent inaperturate Gymnospermalophyla pollen grains. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 129-146. (1985)

Kedves Miklós: The present day state of Upper Cretaceous palaeophytogeography on palynological evidence. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 115-127. (1985)

Kedves Miklós: Étude palynologique d'un lignite Tertiaire de Blao, Viet-Nam II. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 97-113. (1985)

Kedves Miklós and Szederkényi Tibor: The importance of the spore-pollen investigations in the recognition of the radioactive element content of the lake mud. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 215-216. (1985)

Kemenes Béla: Das fides-Prinzip und sein Zusammenhang mit der fiducia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 245-262. (1985)

Kertész András: Kognitív anomáliák az egyszerű formában : megjegyzések a logikai konzisztencia problémájához az irodalomelméletben. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 27-48. (1985)

Kertész András: Zur Grundlegung eines logischen Modells der Ironie. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 115-143. (1985)

Keveházi Katalin and Monok István: XVI-XVII. századi könyvgyűjtők kötetei a csíksomlyói ferences rendház könyvtárában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 121-128. (1985)

Kincsek Irén: Magdiszperzió vizsgálata homoki gyepcönozisokban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 41-53. (1985)

Király Gyula and Kovács Árpád: Az orosz és szovjet narratív poétika Veszelovszkíjtól Lotmanig. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 40-87. (1985)

Kis Ibolya: Könyvtárhasználat: lehetőség a permanens művelődésre. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 123-127. (1985)

Kiss Albertné: Útkeresés a pedagógus továbbképzésben. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 15-17. (1985)

Kiss István: Az időérzékenység tükröződése néhány szépirodalmi alkotásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 113-121. (1985)

Kiss István: A légköri ionizáció szerepe az algatömegprodukciók kialakulásában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 3-22. (1985)

Kiss László and Petőcz András: Petőcz András: Betűpiramis. In: Harmadkor 3. pp. 113-115. (1985)

Klami Hannu Tapani: Nómos and nómisma : comments on inflation in the Roman Empire. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 263-270. (1985)

Klein Sándor: Mit nyújthat a pszichológia a pedagógusoknak? In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 45-51. (1985)

Kleininger Ottó: Pszichológiai vizsgálatok,nevelőotthonban élő 3., 4. osztályos általános iskolai cigány tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 84-89. (1985)

Klukovits Lajos: The independence of the distributivity conditions in groupoids. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 93-100. (1985)

Klûeva N. V.: Synthesis of olefins from methanol on erionite and mordenite with isomorphous substitution of Si4+ cations by B3+, Ga3+ or Fe3+. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 525-534. (1985)

Knyihár Erzsébet and Szűcs Attila: Kronikus [!krónikus] fájdalmak gyogyitása [!gyógyítása] Polyximin-B iontoforézissel. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 13. (1985)

Kocsis Józsefné: A családi nevelés segítése a szülői értekezletek útján. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 78-84. (1985)

Kocsondi András: Ob obŝestvenno-istoričeskom haraktere nauki. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 3-10. (1985)

Kocsány Piroska: Az aforizma mint szövegtípus és Lichtenberg aforizmái. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 59-73. (1985)

Kocsány Piroska: Ein Versuch zur Beschreibung der Textsorte "Spruchweisheit". In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 145-174. (1985)

Komatsu T. and Namba S. and Yashima T.: Preparation and characterization of Mo/Y-zeolite and its catalytic activity for propene metathesis. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 251-260. (1985)

Komlóssy Ákos: A munkára nevelés néhány neveléselméleti kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 77-94. (1985)

Komornik Vilmos: Local upper estimates for the eigenfunctions of a linear differential operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 243-256. (1985)

Komornik Vilmos: Singular perturbations of singular systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 345-352. (1985)

Koncz János: Közgondolkodás és értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 125-132. (1985)

Koncz János: Művelődéspolitikánk néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 95-115. (1985)

Koncz Jánosné: Az egészségügyben dolgozó nők helyzete Csongrád megyében.

Kopasz Éva: A téglalap és négyzet fogalmának szintje 3. és 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 268-270. (1985)

Koppány György: Climatic research and the weather-forecasts. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 25-29. (1985)

Kormos Sándor: A közművelődés feladatai a szocialista értékrend fejlesztésében. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 37-47. (1985)

Korány Kornél: Könyvismertetés - Szabó S. András: Radioökológia és környezetvédelem. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1985. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 3. p. 184. (1985)

Korány Kornél and Gasztonyi Kálmán: Tartósítószerek intenzív folyadékkromatográfiás meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 3. pp. 161-173. (1985)

Korčic Mihail A.: Ob odnoj raznovidnosti deepričastnyh oborotov i ee transformah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 193-209. (1985)

Koseva G.: Hudožestvennyj tekst na zanâtiâh po russkomu âzyku s bolgarskimi studentami-rusistami. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 211-217. (1985)

Kossok Manfred: Unidad y diversidad en la historia de la América Española : el caso de la independencia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 69-81. (1985)

Koszta László: Vita a "tízkötetes" Magyarország története készülő 2. kötetéről. In: Aetas, (1) 1. pp. 72-79. (1985)

Kovács András Ferenc: francia kapcsolatok : [vers]. In: Harmadkor 4. pp. 23-25. (1985)

Kovács István and McMillen William R.: On the unitary representations of compact groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 257-259. (1985)

Kovács József: Egészségügyi rendszerek - erkölcsi szempontból.

Kovács László: Az objektív és szubjektív dialektika összefüggéséről.

Kovács Ádám and Svingor Éva and Szederkényi Tibor: Rb-Sr dating of basement rocks from the southem foreland of the Mecsek Mountains, Southeastern Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 51-57. (1985)

Kováts Zoltán: Epidémiák és endémiák Szegeden a XVIII. században és a XIX. század első felében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 25-31. (1985)

Krajkó Gyula: Zavisimost' meždu èkonomičeskoj territorial'noj strukturoj i administrativnym deleniem. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 3-24. (1985)

Kraushaar B. and Kompa H. and Schrobbers H. and Schulz-Ekloff G.: Hydrodeoxygenation on furan on H-ZSM-5 and Pt-ZSM-5. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 581-587. (1985)

Krausz Tivadar: új geometria 2. ; érintés előtt : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 46-47. (1985)

Krekics J.: K voprosu ob obŝem značenii glagolov soveršennogo vida. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 47-57. (1985)

Kristó Gyula: Tibor Wittman : el profesor y el colega. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 5-7. (1985)

Kristó Gyula: A fekete magyarok és a pécsi püspökség alapítása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 11-17. (1985)

Kristóf János: Ortholattis linéarisables. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 387-395. (1985)

Krékits József: Potenzielle und aktuelle Bedeutung russischer Verben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 45-52. (1985)

Krémer Sándor: Ismét a felelősség alapjáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 43-50. (1985)

Kubelková L. and Nováková J. and Tupá M. and Tvarůžková Z.: Coke formation on ZSM-5 and modified Y zeolites in the reaction of. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 649-657. (1985)

Kugler Katalin: Opyt lingvostilističeskogo analiza hudožestvennyh proizvedenij v universitetskoj auditorii. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 218-224. (1985)

Kulacsik Júlia: Dilemma "Razum ili serdce" v naučno-fantastičeskih rasskazah A. Platonova : "Potomki solnca" 1921; "Lunnaâ bomba" 1926; "Èfirnyj trakt" 1928-1930. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 123-130. (1985)

Kurdi Imre: Töredék egy megíratlan versből ; Megfigyelések reggel hétkor : [versek]. In: Harmadkor 3. p. 77. (1985)

Kurdi Imre: napéjegyenlőség ; ablakkert ; a dezilluzió parkja : triptichon hieronymus bosch modorában : [versek]. In: Harmadkor 4. pp. 42-44. (1985)

Kurdi Fehér János: Egy költői kép születése. In: Harmadkor 2. p. 69. (1985)

Kurdi Fehér János: Lábjegyzet, 1984. március 15. : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 70-72. (1985)

Kurdi Fehér János: A világ, amelyben élünk : megközelítés. In: Harmadkor 2. pp. 73-75. (1985)

Kuryłowicz Marek: Leges aleariae und leges sumptuariae im antiken Rom. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 271-279. (1985)

Kádas Lajos and Frenyó Vilmos: Citrus-félék vizsgálata II. : az anyagcsere vizsgálata légzésméréssel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 1. pp. 11-19. (1985)

Kántor Sándorné: A szabályos és az archimédészi félig szabályos testek modelljeiről. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 176-181. (1985)

Kátai Imre and Kovács Béláné: Multiplicative functions with nearly integer values. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 221-225. (1985)

Kékes Szabó Mihály: Közösségi nevelésünk néhány időszerű kérdésének történeti előzményei. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 55-76. (1985)

Kérchy László: Approximation and quasisimilarity. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 227-242. (1985)

Kószó Ferenc: Uj [!új] eljárás a széklet-porfitinek meghatározására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 11. (1985)

Köpeczi Béla: Műveltség és érték. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 11-18. (1985)

Körmöczi László: Determination of the degree of intraspecific competition in monocultures. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 173-181. (1985)

L

L. Murai Teréz: A magyar-orosz természetes kétnyelvűség kora gyermekkori kialakulásának néhány pedagógiai-módszertani tanulsága. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 165-169. (1985)

Laczkovits Miklós: A magyar irodalmi és nyelvészeti képzés szétválasztása körüli vitához. In: Gondolat-jel 2. pp. 10-12. (1985)

Laczó Katalin: A szabadművelődési korszak művelődésigazgatása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 33-42. (1985)

Lagzi István: Evakuáció vagy hazatérés? : a politikai harc kezdetei a magyarországi lengyel katonai táborokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (81). pp. 19-33. (1985)

Lampek Kinga: Fiatal bányászok létfeltételeinek jellemzői.

Lechert H. and Wienecke J. and Basler W. D.: Relaxation-and self-diffusion measurements of some hydrocarbons and methamol on silicilate and ZSM 5 zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 147-155. (1985)

Legendi Tamás and Katona Endre: A solution of the early bird problem in an n-dimensional cellular space. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 81-87. (1985)

Leindler László: Limit cases in the strong approximation of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 269-284. (1985)

Lengyel András: A magyar „írói rend" összetétele 1922-ben : kísérlet egy forrástípus irodalomszociológiai értelmezésére. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 81-93. (1985)

Lengyel Zsolt: Jegyzetek a kétnyelvűség kérdéséhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 53-61. (1985)

Lepahin Valerij and Vološina M.: Simbolizm ikony v vospriâtii M. Vološina-poeta i hudožnka. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 249-260. (1985)

Lercher Johannes A. and Rumplmayr Gerd and Noller H.: Modification of ZSM5 type zeolites with H3Po4. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 71-80. (1985)

Linden Hansjörg: Zur Symmetrisierung gewisser rationaler Eigenwertaufgaben. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 357-364. (1985)

Liszonyiné Gacsályi Márta and Tóthné Semptey Ágnes: Radiológiai hálózati körvizsgálatok I. : 137Cs meghatározása környezeti mintákból. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. pp. 105-108. (1985)

Lišiner I. and Plakhtonik V. A. and Levin D. Z. and Mortikov E. S.: Polyfunctional zeolite catalysts in the benzine-olefin-hydrogen system. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 358-368. (1985)

Lugowski Herbert: A valós számok tizedestörtként való bevezetése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 25-30. (1985)

Lukácsy Sándor: Petőfi szabadságfogalma. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 39-54. (1985)

Láng Eszter: A tőkekivitel szerepe a tőke és a termelés internacionalizálódásában.

Láng Jenő: A nagy radioaktivitásu [!radioaktivitású] minták aktivitásmérésekor a személyzetet érő sugárterhelés csökkentésére alkalmas detektorárnyékolo olomvért [!detektorárnyékoló ólomvért] előállitása hulladék alapanyagbol [!előállítása hulladék alapanyagból]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 22. (1985)

László Ágnes: A szabályozási és finanszirozási rendszer hatása az egészségügy érdekeltségi viszonyaira.

Lázár István Dávid and Szántó István: Szántó (Arator) István kevéssé ismert munkáiról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 177-181. (1985)

Lévay Edit: Fáy András kiadatlan prózája : (a Darvas-gyűjtemény). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 181-185. (1985)

M

Madácsy Piroska and Mész Lászlóné: Mész Lászlóné: Drámaértelmezések. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 137-138. (1985)

Madácsy Piroska and Szénássy Zoltán: Szénássy Zoltán: Jókai nyomában. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 202-203. (1985)

Magyaródi Sándor: A politikai ideológia korrekciójának szükségessége a létező szocialzmus viszonyai között.

Makk Ferenc: Kiknek az élén állott Levente? : (egy konsztantinoszi hely értelmezéséhez). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 3-9. (1985)

Makra László and Kiss Á. and Palotás Yolande: The spatial and temporal variability of drought in the southern part of the Great Hungarian Plain. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 65-85. (1985)

Makra László: Supplements to the categories of contemporaneous temperature and precipitation anomalies in Hungary and to their statistic analysis. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 31-41. (1985)

Maksimov Dmitrij Evgen'evič and Belogo Andreâ: O romane-pozme Andreâ Belogo "Peterburg" : k voprosu o katarsise. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 31-166. (1985)

Maleczki Márta: Kinek az objektív érdeke? : válasz Kiss Erika "Objektív érdekünk" c. írására. In: Gondolat-jel 1. pp. 6-8. (1985)

Malinowska-Adamska C.: Self-consistent calculations of the isothermal elastic constants of the anharmonic rare-gas crystals. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 699-709. (1985)

Malkowsky Eberhard: Toeplitz-Kriterien für Matrizenklassen bei Räumen stark limitierbarer Folgen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 297-313. (1985)

Mallick Khalil Ahmed and Al-Qayem Basim J.: Sedimentology of Sinjar Limestone Formation, Sulaimanian area, Northeastern Iraq. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 101-116. (1985)

Marcilio Maria Luiza: Population et force de travail dans une économie agraire en transformation : la province de Sǎo Paulo, à la fin de l'époque coloniale. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 27-35. (1985)

Marcsik Antónia: Paleopathology of the Avar-age between the Danube and Tisza rivers : Thesis of Dissertation for Candidate Degree. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 191-196. (1985)

Margóczi Katalin and Maróti Imre: The spatial distribution of carbohydrates in the leaves of maize grown in various light-dark cycles. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 87-96. (1985)

Marosi György and Hernádi Ferenc: Uj [új] eljárás és készülék a felső végtagi regionális (axxilaris) műtéti érzéstelenités effektusának javitására [érzéstelenítés effektusának javítására]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 36. (1985)

Martens J. A. and Perez-Pariente J. and Jacobs P. A.: Isomerization and hydrocracking of N CIO-N C17 alkanes on Pt/H. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 487-495. (1985)

Martonyi Éva: La construction du texte dans quelques récits des "scẻnes de la vie privée" d'Honoré de Balzac. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (9). 0-138. (1985)

Martonyi Éva: A regény indításának formáiról Balzac Emberi színjátékában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 212-220. (1985)

Maróti Egon: Zur Regelung der römischen Personennamenführung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 281-282. (1985)

Maróti Egon: A legrégibb magyar nyelvű hexameterhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). p. 167. (1985)

Marótiné Korchmáros Valéria: Magánvélemény. In: Gondolat-jel 1. pp. 8-9. (1985)

Mason David M.: The asymptotic distribution of generalized Rényi statistics. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 315-323. (1985)

Mavrodinova V. and Minhev K. and Kozova L. and Penchev V.: Conversion of alkylaromatics on high-silica mordenites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 339-348. (1985)

Mayer-Maly Theo: Thensaurus meus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 283-289. (1985)

Mazhar Syed Mohammad and Totik Vilmos: Approximation by modified Szász operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 257-269. (1985)

Merényi Kálmán: Anfänge der Pönalisierung der Sittlichkeitsverbrechen Formen des staatlichen Eingriffs. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 291-310. (1985)

Mezei Judit: Tartalom és forma viszonya az épitészetben [!építészetben].

Mezősi Gábor: Relief types and geomorphological surfaces on the interfluve of the Sajó and Bódva rivers. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 73-96. (1985)

Michalski Jacek: Amalgamated free products of n-groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 63-70. (1985)

Michalski Jacek: On some special limits of n-groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 71-88. (1985)

Micheller Magdolna: Die jugendpolitischen Bestrebungen der USAP : 1957—1984. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 31-40. (1985)

Minahev Khabib Minachevič and Karlamov V. V.: Oxidative acetoxylation of propylene over metal-containing zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 497-514. (1985)

Mirodatos C. and Barthomeuf D.: Ni redox equilibrium in modernites at various hydrogen pressures. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 241-250. (1985)

Miron Radu: Techniques of Finsler geometry in the theory of vector bundles. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 119-129. (1985)

Miruné Kittler Júlia: A tanítási órák szerkezeti felépítése — tanóramodellek és -jellegek. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 152-157. (1985)

Miskolczi József: A hiperbolikus paraboloid egy származtatási lehetőségéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 31-35. (1985)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1984. évi XXX. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 1. pp. 1-2. (1985)

Molnár Imre: Alfenus Varus iuris consultus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 311-328. (1985)

Molnár Judit: From from the hazel bough to from the hazel bough. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 175-183. (1985)

Molnár László: Hazai dilemmák az egészségügy-szociológiával kapcsolatban.

Molnár Sándor: Petrochemical character of the Lower Cretaceous rocks of the Great Hungarian Plain. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 33-38. (1985)

Molnár Árpád and Bucsi Imre and Bartók Mihály: Dehydration of diols on zeolites of types X and Y. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 571-579. (1985)

Murat Michel: L' interprétation des' équivalences formelles. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 185-202. (1985)

Málovics János: A lakáshiány természetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 31-43. (1985)

Mátyás Pál and Vogel Sándor: Társadalom és művelődés a XVII. századi Apácán. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 73-109. (1985)

Mátóné Lőrincz Ida: Gyermekszemmel a napköziről. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 270-274. (1985)

Mäenpää Toivo: Geographical action research in Finnish rural villages : reviving villages through activations local residents. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 53-60. (1985)

Mészáros Imre: Játékos ismeretmegőrzés. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 187-191. (1985)

Mészáros Józsefné: Helyesírási szint vizsgálatának leírása, elemzése. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 27-30. (1985)

Mészáros Lászlóné: Önálló tanulásra nevelés az általános iskola felső tagozatában. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 158-165. (1985)

Mészáros Róbert: Ifjuság [ifjúság!] és társadalom : tudósitás a 14. tokaji irótáborról. In: Gondolat-jel 4. pp. 1-3. (1985)

Móczár László: Ceropalidae from Sri Lanka (Hymenoptera). In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 43-47. (1985)

Móricz Ferenc: On the restricted convergence and (C, 1, 1)-summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 221-233. (1985)

Móricz Ferenc: On the |C, α >1/2, β>1/2|-summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 325-338. (1985)

Mörner Magnus: La rebelión de Túpac Amaru desde una nueva perspectiva. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (79). pp. 37-48. (1985)

N

Nagy Antal: Hivatástudat és az etika oktatása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 75-78. (1985)

Nagy Antal: „Pedagógusi" etika vagy nevelésetika? In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 61-64. (1985)

Nagy Atilla Kristóf: (uj arcadia) : [vers]. In: Harmadkor 4. p. 50. (1985)

Nagy Béla: A local spectral theorem for closed operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 339-350. (1985)

Nagy Emília: A városlakó ember kapcsolata környezetével.

Nagy Erzsébet: A XIV-XV. századi orosz irodalom új stílusa, az „ékes szófűzés". In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 131-137. (1985)

Nagy Imre: Az álomalattjáró. In: Harmadkor 3. pp. 53-72. (1985)

Nagy Imre: Karnevál : Hamvas Béláról. In: Harmadkor 4. p. 95. (1985)

Nagy Imre: ha majd 60 éves leszek : dolgozat. In: Harmadkor 4. pp. 45-49. (1985)

Nagy L. János: Tiltó szólásaink gyakorisági adatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 63-70. (1985)

Nagy Pál and Herzfeld Rozália: Determination of Lewis acidity and basicity parameters (Ent and Bkt) in ethanol-cyclohexane and ethanol-benzene mixtures. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 735-742. (1985)

Nagy Pál and Herzfeld Rozália: Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél, IV. : N-(2-hidroxi-1-naftiliden)-anilin és n-butil-amin reakciójának aktiválási paraméterei etanol-benzol oldószerelegyben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 15-23. (1985)

Nagy Péter Tibor: Geodesics of a principal bundle with Kaluza-Klein metric. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 351-359. (1985)

Nagyné Krajkó Erzsébet: Vzaimosvâz', vzaimovliânie, opredelimost' i opredelennost'. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 11-22. (1985)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Ismerkedés a szocialista országok pedagógiai folyóirataival. In: Módszertani közlemények, (25) 5. p. 337. (1985)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Programjavaslatok a nyári napközis foglalkozásokhoz. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 192-194. (1985)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Papp János: Papp János: Ökológiai rejtvények. In: Módszertani közlemények, (25) 2. p. 144. (1985)

Nayak V. S. and Riekert L.: Factors influencing sorption and diffusion in pentasil zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 157-166. (1985)

Neckermann Ludwig and Runck Paul Otto: Über Aprroximationseigenschaften differenzierter Hermitescher Interpolationspolynome mit Jacobischen Abszissen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 361-373. (1985)

Nemcsók János and Orbán László and Dobler Lászlóné and Szépfalussy J.: Acetylcholinesterase activity measurements as a tool for demonstrating the possible cause of fish decay. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 9-12. (1985)

Nessel Rolf Joachim and Wickeren Erich van: On the comparison of multiplier processes in Banach spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 379-394. (1985)

Neugebauer Wolfgang: Az osztrák nemzeti tudat fejlődéséről : (a Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéke vendégeként 1983. november 28-án tartott előadás). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (80). pp. 43-54. (1985)

Nguyễn Xuân Ký: A Bohr type inequality on abstract normed linear spaces and its applications for special spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 261-267. (1985)

Nguyễn Xuân Ký: On approximation by arbitrary systems in L2-spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 211-219. (1985)

Nikišin Evgenij Mikha'lovič: Ob odnoj ocenke ortogonal'nyh mnogočlenov. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 395-399. (1985)

Nikol'skij Sergej Mihajlovič and Lizorkin Peter Ivanovič: Ocenki dlâ pronzvodnyh garmonnčeskih mnogočlenov i sferičeskih polinomov v Lp. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 401-416. (1985)

Nováková J. and Kubelková L. and Jíró P. and Beran S. and Nedomová K.: A study of the interaction of some ketones with HZSM-5 zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 561-570. (1985)

Nyilas Mihály: A svéd jóléti állam válsága.

Németh Endre: Acceleration-sexuality Certain characteristics of the sexual life and physical maturity of 14-18 years old secondary school children. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 197-205. (1985)

Németh József: Embedding theorems and strong approximation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 375-378. (1985)

Nörr Dieter: Savigny liest Goethe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 329-348. (1985)

O

Occelli Mario L. and Psaras D. and Suib S. L.: Oisoning of fluid cracking zeolite catalysts by metals. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 423-430. (1985)

Odorics Ferenc: Egy elbeszéléstipus leírása : Németh László novellái. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 258-276. (1985)

Odorics Ferenc: Megjegyzések az egyszerű formák paradigmájához. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 129-140. (1985)

Olazar M. and Arandes J. M. and Bilbao J. and Corella J. and Bilbao R.: Contribution to reactor design in a flucid catalyting cracing unit. Computation of the activity distribution function of the zeolite along the riser. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 431-440. (1985)

Olazar M. and Arandes J. M. and Bilbao J. and Romero A.: Polymerization of benzyl alcohol in gaseous phase on a Y zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 599-608. (1985)

Oláh János: Kosztolányi korának iskolájáról. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 195-198. (1985)

Oláh János: Szülői munkaközösségek az 1948/49-es tanévben a Szegedi Tankerületi Főigazgatóságban. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 332-336. (1985)

Orbán Józsefné: Az alkotóképesség fejlesztése a második osztályos rajzórákon. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 253-260. (1985)

Oross Gabriella: Izmenenie čislennosti sel'skogo naseleniâ ûžnogo Аlfel'da s 1949 po 1980 gg. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 41-51. (1985)

Orosz Magdolna: E. T. A. Hoffman fantasztikus meséinek szerkezete. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 134-150. (1985)

P

P. Szabó Csaba: Nemzeti őrhelyen : a magyar vasutasság helye a századforduló társadalmában. In: Aetas, (1) 1. pp. 35-53. (1985)

Palotás Yolande and Makra László: Relationship of the wheat-production to the oecological potential in the Southern Plain, Hungary. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 53-64. (1985)

Pankratiev Û. D. and Pauštis E. A. and Turkov V. M. and Ûrčenko E. N.: Influence of basicity of nitrogen bases on the heat of their protonation on the surface of HNay zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 54-62. (1985)

Papp Ignác: Svâz' professional'nyh soûzov s organami gosudarstvennogo upravleniâ. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 6. pp. 1-34. (1985)

Papp Ignác: To the questions of state, state organization, state activity. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 349-353. (1985)

Papp István Géza: Ady romantikus jellegű motívumainak változásáról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 60-79. (1985)

Papp János: Marxizmus-leninizmus oktatók és a szaktárgyak oktatóinak együttműködése az orvos- és gyógyszerészképzésben.

Parchmann Rainer and Duske Jürgen and Specht Johann: Indexed LL(k) grammars. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 33-53. (1985)

Patkós Győző: A dombortérképek és elkészítésük egyszerű módszere. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 265-267. (1985)

Peeva K.: Systems of linear equations over a bounded chain. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 195-202. (1985)

Pelle L.: The information content of the temperature field of the northern hemisphere and the mean monthly temperatures at Szeged. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 43-51. (1985)

Penke Olga: La fortune de l'Histoire des Deux Indes au XVIIIe siécle en Hongrie : Contribution au portrait de Pál Őz. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (8). pp. 1-34. (1985)

Pete István: Semantičeskie tipy ediničnosti predmetov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 23-32. (1985)

Pete István: Zametki k sopostavitel'nomu izučeniû vengerskogo i russkogo âzykov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 33-45. (1985)

Pethő László: Családközpontú népművelési gyakorlat. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 235-241. (1985)

Petrovics István: A "régi" Aetas. In: Aetas, (1) 1. pp. 5-7. (1985)

Petőcz András: [A hal áll...] ; Feszület ; Zongorára írt darab : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 58-60. (1985)

Pintyéné Hódi Klára and Gorzó István: Kétfázisu [!kétfázisú] plakkfestő folyadék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 12. (1985)

Pintér Gyula: Jogszabály figyelő : az 1984. november 1-től 1985. február 28-ig megjelent jogszabályokról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. pp. 109-116. (1985)

Pintér Gyula: Jogszabály figyelő : megjelent az 1985. március 1-től június 30-ig jogszabályokról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 3. pp. 177-182. (1985)

Pintér Gyula: Jogszabály figyelő az 1984. VII. 1-től X. 31-ig megjelent jogszabályokról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 1. pp. 35-39. (1985)

Pintér Ferenc and Seres Ferenc and Vize László and Gáti József: Adalékok a többkomponensű rendszerek kényszerített Raman-szórásának elméletéhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 3-13. (1985)

Pleskó András: Szülők az osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 43-47. (1985)

Pléh Csaba: A történetszerkezet és a felidézés kapcsolata. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 171-191. (1985)

Pohlej P.: Šestidesâtiletne slavânskoj biblioteki v Prage. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 263-271. (1985)

Polgár József and Hajas Katalin and Márkus György: Uj [!új] elven müködő [!működő] fuzios [!fúziós] perimeter. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 14. (1985)

Pollák Richárd: Tanítók XX. Nyári Akadémiája. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 199-200. (1985)

Pongrácz Tibor: Költemény egy szóról : kísérlet egy Borges parabola értelmezésére. In: Harmadkor 2. pp. 48-55. (1985)

Popov M. B.: K voprosu o sud'be slabogo reducirovannogo v drevnerusskih suffiksah -'sk- i -'stv-. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 59-65. (1985)

Pound Ezra and Bendes Rita: Ezra Pound verseiből : Bendes Rita fordításai. In: Harmadkor 3. pp. 89-104. (1985)

Pozsgai Vidáné: Az alsó tagozatos osztályfőnöki órák integráló funkciója. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 298-302. (1985)

Poór Zsuzsanna: Szimulációs nyelvtanulás általános iskolai tanulócsoportokban. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 241-246. (1985)

Pál Ágnes: Változások Szolnok megye gazdasági térképén. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a biológia és földrajztudományok köréből, (2). pp. 69-82. (1985)

Páles Zsolt: Ingham-Jessen's inequality for deviation means. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 131-142. (1985)

Pálfi Gábor and Gulyás Sándor: Rapid determination of pollen fertility of two insect pollinated plant species by staining with the aid of proline-isatin reaction. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 49-53. (1985)

Pápay László: Simulated maturation process of the bitumens of the Pula oil shale, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 153-164. (1985)

Pávó Imre: The analysis of signal flow graph containing sampled-data elements. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 217-223. (1985)

Péczely György: The global system of water vapour quantity in the atmosphere and its yearly alteration. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 3-9. (1985)

Péter Katalin: Comenius magyarországi elképzeléseiről : a Sermo secretus és a Gentis felicitas. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 63-72. (1985)

Pólay Elemér: Rabszolgák "házassága" az ókori Rómában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 4. pp. 1-71. (1985)

Pónyi Sándor and Nyilasi Júlia: Orofaciális fejlődési rendellenességek logikai digitális rendszere. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 32. (1985)

R

Radics Katalin: Typology and historical linguistics : affixed person-marking paradigms. ISBN 963 481 816 1, (1985)

Rahmankulov L. L. and Zlotskij Semen Solomnovič and Pastušenko E. V. and Rol'nik L. Z. and Karahanov R. A. and Bartók Mihály and Molnár Árpád: Gomolitičeskoe galogenirovanie acetalej i ortoèfirov v rastvore. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 743-757. (1985)

Ratnasamy P. and Borade R. B. and Sivasanker S. and Shiralkar V. P. and Hegde S. G.: Structure and catalytic properties of ferrisilicate zeolites of the pentasil brop. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 137-146. (1985)

Rencz Mátyás: a toronyőr álma. In: Harmadkor 4. pp. 29-32. (1985)

Rendes Béláné: Lehet-e giccs ellen nevelni az iskolában? In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 288-298. (1985)

Riesz Béla: Értékelmélet és iskolai nevelés. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 76-78. (1985)

Rigó Jázon: Dialektikus gondolkodásra nevelés tanárjelöltjeink körében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 59-66. (1985)

Roboz István: Vakbuzgók és lázadók I-II. : Csehszlovákia uralkodó kommunista pártjának története. In: Aetas, (1) 1. pp. 80-83. (1985)

Romanovskij B. V.: Catalysis by zeolite inclusion compounds. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 213-222. (1985)

Roncz Béla: The altitude system of rainfall in the Mátra Hills. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 97-108. (1985)

Rosenberg Ivo G. and Szendrei Ágnes: Submaximal clones with a prime order automorphism. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 29-48. (1985)

Rozsnyai Bálint: Narratív stratégiák a XIX. század közepének amerikai regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 190-202. (1985)

Rozsnyai Jenő: „Az Arany ember" Brazíliában : Jókai és Latin-Amerika. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 111-115. (1985)

Rubovszky Kálmán: Egy szépirodalmi egyszerű narrativ forma adaptációs ismétléséről. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 159-170. (1985)

Rudakova I. F.: O nekotoryh tipičnyh leksičeskih ošibkah nemeckih učaŝihsâ : (iz opyta prepodavaniâ russkogo âzyka v nemeckoj auditorii). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 225-236. (1985)

Ruff Mihály: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez.

Rácz Béláné and Szabó Éva: Az 1922 és 1980 között megjelent szegedi egyetemi ifjúsági lapok annotált cikkbibliográfiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (8) 3. 0-172. (1985)

Rényi Péter: Demokrácia és értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 49-62. (1985)

Révész László: Adatok a honfoglaláskori tegez szerkezetéhez. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 35-53. (1985)

Révész Mihály: A felelősség ontológiai vizsgálatához.

Róder László: Politikai rendszerünk önvédelmi szervezetének társadalmi vonásairól.

S

Salat Levente: Lóvásár ; Személytelen példabeszédek : [versek]. In: Harmadkor 3. pp. 73-76. (1985)

Salem Abdel-Karim Ahmed and Kabesh Mahmoud Lofty and Ghazaly M. Kh.: Petrochemistry, petrogenesis and classification of Um Huqab, Garf and El-Mueilha granitic masses, Southeastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 17-31. (1985)

Sauer J.: Nature and properties of acidic sites in zeolites revelaed by quantum chemical ab initio calculations. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 19-24. (1985)

Savova P.: Podbor tekstov iz russkoj klassičeskoj i sovetskoj literatury i ih mesto v obučenii russkomu âzyku studentov-nespecnalistov. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 237-242. (1985)

Scheiber Sándor: Mikszáth-levelek. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 141-147. (1985)

Schipani Sandro: Römisches Recht, Unabhängigkeitsrevolutionen und Rechtskodifizierungen in Lateinamerika. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 355-366. (1985)

Schuman Róbert: Dr. Kacskovics Miklós emlékezetére, 1932-1985. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 4. pp. 253-254. (1985)

Schwinn Hans: On approximation by Euler means of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 283-294. (1985)

Schwinn Hans: On the rate of approximation by orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 417-430. (1985)

Sebestyén Róbert and Fabinyi Ferenc and Takács Teréz: Élelmiszerek cukortartalmának indirekt atomabszorpciós meghatározása a rézredukció alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. pp. 93-98. (1985)

Sebők Ferenc: Távoli Tükör : a szerencsétlen 14. század. In: Aetas, (1) 1. pp. 84-88. (1985)

Seeger Andreas and Trebels Walter: Some Fourier multiplier criteria for anisotropic Hp(Rn)-spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 431-441. (1985)

Servotte Y. and Jacobs J. and Jacobs P. A.: Selectivity in the conversion of acetic acid over MFI-type zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 609-618. (1985)

Siklaki István: Kognitív történet-modellek. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 10-39. (1985)

Simon E.: Language extension in the HLP/SZ system. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 89-97. (1985)

Simon Gyula: A nevelőmunka egyik fontos műhelyéről. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 51-56. (1985)

Simonffy Zsuzsa: Implakturák és lánckérdések mint nyelvi játékok. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 97-117. (1985)

Simonné Sarkadi Lívia and Szerzö Zsolt: Cisztein-meghatározási módszerek tanulmányozása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 4. pp. 203-207. (1985)

Sindely P.: The homogenious temperature series at Szeged for 110 years : 1871-1980. In: Acta climatologica, (18-20). pp. 109-124. (1985)

Singh Raj Kishor and Chandra Kumar R. David: Compact weighted composition operators on L2(λ). In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 339-344. (1985)

Sipos Béláné and Antal Mária and Heller Anna and Pócs Ilona: Antal Mária-Heller Anna-Pócs Ilona: Hogy mondjuk oroszul? In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 342-343. (1985)

Sipos Miklós and Égető Emese: A mezőgazdasági kistermelés helyzetének néhány aktuális kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (22). pp. 45-57. (1985)

Siposné Kedves Éva: A 25 éves Módszertani közlemények jubileumi üléséről. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 145-152. (1985)

Siposné Kedves Éva: Tanárok XV. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 135-136. (1985)

Siroki Dénes: A lukácsi társadalomontológia hasznositási [!hasznosítási] lehetőségei a történelmi materializmusban.

Sjödin Tord: A generalization of a theorem of G. Freud on the differentiability of functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 271-281. (1985)

Skutta Franciska: Objektivitás, szubjektivitás és nézőpont Marguerite Duras Moderato cantabile című regényében. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 308-320. (1985)

Skutta Franciska: Point de vue chez Balzac? In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (9). pp. 139-179. (1985)

Solinas V. and Monaci R. and Longu G. and Forni L.: Alkylation of thiophene with methanol over synthetic zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 291-299. (1985)

Sonkodi István: Krioterápiás készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 9. (1985)

Spector G. and Briend M. and Monque R. and Delafosse D.: Behaviour of particles in a modified and stabilized hy zeolite. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 223-229. (1985)

Spožakina A. A. and Damânova S. I. and Kostova N. G. and Šopov D. M.: Catalytic activity of cobalt and molybdenum-containing y-type zeolites in thiophene. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 589-597. (1985)

Steinberg K.-H. and Becker K. and Nestler K.-H.: Hydroisomerization and hydrocracking of n-paraffines on zeolite catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 441-455. (1985)

Steinerné Molnár Judit: A szovjet oktatási rendszer néhány sajátossága. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 57-60. (1985)

Steingaszner Pál and Szűcs A. and Dudás É. L. and Mándy T.: Effect of some platinum metals on the regeneration behaviour of zeolitic cracking catalysts. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 397-404. (1985)

Stute Winfried: On tightness of random sequences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 397-400. (1985)

Supp Györgyné: Olvasás és könyvtárhasználat az önművelésre nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 285-288. (1985)

Surányi Ágnes: Az egyszerű formák és a vicc. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 49-57. (1985)

Szabados József and Vértesi Péter: On the almost everywhere divergence of Lagrange interpolation on infinite interval. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 443-450. (1985)

Szabó Edith: Élelmiszeranalitikai körvizsgálatok II. : termelői nyerstej idegen víztartalmának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 1. pp. 20-25. (1985)

Szabó Edith and Kósa Katalin: Élelmiszeranalitikai körvizsgálatok III. : fűszerpaprika színezőanyag-tartalmának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 3. pp. 154-160. (1985)

Szabó S. András and Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei VI. : a söripari és a konzervipari kutatómunka gyakorlati eredményei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 1. pp. 3-10. (1985)

Szabó S. András and Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei VII. : a baromfiiparban végzett kutatómunka gyakorlati eredményei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. pp. 65-69. (1985)

Szabó András: „Török" prédikátor Szepsiben. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 175-176. (1985)

Szabó Botond: Piskárkosi Szilágyi Sámuel peregrinációja : (1738-1742). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 139-156. (1985)

Szabó Csaba: Xenoliths from Cretaceous lamprophyres of Alcsútdoboz-2 borehole, Transdanubian Central Mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 39-50. (1985)

Szabó Ferenc: Motiméter. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 30. (1985)

Szabó Imre: Teoretičeskie i praktičeskie voprosy iz oblasti sudebnyh razbiratel'stv po delam ob ustanovlenii popečitel'stva. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 7. pp. 1-21. (1985)

Szabó István: Die produktionsgenossenschaftliche Bauernschaft in Ungarn. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 41-48. (1985)

Szabó János and Zimonyi György: Mobilizálható CO2 termosztát. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 17. (1985)

Szabó László: Characterization of clones acting bicentrally and containing a primitive group. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 137-142. (1985)

Szabó Tibor: Politica e filosofia nei quaderni di Gramsci : I. le polemiche con Bucharin e con Croce. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (28). pp. 23-42. (1985)

Szabó G. László: A XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetem megnyitója. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 5-10. (1985)

Szabó G. Mária and Tokodi László: Olasz nyelvet tanulnak a napközisek. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 40-42. (1985)

Szabóné Csillik Éva: Vándorszavak a matematika nemzetközi terminológiájában: a melléknevek. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 71-76. (1985)

Szalay István: On the generalized absolute Cesàro summability of double orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 451-458. (1985)

Szalma Natália and Ivanova V.: Krizis gumanizma i "realističsij simbolizm" V. Ivanova. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 197-214. (1985)

Szarvas Lászlóné: Ifjúságpolitika és ifjúsági mozgalom a szocialista Magyarországon.

Szatmári Imre: Későközépkori kályhacsempék Nagymágocsról. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 55-77. (1985)

Szegfű László: Adalékok Szent Gellért görög műveltségének kutatásához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 43-49. (1985)

Szegfű László: Szent Gellért prédikációi. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 19-29. (1985)

Szenes Endréné: Konzervipari Kutatóintézet tevékenységének gyakorlati eredményei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 4. pp. 243-245. (1985)

Szenes Iván: A magyar orvosértelmiség 1945 utáni politikai történetéhez : 1956-1962.

Szenthe János: A reduction in case of compact Hamiltonian actions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 107-117. (1985)

Szigeti Csaba: Hajnóczy Péter találós kérdése: Hol léteznek a kopt nők? In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 119-127. (1985)

Szigeti Ferenc: Multivariable composition of Sobol'ev functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 469-476. (1985)

Szigeti Lajos Sándor: Az expresszinoista elbeszélés. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 221-233. (1985)

Szigeti Lajos Sándor: A csönd motívuma József Attila költészetében. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 3-48. (1985)

Szijj Ferenc: Tavaszi dal : [vers]. In: Harmadkor 2. p. 1. (1985)

Szijj Ferenc: cesario : [vers]. In: Harmadkor 4. pp. 27-28. (1985)

Szijj Ferenc and Kukorelly Endre: Kukorelly Endre: A valóság édessége. In: Harmadkor 2. pp. 112-117. (1985)

Szilasi László and Karácsonyi Béla: Beszélgetés Karácsonyi Bélával, a JATE Központi Könyvtárának igazgatójával. In: Gondolat-jel 1. pp. 26-28. (1985)

Szilbereky Jenő: Über die umfassende Neuregelung des Zivilverfahrens. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 381-389. (1985)

Szilágyi László: Innováció az egészségügyben.

Szilágyi László: A gazdasági érték és a szocialista értékrend. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 97-116. (1985)

Szilágyiné Hodosi Zsuzsanna: Az országismereti szempont érvényesülése a kisiskolások orosznyelv-oktatási rendszerében. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 182-184. (1985)

Szita Géza: Módosított oxidáz-próba. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. pp. 74-77. (1985)

Szoboszlai Ildikó: Sinonimika opredelelenij s prostranstvennym značeniem v sovremennom russkom âzyke. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 83-91. (1985)

Szokodi József: Egyetemi hallgatóink helyzete, az értelmiségképzés néhány problémája.

Szomorú Miklós: Néhány hagyományos oktatástechnikai eszköz újszerű alkalmazásáról. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 329-331. (1985)

Szomorú Miklós: A „tudástérkép". In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 35-39. (1985)

Szondi Ildikó: The rationalization of the registration of housing claims and changes in housing economy in Hungary since 1980. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 367-380. (1985)

Sztrik János: A queueing model for multiprogrammed computer systems with different I/O times. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 127-135. (1985)

Szántai Kis Ágnes: Népünk és. Nyelvünk : 1929-1939 : repertórium. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (8) 2. 0-86. (1985)

Szántó István and Hamvas Béla: Örvény és megtisztulás : Hamvas Béla Karneváljáról. In: Harmadkor 4. pp. 96-101. (1985)

Szántó István and Imre Farkas: "itt állok cédán, levetkőzve! láss!" : Imre Farkas: Lírai kutatások. In: Harmadkor 4. pp. 14-22. (1985)

Székely Júlia Anna: Egy új szovjet szöveggyűjteményről. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 185-186. (1985)

Székely László A.: Holiday numbers: sequences resembling to the Stirling numbers of second kind. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 459-467. (1985)

Szénási József: A szocializmus dialektikájának néhány sajátossága.

Szögi Olga: Nekotorye metodičeskie voprosy obučeniâ vyrazitel'nomu čteniû na zanâtiâh po rečevoj praktike. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 77-81. (1985)

Szöllősi Erzsébet: Tanárjelöltek felkészítése a világnézeti nevelőmunkára. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 79-83. (1985)

Szőke Katalin and Remizova A.: Problema obezličennosti v povesti A. Remizova "Časy". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (17). pp. 215-231. (1985)

Szűcs István: Die fortdauernde Geltung zweier Grundsätze des römischen Rechts in ungarischer Verwaltungsrechtsanwendung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 391-404. (1985)

Szűcs István: The rights of the party in the public administrative procedure. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 8. pp. 1-15. (1985)

Szűcs József M.: On G-finite W*-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 477-481. (1985)

Szűcs Péter and Ábrahám László and Nagy László: Intézeti orvoshivokészülékek (csipogok) elemellátásának ésszerüsitése [!Intézeti orvoshívókészülékek (csipogók) elemellátásnak ésszerűsítése]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 6. (1985)

Sípos Márta: A térbeli tájékozódóképesség ellenőrzésének eszköze történelemórán. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 30-32. (1985)

Sümegi József: A középkori búcsúk kérdéséhez. In: Aetas, (1) 1. pp. 8-34. (1985)

T

T. Kiss Tamás: Tudományos intézményrendszer kiépülése Magyarországon 1922 és 1931 között. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 15-23. (1985)

Tabajdiné Pintér Veronika Hedvig and Nagel Vilmos and Fábri Ilona: Mikrobiológiai módszerösszehasonlító vizsgálatok II. : nagy cukortartalmú élelmiszerek ozmotoleráns élesztőgombaszámának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 1. pp. 26-34. (1985)

Tabajdiné Pintér Veronika Hedvig and Nagel Vilmos and Fábri Ilona: Mikrobiológiai módszerösszehasonlító vizsgálatok III. : lisztek mezofil aerob mikrobaszámának és mezofil aerob spóraszámának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. pp. 99-104. (1985)

Tahin Tamás: A fiatalok testi és mentális egészségének társadalmi tényezői.

Takács Edit and Maróti Imre: Adaptation of the membraneous system of bean chloroplasts to identical and alternating light-dark periods. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 71-86. (1985)

Takács Gábor: Tantárgyon kívüli koncentráció a matematika új szemléletű tanításakor. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 117-123. (1985)

Takács József: Palotás Dezső: Incidens ; alapművelet - fiatai költők, antológiája. In: Harmadkor 3. pp. 116-120. (1985)

Takács József and Pikó András: "Az ügy érdekében" : részletek egy hosszabb beszélgetésből Pikó Andrással az Érdekképviseleti Tanácsról. In: Gondolat-jel 4. pp. 20-26. (1985)

Takó Éva: Az élelmiszerek minőségének 1984. évi alakulása és az ellenőrzések tapasztalatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 3. pp. 129-153. (1985)

Tal'hajm B.: Zavisimosti v relâcionnyh strukturah dannyh. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 115-125. (1985)

Taliga Istvánné: Helyes szabad idős szokások kialakítása a napköziben. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 303-306. (1985)

Tandori Károly: Über die Cesàrosche Summierbarkeit von mehrfachen Orthogonalreihen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 179-210. (1985)

Tarnay László: Megjegyzések a találós egyszerű formájához. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 75-95. (1985)

Taródi Sándorné: Fantáziálás a fogalmazástanításról. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 110-117. (1985)

Tatár Sándor: a legszebb évszakom ; Snitt : [versek]. In: Harmadkor 2. pp. 56-57. (1985)

Tatár Sándor: a szobortalapzatokra nem került fól (noha...) : [vers]. In: Harmadkor 4. p. 26. (1985)

Tekes Lajosné and Dworschák Ernő: Közétkeztetésből származó étrendek rost összetevőinek vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. pp. 70-73. (1985)

Telek János: Az új munkaszervezet, mint az "átmeneti társadalom" meghaladásának lehetősége. In: Gondolat-jel 2. pp. 12-19. (1985)

Terz Panos: Die Normbildungstheorie : eine völkerrechtsphilosophische, völkerrechtssoziologische und völkerrechtstheoretische Studie. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (34) 9. pp. 1-50. (1985)

Textorius Björn: On generalized resolvents of nondensely defined symmetric contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 329-338. (1985)

Thuan Ho and Le Van Bao: Some results about keys of relational schemas. In: Acta cybernetica, (7) 1. pp. 99-113. (1985)

Tielen M. and Geelen M. and Jacobs P. A.: Isomorphic substitution in zeolites : Its potential catalytic implications. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 1-18. (1985)

Tiszaközi Attila: Hangvágás céljára szolgálo specialis asztal hangositott diasorozatok és oktato filmek felvételeinek készitéséhez [!szolgáló speciális asztal hangosított diasorozatok és oktató filmek felvételeinek készítéséehz]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 40. (1985)

Tkačuk S. G.: Harakterističeskie funkcii raspredelenij pritâgivaûŝihsâ k ustojčivomu zakonu s pokazatelem α = 1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 299-307. (1985)

Tolnai Gyula: A magyar politikai rendszer fejlődése, különös tekintettel a munkahelyi demokráciára.

Tomory Julianna: Észrevételek az új anyanyelvi tankönyv használatáról. In: Módszertani közlemények, (25) 1. pp. 18-22. (1985)

Tordáné Hajabács Ilona and Füle Sándor: Füle Sándor: A szülők és az iskola. In: Módszertani közlemények, (25) 2. pp. 140-142. (1985)

Torricella R. and Örsi Ferenc and Pino J.: A kubai nyers grapefruitlevek minősítésének fejlesztése I. : a nyers levek minőség szerinti csoportosítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 4. pp. 217-228. (1985)

Torricella R. and Örsi Ferenc and Pino J.: A kubai nyers grapefruitlevek minősítésének fejlesztése II. : a koncentrátum minőségének a biztosítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 4. pp. 229-233. (1985)

Totik Vilmos: Representation of functionals via summability methods I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 483-498. (1985)

Totik Vilmos: Representation of functionals via summability methods II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 235-256. (1985)

Trinkus Jürgen: Herausbildung und Reproduktion der Klasse der Gennossenschaftsbauern in der DDR. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 49-54. (1985)

Trogmayer Ottó: A szegedi nagytáj bronz- és koravaskorának néhány kérdéséről. In: Régészeti tanulmányok I., (5). pp. 3-16. (1985)

Tráser László: Szocializmusképek és értékrendek. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 63-75. (1985)

Tráser László: A szakemberképzés és az értelmiséggé nevelés konfliktusai az egészségügyi felsőoktatásban.

Tímár Erzsébet: I propugnatori dell' illuminismo francese in Italia. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (8). pp. 35-53. (1985)

Tóth Ferencné: A magyar munkásmozgalom története oktatásának szerepe a történeti tudat alakításában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a marxizmus-leninizmus és a történettudomány köréből, (2). pp. 85-89. (1985)

Tóth Gyula: A posztótábla alkalmazása az idegennyelv-tanításban. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 321-325. (1985)

Tóth Gyuláné: Az integrált rendszerű, intenzív-kombinált módszerek és eredmények ismertetése. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 313-317. (1985)

Tóth István: Béta-glukonidáz izolálása kerti csigábol [!csigából] (Helix pomatia) és aktivitásának beállitása [!beállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 10. (1985)

Tóth István and Bakos Józsefné: Cyproteron-acetat radioimmunoassay kidolgozása saját készitésü [!készítésű] antiszérummal. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 24. (1985)

Tóth István and Bakos Józsefné and Bárkányi Tiborné: A 4-androszten-3,17-dion mérése emberi szérumból kromatográfiás tisztitás [!tisztítás] nélkül. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 35. (1985)

Tóth István and Bárkányi Tiborné: Eljárás a 17α-hidroxiprogeszteron mérésére emberi szérumból. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 16. (1985)

Tóth Józsefné: Számítógép már az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 185-187. (1985)

Tóth Sándor: Levente és András. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (82). pp. 31-36. (1985)

Tóth Árpád: Rechtsstellung der Arbeiter der militarisierten Betriebe in dem ersten Weltkrieg in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 405-419. (1985)

Török Gábor: Kisded lecke a lírai többértelműségről-meg a tankönyvi szómagyarázatokról. In: Módszertani közlemények, (25) 3. pp. 173-176. (1985)

U

Udvary Éva and Csiszár Zoltán: Programozott ingerlő sziv [!szív] elektrofiziologia paraméterek mérésére "in situ" kisérletekben [!kísérletekben]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 38. (1985)

Ujhelyi Mária: A rendszerszempont alkalmazása a biológiai evolúció elméletében.

Ujvári Edit: Eszme és valóság : Kondor Béla és a művészetpolitika. In: Gondolat-jel 1. pp. 18-24. (1985)

Ul'ânov Petr Lavrent'evič: Ob odnoj algebre funkcij. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 169-178. (1985)

V

Varga K. and Halász János and Hernádi Klára and Fejes Pál: An investigation of the oxidative dehydrogenation of n-butenes over mixed tin-antimony oxides. In: Acta physica et chemica, (31) 3-4. pp. 759-770. (1985)

Varga Sándorné: A módszertani alapelvekről. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 307-310. (1985)

Varga Sándorné: A tanuláshoz való viszonyulás vizsgálati tapasztalatai. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 53-62. (1985)

Varro M.: Kul'tura voprosov na urokah russkogo âzyka v vos'miletke v vengrii. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 151-160. (1985)

Varsányi Irén: Humic acids in subsurface waters from the Southern Great Plain, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 165-170. (1985)

Varsányi Irén and Bertalan Balogi M.: Humic acid as an indicator of subsurface water movements. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 171-174. (1985)

Varóczi Zsuzsanna: Az ismétlés formaszervező szerepe Maupassant Két jóbarát című novellájában. In: Az elbeszélés értelmezésének stratégiái, (6). pp. 321-331. (1985)

Vasileva E. and Čobanov I.: O suŝestvitel'nyh s modifiklcionnym značeniem ženskosti v bolgarskom i russkom âzykah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 141-150. (1985)

Vass László and Nagy László: Az igeképzők gyakorisági adatai Nagy László költészetében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 93-99. (1985)

Vass Zoltán: "Klinikák betegforgalma, vonzáskörzete és a kiirtak [!kiírtak] egyes adatai betegségek szerint" cimü [!című] statisztikai rendszer. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 8. (1985)

Veczkó József: A gyermekvédelem szervezeti és tartalmi reformja. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 163-184. (1985)

Veimarn A. B. and Varentsov Igor M.: Report on the Symposium on the Geology and Geochemistry of Manganese and Associated Metals : 27th International Geological Congress, 1984, Moscow. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 213-218. (1985)

Vereczkei Lajos: Társadalom, tudomány, filozófia napjainkban.

Veres József: Fortleben römischer Rechtsinstitute im ungarischen Bodenrecht. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 421-431. (1985)

Veres József: Vorwort. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 5-8. (1985)

Vereš Jozef: A hegedűjáték-tanítás kibernetikus felfogásának néhány jellemzője. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a pedagógia és a pszichológia köréből, (2). pp. 63-71. (1985)

Vidra Klára: Az akusztikai tényezők szerepe a szövegszegmentálásban. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a nyelvészet, az irodalom és az esztétika köréből, (2). pp. 101-105. (1985)

Vidáné Poroszlay Borbála and Simonffy Zoltán: Módosított mintaelőkészítési eljárás a higany atomabszorpciós meghatározásához. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. pp. 87-92. (1985)

Vig É. and Halasy Katalin and Fekete Éva and Nemcsók János and Benedeczky István: Biochemical , fluorescence microscopic and ultrastructural studies on biogenic monoamines in the gut of Helix pomatia. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 13-25. (1985)

Vitális György and Hegyiné Pakó Júlia: Contribution to the genesis of freshwater limestones in the vicinity of Budapest. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 97-107. (1985)

Voigt Vilmos: Egy nem egyszerű és nem formai kérdés : az egyszerű forma. In: Az egyszerű formák szemiotikája, (7). pp. 17-26. (1985)

Vármonostory Endre: A ς-mintafüggvények funkcionális teljessége, ha ς-rendezés. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (2). pp. 37-39. (1985)

Végh Attiláné and Molnár Pál: Szakmai hírek. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. p. 116. (1985)

Vígh Árpád: La comparaison exemplaire ou la naissance du récit. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 203-226. (1985)

W

Wassef Samir N. and Hammoud N. S.: Distribution and properties of placer ilmenite in Damietta-Port Said beach sands, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (27). pp. 131-138. (1985)

Weitkamp J.: Alkylation of hydrocarbons with zeolite catalysts - commercial applications and mechanistic aspects. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 271-290. (1985)

Weitkamp J. and Gerhardt W. and Jacobs P. A.: Isomerization and hydrocracking of alkanes on Pt/CeY Pt/LaY and Pd/LaY zeolites - bifunctional or metallic catalysis? In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 261-270. (1985)

Wendlandt Klaus-Peter and Bremer Heinrich and Jank M. and Weber M. and Starke P. and Müller D.: On the structure and catalytic properties of silica-alumina. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 35-44. (1985)

Westlake D. J. and Atkins M. P. and Gregory R.: The use of layered clays for the production of petrochemicals. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 301-308. (1985)

Wichterlová B. and Beran S. and Nováková J. and Práśil Z.: On the caracter and catalytic activity of deffects formed by γ-irradiation of H- and AIH-zeolites. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 45-53. (1985)

Wiederhöft Harri and Weidemann Jürgen: 35 Jahre DDR : 35 Jahre Erfolge bei der Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frau. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 55-61. (1985)

Williams Lawrence R.: The approximate point spectrum of a pure quasinormal operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 309-320. (1985)

Wundrak Richard and Stepanek Franz and Philipp Peter: Aspekte der Wirtschaftsbeziehungen Schwedens mit den Entwicklungsländern. In: Tudományos szocializmus, (20). pp. 63-73. (1985)

X

Xu Qinhua and Dong Jialu and Yan Aizhen and Jin Changtai: Synthesis and properties of several aluminophosphate. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 99-108. (1985)

Xu Qinhua and Zhu Jianhua: Ethylation of tolulene on HZSM-5 zeolites preparated without organic compounds. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 181-188. (1985)

Y

Yoshida Reikichi: On E-disjunctive inverse semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 49-52. (1985)

Z

Zachar Z.: On the equivalence of the frontier-to-root tree transducers I. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 173-182. (1985)

Zachar Z.: On the equivalence of the frontier-to-root tree transducers II. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 183-193. (1985)

Zaini S. Zahid Ali and Hasan Sabir: Integrability of Rees-Stanojević sums. In: Acta scientiarum mathematicarum, (49). pp. 295-298. (1985)

Zakar András: Pedagógus-személyiség, pedagógus-tevékenység, pedagógus-mentálhigiéne. In: Módszertani közlemények, (25) 5. pp. 337-339. (1985)

Zakar András: A pályával való azonosulás vizsgálata pedagógusnak készülő gimnáziumi tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 185-195. (1985)

Zakar András and Helembai Kornélia: A szakmunkástanulók érdeklődés-strukturájának [!struktúrájának] vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (27). pp. 197-208. (1985)

Zallár Andor: Infravörös fénysorompoval vezérelt digitalis forgalomszámlálo [!fénysorompóval vezérelt digitális forgalomszámláló]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 25. (1985)

Zarándi Márta and Tóth Gábor and Ferenczi Richárd: Szintetikus peptidhormonok átmeneti védőcsoportjainak gyors eltávolitása ['eltávolítása] hidrogénfluoriddal, saját készitésü [!készítésű] vákuumrendszerben. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 7. (1985)

Zatorski L. W. and Wierzchowski P. T. and Cichowlas A. A.: Conversion of methanol to lower olefins - applicaton studies. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 515-523. (1985)

Zentai Mária: "Harminc nemes Budára tart..." : vázlat reformkori balladairodalmunkról. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 27-37. (1985)

Ziółek M. and Bresińska J. and Karge H. G.: Catalytically active centers of zeolites in the reaction between H2S and CH3OH. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 551-560. (1985)

Zlačeva-Kondraŝova S.: Upotreblenie polnyh i kratkih form prilagatel'nyh v russkom âzyke bolgarskimi studentami-rusistami. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 179-192. (1985)

Zlinszky János: Die historische Rechtsschule und die Gestaltung des ungarischen Privatrechts im 19. Jahrhundert. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 433-445. (1985)

Zsemberi Etelka: Tulajdonképpen ...! ; Kegyelemdöfés : [versek]. In: Harmadkor 2. p. 45. (1985)

Zsiday Galgóczy Károly and Varsányi Sándor: Analog jelek on line értékelése számitogéppel [!Analóg jelek on-line értékelése számítógéppel]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). p. 27. (1985)

Zsiday Galgóczy Károly and Varsányi Sándor: Többcsatornás jelanalizátor. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (1). pp. 33-34. (1985)

Zsilka Tibor: Allusion in literary communication. In: Elements and forms of text = Textelemente und Textformen = Éléments de texte, formes de texte, (8). pp. 227-245. (1985)

Zsoldos Ferenc: Effects of environmental factors on ion uptake by plants (Based on an academic doctoral dissertation defended on January 7th, 1983) : [Based on an academic doctoral dissertation defended on January 7th, 1983]. In: Acta biologica, (31) 1-4. pp. 55-69. (1985)

Zsoldos Sándor: Esti és Sárkány : adalékok Kosztolányi Dezső és Somlyó Zoltán barátságához. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 117-140. (1985)

Zátonyi Sándor: Javaslat Arkhimédész törvényének feldolgozására a fakultatív foglalkozásokon. In: Módszertani közlemények, (25) 4. pp. 247-252. (1985)

Á

Ádám György: Az orvosetika és az orvosjog viszonya.

Árpás Károly: A regényíró Jókai és olvasói. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (22). pp. 103-109. (1985)

É

Ésik Zoltán: Homomorphically complete classes of automata with respect to the α2-product. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 135-141. (1985)

Ésik Zoltán: On the weak equivalence of Elgot's flow-chart schemata. In: Acta cybernetica, (7) 2. pp. 146-154. (1985)

Ö

Örsi Ferenc and Hollósy Judit: Tápszerek triptofántartalmának változása hőkezelés hatására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 4. pp. 193-202. (1985)

Örsi Ferenc and Ábrahámné Szabó Ágnes: EMQ és BHT antioxidánsok meghatározása intenzív folyadékkromatográfiával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (31) 2. pp. 78-86. (1985)

Ötvös Péter: „Vagdalkozik német mellett Ebergényi" : szövegek a magyar katonák táborozásaiból. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (21). pp. 129-137. (1985)

Ł

Łenski Włodzimierz: On strong approximation by logarithmic means of Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (48). pp. 285-295. (1985)

Š

Šaharan M. and Gerov Nayden: Sposoby peredači realij na russkom âzyke v slovare Najdena Gerova. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 243-246. (1985)

Ševelev V. M.: Funkcional'naâ mnogoznačnost' desemantizirovannyh glagolov v russkih naučnyh tekstah. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (17). pp. 247-257. (1985)

Špiro E. S. and Bragin O. V. and Preobraženskij A. V. and Vasina T. V. and Antošin G. V. and Minahev Khabib Minachevič: The state of metals in high silica zeolites and their catalytic activity in ethane. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 231-240. (1985)

Šujskij Ûrij Dmitrievič: Processy i skorosti abrazii podvodnogo sklona v beregovoj zone morej. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (25). pp. 131-142. (1985)

Ž

Ždanov S. P. and Feoktistov N. N. and Kozlova N. I. and Bursian N. E. and Kogan S. B. and Daragan V. K. and Aleksandrova N. V.: Catalytic properties of ZSM-type zeolites formed under different conditions in reactions of conversion of paraffinic and aromatic hydrocarbons. In: Acta physica et chemica, (31) 1-2. pp. 128-135. (1985)

This list was generated on 2023. december 3. 17:31:04 CET.