Items where Year is 1987

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Â | É | Ö | Š | Ž
Number of items: 646.

A

A. Sajti Enikő: Nemzettudat és jugoszlavizmus. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 3-10. (1987)

Abonyiné Palotás Jolán: The main characteristics of the development of the food industry and the change of its regional distribution. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 71-79. (1987)

Aghdam Ahad Mehdizadeh: Square subgroup of an Abelian group. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 343-348. (1987)

Aleksandrov Aleksand'r: Admirativ"t - preizkazvane na minala informaciâ s obraten znak. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 129-136. (1987)

Almási Tibor: Bemutatjuk Bogyay Tamás Münchenben élő magyar történészt. In: Aetas, (3) 1. pp. 68-102. (1987)

Almási Tibor: Bogyay Tamás munkáinak válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (3) 1. pp. 76-79. (1987)

Almási Tibor and Rogerius : A siralmas ének kézirati hagyományának néhány problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 51-57. (1987)

Andrássy Adél: Kísérlet a földek értékelésére. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 3-13. (1987)

Angelov Dimit'r: Hilâda i sto godini ot idvaneto na Kirilometodievite učenici v B"lgariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 11-20. (1987)

Angi János: Oroszország fejlődésének sajátosságai : Trockijról : életrajzi és eszme történeti vázlat. In: Aetas, (3) 2. pp. 119-128. (1987)

Antalffy György: Machiavel et les sciences politiques. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 7-19. (1987)

Avasi Zoltán: Flood as ecological perturbation of epigeic animal communities II. : the effect of flood on ground beetle assemblages (Coleoptera: Carabidae). In: Tiscia 22. pp. 99-107. (1987)

B

B. N.: A felsőoktatási intézményekben folyó történelemoktatás legfontosabb problémáiról... In: Gondolat-jel 2. pp. 1-10. (1987)

B. Fejes Katalin and Csikesz Erzsébet: Csikesz Erzsébet: Találd ki a mesémet! In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 327-329. (1987)

B. Tóth Ágnes: A gepidák települési képe a Tisza-Maros-Körös közén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 3-9. (1987)

Bagdi Sándor and Butzer Karl W.: K. W. Butzer: A földfelszín formakincse. In: Módszertani közlemények, (27) 5. p. 330. (1987)

Bagdy Dániel: Fellows' reminiscences. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 27-31. (1987)

Bagi István: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities III. : zonation and succession. In: Tiscia 22. pp. 31-45. (1987)

Bagi István: Studies on the vegetation dynamics of Nanocyperion communities IV. : diversity and succession. In: Tiscia 22. pp. 47-54. (1987)

Bagi István: The vegetation map of the Kisapaj UNESCO biosphere reserve core area, Kiskunság National Park, Hungary. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 63-74. (1987)

Bajory Pál: A bírósági egyezség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 21-33. (1987)

Bajúszné Kabók Katalin and Záhonyi Istvánné: Kenhető állományú ömlesztett sajtok reológiai vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 51-55. (1987)

Baker Kirby A. and McNulty George F. and Werner Heinrich: The finitely based varieties of graph algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 3-15. (1987)

Bakonyi Géza and Bakonyiné Ficzkó Ildikó and Borsos Márta and Gábor Kálmánné and Kokas Károly and Mader Béla and Monok István and Nagymiklósi Erzsébet and Németh Zsófia and Pándi Lajos and Szabó Enéh and Szentirmai László: Bibliográfiai kalauz 1. : Társadalomtudományok : időszaki kiadványok. ISBN 963 481 622 3, (1987)

Baksa József: A megfigyelőképesség mint a kreativitás alapja 6-10 éves korban. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 207-214. (1987)

Balkányi Tamásné and Kaprinyákné Benes Anna: Zúduló évszak. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 104-109. (1987)

Balog József: Két este : a XIX. Magyar Játékfilm szemléről. In: Gondolat-jel 3. pp. 17-23. (1987)

Balogh Elemér: Both Ödön, a szakjogtörténet művelője. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 345-353. (1987)

Balogh Imre and Kertész Ádám and Mezősi Gábor: Possibilities and limits of microcomputer using in geographical examinations. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 57-62. (1987)

Balogh Jolán: Közös kincsünk: a gyermek. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 269-271. (1987)

Bankó Béla: A testnevelés tantárgyteszt eredményeit befolyásoló tényezők vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 288-294. (1987)

Barría José: On asymptotic Toeplitz operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 435-440. (1987)

Bartha Miklós: A finite axiomatization of flowchart schemes. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 203-217. (1987)

Barótiné Gaál Márta: Die romantische Ironie in E.T. A. Hoffmanns Kunstmärchen. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 74-91. (1987)

Becsei Józsefné: A nyelvi-irodalmi-kommunikációs program Békés megyében. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 201-207. (1987)

Bellavics István: Az áldozatok vétke? : néhány megjegyzés a sztálini terror magyarázatául. In: Aetas, (3) 3. pp. 63-69. (1987)

Belčeva Diana: Hudožestvenogo nasledstvo na Feliks Kanic, posveteno na B"lgariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 180-186. (1987)

Bene Kálmán: Első lépések a lírai művek elemzésében. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 43-45. (1987)

Bene Kálmán: A nyelvi struktúra szerepe egy vers értelmezésében : Ady Endre: Dózsa György unokája. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 182-184. (1987)

Benkő Zsuzsanna and Tatár Attila: A Szegedi Orvostudományi Egyetem 1979-ben és 1981-ben kezdett hallgatóinak szolciológiai vizsgálata.

Benn Gottfried and Kurdi Imre: Gottfried Benn esszéje ; a nihilizmus után. In: Harmadkor 7. pp. 82-91. (1987)

Bereczki Sándor: A tehetség lélektani és pedagógiai kérdései Nagy László műveiben. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 53-57. (1987)

Bereczki Sándor and Horányi Annabella and Kósáné Ormai Vera: Együttműködés a szocializációs zavarok megelőzéséért szerk. Horányi Annabella és Kósáné Ormai Vera. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 266-268. (1987)

Bereczki Sándor and Kemény Gábor: Kemény Gábor: A pedagógia tudat kialakulása Magyarországon. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 62-64. (1987)

Bereczki Sándor and M. Nádasi Mária: M. Nádasi Mária: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 198-200. (1987)

Bereczki Sándor and Zsolnai József and Zsolnai László: Zsolnai József-Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával? In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 324-326. (1987)

Berend Nóra: Földbirtok viszonyok hűbériség a középkori Japánban. In: Aetas, (3) 2. pp. 5-41. (1987)

Berić Vesna: Zum diachronischen Aspekt der Ausklammerungen. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 280-290. (1987)

Besenyei Lajos: A szerződés érvénytelenségéről - elsősorban a bírói gyakorlat oldaláról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 43-52. (1987)

Besenyi Sándor: Korszakváltás és megújulás.

Besenyi Sándor: Technicizáció és a humánum. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 47-64. (1987)

Bezzegné Zsák Judit: Játékos tevékenységformák a német nyelvoktatás szóbeli kezdő szakaszában. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 248-252. (1987)

Bibok Károly: A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 5-23. (1987)

Bihari Mihály: Politikai rendszer és innováció. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 29-45. (1987)

Björner Anders and Lovász László: Pseudomodular lattices and cintinuous matroids. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 295-308. (1987)

Blasszauer Béla and Hartmann Márton: Szocialista humanizmus - orvosi etika.

Blazsó Gábor and Vass Imre: Program kétrekeszes gyógyszerkinetikai modellek szimulálására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 16. (1987)

Bloom Stephen L. and Tindell Ralph: A note on zero-congruences. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 1-4. (1987)

Bodnár István: A szocializmus mint sajátos társadalmi formáció.

Bodrogközy György: From the life of Tisza-Research Working Committee, which has become international : Tisza-Research Conference XVII (1986). In: Tiscia 22. pp. 129-141. (1987)

Bogyay Tamás: A Szent Korona mint a magyar történelem forrása és szereplője. In: Aetas, (3) 1. pp. 80-101. (1987)

Bokor Istvánné: Képességfejlesztő eljárások anyanyelvi órákon és korrepetálásokon. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 31-37. (1987)

Bonifert Domonkosné: Gondolatok a tehetséggondozás egyik lehetőségéről. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 98-100. (1987)

Borbándi Gyula: Magyar-magyar kapcsolatok. In: Aetas, (3) 3. pp. 89-107. (1987)

Bosilkov Konstantin: Za aglutinaciâta v gramatičnata sistema na s'vremenniâ b'lgarski knižoven ezik. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 85-95. (1987)

Bosilkov Sergej: Otnovo za tipologiâta na s"vremenniâ b"lgarski ezik. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 145-151. (1987)

Bouldin Richard: Best approximation of a normal operator in the trace norm. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 467-474. (1987)

Boâdžieva Vanâ: Nablûdeniâ v"rhu naj-novata b"lgarska i ungarska proza b"lgarski i ungarski koralovi ostrovi. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 78-91. (1987)

Braun Ildikó: A magyar népesség demográfiai jellemzői és a népesedéspolitika összefüggéseiről a nyolcvanas években.

Buda G.: Chromite occurrences in Iraqi Zagros. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 69-79. (1987)

Bujalos István: A folytonosság kérdéséhez.

Buk Pál: Szocializmus és ökológiai probléma.

Buschendorf Achim and Zarek Otto: Otto Zarek, ein vergessener Romancier. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 169-198. (1987)

Butzer Paul Leo and Kirschfink Heribert J. W. and Schulz Dietmar: An extension of the Lindeberg-Trotter operator-theoretic approach to limit theorems for dependent random variables : II. Approximation theorems with O-rates, applications to martingale difference arrays. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 423-433. (1987)

Buza Balázs: Mágneses magrezonancia spektroszkópia (NMR) alkalmazása élelmiszervizsgálatokban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 3. pp. 171-174. (1987)

Bárdi Nándor: A példaadás tudatossága I. : Fábián Ernő : A tudatosság fokozatai. In: Aetas, (3) 1. pp. 149-158. (1987)

Bárdi Nándor: A példaadás tudatossága II. In: Aetas, (3) 2. pp. 147-156. (1987)

Bárdi Nándor and Valuch Tibor: Függelék. In: Aetas, (3) 2. pp. 182-188. (1987)

Bárány Ferenc: Egészségügyi értelmiség.

Béki Gabriella: Az elhízás társadalmi összefüggései.

Bérard Béatrice: Formal properties of literal shuffle. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 27-39. (1987)

Bérczi Szaniszló: Reminiscent of an old book: "Critical review of minerals from Transylvania" by A. Koch, Kolozsvár, 1885 : Proofs for the existence of anorthite-spinel-garnet peridotite series of inclusions in basalts of the Persányi Mountains Transylvania, Roumania. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 139-143. (1987)

Bérczi Imre: A műszaki szellemi alkotások gazdasági jelentősége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 35-41. (1987)

Bóra Ferenc: A beszélgetés (megbeszélés) módszerének időszerű kérdései : a beszélgetés (megbeszélés) fogalma és típusai. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 278-283. (1987)

Bóra Ferenc: A tanítók intenzív továbbképzéséről. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 159-166. (1987)

Bödey József: Učenicite na Kiril i Metodij v Ungariâ i rolâta im v oformânego na staroungarskiâ pravopis. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 137-144. (1987)

Börcsök Sándor: Gyors mintaváltás megoldása spektromom 195 fotométeren, átfolyó küvettával. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 30. (1987)

C

Chmiełewski Paweł: A népi demokrácia születésének történeti körülményei Európában : (1944-1945). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 47-56. (1987)

Cs. P. and Soós Zoltán: Soós Zoltán: Hadi Játékok : Hadi Játékok. In: Gondolat-jel 2. p. 19. (1987)

Csajkovszkaja Olga: A vizsgálat titkai : az olvasó észrevételei egy bűnügy kapcsán. In: Gondolat-jel 5. pp. 29-34. (1987)

Csanda Erzsébet and Tóth Péter: Önigazgatás a társadalmi jóléti szférában Jugoszláviában.

Csanda István: A labdajátékok megalapozásának lehetőségei az általános iskola 3-4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 139-150. (1987)

Csapó Benő: Kísérlet a műveleti képességek fejleszthetőségének vizsgálatára. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 51-65. (1987)

Cservék Emil: A hazai inflációról.

Csirik János and Galambos Gábor: On the expected behaviour of the NF algorithm for a dual bin-packing problem. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 5-9. (1987)

Csirikné Czachesz Erzsébet: A kétértékű logikai következtetések struktúrája és fejlődése 10-17 éves korban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 67-93. (1987)

Csuhai István: „A dolgok azáltal lesznek, hogy nevet adunk nekik" : (név, névadás, megnevezés a Tanár úr kéremben). In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 23-29. (1987)

Csákány Béla: The character of Albert Szent-Györgyi. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 32-34. (1987)

Császár József: On the spectra of some acceptor-type polynitro derivatives of biphenyl, biphenylmetane and biphenylamine. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 11-21. (1987)

Császár József: Spectral studies of molecular complexes of aromatic schiff bases with pircic acid. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 23-36. (1987)

Császár József and Bizony N. M.: Spectroscopic study of molecular complexes of aromatic schiff bases with polynitro compounds. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 37-51. (1987)

Csáti Sándor: Dipeptidyl-peptidáz IV: (EC. 3.4.14.5) aktivitás kvantitativ [!kvantitatív] meghatározása szérumból és vizeletből. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 24. (1987)

Csáti Sándor: Rutin szürővizsgálatra [!szűrővizsgáltra] alkalmas gyors és egyszerü [!egyszerű] acetilátor tipizálási módszer. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 23. (1987)

Cséka Ervin: A másodfokú bírósági eljárás hatékonyságának kérdései a magyar büntető eljárási jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 53-64. (1987)

Csíkhelyi Lenke: Po sledite na srednovekovnata b"lgarska aristokraciâ v Ungariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 92-101. (1987)

Curto Raúl E.: On superalgebras of the polydisc algebra. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 413-421. (1987)

Czakó Mihály and Fehérné Patkós Erzsébet: Néhány főtt-füstölt bélbetöltött hentesáru hőkezelési egyenértékének meghatározása. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 57-64. (1987)

Czédli Gábor: Horn sentences in submodule lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 17-33. (1987)

Czédli Gábor and Hutchinson George Allen: An irregular Horn sentence in submodule lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 35-38. (1987)

Czúth Béla: Maiorianus császár törvényhozása : Novellae Maioriani, I-XII. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 15-21. (1987)

D

Darvasi László: Androgün terep ; Androgün terep : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 67-68. (1987)

Darvasi László and Kukorelly Endre: A valóság keserűsége : [Kukorelly Endre: Maniere]. In: Harmadkor 7. pp. 97-98. (1987)

Davey Brian A. and Miles K. R. and Schumann V. J.: Quasi-identities, Mal'cev conditions and congruence regularity. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 39-55. (1987)

Day Alan and Jónsson Bjarni: Non-Arguesian configurations in a modular lattice. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 309-318. (1987)

Dem'ânova Elena Mihajlovna: Problema omonimičnosti stradatel'nyh pričastij prošedšego vremeni i otglagol'nyh prilagatel'nyh,- motivirovannyh perehodnymi glagolami soveršennogo vida. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 73-83. (1987)

Dem'ânova Elena Mihajlovna: О tak nazyvaemoj ad'ektivacii pričastij s suffiksami -uŝ-, -ŝ-, aŝ-, âŝ-. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 63-71. (1987)

Demény Attila: Determination of ancient erosion by zircon morphology and investigations on zoned tourmaline in Kőszeg-Rechnitz Window (Western Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 13-26. (1987)

Deák László: Számítástechnika az iskolában. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 330-331. (1987)

Deák Ágnes: "...Haladásunk csaknem határtalan" : Schlett István : Eötvös József. In: Aetas, (3) 3. pp. 123-136. (1987)

Dobler Enikő: Seasonal changes of phytoplankton in the backwater Bokrosi. In: Tiscia 22. pp. 3-12. (1987)

Doboss István: A napközi otthoni nevelés fogyatékosságai és ezek okai. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 80-84. (1987)

Dobrev Čavdar: Osobennosti na priema na ungarskata literatura v B"lgariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 70-77. (1987)

Drogomarecki D. A.: A szükséges termék elosztásának néhány metodológiai és elméleti kérdése a szocializmusban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 15-24. (1987)

Duda Jaromír: Mal'cev conditions for varieties of subregular algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 329-334. (1987)

Duró Annamária: Az ember és környezete - a komplex kutatás módszerének kialakításáért : az MTA Regionális Kutatások Központjáról és annak folyóiratáról. In: Aetas, (3) 3. pp. 118-122. (1987)

Duró Lajos: Szakmunkástanulók értékorientációjának irányai. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 183-213. (1987)

E

Ecsedi-Tóth Péter: Structure-filters in equality-free model theory. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 387-402. (1987)

Erdélyi Lajos: Szocializmus és ideológia.

Eördögh Endre: Éljünk-e jogainkkal? : a differenciált továbbhaladás lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 215-217. (1987)

F

Farkas Anikó: Drámai álmok : Eugene Ionesco A király halódik és a Bérnélküli gyilkos című drámájának értelmezése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 136-155. (1987)

Farkas Ferenc and Albertné Herbszt Mária: Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet-anyanyelvi oktatás. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 331-332. (1987)

Farkas Gyula: Humanbiological comparison of the somatic development of secondary school students and students trained for skilled work. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 131-140. (1987)

Farkas Gyula: Newer parameters of the somatic development of 3-19 years old hungarian children and teenagers. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 141-149. (1987)

Farkas Gyula: Prognostic method for the determination of the menarche-age. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 151-156. (1987)

Farkas József: Kötöttségi elemek a bizonyítékok szabad mérlegelésénél a polgári perben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 65-74. (1987)

Farkas József: A garat- és szájüreg alak-és térfogatváltozásainak dinamikus radiográfiás, komputeres vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 93-109. (1987)

Farkas Katalin and Krizsán Jánosné: A nagyszülőkkel való együttműködés lehetőségéről. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 20-24. (1987)

Farkas Katalin and Lovai Ferencné: Milyen iskolába szeretnének járni gyermekeink? In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 65-70. (1987)

Farkas Katalin and Szabó Kálmán: Szabó Kálmán: Hol van olyan iskola? In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 326-327. (1987)

Fehér István: Fényképek. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 187-201. (1987)

Fekete Éva and Mária Csoknya: Fluorescence characterization of the nerve plexuses in the small intestine of the chicken. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 97-104. (1987)

Felföldi Antalné: Témazáró feladatsor-javaslat az 5-6. osztályos technika A és B változatának tanításához. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 252-257. (1987)

Fenyvesi Anna: japán zen haiku. In: Harmadkor 8. pp. 40-42. (1987)

Ferenczi Richárd: Uj [!új] eljárás folyamatos üzemü [!üzemű], szilárd fázisu [!fázisú] peptidszintézisre. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 12. (1987)

Ferincz István: Voprosy very i razuma v pis'mennyh pamâtnikah kievskoj rus. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 225-233. (1987)

Fong Che Kao and Murphy Gerard J.: Ideals and Lie ideals of operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 441-456. (1987)

Font Márta: Szempontok III. Béla halicsi hadjáratainak kronológiájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 45-50. (1987)

Freese Ralph S.: A decomposition theorem for modular lattices containing an n-diamond. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 57-71. (1987)

Fábricz Károly: Urovni realizacii mašinnogo perevoda. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 191-208. (1987)

Fátrai Klára: Az intenzív továbbképzés első éve az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 218-220. (1987)

Fátrai Klára: Tanítók XXII. Nyári Akadémiája az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (27) 3. p. 195. (1987)

Földyné Asztalos Adrienn: Esztétikai tudatformálás lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene órákon. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 38-43. (1987)

Fülöp Zoltán and Vágvölgyi Sándor: Results on compositions of deterministic root-to-frontier tree transformations. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 49-61. (1987)

Füzesi Zsuzsanna and Tistyán László: Az egészségfogalom egy lehetséges értelmezése.

G

Gazdik Gyula: A földmagántulajdon kialakulása Egyiptomban. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 89-118. (1987)

Gaál Attila: Az olvadás és az oldódás fogalmának előkészítése az általános iskola 3. osztályában. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 300-301. (1987)

Gergely Jenő and Veczkó József: Veczkó József: Gyerekek, tanárok, iskolák. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 196-198. (1987)

Gesztelyi Tamás: Politikai szimbólumok a principátus kialakulása idején. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 23-29. (1987)

Gesztesi Enikő: A Spartacus-felkelés leveréséről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 31-36. (1987)

Gidai Erzsébet: Egészségügy és gazdaság.

Gingl Zoltán: Terjedő perturbációk vizsgálata a paksi atomrektoron végzett mérések alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 31-42. (1987)

Gončar I. A.: Funkcii vstavnyh konstrukcii v hudožestvennoj publicistike. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 161-170. (1987)

Grassalkovich Mária: Magyar nyelv és irodalom az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 295-299. (1987)

Greksza Attila: Beszélgetés a francia történészképzésről : a beszélgetés 1987 márciusában készült dr. Csernus Sándor adjunktussal (JATE BTK) aki öt évig magyar lektor volt Lyonban. In: Aetas, (3) 1. pp. 115-123. (1987)

Grezsa Ferenc: Németh László Szegeden. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 39-42. (1987)

Grizova I. A.: Az esztétikai kultúra szerepe a személyiség kialakulásában és fejlődésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 31-38. (1987)

Grätzer George A. and Kelly David: The lattice variety D°D. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 73-80. (1987)

Guba Ferenc: Albert Szent-Györgyi's contribution to a better understanding of the living state. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 19-23. (1987)

Gulâk A. J. and Stat'i L. D.: Magyar Internacionalisták részvétele 1917-1919 között a tanácshatalomért folytatott harcokban : Dél-Ukrajna anyagaihoz. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 161-176. (1987)

Gyarmati Szabó Éva: Folyóiratnézőben. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 127-129. (1987)

Gyenisné Bertók Rózsa: Az orvosi etika iránti érdeklődés a szemináriumokon.

Gyeviki János and Lázár Sándor: Technológiai folyamatok számítógépes szimulációja. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 65-71. (1987)

Gyimesi Tímea: A szimbólumok rendszere és működésük Michel Tournier: A Rémkirály című művében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 156-179. (1987)

Gyimóthy Tibor and Toczki János: Syntactic pattern recognition in the HLP/PAS system. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 79-88. (1987)

Györe Istvánné: Orvosi tevékenység és a beteg autonómiája.

Győrffy György: Check list of Auchenorrhyncha on a sandy grassland in the Kiskunság National Park (Hungary). In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 125-130. (1987)

Gábor Miklósné: A spektrofotometriás fehérjetartalom-meghatározás alkalmazása új feltárási eljárással különböző húsok és húsipari termékek esetében. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 3. pp. 130-136. (1987)

Gábor Miklósné: Flavon származékok mennyiségi meghatározási lehetőségei színes fémkomplex formájában. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 45-49. (1987)

Gábriel Róbert and Halasy Katalin and Csoknya Mária: Cytochemical detection of NADH-diaphorase positive nerve cells in the alimentary canal of frog. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 85-95. (1987)

Gácsi Hedvig: A XVII. századi erdélyi főúri peregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól. In: Aetas, (3) 1. pp. 5-30. (1987)

Gárdai Miklós: Az általános etika és a medicina etikájának a kapcsolata.

Gécseg Ferenc and Imreh Balázs: On metric equivalence of vi-products. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 129-134. (1987)

Gécseg Ferenc and Imreh Balázs: On αi-product of tree automata. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 135-141. (1987)

Gécseg Zsuzsanna: Francia nyelvű passzív szerkezetek vizsgálata a Montague-grammatika elméleti keretében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 56-79. (1987)

Gévay Gábor and Szederkényi Tibor: Quasicrystals and their spontaneous formation possibilities in the nature. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 5-12. (1987)

Głowacki Albin: A háború utáni Lengyelország képe a "Nowe Widnokręgi" (Új Látóhatár) hasábjain (1931-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 35-45. (1987)

Gőz Gabriella: Egyház, vallás és társadalom a latin-amerikai történelemben : 1492-1945 : az AHILA VIII. kongresszusa Szegeden. In: Aetas, (3) 2. pp. 144-146. (1987)

H

H. Z.: Iránytű. In: Gondolat-jel 2. p. 18. (1987)

H. Z.: Memento. In: Gondolat-jel 2. p. 17. (1987)

H. Tóth Imre: K izučeniû âzyka I-ogo žitiâ nauma. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 107-143. (1987)

H. Tóth Imre: Maloizvestnaâ sentâbr'skaâ mineâ iz sobraniâ gim. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 145-160. (1987)

H. Tóth István: Irodalmi barangolás. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 315-317. (1987)

Hafner Zoltán: Az interpretáció és Pilinszky : [Tüskés Tibor: Pilinszky János]. In: Harmadkor 8. pp. 114-117. (1987)

Hafner Zoltán: Hamvas Béláné. In: Gondolat-jel 3. pp. 12-13. (1987)

Hafner Zoltán: "A kép, mit látsz, megtévesztő" : mozi+klip. In: Gondolat-jel 4. pp. 23-24. (1987)

Hafner Zoltán and Bódy Gábor: Bódy Gábor. In: Gondolat-jel 3. pp. 14-16. (1987)

Hajduné Sipos Etelka and Fábián Páter: Egyszer használatos centrifugacső készitése [!készítése] csecsemő-vér centrifugálásához. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 19. (1987)

Hajnal Péter: Gráfok partíciói. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 7-21. (1987)

Hajzer Lajos and Muhanov Ivan Luk'ânovič: I. L. Muhanov: Intonacja v russzkoj gyialogicseszkoj recsi. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 329-330. (1987)

Halay Tibor: A szocializmusról, elméletről és gyakorlatról : a tanácskozás összefoglalója.

Halászné Fekete Mária and Záhonyiné Racs Piroska and Hajdú Erika: Fűszerpaprika őrlemények színének műszeres vizsgálata az őrleménykészítés fázisaiban. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 25-28. (1987)

Harangi Szabolcs: Redeposited volcanoclastic limestone in the Eastern Mecsek Mts., Southern Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 81-93. (1987)

Harkayné Vinkler Margit and Molnár Pál: Könyvismertetés. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 4. pp. 255-256. (1987)

Havas László: Az Országos Széchenyi Könyvtár egyik kódexének (Cod. lat. 167=o) helye a Florus-kéziratok hagyományában. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 37-46. (1987)

Haviar Miroslav and Katriňák Tibor: Lattices whose congruence lattice is relative Stone. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 81-91. (1987)

Hegyi Dolores: Anatóliai elemek a kalózkodás görög szókincsében. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 47-49. (1987)

Helembai Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 215-226. (1987)

Helembai Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 227-244. (1987)

Helembai Kornélia: Az interakciók személyiségben rejlő feltételeinek vizsgálata szociális pályára irányuló középiskolai tanulók körében. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 245-263. (1987)

Hernádi Ferenc: Reinplantált biotronik diplos 03 tipusu [!típusú] beültethető pacemakerből átalakitott [!átalakított] A-V sequenciális külső pulzusgenerátor. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 28. (1987)

Herrmann Christian: Frames of permuting equivalences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 93-101. (1987)

Herzfeld Rozália and Nagy Pál and Mahler Hajnalka: Néhány oldószerelegy aciditási és bázicitási paraméterének (E N/T, B KT) változása az elegy összetételéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 19-27. (1987)

Hetényi Magdolna: Methods for measuring the maturity of organic matter in diagenese stage. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 107-118. (1987)

Hoffmann Zsuzsanna: A senatus Plautusnál. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 51-53. (1987)

Hofszang József: A kényszerintézkedések a büntető eljárási jog rendszerében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 75-85. (1987)

Homoki-Nagy Mária: Női különjogok érvényesülése a szentesi úriszék joggyakorlatában : 1836-1846. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 87-95. (1987)

Homoki-Nagy Mária: A sajtószabadság kérdése Both Ödön munkáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 355-360. (1987)

Horuczi László: Szellemi kultúra, politika, ideológia : bevezető. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 19-30. (1987)

Horváth Róbert: The rise of demography as an autonomous science. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 97-120. (1987)

Horváthné Almássy Katalin: Fajtaazonos búzalisztek kenyérsütési tulajdonságainak változása javító búzaliszt adagolásának hatására. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 11-18. (1987)

Hunya Péterné: Fuzzy logikai módszerek alkalmazása választási tendenciák meghatározására. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 95-130. (1987)

Huszka Jenő: Gamma és röntgen spektrumok számítógépes elemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 55-69. (1987)

Hutás Imre: Az orvosetikáról.

Háy János: [Haiku-fordítások]. In: Harmadkor 8. pp. 43-44. (1987)

Háy János: a tavibéka ; az utazás ; amint : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 33-35. (1987)

Hévizi Ottó: Ugrás a sötétbe : [Lukács és az Ítélkezés]. In: Harmadkor 7. pp. 46-66. (1987)

Hóbor Gyuláné: Gurulórendszerű iskolaotthonos oktatás. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 318-320. (1987)

I

Ihlenburg Karl Heinz: Zur unterschiedlichen Widerspiegelungsfunktion semantischer Merkmale. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 252-279. (1987)

Ilia Mihály: Szegediek a Holnaposok között. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 43-46. (1987)

Imre Ottó: Foglalkoztatás és munkaerőmozgás néhány aktuális kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 25-36. (1987)

Irkeç Taner: General geological setting and character of Turkish sepiolite deposits. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 95-106. (1987)

Ivády Vilmos: Egyenlőtlenségek az egészségügyi alapellátás igénybevételében.

Iván Ágnes: A dialógusok szerepe a nyelvfejlődésben. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 46-52. (1987)

J

J. Nagy László: Az algériai nemzeti felszabadító hadsereg politikai szerepvállalása az 1960-as években. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 119-131. (1987)

J. Nagy László: L'évolution idéologique et organisationnelle du mouvement national en Algérie. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 83-92. (1987)

Jagusztinné Újvári Klára: Hogyan hasznosíthatók egy asszociációs szótár eredményei a nevelésben és az oktatásban. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 58-62. (1987)

Jakabffy Tamás: Az intelmek hasznáról. In: Harmadkor 7. pp. 92-96. (1987)

Jakucs László: The effect of acidic atmosphere pollution upon stalagmites in karstic cave-system. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 3-37. (1987)

Jamsheer Hassan Ali: Az 1952-es .júliusi forradalom Egyiptomban. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 61-88. (1987)

Jankó Attila: A nyilvánosság (részleges) rehabilitációja : a Művelődéskutató Intézet "Műhelysorozatáról". In: Aetas, (3) 2. pp. 164-173. (1987)

Janurik Tamás: Funktionssystem der sölkupischen Verbalsuffixe. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 47-61. (1987)

Janáky Tamás: Számitógépvezérelt [számítógépvezérelt] analitikai és szemipreparativ [!szemipreparatív] magasnyomásu [magasnyomású] folyadékkromatográf rendszerbe szervezése és működtetése. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 10. (1987)

Janáky Tamás and Kiss Attila: Radioaktiv [!radioaktív] anyagok ellenőrzésére és tisztitására [!tisztítására] szolgáló kromatográfiás rendszer összeállitása [!összeállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 11. (1987)

Janáky Tamás and Vecsernyés Miklós: Radioimmunoassay céljára alkalmas 125I-tel jelzett peptidhormonok tisztitása magasnyomásu [!tisztítása magasnyomású] folyadékkromatográfiával. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 21. (1987)

Jordanova Ivanka: Po nâkoi v"posi ot metodikata na obučenie po b"lgarsi ezik v universiteta "Lajoš Košut" Debrecen. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 124-128. (1987)

Juhász Péter: Narodovlastieto : kak narod stava sinonim na naciâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 100-108. (1987)

Juhászné Zvolenszki Anikó: Az elsőfokú tárgyalás elmulasztásának következményei - a jogalkotás fejlődésének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 123-136. (1987)

Julesz János and Janáky Tamás and Vecsernyés Miklós: α-MSH antiszérum előállitása [!előállítása] radioimmunoassay céljára. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 8. (1987)

Juratovics Aladár: Les hydrocarbures comme sources d'energie en Algerie et en Hongrie. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 137-152. (1987)

Jávor Gyula: Szociálpolitika, egészségügy, hatékonyság.

Jégou Roland and Nowakowski Richard J. and Rival Ivan: The diagram invariant problem for planar lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 103-121. (1987)

Jónsson Bjarni and Nation James B.: Representation of 2-distributive modular lattices of finite length. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 123-128. (1987)

Józsáné Pápai Ilona: Olvasóvá nevelés műelemzéssel a gyengénlátó tanulók körében. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 235-240. (1987)

K

Kacziba Ágnes and Pável Ágoston: Die Grammatik der wendischen (ungarlandischen slovenischen) Sprache von August Pavel. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 235-256. (1987)

Kangasmaa-Minn Eeva: Functional derivation in Finno-Ugric. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 5-27. (1987)

Kaposi Márton: A szellemi kultúra általános törvényszerűségei a szocializmus építésének időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 5-10. (1987)

Kapuy Ede: Albert Szent-Györgyi and the electronic structure of matter. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 24-26. (1987)

Karlovitz János: A Veszprém megyeiek kitűnő könyvsorozatáról. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 265-266. (1987)

Katona Tamás and Pálinkó István: The ZX 81as an integrator. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 131-144. (1987)

Katriňák Tibor and El-Assar Sanaa: P-algebras with Stone congruence lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 371-386. (1987)

Katsura Masashi and Ádám András: On a problem of Ádám concerning precodes assigned to finite Moore automata. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 143-151. (1987)

Katus Elvira: Ruskoezikova interferenciâ pri izučavane na b"lgarski ezik ot ungarci. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 152-155. (1987)

Kedves Miklós: Higher organized sporopollen in biopolymer structures and the explosion of the pollen grains under scanning effect. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 163-165. (1987)

Kedves Miklós: In vitro destruction of the exine of recent palynomorphs II. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 49-56. (1987)

Kedves Miklós: Molecular structures from the organic remnants of the carbonate manganese ore layers of the III. shaft of Úrkút, Hungary. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 57-62. (1987)

Kedves Miklós: Paleophytogeography of the angiosperm pollen grains during the Upper Cretaceous and the Tertiary 1. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 35-47. (1987)

Kemenes Béla: A polgári jogi felelősség néhány elvi és gyakorlati kérdése a gazdálkodó szervek körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 137-145. (1987)

Kerekes Gábor: Die geteilte Kritik Der Geteilte Himmel als Werk einer neuen Phase der Literatur der DDR. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 199-232. (1987)

Keresztes László: Geschichte des mordwinischen Konsonantismus I. (1987)

Kertész István: Imperialista stratégia Róma keleti politikájában az i.e. II. sz. folyamán. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 55-60. (1987)

Kertész Ádám and Mezősi Gábor: Geographical information system in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 51-55. (1987)

Keszthelyi András and Tocqueville Alexis Charles Henri Maurice Clérel de: [Alexis de Tocqueville: ]A demokrácia Amerikában. In: Harmadkor 7. pp. 102-104. (1987)

Keveiné Bárány Ilona: Vergleichende Karstbodenuntersuchungen im Gebirge Bükk und im Karst von Aggtelek in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 39-50. (1987)

Kiricsi Imre and Tasi Gyula and Förster Horst and Fejes Pál: Investigations on the acidities of different types of zeolites. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 69-97. (1987)

Király Péter: K"m v"prosa za "učenicite". In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 21-25. (1987)

Kispéter József and Vecsernyés Károly and Vincellér Károlyné: Ionizáló sugárzás hatása a libamáj néhány tulajdonságára. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 37-43. (1987)

Kiss Attila: Kis ellenállásokat mérő készülék. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 31. (1987)

Kiss Attila: A tragikus hős tudatának felbomlása William Shakespeare két tragédiájában : egyezések a Hamlet-ben és a Macbeth-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 79-95. (1987)

Kiss Attila and Börcsök Sándor: Printer csatlakoztatása éri denzitométerhez. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 18. (1987)

Kiss Jánosné: A nyílt osztályfőnöki foglalkozásokról. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 190-192. (1987)

Kiss Lajos and Pintér Ferenc: A holográfia számítógépi szimulációjának szeizmikus alkalmazása. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 3-10. (1987)

Kiss László: Epilógus ; Haláltusa : [versek]. In: Harmadkor 8. p. 78. (1987)

Kiss László and Czakó Gábor: A krónikás : [Czakó Gábor regényeiről]. In: Harmadkor 7. pp. 76-81. (1987)

Kissné Novák Éva: Az értékek dinamikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 39-44. (1987)

Kocev Venelin: Privestvie. In: Hungaro-Bulgarica, (3). p. 9. (1987)

Kocev Venelin: Üdvözlő. In: Hungaro-Bulgarica, (3). p. 10. (1987)

Kocsondi András: Tudomány és kultúra. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 61-70. (1987)

Kolibiar Milan: Congruence relations and direct decompositions of ordered sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 129-135. (1987)

Kolozsi Béla: A devianciahullám egyes jellegzetességei, a drog-visszaélés Magyarországon : helyzete és a szenvedélybetegeknek nyújtott segítség.

Komendar V. I. and Fodor S. S.: Opyt vosstanovleniâ verhnej granicy lesa v Karpatah. In: Tiscia 22. pp. 55-60. (1987)

Komlóssy Ákos: Orosházi gimnazisták az egységes alapú középiskolai képzésről. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 131-145. (1987)

Koncz Gábor: Innováció és gazdálkodás a közművelődésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 141-156. (1987)

Koncz János: Innováció az osztrák művelődésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 101-120. (1987)

Koncz János: A XVIII-XIX. századi német, osztrák és orosz pedagógusokról és képzésükről. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 13-34. (1987)

Kondász Katalin: ''valami készül hunniában?" : [Béládi Miklós az újabb magyar prózáról]. In: Harmadkor 8. pp. 68-77. (1987)

Kormos Sándor: Művelődési egyesületek és az innováció. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 169-181. (1987)

Korány Kornél and Gasztonyi Kálmán: Mesterséges élelmiszerszínezékek intenzív folyadékkromatográfiás (HPLC) elválasztása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 2. pp. 108-120. (1987)

Koszta László: Egyháztörténeti felolvasóülés és kiállítás. In: Aetas, (3) 1. pp. 127-134. (1987)

Koulakssis Ahmed: L'anticolonialisme des socialistes et des communistes français dans les années 20: étude comparée. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 55-81. (1987)

Kovačev S.: Drevneindoevropejskij perfekt i slavânskie slovoobrazovatel'nye arhetipy. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 27-61. (1987)

Kovács Andrea: A dandy arcképéhez : Oscar Wilde: Dorian Gray arcképe alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 125-135. (1987)

Kovács András Ferenc: Pekingi pasziansz ; Ellenreneszánsz ; Transzeurópa - tangó : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 5-9. (1987)

Kovács Imre: Vízpozíciók meghatározása NaY típusú zeolitban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 71-88. (1987)

Kovács József: Az egészség és a betegség fogalma.

Kovács Sándor: "Bátran! míg az Apoll szent tüze fűt, 's hevít" : Ungvárnémeti Tóth László versei 1816. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 5-25. (1987)

Kovácsné Lénárt Gizella: Az elektronika útja-technikatörténet. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 100-104. (1987)

Kozma András: Műemlékvédelem-nacionalizmus-antiszemitizmus. In: Gondolat-jel 4. pp. 16-21. (1987)

Kozma Ferenc: Az innováció és az emberi tényező hazánkban. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 17-27. (1987)

Kozma Tamás: Innováció és képzés. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 81-99. (1987)

Kr'stev Pet'r: Otraženie na otnošeniâta meždu m"ža i ženata v b"lgarskite i ungarskite poslovicy i pogovorki. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 171-179. (1987)

Krajkó Gyula: Research tasks of the border regions of Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 63-70. (1987)

Krekics J.: Pragmatika i semantika otricatel'nyh form imperativa. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 171-189. (1987)

Kricsfalusy Vladimir V.: Izučenie reproduktivnoj biologii èfemeroidov bassejna reki Tisy (Zakarpat'e). In: Tiscia 22. pp. 61-73. (1987)

Kristó Gyula: Árpád fejedelemutódai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 11-21. (1987)

Kubovics Imre and Árgyelán G. B. and Szabó Csaba and Solymos K. G.: Geochemical investigation of olivines from alkali basalt and their xenolithes (Nógrád-Gömör region, Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 35-46. (1987)

Kudrâvcev Valerij B.: On the supplement of sets in functional systems. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 11-26. (1987)

Kugler Katalin: Nekotorye osobennosti stilizacii ustnoj reči : (na osnove analiza rasskaza V. Šukšina "raskas"). In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 209-223. (1987)

Kunráth Sándorné: Fogadóórák és szülői értekezletek. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 76-78. (1987)

Kurbatova I. N. and Âblonskaâ N. V.: K voprosu o variacionnoj teorii F-planarnyh krivyh. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 29-34. (1987)

Kurbatova I. N. and Âblonskaâ N. V.: Maksimal'no podvizenie prostranstva otnositel'no preobrazovanij Π 2/2 (ξ, μ). In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 35-37. (1987)

Kurdi Fehér János: Az idomított emlékezet ; Hamisított anyanyelv ; A gondoskodás távlatai : [versek]. In: Harmadkor 8. pp. 8-10. (1987)

Kurdi Fehér János: Cím ; Előkép : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 36-40. (1987)

Kurdi Fehér János: tokéi -ihto és a 2. nyelv. In: Harmadkor 8. pp. 11-13. (1987)

Kuti Ágnes and Pesti Ágnes: Marcelin Berthelot Gimnázium ; Párizs '86. In: Gondolat-jel 2. pp. 10-14. (1987)

Kálmán András: A haza fogalmának vizsgálata a tanterv és tankönyveink alapján. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 221-225. (1987)

Károlyi Csaba and Dobozi Eszter: Dobozi Eszter: Az egy. In: Harmadkor 8. pp. 107-110. (1987)

Kékes Szabó Mihály: Adalékok a Kolozsvári Tudományegyetem alapításához és az egyetem mellett működő Középiskolai Tanárképző Intézet első éveinek történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 35-49. (1987)

Kérchy László: Contractions weakly similar to unitaries II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 475-489. (1987)

Kókai Lászlóné: Csoportközi foglalkozások iskolánkban. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 320-323. (1987)

Kós P. and Kiricsi Imre and Varga Károly and Fejes Pál: On the isomerization of allene to propyne over A-type zeolites. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 109-118. (1987)

Körmöczi László: Pattern analysis : a review and some properties of a method. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 75-83. (1987)

Kürtösi Katalin: Kanadai könyvek magyar nyelven. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 55-69. (1987)

L

Landa Robert: Deux courants d'anticolonialisme algérien à la charnière de XIX-XX siècles. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 11-25. (1987)

Le Goff Jacques: Még mindig a politikatörténet a történelem gerince? In: Aetas, (3) 1. pp. 102-114. (1987)

Lengyel Zsolt: A gyermeknyelvi kutatások és az anyanyelvi nevelés kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 9-13. (1987)

Leövey András: Leövey András rektor megnyitó beszéde.

Limburger Józsefné: Az olvasászavar (dyslexia) és írászavar (dysgraphia). In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 97-98. (1987)

Lippold Adolf: Maximinus Thrax háborúja a germánok ellen : a História Augusta kommentálásának problémái. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 119-129. (1987)

Lukács György and Szijj Ferenc: Ítélkezés ; Vázlat. In: Harmadkor 7. pp. 41-45. (1987)

Láng Jenő: Spect-iás koponyavizsgálatoknál a koponya rögzitésére [!rögzítésére] és pozicionálására alkalmazható párna előállitása [!előállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 29. (1987)

Láng Zsolt: a kicsi húg ; mária : [kisprózák]. In: Harmadkor 8. pp. 16-34. (1987)

László Klára and Susánszky Éva: Gondolatok a veszélyeztetettségről : egy fogalom használatának problémái.

Lásztity Radomir: In memoriam Telegdy Kováts László. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 3. pp. 189-190. (1987)

Lásztity Radomir: Könyvismertetés - Szabó S. András: Aktivációs analízis az élelmiszerkémiában. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1986. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 1. p. 63. (1987)

Lázár György: Munkaerőstruktúra és a műszaki fejlődés. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 65-80. (1987)

Löffler Tibor: Az államszocializmus és modernizáció közötti antinómiáról : az ideológiatörténetírás lehetősége és a politológia dilemmái. In: Aetas, (3) 2. pp. 42-71. (1987)

M

M. Korchmáros Valéria: Maróti Egon irodalmi munkássága. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 3-14. (1987)

M. Korchmáros Valéria: A határozottság kifejeződése klasszikus latin szövegekben. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 67-74. (1987)

Macher Ákos: A gazdasági szerkezet és hatékonyság néhány összefüggése a magyar gazdaságban.

Maeda Shûichirô: On circuits of atoms in atomistic lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 137-144. (1987)

Magassy László: A látható vers. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 240-245. (1987)

Magocsa László and Magocsa Lászlóné: Miért nem csupán a globális módszerrel? In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 245-248. (1987)

Magyaródi Sándor: A szocializmus fejlődésének aktuális elméleti és gyakorlati kérdései.

Majsa József: Le statut organique de l'Algérie et le Parti socialiste français (S.F.I.O.). In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 93-104. (1987)

Makk Ferenc: Borisz, egy XII. századi trónkövetelő. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 61-65. (1987)

Makk Ferenc: Megjegyzések Salamon és I. Géza történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 31-44. (1987)

Mandel'štam Osip Èmil'evič and Mikola Gyöngyi: A szó természetéről. In: Harmadkor 8. pp. 83-102. (1987)

Mandrik V. Û. and Pavlina E. I.: Biomorfologičeskie osobennosti Rosa canina L. v nekotoryh populârciâh bassejna reki Tisy. In: Tiscia 22. pp. 75-81. (1987)

Mandrou Robert: Lucien Febvre : Egy sors - Martin Luther. In: Aetas, (3) 3. pp. 140-144. (1987)

Marinovich Sarolta: Bálint György „ismeretlen" novellája a Story-ban. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 47-53. (1987)

Marton Imre: Urbanisation, marginalisation et secteur informel. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 167-173. (1987)

Marton Mária: Gondolatok Németh László és Halász Gábor regényelméleti írásairól. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 31-38. (1987)

Maróti László: Munkahelyi művelődés és az innováció. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 193-210. (1987)

Mathiász Tivadar: A keresetlevél kézbesítése és a kézbesítési ügygondnok jogállása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 147-153. (1987)

Matkovskaâ I. Â.: A művészeti-esztétikai tudat szerepe a társadalmi ideálok fejlődésében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 11-18. (1987)

Mayer László: Néhány adalék az USA munkásosztály helyzetének alakulásához az 1980-as években. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 37-49. (1987)

Mazal Otto: Die Spätantike Literatur im Buchdruck des 15. Jahrhunderts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta bibliothecaria, (9) 4. pp. 1-76. (1987)

Medgyesy Gabriella: Horger Antal levele Párizsból : [vers]. In: Harmadkor 8. pp. 79-80. (1987)

Meduna Alexander: Evaluated grammars. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 169-176. (1987)

Medvedko Léonid: L'évolution d'après-guerre des methodes militaires du néocolonialisme en mediterranee. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 153-166. (1987)

Melasuo Tuomo: La Mise en place du système coloniale en Algérie entre les années 1850 et 1920. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 1-10. (1987)

Merényi Kálmán: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények okai és megelőzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 155-167. (1987)

Meszlényi Mihály and Zsebik Pál: Fermentáló berendezés. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 6. (1987)

Mesés Péter: Akik jártak Isonzonál (is). In: Gondolat-jel 3. pp. 24-26. (1987)

Meynier Gilbert: L'Emir Khaled et le communisme : 1919-1926. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 27-54. (1987)

Mikola Gyöngyi: Oszip Mandelstam esszéje. In: Harmadkor 8. pp. 81-82. (1987)

Mikola Gyöngyi and Szántó István and Kurdi Imre and Pongrácz Tibor: Szemle. In: Harmadkor 8. pp. 118-126. (1987)

Mikola Tibor: Zum Geleit. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). p. 1. (1987)

Miruné Kittler Júlia: A kérdéskultúra szerepe a korrekciós osztályok tanítási óráin. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 13-17. (1987)

Miskolczi József: Néhány megjegyzés az euklideszi, az affin és a projektív tér nevezetes leképezéseit biztosító alaptételekhez. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 39-43. (1987)

Mojzes János and Nagy Zsuzsanna: A kémiai kísérletekhez kapcsolódó eljárások mint az értelmi nevelés eszközei. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 283-288. (1987)

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1986. évi XXXII. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 1. pp. 2-3. (1987)

Molnár Pál: Élelmiszerek minőségalakulása 1986-ban a hatósági élelmiszerminőség-ellenőrzés megállapításai alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 2. pp. 66-107. (1987)

Molnár Imre: A preklasszikus jog felelősségi rendszere. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 169-210. (1987)

Molnár Jánosné: Az enciklopédia tanítása. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 179-182. (1987)

Molnár László and Géher Pál: A betegek együttműködési készségét befolyásoló szociológiai tényezők.

Molnár Tivadar: Demokrácia - hatékonyság és stabilitás.

Molčanov Vladimir A.: Concrete characterization of partial endomorphism semigroups of graphs. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 349-363. (1987)

Mornár Ferenc: Genetical peculiarities of the mercury indications near Sárospatak (Tokaj Mts., NE-Hungary) on the basis of fluid inclusion studies. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 57-68. (1987)

Márki László and Mlitz Rainer and Wiegandt Richard: A note on radical and semisimple classes of topological rings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 145-151. (1987)

Márvány Attila: Deutsche Hotternamen im Komitat Tolnau. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 305-309. (1987)

Márvány János: Deklination des Substantivs in der deutschen Mundert von Bonyhád. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 291-304. (1987)

Märle György: Szocializmus és emberi jogok.

Mécs Imre: Innovációs törekvések a dél-alföldi régióban, 1984-1987. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 211-215. (1987)

Mészáros Edit: Die erza-mordwinischen onomatopoetischen Verbalbildungssuffixe. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 63-96. (1987)

Mészáros Rezső: Spatial extension of a rural settlement : a case study. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 81-92. (1987)

N

Nagy and Tari Irma: IAA distribution and auxin sensitivity in CCC-treated bean hypocotyls. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 9-15. (1987)

Nagy Elemérné and Kispéter József: Számítógépes oktatórendszerek tervezése. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 73-79. (1987)

Nagy Ferenc and Cserháti Ágota: A halálbüntetés az USA-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 211-236. (1987)

Nagy Imre: 25 keretes diakép : [részletek]. In: Harmadkor 7. pp. 18-32. (1987)

Nagy László and Kocsis Judit and Vári Gábor: Fotofeltét számitógép [!számítógép] monitorának fényképezéséhez. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 5. (1987)

Nagy Mária: Hormonal regulation of the dormancy and germination of seeds requiring stratification. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 157-162. (1987)

Nagy Pál and Herzfeld Rozália: Further data relating to the interpretation of solvent effects obreved in the absorption spectra of schiff bases. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 53-67. (1987)

Nagy Pál and Herzfeld Rozália: Schiff-bázisok hidrolízise etanol-víz és metanol-víz oldószerelegyben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 11-18. (1987)

Nagy Péter Tibor: A Bethlen-csoport francia nyelvű folyóiratainak megalapítása 1932-33-ban : dokumentumok a szerkesztőségi levelezésből. In: Aetas, (3) 2. pp. 72-105. (1987)

Nagy Zoltánné: Órák a könyvtárban. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 90-93. (1987)

Nagyné Krajkó Erzsébet: Gondolatok a kultúráról és a művelődésről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 55-60. (1987)

Nagypál Terézia: Razvitie i s"stoânie na specialnossta b"lgarski ezik i literatura v Budapešenskiâ universitet. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 49-59. (1987)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Felelős nevelőtársak, egyenrangú viszony. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 70-71. (1987)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Hatvani István: Hatvani István, a magyar Faust. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 193-194. (1987)

Neumüller Imre: The invertibility of tree transducers. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 63-78. (1987)

Nguyen Huu Chien: EBE: a language for specifying the expected behavior of programs during debugging. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 177-190. (1987)

Nikolov Nino: V"zdiška po Debelânov. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 60-62. (1987)

Nimschowski Helmut: Algéria társadalmi fejlődése a nyolcvanas években és a demokratikus, antiimperialista, hazafias erők egységének a politikája. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 39-60. (1987)

Nimschowski Helmut: Kolonialherrschaft, nationale Befreiungsrevolution und Wahl des Entwicklungsweges in Algerien. In: Mediterrán tanulmányok, (1). pp. 105-136. (1987)

Novák István: A bíró polgári eljárásjogi felelőssége - tárgyaláselőkészítési felelősség. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 241-248. (1987)

Nye Robert and Hruby József: Robert Nye elbeszélése ; ki világosítsa fel a gyereket? In: Harmadkor 7. pp. 10-17. (1987)

Németh Béla: Catullus emberközpontúsága és a római közönség. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 75-78. (1987)

Németh Csaba: Melyik út vezet Magyarország trónjához? : Bethlen Gábor 1628-29-es keleti terve, és annak diplomáciai háttere. In: Aetas, (3) 3. pp. 5-22. (1987)

Németh János: A res iudicata mint perújítási ok polgári perjogunkban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 237-240. (1987)

Németh T. Enikő: A hezitációk kiszűrése és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatnál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 24-36. (1987)

O

Olajos Teréz: Adalékok a görög földre telepedett szlávság történetéhez. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 79-83. (1987)

Oláh Emőd: Egy elfelejtett népzenei játékgyűjteményről. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 263-264. (1987)

Oláh János: Péterfy Jenő a fegyelemre nevelésről. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 120-123. (1987)

Orkonyi Ede: A IV. éves földrajz szakos hallgatók külső iskolai gyakorlatának tapasztalatairól. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 129-132. (1987)

Ormainé Cserhalmi Zsuzsanna and Kucsora István: Fehérjealapú adalékok emulziókapacitásának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 4. pp. 194-198. (1987)

Oross Gabriella: The formation of demographic situation of a rural settlement concerning its population's migration. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 113-120. (1987)

Orosz Tamás: Moralitás és morál.

P

Pajtényi Dóra: Voltaire Pascal-képe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 109-124. (1987)

Pallagi Attiláné: A lisztek szemcseméret eloszlásának hatása az SDS szedimentáció értékre. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 19-24. (1987)

Panek Sándor: Ami volt : [vers]. In: Harmadkor 8. p. 35. (1987)

Pap Endre: Erratum to "A generalization of a theorem Dieudonné for k-triangular set functions". In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. p. 501. (1987)

Pap Ilona: Célkészülék oesophaguson keresztüli extrastimuláció elvégzésére. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 13. (1987)

Pap Ilona and Hernádi Ferenc: His-köteg EKG fotoregiisztrálási eljárásának felváltása korszerü hőirópapiros[!korszerű hőírópapíros] regisztrálási módra. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 9. (1987)

Papp Gyula: A citizen of Szeged had the honour of winning the Nobel Prize. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 14-18. (1987)

Papp György and Boguslawski P. and Baldereschi A.: Change caused in charge density gp Si by a hexagonal site. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 3-10. (1987)

Papp Ignác: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 5-6. (1987)

Papp Ignác: Jogpolitika, jogalkotás, jogalkalmazás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 249-255. (1987)

Pazderski Gerhard: A partial ordering for the chief factors of a solvable group. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 163-183. (1987)

Pellei Ilona: A döntés szükségessége és kockázata az orvosi tevékenységben.

Pesti Sándor: Havassy Péter : Heves megye középkori tisztségviselői. In: Aetas, (3) 1. pp. 142-144. (1987)

Petróczi Edit: Új műszeres savfokmérés a sütőiparban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 4. pp. 199-205. (1987)

Pikó András: Népiség és emigráció : beszélgetés Borbándi Gyulával. In: Aetas, (3) 3. pp. 70-107. (1987)

Piszár Ágnes and Pavic Milorad: Borges pillangója : [Milorad Pavic: Kazár szótár]. In: Harmadkor 8. pp. 61-67. (1987)

Podmaniczky Szilárd: [Versek]. In: Harmadkor 8. pp. 36-39. (1987)

Pokas' S. M. and Âblonskaâ N. V.: O special'nyh počti geodezičeskih otobraženiâh affinno-svâznyh i rimanovyh prostranstv. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 45-50. (1987)

Polgár József and Hajas Katalin and Márkus György: Fuziós [!fúziós] perimeterhez (fény) impulzus generator. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 20. (1987)

Polockij L. I. and Sapir Mark V. and Skornâkov Lev Anatol'evič: Vypukye kombinacii beskonečnyh matric otobraženij. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 185-189. (1987)

Pongrácz Tibor: szaturnuszi akció : [esszé]. In: Harmadkor 8. pp. 14-15. (1987)

Popivanov Ivan: Estetičeskite izmereniâ na običta : b"lgarski poeti za Ungariâ. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 63-69. (1987)

Pribelszki János: Fehér foltok - eltűnőben. In: Aetas, (3) 1. pp. 124-126. (1987)

Pribelszki János: A magyarországi forráskiadás hiánypótló vállalkozása : beszélgetés Kristó Gyulával a készülő Anjou-kori oklevéltárról. In: Aetas, (3) 3. pp. 108-117. (1987)

Pujin Vlasta: Saisonmässige Variationen der Zusammensetzung des Planktons und der Bodenbesiedlung in der Carska bara (Jugoslawien). In: Tiscia 22. pp. 83-91. (1987)

Pujin Vlasta and Maletin Stevan: Diet of Prussian carp (Carassius auratus gibelio Bloch) in the Carska bara. In: Tiscia 22. pp. 93-98. (1987)

Pusztai Ferenc: A művelődési házakban folyó tevékenység korszerűsítésének lehetőségei. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 157-167. (1987)

Pálfi Gábor and Gulyás Sándor and Szöllősi István: Concentration of proline in pollens: a new taxonomical index. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 25-34. (1987)

Pálfy Péter Pál: Distributive congruence lattices of finite algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 153-162. (1987)

Pándi Lajos: Antifasiszta ellenállás és gyarmati kérdés Portugáliában : 1961-1974. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 177-209. (1987)

Pápay László: Quality reducing properties of Hungarian brown coals. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 131-137. (1987)

Páris György: Számítástechnika és informatika a képzésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 121-140. (1987)

Pável Ágoston: Grammatik der wendischen (ungarländischen slovenischen) Sprache (1942) : Auszüge. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 257-284. (1987)

Péter Mózes: Az orvos-beteg viszony problémái gyakorlatunkban.

Pólay Elemér: Die römischrechtlichen Wurzeln des zivilrechtlichen Schutzes der Persönlichkeit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 257-280. (1987)

Pólay Elemér: [Előszó]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 333-334. (1987)

Pónyi Sándor: Alapellátást végző általános orvosok évenkénti továbbképzésének uj [!új], gazdaságos - 1987-től kezdődően bevezetett módszere a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 26. (1987)

Pónyi Sándor: Konzultációs DP-előadás technika a konferenciás fogorvos továbbképzések korszerüsitésére [!korszerűsítésére]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 17. (1987)

Pölöskei Ferenc: Megnyitó : [a bolgár szak megalapításának 35. évfordulója]. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 3-5. (1987)

Pölöskei Ferenc: Slovo pri otkrivane na konferenciâta. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 6-8. (1987)

Płonka Jerzy: On some generalizations of Boolean algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 335-341. (1987)

R

R. N.: "Büdös fasírt" : reflexió helyett. In: Gondolat-jel 4. p. 22. (1987)

Radev Ivan: Pogled k"m delogo na Georgi S. Rakovski. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 43-48. (1987)

Radev Stoân: Botev i Ungriâ : 110 godini ot Aprilskogo v"stanie i podviga na Botev i negovata četa. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 26-42. (1987)

Rady Adel Ali Ragheb: The effects of maritime law on international fish production and trade. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 105-112. (1987)

Raskolnikov Fyodor: Fjodor Raszkolnyikov levele Sztálinhoz : 1939. augusztus 17. In: Aetas, (3) 3. pp. 50-62. (1987)

Remák Géza and Remák Géza: Gasztrin analógok radioimmun és hisztokémiai meghatározásra alkalmas, különböző szekvenciaspecitásu [!szekvenciaspecifitású] antiszérumok előállitása [!előállítása]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 25. (1987)

Reuter Klaus and Wille Rudolf: Complete congruence relations of concept lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 319-327. (1987)

Riedewald Guenter and Forbig Peter: Software specification methods and attribute grammars. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 89-114. (1987)

Rigóné Péter Irén: Fejezetek a hazai nemzetiségi oktatás történetéből a népi demokratikus átalakulás első éveiben : (1944-1946). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 57-69. (1987)

Riha Karl: Einige Aspekte germanistischer 'Massenliteratur'- Forschung. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 233-251. (1987)

Ritoók Zsigmond: Megjegyzések az Odysseia erkölcsi értékrendjéről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 85-89. (1987)

Rival Ivan and Zaguia Nejib: Effective constructions of cutsets for finite and infinite ordered sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 191-207. (1987)

Román Irén: A legitimitás néhány problémája a szocializmusban.

Rottler Ferenc: Megújuló ismeretterjesztés. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 183-191. (1987)

Rubovszky Rita: A fátyol mint motívum jelentése és értelmezése J.-J. Rousseau Vallomások c. művében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 96-108. (1987)

Révész Ágota: A színház önreflexiója Shakespeare három drámájában : Love's Labour's Lost, A Midsummer Night's Dream, Hamlet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 60-78. (1987)

S

Saarinen Sirkka: Über Bedeutung und Funktion der modifizierenden Verbalsuffixe im Tscheremissisehen. In: Papers on derivation in Uralic : Szegeder und Turkuer Beiträge zur uralischen Derivation, (28). pp. 29-45. (1987)

Salem Abdel-Karim Ahmed and Heikal Mohamed A. and Kabesh Mahmoud Lofty and Salem M. A.: Geochemistry of biotite and its significance as a guide to the origin of the granitoid rocks of El-Imra area, Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 47-56. (1987)

Salyámosy Miklós: Der Jugendstil im organischen Prozeß der deutschen Literatur. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 92-168. (1987)

Saparev Ognân: Suŝestvuvane na hudožestvenata tvorba. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 109-123. (1987)

Saroop Sant and Thaker Vrinda S. and Vaishnav Pankaj P. and Singh Y. D.: Changes in peroxidase activity as affected by gibberellic acid and Cyocel in cucumber seedlings. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 17-24. (1987)

Sarudi Imre and Gellért Éva: Erjesztett takarmányok ammóniatartalmának direkt potenciometriás meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 1. pp. 12-15. (1987)

Sassné Kiss Gabriella: Gondolatok az általános iskolai nevelési és oktatási terv megvalósításáról. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 25-28. (1987)

Schmidt Eligius Tamás: Homomorphism of distributive lattices as restriction of congruences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 209-215. (1987)

Schoonefeld C. H. van: A sign-theoretical model of semantic structure in language. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 3-26. (1987)

Schroeder Michael: Sugárterápiás kezelés reprodukálhatóságát növelő irányfény-rendszer. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 27. (1987)

Serfőző Zoltán: A világgazdasági válság hatása Romániában : a romániai kommunista párt 1928-1931 között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 19-34. (1987)

Sharobeem Samy Fanous and Hidvégi Máté and Lásztity Radomir and Simonné Sarkadi Lívia: Kukoricafehérjék vizsgálata I. : kukoricák fehérjetartalma és aminosav-összetétele. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 1. pp. 4-11. (1987)

Sharobeem Samy Fanous and Hidvégi Máté and Lásztity Radomir and Simonné Sarkadi Lívia: Kukoricafehérjék vizsgálata II. : a fehérjék makrofrakciói. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 3. pp. 156-170. (1987)

Sharobeem Samy Fanous and Hidvégi Máté and Lásztity Radomir and Simonné Sarkadi Lívia: Kukoricafehérjék vizsgálata III. : fehérjefrakciók aminosav összetétele. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 4. pp. 207-215. (1987)

Simon Imre: О vzaimootnošeniâh granic med'e i razvitiâ territorii. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 121-126. (1987)

Simon János: A somozizmus : avagy egy pretoriánus hatalom anatómiája : Nicaragua 1927-1979. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 211-236. (1987)

Singh Raj Kishor and Veluchamy Thirumalaisamy: Non-atomic measure spaces and Fredholm composition operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 461-465. (1987)

Sipos Imre: Density of ant-lion larvae (Neuropiera: Myrmeleontidae) in sandy grasslands. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 115-124. (1987)

Siposné Kedves Éva: Az 1987/88. tanévtől bevezetésre kerülő 8. osztályos kémia munkatankönyvről. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 85-89. (1987)

Siposné Kedves Éva: Tanárok XVII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 124-125. (1987)

Siposné Kedves Éva and Deák László: Az 1987/88. tanévtől bevezetésre kerülő 8. osztályos kémia munkatankönyvről II. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 167-175. (1987)

Sipőcz Katalin: A vogul színnevek vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 37-55. (1987)

Siroki Dénes: A szocializmus elméleti és gyakorlati kérdései a lukácsi ontológiában.

Smiljković Radoš: A szocialista önigazgatás politikai rendszerében végbemenő változások fő irányai és a Jugoszláv Kommunisták Szövetségének a szerepe. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 133-159. (1987)

Sobolev Vladimir A.: Integral manifolds, stability and decomposition of singularly perturbed systems in Banach space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 491-500. (1987)

Solymosi Bálint: Képzelt tájkép : [vers]. In: Harmadkor 8. pp. 5-7. (1987)

Somogyi Józsefné: Orosz nyelvi akadályverseny 4. osztályos tanulók részére. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 302-304. (1987)

Soproni Sándor: A Classis Flavia Pannonica felirata Kerepesről. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 91-97. (1987)

Soós Edit: Nemzetközi tanácskozás a Mediterráneumról. In: Aetas, (3) 3. pp. 114-117. (1987)

Spiewok Wolfgang: Parodie und Satire im Pfaff Amis des Stricker. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 5-23. (1987)

Stern Manfred: A characterization of semimodularity in lattices of finite length. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 217-219. (1987)

Stojmenović Ivan: A classification of the set of linear functions in prime-valued logic. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 403-411. (1987)

Stuber Ervinné: Társadalompolitikai reformkoncepciók és a szociálpolitika hosszú távú fejlesztési programja.

Sugár Jánosné: Képességek fejlesztése a technika szaktanteremben. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 185-189. (1987)

Susányi Tamás: A tengerszinti légnyomás havi közepes anomáliáinak uralkodó sajátosságai a Földön és az északi-félgömbön. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 113-147. (1987)

Szabó Erzsébet and Molnár Pál and Gólya Istvánné and Ács Pál: Érzékszervi körvizsgálat eredményei üdítőitaloknál. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 3. pp. 137-146. (1987)

Szabó A. Ferenc: A nemzetiségi és a népesedési folyamatok összefüggései a szocialista világban.

Szabó Ferenc: Félautomata forgórud [!forgórúd]. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 15. (1987)

Szabó Gábor and Dörnyei József and Szilágyi János: A mikrohullámú energia hatása vérplazma és színtelenített teljes vérpor diszperz szerkezetének alakulására az agglomerálási—szárítási folyamat során. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 81-87. (1987)

Szabó Imre: Társadalomfejlődési vetületek és célok Szilbereky Jenő tudományos munkáiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 281-296. (1987)

Szabó József A. and Zoltai A. I. and Motika G.: Mesogenic androstane drivatives. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 119-129. (1987)

Szabó Kálmán: Történelmi valóság és költői igazság : Kaváfisz első Antonius-verse. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 99-103. (1987)

Szabó László: Triply transitive algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 221-227. (1987)

Szabó Tibor and Zallár Andor: Albert Szent-Györgyi in Szeged : permanent exhibition. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 35-48. (1987)

Szabó G. László: Megnyitó. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 3-6. (1987)

Szalma Elemér and Lévai O.: Seasonal dynamics and structural changes in the cenoses belonging to the Phragmitetea association class at lake Sulymos. In: Tiscia 22. pp. 13-29. (1987)

Szarka Géza: Erkölcs és szociobiológia.

Szeibel László: Technikai nevelésünk problémái és feladatai. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 175-178. (1987)

Szeléndi Gábor: Az eredményes nevelés alapja: a tanulók megismerése. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 1-6. (1987)

Szendrei Mária B.: A generalization of McAlister's P-theorem for E-unitary regular semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 229-249. (1987)

Szendrei Ágnes: Idempotent algebras with restrictions on subalgebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 1-2. pp. 251-268. (1987)

Szenes Iván: A párt fejlődésének időszerű kérdései : az MSZMP XIII. kongresszusa a pártról.

Szenesi Katalin: A veseátültetés egyes aktuális problémái.

Szerényi Mária: Az orosz nyelvű olvasástanítás néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 28-30. (1987)

Szigeti Lajos Sándor: A költő és motívuma. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (24). pp. 3-21. (1987)

Szijj Ferenc: abszint. In: Harmadkor 7. pp. 71-75. (1987)

Szilasi László: Hymnus. In: Gondolat-jel 3. pp. 4-5. (1987)

Szilasi László: Vörösmarty korai töredéke : rege a hajdaniságból 1819. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 26-50. (1987)

Szilasi László: A császár üzenete. In: Gondolat-jel 3. pp. 6-8. (1987)

Szilasi László: a párbeszéd kudarcai. In: Harmadkor 8. pp. 45-55. (1987)

Szilágyi László: Az egészségügy gazdasági eszközei és felhasználásuk hatékonysága.

Szilárd János: Remembering Albert Szent-Györgyi. In: In commemoration of Albert Szent-Györgyi = In memoriam Albert Szent-Györgyi : [a session] in ... the central building of the universities, Szeged, 15 Dec. 1986, (11). pp. 9-13. (1987)

Szokodi József: A gyógyító munka elszemélytelenedésének okairól.

Szondi György: Kauzativnost v b"lgarskiâ ezik : v s"postavka s ukrainskiâ ezik. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 156-164. (1987)

Szovák Kornél: Az Admonti levelekről. In: Aetas, (3) 1. pp. 145-148. (1987)

Sztanó O. and Bodó K. and Bartha A. and Gál-Sólymos Kamilla: Electron microprobe analysis of tourmaline grains, Mecsek Mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 27-33. (1987)

Szádeczky-Kardoss Samu: Megjegyzések a magyarországi népvándorláskor görög-latin kútfőinek feldolgozásához a "Magyarország története" 1984-ben megjelent első kötetének az olvasása kapcsán. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 105-112. (1987)

Szántó István: Cento : [esszé]. In: Harmadkor 8. pp. 1-4. (1987)

Szántó István and Bárdos László: Bárdos László: Feliratok. In: Harmadkor 8. pp. 111-113. (1987)

Székely Gábor: Motiváció, tevékenység, perspektíva-nyelvoktatás. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 150-159. (1987)

Székely László A.: The analytic behavior of the holiday numbers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 365-369. (1987)

Székely Istvánné Tóth Rózsa: A tanulók kollektív beállítódásának vizsgálata tanulmányi feladatok közös megoldása során. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 18-20. (1987)

Szénási József: Formációelmélet és szocializmus.

Szörényi László: Kőszívű emberek fiai : forradalom és apagyilkosság. In: Gondolat-jel, (7) 5. pp. 11-18. (1987)

Sándor Klára: "Kutyafejű tatárok" vagy tengeri küldöttei? : Vásáry István : Az Arany Horda. In: Aetas, (3) 1. pp. 135-141. (1987)

Sárosi Herbert: Extrudálás az élelmiszeriparban. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 89-93. (1987)

T

T. A.: Hagyomány. In: Gondolat-jel 2. p. 15. (1987)

T. I.: GTI jelenti I. In: Gondolat-jel 2. p. 20. (1987)

T. Kiss Tamás: Játék az iskolában. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 133-139. (1987)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Néhány feladat a matematika tanításának differenciált szervezéséhez. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 304-315. (1987)

Takács Gábor and Takács Gáborné: A mindennapi élettel kapcsolatos feladatok az alapfokú matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 110-119. (1987)

Takács József: A Délsziget folytatása : filológia és fantázia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio litteraria, (4). pp. 51-59. (1987)

Takács József: Film eredj, légy osztályharcos! In: Gondolat-jel 3. pp. 9-11. (1987)

Takács József: Márai Sándor naplója. In: Harmadkor 8. pp. 103-106. (1987)

Takács József: a nyelvről és a másik életről. In: Harmadkor 8. pp. 56-60. (1987)

Takács József and Garaczi László: A hősiesség vége : [Garaczi László: A terület visszafoglalása a madaraktól]. In: Harmadkor 7. pp. 99-101. (1987)

Tamás András: Modern politics and policies for environmental protection. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 297-307. (1987)

Tanács Lajos: Biogeographic, ecofaunistic and flight-dynamic composition of the Apoidea fauna at the Tisza-valley. In: Acta biologica, (33) 1-4. pp. 105-114. (1987)

Tanács Lajos: The trend of the composition of the wild-bee population on anthropogenic effects in the biotopes of the Kisköre storage-tank region at the Tisza-valley. In: Tiscia 22. pp. 109-119. (1987)

Tarasenko T. A.: N. F. Fjodorov orosz filozófus eszméi mint előfeltételek a szellemi kultúra néhány fejlődési sajátosságának. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 45-54. (1987)

Tasi Gyula and Kiricsi Imre and Berger Ferenc: Adsorption of propene in NaA zeolite in Henry's - law region. In: Acta physica et chemica, (33) 1-4. pp. 99-107. (1987)

Tatár Sándor: Galamb ; Tér a magány. A csend? : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 69-70. (1987)

Tegyey Imre: Terentius Adelphoe-ának befejezése és az új Menandros. In: Studia in honorem Aegonis Maróti sexagenarii, (6). pp. 113-117. (1987)

Ten Venne Ingmar: Funktion und Erscheinungsform der Komik im deutschen geistlichen Spiel des Mittelalters. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta germanistica, (1). pp. 24-73. (1987)

Tenke Júlia: Az egészségügyi berendezések exportjának néhány kérdése, gyakorlati megközelítésben.

Thi Vu Duc: Strong dependencies and s-semilattices. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 195-202. (1987)

Thuan Ho: Some remarks on the algorithm of Lucchesi and Osborn. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 191-193. (1987)

Tolnai Gyula: A szocialista demokrácia intézményei : a munkahelyi demokrácia.

Tomka Béla: Az 1931-es német bankválság. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (24). pp. 51-67. (1987)

Toso Dončev: A magyarországi bolgárok kommunikációs szinterei [színterei!] a századelőtől napjainkig. In: Hungaro-Bulgarica, (3). pp. 165-170. (1987)

Trefán György: Új időmérési elv, a zajóra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 43-51. (1987)

Trockij Lev Davidovič: Oroszország fejlődésének sajátosságai. In: Aetas, (3) 2. pp. 129-143. (1987)

Tráser László: Társadalmi modernizáció a marxizmusoktató nézőpontjából.

Técsy Mariann: A helyzethez kötött mondatok szemantikája a mai francia nyelvben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio linguistica, (3). pp. 80-92. (1987)

Tóth Andrea: A dolgok állása. In: Gondolat-jel 3. pp. 27-28. (1987)

Tóth István and Bodó Jenőné and Bárkányi Tiborné: Szimultán radioimmunoassay az androgén és a progesztogén szteroidok mérésére emberi szérumból. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 22. (1987)

Tóth István and Bárkányi Tiborné and Bakos Józsefné: Tesztoszteron radioimmunoassay saját antiszérummal. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 7. (1987)

Tóth István and Farkas Zoltán and Kristó Gyula: A Gondolatjel beszélgetése Kristó Gyula dékánnal. In: Gondolat-jel 4. pp. 3-9. (1987)

Tóth Istvánné: Az érzelmi nevelés helyzete napjainkban. In: Módszertani közlemények, (27) 2. p. 79. (1987)

Tóth Istvánné: Hazaszeretetre nevelés az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 233-235. (1987)

Tóth Jánosné: Az általános iskolai fizika munkatankönyvek a kísérletek tükrében. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 226-232. (1987)

Tóth József: Peculiarities in the process of urbanization on the Great Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (27). pp. 93-103. (1987)

Tóth László: Műszaki haladásunk világgazdasági feltételei.

Tóth P. and Pesti G.: Characterizing crude oils and soluble disperse organic matters by high pressure liquid chromatography. In: Acta mineralogica-petrographica, (29). pp. 119-130. (1987)

Tóth Péter: Egy fasiszta politikus - egy politikus fasiszta : Ormos Mária : Mussolini. In: Aetas, (3) 3. pp. 145-152. (1987)

Tóth Sándor: Kabarok és fekete magyarok. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (84). pp. 23-29. (1987)

Tóth Ágnes: A Magyarországra telepített bukovinai székelyek levele a miniszterelnökhöz : 1946. In: Aetas, (3) 1. pp. 58-67. (1987)

Tóth Ágnes: Telepítések Csátalja, Gara és Vaskút községekben 1945-1949 között. In: Aetas, (3) 1. pp. 31-57. (1987)

Tóth Árpád: Szemere Bertalan alakja Both Ödön néhány tanulmányában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 335-343. (1987)

Töltszéki Gyuláné: Hagyománya van diákotthonunkban a műsoros szülői értekezleteknek. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 71-76. (1987)

Török Attiláné and Felföldi Károlyné: A kenyérbélzet objektív minősítésének szerepe a gyártástechnológia optimalizálásában. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 5-9. (1987)

V

V. M.: Levél. In: Gondolat-jel 2. pp. 16-17. (1987)

Vajda Zoltán: Nagy Lajos, Magyarország és Lengyelország királya. In: Aetas, (3) 3. pp. 137-139. (1987)

Valuch Tibor: Magyarország leghosszabb évtizede: Szabó Bálint : Az "ötvenes évek". In: Aetas, (3) 2. pp. 157-163. (1987)

Valuch Tibor: "Nem hagyjuk a TSZ szervezést a véletlenre..." : kollektivizálás Homokmégyen : 1958-1961. In: Aetas, (3) 3. pp. 23-49. (1987)

Varga Etelka and Virágh István: Oldott szilikátok zavaró hatásának vizsgálata Balaton-víz Stroncium-90 tartalmának meghatározásánál. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 1. pp. 16-21. (1987)

Varga László: A fűszerpaprikabőr abszorpciós spektruma és az érettségi fok kapcsolata. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 29-35. (1987)

Vasil'čenko S. M.: Semantičeskaâ struktura i derivacionnye svâzi nekotoryh nazvanij prisposoblennl-vmestiliŝ v sovremennom russkom literaturnom âzyke. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (18-19). pp. 97-105. (1987)

Vass Imre and Blazsó Gábor: Program egyrekeszes gyógyszerkinetikai modellek szimulálására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 4. (1987)

Vastagh Pál: Az állam funkcióiról a szocialista orientáció országaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (37) 1-22. pp. 309-322. (1987)

Vastagh Pál: Vooružënnye sily v političeskoj sisteme stran socialističeskoj orientacii. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 1-35. (1987)

Vastagh Pál: A fegyveres erők a szocialista orientációjú országok politikai rendszerében. In: Tudományos szocializmus, (22). pp. 36-37. (1987)

Vasyunin Vasily I.: A note on Schmüdgen's classes N1 and Ν∞∞ of pairs generated by Toeplitz operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (51) 3-4. pp. 457-468. (1987)

Veczkó József and Farkas Katalin and Klein Sándor and Mihály Ildikó: Farkas Katalin-Klein Sándor-Mihály Ildikó: Figyeljünk rájuk! : gyermek- és ifjúságvédelemről tanárjelölteknek. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 126-127. (1987)

Venclova Tomas and Bojtár Endre: Útmutató. In: Gondolat-jel 5. pp. 27-28. (1987)

Veszprémi László and Horváth Márton: Egy néptanító-miniszter életútjáról I. : Dr. Veszprémi László szerkesztőnk beszélgetése Horváth Márton neveléstörténésszel, a 75 éve született Ilku Pálról. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 258-262. (1987)

Vidákovich Tibor: Iskolafokozat-záró diagnosztikus értékelés a 8. osztály végén. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 147-164. (1987)

Visky András: lilaruhás nő ; Visky András messziről ; egy meisseni gyümölcsöstál délutáni fényben : [versek]. In: Harmadkor 7. pp. 1-4. (1987)

Váczy Péter: Bemutatjuk Váczy Péter professzort. In: Aetas, (3) 2. pp. 106-107. (1987)

Váczy Péter: Tudomány és humanizmus a középkorban. In: Aetas, (3) 2. pp. 108-118. (1987)

Vágvölgyi Sándor and Fülöp Zoltán: An infinite hierarchy of tree transformations in the class NDR. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 153-168. (1987)

Vármonostory Endre: AZ általánosított diszkriminátor és a duális diszkriminátor függvény függvényteljességéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei : tanulmányok a fizika, kémia, matematika tudományok köréből, (3). pp. 51-56. (1987)

W

Wellinger Károlyné: Gyors szemikvantitativ [!szemikvantitatív] módszer ellenanyagtiter meghatározására. In: Szegedi Orvostudományi Egyetem újítói és újításai, (3). p. 14. (1987)

Z

Z. Fundák Rita and Soós Katalin and Gergely Anna: Hazai élővizekből származó halak összes-higany és metilhigany tartalmának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (33) 3. pp. 147-155. (1987)

Zajcev B. A.: A humanista gondolatfejlődés sajátosságai Oroszországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (29). pp. 71-84. (1987)

Zsigó István and Sárosi Herbert: Energiatakarékos keveréktakarmány-gyártás. In: Tudományos közlemények, (14). pp. 95-98. (1987)

Zsolnai Anikó: A gyemekkori kötődések vizsgálatának egy lehetséges eszköze. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 165-182. (1987)

Zádori László: A Légendre-szimbólum egy megközelítése Cayley reprezentációs tételének segítségével : kvadratikus reciprocitási tétel. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 23-27. (1987)

Zétényi Imréné: A tehetségek kibontakoztatásáért. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 6-9. (1987)

Á

Ádám György: Orvosetikai bizottságok és orvosetikai kódexek.

Ágh Attila: Közművelődés és jövőkép. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 7-16. (1987)

Ágoston György: Szocializáció, nevelés, intézményes nevelés : részlet egy készülő könyvből. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (29). pp. 3-12. (1987)

Árpás Károly: Az észt nemzeti megújulási mozgalom korszakolásának kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (85). pp. 11-17. (1987)

Â

Âkovlev S. V.: O veroâtnostnyh metodah optimizacii na diskretnyh množestvah. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 219-226. (1987)

É

Ésik Zoltán: Loop products and loop-free products. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 45-48. (1987)

Ésik Zoltán: On isomorphic realization of automata with α0-products. In: Acta cybernetica, (8) 2. pp. 119-127. (1987)

Ésik Zoltán and Virágh János: A note on α*0 -products of aperiodic automata. In: Acta cybernetica, (8) 1. pp. 41-43. (1987)

Ö

Ördögh Győzőné and Zsolnai Józsefné: A 6-10 éves tanulók megterhelésének vizsgálata az 5 napos tanítási héten. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 271-277. (1987)

Ötvös Ferenc: 1- és 2-butén gázfázisú oxidatív dehidrogénezése SnO2-Sb2O4 keverékoxid katalizátoron. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (1). pp. 89-109. (1987)

Š

Šimić Smiljka and Vujić S.: The syrphid fauna (Diptera) of the Tisa basin in Yugoslavia. In: Tiscia 22. pp. 121-127. (1987)

Ž

Žuravëva Nelli Alexandrovna and Steinerné Molnár Judit: Hibák, amelyek valójában kiküszöbölhetők. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 94-97. (1987)

This list was generated on 2023. december 11. 12:35:00 CET.