Items where Year is 1975

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 488.

A

A. Sajti Enikő: A munkásság bérharcai és küzdelme a hivatásszervezet ellen Szegeden : 1936-1939. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (53). pp. 83-100. (1975)

Abd Allah M. A. and Abu Salim Ferial M. and Goma M. A.: Glyceride structure of mango seed (Mangifera indica) oil. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 53-57. (1975)

Abdel Rehim A. M. and Abdel-Kireem M. R.: On the occurrence of primary dolomites in Qatrani Formation (Oligocene) in Fayoum Province, Western Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 119-131. (1975)

Abdel Rehim A. M. and Khalil Sobhy O.: Sintering of rosetta zircon with calcite. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 147-155. (1975)

Ambrus Lajos: Di-fa -laps : [elbeszélés]. In: Bölcsész különs. pp. 12-26. (1975)

Ambrus Lajos: Vázlat a hómezőről és hat pléhkanálról. In: Bölcsész 1. pp. 36-40. (1975)

Anderle Ádám: Acta Historica : Tomus LII. - Algunos problemas de la evolución del pensamienta antimperialista en Cuba entre las dos guerras mundiales: comunistas y apristas. (1975)

Anderle Ádám: Algunos problemas de la evolución del pensamiento antiimperialista en Cuba entre las dos guerras mundiales : comunistas y apristas. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (52). pp. 1-85. (1975)

Andor I. A. and Kis János: Issledovanie struktury i svojstv myl 1. : Infrakrasnyj spektr laurata kal'ciâ, polučennogo reakciej na granice razdela faz èmul'sionnoj sistemy. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 143-156. (1975)

Andó Mihály and Ivanics János and Bagdi Sándor: Korai újburgonyák fenofázisainak és mikrometeorológiai viszonyainak összehasonlító vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 73-85. (1975)

Annus Antal: Az általános iskolai új Rendtartás alkalmazása, fejlesztése. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 3-5. (1975)

Antal Sándor: Subdivision of the Upper Permian sequence of the Bükk Mountains in Northern Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 113-118. (1975)

Arató Endréné: Előkészítés az önálló ismeretszerzésre a környezetismeret tanítása során. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 262-271. (1975)

Arató Mátyás: The work of academician László Kalmár in the field of computer science : on the occasion of his 70th birthday. In: Acta cybernetica, (2) 3. pp. 179-181. (1975)

Avasi Béla: Írásbeli beszámoltatás a zenei alapfogalmak témaköréből. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 219-233. (1975)

B

Bajusz Tamásné: A kenyérminőség javításának lehetősége köztes pihentetéssel. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 111-114. (1975)

Bajusz Tamásné and Várkonyi Zoltán: Hőmérséklet hatása a lizozim fluoreszcenciájára és enzimaktivitására. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 37-43. (1975)

Balogh Károly: Book reviews - Kahler, F.: Fusuliniden aus Tien-schan und Tibet Gedanken zur Geschichte der Fusuliniden-Meere i Perm. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 187-188. (1975)

Balogh Gabriella: Egy "harmadikutas" kisérlet [! kísérlet] : a "peronizmus" első korszakáról /1943-1955/. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 190-197. (1975)

Balogh Gabriella: Krónika - a tanárképző főiskolák történelem szakos hallgatóinak lapja : IV. évf. 1. szám. In: Aetas, (4). pp. 44-46. (1975)

Balogh Judit: Zsigmond és az olasz kapcsolatok alakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 64-86. (1975)

Balogh Viktória: Közös tulajdonsággal rendelkező pontok halmaza : mértani helyek előkészítése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 149-152. (1975)

Baltási Judit and Bellyei László: Komplex elemek és differenciált munkáltatás egy anyanyelvi kísérleti órán. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 165-168. (1975)

Baltási Judit and Szirmay Endre: Olvasástechnikai és szövegértési szint mérése az 1. osztályban : egy komplex anyanyelvi kísérlet összehasonlító méréseredményeiből. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 76-79. (1975)

Bankovics Attila: Data on the comparative ecology of the scrub warbler (Hippolais pallida elaeica (Lind.)) and its spreading along the Tisza in the years 1973 to 1974. In: Tiscia 10. pp. 81-83. (1975)

Barabás-Stuhl Ágnes: Organic and inorganic hieroglyphs from the late paleozoic of Southern Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 87-96. (1975)

Bartók Mihály: Contact catalytic with co-catalytic paricipation of hydrogen. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 79-82. (1975)

Bartók Mihály and Apjok József: Mechanism of transformation of 1,3-dioxacycloalkaneson a platinum catalyst. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 69-78. (1975)

Bartók Mihály and Apjok József: Study of the transformation of 1,3-dioxalcycloalkanes on a platinum catalyst : Experimental results and discussion : Review article. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 49-68. (1975)

Baráth Margit: Pán-magyar koncepció. In: Aetas, (4). pp. 36-40. (1975)

Baróti Péter: Puskin költői világképe és a műfordítások hűsége. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 61-72. (1975)

Barótiné Gaál Márta: Polarizált nőalakok E. T. A. Hoffmann műveiben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 73-81. (1975)

Belényi Gyula: A termelőszövetkezeti mozgalom története Szegeden és a Szegedi járásban : 1948-1953. In: Tudományos szocializmus, (14). pp. 18-77. (1975)

Bencze Judit: Revue d'Histoire Moderne et Contem'poraine. In: Aetas, (4). pp. 46-48. (1975)

Bercovici Hari and Foiaş Ciprian and Szőkefalvi-Nagy Béla: Compléments à l'étude des opérateurs de classe C0 : III. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 313-322. (1975)

Bereczki Sándor: A tanárképzés tantervelméleti történetéből : a polgári iskolai tanárképzés szakcsoportjainak fejlődése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 251-262. (1975)

Berencz Ferenc: n-Electron (n=2,4,6,8) triplets as S2 eigenfunctions. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 3-10. (1975)

Besenyei Lajos: Szerződésszegési szankciók egyes kérdései a szállítási szerződések körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (22) 1. pp. 1-48. (1975)

Biliczky László and Csiszár Ferenc: Stabilizing effect of some antioxidants on the pigments of powdered red paprika (Capsicum annuum var. L.). In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 47-52. (1975)

Bimbó Mihály: Az izlés [!ízlés] fogalmi fejlődésének történelmi áttekintése. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 55-87. (1975)

Bodonyi Ilona: A magyar-keleti szláv kapcsolatok uj [! új] koncepciójáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 20-31. (1975)

Bodonyi Ilona and Vályi Zsuzsa: A Taurus Gumigyár fiatal munkásainak helyzete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 206-226. (1975)

Bodrogközy György: Research into the life of the Tisza conference on Tisza research in 1974. In: Tiscia 10. pp. 89-101. (1975)

Bodrogközy György and Marián Miklós: Research into the life of the Tisza conference on Tisza research in 1975. In: Tiscia 10. pp. 103-112. (1975)

Bordács István: A zsíros tejpor fontosabb minőségi jellemzőinek változása a tárolás során, különös tekintettel a szabad zsírtartalomra. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 87-105. (1975)

Boros Judit: Differentiation possibilities of primary and secondary organic matters in the Neogene sediments of the South Great Plain (Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 171-185. (1975)

Bouldin Richard: The convex structure of the set of positive approximants for a given operator. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 177-190. (1975)

Breuer Pál and Shakin Vsevolod V.: Vektorális EKG adatok adaptív redukálása.

Bukovitz Zsuzsa: Pierre de Ronsard. In: Francia és angol poétikák 1392-1603. pp. 19-22. (1975)

Buzás Klára: Eszközhasználat az alsótagozatos matematikaoktatásban. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 291-297. (1975)

Bába Károly: Erdők állapotának minősítési lehetőségei a csigák mennyiségi változásai segítségével. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 37-51. (1975)

Bálint Péter: A király két imája ; Idiogramm : [vers]. In: Bölcsész 1. p. 12. (1975)

Bánsági László and Tóth Endre and Sztipánovits János: Biológiai rendszerek identifikációja hibrid optimalizációs módszerekkel.

Bárány Ilona: Role of soil temperature in control of denudative processes of different exposuers in karstic regions. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (15). pp. 35-45. (1975)

Békés Ferenc and Monori Sándor: Hazai búzák lipoproteinjeinek vizsgálata II. : a purotionin izolálásának metodikai problémái. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 163-171. (1975)

Békési Imre: Kétmondatos hírek tematikai és logikai jellemzői. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 83-91. (1975)

Bérczi Imre: Az újítói tevékenység ösztönzésének jogi formái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (22) 2. pp. 1-32. (1975)

Bíró István: A földrajzi fogalomalkotás logikai műveletei. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 279-284. (1975)

Bögre Ágnes: Franciaország gazdasági fejlődése a második császárság korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 149-179. (1975)

Bögre Ágnes: A restauráció és a júliusi monarchia mezőgazdasága Franciaországban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 155-158. (1975)

C

Caban Weszlaw: A nemzetközi vállalatok műszaki-szervezési eredményeinek exportja. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (12). pp. 3-13. (1975)

Campbell Stephen L.: Subnormal operators with nontrivial quasinormal extensions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 191-193. (1975)

Cernâvskaâ D. S.: Hudožestvennyj mir "Liričeskoj èpigrammy". In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 3-17. (1975)

Csajági Réka: A céhes termelés problémája a 18-19. században különös tekintettel a csapó céhekre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 140-148. (1975)

Csernay László: The use of computers in nuclear medicine. In: Acta cybernetica, (2) 3. pp. 219-227. (1975)

Csernus Sándor: Felvételizők, számok, következtetések : JATE BTK felvételi vizsgák 74. In: Bölcsész 1. pp. 13-18. (1975)

Csernus Sándor: Zsimond nyugat-európai diplomáciai tevékenysége a konstanzi zsinat időszakában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 29-63. (1975)

Cservenyák Lászlóné: Az anyaggyűjtés fogalmazástanításhoz az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 230-231. (1975)

Csillag András: Néhány szó az amerikanisztikáról. In: Aetas, (4). pp. 5-8. (1975)

Csillag András: Pulszky Ferenc a szabadságharc szolgálatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 188-189. (1975)

Csillag András and Pulszky Ferenc: Pulszky Ferenc a szabadságharc szolgálatában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 123-134. (1975)

Csillik Éva: Fejezetek a déli szlávok Balkánra telepedésének történetéből Szent Demeter csodáinak tükrében : mutatvány a "Miracula S. Demetrii" I. 12-15 uj [! új] szövegmegállapitásának [! szövegmegállapításának] tanulságaiból. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 7-19. (1975)

Csizmás József: A Jogtörténeti Diákkör. In: Aetas, (4). pp. 17-19. (1975)

Csoknya Mária and Ferencz Magdolna: Data to the horizontal and vertical distribution of the zoobenthic fauna of the Tisza region at Szeged. In: Tiscia 10. pp. 45-50. (1975)

Csoknya Mária and Halasy Katalin: Experiments for determining the oxygen consumption of nymps of paligenia longicauda (ephemeroptera). In: Tiscia 10. pp. 51-54. (1975)

Csorba Józsefné: A korszerű módszerek alkalmazása az alsótagozatos testnevelés tanításában. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 285-290. (1975)

Csukás Andrásné and Greff Lajos and Krámli András and Ruda Mihály: A kórházi morbiditás vizsgálat számítógépes feldolgozásának tapasztalatai és továbbfejlesztése.

Csákány Béla: On affine spaces over prime fields. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 33-36. (1975)

Csákány Béla: Varieties in which congruences and subalgebras are amicable. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 25-31. (1975)

Csákány Béla: Varieties of affine modules. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 3-10. (1975)

Csákány Béla and Megyesi László: Varieties of idempotent medial quasigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 17-23. (1975)

Csányi István: A történelem népszerűsítésének helyzete. In: Aetas, (4). pp. 27-31. (1975)

Czeglédi Péter: Programrendszer sztochasztikus folyamatok vizsgálatára.

D

Dahlke Hans: Gondolatok az izlés [!ízlés] kialakulásának, fejlődésének és problémáinak néhány tendenciájáról az NDK-ban az utolsó évtized ideológiai és kulturális fejlődésének tükrében. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 362-382. (1975)

Dely Ildikó: Az angol és a magyar általánosan képző iskola összehasonlitásáról [! összehasonlításáról]. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio paedagogica et psychologica, (1). pp. 27-64. (1975)

Deák László: Új ismeretek feldolgozása elágazásos programmal. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 34-38. (1975)

Diós Sándorné: A magatartás és a szorgalom értékelése. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 315-317. (1975)

Dobcsányi Ferenc: Irodalmi évfordulóinkról. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 113-116. (1975)

Dobozi Eszter: Séta : [vers]. In: Bölcsész 1. p. 54. (1975)

Dobó Géza: Élővilág : általános iskola 7. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-283. (1975)

Dobó Géza: Élővilág : általános iskola 8. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-299. (1975)

Dojcsák Győző: A unique landform: the meteorite crater : a plea for wider recognition in geography. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (15). pp. 59-67. (1975)

Drien Károly: Tervtanulmány a pedagógusok egységes posztgraduális stúdiumának a megvalósítására. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 263-277. (1975)

Drucker Tamás: Takarmányok F-2 toxin (zearalenone) tartalmának kémiai vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 59-65. (1975)

Dukkon Ágnes: Eszmék és emberek a XVII. század második felében Erdélyben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-11. (1975)

Durszt Endre: Factorization of operators in ϐϱ classes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 195-199. (1975)

Duró Győző: Tárlatszimultán. In: Bölcsész különs. pp. 69-73. (1975)

Dworschák Ernő and Örsi Ferenc: Triptofán és glükóz közötti Maillard-reakció vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 172-179. (1975)

Dávid Csaba: [Versek]. In: Bölcsész 1. pp. 23-26. (1975)

Dévényi Márta and Szőnyi György Endre: Az angol költészet művészete : 1589 : ismertetés. In: Francia és angol poétikák 1392-1603. pp. 131-160. (1975)

Dósáné Dobos Kovács Mária and Nagy István: A Thiry-féle Coli- és Eccotrop táptalajok használhatósága a tej és tejtermékek bakteriológiai vizsgálata céljából. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 3. pp. 133-141. (1975)

Döbrönte Zoltán and Benedek Szabolcs and Náfrádi József and Szarvas Ferenc and Varró Vince: Gastroenterológiai endoscopos leletek kódmondatokkal történő megfogalmazása és a számítógépes leletezés előnyei.

Döbrönte Zoltánné: The industrial development level of the North-Hungarian macroregion. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (15). pp. 107-116. (1975)

Döbrönte Zoltánné and Mészáros Rezső and Csatári Bálint: Definition of the traffic-geographical situation of settlements of Southern part of Trans-Danubian mezoregions. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (15). pp. 89-105. (1975)

E

El-Bahrawy Shawky and Goma Mahfooz: A kereskedelemből származó fagyasztott és felengedett húsminták mikrobiológiai vizsgálata Egyiptomban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 209-211. (1975)

El-Kady Samir and Ammar Kamal and Harras A. and El-Behairy Mohamed: Különböző termesztési módok hatása a paradicsom összetételére és minőségére. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 330-335. (1975)

El-Warraki A. G. and Abdel Aziz M. A. and Goma M. A. and El-Zifzaf S. Y.: Changes in the lipids of frozen chickens. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 318-323. (1975)

F

Farkas András: A nagyhosszúságú aminosavszekvenciák közötti analógiák vizsgálata számítógéppel.

Farkas Gyula and Marcsik Antónia: Anatomical variations and palaeophathological observations in prehistroric series. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 147-163. (1975)

Fehér József: System of occurrence of gas-containing waters of artesian wells according to region and depth in the Southern part of the Hungarian basin. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (15). pp. 45-57. (1975)

Fehér László and Kővári Árpádné: Kísérletek állati eredetű hulladékok enzimekkel történő lebontására. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 33-36. (1975)

Fehér Ottó and Bálint Andor and Balogh Athur: The effect of tertiary tropine derivatives on cerebral convulsions. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 113-125. (1975)

Fekete Rózsa: Comparative weed-investigations in traditionally-cultivated and chemically-treated wheat and maize crops. IV. Study of the weed-seed contents of the soils of maize crops. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 9-20. (1975)

Felsővályi Ákos and Kopp Mária and Tringer László and Veér András and Ruttmayer Imre: Tapasztalatok az R-20-as számítógép klinikai epidemiológiai alkalmazásával.

Flügel Helmut W.: Evolution and palaeogeography of the variscan of Neo-Europe. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 3-7. (1975)

Font Márta: Az orosz-magyar kapcsolatok néhány kérdése a XII. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 55-71. (1975)

Font Márta: A XII. századi orosz-magyar kapcsolatok kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 7-14. (1975)

Forrai György and Bánkövi György and Sebestyén Éva: Ízlés, Ízlelés és cariesintenzitás közötti kapcsolatok vizsgálata.

Frank Oszkár and Bartók Béla: Bartók Béla: Mikrokozmosz : az I. kötet elemzése : folytatás. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 235-249. (1975)

Fried Erich: Equational classes which cover the class of distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 37-40. (1975)

Fritsi Erzsébet: A morvamezei csata Ottokar úz der Geul Rimes [! Rímes] krónikájá-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 72-93. (1975)

Földy Ferenc: Differenciált feladatrendszeres oktatás az általános iskolák részben összevont alsótagozatos osztályaiban. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 256-262. (1975)

G

Gajzágó Ildikó and Vámosné Vigyázó Lilly: Gyümölcs-félék enzimes barnulásának mérése Spekol spektrokoloriméterrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 3. pp. 117-126. (1975)

Galgóczy Gábor and Hunya Péter and Hantos Zoltán and Rabloczky György: Légzésmechanikai és kisvérköri keringési jelek szuperpozíciójának vizsgálata.

Gallé László: Factors stabilizing the ant populations (hymenoptera: formicidae) in the grass associations of the Tisza basin. In: Tiscia 10. pp. 61-66. (1975)

Galántha Márta: Beszámoló a VIII. Alföldi Régészeti Konferenciáról. In: Aetas, (4). pp. 8-12. (1975)

Garami Jánosné: Gyermekirodalom a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 169-171. (1975)

Gardner L. Terrell: Note. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. p. 194. (1975)

Garzó Mária: Gondolatok az általános iskolai házi olvasmányok feldolgozásáról. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 177-180. (1975)

Garádi János: Azonosítási kódok statisztikai vizsgálata.

Gazsó István and Kunstár Jánosné: Számtan-mértan : általános iskola 5. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-300. (1975)

Gaál Mihály: Bárányok mesterséges nevelése „Mametta" bárányszoptató készülékkel, különleges francia tejpótlóval és különböző összetételű abrak-kiegészítéssel. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 77-86. (1975)

Gejza Olas: A pedagógusok posztgraduális továbbképzéséről a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 106-110. (1975)

Gergely Jenő: Moralische Ralische Urteile von in der Pubertatät Hörgeschädigten Schülernä. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (18). pp. 39-66. (1975)

Gergely Tamás and Németi István: Logical foundations for a general theory of systems. In: Acta cybernetica, (2) 3. pp. 261-276. (1975)

Geréb György: Általános iskolai tanulók vigilancia-nívójának változása iskolai terhelés hatására. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 195-205. (1975)

Gesztes Gábor and Horváth Gábor: TPAi-ACO4 hibrid konfiguráció alkalmazása a biológiai jelfeldolgozásban.

Ghatage Pratibha G.: Power-bounded operators with invertible characteristic function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 201-204. (1975)

Gohberg Israel Tsudikovich: Rezul'tantnaâ matrica i ee ododŝeniâ : I. Rezul'tantnyj operator matričnyh polinomov. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 41-61. (1975)

Gombos Zsuzsanna: A török-francia diplomáciai kapcsolatok és Magyarország. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 107-115. (1975)

Gombos Zsuzsanna and Pornói Károly: Néhány észrevétel a karon folyó történelemoktatásról a negyedik évfolyam szemszögéből. In: Aetas, (4). pp. 22-27. (1975)

Gomola György: Fővárosi Élelmiszerminőségvédelmi ankét. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 91-92. (1975)

Grasselly Gyula and Varentsov Igor M.: Letters of the Commission on Manganese (IAGOD) : information on the IGCP Project (74/II/III): genesis of manganese ore deposits. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 189-193. (1975)

Gruescu Constantin: Co-axial Quartz twin crystals with radiate concrescence in the deposit Ocna-de-Fier, Banat, Rumania. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 143-146. (1975)

Gyergyek L. and Trontelj J. K.: Cybernetic methods in clinical neurophysiology. In: Acta cybernetica, (2) 3. pp. 203-217. (1975)

Gyimesi Sándor: Ajánlás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). p. 5. (1975)

György Péter: Az emberi kapcsolatteremtés lényegi jellegéről : Saint-John Perse: Bóják. In: Bölcsész 1. pp. 45-50. (1975)

György Péter and Szilágyi Sándor: "A felismerés fokozatai". In: Bölcsész 1. pp. 41-44. (1975)

Győrffy Zoltán and Hajnal Miklós: Az NN automata, mint viselkedési modell.

Gábor Miklósné: Egyes tejtermékek fehérjetartalmának teljes oldáson alapuló spektrofotometriás mérése. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 21-25. (1975)

Géczi János: Dobszerda : [vers]. In: Bölcsész 1. pp. 51-53. (1975)

H

H. Tóth Imre: Dannye k istorii izučeniâ slavânskih âzykov v Segedskom Universitete. In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 235-254. (1975)

H. Tóth Imre: Noveišie dostiženiâ izučeniâ obrazovaniâ vostočnoslavânskih âzykov. In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 219-233. (1975)

Hajdú Péter: Samojedologische Schriften. (1975)

Halász Norbertné and Kozma László: Modellkísérletek a fűszerpaprika összes piros és összes sárga festékmennyiségének kromatografálás nélküli meghatározásához. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 45-54. (1975)

Han Anna: K probleme žanrovogo svoeobraziâ rannej liriki A. Ahmatovoj : č. I. In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 55-83. (1975)

Hantos Zoltán and Galgóczy Gábor and Kovács Anna and Fülöp József: Légzésmechanikai jelek számítógépes feldolgozása.

Hargita Árpád and Hoffmann Artur and Hajtman Béla: Szív és keringési betegek panaszainak függetlenség-vizsgálata.

Harka Ákos: Investigation of the relation between body length and body weight of the pike-perch (lucioperca lucioperca L.) in the Tisza-stretch at Tiszafüred. In: Tiscia 10. pp. 77-80. (1975)

Harkayné Vinkler Margit: A fűszerpaprika színezéktartalmának meghatározására szolgáló Benedek-féle és a vékonyrétegkromatográfiás módszer összehasonlító vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 195-201. (1975)

Harrison Kenneth John: Strongly reductive operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 205-212. (1975)

Hasegawa Yoshimitsu: Integrability theorems for Jacobi series and Parseval's formulae. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 213-240. (1975)

Hatvani László: On the strong stability by Lyapunov's direct method. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 241-251. (1975)

Hegedűs András and Babits Mihály: Babits Mihály. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 105-137. (1975)

Hegyi Zoltánné: Ivády László emlékezetére : 1912-1975. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. p. 224. (1975)

Hegyi András: Szeged társadalma és politikai élete a Gömbös kormányzat időszakában : 1932-36. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (53). pp. 3-82. (1975)

Herczeg Ferenc: A közmüvelődés [!közművelődés] az MSZMP XI. kongresszusa után. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 383-405. (1975)

Herrero Domingo Antonio: On the invariant subspace lattice 1 + ω* : corrigendum. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 253-254. (1975)

Herzfeld Rozália and Nagy Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél, III. : szubsztituenshatás az anilingyűrűn szubsztituált szalicilidén-anilinek réz(II) komplexe és butil-amin reakciójában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 135-144. (1975)

Hetényi Magdolna and Varsányi Irén: Rapid determination of calcite and dolomite for routine analysis by gasometry. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 165-170. (1975)

Hevesi János and Molnár Miklós: Time stability of detergent (micelle) systems containing organic dyes. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 31-36. (1975)

Hively G. A.: Wiener-Hopf operators induced by multipliers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 63-77. (1975)

Horváth György and Filvig Gyula and Varga Zsuzsanna: Fűszerpaprika őrlemények vastartalmának vizsgálata spektrofotometriás módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 324-329. (1975)

Horváth Éva and Papp Lajos and Posta József and Banka Éva: Higanytartalom meghatározása a Hortobágyi Halgazdaság állományában. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 215-221. (1975)

Horváth Dénes: Az ösztönös gyermekrajzok és a vizuális nevelés. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 143-148. (1975)

Horváth Ferenc: Az egészségügyi információrendszer struktúrájának és kódolásának kérdései.

Horváth Imre: Prof. Pál Greguss is 85 years old. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 3-8. (1975)

Horváth Iván: Előszó. In: Francia és angol poétikák 1392-1603. pp. 1-2. (1975)

Horváth Lórándné: Az élelmiszeripari mérnökképzés az IUFoST IV. kongresszusa tükrében. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 7-9. (1975)

Horváth Mihály and Elek György and Pál István and Rottár József and Wölfinger Miklós and Binder László and Szabó Domonkos: Beat-to-beat mintavételezés és 4741-1 EMG korrelátor bevonása a radiociklográfiás vizsgálatokba.

Horváth M. Mária and Kertész J.: The effect of sodium 2.4-dichlorophenoxyacetic acid on domesticated plants. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 141-146. (1975)

Hudetz Antal and Monos Emil: Az artéria-fal biomechanikai tulajdonságainak modellezése.

I

Irk Ferenc and Merényi Kálmán: A bűnelkövetővé válás egyes kérdései a közlekedési bűncselekményeknél. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (22) 3. pp. 1-82. (1975)

J

Jakubík Ján: Modular lattices of locally finite length. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 79-82. (1975)

Jakucs László: Questions of the oil-contamination of soil-water and agricultural soils in the Southern part of the Hungarian basin. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (15). pp. 3-33. (1975)

Jenes Margit: A fasizmus történeti kérdéseiről. In: Aetas, (4). pp. 15-16. (1975)

Juhász Károly: Pedagógusképzők a közművelődési határozat megvalósításáért. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 111-112. (1975)

Juhász Miklós: Lycopodiaceae spores from lower cretaceous deposits of Hungary. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 21-34. (1975)

Jáki Lászlóné: A feladatlapok felhasználásának lehetőségei az oktatási folyamat különböző szakaszaiban az általános iskola harmadik osztályában. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 79-84. (1975)

Jámbor Áron and Solti Gábor: Geological conditions of the Upper Pannonian oil-shale deposit recovered in the Balaton Highland and at Kemeneshát. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 9-28. (1975)

Jólesz Ferenc: Az idegrendszer tárolási folyamatának dinamikája.

Jólesz Ferenc and Szilágyi Miklós: Dinamikus biológiai rendszerek stabilitásának elemzése és a mérési folyamat.

K

Kacskovics Miklós: Dr. Szabó Endre : 1892-1974. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 3. p. 160. (1975)

Kamarás István: Az irodalmi izlés [!ízlés] vizsgálatának módszertani problémái. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 336-361. (1975)

Kaposi Márton: Croce esztétikájának művészeti eszménye. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (16). pp. 89-130. (1975)

Kasza Ferenc and Csanády Miklós and Kalapis István: Vektor-elektrokardiogramok számítógéppel történő feldolgozása során nyert tapasztalataink.

Kecskés István: A preverbáció kérdéseihez a mai orosz nyelvben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 139-148. (1975)

Kecskés János: A megterhelésről. In: Bölcsész 1. pp. 19-22. (1975)

Kecskés János: A történelmi ismeretterjesztés problémái. In: Aetas, (4). pp. 32-35. (1975)

Kedves Miklós and Antunovics János: New characteristics in the submicroscopic exine structure of the pollen grains of Nymphaeaceae from an evolutionary point of view. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 41-42. (1975)

Kedves Miklós and Hegedűs Mária: Pollen grains of the Interporopollenites Fgen. from sediments of the upper cretaceous period in Portugal. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 43-62. (1975)

Kelendi Gyuláné: Gyermekeink érdeklődése. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 13-16. (1975)

Kelendi Gyuláné: Tanítsd meg játszani! In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 193-195. (1975)

Kemenes Béla: The Hungarian civil law and the protection of consumers. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (22) 4. pp. 1-39. (1975)

Kerékgyártó Imre: Aktivitás, önállóság, önnevelés. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 132-138. (1975)

Kerékgyártó Imre: Nevelői magatartás : 2. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 5-12. (1975)

Kerékgyártó Imre: Életmodellek a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 196-204. (1975)

Kerékgyártó Imre: A nevelés állandó és változó tényezői. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 149-255. (1975)

Kerékgyártó Imre: Ünnepek a nevelés folyamatában. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 69-76. (1975)

Kerényi Józsefné: Osztályfőnöki óra a szocialista hazaszeretetről. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 84-92. (1975)

Keszthelyi György: A formabontó és az újító Cholnoky László. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 149-159. (1975)

Kiessling I. and Räuber H. I.: O važnyh diâ tehnologičeskogo processa izgotovleniâ strukturno-mehaničeskih svojstvah farša svežej syrokopčenoj kolbasy. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 275-279. (1975)

Kismarton Károly: Az élelmiszerek minőségének 1974. évi alakulása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 3. pp. 97-106. (1975)

Kiss György and Kaskötő Zoltán: Homogenizált tejföl gyártásának minőségi tapasztalatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 202-208. (1975)

Kiss Géza: Az általános iskolai történelemszakkörök működésének tartalmi és szervezési kérdései, alapvető munkaformái. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 237-242. (1975)

Kiss István: A Fülöpháza-környéki szikes tavak, a Szappanos-szék, a Zsíros-szék, a Hattyús-szék és a Kondortó mikroflórájának és mikrovegetációjának összehasonlító vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-35. (1975)

Kiss István: Mass-production occurrence of the botrydium species in the inundation areas of the Tisza and Maros in the environs of Szeged. In: Tiscia 10. pp. 39-44. (1975)

Kiss Keve Tihamér and Szabó A.: Longitudinal profile investigation in the Tisza and Eastern main channel : I. quantitative changes in phytoplankton. In: Tiscia 10. pp. 3-14. (1975)

Kiss Sándor: Izlés [!Ízlés] és magatartás. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 253-280. (1975)

Kjetsaa Geir: Simboličeskaâ struktura v "Treh sestrah" A. P. Čehova. In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 18-41. (1975)

Klukovits Lajos: Hamiltonian varieties of universal algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 11-15. (1975)

Kobzos László and Kisbán Sándorné: Egy vektorkardiográfiai lényegkiemelésről.

Kocsondi András: A tudományos modellek előrelátó (prediktív) funkciója. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (16). pp. 27-68. (1975)

Kocsondiné Békési Márta: Tárgyas és tárgyatlan igék az orosz nyelvben. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-167. (1975)

Koncz János: A szocialista közgondolkodás és az izlés [!ízlés] kapcsolatának néhány kérdése. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 194-230. (1975)

Konecsni István: Természetes eredetű toxikus szennyezésektől eredő mérgezési esetek. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 73-77. (1975)

Kottász József: 25 éves az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI). In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. p. 222. (1975)

Kottász József: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1974. évi XX. kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 1-2. (1975)

Kottász József: Megemlékezés a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet Jubileumi Évkönyvéről és az Intézet újjászületésének három évtizedes évfordulójáról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 79-90. (1975)

Kottász József: A tanácsok megalakulásának 25 éves évfordulójáról... In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 161-162. (1975)

Kottász József and Nedelkovits János: A 150 éves Magyar Tudományos Akadémia és az Élelmiszertudomány kapcsolata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 229-238. (1975)

Kovács József: Vizsgálati módszerek jelentősége a korszerű élelmiszer minősítésben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 3-6. (1975)

Kovács József: A hazai élelmiszerek radioaktív szennyezettségének adatai és a vizsgálati módszerek fejlesztésével kapcsolatos kutatások 1974-ben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 3. pp. 107-116. (1975)

Kovács István: Le Régime Économique de la Société dans la Constitution. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (22) 5. pp. 1-46. (1975)

Kovács Iván and Isky László: A kézilabdázás labda nélküli mozgásainak biomechanikai elemzése : 1. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 38-46. (1975)

Kovács Katalin: Egy második osztályos matematikai óra leírása. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 297-301. (1975)

Kovács Katalin and Szőnyi D. G. and Matkovics Béla: Properties of enzymes VII. Purification and properties of human placental superoxide dismutase and total peroxidase activities in normal and pathological case. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 99-111. (1975)

Kováts Attila and Bencze József: Amplitudó szelektor-rendszer sejtcsoport-aktivitás vizsgálatára.

Krajkó Gyula: Theoretical and methodological problems of economic region-scheme of Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (15). pp. 69-80. (1975)

Krishna Rao J. S. R.: Some problems on the manganese ores of Andhra Pradesh. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 133-141. (1975)

Krištof Štefan: Mládežnícky slang. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 169-182. (1975)

Kunstár Jánosné: Néhány gondolat a szemléltető eszközök kezeléséről. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 47-52. (1975)

Káldi Tamás and Pótzy Péter and Keresztély Zsolt: Kórházi számítógépes rendszerek automatizálási és műszerezési előfeltételeinek biztosítása : automatikus légzésfunkciós vizsgálórendszer.

Kálmán László and Németh János and Korom András and Maróti Imre: Influence of histological factors on stalk strength in maize. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 35-40. (1975)

Károssy Csaba: Adatok a Bükk-fennsík rövidhullámú sugárzásforgalmához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 87-103. (1975)

Károssy Csaba and Kiss Árpád: A napi hőmérsékleti ingadozások és az egyes makroszinaptikus időjárási helyzetek. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 105-118. (1975)

Kátai Imre and Szabó József: Canonical number systems for complex integers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 255-260. (1975)

Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban : a bisz(6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-l-izokinolil)- metán vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 145-153. (1975)

Kóbor Jenő: Vizsgálatok az izokinolin sorban : az 1-(etoxi-karbonil-metilén)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4- tetrahidro-izokinolin fenil-izocianát adduktjának vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 155-163. (1975)

Kóczy T. László and Győrffy Zoltán and Hajnal Miklós: A fuzzy halmazok elmélete és karyometriai alkalmazása.

Kóré László and Ivanyos Lajos and Tóth János and Molnár Ervin: Adatátviteli utak számítógép és laboratóriumi real-time periféria között.

Köpeczi Béla: Izlés [!Ízlés], ideológia, társadalom. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 300-313. (1975)

Körmendy Éva: Az aradi tizenhárom nézetei az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc döntő feladatairól. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 135-148. (1975)

L

Laczkó Ottóné: „Célunk a közművelődési szemlélet kialakítása" : a közművelődési munkára való felkészítés lehetőségei a Jászberényi Tanítóképző Intézetben. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 153-155. (1975)

Leindler László: Note on integral inequalities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 261-262. (1975)

Leindler László: On the strong approximation of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 87-94. (1975)

Levcsenkó L. A.: A szakképzett munkaerő újratermelésének sajátosságai a Szovjetunió mezőgazdaságában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (12). pp. 15-24. (1975)

Lipták Dorottya: A Gömbös-kormány külpolitikájának egyes kérdései a magyar történeti irodalom tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 180-205. (1975)

Lipták Pál and Marcsik Antónia: Skeletal remains of the avar period and 10th centruy cemetery excavated at Rákóczifalva—Kastélydomb. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 165-179. (1975)

Lobunyec A. G.: A társadalmi termelés arányosságának kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (12). pp. 25-36. (1975)

Lánc Margit and Széphalmi Géza and Torma Lajos: Számítógépes kórházi kóresettár kialakító, karbantartó és lekérdező programrendszer.

Lásztity Radomir: Élelmiszerek reológiai sajátságai és mérésük alapelvei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 239-250. (1975)

M

Madaras László: A kettős honfoglalás elméletének néhány településtörténeti problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 32-54. (1975)

Madarász István and Hunya Péter and Krem Alajos: R-10 kisszámítógép alkalmazása pszichofiziológiai mérések real-time vezérlésére és értékelésére.

Major József: Beszámoló a III. Élelmiszeranalitikai módszertani szimpóziumról : élelmiszerek reológiai vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 336-337. (1975)

Majoros István: Napóleon keleti politikája az amiens-i békéig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 149-154. (1975)

Makk Ferenc: Acta Antiqua et Archaeologica : Tomus XIX. (1975)

Makk Ferenc and Szádeczky-Kardoss Samu and Theodoros Synkellos and Sternbach Leo: Traduction et commentaire de l'homélie écrite probablement par Théodore le Syncelle sur le siège de Constantinople en 626 : appendice: Analecta Avarica de L. Sternbach. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (19). 0-121. (1975)

Marián Miklós: The part of flood in the formation of the avifauna in the flood area of the Tisza. In: Tiscia 10. pp. 85-88. (1975)

Maráz Vilmos: LFMO treatment of binuclear cobalt complexses. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 85-91. (1975)

Maráz Vilmos: Semi-empirical molecular orbital calculations of binuclear cobalt complexes 2. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 93-95. (1975)

Maróti Péter and Szalay László: Transfer of electronic excitation energy between tryptophans at the active site of lysozyme. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 97-107. (1975)

Matkovics Béla and Balázs Gy. and Baláspiri Lajos: Rearrangements of steroids 9. : Schmidt reactions and Beckmann rearrangement s of bile acid ketone s and ketoximes. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 181-195. (1975)

Matolcsi Tamás: Tensor product of Hilbert lattices and free orthodistributive product of orthomodular lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 263-272. (1975)

Mattyasovszky Pál: Styrol pirolízistermékeinek gázkromatográfiás vizsgálata borban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 3. pp. 142-151. (1975)

Mayer Gyula: Adalékok Miszla község két világháború közötti birtokviszonyainak vizsgálatához. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 13-24. (1975)

Mayer László: A mezőgazdasági termelőerők és fejlesztésével kapcsolatos főbb feladatok Tanzániában. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (12). pp. 51-65. (1975)

Mayerné Bors Júlia: A termelőszövetkezetek egyesülési törekvései. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 55-59. (1975)

Megyeri János: A fülöpházi szikes tavak hidrozoológiai vizsgálata. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 53-72. (1975)

Mezősi József: Comparison between the X-ray diffractometric quantitative determination methods of calcite and dolomite on the basis of the investigation of Neogene sediments of the Great Plain. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 157-164. (1975)

Meŝerskij Nikita Aleksandrovič: Aleksandr Afanas'evič Potebnâ : 1835-1891. In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 85-114. (1975)

Mikó József and Huszka Tibor: Különböző száraz keveréktakarmányok. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 61-70. (1975)

Moholi Károly: 30. évfordulónkra. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 65-69. (1975)

Moholi Károly: Hegedűs András : 1923-1975. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 1-2. (1975)

Moholi Károly: A népesség számának várható alakulása Bács-Kiskun megyében 1971—1991, között különös tekintettel a mezőgazdasági munkaerő-helyzetre. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 119-133. (1975)

Molnár Pál: Anwendung des Ridgelimeters für die Qualitätsbewertung von flüssigen Apfelpektinextrakten. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 13-23. (1975)

Molnár Béla and Molnár-Murvai I.: Geohistorical evolution and dolomite sedimentation of the natron lakes of Fülöpháza, Kiskunság National Park, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 73-86. (1975)

Molnár Ervin and Ivanyos Lajos and Tóth János and Kóré László: Mintafelismerő algoritmus.

Molnár Jánosné: Csoportmunkák a negyedik osztály olvasás óráin. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 172-176. (1975)

Molnár Katalin: Sir Philip Sidney. In: Francia és angol poétikák 1392-1603. pp. 51-52. (1975)

Molnár Miklós and Hevesi János: Izlučenie optičeskih svojstv sistem krasitel'-detergent ot vremeni osveŝeniâ. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 23-30. (1975)

Monori Sándor and Rékasi Tibor and Békés Ferenc: Takarmánykeverékek szintetikus antioxidáns tartalmának vizsgálata II. : az "XAX" antioxidáns meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 3. pp. 127-132. (1975)

Monos Emil: Az artéria-fal quasi-statikus és dinamikus tulajdonságainak vizsgálata számítógépi módszerekkel.

Moore Berrien and Nordgren Eric A.: Remark on the Jordan model for contractions of class C.0. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 307-312. (1975)

Moór Arthur: Untersuchungen über äquivalente Variations-probleme von mehreren Veränderlichen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 323-330. (1975)

Mucsi Mihály and Révész István: Neogene evolution of the southeastern part of the Great Hungarian Plain on the basis of sedimentological investigations. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 29-49. (1975)

Munz Károly: Pedagógusok a tudományos ismeretterjesztésért. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 227-229. (1975)

Márki László: On locally regular Rees matrix semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 95-102. (1975)

Móricz Ferenc and Krajkó Gyula and Abonyiné Palotás Jolán: An index of the regional specialization of industry on a county level. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (15). pp. 81-88. (1975)

Mühle T. and Tscheuschner H. D.: Reologičeskie svojstva i kačestvo šokoladnyh mass. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 251-274. (1975)

N

Nagy Ferenc and Benedek Szabolcs and Szarvas Ferenc and Varró Vince: Adatgyűjtés betegektől kérdőív segítségével számítógépes feldolgozásra.

Nagy I. A. and Matkovics Béla: Quantitative biological assay of melatonin. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 89-93. (1975)

Nagy I. A. and Matkovics Béla: The lipids of the bovine pineal gland : short communication. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 95-97. (1975)

Nagy István: A koalíciós pártok ifjúsági szervezeteinek megalakulása és tevékenysége Csongrád megyében : 1945-1948. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 25-37. (1975)

Nagy Istvánné: Mondatelemzési gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 231-234. (1975)

Nagy József: A témazáró tesztek validitása és reliabilitása. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-156. (1975)

Nagy Lajos: A különböző ráfordításformák szerepe a szocialista mezőgazdasági újratermelésben. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (12). pp. 37-50. (1975)

Nagy László: Az algériai háború és a kommunista szocialista együttműküdés lehetősége az 1956. évi januári választások után. In: Tudományos szocializmus, (14). pp. 3-17. (1975)

Nagy Márta: Andrej Rubljov Troica-ja a XIV-XV. század történelmi-társadalmi és müvészeti [! művészeti] jelenségeinek tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 94-106. (1975)

Nagy Pál and Pintér Zsuzsanna: Amincsere vizsgálata 2-naftilidén-anilin és benzil-amin reakciójában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 165-171. (1975)

Nagy Péter and Füst Milán: Az önmegvalósítás lehetőségei : Füst Milán drámáiról. In: Bölcsész 1. pp. 27-35. (1975)

Nagy Péter Tibor: On the theory of Finsler connections especially their equivalence. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 331-338. (1975)

Nagy Sándor and Barankay Tamás and Daróczy Bálint and Hantos Zoltán: A coronariák reaktív hyperaemia folyamatának számítógépes elemzése.

Nagy Tamás: A tanítás anyagának elrendezése : testnevelés 1-4. osztály. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 301-312. (1975)

Nagyné Krajkó Erzsébet: Ponâtie himičeskoj formy dviženia v sovremennoj himii. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (16). pp. 3-26. (1975)

Naszlady Attila and Korom Gyula and Littauer András and Pótzy Péter and Kovács Ferenc and Széphalmi Géza: Fekvőbeteg osztály információs rendszerébe csatlakozó klinikai laboradat-áramlás kérdése és egy bevált megoldás.

Niederreiter Harald: On a paper of Blum, Eisenberg, and Hahn concerning ergodic theory and the distribution of sequences in the Bohr group. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 103-108. (1975)

Nánai László and Hevesi Imre and Ketskeméty István: Damages in V2O5 single crystals due to laser light. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 109-118. (1975)

Németh Izabella: A napóleoni uralom osztályjellege. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). pp. 116-122. (1975)

Németh Márta: A comparative petrologic study of Sarmatian pyroxene-andesites near Telkibánya-Pányok (Tokaj-Mts, NE-Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 97-112. (1975)

Németh Tibor and Détári Ferencné: A 8—10 éves korú tanulók zenei képességének és teljesítményének vizsgálási lehetőségei MAGNOCORR kollektív oktatógép segítségével. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 139-142. (1975)

O

Obradović Melanija: Über die pflanzengeografische Bedeutung von drei neuen Arten für die Flora der Vojvodina. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 63-67. (1975)

P

Papp Ignác: Fejezetek a politikai és jogi gondolkodás történetéből : 1950-1970. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (22) 6. pp. 1-85. (1975)

Pei-Yuan Wu: On nonorthogonal decompositions of certain contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 301-306. (1975)

Peligrad Costel: Invariant subspaces of von Neumann algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 273-277. (1975)

Pelle Emil and Gaál Mihály: Az F1 bárányok korai elválasztásának vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 71-75. (1975)

Petrovics István: Előkészületek az OTDK-ra. In: Aetas, (4). pp. 13-14. (1975)

Petró Ottóné and Szárföldi Józsefné: Paradicsom és paradicsomkészítmények vízgőzzel illő aromaanyagainak gázkromatográfiás vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 29-39. (1975)

Petrőczi Éva: [Versek]. In: Bölcsész különs. pp. 6-11. (1975)

Pogány Frigyes: Izlés [!Ízlés] és formatervezés. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 166-193. (1975)

Pollák György: On hereditarily finitely based varieties of semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 339-348. (1975)

Príhoda I.: Effect of ingredients and mixing energy on the rheological properties of wheat dough. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 280-283. (1975)

Puskás Albert: A FORTRAN—PZ programozási nyelv. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 181-191. (1975)

Putnam Calvin Richard: Dissipative J-self-adjoint operators and associated J-isometries. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 109-113. (1975)

Pyrcz Jan: Adaptation of an enzymatic method for the determination of ethanol in meat products. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 41-46. (1975)

Pál József: Két szobrász : Greco és Manzu : Manzu budapesti kiállítása elé. In: Bölcsész különs. pp. 65-68. (1975)

Pálfi Gábor and Köves Erzsébet and Nehéz Rudolf: Effect of growth-substances on the free amino-acid content of lentil shoots in case of water deficiency. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 69-82. (1975)

Péter A. and Csányi László J.: Photochemical methods in chemical analysis 1. : Literature review. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 37-45. (1975)

Péter Rózsa: Die Rekursivität der Programmierungsprache "Lisp 1.5" in Spezialfällen der angeordneten freien holomorphen Mengen. In: Acta cybernetica, (2) 3. pp. 183-201. (1975)

Pósa Lajos: Az ábrák szerepe a földrajz tanításában. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 116-122. (1975)

Pósa Lajos: Az ábrák szerepe a földrajz tanításában : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 156-165. (1975)

Pósa Lajos and Zsámbéki László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (15) 2. p. 128. (1975)

Pótzy Péter and Kovács Ferenc and Naszlady Attila and Széphalmi Géza: Kórházi információrendszerek létesítésének néhány kérdése az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézetben folyó fejlesztőmunka tükrében.

R

Radtke M. and Hahn G.: Methodologische und Ideologisch-Theoretische Grundpositionen Neuen Methode zur Ermittlung Wesewtlicher Krziehungsergebnisse. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (18). pp. 93-113. (1975)

Raffay Ernő: A szegedi nemzetiségi kérdés történetéből 1848-1849-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 159-187. (1975)

Raffay Ernő and Cantemir Dimitrie: Dimitrie Cantemir: Moldva leirása : Kriterion Könyvkiadó 1973. In: Aetas, (4). pp. 48-52. (1975)

Rahmankulov D. L. and Maksimova N. E. and Kantor E. A. and Karahanov R. A. and Bartók Mihály: Himiâ 1,3-bifunkcional'nyh sistem 19. : Tioliz 1,3-dioksaciklanov. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 172-175. (1975)

Rahmankulov D. L. and Maksimova N. E. and Karahanov R. A. and Kantor E. A. and Bartók Mihály and Zlotskij S. S.: Himiâ 1,3-bifunkcional'nyh sistem 20. : Sintez i tioliz serusoderžaŝih 1,3-dioksaciklanov. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 177-180. (1975)

Rakonczai János: dr. Rakonczai János: A szakfordító- dokumentációs munka megszervezésének lehetőségei a műszaki főiskolákon. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 15-19. (1975)

Riesz Béla: Többszempontú szociometriai vizsgálat főiskolai llgatók körében. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 279-287. (1975)

Rigó Jázon: Információ és filozófia : az információ és a filozófia alapvető kérdése. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 39-50. (1975)

Rochlitz Szilveszter: Számítástechnika alkalmazása genetikai vizsgálatokban, különös tekintettel a szöveti antigénekre.

Rozgonyiné Molnár Emma: A műfaj és téma szerepe Csokonai szólás- és közmondáshasználatában. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 183-193. (1975)

Rozov Nikolaj Nikolaevič: Iz tvorčeskogo naslediâ russkogo pisatelâ XI veka Ilariona. In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 115-155. (1975)

Rubinov A. N. and Tomin V. I. and Kozma László and Német Béla and Hilbert Margit: Neonorodnoe spektral'noe uširenie spektrov α i β fosforescencii krasitelej. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 11-18. (1975)

Rupprich Péter and Jólesz Ferenc: A Hodgkin-Huxley egyenletek szimulációjának egyes lehetőségei.

Ruszoly József: A választási bíráskodás története Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (22) 7. pp. 1-59. (1975)

Rédei L. B.: An identity for Laguerre polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 115-116. (1975)

Rózsa Éva: Freizeit in der Tagesheimschule. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (18). pp. 17-37. (1975)

S

Salinas Norberto: Subnormal limits of nilpotent operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 117-124. (1975)

Salyga V. I. and Rudenko O. G.: Relaksacionnye procedury v zadače identifikacii. In: Acta cybernetica, (2) 3. pp. 277-283. (1975)

Schipp Ferenc: On a generalization of the concept of orthogonality. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 279-285. (1975)

Schuman Róbert and Kacskovics Miklós: Néhány élelmiszer radioaktiv szennyezettségének alakulása Pécs körzetében 1963 és 1973 között. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 67-72. (1975)

Schwarcz Klára: Látogatóban Dr. Szántó Imrénél. In: Aetas, (4). pp. 3-4. (1975)

Sebők János and Fritz József and Kiszel János and Paksy András and Srajber Benedek: Pathológiás terhességi és szülési tényezők jelentőségének vizsgálata koraszülöttek koponyaüri vérzésének kialakulására, lineáris diszkriminációs módszerekkel.

Selmeci György and Aczél Attila: A butilhidroxitoluol (BHT) meghatározása étkezési sertészsírból. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 298-305. (1975)

Selmeci György and Aczél Attila and Péter Szilveszter: A nitrát-ion direkt meghatározása húsipari termékekből. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 187-194. (1975)

Serfőző Lajos: Acta Historica : Tomus LIV. - A földmunkások vállalkozó szövetkezei : egy szociálpolitikai kísérlet sorsa az ellenforradalmi Magyarországon. (1975)

Serfőző Lajos: A földmunkások vállalkozó szövetkezetei : (egy szociálpolitikai kísérlet sorsa az ellenforradalmi Magyarországon). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (54). pp. 1-31. (1975)

Shakin Vsevolod V.: Egy algoritmus az elektrokardiológia inverz problémájához.

Sin-Min Lee: Equational classes of rings generated by zero rings and Galois fields. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 83-86. (1975)

Sipos György and Cseh István and Szepesi Gábor: UV absorption spectra of para-substituted trans-benzoyl-phenyl-ethylene oxides. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 47-48. (1975)

Sonkoly Pál: Iz leksiki Sipajskogo paterika. In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 183-206. (1975)

Sonkoly Pál: Iz leksiki drevnerusskih aprakosov. In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 157-182. (1975)

Sonkoly Pál: Zamečaniâ ob "Istoryi o Atyli, koroli ugorskom". In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 207-217. (1975)

Stein Jánosné: A gyermek bábkészítő tevékenysége, mint személyiségvizsgálati módszer. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 204-209. (1975)

Stingl Volker: Eine Kennzeichnung der endlichen einfachen Gruppe der Ordnung 604 800. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 125-141. (1975)

Stipta István: Az 1876. évi XXXIII. Tc. létrejötte, különös tekintettel a Hajdú kerület megszüntetésére. In: Aetas, (4). pp. 19-21. (1975)

Strahlenberg Philipp Johann von: Das Nord- und ostliche Theil von Europa und Asia. (1975)

Stur Judit and Szekeres László and Marek Nándor: Számítógép on-line alkalmazásának egy módja foto- és potenciometriás titrálásokra.

Stutzmann Olga: A főbb Tessedik-irodalom birálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 125-131. (1975)

Sz. Szabó László: Az izlés [!ízlés] fogalma. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 28-54. (1975)

Sz. Szabó László: Izlés [!Ízlés] és divat. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 281-299. (1975)

Szabó András and Bende Ede: Adatok egyes élelmiszerek lángfotometriásan mért stroncium és cézium mennyiségének értékeléséhez. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 212-214. (1975)

Szabó Balázsné: A funkcionális szemlélet érvényesítése az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 16-23. (1975)

Szabó Balázsné: A mondatfajták tanítása korszerű szemlélet alapján. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 209-214. (1975)

Szabó Ferencné and Halas Lászlóné: A kisdobos akadályversenyek szervezésének, lebonyolításának problémái, gyakorlati megvalósítása. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 189-191. (1975)

Szabó Lajos: Magatartás-szorgalom iskolai követelményeinek meghatározása. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 312-315. (1975)

Szabó László: Characterization of some related semigroups of universal algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 143-147. (1975)

Szabó László: Tessellation transformations. In: Acta cybernetica, (2) 3. pp. 249-260. (1975)

Szabó László: A szivárvány dalairól. In: Bölcsész különs. pp. 27-36. (1975)

Szabó Tibor: Adalékok a mágnescsíkok használatához : az igeragozás gyakorlása. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 234-237. (1975)

Szabó Tibor: Fémcsíkok sávos képsorok kialakításához. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 53-55. (1975)

Szabó Tibor: Ismeretfenntartó beszélgetések, a témaegyénítés kérdése az orosz nyelvi órán. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 183-188. (1975)

Szabó Tibor: Szempontok Gramsci szellemi formálódása és utóélete tanulmányozásához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (16). pp. 131-141. (1975)

Szabó Tibor: A mechanikus jelleg oldása a helyesírás alapfokú gyakorlásában. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 123-127. (1975)

Szabó Zoltán: Eloszlásfüggvények "relatív növekményéről" és ennek orvostudományi alkalmazásairól.

Szabó G. László: Pedagógusoknak a XI. kongresszusról. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 129-131. (1975)

Szabó G. László: Szeged helye és szerepe az ország gazdasági és kulturális életében. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 8-27. (1975)

Szabó G. Mária and Kovács Józsefné: A napközis nevelési gyakorlatok helye, szerepe, tapasztalatai a Szegedi Tanárképző Főiskolán. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 289-294. (1975)

Szajbély Mihály: Februári tavasz : [novella]. In: Bölcsész különs. pp. 51-57. (1975)

Szalai László: A technikai - tudományos forradalom hatása a dolgozó ember biokibernetikai egyensúlyára : az elfáradás programcsomagja.

Szalay István: On orthogonal trigonometric polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 287-292. (1975)

Szalma Natália: K voprosu ob "izobrazitel'nosti" stihotvorenij Iv. Bunina. In: Dissertationes slavicae, (9-10). pp. 43-53. (1975)

Szalma Zsuzsanna: A Festeticsek megjelenése Keszthelyen, a földesúri hatalom kiterjesztése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 132-139. (1975)

Szekeres István and Szekeres László and Murányi László: Automatikus on-line görbeanalízis asztali kalkulátorral elsősorban légzésfunkciós vizsgálatok céljaira.

Szekeres László and Marek Nándor: Számítógépes rendszer alkalmazása gyorsfotometriás mérési adatok feldolgozására.

Szente Magdolna and Fehér Ottó: The effect of polarization on the evoked and seizure potentials in the cat. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 127-140. (1975)

Szentpétery Katalin: A Cola-típusú üdítőitalok mikroflórája. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 3. pp. 152-157. (1975)

Szepes Lajos: Ami a legújabb kiadású IV. osztályos olvasókönyvből is hiányzik. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 180-182. (1975)

Szepesy László G. and Kahán Ágostné László Ilona: Physico-chemical studies on the methacycline-tris[hydroxymethyl]-aminomethane system. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 129-135. (1975)

Szerdahelyi István: Hogyan müködik [!működik] az izlés [!ízlés] mechanizmusa? In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 88-114. (1975)

Szigeti Csaba and Fülöp Lajos: A "szellem" és meghaladása : Fülöp Lajos: A művészet forradalmától a nagy forradalomig I-II. In: Bölcsész 1. pp. 55-58. (1975)

Szilassy Zoltán: Kiáltvány helyett : a Bölcsész alkotőköri különszáma elé. In: Bölcsész különs. pp. 3-5. (1975)

Szilágyi József and Spanyár Pál: A mezőgazdasági eredetű élelmiszeripari nyersanyagok objektív minősítésére vonatkozó hazai kutatások 1974. évi eredményei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 4. pp. 180-186. (1975)

Szilágyi József and Spanyár Pál: A mezőgazdasági eredetű élelmiszeripari nyersanyagok objektív minősítésére vonatkozó hazai kutatások újabb eredményei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 7-12. (1975)

Szilágyi Imre and Bérces Tibor and Bárdi István: The mass spectrum of Ch3CDO. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 137-142. (1975)

Szilágyi Sándor: Az utazás etikája. In: Bölcsész 1. pp. 5-11. (1975)

Szántó Imre: Acta Historica : Tomus LI. - Magyarország nemzetközi helyzete Mohács után. (1975)

Szántó Imre: Ajánlás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (8). p. 5. (1975)

Szántó Imre: Magyarország nemzetközi helyzete Mohács után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (51). pp. 1-26. (1975)

Szász Gábor: Derivations of lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 149-154. (1975)

Széphalmi Géza and Kovács Ferenc and Naszlady Attila and Pótzy Péter: Fogalomrendszer és modell orvosi-egészségügyi információk kezelésére.

Szöllősy László and Szörényi Tamás and Szanka Károly: Dependence of exciting wavelength of emission spectra of Mn2+ actvated magnesium metaphosphate glasses. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 119-122. (1975)

Szöőr Gyula: Sedimental correlations : a possibility for the determination of relative chronology on the grounds of the thermoanalytic (derivatographic) investigation of the organic material content of fossil. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 61-71. (1975)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Foiaş Ciprian: An application of dilation theory to hyponormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 155-159. (1975)

Szőnyi György Endre: George Puttenham. In: Francia és angol poétikák 1392-1603. pp. 129-130. (1975)

Szőnyi György Endre: Gulácsy Lajos nyomában : utinapló. In: Bölcsész különs. pp. 37-44. (1975)

Szőnyi György Endre: Samuel Daniel. In: Francia és angol poétikák 1392-1603. pp. 161-164. (1975)

Szűcs Béla and Monos Emil: A vérkeringési rendszer irányítási folyamatainak modellezése.

Szűcs János: On non-localizable measure spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 293-295. (1975)

Sárosi Herbert and Halász Norbertné and Vecsernyés Károly: A szakdolgozatok értékelésének továbbfejlesztése. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 11-13. (1975)

Sárosiné Király Irén and Hegyi Árpád: Kénsav oldatban korrodeáló vas aktiválási energiájának meghatározása, II. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 173-179. (1975)

Sárvári Zoltán: Történész Szakest. In: Aetas, (4). pp. 40-43. (1975)

T

Tanács Erzsébet: A tanulók helyzete az iskolaotthonban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio paedagogica et psychologica, (1). pp. 65-81. (1975)

Tanács L.: The apoidea (hymenoptera) of the Tisza-dam. In: Tiscia 10. pp. 55-60. (1975)

Tar Ibolya: Acta Antiqua et Archaeologica : Tomus XVIII. (1975)

Tar Ibolya: Über die Anfänge der römischen Lyrik. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (18). pp. 1-84. (1975)

Tichý Miloň: Chemistry oh twistane ystem and its use in stereochemistry. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 157-170. (1975)

Torgue J. C. and Pásztor K. and Azema P.: Couverture irrédondante des fonctions booléennes définies par leurs monômes vrais et faux - fonctions simultanées. In: Acta cybernetica, (2) 3. pp. 229-238. (1975)

Truyen Tran The: A tejpor szabad zsírtartalmát és oldhatóságát befolyásoló néhány tényező vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 306-312. (1975)

Téglásy Imre: [Versek]. In: Bölcsész különs. pp. 58-64. (1975)

Tóth János and Eőry Ajándok: Elektromos bőrdiagnosztikai adatok számítógépes értékelése.

Tóth József and Tánczos-Szabó László: Attempt at detailed, complex areal-structural analysis of migration. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (15). pp. 117-125. (1975)

Tóth László: Gazdasági prognosztika és rendszerelméleti szemléletmód. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (12). pp. 67-77. (1975)

Tóth S.: Tabanidae fauna in the area of the Tisza : II. river barrage. In: Tiscia 10. pp. 67-76. (1975)

Tóthné Fábián Eszter: A szállítási szerződések és a direkt gazdaságirányítási rendszer összefüggéseinek néhány problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (22) 8. pp. 1-26. (1975)

Török Rozália and Benedek György and Szekeres László and Győri István: Különböző matematikai eljárások alkalmazása állatkísérletekben nyert EEG görbék kiértékelésében.

Török Attiláné Pusztay Éva: Vizsgálatok belső standardnak alkalmas fehérje izoelektromos pontjának meghatározására. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 27-31. (1975)

U

Uchman Waldemar and Wojciechowski Jacek and Pikul Jan: Determination of iron and tin in canned meat. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 284-287. (1975)

Uherkovich G.: Taxonomisch-ökologische übersicht der chlorphyten-, rhodophyten-, schizomycophyten- und mycophytenorganismen der Theiss (Tisza) und ihrer nebengewässer. In: Tiscia 10. pp. 15-37. (1975)

V

Varga I. and Marcsik Antónia: Palaeopathological characterization of the skeletons of an avar series (Kunszállás—Fülöpjakab). In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 181-192. (1975)

Varsányi Irén: Clay minerals of the southern Great Hungarian Plain. In: Acta mineralogica-petrographica, (22) 1. pp. 51-60. (1975)

Veidner János: Fizika : általános iskola 6. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 1-197. (1975)

Veidner János: Fizika : általános iskola 7. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-259. (1975)

Veidner János: Fizika : általános iskola 8. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-201. (1975)

Veszprémi László: Szociálpszichológiai jellemzők „vezető" választásakor 10—14 éves tanulóknál. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 207-218. (1975)

Vidács Ferenc: Gondolatok a magyar-fejlett tőkés relációjú termelési kooperációk feltételeinek kedvezőbbé tételéről. In: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 51-60. (1975)

Vize László and Pintér Ferenc and Gáti László and Jung József: Densiometric evalution of interference patterns due to coherent light on the base of calibration curves determined with incoherent light. In: Acta physica et chemica, (21) 1-2. pp. 19-22. (1975)

Vonsik Gyula: Izlés [!Ízlés] és munka. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 143-165. (1975)

Vonsik Gyula: Izlés [!Ízlés] és tudás. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 231-252. (1975)

Vonsik Gyula: Izlésállapotunk [!Ízlésállapotunk] néhány jellemzője. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 314-335. (1975)

Vonsik Gyula: Müveltség [!Műveltség] és izlés [!ízlés]. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 115-142. (1975)

Vonsik Gyula: Szerkesztői előszó. In: Művelődéselmélet : ízlés és műveltség - ízlés és társadalom : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (4). pp. 5-7. (1975)

Vályi-Nagy Ágnes: XVII. siecle. In: Bölcsész 1. pp. 59-61. (1975)

W

Wagner Klaus: Turing - Berechbarkeit in linearer Zeit. In: Acta cybernetica, (2) 3. pp. 239-248. (1975)

Warlich Lutz: Zur Eindeutigkeit des Holomorphs bestimmter Ringe. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 3-4. pp. 297-300. (1975)

Witsen Nicolaes: N. Witsens Berichte über die uralischen Völker. (1975)

Z

Zakar József: Motive und Gestaltungsfaktoren der berufswahl in der Pubertätszeit. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (18). pp. 67-92. (1975)

Zappa Guido and Szép Jenő: A generalization of Gaschütz's theorem of sylowizers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (37) 1-2. pp. 161-164. (1975)

Zombori István: A johannita lovagrend gazdasági tevékenysége a XlV. század közepéig, különös tekintettel Provence területére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 15-28. (1975)

Zsigó István: Nomogram a befőttgyártáshoz. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 107-110. (1975)

Zsigó István and Maróti János: Szemcsés anyagok hőkezeléséről. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 115-119. (1975)

Zsoldos Ferenc: Dependence of potassium uptake of rice and wheat seedlings on temperature presence of calciumion and root length. In: Acta biologica, (21) 1-4. pp. 83-87. (1975)

Zsák László: [Versek]. In: Bölcsész különs. pp. 45-50. (1975)

Zukovits Imre: Korszerű műszaki ismeretek szerzése és a technikai kérdések iránti érdeklődés továbbfejlesztése természettudományos versenyekkel, vetélkedőkkel. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 214-226. (1975)

Zukovits Imre: Korszerű műszaki ismeretek szerzése és a technikai kérdések iránti érdeklődés továbbfejlesztése természettudományos versenyekkel, vetélkedőkkel : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 272-278. (1975)

Zukovits Imre: Változatos és sokoldalú tanulói tevékenységet biztosító kérdések, feladatok alkalmazása a műszaki-természettudományos vetélkedőkön. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 23-34. (1975)

Zukovits Imre: A természettudományos, technikai szellemi versenyeken alkalmazható érdekes és változatos kérdések, feladatok. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 93-106. (1975)

Zöllei Mihály: Herstellung vin CdS-Photowiderstanden aus saurem Medium durch Sintern. In: Acta physica et chemica, (21) 3-4. pp. 123-127. (1975)

Á

Ágoston György: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio paedagogica et psychologica, (1). p. 3. (1975)

Ágoston György: La Communauté en tant qu'éducateur. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (18). pp. 3-15. (1975)

Ágoston Magdolna: III. Iván és Mátyás kapcsolataihoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 107-124. (1975)

Ágoston Magdolna: Jakob Unrest a történetíró. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio historica, (7). pp. 87-106. (1975)

Ö

Örsi Ferenc: Kombinált szenzorikus próba alkalmazása pörköltkávé minőségének számszerű értékelésénél. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 1-2. pp. 25-28. (1975)

Örsi Ferenc and Major József: Műszeres és szenzorikus reológia. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 289-297. (1975)

Örsi Ferenc and Varga János and Major József: Összefüggés friss és elkészített marhahús szenzorikus és műszeres puhaságmérési eredményei között. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (21) 5-6. pp. 313-317. (1975)

Ötvös Péter: Adalék a felvilágosult gondolkodás előtörténetéhez : vázlat Philipp Melanchthonról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (16). pp. 69-88. (1975)

This list was generated on 2024. június 18. 06:05:48 CEST.