Items where Year is 1961

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 274.

A

Akácz Takács László: Tompa Mihály három ismeretlen levele. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 70-72. (1961)

Alexay Zoltán: A Szegedi Halgazdaság kialakulása és fejlődésének lehetőségei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 177-201. (1961)

Almási Elemér and Molnár Dávid: Gyorsfagyasztott gyümölcsök barnulása I. : polifenolok mennyiségi meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 180-188. (1961)

Andó Mihály: Geomorphologische und hydrographische Charakterisierung des Kunfehér-sees und seiner Umgebung. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (5). pp. 31-47. (1961)

Antalffy György: Materialy iz praktiki kapitalizma k teorii gosudarstva "blagodenstviâ". In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 10. pp. 1-43. (1961)

B

Bachler István: Tej fagylaltok zsírtartalmának gyors meghatározása Gerber cső felhasználásával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 3. pp. 67-76. (1961)

Bajnok István: A gyümölcsök és gyümölcssűrítés aromáinak vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 328-338. (1961)

Balla Rozália and Csáki Sándor: Interferenciás szürők [! szűrők] optikai tulajdonságainak vizsgálata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 115-125. (1961)

Balog János and Császár József and Skribanek E.: Untersuchung der Fe 3-Komplexe aromatischer Schiff-Basen I. In: Acta physica et chemica, (7) 3-4. pp. 93-111. (1961)

Balázs József: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövedelemrészesedése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 3. pp. 1-20. (1961)

Bartók Mihály: Production of benzyl ether from benzyl alcohol in vapour-phase. In: Acta physica et chemica, (7) 3-4. pp. 112-116. (1961)

Beaumont Ross Allen and Pierce Richard Scott: Subrings of Algebraic Number Fields. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 202-216. (1961)

Beck Iván and Várkonyi Zoltán: Oldószerek hatása a tripaflavin fényelnyelésére. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 126-131. (1961)

Beke György: Módosított eljárás tartósított élelmiszerek homoktartalmának gyors meghatározására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 4-5-6. pp. 115-117. (1961)

Benado Mihail: Sur une propriété d'interpolation remarquable dans la théorie des ensembles partiellement ordonnés. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 1-5. (1961)

Benkő László: Stíluselemzési gyakorlatok : elvi és módszertani útmutató. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 165-181. (1961)

Berczik Árpád: Adalbert Stifter levelei Pulszky Ferencné Walter Terézhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientiarum philologiae germanicae, (1). pp. 11-14. (1961)

Berczik Árpád: A világirodalom egy magyar koncepciója : Meltzl Hugó összehasonlító irodalomelmélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 71-86. (1961)

Biczók Ferenc: Electron microscope study of Colpoda fastigata Kahl. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 109-114. (1961)

Bodnár Ferenc: A mondat parole jellegéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 165-174. (1961)

Brehmer Siegfried: Über vertausch bare Kontraktionen des Hilbertschen Raumes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 106-111. (1961)

Bruck Richard Hubert: Sums of normal endomorphisms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 6-30. (1961)

Buza László: Az ENSZ főtitkárának nemzetközi jogi helyzete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 1. pp. 1-32. (1961)

Bába Károly and Kolosváry Gábor and Sterbetz István and Vásárhelyi István and Zilahi-Sebess Géza: Das Leben der Tisza. XVII . Zoologische Ergebnisse der vierten Tisza-expedition. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 155-173. (1961)

Bálint Sándor: Adatok a szegedi határ régi birtoklástörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 179-184. (1961)

Bíró Géza: Penészek zsírbontásának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 3. pp. 58-62. (1961)

Bíró Ferenc: Egy XIX. század eleji kódex Csokonainak tulajdonított versei. (1961)

Bíró Ferenc and Csokonai Vitéz Mihály: Egy XIX. század eleji kódex Csokonainak tulajdonított vesei. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (1). pp. 7-12. (1961)

C

Cohen Eckford: Some sets of integers related to the k-free integers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 223-233. (1961)

Csukás István: Megjegyzések a szlovák József Attila-képhez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 3-28. (1961)

D

Daróczy Zoltán: Notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz von nichtkonstanten Lösungen linearer Funktionalgleichungen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 31-41. (1961)

Dienes Erzsébet: Az Érdy Kódex keletkezésének ideje. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 175-178. (1961)

Dixmier Jacques: Points séparés dans le spectre d'une C*-algèbre. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 115-128. (1961)

Dobcsányi Ferenc: A fizikai munkára nevelés lehetőségei az Úttörő Mozgalomban. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 67-71. (1961)

E

Erdei Mihály: A ne és ni módosítószók használatáról. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 183-192. (1961)

Erdős János and Vincze István: A gyenge hallású és énekelési készségű tanulókkal való foglalkozás tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 58-61. (1961)

F

Farkas Gyula: Kritische Übersicht der an ungarischen Kindern ausgeführten anthropologischen Untersuchungen. In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 121-139. (1961)

Fehér József: Morphogenesis of lake Nagybüdös at Soltvadkert. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (5). pp. 49-64. (1961)

Ferenczy Lajos: Studies on the antimicrobial activity of N-substituted maleimidcs. II. Further examinations on N-phenylmaleimide and related compounds. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 75-80. (1961)

Ferenczy Lajos and Göndös György and Procs Tibor and Zsolt János: Über das Vorkommen von antimikrobiellen Verbindungen in Heilpflanzen. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 69-73. (1961)

Fodor György: Über transfinite Funktionen : II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 289-295. (1961)

Fodor György: Über transfinite Funktionen : III. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 296-300. (1961)

Foiaş Ciprian and Lions Jacques Louis: Sur certains théorèmes d'interpolation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 269-282. (1961)

Fuchs László: On the ordering of quotient rings and quotient semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 42-45. (1961)

Furka Árpád and Széll Tamás: Decomposition of mononitrophenolic esters in the presence of aluminium chloride. In: Acta physica et chemica, (7) 3-4. pp. 129-132. (1961)

Furka Árpád and Széll Tamás: Fries rearrangement of 3-nitrophenyl benzoate. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 70-72. (1961)

Förster Rezső: Tíz éves az OMMI. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 39-40. (1961)

Főzy Istvánné and Boncsó Anna: Egyes édesipari készítmények és nyersanyagaik mono- és oligoszaharidjainak papírkromatográfiás vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 18-24. (1961)

G

Gazsó István: Szöveges feladatok megoldásával kapcsolatos tapasztalatok az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 23-25. (1961)

Gaál Endre: Acta Historica : Tomus VIII. (1961)

Gaál Endre: A hódmezővásárhelyi munkásmozgalom története : 1917-1919 március 21. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (8). pp. 1-61. (1961)

Geréb György and Mosonyi Kálmán: Fáradékonysági tényező befolyása egyszerű számolási feladatokra oligofrén gyermekeknél. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 193-198. (1961)

Geréb György and Somogyi István: Fáradtsági tényezők vizsgálata és új típusmeghatározási módszere. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 199-208. (1961)

Geréb György and Tímár Andrásné: Tanárjelöltek pályaválasztási motívumainak pszichológiai elemzése. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 209-217. (1961)

Gilde Ferenc J.: Überlappungsintegrale die auch Slatersche Funktionen mit ungeraden effektiven Hauptquantenzahlen enthalten. In: Acta physica et chemica, (7) 3-4. pp. 83-87. (1961)

Grasselly Gyula and Cseh Németh József: Data on the geology and mineralogy of the manganese ore deposit of Urkut : I. In: Acta mineralogica-petrographica, (14). pp. 3-25. (1961)

Greguss Pál: Die Entdeckung von Urkormophyten aus dem Ordovizium (2). In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 3-30. (1961)

Greguss Pál: Xylotomy of Cycadalci and the structure of the leaf epidermis. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 3-14. (1961)

Grynberg Halina and Perédi József and Szczepanska Hanna: Zsiradékok papírkromatográfiás elemzéséhez szükséges tiszta zsírsavak előállítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 171-179. (1961)

Gulya Károly: Az erdélyi nemzetiségi kérdés megoldására irányuló törekvések 1918-1919-ben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (9). pp. 3-19. (1961)

Gulyás Sándor: Untersuchungen an der Blattepidermis der Selaginelle. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 15-24. (1961)

Gál Ilona Emma: Biológiailag aktív anyagok kimutatása és meghatározása kozmetikai készítményekben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 154-158. (1961)

Gál Ilona Emma: Kávéitalok tartalmasságának meghatározására szolgáló módszerek tanulmányozása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 4-5-6. pp. 120-124. (1961)

Gál D.: Das Leben der Tisza. XV. Die Rhizopodenfauna der Tisza—Maros-Mündung im Jahre 1959. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 133-138. (1961)

Gál Dénes: Das Leben der Tisza X. Die Rhizopodenfauna der auf ungarischem Boden fliessenden oberen Strecke der Tisza im Jahre 1959/60. In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 77-83. (1961)

Gécseg Ferenc: Az ÁBEL-féle csoportok elméletének fejlődése hazánkban 1945-től. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 75-93. (1961)

Göndös György and Procs Tibor: Antimikrobiális vegyületek előfordulása hazai gyógynövényekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 161-171. (1961)

Görög József: Adatok a Csanád megyei mezőgazdasági munkások helyzetéhez és mozgalmaihoz a XX. század elején. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 101-131. (1961)

H

Hajdú Péter: Lativus és infinitivus kapcsolata a szamojédban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 119-131. (1961)

Hajós György and Bártfai Zoltán and Kosinszky Viktorné and Papházy Gabriella: A borvizsgálatoknál legújabban alkalmazott módszerek. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 9-10. pp. 258-262. (1961)

Halmos Miklós and Mohácsi Tivadar and Csepreghy Győző: The addition of hydrogen chloride to allyl dimenthylamine in the molten state. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 66-69. (1961)

Halász Előd: A múltbanélők : az újabb német politikai regényhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 43-70. (1961)

Halász Előd: A múltbanélők : az újabb német politikai regényhez. (1961)

Havranek Lajos and Kolosváry Gábor and Sterbetz István: Das Leben der Tisza XI . Zoologische Beiträge zur Kenntnis der Entwicklung der Fauna des Tiszatales. In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 89-98. (1961)

Havranek László: Das Leben der Tisza. XVI. Mammoiogical investigations in the Tisza basin. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 139-142. (1961)

Havranek László and Méhely Lajos: Occurence of Microlus oeconomus Méhely Éhik (1928 ) along the river Tisza. In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 85-87. (1961)

Heltai László: A Konzervipari Tárcaközi Bizottságok működéséről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. p. 41. (1961)

Heltai László: Marikovszky Zoltán emlékezetére. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. p. 289. (1961)

Horuczi László: A kommunista erkölcs alapelveinek kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (3). pp. 3-20. (1961)

Horváth Róbert: Megemlékezés az első népességtudományi mű megjelenésének 200 éves évfordulójáról : Süssmilch "Isteni Rend"-jéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 5. pp. 1-29. (1961)

Horváth József I.: A possible geometrical interpretation of the isospace and of its transformations. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 3-16. (1961)

Huppert Bertram: Subnormale Untergruppen und p-Sylowgruppen : Herrn Professor L. Redei zum 60. Geburtstag gewidmet. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 46-61. (1961)

I

Ilia Mihály: A Nyugat és a Holnap. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (1). pp. 31-38. (1961)

Ilia Mihály: A Nyugat és a Holnap. (1961)

Inczefi Géza: A Tisza-Maros szöge régi halászatának nyelvi emlékeiből. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 29-35. (1961)

J

Jakobovits Antal: Die Geschlechtshormone bildenden Eierstockgeschwülste : klinische und pathologische Beobachtungen. (1961)

Jakucs László: Berechnung der Karstversickerungswerte im aggteleker Karstgebiet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (5). pp. 17-30. (1961)

Juhász Antal: A szegedi zsindelyvágó mesterség. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 185-189. (1961)

Jármai Éva and Kelemen Jánosné: Erkölcsi beszélgetések tematikája az osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 62-67. (1961)

Jósa Zoltán: Hogyan szolgálja az V. osztályban a közvetlen megfigyelés útján történő biológiai képzet- és fogalomalkotás a nevelést. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 45-49. (1961)

Jósa Zoltán: A csontváz tanításának nevelési vonatkozásai. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 50-54. (1961)

K

K. Tóth Ferenc: Igazság és pártosság. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 91-99. (1961)

Kahánné László Ilona: Studies on urobilinoids. (1961)

Kalmár Zoltán: Beszámoló az Országos Gombakiállításról és Vándorgyűlésről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 356-357. (1961)

Kalocsai Dezső: A descartes-i ismeretelmélet néhány problémájáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (3). pp. 21-34. (1961)

Kedves Miklós: Beobachtungen an den Pollen des rezenten Ginkgo biloba L. mit besonderer Hinsict auf die Fragen der Determination der fossilen Pollen der Ginkgomae. In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 31-35. (1961)

Kedves Miklós: Zur palynologischen Kenntnis des unteren Eozäns von Halimba. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 25-41. (1961)

Kemenes Béla: A szerződések szabályozásának elvi kérdései a Polgári Törvénykönyvben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 2. pp. 1-72. (1961)

Ketskeméty István and Dombi József and Hevesi János and Horvai Rezső and Kozma László: Experimentelle Prüfung des Wawilowschen Gesetzes im Falle fluoreszierender Lösungen. In: Acta physica et chemica, (7) 3-4. pp. 88-92. (1961)

Ketskeméty István and Dombi József and Horvai Rezső and Hevesi János and Kozma László: Bestimmung der Fluoreszenzausbeute und des Fluoreszenzspektrums mittels Eiregungslichtquellen mit kontinuierlichem Spektrum. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 17-24. (1961)

Kieselbach Gyula: Húskonzervdobozok 150 év óta. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 42-43. (1961)

Kiss István: Az Ankistrodesmus-félék nagymérvű variabilitásáról, különös tekintettel a csomószerűen kiszélesedő (nodosus) sejtek képződésére. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-35. (1961)

Kiss István: A Chlorella-ciklus fellépése a Kirchneriella és az Ankistrodesmus egyedi fejlődésében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 63-75. (1961)

Kiss István: A sejtek egyenlőtlen osztódásának gyakorisága a növényi mikroszervezetek világában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 37-61. (1961)

Kiss Lajos: Modernizmus, formakultúra, korszerűség. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 87-96. (1961)

Kiss Lajos: Modernizmus, formakultúra, korszerűség. (1961)

Kiss Lajos: Mégegyszer a művészi tükrözésről : megjegyzések Barta János válaszához. (1961)

Klivényi Éva: The occurrence of striped calcites containing manganese in Gyöngyösoroszi. In: Acta mineralogica-petrographica, (14). pp. 59-66. (1961)

Kocsis Zsuzsa and Bakki Árpád: Fotócellás [! fotocellás] hőmérséklet-szabályozó félvezető egykristályok készitéséhez [! készítéséhez]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 132-136. (1961)

Kocsondi András: A tér és az idő, mint a mozgó anyag létformái. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (3). pp. 35-48. (1961)

Kolosváry Gábor: Einige interessante Balanus-Funde aus der Burdigalienstufe von Turkmenistan. In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 99-102. (1961)

Kolosváry Gábor: Ergänzende Daten zur Kenntnis der Madreporarien und Balaniden der Adria. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 143-147. (1961)

Kolosváry Gábor: Further fossile balanids from the USSR. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 149-154. (1961)

Koltay-Kastner Jenő: Il Poema Tartaro. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 31-42. (1961)

Kordé Imre: Boszorkánylegenda Dugonics András édesanyja körül. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 115-118. (1961)

Kordé Imre: Boszorkánylegenda Dugonics András édesanyja körül. (1961)

Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában : részlet. (1961)

Kordé Imre: A XVIII. századi Szeged és folklorisztikus elemek az Etelkában. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (1). pp. 13-20. (1961)

Korpáczy István and Lindner Károly and Varga Károly: Élelmiszereink összetételének legújabb adatai VII. : javított módszer élelmiszerfehérjék biológiai értékének kiszámítására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 11-17. (1961)

Kottász József: Beszámoló a Belkereskedelmi Minisztérium Vendéglátó Főigazgatóság laboratóriuma 10 éves évfordulója alkalmával rendezett Élelmezéstudományi Ankétról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. p. 358. (1961)

Kottász József: Beszámoló az "Élelmiszervizsgálati Közlemények" 1960. évi kötetéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 1-3. (1961)

Kottász József: Élelmiszerhigiéniai kongresszus Brnoban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. p. 28. (1961)

Kovács József: Élelmiszerek toxikus szennyeződéseinek vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. p. 297. (1961)

Kovács József and Gyarmati László and Dávid Gábor: Az élelmiszerekbe került mérgező anyagok szétválasztási módszerei. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 298-304. (1961)

Kovács I.: Sur certains automorphismes des algebres hilbertiennes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 234-242. (1961)

Kovács Sándor Iván: Rimay János és Érsek András. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (1). pp. 3-5. (1961)

Kovács Sándor Iván: Rimay János és Érsek András. (1961)

Kozma János: A rang-korreláció alkalmazása élelmiszerek érzékszervi bírálatánál. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 159-168. (1961)

Krabbe Gregers Louis: Integration with respect to operator-valued functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 301-319. (1961)

Krajkó András: Juhász Gyula és az első világháború. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (1). pp. 39-57. (1961)

Krajkó András: Juhász Gyula és az első világháború. (1961)

Krajkó Gyula and Pénzes István: Verkehrsgeographische Analyse am Beispiel eines ökonomischen Rayon Ungarns (S-Teil der Trans-Theiss-Gegend). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (5). pp. 79-105. (1961)

Kóbor Jenő and Bernáth Gábor and Koczka Károly: Az n-alkil-6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-izokinolinum-jodid és az n-alkil-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidro-izokinolinum-jodid homológok papírkromatográfiás vizsgálata a C4-C8 normál primer alkoholok: víz rendszerekben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 167-174. (1961)

Kóbor Jenő and Bernáth Gábor and Koczka Károly: Über den Zusammenhang zwischen Struktur und Rf-Wert organischer Substanzen : Papierchromatographische Untersuchung der Homologen N-Alkyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-isochinolinium-jodid und N-Alkyl-6,7-dimethoxy- 1,2,3,4-tetrahydro-isochinolinum-jodid in den Systemen C4-C8-n-Alkohole: Wasser. In: Acta physica et chemica, (7) 3-4. pp. 121-125. (1961)

Kóbor Jenő and Mészáros Lajos and Hackl Lajos: The pyrolysis of methyl ricinoleate and methyl ricinelaidate studies on the preparation of methyl undecylenate. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 42-50. (1961)

Kövesdi Pál: A mechanikai és elektromos rezgések analógiájáról. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 219-236. (1961)

L

Lajos Sándor: Generalized ideals in semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 217-222. (1961)

Lakatos Pál: Acta Antiqua et Archaeologica : Tomus IV. (1961)

Lakatos Pál: Beiträge zur Verbreitung der ägyptischen Kulte in Pannonien. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta antiqua, (4). pp. 1-33. (1961)

Lehotai Lajos: Spektrophotometrische Bestimmung der in Lösungen vorhandenen Komplexe. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 25-32. (1961)

Leindler László: Zur Frage der Approximation durch orthonormierte Polynomsysteme. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 129-132. (1961)

Leindler László: Über die absolute Summierbarkeit der Orthogonalreihen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 243-268. (1961)

Lindner Károly: Élelmiszereink összetételének legújabb adatai X. : burgonyafajtáink értékelése a C-vitamin- és nyersfehérje hozam alapján. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 311-327. (1961)

Lindner Károly and Krámer Mihályné and Jaschik Sándor: Élelmiszereink összetételének legújabb adatai VIII. : a sütőtök táplálkozási értékéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 137-143. (1961)

Lipták Pál: On the problems of historical anthropology (paleoanthropology ). In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 175-183. (1961)

Lutter Béla: Néhány észrevétel cukormeghatározásokról. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. p. 353. (1961)

Láng Sándor: Einfluss der Klimaelemente und der Besonderheiten der Oberflaeche auf die Abtragung und auf die Gestaltung der Bodenerosion. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (5). pp. 3-16. (1961)

Lásztity Radomir: Adatok a méz tárolása illetve szállítás közbeni súlyveszteségéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 4-5-6. pp. 118-119. (1961)

Lásztity Radomir: Tárolási kísérletek sajátos bevonatú papírburkolatba csomagolt sütőipari termékekkel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 4-5-6. pp. 110-114. (1961)

Lásztity Radomir and Bíró Géza and Nedelkovits János: Hazai borok aminósavtartalmának papírkromatográfiás vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 339-343. (1961)

Lásztity Radomir and Nedelkovits János and Major József: Fehérjealapú habképzőanyagokkal lazított édesipari lisztesáruk reológiai vizsgálata I. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 189-193. (1961)

Lóránt Béla: Az acetilkloridos víz- és alkoholmeghatározási módszer. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 3. pp. 77-81. (1961)

Lóránt Béla: Víztartalom meghatározása kozmetikai krémekben, alapanyagokban és illóolajokban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 9-10. pp. 263-266. (1961)

Lóránt Béla: Zsiradékipari termékek víztartalmának meghatározása acetilkloridos módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 194-198. (1961)

M

Maday Pál: A gyulai uradalom polgári perrendtartása 1792-ből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 6. pp. 1-20. (1961)

Major Jenő: Az absztrakt festészet kialakulása és helyzete korunkban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 237-251. (1961)

Major Jenő: A Rajztanszék művészi reprodukciói. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 253-266. (1961)

Majzik Sándor and Nagy János and Süli Dezsőné: Betűismertetés. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 9-18. (1961)

Marikovszky Zoltán: Növényi olajok lecitin tartalmának meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 3. pp. 63-66. (1961)

Martonyi János: Les sciences administratives en Hongrie depuis 1945. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 7. pp. 1-32. (1961)

Maróti Imre: Untersuchung der Entwicklung der Epidermis des Psilotinac- und des Filicinae-Blattes und der Entwicklung des Stomas. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 43-67. (1961)

Matkovics Béla and Földeák Sándor and Ferenczy Lajos: The synthesis and reduction of 3-indolylacetonitrile. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 51-54. (1961)

Matkovics Béla and Földeák Sándor and Pénzes Pál: A modified synthesis of thiamin pyrophosphate and dihydroxyacetone monophosphate. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 55-59. (1961)

Matkovics Béla and Földeák Sándor and Pórszász János: An investigation of the connection between physiological activity and chemical structure of new drugs acting on the central nervous system : Synthesis of cyclic tertiary aminopropionic esters and "reversed" esters. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 60-65. (1961)

Megyeri János: Laboratóriumi vizsgálatok a rizs állati kártevői ellen való védekezés kidolgozása érdekében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 113-120. (1961)

Megyeri János: Összehasonlító hidrofaunisztikai vizsgálatok a Tisza holtágain. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 121-133. (1961)

Mezősi József: Zeolite occurrence in the Mátra mountain. In: Acta mineralogica-petrographica, (14). pp. 67-74. (1961)

Moholi Károly: Csongrád megye gyümölcstermesztésének fejlődése. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 143-154. (1961)

Moholi Károly: A hévíz szerepe Cserkeszőlő településviszonayiank alakításában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 155-166. (1961)

Moldvay Loránd: On the laws governing sedimentation from eolian suspensions. In: Acta mineralogica-petrographica, (14). pp. 75-109. (1961)

Monori Sándor and Tapodó József: Különböző szemnagyságú kakaóbabok összes veszteségeinek vizsgálata a nedvességtartalom függvényében. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 9-10. pp. 233-243. (1961)

Moór Arthur: Über affine Finslerräume von skalarer Krümmung. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 157-189. (1961)

Muhy Jánosné: Lárvavizsgálatok rizsföldeken. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 135-142. (1961)

Márta Ferenc and Huhn Péter: On the order of influenced reactions. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 33-41. (1961)

Móricz Ferenc: Magyar matematikusok eredményei a Fourier-sorok és általános ortogonális sorok konvergenciájának és szummálhatóságának elméletében 1945 óta. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 94-114. (1961)

N

Nacsády József: Jókai műveinek lengyel alakjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 97-114. (1961)

Nacsády József: Jókai műveinek lengyel alakjai. (1961)

Nagy Ferenc: Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagok egészségügyi megítéléséhez szükséges vizsgálati módszerek egyes kérdései. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 29-32. (1961)

Nagy Géza: Adalék Vörösmarty 48-as szerepléséhez. In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (1). pp. 21-24. (1961)

Nagy Géza: Adalék Vörösmarty 48-as szerepléséhez. (1961)

Nagy Pál: Benzálanilin és szalicilaldehid egymásrahatásának kibernetikai vizsgálata etanolos oldatban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 175-184. (1961)

Nagy Pál: A Schiff-bázisok elnyelési színképében tapasztalható oldószerhatás vizsgálata etanol-víz oldószerelegyben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 185-194. (1961)

Nakano Hidegoro: On unitary dilations of bounded operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 286-288. (1961)

Nedelkovits János: Oldható szénhidrátok pörkölés közbeni változásának papírkromatográfiás vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 4-5-6. pp. 98-102. (1961)

Nedelkovits János and Varga Károly: Adatok a vöröshagyma (Allium сера L.) kémiai összetételéhez I. : a hagyma mono- és oligoszaharidjai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 3. pp. 54-57. (1961)

Nyíri Antal: A Bécsi és a Müncheni Kódex helyesírásának egyik vitatott kérdéséről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 133-142. (1961)

Nyíri Antal: Mészöly Gedeon : 1880-1960 : [nekrológ]. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 5-8. (1961)

O

Orgovány Zoltán: Szemelvények az orosz és szovjet szépirodalom antiklerikális és ateista fejezeteiből. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 39-61. (1961)

P

Palásti László: Francia eredetű családnevek Szegeden 1958-ban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 133-149. (1961)

Papp Zoltán: Megjegyzés az algebrailag zárt modulusok elméletéhez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 195-201. (1961)

Poberay Györgyi: A logikus gondolkozásra nevelés a szöveges egyenletek néhány típusának megoldásában. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 37-41. (1961)

Pollák György: Über die Struktur kommutativer Hauptidealringe : Herrn Professor László Rédei zum 60. Geburtstag gewidmet. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 62-74. (1961)

Potemkin Ödön: Mészöly Farkasról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 9-12. (1961)

Pénzes István and Krajkó Gyula: Regions of red paprika production and current problems of regionalization. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (5). pp. 107-124. (1961)

Péter László: Juhász Gyula "újságírói sikere". In: Acta historiae litterarum hungaricarum, (1). pp. 25-29. (1961)

Péter László: Mészöly Gedeon munkássága : bibliográfia. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 13-30. (1961)

Pólay Elemér: A római birodalmi jog és a peregrin jog kölcsönhatásának jelei az erdélyi viaszostáblák okiratanyagában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 4. pp. 1-27. (1961)

Pósa Péter: Rudolf Braunburg, ein neuer deutscher Schriftsteller. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientiarum philologiae germanicae, (1). pp. 3-10. (1961)

R

Rajky Antalné and Vajda Ödön: Egységes élelmiszervizsgálati módszerek összeállítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 204-206. (1961)

Richter Béláné and Torbágyi-Novák László and Karácsonyi László: A mezőgazdaság élelmezési termékeinek nemzetközi szabványosítása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 33-35. (1961)

Rácz Attila: A társadalmi biróságok [! bíróságok] gyakorlatából. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 7-24. (1961)

Rácz Endre: Csicsa és társai. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 143-150. (1961)

Rátkai Árpád: A szegedi termálvizek és hasznositásuk [! hasznosításuk]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 202-221. (1961)

Rényi Alfréd: On random generating elements of a finite Boolean algebra : Dedicated to Professor L. Redei on his 60th birthday. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 75-81. (1961)

S

Sarudi Imre: Célszerű sütőporvizsgálati eljárások. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 9-10. pp. 253-257. (1961)

Sarudi Imre: Megemlékezés Kovács Istvánról, 1896-1960. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. p. 153. (1961)

Sebők Lajos: A kávé minőségalakulása II. : pörkölt kávé. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 9-10. pp. 267-276. (1961)

Sebők Lajos: A vanília minőségváltozása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 354-355. (1961)

Siebert Hans Joachim: "Mutter Courage und ihre Kinder" - Ein Werk epischer Dramatik. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientiarum philologiae germanicae, (1). pp. 15-28. (1961)

Simoncsics Pál and Kedves Miklós: Paleobotanical examinations on manganese series in Urkut. In: Acta mineralogica-petrographica, (14). pp. 27-57. (1961)

Simonyi Gézáné and Bodnár Magdolna: A csirázottság mértékének meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 25-28. (1961)

Sipos Endre and Erőss Klára: Magyar mézek diasztáz és invertáz tartalmának vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 9-10. pp. 244-252. (1961)

Sipos György and Szabó Rózsa: Über die gelenkte Bromierung von Nitro-Hydroxy-Acetophenonen. In: Acta physica et chemica, (7) 3-4. pp. 126-128. (1961)

Somfai László: Az általános iskolai nyelvtan és helyesírás kapcsolatainak néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 25-29. (1961)

Spanyár Pál and Kevei Jánosné: Gyors eljárás fémek meghatározására élelmiszerekben komplexképző anyagokkal VI. : ón meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 144-153. (1961)

Spanyár Pál and Kevei Jánosné: Gyors eljárások fémek meghatározására élelmiszerekben komplexképző anyagokkal III. : vastartalom meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 4-10. (1961)

Spanyár Pál and Kevei Jánosné: Gyors eljárások fémek meghatározására élelmiszerekben komplexképző anyagokkal VII. : a meghatározásokhoz szükséges roncsolás módjai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 9-10. pp. 224-232. (1961)

Spanyár Pál and Kevei Jánosné: Gyors eljárások fémek meghatározására élelmiszerekben komplexképző anyagokkal VIII. : kobalt meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 305-310. (1961)

Spanyár Pál and Kevei Jánosné and Kutz Vaszilijné: Gyors eljárás fémek meghatározása élelmiszerekben komplexképző anyagokkal V. : arzéntartalom meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 4-5-6. pp. 93-97. (1961)

Spanyár Pál and Timár Judit and Demel Ervinné: Gyors eljárások fémek meghatározására élelmiszerekben komplexképző anyagokkal IV. : cink-tartalom meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 3. pp. 49-53. (1961)

Stammer Aranka: Die Nervenendorgane der Vogelhaut. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 115-131. (1961)

Stammer Aranka: Untersuchungen über die Struktur und die Iinnervation der Epiphyse bei Vögeln. In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 65-75. (1961)

Steinfeld Ottó: Die einstufig nichtregulären bzw. nichtprimen Ringe : Meinem verehrten Lehrer, Herrn Professor L. Redei zum 60. Geburtstag gewidmet. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 82-84. (1961)

Steinfeld Ottó: Verbändstheoretische Betrachtung gewisser idealtheoretischer Fragen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 136-149. (1961)

Strommer Gyula: Ein elementarer Beweis der Kreisaxiome der hyperbolischen Geometrie. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 190-195. (1961)

Surányi János: Über zerteilte Parallelogramme : Professor L. Redei zu seinem 60. Geburtstag gewidmet. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 85-90. (1961)

Szentandrási Lajosné: A mezőgazdasági termelési szerződések megkötése és teljesitése [! teljesítése]. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 25-49. (1961)

Sziklay László: A lengyel-magyar, szláv-magyar viszony néhány kérdéséről a XIX. század első felében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 151-163. (1961)

Szádeczky-Kardoss Samu: Az Ilias XIX. 83-84. sorának értelmezéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 151-152. (1961)

Szász Ferenc: Die Ringe mit lauter isomorphen nichttrivialen endlicherzeugbaren Unterringen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 196-201. (1961)

Székely Lajos and Mathiez Albert: Albert Mathiez : a francia forradalom. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (9). pp. 20-34. (1961)

Széll Tamás and Samu László: An instrument for the demonstration of countercurrent continuous processes. In: Acta physica et chemica, (7) 1-2. pp. 73-76. (1961)

Szónoki Miklós: Adatok a szegedi téglagyárak rétegeinek vizsgálatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 222-231. (1961)

Szörényi József: A fogalmazási óra nevelési feladatairól. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 18-23. (1961)

Szőkefalvi-Nagy Béla: Bemerkungen zur vorstehenden Arbeit des Herrn S. Brehmer. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 112-114. (1961)

Szűcs István: A hatáskörök általános rendezésének néhány kérdése a tanácsi igazgatásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 8. pp. 1-23. (1961)

Süli Dezső: Az általános iskolai geometriatanítás gyakorlati vonatkozásainak néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 30-36. (1961)

T

Tandori Károly: Bemerkung zu einem Satz von A. N. Kolmogoroff. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 133-135. (1961)

Telegdy-Kováts Magda and Lindner Károly: Élelmiszereink összetételének legújabb adatai IX. : adatok a tárolt Jonathán alma összetételéről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 9-10. pp. 217-223. (1961)

Tokaji Géza: Az okozati összefüggés kérdése a szocialista büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (8) 9. pp. 1-36. (1961)

Torbágyi-Novák László: Beszámoló az ISO/TC 34 "Mezőgazdaság élelmezési termékei" 7. sz. "Fűszerek" albizottságának 1961. február 20-23-i üléséről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 169-170. (1961)

Turák Lajos: A divatlapok szerepe Magyarországon a XIX. század második felének irodalmi életében : az önkényuralom alatt (1867-ig). In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 63-71. (1961)

Tóth Balázs: Az Abel-féle csoportok elméletéhez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 203-204. (1961)

Tóth Imre: Dannye po gidrografii Kereškeza, rol' vody v hozâjstvennoj žizni territorii. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (5). pp. 65-77. (1961)

Tóth József: Megfigyelésre nevelés a szögletes tárgyak tanítása során a VI. osztályban. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 54-58. (1961)

Törley Dezső and Nedelkovits János: Az ehető és mérges gombák kémiai összetételéről I. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 344-348. (1961)

Török Gábor and Nagy Gyula and E. Bálint Klára: Piroszénsavdietilészter spektrofotometriás meghatározása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 291-296. (1961)

U

Uherkovich Gábor: Das Leben der Tisza X I I . Weitere synoptische Beobachtungen über die Algenvegetation der Tisza (Theiss) zwischen Tiszabecs und Tiszacsege und ihrer Nebenflüsse ; Algen aus der Tisza (Flussstrecke Tiszabecs-Tiszacsege). In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 103-119. (1961)

Uherkovich Gábor: Das Leben der Tisza. XIV. Ergänzende Beiträge zur Kenntnis der Algen vegetation des szolnoker Tisza-Altwassers. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 89-94. (1961)

V

Vajda Ödön: II. Élelmiszeripari tudományos tanácskozás : 1961. június 16-17. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 7-8. pp. 199-203. (1961)

Vajda Ödön and Zoltán Tamás: Élelmiszerek minőségének ellenőrzése az NDK-ban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 1-2. pp. 36-38. (1961)

Vajda László: Ellentmondások Móra pályájának első szakaszában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 73-90. (1961)

Varga Károly: Dioxiaceton meghatározása kozmetikai készítményekben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 11-12. pp. 349-352. (1961)

Varga Lajos: Harc a revizionizmus ellen a Német Szociáldemokrata Párt 1903-as drezdai kongresszusán. In: Tudományos szocializmus, (1). pp. 1-72. (1961)

Varga Magdolna and Köves Erzsébet: Methodological examinations concerning the growing of oat seedlings for auxin-assay. In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 39-44. (1961)

Varga Margit and Tóth Éva: A fluoreszencia polárosság vizsgálata kis viszkozitásu [! viszkizitású] oldószerekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 137-141. (1961)

Varjas László: Légzésvizsgálatok az amerikai fehér szövőlepke /Hyphantria cunea Drury/ bábjain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 172-176. (1961)

Veidner János: A fizikai mértékegységek tanításában mutatkozó nehézségek felszámolásának módszere. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 41-44. (1961)

Velcsov Mártonné: Sín, sing, fasing. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft. pp. 153-164. (1961)

Vidéki László and Vidéki Imre: Fűszerpaprika festéktartalmának meghatározása spektrofotometriás (ASTA) módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények, (7) 4-5-6. pp. 103-109. (1961)

Véghné Varga Izabella: A Szegedi Pedagógiai Főiskola herbáriuma. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 85-99. (1961)

Véghné Varga Izabella: Újabb adatok a kisteleki Nagyszéktó növényi mikroszervezeteihez. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 77-84. (1961)

Vörös László: Juhász Gyula vallásosságának néhány kérdése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 53-69. (1961)

W

Weinert Hanns Joachim: Zur Existenz und Homogenität des größten gemeinsamen Teilers und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 3-4. pp. 283-285. (1961)

Weinert Hanns Joachim: Über die Einbettung von Ringen in Oberringe mit Einselement : Herrn Prof. Dr. Ladislaus Redei verehrungsvoll gewidmet. In: Acta scientiarum mathematicarum, (22) 1-2. pp. 91-105. (1961)

Weisné Vincze Irén and Simon K.: Die Darstellung von l-Phenyl-l-o-Chlorphenyl-3-Dimethylamino-Propanol-l. In: Acta physica et chemica, (7) 3-4. pp. 117-120. (1961)

Wellesz Teréz: Összehasonlító anatómiai vizsgálatok paradicsomon. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 101-111. (1961)

Wittman Tibor: Acta Historica : Tomus VII. - A németalföldi forradalom rövid története. (1961)

Wittman Tibor: A németalföldi forradalom rövid története. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (7). pp. 1-100. (1961)

Z

Zentai Károly: Az oksági viszony felismertetése az általános iskola I. osztályában. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 3-9. (1961)

Zsolt János: Further investigations on Dioszcgia hungarica Zsolt. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 81-87. (1961)

Á

Ábrahám Ambrus Andor: Die mikroskopische Innervation des Herzens der Amphibien. In: Acta biologica, (7) 1-2. pp. 45-64. (1961)

Ábrahám Ambrus Andor: Die mikroskopische Innervation des Herzens der Reptilien. In: Acta biologica, (7) 3-4. pp. 95-107. (1961)

Ács Gábor: A sztirol folyadékfázisu [! folyadékfázisú] oxidációs mechanizmusának vizsgálata radióaktiv [! radioaktív] izotópok alkalmazásával. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum, (1). pp. 142-152. (1961)

This list was generated on 2023. november 30. 21:21:49 CET.