Items where Year is 1974

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö | Ş
Number of items: 535.

A

A. Molnár Ferenc: On the history of word-final vowels in the Permian languages. (1974)

Abaházi Richárdné: Korszerűsítési törekvéseink a magyartanításban. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 204-205. (1974)

Abdalla S. M. and Szűcs József: On an ergodic type theorem for von Neumann algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 167-172. (1974)

Ambrus Lajos: Balohg Edgárnál látogatóban. In: Bölcsész 1. pp. 24-26. (1974)

Ammar Kamal and El-Hamid Miligy Abd and El-Rahman Abd and Harras Mohamed: Különböző érettségi fokú szamóca és kajszibarack néhány fizikai és kémiai jellemzője. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 53-57. (1974)

Anderle Ádám: A kutató történész. In: Aetas, (2). pp. 5-7. (1974)

Anderle Ádám and Wittman Tibor: Dr. Wittman Tibor műveinek bibliográfiája. In: Aetas, (2). pp. 46-52. (1974)

Andor I. A. and Fel'dman S. V. and Balassi-Benyus A.: Issledovani struktury i reologičeskih svojstv mnogokomponentnyh èmul'sionnyh sistem 3. : Strukturoobrazovanie i reologičeskie svojstva gidratirovannyh kal'cievyh myl v èmul'siâh voda-maslo. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 427-435. (1974)

Andorné Dreveni Irén and Balázs János and Fel'dman S. V.: Issledovanie struktury i reologičeskih svojstv mnogokomponentnyh èmul'sionnyh sistem 2. : Reologiâ i stabil'nost' sistem gomologičeskogo râda kal'cievyh myl predel'nyh kislot-ksilol-voda. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 157-170. (1974)

Andó Mihály: Morphogenetics and palaeographic conditions of alkali lakes on the Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (14). pp. 15-25. (1974)

Avasi Béla: Össz-intervallum dallamok pentaton hangközökből. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 371-393. (1974)

B

Bajusz Tamásné and Várkonyi Zoltán: Hőmérséklet hatása a tormagyökér peroxidáz aktivitására és fluoreszcenciájára. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 33-37. (1974)

Balog Barnabás and Szebeni János: Digitális szűrők alkalmazása EKG jelek számítógépes feldolgozásában.

Balogh Tibor: Adalék a Lüscher-teszt validitásának kérdéséhez. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 26-29. (1974)

Balogh Tibor: Gondolatok az esztétikai megismerés pszichológiai természetéről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 303-312. (1974)

Balogi Margit and Vadkerti-Tóth Mihály: Determination of the methoxy-group content of insoluble organic substances of sediments. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 253-257. (1974)

Baláspiri Lajos and Papp György and Pallai P. and Kovács Kálmán: Preparation of some di- and tripeptides containing optically active pipecolic acid as fragments of pipecolic acid-bradykinin analogues. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 105-110. (1974)

Baláspiri Lajos and Penke Botond and Papp György and Kovács Kálmán: Preparation of fragments of bradykinin analogues containing optically active pipecolic acid. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 465-470. (1974)

Bankovics Attila: Spreading and habits of hippolais pallida elaeica (lind.) along the Tisza. In: Tiscia 9. pp. 105-113. (1974)

Bartha Ferenc: The problems of the Pannonian of Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 283-301. (1974)

Bartha Lajos G.: Reduction of organic nitrogen compounds with iron (II) hydroide 3. : Microdetermination of organic nitrates with silver catalysis. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 423-426. (1974)

Bartha Lajos G.: Reduction of organic nitrogen compounds with iron(II) hydroxide 2. : Determination of nitro and nitroso compounds. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 413-421. (1974)

Bartha László and Drózdik Mária and Károssy Csaba: Egy programozott audiovizuális ismeretközlő óra az általános iskola 7. osztályának földrajz tanításában. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 188-193. (1974)

Bartók Mihály: Study of the hydrogenation of ketones on metal catalysts by an impulse-microreactor technique. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 443-451. (1974)

Bartók Mihály and Karahanov R. A.: Selectivity of metal alloy catalysts in the hydrogenolysis of 2-methyloxacycloalkanes under pressure. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 453-457. (1974)

Baróti Tibor: Tyutcsev négyütemű jambusainak statisztikai és összehasonlító elemzése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 73-88. (1974)

Baumgarten Éva and Fischer János: Gyógyszerhatásokat összehasonlító matematikai statisztikai programsorozat.

Bene Béla: Poligén öröklődés modelljei és algoritmusai.

Benkő László: Juhász Gyula költői nyelvének gyakorisági szójegyzéke (II.). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 89-160. (1974)

Bereczki Sándor: A gyakorlati képzés fejlődése a tanárképző főiskolán : II. 1947-1973. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 407-430. (1974)

Berencz Ferenc: Ein weiterer Beitrag zu den quantenmechanischen Untersuchungen des Wasserstoffmoleküls. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 3-4. (1974)

Berencz Ferenc: n-Electron (n = 2, 4, 6, 8) singlets as S2 eigenfunctions. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 277-283. (1974)

Bernáth Gábor and Göndös György and Gera Lajos: Stereochemical studies 21. : Studies o n cyclic 2-hydroxycarboxylic acids : IV : Synthesis of cis- an d trans-2-hydroxycyclooctanecarboxylic acid : Data on the reduction of cyclic ethyl 2-ketocarboxylates. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 139-144. (1974)

Bezdán Sándor: A szentesi 48-as népkör indulása : 1870-1874. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-14. (1974)

Blair William D.: Quotient rings of algebras which are module finite and projective. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 265-266. (1974)

Blank Péter and Hausmann János: Az irodalomtudomány legújabb eredményeinek hasznosítása az általános iskolai irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 337-338. (1974)

Bodnár Ferenc: Alárendelés a magyar mondatban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 169-173. (1974)

Bodonyi Ilona: A pályakezdés nehézségei. In: Aetas, (3). pp. 40-42. (1974)

Bodonyi Ilona and Csernus Sándor: 1975-ben megkezdődik a "tizkötetes" megjelenése. In: Aetas, (3). pp. 4-8. (1974)

Bodrogközy György: Research into the life of the Tisza : conference on Tisza research in 1973. In: Tiscia 9. pp. 159-168. (1974)

Bodrogközy György and Horváth Imre: Study of the indicator role of plant populations of marsh-meadows along the Tisza in the water-household of the environment in the district of Kisköre. In: Tiscia 9. pp. 43-51. (1974)

Bognár Zoltán and Szervatiusz Tibor: Szervatiusz Tibor: Dózsa halála. In: Bölcsész 1. pp. 55-58. (1974)

Bojarski C. and Dudkiewicz J. and Bujko A.: On concentrational depolarization of photoluminescence in solutions at different wavelenghts of exciting light. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 267-276. (1974)

Bokányiné Kocsis Margit: A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzésben II. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 431-441. (1974)

Bor E. and Hevesi János: Migration of the electronexcitation energy in systems of ordered structure. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 357-364. (1974)

Bor Pál and Kovács László: A Boltzmann-féle állandó mérése transzlációs Brown-mozgás alapján. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 143-152. (1974)

Borisevič Nikolaj A. and Barkova L. A. and Gruzinskij V. V.: Lûminescenciâ i vynuždennoe izlučenie parov fenilproizvodnyh oksazola i benzoksazola. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 251-258. (1974)

Boros József and Bárány Ilona: Contribution to the knowledge of atmospheric humidity conditions in rice crops subjected to various treatments. In: Acta climatologica, (13). pp. 41-50. (1974)

Boroska Miklós: Egy vitatott módszer védelmében : a kísérletekben rejlő lehetőségek vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 61-68. (1974)

Borusné Böszörményi Nóra: A kalcium meghatározása módosított komplexometriás eljárással csont és tej hamuból. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 97-104. (1974)

Bozsó Józsefné: Hogyan nevelem tanítványaimat a párt szeretetére? : Egy tanítási óra tervezése. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 145-146. (1974)

Breuer Helmut: Methodologische und Methodische Aspekte einer Frühdiagnose von Voraussetzungen für den Erwerb der Schriftsprache. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (17). pp. 45-91. (1974)

Bugyi István and Lipák Tibor: Az odesszai napokról : nem a teljesség igényével. In: Bölcsész 1. pp. 1-8. (1974)

Bugár Ferencné: Nyelvtan-hely1esírás gyakorló óra a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 152-156. (1974)

Bukovitz Zsuzsa: József Attila: költőnk és kora : verselemzés. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 20-32. (1974)

Burnham J. T. and Goldberg Robert R.: The convolution theorems of Dieudonné. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 1-3. (1974)

Bydeskuty Zoltán and Jagudits Katalin: Elektromiogramok számítógépes értékelése.

Bába Károly: Adatok a Salánci-hegység csigaközösségeihez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 39-43. (1974)

Bába Károly: Mollusca communities in the Tisza bed in the region of Szeged. In: Tiscia 9. pp. 99-104. (1974)

Bán Miklós Imre and Révész M.: Bond angle dependent ligand field model for electronic configurations d2 and d3 1. : Theoretical study of the trigonal distortion of tetrahedral complexes. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 383-392. (1974)

Bán Miklós István and Révész M.: Bond angle dependent ligand field model for electronic configurations d2 and d3 2. : Theoretical study of the rhomboidal distortion of tetrahedral complexes. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 393-405. (1974)

Bárdi István and Márta Ferenc: Thermal decomposition of acetaldehyde in the presence of nitric oxide. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 47-65. (1974)

Bárány Ilona: Connections of effects of exposure relations of slopes and different denudative microforms. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (14). pp. 27-32. (1974)

Békési Imre: Az ötmondatos bekezdésnyi beszédmű kísérleti vizsgálatáról. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-184. (1974)

Békési Imre: Tipológiai és gyakorisági adatok a bekezdésnyi beszédmű szerkezetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 9-18. (1974)

Békési Ágnes: Solaris. In: Bölcsész 1. pp. 59-61. (1974)

Béresi Csilla: Pinter: a gondnok, Beckett: Godot-ra várva, Végjáték : összehasonlító elemzés. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 50-67. (1974)

Béresi Csilla: A filozófia diákkörről... In: Aetas, (3). pp. 14-15. (1974)

Börcsök Vince: Az aratás és csépelés hagyományai, jogi szokásai Szeged környékén a századfordulótól napjainkig. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 299-306. (1974)

C

Chikán Zoltánné: A szaktárgyi gondolkozás fejlesztése az általános iskolai leíró nyelvtani ismeretek tanításában. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 12-18. (1974)

Clancey Kevin F. and Moore Berrien: Operators of class C0(N) and transitive algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 215-218. (1974)

Clark Douglas N.: On models for noncontractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 5-16. (1974)

Csajági Réka: Csapó céhek és posztómanufaktúrák a XVIII.-XIX. században Veszprém és Komárom megyében. In: Aetas, (3). pp. 32-34. (1974)

Csajági Réka and Csernus Sándor: A földközi-tengeri feudális társadalma a középkorban. In: Aetas, (2). pp. 35-45. (1974)

Csejtei Dezső: Adalékok a modern irracionalizmus keletkezéséhez. In: Aetas, (3). pp. 15-17. (1974)

Csejtei Dezső: Egy filozófiatörténet margójára. In: Aetas, (3). pp. 19-21. (1974)

Csejtei Dezső: A földközi-tengeri feudális társadalma a középkorban. In: Aetas, (2). pp. 30-34. (1974)

Csernus Sándor and Kézdy-Vásárhelyi Béla: Dr. Kézdy-Vásárhelyi Béla: Él-e még Attila vére európai családokban? : Harsona Kiadó, London, 1965. In: Aetas, (3). pp. 46-48. (1974)

Csillag András: Pulszky Ferenc Amerika-képe. In: Aetas, (3). pp. 34-37. (1974)

Csirik János and Csernay László and Kuba Attila: Májszcintigramok automatikus értékeléséről.

Csoknya Mária and Halasy Katalin: Data on the distribution of mayfly larvae (ephemeroptera). In: Tiscia 9. pp. 71-75. (1974)

Csoknya Mária and Halász Norbert: Data on the epithelial cells of the tracheal gill (Ephemeroptera: Palingenia langicauda Oliv.). In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 137-141. (1974)

Csorba Attila: A 3H és 14C lágy béta sugárzó izotópok egymás melletti mérése csatorna hányad módszerrel. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 129-135. (1974)

Csukás Andrásné and Mándi András and Galgóczy Gábor and H. Gaudi István: A cluster analízis alkalmazása respiratorikus syndrómák diagnózisában.

Csáki Péter and Copf János: Kiváltott potenciálok meghatározása utólagos jelszűrés segítségével.

Csánki Ferenc and Faragó Tibor and B. Nagy András and Kobzos László: EKG-orientált automatikus diagnosztikai mintaállomás üzemeltetésének első tapasztalatai.

Csörgő Sándor: On weak convergence of the empirical process with random sample size. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 17-25. (1974)

Csörgő Sándor: On weak convergence of the empirical process with random sample size : correction. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 375-376. (1974)

Czakó Mihály and Bucsi Imréné: Fehérjebontó csírák számának meghatározására szolgáló tápközegek összehasonlító vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 27-31. (1974)

Czeglédi Katalin: Köszöntjük új tanszéki csoportunkat! In: Aetas, (3). p. 3. (1974)

D

Darvas Ferenc and Eőry Ajándok: Gyógyszertervezési program és szimulációs vizsgálat.

Deckert Hans Joachim and Neumann Ralph and Molnár Pál: Aktuelle Aufgaben der staatlichen Qualitätskontrolle von Lebensmitteln in der DDR. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 211-228. (1974)

Delanghe Richard: On minimal quasi-ideals and minimal bi-ideals in compact semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 267-269. (1974)

Deák László and Gyülvészi Piroska: Elágazásos programok a kémiatanításban. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 278-280. (1974)

Deák Zsuzsa: A tanulók családon belüli interperszonális kapcsolatai és az osztályközösségben elfoglalt helyük vizsgálata. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 135-155. (1974)

Dienes Dóra: A hiányos mondat kérdéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 19-25. (1974)

Dienes Erzsébet: Földrajzi nevek az Érdy Kódexből. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 221-229. (1974)

Dobcsányi Ferenc: Orosz Sándor: A helyesírás fejlődése. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. : [könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (14) 2. p. 143. (1974)

Dobos László and Gaál Imre: Versatile automatic coulombmeter. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 129-135. (1974)

Dobó Géza: Élővilág : általános iskola 6. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-309. (1974)

Domokos Péter: Az udmurt népdal : mint szöveg és vers. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 63-89. (1974)

Dosztál I.: Comparative study of the water-bug (hydrocorisae) populations of a dead-arm of the Tisza and some sodic waters. In: Tiscia 9. pp. 77-82. (1974)

Dworschák Ernő and Örsi Ferenc and Telegdy-Kováts Magda: Metionin és glukóz közötti Maillard-reakció vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 23-30. (1974)

Dzotsenidze G. S.: New evidence on the origin of the Chiatura manganese deposit. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 159-165. (1974)

Dárdai Ágnes: Egy "harmadik utas" kisérlet [!kísérlet] : a "peronizmus" első szakasza : 1943-1955. In: Aetas, (3). pp. 27-29. (1974)

Dékány András: A sartre-i egzisztencializmus humanizmusáról. In: Aetas, (3). p. 18. (1974)

Dénes Istvánné: A lineáris programozás és a komputer néhány alkalmazása az élelmiszeriparban. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 91-98. (1974)

Dér Terézia and Horatius Flaccus Quintus: Élőlények dologi szerepkörben Horatiusnál. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 83-98. (1974)

E

El Ramly M. F. and Salloum G. M.: The tectonic regioning of the basement rocks of the Eastern Desert of Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 173-181. (1974)

El Sokkary A. A.: Mineralogy and chemistry of a pegmatitic feldspar from Hafafit, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 277-281. (1974)

El Sokkary A. A. and Salloum G. M.: The relation between the geochemistry and deep-seated faults of acid plutonites of Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 183-190. (1974)

El-Kheir A. Abou and Ahmad Abdel Kader S.: Potentiometric titration of reducing carbohydrates IV. : application of sulphide-selective electrode in sugar analysis. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 313-318. (1974)

ElSadek G. M. and Shehata A. E. and Maharan G. A. and Nofal A. A. and Mehana Awatif S.: Effect of acidity and salt content on the keeping quality of butter. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 333-340. (1974)

F

F. Vankó Ildikó: Közmüvelődésünk [!Közművelődésünk] fejlesztésének funkcionális és térszervezési kérdései. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 245-270. (1974)

Farkas Gyula: Observed cases of os malare bipartitum in Hungarian palaeoanthropological finds. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 183-190. (1974)

Farkas Katalin and Waldmann József: Ifjúsági klub - ifjúsági akadémia. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 443-452. (1974)

Feigelstock Shalom: On the nilstufe of homogeneous groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 27-28. (1974)

Feigelstock Shalom: The nilstufe of rank two torsion free groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 29-32. (1974)

Fekete L. and Szepesi K.: A statistical analysis of the length of rainy periods and their quantity of precipitation. In: Acta climatologica, (13). pp. 25-40. (1974)

Fekete Rózsa: Comparative weed investigations in wheat and maize crops cultivated traditionally and treated with weedicides. II. Changes in the weed vegetation of maize crops. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 37-46. (1974)

Fekete Rózsa: Comparative weed investigations in wheat and maize crops cultivated traditionally and treated with weedicides. III. Changes in the weed conditions in maize plots under Simazin, Airazin (Hungazin PK) post-effect and the demonstration of the aminotriazine contents of the soils. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 47-55. (1974)

Fenyvesi István: A magyar munkásmozgalom és M. Gorkij (1902-1919) : I. A művek útja. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 185-202. (1974)

Ferencz Magdolna: Data on the horizontal and vertical distributions of the zoobenthos of the Tisza. In: Tiscia 9. pp. 65-69. (1974)

Ferencz Magdolna: Zoobenthic studies on the lower reaches of the Tisza and Maros. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 143-155. (1974)

Ferenczi Imre: Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 281-297. (1974)

Fialkow Lawrence A.: A note on non-quasitriangular operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 209-214. (1974)

Francsics Istvánné: Gondolatok az iskolai gyermekkönyvtár szerepéről és jelentőségéről a napközi otthon kulturális foglalkozásaiban. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 79-80. (1974)

Frank Oszkár: Bartók Béla: Mikrokozmosz : az I. kötet elemzése. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 395-406. (1974)

Freud Géza: On the greatest zero of an orthogonal polynomial II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 49-54. (1974)

Frisch Max and Szendi Zoltán: Max Frisch naplója. In: Bölcsész 1. pp. 37-40. (1974)

Földeák Sándor and Hegyes Péter: Konformationsanalyse des Phenantro-Chinolizidins. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 111-113. (1974)

Földeák Sándor and Hegyes Péter and Dombi György: Isolierung des Arctigenins und Herstellung einiger amin-derivate. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 459-463. (1974)

Földházi Pálné and Miklya János: Búzalisztek minőségi jellemzőinek értékelése regresszió-analízissel. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 83-90. (1974)

Földy Ferenc: Feladatrendszeres oktatás az általános iskola részben összevont alsótagozatos osztályaiban. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 42-53. (1974)

Füle Sándor: A pedagógia és a pszichológia oktatás söronlevő feladatai a pedagógusképzésben. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 293-294. (1974)

G

Galgóczi László: Betegségneveink történetéből : bélpoklos - bőrpoklos. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 265-269. (1974)

Garamvölgyi Károly: A közművelődés [!közművelődés] gazdasági feltételei. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 216-244. (1974)

Gazsó István: Számtan-mértan : általános iskola 6. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-299. (1974)

Gaál Endre: Acta Historica : Tomus L. - válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocialista szakmai szervezkedésének történetéből : 1901-1904. (1974)

Gaál Endre: Válogatott dokumentumok a szegedi ipari munkások szocialista szakmai szervezkedésének történetéből : 1901-1904. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (50). pp. 1-103. (1974)

Geréb György: Különböző ritmusú ingerhalmaz hatása az éberségi szintre főiskolai hallgatók erős érzelmi megterhelésénél. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 453-469. (1974)

Geréb György and Tóth Károly and Papp Piroska: II. Fogeltávolítás érzelmi hatása idióta gyermekeken. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 331-337. (1974)

Geréb György and Tóth Károly and Rudas Lenke: A fájdalom érzelmi elviselése beteg gyermeknél : I. érzelmi trauma elviselésének vizsgálata siketnéma gyermekek fogászati beavatkozásakor. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 313-329. (1974)

Goma Mahfooz and Abd Allah M. A. and Abosallim Ferial: Sensory and histological comparative investigation of frozen and salted-half dried fish. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 247-256. (1974)

Goma Mahfooz and El-Bahrawy Shawky: Kémiai és mikrobiológiai vizsgálati adatok az egyiptomi Asszuán-i tóból származó halak tárolása alkalmával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 59-62. (1974)

Gomola György: Az élelmiszerek és élvezeti cikkek árképzésének új szabályozása. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 341-342. (1974)

Gomola György: Az élelmiszergazdasági szakigazgatási intézményekről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 68-69. (1974)

Gomola György: Az új élelmiszer törvényről. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 137-138. (1974)

Gołebiewski Tadeusz and Torma József: Az „érzékszervi elemzés" mint az áruszakértők képzésének fontos része. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 137-140. (1974)

Graham Colin C.: Maximal ideals and discontinuous characters. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 233-238. (1974)

Grasselly Gyula and Varentsov Igor M.: Letters of the Commission on Manganese (IAGOD) : report on the Technical Session of the Commission on Manganese, 4th Symposium of the IAGOD, Varna-Golden Sands, Bulgaria, September 19-25, 1974. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 303-316. (1974)

Grasselly Gyula and Hetényi Magdolna: Contributions to the interpretation of soluble organic materials of sedimentary rocks. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 199-206. (1974)

Greenlee Wilfred M.: On fractional powers of operators in Hilbert space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 55-61. (1974)

Greff Lajos and Krámli András and Ruda Mihály: Kórházi morbiditási vizsgálattal kapcsolatos statisztikai és számítástechnikai meggondolások.

Grossmann Ferenc: A mezőgazdaság szerepe a gazdasági növekedésben. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (11). pp. 21-47. (1974)

Gróh Dániel: Korunk Évkönyv 1974. In: Aetas, (3). pp. 51-53. (1974)

Gunyhó Imréné: Felelősök az osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 149-151. (1974)

Gustafson Karl and Zwahlen Bruno: On operator radii. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 63-68. (1974)

Gyulai József and Révész P. and Zsoldos Lehel and Vértesi G. and Gyimesi J.: Defects and amorphization in ion-implanted silicon. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 259-266. (1974)

Győrffy László: Fejlesztési források képzése és felhasználása a közhasználatú közúti közlekedésben a gazdaságirányítás reformja utáni időszakban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (11). pp. 49-62. (1974)

Győri István: Tapasztalatok a Szegedi Orvostudományi Egyetemen működő Számítástechnikai Központban.

Gábor Miklósné: Egyes antocián-komplex vegyületek befolyása az antioxidáns hatásra : spektrofotometriás és kromatográfiás mérések. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 55-66. (1974)

Gáspár Rezső: New approximate Hartree - Fock model. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 321-324. (1974)

Gécseg Ferenc: On subdirect representations of finite commutative unoids. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 33-38. (1974)

Görgényi Miklós and Seres László and Márta Ferenc: Nitric oxide influenced thermal decomposition of isobutane. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 67-75. (1974)

Görlich Ernst and Nessel Rolf Joachim and Trebels Walter: Bernstein-type inequalities for families of multiplier operators in Banach spaces with Cesàro decompositions : II. Applications. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 39-48. (1974)

Gûrnpu H.: Od ododŝenii odnoj teoremy S. B. Stečkina. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 369-374. (1974)

H

Hajdú Péter and Simoncsics Péter and Csepregi Márta and Szabó József: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 313-321. (1974)

Hajdú Péter: Gerundium és translativus a déli-szamojédban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 49-54. (1974)

Halász Norbertné: A fűszerpaprika festékanyag meghatározási módszereinek kritikai elemzése. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 67-73. (1974)

Halász Tibor: A Bolztmann-féle állandó meghatározása laboratóriumi gyakorlaton tranzisztor alkalmazásával. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 153-157. (1974)

Harci Tibor: Mérei Gyula : Struktúratörténet-kutatás az NSZK polgári történetirásában [!történetírásában]. In: Aetas, (3). pp. 8-12. (1974)

Harci Tibor: Szigorlatok ürügyén. In: Aetas, (3). pp. 42-44. (1974)

Harci Tibor: A Wittman-hagyaték sorsa. In: Aetas, (2). p. 56. (1974)

Hargita Árpád and Hoffmann Artur and Hajtman Béla: Szív- és érbetegek funkcionális panaszainak elemzése.

Harka Ákos: Study of the fish population in the region of the second series of locks on the Tisza (1970-1973). In: Tiscia 9. pp. 125-143. (1974)

Harsányi Ernő: Néhány gondolat a véletlen természetéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (15). pp. 19-26. (1974)

Hatta László and Martin János and Pintér István and Sánta Lóránt and Végső László: A zajokozta halláskárosodás számítógépes értékelési problémája.

Hegedűs Mihály: Néhány fehérjeforrás biológiai értékének vizsgálata Tetrahymena pyriformis W módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 31-40. (1974)

Hegedűs Mihály and Wöller László: Fehérjekeverékek biológiai értékének vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 157-164. (1974)

Hegedűs András: Juhász Gyula nevével... : elhangzott a díszünnepélyen, a Szegedi Nmezeti Színházban, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 541-547. (1974)

Hegedűs András: Móra Ferenc ismeretlen levelei Pósáékhoz. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 203-247. (1974)

Hegedűs András: Tisztelgés és köszöntés : az ünnepi tanácsülést megnyitotta:. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 547-548. (1974)

Hegyes Péter and Földeák Sándor: Synthesis of homovanillic and derivatives of capsaicin-like effect. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 115-120. (1974)

Hegyi András: Acta Historica : Tomus XLIX. - A szegedi ipari munkásság helyzete és küzdelmei a Gömbös-kormányzat idején : 1932-1936. (1974)

Hegyi András: A szegedi ipari munkásság helyzete és küzdelmei a Gömbös-kormányzat idején : 1932-1936. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (49). pp. 1-68. (1974)

Hegyi József: A feladatlapok alkalmazása a zenei megismerésben. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 70-77. (1974)

Hegyi József: A programlapok alkalmazása a zenei készségek fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 109-117. (1974)

Hegyi Árpád and Rauscher Ádám: A DCHA inhibitor szerepe az acélok katódos védelménél. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 115-122. (1974)

Herceg Ferenc: A közmüvelődés [!közművelődés] párt és állami irányitása [!irányítása]. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 177-196. (1974)

Hernádi Etelka and Horváth M. Mária and Kiss Ágota: Chromosome changes in Allium cepa and Vicia faba plants. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 121-123. (1974)

Herzfeld Rozália and Nagy Pál: Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél, II. : Bisz(szalicilidén-iminátó-N-fenil)-nikkel(II) reakciója alifás aminokkal. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 97-105. (1974)

Hevesi János and Rózsa Zsuzsanna: Migration of excitation energy in dye-detergent systems. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 231-237. (1974)

Hoffmann Ottó: Gondolatok az anyanyelvi nevelés új tantervének körvonalazásához. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 320-328. (1974)

Holló János and Kurucz Éva and Biacs Péter and Erdélyi Anna: Repce és napraforgó magolajok "Lecitin"-összetételének kromatográfiás vizsgálata. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 257-266. (1974)

Ifj. Holvay Endre and Eőry Ajándok: Bilirubinprovokációs teszt, mint diagnosztikus májfunkciós próba és annak számítógépes analízise.

Hornyák Andrásné: A kosárlabda tanítása a testnevelési órán. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 156-160. (1974)

Horvát Gábor: Reducirovannie glasznije v jazike Irmológija Q.n. I. 75 XII.v.. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 99-120. (1974)

Horváth Anikó: A Betűbúvárok klubjában... In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 205-206. (1974)

Horváth Imre: Greetings to Ambrus Ábrahám on the occasion of his 81st birthday. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 3-25. (1974)

Horváth Mihály and Csontos Miklós and Tomor Benedek and Szabó Domonkos and Almási Lajos: A radiociklogram elemzése.

Huszka László Imre: Történelem szakos tanárképzésünk száz éve : 1873-1973. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 471-493. (1974)

Huszár László and Sütő Gergely: Számítógépes programrendszerterv farmakológiai kísérletek tudományos feldolgozásra és a gyakorlati megvalósítás eredményei.

Hídvégi Imréné and Szentesi György: Élelmiszerek β-radioaktivitásának hosszútávú változása Békéscsaba vidékén. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 123-128. (1974)

I

Isky László: Az úttörőcsapatok nyári táborozásának megszervezése. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 197-203. (1974)

J

Jabłoński A.: Effects produced by excitation transfer between luminescent molecules in fluorescent solutions. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 223-229. (1974)

Jakucs László: Effects of relief configuration and human intervention on the nature of the karst process. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (14). pp. 3-13. (1974)

Janurik Tamás: Adatok a cvc típusú magyar szóanyag etimológiai vizsgálatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 99-119. (1974)

Juhász Antal: Pedagógusok a honismereti munkában. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 184-187. (1974)

Jánossy Lajos: A consice formulation of Fresnel's formulae. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 215-221. (1974)

Jósa Z.: Effect of town waste-water on the development of ciliata plankton in the Szolnok section of the Tisza. In: Tiscia 9. pp. 53-63. (1974)

K

Kaiser Hans K.: Über das Interpolationsproblem in nichtkommutativen Ringen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 271-273. (1974)

Kallós Gábor: Az ideológia értelmezésének kérdéséhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 15-22. (1974)

Kalocsai Dezső: Az egyéniség és közösség fejlődéstendenciáiról a szocialista társadalomban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (15). pp. 51-66. (1974)

Kaposi Márton: Croce esztétikája feldolgozásának szempontjai és problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (15). pp. 67-86. (1974)

Karig Zsuzsanna and Csontos Márta: Folyóiratszemle. In: Bölcsész 1. pp. 62-67. (1974)

Karmos György and Kent Ernst W.: A teljesítményspektrum analízis jelentősége és korlátai magatartási kísérletekben végzett EEG vizsgálatok értékelésénél.

Katona Péter: A tudati tükröződés aktív jellege és a tükröződési elmélet modern "hátországa". In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (15). pp. 41-50. (1974)

Kawski Alfons and Wašniewski T.: Energy transport by gamma-ray excitation in fluorescent liquid solutions. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 315-320. (1974)

Kedves Miklós and Párducz Árpád: Ultrastructural studies on Amentiflorae pollen grains, II:. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 69-80. (1974)

Kedves Miklós and Párducz Árpád: Ultrastructural studies on Mesozoic inaperturate Gymnospermatophyta pollen grains. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 81-88. (1974)

Kelendi Gyuláné: Szakmai munkaközösségek az iskolában. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 1-4. (1974)

Kelendi Gyuláné: A gyermekek szabad ideje és az iskola. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 91-94. (1974)

Kelendi Gyuláné: Általános iskolai tanítványaink felelősségtudata. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 228-230. (1974)

Kenesei István: Az emfázisról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 27-48. (1974)

Keresztes Árpádné and Berkes Miklós and Gaál Géza: Szemle. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 214-219. (1974)

Keresztesi Miklós: Tantervi témakörök strukturális elemzése. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 302-306. (1974)

Kerékgyártó Imre: Az iskola, a pedagógus tevékenységei. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 165-173. (1974)

Kerékgyártó Imre: Tudatosság és spontaneitás a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 5-12. (1974)

Kerékgyártó Imre: A nevelés és a nevelők attitűdjei. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 221-228. (1974)

Kerékgyártó Imre: A nevelői magatartás. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 295-301. (1974)

Kerékgyártó Imre: A pedagógus-pálya presztízse. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 84-91. (1974)

Keszthelyi C. P.: Chemistry in lasers V. : Electrogénerated chemiluminescence and electrochemistry in a Laser Cavit 5. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 365-369. (1974)

Keszthelyi György: Szemlélet és formálás összefüggése Füst Milán epikájában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 249-265. (1974)

Ketskeméty István and Kušba J.: Übertragung von Anregungsenergie in Dreikomponentenlösungen. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 239-250. (1974)

Ketskeméty István and Rácz Béla and Bor Zsolt and Kozma László: Ob issledovanii okg na rastvorah organičeskih krasitelej, vozbuždënnyh izlučeniem azotnogo lazera. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 191-197. (1974)

Kispéter József and Sviszt Pál: Electric field effect on thermally simulated conductivity in triagonal selenium. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 325-331. (1974)

Kiss István: Három Bugac-környéki szikes tó mikroflórájának és mikrovegetációjának összehasonlító vizsgálata. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-38. (1974)

Kiss Á. and Károssy Csaba: Statistische und makrosynoptische Analyse der Tagesschwankung der Temperatur. In: Acta climatologica, (13). pp. 51-86. (1974)

Kochan Anita and Lendvai Ildikó: Varianzanalytische Auswertung von Ergebnissen der sensorischen Analyse - ein Weg zur Qualifizierung der Bewertungssysteme. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 319-326. (1974)

Kocsis Györgyné and Csont Miklós and Répási Gábor: Keménycukorkák savtartalmának meghatározása konduktometriás végpont jelzés mellett. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 119-121. (1974)

Kocsondi András: A gondolatkísérlet néhány gnoszeológiai sajátossága. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (15). pp. 27-40. (1974)

Kohler Katalin: Ez a ház bontásra vár : Tennessee Williams hőseinek pszichológiája. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 68-82. (1974)

Koncz Cs. and Matkovics Béla: Kinetic study of oxime-forming reactions of ketones. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 481-485. (1974)

Koncz János: A tudományos-technikai forradalom és a közmüvelődés [!közművelődés] kapcsolatának néhány kérdése. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 87-116. (1974)

Kondás Ilona and Horváth M. Mária and Vargyai Erzsébet: Study of regeneration in Pearl bean and sunflower seedlings. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 125-127. (1974)

Kondász István: A nyúltenyésztési kísérletek szerepe és jelentősége a népgazdaság hústermelésének bővítésére. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 137-142. (1974)

Korell Ferenc: Húshasznú szarvasmarha-fajtákkal folyó keresztezési és hizlalási kísérletek eredményei Dániában. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 21-26. (1974)

Kottász József: Az Élelmiszervizsgálati Közlemények 20 éves és a Fővárosi Élelmiszerellenőrző és Vegyvizsgáló Intézet 100 éves jubileumára. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 1-11. (1974)

Kottász József: Személyi hírek. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. p. 58. (1974)

Kovač Û. I. and Hegedűs Jenő: Ob odnom dvustoronnem iteracionnom metode rešeniâ kraevoj žadači s žapaždyvaniem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 69-89. (1974)

Kovač Û. I. and Hegedűs Jenő: Od odnom dvustoronnem iteracionnom metode rešeniâ kraevoj zadači dlâ differencial'nogo uravneniâ s zapazdyvaûŝim argumentom zadannogo v neâvnom vide. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 357-368. (1974)

Kovács József: Az élelmiszer radioaktív szennyezettségi vizsgálatok és ezzel kapcsolatos kutatások 1973-ban. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 141-148. (1974)

Kovács Iván: A specializálódás vizsgálata kézilabdásoknál a lövőkészség kialakulása alapján. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 255-262. (1974)

Kovács László: Alfa-sugarak hatótávolságának mérése ionizációs kamrával. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 159-167. (1974)

Kovács László and Huhn Edit: Emberi magzatburkok permeabilitásának vizsgálata.

Kovács Zoltán and Dudás Béla and Issel E. P. and Töwe J.: Perinatalis epidemiológiai vizsgálatok szervezésének és adatfeldolgozásának tapasztalatai.

Kozmann György and Szlávik Ferenc: Számítástechnikai és méréstechnikai vizsgálatok szívhanginformáció processzálására.

Krajkó Gyula and Mészáros Rezső: The chief characteristic of the transport conditions of the Southern part of the Great Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (14). pp. 51-73. (1974)

Kratofil Dezső: [ünnepi beszéd] : elhangzott az ünnepi tanácsülés, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 553-554. (1974)

Kristó Gyula and Makk Ferenc and Szegfű László: Acta Historica : Tomus XLVIII. - Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez II. (1974)

Kristó Gyula and Makk Ferenc and Szegfű László: Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez II. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (48). pp. 1-54. (1974)

Kristóf Árpád and Pesti Katalin: Az üdítőitalok szénsav tartalmának meghatározására szolgáló egyes módszerek kritikai értékelése. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 177-188. (1974)

Kruglova G. and Frolov V.: Otricatel'noe vliânie atmosfernyh zagrâznenij na urožajnost' sel'skohozâjstvennyh kul'tur. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (14). pp. 33-36. (1974)

Kukovecz György: Levélféle Wittman Tiborról... In: Aetas, (2). pp. 14-17. (1974)

Kulka Eszter: "Vigyázzunk jobban értékeinkre". In: Aetas, (2). pp. 62-64. (1974)

Kunsági Elemér: An investigation of the ideals of secondary school students. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (17). pp. 135-169. (1974)

Kunsági Elemér and Vida Mihályné: Kémia : általános iskola 8. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-340. (1974)

Kuusi Taina and Tuorila Hely: A study of products for diabetics and weight-watchers found on the Finnish market. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 235-246. (1974)

Kálmán Flóra and Gulyás Sándor: Ultrastructure and mechanism of secretion in extrafloral nectaries of Ricinus communis L. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 57-67. (1974)

Kálmán Péter and Vigyázó György and Szlávik Ferenc and Pártos Oszkár and Kozmann György: A spektrális fonokardiográfia néhány eredményének orvosi interpretálása.

Károssy Csaba: A Bükk-fennsík talajhőmérsékletének jellemzői. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 61-74. (1974)

Károssy Csaba and Kiss Árpád: A hőmérséklet napi ingásainka jellemzői a Dél-Alföldön különböző makroszinoptikus helyzetekben. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 75-84. (1974)

ifj. Kürti Béla: Egy kiállítás - és ami mögötte van. In: Aetas, (3). pp. 21-24. (1974)

L

Labádi Gizella: Két erdei nyenyec mese Verbov nyomán. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 91-98. (1974)

Legány András: Ornithological observations in some biotopes of the Upper-Tisza inundation area. In: Tiscia 9. pp. 115-124. (1974)

Lehel István: Az ifjúság esztétikai nevelése : megjelent: Felsőoktatási Szemle, XXII. évf. 6. sz. 1973. jún. In: Aetas, (2). pp. 70-74. (1974)

Lindner Károly: A fehérje biológiai értékmeghatározásának problémái. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 275-285. (1974)

Lindnerné Szotyori Katalin and Eutropia Llerena: Biológiailag aktív mikroelemek meghatározása néhány hazai élelmiszerben atomabszorpciós eljárással. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 327-332. (1974)

Lipták Pál: Anthropological analysis of the Avar-period population of Szekszárd—Palánkpuszta. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 199-205. (1974)

Lipák Tibor: Versmilliárd utáni döbbenet ; Mozdulatok : [vers]. In: Bölcsész 1. p. 36. (1974)

Lorentz Rudolph A. H. and Rejtő Peter A. and Weidmann Joachim: Some integral operators of trace class. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 91-105. (1974)

Lotz János: A nyelv és a kultúra viszonyáról : a 4 perces mérföld. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 5-8. (1974)

Ludwig Éva: Van Gogh : Souvenir de Mauve, Arles, 1888. In: Bölcsész 1. p. 33. (1974)

Lásztity Radomir and Örsi Ferenc: Az élelmiszerek minőségének vizsgálata pontozásos érzékszervi bírálattal. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 287-298. (1974)

Lóránt Béla and Rajky Antalné: Kísérletek üdítőitalok foszfátion és kinintartalmának a meghatározására derivatográf felhasználásával. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 129-135. (1974)

M

M. Korchmáros Valéria: A magyar tárgyas igeragozás kialakulásának relatív kronológiájához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 161-168. (1974)

Madaras Zsuzsanna and Papp István: Angliai impressziók. In: Bölcsész 1. pp. 9-14. (1974)

Makkai László and Wittman Tibor: Wittman Tibor : 1923-1972. In: Aetas, (2). pp. 7-11. (1974)

Makkai Margit: Nyuzó Mihály. In: Aetas, (3). pp. 38-39. (1974)

Mallick K. A. and Hashmi M. A. and Khan I. A.: Geochemical study of Clifton spring water, Karachi, Pakistan. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 167-172. (1974)

March William and Molnár Katalin: Aesopus utolsó fabulája. In: Bölcsész 1. pp. 34-35. (1974)

Marcsa Sándor: Szoposztavityelnij grafiko-orfograficseszkij analiz nadlicej Novgorodszkoj i Kijevszkoj Szofii XI-XIII vv. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 121-134. (1974)

Marcsik Antónia: "Symmetrical osteoporosis" in a palaeoanthropological material. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 191-197. (1974)

Marián Miklós: Prof. Péter Beretzk : 1894-1973. In: Tiscia 9. pp. 3-8. (1974)

Marián Miklós: Tisciana Hungarica series 1970-1972. In: Tiscia 9. p. 157. (1974)

Marosfi Sándor and Horváth István and Nagy Tibor and Tóth László and Bori Tibor: EEG szimmetria analízis korrelátorral.

Maráz Vilmos: Semi-empirical molecular-orbital calculations of binuclear cobalt complexes. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 5-12. (1974)

Matkovics Béla and Gaál Imre: Steroids 22. : Comparative study of oxime-forming reactions of steroid-17-ketones : II. Short communication. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 477-479. (1974)

Matolcsi Tamás: Representations of groups by automorphisms of objects in a category. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 249-257. (1974)

Matuz Edit: Adalékok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez a pusztaszeri monostor kapcsán. In: Aetas, (3). pp. 29-31. (1974)

Mauclaire Jean-Loup: On a problem of Kátai. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 205-207. (1974)

Mauclaire Jean-Loup: Sur une conjecture de Kátai. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 275-279. (1974)

Megyeri János: Hidrobiológiai vizsgálatok a bugaci szikes tavakon II. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 45-59. (1974)

Merényi Kálmán: A prostitúciós jellegű cselekmények egyes kriminológiai kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (21) 1. pp. 1-21. (1974)

Mezősi József: Problems in X-ray diffraction determination of mineral composition of sedimentary rocks. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 207-217. (1974)

Mezősi Józsefné: Az olvasóvá nevelés eszközei, eljárásai az általános iskola 1—2. osztályában. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 239-243. (1974)

Mihály Endre: Hogyan szolgálja az ellenőrzés és értékelés a nevelés és tanítás eredményességét a gyakorlati foglalkozáson. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 29-35. (1974)

Mihály Endre: A mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakra jelentkező és a felvételt nyert tanárjelöltek szakmaválasztását befolyásoló körülmények vizsgálata a tanárképzés szempontjából. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 169-182. (1974)

Mihály Endre: A tanárképző főiskolák mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szak nappali és levelező tagozatán használandó jegyzetek jegyzéke. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 207-208. (1974)

Miklós Károly: A szakmai és általános müveltség [!műveltség] egymásra utaltsága. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 117-142. (1974)

Miklósvári Sándor: [ünnepi beszéd] : elhangzott az ünnepi tanácsülés, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. p. 549. (1974)

Mikola Tibor: Ugor ikerszavak. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 55-62. (1974)

Miskolczi József: Minimális kerületű háromszögmetszetek száma speciális rácstéglákban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 129-132. (1974)

Moholi Károly: A tanyatelepülések várható alakulásának gazdasági, társadalmi problémái a Duna-Tisza köze déli felében. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 85-96. (1974)

Molnár Erika: Possibilities of carbonate content determination of sedimentary rocks. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 259-267. (1974)

Molnár Ervin and Ivanyos Lajos and Tóth János: Konverzációs software LABORHIBRID-TPA-I kisszámítógépes rendszerre.

Molnár Imre: A vállalkozói és munkabérszerződés alanyainak felelőssége és veszélyviselése a római jogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (21) 2. pp. 1-49. (1974)

Monori Sándor and Drucker Tamás: Gázkromatográfiás módszer takarmánykeverékek szintetikus antioxidáns tartalmának (BHT és EMQ) vizsgálatára I. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 149-155. (1974)

Mosonyi Kálmán and Mihály Endre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 354-356. (1974)

Mányi Géza and Sík József: Számítógépes kórházi adatfeldolgozás tapasztalatai.

Mészáros Mária and Meszéna György: Szociometriás adatok faktoranalitikus vizsgálata iskolaérettség szempontjából.

Móczár László: On another new species of the genus Metrionotus Móczár (Hymenoptera: Bethylidae: Mesitinae). In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 173-177. (1974)

Móczár László: The activity periods of the population of paragymnomerus spiricornis (Spinola). (Hymenoptera: Eumenidae). In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 157-159. (1974)

Móczár László: The unusual behaviour of Paragymnomerus spiricornis (SPINOLA) (Hymenoptera: Eumenidae). In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 161-172. (1974)

Móricz Ferenc and Krajkó Gyula and Abonyiné Palotás Jolán: Assessment of the level of development. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (14). pp. 37-50. (1974)

Müller Gyula: Orvos-biológiai jelek mágneses tárolása.

N

Nagy Andor: Népművelőképzés a tanárképző főiskolákon. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 40-41. (1974)

Nagy Béla: On cosine operator functions in Banach spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 281-289. (1974)

Nagy István: Kísérlet a Demokratikus Ifjúsági Mozgalom szervezeti egységének megteremtésére Csongrád megyében : 1944. október - 1945. március. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 23-40. (1974)

Nagy László: A francia munkásmozgalom és az algériai nemzeti mozgalom kapcsolatáról a két világháború között. In: Tudományos szocializmus, (13). pp. 3-17. (1974)

Nagy Pál and Puskás Eszter and Törőcsik Ibolya: Benzilidén-anilin amincseréje hidroxil-aminnal. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 107-113. (1974)

Nagy Pál Géza: Vértérfogatmérés EMG-4731 tip. célszámítógép segítségével.

Nagy Péter Tibor: On the affine umbilical hypersurfaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 107-109. (1974)

Nagy Sándor and Péntek Lili: Ásotthalom. In: Bölcsész 1. pp. 15-20. (1974)

Nagy-György László: A pedagógus Wittman Tibor. In: Aetas, (2). pp. 12-13. (1974)

Nagyné Krajkó Erzsébet: Stanovlenie i razvitie himičeskogo myšleniâ dostiženiâ klassičeskoj himii imeûŝie filosofskoe značenie. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (15). pp. 3-18. (1974)

Nedelkovits János: IX. Élelmiszeripari Tudományos Ülésszak : Budapest, 1973. november 21-22. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 71-72. (1974)

Nedelkovits János: A Lengyel Tudományos Akadémia Kémiai és Élelmiszertechnológiai Bizottságának Fehérjeanalitikai ülésszaka : Ślesin, 1973. szeptember 23-29. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 73-74. (1974)

Nedelkovits János and Teleky-Vámossy Gyöngyi: Poliakrilamid gél-elektroforézis alkalmazása búzaliszt összetettfehérje-frakciójának elválasztására. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 299-306. (1974)

Nordgren Eric A.: The ring N+ is not adequate. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 203-204. (1974)

Novák Mihály and Lantos Judit: Mechanism of anodic oxidation of primary alcohols. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 77-82. (1974)

Nyíri Antal: Pais Dezső : 1886-1973. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). p. 311. (1974)

Nyíri Antal: A magyar indeterminált (alanyi) és determinált (tárgyas) igeragozási rendszer kialakulásának története. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 149-159. (1974)

Nánási Miklós: NDTK/I. : adalékok a népi demokrácia pedagógusképzésének történetéhez. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 339-357. (1974)

Németh Márta: Newer lime-secreting algae from the Middle Carboniferous of the Bükk Mountains, Northern Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 241-252. (1974)

O

Olsen Catherine L.: Correction to "Thin operators in a von Neumann algebra". In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 377-378. (1974)

Oláh Emőd: Az óvoda iskolaelőkészítő szerepének korszerű értelmezése az óvodában folyó ének-zenei nevelés — oktatás — vizsgálata alapján. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 95-102. (1974)

Ordasi Gyula and Lehel István: A Dr. Lehel Istvánhoz irt [!írt] szakdolgozatok jegyzéke ; A Dr. Lehel István által meghirdetett speciális kollégiumok. In: Aetas, (2). p. 69. (1974)

Ordasi Gyula and Wittman Tibor: A Dr. Wittman Tiborhoz készitett [!készített] szakdolgozatok jegyzéke ; A Dr. Wittman Tibor által tarott előadások ; A Dr. Wittman Tibor által meghirdetett előadások. In: Aetas, (2). pp. 53-55. (1974)

Oross G. and Vas Z.: An analysis of the water supplies of the water system Danube-Tisza. In: Acta climatologica, (13). pp. 15-24. (1974)

Orosz Sándor: Magyar nyelvtan : általános iskola 7. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-161. (1974)

Orosz Sándor: Magyar nyelvtan : általános iskola 8. osztály. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Sectio paedagogica et psychologica : series specifica paedagogica. pp. 3-297. (1974)

P

Paasonen Heikki: Tschuwaschisches Wörterverzeichnis. (1974)

Paksy András and Győrfi László: A születési súlyt befolyásoló néhány tényező vizsgálata számítógépes tanulóalgoritmus segítségével.

Pap András: Gülüzünk, gülüzünk? In: Bölcsész 1. pp. 21-23. (1974)

Papp Gyula: Szeged helye és szerepe az ország gazdasági és kulturális életében. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 18-26. (1974)

Papp György: Wolfsberg-Heimholtz calculations on [Fe(phen)3]2 and [Fe(phen)OH2]3]2+ complexes. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 13-18. (1974)

Papp Ignác: Fejezetek a politikai és jogi gondolkodás történetéből : 1924-1950. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (21) 3. pp. 1-83. (1974)

Pazderski Gerhard and Prohaska Ludwig: Über die Existenz normaler Supplemente in endlichen Gruppen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 239-247. (1974)

Pelle Ilona and Juhász J. Pál: Nyelvjárási szövegek Kiskundorozsmáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 271-279. (1974)

Penke Botond and Baláspiri Lajos and Pallai P. and Kovács Kálmán: Application of pentafluorolphenyl esters of boc-amino acids in solid phase peptide synthesis. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 471-476. (1974)

Pesti Katalin and Burits Oktáv and Fábri Ilona and Zukál Endre: Hagymaszárítmányok mikrobiológiai minőségének értékelése matematikai statisztikai módszerekkel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 189-195. (1974)

Petrovics István: Lehel István, a művész. In: Aetas, (2). pp. 65-66. (1974)

Pleskó András: Az osztályfőnök mint raj vezető az 5. osztályban : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 328-334. (1974)

Pleskó András: Az osztályfőnök mint rajvezető az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 262-268. (1974)

Polinszky Károly: [ünnepi beszéd] : elhangzott a díszünnepségen, a Szegedi Nemzeti Színházban, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 535-540. (1974)

Polák Aranka: Fehérjetartalom meghatározása fotometriás módszerrel baromfihúsban. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 39-46. (1974)

Pozsonyi Ferenc: Üdítőitalok refraktométeres szárazanyagtartalom-meghatározási módszerei és azok hibái. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 47-52. (1974)

Putnam C. R.: Normal extensions of subnormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 111-117. (1974)

Pál József: A modern művészet néhány kérdése : beszélgetés Vinkler László főiskolai tanárral. In: Bölcsész 1. pp. 27-32. (1974)

Pálfi Gábor and Bitó Mária and Nehéz Rudolf and Sebestyén Rita: Rapid production of protein-forming amino acids with the aid of water stress and photosynthesis. I. The "proline pathway" of amino acid metabolism. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 95-106. (1974)

Pásztor Emil: „Ha élet zengi be az iskolát" : az anyanyelvi és irodalmi nevelésről. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 53-57. (1974)

Pásztor Emil: A füzetek és a tankönyvek „egyéni" feliratairól. In: Módszertani közlemények, (14) 1. p. 78. (1974)

Pécsiné Donáth Éva and Gráber L. and Libor Oszkár: Some sorption properties of clinoptilolitizated pyroclastics of Tokaj Mountains, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 229-239. (1974)

Péczely György: A statistical investigation on the secular precipitation series of Hungary. In: Acta climatologica, (13). pp. 3-14. (1974)

Péter László: Szegedi személynevek 1578-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 231-263. (1974)

Pólay Elemér: Kísérlet a magyar öröklési jog önálló kodifikációjára a XIX. század végén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (21) 4. pp. 1-52. (1974)

Pósa Lajos: Megjegyzések a földrajztanítás nevelési feladatainak értelmezéséhez. In: Módszertani közlemények, (14) 4. p. 281. (1974)

Q

Quang A. Nguyen and Hevesi Imre: Validity of urbach's rule for the absorption edge of V2O5. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 285-293. (1974)

R

Rakonczai János: Korszerű tudományos szemlélet kialakítása a nyelvi órákon. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 15-20. (1974)

Ravasz László and Csanád Imréné: Adatok az MSZ 9448-67 szaloncukor-szabvány korszerűsítéséhez. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 63-67. (1974)

Rehm Anna and Tóth Éva: A hazaszeretetre nevelés 4. osztályos olvasmányairól. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 339-349. (1974)

Rezk Malak R.: Sensitivity to light in Plantago seeds as related to seed coal structure. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 89-93. (1974)

Rigó Béla: Hova tetted az emberi arcot? In: Aetas, (2). pp. 75-76. (1974)

Ringler András and Szalay László: The vibrational temperature of organic molecules and the relationship between absorption and fluorescence spectra in solutions. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 19-27. (1974)

Roy Supriya: Manganoan sphene from Garra, Balaghat district, Madhya Pradesh, India. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 275-276. (1974)

Roy Supriya: Manganese-bearing silicate minerals from metamorphosed manganese formations of India : III. tirodite. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 269-273. (1974)

Rozgonyiné Molnár Emma: A szólások és közmondások irodalmi felhasználásának előzményeiből. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 267-273. (1974)

Rubinov A. N. and Ketskeméty István and Ežova L. P. and Kozma László: O primenimosti èmpiričeskih formul dlâ konturov polos pogloŝeniâ i lûminescencii krasitelej pri rasčëte ih lazernyh parametrov. In: Acta physica et chemica, (20) 3. p. 295. (1974)

Rubinov A. N. and Tomin V. I.: Osobennosti generacionnyh svojstv krasitelej v polârnyh rastvorah. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 35-45. (1974)

Rudas Katalin: Feladatlapok az ének-zene önálló órákon. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 102-109. (1974)

Ruszoly József: Alkotmányjogi reformtörekvések az első nemzetgyűlés idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (21) 5. pp. 1-71. (1974)

Rákos István: Acta Historica : Tomus XLVII. - IV. Béla birtokrestaurációs politikája. (1974)

Rákos István: IV. Béla birtokrestaurációs politikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (47). pp. 1-32. (1974)

Róna-Tas András: Középmongol eredetű jövevényszavak a csuvasban II. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 125-141. (1974)

S

Saitō Kazuyuki: Automorphism groups of von Neumann algebras and ergodic type theorems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 119-130. (1974)

Salga Attila: Lehetne életszerűbben. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 352-353. (1974)

Salinas Norberto: Ideals of commutators of compact operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 131-144. (1974)

Schein B. M.: Bands of monoids. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 145-154. (1974)

Schwartz Klára: A kiállitásokról [!kiállításokról] ... In: Aetas, (2). pp. 67-68. (1974)

Schwarz Klára: Diákköri konferencia 1974. Szeged. In: Aetas, (3). p. 26. (1974)

Schöbel Györgyné Gilde Anna-Mária and Szántó Ferenc and Varga K. and Gilde Ferenc J.: Sedimentation of structured suspensions 1. : introduction and some general statement. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 145-155. (1974)

Simon Gyula: [ünnepi beszéd] : elhangzott a tanárképző főiskolák iskolatörténeti kiállításainak megnyitásakor 1973. október 5-én, a Móra Ferenc Múzeum Képtárában. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 525-530. (1974)

Simoncsics Péter: Fiatal. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 121-123. (1974)

Sipos Sándor and Dékány Imre and Deér András and Siposné Kedves Éva and Horváth I.: Investigations on colloid chemical properties of peat humic substances. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 437-442. (1974)

Sirokmán Ferenc and Köves Erzsébet: Synthesis of carboxyl-14C-labelled 1-O-(indolylacetil)-β-D-Glucopyranose. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 121-124. (1974)

Sirokmán Ferenc and Köves Erzsébet and Baláspiri Lajos: Synthesis of 14Cand 3H-labelled 3- indolylacetyl-aspartic. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 125-127. (1974)

Sirokmán Ferenc and Köves Erzsébet and Szabó Mária and Mészáros Lajos: Verwendung der Fadenchromatographie zur Trennung von 14C und 3H-markierten Verbindungen. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 183-184. (1974)

Siska Elemér: Borok sárgavérlúgsó igényének meghatározása amperometriás módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 113-117. (1974)

Smol'skaâ T. I. and Pintér Ferenc and Vize László and Gáti László: O kogerentnosti pervogo roda izlučeniâ impul'snogo lazera na krasitele. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 305-313. (1974)

Solymosi Frigyes: Mechanism of the catalytic decomposition of ammonium perchlorate. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 83-103. (1974)

Sourour Ahmed Ramzy: On groups and semigroups of spectral operators on a Banach space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 291-294. (1974)

Steiner Antonio: Quadratisch integrierbare Hochpassfunktionen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 295-304. (1974)

Stepanov Boris Ivanovič and Rubinov A. N. and Mostovnikov V. A.: Vliânie strukturnyh èlementov rodaminovyh krasitelej na èffektivnost' generacii ih rastvorov. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 207-213. (1974)

Sunouchi Gen-Ichiro: Fourier effective methods of summation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 161-166. (1974)

Szabados Tamás and Frey Tamás and Kenedi Péter: Vektorkardiogramok identifikációja számítógépes modell felhasználásával.

Szabó J.: Quantitative and qualitative characterization of the Avifauna of the Maros-side (1965-1967). In: Tiscia 9. pp. 145-155. (1974)

Szabó József: Nagykónyi község földrajzi nevei. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 197-219. (1974)

Szabó Lászlóné: A mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok tanszéken végzett hallgatók pedagógiai tevékenységének és társadalmi beilleszkedésének néhány problémája. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 183-191. (1974)

Szabó Magdolna: A Jászság népi táplálkozásához fűződő hiedelmek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 307-310. (1974)

Szabó Mária and Mészáros Lajos and Baumann Z.: Anwendung eines neuartigen, mit Mikrodosierung arbeitenden Fadenreaktors bei Nitrierungsreaktionen. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 177-181. (1974)

Szabó Mária and Mészáros Lajos and Sirokmán Ferenc and Horváth Gábor: Trennung substituierter Azonbenzole auf fadenchromatographischem Wege. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 487-491. (1974)

Szabó Mária and Mészáros Lajos and Urbanics Z.: Nitrierungsversuche am Bandreaktor. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 171-175. (1974)

Szabó Tibor: Komplex gyakorlás az orosz nyelvi órán. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 282-288. (1974)

Szabó Tibor: Kötött és szabad beszéd az orosz nyelvi gyakorló órákon. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 131-134. (1974)

Szabó Tibor: A szóbeli kezdő szakasz és az applikációs képek. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 57-61. (1974)

Szabó Zoltán Gábor and Bartha Lajos G.: Reduction of organic nitrogen compounds with iron (II) hydroxide 1. : The factors affecting the reduction. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 407-411. (1974)

Szabó G. László: [ünnepi beszéd]. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 531-533. (1974)

Szabó G. Mária: A szülők véleménye iskolarendszerünk és az iskolastruktúra kérdéseiről. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 359-370. (1974)

Szajbély Mihály: Hogyan használható az irodalomelmélet? : szabálytalan reflexió olvasás közben. In: Bölcsész 1. pp. 52-54. (1974)

Szalay András: A tizedes tört bevezetése az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 68-70. (1974)

Szalay László and Várkonyi Zoltán: Absorption spectra of peroxidase solutions. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 29-34. (1974)

Szegfű László: A Thonuzoba-monda : interpretációs kísérlet Janus Pannonius két sorához. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 275-285. (1974)

Szekeres István and Murányi László and Matievics Istvánné: Capnogramok automatikus on-line rögzítésével és számítógépes értékelésével szerzett tapasztalataink.

Szekeres László and Benedek György and Obál Ferenc: Problémáink és eredményeink az EEG analízisében a CII 10010 kisszámítógépen, software és hardware rendszer kidolgozása során.

Szeléndi Gábor: A testi nevelés időszerű problémái az alsótagozatban. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 231-238. (1974)

Szendrei János: Az általános iskolai matematika új tanterv-tervezete. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 36-39. (1974)

Szendrei János: Kommutatív félcsoport ideáljairól. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 133-135. (1974)

Szendrei János: A tantervi tervezet az 1. osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 138-143. (1974)

Szenthe János: On the topological characterization of transitive Lie group actions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 323-344. (1974)

Szilassy Zoltán and Szilassy : Érjük utól [utol!] önmagunkat! : egy lezajlott színházi vita margójára. In: Bölcsész 1. pp. 41-49. (1974)

Szilágyi József: Az élelmiszeripari termékek minőségalakulása 1973. évben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 89-95. (1974)

Szilágyi József and Spanyár Pál: A mezőgazdasági eredetű élelmiszeripari nyersanyagok objektív minősítésére vonatkozó kutatások feladatai és az utóbbi évek jelentősebb eredményei Magyarországon. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 13-22. (1974)

Szutrély Judit and Kanyár Béla and Végső László: Transzportkinetikai modellek paramétereinek becslése.

Szvák Gyula: Acta Iuvenum 73. Történelem : az ELTE BTK KISZ-szervezetének tudományos kiadványa. In: Aetas, (3). pp. 49-51. (1974)

Szántó Imre and Wittman Tibor: Dr. Wittman Tibor magyar történeti munkássága. In: Aetas, (2). pp. 4-5. (1974)

Szárföldiné Szalma Ilona and Kardos Klára: Glükóz és fruktóz rétegkromatográfiás meghatározása paradicsomban és paradicsom készítményekben. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 3. pp. 105-111. (1974)

Szító András: Quantitative and qualitative study of chironomida larvae on the section of the Tisza between Tiszafüred and Kisköre. In: Tiscia 9. pp. 83-85. (1974)

Szöllősy László and Szörényi Tamás and Szanka Károly: Temperature dependence of the luminescence of magnesium metaphosphate glasses acivated with Mn2+. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 296-304. (1974)

Szörényi József and Zentai Károly: A pályaválasztás motívumainak vizsgálata a főiskolai hallgatók egy csoportjánál. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 495-512. (1974)

Szörényi Tamás and Szöllősy László and Szanka Károly: Dependence on cocentration and temperature of Mn2+ luminescence in zinc metaphosphate glasses. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 371-377. (1974)

Szőkefalvi-Nagy Béla: On a property of operators of class C0. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 219-220. (1974)

Szőkefalvi-Nagy Béla and Foiaş Ciprian: Jordan model for contractions of class C.0. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 305-322. (1974)

Szőnyi György Endre and Shakespeare William: Shakespeare Troilus és Cressidája, mint a reneszánsz válságának kifejezője. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 33-49. (1974)

Szűcs József: Diagonalization theorems for matrices over certain domains. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 193-201. (1974)

Szűcs László: Alsófokú oktatás Ausztriában. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 81-83. (1974)

Sárosi Herbert: Zöldségfélék szárítása infravörös sugárzással. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 113-120. (1974)

Sárosi Herbert and Aczél Attila and Kormos Judit: Antioxidáns (BHT) kimutatása és meghatározása sertészsírban. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 47-54. (1974)

Sárosiné Király Irén and Hegyi Árpád: Kénsav oldatban korrodeálódó vas aktiválási energiájának meghatározása, I. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 123-127. (1974)

Sásdi Imréné: Az önállóságra nevelés első lépései: „a megbízás" a kisdobosmozgalom kereteiben. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 194-197. (1974)

Süli Árpád and Michailovits Lehel and Liszt F.: Preparation and invesigation of thick Si(Li) p-i-n gamma detectors. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 333-350. (1974)

Sütő Kálmán and Szilágyi József: A magyar élelmiszergazdaság középtávú szabványosítási koncepciója. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 201-209. (1974)

T

T. Kiss Keve: Effect of the turbidity of the water on the development of algal associations in the Tisza. In: Tiscia 9. pp. 9-24. (1974)

Tamássy-Lentei Ilona and Szaniszló J.: Investigation of the possibility of polymerization for the BeH2 molecule : The ground state of the BeH2 , Be2 H4 and Be3H6 systems by the FSGO method. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 351-356. (1974)

Tanács Lajos: The flower-visiting activity of Apoidea on lucerne (Hymenoptera: Apoidea). In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 179-182. (1974)

Tatár Sándor: A számítástechnika alkalmazása az abrakkeverékek összeállításában. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 99-105. (1974)

Temirgaliev Nurlan T. and Ul'ânov Petr Lavrent'evič: Ob integral'nom module neprepyvnosti. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 173-180. (1974)

Teodorescu Radu I.: Sur les décompositions directes C0 - C11 des contractions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 181-187. (1974)

Tomori Éva and Ferenczi-Gresz S. and Bernáth Gábor: Stereochemical studies 20. : Studies o n cyclic 2-Hydroxycarboxylic acids III . Molecular structure and dipole moment relationships ' of ethyl cis- and trans-2-hydroxycarboxylates. In: Acta physica et chemica, (20) 1-2. pp. 129-138. (1974)

Téglásy Imre and Szenczi Molnár Albert: Szenci Molnár Albert és a XVII. század eleji filológia általános képe. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 2-19. (1974)

Téren József and Ferenczy Lajos: А T-2 Fusarium toxin kimutatása és mennyiségi meghatározása mikrobiológiai eljárással. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 267-274. (1974)

Tóth Andrásné: Készségfejlesztés Arany János Toldi 1—2. éneke alapján. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 350-352. (1974)

Tóth Annamária and Majsa József and Csernus Sándor: Megemlékezések, dokumentumok, recenziók. In: Aetas, (2). pp. 18-29. (1974)

Tóth János and Ivanyos Lajos and Molnár Ervin: Biológiai jelek rögzítése és feldolgozása LABORHIBRID modulokat alkalmazó rendszerekkel.

Tóth László: Néhány adalék élelmiszergazdaságunk előtörténetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (11). pp. 63-74. (1974)

Tóth S.: Odonata fauna of the area of the second series of locks on the Tisza. In: Tiscia 9. pp. 87-97. (1974)

Tóth Sándor: Marxism Today 1973. évf. In: Aetas, (3). pp. 54-55. (1974)

Tóthné Jónás Irma: A Magyar Kommunista Párt eszmei-politikai harcának néhány vonása az értelmiség megnyeréséért Csongrád megyében a szocialista forradalom győzelméért vívott harcban (1945-1948) : I. rész (1945-1946). In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 41-54. (1974)

Tóthpál József: Az oktatás és közmüvelődés [!közművelődés] kapcsolata. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 143-176. (1974)

Török Attiláné: Fehérjék izoelektromos fokuszálásának [!fókuszálásának] elve és alkalmazása vékonyrétegű poliakrilamid gélben. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 75-81. (1974)

Török Sarolta: Szociometriai felmérések a mezőhegyesi I. sz. általános iskolai körzeti belsőtagozatában. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio philologica, (7). pp. 156-169. (1974)

U

Uchmann Waldemar and Gracz Jozef: Observation on the measurement of the reduction and oxidation potential of processed meat products. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 307-312. (1974)

Uzonyi Györgyné and Molnár Ferenc: Félzsíros étkezési tehéntúró fehérjetartalmának vizsgálata amidofekete - 10 В színezékkötési módszerrel. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 1-2. pp. 41-46. (1974)

Uzonyi Györgyné and Molnár Ferenc: A tej kazein- és savófehérjetartalom meghatározási módszereinek összehasonlító vizsgálatai. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 4. pp. 165-175. (1974)

V

Varga Magdolna and Balla Erika and Szendrő Zsuzsa: Data on the shoot growth-inhibiting effect of 2, 3, 5-triiodibenzoic acid. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 107-114. (1974)

Varsányi Irén: Contribution to quantitative determination of layer silicates by chemical method. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 191-198. (1974)

Vasil'čenko S. M.: Nazvaniâ vetra i motivirovannye imi slova v sovremennom russkom literaturnom âzyke. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 287-302. (1974)

Vasilescu Florian-Horia and Zsidó László: Uniformly bounded groups in finite W*-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 189-192. (1974)

Vastagh József: Ez is közélet. In: Módszertani közlemények, (14) 2. p. 144. (1974)

Vecsernyés János: [Pedagógusok a szakszervezeti munkában]. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 276-277. (1974)

Veczkó József: Pupils opinion op their teachers behavioura forms. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (17). pp. 93-134. (1974)

Velcsov Mártonné: Szótörténeti fejtegetések. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 143-148. (1974)

Venkatanarasimhan P. V.: Ideals in pseudo-complemented lattices and semi-lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 221-226. (1974)

Vermes D.: On optimal control of semi-Markov processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 345-356. (1974)

Vidéki Mátyás: A programozott oktatás tágabb értelmezésének néhány kérdése munkafüzet alkalmazásakor. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 147-149. (1974)

Virág József and Rózsahegyi Istvánné: A gépesítés színvonala a minisztériumi élelmiszeriparban : 1964-1972. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 7-13. (1974)

Vitális György and Hegyi Istvánné Pakó Júlia: Hydrothermal and metasomatic phenomena in the Triassic limestone areas bordering on the andesite mountain of the Danube. In: Acta mineralogica-petrographica, (21) 2. pp. 219-227. (1974)

Vize László and Gáti László and Pintér Ferenc: Experimental determination of emission spectra of luminescent solutions taking polarization into account. In: Acta physica et chemica, (20) 4. pp. 379-382. (1974)

Vonsik Gyula: Az értelmiség és a közmüvelődés [!közművelődés]. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 197-215. (1974)

Vonsik Gyula: Kultura [!Kultúra] a szocializmus és kapitalizmus között folyó ideológiai harcban. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 27-52. (1974)

Vonsik Gyula: A közmüvelődés [!közművelődés] helye a kulturális forradalomban. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 53-86. (1974)

Vuics Tibor: A nevelési feladat értelmezési és tervezési hibái az általános iskolai földrajztanításban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 134-137. (1974)

Vámos Rezső: Questions of the utilization of the dead-arms of the Tisza for fishing purposes problems caused by pollution. In: Tiscia 9. pp. 25-41. (1974)

Várkonyi Zoltán and Szalay László: Determination of the fluorescence excitation spectra of proteins. In: Acta physica et chemica, (20) 3. pp. 199-206. (1974)

Végh József Mihály: Ritmusjelenségek a magyar prózában. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (17-18). pp. 175-195. (1974)

Vékás István: A beruházások hatékonyságának néhány kérdése az állami gazdaságokban. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 55-72. (1974)

Vörös Károly: Tapasztalataim a tanulók önművelődési igényének fejlesztése terén. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 268-275. (1974)

Vörös Károlyné and Németh István: Szemle. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 161-164. (1974)

Vöröss Mária and Végső László and Sarkadi Ádám and Nagypál Tibor: Osztályba sorolás gyakorisági mátrixok segítségével.

W

Waldmann József: Néhány gondolat „A közművelődés helyzete és fejlesztésének feladatai" című határozat kapcsán. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 335-336. (1974)

Waldmann József and Mihály Endre and Oroszi András and Gaál Géza: Szemle. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 289-292. (1974)

Waterman Daniel: On functions of bounded deviation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 3-4. pp. 259-263. (1974)

Wittman Tibor: Wittman Tibor : 1923-1972. In: Aetas, (2). p. 3. (1974)

Woidich Herbert and Pfannhauser Werner: Der Quecksilbergehalt der Nahrung in Österreich. In: Élelmiszervizsgálati közlemények 5-6. pp. 229-234. (1974)

Z

Zboróvári József and Marosfi Sándor and Nagy Tibor: Neurológiai mérések az EMG 32434 átlagolóval.

Zehner Kurt and Franz Sigrid: Untersuchungen über die Selbsteinschätzung von Schülern : ein Beiträg zur Psychologie der Schülerbeurteilung. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 513-523. (1974)

Zillich Pál: Haematológiai laboratóriumi vérdiagnosztikai mérőrendszer.

Zombori István and Hajdú Péter: Lehel István : 1917-1973. In: Aetas, (2). pp. 57-61. (1974)

Zsigó István: Kukorica szemcsehőmérsékletének vizsgálata Colman szárítóban. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 107-112. (1974)

Zsigó István and Bajusz Tamásné: A pritamin anyagi jellenzőiről. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 121-127. (1974)

Zsoldos Ferenc and Mécs Piroska: Ion uptake and cell-membrane behaviour of Synpran N and Dacthal herbicide-treated rice plants. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 115-120. (1974)

Zsák László: Üzenet az élőknek. In: Bölcsész 1. pp. 50-51. (1974)

Zukovits Imre: Egy műszaki-technikai vetélkedő tartalmi leírása, didaktikai és metodikai elemzése. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 306-319. (1974)

Zukovits Imre: A cselekedtetés, a széles körű tanulói tevékenység alkalmazása az iskolai életben. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 174-183. (1974)

Zukovits Imre: A sokoldalú és változatos tanulói tevékenység megvalósítása a tanítási órákon. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 18-26. (1974)

Zukovits Imre: A tanulókísérletek hatása a tanulók intellektuális, gondolati tevékenységére a tanítási-tanulási folyamatban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 117-130. (1974)

Zukovits Imre: A technikai és természettudományos szellemi vetélkedők, mint az iskolai oktatás korszerű ismeretszerzési és szemléletformáló kiegészítői. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 243-255. (1974)

Á

Ábrahám Ambrus: [ünnepi beszéd] : elhangzott az ünnepi tanácsülés, 1973. október 6-án. In: A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 551-552. (1974)

Ábrahám Ambrus Andor: István Apáthy. Tribute to his memory on the occasion of the 50th anniversary of his death. In: Acta biologica, (20) 1-4. pp. 27-35. (1974)

Ágoston György and Orosz Sándor: An experiment to transform the structure of secondary school education. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (17). pp. 3-43. (1974)

Ágoston József: Életmód és közmüvelődés [!közművelődés]. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 5-17. (1974)

É

Égető Emese: Jövedelemdiszparitás és árdiszparitás a mezőgazdaságban. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (11). pp. 3-19. (1974)

Ö

Ördögh Piroska: Törekvés antifasiszta egységfront megteremtésére Magyarországon 1934-ben. In: Tudományos szocializmus, (13). pp. 19-102. (1974)

Ş

Şerban Strătilă and Zsidó László: A spectral characterization of the maximal ideal in factors. In: Acta scientiarum mathematicarum, (36) 1-2. pp. 155-159. (1974)

This list was generated on 2024. június 18. 01:07:59 CEST.