Items where Subject is "05.01. Psychology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú | Ü | Ő
Number of items at this level: 501.

A

Albu Mónika and Szabó Tünde: Az interferencia és a központi végrehajtó funkcióinak vizsgálata frontális sérültek és egészséges személyek esetében. In: Lélekjelenlét 1. pp. 5-15. (2001)

Almási Mirkó and Sebők Ákos: A végrehajtó kontroll és az alvás összefüggéseinek vizsgálata : [absztrakt].

Anti Zsuzsanna: Tanári attitűdök az inkluzív testnevelés-oktatásban : szociálpszichológiai nézőpont : [absztrakt].

Aradi Csenge: A halál pszichológiai dilemmái : a szorongás és racionalitás metaforái François de La Rochefoucauld halállal kapcsolatos írásaiban. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 1. pp. 64-81. (2022)

Arató Nikolett: Internetes zaklatás és machiavellizmus : mi a különbség az áldozat és a zaklató között? In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (3) 1. pp. 1-32. (2016)

Arató Ákos and Stecina Diána Tünde and Losonci Adrienn and Zsidó András Norbert: Fenyegető ingerek észlelése mindennapi és negatív helyzetekben. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-16. (2017)

Asztalos Andrea: Az éneklés pszichológiai hatásai. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 108-116. (2022)

B

B. Talyigás Katalin and F. Vankó Ildikó: A személyiségfejlesztés lehetőségei az egységes nevelési rendszerben. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 57-71. (1982)

Bali Cintia: Az iskolai zaklatás jelenségének vizsgálata a szociális szorongás kontextusában : [absztrakt].

Bali Cintia: Az észlelt megbízhatóságra vonatkozó ítéletek reprezentációja az arctérben : [absztrakt].

Balla Attila: Rendszerigazolás, társadalmi sztereotípiák és elégedettség Kelet-Európában : összehasonlító vizsgálat Magyarországon és Romániában : [absztrakt].

Balla Györgyi: Ötven év a Magyar Pszichológiai Szemle történetéből. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (8) 1. pp. 1-33. (2021)

Balla Mihály: A fiatalkorban kialakuló szerhasználat és a család kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 95-109. (2022)

Balog Iván: Kényszer, félelem és elégtételkeresés Bibó műveiben. In: Az agresszió, (14). pp. 245-252. (2016)

Balogh Réka and Bedekovics Norbert and Imre Nóra and Peszeki Nikolett and Scharle Csilla Réka: A reklámokba való bevonódás hatása a női testképre és önértékelésre. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (2) 1. pp. 1-40. (2015)

Balogh Tibor: Az elméleti lélektan kategorizáció-felfogásának módszertani kérdéseihez. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 353-365. (1978)

Balogh Virág and Janacsek Karolina and Fazekas Márta and Németh Dezső: Egy újabb darab az autizmus kirakójátékából : autizmus és implicit tanulás. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 105-112. (2010)

Balogh Tibor: Az eltérő értékek elfogadása nyomán kialakuló devianciáról. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 71-80. (1986)

Balogh Tibor: Értékelsajátításról és az értékrend strukturálódásáról : tézisek. In: Közművelődés - értékrend : gyűjtemény a TIT Szegedi XIV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (14). pp. 117-124. (1985)

Barcsa Krisztina: A vallási kompetenciák helye a pszichológiában.

Barcsa Krisztina: A pszichológia, a zsidó vallás és a kereszténység találkozása a gyászban. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 13-62. (2017)

Barcsa Krisztina: A vallásról szóló ismeretek oktatásának relevanciája a pszichológia képzésben : [absztrakt].

Barcsi Tamás: Az agresszió mint morális sértés. In: Az agresszió, (14). pp. 338-352. (2016)

Barna Emília: Partikultúra és morális pánik: a naiv devianciaelmélet logikájának megjelenése a médiadiszkurzusban a West Balkán-tragédia kapcsán. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 7-27. (2011)

Barta Ilona: Az erkölcsi motiváció vizsgálata a gyermekkorban. (1940)

Bata Ágnes and Mácsai Villő and Csibri Péter and Csifcsák Gábor: A vizuális tárgy és kontextusának vizsgálata a flicker-illúzióval. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 19-29. (2013)

Bató Szilvia: Deviancia és bűnözés a 18-19. századi Magyarországon. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 108-127. (2011)

Belucz Judit and Bertók Ildikó Barbara and Csomós Debóra and Farkas Dávid and Léh Noémi and Hallgató Emese: A kontextusfüggő imlicit tanulás modalitásainak vizsgálata : perceptuális és motoros faktorok. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 108-123. (2014)

Benczédi Réka: A személyiségtényezők összefüggései a szakmai elégedettséggel és a foglalkozási stresszel. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 24-37. (2000)

Bense Orsolya: Az alvás alatt bemutatott illatok hatása a deklaratív emlékezeti konszolidációra : [absztrakt].

Bense Orsolya and Berze Dávid and Kazinczi Csaba and Mandel Henriett: A priming hatása az explicit emlékezetre. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 2., (2). pp. 73-81. (2015)

Berze Dávid: Az explicit és implicit emlékezeti rendszerek interakciójának hatásai az implicit teszteken nyújtott teljesítményre : [absztrakt].

Bibok Ágnes and Erdei Ildikó: Pedagógusok szociális érzékenyítése : lehetőségek és kihívások - MiEgyMás - Szociális érzékenység fejlesztése a 14-18 éves korosztály körében. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 34-40. (2018)

Biró Brigitte Alexandra: Az érzelemszabályozás mechanizmusában megjelenő nemi különbségek. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 41-64. (2014)

Boda István: Bevezető a lélektanba : egy lélektani rendszer vázlata. (1934)

Borbás Brigitta: Az érzelmek megértésének gyermekkori fejlődése és mérési lehetőségei a tudatelmélet tükrében : szakirodalmi áttekintés. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (5) 1. pp. 1-20. (2018)

Boros Ildikó Fruzsina and Sipos László and Gere Attila: Eye-tracking analysis of leafy vegetables : [abstract].

Braunitzer Gábor: Deviancia - az orvostudomány felelőssége. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 89-107. (2011)

Bredács Alice and Szakálos Sziringa: A szociális hátrányból származó stressz verbális és nonverbális megnyilvánulásai az intézményben, valamint vizuális megjelenése a tanulói rajzon mint vizsgálati eszközön. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 74-88. (2021)

Buda Béla: A minősítés problémája a devianciakutatásban. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 185-204. (1986)

Buda Mariann: Durva fiúk - szelíd lányok?... : iskolás lányok zaklató viselkedése. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 133-154. (2014)

Buday Zsófia: A hazugság folyamata és kognitív irányultságú vizsgálóeljárásai. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-18. (2017)

Bukva Mátyás and Edelmayer Zsolt and Mag Noémi and Tóth Laura and Varga Anikó Eszter: Eötvözet VI. : A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata.

Buzás László: A nevelő-tanító lélektana : a nevelő személyiségének lélektani vizsgálata. (1940)

Bálint Anna and Hompoth Emőke and Kerepes Leila and Tasi Lia and Vékony Teodóra and Hallgató Emese: Áthuzalozás - a szokások megváltoztatásának modellezése szekvenciatanulással. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 7-18. (2013)

Bárány Irén: A gyermek lényegismeretének fejlődése. (1937)

Bíró Judit and Csepeli György: Szülőgyilkos fogvatartottak a Csillagbörtönben (Orestés-projekt). In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 81-88. (2011)

C

Csanádi András and Lantos Nóra Anna and Harsányi Szabolcs Gergő and Németh Dezső: Döntéseink nyomában : a lezárás iránti igény és a munkamemória kapcsolata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 141-148. (2010)

Csapó Gyöngyvér: Machiavellizmus a munkahelyen - szervezeti interjúk vizsgálata narratív pszichológiai elemzéssel : [absztrakt].

Csapó Gyöngyvér Virág: Az érem másik oldala - avagy a mobbing percepciójának és szervezeten belüli elfogadásának vizsgálata : [absztrakt].

Csapó Gyöngyvér Virág: Fejlesztés a machiavellizmus mérésében, avagy érdemes-e új tesztet létrehozni : [absztrakt].

Csapó Gyöngyvér Virág: "A cél szentesíti az eszközt" : [absztrakt].

Cseh Rebecca: Az arcokon látható érzelmek hatása a vizuális keresési teljesítményre : [absztrakt].

Cseh Rebecca: A nem-szuicidális önsértés aktuális kérdései - elméleti összefoglaló : [absztrakt].

Csejtei Dezső and Juhász Anikó: Agresszió a 60-as évek végének rockkultúrájában. In: Az agresszió, (14). pp. 111-132. (2016)

Cseke Éva and Kovács Ágnes: A mentális képek vizsgálata tehetséges személyeknél. In: Lélekjelenlét 1. pp. 17-24. (2000)

Csepeli György: Szociálpszichológiai alapismeretek a közmüvelődés [!közművelődés] szolgálatában. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 114-132. (1977)

Csibri Péter and Sáry Gyula: Az inferotemporális kéreg szerepe az illuzórikus kontúrok feldolgozásában. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 7-14. (2010)

Csibri Péter and Sáry Gyula: LCD és CRT képmegjelenítők a vizuális kutatásban. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (2) 1. pp. 1-13. (2015)

Csike Tekla: "Mindenhol jó, de legjobb az iskolában?" : a pedagógusi elégedettség környezetpszichológiai vizsgálata. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (5) 1. pp. 1-18. (2018)

Csoknyay József: A kérdező gyermek : a gyermek kérdéseinek nevelés-lélektani [neveléslélektani] vizsgálata. (1940)

Csupor Éva and Kothencz Zsanett and Németh Dezső: Mondatmegértés és munkamemória. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 7-23. (2006)

Csurik Dénes: A testnevelés szellemi hatásai. (1939)

Csók Cintia: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szakemberek körében.

Csűry Angéla and Csabai Márta and Kőrössy Judit: Amikor fájnak a szavak... : szülői érzelmi bántalmazás lélektani háttere és kapcsolata a gyermekek játékával valamint CAT-ban adott válaszaival. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 113-121. (2010)

Czabán Samu: Jog és pszichológia, egy új határterület lehetőségei : [absztrakt].

D

Dalos Vera Daniella: Élettel való elégedettség egy leánykarban. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-18. (2017)

Dani Kristóf: A morális distressz testközelből - egy orvos tapasztalatai : [absztrakt].

Danis Ildikó: Interdisciplinary teamwork and systemic care in pediatric psychology : focus on early childhood. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 97-111. (2022)

Danis Ildikó: Gyermekgyógyászati (pediátriai) pszichológia a nemzetközi gyakorlatban. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 121-145. (2022)

Danis Ildikó: Interdiszciplináris team-munka és rendszerszemléletű ellátás : fókuszban a kora gyermekkor. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 167-189. (2022)

Demény Dezső: A tesztmódszer személyiségvizsgálati szerepe. (1942)

Devecsery Ágnes and Hausz Katalin and Csabai Márta: Az allergiáról alkotott laikus nézetek, reprezentációk szerveződése. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 135-152. (2006)

Di Blasio Barbara and Szigeti Mónika Veronika: Hallgatói kiégés szindróma a poszt-COVID-19 időszakban. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 5-17. (2022)

Dobos Bianka: Exploring fear of happiness among university students: the role of perfectionism, academic burnout, loneliness, and hopelessness : [abstract].

Dombi Edina: Gynecological psychology. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 115-122. (2022)

Dombi Edina and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Mitől olyan gördülékeny az emberi kommunikáció? : interaktív összehangolódás életkori változásai dialógusokban. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 31-41. (2013)

Dombi Edina: Nőgyógyászati pszichológia. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 193-205. (2022)

Dombrádi Krisztián: Testi-lelki-szociális újraegyesítés : vélemény. In: Táguló perspektívák : tanulmányok Pászka Imre 75. születésnapjára. pp. 34-37. (2024)

Donauer Emese: Csendes elnyomás kontra önállóság : bomlasztó, különc törekvés-e az önmagunkat megismerni, kiismerni akarás? In: Az agresszió, (14). pp. 463-474. (2016)

Draskovits Pál: Terman próbáinak magyarázata. (1937)

Dudok Fanni and Forrás Ágnes: A matematikai szorongás alakulása pedagógusváltás során : [absztrakt].

Dudok Réka and Pikó Bettina: Az iskolai kötődés szerepe és jelentősége a serdülők mentális egészségének alakulásában : [absztrakt].

Dudok Réka and Pikó Bettina: Középpontban a védőfaktorok : kockázati magatartás és a mentális jóllét összefüggéseinek vizsgálata felső tagozatos iskolások körében : [absztrakt].

Dudás Róbert: Az implicit memória. In: Lélekjelenlét 1. pp. 45-50. (2000)

Durkó Mátyás: A felnőttkor életkori és lélektani sajátosságai, különös tekintettel müvelődésére [!művelődésére]. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 240-268. (1977)

Durkó Mátyás: A müvelődési [!művelődési] befogadás pszichikai folyamata és a müvelődési [!művelődési] formák. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 177-200. (1977)

Dávid Ildikó: Poszttraumás növekedés és értelemkeresés a gyászoló felnőttek körében : [absztrakt].

Désfalvi Judit: Self-help groups for patient support. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 211-222. (2022)

Désfalvi Judit: Betegtámogató önsegítő csoportok. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 345-362. (2022)

E

Egyed Péter: Az erőszak mint értelem II. In: Az agresszió, (14). pp. 133-146. (2016)

Ember Alex: Der Arbeitsstress, als die häufigste modern Beschäftigungskrankheit. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 41-54. (2017)

Erdei Dóra: A sportszerűség és az agresszió kapcsolatának vizsgálata kézilabdázók körében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (5) 1. pp. 1-20. (2018)

Erdész Anett: A túlsúlyos személyekkel szembeni explicit és implicit attitűdök a rendellenes étkezési mintázatok tükrében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (6-7) 1. pp. 1-14. (2020)

F

F. Takács István: Az impulzív viselkedést meghatározó személyiségtényezők mérése : [absztrakt].

Fallah Nóra and Orosz Gábor: Testmódosított személyek közvetett és közvetlen munkatársi alkalmasságának megítélése. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 177-190. (2012)

Farkas Dávid and Orosz Gábor: Kollaboratív csalás magyar középiskolákban. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 97-108. (2012)

Farkas András: Az állat és az ember viselkedése analóg valószínűségi tanulási helyzetben, számítógéppel levezetett pszichológiai kísérlet.

Farkas Johanna: Psychological assessment of children by forensic experts. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 55-64. (2017)

Farmasi Lilla: "Nem álmatlanságról beszélek" : disszociáció és érzelemábrázolás Murakami Haruki Szendergés című novellájában. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 1. pp. 103-116. (2022)

Fazekas Kata and Németh Kornél and Csibri Péter and Németh Dezső: A nyelvi proceduralizáció - a procedurális emlékezeti rendszer és a munkamemória változó szerepe a mondatmegértésben. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 15-23. (2010)

Fazekasné Fenyvesi Margit: Az eltérő fejlődés következményei a viselkedésben. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 13-19. (2023)

Fehér Zsóka: A kiégés vizsgálata a Követelmény-Erőforrás Modell és a társas támogatás függvényében Magyarországon és Szerbiában tanító pedagógusok körében : [absztrakt].

Fekete Regina and Filep Orsolya and Gyüre Tamás and Ujvári Katalin and Janacsek Karolina and Németh Dezső: A munkamemória fejlődésének vizsgálata : új magyar nyelvű sztenderdizált eljárások. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 123-131. (2010)

Fekete János: A környezet és az érdeklődés. (1942)

Figus-Illinyi Rita: A reziliencia elmélete - mennyire reziliens a reziliencia a pszichológiában? : [absztrakt].

Figus-Illinyi Rita: A reziliencia elmélete - multidiszciplináris közelítések a reziliencia fogalma mentén. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 12., (12). pp. 143-152. (2023)

Fischer Nelli and Racs Eszter: Psychological care for medical students. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 223-238. (2022)

Fischer Nelli and Racs Eszter: Orvostanhallgatók pszichológiai ellátása. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 363-384. (2022)

Fizel Natasa: Az első magyar Pedagógiai-Lélektani Intézet működésének hatása a középiskolai és a polgári iskolai tanárság pszichológiai látásmódjának alakulására. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 7-21. (2021)

Fizel Natasa: Várkonyi Hildebrand, Dolch Erzsébet, és a szegedi Kerti Iskola. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 99-117. (2021)

Fodor Boglárka: Az angol tabuszavak hatása lexikális döntési helyzetben két tanítási nyelvű és általános képzésű személyek esetében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-18. (2017)

Fodor Boglárka and Mihalik Árpád: A sikerkeresés és kudarckerülés motívumai, viselkedéses megjelenésük és összefüggéseik. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-19. (2017)

Fábián Enikő Ilona: Egészségesnek vélt ételek impulzív vásárlási preferenciái fiatal felnőttek körében : [absztrakt].

Fábricz Katalin: Sikeresség diploma nélkül? - felsőfokú végzettséggel nem rendelkező emberek képe a sikerről és a sikeres emberről. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 149-156. (2010)

Fónagy-Sütő Zoltán: Szülői bánásmódtól a kortárs bántalmazásig: a szégyenhajlam és szégyenkezelés mediáló hatása a kortárs bántalmazást befolyásoló tényezőkre : [absztrakt].

Fűrész Enikő: "Elképzelem, de ugyanúgy?" - a szaglás minősége befolyásolja, hogyan képzeljük el a tereket. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (8) 1. pp. 1-19. (2021)

G

Garaczi Imre: A „láthatatlan kéz” és a paternalizmus agresszív küzdelme a piaci folyamatokban. In: Az agresszió, (14). pp. 186-204. (2016)

Gergely Aletta: Reziliencia a szülői bánásmód tükrében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-21. (2022)

Geréb György: Az öregkoru [!öregkorú] ember pszichológiai sajátosságai és a müvelődés [!művelődés]. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 269-292. (1977)

Geréb György: Comenius didaktikájának pszichológiai alapjai : 1. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 41-52. (1957)

Geréb György: Fáradtságvizsgálatra szerkesztett pszichológiai készülékeink és kísérleteink. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 267-274. (1957)

Geréb György: Műveleti készség és fáradékonyság alakulása 10-14 éves gyermekeknél. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 305-314. (1960)

Geréb György: Osztály-szerkezet kohéziójának és megbomlásának pszichológiai vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 153-168. (1962)

Geréb György: Általános iskolai tanulók fáradékonyságának pszichológiai vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 163-193. (1959)

Geréb György and Jász Tivadar: A fáradékonyság pszichológiai vizsgálata I. éves főiskolai hallgatókon. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 55-81. (1958)

Geréb György and Mosonyi Kálmán: Fáradékonysági tényező befolyása egyszerű számolási feladatokra oligofrén gyermekeknél. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 193-198. (1961)

Geréb György and Somogyi István: Fáradtsági tényezők vizsgálata és új típusmeghatározási módszere. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 199-208. (1961)

Geréb György and Szabó Zoltán: Eljárásmód a félelem motívumainak lélektani vizsgálatára különböző korú általános iskolai tanulóknál. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 169-181. (1962)

Geréb György and Tímár Andrásné: Gyermekmegfigyelési feladatok szerepe pszichológiai oktatásunkban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 183-191. (1962)

Geréb György and Tímár Andrásné: Tanárjelöltek pályaválasztási motívumainak pszichológiai elemzése. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 209-217. (1961)

Gubics Flórián: Implicit szociális transzferhatás - lehetséges jelenség, vagy téves koncepció? : [absztrakt].

Gurka Éva: Szerzett arcsérülések szociális kogníciója : a maxillo-faciális sérülésekkel kapcsolatos implicit és explicit attitűdök vizsgálata.

Gurka Éva Mária: Traumatológiai (arcsérült) betegek gyógyulását befolyásoló társas tényezők az egészségügyben : áttekintő tanulmány. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (5) 1. pp. 1-15. (2018)

Gurka Éva Mária: Áll- és arccsonti (maxillo-faciális) sérülések interperszonális vonatkozásai - arcsérült személyekkel kapcsolatos attitűdök vizsgálata. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (3) 1. pp. 1-22. (2016)

Gurka Éva Mária: Maxillo-faciális sérülések pszichés vonatkozásai : arcsérülést szenvedett személyekkel kapcsolatos attitűdök.

Gyarmati Ármin: A flow élmény és a frusztráció vizsgálata VR környezetben : [absztrakt].

Gyenge Zoltán: A Tantalidák vétke – avagy az elfojtott és kiélt agresszió. In: Az agresszió, (14). pp. 32-45. (2016)

Gyenge Zoltán: A deviancia méltósága. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 171-179. (2011)

Győrffy Villő Tímea: A társas támogatás szerepe a szív-és érrendszeri betegségek rizikóészlelésében : [absztrakt].

Gábor György: A kegyes agresszió avagy a szakrális erőszak fenomenológiája. In: Az agresszió, (14). pp. 11-31. (2016)

Gáspár Baksa Gergely: Globális Mentális Egészségünk: egy kiváló lehetőség a másokon való segítésre : [absztrakt].

Gór Dóra: Fiatalkorú bűnelkövetés rizikótényezőinek feltárása : [absztrakt].

Gönczi Pál and Balogh László: Szuperhős példakép értékközvetítő szerepe fiatal sportolók motivációjában. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 42-43. (2018)

H

Hajdú Virág and Bandi Szabolcs Ajtony: A flow, mint a zenei teljesítményszorongás protektív faktora. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-21. (2022)

Halmos Alexandra: Pozitív oktatás: hallgatói jóllét és pozitív pszichológiai intervenció : [absztrakt].

Hankovszky Tamás: Az agresszió elutasítása Fichte jogfilozófiájában és etikájában. In: Az agresszió, (14). pp. 329-337. (2016)

Harangi B. László: A müvelődési [!művelődési] motiváció dinamikája és stabilitása a személyiség érzelmi, indulati sajátosságainak függvényében. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 217-239. (1977)

Harsányi Szabolcs Gergő: Sportpszichológia az, amit az emberek sportpszichológiának tartanak : [absztrakt].

Harsányi Szabolcs Gergő and Gurka Éva and Cziráky Fanni and Dajka Csenge and Szemes Ágnes: Segítség vagy stigma? : a sportpszichológushoz fordulás előzmény faktorainak bemutatása magyarországi kontextusban.

Harsányi Szabolcs Gergő and Szabó Beáta: Politikusok és választók - a biztosság kérdése a politikai ítéletalkotás folyamatában. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 181-194. (2006)

Harsányi Szabolcs Gergő and Szabó Beáta and Pósáné András Katalin: Kóla, politika, sült krumpli, avagy a politikai ítéletalkotás külső és belső tényezői. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2004. pp. 69-87. (2004)

Hegedűs Anita and Petróczi Erzsébet: Születési sorrend és személyiség. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 99-114. (2006)

Hegedűs Hanga: A kevesebb néha több : [absztrakt].

Hegyi Brigitta Fanni and Harsányi Szabolcs Gergő: Kézilabda játékvezetők személyiségének vizsgálata. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 55-56. (2018)

Heilmann Ágnes and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Az összetett szavak feldolgozásának kapcsolata az emlékezeti folyamatokkal serdülő- és felnőttkorban. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 43-53. (2013)

Hess Karolina Maria and Biały Małgorzata Alicja: From Poland with love : dimensions of feeling in the interwar esoteric reflection. In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 387-399. (2022)

Holczer Adrienn and Kilencz Tünde: A tudatos jelenlét hatása az implicit szekvenciatanulásra. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (2) 1. pp. 1-23. (2015)

Homoki Andrea: A gyermeki reziliencia fejlesztése óvodában, iskolában : [absztrakt].

Horvát Barbara: Orthorexia nervosa összefüggéseinek vizsgálata : [absztrakt].

Horvát Barbara: Szociálisprobléma-megoldás vizsgálata serdülőknél. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (6-7) 1. pp. 1-21. (2020)

Horváth Barbara: Az egészségcélokkal kapcsolatos szubjektív motivációk, az én-konkordancia, valamint az autonóm támogatás összefüggései a szubjektív jólléttel.

Horváth Márta: Feszültség, harag, undor : irodalmi elbeszélés és morális ítélet Móricz Barbárok című novellája alapján. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 2. pp. 31-45. (2022)

Horváth Márta: Átélt vagy ábrázolt érzelem? : félelem és empátia az irodalmi befogadásban Edgar Allan Poe A kút és az inga című elbeszélése alapján. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 1. pp. 20-42. (2022)

Hostyánszki Gabriella: A munkahelyi mentálhigiéné jelentősége a kiégés prevenciójában = The importance of the mental hygiene at work in burnout prevention : [absztrakt].

Hunyady György: Pszichológiai intézet és szakindítás a debreceni egyetemen az 1970-es években. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 203-207. (2021)

Huszár Ágnes: Borgos Anna : Girls of tomorrow: women in the Budapest School of psychoanalysis (2021) - könyvszemle. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (11) 2. pp. 221-226. (2021)

Háden Gábor Péter and Orosz Gábor and Ambrus Géza Gergely and Gönczi Dániel and Aczél Balázs and Németh Dezső: Az implicit tanulás és a nyelvi képességek kapcsolata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2004. pp. 43-68. (2004)

Hörömpöli Ádám: Reklámok és figyelmeztető üzenetek hatása a szerencsejáték fogyasztási szándékra : [absztrakt].

I

Ignácz Máté and Leopold Szandra and Gál János Zsolt: Morális distressz az egészségügyben - feszült helyzetek az orvostanhallgató szemüvegén keresztül : [absztrakt].

Igács János and Krajcsi Attila: A mentális számegyenes túloldala : a negatív számok. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 25-36. (2006)

Imre Nóra: Az attribúciós folyamat és személyiségkorrelátumainak vizsgálata, valamint összefüggései a benyomásformálással.

Ivády Rozália Eszter and Miháltz Márton and Németh Dezső and Pléh Csaba: A rövidtávú emlékezet és a morfológiai komplexitás. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2004. pp. 21-42. (2004)

Iván Eszter and Lantos Katalin: A Testképvizsgálati Program. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 115-133. (2006)

J

Jagodics Balázs and Polner Bertalan and Tóth Balázs and Ottlakán Anna and Janacsek Karolina: A kreativitás és a személyiségvonások kapcsolata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 191-202. (2012)

Jagodics-Varga Leila: Caring for the caregivers : psychological support for the relatives of patients. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 195-210. (2022)

Jagodics-Varga Leila: A támaszok támaszának lenni : pszichológiai segítségnyújtás a betegek hozzátartozói számára. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 323-343. (2022)

Janacsek Karolina and Németh Dezső: Az öregedés hatása az implicit készségek konszolidációjára. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 133-140. (2010)

Juhász Tímea and Kálmán Botond and Tóth Arnold: A diákkori, egyéni tanulmányi verseny-motivációk hatása a későbbi szervezeti verseny-motivációra. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 52-63. (2020)

K

Kabai Piroska: Papírnapló - online napló? : a hagyományos naplóírás és az internetes naplóírás jellegzetességeinek összehasonlítása. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 167-179. (2006)

Kaiser Csilla: MBTI nyelvórán : [absztrakt].

Kaiser Csilla: Az MBTI személyiségteszt feldolgozása nyelvórákon. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 9., (9). pp. 125-129. (2021)

Kajzinger Róbert and Nagy Marianna and Garaj Zsuzsanna: Sakkozó és nem sakkozó gyerekek kognitív funkcióinak összehasonlítása. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (2) 1. pp. 1-12. (2015)

Kakuk Péter: Néhány filozófiai megjegyzés a morális fájdalom pszichológiai fogalmához: hogyan kezeljük a morális fájdalmat, és gyógyítandó-e? : [absztrakt].

Kapornaky Mihály: Egymás elől elzárt szellemek lennénk? : a "másik elme" problémája az ökológia szemlélet tükrében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-14. (2017)

Karas Lívia: A rugalmas munkavégzés hatásai a munkavállaló munkahelyéhez és munkatársaihoz való viszonyában. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-21. (2022)

Kardos Alajos: Személyiség, egyéniség, típus - problémák. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 299-307. (1956)

Kegyes Erika: Az ellenállás és az együttműködés retorikai megoldásai Lou Andreas-Salomé nőkép-koncepciójában. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (12) 1. pp. 60-84. (2022)

Kelemen Dávid: Nemekkel kapcsolatos szerepelvárások tükröződése szabad mesélési helyzetben.

Kelemen Dávid: Nemekkel kapcsolatos szerepelvárások tükröződése szabad mesélési helyzetben : [absztrakt].

Kelemen Oguz: Köszöntő.

Keményné Gyimes Erzsébet: A személyközi kapcsolatok és az értékorientáció középiskoláskorban. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 367-388. (1978)

Kicsák Lóránt: A dekonstrukció mint politikai filozófia : gondolatok a gondolkodás erejéről, erőszakosságáról, agresszivitásáról. In: Az agresszió, (14). pp. 377-397. (2016)

Kis-Jakab Dóra: Rawls és a szerződéselméleti hagyomány. In: Az agresszió, (14). pp. 417-426. (2016)

Kiss Botond László: Rizikó és protektív faktorok a vér-sérülés-injekció fóbia kialakulásában : [absztrakt].

Kiss Flóra and Olajos Tímea: A zenetanulás szocio-emocionális transzferhatásai tanulási zavarral küzdő diákok körében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-20. (2022)

Kiss Hedvig and Patel Kosha and Pikó Bettina: The role of online activities and academic performance in Indian adolescents' eating disorders : a cross-sectional study : [absztrakt].

Kiss Tamás: Beszédes avatar : a virtuális szelfreprezentáció és a személyiség összefüggéseinek vizsgálata.

Kiss Endre: Az agresszió perspektivizmusa Meghatározási kísérlet. In: Az agresszió, (14). pp. 176-185. (2016)

Kiss Hedvig and Pikó Bettina: Pszichológiai faktorok szerepe a problémás internethasználatban: rizikó és protektív megközelítés.

Kiss Orhidea Edith: A felhasználók mentális modelljei az ember-számítógép interakció kontextusában. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 71-78. (2000)

Kiss Tihamér: A népmüvelő [!népművelő] személyisége : a népmüvelő [!népművelő] valós és eszményi én-képe. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 313-327. (1977)

Kissné Novák Éva: Gondolatok az erőszakmentes kommunikációról. In: Az agresszió, (14). pp. 453-462. (2016)

Klein Sándor: Carl Rogers és a személyközpontú pszichológia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszichológia Tanszékén, az 1980-as években. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 161-165. (2021)

Klinovszky Andrea: Adherencia vizsgálat a 2-es típusú diabétesz mellitusszal diagnosztizált személyek körében : [absztrakt].

Klinovszky Andrea: Aktív résztvevőként a döntések csataterén: avagy a 2-es típusú cukorbetegek betegségmenedzselést befolyásoló viselkedéses jellemzői : [absztrakt].

Klinovszky Andrea: Funkcionális egészségértés és diabetes-specifikus számolási készségek 2-es típusú inzulinnal kezelt cukorbetegek körében : [absztrakt].

Klinovszky Andrea: Pedagógus kiégés kapcsolata a tanári én hatékonysággal és érzelmi kreativitással : [absztrakt].

Komlósi Edit: Trait emotional intelligence (TEIQue) as an individual performance influancing factor.

Koncz János: A szocialista életmód és a müvelődés [!művelődés] kapcsolatának néhány kérdése. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 58-79. (1977)

Kovai Melinda: Pszichoterápiás mező a rendszerváltás-kori Magyarországon.

Kovács Andrea: Policisztás ovárium szindrómával élő nők reziliencia jellemzőinek komplex rendszer szemléletű vizsgálata. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (5) 1. pp. 1-21. (2018)

Kovács András Bálint: A félelem élvezete : a "horror-paradoxon". In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 1. pp. 5-19. (2022)

Kovács Fanni Mercédesz: Az észlelt agresszió nemi különbségei. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-27. (2022)

Kovács Katalin Mária: A magyarság kollektív áldozati hiedelmei és a szlovákokhoz fűződő viszonya Magyarországon és a Felvidéken. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (5) 1. pp. 1-20. (2018)

Kovács Ádám Gábor: Machiavellizmus térben, időben : a machiavellisták időorientációja a munkafüggőség tekintetében.

Kovács Gábor: Enkidu és a szajha – Lewis Mumford ökológiai kultúrkritikája. In: Az agresszió, (14). pp. 253-261. (2016)

Kovács Janka: "Érzelmi nyavalyák" és "ész-tébolyodások" : a lélek betegségei az orvosi disszertációkban a 18-19. század fordulóján. In: Aetas, (34) 2. pp. 67-84. (2019)

Kovács-Berta Renáta: Hevesi Krisztina, Rigó Adrien és Urbán Róbert (2020, szerk.) : Szexuálpszichológia. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 172-173. (2021)

Kovács-Jerney Ádám: A machiavellizmus, az időperspektíva és a munkafüggőség viszonyrendszere : [absztrakt].

Kresznerits Szilvia and Fedor Mariann: "CONTR-ANA" - kognitív lezárás iránti igény vizsgálata az evészavarokat támogató weboldalak felhasználóinál. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 1-19. (2014)

Kresznerits Szilvia and Porpáczi Júlia and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Új elemzési lehetőség a fluencia teszten nyújtott teljesítmény értékelésére : a szemantikus teljesítmény idői dimenziói fiataloknál. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 79-90. (2013)

Kriston Pálma: Emlődaganatos nőbetegek pre- és posztoperatv pszichológiai állapotának vizsgálata az észlelt fájdalom, a betegség attribúciók, és az egészségmagatartás összefüggésében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (3) 1. pp. 1-21. (2016)

Kránitz Ildikó: Eltérő téves emlékezeti paradigmák hatásának vizsgálata kisgyermek- illetve serdülőkorban. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (3) 1. pp. 1-22. (2016)

Kubisz Kriszta: Az éjszakai és váltott műszak hatásai az ápolókra = Effects of night shift and shift work on nurses : [absztrakt].

Kékes Szabó Marietta: A pszichoszociális háttér egészségügyi státuszra gyakorolt hatásának felmérése : asztmás és pánikbeteg fiatalok családreprezentációjának összehasonlító vizsgálata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 55-66. (2013)

Kérchy Anna: "Semmi - gondolta - nem volt még ilyen érdekes" : pszichonarráció és a bizonytalanság megtestesült tudata Neil Gaiman gótikus meseregényében. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 2. pp. 60-71. (2022)

Kóródi Kitti and Mácsai Villő and Zsadányi Zsuzsa and Tisljár Roland: Arizona életmenet tesztbattéria : előtesztelés. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 67-78. (2013)

Kőváry Zoltán: Művészet, mákony, melankólia : deviancia és kreativitás a dinamikus személyiségpszichológia nézőpontjából. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 28-80. (2011)

L

Laczkó Sándor: Az ember vadságáról – Előszó. In: Az agresszió, (14). pp. 5-8. (2016)

Ladányi Éva: Az iskolai énhatékonyság, az iskolai jóllét és a szociális kommunikáció kapcsolata : [absztrakt].

Lakatos Kristóf: The effect size of playing Google Dinosaur on test anxiety: a repeated measure study : [abstract].

Lakatos Kristóf: The effect size of playing with Google Dinosaur on test anxiety: an independent measure study : [abstract].

Lantos Nóra Anna and Ven Nóra and Harsányi Szabolcs Gergő: A lezárás iránti igény és a konzervativizmus kapcsolata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 109-121. (2012)

Leist Balogh Brigitta and Jámbori Szilvia: A karaktererősségek iskolai alkalmazásának jelentősége a pozitív serdülőkori fejlődésben : [absztrakt].

Lengyel Fanni and Janacsek Karolina and Csifcsák Gábor: Az érzelmek hatása az implicit szekvenciatanulásra és a konszolidációra. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 91-101. (2013)

Lengyel Lea: Pszichoszociális fogyatékossággal élő hajléktalanok : [absztrakt].

Lengyel Zsuzsanna Mariann: Nem ártás és gondolkodás : nem-tudásunk komolyan vételéről – Heidegger és Derrida. In: Az agresszió, (14). pp. 398-416. (2016)

Limpár Ildikó: Értelem és érzelem Patrick Ness Szólít a szörny és Seanan McGuire Mélybe ránt a Lápvilág kisregényeiben. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 2. pp. 93-111. (2022)

Linnert Szilvia: Pirosabb-e a Ferrari a papagájnál? - a színek hatásának vizsgálata vizuális kategorizációban a kiváltott potenciálokra. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 25-32. (2010)

Lippai László and Osváth Viola and Szabó-Prievara Dóra Katalin and Tarkó Klára: A lelki egészség és -betegség határát érintő pedagógusi döntések támogatási lehetőségei az iskolai lelki egészségfejlesztés keretrendszerében : [absztrakt].

Loboczky János: A történelem vége versus a civilizációk közötti agresszió – Fukuyama és Huntington. In: Az agresszió, (14). pp. 165-175. (2016)

Losoncz Alpár: Erőszak és/vagy agresszivitás. In: Az agresszió, (14). pp. 147-164. (2016)

Lukács Gáspár and Huszár Katalin and Hallgató Emese: Implicit szekvencia tanulás : inter-stimulus intervallum és szubjektív élmény. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 124-141. (2014)

Lurcza Zsuzsanna: Aktualitás és korszerűtlenség: a terrorizmus aktualitása. In: Az agresszió, (14). pp. 439-452. (2016)

Látos Melinda and Csabai Márta: Az empátiás viszonyulások mérésének lehetőségei - pszichológus- és orvostanhallgatók összehasonlítása. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 165-173. (2010)

Látos Melinda: Testkép- és énkép változások sebészeti beavatkozás után : egészségpszichológiai intervenció a rosszindulatú emlődaganatból gyógyuló nők számára. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 281-299. (2022)

Lázár Gyopárka Barbara: A grandiózus és a vulnerábilis nárcizmus összefüggései a szocioszexuális orientációval, valamint a kapcsolati- és szexuális elégedettséggel : [absztrakt].

Lévai Tünde: Auditoros képességek verbális rövid távú emlékezetre gyakorolt hatásának vizsgálata zeneművész és látássérült személyek körében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (5) 1. pp. 1-36. (2018)

Lőrincz Anna Kata: Az önértékelés és az énhatékonyság összefüggései a családi szocializácós tényezőkkel. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (6-7) 1. pp. 1-17. (2020)

M

Majoros Ivett: Vélt és valós testkép megítélésének összehasonlítása cheerleader sportolónők körében : [absztrakt].

Makovics Gábor: Digitalizált önállóság? - a fiatal felnőttek családtól való függetlenedése és társas kapcsolatai a digitális eszközök korában : [absztrakt].

Makovics Gábor: A fenyegetett identitásállapot önértékelésre vonatkozó hatásai a társas összehasonlítás stratégiájának függvényében : [absztrakt].

Makovics Gábor: Digitalizált önállóság : a fiatal felnőttek családtól való függetlenedése és társas kapcsolatai az internet korában. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 9., (9). pp. 109-124. (2021)

Martos Dorottya and Balogh László: A flow mint optimális állapot teljesítményt befolyásoló hatásának vizsgálata aerobik versenyzőknél. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 83-84. (2018)

Megellai Gábor: A szemmozgás idői eloszlásának összefüggése a kanyar tulajdonságaival és a tapasztalattal. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 43-51. (2010)

Mester Béla: A megszigonyozott bálna feletti jog : az államok közötti természetes állapotról és a nemzetek jogáról. In: Az agresszió, (14). pp. 319-328. (2016)

Mihalik Katalin: Magyar nyelvű összetett szavak : a transzparencia vizsgálata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 53-60. (2010)

Mikes Lili and Ágoston Flóra: Adalékok a szegedi joghallgatók pályaképének vizsgálatához : [absztrakt].

Miklós Zsófia and Hörömpöli Ádám: Mérhető-e közmondásokkal az absztrakt gondolkodás?

Mohácsi Magdolna and Tisljár Roland: A humorstílus és a párérték hasonlóságának vizsgálata párok körében - asszortatív párválasztási elemzés. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 103-113. (2013)

Molnár Adrienn and Fodor Szilvia: Pedagógusok kiégésének vizsgálata a pozitív pszichológia szemléletében : [absztrakt].

Molnár Nikolett: Munka-család konfliktus és a munkahelyi versengési klíma kapcsolata. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 65-80. (2014)

Mudrák József: Pszichológia a Debreceni Tudományegyetemen a XX. század első felében : az orvosi irányvonal. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 181-190. (2021)

Márkus Julianna and Márton Anna and Csanádi András and Harsányi Szabolcs Gergő: A lezárási igény és konformitás. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 157-164. (2010)

Márkus Artur: A matematikai képesség lélektana. (1937)

Márton Anna and Tisljár Roland: A humor és a kreativitás kapcsolata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 61-70. (2006)

Márton János: A sebészet – agresszió vagy altruizmus? – egy kívülálló szemével. In: Az agresszió, (14). pp. 234-244. (2016)

Mátyás Eszter: Krónikus vesebetegek énképének és önirányítottságának vizsgálata. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (6-7) 1. pp. 1-16. (2020)

Máté Zsuzsanna: Agresszív viselkedésformák a 20. századi magyar Kékszakáll-történetekben - a művészetköziség értelemkonstituáló folyamata felől. In: Az agresszió, (14). pp. 74-95. (2016)

Müller Vanessa and Bárány István: A gimnáziumi lélektan oktatás 1867 és 1989 közötti történetének áttekintése : rendszerváltozástól rendszerváltozásig. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (8) 1. pp. 1-21. (2021)

N

Nagy Gábor Dániel: A vallási közösségek és a deviancia. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 155-170. (2011)

Nagygyörgy Katalin and Mihalik Árpád and Fodor Ádám and Harsányi Szabolcs Gergő: Boldogan éltek, amíg meg nem haltak egy virtuális világban Magyar MMORPG játékosok motivációjának és személyiségvonásainak összefüggése a korral. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 175-183. (2010)

Nagyné Hegedűs Anita: Az énhatékonyság szerepe a tanulói sikerességben : [absztrakt].

Negrea Vidia: Fiatalkori antiszociális személyiségzavarok alapjelenségének klinikai, pszichológiai vizsgálata. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 279. (2000)

Neumann Tibor: A nevetés kérdése az iskolai nevelésben. (1942)

Novák Mónika and Horvát M. Tünde: A diákfirkák üzenete - mit és miért firkálnak a serdülők? In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 71-83. (2006)

Nyusztay Iván: Az undor és a részvét Samuel Beckett kései darabjaiban. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 2. pp. 46-59. (2022)

Nyári Katalin: Kommunikációs zavarok és devianciák. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 280. (2000)

Náfrádi Lilla and Orosz Gábor: A Társas elutasításra való érzékenység kérdőív (Rejection Sensitivity Questionnaire) magyar nyelvre történő adaptációjának előzetes eredményei. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 115-126. (2013)

Náfrádi Lilla and Török Georgina and Csifcsák Gábor: A társas elutasításra való érzékenység összefüggése az arcészlelés idegi korrelátumaival. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 127-137. (2013)

Németh Kornél and Racsmány Mihály: Utak és kerülők emlékeinkhez : hozzáférhetőség vs. rendelkezésre állás irányított felejtés után. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 33-41. (2010)

Németh Erzsébet: AIDS-drog-suicidium kortárs preventorok képzésének módszerei. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 267-268. (2000)

O

Ocsovszky Zsófia and Tusor Lilla: Pszichológusok az invazív kardiológiai ellátásban. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 301-319. (2022)

Olasz Csaba and Balogh László: Sportolók vallási attitűd vizsgálata a sporttevékenységhez való viszonyulás, a pozitív pszichológia és az érett személyiség vonatkozásában. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 104-106. (2018)

Oláh Adrienn Réka: Az emocionális sírás és korrelátumai. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-20. (2017)

Oláh Julianna and Janovicz Júlia: Nemi különbségek a spiritualitás hatásában? : [absztrakt].

Orbán Kata: Jobb-e a sminkelt női vezető a kettes villamoson? - avagy maszkulinitás és femininitás a munkában és a megjelenésben.

Osváth Viola and Kis Bernadett: A gyász sokféle arca a mentálhigiénés munkában : [absztrakt].

Osváth Viola and Kis Bernadett and Lippai László: Lelki egészségfejlesztés a köznevelésben - utópia vagy realitás? : [absztrakt].

P

Palatinus Oszkár and Domonkos Norbert: Halálfélelem vizsgálata egészségtudományi hallgatók körében = Study of fear of death among health science students : [absztrakt].

Palatinus Zsolt and Krajcsi Attila: A mennyiségdetekció feladványa : két rivális elmélet ütköztetése. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2004. pp. 7-20. (2004)

Pap Erika: Vak diákok iskolai integrációja hatásának vizsgálata magyar és angol mintán. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 85-97. (2006)

Pap Erika: Vak diákok iskolai integrációjának hatása a látó közösségre. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2004. pp. 89-109. (2004)

Pap Ildikó: A meddőség pszichés és pszichoterápiás vonatkozásai : szakirodalmi áttekintés. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (6-7) 1. pp. 1-19. (2020)

Pap Katalin Tünde: A matematika tantárggyal kapcsolatos tanulói attitűd és a matematikai szorongás hatása : [absztrakt].

Papp Sándor: Rurális társadalmi reziliencia a Soltvadkert-környéki szőlő- és bortermelők példáján.

Paraszt Márta and Papp János: Márkák, színek, illúziók. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 193-204. (2019)

Parák András Sándor: Egy 21. századi addikció - az okostelefonfüggőség és kutatási irányai : [absztrakt].

Pataki Ferenc: A deviáns viselkedés egyes problémái. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 25-51. (1986)

Pató Attila: Agresszivitás és kommunikációs tér : jegyzetek az instrumentált irracionalizmus geneziséhez. In: Az agresszió, (14). pp. 274-283. (2016)

Paáll Erzsébet: A jellemvonások lélektani vizsgálata. (1938)

Pejtsik Diána: A komorbid szorongásos és depressziós zavarok modellezési lehetőségei : [absztrakt].

Pentz Gáspár: Katonai képességvizsgálatok. (1943)

Pentzné Ambrus Magda: L'élève de Szeged à l'âge de 14 ans. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 15. (1946)

Peszeki Nikolett: A ketamin hatása a terápiarezisztens major depresszióra. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (2) 1. pp. 1-24. (2015)

Peszeki Nikolett and Papp-Zipernovszky Orsolya: A filmekbe való bevonódás, az emlékezet és a preferenciaítéletek a médium függvényében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-22. (2017)

Pettendi Gizella: Kifáradás, fáradtság, túlterhelés. (1937)

Pető Virág: Fiatalkori szerencsejáték-függőség. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-15. (2017)

Pető Zoltán and Hunya Péter and Eller József: Pszichometriai módszerek alkalmazása a hangulati élet vizsgálatában.

Phyo Wai Mar and Nikolov Marianne and Hódi Ágnes: Relationship between doctoral students' self-assessed research knowledge and coping with stress : [abstract].

Pinczés Zsuzsa: Kognitív zavarok felnőtt epilepsziás betegek körében : [absztrakt].

Pinczés Zsuzsa Fruzsina: A prefrontális dominancia és az érzelem szabályozás egyéni különbségeinek összefüggése : [absztrakt].

Pléh Csaba: A pszichológia a budapesti egyetemeken és a többi nagyvárosi egyetemen. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 47-56. (2021)

Polgár Petra Ibolya and Pohárnok Melinda: Szégyen és büszkeség-párbeszédek vizsgálata az érzelmi tartalom mentén. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (4) 1. pp. 1-25. (2017)

Polgári Szilvia: A reklámszlogenek előfeszítő hatása. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 195-202. (2010)

Polner Bertalan and Németh Dezső and Janacsek Karolina and Kovács Zoltán Ambrus: Hatékonyabb készségtanulás hipnózisban. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 7-18. (2012)

Polyák Kamilla and Szabó Éva: Etnikai előítéletek összefüggései a személyes tapasztalatokkal. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 123-135. (2012)

Pongrácz Emese: He for She : szexizmus és kollektív cselekvés a külsőcsoport-szövetség kontextusában : [absztrakt].

Popa Gabriel: The social pathology of aggression. In: Az agresszió, (14). pp. 262-273. (2016)

Poszler György: A müvészi [!művészi] hatás és a személyiség. In: Művelődés és szocializmus : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (1). pp. 140-162. (1972)

Prievara Dóra Katalin and Szabó Éva: Melyik én vagyok én? - valódi és virtuális énképek összehasonlítása online írói közösségben. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 139-149. (2013)

Pukánszky Béla: Pedagógia és lélektan a szegedi egyetemen, 1872-1945. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 85-98. (2021)

Pusztai Virág: A vizuális média és az agresszív energiák relációi : látásunk irányának és sebességének média általi meghatározottsága. In: Az agresszió, (14). pp. 96-108. (2016)

Pálffy Patrik: A Psinquiry pszichológiai kutatói adatbázis bemutatása : [absztrakt].

Pálfi Antónia: Implicit tanulást követő felejtési effektus kognitív háttere : [absztrakt].

Pálfy Miklós: A jungi anima és animus hermeneutikája. In: Tudomány és hagyomány, (4). pp. 114-120. (1993)

Pápai Márta and Bodor Bernadett and Krajcsi Attila: Együttélés irracionális babonáinkkal. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 185-193. (2010)

Pápay Nikolett: "What am I running after so short of breath?" : the psychosocial characteristics and therapeutic possibilities of age-related infertility. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 139-154. (2022)

Pápay Nikolett: "Mi után futok lélekszakadva?" : az életkor vonatkozású meddőség pszichoszociális jellegzetességei és terápiás lehetőségei. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 225-245. (2022)

Pásztor Attila: A tanulás hatása az autóvezetés vizuális kontrolljára. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 61-69. (2010)

Pócza-Véger Petra: A fájdalom egészségpszichológiai vonatkozásai : a korai traumatikus élmények és a krónikus fájdalommal való megküzdés kapcsolata. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 265-279. (2022)

R

Rajczi Renáta Zsófia: A diszfunkcionális attitűdök és a PID-5-BF maladaptív személyiségvonásai : [absztrakt].

Rigó Adrien: A Hashimoto-pajzsmirigygyulladás egészségpszichológiai megközelítésben. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 81-96. (2022)

Rodrigues de Oliveira Olney: Assessing influential factors of school performance in children and adolescents : [absztrakt].

Rokszin Adrienn Aranka and Győri-Dani Dóra and Csifcsák Gábor: A vizuális kategorizáció elektrofiziológiai vizsgálata zajos ingerek segítségével. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 19-31. (2012)

Roszik Dóra: A tesztszorongás hatása az iskolai teljesítményre. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 34-46. (2022)

Roszik Dóra and Juhász Boglárka Anna: A nevelési stílusok hatása a performancia-minősítő helyzetekben jelentkező szorongásra : [absztrakt].

Rottler Lili: Az anyaság mítosza : pszichoanalitikus "hozományok". In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-7. (2022)

Rottler Lili: A női tekintet lehetőségeiről : [absztrakt].

Rudics Boglárka and Vári Beáta: Az agresszivitás vizsgálata az általános iskolai tanulók körében. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 128-137. (2017)

Rudics Emese: Verbális munkamemória funkciók bipoláris zavarban, szkizoaffektív zavarban és szkizofréniában : [absztrakt].

Rázsó Zsófia: A sportmotivációs struktúra és a szorongás jellegzetességei önkéntesek körében. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 55-71. (2014)

Révész Béla: Pszichológiai elemek a titkosszolgálati munkában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 199-220. (2017)

Révész Béla: A stigmatizáció szerepe a titkosszolgálatok ellenségkép-képzésében : kutatási vázlat. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 128-154. (2011)

Révész György: A Pszichológiai Intézet alapítása és szakindítás Pécsett. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 209-222. (2021)

S

Salamon János and Makkai Alexandra and Turcsik Ádám and Orosz Gábor: A konstruktív versengés meghatározói magyar autópiaci szervezetekben. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 137-149. (2012)

Salló Emőke: Egészségpszichológia a gyermekgyógyászatban : diabéteszes gyermekek kezelése. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 147-166. (2022)

Schmal Dániel: Agresszió és rítus a kora újkorban. In: Az agresszió, (14). pp. 310-318. (2016)

Schütz Brúnó: "Hogyan beszél az elménk (helyesen)?" - a mentális nyelvtan vizsgálatának új megközelítése a magyar rendhagyó ragozáson keresztül. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 12., (12). pp. 153-166. (2023)

Schütz Brúnó: A mentális nyelvtan leírásának egy próbája: a magyar rendhagyó ragozás átfogó (pszicholingvisztikai és kontrasztív) vizsgálata : [absztrakt].

Scmrcz Ádám: A szadizmustól az istenné válásig – avagy az agresszió kérdése Justus Lipsius antropológiájában. In: Az agresszió, (14). pp. 363-373. (2016)

Simon Tamás and Csábi Eszter: Professzionális online pókerjátékosok teljesítményét befolyásoló kognitív tényezők. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (8) 1. pp. 1-22. (2021)

Simonyi Gabriella: Kamaszkori hazugságok a motiváció tükrében : [absztrakt].

Simonyi Gabriella: The lone wolf : a coping strategy in a preschool psychodrama group : [absztrakt].

Sipka Tünde Csenge and Márton Anna: Szinesztézia : előny vagy hátrány? In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 71-78. (2010)

Somhegyi Annamária: A teljeskörű intézményi/iskolai egészségfejlesztés (TIE) hazai megvalósulása: eredmények, kihívások : [absztrakt].

Soós Adrián Richárd and Czibor Andrea: A munkahelyi pszichoterror alakulása az egészségügyben a COVID-19 járvány alatt. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-27. (2022)

Stankovic Mona and Papp László and Pető Zoltán and Töreki Annamária: A kiégés szindróma jellegzetességei a COVID-19 járvány alatt = Characteristics of burnout syndrome during COVID-19 pandemic : [absztrakt].

Stefanik Krisztina: Életkorokon átívelő edukációs spektrum autizmusban : [absztrakt].

Strasser János: A tanuvallomás [!tanúvallomás] kisérleti [!kísérleti] vizsgálata a gyermekkorban. (1936)

Szabadi Magdolna: About music therapy in general, and in the music teaching. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 171-185. (2012)

Szabadi Magdolna: Rövid áttekintés a zenei elemekre adott agyi aktivitás vizsgálati példáiból. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 152-164. (2024)

Szabadi Magdolna: A zeneterápia területei és kutatási eredményei. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 103-126. (2011)

Szabó Barbara and Koncz Patrik and Király Orsolya and Koronczai Beatrix and Paksi Borbála and Demetrovics Zsolt: A problémás közösségimédia-használat és a mentális egészség kapcsolata magyar kamaszok körében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-25. (2022)

Szabó Beáta: Gondolatmorzsák szülőknek... : [absztrakt].

Szabó Erzsébet: Negatív érzelmek Kafka Az Átváltozás című művében és a mű olvasásakor. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 2. pp. 5-30. (2022)

Szabó Judit: Játékfélelem és cselekvőképesség a túlélő-horrorban. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 1. pp. 43-63. (2022)

Szabó János: Felsőoktatási tehetségtérkép - hallgatói jövőkép. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 81-94. (2014)

Szabó Melinda: Prioritások és aktualitások a mentálhigiénében egy pszichiáter szemszögéből : [absztrakt].

Szabó Zoltán Ábel and Kristóf Hanna Emília and Ágoston Csilla: Környezettudatos cselekedetek motivációi magyar diákok körében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-23. (2022)

Szabó Zsanett: A "logosz pszichológia" útja és kiteljesedése Viktor Frankl logoterápiájában : esszé. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-19. (2022)

Szabó Éva: Stressz : ellenség vagy erőforrás.

Szabó Csanád: Pszichodermatológia és egészségpszichológiai ellátás a bőrgyógyászatban. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 97-117. (2022)

Szabó Csilla: Az EFPPA által kidolgozott deontolódiai metakód pszichológusok számára. In: Lélekjelenlét 1. pp. 69-71. (2000)

Szabó Ferenc: Az érzékek alkalmazása az Isten-kapcsolatban : Szent Ignác egyik elmélkedési módszer. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 26-33. (2009)

Szabó János: A hazai felsőoktatási tehetségfejlesztő rendszerek pszichológiai vizsgálata. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 2., (2). pp. 82-93. (2015)

Szabó G. László: Zárszó. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 291-294. (1986)

Szabó Hangya Lilla and Szentes Barbara and Hallgató Emese: Placebohatás implicit tanulás esetén. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 151-161. (2013)

Szalai László: A technikai - tudományos forradalom hatása a dolgozó ember biokibernetikai egyensúlyára : az elfáradás programcsomagja.

Szalma Natália: Káin, a törvényszegő és Mózes a törvényalkotó : Szondi Lipót sorsanalíziséről. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 149-157. (1995)

Szalóki Szilvia and Szegedi-Hallgató Emese: A fotóolvasás mint előfeszítési jelenség vizsgálata. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (2) 1. pp. 1-31. (2015)

Szanka Szilvia and Lovassy Noémi and Gazsó Dorottya and Németh Dezső: A deklaratív / procedurális modell pszicholingvisztikai vizsgálata magyar főnevek többes szám képzése és magyar igék múlt idő képzése esetén. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 79-87. (2010)

Szatlóczki Gréta and Rea Barbara and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Egészséges és demens idős személyek munkamemóriájának és implicit tanulásának összehasonlítása. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 33-45. (2012)

Szegedi Margit and Csabai Márta: Az egészségvédő magatartás és a személyiség kapcsolatának vizsgálata különböző életkori csoportokban. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 163-173. (2013)

Szegedi Janka: Tipustan [típustan] és nevelés. (1938)

Szegedi László: Az egyéniség elve a nevelésben. (1942)

Szeghy Endre: A zenei képesség és tehetség elemzése. (1940)

Szekeres Tamás: A kétségbeesés nyelvi markerei.

Szeliánszky Ferenc: A hibakutatás neveléslélektani problémái. (1938)

Szemes Ágnes and Bellovicz Lilla Kata: Nemi hatások az érzelmi arckifejezések felismerésében. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 175-186. (2013)

Szemes Ágnes and Harsányi Szabolcs Gergő: Szakirány választást befolyásoló háttértényezők és munkaérték preferenciák összehasonlító vizsgálata pszichológia mesterszakosok körében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (3) 1. pp. 1-17. (2016)

Szendi István: Agresszió az öngyilkosságban. In: Az agresszió, (14). pp. 219-233. (2016)

Szenes Márta: Carl Rogers Szegeden : kivonat egy korábbi interjúból. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 167-168. (2021)

Szigeti Mónika Veronika: Pedagógusok kiégésszintjének összehasonlítása a COVID-19-pandémiát megelőző időszakban és a pandémia alatt : [absztrakt].

Szigeti Mónika Veronika: A kiégés és a megelőzésében szerepet játszó protektív faktorok vizsgálata egyetemi hallgatók körében : [absztrakt].

Szigetvári Krisztina: A bélflóra és az étrend hatásai az idegrendszer működésére és a mentális egészségre : szakirodalmi áttekintés. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (8) 1. pp. 1-15. (2021)

Szijártó Szilveszter and Lóránt Vivien and Molnár Andor H.: Orthorexia, edzésfüggőség és izomdiszmorfia megjelenése erőemelők és testépítők körében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 129-131. (2018)

Szilvássy Orsolya: A félelem játszóterén : érzelmi kompetenciafejlesztés negatív érzelmeken keresztül a gyermek- és ifjúsági irodalomban. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 2. pp. 72-92. (2022)

Szokol Zsófia and Orosz Gábor: Az énkép-eltérések kapcsolata az élettel való elégedettséggel és az irigységgel. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 187-197. (2013)

Szokol Zsófia and Varga Leila and Harsányi Szabolcs Gergő: A társas megismerés és a kognitív működés kapcsolata : a Lezárás Iránti Igény és a kerti ösvény mondatfeldolgozás kapcsolatának vizsgálata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 151-162. (2012)

Szokolszky Ágnes: Előszó. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (2) 1. (2015)

Szokolszky Ágnes: Ranschburg Ágnes Hildegard : kapcsolatom Dienes Valériával - interjú. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (8) 1. pp. 1-6. (2021)

Szokolszky Ágnes: A magyar pszichológia történelembe ágyazott útja a vidéki egyetemeken : előszó és kerettenulmány a kötethez. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 11-46. (2021)

Szokolszky Ágnes: A szegedi pszichológia elfeledett története : szubjektív indíttatású áttekintés és reflexió. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 129-159. (2021)

Szvoboda Gábor and Németh Dezső: A mondatmegértés és az implicit tanulás kapcsolata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 89-96. (2010)

Szántó Károly: A szokás lélektana és pedagógiája. (1937)

Szél Erzsébet and Jámbori Szilvia: A szándékos önszabályozás, a mentalizáció és az időperspektíva kapcsolata fiatal felnőttek esetében. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 101-116. (2021)

Szép István: A pszichológiai jegyzőkönyv szerkezete. In: Lélekjelenlét 1. pp. 41-44. (2000)

Szépfalusi Noémi and Prievara Dóra Katalin and Turi Zsolt and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Szabályos és rendhagyó ragozású szavak pszicholingvisztikai vizsgálata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 47-58. (2012)

Széplaky Gerda: Művészet és erő : az esztétikai hatásban megnyilvánuló erőszakról. In: Az agresszió, (14). pp. 46-61. (2016)

Szívós Nóra: Health psychology work in primary care. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 17-29. (2022)

Szívós Nóra: Egészségpszichológiai munka az alapellátásban. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 17-34. (2022)

Szücs László Gergely: Kulturális megvetés és agresszió – Elismerés-elméleti vázlat a nyugati muszlim fiatalok radikalizálódásának okairól. In: Az agresszió, (14). pp. 427-438. (2016)

Sánta Anett and Lucza Lilla and Rafael Beatrix: Alkalmazott egészségpszichológia a belgyógyászati ellátásban : gasztroenterológiai esetismertetés. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 35-56. (2022)

Sáray Julianna: A gyermekrajzok lélektani vizsgálata. (1937)

Séra László: A pszichológia története a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen, a II. világháború előtt. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 57-82. (2021)

Sükösd Anikó and Bodor Péter: Politikai pszichiátria a szocialista Magyarországon. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (8) 1. pp. 1-16. (2021)

Süle Ferenc: Exterocepció - interocepció : "akinek van füle a hallásra, az hallja". In: Érzékek és vallás, (22). pp. 20-25. (2009)

Süle Ferenc: Vallás és spiritualitás a klinikai gyakorlatban : keresztény mélylélektan. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 265-272. (2012)

Săpătaru Mark: Zenei eksztázis és megsemmisülés : [absztrakt].

T

Takács Tímea: A népszerű tanulók normáinak és a pluralistic ignorance jelenségének vizsgálata középiskolai osztályokban.

Takács Géza: Devianciák az iskolában és a haza dolgaiban. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 180-191. (2011)

Takács István: Várkonyi Hildebrand Dezső és Vértes O. József szakmai, baráti kapcsolata, 1932–1947. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 119-128. (2021)

Takó András: Amíg a zene szól : a zene terápiás hatása és a szociális munka kapcsolata. In: Tanulmányok a társadalomról II. : a Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott Társadalomismereti Tanszék valamint az SZTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (2). pp. 216-228. (2015)

Tar Sarolta and Tékus Éva and Mintál Tibor and Kollárné Kiss Gabriella: A túlterheléshez kapcsolódó egészségügyi problémák és mentális tünetek vizsgálata amatőr futók körében : [absztrakt].

Teleki Szidalisz and Tiringer István and Rafael Beatrix: Health psychological aspects in the treatment of cardiovascular patients. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 47-58. (2022)

Teleki Szidalisz and Tiringer István and Rafael Beatrix: Egészségpszichológiai szempontok a szív- és érrendszeri betegek kezelésében. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 57-79. (2022)

Temesváry Beáta: Elidegenedés és devianciák. In: Társadalmi szerkezet - műveltség - deviancia : gyűjtemény a TIT Szegedi XV. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (15). pp. 53-70. (1986)

Timár Andrea: Az együttérzés ellen : Hannah Arendt poétikája : Eichmann, Melville, Billy Budd és a politikai képzelőerő. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 1. pp. 117-131. (2022)

Tomori Viola: A parasztság szemléletének alakulása. (1935)

Turcsik Ádám and Bálintné Farkas Gabriella: Szer-telen szer-etet : a fiatal felnőttkori szerhasználat személyiségpszichológiai, szociális és szülői háttértényezői, protektív faktorok. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 199-209. (2013)

Turcsik Ádám and Farkas Gabriella and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Máshogy mondom, jobban megjegyzed? : a kommunikációs helyzet osztenzivitásának hatása a munkamemória-teljesítményre. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 87-96. (2012)

Turcsányi Enikő: Lukács Liza : Hogyan szeretsz? : kötődési sebeink gyógyítása. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 176-177. (2021)

Turcsányi Enikő and Gulyás László: Az élethosszig tartó tanulás pszichológiai aspektusa. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 19-27. (2018)

Turi Zsolt and Janacsek Karolina and Németh Dezső: A lexikális kétértelműség feldolgozását befolyásoló faktorok. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2010. pp. 97-104. (2010)

Tálas Zsuzsanna: Nemi különbségek a serdülőkori mentalizációs képességekben : [absztrakt].

Tálas Zsuzsanna: A mentalizáció, az észlelt szülői bánásmód és a kötődés kapcsolata serdülőkorban : [absztrakt].

Tánczos Tímea and Mészáros Tünde and Janacsek Karolina and Németh Dezső: Hallási mondatterjedelem teszt : a Listening Span teszt magyar nyelvű verziójának alapjai. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 37-47. (2006)

Tápai Dorina and Lukács Lilla: Kognitív gének - a munkamemória és a végrehajtó funkciók öröklődésének vizsgálata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 59-71. (2012)

Tóth Dalma: The narrative organization of social representations in life stories. In: Belvedere Meridionale, (36) 1. pp. 55-66. (2024)

Tóth Enikő and Jagodics Balázs: Egyetemi hallgatók kiégésének vizsgálata a követelmény-erőforrás modell segítségével. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 1-24. (2022)

Tóth Enikő and Szokolszky Ágnes: Hogyan látta a korabeli pszichológiát Dienes Valéria, 1914-ben írt "A mai lélektan főbb irányai" c. munkájában? In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (8) 1. pp. 1-19. (2021)

Tóth Noémi: A szingli nők romantikus kötődése, önértékelése, és élettel való elégedettsége. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (5) 1. pp. 1-19. (2018)

Tóth Noémi: A szingli nők társadalmi megítélése. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (6-7) 1. pp. 1-22. (2020)

Tóth Ticiána Enikő and Péter-Szabó Osszián and Tóth Ádám: A vonásszintű altruizmus evolúciós hagyatéka - segítségnyújtás az empátiás érzelemdetektálás és az averzív személyiségjegyek tükrében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (2) 1. pp. 1-47. (2015)

Tóth Ticiána Enikő and Tóth Ádám: A vonásszintű altruizmus evolúciós hagyatéka - segítségnyújtás az empátiás érzelemdetektálás és az averzív személyiségjegyek tükrében : [absztrakt].

Tóth Ádám: Az A vonásszintű altruizmus evolúciós hagyatéka - segítségnyújtás az empátiás érzelemdetektálás és az averzív személyiségjegyek tükrében : [absztrakt].

Tóth Ádám: Az akadémiai halogatás vizsgálata a vonásszorongás, az impulzivitás, az altruizmus és a megküzdés tükrében : [absztrakt].

Tóth Béla Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek : az iskolásgyermek érzelmi nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései. (1942)

Tóth Béla Zoltán: A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. (1939)

Tóth János: Az agresszió anatómiája. In: Az agresszió, (14). pp. 207-218. (2016)

Tóth Zsófia: Alkossunk együtt! : hipotézis a kreativitás eredetéről.

Töreki Annamária and Hompoth Emőke: Perinatal mood disorders - an applied perspective. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 123-137. (2022)

Töreki Annamária and Hompoth Emőke: Várandósság alatti és szülés utáni hangulatzavarok a gyakorlatban. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 207-223. (2022)

Török Georgina and Volosin Márta and Sándor Zita and Németh Dezső: "A zene az kell, mert körülölel..." - de vajon milyen hatással van kognitív képességeinkre? In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 73-86. (2012)

Török Iván: Személyiségdinamika a felnőttek müvelődésében [!művelődésében]. In: Művelődés és szocializmus : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (1). pp. 109-127. (1972)

U

Unger Klára and Süle Ferenc: A valláslélektani pszichiátriai osztály tapasztalata. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 273-278. (2012)

V

V. Szabó László: Literatur und Psychologie : Hermann Hesse und Carl Gustav Jung. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 41-57. (1999)

Vajda Dóra and Szigeti F. Judit: Klinikai szakpszichológusi munka a szomatikus ellátásban. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 385-405. (2022)

Vajda Zsuzsanna: Lehetséges-e ma pszichológia szak létesítése Szegeden? : a replikációs krízis margójára. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 169-177. (2021)

Valastyán Tamás: A kentaur tudása : a romantikus kép monstruozitása Hölderlin és Novalis trópusalkotásában. In: Az agresszió, (14). pp. 62-73. (2016)

Varga Leila and Harsányi Szabolcs Gergő: A lezárási igény és a kreativitás kapcsolata. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 211-222. (2013)

Varga Ramóna: Az alvás hatásának vizsgálata különböző érzelmi valenciájú szavak konszolidációjában : [absztrakt].

Varga Ramóna: Az alvás hatásának vizsgálata különböző érzelmi valenciájú szavak konszolidációjában : [absztrakt].

Vass Emília Anna: Gyerekkori állatbántalmazás : mi áll a jelenség hátterében, milyen kapcsolatban áll az interperszonális agresszióval és a mentális egészséggel? In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (9) 1. pp. 2-18. (2022)

Veczkó József: Megnyitó. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 5-8. (1977)

Veczkó József: Zárszó. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 365-369. (1977)

Veczkó József: A személyiség értelmezésének alapkérdései : az egyén szocializációja és a müvelődés [!művelődés] összefüggése. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 80-113. (1977)

Ven Nóra and Németh Viola Luca and Csifcsák Gábor and Harsányi Szabolcs Gergő: Politikai preferenciák és a lezárás iránti igény idegrendszeri korrelátumai. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2013. pp. 223-235. (2013)

Veress Károly: A kérdezés mint erőszak. In: Az agresszió, (14). pp. 287-309. (2016)

Vincze Tamás: Debreceni pedagógiaprofesszorok pszichológiai munkássága : 1918-1950. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 191-202. (2021)

Virányi Barbara and Szabó Éva: Hogyan lehet az iskolából a második otthon? : az iskolai kötődés vizsgálata középiskolai tanulók körében. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2012. pp. 163-175. (2012)

Visontai-Szabó Katalin: A jog és a pszichológia összekapcsolódása: úton egy új tudományág kialakulása felé. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 291-302. (2017)

Voigt Vilmos: Az érzékek antropológiája. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 13-19. (2009)

Vonsik Gyula: A müvelődésszükséglet [!művelődésszükséglet]. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 9-57. (1977)

Váriné Szilágyi Ibolya: A befolyásolás és meggyőzés lélektani alapjai, különös tekintettel a meggyőzés technikájára. In: Művelődés-pszichológia : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (6). pp. 133-158. (1977)

Várkonyi Gábor István: Helykötődés és topológiai identitás vizsgálata Szeged településképi szempontból eltérő karakterű területein. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (6-7) 1. pp. 1-27. (2020)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. (1934)

Váróczy Viktória: Előre- és visszatekintés: egy súlyosan-halmozottan fogyatékos kliensem életútja környezeti tényezők tükrében. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 86-94. (2023)

Vékony Teodóra: Létezik-e "fül-előny" eltérési negativitás esetén? : a ritmus és a hangmagasság szerepének vizsgálata.

Vékony Teodóra: A tabuszavak gátló hatásának összehasonlítása figyelmimotoros valamint lexikális és nem-lexikális döntési helyzetben. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 94-107. (2014)

Völgyesi-Molnár Márta and Havasi Ágnes and Németh Vivien and Szekeres Ágota and Stefanik Krisztina: Autizmussal élő személyek szüleinek életminősége: hazai helyzetértelmezés transzkulturális perspektívában : [absztrakt].

W

Weisz Katalin: A Rorschach-teszt, az Eysenck-féle Személyiség Kérdőív (EPQ) és a Big Five Kérdőív (BFQ) extraverzió fogalma. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 153-165. (2006)

Wieder György: E. Krieck népi-politikai neveléselmélete. (1940)

Wölfel Ingrid: Zwischen allen Stühlen - zur Adoleszenz von Pflegekindern. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 303-309. (2017)

Z

Zakar András: A serdülő tanulók pályaismeretét alakító pszichológiai tényezők. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 389-402. (1978)

Zentai Károly: A nemek együttes nevelésének kérdése. (1936)

Zilahi Tímea: Az életmódváltás testképre gyakorolt hatásának nyomon követéses vizsgálata a narratív pszichológia tükrében. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 20-40. (2014)

Zolczer Péter: Humor : evolúció és kogníció. In: Antik nevetés 2. pp. 1-15. (2015)

Zsadányi-Nagy Zsanett and Kovács Gyula: Tárgyadaptáció : tárgyakra kiváltott utóhatások nézőpontfüggőségének eltérő nézetei. In: Szegedi pszichológiai tanulmányok : 2006. pp. 49-60. (2006)

Zsigmond Száva: Cross-fertilization between sport psychology and business coaching.

Zsámbéki László: A temperamentum (idegrendszer-típus) néhány alapvető vonásának kísérleti-lélektani vizsgálata általános iskolai tanulóknál. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 345-370. (1957)

Zsámbéki László: A viselkedés automatizált elemeinek szerepe és jelentősége a fegyelmezett magatartás kialakításában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 195-207. (1959)

Á

Áfra Eszter: Az Orthorexia nervosa és a Cirkumplex-modell : [absztrakt].

Ágota Zita: A humorstílusok hasonlósága a baráti párok között, a barátsággal való elégedettség tükrében és a különböző humorstílusok megjelenése a Facebookon. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (2) 1. pp. 1-25. (2015)

Árvai Nóra: Psychological treatment of endometriosis and support in coping with the disease. In: Clinical health psychology in practice : theory and case presentations. pp. 155-162. (2022)

Árvai Nóra: Az endometriózis pszichológiai támogatása. In: Pszichológusok a betegellátásban : alkalmazott egészségpszichológiai tanulmányok és esetismertetések. pp. 247-262. (2022)

Ú

Újhegyi Nikolett and Patkó László and Heltai Miklós: The impact of dissemination on teenegers. In: Review on agriculture and rural development, (1) 1. pp. 458-463. (2012)

Ü

Üren-Kiss Laura: Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 142-143. (2021)

Ő

Őry Fanni: A diádikus coping összefüggése a pszichés jólléttel kapcsolatos személyiségváltozókkal és a párkapcsolati elégedettséggel. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (6-7) 1. pp. 1-19. (2020)

This list was generated on 2024. június 13. 23:32:34 CEST.