Items where Subject is "05. Social sciences > 05.01. Psychology"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ü
Number of items at this level: 111.

B

Balog, Iván: Kényszer, félelem és elégtételkeresés Bibó műveiben. In: Az agresszió, (14). pp. 245-252. (2016)

Barcsa, Krisztina: A pszichológia, a zsidó vallás és a kereszténység találkozása a gyászban. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 13-62. (2017)

Barcsi, Tamás: Az agresszió mint morális sértés. In: Az agresszió, (14). pp. 338-352. (2016)

Barna, Emília: Partikultúra és morális pánik: a naiv devianciaelmélet logikájának megjelenése a médiadiszkurzusban a West Balkán-tragédia kapcsán. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 7-27. (2011)

Barta, Ilona: Az erkölcsi motiváció vizsgálata a gyermekkorban. (1940)

Bató, Szilvia: Deviancia és bűnözés a 18-19. századi Magyarországon. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 108-127. (2011)

Bibok, Ágnes and Erdei, Ildikó: Pedagógusok szociális érzékenyítése : lehetőségek és kihívások - MiEgyMás - Szociális érzékenység fejlesztése a 14-18 éves korosztály körében. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 34-40. (2018)

Boda, István: Bevezető a lélektanba : egy lélektani rendszer vázlata. (1934)

Borbás, Gabriella Dóra: A verbális agresszió kevésbé nyilvánvaló esetei és leleplezésük. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (10) 2. pp. 25-98. (2020)

Braunitzer, Gábor: Deviancia - az orvostudomány felelőssége. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 89-107. (2011)

Buda, Mariann: Durva fiúk - szelíd lányok?... : iskolás lányok zaklató viselkedése. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 133-154. (2014)

Bukva, Mátyás and Edelmayer, Zsolt and Mag, Noémi and Tóth, Laura and Varga, Anikó Eszter: Eötvözet VI. : A szegedi Eötvös Loránd Kollégium mai arculata.

Buzás, László: A nevelő-tanító lélektana : a nevelő személyiségének lélektani vizsgálata. (1940)

Bárány, Irén: A gyermek lényegismeretének fejlődése. (1937)

Bíró, Judit and Csepeli, György: Szülőgyilkos fogvatartottak a Csillagbörtönben (Orestés-projekt). In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 81-88. (2011)

C

Csejtei, Dezső and Juhász, Anikó: Agresszió a 60-as évek végének rockkultúrájában. In: Az agresszió, (14). pp. 111-132. (2016)

Csoknyay, József: A kérdező gyermek : a gyermek kérdéseinek nevelés-lélektani [neveléslélektani] vizsgálata. (1940)

Csurik, Dénes: A testnevelés szellemi hatásai. (1939)

D

Demény, Dezső: A tesztmódszer személyiségvizsgálati szerepe. (1942)

Donauer, Emese: Csendes elnyomás kontra önállóság : bomlasztó, különc törekvés-e az önmagunkat megismerni, kiismerni akarás? In: Az agresszió, (14). pp. 463-474. (2016)

Draskovits, Pál: Terman próbáinak magyarázata. (1937)

E

Egyed, Péter: Az erőszak mint értelem II. In: Az agresszió, (14). pp. 133-146. (2016)

F

Fedor, Zsuzsanna and Snakóczki, Réka and Kengyel, Judith Gabriella: A catcalling megítélése és arra adott reakciók összefüggése egyes pszichológiai tényezőkkel. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (10) 1. pp. 88-113. (2020)

Fekete, János: A környezet és az érdeklődés. (1942)

Fizel, Natasa: Az első magyar Pedagógiai-Lélektani Intézet működésének hatása a középiskolai és a polgári iskolai tanárság pszichológiai látásmódjának alakulására. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 7-21. (2021)

Fizel, Natasa: Várkonyi Hildebrand, Dolch Erzsébet, és a szegedi Kerti Iskola. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 99-117. (2021)

G

Garaczi, Imre: A „láthatatlan kéz” és a paternalizmus agresszív küzdelme a piaci folyamatokban. In: Az agresszió, (14). pp. 186-204. (2016)

Gyenge, Zoltán: A Tantalidák vétke – avagy az elfojtott és kiélt agresszió. In: Az agresszió, (14). pp. 32-45. (2016)

Gyenge, Zoltán: A deviancia méltósága. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 171-179. (2011)

Gábor, György: A kegyes agresszió avagy a szakrális erőszak fenomenológiája. In: Az agresszió, (14). pp. 11-31. (2016)

H

Hankovszky, Tamás: Az agresszió elutasítása Fichte jogfilozófiájában és etikájában. In: Az agresszió, (14). pp. 329-337. (2016)

Hunyady, György: Pszichológiai intézet és szakindítás a debreceni egyetemen az 1970-es években. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 203-207. (2021)

J

Juhász, Tímea and Kálmán, Botond and Tóth, Arnold: A diákkori, egyéni tanulmányi verseny-motivációk hatása a későbbi szervezeti verseny-motivációra. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 52-63. (2020)

K

Kaiser, Csilla: Az MBTI személyiségteszt feldolgozása nyelvórákon. In: Móra Akadémia, (9). pp. 125-129. (2021)

Kelemen, Oguz: Köszöntő. In: Magatartástudományi napok : program- és absztraktfüzet, (16). p. 3. (2019)

Kicsák, Lóránt: A dekonstrukció mint politikai filozófia : gondolatok a gondolkodás erejéről, erőszakosságáról, agresszivitásáról. In: Az agresszió, (14). pp. 377-397. (2016)

Kis-Jakab, Dóra: Rawls és a szerződéselméleti hagyomány. In: Az agresszió, (14). pp. 417-426. (2016)

Kiss, Endre: Az agresszió perspektivizmusa Meghatározási kísérlet. In: Az agresszió, (14). pp. 176-185. (2016)

Kiss, Hedvig and Pikó, Bettina: Pszichológiai faktorok szerepe a problémás internethasználatban: rizikó és protektív megközelítés. In: Magatartástudományi napok : program- és absztraktfüzet, (16). p. 31. (2019)

Kissné Novák, Éva: Gondolatok az erőszakmentes kommunikációról. In: Az agresszió, (14). pp. 453-462. (2016)

Klein, Sándor: Carl Rogers és a személyközpontú pszichológia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszichológia Tanszékén, az 1980-as években. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 161-165. (2021)

Kovács, Gábor: Enkidu és a szajha – Lewis Mumford ökológiai kultúrkritikája. In: Az agresszió, (14). pp. 253-261. (2016)

Kovács, Janka: "Érzelmi nyavalyák" és "ész-tébolyodások" : a lélek betegségei az orvosi disszertációkban a 18-19. század fordulóján. In: Aetas, (34) 2. pp. 67-84. (2019)

Kőváry, Zoltán: Művészet, mákony, melankólia : deviancia és kreativitás a dinamikus személyiségpszichológia nézőpontjából. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 28-80. (2011)

L

Laczkó, Sándor: Az ember vadságáról – Előszó. In: Az agresszió, (14). pp. 5-8. (2016)

Lengyel, Zsuzsanna Mariann: Nem ártás és gondolkodás : nem-tudásunk komolyan vételéről – Heidegger és Derrida. In: Az agresszió, (14). pp. 398-416. (2016)

Loboczky, János: A történelem vége versus a civilizációk közötti agresszió – Fukuyama és Huntington. In: Az agresszió, (14). pp. 165-175. (2016)

Losoncz, Alpár: Erőszak és/vagy agresszivitás. In: Az agresszió, (14). pp. 147-164. (2016)

Lurcza, Zsuzsanna: Aktualitás és korszerűtlenség: a terrorizmus aktualitása. In: Az agresszió, (14). pp. 439-452. (2016)

M

Makovics, Gábor: Digitalizált önállóság : a fiatal felnőttek családtól való függetlenedése és társas kapcsolatai az internet korában. In: Móra Akadémia, (9). pp. 109-124. (2021)

Mester, Béla: A megszigonyozott bálna feletti jog : az államok közötti természetes állapotról és a nemzetek jogáról. In: Az agresszió, (14). pp. 319-328. (2016)

Mikes, Lili and Ágoston, Flóra: Adalékok a szegedi joghallgatók pályaképének vizsgálatához.

Mudrák, József: Pszichológia a Debreceni Tudományegyetemen a XX. század első felében : az orvosi irányvonal. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 181-190. (2021)

Márkus, Artur: A matematikai képesség lélektana. (1937)

Márton, János: A sebészet – agresszió vagy altruizmus? – egy kívülálló szemével. In: Az agresszió, (14). pp. 234-244. (2016)

Máté, Zsuzsanna: Agresszív viselkedésformák a 20. századi magyar Kékszakáll-történetekben - a művészetköziség értelemkonstituáló folyamata felől. In: Az agresszió, (14). pp. 74-95. (2016)

N

Nagy, Gábor Dániel: A vallási közösségek és a deviancia. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 155-170. (2011)

Negrea, Vidia: Fiatalkori antiszociális személyiségzavarok alapjelenségének klinikai, pszichológiai vizsgálata. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 279. (2000)

Neumann, Tibor: A nevetés kérdése az iskolai nevelésben. (1942)

Nyári, Katalin: Kommunikációs zavarok és devianciák. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 280. (2000)

Németh, Erzsébet: AIDS-drog-suicidium kortárs preventorok képzésének módszerei. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 267-268. (2000)

P

Paraszt, Márta and Papp, János: Márkák, színek, illúziók. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 2. pp. 193-204. (2019)

Pató, Attila: Agresszivitás és kommunikációs tér : jegyzetek az instrumentált irracionalizmus geneziséhez. In: Az agresszió, (14). pp. 274-283. (2016)

Paáll, Erzsébet: A jellemvonások lélektani vizsgálata. (1938)

Pentz, Gáspár: Katonai képességvizsgálatok. (1943)

Pentzné Ambrus, Magda: L'élève de Szeged à l'âge de 14 ans. In: Annales de l'Institut Scientifique de l'Alföld 1. p. 15. (1946)

Pettendi, Gizella: Kifáradás, fáradtság, túlterhelés. (1937)

Pléh, Csaba: A pszichológia a budapesti egyetemeken és a többi nagyvárosi egyetemen. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 47-56. (2021)

Popa, Gabriel: The social pathology of aggression. In: Az agresszió, (14). pp. 262-273. (2016)

Pukánszky, Béla: Pedagógia és lélektan a szegedi egyetemen, 1872-1945. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 85-98. (2021)

Pusztai, Virág: A vizuális média és az agresszív energiák relációi : látásunk irányának és sebességének média általi meghatározottsága. In: Az agresszió, (14). pp. 96-108. (2016)

R

Révész, Béla: A stigmatizáció szerepe a titkosszolgálatok ellenségkép-képzésében : kutatási vázlat. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 128-154. (2011)

Révész, György: A Pszichológiai Intézet alapítása és szakindítás Pécsett. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 209-222. (2021)

S

Schmal, Dániel: Agresszió és rítus a kora újkorban. In: Az agresszió, (14). pp. 310-318. (2016)

Scmrcz, Ádám: A szadizmustól az istenné válásig – avagy az agresszió kérdése Justus Lipsius antropológiájában. In: Az agresszió, (14). pp. 363-373. (2016)

Strasser, János: A tanuvallomás [!tanúvallomás] kisérleti [!kísérleti] vizsgálata a gyermekkorban. (1936)

Szabó, Ferenc: Az érzékek alkalmazása az Isten-kapcsolatban : Szent Ignác egyik elmélkedési módszer. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 26-33. (2009)

Szegedi, Janka: Tipustan [típustan] és nevelés. (1938)

Szegedi, László: Az egyéniség elve a nevelésben. (1942)

Szeghy, Endre: A zenei képesség és tehetség elemzése. (1940)

Szeliánszky, Ferenc: A hibakutatás neveléslélektani problémái. (1938)

Szendi, István: Agresszió az öngyilkosságban. In: Az agresszió, (14). pp. 219-233. (2016)

Szenes, Márta: Carl Rogers Szegeden : kivonat egy korábbi interjúból. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 167-168. (2021)

Szokolszky, Ágnes: A magyar pszichológia történelembe ágyazott útja a vidéki egyetemeken : előszó és kerettenulmány a kötethez. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 11-46. (2021)

Szokolszky, Ágnes: A szegedi pszichológia elfeledett története : szubjektív indíttatású áttekintés és reflexió. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 129-159. (2021)

Szántó, Károly: A szokás lélektana és pedagógiája. (1937)

Széplaky, Gerda: Művészet és erő : az esztétikai hatásban megnyilvánuló erőszakról. In: Az agresszió, (14). pp. 46-61. (2016)

Szücs, László Gergely: Kulturális megvetés és agresszió – Elismerés-elméleti vázlat a nyugati muszlim fiatalok radikalizálódásának okairól. In: Az agresszió, (14). pp. 427-438. (2016)

Sáray, Julianna: A gyermekrajzok lélektani vizsgálata. (1937)

Séra, László: A pszichológia története a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen, a II. világháború előtt. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 57-82. (2021)

Süle, Ferenc: Exterocepció - interocepció : "akinek van füle a hallásra, az hallja". In: Érzékek és vallás, (22). pp. 20-25. (2009)

Süle, Ferenc: Vallás és spiritualitás a klinikai gyakorlatban : keresztény mélylélektan. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 265-272. (2012)

T

Takács, Géza: Devianciák az iskolában és a haza dolgaiban. In: Deviancia : konferenciakötet, (6). pp. 180-191. (2011)

Takács, István: Várkonyi Hildebrand Dezső és Vértes O. József szakmai, baráti kapcsolata, 1932–1947. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 119-128. (2021)

Tomori, Viola: A parasztság szemléletének alakulása. (1935)

Turcsányi, Enikő and Gulyás, László: Az élethosszig tartó tanulás pszichológiai aspektusa. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 19-27. (2018)

Tóth, Béla Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek : az iskolásgyermek érzelmi nevelésének elméleti és gyakorlati kérdései. (1942)

Tóth, Béla Zoltán: A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. (1939)

Tóth, János: Az agresszió anatómiája. In: Az agresszió, (14). pp. 207-218. (2016)

U

Unger, Klára and Süle, Ferenc: A valláslélektani pszichiátriai osztály tapasztalata. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 273-278. (2012)

V

V. Szabó, László: Literatur und Psychologie : Hermann Hesse und Carl Gustav Jung. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 41-57. (1999)

Vajda, Zsuzsanna: Lehetséges-e ma pszichológia szak létesítése Szegeden? : a replikációs krízis margójára. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 169-177. (2021)

Valastyán, Tamás: A kentaur tudása : a romantikus kép monstruozitása Hölderlin és Novalis trópusalkotásában. In: Az agresszió, (14). pp. 62-73. (2016)

Veress, Károly: A kérdezés mint erőszak. In: Az agresszió, (14). pp. 287-309. (2016)

Vincze, Tamás: Debreceni pedagógiaprofesszorok pszichológiai munkássága : 1918-1950. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 191-202. (2021)

Voigt, Vilmos: Az érzékek antropológiája. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 13-19. (2009)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. (1934)

W

Wieder, György: E. Krieck népi-politikai neveléselmélete. (1940)

Z

Zentai, Károly: A nemek együttes nevelésének kérdése. (1936)

Zolczer, Péter: Humor : evolúció és kogníció. In: Antik nevetés 2. pp. 1-15. (2015)

Ü

Üren-Kiss, Laura: Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 142-143. (2021)

This list was generated on 2022. január 19. 12:52:17 CET.