Items where Subject is "06. Humanities > 06.03. Philosophy, ethics and religion"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ú | Š
Number of items at this level: 1325.

A

A. Gergely, András: Már a régi sem a múlt : interpretációs jelen és mi(sz?)ticizált megéltség. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 29-39. (2015)

Ahlback, Tore: The origins of the Theosophical society in Finland. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 119-131. (1999)

Amir, Lydia B.: A filozófia viszonya a komikumhoz : újraértékelés. In: Antik nevetés 2. pp. 1-30. (2015)

Amundsen, Arne Bugge: Strategies for rechristianization : political rhetoric of the Norwegian home mission in the 1920s. In: Politics and folk religion, (6). pp. 23-34. (2001)

András, Imre: A Segítő Mária népe vagyunk. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 15-18. (2001)

Annus, Irén: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 169-188. (2008)

Antal, József: Énekek Szent Gellértről. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 51-57. (2001)

Antal, Éva: A bizalom körei: a jóindulat hermeneutikája és a dekonstruktív irónia. In: A bizalom, (13). pp. 243-253. (2015)

Antal, Éva: A humor "filozófiája", avagy a komikum tragikuma. In: Antik nevetés 2. pp. 1-7. (2015)

Anttonen, Pertti: One martyr, two pilgrimages : the commemoration of a 12th-century bishop as a spiritual movement in the late 20th century. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 1-16. (1999)

Anttonen, Veikko: The representation of Sürem sacrificial ritual among the present-day meadow-Mari population in Russia. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 143-149. (1999)

Aristoteles, : A rekeszizomról : de partibus animalium 3.10. In: Antik nevetés 2. pp. 1-3. (2015)

B

B. Virághalmy, Lea: A munkamegosztás hatékonyságának erénye, avagy napjaink gazdaságetikájának hellén vonásai. In: Az erény, (1). pp. 323-328. (2003)

Babarczi, Dóra: A Jézus Társaság feloszlatásának folyamata. In: A Jézus Társaság feloszlatása : 1759-1773 76. pp. 5-22. (2006)

Babarczi, Dóra: Magyar jezsuiták Dél-Amerikában a 18. század közepén. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 11-28. (2014)

Bacsó, Béla: Delacroix Szabadság képéhez : az Olümposzról alászállva és elveszve a tények között. In: A szabadság, (8). pp. 11-18. (2010)

Bacsó, Béla: Franz Kafka a bűnről. In: A bűn, (2-3). pp. 29-35. (2004)

Bacsó, Béla: „Herkules válaszúton” : akarat és döntés. In: Az akarat, (9). pp. 11-19. (2011)

Bacsó, Béla: Vázlat a gyűlöletről : Max Scheler. In: A gyűlölet, (6). pp. 11-20. (2008)

Bacsó, Béla: A portré és az ész patológiája : Goya. In: Az ész, (10). pp. 141-150. (2012)

Badicsné Szikszai, Zsuzsa: A keresztfához megyek... : Kiszombor szakrális emlékei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 233-265. (2008)

Bali, János: "Kortárs ősmagyarok" : mítosz és kultúra. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 24-33. (2014)

Balog, Iván and Fejér, Ádám and Szalma, Natália and Kovács, Imre Attila: Kereszténység és zsidóság Európában és nálunk. ISBN 963 481 935 4, (1992)

Balogh, Brigitta: "A tett nem az, ami nem múlik el" : a kölcsönös elismerés és a moralitás dialektikája A szellem fenomenológiájában. In: A barátság, (4). pp. 123-131. (2005)

Balogh, Lehel: Az akarat helye a bioetikai döntéshozatal szövevényében. In: Az akarat, (9). pp. 294-302. (2011)

Balogh, László Levente: Harag és jogérzék között : Heinrich von Kleist: Kohlhaas Mihály. In: Az agresszió, (14). pp. 353-362. (2016)

Balogh, László Levente: A múlt politizálásának hasznáról és káráról. In: Az emlékezet, (15). pp. 285-294. (2017)

Balogh, László Levente: A politikai bizalom eredetéről. In: A bizalom, (13). pp. 119-128. (2015)

Balogh, László Levente: A politikai hazugságról. In: A hazugság, (12). pp. 61-71. (2014)

Balogh, Tibor: Adalékok a descartes-i reflex-fogalom színeváltozásaihoz. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 115-121. (1996)

Balázs, Boglárka: Ralph Waldo Emerson - Akarva-akaratlan. In: Az akarat, (9). pp. 195-202. (2011)

Balázs, Gábor: Akarat, hit és ráció Jesájáhu Leibowitz filozófiájában. In: Az ész, (10). pp. 119-132. (2012)

Balázs, Gábor: Holokauszt és hősiesség az izraeli kollektív emlékezetben. In: Az emlékezet, (15). pp. 303-319. (2017)

Balázs, Gábor: Igazságosság és egyenlőség Maimonidész filozófiájában. In: Az igazságosság, (7). pp. 251-265. (2009)

Balázs, Gábor: „Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Örökkévaló?” (Zsolt 139, 21) – a gyűlölet megítélésének ambivalenciája a zsidó filozófiában. In: A gyűlölet, (6). pp. 115-133. (2008)

Balázs, Gábor: Szabadság és fegyelem problémája az ókori zsidó bölcseletben. In: A szabadság, (8). pp. 81-91. (2010)

Balázs, Gábor: A lelkiismeret mint bálvány. In: A lelkiismeret, (5). pp. 93-108. (2006)

Balázs, Gábor: A poliamória ésszerűsége. In: A szerelem, (11). pp. 213-231. (2013)

Balázs, Gábor and Kiss, András: "A közöttünk élő gojok" : az "idegen" fogalma a középkori zsidó-keresztény viszony tükrében. In: Az idegen, (16). pp. 55-71. (2018)

Balázs, Lajos: Az Együttevés Mágikus Hiedelmétől a Magyarok Kenyeréig. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 179-186. (2015)

Balázs, Péter: Tolerancia a konfesszionalizáció korában : historiográfiai áttekintés. In: Aetas, (35) 1. pp. 150-167. (2020)

Balázs, Péter: A vallási (in)tolerancia keresztény alapjairól : újkortörténészi megfontolások. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (145). pp. 3-21. (2020)

Barabás, Gábor: A középkori pápaság és Szent Jakab kultuszának metszéspontjában. In: Aetas, (34) 2. pp. 177-182. (2019)

Baracs, Gabriella: A gyűlölet síkjai Jézus szenvedéstörténetében. In: A gyűlölet, (6). pp. 306-314. (2008)

Barcsa, Krisztina: Utószó. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 257-258. (2017)

Barcsa, Krisztina: A pszichológia, a zsidó vallás és a kereszténység találkozása a gyászban. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 13-62. (2017)

Barcsa, Krisztina: A vallásról szóló ismeretek oktatásának relevanciája a pszichológia képzésben. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 27. (2019)

Barcsi, Tamás: Gondolatok civilizációról, kultúráról, közösségről Oswald Spengler és Kertész Imre nyomán. In: A polisz, (17). pp. 284-292. (2019)

Barcsi, Tamás: Halál, emlékeztetés, filozófia. In: Az emlékezet, (15). pp. 191-204. (2017)

Barcsi, Tamás: A kegyetlenség rendje és az idegenség. In: Az idegen, (16). pp. 95-108. (2018)

Barna, Ferenc Máté: Domonkos tartományfőnöki köszöntő. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. p. 7. (2016)

Barna, Gábor: Adatok a 19-20. századi rózsafüzéres társulati és áhítatirodalomhoz. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 99-133. (2014)

Barna, Gábor: Adatok a halottkultuszhoz : kettős megemlékezés. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 7-11. (2016)

Barna, Gábor: Ajánlás. In: Bánsági áhitat 9. pp. 7-8. (2014)

Barna, Gábor: Ami a látványosság mögött van : egy helyi zarándok ünnep és a hordozó körmeneti szobrok találkozója. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 83-95. (2014)

Barna, Gábor: At the border of two Worlds : cultural dimensions and roles of the churches and religions in Central Europe. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 105-114. (2014)

Barna, Gábor: Az Oltáriszentség tiszteletére alapított kunszentmártoni főtársulat. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 43-53. (2020)

Barna, Gábor: Az egyházak és vallások jelentősége a Bánság mindennapi életében. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 30-36. (2014)

Barna, Gábor: Az Élő Rózsafüzér társulata : imádság és imaközösség a 19-21. századi vallási kultúrában. ISBN 978 963 277 319 3, (2011)

Barna, Gábor: Beköszöntő. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 7-8. (2019)

Barna, Gábor: Co-existence and conflicts : everyday life of a lay religious confraternity. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 377-387. (2014)

Barna, Gábor: Co-existence and conflicts : everyday life of a lay religious confraternity. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 29-42. (1999)

Barna, Gábor: Crossing the borders : meeting of religions and shaping the sacred in the age of globalization and the Internet. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 91-104. (2014)

Barna, Gábor: Culture of feasts today : commemorial rites of national and calendar feasts. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 107-114. (2011)

Barna, Gábor: "Der lebendige Rosenkranz" : Ein internationales Netzwerk und seine lokale Realisierung. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 411-424. (2014)

Barna, Gábor: Der sakrale Raum eines Wallfahrtsortes und seine Objekte : Maria-Radna. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 275-281. (2014)

Barna, Gábor: Díszített oltárok : a templomdíszítés vázlatkönyve - a theatrum sacrum kulisszái. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 107-115. (2015)

Barna, Gábor: Egy 19. századi szentember - Ökrös József. In: A test és a lélek orvosai: Grynaeus Tamás emlékkönyv 1. pp. 108-119. (2013)

Barna, Gábor: Egy 19. századi szentember Ökrös József. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 90-106. (2015)

Barna, Gábor: Egyházak és vallások kulturális dimenziói Közép-Európában. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 193-200. (2014)

Barna, Gábor: Einleitung. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 9-11. (2014)

Barna, Gábor: Előszó. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. p. 7. (2020)

Barna, Gábor: Előszó. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 7-8. (2015)

Barna, Gábor: Előszó. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 9-10. (2003)

Barna, Gábor: Előszó. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 7-9. (2014)

Barna, Gábor: Előszó - Foreword. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 7-8. (2014)

Barna, Gábor: Emlékmisék, királymisék Kunszentmártonban. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 265-278. (2016)

Barna, Gábor: Epilógus. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. p. 237. (2020)

Barna, Gábor: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences - foreword. In: Ethnographic atlases : regions, borders, interferences, (30). pp. 1-2. (2012)

Barna, Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (1). p. 7. (2014)

Barna, Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (4). pp. 7-8. (2017)

Barna, Gábor: Foreword. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 7-8. (2014)

Barna, Gábor: Foreword. In: Religion, culture, society, (5). pp. 7-9. (2018)

Barna, Gábor: Foreword. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. p. 7. (2014)

Barna, Gábor: Foreword. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. p. 7. (2014)

Barna, Gábor: Foreword : Change - conflict - adjustment. In: Religion, culture, society, (2). p. 7. (2015)

Barna, Gábor: Gnadenorte der "tränenden Marienbilder" in Ungarn Mittel der Ideologie der katholischen Restauration und der kirchlichen Union. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 181-190. (2014)

Barna, Gábor: Gästebücher an Wallfahrtsorten, in Krankenhäusern und Hotels : neue, schriftliche Formen und Quellen ritualisierter Verhaltensweisen. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 230-243. (2014)

Barna, Gábor: Görög katolikus búcsújáró helyek az egykori Északkelet Magyarországon. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 67-82. (2014)

Barna, Gábor: Hogyan szerkesszük meg egy szent tiszteletét? : a társadalmi igények, a politika és a megélt vallásosság szerepe Árpád-házi Margit szentté avatásában. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 163-205. (2014)

Barna, Gábor: How ethnology treats religious issues : an example from East-Central Europe. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 69-80. (2014)

Barna, Gábor: Introduction. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 7-10. (1999)

Barna, Gábor: Isten és az emberek szolgálatában : ajánló szavak Gyöngyössy Orsolya könyvéhez. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 7-8. (2019)

Barna, Gábor: Istenek, érdemek, erények szimbolikus elismerése : Corona-virágkoszorú, egy antik rítuselem története és utóélete napjainkig. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 201-207. (2014)

Barna, Gábor: Katolikus temetők térhasználata a 19-20. században : a kunszentmártoni temetők példájával. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 131-137. (2015)

Barna, Gábor: Kereszt- és harangtársulatok Kunszentmártonban. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 68-89. (2015)

Barna, Gábor: Keresztény értékek a 20. században : Bálint Sándor - a házastársi hűség példaképe. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 214-220. (2016)

Barna, Gábor: Kulissen des theatrum sacrum : Provisorische Kleinbauten im Dienst der Liturgie (Krippen, Heiliggräber, Fronleichnamszelte). In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 137-161. (2014)

Barna, Gábor: Kép, képmás, kultusz : szerkesztői előszó. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). p. 7. (2006)

Barna, Gábor: Leaders and the led : social strata, genders, age groups and roles in a lay religious confraternity. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 363-376. (2014)

Barna, Gábor: Lectori salutem! : Köszöntöm az Olvasót! In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 9-11. (2001)

Barna, Gábor: The Living Rosary Society as frame and form of the Marian devotion the feminization of the Marian devotion: a case study. In: Religion, culture, society, (1). pp. 48-65. (2014)

Barna, Gábor: "Maria hat geholfen" : Zeugen alltäglicher Notlagen: gemalte Votivbilder. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 302-332. (2014)

Barna, Gábor: Mariazell und die ungarischen Wallfahrten. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 191-212. (2014)

Barna, Gábor: A Mezey-kántorok eucharisztikus énekei. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 189-205. (2019)

Barna, Gábor: Miben segít Szent Margit? : krízishelyzetek és imameghallgatások Árpád-házi Boldog Margit szentté avatási eljárásban. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 183-189. (2014)

Barna, Gábor: Mária kegyhelyek. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 167-175. (2014)

Barna, Gábor: Mészáros Mihály, a csépai halottlátó. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 54-89. (2016)

Barna, Gábor: Napjaink ünnepkultúrája : nemzeti és kalendáris ünnepeink emlékező rítusai. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 19-25. (2011)

Barna, Gábor: National feasts, political memorial rites - feasts of civil religion? In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 72-80. (2014)

Barna, Gábor: National pilgrimages, pilgrim trains and identity-building. In: Religion, culture, society, (2). pp. 191-212. (2015)

Barna, Gábor: Papers published first / Erste Erscheinung der Artikel. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 425-428. (2014)

Barna, Gábor: Pauliner-Wallfahrtsorte in Ungarn. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 165-180. (2014)

Barna, Gábor: Pilgrim baptism : an initiation rite in the Hungarian catholic paraliturgy. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 213-222. (2014)

Barna, Gábor: Politics and folk religion : concepts and problem. In: Politics and folk religion, (6). pp. 9-21. (2001)

Barna, Gábor: Politics and folk religion : foreword. In: Politics and folk religion, (6). p. 3. (2001)

Barna, Gábor: Pálos kegyhelyek Magyarországon. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 51-60. (2014)

Barna, Gábor: Reconciling national and imperial identity : royal masses and commemorative masses in Kunszentmárton. In: Religion, culture, society, (4). pp. 57-87. (2017)

Barna, Gábor: Religious confraternities in the service of the God and the community : the example of the Candle-bearers’ confraternity. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 352-362. (2014)

Barna, Gábor: Saint Margaret of Hungary : the Saint of penance, service to and love of the homeland : 20th century interpretations of Saint Margaret. In: Religion, culture, society, (5). pp. 74-81. (2018)

Barna, Gábor: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften. ISBN 978-963-306-327-9, (2014)

Barna, Gábor: Searching for God, ourselves - or outing to nature : escaping from somewhere, finding refuge somewhere? In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 244-252. (2014)

Barna, Gábor: Szent Margit ima-akciók a 20. század első felében. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 208-223. (2014)

Barna, Gábor: Szent kutak, szent források a búcsújáró helyeken. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 61-66. (2014)

Barna, Gábor: Szerkesztői előszó. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. p. 13. (2016)

Barna, Gábor: Sándor Bálint (1904-1980) : a life’s work in ethnology of religion. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 11-22. (2014)

Barna, Gábor: Sándor Bálint (1904-1980): a life’s work in ethnology of religion - selected works of Sándor Bálint on ethnology of religion. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 23-29. (2014)

Barna, Gábor: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről. ISBN 978-963-306-396-5, (2015)

Barna, Gábor: Vallás, egyén, társadalom : egy kutatás tanulságai. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 7-8. (2014)

Barna, Gábor: Vezetők és vezetettek : társadalmi rétegek, nemek, életkori csoportok és szerepek egy laikus vallási társulatban. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 54-67. (2015)

Barna, Gábor: Wallfahrten und ihre interethnische Komponente im Königreich Ungarn im 18. Jahrhundert. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 223-229. (2014)

Barna, Gábor: Widmung. In: Bánsági áhitat 9. pp. 9-10. (2014)

Barna, Gábor: Zur Forschung der Votivbilder und Votivgegenstände von Maria-Radna. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 282-301. (2014)

Barna, Gábor: A barokk szakrális térszerkezet kialakulása : zarándoklatok, kegyhelyek a 18. század első évtizedeiben. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 39-50. (2014)

Barna, Gábor: A Živa Krunica társulat (az Élő Rózsafüzér Társulat) horvát sajtója. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 134-143. (2014)

Barna, Gábor: The Živa krunica confraternity - the Living Rosary Confraternity - in Croatian press. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 388-398. (2014)

Barna, Gábor: A katolikus restauráció korának Mária-képe. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 155-166. (2014)

Barna, Gábor: A kiskunsági Mária-szobrok eredetéről. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 138-146. (2015)

Barna, Gábor: A kunszentmártoniak radnai búcsújárása. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 17-53. (2015)

Barna, Gábor: A "magyaros" Szent Erzsébet. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 147-160. (2015)

Barna, Gábor: A mesterszállási templom építésének története. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 116-130. (2015)

Barna, Gábor: A religious society in the baroque age : scapular confraternity in Barka. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 335-351. (2014)

Barna, Gábor: Árpád-házi Szent Margit imaakciók a 20. század első felében. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 176-182. (2014)

Barna, Gábor: A search for stability : religion as a shelter and a symbolic manifestation of identity. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 253-271. (2014)

Barna, Gábor: The security of hope : the Confraternity of the Living Rosary. In: Saints, feasts, pilgrimages, confraternities = Heilige, Feste, Wallfahrten, Bruderschaften: selected papers = ausgewählte Schriften 15. pp. 399-410. (2014)

Barna, Gábor: The security of hope : the confraternity of the living Rosary. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 119-130. (2007)

Barna, Gábor: A szakrális környezet tárgyai Kunszentmártonban. In: Tanulmányok a 18-20. századi Kunszentmárton vallási életéről, (17). pp. 161-169. (2015)

Barna, Gábor: A szentek tisztelete : bevezető gondolatok a szentkultusszal foglalkozó konferenciához. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 11-16. (2001)

Barna, Gábor: A tanulmányok eredeti megjelenési helye. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 270-272. (2014)

Barna, Gábor: Évszázados tudásrétegek máriaradnai képeken : a tisztítótűz Máriaradna 17. századi kegyképén, valamint a mennyország, a purgatórium és a pokol egy 20. századi (naiv) képen. In: Vallási néprajzi tanulmányok 14/2. pp. 252-269. (2014)

Barna, Gábor and Grynaeus, Tamás: Das Buch Weihnachten, Ostern, Pfingsten und sein Autor, Sándor Bálint (1904-1980) Nachwort. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 659-668. (2014)

Baski, Imre: A keresztény vallási terminológia megjelenése és változása a kun Miatyánk-fordításokban. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 88-101. (2016)

Bayer, Judit: A bűn és a büntetés mint jogi kategória. In: A bűn, (2-3). pp. 293-298. (2004)

Baán, Izsák: Nyugati életszabály, keleti ihletettség a 6. század eleji latin szerzetesség világából : a Regula Orientalis. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 17-32. (2020)

Bedő, Tamás: Köszöntő = Salutation. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. p. 9. (2016)

Belaj, Vitomir: Trsat és Loreto. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 58-68. (2001)

Belhaj, Abdessamad: “What does God say that I should be?” Muslim intellectuals in Europe and the imagined „Muslim identity”. In: Religion, culture, society, (2). pp. 117-133. (2015)

Belhaj, Abdessamad and Speidl, Bianka: Islamic ecumenism redefined : a Hungarian muslim leader’s "reformed sharia" for everyday muslims and Europe. In: Religion, culture, society, (5). pp. 26-42. (2018)

Belhaj, Abdessamad and Speidl, Bianka: Marriage as appropriation: evidence from the Hungarian Muslim Community. In: Religion, culture, society, (1). pp. 129-154. (2014)

Belhaj, Abdessamad and Speidl, Bianka: The sacred body and the fascination of orthopraxy: the religious corpus of Hungarian muslim woman. In: Religion, culture, society, (2). pp. 134-153. (2015)

Benda, Kálmán: Szenczi Molnár Albert magyar zsoltárai. In: "Nem búcsúzom..." : emlékkönyv Benda Kálmán tiszteletére, (7). pp. 9-17. (1994)

Bene, Zoltán: Hatni, alkotni, emlékezni. Kölcsey, Madách és Asbóth János kötelességeszménye az emlékezet vonatkozásában. In: Az emlékezet, (15). pp. 119-130. (2017)

Benedicty, Robert: Religion et religiosité entre l'Occident chrétien et l'Orient Arabe. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 382-392. (2014)

Benedicty, Robert: Sacral transfiguration of civil society : ‘Āshūra’ celebrations in Lebanon. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 243-250. (2014)

Benjamin, Walter: A kapitalizmus mint vallás. In: Gazdasági teológia 1. pp. 4-8. (2013)

Berdâev, Nikolaj Aleksandrovič: A szubjektum és az objektiváció. In: A ráció és határai 2-3. pp. 213-240. (1992)

Berkovits, Balázs: A nem viszonzott adomány - Georges Bataille. In: A barátság, (4). pp. 331-337. (2005)

Bernáth, László and Nyárfádi, Krisztián: Hiba vagy vétség? : önbecsapás és erkölcsi felelősség. In: A hazugság, (12). pp. 393-406. (2014)

Berán, Eszter: A feminista test teleportálása : Judith Butler recepciója a magyar sajtóban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 137. (2009)

Beszédes, Valéria: A Szűzanya tisztelete Szabadkán. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 350-357. (2001)

Beszédes, Valéria: A doroszlói Rózsafüzér Társulat. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 366-373. (1998)

Beyssade, Jean-Marie: Dieu et la nécessité des principes physyques chez Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 7-17. (1996)

Beyssade, Michelle: L' infinitude de la volonte humaine selon Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 51-59. (1996)

Biacsi, Mónika and Danka, Balázs and Ótott-Kovács, Eszter: Az ótörök Huasztuanift nyelvtana. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 111-128. (2014)

Biacsi, Mónika and Danka, Balázs and Ótott-Kovács, Eszter: Bibliográfia. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 165-167. (2014)

Biacsi, Mónika and Danka, Balázs and Ótott-Kovács, Eszter: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás. ISBN 978 963 306 269 2, (2014)

Biacsi, Mónika and Danka, Balázs and Ótott-Kovács, Eszter: A Huasztuanift teljes, rekonstruált szövege. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 17-81. (2014)

Biacsi, Mónika and Danka, Balázs and Ótott-Kovács, Eszter: Jegyzetek. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 83-110. (2014)

Biacsi, Mónika and Danka, Balázs and Ótott-Kovács, Eszter: Szuffixum jegyzék. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 141-163. (2014)

Biacsi, Mónika and Danka, Balázs and Ótott-Kovács, Eszter: Szójegyzék. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 129-139. (2014)

Bitó, Józsefné: Régi imaházak Szeged-Felsőközpont környékén. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 374-379. (1998)

Blumenberg, Hans: A protofilozófus (f)elbukik : a tiszta teória komikumához - a Thalész-anekdota recepciótörténete nyomán. In: Antik nevetés 2. pp. 1-73. (2015)

Bodnár, Mónika: Putnok mai vallási képe. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 183-191. (2012)

Bodosi-Kocsis, Nóra: Az Úr lótusz lábainak dicsérete, avagy a vallásos zene szerepe egy magyar vaisnava közösség életében. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 126-132. (2009)

Bodosi-Kocsis, Nóra: Online közösség (?) : nyújthat-e a világháló működőképes túlélési stratégiát egy új vallási csoportnak? : egy kis magyar vaisnava közösség esete. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 83-99. (2014)

Bodosi-Kocsis, Nóra: Virtual realities : the representation of Christianity in Govinda's world : pieces from a Hungarian Khrisna devotee’s blog. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 127-133. (2011)

Bodosi-Kocsis, Nóra: Virtuális valóságok : a kereszténység reprezentációja Govinda világában : szemelvények egy magyar Krisna-hívő internetes naplójából. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 37-43. (2011)

Bogensberger, Hugo: Wertvermittlung durch die Kirche. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 89-97. (1998)

Bohár, András: Az erények és a barátság alakváltozásairól: materiális/formális/materiális. In: A barátság, (4). pp. 67-78. (2005)

Bohár, András: Az etika mint filozófiai mű-egész : egy puzzle játék három darabja. In: Az erény, (1). pp. 61-71. (2003)

Bohár, András: A bűn ontológiai és etikai vonatkozásairól. In: A bűn, (2-3). pp. 229-237. (2004)

Bornitz-Papp, Bernadett: Über die Verehrung der 14 Nothelfer : Deutschsprachige Kleindrucke über die 14 Nothelfer. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 293-301. (2014)

Boros, Bianka: Időbeliség és realitás : Nicolai Hartmann „izmus” nélküli realizmusa. In: Az emlékezet, (15). pp. 205-218. (2017)

Boros, Gábor: Akaratlanul. In: Az akarat, (9). pp. 95-101. (2011)

Boros, Gábor: Az együtt-nem-ivás elviselhetetlen bája – lábjegyzetek lakomákhoz. In: A szerelem, (11). pp. 35-47. (2013)

Boros, Gábor: Egységfilozófia Spinozánál: a végtelen értelembe beleszövődő emberi ész. In: Az ész, (10). pp. 56-81. (2012)

Boros, Gábor: From Descartes to Spinoza, from analysis to synthesis. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 139-144. (1996)

Boros, Gábor: Leibniz az igazságosságról. In: Az igazságosság, (7). pp. 187-195. (2009)

Boros, Gábor: Locke és Leibniz a bűnről. In: A bűn, (2-3). pp. 128-135. (2004)

Boros, Gábor: Polisz, Porosz, Erósz. In: A polisz, (17). pp. 47-60. (2019)

Boros, Gábor: Szabadság, szerelem. In: A szabadság, (8). pp. 245-251. (2010)

Boros, Gábor: A modernek lelkiismerete. In: A lelkiismeret, (5). pp. 129-148. (2006)

Boros, István: Bűn, bűnbeesés és antropológiai következményeik. In: A bűn, (2-3). pp. 113-121. (2004)

Boros, István: Isten barátsága : Nüsszai Gergely keresztény lábjegyzete a barátsághoz. In: A barátság, (4). pp. 49-58. (2005)

Boros, István: Lelkiismeret és hit. In: A lelkiismeret, (5). pp. 110-116. (2006)

Boros, István: Mózes: az erény és a tökéletes élet példája. In: Az erény, (1). pp. 174-186. (2003)

Boros, István: „Mózeskosár és anyatej” : filozófia és hit az ókeresztény korban. In: Az ész, (10). pp. 295-303. (2012)

Bowman, Marion: Railways, rivalry and the revival of pilgrimage in Glastonbury, 1895 and 1897. In: Religion, culture, society, (2). pp. 168-190. (2015)

Bowman, Marion: The people’s princess : vernacular religion and politics in the mourning for Diana. In: Politics and folk religion, (6). pp. 37-49. (2001)

Buber, Martin: Beszédek a nevelésről. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 385-415. (1990)

Bubnó, Hedvig: Az ideális város képe egy 14. századi katalán ferences leírásában. In: Urbs, civitas, universitas: ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére, (1). pp. 62-66. (2018)

Bujalos, István: Rawls elmélete Sandel és Walzer szemszögéből. In: Az igazságosság, (7). pp. 83-103. (2009)

Burckhardt, Jacob: Világtörténelmi elmélkedések : részlet. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 19-39. (1994)

Buzádi-Sallai, Zsófia: A teológus Szent Hilarius.

Bács, Gábor: Az 5D nem menti meg az S4 logikát. In: Közép-európai közlemények, (13) 1-2. pp. 555-563. (2020)

Bálint, Sándor: Advent. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 12-14. (2014)

Bálint, Sándor: Bilder der Faschingszeit : Fastenzeit ; Palmsonntag ; Karwoche Gründonnerstag ; Karfreitag ; Karsamstag ; Ostern ; Ostermontag ; Weisser Sonntag ; Himmelfahrt. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 271-450. (2014)

Bálint, Sándor: Bilder der Osterzeit : Sonntag Exaudi, Pfingsten, Fronleichnam. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 451-553. (2014)

Bálint, Sándor: Bilder der Pfingstzeit - Ausgewählte Literatur. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 555-603. (2014)

Bálint, Sándor: Bilder des Weihnachtsfestkreises - Hochzeit zu Kana, Fasching. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 189-269. (2014)

Bálint, Sándor: Der Weihnachtsfestkreis. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 15-57. (2014)

Bálint, Sándor: Egy magyar szentember, Orosz István önéletrajza : részlet. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. p. 45. (2016)

Bálint, Sándor: Epiphanie. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 155-187. (2014)

Bálint, Sándor: Neujahr. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 149-154. (2014)

Bálint, Sándor: Tag der unschuldigen Kindlein. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 143-148. (2014)

Bálint, Sándor: Túlvilág, halottlátók : részlet. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 46-53. (2016)

Bálint, Sándor: Weihnachtsfasten. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 58-121. (2014)

Bálint, Sándor: Weihnachtstag. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 122-125. (2014)

Bálint, Sándor: Zweiter Weihnachtstag. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 126-142. (2014)

Bán, Katalin: Az insania jelensége és terápiája Seneca prózai munkáiban. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 25-42. (2020)

Bányai, Viktória: A muszar mozgalom. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 406-412. (2014)

Bártfai, Imre: Az ész hegeli funkciói és ellentmondásai. In: Az ész, (10). pp. 114-118. (2012)

Bártfai, Imre: Igazságosság és tragédia a polgári társadalomban. In: Az igazságosság, (7). pp. 231-236. (2009)

Bártfai, Imre: Isten halála, Hegel siratója, Nietzsche vezeklője. In: A szabadság, (8). pp. 227-235. (2010)

Bárány, Gergő: Königsbergi töredék. (1931)

Békés, Vera: Oidipusz, Ádám, Raszkolnyikov ősbűn-modellek a XX. század első felében. In: A bűn, (2-3). pp. 69-83. (2004)

Békés, Vera: A mese-beszédtől a hazugságig – gyermekfilozófiai megközelítésben. In: A hazugság, (12). pp. 491-499. (2014)

Béres, István: Communio és kommunikáció : a hitátadás és a közösségi élet dimenziói egy harmadrendben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 70-79. (2014)

Béres, István: (Fény)képkultusz : a szakrális megjelenése (vagy annak lehetetlensége) fényképeken. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 282-293. (2006)

Bögre, Zsuzsanna: Békepapság az üldözött egyházban : kísérlet egy értelmezési keret kialakítására. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 61-71. (1998)

C

Cerezo-Galán, Pedro: La doble crisis, ideológica e intelectual, del 98. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 15-36. (1999)

Csejtei, Dezső: Beköszöntő. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 3-4. (1990)

Csejtei, Dezső: Bevezető sorok. In: A ráció és határai 2-3. pp. 3-4. (1992)

Csejtei, Dezső: Bevezető sorok. In: Történetfilozófia 1. 4. p. 3. (1994)

Csejtei, Dezső: Don Quijote mint európai paradigma : megjegyzések Unamuno Európa-képéről. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 221-228. (1999)

Csejtei, Dezső: La filosofía del paisaje en los ensayos de Unamuno. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 52-79. (1999)

Csejtei, Dezső: The cartesianism of life. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 168-175. (1996)

Csejtei, Dezső and Juhász, Anikó: Az idegen a nyugati féltekén. In: Az idegen, (16). pp. 199-216. (2018)

Csejtei, Dezső and Juhász, Anikó: Emlékezet és identitás : különös tekintettel a jelenlegi Európa válságára. In: Az emlékezet, (15). pp. 271-284. (2017)

Csejtei, Dezső and Juhász, Anikó: Hazugság és igazság küllői között vergődve. In: A hazugság, (12). pp. 269-283. (2014)

Csejtei, Dezső and Juhász, Anikó: A bizalomvesztés és a kvázi-fenomenológiai látásmód összefüggései Ernst Jünger frontregényében. In: A bizalom, (13). pp. 91-101. (2015)

Csejtei, Dezső and Juhász, Anikó: A filozófus, a fegyenc és a fogdmeg: változatok a lelkiismeret ki-hívására. In: A lelkiismeret, (5). pp. 11-37. (2006)

Csejtei, Dezső and Juhász, Anikó: A schopenhaueri „akarat” színre lépése és színeváltozása Samuel Beckett irodalmi műveiben. In: Az akarat, (9). pp. 20-41. (2011)

Cselényi, István: Az öt érzékszerv liturgiája a keleti egyházban. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 34-42. (2009)

Cselényi, István Gábor: Szempontok a keleti lelkiséghez (Keleti lelkiség?). In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 46-54. (2014)

Cselényi, István Gábor: A keleti szertartás és az eucharisztia. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 139-149. (2020)

Cselényi, István Gábor: A szofiológia távlatai. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 11-20. (2012)

Cserbák, András: A keleti templom ikonográfiája és a vizuális kommunikáció. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 32-40. (2001)

Csontos, Márton: A heideggeri bűnfenomén marxista recepciója : Lukács György az Ész trónfosztása és A társadalmi lét ontológiájáról című művei alapján. In: A bűn, (2-3). pp. 421-426. (2004)

Csuday, Csaba: Abismo y "abismamientos" en (la) Niebla. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 155-161. (1999)

Csáji, László Koppány: Az online cédrus árnyéka : őstörténeti narratívák és értékek keveredése vallási diskurzusokkal egy kortárs etno-pogány csoport online és offline kommunikációjának példáján. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 187-206. (2015)

Csáji, László Koppány: "Belakjuk környezetünket és az internetet!" : lokalitás és/vagy hálózatiság - vallásantropológiai elemzés a közösségkonstrukció lokális és hálózati tereinek, szerveződésének összefüggéseiről. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 78-96. (2014)

Csák, Ernő: A csépai ág. hitv. evangelikus egyház története. Hogyan lett "Egyesült Protestáns" egyház, és hogyan lett evangelikus missziói egyház. ISBN 978-963-306-550-1, (2017)

Csák, László: Havel bűne. In: A bűn, (2-3). pp. 318-324. (2004)

Csák, László: A tudományos erkölcsről. In: Az erény, (1). pp. 277-284. (2003)

Czagány, Gábor: Lelkiségi mozgalmak a Magyarországi Református Egyházban. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 11-19. (2014)

Czakó, István: Az ártatlanság dialektikája Kierkegaard és Hegel a bűnbeesésről. In: A bűn, (2-3). pp. 169-179. (2004)

Czank, Gábor: Képek : Bánsági szentegyházak - Czank Gábor fényképei. In: Bánsági áhitat 9. pp. 87-137. (2014)

Czegle, Imre: Amesius korai magyar tanítványai : ismeretlen franekeri disputációk 1624-1625-ből. (1972)

Czövek, Judit: A csépai halottlátó. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 90-102. (2016)

Cîrlugea, Corina: La logique de l'invention des verites chez Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 60-67. (1996)

D

D. Tóth, Judit: Az örökkévalóság történései : a Péter-apokalipszis túlvilágképe. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 35-47. (2005)

Danka, Balázs: Az ősi hitvilág nyomai : szemelvények a "pogány" Oguz-náméból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 49-68. (2014)

Danka, Balázs: Bevezetés. In: Huasztuanift : az ótörök manicheus gyónás, (3). pp. 11-16. (2014)

Danka, Balázs: Manicheizmus a török népeknél : szemelvények a Huasztuaniftból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 172-187. (2014)

Danka, István: Egy fogalmi analízis kudarcának okai : barátság, vágy, okság Platón Lüsziszében. In: A barátság, (4). pp. 39-48. (2005)

Danka, István: Miért szülne a szeretet gyűlöletet? : megjegyzések Rorty szolidaritás- fogalmához. In: A gyűlölet, (6). pp. 283-289. (2008)

Dankanits, Ádám: Adatok Toroczkai Mátéról. (1969)

Deczki, Sarolta: Az akarat mítosza és éthosza. In: Az akarat, (9). pp. 356-363. (2011)

Deczki, Sarolta: Kérdés a válaszra. In: A szabadság, (8). pp. 279-286. (2010)

Deczki, Sarolta: A földi szerelem. In: A szerelem, (11). pp. 78-85. (2013)

Demeter, M. Attila: A szabadság republikánus eszménye. In: A szabadság, (8). pp. 199-207. (2010)

Deák, Ernő: Magyarként Ausztriában : érvek és tények. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 139-146. (1998)

Dienes, Erzsébet: Jézus Krisztus ábrázolása az Érdy Kódexben. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 209-216. (2003)

Dienes, Erzsébet: Szűz Mária ábrázolása az Érdy-kódexben. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 97-101. (2001)

Dilthey, Wilhelm: A pedagógia története. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 9-120. (1990)

Dobai, Attila: Budapest felekezeti tereinek posztszocialista változásai különös tekintettel új hitek és meggyőződések megjelenésére. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 2. pp. 89-101. (2020)

Dobrovits, Mihály: Az iszlám kezdetei Közép-Ázsiában : szemelvények a Kutadgu Biligből. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 71-87. (2014)

Dolhai, Lajos: Az Eucharisztia ünneplése az ókori egyházban. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 7-16. (2020)

Dombi, Gábor: A pesti zsidók első temploma(i). In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 19. (2019)

Donauer, Emese: Az emlékezés interszubjektív megközelítése Marcel filozófiájában. In: Az emlékezet, (15). pp. 228-239. (2017)

Donoso Cortés, Juan: Értekezések. (2000)

Drimál, István: A testbe vetettségtől a megszabadulásig a taiji, a qigong és a jóga testmetafizikájának összehasonlítása. In: Harcművészet-kutatás 5. pp. 1-79. (2018)

Droysen, Gustav: Historika : a historika alapvonala - részlet. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 49-151. (1994)

Dudás, Róbert Gyula: A külföldön élő katolikus magyarok püspökének egyházjogi helyzete és lehetőségei a XXI. században. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 14. (2019)

Dvořáková, Hana: Alte und neue Wallfahrtsorte. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 160-165. (2001)

Dánielné Matus, Erzsébet: Mária tisztelete az Alsó-Garam és az Ipoly mentén napjainkban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 358-366. (2001)

Dékány, András: Egy „nemkívánatos” erkölcsi fogalom az újkorban: a lelkiismeret. In: A lelkiismeret, (5). pp. 148-157. (2006)

Dékány, András: Quelques remarques sur la genèse des jugements de valeur dans la philosophie cartesienne. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 95-99. (1996)

Dékány, András: René Descartes és az igazi erény(ek) dícsérete. In: Az erény, (1). pp. 248-253. (2003)

Dékány, András: A gyűlölet mint mozzanat Jean-Paul Sartre erkölcsi világmagyarázatában. In: A gyűlölet, (6). pp. 41-52. (2008)

Dékány, András: Én nélkül nem megy ... Montaigne a barátságról. In: A barátság, (4). pp. 105-115. (2005)

Dékány, András and Laczkó, Sándor: "Új hűség a régi értékekhez" : előszó. In: Az erény, (1). pp. 5-7. (2003)

Dénes, Iván Zoltán: Emlékezetpolitikai reprezentációk: Szekfű- és Bibó-képek emlékezetrendszerek kontextusában. In: Az emlékezet, (15). pp. 253-270. (2017)

Dér, Terézia and Nótári, Tamás: A kötetben szereplő szerzők [kislexikon]. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 190-192. (1999)

E

Eade, John: The changing role of railways in the life of european pilgrimage shrine. In: Religion, culture, society, (2). pp. 154-190. (2015)

Ecsédy, Ferenc: Látogatás a csépai léleklátó embernél. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 103-105. (2016)

Egyed, Péter: Akaratlagosság és parancsok. In: Az akarat, (9). pp. 205-220. (2011)

Egyed, Péter: Kant tanítása a lellásmeretről mint esztétikai erény-előzetesről, valamint egy második lelkiismeret lehetőségéről. In: A lelkiismeret, (5). pp. 167-177. (2006)

Egyed, Péter: A barátság mint beszély. In: A barátság, (4). pp. 175-184. (2005)

Egyed, Péter: A belső szabadságról. In: A szabadság, (8). pp. 92-108. (2010)

Egyed, Péter: A bizalmatlanság fenomenológiája. In: A bizalom, (13). pp. 280-291. (2015)

Egyed, Péter: A gyűlölet kora. In: A gyűlölet, (6). pp. 59-69. (2008)

Egyed, Péter: Ígéret, elhihetőség, elvárás : a ’politikai hazugság’ kognitív összefüggései. In: A hazugság, (12). pp. 27-40. (2014)

Egyed, Péter: A vágy és a tudat. In: A szerelem, (11). pp. 169-188. (2013)

Eperjessy, Ernő: Magyar szentek énekei egy XIX. századi horvát kéziratos énekes könyvben. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 58-79. (2001)

Erdélyi, Zsuzsanna: Szent Ferenc és a szent költészet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 207-221. (2001)

Erdélyi, Zsuzsanna: Szűz Mária a történeti, későközépkori imádságokban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 102-126. (2001)

Erich, Renata M.: Von Kollegialität zur Freundschaft. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 173-174. (1998)

Erős, Katalin Renáta: Eucharistia tisztelet a középkori Magyarországon - a búcsúkiváltságok tanúsága. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 9-22. (2019)

Erős, Katalin Renáta: A középkori Krisztus Teste Társulatok néhány jellemző vonása. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 9-20. (2020)

Eördögh, Balázs: Az iszlám misztika és a szúfizmus : szemelvények a török nyelvű szúfi irodalomból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 131-154. (2014)

Eördögh, Balázs: Égkultusz : tengrizmus a korai törökségnél : szemelvények a II. Türk Kaganátus felirataiból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 25-48. (2014)

F

Fajt, Anita: Wolffianismus und Pietismus : neue Daten zur Gottsched-Rezeption in Ungarn. In: Kultur und Literatur der Frühen Neuzeit im Donau-Karpatenraum : transregionale Bedeutung und eigene Identität, (14). pp. 197-215. (2014)

Faragó, Emese: Az értelem határa versus az értelem diadala : Hamann és Nietzsche Szókratész-képéről. In: Az ész, (10). pp. 30-43. (2012)

Farkas, Henrik: A barátság mint a közös alkotás művészete : a barátság fenomenológiájához. In: A barátság, (4). pp. 208-214. (2005)

Farkas, Judit: "Túl a puszta megértésen" : újpogányság és a magyar ökofalvak. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 97-114. (2014)

Farkas, Zoltán: Kell-a Oroszországnak Európa? : Vlagyimir Szolovjov Oroszország és Európa viszonyáról. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 306-321. (1999)

Farkas, Zoltán: Utópián túli erények. In: Az erény, (1). pp. 305-316. (2003)

Farkas, Zoltán: A messianisztikus hittől a lelkiismeret válságáig. In: A lelkiismeret, (5). pp. 214-228. (2006)

Fehér, M. István: Az emlékezet hasznáról és káráról. In: Az emlékezet, (15). pp. 133-148. (2017)

Fehér, M. István: Európai filozófia - európai integráció : hasonlóságok, különbségek, vonatkozások. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 7-20. (1999)

Fehér, M. István: Gyűlölet mint rezignáció és rabság : a másokkal való viszonyok Sartre filozófiai és irodalmi műveiben. In: A gyűlölet, (6). pp. 21-40. (2008)

Fehér, M. István: Hazugság és rosszhiszeműség : fenomenológia és ideológiakritika. In: A hazugság, (12). pp. 229-268. (2014)

Fehér, M. István: Jóra és rosszra való szabadság – a dulakodás szabadsága. In: A szabadság, (8). pp. 141-168. (2010)

Fehér, M. István: A lelkiismeret fenoménje Heidegger Lét és időjében. In: A lelkiismeret, (5). pp. 231-248. (2006)

Fehér, M. István: A szerelem sartre-i filozófiája és Kierkegaard. In: A szerelem, (11). pp. 265-292. (2013)

Fejes, Ildikó: KALOT mozgalom Székelyföldön. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 147-150. (1998)

Fejes, Ildikó: A székely nemzet mítoszváltozatai : új székely nemzeti mitológia. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 262-278. (2015)

Fejér, Ádám: Etika és regény : Kant etikája és az Anna Karenina. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 286-291. (1980)

Fejér, Ádám: Röpirat a humán műveltségről. ISBN 963 481 861 7, (1991)

Fejér, Ádám and Szalma, Natália: Egzisztencia és kultúra. ISBN 963 481 894 3, (1992)

Fekete, János: Adatok a csépai plébánia történetéhez. ISBN 978-963-306-463-4, (2015)

Fekete, Kristóf: Zavarba hozott kiskorúságunk - Popovics Zoltán, Szécsényi Endre (szerk.): Esztétika - történelem - hermeneutika : tanulmányok Kisbali László emlékére. In: Különbség, (20) 1. pp. 227-237. (2020)

Fekete, László: Descartes, Saussure, and the problems of integrating voice into a dualistic universe. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 194-199. (1996)

Fekete, Vali: Az idegen szépség : a dadaizmus kozmopolita esztétikája. In: Az idegen, (16). pp. 320-334. (2018)

Feleky, Gábor Attila: Vallásgazdaságtan. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 63-94. (2017)

Fenyves, Katalin: Jákob háza Magyarországon : a zsidó női vallásosság alakulása 19. században. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 259-274. (2014)

Fenyő, Imre: Hogyan beszélhetünk bűnről posztmodern világunkban? In: A bűn, (2-3). pp. 250-257. (2004)

Fernández, Domingo Blanco: La rectification de l'ontologie cartesienne chez Merleau-Ponty. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 217-227. (1996)

Ferrari, Jean: Sur le cogito, derechef. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 73-84. (1996)

Fodor, István: Tanulmányok az "ISIS" (Dāʻish) kutatás témaköréből. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről, (6). pp. 65-111. (2017)

Forrai, Márta: A magyarországi bencés oblátus közösség. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 152-158. (2014)

Frauhammer, Krisztina: Egyéni imák írásos reprezentációja. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 9-18. (2011)

Frauhammer, Krisztina: Examples, patterns, models. The prayer book as a source of female identification models. In: Religion, culture, society, (2). pp. 9-24. (2015)

Frauhammer, Krisztina: Imakönyvek, imafüzetek az Oltáriszentségről. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 162-175. (2019)

Frauhammer, Krisztina: Imakönyvek: feltáratlan források. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 67-88. (2014)

Frauhammer, Krisztina: Imák és olvasatok : imakönyvek a 19-20. századi Magyarországon. ISBN 978-963-306-658-4, (2019)

Frauhammer, Krisztina: Mirjamok és Deborák : imakönyvek a modernizálódó zsidó nők szolgálatában. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 275-299. (2014)

Frauhammer, Krisztina: Phishing, superstition or healing prayer? : chain letters on the Internet. In: Religion, culture, society, (5). pp. 54-73. (2018)

Frauhammer, Krisztina: Prayer in the trenches. Prayer books for doldiers on the Hungarian fronts in the First World War. In: Religion, culture, society, (4). pp. 88-104. (2017)

Frauhammer, Krisztina: A Szívgárda kiadványai a gyermeknevelés szolgálatában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 137-145. (2014)

Frauhammer, Krisztina: Written representations of individual prayers. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 97-106. (2011)

Frauhammer, Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák : magyar kegyhelyek vendégkönyveinek összehasonlító elemzése. ISBN 978 963 306 182 4, (2012)

Frauhammer, Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák : szempontok az írásos ájtatosság társadalmi hátteréhez. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 115-122. (2004)

Frauhammer, Krisztina: An unexplored source group of the religious life: the prayerbooks. In: Religion, culture, society, (1). pp. 9-30. (2014)

Frazer-Imregh, Monika: Adalékok Marsilio Ficino De vita című művének utóéletéhez : hogyan került a De vita Angliába? In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 107-126. (2020)

Frenyó, Zoltán: A hazugság megítélése Szent Ágonston gondolkodásában. In: A hazugság, (12). pp. 284-293. (2014)

Fábián, Gabriella: Az engesztelő mozgalom húsz éve a Székelyföldön. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 221-228. (2012)

Fábián, Gabriella: Eucharisztikus áhítatformák Csíkszentdomokoson. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 150-161. (2019)

Fábián, Gabriella: Feast, cult, remembrance : remembrance rites in a Székelyföld village. In: Religion, culture, society, (5). pp. 82-102. (2018)

Fábián, Gabriella: Lelkiségi mozgalmak a székelyudvarhelyi főesperesi kerületben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 20-31. (2014)

Fábián, Gabriella: On the spread of the Living Rosary Confraternities in Transylvania (Székelyföld). In: Religion, culture, society, (1). pp. 66-81. (2014)

Fábián, Gabriella: The sacrifice of atonement in Roman Catholic communities in the Székelyföld region. In: Religion, culture, society, (2). pp. 58-86. (2015)

Fényes, Balázs: Királytisztelet a rabbinikus hagyományban. In: Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában : absztraktkötet. pp. 12-13. (2019)

Fényes, Balázs and Gleszer, Norbert: Igazak érintése : a szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 67-83. (2009)

Földesi, Tamás: Hazugság és jog. In: A hazugság, (12). pp. 517-521. (2014)

Földesi, Tamás: Igazságosság és büntetojog. In: Az igazságosság, (7). pp. 276-282. (2009)

Földesi, Tamás: Szabad akarat és a jog. In: Az akarat, (9). pp. 303-307. (2011)

Földesi, Tamás: Szabadság, jog, állam. In: A szabadság, (8). pp. 236-242. (2010)

Földesi, Tamás: A gyűlölet és a büntetőjog : a Janus arcú gyűlöletbeszéd. In: A gyűlölet, (6). pp. 262-271. (2008)

Földesi, Tamás: A jogi és a politikai bűn néhány problémája. In: A bűn, (2-3). pp. 286-292. (2004)

G

Garaczi, Imre: Az akarat arcai : a modern személyiség értelmezése a játékelméletek metafizikája alapján. In: Az akarat, (9). pp. 277-293. (2011)

Garaczi, Imre: Emlékezetmúzeum – mint rítus, identitás és kultúra. In: Az emlékezet, (15). pp. 343-352. (2017)

Garaczi, Imre: Erény és cselekvés. In: Az erény, (1). pp. 147-157. (2003)

Garaczi, Imre: Erósz játékai. In: A szerelem, (11). pp. 340-345. (2013)

Garaczi, Imre: Gazdaság és etika, avagy a pénz belső architektúrája : egy világ a monetáris álérték fogságában. In: A bizalom, (13). pp. 343-353. (2015)

Garaczi, Imre: Hogyan lettem a marxizmus hatására indián törzsfőnök? : egy „gyűlöletkultúra” természetrajza. In: A gyűlölet, (6). pp. 298-305. (2008)

Garaczi, Imre: Idegenből szuverén ismerős? : adalékok az ember és technika kapcsolatának történeti geneziséhez. In: Az idegen, (16). pp. 396-409. (2018)

Garaczi, Imre: Igazságosság a személyes evidenciától a társadalmi igazolásszintekig. In: Az igazságosság, (7). pp. 159-175. (2009)

Garaczi, Imre: Records of the tragical awareness of life. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 99-104. (1999)

Garaczi, Imre: Világfaluból planetáris város? : a globális megapolisz virtuális geopolitikai hálózata. In: A polisz, (17). pp. 307-326. (2019)

Garaczi, Imre: "A barátság egy lélek két testbe szakadva". In: A barátság, (4). pp. 79-90. (2005)

Garaczi, Imre: A bűn mint a művészi ábrázolás forrása. In: A bűn, (2-3). pp. 91-98. (2004)

Garaczi, Imre: A hazugság igazsága, az igazság hazugsága. In: A hazugság, (12). pp. 500-509. (2014)

Garaczi, Imre: A lelkiismeret és az ítélőerő kapcsolata. In: A lelkiismeret, (5). pp. 206-213. (2006)

Garaczi, Imre: The philosophy of history as the play of the historic reason. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 277-285. (1999)

Garaczi, Imre: Ész és értelem a modern technika kialakulásának tükrében. In: Az ész, (10). pp. 250-269. (2012)

Gausz, András: Barátság a puszta ész határain belül. In: A barátság, (4). pp. 116-122. (2005)

Gausz, András: Félelem filozófiatörténeti referátum. In: A bűn, (2-3). pp. 224-228. (2004)

Gausz, András: Gewissheit und Selbsttäuschung : über einem Cartesianern. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 244-248. (1996)

Gausz, András: Gyűlölet a szőnyeg szélén, gyűlölet megdicsőülten. In: A gyűlölet, (6). pp. 226-233. (2008)

Gausz, András: Idegenek az elidegenedésben. In: Az idegen, (16). pp. 367-385. (2018)

Gausz, András: Menjünk vissza Ázsiába! In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 260-265. (1999)

Gausz, András: Építkezések. In: Az igazságosság, (7). pp. 206-214. (2009)

Gausz, András: Érintés - Tiborc „Lelkiösmerete”. In: A lelkiismeret, (5). pp. 380-387. (2006)

Gaál, Károly: Adatok a kelet-közép-európai Loreto-kultuszhoz : a názáreti ház és a Loreto-kultusz. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 43-57. (2001)

Gaál, Károly: Az andocsi Mária gyermekei : adatok az andocsi búcsújáróhely néprajzához. ISBN 978 963 482 989 8, (2009)

Gedő, Éva and Schwendtner, Tibor: Morál és genealógia. In: Az erény, (1). pp. 254-260. (2003)

Gelenczey-Miháltz, Alirán: Aidósz és Diké. In: A lelkiismeret, (5). pp. 76-84. (2006)

Gelenczey-Miháltz, Alirán: Flört a halhatatlansággal : Aphrodité és Ankhiszész. In: A szerelem, (11). pp. 11-22. (2013)

Gelenczey-Miháltz, Alirán: Kezdetben vala az ész. In: Az ész, (10). pp. 20-29. (2012)

Gelenczey-Miháltz, Alirán: Kozmikus igazságszolgáltatás : az egyiptomi Ma’atról és a platóni igazságosság fogalomról. In: Az igazságosság, (7). pp. 43-54. (2009)

Gelenczey-Miháltz, Alirán: Meg lehet-e menteni a várost, avagy az Alkibiadész-szindróma. In: A polisz, (17). pp. 34-46. (2019)

Gelenczey-Miháltz, Alirán: Philonikia, avagy a hatalom akarása : modern fogalom ókori kontextusban. In: Az akarat, (9). pp. 120-130. (2011)

Gelenczey-Miháltz, Alirán: Szókratész választásai : Platón a metafizikai szabadságról. In: A szabadság, (8). pp. 109-125. (2010)

Gereben, Ferenc: Vallomások a vallásról : Interjús adalékok a vallásosság szociológiai tipológiájához. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 32-45. (1998)

Gergely, Katalin: "A Szentolvasó Társulat Mária Kertje..." : Gyergyószentmiklósi Rózsafüzér társulatok. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 297-333. (1998)

Gerhardt, Volker: Die politische Wirklichkeit einer Idee : eine Verteidigung Europas gegen die intellektuelle Skepsis. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 95-106. (1999)

Ginelli, Mária and Bugonová, Klaudia: A Mária-ábrázolások ikonográfiája a Kelet-Szlovákiai Múzeum gyűjteményében. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 249-258. (2001)

Giuriati, Paolo: Loreto, Denver és a katolikus egyház főbb hagyományos kegyhelyei. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 76-86. (2001)

Gleszer, Norbert: Az igazak sátrainál : a magyarországi "csodarabbi" sírok, mint megszentelt helyek és "szakrális kisépítmények". In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 339-365. (2008)

Gleszer, Norbert: Óbecse szakrális kisépítményei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 266-314. (2008)

Glickman, Vered: The problem of consciousness and the burden of the cartesian heritage. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 183-188. (1996)

Glässer, Norbert: Az isteni dicsőség visszatükröződései : a koronás fő izraelita értelmezései. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 405-422. (2016)

Glässer, Norbert: The Holy Priest of Kálló: a reform Jewish integration narrative in interwar Hungary. In: Religion, culture, society, (1). pp. 155-174. (2014)

Glässer, Norbert: A "Machziké Hadosz" intő szava : hitbuzgalmi sajtóviták mint túlélési stratégiák a fővárosi orthodox zsidóság körében, 1925-1944. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 413-422. (2014)

Glässer, Norbert: Orthodox Jewish pilgrimages by train before 1944 in Hungary. In: Religion, culture, society, (2). pp. 213-229. (2015)

Glässer, Norbert: Találkozás a Szent Igazzal : a magyar nyelvű orthodox zsidó sajtó cádik-képe 1891-1944. ISBN 978-963-306-258-6, (2014)

Glässer, Norbert: "Who placed the Jews in the bourgeois stratum of the state" : loyalties, discourses and world-views in Hungarian Jewish symbolic politics before 1944. In: Religion, culture, society, (5). pp. 43-53. (2018)

Glässer, Norbert: A kállói Szent Pap : egy neológ izraelita integrációs narratívum a Horthy-korszakban. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 206-230. (2014)

Glässer, Norbert and Zima, András: Előszó. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 9-10. (2014)

Glässer, Norbert and Zima, András: Unchangingness in change : the changed self-image of Budapest Jewish groups in the interwar years as a result of the changed borders in the Carpathian basin. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 147-176. (2011)

Glässer, Norbert and Zima, András: Változatlanság a változásban : a két világháború közötti budapesti zsidó csoportok önképe a megváltozott Kárpát-medencei határok függvényében. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 57-84. (2011)

Glässerné Nagyillés, Anikó: "Jöjjetek hozzám mindnyájan..." : eucharisztia tisztelete a Szívgárdában. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 124-132. (2019)

Glässerné Nagyillés, Anikó: Little Apostles of the Sacred Heart of Jesus. In: Religion, culture, society, (5). pp. 112-122. (2018)

Glässerné Nagyillés, Anikó: “Taking on a visit to the Lord Jesus...” Eucharistic Education of Children in the Heart Brigade. In: Religion, culture, society, (4). pp. 201-209. (2017)

Grynaeus, Tamás: "Apokrif" elemek a dávodi néphagyományban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 197-205. (2003)

Grynaeus, Tamás: A két Szent Antal. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 275-286. (2001)

Grósz, Eszter: Az idegentől a demokráciáig Jacques Derrida filozófiájában. In: Az idegen, (16). pp. 425-433. (2018)

Guba, Ágoston: A bizalom Epiktétosz filozófiájában. In: A bizalom, (13). pp. 212-224. (2015)

Gulyás, Anna: Semana Santa : Nagyhét egy andalúziai faluban. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 115-132. (2005)

Gustavsson, Anders: Introduction. In: Politics and folk religion, (6). pp. 5-8. (2001)

Gyenes, Ádám: A bűnbeesés folyamatának értelmezése Kierkegaard a szorongás fogalma című műve alapján. In: A bűn, (2-3). pp. 159-168. (2004)

Gyenge, Zoltán: Az ellenálló akarat – Izsák és Ábrahám a festészetben. In: Az akarat, (9). pp. 42-49. (2011)

Gyenge, Zoltán: Az igazságosság és ami utána jön…. In: Az igazságosság, (7). pp. 127-132. (2009)

Gyenge, Zoltán: Az ésszerű és ami mögötte van – a test rakoncátlan vágyai és az elme eltévelyedései. In: Az ész, (10). pp. 161-167. (2012)

Gyenge, Zoltán: Az őszinteség mítosza – Caravaggio Nárcisza. In: A hazugság, (12). pp. 99-108. (2014)

Gyenge, Zoltán: Bizalmatlanok legyünk vagy ostobák? : a bizalom(talanság) esztétikája. In: A bizalom, (13). pp. 18-25. (2015)

Gyenge, Zoltán: Gyűlölet, utálat és megvetés. In: A gyűlölet, (6). pp. 53-58. (2008)

Gyenge, Zoltán: Hüpnosz és Thanatosz avagy van-e emlékünk a halálban? In: Az emlékezet, (15). pp. 11-21. (2017)

Gyenge, Zoltán: Két szerelem margójára : Lukács – Seidler versus Kierkegaard – Regine. In: A szerelem, (11). pp. 189-195. (2013)

Gyenge, Zoltán: „Lelkiismeret? Ugyan hol az?”. In: A lelkiismeret, (5). pp. 85-92. (2006)

Gyenge, Zoltán: Szerelmesek legyünk és/vagy erényesek? : tiszteletlen, de lelkesült előadás a méltatlanok előtt. In: Az erény, (1). pp. 99-110. (2003)

Gyenge, Zoltán: Trödelmarkt der Ideen. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 229-233. (1999)

Gyenge, Zoltán: A bűn heteronómiája : Richard, Agamemnón, avagy Ábrahám. In: A bűn, (2-3). pp. 50-58. (2004)

Gyenge, Zoltán: Önkény és szabadság kérdése a Titus Andronicusban. In: A szabadság, (8). pp. 49-56. (2010)

Gyertyános, Éva Rita: 20. századi havilapok a Ferences Harmadik Rend szolgálatában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 159-165. (2014)

Gyertyános, Éva Rita: Megszentelt élet és társadalmi szerepvállalás : Ferences Harmadik Rend a 20. századi Magyarországon. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 192-201. (2012)

Gyulai, Endre: Konferencia köszöntő. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 9-10. (2006)

Gyuris, István Viktor: Szakrális tárgyak helye és szerepe a mai csíkszentdomokosi otthonokban. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 13. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Adatok izraelita bábaasszonyok keresztelési asszisztenciájának kérdéséhez. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 112-120. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Az alsópapság és a laikus asszisztencia szerepének kutatása Nyugat-Európában és Magyarországon. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 22-30. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Bevezetés és problémafelvetés. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 11-21. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Change of denomination as a gesture of integration : examples from Csongrád, 19th to 20th century. In: Religion, culture, society, (5). pp. 103-111. (2018)

Gyöngyössy, Orsolya: Conflicts in religious life in Csongrád in the early 19th Century. Reactions and attempted solutions. In: Religion, culture, society, (2). pp. 25-39. (2015)

Gyöngyössy, Orsolya: Csongrád egyház- és társadalomtörténete a 18-19. században. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 31-42. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Csongrád plébánosai a 18-19. században. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 45-65. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Csongrádi keresztalja : áttekintés az 1950 előtti búcsújáró gyakorlatról. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 218-230. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Emlékezetformálás - identitásépítés : Nepomuki Szent János szobrok rehabilitációja a Dél-Alföldön, 1989-2018. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 206-217. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Foglalkozásokhoz, egzisztenciális élethelyzetekhez kötődő szentek tisztelete Csongrádon a 18-20. században : Nepomuki Szent János és Szent Orbán kultusza. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 200-205. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Hatások és emlékek : segédlelkészek a csongrádi hívek perspektívájából. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 129-136. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: "Hivatal" a hivatal árnyékában : a temetőcsősz esete a dékányasszonnyal. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 183-185. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Kántorválasztások Csongrádon 1907 és 1908-ban. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 43-62. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások. ISBN 978-963-306-650-8, (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Papok, templomszolgák és hitélet Csongrád-Belsővárosban. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 89-104. (2016)

Gyöngyössy, Orsolya: Paptársak vagy szolgák? : a kisegítő lelkészkedés rendszere. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 89-113. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Parliamentary elections as "Holy War"? Priests involved in politics in a small town on the Great Plain in the second half of the 19th century. In: Religion, culture, society, (1). pp. 31-47. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Pozíció és centralizáció : a kurátor. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 172-180. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Priests, lay assistants and religious life in Csongrád Belsőváros. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 105-119. (2016)

Gyöngyössy, Orsolya: Szent Vendel tisztelete Csongrádon a 19. században. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 191-199. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: Templomszolgák és gyermekeik. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 212-217. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Vallásos társulatok - társadalmi folyamatok : a társulati élet változó dinamikája Csongrádon a 19. században. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 31-48. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Zarándoklat a szentségimádás ügyért : Varga Mihály lourdes-i útja 1899-ben. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 110-123. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: A csongrádi református bába küzdelmei. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 186-190. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Önkép és hivatás : a nép között élő lelkipásztor. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 66-88. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: Úr az Úrnak szolgája : a kántor. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 117-158. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: "És a takarón megjelent az Urjézus arca..." : Krisztus-jelenések a csongrádi Nagyboldogasszony-templomban... In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 231-261. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: A szerző további írásainak jegyzéke, 2006-2019. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 263-267. (2019)

Gyöngyössy, Orsolya: A szokásjog ereje : harangozók és sekrestyések. In: Plébánia és társadalom : a római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében 16. pp. 159-171. (2014)

Gyöngyössy, Orsolya: A társadalmi beilleszkedés stratégiái : csongrádi reformátusok a katolikus "tengerben". In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 70-76. (2019)

Gyönki, Viktória: Múltépítés és propaganda : Keménykezű Harald bizánci harcai és az izlandiakkal való viszonya a sagairodalomban. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 74-88. (2020)

Gábor, György: Az akarat kiábrázolása, a történelem megképesítése. In: Az akarat, (9). pp. 50-94. (2011)

Gábor, György: Az idegen arca a zsidó a középkori keresztény gondolkodásban és művészetben. In: Az idegen, (16). pp. 18-54. (2018)

Gábor, György: Mindhalálig szabadság. In: A szabadság, (8). pp. 69-80. (2010)

Gábor, György: Valósággá álmodott mítosz : Maszada – a múlt tere és az emlékezet jelene. In: Az emlékezet, (15). pp. 22-48. (2017)

Gábor, György: Viseltethetünk-e bizalommal a történelmi tanúk iránt avagy történelem és hermeneutika. In: A bizalom, (13). pp. 26-56. (2015)

Gábor, György: Üdvtörténetté hazudott gyűlölet : az antijúdaizmus teológiája. In: A hazugság, (12). pp. 109-144. (2014)

Gábor, György: "A sündisznó örökségévé és mocsárrá teszem" : a várospusztítás ideológiájához - Jeruzsálem és Róma. In: A polisz, (17). pp. 245-274. (2019)

Gángó, Gábor: Metternich konzervatív Európája és a magyar liberálisok 1848 után : Eötvös József, Trefort Ágoston és Franz Hartig párbeszéde - Palackýról, Palacký ürügyén. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 286-293. (1999)

Gönczi, Gergő: Gallienus és a görögök - egy római császár barangolása Athénban, Eleusisban és az újplatonista filozófiában. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 7-22. (2015)

H

Haader, Lea: Domonkosokhoz köthető középkori kódexek. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 131-151. (2016)

Hajdú, Attila: Ailios Aristeidés Athéna istennőhöz írt prózahimnusza (Or. 37.). In: Antikvitás és reneszánsz 5. pp. 239-269. (2020)

Hajdú, Péter: Mindenféle a római nevetésről. In: Antik nevetés 2. pp. 1-7. (2015)

Hajós, József: 17-18. századi kolozsvári Descartes-vonatkozások : avagy Descartes első kolozsvári százada. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 277-284. (1996)

Halmágyi, Miklós: Kedves Olvasó! In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 5-6. (2020)

Hamacher, Werner: Bűntörténet - Benjamin vázlata : "A kapitalizmus mint vallás". In: Gazdasági teológia 1. pp. 39-80. (2013)

Hamvas, Endre Ádám: Otium sine dignitate: theória és praxisz viszonya a De officiis-ben. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 98-106. (2010)

Hankovszky, Tamás: Az emlékezés Fichte transzcendentális filozófiájában. In: Az emlékezet, (15). pp. 178-190. (2017)

Hankovszky, Tamás: Bizalom vagy biztonság? : Fichte a természeti állapot fenntarthatatlanságáról. In: A bizalom, (13). pp. 191-200. (2015)

Hankovszky, Tamás: Gyilkos a kapuban : Fichte a hazugságról. In: A hazugság, (12). pp. 294-303. (2014)

Hankovszky, Tamás: A jog erkölcsi, illetve erkölcstől független megalapozásának a következményei Fichte államelméletére nézve. In: A polisz, (17). pp. 128-138. (2019)

Hankovszky, Tamás: A nem-én, a másik és az idegen : a nemzeti bezárkózás motívumai Fichte A tökéletes állam című művében. In: Az idegen, (16). pp. 133-144. (2018)

Hausz, Frigyes: Testing the new historiography of alchemy : the case of Kenelm Digby. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2014. pp. 45-60. (2013)

Havas, László: A politikai szerepvállalás mitizálása Cicerónál. In: Fikció és propaganda az ókorban : válogatás a VIII. Magyar Ókortudományi Konferencia előadásaiból, (12). pp. 108-116. (2010)

Hegedüs, Gabriella: A vallás régészete : kutatástörténet. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 95-127. (2017)

Hegedűs, Gyöngyi: Where is paradise? : the psychological foundations of the idea of afterlife in medieval Islamic and Jewish thought. In: Altaic and Chagatay lectures : studies in honour of Éva Kincses-Nagy. pp. 215-229. (2021)

Hegyi, László: Fővédnöki köszöntő. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 8-10. (2016)

Heidegger, Martin: A német egyetem önhangsúlyozása. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 157-175. (1990)

Heller, Ágnes: Az ész határa vagy a komédia etikai antropológiája. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 34-41. (1996)

Heller, Ágnes: Bizalom és bizalmatlanság az önéletrajzi emlékezet tükrében. In: A bizalom, (13). pp. 11-17. (2015)

Heller, Ágnes: Bűn szankciók nélkül. In: A bűn, (2-3). pp. 9-18. (2004)

Heller, Ágnes: Európa, Európa... In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 21-32. (1999)

Heller, Ágnes: Filozófiai műfajok, különös tekintettel Heideggerre. In: A szabadság, (8). pp. 19-31. (2010)

Heller, Ágnes: Isteni igazságszolgáltatás, emberi igazságszolgáltatás. In: Az igazságosság, (7). pp. 119-126. (2009)

Heller, Ágnes: Miért idegen minden korban a "filozófiai beszédmód", s ezen idegenség következményei. In: Az idegen, (16). pp. 11-17. (2018)

Heller, Ágnes: A poéta maszkjai. In: Az erény, (1). pp. 11-24. (2003)

Hetény, János: "Az ő gyógyító ereje benne van!" : a Nógrád megyei Karancs-hegy kultuszt ihlető szerepe. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 165-176. (2006)

Hetény, János: Egyházi inkulturáció a szentek népi tiszteletében. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 41-47. (2001)

Hetény, János: "Gyönyörű nagy vonzalom..." : a Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt ihlető szerepe. ISBN 963 482 749 7, (2006)

Hetény, János: Népi Mária-tiszteletünk teológus szemmel : egy szellemtörténeti közhely. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 28-40. (2001)

Hetény, János: Számvetésem hivatásomról, családomról. ISBN 978 963 508 853 9, (2017)

Hetény, János: A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztörténete. ISBN 963 482 319 X, (2000)

Hetény, János: A látás Istenhez vezető vágya és gyakorlata a Bibliában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 211-218. (2009)

Hiriyanna, Ambalike: Folk religion-political undercurrents : with reference to India. In: Politics and folk religion, (6). pp. 99-104. (2001)

Holl, Béla: Adatok David Chytraeus magyarországi vonatkozásairól. (1981)

Holl, Béla: A Havi Boldogasszony hazai liturgikus tiszteletének középkori kezdetei. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 89-96. (2001)

Holovicz, Attila: Posch Jenő materialisztikus érzelemfelfogása. In: A szerelem, (11). pp. 370-391. (2013)

Hoppál, Mihály: Kell-e nekünk magyar mitológia? In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 68-83. (2015)

Horváth, Géza: Nietzsches Zivilisationskritik in der zweiten Unzeitgemäßen Betrachtung. In: Germanistik an der Szegeder Universität : 1956-2006, (12). pp. 79-93. (2008)

Horváth, Henrietta: Festménybe zárt hazugságok, mint a művészeti valóság pillanatképei. In: A hazugság, (12). pp. 194-203. (2014)

Horváth, Zoltán: A védőbeszéd védőbeszéde : hasznosság és erény a Theaitétoszban. In: Az erény, (1). pp. 88-96. (2003)

Hrotkó, Larissza: A "dámák" és a "kibbucnők" : egy zsinagógai közösség női rétegének változó arca. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 172-180. (2012)

Hubbes, László: Régi-új szakrális nemzetszimbólumok Székelyföldön. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 241-261. (2015)

Hubbes, László Attila: Új magyar mitológia? : kutatási tapasztalatok és kihívások. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 34-54. (2014)

Hubbes, László Attila and Povedák, István: Már a múlt sem a régi: új magyar, újmagyar (?) mitológia. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 9-25. (2015)

Huszár, Imre Jeromos: P. Albach J. Szaniszló O.F.M : 1795-1853. (1944)

Hévizi, Ottó: Stílus-e még "maga az ember"? : a stílus-identifikálás kísérlete és az ECO-elv - problématörténeti vázlat. In: Különbség, (20) 1. pp. 181-208. (2020)

Hörcher, Ferenc: Az arisztoteliánus barátság fogalom átalakulása MacIntyre-nél. In: A barátság, (4). pp. 274-282. (2005)

I

Iancu, Laura: Meeting ofthe traditional peasant world and religiosity with the globalized world : changes in the religious life of a Hungarian Village, Magyarfalu (Arini) in Moldavia. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 89-95. (2011)

Iancu, Laura: A Szent Brigitta-ima. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 242-254. (2014)

Iancu, Laura: "Édesanyám nem használ gyertyát! Ő nem lát!" : a gyertya, mint a világosságtól a Fényig tartó peregrináció szentelménye. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 197-210. (2009)

Iancu, Laura: A modernizáció hatásai a tradicionális paraszti kultúrára és vallásosságra : változások Magyarfalu népi vallásosságában. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 3-8. (2011)

Iancu, Laura: A "szentség" a népi vallásosságban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 66-79. (2019)

Iancu, Laura: Út menti keresztek, szobrok a moldvai Magyarfaluban. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 325-338. (2008)

Illyés, Bence: Pajzs és Vért : egy első világháborús katona imakönyv olvasatai. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 363-374. (2016)

Illés, Mária: A hit zenei szimbólumai - Liszt: Christus és Brahms: Német requiem című művében. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 101-112. (2009)

Imre, Lajos: Az erkölcsi nevelés viszonya a valláshoz. (1913)

Imrényi, Tibor: La cerimonia della tonsura monastica secondo il rito bizantino. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 200. (2008)

Imrényi, Tibor: The service of monastic tonsuring accordin to the Byzantine rite. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 199. (2008)

Imrényi, Tibor: A szerzetesi avatás bizánci rítusa : Imrényi Tibor. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 7-32. (2008)

Ivancsó, István: Az Eucharisztia tiszteletének ábrázolásai a magyar görögkatolikus egyház liturgikus kiadványaiban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 23-35. (2019)

Ivancsó, István: A szentáldozás alatti énekek a görög katolikus liturgiában, különös tekintettel az imakönyvek népénekeire. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 79-113. (2020)

Ivancsó, István: "A szülők imádságai erősítik a házak alapjait..." : a családért szóló imádságok a magyar görög katolikus egyház liturgikus kiadványaiban és híveinek ajkán. In: A család egykor és ma 5. : programfüzet. p. 18. (2019)

Ivanics, Mária: Bevezető. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 7-21. (2014)

J

Jahn, Mária: András Imre S. J. életrajza címszavakban. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 203-205. (1998)

Jahn, Mária: P. András Imre publikációs tevékenysége. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 185-202. (1998)

Jakab, Viktória: Kortárs ateista-istenhívő viták pragmatikai és informális logikai vizsgálata : a Magyar Ateista Mémbázis Facebook-oldal fél évének főbb vitacsomópontjai. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 173-218. (2017)

Jakubinyi, György: Előszó. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). p. 5. (1998)

Janes, Zoltán: A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekinettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 233-241. (2014)

Janka, György: "Az érzékek megtisztítása" : adalékok a keresztény böjt történetéhez. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 153-171. (2009)

Janzsó, Miklós: Az Élet képe : a Tabula Cebetis-hagyomány. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 69-80. (2015)

Jaspers, Karl: Az egyetem eszméje. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 177-273. (1990)

Jaspers, Karl: Ész és egzisztencia. In: A ráció és határai 2-3. pp. 343-430. (1992)

Joó, Mária: Erósz, philia és a szexus : a nemek kutatása Foucault-tól Platónig. In: A barátság, (4). pp. 29-38. (2005)

Joó, Mária: Szerelem – politika – civilizáció: Marcuse nyomában. In: A szerelem, (11). pp. 346-360. (2013)

Joó, Tibor: Történetfilozófiai alapok Böhm Károly rendszerében. (1927)

Juhász, Anikó and Csejtei, Dezső: Oswald Spengler a szerelem történeti aspektusairól. In: A szerelem, (11). pp. 293-309. (2013)

Juhász, Anikó and Csejtei, Dezső: A bűn disszeminációja. In: A bűn, (2-3). pp. 36-49. (2004)

Junnonaho, Martti: On the Finnish present-day religiosity and the new age thought. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 133-138. (1999)

Jáki, Sándor Teodóz: Ave Maria. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 383-387. (2001)

Jáki, Sándor Teodóz: Szempontok az egyházzenei áhítat műsorának kialakításában. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 383-392. (1998)

Jároli, József: Az érzékek szerepe a gyulai esperesi kerület katolikus templomainak kialakításában és liturgikus gyakorlatában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 43-50. (2009)

Jároli, József: Egy régi kegykép újjászületése : a gyulai Nádi Boldogasszony. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 193-199. (2006)

Jároli, József: A Szentháromság oltalma alá helyezett gyulai földész társulatok története. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 159-163. (2003)

Jároli, József: A békéscsabai Credo Férfiegyesület szerepe az egyházközség hitéletében. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 146-151. (2014)

Jároli, József: A békéscsabai Oltáregyesület rendszerváltás utáni másfél évtizede 1989-2006. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 54-65. (2020)

Jároli, József: A németgyulai Rózsafüzér Társulat története. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 340-349. (2001)

Jász, Borbála: A hazugság és igazság megközelítésének párhuzamai a Bécsi Kör filozófiájában és Le Corbusier építészeti gondolkodásában. In: A hazugság, (12). pp. 212-226. (2014)

Jénáki, Ferenc: Kájoni János énekes könyve és forrásai. (1914)

Józsa, László: Bevezető. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 9-11. (2016)

Józsa, László: Ciszterciek Kunszentmártonban. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 577-628. (2016)

Józsa, László: Dokumentumok. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 643-659. (2016)

Józsa, László: "Introibo ad altare dei" : Kunszentmárton katolikus papjai. ISBN 978-963-508-824-9, (2016)

Józsa, László: Irodalom ; Források ; Függelék. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 629-642. (2016)

Józsa, László: Kunszentmárton káplánjai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 143-323. (2016)

Józsa, László: Kunszentmárton papjai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 325-515. (2016)

Józsa, László: Kunszentmárton plébánosai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 13-141. (2016)

Józsa, László: Megszentelt kövek : kápolnák, szobrok, keresztek és temetők Kunszentmártonban. ISBN 963 482 318 1, (1999)

Józsa, László: Szent Márton tisztelete egy alföldi kun városban. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 268-274. (2001)

Józsa, László: A Szentháromság tisztelete Kunszentmártonban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 165-174. (2003)

Józsa, László: XVIII. századi hímzett Mária-képek a kunszentmártoni Nagytemplomban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 279-287. (2001)

Józsa, László: A kunszentmártoni keresztek mint a könyörgő körmenetek állomásai. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 241-257. (2006)

Józsa, László: A kármelita rendház papjai. In: "Introibo ad altare dei": Kunszentmárton katolikus papjai 23. pp. 517-575. (2016)

Józsa, László G.: Byzantine sacral artworks from medical viewpoint. In: A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc = The Carpathian basin, the Hungarians and Byzantium, (11). pp. 99-114. (2014)

K

Kajári, Gabriella: "Lokális" és "globális" rózsafüzér társulatok Gyimesben : egy "virtuális imaközösség" helyi adaptációja. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 202-212. (2012)

Kakuk, Mátyás: Alán-oszét adalékok az "Érzékek és vallás" c. konferencia anyagához. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 51-63. (2009)

Kalmár, Zoltán: Az elegáns ember. In: Az erény, (1). pp. 137-146. (2003)

Kalmár, Zoltán: National motifs on a young world citizen's luggage. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 250-259. (1999)

Kalmár, Zoltán: Vadászat és lelkiismeret. In: A lelkiismeret, (5). pp. 388-395. (2006)

Kalmár, Zoltán: A kígyótól a vétekadatbázisig. In: A bűn, (2-3). pp. 215-223. (2004)

Kalmár, Zoltán: The philosophy of agony : an accidental meeting between Unamuno and Ulyanov in the Mausoleum. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 7. pp. 105-111. (1999)

Kamarás, István: Krisnás habitusok : két magyarországi Krisnahívő csoport vallásossága, életstílusa és ízlése. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 153-168. (2008)

Kamarás, István: Missa Aboniensis : Szilas Imre 1967-es és 1997-es miséinek fogadtatása. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 46-60. (1998)

Kapaló, James Alexander: Narratíva és kozmológia az inochentizmus ikonográfiai hagyományában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 255-268. (2014)

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor: Ajánlás. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 7-8. (2014)

Kapitány, Ágnes and Kapitány, Gábor: A modern mitológiák szemiotikájához. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 40-61. (2015)

Kaposi, Dorottya: La certitude humaine et la volonté divine. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 200-207. (1996)

Kaposi, Márton: The spiritual Europe of the italian liberalism. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 294-305. (1999)

Kardos, Gábor: Az édentől nyugatra a bűn és az erőszak mint a nyugati gondolkodás princípiumai. In: A bűn, (2-3). pp. 362-379. (2004)

Kardos, Gábor: Sorskészség vagy sorsképtelenség : az erény ontológiája és fundamentáletikai aktualitása. In: Az erény, (1). pp. 121-136. (2003)

Kelemen, János: Az ész. In: Az ész, (10). pp. 11-19. (2012)

Kelemen, János: Erény és nemesség. In: Az erény, (1). pp. 25-34. (2003)

Kelemen, János: „Szerelem vitt kettőnket egy halálba” Francesca da Rimini történetének szerelemfilozófiai háttere. In: A szerelem, (11). pp. 113-121. (2013)

Kelemen, János: Tiltás, határok, kirekesztés az Isteni színjátékban. In: A bűn, (2-3). pp. 19-28. (2004)

Keller, György: Az erény rehabilitációjának szükségessége és lehetősége Max Scheler gondolkodásában. In: Az erény, (1). pp. 317-322. (2003)

Keller, György: Az önbecsapásról. In: A lelkiismeret, (5). pp. 326-330. (2006)

Keller, György: Érkezés és jelenlét. In: A barátság, (4). pp. 150-153. (2005)

Kendeffy, Gábor: Erény és kinyilatkoztatás Lactantiusnál. In: Az erény, (1). pp. 161-173. (2003)

Kendeffy, Gábor: Mire jó a rossz? : a mandineres gondviselés tanítása a pogány és keresztény antikvitásban. In: A bűn, (2-3). pp. 101-112. (2004)

Kerekes, Ibolya: Contemplative Dominican nuns in Szeged. In: Religion, culture, society, (1). pp. 82-94. (2014)

Kerekes, Ibolya: Igények és várakozások : a szemlélődő domonkos apácák szegedi megtelepedésének előzményei. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 89-100. (2014)

Kerekes, Ibolya: Szemlélődő domonkos apácák Szegeden. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 190-198. (2014)

Kerekes, Ibolya: The appearance of folk embroideries on liturgical textiles of Roman catholic churches in Hungary. In: Religion, culture, society, (5). pp. 123-134. (2018)

Kerny, Terézia: Adorációs kép, dedikációs-kép, fogadalmi kép, supplikációs-kép : kísérlet egy középkori ikonográfiái csoport műfaji szétválasztására. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 22-38. (2006)

Kertész, Péter: A fehérvárcsurgói vaskereszt. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 54-60. (2008)

Keserű, Bálint: Paulus Michael Rhegenius, az erdélyi unitáriusok és Descartes kései német követői. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 285-296. (1996)

Keveházi, Katalin: Melanchthon és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig : adalékok Melanchthon magyarországi recepciójának első évszázadához. ISBN 963 481 594 4, (1986)

Kierkegaard, Søren: Filozófiai töredékek : a halálos betegség. In: A ráció és határai 2-3. pp. 73-98. (1992)

Kis-Halas, Judit: A táltos és az emberi lét hét szintje : ezoterizmus és újpogányság kölcsönhatásainak vizsgálati lehetőségei a kortárs gyógyítói rendszerekben. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 129-143. (2014)

Kiss, Endre: Az emlékezet új mutációja : a Halhatatlan hadsereg. In: Az emlékezet, (15). pp. 320-328. (2017)

Kiss, Endre: Az erény fogalmának rehabilitációja Max Schelernél. In: Az erény, (1). pp. 261-268. (2003)

Kiss, Endre: Az erény és a bűn Nietzsche filozófiájában. In: A bűn, (2-3). pp. 180-191. (2004)

Kiss, Endre: Friedrich Nietzsche és az akarat filozófiai tipológiája. In: Az akarat, (9). pp. 171-184. (2011)

Kiss, Endre: Ignacio Corsaro és a Lo Straniero. In: Az idegen, (16). pp. 257-266. (2018)

Kiss, Endre: „L’effet c’ est moi” : a gyűlölet Friedrich Nietzsche etikatipológiájában. In: A gyűlölet, (6). pp. 209-225. (2008)

Kiss, Endre: Nietzsche szerelemfilozófiája : Platón, Spinoza és Jung horizontja előtt. In: A szerelem, (11). pp. 317-331. (2013)

Kiss, Endre: Posztmodern Justítia. In: Az igazságosság, (7). pp. 215-230. (2009)

Kiss, Endre: Típusok és modellek a társadalmak történetében : Jacob Burckhardt és a görög polisz. In: A polisz, (17). pp. 336-345. (2019)

Kiss, Endre: A lelkiismeret problémája Nietzsche morál-tipológiájában. In: A lelkiismeret, (5). pp. 195-206. (2006)

Kiss, Endre: Árulás és bizalom : társadalomontológiai kísérlet. In: A bizalom, (13). pp. 292-303. (2015)

Kiss, Lóránt: Az idegen a filozófia szolgálólánya, avagy az idegen-ség társadalom- és történetfilozófiai megközelítése. In: Az idegen, (16). pp. 434-443. (2018)

Kiss-Rigó, László: Előszó = Foreword. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. p. 11. (2016)

Kissné Novák, Éva: Az akaratról. In: Az akarat, (9). pp. 396-404. (2011)

Kissné Novák, Éva: Philosophische Begründung Bürgerlicher Werte in den Gedanken von Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 266-274. (1996)

Kissné Novák, Éva: Történelmi emlékezet hiátusokkal napjainkban. In: Az emlékezet, (15). pp. 422-429. (2017)

Kissné Novák, Éva: Veszendő értékeink. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 340-348. (1999)

Kissné Novák, Éva: A barátság szerepe a személyiség formálódásában. In: A barátság, (4). pp. 201-207. (2005)

Kissné Novák, Éva: A bűn és a nő. In: A bűn, (2-3). pp. 309-317. (2004)

Kissné Novák, Éva: A jó polgár. In: A polisz, (17). pp. 346-355. (2019)

Kissné Novák, Éva: Önámítés és/vagy hazugság. In: A hazugság, (12). pp. 407-416. (2014)

Kissné Novák, Éva: A szerelem arcai. In: A szerelem, (11). pp. 159-165. (2013)

Klamár, Sára: Maradék(i) keresztek : egy szerémségi falu szakrális köztéri kisépítményei. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 315-324. (2008)

Kleobulos, and Solon, and Khilón, and Thales, and Pittakos, and Bias, and Periandros, : A hét bölcs. In: Exemplaria Graeca : görög bölcsességek latin és magyar fordítással, (2). pp. 11-24. (1999)

Kocsis, Ferenc: Irodalmi körkép, gazdasági kórkép. In: Gazdasági teológia 1. pp. 260-270. (2013)

Kocziszky, Éva: A kéz a zsigerek, avagy a testi szenvedés és a bűn Jób könyvében. In: A bűn, (2-3). pp. 195-206. (2004)

Kokas, Károly: Az emlékezet digitális katedrálisa. In: Az emlékezet, (15). pp. 369-376. (2017)

Kollányi, Irén: Kóserság kezdőknek : a vallástörvény visszatanulásának gondjai. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. p. 439. (2014)

Koltay, Erika: Boldogasszony virágai. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 318-332. (2001)

Komoróczy, Szonja Ráhel: Jiddis, német vagy jüdisch Deutsch? : a lakompaki Krausz Júda rabbi könyvei. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 76-87. (2014)

Kondor, Zsuzsanna: Social makeup and solitary reason. In: A barátság, (4). pp. 317-330. (2005)

Kormos, József: "Die Gemeinsamkeit der philosophischen Atmosphäre" : Husserl Göttingen-i tanítványainak barátságáról Edith Stein írásai alapján. In: A barátság, (4). pp. 195-200. (2005)

Kormos, József: "Hozzáfordulás a legegyszerűbb végtelen formához" : a bölcsesség mint erény cusanus gondolkodásában. In: Az erény, (1). pp. 187-191. (2003)

Kormos, József: Intellectus et appetitus - voluntas et appetitus : Aquinói Szent Tamás és Duns Scotus a bűnről. In: A bűn, (2-3). pp. 122-127. (2004)

Korom, Frank J.: Liminality and communitas reconsidered : the politics of caste and ritual in Goalpara, West Bengal. In: Politics and folk religion, (6). pp. 105-130. (2001)

Korpics, Márta: Közlés vagy örökség? : a hit-átadás aktusainak kommunikációs szempontú vizsgálata egy kisközösségben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 55-64. (2014)

Korpics, Márta: A képhasználat jelentősége a zarándoklaton. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 177-192. (2006)

Kostyál, László: Változatok egy témára : Árpád-házi Szent Erzsébet. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 98-108. (2001)

Kovačev, Olga and Nagy Abonyi, Ágnes: Mária-kultusz Adorjánban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 333-339. (2001)

Kovács, Dániel: Túl Erószon és Agapén : beszéd a Szerelemről. In: A szerelem, (11). pp. 86-98. (2013)

Kovács, Gergely: Boldog Károly király egyházi tiszteletéről. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 393-404. (2016)

Kovács, György: Kapitalizmuskép a magyar protestáns gazdaságetika tükrében. In: Gazdasági teológia 1. pp. 202-251. (2013)

Kovács, Gábor: Az elszabadult ráció mítosza : Hajnal István modernitásképe. In: Az ész, (10). pp. 341-348. (2012)

Kovács, Gábor: Az igazság, a politika és valóság szövete : Hannah Arendt a hazugságról. In: A hazugság, (12). pp. 82-89. (2014)

Kovács, Gábor: Eutópia vagy disztópia? : Lewis Mumford megapolis-kritikája. In: A polisz, (17). pp. 327-335. (2019)

Kovács, Gábor: Hannah Arendt és a világ szeretete. In: A szerelem, (11). pp. 361-369. (2013)

Kovács, Gábor: Hatalom, bizalom, hiszékenység – legitimitás és politikai hisztéria Bibó István gondolatvilágában. In: A bizalom, (13). pp. 152-159. (2015)

Kovács, Gábor: Nemzeti emlékezet, nemzeti felejtés, nemzeti trauma – Bibó István koncepciója. In: Az emlékezet, (15). pp. 295-302. (2017)

Kovács, Gábor: A bűnös város : a nemzetidegen város toposza a két háború közötti magyar kultúrkritikában - Szabó Dezső és Szekfű Gyula. In: Az idegen, (16). pp. 247-256. (2018)

Kovács, Marian: Gustavo Gutiérrez és felszabadítási teológiájának kapcsolódási pontjai a történelemtudománnyal. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 33-81. (2008)

Kovács, Marian: Relaciones entre la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez y las ciencias históricas. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 202. (2008)

Kovács, Marian: Verbindungen zwischen der Theologie der Befreiung von Gustavo Gutiérrez und den Geschichtwissentschaften. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 201. (2008)

Kovács, Marian and Máté-Tóth, András: Bevezetés. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 5. (2008)

Kovács, Szilvia and Göncöl, Csaba: Latin kereszténység a török népeknél : szemelvények a Codex Cumanicusból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 188-210. (2014)

Krémer, Sándor: Arisztotelész neopragmatikus aktualitása avagy beilleszthető-e Arisztotelész barátság fogalma Rorty etikájába? In: A barátság, (4). pp. 283-296. (2005)

Krémer, Sándor: Igazság és igazságosság Rorty filozófiájában. In: Az igazságosság, (7). pp. 303-310. (2009)

Krémer, Sándor: Megalapozható-e az erkölcs? In: Az erény, (1). pp. 269-276. (2003)

Krémer, Sándor: Miért "bűn", ami nem bűn? : Richard Rorty a fiatal Heidegger koncepciójáról. In: A bűn, (2-3). pp. 380-387. (2004)

Krémer, Sándor: Richard Rorty a művészi kegyetlenségről. In: A gyűlölet, (6). pp. 290-297. (2008)

Krémer, Sándor: Richard Rorty az észről. In: Az ész, (10). pp. 133-138. (2012)

Krémer, Sándor: Rorty a szabadságról. In: A szabadság, (8). pp. 287-294. (2010)

Krémer, Sándor: Zur Heideggers Descartes-Kritik in Sein und Zeit. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 255-265. (1996)

Krémer, Sándor: A "melting pot" metafora, és az amerikai pragmatisták véleménye az idegenség tapasztalatáról (Dewey, Rorty). In: Az idegen, (16). pp. 161-170. (2018)

Kulik, Melinda: Szakrális kisemlékek Endrődön és határában. In: Köztéri szakrális kisépítmények, (19). pp. 191-232. (2008)

Kunt, Gergely: Biográfia- és kultuszépítési technikák Bogner Mária és Kaszap István életrajzainak tükrében. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 104-118. (2012)

Kunt, Gergely: Bogner Mária Margit és a Kaszap István élete - a makrotól a mikro olvasatig. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 147-162. (2014)

Kádár, Zoltán and Tóth I., János: Ráció és utópia. In: Az ész, (10). pp. 313-324. (2012)

Kámán, Erzsébet: Az orosz sirató énekek lírai jellege. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 281-289. (2014)

Kámán, Erzsébet: Az ének érzelmi és költői szimbólumai : egy orosz virrasztó ének a 20. század végéről. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 113-118. (2009)

Kámán, Erzsébet: A Szentháromság értelmezése az orosz vallásos népénekekben. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 235-241. (2003)

Kámán, Erzsébet: A szakrális és a profán idő szerveződése az ünnepi szertartásokban. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 109-114. (2005)

Kámán, Erzsébet: Ótestamentumi motívumok az orosz vallásos népénekekben és a népi metszeteken. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 141-145. (2006)

Kántor, Ágnes: Mi lesz a művészettel az ismeretlen nélkül? : mesterséges intelligencia a képzőművészetben. In: Az idegen, (16). pp. 344-351. (2018)

Kárpáti, András: A lelkiismeret esztétikája. In: A lelkiismeret, (5). pp. 419-426. (2006)

Kövesdy, Zsolt: Plébánosi köszöntő. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 11-12. (2016)

Küllős, Imola: "We were led by the lord in a special way..." : visions, explications and reality in a twentieth century Calvinist congregation. In: Politics and folk religion, (6). pp. 153-159. (2001)

Kővári, Sarolta: Az állam bolondjai : a vándor és árnyéka 232. aforizmájának értelmezéséhez. In: A polisz, (17). pp. 211-219. (2019)

L

L. Imre, Mária: Szentháromság ábrázolások ikonográfiája a Dél-Dunántúlon. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 139-156. (2003)

Laczkó, Sándor: Az akarat megnyilvánulásának különös voltáról – Előszó. In: Az akarat, (9). pp. 5-7. (2011)

Laczkó, Sándor: Az észről... – Előszó. In: Az ész, (10). pp. 5-7. (2012)

Laczkó, Sándor: Felejtés versus emlékezés – Előszó. In: Az emlékezet, (15). pp. 5-8. (2017)

Laczkó, Sándor: Hazugságmisztérium - Előszó. In: A hazugság, (12). pp. 5-8. (2014)

Laczkó, Sándor: Szerelem, szerelem... - előszó. In: A szerelem, (11). pp. 5-7. (2013)

Laczkó, Sándor: A bizalomról : előszó. In: A bizalom, (13). pp. 5-7. (2015)

Laczkó, Sándor: A kései magyar Descartes-recepció. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 306-312. (1996)

Laczkó, Sándor: A másik mint idegen : előszó. In: Az idegen, (16). pp. 5-7. (2018)

Laczkó, Sándor: A polisz és a megapolisz - előszó. In: A polisz, (17). pp. 5-8. (2019)

Laczkó, Sándor: A szabadságról : előszó. In: A szabadság, (8). pp. 5-7. (2010)

Laczkó, Sándor and Dékány, András: Az igazságosságról - előszó. In: Az igazságosság, (7). pp. 5-7. (2009)

Laczkó, Sándor and Dékány, András: Barátok és riválisok : előszó. In: A barátság, (4). pp. 5-8. (2005)

Laczkó, Sándor and Dékány, András: Filozófia mint bűntárs? : előszó. In: A bűn, (2-3). pp. 5-6. (2004)

Laczkó, Sándor and Dékány, András: A gyűlöletről – előszó. In: A gyűlölet, (6). pp. 5-7. (2008)

Laczkó, Sándor and Dékány, András: A tépelődésről - előszó. In: A lelkiismeret, (5). pp. 5-7. (2006)

Laczó, József: Szókratész pere szinoptikus olvasatban. In: A szegedi jogbölcseleti iskola alapítója : Horváth Barna emlékkönyv, (67). pp. 118-137. (2017)

Lakatos, Adél: Oltáregyletek a Kalocsa-Bácsi főegyházmegyében. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 95-111. (2019)

Lakos, Katalin: A korai buddhizmus szerepe az ókori India gazdaság- és társadalomtörténetében. In: Tanulmányok a 70 éves Wojtilla Gyula tiszteletére, (14). pp. 81-94. (2015)

Lamár, Erzsébet: Nietzsche és a szerelem – a differancia mozgása. In: A szerelem, (11). pp. 332-339. (2013)

Lamár, Erzsébet: A tapasztalat kronotopológiája : az úton-lét és az idegenség problémája az egzisztencia és a megértés kontextusában. In: Az idegen, (16). pp. 267-273. (2018)

Lancu, Laura: Az Eucharisztia és a bűn a népi vallásosságban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 205-213. (2020)

Landgraf, Ildikó: "Ezer telik, ezer nem, kő kövön nem marad." : előjelek, jövendölések a mondákban. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 49-56. (2005)

Lantos, Miklós: Mit Sándor Bálint auf Forschungswegen : über den Bildband derchristlichen Großfeste : Nachwort des Photographers. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 657-658. (2014)

Lantosné Imre, Mária: Szűz Mária kultusz és ikonográfia a pécsi egyházmegyében. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 259-278. (2001)

Latorcai, Csaba: Katolikus lelkiségi mozgalmak jogi lehetőségei. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 105-111. (2014)

Lautner, Péter: Suárez és a species intentionalis. In: Különbség, (20) 1. pp. 37-55. (2020)

Lengyel, Zsolt: A szentmisén kívüli áldozás gyakorlata. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 126-138. (2020)

Lengyel, Zsuzsanna Mariann: Törés a tapasztalatban : Gadamer és Heidegger : hazugság és nyelviség hermeneutikai nézőpontból. In: A hazugság, (12). pp. 318-341. (2014)

Lengyel, Zsuzsanna Mariann: A polisz Gadamer gyakorlati filozófiájában. In: A polisz, (17). pp. 178-190. (2019)

Lengyel, Ágnes: A 19. század második felében megjelent vallásos ponyvanyomtatványok illusztrációiról. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 211-218. (2006)

Lengyel, Ágnes: "Figyelmezteti Mária gyermekeit..." : világvége jövendölések az ezredfordulón a népi vallásosság szövegeiben. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 67-80. (2005)

Lengyel, Ágnes: Szűz Mária alakja a vallásos ponyvairodalomban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 136-151. (2001)

Lengyel, Ágnes: ".... Én Jézus Krisztus magam tulajdon isteni kezeimmel írtam..." : égi levelek, látomásban közvetített imádságok a palóc népi vallásosságban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 243-256. (2003)

Leoca, Serban: Le cogito en tant que synthese onto-épistemologique. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 68-72. (1996)

Lewis, Katarina: "Obeying God rather than man" (Acts 5:29): Christian faith in confrontation with political correctness in Sweden. In: Politics and folk religion, (6). pp. 61-63. (2001)

Lielbārdis, Aigars: The office of the dead in Latgale. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 253-264. (2014)

Limbacher, Gábor: Festum desponsationis B. Mariae Virginis : adatok és összefüggések egy régi ünnep közelmúltbeli palócföldi elterjedéséhez. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 305-317. (2001)

Limbacher, Gábor: Jelenések Mária eljegyzése évköri ünnepén. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 133-150. (2005)

Limbacher, Gábor: Kép, képmás és kultusz a Palócföldön. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 219-231. (2006)

Limbacher, Gábor: A Szentháromság kultusza Nógrádban különös tekintettel a szabadtéri ábrázolásokra. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 101-138. (2003)

Ljubanic, Ádám: Komparatív teológia szerepe a 21. századi vallásközi párbeszédben. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 16. (2019)

Loboczky, János: Az emlékezet és felejtés dinamikája Gadamer hermeneutikájában. In: Az emlékezet, (15). pp. 149-158. (2017)

Loboczky, János: Erény és művészet, avagy a költészet értéke - Platón és Gadamer. In: Az erény, (1). pp. 35-44. (2003)

Loboczky, János: Igazságos-e Platón a költőkkel szemben? – reflexiók Gadamer Platón-értelmezéséhez. In: Az igazságosság, (7). pp. 55-62. (2009)

Loboczky, János: Schiller szeretet-/szerelemfilozófiája. In: A szerelem, (11). pp. 136-144. (2013)

Loboczky, János: Szeretet és gyűlölet Mozart Varázsfuvolájában. In: A gyűlölet, (6). pp. 253-261. (2008)

Loboczky, János: A szabadság horizontjai Gadamer hermeneutikájában. In: A szabadság, (8). pp. 57-65. (2010)

Loboczky, János: A történelem iránti bizalom a történelem különböző értelmezéseiben. In: A bizalom, (13). pp. 201-211. (2015)

Losoncz, Alpár: Akarat, preferencia, ellenállás. In: Az akarat, (9). pp. 339-355. (2011)

Losoncz, Alpár: Az elosztás, mint a társadalom köteléke? : kérdőjelek az elosztási igazságossághoz. In: Az igazságosság, (7). pp. 72-82. (2009)

Losoncz, Alpár: Az ész apóriái Descartes gondolkodásában. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 122-128. (1996)

Losoncz, Alpár: Az önmagát gyógyító orvos? In: Az ész, (10). pp. 201-216. (2012)

Losoncz, Alpár: Barátság és testvériség. In: A barátság, (4). pp. 157-174. (2005)

Losoncz, Alpár: Gyűlölni kell-e ellenségeinket? In: A gyűlölet, (6). pp. 93-114. (2008)

Losoncz, Alpár: Hogyan lesz az Egyből Kettő? In: A szerelem, (11). pp. 196-212. (2013)

Losoncz, Alpár: Husserl és az európai válságdiskurzus az I. világháború utáni kontextusban. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 68-80. (1999)

Losoncz, Alpár: Töréspontok a poliszban : kettős távlatban. In: A polisz, (17). pp. 94-115. (2019)

Losoncz, Alpár: A bizalom politikai-gazdaságtana: miért szökik előlünk a bizalom? In: A bizalom, (13). pp. 129-139. (2015)

Losoncz, Alpár: A hazugság politikai gazdaságtana : a hazugság elviselhetetlen könnyedsége. In: A hazugság, (12). pp. 41-60. (2014)

Losoncz, Alpár: A lelkiismeret és a modernitás: megszüntethetetlen feszültség. In: A lelkiismeret, (5). pp. 273-292. (2006)

Losoncz, Alpár: A szabadság és hatalom. In: A szabadság, (8). pp. 169-188. (2010)

Losoncz, Alpár: A szív és a szem: a bűn a politika távlatában. In: A bűn, (2-3). pp. 269-285. (2004)

Losoncz, Árpád: Emlékezés a jövőre. In: Az emlékezet, (15). pp. 159-177. (2017)

Losonczi, Péter: Európa - eszme és éthosz : Husserl "Válság" előadásának aktualitásáról. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 174-178. (1999)

Losonczi, Péter: Hiper-kantiánizmus és hermeneutika : vázlatok egy vallásközi hermeneutika kidolgozásához : Endreffy Zoltán emlékének. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 82-91. (2008)

Losonczi, Péter: Hyperkantianism and hermeneutics. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 203. (2008)

Losonczi, Péter: 'Hyperkantiansim' und Hermeneutik. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 204. (2008)

Losonczi, Péter: On Descartes's concept of God : whom is the mask worn by? In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 189-193. (1996)

Ludassy, Mária: Egyetemes erkölcs versus etikai relativizmus : a francia felvilágosodás öröksége: multikulturalizmus vagy emberjogi univerzalizmus? In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 40-59. (1999)

Ludassy, Mária: Heller és az Új Héloise. In: A szabadság, (8). pp. 32-36. (2010)

Lugossy, Ilona: Varga Lajos és a Verses Szentírás : doktori értekezés. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 10-80. (2014)

Lurcza, Zsuzsanna: Platón és a pharmakon, avagy túl igazságon és hazugságon? – Derrida Platón patikájában. In: A hazugság, (12). pp. 342-356. (2014)

Lurcza, Zsuzsanna: A bizalom jelentésbeli variánsai és az aktuálpolitikai konstelláció. In: A bizalom, (13). pp. 160-178. (2015)

Lángi, József: Az abai Szentháromság tiszteletére szentelt plébániatemplom. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 81-100. (2003)

Lángi, József: A Köpenyes Mária középkori és barokk ábrázolásai a lónyai református templomban feltárt freskó ürügyén. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 50-64. (2006)

Lángi, József: Új, eddig ismeretlen Szent László ábrázolások falképeken. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 80-97. (2001)

Lédeczi, Dénes: A fokolare lelkiségi mozgalom hatása az egyház életére Európában és Magyarországon. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 213-220. (2012)

M

M. Mezei, Balázs: Husserlian cartesianism : and its relevance to some contemporary discussions on consciousness. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 152-167. (1996)

Maczák, Ibolya: Régi magyarországi prédikációk az Oltáriszentségről. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 187-198. (2020)

Maczó, Ferenc: Adalékok IV. Károly király és Zita királyné populáris tiszteletének szakrális elemeihez. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 25. pp. 377-392. (2016)

Magdus, Tamás: Átmeneti rítusok a Ceres kultuszban. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 25. (2019)

Maine de Biran, François Pierre Gonthier: Jegyzet a létezés fogalmáról. In: A ráció és határai 2-3. pp. 7-71. (1992)

Majorossy, Judit: Bevezetés. In: Szent Brendan apát tengeri utazása = Navigatio Sancti Brendani abbatis 53. pp. 3-22. (2001)

Marcel, Gabriel: Az ontológiai misztérium tételezése és konkrét megközelítései. In: A ráció és határai 2-3. pp. 287-311. (1992)

Marcel, Gabriel: A filozófus a mai világban. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 417-428. (1990)

Mardosa, Jonas: Peculiarities of religious behaviour of Lithuanian exiles and convicts in Siberia, 1945-1960. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 363-381. (2014)

Margitay, Tihamér: Why shouldn't we be afraid of the cartesian demon? : on the roots of skepticism. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 208-213. (1996)

Mariscal Hay, Beatriz: Incest and the traditional ballad. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 19-27. (2002)

Marosán, Bence Péter: A modernitás születése a kritika szelleméből : "a kritika fogalma a XVII-XVIII. században". In: Különbség, (20) 1. pp. 211-220. (2020)

Martini, János: Tárgyfotók / Photos. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 162-263. (2016)

Marton, József: Márton Áron, az Oltáriszentség apostola. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 164-174. (2020)

Marót, Károly: Lényeg és gondolat : részlet a szellemiség kialakulásának történetéből. (1927)

Maár, Dorottya: Az idő sürget = The time is running out. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 126-128. (2020)

McCarthy, William Bernard: Lang, lang may the ladies stand : a ballad motif in the book of Judges. In: Folk ballads, ethics, moral issues : [a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézete és az Európai Folklór Intézet által Budapesten, 2001. ápr. 21-23. között rendezett konferencia anyaga], (10). pp. 7-18. (2002)

Medgyesy, S. Norbert: Erdélyi ferences Eucharisztia-játékok a 17-18. században. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 175-186. (2020)

Mekis, Péter: A logikai törvények episztemológiai státusza. In: Az ész, (10). pp. 195-200. (2012)

Merleau-Ponty, Maurice: A filozófia dicsérete. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 465-489. (1990)

Mester, Béla: Az "adiaphoron" fogalmának átértelmezése a reformációban, avagy az állampolgári erények sajátos újrafelfedezése. In: Az erény, (1). pp. 199-215. (2003)

Mester, Béla: Az akarat mint képzet. In: Az akarat, (9). pp. 244-252. (2011)

Mester, Béla: Az akarat és/vagy a személy szabadsága. In: A szabadság, (8). pp. 208-216. (2010)

Mester, Béla: Az igazságosság fogalmának előcsarnoka. In: Az igazságosság, (7). pp. 176-184. (2009)

Mester, Béla: Az önszeretettől az öntétig : egy fogalom kalandjai a gondolkodás történetében. In: A szerelem, (11). pp. 64-77. (2013)

Mester, Béla: Bűn és hatalom alá vetettség az európai politikafilozófia egyik alapeleméről. In: A bűn, (2-3). pp. 299-308. (2004)

Mester, Béla: „Gyűlölni a bűnt és szeretni az erényt” : érzelmeink és az örökkévaló entitások. In: A gyűlölet, (6). pp. 82-89. (2008)

Mester, Béla: Hazudni és igazat mondani szavak nélkül. In: A hazugság, (12). pp. 72-81. (2014)

Mester, Béla: Jó barátok - jó polgárok (?). In: A barátság, (4). pp. 185-194. (2005)

Mester, Béla: Lelkiismeret és szabadság a kora újkor gondolkodásában. In: A lelkiismeret, (5). pp. 158-166. (2006)

Mester, Béla: Szellem versus "józan ész" : a sensus communis fogalmának parasztossá tétele és elidegenítése a magaskultúrától a filozófia és a nemzeti kultúra viszonyáról folytatott 19. századi vitákban. In: Az idegen, (16). pp. 229-246. (2018)

Mester, Béla: Visszahőkölés az ész államától : politikai racionalizmus bírálatának hagyománya. In: Az ész, (10). pp. 305-312. (2012)

Mester, Béla: A filozófia narratív emlékezete : megjegyzések a filozófiatörténet-írás módszertanáról. In: Az emlékezet, (15). pp. 377-391. (2017)

Mester, Béla: A jogi fikciók iránti bizalom hagyománya és hanyatlása a magyar eszmetörténetben. In: A bizalom, (13). pp. 140-151. (2015)

Mester, Béla: A város és vidéke a nemzeti kultúrában : urbanisztikai reflexiók a 19. századi magyar kulturális nemzetépítés gondolatkörében. In: A polisz, (17). pp. 293-304. (2019)

Mezei, Balázs: Európai magyar filozófia. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 81-94. (1999)

Mezei, Sára and Nagy, Gábor Dániel and Máté-Tóth, András: Vallási orientáció néhány magyarországi vallási közösségben. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 92-113. (2008)

Mezey, András: Az első hazai bázisközösségek : a Bulányi-jelenség és a Katolikus Egyház az 50-es évek elején. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 230-241. (2014)

Mezey, András: Prágai tavasz, prágai ősz : egyházpolitika és a magyar katolikusok reagálásai korabeli hangulatjelentések alapján. In: Aetas, (34) 3. pp. 98-108. (2019)

Mezey, Mór: A Mezey kántorok halotti és temetési énekei. ISBN 978 963 306 520 4, (2016)

Mihály, Ferenc: Adatok egy erdélyi kegyszobor és egy kegykép történetéhez. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 76-90. (2006)

Mihály, Vilma-Irén: Újpogány mitikus nőiség képek Székelyföldön, a Szűz/Babba Mária-jelenség tükrében. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 279-291. (2015)

Miklós, Péter: "Dicsértessék a Legméltóságosabb Oltáriszentség!" : szenttisztelet a magyar ókatolikus közösségekben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 224-229. (2014)

Miklós, Péter: Egy "el nem ismert" ókatolikus pap az államszocializmus időszakában : Ambrus Ferenc (1904-1991). In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 242-247. (2014)

Miklós, Réka: Kapcsolódások az Oltáriszentség misztériumához Schäffer Jakab gödrei kántorkönyvének halottas énekeiben. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 114-125. (2020)

Miklós, Réka: "Uj dallama és zenéje Pály Lajostól" : a topolyai kéziratos kántorkönyvek áldozási énekei. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 176-188. (2019)

Mikola, Gyöngyi: Titkos fordulópont : a szerelem transzcendenciája Nabokov első regényében. In: A szerelem, (11). pp. 145-153. (2013)

Mikos, Ákos: Vallási rádiók és rádiózás Magyarországon. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 129-171. (2017)

Mislovics, Andrea: Szentképek a hajdúdorogi görög katolikus családoknál. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 200-210. (2006)

Misāne, Agita: Inter-war right-wing movements in the Baltic states and their religious affiliation. In: Politics and folk religion, (6). pp. 75-87. (2001)

Mixajlov, Sergej and Markov, Alexej: The old believers of Guslicy. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 25-35. (2007)

Mogyoródi, Emese: Akhilleusz és a Lelkiismeret. In: A lelkiismeret, (5). pp. 49-75. (2006)

Mogyoródi, Emese: Az üzletember és az igazságosság: Platón a társadalmi szolidaritásról. In: Az igazságosság, (7). pp. 11-42. (2009)

Mogyoródi, Emese: Philia és philosophia : a „barátság” szerepe Platón filozófia-felfogásában. In: A barátság, (4). pp. 9-28. (2005)

Mogyoródi, Emese: Szókratész, a "visszhangkamra" és a demokrácia. In: A polisz, (17). pp. 11-33. (2019)

Molnár, Ambrus: A Szentháromság a XVIII. századi református népi látomásokban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 75-80. (2003)

Molnár, Dávid: Elragadott lelkek: emlékezés és imagináció a reneszánsz furor-elméletben. In: Az emlékezet, (15). pp. 219-227. (2017)

Molnár, László: Hazugság-manipuláció : a nukleáris energia esete. In: A hazugság, (12). pp. 510-516. (2014)

Monok, István: Descartes-recepció a Kárpát-medence olvasmánytörténeti forrásainak tükrében : 1660-1740. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 297-305. (1996)

Morel, Gyula: Egyház a kommunikációs társadalomban : a jelentés és a jelentőség krízise. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 80-88. (1998)

Muzsnai, Dénes: Böhm Károly szellemtana és az újabb törekvések a mai lélektanban. (1927)

Márki, Krisztina: Az igaz múlt : történelemértelmezés a Lett Pravoszláv Egyház hivatalos dokumentumaiban. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 219-245. (2017)

Márton, Dorottya: A Szent Család egyiptomi menekülésének motívumai Varga Lajos Verses Szentírás című művében és a folklórban. In: Tanulmányok a Verses Szentírásról 14/1. pp. 83-119. (2014)

Máté, Zsuzsanna: Az elidegenedés fokozatai Jean-Paul Sartre Az undor című regényében. In: Az idegen, (16). pp. 300-306. (2018)

Máté, Zsuzsanna: Az értelmezés szabadsága – Madách Imre Az ember tragédiája apropóján. In: A szabadság, (8). pp. 265-278. (2010)

Máté, Zsuzsanna: Emlékezés és ellenmemória – Egy törésvonalról az 1910-es évek művészetfilozófiai gondolkodásában és a művészet pragmatikájában. In: Az emlékezet, (15). pp. 73-83. (2017)

Máté, Zsuzsanna: Filozófiai reflexiók a későromantikus poeta philosophus Madách Imre ember- és világgyűlöletéről. In: A gyűlölet, (6). pp. 272-282. (2008)

Máté, Zsuzsanna: A XIX. századi magyar bölcseleti líra igazságlátó és ’igazságtévő’ filozofikuma. In: Az igazságosság, (7). pp. 142-158. (2009)

Máté, Zsuzsanna: „…és bízva bízzál!”. In: A bizalom, (13). pp. 70-79. (2015)

Máté, Zsuzsanna and Kádár, Zoltán: Az akaratszabadság hiányának következményei a XX. század első felének filozofikus jellegű antiutópiáiban. In: Az akarat, (9). pp. 380-395. (2011)

Máté-Tóth, András: Az Eucharisztia teopolitikája : kelet-közép-európai aspektusok. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 155-163. (2020)

Máté-Tóth, András: Igazodási preferenciák néhány vallási közösségben. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 76-91. (2008)

Máté-Tóth, András: Megjegyzések a vallástudomány egyházfogalmához. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 367-378. (2010)

Máté-Tóth, András: Tanuló egyház. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 72-79. (1998)

Máté-Tóth, András: Temetetlen testek : az idegen diskurzusa Judith Butler nyomán. In: Az idegen, (16). pp. 80-94. (2018)

Máté-Tóth, András: Teologiâ i religiovedenie. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 206. (2008)

Máté-Tóth, András: Teológia és vallástudomány. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 92-123. (2008)

Máté-Tóth, András: Theology and scientific study of religion. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 205. (2008)

Máté-Tóth, András and Juhász, Valéria: Vallási közösségek az írott sajtóban : kvantitatív és kvalitatív elemzések. ISBN 978-963-482-839-6, (2007)

Máté-Tóth, András and Nagy, Gábor Dániel: Előszó. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 7-8. (2008)

Máté-Tóth, András and Nagy, Gábor Dániel: Vallásosságtípusok néhány új vallási mozgalomban. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 48-75. (2008)

Máté-Tóth, András and Nagy, Gábor Dániel and Török, Péter: A vallási hovatartozás generációk közti változása néhány kisebb egyház tagságánál. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 114-130. (2008)

Máté-Tóth, András and Török, Péter and Nagy, Gábor Dániel: Az új vallási közösségek viszonya a társadalomhoz : nyitottság, zártság, vonzerő néhány új vallási közösség tagjainál. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 29-47. (2008)

Mészáros, András: "Idegenek" a magyar filozófiában. In: Az idegen, (16). pp. 217-228. (2018)

Mészáros, András: Kényes és kínos ’eredetiségi’ kérdés”, avagy plágium a 19. századi magyar filozófia-tankönyvekben. In: A hazugság, (12). pp. 159-172. (2014)

Mészáros, András: Van-e története a hűségnek? In: A bizalom, (13). pp. 63-69. (2015)

Mészáros, András: A szerelem a modernitás irodalmában. In: A szerelem, (11). pp. 101-112. (2013)

Mód, László and Simon, András: "Vannak, valóságosan vannak, akik látták..." : a radamosi Mária-jelenés. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 151-166. (2005)

Módos, Ádám: Vad kutyák. In: Antik nevetés 2. pp. 1-9. (2015)

N

Nagy, Anna Réka: The role of the ecclesial family in religious practice today as seen in two religious communities in Hungary. In: Religion, culture, society, (4). pp. 210-225. (2017)

Nagy, Attila: Jizo-kultusz : kérdések a japán buddhizmus, az abortusz és bioetika összefüggéseiről. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 113-154. (2017)

Nagy, Ferenc: A mai magyar püspökök szentségi genealógiája. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 98-108. (1998)

Nagy, Márta: Örmény szent megjelenítései katolikus és ortodox közegben. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 269-280. (2014)

Nagyillés, János: Ovidius: Vágytan vagy A szerelem művészete? In: A szerelem, (11). pp. 122-135. (2013)

Nagyillés, János: Poetis Mentiri Licet (Plin. Ep. 6, 21, 6) – egy költőnek szabad hazudni : ifjabb Plinius egy megjegyzésének tanulságai. In: A hazugság, (12). pp. 145-158. (2014)

Nedeljković, Saša: The correlation between religious identity and national identity : the participants of student protest in Belgrade 1996/97. In: Politics and folk religion, (6). pp. 89-98. (2001)

Nemes, Márk: Az új vallási mozgalmak kutatásmódszertana és nehézségei. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 7. (2019)

Nietzsche, Friedrich: Korszerűtlen elmélkedések : Harmadik rész : Schopenhauer mint nevelő. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 343-384. (1990)

Nyírő, Miklós: Az igaz barátok bölcsességéről, s a bölcsesség barátairól : humanizmus – két szólamban. In: A barátság, (4). pp. 297-305. (2005)

Nyírő, Miklós: Bűn és önmegértés a "Lét és idő"-ben. In: A bűn, (2-3). pp. 388-393. (2004)

Nyírő, Miklós: Filozófiáról, igazságról és igazságosságról – Rorty kapcsán. In: Az igazságosság, (7). pp. 311-317. (2009)

Nyírő, Miklós: Hermeneutika, nyelviség, szabadság. In: A szabadság, (8). pp. 295-308. (2010)

Nyírő, Miklós: A gyakorlati filozófia két kiindulópontja: akarat (Arendt) versus medialitás (Gadamer). In: Az akarat, (9). pp. 364-379. (2011)

Nátyi, Róbert: A szeged-alsóvárosi Havi Boldogasszony templom barokk sekrestyeszekrényének ikonográfiája. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 70-75. (2006)

Németh, Sarolta Katalin: A Pécsi Disputa szövegeiről. (1973)

O

Odrobina, László: Pogányok contra zsidók és eretnekek az elvirai zsinaton : a vallások közötti diszkrimináció egy korai példája. In: Studia iuvenalia in honorem Emerici Tegyey septuagenarii, (10). pp. 47-53. (2003)

Olach, Zsuzsannna: Judaizmus a török népeknél : szemelvények krimcsak és karaim bibliai szövegfordításokból. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 211-232. (2014)

Olajos, József: A magyarpécskai plébános levele, 1912. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 106-107. (2016)

Olay, Csaba: Charles Taylor Rawls-kritikája. In: Az igazságosság, (7). pp. 104-115. (2009)

Olay, Csaba: Etika hermeneutikai nézőpontból. In: Az erény, (1). pp. 45-53. (2003)

Olay, Csaba: Idegen és ellenség : megfontolások Carl Schmitt nyomán. In: Az idegen, (16). pp. 72-79. (2018)

Olay, Csaba: Polisz : megfontolások Hannah Arendt nyomán. In: A polisz, (17). pp. 165-177. (2019)

Oláh, János: Löw Lipót szerepe a zsidóság emancipálásában és egy modern rabbiképző létesítésében Magyarországon. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 52-64. (2014)

Oláh, János: Magyar ünnepek - zsidó ünnepek : történelmi párhuzamok - Löw Immánuel szegedi főrabbi 1896. május 3-án, a horgosi vásártéren elhangzott ezredévi ünnepi beszédének narratívája. In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 147-158. (2016)

Oláh, János: Zsidó esküvői rítusok változásai a 19-21. században. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 71-78. (2016)

Oláh, János: A zsidóság böjtjei, mint kollektív történelmi emlékezető napok. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 142-152. (2009)

Orosz, György: Als der Herrgott, der Satan und Sankt Petrus mit der Schöpfung beschäftigt waren : dualistische Schöpfungssagen in der schwedischen, ungarischen und russischen Kultur. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 93-122. (2016)

Orosz, György: Alte Zeiten, ebenso viele Geschichten : Russische Apokryphen und geistliche Volksgesänge am Schnittpunkt von uralten Kulturen. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 28-45. (2016)

Orosz, György: And these are the Fridays : Apocrypha, church folksongs. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 123-127. (2016)

Orosz, György: "Apostolʹskaa truba i evangelʹskyj gromʺ vsja grady oglasi" : glavnye voprosy prinjatija na Rusi hristianstva i èpohi pravoslavno-jazyčeskogo religioznogo sinkretizma. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 7-27. (2016)

Orosz, György: "Das Gebet des sündigen Papstes" : inhaltliche Analyse eines populären religiösen Lesestoffes aus dem Bereich der christlichen deutschen Volksfrömmigkeit. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 282-306. (2016)

Orosz, György: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit. ISBN 978-963-306-490-0, (2016)

Orosz, György: Die Frau, die von Gott angesprochen und berufen wurde : Betrachtungen anlässlich des 85. Geburtstages von Zsuzsanna Erdélyi. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 307-314. (2016)

Orosz, György: Die Verehrung der allerheiligsten Zunge unseres Herrn Jesus Christus in der ungarischen und deutschen christlichen Volksfrömmigkeit. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 262-281. (2016)

Orosz, György: "Die junge Fürstin Apraksejevna wurde von der fleischlichen Lust ergriffen" : Sünde, Sühne und Vergebung der Sünde im russischen geistlichen Volksgesang "Vierzig Pilger und noch ein Pilger". In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 81-92. (2016)

Orosz, György: "Entstand das Huhn aus dem Ei oder das Ei aus dem Huhn?" : ein alter Glaubensstreit zwischen Christen und Juden in der europäischen Apokryphenliteratur. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 128-158. (2016)

Orosz, György: "Ich sah einen wunderbaren Traum..." : die großrussischen geistlichen Volksgesänge "Traum der Hochheiligen Gottesgebärerin" in der christlichen Volksfrömmigkeit und in den magischen Praktiken. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 159-195. (2016)

Orosz, György: "In der Gestalt von Bettlern wandelt Christus selbst mitten unter uns herum" : die sakrale Begründung des Bettelberufs in der christlichen Religion. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 46-63. (2016)

Orosz, György: "Jesus ritt einmal zur Kirche..." : Heidnisch-christliche Varianten des Zweiten Merseburger Zauberspruchs als wirksame Mittel der elastischen Missionsstrategie. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 231-261. (2016)

Orosz, György: "Stufen- oder schrittweise, nicht sprungweise" : der heidnisch-christliche religiöse Synkretismus bei den Festlandgermanen als Folgeerscheinung der elastischen christlichen Missionsstrategie. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 196-230. (2016)

Orosz, György: "Weinet nicht, meine geringsten Brüder, armes Bettelvolk!" : die Bettler als arme Christi im ungarischen, deutschen und russischen Kulturraum. In: "Dein Wort ist meines Fusses Leuchte und ein Licht auf meinem Weg": Russistische und germanistische Studien aus dem Bereich der christlichen Volksfrömmigkeit 24. pp. 64-80. (2016)

Ortega y Gasset, José: Az egyetem küldetése. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 309-339. (1990)

Ortega y Gasset, José: Vázlat a gondolkodásról, isten- és emberteremtő erejéről. In: A ráció és határai 2-3. pp. 313-342. (1992)

P

P. Szalay, Emőke: A református úrvacsoraosztás liturgikus tárgyai. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 133-144. (2019)

Paksa, Katalin: Anhang - Weihnachten, Ostern, Pfingsten in der musikalischen Volkstradition. In: Weihnachten, Ostern, Pfingsten : aus der ungarischen und mitteleuropäischen Tradition - Karácsony, Húsvét, Pünkösdswelt der grossen Feste 2. pp. 607-656. (2014)

Paksa, Katalin: Mária-énekek a magyar néphagyományban. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 218-231. (2001)

Pandit, Giridhari Lal: From open society to open universe. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 176-179. (1996)

Papp, Bernadett: "Szent levél, melyet a mi Urunk Jézus Krisztus csudálatosképpen az ő földjén lakó népeihez küldött" : az Istenanya pokoljárása és más apokrif iratok egy ponyván. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 333-358. (2004)

Papp, György: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. ISBN 978 963 315 476 2, (2021)

Papp, György: In the direction of finding the way of a responsible theology for the Hungarian reformed church (of Transylvania). In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 161-173. (2021)

Papp, György: Preface. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 5-6. (2021)

Papp, György: "Vera iustitia et sanctitate praeditum..." - the content of imago Dei according to the 6th article of the Heidelberg Catechism. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 147-159. (2021)

Papp, György: The "dialogue" between Calvin and the Church Fathers on the sacrament of baptism. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 7-97. (2021)

Papp, György: The doctrine on baptism in the Haereticarum fabularum compendium of Theodoret of Cyrus. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 119-145. (2021)

Papp, György: The passion of the Lord Jesus Christ in early Christian confessions. In: In aetatum confiniis : a dialogue between early, early modern and contemporary church on various topics of christian doctrine. pp. 99-118. (2021)

Papp, János: Platon Apologiájának történetisége. (1933)

Patočka, Jan: A felelősség és a jó ideája Patočkánál. In: Az erény, (1). pp. 285-296. (2003)

Pató, Attila: Hannah Arendt és a Nyugat alkonya : a kezdet és a szabadság összefüggéseiről. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 186-196. (1999)

Pató, Attila: Hiányzó erkölcsi alapok : széljegyzetek egy vita margójára. In: Az erény, (1). pp. 297-304. (2003)

Pató, Attila: „Ki adott Önnek felhatalmazást arra, hogy a társadalom lelkiismerete legyen?”. In: A lelkiismeret, (5). pp. 314-325. (2006)

Pató, Attila: Tisztelt gyűlölekezet! Miért ne gyűlöljünk? In: A gyűlölet, (6). pp. 153-169. (2008)

Pavlovits, Tamás: Az etika megalapozása a végtelenre tekintettel Lévinasnál és Pascalnál. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 179-185. (1999)

Pavlovits, Tamás: Bizalom és szabadság – Vaszilij Grosszman. In: A bizalom, (13). pp. 80-88. (2015)

Pavlovits, Tamás: Hatalom – igazságosság – szeretet : a társadalmi rend Pascal szerint. In: Az igazságosság, (7). pp. 196-205. (2009)

Pavlovits, Tamás: Hol a helye Descartes-nak a metafizika történetében? : Dan Arbib: Descartes, la métaphysique et l’infini. In: Különbség, (20) 1. pp. 221-225. (2020)

Pavlovits, Tamás: A bűn átöröklődése és az ember misztériuma - Pascal. In: A bűn, (2-3). pp. 143-150. (2004)

Pavlovits, Tamás: Ész és végtelen – a gondolkodás határtapasztalata Descartes-nál. In: Az ész, (10). pp. 44-55. (2012)

Pavlovski, Róbert: Bizalom, játék és kreativitás: a nevelés művészete : a bizalom jelentőségéről a demokratikus nevelésmodellben – Dewey és Lewin. In: A bizalom, (13). pp. 354-362. (2015)

Pavlovski, Róbert: Lelkiismeret szolgaszerepben: globalizáció. In: A lelkiismeret, (5). pp. 331-337. (2006)

Pavlovski, Róbert: A valótlanság ideológiai valósága a demokratikus értékek védelmében: John Dewey neveléskoncepciója. In: A hazugság, (12). pp. 90-96. (2014)

Perecz, László: Irodalom vagy filozófia? : magyar szerelemfilozófiák a kilencvenes évekből: Nádas Péter és Mészáros András. In: A szerelem, (11). pp. 154-158. (2013)

Perger, Gyula: Az Oltáriszentség meggyalázásának emlékeztetői. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 80-94. (2019)

Perger, Gyula: Egy személyes (egyszemélyes) küzdelem : Rimpfel Rosamunda csodás lourdes-i gyógyulása. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 173-189. (2014)

Perger, Gyula: "A szent Miseáldozatnak materiája..." : az ostyasütés és eszközei. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 214-233. (2020)

Petercsák, Tivadar: Az egri fertálymesterek vallásossága. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 49-66. (2014)

Peti, Lehel: Conflict between state power and the church in Moldavia during the communist dictatorship. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 101-108. (2007)

Petneházi, Gábor: Francis Bacon : De sapientia veterum - A régiek bölcsességéről - részletek. In: Antikvitás és reneszánsz 6. pp. 223-238. (2020)

Pizikril, Carolus: Carolus Pizikril levele 1767-ből. In: A Jézus Társaság feloszlatása : 1759-1773 76. pp. 23-29. (2006)

Plaat, Jaanus: New and old religious communities in 20th-century Estonia, on the example of West Estonia. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 17-28. (1999)

Plaat, Jaanus: Religious movements and congregations in West Estonia from the mid-18th to the beginning of the 20th century : their influence on the Estonian and Estonian-Swedish popular culture. In: Politics and folk religion, (6). pp. 161-174. (2001)

Plaza, Maria: "Solventur risu tabulae" : a megmentő nevetés Horatiusnál (Szat. 2.1.80-6) és Apuleiusnál (Aranysz. 3.1-11). In: Antik nevetés 2. pp. 1-8. (2015)

Polner, Zoltán: A Szentháromság a népi imádságok tükrében. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 257-265. (2003)

Polner, Zoltán: A népi imádságok Szűz Máriája a Dél-Alföldön. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 200-217. (2001)

Polner, Zoltán: A népi imádságok és a Krisztus-legendák szentjei. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 259-267. (2001)

Porció, Tibor: Preliminary notes on the Uigur and Tibetan versions of the Sitātapatrādhāraṇī. In: Historical and linguistic interaction between Inner-Asia and Europe : proceedings of the 39. Permanent International Altaistic Conference (PIAC), Szeged, June 16-21, 1996, (39). pp. 229-241. (1997)

Porció, Tibor and Vér, Márton: Buddhizmus a török népeknél : szemelvények a Szitátapatrából. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 157-171. (2014)

Povedák, István: Láthatatlan határok : a keresztény - újpogány szinkretizmus. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 55-77. (2014)

Povedák, István: MOGY: egy neonacionalista fesztivál elemzése. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 123-143. (2014)

Povedák, István: Mythicised history. The deconstructed – reconstructed legend of Saint Stephen. In: Religion, culture, society, (2). pp. 100-116. (2015)

Povedák, István: A Pan-Hungarian 'vessel ritual' in Romania. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 121-135. (2014)

Povedák, István: The monk and the white shaman, competeitive discourses and conspiracy theories around the reinterpreted cult of Blessed Eusebius. In: Religion, culture, society, (1). pp. 95-113. (2014)

Povedák, István: The sacred sled hill. Analysis of a neonationalist vernacular memorial place. In: Religion, culture, society, (4). pp. 126-150. (2017)

Povedák, István and Szilárdi, Réka: Előszó. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 9-10. (2014)

Povedák, Kinga: Az "éneklő rabbitól" a haszid reggae királyáig : gondolatok a kortárs zsidó vallásos zene kapcsán. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 318-332. (2014)

Povedák, Kinga: Az egyházi könnyűzene fogadtatása és megítélése a szocialista Magyarországon. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 111-122. (2014)

Povedák, Kinga: "Did you bring new songs?" : the role of contemporary catholic music in Hungary. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 115-125. (2011)

Povedák, Kinga: From the singing rabbi to the king of Hasidic reggae. In: Religion, culture, society, (2). pp. 87-99. (2015)

Povedák, Kinga: "Na, hoztál új dalt?" : a katolikus könnyűzene szerepe Magyarországon. In: Vallások, határok, kölcsönhatások = Religions, borders, interferences, (27). pp. 27-36. (2011)

Povedák, Kinga: Religion, music, community: the interferences of the Pentecostal charismatic renewal and the Catholic charismatic renewal. In: Religion, culture, society, (1). pp. 114-128. (2014)

Povedák, Kinga: Vallás, zene, közösség : a Pünkösdi Megújulás és a Katolikus Karizmatikus Megújulás interferenciái. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 32-45. (2014)

Primiano, Leonard Norman: What is vernacular catholicism? : the "dignity" example. In: Politics and folk religion, (6). pp. 51-58. (2001)

Prokopp, Mária: Az Irgalmasság hét cselekedete és a hét főbűn párhuzamba állítása a lőcsei plébániatemplom 14. századi falképén. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 219-225. (2009)

Prosser-Schell, Michael: Pilgrimage events for the Hungarian Germans / Danube Swabians in the North of the archbishopric of Freiburg after World War II: Walldürn and the "Paulusheim" near Bruchsal. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 315-324. (2014)

Puskás, Bernadett: Az ikon a görög katolikusok liturgikus gyakorlatában : a sátoraljaújhelyi ikonosztázion. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 239-255. (2009)

Puskás, Katalin: "Megszentelt étkezés" : ízlelés és vallásgyakorlat a magyarországi szerb ünnepeken. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 172-185. (2009)

Pusztai, Bertalan: Ex voto szövegek : írott kegyesség a Jézus Szíve kultuszban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 267-282. (2003)

Pusztai, Bertalan: Ex voto texts : written devotion in the cult of the sacred heart of Jesus. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 63-79. (1999)

Pusztai, Virág: Emlékezet a média béklyójában. : inflálódó és manipulálódó emlékek a vizuális média hatóterében. In: Az emlékezet, (15). pp. 407-421. (2017)

Pál, Dániel: Beredte Stille : Einheit des erlösenden Wissens und der erlösenden Gnade in der Dakṣiṇämürti-Hymne von Śaṇkara. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 208. (2008)

Pál, Dániel: "Eloquent silence" : unity of liberating knowledge and liberating grace in Sankara's Daksinamurti-hymn. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 207. (2008)

Pál, Dániel: "Ékesen szóló csend" : megváltó tudás és megváltó kegyelem egysége Śaṅkara Dakṣiṇāmūrti- himnuszában. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 124-167. (2008)

Pál, Katalin: Előszó. In: Antik nevetés 2. pp. 1-9. (2015)

Pólik, József: Az elrabolt emlékezet : a Rákosi-korszak történelmi filmjei. In: Az emlékezet, (15). pp. 97-118. (2017)

Pólik, József: Elveszett illúziók : a magyar politikai film korszakai. In: A hazugság, (12). pp. 173-193. (2014)

Pólik, József: Platón párnája. In: A gyűlölet, (6). pp. 197-208. (2008)

Pólik, József: A sivatag polgárai. In: Az idegen, (16). pp. 410-424. (2018)

R

Raj, Rozália and Nagy, István: Szabadka környéki Mária-kegyhely : ismertető Sándorról. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 367-379. (2001)

Rembeczki, Eszter: A Descartes-i én idegenszerűségei. In: Az idegen, (16). pp. 120-132. (2018)

Rembeczki, Eszter and Simon, József: Metafizika, megismerés és természetjog Suáreznél : előszó a kötet tematikus blokkjához. In: Különbség, (20) 1. pp. 7-11. (2020)

Rickert, Heinrich: A megismerés tárgya : bevezetés a transzcendentálfilozófiába. In: A ráció és határai 2-3. pp. 99-153. (1992)

Rickert, Heinrich: A történetfilozófia problémái : részlet. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 153-228. (1994)

Rodríguez-Becerra, Salvador: Andalúziai fogadalmi képek (ex-voto): az ember és a természetfölötti kapcsolatának távlatai. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 91-97. (2006)

Rowbottom, Anne: Subject positions : monarchy, civil religion and folk religion in Britain. In: Politics and folk religion, (6). pp. 137-152. (2001)

Ráfi, Dénes: Netz-Werk : "Bildsprachlichkeit" oder "Sprachbilderei" bei Jakob Böhme. In: Netz-Werk: II. Symposion der ungarischen Nachwuchsgermanisten, (9). pp. 18-25. (1999)

Révay, Edit: Virtuózok? Rabok? Szerzetesek? In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 109-113. (1998)

Révész, Éva: A Gyulák és a magyarok korai kereszténysége. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 33-42. (2020)

Rónai, András: Perfekcionizmus, barátság, interszubjektivitás Stanley Cavellnél. In: A barátság, (4). pp. 338-345. (2005)

Rónai, András: A bűn és a test mint sebezhetőség. In: A bűn, (2-3). pp. 258-265. (2004)

Rózsa, Erzsébet: "Berührungen eines Volkes mit Anderen Völkern" : zur Bedeutung der fremden Kulturen in der Geschichte Europas bei Hegel. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 135-158. (1999)

Rózsa, Erzsébet: Individuális szabadság mint a modernitás nyeresége és fenyegetettsége : Heller Ágnes szabadságfelfogása a mindennapi élet és a globalizálódó világ horizontján. In: A szabadság, (8). pp. 37-48. (2010)

Rózsa, Erzsébet: Versöhnung und Hegels Descartes-Auslegung. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 249-254. (1996)

Rózsa, Erzsébet: Versöhnung und Hegels Descartes-Auslegung. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 237-243. (1996)

Röd, Wolfgang: Methodischer Zweifel und Moderner Skeptizismus : Humes Zweifelsargumente als Antwort auf Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 18-33. (1996)

S

S. Lackovits, Emőke: Mária alakja a Veszprém megyei reformátusok vallásgyakorlatában : adatok a XVIII-XX. századból. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 291-301. (2001)

Sarnyai, Csaba Máté: „Mire jó az önmaga felett rendelkező nép, ha nincs alávetve Istennek?" : A vallás szerepe Alexis de Tocqueville társadalomképében. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 168-174. (2008)

Sarnyai, Csaba Máté: „Was ist gut in dem Folk, das über sich verfügt, wenn es Gott nicht unterstellt ist?" : Die Rolle der Religion nach Alexis de Tocquevilles Ansicht über die Gesellschaft. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 209. (2008)

Sarnyai, Csaba Máté: „What is good in people disposing of themselves if they are not submitted to God?" : the role of religion in Alexis de Tocqueville's conception of society. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 210. (2008)

Sartre, Jean-Paul: Védőbeszéd az értelmiségiekért. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 429-463. (1990)

Schell, Csilla: "Die kleinen Wunder von Poppenweiler" : wie die Vertriebenen bei Ludwigsburg ihre Kirche zum heiligen Stephan von Ungarn erbauten. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 352-362. (2014)

Schill, Tamás: A dunapataji unitárius egyházközség megalakulása : a kitérés módjai és eseményei dokumentumok tükrében. In: Olvasó : tanulmányok a 60 esztendős Barna Gábor tiszteletére, (26). pp. 379-390. (2010)

Schiller, Vera: A Szuda és az egyiptomi vallás. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 89-102. (2020)

Schmal, Dániel: Descartes és a szerelem platóni koncepciója. In: A szerelem, (11). pp. 48-63. (2013)

Schmal, Dániel: Emberi szabadság és isteni szuverenitás a kései skolasztikában : Molina, Bellarmino, Suárez. In: Különbség, (20) 1. pp. 85-117. (2020)

Schmal, Dániel: Szabadság és indifferencia Descartes-nál és a kései skolasztikában. In: A szabadság, (8). pp. 252-264. (2010)

Schmal, Dániel: Természetes erény és isteni kegyelem a 17. században. In: Az erény, (1). pp. 192-198. (2003)

Schmal, Dániel: A "filozófiai" bűn a kései 17. században. In: A bűn, (2-3). pp. 136-142. (2004)

Schmal, Dániel: A polisz mint a szelf metaforája. In: A polisz, (17). pp. 116-127. (2019)

Schopenhauer, Arthur: Az egyetemi bölcselkedésről. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 123-155. (1990)

Schopenhauer, Arthur: A világ mint akarat és képzet : a történelemről. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 7-17. (1994)

Schwendtner, Tibor: Lehet-e tudattalan a lelkiismeret : fenomenológiai megjegyzések Freud lelkiismeret-fogalmához. In: A lelkiismeret, (5). pp. 340-348. (2006)

Schwendtner, Tibor: A polisz fogalma Heidegger politikai gondolkodásában. In: A polisz, (17). pp. 151-164. (2019)

Schőner, Alfréd: "Feje fölött még az ég sem szabad..." : elvetélt történelmi kísérlet a peszách ünnepi olvasókönyv, a hággáda kodifikált textusának átalakítására 1945-48-ban, Magyarországon. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 153-162. (2012)

Sedakova, Irina: Politics and folk religion in the period of transition. In: Politics and folk religion, (6). pp. 131-136. (2001)

Selberg, Torunn: Ideas about the past and tradition in the discourse about neo-Shamanism in a Norwegian context. In: Politics and folk religion, (6). pp. 65-74. (2001)

Silling, István: Kommunikáció a harangok nyelvén : kupuszinai példa. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 119-125. (2009)

Simmel, Georg: Életszemlélet : négy metafizikai értekezés. In: A ráció és határai 2-3. pp. 155-211. (1992)

Simmel, Georg: A történetfilozófia problémái. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 229-277. (1994)

Simon, Attila: Az önmagát elvarázsoló polisz : Platón a kartánc politikai szerepéről. In: A polisz, (17). pp. 61-68. (2019)

Simon, Ferenc: AZ erény és a világ folyása. In: Az erény, (1). pp. 237-247. (2003)

Simon, Ferenc: Egy háromszögletű valami a szívemben : a lelkiismeret-fenomén szerkezetéről. In: A lelkiismeret, (5). pp. 178-187. (2006)

Simon, Ferenc: Irgalmazz az ártatlanoknak! : a bűn-fenomén néhány aspektusáról. In: A bűn, (2-3). pp. 207-214. (2004)

Simon, Ferenc: A fejlett Nyugat eszménye Hegel politikai írásaiban. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 159-173. (1999)

Simon, József: Az akarat Duns Scotus filozófiájában. In: Az akarat, (9). pp. 131-140. (2011)

Simon, József: Az analógia elve Pázmánynál és Suáreznél. In: Különbség, (20) 1. pp. 139-162. (2020)

Simon, József: Reneszánsz válaszok a gyűlöletre : Ficino és Machiavelli. In: A gyűlölet, (6). pp. 144-152. (2008)

Simon-Székely, Attila: A történelmi és politikai hazugság lélektana. In: A hazugság, (12). pp. 522-530. (2014)

Simándi, Katalin: Szentek a latin nyelvű harangfeliratok tükrében. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 166-181. (2001)

Smiljanić, Mihailo: Renaissance of Orthodox church chanting and ethnomusic in Belgrade from 1990 until today. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 302-314. (2014)

Smiljanić, Mihailo: Serbian orthodox church and student protest in 1996/97 : a case study of temporary altering of rituals. In: Politics, feasts, festivals 4. pp. 227-233. (2014)

Smrcz, Ádám: Suárez recepciója és a kései skolasztika szerepváltozásai a 18. századi egyházpolitikai csatározásokban - Damiani János: Doctrina Verae Christi Ecclesiae. In: Különbség, (20) 1. pp. 163-177. (2020)

Smrcz, Ádám: A neosztoikus város - Justus Lipsius : Politica. In: A polisz, (17). pp. 139-148. (2019)

Somhegyi, Zoltán: Ráció és művészet. In: Az ész, (10). pp. 177-182. (2012)

Soual, Philippe: Emotions interieures et morale chez Descartes. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 85-94. (1996)

Soós, Amália: Schelling: a szemlélettől az abszolút akaratig. In: Az akarat, (9). pp. 185-194. (2011)

Spengler, Oswald: A nyugat alkonya : a világtörténelem morfológiájának körvonalai. In: Történetfilozófia 1. 4. pp. 279-345. (1994)

Stark-Arola, Laura: Sacred centers and preconceived journeys : insights into the cultural construction of religious experience in orthodox Karelia. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 81-107. (1999)

Suarez, Francisco: A reprezentáció szerepéről a megismerésben : kommentár Arisztotelész A lélek című művéhez - III. könyv, Ötödik értekezés (disputatio). In: Különbség, (20) 1. pp. 13-35. (2020)

Sudár, Balázs: Alevi-bektasi vallásosság az Oszmán Birodalomban és Törökországban : szemelvények az ásikversekből. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 108-130. (2014)

Susszer, Zoltán László: Stanley Fish, avagy a bűn vonatkozásában kifejtett filozófiai teóriáknak nincs semmi gyakorlati haszna. In: A bűn, (2-3). pp. 394-402. (2004)

Sutyák, Tibor: A lelkiismeret démona. In: A lelkiismeret, (5). pp. 38-48. (2006)

Sutyák, Tibor: Észkijárat : az episztemológiai státuszok logikai törvénye. In: Az ész, (10). pp. 185-194. (2012)

Svanberg, Jan: Scandinavian neo-shamanism : the contribution of the academic study of religion in reconstructing beliefs and practices of tradition within post-modern urban Milieus. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 151-161. (1999)

Szabolcs, Krisztina: A népi iszlám a steppén : szemelvények Ötemis Hadzsi krónikájából. In: A török népek vallásai : filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből, (4). pp. 88-107. (2014)

Szabó, Ernő: Collegium Iovis Cerneni. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). pp. 22-23. (2019)

Szabó, Ferenc: Az érzékek alkalmazása az Isten-kapcsolatban : Szent Ignác egyik elmélkedési módszer. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 26-33. (2009)

Szabó, Ferenc: Három évtizedes együttműködés P. Andrással. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 114-124. (1998)

Szabó, Ferenc: "Szavaim gyilkosak az államra nézve" : Thoreau a legitimitásról. In: A polisz, (17). pp. 356-362. (2019)

Szabó, Irén: A Szentháromság és személyeinek kifejezése a magyar görög katolikus vallásgyakorlat gesztusaiban. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 185-196. (2003)

Szabó, Irén: A magyarországi görög katolikusok Szent Miklós tisztelete. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 131-142. (2001)

Szabó, Irén: A proszforakészítés hagyománya a magyarországi görögkatolikus egyházban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 50-65. (2019)

Szabó, Pál: "Örvendezzenek az Egek..." : a ferrarai-firenzei egyetemes zsinat egyházi uniója, 1439. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 62-73. (2020)

Szabó, Tibor: Euroföderalizmus és perszonalista filozófia. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 266-276. (1999)

Szabó, Tibor: L'heritage cartesien dans la philosophie italienne du XXème siècle. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 228-234. (1996)

Szabó, Tibor: Szövegértelmező Dante-képek - Kelemen János "Komédiámat hívom tanúmul" : az önreflexió nyelve Danténál című könyvéről. In: "Dante - 750" kiállítás és tudományos emlékülés : tanulmánykötet és katalógus. pp. 158-160. (2015)

Szabó, Ádám: A donatista eretnekség és az újrakeresztelés : Szent Cyprianus tévedése. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 269-274. (2010)

Szacsvay, Éva: Az ördögűzés református szabályozása 1636-ban I. In: Test, lélek, természet : tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből : köszöntő kötet Grynaeus Tamás 70. születésnapjára, (9). pp. 79-92. (2002)

Szacsvay, Éva: Egyházi és világi szerepek összekapcsolódása a századvég református gyülekezeti életében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 105-116. (1998)

Szacsvay, Éva: Program és tanítás a református templomok mennyezetfestésein : a "hasznos vagy tartalmas" dekoráció. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 258-281. (2006)

Szacsvay, Éva: A paraszti szentkultusz "reprezentációja" 1896-ban : a millenniumi falu enteriőrjeinek szentképei. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 225-246. (2001)

Szakács, Béla Zsolt: Képek kultusza középkori kódexekben. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 13-21. (2006)

Szakács, Béla Zsolt: "Párhuzamos életrajzok" : a Magyar Anjou Legendárium Márton- és Gellért-ciklusa. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 17-31. (2001)

Szakács, Béla Zsolt: Szentháromság-ábrázolások a középkori Magyarországon : kutatási helyzetkép. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 13-36. (2003)

Szalay, Olga: A Kájoni-Cantionale strófikus doxológiái. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 217-234. (2003)

Szalay, P. Csongor: Akháj hérószok. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 189-255. (2017)

Szegfű, László: L'eredità spirituale più antica I. : riflessioni sulle antiche credenze ungheresi. ISBN 963 00 5738 7, (2001)

Szegfű, László: Ősi szellemi örökségünk I. : gondolatok az ősi magyar hitvilágról. ISBN 963 650 832 1, (1996)

Szendi, István: Akarat-patológia. In: Az akarat, (9). pp. 221-243. (2011)

Szendi, István: Az elemberietlenedett Én : az önmagunktól elidegenedés kórállapota. In: Az idegen, (16). pp. 355-366. (2018)

Szendi, István: Csillagot az égről: a hazudás vizsgálat tudományos törekvései. In: A hazugság, (12). pp. 358-377. (2014)

Szendi, István: Szerelmi véglet : a szenvedélyes szerelem kóros függőséggé torzulása. In: A szerelem, (11). pp. 232-250. (2013)

Szendi, István: A bizalom építése belátáshiánnyal járó szkizofrénia esetén. In: A bizalom, (13). pp. 304-315. (2015)

Szendi, István: Önéletrajzi emlékezet és narratív identitás. In: Az emlékezet, (15). pp. 353-368. (2017)

Szenes, Márta: Új vallási mozgalmakba belépett fiatalok életút-jellemzői a megtérést megelőzően. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 189-219. (2008)

Szeverényi, Sándor: A nemzeti oktató ponyva nyomában. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 115-128. (2014)

Szigeti, Jenő: A Bibliai gesztusokról : hogyan beszéltek a bibliai korban az emberek a kezükkel? In: Érzékek és vallás, (22). pp. 92-98. (2009)

Szigeti, Jenő: "Néktek is meg kell mosnotok egymás lábait" : a lábmosás (mandatum) vallástörténete. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 150-154. (2020)

Szigeti, Jenő: Protestáns szentek - szent protestánsok. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 199-206. (2001)

Szigeti, Jenő: Trends of piety in the free churches of Hungary in the 20th century. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 139-142. (1999)

Szigeti, Jenő: "A királyt tiszteljük, annak parancsolatait teljesítjük" : kommunisták voltak-e a hívők a dualizmus idején? In: "A királyhűség jól bevált útján...": rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között 25. pp. 203-216. (2016)

Szigeti Molnár, Dávid: Valentinus Radecius agendája. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 199-204. (2020)

Szikszai, Mária: Középkori kísértés- és gyógyítástörténetek az archaikus népi imák és oltári táblaképek tükrében. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 112-140. (2006)

Szilasi, József: A megosztott szív - a lelkiismeret jelensége az Ószövetségben. In: A lelkiismeret, (5). pp. 117-126. (2006)

Szilágyi, István: Spanyolország egy európai lehetőség : Ortega politikai filozófiájáról. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 207-220. (1999)

Szilágyi, Tamás and Szilárdi, Réka: Istenek ébredése : az újpogányság vallástudományi vizsgálata. (2007)

Szilárdfy, Zoltán: A barokk évszázadok ikonográfiájának sajátos Szentháromság típusai különös tekintettel a hazai emlékekre. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 37-58. (2003)

Szilárdfy, Zoltán: A budavári klarisszák egy meditációs oltárképének ikonográfiája. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 235-248. (2001)

Szilárdfy, Zoltán: A szakrális viasz, különös tekintettel a húsvéti gyertyára. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 189-196. (2009)

Szilárdfy, Zoltán: A szeged-alsóvárosi templom Napbaöltözött-asszony kegyképének kultusztörténetéhez. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 65-69. (2006)

Szilárdi, Réka: Sokféleség és vallástudomány. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 7-12. (2017)

Szilárdi, Réka: Spontaneous encounter with the reality : God variations in the novels of Philip K. Dick. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 211. (2008)

Szilárdi, Réka: Spontanes Rendezvous mit der Wirklichkeit : Gottvariationen bei Philip K. Dick. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 212. (2008)

Szilárdi, Réka: Spontán légyott a valósággal? : Isten-variációk Philip K. Dick három regényében. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 175-188. (2008)

Szilárdi, Réka: A fikciótól a kultuszokig. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 7-11. (2017)

Szilárdi, Réka: A magyar kortárs pogány narratívumok nemzeti identitáskonstrukciói. In: Sámán sámán hátán : a kortárs pogányság multidiszciplináris elemzése 6. pp. 11-23. (2014)

Szovák, Kornél: A kun misszió helye és szerepe a magyarországi domonkosok korai történeti hagyományában. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 115-126. (2016)

Szudi, Mária: "Áldott az Isten, ki vezérel minket" : Szent Benedek Leányainak Társasága, Tiszaújfalu. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 166-172. (2014)

Szugyiczki, Zsuzsanna: Nemek relativitása a vallási hagyományokban. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 155-187. (2017)

Szugyiczki, Zsuzsanna: Thomas Merton misztikája és a vallásközi párbeszéd kialakulására gyakorolt hatása. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 12. (2019)

Szugyiczki, Zsuzsanna: Utószó. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 267-268. (2017)

Szászné Molnár, Zsuzsanna and Tóth I., János: Hans Jonas akaratfelfogása. In: Az akarat, (9). pp. 266-276. (2011)

Szécsi, József: Monogámia és poligámia a zsidóságban. In: A házasság és a család: a család egykor és ma 2. 27. pp. 47-57. (2016)

Székely, László: Kvantummechanika, akaratszabadság, gondviselés. In: Az akarat, (9). pp. 253-265. (2011)

Székely, László: Manipuláció, csalás és lelkiismeret a tudományban, különös tekintettel Sigmund Freud és a pszichoanalízis esetére. In: A lelkiismeret, (5). pp. 360-379. (2006)

Székely, László: Mennyire bízhatunk a tudományban? : a tudomány episztemológiai kitüntetettségéről a Galilei-filológia látványos melléfogásának fényében. In: A bizalom, (13). pp. 316-342. (2015)

Székely, László: Palágyi Menyhért az „emlékezet”-ről. In: Az emlékezet, (15). pp. 392-406. (2017)

Székely, László: Tudomány és ész a modern fizikában. In: Az ész, (10). pp. 226-249. (2012)

Széll, Gábor: A monofiziták helyzete a Trák-dinasztia idején. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 288-293. (2010)

Szénási, Éva: Egységes Európa: utópia vagy valóság? : Európa-koncepciók a századelőn. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 242-249. (1999)

Szépfalusi, István: Evangélikus szórvány-lelkésznek lenni nyugat-magyar gyülekezet szolgálatában. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 157-163. (1998)

Széplaky, Gerda: Néma tartomány : a testbe íródó felejtésről. In: Az emlékezet, (15). pp. 49-63. (2017)

Széplaky, Gerda: A nő mint árnyék : idegenség és kívülség Rakovszky Zsuzsa : A kígyó árnyéka című regényében. In: Az idegen, (16). pp. 277-299. (2018)

Szívós, Mihály: Platón morálfilozófiája és a dialógusok irodalmi értelmezésének irányzata az ókorban. In: Az erény, (1). pp. 72-87. (2003)

Szücs, László Gergely: Demokrácia – méltóság nélkül : a Pegida mozgalom az elfelejtett „Heimat” vonzásában. In: Az emlékezet, (15). pp. 329-339. (2017)

Szücs, László Gergely: A szabadság, mint az idegenség felszámolása Axel Honneth politikai filozófiájában. In: Az idegen, (16). pp. 145-160. (2018)

Szücs, László Gergely: A teleologikus igazolás lehetőségei a kritikai elméletben : Axel Honneth példája. In: A polisz, (17). pp. 191-210. (2019)

Szőcsné Gazda, Enikő: Identities side by side. The practice of faith in denominationally mixed marriages. In: Religion, culture, society, (2). pp. 40-57. (2015)

Szőke, Anna: Az alkotás mint csodálatos "mágia". In: Érzékek és vallás, (22). pp. 256-263. (2009)

Szőke, Anna: Írott és képi azonosítók : a képkultusz szerepe a Versec környéki magyarság fennmaradásában. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 146-161. (2006)

Szőnyi, György Endre: A Hénoch-jelenség. In: Corollarium : tanulmányok a hatvanöt éves Tar Ibolya tiszteletére, (13). pp. 312-320. (2010)

Szűcs, Bernadett: Óegyiptomi motívumok egy keresztény apokrif szövegben: Józsefnek, az ácsnak a története. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 15. (2019)

Sándor, Ildikó: The image of the other world in a peasant Bible paraphrase : Borbála Szanyi Mikó’s "Eternal Gospel". In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 43-53. (1999)

Sári, Zsolt: A premontreiek és az Oltáriszentség tisztelete. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 59-64. (2003)

Sávai, János: A gyergyói officiumos köny : egy XVII. századi kéziratos imakönyv énekeinek Mária alakja. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 152-199. (2001)

Sós, Csaba: Montaigne paradoxonja. In: A hazugság, (12). pp. 435-442. (2014)

Süle, Ferenc: Keresztény Klinikai Valláslélektan kialakításának lehetősége és a Terápiás Közösségek. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 100-104. (2014)

Sümegi, István: Ész és lelkiismeret : Hannah Arendt lelkiismeret-fogalmáról. In: A lelkiismeret, (5). pp. 306-313. (2006)

T

T. Székely, László: Az elpusztult szentegyházak. In: Bánsági áhitat 9. pp. 40-44. (2014)

T. Székely, László: Bevezetés. In: Bánsági áhitat 9. pp. 11-12. (2014)

T. Székely, László: Bánsági áhitat. ISBN 978-963-306-259-3, (2014)

T. Székely, László: Bánsági áhítat. In: Bánsági áhitat 9. pp. 13-14. (2014)

T. Székely, László: Különleges szentegyházak. In: Bánsági áhitat 9. pp. 27-33. (2014)

T. Székely, László: A bánsági szentegyházak. In: Bánsági áhitat 9. pp. 15-16. (2014)

T. Székely, László: A lerombolt templomok. In: Bánsági áhitat 9. pp. 38-39. (2014)

T. Székely, László: A szentegyházak patrónusai. In: Bánsági áhitat 9. pp. 25-26. (2014)

T. Székely, László: A szentegyházak szolgái. In: Bánsági áhitat 9. pp. 48-71. (2014)

T. Székely, László: A templomi áhítat. In: Bánsági áhitat 9. pp. 45-47. (2014)

Takács, Gábor: Konstruált valóság : a lovecrafti vallási hagyomány kortárs vallástudományi értelmezése. In: A fikciótól a kultuszokig : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről, (6). pp. 13-63. (2017)

Takáts, Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök : 1662-1729. (1943)

Takáts, Ágoston: Kerkai Jenő. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 164-168. (1998)

Tasi, Réka: Retorika, lélekelmélet és Suárez a 17. századi Magyarországon : vizsgálódások egy irodalomtörténeti jelenség lehetséges filozófiatörténeti kontextusa körül. In: Különbség, (20) 1. pp. 118-137. (2020)

Tattay, Szilárd: Suárez mint a modern racionalista természetjogtanok előfutára? In: Különbség, (20) 1. pp. 57-84. (2020)

Tegzes, Nóra Valentina: Keresztség, mint a megtérő ember átmeneti rítusa. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 11. (2019)

Teknős, Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában - a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata : [előadáskivonat]. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. p. 13. (2019)

Teknős, Viktória: A fordítás rejtelmei : Nietzsche nyomában : a Zarathustra magyar nyelvű fordításainak összehasonlító vizsgálata. In: Határtalan nyelvészet alkalmazásban, határtalan alkalmazás a nyelvészetben. pp. 101-112. (2019)

Tengely, Adrienn: A katolikus hitbuzgalmi társulatok Pécsett a dualizmus korában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 115-128. (2014)

Tengely, Adrienn: A pécsi Oltáregyesület. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 112-123. (2019)

Terendi, Viktória: 20th century landmark ceremonies of a Hungarian Calvinist community reflected in family photos. In: Religion, culture, society, (4). pp. 186-200. (2017)

Thiel, Katalin: Az igazságosság kérdése Hamvas Béla személyiségetikájában. In: Az igazságosság, (7). pp. 294-302. (2009)

Thorday, Attila: Két világ határán : az egyház és a vallásosság szerepének változása egy kisközösség példáján keresztül. In: Vallás, egyén, társadalom 7. pp. 103-110. (2014)

Thorday, Attila: Szemben az árral : Szeged-Szentmihály lelkiségi élete. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 65-69. (2014)

Tittel, Oskar: Emlék. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 169-172. (1998)

Tomka, Ferenc: A csoportos beszélgetés művészete : A csoportbeszélgetés mint a közösségépítés eszköze. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 125-138. (1998)

Tomka, Miklós: A vallásosság mérése. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 18-31. (1998)

Toronyai, Gábor: Öngyűlölet és felebaráti szeretet. In: A gyűlölet, (6). pp. 134-143. (2008)

Turok, Margit: A Szent György kultusz és a magyarság kapcsolata. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 143-153. (2001)

Tánczos, Péter: Ambivalens bizalom az olvasóval szemben Nietzsche és Benjamin a teoretikus szövegek alkotásmódjáról. In: A bizalom, (13). pp. 233-242. (2015)

Tánczos, Péter: Szellemi rokonság és idegenség : a kísérteties elem szerepe Nietzsche Manfred-élményében. In: Az idegen, (16). pp. 171-181. (2018)

Tánczos, Péter: Versengés, műveltség, állam : válságtünetek Friedrich Nietzsche polisz-értelmezésében. In: A polisz, (17). pp. 220-232. (2019)

Tánczos, Péter: A mestertolvaj, a kópé és a hamispénzverő : a szélhámosság filozófiai alakzatai a modernitásban. In: A hazugság, (12). pp. 425-434. (2014)

Tánczos, Vilmos: A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 247-258. (2001)

Tóth, Gábor: Az észeszmék fenségessége a kanti filozófiában. In: Az ész, (10). pp. 95-102. (2012)

Tóth, I. János: Interakcióban az idegennel. In: Az idegen, (16). pp. 386-395. (2018)

Tóth, I. János: A fenntartható város. In: A polisz, (17). pp. 235-244. (2019)

Tóth, István János: Sovereignty and environment protection. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 349-355. (1999)

Tóth, János: Karteziánizmus és az ökofilozófia. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 129-135. (1996)

Tóth, Marianna: Az „idióta” fogalom jelentése a Megváltó pszichológiájában. In: Az ész, (10). pp. 325-340. (2012)

Tóth, Mihály: Religion and science : actualities of a manifold relationship. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 213. (2008)

Tóth, Mihály: Vallás És természettudomány : egy sokrétű kapcsolat aktualitásai. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 189-198. (2008)

Tóth, Olivér István: Az igazságosságról. In: Az igazságosság, (7). pp. 237-247. (2009)

Tóth, Péter: Ember, erőszak, vallás : René Girard mimetikus elmélete. In: Metszet és perspektíva : tanulmányok az alkalmazott valláskutatás területéről. pp. 247-266. (2017)

Tóth, Péter: Mimézis mint az elme meghosszabbítása. In: Interdiszciplináris vallástudományi hallgatói konferencia : absztrakt kötet, (2). p. 26. (2019)

Tóth I., János: Bizalom és együttműködés. In: A bizalom, (13). pp. 267-279. (2015)

Tóth I., János: Fogoly dilemma és szerelem. In: A szerelem, (11). pp. 251-261. (2013)

Tóth I., János: Környezet és szabadság. In: A szabadság, (8). pp. 217-226. (2010)

Tóth I., János: A környezeti igazságosság kérdése. In: Az igazságosság, (7). pp. 266-275. (2009)

Tóth I., János: A környezettel szembeni bűnről. In: A bűn, (2-3). pp. 325-334. (2004)

Tóth I., János: A technológiai kor etikai kérdései. In: A lelkiismeret, (5). pp. 396-406. (2006)

Tömörkény, István: A csépai subás szent : Szegediek a "szent" csalónál - saját tudósítónktól. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 14-16. (2016)

Tömörkény, István: A csépai szent ember. In: A holtakat látó : írások a csépai halottlátóról 29. pp. 12-13. (2016)

Török, József: Egyháztörténelem és szentképek IX. Piusz és XIII. Leó pápasága idején, 1846-1903. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 98-103. (2006)

Török, József: Mária az Egyház tanításának folyamában. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 19-27. (2001)

Török, József: A kunok és a magyar egyházi hierarchia. In: A Szent Domonkos Rend és a kunok 22. pp. 127-130. (2016)

Török, József: A tömjén szerepe a liturgiában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 84-91. (2009)

Török, Péter: Az Egyesítő Egyház. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 132-152. (2008)

Török, Péter: Value research among Hungarian Gypsy/Roma people with a focus on responsibility in a religious context. In: Religion, culture, society, (5). pp. 11-25. (2018)

Török, Péter: A vallási entitások tipologizálása és alkalmazása a magyar helyzetre. In: Vallásosság-változatok : vallási sokféleség Magyarországon. pp. 9-28. (2008)

Törőcsik, István: A "jezsuita könyv" : jövendölések a világ végéről. In: Idő és emlékezet : tanulmányok az időről az ezredfordulón, (14). pp. 57-66. (2005)

U

Ullmann, Tamás: Az akarat ontológiája. In: Az akarat, (9). pp. 141-155. (2011)

Ullmann, Tamás: Az interioritás és a lélek ismerete. In: A lelkiismeret, (5). pp. 292-305. (2006)

Ullmann, Tamás: Interszubjektivitás, erosz, barátság. In: A barátság, (4). pp. 306-316. (2005)

Ullmann, Tamás: A bűn fogalma fenomenológiai perspektívából. In: A bűn, (2-3). pp. 238-249. (2004)

Ullmann, Tamás: Örök visszatérés és gyűlölet. In: A gyűlölet, (6). pp. 234-244. (2008)

Ullmann, Tamás: Észkritika és nyelvkritika : jelentés és jel a fenomenológiában. In: Az ész, (10). pp. 217-225. (2012)

Unamuno y Jugo, Miguel de: A spanyol felsőoktatás helyzete. In: Egyetem, nevelés, értelmiségi lét 1. pp. 275-308. (1990)

Ungvári Zrínyi, Imre: Az autenticitás interperszonális formája. In: A barátság, (4). pp. 217-241. (2005)

Ungvári Zrínyi, Imre: Az erény folytonossága. In: Az erény, (1). pp. 216-234. (2003)

Ungvári Zrínyi, Imre: Az igazságosság etikai, politikai és morális szempontból. In: Az igazságosság, (7). pp. 63-71. (2009)

Ungvári Zrínyi, Imre: Az értelmezés együttes-világi elemei – tapasztalat, bizalom és próbatétel. In: A bizalom, (13). pp. 363-377. (2015)

Ungvári Zrínyi, Imre: Az önmagunkkal rendelkezés véghezvitele –, avagy az akarat jóra fordítása. In: Az akarat, (9). pp. 327-338. (2011)

Ungvári Zrínyi, Imre: Bűn és önazonosság. In: A bűn, (2-3). pp. 347-361. (2004)

Ungvári Zrínyi, Imre: Eloldozódás: a helyes kötődés előfeltétele : Platón szabadságfelfogásának értelmezései. In: A szabadság, (8). pp. 126-138. (2010)

Ungvári Zrínyi, Imre: Idegenség és transzcendencia Émmanuel Lévinasnál. In: Az idegen, (16). pp. 182-195. (2018)

Ungvári Zrínyi, Imre: Látszatok a feltárás és elrejtés folyamatában : az autenticitás antik és modern ideáljai : Platón, Arisztotelész, Kant és Husserl. In: A hazugság, (12). pp. 445-469. (2014)

Ungvári Zrínyi, Imre: A gyűlölet mint morális alaptendencia. In: A gyűlölet, (6). pp. 170-183. (2008)

Ungvári Zrínyi, Imre: A lelkiismeret felmentése. In: A lelkiismeret, (5). pp. 348-359. (2006)

Urbán, Máté: Remeték, lovagok, szarvasok és oroszlánok : állatok a magyar és Magyarországhoz kötődő szentek életrajzaiban és hagiográfiai párhuzamaik. In: Belvedere Meridionale, (32) 1. pp. 43-61. (2020)

V

Vajda, Károly: A zsidó vallás hitelesség-és lojalitáskoncepciója. In: Zsidó lojalitáshierarchiák dinamikája a modernkori Közép-Európában : absztraktkötet. p. 19. (2019)

Vajda, Mihály: Európa elrablása : kommentárok. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 33-39. (1999)

Vajda, Mihály: Kit érnek el hamarabb, a hazug embert, vagy a sánta kutyát? In: A hazugság, (12). pp. 11-16. (2014)

Vajda, Mihály: Pascal kartezianizmusa. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 42-48. (1996)

Valastyán, Tamás: Az etika pluralitása és a rossz viszonya Novalisnál - Platón, Plótinosz, Novalis. In: A bűn, (2-3). pp. 151-158. (2004)

Valastyán, Tamás: Az idegen tekintete : a Borbély Szilárd-drámák olvashatóságának és játszhatóságának két előfeltételéről. In: Az idegen, (16). pp. 307-319. (2018)

Valastyán, Tamás: „Bízzál bennünk, zarándok…” : természetfilozófia és poézis Novalisnál. In: A bizalom, (13). pp. 57-62. (2015)

Valastyán, Tamás: Fondorlatos esztétika : Friedrich Schlegel Kant-inspirációi. In: Az ész, (10). pp. 151-160. (2012)

Valastyán, Tamás: Függés nélküli viszony : barátságkoncepciók a gondolkodásban. In: A barátság, (4). pp. 59-66. (2005)

Valastyán, Tamás: Identitásmintázatok : az akarat mint az önazonosság változója. In: Az akarat, (9). pp. 311-326. (2011)

Valastyán, Tamás: Játék mérgekkel és ellenmérgekkel : a platonizmus kettős hatástörténetéről - a lelkiismeret kapcsán. In: A lelkiismeret, (5). pp. 188-194. (2006)

Valastyán, Tamás: Lélektöredékek : vázlat Schleiermacher vallás-fogalmának platóni eredetéről. In: Az erény, (1). pp. 54-60. (2003)

Valastyán, Tamás: Szintéziskísérletek : Nietzsche és a koraromantikusok. In: A szerelem, (11). pp. 310-316. (2013)

Valastyán, Tamás: Variációk gyűlöletre : miért gyűlölte Platón a költőket, s miért gyűlölte Nietzsche Platónt? In: A gyűlölet, (6). pp. 187-196. (2008)

Valastyán, Tamás: A felszámolás érzete : Hölderlin: Mnemosyne. In: Az emlékezet, (15). pp. 64-72. (2017)

Valastyán, Tamás: A filozófus és a város : Vajda Mihály közösségei. In: A polisz, (17). pp. 275-283. (2019)

Valastyán, Tamás: A tropikusan felfogott igazságról és hazugságról. In: A hazugság, (12). pp. 304-317. (2014)

Valentiny, Géza: Az Europäischer Hilfsfonds. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 151-156. (1998)

Valk, Ülo: Some remarks on the cult of the dead in contemporary India : afterlife in "Scriptural" and popular Hinduism. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 163-174. (1999)

Varga, Lajos: Ajánlás = Recommendation. In: Belsőváros ékköve: Szent-Rókus-templom, Csongrád = Jewel of Belsőváros : Saint Roch Church, Csongrád 28. pp. 13-15. (2016)

Varga, Rita: Cserépszavazás mint a kirekesztés egy formája : az osztrakiszmosz pszichoanalitikus perspektívából. In: A polisz, (17). pp. 69-80. (2019)

Varga, Rita: Hazugságok a női identitásban – egy lehetséges párhuzam Weininger és Beauvoir nőképe között. In: A hazugság, (12). pp. 417-424. (2014)

Varga, Tamás: Igazságosság – ami különbséget tesz ember és ember között. In: Az igazságosság, (7). pp. 318-328. (2009)

Vass, : Társadalombölcselet a hit szolgálatában. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 6-17. (1998)

Vass, Erika: "Menjünk az Isten szentséges házába..." : a búcsújárás mint kulturális performansz. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 13-30. (2004)

Vass, Erika: Szentháromság vasárnapi fogadalmi mise egy egykori szőlőhegyben. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 175-184. (2003)

Velladics, Márta: Néhány adat és gondolat Árpádházi Szent Margit kultuszáról, ereklyéi sorsának tükrében. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 199-207. (2014)

Vencser, László: A katolikus egyházi oktatás mai helyzete Erdélyben : újrakezdéssel járó gondok, kihívások és esélyek. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 175-184. (1998)

Veres, Ildikó: Hiány és életvilág – Etűdök a „nem-igazra”. In: Az igazságosság, (7). pp. 283-293. (2009)

Veres, Ildikó: A barátság és a szeretet színfoltjai a magyarországi filozófia palettáján. In: A barátság, (4). pp. 142-149. (2005)

Veress, Ferenc: Templomi bútorzat és felekezetközi kapcsolatok. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 36-49. (2019)

Veress, Ferenc: A domonkos-rend Szent Vér-tiszteletének emlékei a barokk korban. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 21-42. (2020)

Veress, Ildikó: Hiány és lelkiismeret Varga Béla bölcseletében. In: A lelkiismeret, (5). pp. 407-418. (2006)

Veress, Károly: Az akarat mint válasz. In: Az akarat, (9). pp. 156-170. (2011)

Veress, Károly: Az európai racionalitás két arca : az európaiság és a racionalitás összefüggése. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 197-206. (1999)

Veress, Károly: Az értelmezés szabadsága. In: A szabadság, (8). pp. 309-319. (2010)

Veress, Károly: Hazugságban élni... In: A hazugság, (12). pp. 470-490. (2014)

Veress, Károly: A barátság hermeneutikájáról. In: A barátság, (4). pp. 242-257. (2005)

Veress, Károly: A bizalom közege. In: A bizalom, (13). pp. 254-264. (2015)

Veress, Károly: A bűn problémája és a végesség tapasztalata. In: A bűn, (2-3). pp. 337-346. (2004)

Veress, Károly: A descartes-i isteneszméről hermeneutikai megközelítésben. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 103-114. (1996)

Veress, Károly: A gyűlölet-beszéd. In: A gyűlölet, (6). pp. 70-81. (2008)

Veress, Károly: A lelkiismeret szava. In: A lelkiismeret, (5). pp. 249-272. (2006)

Veress, Károly: Észnél lenni. In: Az ész, (10). pp. 273-294. (2012)

Vermes, Katalin: Hazugság, hamiság, rosszhiszeműség: pszichoanalitikus és antipszichoanalitikus alternatívák. In: A hazugság, (12). pp. 378-392. (2014)

Voigt, Vilmos: Az új mitológia a szemiotikai négyzetekben. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 62-67. (2015)

Voigt, Vilmos: B. K. találkozása a steineristákkal. In: Tapasztalatból hallottam... : alternatív világképek, összeesküvés-elméletek társadalomtudományi elemzése, (32). pp. 127-133. (2018)

Voigt, Vilmos: Kép- és kultusz-elméletünk klasszikusa - Pázmány Péter : Öt szép levél. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 107-111. (2006)

Voigt, Vilmos: A magyar Szentháromságtan és a huszitizmus. In: "Oh, boldogságos háromság" : tanulmányok a Szentháromág tiszteletéről, (12). pp. 65-73. (2003)

Voigt, Vilmos: The origin of new religions in Hungarian church history. In: Religious movements and communities in the 19-20. centuries, (2). pp. 109-118. (1999)

Voigt, Vilmos: Öt arany betűből áll a Mária neve. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 127-135. (2001)

Voronina, Tatjana: Fasting in the life of Russians : 19th-20th centuries. In: Religion, tradition, culture, (18). pp. 1-23. (2007)

Váradi, Péter: Barátság és önteremtés Nietzschénél. In: A barátság, (4). pp. 132-141. (2005)

Váradi, Péter: Esemény és transzgresszió a művészetben. In: Az ész, (10). pp. 168-176. (2012)

Váradi, Péter: Miért nem bízhatunk a zsigeri érzéseinkben? : Nietzsche szomato-archeológiája. In: A bizalom, (13). pp. 225-232. (2015)

Váradi, Péter: Nietzsche perspektivikus bűn-kritikájának értelmezései - Danto, Nehamas, Clark. In: A bűn, (2-3). pp. 412-420. (2004)

Váradi, Péter: A gyűlölet és alkotás Nietzschénél. In: A gyűlölet, (6). pp. 245-250. (2008)

Váraljai, Anna: Aigliontól Harlequinig : beszélők-e a művészi álnevek? In: Az idegen, (16). pp. 335-343. (2018)

Váraljai, Anna: Emlékezni az ősformára – Ősforma keresési kísérletek a modern művészetben. In: Az emlékezet, (15). pp. 84-96. (2017)

Váraljai, Emese: Manók, vagy egysejtűek? : fikcionalitás és mikroszkopikus kép kapcsolata a 19. században. In: A hazugság, (12). pp. 204-211. (2014)

Vörös, Emese: Az újmise és a paplakodalom. In: Vallás, közösség, identitás, (31). pp. 40-48. (2012)

Vörös, Emese: A paplakodalom. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 31-42. (2004)

Vörös, László: Az esztétikai valóságfogalom néhány vitás kérdése. (1973)

Vörös, László: A tükrözés kategóriája Marx filozófiájában. (1976)

Vörös, Éva: Rigmusos teológia, versbe szedett kegyesség. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 1., (43). pp. 145-149. (2019)

W

Watt, Alain: Nietzsche, Bataille and Atheistic Sin. In: A bűn, (2-3). pp. 402-411. (2004)

Watt, Alan: Is friendship a proper topic for ethics? In: A barátság, (4). pp. 258-273. (2005)

Watt, Alan: We europeans : sceptics and cynics. In: Európai integráció - európai filozófia : [nemzetközi konferencia, Szeged, 1998 szept. 17-18.] 6. pp. 234-241. (1999)

Watt, Alan: The excess of the infinite. In: A kartezianizmus négyszáz éve = Four hundred years of Cartesianism = Quatre siecles de Cartésianisme 5. pp. 145-151. (1996)

Watzatka, Ágnes: A Pange lingua himnusz és Lenau Éji menetének Liszti értelmezése. In: Eucharisztia és Úrvacsora a magyarországi vallási kultúrában 2.. pp. 66-78. (2020)

Weinberg Marchevsky, Liliana: Montaigne y el ensayo del Nuevo Mundo. In: Acta hispanica. pp. 759-769. (2020)

Weiss, János: Az emlékezés mint múltfeldolgozás : széljegyzetek egy Adorno-előadáshoz. In: Az emlékezet, (15). pp. 243-252. (2017)

Weiss, János: Az igazságosság-elméletek korlátai : megjegyzések Thomas Nagel egyik passzusából kiindulva. In: Az igazságosság, (7). pp. 133-141. (2009)

Weiss, János: Az öntudat szabadsága : előkészítő megjegyzések a hegeli szabadság-fogalom rekonstrukciójához. In: A szabadság, (8). pp. 189-198. (2010)

Weiss, János: Az „akarat” fogalma Schelling teozófiai programjában. In: Az akarat, (9). pp. 105-119. (2011)

Weiss, János: Beszédmódok a szerelemről. In: A szerelem, (11). pp. 23-34. (2013)

Weiss, János: A „bizalom” fogalma A szellem fenomenológiájában. In: A bizalom, (13). pp. 181-190. (2015)

Weiss, János: A filozófuskirály eszméje - és annak alakváltozása a középkorban és a reneszánszban. In: A polisz, (17). pp. 83-93. (2019)

Weiss, János: A hazugság mint politikai rendszer. In: A hazugság, (12). pp. 17-26. (2014)

Weiss, János: A kőszív motívuma a magyar romantikában előzetes (filozófiai) megállapítások a Csongor és Tünde elemzéséhez. In: A bűn, (2-3). pp. 59-68. (2004)

Weiss, János: A middle-life crisis filozófiájáról : töredékek egy megírandó tanulmányhoz. In: Az erény, (1). pp. 111-120. (2003)

Weiss, János: A relatív és az abszolút idegen : Jacques Derridától Niklas Luhmannon át Elfriede Jelinekig. In: Az idegen, (16). pp. 111-119. (2018)

Weiss, János: A romantikus barátság tündöklése és bukása. In: A barátság, (4). pp. 93-104. (2005)

Weiss, János: A schellingi észfogalomtól a hegeli szellemfogalomig : egy konstellatórikus megközelítés. In: Az ész, (10). pp. 103-113. (2012)

Welker, Klaus: Martin von Tours : pannonischer Heiliger, Bischof in Gallien und Confessor. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 154-159. (2001)

Windhager, Ákos: Az ősmagyar mitológia mítosza - avagy az ősmagyar hiedelemrendszer szépirodalmi újraírásai. In: Már a múlt sem a régi...: az új magyar mitológia multidiszciplináris elemzése 18. pp. 146-168. (2015)

Wunderlich, Claudia: The influence of Nazarene art on the development of Hungarian National art and the crafts : the academic painter Alajos (Alois) Unger (Bap Győr 29 Oct 1814 - Győr 28 Dec 1848). In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 325-351. (2014)

Z

Zelfel, Hans Peter: A burgenlandi Loreto : keletkezés és kultuszdinamika. In: Boldogasszony : Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában, (7). pp. 69-75. (2001)

Zima, András: "Buzgólkodom népemért, a szentélyért" : vallási rítusok a nemzetvallás szolgálatában a 20. század első felének budapesti cionista sajtójában. In: Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak Magyarországon és Kelet-Közép Európában = Spirituality and spiritual movements in Hungary and Eastern Europe 10. pp. 431-438. (2014)

Zsámbéky, Mónika: A domonkos szentek tiszteletének népszerűsítése a szombathelyi rendházban a XVII-XVIII. században. In: A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában : a magyar szentek tisztelete, (8). pp. 182-198. (2001)

Á

Ábrahám, Vera: Löw Lipót temetése a hitközségi bejegyzések tükrében. In: Hagyományláncolat és modernitás 11. pp. 206-216. (2014)

Ú

Újvári, Edit: Egy vallási eszme képi reprezentációja : a Verduni oltár tipológiai kompozíciója. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 226-238. (2009)

Újvári, Edit: A középkori Mária-ikonográfia kultikus háttere : a Mária megkoronázása-téma komplexitása. In: Kép, képmás, kultusz : [a 6. Szegedi Vallási Néprajzi Konferencia 2002. október 8-10. tanulmányai], (16). pp. 39-49. (2006)

Š

Šestov, Lev Isaakovič: A gondolkodás második dimenziójáról. In: A ráció és határai 2-3. pp. 241-286. (1992)

This list was generated on 2022. január 19. 11:15:56 CET.