Items where Subject is "05.03. Educational sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É | Ö | Ú
Number of items at this level: 857.

A

Ablonczy-Bugris Annamária and Kinyó László: Pedagógusok véleménye a diákok tényellenőrző képességéről és annak fejlesztési lehetőségeiről : egy interjúsorozat eredményei : [absztrakt].

Abrudan Maria Madela and Popa Adela Laura and Matei Mirabela Constanta: The improvement of the student-teacher relationship using a monitoring methodology of the values hierarchy, interests and behaviours of students : [absztrakt].

Akhmetova Aigul and Imambayeva Gaysha and Csapó Benő: Reading activity of young learners in the middle school in Kazakhstan : [absztrakt].

Akhmetova Aigul and Imambayeva Gaysha and Csapó Benő: Reading strategies and reading performances of young adolescents in Kazakhstan : [absztrakt].

Aknai Dóra Orsolya: Pedagógusszakmai közösségek a Facebookon - az online oktatás előtt és után : [absztrakt].

Aknai Dóra Orsolya and Fehér Péter: Robotok alkalmazásának legújabb eredményei az általános iskolában - nemzetközi kitekintés. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 149-163. (2021)

Albert B. Gábor: Horthy és a Novara : avagy a Horthy-legenda a két világháború közötti fiú középiskolai történelem tankönyvekben : [absztrakt].

Albert Mónika: Angol igeidők szóbeli gyakoroltatása kommunikatív módszerrel.

Albert Mónika: Angol igeidők szóbeli gyakoroltatása kommunikatív módszerrel : [előadáskivonat].

Ale Ildikó: A zene mint inspirációs forrás a vizuális absztrahálás lehetőségéhez. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 7-10. (2020)

Almási Bence and Hézsőné Böröcz Andrea and Hocza Ágnes: A motiváció és a jutalmazás hatása a teljesítményre 7-12 év közötti sportoló gyermekek körében. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 81-95. (2017)

Almási Dóra and Balogh László: A zóna és a sporttehetség. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 15-16. (2018)

Almási Dóra and Hocza Ágnes: Funkcionális Mozgásminta Szűrés alkalmazása szegedi kézilabdázók körében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 17-18. (2018)

Almási Gyula and Hézsőné Böröcz Andrea and Petrovszki Zita: Testnevelő-edző szakon tanuló atléták és labdajátékosok kondicionális és koordinációs képességeinek összehasonlítása. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 19-20. (2018)

Alrababah Saleh Ahmad Hussein and Molnár Gyöngyvér: Measuring complex problem-solving in Jordanian higher education : the effects of demographic, cognitive and affective factors on students' achievement : [absztrakt].

Altorjay Tamás: Assessment of the effects of four special warm-up sessions on the singing voice using acoustical parameters : [absztrakt].

Altorjay Tamás: A hangképzés kutatás történetének rövid áttekintése. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 7-29. (2019)

Altorjay Tamás: A különböző éneklési módok "emancipációja" a mai éneklési gyakorlatban. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 175-189. (2017)

Altorjay Tamás and Perényi Ádám and Ádám Gábor and Haramza Klára: Terhesség, szoptatás, éneklés hogyan? In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 159-169. (2018)

Amukune Stephen and Józsa Krisztián and Szenczi Beáta and Józsa Gabriella: Comparison of the mastery motivation of Hungarian school children with mild intellectual disability with that of those developing typically : [absztrakt].

Anggia Helta and Habók Anita: The motivational aspects of English reading in students' extensive reading involvement : [absztrakt].

Antesberger Klára and Dorner Helga: A mérés és értékelés lehetőségei a heutagógiában : [absztrakt].

Anti Zsuzsanna: Tanári attitűdök az inkluzív testnevelés-oktatásban : szociálpszichológiai nézőpont : [absztrakt].

Arifiyanti Fitria and Pásztor Attila: Representational competence : definition of the construct and its assessment in the context of science : [absztrakt].

Asztalos Andrea: Az alsó tagozatos tanulók zenei képességfejlesztéséről alkotott pedagógus-nézetek. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 5-19. (2019)

Asztalos Bence: Kreativitás és vállalkozókészségfejlesztés zenével, performansszal, kulturális együttműködéssel (Musik kreativ+). In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 166-168. (2016)

Asztalos Andrea: Gyermekhangképzési hibák és javítási lehetőségeik. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 170-179. (2018)

Asztalos Andrea: Zenei képességfejlesztés a 6-14 éves korosztályban. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 13-18. (2021)

Asztalos Andrea: A bemelegítések-beéneklések felépítése. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 30-38. (2019)

Asztalos Andrea: A zenei képességek fejlődése. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 21-30. (2020)

Asztalos Bence: Digital transformation trends in music teaching and training systems. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 117-125. (2022)

Asztalos Bence: Performance kísérletek a Musik Kreativ+ programban. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 171-174. (2017)

Asztalos Bence: Schools@Concerts nemzetközi kutatási együttműködés 2017-2020. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 19-21. (2021)

Asztalos Bence: Zenekari nevelési tevékenység. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 39-44. (2019)

B

B. Talyigás Katalin and F. Vankó Ildikó: A személyiségfejlesztés lehetőségei az egységes nevelési rendszerben. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 57-71. (1982)

Bagi László: Az 1956-os forradalom az általános iskolai oktatásban : [absztrakt].

Bagány Ágnes and Bús Szuzanna: A szerbiai inkluzív oktatási rendszer hiányosságai és lehetőségei : beszédfejlesztő foglalkozások az Ügyes Tanodában : [előadáskivonat].

Bagány Ágnes and Bús Szuzanna: A szerbiai inkluzív oktatási rendszer hiányosságai és lehetőségei : beszédfejlesztő foglalkozások az Ügyes Tanodában.

Bajomi Iván and Székely Erika: Diákok részvétele a központi szintű oktatásügyi érdekegyeztetésben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 209-213. (2000)

Bajusz Klára: Generációk egymásért - holisztikus idősügyi tervek Pécsett : [absztrakt].

Baksa Dávid and Győri Ferenc: A diákolimpiai eredmények változása karatéban. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 21-23. (2018)

Bakucz Dóra: Pasaporte hacia el futuro : tendencias de la hispanística en la Universidad Católica. In: Acta hispanica, (18). pp. 31-34. (2013)

Balassa Emese: El uso de la plataforma edpuzzle en la enseñanza del español. In: Serie Didáctica 3. pp. 49-53. (2019)

Bali Lóránt: Oktatási rendszer sajátosságaiból adódó asszimilációs élettényezők a szlavóniai magyarság köreiben napjainkban. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 81-91. (2020)

Bali Ferencné: Demokratikus állampolgár képzés és a közoktatás kapcsolatrendszere. In: Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. pp. 57-61. (2008)

Balla Melinda: A spanyol nyelv tanulása és tanítása az online oktatás során - hasznos oldalak bemutatása. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 17-19. (2021)

Balog Edit: Tonkosti razvitiâ navykov delovogo obŝeniâ u studentov po specializacii "Referent delovogo russkogo âzyka".

Balog Edit: Tonkosti razvitiâ navykov delovogo obŝeniâ u studentov po specializacii "Referent delovogo russkogo âzyka" : [előadáskivonat].

Balogh Erzsébet: A nyelvtanári pálya Magyarországon tanár szakos hallgatók nézőpontjából. In: EduLingua, (8) 1. pp. 39-51. (2022)

Balogh László: A sportszervezetek működésének szervezetpszichológiai és kulturális kérdései a globalizálódó sportban, mint új kutatási terület a sporttudományban. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 79-90. (2014)

Balogh Gábor: Features of 'talent-branding' at the University of Pécs.

Balogh-Pécsi Anett: A szociális kompetencia néhány összetevőjének fejlesztési lehetőségei serdülőkorban : módszerek és program : [absztrakt].

Balázs Gergely: Eseménytorzítás egy helytörténeti kutatás tükrében : [absztrakt].

Barabási Tünde: Tanulási stílusok és modellek. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 61-86. (2013)

Baranyai Réka: Az angol mint idegennyelv oktatása online : webinárium-ajánló. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 1-9. (2020)

Baranyai Réka: Online értékelés : webinárium-ajánló. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 11-20. (2020)

Baranyai Erzsébet: Nagy László munkásságának neveléstudományi eredményei. (1932)

Baranyi-Dupák Karina: Pronunciation and accent-related beliefs, views, and experiences of future teachers in Hungary. In: EduLingua, (8) 1. pp. 17-38. (2022)

Barcsa Krisztina: A vallásról szóló ismeretek oktatásának relevanciája a pszichológia képzésben : [absztrakt].

Barna Gábor: 75 éves a néprajz és folklorisztika szegedi tanszéke, 1929-2004 : kis tanszék- és oktatástörténet. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 361-371. (2004)

Barna Károlyné: "Egymásra hangolva".

Barna Károlyné: "Egymásra hangolva" : [előadáskivonat].

Barnai Mária and Máthéné Köteles Éva and Korom Andrea and Pozsár Eszter and Vágvölgyi Anna and Ábrahám Judit Erzsébet and Domján Andrea and Kósa István: A metabolikus szindróma rizikófaktorainak vizsgálata: a has/törzs arány összefüggése az abdominális zsírtömeggel : [absztrakt].

Basch Éva: A kreatívírás-tanítás és gyakorlatok : [előadáskivonat].

Basch Éva: A kreatívírás-tanítás és gyakorlatok.

Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. (1937)

Bello Guerrero Alejandra and Herrera Valdés Martha Ligia and Alarcon Lora Andres Antonio: Acompañamiento situado como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de formación docente. In: Acta hispanica. pp. 829-834. (2020)

Belsőné Fehér-Csanádi Mária: Lehetőségek az ápolói képzésben = Opportunities in nursing training : [absztrakt].

Bencéné Fekete Anikó Andrea and Bence-Kiss Krisztina: Tanító szakos hallgatók ismeretei a gamifikációról : [absztrakt].

Berg Pál: Az angol középiskola. (1939)

Bernáth András: Generációs konfliktusok Shakespeare drámáiban ; Shakespeare tanítása a mai diákoknak : [absztrakt].

Bernáth András: The debate on labelling : a debating skills exercise in English for special education classes : [előadáskivonat].

Bernáth András: The debate on labelling : a debating skills exercise in English for special education classes.

Berta Tibor: Un quart de segle d'estudis catalans a la Universitat de Szeged. In: Acta hispanica 3. pp. 11-20. (2021)

Bessenyei István: Magyar nyelvű közgazdászképzés a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.

Bibok Ágnes and Erdei Ildikó: Pedagógusok szociális érzékenyítése : lehetőségek és kihívások - MiEgyMás - Szociális érzékenység fejlesztése a 14-18 éves korosztály körében. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 34-40. (2018)

Bibó Boglárka: Utazzunk együtt! In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 19-32. (2019)

Bich-Ngoc Le: Perspective des classes bilingues au Vietnam. In: Dialogues et diversités francophones, (9). pp. 75-81. (2014)

Blaho Peter: Formen und Methoden der Rechtserziehung im archaischen Rom bis zum Zeitalter der drei fundatores. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 93-101. (1985)

Bognár József: A testnevelőtanár-képzésre irányuló szabályozódokumentumok : az egységesség kérdésköre az elvek és a tartalmak mentén. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 164-180. (2021)

Bongiovanni Roberto: Project implementation with the cooperation of the conservatorio di musica "Lorenzo Perosi" Campobasso and the University of Szeged "Juhász Gyula" Faculty of Education. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 251-253. (2018)

Bordás Andrea: A szituatív tanulás szerepe a pedagógusok szakmai fejlődésében. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 239-262. (2014)

Boros László: Új generáció a felsőoktatásban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 135-136. (2000)

Boros Sándor: A felnőttoktatás formái és módszerei : az előadástartás (ismeretközlés), a beszélgetés és a vitavezetés, továbbá a helyes tanulás és az egyéni ismeretszerzés metodikája. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 158-186. (1978)

Boros-Konrád Erzsébet: Educational cooperation between the University of Szeged "Juhász Gyula" Faculty of Education Music Department and the Partium Christian University Department of Music. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 258-260. (2018)

Boros-Konrád Erzsébet: Farkas Ödön énekpedagógiai rendszerének aktualitása Az énekhang : a hangfejlesztés és hangérlelés új rendszere című kötetének tükrében. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 105-113. (2014)

Bozókiné Hefkó Erzsébet: Hurrá, sakkozzunk! In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 66-95. (2022)

Braxmair Zsófia and Hetesi Erzsébet: University impact and impress on student growth.

Bredács Alice and Szakálos Sziringa: A szociális hátrányból származó stressz verbális és nonverbális megnyilvánulásai az intézményben, valamint vizuális megjelenése a tanulói rajzon mint vizsgálati eszközön. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 74-88. (2021)

Brezovai Zoltán Árpád and Balogh László: Flow a játékvezetésben - miért lettem játékvezető? In: Sporttudományi absztraktok. pp. 24-25. (2018)

Broutin Jonathan and Alabay Sercan: La notion d'interactivité dans la mise en pratique de la démarche actionnelle : cas du systéme de tableau numérique interactif et des tablettes tactiles. In: Dialogues et diversités francophones, (9). pp. 37-49. (2014)

Buda András: IKT és oktatás : együtt vagy egymás mellett? ISBN 978-615-5372-69-8, (2017)

Buda András and Bedő Andrea and Lévai Dóra: Omnia Mutantur. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 117-131. (2014)

Bugyi Anett: Az iskolaválasztás hazai és nemzetközi kontextusa : mi történik hazánkban a "suliváró" foglalkozásoktól az első osztály indulásáig? In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 24-46. (2021)

Buzás László: A munkaiskola lényege. (1937)

Bácsi János: Intézményvezetés és minőségirányítás. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 59-65. (2010)

Báez Osorio Miryam: Participación belga en el desarrollo de políticas públicas educativas de Colombia en la primera mitad del siglo XX. In: Acta hispanica. pp. 817-827. (2020)

Bán Károly: Ideológiai-politikai oktatás a felnőttképzés rendszerében. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 155-170. (1973)

Bánfi Gréta and Korom Erzsébet: Egy társas tanulásra alapozott természettudományos iskolai program vizsgálata a tutor diákok szemszögéből : [absztrakt].

Bánkuti Gyöngyi: Kísérleti új típusú matematikaoktatás a Kaposvári Egyetemen. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 99-116. (2019)

Bánné Mészáros Anikó: Református tanulók "Covidos" tanévekben keletkezett NETFIT-eredményeinek elemzése a Református Pedagógiai Intézetben : [absztrakt].

Bélteki Pál: Tehetséges fiatalok felkészítése a szegedi tornasport rövid történetének megközelítésével 1976-tól napjainkig. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 75-78. (2014)

Bíró Csaba: Kihívások és tapasztalatok Csongrád megye Közművelődési és Pedagógiai Szcenáriójában az új évezred küszöbén. In: Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban, (19). pp. 43-48. (2007)

Bíró-Balogh Tamás: "Radnóczi tanár úr" : Radnóti Miklós tanítási gyakorlata az 1935/36-os tanévben. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 44-58. (2021)

Bódi Ferenc: A középiskolai földrajzoktatás története Magyarországon az első Ratio Educationis-tól napjainkig. (1935)

Bóka Ferenc and Lednicky András: Taktika az EURO 2012 karakteres labdarúgó kultúráinak tükrében. In: Sokszínű sporttudomány : sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény, (2). pp. 17-34. (2014)

Bónus Lilla and Nagy Lászlóné: Technology-supported hybrid inquiry-based learning in science education : [absztrakt].

Bősze Zsófia and Bősze Zsuzsanna and Csuma-Kovács Ádám and Dékány Viola and Palásti Dávid Jenő and Pejin Andrea and Pejin Lea and Torma Gábor and Tóth Laura and Tóth Máté and Varga Anikó Eszter and Wiandt Zsófia: Táborozók élményei.

C

Calchei Marcela and Józsa Krisztián: A study on the correlation between the Subject Specific Mastery Motivation Questionnaire and the scales of the dimensions of mastery motivation : [absztrakt].

Ceglédi Tímea: Oktatói szerepek a debreceni szakkollégiumokban. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 155-177. (2014)

Chrappán Magdolna and Pusztai Gabriella: A továbbképzés és a doktori képzés várható szerepe a tanári pályamodellben. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 13-40. (2014)

Christodoulou Diana: Life histories of physical education degree holders of Cyprus.

Conrad Lydia: Facilitating discourse in academic settings through the lens of an SLP.

Conrad Lydia: Facilitating discourse in academic settings through the lens of an SLP : [előadáskivonat].

Csapó Benő: A kombinatív képesség számítógépes vizsgálata. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 79-94. (1983)

Csapó Benő and Tóth Edit and Nikolov Marianne: Factors determining L2 reading comprehension development in four cohorts of eighth-graders between 2007 and 2018 : [absztrakt].

Csapó Benő: A szegedi iskolai longitudinális program. In: Bölcsészet- és társadalomtudományok 7. pp. 117-166. (2014)

Csató Anita: A pedagógiai értékelés kérdései középiskolai etikaórán : mit és hogyan lehetséges értékelni? : egy akciókutatás tapasztalatai : [absztrakt].

Csehi Ágota: A zenepedagógiai üzenet Cziczka Angela alkotómunkásságában. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 35-44. (2020)

Cselik Ágnes: La enseñanza bilingüe húngaro-española en Hungría en 2013. In: Acta hispanica, (18). pp. 35-40. (2013)

Cseri Kinga and Boldizsár Boglárka: A járványhelyzet egzisztenciális megélésének és oktatásszociológiai vonatkozásainak elemzése egy felsőoktatási intézményben. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 18-30. (2022)

Csetreki Rita and Varga Imre and Molnár Andor H.: Értelmileg akadályozott tanulók statikus egyensúlyának állapotának felmérése és fejlesztése. In: Sokszínű sporttudomány : sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény, (2). pp. 35-47. (2014)

Csetényi Korinna: A C generáció mint szociálishálózat-építő generáció jellemzői : [absztrakt].

Csicsman József: Data mining education from practical approach : [absztrakt].

Csikós József: Észrevételek és feljegyzések a társadalompolitikai ismeretek, politika és felnőttoktatás cimü [!című] témához. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 83-105. (1982)

Csima Melinda and Zentai Gabriella and Podráczky Judit and Nyitrai Ágnes and Józsa Krisztián: A várandósság és a perinatális időszak egyes jellemzőinek összefüggése a DIFER-készségekkel. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 8-19. (2021)

Csizér Kata: Foreign language learning motivation and assessment : an overview of theoretical and empirical results : [absztrakt].

Csoma Gyula: Iskolai rendszerü [!rendszerű] felnőttoktatás. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 117-154. (1973)

Csoma Gyula: A permanens képzés rendszere és a felnőttoktatás. In: Művelődés és szocializmus : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (1). pp. 288-325. (1972)

Csomán Sándor: Filmpedagógia a gyakorlatban: Szembenézés a Fekete tükörrel.

Csomán Sándor: Filmpedagógia a gyakorlatban: Szembenézés a Fekete tükörrel : [absztrakt].

Csonka Viktor: A rendszeres mozgás hatása a kognitív képességekre és azok fejlődésére. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 165-171. (2021)

Csontosné Buzás Zsuzsa and Maródi Ágnes and Csontos Tamás: Pedagógushallgatók kutatásmódszertani ismereteinek vizsgálata. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 181-191. (2021)

Csordás Gergely and Győri Ferenc: A magyar diákolimpia labdarúgó eredményei az utánpótlás tükrében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 30-31. (2018)

Csurik Dénes: A testnevelés szellemi hatásai. (1939)

Csányi Róbert and Molnár Gyöngyvér: A tesztmegoldási motiváció mérési lehetőségeinek összehasonlító elemzése alacsony téttel rendelkező tesztek esetén : [absztrakt].

Császár Gabriella: Osteoporosis - fizioterápiás vizsgálati és kezelési algoritmus, evidenciák, esésmegelőzés : [absztrakt].

Császárné Joó Gyöngyi: Mozogj és játssz felszabadultan! : módszertani innovációk testnevelés órán. In: Módszertani közlemények, (59) 2. pp. 35-42. (2019)

Csépes Ildikó: Hogyan lehet támogatni a (nyelv)tanulást a fejlesztő értékelésen keresztül? In: EduLingua, (6) 1. pp. 85-103. (2020)

Csíkos Csaba: A gondolkodás stratégiai elemeinek fejlesztése iskoláskorban. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 9-18. (2008)

Csíkos Csaba and Nagy Zita Éva and Katona Miklós and Török Réka and Lázár László: Egy szülői iskolaválasztási kérdőív mérésmódszertani jellemzői : [absztrakt].

Csók Cintia: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szakemberek körében.

Csősz Tímea and Hevessyné Husi Angéla and Mezőné Monoki Sophia: A pedagógus szakmai fejlődésének támogatása a nyelvi tehetségazonosítás területén a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében. In: Módszertani közlemények, (59) 2. pp. 17-34. (2019)

Czachesz Erzsébet: A logikai képességek fejlődésének mérési lehetőségeiről. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 95-111. (1983)

D

Darvasi Erika: Szubjektív jóllét a mintaadó pedagógusok körében - coping stratégiák, egészségmagatartás és egészségi állapot vizsgálata. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 103-138. (2019)

Darvasi Erika: Well-being amongst model-serving pedagogues, a study on coping strategies, health behaviour and state of health : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 282. (2019)

Daróczi Gabriella: A szájhagyományozás egyik legújabb kori magyar példája : avagy érintkezés nem "membránon keresztül" : [előadáskivonat].

Daróczi Gabriella: A szájhagyományozás egyik legújabb kori magyar példája : avagy érintkezés nem "membránon keresztül".

De León Herrera Rina and Giammaria León Gloria: La pedagogía social crítica: una propuesta pedagógica de buenas prácticas profesionales en territorios en condición de vulnerabilidad : caso programa de Trabajo Social Universidad de Cartagena. In: Acta hispanica. pp. 859-865. (2020)

Debreczeni Réka and B. Németh Mária: Az önszabályozó tanulás a 11. és 12. évfolyamon a 2020/2021-es tanév vegyes oktatási rendjében : [absztrakt].

Debrenti Edith and Sitkuné Görömbei Cecília: Tanítóképzős hallgatók matematikai gondolkodásának jellemzői. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 427-439. (2017)

Del Socorro Padilla Castilla Amalfi and Blanco Hernández Ingrid: Ideario de poder sociopolítico y académico en la creación de la universidad y su incidencia en las universidades latinoamericanas. In: Acta hispanica. pp. 907-922. (2020)

Demcsák Balázs and Orbán Kornélia: Amatőr és igazolt U19-es leány röplabda csapatok sportágspecifikus képességeinek összehasonlítása. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 32-33. (2018)

Dencs Krisztina: Szókincsfejlesztés népmesékkel.

Dencs Krisztina: Szókincsfejlesztés népmesékkel : [előadáskivonat].

Dergez-Rippl Dóra: A mesterséges intelligencia-kutatás alapvető kérdéseinek filozófiai és pedagógiai vonatkozásai : [absztrakt].

Devich Andor: A szegedi főiskolai mozgalom. ISBN 963 481 207 4, (1981)

Deák Zsuzsanna: Measuring the effectiveness of accounting education for agricultural students : a comparison before and during Covid.

Deák Gábor: A nemzetnevelés pedagógiai és pszichológiai alapkérdései. (1943)

Di Blasio Barbara: Oktatás és globalizáció : [absztrakt].

Di Blasio Barbara: Oktatás és globalizáció : sérülékeny társadalmi csoportok. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 21-30. (2021)

Di Blasio Barbara and Szigeti Mónika Veronika: Hallgatói kiégés szindróma a poszt-COVID-19 időszakban. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 5-17. (2022)

Dinya Eszter and Bóka Ferenc: Fiatal lovasok attitűdjei. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 34-36. (2018)

Divald Kornél: Olvasmánytárgyalás : általános iskola V. osztály - A tanítás anyaga : V. László esküje. In: Gyakorlati pedagógia, (9) 7-8. pp. 251-257. (1947)

Dohány Gabriella: Assessment of music literacy among secondary students. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 121-129. (2012)

Dolch Erzsébet: Az "Uj Nevelés" elméleti és gyakorlati megvalósulásai. (1938)

Dolch Erzsébet: A gyakorlati grafológia elvei. (1936)

Dombi Edina: A "puha készségek" (soft skills) fejlesztése és a pályaszocializáció fontossága : [absztrakt].

Dombi Józsefné: Frank Oszkár zenepedagógiai öröksége. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 45-48. (2020)

Dombi Józsefné: Nemzetközi konferenciák és koncertek a 90 éves Ének-Zene Tanszék történetében. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 82-93. (2019)

Dombi Józsefné and Maczelka Noémi and Szabady Józsefné Békési Magdolna and Varjasi Gyula: Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék története. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 188-247. (2018)

Dominek Dalma Lilla and Setényi János: A tehetségfogalom változásai és a tehetségazonosítás. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 148-158. (2022)

Domján Andrea and Kasza Blanka Bernadett: A nyaki gerinc instabilitását és fájdalmát okozó proprioceptív károsodás vizsgálatának és kezelésének lehetőségei - evidenciák : [absztrakt].

Domokos Mihály: A Szegedi Kosárlabda Egylet Akadémiai akkreditációs programjáról. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 102-108. (2014)

Domokos Tamás: Diákönkormányzati paradoxonok Veszprémben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 213-214. (2000)

Domonkos Norbert and Boros Edit and Erdősi Erika and Tulkán Ibolya: Módszertani kihívások és újítások az egészségtudományi képzésben = Methodological challenges and innovations in health science training : [absztrakt].

Domsa Zsófia: Saga literacy : kognitív megközelítés az irodalomtanításban. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 1. pp. 82-102. (2022)

Dorka Péter: A testnevelés, testmozgásos programok újszerűsége a Komplex Alapprogram iskolai bevezetésének köszönhetően. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 123-133. (2021)

Doró Katalin: Imagined future teacher self at the point of entry to teacher education. In: EduLingua, (6) 1. pp. 25-46. (2020)

Drahota-Szabó Erzsébet: Zur Förderung der schriftlichen Textkompetenz in der Deutschlehrerausbildung.

Drahota-Szabó Erzsébet: Zur Förderung der schriftlichen Textkompetenz in der Deutschlehrerausbildung : [előadáskivonat].

Draskovits Pál: A magyar kisdednevelés és kisdedóvónőképzés története és jelen állapota. (1940)

Dudok Fanni: A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak vizsgálata (1930-1939).

Dudok Fanni: A pedagógusok általános helyzete a kelet-közép-európai térség néhány országában. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 5-25. (2021)

Dudok Fanni and Forrás Ágnes: A matematikai szorongás alakulása pedagógusváltás során : [absztrakt].

Dudok Fanni and Kovács Eszter: Fenntarthatóságra nevelés egy társasjáték keretein belül: [absztrakt].

Dudás-Balogh Angéla: Részképességzavarral küzdő gyermekek megsegítésének lehetőségei a matematika órákon. In: Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből : a képességfejlesztés lehetőségei az adaptív oktatásban. pp. 21-52. (2021)

Dumičić Ksenija and Žmuk Berislav: Lifelong learning development level in selected European countries : a perspective for improving statistical literacy.

Dupák Karina and T. Balla Ágnes: Shadowing as a language teaching technique : a case study.

Dupák Karina and T. Balla Ágnes: Shadowing as a language teaching technique : a case study : [előadáskivonat].

Durkó Mátyás: A felnőttnevelési folyamat alapvető sajátosságai. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 110-134. (1978)

Durkó Mátyás: A felnőttoktatás rendszere. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 73-116. (1973)

Durkó Mátyás: A tapasztalati és tudományos ismereti réteg szerves összekapcsolásának szükségessége a felnőttoktatásban. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 135-157. (1978)

Duró Lajos: Az értékorientáció kutatásának interdiszciplináris irányai. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 53-68. (1983)

Dávid Benjámin: Az 1956-os események tanítása a mai felsőoktatásban : [absztrakt].

Dávid Benjámin: A videóinterjús tanórák hatásai a II. világháború középiskolai történelemoktatásában = The effects of the video interview classes the World War II in high school history teaching. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 81-99. (2020)

Dér Miklós: Schneller István pályája és pedagógiai munkássága. (1937)

Dévény Ágnes: How can statistical analysis prove the existence of an independent foreign language skill? : [absztrakt].

Döbör András: Ifjúságsegítés vs. ifjúságszervezés: az ifjúsági szakma által igényelt kompetenciák megjelenése a képzésben : [absztrakt].

Döbör András: A szakképzés helyzete az SZTE JGYPK-n, és az SZTE JGYPK szakképzési stratégiája. In: Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. pp. 121-124. (2008)

Döbör András and Juhász Valéria: Konferenciafelhívás : a nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében : [absztrakt].

Dömsödy Andrea: Társasjátékok a könyvtárhasználat tanításában. In: Módszertani közlemények, (59) 3. pp. 24-36. (2019)

E

Edelmayer Zsolt: A Kollégium belső struktúrája.

Edelmayer Zsolt: Kérdőíves adatok gyakorlati haszna.

Edelmayer Zsolt: Visszaemlékezések : interjú Kaposi Márton professor emeritus-szal.

Eggendorfer Noémi Cecília: Magyar otthonoktató családok vizsgálata blogok tematikus elemzésével.

Együd János Lászlóné: Projektalapú nyelvtanulási élmények a szakképzésben : utópia vagy egy lehetséges megoldás? In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 1-7. (2021)

Együd János Lászlóné: A gamifikáció (játékosítás) módszerének használata az idegen nyelvek tanításában. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 25-31. (2021)

Engel Enikő and Vajda Barnabás: A képi források és az illusztrációk didaktikai szempontjairól - szlovákiai alapiskolás történelemtankönyvek vizsgálata alapján. In: Belvedere Meridionale, (33) 2. pp. 133-151. (2021)

Engel Joachim: Exploring civic statistics with CODAP.

Engler Ágnes and Antal István and Markos Valéria and Trásy Lilla and Pári András: Hátrányos helyzetű tanulók otthoni tanulása a jelenléti és a távolléti oktatás idején. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 192-207. (2021)

Eperjesi László: Fiatalok kiválasztása és felkészítése az atlétikai dobószámokra. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 72-74. (2014)

Erdei Gábor and Tóth Bernadett Ildikó: Oktatási expanzió, új felsőoktatási funkciók és a jóléti társadalom kapcsolódási pontjai - a Debreceni Egyetem Senior Egyetem programja : [absztrakt].

Erdész Ákos and Vári Beáta: Rendszeresen sportoló és nem sportoló szülők elvárásai a testnevelő tanárok felé. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 138-148. (2017)

Evva Gabriella: A magyar nőnevelés két uttörője [!úttörője] : Karacs Ferencné és Karacs Teréz nőnevelési nézetei. (1933)

F

F. Dárdai Ágnes: Lektori köszöntő. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 7-8. (2021)

F. Takács István and Kasik László: Az impulzív problémamegoldó viselkedés mérési nehézségei és lehetőségei : [absztrakt].

F. Vankó Ildikó: A kulturális alapellátás kérdéseiről. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 159-169. (1982)

Fabulya Zoltán: VBA program fejlesztése feladatsorok dokumentumainak generálására. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 139-143. (2020)

Fajt Balázs and Bánhegyi Mátyás and Vékási Adél and Cseppentő Krisztina: Nyelvtanárok és idegen nyelven oktató szaktanárok nyelvvizsga-moratóriummal kapcsolatos véleményei: egy kérdőíves felmérés eredményei. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 20-29. (2021)

Faragó Aranka: Környezettanulmány és kockázatértékelés. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 123-136. (2021)

Farkas Judit: Holnaptól kezdve minden másképp volt, avagy a tankönyvek mint a rejtett (?)tanterv közvetítői : [absztrakt].

Farkas Katalin: Zárszó. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 66-70. (2010)

Farkas Olga: Partnerség a minőségfejlesztés tanár mesterképzésben. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 27-34. (2010)

Farkas Olga: Állampolgári kompetenciák fejlesztése szakképzésben tanulók körében. In: Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. pp. 63-74. (2008)

Farkas Péter: Modellváltás a szakképzésben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 138. (2000)

Faubl Nóra and Balogh Erika and Riemenschneider Henna and Voigt Karen and Kiss István and Füzesi Zsuzsanna: Quo vadis medicinae candidatus? Nemzetközi környezetben tanuló orvostanhallgatók szakirány-és munkahely-választási preferenciái.

Fazekas Evelin Anikó and Nagy Lászlóné: Kutatási készségek fejlesztése a probléma-alapú tanulás módszerével biológiaórán. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 9., (9). pp. 130-142. (2021)

Fazekasné Fenyvesi Margit: Olvasási módszerrel a sikeres integráció, inklúzió megvalósításáért.

Fazekasné Fenyvesi Margit: Olvasási módszerrel a sikeres integráció, inklúzió megvalósításáért : [absztrakt].

Fazekasné Fenyvesi Margit and Kiss Renáta and Mokri Dóra: A helyesírási készség beszédhanghallás-alapú mérése : [absztrakt].

Fehér Péter: Kiterjesztett valóság alkalmazása a szakképzésben : egy pedagógiai kísérlet eredményei : [absztrakt].

Fejes József Balázs: A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei a célorientációs elmélet alapján. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 43-53. (2010)

Finta Regina and Boda Krisztina and Nagy Edit and Bender Tamás: A belégzőizom tréning hatása a funkcionális kapacitásra, derékfájdalommal küzdő egyéneknél : [absztrakt].

Fischer Ferenc: La Guerra hispano-norteamericana a través de los libros de textos de historia alemanes de la época, 1900-1918. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 237-250. (1999)

Fischer Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban. (1934)

Fizel Natasa: Az általános iskolai tanárképzés bevezetése körüli vita, 1945-1947. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 3-21. (2022)

Fizel Natasa: Az első magyar Pedagógiai-Lélektani Intézet működésének hatása a középiskolai és a polgári iskolai tanárság pszichológiai látásmódjának alakulására. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 7-21. (2021)

Fizel Natasa: Előszó. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 5-6. (2021)

Fizel Natasa: Várkonyi Hildebrand, Dolch Erzsébet, és a szegedi Kerti Iskola. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 99-117. (2021)

Fizel Natasa and Piczil Márta: Szociálpedagógia alapszakos hallgatók előzetes elképzelései és tanulmányaik befejezését követő értékelése a képzés vonatkozásában. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 82-96. (2021)

Fleisz-Gyurcsik Anita: Az óvodapedagógusok, a tanítók és a szülők egymással szemben támasztott elvárásai az óvoda–iskola átmenet megsegítésében : [absztrakt].

Fodor Viktória and Domokos Mihály: Az iskolai lovasoktatás helyzete a mindennapos testnevelésben. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 37-38. (2018)

Francz Vilmos: Az üzemek és a müvelődési [!művelődési] otthonok együttmüködésének [!együttműködésének] lehetőségei. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 208-231. (1978)

Frischemeier Daniel and Podworny Susanne and Biehler Rolf: Activities for promoting civic statistical knowledge of preservice teachers.

Frostová Jana: Recommendations for a good condition of the voice in young school teachers. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 108-115. (2010)

Fukász György: Közoktatás és müvészeti [!művészeti] nevelés. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 107-124. (1982)

Fónai Mihály: A tanárok státuszvesztése a kilencvenes és a kétezres években. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 41-57. (2014)

Földesi Judit Eszter: Covid vírushelyzet, digitális oktatás és munka bűvös háromszöge = The magic triangle of Covid virus situation, digital education and work : [absztrakt].

Fűzné Kószó Mária: Állati jó mozgások a természetben : az élő természet felfedezése tantermen kívüli foglalkozással. In: Módszertani közlemények, (59) 1. pp. 12-22. (2019)

G

Gajdóné Gődény Andrea and Koósné Sinkó Judit and Merényi Hajnalka: Irodalmi mese, papírszínház, drámapedagógia : Lázár Ervin: A Kék meg a Sárga. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 33-56. (2022)

Gal Iddo and Ograjenšek Irena: Developing official statistics literacy : a proposed model and implications.

Galambosné Tiszberger Mónika: Flipped classroom teaching in statistics.

Galea Ioan and Dulceanu Corina and Viorel Petru Ardelean: Aspects of the relation between the state of health and performance of middle school pupils at tests regarding motor skills in physical education classes. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 20-32. (2017)

Garai József: Az erkölcsi nevelés alapelvei Montessori rendszerében. (1938)

García Meza Adriana and Sánchez Cerón Manuel and Ávila Ayala Aidé: La extensión de la jornada escolar en México y sus efectos en los maestros de primaria. In: Acta hispanica. pp. 835-845. (2020)

Garzón Duarte Eliana: Afirmación de subjetividades de los profesores de inglés en Colombia a partir de sus discursos de resistencia. In: Acta hispanica. pp. 847-858. (2020)

Gera Tibor: A Szegedi Vasutas SE tájékozódási futóinak tehetség gondozása 1982-2013 : előadás kivonat. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 112-115. (2014)

Gergely László: Fináczy Ernő pedagógiája. (1937)

Glied Helga and Nagy Zita Éva and Lázár László: Kibontakozást és tanulást segítő szolgáltatások sajátos nevelési igényű fiataloknak a gödi orientációs évben. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 208-221. (2021)

Godinho Jósé Carlos: Listening to music with participation: effects on musical memory and understanding. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 69-80. (2019)

Gombos Péter: Van-e generációs szakadék? : életkori sajátosságok az olvasás terén Magyarországon : [absztrakt].

Gordon Győri János and Fehérvári Anikó and Kiss Edina and Raátz Judit: Tanítási gyakorlat tantermi jelenlét nélkül : tanárjelöltek tapasztalatai a Covid-lezárás idején. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 222-238. (2021)

Greiff Samuel: How to enhance testing and learning : technology-based assessment in the 21st century : [absztrakt].

Grossmann Erika and Gál Zsuzsanna: Wiselife - az időskort érintő előítéletek leküzdése : egy Erasmus+ KA projekt tapasztalatai : [absztrakt].

Grossmann Erika: Vorbereitung der Studierenden auf die mündliche Grundprüfung mit C1 Niveau.

Grossmann Erika: Vorbereitung der Studierenden auf die mündliche Grundprüfung mit C1 Niveau : [előadáskivonat].

Gulyás László: A felnőttképzés jellemzői I. rész : a képzés és fejlesztés "házon kívüli" módszerei. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 39-49. (2018)

Gulyás László: A felnőttképzés jellemzői II. rész : a képzés és fejlesztés "vállalaton belüli módszerei". In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 51-69. (2018)

Gyuris Edit: Kommunikációfejlesztés az alsó tagozatos németnyelvórán a drámapedagógia eszközeivel.

Gyuris Edit: Kommunikációfejlesztés az alsó tagozatos németnyelvórán a drámapedagógia eszközeivel : [előadáskivonat].

Gyöngyössy Orsolya: Gyermekvédelmi intézkedések Csongrádon a 19-20. század fordulóján : mozaikok a csongrádi kisgyermekek mindennapjaiból. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 142-157. (2019)

Győri Ferenc: Szempontok az olimpiai eredményesség tehetséges sportföldrajzi vizsgálataihoz. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 91-101. (2014)

Győri-Dani Dóra: Személyiségfejlesztő tréning és önismeret kurzus szociálpedagógia szakos hallgatóknak – célok, tanulási eredmények, témakörök és gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 97-105. (2021)

Győri-Dani Dóra: A gyász- és veszteségfeldolgozás oktatásának szerepe a pedagógusképzésben - hallgatói vélemények. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 39-48. (2021)

Gábor-Szabó Vivien: 6-14 éves magyarországi látássérült fiatalok társadalmi integrációjának esélyei és lehetőségei az oktatási rendszerben : részlet. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 168-188. (2019)

Gábor-Szabó Vivien: Chances and opportunities for social integration of young people with visual impairments in Hungary aged 6-14 in the education system : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 284. (2019)

Gál Mihály and Kiss Gábor: A gerelyhajító versenyzők életútjának vizsgálata. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 39-41. (2018)

Gál Anikó: A gyermektanulmányi mozgalom megjelenése és gyakorlati tevékenysége hazánkban. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 22-38. (2021)

Gál Anikó: A szociálpedagógus szerepéről hallgatói gondolattérképek elemzése által. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 69-81. (2021)

Gál József and Panyor Ágota and Farkas Ferenc: Sajátos nevelési igényű hallgatók képzése az SZTE Mérnöki Karán. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 185-197. (2019)

Géczi Anett: Lukács Józsefné: A részképességek játékos fejlesztése az óvodában - ősz, tél, tavasz. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 132-135. (2022)

Gönczi Pál and Balogh László: Szuperhős példakép értékközvetítő szerepe fiatal sportolók motivációjában. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 42-43. (2018)

Gönczi Pál and Vári Beáta and Molnár Andor H.: E-sport? Sport! : egy e-sport bemutatása a mediatizált közeg által létrehozott kompetitív lehetőségeken keresztül. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 44-45. (2018)

H

Haga Orsolya and Pintér Henriett: Pedagógusok véleménye a fonológiai tudatosságról, a szülő-gyermek beszédfoglalkozásokról írásbeli kikérdezés alapján. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 30-40. (2021)

Hampel György: Az elektronikus tananyag és keretrendszere. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (10) 1. pp. 17-23. (2015)

Hanák Adél and Kovács Krisztina: Visszaemlékezések: a vajdasági óvodai nevelés (1970-1980) sajátosságai óvodapedagógusokkal készült interjúk alapján. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 118-131. (2022)

Haramza Klára: Az énekes népi játékok jelentősége az óvodai nevelésben. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 19-32. (2022)

Harkai Anita: Szókincsfejlesztő kártyák felhasználási lehetőségei a tanórán.

Harkai Anita: Szókincsfejlesztő kártyák felhasználási lehetőségei a tanórán : [előadáskivonat].

Havadi-Nagy Marian: A nyelésfunkció vizsgálata palatográfiával - egy kutatás és eredményei : [absztrakt].

Havlikné Rácz Andrea: A személyre szabott nevelés az óvodai nevelésben : az egyéni tanulási út alkalmazási lehetősége. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 57-65. (2022)

Heidecker Martin: Interdisziplinäre ästhetische Projekte unter beteiligung des instituts für Musik An der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 157-162. (2015)

Heidecker Martin: Project cooperation between the Pädagogische Hochschule Freiburg Institut für Musik and the University of Szeged "Juhász Gyula" Faculty of Education Music Department. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 248-250. (2018)

Hencz Aurél: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 1848-1948. (1981)

Hercz Mária and Zewude Girum Tareke and Ochieng Peter Okiri and Pozsonyi Ferenc: Family as the starting point of education: a research on parents' beliefs. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 89-100. (2021)

Hetesi Erzsébet and Kürtösi Zsófia: A felsőoktatás képzési teljesítményének mérési problémái. In: Szolgáltatások világa. pp. 168-185. (2009)

Heves Andrea and Kraiciné Szokoly Mária: Mentorálás - nyomonkövetés : felnőttképzés módszertani kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására - előzetes tudásszint mérésen alapuló kompetenciaalapú felzárkóztató képzések. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 217-243. (2007)

Hevesi Tímea Mária: Szimbólumok és/vagy átmenetek a pedagógiában. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 31-40. (2021)

Hevesi Tímea Mária: Szimbólumok és/vagy átmenetek a pedagógiában : [absztrakt].

Hevesi Tímea Mária: Tudják-e értelmezni a nagyapáik korosztálya által írt haikut a mai tinédzserek? : [absztrakt].

Hidayatullah Achmad and Csíkos Csaba: Mathematics-related beliefs and technology : a study among senior high school students in an Indonesian Context : [absztrakt].

Hofgesang Péter: Üzem és iskola. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 253-282. (1982)

Holczer Szilvia: Innováció, inspiráció és jó gyakorlatok könyvtárosoknak. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 174-176. (2022)

Hollósi István: Katonai oktatás. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 204-221. (1973)

Homor Géza: Megnyitó, köszöntő. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 5-6. (2010)

Horuczi László: Az erkölcsi nevelés szerepe a felnőttoktatásban. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 39-55. (1982)

Horváth Cintia and Csányi Tamás and Révész László: Az iskolai egészségnevelés értékelésének lehetősége : [absztrakt].

Horváth Gábor and Horváth Norbert and Tari-Keresztes Noémi: Testnevelő tanárok a kompetencia és a társas támogatás tükrében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 64-65. (2018)

Horváth László: Alkalmazkodási mintázatok a digitális munkarendben. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 239-252. (2021)

Horváth Nóra: Innovatív tanítási-tanulási módszerek az online FutureLearn kulturális témájú oktatási programjaiban : [absztrakt].

Horváth Péter László: A könnyen érthető kommunikációra felkészítő vajdasági képzés tapasztalatai : [absztrakt].

Horváth Péter László: A könnyen érthető kommunikációra felkészítő vajdasági képzés tapasztalatai.

Horváth László Gábor: Konzervativizmus és a modern szellem harca az angol közép iskolában. (1939)

Horváth Szilárd: A pedagógus életpályamodell a mindennapokban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 75-89. (2020)

Hosszú Tímea: Az idegennyelv-tanulási motivációs elméletek történeti áttekintése. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 37-46. (2023)

Hosszú Tímea: Vajdasági pedagógusok differenciálási gyakorlata az inkluzív oktatásban.

Hosszú Tímea: Vajdasági pedagógusok differenciálási gyakorlata az inkluzív oktatásban : [absztrakt].

Hudáková Jana: Az altatódal, mint a kultúra megismerésének forrása. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 140-149. (2015)

Hunyadi Zsolt and Fogarasi György and Nagyillés János and Rédei Dóra and Schirm Anita: "Professzorok nyakkendő nélkül".

Hunyady György: Pszichológiai intézet és szakindítás a debreceni egyetemen az 1970-es években. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 203-207. (2021)

Huszár Zsuzsanna: A részvételi rendszertérképezés metódusa és alkalmazásának értékelési konzekvenciái egy pedagógusképzési kutatás tapasztalatai alapján : [absztrakt].

Házi Márk Bálint and Szablics Péter: A tekesport eredményességét befolyásoló tényezők, az edzettségi és pszichés állapot tükrében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 50-51. (2018)

Hódi Ágnes and Gál Anikó and Soós Katalin and Varga Emőke and Tóth Edit and B. Németh Mária: Infokommunikációs technológia az óvodában, az óvodáskorúak otthonában és az óvodapedagógusképzésben : áttekintés az elmúlt évtized eredményeiről. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 3-18. (2022)

I

Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. (1935)

Inges Dorottya: A szemléltetés hatása a tanulói munkákra 140 alkotás tanulságai.

Islam MD Robiul: Environmental education and environmental sustainability in Bangladesh : [absztrakt].

J

Jakab Natália: BuborÉK : a digitális esélyteremtés lehetőségei és akadályai. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 66-75. (2022)

Jakab Natália: Selfie - Digitális intézményi önarckép egy nemzetiségi intézményben : [absztrakt].

Jancsák Csaba: Az SZTE regionális szerepköre a hallgatói rekrutáció területi megoszlásának aspektusából a 2001-2006. évi időszakban. In: Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban, (19). pp. 33-42. (2007)

Jancsák Csaba: Az első egyetemi diákegység-szervezet, 1940-1944. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 27-62. (2019)

Jancsák Csaba: Egy hallgatói demokrácia-kísérlet, mint az 1956-os forradalom katalizátora. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 79-128. (2019)

Jancsák Csaba: Elbeszélt történelem és a történelemtanítás - az MTA-SZTE ETTK kutatásai az MTA Tantárgy-pedagógiai programja keretében.

Jancsák Csaba: Irodalom, források. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 183-202. (2019)

Jancsák Csaba: "So keres, SZKRSZ?" : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. ISBN 978-615-5372-43-8, (2015)

Jancsák Csaba: Value-saturated Education in Erzsébet Camps in Zánka, Hungary. In: Belvedere Meridionale, (32) 3. pp. 31-46. (2020)

Jancsák Csaba: A hallgatói mozgalmak születése, értékvilága, hatásai. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 7-26. (2019)

Jancsák Csaba: A hallgatói önkormányzati mozgalom, 1988-. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 129-182. (2019)

Jancsák Csaba: A polgári iskolai tanárképzés hallgatóinak szervezetei, 1928-1946. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 63-78. (2019)

Jancsák Csaba: A tanárképzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási életútja a középiskolától a tanári oklevélig. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 201-215. (2014)

Jancsák Csaba and Kiss Gábor Ferenc: Videointerjúk bevonásának lehetőségei a történelemtanításban : [absztrakt].

Jancsákné Majzik Andrea: Csillik Lászlóra emlékezünk... In: Módszertani közlemények, (59) 3. pp. 3-12. (2019)

Jancsákné Majzik Andrea: Történelemoktatás életútinterjúk használatával : az 1956-os forradalom általános iskolai tanításának tantárgy-pedagógiai tanulságai = History Education with Life Interviews : what we can learn about the methodology of teaching the 1956 revolution in upperprimary school. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 50-65. (2020)

Jancsákné Majzik Andrea and Zs. Sejtes Györgyi: KAP-tunk, hogy adjunk! Tanulni élmény?! In: Módszertani közlemények, (59) 1. pp. 23-37. (2019)

Jancsó Katalin: Interkulturális szemlélet a nyelvórán : latin-amerikai témák a spanyol nyelv oktatásában. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 55-63. (2010)

Jankovics József: Apáczai hatása Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai törekvéseire. (1981)

Janó Evelin: Középiskolai osztályok csoportkohéziójának szerepe a személyes társadalmi tőke gyarapításában. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 189-209. (2019)

Janó Evelin: The role of group cohesion in high school classes in increasing personal social capital : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 285. (2019)

Jaromi Melinda: Vénás áramlási sebesség vizsgálat lehetőségei és eredményei a fizioterápiában : [absztrakt].

Juhász Eleonóra and Koppányné Szendrák Mária and Breznai Annamária and Vámosné Fazekas Anita and Guzi Barbara and Lénárt László: Meleg légterű barlangterápia, avagy Miskolctapolca Barlangfürdő jelene és jövője : [absztrakt].

Juhász Valéria: Adalékok a nyelvi tudatosság fogalmának kialakulásához - Vigotszkij kutatásainak alkalmazhatósága az oktatásban. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 26-43. (2021)

Juhász Erika: Szerkesztői előszó. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 6-7. (2013)

Juhász István and Juhász Valéria and Magnuczné Godó Ágnes: ENGaGE project : English and German task bank for dyslexic learners and their inclusive classes.

Juhász István and Juhász Valéria and Magnuczné Godó Ágnes: ENGaGE project : English and German task bank for dyslexic learners and their inclusive classes : [előadáskivonat].

Juhász Valéria: A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László vezérkönyve alapján.

Juhász Valéria: A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László vezérkönyve alapján.

Juhász Valéria and Radics Márta: A kooperatív és kompetitív (társas) játékok a szocio-emocionális nevelés szolgálatában : [absztrakt].

Jójárt Andrea: Hatékony idegennyelv-tanítási stratégiák a tanulásban akadályozott tanulók inkluzív oktatásában. In: Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből : a képességfejlesztés lehetőségei az adaptív oktatásban. pp. 53-84. (2021)

Jóri Johanna: Iskola a határon túl : ingázó francia diákok. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 145-148. (2004)

K

Kadijevich Djordje M.: Edidactical issues of data modeling with interactive charts.

Kadolo Tatyana: Razvitie kommunikativiyh navykov pri izučenii russkogo âzyka s pomoŝ'û vspomogatel'nyh resursov cifrovoy obrazovatel'noy sredy.

Kadolo Tatyana: Razvitie kommunikativiyh navykov pri izučenii russkogo âzyka s pomoŝ'û vspomogatel'nyh resursov cifrovoy obrazovatel'noy sredy.

Kadyirov Timur and Józsa Krisztián: Creativity phenomenon and motivation factor as driving forces of design activity : [absztrakt].

Kaiser Csilla: Digitális nyelvoktatás : webinarium-ajánló. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 21-28. (2020)

Kaiser Csilla: A Myers-Briggs személyiségtipológia felhasználása a nyelvoktatásban az EFOP LÉNYEg projekt keretein belül. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 29-40. (2020)

Kapusi János: Az érettségi vizsgák szerepe a célnyelvű középiskolai földrajzoktatás gyakorlatában : [absztrakt].

Kasik László and Gál Zita: A perfekcionizmus kapcsolata a szociálisprobléma-megoldással és a szorongással serdülőkorban : egy longitudinális felmérés eredményei : [absztrakt].

Kasik László and Tóth Edit and Gál Zita: Az iskolai kudarc vizsgálatának elméleti és módszertani háttere : [absztrakt].

Kasza Blanka Bernadett and Finta Regina and Tóth Ibolya and Szűcs Mónika and Domján Andrea: A derékfájdalom előfordulásának vizsgálata fiatal felnőttek körében : [absztrakt].

Kató Csaba and Szakács Levente and Lebenszkyné Szabó Tünde and Kiss-Kondás Dóra and Szabó Zsolt Gábor: Felkar maximális és funcionális erejének fejlesztése, változó kontrakciós időket használva, azonos terhelési szint mellett : [absztrakt].

Keczer Gabriella: A felsőoktatás nemzetköziesedésének kulturális dimenziói : [absztrakt].

Keczer Gabriella: A felsőoktatás nemzetköziesítésének kulturális dimenziói. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 5-14. (2021)

Keczer Gabriella: Assessing faculty’s performance : war of the worlds?

Keczer Gabriella: Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején : felsőoktatás-kutatási tanulmányok. ISBN 978 963 89724 5 3, (2014)

Keczer Gabriella: Egyetemirányítás : lehetőségek és korlátok. ISBN 978 963 08 0307 6, (2010)

Keczer Gabriella and Myint Lay Aye Aye: Teacher competence frameworks in Myanmar and Hungary. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 64-77. (2020)

Kehl Dániel and Kruzslicz Ferenc and Baczur Roland: Increasing interactivity in class.

Kelemen Márta: Orális szokások és következményeik : [absztrakt].

Kelemen Márta: Hangfejlesztő szondák alkalmazása a logopédiai gyakorlatban.

Kelemen Márta: Hangfejlesztő szondák alkalmazása a logopédiai gyakorlatban : [előadáskivonat].

Kerekes Csilla: Egy íráskészséget fejlesztő élményalapú levélírás-projekt tapasztalatai. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 1-8. (2019)

Kertész Tamás and Bognár József and Szakály Zsolt and Liszkai Zsuzsanna: Matematikai teljesítmény és tantárgyi preferencia támogatása fizikai aktivitásra épülő innovációval : alsó tagozatos tanulók fejlődése : [absztrakt].

Kerülő Judit: Egy romatelepen működő iskola bezárásának tapasztalatai.

Kham Thi Nang: Written corrective feedback and its impact on syntactic complexity in EFL students' writing : [absztrakt].

Kimmel Zsófia: "Ciki a cigi" iskolai megelőzési program és hatásvizsgálata : [absztrakt].

Kincses János: Köszöntő.

Kis Krisztián: Minőségjavítás és -fejlesztés a vállalati partnerek bevonásával a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 25-53. (2020)

Kis Krisztián and Nagy Valéria and Benkő-Kiss Árpád: Kompetencia és tudásigény felmérése szakmák szerint. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 217-221. (2019)

Kispál-Podrácz Gyöngyi: A közösségi tanulás támogatása kooperatív módszerekkel : [absztrakt].

Kiss Gabriella: 20. századi válaszkísérletek a hátrányos helyzetű felnőttek pedagógiai kihívásaira : Paulo Freire és Joseph Wresinski pedagógiája. ISBN 978-963-306-731-4, (2020)

Kiss Árpád: Korszerü [!Korszerű] didaktikai törekvések és a felnőttoktatás. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 265-292. (1973)

Klebelsberg Kuno: Falusi népiskoláink kiépítése. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 328-329. (2020)

Klein Sándor: Carl Rogers és a személyközpontú pszichológia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszichológia Tanszékén, az 1980-as években. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 161-165. (2021)

Klieme Eckhard: Assessing learning progression in an international large-scale context : [absztrakt].

Kocsis Ádám and Molnár Gyöngyvér: A lemorzsolódást és a sikerességet meghatározó tényezők vizsgálata a felsőoktatásban : [absztrakt].

Kocsis Andrea: Starye mastera - blagodarnye potomki : serii Guena na udalenke.

Kocsis Andrea: Starye mastera - blagodarnye potomki : serii Guena na udalenke : [előadáskivonat].

Kocsisné Kálló Veronika: "Száj velem" - ismert elemek egyéni szájízzel a nyelvlökéses nyelés terápiában : [absztrakt].

Kojanitz László: Az értelmező kulcsfogalmak tanítása és tanulása : a változások. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 219-235. (2021)

Kojanitz László: Az értelmező kulcsfogalmak tanítása és tanulása : az okok. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 199-218. (2021)

Kojanitz László: Bevezető. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 9-11. (2021)

Kojanitz László: Egy meg nem valósult terv 1992-ből a szakképző iskolák történelemtanításának megújítására. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 27-33. (2021)

Kojanitz László: A diákok esszéinek elemzése a kauzális összefüggések bemutatása szempontjából. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 127-147. (2021)

Kojanitz László: A diákok gondolkodásának fejlődése a történelemtanulás eredményeként. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 85-93. (2021)

Kojanitz László: A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 63-70. (2021)

Kojanitz László: Új történelmi programok fejlesztése. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 35-40. (2021)

Kojanitz László: A kauzális történelmi gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 111-126. (2021)

Kojanitz László: A kérdésorientált (inquiry based) történelemtanítás összekapcsolása az IKT adta lehetőségekkel. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 43-61. (2021)

Kojanitz László: A tevékenység- és képességcentrikus történelemtanítás. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 15-25. (2021)

Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. ISBN 978-615-6060-42-6, (2021)

Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztése az Újgenerációs tankönyvekkel. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 149-161. (2021)

Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztésének irányzatai. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 73-84. (2021)

Kojanitz László: A történelmi interpretáció fogalmának tanítása. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 165-180. (2021)

Kojanitz László: A történelmi interpretáció és az oral history az oktatásban = Historical interpretation and oral history in education. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 16-33. (2020)

Kojanitz László: A történelmi interpretáció és az oral history az oktatásban. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 181-198. (2021)

Kojanitz László: A történelmi tudat fejlesztésének feltételei Magyarországon. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 263-274. (2021)

Kojanitz László: A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 239-261. (2021)

Kojanitz László: A történetmesélésétől a reflektív történelemszemléletig. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 95-109. (2021)

Koller Inez Zsófia: Versenyalapú és együttműködés-alapú tanulás a közösségi nevelésben : [absztrakt].

Kolnhofer-Derecskei Anita and Nagy Viktor and Kovácsné Bukucs Erzsébet: Gamestat-i., avagy a fejekbe surranó tudás.

Koltai István: A csurgói m. kir. áll. tanítóképző-intézet története. (1939)

Komlóssy Ákos: Az iskolakísérlet szerepe a közoktatási rendszer fejlesztésében. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 69-78. (1983)

Konarzewska Gubala Ewa: Performance evaluation and benchmarking in education services using data envelopment analysis : [absztrakt].

Koncz Gábor: Nemzetközi tapasztalatok az oktatás- és müvelődéstervezés [!művelődéstervezés] területén. In: Gazdaság és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi X. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (10). pp. 158-184. (1981)

Koncz János: Innováció az osztrák művelődésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 101-120. (1987)

Koncz János: A közoktatás és a közmüvelődés [!közművelődés] emberi tényezői. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 27-37. (1982)

Konczos Zsófia and Tóthné Aszalai Anett: Pályatükör : fiatal logopédusok társadalmi presztizse, elégedettsége : [absztrakt].

Kopasz Adrien Réka: Erdei iskola és vándortábor : a környezeti nevelés progresszíven megújuló lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 19-33. (2018)

Koren Morel and Erell Adoram: Solfy : an integrative solution for promoting music literacy in general education. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 156-162. (2022)

Kormos Sándor: A közoktatás és közmüvelődés [!közművelődés] együttmüködése [!együttműködése] és fejlesztésének távlatai. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 15-26. (1982)

Kornidesz Mihály: Kollektiv [!kollektív] gondolkodás - korszerü [!korszerű] müvelődés [!művelődés]. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 5-13. (1982)

Kornis Gyula: Magyarország közoktatásügye a világháború óta. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 322-324. (2020)

Korom Andrea and Máthéné Köteles Éva and Vágvölgyi Anna and Szűcs Mónika and Ábrahám Judit Erzsébet and Barnai Mária and Kósa István: Egyéni és csoportosan vezetett dinamikus tréning hatásainak vizsgálata a testösszetételre és az artériás stiffness értékekre metabolikus szindrómában : [absztrakt].

Korom Erzsébet: A fogalmi fejlődés kutatási eredményeinek hasznosítása az oktatás fejlesztésében. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 69-79. (2008)

Kotosz Balázs and Balogh Irén: The changing of curriculum of elementary statistics in social science education : [absztrakt].

Kotroczó Eszter: Kreativitás a nyelvórákon. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 9-16. (2021)

Kovács Gábor: La Monica : egy európai vándorállam a gimnáziumi énekkönyvben. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 39-46. (2010)

Kovács Gábor: Prozódiai kérdések kezeléséről a karvezetés oktatásában. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 218-221. (2016)

Kovács Krisztina: Autizmusspektrum-zavarral élő gyermekek óvodai nevelése. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 5-29. (2021)

Kovács Zsuzsa and Hegyi-Halmos Nóra and Schiller Emese: Az elmélet-gyakorlat integrációjának lehetőségei a munkaalapú tanulás keretei között. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 253-262. (2021)

Kovács Dorottya: La velocidad de articulación en la enseñanza de ELE. In: Acta hispanica, (25). pp. 87-99. (2020)

Kovács Edina: Kik maradnak, miért maradnak? : a partimui tanár szakos hallgatók elkötelezettségét befolyásoló tényezők. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 179-200. (2014)

Kovács Péter and Kazár Klára and Kuruczleki Éva: Using visualization tools in classes.

Kovács Örs: Tankönyvkészítés kihívásai a 21. században : egy új történelem tankönyvsorozat születése. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 66-80. (2020)

Kovács-Krassói Anikó: Egy életmű, több perspektíva, új generáció : Móra Ferenc életműve új hangsúlyokkal : [absztrakt].

Kovács-Kószó Eszter: Távoktatás a koronavírus első hullámában és utána. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 10., (10). pp. 182-187. (2022)

Kozma Tamás: Innováció és képzés. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 81-99. (1987)

Kočišová Renáta: Moyzes Miklós pedagógiai és zeneművészeti tevékenysége az egykori Magyarország területén. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 203-212. (2016)

Kraiciné Szokoly Mária: Felnőttképzés módszertani kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására : előzetes tudásszint mérésen alapuló kompetenciaalapú felzárkóztató képzések 1. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 94-203. (2007)

Kraiciné Szokoly Mária and Kraici István Márton and Tibori Tímea and Tóth Károly: Összefoglalás. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 449-468. (2007)

Krakker Anna: Környezeti oktatócsomagok szerepe a magyarországi környezeti nevelésben. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 41-51. (2018)

Kratofil Dezső: Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1933/34. évi első számában [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 265-266. (1934)

Kratofil Dezső: Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 153-154. (1934)

Krausz Anita: Integráló oktatási környezetben tanulók fogyatékossággal kapcsolatos ismeretei, attitűdje.

Krausz Anita: Integráló oktatási környezetben tanulók fogyatékossággal kapcsolatos ismeretei, attitűdje : [absztrakt].

Kulcsár Marianna: Könyvkirály, avagy kihívások az olvasóvá nevelésben : [absztrakt].

Kučerova Judita: Tschechische Klavierschule im Kontext der Europäischen Musik. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 54-61. (2015)

Kučerova Judita: Ceremonial folklore in music education. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 130-134. (2018)

Kučerova Judita: Music educational network between the Masaryk University Brno Faculty of Education Music Department and the University of Szeged "Juhász Gyula" Faculty of Education Music Department. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 254-257. (2018)

Kádár Kitti and Hódi Ágnes and Soós Katalin: A diszlexiára való hajlam kiszűrésének lehetőségei az óvodában. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 153-172. (2021)

Kádár Katalin: "Kétséges felzárkóztatás, racionális pénzfelhasználás?". In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 25-36. (2017)

Kálmán László: Végzős óvodapedagógus hallgatók óvodaképe. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 49-64. (2021)

Kálmán Renáta: Lengyel-magyar két jó barát, avagy a jogklinika programok összehasonlító elemzése. In: Jog és kultúra, (9). pp. 41-52. (2018)

Kárpáti Attila István: Wesselényi Miklós kisdedóvó-alapításai. In: Aetas, (35) 1. pp. 5-17. (2020)

Kéri Anita: Engaging students : is co-creation the answer?

Kórus Péter and Krisztin Német István: A halmazok, logika és kombinatorika oktatásáról a matematikai műveltségterületen. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 113-122. (2021)

Kövessi Erzsébet: Ismeretterjesztés a gyermekek körében. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 203-220. (1982)

Kövessi Erzsébet: Játék, gondolkodás, ismeretszerzés. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 283-310. (1982)

L

Ladányi Lili: Inkluzív táborozás feltételei.

Ladányi Lili: Inkluzív táborozás feltételei : [absztrakt].

Ladányi Lili: Innovatív technikai lehetőségek az intellektuális képességzavarral élő személyek megismerésében: szemmozgáskövető (eye-tracking) vizsgálatok. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 65-71. (2023)

Ladányi Éva: Az iskolai énhatékonyság, az iskolai jóllét és a szociális kommunikáció kapcsolata : [absztrakt].

Ladányi Éva: Fejlesztési lehetőségek a bábjátékban.

Ladányi Éva: Fejlesztési lehetőségek a bábjátékban : [előadáskivonat].

Lakatos Kristóf: A CTAS tesztszorongás-kérdőív "feladattól független viselkedés" alskálájának összefüggése a teszthelyzettel és egyes kompetenciatesztek eredményeivel : [absztrakt].

Lencse Georgina Beatrix: Az oktatás statisztikai vizsgálata a KSH 2011/2012-es adatai alapján : [absztrakt].

Lendvai Edina and Panyor Ágota and Hampel György: A Mérnöki Kar agrár és műszaki képzési területein történő lemorzsolódás okainak feltárása tárgyában készült kérdőíves felmérés eredményei. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 205-210. (2019)

Lendvai Edina and Pappné Sziládi Katalin and Vidács Anita: Lemorzsolódás csökkentésére irányuló felmérés : a tanulási problémákkal küszködő hallgatók körében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 211-216. (2019)

Lengyel Imre: Látlelet a hazai közgazdasági felsőoktatásról az egyetemek fenntartóváltása előtt. ISBN 978-963-306-801-4, (2021)

Lengyel Imre: A gazdaságtudományi felsőoktatás átrendeződése az elmúlt évtizedben : "fortélyos félelem igazgat"? : adalékok a közgazdasági képzések újraszerveződéséhez. ISBN 978-963-306-698-0, (2019)

Lilón Domingo: Alternativas en la enseñanza del español. In: Acta hispanica, (18). pp. 27-29. (2013)

Listiani Listiani: Audio feedback in L2 writing : a shift to modern technology? : [absztrakt].

Liu Yong and Pásztor Attila: Impacts of demographic factors on critical thinking disposition among undergraduates : [absztrakt].

Lovas Tünde: Az oldott müvelődési [!művelődési] formák szerepe az iskolákban. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 183-202. (1982)

Lovics Gábor and Szép Katalin and Vereczkei Zoltán: Statistical education needs and experiences in the Hungarian central statistical office.

Lukácsi Zoltán and Fükőh Borbála: Írásproduktumok listaalapú értékelése - Szint- és műfajspecifikus pipalisták fejlesztése az idegen nyelvi mérés gyakorlatában : [absztrakt].

Luque Toro Luis: Aspectos morfosintácticos y léxico-semánticos de la gramática castellana de Nebrija en la enseñanza del español durante el s. XVI en el continente americano : [abstract].

M

M. Császár Zsuzsa: Kisebbség - oktatás - politika a Balkánon. ISBN 978 963 06 8798 0, (2011)

M. Korchmáros Valéria: Funkcionális szempontok a latinoktatásban. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 259-278. (1978)

Maczelka Noémi: Zongoraművészet, zongoratanítás. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 81-87. (2019)

Maczelka Noémi: 80 évvel ezelőtt született Bódás Péter zongoraművész, főiskolai tanár. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 132-138. (2017)

Maczelka Noémi: Gondolatok a gyakorlásról. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 115-119. (2019)

Macías Gómez María Escolástica and Lago de Fernández Carmen Cecilia and Aguilera García José Luis and Lago de Vergara Diana: Análisis de necesidades de formación continua de directores de tesis para la tutoría de estudiantes de doctorado : caso de la Universidad de Cartagena de Indias. In: Acta hispanica. pp. 867-874. (2020)

Mag Noémi: Kollégiumi "erőmű".

Magonyné Varga Emőke: Mi van a képen? : a pedagógus és a kisgyermek közti nyelvi-képi kommunikáció metodológiai kérdései.

Magonyné Varga Emőke: Mi van a képen? : a pedagógus és a kisgyermek közti nyelvi-képi kommunikáció metodológiai kérdései : [előadáskivonat].

Magyar Adél: Korai intervenció inkluzív környezetben.

Magyar Adél: Korai intervenció inkluzív környezetben : [absztrakt].

Magyar Adél: Közösségi tapasztalat és pályaszocializáció értelmi fogyatékos emberekkel a magyarországi "Hit és Fény" első évtizedében. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 47-56. (2023)

Magyar Ágoston: Készségfejlesztő iskolából a munka világába - lehetőségek és támogatás. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 78-85. (2023)

Magyar Ágoston: Könnyen érthető kommunikáció a társadalmi inklúzióért.

Magyar Ágoston: Könnyen érthető kommunikáció a társadalmi inklúzióért : [absztrakt].

Magyar Andrea and Habók Anita: Szövegfeldolgozás grafikus szervezők segítségével. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 9-18. (2018)

Magyari Sára: Korszerű-e a magyar nyelv tanítása a romániai tantervek tükrében? In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 3-8. (2018)

Magyary Zoltán and Huszti József and Hornyánszky Gyula and Imre Sándor: Egyetempolitikai kérdések. (1928)

Major Ferencné: Reflexiók egy új angol nyelvkönyv megjelenéséhez. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 114-118. (2022)

Majzik Tamás: A román tannyelvű iskolákban magyar anyanyelvet tanuló kisiskolások számára készült tanterv elemzése : [absztrakt].

Majó Zoltán and Szakál Péter: 16 tons of petition-data mining in the on-line administration system of the University of Szeged : [absztrakt].

Majó-Petri Zoltán: A digitalizáció az Óperencián és az üveghegyen is túl : az Ipar 4.0-hoz vezető út online kurzusokon keresztül.

Mamad Abderrahim: Checking the validity and reliability of a questionnaire for investigating Moroccan EFL students' perceptions and self-reported practices of writing : [absztrakt].

Mar Phyo Wai: An exploratory study on doctoral students' academic English needs : [absztrakt].

Marosvári Dorottya: A svájci közoktatás néhány jellemzője. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 70-72. (2021)

Maróti Kristóf and Maróti Levente and Molnár Andor H.: Elugró láb - lövő kar vs. lendítő láb - passzív kar. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 81-82. (2018)

Maróti Andor: A felnőttoktatás gondolattörténeti fejlődése. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 39-72. (1973)

Maróti Andor and Sz. Várnagy Marianne: Az aktivizáló módszerekről. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 293-315. (1973)

Medňanská Irena: Az Eperjesi (Presov) Egyetem Zene- és Képzőművészeti Intézet Zenei Tanszékének művészeti együttesei. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 191-202. (2016)

Medňanská Irena: A visegrádi országok zenepedagógiai együttműködése. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 101-117. (2015)

Medňanská Irena: Cooperation of the Visegrad group in music pedagogy. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 91-106. (2020)

Medňanská Irena: Szlovák zeneszerzők gyermekek számára írt kórusművei a 20. század 60-as éveitől. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 107-120. (2018)

Meggyesné Hosszu Tímea: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi kommunikációjának fejlesztése.

Meggyesné Hosszu Tímea: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi kommunikációjának fejlesztése : [előadáskivonat].

Mester Réka: A "szatellitgeneráció" német nyelvtani kompetenciái : [előadáskivonat].

Mester Réka: A "szatellitgeneráció" német nyelvtani kompetenciái.

Mezei Péter: Digitális felsőoktatás, szerzői jog és COVID-19 pandémia : empirikus kutatás a Szegedi Tudományegyetemen. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (12) 1. pp. 141-156. (2022)

Mezei Tímea: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 174-181. (2022)

Mezei Tímea: Romológia - kutatástól az oktatásig = Romology - from reserarch to education. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 186-190. (2022)

Mezei Tímea and Fejes József Balázs: A tanulási motivációról alkotott tanári nézetek feltárásának megközelítései - szisztematikus áttekintés : [absztrakt].

Mezei Tímea and Fejes József Balázs and Vígh Tibor and Szenczi Beáta and Rausch Attila: A Tanári Felelősségérzet és az Énhatékonyság Kérdőív működése pedagógusok és pedagógusjelöltek körében : [absztrakt].

Mezei Mónika: Teaching about the Holocaust using video testimonies : pedagogical aims and research results of the impact and efficacy of lessons. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 34-49. (2020)

Mezei Tímea: A hátrányos helyzetű kisiskolások beilleszkedési nehézségeik, különös tekintettel a roma diákokra. In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 37-54. (2017)

Mezei Tímea: A történelmi tudatosság és a történelmi gondolkodás fejlesztésének lehetőségei. In: Belvedere Meridionale, (33) 2. pp. 152-156. (2021)

Mező Edina: Elejenga. In: Serie Didáctica 3. pp. 73-75. (2019)

Miklós Károly: A felnőttek szakmai képzése és továbbképzése. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 171-188. (1973)

Miklós Péter: Klebelsberg Kuno jelentősége a magyar és a szegedi kultúrtörténetben. In: Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban, (19). pp. 17-27. (2007)

Mikulán Rita: A testnevelés órák egészségre gyakorolt hatása. In: Sokszínű sporttudomány : sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény, (2). pp. 89-97. (2014)

Mikáczó Éva: A felsőfokú számviteles képzésben zajló oktatás fejlesztés értékelése hallgatói megkérdezések alapján.

Mirkó János: Az alsófokú mezőgazdasági szakoktatás neveléstudományi kérdései. (1939)

Mitrik Laura: A középiskolákban megvalósuló szuicidprevenciós lehetőségek elérhetőségének vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 106-122. (2021)

Moeckli Jean-Marie: Folyamatos nevelés, kulturális kezdeményezés és kulturális demokrácia. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 333-353. (1973)

Mohácsi László and Gura Norbert and Balogh László: Organizational culture and leadership behaviour among professional and amateur sport teams. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 85-87. (2018)

Moldován Krisztián Alex and Kiss Gábor: Súlyemelés a középiskolai testnevelésben. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 88-90. (2018)

Molnár Gyöngyvér: Making thinking visible : process data analysis to understand the reasons for being successful in problem-solving : [absztrakt].

Molnár Keri Edit: Szókincsvizsgálat 10-14 éves korú vajdasági gyermekeknél az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelvtanulás összefüggéseiben.

Molnár Keri Edit: Szókincsvizsgálat 10-14 éves korú vajdasági gyermekeknél az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelvtanulás összefüggéseiben : [előadáskivonat].

Monostori Eszter and Molnár Andor H.: Szerb és magyar 1. és 2. osztályos lányok motoros képességeinek összehasonlítása. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 91-93. (2018)

Mucsiné Erdei Mónika: Komplex problémamegoldó gondolkodás - végrehajtó funkciók - oktatási robotika, avagy a 21. századi képességek fejlesztésének jelentősége. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 20-30. (2023)

Mucsiné Erdei Mónika: Oktatási célú robotok adaptálása sajátos nevelési igényű tanulók integrációjában és különnevelésében.

Mucsiné Erdei Mónika: Oktatási célú robotok adaptálása sajátos nevelési igényű tanulók integrációjában és különnevelésében : [absztrakt].

Mudrák József: Pszichológia a Debreceni Tudományegyetemen a XX. század első felében : az orvosi irányvonal. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 181-190. (2021)

Muray Rubió Joan M. and Cala Carvajal Rafael: La enseñanza del español en Cataluña : a propósito de una epístola de Antino Sunyol i Pla a Francesc Flos i Calcat. In: Acta hispanica, (6). pp. 45-53. (2001)

Murányvári Aliz: Az egyensúly és a beszéd kapcsolata 4-12 éves korú gyermekek beszédfejlődésében.

Murányvári Aliz: Az egyensúly és a beszéd kapcsolata 4-12 éves korú gyermekek beszédfejlődésében : [előadáskivonat].

Murányvári Aliz: Beszédmozdulás.

Murányvári Aliz: Beszédmozdulás : [előadáskivonat].

Mácsár Gábor and Bognár József and Szakály Zsolt: Végzős rendészeti egyetemi hallgatók tapasztalata a képzésről és az értékelési rendszerről : szoros kapcsolódás a lemorzsolódással : [absztrakt].

Málovics Éva and Nyíri Zoltán and Málovics György: A vállalati képzések fogadtatása külföldi tulajdonú és vegyes vállalatoknál a Dél-alföldi régióban. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 150-161. (2005)

Márkus Artur: A matematikai képesség lélektana. (1937)

Márkus Edina: Pályaorientációs alapok. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 87-111. (2013)

Márkus Edina and Rácz Ildikó and Erdei Gábor: A pedagógus-továbbképzések Magyarországon, különös tekintettel az informatika területére. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 99-115. (2014)

Márkus Gábor: A XIX. századi magyar neveléstörténeti irodalom bibliográfiája : 1800-1914. (1937)

Máthéné Köteles Éva and Korom Andrea and Vágvölgyi Anna and Ábrahám Judit Erzsébet and Szűcs Mónika and Barnai Mária and Kósa István: A telemedicina használata Metabolikus szindrómás betegek 12 hetes otthoni fizikai tréningjének felügyeletére : [absztrakt].

Máté Zsuzsanna: A művészi kreativitás konstruktív és destruktív jellegéről a modernitásban. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 89-98. (2019)

Máté-Tóth András: Vallástudományok hallgatói igénye. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 242. (2000)

Mészáros Dorottya: Pöttöm Palota, a kreatív játékötletek oldala. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 110-124. (2021)

Mészárosné Kovács Andrea: Tehetséggondozás a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a MOB által : előadás kivonat. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 116-118. (2014)

Mód Gergely: Digitális rendszerek szerepe az ápolói oktatásban = The role of digital systems in nursing education : [absztrakt].

Mód Gergely: A szimulációs oktatásban rejlő lehetőségek = The potential of simulations in healthcare education : [absztrakt].

Mónus Ferenc: A környezeti nevelési törekvések hatásának értékelése hazai középiskolákban : [absztrakt].

Múnera Cavadías Liris and Lago de Vergara Diana and Lago de Fernández Carmen: Políticas y reformas en etnoeducación afrocaribe colombiano : caso Cartagena de Indias y Palenque San Basilio. In: Acta hispanica. pp. 885-896. (2020)

Müller Vanessa and Pikó Bettina: A tanulmányi reziliencia és a lemorzsolódás kapcsolatának vizsgálata a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral élő hallgatók körében : [absztrakt].

N

Nagy Edit: A különböző szenzoros információk hatása a poszturális kontrollban : [absztrakt].

Nagy Gergely and Bóka Ferenc: A gyulai utánpótláskorú labdarúgók motoros képességeinek vizsgálata. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 94-96. (2018)

Nagy Kristóf and Katona Zsolt: Igények és lehetőségek az alapszintű újraélesztés iskolai oktatásában. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 97-98. (2018)

Nagy Márió Tibor and Korom Erzsébet: A természettudománnyal kapcsolatos episztemológiai nézetek : személyközpontú megközelítés a 6. évfolyamos tanulók profiljainak vizsgálatára : [absztrakt].

Nagy Zsolt: Visszatérő problémák a magyar jogászképzésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 55-69. (2021)

Nagy Angelika: A kommunikációs zavarok okai és elhárításuk módjai a személyközi kommunikációban : [absztrakt].

Nagy Marcel: "La instrucción es una cuestión de vida o muerte para la colonia" : la escuela en la identidad valdense en el Uruguay decimonónico. In: Acta hispanica. pp. 395-407. (2020)

Nagy Margit: A vajdasági magyar oktatás civil szemmel. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 9-27. (2007)

Nagy Péter Tibor: Educated elites and the Transylvanian University, 1872-1918.

Nagy Tamás: Érzékenyítés, informális tanulás : 1956 tanítása középiskolában : [absztrakt].

Nagy Valéria and Wang Chao-Tang: A "technicizált" tájak jelentősége a fiatal műszaki mérnökjelöltek életében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 67-73. (2020)

Nagy Zoltán: Változó iskola-változatlan anyanyelvoktatás? : a tanárképzés kihívásai az anyanyelvi nevelés értelmezéseinek kontextusában. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 217-237. (2014)

Nagy György Adrienn: Óvodáskorú gyermekek viselkedésének vizsgálata digitális otthoni környezetben : egy szülői megfigyelés eredményei. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 140-152. (2021)

Ngan Duong Thi Ngoc and Hercz Mária: A lack of an instrument that assesses academics' instructional development : a literature review : [absztrakt].

Nguyen Lan Anh Thuy and Habók Anita: Gender differences in EFL undergraduates' digital literacy and technology use : [absztrakt].

Niitemaa Marja-Leena: Cohesion in Finnish EFL essays : digital analyses and observations on the use of online sources. In: EduLingua, (8) 1. pp. 1-16. (2022)

Nikitina Natalia Nikolayevna: Art-terapiâ kak kreativnoe prostranstvo ustanovleniâ mežkul'turnyh otnošenij.

Nikitina Natalia Nikolayevna: Art-terapiâ kak kreativnoe prostranstvo ustanovleniâ mežkul'turnyh otnošenij : [előadáskivonat].

Novák Szabina: Kihívások a COVID ellátásban - gyógytornász szemmel : [absztrakt].

Novák Á.: The place of meteorology in the educational activity of Szeged University from 1921 to 1971. In: Acta climatologica, (10). pp. 3-15. (1971)

Novák Ferenc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. (1942)

Németh Balázs: Tanuló városok és közösségek a globális és lokális hatások metszéspontjában : [absztrakt].

Németh Balázs: A felsőoktatási LLL és a közösségfejlesztés összefüggései. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 15-20. (2021)

Németh József: Gondolatok a szabad éneklésről. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 72-74. (2011)

Németh Patrik and Bóka Ferenc: Labdarúgás utánpótlás helyzete az akadémiai képzés rendszerében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 101-103. (2018)

Németh Andrea: Esélyegyenlőség, mobilitási esélyek az oktatási rendszerben. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 244-253. (2007)

Németh Balázs: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet elektronikus mintavételi keretrendszere. In: Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. pp. 125-127. (2008)

Nóbik Attila: Identitásképzés és történeti emlékezet dualizmus kori tanítóképzős neveléstörténeti tankönyveinkben. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 80-94. (2021)

Nóbik Attila: A digitális eszközökkel megvalósuló távoktatás lehetőségei a gyógypedagógiai ismeretek tanításában. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 95-103. (2023)

O

Okiri Peter and Hercz Mária: Approaches and strategies of educational assessment in the pre-service teacher education program : [absztrakt].

Oláh János: Néhány XIX-XX. századi neológ zsidó hittankönyv útmutatásaiból, valamint a Rabbiképző Intézet "ünnepélyeiről" és Löw Immánuel prédikációiról : [absztrakt].

Oláh Tibor: A tanulói motiváció : a 10-14 éves korosztály tanulói motivációjának összefüggései. In: Módszertani közlemények, (59) 2. pp. 3-16. (2019)

Ortiz Franco Juan Vicente: Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en colegios y universidades colombianas : problemáticas y desafíos. In: Acta hispanica. pp. 897-906. (2020)

P

Palásti Éva and Bán Sándor and Győri Ferenc: A Jövő Bajnokai úszó utánpótlás program elemzése megyei szintű eredmények és mutatók alapján. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 107-108. (2018)

Papp Bence Gábor: A mondókázás szerepe, funkciója és népszerű(tlen?)sége. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 134-139. (2021)

Papp Katalin and Tosun Betül and Tóthová Valérie and Bernabeu-Tamayo Maria Dolors and Tricas-Sauras Sandra and Sahin Eda and Licen Sabina and Radó Anett and Yava Ayla and Leyva Yuan and Bahadir Yilmaz Emel and Prosen Mirko and Hellerová Věra and Trešlová Marie and Dirgar Ezgi and Karnjus Igor: BENEFITS - Better and effective nursing education for improving transcultural nursing skills : [absztrakt].

Parra Báez Lina Adriana: La mujer y el papel de la Universidad Colombiana hacia mediados del siglo XX. In: Acta hispanica. pp. 923-932. (2020)

Peckham Donald W.: Self-regulation and foreign language vocabulary learning at the university level : a pilot study. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 115-128. (2008)

Peckham Donald W.: Language learning and learning strategy use in international university students’ English as a lingua franca communication. In: EduLingua, (6) 1. pp. 1-23. (2020)

Peckham Donald W.: Papers in English and American studies : Tomus XVI. - Noticing and instruction in second language acquisition : a study of Hungarian learners of English. ISBN 978-963-482-946-1, (2009)

Pejovic Andjelka: Alcances y perspectivas del español en Serbia. In: Acta hispanica, (18). pp. 49-60. (2013)

Pelesz Nelli: "Csak a reménytelenekért adatott nekünk a remény." : Donáth Péter: Pedagógusok az 1918-1919. évi politikai forgószélben című kötetéről. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 110-113. (2022)

Pelesz Nelli: Innováció és lokalitás - A szegedi tanítóképzés hagyományainak jelentősége a pedagógusszakma professzionalizációjában : [absztrakt].

Pelesz Nelli: Online kihívások Carl Rogers-től a kick-boxig. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 168-173. (2022)

Pelesz Nelli: A pedagógusképző rendszerek megújításának lehetőségei : repülőrajt - az OECD jelentése a tanárképzés fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 47-65. (2022)

Pelesz Nelli: Képzésfejlesztés és innovatív módszerek a pedagógusképzésben. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 49-56. (2021)

Pencz Helga: A hatékony közoktatáshoz vezető út fontos mérföldkövei. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 65-79. (2020)

Perényi-Csáthi Éva Ibolya: A háttértudás mint szövegértést befolyásoló : tényező.

Perényi-Csáthi Éva Ibolya: A háttértudás mint szövegértést befolyásoló tényező : [előadáskivonat].

Pete Nikoletta: Egyetemestehetség - projektbemutató. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 8-13. (2013)

Petroly Pálma: Választható projektmunkák a mindennapos gyakorlatban. In: Módszertani közlemények, (59) 1. pp. 38-50. (2019)

Petrovics Kálmán: Tehetséggondozás az EDF DÉMÁSZ SZEGED kajak-kenu szakmai programjában : előadás kivonat. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 109-111. (2014)

Petzné Tóth Szilvia and Csiszár Viktória: Tudástranszfer az alsó tagozatos matematika oktatásban : [absztrakt].

Pillerné Sonkodi Rita: Alkoss maradandót! - családfatervezés a vizuális nevelés-órán. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 134-143. (2021)

Pimenta Sara Souza and Molnár Edit Katalin: Science teachers' beliefs : a bibliographic survey : [absztrakt].

Pintér Klára: Szöveges feladatok tanításának új módszerei. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 95-112. (2021)

Pintér Petra Orsolya: Foreign language learning of hearing impaired children. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2019. pp. 135-159. (2013)

Pintér Tünde: A tanulók zenei attitűdvizsgálatainak eredményei hazánkban és külföldön.

Pintér Tünde Kornélia: Az ének-zene megítélése az iskolai tantárgyak rendszerében. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 163-172. (2022)

Pintér Tünde Kornélia: Tanulói, szülői és tanári nézetek a zene társadalmi megítéléséről. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 105-108. (2021)

Pléh Csaba: A pszichológia a budapesti egyetemeken és a többi nagyvárosi egyetemen. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 47-56. (2021)

Polcsik Balázs and Katona Zsolt and Győri Ferenc: Az olimpia eszmeisége és nevelő hatása. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 111-112. (2018)

Polohová Marta: Vokális pedagógia Szlovákiában. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 60-68. (2013)

Pongó Tamás: Hogyan oktassunk közjogot? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 71-77. (2021)

Pukánszky Béla: Nőnevelési elképzelések és programok a romantika korában. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 75-87. (2011)

Pukánszky Béla: Pedagógia és lélektan a szegedi egyetemen, 1872-1945. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 85-98. (2021)

Pukánszky Béla: Tanárképzés ma : a MAB szerepe a tanári mesterszakok minőségének fejlesztésében. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 12-26. (2010)

Purák Szandra and Korom Erzsébet: Kémiatanárok meggyőződése és tanítási gyakorlata a kontextusalapú tanítással kapcsolatban : [absztrakt].

Pálfi Sándor: Civil szervezetek (lehetséges) szerepe a közoktatásban. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 99-105. (2007)

Pálfy Zoltán: Moldvai csángó fiatalok erdélyi iskolákban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 135. (2000)

Párducz Árpád: Az abszolút hallás. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 115-120. (2012)

Párducz Árpád: A zene és az agy : a modern képalkotó eljárások eredményei. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 95-100. (2015)

Páris György: Számítástechnika és informatika a képzésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 121-140. (1987)

Pásztor Attila and Liu Yong: Mediating effects among the components of critical thinking disposition in undergraduates : a PLS-SEM analysis : [absztrakt].

Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Online assessment of combinatorial reasoning among second grade students : [absztrakt].

Pásztor Lilla and Tóthné Aszalai Anett: A Hófehérke Óvodai Fonológiai Tudatosságot Fejlesztő Program tapasztalatai : [előadáskivonat].

Pásztor Lilla and Tóthné Aszalai Anett: A Hófehérke Óvodai Fonológiai Tudatosságot Fejlesztő Program tapasztalatai.

Pásztor Rita Gizella: Az érmelléki magyar kisebbség "iskola-lét" kérdései a demográfiai változások tükrében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 251-264. (2018)

Pásztor Rita Gizella: Kisebbségi érmelléki képzési és továbbtanulási lehetőségek empirikus megközelítése. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 441-454. (2017)

Pécsiné Kormos Renáta and Turcsányi Enikő: Kötődési problémák megnyilvánulása beszoktatás esetén - a megfigyelés mint módszer alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 103-117. (2022)

Pérez José Isabel Juan: Renovación de la enseñanza-aprendizaje en la educación superior : estrategia para el análisis de los procesos socioambientales y la transformación del paisaje en México. In: Acta hispanica, (25). pp. 101-114. (2020)

Péter Éva: Jagamas János szerepe az erdélyi magyar zeneoktatásban. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 99-104. (2021)

Pősze Andrea: Osoblivostì metodiki vikladannâ Ukraïns'koï movi âk ìnozemnoï. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 135-141. (2021)

R

R. Tóth Krisztina: Papír-ceruza és számítógépes tesztek eredményeinek összehasonlító vizsgálata. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 125-136. (2010)

Radics Márta: A társasjátékok alkalmazásának lehetőségei a kommunikációs készségek fejlesztésében. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 31-36. (2023)

Rafailov Kristina: The textbooks in music education at elementary art schools in the Czech Republic. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 173-177. (2022)

Rapp Maria: Individual profiling in practice - MA in Music Pedagogy ZHdK. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 114-119. (2014)

Reicher Regina Zsuzsánna: Most akkor ez mit is jelent? : számok és értelem.

Reitzer Béla: A proletárnevelés kérdéséhez : nevelésszociológiai bírálat. (1935)

Repárszky Ildikó: Mi maradt a rendszerváltásból, avagy ma mi az elvárás [kerettanterv, érettségi, tankönyv(ek)] a rendszerváltozás tanításakor? : kihívás ma a rendszerváltozás tanítása?

Rideg László: Mit és hogyan tanít(hat)unk a rendszerváltás koráról? : lehetőségek és korlátok.

Riesz Béla: A müvelődési [!művelődési] értékekre nevelés alapvető tényezői 10-14 éves életkorban. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 260-279. (1980)

Ringert Csaba: A digitális múzeumpedagógia modellje. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 92-112. (2022)

Ringert Csaba: IKT fejlesztési stratégiák hatékonysága az oktatási rendszerben. In: Módszertani közlemények, (59) 1. pp. 51-64. (2019)

Riojas Carlos: La idea de desarrollo en el pensamiento económico : una perspectiva desde las aulas latinoamericanas. In: Acta hispanica, (24). pp. 115-122. (2019)

Rodrigues de Oliveira Olney: Assessing influential factors of school performance in children and adolescents : [absztrakt].

Romlehner László: A cselekedtető oktatás francia elméletírói. (1938)

Roszik Dóra: A tesztszorongás hatása az iskolai teljesítményre. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 34-46. (2022)

Roszik Dóra: A pedagógiai munkában megjelenő konstruktivista tanulásszemlélet és a tanulási eredményességet befolyásoló tanulási stratégiák párhuzama. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 57-68. (2021)

Rácz Béláné Mojzes Katalin and Szabó Éva: Az egyetemi hallgatók szabadidő-felhasználása : a József Attila Tudományegyetem hallgatói között végzett időmérleg-vizsgálat alapján. ISBN 963 481 412 3, (1984)

Rálik Alexandra and Szántai Márk and Berczeli-Nemcsényi Alex: Koordinátorok beszámolói.

Révész László: Egy módszertani innováció eredményeinek vizsgálata : [absztrakt].

Révész György: A Pszichológiai Intézet alapítása és szakindítás Pécsett. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 209-222. (2021)

S

Sabah Al-Akbari: Language assessment literacy and digital assessment : reforming the framework : [absztrakt].

Sadouki Fatiha: Examples of cross-linguistic influence in learning German as a foreign language : the case of third-year students of foreign languages at Al-Kawakibi Secondary School in Touggourt, Algeria. In: EduLingua, (6) 1. pp. 61-83. (2020)

Salamon Konrád: Magyarságtudat és történelemtanítás. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 121-126. (2007)

Salasan Cosmin and Iosim Iasmina and Adamov Tabita and Pirvulescu Luminita and Pascalau Raul and Moisa Sebastian and Dumitrescu Carmen: Impact of digitally centred intergenerational learning as blended training for farmers.

Samolovčev Borivoj: A tudományos koncepció és szerkezet problémája a felnőttképzés elméletében. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 316-332. (1973)

Scheibl György: Wie modelliert man eine mündliche Prüfung in einem Printbuch?

Scheibl György: Wie modelliert man eine mündliche Prüfung in einem Printbuch? : [előadáskivonat].

Schiller Achim and Engel Joachim: The importance of statistical literacy for democracy : civic-education through statistics.

Schmuck Roland: Az Európai felsőoktatásban alkalmazott ESG minőségirányítási irányelveinek összehasonlítása az ISO 9001 minőségirányítási szabvány alapelveivel. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 88-96. (2020)

Semanate Navia Carmen Elvira: Los hermanos de la Salle y su vinculación con las políticas educativas colombianas en el siglo XX. In: Acta hispanica. pp. 933-942. (2020)

Sherwood Peter: Reflections on aggregation and animacy as categories in the teaching of Hungarian as a foreign language (THFL). In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 911-922. (2022)

Sikaláné Sánta Ildikó: Tudástranszfer : kultúra - könyvtár - oktatás : [absztrakt].

Simon Hargita: Okos Panda, az új tanulótárs. In: Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből : a képességfejlesztés lehetőségei az adaptív oktatásban. pp. 85-106. (2021)

Simonyi Gabriella: The lone wolf : a coping strategy in a preschool psychodrama group : [absztrakt].

Sipka Sándor: Beőthy Zsolt irodalomtörténeti tankönyve a középiskolai oktatásban. (1976)

Soeharto Soeharto: Examining content validity of the inductive reasoning test based on rater assessment using many-facet Rasch measurement : [absztrakt].

Soós Katalin and Hódi Ágnes: Bevezetés a mentorálásba : a Szegedi Tudományegyetem óvodapedagógus szakos hallgatóinak előzetes ismeretei és vélekedései a mentorálásról a pandémia idején. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 30-48. (2021)

Spohn Beáta and Molnár Grácia: Minőség - minőségbiztosítás felsőoktatási európai uniós dokumentumokban. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 71-83. (2010)

Stark Gabriella Mária: Pedagógusképzés Romániában : a pedagógiai líceumi oklevéltől a bolognai MA/MSc oklevélig. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 59-77. (2014)

Stummer Regina: Die Umsetzung musikalischer Projekte An der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems - Campus Mitterau. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 163-168. (2015)

Sz. Várnagy Marianne: Vezetőtovábbképzés. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 189-203. (1973)

Szabadi Magdolna: About music therapy in general, and in the music teaching. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 171-185. (2012)

Szabadi Magdolna: A zeneterápia területei és kutatási eredményei. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 103-126. (2011)

Szabadi Magdolna: Mit jelent a zenei viszony a zeneterápiában? In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 122-127. (2021)

Szabadi Magdolna: Rövid összefoglaló a zeneterápia fejlődésének mérföldköveiről. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 129-132. (2020)

Szabadi Magdolna: Zeneterápiás eszközök szerepe a szociális készség fejlesztésben. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 129-133. (2019)

Szabadi Magdolna: Zeneterápiás fejlesztések tanító- és tanár szakos hallgatókkal. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 139-158. (2018)

Szabadi Magdolna: A zeneterápiás eszközök sajátos jellemzőinek, funkcióinak és egyediségének elemzése. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 178-182. (2022)

Szabó Fruzsina: Szókincsfejlesztés játékosan - olaszul. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 33-55. (2019)

Szabó János: Felsőoktatási tehetségtérkép - hallgatói jövőkép. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 81-94. (2014)

Szabó Márta Kata and Cziberéné Nohel Gizella: Különböző sportági előképzettségek előnyei és hátrányai a Fit Kidben. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 125-126. (2018)

Szabó Péter: A kooperatív egyetemi modell, egy lehetséges válasz a 21. századi felsőoktatás-pedagógiai kihívásokra : a felsőoktatás szerepvállalása az ezredfordulón: akadémiai szerepkörből gazdaságfejlesztő és kultúramegtartó szerepkörbe. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 131-141. (2022)

Szabó János: A hazai felsőoktatási tehetségfejlesztő rendszerek pszichológiai vizsgálata. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 2., (2). pp. 82-93. (2015)

Szabó László Tamás: Előszó. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 7-11. (2014)

Szabó Sándor: 1956 : az egyetemi tankönyvek tükrében : [absztrakt].

Szabó Tibor: Előszó.

Szakter Zsuzsa: Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése : a spontán szabad beszélgetés módszeréről.

Szakter Zsuzsa: Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése − a spontán szabad beszélgetés módszeréről : [előadáskivonat].

Szakál Rebeka: A térszemlélet fejlődése és fejlesztése alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 144-155. (2021)

Szegedi Janka: Tipustan [típustan] és nevelés. (1938)

Szegedi László: Az egyéniség elve a nevelésben. (1942)

Szeliánszky Ferenc: A hibakutatás neveléslélektani problémái. (1938)

Szente-Varga Mónika: Cooperación educativa entre Hungría y Cuba en el campo nuclear : [abstract].

Szeri Istvánné: Zenei élmények az óvodában és a családban. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 186-188. (2012)

Szeri Istvánné: Egész életét a hivatásának szentelte Burchard-Bélaváry Erzsébet : 1897-1987. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 180-187. (2018)

Szigethy László: Döntés a tanulásról. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 139-149. (2005)

Szigeti Mónika Veronika: Pedagógusok kiégésszintjének összehasonlítása a COVID-19-pandémiát megelőző időszakban és a pandémia alatt : [absztrakt].

Szilágyi Levente and Aranyász Krisztián and Ambrus Edit and Boda Krisztina and Nagy Edit and Somfay Attila: A légzőizom tréning hatása a poszturális kontrollra COPD-s betegeken : [absztrakt].

Szitás Teodóra and Kasik László: Vajdasági óvodások (4-6 évesek) szociálisprobléma-megoldása : [absztrakt].

Szokolszky Ágnes: A magyar pszichológia történelembe ágyazott útja a vidéki egyetemeken : előszó és kerettenulmány a kötethez. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 11-46. (2021)

Szokolszky Ágnes: A szegedi pszichológia elfeledett története : szubjektív indíttatású áttekintés és reflexió. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 129-159. (2021)

Szokolyai Dóra: Magyar női úttörők a tudományban és az oktatásban. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (12) 1. pp. 123-127. (2022)

Szverle Szandra: Felsőoktatás Magyarországon : romák/cigányok a magyar felsőoktatásban. In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 91-107. (2017)

Szverle Szandra: A végzettség nélküli korai iskolaelhagyás okainak vizsgálata 17-64 éves személyek körében = Causes of early school leaving : questionnaire survey between 17-64 year old persons. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 100-113. (2020)

Szántai Zsanett: Felnőttképzési innováció az egészségügyi prevenció területén.

Szántó Károly: A szokás lélektana és pedagógiája. (1937)

Szántóné Balogh Róza: Az önszabályozó tanulási képesség mérése motivációsprofil-vizsgálattal.

Szántóné Balogh Róza: Komplex tanórai fejlesztés hatásvizsgálata a 6-10 éves tanulók képességfejlődésére, kiemelt figyelemmel a tanulók tanulási motivációjára : [előadáskivonat].

Szántóné Balogh Róza: Érted értem : beszédfejlesztés első osztályban.

Szántóné Balogh Róza: Érted értem : beszédfejlesztés első osztályban : [előadáskivonat].

Szász Róbert and Katona Zsolt: A kooperatív tanulás helye és szerepe a testnevelésben. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 127-128. (2018)

Szász Róbert and Polcsik Balázs and Katona Zsolt: A kooperatív tanulás helye és szerepe a testnevelésben. In: Sporttudományi kaleidoszkóp = Sports science kaleidoscope : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (5). pp. 48-56. (2018)

Szász Dorottya: Grammatikübung im Netz : digitale Medien im Dienste der Sprachförderung.

Szász Dorottya: Grammatikübung im Netz : digitale Medien im Dienste der Sprachförderung : [előadáskivonat].

Székely Mózes: Programértékelés és hatáselemzés a felsőoktatási képzésben : [absztrakt].

Székely Sándor: Természettudományi ismeretek és a felnőttoktatás. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 73-82. (1982)

Széll Krisztián and Róbert Péter and D. Nagy Krisztina: Az iskolai jóllét meghatározó tényezői. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 117-131. (2021)

Szörényi József: Garamszeghi Lubrich Ágost neveléstudományi rendszere. (1940)

Szűcs Viktória: A spanyol nyelv oktatásához használható online tananyagok bemutatása. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 21-23. (2021)

Sándor József: A Varázstorony mint tehetséggondozó múzeum. In: Módszertani közlemények, (59) 3. pp. 37-43. (2019)

Sápiné Bényei Rita: A témacentrikus interakció (TCI) módszer használatának eredményességi mutatói I. In: Módszertani közlemények, (59) 2. pp. 43-53. (2019)

Sárfi Rózsi and Non György: Sárfi Rózsi és Non György felszólalása a kisdedóvókról szóló törvényjavaslat vitájában, 1953. március 18. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 505-508. (2020)

Sárvári Tünde: Sprachförderung durch Erzählen im frühen Deutschunterricht.

Sárvári Tünde: Sprachförderung durch Erzählen im frühen Deutschunterricht : [előadáskivonat].

Séra László: A pszichológia története a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen, a II. világháború előtt. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 57-82. (2021)

Sófalvi Emese: A kolozsvári magyar nyelvű zeneoktatás 1819-1950 között : vázlatos áttekintés. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 123-128. (2020)

T

T. Balla Ágnes: Diákok nyelvi életrajza középiskolai tanulmányaik kezdetén. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 149-162. (2010)

T. Balla Ágnes: Harmadiknyelv elsajátítás magyar anyanyelvű nyelvtanulók szemszögéből. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 53-64. (2009)

T. Balla Ágnes and Dégi Zsuzsanna: Egy ideális angol óra - ahogyan a tanárképzős hallgatók látják. In: EduLingua, (8) 1. pp. 53-69. (2022)

T. Molnár Gizella: Az intergenerációs tanulás értelmezése történeti kontextusban : [absztrakt].

Tahiri Albana and Hadaj Gilberta: Education in the time of the pandemic, the role of the use of technology in teaching.

Takács Péter: Államközi együttműködések az Európai Unióban : tudásalapú integráció vagy oktatáspolitikai kiméra? In: Európa új utakon: a COVID-19 járvány és a Brexit társadalmi és jogi hatásai, (11). pp. 87-108. (2021)

Takács Tímea: A népszerű tanulók normáinak és a pluralistic ignorance jelenségének vizsgálata középiskolai osztályokban.

Tardos Katalin: Munkaerő-piaci helyzetkép és az aktív foglalkoztatási eszközök működése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 47-92. (2007)

Tary Blanka: Teacher trainees' reading strategy use and reading habits in L1 and L2 : [absztrakt].

Teknős Viktória: A felnőttek motivációi és attitűdjei az idegennyelvtanulásban : [előadáskivonat].

Teknős Viktória: A felnőttek motivációi és attitűdjei az idegennyelvtanulásban.

Telegdi Attila and Bognár József: Az irányítás és értékelés jelentősége a Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (LTAD) működési rendszerében : a gyorskorcsolya sportág tapasztalatai : [absztrakt].

Tettamanti Béla: A közösség gondolata Kármán Mór neveléselméletében. (1928)

Thwe Win Phyu and Kálmán Anikó: Literature review : implementing the lifelong learning competencies for teacher trainers in the new learning community : [absztrakt].

Thür Antal: Tantárgyi teljesítmény a fittségi mutatók összefüggésében : [absztrakt].

Tibori Tímea: Identitás lokális és globális szemszögből. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 291-349. (2007)

Tibori Tímea: Zemplémi átjáró : kutatási beszámoló az NKFP 5/035/04 "Magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért" című projektről. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 7-45. (2007)

Tibori Tímea: A szlovák célcsoportok helye és szerepe a projektben. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 433-448. (2007)

Tibori Tímea: A tanulótérkép, mint módszer és eljárás a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására irányuló projektben. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 205-216. (2007)

Timár Marietta: Óvodai élet a pandémia idején. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 125-133. (2021)

Tiszai Luca: Féligazság vagy zseniális intuíció? In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 57-64. (2023)

Toldi Anikó: "Egy előítélet, mely valóban él" : beszéljünk a sztereotípiákról! : az előítéletek leküzdése audiovizuális eszközök segítségével a két tanítási nyelvű gimnáziumok kultúraismereti tanóráinak példáján. In: Acta germanica iuvenum, (1). pp. 141-204. (2015)

Tomka Lilla: Az Erzsébet-táborok világa. In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 193-210. (2021)

Tomka Lilla: Léleköntő program : autista spektrum zavarral élő gyermekek korai fejlesztése. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 137-141. (2021)

Topár Gábor: Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP) TÁMOP 4.1.4. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 35-45. (2010)

Trencsényi László: A minőség MESTER-sége és a közoktatás. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 7-11. (2010)

Trenevska Blagoeva Kalina and Josimovski Saso: Analysis of problems and further measures for improving statistical education for e-business students at the Faculty of Economics in Skopje, Republic of Macedonia : [absztrakt].

Trogmayer Ottó: Muzeális gyüjtemények [!gyűjtemények] felhasználásának lehetőségei az iskolai oktatásban. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 221-232. (1982)

Turcsányi Enikő: Művészetterápiás elemek alkalmazása a felsőoktatásban - pozitív tapasztalatok, hallgatói visszajelzések. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 93-109. (2021)

Turcsányi Enikő: A felnőttkori tanulás pszichológiai jellemzői. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 72-77. (2023)

Turcsányi Enikő and Gulyás László: Az élethosszig tartó tanulás pszichológiai aspektusa. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 19-27. (2018)

Tóth Balázs Szabolcs: Intergenerációs tanulás és tudásmegosztás közfeladatot ellátó szervezetekben : [absztrakt].

Tóth Edit and Hódi Ágnes and B. Németh Mária: Mobil eszközök az óvodában? : a digitális technológiával támogatott értékelés és fejlesztés lehetőségei a szülők szemüvegén keresztül : [absztrakt].

Tóth Judit: A 2020. májusi-októberi középszintű történelem írásbeli érettségik feladatainak itemszintű vizsgálata.

Tóth Judit: A skót történelemérettségi taxonómiája és feladattípusai : National 5 szint.

Tóth Máté: Társadalmi mobilitás és könyvtárhasználat : [absztrakt].

Tóth Orsolya: A tanult szókincs játékos gyakoroltatásának kezdeti lépései gyakorlati példák segítségével a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásban : [előadáskivonat].

Tóth Orsolya: A tanult szókincs játékos gyakoroltatásának kezdeti lépései gyakorlati példák segítségével a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásban.

Tóth-Molnárné Papp Dóra: Domján Zsófia: Fülelős kalandok - tematikus gyűjtemény a beszédészlelés és a beszédmegértés játékos fejlesztéséhez. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 136-141. (2022)

Tóthné Aszalai Anett: Jó gyakorlatok dadogó gyermekek együttnevelésében.

Tóthné Aszalai Anett: Jó gyakorlatok dadogó gyermekek együttnevelésében : [absztrakt].

Tóthné Aszalai Anett: A dadogó gyermekek ritmikai képességei. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 5-12. (2023)

Tóthné Aszalai Anett: A myofunkcionális diszfunkció elmélete és terápiája a logopédusok képzésében : [absztrakt].

Tóthpál József: Az oktatás és közmüvelődés [!közművelődés] kapcsolata. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 143-176. (1974)

Török Daniella and Orbán Kornélia: Általános és középiskolás tanulók fittségi eredményeinek és egészség-magatartásának vizsgálata az iskolai testnevelés és sport tükrében. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 59-80. (2017)

Török Iván: Az iskolarendszerü [!iskolarendszerű] felnőttoktatás és a közmüvelődés [!közművelődés] összekapcsolásának szükségessége. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 171-182. (1982)

Török Iván: A meggyőzés és a személyiség szabadsága az andragógiában. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 243-264. (1973)

Török Iván: A motiváltság, az aktivitás és a tanulási eredményesség összefüggései a felnőttoktatásban. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 96-109. (1978)

Tüskés Éva and Petrovszki Zita: Aerobik beépíthetősége a mindennapos testnevelésbe. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 138-140. (2018)

Tőke Anita: A szülők kultúraátadó szerepének változásai, és azok hatásai napjainkban. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 41-49. (2021)

U

Udvarhelyi Károly: Európa földrajza az iskolában. (1940)

Uherkovich Gábor: A korszerű biológiai oktatás : kialakulása és főbb tartalmi vonásai. (1940)

Ujj János and Miklós Péter and Forró Lajos and Jancsák Csaba and Bíró Csaba: Mozaikok : Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban. (2007)

Ujváriné Siket Adrienn and Horváth Brigitta and Béres Henrietta and Soós Zoltán: Kiterjesztett hatáskörű ápoló, közösségi szakápoló specializáció képzésfejlesztési kérdései, elméleti, gyakorlati aspektusok = Training development issues, theoretical and practical aspects of extended competence nursing, community nursing specialization : [absztrakt].

Ungi Bence Dávid and Szablics Péter and Molnár Andor H.: Az ökölvívó technika fejlődésének vizsgálata APAS mozgáselemző rendszer segítségével. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 141-142. (2018)

Urbanik Tímea: Olvasó generációk, generációs olvasmányok : a 2022-es szegedi olvasáskutatás toplistái : [absztrakt].

Urbanik Tímea: Az óvodáskori olvasóvá nevelés kommunikációs módjai.

Urbanik Tímea: Az óvodáskori olvasóvá nevelés kommunikációs módjai : [előadáskivonat].

V

Vajda Zsuzsanna: Lehetséges-e ma pszichológia szak létesítése Szegeden? : a replikációs krízis margójára. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 169-177. (2021)

Valent Ákos: A külhoni egyetemisták motivációjának vizsgálata az egyetemválasztás kapcsán. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 121-131. (2018)

Valuska Sára: Exobolygó - mentsük meg az emberiséget! In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 9-17. (2019)

Van Nguyen Son: Exploring the role of teachers in fostering learner autonomy in language education : [absztrakt].

Varga Emília Virág: A fogszabályozás és a logopédia összefüggése : [absztrakt].

Varga Emőke: A képeskönyvek óvodai felhasználása. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 65-92. (2021)

Varga Anikó Eszter: Bevezető gondolatok.

Varga Anikó Eszter: Összefoglaló gondolatok.

Varga Anikó Eszter and Bukva Mátyás: Interjúk : Interjú Pejin Andreával ; Interjú Berczeli-Nemcsényi Alexszel.

Varga Anita and Lászlóné Kenyeres Krisztina and Falus Orsolya: Duális képzés és koronavírus : kutatás a digitális oktatási tapasztalatok tükrében. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 140-147. (2020)

Varga Éva Katalin: Razvitie navykov obŝeniâ na zanâtiâh po medicinskomu russkomu s nulâ.

Varga Éva Katalin: Razvitie navykov obŝeniâ na zanâtiâh po medicinskomu russkomu s nulâ.

Varjasi Gyula: A digitális kompetenciák megjelenése a zenepedagógiában. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 133-136. (2020)

Varjasi Gyula: A magyar tanárképző főiskolai ének-zenetanárképzés pedagógiai sajátosságainak áttekintő bemutatása 1928-tól. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 130-140. (2013)

Veres-Balajti Ilona: A gyógytornász szerepe és lehetőségei az alapellátásban szerveződő praxisközösségekben : [absztrakt].

Vidulin Sabina: Creative educational outcomes through extracurricular musical activities. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 213-217. (2016)

Vilmányi Márton: A minőségirányítás rendszer szintű szerepe az intézményirányításban. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 46-58. (2010)

Világos Tímea: A verbális munkamemória fejlesztésének lehetőségei a tanórákon. In: Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből : a képességfejlesztés lehetőségei az adaptív oktatásban. pp. 4-20. (2021)

Vincze Anikó: Digital inequalities by gender and socio-economic status among Hungarian students based on PISA 2015. In: Belvedere Meridionale, (32) 3. pp. 86-102. (2020)

Vincze Tamás: Debreceni pedagógiaprofesszorok pszichológiai munkássága : 1918-1950. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 191-202. (2021)

Vinnai Vanda: Az olvasási hibák és a vizuális észlelés kapcsolata.

Vinnai Vanda: Az olvasási hibák és a vizuális észlelés kapcsolata : [előadáskivonat].

Viola Lujza: Anyanyelvápolás - identitásmentés. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 29-38. (2007)

Visy Beatrix: Mondd, hogy csíííz! : a fénykép mint "valóság", a fénykép mint (fikciós) kép szerepe, használata kisgyermekkorban.

Visy Beatrix: Mondd, hogy csíííz! : a fénykép mint "valóság", a fénykép mint (fikciós) kép szerepe, használata kisgyermekkorban : [előadáskivonat].

Vo De Van and Csapó Benő: Evaluating online test administration during the COVID-19 outbreak : a Rasch model analysis with a Bayesian approach : [absztrakt].

Vonsik Gyula: Az andragógia és a felnőttoktatás fejlődése Lengyelországban. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 354-370. (1973)

Vonsik Gyula: [Szerkesztői előszó]. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 5-6. (1973)

Vonsik Gyula: A TIT helye a felnőttoktatásban. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 222-242. (1973)

Vonsik Gyula: A tudás mint társadalmi cél és eszköz. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 7-38. (1973)

Váradi Judit: A koncertpedagógia szerepe a művészeti oktatásban. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 134-142. (2019)

Várkonyi Beáta: A Waldorf-iskolába járó fiúk és lányok verbális megnyilatkozásainak összehasonlítása : [előadáskivonat].

Várkonyi Beáta: A Waldorf-iskolába járó fiúk és lányok verbális megnyilvánulásainak összehasonlítása : avagy ki beszél/ír többet a szegedi Szabad Waldorfban?

Várkonyi Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. (1934)

Vígh Tibor and Tóth Edit: Különböző háttérváltozók hatása a tanulók angolnyelv-tudásának szintjére az általános iskola és a középiskola végén. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 163-172. (2010)

W

Welesilassie Merih Welay: Challenges in the implementation of formative assessment : a systematic review : [absztrakt].

Wendler Tilo: A statistical approach to assess IT-consumer satisfaction : developing indices using structural equation modelling : [absztrakt].

Wicaksono Azizul Ghofar Candra and Korom Erzsébet: The relationship between science motivation, attitude toward science, and inductive reasoning among science major students in Indonesia : [absztrakt].

Wolf Katalin: Mozgás és mozgásfejlesztés az óvodában. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 96-102. (2022)

Wu Hao and Molnár Gyöngyvér: Investigating the role of problem-solving skills among university students during the COVID-19 pandemic : [absztrakt].

Z

Zakar Péter: Előszó. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). p. 7. (2007)

Zakota Zoltán and Zakota Tamás Zoltán: Fostering ict teaching in agricultural higher education in the partium region.

Zaw Oo Tun and Magyar Andrea and Habók Anita: The effects of the reflection-based interactive teaching approach on the achievement of students' reading comprehension in English : [absztrakt].

Zentai Károly: A nemek együttes nevelésének kérdése. (1936)

Zoller Katalin: Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének megjelenítése a román oktatáspolitikában. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 79-97. (2014)

Zsótér Brigitta and Gál József: Női hallgatók számának növelése a mérnöki karon. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 199-203. (2019)

É

Énekes Zsófia and Juhász Erika: Önmenedzselési kompetenciák. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 38-60. (2013)

Ö

Ökördi Réka and Molnár Gyöngyvér: Hátránykompenzáció és matematikai fogalomépítés az alsó tagozaton : digitális fejlesztőprogram matematikából : [absztrakt].

Ú

Újvári Edit: A kreativitás és a szociális kompetenciák jelentősége a közösségszervezési tapasztalatok tükrében : [absztrakt].

Újváriné Illés Mária: "Bátor, víg és boldog lépdelés" : a zenehallgatás élménytanítása zeneművészeti szakgimnáziumban. In: Módszertani közlemények, (59) 3. pp. 13-23. (2019)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 18:50:34 CEST.