Items where Subject is "05.03. Educational sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | É | Ö | Ú | Š
Number of items at this level: 1710.

A

Ablonczy-Bugris Annamária and Kinyó László: Pedagógusok véleménye a diákok tényellenőrző képességéről és annak fejlesztési lehetőségeiről : egy interjúsorozat eredményei : [absztrakt].

Abrudan Maria Madela and Popa Adela Laura and Matei Mirabela Constanta: The improvement of the student-teacher relationship using a monitoring methodology of the values hierarchy, interests and behaviours of students : [absztrakt].

Ackermanné Kelő Kamilla: A polgáritól a gyakorló iskoláig : 20. századi szegedi tanártörténet.

Akhmetova Aigul and Imambayeva Gaysha and Csapó Benő: Reading activity of young learners in the middle school in Kazakhstan : [absztrakt].

Akhmetova Aigul and Imambayeva Gaysha and Csapó Benő: Reading strategies and reading performances of young adolescents in Kazakhstan : [absztrakt].

Aknai Dóra Orsolya: Jó dolognak tartanám, ha volna az óvodában - az oktatási robotika óvodai bevezetése szülői szemmel : [absztrakt].

Aknai Dóra Orsolya: Pedagógusszakmai közösségek a Facebookon - az online oktatás előtt és után : [absztrakt].

Aknai Dóra Orsolya and Fehér Péter: Robotok alkalmazásának legújabb eredményei az általános iskolában - nemzetközi kitekintés. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 149-163. (2021)

Al-Akbari Sabah: Developing the language assessment literacy of teachers: needs, effective factors, and constraints : [abstract].

Albert B. Gábor: Horthy és a Novara : avagy a Horthy-legenda a két világháború közötti fiú középiskolai történelem tankönyvekben : [absztrakt].

Albert Mónika: Angol igeidők szóbeli gyakoroltatása kommunikatív módszerrel.

Albert Mónika: Angol igeidők szóbeli gyakoroltatása kommunikatív módszerrel : [előadáskivonat].

Albu Mónika: Cigány tanulók felzárkóztatási lehetőségei. In: Lélekjelenlét 2-3. pp. 79-87. (2000)

Aldobolyi Nagy Miklós: Doros Gábor: Családvédelem : küzdelem a születéscsökkenés ellen. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 71-73. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós: Kornis Gyula: A mai világ képe : I. kötet. Szellemi élet. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 391-395. (1939)

Aldobolyi Nagy Miklós and Karakasevich Károly: A Délkelet-Alföld mezőgazdasági földrajzának vázlata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 181-204. (1956)

Aldobolyi Nagy Miklós and Málnási Bartók György: Málnási Bartók György: Ember és élet. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 227-234. (1940)

Ale Ildikó: Fénylő kékség : vizuális asszociációk és egyéni jövőképalkotás Berény Róbert Csellózó nő c. festménye alapján : részlet A Zene és én c. társművészeti gyermekrajz-projektből. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 21-26. (2024)

Ale Ildikó: A zene mint inspirációs forrás a vizuális absztrahálás lehetőségéhez. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 7-10. (2020)

Almási Bence and Hézsőné Böröcz Andrea and Hocza Ágnes: A motiváció és a jutalmazás hatása a teljesítményre 7-12 év közötti sportoló gyermekek körében. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 81-95. (2017)

Almási Dóra and Balogh László: A zóna és a sporttehetség. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 15-16. (2018)

Almási Dóra and Hocza Ágnes: Funkcionális Mozgásminta Szűrés alkalmazása szegedi kézilabdázók körében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 17-18. (2018)

Almási Gyula and Hézsőné Böröcz Andrea and Petrovszki Zita: Testnevelő-edző szakon tanuló atléták és labdajátékosok kondicionális és koordinációs képességeinek összehasonlítása. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 19-20. (2018)

Alrababah Saleh Ahmad Hussein and Molnár Gyöngyvér: Measuring complex problem-solving in Jordanian higher education : the effects of demographic, cognitive and affective factors on students' achievement : [absztrakt].

Altorjay Tamás: Assessment of the effects of four special warm-up sessions on the singing voice using acoustical parameters : [absztrakt].

Altorjay Tamás: A hangképzés kutatás történetének rövid áttekintése. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 7-29. (2019)

Altorjay Tamás: A különböző éneklési módok "emancipációja" a mai éneklési gyakorlatban. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 175-189. (2017)

Altorjay Tamás and Perényi Ádám and Ádám Gábor and Haramza Klára: Terhesség, szoptatás, éneklés hogyan? In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 159-169. (2018)

Amalina Ijtihadi Kamilia and Vidákovich Tibor: A cross-sectional study of middle school students' domain-specific prior knowledge in mathematics : [abstract].

Amukune Stephen and Józsa Krisztián and Szenczi Beáta and Józsa Gabriella: Comparison of the mastery motivation of Hungarian school children with mild intellectual disability with that of those developing typically : [absztrakt].

Anggia Helta and Habók Anita: The motivational aspects of English reading in students' extensive reading involvement : [absztrakt].

Antesberger Klára and Dorner Helga: A mérés és értékelés lehetőségei a heutagógiában : [absztrakt].

Anti Zsuzsanna: Tanári attitűdök az inkluzív testnevelés-oktatásban : szociálpszichológiai nézőpont : [absztrakt].

Arató Ádám: Az általános iskolai tanárképzés néhány kérdése. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 217-227. (1957)

Arifiyanti Fitria and Pásztor Attila: Representational competence : definition of the construct and its assessment in the context of science : [absztrakt].

Arifiyanti Fitria and Soeharto Soeharto: Exploring the relationship of representational competence forms with views on representational practice in science learning : [abstract].

Asztalos Andrea: Az alsó tagozatos tanulók zenei képességfejlesztéséről alkotott pedagógus-nézetek. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 5-19. (2019)

Asztalos Andrea: Az ének-zene tanárok tanári kompetenciákról alkotott nézetei. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 27-38. (2024)

Asztalos Andrea: Beliefs of general classroom and music specialist teachers in Hungarian primary schools regarding the development of musical abilities in children : [abstract].

Asztalos Bence: Eszterházy Károly Catholic University Faculty of Arts and Humanity. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 39-43. (2024)

Asztalos Bence: Kreativitás és vállalkozókészségfejlesztés zenével, performansszal, kulturális együttműködéssel (Musik kreativ+). In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 166-168. (2016)

Asztalos Andrea: Gyermekhangképzési hibák és javítási lehetőségeik. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 170-179. (2018)

Asztalos Andrea: Zenei képességfejlesztés a 6-14 éves korosztályban. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 13-18. (2021)

Asztalos Andrea: A bemelegítések-beéneklések felépítése. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 30-38. (2019)

Asztalos Andrea: A zenei képességek fejlődése. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 21-30. (2020)

Asztalos Bence: Digital transformation trends in music teaching and training systems. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 117-125. (2022)

Asztalos Bence: Performance kísérletek a Musik Kreativ+ programban. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 171-174. (2017)

Asztalos Bence: Schools@Concerts nemzetközi kutatási együttműködés 2017-2020. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 19-21. (2021)

Asztalos Bence: Zenekari nevelési tevékenység. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 39-44. (2019)

B

B. Talyigás Katalin and F. Vankó Ildikó: A személyiségfejlesztés lehetőségei az egységes nevelési rendszerben. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 57-71. (1982)

Bagi László: Az 1956-os forradalom az általános iskolai oktatásban : [absztrakt].

Bagány Ágnes and Bús Szuzanna: A szerbiai inkluzív oktatási rendszer hiányosságai és lehetőségei : beszédfejlesztő foglalkozások az Ügyes Tanodában : [előadáskivonat].

Bagány Ágnes and Bús Szuzanna: A szerbiai inkluzív oktatási rendszer hiányosságai és lehetőségei : beszédfejlesztő foglalkozások az Ügyes Tanodában.

Bajomi Iván and Székely Erika: Diákok részvétele a központi szintű oktatásügyi érdekegyeztetésben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 209-213. (2000)

Bajusz Klára: Generációk egymásért - holisztikus idősügyi tervek Pécsett : [absztrakt].

Bajzik Éva: Kognitív képességfejlesztés felnőtt korban - absztrakt stratégiai társasjátékkal : [absztrakt].

Bajzik Éva: Koordinációs képességfejlesztés 11-16 éves korosztályban - Balance² mozgásterápiás edzésmódszerrel : [absztrakt].

Baksa Dávid and Győri Ferenc: A diákolimpiai eredmények változása karatéban. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 21-23. (2018)

Bakti Mária: A szaktárgyi kommunikációs kompetenciák szerepe a tartalom és nyelv integrálásában, a történelem tantárgy példáján : [absztrakt].

Bakucz Dóra: Pasaporte hacia el futuro : tendencias de la hispanística en la Universidad Católica. In: Acta hispanica, (18). pp. 31-34. (2013)

Balassa Emese: El uso de la plataforma edpuzzle en la enseñanza del español. In: Serie Didáctica 3. pp. 49-53. (2019)

Bali Cintia: Az iskolai zaklatás jelenségének vizsgálata a szociális szorongás kontextusában : [absztrakt].

Bali Cintia: Információs- és Kommunikációtechnológiai (IKT) eszközök az oktatásban - az interaktív mesekönyvek tanulásban betöltött szerepe : [absztrakt].

Bali Lóránt: Oktatási rendszer sajátosságaiból adódó asszimilációs élettényezők a szlavóniai magyarság köreiben napjainkban. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 81-91. (2020)

Bali Ferencné: Demokratikus állampolgár képzés és a közoktatás kapcsolatrendszere. In: Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. pp. 57-61. (2008)

Balla Melinda: La higiene y el uso del imperativo. In: Serie Didáctica 5. pp. 79-82. (2021)

Balla Melinda: Las partes de la casa. In: Serie Didáctica 5. pp. 83-85. (2021)

Balla Melinda: A spanyol nyelv tanulása és tanítása az online oktatás során - hasznos oldalak bemutatása. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 17-19. (2021)

Ballai Ottó: Látencia a pedagógiai munkában : [absztrakt].

Balog Edit and Barnak Mariia and Daróczi Tamás: Üzleti és gazdasági szaknyelv oroszul: nyelv - kultúra - szakma - személyiségfejlesztés : [absztrakt].

Balog Zsolt Patrik: A mozgóképkultúra- és médiaismeret tantárgy potenciálja a tartalmat és nyelvet integráló tanulásban : [absztrakt].

Balog Edit: Tonkosti razvitiâ navykov delovogo obŝeniâ u studentov po specializacii "Referent delovogo russkogo âzyka".

Balog Edit: Tonkosti razvitiâ navykov delovogo obŝeniâ u studentov po specializacii "Referent delovogo russkogo âzyka" : [előadáskivonat].

Balogh Erzsébet: A nyelvtanári pálya Magyarországon tanár szakos hallgatók nézőpontjából. In: EduLingua, (8) 1. pp. 39-51. (2022)

Balogh Evelin: A sajátos nevelési igény (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (BTMN) témakörének megjelenése a hazai tanítóképzésben : [absztrakt].

Balogh László: A sportszervezetek működésének szervezetpszichológiai és kulturális kérdései a globalizálódó sportban, mint új kutatási terület a sporttudományban. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 79-90. (2014)

Balogh Ramóna and Tóthné Aszalai Anett: Dadogó gyermekek az iskolában : a dadogó tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tudás megismerése : [absztrakt].

Balogh Gábor: Features of 'talent-branding' at the University of Pécs.

Balogh-Pécsi Anett: Az asszertív kommunikáció és a szociálisprobléma-megoldás kapcsolata és drámaalapú fejlesztési lehetőségei serdülőkorban : [absztrakt].

Balogh-Pécsi Anett: A szociális kompetencia néhány összetevőjének fejlesztési lehetőségei serdülőkorban : módszerek és program : [absztrakt].

Balázs Gergely: Eseménytorzítás egy helytörténeti kutatás tükrében : [absztrakt].

Barabási Tünde: Tanulási stílusok és modellek. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 61-86. (2013)

Baranyai Réka: Az angol mint idegennyelv oktatása online : webinárium-ajánló. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 1-9. (2020)

Baranyai Réka: Online értékelés : webinárium-ajánló. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 11-20. (2020)

Baranyai Erzsébet: Nagy László munkásságának neveléstudományi eredményei. (1932)

Baranyai Erzsébet: A kedélyre való hatás a cselekvés iskolájában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 71-77. (1934)

Baranyai Erzsébet: A magasabbrendű értelmesség meghatározása és vizsgálatának módszere. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (9). pp. 1-302. (1938)

Baranyai Erzsébet: A neveléslélektani kutatás magyar feladatai a tanítás lélektana körében : vázlat egy magyar neveléslélektani kutató intézet munkatervéhez. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (3). pp. 91-156. (1928)

Baranyai Erzsébet and Petrovay Ilona: Kisérlet [!Kísérlet] az osztályozás tárgyiassá tételére : földrajzi ismeretek próbája. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 305-317. (1934)

Baranyi-Dupák Karina: Pronunciation and accent-related beliefs, views, and experiences of future teachers in Hungary. In: EduLingua, (8) 1. pp. 17-38. (2022)

Barcsa Krisztina: A vallásról szóló ismeretek oktatásának relevanciája a pszichológia képzésben : [absztrakt].

Barna Gábor: 75 éves a néprajz és folklorisztika szegedi tanszéke, 1929-2004 : kis tanszék- és oktatástörténet. In: Rítusok, folklór szövegek, (13). pp. 361-371. (2004)

Barna Károlyné: "Egymásra hangolva".

Barna Károlyné: "Egymásra hangolva" : [előadáskivonat].

Barnai Mária and Máthéné Köteles Éva and Korom Andrea and Pozsár Eszter and Vágvölgyi Anna and Ábrahám Judit Erzsébet and Domján Andrea and Kósa István: A metabolikus szindróma rizikófaktorainak vizsgálata: a has/törzs arány összefüggése az abdominális zsírtömeggel : [absztrakt].

Barthel Betty and D. Molnár Éva: Az egyensúlyozó képesség és a beszédészlelés néhány aspektusa közötti összefüggések : [absztrakt].

Baróti Dezső: Fábián István: Magyar írók levelei. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 184-185. (1939)

Baróti Dezső: Halász Gyula: Édes anyanyelvünk. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 80. (1939)

Baróti Dezső: Halász Gábor: Az értelem keresése. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 185-186. (1939)

Baróti Dezső: Sziklay László: Francia szellem és francia nevelés. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 78. (1939)

Baróti Dezső: Tálasy István: Néprajz és középiskola. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 78-79. (1939)

Baróti Dezső: Rapaics Raymund: Magyar kertek. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 64-65. (1941)

Baróti Dezső: École Primaire Supérieure : Réalités Francaises. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 62-63. (1940)

Baróti Dezső and Kosáry Domokos: Kosáry Domokos: Görgey. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 63-64. (1940)

Baróti Dezső and Kölcsey Antónia: Kölcsey Antónia naplója : Bevezetéssel kiadta Kozocsa Sándor. Rózsavölgyi kiadás. Budapest: 1938. In: A cselekvés iskolája, (8). p. 64. (1940)

Baróti Dezső and Markó Árpád: Markó Árpád: Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái. In: A cselekvés iskolája, (8). p. 65. (1940)

Baróti Dezső and Ortutay Gyula: Ortutay Gyula két könyve : Fedics Mihály mesél : Kis magyar néprajz. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 62-64. (1941)

Baróti Dezső and Szekfű Gyula: Szekfű Gyula: Mi a mi a magyar? In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 162-163. (1940)

Baróti Dezső and Sík Sándor: Pázmány és Zrínyi. Sík Sándor könyvei. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 53-55. (1941)

Basch Éva: A kreatívírás-tanítás és gyakorlatok : [előadáskivonat].

Basch Éva: A kreatívírás-tanítás és gyakorlatok.

Bass Judit and Gyuk Izabella: A tanári kommunikáció lehetséges hatásai a tehetséges tanulók érzelmi fejlődésére : [absztrakt].

Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. (1937)

Bednárik Boglárka: Egy felsőoktatási modellváltás kapujában, avagy az egyetemek alapítványi fenntartásúvá válása : [absztrakt].

Bello Guerrero Alejandra and Herrera Valdés Martha Ligia and Alarcon Lora Andres Antonio: Acompañamiento situado como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de formación docente. In: Acta hispanica. pp. 829-834. (2020)

Belsőné Fehér-Csanádi Mária: Lehetőségek az ápolói képzésben = Opportunities in nursing training : [absztrakt].

Bencéné Fekete Anikó Andrea and Bence-Kiss Krisztina: Tanító szakos hallgatók ismeretei a gamifikációról : [absztrakt].

Benkő Zsolt István and Dudás Tünde and Dürgő Hajnalka: A Technika Tanszék története Szegeden: múlt, jelen és jövő : [absztrakt].

Benkő Zsolt István and Dudás Tünde and Dürgő Hajnalka: A technika oktatásának evolúciója : [absztrakt].

Benkő László: Stíluselemzési gyakorlatok : elvi és módszertani útmutató. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 165-181. (1961)

Bereczki Sándor: Az elemi népiskolai tanterv fejlődése 1868-1905-ig. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 257-267. (1958)

Bereczki Sándor: A közösségi nevelés fejlődési vonalának vázlatos áttekintése a felszabadulás óta. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 129-151. (1962)

Bereczki Sándor: A külföldi utazások pedagógiai jelentősége nagy pedagógusok munkáiban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 229-244. (1957)

Berg Pál: Az angol középiskola. (1939)

Berkes Jenő and Szép Jenő: A dialektikus materializmus érvényesítése a főiskolai matematika oktatásban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 253-260. (1956)

Bernáth András: Generációs konfliktusok Shakespeare drámáiban ; Shakespeare tanítása a mai diákoknak : [absztrakt].

Bernáth András Gábor: A gyógypedagógiai angol szaknyelv oktatása: kommunikációfejlesztés, nemzetköziesítés és integráció : [absztrakt].

Bernáth András: The debate on labelling : a debating skills exercise in English for special education classes : [előadáskivonat].

Bernáth András: The debate on labelling : a debating skills exercise in English for special education classes.

Berta Tibor: Un quart de segle d'estudis catalans a la Universitat de Szeged. In: Acta hispanica 3. pp. 11-20. (2021)

Bessenyei István: Magyar nyelvű közgazdászképzés a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen.

Bibok Ágnes and Erdei Ildikó: Pedagógusok szociális érzékenyítése : lehetőségek és kihívások - MiEgyMás - Szociális érzékenység fejlesztése a 14-18 éves korosztály körében. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 34-40. (2018)

Bibó Boglárka: Utazzunk együtt! In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 19-32. (2019)

Bich-Ngoc Le: Perspective des classes bilingues au Vietnam. In: Dialogues et diversités francophones, (9). pp. 75-81. (2014)

Biró Ildikó: A vizuális kommunikáció alkotói részképességei online mérése és fejlesztése 5-8. évfolyamon : [absztrakt].

Blaho Peter: Formen und Methoden der Rechtserziehung im archaischen Rom bis zum Zeitalter der drei fundatores. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (33) 1-31. pp. 93-101. (1985)

Bodnár Károly: The examination of the aspects of higher education institution selection in a group of BSc. course students. In: Review on agriculture and rural development, (1) 2. pp. 501-509. (2012)

Bodó Barna: Az identitás tükörcserepei : magyar óvodák Temes megyében. In: Foltok a kisebbségi magyar jövőképen : temesvári és temesközi magyar óvodai körkép. pp. 9-32. (2024)

Bodó Barna: Óvoda és jövő. In: Foltok a kisebbségi magyar jövőképen : temesvári és temesközi magyar óvodai körkép. pp. 7-8. (2024)

Bognár József: A testnevelőtanár-képzésre irányuló szabályozódokumentumok : az egységesség kérdésköre az elvek és a tartalmak mentén. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 164-180. (2021)

Bongiovanni Roberto: Project implementation with the cooperation of the conservatorio di musica "Lorenzo Perosi" Campobasso and the University of Szeged "Juhász Gyula" Faculty of Education. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 251-253. (2018)

Bor Pál and Kovács László: A gáztörvények kísérleti fizikai tárgyalása. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 221-233. (1960)

Bordás Andrea: A szituatív tanulás szerepe a pedagógusok szakmai fejlődésében. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 239-262. (2014)

Boros László: Új generáció a felsőoktatásban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 135-136. (2000)

Boros Sándor: A felnőttoktatás formái és módszerei : az előadástartás (ismeretközlés), a beszélgetés és a vitavezetés, továbbá a helyes tanulás és az egyéni ismeretszerzés metodikája. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 158-186. (1978)

Boros-Konrád Erzsébet: Educational cooperation between the University of Szeged "Juhász Gyula" Faculty of Education Music Department and the Partium Christian University Department of Music. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 258-260. (2018)

Boros-Konrád Erzsébet: Farkas Ödön énekpedagógiai rendszerének aktualitása Az énekhang : a hangfejlesztés és hangérlelés új rendszere című kötetének tükrében. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 105-113. (2014)

Bozsó Renáta and Jármai Erzsébet and Keczer Gabriella: A fiatalabb és az idősebb hallgatók tanulási motivációi a JGYPK levelező képzésein : [absztrakt].

Bozsó Renáta and Patkósné Hanesz Andrea and Urbanik Tímea: "Ugyana"Z" a generáció - vagy mégsem?" : a szegedi fiatalok olvasási szokásainak változásai egy évtized alatt : [absztrakt].

Bozókiné Hefkó Erzsébet: Hurrá, sakkozzunk! In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 66-95. (2022)

Bran Rǎzvan: Los manuales de ELE editados en Rumanía en la década de los años '90. : el legado de los manuales comunistas. In: Serie Didáctica 5. pp. 7-25. (2021)

Braxmair Zsófia and Hetesi Erzsébet: University impact and impress on student growth.

Bredács Alice and Szakálos Sziringa: A szociális hátrányból származó stressz verbális és nonverbális megnyilvánulásai az intézményben, valamint vizuális megjelenése a tanulói rajzon mint vizsgálati eszközön. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 74-88. (2021)

Brezovai Zoltán Árpád and Balogh László: Flow a játékvezetésben - miért lettem játékvezető? In: Sporttudományi absztraktok. pp. 24-25. (2018)

Broutin Jonathan and Alabay Sercan: La notion d'interactivité dans la mise en pratique de la démarche actionnelle : cas du systéme de tableau numérique interactif et des tablettes tactiles. In: Dialogues et diversités francophones, (9). pp. 37-49. (2014)

Brzózka Marek: "Tyúk vagy a tojás?" : figuratív és non-figuratív felfogás a szegedi művészetoktatás hajnalán : [absztrakt].

Buda András: IKT és oktatás : együtt vagy egymás mellett? ISBN 978-615-5372-69-8, (2017)

Buda András and Bedő Andrea and Lévai Dóra: Omnia Mutantur. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 117-131. (2014)

Buday Lajos: A magyar rajzoktatás 100 éve : 1800-1900-ig. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 245-264. (1957)

Buday Lajos: A magyar rajzoktatás a századfordulón : 1895-1915. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 269-298. (1958)

Bugyi Anett: Az iskolaválasztás hazai és nemzetközi kontextusa : mi történik hazánkban a "suliváró" foglalkozásoktól az első osztály indulásáig? In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 24-46. (2021)

Buzás László: A munkaiskola lényege. (1937)

Bácsi János: Intézményvezetés és minőségirányítás. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 59-65. (2010)

Báez Osorio Miryam: Participación belga en el desarrollo de políticas públicas educativas de Colombia en la primera mitad del siglo XX. In: Acta hispanica. pp. 817-827. (2020)

Bán Károly: Ideológiai-politikai oktatás a felnőttképzés rendszerében. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 155-170. (1973)

Bánfi Gréta and Korom Erzsébet: Egy társas tanulásra alapozott természettudományos iskolai program vizsgálata a tutor diákok szemszögéből : [absztrakt].

Bánkuti Gábor and Dévényi Anna and Gőzsy Zoltán and Gyertyánfy András and Rédli Mátyás: A történelemtanítás megújítását szolgáló innovációk a PTE BTK Történettudományi Intézetében. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 33-42. (2023)

Bánkuti Gyöngyi: Kísérleti új típusú matematikaoktatás a Kaposvári Egyetemen. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (11) 2. pp. 99-116. (2019)

Bánné Mészáros Anikó: A 6. pedagóguskompetencia - egy kutatás tükrében : [absztrakt].

Bánné Mészáros Anikó: Református tanulók "Covidos" tanévekben keletkezett NETFIT-eredményeinek elemzése a Református Pedagógiai Intézetben : [absztrakt].

Bárány Irén: Békési Gizella: A gyermek erkölcsi fejlődése és az erkölcsiség kísérleti vizsgálata. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 86-89. (1938)

Bárány Irén: Várkonyi Hildebrand: Bevezetés a neveléslélektanba. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 191-192. (1938)

Bárány Irén: Az emlékező és a feledő tanár. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 189-199. (1940)

Bárány Irén: Az eszményi tanár szellemi arculata. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 325-336. (1938)

Békési Gizella: Bárány Irén: A gyermek lényegismeretének fejlődése. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 89-91. (1938)

Békési Gizella: Hercsuth Kálmán: A gyermeknevelés időszerű kérdései. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 181-183. (1939)

Békési Gizella: Kósa Szabó Erzsébet: A gyermeknyelv pedagógiájának alapvonalai. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 486-487. (1938)

Békési Gizella: Sáray Julianna: A gyermekrajzok lélektani vizsgálata. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 287-289. (1938)

Bélteki Pál: Tehetséges fiatalok felkészítése a szegedi tornasport rövid történetének megközelítésével 1976-tól napjainkig. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 75-78. (2014)

Béres András: Hatékony tanítási stratégiák: az egyetemi tanárképzéstől a természettudományos tantárgyak tanításáig : [absztrakt].

Bíró Csaba: Kihívások és tapasztalatok Csongrád megye Közművelődési és Pedagógiai Szcenáriójában az új évezred küszöbén. In: Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban, (19). pp. 43-48. (2007)

Bíró-Balogh Tamás: "Radnóczi tanár úr" : Radnóti Miklós tanítási gyakorlata az 1935/36-os tanévben. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 44-58. (2021)

Bódi Ferenc: A középiskolai földrajzoktatás története Magyarországon az első Ratio Educationis-tól napjainkig. (1935)

Bóka Ferenc and Lednicky András: Taktika az EURO 2012 karakteres labdarúgó kultúráinak tükrében. In: Sokszínű sporttudomány : sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény, (2). pp. 17-34. (2014)

Bónus Lilla and Nagy Lászlóné: Technology-supported hybrid inquiry-based learning in science education : [absztrakt].

Bősze Zsófia and Bősze Zsuzsanna and Csuma-Kovács Ádám and Dékány Viola and Palásti Dávid Jenő and Pejin Andrea and Pejin Lea and Torma Gábor and Tóth Laura and Tóth Máté and Varga Anikó Eszter and Wiandt Zsófia: Táborozók élményei.

C

Calchei Marcela and Józsa Krisztián: A study on the correlation between the Subject Specific Mastery Motivation Questionnaire and the scales of the dimensions of mastery motivation : [absztrakt].

Ceglédi Tímea: Oktatói szerepek a debreceni szakkollégiumokban. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 155-177. (2014)

Chloupek Tomáš: Online singing lessons: reflections on the coherence of intention and reality : [abstract].

Chrappán Magdolna and Pusztai Gabriella: A továbbképzés és a doktori képzés várható szerepe a tanári pályamodellben. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 13-40. (2014)

Christodoulou Diana: Life histories of physical education degree holders of Cyprus.

Conrad Lydia: Facilitating discourse in academic settings through the lens of an SLP.

Conrad Lydia: Facilitating discourse in academic settings through the lens of an SLP : [előadáskivonat].

Csapó Benő: A kombinatív képesség számítógépes vizsgálata. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 79-94. (1983)

Csapó Benő and Tóth Edit and Nikolov Marianne: Factors determining L2 reading comprehension development in four cohorts of eighth-graders between 2007 and 2018 : [absztrakt].

Csapó Benő: A szegedi iskolai longitudinális program. In: Bölcsészet- és társadalomtudományok 7. pp. 117-166. (2014)

Csapó István: Arany János és a polgári iskola. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 193-201. (1934)

Csapó István: Kettős királyválasztás : hazánk a mohácsi vész után : mintatanítás a fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 33-38b. (1934)

Csapó István: Szülőföldismeret és helytörténet. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 397-403. (1934)

Csapó Jenő: A fogalmazástanítás körül. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 245-256. (1938)

Csató Anita: Populáris, gyermek- és ifjúsági irodalom és az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetőségei : [absztrakt].

Csató Anita: A pedagógiai értékelés kérdései középiskolai etikaórán : mit és hogyan lehetséges értékelni? : egy akciókutatás tapasztalatai : [absztrakt].

Csehi Ágota: A zenepedagógiai üzenet Cziczka Angela alkotómunkásságában. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 35-44. (2020)

Cselik Ágnes: La enseñanza bilingüe húngaro-española en Hungría en 2013. In: Acta hispanica, (18). pp. 35-40. (2013)

Cseri Kinga and Boldizsár Boglárka: A járványhelyzet egzisztenciális megélésének és oktatásszociológiai vonatkozásainak elemzése egy felsőoktatási intézményben. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 18-30. (2022)

Csetreki Rita and Varga Imre and Molnár Andor H.: Értelmileg akadályozott tanulók statikus egyensúlyának állapotának felmérése és fejlesztése. In: Sokszínű sporttudomány : sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény, (2). pp. 35-47. (2014)

Csetényi Korinna: A C generáció mint szociálishálózat-építő generáció jellemzői.

Csetényi Korinna: The characteristics of generation C.

Csetényi Korinna: A C generáció mint szociálishálózat-építő generáció jellemzői : [absztrakt].

Csicsman József: Data mining education from practical approach : [absztrakt].

Csigó Ábel: Adalékok az általános iskola bevezetése körüli politikai- és médiadiskurzushoz : [absztrakt].

Csikós József: Észrevételek és feljegyzések a társadalompolitikai ismeretek, politika és felnőttoktatás cimü [!című] témához. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 83-105. (1982)

Csima Melinda and Zentai Gabriella and Podráczky Judit and Nyitrai Ágnes and Józsa Krisztián: A várandósság és a perinatális időszak egyes jellemzőinek összefüggése a DIFER-készségekkel. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 8-19. (2021)

Csizér Kata: Foreign language learning motivation and assessment : an overview of theoretical and empirical results : [absztrakt].

Csoma Gyula: Iskolai rendszerü [!rendszerű] felnőttoktatás. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 117-154. (1973)

Csoma Gyula: A permanens képzés rendszere és a felnőttoktatás. In: Művelődés és szocializmus : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (1). pp. 288-325. (1972)

Csomán Sándor: Filmpedagógia a gyakorlatban: Szembenézés a Fekete tükörrel.

Csomán Sándor: Filmpedagógia a gyakorlatban: Szembenézés a Fekete tükörrel : [absztrakt].

Csonka Laura: Közgyűjteményi tanulás - Levéltár-pedagógiai lehetőségek a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárában. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 139-149. (2023)

Csonka Viktor: A rendszeres mozgás hatása a kognitív képességekre és azok fejlődésére. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 165-171. (2021)

Csontosné Buzás Zsuzsa and Maródi Ágnes and Csontos Tamás: Pedagógushallgatók kutatásmódszertani ismereteinek vizsgálata. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 181-191. (2021)

Csorba Tibor: A lengyel közoktatás múzeuma. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 510-512. (1938)

Csorba Tibor: A világ legjobban felszerelt egyetemi-pszichológiai könyvtárában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 215-216. (1938)

Csordás Gergely and Győri Ferenc: A magyar diákolimpia labdarúgó eredményei az utánpótlás tükrében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 30-31. (2018)

Csurik Dénes: A testnevelés szellemi hatásai. (1939)

Csányi Róbert and Lőrincz Mónika and Molnár Gyöngyvér: A lemorzsolódás csökkentésének kulcsa a korai beavatkozás: egy felnőttképzési IT MOOC résztvevőinek tanulásiprofil-elemzése : [absztrakt].

Csányi Róbert and Molnár Gyöngyvér: A tesztmegoldási motiváció mérési lehetőségeinek összehasonlító elemzése alacsony téttel rendelkező tesztek esetén : [absztrakt].

Császár Gabriella: Osteoporosis - fizioterápiás vizsgálati és kezelési algoritmus, evidenciák, esésmegelőzés : [absztrakt].

Császár Elek: A tankönyv szerepe a cselekvő történettanításban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 27-34. (1938)

Császárné Joó Gyöngyi: Mozogj és játssz felszabadultan! : módszertani innovációk testnevelés órán. In: Módszertani közlemények, (59) 2. pp. 35-42. (2019)

Csépes Ildikó: Hogyan lehet támogatni a (nyelv)tanulást a fejlesztő értékelésen keresztül? In: EduLingua, (6) 1. pp. 85-103. (2020)

Csíkos Csaba: Alapkészségek stratégiai összetevőinek mérése és értékelése: mérőeszköz-rendszer egy elméleti fejlődésmodell tesztelésére : [absztrakt].

Csíkos Csaba: A gondolkodás stratégiai elemeinek fejlesztése iskoláskorban. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 9-18. (2008)

Csíkos Csaba and Nagy Zita Éva and Katona Miklós and Török Réka and Lázár László: Egy szülői iskolaválasztási kérdőív mérésmódszertani jellemzői : [absztrakt].

Csók Cintia: A burnout vizsgálata a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben dolgozó szociális szakemberek körében.

Csősz Tímea and Hevessyné Husi Angéla and Mezőné Monoki Sophia: A pedagógus szakmai fejlődésének támogatása a nyelvi tehetségazonosítás területén a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése érdekében. In: Módszertani közlemények, (59) 2. pp. 17-34. (2019)

Czachesz Erzsébet: A logikai képességek fejlődésének mérési lehetőségeiről. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 95-111. (1983)

Czitronyiné Bikfalvy Ilona: Női kézimunka : fonalasmunka. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 189-191. (1938)

D

Dancs Katinka: A történelemtanárok által fontosnak vélt célok és jelenismereti témák, valamint az általuk használt módszerek egy kérdőíves vizsgálat eredményei alapján. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 15-31. (2023)

Darvasi Erika: Szubjektív jóllét a mintaadó pedagógusok körében - coping stratégiák, egészségmagatartás és egészségi állapot vizsgálata. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 103-138. (2019)

Darvasi Erika: Well-being amongst model-serving pedagogues, a study on coping strategies, health behaviour and state of health : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 282. (2019)

Daróczi Gabriella: A szájhagyományozás egyik legújabb kori magyar példája : avagy érintkezés nem "membránon keresztül" : [előadáskivonat].

Daróczi Gabriella: A szájhagyományozás egyik legújabb kori magyar példája : avagy érintkezés nem "membránon keresztül".

De León Herrera Rina and Giammaria León Gloria: La pedagogía social crítica: una propuesta pedagógica de buenas prácticas profesionales en territorios en condición de vulnerabilidad : caso programa de Trabajo Social Universidad de Cartagena. In: Acta hispanica. pp. 859-865. (2020)

Debreczeni Réka and B. Németh Mária: Az önszabályozó tanulás a 11. és 12. évfolyamon a 2020/2021-es tanév vegyes oktatási rendjében : [absztrakt].

Debrenti Edith and Sitkuné Görömbei Cecília: Tanítóképzős hallgatók matematikai gondolkodásának jellemzői. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 427-439. (2017)

Del Socorro Padilla Castilla Amalfi and Blanco Hernández Ingrid: Ideario de poder sociopolítico y académico en la creación de la universidad y su incidencia en las universidades latinoamericanas. In: Acta hispanica. pp. 907-922. (2020)

Demcsák Balázs and Orbán Kornélia: Amatőr és igazolt U19-es leány röplabda csapatok sportágspecifikus képességeinek összehasonlítása. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 32-33. (2018)

Demeter Gáborné: Az olvasási készséget megalapozó nyelvi és kognitív funkciók mérése a pedagógiai szakszolgálati vizsgálatok keretében : [absztrakt].

Dencs Krisztina: Szókincsfejlesztés népmesékkel.

Dencs Krisztina: Szókincsfejlesztés népmesékkel : [előadáskivonat].

Dergez-Rippl Dóra: A mesterséges intelligencia-kutatás alapvető kérdéseinek filozófiai és pedagógiai vonatkozásai : [absztrakt].

Devich Andor: A szegedi főiskolai mozgalom. ISBN 963 481 207 4, (1981)

Deák Zsuzsanna: Measuring the effectiveness of accounting education for agricultural students : a comparison before and during Covid.

Deák Gábor: A nemzetnevelés pedagógiai és pszichológiai alapkérdései. (1943)

Di Blasio Barbara: Oktatás és globalizáció : [absztrakt].

Di Blasio Barbara: Oktatás és globalizáció : sérülékeny társadalmi csoportok. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 21-30. (2021)

Di Blasio Barbara and Szigeti Mónika Veronika: Hallgatói kiégés szindróma a poszt-COVID-19 időszakban. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 5-17. (2022)

Dinya Eszter and Bóka Ferenc: Fiatal lovasok attitűdjei. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 34-36. (2018)

Divald Kornél: Olvasmánytárgyalás : általános iskola V. osztály - A tanítás anyaga : V. László esküje. In: Gyakorlati pedagógia, (9) 7-8. pp. 251-257. (1947)

Diósi Géza: Révai József: Levelek a világnézetről. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 186-187. (1939)

Dohány Gabriella: Assessment of music literacy among secondary students. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 121-129. (2012)

Dolch Erzsébet: Az "Uj Nevelés" elméleti és gyakorlati megvalósulásai. (1938)

Dolch Erzsébet: A gyakorlati grafológia elvei. (1936)

Dombi Edina: Development of "soft skills" and the significance of career socialisation.

Dombi Edina: A "puha készségek" (soft skills) fejlesztése és a pályaszocializáció fontossága.

Dombi Alice: Fáy András, a jogtudós nevelő. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (80). pp. 25-40. (2017)

Dombi Edina: A "puha készségek" (soft skills) fejlesztése és a pályaszocializáció fontossága : [absztrakt].

Dombi Józsefné: Frank Oszkár zenepedagógiai öröksége. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 45-48. (2020)

Dombi Józsefné: Nemzetközi konferenciák és koncertek a 90 éves Ének-Zene Tanszék történetében. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 82-93. (2019)

Dombi Józsefné and Maczelka Noémi and Szabady Józsefné Békési Magdolna and Varjasi Gyula: Az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék története. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 188-247. (2018)

Dominek Dalma Lilla: Dominek-féle Tanulási Flow Kérdőív = The Dominek Learning Flow Questionnaire. In: Belvedere Meridionale, (35) 3. pp. 154-165. (2023)

Dominek Dalma Lilla and Setényi János: A tehetségfogalom változásai és a tehetségazonosítás. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 148-158. (2022)

Domján Andrea and Kasza Blanka Bernadett: A nyaki gerinc instabilitását és fájdalmát okozó proprioceptív károsodás vizsgálatának és kezelésének lehetőségei - evidenciák : [absztrakt].

Domokos Mihály: A Szegedi Kosárlabda Egylet Akadémiai akkreditációs programjáról. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 102-108. (2014)

Domokos Tamás: Diákönkormányzati paradoxonok Veszprémben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. pp. 213-214. (2000)

Domonkos Norbert and Boros Edit and Erdősi Erika and Tulkán Ibolya: Módszertani kihívások és újítások az egészségtudományi képzésben = Methodological challenges and innovations in health science training : [absztrakt].

Domsa Zsófia: Saga literacy : kognitív megközelítés az irodalomtanításban. In: nCognito : kognitív kultúraelméleti közlemények, (1) 1. pp. 82-102. (2022)

Dorka Péter: A testnevelés, testmozgásos programok újszerűsége a Komplex Alapprogram iskolai bevezetésének köszönhetően. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 123-133. (2021)

Doró Katalin: Imagined future teacher self at the point of entry to teacher education. In: EduLingua, (6) 1. pp. 25-46. (2020)

Drahos Ágoston: A szlovák nyelvoktatás időszerű kérdései. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 261-266. (1956)

Drahos Ágoston: A szlovák tanárképzés tíz esztendeje. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 235-248. (1960)

Drahota-Szabó Erzsébet: Zur Förderung der schriftlichen Textkompetenz in der Deutschlehrerausbildung.

Drahota-Szabó Erzsébet: Zur Förderung der schriftlichen Textkompetenz in der Deutschlehrerausbildung : [előadáskivonat].

Draskovits Pál: A magyar kisdednevelés és kisdedóvónőképzés története és jelen állapota. (1940)

Dráviczki Sándor: Középfokú tanítóképzés Nyíregyházán a XX. században : [absztrakt].

Duckor Brent: Got feedback for deeper learning? : the promise of linking summative and formative assessment to improve student and teacher outcomes : [abstract].

Dudok Fanni: A Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak vizsgálata (1930-1939).

Dudok Fanni: A pedagógusok általános helyzete a kelet-közép-európai térség néhány országában. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 5-25. (2021)

Dudok Fanni and Forrás Ágnes: A matematikai szorongás alakulása pedagógusváltás során : [absztrakt].

Dudok Fanni and Kovács Eszter: Fenntarthatóságra nevelés egy társasjáték keretein belül: [absztrakt].

Dudás-Balogh Angéla: Részképességzavarral küzdő gyermekek megsegítésének lehetőségei a matematika órákon. In: Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből : a képességfejlesztés lehetőségei az adaptív oktatásban. pp. 21-52. (2021)

Dumičić Ksenija and Žmuk Berislav: Lifelong learning development level in selected European countries : a perspective for improving statistical literacy.

Dupák Karina and T. Balla Ágnes: Shadowing as a language teaching technique : a case study.

Dupák Karina and T. Balla Ágnes: Shadowing as a language teaching technique : a case study : [előadáskivonat].

Durkó Mátyás: A felnőttnevelési folyamat alapvető sajátosságai. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 110-134. (1978)

Durkó Mátyás: A felnőttoktatás rendszere. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 73-116. (1973)

Durkó Mátyás: A tapasztalati és tudományos ismereti réteg szerves összekapcsolásának szükségessége a felnőttoktatásban. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 135-157. (1978)

Duró Lajos: Az értékorientáció kutatásának interdiszciplináris irányai. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 53-68. (1983)

Dávid Gergely András: A vizsgázás három formátuma és hatásuk a vizsgázói performanciára : [absztrakt].

Dávid Benjámin: Az 1956-os események tanítása a mai felsőoktatásban : [absztrakt].

Dávid Benjámin: A videóinterjús tanórák hatásai a II. világháború középiskolai történelemoktatásában = The effects of the video interview classes the World War II in high school history teaching. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 81-99. (2020)

Dér Miklós: Schneller István pályája és pedagógiai munkássága. (1937)

Dévény Ágnes: How can statistical analysis prove the existence of an independent foreign language skill? : [absztrakt].

Döbör András: Ifjúságsegítés vs. ifjúságszervezés: az ifjúsági szakma által igényelt kompetenciák megjelenése a képzésben.

Döbör András: Youth helping vs. youth community coordination integration of youth work competencies into higher education trainings.

Döbör András: Ifjúságsegítés vs. ifjúságszervezés: az ifjúsági szakma által igényelt kompetenciák megjelenése a képzésben : [absztrakt].

Döbör András: A szakképzés helyzete az SZTE JGYPK-n, és az SZTE JGYPK szakképzési stratégiája. In: Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. pp. 121-124. (2008)

Döbör András and Juhász Valéria: Konferenciafelhívás : a nem kognitív készségek fejlesztése a munkaerőpiaci igények tükrében : [absztrakt].

Dömsödy Andrea: Társasjátékok a könyvtárhasználat tanításában. In: Módszertani közlemények, (59) 3. pp. 24-36. (2019)

E

Eckerdt Elek: Milyen legyen a polgáriiskolai számtantanítás. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 230-250. (1939)

Eckerdt Elek and Huszár Géza: Huszár Géza: Kereskedelmi számtan. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 268-270. (1944)

Edelmayer Zsolt: A Kollégium belső struktúrája.

Edelmayer Zsolt: Kérdőíves adatok gyakorlati haszna.

Edelmayer Zsolt: Visszaemlékezések : interjú Kaposi Márton professor emeritus-szal.

Eggendorfer Noémi Cecília: Magyar otthonoktató családok vizsgálata blogok tematikus elemzésével.

Együd János Lászlóné: Projektalapú nyelvtanulási élmények a szakképzésben : utópia vagy egy lehetséges megoldás? In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 1-7. (2021)

Együd János Lászlóné: A gamifikáció (játékosítás) módszerének használata az idegen nyelvek tanításában. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 25-31. (2021)

Engel Enikő and Fekete Áron: Történelem és digitális navigáció - egy megismételt digitális szövegértési vizsgálat tanulságai a történelem tantárgy keretén belül. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 123-136. (2023)

Engel Enikő and Vajda Barnabás: A képi források és az illusztrációk didaktikai szempontjairól - szlovákiai alapiskolás történelemtankönyvek vizsgálata alapján. In: Belvedere Meridionale, (33) 2. pp. 133-151. (2021)

Engel Joachim: Exploring civic statistics with CODAP.

Engler Ágnes and Antal István and Markos Valéria and Trásy Lilla and Pári András: Hátrányos helyzetű tanulók otthoni tanulása a jelenléti és a távolléti oktatás idején. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 192-207. (2021)

Eperjesi László: Fiatalok kiválasztása és felkészítése az atlétikai dobószámokra. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 72-74. (2014)

Eperjessy György and Korponay Ede: Korponay Ede: Mit tudsz az olajról. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 168-169. (1944)

Eperjessy Kálmán: Történelemtudomány és történelemtanítás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 267-277. (1934)

Ercsey Ida: Fenntarthatóság a digitális oktatásban : környezet-felelős technológiahasználat oktatása : [absztrakt].

Ercsey Ida: A fenntarthatóság az egyetemi oktatásban - tanteremből a munka világába = Sustainability in higher education - from classroom into the world of work.

Erdei Gábor and Tóth Bernadett Ildikó: Oktatási expanzió, új felsőoktatási funkciók és a jóléti társadalom kapcsolódási pontjai - a Debreceni Egyetem Senior Egyetem programja : [absztrakt].

Erdész Ákos and Vári Beáta: Rendszeresen sportoló és nem sportoló szülők elvárásai a testnevelő tanárok felé. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 138-148. (2017)

Evva Gabriella: A magyar nőnevelés két uttörője [!úttörője] : Karacs Ferencné és Karacs Teréz nőnevelési nézetei. (1933)

F

F. Dárdai Ágnes: Lektori köszöntő. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 7-8. (2021)

F. Takács István: Az impulzív viselkedést meghatározó személyiségtényezők mérése : [absztrakt].

F. Takács István and Kasik László: Az impulzív problémamegoldó viselkedés mérési nehézségei és lehetőségei : [absztrakt].

F. Vankó Ildikó: A kulturális alapellátás kérdéseiről. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 159-169. (1982)

Fabula Dominik and Angyal Zsuzsanna and Kis Annamária: Miért legyek Z-szakos? : a természetismeret-környezettan tanárszak és a "Z-szak" összehasonlítása : [absztrakt].

Fabulya Zoltán: VBA program fejlesztése feladatsorok dokumentumainak generálására. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 139-143. (2020)

Fajt Balázs and Bánhegyi Mátyás and Vékási Adél and Cseppentő Krisztina: Nyelvtanárok és idegen nyelven oktató szaktanárok nyelvvizsga-moratóriummal kapcsolatos véleményei: egy kérdőíves felmérés eredményei. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 20-29. (2021)

Faludi Béla: Esztétikai nevelés a pedagógiai főiskolán. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 267-0. (1956)

Faragó Aranka: Környezettanulmány és kockázatértékelés. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 123-136. (2021)

Farkas Zsuzsanna: Nem formális és informális nevelés a vajdasági cserkészmozgalomban : [absztrakt].

Farkas Judit: Holnaptól kezdve minden másképp volt, avagy a tankönyvek mint a rejtett (?)tanterv közvetítői : [absztrakt].

Farkas Katalin: Zárszó. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 66-70. (2010)

Farkas Olga: Partnerség a minőségfejlesztés tanár mesterképzésben. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 27-34. (2010)

Farkas Olga: Állampolgári kompetenciák fejlesztése szakképzésben tanulók körében. In: Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. pp. 63-74. (2008)

Farkas Péter: Modellváltás a szakképzésben. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 138. (2000)

Faubl Nóra and Balogh Erika and Riemenschneider Henna and Voigt Karen and Kiss István and Füzesi Zsuzsanna: Quo vadis medicinae candidatus? Nemzetközi környezetben tanuló orvostanhallgatók szakirány-és munkahely-választási preferenciái.

Fazekas Evelin Anikó: Kutatási készségek fejlesztése a probléma-alapú tanulás módszerével biológiaórán : [absztrakt].

Fazekas Evelin Anikó and Nagy Lászlóné: Kutatási készségek fejlesztése a probléma-alapú tanulás módszerével biológiaórán. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 9., (9). pp. 130-142. (2021)

Fazekasné Fenyvesi Margit: Olvasási módszerrel a sikeres integráció, inklúzió megvalósításáért.

Fazekasné Fenyvesi Margit: Olvasási módszerrel a sikeres integráció, inklúzió megvalósításáért : [absztrakt].

Fazekasné Fenyvesi Margit and Kiss Renáta and Mokri Dóra: A helyesírási készség beszédhanghallás-alapú mérése : [absztrakt].

Fehér Péter: Hogyan változott a netgeneráció? : egy nagymintás kutatás (netgeneráció 2022a) egyes eredményeinek bemutatása : [absztrakt].

Fehér Péter: Kiterjesztett valóság alkalmazása a szakképzésben : egy pedagógiai kísérlet eredményei : [absztrakt].

Fejes József Balázs: A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei a célorientációs elmélet alapján. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 43-53. (2010)

Fejes József Balázs and Vígh Tibor and Szenczi Beáta and Hódi Ágnes: Pedagógusi nézetek az olvasási stratégiák hasznosságáról és alkalmazhatóságáról : [absztrakt].

Fekete Miklós: Pedagogical questions and challenges of higher level music literature education : [abstract].

Finta Regina and Boda Krisztina and Nagy Edit and Bender Tamás: A belégzőizom tréning hatása a funkcionális kapacitásra, derékfájdalommal küzdő egyéneknél : [absztrakt].

Fischer Ferenc: La Guerra hispano-norteamericana a través de los libros de textos de historia alemanes de la época, 1900-1918. In: EL 98 a la luz de la literatura y la filosofía : coloquio internacional, Szeged, 16-17 de octubre de 1998 7. pp. 237-250. (1999)

Fischer Júlia: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban. (1934)

Fizel Natasa: Az Egészségtan tantárgy megjelenése és szerepe az elemi-, a polgári- és az általános iskolában, 1917-1950. In: Válogatott tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. pp. 41-61. (2023)

Fizel Natasa: Az első általános iskolai tanárképzős hallgatók a szegedi Pedagógiai Főiskolán. In: Válogatott tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. pp. 151-167. (2023)

Fizel Natasa: Az általános iskolai tanárképzés bevezetése körüli vita, 1945-1947. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 3-21. (2022)

Fizel Natasa: Az általános iskolai tanárképzés bevezetése körüli vita, 1945-1947. In: Válogatott tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. pp. 125-149. (2023)

Fizel Natasa: Az óvoda-iskola átmenet problematikájának megjelenése a magyar pedagógiai szaksajtóban. In: Válogatott tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. pp. 25-40. (2023)

Fizel Natasa: Válogatott tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. ISBN 978-963-648-018-9, (2023)

Fizel Natasa: Várkonyi Hildebrand és a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Szegeden. In: Válogatott tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. pp. 105-123. (2023)

Fizel Natasa: Várkonyi Hildebrand, Dolch Erzsébet, és a szegedi Kerti Iskola. In: Válogatott tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. pp. 83-104. (2023)

Fizel Natasa: A pedagógusprofesszió és a hazai kutatástörténeti előzmények. In: Válogatott tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. pp. 9-24. (2023)

Fizel Natasa: A szegedi Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és a Ferenc József Tudományegyetem együttműködése a tanárképzés szolgálatában, 1928-1947. In: Válogatott tanulmányok a neveléstörténet tárgyköréből. pp. 63-82. (2023)

Fizel Natasa: Az első magyar Pedagógiai-Lélektani Intézet működésének hatása a középiskolai és a polgári iskolai tanárság pszichológiai látásmódjának alakulására. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 7-21. (2021)

Fizel Natasa: Előszó. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 5-6. (2021)

Fizel Natasa: Várkonyi Hildebrand, Dolch Erzsébet, és a szegedi Kerti Iskola. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 99-117. (2021)

Fizel Natasa and Piczil Márta: Szociálpedagógia alapszakos hallgatók előzetes elképzelései és tanulmányaik befejezését követő értékelése a képzés vonatkozásában. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 82-96. (2021)

Fleisz-Gyurcsik Anita: Az óvodapedagógusok, a tanítók és a szülők egymással szemben támasztott elvárásai az óvoda–iskola átmenet megsegítésében : [absztrakt].

Fodor Richárd: Árkok és hidak - a történelemtanítás diplomáciai szerepe. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 53-66. (2023)

Fodor Viktória and Domokos Mihály: Az iskolai lovasoktatás helyzete a mindennapos testnevelésben. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 37-38. (2018)

Fogassy Ödön: Bezárható szögletes doboz. Papírhajtogatás : tanítás a polg. iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 78-79. (1938)

Fogassy Ödön: Feljegyzésgyűjtő- és lágytojástartó készítése : IV. osztály : [kézimunka]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 149-150. (1934)

Fogassy Ödön: Henger és kúp palástja összeakasztással. Papírmunka : tanítás a polgári iskola II. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 280-281. (1938)

Folmeg Márta and Tóth Katalin and Fekete Imre: Arcok a tömegben - komplex értékelési rendszer, jó gyakorlatok bemutatása : [absztrakt].

Forgách Géza: Gyakorlati házi feladatok a kémia tanításában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 279-284. (1956)

Forgách Géza: A sóképződés szemléltetése csapadékos eljárással. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 265-266. (1957)

Francz Vilmos: Az üzemek és a müvelődési [!művelődési] otthonok együttmüködésének [!együttműködésének] lehetőségei. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 208-231. (1978)

Fraňková Markéta: Violin playing without shoulder rest : [abstract].

Frischemeier Daniel and Podworny Susanne and Biehler Rolf: Activities for promoting civic statistical knowledge of preservice teachers.

Frostová Jana: Recommendations for a good condition of the voice in young school teachers. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 108-115. (2010)

Fukász György: Közoktatás és müvészeti [!művészeti] nevelés. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 107-124. (1982)

Fáber József: Boríték készítése értékesebb levelezőlapok gyűjtésére és megőrzésére. Vékony papírlemez vonalzó mentén végzett hajtogatásának bemutatására : tanítás a polg. fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 61-63. (1943)

Fáber József: Dugóhúzó készítés. (Vegyesanyagú munka.) : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 160-163. (1943)

Fáber József: Ecsetkészítés. (Vegyesanyagú munka.) : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 168-171. (1942)

Fáber József: Fali gyufatartó. (Papírlemez munka, az élezés és borítás gyakorlására.) : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 77-82. (1944)

Fáber József: Fészekodu deszkából, csavarokkal összeerősítve leemelhető tetővel. (Famunka) : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 379-384. (1938)

Fáber József: Három lábú, félgömbalakú forgástest mintázása : agyagmunka - mintázás adott méretek nyomán - tanítás a polg. iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 244-247. (1943)

Fáber József: Kézimunka: szlöjd - Kenyérpirító : huzalmunka - tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 385-388. (1939)

Fáber József: Lámpaernyő készítése. (Papírlemez munka) : tanítás a polg. fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 259-263. (1944)

Fáber József: Sakkbabák faragása. (Gyakorlat a faragó-készség s a jó szemmérték fejlesztésére.) : tanítás a po!g. fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 151-155. (1944)

Fáber József: Vágópenge papírfoglalatban : papírmunka. Tanítás a polgári iskola I. vagy II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 263-267. (1942)

Fáber József: A könyv bekötése : tanítás a polg. iskola II., III. osztályában, VI. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 232-235. (1941)

Fáber József: A könyv bekötése : tanítás a polgári iskola II. III. osztályában. V. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 149-153. (1941)

Fáber József: A könyv bekötése : tanítás a polgári iskola II., III. osztályában. VII. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 66-70. (1942)

Fáber József: A könyv fűzése és bekötése : (Tanítás a polgári iskola II. és III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 51-55. (1940)

Fáber József: A könyv fűzése és bekötése : tanítás a polg. iskola II. III. osztályában. IV. Közlemény. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 49-51. (1941)

Fáber József: A könyv fűzése és bekötése : tanítás a polgári iskola II. és III. osztályában. 2. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 156-161. (1940)

Fáber József: A könyv fűzése és bekötése : tanítás a polgári iskola II. és III. osztályában. III. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 223-227. (1940)

Fábián Dóra: Az angol nyelven való olvasás és ennek népszerűsítése az általános iskolai könyvtárban : [absztrakt].

Fónai Mihály: A tanárok státuszvesztése a kilencvenes és a kétezres években. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 41-57. (2014)

Földesi Judit Eszter: Covid vírushelyzet, digitális oktatás és munka bűvös háromszöge = The magic triangle of Covid virus situation, digital education and work : [absztrakt].

Földi Fanni and Szabó Norbert and Józsa Krisztián: A különböző zenei műfajok népszerűsége a tanulók körében : [absztrakt].

Fűzné Kószó Mária: Állati jó mozgások a természetben : az élő természet felfedezése tantermen kívüli foglalkozással. In: Módszertani közlemények, (59) 1. pp. 12-22. (2019)

G

Gajdóné Gődény Andrea and Koósné Sinkó Judit and Merényi Hajnalka: Irodalmi mese, papírszínház, drámapedagógia : Lázár Ervin: A Kék meg a Sárga. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 33-56. (2022)

Gal Iddo and Ograjenšek Irena: Developing official statistics literacy : a proposed model and implications.

Galambosné Tiszberger Mónika: Flipped classroom teaching in statistics.

Galea Ioan and Dulceanu Corina and Viorel Petru Ardelean: Aspects of the relation between the state of health and performance of middle school pupils at tests regarding motor skills in physical education classes. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 20-32. (2017)

Galgóczi-Deutsch Márta: A manifestation of language policy in Hungary - the bilingual education of minority language speakers. In: Review on agriculture and rural development, (1) 2. pp. 583-588. (2012)

Garai József: Az erkölcsi nevelés alapelvei Montessori rendszerében. (1938)

García Meza Adriana and Sánchez Cerón Manuel and Ávila Ayala Aidé: La extensión de la jornada escolar en México y sus efectos en los maestros de primaria. In: Acta hispanica. pp. 835-845. (2020)

Garzón Duarte Eliana: Afirmación de subjetividades de los profesores de inglés en Colombia a partir de sus discursos de resistencia. In: Acta hispanica. pp. 847-858. (2020)

Gauder Andor: A középfokú oktatás reformja az értelmiségi munkanélküliség szempontjából. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 222-230. (1939)

Gera Tibor: A Szegedi Vasutas SE tájékozódási futóinak tehetség gondozása 1982-2013 : előadás kivonat. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 112-115. (2014)

Gergely Éva and Sándorné Veres Krisztina and Barizsné Hadházi Edit and Horváth Adrienn: Tehetséges hallgatók karriermotivációi és attitűdjei a Debreceni Egyetemmel kapcsolatban : [absztrakt].

Gergely László: Fináczy Ernő pedagógiája. (1937)

Geréb György: Adalékok Komenský didaktikai törekvéseihez magyarországi munkásságának tükrében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 37-52. (1956)

Geréb György: Comenius didaktikai alapelvei : a nemzetközi Comenius-év tiszteletére. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 31-53. (1958)

Geréb György: Comenius didaktikai nézeteinek főbb vonásai : a didaktika fogalma és szerepe Comenius értelmezésében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 249-304. (1960)

Geréb György and Tímár Andrásné: Gyermekmegfigyelési feladatok szerepe pszichológiai oktatásunkban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 183-191. (1962)

Glied Helga and Nagy Zita Éva and Lázár László: Kibontakozást és tanulást segítő szolgáltatások sajátos nevelési igényű fiataloknak a gödi orientációs évben. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 208-221. (2021)

Godinho Jósé Carlos: Listening to music with participation: effects on musical memory and understanding. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 69-80. (2019)

Gombos Péter: Van-e generációs szakadék? : életkori sajátosságok az olvasás terén Magyarországon : [absztrakt].

Gordon Győri János and Fehérvári Anikó and Kiss Edina and Raátz Judit: Tanítási gyakorlat tantermi jelenlét nélkül : tanárjelöltek tapasztalatai a Covid-lezárás idején. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 222-238. (2021)

Greguss Pál: A biológia oktatása mostani tanárképzésünkben. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 163-174. (1934)

Greiff Samuel: How to enhance testing and learning : technology-based assessment in the 21st century : [absztrakt].

Grossmann Erika and Gál Zsuzsanna: Wiselife - az időskort érintő előítéletek leküzdése : egy Erasmus+ KA projekt tapasztalatai : [absztrakt].

Grossmann Erika: Vorbereitung der Studierenden auf die mündliche Grundprüfung mit C1 Niveau.

Grossmann Erika: Vorbereitung der Studierenden auf die mündliche Grundprüfung mit C1 Niveau : [előadáskivonat].

Grósz Anna Boróka: Környezettudatos építészet - környezettudatos nevelés : [absztrakt].

Gubán Gyula: A műszaki szaktanárképzés fél évszázada a Dunaújvárosi Egyetemen : [absztrakt].

Gulyás László: A felnőttképzés jellemzői I. rész : a képzés és fejlesztés "házon kívüli" módszerei. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 39-49. (2018)

Gulyás László: A felnőttképzés jellemzői II. rész : a képzés és fejlesztés "vállalaton belüli módszerei". In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 51-69. (2018)

Gy. Molnár Kadosa: A latin pop csöndes sötétje: érzékenyítés az iskolában mainstream popzene segítségével : [absztrakt].

Gy. Molnár Kadosa and Jellinek Sára and Rálik Alexandra: A kognitív disszonancia okai a tanárszakos diákok pedagóguspályához való viszonyában : [absztrakt].

Gyertyánfy András: A tanítás folyamata az RJR-modellben és a történelemdidaktikában. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 87-100. (2023)

Gyulai Ágost: Ch. Bühler: Kind und Familie. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 395-396. (1939)

Gyulai Ágost: Friedrich Schneider: Die Selbsterziehung, Wissenschaft und Übung. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 295-296. (1938)

Gyulai Ágost: Hildegard Hetzer: Mütterlichkeit. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 396. (1939)

Gyulai Ágost: Mária Messinger: Das Kind, seine Welt und seine Beschäftingung. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 397-398. (1939)

Gyulai Ágost: Reinhold Lotze: Zwillinge. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 396-397. (1939)

Gyulai Ágost: W. Albert: Grenz- und auslanddeutsche Unterrichtsskizzen. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 80-81. (1939)

Gyuris Edit: Kommunikációfejlesztés az alsó tagozatos németnyelvórán a drámapedagógia eszközeivel.

Gyuris Edit: Kommunikációfejlesztés az alsó tagozatos németnyelvórán a drámapedagógia eszközeivel : [előadáskivonat].

Gyöngyössy Orsolya: Gyermekvédelmi intézkedések Csongrádon a 19-20. század fordulóján : mozaikok a csongrádi kisgyermekek mindennapjaiból. In: Papok, szentek, felekezetek : válogatott vallási néprajzi írások 41. pp. 142-157. (2019)

Győri Ferenc: Szempontok az olimpiai eredményesség tehetséges sportföldrajzi vizsgálataihoz. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 91-101. (2014)

Győri-Dani Dóra: Személyiségfejlesztő tréning és önismeret kurzus szociálpedagógia szakos hallgatóknak – célok, tanulási eredmények, témakörök és gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 97-105. (2021)

Győri-Dani Dóra: A gyász- és veszteségfeldolgozás oktatásának szerepe a pedagógusképzésben - hallgatói vélemények. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 39-48. (2021)

Gábor-Szabó Vivien: 6-14 éves magyarországi látássérült fiatalok társadalmi integrációjának esélyei és lehetőségei az oktatási rendszerben : részlet. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 168-188. (2019)

Gábor-Szabó Vivien: Chances and opportunities for social integration of young people with visual impairments in Hungary aged 6-14 in the education system : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 284. (2019)

Gál Anikó: Pedagógusmesterség - szociálpedagógus-mesterség, egy konkrét kurzus bemutatásának tükrében : [absztrakt].

Gál Mihály and Kiss Gábor: A gerelyhajító versenyzők életútjának vizsgálata. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 39-41. (2018)

Gál Zita and Tóth Edit and Jámbori Szilvia: Az iskolai kudarc kutatása - modellek, megközelítések és módszertan : [absztrakt].

Gál Anikó: A gyermektanulmányi mozgalom megjelenése és gyakorlati tevékenysége hazánkban. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 22-38. (2021)

Gál Anikó: A szociálpedagógus szerepéről hallgatói gondolattérképek elemzése által. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 69-81. (2021)

Gál József and Panyor Ágota and Farkas Ferenc: Sajátos nevelési igényű hallgatók képzése az SZTE Mérnöki Karán. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 185-197. (2019)

Géczi Anett: Lukács Józsefné: A részképességek játékos fejlesztése az óvodában - ősz, tél, tavasz. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 132-135. (2022)

Gönczi Pál and Balogh László: Szuperhős példakép értékközvetítő szerepe fiatal sportolók motivációjában. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 42-43. (2018)

Gönczi Pál and Vári Beáta and Molnár Andor H.: E-sport? Sport! : egy e-sport bemutatása a mediatizált közeg által létrehozott kompetitív lehetőségeken keresztül. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 44-45. (2018)

Göndör Ferenc: Testmérési adatok gyakorlati felhasználása. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 34-43. (1938)

H

Haga Orsolya and Gál Franciska and Pintér Henriett: Szülőket ösztönző tényezők vizsgálata: egy otthoni anyanyelvi foglalkozás validitásvizsgálata : [absztrakt].

Haga Orsolya and Pintér Henriett: Pedagógusok véleménye a fonológiai tudatosságról, a szülő-gyermek beszédfoglalkozásokról írásbeli kikérdezés alapján. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 30-40. (2021)

Halász Csenge and Fejes József Balázs: Cigány-roma kisebbségekre vonatkozó tévhitek vizsgálata pedagógusjelöltek körében : [absztrakt].

Hampel György: Az elektronikus tananyag és keretrendszere. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (10) 1. pp. 17-23. (2015)

Hanák Adél and Kovács Krisztina: Visszaemlékezések: a vajdasági óvodai nevelés (1970-1980) sajátosságai óvodapedagógusokkal készült interjúk alapján. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 118-131. (2022)

Haramza Klára: Az énekes népi játékok jelentősége az óvodai nevelésben. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 19-32. (2022)

Hargitai Dávid Máté and Töreki Stefánia Matild: A digitális oktatás kihívásai a Covid-19 árnyékában = The challenges of digital education in the shadow of COVID-19.

Harkai Anita: Szókincsfejlesztő kártyák felhasználási lehetőségei a tanórán.

Harkai Anita: Szókincsfejlesztő kártyák felhasználási lehetőségei a tanórán : [előadáskivonat].

Harsányi István: „Novelladolgozatok" íratása a nevelőoktatás szolgálatában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 212-219. (1942)

Havadi-Nagy Marian: A beszédhanghibák vizsgálata logatomokkal : [absztrakt].

Havadi-Nagy Marian: A nyelésfunkció vizsgálata palatográfiával - egy kutatás és eredményei : [absztrakt].

Havasi Ágnes and Bertók Csilla and Némethy Fruzsina and Völgyesi-Molnár Márta and Stefanik Krisztina: A DATA-rendszerrel a sikeres iskolai részvételért : [absztrakt].

Havlikné Rácz Andrea: A személyre szabott nevelés az óvodai nevelésben : az egyéni tanulási út alkalmazási lehetősége. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 57-65. (2022)

Hegedűs Hanga: Értelmi sérült 1-4. osztályos általános iskolai tanulók nyelvi kompetenciája : [absztrakt].

Hegedűs Hanga: Értelmileg akadályozott, 1-8. osztályos általános iskolai tanulók receptív nyelvi képességeinek vizsgálata a TROG-H teszt segítségével : [absztrakt].

Hegedűsné Demeter Zsuzsanna Edit: A tanoda integrálódása az állami intézményrendszerbe. In: Tanulmányok a társadalomról VI. : A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, BTK Szociológia Tanszék és ÁJTK Politológiai Tanszék tudományos diákköri munkái, (6). pp. 74-118. (2023)

Heidecker Martin: Interdisziplinäre ästhetische Projekte unter beteiligung des instituts für Musik An der Pädagogischen Hochschule Freiburg. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 157-162. (2015)

Heidecker Martin: Project cooperation between the Pädagogische Hochschule Freiburg Institut für Musik and the University of Szeged "Juhász Gyula" Faculty of Education Music Department. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 248-250. (2018)

Hencz Aurél: Felsőfokú közigazgatási szakemberképzés Magyarországon 1848-1948. (1981)

Herber Attila: A képi források elemzésének kérdései a középiskolai történelemtanításban. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 101-121. (2023)

Herbszt Mária: Gondolatok az újraindított szegedi tanítóképzés kezdeti időszakáról (1999-2015) : [absztrakt].

Hercz Mária and Zewude Girum Tareke and Ochieng Peter Okiri and Pozsonyi Ferenc: Family as the starting point of education: a research on parents' beliefs. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 89-100. (2021)

Hetesi Erzsébet and Kürtösi Zsófia: A felsőoktatás képzési teljesítményének mérési problémái. In: Szolgáltatások világa. pp. 168-185. (2009)

Heves Andrea and Kraiciné Szokoly Mária: Mentorálás - nyomonkövetés : felnőttképzés módszertani kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására - előzetes tudásszint mérésen alapuló kompetenciaalapú felzárkóztató képzések. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 217-243. (2007)

Hevesi Tímea Mária: Szimbólumok és/vagy átmenetek a pedagógiában. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 31-40. (2021)

Hevesi Tímea Mária: Szimbólumok és/vagy átmenetek a pedagógiában : [absztrakt].

Hevesi Tímea Mária: Tudják-e értelmezni a nagyapáik korosztálya által írt haikut a mai tinédzserek? : [absztrakt].

Hevesi Tímea Mária: "... a vízben kell elmerítenem, majd feloldanom a verset" - Haiku-értelmezés középiskolásoknál : [absztrakt].

Hidayatullah Achmad and Csíkos Csaba: Exploring the association between satisfaction, socio-demographic characteristics of learners and self-efficacy beliefs: the mediating role of online self-regulated learning : [abstract].

Hidayatullah Achmad and Csíkos Csaba: Mathematics-related beliefs and technology : a study among senior high school students in an Indonesian Context : [absztrakt].

Hofgesang Péter: Üzem és iskola. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 253-282. (1982)

Holczer Szilvia: Innováció, inspiráció és jó gyakorlatok könyvtárosoknak. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 174-176. (2022)

Hollóné Hatos Kornélia: Hollóné Hatos Kornélia: A. kézimunkaoktatás vezérkönyve. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 75-76. (1942)

Hollósi István: Katonai oktatás. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 204-221. (1973)

Homoki Andrea: A gyermeki reziliencia fejlesztése óvodában, iskolában : [absztrakt].

Homor Géza: Megnyitó, köszöntő. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 5-6. (2010)

Horuczi László: Az erkölcsi nevelés szerepe a felnőttoktatásban. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 39-55. (1982)

Horváth Cintia and Csányi Tamás and Révész László: Az iskolai egészségnevelés értékelésének lehetősége : [absztrakt].

Horváth Dóra and Komár Zita and Cosovan Attila: Future/Education: Jövő az oktatásban - Oktatás a jövőben = Future/Education: Future in education - Education in future : [absztrakt].

Horváth Gábor and Horváth Norbert and Tari-Keresztes Noémi: Testnevelő tanárok a kompetencia és a társas támogatás tükrében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 64-65. (2018)

Horváth László: Alkalmazkodási mintázatok a digitális munkarendben. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 239-252. (2021)

Horváth Nóra: Innovatív tanítási-tanulási módszerek az online FutureLearn kulturális témájú oktatási programjaiban : [absztrakt].

Horváth Péter László: A könnyen érthető kommunikációra felkészítő vajdasági képzés tapasztalatai : [absztrakt].

Horváth Péter László: A könnyen érthető kommunikációra felkészítő vajdasági képzés tapasztalatai.

Horváth Szilárd: The history and the present state of agricultural education in Hungary and its importance considering the number of students in agricultural studies : [abstract].

Horváth László Gábor: Konzervativizmus és a modern szellem harca az angol közép iskolában. (1939)

Horváth Szilárd: The history and the present state of agricultural education in Hungary and its importance considering the number of students in agricultural studies. In: Review on agriculture and rural development, (6) 1-2. pp. 97-100. (2017)

Horváth Szilárd: A pedagógus életpályamodell a mindennapokban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (12) 1. pp. 75-89. (2020)

Hosszú Tímea: Az idegennyelv-tanulási motivációs elméletek történeti áttekintése. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 37-46. (2023)

Hosszú Tímea: Vajdasági pedagógusok differenciálási gyakorlata az inkluzív oktatásban.

Hosszú Tímea: Vajdasági pedagógusok differenciálási gyakorlata az inkluzív oktatásban : [absztrakt].

Hosszú Tímea: A ki nem mondott szavak és a társadalmi inklúzió összefüggései : a "fogyatékos ember" fogalmának vizsgálata metaforakutatással : [absztrakt].

Hosszú Tímea and Ladányi Lili: Válaszok a sokszínűség kezelésére a köznevelésben : [absztrakt].

Hubai Katalin: Key elements of the assessment documents written by EFL mentor teachers at the end of the 15-hour teaching practice: document analysis : [abstract].

Hudáková Jana: Az altatódal, mint a kultúra megismerésének forrása. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 140-149. (2015)

Hukné Kiss Szilvia and Zarándné Vámosi Kornélia and Kovács Ildikó: Egyetemi hallgatók motiválhatósága Tudományos Diákköri tevékenységre : [absztrakt].

Hunyadi Zsolt and Fogarasi György and Nagyillés János and Rédei Dóra and Schirm Anita: "Professzorok nyakkendő nélkül".

Hunyady György: Pszichológiai intézet és szakindítás a debreceni egyetemen az 1970-es években. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 203-207. (2021)

Huszár Zsuzsanna: A részvételi rendszertérképezés metódusa és alkalmazásának értékelési konzekvenciái egy pedagógusképzési kutatás tapasztalatai alapján : [absztrakt].

Hágen András: Tanóra a középiskolában: a klímazónák változása és a precíziós gazdaság gyakorlati alkalmazása : [absztrakt].

Házi Márk Bálint and Szablics Péter: A tekesport eredményességét befolyásoló tényezők, az edzettségi és pszichés állapot tükrében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 50-51. (2018)

Hódi Ágnes and Gál Anikó and Soós Katalin and Varga Emőke and Tóth Edit and B. Németh Mária: Infokommunikációs technológia az óvodában, az óvodáskorúak otthonában és az óvodapedagógusképzésben : áttekintés az elmúlt évtized eredményeiről. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 3-18. (2022)

Hódi Ágnes and Tary Blanka and Szenczi Beáta and Vígh Tibor and Fejes József Balázs: Tanárok és tanárjelöltek olvasási stratégiái: szisztematikus szakirodalmi áttekintés : [absztrakt].

I

Illés Éva and Németh Nóra: Theoretical foundation of a problem-oriented language teaching : [abstract].

Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. (1935)

Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (6). pp. 1-136. (1935)

Imreh-Tóth Mónika: Vállalkozásoktatási jó gyakorlatok adaptációs lehetőségei a hazai felsőoktatásban : a Szegedi Tudományegyetem példája. In: Két évtizedes a regionális tudományi műhely Szegeden: 1997–2017. pp. 241-258. (2002)

Inges Dorottya: A szemléltetés hatása a tanulói munkákra 140 alkotás tanulságai.

Inukai Masahiro: The educational potential of solmization of the augmented 4th frame in Japanese (children's) songs : [abstract].

Islam MD Robiul: Environmental education and environmental sustainability in Bangladesh : [absztrakt].

Izing Máté: A kárpátaljai magyar oktatás elvándorlásra gyakorolt hatásának bemutatása kérdőíves felmérés alapján : [absztrakt].

J

Jakab Natália: BuborÉK : a digitális esélyteremtés lehetőségei és akadályai. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 66-75. (2022)

Jakab Natália: Selfie - Digitális intézményi önarckép egy nemzetiségi intézményben : [absztrakt].

Jancsák Csaba: Civilizációs korszakváltás és új ifjúsági sebezhetőségek : [absztrakt].

Jancsák Csaba: Az SZTE regionális szerepköre a hallgatói rekrutáció területi megoszlásának aspektusából a 2001-2006. évi időszakban. In: Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban, (19). pp. 33-42. (2007)

Jancsák Csaba: Az első egyetemi diákegység-szervezet, 1940-1944. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 27-62. (2019)

Jancsák Csaba: Egy hallgatói demokrácia-kísérlet, mint az 1956-os forradalom katalizátora. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 79-128. (2019)

Jancsák Csaba: Elbeszélt történelem és a történelemtanítás - az MTA-SZTE ETTK kutatásai az MTA Tantárgy-pedagógiai programja keretében.

Jancsák Csaba: Irodalom, források. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 183-202. (2019)

Jancsák Csaba: "So keres, SZKRSZ?" : a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium felsőoktatási és munkaerő-piaci eredményességhez való hozzájárulása értékszociológiai megközelítésben. ISBN 978-615-5372-43-8, (2015)

Jancsák Csaba: Value-saturated Education in Erzsébet Camps in Zánka, Hungary. In: Belvedere Meridionale, (32) 3. pp. 31-46. (2020)

Jancsák Csaba: A hallgatói mozgalmak születése, értékvilága, hatásai. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 7-26. (2019)

Jancsák Csaba: A hallgatói önkormányzati mozgalom, 1988-. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 129-182. (2019)

Jancsák Csaba: A polgári iskolai tanárképzés hallgatóinak szervezetei, 1928-1946. In: Fejezetek a magyarországi hallgatói mozgalmak történetéből. pp. 63-78. (2019)

Jancsák Csaba: A tanárképzésben részt vevő hallgatók felsőoktatási életútja a középiskolától a tanári oklevélig. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 201-215. (2014)

Jancsák Csaba and Kiss Gábor Ferenc: Videointerjúk bevonásának lehetőségei a történelemtanításban : [absztrakt].

Jancsákné Majzik Andrea: Videóinterjúk felhasználási lehetőségei a tanításban. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 173-180. (2023)

Jancsákné Majzik Andrea: Csillik Lászlóra emlékezünk... In: Módszertani közlemények, (59) 3. pp. 3-12. (2019)

Jancsákné Majzik Andrea: Történelemoktatás életútinterjúk használatával : az 1956-os forradalom általános iskolai tanításának tantárgy-pedagógiai tanulságai = History Education with Life Interviews : what we can learn about the methodology of teaching the 1956 revolution in upperprimary school. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 50-65. (2020)

Jancsákné Majzik Andrea and Zs. Sejtes Györgyi: KAP-tunk, hogy adjunk! Tanulni élmény?! In: Módszertani közlemények, (59) 1. pp. 23-37. (2019)

Jancsó Katalin: Interkulturális szemlélet a nyelvórán : latin-amerikai témák a spanyol nyelv oktatásában. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 55-63. (2010)

Jankovics József: Apáczai hatása Bethlen Miklós pedagógiai és iskolapolitikai törekvéseire. (1981)

Jankovits Miklós: Hermann Nohl: Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 388-391. (1938)

Jankovits Miklós: Makkay Sándor: Magyar nevelés, magyar műveltség. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 282-285. (1938)

Jankovits Miklós: Zentai Károly: A nemek együttes nevelésének kérdései. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 74-75. (1939)

Jankovits Miklós: A gyermek f. évi 6-7. száma új szerkesztőt kapott [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). p. 152. (1934)

Jankovits Miklós and Bagoly Béla: Bagoly Béla: Széchenyi. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 163-164. (1943)

Jankovits Miklós and Cser János: Cser János: A magyar gyermek szókincse. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 235-237. (1940)

Jankovits Miklós and Schneider Friedrich: Friedrich Schneider: Unterrichten und Erziehen als Beruf. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 158-161. (1941)

Jankovits Miklós and Zentai Károly: Zentai Károly: Az ítéletalkotás képessége mint az értelmesség (intelligencia) értékmutatója. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 234-235. (1940)

Janó Evelin: Középiskolai osztályok csoportkohéziójának szerepe a személyes társadalmi tőke gyarapításában. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). pp. 189-209. (2019)

Janó Evelin: The role of group cohesion in high school classes in increasing personal social capital : [abstract]. In: Tanulmányok a társadalomról IV. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (4). p. 285. (2019)

Jaromi Melinda: Vénás áramlási sebesség vizsgálat lehetőségei és eredményei a fizioterápiában : [absztrakt].

Jeges Sándor: Az arany : tanítás a polgári isk. IV. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 218-222. (1941)

Jeges Sándor: Az orvosi pióca : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 172-175. (1939)

Jeges Sándor: Kirándulás lombhullató erdőbe. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 44-49. (1934)

Jeges Sándor: A bab : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 477-480. (1938)

Jeges Sándor: A biológia tanításáról : [az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Pedagógiai Bizottságában tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 381-396. (1934)

Jeges Sándor: A drágakövek : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 141-145. (1941)

Jeges Sándor: A fa, faszén és állati szén : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 42-46. (1940)

Jeges Sándor: A fürge gyík. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 27-32. (1934)

Jeges Sándor: A füsti fecske : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 272-276. (1938)

Jeges Sándor: A grönlandi bálna : tanítás a polgári fiúiskola I. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 188-183. (1938)

Jeges Sándor: A gyémánt : tanítás a polgári isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 40-44. (1941)

Jeges Sándor: A házi vagy tífuszos légy : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 62-66. (1939)

Jeges Sándor: A konyhasó : tanítás a fiúiskola IV. o.-ban : az első két vegytani óra. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 341-346. (1934)

Jeges Sándor: A kukorica : tanítás a polgári iskola I. o.-ban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 68-72. (1938)

Jeges Sándor: A kutya : mintatanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 48-58. (1934)

Jeges Sándor: A mészkő : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 212-215. (1940)

Jeges Sándor: A növények lélekzése : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 372-375. (1939)

Jeges Sándor: A platina : tanítás a polgári isk. IV. oszt.-ában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 59-62. (1942)

Jeges Sándor: A saláta boglárka : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 365-369. (1938)

Jeges Sándor: Összetett és egyszerű anyagok : tanítás a fiúiskola IV. osztályában : [kémia- és ásványtan]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 140-148. (1934)

Jeges Sándor: Ásványszenek : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 142-146. (1940)

Jeges Sándor: A szén égési termékei : tanítás a fiúiskola IV. o.-ban (3 óra anyaga) : [vegytan-ásványtan]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 257-265. (1934)

Jeges Sándor: A virágállatok : tanítás a polgári isk. II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 278-282. (1939)

Joó Anikó and Molnár-Tamus Viktória: Pedagógus-továbbképzés a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen : [absztrakt].

Juhász Eleonóra and Koppányné Szendrák Mária and Breznai Annamária and Vámosné Fazekas Anita and Guzi Barbara and Lénárt László: Meleg légterű barlangterápia, avagy Miskolctapolca Barlangfürdő jelene és jövője : [absztrakt].

Juhász Valéria: Adalékok a nyelvi tudatosság fogalmának kialakulásához - Vigotszkij kutatásainak alkalmazhatósága az oktatásban. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 26-43. (2021)

Juhász Valéria: Olvasástanulást támogató szintezett kiadványok összehasonlítása : [absztrakt].

Juhász Valéria and Radics Márta: Cooperative and competitive (board) games for the development of non-cognitive skills.

Juhász Valéria and Radics Márta: A kooperatív és kompetitív (társas) játékok a nem kognitív készségek fejlődésének szolgálatában.

Juhász Erika: Szerkesztői előszó. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 6-7. (2013)

Juhász István and Juhász Valéria and Magnuczné Godó Ágnes: ENGaGE project : English and German task bank for dyslexic learners and their inclusive classes.

Juhász István and Juhász Valéria and Magnuczné Godó Ágnes: ENGaGE project : English and German task bank for dyslexic learners and their inclusive classes : [előadáskivonat].

Juhász Valéria: A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László vezérkönyve alapján.

Juhász Valéria: A beszéd- és értelemgyakorlatok tantárgy célja, tartalma és módszertana Nagy László vezérkönyve alapján.

Juhász Valéria and Radics Márta: A kooperatív és kompetitív (társas) játékok a szocio-emocionális nevelés szolgálatában : [absztrakt].

Jámbori Szilvia and Jagodics Balázs and Gál Zita: Tanulmányi énhatékonyság, mindset és tanulmányi felelősség mint az iskolai kudarcok csökkentésének fontos prediktorai : [absztrakt].

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 100-101. (1939)

Jármai Vilmos: Friedrich Ludwig Jahn a testnevelésről. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 104. (1939)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 78-81. (1940)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 205-207. (1939)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 415-418. (1939)

Jármai Vilmos: Der Deutsche Volkserzieher. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 410-414. (1938)

Jármai Vilmos: Der deutsche Volkserzieher : Vándorlás és utazás mint pedagógiai kötelezettség. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 85-87. (1941)

Jármai Vilmos: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 90-92. (1942)

Jármai Vilmos: Die Weizenkörner werden gesät : tanítás a III. fiúosztályban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 427-433. (1934)

Jármai Vilmos: Egy ismétlő óra lefolyása. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 356-360. (1938)

Jármai Vilmos: Egy rajzoltatva lefolytatott német óra. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 468-473. (1938)

Jármai Vilmos: Ein Spaziergang im Dorfe : mintatanítás a II. fiúosztályban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 27-33. (1934)

Jármai Vilmos: Iskolatáborba vonulunk. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 102-104. (1939)

Jármai Vilmos: Olvasmány: Frühling im Weingarten : olvasmánytárgyalás. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 203-207. (1940)

Jármai Vilmos: Olvasmánytárgyalás a gabonaneműekről. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 17-24. (1934)

Jármai Vilmos: Számonkérés és osztályozás. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 148-152. (1939)

Jármai Vilmos: Tavaszi séta a német nyelv gyakorlására : (II. fiúosztály). In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 27-34. (1940)

Jármai Vilmos: A beszédkészség fejlődési útja. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 131-137. (1940)

Jármai Vilmos: A figyelem felkeltése és ébrentartása a német nyelvi órán. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 362-367. (1939)

Jármai Vilmos: A kezdőfokú nyelvtantanítás alapelvei és követelményei. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 51-56. (1939)

Jármai Vilmos: A szemléltetés a polgári iskolai német nyelvtanításban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 202-209. (1941)

Jármai Vilmos: A szándékos és az önkénytelen figyelemről. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 255-256. (1940)

Jármai Vilmos: A szójegyzék vezetése. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 27-32. (1941)

Jármai Vilmos: A szókincs kérdése a polgári iskolai német nyelvtanításban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 230-235. (1934)

Jármai Vilmos: A tanulók felszerelésének összeállítása a tanév elején. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 51-54. (1938)

Jármai Vilmos: A tulajdonító eset fogalmának megértetése az első osztályban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 166-170. (1938)

Jármai Vilmos and Goethe Johann Wolfgang von: J. W. Goethe „Mignon" című költeményének tárgyalása. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 126-129. (1941)

Jójárt Andrea: Hatékony idegennyelv-tanítási stratégiák a tanulásban akadályozott tanulók inkluzív oktatásában. In: Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből : a képességfejlesztés lehetőségei az adaptív oktatásban. pp. 53-84. (2021)

Jóri Johanna: Iskola a határon túl : ingázó francia diákok. In: 40 éves a Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszéke. pp. 145-148. (2004)

Jósa Zoltán: A faliképek szerepének metodikai, didaktikai és oktatsálélektani vizsgálata a biológia oktatásának keretében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 299-323. (1958)

Jósa Zoltán: A táblavázlat mint a fogalomalkotás rögzítésének eszköze. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 275-292. (1957)

K

K. Bedekovich Lajos: Az ország hanyatlása : Imre és II. Endre : tanítás a fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 119-125. (1934)

K. Bedekovich Lajos: II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának okai : tanítás a polg. isk. IV. oszt.-ban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 159-166. (1938)

K. Bedekovich Lajos: A XI. század magyar történelmi eseményeinek összefoglalása : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában 2. óra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 152-157. (1939)

K. Bedekovich Lajos: A XIII. század magyar és külföldi legfontosabb történelmi eseményeinek összefoglalása : tanítás a polg. fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 126-130. (1940)

K. Bedekovich Lajos: A XVI. század magyar-történelmi eseményeinek ismétlése : tanítás a polg. fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 357-362. (1939)

K. Bedekovich Lajos: A XVII. század magyar történelmi eseményeinek ismertetése : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 120-126. (1941)

K. Bedekovich Lajos: A jobbágyság történetének összefoglalása : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 459-463. (1938)

K. Bedekovich Lajos: A magyar hadügy fejlődése : tanítás a gyak. polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 421-426. (1934)

K. Bedekovich Lajos: A szabadságharc : a nemzetiségek fellázítása: a nemzet önvédelmi harca IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 25-33. (1934)

Kadijevich Djordje M.: Edidactical issues of data modeling with interactive charts.

Kadolo Tatyana: Razvitie kommunikativiyh navykov pri izučenii russkogo âzyka s pomoŝ'û vspomogatel'nyh resursov cifrovoy obrazovatel'noy sredy.

Kadolo Tatyana: Razvitie kommunikativiyh navykov pri izučenii russkogo âzyka s pomoŝ'û vspomogatel'nyh resursov cifrovoy obrazovatel'noy sredy.

Kadyirov Timur and Józsa Krisztián: Creativity phenomenon and motivation factor as driving forces of design activity : [absztrakt].

Kaiser Csilla: Digitális nyelvoktatás : webinarium-ajánló. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 21-28. (2020)

Kaiser Csilla: MBTI nyelvórán : [absztrakt].

Kaiser Csilla: A Myers-Briggs személyiségtipológia felhasználása a nyelvoktatásban az EFOP LÉNYEg projekt keretein belül. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 29-40. (2020)

Kaiser Csilla: A Zootropolis című animációs film morális kérdéseinek feldolgozása hallásértés feladatként : [absztrakt].

Kampós András and Nagy Mariann: Történelmi és állampolgári ismeretek az európai tanárképzésben : modulok a tanárjelöltek demokratikus kompetenciáinak és társadalmi felelősségvállalásának fejlesztésére. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 43-52. (2023)

Kapusi János: Az érettségi vizsgák szerepe a célnyelvű középiskolai földrajzoktatás gyakorlatában : [absztrakt].

Kapusi János: Kétnyelvű földrajzoktatás a hazai középiskolákban egy kérdőíves felmérés tanulságain keresztül - szaktanári és kutatói szemszögből : [absztrakt].

Kardos Alajos: Testnevelés és sport a kultúra tükrében. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 293-309. (1957)

Kas Géza: Kísérlet a digitális oktatásra - Wakelet használata történelemórán. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 181-187. (2023)

Kasik László and Gál Zita: A perfekcionizmus kapcsolata a szociálisprobléma-megoldással és a szorongással serdülőkorban : egy longitudinális felmérés eredményei : [absztrakt].

Kasik László and Tóth Edit and Gál Zita: Az iskolai kudarc vizsgálatának elméleti és módszertani háttere : [absztrakt].

Kasza Blanka Bernadett and Finta Regina and Tóth Ibolya and Szűcs Mónika and Domján Andrea: A derékfájdalom előfordulásának vizsgálata fiatal felnőttek körében : [absztrakt].

Katona László: The role of applied theatre in language learning : [abstract].

Kató Csaba and Szakács Levente and Lebenszkyné Szabó Tünde and Kiss-Kondás Dóra and Szabó Zsolt Gábor: Felkar maximális és funcionális erejének fejlesztése, változó kontrakciós időket használva, azonos terhelési szint mellett : [absztrakt].

Kecskés László: A gyakorlatias angol jogászképzés kialakulása az Inns of Court falai között. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 365-382. (2007)

Keczer Gabriella: A felsőoktatás nemzetköziesedésének kulturális dimenziói : [absztrakt].

Keczer Gabriella: A felsőoktatás nemzetköziesítésének kulturális dimenziói. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 5-14. (2021)

Keczer Gabriella: Assessing faculty’s performance : war of the worlds?

Keczer Gabriella: Az egyetemek szerepe, irányítása és működése a 21. század elején : felsőoktatás-kutatási tanulmányok. ISBN 978 963 89724 5 3, (2014)

Keczer Gabriella: Egyetemirányítás : lehetőségek és korlátok. ISBN 978 963 08 0307 6, (2010)

Keczer Gabriella and Myint Lay Aye Aye: Teacher competence frameworks in Myanmar and Hungary. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 64-77. (2020)

Kegyesné Szekeres Erika: Az anyanyelvi kompetencia és a digitális közösségi kommunikáció összefüggéseiről a magyartanárok szemszögéből : [absztrakt].

Kehl Dániel and Kruzslicz Ferenc and Baczur Roland: Increasing interactivity in class.

Kelemen Márta: Orális szokások és következményeik : [absztrakt].

Kelemen Márta: Hangfejlesztő szondák alkalmazása a logopédiai gyakorlatban.

Kelemen Márta: Hangfejlesztő szondák alkalmazása a logopédiai gyakorlatban : [előadáskivonat].

Kelemenné Nyári Mónika: Miért van így, miért ez történik? : fogalomalkotás egyszerűen, természetismeret órákon, alsó tagozatban : [absztrakt].

Kemény Gábor: Gyermektanulmány és értékelés. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 347-351. (1934)

Kendoff Károly: Amerika : bevezetés : tanítás a fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 243-249. (1934)

Kendoff Károly: Az Atlasz hegység vidéke : mintatanítás a fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 38-44b. (1934)

Kendoff Károly: Erdély éghajlata és vízrajza. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 14-20. (1934)

Kendoff Károly: Rajzolás a földrajzoktatásban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 84-95. (1934)

Kendoff Károly: Tájékozódás a szabadban : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 33-38a. (1934)

Kendoff Károly: Éghajlati vonatkozások és kapcsolatok a földrajzoktatásban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 404-414. (1934)

Kerekes Csilla: Egy íráskészséget fejlesztő élményalapú levélírás-projekt tapasztalatai. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 1-8. (2019)

Kertész Tamás and Bognár József and Szakály Zsolt and Liszkai Zsuzsanna: Matematikai teljesítmény és tantárgyi preferencia támogatása fizikai aktivitásra épülő innovációval : alsó tagozatos tanulók fejlődése : [absztrakt].

Kerülő Judit: Egy romatelepen működő iskola bezárásának tapasztalatai.

Kham Thi Nang: Engagement with written corrective feedback: What can we learn from student engagement research in L2 writing? : [abstract].

Kham Thi Nang: Written corrective feedback and its impact on syntactic complexity in EFL students' writing : [absztrakt].

Kimmel Zsófia: "Ciki a cigi" iskolai megelőzési program és hatásvizsgálata : [absztrakt].

Kincses János: Köszöntő.

Kis Krisztián: Minőségjavítás és -fejlesztés a vállalati partnerek bevonásával a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 25-53. (2020)

Kis Krisztián and Nagy Valéria and Benkő-Kiss Árpád: Kompetencia és tudásigény felmérése szakmák szerint. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 217-221. (2019)

Kispál-Podrácz Gyöngyi: A közösségi tanulás támogatása kooperatív módszerekkel : [absztrakt].

Kiss Gabriella: 20. századi válaszkísérletek a hátrányos helyzetű felnőttek pedagógiai kihívásaira : Paulo Freire és Joseph Wresinski pedagógiája. ISBN 978-963-306-731-4, (2020)

Kiss Mária Rita: Tudatos polgárrá nevelés az iskolában : [absztrakt].

Kiss Árpád: Korszerü [!Korszerű] didaktikai törekvések és a felnőttoktatás. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 265-292. (1973)

Klebelsberg Kuno: Falusi népiskoláink kiépítése. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 328-329. (2020)

Klein Sándor: Carl Rogers és a személyközpontú pszichológia a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Pszichológia Tanszékén, az 1980-as években. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 161-165. (2021)

Klenanc Miklós and Mészáros János and Szondi Ildikó: A vajdasági magyarság oktatásügyi helyzete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (70) 8. pp. 1-32. (2007)

Klieme Eckhard: Assessing learning progression in an international large-scale context : [absztrakt].

Kmentová Milena: Testing the sense of rhythm of children aged 5-12: finding new ways : [abstract].

Kocsis Ádám and Molnár Gyöngyvér: A lemorzsolódást és a sikerességet meghatározó tényezők vizsgálata a felsőoktatásban : [absztrakt].

Kocsis Ádám and Molnár Gyöngyvér: A tanulási stratégiák egyetemi sikerességet meghatározó szerepe a felsőoktatásban : [absztrakt].

Kocsis Andrea: Starye mastera - blagodarnye potomki : serii Guena na udalenke.

Kocsis Andrea: Starye mastera - blagodarnye potomki : serii Guena na udalenke : [előadáskivonat].

Kocsisné Kálló Veronika: "Száj velem" - ismert elemek egyéni szájízzel a nyelvlökéses nyelés terápiában : [absztrakt].

Kojanitz László: Az értelmező kulcsfogalmak tanítása és tanulása : a változások. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 219-235. (2021)

Kojanitz László: Az értelmező kulcsfogalmak tanítása és tanulása : az okok. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 199-218. (2021)

Kojanitz László: Bevezető. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 9-11. (2021)

Kojanitz László: Egy meg nem valósult terv 1992-ből a szakképző iskolák történelemtanításának megújítására. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 27-33. (2021)

Kojanitz László: A diákok esszéinek elemzése a kauzális összefüggések bemutatása szempontjából. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 127-147. (2021)

Kojanitz László: A diákok gondolkodásának fejlődése a történelemtanulás eredményeként. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 85-93. (2021)

Kojanitz László: A forrásfeldolgozástól a kutatásalapú tanulásig. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 63-70. (2021)

Kojanitz László: Új történelmi programok fejlesztése. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 35-40. (2021)

Kojanitz László: A kauzális történelmi gondolkodás fejlesztése és értékelése. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 111-126. (2021)

Kojanitz László: A kérdésorientált (inquiry based) történelemtanítás összekapcsolása az IKT adta lehetőségekkel. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 43-61. (2021)

Kojanitz László: A tevékenység- és képességcentrikus történelemtanítás. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 15-25. (2021)

Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. ISBN 978-615-6060-42-6, (2021)

Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztése az Újgenerációs tankönyvekkel. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 149-161. (2021)

Kojanitz László: A történelmi gondolkodás fejlesztésének irányzatai. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 73-84. (2021)

Kojanitz László: A történelmi interpretáció fogalmának tanítása. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 165-180. (2021)

Kojanitz László: A történelmi interpretáció és az oral history az oktatásban = Historical interpretation and oral history in education. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 16-33. (2020)

Kojanitz László: A történelmi interpretáció és az oral history az oktatásban. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 181-198. (2021)

Kojanitz László: A történelmi tudat fejlesztésének feltételei Magyarországon. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 263-274. (2021)

Kojanitz László: A történelmi tudat fejlesztésének jelentősége és problémái. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 239-261. (2021)

Kojanitz László: A történetmesélésétől a reflektív történelemszemléletig. In: A történelmi gondolkodás fejlesztése : válogatott tanulmányok. pp. 95-109. (2021)

Koller Inez Zsófia: Versenyalapú és együttműködés-alapú tanulás a közösségi nevelésben : [absztrakt].

Kolnhofer-Derecskei Anita and Nagy Viktor and Kovácsné Bukucs Erzsébet: Gamestat-i., avagy a fejekbe surranó tudás.

Koltai István: A csurgói m. kir. áll. tanítóképző-intézet története. (1939)

Komlóssy Ákos: Az iskolakísérlet szerepe a közoktatási rendszer fejlesztésében. In: Szegedi bölcsészműhely '82 : a 80-as évek társadalomtudománya: eredmények és perspektívák. pp. 69-78. (1983)

Konarzewska Gubala Ewa: Performance evaluation and benchmarking in education services using data envelopment analysis : [absztrakt].

Koncz Gábor: Nemzetközi tapasztalatok az oktatás- és müvelődéstervezés [!művelődéstervezés] területén. In: Gazdaság és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi X. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (10). pp. 158-184. (1981)

Koncz János: Innováció az osztrák művelődésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 101-120. (1987)

Koncz János: A közoktatás és a közmüvelődés [!közművelődés] emberi tényezői. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 27-37. (1982)

Konczos Zsófia and Tóthné Aszalai Anett: Pályatükör : fiatal logopédusok társadalmi presztizse, elégedettsége : [absztrakt].

Kopasz Adrien Réka: Erdei iskola és vándortábor : a környezeti nevelés progresszíven megújuló lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 19-33. (2018)

Koren Morel and Erell Adoram: Solfy : an integrative solution for promoting music literacy in general education. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 156-162. (2022)

Kormos Sándor: A közoktatás és közmüvelődés [!közművelődés] együttmüködése [!együttműködése] és fejlesztésének távlatai. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 15-26. (1982)

Kormányos Anna Amália: Úszásoktatási tapasztalatok alsó tagozatos tanulók és szüleik körében : [absztrakt].

Kornidesz Mihály: Kollektiv [!kollektív] gondolkodás - korszerü [!korszerű] müvelődés [!művelődés]. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 5-13. (1982)

Kornis Gyula: Magyarország közoktatásügye a világháború óta. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 322-324. (2020)

Korom Andrea and Máthéné Köteles Éva and Vágvölgyi Anna and Szűcs Mónika and Ábrahám Judit Erzsébet and Barnai Mária and Kósa István: Egyéni és csoportosan vezetett dinamikus tréning hatásainak vizsgálata a testösszetételre és az artériás stiffness értékekre metabolikus szindrómában : [absztrakt].

Korom Erzsébet: A fogalmi fejlődés kutatási eredményeinek hasznosítása az oktatás fejlesztésében. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 69-79. (2008)

Kotosz Balázs and Balogh Irén: The changing of curriculum of elementary statistics in social science education : [absztrakt].

Kotroczó Eszter: Kreativitás a nyelvórákon. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 9-16. (2021)

Kovács Gábor: La Monica : egy európai vándorállam a gimnáziumi énekkönyvben. In: Évfordulós zeneszerzők, 2009 : tanulmánykötet. pp. 39-46. (2010)

Kovács Gábor: Prozódiai kérdések kezeléséről a karvezetés oktatásában. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 218-221. (2016)

Kovács Krisztina: Autizmusspektrum-zavarral élő gyermekek óvodai nevelése. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 5-29. (2021)

Kovács Krisztina: Kisgyermekek óvodával való elégedettségének és attitűdjének vizsgálata : [absztrakt].

Kovács Stefan and Veres István and Bíró-Szigeti Szilvia: Minőségdimenziók a BME gazdasági mesterképzésének vizsgálatában = Evaluating the quality aspects of the economics master's program in BME : [absztrakt].

Kovács T. Katalin and Szabó Norbert and Janurik Márta: Az éneklési képesség fejlettségének vizsgálata a 6-13 éves tanulók körében : [absztrakt].

Kovács Zsuzsa and Hegyi-Halmos Nóra and Schiller Emese: Az elmélet-gyakorlat integrációjának lehetőségei a munkaalapú tanulás keretei között. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 253-262. (2021)

Kovács Dorottya: La velocidad de articulación en la enseñanza de ELE. In: Acta hispanica, (25). pp. 87-99. (2020)

Kovács Edina: Kik maradnak, miért maradnak? : a partimui tanár szakos hallgatók elkötelezettségét befolyásoló tényezők. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 179-200. (2014)

Kovács Péter and Kazár Klára and Kuruczleki Éva: Using visualization tools in classes.

Kovács Örs: Tankönyvkészítés kihívásai a 21. században : egy új történelem tankönyvsorozat születése. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 66-80. (2020)

Kovács B. Jánosné Ruda Erzsébet: Testgyakorlás tanítása a polgári leányiskolában : [a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájának módszeres értekezletén tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 414-421. (1934)

Kovács-Berta Renáta: A szexuális nevelés helye és szerepe a pedagógusképzésben : [absztrakt].

Kovács-Jerney Ádám: A machiavellizmus, az időperspektíva és a munkafüggőség viszonyrendszere : [absztrakt].

Kovács-Krassói Anikó: Egy életmű, több perspektíva, új generáció : Móra Ferenc életműve új hangsúlyokkal : [absztrakt].

Kovács-Kószó Eszter: Távoktatás a koronavírus első hullámában és utána. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 10., (10). pp. 182-187. (2022)

Kovács-Kószó Eszter: Távoktatás a koronavírus első hullámában, és utána : [absztrakt].

Kovács-Kószó Eszter: A kooperatív tanulás : [absztrakt].

Kozma Tamás: Innováció és képzés. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 81-99. (1987)

Kočišová Renáta: Moyzes Miklós pedagógiai és zeneművészeti tevékenysége az egykori Magyarország területén. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 203-212. (2016)

Kraiciné Szokoly Mária: Felnőttképzés módszertani kísérlet a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására : előzetes tudásszint mérésen alapuló kompetenciaalapú felzárkóztató képzések 1. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 94-203. (2007)

Kraiciné Szokoly Mária and Kraici István Márton and Tibori Tímea and Tóth Károly: Összefoglalás. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 449-468. (2007)

Krakker Anna: Környezeti oktatócsomagok szerepe a magyarországi környezeti nevelésben. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 41-51. (2018)

Krammer Jenő: A magyar nyelv tanításának kérdése nemzetiségi polgári iskoláinkban. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 16-23. (1943)

Krammer Jenő and Kemény Gábor: Kemény Gábor: Egy magyar kultúrpedagógus. Nagy László életműve. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 84-85. (1944)

Kratofil Dezső: Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1933/34. évi első számában [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 265-266. (1934)

Kratofil Dezső: Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny [...]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 153-154. (1934)

Kratofil Dezső: Bevezető. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-5. (1934)

Kratofil Dezső: Geometria : a megfigyelési feladatok. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 268-277. (1939)

Kratofil Dezső: Hírek. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 87-88. (1943)

Kratofil Dezső: Pythagoras tantétele : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában : II. rész: a tétel további taglalása és begyakorlása. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 434-439. (1934)

Kratofil Dezső: Pythagoras tantétele : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában : két egymás után következő óra anyaga : I. rész: tantétel ismertetése ; II. rész: a tétel begyakorlása és további taglalása. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 318-324. (1934)

Kratofil Dezső: A háromszögek területe : tanítás a polgári fiúiskolában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 173-180. (1938)

Kratofil Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában : a tanítás II. egységének menete. In: A cselekvés iskolája, (1-2). 38-44a. (1934)

Kratofil Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában : három (I-III.) egymás után következő tanórában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 20-27. (1934)

Kratofil Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 44-48. (1934)

Kratofil Dezső: A módszeres értekezletek és bemutató tanítások. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 217-227. (1944)

Kratofil Dezső: Ünnepi beszéd. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 1-7. (1940)

Kratofil Dezső: A területmérés egységei : a polgári fiúiskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 64-68. (1938)

Kratofil Dezső: A trapez [!trapéz] ismertetése a polgári fiúiskola III. osztályában : I. rész. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 131-140. (1934)

Kratofil Dezső: A trapez [!trapéz] ismertetése a polgári fiúiskola III. osztályában : II. rész. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 249-257. (1934)

Kratofil Dezső and Kövessy Jenő: Kövessy Jenő: Számolás és mérés a mindennapi életben. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 166-167. (1944)

Kratofil Dezső and Somogyi József: Somogyi József: Hazánk közoktatásügye a második világháborúig. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 174-176. (1942)

Kratofil Dezső and Váradi József: Váradi József: Iskolaszervezettan. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 250-251. (1943)

Krausz Anita: Gyógypedagógusok IKT-ismeretének jellemzői : [absztrakt].

Krausz Anita: Integráló oktatási környezetben tanulók fogyatékossággal kapcsolatos ismeretei, attitűdje.

Krausz Anita: Integráló oktatási környezetben tanulók fogyatékossággal kapcsolatos ismeretei, attitűdje : [absztrakt].

Krix Márton: Iskolai szakkifejezések magyar-német szótára. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 168-169. (1943)

Krix Márton: Kratofil Dezső: A geometria tanításának vezérkönyve : I. rész. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 179-181. (1939)

Krix Márton: Algebrai mennyiségek osztása. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 216-218. (1940)

Krix Márton: Algebrai mennyiségek osztása : 4 tanítási óra a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 146-151. (1940)

Krix Márton: Az arányos osztás : két tanítási óra a polg. fiúiskola ll. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 269-272. (1938)

Krix Márton: Az aránypár : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 214-218. (1941)

Krix Márton: Az aránypár alkalmazása kettőstételű feladatok megoldására : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 51-55. (1942)

Krix Márton: Az osztás alapfogalmai. Osztás írásban egyjegyű osztóval : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 32-36. (1941)

Krix Márton: Egytagú algebrai mennyiségek hatványozása : két tanítási óra a polgári iskola IV. fiúosztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 143-147. (1944)

Krix Márton: Kamatos-kamat : két tanítási óra a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 60-64. (1938)

Krix Márton: Kamatszámítás : 10 tanítási óra a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 473-477. (1938)

Krix Márton: Mennyiségtan : kamatszámítás : 3. óra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 66-68. (1939)

Krix Márton: Mennyiségtan : kamatszámítás : 4. óra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 169-172. (1939)

Krix Márton: Mennyiségtan : kamatszámítás : 6. óra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 264-267. (1939)

Krix Márton: Mennyiségtan : kamatszámítás : 8. óra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 376-380. (1939)

Krix Márton: Törtszámok szorzása : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 170-173. (1938)

Krix Márton: A kamatláb kiszámítása következtetéssel : 2 tanítási óra a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 153-157. (1943)

Krix Márton: A kör : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 249-253. (1944)

Krix Márton: A mértékek összefoglalása : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 138-141. (1941)

Krix Márton: A negatív szám fogalma : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 237-240. (1943)

Krix Márton: A szorzás alapfogalmai. Szorzás írásban egyjegyű szorzóval : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 39-42. (1940)

Krix Márton: A szorzás és bővítése : tanítás a polgári iskola III. fiúosztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 71-74. (1944)

Krix Márton: A számok osztói és többszörösei : 4. óra. A közös osztó. A legnagyobb közös osztó. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 253-259. (1942)

Krix Márton: A számok osztói és többszörösei : 6 tanítási óra a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 158-164. (1942)

Krix Márton: A százalék kiszámítása : két tanítási óra a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 361-365. (1938)

Krix Márton: A törtek kivonása : kél tanítási óra a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 53-56. (1943)

Krix Márton and Lovas László: Lovas László: Hogyan számolhatunk gyorsan és pontosan. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 167-168. (1944)

Krix Márton and Matzkó Gyula: Matzkó Gyula: Fizika. Gyakorlati tanítások I. rész. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 61-62. (1940)

Krix Márton and Matzkó Gyula: Matzkó Gyula: Fizika. Gyakorlati tanítások. II. rész. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 58-59. (1941)

Krix Márton and Matzkó Gyula: Matzkó Gyula: Vázlatok a fizikatanításhoz. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 270-271. (1942)

Kulcsár Marianna: Könyvkirály, avagy kihívások az olvasóvá nevelésben : [absztrakt].

Kučerova Judita: Tschechische Klavierschule im Kontext der Europäischen Musik. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 54-61. (2015)

Kučerova Judita: Volkslieder und zeitgenössische Musikerziehung : Empirische Kentnisse und musikpädagogische Empfehlungen. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 83-93. (2024)

Kučerova Judita: Ceremonial folklore in music education. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 130-134. (2018)

Kučerova Judita: Music educational network between the Masaryk University Brno Faculty of Education Music Department and the University of Szeged "Juhász Gyula" Faculty of Education Music Department. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 254-257. (2018)

Kádár Kitti and Hódi Ágnes and Soós Katalin: A diszlexiára való hajlam kiszűrésének lehetőségei az óvodában. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 153-172. (2021)

Kádár Katalin: "Kétséges felzárkóztatás, racionális pénzfelhasználás?". In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 25-36. (2017)

Kálmán László: Végzős óvodapedagógus hallgatók óvodaképe. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 49-64. (2021)

Kálmán Renáta: Lengyel-magyar két jó barát, avagy a jogklinika programok összehasonlító elemzése.

Kárpáti Bernadett: Gradus ad Parnassum? - kihívások és lehetőségek a latin nyelv tanításában : [absztrakt].

Kárpáti Attila István: Wesselényi Miklós kisdedóvó-alapításai. In: Aetas, (35) 1. pp. 5-17. (2020)

Kéri Anita: Engaging students : is co-creation the answer?

Kórus Péter and Krisztin Német István: A halmazok, logika és kombinatorika oktatásáról a matematikai műveltségterületen. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 113-122. (2021)

Kórus Péter and Krisztin Német István and Pintér Klára: Szendrei János - a tudós, a tanár és a közéleti ember : [absztrakt].

Köböl Erika: Élmény, pedagógia, élménypedagógia : az élményalapú oktatás lehetőségei az integráció, inklúzió szolgálatában : [absztrakt].

Körtvési Katalin: The living tradition: introduction to Kokas pedagogy : [abstract].

Kövesdi Pál: Az elektromosságtan és mágnesességtan rövid elméleti összefoglalása a főiskolai fizikaoktatásban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 209-224. (1959)

Kövessi Erzsébet: Ismeretterjesztés a gyermekek körében. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 203-220. (1982)

Kövessi Erzsébet: Játék, gondolkodás, ismeretszerzés. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 283-310. (1982)

L

Ladányi Lili: Inkluzív táborozás feltételei.

Ladányi Lili: Inkluzív táborozás feltételei : [absztrakt].

Ladányi Lili: Innovatív technikai lehetőségek az intellektuális képességzavarral élő személyek megismerésében: szemmozgáskövető (eye-tracking) vizsgálatok. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 65-71. (2023)

Ladányi Éva: Az iskolai énhatékonyság, az iskolai jóllét és a szociális kommunikáció kapcsolata : [absztrakt].

Ladányi Éva: Fejlesztési lehetőségek a bábjátékban.

Ladányi Éva: Fejlesztési lehetőségek a bábjátékban : [előadáskivonat].

Lakatos Kristóf: A CTAS tesztszorongás-kérdőív "feladattól független viselkedés" alskálájának összefüggése a teszthelyzettel és egyes kompetenciatesztek eredményeivel : [absztrakt].

Leist Balogh Brigitta and Jámbori Szilvia: A karaktererősségek iskolai alkalmazásának jelentősége a pozitív serdülőkori fejlődésben : [absztrakt].

Lemle Rezső: A német beszédkészség elsajátítása és a stílus. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 15-19. (1938)

Lemle Rezső: A németnyelvi dolgozatok javítása. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 16-22. (1940)

Lemle Rezső: A németnyelvi tankönyvírás módja. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 427-447. (1938)

Lencse Georgina Beatrix: Az oktatás statisztikai vizsgálata a KSH 2011/2012-es adatai alapján : [absztrakt].

Lendvai Edina and Panyor Ágota and Hampel György: A Mérnöki Kar agrár és műszaki képzési területein történő lemorzsolódás okainak feltárása tárgyában készült kérdőíves felmérés eredményei. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 205-210. (2019)

Lendvai Edina and Pappné Sziládi Katalin and Vidács Anita: Lemorzsolódás csökkentésére irányuló felmérés : a tanulási problémákkal küszködő hallgatók körében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 211-216. (2019)

Lengyel Imre: Látlelet a hazai közgazdasági felsőoktatásról az egyetemek fenntartóváltása előtt. ISBN 978-963-306-801-4, (2021)

Lengyel Imre: A gazdaságtudományi felsőoktatás átrendeződése az elmúlt évtizedben : "fortélyos félelem igazgat"? : adalékok a közgazdasági képzések újraszerveződéséhez. ISBN 978-963-306-698-0, (2019)

Lerner Károly: Bevezető. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 3-6. (1956)

Lerner Károly: Bevezető. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 3-4. (1957)

Ligeti Béla and Maróthi György: Maróthi György 200 éves arithmeticája : (1743-1913). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 11-27. (1944)

Lilón Domingo: Alternativas en la enseñanza del español. In: Acta hispanica, (18). pp. 27-29. (2013)

Lippai László and Osváth Viola and Szabó-Prievara Dóra Katalin and Tarkó Klára: A lelki egészség és -betegség határát érintő pedagógusi döntések támogatási lehetőségei az iskolai lelki egészségfejlesztés keretrendszerében : [absztrakt].

Listiani Listiani: Audio feedback in L2 writing : a shift to modern technology? : [absztrakt].

Listiani Listiani and Nikolov Marianne and Hódi Ágnes: Validating an adapted B1-level analytic rating rubric for evaluating Indonesian students' EFL writing performance : [abstract].

Liu Yong and Pásztor Attila: Impacts of demographic factors on critical thinking disposition among undergraduates : [absztrakt].

Loczka Alajos: Közoktatásügyünk mai irányelvei. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 185-204. (1944)

Lovas Tünde: Az oldott müvelődési [!művelődési] formák szerepe az iskolákban. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 183-202. (1982)

Lovics Gábor and Szép Katalin and Vereczkei Zoltán: Statistical education needs and experiences in the Hungarian central statistical office.

Lukácsi Zoltán and Fükőh Borbála: Írásproduktumok listaalapú értékelése - Szint- és műfajspecifikus pipalisták fejlesztése az idegen nyelvi mérés gyakorlatában : [absztrakt].

Luque Toro Luis: Aspectos morfosintácticos y léxico-semánticos de la gramática castellana de Nebrija en la enseñanza del español durante el s. XVI en el continente americano : [abstract].

Lévai Ramóna: Measuring social competences in primary school music lessons : [abstract].

M

M. Császár Zsuzsa: Kisebbség - oktatás - politika a Balkánon. ISBN 978 963 06 8798 0, (2011)

M. Korchmáros Valéria: Funkcionális szempontok a latinoktatásban. In: Szegedi Bölcsészműhely '77 : kutatási módszerek és irányzatok a társadalomtudományokban. pp. 259-278. (1978)

Maczelka Noémi: Zongoraművészet, zongoratanítás. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 81-87. (2019)

Maczelka Noémi: 80 évvel ezelőtt született Bódás Péter zongoraművész, főiskolai tanár. In: Zenei évfordulók : tanulmánykötet : [Szegeden, 2016. okt. 17-18-án azonos címmel rendezett 17. konferencia szerkesztett anyaga]. pp. 132-138. (2017)

Maczelka Noémi: Gondolatok a gyakorlásról. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 115-119. (2019)

Macías Gómez María Escolástica and Lago de Fernández Carmen Cecilia and Aguilera García José Luis and Lago de Vergara Diana: Análisis de necesidades de formación continua de directores de tesis para la tutoría de estudiantes de doctorado : caso de la Universidad de Cartagena de Indias. In: Acta hispanica. pp. 867-874. (2020)

Mag Noémi: Kollégiumi "erőmű".

Magonyné Varga Emőke: Mi van a képen? : a pedagógus és a kisgyermek közti nyelvi-képi kommunikáció metodológiai kérdései.

Magonyné Varga Emőke: Mi van a képen? : a pedagógus és a kisgyermek közti nyelvi-képi kommunikáció metodológiai kérdései : [előadáskivonat].

Magyar Adél: Korai intervenció inkluzív környezetben.

Magyar Adél: Korai intervenció inkluzív környezetben : [absztrakt].

Magyar Adél: Közösségi tapasztalat és pályaszocializáció értelmi fogyatékos emberekkel a magyarországi "Hit és Fény" első évtizedében. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 47-56. (2023)

Magyar Adél: A kisgyermekkori beszéd- és nyelvi fejlesztés szegedi úttörői: a Vekerdi nővérek munkássága : [absztrakt].

Magyar Andrea and Habók Anita: Az általános iskolai tankönyvekben előforduló szavak korpuszára építő szókincsmérő teszt kidolgozása és pilot vizsgálata : [absztrakt].

Magyar Ágoston: Készségfejlesztő iskolából a munka világába - lehetőségek és támogatás. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 78-85. (2023)

Magyar Ágoston: Könnyen érthető kommunikáció a társadalmi inklúzióért.

Magyar Ágoston: Könnyen érthető kommunikáció a társadalmi inklúzióért : [absztrakt].

Magyar Ágoston: Tananyagfejlesztés a könnyen érthető nyelv szabályrendszereinek alkalmazásával - európai kitekintés : [absztrakt].

Magyar Andrea and Habók Anita: Szövegfeldolgozás grafikus szervezők segítségével. In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 9-18. (2018)

Magyari Sára: Korszerű-e a magyar nyelv tanítása a romániai tantervek tükrében? In: Módszertani közlemények, (58) 4. pp. 3-8. (2018)

Magyary Zoltán and Huszti József and Hornyánszky Gyula and Imre Sándor: Egyetempolitikai kérdések. (1928)

Maisch Patrícia: Honleányi tudományokkal felvértezve: Csapó Mária intézményes neveltetése és hatása : [absztrakt].

Maisch Patrícia: A női olvasás kritikáinak felekezeti megközelítése a reformkorban : [absztrakt].

Major Ferencné: Reflexiók egy új angol nyelvkönyv megjelenéséhez. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 114-118. (2022)

Majzik Tamás: Gondolkodási képességek online mérése csángóföldi és székelyföldi kisiskolások körében : [absztrakt].

Majzik Tamás: A román tannyelvű iskolákban magyar anyanyelvet tanuló kisiskolások számára készült tanterv elemzése : [absztrakt].

Majó Zoltán and Szakál Péter: 16 tons of petition-data mining in the on-line administration system of the University of Szeged : [absztrakt].

Majó-Petri Zoltán: A digitalizáció az Óperencián és az üveghegyen is túl : az Ipar 4.0-hoz vezető út online kurzusokon keresztül.

Makovics Gábor: Társas összehasonlítás az iskolapadban : [absztrakt].

Mamad Abderrahim: Checking the validity and reliability of a questionnaire for investigating Moroccan EFL students' perceptions and self-reported practices of writing : [absztrakt].

Mamad Abderrahim and Vígh Tibor: Moroccan EFL university students' perceptions and reported practices of product- and process-based written feedback : [abstract].

Mar Phyo Wai: An exploratory study on doctoral students' academic English needs : [absztrakt].

Marosvári Dorottya: A svájci közoktatás néhány jellemzője. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 70-72. (2021)

Maróti Kristóf and Maróti Levente and Molnár Andor H.: Elugró láb - lövő kar vs. lendítő láb - passzív kar. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 81-82. (2018)

Maróti Andor: A felnőttoktatás gondolattörténeti fejlődése. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 39-72. (1973)

Maróti Andor and Sz. Várnagy Marianne: Az aktivizáló módszerekről. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 293-315. (1973)

Matzkó Gyula: Archimedes tétele : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 184-189. (1938)

Matzkó Gyula: Archimedes tétele: tanítás a polgári iskola III. osztályában : II. rész. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 276-280. (1938)

Matzkó Gyula: Az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 103-104. (1944)

Matzkó Gyula: Az egyszerű és összetett nagyító, a távcsövek : (Tanítás a polgári iskola III. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 46-50. (1940)

Matzkó Gyula: Az elektromos áram nagy hatása : egy óra a tanulókat kísérleteztető fizikatanításból. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 32-39. (1934)

Matzkó Gyula: Budapesti Polgári Iskola. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 104-105. (1938)

Matzkó Gyula: Budapesti Polgári Iskola. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 209-210. (1938)

Matzkó Gyula: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 193-194. (1942)

Matzkó Gyula: Elektromos indukció : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 440-446. (1934)

Matzkó Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 69-71. (1939)

Matzkó Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 176-178. (1939)

Matzkó Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 373-379. (1938)

Matzkó Gyula: Elektrosztatika a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 481-485. (1938)

Matzkó Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 77-78. (1940)

Matzkó Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 98-100. (1939)

Matzkó Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 309. (1938)

Matzkó Gyula: Fizikai és Kémiai Didaktikai Lapok. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 409-410. (1938)

Matzkó Gyula: Jövő Útjain. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 415. (1939)

Matzkó Gyula: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 89-90. (1942)

Matzkó Gyula: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 85-87. (1943)

Matzkó Gyula: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 204-205. (1939)

Matzkó Gyula: Miért ne kísérletezzen a tanuló? : az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Paedagogiai Bizottságában f. évi november hó 13-án tartott előadás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 96-110. (1934)

Matzkó Gyula: Nevelés. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 261-264. (1943)

Matzkó Gyula: Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 293-296. (1942)

Matzkó Gyula: Orsz. Középisk. Tanáregyesület Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 252-253. (1940)

Matzkó Gyula: Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 175-176. (1941)

Matzkó Gyula: Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 279-280. (1944)

Matzkó Gyula: Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 255-256. (1941)

Matzkó Gyula: Osztályozási próba a természettanban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 226-232. (1941)

Matzkó Gyula: Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 83-85. (1941)

Matzkó Gyula: Pedagógiai Szeminárium. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 510. (1938)

Matzkó Gyula: Rádió, grammofon és mikrofon az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 283-288. (1939)

Matzkó Gyula: Színszóródás. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 151-155. (1940)

Matzkó Gyula: Súly, fajsúly, sűrűség. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 49-55. (1934)

Matzkó Gyula: Természettan. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 74-77. (1944)

Matzkó Gyula: Természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 259-263. (1942)

Matzkó Gyula: Természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 56-61. (1943)

Matzkó Gyula: Természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 241-244. (1943)

Matzkó Gyula: Transzformátorok : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 146-149. (1941)

Matzkó Gyula: A fény törése és az optikai lencsék : három tanítási óra a gyakorló polgári iskola III. osztályából. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 324-341. (1934)

Matzkó Gyula: A fényképezőgép és a fényképezés : (Tanítás a polgári iskola III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 44-49. (1941)

Matzkó Gyula: A látás. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 147-150. (1944)

Matzkó Gyula: A mágnes és a mágneses erő tulajdonságai : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 218-223. (1940)

Matzkó Gyula: A szabadesés : tanítás a polg. fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 72-77. (1938)

Matzkó Gyula: A szem és a látás : tanítás a polg. isk. III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 253-259. (1944)

Matzkó Gyula: A természettan a mai Németországban : (Folytatás.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 164-168. (1942)

Matzkó Gyula: A természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 63-66. (1942)

Matzkó Gyula and Balassa Brunó: Balassa Brúnó: Fehérvári iskolahét 1938. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 290-292. (1939)

Matzkó Gyula and Berg Pál: Berg Pál: Az angol középiskola. In: A cselekvés iskolája, (9). p. 64. (1941)

Matzkó Gyula and Csete Balázs: Csete Balázs: Az iskolám az én váram. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 66-67. (1941)

Matzkó Gyula and Garai József: Garai József: Montessori lélektana és didaktikája. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 67-68. (1943)

Matzkó Gyula and Kedves Miklós: Kedves Miklós: Gravitationsuotersuchungen mit einer neuen Torsionswaage. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 239-240. (1940)

Matzkó Gyula and Padányi Viktor: Padányi Viktor: Középoktatásunk kérdései. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 77-79. (1942)

Matzkó Gyula and Seres József: Seres József: Gyermekvédelem és Diárium. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 278-280. (1942)

Matzkó Gyula and Szeliánszky Ferenc: Szeliánszky Ferenc: A hibakutatás neveléslélektani problémái : I. kötet. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 76-78. (1939)

Matzkó Gyula and Szántó Lőrinc: Szántó Lőrinc: A magyar helyesírási-tanítás alapvetése. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 239-241. (1941)

Matzkó Gyula and Tiboldi József: Tiboldi József: A magyar népdal családfája. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 76-77. (1942)

Matzkó Gyula and Tóth Béla Zoltán: Tóth Béla Zoltán: A félelem jelenségeinek lélektana és pedagógiája. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 67-68. (1941)

Matzkó Gyula and Tóth B. Zoltán: Tóth B. Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek. In: A cselekvés iskolája, (11). p. 68. (1943)

Matzkó Gyula and Veszely László and Jászai József: Veszely—Jászai: Rádió az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 272-273. (1942)

Matzkó Gyula and Vértes O. József: Vértes O. József: Az ingerlékeny gyermek. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 66-67. (1943)

Medňanská Irena: Az Eperjesi (Presov) Egyetem Zene- és Képzőművészeti Intézet Zenei Tanszékének művészeti együttesei. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 191-202. (2016)

Medňanská Irena: A visegrádi országok zenepedagógiai együttműködése. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 101-117. (2015)

Medňanská Irena: Cooperation of the Visegrad group in music pedagogy. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 91-106. (2020)

Medňanská Irena: Szlovák zeneszerzők gyermekek számára írt kórusművei a 20. század 60-as éveitől. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 107-120. (2018)

Meggyesné Hosszu Tímea: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi kommunikációjának fejlesztése.

Meggyesné Hosszu Tímea: Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelvi kommunikációjának fejlesztése : [előadáskivonat].

Megyeri János: Az agyag, a kaolin és belőlük készülő cikkek gyártása : tanítás a polg. isk. IV. osztályában (2 óra). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 153-158. (1942)

Megyeri János: Az ecetsav és az ecetgyártás : tanítás a polg. iskola IV. osztályában. 2 óra. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 247-252. (1942)

Megyeri János: Kaucsuk és gumi : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 234-237. (1943)

Megyeri János: Országos Közoktatási Tanács: Népiskolai ipari és kereskedelmi ismeretek. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 167-168. (1943)

Megyeri János: A levegő és alkotórészei : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 67-70. (1944)

Megyeri János: A selyemhernyó és tenyésztése : tanítás a polgári isk. II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 55-59. (1942)

Megyeri János: A szeszgyártás : tanítás a polg. iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 222-226. (1941)

Megyeri János: A szénvegyületekről általában. (Bevezető óra) : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 157-159. (1943)

Megyeri János: A vegytan és a honvédelmi ismeretek. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 50-53. (1943)

Mester Réka: A "szatellitgeneráció" német nyelvtani kompetenciái : [előadáskivonat].

Mester Réka: A "szatellitgeneráció" német nyelvtani kompetenciái.

Mezei Mónika: Videóinterjúk használatának lehetőségei az online és tantermi oktatásban. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 161-171. (2023)

Mezei Péter: Digitális felsőoktatás, szerzői jog és COVID-19 pandémia : empirikus kutatás a Szegedi Tudományegyetemen. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (12) 1. pp. 141-156. (2022)

Mezei Tímea: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. In: Belvedere Meridionale, (34) 1. pp. 174-181. (2022)

Mezei Tímea: Romológia - kutatástól az oktatásig = Romology - from reserarch to education. In: Belvedere Meridionale, (34) 3. pp. 186-190. (2022)

Mezei Tímea and Fejes József Balázs: A tanulási motivációról alkotott tanári nézetek feltárásának megközelítései - szisztematikus áttekintés : [absztrakt].

Mezei Tímea and Fejes József Balázs and Vígh Tibor and Szenczi Beáta and Rausch Attila: A Tanári Felelősségérzet és az Énhatékonyság Kérdőív működése pedagógusok és pedagógusjelöltek körében : [absztrakt].

Mezei Mónika: Teaching about the Holocaust using video testimonies : pedagogical aims and research results of the impact and efficacy of lessons. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 34-49. (2020)

Mezei Tímea: A hátrányos helyzetű kisiskolások beilleszkedési nehézségeik, különös tekintettel a roma diákokra. In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 37-54. (2017)

Mezei Tímea: A történelmi tudatosság és a történelmi gondolkodás fejlesztésének lehetőségei. In: Belvedere Meridionale, (33) 2. pp. 152-156. (2021)

Mező Edina: Elejenga. In: Serie Didáctica 3. pp. 73-75. (2019)

Mihálka Mária and Mátó Veronika and Pósa Gabriella: Családpedagógiai tanácsadás - lehetőség vagy szükséglet? : [absztrakt].

Miklós Károly: A felnőttek szakmai képzése és továbbképzése. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 171-188. (1973)

Miklós Péter: Klebelsberg Kuno jelentősége a magyar és a szegedi kultúrtörténetben. In: Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban, (19). pp. 17-27. (2007)

Mikulán Rita: A testnevelés órák egészségre gyakorolt hatása. In: Sokszínű sporttudomány : sportszakmai tanulmány- és szakcikk gyűjtemény, (2). pp. 89-97. (2014)

Mikáczó Éva: A felsőfokú számviteles képzésben zajló oktatás fejlesztés értékelése hallgatói megkérdezések alapján.

Mikó Alexandra and Kovács Katalin and Karsai István: Gimnasztika gyakorlatsorok változatosságának mérésére szolgáló értékelőrendszer bemutatása : pilot study : [absztrakt].

Mirkó János: Az alsófokú mezőgazdasági szakoktatás neveléstudományi kérdései. (1939)

Mitrik Laura: A középiskolákban megvalósuló szuicidprevenciós lehetőségek elérhetőségének vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 106-122. (2021)

Mocková Nina: La interferencia lingüística: eslovaco y español. In: Serie Didáctica 5. pp. 27-36. (2021)

Moeckli Jean-Marie: Folyamatos nevelés, kulturális kezdeményezés és kulturális demokrácia. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 333-353. (1973)

Mohácsi László and Gura Norbert and Balogh László: Organizational culture and leadership behaviour among professional and amateur sport teams. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 85-87. (2018)

Mokuter Iván: Az irodalmi horvát-szerb nyelv tanítása "ča" nyelvjárású területen. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 309-322. (1956)

Moldován Krisztián Alex and Kiss Gábor: Súlyemelés a középiskolai testnevelésben. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 88-90. (2018)

Molnár Gyöngyvér: Making thinking visible : process data analysis to understand the reasons for being successful in problem-solving : [absztrakt].

Molnár János: Prohászka Ottokár útmutatása. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 132-135. (1939)

Molnár János: A gyermek lelki fejlődése. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 19-27. (1938)

Molnár János Bálint: A boldogság útja. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 27-30. (1944)

Molnár Keri Edit: Szókincsvizsgálat 10-14 éves korú vajdasági gyermekeknél az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelvtanulás összefüggéseiben.

Molnár Keri Edit: Szókincsvizsgálat 10-14 éves korú vajdasági gyermekeknél az anyanyelv-elsajátítás és az idegennyelvtanulás összefüggéseiben : [előadáskivonat].

Molnár-Kovács Zsófia: A mohácsi csata az 1867 és 1945 közötti középiskolai történelemtankönyvekben. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 67-85. (2023)

Molnár-Kovács Zsófia: A pécsi pedagógusképzés jeles tanárai a "Szakmai életút-lapozgató" könyvsorozat tükrében : [absztrakt].

Monostori Eszter and Molnár Andor H.: Szerb és magyar 1. és 2. osztályos lányok motoros képességeinek összehasonlítása. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 91-93. (2018)

Mosonyi Kálmán: Nem tízes alapú számrendszerek az általános iskolában. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 323-332. (1956)

Mucsi Gergő and Janurik Márta: A ritmikai készségek fejlődésének longitudinális vizsgálata az általános iskola első és második osztályában : [absztrakt].

Mucsiné Erdei Mónika: Komplex problémamegoldó gondolkodás - végrehajtó funkciók - oktatási robotika, avagy a 21. századi képességek fejlesztésének jelentősége. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 20-30. (2023)

Mucsiné Erdei Mónika: Oktatási célú robotok adaptálása sajátos nevelési igényű tanulók integrációjában és különnevelésében.

Mucsiné Erdei Mónika: Oktatási célú robotok adaptálása sajátos nevelési igényű tanulók integrációjában és különnevelésében : [absztrakt].

Mucsiné Erdei Mónika: Tananyagfejlesztés az együttnevelésben dolgozó pedagógusok digitális módszertani kultúrájának megújítása érdekében : [absztrakt].

Mudrák József: Pszichológia a Debreceni Tudományegyetemen a XX. század első felében : az orvosi irányvonal. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 181-190. (2021)

Munkácsy Balázs: Az iskolaérettség hosszú távú hatásai : [absztrakt].

Muray Rubió Joan M. and Cala Carvajal Rafael: La enseñanza del español en Cataluña : a propósito de una epístola de Antino Sunyol i Pla a Francesc Flos i Calcat. In: Acta hispanica, (6). pp. 45-53. (2001)

Murányvári Aliz: Az egyensúly és a beszéd kapcsolata 4-12 éves korú gyermekek beszédfejlődésében.

Murányvári Aliz: Az egyensúly és a beszéd kapcsolata 4-12 éves korú gyermekek beszédfejlődésében : [előadáskivonat].

Murányvári Aliz: Beszédmozdulás.

Murányvári Aliz: Beszédmozdulás : [előadáskivonat].

Musil Ondrej: Film music analysis for educational practice. In: Brun (145) - Gershwin (125) - Kadosa (120) : tanulmánykötet. pp. 109-123. (2024)

Mácsár Gábor and Bognár József and Szakály Zsolt: Végzős rendészeti egyetemi hallgatók tapasztalata a képzésről és az értékelési rendszerről : szoros kapcsolódás a lemorzsolódással : [absztrakt].

Málovics Éva and Nyíri Zoltán and Málovics György: A vállalati képzések fogadtatása külföldi tulajdonú és vegyes vállalatoknál a Dél-alföldi régióban. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 150-161. (2005)

Márkus Artur: A matematikai képesség lélektana. (1937)

Márkus Edina: Pályaorientációs alapok. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 87-111. (2013)

Márkus Edina and Rácz Ildikó and Erdei Gábor: A pedagógus-továbbképzések Magyarországon, különös tekintettel az informatika területére. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 99-115. (2014)

Márkus Gábor: A XIX. századi magyar neveléstörténeti irodalom bibliográfiája : 1800-1914. (1937)

Máthéné Köteles Éva and Korom Andrea and Vágvölgyi Anna and Ábrahám Judit Erzsébet and Szűcs Mónika and Barnai Mária and Kósa István: A telemedicina használata Metabolikus szindrómás betegek 12 hetes otthoni fizikai tréningjének felügyeletére : [absztrakt].

Máté Zsuzsanna: A művészi kreativitás konstruktív és destruktív jellegéről a modernitásban. In: Zenepedagógia határok nélkül : tanulmánykötet. pp. 89-98. (2019)

Máté-Tóth András: Vallástudományok hallgatói igénye. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 242. (2000)

Mészáros Dorottya: Pöttöm Palota, a kreatív játékötletek oldala. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 110-124. (2021)

Mészárosné Kovács Andrea: Tehetséggondozás a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége és a MOB által : előadás kivonat. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 116-118. (2014)

Mód Gergely: Digitális rendszerek szerepe az ápolói oktatásban = The role of digital systems in nursing education : [absztrakt].

Mód Gergely: A szimulációs oktatásban rejlő lehetőségek = The potential of simulations in healthcare education : [absztrakt].

Mónus Ferenc: A környezeti nevelési törekvések hatásának értékelése hazai középiskolákban : [absztrakt].

Múnera Cavadías Liris and Lago de Vergara Diana and Lago de Fernández Carmen: Políticas y reformas en etnoeducación afrocaribe colombiano : caso Cartagena de Indias y Palenque San Basilio. In: Acta hispanica. pp. 885-896. (2020)

Múth János: Az elégia : mintatanítás a fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 18-27. (1934)

Múth János: Dolgozat-javítás a gyakorló polgári fiúiskola III. osztályban. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 5-14. (1934)

Múth János: A népies iskola : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 110-119. (1934)

Múth János: A poetika, retorika és irodalomtörténet anyaga a polgári iskolában : [az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Pedagógiai Bizottságában 1933 október 24-én tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 215-230. (1934)

Müller Vanessa and Pikó Bettina: A tanulmányi reziliencia és a lemorzsolódás kapcsolatának vizsgálata a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavarral élő hallgatók körében : [absztrakt].

N

Nagy Angelika: Causes of communication problems and the methods of averting them in the course of interpersonal communications.

Nagy Angelika: A kommunikációs zavarok okai és elhárításának módjai a személyközi kommunikációban.

Nagy Edit: A különböző szenzoros információk hatása a poszturális kontrollban : [absztrakt].

Nagy Gergely and Bóka Ferenc: A gyulai utánpótláskorú labdarúgók motoros képességeinek vizsgálata. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 94-96. (2018)

Nagy Kristóf and Katona Zsolt: Igények és lehetőségek az alapszintű újraélesztés iskolai oktatásában. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 97-98. (2018)

Nagy Márió Tibor and Korom Erzsébet: A természettudománnyal kapcsolatos episztemológiai nézetek : személyközpontú megközelítés a 6. évfolyamos tanulók profiljainak vizsgálatára : [absztrakt].

Nagy Márió Tibor and Korom Erzsébet: A természettudományos kutatás készségeinek vizsgálata kisiskoláskorban: a Science-K Inventory kipróbálásának tapasztalatai a 4. évfolyamon : [absztrakt].

Nagy Márió Tibor and Varga Laura Dominika and Győry Dániel and Szegvári Vivien and Grósz László: Betekintés a pedagógiai kutatásokba a tanórakutatás módszerével: a tantárgyi attitűdök és tantárgyakkal kapcsolatos előítéletek vizsgálata : [absztrakt].

Nagy Péter Tibor: Az értékelők értékelése és a hátrányos helyzet : [absztrakt].

Nagy Valéria and Nádudvari Gabriella: Az egyetemi oktatók stíluskommunikációs lehetősége(i) : [absztrakt].

Nagy Viola Júlia: A kreativitás vizsgálata gimnáziumi tanulók körében : [absztrakt].

Nagy Zsolt: Visszatérő problémák a magyar jogászképzésben. In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 55-69. (2021)

Nagy Angelika: A kommunikációs zavarok okai és elhárításuk módjai a személyközi kommunikációban : [absztrakt].

Nagy Marcel: "La instrucción es una cuestión de vida o muerte para la colonia" : la escuela en la identidad valdense en el Uruguay decimonónico. In: Acta hispanica. pp. 395-407. (2020)

Nagy Margit: A vajdasági magyar oktatás civil szemmel. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 9-27. (2007)

Nagy Péter Tibor: Educated elites and the Transylvanian University, 1872-1918.

Nagy Tamás: Érzékenyítés, informális tanulás : 1956 tanítása középiskolában : [absztrakt].

Nagy Valéria and Wang Chao-Tang: A "technicizált" tájak jelentősége a fiatal műszaki mérnökjelöltek életében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (15) 3-4. pp. 67-73. (2020)

Nagy Zoltán: Változó iskola-változatlan anyanyelvoktatás? : a tanárképzés kihívásai az anyanyelvi nevelés értelmezéseinek kontextusában. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 217-237. (2014)

Nagy György Adrienn: Óvodáskorú gyermekek viselkedésének vizsgálata digitális otthoni környezetben : egy szülői megfigyelés eredményei. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 140-152. (2021)

Nagyné Hegedűs Anita: Az énhatékonyság szerepe a tanulói sikerességben : [absztrakt].

Nagyné Hegedűs Anita: A belső erőforrások fejlesztésének szükségessége a pedagógusképzésben : [absztrakt].

Nahalka István: Tesztpontszámokon alapuló pedagógiai hozzáadott érték számítása és az alkalmazásával kapcsolatos problémák kiküszöbölése : [absztrakt].

Nemes Irma and Gárdonyi Géza: Eger ostroma : szemelvények Gárdonyi Géza Egri csillagok című művéből. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 235-243. (1934)

Ngan Duong Thi Ngoc and Hercz Mária: A lack of an instrument that assesses academics' instructional development : a literature review : [absztrakt].

Nguyen Lan Anh Thuy and Habók Anita: Gender differences in EFL undergraduates' digital literacy and technology use : [absztrakt].

Niitemaa Marja-Leena: Cohesion in Finnish EFL essays : digital analyses and observations on the use of online sources. In: EduLingua, (8) 1. pp. 1-16. (2022)

Nikitina Natalia Nikolayevna: Art-terapiâ kak kreativnoe prostranstvo ustanovleniâ mežkul'turnyh otnošenij.

Nikitina Natalia Nikolayevna: Art-terapiâ kak kreativnoe prostranstvo ustanovleniâ mežkul'turnyh otnošenij : [előadáskivonat].

Niklai Patrícia Dominika: A közoktatási intézményrendszer fejlesztésének jogi kihívásai az 1920-as években : [absztrakt].

Noszlopi László: Csoportos erkölcslélektani személyiségvizsgálat az ifjúkorban : a Főv. Ped. Szeminárium lélektani laboratóriumának közleménye. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 1-24. (1942)

Noszlopi László and Harkai-Schiller Pál: Harkai-Schiller Pál: A lélektan feladata. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 155-157. (1941)

Noszlopi László and Hildebrand Dietrich von: Dietrich von Hildebrand: Liturgia és egyéniség. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 176-177. (1942)

Noszlopi László and Kersten Ottó: Ottó Kersten: Praxis der Erziehungsberatung. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 72-73. (1943)

Noszlopi László and Schneider Friedrich: Fridrich Schneider: Unterrichten und Erziehen als Beruf. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 277-278. (1942)

Novák Anikó and Körtvési Katalin: ZeneZen, the creative piano pedagogy : [abstract].

Novák Szabina: Kihívások a COVID ellátásban - gyógytornász szemmel : [absztrakt].

Novák Á.: The place of meteorology in the educational activity of Szeged University from 1921 to 1971. In: Acta climatologica, (10). pp. 3-15. (1971)

Novák Ferenc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. (1942)

Nádudvari Gabriella: A német romantika pedagógiai válaszai a kor kihívásaira : [absztrakt].

Nádudvari Gabriella Erika and Paizs Melinda Adrienn: Stíluskommunikáció az egészségfejlesztés tükrében : [absztrakt].

Németh Balázs: Tanuló városok és közösségek a globális és lokális hatások metszéspontjában : [absztrakt].

Németh Balázs: A felsőoktatási LLL és a közösségfejlesztés összefüggései. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 15-20. (2021)

Németh József: Gondolatok a szabad éneklésről. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 72-74. (2011)

Németh Kornél: Politika az iskolában - a végzős gimnazisták politikai szocializációja és állampolgári ismeretei : [absztrakt].

Németh Patrik and Bóka Ferenc: Labdarúgás utánpótlás helyzete az akadémiai képzés rendszerében. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 101-103. (2018)

Németh Andrea: Esélyegyenlőség, mobilitási esélyek az oktatási rendszerben. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 244-253. (2007)

Németh Balázs: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet elektronikus mintavételi keretrendszere. In: Állampolgári kompetenciák kutatása és fejlesztése : útkeresés és továbbadás az aktív állampolgárságra képzés folyamatában. pp. 125-127. (2008)

Németh-Czirok Ildikó: A zenepedagógusok pedagógiai gyakorlata és a klasszikus zenei pályára készülő növendékek flow élménye közötti kapcsolat empirikus vizsgálata : [absztrakt].

Nóbik Attila: Identitásképzés és történeti emlékezet dualizmus kori tanítóképzős neveléstörténeti tankönyveinkben. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 80-94. (2021)

Nóbik Attila: Közösségek és identitások a magyar neveléstörténeti tankönyvekben : [absztrakt].

Nóbik Attila: A digitális eszközökkel megvalósuló távoktatás lehetőségei a gyógypedagógiai ismeretek tanításában. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 95-103. (2023)

O

Okiri Peter and Hercz Mária: Approaches and strategies of educational assessment in the pre-service teacher education program : [absztrakt].

Oltyán Csilla: Gondolatok a jelnyelvről. In: Lélekjelenlét 1. pp. 35-40. (2000)

Oláh Ferenc: Nagyszéksós-tó : Milyen tantermen kívüli oktatási lehetőségeket kínál egy tanösvény és környezete? : [absztrakt].

Oláh János: Néhány XIX-XX. századi neológ zsidó hittankönyv útmutatásaiból, valamint a Rabbiképző Intézet "ünnepélyeiről" és Löw Immánuel prédikációiról : [absztrakt].

Oláh Tibor: A tanulói motiváció : a 10-14 éves korosztály tanulói motivációjának összefüggései. In: Módszertani közlemények, (59) 2. pp. 3-16. (2019)

Orosz-Martins Andrea Erzsébet: Többnyelvűség, korai angol nyelvtanulás Vietnámban : [absztrakt].

Orsós György: A náci diktatúráról szóló történelmi tudat átalakulása a rendszerváltás utáni történelemtankönyvekben : [absztrakt].

Ortiz Franco Juan Vicente: Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en colegios y universidades colombianas : problemáticas y desafíos. In: Acta hispanica. pp. 897-906. (2020)

Osváth Viola and Kis Bernadett and Lippai László: Lelki egészségfejlesztés a köznevelésben - utópia vagy realitás? : [absztrakt].

Ozsváth Gábor Dániel: Kilenc évtized a tizenötből: a Kedves pedagógus-nemzetség a szegedi polgári iskolai tanárképzés szolgálatában - Kedves Miklós és gyermekei: Dr. Kedves Ferenc, Dr. Kedves Miklós Dr. Siposné Dr. Kedves Éva, Kedves Tamás : [absztrakt].

P

Palásti Éva and Bán Sándor and Győri Ferenc: A Jövő Bajnokai úszó utánpótlás program elemzése megyei szintű eredmények és mutatók alapján. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 107-108. (2018)

Pap László: A színes fényképek készítése a főiskolai földrajz oktatásához. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 333-343. (1956)

Papes-Valach Fanni: Digital methods, online possibilities, and alternatives provided by social media in music education : [abstract].

Papp Bence Gábor: A mondókázás szerepe, funkciója és népszerű(tlen?)sége. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 134-139. (2021)

Papp Beáta: Magyar-olasz két tanítási nyelvű oktatás: emelt szintű olasz érettségi eredmények a 2011-2012-es és a 2020-2021-es tanévek között : [absztrakt].

Papp Katalin and Tosun Betül and Tóthová Valérie and Bernabeu-Tamayo Maria Dolors and Tricas-Sauras Sandra and Sahin Eda and Licen Sabina and Radó Anett and Yava Ayla and Leyva Yuan and Bahadir Yilmaz Emel and Prosen Mirko and Hellerová Věra and Trešlová Marie and Dirgar Ezgi and Karnjus Igor: BENEFITS - Better and effective nursing education for improving transcultural nursing skills : [absztrakt].

Parra Báez Lina Adriana: La mujer y el papel de la Universidad Colombiana hacia mediados del siglo XX. In: Acta hispanica. pp. 923-932. (2020)

Peckham Donald W.: Self-regulation and foreign language vocabulary learning at the university level : a pilot study. In: Bölcsészműhely, 2007. pp. 115-128. (2008)

Peckham Donald W.: Language learning and learning strategy use in international university students’ English as a lingua franca communication. In: EduLingua, (6) 1. pp. 1-23. (2020)

Peckham Donald W.: Papers in English and American studies : Tomus XVI. - Noticing and instruction in second language acquisition : a study of Hungarian learners of English. ISBN 978-963-482-946-1, (2009)

Pejovic Andjelka: Alcances y perspectivas del español en Serbia. In: Acta hispanica, (18). pp. 49-60. (2013)

Pelesz Nelli: "Csak a reménytelenekért adatott nekünk a remény." : Donáth Péter: Pedagógusok az 1918-1919. évi politikai forgószélben című kötetéről. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 110-113. (2022)

Pelesz Nelli: Innováció és lokalitás - A szegedi tanítóképzés hagyományainak jelentősége a pedagógusszakma professzionalizációjában : [absztrakt].

Pelesz Nelli: Online kihívások Carl Rogers-től a kick-boxig. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 168-173. (2022)

Pelesz Nelli: Tanítóképzés a két világháború között - a szegedi irányzat : [absztrakt].

Pelesz Nelli: A pedagógusképző rendszerek megújításának lehetőségei : repülőrajt - az OECD jelentése a tanárképzés fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 47-65. (2022)

Pelesz Nelli: Képzésfejlesztés és innovatív módszerek a pedagógusképzésben. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 49-56. (2021)

Pencz Helga: A hatékony közoktatáshoz vezető út fontos mérföldkövei. In: Geopolitikai szemle, (2) 2. pp. 65-79. (2020)

Pentz Gáspár: Rokonszenv és ellenszenv. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 212-217. (1944)

Pentz Gáspár and Pentz Gáspár: Az explorációról. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 112-116. (1944)

Perényi-Csáthi Éva Ibolya: A háttértudás mint szövegértést befolyásoló : tényező.

Perényi-Csáthi Éva Ibolya: A háttértudás mint szövegértést befolyásoló tényező : [előadáskivonat].

Pesti Emese: Tanulási feladat virtuális valóságba való átdolgozása : [absztrakt].

Pete Nikoletta: Egyetemestehetség - projektbemutató. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 8-13. (2013)

Petkova Ingrid: El elemento indígena en las variantes lingüísticas hispanas de América y en la clase de ELE. In: Serie Didáctica 5. pp. 37-49. (2021)

Petroly Pálma: Választható projektmunkák a mindennapos gyakorlatban. In: Módszertani közlemények, (59) 1. pp. 38-50. (2019)

Petrovay Ilona: Környezethatások jelentősége a gyermek életében. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 157-164. (1939)

Petrovics Kálmán: Tehetséggondozás az EDF DÉMÁSZ SZEGED kajak-kenu szakmai programjában : előadás kivonat. In: Tehetségek a sportban : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény, (1). pp. 109-111. (2014)

Petzné Tóth Szilvia and Csiszár Viktória: Tudástranszfer az alsó tagozatos matematika oktatásban : [absztrakt].

Pfeifer Elek: Hírek. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 296-298. (1942)

Phyo Wai Mar and Nikolov Marianne and Hódi Ágnes: Doctoral students' self-assessed abilities to write publishable papers in English : [abstract].

Phyo Wai Mar and Nikolov Marianne and Hódi Ágnes: Relationship between doctoral students' self-assessed research knowledge and coping with stress : [abstract].

Piczil Márta and Tóth Renáta: Mérlegen az első 5 év - az óvodai és iskolai szociális segítés tapasztalatai a dél-alföldi régióban : [absztrakt].

Pillerné Sonkodi Rita: Alkoss maradandót! - családfatervezés a vizuális nevelés-órán. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 134-143. (2021)

Pimenta Sara Souza and Molnár Edit Katalin: Science teachers' beliefs : a bibliographic survey : [absztrakt].

Pintér Klára: Szöveges feladatok tanításának új módszerei. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 95-112. (2021)

Pintér Szilvia and Szarvas Júlia: Narratíva és dráma az angolórán: történetmesélés drámapedagógiai eszközökkel a nyelvelsajátítás támogatására : [absztrakt].

Pintér Petra Orsolya: Foreign language learning of hearing impaired children. In: From Renaissance to Postmodern at the Institute of English and American studies : prizewinning essays from the OTDK 2007-2019. pp. 135-159. (2013)

Pintér Tünde: A tanulók zenei attitűdvizsgálatainak eredményei hazánkban és külföldön.

Pintér Tünde Kornélia: Az ének-zene megítélése az iskolai tantárgyak rendszerében. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 163-172. (2022)

Pintér Tünde Kornélia: Tanulói, szülői és tanári nézetek a zene társadalmi megítéléséről. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 105-108. (2021)

Pléh Csaba: A pszichológia a budapesti egyetemeken és a többi nagyvárosi egyetemen. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 47-56. (2021)

Polcsik Balázs and Katona Zsolt and Győri Ferenc: Az olimpia eszmeisége és nevelő hatása. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 111-112. (2018)

Polohová Marta: Vokális pedagógia Szlovákiában. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 60-68. (2013)

Pongó Tamás: Hogyan oktassunk közjogot? In: Acta Universitatis Szegediensis : forum : acta juridica et politica, (11) 5. pp. 71-77. (2021)

Pukánszky Béla: Nőnevelési elképzelések és programok a romantika korában. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 75-87. (2011)

Pukánszky Béla: Pedagógia és lélektan a szegedi egyetemen, 1872-1945. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 85-98. (2021)

Pukánszky Béla: Tanárképzés ma : a MAB szerepe a tanári mesterszakok minőségének fejlesztésében. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 12-26. (2010)

Purák Szandra and Korom Erzsébet: Kémiatanárok meggyőződése és tanítási gyakorlata a kontextusalapú tanítással kapcsolatban : [absztrakt].

Putzer Petra: Fenntarthatóság oktatása hackathon módszertannal - kihívások és válaszok a Simonyi Hackathonokkal = Sustainability education using hackathon methodology - challenges and responses with the Simony Hackathons.

Pálfi Sándor: Civil szervezetek (lehetséges) szerepe a közoktatásban. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 99-105. (2007)

Pálfy Zoltán: Moldvai csángó fiatalok erdélyi iskolákban. In: Társadalmi átalakulás és ifjúság: a szabadság mint esély?. p. 135. (2000)

Párducz Árpád: Az abszolút hallás. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 115-120. (2012)

Párducz Árpád: A zene és az agy : a modern képalkotó eljárások eredményei. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 95-100. (2015)

Páris György: Számítástechnika és informatika a képzésben. In: Művelődés és innováció : gyűjtemény a TIT Szegedi 16. Művelődéselméleti Nyári Egyetemének előadásaiból, (16). pp. 121-140. (1987)

Pásztor Attila and Liu Yong: Mediating effects among the components of critical thinking disposition in undergraduates : a PLS-SEM analysis : [absztrakt].

Pásztor Attila and Magyar Andrea and Pásztor-Kovács Anita and Rausch Attila and Molnár Gyöngyvér: Digital game-based development of inductive reasoning among fifth graders : [abstract].

Pásztor Attila and Molnár Gyöngyvér and Csapó Benő: Online assessment of combinatorial reasoning among second grade students : [absztrakt].

Pásztor Lilla: A fonológiai tudatosság és az olvasástanulás : [absztrakt].

Pásztor Lilla and Tóthné Aszalai Anett: A Hófehérke Óvodai Fonológiai Tudatosságot Fejlesztő Program tapasztalatai : [előadáskivonat].

Pásztor Lilla and Tóthné Aszalai Anett: A Hófehérke Óvodai Fonológiai Tudatosságot Fejlesztő Program tapasztalatai.

Pásztor Rita Gizella: Az érmelléki magyar kisebbség "iskola-lét" kérdései a demográfiai változások tükrében. In: Magyarok a Kárpát-medencében 3. : migráció, (21). pp. 251-264. (2018)

Pásztor Rita Gizella: Kisebbségi érmelléki képzési és továbbtanulási lehetőségek empirikus megközelítése. In: Magyarok a Kárpát-medencében 2., (16). pp. 441-454. (2017)

Pásztor-Kovács Anita and Pásztor Attila: A kollaboratív képességek alakulása a covid előtt és után: egy keresztmetszeti vizsgálat eredményei 14 éves tanulók körében : [absztrakt].

Pécsiné Kormos Renáta and Turcsányi Enikő: Kötődési problémák megnyilvánulása beszoktatás esetén - a megfigyelés mint módszer alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 103-117. (2022)

Pérez José Isabel Juan: Renovación de la enseñanza-aprendizaje en la educación superior : estrategia para el análisis de los procesos socioambientales y la transformación del paisaje en México. In: Acta hispanica, (25). pp. 101-114. (2020)

Péter Éva: Musical writing, music composition at an elementary level : [abstract].

Péter Éva: Jagamas János szerepe az erdélyi magyar zeneoktatásban. In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 99-104. (2021)

Pősze Andrea: Osoblivostì metodiki vikladannâ Ukraïns'koï movi âk ìnozemnoï. In: Hungaro-Ruthenica, (9). pp. 135-141. (2021)

R

R. Tóth Krisztina: Papír-ceruza és számítógépes tesztek eredményeinek összehasonlító vizsgálata. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 125-136. (2010)

Radics Márta: Építkezés a múlt tapasztalataiból - a logopédusképzés gyakorlati kurzusainak megújítása : [absztrakt].

Radics Márta: A társasjátékok alkalmazásának lehetőségei a kommunikációs készségek fejlesztésében. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 31-36. (2023)

Radnóti Dezsőné: Egy-két szó a fogalmazás tanításáról. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 10-18. (1934)

Radnóti Dezsőné: Olvasmánytárgyalás a leányiskola I. osztályában : Atilla [!Attila] és Leó pápa. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 9-16. (1934)

Rafailov Kristina: The textbooks in music education at elementary art schools in the Czech Republic. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 173-177. (2022)

Rapp Maria: Individual profiling in practice - MA in Music Pedagogy ZHdK. In: Giuseppe Verdi - Richard Wagner - Moór Emánuel : tanulmánykötet. pp. 114-119. (2014)

Rappay Bence Zsolt and Oravecz Titanilla: A Budapesti Gazdasági Egyetem és a hallgatók közötti kommunikáció vizsgálata : [absztrakt].

Rausch Attila: Digital technology in kindergarten: results of a nationwide study among kindergarten teachers : [abstract].

Reicher Regina Zsuzsánna: Most akkor ez mit is jelent? : számok és értelem.

Reitzer Béla: A proletárnevelés kérdéséhez : nevelésszociológiai bírálat. (1935)

Repárszky Ildikó: Mi maradt a rendszerváltásból, avagy ma mi az elvárás [kerettanterv, érettségi, tankönyv(ek)] a rendszerváltozás tanításakor? : kihívás ma a rendszerváltozás tanítása?

Rideg László: Mit és hogyan tanít(hat)unk a rendszerváltás koráról? : lehetőségek és korlátok.

Riesz Béla: A müvelődési [!művelődési] értékekre nevelés alapvető tényezői 10-14 éves életkorban. In: Érték és kultúra : összeállítás a TIT Szegedi IX. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (9). pp. 260-279. (1980)

Ringert Csaba: A digitális múzeumpedagógia modellje. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 92-112. (2022)

Ringert Csaba: IKT fejlesztési stratégiák hatékonysága az oktatási rendszerben. In: Módszertani közlemények, (59) 1. pp. 51-64. (2019)

Riojas Carlos: La idea de desarrollo en el pensamiento económico : una perspectiva desde las aulas latinoamericanas. In: Acta hispanica, (24). pp. 115-122. (2019)

Rodrigues de Oliveira Olney: Assessing influential factors of school performance in children and adolescents : [absztrakt].

Romlehner László: A cselekedtető oktatás francia elméletírói. (1938)

Roszik Dóra: A tanulási énhatékonyság pozitív hatásai a tanulók iskolai teljesítményére : [absztrakt].

Roszik Dóra: A tesztszorongás hatása az iskolai teljesítményre. In: Módszertani közlemények, (62) 1. pp. 34-46. (2022)

Roszik Dóra and Juhász Boglárka Anna: A nevelési stílusok hatása a performancia-minősítő helyzetekben jelentkező szorongásra : [absztrakt].

Roszik Dóra: A pedagógiai munkában megjelenő konstruktivista tanulásszemlélet és a tanulási eredményességet befolyásoló tanulási stratégiák párhuzama. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 57-68. (2021)

Rácz Béláné Mojzes Katalin and Szabó Éva: Az egyetemi hallgatók szabadidő-felhasználása : a József Attila Tudományegyetem hallgatói között végzett időmérleg-vizsgálat alapján. ISBN 963 481 412 3, (1984)

Rálik Alexandra and Gy. Molnár Kadosa: Pályamotiváció- és pályakép vizsgálat tanár szakos hallgatók körében : [absztrakt].

Rálik Alexandra and Szántai Márk and Berczeli-Nemcsényi Alex: Koordinátorok beszámolói.

Révész Béla: A titkosszolgálatok magyarországi oktatásának kérdései a civil felsőoktatásban : [absztrakt].

Révész László: Egy módszertani innováció eredményeinek vizsgálata : [absztrakt].

Révész György: A Pszichológiai Intézet alapítása és szakindítás Pécsett. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 209-222. (2021)

S

Sabah Al-Akbari: Language assessment literacy and digital assessment : reforming the framework : [absztrakt].

Sadouki Fatiha: Examples of cross-linguistic influence in learning German as a foreign language : the case of third-year students of foreign languages at Al-Kawakibi Secondary School in Touggourt, Algeria. In: EduLingua, (6) 1. pp. 61-83. (2020)

Salamon Konrád: Magyarságtudat és történelemtanítás. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 121-126. (2007)

Salasan Cosmin and Iosim Iasmina and Adamov Tabita and Pirvulescu Luminita and Pascalau Raul and Moisa Sebastian and Dumitrescu Carmen: Impact of digitally centred intergenerational learning as blended training for farmers.

Salim Rizvika Rahmita and Molnár Gyöngyvér: The integration of global citizenship education in classrooms and the assessment of its three domains: a state-of-the-art review : [abstract].

Samolovčev Borivoj: A tudományos koncepció és szerkezet problémája a felnőttképzés elméletében. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 316-332. (1973)

Saád Ferenc: Saád Ferenc: Honvédelmi nevelés. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 266-268. (1944)

Scheibl György: Wie modelliert man eine mündliche Prüfung in einem Printbuch?

Scheibl György: Wie modelliert man eine mündliche Prüfung in einem Printbuch? : [előadáskivonat].

Schiller Achim and Engel Joachim: The importance of statistical literacy for democracy : civic-education through statistics.

Schleicher Lajos: (Beszámoló a Debreceni Nyári Egyetem német nyelvi továbbképző tanfolyamán szerzett tapasztalatokról.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 41-45. (1943)

Schleicher Lajos: I. Énekeljünk a német órán! : II. Der Weg zur Schule. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 136-147. (1943)

Schleicher Lajos: A német dalok hatása tanulóinkra : (Pedagógiai — lélektani vizsgálat). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 130-137. (1944)

Schleicher Lajos: A német dalok hatása tanulóinkra : pedagógiai-lélektani vizsgálat. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 52-61. (1944)

Schleicher Lajos: A németnyelvi olvasmányok visszhangja tanulóink lelkében. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 214-224. (1943)

Schleicher Lajos and Tettamanti Béla: Tettamanti Béla : A szókincs szerepe a nyelvtanításban. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 87-88. (1944)

Schmuck Roland: Az Európai felsőoktatásban alkalmazott ESG minőségirányítási irányelveinek összehasonlítása az ISO 9001 minőségirányítási szabvány alapelveivel. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 88-96. (2020)

Semanate Navia Carmen Elvira: Los hermanos de la Salle y su vinculación con las políticas educativas colombianas en el siglo XX. In: Acta hispanica. pp. 933-942. (2020)

Sherwood Peter: Reflections on aggregation and animacy as categories in the teaching of Hungarian as a foreign language (THFL). In: Fidele signaculum : írások Szőnyi György Endre tiszteletére = Writings in Honour of György Endre Szőnyi. pp. 911-922. (2022)

Sikaláné Sánta Ildikó: Tudástranszfer : kultúra - könyvtár - oktatás : [absztrakt].

Simon Hargita: Okos Panda, az új tanulótárs. In: Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből : a képességfejlesztés lehetőségei az adaptív oktatásban. pp. 85-106. (2021)

Simonyi Gabriella: Examining the relationship between school readiness and academic success in primary school in a small settlement in Vojvodina : [abstract].

Simonyi Gabriella: The lone wolf : a coping strategy in a preschool psychodrama group : [absztrakt].

Sipka Sándor: Beőthy Zsolt irodalomtörténeti tankönyve a középiskolai oktatásban. (1976)

Soeharto Soeharto: Examining content validity of the inductive reasoning test based on rater assessment using many-facet Rasch measurement : [absztrakt].

Soeharto Soeharto: Investigating pre-service teachers' attitudes towards inclusive education in Indonesia : [abstract].

Solti István: A technikai rendszabályok alkalmazásának és a titkos operatív akciók oktatása a Rendőrtiszti Főiskolán : [absztrakt].

Somfai László: Nyelvtani ismeretek és készségek az általános iskola befejezésekor. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 193-213. (1962)

Somhegyi Annamária: A teljeskörű intézményi/iskolai egészségfejlesztés (TIE) hazai megvalósulása: eredmények, kihívások : [absztrakt].

Somogyi József: Sztrókay Kálmán: A természet titkai nyomában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 392-393. (1938)

Somogyi Tímea: Ők idegesek, én dadogok! : mediációval és családterápiával kísért dadogó gyermeket nevelő család esetbemutatása : [absztrakt].

Somogyi Gyula and Sós Tamás: Középiskolai tanulmányirend és egészségvédelem. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 101-118. (1940)

Somogyi József: Pauler Ákos emlékezete. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-10. (1934)

Somogyi József: A tehetségvizsgálatok módszeréről. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 59-71. (1934)

Somogyi József and Románné Goldzieher Klára: Románné Goldzieher Klára: A balkezesség. In: A cselekvés iskolája, (7). p. 183. (1939)

Soós Katalin and Hódi Ágnes: Bevezetés a mentorálásba : a Szegedi Tudományegyetem óvodapedagógus szakos hallgatóinak előzetes ismeretei és vélekedései a mentorálásról a pandémia idején. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 30-48. (2021)

Spohn Beáta and Molnár Grácia: Minőség - minőségbiztosítás felsőoktatási európai uniós dokumentumokban. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 71-83. (2010)

Stark Gabriella Mária: Pedagógusképzés Romániában : a pedagógiai líceumi oklevéltől a bolognai MA/MSc oklevélig. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 59-77. (2014)

Stodůlková Marie: The CLIL approach - an inseparable part of music education in the 21st century : [abstract].

Strausz Antal: Tanulókísérletek négy képben. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 380-384. (1939)

Stummer Krisztina: A hazai női felső kereskedelmi oktatásról kialakult kép összehasonlítása a korszak nőképével : [absztrakt].

Stummer Regina: Die Umsetzung musikalischer Projekte An der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien/Krems - Campus Mitterau. In: Évfordulós művészek : Madách, Smetana, Dvořák, Janáček : a SZTE JGYPK Ének-zene Tanszék történetének, az oktatásban alkalmazott módszerek kutatásának legújabb eredményei : tanulmánykötet. pp. 163-168. (2015)

Subaşı Selen: Engagement of Syrian adult refugees in non-formal education in Turkey : [abstract].

Subaşı Selen: Measuring engagement among adult learners in non-formal education : [abstract].

Surányi Sára and Pintér Henriett: Hallás utáni szövegértés teszt adaptálása nem beszélő vagy alig beszélő gyermekek körében : [absztrakt].

Sz. Várnagy Marianne: Vezetőtovábbképzés. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 189-203. (1973)

Szabadi Magdolna: About music therapy in general, and in the music teaching. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 171-185. (2012)

Szabadi Magdolna: A zeneterápia területei és kutatási eredményei. In: Chopin - Schumann - Erkel : tanulmánykötet. pp. 103-126. (2011)

Szabadi Magdolna: Mit jelent a zenei viszony a zeneterápiában? In: "Beethoven 250" : tanulmánykötet : [2020. október 5-6., online konferencia]. pp. 122-127. (2021)

Szabadi Magdolna: Rövid összefoglaló a zeneterápia fejlődésének mérföldköveiről. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 129-132. (2020)

Szabadi Magdolna: Zeneterápiás eszközök szerepe a szociális készség fejlesztésben. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 129-133. (2019)

Szabadi Magdolna: Zeneterápiás fejlesztések tanító- és tanár szakos hallgatókkal. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 139-158. (2018)

Szabadi Magdolna: A zeneterápiás eszközök sajátos jellemzőinek, funkcióinak és egyediségének elemzése. In: "Liszt 210" : tanulmánykötet. pp. 178-182. (2022)

Szabó Fruzsina: Szókincsfejlesztés játékosan - olaszul. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 33-55. (2019)

Szabó János: Felsőoktatási tehetségtérkép - hallgatói jövőkép. In: Impulzus : szegedi pszichológiai tanulmányok, (1) 1. pp. 81-94. (2014)

Szabó Márta Kata and Cziberéné Nohel Gizella: Különböző sportági előképzettségek előnyei és hátrányai a Fit Kidben. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 125-126. (2018)

Szabó Márta Mária: "Budapesti helyszínelők" : a mystery módszer adaptálása. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 189-199. (2023)

Szabó Norbert and Földi Fanni and Józsa Krisztián: A hangszertanulást befolyásoló családi tényezők : [absztrakt].

Szabó Norbert and Kovács T. Katalin and Janurik Márta: Digitális módszer az éneklés fejlettségének vizsgálatára : [absztrakt].

Szabó Péter: A kooperatív egyetemi modell, egy lehetséges válasz a 21. századi felsőoktatás-pedagógiai kihívásokra : a felsőoktatás szerepvállalása az ezredfordulón: akadémiai szerepkörből gazdaságfejlesztő és kultúramegtartó szerepkörbe. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (2) 1. pp. 131-141. (2022)

Szabó Tamás Miklós: Intézményi belső mérési-értékelési rendszer alkalmazásának hatása a különleges bánásmódot igénylő tanulók fejlődésére : [absztrakt].

Szabó Éva and Jagodics Balázs: Az iskolához való viszony kapcsolata egyes kognitív képességekkel : [absztrakt].

Szabó Aladár and Bakos József: Bakos József: Együtt dolgoztunk. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 271-272. (1942)

Szabó János: A hazai felsőoktatási tehetségfejlesztő rendszerek pszichológiai vizsgálata. In: Móra Akadémia : szakkollégiumi tanulmánykötet 2., (2). pp. 82-93. (2015)

Szabó László Tamás: Előszó. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 7-11. (2014)

Szabó Pál Zoltán: Szülőnevelés. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 204-212. (1942)

Szabó Sándor: 1956 : az egyetemi tankönyvek tükrében : [absztrakt].

Szabó Tibor: Előszó.

Szabóné Balogh Ágota: Digitális kultúrára nevelés : [absztrakt].

Szakter Zsuzsa: Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése : a spontán szabad beszélgetés módszeréről.

Szakter Zsuzsa: Az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése − a spontán szabad beszélgetés módszeréről : [előadáskivonat].

Szakács Eszter: Munkamemória-kapacitás összehasonlítása nyelvi és nem nyelvi szakos egyetemi hallgatóknál : [absztrakt].

Szakál Rebeka: A térszemlélet fejlődése és fejlesztése alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (61) 3. pp. 144-155. (2021)

Szakál János: Új magyar nevelés. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 157-159. (1944)

Szalay Ignác: Képanyag a harmincas évek magyar gimnáziumi történelemkönyveiben : [absztrakt].

Szalkai Zoltán: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (8). pp. 1-104. (1936)

Szegedi Janka: Tipustan [típustan] és nevelés. (1938)

Szegedi László: Az egyéniség elve a nevelésben. (1942)

Szeghy Endre: A muzikalitás vizsgálata. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 311-343. (1957)

Szeliánszky Ferenc: A hibakutatás neveléslélektani problémái. (1938)

Szenes Adolf: Az anyanyelvi oktatás Németországban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 197-205. (1938)

Szenes Adolf: Cselekedtető mennyiségtantanítás [!mennyiségtan tanítás] az I. osztályban : az O. P. T. E. pedagógiai bizottságban tartott előadás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-9. (1934)

Szenes Adolf: Felnőttek oktatása. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 81-91. (1939)

Szenes Adolf: Iskolareformok egyes államokban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 91-100. (1938)

Szenes Adolf: Kína közoktatásügye. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 252-258. (1943)

Szenes Adolf: Külföldi tanítási mozgalmak. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 91-98. (1944)

Szenes Adolf: Leánynevelés az új német középiskolában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 187-196. (1939)

Szenes Adolf: Magyar iskolák múlt tanévi állapota Délerdélyben. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 169-177. (1944)

Szenes Adolf: A Magyarság iskolaviszonyai az utódállamokban a múlt tanév végén. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 65-74. (1940)

Szenes Adolf: Románia tanügyi rendeleteiből. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 400-408. (1939)

Szenes Adolf: A Romániában maradt magyarok iskolái. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 161-169. (1941)

Szenes Adolf: A békeszerződés tanítása az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 495-502. (1938)

Szenes Adolf: A csodagyermek lélektana. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 296-305. (1938)

Szenes Adolf: A gimnázium új tanterve és utasítása. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 11-32. (1939)

Szenes Adolf: A hibakutatás újabb útjai. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 393-400. (1938)

Szenes Adolf: A magyar gimnáziumok múlt tanévi érettségi eredménye Romániában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 164-172. (1940)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai : számtan és mértan. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 280-290. (1942)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 241-250. (1941)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 181-188. (1942)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule (polgári iskola) új tanterve és utasításai. Életismeret. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 79-86. (1942)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule új tanterve és utasításai. Háztartástan. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 171-179. (1943)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule új tanterve és utasításai. Rajz és kézimunka. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 73-81. (1943)

Szenes Adolf: A romániai magyar felekezeti iskolák érettségi eredményei. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 68-77. (1941)

Szenes Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : I. számolási hibák gyűjtése. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 174-193. (1934)

Szenes Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : II. közlemény. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 277-294. (1934)

Szenes Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : befejező közlemény : a hibaelhárítás módja. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 351-365. (1934)

Szenes Adolf: A természettudományok a német középiskolák új tantervében. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 299-307. (1939)

Szenes Adolf and Deák Gyula: Deák Gyula: Feljegyzések a polgári iskola és a tanáregyesület múltjából. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 183-184. (1939)

Szente-Varga Mónika: Cooperación educativa entre Hungría y Cuba en el campo nuclear : [abstract].

Szeri Istvánné: Zenei élmények az óvodában és a családban. In: Liszt - Mahler : tanulmánykötet. pp. 186-188. (2012)

Szeri Istvánné: Egész életét a hivatásának szentelte Burchard-Bélaváry Erzsébet : 1897-1987. In: Új utakon a művészetpedagógia : tanulmánykötet : [a 2017. évi konferencián elhangzott előadások anyaga]. pp. 180-187. (2018)

Szigethy László: Döntés a tanulásról. In: Tudásmenedzsment és tudásalapú gazdaságfejlesztés. pp. 139-149. (2005)

Szigeti Mónika Veronika: Pedagógusok kiégésszintjének összehasonlítása a COVID-19-pandémiát megelőző időszakban és a pandémia alatt : [absztrakt].

Szigeti Mónika Veronika: A kiégés és a megelőzésében szerepet játszó protektív faktorok vizsgálata egyetemi hallgatók körében : [absztrakt].

Sziklay László: Szempontok a magyar és szlovák irodalom tanításának koncentrációjához a magyarországi szlovák iskolákban. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 315-331. (1960)

Szilasi Veronika: A német nyelvű orvosképzés jelene és jövője a magatartástudományi tárgyak tekintetében : [absztrakt].

Szilágyi Levente and Aranyász Krisztián and Ambrus Edit and Boda Krisztina and Nagy Edit and Somfay Attila: A légzőizom tréning hatása a poszturális kontrollra COPD-s betegeken : [absztrakt].

Szitás Teodóra: Óvodások szociálisprobléma-megoldása a pedagógusok és szülők véleményei alapján : [absztrakt].

Szitás Teodóra and Kasik László: Vajdasági óvodások (4-6 évesek) szociálisprobléma-megoldása : [absztrakt].

Szokolszky Ágnes: A magyar pszichológia történelembe ágyazott útja a vidéki egyetemeken : előszó és kerettenulmány a kötethez. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 11-46. (2021)

Szokolszky Ágnes: A szegedi pszichológia elfeledett története : szubjektív indíttatású áttekintés és reflexió. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 129-159. (2021)

Szokolyai Dóra: Magyar női úttörők a tudományban és az oktatásban. In: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat, (12) 1. pp. 123-127. (2022)

Szondi Ildikó: A tanári életpálya-modell egyes elemei az Európai Unió tagállamaiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (79). pp. 615-623. (2016)

Szondi Ildikó and Cziráné Kőházi-Kis Tímea: A tanári életpályamodell egyes elemei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (76). pp. 437-455. (2014)

Szontagh Pál Iván: Értékorientált vezetőképzés a protestáns köznevelés szolgálatában : [absztrakt].

Szurofka Laura and Krausz Petra and Katona Ildikó and Sütő László: Vizualitás az integrált természettudományos oktatás során : [absztrakt].

Szverle Szandra: Felsőoktatás Magyarországon : romák/cigányok a magyar felsőoktatásban. In: Tanulmányok a társadalomról III. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségpolitikai Intézet valamint ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék tudományos diákköri munkái, (3). pp. 91-107. (2017)

Szverle Szandra: A végzettség nélküli korai iskolaelhagyás okainak vizsgálata 17-64 éves személyek körében = Causes of early school leaving : questionnaire survey between 17-64 year old persons. In: Belvedere Meridionale, (32) 4. pp. 100-113. (2020)

Szántai Zsanett: Felnőttképzési innováció az egészségügyi prevenció területén.

Szántó Lőrinc: Arany János: V. László : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 44-51. (1938)

Szántó Lőrinc: Baranyai Mária és Keleti Adolf: A magyar nevelésügyi folyóiratok bibliográfiája. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 194-195. (1938)

Szántó Lőrinc: Bassola Zoltán: Decroly pedagógiai rendszere. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 386-388. (1938)

Szántó Lőrinc: Eduárd Burger-Theodor Steiskal: Praxis und Theorie der Schulklasse als Arbeits- und Lebensgemeinschaft. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 195-197. (1938)

Szántó Lőrinc: Locka Alajos: A művelődés útja Amerikában : az iskolarendszer vizsgálata. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 285-287. (1938)

Szántó Lőrinc: Lévay József: Mikes : a rímek elhelyezése a versszakban : tanítás a polg. isk. III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 261-269. (1938)

Szántó Lőrinc: Obermüller Ferenc: A milió-iskola : gondolatok a tanítás intenzitásfokozásának kérdéséhez. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 290-291. (1938)

Szántó Lőrinc: Várkonyi Hildebrand: Az alaki képzés és átvitel kérdése. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 384-386. (1938)

Szántó Lőrinc: Zuckermann Ferenc: Iskolai egészségvédelem. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 192-194. (1938)

Szántó Károly: A szokás lélektana és pedagógiája. (1937)

Szántó Lőrinc: Aktuális történettanítás. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 77-84. (1934)

Szántó Lőrinc: Az ellentétes mondatok : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 45-51. (1939)

Szántó Lőrinc: Az érzelmi költészet összefoglalása : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 140-148. (1939)

Szántó Lőrinc: Die Mittelschule. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 109-110. (1938)

Szántó Lőrinc: Dolgozatírás: Török-magyar bajviadal : a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 145-159. (1938)

Szántó Lőrinc: Főnévképzés névszóból : II. osztály. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 118-126. (1940)

Szántó Lőrinc: Gárdonyi Géza : tanítás a polgári iskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 452-458. (1938)

Szántó Lőrinc: Helyesírási órák a III—IV. osztályban. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 199-203. (1940)

Szántó Lőrinc: Középiskolai magyar nyelvtanírásunk kezdetéről. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 115-131. (1957)

Szántó Lőrinc: Makkos Lajos: A magyar nyelvtan tanításának problémái. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 65-66. (1941)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 213-214. (1938)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 310. (1938)

Szántó Lőrinc: Pädagogischer Führer. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 414-415. (1938)

Szántó Lőrinc: Reviczky Gyula: Magamról : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 250-257. (1939)

Szántó Lőrinc: Szemléltetés a közgazdasági és jogi ismeretek tanításában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 201-215. (1934)

Szántó Lőrinc: Vicsay Lajos : Történelmi olvasókönyv a magyar történelem tanításához. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 178-179. (1942)

Szántó Lőrinc: Vicsay Lajos : Történelmi olvasókönyv a világtörténelem tanításához. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 166-167. (1943)

Szántó Lőrinc: A kihagyásos- és a többtagú mondatrészes mondat : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 22-27. (1940)

Szántó Lőrinc: A korszerű irodalomtanítás követelményei és eredményének megállapítása. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 328-350. (1939)

Szántó Lőrinc: A képes helyhatározó : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 346-352. (1938)

Szántó Lőrinc: A következtető mondat : II. osztály. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 21-27. (1941)

Szántó Lőrinc: A mondat tárgya : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 114-120. (1941)

Szántó Lőrinc: A történettanítás alapelvei. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 366-381. (1934)

Szántó Lőrinc and Jankovits Miklós: Jankovits Miklós: A 6—10 éves gyermek nevelése. (A népiskolai növendék otthoni foglalkoztatása.). In: A cselekvés iskolája, (9). p. 57. (1941)

Szántó Lőrinc and Jankovits Miklós: Jankovits Miklós: A fővárosi nevelés mai feladatai. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 57-58. (1941)

Szántó Lőrinc and Juhász Jenő: Juhász Jenő: Magyar nyelvtani óratervek a polgári iskolák számára. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 177-178. (1942)

Szántó Lőrinc and Mécs László: Mécs László: A kirándulás elmaradt. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 228-235. (1944)

Szántó Lőrinc and Opahle Oswald: Oswald Opahle: Kurze Unterrichtslehre im Sinne ganzheitlicher Unterrichtsauffassung. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 295-298. (1939)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: A Tisza : III. osztály. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 24-30. (1943)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: A gólya : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 120-127. (1942)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: A puszta télen. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 31-37. (1944)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: A téli esték. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 114-119. (1943)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: Az Alföld. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 193-200. (1943)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: Egy gondolat bánt engemet... : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 24-31. (1942)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: Kiskunság : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 219-227. (1942)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: Kutyakaparó : III. osztály. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 194-202. (1941)

Szántó Lőrinc and Prohászka Lajos: Prohászka Lajos: Az. oktatás elmélete. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 288-290. (1939)

Szántó Lőrinc and Rochracher Hubert and Szőllössy Győző: Rochracher Hubert: Karakterológia : a harmadik német kiadást fordította és magyar vonatkozásokkal kiegészítette: Szőllössy Győző. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 398-399. (1939)

Szántó Lőrinc and Tömörkény István: Tömörkény István: Csata a katonával : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 116-123. (1944)

Szántó Lőrinc and Várkonyi Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 52-53. (1941)

Szántó Lőrinc and Várkonyi Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: A gyermekkor lélektana. I. (Az első hat élet év). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 388-391. (1939)

Szántóné Balogh Róza: Az önszabályozó tanulási képesség mérése motivációsprofil-vizsgálattal.

Szántóné Balogh Róza: Komplex tanórai fejlesztés hatásvizsgálata a 6-10 éves tanulók képességfejlődésére, kiemelt figyelemmel a tanulók tanulási motivációjára : [előadáskivonat].

Szántóné Balogh Róza: Érted értem : beszédfejlesztés első osztályban.

Szántóné Balogh Róza: Érted értem : beszédfejlesztés első osztályban : [előadáskivonat].

Szász Róbert and Katona Zsolt: A kooperatív tanulás helye és szerepe a testnevelésben. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 127-128. (2018)

Szász Róbert and Polcsik Balázs and Katona Zsolt: A kooperatív tanulás helye és szerepe a testnevelésben. In: Sporttudományi kaleidoszkóp = Sports science kaleidoscope : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (5). pp. 48-56. (2018)

Szász Dorottya: Grammatikübung im Netz : digitale Medien im Dienste der Sprachförderung.

Szász Dorottya: Grammatikübung im Netz : digitale Medien im Dienste der Sprachförderung : [előadáskivonat].

Székely Mózes: Programértékelés és hatáselemzés a felsőoktatási képzésben : [absztrakt].

Székely Sándor: Természettudományi ismeretek és a felnőttoktatás. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 73-82. (1982)

Széll Krisztián and Róbert Péter and D. Nagy Krisztina: Az iskolai jóllét meghatározó tényezői. In: Új kutatások a neveléstudományokban 2021 : a neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira, (14). pp. 117-131. (2021)

Széll Krisztián and Takácsné Kárász Judit: Oktatási eredményesség és méltányosság a világjárvány előtt és után : [absztrakt].

Szögi Endre: A polgári iskolai énektanítás vizsgálata az ismeretszerzés, érzelmi és akarati mozzanatok szemszögéből : [az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájában, az 1934. évi január hó 11. módszeres értekezleten tartott előadás]. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 294-304. (1934)

Szörényi József: Garamszeghi Lubrich Ágost neveléstudományi rendszere. (1940)

Szőkefalvi Nagy Zoltán: Tankönyveink pedagógiai értékelése. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 109-114. (1943)

Szűcs Viktória: Tu restaurante nacional. In: Serie Didáctica 5. pp. 87-88. (2021)

Szűcs Viktória: A spanyol nyelv oktatásához használható online tananyagok bemutatása. In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 21-23. (2021)

Sáfrán Györgyi and Szántó Lőrinc: Szántó Lőrinc: A nevelő fogalmazástanítás alapvonalai. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 293-294. (1939)

Sáfárné Csengődi Marianna: Generációk és a digitális világ a készségfejlesztő iskolai oktatásban : [absztrakt].

Sánchez Presa Mónica: El reto de elaborar un trabajo académico. In: Serie Didáctica 5. pp. 51-64. (2021)

Sándor Zita: Kórházpedagógia kihívásai : [absztrakt].

Sándor István: Kezdő főiskolásaink és a tanári hivatás. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 122-131. (1938)

Sándor József: A Varázstorony mint tehetséggondozó múzeum. In: Módszertani közlemények, (59) 3. pp. 37-43. (2019)

Sándor-Prágai Nikoletta: Asszociációk az olvasásra : [absztrakt].

Sápiné Bényei Rita: A témacentrikus interakció (TCI) módszer használatának eredményességi mutatói I. In: Módszertani közlemények, (59) 2. pp. 43-53. (2019)

Sárfi Rózsi and Non György: Sárfi Rózsi és Non György felszólalása a kisdedóvókról szóló törvényjavaslat vitájában, 1953. március 18. In: Fejezetek a magyarországi társadalom- és szociálpolitika történetéből II. : szövegek a kiegyezéstől a rendszerváltásig (1867–1989), (2). pp. 505-508. (2020)

Sárvári Tünde: Sprachförderung durch Erzählen im frühen Deutschunterricht.

Sárvári Tünde: Sprachförderung durch Erzählen im frühen Deutschunterricht : [előadáskivonat].

Séra László: A pszichológia története a Kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen, a II. világháború előtt. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 57-82. (2021)

Sófalvi Emese: A kolozsvári magyar nyelvű zeneoktatás 1819-1950 között : vázlatos áttekintés. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 123-128. (2020)

Sós Katalin: Mert a fizika szép - adaptív motiváció fizikaórákon : [absztrakt].

Sütő Erika: Jugoszláv és magyar középiskolai reformkísérletek a 70-es években : [absztrakt].

Sűrű Cintia: Digitális jogászok, avagy az online oktatás hatása a szegedi jogi képzésre : [absztrakt].

T

T. Balla Ágnes: Diákok nyelvi életrajza középiskolai tanulmányaik kezdetén. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 149-162. (2010)

T. Balla Ágnes: Harmadiknyelv elsajátítás magyar anyanyelvű nyelvtanulók szemszögéből. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 53-64. (2009)

T. Balla Ágnes and Dégi Zsuzsanna: Egy ideális angol óra - ahogyan a tanárképzős hallgatók látják. In: EduLingua, (8) 1. pp. 53-69. (2022)

T. Molnár Gizella: Az intergenerációs tanulás értelmezése történeti kontextusban : [absztrakt].

T. Molnár Gizella: A néptanítók szerepe a generációk tanulásában Eötvös népoktatási törvénye után : [absztrakt].

Tabák Gyula: A figyelem és ébrentartásának kérdése, különös tekintettel a nagy létszámú osztályokra. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 121-131. (1939)

Tahiri Albana and Hadaj Gilberta: Education in the time of the pandemic, the role of the use of technology in teaching.

Takács Péter: Államközi együttműködések az Európai Unióban : tudásalapú integráció vagy oktatáspolitikai kiméra?

Takács Tímea: A népszerű tanulók normáinak és a pluralistic ignorance jelenségének vizsgálata középiskolai osztályokban.

Takácsné Kárász Judit: Adaptív teszt képességbecslési és feladatkiválasztási módszereinek összehasonlítása szimulációs módszerrel az országos kompetenciamérés adatain : [absztrakt].

Tanácsné Vilmos Etelka: How and why to teach complex folk culture in music lessons? : [abstract].

Tardos Katalin: Munkaerő-piaci helyzetkép és az aktív foglalkoztatási eszközök működése Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 47-92. (2007)

Tari Gergely: Hogyan oktassunk és mi célból bioetikát egészségügyi képzésben tanuló hallgatóknak? : [absztrakt].

Tarkó Klára and Benkő Zsuzsanna: Egészségfejlesztő pedagógus képzés múltja és jelene az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Karán : [absztrakt].

Tary Blanka: Teacher trainees' reading strategy use and reading habits in L1 and L2 : [absztrakt].

Teknős Viktória: A felnőttek motivációi és attitűdjei az idegennyelvtanulásban : [előadáskivonat].

Teknős Viktória: A felnőttek motivációi és attitűdjei az idegennyelvtanulásban.

Telegdi Attila and Bognár József: Az irányítás és értékelés jelentősége a Hosszú Távú Sportolófejlesztési Program (LTAD) működési rendszerében : a gyorskorcsolya sportág tapasztalatai : [absztrakt].

Terestyéni Meinrad: Az „igazság" eszméje mint vezérelv az újszerű közösségi nevelésben. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 7-16. (1940)

Tettamanti Béla: A közösség gondolata Kármán Mór neveléselméletében. (1928)

Tettamanti Béla: A „nemzetnevelés''. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 112-120. (1942)

Tettamanti Béla: A személyiség elve és a neveléstudomány. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 155-163. (1934)

Tettamanti Béla: A személyiség nevelésének magyar elmélete : Schneller István rendszere. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (4). pp. 109-247. (1931)

Thwe Win Phyu and Kálmán Anikó: Literature review : implementing the lifelong learning competencies for teacher trainers in the new learning community : [absztrakt].

Thwe Win Phyu and Kálmán Anikó: The role of gender and age in lifelong learning perception and competencies : [abstract].

Thür Antal: Tantárgyi teljesítmény a fittségi mutatók összefüggésében : [absztrakt].

Tibori Tímea: Identitás lokális és globális szemszögből. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 291-349. (2007)

Tibori Tímea: Zemplémi átjáró : kutatási beszámoló az NKFP 5/035/04 "Magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért" című projektről. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 7-45. (2007)

Tibori Tímea: A szlovák célcsoportok helye és szerepe a projektben. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 433-448. (2007)

Tibori Tímea: A tanulótérkép, mint módszer és eljárás a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására irányuló projektben. In: Zempléni átjáró : magyar-szlovák összehasonlító komplex képzési program a romák felzárkóztatásáért. pp. 205-216. (2007)

Timár Marietta: Óvodai élet a pandémia idején. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 125-133. (2021)

Tiszai Luca: Féligazság vagy zseniális intuíció? In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 57-64. (2023)

Toldi Anikó: "Egy előítélet, mely valóban él" : beszéljünk a sztereotípiákról! : az előítéletek leküzdése audiovizuális eszközök segítségével a két tanítási nyelvű gimnáziumok kultúraismereti tanóráinak példáján. In: Acta germanica iuvenum, (1). pp. 141-204. (2015)

Tomka Lilla: Az Erzsébet-táborok világa. In: Tanulmányok a társadalomról V. : a Szegedi Tudományegyetem JGYPK ATIKI Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, és a BTK Szociológia Tanszék tudományos diákköri munkái, (5). pp. 193-210. (2021)

Tomka Lilla: Léleköntő program : autista spektrum zavarral élő gyermekek korai fejlesztése. In: Módszertani közlemények, (61) 1. pp. 137-141. (2021)

Topár Gábor: Minőségfejlesztés a felsőoktatásban (FEMIP) TÁMOP 4.1.4. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 35-45. (2010)

Torma Bence: A 15-ös játéktól a függvényekig : [absztrakt].

Tormáné Kiss Bernadett: Measuring classroom music motivation based on the self-determination theory : [abstract].

Tormáné Kiss Bernadett and Józsa Krisztián: Játékosítás az ének-zene órán : [absztrakt].

Tornai Henrietta: Az algoritmikus gondolkodás fejlesztésének fontossága a közoktatásban : [absztrakt].

Tornai Henrietta: Scratch-től JavaScript-ig : [absztrakt].

Trencsényi László: A minőség MESTER-sége és a közoktatás. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 7-11. (2010)

Trenevska Blagoeva Kalina and Josimovski Saso: Analysis of problems and further measures for improving statistical education for e-business students at the Faculty of Economics in Skopje, Republic of Macedonia : [absztrakt].

Trogmayer Ottó: Muzeális gyüjtemények [!gyűjtemények] felhasználásának lehetőségei az iskolai oktatásban. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 221-232. (1982)

Turcsányi Enikő: Gyermekrajz, mint kiegészítő "mérőeszköz" az iskolai beválás bejóslására : [absztrakt].

Turcsányi Enikő: Művészetterápiás elemek alkalmazása a felsőoktatásban - pozitív tapasztalatok, hallgatói visszajelzések. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 93-109. (2021)

Turcsányi Enikő: A felnőttkori tanulás pszichológiai jellemzői. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 72-77. (2023)

Turcsányi Enikő and Gulyás László: Az élethosszig tartó tanulás pszichológiai aspektusa. In: "Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb" : tanulmányok a gazdálkodás-és szervezéstudományok köréből : 2009-2017, (17). pp. 19-27. (2018)

Tóth Balázs Szabolcs: Intergenerációs tanulás és tudásmegosztás közfeladatot ellátó szervezetekben : [absztrakt].

Tóth Edit and Hódi Ágnes and B. Németh Mária: Mobil eszközök az óvodában? : a digitális technológiával támogatott értékelés és fejlesztés lehetőségei a szülők szemüvegén keresztül : [absztrakt].

Tóth Edit and Szabó Éva: Tanítók vélekedései az iskolai kudarc okairól : [absztrakt].

Tóth Judit: A 2020. májusi-októberi középszintű történelem írásbeli érettségik feladatainak itemszintű vizsgálata.

Tóth Judit: Forráselemzés és képességmérés a középszintű történelem érettségi komplex tesztfeladataiban : [absztrakt].

Tóth Judit: A dualizmus témaköre a középszintű történelemérettségin : [absztrakt].

Tóth Judit: A középszintű történelem írásbeli érettségi egyszerű, rövid választ igénylő vizsgarész feladattípusainak mintázatai : [absztrakt].

Tóth Judit: A skót történelemérettségi taxonómiája és feladattípusai : National 5 szint.

Tóth Katalin and Folmeg Márta: Két legyet egy csapásra - tanulássegítés és kurzusfejlesztés félévközi hallgatói visszajelzések segítségével : [absztrakt].

Tóth Máté: Társadalmi mobilitás és könyvtárhasználat : [absztrakt].

Tóth Sándor Attila: A II. Ratio Educationis (1806) humanióra-tankönyveiről - Grigely József grammatikai, poétikai és retorikai kompendiumai : [absztrakt].

Tóth Tibor: A Horthy-korszak interpretációja a Kádár-korszak gimnáziumi tankönyveiben. In: Tanulmányok a társadalomról VI. : A Szegedi Tudományegyetem JGYPK Alkalmazott Társadalomtudományok Tanszék, ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, BTK Szociológia Tanszék és ÁJTK Politológiai Tanszék tudományos diákköri munkái, (6). pp. 288-313. (2023)

Tóth Tibor: A Horthy-korszak megítélése a Kádár-korszak gimnáziumi történelemtankönyveiben : [absztrakt].

Tóth Béla Zoltán: Mit kívan az első magyar népiskolai tankönyv a tanítótól. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 58-61. (1940)

Tóth Ervin: Az esztétikai elvek általános érvényesítése. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 447-451. (1938)

Tóth Ervin: Az összehasonlító szemléltetés jelentősége a képzőművészeti stílusérzék fejlesztésében. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 135-139. (1939)

Tóth Ervin: Az új olasz iskolatörvény elvi alapjai. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 55-58. (1940)

Tóth Ervin: Az új olasz nőnevelés. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 109-113. (1941)

Tóth Ervin: Giuseppe Bottai iskolapolitikája : (Az olasz nemzetnevelés új útjai). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 189-194. (1941)

Tóth Orsolya: A tanult szókincs játékos gyakoroltatásának kezdeti lépései gyakorlati példák segítségével a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásban : [előadáskivonat].

Tóth Orsolya: A tanult szókincs játékos gyakoroltatásának kezdeti lépései gyakorlati példák segítségével a kisgyermekkori idegennyelv-oktatásban.

Tóth B. Zoltán: A gyermek és az irodalom : (Milyen hatással vannak a kalandos tárgyú könyvek és elbeszélések a 10—14 éves gyermekre?). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 13-21. (1941)

Tóth B. Zoltán and Benze Rudolf: Rudolf Benze: Erziehung im Grossdeutschen Beich. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 273-277. (1942)

Tóth Ugyonka Helga: A kémia tantárggyal kapcsolatos attitűdök vizsgálata a közoktatásban : [absztrakt].

Tóth-Molnárné Papp Dóra: Domján Zsófia: Fülelős kalandok - tematikus gyűjtemény a beszédészlelés és a beszédmegértés játékos fejlesztéséhez. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 136-141. (2022)

Tóthné Aszalai Anett: Jó gyakorlatok dadogó gyermekek együttnevelésében.

Tóthné Aszalai Anett: Jó gyakorlatok dadogó gyermekek együttnevelésében : [absztrakt].

Tóthné Aszalai Anett: A dadogó gyermekek ritmikai képességei. In: A gyógypedagógiai fejlesztés lehetőségei a kisgyermekkortól felnőttkorig. pp. 5-12. (2023)

Tóthné Aszalai Anett: A myofunkcionális diszfunkció elmélete és terápiája a logopédusok képzésében : [absztrakt].

Tóthné Aszalai Anett: A szegedi logopédusképzés története : [absztrakt].

Tóthpál József: Az oktatás és közmüvelődés [!közművelődés] kapcsolata. In: Közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (3). pp. 143-176. (1974)

Török Daniella and Orbán Kornélia: Általános és középiskolás tanulók fittségi eredményeinek és egészség-magatartásának vizsgálata az iskolai testnevelés és sport tükrében. In: Fókuszban a sporttudomány és a testnevelés = Focus on sports science and physical education : sportszakmai tanulmány-, és szakcikk gyűjtemény = studies and abstracts from the area of sports sciences research, (4). pp. 59-80. (2017)

Török Iván: Az iskolarendszerü [!iskolarendszerű] felnőttoktatás és a közmüvelődés [!közművelődés] összekapcsolásának szükségessége. In: Közoktatás és közművelődés : összeállítás a TIT Szegedi 11. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (11). pp. 171-182. (1982)

Török Iván: A meggyőzés és a személyiség szabadsága az andragógiában. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 243-264. (1973)

Török Iván: A motiváltság, az aktivitás és a tanulási eredményesség összefüggései a felnőttoktatásban. In: A közművelődés didaktikai és metodikai kérdései : összeállítás a TIT Szegedi 7. Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (7). pp. 96-109. (1978)

Tüskés Éva and Petrovszki Zita: Aerobik beépíthetősége a mindennapos testnevelésbe. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 138-140. (2018)

Tőke Anita: A szülők kultúraátadó szerepének változásai, és azok hatásai napjainkban. In: Közösségi Kapcsolódások – tanulmányok kultúráról és oktatásról, (1) 1-2. pp. 41-49. (2021)

U

Udvahelyi Károly and Simor Ferenc: Simor Ferenc: Pécs éghajlata : (Második kötet. Geographia Pannonica XXXI.) Pécs, 1938. 152, old. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 294-295. (1939)

Udvarhelyi Károly: Karl János: A földrajz tanítása. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 81-83. (1938)

Udvarhelyi Károly: Ausztrália gazdasági élete, társadalmi és politikai viszonyai : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 209-214. (1941)

Udvarhelyi Károly: Az Alföld keletkezése és felszíne : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 352-356. (1938)

Udvarhelyi Károly: A Balaton : tanítás a polgári iskola I. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 463-468. (1938)

Udvarhelyi Károly: Belső- és Kelet-Ázsia gazdasági élete : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 224-233. (1943)

Udvarhelyi Károly: Budapest : (Vidéki iskolában). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 56-62. (1939)

Udvarhelyi Károly: Canadai Államszövetség. (Brit-Észak-Ámerilca.) : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 148-153. (1943)

Udvarhelyi Károly: Dél-Amerika éghajlata és vízrajza : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályúban). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 137-143. (1944)

Udvarhelyi Károly: Dél-Európa. A Balkán-félsziget felszíne : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 36-40. (1941)

Udvarhelyi Károly: Egyiptom. (A Nílus völgye.) : tanítás a polgári iskola III. osztályában. 2 óra. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 61-66. (1944)

Udvarhelyi Károly: Finnország : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 208-211. (1940)

Udvarhelyi Károly: Magyar Királyi Állami Térképészeli intézet: Á. T. I. Kisatlasz. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 294-295. (1938)

Udvarhelyi Károly: Magyar Nemzeti Szövetség: Magyar tájékoztató zsebkönyv. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 270. (1944)

Udvarhelyi Károly: Nagy-Britannia és Írország (Természeti kép. 2 órai anyag) : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 258-264. (1939)

Udvarhelyi Károly: Nagy-Britannia és Írország élete : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 367-371. (1939)

Udvarhelyi Károly: Olaszország : Itália. Appennini-félsziget - helyzete, felszíne, szerkezete : tanítás a polg. fiúisk. II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 55-60. (1938)

Udvarhelyi Károly: Országjárás Riportkönyve. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 271. (1944)

Udvarhelyi Károly: A Spanyol-félsziget élete : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában II. rész. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 138-142. (1940)

Udvarhelyi Károly: A Spanyol-félsziget, (Természeti rajz.) : (Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 34-39. (1940)

Udvarhelyi Károly: Svájc : tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 129-138. (1941)

Udvarhelyi Károly: Udvarhelyi Károly: Földrajzi munkanapló. In: A cselekvés iskolája, (6). p. 86. (1938)

Udvarhelyi Károly: A jég koptató munkája : (Tanítás a polgári fiúisikola IV. osztályában). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 164-168. (1939)

Udvarhelyi Károly: A levegő páratartalma, és a lecsapódás : (Általános földrajz) (Tanítás a polgáriJ fiúiskola IV. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 45-50. (1943)

Udvarhelyi Károly: A melléktérképek iskolai alkalmazása : I. rész. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 131-140. (1938)

Udvarhelyi Károly: A melléktérképek iskolai alkalmazása : folytatás. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 236-245. (1938)

Udvarhelyi Károly: Észak-Ázsia éghajlata és vízrajza. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 242-249. (1944)

Udvarhelyi Károly: A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája : (Vázlat.) (Folytatás.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 239-247. (1942)

Udvarhelyi Károly: A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája : (Vázlat.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 40-50. (1942)

Udvarhelyi Károly: A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája : (Vázlat.). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 136-152. (1942)

Udvarhelyi Károly and Aldobolyi Nagy Miklós: Aldobolyi Nagy Miklós: A Zsitvaszög tájnépesedése. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 169-170. (1943)

Udvarhelyi Károly and Bányai János: Bányai János: A Székelyföld természeti kincsei és csodás ritkaságai : I. kötet. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 237-238. (1940)

Udvarhelyi Károly and Eperjessy Kálmán: Eperjessy Kálmán: A magyar falu településtörténete. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 55-56. (1941)

Udvarhelyi Károly and Erdődi József: Erdődi József: Épülő ország (Finnország). In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 399-400. (1939)

Udvarhelyi Károly and Gombos István: Gombos István: Az osztálytanács szervezete, mint az önnevelés tényezője. In: A cselekvés iskolája, (11). p. 69. (1943)

Udvarhelyi Károly and Kogutowicz Károly: Kogutowicz Károly : Bevezetés a földrajztudományba. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 159. (1944)

Udvarhelyi Károly and Róder Pál: Róder Pál: Szülők Iskolája. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 68-69. (1943)

Udvarhelyi Károly and Schilling Gábor: Schilling Gábor: Afrika gazdasági jelentősége. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 238-239. (1941)

Udvarhelyi Károly and Vitéz Temesi Győző: Vitéz Temesi Győző: Földrajzi zsebkönyv 1940. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 163-164. (1940)

Udvarhelyi Károly and Vitéz Sághelyi Lajos: Vitéz Sághelyi Lajos: Gyakorlati útmutató a földrajz tanításához. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 162-166. (1944)

Udvarhelyi Károly and Wagner Richárd: Wagner Richárd: A világegyetem és a föld. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 70-72. (1943)

Udvarhelyi Károly: Európa földrajza az iskolában. (1940)

Udvari Beáta: Fordított tanterem a közgazdasági képzésben : [absztrakt].

Uherkovich Gábor: Tangl Harald: A hormon és az ember. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 491-493. (1938)

Uherkovich Gábor: Kérdőíves- és tesztvizsgálatok a biológiai oktatásban. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 350-357. (1939)

Uherkovich Gábor: A korszerű biológiai oktatás : kialakulása és főbb tartalmi vonásai. (1940)

Uherkovich Gábor: A rajz szerepe a természetrajz tanításában. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 369-373. (1938)

Ujj János and Miklós Péter and Forró Lajos and Jancsák Csaba and Bíró Csaba: Mozaikok : Európai kultúra és kisebbségi identitás a DKMT eurorégióban. (2007)

Ujváriné Siket Adrienn and Horváth Brigitta and Béres Henrietta and Soós Zoltán: Kiterjesztett hatáskörű ápoló, közösségi szakápoló specializáció képzésfejlesztési kérdései, elméleti, gyakorlati aspektusok = Training development issues, theoretical and practical aspects of extended competence nursing, community nursing specialization : [absztrakt].

Ungi Bence Dávid and Szablics Péter and Molnár Andor H.: Az ökölvívó technika fejlődésének vizsgálata APAS mozgáselemző rendszer segítségével. In: Sporttudományi absztraktok. pp. 141-142. (2018)

Urbanik Tímea: Olvasó generációk, generációs olvasmányok : a 2022-es szegedi olvasáskutatás toplistái : [absztrakt].

Urbanik Tímea: Az óvodáskori olvasóvá nevelés kommunikációs módjai.

Urbanik Tímea: Az óvodáskori olvasóvá nevelés kommunikációs módjai : [előadáskivonat].

Urbán Csilla: A kognitív terheléselmélet és a multimédiás tanulás kognitív elméletének alkalmazása számítógép-alapú tanulási környezetekben : [absztrakt].

Uuganbayar Bayarjargal and Pikó Bettina: Challenges of health education for Mongolian and Hungarian adolescents: exploring sexual and reproductive attitudes : [abstract].

V

V. Szabó Gyula: V. Szabó Gyula : Természetrajzi szemléltető faliképek. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 238-239. (1940)

Vajda Zsuzsanna: Lehetséges-e ma pszichológia szak létesítése Szegeden? : a replikációs krízis margójára. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 169-177. (2021)

Valent Ákos: A külhoni egyetemisták motivációjának vizsgálata az egyetemválasztás kapcsán. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 121-131. (2018)

Valuska Sára: Exobolygó - mentsük meg az emberiséget! In: Élményalapú Módszertani Közlemények 1. pp. 9-17. (2019)

Van Nguyen Son: Exploring the role of teachers in fostering learner autonomy in language education : [absztrakt].

Varga Emília Virág: A fogszabályozás és a logopédia összefüggése : [absztrakt].

Varga Emőke: Mérlegen a kortárs gyermekkönyv - szegedi óvodapedagógus szakos hallgatók szakmai tapasztalatai : [absztrakt].

Varga Emőke: A képeskönyvek óvodai felhasználása. In: Módszertani közlemények, (61) 2. pp. 65-92. (2021)

Varga Tímea: Poesía en la clase de ELE de nivel A1 : propuestas de poemas y actividades para las unidades del libro Colores 1. In: Serie Didáctica 5. pp. 65-75. (2021)

Varga Anikó Eszter: Bevezető gondolatok.

Varga Anikó Eszter: Összefoglaló gondolatok.

Varga Anikó Eszter and Bukva Mátyás: Interjúk : Interjú Pejin Andreával ; Interjú Berczeli-Nemcsényi Alexszel.

Varga Anita and Lászlóné Kenyeres Krisztina and Falus Orsolya: Duális képzés és koronavírus : kutatás a digitális oktatási tapasztalatok tükrében. In: Taylor : gazdálkodás- és szervezéstudományi folyóirat, (12) 1. pp. 140-147. (2020)

Varga Béla: Gondolatok a neveléstan értékelméleti megalapozásához. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (1). pp. 37-74. (1922)

Varga Béla: A paedagogia alapkérdése. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (6). pp. 137-227. (1936)

Varga Éva Katalin: Razvitie navykov obŝeniâ na zanâtiâh po medicinskomu russkomu s nulâ.

Varga Éva Katalin: Razvitie navykov obŝeniâ na zanâtiâh po medicinskomu russkomu s nulâ.

Varjasi Gyula: A digitális kompetenciák megjelenése a zenepedagógiában. In: Kortársaink a művészetekben : tanulmánykötet. pp. 133-136. (2020)

Varjasi Gyula: A magyar tanárképző főiskolai ének-zenetanárképzés pedagógiai sajátosságainak áttekintő bemutatása 1928-tól. In: Mahler - Szkrjabin - Verdi - Korngold : tanulmánykötet. pp. 130-140. (2013)

Veres-Balajti Ilona: A gyógytornász szerepe és lehetőségei az alapellátásban szerveződő praxisközösségekben : [absztrakt].

Vicsay Lajos: Az országépítő barokk. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 120-136. (1943)

Vicsay Lajos: Erkölcsi és szellemi művelődésünk Mohácstól a XX. századig. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 235-242. (1944)

Vicsay Lajos: II. Rákóczi Ferenc szabadságharca : IV. osztály. (2 tanítási óra anyaga.). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 37-52. (1944)

Vicsay Lajos: A „Legnagyobb Magyar" : IV. osztály. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 31-39. (1942)

Vicsay Lajos: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 181-183. (1943)

Vicsay Lajos: Szellemi műveltségünk Mohácsig : (összefoglalás.) III. osztály. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 124-130. (1944)

Vicsay Lajos: A hadügy fejlődése : (összefoglalás.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 201-214. (1943)

Vicsay Lajos: A nemzetiségi kérdés fejlődése : (Összefoglalás.) Az 1. rész a III. osztály, a II. rész a IV. osztály anyaga. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 227-238. (1942)

Vicsay Lajos: A világháború előzményei : (Világuralmi törekvések). In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 128-136. (1942)

Vicsay Lajos and Bakos József: Bakos József: Nagy magyar értékeink védelmében és szolgálatában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 69-70. (1943)

Vicsay Lajos and Deák Gyula: Deák Gyula: Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 179-180. (1942)

Vicsay Lajos and Fábián István: Fábián István: Magyar diák verseskönyve. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 169. (1944)

Vicsay Lajos and Gelei József: Gelei József: A nemzetnevelés alapja. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 65-66. (1943)

Vicsay Lajos and Hunyadi János: Hunyadi, a kereszténység védőpajzsa : III. osztály. (A nándorfehérvári győzelem). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 30-41. (1943)

Vicsay Lajos and Kosáry Domokos: Kosáry Domokos: Magyarország története. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 160-161. (1944)

Vicsay Lajos and Novák Ferenc: Novák Ferenc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 170-171. (1943)

Vicsay Lajos and Papp István: Papp István: Az irodalom életformái. Bevezetés a magyar irodalomismeretbe. In: A cselekvés iskolája, (11). p. 250. (1943)

Vicsay Lajos and Somos Lajos: Somos Lajos: Népiskolai nevelés. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 249-250. (1943)

Vicsay Lajos and Szántó Lőrinc: Szántó Lőrinc: Magyar helyesírási gyakorlófüzet. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 164-165. (1943)

Vicsay Lajos and Terjék László: Terjék László: Anyanyelvünk. — Helyesírásunk. In: A cselekvés iskolája, (10). p. 278. (1942)

Vicsay Lajos and Váradi József: Váradi József: Széchenyi intelmei. In: A cselekvés iskolája, (11). p. 64. (1943)

Vidulin Sabina: Creative educational outcomes through extracurricular musical activities. In: Művészetek kölcsönhatása : tanulmánykötet. pp. 213-217. (2016)

Vilmányi Márton: A minőségirányítás rendszer szintű szerepe az intézményirányításban. In: A minőség Mester-sége és a közoktatás : 2009. május 21-én Szegeden rendezett szakmai konzultáció és kerekasztal-beszélgetés a kreativitás jegyében : elhangzott előadások. pp. 46-58. (2010)

Világos Tímea: A verbális munkamemória fejlesztésének lehetőségei a tanórákon. In: Szemelvények az inkluzív fejlesztő pedagógia köréből : a képességfejlesztés lehetőségei az adaptív oktatásban. pp. 4-20. (2021)

Vincze Anikó: Digital inequalities by gender and socio-economic status among Hungarian students based on PISA 2015. In: Belvedere Meridionale, (32) 3. pp. 86-102. (2020)

Vincze László: Módszertani elgondolások a német nyelvtan tanításához. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 140-144. (1938)

Vincze Tamás: Debreceni pedagógiaprofesszorok pszichológiai munkássága : 1918-1950. In: A pszichológia fejlődése a vidéki Magyarországon : a kezdetektől a rendszerváltás utáni évekig. pp. 191-202. (2021)

Vinnai Vanda: Az olvasási hibák és a vizuális észlelés kapcsolata.

Vinnai Vanda: Az olvasási hibák és a vizuális észlelés kapcsolata : [előadáskivonat].

Viola Lujza: Anyanyelvápolás - identitásmentés. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). pp. 29-38. (2007)

Visy Beatrix: Mondd, hogy csíííz! : a fénykép mint "valóság", a fénykép mint (fikciós) kép szerepe, használata kisgyermekkorban.

Visy Beatrix: Mondd, hogy csíííz! : a fénykép mint "valóság", a fénykép mint (fikciós) kép szerepe, használata kisgyermekkorban : [előadáskivonat].

Visy József: Tóth Tihamér a diákok apostola. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 102-109. (1941)

Visy József and Bognár Cecil: Bognár Cecil: Lélektan és nevelés. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 247-249. (1943)

Visy József and Bognár Cecil: Bognár Cecil: Mi és mások. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 172-174. (1942)

Visy József and Damóny Dezső: Damóny Dezső : A teszt módszer személyiségvizsgálati szerepe. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 88-90. (1944)

Visy József and Gogolák L.: Gogolák L.: Pánszlávizmus. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 59-62. (1941)

Visy József and H. Fekete Péter: H. Fekete Péter: Az édesanya. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 91. (1944)

Visy József and Halasy-Nagy József: Halasy-Nagy József: Az ember lelki élete. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 264-266. (1944)

Visy József and Kiss Ernő: Kiss Ernő: A tudományok harca. In: A cselekvés iskolája, (10). p. 180. (1942)

Visy József and Markó Árpád: Markó Árpád: Magyarország hadtörténete. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 161-162. (1944)

Visy József and Mester János: Mester János: Loyolai Szent Ignác pedagógiája. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 70-72. (1942)

Visy József and Mándy Stefánia: Mándy Stefánia: A gyermek a magyar regényirodalomban. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 165-166. (1943)

Visy József and Mátrai László: Mátrai László: Jellemtan. (Karakterologia.). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 155-157. (1944)

Visy József and Noszlopi László: Noszlopi László: A pályát-választó fővárosi ifjúság hivatás-étosza. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 267-268. (1942)

Visy József and Plus S. J. and Uhl Antal: Plus-Uhl: Szemben az élettel. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 157-158. (1941)

Visy József and Révay Frigyes: Révay Frigyes: A fegyelmezés. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 86-87. (1944)

Visy József and Révay Frigyes: Révay Frigyes: A koncentráció. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 90-91. (1944)

Visy József and Schmidt Ferenc: Schmidt Ferenc: A mai leány. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 74-75. (1942)

Visy József and Schneider Friedrich and Dormúth A.: Schneider Fr.-Dormúth A.: Katolikus családi nevelés. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 236-238. (1941)

Visy József and Székely László: Székely László: Amiről eddig alig volt szó. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 268-270. (1942)

Visy József and Várkonyi Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: A lelkiélet zavarai. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 83-84. (1944)

Visy József and Zibolen Endre: Ifj. Zibolen Endre: Szociális érés az iskolában. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 72-74. (1942)

Vo De Van and Csapó Benő: Evaluating online test administration during the COVID-19 outbreak : a Rasch model analysis with a Bayesian approach : [absztrakt].

Vonsik Gyula: Az andragógia és a felnőttoktatás fejlődése Lengyelországban. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 354-370. (1973)

Vonsik Gyula: [Szerkesztői előszó]. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 5-6. (1973)

Vonsik Gyula: A TIT helye a felnőttoktatásban. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 222-242. (1973)

Vonsik Gyula: A tudás mint társadalmi cél és eszköz. In: Andragógia - felnőttoktatás : összeállítás a TIT Szegedi Művelődéselméleti Nyári Egyetemén elhangzott előadásokból, (2). pp. 7-38. (1973)

Vuong Thi Hoan: An exploratory study on the questionnaire measuring EFL teachers' attitudes towards information and communication technology (ICT) integration in primary school classrooms. In: EduLingua, (9) 1. pp. 53-74. (2023)

Váradi Judit: A koncertpedagógia szerepe a művészeti oktatásban. In: A zenepedagógia új eredményei : tanulmánykötet. pp. 134-142. (2019)

Várkonyi Beáta: A Waldorf-iskolába járó fiúk és lányok verbális megnyilatkozásainak összehasonlítása : [előadáskivonat].

Várkonyi Beáta: A Waldorf-iskolába járó fiúk és lányok verbális megnyilvánulásainak összehasonlítása : avagy ki beszél/ír többet a szegedi Szabad Waldorfban?

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Első közlemény) : serdülés és ifjúkor. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 178-189. (1940)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Harmadik közlemény.) : lelki konfliktus és kibontakozás. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 89-101. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Második közlemény) : lényegszemlélet. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 1-12. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából (Negyedik közlemény) : személyiségalakulás az ifjúkorban. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 177-189. (1941)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából : (Hatodik közlemény.) A serdülés és ifjúkor lelki egészségtana. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 195-204. (1942)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából : (Hetedik közlemény.) Példák, elemzések. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 1-15. (1943)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. (Ötödik közlemény) : a lelki konfliktusok megoldásai. In: A cselekvés iskolája, (10). pp. 97-112. (1942)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. Példák és elemzések : (Folytatás.) (Kilencedik közlemény.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 185-193. (1943)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. Példák és elemzések : (Nyolcadik Közlemény). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 89-108. (1943)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. (1934)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (5). pp. 25-118. (1934)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Huszadik közlemény) : akarás, elhatározás és értelmesség. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 107-120. (1939)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan (Huszonegyedik közlemény) : az akarat alaki tulajdonságai. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 209-222. (1939)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizenhatodik közlemény - az érzelmek nevelése. A dac pedagógiája. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 217-236. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizenhetedik közlemény - az érzelmek nevelése. A nemi életnek pedagógiai vonatkozásai. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 313-325. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizennegyedik közlemény - akarás és indítékok. Érzelmi nevelés. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 1-14. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizennyolcadik közlemény - az érzelmek nevelése. Befejezés. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 417-426. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan : Tizenötödik közlemény - az érzelmek nevelése. A félelem. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 113-122. (1938)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan. (Huszonkettedik közlemény) : a jellemhibák csoportjai. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 317-328. (1939)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Nevelés és gyakorlati lélektan. (Tizenkilencedik közlemény) : jellem és akarás, — Az akarat lélektanának néhány kérdése. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 1-11. (1939)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Védekező magatartások a gyermekkorban. In: A cselekvés iskolája, (8). pp. 87-101. (1940)

Várkonyi Hildebrand Dezső: A cselekvések elemzése (Második közlemény.) : A cselekvés lélektani mozzanatai. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 105-112. (1944)

Várkonyi Hildebrand Dezső: A cselekvések elemzése : (Első közlemény.). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 1-10. (1944)

Várkonyi Hildebrand Dezső: A cselekvések elemzése : (Harmadik közlemény) A cselekvések lefolyása. Impulzus és feszültség. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 204-212. (1944)

Várkonyi Hildebrand Dezső and Gelei József: Gelei József: Merre haladjunk? Riadó szó a nemzethez. In: A cselekvés iskolája, (9). pp. 154-155. (1941)

Vígh Norbert: A marketingmixre épülő lehetséges vásárlói stratégia és annak oktatási vonatkozásai : [absztrakt].

Vígh Tibor and Tóth Edit: Különböző háttérváltozók hatása a tanulók angolnyelv-tudásának szintjére az általános iskola és a középiskola végén. In: Bölcsészműhely, 2009. pp. 163-172. (2010)

W

Wagner Ferenc: Babiczky Ede, Tóth Gyula: A Botond Bajtársi Egyesület Évkönyve I. : 1921/22-1936/37. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 493-494. (1938)

Wagner Ferenc: Krammer Jenő: Pedagógiai Évkönyv 1937. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 291-294. (1938)

Wagner Ferenc: Szántó Lőrinc: A magyar nyelv és irodalom tanítása. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 79-81. (1938)

Wagner Ferenc: Románia művelődéspolitikája s a magyarság. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 336-345. (1938)

Wagner Ferenc: A tanár szerepe a cselekvő történettanításban. In: A cselekvés iskolája, (6). pp. 256-261. (1938)

Wagner Ferenc and Váradi József: Váradi József: Széchenyi életlátása. A nemzetiségi kérdés. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 75-76. (1939)

Welesilassie Merih Welay: Challenges in the implementation of formative assessment : a systematic review : [absztrakt].

Wendler Tilo: A statistical approach to assess IT-consumer satisfaction : developing indices using structural equation modelling : [absztrakt].

Wicaksono Azizul Ghofar Candra and Korom Erzsébet: The profile of high school students' problem-solving ability in Indonesia : [abstract].

Wicaksono Azizul Ghofar Candra and Korom Erzsébet: The relationship between science motivation, attitude toward science, and inductive reasoning among science major students in Indonesia : [absztrakt].

Willingné Matiegka Istvánka: A IV. beszédgyakorlat : tanítás a gyakorló polgári leányiskola első osztályában. In: A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 125-131. (1934)

Wind Miklós Attila and Albert Ágnes: Employing focus groups to investigate problem-based language teaching: a pilot study : [abstract].

Wirthné Diera Bernadett and Tabajdi Gábor: Csoportos nyomozás a pártállam titkai után. In: Korszerű történelemoktatás : új utak és megoldások. pp. 151-159. (2023)

Wolf Katalin: Mozgás és mozgásfejlesztés az óvodában. In: Módszertani közlemények, (62) 2. pp. 96-102. (2022)

Wu Hao and Molnár Gyöngyvér: Investigating the role of problem-solving skills among university students during the COVID-19 pandemic : [absztrakt].

Y

Yong Liu: Measurement invariance of the employer-employee-supported Critical Thinking Disposition Inventory (2ES-CTDI) across gender : [abstract].

Z

Zakar András: A szegedi első éves joghallgatók pályaválasztási indítékai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (69) 1-48. pp. 759-771. (2007)

Zakar Péter: Előszó. In: Európai oktatás és kisebbségi identitás a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégióban, (18). p. 7. (2007)

Zakota Zoltán and Zakota Tamás Zoltán: Fostering ict teaching in agricultural higher education in the partium region.

Zarándné Vámosi Kornélia and Hukné Kiss Szilvia and Kovács Ildikó: Fenntarthatóság az oktatásban : [absztrakt].

Zaw Oo Tun and Magyar Andrea and Habók Anita: The effects of the reflection-based interactive teaching approach on the achievement of students' reading comprehension in English : [absztrakt].

Zentai Károly: A nemek együttes nevelésének kérdése. (1936)

Zoller Katalin: Pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének megjelenítése a román oktatáspolitikában. In: Képzők és képzettek : pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. pp. 79-97. (2014)

Zsámbéki László: A tanulók viszonya a tanítási óra számonkérő részéhez : neveléslélektani tanulmány. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve. pp. 345-351. (1956)

Zsámbéki László: A tanítási óra elemzésében való jártasság szerepe és jelentősége a tanárképzésben. In: A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 325-346. (1958)

Zsótér Brigitta and Gál József: Női hallgatók számának növelése a mérnöki karon. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (14) 1. pp. 199-203. (2019)

Á

Ács Marianna: Gazdasági szakember vagy aktát faragó beamter? : a hazai felsőoktatási intézmények hallgatóinak pályaorientációja Klebelsberg Kuno minisztersége idején : [absztrakt].

Ágoston Julián: A magyartanítás problémái a gimnázium harmadik osztályában. In: A cselekvés iskolája, (7). pp. 32-45. (1939)

Árpási Zoltán: A gazdasági és pénzügyi nevelés kihívásai napjainkban : [absztrakt].

É

Énekes Zsófia and Juhász Erika: Önmenedzselési kompetenciák. In: Tréningek a tehetséggondozásban. pp. 38-60. (2013)

Ö

Ökördi Réka and Molnár Gyöngyvér: Hátránykompenzáció és matematikai fogalomépítés az alsó tagozaton : digitális fejlesztőprogram matematikából : [absztrakt].

Ú

Újvári Edit: Képzés és programszervezés - az Európa-naphoz kapcsolódó kulturális projekt a szegedi Közösségszervezés BA szakon : [absztrakt].

Újvári Edit: A kreativitás és a szociális kompetenciák jelentősége a közösségszervezési tapasztalatok tükrében.

Újvári Edit: The significance of creativity and social competencies in the mirror of community-organizing experience : implications of the institutional operation of the Szeged Klebelsberg-telep Civic Circle Organization.

Újvári Edit: A kreativitás és a szociális kompetenciák jelentősége a közösségszervezési tapasztalatok tükrében : [absztrakt].

Újváriné Illés Mária: "Bátor, víg és boldog lépdelés" : a zenehallgatás élménytanítása zeneművészeti szakgimnáziumban. In: Módszertani közlemények, (59) 3. pp. 13-23. (2019)

Š

Šadzevičius Raimondas: The global changes at Aleksandras Stulginskis University in Lithuania. In: Review on agriculture and rural development, (2) 1. pp. 413-417. (2013)

This list was generated on 2024. május 19. 01:06:31 CEST.