Items where Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Á | É | Ö | Ú | Đ | Ő | Ş | Š | Ž | А
Number of items: 1666.

A

A. Gergely András: Régiók előtt és után. Fogalomváltozások korszakai. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 199-206. (2009)

Abasova Leyla: The role of the orange carotenoid protein (OCP) and PsbU subunit in photoinhibition of Photosystem II in cyanobacteria. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 55-56. (2009)

Abrankó László: Connection between measurement of vitamin B12 by (RP)HPLC-ICP-MS hyphenated analytical system and antioxidant capacity. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 39. (2009)

Adivar Murat and Raffoul Youssef N.: Existence of periodic solutions in totally nonlinear delay dynamic equations. (2009)

Agárdy Sándor: Vezetői feladatok az iskolai környezeti nevelésben. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 106-109. (2009)

Ahmad Bashir: Some existence results for boundary value problems of fractional semilinear evolution equations. (2009)

Albert Sándor: Comment traduire un mot polysémique? In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 23-28. (2009)

Alberti Ágnes: Phenolic composition and in vitro antioxidant activity correlation in Sempervivum tectorum extracts. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 39-40. (2009)

Alda Liana Maria: The importance of herbicide applications on yield in winter wheat. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 51. (2009)

Aleroev T. S. and Aleroeva H. T.: A problem on the zeros of the Mittag-Leffler function and the spectrum of a fractional-order differential operator. (2009)

Ali Khan Rahmat: Quasilinear method and nonlocal singular three point boundary problems. (2009)

Ali Khan Rahmat: The generalized approximation method and nonlinear heat transfer equations. (2009)

Almási Attila and Vincze Veronika and Sulyok Márton and Csirik János: Adó- és jövedéki jogi wordnet : TaXWN. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 151-161. (2009)

Ancsin Zsolt and Erdélyi Márta and Mézes Miklós: Effect of rosemary and garlic oil supplementation on glutathione redox system of broiler chickens. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 19-21. (2009)

Anderson Douglas R. and Kwiatkowski J. D.: Asymptotic and oscillatory behavior of second order neutral quantum equations with maxima. (2009)

Ando Tsuyoshi and Petz Dénes: Gaussian Markov triplets approached by block matrices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 329-345. (2009)

Ang Thomas and Brzozowski Janusz: Languages convex with respect to binary relations, and their closure properties. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 445-464. (2009)

Anguraj A. and Vinodkumar A.: Existence, uniqueness and stability results of impulsive stochastic semilinear neutral functional differential equations with infinite delays. (2009)

Anişoara Ienciu and Ökrös Adalbert and Ciolac Valeria: Technological park in Recaş, Timiş county. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 72. (2009)

Annus Irén: Introduction. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Antoni Rita and Gál Attila: "A romantikának nincs vége, elvágyódok mindig lesznek" : a szubkultúra-kutatás új útjai és a mai magyar goth színtér. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 249-265. (2009)

Antos Balázs: Báró Meszéna Ferenc visszaemlékezése. In: Aetas, (24) 4. pp. 172-189. (2009)

Apjokné Mester Andrea: Vino kao kulturološki pojam u srpskom i madjarskom jeziku. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (28). pp. 17-24. (2009)

Apor Péter: Cigányok tere : kísérlet a kommunista romapolitika közép-kelet-európai összehasonlító értelmezésére, 1945-1961. In: Aetas, (24) 2. pp. 69-86. (2009)

Arany Mihály: "Die Wirklichkeit ist teilbar" : Wirklichkeit und Erkenntnis um Werk von Christoph Ransmayr. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 235-250. (2009)

Arias M. Laura and Corach Gustavo and Gonzalez María Celeste: Lifting properties in operator ranges. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 635-653. (2009)

Arjunan M. M. and Kavitha V.: Existence results for impulsive neutral functional differential equations with state-dependent delay. (2009)

Asha Devi S. and Ganjewala Deepak: Antimicrobial activity of Acorus calamus (L.) rhizome and leaf extract. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 45-49. (2009)

Atici Ferhan M. and Eloe Paul W.: Discrete fractional calculus with the nabla operator. (2009)

Avery Richard I. and Anderson Douglas R.: Green's function of a centered partial difference equation. (2009)

B

B. Fejes Katalin: Tematikai és szintaktikai szerveződések koreferenciális összefüggései. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 23-30. (2009)

B. Fejes Katalin and Németh Miklós: Németh Miklós : Nyelvi változás és váltakozás társadalmi és műveltségi tényezők tükrében : Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Felsőoktatási K., Szeged, 2008. In: Módszertani közlemények, (49) 4. pp. 187-188. (2009)

B. Fejes Katalin and Szathmári István: Szathmári István : A magyar stilisztika útja : Mundus Magyar Egyetemi K., Budapest, 2008. In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 92-94. (2009)

B. Fejes Katalin and V. Raisz Rózsa: V. Raisz Rózsa : Aki megszelidítette a magyar mondatot : dolgozatok Mikszáth Kálmán stílusáról : Horpács, Mikszáth könyvestéka 7., A Mikszáth Kálmán Társaság könyvsorozata, 2008. In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 45-47. (2009)

B. Fejes Katalin and V. Raisz Rózsa: V. Raisz Rózsa : Szövegszerkezet és stílus : Márai Sándor kisprózai műveiben : Líceum K., Eger, 2008. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 139-142. (2009)

B. Halász Éva: Szlavón hercegi és báni ítélőmesterek a XIV. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (130). pp. 69-83. (2009)

Babarczy Anna and Serény András and Simon Eszter: Magyar igei vonzatkeretek gépi tanulása. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 333-342. (2009)

Babják Ildikó: Az írástudatlanok váltóképessége a dualizmus idején. In: Aetas, (24) 1. pp. 144-160. (2009)

Babka Beáta: Izotópanalitika alkalmazásának lehetőségei a Felső-Tisza-vidéki holtmedrek vízpótlásának meghatározásában. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 233-241. (2009)

Babović Jovan and Đorđević Dragomir: The work productivity in the production of agricultural crops. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 88. (2009)

Babócsai Zsuzsa: A pályázatok fetisizálása. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 98-105. (2009)

Bacsa Gábor: "Nincs többé visszatérés" - a kafkai életmű és sorsának értékeléséhez. In: Szövegek között 14., (14). pp. 78-89. (2009)

Baglyosi Leona: Federico García Lorca: música y poesía : la problemática del cante jondo. In: Acta hispanica, (14). pp. 45-53. (2009)

Bahmut Irina: Jaderš odynyci leksiko-semantyčnoho polja zvukonajmenuvan' u sučasšj ukrainsbkš mobi. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (28). pp. 25-36. (2009)

Bai Chuanzhi: On the solvability of anti-periodic boundary value problems with impulse. (2009)

Bajmócy Zoltán and Lukovics Miklós: Subregional economic and innovation contribution of Hungarian Universities. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 142-162. (2009)

Bajmócy Zoltán and Málovics György and Tyetyák Zsuzsanna: Technological change and environmental sustainability: limits of techno-optimism. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 255-264. (2009)

Bajmócy Zoltán and Szakálné Kanó Izabella: Measuring the innovation performance of Hungarian subregions. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 99-121. (2009)

Bajor Tibor: A területfejlesztés folyamatának logisztikai elemei. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 242-246. (2009)

Bakonyi Eszter: Attitudes towards economic competition in the Kaposvár small area. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 134-135. (2009)

Bakos Eszter: A kiskorúak védelme az audiovizuális médiaszolgáltatások terén. In: Acta Conventus de Iure Civili, (11). pp. 103-143. (2009)

Bakos Kitti: A jogcímhez kötöttség egyes kérdései a polgári perben. In: Acta Conventus de Iure Civili, (11). pp. 13-59. (2009)

Balatonyi Borbála: Reducing oxidative stress and leukocyte activation in reperfusion injury with controled reperfusion. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 40. (2009)

Balla Beáta and Hermesz Edit: Isoform specific expression of ∆9 desaturases in two brain regions of common carp. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 29-33. (2009)

Ballard Grey M. and Baxley John V.: The friedrichs extension of a certain singular differential operators II. (2009)

Balog Erika: A jelenkori történelem tanításának problémái. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 209-213. (2009)

Balog Iván: "A szabadság kis körei" : diskurzus a Bibó-recepcióban. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 56-67. (2009)

Balog Kitti: A használt termálvíz-szikkasztás talajtani és környezeti hatásai. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 263-276. (2009)

Balogh András: Аz aprófalvak közlekedési kapcsolatai. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 328-332. (2009)

Balogh Gábor: Vannak-e az egyes nemzedékeknek sajátos kompetenciái? : empirikus kutatás egy közigazgatási egységnél. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 135. (2009)

Balogh János and Békési József and Galambos Gábor: Ládapakolások átpakolással. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 364-369. (2009)

Balogh Krisztián: Effect of T-2 toxin and different selenium compounds on the glutathione redox and lipid peroxide status of broiler chickens. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 41. (2009)

Balogh Krisztián: Effect of long term feeding of T-2 and HT-2 toxin contaminated diet on the glutathione redox status and lipid peroxidation processes in common carp (Cyprinus carpio L.). In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 23-27. (2009)

Balogh Péter: Célellentétes intézményi hatások a fejlesztéspolitikában? : a Dél-Alföldi Régió területfejlesztési forrásainak vizsgálata. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 9-25. (2009)

Balogh Sándor: "Lifestyle" élelmiszerek: az európai szabályozás. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 39-43. (2009)

Balogh Sándor: Mezőgazdasági termelékenységi vizsgálatok. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 9-22. (2009)

Balogh Tibor: Kultúra/kultúrák eltérő narratívák tükrében. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 431-434. (2009)

Balogh Viktória: Új kihívások és kitörési pontok az állati eredetű élelmiszerek piacán. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 32. (2009)

Balásházy Mária: Kérdések és kérdőjelek a tagkizárás köréből. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 157-166. (2009)

Balázs Boglárka: Negatív mikroformák vizsgálata légifelvételek és digitális magasságmodell elemzésével. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 220-232. (2009)

Balázs Gábor: Igazságosság és egyenlőség Maimonidész filozófiájában. In: Az igazságosság, (7). pp. 251-265. (2009)

Balázs Gábor and Kappel Noémi and Stefanovits-Bányai Éva: Az oltott sárgadinnye mennyiségi és minőségi változásai az egyes fajtatípusokban. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 31. (2009)

Balázs Péter: A felvilágosodásról - radikálisan : Jonathan I. Israel : Radical enlightenment : philosophy and the making of modernity 1650-1750. In: Aetas, (24) 4. pp. 210-216. (2009)

Baló Tünde: Fiat panis! Let there be (enough) bread! : thoughts on the problems of world's food supply in the 21st century. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 4-10. (2009)

Bank Klára: Paradigmaváltás az energiagazdaságban. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 9-16. (2009)

Bara-Herczegh Ottilia and Csanádi József and Török Gabriella: Investigation of the protein fractions in goat milk with RP-HPLC to optimalize the milk processing. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 73. (2009)

Barabásné Kárpáti Dóra: Az elterelt fiatalok családi hátterének jellemzői Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 79-85. (2009)

Baranyai Nóra: A sziléziai autonómiatörekvés háttere és dilemmái. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 261-267. (2009)

Barassevich Tamás: Az állampolgári kompetencia fogalmi megalapozása általános és középiskolás tankönyvekben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 90. (2009)

Barbian Christoph: Approximation properties for multiplier algebras of reproducing kernel Hilbert spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 655-663. (2009)

Barna Gyöngyi: A Szabadkígyósi puszta szikes talajainak időbeli változása. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 77-82. (2009)

Barna Gábor: Az érzékek és a vallás : néprajzi kérdések és problémák - tudományok mezsgyéjén. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 9-12. (2009)

Barna Zsófia and Márfi András: A közösség fogalmának egyes megközelítései. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 205-218. (2009)

Barta Judit: A házassági vagyonjog egyes társasági jogi kérdései. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 287-308. (2009)

Bartholy Judit and Pongrácz Rita and Lelovics Enikő and Dezső Zsuzsa: Comparison of urban heat island effect using ground-based and satellite measurements. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 7-15. (2009)

Bartis Katalin: Értékpreferenciák a fesztiválozó fiatalok körében : Sziget, Félsziget, Balaton Sound. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 196-234. (2009)

Bartus Tamás: Ingázás és munkanélküliség Magyarországon : kísérlet a kiegyenlítő bérkülönbségek mérésére. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 135-136. (2009)

Bartušek Miroslav: On noncontinuable solutions differential equations with delay. (2009)

Baráthné Hajdu Ágnes: Identitást erősítő jelenségek a vásárhelyi olvasókörök és társadalmi egyesületek történetében. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 160-173. (2009)

Baráthné Hajdu Ágnes: Magyarok az Egyetemes Tizedes Osztályozás történetében : tradíciók, kiadások és kutatás. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 251-257. (2009)

Basch Éva: Utak a francia személytelenség természetének feltárásához. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 123-128. (2009)

Bató Szilvia: A csecsemőgyilkosság és a gyermekkitétel a magyar és az osztrák büntetőjog-tudományban a 19. század első felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 3-46. (2009)

Bebes Attila: The expression of ABCC4 and ABCG2 xenobiotic transporters during keratinocyte proliferation/differentiation and in psoriasis. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 56. (2009)

Becze Szabolcs: A közösségtől a közösségtanulmányig : Közösségtanulmány : módszertani jegyzet : szerk. Kovács Éva. In: Aetas, (24) 2. pp. 208-213. (2009)

Bednorz Ewa: Snow cover occurrence in central European lowlands under Northern Hemisphere circulation patterns. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 17-28. (2009)

Belhaj Abdessamad: Des vents de l'Europe au statut avancé : la politique européenne du Maroc. In: Mediterrán tanulmányok, (18). pp. 101-121. (2009)

Belinskiy Boris P. and Matthews John V.: Some nonlinear and nonlocal Sturm-Liouville problems motivated by the problem of flutter. (2009)

Belényi Emese Hajnalka: Európai uniós tudástranszfer-lehetőségek a fogyatékossággal kapcsolatos szociológiai kutatások területén. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 136. (2009)

Belényi Gyula: Az állam szorításában : az ipari munkásság társadalmi átalakulása Magyarországon 1945-1965. ISBN 978-963-9573-62-8, (2009)

Benchohra Mouffak and Seba Djamila: Impulsive fractional differential equations in Banach spaces. (2009)

Bencsik Péter: Az MDP értelmiségi határozata és az 1956. őszi "funkcionárius-vita". In: Aetas, (24) 2. pp. 87-103. (2009)

Bencsik Péter: Feledésre ítélt reformok? : az MDP KV 1956. júliusi ülése és a "tiszta lap" politikájának néhány történeti problémája. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (129). pp. 111-137. (2009)

Bencsik Péter: "A történész...szükségszerűen a szereplők és a nézőközönség közt foglal helyet" : beszélgetés Papp Gyulával. In: Aetas, (24) 2. pp. 145-158. (2009)

Benedek Dániel: "Összefogni az embereket... És valami szervezethez kötődni" : Hagyományőrzők közössége. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 157-176. (2009)

Benedek Dániel and Hegyi Lejla and Székács Tamás and Valach Endre and Vincze Anikó: A munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata Domaszék, Röszke, Szatymaz és Zsombó településeken. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. pp. 61-92. (2009)

Benhida Chafiq and El Wahbi Bouazza and Zerouali Elhassan: On strong cyclic behavior of the adjoint ω-hyponormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 275-287. (2009)

Benk Ákos and Vidács Lajos: A magyar kendermagos tyúk reprodukciós tulajdonságainak értékelése. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 24. (2009)

Benkirane Abdelmoujib and Chrif M. and El Manouni Said: Strongly nonlinear problem of infinite order with L1 data. (2009)

Benkó Zsolt: Informatikai érdekességek a technika oktatásában. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 191-197. (2009)

Benkő M. Brigitta: Szociológiai tudásszintmérés végzős szociális munkás hallgatók körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 52. (2009)

Benkő Zsuzsanna and Tarkó Klára and Erdei Katalin and Lippai László: Hagyomány és modernitás a "Visegrádi négyek" családjainak életmódjában ; Táplálkozási szokások. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 410-414. (2009)

Benmehidi Samia and Khodja Brahim: Some results of nontrivial solutions for a nonlinear pde in Sobolev space. (2009)

Berki Gabriella: A munkahelyi stressz munkajogi megítélése. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 3-41. (2009)

Berkovits Balázs and Oblath Márton: A "fogyatékosság" és a "szociális hátrány" kapcsolatának diskurzusai és politikája. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 137-138. (2009)

Bernát Anikó and Páthy-Dencső Blanka: Életszínvonal-utak : görbék és egyenesek. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 138-139. (2009)

Bernáth András: A modern Наmlet-recepció problémái és egy alternatív olvasat. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 68-73. (2009)

Berta Attila and Béri Béla: Hosszú és rövid élettartamú hazai tejelő szarvasmarha állományok termelési mutatói. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 25. (2009)

Berta Attila and Béri Béla: Lactations of Holstein Friesian cows with long lifetime. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 74. (2009)

Bertalan Péter: Dévényi Anna, Rab Virág (szerk.): Receptek válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, Pannónia Könyvek, Pécs, 2008.181 o. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 121-123. (2009)

Bertalan Péter: Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig. Az orosz birodalmi gondolat Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 383 p. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 123-126. (2009)

Bertalan Péter: Meddig terjednek Európa "határai" keleten? : az orosz birodalmiság. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 280-287. (2009)

Berán Eszter: A feminista test teleportálása : Judith Butler recepciója a magyar sajtóban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 137. (2009)

Besenyei Lajos: A gazdasági társaságokról szóló törvény egy polgári jogász szemszögéből. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 31-40. (2009)

Besze Tamás: Az Európai Unió területfejlesztési politikájának válasza a globális városrégiók gazdasági erőfölényére. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 180-185. (2009)

Besze Tamás: A policentrikus városhálózat-fejlesztés gondolatisága országos területfejlesztés dokumentumokban : az ír és magyar példa. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 181-187. (2009)

Besze Tamás and Tapasztó Sándor: A városfejlesztés közlekedésfejlesztési aspektusai : Szeged elektromos közösségi közlekedés fejlesztése EU-nagyprojekt. In: Szolgáltatások világa. pp. 265-287. (2009)

Bezdán Anikó Judit: Civil jellegű vadásztársaságok perspektívái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 47-59. (2009)

Biró Teofil: A liberális eszmerendszer kialakulása a XVIII–XIX. században. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 35-44. (2009)

Blaga Diana and Csősz Ioan and Mateoc-Sirb Nicoleta: Research of turis [!tourism] impact in Straja-Mountain area. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 60. (2009)

Blanchet-Sadri Francine and Mercaş Robert and Scott Geoffrey: Counting distinct squares in partial words. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 465-477. (2009)

Blanka Viktória: Hidrológiai paraméterek megváltozására bekövetkező morfológiai átalakulás a Hernádon. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 12-26. (2009)

Blin Éric: Аz óratervezés technikája. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 164-168. (2009)

Bloshanskii I. L.: Linear transformations of RN and problems of convergence of multiple Fourier series of functions in Lp, p ≥ 1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 575-603. (2009)

Blutman László: In search of a legal definition of religion : lessons from U. S. federal jurisprudence. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Blázovics Anna: Metal elements, transmethylating ability and redox homeostasis in tumourous processes. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 42. (2009)

Blázovics Anna and Kovács Ágota and Szilvás Ágnes: Redox homeostasis in gastrointestinal diseases. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 3-6. (2009)

Bodosi-Kocsis Nóra: Az Úr lótusz lábainak dicsérete, avagy a vallásos zene szerepe egy magyar vaisnava közösség életében. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 126-132. (2009)

Bodáné Kendrovics Rita: Új, alternatív oktatási módszerek szükségessége a környezetmérnök BSc képzésben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 98. (2009)

Bodó Barna: Szórvány - asszimiláció - szórványosodás. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 182-207. (2009)

Bognár Rita: Elektronikus információszolgáltatások az Európai Unióról. In: Szolgáltatások világa. pp. 384-397. (2009)

Bojnik Engin: Characterization of the novel opioid and nociceptin peptides. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 57. (2009)

Boll Anikó: A vevőelégedettség biztosítása az önkormányzatoknál Marketing Controlling segítségével. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 120-125. (2009)

Bollobás Enikő: The marking and the telling - versions of the stigma narrative as given by Anne Hutchinson, Emily Dickinson and Philip Roth. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Bombitz Attila: Kanon ohne Eigenschaften. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 9-15. (2009)

Bombitz Attila: Recycling : zu Robert Menasses Trilogie der Entgeisterung. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 223-233. (2009)

Borcsik Zoltán: A talajok NO3 forgalma 1992-től 2000-ig Csongrád megyében. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 277-289. (2009)

Bordás Andrea: A helyesírási képesség és az iskolai eredményesség összefüggései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 79. (2009)

Boros Botond: Digitális szóbeszéd. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 139. (2009)

Boros Gábor: Leibniz az igazságosságról. In: Az igazságosság, (7). pp. 187-195. (2009)

Boros Katalin: Fordítás és forrás viszonya a Horvát-kódexben. In: LingDok 8. 8. pp. 7-26. (2009)

Boros Katalin Gyöngyi: Tanácsadás az ápolásban - sztereotípiák a valóságban. In: Acta Sana, (4) 1. pp. 29-32. (2009)

Borus György: A pápista összeesküvés és a kizárási válság Angliában, 1678-1681. In: Aetas, (24) 3. pp. 5-19. (2009)

Bosnicova Nina: God is an activist : religion in narrative of the life of Frederick Douglass and the autobiography of Malcolm X. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Botelho Fernanda and Jamison James: Generalized bi-circular projections on Lipschitz spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 103-112. (2009)

Botelho Fernanda and Jamison James: Generalized bi-circular projections on spaces of analytic functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 527-546. (2009)

Botelho Fernanda and Jamison James: Topological reflexivity of spaces of analytic functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 91-102. (2009)

Botos József: Látás-, hallás- és mozgáskárosultak helyzete Magyarországon. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. p. 160. (2009)

Botos József: Látás-, hallás- és mozgáskárosultak helyzete Magyarországon. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 11-17. (2009)

Botos Katalin: Importált és hazai valóság. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 7-17. (2009)

Bozsó Renáta: Teleházak és közművelődési szerepvállalásuk a Dél-Alföldön. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 415-418. (2009)

Bozó Péter: Liszt és a német egység, avagy zene és nemzeti identitások. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 207-213. (2009)

Bošković Jelena: Monitoring of environmental impact of genetically modified plants. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 50. (2009)

Bradley Richard C.: On a theorem of Rosenblatt. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 347-359. (2009)

Braunitzer Gábor: A Fish-face teszt eredményei és a szociálisérdek-érvényesítő képességek kapcsolata 4-17 éves korban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 73. (2009)

Breveglieri Luca and Cherubini A. and Nuccio C. and Rodaro E.: Alphabetical satisfiability problem for trace equations. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 479-497. (2009)

Brown Gavin and Móricz Ferenc and Sáfár Zoltán: Formal differentiation of absolutely convergent Fourier series and classical function classes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 161-173. (2009)

Brînzeu Pia: Surfictional intratextuality : Raymond Federman. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Buchholcz Norbert: (Kollektív) identitások Jurek Becker Bronsteins Kinder című regényében. In: Szövegek között 14., (14). pp. 90-109. (2009)

Bucin Mihaela: Egy román tánc és hiedelem : CALUSUL (a Kalus). In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 294-297. (2009)

Bucin Mihaela: A hősök kultuszának szerepe a - magyarországi román - nemzetiségi identitás felépítésében. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 208-214. (2009)

Bucsány György: A Nagyajtósi-emlékkönyv : tisztelegtek a tanítványok. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 142-143. (2009)

Budai Zsanett: "Jó kapcsolat és igazi emberi viszonyulás van jelen" : Roma hitközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 126-137. (2009)

Budai Zsanett: Közösségek vezetése : típusok és motivációk. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 71-83. (2009)

Bujalos István: Rawls elmélete Sandel és Walzer szemszögéből. In: Az igazságosság, (7). pp. 83-103. (2009)

Bujna Eleonóra: A szülői példa szerepe a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 55-57. (2009)

Burgerné Gimes Anna: Az újonnan belépett és a jelölt országok gazdaságának fejlődése a kezdetektől 2007-ig. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 17-20. (2009)

Burján Mónika: Szász Károly nézetei a műfordítás elméleti és gyakorlati kérdéseiről - "Az eredeti eszmét tökéletesen az eredeti alakjában. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 129-133. (2009)

Buşe Constantin and Zada Akbar: Boundedness and exponential stability for periodic time dependent systems. (2009)

Bácskai Mihály: A kortárs francia regény legújabb fejleményei. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 27-31. (2009)

Bán András: A Fehér Gárda mozgalma a Dél-Alföldön. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 33-49. (2009)

Bárkányi Zsuzsanna: El acento castellano desde una pespectiva analógica. In: Acta hispanica, (14). pp. 79-88. (2009)

Bártfai Imre: Igazságosság és tragédia a polgári társadalomban. In: Az igazságosság, (7). pp. 231-236. (2009)

Bártházi Eszter and Héder Mihály: Panaszlevelek automatikus kategorizálása szerkezeti egységek és jellemző kifejezések figyelembevételével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 59-71. (2009)

Bárány Ferenc: Szociális ellátások és intézmények Szegeden 1945 - 1990 : II. In: Acta Sana, (4) 1. pp. 7-14. (2009)

Bárány-Kevei Ilona: Foreword. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 5-6. (2009)

Bátyi Szilvia: Kétnyelvűség: pszicholingvisztikai dimenziók. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 43-52. (2009)

Békési András: Cigánypolitika és identitás 1961-1989, 1993. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 174-181. (2009)

Békési Gábor: Antioxidant steroids and the expression of the gene of superoxide dismutase enzyme. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 42. (2009)

Bíró Csaba: Ezeréves államiság, ezeréves megyerendszer : tablókiállítás a Szent István-i vármegyéktől napjainkig a Megyeházán. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 97-98. (2009)

Bíró-Nagy Katalin: Reconceptualized time and space in contemporary native American discovery narratives. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Bódi Nikolett: Diabetes-associated structural and molecular alterations in capillaries supplying the myenteric plexus in rats. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 43. (2009)

Bókay János: A quadrivalens HPV vakcinával szerzett tapasztalatok a gyermekgyógyász szemszögéből. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 25-31. (2009)

Büky László: Kemény Gábor 2010: A nyelvtől a stílusig : válogatott tanulmányok, cikkek. Budapest, Tinta Könyvkiadó. 460 lap (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 100.) : [könyvismertetés]. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 233-237. (2009)

Büky László: Mokány Sándor : 1932-2010. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 241-242. (2009)

Büky László: Szathmári István főszerk., Alakzatlexikon - a retorikai és stilisztikai alakzatok kézikönyve. Tinta Kiadó, Budapest, 2008. 596 lap (A magyar nyelv kézikönyvei XV.) : [könyvismertetés]. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 219-231. (2009)

Büky László and Weöres Sándor: A disszonancia megvalósulása Weöres Sándor versében. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 53-67. (2009)

Bělohlávková Petra and Ptáček Martin: Playing with puppets. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 130-136. (2009)

C

C. Tóth Norbert: A nádori hivatal működése Lackfi István tisztségviselése alatt : (1387-1392). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (130). pp. 85-105. (2009)

Calina Marinau: Importance of rural tourism in the Western side of Romania. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 94. (2009)

Cehla Béla: Az élőbárány-felvásárlás gyakorlata az Észak-alföldi régióban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 127-134. (2009)

Cehla Béla: Termékpálya-fázisok a juhászatban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 11-15. (2009)

Cernea Aurelian: Existence of solutions for a certain differential inclusion of third order. (2009)

Chajda Ivan and Länger Helmut: A Cayley theorem for algebras with binary and miliary operations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 55-58. (2009)

Chen Wenjuan and Xu Junfeng: Growth of meromorphic solutions of higher-order linear differential equations. (2009)

Cheng Yuanji: A generalized Fucik type eigenvalue problem for p-Laplacian. (2009)

Christodoulou Diana: Life histories of physical education degree holders of Cyprus. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 139. (2009)

Cicero Marcus Tullius and Nótári Tamás: Titus Annius Milo védelmében : fordította és jegyzetekkel ellátta Nótári Tamás. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 65-97. (2009)

Cieger András: A 19. századi politika társadalomtörténetének hazai kutatása - ahogy én látom. In: Aetas, (24) 3. pp. 138-146. (2009)

Cieger András: "Királyi demokrácia" : szabadságjogok a magyar liberálisok reformterveiben 1867 után. In: Aetas, (24) 3. pp. 55-82. (2009)

Ciolac Valeria: Usage of the GPS measurement detailed real time (RTK) in tracing highways. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 106. (2009)

Ciolac Valeria and Spilca Mihaela and Ienciu Anisoara: Some aspects concerning the development of an informatic system specific to real estate cadastre an urban data bank in the city of Deva city [!], Hunedoara county. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 107. (2009)

Cora Zoltán: Mi a transznacionális történelem? In: Aetas, (24) 2. pp. 130-133. (2009)

Cosmin Popescu and Ciolac Valeria and Şmuleac Adrian: Remote sensing applications for the inventory of the categories of land use in South-Western Romania. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 75. (2009)

Csallner András Erik: Speciális túlbecslő függvények alkalmazása az építőmérnöki tervezésben. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 352-355. (2009)

Csanádi József: Zsírgolyócskák méreteloszlásának vizsgálata tehén- és kecsketejben. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 76. (2009)

Csapi Vivien and Fojtik János: Pénzügyi szolgáltatások az éghajlatváltozás tükrében : elérhető kockázatmenedzselési eszközök. In: Szolgáltatások világa. pp. 440-453. (2009)

Csaplár Péterné: A viselkedészavarok nyomában...vagy mi is van a fülünk körül? : a 2007-es SNI kontrollvizsgálódás margójára... In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 53. (2009)

Csapó Benő and Székely László and Tóth Edit: Az iskolai különbségek változása a longitudinális vizsgálat adatainak tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 44. (2009)

Csapó Tamás Gábor and Németh Géza: Mássalhangzó-magánhangzó kapcsolatok automatikus osztályozása szubglottális rezonanciák alapján. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 226-237. (2009)

Csatlós Erzsébet: Olajszennyezés az Arktiszon - a felelősség rendezése nemzeti és nemzetközi síkon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 43-70. (2009)

Csató Sándor and Fekete Mária: Examination of phisical parameters of pectin gels extracted from fruit presscakes. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 17-21. (2009)

Csehi Zoltán: A társaságok tőkésítéséért való felelősség. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 259-285. (2009)

Csehi Ágota: "A népzene szerepe Eugen Suchon instruktív jellegű műveiben" : megemlékezés a zeneszerző születésének 100. évfordulója és halálának 15. évfordulója alkalmából - Eugen Suchoň, 1908-1993. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 55-59. (2009)

Csehné Papp Imola: Gulyás László (szerk.): Ne a munkanélküliséget, a munkát támogasd! Tanulmányok a HRM és a munkaerőpiac témaköréből 1998-2008 EETOSZ-VIKEK, Budapest, 2008., 122 oldal. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. p. 130. (2009)

Cseke Vanda: Oktatás és kultúra a fogyatékossággal élők életében : részlet Cseke Vanda 2007/2008. tanévben leadott szakdolgozatából. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 123-130. (2009)

Cselényi István: Az öt érzékszerv liturgiája a keleti egyházban. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 34-42. (2009)

Csengeri Erzsébet and Farkas Vanda: A Dél-alföldi régió kútjainak hasznosítása és hasznosíthatósága a kitermelt víz összetétele alapján. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 33. (2009)

Csepeli György: Párbeszéd a társadalommal. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 140. (2009)

Csepeli György: A magyar szociológia jövője. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 8-12. (2009)

Csernetics László: Backprojection reconstruction algorithm using order statistic filters in breast tomosynthesis. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 5-15. (2009)

Csernetics Árpád: Genetic modification of carotene producing Zygomycetes. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 57-58. (2009)

Csertő István: A személy- és csoportközi értékelés pszichológiai szempontú elemzése elbeszélő szövegekben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 272-284. (2009)

Csetényi Korinna: Carrie : angyal vagy démon? In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 56-59. (2009)

Csetényi Korinna: Fall from innocence : Stephen King's The body. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Csikány Tamás: "Fut Bécs felé Jellacsics, a gyáva..." : Hermann Róbert : A Drávától a Lajtáig : tanulmányok az 1848. nyári és őszi dunántúli hadi események történetéhez. In: Aetas, (24) 1. pp. 210-212. (2009)

Csillag András: Amerika országimázsa az ezredfordulón. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 452-457. (2009)

Csillag András: In memoriam Országh László : születésének 100. évfordulójára ed. by Lehel Vadon. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Csipkés Margit and Ertsey Imre: Biomassza energetikai célú hasznosításának jellemzői. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 59. (2009)

Csorba Kristóf and Vajk István: Improved topic identification for similar document search on mobile devices. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 17-40. (2009)

Csordás László: Második otthonok az Alföldön. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 158-166. (2009)

Csordás László: A turizmus helyzetének változása az Alföldön és a jelenség térbeli terjedése Magyarországon. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 31-35. (2009)

Csordás Józsefné Anda Éva: A megkésett fejlődésű gyermekek számolási készségének fejlesztési módszerei az iskola első éveiben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 40. (2009)

Csuhaj-Varjú Erzsébet and Ésik Zoltán: Preface. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 441-443. (2009)

Csurgó Bernadett: A városi nyomás és a szolgáltató vidék. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 141. (2009)

Csáki Réka and Csánk Ivett and Kis Judit and Turbucz Mariann and Végh Márta: A munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván településeken. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. pp. 93-109. (2009)

Csáki Tamás and Heltai Miklós: A nagyüzemi méhészkedés hazai és amerikai egyesült államokbeli feltételei. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 26. (2009)

Csáki Tibor and Vajda Péter and Vámosi János: PACS : beszédvezérelt POI-kereső szolgáltatás. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 345-347. (2009)

Csákó Mihály: Intolerancia és demokrácia a magyar középiskolások politikai szocializációjában. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 140. (2009)

Császi Lajos: A Mónika talkshow gyártásának szociológiája. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 28-43. (2009)

Császár Balázs: "A közösség mag... Önmaga kelt hullámokat" : vallási közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 114-125. (2009)

Császár Balázs: A közösségek és a nyilvánosság. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 135-152. (2009)

Csíkos Csaba: A choice - no-choice metodológia és alkalmazási lehetőségei a matematikai gondolkodás és az olvasás kutatásában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 45. (2009)

Csíkos Csaba and Molnár Éva: Az olvasásra vonatkozó meggyőződések és a szövegértési teljesítmény összefüggései 3-5. osztályban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 26. (2009)

Csóti Sándor: A kalocsai szőlőkbeli templom és plébánia története : 1. rész. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 51-73. (2009)

Csörgő Bálint: Increased genetic stability of a rationally designed reduced-genome Escherichia coli. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 58. (2009)

Csüllög Gábor: Történeti régió két földrajzi térben : Délvidék: Kárpát-medence és/vagy Balkán. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 268-273. (2009)

Csüllög Gábor: A középkori Magyarország regionális tagolódása. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 64-71. (2009)

Csősz Ioan: Integrating rural tourism on the Romanian European and global market : I. Csosz et al. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 63. (2009)

Csősz Ioan and Ciolac Ramona: The position of rural tourism within the assembly of the touristic activities in Romania. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 87. (2009)

Cvijanović Gorica and Milošević Nada and Dozet Gordana: Application of biofertilizers in soybean production. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 83. (2009)

Czagány László: Az élelmiszer-önrendelkezés koncepciója és magyarországi realitásai. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 23-28. (2009)

Czagány László: A Dél-alföldi régió mezőgazdaságának sajátosságai. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 135-139. (2009)

Czagány László: A gazdasági válság és a bioetanol-gyártás néhány összefüggése : Section I.: Agricultural economics. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 14. (2009)

Czagány László: A gazdasági válság és a bioetanol-gyártás néhány összefüggése. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 10. (2009)

Czeglédy Anita: Heimkehr in das Schreiben : Peter Handkes Prosa zwischen der Heimkehr-Tetralogie und Mein Jahr in der Niemandsbucht. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 117-129. (2009)

Czédli Gábor: A fixed point theorem for stronger association rules and its computational aspects. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 149-158. (2009)

Czédli Gábor and Schmidt Elégius Tamás: CDW-independent subsets in distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 49-53. (2009)

D

Dabija Dan Cristian and Alt Monika A. and Abrudan Ioana N.: Empirical considerations regarding consumers' perception on an emerging market : a case study on retailers in Romania. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 108-114. (2009)

Daddiouaissa El Hachemi: Existence of global solutions for a system of reaction-diffusion equations with exponential nonlinearity. (2009)

Dajanta Katekan: Enhanced aglycone production of fermented soybean products by Bacillus species. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 2. pp. 93-98. (2009)

Danci Oana: Relationship between virus traffic and nitric oxide (NO) production in tobacco roots. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 17-20. (2009)

Dancsó Tünde: A 12. évfolyamos tanulók informatikai készségeinek fejlettsége, az egyes készségek fejlettsége közötti összefüggések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 32. (2009)

Dancsó Tünde: Az informatikai készségek és a PISA-mérés eredményei közötti összefüggések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 31. (2009)

Debarge Yasmine: Child access services in Hungary : importing a practice or renewing a service? In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 43-50. (2009)

Debarge Yasmine: Child access services in Hungary : importing a practice or renewing a service? In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 142. (2009)

Decsi Tamás: Az egészséges csecsemők és kisdedek táplálásának megváltozott szempontjai. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 70-74. (2009)

Deilinger Viktória: Perkultúra - avagy leíró szociológiai tanulmány a Szegedi Városi Bíróság gyakorlata alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 71-83. (2009)

Demcsák Katalin: Színház mint gyógyszer. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 273-276. (2009)

Demeter Gábor and Radics Zsolt: Centrumok és perifériák a Monarchia szétesése után : az új határok racionalitásának vizsgálata gravitációs modellek alapján. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 151-160. (2009)

Dezsőfi Antal: A táplálékallergia felismerésének diagnosztikus lépései : ajánlás a nem-IgE mediált reakciók kimutatására. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 66-69. (2009)

Deák István: Megye vagy régió (dilemmák, alternatívák) - A hazai kistérségi rendszer jövőjéhez. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 29-33. (2009)

Deák István: Megye vagy régió a közigazgatási középszinten? : a közigazgatási középszint fejlődésének rövid története 2000-ig. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 186-190. (2009)

Deák Péter: A biztonságérzet változó tartalma és aktivitás-érdeke napjainkban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 141-142. (2009)

Deák Ágnes: Az egyesületek és a Schmerling-provizórium kormányzata. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (129). pp. 3-26. (2009)

Dhage Bapurao C. and Badgire S. V. and Ntouyas Sotiris K.: Periodic boundary value problems of second order random differential equations. (2009)

Diamandescu Aurel: On Ψ-stability of nonlinear Lyapunov matrix differential equations. (2009)

Diamandescu Aurel: Ψ-bounded solutions for a Lyapunov matrix differential equation. (2009)

Djebali Smaïl and Saifi Ouiza: Positive solutions for singular φ−Laplacian BVPs on the positive half-line. (2009)

Dobos Erzsébet: El viaje de Federico a la luna : en torno al guión cinematográfico de Federico García Lorca. In: Acta hispanica, (14). pp. 65-78. (2009)

Dohány Gabriella: A zenei műveltség kialakításának lehetőségei a középfokú oktatásban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 92. (2009)

Dollenstein János: Az egyenlő hozzáférés kulcsa - emberek, környezet, társadalom. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 87-96. (2009)

Dombi Józsefné: Bevezetés : konferenciák és kiadványok történeti összefoglalása. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 5-10. (2009)

Dombi Józsefné: Liszt és Bartók előadóművészete. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 388-392. (2009)

Dombi Józsefné: A kortárszene megjelenése Szeghy Endre, Szendrei Imre, Mihálka György, munkásságában. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 48-54. (2009)

Dombrádi Krisztián: A társadalmi tőke kommunikációs aspektusa. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 27-43. (2009)

Domján Péter and Turcsányi Katalin: Kihívások és reformok az egészségügyben. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 138-142. (2009)

Domonkos János: Október 6., magyar nemzeti gyásznap. In: Módszertani közlemények, (49) 4. p. 179. (2009)

Domonkos János: A kámoni Mária-kápolna, Szombathely egyedülálló műemléke. In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 40-41. (2009)

Domonkos János and Kerrod Robin: Robin Kerrod : Vízimadarak : Helikon K., Budapest, [1991]. In: Módszertani közlemények, (49) 3. p. 143. (2009)

Domonkos János and Moore Patrick and Nicolson Iain: P. Moore-J. Nicholson : A világűr titkai : a világegyetem enciklopédiája : Helikon K., Budapest, [1992]. In: Módszertani közlemények, (49) 2. p. 95. (2009)

Domonkos János and Szirtes Gábor: Szirtes Gábor : A millenniumi Pécs. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 238-239. (2009)

Dong Qixiang and Li Gang: Existence of solutions for semilinear differential equations with nonlocal conditions in banach spaces. (2009)

Dorner Helga: Együttműködő innovátor pedagógusok - a csoportmechanizmusok és az online interakcióláncok feltérképezése kapcsolatháló-elemzéssel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 63. (2009)

Dorogházi Emma: Analysis of a structural motif in the membrane-associated [NiFe] hydrogenases. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 59. (2009)

Dozet Gordana: Influence of growing space on 1000-Kernel weight of soybean under irrigated conditions. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 47. (2009)

Došlá Zuzana and Cecchi Mariella and Marini Mauro: Asymptotic problems for differential equations with bounded Φ-Laplacian. (2009)

Drewes Frank: MAT learners for recognizable tree languages and tree series. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 249-274. (2009)

Droste Manfred and Vogler Heiko: Preface. In: Acta cybernetica, (19) 2. p. 247. (2009)

Du Zengji and Kong Lingju: Existence of three solutions for systems of multi-point boundary value problems. (2009)

Dulf Francisc Vasile: The authenticity control of vegetable oils using the total sterol profile. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 22-27. (2009)

Dupcsik Csaba: Társadalmi igény és társadalomtudományok : a romakutatások példája. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 143-144. (2009)

Duray Zsuzsa: Nyelvi attitűdök Enontekiö és Sodankylä beszélőközösségeiben. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 69-100. (2009)

Duránszkai Gábor: Recruitment of the polling. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 144. (2009)

Duró Zsuzsanna: A sakk, mint nevelő-oktató eszköz. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 149-156. (2009)

Dusek Tamás: Hálózati-, idő- és költségtávolságok összehasonlítása a magyar vasúthálózaton. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 251-256. (2009)

Dusek Tamás and Kovács Norbert: A Széchenyi István Egyetem hatása a helyi munkaerőpiacra. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 69-73. (2009)

Duxné Velcsov Katalin: A törvényességi felügyeletre vonatkozó szabályok változásai. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 215-223. (2009)

Dzsula Marianna: Az elektronikus cégeljárás és hatása a közhitelességre. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 225-245. (2009)

Démuth Ágnes: Az identitástudat alakulásának pszichológiai elméletei. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 96-104. (2009)

Démuth Ágnes: Tartalom és eszköztudás : az oktatási módszerek és a tudás összefüggései a köz- és felsőoktatásban. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 157-163. (2009)

Dévény Ágnes: Az idegen nyelvi közvetítés készség a vizsgaeredmények statisztikai elemzésének tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 65. (2009)

Dóczi Tamás: Sportturizmus Magyarországon a számok tükrében. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 143. (2009)

Döbör Ágota: Az olvasással és az irodalmi érdeklődéssel kapcsolatos vélekedések 10-14 éves tehetséges és átlagos képességű gyerekek körében. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 102-106. (2009)

Döbör Ágota: Tehetséges és átlagos képességű diákok szövegértésének alakulása általános iskolában. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 176-181. (2009)

Dömötör Adrienne: Az alaktanilag és tovább: korchmáros, kocsmáros, korchomáros és társai : morfológiailag elemzett történeti magánéleti adatbázis. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 13-21. (2009)

E

Egedi Barbara: A magyar kétértelmű mondathatározók és hatókörviszonyaik. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 67-85. (2009)

Ehme Jeffrey: Uniqueness implies existence o solutions for nonlinear (k;j) point boundary value problem problems for n-th order differential equations. (2009)

Ehrke John: Positive solutions of a second-order three-point boundary value problem via functional compressions-expansion. (2009)

El Farissi Abdallah and Belaidi Benharrat: On oscillation theorems for differential polynomials. (2009)

El Hachimi Abderrahmane and Igbida Jaouad: Bounded weak solutions to nonlinear elliptic equations. (2009)

El Ouardi Hamid: Periodic solutions of p-Laplacian systems with a nonlinear convection term. (2009)

El-Sayed A. M. A. and Hashem H. H. G.: Addendum to integrable and continuous solutions of a nonlinear quadratic integral equation. (2009)

El-Sayed A. M. A. and Hashem H. H. G.: Monotonic solutions of functional integral and differential equations of fractional order. (2009)

Eldred A. Anthony and Raj V. Sankar: On common best proximity pair theorems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 707-721. (2009)

Elmaz Özkan: Determination of condition dairy cattle farming in Burdur province of Turkey. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 29. (2009)

Elsayed Elsayed Mohammed: Qualitative behavior of a difference equation of order three. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 113-129. (2009)

Ember Alex: Migráns munkavállalók szociális biztonsága az Európai Unióban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 61-84. (2009)

Ember Alex: A munkahelyi stressz, mint a leggyakoribb modern foglalkozási megbetegedés. In: Acta Sana, (4) 2. pp. 15-23. (2009)

Endrődi Judit: A szőlőművelés múltja és jelene a Vászolyi-medencében. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 127-140. (2009)

Engler Ildikó and Kosaras Eszter and Varga Zsuzsa: Antioxidant properties of home-made fruit concentrate. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 43-44. (2009)

Ercsey Ida: Szolgáltatásgarancia hatása az észlelt megbízhatóságra. In: Szolgáltatások világa. pp. 39-52. (2009)

Erdei Ildikó: Iskolaérettség és nyelvi életkor összefüggéseinek vizsgálata többnyelvű környezetben élő gyerekek esetében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 67. (2009)

Erdős Katalin: Vállalkozó egyetemek kialakulása az Amerikai Egyesült Államokban és Európában. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 15-20. (2009)

Erdősi Erika: Az asszertivitás személyiségi hátterének vizsgálata ápolóhallgatók körében. In: Acta Sana, (4) 2. pp. 40-46. (2009)

Erdősi Erika and Helembai Kornélia and Papp László: Az asszertív magatartás jellemzői az ápolásban. In: Acta Sana, (4) 1. pp. 20-28. (2009)

Erős Istvánné: Mozart-szerenádok. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 393-395. (2009)

Erős Istvánné: Zenepedagógiai kutatások az ének-zene tanszékén. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 11-14. (2009)

Erős Vilmos: A forma fontosabb a tartalomnál : beszélgetés Alun Munslow-val. In: Aetas, (24) 4. pp. 190-198. (2009)

Eördögh István: Az egyház és a függetlenség Spanyol-Amerikában : kronológia : 2. rész. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 4-34. (2009)

Eötvös Tekla and Tombácz Szintia and Gál András and Sümeghy Zoltán and Makra László: Air quality indices as tools for estimating air pollution in Szeged, southern Hungary. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 39-47. (2009)

F

Fabulya Zoltán: Hőkezelési folyamat modellezési adatainak előkészítése, elemzése húskonzerv-gyártás gázfogyasztásának optimálásához. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 85-90. (2009)

Fabulya Zoltán and Hampel György: Hőkezelési folyamat számítógépes modellezése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 117-123. (2009)

Falusi Norbert: A kommunizmus kilátástalansága és a szocializmus reformációja. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 21-36. (2009)

Fantoly Zsanett: Az akkuzatórius és inkvizitórius büntetőeljárás (tárgyalás) történeti fejlődése és alapvető jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 85-150. (2009)

Farkas Beáta: Új tagállamok, új modell? ISBN 978-963-482-987-4, (2009)

Farkas Csaba: Az üzletrész felosztása. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 337-343. (2009)

Farkas Ferenc and Dobrai Katalin: Tudásalapú nonprofit szolgáltatások. In: Szolgáltatások világa. pp. 157-167. (2009)

Farkas Ildikó: Impact des mémoires de traduction sur la qualité de la traduction. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 29-40. (2009)

Farkas Olga: Uniós keretek között értelmezhető állampolgári magatartásformák kialakulásának ösztönzése az Új Magyarországi Fejlesztési Terv tükrében. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 198-202. (2009)

Farkas Richárd: Az origo automatikus címkézési projekt tapasztalatai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 84-92. (2009)

Farkas Zoltán: A társadalmi struktúra és a rendi rétegződés. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 144-145. (2009)

Farkas Csamangó Erika: Kölcsönös megfeleltetés teljesülésének ellenőrzése és a szankciók. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 151-170. (2009)

Fazekas Judit: A székhelyáthelyezés és a letelepedési szabadság a magyar és a közösségi jogban. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 15-29. (2009)

Fechner Żywilla: Wilson's functional equation in Banach algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 131-142. (2009)

Fedorovič Šandor Fedir and Koval' Oleksandr and Ostapec' Ûrìj Oleksandrovič: The social mechanisms of establishing tourist economic organizations. In: Acta Sana, (4) 2. pp. 30-34. (2009)

Fehér Adrienn and Dan Dániel and Hocza Ágnes and László Ferenc: A metabolikus szindróma megelőzési lehetőségei testnevelési és rekreációs mozgástevékenységgel. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 245-250. (2009)

Fehér Lóránt and Kondorosi Ferenc: Végveszélyben? : Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései. Budapest, 2008, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 141 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 109-112. (2009)

Fehérvári Anikó: A nyelvi előkészítő program értékelése. In: Módszertani közlemények, (49). pp. 1-27. (2009)

Fejes Bálint: Színlelt menekülés, cselvetés a nomád népek harcászatában. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 77-81. (2009)

Fejes József Balázs: A célorientációs elmélet lehetőségei a tanulási környezet motivációs szempontú vizsgálatában. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 62. (2009)

Fejes József Balázs and Szűcs Norbert: Hátránykompenzálás és szakmai identitás : hátrányos helyzetű fiatalokat támogató mentorprogram hatása a pedagógussá válás folyamatára. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 89-102. (2009)

Fekete György: Fabry-kór. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 87-94. (2009)

Fekete Orsolya: Szép új világ? Új fejezet az Európai Unió fogyasztóvédelmi jogának történetében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 85-112. (2009)

Fekete Sándor: A multikulturalizmus előzményei Nyugaton és Keleten. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 14-20. (2009)

Fekete Sándorné and Turcsányi Katalin: Az egészségturizmus szerepe a területfejlesztésben. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 34-38. (2009)

Feketéné Pál Enikő: Női esélyegyenlőség és női identitás a politikában. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 215-229. (2009)

Fenyves Miklós: Grundsteine für eine Lektüre : Wahlverwandtes in Thomas Bernhards Ja. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 103-115. (2009)

Fenyvessy József: Nutritional value of component of small ruminant's milk. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 77. (2009)

Fenyvessy József: A tej minősége, beltartalma és a tejtermelés gazdaságossága. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 36. (2009)

Fermo Luisa: Embedding theorems for functions with inner singularities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 547-573. (2009)

Firisz Hajnalka and Neweklowsky G.: Recenziâ : G. Neweklowsky (Hrsg.): Bosanski - hrvatski - srpski / Bosnisch - Kroatisch - Serbisch: Aktuelna pitanja jezika Bosnjaka, Hrvata, Srba i Crnogoraca. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (28). pp. 99-102. (2009)

Fisli Éva: Áldozat és regeneráció : a Nagy Háború öröksége a két világháború közötti Kelet-Európában : konferenciabeszámoló. In: Aetas, (24) 2. pp. 124-127. (2009)

Fodor Dezső: A hasznosítható napenergia fő jellemzői 2008. évben Hódmezővásárhely térségében. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 78. (2009)

Fojtik János and Kövér Judit: A falusi lakosság affinitása az egészségtudatos élelmiszerfogyasztás iránt. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 64-169. (2009)

Fokasz Nikosz: Örökzöldek, szenzációk és egyebek : belpolitikai témájú sajtócikkek dinamikájának kvantitatív elemzése. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 145-146. (2009)

Frey Andreas: Multidimenzionális adaptív tesztelés alkalmazása nagymintás mérési programokban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 95. (2009)

Frick Mária: Radnóti Miklós és a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 125-134. (2009)

Fried Ervin: Varieties of weak lattices covering the variety of distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 377-392. (2009)

Fried István: Előszó. In: Szövegek között 14., (14). pp. 1-2. (2009)

Fried István: Foreword. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). p. 3. (2009)

Friggieri Oliver: An introduction to the history of the language and literature of Malta. In: Mediterrán tanulmányok, (18). pp. 23-30. (2009)

Fritz Péter: Az egészségi állapot komplex fejlesztésére irányuló módszer kidolgozása és annak hatékonyságvizsgálata főiskolai és egyetemi hallgatók körében. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 238-244. (2009)

Fuchs Martin: Clouds, p-boxes, fuzzy sets, and other uncertainty representations in higher dimensions. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 61-92. (2009)

Fábián Borbála: Egy kisvárosi nemesi rezidencia építésének története. In: Aetas, (24) 4. pp. 156-171. (2009)

Fébel Hedvig: Connection between different raising system and antioxidant parameters in geese. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 44-45. (2009)

Fényes Balázs and Gleszer Norbert: Igazak érintése : a szent, a tiszta és a tisztátalan fogalma Magyarországon a cádikok iránti tisztelet megnyilvánulásaiban. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 67-83. (2009)

Fónai Mihály: Anómia és depresszió az északkelet-magyarországi romák körében. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 146. (2009)

Földesi Tamás: Igazságosság és büntetojog. In: Az igazságosság, (7). pp. 276-282. (2009)

Földi Viktor: The effect of the fluid resuscitation method and the n-acetylcysteine supplementation on the oxidative stress response after severe burn injury. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 45. (2009)

Földvári László: A hódmezővásárhelyi termelőszövetkezeti mozgalom első szakasza. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 50-82. (2009)

Fülöp Zoltán and Muzamel Loránd: Weighted tree-walking automata. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 275-293. (2009)

Fürth Eszter: Sorozatok és irodalom - a tévéregények komparatisztikai megközelíthetősége. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 39-51. (2009)

Fürth Eszter: Out of context Chico Buarque's Budapeste. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 53-65. (2009)

Füzesi Kristóf: Tompa hasi sérülések. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 211-213. (2009)

Főző Csaba and Papanek-Gáspár Csaba: 3-level confidence voting strategy for dynamic fusion-selection of classifier ensembles. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 41-60. (2009)

G

G. Tóth Péter: Gondolatok a szegedi Zákány család eredetéről és tagjainak 16. századi szerepléséről. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 100-106. (2009)

Gaită Ruxandra Maria and Otiman Păun Ion and Goşa Vasile: Study on the financing of agriculture by direct payments in Romania. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 11. (2009)

Galgóczi László: Nyelvtörténet és szövegelemzés : módszertani megjegyzések egy szemináriumhoz. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 137-142. (2009)

Galgóczy Zsolt: Csapadékintenzitás-mérő és vízszintregisztráló műszerek tesztelése egy hegyvidéki kísérleti vízgyűjtőn - Radnai-havasok. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 57-65. (2009)

Gali Himabindu: Mechanistic insights into the role of translesion synthesis and its effect on genome stability. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 59-60. (2009)

Gara Anna: Uptake and degradation of xenobiotic in Sphingomonas subarctica SA1. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 60-61. (2009)

Garaczi Imre: Igazságosság a személyes evidenciától a társadalmi igazolásszintekig. In: Az igazságosság, (7). pp. 159-175. (2009)

Gausz András: Építkezések. In: Az igazságosság, (7). pp. 206-214. (2009)

Gaál Károly: Az andocsi Mária gyermekei : adatok az andocsi búcsújáróhely néprajzához. ISBN 978 963 482 989 8, (2009)

Gaál Zsuzsanna: A német melléknévi valencia újabb lexikográfiai megközelítése : nyelvhasználat és korpusz. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 74-78. (2009)

Gebhardt Andreas and Waldmann Johannes: Weighted automata define a hierarchy of terminating string rewriting systems. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 295-312. (2009)

Gelenczey-Miháltz Alirán: Kozmikus igazságszolgáltatás : az egyiptomi Ma’atról és a platóni igazságosság fogalomról. In: Az igazságosság, (7). pp. 43-54. (2009)

Georgieva Ekaterina: Igei szinkretizmus a szláv nyelvekben. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 101-132. (2009)

Gera Zoltán: Filter bank design for melody recognition. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 159-175. (2009)

Gergely Éva: Teljesítménymenedzsment-vizsgálatok néhány az Észak-alföldi régióban működő profitorientált szervezetnél. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 74-80. (2009)

Gergő Zsuzsanna: "Nekem mindig valami közösségi munkára van szükségem" : lokálpatrióta közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 27-50. (2009)

Gerő Márton: Hálózati dinamika a sajtójelenlét mögött. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 148. (2009)

Geösel András and Szabó Anna and Győrfi Júlia: Agaricus blazei törzsek szelektálása termesztési paramétereik alapján. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 46. (2009)

Ghafir Saleh A. M.: Physiological and anatomical comparison between four different apple cultivars under cold-storage conditions. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 21-26. (2009)

Gibson Dawn-Marie: Opportunities and challenges for the nation of Islam. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Giczi Zsolt: Az evangélikus egyház és az 1918-as polgári demokratikus forradalom. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (129). pp. 41-58. (2009)

Gil' Michael Iosif: Lower bounds and positivity conditions for Green’s functions to second order differential-delay equations. (2009)

Glósz József: A gabonakereskedelem feltételrendszere Magyarországon a 19. század első felében : a hiány és felesleg területi mérlege. In: Aetas, (24) 4. pp. 16-31. (2009)

Gombos János: A Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, mint az identitástudat megőrzésének fontos fóruma. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 230-235. (2009)

Gombos József: On the borders of regions : Finland as an Interface Periphery, 1809-1995. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 298-301. (2009)

Gombos József: A politikai sajtó, mint a finn nemzettudat formálója : magyar politikusképek a finn elit-köznép diskurzusban, Kossuth Lajostól Kádár Jánosig. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 236-245. (2009)

Gombos Rita: The role of Drosophila formin dDAAM in axon growth. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 62. (2009)

Gosztonyi Gyöngyi and Braun Mihály: Fémek mobilizációjának vizsgálata savas kioldással a Tisza hullámterén. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 242-249. (2009)

Graef John R. and Ouahab Abdelghani: Structure of solutions sets and a continuous version of Filippov’s theorem for first order impulsive differential inclusions with periodic conditions. (2009)

Graham Colin C. and Ramsey L. Thomas: Union problems for I0 sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 175-195. (2009)

Grossmann Erika: Az interkulturális nyelvtanulás lehetőségei a Servus wieder in Österreich! CD -vel. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 115-119. (2009)

Grossmann Erika: A gender-identitás egyes kérdései az oktatásban : egy nemzetközi EUCOMENIUS 2.1 kutatási projekt tapasztalatai. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 21-29. (2009)

Grätzer George A. and Knapp Edward: Notes on planar semimodular lattices. III. Rectangular lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 29-48. (2009)

Grätzer George A. and Lakser Harry: Representing homomorphisms of congruence lattices as restrictions of congruences of isoform lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 393-421. (2009)

Grätzer George A. and Lakser Harry and Quackenbush Robert W.: Congruence-preserving extensions of congruence-finite lattices to isoform lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 13-28. (2009)

Gui Yong Xin and Li Wen Xia: Hausdorff dimension of a class of subsets of the general Sierpinski carpet. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 75-89. (2009)

Gulgowski Jacek: Multiple global bifurcation branches for nonlinear Picard problems. (2009)

Gulyás László: Az első jugoszláv állam felbomlásához vezető strukturális problémák. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 13-22. (2009)

Gulyás László: Beszámoló a Virtuális Intézet Közép-Európa kutatására (VIKEK) tevékenységéről 2006-2009. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 9-11. (2009)

Gulyás László: Beszámoló az MTA Regionális Tudományos Bizottság 2009. március 16-i üléséről. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 114-117. (2009)

Gulyás László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. p. 5. (2009)

Gulyás László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. p. 5. (2009)

Gulyás László: Horváth Gyula (szerk.): Regionális fejlődés és politika az átalakuló Oroszországban MTA RKK, Pécs, 2008. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. p. 129. (2009)

Gulyás László: Regionalizáció, területi reformok és közigazgatási térfelosztás Közép-Európában 1. : csehszlovák és szlovák tanulságok. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 86-91. (2009)

Gulyás László: A Sporazum, avagy föderalista kísérlet a királyi Jugoszláviában : 1939-1941. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 80-86. (2009)

Gulyás László: Többnemzetiségű államok keletkezése és felbomlása Közép-Európában. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 118-119. (2009)

Gulyás László and Botos Katalin: Helyesbítés [Botos Katalin: Kihívások a Kárpát-medencében a XXI. század elején című tanulmányához]. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 195-196. (2009)

Gulyás László and Gál József: Előszó. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. p. 5. (2009)

Gulyás László and Gál József: Előszó. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. p. 5. (2009)

Gulyás László and Gál József: Előszó. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. p. 7. (2009)

Gulyás László and Szávai Ferenc and Keczer Gabriella: Előszó. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. p. 7. (2009)

Gulyás László and Turcsányi Enikő: A kiváló csapat főbb jellemzői. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 86-90. (2009)

Guo Chengjun and O'Regan Donal and Xu Yuantong and Agarwal Ravi P.: Existence of periodic solutions for a class of even order differential equations with deviating argument. (2009)

Guo Yingxin: New results on the positive solutions of nonlinear second-order differential systems. (2009)

Guo Yingxin: Positive solutions of second-order semipositone singular three-point boundary value problems. (2009)

Guóth Adrienn: Chlorophyll a fluorescence induction parameters of flag leaves characterize genotypes and not the drought tolerance of wheat during grain filling under water deficit. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 1-7. (2009)

Gyarmatiné Bányai Edit and Kajos Attila: Az interaktív televízió marketing aspektusai. In: Szolgáltatások világa. pp. 344-361. (2009)

Gyarmatiné Bányai Edit and Rényi Zsolt Dániel: Turizmus 2.0 : a kollaboráció új formáit lehetővé tevő alrendszerek bemutatása. In: Szolgáltatások világa. pp. 317-331. (2009)

Gyenge Zoltán: Az igazságosság és ami utána jön…. In: Az igazságosság, (7). pp. 127-132. (2009)

Gyeviki János: Sliding mode control of pneumatic artificial muscle for robot application. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 28-35. (2009)

Gyulai Zoltán: Tandori Dezső Szép Ernő-olvasatairól. In: Szövegek között 14., (14). pp. 44-62. (2009)

Gyurica György: On nilpotent languages and their characterization by regular expressions. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 231-244. (2009)

Gyuris Beáta: A hangsúlyos 'csak' diskurzuspartikula interpretációja. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 157-178. (2009)

Gyémánt Csilla: Mátyás király, mint operai hős - Erkel : Sarolta c. operája a Szegedi Nemzeti Színház színpadán. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 30-39. (2009)

Gyémánt Richárd: Pozsony népesedéstörténete, különös tekintettel a 20. századi településegyesítésekre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 171-204. (2009)

Györe Dániel and Wagner Hartmut: A termelői és fogyasztói árak Magyarország és EU közötti konvergenciája az élelmiszergazdaságban. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 13. (2009)

Györe Dávid: "Egy kicsit jobbá válik a világ, hogy mi ezekkel a dolgokkal foglalkozunk" : helyi ifjúsági közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 79-91. (2009)

Györe Dávid: "Megszokják azt, hogy itt tényleg közösségben dolgozunk" : Cserkészek közössége. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 105-113. (2009)

Győrffy Ildikó: Az elérhetőség modellezési lehetőségei. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 231-235. (2009)

Győri Ferenc: A középfokú oktatás eredményességének területi különbségei a Dél-Alföldön, különös tekintettel a határ menti térségre. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 49-56. (2009)

Gábor Kálmán: A globalizáció kihívásai és az ifjúsági korszakváltás a kelet- és közép-európai országokban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 147. (2009)

Gábrity Molnár Irén: Az oktatás és felnőttképzés identitáserősítő szerepe a Vajdaságban. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 106-114. (2009)

Gábrity Molnár Irén: A regionális identitás és az Európa-orientáltság összefüggései a Vajdaságban : generációk a tájtudatról és az EU-ról. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 165-185. (2009)

Gábrity Molnár Irén: A vajdasági magyarok és az EU. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 72-79. (2009)

Gál Anikó: Integrációról tanulásban akadályozott gyermekeknél. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 214-218. (2009)

Gál István: A védjegy másodlagos felhasználása. In: Acta Conventus de Iure Civili, (11). pp. 145-188. (2009)

Gál Judit: A Kft-vel kapcsolatos jogalkalmazási problémák. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 59-71. (2009)

Gál József: Food quality during processing in logistic chain. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 135-138. (2009)

Gál József and Gálné Horváth Anikó: A kerékpárutak fontossága Hódmezővásárhelyen és a környező tanyavilágban. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 79. (2009)

Gál József and Gálné Horváth Ildikó: Az autópálya szerepe a dél-kelet-magyarországi települések életében. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 61. (2009)

Gál József and Kelemen László and Szeri István: Utazási szokások vizsgálata Hódmezővásárhelyen. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 68-73. (2009)

Gál József and Vanderstein Noémi: Students' responses to teacher's requests in 'CraftEng'. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 100-106. (2009)

Gál Szilvia: Die Wege und Irrwege der Sprache : Elfriede Jelineks mythendestruirende und ideologiekritische Verfahrensweise. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 179-198. (2009)

Gáldiné Gál Andrea: Változások a magyar lakosság szabadidő-sportolási szokásaiban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 147-148. (2009)

Gálné Horváth Ildikó: A Hódmezővásárhely környéki kistelepülések lakosság megtartó erejének esélye. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 62. (2009)

Gálné Horváth Ildikó: Tanyai élet, mint lehetséges gazdálkodási forma a XXI. században egy vásárhelyi példán keresztül. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 80. (2009)

Gálné Horváth Ildikó: A tanyai iskolarendszer változása a Hódmezővásárhely környéki településszerkezet megváltozásának hatására. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 44-48. (2009)

Gálné Horváth Ildikó: A tanyai lakosság szerepe és helye a vidéki élet vérkeringésében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 9-12. (2009)

Gálné Horváth Ildikó and Keczer Gabriella: Society-forming effects of the system of schools for children living on detached farms. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 107-111. (2009)

Gáspár Andrea: A magyar adórendszer egyszerűsítésének okai és lehetséges hatásai. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 133-137. (2009)

Gáspár Dorottya: Étel, ital a halottkultuszban : Római kor. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 135-141. (2009)

Gécseg Zsuzsanna: Relation prédicative et structure informationnelle : éléments d'une analyse constrastive. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 13-21. (2009)

Géczi Kinga: Integráció és kirekesztés. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 97-105. (2009)

Gécziné Bárdosi Eszter: A határokon átnyúló végrehajtási eljárások a magyar bírósági gyakorlatban - egy összehasonlító vizsgálat tanulságai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 113-154. (2009)

Gémes Katalin: Role of salicylic acid pretreatment on the photosynthetic performance and the generation of reactive oxigen species and nitric oxide in tomato plants (Solanum lycopersicum Mill. L. cvar. Rio Fuego) under salt stress : acclimatization or programmed cell death. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 61-62. (2009)

Göncz Borbála: Deliberated opinions and attitudes on the EU. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 148-149. (2009)

Görbe Anikó: Biglycan protects cardiomyocytes against simulated ischemia/reoxygenation injury via an NO-dependent mechanism. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 46. (2009)

Görcs Noémi Lívia: Tektonikus és atektonikus jelenségek értelmezése Sásd tágabb környezetében. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 141-154. (2009)

Gősi János: Magyarország konvergencia programja és a világgazdasági válság. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 29-32. (2009)

Gősi János: A magyar gazdaságpolitika néhány jellemzője a konvergencia programok és a világgazdasági válság tükrében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 165-167. (2009)

Gősi János: A magyar gazdaságpolitika és a világgazdasági válság 2008-2009-ben. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 12. (2009)

H

H. Tóth István: A népballadák kapcsolódásai az irodalompedagógiához. In: Módszertani közlemények, (49) 4. pp. 167-173. (2009)

H. Tóth István and Balassi Bálint: Támpontok Balassi Bálint : Egy katonaének című költeményének sokoldalú feldolgozásához. In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 74-81. (2009)

H. Tóth István and Kontra Ferenc: Elavult nézet vagy szükséges álláspont? In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 20-28. (2009)

H. Tóth István and Radek Patloka and Varró Dániel: Néhány gondolat napjaink magyar írói-költői nyelvéről. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 113-117. (2009)

Habók Anita: Fogalmi térképek alkalmazása természettudományos tantárgyakban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 47. (2009)

Habók Anita: A tanulási stratégiák használata egy fogalmi térképes program után. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 60. (2009)

Haffner Ildikó: A evolução da mesóclise. In: Acta hispanica, (14). pp. 113-121. (2009)

Hajdú Edit: Tünetmentes és súlyos infekcióban szenvedő gyermekek mintáiból izolált Streptococcus pneumoniae törzsek rezisztencia és szerotípus eredményei. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 18-24. (2009)

Hajdú József: Health care for illegal migrants in Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 205-223. (2009)

Hajdú Zoltán: Az Osztrák-Magyar Monarchia : a geopolitikai kényszertől a világpolitikai feleslegességig. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 73-85. (2009)

Hajdú Zoltán: Magyarország állam-szomszédsági környezetének átalakulása : 1918-2008. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 87-91. (2009)

Halmos Károly: Filius? Nepos? : Honszeretet és felekezeti hűség : Wahrmann Mór, 1831-1892 : szerk. Frank Tibor. In: Aetas, (24) 3. pp. 186-194. (2009)

Halmágyi Miklós: Világiak nyelvtudása a 9-11. században. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 165-176. (2009)

Halmágyi Miklós: Kedves Olvasó! In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. p. 4. (2009)

Hammer Ferenc: Az igazi : nyugati márkák és az autenticitás versengő elképzelései a szocializmusban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 149-150. (2009)

Hampel György: Élelmiszeripari társas vállalkozások vizsgálata a Dél-Alföld régióban. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 84. (2009)

Hampel György: A vezetői döntés értelmezése, a döntéshozatal szakaszai és támogatása. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 91-99. (2009)

Hampel György and Fabulya Zoltán and Nagy Elemérné: Adatbiztonság a Mérnöki Kar személyi számítógépein. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 124-131. (2009)

Hampel György and Fabulya Zoltán and Nagy Elemérné: Adatbiztonsági felmérés az SZTE Mérnöki Karon. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 85. (2009)

Hamzea Liliana: Americanization and discourses of national identity in the Romanian dilema. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Hanneforth Thomas and Würzner Kay-Michael: Statistical language models within the algebra of weighted rational languages. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 313-356. (2009)

Hardi Tamás: Határtérségeink helyzete az EU-csatlakozás után. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 153-160. (2009)

Harmat Árpád and Harmat Péter: Hódmezővásárhely első kútjai. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 96-112. (2009)

Harmath Erzsébet: L'Île-Atlantide de Makine. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 145-154. (2009)

Harte Robin E. and Kitson Derek: On Browder tuples. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 665-677. (2009)

Hartig Johannes: A feladat jellemzőinek konstruktum validálásra és kritérium orientált mérésre történő felhasználása. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 57. (2009)

Hartl Mónika: A magyar-szlovák határ menti kapcsolatok az Ister-Granum Eurorégió területén. A Mária Valéria Nemzetközi Borút lehetősége. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 265-270. (2009)

Hattyár Helga: A siketközösségek kialakulása és néhány főbb jellegzetessége. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 69-83. (2009)

Hatvani László: On the critical values of parametric resonance in Meissner's equation by the method of difference equations. (2009)

Havasi Beáta: Családon belüli erőszak, gyermekbántalmazás. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 161-169. (2009)

Hegedűs Antal: Biotechnológia a mezőgazdaságban. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 341-344. (2009)

Hegedűs Attila: Antioxidant characterization of perspective apricot hybrids. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 46-47. (2009)

Hegedűs Gábor: A lakóparkok és lakóparkszerű létesítmények általános jellemzői a magyarországi megyei jogú városokban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 219-223. (2009)

Hegedűs Gábor: A szegedi lakóparkok társadalomföldrajzi vizsgálata. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 167-174. (2009)

Hegedűs László: HACCP system in food trade why and how? In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 36-41. (2009)

Hegedűs Zoltán and Duray Balázs: Landscape changes along the Tisza river in the south Tisza region of Hódmezővásárhely. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 49-56. (2009)

Hegyes Péter: Közös tulajdonhoz kapcsolódó jogintézmények a földjogi szabályozás köréből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 155-173. (2009)

Hegyi Ildikó: A cigány nyelv - romani- oktatásának lehetőségei : a kutatások tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 54. (2009)

Heidrich Balázs: A szolgáltatás-vezetés hazai tapasztalatairól egy empirikus felmérés tükrében. In: Szolgáltatások világa. pp. 15-38. (2009)

Heller Ágnes: Isteni igazságszolgáltatás, emberi igazságszolgáltatás. In: Az igazságosság, (7). pp. 119-126. (2009)

Henderson Johnny: Boundary value problems for third order differential equations by solution matching. (2009)

Herbel Zsófia: Biohydrogen production using the cellulose containing plant biomass. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 63. (2009)

Herbszt Mária: A magyarországi nemzetiségi tanítóképzés. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 246-256. (2009)

Herendi István: Kevesebb tanuló, kevesebb iskola? : a kistelepülések kisiskoláit érintő változások. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 57-63. (2009)

Herman Zita and Ignácz Zsófia: Knowledge gain and attitude change during a deliberative poll. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 150. (2009)

Hermann Róbert: Kossuth, az ördög. In: Aetas, (24) 4. pp. 63-79. (2009)

Hermann Róbert: A botcsinálta katona : Ács Tibor : Batthyány Lajos gróf, a huszártiszt. In: Aetas, (24) 1. pp. 218-223. (2009)

Hermann Róbert: A miniszterelnök és a honvéd őrnagy : Batthyány és Görgei. In: Aetas, (24) 1. pp. 20-50. (2009)

Hermesz Edit and Ferencz Ágnes: Regulation of metal responsive transcription factor MTF-1 expression in common carp. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 47. (2009)

Hernández M. Eduardo and Aki Sueli M.Tanaka: Global solutions for abstract functional differential equations with nonlocal conditions. (2009)

Hernández M. Eduardo and Hernández E. Henríquez and Carvalho dos Santos José Paulo: Existence results for abstract partial neutral integro-differential equation with unbounded delay. (2009)

Hetesi Erzsébet: A válság marketingje - marketing válsága? A 21. század marketingkihívásai - lesznek-e válaszok? In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 81-92. (2009)

Hetesi Erzsébet and Kürtösi Zsófia: A felsőoktatás képzési teljesítményének mérési problémái. In: Szolgáltatások világa. pp. 168-185. (2009)

Hetesi Erzsébet and Majó Zoltán and Lukovics Miklós: Előszó. In: Szolgáltatások világa. pp. 11-12. (2009)

Hetény János: A látás Istenhez vezető vágya és gyakorlata a Bibliában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 211-218. (2009)

Hevesi Tóth Barbara and Houghton Peter J. and Kéry Ágnes: Investigation on biological action of Small-flowered Willowherb. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 48. (2009)

Hidas Ildikó: Masse und Macht in der Blendung : Elias Canettis Nietzsche-Rezeption. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 53-72. (2009)

Hideg Éva: Pigment photosensitized reactions make dark-grown pea epicotyls wilt in the light - direct detection of ROS promoting type-I and type-II photochemistry. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 48-49. (2009)

Hidvégi Péter: Munkahelyi egészségügyi jellemzők a Vám-és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 106. (2009)

Hocsák Enikő: TIP47 protects of mitochondrial membrane integrity and inhibits oxidative stress-induced cell death. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 49. (2009)

Hoffmann Zsuzsanna: Cicero és Cato Maior : az öregségről szóló filozófiai fejtegetés korvonatkozásai. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 81-92. (2009)

Hoffmann Zsuzsanna: Hannibal diplomáciai tevékenységéhez. In: Aetas, (24) 4. pp. 100-110. (2009)

Hoffmann Zsuzsanna: Új szintézis az antik erkölcsi-etikai szabályokról és életviteli elvekről : Uralkodó és polgár antik tükörben I-II. : összeáll., bev. tanulmányt írta Havas László. In: Aetas, (24) 3. pp. 182-185. (2009)

Horkai Anita: Az ifjúság társadalmi kapcsolatainak narratívái Északkelet-Magyarországon. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 150-164. (2009)

Horváth Andrea: Grenzgängerin und Vermittlerin : Barbara Frischmuth als "multikulturelle" Autorin. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 151-161. (2009)

Horváth Dániel: Integrált természettudományos mintaprojekt eredményeinek értékelése a tanulók szemszögéből - globális éghajlatváltozás oktatócsomag : határmérés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 97. (2009)

Horváth Edit: Protoplast isolation from Solanum lycopersicum L. leaf tissues and their response to short-term NaCl treatment. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 2. pp. 83-86. (2009)

Horváth Ildikó: Az észak manysi érzékelésigék rendszere. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 133-151. (2009)

Horváth József and Bodnár Károly: Vidékfejlesztési lehetőségek Kakasszéken és környékén. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 26-30. (2009)

Horváth Márta: Der Alte und der Greis : Rationalitätskritik in Daniel Kehlmanns Die Vermessung der Welt. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 251-260. (2009)

Horváth Petra: José Ortega y Gasset y los principios de la psicología científica en España - "escorzo". In: Acta hispanica, (14). pp. 31-43. (2009)

Horváth Szilvia: Az európai szabvány - egy hatékony környezetvédelmi eszköz a palettán? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 225-242. (2009)

Horváth Zsófia: Az erdélyi serdülő diákok énképének vizsgálata önjellemzéseik alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 86. (2009)

Horváth Ádám: Túl a segélyen. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. pp. 113-140. (2009)

Horváthné Kovács Bernadett and Honfi Vid: A megyék humánerőforrás helyzete dinamikus mutatók alapján. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 86-91. (2009)

Hracskó Zsuzsanna and Sperlágh Beáta: Oxidative stress in Parkinson disease. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 50. (2009)

Huszár Józsefné: A Veszprémi Nők Kerekasztalának története a rendszerváltás után. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 150-151. (2009)

Hári Péter: Internetes kommunikációs technológiák használata a magyarországi civil közösségekben. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 106-117. (2009)

Hári Péter: "Nem tudom elképzelni, hogy ne csináljak közösségi dolgokat" : Környezetvédelmi közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 177-188. (2009)

Héja Enikő: A szótárkészítés támogatása párhuzamos korpuszokon végzett szóillesztéssel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 117-126. (2009)

Héja Enikő and Kuti Judit and Sass Bálint: Jelentés-egyértelműsítés - egyértelmű jelentésítés? In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 348-352. (2009)

Hényel Kata: Félhomályban : életképek egy csökkentlátó kislány életéből. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 131-139. (2009)

I

Iancu Laura: "Édesanyám nem használ gyertyát! Ő nem lát!" : a gyertya, mint a világosságtól a Fényig tartó peregrináció szentelménye. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 197-210. (2009)

Idrisz Ágnes: El comportamiento de los verbos haber y ser en función de auxiliar de los tiempos compuestos (siglos XIII-XVII). In: Acta hispanica, (14). pp. 99-112. (2009)

Igaz Levente: Államfejlődés és háború a VIII–XI. századi Ibér-félszigeten. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 88-99. (2009)

Ilea Radu: Experimental research concerning the seed distributor from the sowing machines. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 49. (2009)

Ilie Cătălin: Combating conflicts of interest. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 86. (2009)

Ilie Cătălin: Role of agricultural modernization : Economic development. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 15. (2009)

Ilie Cătălin: Role of agricultural modernization: economic development. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 189-194. (2009)

Illyés László: Cohesion and balance in a human resource allocation problem. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 93-103. (2009)

Illés Mária: Európaiság és nemzeti jelleg a XIX. századi magyaros zenében - Brahms, Erkel, Mosonyi, Liszt. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 355-365. (2009)

Illés Mária: "Tiszta hangok" : Vántus István saját hangrendszerére támaszkodó műelemzései. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 60-68. (2009)

Illés Mária: A hit zenei szimbólumai - Liszt: Christus és Brahms: Német requiem című művében. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 101-112. (2009)

Illésné Kincsei Valéria: Az iskolarendszerű szakképzés és a munkaerőpiac elemzése Baranya megyében, az oktatásban részt vevők szemszögéből. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 92-100. (2009)

Imre Rubenné and Móricz Zsigmond: Köszönésformák Móricz Zsigmond : Sári bíró című vígjátékában. In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 68-74. (2009)

Imrényi András: Funkcionális viszonyok, lineáris pozíciók, lineáris viszonyok : a miért kérdőszó három szintaktikai modellben. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 113-139. (2009)

Infante Gennaro and Pietramala Paolamaria: A cantilever equation with nonlinear boundary condition. (2009)

Institóris László: Kábítószer és pszichotróp anyagok meghatározása az SZTE IOI laboratóriumában. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 183-187. (2009)

Iszkeitz Piroska: Döntéshozatal, részvétel, konfliktus a közösségek életében. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 181-183. (2009)

Iszkeitz Piroska: "Valamilyen csapathoz tartozni kell" : Munkahelyi közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 288-302. (2009)

Ito Masatoshi: Parallel results to that on powers of p-hyponormal, log-hyponormal and class A operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 299-312. (2009)

Ivanc Aleksander: Hematological indicators of aquatic environment toxicity. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 22. (2009)

Ivanc Aleksander: The influence of terbufos contamined water on Carassius auratus Gibelio. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 23. (2009)

J

Jaffar Ali and Perry David and Sasi Sarath and Schaefer Jessica and Schilling Brian and Shivaji R. and Williams Matthew: Population dynamics with symmetric and asymmetric harvesting. (2009)

Jakab Éva: Humanizmus és jogtudomány. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 243-261. (2009)

Jakobi Ákos: Régiók és információs társadalomfejlesztés Magyarországon. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 21-25. (2009)

Jakobi Ákos: Térkategóriák és egyenlőtlenségek az információs társadalmi átalakulás korában. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 191-195. (2009)

Jakšić Snežana and Sekulić Petar and Đukić Vojin: Prevention of nitrate contamination in wheat production with rational use of nitrogen fertilizers. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 57. (2009)

Jancsák Csaba: Az SZTE tanárjelölt hallgatóinak értékorientációi. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 68-88. (2009)

Jancsák Csaba: Dél-alföld egyeteme : az SZTE regionális szerepköre hallgatói rekrutációs bázisának tükrében. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 45-57. (2009)

Jancsák Csaba: Előszó. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 9-11. (2009)

Jancsák Csaba and Nagy Gábor Dániel and Szűcs Norbert: Előszó : in honorem Pászka Imre. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 7-8. (2009)

Jancsó Katalin: El indigenismo de Maximiliano en México, 1864-1867. In: Acta hispanica, (14). pp. 5-18. (2009)

Jancsó Mihály: Az in vitro androgenezis hatékonyságának növelése rizs (Oryza sativa L.) DH-vonalak előállítására. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 115-121. (2009)

Janka György: "Az érzékek megtisztítása" : adalékok a keresztény böjt történetéhez. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 153-171. (2009)

Jankóné Forgács Judit and Sréterné Lancz Judit and Németh Antal: A baromfiágazat állategészségügyi helyzete, különös tekintettel a szalmonellára. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 37. (2009)

Janowszky Sándor: A mezőgazdaság néhány környezeti, környezetvédelmi problémája. In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 57-63. (2009)

Janzsó Miklós: Tabula Heracleensis : Bevezetés ; Fordítás. In: Városi törvények a római köztársaság utolsó századából 82. pp. 5-20. (2009)

Jean-Paul : [Acrostiche] Ataraxie? = Ataraxia (acrosztichon). In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. p. 11. (2009)

Jean-Paul : Souvenance... = Merengés... In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. p. 12. (2009)

Jelenfi Gábor: Népszavazási kampány-dinamika a nyomtatott és az online sajtóban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 151. (2009)

Jenovai Petra: A spanyol kereskedelmi ügynök jogállása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 175-190. (2009)

Juhász Csilla: Fogyatékos személyek teljesítményértékelésének gyakorlata. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 100-106. (2009)

Juhász Csilla: Régiós különbségek a humánerőforrások ösztönzésmenedzsmentjében. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 101-104. (2009)

Juhász Erika: Közösségi szerveződés és helyi közélet. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 153-163. (2009)

Juhász Valéria: Társadalmi nem és nyelvhasználat különbségei a háziállatok megnevezésében egy internetes honlap, az iwiw adatlapja alapján. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 79-84. (2009)

Juhász Zsuzsanna: A női börtönnépességről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 263-287. (2009)

Juhász Ágnes: A raguzai mindennapok egy kézműves szakma tükrében : cipőkészítők a XIII. század végén–XIV. század elején. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 64-72. (2009)

Julesz Máté: Állatvédelem és szépirodalom. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 318-320. (2009)

Jároli József: Az érzékek szerepe a gyulai esperesi kerület katolikus templomainak kialakításában és liturgikus gyakorlatában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 43-50. (2009)

Jávor Szaniszló: Eexamination of oxidative stress markers and liver function after open- and transgastric small bowel resection. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 50. (2009)

Józsa Klára: Települési versenyképesség, települési siker. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 224-228. (2009)

Józsa Krisztián and Fazekasné Fenyvesi Margit: A beszédhiba és a beszédhanghallás összefüggése tanulásban akadályozott gyermekeknél. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 42. (2009)

Józsa Krisztián and Kelemen Rita: Matematikai szöveges feladatok megoldásának jellemzői tanulásban akadályozott és többségi gyermekek esetében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 77. (2009)

Józsa László: "Isten hajléka az emberek között" : a kunszentmártoni római katolikus nagytemplom. ISBN 978 963 482 979 9, (2009)

Jürgensen Helmut and McQuillan Ian: Homomorphisms preserving types of density. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 499-516. (2009)

K

Kabai Imre: Poszt-adoleszcens jelenségek a fiatal diplomások életútjában : trendek és fordulópontok. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 151-152. (2009)

Kaczur Sándor and Kiss Gabriella: A programozási alapok tantárgy tesztkérdéseihez tartozó vizsgaeredmények értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 56. (2009)

Kaiser Tamás: A többszintű kormányzás és a regionális modernizáció. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 152-153. (2009)

Kakuk Mátyás: Alán-oszét adalékok az "Érzékek és vallás" c. konferencia anyagához. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 51-63. (2009)

Kakuszi B. Péter: A fiatal Márai lázadása és értékváltása. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 42-44. (2009)

Kalmárné Hollósi Erika and Vargová Zuzana: Helyi termékek a vidéki térségek társadalmi-gazdasági fejlődésének szolgálatában. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 44-48. (2009)

Kalocsai Janka: Közösségen belüli konfliktusok és feloldásaik. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 84-97. (2009)

Kalocsai Janka: "Van egy közös ügyünk, van egy közös célunk" : Zsidó fiatalok önszerveződő közössége. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 138-156. (2009)

Kamel Akrout and Brahim Khodja: Absence of nontrivial solutions for a class of partial differential equations and systems in unbounded domains. (2009)

Kanczler Balázs: Médiaháború Magyarországon, 1989-1996. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 153-154. (2009)

Kanczler Balázs: A rendszerváltás, mint válságmegoldás Magyarországon 1989. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 153. (2009)

Kanizsai Orsolya and Gallé Róbert and Gallé László: Perception of spatial patchiness by ant assemblages - Hymenoptera: Formicidae. In: Tiscia 37. pp. 3-7. (2009)

Kanizsai Ágnes: The representation of madness in a medieval English romance. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 120-150. (2009)

Kaprinay Zsófia: A kisajátítás elméleti és gyakorlati problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 191-209. (2009)

Kapus Anita: Construction and characterization of synthetic genetic oscillator in yeast. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 63-64. (2009)

Karamán Pakai Annamária: A méhnyakrák-szűrésen való részvételt befolyásoló tényezők ápolók körében. In: Acta Sana, (4) 2. pp. 6-14. (2009)

Karancsi Zoltán: Gondolatok a tájesztétikáról. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 311-317. (2009)

Karancsi Zoltán and Horváth Gergely and Kiss Andrea: A képeslap, mint a turizmusmarketing fontos eszköze; tájesztétikai vizsgálatok a Medves-térség területén. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 219-226. (2009)

Karpuz Basak: Unbounded oscillation of higher-order nonlinear delay dynamic equations of neutral type with oscillating coefficients. (2009)

Karády Viktor: Régiók és társadalomszerkezetek a Kárpát-medencében. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 154. (2009)

Karády Viktor: Társadalomszerkezet, modernizáció és régiók Magyarországon : az 1910-es rétegstatisztikák tükrében. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 12-21. (2009)

Kasik László: 4-17 évesek és szüleik szociálisérdek-érvényesítő képességeinek működése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 72. (2009)

Kaszaki József: Exogenous selenium influences the reactive oxygen radical production and restores intestinal perfusion in a porcine model of cardiac tamponade. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 51-52. (2009)

Katona Eszter: Las traducciones húngaras del romancero gitano de Federico García Lorca. In: Acta hispanica, (14). pp. 55-64. (2009)

Katona Márta and Rácz Katalin and Babik Barna and Bogáts Gábor: Kombinált szívfejlődési rendellenesség esete. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 119-122. (2009)

Katona Klára: Tőkepiaci versenyképesség tényezőinek alakulása Kelet-Közép-Európában. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 143-147. (2009)

Katona-Kiss Attila: Hol voltak a morva végek? : a „déli lokalizáció” kutatástörténeti vázlata. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 37-51. (2009)

Kaufmann Eric R.: A third order nonlocal boundary value problem at resonance. (2009)

Kaufmann Eric R. and Yao Kouadio David: Existence of solutions for a nonlinear fractional order differential equation. (2009)

Keczer Gabriella: Regional biases of research and development in Hungary. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 42-49. (2009)

Keczer Gabriella: A kutatás-fejlesztés regionális különbségei Magyarországon. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 33-37. (2009)

Keczer Gabriella: A magyar felsőoktatás és az egyetemirányítás változásai az Osztrák-Magyar Monarchiában. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 16-21. (2009)

Keczer Gabriella: A projektmenedzsment szervezeti háttere. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 63-67. (2009)

Kele Mária: Fogyatékosság - jog - integráció. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 161-162. (2009)

Kele Mária: Fogyatékosság - jog - integráció. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 18-23. (2009)

Kelemen-Molitorisz Anikó: Olvasásistratégia-használat és olvasáshoz kötődő változók összefüggésének vizsgálata budapesti szakközépiskolások körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 28. (2009)

Keller Tamás: Fátum vagy nehéz örökség : intergenerációs személyiségvonások szerepe a jövedelmek átörökítésében. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 154-155. (2009)

Kenesei István: Előszó. In: LingDok 8. 8. pp. 5-6. (2009)

Kepes Júlia: Metálnukleár és Cukkerfülcsi : motivációk, attitűdök és normák egy számítógépes szerepjáték karakterneveinél. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 266-283. (2009)

Kereszty Éva: Igazságügyi orvostan és gyermekgyógyászat : gyermekek az igazságügyi orvos szakértői gyakorlatban és az SZTE Igazságügyi Orvostani Intézetének munkájában. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 145-151. (2009)

Kern Z. and Popa I.: Assessing temperature signal in x-ray densitometric data of norway spruce and the earliest instrumental record from the Southern Carpathians. In: Journal of environmental geography, (2) 3-4. pp. 15-22. (2009)

Kertész Attila and Dombi József Dániel and Dombi József: Adaptive scheduling solution for grid meta-brokering. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 105-123. (2009)

Kertészné Lebovics Vera and Kontraszti Mariann and Lugasi Andrea: Fatty acid composition of human milk in Hungary with special attention to trans fatty acids. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 55-56. (2009)

Kerülő Judit: Egy romatelepen működő iskola bezárásának tapasztalatai. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 155. (2009)

Kesztyűsné Dobos Katalin: A technika szakos tanárképzés múltja, jelene, jövője. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 187-190. (2009)

Keveiné Bárány Ilona: A karsztok ökológiai rendszere : szerkezet, működés, környezeti hatások a rendszerben. ISBN 978 963 482 935 5, (2009)

Khan Rahmat: Approximation of solutions of nonlinear heat transfer problems. (2009)

Kicsiny Richárd: Development of an energetically-based control for solar thermal heating systems. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 50-57. (2009)

Kincses Kovács Éva: Az öt karika bűvöletében, az olimpia évében. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 156. (2009)

Kinyó László: Bölcsészhallgatók munkavállalással, munkanélküliséggel és gazdasági eredményességgel kapcsolatos nézetei. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 23-37. (2009)

Kinyó László: A magyarországi történelem és társadalomismeret tudásszintmérések, teljesítményvizsgálatok metaelemzése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 91. (2009)

Király Edit: Heimito von Doderers Die Dämonen : Roman des Romans. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 33-51. (2009)

Király Gábor and Várnagy Réka: The Citizens’ Jury method and its application possibilities in Hungary. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 157. (2009)

Kis Krisztián: LEADER-tervezés a hódmezővásárhelyi kistérsédben (2007-2013). In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 89. (2009)

Kis Krisztián: A tájhasználat változása a Hódmezővásárhelyi kistérségben a földhasználat és a felszínborítás változásának tükrében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 42-49. (2009)

Kis Krisztián and Szekeresné Köteles Rita: A LEADER-megközelítés helye és szerepe a vidékfejlesztési politika megvalósításában. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 55-60. (2009)

Kis Krisztián and Szekeresné Köteles Rita: A helyi akciócsoportok, mint belső fejlesztési tényezők szerepe és feladatai a vidékfejlesztési politika megvalósításának rendszerében. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 181-187. (2009)

Kis Mária: Információelmélet és marketing. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 38-41. (2009)

Kis Mária: Konzervipar és vidékfejlesztés. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 75-78. (2009)

Kis Mária: Trust, culture, and territorial development. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 144-149. (2009)

Kisfaludi András: Társasági jogviták választottbíróság előtt. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 119-155. (2009)

Kispéter Mónika: Los grupos consonánticos /-n’r-/ y /-l’r-/ en el futuro : simple y en el condicional simple del castellano. In: Acta hispanica, (14). pp. 89-98. (2009)

Kiss Adrienn: A fogyatékossággal élők szórakozási lehetőségei : részlet Kiss Adrienn 2008/2009. tanévben leadott szakdolgozatából. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 106-120. (2009)

Kiss Amarilla: A tengeri kalózkodás nemzetközi jogi megítélése, különös tekintettel a Szomália partjainál folyó eseményekre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 211-220. (2009)

Kiss Andrea: Flood and weather in 1342 n 1343 in the Carpathian basin. In: Journal of environmental geography, (2) 3-4. pp. 37-47. (2009)

Kiss Endre: Posztmodern Justítia. In: Az igazságosság, (7). pp. 215-230. (2009)

Kiss Ferenc: Visszatekintés, lehetőségek, javaslatok : a természet, a társadalom és az iskola. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 120-124. (2009)

Kiss Ferenc: A kapcsolatteremtés iskolai lehetőségei és rendeltetése a gyakorlati tapasztalatok tükrében. In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 6-9. (2009)

Kiss Ferenc: A nyitott iskola és az emberi kapcsolatok : visszaemlékezés. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 226-231. (2009)

Kiss Gábor Dávid: A kockázati tőkeelemek szerepe a hazai magánnyugdíjalapok portfoliójában. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 168-173. (2009)

Kiss Gábor Dávid and Felegyi Krisztina and Farkas Gergely: A hazai bankok és a MiFID - egy 41 bankfiókot vizsgáló kutatás eredményei. In: Szolgáltatások világa. pp. 419-429. (2009)

Kiss Klaudia: A felszíni szennyezés hatása a barlangi beszivárgó vizekre a Mátyás hegyibarlang példáján. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 250-262. (2009)

Kiss Károly: Manageable and unmanageable world crises : climate and economy. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 201-222. (2009)

Kiss Mária Rita: Az iskola, mint társadalmi orientációs intézmény. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 41-67. (2009)

Kiss Márton: Fokozó értelmű szókapcsolatok detektálása magyar szövegkorpuszokban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 139-150. (2009)

Kiss Márton and Deák József Áron and Bárány-Kevei Ilona: Complex landscape ecotone analysis on the borderline region of two landscapes in the South Great Plain (Hungary). In: Acta climatologica, (42-43). pp. 67-77. (2009)

Kiss Márton and Vincze Veronika and Alexin Zoltán: Jelentések gyakoriságának vizsgálata a Magyar WordNet-ben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 353-355. (2009)

Kiss Nikolett: Hajdú vármegye története. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 74-76. (2009)

Kiss Nikolett: Kis-Küküllő vármegye története. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 74-78. (2009)

Kiss P. Attila: A gót "földmérők" eredete és tettei, avagy a meg nem vett város megvédése : megjegyzések Jordanes Geticájának új kiadásáról : Iordanes : Getica : a gótok eredete és tettei. In: Aetas, (24) 1. pp. 192-202. (2009)

Kitzinger Dávid: Összefoglaló az Új kultúra - új média - új nyilvánosság című szekció munkájáról. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 157-158. (2009)

Klesov Oleg: On the regular convergence of random multiple series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 493-498. (2009)

Kluknavszky Ágnes and Tóth Zoltán: A tanulók tudásszerkezetének vizsgálata szóasszociációs módszerrel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 48. (2009)

Knopová Blanka: Böhmische Tänze von Bedrich Smetana und ihre Applikation in der Erziehung. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 98-104. (2009)

Kocsis Csilla: A 9 és 10 éves korosztály olvasási szokásai. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 169-175. (2009)

Kocsis Mihály: Četveroevangeliâ XVI. veka v g. Nired'haza otryvki iz rukopishogo sobraniâ greko-katoličeskoj duhovnoj akademii im. Svâtogo Afanasiâ. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (28). pp. 45-77. (2009)

Koczka Noémi and Stefanovits-Bányai Éva: Study on total phenol content and antioxidant capacity (FRAP) of Ginkgo biloba L. leaves from different places. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 52. (2009)

Kollár Csaba: Bemutatkozik a Digitális Szociológia Szakosztály. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 158. (2009)

Koltai Gábor: A munkásnők már a spájzban vannak? : Tóth Eszter Zsófia : "Puszi Kádár Jánosnak" : munkásnők élete a Kádár-korszakban mikrotörténeti megközelítésben. In: Aetas, (24) 2. pp. 203-207. (2009)

Komarek Levente: Abonyiné Palotás Jolán: A földrajz közgazdasági alapjai SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. Szeged, 2007.146. p. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 120-121. (2009)

Komarek Levente: Kókai Sándor (szerk.): A Délvidék történeti földrajza Nyíregyháza 2006, 314. p. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 126-128. (2009)

Komarek Levente: A termelői és szociális infrastruktúra néhány indikátorának területi kérdései a Nyugat/Vest romániai régióban. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 161-170. (2009)

Komlósi Gergely: Regulation of single spike initiated feed-forward networks through 5-HT-2 receptors in the human and rat cerebral cortex. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 64-65. (2009)

Komlósi Éva: A területi tervezést megalapozó vonzáskörzet-kutatás. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 39-45. (2009)

Koncz Beatrix: Codes non-langagiers des femmes épiques : l'expression de la joie et de la douleur dans les chansons de geste du cycle de Blaye. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 51-59. (2009)

Koncz Zsuzsanna: Identification of potential mycotoxin producing Fusarium species in Hungarian wheat grain samples. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 65. (2009)

Kong Qingkai and Wang Min: Positive solutions of second order nonlinear difference boundary value problems. (2009)

Konkoly Marianna: Géncsendesítés tanulmányozása új genetikai alapanyagok létrehozásával. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 123-129. (2009)

Koprowski Adam and Waldmann Johannes: Max/plus tree automata for termination of term rewriting. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 357-392. (2009)

Koreczné Kazinczi Ilona: KP-LAB : az összevont osztályú iskolákban tanító tanár innovatív képességeinek fejlesztése az IKT eszközeivel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 59. (2009)

Korom Erzsébet and Nagy Lászlóné: A természetismeret tanulását befolyásoló tényezők vizsgálata 5. és 6. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 99. (2009)

Kosaras Eszter: Study the structure-activity relationship of silybin analogues using different ROS production sources. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 53. (2009)

Kosmatov Nickolai: Solutions to a class of nonlinear differential equations of fractional order. (2009)

Kostadinović Ljiljana and Pavkov Sava and Dozet Gordana: Effect of sulphachloropyrazine on the glutathione and the activity of GSH-reductase and GSH-peroxidase in broiler's blood. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 92. (2009)

Kostic-Nikolic Slavica: Technological innovation in the offer of safety and healthy food. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 43. (2009)

Kovách Imre: A projekt osztály és az akadémiai tudomány tudáshasználata. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 159. (2009)

Kovács Edit: Bibliographie. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 125-133. (2009)

Kovács Edit: Biographische und juristische Fiktionen. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 116-124. (2009)

Kovács Edit: Der entscheidende Augenblick. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 69-72. (2009)

Kovács Edit: Die Urteilsmaschine. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 79-86. (2009)

Kovács Edit: Eine Zeugenaussage. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 89-98. (2009)

Kovács Edit: Einleitung. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 7-18. (2009)

Kovács Edit: Forensische Lektüren. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 35-57. (2009)

Kovács Edit: Gerecht/gerächt. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 72-79. (2009)

Kovács Edit: Holz oder Urteil Fällen : zu einem Roman von Thomas Bernhard. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 91-101. (2009)

Kovács Edit: Recht und Justiz bei Bernhard : ein Überblick der Rezeption. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 19-34. (2009)

Kovács Edit: Richter. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 58-63. (2009)

Kovács Edit: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa. ISBN 978 3 7069 0482 7, (2009)

Kovács Edit: Umrichter, Umgerichteter. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 63-68. (2009)

Kovács Edit: Zeuge. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 87-89. (2009)

Kovács Edit: Zeugung und Bezeugung. In: Richter und Zeuge : Figure des Autors in Thomas Bernhards Prosa, (5). pp. 98-115. (2009)

Kovács Eszter: Le dernier dialogue : l'Essai sur Claude et Néron. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 69-74. (2009)

Kovács Eszter and Pikó Bettina: Attitűdbeli változások a családi életben Magyarországon. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 159. (2009)

Kovács Flóra: La binarité et la littérature dite mineure. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 84-99. (2009)

Kovács Gabriella: Telekommunikációs szolgáltatások fejlesztése a digitális/digitalizált korban - esettanulmány : Almere, a digitális város. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 160. (2009)

Kovács Gábor: Alpokalja : kibillent táblák vagy felszabdalt kavicstakarók? In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 167-172. (2009)

Kovács Ilona: Le théátre comme embléme de la vie de Casanova. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 121-129. (2009)

Kovács István Péter and Lampért Kirill: Lepusztulási szintek a Nyugati-Mecsek déli lejtőjén. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 155-166. (2009)

Kovács Katalin: La figure de l'amateur au XVIIIe siécle : l'amateur et la critique d'art. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 81-91. (2009)

Kovács Kármen: Az egyetemi könyvtárak referensz szolgáltatásai : kihívások és lehetőségek. In: Szolgáltatások világa. pp. 186-200. (2009)

Kovács László: Szemantikai gráf alapú mondatelemző modul kidolgozása IS-NLI értelmezőhöz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 356-359. (2009)

Kovács Mariann: Az érzelmi munka fogalmának értelmezése az oktató-nevelő munka keretein belül I. In: Módszertani közlemények, (49) 4. pp. 145-148. (2009)

Kovács Mariann: Érzelmi munka a tanításban - egy vizsgálat tanulságai : II. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 193-199. (2009)

Kovács Marianna: Az anime-manga szubkultúra Magyarországon. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 284-288. (2009)

Kovács Nóra: A verbális memória működése afáziában. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 153-180. (2009)

Kovács Nóra and Csapi Vivien: Az egészségügyi szolgáltatások optimalizációja a köz- és magánszféra szempontjából. In: Szolgáltatások világa. pp. 288-301. (2009)

Kovács Péter: Duna-régió, vagy régiók a Duna mentén? In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 161-166. (2009)

Kovács Péter: A gyepek szerepe, jelentősége a vidékfejlesztésben. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 64. (2009)

Kovács Teréz: A Kárpátok régió mezőgazdasága. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 140-150. (2009)

Kovács Zoltán: Urbanizáció és átalakuló városhálózat Kelet-Közép-Európában. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 175-182. (2009)

Kovács Ágnes Zsófia: Edith Wharton's model of culture in French ways and their meaning. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Kovács-Krassói Anikó and Keszeli Sándor and Ferencz Zoltán: A megtérés tényezői a mai Magyarországon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 94. (2009)

Kovács-Nagy Eszter: Chromatographic analytical opportunities on a thin film of mobilizable methil-groups of different biological objects under the influence of exogenic treatment. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 54. (2009)

Kovácsné Duró Andrea: A szöveges értékelés gyakorlata az alsó tagozatos pedagógusok véleményének tükrében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 100. (2009)

Kovátsné Németh Mária and Erdélyi Margit: Az olvasás apológiája : Erdélyi Margit : "Olvasás és olvasat" : Sopron, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar, 2008. In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 43-45. (2009)

Kozlovic Anton Karl: Samson as a Moses-figure in Cecil B. Demille's Samson and Delilah (1949). In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Krekovics Diana: Algunas cuestiones de la formación del participio en español y portugués. In: Acta hispanica, (14). pp. 123-129. (2009)

Kricsfalusi Beatrix: Das Theater als Bedürfnisanstalt : metadramatische und metatheatralische Selbstreflexion in Marlene Streeruwitz' New York. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 199-219. (2009)

Kristó Gyula and Makk Ferenc and Piti Ferenc: A magyar medievisztikai kutatócsoport korábbi kiadványai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (130). pp. 107-108. (2009)

Kristóf Luca: A magyar elitértelmiség reputációja. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 161. (2009)

Krisztin Német István: A geometriai transzformációk tárgyalásának egy módja a tanárképzésben. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 375-379. (2009)

Kroó András and Szabados József: On the density of homogeneous polynomials on regular convex surfaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 143-159. (2009)

Krémer András: Az alternatív vitarendezés lehetősége oktatási intézményekben. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 160-161. (2009)

Krémer Sándor: Igazság és igazságosság Rorty filozófiájában. In: Az igazságosság, (7). pp. 303-310. (2009)

Krész Miklós and Tóth Attila: Gráf alapú adatbányászat és vizualizáció: egy esettanulmány. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 356-363. (2009)

Kubrusly Carlos S.: Invariant subspaces of multiple tensor products. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 679-692. (2009)

Kucerová Judita: Leoš Janáčeks Verdienste um Musikschulwesen in Brno. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 93-97. (2009)

Kugler Katalin: Nekotorye slučai metaforizacii v sovremennoj publicističeskoj reči. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (28). pp. 79-86. (2009)

Kulbert Zsófia: Die Rolle der Welterben in der West-Pannonien. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 214-219. (2009)

Kunkel Curtis: Singular higher order boundary value problems for ordinary differential equations. (2009)

Kunt Gergely: Kísérlet a náci Németország közhangulatának rekonstruálására : Volkes Stimme : Skepsis und Führervertrauen im Nationalsozialismus : hrsg. von Götz Aly. In: Aetas, (24) 2. pp. 186-190. (2009)

Kunt Gergely: "És a bombázások sem izgattak...legalább egy kis változatosság van." : gyereknaplók a második világháborúból. In: Aetas, (24) 2. pp. 44-68. (2009)

Kurkó Ibolya: Iskolázottsági egyenlőtlenségek Romániában. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 105-111. (2009)

Kuske Dietrich: Weighted and unweighted trace automata. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 393-410. (2009)

Kwong Man Kam and Wong James S. W.: Some remarks on three-point and four-point BVP's for second-order nonlinear differential equations. (2009)

Kádár Annamária: Logikus vonások a kisiskolások szövegalkotásában : gondolkodáslélektani sajátosságok a diákok szabadon írt meséi alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 84. (2009)

Kádár Gábor and Lugasi Andrea: Comparative analysis of vitamin content of food supplements marketed in Hungary. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 51. (2009)

Kádár Zoltán and Rácz Attila: "A cső vége be van hegesztve már nekem..." : munkaképes inaktív személyekkel készült interjús vizsgálat a Makói Kistérségben. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. pp. 9-58. (2009)

Kádárné Horváth Ágnes: A földgázpiaci liberalizáció és a távfűtés. In: Szolgáltatások világa. pp. 302-315. (2009)

Káich Katalin: A nemzeti kultúra és történelem identitásmegőrző szerepe a multietnikus környezetben. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 257-262. (2009)

Kámán Erzsébet: Az ének érzelmi és költői szimbólumai : egy orosz virrasztó ének a 20. század végéről. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 113-118. (2009)

Kántor Noémi and Égerházi Lilla and Gulyás Ágnes and Unger János: Attendance of a green area in Szeged according to the thermal comfort conditions. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 57-66. (2009)

Károly László: Jakut állatnevek Pallas Zoographiájában. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 65-76. (2009)

Károlyi Géza: Klaszter, mint a köz- és versenyszféra együttműködési formájának sajátossága. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 175-183. (2009)

Kárpáti Andrea and Kováts Antalné: A vizuális kompetencia vizsgálata komplex alkotó-befogadó feladatsorral. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 93. (2009)

Kátai Gábor: Demokrácia, piac, fiatalok. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 303-312. (2009)

Kérchy Anna: The unraveling archive : essays on Sylvia Plath ed. by Anita Helle. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Kész Attila: Völgyi szimmetria viszonyok a Borzsa-vízgyőjtő területén. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 27-36. (2009)

Kétyi András: IKT eszközök rendszeres használata kollaboratív nyelvtanulási környezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 61. (2009)

Kókai Sándor: A Bánság, mint sajátos kultúrföldrajzi régió : 1718-1918. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 92-101. (2009)

Kókai Sándor: Illúziók és csalódások : a Bánsági Köztársaság. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 63-74. (2009)

Kónyáné Farkas Hedvig: Készségfejlesztés a cselekvéses tanulási folyamatokban. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 208-217. (2009)

Kökény Andrea: British and/or American - the colonization of the Oregon Country. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Kökény Andrea: U.S. foreign and immigration policies in the Caribbean Basin by Éva Eszter Szabó. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Kövér György: A politikatörténet "visszavétele". In: Aetas, (24) 3. pp. 147-155. (2009)

Kőszeghy Miklós: "Szőlőskertje volt barátomnak...". In: Aetas, (24) 4. pp. 5-15. (2009)

L

L. Rédei Mária: A Budapesti Közlekedési Szövetség területén várható demográfiai kihívások. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 183-191. (2009)

Laczi Júlia: Déryné szekerén gördülő opera. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 23-29. (2009)

Laczkó Sándor and Dékány András: Az igazságosságról - előszó. In: Az igazságosság, (7). pp. 5-7. (2009)

Laczkó Tibor: A birtokviszony egy új viszonyrendszerben. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 87-112. (2009)

Laczkó-Dobos Hajnalka: Phosphatidylglycerol is important in the assembly and function of PSII reaction center. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 66. (2009)

Ladányi Zsuzsanna: Klímaváltozás hatása egy Duna-Tisza közi mintaterületen. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 93-98. (2009)

Lakatos Erika: Non-thermal effect of microwave treatment on enzyme suspensions : part II. : cellulase enzyme activity. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 63-68. (2009)

Lakatosné Török Erika: Pedagógusok IKT kompetenciái és pedagógiai stratégiái óravázlataik elemzése alapján. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 33. (2009)

Laki Ildikó: Az integráció elméleti megközelítései. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 143-146. (2009)

Laki Ildikó: Előszó. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 7-8. (2009)

Laki Ildikó: Fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 51-58. (2009)

Laki Ildikó: Integráció és fogyatékosság. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 161-162. (2009)

Lantos Edit: Múzsákban futás : Borgos Anna : Portrék a Másikról : alkotónők és alkotótársak a múlt századelőn. In: Aetas, (24) 2. pp. 180-185. (2009)

Lantos Ferenc: Effects of root zone temperature on blossom-end rot of sweet pepper (Capsicum annuum L.) fruits. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 38. (2009)

Lantos Ferenc: Hőmérsékletváltozás hatása a növény levélfelületére paprikahajtatásban. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 139-143. (2009)

Lantos János: Comparative study of oxidative stress parameters in critically ill patients. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 55. (2009)

Ledauskaité Kristina and Kovač Janja: Research of transport specialis competences in Lithuania and Slovénia. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 150-154. (2009)

Lengvárszky Zsolt: Notes on systems of triangular islands. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 369-376. (2009)

Lengyel György: Deliberative methods in local society research. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 162. (2009)

Lengyel Imre: Bottom-up regional economic development : competition, competitiveness and clusters. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 13-38. (2009)

Lengyel Zoltán: Curtain. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 66-83. (2009)

Li Chi-Kwong and Poon Yiu Tung: Davis-Wielandt shells of normal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 289-297. (2009)

Li Tongxing and Han Zhenlai and Sun Shurong and Zhang Chenghui: Forced oscillation of second-order nonlinear dynamic equations on time scales. (2009)

Lichtneckert András: A nőnemesek - egy tévhit nyomában. In: Aetas, (24) 3. pp. 112-120. (2009)

Liebscher Sebastian and Waldhauser Tamás: On associative spectra of operations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 433-456. (2009)

Linka Beáta: Characterization of catalase genes in Rhizopus oryzae. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 66-67. (2009)

Lipinszki Zoltán: Comprehensive genetic and biochemical examination of the polyubiquitin receptors in Drosophila melanogaster. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 67-68. (2009)

Lippai László: Szegedi családok fogyasztói magatartásának elemzése gazdaságpszichológiai szempontból. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 425-430. (2009)

Liszka-Podkowa Agata and Sowiński Józef: Characteristic of some agricultural indices for Sudety Mts Area comparison to Lower Silesia region and Poland. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 58. (2009)

Liu Xiping and Jia Mei and Wu Baofeng: Existence and uniqueness of solution for fractional differential equations with integral boundary conditions. (2009)

Loboczky János: Igazságos-e Platón a költőkkel szemben? – reflexiók Gadamer Platón-értelmezéséhez. In: Az igazságosság, (7). pp. 55-62. (2009)

Loch Ágnes: A feladat nyelvének hatása az angol nyelvi olvasásértési tesztek eredményére. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 66. (2009)

Lokoč Radim and Ulčák Zbyněk: Are the present agricultural policy instruments contradictory to thir goals? : The case of the Czech countryside. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 19. (2009)

Losoncz Alpár: Az elosztás, mint a társadalom köteléke? : kérdőjelek az elosztási igazságossághoz. In: Az igazságosság, (7). pp. 72-82. (2009)

Lu Haihua: Global existence and blow-up analysis for some degenerate and quasilinear parabolic system. (2009)

Lugasi Andrea: What do we know today about lycopene? In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 56-57. (2009)

Lukovics Miklós: Measuring regional disparities on competitiveness basis. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 39-53. (2009)

Lukovics Miklós and Besze Tamás: Quo Vadis Hungarian spatial and settlement policy? In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 72-86. (2009)

Lukács Amarilla: Az üzleti hálózatok és a klaszterek matematikai vizsgálatának lehetőségei. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 196-201. (2009)

Lukács Ilona: Értékvezérelt közösségek. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 195-200. (2009)

Lukács Ágnes and Rebrus Péter and Törkenczy Miklós: A defektív igék kísérleti vizsgálata. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 141-152. (2009)

Lukácsy Gergely and Szeredi Péter: Plagiarism detection in source programs using structural similarities. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 191-216. (2009)

László Péter: Gleccser alapú hóhatár becslések a Páreng-hegységben. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 173-190. (2009)

Lénárt András: A diktátor és a film : bevezetés a XX. század történelmét meghatározó diktátorok filmpolitikájába. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 91-100. (2009)

Lénárt András: La Vía Violenta : la actividad de grupos terroristas menores en España. In: Mediterrán tanulmányok, (18). pp. 53-66. (2009)

Lózai Balázs: "Egyrészt az egészségmegőrzés, másrészt a társaság a célunk" : Természetvédelmi túraközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 189-207. (2009)

Lózai Balázs: "Megpróbálunk segíteni ezeken az embereken" : Gyengénlátók közössége. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 252-273. (2009)

Lózai Balázs: A közösség szerepe az egyén életében. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 165-173. (2009)

Lőrincsikné Lajkó Dóra: Az időskori gondozás multidiszciplináris jövőképe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 289-319. (2009)

Lőrinczné Bencze Edit: Horvát integráció magyar szemmel. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 100-113. (2009)

Lőrinczné Bencze Edit: A horvát regionális politika prioritásai: a „különleges bánásmódban részesülő területek". In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 167-172. (2009)

M

M. Császár Zsuzsanna and Kolutácz Andrea: Baranya megye és Tuzla kanton társadalmi-gazdasági változásainak összehasonlító elemzése. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 18-29. (2009)

M. Császár Zsuzsanna and Mérei András and Végh Andor: Kisebbségi múlt és jövő Koszovóban. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 7-15. (2009)

M. Korchmáros Valéria: Deme László : 1921-2011. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 243-245. (2009)

M. Pelesz Nelli: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hatása Csanád vármegye oktatási életére. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 126-129. (2009)

Ma Ya and Yang Baoqiang: Positive solutions for singular m-point boundary value problems with sign changing nonlinearities depending on x. (2009)

Maczelka Noémi: Bartók Mozart-játéka és instruktív kiadványai. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 383-387. (2009)

Maczelka Noémi: Dear Reader : [foreword]. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. p. 4. (2009)

Maczelka Noémi: Maczelka Noémi búcsúbeszédei elhunyt kollégáink sírjánál. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 137-141. (2009)

Maczelka Noémi: Rév Lívia művészete. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 40-42. (2009)

Maczelka Noémi: Tisztelt Olvasó! In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. p. 3. (2009)

Majdán János: A vasutak és a dunai kikötők kapcsolata 1895-ben. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 102-108. (2009)

Majoros István: Közép-Európa nyomában... : viták, vélemények a régióról. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 55-60. (2009)

Majzinger István: A magyarországi őzállomány létszámának meghatározása és néhány paraméterének becslése populáció-rekonstrukcióval. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 27. (2009)

Majó Zoltán and Szakál Péter: Az elektronikus szolgáltatások térnyerése egy egyetemi esetpélda tükrében. In: Szolgáltatások világa. pp. 332-343. (2009)

Makai Péter Kristóf: A matter of God: entheogenic substances in Philip K. Dick's writings. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 32-52. (2009)

Makra László and Puskás T. Márta and Tanács Eszter: A commemoration of György Péczely late chairholder professor of the Department of Climatology, József Attila University at the 80th jubilee of his birth and the 25th jubilee of his death. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 79-95. (2009)

Makra László and Sánta Tamás and Matyasovszky István: Long-range transport of PM10 : Part 1. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 97-106. (2009)

Makra László and Sánta Tamás and Matyasovszky István: Long-range transport of PM10 : Part 2. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 107-119. (2009)

Makó Gergő and Koszta László: Budapest, Szeged, Bern: egy tudós élete és munkássága : Capitulum II. Deér József emlékezete. Tanulmányok Deér József (1905–1972) professzor születésének centenáriumára. Szerkesztette: Koszta László. Szeged, 2006, JATEPress Kiadó. 133 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 107-109. (2009)

Makó Gergő and Makk Ferenc: Egy kutatócsoport tíz éve : interjú Makk Ferenc professzorral, az MTA-SZTE-MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport vezetőjével. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 117-122. (2009)

Maleczki Márta and Németh T. Enikő: Modellek, elméletek és elvek érvényessége nyelvi adatok tükrében : bevezetés. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 9-18. (2009)

Malinovschi Gabriela: Rapid PCR based identification of two medically important dermatophyte fungi, Microsporum canis and Trichophyton tonsurans. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 51-54. (2009)

Mandrali Eleni and Rahonis George: Recognizable tree series with discounting. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 411-439. (2009)

Marcos Aboubacar: Solvability of a one-dimensional quasilinear problem under nonresonance conditions on the potential. (2009)

Marián Béla: 56 emlékének átadása. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 162-163. (2009)

Marjanucz László: Térképek a nemzeti terjeszkedés szolgálatában. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 30-43. (2009)

Markolt Ferenc and Kiss Gyula and Heltai Miklós: Hogyan jutnak át a vadak egy átjáró nélküli autópályán? In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 28. (2009)

Marosi Máté: Neuroprotection in ischemic adult rat brain. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 68. (2009)

Marosi Tibor: Az ISO 9000 szabványok változásai. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 107-113. (2009)

Marosi Tibor and Makai Andrea: Zöldségsnack-termék célpiacának felmérése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 126-131. (2009)

Marsi István: Bimodális koromrészecske-méreteloszlások kialakulása és kezelése szénhidrogének égése során. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 345-351. (2009)

Martin Simona Cristina: Quality and efficiency in tourism services. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 95. (2009)

Martyugin Pavel: Complexity of problems concerning reset words for some partial cases of automata. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 517-536. (2009)

Maruzsné Sebó Katalin: A lakosságcsere motívuma Závada Pál Milota című regényében. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 289-293. (2009)

Maróti Egon: Egy ókortörténész emlékezete : Orpheusz búcsúzik : tanulmányok Sarkady János emlékére : szerk. Fehér Bence, Könczöl Miklós. In: Aetas, (24) 1. pp. 203-209. (2009)

Masopust Tomáš and Meduna Alexander: On pure multi-pushdown automata that perform complete pushdown pops. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 537-552. (2009)

Mateoc Teodor: Studiu privind sistemul asigurărilor de pensii destinate agriculturilor din România. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 96. (2009)

Matura Tamás and Nótári Tamás and Dér Terézia: Antik bölcsességek : Dér, Theresia – Nótári, Thomas: Sapientia liberat animum. Sententiae Graecae et Latinae. Bibliotheca Latina IV. Saarbrücken, 2008, Societas Latina. 189 p. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 97-98. (2009)

Matura Tamás and Nótári Tamás and Gecsényi Lajos and Máthé Gábor: Rólunk, de nélkülünk : Máthé Gábor–Gecsényi Lajos: Sub Clausula – 1920, 1947. Dokumentumok két békeszerződés – Trianon, Párizs – történetéből. Budapest, 2008, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. 1324 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 112-116. (2009)

May Zoltán: Antioxidant property of Grindelia robusta infusum in the function of steeping time. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 58. (2009)

Mayer Péter and Raffai Csilla: Turisztikai klaszterkultúra-vizsgálat az Őrségben. In: Szolgáltatások világa. pp. 100-107. (2009)

Mazorchuk Volodymyr: Simple modules over factorpowers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 467-485. (2009)

McArthur Summer and Kosmatov Nickolai: A note on the second order boundary value problem on a half-line. (2009)

Megyeri Eszter: CRM - ügyfélkapcsolat menedzsment - CRM a pénzügyi szolgáltató szektorban. In: Szolgáltatások világa. pp. 430-439. (2009)

Megyesi Boldizsár: A társadalmi tőke és az identitás szerepe a vidékről kialakult képben. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 163. (2009)

Melegh Attila: Közép- és Kelet-Európai identitások a globális hierarchiák kontextusában. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 21-27. (2009)

Melegh Attila: Közép- és Kelet-Európai identitások a globális hierarchiák kontextusában. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 164. (2009)

Mendes D. Isabel da C.: Minimal *-biideals of involution rings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 487-491. (2009)

Menyhárd Attila: A szindikátusi szerződés kikényszeríthetősége. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 247-257. (2009)

Merkovity Norbert: Európai identitás : a netpolgárok válasza egy nem létező fogalomra. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 43-50. (2009)

Mester Béla: Az igazságosság fogalmának előcsarnoka. In: Az igazságosság, (7). pp. 176-184. (2009)

Mezei István: Körzetek a magyar-szlovák határ mentén. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 173-177. (2009)

Mezei Péter: Digitális technológiák - digitális kultúra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 321-355. (2009)

Miao Chunmei and Pang Huihui and Ge Weigao: Positive solutions of singular four-point boundary value problem with p-Laplacian. (2009)

Micsinai István: Társszerzői hálózatok topográfiája és dinamikája. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 164. (2009)

Micu Lavinia Mădălina and Petanec Doru Ion: Research on the cahneges in polysaccharides-starch in stored wheat after infestation by Rhizoperta dominica F. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 97. (2009)

Middell Matthias: Transznacionális történelem mint transznacionális projekt? : vitaindító. In: Aetas, (24) 2. pp. 134-139. (2009)

Miháltz Márton and Schönhofen Péter: Információkivonatolás szabad szövegekből szabályalapú és gépi tanulásos módszerekkel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 49-58. (2009)

Mihályi Kritsztián and Gucsik Arnold and Szabó József: A Nördlingen-Ries és a Steinheim meteoritkrátereket létrehozó szimultán becsapódás mechanizmusa és lehetséges következményei. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 197-219. (2009)

Mika J. and Lakatos M.: Global warming induced changes in the means and extremities of temperature and precipitation in Hungary. In: Journal of environmental geography, (2) 3-4. pp. 49-55. (2009)

Mika János and Turcsányi Katalin: Kihívások és reformok a közszektorban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 148-152. (2009)

Miklós Péter: Balogh István és a sajtóügyek : 1944–1945. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 53-60. (2009)

Miklós Péter: Fejezetek a csehszlovák-magyar lakosságcsere dél-alföldi történetéből : Csanádalberti példája. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 114-117. (2009)

Miklós Péter: Mindszenty József álláspontja a csehszlovák-magyar lakosságcseréről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (129). pp. 139-149. (2009)

Miklós Zsanett: Effects of postconditioning on kidney ischemia/reperfusion injury in hypercholesterolemic rats. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 59. (2009)

Miklósné Kis Ildikó: Gyerekek gyerekekről gyerekekért : kísérlet arra, hogy segítőkészek, nyitottak legyünk. In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 49-52. (2009)

Mikos Borbála: Tüdőödéma, tüdővérzés. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 214-222. (2009)

Mikulán Rita: Káros szenvedélyek és a fizikai aktivitás kapcsolata. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 234-237. (2009)

Mikulás Gábor: Versenyképességi kulturális orientációk azonosítása vezetői narrációkból. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 305-313. (2009)

Mikó Józsefné Jónás Edit: A tejelő tehenek kondícópontozásos rendszere : review. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 145-155. (2009)

Mile Csilla: A magyar és a szlovák kis- és középvállalkozói szektor innovációs teljesítményének összehasonlító elemzése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 153-157. (2009)

Milovecz Ágnes: Munkaerőpiaci szegregáció a Dél-dunántúli régió példáján. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 112-116. (2009)

Mishra Avinash: PCR based isolation and cloning of HMW glutenin gene(s) from wheat (T. aestivum var. PBW343) and its fusion with kafirin gene promoter of sorghum. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 9-15. (2009)

Miskolczi Bodnár Péter: A vezető tisztségviselői hatáskör bővülése és ennek hatása a vezető tisztségviselők jogállására. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 73-99. (2009)

Mislovics Erzsébet: Vázlatok a középkori és 18. századi magyarországi zsidóság történetéből : szőlőbirtoklás és borkereskedelem. In: Aetas, (24) 4. pp. 139-155. (2009)

Miszlay Zsolt: Magyarország vasúthálózata Trianon tükrében. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 274-279. (2009)

Miszlay Zsolt: Magyarország vasúti infrastruktúrájának alakulása Trianon és a Bécsi döntések tekintetében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 236-241. (2009)

Mogyoródi Emese: Az üzletember és az igazságosság: Platón a társadalmi szolidaritásról. In: Az igazságosság, (7). pp. 11-42. (2009)

Mohos Mária: Az első világháború következményei a Rábától délre. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 109-112. (2009)

Moigradean Diana: The minerals contents in tomatoes after mineral fertilization. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 34. (2009)

Molnár Andor and László A. Ferenc and Varga Csaba and László Ferenc: Galanin hatása a vazopresszin kiválasztásra patkányba. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 228-233. (2009)

Molnár András and Terbe István and Haltrich Attila: A Nyugati virágtripsz (Franliniella occidentalis Pergande) kártétele eltérő fogékonyságú paprika fajtákon. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 53. (2009)

Molnár Edit Katalin: A fogalmazásképesség fejlődése és mérése : egy longitudinális vizsgálat tanulságai. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 27. (2009)

Molnár Erika: Malignant tumors in osteoarchaeological samples from Hungary. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 2. pp. 117-124. (2009)

Molnár Gyöngyvér: IKT-s eszközök használata a tanárképzésben : problémaalapú tanulás multimédiás tanulási környezetben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 35. (2009)

Molnár Gyöngyvér: Köszöntő. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 5. (2009)

Molnár Gábor József and Farkas Richárd: Szekvenciajelölés gráfalapú, részben felügyelt tanulási módszerrel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 360-363. (2009)

Molnár Imre: Magánjogi, illetve büntetőjogi felelősség az ókori Rómában Marton Géza tanítása szerint. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 357-362. (2009)

Molnár István: Legal actions of the european union on the management of intellectual property in the knowledge transfer activities of the universities and public research institutions. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 221-248. (2009)

Molnár Jeannette: Serum selenium concentrations of gestational diabetic and control pregnant women in the second trimester of pregnancy. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 60. (2009)

Molnár Katalin: "Szolgáltatástudomány" - válasz a XXI. század gazdasági kihívásaira. In: Szolgáltatások világa. pp. 455-462. (2009)

Molnár Mária Judit: A mitochondriális medicina első 20 éve. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 95-102. (2009)

Molnár Péter: Meddig szolgál még a falitábla? In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 28-34. (2009)

Molnár Tamás: Kommunális hulladéklerakó telepen keletkező deponiagáz minőségi paramétereinek változása. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 175-180. (2009)

Monostori Péter: Examination of microvascular reactivity in juvenile essential hypertension and haemodialysis. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 60-61. (2009)

Morariu Lucian and Mateoc-Sirb Nicoleta and Manescu Camelia: Aspects regarding agriculture and biodiversity in the European Union. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 65. (2009)

Moussaoui Toufik and Szymanska-Debowska Katarzyna: Resonant problem for a class of BVPs on the half-line. (2009)

Mozsár Ferenc: Public goods, private interest and altruism. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 87-96. (2009)

Mukhigulashvili Sulkhan and Grytsay Iryna: An optimal condition for the uniqueness of a periodic solution for linear functional differential systems. (2009)

Munding Márta: Következetlenségek az Alexandros körüli nőalakok ábrázolásában. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 101-109. (2009)

Munslow Alun: Tudomány-e még a történelem? : a múlt mint történelem. In: Aetas, (24) 4. pp. 204-209. (2009)

Murg Oana Maria: Priority investments during 2008 in Jimbolia, Timis county. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 18. (2009)

Murg Oana Maria: Tendencies in the evolution of the crops and the cultivated areas with cereals and oil plants in the neighbouring areas of Jimbolia. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 54. (2009)

Murty M. S. N. and Kumar Suresh: On Ψ-bounded solutions for non-homogenous matrix Lyapunov systems on R. (2009)

Murányi István: Az előítélet, mint életforma : egyetemisták összehasonlító vizsgálata. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 164-165. (2009)

Murányi István: A Szigetlátogatók mássághoz való viszony. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 235-248. (2009)

Málovics György: The social role and responsibility of small and medium-sized enterprises - results of an empirical investigation applying the social capital approach. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 222-237. (2009)

Málovics János and Málovics Éva: Szervezeti kultúra és kompetenciák az egészségturizmusban : elméleti modellek és empirikus vizsgálati lehetőségek. In: Szolgáltatások világa. pp. 108-126. (2009)

Málovics Éva and Kuba Péter: Pénzügyi szervezetek kulturális sajátosságai banki esetpéldák tükrében. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 81-85. (2009)

Málovics Éva and Kuba Péter and Nyíri Zoltán: Pénzügyi szervezetek kultúrája - vállalati esetpéldák. In: Szolgáltatások világa. pp. 399-418. (2009)

Málovics Éva and Vajda Beáta and Kuba Péter: Paternalizmus vagy közös döntés? : páciensek az orvos - beteg kommunikációról. In: Szolgáltatások világa. pp. 250-264. (2009)

Márkus Andrea: Egy sokak vitatta szerkezetről. In: LingDok 8. 8. pp. 27-46. (2009)

Márkus Kata Nóra: "Baráti kör él a borrenden belül" : Borlovagrend. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 230-237. (2009)

Márkus Kata Nóra: "Baráti társaság vagyunk, jól érezzük magunkat együtt" : Rotary Klub. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 238-251. (2009)

Márkus Kata Nóra: Közösségszerveződés és szolidaritás. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 201-203. (2009)

Márkus Richárd: A repcepogácsa felhasználásának lehetősége a sertéstakarmányozásban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 16-20. (2009)

Máthé Tímea: Interkultúra : Máthé Tímea: Az interkulturális tanulásról, az Európai Unió nézőpontjából. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 93-97. (2009)

Mátyás Lajos: Our preliminary data during the investigation of injuries following suprarenal aortic clamping in rats. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 57. (2009)

Máté Zsuzsanna: Madách Imre Az ember tragédiája : a nemzeti, az európai és az egyetemes identitás kontextusában. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 30-42. (2009)

Máté Zsuzsanna: A XIX. századi magyar bölcseleti líra igazságlátó és ’igazságtévő’ filozofikuma. In: Az igazságosság, (7). pp. 142-158. (2009)

Máté-Tóth András and Feleky Gábor Attila: Civil religion in Central and Eastern Europe : an application of an American model. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Mészáros Attila: Idegen gén bevitele búzába. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 52. (2009)

Mészáros Tamás: A romániai forradalom hódmezővásárhelyi vonatkozása, Tóth Sándor segélyszállító vértanúsága : „Románia népei, értetek égjen a láng, a demokráciáért, a szabadságért!”. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 83-95. (2009)

Mézes Miklós: Prooxidant effect of trichothecene mycotoxins in poultry. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 58-59. (2009)

Mézes Miklós and Balogh Krisztián: Prooxidant mechanisms of selenium toxicity – a review. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 15-18. (2009)

Móra György and Molnár Zsolt and Farkas Richárd: Szintaktikai elemzés szerepe a biológiai eseménykinyerés kulcsszavainak detektálásában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 364-368. (2009)

Móricz Ádám: Az információs társadalom finn modellje. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 202-207. (2009)

Móré Mariann: A Magyar Mezőgazdaság folyóirat témaszerkezetének vizsgálata : médiakutatás a tartalomelemzés módszerével. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 21-25. (2009)

Móré Mariann: Mezőgazdasági munkavégzés és munkakörülmények a sajtó tükrében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 74-81. (2009)

N

N. Mandl Erika: Helytörténeti-helyismereti gyűjtemények a regionális kutatások szolgálatában. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 220-225. (2009)

Nagy Gábor Dániel: Társadalmi tőke és vallás. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 129-138. (2009)

Nagy Andor and Balogh László and Koncz István: Dr. Balogh László-Dr. Koncz István : Valóság-térkép 7. : a tehetséggondozás elméletéről és gyakorlatáról : [Budapest, PEM, 2008]. In: Módszertani közlemények, (49) 4. pp. 188-189. (2009)

Nagy Andor and Pusztai Gabriella and Rébay Magdolna: Pusztai Gabriella-Rébay Magdolna [szerk.] : In honorem dr. Kozma Tamás professzor. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 235-236. (2009)

Nagy Benedek: IPR protection strength and the market for knowledge. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 183-197. (2009)

Nagy Bettina: Functional characterization of candidate genes in barley : transgenic plants and grown cultivars. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 69. (2009)

Nagy C. Katalin: A grammatikalizáció kontextusai. In: LingDok 8. 8. pp. 87-112. (2009)

Nagy Csaba: A nyugat-romániai autóipar - a "globális szállító". In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 208-213. (2009)

Nagy Dóra: Döntésjátékok - mint a döntéshozó képesség fejlesztői. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 78. (2009)

Nagy Edit: Új "egyidejűség" felé : párhuzamok Karinthy Frigyes Mennyei Riportja és Madách Tragédiája között. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 45-50. (2009)

Nagy Elemérné and Schleusener Heinz and Sielaff Heinz: Lagern und Transportieren von Fleisch. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 139-143. (2009)

Nagy Ferenc: Über die entwicklung und den hintergrund der gefangenraten in Ungarn von den 1980er jahren bis in die heutigen tage. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 363-395. (2009)

Nagy Ferenc: A book of revelations (on Péter Nádas's Own death). In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 15-31. (2009)

Nagy Gábor Dániel: Diákmunka a Dél-Alföldi Régióban : a kérdőíves vizsgálat tapasztalatai. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 115-131. (2009)

Nagy Gábor Dániel: Társadalmi tőke vizsgálat a magyar régiókban. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 59-74. (2009)

Nagy Hajnalka: "Bezeichnend nicht, so auch nicht zeichenlos..." : Ingeborg Bachmanns Verdacht gegenüber dem Bedeutungswahn des Abendlandes. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 73-88. (2009)

Nagy István: Auschwitz a deportált magyar kereskedők szemével. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (129). pp. 69-110. (2009)

Nagy István and Farkas Richárd: Kutatók honlapjainak automatikus osztályozása pozitív és jelöletlen tanulás módszerével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 369-372. (2009)

Nagy Judit: A személyes kompetencia fejlesztésének lehetséges modellje a mindennapos testnevelés módszereivel. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 75-88. (2009)

Nagy János: Osztatlan filológia. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 15-19. (2009)

Nagy L. János: A líra: logika (és retorika?). In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 31-42. (2009)

Nagy László: Penetrométeres megfigyelések napraforgóban különböző agrotechnikai beavatkozások ellenőrzése céljából. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 98. (2009)

Nagy Lászlóné and Korom Erzsébet: Az ismeretek megértését segítő fejlesztő program a természetismeret tanításához. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 81. (2009)

Nagy Mariann: A felvidéki akció : állami gazdaságpolitika a peremvidékek felzárkóztatása érdekében. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 22-30. (2009)

Nagy Miklós: Juhász Gyula és a "La Hongrie Républicaine" 1919-ben. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 458-460. (2009)

Nagy Miklós Mihály: Az Osztrák-Magyar Monarchia geostratégiai és katonaföldrajzi kényszerei. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 31-40. (2009)

Nagy Miklós Mihály: Barrier és filter Bécs és Buda között, a török időkben. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 249-254. (2009)

Nagy Miklós Mihály: Katonaföldrajzi jegyzet néhány geográfiai és történeti könyvhöz. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 188-194. (2009)

Nagy Miklós Mihály: Politikai földrajzi határ a katonaföldrajzban. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 113-120. (2009)

Nagy Péter Tibor: Antidemokratikus beállítódás és iskolázottság. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 166. (2009)

Nagy Péter Tibor: Educated elites and the Transylvanian University, 1872-1918. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 58-77. (2009)

Nagy Richárd: A környezet hatásának értékelése a pincék minősítésének szempontjából. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 122-126. (2009)

Nagy Terézia: Narratív menekültsors : a hatalom és mobilitás kérdései. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 89-103. (2009)

Nagy Zsolt: A jogászi pályák közötti kapcsolat. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 397-410. (2009)

Nagy Zsuzsanna: 11. osztályos tanulók szövegalkotási képessége és szövegtani ismeretei. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 29. (2009)

Nagy Zsuzsanna: Középső csoportos gyermekek vizsgálata a DIFER-tesztrendszerrel és Piaget feladataival. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 41. (2009)

Nagy Ágoston: Kísérlet szintaktikai és statisztikai módszerekkel történő automatikus terminológiakivonatolásra francia nyelvű szövegekből. In: LingDok 8. 8. pp. 71-86. (2009)

Nagy Ágoston: Les premiers pas vers la création d'un extracteur automatique de groupes nominaux á partir de textes étiquetés hongrois : une problématique de l'intelligence artificielle. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 41-48. (2009)

Nagymáté Emese: Improvement of beer's flavour stability by adding antioxidant vitamins. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 61. (2009)

Nagyőszi Péter: Molecular basis of the blood-brain barrier function. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 69-70. (2009)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Az oktatás fejlesztése és a pedagógusok tevékenysége. In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 2-5. (2009)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Közoktatás-vezetési kutatások 2006-2008 : tanulmányok : Közoktatási Vezetők Képzéséért Alapítvány, Miskolc. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 236-237. (2009)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Nemzetközi tanácskozás a tanítóképző főiskolán. In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 42-43. (2009)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Nevelés-oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 52-54. (2009)

Nedelka Michal: Europäische Inspirationen für den Klavier improvisation Unterricht. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 122-129. (2009)

Nemes Gusztáv: Porszemek a gépezetben : redisztribúció, reflexivitás és helyi intézmények a vidékpolitikában. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 165. (2009)

Neumann Tibor: Egy morva "herceg" és egy Árpád-házi hercegnő leszármazottai : (a Gyánúr-fiak eredete és rövid története). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (130). pp. 15-32. (2009)

Nochta Tibor: A társasági törvényünk jogrendszerbeli környezetéről. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 101-117. (2009)

Noormohammadi Zahra: Study of intracultivar variation among main Iranian olive cultivars using SSR markers. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 27-32. (2009)

Novák Attila and Prószéky Gábor: Kísérletek statisztikai és hibrid magyar–angol és angol– magyar fordítórendszerek megvalósítására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 25-34. (2009)

Novák Zoltán: Anafilaxia és kezelése. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 229-240. (2009)

Novák Zoltán: Detection of oxidative stress from bronchoalveolar lavage fluid in animal model. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 62. (2009)

Ntouyas Sotiris K.: Neumann boundary value problems for impulsive differential inclusions. (2009)

Nurmet Maire and Póder Anne: Farmers' qualification and training need in Estonia. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 93. (2009)

Nyilasi Andrea: Investigation of the maturation of NiFe hydrogenases in Thiocapsa roseopersicina. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 70-71. (2009)

Nyitrai Ágnes: Das Spiel der permanenten Wiedergeburt : Peter Handke und das Drama. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 131-148. (2009)

Nyári Diána and Kiss Tímea: Blown sand movements at Kiskunhalas on the Danube-Tisza interfluve, Hungary. In: Journal of environmental geography, (2) 3-4. pp. 31-36. (2009)

Nyírő Miklós: Filozófiáról, igazságról és igazságosságról – Rorty kapcsán. In: Az igazságosság, (7). pp. 311-317. (2009)

Nádasdi Péter: Argumentumkonfigurációs kontra diskurzuskonfigurációs nyelvek : út az univerzális szórend felé. In: LingDok 8. 8. pp. 47-70. (2009)

Nádudvari Gabriella: Das Jelinek-Design : überlegungen zur Textstruktur des Romans von Elfriede Jelinek: Die Ausgesperrten. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 163-177. (2009)

Nádudvari Gabriella: Tetten ért intermedialitás Michael Haneke A zongoratanárnő c. filmjében. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 63-67. (2009)

Nánai László: A fizikai törvények univerzális jellegéről. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 20-24. (2009)

Nánási László: A magyar királyi ügyészség a II. világháború idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 249-305. (2009)

Németh Anikó: A magyar angol nyelvoktatás versenyképessége. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 120-122. (2009)

Németh György: Az újraelosztásról. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 165-166. (2009)

Németh Petra and Kovács Zoltán: Szolgáltatások helyzete nemzetközi és hazai összehasonlításban : szolgáltatási térkép. In: Szolgáltatások világa. pp. 88-99. (2009)

Németh T. Enikő and Bibok Károly: A grammatika és a pragmatika interakciója az implicit argumentumok, az implicit predikátumok és az együttes kompozíció vizsgálatában. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 197-226. (2009)

Németh Tamás and Imreh Csanád: Parameter learning online algorithm for multiprocessor scheduling with rejection. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 125-133. (2009)

Nótári Mihály and Ferencz Árpád: A hungarikum termékeket fogyasztók életstílusának elemzése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 70-74. (2009)

Nótári Tamás: Történelmi személy, fikció vagy téves szövegértelmezés? : „Ingo herceg” azonosításának kísérletei és lehetőségei. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 45-51. (2009)

O

Olasz Lajos: Nemzetállamiság és integráció kérdése Közép- és Kelet-Európában az ezredfordulón. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 51-61. (2009)

Olay Csaba: Charles Taylor Rawls-kritikája. In: Az igazságosság, (7). pp. 104-115. (2009)

Oliva Vincenzo: Gli intervalli musicali. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 112-121. (2009)

Oláh János: Gondolatok egy régi Religio és Nevelés lapozgatása közben. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 134-138. (2009)

Oláh János: Ignotus gondolatai a nők jogairól, kora neveléséről. In: Módszertani közlemények, (49) 4. pp. 180-185. (2009)

Oláh János: Nyugatosok koruk neveléséről. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 221-226. (2009)

Oláh János: Táncsics Mihály kora nevelésügyéről. In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 82-86. (2009)

Oláh János: A zsidóság böjtjei, mint kollektív történelmi emlékezető napok. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 142-152. (2009)

Opluštil Zdeněk and Šremr Jiří: On a non-local boundary value problem for linear functional differential equations. (2009)

Oravecz Csaba and Sass Bálint and Simon Eszter: Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 317-324. (2009)

Orcsik Roland: The language switch of István Domonkos : translation as a metaphor of being. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 100-119. (2009)

Ordasi Péter: A tengelyrendszerű funkciós gondolkodás példái Kodály Zoltán műveiben. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 396-409. (2009)

Ormándi János and Tóth Zoltán: A fejlesztő-segítő ellenőrzés módszertana a pedagógusok munkájában. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 97-102. (2009)

Orosz Andrea: Az angol nyelvi szókincs elsajátításának kérdései magyar kontextusban. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 109-114. (2009)

Orosz László: Tudomány és politika : egy habilitációs eljárás háttere : Németország, 1938. In: Aetas, (24) 2. pp. 5-22. (2009)

Orosz Nóra Natália: Das Volkswagen-Gesetz im Spiegel der Kapitalverkehrsfreiheit und der Goldenen Aktien. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 307-320. (2009)

Orphanos Yiannakis: Why participate or not in sport while on vacation. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 167. (2009)

Ouahab Abdelghani: Filippov's theorem for impulsive differential inclusions with fractional order. (2009)

Ozsváth Péter: Retail storage of peeled, hard-boiled whole eggs. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 83-89. (2009)

P

Pachpatte Deepak B.: On a nonstard volterra type dynamic integral equation on a time scales. (2009)

Pagliano Jean-Paul: Az orvos Rabelais viszonya a halálhoz : néhány gondolat. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 32-35. (2009)

Pajor Enikő: "Madarat tolláról..." - embert információkeresési szokásairól... : a személyiség és az információkeresés közötti összefüggések. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 258-262. (2009)

Paksa Tibor: 1000 gyermek öröme. In: Módszertani közlemények, (49) 4. p. 186. (2009)

Paksi Veronika: Academic career of women and men in the field of natural science : work-life balance and obstacles to professional progress. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 77-87. (2009)

Paksi Veronika: Academic career of women and men in the field of natural science : work-life balance and obstacles to professional progress. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 167. (2009)

Pallo Jean Marcel: Kleene revisited by Suschkewitsch. In: Acta cybernetica, (19) 2. pp. 553-565. (2009)

Palágyi Kálmán: Preface. In: Acta cybernetica, (19) 1. p. 3. (2009)

Panigrahi Saroj: Criteria for disfocality and disconjugacy for third order differential equations. (2009)

Panyor Ágota: A fűszerpaprika, mint hagyományos magyar termékünk fogyasztási szokásainak elemzése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 50-55. (2009)

Panyor Ágota: The importance of niche marketing strategy on the market of "special foods". In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 75-82. (2009)

Panyor Ágota: A közösségfejlesztés lehetőségei a Kiskőrösi kistérségben. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 23-27. (2009)

Pap József: Az 1887 és 1905 közötti országgyűlési választások eredményeinek statisztikai vizsgálata. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 41-49. (2009)

Pap Tibor: A szerb Vajdaság, mint politikai cél/eszme kialakulása, formálódása, s a róla folyó diskurzusok 1848 és 1867 között. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 50-62. (2009)

Pap Zoltán and Némethyné Uzoni Hanna and Lovas Melinda: A környezettudatos palántanevelés tulajdonságai és optimalizásáa a termesztési gyakorlat számára. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 55. (2009)

Pap Ágnes: Határon átnyúló világörökségi helyszínekhez kapcsolódó kérdések. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 288-292. (2009)

Papo Adriano: Le diverse versioni sull'assassinio di György Martinuzzi Utyeszenics e sul ritrovamento del suo tesoro. In: Mediterrán tanulmányok, (18). pp. 5-21. (2009)

Papp Ferenc: Gaucher-kór. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 103-110. (2009)

Papp Ferenc and Hamar Sándor: Organikus acidaemia esete. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 134-141. (2009)

Papp Gyula: Az igazoló eljárások és a háborús bűnök megtorlása 1945 után Magyarországon. In: Aetas, (24) 2. pp. 162-179. (2009)

Papp Gyula: Vektoralapú felügyelet nélküli jelentés-egyéertelműsítés nagyméretű tanuló korpuszok esetében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 325-332. (2009)

Papp László: PRS rendszerrel végzett számonkérés informatika oktatás során. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 50. (2009)

Papp Nóra: Genotypic, seasonal and maturity stage variability in antioxidant capacity of stone fruits. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 63. (2009)

Papp Tekla: Corporate governance : társaságirányítási rendszerek. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 185-199. (2009)

Papp Tekla: Előszó. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). p. 9. (2009)

Papp Tekla: Előszó. In: Acta Conventus de Iure Civili, (11). p. 11. (2009)

Pappné Nagypál Judit: A földtulajdonhoz kötött vadászati jog bevezetésének tapasztalatai Csongrád megyében. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 163-168. (2009)

Patel Sanjay: Lp estimates for a double Hilbert transform. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 241-264. (2009)

Patik Réka: "Analyse this" - cluster-mapping in Szeged and Csongrád county. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 54-71. (2009)

Patonay T. Rebeccah: A digitális nemzedék szociológiai vetülete. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 168. (2009)

Pattantyús-Ábrahám Sándorné: Az országos kompetenciamérés adataiból képzett feladatmátrix mint a fejlesztési terv alapja. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 55. (2009)

Pavlovits Tamás: Hatalom – igazságosság – szeretet : a társadalmi rend Pascal szerint. In: Az igazságosság, (7). pp. 196-205. (2009)

Peckham Donald W.: Papers in English and American studies : Tomus XVI. - Noticing and instruction in second language acquisition : a study of Hungarian learners of English. ISBN 978-963-482-946-1, (2009)

Pelle Anita: A szolgáltatások EU-beli áramlásának előmozdítása versenypolitikai eszközökkel. In: Szolgáltatások világa. pp. 74-87. (2009)

Pelyach István: Egy életpálya vonzásában : összeállításunkkal köszöntjük Urbán Aladár történészt 80. születésnapján. In: Aetas, (24) 1. pp. 175-180. (2009)

Pelyach István: "Ünnep" a hatalomátvétel szolgálatában : (centenáriumi megemlékezések Magyarországon 1948-ban). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (129). pp. 27-40. (2009)

Pelìn Oleksandr and Cservenyák Adrienn: Az etnikai identitás terén hozott közigazgatási határozatok információs- analitikus biztosítása. In: Acta Sana, (4) 2. pp. 35-39. (2009)

Penke Olga: Un périodique hongrois á la fin du XVIIIe siécle á la recherche d'un public varié : le cas de Mindenes Gyűjtemény. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 61-68. (2009)

Peredy Márta: A határozottsági korlátozást mutató szerkezetek kedvezményezettjei. In: LingDok 8. 8. pp. 113-142. (2009)

Peterecz Zoltán: Private American help in the financial reconstruction of Central Europe in the 1920s. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Peti Lehel: A testvérfalu-kapcsolatok mint a falusi turizmus és az identitásépítés színterei. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 115-134. (2009)

Petrányi Győző: A természetes immunitás jelentősége az immunhomeosztázisban és az immunpatológiai kórképekben. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 77-86. (2009)

Petrás Ede: Diákélet az Alföld kisvárosaiban. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 28-40. (2009)

Peveling Barbara: Les communautés juives et leurs activités économiques en Méditerranée : une réflexion sur le rôle des sociétés juives dans l'économie en Méditerranée. In: Mediterrán tanulmányok, (18). pp. 43-51. (2009)

Pinto Manuel: Bounded and periodic solutions of nonlinear integro-differential equations with infinite delay. (2009)

Pintér Henriett: Mozgássérült tanulók fogalmazási képességének fejlesztő értékelése. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 25. (2009)

Pintér István: A caporettói áttörés (1917). In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 75-80. (2009)

Pintér Klára: Szöveges feladatok különböző reprezentációi a kompetencia alapú matematikatanítás tükrében. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 203-208. (2009)

Pintér Tibor and Mártonfi Attila and Oravecz Csaba: Online helyesírási szótár és megvalósítási nehézségei. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 172-182. (2009)

Pintér Zoltán: The correlation between parameters indicating obesity and certain environmental factors. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 2. pp. 105-110. (2009)

Piti Ferenc: Kiegészítések az Anjou-kori Oklevéltár XX. kötetéhez : (1336). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (130). pp. 55-68. (2009)

Pitrik József: A közúti közlekedés energetikai-környezeti problémái. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 333-340. (2009)

Pletl Rita: Az írásbeli kifejezőképesség színvonalának alakulása az erdélyi magyar iskolahálózatban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 87. (2009)

Pluhár Gabriella: The number of brick islands by means of distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 3-11. (2009)

Pokol Béla: Jogelmélet és jogtörténet. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 411-461. (2009)

Polereczki Zsolt: Hagyományos magyar élelmiszerek : valódi lehetőségek a kisvállalkozások számára? In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 49-54. (2009)

Polgár Marianne: A csecsemő és gyermekkori atópiás betegségek jelentősége a társadalom egészsége szempontjából. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 41-44. (2009)

Pongráczné Barancsi Ágnes: Az őszi búza lisztek SMS2 texture analyserrel (Kieffer) végzett vizsgálata. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 40. (2009)

Pongráczné Barancsi Ágnes and Mezei Zoltán and Sipos Péter and Győri Zoltán: Research on alveographical parameters of winter wheat (t. aestivum) varieties. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 11-16. (2009)

Pongráczné Barancsi Ágnes and Tarján Zsuzsanna: Őszi búza lisztek (T. aestivum) Brabender extenzográfos meghatározása. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 131-137. (2009)

Popescu Dan and Truţă Liliana: The human(e) parrot. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Popović Vera: NS seed varieties and hybrids production. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 108. (2009)

Prasad Kapula Rajendra and Murali P.: Multiple positive solutions for nonlinear third order general two-point boundary value problems. (2009)

Prasad Kapula Rajendra and Murali P. and Suryanarayana N. V. V. S.: Multiple positive solutions for the system of higher order two-point boundary value problems on time scales. (2009)

Prati Patrizia: La música para piano del siglo XX. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 105-111. (2009)

Prazsák-Hajnal Krisztina: Anthropological analysis of the medieval cemetery of 'Szeged-Vár'. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 71. (2009)

Presztóczki Zoltán: A Nemzeti Parasztpárt hódmezővásárhelyi nemzetgyűlési képviselője : Pap János életútja és közéleti tevékenysége levéltári dokumentumok alapján. In: Belvedere Meridionale, (21) 7-8. pp. 4-20. (2009)

Presztóczki Zoltán: Száz éve született Keresztes Tamás hódmezővásárhelyi parlamenti képviselő. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 15-33. (2009)

Priskin Katalin: Mitochondrial sequence variation in ancient horses from the Carpathian Basin and possible modern relatives. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 72. (2009)

Prohászka Erzsébet: La figure du pére dans les seines de genre au XVIIIe siécle. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 93-100. (2009)

Prokopp Mária: Az Irgalmasság hét cselekedete és a hét főbűn párhuzamba állítása a lőcsei plébániatemplom 14. századi falképén. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 219-225. (2009)

Propszt Eszter: Identitáskonstrukció a kortárs magyarországi német irodalomban. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 60-62. (2009)

Prónay Szabolcs: Fogyasztói kultúra, vagy kulturális fogyasztás? In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 263-273. (2009)

Prószéky Gábor and Tihanyi László: webforditas.hu : egy internetes nyelvtechnológiai szolgáltatás tanulságai. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 35-45. (2009)

Puskás Bernadett: Az ikon a görög katolikusok liturgikus gyakorlatában : a sátoraljaújhelyi ikonosztázion. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 239-255. (2009)

Puskás Katalin: "Megszentelt étkezés" : ízlelés és vallásgyakorlat a magyarországi szerb ünnepeken. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 172-185. (2009)

Puskás László: "Amikor nagyapa agyonlövette apát" : fordítások minőségvizsgálata statisztikai alapon. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 376-377. (2009)

Puskás László: Fordítások statisztikai alapú minőségvizsgálata tartalomelemzéssel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 14-24. (2009)

Puzic Goran and Petrovic Daliborka: The potentials of agricultural land for the cultivation of energy crops, the municipality of Irig. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 81. (2009)

Puzic Goran and Petrovic Daliborka: The prospects of rural development - the municipality of Irig. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 82. (2009)

Pákozdi Zita: A polgári eljárásjog egyes aktuális kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 321-337. (2009)

Pál Judit: Erdélyi főispánok a kiegyezés után. In: Aetas, (24) 4. pp. 80-99. (2009)

Pál Katalin: A pók motívuma Nietzsche és Dosztojevszkij írásaiban. In: Szövegek között 14., (14). pp. 3-43. (2009)

Pál Mihály and Rajki Erzsébet: Biogáz és bioetanol előállítása takarmánycirokból. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 100. (2009)

Pál Viktor: Új megközelítési módok, kutatási irányok a nemzetközi egészségföldrajzban. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 21-28. (2009)

Pál Zsuzsa and Pápay Orsolya: A fogyasztók biotermékekkel kapcsolatos ismeretei Romániában. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 99-107. (2009)

Pál Ágnes: A Dél-alföldi határvidékek kutatásának rövid története. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 282-287. (2009)

Pál Ágnes and Gulyás László: Előszó. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. p. 5. (2009)

Pál Ágnes and Nagy Gábor: A régiók jelene és jövője Magyarország példáján. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 145-149. (2009)

Pál Ágnes and Pál Viktor: Magyarország ipari térszerkezetének változása : különös tekintettel az Alföldre. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 321-327. (2009)

Pálfalvi József: A közlekedéspolitikától a decoupling-on át az áruszállító ingavonatokig. In: Szolgáltatások világa. pp. 224-234. (2009)

Pálfi György and Molnár Erika: The Paleopathology of specific infectious diseases from Southeastern Hungary: a brief overview. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 2. pp. 111-116. (2009)

Pálfy Andrea: Blogok : önkifejezés, kapcsolatépítés az Interneten. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 168. (2009)

Pálfy Miklós: L'ancien ethnonyme rumân. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 9-12. (2009)

Pápay Kinga: A spontán beszéd prozódiai frázisszerkezetének modellezése és felhasználása a beszédfelismerésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 373-375. (2009)

Pászka Imre: Az interjúhelyzet : "Te-Én" reláció. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 151-164. (2009)

Pásztor Pál and Bereczki Csaba and Kemény Éva and Túri Sándor: Nephrosis syndroma csontvelő transzplantáció után. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 113-118. (2009)

Pásztor Enikő and Zolnai Erika: Fogyatékos személyek részvétele a társadalmi folyamatokban. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 24-34. (2009)

Pázmándi Kinga: Az elektronikus cégeljárás kötelezővé tételének aktuális összefüggései. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 201-214. (2009)

Pázmándi Kitti: Possible role of reactive oxygen species in the development of immunological tolerance. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 63-64. (2009)

Pétsch Márta: Measurement of redox parameters in the blood plasma of dogs with renal disease. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 64. (2009)

R

R. Tóth Krisztina: Az elektronikus tesztelés és tesztvégrehajtás fajtái. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 46. (2009)

R. Tóth Krisztina and Molnár Gyöngyvér: Tanár szakos hallgatók IKT használati szokásai és preferenciái. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 34. (2009)

Raba Diana: Studies regarding the individual quick freezing technique impact on the quality of some vegetables and fruits. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 35. (2009)

Radu Ilea: Research concerning the seed separation and sorting by vibrations. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 48. (2009)

Radvánszky Bertalan: A havi csapadékmennyiség változása és hatása a Tisza vízhozamára a XXI. század második felében. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 37-57. (2009)

Rebrus Péter and Kálmán László: Valóban megmagyarázhatatlanok a magyar infinitívusz toldalékai? In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 153-156. (2009)

Recski Gábor and Varga Dániel and Zséder Attila and Kornai András: Főnévi csoportok azonosítása magyar-angol párhuzamos korpuszban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 3-13. (2009)

Rehák Géza: Fékek és kétségek a turizmus fejlesztését illetően a hatvanas évek elején. In: Aetas, (24) 2. pp. 104-117. (2009)

Rembeczki Tünde: A Torrentjelenség hatása a magyar egyetemistákra. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 169. (2009)

Remenyik Bulcsú: Turizmus és területfejlesztés a kialakulóban lévő Duna-Dráva régióban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 178-182. (2009)

Remenyik Bulcsú and Bujdosó Zoltán: Eurorégiók szerepe a határ menti turisztikai együttműködésben. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 271-275. (2009)

Rimkus Alfredas: Investigation of car engines emission control. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 90-99. (2009)

Rixer Attila: A közszállítási szolgáltatási minőségkoncepció szabványháttere. In: Szolgáltatások világa. pp. 235-249. (2009)

Rosonczy-Kovács Mihály: A trienti megújulás püspöke a magyar végeken : Véghseő Tamás : "Catholice reformare" : Ágoston Benkovich O.S.P.P.E. missionario apostolico, vescovo di Várad, 1631-1702. In: Aetas, (24) 4. pp. 228-230. (2009)

Rosselli Alessandro: Agli inizi dell'epoca Horthy : un documento del Labour Party sul terrore bianco in Ungheria (1920). In: Mediterrán tanulmányok, (18). pp. 31-41. (2009)

Rotár Krisztina: Az 1848-as forradalom jelenetei egy román történész értelmezésében : Nicolae Isar : Din istoria generatiei de la 1848. Revolutie, exil, destin istoric. In: Aetas, (24) 1. pp. 213-217. (2009)

Rozgonyiné Molnár Emma: A Módszertani Közlemények laptervi célkitűzései 2009-re. In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 1-2. (2009)

Rubboli Massimo: Now that he is safely dead : the construction of the myth of Martin Luther King, Jr. (1929-1968). In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 1. (2009)

Rucinska Agata: In vitro toxicity testing of PPI dendrimers. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 66. (2009)

Rudd Matthew and Tisdell Christopher C.: Positive symmetric solutions of singular semipositone boundary value problems. (2009)

Rudl József: Foglakoztatás és munkanélküliség a Dél-Dunántúl falvaiban. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 29-35. (2009)

Rung András: Szóhasonlóság mérése analógiás megközelítésben. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 104-113. (2009)

Rácz Anett: Determining initial bound by "Ray-method" in branch and bound procedure. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 135-146. (2009)

Rácz Attila: Előszó. In: Város és vidéke : a munkaerőpiactól való távolmaradás okainak empirikus vizsgálata 3. p. 5. (2009)

Rácz Attila: Erdély és Udvarhelyszék demográfiai és társadalmi folyamatainak összehasonlítása az "Udvarhelyszéki adótabellák" alapján. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 105-122. (2009)

Rácz Oliver and Ništiar František: Preventive effect vanadium, zinc and bioflavonoids on the onset of diabetes in BB rats. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 65. (2009)

Ráday-Pesthy Pál Frigyes: 333 évvel ezelőtt született II. Rákóczi Ferenc. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 103-106. (2009)

Rákosi György: Én, magam, önmagam. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 179-196. (2009)

Révész Balázs: Kapcsolatorientáció a szolgáltatásmarketingben. In: Szolgáltatások világa. pp. 362-383. (2009)

Révész Béla: A magyar - román viszony problématörténetéből az 1980-as években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 463-522. (2009)

Révész Éva: A keleti kereszténység: szerep, hatás vagy jelenlét? : a veszprémvölgyi monostor története. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 52-64. (2009)

Rézmán Barbara: Effect of immunonutrition with omega-3 fatty acids on oxidative stress response in polytraumatized patients : pilot-study. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 65-66. (2009)

Róna-Tas András: Emlékezés Berta Árpádra. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 9-11. (2009)

Rózsavölgyi Edit: Helymeghatározás az olaszban. In: Módszertani közlemények, (49) 4. pp. 148-154. (2009)

Rûl' Vìktorìâ Oleksandrìvna and Ignatolâ Natalìâ Ìllìvna: The educational problems and socialization children of migrants in the conditions of formation the Ukrainian democratic society. In: Acta Sana, (4) 2. pp. 24-29. (2009)

Rőfi Mónika and Pilishegyi Péter: Versenyképesség és felsőoktatás az Észak-alföldi régióban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 46-50. (2009)

S

Sajben Enikő: Isolation and characterization of bacterium and phage isolates which have biocontrol ability against Pseudomonas strains pathogenic to Pleurotus ostreatus. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 72-73. (2009)

Sajó András: Az ember és polgár érzelmeinek nyilatkozata, 1789. In: Aetas, (24) 3. pp. 121-137. (2009)

Sala Florin: Fertilizing system and yield level in maize in the conditions of the didactic station in Timisoara, Romania. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 44. (2009)

Sala Florin: Viticultural systems in Western Romania in the concept of the sustainable development. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 45. (2009)

Sallai János: „Vasfüggöny a magyar államhatár mentén. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 121-129. (2009)

Sallai László: Kofermentációs kísérletek újabb eredményei. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 169-174. (2009)

Sallai László and Molnár Tamás: Természet közeli víztisztítás. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 101. (2009)

Samu Andrea and Bárány-Kevei Ilona: Characterization and changes in the state of the lakes in the field of Aggtelek and Slovak Karst. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 121-129. (2009)

Sarnyai Csaba Máté: Az erdélyi világi katolikusok helyzetértékelése az impériumváltás után (1921). In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 135-140. (2009)

Sass Bálint: Korpusznyelvészeti eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára. In: LingDok 8. 8. pp. 143-155. (2009)

Schiffner Imola: A diplomáciai védelem gyakorlásának eszközei, avagy a forgalom-meghatározás és az elhatárolás problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 523-544. (2009)

Schipp Ferenc and Weisz Ferenc: Multi-dimensional discrete summability. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 219-231. (2009)

Sebők Ferenc and Tapolcai László: Beszámoló a lengyel medievisták III. kongresszusáról. In: Aetas, (24) 2. pp. 128-129. (2009)

Sehba Benoit Florent: On some equivalent definitions of ρ-Carleson measures on the unit ball. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 499-525. (2009)

Sheidai M. and Azanei N. and Attar Farideh: New chromosome number and unreduced pollen formation in Achillea species (Asteraceae). In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 39-43. (2009)

Sheidai Masoud: Contribution to cytotaxonomy of Silene: chromosome pairing and unreduced pollen grain formation in sec. Sclerocalycinae. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 2. pp. 87-92. (2009)

Shi Ailing and Zhang Shuqin: Upper and lower solutions method and a fractional differential equation boundary value problem. (2009)

Shibata Tetsutaro: Spectral asymptotics for inverse nonlinear Sturm-Liouville problems. (2009)

Siegrist Hannes: A transznacionális történetírás mint kihívás a tudományos történetírás számára. In: Aetas, (24) 2. pp. 140-144. (2009)

Sik Domokos: Az állampolgári cselekvés kapcsolathálózati előfeltételei. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 37-55. (2009)

Silling István: Kommunikáció a harangok nyelvén : kupuszinai példa. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 119-125. (2009)

Simon Melinda: Vizuális reklámstratégiák : historizálás 19-20. századi európai és amerikai kiadók jelvényeiben. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 111-127. (2009)

Simon Attila: Nemzetállam-építés eszközei az első Csehszlovák Köztársaságban. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 107-113. (2009)

Simon Zsolt: A lyd praet. sg. & pl. 3. -l rag eredete. In: LingDok 8. 8. pp. 156-179. (2009)

Simon-Szabó Ágnes: "Elíziumi csevelyek Werther és Lotte érkeztekor" Bécsben. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 77-90. (2009)

Sipos Balázs: Van-e a politikának társadalomtörténete : a politológia, a szociológia és a történetírás viszonya. In: Aetas, (24) 3. pp. 156-166. (2009)

Sipos József: A „Kiáltó szó" és az Erdélyi Néppárt megalakítása. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 81-92. (2009)

Sipos József: A pártok és a Berinkey-kormány megalakulása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (129). pp. 59-67. (2009)

Sipos Tamás: Az évelő rozs (Secale cereanum) hasznosításának lehetőségei mint alternatív energianövény. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 56. (2009)

Siposné Kedves Éva: Élővilágunk bölcsője és fenntartója a víz : érdekességek és feladatok a 6-7. évfolyamon tanulók számára. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 203-208. (2009)

Sirb-Mateoc Nicoleta: Rural economy structure and life quality in the Romanian rural areas. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 99. (2009)

Sitkuné Görömbei Cecília: Informatikai alapismereteket közvetítő tantárgy vizsgaeredményeit befolyásoló tényezők vizsgálata. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 101. (2009)

Sjölin Per: Some remarks on Sobolev regularity. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 233-239. (2009)

Slezák Katalin and Orosz Ferenc: Csemegekukorica néhány morfológiai tulajdonságának alakulása gombakomposzt-trágyázás hatására. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 102. (2009)

Slezák Katalin and Pap Zoltán and Orosz Ferenc: Nitrogén fejtrágyázás hatása a fejes káposzta termésmennyiségére és -minőségére. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 103. (2009)

Somorjai Szabolcs: Mikrotörténelem a határon : Sebők Marcell : Humanista a határon : a késmárki Sebastian Ambrosius története, 1554-1600. In: Aetas, (24) 3. pp. 195-198. (2009)

Somosi Sarolta: Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban : ki jár(hat) jól? In: Szolgáltatások világa. pp. 53-73. (2009)

Sonnevend Péter: Kelet- vagy Közép-Európában? A régió országainak könyvtárügyi tendenciái az elmúlt húsz évben. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 232-236. (2009)

Sowiński Józef and Liszka-Podkowa Agata: Effect of intercropping maize with different legumes species on carbohydrates and proteins forage. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 104. (2009)

Speidl Bianka: Lebanese christians and shifts in political power : from Taif Accords to the Second Lebanon War. In: Mediterrán tanulmányok, (18). pp. 77-100. (2009)

Spéder Ferenc: A Harangod-vidék természetföldrajzi vázlata. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 191-195. (2009)

Stadtmüller Ulrich and Thalmaier Monika: Strong laws for delayed sums of random fields. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 723-737. (2009)

Starčević Attila: Az óangol mint templatikus nyelv. In: LingDok 8. 8. pp. 181-221. (2009)

Stefanovits-Bányai Éva: Comparison of antioxidant power in fruits of commercial apple cultivars and cultivar candidates grown in Hungary. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 67-68. (2009)

Strihó Krisztina: Egy fictio és a merchandising szerződés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica : publicationes doctorandorum juridicorum, (9) 1-14. pp. 339-355. (2009)

Strihó Krisztina: Elektronikus kereskedelem kontra fogyasztóvédelem. In: Szolgáltatások világa. pp. 127-141. (2009)

Suba János: Határőrvidék-határvédelem a földrajzi térben. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 255-260. (2009)

Suba János: Nemzetiségek törekvések kartográfiai ábrázolása cseh és szlovák példák alapján. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 44-54. (2009)

Suba János: A trianoni hármashatárok kijelölése. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 276-281. (2009)

Suba János: A trianoni magyar-román államhatár határjeleinek története 1921-25. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 130-136. (2009)

Sujtó László: L'absente de toutes musiques : deux épiphanies de la musique et du néant mallarméens. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 137-144. (2009)

Sullivan Robert Patrick: BQ-semigroups of transformations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 59-74. (2009)

Sulyok Hedvig: Figyelem! Tanároknak, diákoknak szól! : ez már sok(k)! Negédes anyanyelvünk. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 217-220. (2009)

Surányi Balázs: Határozók és kvantorok a magyar mondatszerkezetben : a magyar "rugalmas" szórend. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 33-66. (2009)

Suta Éva: Helyzetfeltárás a Derecske-Létavértesi többcélú kistérségi társulás területén. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 67. (2009)

Suti Zoltán: Európa az öregedés útján vagy talán a „fiatalodás" lépcsőjén? In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 36-43. (2009)

Szabadi Magdolna: Kreativitás : a zenepedagógia szolgálatában. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 69-72. (2009)

Szabadi Magdolna: Zenei nevelés a technikaképzés tükrében : Varró Margit munkássága. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 117-120. (2009)

Szabadi Magdolna: Zeneterápiás attitűd bevezetése zongoratanári munkámba. In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 35-37. (2009)

Szabados György: Alkotói egyéniségek és közös irányultságok : rövid áttekintés a magyar krónikaszerkesztések néhány forrásproblémájáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (130). pp. 3-14. (2009)

Szabady Józsefné Békési Magdolna: Mi a titka? : Szatmári Géza zeneszerző életútját bemutató emlékkötet bemutatása. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 43-47. (2009)

Szabó Andrea: Turisztikai beruházás munkahelyteremtő szerepének vizsgálata egy vidéki kistérségi központban. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 68. (2009)

Szabó Balázs Pál: Physico-mechanical investigations on different winter wheat varieties. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 106-110. (2009)

Szabó Csilla: Középiskolások dohányzási szokásai a mikrokörnyezet tükrében. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 132-149. (2009)

Szabó Eszter: A néma szünetek időtartamának hatása az érzelmi állapot észlelésére. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 378-380. (2009)

Szabó Ferenc: Az Európai Unió intézményrendszere és működése, a hazai környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési projektek szemszögéből. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 158-164. (2009)

Szabó Ferenc: Az érzékek alkalmazása az Isten-kapcsolatban : Szent Ignác egyik elmélkedési módszer. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 26-33. (2009)

Szabó Ferenc: Az önkormányzati együttműködés zavarai a Szeged Regionális Hulladékgazdálkodási ISPA projekt üzemeltetésének kezdeti szakaszában. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 56-61. (2009)

Szabó Ferenc: Synergic disorders in the early operation of the Szeged Regional Waste Management Program ISPA project. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 100-105. (2009)

Szabó Gergő: Lehetőség áruházláncok hatékonyabb regionális tervezésére geográfus szemlélettel. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 51-56. (2009)

Szabó György: Paradigmaváltás?A vállalati marketing-regionális marketing stratégiában, Magyarország, 2008. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 57-61. (2009)

Szabó György: Reprezentatív marketing-versenyképességi pillanatkép 2009-ben a magyar kis- és középvállalatok körében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 115-119. (2009)

Szabó Gábor: KER-eseti igazolás : nyelvvizsgafeladatok szintillesztésének külső empirikus validálása vizsgázóközpontú módszerekkel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 68. (2009)

Szabó Ildikó: A politikai szocializáció fragmentált modellje a rendszerváltás utáni Magyarországon. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 171. (2009)

Szabó Imre: Köszöntő. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 7-8. (2009)

Szabó Klára: Hagyomány és modernség a Faulkner utáni amerikai prózában. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 51-55. (2009)

Szabó Kornél and Herczeg János: Családtervezés, a reprodukciós egészség joga, az anya gondozása, életének védelme, az emberi szaporodás jogi, etikai problémái. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 545-599. (2009)

Szabó László Imre: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 361-368. (2009)

Szabó Lénárd: Cave area of the Canin-plateau : a naturally geodiverse land in the middle of Europe. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 143-150. (2009)

Szabó Martina Katalin: A bár- és az akár- szintaxisának és szemantikájának vizsgálata. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 181-198. (2009)

Szabó Martina Katalin and Nádas Péter: Кritičeskij analiz hudožestvennogo perevoda romana Egy családregény vége (konec semejnogo romana) s vengerskogo na russkij âzyk. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (28). pp. 87-98. (2009)

Szabó Pál: Megjegyzések a középkori nomád harcmodor ókori előzményeihez. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 80-87. (2009)

Szabó Pál: A gazdasági fejlettség tényezőinek regionális különbségei az Európai Unióban. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 175-179. (2009)

Szabó Pál Csaba: A nagy pereskedés : Gróf Sztáray Antal öröksége a Sztáray-Zichy-Apponyi perben 1893-1899. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (129). pp. 151-168. (2009)

Szabó Richárd: Pénzügyi lokalitás - kiút a válságból? In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 50-54. (2009)

Szabó Sándor and Stárics Roland and Vidéki Imre: A Nyugat-dunántúli régió átalakuló élelmiszeripara esettanulmányok tükrében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 55-63. (2009)

Szabó Tibor: Dante politikai tanulmányáról. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 283-288. (2009)

Szabó Zoltán and Lőrincz András: Complex independent process analysis. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 177-190. (2009)

Szabó Ádám Ágoston: Lex Ursonensis ; Fordítás. In: Városi törvények a római köztársaság utolsó századából 82. pp. 21-51. (2009)

Szabó Árpád: Orvosi felelősség, hibás orvosi tevékenység a gyermekgyógyászati gyakorlatban. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 192-198. (2009)

Szabó P. Balázs and Gyimes Ernő and Véha Antal: Evolution tendencies of the agricultural : Mechanical properties of winter wheat varieties. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 105. (2009)

Szakálné Kanó Izabella: An analysis of the spatial distribution of knowledge intensive services in Hungary. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 122-141. (2009)

Szakálné Kanó Izabella: A tudás-intenzív szolgáltatások térbeli eloszlásának vizsgálata Magyarországon. In: Szolgáltatások világa. pp. 201-222. (2009)

Szalai Gábor: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hatásai a lokális társadalmakra : esettanulmány Véméndről. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 118-125. (2009)

Szalai Katalin and Ferenczhalmy Réka and Fülöp Éva and Vincze Orsolya and László János: Történelmi szövegek narratív pszichológiai vizsgálata a nemzeti identitás tükrében. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 259-271. (2009)

Szalai Szabolcs: Kereszténység és európai alkotmány : a vallással és egyházzal kapcsolatos kérdések értelmezései az európai alkotmányozás folyamatában. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 62-72. (2009)

Szalay István: Identitásnyomok a számfogalom kialakulásában. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 274-308. (2009)

Szalay István: Kézi számológép használata a matematikaórán. In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 10-20. (2009)

Szalisznyó Lilla: Palmerston és a krími háború. In: Aetas, (24) 3. pp. 35-54. (2009)

Szalma Ivett: Changing opinion in the deliberation groups about state role in the labour market. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 87-102. (2009)

Szalma Ivett: Changing opinion in the deliberation groups about the role of the state in the labour market. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 172. (2009)

Szalóki Gergely and Cicero Marcus Tullius: Cicero legjava : Marcus Tullius Cicero: Válogatott védőbeszédek I. Fordította, jegyzetekkel ellátta és a bevezetést írta Nótári Tamás. Szeged, 2009, Lectum Kiadó, 482 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 98-101. (2009)

Szarvák Tibor: Agóra projekt Szolnokon, avagy térteremtés a kultúrában és a városfejlesztésben. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 173. (2009)

Szaszkó Sándor and Sebők Péter and Kóczy T. László: Magyar szövegek véleményanalízise. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 72-83. (2009)

Szaszák György and Nagy Katalin and Sztahó Dávid and Vicsi Klára: Automatikus intonációs osztályozó felhasználása hallássérültek beszédterápiájában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 381-385. (2009)

Szathmári Milán: A klinikai vizsgálatok szociológiája. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 173-174. (2009)

Szatmári Zoltán: Testnevelés szakos hallgatók konfliktuskezelésének háttérvizsgálata. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 221-227. (2009)

Szauter Dóra and Vincze Veronika and Almási Attila and Alexin Zoltán and Kiss Márton: Morfoszintaktikailag annotált néprajzi korpusz. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 386-389. (2009)

Szegedi Andrea: Van-e szerepe az étrendi terápiának az atopiás dermatitis kezelésében? In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 53-65. (2009)

Szegedi András: Szerződési szabadság vagy elektronikus kényszerzubbony? In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 323-336. (2009)

Szegedi Sándor and Gyarmati Renáta: Impacts of urban green spaces on the spatial structure of the urban heat island in Debrecen and different sized settlements in its neighbourhood. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 151-158. (2009)

Szeghő Ágnes: A kezelési szerződés. In: Acta Conventus de Iure Civili, (11). pp. 61-102. (2009)

Szekeres Ferenc: Tendenciák, formai analógiák a képzőművészeti és tervezőgrafikai eszköztárban. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 85-91. (2009)

Szemerszki Marianna: Hallgatók az átalakuló felsőoktatásban. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 13-27. (2009)

Szenczi Beáta and Józsa Krisztián: A tanulási énkép összefüggése a tanulmányi eredményekkel és a képességfejlettséggel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 103. (2009)

Szentes Erzsébet: Pályaválasztási döntések és karrierhez rendelt értékek a 12. osztályosok esszéiben. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 85. (2009)

Szentmihályi Klára: Mineral elements in muscat sage plant (Salvia sclarea L.) and essential oil. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 35-38. (2009)

Szentmihályi Klára: Negative element balance according to a survey for consumption of some essential elements in cases of patients with inflammatory bowel diseases. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 7-13. (2009)

Szerencsi Ágnes: Non-thermal effect of microwave treatment on enzyme suspensions : part I. : water electrolysis. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 58-62. (2009)

Szerényi Mária: Hogyan közlekedjünk iskolás gyermekcsoportokkal? In: Módszertani közlemények, (49) 1. pp. 38-39. (2009)

Szigeti Jenő: A Bibliai gesztusokról : hogyan beszéltek a bibliai korban az emberek a kezükkel? In: Érzékek és vallás, (22). pp. 92-98. (2009)

Szigeti Orsolya: Consumers' preferences and attitudes on the market of the traditional Hungarian foods. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 111-119. (2009)

Sziklavári Károly: Szemelvények a Tisza-kultusz irodalmi és zenei példáiból. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 73-86. (2009)

Szikora Veronika: Az osztrák kereskedelmi jog reformja : az Unternehmensgesetzbuch bevezetésének előzményei és következményei - összefoglaló. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 309-321. (2009)

Szilassi Lajos: Nyúl a kalapból... : gondolatok a matematikai kommunikációról. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 370-374. (2009)

Sziller István: A HPV-fertőzések prevenciója a méhnyakrákon túl. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 241-247. (2009)

Szilágyi Dénes: Dynamic model of rotor blade behaviour. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 120-128. (2009)

Szilágyi Péter: Chapters from the economic policy of monarchic Libya. In: Mediterrán tanulmányok, (18). pp. 67-75. (2009)

Szilárd Balázs: A kontextus szerepe a főnevek interpretációjában. In: LingDok 8. 8. pp. 223-263. (2009)

Szilárdfy Zoltán: A szakrális viasz, különös tekintettel a húsvéti gyertyára. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 189-196. (2009)

Szirmai Éva: Terekbe zárva : a fizikai tér mint a hatalmi emlékezet eszköze. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 302-307. (2009)

Szirmai Éva: ...máma már nem hasad tovább... : ünnep és identitások. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 314-325. (2009)

Szoldán Zita Edit: "Egy réteget vonz magához a társaságunk" : Hobbiközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 219-229. (2009)

Szoldán Zita Edit: Közösségszervező értékek, részvétel, közösséghez tartozás igénye. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 189-194. (2009)

Szombathelyiné Nyitrai Ágnes: Az összefüggés-kezelés fejlődésének segítése mesékkel és a mesékről való csoportos beszélgetéssel. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 39. (2009)

Szondi Ildikó and Baranyi Emese Zsuzsanna and Mészáros János and Szabó Henriette Éva: A Latin-Amerikába kivándorolt magyarság demográfiai helyzete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 601-613. (2009)

Sztahó Dávid and Szaszák György and Vicsi Klára: Zajszűrő eljárások alkalmazása, teljesítményük vizsgálata zajos beszéd automatikus felismerésénél. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 195-205. (2009)

Szántó Zoltán and Tóth István János: Üzleti korrupció Magyarországon : egy empirikus kutatás első eredményei. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 172-173. (2009)

Szász Géza: "Afféle történészi iparosmunkát végeztem" : interjú Jacques-Guy Petit francia történésszel. In: Aetas, (24) 3. pp. 167-172. (2009)

Szász Géza: La représentation du passé (austro-) hongrois dans les récits de voyage de langue francaise á l'ére des réformes. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 111-120. (2009)

Szávai Ferenc: Volt-e szerepe a gazdasági tényezőnek az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásában? In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 61-72. (2009)

Szécsiné Járási Anikó: Van-e magyar gasztronómiai identitás? In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 309-313. (2009)

Székely Éva: A munkaerőpiaci szervezet és a nonprofit szféra. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 117-123. (2009)

Székesi Dóra: La (dé)monstration du vivant dans Le Réve de d'Alembert de Diderot. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 75-80. (2009)

Széll Adrienn: "Közösen minden megoldható" : Nőegylet. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 51-62. (2009)

Széll Krisztián: "Együtt vagyunk, egy közösség, fenntartjuk a hagyományokat" : Sportközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 208-218. (2009)

Széll Krisztián: "Jó együtt dolgozni, egy közös cél érdekében" : faluközösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 9-26. (2009)

Széll Krisztián: A közösségi érdekérvényesítést segítő társadalmi, kapcsolati tőke. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 119-134. (2009)

Szélpál Lívia: Transnational history : an American perspective. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Szélpál Tamás: Mentem, láttam, leírtam : diákszemmel Washington D.C. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 133-139. (2009)

Szénási Éva: Föderalizmus és Európai Unió. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 445-451. (2009)

Szíjártó M. István: A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban I. In: Aetas, (24) 3. pp. 83-111. (2009)

Szíjártó M. István: A kora újkori magyar rendiség az újabb szakirodalomban II. In: Aetas, (24) 4. pp. 111-138. (2009)

Szórádi Tibor: Egészséges és lábvégbeteg juhok csülökszarujának Ca-, P-, Zn- és Cu-tartamla. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 30. (2009)

Szörényiné Kukorelli Irén: Posztproduktivista átmenet? - avagy új funkciók a rurális térben. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 192-196. (2009)

Szücs Márta Zita: Idiómák megértésének vizsgálata kisiskolás gyermekek körében. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 199-215. (2009)

Szőcs Tibor: Nagyfejedelmeink temetkezési helyei az írott források tükrében. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 16-44. (2009)

Szőke Anna: Az alkotás mint csodálatos "mágia". In: Érzékek és vallás, (22). pp. 256-263. (2009)

Szőllősi Réka and Szőllősi Istvánné Varga Ilona: Temporal changes of antioxidant parameters in Acorus calamus L. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 68. (2009)

Szőllősi Istvánné Varga Ilona: Preface. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 1. (2009)

Szőts Miklós and Simonyi András: A jól szerkesztett mérnöki ontológiákról. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 162-171. (2009)

Szűcs Dániel and Kaizer László and Bartyik Katalin: Ph+ ALL őssejt átültetés utáni recidívája. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 126-133. (2009)

Szűcs Norbert: Létezik-e Tiszazugi identitás? : a területi identitás kutatásának elméleti keretrendszere és módszertana. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 73-83. (2009)

Szűcs Norbert: A tervezéstől a sorsolásig : a beiskolázással kapcsolatos eljárásrendre vonatkozó rendelkezések gyakorlati megvalósulása a szegedi deszegregációs folyamat során. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 123-137. (2009)

Szűr Zsófia: La sculpture, dit « l'art des aveugles » au XVIIIe siécle. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 101-110. (2009)

Sáfár Zoltán: Absolutely convergent double Fourier series and generalized multiplicative Lipschitz classes of functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 617-633. (2009)

Sághy Miklós: The gaze and the camera: how the psychoanalytic notion of gaze becomes the camera. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 4-14. (2009)

Ságvári Bence and Lengyel Balázs: Magyarország "kreatív atlasza" : a hazai kreatív osztály szegmentációja. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 169. (2009)

Sándor Balázs: Regionális identitás és a média. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 226-231. (2009)

Sándor János: Euterpé Teszpisz kordéján avagy operajátszás az állandó színház felépítése előtt. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 15-22. (2009)

Sándorfi Edina: Raumkonstellationen und Identitätswechsel oder das mythische zweiter Potenz : die Verortung des Mythos in der österreichischen Literatur. In: Brüchige Welten : von Doderer bis Kehlmann : Einzelinterpretationen, (4). pp. 17-29. (2009)

Sárközy Tamás: A társasági jog, mint komplex progresszív jogterület. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 10-13. (2009)

Sárvári Tünde and Péter Éva: A kompetenciafejlesztés lehetőségei a kisiskoláskori idegennyelv-oktatásban. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 182-186. (2009)

Sâmbotin Liviu: Case studies regarding consumer protection between the years 2007-2008. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 16. (2009)

Sâmbotin Liviu and Diaconu N.: Aspects regarding consumer protection between the years 2005 and 2006. case studies. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 90. (2009)

Sâmbotin Liviu and Gavrilescu V.: Elements of labor legislation. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 91. (2009)

Sâmbotin Liviu and Gavrilescu V.: Ethics in the context of conflicts of work. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 17. (2009)

Sík Domonkos: Szocializáció és állampolgári szocializáció a habermasi társadalomelmélet tükrében. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 170. (2009)

Sólyom Andrea: Középiskolások és egyetemisták politikai kultúrája. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 170-171. (2009)

Süle Ferenc: Exterocepció - interocepció : "akinek van füle a hallásra, az hallja". In: Érzékek és vallás, (22). pp. 20-25. (2009)

Süli Ágnes and Béri Béla: Hidegen sajtolt lenmag etetése szarvasmarhával. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 2. pp. 157-162. (2009)

Süli-Zakar István: A határok és a határon átnyúló kapcsolatok átértékelődése Kelet-Közép-Európában. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 137-144. (2009)

Sümeghy Zoltán: Influence of different factors on relative air humidity in Szeged, Hungary. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 131-141. (2009)

Sümegi P. and Törőcsik T. and Jakab G. and Gulyás S. and Pomázi P. and Majkut P. and Páll G. D. and Persaits G. and Bodor E.: The environmental history of Fenékpuszta with a special attention to the climate and precipitation of the last 2000 years. In: Journal of environmental geography, (2) 3-4. pp. 5-14. (2009)

Sőrés Anett: Az egészségturizmus és az életminőség kapcsolatrendszerének vizsgálata. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 66. (2009)

T

T. Balla Ágnes: Harmadiknyelv elsajátítás magyar anyanyelvű nyelvtanulók szemszögéből. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 53-64. (2009)

T. Horváth Ágnes: Róma alapító mondájának értelmezési lehetőségei. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 439-444. (2009)

T. Kiss Tamás: Az egyén(iség) a köz(össég)ben : problémavázlat egy induló kutatás elé. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 419-424. (2009)

T. Kiss Tamás: Vázlat a tudás centrum a tanuló régió és a regionális identitás néhány összefüggéséről. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 135-149. (2009)

T. Molnár Gizella: Előszó. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. p. 4. (2009)

T. Molnár Gizella: Nemzetiségi identitás és mindennapi kultúra. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 277-282. (2009)

T. Molnár Gizella: A nemzetiségi identitás a népszámlálások tükrében. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 326-337. (2009)

Taha El-Kazafy A. and Bayoumi Yousry A.: The value of honey bees (Apis mellifera, L.) as pollinators of summer seed watermelon (Citrullus lanatus colothynthoides L.) in Egypt. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 33-37. (2009)

Takács Gyula: Szándékok és körülmények a belgrádi konvencióval kapcsolatban. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 93-99. (2009)

Takács István Károly: A homoszexualitással kapcsolatos előítéletek, sztereotípiák és összefüggéseik néhány háttérváltozóval 16-18 évesek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 104. (2009)

Takács Katalin: Jégjárásváltozás a Dráva alsó szakaszán 1876 óta. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 66-76. (2009)

Takács Károly: Integráció polarizált, ellenszenvvel terhelt kiscsoportokban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 175. (2009)

Takács Szabolcs and Bankó Sarolta and Papp András: Altered stimulus frequency and intensity dependence of the somatosensory evoked potential in rats after acute application of two mitochondrial toxins. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 2. pp. 99-103. (2009)

Takács Sándor: Interacting protein partners on Drosophila telomeres. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 73-74. (2009)

Takácsné Hájos Mária and Szőllősi Istvánné Varga Ilona: Table beet and red cabbage, as natural source of antioxidant compounds. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 68-69. (2009)

Tamás Ágnes: Az identitás élclapokban megjelenített elemei : nemzetiségi sztereotípiák és önkép az 1860-as években. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 338-346. (2009)

Tamás Ágnes: Közép-Kelet-Európa nemzetiségei - egymás szemüvegén keresztül : Szomszédok világai : kép, önkép és a másikról alkotott kép : szöveggyűjtemény : szerk. Klement Judit, Miskolczy Ambrus, Vári András. In: Aetas, (24) 4. pp. 217-221. (2009)

Tamáska Máté: Túl a világörökségi színpadon. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 175-176. (2009)

Tanaka Genjiro: Limited codes associated with Petri nets. In: Acta cybernetica, (19) 1. pp. 217-230. (2009)

Tardos Katalin: Rendszerváltás a vállalati szférában : új társadalmi szerepek? In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 176. (2009)

Tardos Katalin: Társadalmi befogadás és felelősségvállalás a vállalati szférában. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. p. 159. (2009)

Tardos Katalin: Társadalmi befogadás és felelősségvállalás a vállalati szférában. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 35-56. (2009)

Tardos Katalin: Társadalmi befogadás és felelősségvállalás a vállalati szférában. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 102-121. (2009)

Tarek Mohamed and Győri Zoltán: Estimating shelf-life of cottage cheese based dessert product. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 137-141. (2009)

Tarek-Tilistyák Judit: Evaluation of oil seed by-products as potential food ingredients. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 129-136. (2009)

Tari Adrienn: István Bethlen, el primer ministro de Hungría en España. In: Acta hispanica, (14). pp. 19-30. (2009)

Tarján Balázs and Mihajlik Péter and Tüske Zoltán: Nagyszótáras híranyagok felismerési pontosságának növelése morfémaalapú, folyamatos beszédfelismerővel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 185-194. (2009)

Tarnay István: A magyar ifjúságpolitikai intézményrendszer nemzetközi összehasonlításban. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 289-302. (2009)

Tarnóc András: Movements into alterity : character development Via claiming the female space in a narrative of the life of Mrs. Mary Jemison. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Tarpai József: Kárpátaljai turistaforgalom: kiutazó, beutazó és belföldi turizmus. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 183-189. (2009)

Terecskei Kata: The role of the small GTPase LIP1 in the function of the plant circadian network. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 74. (2009)

Thandapani Ethiraju and Karunakaran R. and Arockiasamy I. M.: Bounded nonoscillatory solutions of neutral type difference systems. (2009)

Thandapani Ethiraju and Vijaya Murugesan: Oscillatory and asymptotic behavior of fourth order quasilinear difference equations. (2009)

Then Mária: Biological evaluation of volatile oils and aromatic agents by FRAP method. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 69-70. (2009)

Thiel Katalin: Az igazságosság kérdése Hamvas Béla személyiségetikájában. In: Az igazságosság, (7). pp. 294-302. (2009)

Tibori Tímea: Esélyegyenlőségi törekvések a sérült/fogyatékos emberek körében. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 157-158. (2009)

Tibori Tímea: Esélyegyenlőségi törekvések a sérültek/fogyatékossággal élők körében. In: Fogyatékosság és a mai magyar társadalom konferenciakötet. pp. 57-65. (2009)

Tillman Gábor: Mi történt az Alamónál? : érvek, ellenérvek és érdekességek David Crockett, 19. századi amerikai szabadsághős halála körül kialakult vitában. In: Aetas, (24) 3. pp. 20-34. (2009)

Timčák Gejza M. and Schleusener Heinz and Jablonská Jana: The Web2 environment as a platform for making natural and cultural values accessible to potential and actual clients. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 155-164. (2009)

Tiryaki Aydın: Oscillation criteria for a certain second-order nonlinear differential equations with deviating arguments. (2009)

Tisza Tímea: Miért fontos, hogy ismerjük a nemi szervi szemölcsök megelőzését? In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 32-37. (2009)

Tiszlavicz Lilla and Kukla Edit and Kovács Tamás and Iványi Béla and Bartyik Katalin: Elfolyási akadályt okozó tumor gyanús képlet a bal pyelonban és az uréter kezdeti szakaszán. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 123-125. (2009)

Tobak Orsolya: A fogyatékosság fogalmának megjelenése a különböző korokban, és tudományterületeken. In: Acta Sana, (4) 1. pp. 15-19. (2009)

Tombácz Szintia and Eötvös Tekla and Makra László: Environmental and social conditions of asthma and rhinitis. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 159-173. (2009)

Tomka Miklós: Vallási változások Kelet-Közép-Európában a rendszerváltás óta. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 177. (2009)

Tornyi Zsuzsa Zsófia: A hallgatói mobilitás egy speciális metszete : határon túli doktorandák a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Doktori Iskoláiban. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 103-114. (2009)

Totosy de Zepetnek Steven: Constructivism and comparative cultural studies. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 121-133. (2009)

Totosy de Zepetnek Steven: Education, interculturalism, and the new Europe. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 179. (2009)

Toumi Mohamed Ali and Toumi Nedra: Structure theorem for d-algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 423-431. (2009)

Tráser Ferenc: A központi költségek felosztásának lehetséges változatai egy konkrét példán keresztül. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 615-660. (2009)

Tu Jin and Long Teng: Oscillation of complex high order linear differential equations with coefficients of finite iterated order. (2009)

Tulkán Ibolya: Ápolói kompetenciák mérése különös tekintettel a területi gyakorlatokra. In: Acta Sana, (4) 2. pp. 47-52. (2009)

Turbucz Mariann: "Az ember szeret egy kicsit közösségben lenni" : helyi ifjúsági klub. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 92-104. (2009)

Turbucz Mariann: Közösségi vezetők kapcsolata a helyi döntéshozókkal. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 184-188. (2009)

Tuska Tünde: A Szegedi Tudományegyetem szlovák szakos hallgatóinak etnikai identitását elősegítő faktorok. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 347-354. (2009)

Tuza Tibor: Ki tud többet cigány (romani) nyelven? In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 64-68. (2009)

Tánczos-Szabó László: A telekárak és a demográfiai mutatók Bács-Kiskun megye térszerkezetében. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 197-204. (2009)

Tóth Anita Réka and Kovács Katalin and Szendrényi Júlia: Gyermekek és fiatalkorúak pszichiátriai és pszichológiai vizsgálata. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 170-182. (2009)

Tóth Anita Réka and Szabó Árpád and Varga Tibor: Halottvizsgálat, gyermekek és fiatalkorúak rendkívüli halála. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 152-160. (2009)

Tóth Benedek: Megfigyelni a megfigyelést : Heinz von Foerster ismeretelméletének alapvonalairól. In: Céhem vándorkönyvei : tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. pp. 139-149. (2009)

Tóth Bálint and Németh Géza: Rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó adaptációja félig spontán magyar beszéddel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 246-256. (2009)

Tóth Edit: A szülői erőforrások és a szociálisérdek-érvényesítés összefüggései. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 75. (2009)

Tóth Hajnalka: Kahlenberg, 1683 : Varga J. János : Válaszúton : Thököly Imre és Magyarország 1682-1684-ben. In: Aetas, (24) 4. pp. 222-227. (2009)

Tóth Imre: Indivisibiliter ac inseparabiliter? Térszerkezeti változások egy összetartozó térségben. Ausztria és Magyarország. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 171-180. (2009)

Tóth Imre: A polgári arisztokrata : Kánya Kálmán jellemrajza a kezdetektől a miniszteri posztig. In: Aetas, (24) 2. pp. 23-43. (2009)

Tóth István: Az alföldi szlovákok útkeresése : 1918-1921. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 130-134. (2009)

Tóth József: Budapest karrierje a világ nagyvárosai között. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 205-218. (2009)

Tóth József: Szónokyné Ancsin Gabrielláról. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. p. 7. (2009)

Tóth Lilla: The impact of personal and social resources on the perception of group behaviour and attitudes. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 178. (2009)

Tóth László: Beszédfelismerési kísérletek hangoskönyvekkel. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 206-216. (2009)

Tóth Melinda Erzsébet: Progress report. Investigating the neuroprotective function of Hsp27. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. p. 75. (2009)

Tóth Mónika: Is their consumption sustainable? : an inquiry into the consumption habits of citizens and university students of Szeged. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 237-254. (2009)

Tóth Olivér István: Az igazságosságról. In: Az igazságosság, (7). pp. 237-247. (2009)

Tóth Péter: IT használat terjedése vidéki térben. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 178-179. (2009)

Tóth Szergej: Előszó. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. p. 9. (2009)

Tóth Szergej: Rendszerfüggő lexika. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 92-97. (2009)

Tóth Zsófia Anna: American cinema at the crossroads of American studies. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Tóth I. János: A környezeti igazságosság kérdése. In: Az igazságosság, (7). pp. 266-275. (2009)

Török Gábor: A végelszámolás helye és szerepe a Gt-ben. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 167-173. (2009)

Török József: A tömjén szerepe a liturgiában. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 84-91. (2009)

Túri Sándor: Bevezető. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 5-6. (2009)

Túri Sándor: Koponya trauma, gerincvelő-sérülés. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 201-210. (2009)

Túri Zoltán and Szabó Szilárd: Néhány tájmetriai mutató és a felbontás kapcsolatának vizsgálata egy tiszazugi tájrészleten. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 83-92. (2009)

Tőkés Gyöngyvér: Új média - új hátrányok? : az Internet romániai elterjedésének társadalmi körülményei. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 176-177. (2009)

Tőkés Gyöngyvér: A tanulói teljesítmények és a társadalmi környezet közötti összefüggések. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 88. (2009)

U

Ueki Sei-Ichiro: Compact weighted composition operators on weighted Bergman spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 693-706. (2009)

Ungvári Zrínyi Imre: Az igazságosság etikai, politikai és morális szempontból. In: Az igazságosság, (7). pp. 63-71. (2009)

Urbán Aladár: Herceg Esterházy Pál a Batthyány-kormányban. In: Aetas, (24) 1. pp. 5-19. (2009)

Urbán Aladár: Herceg Esterházy Pál belépése a Batthyány-kormányba és visszahúzódása a miniszteri tevékenységtől. In: Aetas, (24) 1. pp. 161-174. (2009)

Urbán Zoltán: Szervezeti kommunikáció a digitális korban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 179-180. (2009)

Utasi Ágnes: A társadalmi kapcsolatok hatása a szubjektív életminőségre : összehasonlítás Európa 24 országában. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 139-149. (2009)

Utasi Ágnes: Bizalomvesztés és kapcsolathiány a poszt-szocialista országokban. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 180. (2009)

Utasi Ágnes: Előszó. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 8-9. (2009)

Utasi Ágnes: Előszó. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 7-8. (2009)

Utasi Ágnes: A közösségi kapcsolatok és a közélet. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 11-34. (2009)

Uzunova Liana: Trákija és Elláda - határ nélküli világ. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 190-195. (2009)

V

Vadas A.: Documentary evidence on weather conditions and a possible crisis in 1315-1317 : case study from the Carpathian basin. In: Journal of environmental geography, (2) 3-4. pp. 23-29. (2009)

Vajda Zoltán: Foreword. In: Americana : E-Journal of American Studies in Hungary, (5) 2. (2009)

Van Deun Rob and Van Dyck Mia: Treatment of dairy farm wastewater with constructed wetlands. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 41. (2009)

Van Deun Rob and Van Dyck Mia and Timmermans Martijn: Alternative media for nutrient removal in vertical subsurface flow constructed wetlands. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 42. (2009)

Van Dyck Mia and Van Deun Rob: Constructed wetlands for on-site wastewater treatment, experiences in Flanders. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 39. (2009)

Vanderstein Noémi: Losses of human beings. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 93-99. (2009)

Varga Beáta: Önállóság, autonómia vagy alávetettség - az ukrán hetmanok csökkenő mozgástere 1654-1687 között. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 177-188. (2009)

Varga Attila: "Megmozdítsam és összeszedjem az embereket" : helyi kulturális közösség. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 63-78. (2009)

Varga E. László: Szovjet-lengyel epizód 1939 szeptemberében : Stefan Brzeszczyński dandártábornok, volt moszkvai lengyel katonai attasé visszaemlékezése. In: Aetas, (24) 2. pp. 118-123. (2009)

Varga Emőke: "Szemünk pillás függönye fent" : Kass János illusztrációi Balázs Béla misztériumához. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 36-41. (2009)

Varga Ferenc and Williams Stephen: Róma megmentéséért : Diocletianus és a Római Birodalom talpraállítása. Stephen Williams: Diocletian and the Roman Recovery. Routledge, London, 2000, 263 oldal. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 129-133. (2009)

Varga Imre: Értelmileg akadályozott fiatalok munkára felkészítésének helyzete. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 143-148. (2009)

Varga István: Régió és irodalom : a pannon gondolat. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 243-246. (2009)

Varga Júlia: Tanári bérezés : tanári teljesítmény. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 23. (2009)

Varga Norbert: A demográfiai átalakulás és a kivándorlás hatása a magyar állampolgársági jog szabályozására a 19. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (72) 1-22. pp. 661-692. (2009)

Varga Sándorné and Farkas Katalin: Farkas Katalin-Varga Sándorné (szerk.) : A siker láncszemei : zárszó : Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2009. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 232-235. (2009)

Varga Tamás: Igazságosság – ami különbséget tesz ember és ember között. In: Az igazságosság, (7). pp. 318-328. (2009)

Varga Tibor: A termésátlag és a felvásárlási ár kapcsolata, mint a jövedelemstabilitás mérhetőségének eszköze. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 20. (2009)

Varga Tibor and Kereszty Éva: Az agyhalál megállapításának problémái gyermekeket ért trauma esetén. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 188-191. (2009)

Varga Zsuzsa and Kosaras Eszter and Katkó Mónika: Modification of fully activated NADPH oxidase activity by antioxidants. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 70. (2009)

Varga Ádám: Vizes élőhelyek a Duna-Tisza köze déli részén, egy kiskunhalasi mintaterület példáján. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 99-111. (2009)

Varjasi Gyula: Georg Muffat élete és misekompozíciója a Missa in Laboré Requies. In: 80 év a zenei nevelés szolgálatában : tanulmánykötet az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Ének-zene Tanszék megalakulásának 80. évfordulójára. pp. 87-92. (2009)

Vas Zsófia: Role of proximity in regional clusters : evidence from the software industry. In: Regional competitiveness, innovation and environment. pp. 162-182. (2009)

Vass László: A jelentés aspektusairól József Attila Külvárosi éj című költeménye Kass János és Würtz Ádám rajzaival. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 98-108. (2009)

Vass Róbert and Szabó József and Tóth Csaba: Ártéri morfológia és akkumuláció kapcsolata felső-tiszai mintaterületeken. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 1-11. (2009)

Vasvári Zoltán: A Dráma és tánc tantárgyi modul tanítása egy szakközépiskolában. In: Módszertani közlemények, (49) 4. pp. 155-167. (2009)

Vedres Balázs: Átpolitizált üzleti kapcsolathálók Magyarországon, 1987-2001. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 180. (2009)

Velenczei Attila and Kovács Árpád and Szabó Attila and Szabó Tamás: Társadalmi esélyek egy államilag támogatott sportprogramban részt vevők között. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 180-181. (2009)

Velkey György and Kostyál Erika and Liszkay Gábor and Dévai Adrienn and Szabó Cecília and Pál Csilla and Vona Andrea and Simon Judit and Szikszai Andrea and Mikos Borbála and Hollósy László and Ménesi László and Csorba Éva and Bene Ruzsena: Füstbelégzés, légúti égés. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 223-226. (2009)

Velkey Ferenc: "Este társaság hozzánk. Batthyányval sokat beszéltünk." : Széchenyi és Batthyány közös-közélete társas- és magánszíntereken. In: Aetas, (24) 1. pp. 51-94. (2009)

Verdure Hugues: A quadratic reciprocity law for elliptic curves. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 457-465. (2009)

Veres Ildikó: Hiány és életvilág – Etűdök a „nem-igazra”. In: Az igazságosság, (7). pp. 283-293. (2009)

Veres Lajos: Regionális logisztikai rendszerek. In: Közép-európai közlemények, (2) 4-5. pp. 150-157. (2009)

Veres Lajos and Abonyiné Palotás Jolán: Gondolatok Paul Krugman 2008 évi Nobel-díjas amerikai közgazdász munkásságáról. In: Közép-európai közlemények, (2) 1. pp. 92-99. (2009)

Veress Erzsébet: Személyiség és megküzdés. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 105. (2009)

Veress Ilka: A romániai fiatalok értékrendjéről. In: Pillanatfelvételek a Kárpát-medencei ifjúságról. pp. 186-195. (2009)

Vicsek Lilla and Gregor Anikó and Márkus Marcell: Explaining the decision to participate : is rational choice theory useful in explaining attendance at the deliberative weekend? In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 182. (2009)

Vicsi Klára and Sztahó Dávid: Ügyfél érzelmi állapotának detektálása telefonos ügyfélszolgálati dialógusban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 217-225. (2009)

Vidákovich Tibor: A deduktív gondolkodás diagnosztikus vizsgálata az 5. és 9. évfolyamon. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 80. (2009)

Vince Tímea and Szabó György: Beregszász légszennyezettségének jellemzése a falevelekre rakódott por vizsgálata alapján. In: Természetföldrajzi folyamatok és formák : Geográfus Doktoranduszok IX. Országos Konferenciájának Természetföldrajzos Tanulmányai. pp. 112-121. (2009)

Vincze Gábor: Magyar egyetemalapítási kísérlet Kolozsváron 1920-ban. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 141-150. (2009)

Vincze Gábor: „Nevezett a legbrutálisabban végzett egy üldözöttel” : egy lelkész-per anatómiája. In: Belvedere Meridionale, (21) 5-6. pp. 4-15. (2009)

Vincze Orsolya and Gábor Katalin and Ehmann Bea and László János: Technológiai fejlesztések a NooJ pszichológiai alkalmazásában. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 285-294. (2009)

Vincze Veronika: Előadást tart vs. előad : főnév + ige szerkezetek igei variánsai. In: LingDok 8. 8. pp. 265-278. (2009)

Vincze Veronika: Félig kompozicionális főnév + ige szerkezetek a Szeged Korpuszban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 390-393. (2009)

Vincze Veronika and Szauter Dóra and Almási Attila and Móra György and Alexin Zoltán and Csirik János: A Szeged Treebank függőségi fa formátumban. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 127-138. (2009)

Vincze-Lendvai Edina: Balatonszárszó imázsvizsgálata. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 93-98. (2009)

Vincze-Lendvai Edina: Balatonszárszó marketing szempontú vizsgálata. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 34-41. (2009)

Vincze-Lendvai Edina: Mi is az az agrármodell, Avagy mi köze van Kovács András Péternek az Európai Unióhoz? In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 21. (2009)

Vincze-Lendvai Edina: Primer kvantitavive survey in case of the meat quality and safety. In: Review of faculty of engineering : analecta technica Szegedinensia. pp. 69-74. (2009)

Vincze-Lendvai Edina: A földvásárlás és birtoklás főbb kérdései Magyarországon. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 62-66. (2009)

Vincze-Lendvai Edina: A szentkirályi ásványvíz reklámjainak hatásvizsgálata. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 110. (2009)

Vincze-Lendvai Edina and Gulyás László: A spin-off cégek szerepe Szeged város gazdasági életében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 28-33. (2009)

Virág Viktória: Biological evaluation of alcoholic extracts of medicinal plants by the application of FRAP method. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 71. (2009)

Vitári Zsolt: A hűség jutalma? : a soproni németség kálváriája a második világháború végén : Krisch András : A soproni németek kitelepítése, 1946. In: Aetas, (24) 2. pp. 191-196. (2009)

Voigt Vilmos: Az érzékek antropológiája. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 13-19. (2009)

Volosivets S. S.: On Hardy and Hardy-Littlewood transforms in classes of functions with given majorant of modulus of continuity. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 265-274. (2009)

Vonyó József: Új értékelés a Volksbundról : Norbert Spannenberger : A magyarországi Volksbund : Berlin és Budapest között : 1938-1944. In: Aetas, (24) 2. pp. 197-202. (2009)

Vrábel Róbert: Three point boundary value problem for singularly perturbed semilinear differential equations. (2009)

Vukman Péter: Jugoszlávia elleni szovjet katonai támadás lehetősége a brit források tükrében, 1948-1953. In: Bölcsészműhely, 2008. pp. 13-22. (2009)

Vukman Péter: A katolikus egyház Jugoszláviában az 1950-es évek elején a brit diplomaták jelentéseinek tükrében. In: Belvedere Meridionale, (21) 3-4. pp. 45-52. (2009)

Váradi Márta: Le Journal de Cléry : souvenirs et témoignage, la chronique historique des mémoires du valet de chambre de Louis XVI. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (26). pp. 131-136. (2009)

Várkonyi Ágnes: Az allergiás betegségek megelőzésének lehetőségei : pre- és probiotikumok szerepe. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 45-52. (2009)

Várkonyi Ágnes: Rotavírus fertőzések és megelőzés. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 248-253. (2009)

Várkonyi Ágnes: Rotavírus fertőzések, a prevenció elméleti alapja és gyakorlata. In: Tiszaparti esték : gyermekgyógyászati továbbképző előadások 2008-2009, (10). pp. 9-17. (2009)

Vármonostory Endre: Naptárak, időszámítás. In: Módszertani közlemények, (49) 3. pp. 109-112. (2009)

Vármonostory Endre: Öröknaptárképlet. In: Módszertani közlemények, (49) 4. pp. 173-178. (2009)

Végh Márta: "Keresik azt a helyet, ahol kötődhetnek valakihez" : Mozgáskorlátozottak közössége. In: Közösségi mozaikok : interjúk, (1). pp. 274-287. (2009)

Végh Márta: Közös célok a közösségek életében. In: Közösségi relációk: elméletek, narratívak, hipotézisek, (2). pp. 174-179. (2009)

Vépy-Schlemmer Éva: Connection between education and unemployment in context of Citizen’s Jury. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. pp. 181-182. (2009)

Vígh Tibor and Tóth Edit: A tanulók angolnyelv-tudásának szintje és az azokat meghatározó tényezők az általános iskola és a középiskola végén. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 69. (2009)

Vígh Viktor: Typical faces of best approximating polytopes with a restricted number of edges. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 313-327. (2009)

Vörös András: A sajtóbeli terjedési folyamatok szemléltetése - Olaszliszka. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 183. (2009)

Vörös Boldizsár: A magyar köztársaság kikiáltása 1918. november 16-án : szimbolikus helyfoglalás térben és időben. In: Közép-európai közlemények, (2) 2-3. pp. 100-106. (2009)

Vörös Klára: A lokális és az egyetemes reprezentációi a könyvtárban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 237-242. (2009)

W

Wakai Seiji: Kiközösítés-mentes osztály. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 51. (2009)

Walsch Christopher: "Mitteleuropa" als Identität : ein relevantes politisches Ordnungskonzept in einem sich vereinigenden Europa? In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 84-94. (2009)

Wang Haiyan: Convex solutions of systems arising from monge-ampère equations. (2009)

Wang JinRong and Xiang Xiaoling and Wei Wei: Periodic solutions of a class of integrodifferenctial impulsive periodic systems with time-varying generating operators on banach space. (2009)

Wang JinRong and Xiang Xiaoling and Wei Wei: The constructive approach on existence of time optimal controls of system govered by nonlinear equations on Banach spaces. (2009)

Wang Liancheng and Xiaoqin Wu: Bifurcation analysis of a Kaldor-Kalecki model of business cycle with time delay. (2009)

Wang Tingxiu: Inequalities of solutions of Volterra integral and differential equations. (2009)

Wang Youyu and Ge Weigao and Cheng Sui Sun: Positive solutions for a multi-point eigenvalue problem involving the one dimensional p-Laplacian. (2009)

Wang Yuqing and He Xiaoming: A note on a nonlinear functional differential system with feedback control. (2009)

Webb Jeffrey R. L.: Positive solutions of some higher order nonlocal boundary value problems. (2009)

Wei Yuming and Wong Patricia Jia Yiing: Triple positive solutions to initial-boundary value problems of nonlinear delay differential equations. (2009)

Weiss János: Az igazságosság-elméletek korlátai : megjegyzések Thomas Nagel egyik passzusából kiindulva. In: Az igazságosság, (7). pp. 133-141. (2009)

Weisz Boglárka: A szerémi és pécsi kamarák története a kezdetektől a XIV. század második feléig. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (130). pp. 33-53. (2009)

Weisz Ferenc: Fejér summability and local Hardy spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 3-4. pp. 605-615. (2009)

Weisz Ferenc: Restricted summability of Fourier series and Hardy spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (75) 1-2. pp. 197-217. (2009)

Wellmann György: Tagi felelősségátvitel társasági jogunkban. In: Acta Conventus de Iure Civili, (10). pp. 41-58. (2009)

Wong Patricia Jia Yiing: Solutions for singular Volterra integral equations. (2009)

Wéber Péter: Az identitásválasztás jelensége a magyarországi román fiatalok körében. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 366-371. (2009)

X

Xi Shouliang and Jia Mei and Ji Huipeng: Positive solutions of boundary value problems for systems of second-order differential equations with integral boundary condition on the half-line. (2009)

Xie Dapeng and Liu Yang and Bai Chuanzhi: Green’s function and positive solutions of a singular nth-order three-point boundary value problem on time scales. (2009)

Xie Dapeng and Liu Yang and Bai Chuanzhi: Triple positive solutions for second-order four-point boundary value problem with sign changing nonlinearities. (2009)

Xu Hong-Yan and Cao Ting-Bin: Oscillation of solutions of some higher order linear differential equations. (2009)

Y

Yang Aijun and Miao Chunmei and Ge Weigao: Solvability for second-order nonlocal boundary value problems with a p-Laplacian at resonance on a half-line. (2009)

Yang Dandan and Li Gang: Solvability for second order nonlinear impulsive boundary value problems. (2009)

Yankson Ernest: Stability in discrete equations with variable delays. (2009)

Yarou Mustapha: Discretization methods for nonconvex differential inclusions. (2009)

Yng Bo: Positive solutions for the (n, p) boundary value problem. (2009)

Yu Shengqi: On the strongly damped wave equation with nonlinear damping and source terms. (2009)

Z

Z. Karvalics László: Információ- és tudásszolgáltatások : honnan hová? In: Szolgáltatások világa. pp. 143-156. (2009)

Zachariás Klára: Bolhák és piacok. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 184. (2009)

Zainkó Csaba: A magyar nyelv betűstatisztikája beszédfeldolgozási szempontok figyelembevételével. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 238-245. (2009)

Zakar Péter: Az Apostoli Tábori Helynökség 1848-1849-ben. In: Aetas, (24) 1. pp. 95-125. (2009)

Zakar Péter: Tábori papok fegyelmi ügyei a reformkorban. In: Aetas, (24) 4. pp. 47-62. (2009)

Zalai Anita: A spanyol polgárháború : 70 év távlatából. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 435-438. (2009)

Zanin Éva: An elephant in the room fashion theory / fashion criticism. In: Összehasonlító irodalom- és kultúratudományi dolgozatok, (13). pp. 151-164. (2009)

Zentai Gabriella: A rendszerező képesség fejlődése 4-8 éves korban. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 38. (2009)

Zečević Veselinka: Effect of nitrogen nutrition on the technological quality of winter triticale. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 109. (2009)

Zhang Bo: Liapunov functionals and periodicity in a system of nonlinear integral equations. (2009)

Zhang Guowei and Chen Ang: Fixed points of the derivative and k-th power of solutions of complex linear differential equations in the unit disc. (2009)

Ziegler Éva: A rend világa. Tudásalapú Európa? Kutatás-fejlesztés-innováció és a gyakorlati hasznosítás rögös viszonya, célszerű jövője a rendszerelmélet és a rendszerszemlélet tükrében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 214-218. (2009)

Zsibrita János and Nagy István and Farkas Richárd: Magyar nyelvi elemző modulok az UIMA keretrendszerhez. In: Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, (6). pp. 394-395. (2009)

Zsigmond Edit and Turcsányi Katalin: A wellness-turizmus gazdasági szerepe a Nyugat-dunántúli régióban. In: A Virtuális Intézet Közép-Európa Kutatására közleményei, (1) 1. pp. 62-66. (2009)

Zsigmond Gábor: Az Osztrák-Magyar Lloyd története. In: Aetas, (24) 1. pp. 126-143. (2009)

Zsigmond István: A romák családi neveléséről : egy vizsgálat tükrében. In: Módszertani közlemények, (49) 5. pp. 199-202. (2009)

Zsindely Nóra: The role of dADA2b adaptor proteins in dSAGA histone acetyltransferase complex. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 1. pp. 75-76. (2009)

Zsolnai Anikó: Összefüggések a szociálisérdek-érvényesítő és az érzelmi képességek között 4-17 évesek körében. In: Pedagógiai Értékelési Konferencia, (7). p. 74. (2009)

Zsótér Brigitta: Egy dél-békési település, Mezőhegyes víz- és csatornaellátottságának vizsgálata 1990 és 2006 között. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 72-75. (2009)

Zsótér Brigitta: Migrációs folyamatok vizsgálata Mezőhegyesen : 1989-2008. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 247-250. (2009)

Zsótér Brigitta: Villamosenergia-ellátás alakulása egy dél-békési településen 1990 és 2006 között. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 69. (2009)

Zsótér Brigitta: A házasságkötések számának alakulása Mezőhegyesen. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 42-44. (2009)

Zsótér Brigitta: A közúti forgalom alakulása Mezőhegyesen : 1995-2008. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 3-4. pp. 257-261. (2009)

Zsótér Brigitta and Czagány László and Szabóné Türkössy Anikó: A mezőhegyesi ménesbirtok privatizációja és annak előzményei az éves beszámolók és üzleti tervek tükrében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 2. pp. 45-49. (2009)

Zsótér Brigitta and Gálné Horváth Ildikó and Szabóné Türkössy Anikó: Egy kábeltelevíziós társaság vagyoni helyzetének vizsgálata (2003-2006) egy vidéki város, Mezőhegyes életében. In: Jelenkori társadalmi és gazdasági folyamatok, (4) 1. pp. 67-71. (2009)

Zuccarini Paolo and Soldani Giulio: Camphor: benefits and risks of a widely used natural product. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 2. pp. 77-82. (2009)

Zvara Edina: A Listi-család tagjainak könyvei. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 263-268. (2009)

Zvara Edina: A ferencesek könyvhasználata a középkorban : a Közművelődési Konferencián 2007 áprilisában elhangzott előadás. In: Módszertani közlemények, (49) 2. pp. 86-91. (2009)

Á

Ábrahám Júlia: Rekreáció és életminőség. In: Tudásjavak áramlása a közép-kelet-európai régióban a rendszerváltást követően : a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája. p. 134. (2009)

Ábrahám Ádám: Az Attila-kép alakulása történetírásunkban : – a krónikás kezdetektől Katona Istvánig. In: Belvedere Meridionale, (21) 1-2. pp. 5-15. (2009)

Árvay Anett: Kultúra a magyar mint idegennyelv órán. In: Nyelvtudomány, (5-7). pp. 5-12. (2009)

É

É. Kiss Katalin: Miért szabad az ige utáni szórend a magyarban? In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (7). pp. 19-31. (2009)

Égerházi Lilla and Kántor Noémi and Gulyás Ágnes: Investigation of human thermal comfort by observating the utilization of open air terraces in catering places : a case study in Szeged. In: Acta climatologica, (42-43). pp. 29-37. (2009)

Éles Árpád: A szemlélők egyetértése : Franz Kafka Betrachtung című kötetének fordításairól. In: Szövegek között 14., (14). pp. 63-77. (2009)

Ö

Ö. Kovács József: A kollektivizálási kampány "szocreál" kontextusai Magyarországon (1948-1953). In: Aetas, (24) 4. pp. 32-46. (2009)

Ökrös Adalbert and Rusu Ioan and Anişoara Ienciu: Pretability of the soil from recas viticultural center, Timis county for grape culture, for a better development of the area. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 70. (2009)

Ökrös Zsuzsanna: Examination of biochemical parameters of oxidative stress in childhood asthma. In: Acta biologica Szegediensis, (53). p. 62. (2009)

Ötvös Péter: Róma és Perzsia a késő ókorban : Beate Dignas, Engelbert Winter : Rome and Persia in late antiquity : neighbours and rivals. In: Aetas, (24) 3. pp. 178-181. (2009)

Ú

Újvári Edit: Bevezető - A kulturális identitás kérdésköre és kutatásának lehetséges irányai : a SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézetének identitáskutató programja. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 5-12. (2009)

Újvári Edit: Egy vallási eszme képi reprezentációja : a Verduni oltár tipológiai kompozíciója. In: Érzékek és vallás, (22). pp. 226-238. (2009)

Újvári Edit: A kulturális identitás kutatási perspektívái. In: Tudományos és művészeti műhelymunkák: új utakon a Pedagógusképző Kar című konferencia előadásai. pp. 269-272. (2009)

Újvári Edit: Értékek és értékváltások : a "fogyasztói" és a "környezettudatos" identitás kulturális összetevői. In: Nemzetiségi - nemzeti - európai identitás. pp. 150-158. (2009)

Đ

Đukić Vojin: Stem hight in broomcorn depending on plant spacing. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 111. (2009)

Ő

Ősz Brigitta: Preliminary report on the paleopathological research of the skeletal material from the Szeged medieval castle excavation. In: Acta biologica Szegediensis, (53) 2. pp. 125-138. (2009)

Ş

Şmuleac Adrian: Modern topographic and land survey operation for the inventory of the land areas of the U.S.A.M.V.B. Timisoara. In: Agrár- és vidékfejlesztési szemle, (4) 1. p. 71. (2009)

Š

Štajner Dubravka and Popović Boris M.: Bioactive compounds in Alliums from Vojvodina - antioxidants. In: Acta biologica Szegediensis, (53). pp. 66-67. (2009)

Ž

Žereva Mariâ Stoilova: Koordinaciâ na komunikativnata dejnost pri performativnoto izkazvane v b'lgarski ezik. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (28). pp. 37-44. (2009)

А

Аvramova Valentina: Аrhitekturnyj kod kul'tury. In: Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (28). pp. 5-15. (2009)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 01:31:56 CEST.